Sunteți pe pagina 1din 1

Controlul stabilitãþii posturale a capului ºi trunchiului

Instabilitatea posturalã este o problemã importantã a pacienþilor cu sindrom cer


ebelos.
Un pacient poate sta în poziþie ºezândã singur doar în momentul în care obþine u
n suficient control al capului ºi trunchiului, ºi poate sta în picioare în momen
tul în care îºi poate menþine postura verticalã.
Dacã nu îºi pot menþine capul drept, pacienþii pot fi trataþi stând în decubit v
entral, sprijinindu-se în coate ºi cu o pernã sub piept; sau în decubit dorsal s
prijiniþi pe o pernã tip sul" . Dacã bolnavul nu poate sta întins, poate efectua
exerciþiile stând pe scaun, cu picioarele sprijinite pe podea ºi cu coatele spri
jinite pe o pernã. Scopul este ca pacientul sã þinã capul ridicat ºi drept.
Exerciþii de menþinere a poziþiei trunchiului: pacientul se aflã în decubit vent
ral ºi se sprijinã în ambele coate, fãrã a folosi perna sub piept. Apoi se sprij
inã într-un singur cot (astfel greutatea trunchiului se sprijinã în umeri