P. 1
Masaj Medical

Masaj Medical

|Views: 1,126|Likes:
Published by sorcha13

More info:

Published by: sorcha13 on Aug 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2013

pdf

text

original

Sections

 • INTRODUCERE
 • 1.1.1 LOCUL ŞI MOBILIERUL
 • 1.1.2 APTITUDINILE UNUI BUN MASEUR
 • MASAJULUI
 • 2.1 EXERCIłII PENTRU DEGETE
 • 2.2 EXERCIłII PENTRU PUMNI
 • 2.3 EXERCIłII PENTRU ANTEBRAłE ŞI COATE
 • 4.1 EFECTE LOCALE ŞI GENERALE
 • 4.2 EFECTE IMEDIATE ŞI TARDIVE
 • 5.1 INFLUENłELE MASAJULUI ASUPRA PIELII
 • 5.2 INFLUENłELE MASAJULUI ASUPRA łESUTULUI
 • 5.3 INFLUENłELE MASAJULUI ASUPRA APARATULUI
 • 5.5 INFLUENłELE MASAJULUI ASUPRA SISTEMULUI NERVOS
 • 6.1 PROCEDEELE PRINCIPALE DE MASAJ
 • 6.3. MASAJUL SPECIAL
 • o INDICAłIILE MASAJULUI
 • 7. MASAJUL PARłIAL ŞI GENERAL – TEHNICĂ
 • 7.1 MASAJUL PARłIAL
 • 7.1.2 MASAJUL MEMBRELOR INFERIOARE
 • 7.1.3 MASAJUL MEMBRELOR SUPERIOARE
 • 7.1.4 MASAJUL GENERAL
 • 8. MASAJUL łESUTURILOR ŞI AL ORGANELOR
 • 8.1 MASAJUL łESUTURILOR
 • MASAJUL PIELII
 • MASAJUL łESUTULUI CONJUNCTIV
 • MASAJUL ARTICULAłIILOR
 • 8.2 MASAJUL VASELOR
 • 8.3 MASAJUL NERVILOR
 • 8.4 MASAJUL ORGANELOR PROFUNDE
 • 8.5 MASAJUL CAPULUI
 • 8.8 MASAJUL GÂTULUI
 • 8.7. MASAJUL TORACELUI
 • 8.8. MASAJUL ABDOMENULUI
 • 9.1.1 AFECłIUNI REUMATISMALE CRONICE INFLAMATORII
 • 9.1.2 AFECłIUNI REUMATISMALE CRONICE DEGENERATIVE
 • 9.1.3 AFECłIUNI ALE TENDONULUI
 • AFECłIUNI ALE SISTEMULUI NERVOS PERIFERIC
 • 9.5 AFECłIUNI CIRCULATORII
 • 9.6 AFECłIUNI MUSCULARE
 • 9.7 MASAJUL ÎN OBEZITATE ŞI CELULITĂ
 • 9.8. MASAJUL ÎN AFECłIUNI RESPIRATORII
 • 9.9 MASAJUL ÎN AFECłIUNI ALE PIELII
 • 10. MASAJUL FEMEII, PRE-ŞI POST PARTUM
 • 10.1 MASAJUL ÎN TIMPUL SARCINII
 • 10.2 MASAJUL LĂUZEI
 • 10.3 MASAJUL FEMEII CARE ALĂPTEAZĂ
 • INFLUENłATE DE MASAJ

ELENA ZAMORA DAN-DRAGOŞ CRĂCIUN

MASAJ MEDICAL
― PROCEDEE, METODICĂ, INDICAłII TERAPEUTICE―

EDITURA RISOPRINT CLUJ-NAPOCA • 2007

ISBN

2

Prof. univ. dr. Elena ZAMORA Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport Medic primar balneofizioterapie şi recuperare medicală

Lector univ. drd. Dan -Dragoş CRĂCIUN Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport Preşedintele Comisiei Antidoping FRF Medic specialist, master în Medicină sportivă

3

4 .

.............................. 20 EXERCIłII PENTRU DEGETE................................................................................................................................... 15 SUBSTANłE FOLOSITE PENTRU EXECUTAREA MASAJULUI....................................................... 24 EFECTELE LOCALE ŞI GENERALE ............ II : EXERCIłII DE MOBILIZARE A DEGETELOR ŞI A MÂINILOR PREGĂTITOARE PENTRU MASAJ........................................................................................................................................... 22 CAP......... 11 LOCUL ŞI MOBILIERUL... 9 CAP................... 22 EXERCIłII PENTRU ANTEBRAłE ŞI COATE........................................................................................ 19 CAP........... 12 APTITUDINILE UNUI BUN MASEUR........................................................................................... 27 INFLUENłELE MASAJULUI ASUPRA łESUTULUI CONJUNCTIV ............................................................................ 27 INFLUENłELE MASAJULUI ASUPRA PIELII ................... 24 EFECTELE IMEDIATE ŞI TARDIVE .............................. V : INFLUENłELE MASAJULUI ASUPRA ORGANISMULUI ...............................CUPRINS INTRODUCERE........................ 28 5 .................................................................. 21 EXERCIłII PENTRU PUMNI ................................. III : CONTRAINDICAłIILE MASAJULUI ..................... 26 CAP............................. 13 REGULI CE TREBUIE RESPECTATE DE PERSOANA CARE DOREŞTE SĂ FIE MASATĂ .................................................................. 23 CAP....... I : CONDIłII ŞI REGULI PENTRU PRACTICAREA CORECTĂ A MASAJULUI ................................... IV : EFECTELE FIZIOLOGICE ALE MASAJULUI .................................................

...................................................................................................................................... VII : MASAJUL PARłIAL ŞI GENERAL – TEHNICĂ.................................................... 77 MASAJUL łESUTURILOR.......................................... 37 PROCEDEELE SECUNDARE DE MASAJ....... 61 MASAJUL PARłIAL ................. 72 MASAJUL GENERAL .............................................................................................................................................................. 62 o o o MASAJUL TRUNCHIULUI ..... 94 MASAJUL ABDOMENULUI ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 78 MASAJUL łESUTULUI CONJUNCTIV .................................................................... 77 o o o o MASAJUL PIELII .......................... 36 PROCEDEELE PRINCIPALE DE MASAJ ........................ 62 MASAJUL MEMBRELOR INFERIOARE .................................................................... 97 6 .................................. 67 MASAJUL MEMBRELOR SUPERIOARE................................INFLUENłELE MASAJULUI ASUPRA APARATULUI LOCOMOTOR.......... 51 INDICAłIILE MASAJULUI...... 81 MASAJUL MUŞCHILOR ŞI TENDOANELOR....................................................................... 29 INFLUENłELE MASAJULUI ASUPRA CIRCULAłIEI SÂNGELUI ŞI A LIMFEI ......... 47 MASAJUL SPECIAL..... 85 MASAJUL NERVILOR............. VIII : MASAJUL łESUTURILOR ŞI AL ORGANELOR .......................................... 90 MASAJUL TORACELUI ......................................................... 60 CAP............. 87 MASAJUL CAPULUI............................ 81 MASAJUL ARTICULAłIILOR ........................................................................................................................................ 31 INFLUENłELE MASAJULUI ASUPRA SISTEMULUI NERVOS................. 84 MASAJUL VASELOR ....................................................................................................................................... VI : PROCEDEELE DE MASAJ.......... 88 MASAJUL GÂTULUI........................ 32 INFLUENłELE MASAJULUI ASUPRA łESUTURILOR ŞI ORGANELOR PROFUNDE ........... 86 MASAJUL ORGANELOR PROFUNDE .................................................................................................................................................................................. 34 CAP................................................................................. 76 CAP.....................

.... PRE ŞI POST PARTUM ........ 137 7 ........................................................... 104 AFECłIUNI REUMATISMALE CRONICE DEGENERATIVE ............... X: MASAJUL FEMEII............ 109 AFECłIUNI ALE SISTEMULUI NERVOS PERIFERIC .................................. 125 CAP................................. 129 MASAJUL ÎN TIMPUL SARCINII..CAP. IX : o o o MASAJUL TERAPEUTIC.................................................................................................................... 132 CAP.................................................................................... 133 CAP.................. XI: MASAJUL COPILULUI ................... 123 MASAJUL ÎN AFECłIUNI ALE PIELII....................... 129 MASAJUL LĂUZEI ... XII: PARTICULARITĂłI MORFOFUNCłIONALE NORMALE ŞI PATOLOGICE ALE STRUCTURILOR CARE POT FI INFLUENłATE DE MASAJ ..................................... 116 AFECłIUNI MUSCULARE.......................................................... 130 MASAJUL FEMEII CARE ALĂPTEAZĂ....................... 112 PAREZA ŞI PARALIZIA DE NEURON .............................................................................................. 109 MASAJUL ÎN AFECłIUNILE REUMATISMALE AFECłIUNI TRAUMATICE ALE APARATULUI LOCOMOTOR........ 105 AFECłIUNI ALE TENDONULUI .......................................................................................................................................................................... 119 MASAJUL ÎN OBEZITATE ŞI CELULITĂ...................................... 122 MASAJUL ÎN AFECłIUNI RESPIRATORII..... 114 AFECłIUNI CIRCULATORII .......... 99 AFECłIUNI REUMATISMALE CRONICE INFLAMATORII ....................... 136 PARTICULARITĂłI MORFOFUNCłIONALE ALE PIELII .............................

8 .

cu scopul de a influenŃa Ńesutul nervos şi muscular şi circulaŃia generală. mai răspândite şi mai eficace forme de executare a masajului. fie cu ajutorul unor surse diverse de energie. 9 . Procedeele manuale – manevre sau manipulări de masaj – constă din mişcări variate de alunecare a mâinilor la suprafaŃa corpului şi de presiune în profunzime. Procedeele de masaj se execută cu o anumită tehnică. În practică. Procedeele manuale sunt cele mai vechi. care este mai bine executat cu aparate decât cu mâna. utilizânduse diverse aparate sau apa. de lovire ritmică pe părŃile cărnoase. de strângere şi stoarcere a Ńesuturilor. Masajul mecanic se execută cu instrumente sau aparate mişcate fie cu mâna. după reguli metodice bine stabilite. respectând toate condiŃiile de igienă şi urmând cu stricteŃe indicaŃiile sau contraindicaŃiile medicale. de scuturare a segmentelor etc. Cu excepŃia automasajului. deoarece mâna omului dispune de multiple posibilităŃi de adaptare şi de perfecŃionare a mişcărilor.INTRODUCERE Masajul medical face parte din fizioterapie. Există numeroase aparate care însă nu pot înlocui mâna omului. Masajul medical se poate face şi prin procedee mecanice. se foloseşte numai masajul vibrator. masajul medical este o metodă terapeutică pasivă. Prin termenul de masaj se înŃelege o grupare sistematică şi ştiinŃifică de manipulări executate manual asupra Ńesuturilor corpului uman.

vasele şi nervii. de efectele locale şi generale ale masajului. calmant sau stimulant. poate contribui la vindecarea sau ameliorarea multor afecŃiuni. în parte. contribuie. Masajul – parŃial sau general – executat pe Ńesuturile de la suprafaŃa corpului mai este cunoscut sub numele de masaj somatic. atunci când masajul nu poate fi executat de o persoană pregătită. straturile subtegumentare (Ńesut conjunctiv şi grăsos). de la suprafaŃă spre profunzime. În anumite cazuri. alături de celelalte măsuri terapeutice la scurtarea timpului de recuperare a pacientului. muşchii. acesta poate fi înlocuit. sunt: tegumentele. Ńesuturile şi organele profunde. Rezultatele obŃinute prin masaj depind în mare măsură de folosirea unei tehnici corecte. Masajul poate fi superficial sau profund. dacă este indicat în timp util şi aplicat corect. părŃile moi ale corpului care sunt prelucrate prin masaj. am prezentat. cele mai frecvente afecŃiuni care beneficiază. parŃial sau general. Masajul terapeutic poate fi indicat în : 10 . reprezintă unul din mijloacele de tratament fizioterapic care. de durată mai scurtă sau mai lungă. combinat cu kinetoterapia. Masajul terapeutic.Tehnica şi metoda de masaj variază în raport cu forma şi structura Ńesuturilor sau ale organelor pe care dorim să le masăm şi cu scopul pe care îl urmărim. medical. În ordinea dispoziŃiei lor anatomice. alături de alte forme de tratament. cu automasajul. în cadrul capitolului de masaj terapeutic. După ce am trecut în revistă tehnicile şi metodele de masaj. Aria de aplicare a masajului medical este destul de vastă şi.

Această carte se adresează în primul rând kinetoterapeuŃilor. afecŃiuni ale sistemului circulator. cunoaşterea influenŃelor masajului asupra organismului. 1. cunoaşterea contraindicaŃiilor masajului. afecŃiuni organice etc. Pentru aceasta este nevoie de: cunoaşterea temeinică a tehnicii masajului. respectarea unor condiŃii de igienă. De asemenea. leziuni ale nervilor periferici. articulare sau sechele ale acestora. • afecŃiuni neurologice centrale.• • • • • • leziuni ale pielii şi ale structurilor conŃinute de aceasta. asigurarea unor condiŃii optime de lucru. leziuni ale muşchilor şi ale tendoanelor. în beneficiul pacientului. care necesită masajul ca şi manoperă pregătitoare. care de nenumărate ori au posibilitatea de a îmbina. 11 . CONDIłII ŞI REGULI PENTRU PRACTICAREA CORECTĂ A MASAJULUI Masajul este indicat şi se aplică cu scopul de a se obŃine cele mai bune rezultate. leziuni osoase. tehnicile de tratament prin exerciŃiul fizic cu masajul. există numeroase mijloace şi tehnici specifice kinetoterapiei.

existenŃa unei chiuvete cu apă curentă pentru spălatul mâinilor. Încăperea trebuie să îndeplinească toate condiŃiile de igienă: să fie spaŃioasă. acesta va fi amenajat pe lângă cabinetul medical. Mobilierul necesar pentru executarea masajului este constituit din: banchete de masaj. curăŃenia sălii trebuie să fie perfectă. să se poată face şi întreŃine cu uşurinŃă. o sală de aşteptare. Bancheta are un cap. pentru a nu expune la răceli pe cei masaŃi. vopsită în alb. sala de duşuri. în sala de masaj nu trebuie să existe decât mobilierul simplu. care se acoperă cu un cearşaf alb. călduroasă şi bine aerisită. scaune sau taburete speciale. tapisată cu o pânză tare. strict necesar pentru executarea masajului.1. o măsuŃă pentru scris şi un dulap.1 LOCUL ŞI MOBILIERUL Masajul se practică de preferinŃă într-o încăpere specială. dar nici nu trebuie să fie prea ridicată pentru a nu obosi pe maseur.1. curat. Masajul se poate executa pe o banchetă simplă de lemn. în serviciile de balneofizioterapie şi de recuperare medicală. temperatura aerului nu trebuie să coboare sub 20°C. luminoasă. 12 . duşuri şi instalaŃii sanitare. numită sală sau cabinet de masaj. impermeabilă sau din material plastic. o cameră de odihnă. care se poate ridica la nevoie. alături de sala de masaj să existe un vestiar. Banchetele şi scaunele de masaj vor fi astfel dispuse încât cei care lucrează să aibă spaŃiu suficient pentru a se putea mişca şi a se deplasa în voie în jurul acestora.

de a se adapta. la cele joase din poziŃia şezând pe un taburet. tehnica şi metodele de masaj se învaŃă şi se desăvârşesc prin practică. trebuie să aibă o înălŃime medie sau puŃin deasupra mediei. o bună mobilitate articulară. de aşi doza efortul. pentru a rezista cât mai mult la lucrul monoton şi de lungă 13 . Pentru sprijinul capului sau al membrelor în poziŃii favorabile pentru executarea masajului. mai lung. concentra şi orienta repede în orice situaŃie. la cele înalte se lucrează din poziŃia stând.2 APTITUDINILE UNUI BUN MASEUR La baza profesiunii de maseur stau aptitudinile fizice şi psihice naturale. o musculatură bine dezvoltată. de două tipuri: înalte sau joase. 70 cm lăŃime şi 70-75 cm înălŃime. să aibă o constituŃie robustă şi o abilitate manuală naturală. mai scurt şi altul posterior. Există banchete speciale de masaj. capacitatea de se încorda şi relaxa cu uşurinŃă. 1. Sub capătul anterior are un segment mobil (înainte şi înapoi) care serveşte la sprijinul picioarelor. Planul orizontal al acestor banchete este alcătuit din două segmente: unul anterior.1. perne sau saci de nisip de diferite mărimi. Segmentele sunt mobile şi se articulează între ele.Dimensiunile obişnuite ale banchetei sunt: 2 m lungime. acestea se ridică şi se coboară. se folosesc suluri. dar mai ales maseurul profesionist. Oricine practică masajul. permiŃând culcarea şi aşezarea în poziŃii foarte variate. Un bun maseur trebuie să fie sănătos şi rezistent la oboseală.

pe lângă forŃă şi rezistenŃă. moale şi uscată. supleŃe şi îndemânare în lucru. cicatrice. deformaŃiile corpului. neforŃat. Deoarece poate fi pus în situaŃia de a lucra mai multe ore. Maseurului i se cer un auz fin. fără grabă şi cu cheltuială minimă de energie: mâinile vor fi folosite pe rând.durată. maseurul trebuie să stea şi să acŃioneze cu calm. ulcere. obezitatea. degetele să fie suple şi abile. Mâinile maseurului trebuie să aibă o mărime potrivită. o vedere bună. organice sau psihice. Lucrând cu mâna moale şi mobilă. dar mai ales un simŃ perfect al pipăitului. Pentru a rezista la oboseală. deficienŃele motrice. Pentru profesiunea de maseur sunt nepotrivite o înălŃime a corpului prea mare sau prea mică. digestiv. insuficienŃa musculară sau musculatura dezvoltată în exces. pielea de pe palme să fie caldă. leziunile sau bolile cronice ale tegumentelor: eczeme. în special a celor ale aparatelor respirator şi cardiovascular. defectele nasului şi gurii. maseurul va reuşi să obŃină rezultate mai bune prin îndemânare şi nu prin forŃă. maseurul trebuie să se asigure de buna funcŃionare a organelor. după fiecare subiect şi oră de lucru. cardiovascular. bolile aparatelor respirator. dar puternică la nevoie. defecte inestetice. să fie largi şi cărnoase. renal. Printr-o bună pregătire fizică generală şi printr-un antrenament profesional metodic. ritmic şi uniform. transpiraŃie exagerată a palmelor. pentru a nu le obosi şi vor fi intercalate mici pauze după fiecare regiune sau segment masat. asimetriile feŃei. maseurul va ajunge să capete. Sunt contraindicate pentru această profesiune deficienŃele fizice. debilitatea şi anemia. Mâna maseurului trebuie să fie “uşoară”. 14 .

unghiile sunt tăiate foarte scurt. Una dintre primele reguli este curăŃenia corpului şi a îmbrăcămintei.3 REGULI CARE TREBUIE RESPECTATE DE PERSOANA CARE DOREŞTE SĂ FIE MASATĂ Aceasta trebuie să respecte câteva reguli elementare de igienă individuală. cu mâneci scurte). îi înăspresc sau lezează pielea palmelor. masajul se aplică direct pe piele. Se va îmbrăca într-o uniformă albă lavabilă (pantaloni lungi şi bluză largă. cu discreŃie şi conştiinciozitate. Maseurul trebuie să procedeze cu mult tact şi îngăduinŃă. În majoritatea cazurilor. în relaŃiile cu persoanele pe care le masează.Maseurul trebuie să acorde o atenŃie deosebită curăŃeniei corpului şi a îmbrăcămintei sale. despre funcŃiile organismului sănătos şi despre semnele cele mai frecvente şi mai caracteristice ale unor stări patologice. pentru a evita transmiterea germenilor patogeni de la o persoană la alta. Nu va folosi parfumuri şi pomade cu miros puternic. Este necesar ca maseurul să-şi însuşească cunoştinŃe de bază despre forma şi structura corpului. Mâinile trebuie spălate înainte şi după fiecare şedinŃă. Va evita muncile fizice grele şi sporturile care-l obosesc. brăŃări (îl stânjenesc în muncă sau irită şi lezează pielea celui masat). 1. să lucreze mai sigur pe sine şi cu mai mare eficacitate. nu va fuma şi nu va folosi băuturi alcoolice. nu poartă inele. Înaintea şedinŃei se scot hainele de pe regiunea ce urmează să fie masată şi cele care 15 .1. Aceste cunoştinŃe îl ajută să înŃeleagă importanŃa efectelor pe care le poate obŃine prin masaj.

Oricine se prezintă la un masaj trebuie să-şi satisfacă mai întâi nevoile de evacuare a intestinului şi a vezicii urinare. încât să se termine cu cel puŃin o jumătate de oră înaintea meselor principale. În principiu. în general.stânjenesc circulaŃia sângelui. Numeroase boli de piele se pot transmite prin masaj de la o persoană bolnavă la alta sănătoasă. pe cât posibil. pe cei pe care îi masăm. Masajul nu se poate aplica pe pielea neîngrijită sau bolnavă. uşor şi nestingherit. PărŃile masate vor fi acoperite cu un cearşaf sau prosop înainte de a continua masajul. se vor alege poziŃiile cele mai favorabile atât pentru cel care va fi masat. iar pentru executant poziŃiile de lucru cele mai potrivite pentru a lucra liber. Masajul se aplică. pe porŃiuni bine delimitate ale corpului. respiraŃia şi mişcările segmentelor sau îl împiedică pe maseur să execute în voie manevrele necesare. cât şi pentru maseur. Cel masat este sfătuit să păstreze în timpul şedinŃei o poziŃie de repaus. în aşa fel. Nu trebuie să-i dezbrăcăm. mai mult decât este necesar. 16 . sentimentele de pudoare ale fiecăruia. Orele cele mai potrivite pentru masajul igienic sunt cele de dimineaŃă. pentru a nu le expune corpul la răceli şi pentru a menaja. cu musculatura relaxată şi să evite orice încordare fizică sau psihică. cu răni sau inflamaŃii. Pentru a face cât mai accesibile părŃile ce vor fi masate şi pentru a aplica manevrele de masaj în condiŃii tehnice cât mai bune. pentru cel care va fi masat se caută poziŃii de repaus fiziologic şi de destindere psihică. ŞedinŃele de peste zi se fixează la 2-3 ore după masă sau.

Pentru masajul părŃilor anterioare ale corpului este recomandată poziŃia de decubit dorsal. Cele mai bune condiŃii de lucru le oferă banchetele speciale de masaj. cu membrele superioare şi inferioare în uşoară flexiune. cu 20°-30°. Lucrând pe un scaun mai înalt şi folosind greutatea trunchiului sau a membrelor superioare în timpul executării manevrelor de masaj. Masajul membrelor inferioare se poate executa din poziŃia culcat. cu capul sprijinit mai sus decât trunchiul şi cu braŃele întinse pe lângă corp. planul cel scurt al banchetei. ridicat la 70°-80°. ridicat la 20°-30° şi cu tălpile sprijinite pe planul anterior al banchetei. O poziŃie mai comodă este culcat rezemat pe planul cel lung al banchetei. cu faŃa în jos. cu coapsele sprijinite pe planul cel scurt al banchetei. culcat rezemat şi şezând rezemat. Pentru masajul părŃilor posterioare ale corpului este indicată poziŃia de decubit ventral.PoziŃiile cele mai odihnitoare sunt cele de decubit sau şezând rezemat. cu membrele inferioare în uşoară flexiune din şold şi din genunchi. ridicat într-o poziŃie de 40°-50°. Maseurul poate lucra din poziŃia stând sau şezând pe un scaun. care asigură corpului o suprafaŃă mare de sprijin. 17 . gâtului şi al membrelor superioare se poate executa din decubit dorsal sau din şezând rezemat pe planul cel lung al banchetei. Masajul capului. permite relaxarea musculaturii şi lasă respiraŃia liberă. Pentru relaxarea muşchilor posteriori ai gambelor şi coapselor se poate ridica puŃin. executantul îşi economiseşte energia. cu capul întors într-o parte.

Intensitatea şi durata manevrelor depind de sensibilitatea celui masat. jena. intense şi vii. Masajul local poate dura 10-15 minute. alteori sunt preferate manevrele scurte. acestea trebuind să fie adaptate caracterelor anatomofuncŃionale ale fiecărei părŃi a corpului şi necesităŃilor fiecărui caz. apare uneori nevoia de odihnă şi de linişte. deoarece devine obositoare atât pentru masor. apoi încep să scadă treptat. dar efectele acestuia slăbesc treptat în orele care urmează. cât şi pentru cel masat. Durata şedinŃei de masaj variază după preferinŃe şi necesităŃi.Efectele masajului depind în mare măsură de felul în care sunt orânduite şi îmbinate între ele diversele procedee tehnice. care scurtează şedinŃa. semnele de nelinişte şi de încordare pe care le trădează cel masat sunt cauzate fie de executări defectuoase. Masajul se începe prin manevre ample. fie de contraindicaŃii ale masajului. contracturile. Pentru a obŃine efecte de durată este nevoie de un număr mai mare de şedinŃe executate în serie. care poate să dureze de la 10-15 minute până la 30 de minute. Uneori sunt utile manevrele lente şi uşoare. O serie minimă nu poate fi mai mică de 10-12 şedinŃe. care prelungesc durata masajului. dacă este bine executat. iar cel general 30-60 minute. ŞedinŃa de masaj nu trebuie să depăşească durata de o oră. cel regional 15-30 minute. şedinŃa încheindu-se cu manevre largi. cu caracter pregătitor şi progresează încet în amplitudine şi forŃă. 18 . până ce ating intensitatea necesară. suple şi uşoare. Efectele masajului se simt chiar după prima şedinŃă. După şedintele lungi de masaj. Durerile. liniştitoare. mai ales după cel general.

Se recomandă ca şedinŃele de masaj dintr-o serie să fie executate de aceeaşi persoană. Masajul terapeutic face parte din complexul tratament recuperator şi se asociază. cât şi pe zona care urmează a fi masată. cu agenŃi fizici naturali sau artificiali. efectuând manevre egale ca amplitudine. să fie înlocuite prin automasaj. nu se alterează şi poate fi păstrat mult timp. Masajul executat cu ajutorul lichidelor se numeşte masaj “umed”. sens şi intensitate. cu gimnastica respiratorie. manevrele acestora trebuie să fie identice. Se recomandă ca şedinŃele să fie rărite spre sfârşitul seriei şi eventual. 19 .4 SUBSTANłE MASAJULUI FOLOSITE PENTRU EXECUTAREA Pentru executarea masajului se folosesc substanŃe care. Cele mai utilizate sunt pulberile fine. care cresc eficacitatea masajului. aplicate pe piele. adică să lucreze simetric şi simultan. Masajul se poate asocia cu mobilizarea metodică a articulaŃiilor. Talcul nu atacă Ńesuturile şi nici nu se combină cu alte substanŃe chimice. nu murdăreşte pielea. o fac mai netedă şi mai alunecoasă. cea mai bună.Numărul şi frecvenŃa şedinŃelor dintr-o serie este determinat de necesităŃile individuale. care s-a adaptat la particularităŃile cazului. mai practică şi igienică este pudra de talc.1. cu mişcări de relaxare sau alte exerciŃii fizice. lichidele şi substanŃele grase. Dintre pulberile minerale. Atunci când doi executanŃi masează o singură persoană. SubstanŃele utilizate se întind atât pe palmele executantului. de preferinŃă. 1. Pulberile folosite la masaj sunt de origine animală sau vegetală.

untura.ci o curăŃă. lanolina. uscată şi nepăroasă. Dacă pielea pe care o masăm este netedă. SubstanŃele grase cele mai utilizate sunt vaselina pură. uleiul de cacao sau amidon. soluŃiile şi uleiurile pot fi combinate între ele după diferite formule. 20 . soluŃii alcoolizate. acestea. soluŃii medicamentoase sau apă de săpun. absorbind secreŃiile şi alte impurităŃi. excitante sau calmante. Pulberile. antiinflamatorii. La fel se execută masajul atunci când pielea nu tolerează nici un fel de mijloace de alunecare. este bine să se renunŃe la aceste substanŃe şi să folosim un masaj denumit “uscat”. untdelemnul. vasodilatatoare. prin spălare cu apă caldă şi săpun sau prin ştergere cu un tampon îmbibat în alcool diluat. deoarece irită pielea. căzând împreună cu Dintre lichide. mai des. În acestea sunt cuprinse şi substanŃe medicamentoase: antiseptice. parafina lichidă. se folosesc. SubstanŃele grase sunt îndepărtate de pe piele după fiecare masaj. Glicerina este mai rar indicată.

prin exerciŃii pregătitoare constând în mişcări active şi pasive. 21 . flexăm activ fiecare deget şi apoi pe toate împreună. cu tensiuni active finale. Mişcarea se poate executa simultan şi alternativ şi se repetă. mişcări de lateralitate şi mişcări în cerc. Cu palma aplicată pe o suprafaŃă plană. ridicăm pe rând în extensiune fiecare deget. Cu degetele încleştate se execută extensiuni cu tensiuni finale. Mişcări active şi pasive ale fiecărui deget. abilitatea şi adaptabilitatea acestora la necesităŃile tehnice ale masajului se pot îmbunătăŃi. într-o mişcare continuă. întinderea şi depărtarea degetelor.1 EXERCIłII PENTRU DEGETE Îndoirea. strângându-le cu putere în palmă. care începe de la degetul mic spre cel mare şi apoi. apoi se extind şi se depărtează între ele. apoi le ridicăm pe toate împreună. Pentru degete şi pumn se fac flexiuni şi extensiuni. executate amplu şi în ritm rapid. mai ales la începători. iar pentru cot. EXERCIłII DE MOBILIZARE PREGĂTITOARE A DEGETELOR ŞI A MÂINILOR PENTRU MASAJ SupleŃea şi forŃa mâinilor şi a degetelor. Întorcând mâna cu palma în sus. unul după altul.2. apoi din ce în ce mai repede. fiecare deget în parte. Degetele mâinilor se flexează toate odată în pumn strâns. Tensiunile finale pot fi accentuate prin presiunea reciprocă a degetelor ambelor mâini. pentru antebraŃe se fac exerciŃii de pronaŃie şi de supinaŃie. flexiuni şi extensiuni. invers. urmărind să amplificăm mobilitatea prin tensiuni finale. 2. la început rar. Fiecare deget se mişcă activ sau este mişcat pasiv în toate sensurile. Se îndoaie în palmă şi apoi se întinde.

