Sunteți pe pagina 1din 10

Начало формы

cu privire la aprobarea
tabelelor şi listelor substanţelor
narcotice, psihotrope şi
precursorilor acestora, supuse
Denumire controlului cu privire la
aprobarea tabelelor şi listelor
substanţelor narcotice,
psihotrope şi precursorilor
acestora, supuse controlului
Numarul Actului 1088 1088
Tipul Actului Hotarire Hotarire
Guvernul Republicii Moldova
Organul Emitent de Act
Guvernul Republicii Moldova
Data Emiterii Actului 05.10.2004 05.10.2004
Data inregistrarii la Ministerul
Justitiei
Numarul de inregistrare la
Ministerul Justitiei
Datele despre modificarile sau
completari ale actului oficial
Data Ultimei Modificari a Actului - -
Monitorul Oficial Monitorul
Sursa Publicarii Actului
Oficial
Data Publicarii Actului 15.10.2004 15.10.2004
Numarul Sursei 186-188 186-188
Numarul Articolului 1278 1278
Paginile

HOTĂRÎREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA


cu privire la aprobarea tabelelor şi listelor
substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor
acestora, supuse controlului

Nr.1088 din 05.10.2004

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.186-188/1278 din 15.10.2004

* * *

Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă tabelele şi listele substanţelor narcotice,
psihotrope şi
precursorilor acestora, supuse controlului (se anexează).

PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Viceprim-ministru Valerian Cristea
Ministrul sănătăţii Andrei Gherman
Ministrul afacerilor interne Gheorghe Papuc
Ministrul justiţiei Victoria Iftodi

Chişinău, 5 octombrie 2004.


Nr.1088.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr.1088 din 5 octombrie
2004

TABELELE ŞI LISTELE SUBSTANŢELOR NARCOTICE, PSIHOTROPE


ŞI PRECURSORILOR ACESTORA, SUPUSE CONTROLULUI

TABELUL I
SUBSTANŢELE NARCOTICE ŞI SUBSTANŢELE PSIHOTROPE NEUTILIZATE
ÎN SCOPURI MEDICALE

Lista nr.1. Substanţele narcotice


Acetorfină
Acetil-a-metilfentanil
a-metilfentanil
a-metiltiofentanil
b-hidroxifentanil
b-hidroxi-3-metilfentanil
Cannabis:
- răşină de cannabis
- extract de cannabis
- ulei de cannabis
- marihuană
- haşiş
Coca frunze (foi de coca)
Desomorfină
Etorfină
Efedron (metcatinon)
Heroină
Ketobemidon
LSD, LSD-25
Mac somniferum
- pai de mac somniferum
- extract din mac somniferum
3-Metilfentanil
3-Metiltiofentanil
MPPP
Opium (opiu brut)
Opium acetilat
Opium produs semifabricat
Para-fluorofentanil
PEPAP
Tiofentanil
Tiofentanil
Tetrahidrocannabinol şi izomerii lui

Lista nr.2. Substanţele psihotrope

Brolamfetamin, DOB
Catinon
DET
DMA
DMHP
DMT
DOET
Eticiclidin, PCE
Etriptamin
MDMA
Mescaline
4-Metilaminorex
MMDA
N-etil MDA
N-hidroxi MDA
4-MTA (4-metiltioamfetamin)
Parahexil
PMA
Psilocină, psilotsin
Psilocibin
Roliciclidin
STP, DOM
Tenamfetamin, MDA
Tenociclidin, TCP
TMA
Stereoizomerii substanţelor, specificate în prezenta
listă, se
referă la toate cazurile în care existenţa lor este posibilă.

