P. 1
LICENTA - Comunicarea in Managementul Proiectelor

LICENTA - Comunicarea in Managementul Proiectelor

|Views: 5,233|Likes:
Published by Ioana_Cris

More info:

Published by: Ioana_Cris on Aug 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2013

pdf

text

original

CUPRINS

ARGUMENT..................................................................................................................................2 CAPITOLUL I...............................................................................................................................4 Proiectul – obiect al managementul proiectului.........................................................................4 1.1 Definirea proiectului..............................................................................................................4 1.2 Tipuri de proiecte...................................................................................................................5 1.3. Diferenţe între proiect şi activităţile asemănătoare acestuia ................................................6 1.4 Caracteristicile proiectelor.....................................................................................................9 1.5 Caracteristicile firmei axate pe proiecte .............................................................................15 CAPITOLUL II...........................................................................................................................16 Managementul proiectelor..........................................................................................................16 2.1 Consideraţii generale privind managementul proiectelor....................................................16 2.2 Necesitatea managementului proiectelor în practică...........................................................21 2.3 Consideraţii generale privind principiile şi funcţiile managemetului proiectelor..............28 2.4. Managementul ciclului de viaţă al proiectelor....................................................................41 CAPITOLUL III..........................................................................................................................46 Managerul şi importanţa acestuia în realizarea unei comunicări eficiente...........................46 3.1 Aptitudini necesare managerului de proiect........................................................................47 3.2 Responsabilităţile implicite ale managerului de proiect......................................................48 3.3. Managerul de proiect şi echipa sa.......................................................................................49 3.4 Managerul şi importanţa sa în crearea unei comunicări deschise........................................50 CAPITOLUL IV..........................................................................................................................59 Comunicarea în managementul proiectelor..............................................................................59 4.1. Definiţii ale comunicării şi tipuri de comunicare ..............................................................59 4.2.Comunicarea managerială....................................................................................................63 4.3 Comunicare standardizată în managementul proiectelor.....................................................77 4.4 Bariere în comunicare şi soluţionarea acestora....................................................................87 CAPITOLUL V: STUDIU DE CAZ..........................................................................................91 Conceperea unui sistem optim de comunicare în gestionarea unui proiect European.........91 5.1 Date generale.......................................................................................................................92 5.2 Comunicarea scrisă aplicată în OI POS DRU.....................................................................97 5.3 Cum se realizează comunicarea la nivelul OI POS DRU..................................................100 CONCLUZII..............................................................................................................................108 BIBLIOGRAFIE........................................................................................................................109 CONCLUZII.........................................................................Error: Reference source not found BIBLIOGRAFIE..................................................................Error: Reference source not found

1

ARGUMENT

Lucrarea de faţă doreşte să prezinte elementele comunicării în managementul proiectelor, tipurile acesteia, necesităţile care au dus la apariţia diferitelor forme de comunicare codată, relevanţa acestora dar şi să evidenţieze importanţa comunicării în gândirea proiectului, tehnoredactarea acestuia, împarţirea sarcinilor, conducerea echipei de proiect. Prezenta lucrare doreşte să vină în sprijinul celor care se orientează pe scrierea de proiecte de orice fel prin infăţişarea conceptelor de comunicare, de la definiţia generală a comunicării până la comunicarea specifică proiectelor. Necesitatea acestei lucrări apare datorită dezvoltării gândirii oricărei activităţi mai complexe sub formă de proiect iar comunicarea devine foare importantă atunci când se doreşte o coordonare bună între obiectivele proiectului, echipa realizatoare, finanţator şi solicitant. Noutatea modului de a gândi provine din faptul că proiectul poate fi văzut ca o succesiune de activităţi care produc rezultate măsurabile/cuantificabile. Managementul proiectelor reprezintă un mod de a acţiona pe baza unui plan riguros, pentru a atinge unele obiective formulate cât mai limpede posibil, într-o perioadă limitată de timp şi cu resusrse limitate. În termeni şi mai simpli, managementul proiectelor înseamnă muncă susţinută, ghidată de un plan riguros, cu o durată fixă. Planul unui proiect poate fi comparat cu „o foaie de parcurs”, pentru o destinaţie clară, iar calea cea mai scurtă sau cea mai eficientă pentru a atinge respectiva destinaţie pentru a parcurge distanţa dintre o stare existentă şi o stare dorită – este stabilită înainte de a porni la drum. Planul proeictului, propunerea de proiect arată cum ajungem la dstinaţie, iar criteriile de succes ale proiectului arată cum vom şti dacă am ajuns la destinaţie. Se poate afirma cu destulă siguranţă că proiectele – văzute simplu ca acţiuni constrânse de timp şi ghidate de un obiectiv precis – caracterizează, în general, acţiunea umană. Istoria ne oferă exemple de proiecte celebre, complexe, sofisticate, derulate de-a lungul multor ani, care au produs rezultate remarcabile, cum ar fi construirea Piramidelor sau a Marelui Zid Chinezesc. 2

