Sunteți pe pagina 1din 11

Probleme tipice pentru

bacalaureat

[Alegeţi data]
Cuprins
Probleme tipice din variantele pentru bacalaureat 2009 ......................................................................................... 3
1.Şiruri definite ca soluţie a unei ecuaţii f(x)=n ..................................................................................................... 3
Exerciţiul 1. (Sub.III.Var.9.1) .............................................................................................................................. 3
Exerciţiul 2. (Sub.III.Var.14.1) ............................................................................................................................. 3
Exerciţiul 3. (Sub.III.Var.15.1) ............................................................................................................................. 3
Exerciţiul 4.(Sub.III.Var23.1) ............................................................................................................................... 3
Exerciţiul 5.(Sub.III.Var90.1)............................................................................................................................... 3
Exerciţiul 6.(Sub.III.Var98.1 ................................................................................................................................ 4
Rezolvare exerciţiul 1. (Sub.III.Var.9.1) ............................................................................................................. 5
Rezolvare exerciţiul 2. (Sub.III.Var.14.1) ........................................................................................................... 6
Rezolvare exerciţiul 3. (Sub.III.Var.15.1) ........................................................................................................... 7
Rezolvare exerciţiul 4.(Sub.III.Var23.1) .............................................................................................................. 8
Rezolvare exerciţiul 5.(Sub.III.Var23.1) .............................................................................................................. 9
Rezolvare exerciţiul 6.(Sub.III.Var98.1) ............................................................................................................ 10
Exerciţiul 6.(Sub.III.Var98.1 .............................................................................................................................. 10
Test de autoevaluare ........................................................................................................................................... 11
Subiectul I......................................................................................................................................................... 11
Subiectul II........................................................................................................................................................ 11
Subiectul III....................................................................................................................................................... 11
Probleme tipice din variantele pentru bacalaureat 2009

1.Şiruri definite ca soluţie a unei ecuaţii f(x)=n


Exerciţiul 1. (Sub.III.Var.9.1)
Se consideră funcţia f: R→R, f(x)=x-sinx.
a) Să se arate că f este crescătoare.
b) Admitem că pentru fiecare n N ecuaţia f(x)=n are soluţie unică xn. Să se arate că şirul (xn)n N* este
nemărginit.
x
c) Să se calculeze lim n unde (xn) este definit la b).
n n

Exerciţiul 2. (Sub.III.Var.14.1)
Pentru n N*, n≥3, se consideră funcţia fn: R→R, fn(x)=sinn(x) şi se notează cu xn abscisa punctului de inflexiune

din intervalul 0; , al graficului funcţiei fn .


2
a) Să se arate că f ''( x) n(n 1)sin n 2 x n sin n x, n N* , n 3 şi x R
n 1
b) Să se arate că sin xn , n 3.
n
c) Să se calculeze lim f n ( xn ).
n

Exerciţiul 3. (Sub.III.Var.15.1)
Pentru n N*, n≥3, se consideră funcţia fn: [0; )→R, fn(x)=xn-nx+1.
a) Să se arate că fn este strict descrescătoare pe [0;1] şi strict crescătoare pe [1; ).
b) Să se arate că ecuaţia fn(x)=0,x>0 are exact două rădăcini an (0;1) şi bn (1; )
c) Să se calculeze lim an unde (an) este definit la b).
n

Exerciţiul 4.(Sub.III.Var23.1)
Se consideră funcţia f: R→R, f(x)=x3+x+1 .
1
a) Să se arate că, pentru orice , ecuaţia f ( x ) 3 ,n N are soluţie unică R
n 3
1
b) Să se arate că lim xn 1, unde xn este soluţia ecuaţiei f ( x) 3 ,n N .
n n 1
1
c) Să se determine lim n( xn 1), unde xn este soluţia ecuaţiei f ( x) 3 ,n N.
n n 1

Exerciţiul 5.(Sub.III.Var90.1)
Se consideră funcţiile fn : (0; )→R, +lnx, n N.
a) Să se arate asimptotele graficului funcţiei f1 .
1
b) Să se demonstreze că funcţiile gn : (0; )→R, g n ( x ) f n ( x) fn sunt convexe.
x
c) Admitem că ecuaţia fn(xn)=2n admite soluţia unică xn. Să se arate că şirul (xn)n N* este convergent la 2.
Exerciţiul 6.(Sub.III.Var98.1)
Pentru fiecare n N, n≥2 se defineşte funcţia fn : [0; )→R, fn(x)=xn-nx-1.
a) Să se arate că, pentru orice , n≥2, funcţia fn este convexă.
b) Să se arate că, pentru orice , n≥2, ecuaţia fn (x)=0 admite soluţie unică.
c) Să se calculeze lim xn unde xn este soluţia unică a ecuaţiei fn (x)=0.
n
Exerciţiul 1. (Sub.III.Var.9.1)