TABELUL II
SUBSTANŢELE STUPEFIANTE (NARCOTICE) ŞI SUBSTANŢELE PSIHOTROPE
UTILIZATE ÎN SCOPURI MEDICALE

Lista nr.1. Substanţele stupefiante (narcotice) incluse în


listele 2 şi 4 ale Convenţiei Unice a ONU asupra
Stupefiantelor, 1961

Acetildihidrocodeină
Acetilmetadolum
Alfentanil
Allilprodin
Alfacetilmetadolum
Alfameprodinum
Alfametadolum
Alfaprodinum
Anileridinum
Benzetidinum
Benzilmorfină
Betacetilmetadolum
Betameprodin
Betametadol
Betaprodin
Bezitramid
Cloretil
Clonitazen
Cloroform
Clorprotixen
Cocaină
Codeină
Codoxim
Codterpin
Dextramoramid
Dextropropoxifen
Diampromid
Dietiltiambuten
Difenoxin
Dihidrocodeină
Dihidroetorfină
Dihidromorfină
Dimenoxadol
Dimefeptanol
Dimetilambuten
Dioxafetil butirat (butirat de dioxafetil)
Difenoxilat
Dipipanon
Drotebanol
Ecgonină
Estocin
Eter pentru narcoză
Etilmetiltiambuten
Etilmorfină
Etonitazen
Extract din nucă vomică
Etoxeridin
Fenadoxon
Fenampromid
Fenazocin
Fenamorfan
Fenoperidin
Fentanil
Folcodină
Furetidin
Hidrocodon
Hidromorfinol
Hidromorfon
Hidroxipetidin
Izometadon
Levometorfan
Levomoramid
Levofenaciclomorfan
Levorfanol
Metazocin
Metadon
Metadon, produs intermediar
Metildezorfin
Metildihidromorfin
Metopon
Moramid, produs intermediar
Morfilong
Morferidin
Morfină
Metobromură de morfină
şi alţi derivaţi morfinici cu azot pentavalent,
inclusiv N-oximorfină produşi,
unul dintre care este N-oxicodeină
Morfină-N-oxid
Mirofin
Nicocodină
Nicocodeină
Nicodicodin
Nicomorfină
Noracimetadol
Norcodeină
Norlevorfanol
Normetadon
Normorfină
Norpipanon
Omnopon
Opium* medicinal
Oxicodon
Oximorfon
Petidină
Petidină, produs intermediar A
Petidină, produs intermediar B
Petidină, produs intermediar C
Piminodin
Piritramid
Proheptazin
Properidin
Propiram
Pastile a căror componenţă
include codeină:
Codeină fosfat 0,015 g; zahăr 0,25 g
Codeină 0,01 g; zahăr 0,25 g
Codeină fosfat 0,015 g; hidrocarbonat de sodiu 0,25 g
Codeină 0,02 (0,01) g; hidrocarbonat de sodiu 0,2 g;
praf de iarbă termopsis 0,01 (0,02) g
Codeină 0,02 g; hidrocarbonat de sodiu 0,2 g;
praf de iarbă termopsis 0,02 g;
rădăcină de lemn dulce 0,2 g
Pastile Behterev
Pepal
Picături pentru stomac - componenţa:
- tinctură de opium - 10,0 ml,
- tinctură de mentă - 20,0 ml,
- tinctură de pelin - 30,0 ml
Racemetorfan
Racemoramid
Racemorfan
Soluţie "Exadol"
Sombrevin
Sufentanil
Tebacon
Tebaină
Tilidin
Trimeperidin (promedol)

Izomerii substanţelor stupefiante (narcotice) din prezenta


listă,
dacă acestea în mod determinat nu sînt excluşi, se referă la
cazurile în
care existenţa lor este posibilă în limitele simbolului chimic
concret.
Eterii şi esterii substanţelor stupefiante (narcotice), ce se
conţin
în prezenta listă, dacă ei nu figurează în altă listă, se
referă la
toate cazurile în care existenţa acestor eteri şi esteri este
posibilă.
Sărurile tuturor substanţelor stupefiante (narcotice),
enumerate în
prezenta listă, inclusiv sărurile esterilor, eterilor şi
izomerilor,
după cum este prevăzut mai sus, se referă la toate cazurile în
care
existenţa lor este posibilă.
* Conform Regulamentului Convenţiei din 1961, toate
preparatele,
obţinute nemijlocit din opium, se consideră opium (preparate).

Lista nr.2. Substanţele psihotrope incluse în Lista 2 a


Convenţiei
ONU asupra Substanţelor Psihotrope, 1971

Amfetamin
Amineptin
2 CB-(4-Bromo-2,5-dimetoxifentilentilamin)
Delta-9-tetra-hidrocannabinol şi derivaţii lui
Dexamfetamin
Fenciclidin
Fenmetrazin
Fenetillin, PCP
Levamfetamin
Levamеtamfetamin
Mecloqualon
Metamfetamin
Metamfetamină racemat
Metaqualon
Metilfenidat
Secobarbital
Zipeprol
Sărurile substanţelor din prezenta listă se referă la
cazurile în
care existenţa lor este posibilă.