De sine stătător, managementul proiectelor datează aproximativ din perioada celui de-al doilea război mondial, din această perioadă se putâdu-se vorbi despre managementul modern al proiectelor. După aceea, presiunile pentru structurarea activităţii pe proiecte, pentru creşterea profesionalismului cu care sunt conduse proiectele au venit mai ales dinspre domeniul informaticii şi al industriilor de înalte tehnologii, către care s-au îndreptat cu preponderenţă substanţială fonduri de cercetare şi dezvoltare. Treptat, managementul proiectelor a trecut din zona marilor companii private şi în sectorul public. Astăzi, managementul proiectelor începe să devină o opţiune şi o direcţie urmate de universităţi, ministere, agenţii guvernamentale, industrii de apărare şi aerospaţiale, primării, prefecturi, asociaţii, întreprinderi mici şi mijlocii, organizaţii neguvernamentale, fundaţii, şcoli etc. Domeniul a căpătat o amploare fără precedent şi se pune chiar problema dacă efectele produse de ascensiunea activităţii prin proiecte asupra vieţii economice şi sociale nu se compară, prin amplitudine, cu cele cauzate de Revoluţia industrială. După cel de-al doilea război mondial, intensificarea competiţiei economice la nivel global a impus un nou mod de a concepe dezvoltarea în termeni de proiect. Accentul se pune pe elaborarea şi implementarea strategiilor coerente de dezvoltare, pe planificare şi organizare, deci pe proiect. Această tendinţă este cu atât mai pregnantă la nivelul Uniunii Europene unde, sub impactul necesităţilor de integrare, managementul proeictelor tinde să devină principala formă de existenţă în mediul economic. Organizaţia centrată pe proiecte nu mai este compusă din departamente care lucrează fiecare pe diferite segmente ale unui proiect. Proiectul este cel care impune structurarea pe departamente: departamentul de producţie al proiectului nr. 1, departametul de producţie al proiectului nr. 2, departamentul financiar al proiectului nr. 1 etc. Privind aceste câteva consideraţii despre proiecte şi ţinând cont de faptul că factorul uman este o componentă esenţială în orice activitate, putem face referire la comunicare atât în cadrul proiecteclor cât şi în viaţa de zi cu zi. Astfel, lucrarea de faţă doreşte să cuprindă şi cele mai cunoscute definiţii ale comunicării, clasificări ale acesteia, cum se regăseşte ea în cadrul proiectelor, precum şi importanţa comunicării în derularea cu succes a unui proiect.

