Sunteți pe pagina 1din 3

1

NOŢIUNI

INTRODUCTIVE

Materie – tot ce ne înconjoară. Proprietăţi : ocupă un loc în spaţiu, prezintă o masă proprie, se găseşte în continuă mişcare şi transformare, apare sub diferite forme, nu dispare şi nu se creează.

Corp - porţiune limitată de materie ( banca, casa, apa dintr-un pahar, aerul dintr-o minge).

Substanţă -

forma omogenă de materie, cu o compoziţie constantă (oxigen, apa, dioxid de

carbon, cupru,aur.) Material – formă omogenă de materie cu compoziţie variabilă ( sticla, lemn, beton,ciment). Fenomene - transformări ale substanţelor.

fenomene fizice – transformări în care nu se schimbă natura substanţei ( topirea, evaporarea, sfărâmarea, etc.) Transfrmări de stare:

topire

stare solidã solidificare sublim are stare gazoasã
stare solidã
solidificare
sublim are
stare gazoasã

stare lichidã

evaporare
evaporare

desublim are

condensare

gaz  condensare

lichid ( stabil la temperatură obişnuită) condensarea vaporilor de apă.

lichefiere

gaz ( stabil la temperatură obişnuită) 

lichid

lichefierea aerului fenomene chimice – transformări în care se schimbă natura substanţei (arderea metanului,ruginirea fierului, descompunerea apei, etc.) Proprietăţi - caracteristici ale substanţelor prin care se deosebesc de alte substanţe. • proprietăţi fizice - nu determină schimbarea naturii substanţei ( proprietatea apei de a se evapora, proprietatea aurului de a se topi, proprietatea iodului de a sublime etc.) proprietăţi chimice –determină schimbarea naturii substanţei ( proprietatea metanului de a arde, proprietatea fierului de a rugini, proprietatea apei de a se descompune etc.) Substanţă pură – substanţă perfect curată, a cărei compoziţie rămâne neschimbată prin operaţii fizice ( oxigenul, sodiul, hidrogenul, dioxidul de carbon ) Amestecuri – două sau mai multe substanţe puse împreună, între care nu au loc fenomene chimice ( apa potabilă, aerul, sifonul, oţelul, băuturile răcoritoare ).

2

Proprietăţi caracteristice

Substanţe compuse

Amestecuri de substanţe

Sunt substanţe pure

Nu sunt substanţe pure

Se obţin printr-un fenomen chimic

Se obţin printr-un fenomen fizic

Elementele se combină în anumite proporţii de masă pentru a forma compuşi

Componentele amestecului nu sunt într-un raport determinat

Proprietăţile chimice diferă faţă de ale substanţele din care se obţin

Substanţele componente îşi păstrează proprietăţile

Pot fi descompuse în substanţe mai simple prin procedee chimice

Pot fi separate substanţele componente prin procedee fizice

Au puncte de fierbere si de topire constante

Nu au puncte de topire si de fierbere constante

Au densităţi caracteristice

Densitatea amestecului variază în funcţie de compoziţia amestecului

Substanţe simple nu mai pot fi descompuse ( oxigen, sulf, mercur, clor,etc.) Substanţe compuse – pot fi descompuse în două sau mai multe substanţe noi ( apa, acidul sulfuric, carbonatul de calciu etc.) Atom cea mai mică particulă dintr-o substanţă, care prin procedee chimice obişnuite nu mai poate fi fragmentată. Element chimic – totalitatea atomilor de acelaşi fel. Simbol chimic – notaţia prescurtată a unui element chimic. Se ia prima literă din denumirea latină, sau germană. Pentru elementele care încep cu aceeaşi literă se ia prima şi a doua,sau altă literă.

Ex. Carbon C, calciu Ca,

cadmiu Cd, clor Cl.

Semnificaţia simbolului:

calitativă indică felul atomilor.

- cantitativă – indică un atom.

C – un atom de carbon 5C cinci atomi de carbon

Substanţa simplă este formată din atomi de acelaăi fel Substanţa compusă este formată din atomi diferiţi. Molecula – cea mai mică particulă dintr-o substanţă care păstreză proprietăţile acelei substanţe. Formula chimică- notaţia prescurtată a moleculei unei substanţe, cu ajutorul simbolurilor chimice.

A

n

m

B

m n

A,B simbolurile elementelor componente, n valenţa lui A devine indice

pentru B, m- valenţa lui B devine indice pentru A. -semnificaţia formulei calitativă –indică felul elementelor -cantitativă – indică numărul atomilor fiecărui element. H 2 SO 4 - o moleculă de acid sulfuric, conţine: 2 atomi de hidrogen, un atom de sulf şi 4 atomi de oxigen. 3 H 2 SO 4 – 3 molecule de acid sulfuric, conţin: 6 atomi de hidrogen, 3 atomi de sulf şi 12 atomi de oxigen. 3 scris in faţa formulei – coeficient indică numărul de molecule.

3

2 şi 4 scrise după simboluri – indici indică numărul de atomi dintr-o moleculă. Reacţie chimică – transformarea unor substanţe în altele. Ecuaţie chimică – notaţia prescurtată a reacţiei chimice, cu ajutorul formulelor chimice. Zn + 2 HCl = ZnCl 2 + H 2 -semnificaţia ecuaţiei cimice – calitativă – indică felul substanţelor -cantitativă – indică numărul de molecule ale substanţelor participente la reacţie. Un atom de zinc (Zn) şi 2 molecule de acid clorhidric (HCl) reactionează şi formează o moleculă de clorură de zinc (ZnCl 2 ) şi o molecula de hidrogen (H 2 ). Zn şi HCl – reactanţi substanţele care intră în reacţie (material primă) ZnCl 2 şi H 2 produşi de reacţie substanţele care rezultă din reacţie. H 2 - săgeata în sus indică faptul ca hidrogenul este gaz şi se degajă.

AgNO 3 + NaCl = AgCl↓+ NaNO 3

Azotatul de argint reacţionează cu clorura de sodiu şi formează clorură de argint şi azotat de sodiu. AgCl↓ - săgeata în jos indică faptul că clorura de argint este un precipitat şi se depune. Precipitatul este o substanţă solidă, insolubilă in apă, care rezultă într-o reacţie chimică.