în ambele sensuri. se duc înainte. 2. depărtând sau apropiind între ele coatele sau ducând mâinile într-o parte şi în cealaltă. la început cu amândouă mâinile deodată. cu degetele întinse sau uşor flectate. apoi alternativ. Îndoirea laterală din pumn. cu o mână sau cu ambele. Din poziŃia cu mâinile lipite pe partea lor dorsală. Extensiunea accentuată a pumnului se execută din poziŃia cu palmele lipite una de alta. mai ales. Ńinute cu degetele în sus. în sens medial sau lateral. se execută cu palmele faŃă în faŃă. în flexiune şi extensiune. depărtate sau lipite. 2. Flexiuni şi extensiuni din coate. cu tensiuni finale. înapoi sau lateral. Mişcarea se execută cu o mână sau cu ambele mâini. simultan sau alternativ. executate simultan sau alternativ. simultan sau alternativ. CircumducŃia pumnilor se poate executa cu degetele întinse sau îndoite. mişcările se execută liber şi rapid. în opoziŃie. 22 .2 EXERCIłII PENTRU PUMNI Flexiunea şi extensiunea pumnului se execută activ.3 EXERCIłII PENTRU ANTEBRAłE ŞI COATE PronaŃii şi supinaŃii active. Mişcarea se poate amplifica. ajutând-o cu mâna cealaltă. pasive şi cu rezistenŃă. Se execută mişcarea în “8”. executate simultan sau alternativ. abducŃie şi adducŃie şi. într-un ritm din ce în ce mai viu. Ńinute pe orizontală în faŃă. cu degetele întinse sau strânse în pumn.Degetul mare se exersează separat prin mişcări active.

În flexiune se poate executa pronaŃia; în extensiune se execută supinaŃia.

3. CONTRAINDICAłIILE MASAJULUI

ContraindicaŃiile masajului sunt cele generale care se aplică tratamentelor cu agenŃi fizici: bolile infectocontagioase acute, bolile venerice în stadiul acut şi în faza de contagiozitate, stările caşectice indiferent de cauza acestora, bolile parazitare, bolile organice decompensate sau la limita decompensării, hemoragiile repetate, unele psihopatii, narcomaniile, alcoolismul cronic, sarcina. Masajul mai are contraindicaŃii legate direct de zonele supuse masajului: bolile pielii de natură inflamatorie sau parazitară, plăgile, supuraŃiile, erupŃiile, eczemele ; abcesul, flegmonul, artrita supurată, osteita, osteomielita ; fragilitatea vasculară, de diverse etiologii ; tumorile. În masaj mai apar o serie de restricŃii de natură tehnico-metodică. Astfel, la începutul şedinŃelor de masaj se produc unele reflexe de apărare, care se manifestă sub forma unor încordări nervoase, a unor contracturi musculare şi a altor semne de intoleranŃă. Când aceste fenomene sunt prea intense, trebuie să renunŃăm la aplicarea masajului. Masajul poate fi o cauză de oboseală şi de enervare pentru persoanele care nu cunosc bine tehnica, sunt lipsite de forŃă şi supleŃe, de

23

antrenament şi de experienŃă; masajul poate deveni o metodă plictisitoare şi obositoare pentru cei lipsiŃi de răbdare, perseverenŃă, voinŃă şi energie. În toate cazurile în care masajul produce mai mult efecte negative sau incerte, decât pozitive şi sigure, trebuie să renunŃăm la aplicarea acestuia. Masajul executat corect şi repetat conştiincios o perioadă lungă de timp, dă organismului o senzaŃie de bine, de sănătate, de vigoare şi de vioiciune.

4. EFECTELE FIZIOLOGICE ALE MASAJULUI

Efectele masajului asupra organismului sunt multiple. Aceste efecte pot fi clasificate după mai multe criterii.

4.1 EFECTE LOCALE ŞI GENERALE

Efectele locale sunt în general datorate acŃiunii factorului mecanic. AcŃionând asupra tegumentelor şi a glandelor sudoripare, masajul creşte eliminarea permanentă şi importantă a lichidelor de stază. Hiperemia produsă duce la o irigare mai bună a pielii şi a Ńesuturilor subiacente, favorizând astfel şi nutriŃia tisulară. Prin manevrele de masaj se deschid multe capilare, care ajung la 2500/mm2, faŃă de cele 200 deschise în mod obişnuit, rezultând fenomenul de capilarizare tisulară. Masajul are o acŃiune deosebită asupra structurilor colagene şi elastice ale tegumentului, inducând absorbŃia spectaculoasă a unor fibroze, miogeloze, hipertrofii cutanate sau aderenŃe. Masajul modifică presiunea intratisulară, favorizând procesele de difuziune prin membranele celulare. 24

Astfel, în Ńesutul subcutanat aceasta poate creşte de la 90 mm Hg la 220 mm Hg; după un masaj profund, la nivelul vastului lateral al coapsei, această presiune creşte de la 100 mm Hg la 300 mm Hg, observându-se şi o creştere a temperaturii cutanate cu 2°C. Netezirea produce o scădere a presiunii intramusculare şi pare a fi manevra de elecŃie pentru relaxare. După masaj se observă o mai bună utilizare a O2 la nivel tisular şi o epurare mai energică a cataboliŃilor locali. Eliberarea de histamină şi heparină prin degranularea mastocitară acreditează masajul ca fiind foarte util în tratamentul şi profilaxia aterosclerozei. SubstanŃele histaminice produc eritem şi cresc irigaŃia sanguină, dar, în cantităŃi prea mari induc procesul de osteoporoză. Histamina, heparina şi o serie de alŃi produşi ai denaturării proteice locale sunt responsabile, în parte, şi de efectele generale ale masajului. Masajul accelerează procesele de resorbŃie şi de regenerare la nivelul Ńesuturilor inflamate aseptic. Ca rezultat al acestor acŃiuni conjugate se ameliorează

simptomatologia algică, iar hipertoniile şi contracturile musculare scad, indiferent de cauza lor. Efectele generale. Acestea au la bază mecanismul reflex, care se declanşează prin stimularea exteroceptorilor din tegumente şi a proprioceptorilor din muşchi, tendoane, capsule articulare. La nivelul acestora iau naştere prin stimularea cu diverse intensităŃi a receptorilor, impulsuri care ajung, pe căile ascendente, la sistemul nervos central; de aici pornesc impulsuri spre diverse sisteme şi organe, influenŃându-le funcŃia. Un rol important în efectele generale îl au mediatorii chimici eliberaŃi la nivelul tegumentelor. 25

se menŃin un timp mai îndelungat şi dispar mai lent.În esenŃă. • influenŃarea funcŃiilor organelor interne afectate care se manifestă prin senzaŃii dureroase ale peretelui toracic sau abdominal (zone Head). după ce această acŃiune a încetat. Apar după încetarea acŃiunii mecanice. Efectele tardive sunt reacŃii lente care se produc încet. tehnica şi intensitatea procedeului de masaj folosit. • creşterea metabolismului bazal. cu îmbunătăŃirea somnului şi îndepărtarea oboselii musculare. dar scad şi dispar destul de repede. • efecte favorabile asupra stării generale a bolnavului. În urma masajului vibrator al toracelui creşte cantitativ şi se fluidifică secreŃia bronşică. 26 . fie în profunzime sau la distanŃă. sensibilitatea şi întinderea Ńesuturilor masate. acŃionând prin masaj asupra acestor zone se acŃionează reflex asupra funcŃiilor organelor profunde.2 EFECTE IMEDIATE ŞI TARDIVE Efectele imediate sunt strâns legate de natura. Aceste efecte se produc şi Ńin tot timpul cât durează acŃiunea masajului. dar şi de natura. 4. În masajul “periostal” se întăreşte tonusul pereŃilor organelor cavitare. în mod secundar fie în regiunea masată. creşte peristaltismul şi se stimulează secreŃiile intestinale. efectele generale ale masajului sunt: • stimularea funcŃiilor aparatelor cardiovascular şi respirator.

cât şi efecte obŃinute pe cale reflexă. se traduce prin hiperemie locală (roşeaŃă). stimulatoare sau inhibitoare. prin acŃiunea sa mecanică. calmante. vă prezentăm efectele masajului asupra pielii: Favorizează procesele de eliminare a sudorii şi a secreŃiilor sebacee. în concordanŃă cu intensitatea stimulilor. Prin creşterea calităŃii structurilor colagene şi elastice ale dermului. care determină creşterea elasticităŃii pielii. În continuare. Favorizează trecerea sângelui din vasele cutanate şi subcutanate în torentul circulator. ajutând detoxifierea organismului. INFLUENłELE MASAJULUI ASUPRA ORGANISMLUI 5.3 EFECTE EXCITANTE ŞI CALMANTE Masajul poate exercita asupra organismului efecte excitante. 27 .1 INFLUENłELE MASAJULUI ASUPRA PIELII Masajul exercită asupra pielii şi a funcŃiilor acesteia atât influenŃe directe. 5. VasodilataŃia activă reflexă. prevenind astfel tendinŃa fiziologică de hipermineralizare a fibrelor elastice care se încarcă progresiv cu calciu. masajul ajută resorbŃia parŃială sau totală a cicatricelor sau induraŃiilor cutanate fibroase.4.

influenŃează metabolismul. nodulii fibroşi sau scleroşi. Prin mecanism reflex: activează circulaŃia sângelui. ajută la desfacerea aderenŃelor. stimulează noi diferenŃieri bazale. scurtând timpul necesar reînnoirii epidermei şi ameliorând astfel proprietăŃile fizice ale pielii. influenŃează favorabil procesul de vindecare şi de formare a cicatricelor. activează resorbŃia infiltratelor patologice (aseptice).2 INFLUENłELE MASAJULUI ASUPRA łESUTULUI CONJUNCTIV Prin subcutanat: acŃiunea directă. 5. dezagregă celulitele. masajul ‚Ńesutului celular întreŃine supleŃea şi măreşte rezistenŃa fibrelor conjunctive şi elastice. mecanică.stimularea penetrabilităŃii cutanate a unor medicamente. Favorizează într-o oarecare măsură funcŃia respiratorie a pielii. funcŃiile neurovegetative etc. InfluenŃează reflex termoreglarea. mai buna nutriŃie a pielii. Favorizează lipoliza. Favorizează exfolierea celulelor cornoase. 28 . masajul ducând la scăderea stratului adipos.

5. executate într-un ritm viu. contracturaŃi. liniştitor. aponevrozele. excitabilitatea şi contractilitatea fibrelor musculare. Se încearcă “modelarea” muşchiului în forma sa. Manevrele de masaj executate lent. relaxante şi decongestive. Efectele masajului asupra sistemului muscular sunt stimulante. Ńesuturile moi periarticulare şi chiar periostul. paretici. Efectele stimulante se induc prin manevre scurte. structurile aparatului locomotor. masajul accelerează îndepărtarea oboselii musculare şi refacerea resurselor energetice ale muşchilor. centripete. traumatizaŃi. tecile sinoviale. cu intensitate progresiv crescândă. creşte debitul circulator local. aplicate muşchilor hipotrofici. cât şi reflex.3 INFLUENłELE MASAJULUI ASUPRA APARATULUI LOCOMOTOR Masajul influenŃează favorabil muşchii. După efort. atrofici sau neantrenaŃi. excitant. Aceasta se datorează acŃiunii mecanice şi reflexe a masajului. capsulele articulare. tendoanele. Prin manevre de stoarcere se activează circulaŃia în capilarele şi venele muşchiului. prin acŃiunea mecanică a manipulărilor. fasciile. se deschid capilarele de rezervă. uşor. induc în muşchi o stare de relaxare. intense. detaşând fiecare muşchi sau grup de muşchi de planurile profunde prin insinuarea 29 . Masajul influenŃează favorabil muşchii atrofici. Aceste proprietăŃi sunt stimulate prin manevre rapide. Prin presiune şi relaxare se influenŃează tonusul şi elasticitatea. Masajul muşchilor influenŃează atât direct.

blânde. neînsoŃite de presiuni. Efectele decongestive se induc prin manevre blânde. retracturile. Masajul anexelor muşchilor Are ca scop întreŃinerea supleŃei acestor formaŃiuni. prin activarea circulaŃiei şi prin influenŃa exercitată asupra terminaŃiilor nervoase din aceste structuri. ducând la scăderea excitabilităŃii şi a contractilităŃii musculare. În tratamentul tulburărilor de mobilitate. centripet. Ajută la resorbŃia revărsărilor de lichide seroase sau sânge din cavitatea articulară sau din bursele seroase periarticulare. cicatricele şi toate sechelele artritelor şi periartritelor. Efectele relaxante se induc prin manevre lungi. În felul acesta.degetelor în interstiŃiul muscular şi presarea simultană a maselor musculare cu feŃele palmare ale mâinilor. sinoviala şi cartilajul articular sunt influenŃate prin stimularea circulaŃiei sanguine şi a terminaŃiilor nervoase din Ńesuturile periarticulare. Masajul articular łesuturile moi periarticulare. oboseala musculară intensă putând fi înlăturată în 5 minute de masaj. după care se prind strâns masele musculare cărora li se imprimă o mişcare de jos în sus. Prin masaj se combat aderenŃele. masajul articular este necesar pentru pregătirea articulaŃiei înaintea exerciŃiilor de mobilizare metodică. Aceste efecte sunt evidente atunci când se aplică pe muşchii solicitaŃi de efort. 30 . depozitele patologice periarticulare. se rup aderenŃele care determină retractura muşchiului şi se înlătură staza venoasă şi limfatică determinate de inactivitate. ajutând la păstrarea sau recuperarea mobilităŃii normale. mâinile alunecă rapid.

capsulei.4 INFLUENłELE MASAJULUI ASUPRA CIRCULAłIEI SÂNGELUI ŞI A LIMFEI Masajul contribuie la activarea circulaŃiei în întregul corp prin efectele pe care le produce. Uşurează circulaŃia sângelui în artere. Efectele de durată ale masajului se datoresc însă unor mecanisme reflexe şi umorale. pe lângă efectele hiperemice locale. luxaŃiilor şi fracturilor. Masajul hiperemiante. reacŃii calmante şi 5. în sensul circulaŃiei de întoarcere. scăzând efortul cordului. prin efecte 31 . entorselor . Aceste reacŃii. secundară activării circulaŃiei de întoarcere. uşurează travaliul inimii stângi. Manevrele de masaj efectuate centripet. „periostal” provoacă reflex. Ajută la golirea venelor şi a capilarelor.inflamaŃiilor şi traumatismelor ligamentelor. dar supraîncarcă uşor inima dreaptă şi circulaŃia pulmonară. Masajul profund şi cel lent. Diminuă staza şi tensiunea din Ńesuturi. se recomandă precauŃie în cazul pacienŃilor cu insuficienŃă cardiacă dreaptă şi globală. sângele din vase şi limfa fiind împins spre inimă. centripet are ca efect scăderea tensiunii arteriale. a limfaticelor şi a spaŃiilor intercelulare. pe când cel viguros are efecte hipertensive. Deci. InfluenŃa masajului asupra circulaŃiei este datorată în primul rând acŃiunii mecanice. cartilajului articular. pot contribui. Masajul influenŃează circulaŃia arterială şi arteriolară: fluxul sanguin creşte ca urmare a creşterii debitului sistolic.

Masajul poate interveni în mecanismele de echilibrare dintre circulaŃia periferică şi cea profundă a corpului. masajul produce efecte stimulatoare asupra sistemului nervos.5 INFLUENłELE MASAJULUI ASUPRA SISTEMULUI NERVOS Oricare din procedeele masajului determină în organism reacŃii fiziologice corespunzătoare.derivative. naturii şi funcŃiei Ńesutului masat. Masajul general duce la creşterea numărului hematiilor şi al leucocitelor. Manevrele stimulatoare sunt folosite pentru activarea funcŃiilor organelor. formei. iar pe de altă parte. Executat energic şi într-un ritm viu. AcŃiunea reflexă a masajului constituie baza fiziologică a influenŃelor acestuia asupra organismului. pe de o parte. la repartiŃia şi la reglarea circulaŃiei sângelui în organism. acestea mărind sensibilitatea. conductibilitatea şi reactivitatea elementelor nervoase. Masajul acŃionează în mod diferit asupra terminaŃiilor nervoase periferice. prin stimularea organelor hematopoetice şi prin mobilizarea rezervelor de sânge din organism. impulsurile ajung la centrii nervoşi şi apoi. pe cale reflexă se determină reacŃii ale diverselor organe. liniştitoare. Aceste reacŃii ale organismului la manevrele masajului se produc prin intermediul sistemului nervos. la creşterea cantităŃii de hemoglobină. masajul produce efecte calmante. intensităŃii şi duratei procedeului aplicat. 32 . AcŃiunea mecanică excită terminaŃiile nervoase ale extero. scade sensibilitatea.şi proprioceptorilor. conductibilitatea şi reactivitatea structurilor nervoase. 5. Executat lent şi uşor.

Efectele masajului asupra sistemului neuropsihic sunt: efecte segmentare. a durerilor şi a stării de nelinişte. Manevrele scurte. InterrelaŃia metamerică permite perceperea mai mult sau mai puŃin a durerii. Masajul determină reacŃii complexe şi în domeniul motor. energice. pe când masajul liniştitor (sedativ) determină o stare de destindere nervoasă.Manevrele calmante sunt indicate împotriva încordărilor excesive. vasomotor şi trofic. de relaxare musculară şi de odihnă. la nivel subcutanat. Datorită acestora se evită. Există păreri conform cărora şi prin stimularea durerii se pot obŃine reacŃii paradoxale analgezice. fapt ce susŃine teoria “masajului reflex”. în terminaŃiile senzitive. în funcŃie de tehnica utilizată. cu ritm lent şi intensitate scăzută induc efecte sedative. realizate prin conexiuni nervoase. responsabile de instalarea retracturilor. Efectele segmentare se explică prin interrelaŃiile dintre diferite regiuni metamerice. Manevrele executate continuu. de impulsuri nervoase către centrii. Masajul are acŃiune antialgică diferită. masajul stimulator determină o senzaŃie de bună dispoziŃie şi de creştere a energiei. efectuate cu ritm viu şi intensitate crescută induc efecte stimulante. Masajul provoacă şi o serie de efecte subiective atunci când se execută masajul general. efecte generale şi psihologice. analgezice. 33 . creşteri ale tensiuni Ńesutului conjunctiv. Astfel. Efectele generale se datorează relaŃiilor suprasegmentare şi implicării sistemului nervos central. Manevrele de masaj determină descărcarea. care declanşează reacŃii diferite.

Masajul poate restructura imaginea statică şi cinematică a regiunii bolnave care şi-a pierdut parŃial sau total funcŃiile motoare şi senzitive. are un efect decongestionant şi liniştitor asupra centrilor şi a căilor nervoase . integrând segmentul afectat în schema corporală generală. cu acŃiune de profunzime sau la distanŃă. prin apropierea psihologică dintre pacient şi maseur.6 INFLUENłELE MASAJULUI ASUPRA łESUTURILOR ŞI A ORGANELOR PROFUNDE łesuturile şi organele profunde ale corpului nu pot fi influenŃate de acŃiunea mecanică a procedeelor obişnuite de masaj. • Prin procedee speciale se poate accelera sau linişti funcŃia cardiacă. sau să se utilizeze acŃiunea sinergică a manevrelor de masaj. Pentru a le putea influenŃa trebuie folosite tehnici speciale. toracică şi abdominală. centrii automatismului respirator. Masajul capului. Prin masajul spatelui şi al pieptului se obŃin efecte reflexe utile asupra organelor din torace.chiar dureroasă pe moment. Masajul. 34 . • RespiraŃia este activată prin reflexe cu punct de plecare în peretele toracic. la distanŃă. prin manevra însăşi (principiul masajului transversal profund a lui Cyriax). 5. care stimulează. Efectele sinergice se pot obŃine prin masajul Ńesuturilor care acoperă cavităŃile corpului: craniană. determină o stare de relaxare percepută ca o stare „de bine”. Efectele psihologice sunt induse tot prin stimularea terminaŃiilor senzitive cutanate. prin procedee speciale.

muşchi. Prin palpare se pot evidenŃia hipotrofii. eczeme. în scop profilactic sau terapeutic se vor face numai după examenul clinic general şi numai după stabilirea diagnosticului. Ńesut celular subcutanat. ulcere varicoase. escare. între schimburile gazoase din plămâni şi Ńesuturi. Activitatea glandelor endocrine este influenŃată indirect. cicatrici. micoze.• Se pot stabili sinergii funcŃionale între circulaŃie şi respiraŃie. Masajul influenŃeză funcŃiile de nutriŃie. celelalte situaŃii constituind contraindicaŃii ale masajului. • Creşte peristaltismul tubului digestiv şi al căilor biliare. papule. 35 . • Se normalizează evacuările. • Se îmbunătăŃesc absorbŃia şi digestia prin activarea circulaŃiei intraabdominale şi prin creşterea secreŃiilor digestive. de eliminare a produşilor de catabolism (cresc diureza. de excreŃie. contracturi. • Prin masajul abdominal sunt stimulate. Masajul se va indica numai în ulcere varicoase. prin activarea circulaŃiei sanguine la nivelul acestora. funcŃiile aparatului digestiv. IndicaŃiile de aplicare a masajului. vergeturi. mai ales. • Creşte apetitul. Prin inspecŃie se va observa prezenŃa unor nevi. afecŃiuni vasculare. evacuările intestinale şi sudorale cutanate). hepertrofii. În cazul examenului clinic general se va acorda atenŃie următoarelor structuri: Piele. infecŃii etc. vergeturi. retracturi musculare sau induraŃii şi infiltrate.

36 . tensiune. au fost împărŃite în două grupe. Se acordă atenŃie vaselor. efleurajul). ArticulaŃii. • lovirile uşoare şi ritmice (baterea. Sistem nervos. cât şi părŃilor moi periarticulare. 6. Se acordă atenŃie atât elementelor articulare. tapotamentul). • fricŃiunile. În funcŃie de particularităŃile subiectului se vor stabili procedeele de masaj care vor fi efectuate şi modul de aplicare al acestora. Se caută eventualele tulburări de sensibilitate şi tulburări trofice care pot fi cauzate de afecŃiuni neurologice. Sistem circulator. ritmicitatea acesteia şi locul pe care îl va ocupa în programul de recuperare. rupturi ale tendoanelor (masajul este contraindicat). PROCEDEELE DE MASAJ După importanŃa efectelor.Tendoane. chestionând pacientul în legătură cu existenŃa edemelor sau a unei stări de greutate. Se va fixa durata şedinŃei de masaj. • frământatul şi stoarcerea (petrisajul). La palpare se pot evidenŃia dureri ale inserŃiilor (dureri tendinoperiostale) cauzate de tensionarea tendoanelor prin contracŃii izometrice. oboseală la nivelul membrelor inferioare. procedeele de masaj manual clasic. Procedee principale de masaj (fundamentale): • alunecările (netezirea.

1. tracŃiunile şi tensiunile. 6. vibraŃii. pe trunchi urmează sensul circulaŃiei de întoarcere spre inimă. alunecările se efectuează de la extremitatea distală spre cea proximală.1 PROCEDEELE PRINCIPALE DE MASAJ Manevrele principale nu pot lipsi din aplicaŃiile practice mai importante ale masajului. alte procedee. Netezirea se adresează în special tegumentelor şi constă în alunecări ritmice şi uşoare. frământat (petrisaj). Acestea realizează prelucrarea sistematică şi metodică a părŃilor moi ale corpului şi se aplică în următoarea succesiune: netezire (efleuraj). De aceea. presiunile. 37 . ciupirile si pensările.• vibraŃiile. iar pe gât şi ceafă sensul manevrelor este dinspre cap spre umeri şi omoplaŃi. scuturările. aplicate cu diferite părŃi ale mâinilor în sensul circulaŃiei de întoarcere. Procedee secundare de masaj (ajutătoare): • • • • • • cernutul şi rulatul. 6.1. batere (tapotament). fricŃiune. pe membre.

medii şi lungi.Mişcările seamănă cu mângâierea. atunci când se efectuează cu mână după mână. Succesiunea manevrelor în funcŃie de direcŃia şi modul de lucru al mâinilor este următoarea: pentru netezirea iniŃială: • simultane lungi. manevrele sunt: • simultane. netezirea se poate executa cu o mână. cu degetele apropiate sau depărtate. Netezirea se execută cu faŃa palmară sau dorsală a mâinilor. Din punct de vedere al direcŃiei sunt: • longitudinale (lungi). • transversale (scurte). Ritmul de execuŃie scade treptat spre sfârşitul şedinŃei. în funcŃie de efectele care trebuie induse. iar pe suprafeŃele mari cu ambele 38 . • simultane scurte. Din punct de vedere al modului de aplicare al mâinilor. • în cerc. numai că se execută cu o anumită presiune şi cu ritm variabil. • alternative. • oblice (medii). • alternative lungi. în acelaşi sens. • în zig-zag. medii şi scurte. întinse sau uşor îndoite. pentru netezirea finală: • alternative scurte. atunci când se efectuează cu ambele mâini în acelaşi timp şi în acelaşi sens . medii şi scurte. medii şi lungi. Pe suprafeŃe mici. Din punct de vedere metodic netezirea este iniŃială şi finală.