TABELUL III
SUBSTANŢELE STUPEFIANTE (NARCOTICE), SUBSTANŢELE PSIHOTROPE,
UTILIZATE ÎN SCOPURI MEDICALE

Lista nr.1. Substanţele stupefiante (narcotice) incluse în


Lista 3
a Convenţiei Unice a ONU asupra Stupefiantelor,
1961

1. Preparatele următoarelor stupefiante:


acetildihidrocodeină
codeină
dihidrocodeină
folcodină
еtilmorfină
nicocodină
nicodicodină
norcodeină
cu condiţia că:
1) aceste preparate sînt combinate cu unul sau mai multe
ingrediente
şi conţin cel mult 100 mg de substanţă stupefiantă (narcotică)
la o
unitate de doză, iar concentraţia lor nu depăşeşte 2,5% din
preparatele
nedivizate;
2) preparatele cu propiram conţin cel mult 100 mg de propiram
la o
unitate de doză şi sînt combinate cel puţin cu aceeaşi
cantitate de
metilceluloză;
3) preparatele pentru administrare orală conţin cel mult 135
mg de
dextropropoxifen la o unitate de doză sau au concentraţia de cel
mult
2,5% în preparatele nedivizate; că aceste preparate nu conţin
careva
substanţe psihotrope, supuse controlului conform
Convenţiei
Internaţionale din 1971;
4) preparatele cu cocaină conţin cel mult 0,1% de cocaină,
calculată
în cocaină-bază, iar preparatele de opium sau morfină conţin cel
mult
0,2% de morfină, calculată în morfină-bază anhidră, în
combinaţie cu
unul sau mai multe ingrediente, astfel încît substanţa
stupefiantă
(narcotică) nu poate fi extrasă din acest preparat prin metodelе
uşor
accesibile sau în cantităţi ce ar putea prezenta pericol
pentru
sănătatea oamenilor;
5) preparatele cu difenoxină conţin la o unitate de doză nu mai
mult
de 0,5 mg de difenoxină şi sulfat de atropină în cantitate
echivalentă
şi nu mai puţin de 5,0% din doza de difenoxină;
6) preparatele de difenoxilat conţin la o unitate de doză
nu mai
mult de 2,5 mg de difenoxilată, calculată în bază, şi sulfat de
atropină
în cantitate echivalentă de cel puţin 1,0% din doza de
difenoxilată;
7) amestеcul de rădăcină de ipecacuană cu opium conţine:
10,0% de
opium pulbere, 10,0% de rădăcină de ipecacuană, amestecată bine cu
80,0%
de orice alt ingredient în pulbere şi care nu conţine careva
substanţe
stupefiante (narcotice);
8) preparatele, alcătuite conform oricărei formule,
indicate în
această listă, sînt în amestec de aşa preparate, cu orice
substanţă,
care nu conţine droguri.

Lista nr.2. Substanţele psihotrope incluse în Lista 3 a


Convenţiei
ONU asupra Substanţelor Psihotrope, 1971

Amobarbital
Buprenorfin
Butalbital
Catin
Ciclobarbital
Flunitrazepam
Glutetimid
Pentazocin
Pentobarbital

Sărurile substanţelor din prezenta listă se referă la


cazurile în
care existenţa lor este posibilă.

Lista nr.3. Substanţele psihotrope incluse în Lista 4 a


Convenţiei
ONU asupra Substanţelor Psihotrope, 1971

Alobarbital
Alprazolam
Amfepramon
Aminazin
Aminorex
Barbital
Benzfetamin
Bromazepam
Brotizolam
Butobarbital
Camazepam
Chlordiazepoxid
Ciclodol
Clobazam
Clofelin
Clonazepam
Chlorazepate
Clotiazepam
Cloxazolam
Delorazepam
Diazepam
Droperidol
Estazolam
Etclorvinol
Etinamat
Etil Loflazepat
Etilamfetamin
Fendimetrazin
Fenobarbital
Fentermin
Fencamfamin
Fenproporex
Fludiazepam
Flurazepam
(GNB) Gamma-hidroxibutiric acid
Halazepam
Haloxazolam
Haloperidol
INN (Zolpidem)
Ketaminum şi sărurile lui
Ketazolam
Lefetamin
Loprazolam
Lorazepam
Lormetazepam
Mazindol
Medazepam
Mefenorex
Meprobamat
Mezocarb
Metilfenobarbital
Metilprilon
Midazolam
Nimetazepam
Nitrazepam
Nordazepam
(+)-norpseudoefedrină
Oxazepam
Oxazolam
Pemolin
Pinazepam
Pipradrol
Prazepam
Pirovaleron
Secbutabarbital
Temazepam
Teofedrin
Tetrazepam
Tiopental de sodiu
Tramadol
Triazolam
Vinilbital
Sărurile substanţelor din prezenta lista se referă la
cazurile în
care existenţa lor este posibilă.

TABELUL IV
PRECURSORII SUBSTANŢELOR STUPEFIANTE (NARCOTICE) ŞI
PREPARATELOR PSIHOTROPE, AFLATE SUB CONTROL PE
TERITORIUL MOLDOVEI

Precursorii substanţelor narcotice şi psihotrope, incluse în


listele
1 şi 2 ale Convenţiei ONU contra traficului ilicit de
stupefiante şi
substanţe psihotrope, 1988

Lista nr.1

1. Efedrină
2. Ergometrină
3. 1-fenil-2-propanonă
4. Norefedrină
5. Piperonal
6. Pseudoefedrină

Sărurile tuturor substanţelor, enumеrate la punctele 1-5, se


referă
la cazurile în care este posibilă formarea lor.

7. Acid acetic
8. Acid N-acetil antranilic
9. Acid lisergic
10. Ergotamină
11. Izosafrol
12. Permanganat de potasiu
13. 3,4-Metilendioxifenil-2- propanon
14. Safrol

Lista nr.2

1. Acetonă
2. Acid antranilic
3. Acid fenilacetic
4. Eter etilic
5. Piperidină

Sărurile tuturor substanţelor, enumеrate la punctele 1-6, se


referă
la cazurile în care este posibilă formarea lor.
6. Acid clorhidric (cu exceptia sărurilor lui)
7. Acid sulfuric (cu exceptia sărurilor lui)
8. Metiletilketon-2-butanonă
9. Toluen

Notă: Exportul şi importul substanţelor nominalizate în


prezenta
listă se efectuează doar în baza autorizaţiei de
impot/export, cu
indicarea nemijlocită a exportatorului şi a importatorului, precum
şi a
scopului operaţiilor de export/import.

Конец формы