Se consideră funcţia f: R→R, f(x)=x-sinx.


a) Să se arate că f este crescătoare.
b) Admitem că pentru fiecare n N ecuaţia f(x)=n are soluţie unică xn. Să
se arate că şirul (xn)n N* este nemărginit.
x
c) Să se calculeze lim n unde (xn) este definit la b).
n n

Rezolvare exerciţiul 1. (Sub.III.Var.9.1)


a) Calculăm derivata funcţiei : f ’(x)=1-cosx ≥0 , deci f este crescătoare pe R. Comentariu [N1]:
Pentru studierea monotoniei unei funcţii calculăm
b) Din ipoteză rezultă că xn sin xn n. derivata funcţiei.
Pe intervalul pe care derivata este pozitivă funcţia
Dar , 1 sin xn 1| n n 1 sin xn n 1 n este strict crescătoare;
Pe intervalul pe care derivata este negativafuncţia
Din sin xn n n 1 şi n-1 obţinem: lim sin xn n lim(n 1) . lim xn , deci şirul este strict descrescătoare.
n n n
Comentariu [N2]:
este nemărginit. Criteriul majorării.
n 1 xn n 1
c) Conform punctului b) n 1 sin xn n 1 n |: n . Deci:
n n n
n 1 x n 1 xn Comentariu [N3]:
lim lim n lim 1 lim 1 Trecerea la limită în inegalităţi
n n n n n n n n Lema ,, cleştelui”
xn
deci lim 1.
n n
Exerciţiul 2. (Sub.III.Var.14.1)

Pentru n N*, n≥3, se consideră funcţia fn: R→R, fn(x)=sinn(x) şi se notează cu xn

abscisa punctului de inflexiune din intervalul 0; , al graficului funcţiei fn .


2
a) Să se arate că f ''( x) n(n 1)sin n 2 x n sin n x, n N* , n 3 şi x R
n 1
b) Să se arate că sin xn , n 3.
n
c) Să se calculeze lim f n ( xn ).
n

Rezolvare exerciţiul 2. (Sub.III.Var.14.1)


' Comentariu [N4]:
a) f n
( x) n sin n 1 x cos x (un)’=nun-1·u’
(sinx)’=cosx
"
Comentariu [N5]:
f n
( x) ( n sin n 1
x cos x) '
(fg)’=f’g+fg’
sin2x+cos2x=1
n sin n 1
x ' cos x n sin n 1
x (cos x)"
n 2
n( n 1) sin x cos x cos x n sin n 1
x( sin x)
n 2 2 2
n sin x [( n 1) cos x sin x ]
n sin n 2
x [( n 1)(1 sin 2 x ) sin 2 x]
n 2 2
n sin x (n 1 n sin x) n( n 1) sin n 2
x n 2 sin n x.

" Comentariu [N6]:


b) f n
( xn ) 0, xn 0;
2
obţinem Abscisele punctelor de inflexiune anulează derivata
a doua.

n 1 n 1
n(n 1)sin n 2 x n2 sin n x 0 sin 2 xn sin xn
n n
n
n 1 n 1
c) Din sin xn rezultă f ( xn ) (sin xn ) n
n n
n 1
n n 1 n 1 2
lim f ( xn ) lim(sin xn ) lim lim
n n n n n n
1n
1 n n 2
1
n 1 2 1 1 1
lim 1 1 lim 1 e2
n n n n e
Exerciţiul 3. (Sub.III.Var.15.1)

Pentru n N*, n≥3, se consideră funcţia fn: [0; )→R, fn(x)=xn-nx+1.


a) Să se arate că fn este strict descrescătoare pe [0;1] şi strict
crescătoare pe [1; ).
b) Să se arate că ecuaţia fn(x)=0,x>0 are exact două rădăcini
an (0;1) şi bn (1; )
c) Să se calculeze lim an unde (an) este definit la b).
n