3

financiar etc. pag. Prima formă a unui plan (economic. fiind pregătit pentru a fi pus în aplicare şi pentru a căpăta un caracter oficial. dr. 857 2 Fihel. care cuprinde calculele tehnico-economice. institutelor de arhitectură etc.CAPITOLUL I Proiectul – obiect al managementul proiectului 1. conform DEX .scopul pe care îl urmărim. O altă definiţie sugerează că proiectul înseamnă bazele demarării unor idei schiţate în urma acceptării acestora. Comisia Europeană MIE. Ed. Editura Univers Enciclopedic. projekt sau din latină. 31 3 Proiect Management Gruppo Soges. Jean-Félix .”1 Pentru relevanţa temei vom analiza doar primele două definiţii date termenului. Bucureşti. Principalele definiţii ale acestui termen în literatura de specialitate sunt3: 1) O activitate (sau număr de activităţi conexe) care se desfăşoară conform unui plan prestabilit în vederea realizării obiectivelor fixate în termenul determinat. o schemă”.2 Mergând mai departe în căutarea unor definiţii care să fie atribuite termenului de proiect. Lucrare tehnică întocmită pe baza unei teme date. 1998. 3. de a face un lucru. instrucţiunile etc. imaginea pe care ne-o formăm despre ceea ce vom întreprinde şi mijloacele pe care le vom folosi”.1 Definirea proiectului Pentru a putea dezbate problema comunicării în managementul proiectelor este necesar a încerca să definim termenul de proiect. de a concretiza un plan. Proiect de diplomă = lucrare cu caracter tehnic. Bucureşti. acad. care urmează să fie discutat şi aprobat pentru a primi un caracter oficial şi a fi pus în aplicare. Editura Universitară. dr. de a organiza. pag. Program Phare. 10 4 . cuvântul proiect provine din germană. Le Petit Larousse defineşte proiectul prin „ceea ce intenţionăm să facem”. A. 1999 pag. Mircea Seche. 1 Dicţionarul Explicativ al Limbii Române. Pentru aceasta facem apel la prima sursă de bază pentru a căpăta o privire de ansamblu a ceea ce reprezintă acest termen. Universitară. unei maşini etc. social.Managementul proiectelor cu finanţare externă. 2000 citat de Androniceanu. Bucureşti. autoarea Armenia Androniceanu ne propune o explicaţie dată de Dicţionarul Englez Oxford care defineşte proiectul ca fiind „un plan. Plan sau intenţie de a întreprinde ceva.). care urmează să fie supus dezbaterii organului legiuitor (şi opiniei publice). 2. . Editura Filaret. obţin diploma la sfârşitul studiilor. Ion Coteanu. dorinţa de a pune în practică o idee. Bucureşti. Astfel un proiect reprezintă. pe baza căreia studenţii institutelor politehnice. 2006. Conform dicţionarului explicativ al limbii române. desenele. Le Robert adaugă ideea de scop sau de mijloace: „.. aplicativ..Cum să ne realizăm proiectele. Proiect de lege = text provizoriu al unei legi. projectus şi reprezintă: „1. necesare executării unei construcţii. Luiza Seche.

