Sunteți pe pagina 1din 2

ENGLEZĂ – pt. secţia filologică (A şi B) pt.

Studii Americane şi
Traducatori- interpreti

ATENŢIE: Începând cu anul universitar 2005-2006, subiectele de examen pentru proba de


engleză NU mai cuprind şi cerinţe de literatură!

LIMBĂ ENGLEZĂ

Substantivul (pluralul, genul, probleme de acord; substantive countable şi uncountable). Adjectivul


(gradele de comparaţie, ordinea adjectivelor). Adverbul (adverbele de frecvenţă, ordinea adverbelor
de mod, loc şi timp în propoziţie; folosirea adverbelor în poziţie accentuată la începutul propoziţiei).
Pronumele (personale, demonstrative, reflexive, reciproce, relative, nehotărâte şi emphatic).
Numeralul (folosirea numeralelor cardinale şi ordinale). Articolul (articolul hotărât, nehotărât;
articolul zero). Verbul (timpurile verbului şi valorile lor, verbele modale şi valorile lor, diateza pasivă,
formele ‘non-finite’ ale verbului: forma -ing (gerund, verbal noun, participiu prezent), infinitivul,
construcţiile complexe cu participiul, gerund şi infinitivul, verbe după care se foloseşte gerund sau
infinitivul şi diferenţele de sens respective; construcţia cu have/get cauzativ; folosirea modurilor
imperativ şi subjonctiv; folosirea lui it şi there în poziţie de subiect; verbe cu particulă adverbială).
Conjuncţia (folosirea principalelor conjuncţii). Prepoziţia (folosirea principalelor prepoziţii, verbe şi
adjective cu prepoziţie obligatorie). Propoziţia şi fraza (propoziţii declarative, interogative,
exclamative, imperative; subordonarea – propoziţia subiectivă, completivă directă, circumstanţială de
scop/timp/mod/condiţională/consecutivă). Concordanţa timpurilor. Vorbirea indirectă. Probleme
de vocabular (‘colocaţii’, polisemie, sinonimie, antonimie, formarea cuvintelor).
Aceste cunoştinţe se vor verifica folosind o varietate de tehnici de testare, cum ar fi:
transformări, exerciţii de alegere a soluţiei din mai multe variante, completarea unei propoziţii sau
fraze, dezvoltarea unei propoziţii sau fraze, identificarea şi corectarea greşelilor, cloze test, explicarea
sau justificarea folosirii unor forme verbale sau nominale în anumite contexte, exerciţii lexicale,
traducere şi retroversiune etc.

Subiectele de examen pentru limba engleză vor include: traduceri în şi din limba engleză, text
literar si neliterar, exerciţii de gramatică, precum şi un subiect care va testa abilităţile de înţelegere a
unui text documentar sau literar (reading and comprehension skills).

Bibliografie recomandată pentru cunoştinţele de limbă engleză.


În vederea însuşirii cunoştinţelor de gramaticǎ, sunt recomandate exerciţii din urmǎtoarele culegeri, la
alegere:

Virginia Evans, CPE Use of English¸ Express Publishing


Michael Vince, First Certificate Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998.
Michael Vince, Advanced Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998.
Alexandra Cornilescu, Accuracy and Fluency, Institutul European, Iaşi, 1995.
Georgiana Gălăţeanu-Fârnoagă, Exerciţii de gramatică engleză - Timpurile verbale, Omegapres, Buc.
Georgiana Gălăţeanu-Fârnoagă, Sinteze de gramatică engleză, Ed. Cruso, Bucureşti, 1997.
Lidia Vianu, English with a Key 1; English with a Key 2, Teora, Bucuresti, 2006.
Lidia Vianu, English with a Choice, Teora, 2006
Visan, Nadina & Visan, Ruxandra, English Grammar and Practice for Advanced Learners. A Text-
based Approach. Engleza pentru avansati – Texte, Gramatica si Exercitii, Editura Cavaliotti, 2006
Bucuresti.
W. Stannard Allen, Living English Structure, Longmans, 1959
B.D. Graver, Advanced English Practice, Oxford University Press, 1971
A.J. Thomson and A.V. Martinet, A Practical English Grammar, Oxford University Press,
1961
Colectivul catedrei de englezǎ, Universitatea Bucureşti, Limba englezǎ: Exerciţii pentru
admiterea în învǎţǎmântul superior, Editura Didacticǎ şi Pedagogicǎ, Bucureşti 1978
*
Alice Badescu, Gramatica Limbii Engleze, Editura Stiintifica si Enciclopedica, 1984, Bucuresti.
Georgiana Gălăţeanu-Fârnoagă, Ecaterina Comisel, Gramatica Limbii Engleze pentru uz scolar,
Omegapres, 1993, Bucuresti.

Evaluare