Rezolvare exerciţiul 3. (Sub.III.Var.15.1)


1 Comentariu [N7]:
f
'
( x) n xn 1
n n ( xn 1
1) pentru x [0;1) f ( x)
n
0 ,deci este strict descrescătoare Dacă 0<x<1, atunci 0<xn<1
a) n
1
Dacă x>1, atunci xn>1
x 0 pentru x (1; ) f ( x) 0 ,deci este strict crescătoare
n

b) fn este funcţie continua (fiind funcţie polinomială) , strict descrescătoare pe [0;1] şi fn(0)· fn(1)<0, deci fn Comentariu [N8]:
Dacă o funcţie este contină pe intervalul [a;b] şi
are o rădăcină în (0;1); f(a)f(b)<0 atunci ecuaţia f(x)=0 are cel puţin o
fn este funcţie continua (fiind funcţie polinomială) , strict crescătoare pe [1; ) şi fn(1)<0, rădăcină în intervalul respectiv;
dacă în plus este şi strict monotonă rădăcina este
'
lim
n
f n
( x) deci fn are o rădăcină în (1; ). unică

n n
2 2 2 2
f n n n
n
n
1
n
1 0
c) Din fn(0)=1>0 şi n
1 1 2 2 2
deoarece n 3 1 1
n 3 n 3 n
Exerciţiul 4.(Sub.III.Var23.1)

Se consideră funcţia f: R→R, f(x)=x3+x+1 .


1
a) Să se arate că, pentru orice , ecuaţia f ( x ) 3 ,n N are soluţie unică R
n 3
1
b) Să se arate că lim xn 1, unde xn este soluţia ecuaţiei f ( x) 3 ,n N .
n n 1
1
c) Să se determine lim n( xn 1), unde xn este soluţia ecuaţiei f ( x) 3 ,n N.
n n 1

Rezolvare exerciţiul 4.(Sub.III.Var23.1)


a) f ’(x)=3x2+1>0, x R , deci funcţia f este strict crescătoare, deci injectivă. Comentariu [N9]:
Funcţiile strict monotone sunt injective
lim f ( x) , lim f ( x) şi f continuă, deci f este şi surjectivă
x x

x - +

f’(x) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

f(x) -

Funcţia f este bijectivă şi ecuaţia f(x)=y va avea soluţie reală unică y R.


1
În particular pentru y 3 , n N avem soluţie unică pe care o vom nota cu xn .
n 3
b) Notăm cu l lim xn . Avem
n

3 1 2 1
x x
n n
1 3
n 1 x
n 1 n
0.1 x x
n n
1

Trecând la limită (l -1)(l 2 l 1) 0, cu singura soluţie reală


l 1.
c)
1
Din xn 1
(n 1)( xn2 xn 2)
n n 1
n( xn 1)
(n 1)( xn2 xn 1) n 1 xn2 xn 2
n 1 n 1 1 1
lim n( xn 1) lim lim lim 1
n n n 1 xn2 xn 2 n n 1 n xn2 xn 2 4 4
Exerciţiul 5.(Sub.III.Var90.1)

Se consideră funcţiile fn : (0; )→R, f n ( x) xn ln x , n N*.


a) Să se arate asimptotele graficului funcţiei f1 .
1
b) Să se demonstreze că funcţiile gn : (0; )→R, g n ( x ) f n ( x) fn
x
sunt convexe.
c) Admitem că ecuaţia fn(xn)=2n admite soluţia unică xn. Să se arate că şirul
(xn)n N* este convergent la 2.

Rezolvare exerciţiul 5.(Sub.III.Var23.1)

a) Calculăm limitele: lim f1 ( x) lim( x ln x) ln 0 deci x=0 este asimptotă verticală.


n 0 n
x 0 x 0

lim f1 ( x) lim( x ln x) nu există asimptotă orizontală.


x x

1
x ln x ' 1
f ( x) x ln x x
m lim 1 lim lim lim 1
x x x x x x ' x 1 funcţia nu are nici asimptotă oblică

n lim( f1 ( x) mx) lim x ln x x lim ln x


x x x

b)
n
1 1 1
g n ( x) f n ( x) fn xn ln x ln
x x x
xn x n
ln x ln x 1
xn x n
ln x ln x xn x n.
g n' ( x) nx n 1
nx n 1
;
" n 2 n 2
g ( x)
n n(n 1) x n(n 1) x 0pentru orice x R;
Deci funcţiile gn sunt convexe.
c) Considerăm funcţia hn : (0; )→R, hn ( x) xn ln x 2n , n N*.
Deoarece hn este continuă şi lim hn ( x) , lim hn ( x) rezultă că ecuaţia hn (x)=0 are cel puţin o
x 0 x
x 0