cu un grad ridicat de noutate şi cu o sarcină de lucru complexă. pag.”6 Autorul R. Universitară. 42 6 Mocanu. depus progresiv. Schuster.. 19 8 Chaşovschi. bugetului alocat şi specificaţiilor de calitate prevăzute. şi alţii .”5 O definiţie complexă o oferă M. R. orientate spre obiectiv. cu un punct de plecare şi un punct final bine definite. Ed. .Note de curs “Management de proiect”. serviciu. viabil din punct de vedere funcţional şi financiar. A. care afirmă că: „Un proiect este o organizare temporară a unei organizaţii orientată pe proiecte. Bucureşti. M. Schuster: „Proiectele sunt acivităţi unice. pag. în vederea realizării unui produs sau serviciu unic. Gareis defineşte proiectele ca fiind: „entităţi organizatorice temporare. necesitând de obicei o colaborare interdisciplinară în cadrul unei structuri organizatorice speciale. Bucureşti..”8 sunt două definiţii ce vin în sprijinul înţelegerii mai bine a conceptului de proiect.”4 Continuând cercetarea pentru a descoperi cât mai multe accepţiuni ale termenului de proiect şi a identifica aspectele comune. 10 5 Gareis. 2006. utilizate de către organizaţii pentru realizarea de procese de afaceri ample.Managementul proiectelor Ed. structură ş. 3) Un ansamblu de activităţi ce trebuie realizate într-o succesiune logică pentru a îndeplini obiectivele prestabilite indicate de client/beneficiar. obţinerea unui produs sau realizarea unui serviciu cu caracter de unicat. 2006. .Managementul proiectelor cu finanţare externă. Bucureşti. A II-a. C.. Sau mai pe scurt: Proiectul presupune efectuarea unei activităţi temporare în scopul creării unui produs sau serviciu nou. Obiectivul urmărit îl reprezintă crearea unei valori noi (produs.2 Tipuri de proiecte 4 Androniceanu. Roland Gareis. Bucureşti. relativ mic. Ele sunt limitate în timp şi din punct de vedere al resurselor materiale şi umane. precum şi metodici speciale şi implicând riscuri specifice. 2004.Happy Projects!. Mocanu şi C. în vederea realizării unor rezultate specifice dorite pentru a satisface o serie de obiective clar definite. 2006. pag.). Editura ASE. relativ unice”7 „O foaie de parcurs pentru o destinaţie clară.un efort temporar. prestabilită şi are ca scop elaborarea unei lucrări.”.Happy Projects!. 2007-2008 5 .2) Un grup de activităţi intercondiţionate desfăşurate într-o manieră organizată. Editura All Beck. ajungem la un autor de origine austriacă. . . pag. Suceava. 1. 4 7 Gareis. Aceeaşi autoare defineşte proiectul astfel: „Un proiect implică o serie de activităţi intercorelate cu durată limitată. C. pe termen scurt sau mediu. R. Editura ASE. „.a. care are drept scop derularea unui proces de afaceri strategic. în condiţiile respectării termenelor de implementare.

2. retehnologizarea unei bănci etc.proiecte organizatorice.9 3.: organizarea unei conferinţe. a unei expoziţii. de aceea. 2007.proiecte industriale (ex.Managementul proiectelor.regionale (proiectul este de interes pentru mai multe judeţe din regiunea geografică respectivă). M. informatizarea activităţii). pag. . proiectele sunt de obicei clasificate astfel: 1. informaţională.organizaţionale. grup de judeţe). al căror scop nu este obţinerea unui produs material.: modificarea structurii organizatorice. elaborarea unui nou software etc.În practică există o foarte mare varietate de proiecte. educaţionale.: reforma serviciilor medicale). introducerea unui nou concept de marketing. construncţia unui bloc.). În funcţie de obiectivele de specialitate propuse:10 .proiecte culturale (ex. Orice încercare de epuizare a subiectului va avea totdeauna dezavantajul limitării. un târg de carte etc. restructurarea unui monument istoric. ci a unui rezultat de natură economică.proiecte de cercetare-dezvoltare (ex: dezvoltarea unui produs nou.proiecte sociale.: retehnologizarea unei secţii. . construcţia unui pod etc.) 1. . socială sau organizatorică (ex: introducerea unui nou sistem de distribuţie.locale (localitate.) . . 18 6 . Editura Tritonic.proiecte de investiţii (ex.3. 17 Mocanu. .). După domeniul obiectivului şi activităţilor proiectului: . citat de Cibela Neagu pag.proiecte ştiinţifice sau de cercetare (ex. Bucureşti. Cibela .: reorientarea structurii produselor. dezvoltarea unei noi tohnologii. .) .proiecte manageriale (ex.Managementul proiectelor. Editura All Beck.proiecte comerciale (ex. După amploarea lor: . dezvoltarea sau reducerea paletei de produse etc. 2001. . lansarea unui nou produs pe piaţă etc. Diferenţe între proiect şi activităţile asemănătoare acestuia 9 10 Neagu. judeţ.). . .naţionale. introducerea unei noi forme de organizare orientată spre piaţă.