Pe suprafeŃele mai întinse şi plane. • circulaŃia din Ńesuturile profunde este influenŃată de manevrele viguroase. Pe suprafeŃele mici şi rotunjite. braŃ. Presiunea netezirii este în funcŃie de structura pe care dorim să o influenŃăm: • alunecările uşoare şi superficiale acŃionează asupra pielii. Alunecările executate cu faŃa dorsală a mâinilor şi cu degetele strânse în pumni au efecte mai profunde decât cele executate cu faŃa palmară a mâinii. • circulaŃia sângelui în vasele superficiale este activată de presiunile medii. netezirea se execută cu vârful a două sau trei degete. alunecările se aplică de preferinŃă segmentar. netezirea se poate executa cu palma întreagă. • pentru Ńesuturile profunde se folosesc manevre mai puternice executate cu rădăcina mâinilor.mâini. cu marginea ulnară a mâinii sau cu pumnii închişi. Ca întindere. cu laturile sau cu rădăcina mâinii. mâinile se aşază la acelaşi nivel sau una mai sus decât cealaltă. Pe membre. 39 . • circulaŃia limfatică este activată de alunecările lente. pe porŃiuni anatomice bine delimitate. aplicabilă segmentelor circulare (antebraŃ. dar destul de apăsate şi efectuate sacadat. • Ńesutul subcutanat este influenŃat de alunecările mai apăsate. gambă. cuprinzând regiunea între police şi celelalte degete. Se disting următoarele forme speciale de netezire: netezire sacadată. coapsă). • nervii şi vasele din piele sunt influenŃate de apăsarea redusă.

manevrele mai viguroase activează circulaŃia sângelui în Ńesuturile profunde. alunecările lungi şi uşoare sunt calmante. Efectele netezirii sunt: principalul efect al netezirii este activarea. relaxante. motiv pentru care netezirea este folosită ca manevră pregătitoare în masaj.netezire „în perie”. utilizată la nivelul tendoanelor şi al spaŃiilor interosoase. Netezirile scurte şi asociate cu presiuni sunt indicate în tratamentul induraŃiilor şi al nodozităŃilor fibroscleroase. alunecările lungi şi uşoare reduc sensibilitatea. vasodilataŃie locală de durată. a circulaŃiei. pe cale reflexă. manevrele scurte şi vii. consecinŃă a acŃiunii mecanice şi reflexelor cu punct de plecare cutanat. 6. constă în presiuni şi deplasări ale Ńesuturilor moi subcutanate pe Ńesuturile dure sau pe un plan dur (osos sau cartilaginos). sunt stimulante. ducând la o mai bună oxigenare a muşchilor şi la îndepărtarea mai rapidă a produşilor de catabolism (combate oboseala şi ajută refacerea funcŃională după efort). netezire în „cleşte”.2 FricŃiunea se adresează în special Ńesutului celular subcutanat. în limita elasticităŃii proprii. folosită în regiunile cu păr în exces. longitudinală executată cu vârful degetelor. în ritm rapid şi energic. înaintea altor procedee mai puternice. aplicabilă la nivelul tendonului lui Achile. netezire liniară. 40 . precum şi în dezagregarea şi împrăştierea infiltratelor din Ńesuturile profunde. scad durerea şi contractura musculară pe regiunea masată.1.

mărindu-se progresiv. fricŃiunea se execută cu vârful degetelor în sens liniar (longitudinal sau transversal) şi circular (concentric sau excentric). cu cât intensitatea presiunilor creşte. “în fierăstrău” executată cu marginea cubitală a mâinii. în zig-zag. cu marginea cubitală. asuplizează tegumentul. 41 . Se execută mişcări circulare într-un sens şi apoi în sens opus. Forme speciale: transversală. se aplică la nivelul coloanei vertebrale. După un număr oarecare de mişcări executate pe o mică porŃiune a pielii. Astfel.Din punct de vedere tehnic. cu o anumită presiune şi sub anumite unghiuri. deplasând mâinile în limita mobilităŃii şi a supleŃei normale a Ńesuturilor masate. După intensitatea presiunilor şi a mărimii unghiului. palma sau pumnul. Vârful degetelor se aplică pe tegument. mâna se deplasează încet în vecinătatea locului masat. se aplică la nivelul tendonului lui Achile. medius şi inelar). executată cu vârful a 2-3 degete (index. Presiunea şi amplitudinea mişcărilor de fricŃiune va fi la început mai redusă şi de durată mai scurtă. le măreşte supleŃea şi elasticitatea. până când este cuprinsă toată regiunea. după necesităŃi. iar unghiul faŃă de planul regiunii respective scade. rădăcina mâinii (eminenŃele hipotenară şi tenară). cu atât acŃionează mai profund. Efectele fricŃiunii: prin acŃiunea mecanică mobilizează Ńesuturile moi. fricŃiunea poate acŃiona superficial sau profund.

ritmul viu şi mişcările scurte. care reprezintă forma specială aplicabilă la nivelul peretelui abdominal etc. Pe regiunile întinse şi plate. reduce încordarea nervoasă. care reprezintă forma tradiŃională aplicabilă tuturor segmentelor corpului. fricŃiunea prelungită. dar viguroase. executată într-un ritm lent. scade sensibilitatea locală. care pot apărea la nivelul joncŃiunii miotendinoase. eventual coapse). frământatul constă în ridicarea şi apucarea între degete şi rădăcina mâinii a unei cute de Ńesuturi. 6.3 Frământatul (petrisajul) reprezintă prinderea muşchilor şi a altor Ńesuturi profunde. se aplică regiunilor voluminoase ale corpului (fese. ridicarea lor. pe cale reflexă are efecte de durată. frământat între marginile cubitale ale mâinii. frământat circular şi şerpuit. scade contractura musculară.1. stimulează sistemul nervos periferic. care este 42 . Din punct de vedere tehnic se realizează: frământat „în cută” pe loc sau deplasabilă “în val”. frământat cu pumnii.tot prin acŃiune mecanică se activează circulaŃia locală (înroşirea pielii). fricŃiunile previn rupturile musculare şi smulgerile de fibre. atât cât permite elasticitatea proprie şi stoarcerea prin comprimare (între degete sau între degete şi palmă) sau prin presiune pe planul profund. circulatorii şi trofice. stimulând nutriŃia Ńesuturilor. care reprezintă forma specială aplicabilă segmentelor circulare sau tronconice.

perpendicular pe segment. ori de ducere înainte şi înapoi a cutei prinse între degete. profund.stoarsă prin ducerea rădăcinii mâinii spre degete şi prin comprimarea acesteia pe planul dur. Manevrele se execută de la rădăcina membrelor spre extremităŃi. comparativ cu cele mecanice: ridicarea şi strângerea Ńesuturilor cărnoase dezvoltă elasticitatea. Pe membre. cuta este ridicată şi apoi presată pe planul profund. apoi mâinile se deplasează din aproape în aproape. Efectele frământatului Acestea se produc mai ales pe cale reflexă. fără a o scăpa din mâini şi fără a desprinde palma de pe piele. în axul lung al grupelor de muşchi. Muşchii sunt prinşi între degete şi palme şi strânşi cu putere. frământatul se execută formând o cută lungă de muşchi. frământatul se execută cu mâinile aplicate în cerc. 43 . excitabilitatea şi contractilitatea muşchilor. presiunile fiind însă orientate spre sensul circulaŃiei venoase a sângelui (distal→proximal). care este prinsă între degete şi podul palmei şi strânsă ca într-un cleşte. La nivelul abdomenului se frământă Ńesuturile grase subcutanate. iar muşchii se relaxează. se execută o mişcare de ridicare şi presare între ele a Ńesuturilor. Mişcarea se repetă de mai multe ori pe acelaşi loc. Pe masele mari de muşchi. presiunea se slăbeşte apoi. Frământatul este procedeul cel mai bun pentru masajul Ńesuturilor profunde şi în special al muşchilor. „în cută” sau „în val”.

se activează circulaŃia. manevrele executate rapid induc efecte stimulante. cu 1/3 inferioară a antebraŃului. manevrele lente.prin stoarcere se comprimă vasele profunde. Efectele frământatului se datoresc stimulării circulaŃiei şi troficităŃii nervilor. 6. prin frământare sunt îndepărtaŃi produşii de catabolism din muşchi. mai ales ale celor motori. Din acest motiv. previne atrofia musculară. se indică în stările de atonie şi atrofie musculară secundară imobilizărilor prelungite ale diferitelor segmente ale aparatului locomotor. manevre de plescăit sau lipăit: cu faŃa palmară a mâinii sau a degetelor. procedeele de tapotament se grupează în: manevre de tocat: cu marginea cubitală (cubito-palmar sau cubito-dorsal). manevre de percutat: cu vârful degetelor. „în mănunchi de nuiele”). cu vârful degetelor (tangenŃial.1. având un efect trofic asupra organismului. 44 . manevre de bătătorit: cu palma în cupă sau ventuză şi cu pumnul cubital sau palmar.4 Tapotamentul (baterea) constă în aplicarea unor lovituri ritmice şi uşoare executate cu diferite părŃi ale mâinii şi ale antebraŃului. aplicate pe zone aderente şi infiltrate au efect decontracturant. Din punct de vedere tehnic.

Mişcările se execută activ. Ńinute faŃă în faŃă. Mâinile se mişcă alternativ sau simultan. depărtate între ele şi uşor flectate cad perpendicular pe piele. Mâinile cad moi. alternativ sau simultan pe regiunea respectivă. prin mişcări suple şi repezi. Intensitatea 45 . medie sau mare. „Tocatul” se poate face şi cu marginea ulnară a mâinilor. Ritmul poate fi foarte viu sau rar şi lent (cap. rezultat al greutăŃii mâinilor. Intensitatea loviturii trebuie să fie unică. numai atât cât este necesar să se ridice antebraŃele la o înălŃime potrivită. Manevra se execută cu amândouă mâinile mişcate din articulaŃiile pumnilor. mişcându-se din articulaŃiile pumnilor. cu palmele orientate spre regiunea masată. intensitatea loviturilor trebuie să fie mai mică. „Percutatul” este o formă de batere cu vârfurile degetelor uşor îndoite. într-un ritm foarte viu. „Plescăitul” este o manevră de lovire cu faŃa palmară a degetelor şi a mâinii. regiune precordială).„Tocatul” se execută cu degetele ambelor mâini. iar antebraŃele apropiate de regiunea masată. Pentru a amplifica aceste manevre se adaugă înclinarea laterală a mâinilor şi o mişcare de răsucire a antebraŃelor în pronaŃie şi supinaŃie. Se execută cu mâinile moi şi uşoare. decât din contracŃiile musculare. Pe regiunile sensibile. Intensitatea manevrelor rezultă mai mult din greutatea degetelor şi a mâinilor. Degetele întinse. pe mase mari de muşchi. Manevra se poate executa cu vârful unui singur deget. cu o mână sau cu amândouă mâinile. pentru ca loviturile să nu cadă prea de sus şi să nu fie intense. BraŃele trebuie să fie apropiate de trunchi. într-un ritm foarte viu. apoi acestea cad pasiv. lovind cu partea laterală şi dorsală sau cu cea laterală şi palmară. de la o distanŃă mică.

bătătoritul este mai puŃin aspru. Efectele baterii variază în funcŃie de intensitatea şi ritmul loviturilor.loviturii depinde numai de greutatea proprie a acestor segmente. Manevrele baterii reduc în timp sensibilitatea nervilor senzitivi. prin vasodilataŃie. care se înroşeşte şi se încălzeşte. Dacă manevrele sunt tangenŃiale. • cu pumnul: este o manevră mai puternică. cărnoase şi puŃin sensibile. la persoanele sănătoase şi viguroase. intensitatea manevrei creşte dacă se execută cu pumnul închis sau cu marginea ulnară a pumnului. Se indică în masajul excitant al unor regiuni întinse. plescăitul şi bătătoritul executate într-un ritm rapid. efectul lor excitant este diminuat. AcŃiunea specifică este excitantă şi se validează prin intermediul nervilor periferici. un aflux crescut de sânge în regiunea masată. Manevra se poate executa în două moduri: • cu degetele şi palmele strânse “în căuş”. Se execută cu pumnul incomplet închis. cu intensitate mai mare şi un timp mai îndelungat. dar pot deveni dureroase. „Bătătoritul” se deosebeşte de „plescăit “ prin felul de a lovi cu palmele şi degetele Ńinute bine întinse şi foarte apropiate de suprafaŃa masată. Ritmul mişcărilor este foarte viu. acŃionează asupra nervilor vasomotori şi provoacă. de supleŃea mişcărilor şi de sensibilitatea pielii şi a Ńesuturilor masate. iar loviturile sunt scurte. Loviturile active sunt mai puternice. indicată mai ales în masajul regiunilor musculoase şi puŃin sensibile. 46 . Tocatul.

Baterea are efecte stimulatoare asupra circulaŃiei şi nutriŃiei Ńesuturilor profunde. se indică în tratamentul atoniei şi/sau atrofiilor musculare posttraumatice. spasmelor. pe de altă parte. şi ai antebraŃelor şi braŃelor. fără a se produce un lucru mecanic. dar se pot efectua şi de-a lungul unui nerv.Excitarea nervilor motori produce o creştere a tonusului muscular şi chiar o contracŃie a fibrelor musculare. vibraŃiile manuale sunt obositoare şi greu de executat. muşchi. de aceea se completează sau se înlocuiesc cu forme instrumentale.1. Mişcările sunt asemănătoare unui tremurat continuu şi rezultă din contracŃiile alternative ale muşchilor agonişti şi antagonişti ai degetelor şi mâinii pe de o parte. vibraŃiile se aplică pe porŃiuni restrânse. contracturilor musculare. secundar dezvoltând proprietăŃile funcŃionale ale muşchilor. cu podul palmei sau cu rădăcina mâinii. cu palma şi cu degetele întinse sau cu pumnul închis. oboselii musculare. De regulă. în jurul unei articulaŃii sau pe un segment. 47 . 6. ele se execută pe loc sau cu deplasare laterală.5 VibraŃiile constau din imprimarea în Ńesuturi a unui număr cât mai mare de mişcări oscilatorii pe unitatea de timp. Din această cauză. favorizează eliminarea secreŃiilor bronhice. VibraŃiile manuale se execută cu vârful degetelor sau cu faŃa lor palmară. Manevrele de batere sunt contraindicate în tratamentul afecŃiunilor dureroase. la nivel toracic. Percutatul. FrecvenŃa şi amplitudinea deplasării mâinilor sunt variabile şi induc efecte opuse.

producând o senzaŃie de amorŃire. care au o amplitudine şi o intensitate mai mare decât vibraŃiile obişnuite. VibraŃiile manuale se combină cu netezirea. vibraŃiile produc efecte reflexe profunde. decongestionante şi calmante. Aplicate pe torace şi pe abdomen. accentuându-se spre sfârşitul inspiraŃiei. încălzire şi relaxare. VibraŃiile executate cu ritm rapid şi amplitudine crescută au efecte excitante asupra sistemului nervos central. în tratamentul unor afecŃiuni dureroase şi congestive ale organelor interne. dar şi efecte estetice. reduc sensibilitatea pielii şi a Ńesuturilor superficiale. sunt folosite. prin reducerea stratului adipos. se aplică îndeosebi pe spate şi pe torace. fricŃiunile şi frământatul. 6. 48 . după indicaŃiile medicului. La nivelul toracelui produc expulzia secreŃiilor bronşice. Mişcările vibratorii.2 PROCEDEELE SECUNDARE DE MASAJ Între procedeele sau manevrele principale de masaj sau după efectuarea acestora. al expiraŃiei şi al pauzei respiratorii. se intercalează sau se adaugă o serie de alte câteva manevre numite ajutătoare sau secundare. atunci când sunt executate cu amplitudine scăzută. care completează acŃiunea procedeelor fundamentale.Manevrele fine şi prelungite sunt liniştitoare. TrepidaŃia toracelui se asociază cu mişcările de respiraŃie. se numesc trepidaŃii. Aceste procedee au în general aceleaşi efecte şi indicaŃii ca şi vibraŃiile.

sunt numite presiuni vibrate. 6. de jos în sus. altele au caractere tehnice proprii şi vin să îmbogăŃească procedeele de bază ale masajului. pe care deseori le şi însoŃesc. Cele mai importante manevre ajutătoare sunt: cernutul şi rulatul. Se aplică în diverse moduri: simple. 6. Rulatul şi cernutul se aplică segmentelor circulare sau Rulatul constă în prinderea segmentului respectiv între feŃele palmare ale mâinilor cu menŃinerea degetelor în extensie. urmată de hiperemie locală şi scăderea sensibilităŃii până la anestezie. scuturările. Presiunile puternice produc asupra pielii o uşoară ischemie iniŃială cauzată de scăderea afluxului de sânge către zona masată. tronconice. anterior şi posterior sau invers. ciupirile şi pensările. Au acŃiuni relaxante.3. decongestive asupra maselor musculare şi redau supleŃea structurilor masate. tracŃiunile şi tensiunile. asociate cu mişcări respiratorii în ritmul frecvenŃei respiratorii normale (16-18 respiraŃii pe minut). prin ridicări şi presiuni alternative. scăderea 49 . Presiunile constau în apăsări superficiale sau profunde. presiunile.Unele dintre aceste manevre secundare derivă din cele principale. asociate cu vibraŃii. alternativ.3. Mâinile se deplasează ritmic.

TracŃiunile se realizează în axul longitudinal al segmentelor. Efectele scuturărilor depind de ritmul execuŃiei. TracŃiunile şi tensiunile realizează întinderea elementelor articulare şi periarticulare. Astfel. Tensiunile cresc mobilitatea articulară. ciupirile se execută cu priză mică (între police şi index). cu condiŃia să fie executate cu blândeŃe blând şi să atingă amplitudinea maximă de mişcare. 6. redeschiderea focarului de fractură. precum şi scăderea presiunii intraarticulare. mişcarea bruscă şi exagerată poate produce contractură musculară şi. Ciupirile şi pensările se aplică pe porŃiunile musculoase ale membrelor. Tensiunile sunt mişcări pasive. secundar. ritmul rapid va declanşa efecte stimulante locale şi generale.3. DiferenŃa constă în prizele cu care se realizează. cu priză medie (între podul palmei şi degete) sau mare (între vârfurile degetelor celor două mâini). 50 . Scuturările constau în mişcări oscilatorii ample. tensiunile şi scuturările acŃionează mai ales asupra articulaŃiilor şi Ńesuturilor periarticulare.3. Pe acest tip de „presiune profundă” se bazează tehnicile masajului reflex. executate pe axele de mişcare ale fiecărei articulaŃii. în sens viscero-musculo-cutanat. Astfel. fie punctele şi meridianele din acupunctura tradiŃională chineză. în timp ce ritmul lent va avea efecte relaxante. relaxare musculară şi scăderea sau dispariŃia oboselii. 6. TracŃiunile. Efectele pozitive asupra Ńesuturilor perimusculare şi periarticulare sunt induse prin întreruperea arcurilor reflexe la nivelul dermatoamelor sau miotoamelor. executate ritmic la nivelul membrelor sau ale segmentelor acestora.tonusului muscular local şi secundar. mai ales după fracturi. care folosesc fie zonele de inervaŃie metamerică (ce urmăresc dermatoamele) descrise de Head şi modificate de Hensen şi Schillak.

tehnici clasice. MASAJUL SPECIAL Masajul special utilizează. În general. fricŃiuni. Hidromasajul. Masajul reflexogen se bazează pe influenŃa reflexă a unor manevre clasice aplicate pe zonele de proiecŃie dureroasă tegumentară sau periostală. Masajul cu gheaŃă.Aplicate în ritm rapid. dintre care vi le prezentăm pe cele mai des utilizate. Această categorie include tehnicile: • tehnica Cyriax. Masajul special include mai multe procedee. • tehnica Vogler. vibraŃii şi presiuni. 51 . Masajul cu bule gazoase în apă etc.3. respectiv neteziri. au efecte excitante. • tehnica Knapp. a intensităŃii şi a presiunii. • masopunctura chinezească. Masajul reflexogen. Masajul instrumental. în general. Masajul cu jet de aer cald. orice procedeu de masaj poate induce efecte stimulante sau relaxante prin modificarea ritmului. 6. Masajul limfatic.

durata şedinŃei nu va depăşi 20 de minute. fie indexul şi mediusul suprapuse. antrenând pielea perpendicular pe direcŃia fibrelor. Se aplică pe acest punct dureros fie policele. producând hiperemie şi diminuarea durerii la locul de aplicare. prin palpare directă sau prin creşterea tensiunii musculare obŃinută prin contracŃie izometrică. Are o acŃiune trofică locală. 3. miotendinitelor. • masajul pe zone reflexogene Head. Masajul transversal profund realizează înlăturarea aderenŃelor fibroase secundare traumatismelor aparatului locomotor. Durerea produsă trebuie să fie suportabilă. în sechelele după entorse. presiunea este foarte uşoară la început şi se intensifică pe măsură ce durerea scade. Se depistează punctul ligamentar sau tendinos cel mai dureros. Este contraindicat în stadiul acut al afecŃiunilor amintite anterior şi în afecŃiunile inflamatorii ale aparatului locomotor. Prin mobilizarea transversală a Ńesuturilor moi se refac zonele de clivaj şi de alunecare fiziologică ale muşchilor şi ale tendoanelor. Tehnica Vogler (masaj periostal) constă în depistarea punctelor dureroase şi aplicarea de presiuni la acest nivel. Tehnica Cyriax se foloseşte în tratamentul tendinitelor. leziunilor musculare cicatrizate. presiunile se execută fie cu 52 . 2. Se execută fricŃiuni circulare. concentrice sau excentrice. de mică amplitudine. Tehnica Cyriax numită şi masaj transversal profund se execută în următoarele etape: 1. peritendinitelor.• masajul Ńesutului conjunctiv.

3. concentrice sau excentrice. Durerea declanşată are următoarea evoluŃie: este destul de intensă la început. Presiunea se exercită timp de 2-3 minute pe fiecare punct. pentru prevenirea stazei. abdomenului pentru efectul anticonstipant. zonelor de emergenŃă ale nervilor. până la vindecare. tendinoase. prin aplicare pe zona de proiecŃie periostală învecinată zonei afectate. zonelor de fibroză. Manevra se poate repeta de 2-3 ori pe un punct. sistemului venos al membrelor inferioare. centripete executate la nivelul: 1. devine suportabilă pe parcurs şi dispare la sfârşit. punctelor dureroase care corespund: inserŃiilor musculare. Masajul periostal combate fenomenele congestive. fie cu articulaŃiile interfalangiene proximale ale indexului şi mediusului flectate. care interesează Ńesuturile ligamentare şi musculare. 53 . Intensitatea şi durata presiunilor se vor adapta toleranŃei bolnavului. ligamentare.vârfurile degetelor foarte bine întinse. repetate de 40-50 de ori. ŞedinŃele se repetă de 2-3 ori pe săptămână. apoi se trece pe alte puncte dureroase la palpare. 2. de contractură şi le atenuează pe cele dureroase. Dezavantajul metodei constă în faptul că pacientul are dureri pe toată durata aplicării presiunii. Tehnica Knapp reprezintă practic presiuni profunde. Masajul periostal poate fi folosit în tratamentul sechelelor după afecŃiuni traumatice ale aparatului locomotor. fiind însoŃită de fricŃiuni circulare. Masajul constă în presiuni moderate urmate de fricŃiuni circulare.

Acest procedeu are ca efecte reducerea durerii. cu pulpa degetelor sau chiar cu unghia. se deplasează Ńesutul. cum ar fi: miozitele de efort. contracturile musculare din artroze şi periartrita scapulohumerală. prin întinderea Ńesutului conjunctiv. la nivelul acestora se execută fricŃiuni superficiale. cicatrici. în limita elasticităŃii maxime. care creşte treptat. Se recomandă în: miogeloze. Procedeul se foloseşte în afecŃiuni musculare. Masajul Ńesutului conjunctiv se bazează pe efectul stimulării nervilor periferici. periartrită scapulohumerală. aceasta necesită cunoaşterea perfectă a localizării punctelor asupra cărora se acŃionează prin masaj. în afecŃiuni ale sistemului nervos periferic de tip nevralgie. cu răspunsuri reflexe vegetative.Masopunctura chinezească (presopunctura) este o tehnică derivată din acupunctură. 2. Întinderile se vor doza în funcŃie de pragul durerii. înlocuind astfel acele. dureri lombosacrate. care execută o adducŃie maximă. Punctele sunt situate pe anumite meridiane. în direcŃia policelui. în tendinite şi entezite. Masajul pe zone reflexogene Head se bazează pe faptul că un anumit neuromer inervează prin fibre nervoase vegetative o arie viscerală şi în 54 . prin tracŃiune pe masa tisulară. Se procedează astfel: 1. se întinde Ńesutul conjunctiv prin plasarea policelui şi a inelarului pe tegument. micşorarea tonusului muscular şi realizarea relaxării musculare. ca urmare a „dezechilibrului vegetativ”.

cu genunchii depărtaŃi. în sensul acelor de ceasornic. Principalele zone reflexogene ale abdomenului pentru masajul diverselor organe sunt următoarele: • epigastrul. Se începe cu o manevră calmantă. pentru intestinul subŃire. Pentrul masajul acestor zone. • flancul drept. • hipocondrul drept. Masajul zonei ficatului şi a veziculei biliare începe prin neteziri circulare în sens orar la nivelul peretelui abdominal. În acest fel se explică senzaŃiile de hiperestezie sau durere proiectate pe tegumentele abdomenului din dreptul organului subiacent sau pe zone ale pielii situate la distanŃă. pacientul stă în decubit dorsal. pentru colonul ascendent. Se mai pot efectua vibraŃii cu degetele sau cu palma în timpul expiraŃiei. în cazul suferinŃei unui viscer. • zona ombilicală. 55 . pentru ficat şi vezicula biliară. pentru vezica urinară. pentru stomac. prin fibre nervoase somatice.acelaşi timp. • hipogastrul. trece pe sub rebordul costal drept până în partea laterală a hipocondrului drept. apoi netezirea începe în epigastru. pentru colonul sigmoid. • flancul stâng. numită dermatom. prin neteziri circulare. impulsurile plecate de la acest nivel sunt proiectate de centrii talamici pe zonele somatice ale pielii. pe întreg peretele abdominal şi mai apoi în zona epigastrică. După Mackenzie şi Head. Masajul zonei stomacului se aplică în epigastru şi în hipocondrul stâng. o suprafaŃă bine delimitată a tegumentelor.

Se poate aplica şi percutarea efectuată cu vârful degetelor.5-6 atmosfere. Masajul pe zonele reflexogene ale abdomenului favorizează normalizarea funcŃiilor motorie şi secretorie ale aparatului digestiv. apoi. duş-masajul. acŃionează prin factorul termic şi prin cel mecanic. Hidromasajul include: masajul subacval. jetul se va dirija din adâncime spre 56 . Manevrele încep în fosa iliacă dreaptă. de la nivelul cecului de-a lungul colonului ascendent până la unghiul hepatic. La început se efectuează un efleuraj al peretelui abdominal.Masajul intestinului subŃire se efectuează în zona ombilicală. Masajul subacval (duşul subacval) se execută cu corpul în imersie totală sau parŃială folosind jeturi de apă caldă sub o presiune de 0. de-a lungul colonului transvers până la unghiul splenic. de-a lungul colonului descendent şi sigmoid. începând din flancul drept. Masajul colonului se face cu scopul de a-l stimula pe segmente. cu efect calmant. pe flancul stâng până la fosa iliacă stângă. în sens orar. trecând prin epigastru şi apoi în flancul stâng. în tulburările de motilitate gastrică. pe acelaşi traseu şi în acelaşi sens. după care se trece la executarea unor neteziri cu ambele mâini. apoi spre stânga. continuate cu neteziri circulare în jurul ombilicului. Tehnica de execuŃie: masajul subacval este precedat de imersie cu o durată de 5 minute pentru acomodarea pacientului cu temperatura (34-40°C) şi presiunea hidrostatică. absorbŃia şi evacuarea căilor biliare. în sensul acelor de ceasornic. în constipaŃii atone şi în ptoze viscerale. netezirea se face în jos. Apoi. se începe cu neteziri circulare ale peretelui abdominal. Este indicat în dischineziile biliare. tot în sens orar.

fesele.suprafaŃă. care vor creşte treptat. 2. Se începe cu presiuni mici. Se evită reperele osoase şi periostul. Permite o relaxare optimă a musculaturii sub acŃiunea factorului termic şi a presiunii hidrostatice. în profunzime. favorizând procesele de resorbŃie. Realizează un confort deosebit pentru pacient. Avantajele duşului subacval: 1. Masajul subacval are următoarele efecte: 1. Temperatura apei se scade treptat cu 3 până la 9°C. 57 . 3. zig-zag. 4. pe zonele dureroase. ŞedinŃa începe şi se finalizează cu masajul picioarelor. de la o distanŃă de 5-10-15 cm de corp în linii drepte. Permite un masaj mai eficient. în zone ale corpului cu straturi mari de Ńesut adipos şi muscular: lombele. de aceea pacientul nu va părăsi cada decât după evacuarea apei şi efectuarea unui duş rece. secŃiunea duzelor va creşte de la 40 la 120 cm2. decât prin masaj manual. echipament de protecŃie pentru persoana care aplică procedura. şoldurile. deoarece aceasta este reglabilă în funcŃie de sensibilitatea zonei tratate. realizează o vasodilataŃie profundă în zona de aplicare. Din cauza vasodilataŃiei profunde există riscul hipotensiunii ortostatice. Este mai puŃin obositor pentru persoana care-l execută. cerc sau punctiform. iar incidenŃa unghiului va scădea de la 90° la 30°. presiunea jetului de apă fiind mai agreabilă. Dezavantajele procedurii sunt următoarele: necesită o instalare perfectă a compresorului electric şi a vanei.

al redorilor articulare secundare traumatismelor aparatului locomotor. al proceselor aderenŃiale. jeturile acŃionează de la o înălŃime de circa de 60 cm. entorse. musculară. în contracturile musculare antalgice. reacŃională. pe spate.2. Astfel. spondiloze. de obicei. Masajul cu gheaŃă (crioterapia) constă în aplicarea locală de gheaŃă. exteriorizată prin hiperemie importantă. produce relaxare musculară. la o temperatură de 38°C. luxaŃii. efect tonifiant şi resorbant. Masajul instrumental include printre altele: 58 . în revenirea supleŃei cicatricelor dureroase după leziuni musculare. Crioterapia este indicată în tratamentul escarelor. Efecte: vasodilataŃie profundă. stimulează activitatea motorie a unor organe abdominale. Duş-masajul constă în proiectarea unor jeturi verticale de apă caldă sub diverse presiuni. articulară sau a zonelor de inserŃie. pentru stimularea peristaltismului intestinal în constipaŃiile atone. relaxator şi sedativ. favorizează înlăturarea proceselor aderenŃiale secundare afecŃiunilor locomotor. torace. nevralgii. VasoconstricŃia iniŃială este urmată de o vasodilataŃie activă. al afecŃiunilor posttraumatice acute şi nu numai. IndicaŃii: mialgii. Durata procedurii este de 5-10 minute şi se aplică. se induce rapid un efect analgezic de suprafaŃă. 3. procese aderenŃiale abdominale postinflamatorii. Procedura este indicată în tratamentul edemelor. inflamatorii sau traumatice ale aparatului 4. abdomen sau membre. concomitent cu efectuarea unor manevre de presiune şi fricŃiune. în celulită şi în obezitate. sechele după fracturi. reprezentând un mijloc excelent de analgezie ligamentară.

Nu solicită maseurul. care realizează presiuni locale continue sau intermitente. evacuarea lichidului interstiŃial excedentar pe cale limfatică. care se pot adapta cu uşurinŃă configuraŃiei anatomice a zonei şi sensibilităŃii locale. Regiunile corpului se abordează în următoarea succesiune: iniŃial cele apropiate de canalele limfatice drept şi stâng şi apoi cele mai îndepărtate. de aceea durata şedinŃei poate fi prelungită. Dezavantaje: 1. care facilitează relaxarea muşchilor. 2. 2. comparativ cu masajul manual. Prizele se orientează de-a lungul vaselor limfatice. dar ferme. Oferă o gamă redusă de manevre. Masajul asociat cu contracŃia izometrică este o tehnică specială. Avantaje: 1. cu efect favorabil asupra circulaŃiei de întoarcere. venoasă şi limfatică. Sunt mai puŃin agreabile decât manevrele manuale. vibromasajul. OscilaŃiile se pot regla ca amplitudine şi frecvenŃă. 59 . de aceea se recomandă în tratamentul edemelor şi limfedemelor. Masajul limfatic stimulează prin manevre lente. dar mai ales vibraŃii) cu ajutorul unor aparate. Masajul pneumatic foloseşte aparate cu manşon gonflabil. în direcŃia de evacuare a acestora.masajul pneumatic. Vibromasajul constă în aplicarea unor manevre clasice de masaj (neteziri.