' 1
soluţie. Cum hn ( x) nx n 1
0 hn este strict crescătoare. Din hn(1)<0, hn(2)>0, obţinem
x
xn (1; 2)
xn fiind soluţie a ecuaţiei fn(x)=2n rezultă
1
n
n n xn ln x n xn ln x n n
x n 2 ln x n 1 , n N 1 . Cum
2 2n 2 2n
1
ln x x ln xn n
lim n n 0 lim n lim 1 1 lim xn 2
n 2 n 2 n 2n n
Exerciţiul 6.(Sub.III.Var98.1)

Pentru fiecare n N, n≥2 se defineşte funcţia fn : [0; )→R, fn(x)=xn-nx-1.


a) Să se arate că, pentru orice , n≥2, funcţia fn este convexă.
b) Să se arate că, pentru orice , n≥2, ecuaţia fn (x)=0 admite soluţie unică pe intervalul (1; )
c) Să se calculeze lim xn unde xn este soluţia unică a ecuaţiei fn (x)=0.
n

Rezolvare exerciţiul 6.(Sub.III.Var98.1)


a)

f n' ( x) nx n 1
n; f n" ( x) n(n 1) x n 2

Cum x 0 f n" ( x) 0, deci f este convexă.


b) Avem
f n' ( x) nx n 1
n; pentru x 1, f n' ( x) 0,
deci f n este strict crescătoare pe (1; ), deci injectivă.
f n (1) n 0, f n (2) 2n 2n 1 0pentru n 3
,.
cum f este continuă pe (1; ) există şi este unic
xn (1; 2) astfel încât f n ( xn ) 0

c) Avem:
f n (1) n 0, f n ( n) nn n2 1 0, pentru n 3,
1<xn n.
n
Din xn n
1 nx 1 xn 1 n2
1 ( n 1) 2
n 2
1 lim xn lim 1 n lim 1
n n n 1 n2
Conform lemei cleştelui lim xn 1
n
Test de autoevaluare
Subiectul I
1 1
1. Calculaţi .
(1 i ) 4 (1 i ) 4
2. Rezolvaţi în R inecuaţia |x+8|≤3x-1.
3. Rezolvaţi în R ecuaţia log4(x+12)·logx2=1.
3
4. Calculaţi sin 2 arcsin
5
5. Fie A={1;2;3;4;5;6}. Câte funcţii bijective f:A→A au proprietatea f(1) 2?
6. Fie ABC un triunghi, cu AB=AC=10cm.Determinaţi lungimea înălţimii BD (D AC)

Subiectul II
1 a 1 c
1. Fie matricele A şi B , unde a, b, c R.
b 1 0 1
a) Rezolvaţi ecuaţia BX A, X M 2 (R) .
b) Determinaţi matricea C M 2 (R) astfel încât C B B 2 ... B n , (n N* )
c) Determinaţi tripletele (a;b;c), ştiind că (A+B) =A +2AB+B2 .
2 2

2. Fie polinomul f aX 4 bX 3 1 C[ X ], a 0.
a) Determinaţi rădăcinile lui f, dacă a=-1 şi b=0;
b) Calculaţi suma pătratelor rădăcinilor polinomului f.
c) Determinaţi a şi b, astfel încât (X-1)2 să dividă pe f.

Subiectul III
x n
1. Pentru fiecare n N* , considerăm funcţia f n :[0; ) R, f n ( x) e x.
x n
a) Arătaţi că fn este strict crescătoare şi calculaţi lim f n ( x ) .
x
n 1 *
b) Demonstraţi că e 2n 1, n N . Arătaţi că fn (x)=0 are soluţie unică un [n;n+1] .
un
c) Calculaţi lim un şi lim .
n n n
1
1 n
2. Se consideră şirul (In)n≥1, cu termenul general I n 1 x e x dx, n N* .
n! 0
a) Calculaţi I1.
1 1
b) Demonstraţi că 0 In 1 , n N* , şi determinaţi lim I n .
n! e n

1
c) Arătaţi că I n 1 In , n N* .
n 1!