activităţi ce sunt limitate în timp. ceea ce în mod normal este indicat prin numele proiectului (de exemplu în domeniul protecţiei mediului: „Groapa ecologică Ovidiu-Constanţa”. Pentru înţelegerea sa este util ca proiectul să fie conceput ca un instrument de schimbare. proiectul va avea un impact asupra oamenilor. construcţii. prin schimbarea modului de viaţă al acestora sau prin schimbarea mediului. aprovizionarea cu materiale. Pentru a face diferanţa între proiecte şi activităţile curente dintr-o organizaţie. un termen de predare sau o dată limită la care proiectul trebuie să fie gata. Acest obiectiv deosebeşte un proiect de o activitate/muncă de rutină cu caracter repetitiv (de exemplu: săparea unei gropi. 7 . lipire etc. un proiect constă într-o înşiruire de activităţi cu început şi sfârşit stabilite. în scopul obţinerii unui obiectiv definit. Aceasta înseamnă că un proiect are un rezultat specific. atât din punct de vedere al complexităţii cât şi din cel al repetabilităţii lor. care este doar o parte a proiectului. materiale şi bani care pot fi folosiţi pentru terminarea proiectului şi în general. dorit. întocmirea devizelor etc. un responsabil – liderul de proiect sau managerul de proiect. angajarea de personal. Majoritatea activităţilor se pot executa de mai multe ori. următoarele exemple devin concludente şi vin în susţinerea înţelegerii mai bine a caracteristicilor proiectelor. resurse şi buget. un buget care estimează numărul de oameni. Activitatea de asamblare a unei caroserii este una complexă. „Staţia de tratare a apei Glina”). Exemplu: Într-o fabrică de automobile. care se bazează pe mai multe operaţii: fixarea subansamblelor prin înşurubare. Astfel. „În activitatea curentă a organizaţiilor – instituţii şi întreprinderi de stat. cum ar fi: sistemele de informaţii. companii şi firme particulare – au loc activităţi şi acţiuni foarte diverse. în timp ce proiectele se desfăşoară numai o singură dată. cu totul nou. întrucât. Acţiunile de mai sus – indiferent de domeniul de activitate în care se desfăşoară şi de gradul de complexitate – au un caracter permanent şi repetitiv. marketing. nituire. după finalizarea cu succes. în atelierul de montaj se asamblează caroserii prin repetarea aceloraşi operaţii la fiecare automobil nou.). protecţia mediului dar şi în alte domenii cum ar fi medicină sau voluntariat. Elementul comun majorităţii proiectelor este că ele doresc să atingă un anumit obiectiv.Proiectele există în tot felul de activităţi tipice ale afacerilor. cercetări industriale.

.elaborarea şi organizarea unei campanii electorale. de exemplu. mai modern. Trebuie realizat şi testat prototipul.ridicarea unui cartier rezidenţial. . 2004. [.”11 Analizând cele două exemple observăm că ultimul se referă chiar la caracteristicile de bază ale proiectelor. Proiectele cu complexitate redusă ca. Schuster. la fel ca şi bugetul şi resursele umane. A II-a. . pot fi definite drept miniproiecte. care le încadrează în categoria proiectelor. .dezvoltarea sau achiziţionarea unui sistem informatic. „O modalitate de a diferenţia organizaţiile orientate pe proiecte constă în departajarea proiectelor de proiectele mici.Managementul proiectelor Ed..proiectarea şi lansarea unui produs/serviciu nou. necesitând o detaliere mai redusă a planificării. Orizontul de timp pentru îndeplinirea sarcinilor este limitat. la fel ca şi termenul de începere şi cel de încheiere al proiectului. Munca depusă în acest caz nu este una repetitivă şi de rutină ci ea are un caracter de noutate şi unicitate. Obiectivul şi temele sunt definite de la început. de exemplu.] 11 Mocanu.reorganizarea unei fabrici. În cazul miniproiectelor este necesară utilizarea unui număr mai mic de metode corespunzătoare managementului proiectelor în comparaţie cu proiectele. acestea fiind planificate. introducerea unui nou produs sau înlocuirea unor procedee. a unei broşuri sau a unor comenzi mai mici din partea clienţilor. Bucureşti. .Situaţia este diferită dacă se doreşte. Exemplu: Înlocuirea modelului de autoturism aflat în fabricaţie cu altul. . În continuare putem face referire la diferenţele între proiecte şi proiectele de dimensiuni reduse. pag. . Exemple de proiecte: . Editura All Beck. fiind şi ele stabilite încă de la începutul activităţii.. realizarea unei prezentări. Toate aceste activităţi au caracteristici comune. . derulate şi controlate. acestea având un caracter cu totul nou: noul model de autoturism trebuie mai întâi proiectat. cere o altă abordare a activităţilor. M.elaborarea şi implementarea unui nou sistem de pontaj într-o întreprindere. Activităţile au un grad mare de complexitate şi diversitate. Aceste resurse care stau la dispoziţia echipei sunt limitate. 3 8 . C. elaborată tehnologia şi metodologia de asamblare şi reorganizat fluxul tehnologic în secţia de asamblare.elaborarea unei noi legi şi a normelor sale.