60 . În cursul relaxării. liniştitoare. presiuni locale. sub forma automasajului. Drenajul limfatic manual se poate executa prin două tehnici: a) Tehnica apelului sau a aspiraŃiei. b) Tehnica resorbŃiei: mâna exercită presiuni intermitente. profunde. Dezavantaje: se pot aborda doar câteva regiuni şi presupune cunoştinŃe temeinice multidisciplinare. o INDICAłIILE MASAJULUI În funcŃie de simptomele şi semnele prezente. datorată manevrelor blânde. Edemele beneficiază de efleuraj. Ńesuturile comprimate reiau forma iniŃială. pe zona infiltrată. dar presiunea este orientată în sensul reîntoarcerii limfatice. în acest moment capilarele limfatice se deschid pentru a lăsa să penetreze moleculele excedentare din spaŃiul interstiŃial. Are ca scop golirea colectorilor care drenează regiunea şi să exercite un apel sau o aspiraŃie asupra regiunii infiltrate propriu-zis. în insuficienŃele circulatorii venoase şi/sau limfatice se efectuează şi fricŃiuni. Masajul clasic şi unele forme ale masajului special pot fi executate chiar de subiect. se indică anumite manevre de masaj. blânde. Tehnica poate fi utilizată numai atunci când capilarele există sau când sunt căi de înlocuire a acestora. Avantaj: intensitatea manevrelor este cel mai bine dozată. realizând o succesiune de presiuni urmate de relaxarea tisulară. Mâna se deplasează în mod progresiv din partea proximală în cea distală. Este realizată numai la nivelul colectorilor limfatici.Stimularea evacuării limfatice este susŃinută de creşterea tonusului vagal.

În infiltratele subcutanate şi nodulii musculari induraŃi (apar în nevralgia sciatică. manevrele se efectuează de la periferia zonei afectate spre locul dureros. urmate de frământatul profund (este utilă aplicarea de căldură .Solux). Tulburările trofice şi leziunile cutanate beneficiază de masajul trofic. cervicobrahială. MASAJUL PARłIAL ŞI GENERAL – TEHNICĂ În funcŃie de mărimea suprafeŃei corpului pe care este aplicat. local. În crampe şi contracturi musculare se indică neteziri lungi. o Masaj parŃial: regional. masajul poate fi de două feluri. în vergeturi. Frământat cu priză mică. efectele relaxante fiind induse reflex. în cicatricele postarsuri sau cheloide şi. o Masaj general. lombalgii. care constă în: • • • Mobilizarea viguroasă a planului profund cu ajutorul planului superficial. În hipertoniile de origine centrală se efectuează neteziri lungi pe muşchii antagonişti. cu priză mare. Crioterapie în escare. 7. deoarece este contraindicată masarea muşchiului spastic. Durerile ligamentare şi tendinitele se tratează prin masaj transversal profund (tehnica Cyriax). 61 . cu ritm şi intensitate scăzută. artroze) se efectuează fricŃiuni superficiale locale circulare. crurală.

peretele abdominal şi peretele toracic.Masajul parŃial – regional se aplică pe suprafeŃe sau porŃiuni bine delimitate din punct de vedere anatomic şi funcŃional: pe regiuni ale trunchiului. 7. după câteva manevre.1 MASAJUL SPATELUI PoziŃia. trunchiul prezintă trei regiuni: spatele. pe un mănunchi vascular. începute în regiunea sacrată şi continuate în sus până la baza gâtului. palmele se îndepărtează încet în sens lateral şi cu degetele depărtate între ele alunecă la început paralel cu 62 .1 MASAJUL TRUNCHIULUI. până în regiunea cefei. Maseurul stă sau şade pe un scăunel în stânga subiectului. în funcŃie de forma şi structura fiecărei regiuni. 7.1 MASAJUL PARłIAL Tehnica masajului parŃial este diferită. masând pe rând toate regiunile şi segmentele anatomice. Din punct de vedere al tehnicilor de masaj. Pe spate se pot aplica toate procedeele principale de masaj.1. pe un tendon. pe un grup de muşchi.1.1. Masajul general constă din prelucrarea metodică a tuturor părŃilor moi ale corpului. Masajul spatelui se începe prin neteziri lungi şi lente. 7. palmele cu degetele întinse şi apropiate se îndreaptă în sus de-a lungul coloanei vertebrale. cu fruntea sprijinită pe dosul mâinilor sau cu capul răsucit într-o parte şi cu braŃele întinse pe lângă trunchi. La început. pe segmente ale membrelor. Cel ce urmează să fie masat este aşezat în decubit ventral. Masajul parŃial – local se aplică pe părŃi mai mici sau pe anumite elemente anatomice: pe o articulaŃie.

marginea ulnară a mâinii sau cu pumnul. apoi mâinile se îndreaptă. pornind din regiunea sacrată. apoi oblic. iar pe spatele mai musculos. manevrele lungi de alunecare sunt urmate de manevre scurte executate în ritm viu. de o parte sau de alta a coloanei vertebrale: pe fese. simultan sau alternativ. cu punct de sprijin pe piele şi rădăcina mâinii. Manevrele se pot executa cu o singură mână sau cu ambele. După netezirea cu ambele mâini. pe porŃiuni mai reduse cu degetele. peste omoplaŃi şi umăr. Frământatul se execută formând o cută de piele şi Ńesuturi între vârful degetelor flexate. Pe omoplaŃi. pe coaste. omoplaŃi şi umeri. podul palmei. pe flancuri. pe spaŃiul interscapular. Frământatul este urmat de manevra de tocat cu marginile ulnare ale degetelor. FricŃiunea se execută cu palmele întinse. În masajul stimulant. Manevrele se execută insistent. peste şolduri. care presează şi strânge cuta de jos în sus şi dinapoi-înainte. tocatul se execută cu faŃa palmară a degetelor. 63 .coloana vertebrală. urcând şi coborând pe întreaga suprafaŃă a spatelui. pe omoplaŃi şi pe umeri. de o parte şi de alta a coloanei vertebrale şi apoi pe părŃile laterale ale spatelui. pe regiunea lombară. dar mai ales în lungul coloanei vertebrale. umeri şi pe părŃile laterale ale spatelui. adaptându-se la relieful regiunii şi la grosimea şi consistenŃa părŃilor moi. locale se execută pe segmente. se efectuează manevre alternative. coaste. Manevrele scurte. cu rădăcina mâinilor. executat în ritm viu. Frământatul se execută pe toată întiderea spatelui. Ritmul mişcărilor creşte progresiv.

Cel ce urmează a fi masat este în decubit dorsal. care alunecă simultan sau 64 . cu capul sprijinit mai sus decât trunchiul. lentă şi prelungită. simultan sau alternativ.1. numai cu vârful degetelor. manevre care au efect liniştitor. Masajul spatelui este indicat în tratamentul deviaŃiilor coloanei vertebrale. al bolilor degenerative sau inflamatorii ale coloanei vertebrale. urmează plescăitul executat cu faŃa palmară a degetelor sau cu palmele întinse. iar la urmă bătătoritul cu palmele întinse sau strânse „în căuş”. după tapotament se aplică presiuni ascendente şi descendente. în dreapta celui pe care-l masează. în combaterea hipotoniei sau atoniei musculare. Maseurul stă în picioare sau şade pe un scaun. La persoanele robuste. rezemat pe un plan uşor înclinat. care cad aproape perpendicular pe piele. în contractura musculară paravertebrală.2 MASAJUL PERETELUI TORACIC (regiunea anterioară şi laterală a pieptului) PoziŃia. Pentru masajul părŃilor laterale se duc braŃele în sus şi se pun mâinile sub ceafă. executate cu o mână sau cu amândouă mâinile. La persoanele sensibile se aplică. Masajul spatelui se încheie cu o netezire uşoară.1. 7. Masajul peretelui toracic se începe cu neteziri uşoare şi ritmice. la sfârşit. după care spatele se acoperă cu un prosop. executate cu palmele. iar la nevoie se răsuceşte puŃin trunchiul pe partea opusă regiunii pe care dorim să o masăm. de o parte şi de alta a coloanei vertebrale. o netezire vibratorie sau zig-zag de-a lungul coloanei vertebrale.În continuare se execută bătătoritul percutat.

alternativ. stern. evitând regiunile precordială şi mamară. cu marginea ulnară sau cu rădăcina mâinilor. cu presiuni pe baza toracelui. Netezirile sunt la început lungi şi lente. Frământatul în „cută” se execută la marginea inferioară a muşchiului pectoral. care este prins între police şi restul degetelor. După masajul toracelui se indică câteva respiraŃii ample. Alunecările se îndreaptă apoi pe părŃile laterale ale toracelui de-a lungul spaŃiilor intercostale. umeri. Tocatul şi percutatul se folosesc mai puŃin. în 65 . la debili. Este aceeaşi cu cea de la masajul peretelui toracic. Masajul se începe cu o netezire orientată în sensul circulaŃiei venoase.3 MASAJUL PERETELUI ABDOMINAL PoziŃia. dar mai ales pe părŃile musculoase. ocolind regiunea mamară. apoi netezirile sunt mai scurte şi mai dese şi se aplică pe suprafeŃe mai puŃin întinse: coaste. Masajul toracelui se încheie cu o netezire uşoară. 7. cu palmele.1. FricŃiunea se execută cu degetele. de la baza toracelui spre regiunea sternală şi spre umeri. la convalescenŃi. cuprinzând toată suprafaŃa anterioară şi părŃile laterale ale toracelui. Masajul toracelui este indicat în: atrofiile şi insuficienŃele funcŃionale ale toracelui. la cei cu boli cronice. Manevra se efectuează pe toată suprafaŃa toracelui. calmantă.1. după boli ale aparatului respirator. în expiraŃie. Alunecările se execută la început în regiunea supraombilicală. Pentru a mări relaxarea muşchilor abdominali se recomandă ca subiectul să-şi flecteze puŃin genunchii şi şoldurile şi să-şi sprijine picioarele pe tălpi.

Se aplică în continuare o formă de tocat cu vârful şi pulpa degetelor. În situaŃia în care persoanele sunt foarte sensibile (se gâdilă). pe care le depăşesc. şi invers. din aproape în aproape. spre simfiza pubiană. Manevra se execută cu palma întreagă. tangenŃial la suprafaŃa abdomenului. apoi lateral spre flancuri. se execută apoi în regiunea subombilicală. FricŃiunea este procedeul de bază în masajul peretelui abdominal. atunci când se îndreaptă în jos şi înăuntru. în această situaŃie. Manevrele de netezire se execută lent şi prelungit. parcurgând regiunea subombilicală şi fosele iliace. manevrele se vor executa ferm. cu podul palmei sau cu rădăcina mâinii. când se îndreaptă în sus şi lateral. Pentru influenŃarea straturilor subcutanate se aplică frământatul „în cută”. amplu şi într-un ritm rapid. regiunea subcostală. Mişcările se execută simultan sau alternativ. flancuri. Frământatul nu influenŃează prea mult musculatura peretelui abdominal. în sensul spaŃiilor intercostale. manevrele sunt mai scurte şi mai frecvente. începând cu vârful degetelor şi terminând cu rădăcina palmelor. regiunea epigastrică. de aici coboară înăuntru.sus până peste arcurile costale. Manevrele pot fi executate legate între ele printr-o mişcare de alunecare: palmele pornesc din regiunea ombilicală în sus până la coaste. executat uşor şi suplu. pe toată întinderea peretelui abdominal. în jos şi înăuntru. de o parte şi de alta a abdomenului. mai rar cu marginea ulnară a mâinii şi foarte rar cu degetele. Cuta este prinsă între degete şi palme şi prelucrată insistent. apoi se răsucesc în afară. ajungând în flancuri. 66 . manevra se repetă. Alunecările se pot efectua şi pe o porŃiune limitată: fosele iliace.

IndicaŃiile şi contraindicaŃiile masajului abdominal se vor stabili de către medic. iar pentru masarea feŃei anterioare. 7. în jos spre coapse şi lateral spre şolduri.1 Masajul feŃei posterioare a membrelor inferioare se începe cu regiunea fesieră. cu faŃa palmară sau dorsală a degetelor. cât şi a organelor intraabdominale. se recomandă câteva respiraŃii ample. cu rădăcina mâinii. 67 . superficială. cu pumnii închişi. dar şi asupra organelor abdominale. „mână peste mână”. în urma examinării atente a întregului abdomen. nu sunt permise alte procedee de batere.Se mai poate executa percutatul. se continuă cu coapsa şi se încheie cu gamba.2.1. PoziŃia. Masajul peretelui abdominal are efecte în primul rând asupra elementelor anatomice ale peretelui. Pentru masarea feŃei posterioare a membrelor inferioare. 7. Masajul peretelui abdominal se încheie cu o netezire uşoară. care alunecă în sus spre regiunea lombară.1. După masaj. Urmează fricŃiuni energice executate cu podul palmei.2 MASAJUL MEMBRELOR INFERIOARE Masajul membrelor inferioare se face de preferinŃă pe segmente. Chiar dacă abdomenul este musculos şi rezistent. pacientul va fi în decubit dorsal. Pentru masajul şoldului şi al părŃilor laterale ale coapselor se poate utiliza poziŃia de decubit lateral. pacientul va adopta poziŃia de decubit ventral. atât a peretelui. Masajul regiunii fesiere se începe cu neteziri executate cu ambele mâini. prelungit cu o scurtă alunecare pe piele. liniştitoare. 1.

„în cerc”. Pentru relaxarea muşchilor posteriori ai gambei şi în special a tricepsului sural. „în cută”. „în pieptene”. Masajul coapsei se încheie cu netezire uşoară. cu genunchiul uşor flectat şi cu piciorul în uşoară flexiune plantară. cu rădăcina mâinii sau „mână peste mână”. Cernutul şi rulatul coapsei măresc supleŃea Ńesuturilor şi combat încordarea muşchilor. care se poate executa pe toată întinderea feŃei posterioare a membrelor inferioare. executate cu pumnii închişi. Tocatul se execută cu marginea ulnară a mâinilor şi a degetelor. La început. apoi scurte. Procedeul de bază al masajului coapsei este frământatul. Bătătoritul se face cu pumnul deschis sau închis şi cu marginea ulnară a mâinilor. Masajul gambei. Masajul coapsei necesită multă vigoare pentru a putea influenŃa musculatura voluminoasă a acestui segment. pe rând sau combinate între ele. mai ales. pentru a mări presiunea manevrei.Frământatul muşchilor fesieri se execută folosind ritmic greutatea corpului. se execută alunecări lungi şi lente. Tocatul. FricŃiunea se poate executa cu podul palmei. fie sprijinind- 68 . 2. „şerpuit” şi. Netezirea se execută cu ambele palme aplicate în cerc în jurul coapsei. dar pătrunzătoare. gamba se menŃine în această poziŃie fie cu ajutorul unei mâini. Masajul se încheie cu netezire şi scuturat vibrator. 3. subiectul va fi aşezat în decubit ventral. plescăitul şi bătătoritul se execută cu putere. FricŃiunea se poate combina cu frământatul.

În spaŃiul popliteu netezirile trebuie să fie mai superficiale. în sus. Se frământă cu o mână sau cu ambele mâini masa muşchilor posteriori ai gambei. aplică mâinile pe cele două gambe şi execută manevrele de masaj pe întreaga faŃă posterioară a membrelor inferioare. cu podul palmei. în timp ce se face o uşoară tracŃiune în sens longitudinal. Manevrele de batere se aplică mai ales pe partea cărnoasă. pe un obiect sau pe planul înclinat al banchetei. Dacă se doreşte masarea simultană a membrelor inferioare. muşchii gastrocnemieni şi spaŃiul popliteu. în lungul tendonului lui Achile. în lungul acestuia sau transversale. prin care se prelucrează pe rând tendonul lui Achile. maseurul se aşază cu faŃa spre picioarele subiectului. Pe partea cărnoasă a gambei. prinzând cu mâinile gâtul picioarelor. Masajul gambei se începe cu alunecări lungi. se continuă cu alunecări scurte şi vii. care pornesc de la călcâi şi depăşesc în sus articulaŃia genunchiului. după care urmează rulatul regiunii. în jos şi lateral. mergându-se în sus. scurte. Membrele inferioare sunt scuturate împreună.o pe un genunchi al maseurului. cu rădăcina mâinii şi cu degetele îndoite în pumn. până sub genunchi. în „fierăstrău”. pe partea laterală şi trăgând uşor de ele în sensul lungimii. se execută mişcări vii şi scurte. FricŃiunile se aplică începând dinapoia maleolelor. 69 . alunecările vor fi mai apăsate şi executate continuu sau sacadat. „în pieptene”. Pe tendonul lui Achile se aplică neteziri liniare. Scuturarea membrului inferior în întregime se execută în felul următor: se prinde piciorul cu o mână sau cu ambele şi.

prin neteziri.2. Acelaşi lucru putem spune şi despre manevrele de batere.2 Masajul feŃei anterioare a membrelor inferioare se începe cu piciorul şi se continuă cu gamba. Frământatul are o importanŃă redusă în masajul acestei regiuni şi se aplică cu o mână. genunchiul este întins sau uşor flectat. cu palmele şi degetele. cu cealaltă mână. Netezirea se aplică pe toată partea anterioară a gambei. cu podul palmei. 2.7. 70 . cu membrul inferior întins şi cu câlcâiul sprijinit pe genunchiul maseurului care şade pe un scăunel. în sens liniar. se execută în lungul tendoanelor. al spaŃiilor interosoase şi mai ales în jurul maleolelor. Masajul piciorului se execută din următoarea poziŃie: culcat sau şezând rezemat.1. FricŃiunea. cu degetele şi cu palmele. 1. iar pe faŃa dorsală şi laterală a piciorului. Netezirea constă din alunecări scurte aplicate pe talpă. FricŃiunea se execută cu blândeŃe pe partea anterointernă şi cu intensitate medie pe partea anteroexternă. execută manevrele. În continuare. alunecările pot fi mai apăsate. tracŃiuni şi scuturări. călcâiul se sprijină pe genunchiul maseurului sau este susŃinut de acesta cu o mână. Masajul gambei necesită următoarea poziŃie: gamba şi piciorul depăşesc suprafaŃa de sprijin. Degetele picioarelor pot fi masate împreună sau fiecare în parte. de rulat sau de cernut. rădăcina mâinii sau pumnul închis. Masajul piciorului se încheie cu netezirea executată prin mişcări lente. tensiuni. mai mult pe partea externă şi posterioară. se execută scuturarea spaŃiilor interosoase şi a degetelor. în timp ce. genunchiul şi coapsa. fricŃiuni. pe partea anterointernă.

pentru a nu leza pachetul de vase şi nervi sensibili la lovire. Putem aplica pe coapsă toate formele de lovire ritmică. 3. evitând pe cât posibil faŃa internă a coapsei. dar energice. pentru a învinge încordarea muşchilor. „în cută”. pe care le executăm cu vigoare. Netezirea de încheiere a coapsei se poate întinde pe toată lungimea membrului inferior. lungi şi lente. care se masează mai blând. mai ales. 71 . 4. Masajul coapsei pe faŃa sa anterioară se începe prin manevrele de alunecare. şerpuit şi.Netezirea de încheiere se execută lent şi uşor. FricŃiunea coapsei se execută de preferinŃă cu podul palmei. Încercuim cu palmele şi degetele ambelor mâini cât putem mai mult din grosimea coapsei şi executăm manevrele de alunecare simultan sau alternativ. Rulatul şi cernutul se execută mai bine dacă flectăm uşor coapsa din şold şi din genunchi. se execută cu putere. urcând peste genunchi. întărite prin procedeul „mână după mână” sau prin apăsarea cu greutatea corpului. cu rădăcina mâinii şi cu pumnul închis. pentru a pătrunde în grosimea masei musculare. după care urmează neteziri scurte şi dese sau sacadate. Masajul genunchiului constă din neteziri scurte şi din fricŃiuni uşoare. O atenŃie deosebită trebuie să acordăm frământatului muşchilor interni ai coapsei. PoziŃia recomandată pentru masaj este cu genunchiul extins. Frământatul poate fi circular. Pe coapsele musculoase putem folosi netezirea „în pieptene”. Frământatul coapsei poate fi combinat cu fricŃiunea. Această manevră necesită un efort destul de mare.

pe un scaun sau pe o masă.Pentru executarea scuturării întregului membru inferior. exercitând o tracŃiune în sensul lungimii. îl mişcăm cu vioiciune în toate sensurile.3 MASAJUL MEMBRELOR SUPERIOARE PoziŃia. 1. poziŃia variază în funcŃie de împrejurări şi de necesităŃi. În masajul pe segmente se prelucrează mai întâi degetele şi mâna. apoi antebraŃul. putem aplica manevrele pe toată întinderea unuia şi apoi a celuilalt membru inferior. din această poziŃie. de partea care trebuie masată. Masajul ambelor membre inferioare se poate executa dintr-o dată. braŃul şi umărul. Sprijinul se mai poate face cu antebraŃul pe genunchii maseurului.1. 7. FricŃiunea se execută insistent. pe dosul degetelor se poate aplica şi o netezire scurtă transversală. Se va căuta de fiecare dată poziŃia cea mai comodă. lucrând paralel (cu o mână pe un segment şi cu alta pe segmentul pereche). Maseurul va sta în picioare sau şezând pe un scaun. Pentru masajul membrelor superioare. lăsând la o parte piciorul şi trecând repede peste genunchi. mai ales pe faŃa palmară a degetelor. mai stabilă şi care să pună la îndemâna maseurului segmentul care trebuie masat. apucăm piciorul de călcâi sau de deasupra gleznei şi. masajul executându-se cu mâna dreaptă. Atunci când nu dispunem de timp pentru executarea masajului pe segmente. Masajul fiecărui deget constă din alunecări executate minuŃios pe întreaga lungime a degetului şi a fiecărei falange. Se indică poziŃia culcat rezemat sau poziŃia şezând rezemat sau şezând pe un scaun. 72 . de preferinŃă pe stânga. Masajul degetelor se execută sprijinind palma subiectului pe palma maseurului.

73 . În continuare. pe care se poate aplica şi pumnul închis. prin mişcări pasive executate în ritm viu. Masajul se continuă cu o fricŃiune executată cu vârful degetelor. masajul se poate executa şi cu antebraŃul vertical. Masajul mâinii se începe printr-o netezire insistentă a feŃei dorsale şi apoi palmare. Urmează manevre scurte şi mai apăsate de netezire şi apoi o netezire sacadată. cu cotul sprijinit pe masă sau pe genunchii maseurului. Masajul se poate executa cu o mână sau cu ambele mâini. Se scutură apoi întreaga mână şi degetele. se frământă cu degetele muşchii eminenŃelor tenară şi hipotenară. care pornesc de la nivelul pumnului şi trec în sus peste cot. Masajul se încheie cu o netezire uşoară şi calmantă aplicată pe ambele feŃe ale degetelor mâinii. fricŃiunea palmară se poate executa şi cu pumnul închis. Urmează scuturarea metodică a spaŃiilor interosoase ale palmei. 2. prin mişcări circulare şi prin mişcări liniare de-a lungul tendoanelor şi al spaŃiilor interosoase. 3. FricŃiunea se execută cu degetele şi cu palmele. Se începe cu o serie de alunecări lungi. netezind antebraŃul pe toate feŃele.Masajul degetelor se încheie cu tracŃiuni şi scuturări ale fiecărui deget. Masajul antebraŃului se execută din următoarea poziŃie: antebraŃul în uşoară flexiune este sprijinit pe un plan orizontal la o înălŃime potrivită. circular pe toată întinderea segmentului şi apoi liniar de-a lungul tendoanelor.

Tocatul se execută cu faŃa laterală şi dorsală a degetelor în lungul braŃului şi cu faŃa lor palmară pe umăr. care alunecă pe ambele feŃe ale braŃului. cuprinzând braŃul cu ambele mâini şi strângând Ńesuturile prin manevre ondulatorii. exceptând-o pe cea internă. Se poate executa frământatul „în cerc”. simultane sau alternative. 74 . urcând şi coborând în lungul segmentului. Cea mai utilă manevră pentru braŃ este frământatul temeinic al grupelor musculare. FricŃiunea se execută cu degetele. Se continuă cu frământatul alternativ sau „şerpuit”. executat cu palmele şi degetele se aplică pe toate feŃele braŃului.Frământatul muşchilor antebraŃului se execută în cerc. Pe antebraŃ se aplică mai rar tocatul şi mai des plescăitul executat cu degetele şi palmele moi şi apropiate de piele. la sfârşit se foloseşte frământatul „în cută”. Plescăitul. Masajul antebraŃului se încheie cu o netezire care se face lent şi liniştitor. Masajul braŃului se încheie prin neteziri uşoare. cu o mână sau ambele mâini. cu palmele. calmante. care permite o mişcare mai amplă a mâinilor. 4. În continuare se execută cernutul şi rulatul braŃului. cu marginea ulnară a mâinii sau cu regiunea tenară. căzând simultan sau alternativ. acestea sunt urmate de o netezire scurtă. Masajul braŃului începe cu netezirea executată cu ambele mâini. La început se execută alunecări lungi şi lente. Rulatul se aplică foarte bine pe antebraŃ şi se execută în ritm viu. dar insistentă a fiecărui grup muscular.

vom aplica manevrele pe toată lungimea lui şi la nevoie vom renunŃa la prelucrarea degetelor şi a mâinii. Putem să renunŃăm la manevrele de tapotament. anterioară şi posterioară a regiunii. Dacă timpul destinat pentru masajul membrului superior este scurt. Mai este indicat în pareze şi paralizii de neuron motor central şi periferic. Masajul membrelor inferioare şi superioare este. aplicate pe faŃa externă. din fricŃiuni şi frământări ale muşchiului deltoid şi dintr-un tocat viu. fie cu două mâini fixând mâna celui masat de centura maseurului. Netezirea se face prin alunecări de la nivelul pumnului până peste umăr. FricŃiunea se execută adaptând palmele cât mai bine pe reliefurile segmentelor. prelungite până spre gât. un mijloc foarte util de tratament al sechelelor posttraumatice şi reumatice. dar cernutul şi rulatul sunt foarte utile şi se aplică în sens ascendent şi descendent pe toată lungimea membrului superior. executat pasiv. Masajul membrului superior. Frământatul se adresează îndeosebi grupelor de muşchi. Masajul umărului constă din alunecări scurte şi dese. cu faŃa palmară a degetelor.5. cealaltă fixând mâna prin apucare. se poate încheia printr-un scuturat în toate sensurile. Această formă rapidă de masaj se execută fie cu o singură mână. iar la nevoie prin uşoare tracŃiuni şi scuturări. sub o uşoară tracŃiune în lungul acestuia. al atrofiilor şi al tulburărilor funcŃionale consecutive. executat de preferinŃă. Acest masaj se încheie prin alunecări lungi şi lente. alături de gimnastica articulară. 75 . executat pe segmente.

76 . apoi aceleaşi segmente în partea stângă. Sunt situaŃii în care masajul extins nu se poate efectua. Cea mai bună ordine în succesiunea regiunilor ce vor fi prelucrate în cadrul masajului general este determinată de cele două poziŃii fundamentale folosite: poziŃia culcat în decubit ventral si dorsal.4 MASAJUL GENERAL Masajul general.7. Durata masajului general se poate reduce prin mai multe opŃiuni. Nemasarea unor regiuni sau segmente. urmează masajul peretelui abdominal şi masajul toracelui. care permite masajul minuŃios al tuturor regiunilor de la suprafaŃa corpului. antebraŃul. coapsa şi gamba stângă. La membrele superioare ordinea este următoarea: mâna. fie că nu este indicat. unde se prelucrează pe rând spatele. Acest masaj se numeşte masaj restrâns. braŃul şi umărul drept. într-o anumită ordine. fie că nu există timp suficient pentru efectuarea acestuia. apoi în aceeaşi ordine segmentele membrului superior stâng. piciorul. mâna. regiunea fesieră. abdomenul sau toracele. Masajul general se începe pe partea posterioară. După schimbarea poziŃiei în decubit dorsal. Această formă de masaj se numeşte masaj extins şi necesită un timp mai îndelungat pentru efectuarea acestuia.1. Masajul general executat pe segmente este o formă analitică de prelucrare. apoi coapsa şi gamba dreaptă. în special degetele. masajul se continuă în următoarea ordine: piciorul. genunchiul şi coapsa dreaptă. gamba. masajul somatic sau al Ńesuturilor de la suprafaŃa corpului se poate efectua prelucrând pe rând toate regiunile şi segmentele anatomice.

deosebite ca tehnică şi metodă. 8. 10-12 minute pentru fiecare membru superior în parte. Durata masajului general restrâns este de 30 . presiuni şi tracŃiunii. 8. Executarea simultană a manevrelor pe segmentele pereche. 8-12 minute pentru fiecare membru inferior. mai există şi alte forme de masaj.45 minute. Durata masajului general extins este de 50-70 minute: 5-6 minute pe spate. Aplicarea manevrelor principale de masaj pe toată întinderea membrelor inferioare.RenunŃarea la unele manevre neesenŃiale de masaj: vibraŃii. 5-6 minute pentru abdomen. MASAJUL łESUTURILOR ŞI AL ORGANELOR În afară de masajul elementelor somatice ale diferitelor regiuni şi segmente ale corpului. Combinarea între ele a manevrelor înrudite de masaj: fricŃiunile cu frământatul. prin care se prelucrează separat Ńesuturile şi organele. respectiv superioare. 4-6 minute pentru torace.1 MASAJUL łESUTURILOR łesuturile organismului se deosebesc între ele prin următoarele: 77 . diferitele forme de tapotament. RenunŃarea la aplicarea unor forme de batere pe regiunile sensibile sau lipsite de Ńesuturi cărnoase: faŃa anterioară a gambei şi cele mai multe articulaŃii.