trebuie parcurse o serie de etape. . Rolul de <<echipă care comandă proiectul>> este jucat. probabil. El determină cantitatea de resurse.complexitatea – proiectul implică activităţi şi obiective. în acest caz.încadrarea în bugetul stabilit şi în termenii de începere şi încetare a acţiunilor. progresiv. Editura ASE. în acest caz. Realizarea unui proiect presupune utilizarea unor resurse umane şi materiale utilizate deja în cadrul departamentelor funcţionale ale organizaţiei.interdependenţa – proiectul interacţionează cu alte activităţi din organizaţie chiar şi cu alte proiecte. potrivit unei succesiuni clare. mai putin intensiv.fiecare produs/serviciu realizat este diferit de altele asemenea. 12 Gareis. iar subechipele. timpul şi bugetul necesar produsului final al proiectului. a unei elaborări ce se dezvoltă constant. Pentru a ajunge de la începutul la sfârşitul proiectului. Marketingul proiectului va fi practicat.unicitatea . b) Ciclul de viaţă. de reţinut este faptul că această carateristică nu se referă la produsul sau serviciul rezultat în urma derulării proiectului ci la durata desfăşurării activităţilor. .”12 1. 2006. ating apogeul. Un proiect mai poate fi caracterizat prin: a) Scop. doar de o singură persoană.Miniproiectele nu necesită un design foarte detaliat al organizării. nu de o întreagă echipă. foarte adesea. Scopul deinde de dimensiunea proiectului.4 Caracteristicile proiectelor Având în vedere aceste definiţii putem să identificăm cu uşurinţă aspectele ce se regăsesc aproape în fiecare explicaţie. . această natură temporară este dată de necesitatea pe piaţă a produsului sau serviciului ce urmează să rezulte în urma desfăşurării proiectului şi de echipa de proiect care se dizolvă la final. Bucureşti.competitivitatea. Proiectul are un scop precis. cresc apoi rapid. Proiectele trec printr-o etapă lentă de iniţiere. pag. . proiectul concurează proiecte sau acţiuni similare propuse sau derulate de organizaţia tutelară. Principalele caracteristici ale proiectelor sunt: . încep declinul şi în final se încheie. 43 9 . . termenele de început şi sfârşit sunt bine stabilite. R. .dinamica ciclului de viaţă sau caracterul temporar – fiecare proiect are o durată finită. c) Interdependenţe. nu se utilizează. Un proiect are un început şi un sfârşit clar definite.Happy Projects!. necesită coordonare şi control a resurselor umane şi materiale atrase în desfăşurare.

d) Unicitatea. Să includeţi în titlu ceva care să-i trezească curiozitatea. Se recomandă ca titlul proiectului să satisfacă următoarele cerinţe: Să fie descriptiv. e) Gradul de inovare şi complexitate. Cibela . Se recomandă ca în titlul să nu se folosească acronime atunci când finanţatorul nu menţionează explicit. Titlul poate varia ca dimensiune şi este foarte important să respecte regulile stricte ale finanţatorului în privinţa numărului de litere folosite. riscul în atingerea obiectivului proiectului. cu atât trebuie investit mai mult în activitatea de management a proiectului.finanţare. Se spune că „e bine să se folosească 10 sau 13 cuvinte în titlul proiectului dumneavoastră”. care se pot repeta numai pe o durată de timp limitată. Gradul de inovare şi complexitate depind de de următoarele criterii: caracterul de noutate al proietului. Să scoată în evidenţă rezultatele proiectului şi nu metodele folosite. de numărul şi intensitatea constrângerilor care apar pe parcursul desfăşurării sale. Să descrie avantajele pe care le vor câştiga beneficiarii sau societatea de pe urma Să fie clar. şi uşor de reţinut.13 1. pag. Titlu Titlul proiectului este citit primul în cadrul unui proiect. ceea ce ridică din costurile acestuia. Va trebui să gasiţi ceva care să-l facă pe finanţator să mergă mai departe. mărimea proiectului. 13 www.1 Informaţii de bază privind proiectele14 A. Fiecare proiect conţine activităţi în general unice sau eventual.4. 2007. Număr Fiecărui proiect îi este atribuit un număr de identificare de către instituţia unde a fost depus şi care îl finanţează. numărul de unităţi organizatorice interne şi externe implicate. Obiectiv general 13 14 Neagu.ro 10 . Gradul de complexitate al unui proiect este dat de numărul sarcinilor presupuse a fi îndeplinite. Este important ca în titlu să nu se folosească elemnte de jargon15.Managementul proiectelor. Cu cât complexitatea proiectului este mai mare. Editura Tritonic. Bucureşti. concis. proiectului. C. B. dependenţa dintre sarcinile de lucru individuale.

15 Androniceanu. discrepanţa dintre actual şi scop se îngustează. de altfel. D. Bucureşti. În vederea formulării corecte a obiectivelor se va răspunde cu precizie la următoarele întrebări: a. de regulă. fiind specifice unei anumite perioade. d. Acestea din urmă descriu cum se îndeplinesc obiectivele. probabil că. s-ar putea să fie vorba despre două scopuri. s-a enunţat o acţiune. Obiectivele sunt paşi ce trebuie făcuţi pentru a ne apropia de scop. Care este direcţia schimbării pe care o dorim? (creştere sau îmbunătăţire. în timp ce metodele reprezintă „un drum”. descreştere sau reducere). 2006. dacă se întâmplă acest lucru. Care este segmentul de populaţie care va fi implicat în schimbare? (atenţie.Managementul proiectelor cu finanţare externă. Recomandări: Enunţul trebuie să fie scurt şi concis. Ed. nu este cazul a se face acest lucru în această secţiune. Cea mai bună regulă de deosebire a lor este următoarea: dacă există un singur mod de a îndeplini obiectivul enunţat. Obiectivele reprezintă „un sfârşit”. A.Un obiectiv este un rezultat scontat ce trebuie obţinut în efortul de atingere a scopului proiectului şi. Pe măsură ce organizaţia/instituţia atinge obiectivele proiectului. pag. aici trebuie să avem în vedere nu numai grupul-ţintă – care. Universitară. va fi stabilit cu precizie – ci şi categoriile de populaţie cu care aceasra interacţionează major!). 166 11 . Nu trebuie să apară necesitatea de a folosi conjuncţia „şi” pentru a despărţi două De asemenea. în care va fi atins scopul proiectului. Scopul proiectului Scopul unui proiect reprezintă. Care este termenul (sau intervalul de timp) prevăzut pentru atingerea gradului de schimbare? Un plus de atenţie se recomandă atunci când se enunţă obiectivele pentru a nu se confunda cu activităţile. Care sunt zonele cheie pe care dorim să le schimbăm prin acest proiect? b. c. în concordanţă cu intervalele de timp avute în vedere pentru realizarea proiectului. a rezolvării problemei. Ele se vor stabili gradat. folosirea cuvântului „prin” atrage după sine explicaţii cu privire la modul propozitii. şi alţii . de fapt. implicit. rezolvarea problemei sau stadiul în care dorim să ajungă problema în urma derulării proiectului. Care este gradul sau proporţia schimbării? e. Vorbim despre obiective la plural pentru că este greu de presupus că poate fi vorba despre unul.