• grosimea şi consistenŃa lor variază în funcŃie de segment.• au structuri şi funcŃii diferite.pentru circulaŃia limfatică. • sunt dispuse neuniform la suprafaŃa şi în profunzimea corpului. pentru a se asigura o cât mai bună prelucrare a acestor Ńesuturi. Alunecările vor urma direcŃia de scurgere a sângelui prin vene şi a limfei prin vasele limfatice. MASAJUL PIELII În orice formă de masaj. cele mai indicate pentru piele sunt: netezirea şi fricŃiunile (manevre uşoare şi superficiale) şi baterea (manevre mai puternice). Dintre procedeele de bază ale masajului. Netezirea. procedeele de masaj trebuie bine adaptate scopului urmărit. Toate manevrele de masaj – uşoare sau viguroase. • sensibilitatea şi reacŃiile lor la manevrele masajului sunt inegale. manevrele sunt mai lente . • circulaŃia sângelui şi a limfei în interiorul lor este variată şi diferit orientată. superficiale sau profunde – influenŃează în primul rând pielea şi prin intermediul acesteia se acŃionează mecanic sau pe cale reflexă asupra Ńesuturilor şi organelor profunde. se pot folosi şi vibraŃiile. Viteza şi ritmul cu care se execută mişcările de alunecare sunt mai mari pentru circulaŃia venoasă. 78 . Aceste particularităŃi determină anumite modificări în tehnica procedeelor de masaj. mâna maseurului vine în contact cu pielea.pentru circulaŃia capilară şi foarte lente şi întrerupte ritmic .

prin alunecări uşoare şi superficiale sau puternice şi repezi. Se face cu vârful şi faŃa palmară a degetelor pe suprafeŃele limitate şi cu faŃa palmară a degetelor şi mâinilor pe suprafeŃele mari şi foarte mari.Apăsarea cu care se execută netezirea depinde de grosimea pielii şi de profunzimea reŃelei vasculare. Prin netezirea pielii se urmăreşte: • activarea circulaŃiei din piele. se pot executa şi asupra pielii ridicate în cută. Manevrele de netezire care influenŃează structurile nervoase din piele se împart în excitante sau stimulatoare şi calmante sau relaxatoare. semicirculare sau liniare şi se execută cu o mână sau cu ambele. ci de întinderea suprafeŃei pielii pe care dorim să o masăm. atât cât îi permite elasticitatea sa normală. mai ales atunci când netezirea este singurul procedeu indicat. 79 . FricŃiunea mişcă pielea în raport cu straturile profunde. • reglarea circulaŃiei limfei. simetric sau asimetric. Manevrele excitante sunt mai viguroase şi au o durată mai scurtă de execuŃie. Manevrele de fricŃiune sunt circulare. FricŃiunea pielii. simultan sau alternativ. Manevrele relaxatoare sunt mai fine şi se pot prelungi foarte mult. Întinderea alunecărilor nu mai este strict determinată de limitele anatomice ale regiunilor şi ale segmentelor. • influenŃarea terminaŃiilor nervoase de la nivelul pielii. • stimularea schimburilor la nivelul Ńesuturilor. mărind cantitatea de sânge circulant la suprafaŃă şi degajând circulaŃia profundă. Durata executării netezirilor variază de la câteva minute la 10-20 de minute.

FricŃiunea exercită elasticitatea şi mobilitatea pielii. Atunci când supleŃea pielii este redusă sau se doreşte desfacerea aderenŃelor formate între piele şi straturile profunde. tocatul uşor cu faŃa palmară a degetelor şi plescăitul alunecat la suprafaŃa pielii. putându-se prelungi foarte mult. Pe cale reflexă procedeul stimulează circulaŃia. EFECTELE MASAJULUI ASUPRA PIELII Prin acŃiunea sa mecanică. favorizând astfel excreŃia glandelor sudoripare şi sebacee şi respiraŃia cutanată. Pe cale reflexă produce vasodilataŃie superficială cu următoarele consecinŃe: intensificarea nutriŃiei şi excreŃiei la nivelul pielii. VibraŃiile încălzesc pielea prin activarea circulaŃiei şi scad până la anestezie sensibilitatea tactilă. Ciupirile sunt folosite în masajul stimulant. Sub influenŃa masajului se formează în piele anumite substanŃe de natură hormonală. creşterea temperaturii locale. Aceste manevre stimulează terminaŃiile nervoase din piele determinând o puternică vasodilataŃie şi încălzire locală. cele mai indicate sunt percutările uşoare cu vârful degetelor. îndepărtează celulele moarte ale epidermei. pentru a nu depăşi straturile cutanate. Ritmul mişcărilor poate fi lent sau viu. Durata fricŃiunii este variabilă. care produc modificări circulatorii de durată.Presiunea manevrei trebuie să fie uşoară. Hiperemia locală se menŃine chiar şi după încetarea manevrelor. Dintre procedeele de tapotament. 80 . încălzeşte pielea şi îi scade sensibilitatea. fricŃiunea acŃionează mecanic. schimburile şi excreŃia.

vibraŃiile şi pensările. SupleŃea Ńesutului conjunctiv este dată de numărul mare de fibre elastice. în acest Ńesut se depozitează grăsimea şi alte substanŃe de rezervă ale organismului. 81 . frământatul. Sunt mai puternice. au loc procese de apărare. Masajul Ńesutului conjunctiv utilizează următoarele manevre: netezirea.Executat pe o suprafaŃă întinsă. de regenerare şi de vindecare. Ajută la menŃinerea şi dezvoltarea elasticităŃii şi a consistenŃei Ńesutului conjunctiv. fricŃiunea. Este procedeul specific pentru masajul Ńesutului conjunctiv. MASAJUL łESUTULUI CONJUNCTIV łesutul conjunctiv îndeplineşte în organism numeroase funcŃii mecanice şi fiziologice. ajută funcŃia de protecŃie a pielii şi contribuie la funcŃiile de sprijin şi de mişcare ale corpului. pierderea elasticităŃii prin cicatrizare. executate cu pumnul închis. Se folosesc manevrele de netezire în „pieptene”. Alunecările. În mod mecanic. Pentru circulaŃia limfatică se folosesc alunecările apăsate şi întrerupte ritmic. FricŃiunea. pentru a pătrunde în profunzimea Ńesuturilor şi a spaŃiilor dintre muşchi şi organe şi pentru a influenŃa circulaŃia în vasele profunde. sclerozare sau degenerare îi scade rolul mecanic şi fiziologic. poate influenŃa repartiŃia sângelui în organism. În Ńesutul conjunctiv este prezentă o vastă reŃea vasculară şi nervoasă. tapotamentul.

relaxatoare. 82 . Se execută în lungul fibrelor musculare de la o inserŃie la alta. MASAJUL MUŞCHILOR ŞI AL TENDOANELOR Muşchii se masează prin alunecări puternice. frământări şi stoarceri. ajutând funcŃia aparatului locomotor. previne şi combate depunerile grăsoase în exces sub piele şi. stimulează funcŃiile normale şi de apărare ale organismului. VibraŃiile au efecte calmante. prin efectul vascular. Pensările. fibrozări. cu vârful degetelor se pătrunde în spaŃiile dintre muşchi şi dintre tendoane. cernutul şi rulatul sunt relaxatoare.Manevrele mai puternice şi mai insistente de fricŃiune se folosesc în caz de aderenŃe. Procedeele de tapotament cele mai eficiente sunt tocatul. tocatul şi bătătoritul cu palma şi cu pumnul sunt manevre excitante. alunecarea se realizează cu partea dorsală a degetelor şi cu nodozităŃile articulare ale pumnului. Frământatul mai ales în „cută”. Alunecările. fricŃiuni. Pentru a pătrunde în profunzimea regiunii. percutatul şi plescăitul. pentru dezagregarea şi dezorganizarea acestor formaŃiuni. care stimulează funcŃiile vegetative ale zonei masate. Au influenŃe mecanice de excitare a nervilor senzitivi. presând mai uşor pe porŃiunea tendinoasă şi mai tare pe partea cărnoasă a muşchiului. Masajul Ńesutului conjunctiv îi dezvoltă supleŃea. se utilizează pentru influenŃarea depozitelor adipoase. sclerozări şi cicatrici.

liniară. Acesta se aplică în formă de cerc sau brăŃară. obosiŃi sau bolnavi: combate atonia şi atrofia musculară. Tocatul. Frământatul nu se poate aplica pe regiunile tendinoase. mai pătrunzătoare. Efectele masajului asupra muşchilor sunt mai evidente la muşchii slabi. Frământatul influenŃează toate proprietăŃile muşchiului. Prin frământat are loc şi o acŃiune repetată de stoarcere a muşchilor. se obŃin şi prin vibraŃii. mai ales pe muşchii laŃi ai corpului. dar în special contractilitatea şi elasticitatea.FricŃiunea. Efecte liniştitoare. Cernutul şi rulatul segmentelor musculoase ale membrelor produc o relaxare a muşchilor. în funcŃie de necesităŃi şi regiune. fie în lungul fibrei musculare. Este procedeul de bază al masajului muşchilor. nu se aplică pe tendoane. fie transversal. Cele mai bune efecte se obŃin asociind frământatul cu fricŃiunea. combate contractura musculară. 83 . precum şi de-a lungul părŃii cărnoase a muşchiului. şerpuit sau în cută. se aplică numai pe muşchii voluminoşi din regiunea fesieră şi de pe coapse. Frământatul. Se realizează de-a lungul tendoanelor. Bătătoritul. executând o apăsare uşoară. Lovirile ritmice produc contracŃii ale fibrelor musculare. care ajută la golirea şi umplerea alternativă a acestora cu sânge. combate oboseala locală apărută după eforturi intense. la nivelul inserŃiilor se face o fricŃiune locală. dar fără efect mecanic. cu palmele şi cu pumnii. Se aplică pe orice regiune cărnoasă. activând circulaŃia locală. neantrenaŃi.

pentru a influenŃa toate Ńesuturile moi periarticulare. Se fac mai ales la articulaŃiile mici ale degetelor. mai ales cu scopul măririi mobilităŃii articulare. După executarea mobilizării articulare. Netezirea. În felul acesta. În anumite cazuri. dar şi pe cele articulare. Se folosesc pe articulaŃiile mici şi mijlocii. un masaj pregătitor. se indică înainte şi după intervenŃiile chirurgicale. care constă în prelucrarea regiunii de deasupra articulaŃiei cu scopul de a activa circulaŃia. Se execută amănunŃit. se indică un masaj liniştitor şi decongestionant. Constă din neteziri şi fricŃiuni. ligamentele şi capsula articulară VibraŃiile manuale urmăresc să influenŃeze elementele periarticulare. vibraŃii. Constă din alunecări scurte executate cu intensitate mică sau medie. tracŃiuni şi tensiuni.Masajul este indicat în tratamentul contuziilor şi crampelor musculare. se favorizează resorbŃia mai rapidă a produselor patologice din articulaŃie sau din jurul acesteia. MASAJUL ARTICULAłIILOR Masajul articular este o formă de masaj local deosebit de util şi eficace în tratamentul complex al leziunilor articulare. Tensiunile. la nevoie. Masajul este indicat cu oarecare prudenŃă în tratamentul tenosinovitelor. prin neteziri şi fricŃiuni uşoare. al sechelelor reumatice sau paralitice ale muşchilor. în sensul circulaŃiei venoase şi limfatice locale. FricŃiunea. După un număr suficient de şedinŃe de masaj articular. la care se pot adăuga. se recomandă înaintea masajului articular şi a mobilizării articulare metodice. se începe mobilizarea metodică a articulaŃiei prin mişcări active cu rezistenŃă şi apoi pasive. TracŃiunile. Masajul articular este indicat în 84 .

Netezirile activează circulaŃia mai ales în piele şi în Ńesuturile superficiale. Frământatul stoarce ritmic conŃinutul vaselor profunde. pe cea din muşchi.2 MASAJUL VASELOR Masajul. Masajul produce la început vasoconstricŃie şi mai apoi vasodilataŃie.prevenirea şi tratamentul redorilor articulare. prin acŃiune mecanică sau reflexă. acŃionând asupra acestora ca o pompă. Efecte circulatorii mai produc lovirile ritmice. PersistenŃa efectelor a fost explicată prin acŃiunile excitante sau inhibitoare asupra nervilor vasomotori. Prin mecanisme reflexe se poate ajunge la reglarea circulaŃiei în Ńesuturi. a cicatricelor sau a leziunilor care limitează mobilitatea articulară. mai este indicat în tratamentul leziunilor traumatice şi al manifestărilor de suprasolicitare. fricŃiunea influenŃează circulaŃia din Ńesuturile mai profunde. a creşterii şi a refacerii acestora. 85 . rulatul şi presiunile. FricŃiunea creşte şi scade alternativ presiunea asupra Ńesuturilor şi a vaselor. Manevrele de masaj au următoarele efecte asupra vaselor: • • • • Manevrele de alunecare golesc vasele de sânge şi de limfă prin apăsare şi împingere în sens centripet. 8. deci la influenŃarea pozitivă a nutriŃiei. Efectele masajului asupra circulaŃiei durează timp mai îndelungat după terminarea procedeelor. AcŃiunea masajului asupra vaselor a fost explicată prin acŃiunea mecanică a acestuia. iar frământatul. în general. VasodilataŃia superficială are efecte decongestionante şi derivative asupra circulaŃiei din Ńesuturile şi organele profunde. vibraŃiile. Prin masaj se urmăreşte activarea circulaŃiei periferice de întoarcere. cernutul. este o metodă de activare a circulaŃiei.

În masajul nervilor se folosesc netezirea. lovirile ritmice şi vibraŃiile. Presiunea pe nerv poate fi continuă şi uniformă. având din când în când un caracter vibrator. sub forma tocatului şi a bătătoritului. Alunecările uşoare. presiunea poate fi variată ca intensitate. decongestionează Ńesuturile şi scad contractura. acolo unde sunt acoperiŃi de Ńesuturi moi abundente. intensitatea poate fi uşoară. 8. a decongestiona tecile nervului şi Ńesuturile înconjurătoare. fricŃiunile. pentru a activa circulaŃia locală. superficiale şi întinse pe zona dureroasă.Masajul vascular combate staza. 86 . FricŃiunile se aplică fie pe toată zona dureroasă. medie sau mare. Masajul se poate aplica pe nervi în zonele lor de trecereale acestora din profunzime spre suprafaŃă. deşi este indicat în combaterea acesteia. exercitată mai multe minute.3 MASAJUL NERVILOR Masajul nervilor nu este prea des folosit din cauza senzaŃiei puternice de durere. pe traiectul lor în Ńesuturile superficiale. pe traiectul nervului. edemele. presiunile. dilataŃiile vaselor. Lovirile ritmice. de intensitate medie. fie pe traiectul nervului. stimulează procesele de vindecare. Procedeul cel mai cunoscut constă în presiuni scurte şi puternice aplicate cu pulpa degetelor sau cu nodozităŃile articulare interfalangiene. Presiunile sunt manevre specifice pentru masajul nervilor. fricŃiunea este liniară. se aplică pe zona de trecere a nervilor sau pe traiectul acestora. previne şi tratează atrofiile musculare. Se execută apoi alunecări mai apăsate pe traiectul nervului.

Lovirile ritmice influenŃează nervii periferici senzitivi. AcŃiunea mecanică produce o excitaŃie care creşte în raport cu intensitatea manevrelor, până la un prag superior de toleranŃă, după care, sensibilitatea scade treptat până la dispariŃie. Baterea uşoară şi de scurtă durată provoacă o vasoconstricŃie locală, în timp ce manevrele puternice şi de lungă durată produc vasodilataŃie, prin acŃiunea procedeului asupra nervilor vasomotori. Aplicat pe nervii motori, tocatul provoacă contracŃii musculare fără efecte mecanice, fiind util în tratamentul atoniilor şi a atrofiilor musculare şi al parezelor. VibraŃiile. Aplicate pe nerv timp mai îndelungat, scad sensibilitatea acestuia până la anestezie. Repetate metodic, vibraŃiile activează circulaŃia în teaca nervului, favorizând nutriŃia şi refacerea funcŃională a acestuia. VibraŃiile pot constitui singura manevră de masaj permisă în tratamentul afecŃiunilor nervoase. Au eficacitate mai mare dacă sunt combinate cu netezirea şi cu fricŃiunea. După masajul nervilor urmează o netezire calmantă a regiunii. Masajul nervilor este indicat pentru combaterea durerilor, a crampelor şi a contracturilor musculare şi în tratamentul atoniilor şi a atrofiilor musculare.

8.4 MASAJUL ORGANELOR PROFUNDE

Asupra organelor profunde se poate acŃiona indirect, prin masajul de suprafaŃă al pereŃilor cavităŃilor în care se găsesc aceste organe.

87

Pentru ca procedeele de masaj să influenŃeze favorabil şi real organele profunde, sunt necesare modificări în tehnica, intensitatea şi durata manevrelor.

8.5 MASAJUL CAPULUI

Sub numele de masaj al capului se descriu procedeele aplicate asupra porŃiunii păroase a acestuia. Masajul capului se poate aplica pe toată întinderea sau parŃial: pe frunte, creştet, pe părŃile laterale şi pe partea posterioară. Uneori este nevoie de masajul numai a unei jumătăŃi a capului. PoziŃia. Pentru a executa masajul pe toată întinderea capului, subiectul se aşază pe un scaun scund şi îşi sprijină bărbia pe dosul palmelor şi coatele pe genunchi. Un sprijin mai bun se obŃine pe o masă sau un scaun mai înalt. Maseurul stă sau şade pe un scaun înalt, în faŃa celui pe care vrea să-l maseze. Când se masează capul trebuie să vizualizăm întreaga regiune şi să lucrăm cu mâinile coborâte mult sub nivelul umerilor. Masajul se poate executa cu ambele mâini sau cu o singură mână; când se lucrează cu o singură mână, cealaltă mână sprijină partea opusă a capului. În masajul parŃial al frunŃii subiectul şade cu spatele la executant şi îşi reazemă capul de pieptul maseurului. Pentru masajului creştetului şi al regiunii occipitale se indică poziŃia şezând cu capul sprijinit pe mâini şi cu coatele sprijinite pe genunchii maseurului. Pentru masajul părŃilor laterale sau al unei jumătăŃi a capului, maseurul sprijină capul cu o mână de pieptul lui, iar cu cealaltă mână execută manevrele. 88

Masajul capului constă în neteziri, fricŃiuni, tapotări uşoare şi vibraŃii. Netezirea se execută cu o mână sau cu ambele, alunecând din regiunea frunŃii peste creştet, spre ceafă sau pe părŃile laterale. Palmele se aplică pe frunte, cu degetele în sus, depărtate şi uşor îndoite. Manevra cuprinde o cât mai mare parte din suprafaŃa capului, putând să coboare spre ceafă şi spre umeri. Alunecările se fac lent, progresând încet prin mişcări mici în sens lateral sau de du-te vino şi uneori prin vibraŃii. După fiecare manevră, mâinile revin pe frunte. Netezirea se mai poate executa în trei sensuri: din mijlocul frunŃii spre regiunea posterioară, din creştet spre părŃile laterale şi din creştet spre ceafă. Dacă este bine executată, netezirea dă o senzaŃie plăcută, liniştitoare. FricŃiunea se execută cu amândouă mâinile sau cu o mână, cealaltă sprijinind capul în partea opusă. Degetele uşor îndoite şi depărtate se aplică împreună cu palmele pe piele, simŃind rădăcina părului. Prin mişcări laterale sau circulare, lente şi profunde, se deplasează pielea pe straturile de dedesubt, atât cât permite mobilitatea sa naturală. Presiunea pe planul osos se face moderat. În regiunile sensibile, presiunea scade. După câteva mişcări, degetele se deplasează din aproape în aproape, pe toată regiunea. Pe porŃiuni limitate, manevra se poate executa cu două sau cu trei degete. FricŃiunea vibratorie este mai plăcută şi mai liniştitoare. Percutatul şi tocatul se aplică foarte rar şi cu o tehnică specifică.

89

Masajul capului este indicat în tratamentul nevralgiilor. cu o mână.PercuŃia se face cu vârful degetelor. rar şi uniform. al oboselii etc. 8. cât şi în tocat. masajul capului va avea fie efecte calmante. după ce degetele ating capul. alunecă uşor sub formă de netezire. fie stimulante. gâtul prezintă două regiuni: 90 . VibraŃiile pot însoŃi netezirea şi fricŃiunea sau se pot aplica singure pe porŃiuni mici mai sensibile ale pielii capului.8 MASAJUL GÂTULUI Din punct de vedere topografic. Atât în percutare. al migrenelor. simultan sau alternativ. Acestea se execută. mâna cade lent. Efectele profunde se produc pe cale reflexă. reduce starea de încordare şi favorizează somnul. Produce liniştirea sistemului nervos central. Prin mecanisme vasomotoare derivative şi decongestionante. Stimulând circulaŃia în piele. căzând de aproape pe pielea capului şi lovindu-se între ele. masajul capului ameliorează şi nutriŃia părului. Masajul capului influenŃează atât părŃile moi care acoperă craniul. Mişcarea se face din articulaŃia pumnului. reglează circulaŃia endocraniană şi îmbunătăŃeşte funcŃiile vegetative ale sistemului nervos central. În funcŃie de tehnica folosită. rar şi elastic. Lovirile sunt repetate ritmic. cealaltă mână sprijinind capul. cu degetele îndoite şi depărtate uşor între ele. care poate fi vibratorie. cât şi organele din cavitatea craniană. de preferinŃă. Tocatul se aplică cu degetele îndoite şi depărtate.

relaxant şi trofic al Ńesuturilor şi al organelor atât de la nivelul gâtului. evitând glanda tiroidă. VibraŃiile. Subiectul este în decubit dorsal sau şezând rezemat. tiroida şi paratiroidele etc. pornind de sus în jos. Manevra se execută pornind cu rădăcina şi marginea ulnară a mâinilor şi terminând cu marginea radială a acestora şi cu vârful degetelor. Maseurul stă sau şade în faŃa sau la dreapta celui pe care îl masează. În regiunea posterioară a gâtului (ceafa) se găsesc mai mulŃi muşchi. aşezaŃi pe mai multe straturi. 8 Masajul regiunii anterolaterale a gâtului se va face Ńinând seamă de organele importante prezente la acest nivel. Este 91 . Masajul se încheie cu neteziri lungi. foarte uşor şi cu precauŃie. Netezirea regiunii anterolaterale a gâtului se face prin alunecări uşoare. Frământatul se execută rar. lente şi liniştitoare. de-a lungul muşchilor sternocleidomastoidieni şi a marginii laterale a muşchilor trapezi. cu rol static şi dinamic. executate numai manual. În regiunea anterolaterală a gâtului se găsesc organe importante: laringele. sunt foarte utile în masajul acestei regiuni. FricŃiunea se execută minuŃios şi insistent. de la bărbie şi mastoidă spre clavicule şi stern. cu capul în uşoară extensiune. Se poate lucra simetric sau asimetric. mănunchiul vasculonervos al gâtului. traheea. faringele şi esofagul. Masajul este indicat pentru efectul decongestionant. Masajul gâtului poate fi asociat cu mobilizarea metodică a gâtului.anterolaterală şi posterioară. cât şi al capului. sub formă de cută. PoziŃia. în timpul sau după şedinŃa de masaj.

indicat în tratamentul cicatricelor ce se formează după arsuri. palmele se aşază cu marginea lor ulnară sub urechi şi alunecă în jos până peste umeri. percutatul şi tocatul. care este ridicat până aproape de verticală. de deasupra inserŃiilor muşchilor cefei pe occipital şi coborând până la baza gâtului. Masajul părŃilor laterale ale gâtului este indispensabil în tratamentul corectiv al deviaŃiilor capului şi ale gâtului. traumatisme sau inflamŃii locale. Manevrele folosite pentru masajul cefei. moale. poziŃia cea mai favorabilă este călare. Alunecările se fac simultan sau alternativ. Manevra începe cu rădăcina mâinilor şi se termină cu vârful degetelor. masajul se poate executa şi în poziŃia şezând pe un scaun. fricŃiunea. Masajul regiunii posterioare a gâtului (masajul cefei) PoziŃia. cu capul uşor flectat şi cu fruntea rezemată pe dosul mâinilor sau pe un sul mic. frământatul. După câteva manevre lungi. 92 . terminând cu marginea lor radială. cu fruntea sprijinită pe un plan potrivit de înalt. Alunecările se pot executa şi în forma vibratorie. Netezirea constă din alunecări executate cu o mână sau cu ambele. Pentru netezirea părŃilor laterale ale gâtului. între omoplaŃi şi pe umeri. se execută un masaj stimulant cu alunecări scurte şi dese. pornind de sus. se depărtează puŃin între ele . Pe bancheta joasă de masaj. pornind de la cap şi coborând din aproape în aproape spre omoplaŃi şi umeri. şezând cu trunchiul uşor înclinat şi cu capul sprijinit pe planul lung al banchetei. sunt: netezirea. Subiectul este aşezat în decubit ventral. care pe măsură ce coboară.

Se poate aplica şi o variantă de frământat „în cută”: cu o mână sau cu ambele mâini. în partea mijlocie şi inferioară a cefei. se execută cu vârful degetelor mişcări reduse circulare şi liniare. transformându-se în tocat. Efectele masajului cefei • Provoacă o activare a circulaŃiei locale venoase şi limfatice. 93 . şi se frământă deplasând mâinile în sus şi în jos de-a lungul marginii muşchiului. Masajul cefei se încheie prin manevre lungi şi lente de netezire calmantă. cresc în intensitate pe măsură ce coboară. PercuŃiile executate cu vârful şi pulpele degetelor. la nivelul inserŃiei muşchilor.FricŃiunea se aplică pe toată întinderea cefei. care se execută de partea cu unghii a degetelor. Frământatul se aplică mai ales pe părŃile laterale şi inferioară ale cefei. printr-o mişcare ondulatorie. care sunt predispuşi la stază circulatorie şi la oboseală. cu efecte liniştitoare asupra sistemului nervos central. se cuprinde ceafa între degetele mari şi vârful celorlalte degete. cu podul palmei şi cu rădăcina mâinilor. În partea de sus. Marginea laterală a muşchiului trapez se prinde între police şi celelalte patru degete. Prin acŃiunea locală se îmbunătăŃeşte circulaŃia în muşchii cefei. Frământatul se poate combina cu fricŃiunea. • Produce o decongestionare reflexă a circulaŃiei endocraniene. prin loviri foarte fine în partea de sus a cefei. aplicate perpendicular pe lungimea gâtului. Percutatul se combină cu tocatul. care cad de o parte şi de alta a liniei mediane. fricŃiunile se execută cu mişcări mai ample. se execută deplasări în sus şi în jos. între omoplaŃi şi pe umeri. între omoplaŃi şi cu partea lor palmară pe umeri.

arcuind mişcarea peste suprafaŃa costală stângă. Porneşte de la vârful sternului sau din epigastru. mişcând lent. 8. fricŃiunea. Este folosit şi pentru prevenirea sau îndepărtarea depunerilor locale de grăsime. Masajul regiunii precordiale. uşor şi uniform pielea şi Ńesuturile subcutanate pe planul dur al sternului şi al coastelor. PoziŃia. masajul cefei este folosit ca act final în masajul general. tocatul. al limitării mobilităŃii gâtului. rezemate pe un plan oblic şi cu membrele inferioare uşor flectate. Palma cu degetele întinse. al contracturilor musculare. al oboselii nervoase. Netezirea de început este uşoară. Maseurul stă sau şade în dreapta celui masat. MASAJUL TORACELUI Prin masajul toracelui se poate influenŃa şi funcŃia organelor din această cavitate. cu sens circular. Se execută la fel ca netezirea. Cea mai bună este decubitul dorsal. alunecă uşor pe piele.Datorită efectelor sale. Masajul cefei este indicat în tratamentul nevralgiilor locale. al durerilor de cap. cu capul şi trunchiul uşor ridicate. 94 .7. FricŃiunea. apăsând în mod uniform numai cu greutatea ei proprie. InfluenŃează activitatea inimii şi a vaselor mari. al tulburărilor sistemului nervos central. în special cele aparŃinând aparatului cardiovascular şi aparatului respirator. Pentru a obŃine efecte liniştitoare se aplică: netezirea. spre vârful inimii. condusă din cot şi din umăr. bătătoritul şi vibraŃiile manuale. urcă pe faŃa sternului.

în ritm uniform şi cu frecvenŃă apropiată de cea normală a pulsului sau de ritmul încetinit pe care dorim să-l imprimăm contracŃiilor cardiace. cu degetele depărtate mult între ele. poate fi urmată sau însoŃită de o fricŃiune energică. se execută câteva alunecări lente şi calmante. căzând pe regiunea precordială în ritm de 70-80/ minut. După fiecare manevră şi la sfârşitul şedinŃei de masaj. Forma calmantă tinde să scadă şi să regleze ritmul cardiac. Durata şedinŃei de masaj precordial variază între 10-15 minute şi se poate repeta de mai multe ori pe zi. fricŃiune. Masajul precordial influenŃează activitatea inimii prin intermediul sistemului nervos. Se execută cu mâna dreaptă.În continuare. Netezirea se execută prin mişcări circulare scurte şi vii. Se poate aplica un bătătorit executat cu mâna dreaptă. tocat şi bătătorit. stări de oboseală etc. se execută un tocat lent şi rar. Procedeele trebuie executate cu calm. palpitaŃii. Forma excitantă accelerează ritmul cardiac şi ridică tensiunea arterială coborâtă. 95 . este indicată în tahicardie. Pentru stimularea prin masaj a contracŃiilor cardiace se indică procedee mai energice de netezire. cu degetele uşor îndoite – „în căuş”. Mâna trebuie să cadă scurt şi elastic pe piele. VibraŃiile. Bătătoritul se face cu pumnul deschis. exercitând o presiune moderată şi deplasându-se în sens circular pe toată regiunea precordială. Tocatul se execută repede. după contactul cu pielea se continuă cu o alunecare. aplicat aproape tangenŃial. care cad ritmic. dar elastic. lovind uşor şi elastic.

fără efort. Presiunile. asociate cu acŃiunea mecanică a procedeelor penetrante: tocatul.ATENłIE! Masajul precordial va fi indicat numai de medic şi va fi efectuat numai de persoane competente. bătătoritul. cu degetele îndreptate spre coloana vertebrală. prin degajarea 96 . spre sfârşitul inspiraŃiei ridică toracele. PoziŃia. Manevrele de masaj utilizate sunt: netezirea. stă în poziŃia de decubit ventral. Maseurul. fricŃiunea şi frământatul. plescăitul. subiectul inspiră şi expiră. Din această poziŃie. şi aplică palmele pe regiunea costală dreaptă şi stângă. Manevrele superficiale exercită o acŃiune reflexă de activare şi de decongestionare a circulaŃiei. Plămânii şi căile respiratorii intratoracice pot fi influenŃate prin masajul aplicat pe pereŃii toracelui. prin: activarea schimburilor gazoase din alveolele pulmonare. pătrunde cu mâinile sub braŃe. însoŃite de vibraŃii. îmbunătăŃind schimburile nutritive. Din poziŃia de decubit dorsal şi rezemat. În timpul expiraŃiei palmele executantului alunecă încet spre partea anterioară a coastelor şi la sfârşitul expiraŃiei exercită presiuni uşoare. care acŃionează reflex. asociind mişcarea cu trepidaŃii sau scuturări. Efectele masajului sunt stimulante pentru respiraŃie. ŞedinŃa începe prin aplicarea unui masaj al spatelui şi al toracelui. presiunile şi vibraŃiile. Manevrele penetrante ajută mai mult funcŃia respiratorie. trepidaŃiile şi scuturările toracelui se vor executa atât în inspiraŃie. Subiectul este în decubit dorsal şi rezemat sau. profund şi ritmic. Masajul cu efecte asupra aparatului respirator. pentru masajul spatelui. cât şi în expiraŃie. manevrele fiind executate în legătură directă cu fazele respiraŃiei. stând la dreapta subiectului.

se încrucişează pe linia mediană şi continuă să alunece spre partea opusă. 8. prin creşterea amplitudinii mişcărilor respiratorii şi prin stimularea circulaŃiei profunde. Manevra se repetă schimbând de fiecare dată nivelul la care se aplică palmele.căilor respiratorii. cu palmele aplicate pe părŃile laterale şi posterioare ale abdomenului. cu genunchii şi cu tălpile spijinite. Se începe cu manevre de netezire şi fricŃiune. executate dintr-o parte în alta. subcostal drept şi stâng şi suprapubian. Acest tip de masaj este foarte util în tratamentul insuficienŃei respiratorii. 97 . cu membrele inferioare uşor flexate în şold. MASAJUL ABDOMENULUI Masajul abdomenului. Masajul întregului abdomen. între coaste şi crestele iliace. se deosebeşte prin tehnică şi metodică de masajul peretelui abdominal. Percutatul şi tocatul se execută la fel ca şi pentru peretele abdominal. Subiectul este in decubit dorsal rezemat. Apăsând uniform asupra conŃinutului abdominal. Frământatul este înlocuit cu o manevră amplă de presiune şi alunecare transversală. urmând traiectul colonului. PoziŃia. palmele alunecă înainte. care urmăreşte să influenŃeze funcŃia organelor intraabdominale. VibraŃiile se execută manual. cu presiune moderată în epigastru.8. pentru a influenŃa întregul conŃinut al abdomenului. care măresc relaxarea muşchilor şi scad sensibilitatea tactilă exagerată a celui masat.

dar insistent. apăsând pe stomac. FricŃiunea colonului se execută ca şi netezirea. începând cu porŃiunea ascendentă. cu rădăcina mâinii subombilical. în sus şi spre stânga. continuând cu cea transversală şi terminând cu cea descendentă. Manevra principală a masajului pe colon este netezirea executată apăsat. cu o mână sau cu mâinile suprapuse. VibraŃiile se execută cu o mână sau cu ambele. din acest punct în ansă spre unghiul splenic al colonului transvers şi apoi descendent. Pe colon se poate aplica şi un percutat sau tocat uşor. mai ales în timpul expiraŃiei. cu palmele aplicate oblic pe peretele abdominal. Masajul zonei ficatului şi a căilor biliare. supraombilicală şi subcostală stângă. pe sub coastele din dreapta. de la nivelul cecului în sus spre unghiul hepatic al colonului. cu o mână sau cu amândouă. Se execută segmentar. FricŃiunile se execută destul de apăsat. Se efectuează o mişcare de presiune circulară cu mâna dreaptă aşezată cu palma pe abdomen în dreptul ombilicului. spre spate. mână după mână sau cu mâinile suprapuse. Masajul zonei intestinului subŃire. Manevrele de masaj se execută în zonele epigastrică. alunecând şi presând în sensul evacuării conŃinutului intestinal. constând din alunecări pornind de la linia mediană a abdomenului. 98 . executat cu vârful degetelor pe acelaşi traseu ca şi manevrele precedente. liniare sau în zig-zag. Se începe printr-o netezire uşoară a regiunii respective. începând din fosa iliacă dreaptă şi continuând în tot lungul colonului. Masajul colonului. până la nivelul simfizei pubiene.Masajul zonei stomacului. se execută mişcări circulare. spre fosa iliacă stângă. Alunecările se execută de-a lungul curburilor stomacului.

Cele mai utile manevre pentru ficat şi căile biliare sunt vibraŃiile. MASAJUL TERAPEUTIC Masajul poate fi folosit în tratamentul unor diverse afecŃiuni. sunt stimulate funcŃiile digestive. şi din presiuni vibratorii aplicate pe aceleaşi zone. executate cu rădăcina şi cu marginea cubitală a mâinii. favorizând procesul de vindecare şi de recuperare.Pe aceeaşi regiune se execută fricŃiuni uşoare cu podul palmei şi cu marginea cubitală a mâinii. Prin activarea circulaŃiei. 99 . InfluenŃele reflexe ale masajului abdominal sunt multiple. mai ales în timpul inspiraŃiilor profunde. executate cu degetele sau cu palma. Masajul abdominal ajută în mod mecanic funcŃiile normale de evacuare ale intestinului. ale căilor biliare şi urinare. din fricŃiuni apăsate. Constă din neteziri insistente. Deoarece efectele masajului nu se pot disocia complet. 9. în alcătuirea programului de masaj se vor indica predominant metodele. Masajul zonei vezicale constă din presiuni vibrate executate suprapubian. procedeele şi tehnicile care corespund obiectivelor propuse. aplicate pe regiunea lombară şi pe flancuri. Masajul zonei renale. de absorbŃie şi de eliminare. în funcŃie de pacientul căruia i se adresează. după golirea completă a conŃinutului vezicii urinare.

sedativ. procedee şi tehnici cu efecte predominant reflexe. vechimea afecŃiunii. Principalele scopuri urmărite în timpul aplicării masajului terapeutic sunt : circulator. aplicate la distanŃă de regiunea afectată. 100 . gradul de reactivitate a pacientului. trebuie să se Ńină seama de câteva aspecte: • • • • • • • • • • diagnostic. pentru reechilibrarea neurovegetativă. recomandările medicale. Pentru întocmirea unui protocol al şedinŃei de masaj trebuie avute în vedere: poziŃia subiectului. procedee şi tehnici pregătitoare. relaxator. stimulativ. aplicate fie la distanŃă de regiunea afectată. afecŃiuni asociate.În alegerea metodelor utilizate în cadrul unei şedinŃe de masaj. observaŃiile rezultate în urma examinării pacientului. starea pacientului. scopul urmărit. antialgic. simptomatologie. fie pe aceasta. procedee şi tehnici aplicate pe regiunea afectată cu scop strict terapeutic. poziŃia regiunii sau a segmentului masat şi ordinea în care se aplică procedeele. Procedeele de masaj se aplică în următoarea ordine : • • • • procedee şi tehnici cu efecte generale asupra întregului organism. evoluŃia efectelor urmărite prin aplicarea masajului.

masaj segmentar al membrului respectiv. de accentuare a efectelor urmărite. începând cu segmentul proximal şi continuând până la cel distal. . arterială sau limfatică. nu numai în insuficienŃa circulatorie venoasă. poziŃia segmentului masat va fi cea declivă.masaj energic al trunchiului. masajul se va face centripet. de aceea. Pentru obŃinerea unor efecte predominant circulatorii.masajul reflex al piciorului pe zonele corespunzătoare sistemului circulator sanguin şi limfatic. pentru membrele superioare. 101 .• • procedee şi tehnici ajutătoare. .masaj reflex al Ńesutului conjunctiv subcutanat. . prin aplicarea celor specifice afecŃiunii. În funcŃie de efectele urmărite. . procedee şi tehnici calmante sau de stabilizare a efectelor obŃinute în urma şedinŃei de masaj. . • succesiunea procedeelor va fi următoarea : . protocolul unei şedinŃe de masaj este diferit.masaj „de apel” abdominal. pentru membrele inferioare şi toracal.masaj relaxator. cu musculatura relaxată. de facilitare a circulaŃiei de întoarcere sau a circulaŃiei arteriale : • • poziŃia subiectului va fi cât mai comodă. ÎmbunătaŃirea circulaŃiei are şi efecte trofice însemnate. se va indica şi în profilaxia sau tratamentul ulcerelor varicoase şi al escarelor. dacă se urmăreşte facilitarea circulaŃiei de întoarcere şi proclivă pentru uşurarea circulaŃiei arteriale. decontracturant al umerilor şi a cefei.

nu prea profunde. folosind chiar şi tehnici care provoacă iniŃial durere. şi mai puŃin articulaŃiei. luminozitatea. . cu musculatura relaxată. antialgice: • • • poziŃia subiectului va fi comodă. masajul reflex al picioarelor şi al mâinilor. mecanic sau indirect. segmentul masat. Pentru obŃinerea efectelor predominant stimulante : • • se pot utiliza procedee care influenŃează direct. liniştea. se poate obŃine fie prin procedee şi tehnici aplicate la distanŃă de locul dureros (masajul zonelor reflexogene reciproce.Pentru obŃinerea unor efecte predominant sedative. cu schimbări rapide şi dese de ritm. masajul se adresează în special modificărilor musculare şi tegumentare determinate de acestea. cu profunzime mare.timpul de lucru se va adapta de asemenea subiectului. de exemplu masajul transversal profund. reflex. .efectul sedativ şi antialgic localizat. 9. în funcŃie de scopul urmărit. 102 .1 MASAJUL ÎN AFECłIUNILE REUMATISMALE În afecŃiunile reumatismale. în sala de masaj trebuie asigurate condiŃii optime în ceea ce priveşte temperatura.să fie lente. fie prin aplicaŃii pe locul dureros. procedeele şi tehnicile utilizate: discontinue. procedeele de masaj folosite: . cu intensitatea adaptată sensibilităŃii subiectului. de intensitate mare. presopunctura).

prudent. se utilizează masajul blând. în vederea pregătirii articulaŃiei pentru kinetoterapie. infiltratele sunt localizate mai ales pe faŃa medială a articulaŃiei şi sunt foarte dureroase. în regiunea lombară se recomandă procedee de masaj de intensitate mai mare. 103 . după 5-6 sedinŃe. se pot aplica procedee de intensitate relativ mare. se va aplica un masaj blând. de asemenea şi durerea la prinderea pielii. mobilitatea pielii pe planurile subjacente se ameliorează. în artroze. fiind necesare 10-15 sedinŃe pentru împrăştierea progresivă a acestor infiltrate.La nivelul articulaŃiei. masajul este indicat pentru drenajul hidartrozei sau pentru combaterea durerii la nivelul inserŃiilor capsulei articulare şi a ligamentelor (masaj transversal profund). iar infiltratele dispar. • la nivelul şoldului. În afecŃiunile reumatismale sunt prezente infiltrate dureroase la nivelul Ńesutului celular subcutanat. • • în regiunea umărului. durerile dispărând după 4-5 sedinŃe de masaj. Modul de aplicare a masajului depinde de regiunea interesată: • la ceafă. În cazul unei capsulite retractile. infiltratele sunt localizate mai ales pe faŃa laterală a coapsei. Cel mai indicat mod de înlăturare a acestora este masajul. cu intensitate dozată progresiv. se indică un masaj analgezic. se pot folosi procedee de masaj de intensitate mică. progresiv (10-15 sedinŃe). • la genunchi. în coxartroze.

104 . Masajul terapeutic are ca obiective: prevenirea hipotrofiei musculare. Netezirea. intensitatea şi ritmul acestora fiind adaptate sensibilităŃii segmentelor tratate. Manevrele de masaj se execută cu prudenŃă. ce interesează mai ales musculatura mâinilor. se continuă cu fricŃiuni. şi mai mult în fazele de remisiune. când. Poliartrita reumatoidă beneficiază de masaj. alături de kinetoterapie are un rol important în păstrarea mobilităŃii articulare. folosind pulpa policelui. atunci când se indică cu multă prudenŃă. Se execută cu pulpa degetelor.La nivelul muşchilor inervaŃi de trunchiuri nervoase afectate de nevralgii se pot dezvolta induraŃii. 9. masajul va fi asociat cu posturări în poziŃii funcŃionale. IniŃial. Retracturile musculare şi/sau tendinoase beneficiază de masaj numai atunci când sunt recente şi moderate. mai puŃin în perioada de puseu evolutiv. Se va indica un masaj mai puŃin profund la început în jurul zonei indurate. în prevenirea hipotrofiei musculare şi în menŃinerea troficităŃii generale. Contracturile musculare antalgice care însoŃesc afecŃiunile reumatismale beneficiază de masajul decontracturant aplicat pe grupele musculare interesate. Atrofia musculară de inactivitate constituie o indicaŃie a masajului combinat cu izometria. ameliorarea circulaŃiei sanguine şi a troficităŃii tegumentelor şi a Ńesutului subcutanat. se folosesc presiuni locale.1 AFECłIUNI REUMATISMALE CRONICE INFLAMATORII I. masajul fiind progresiv ca intensitate şi întindere (6-7 şedinŃe). insistând la mâini asupra muşchilor interosoşi.1.

masajul constituie şi o procedură de pregătire a bolnavului pentru kinetoterapie. în acelaşi timp. tapotamentul sub formă de tocat.Masajul se continuă cu frământări cu două degete şi ciupiri pentru muşchii eminenŃelor tenară şi hipotenară. II. • prevenirea hipotrofiei musculaturii dorsolombare.2 AFECłIUNI REUMATISMALE CRONICE DEGENERATIVE I. Efleurajul. Beneficiază de masajul terapeutic. Artroza cervicală. Masajul trebuie să fie calmant şi miorelaxant. 105 . percutat). Spondilita anchilopoietică. • îmbunătăŃirea circulaŃiei sanguine şi a condiŃiilor trofice locale. cu intensitate mică şi vibraŃiile cu efecte decontracturante. se efectuează şi baterea cu procedee mai blânde (plescăit. 9. bătătoritul. permite executarea şi a altor manevre. cum ar fi: frământarea „în cută”. În fazele de remisiune a durerilor se recomandă manevre de stimulare a tonusului şi a excitabilităŃii musculaturii dorsolombare şi de prevenire a hipotrofiei musculare: frământare mai energică. prin reducerea sensibilităŃii.1. care are ca obiective calmarea durerilor. iar pe zona lombară . Obiectivele masajului terapeutic sunt: • diminuarea durerilor şi a contracturilor musculare. utilizând manevre mai puŃin energice. După puseul acut şi atenuarea durerilor. relaxarea musculaturii şi reducerea contracturilor. Pe segmentele situate proximal faŃă de mâini. adaptate sensibilităŃii regiunii dorsolombare. se introduc în programul recuperator kinetoterapia şi masajul pentru menŃinerea mobilităŃii coloanei şi prevenirea atrofiei musculaturii paravertebrale.

cu manevrele executate uşor şi lent. după care se aplică frământări uşoare şi vibraŃii cu palma. În lipsa contracturii musculare. Se execută neteziri descendente în regiunea cefei. Se poate manifesta clinic prin: lombalgie acută. Masajul se poate executa după o procedură de termoterapie. prevenirea hipotoniei musculare. 106 „în cută”. Se recomandă netezirea cu palma sau cu degetele îndoite „în pieptene”.Pentru ca masajul să fie calmant şi miorelaxant. continuate cu fricŃiuni şi frământări adaptează sensibilităŃii locale. pentru reducerea sensibilităŃii Ńesuturilor superficiale. ameliorarea circulaŃiei sanguine şi a troficităŃii locale. lombalgie cronică şi lombosciatică. În lombalgia cronică obiectivele masajului terapeutic sunt: diminuarea durerilor. În lombalgia acută masajul terapeutic este calmant şi miorelaxant. Se recomandă neteziri cu faŃa palmară a mâinilor. excepŃie făcând cazurile de nevralgie cervicobrahială. Pentru decontracturare musculară se efectuează vibraŃii cu vârfurile degetelor pe muşchii cefei. Efectele analgezice şi de relaxare musculară sunt mai bune atunci când masajul se execută după o procedură de termoterapie. a căror intensitate se . II. pentru decontracturare musculară paravertebrală. Artroza lombară. pentru potenŃarea efectelor calmante şi decontracturante. menŃinerea elasticităŃii şi excitabilităŃii musculaturii lombare. se poate aplica tapotamentul sub formă de tocat sau bătătorit. unde aplicarea căldurii este contraindicată. continuat cu fricŃiuni cu faŃa dorsală a pumnului şi cu frământări „în cută”. se recomandă manevre uşoare şi lente.

cernut şi rulat. Artroza coxofemurală. Artroza genunchiului. prevenirea hipotrofiei musculaturii din vecinătate. Masajul trebuie să fie calmant şi miorelaxant. Obiectivele masajului terapeutic sunt: diminuarea durerilor. se efectuează vibraŃii cu palmele. la care se poate adăuga masajul nervului sciatic. alunecând lateral spre regiunea trohanteriană şi în jos. Netezirea se face cu palmele pe regiunea fesieră. Masajul este util şi în pregătirea bolnavului pentru kinetoterapie. Cu scop miorelaxant.Un efect de profunzime îl are hidromasajul sub formă de duş-masaj sau duş subacval. Efecte mai bune analgezice şi decontracturante se obŃin prin efectuarea masajului după o procedură de termoterapie (baie parŃială de lumină sau Solux). Hidromasajul poate realiza în profunzime o îmbunătăŃire a circulaŃiei sanguine şi a troficităŃii locale şi o relaxare musculară mai bună. executând manevrele uşor şi lent. articulaŃia coxofemurală este acoperită de un strat voluminos muscular şi celuloadipos. spre coapsă. având în vedere faptul că. se execută fricŃiuni şi frământări cu intensitate adaptată sensibilităŃii locale. cu asocierea factorului termic. Apoi. Obiectivele masajului terapeutic sunt: ameliorarea circulaŃiei sanguine şi a condiŃiilor trofice locale. tapotament sub formă de tocat şi bătătorit. Lombosciatica beneficiază de aceleaşi procedee calmante şi decontracturante de masaj ca şi lombalgia acută. Pentru prevenirea hipotoniei şi a hipotrofiei musculaturii învecinate se aplică manevre mai energice: fricŃiuni cu rădăcina mâinii. IV. îmbunătăŃirea 107 . III. decontracturarea musculară.

reducerea contracturilor musculare. Netezirea se execută pe faŃa anterioară şi posterioară a umărului. pe muşchii ischiogambieri se aplică masaj miorelaxant. supleŃea formaŃiunilor capsuloligamentare şi mobilitatea articulară. rulat şi tapotament energic sub formă de tocat sau bătătorit. urmată de frământări uşoare. fricŃiuni. Masajul articular al genunchiului constă în neteziri. pentru prevenirea sau diminuarea hipotrofiei acestuia. Masajul care se aplică la coapsă constă în netezire cu palmele. şi anume: fricŃiuni cu degetele şi tapotament sub formă de bătătorit „în ventuză” sau tocat. pregătirea bolnavului pentru kinetoterapie. adaptate sensibilităŃii locale şi de vibraŃii fine efectuate cu palma. În regiunea posterioară a coapsei. Se insistă pe muşchiul cvadriceps femural. Periartrita scapulohumerală. masajul va consta din manevre de stimulare şi de tonifiere musculară pentru prevenirea hipotrofiei musculare. Obiectivele masajului terapeutic sunt: diminuarea durerilor. 108 . cernut. După cedarea durerilor. în scop decontracturant.tonusului şi a excitabilităŃii musculare. îmbunătăŃirea circulaŃiei sanguine şi a troficităŃii locale. fricŃiuni cu rădăcina mâinii. frământări „în cută”. tracŃiuni. Masajul este sedativ şi miorelaxant. ATENłIE! Masajul este contraindicat atunci când există fenomene congestive sau hidartroză. folosind manevre cu intensitate mică şi lente. V. până în regiunile supraclaviculară şi supraspinoasă. procedee care îmbunătăŃesc circulaŃia locală.

1. cu efecte analgezice locale. se execută masaj cu gheaŃă. se poate executa atât masajul cu gheaŃă. tenosinovita şi entezita. Contuzia. După reducerea durerilor şi a fenomenelor inflamatoare. 9. Masajul asuplizează capsula şi ligamentele şi ameliorează mobilitatea articulară.2 AFECłIUNI TRAUMATICE ALE APARATULUI LOCOMOTOR I. Masajul cu gheaŃă se poate aplica pe zona afectată. 109 .3 AFECłIUNI ALE TENDONULUI Beneficiază de efectele masajului tendinita. efectuând neteziri cu o bucată de gheaŃă. după anteflexiunea braŃului. În stadiul acut. decontracturante şi de prevenire a edemului. după retroflexiunea braŃului şi pe faŃa posterioară a capsulei. se pot aplica unele manevre de masaj: neteziri şi fricŃiuni cu scopul ameliorării circulaŃiei sanguine şi a troficităŃii locale. antiinflamatoare şi de prevenire a tumefierii.Masajul articulaŃiei scapulohumerale se face aplicând fricŃiuni cu vârfurile degetelor: pe faŃa anterioară a capsulei. cât şi masajul manual. îndepărtării eventualelor aderenŃe şi restabilirii condiŃiilor de alunecare fiziologică a tendonului. 9. În stadiul acut. pregăteşte articulaŃia pentru kinetoterapie. procedurile de hidromasaj. procedeul are efecte analgezice. Sunt indicate. cu aceleaşi efecte. prin netezirea cu o bucată de gheaŃă a tendonului afectat.

Entorsa. acestea beneficiază şi de efectele masajului. Pe segmentele învecinate articulaŃiei se execută un masaj de stimulare şi de tonifiere a muşchilor. cernutul. care mobilizează şi asuplizează capsula şi ligamentele. frământări. II. Masajul articular constă în netezire cu efect sedativ şi fricŃiuni. tocatul şi tapotamentul „în ventuză”. asigurarea unei bune troficităŃi. fricŃiuni.Masajul manual se poate aplica la distanŃă. menŃinerea îmbunătăŃirea elasticităŃii şi a tonusului muscular şi prevenirea hipotrofiei musculare. care are următoarele obiective: ameliorarea circulaŃiei sanguine şi a troficităŃii locale. Procedeele de masaj indicate la distanŃă sunt: netezirea. îmbunătăŃirea circulaŃiei sanguine. tapotament „în ventuză”. Pe articulaŃia afectată se aplică masajul cu gheaŃă cu efecte analgezice. proximal şi distal faŃă de zona afectată. frământări „în cută”. Tratamentul luxaŃiei este ortopedic. de resorbŃie şi de prevenire a tulburărilor vasculotrofice. ameliorarea mobilităŃii articulare şi reducerea hipotrofiei musculare. 110 . Sechelele după entorsă. asuplizarea formaŃiunilor capsuloligamentare. menŃinerea tonusului musculaturii învecinate. Obiectivele masajului terapeutic sunt: reducerea durerii. reducerea tulburărilor vasculotrofice. reducerea edemelor. circulaŃiei sanguine. fricŃiunile şi frământatul energic. În situaŃia în care rămân sechele. IV. Obiectivele sunt: ameliorarea circulaŃiei sanguine. reducerea diminuarea tulburărilor vasculotrofice. Se execută neteziri cu palma. tapotament „în ventuză” sau tocat şi vibraŃii. III. Obiectivele masajului terapeutic sunt: durerilor. fricŃiuni energice cu palma sau cu pumnul. rulat. tocat sau bătătorit. LuxaŃia. de reducere a tulburărilor vasculotrofice: neteziri. rulatul. favorizarea resorbŃiei edemelor.

rulat şi tapotament „în ventuză”. V. Obiectivele masajului sunt: ameliorarea circulaŃiei sanguine. Se execută un masaj articular cu neteziri şi fricŃiuni. manevre ce stimulează tonusul muscular. Numai ruptura fibrilară beneficiază de tratament conservator din care face parte şi masajul terapeutic. Pentru masajul articular se recomandă netezirea cu palma. Pe segmentele învecinate articulaŃiei afectate se execută frământări. mobilizarea şi asigurarea supleŃei formaŃiunilor capsuloligamentare pentru ameliorarea mobilităŃii articulare. Se continuă cu frământare. procedee care favorizează circulaŃia sanguină şi resorbŃia edemelor. Pe segmentele învecinate zonei lezate. cernut şi tapotament „în ventuză” sau tocat. Masajul realizează o pregătire a segmentului afectat pentru kinetoterapie. rulat. înlăturarea tulburărilor vasculotrofice. urmată de fricŃiuni cu degetele sau cu palma. Ruptura musculară. urmată de fricŃiuni cu vârfurile degetelor. tonifierea formaŃiunilor capsuloligamentare. 111 . manevre care combat hipotonia şi hipotrofia musculară. ruptura musculară este de trei feluri: fibrilară. măreşte eficienŃa terapeutică. În funcŃie de întinderea leziunii. fasciculară şi totală. îmbunătăŃirea tonusului musculaturii învecinate. VI. îmbunătăŃirea elasticităŃii şi a tonicităŃii musculare. Sechelele după fractură. Aplicarea masajului după o procedură de termoterapie. tocat sau bătătorit.reducerea tulburărilor vasculotrofice. pentru îndepărtarea proceselor aderenŃiale şi asuplizarea capsulei articulare. se aplică o netezire cu palma. Aplicarea duşului subacval este un mijloc eficace în reducerea proceselor aderenŃiale şi în ameliorarea mobilităŃii articulare.

Masajul este stimulant. circulaŃiei sanguine şi limfatice cu activarea proceselor metabolice în membrele afectate. AFECłIUNI ALE SISTEMULUI NERVOS PERIFERIC I. pentru efect sedativ. Se execută neteziri cu palma. Tratamentul cicatricei algice prin masaj terapeutic urmăreşte revenirea supleŃei la nivelul cicatricei. O procedură eficientă în ruptura musculară este masajul sub formă de duş subacval pe muşchiul afectat. care este percepută mai ales în timpul suprasolicitării muşchiului. combaterea edemelor şi prevenirea tulburărilor trofice ale tegumentelor şi ale Ńesutului celular subcutanat. fricŃiuni la nivelul cicatricei şi în jurul ei şi frământări cu două degete (police şi index). menŃinerea unor condiŃii trofice bune. începând cu segmentul distal al membrului şi continuând spre proximal. Polinevritele. activarea circulaŃiei sanguine cu ameliorarea metabolismului local. Beneficiază de efectele masajului în faza de Obiectivele masajului terapeutic sunt: îmbunătăŃirea convalescenŃă. 112 . după care se aplică fricŃiuni şi frământări uşoare pentru îmbunătăŃirea circulaŃiei şi a troficităŃii locale. cu manevre energice. a elasticităŃii şi a excitabilităŃii muşchilor. Ruptura musculară poate lăsa ca sechelă o cicatrice dureroasă. vibraŃii cu efecte de relaxare musculară. de locul unde este situată leziunea şi are efect calmant şi miorelaxant. mobilizarea acesteia pe straturile mai profunde. Procedeele sunt blânde şi se efectuează lent.Masajul se face la distanŃă. Se efectuează neteziri cu acŃiune sedativă.

ciupiri şi batere. cernutul. prevenirea tulburărilor trofice ale tegumentelor şi ale Ńesuturilor subcutanate. Obiectivele masajului terapeutic sunt: ameliorarea circulaŃiei sanguine la nivelul musculaturii afectate. fricŃiunile. în funcŃie de volumul maselor musculare şi de gradul de sensibilitate. alternativ. În afară de activarea circulaŃiei locale. Ńesutului subcutanat şi circulaŃiei locale. 113 . sub formă de percutat. menŃinerea elasticităŃii şi a excitabilităŃii fibrelor musculare şi prevenirea amiotrofiei. manevrele se adresează pielii. rulatul. Netezirile se fac cu vârfurile degetelor. fiind utilă pregătirii muşchiului pentru mobilizarea pasivă (facilitează contracŃia musculară pe cale reflexă). Paralizia facială periferică. Netezirile se efectuează au ambele mâini. Obiectivele masajului terapeutic sunt: îmbunătăŃirea circulaŃiei sanguine locale. iar fricŃiunile se execută cu palmele sau cu faŃa dorsală a pumnului. împreună cu ciupirile produc excitarea mecanică a pielii situată deasupra muşchilor afectaŃi. începând de la linia mediană a feŃei şi ajungând pe faŃa laterală a acesteia. Pareze şi paralizii postraumatice ale nervilor periferici. cu manevre energice executate în ritm viu. menŃinerea elasticităŃii şi a excitabilităŃii musculaturii denervate. Pe musculatura hipotrofică se execută frământarea „în cută”. alternativ şi este continuat cu fricŃiuni. rulatul. Frământarea „în cută”. II. Se foloseşte un masaj stimulant executat într-un ritm viu. III. tocatul şi bătătoritul sunt manevre care influenŃează favorabil tonusul şi excitabilitatea muşchilor hipotrofici.Netezirea se efectuează cu ambele mâini. masajul se continuă cu fricŃiuni. Masajul este stimulant. tapotamentul „în ventuză”.

efecte care nu aduc beneficii terapeutice.9. care dau rezultate superioare procedeelor mai dure. cu vasodilataŃie şi dermografism pronunŃat. Şi în această situaŃie sunt exploatate cele două modalităŃi de acŃiune ale masajului: mecanic. în perioada de paralizie flască. obŃinute pe cale reflexă. masajul general având indicaŃii restrânse. determină o eliberare crescută de histamină. În recuperarea bolnavilor neuromotori se foloseşte cel mai mult masajul regional sau segmentar.4. 114 . După instalarea paraliziei spastice. PAREZA ŞI PARALIZIA DE NEURON MOTOR CENTRAL Masajul terapeutic are o importanŃă deosebită în recuperarea neuromotorie a bolnavilor cu leziuni de neuron motor central. în special paravertebral cervicodorsal. dar şi în uşurarea activităŃii cordului. Excitabilitatea neuromusculară poate fi global ameliorată acŃionând pe arii cutanate mai largi. efectele decontracturante se obŃin acŃionând asupra ariei lombosacrate. Efectele circulatorii – creşterea fluxului sanguin datorită ameliorării tonusului vascular şi a scăderii rezistenŃei capilare periferice – au un rol important în mai buna hrănire a Ńesuturilor. MASAJUL PARłIAL Efectele generale. neuromusculare. prin derivaŃia sângelui la nivelul masei musculare şi a Ńesutului subcutanat. şi reflex. de stimulare în profunzime. Se preferă procedee de slabă intensitate. din cauza acŃiunii destructive asupra mastocitelor. cu acŃiune locală. vegetative şi psihice. cu acŃiune generală. procedeele mai dure. sunt: circulatorii.

care asociază frământări musculare profunde cu tapotamentul superficial. Masajul local şi cel segmentar sunt indicate şi ca procedură pregătitoare. De asemenea. 115 . atunci când. Vizând acŃiunea locală. masajul este recomandat şi cu scopul „trezirii” neuromusculare în perioada de paralizie flască: se indică procedee mai energice. dar îi uşurează şi refacerea. cu mare consum energetic. scăderea mai rapidă a oboselii. în funcŃie de procedeele de masaj executate. stimulante. datorită acŃiunii sale de creştere a pragului de sensibilitate dureroasă articulară.Efectele vegetative sunt numeroase. după încetarea mişcărilor. Ca zonă reflexogenă de elecŃie se foloseşte regiunea spatelui. Durata unei şedinŃe nu trebuie să depăşească 3-5 minute. InfluenŃa asupra psihicului poate fi excitantă sau sedativă. în cazurile de blocaj ale acesteia. Acest lucru este util bolnavilor neuromotori. ameliorează circulaŃia arterială de la nivelul articulaŃiei scapulohumerale. înainte de mobilizările pasive ale membrelor. din cauza nedisocierii sincineziilor. dar pe primul plan se situează diminuarea stării de oboseală. efortul are un caracter global. Efectul circulator local pregăteşte musculatura pentru efort. în special în perioada iniŃială a reluării mişcărilor active. diminuând durerea şi paresteziile. Efectele şedinŃei de masaj se prelungesc multe ore favorizând „spălarea” organismului de deşeurile acumulate în timpul efortului. AcŃiunea locală îşi găseşte indicaŃie majoră în manifestările algoneurodistrofice.

Se aplică fricŃiunea. Rezultatele bune sunt condiŃionate de respectarea strictă a indicaŃiilor şi a contraindicaŃiilor medicale. Ca mijloc asociat de tratament.5 AFECłIUNI CIRCULATORII I. căruia îi readuce senzaŃia de mai bine decât a fost şi încrederea în posibilităŃile de a fi recuperat. Se continuă cu tapotamentul percutat. Se foloseşte netezirea pe gambe şi coapse. ameliorarea condiŃiilor trofice locale. InsuficienŃa venoasă cronică – varice Obiectivele masajului terapeutic sunt: îmbunătăŃirea circulaŃiei venoase de întoarcere. în sens centripet. prevenirea proceselor de dermatoscleroză şi a indurativă în Ńesuturile subcutanate. cu reducerea edemelor.MASAJUL GENERAL Se recomandă numai în cazuri speciale şi numai după ce pacientul a trecut pe la sala de kinetoterapie şi este angajat global în efort. cu menŃinerea elasticităŃii tegumentelor. AcŃiunea generală a masajului urmăreşte. procedură care tonifică pereŃii venoşi. masajul a demonstrat calităŃi incontestabile în recuperarea bolnavilor neuromotori. 116 celor de celulită . pe lângă efectele neuromotorii şi reabilitarea psihicului bolnavului. 9. pentru uşurarea întoarcerii venoase. micşorarea stazei sanguine. utilă mai ales în prevenirea tulburărilor vasculotrofice ale pielii şi ale Ńesutului subcutanat.

se aplică un masaj venos centripet şi tonifiant al membrelor inferioare şi masajul cicatricilor.O formă terapeutică eficientă o constituie masajul subacval al membrelor inferioare afectate de varice. Presiuni „în brăŃară” din aproape în aproape. evitând cicatricile. pe feŃele anterioară şi posterioară a membrului inferior. presiuni alunecate profunde. temperatura scăzând treptat până la 10° C. pentru uşurarea circulaŃiei venoase. la terminarea şedinŃei folosindu-se stropirea cu apă rece. Staza limfatică 117 . Masajul este contraindicat în flebite. nedureroase. tromboflebite şi flebotromboze. După tratamentul chirurgical al varicelor se indică următoarele forme de masaj : între a 5-a zi şi a 10-a zi de la intervenŃie se aplică un masaj superficial al întregului membru inferior. Masaj de drenaj la nivelul membrelor inferioare: netezire. II. pentru combaterea edemului. după scoaterea firelor şi până la dispariŃia hematoamelor se efectuează neteziri şi presiuni alunecate profunde. asociat cu mobilizarea articulaŃiilor. Technica masajului Se începe cu un masaj de „apel” la nivelul abdomenului. Se recomandă apa la o temperatură de 32°-33° C. evitând rănile. în continuare . Masaj decontracturant pe adductori.

Masajul terapeutic are ca obiective favorizarea circulaŃiei limfatice cu reducerea edemelor. Se continuă cu fricŃiuni cu ambele mâini pentru a îmbunătăŃi circulaŃia sanguină. în care masajul terapeutic are efecte favorabile. fibroză şi celulită. Făcând comparaŃie între efectele obŃinute prin cele două modalităŃi de masaj. pentru a favoriza resorbŃia edemelor şi pentru îmbunătăŃirea condiŃiilor trofice locale.Staza limfatică. este cea prezentă în limfedemul primar. îmbunătăŃirea circulaŃiei sanguine pentru prevenirea tulburărilor trofice locale. Mercier. Se execută neteziri profunde pe gambe şi pe coapse. AfecŃiuni ale circulaŃiei arteriale Obiective : îmbunătăŃirea condiŃiilor hemodinamice locale. măsurând oscilaŃiile arteriale. cu timpul apar modificări trofice la nivelul pielii şi al Ńesutului subcutanat caracterizate prin atrofie. au 118 . în special la membrele inferioare. Valette şi Vanneville. ameliorarea sau împiedicarea apariŃiei tulburărilor trofice. există două modalităŃi de masaj: în sens centripet şi în sens centrifug. în stadiul mediu de evoluŃie. În arteritele cronice ale membrelor inferioare. pentru a realiza mobilitatea pielii şi a Ńesutului subcutanat şi pentru uşurarea circulaŃiei limfatice. afecŃiune cu caracter ereditar. menŃinerea elasticităŃii pielii şi a supleŃei Ńesutului subcutanat. în sens circular şi centripet. Limfedemul primar. se manifestă prin edeme. III. stimularea circulaŃiei generale.

ajuns la concluzia că „în arteriopatiile periferice cronice, ca şi în celelalte afecŃiuni, masajul trebuie aplicat în sens centripet”. Masajul centripet favorizează mai ales circulaŃia de întoarcere, influenŃând indirect şi circulaŃia arterială; combate staza şi tulburările trofice moderate asociate arteriopatiilor cronice. Preoperator masajul se indică pentru stimularea circulaŃiei generale a membrului inferior şi constă în masaj „de apel” abdominal, masaj al coapsei, gambei şi piciorului. Se insistă, mai ales, pe bolta plantară. Pentru amplificarea efectelor, se pot asocia exerciŃii de respiraŃie de amplitudine mare. Postoperator, masajul se va face în următoarea ordine : se începe cu masaj „de apel” la nivel abdominal; neteziri, presiuni alunecate profunde, frământat uşor, longitudinal, de-a lungul membrului inferior, începând de la picior şi urcând spre zona inghinală, pentru combaterea stazei venoase; „presiuni etajate” (presiuni din aproape în aproape, mâna care efectuează presiunea nu se ridică până când cealaltă nu preia în întregime acŃiunea de presare), spre rădăcina membrului, pentru combaterea edemului. Tehnicile de masaj trebuie să fie neagresive, deoarece Ńesuturile moi sunt fragile din cauza irigaŃiei arteriale deficitare. 9.6 AFECłIUNI MUSCULARE Miozitele de efort Miozitele de efort sunt afecŃiuni ale sistemului muscular, ce apar frecvent la persoanele care practică sportul de performanŃă; sunt localizate pe grupele musculare mai intens solicitate.

119

Prezintă următoarea simptomatologie: dureri difuze în grupul muscular, hipertonie sau contractură musculară. Masajul terapeutic are ca obiective: cedarea durerilor, micşorarea hipertoniei sau a contracturii musculare, îmbunătăŃirea circulaŃiei sanguine locale şi activarea îndepărtării factorilor metabolici din grupul muscular afectat. Se execută un masaj cu efect calmant şi miorelaxant, folosindu-se manevre blânde, de intensitate mică şi cu ritm lent de execuŃie. Masajul constă în neteziri ale grupului muscular afectat, urmate de fricŃiuni uşoare şi, mai ales, de vibraŃii, cu efect miorelaxant. Trebuie exclusă existenŃa unei rupturi musculare, care constituie o contraindicaŃie a masajului pe grupul muscular respectiv. II. Torticolis à frigore Torticolisul à frigore este o afecŃiune ce interesează musculatura cefei, mai ales muşchiul trapez, şi muşchiul sternocleidomastoidian; apare după o expunere la frig sau la un curent de aer rece. Se manifestă prin dureri cervicale spontane sau în legătură cu mişcările capului, limitate de existenŃa unei contracturi musculare. Obiectivele masajului terapeutic: diminuarea durerilor şi relaxarea musculaturii interesate. Se utilizează manevre uşoare şi în ritm lent, cu efect calmant şi miorelaxant. Se execută neteziri în sens descendent, de la inserŃiile pe occipital ale musculaturii cefei până la nivelul foselor supraspinoase. Se continuă cu fricŃiuni uşoare făcute cu prudenŃă, după care se trece la vibraŃii cu degetele. Nu se folosesc în stadiul acut procedee de tapotament, care accentuează durerea şi contractura musculară.

120

Efectele masajului sunt potenŃate dacă se efectuează după o procedură de termoterapie. III. Lombalgia de efort Lombalgia de efort este o afecŃiune localizată pe musculatura lombară şi determinată de solicitări mari şi de durată mai lungă a grupelor musculare respective. Se manifestă prin dureri spontane, accentuate de mişcările trunchiului, care sunt limitate de contractura musculaturii lombare. Obiectivele masajului terapeutic sunt: diminuarea durerilor şi a contracturii musculare. Este un masaj calmant şi miorelaxant, utilizând manevre mai puŃin energice şi cu un ritm mai lent. Netezirea se execută cu palmele ambelor mâini, pentru a obŃine o calmare a durerilor; se continuă cu o fricŃiune uşoară şi frământare „în cută”, evitându-se exacerbarea durerilor. VibraŃiile se aplică pe zona unde este prezentă contractura musculară, cu scop miorelaxant. Masajul se poate executa şi cu aparate de vibromasaj. Efecte bune le are şi duşul subacval. IV. Hipotrofiile musculare de inactivitate În recuperarea hipotrofiilor musculare de inactivitate masajul terapeutic se asociază simultan cu kinetoterapia specifică creşterii tonusului şi a volumului muscular. Masajul are ca obiective stimularea tonusului muscular,

îmbunătăŃirea excitabilităŃii, a contractilităŃii şi a elasticităŃii fibrelor musculare, îmbunătăŃirea condiŃiilor de nutriŃie, prin activarea circulaŃiei sanguine la nivelul muşchilor. Masajul terapeutic va fi stimulant, folosind manevre rapide şi intense. 121

iar intensitatea procedeelor crescută progresiv. cu partea ulnară a pumnului. compresiuni blânde executate cu palma. Se indică neteziri. neplăcut. stoarcere şi presare a stratului adipos. încercări de 122 . łesutul subcutanat afectat de celulită este distrofic şi dureros la palpare. masajul va consta din mobilizarea globală.Netezirea se face cu alunecări centripete. cât şi pe torace. folosind o suprafaŃă mare de contact. urmate de presiuni alunecate profunde şi lente în scop sedativ. Manevre specifice tratamentului hipotrofiei musculare sunt frământarea şi baterea.7 MASAJUL ÎN OBEZITATE ŞI CELULITĂ I. La început. Frământarea foloseşte procedeul „în cută” sau „în brăŃară”. în funcŃie de pragul de sensibilitate al pacientului. Pentru a nu fi dureros. fricŃiunea se execută cu rădăcina mâinii sau cu faŃa dorsală a pumnului închis. 9. fricŃiuni. asociată obezităŃii şi celulita-simptom. Se recomandă procedee de ridicare. masajul trebuie să fie blând. continuată cu rulatul şi cernutul. II. Există două tipuri de celulită: celulita-boală. şi a nu deteriora şi mai mult structura Ńesutului subcutanat. Celulita nu trebuie confundată cu creşterea grosimii Ńesutului adipos subcutanat din obezitate. profundă a Ńesutului în toate sensurile. ca exprimare reflexă a afecŃiunii unui organ. Masajul în obezitate nu trebuie să fie agresiv şi dureros. Masajul se aplică atât pe abdomen. Tapotamentul se aplică sub formă de tocat sau bătătorit. se recomandă 10-15 şedinŃe a 30-40 de minute (20 de minute pe torace).

aplicate la nivelul cefei şi al umerilor. Stimularea inspiraŃiei este obŃinută pe cale reflexă. rulare a pliurilor cutanate. Specifice afecŃiunilor aparatului respirator sunt următoarele procedee: vibraŃii. cu fruntea sprijinită pe antebraŃe sau cu mâinile sprijinite pe coapse. MASAJUL ÎN AFECłIUNI RESPIRATORII Aparatul respirator este influenŃat de masajul aplicat pe pereŃii toracelui. gâtului şi pe membrele superioare. frământat cu priză mare. neteziri. pe spate şi ceafă. întindere şi comprimare a pliului cutanat). presiuni alunecate. Pe zonele învecinate mai puŃin dureroase.ridicare a pielii. După ce Ńesuturile şi-au recuperat o oarecare supleŃe şi sunt mai puŃin dureroase. prin aplicarea masajului pe regiunea capului.8. fără ciupire. ridică şi scutură toracele). cu vârfurile degetelor. se pot aplica următoarele procedee: ciupiri de intensitate variabilă pe zonele cu noduli sau fibroză. scuturări presiuni. Se recomandă: poziŃia pacientului: aşezat. în concordanŃă cu fazele respiratorii (maseurul face priza sub axile. masaj Watterwald (ciupire. 9. ale toracelui. presiuni statice. frământat. se pot executa ciupiri cu vârfurile degetelor. între marginile ulnare ale ambelor mâini. Se începe cu masajul spatelui. 123 . apoi al cefei şi la urmă. Masajul trebuie asociat cu antrenamentul sistematic al muşchilor subjacenŃi şi cu hidroterapia. se execută masajul pereŃilor anterior şi laterali ai toracelui. rulare.

presiuni asociate cu vibraŃii executate cu palma aşezată la nivelul coloanei cervicale şi pe toracele superior. presiuni statice şi presiuni alunecate pe toracele inferior. de la clavicule până la pubis. presiuni vibrate la nivelul manubriului sternal. fricŃiuni. presiuni alunecate. presiuni statice. executate cu faŃa palmară a degetelor sau cu palma „în căuş”. 124 . la nivelul spaŃiilor intercostale. cu membrele inferioare uşor flectate. neteziri. aplicate la nivelul sternului şi al plexului celiac. ResorbŃia secreŃiilor pleurale este ajutată de hiperemia pielii de la nivelul spaŃiilor intercostale. pe timpul expirator al respiraŃiei. prin aplicarea procedeelor de masaj pe peretele anterior al trunchiului. la nivelul primelor patru vertebre toracale. Stimularea expiraŃiei se obŃine tot pe cale reflexă. Pentru mobilizarea secreŃiilor se aplică presiuni vibrate. presiuni alunecate. Pentru eliminarea secreŃiilor se folosesc procedee care provoacă tusea: uşoare lovituri în spate. pe toracele inferior atât anterior. Se recomandă: poziŃia pacientului: în decubit dorsal. neteziri. cât şi posterior. procedee calmante pe zona de proiecŃie a inimii pe peretele posterior al toracelui (regiunea laterodorsală stângă). presiuni statice.

cu faŃa palmară a indexului şi a mediusului de la ambele mâini. 9. Masajul pielii are contraindicaŃii temporare : eczeme. masajul cicatricilor se va face în următoarea succesiune: mobilizarea planului cutanat cu faŃa palmară a degetelor alipite. psoriazis. urmează ciupiri uşoare ale bridelor cicatricii. tuberculoză cutanată. Masajul cicatricilor. hematodermii.9 MASAJUL ÎN AFECłIUNI ALE PIELII În acest capitol vom prezenta numai acele leziuni ale pielii care nu fac parte din bolile „dermatologice”. I. coborând până la unghiul sternal. de o parte şi de alta a porŃiunii cervicale a traheei. mâinile se aşază de o parte şi de alta a cicatricii şi se acŃionează în sens opus. unele forme de prurit. obiectivele masajului sunt asigurarea supleŃei. dând acesteia o formă sinusoidală.presiuni uşoare. dermatoze buloase. executate cu policele şi cu indexul pe aceeaşi parte a cicatricii. până se ajunge ca procedeul să fie executat cu câte un deget de la fiecare mână. dar şi contraindicatii definitive: cancere cutanate. a elasticităŃii şi a fineŃei cicatricilor. escarele şi vergeturile. În funcŃie de evoluŃia cicatrizării. Cicatricile sunt de două feluri: chirugicale şi posttraumatice. vom dezvolta : cicatricile. treptat. procedeul va deveni mai profund. infecŃii localizate la nivelul pielii. Indiferent de originea cicatricilor. Dintre leziunile pielii care constituie indicaŃii ale masajului terapeutic. diskeratoze maligne. 125 . acŃionându-se cu suprafaŃa de contact din ce în ce mai mică.

întinderi transversale. Se recomandă ca masajul în cicatricile chirurgicale să fie început precoce şi executat zilnic. în toate sensurile. mai aderente de planurile subjacente. cicatrizarea şi vindecarea acestora este îndelungată şi inestetică. dar nu înainte de 3-4 săptămâni. prin alunecarea degetelor. alunecare foarte uşoare. chiar dacă au fost tratate corect. masajul. executate din ce în ce mai rapid şi repetate de mai multe ori. după ce mobilitatea este recuperată. De cele mai multe ori. se pot aplica pe cicatrici procedee de întindere în sens divergent. în sensul longitudinal. pentru recuperarea mobilităŃii Ńesuturilor se aplică presiuni. vibraŃii cu intensitate şi suprafaŃă de acŃiune lent progresive. 126 . ridicări ale cicatricii de pe planul profund. pentru Masajul în cicatricile posttraumatice. pornind din partea centrală spre extremităŃi. Se indică următoarele procedee: se începe cu procedee tehnice de diminuarea sensibilităŃii. cu prudenŃă.mobilizări ale cicatricii pe planul subjacent. alunecând în sens opus celeilalte mâini. rularea cutelor de piele. se va executa spre zonele dureroase. sunt suprainfectate şi. întinderi longitudinale excentrice ale cicatricii. plăgile posttraumatice au marginile franjurate. retractil şi a proliferării cheloidelor hipertrofice. apoi. Masajul în cicatricile chirugicale are ca şi obiective: prevenirea formării Ńesutului fibros. cu faŃa palmară a degetelor unei mâini.

foarte important este masajul zonei de graniŃă dintre Ńesutul sănătos şi cel afectat. întinderi ale cicatricii şi frământat.Vilian. în funcŃie de starea Ńesuturilor. asociate cu cicatricii pe planurile subjacente. executate cu policele şi indexul ambelor mâini. timp de 20 de minute. cu prudenŃă. pentru restabilirea legăturilor funcŃionale dintre acestea. pe măsura ameliorării se indică. presiuni mobilizări cu ale II. După R. Masajul escarelor. masajul se poate efectua cu un unguent cicatrizant. Arsurile care afectează şi dermul se vindecă prin cicatrizare. Conduita terapeutică a maseurului va fi în funcŃie de localizarea. masajul trebuie executat sistematic. Masajul cicatricii se va face după următorul protocol: asupra bridelor şi a induraŃiilor se vor executa intensitate progresiv crescătoare.Tratamentul prin masaj al cicatricilor posttraumatice se va face după acelaşi protocol ca şi al celor chirurgicale. dar Ńinându-se cont de aspectul estetic al regiunii. Escarele sunt leziuni trofice ale părŃilor moi la nivelul punctelor de contact ale organismului cu suprafaŃa de sprijin. de suprafaŃa afectată şi de existenŃa unei posibile suprainfecŃii a arsurii. Profilaxia escarelor se face prin alternarea poziŃiilor şi prin masaj trofic al zonelor predispuse la escare. metoda Watterwald. masajul profilactic trebuie aplicat zilnic. dar frecvenŃa şi durata 127 . se indică întinderi ritmice. recomandându-se două şedinŃe pe zi. în continuare. Cicatricile postarsuri.

în cazul subiecŃilor. în imediata apropiere a rănii se va executa o prelucrare metodică a Ńesuturilor. vibraŃii manuale sau mecanice. mobilizări şi contracŃii musculare izometrice sistematice. depigmentate. ciupiri de mică amplitudine. modificări cauzate de creşterea 128 . Masajul vergeturilor. dacă riscul apariŃiei escarelor este foarte mare. pre-şi postoperator. Vergeturile sunt zone liniare. la care imobilizarea postoperatorie va fi îndelungată. masajul trofic. al Ńesutului celular subcutanat şi al maselor musculare. procedee cu efect hiperemiant: frământatul pielii. Se recomandă: masajul să fie extins dincolo de zona predispusă la escare. se poate acŃiona direct. prin presiuni alunecate uşor mobilizatoare. pentru stimularea troficităŃii locale. se pot efectua fricŃiuni foarte uşoare cu un cub de gheaŃă steril. la periferia escarei se va aplica un masaj profund. III. Masajul escarei constituite se efectuează după următoarele reguli: procedeele vor depaşi cu mult zona afectată. mai ales la cei în vârstă.şedinŃelor de masaj pot fi crescute. prin: fricŃiuni localizate fine. pe escară se poate executa masaj folosind intrumente sterile. determinate de modificări ale structurii şi ale arhitecturii fibrelor de elastină şi de colagen din piele. repetate până la obŃinerea unei reacŃii hiperemice.

mobilizări fine şi foarte localizate ale pielii pe planurile subjacente. din cauza tulburărilor pe care le-ar produce acesta în organismul gravidei. sarcină etc.1 MASAJUL ÎN TIMPUL SARCINII În mod clasic. prevenirea sau înlăturarea tulburărilor circulatorii de întoarcere venoasă şi limfatică la nivelul membrelor inferioare. plisare. MASAJUL FEMEII. Masajul vergeturilor constă din : neteziri aplicate pe suprafaŃă mare. PRE-ŞI POST PARTUM 10. prin aplicarea masajului asupra Ńesutului adipos. Pentru a se obŃine rezultate bune. 129 . repetate sistematic. întreŃinerea sau tonifierea musculaturii suprasolicitate şi combaterea durerilor care apar din cauza posturii specifice a gravidei. 10. creştere bruscă în greutate. Obiectivele masajului în cazul femeii însărcinate sunt : menŃinerea tonusului fizic şi psihic general.bruscă a grosimii hipodermului: obezitate. menŃinerea greutăŃii corporale în limite fiziologice. rulare. mai ales a troficităŃii şi a elasticităŃii acesteia. pentru prevenirea apariŃiei vergeturilor. vibraŃii. menŃinerea sau îmbunătăŃirea proprietăŃilor pielii. sindrom adiposogenital. masajul la gravide constituie una din contraindicaŃiile generale. manuale sau mecanice. masajul trebuie aplicat precoce sau preventiv (sarcină).

presiunile. 10. Trebuie evitate lovirile. de apăsare. precum şi toate celelalte manevre excitante. Masajul parŃial se poate recomanda mai des decât masajul general. Sunt indicate manevrele lente şi lungi de netezire. fricŃiune. medicul sau moaşa exercită asupra uterului manipulări speciale cu scopul de a-i stimula contracŃiile şi a-i grăbi involuŃia. executate cu degetele mâinii şi cu palma. cu scop de relaxare şi liniştire a femeii. 130 . Aceste tehnici trebuie aplicate numai de personal medical specializat. care se execută după tehnici deosebite de cele comune de masaj. Masajul membrelor inferioare poate fi folosit pentru folosirea sau combaterea tulburărilor circulatorii. prin intermediul peretelui abdominal. a contracturilor musculare. Imediat după naştere. fricŃiune şi stoarcere.2 MASAJUL LĂUZEI În primele zile după naştere se recomandă forme speciale de masaj. frământările uşoare şi vibraŃiile. a stazei venoase şi/sau limfatice.Masajul general este permis numai în primele luni de sarcină. Manevrele se execută în direcŃia micului bazin. dar ferme. Masajul umerilor şi al membrelor superioare poate fi indicat pe tot parcursul sarcinii. Masajul abdomenului este contraindicat pe toată perioada sarcinii. Constă în manevre uşoare. scuturările. În ultimele luni ale sarcinii se poate indica masajul cefei şi al părŃilor superioare ale spatelui. Masajul toracelui trebuie evitat din cauza glandelor mamare. Masajul uterului.

după 2-3 săptămâni de la naştere. fricŃiuni şi frământări largi. pentru liniştirea în stările de agitaŃie. pentru activarea circulaŃiei şi ca stimulant al metabolismului. mai ales dacă parturienta prezintă tonus scăzut al musculaturii peretelui abdominal. din poziŃia şezând. În mod normal. Se aplică numai la indicaŃia şi sub supravegherea medicului. Masajul constă în manevrele uşoare de netezire. iar pe membrele inferioare. fundul uterului ajunge la nivelul simfizei pubiene după 10 zile de la naştere. Masajul se poate aplica pe cap. Masajul sânilor este indicat în primele zile de alăptare pentru deschiderea canalelor glandelor mamare. Masajul uterului se continuă zilnic. atunci când sânii se măresc peste măsură. În această perioadă sunt contraindicate presiunile şi percutările de orice intensitate. Cu scop liniştitor. dintr-o parte în alta. iar în zilele următoare numai dimineaŃa şi seara. mărimea şi locul său în pelvis. până când uterul capătă forma. se întăresc şi devin dureroşi. Masajul este folosit în scop igienic. Masajul general şi parŃial clasic poate fi început. Masajul sânilor constă din neteziri executate de la bază spre vârful sânului (mamelon). la nevoie. Masajul abdominal poate fi executat zilnic. destul de des în prima zi. Masajul uterului constituie şi un control sigur al procesului de involuŃie al acestuia. masajul abdomenului poate fi încheiat cu vibraŃia. pe gât şi pe membrele superioare.Manevrele se execută timp de câteva minute. din decubit dorsal. 131 . Masajul abdomenului este permis numai după prima săptămână de lăuzie.

3 MASAJUL FEMEII CARE ALĂPTEAZĂ Masajul general poate fi aplicat atât cu scopul de a linişti şi destinde femeia agitată. ŞedinŃele de masaj se fac zilnic sau de 2-3 ori pe săptămână. tulburări funcŃionale ale organelor din abdomen. pentru combaterea tulburărilor circulatorii. pentru stimularea reflexă a organelor din pelvis. al umerilor şi al spatelui . 132 . Masajul parŃial este indicat atât în scop igienic. Masajul perineului se foloseşte mai ales în scop terapeutic. activarea circulaŃiei. masajul cefei. Masajul abdominal este indicat în următoarele situaŃii : insuficienŃa musculaturii peretelui abdominal. În tratamentul unor afecŃiuni limitate ale Ńesuturilor şi organelor. ptoza unor organe abdominale. folosindu-se manevre liniştitoare. cât şi terapeutic. Dacă este necesar.10. cât şi pentru păstrarea formei şi a tonusului sânilor. Obiectivele masajului abdominal sunt tonifierea musculaturii abdominale şi stimularea funcŃiei organelor abdominale. masajul regiunii lombare. cât şi cu scopul de stimulare a organismului. Masajul sânilor se indică atât pentru stimularea secreŃiei lactate. masajul membrelor inferioare. se recomanda şi forme speciale de masaj. Se recomandă mai ales : pentru combaterea oboselii. se poate indica masajul local. atunci când femeia este obosită.

pe faŃa medială şi posterioară a coapsei. pornind de la degete spre călcâi şi gleznă.11. a toracelui şi a abdomenului. Netezirea va fi urmata de o fricŃiune uşoară cu vârful degetelor pe ambele feŃe şi margini ale piciorului. sugarul prezintă o uşoara hipertonie musculară. prelungită şi pe gambă. urmate de fricŃiuni uşoare executate cu părŃile moi ale degetelor şi ale palmelor. La vârsta de 1-3 luni. Pentru combaterea poziŃiei de uşoară flexiune a membrelor se indica manevre relaxatoare de netezire şi fricŃiune. mai accentuată la nivelul flexorilor membrelor. masajul se poate asocia cu gimnastica. Masajul trunchiului constă din manevre de netezire. MASAJUL COPILULUI a) MASAJUL PÂNĂ LA VÂRSTA DE TREI LUNI În primele săptămâni. masajul copilului se asociază cu baia şi durează câteva minute. executate pe faŃa anterioară a membrului superior şi pe deltoid. iar în cazul piciorului strâmb. având grijă să fie ocolită cicatricea ombilicală. Se execută neteziri uşoare şi ritmice de-a lungul membrelor superioare şi inferioare. Masajul piciorului este important. mai ales atunci când copilul prezintă modificări de formă. În timpul executării masajului. Se aplică o netezire insistentă pe faŃa plantară şi pe cea dorsală a piciorului. masajul va fi asociat cu mişcări corective. 133 . de poziŃiei şi de funcŃionalitate motorie ale acestuia. piciorului va fi Ńinut în poziŃia cea mai corectă. La aceasta vârsta. Pe abdomen se aplică o netezire circulară pornind de la şanŃul inghinal drept spre cel stâng. în regiunea spatelui. iar la membrul inferior.

c) MASAJUL SUGARULUI ÎNTRE 6 ŞI 9 LUNI La această vârsta. liniştitoare sau scurte. fese şi pe părŃile laterale ale coapselor. d) MASAJUL SUGARULUI ÎNTRE 9 ŞI 12 LUNI şi În această perioadă se execută aceleaşi manevre de masaj ca la vârstele anterioare. executat cu vârful degetelor. dese şi înviorătoare. se pot folosi manevre liniştitoare sau stimulante. După fricŃiune se poate aplica pe spate şi pe regiunile cărnoase un percutat uşor şi ritmic. pot fi întărite. la manevrele precedente se pot adăuga frământatul circular sau în cută la nivelul membrelor. se indică manevrele stimulante. folosindu-se în scop igienic. După necesităŃi. 134 . rulatul membrelor. iar manevrele de percutat pe spate.b) MASAJUL SUGARULUI ÎNTRE 3 ŞI 6 LUNI Masajul copilului va fi mai întins. lente. e) MASAJUL COPILULUI MIC (1-3 ANI) Masajul constituie un mijloc important de îngrijire a copiilor. dar şi terapeutic. Deoarece sunt agreate de copil. înviorătoare. asociate cu gimnastica. Manevrele de alunecare fricŃiune se execută în acelaşi mod ca şi în perioada precedentă. În regiunea spatelui se pot executa şi alunecări lungi.

mai rar. Frământatul va consta într-o strângere şi stoarcere uşoară între degete şi palmă a Ńesuturilor cărnoase. Sunt contraindicative procedeele dure de frământare. Dintre procedeele principale de masaj se indică: netezirea. percutatul. copilul doarme mai liniştit. mai puŃin frământatul Ńesuturilor sub piele şi al muşchilor . 135 . dar începând de la vârsta de 2-3 ani. plescăitul. masajul capătă asemănări cu cel aplicat la adulŃi. în sens orar. Pe abdomen. deoarece acesteia pot traumatiza. La copilul mic. stimulează schimburile nutritive. iar funcŃiile vegetative devin mai echilibrate. Acest tip de masaj influenŃează sistemul nervos. fricŃiunea. presiunile puternice şi scuturările corpului. FricŃiunile se execută cu vârful. Procedeele folosite la masajul copilului mic sunt mai reduse ca număr şi au o tehnică mai simplă decât în masajul adultului. obosi sau înspăimânta copilul. prelung si lent pe spate si membre. sensibilă şi vulnerabilă. Manevra se poate executa în „cută”. cu baia sau în şedinŃe speciale. După o şedinŃă de masaj aplicat corect. stimulării creşterii şi dezvoltării organismului copilului. Deoarece pielea copiilor este fină. rulatul şi vibraŃiile. se va evita orice procedeu aspru şi brutal. Netezirea se aplica uşor şi ritmic pe piele. netezirea se efectuează circular. masajul poate fi aplicat asociat cu gimnastica. Pentru masajul copilului mic se folosesc procedee simple şi uşoare. dar scurt şi vioi pe porŃiuni mici ale trunchiului şi membrelor. activează circulaŃia sângelui şi a limfei. cu pulpa degetelor şi cu partea moale a palmei.Masajul igienic este utilizat în scopul păstrării şi îmbunătăŃirii sănătăŃii. lovire.

ca manevră liniştitoare. Fiind o procedură mai puternică. atrofici şi iritabili. încercuind membrele sau printr-o mişcare şerpuită. 12. cât şi cele secundare. Aceste manevre sunt contraindicate la copiii sperioşi. 136 . aparatului circulator şi a sistemului nervos. Percutările uşoare şi ritmice sau plescăitul pot fi aplicate la copiii mici sub forma unor atingeri ritmice pe abdomen pentru a provoca contracŃii musculare sau cu vârful degetelor pe spate şi pe părŃile cărnoase ale membrelor. VibraŃiile se pot folosi ca manevre ajutătoare pentru mărirea eficacităŃii masajului.în lungul muşchilor. frământatul poate lipsi din masajul copiilor mai mici de 6-8 luni. iritabili sau sensibili. Rulatul pe membre se poate efectua într-un ritm viu. PARTICULARITĂłI MORFOFUNCłIONALE NORMALE ŞI PATOLOGICE ALE STRUCTURILOR CARE POT FI INFLUENłATE DE MASAJ Toate manevrele de masaj atât cele fundamentale. aparatului locomotor. exercită influenŃe diferite asupra pielii. al copiilor debili. am considerat necesar să prezint succint principalele particularităŃi morfofuncŃionale normale şi patologice ale structurilor influenŃate de masaj. pentru înviorare sau lent. Pentru înŃelegerea importanŃei individualizării diferitelor proceduri de masaj în funcŃie de obiectivele terapeutice urmărite.

care conŃin vase şi nervi. celula Langerhans.70-1. unităŃi pilo-sebacee. granulos. cum ar fi melanocitul.matrice conjunctivă. celule şi fibre. Epidermul este un epiteliu stratificat şi cornificat. care de la suprafaŃă spre profunzime sunt: • • • epidermul. hipodermul. Are o greutate de 4-6 kg şi o suprafaŃă de 1. sunt responsabile de efectele locale sau generale. ParticularităŃi morfofuncŃionale ale pielii Pielea este cel mai mare organ al corpului uman. Hipodermul este format din lobuli grăsoşi separaŃi prin travee de Ńesut conjunctiv. celula Merkel etc. din profunzime spre suprafaŃă. epidermul este constituit din cinci straturi: bazal.epiteliu. epidermul mai conŃine o serie de celule cu prelungiri. într-o formă sau alta. Pielea prezintă funcŃii multiple mai mult sau mai puŃin specifice. 137 .Ńesut grăsos. nervi. Dermul este un Ńesut conjunctiv format din substanŃă fundamentală. dermul. glande sudoripare. În cele ce urmează voi insista asupra acelora care sunt influenŃate de diversele metode de masaj şi care. Este formată din trei straturi. ale masajului. cu excepŃia Ńesuturilor osos şi cartilaginos. lucios şi cornos.1. spinos. În structura pielii mai există şi alte Ńesuturi. Epidermul este separat de derm prin membrana bazală dermo-epidermică.75 metri pătraŃi.12. mai conŃine vase de sânge. Alături de elementul structural reprezentat de keratinocit. muşchi. determinate mecanic sau reflex.

chimică. ceea ce duce la separarea celulelor cornoase.1. urmate de ruperea legăturilor dintre acestea. acestea sunt celule cu prelungiri situate între keratinocitele bazale în matricea foliculului pilos din derm. în 138 . extracte timice. dar poate fi solubilizată de substanŃe denaturante concentrate. Fenomenele degenerative sunt reprezentate de alterări structurale ale keratinocitelor. Melanina este sintetizată de melanocite. Fiecare melanocit cedează pigmentul melanic la 36 de keratinocite din jur. b) Melanogeneza este procesul fiziologic de la nivelul pielii. acest proces cuprinzând fenomene degenerative asociate cu procese de sinteză. pe o anumită zonă. prin procese complexe. în urma căruia se produce melanina sau pigmentul melanic. a) Procesul de keratinizare. FuncŃia de protecŃie. dar. dar şi impermeabilitatea pielii la apă. Keratogeneza este controlată genetic. Între cele două tipuri de piele nu există diferenŃe de densitate a melanocitelor. este accentuată de estrogeni. termică. DiferenŃele de culoare între pielea albă şi cea neagră se datoresc melanocitelor şi melanozomilor. Melanocitele conŃin organite specializate în sinteza melaninei. este insolubilă în soluŃii apoase acide. fizică. Epiteliul cornos al epidermului bogat în keratină realizează protecŃia mecanică. Keratina are o structură polipeptidică. antimicrobiană. corticosteroizi. presiune mecanică. Keratinizarea epidermului este o formă de diferenŃiere a keratinocitelor epidermice. şi anume melanozomii. Sinteza keratinei are loc în celulele bazale ale epidermului. alcaline şi solvenŃi organici. radiaŃii solare şi inhibată de vitamina A şi hormonii tiroidieni.

Dintre compuşii minerali amintim: Na. I. absorbŃia percutanată. presternală. sulfat.5. cu pH-ul de 4. hipotonă. Aceste glande sunt situate mai ales în anumite zone ale pielii: frontală. Fe etc. conŃine 99 % apă şi 1 % substanŃe dizolvate. nazogeniană. Sudoarea este o soluŃie incoloră. îndeplineşte următoarele roluri: barieră de protecŃie. melanocitele sunt mai mari. 139 . Glandele sudoripare sunt răspândite neuniform pe suprafaŃa pielii. de estrogeni. prostaglandine etc. Cl. 2. iar melanozomii sunt mai mari. Ag etc. P. de radiaŃiile ultraviolete. FuncŃiile de secreŃie şi de excreŃie ale pielii Aceste două funcŃii sunt asigurate de glandele sebacee şi sudoripare situate în piele. progesteron. metonieră. ACTH. interscapulară. K. Sebumul este format dintr-un amestec de lipide. antifungic. dintre factorii care inhibă melanogeneza. sprâncenoasă. mirositoare. au prelungiri mai numeroase. mai numeroşi şi conŃin mai multă melamină. bicarbonat. acidul ascorbic. Melanogeneza este stimulată de melanotropine (MSH) secretate de adenohipofiză. o proporŃie mare dintre ele conŃin melanină. amintim: tiamina. La om. b) SecreŃia sudorală este produsul glandelor sudoripare. a) SecreŃia sebacee. au densitatea cea mai mare pe palme şi tălpi.pielea neagră.5-5. Hg. Sebumul este produsul de secreŃie al glandelor sebacee ataşate foliculului pilos. fiind mai numeroase la bărbaŃi. Acestea sunt formate dintr-un glomerul secretor situat profund dermo-hipodermic şi un conduct sudorifer care traversează dermul. precursor al vitaminei D etc. la marginea zonei piloase a scalpului. Mg. epidermul şi se deschide la suprafaŃa pielii printr-un orificiu numit por. Ca.

Compuşii organici azotaŃi sunt: proteine şi substanŃe rezultate din degradarea acestora (uree. frunte şi axile răspund predominant la stimuli emoŃionali. lactat şi uree. Factorii extrinseci mai importanŃi care controlează secreŃia sudorală sunt stresul caloric şi exerciŃiul fizic. SecreŃia sudorală este controlată de factori extrinseci şi intrinseci. cu rol important. Rata sudoraŃiei influenŃează concentraŃia diferitelor substanŃe din sudoare: o rată crescută produce o eliminare mare de Na şi Cl şi mai redusă de K. glucoză. catecolaminele cresc secreŃia sudorală în timpul exerciŃiului fizic. vitamine C. acid uric. sudoarea mai conŃine imunoglobuline. Dintre factorii intrinseci amintim: factori nervoşi. Pielea are rol atât în protecŃia organismului faŃă de factori mecanici. bradikinină. hormonii tiroidieni favorizează reabsorbŃia electroliŃilor. tălpi. Prin evaporarea apei excretate la suprafaŃa pielii se împiedică supraîncălzirea corpului: evaporarea unui litru de sudoare duce la pierderea a 585 de kilocalorii. creatinină. chimici. iar cei neazotaŃi sunt reprezentaŃi de acidul lactic. FuncŃia de apărare a pielii este realizată de toate cele trei straturi ale acesteia. prostaglandine. ExerciŃiul fizic determină o creştere şi mai mare a sudoraŃiei maximale în mediul cald. cât şi în realizarea funcŃiei de apărarea contribuie mai multe elemente: 140 . enzime proteolitice etc. Stresul caloric stimulează secreŃia sudorală. aminoacizi). factori hormonali: aldosteronul şi hormonul antidiuretic determină reabsorbŃia Na la nivelul canalului sudorifer. histamină. biotici din mediul extern. fizici. B2. amoniac. 3. B6. glandele sudoripare de pe palme. de asemenea.

acŃiune antimicrobiană şi antifungică. format din Ńesut adipos. are rol izolant termic şi mecanic şi constituie rezerva energetică a organismului. „filmul hidrolipidic superficial” (format din emulsionarea componetelor lipidice şi apoase produse de glandele sebacee şi sudoripare) are ca roluri: lubrifierea pielii. are acŃiune antimicrobiană şi acŃiune de neutralizare a bazelor şi acizilor prin sisteme tampon: acid carbonic-bicarbonaŃi. iar prin perspiraŃie insensibilă încă 300 ml. acid lactic. Pielea are rol important în mecanismele de reglare hemodinamică. prezenŃa stratului cornos care realizează protecŃie faŃă de factorii mecanici şi fizici. structura dermului conferă pielii rezistenŃă la factori mecanici. reprezentată de mediul acid de la suprafaŃă (pH între 4 şi 7).lactaŃi. În condiŃiile unei vasodilataŃii periferice generalizate. „mantaua acidă” a pielii. făcând-o rezistentă la acŃiunea factorilor fizici şi chimici. la eliminarea apei din organism. 4. 141 .integritatea structurală a pielii. alături de rinichi. controlează evaporarea apei. participând. Prin secreŃia sudorală se elimină aproximativ 1000 ml apă/zi. microbilor. iar descuamarea continua a porŃiunii superficiale a acestuia duce la îndepărtarea mecanică a substanŃelor chimice. Rolul pielii în menŃinerea homeostaziei organismului Pielea are rol secundar în menŃinerea constantă a volumului apei din organism. hipodermul. fungilor etc. în plexurile vasculare bogate ale pielii pot stagna până la 30% din volumul sanguin circulant.

altele sunt celule imunocompetente etc. care limitează pierderea de apă din organism. progesteron. cortizol. unele au capacitate redusă de fagocitare.Pielea are un rol important în metabolizarea unor hormoni: testosteron. Stimularea receptorilor cutanaŃi poate genera senzaŃii de atingere. SIS (Skin Immune System) intervine cu precădere în recaŃiile de hipersensibilitate. durere. celule imunocompetente secretă mediatori care modulează reacŃiile imunitare şi inflamatorii. estrogeni. pielea are şi un rol dinamic în apărare. FuncŃia imunologică a pielii În afară de faptul de rolul de barieră de tip mecanic faŃă de mediul înconjurător. FuncŃia de penetrabilitate a pielii Pielea este un înveliş protector. Următoarele celule fac parte din SIS: • • • • limfocitele T părăsesc sistemul circulator şi se infiltrează în pielea sănătoasă. 5. se găsesc numeroşi exteroceptori. care se eliberează în prezenŃa antigenelor specifice. dar şi de foliculul pilo-sebaceu şi ductul sudoripar. . celule din structura acesteia jucând un rol important în cadrul sistemului imunitar. FuncŃia senzorială a pielii La nivelul pielii. celulele dendritice prezentatoare de antigen. keratinocitele.principala cale de absorbŃie. în toate straturile acesteia. 6. Transferul substanŃelor chimice absorbite se face în circulaŃia 142 7. vibraŃie. dar care permite intrarea selectivă a unor substanŃe chimice. mastocitele conŃin în citoplasmă amine vasoactive. fie sub formă de corpusculi. variaŃie termică. impermeabile. fie sub formă de terminaŃii nervoase libere amielinice. Căile de absorbŃie percutanată sunt reprezentate de stratul cornos al pielii.

cât şi în lipide. 12. permiŃând alunecarea muşchiului în timpul contracŃiei sau mobilizării segmentelor. împreună cu care ajung până la nivelul fibrelor musculare. Fiecare corp muscular este învelit de un manşon de Ńesut conjunctiv. de obicei cei sinergişti. Structura şi organizarea funcŃională a muşchiului scheletic Muşchiul scheletic. sunt absorbite cel mai uşor. comparativ cu substanŃele organice cu grupări hidrofile. nepermiŃând o întindere prea mare a muşchiului. terŃiare). delimitate 143 . Mai mulŃi muşchi se grupează. AbsorbŃia percutanată este influenŃată de temperatura şi hidratarea pielii. care delimitează fasciculele musculare primare. Moleculele mai mici. Între epimisiumul unor muşchi şi al acelora vecini se pot produce aderenŃe. care-şi are originea în perimisiumul intern. numit perimisium extern sau epimisium. cât şi rol mecanic. Din epimisium pornesc în interiorul copului muscular septe conjunctive.2. este constituit din două porŃiuni: pântecele muscular (corpul muscular) şi tendoanele aferente prin intermediul cărora acesta se inseră. creşterea acestora facilitând absorbŃia unor substanŃe. asigurând adaptarea manşonului conjunctiv la variaŃia de lungime a fasciculelor musculare. care are atât rol protector. Un astfel de grup muscular este învelit de o fascie conjunctivă comună. elementele vasculonervoase. secundare. Lipidele şi substanŃele liposolubile trec mai uşor. Corpul muscular al fiecărui muşchi este alcătuit dintr-un număr variabil de fibre musculare şi din Ńesut conjunctiv. Fiecare fibră musculară este învelită de endomisium. care blochează alunecarea muşchilor în timpul contracŃiei. totalitatea acestor septe formează perimisiumul intern. ca organ. Fibrele conjunctive ale perimisiumului intern sunt elastice şi dispuse în spirală şi oblic. solubile atât în apă.sanguină. Grupurile musculare sunt aşezate în cadrul unui segment al corpului în lojă.

mişcarea scade vâscozitatea ⇒ tixotropie. în funcŃie de nevoile energetice de moment. Tendonul este organizat după acelaşi principiu ca şi corpul muscular. şi din apă şi proteoglicani (matricea extracelulară). majoritatea capilarelor este închisă.de septe intermusculare plecate din fascia segmentului şi care se inseră pe scheletul regiunii respective. formează fibrila tendonului. Fibrele de colagen sunt dispuse paralel cu axul lung al tendonului. ceea ce explică rezistenŃa fără deformare la forŃele de tracŃiune în ax. Un grup de microfibrile. cu o anumită viteză. există pericolul ruperii acestuia. Muşchiul este un organ foarte bine vascularizat. formând „microfibrila”. Din punct de vedere funcŃional. acestea deschizându-se în muşchiul în activitate. Fibra tendonului pleacă din perimisiumul muşchiului şi ajunge în structurile osoase profunde. Tendonul mai este constituit. RezistenŃa tendonului depinde de numărul şi de starea acestor punŃi transversale care unesc moleculele colagenice. amplifică contracŃia abia perceptibilă. Astfel. cu o viteză mare. formând un „snop”. Din combinaŃia proteoglicanilor cu apă rezultă un gel. care explică rezistenŃa unui Ńesut la întinderea acestuia. Din punct de vedere structural. cu vâscozitate variabilă. trei „snopuri” se aşază în paralel. legate între ele prin punŃi transversale. Dacă se forŃează întinderea unui tendon cu viscozitate crescută (⇒ redoare). moleculele de colagen se organizează în felul următor: trei molecule colagenice se aşază spiralat. Fibrele tendinoase sunt fibre de colagen şi de elastină. în funcŃie de activitatea fizică. 1 mm pătrat de suprafaŃă musculară are 2000 de capilare. În condiŃii de repaus. dar se deformează repede la forŃele de forfecare sau de compresiune. Structura intimă a tendonului explică proprietăŃile fizice de care depind funcŃiile acestuia. tendonul îndeplineşte trei roluri: transmite forŃa de contracŃie a muşchiului. în afară de fibre de colagen şi elastină. modulează contracŃiile musculare brutale. 144 .

cât şi corectitudine în execuŃia acestora. dar şi proprioceptori.InervaŃia muşchiului este asigurată de nervul muşchiului. 145 . 12. ligamentul nu este deformat de acŃiunea niciunei forŃe (forfecare. care formează în interiorul muşchiului un plex intramuscular. extern. În anumite zone. mecanoceptori. compresie). În unele zone. mixt. tracŃiune. Atât capsula fibroasă. fibrele colagenice sunt aşezate paralel. formând funduri de sac. astfel. Efectele terapeutice sunt de necontestat. atât o anumită ordonare a procedeelor sale. fusuri neuromusculare. iar practica impune anumite rigori în executarea lui şi în ceea ce priveşte stabilirea “locului” masajului în programul complex de recuperare. este alcătuită dintr-un strat fibros. care uşurează alunecarea tendoanelor şi a muşchilor în timpul mişcărilor. Această arhitectură îi asigură ligamentului rolul de stabilizator al articulaŃiei în diversele direcŃii de mobilizare ale acesteia. cât şi sinoviala sunt bogat vascularizate şi inervate. Capsula articulară. oblic şi spiralat. capsula prezintă orificii prin care sinoviala se invaginează sub musculatura periarticulară. De asemenea şi tendonul este bogat inervat. ObŃinerea efectelor favorabile ale masajului terapeutic necesită. La nivelul ligamentelor. burse sinoviale.3. manşonul care participă la menŃinerea suprafeŃelor articulare în contact. menŃionăm aparatul Golgi. La nivelul acestor structuri se găsesc algoceptori. capsula fibroasă este întărită de ligamente. Structura capsulei articulare şi a ligamentelor este aproape identică. căptuşit de membrana sinovială. cu rol important în mecanismul de feed-back al controlului motor. La nivelul corpului muscular există organe receptoare specializate: terminaŃii nervoase libere. receptor specializat în reglarea contracŃiei musculare.

Editura Caritas. 13. Masaj– Automasaj. Kinetologie medicală. 17. 16. Editura Teora. Bucureşti.tehnici şi aplicaŃii în sport. A. Cristina. 1994. Masajul – procedee tehnice. Cartea viitoarei mame. Editura Tehnică. Cluj-Napoca. Marie-Claude.. Bucureşti. A.. Practical Guide to Pregnancy and Delivery. Fiziologie umană. Bucureşti. 1994. Cultura fizică medicală. Mariana. Bucureşti. Editura Medicală.. Bucureşti. Bucureşti. V. 12. Bucureşti. 14.. 1980. Căprariu.F. Cultura fizica a mamei si copilului mic. Bucureşti. Editura Sport-Turism. 15.. efecte. Editura Medicală. Sănătate fără medicamente. A. 6. Ionescu. Editura Art Design. 1998. Femeia şi cultura fizică. Editura All.S. S. Bucureşti.. Bucureşti. Mariana. Delahaye.. Masajul . Bucureşti. 11. 9. I.. E. Editura Consiliului NaŃional pentru EducaŃie Fizică şi Sport. Bucureşti. Editura Uniunii de Cultură Fizică şi Sport. 3.. Bucureşti. Mama şi copilul. 146 . aplicaŃii în sport. I.. Ionescu. Arias. 4. 1980. NoŃiuni de semiologie medicală pentru kinetoterapeuŃi.. Masaj – Automasaj – Refacere – Recuperare. Ivan. Mariana. Nicolaescu. 1981. Cordun. I. Editura Aquila. Bucureşti. F. Petrescu. 1964. 1993. 7. I. Drăgan. Editura Medicală . Editura Axa. Londra. Gimnastica corectivă şi masaj.. Ionescu. 1995. O. 2000. Drăgan. A. Cordun. Hăulică.. 1993. 10.BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 1. Editura Didactică şi Pedagogică. Căprariu. 2. metodă. şi colab. 2003.E. I. 1999. Mosby Year Book.. 8. Bucureşti. Fozza. 1993. 1963. Bucureşti. 1995. C.. Herta . Drăgan. Editura Cucuteni. 5. Cordun. 1969. Ispas. Mijloace kinetoterapeutice în afecŃiunile abdomino-ginecologice. Masajul cu aplicaŃii în sport. Ionescu.

27. Editura Bic All. Chirurgie Vol I. 147 . Vol. Bucureşti. 28. Editura Medicală. 32. Bucureşti. Bucureşti. Îndrumător terminologic pentru studenŃii secŃiilor de kinetoterapie. Titieni. 23. Recuperarea medicală a sechelelor posttraumatice ale membrelor. Anatomia omului. I. 2003. D. Al. 1981. 1993. R. P. 21. Prişcu. A. MoŃet. I... N. 2003. V. Papilian. Fiziologia efortului fizic sportiv. D. Obraşcu. 22. Editura Robert Laffont. Editura Deşteptarea. 1985. 33. Editura Plumb. Kiss. Bucureşti. Masaj şi Kinetoterapie. C. E.. II.18. 1998. Pop. 1992.. 20. 1995. 1998. V. L. Masaj şi tehnici complementare. Editura Didactică şi Pedagogică.. Cluj-Napoca. Porter... Ovezea. Cluj-Napoca. T. 1995. Costin. Curs de Balneofizioterapie şi Recuperare medicală. Bucureşti. Mârza. N. Marcu.. 1968. Bacău.. Radovici. Paris. 34. Gimnastica abdominală. 1997.. Bucureşti. Editura Medicală.. Editura Saint-Ruffine. Sălăgean. Editura Casa CărŃii de ŞtiinŃă. Le massage. Radovici. Kory-Mercea. D. C. Doina.. 26. Crăciun. 29. Niboyet. 24. Bucureşti. Robănescu. Marilena. Oradea. Editura Didactică şi Pedagogică.. 2002. Marcu. Bucureşti. D. Masajul terapeutic. 1994. Recuperarea neuromotorie prin mijloace kinetice. Editura Sport–Turism. V. 1997. Maisonneuve. Bacău. 31. E. Popescu.. Sbenghe. I.. 1994.. Editura UniversităŃii.. A. 25.. Reeducarea neuromotorie.. 19. Copil. J. Bucureşti.1993. H. Editura Medicală.. La pratique de la Medicine manuelle... Zamora. Obstetrică fiziologică. Editura Bic All. 30. Bucureşti. Elena. Compendiu de reumatologie. Editura Tehnică. Tipografia UMF. V. Corectarea coloanei vertebrale. Editura Medicală. Ionescu..

T.. I. 44. 1996. Recuperarea medicală la domiciliul bolnavului. Stroescu.1994. Marilena.. Elena. J. Editura Risoprint. 45.. Gimnastica Pilates pentru gravide. Kory-Mercea. Kinetologie profilactică. I. Schmitz. Elena. 1998. Budapest. Zamora. Pentenfunda. 1992. Anatomie funcŃională.. Recuperarea medicala a bolnavilor respiratori. Cluj-Napoca. L. terapeutică şi de recuperare. T. Elena. Editura UBB. Bucureşti. 1983. T. Editura Risoprint.. Editura Medicală. Vlad.şi colab. 1999. Sobotta. Bucureşti. 47. 36. Editura Media Group All. 39. Petrache. Editura Bic All. 37. Vol. 38. 42. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică.D. Sbenghe. 1979. Selby. Crăciun. Bucureşti. Editura Medicală. 43. Editura Medicală.. 41.. Bucureşti. Recuperarea funcŃională în practica reumatologică. Enciclopedie La Rousse pentru părinŃi. 2002. T. . 1987. Cluj-Napoca. 46. 2002.. Anatomie funcŃională.. Bucureşti. Vol II.. Vol I. Editura Medicală. Recuperarea bolnavului hemiplegic. Cluj-Napoca. Obstetrică fiziologică şi patologică. Editura Medicală. 2000. Bazele teoretice si practice ale kinetoterapiei. Masaj medical. Editura Aqvilla ′93. Bucureşti. 40. T. Vârtej. Semmelweis kiado. Az ember anatomiajanak atlasza. D. Sbenghe..35. Sbenghe.1997. 148 . Zamora. Anna. Sbenghe. Cluj-Napoca.. Zamora. Oradea.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->