1. Editura All Beck. resurselor şi concepţiei managementului. cu activităţile existente. De aceea. . se precizează. mangerul de proiect trebuie să canalizeze şi să conducă efortul echipei în direcţia realizării lor.. În acest scop se definesc obiective pentru fiecare nivel şi entitate organizatorică în parte. T..18 16 17 Mocanu. din cadrul firmei. Economică. Editura Tritonic. Pentru aceasta trebuie ca fiecare domeniu de activitate să fie bine definit şi încadrat în contextul întregului sistem. O dată stabilite aceste obiective.16 Managementul proiectelor este eficace atunci când ţelurile şi justificarea economică a proiectului pot fi enunţate sub forma unor obiective clare şi măsurabile în termeni de timp. cost şi performanţă (sau calitate). Totdată. 14 18 Popa. privind abordările organizatorice. definirea obiectivelor are o importanţă deosebită..17 Îndeplinirea sistemului de obiective preconizat. Floris. Anca – Management îndrumar pentru proiecte economice. dimensionarea activităţilor se va face prin fundamentarea acestora în funcţie de importanţa şi amploarea obiectivelor urmărite. care poate fi obţinută printr-o secvenţă de activităţi. Bucureşti 2003. 54 12 . fiind rezultatul unor activităţi specifice. M. În cadrul acestei etape putem delimita mai multe faze şi anume:  stabilirea activităţilor necesare. etc. Bucureşti.  menţionarea elementelor suplimentare ce vor trebui asigurate şi a celor ce vor fi eliminate sau reduse. 2007. 121 Neagu. viitoare. C. 2004. M. astfel încât să se preîntâmpine supradimensionarea sau subdimensionarea lor. Schuster. pentru fiecare activitate determinată anterior. Floris. selectată şi dorită conştinet.  compararea activităţilor. pag. A II-a. obiective care trbuie să se armonizeze întrun sistem ce asigură funcţionarea eficientă a instituţiei sau firmei.Managementul proiectelor. cât mai detaliat. Se recomandă să se selecteze precis sarcinile şi atribuţiile care servesc direct sau indirect realizării scopurilor propuse. tehnice. atribuţiile şi sarcinile implicate. Cibela . Derularea proiectelor are ca scop atingerea obiectivelor ce stau la baza politicii de afaceri a instituţiilor/firmelor/companiilor beneficiare. pag. Cadrele de conducere deleagă anumite activităţi şi.2 Definirea obiectivelor şi caracteristicile acestora În mediul complex al activităţilor ce se derulează într-o instituţie sau firmă.4. Ed.Managementul proiectelor Ed. ca volum şi componenţă. Un obiectiv este o stare imaginară. anumite competenţe. se realizează în condiţiile utilizării cantitativ şi calitativ a anumitor resurse. ca urmare a modificărilor ce survin în cadrul obiectivelor. pag. comerciale. Bucureşti. concomitent. conducerea nu poate să decidă sau să controleze fiecare pas. În această etapă.

. cu atât va avea 19 Neagu. b. El trebuie să vă permită să vă depăşiţi performanţele obişnuite. etape care nu sunt altceva deacât obiective. Un obiectiv general reprezintă orientarea globală către dezvoltare. Totuşi.Obiectivul trebuie să fie pe cât posibil exprimat în cifre.Există mai multe tipuri de obiective: a. dar ceea ce ne interesează aici este să profităm de toate aceste experienţe pentru a clarifica noţiunea de obiectiv în accepţia noastră particulară. Veţi putea astfel măsura diferenţa – pozitivă sau negativă – faţă de realitate. la care trebuie să contribuie planul proiectului. (să observăm: cu cât obiectivul este mai uşor de atins. care au înlocuit sancţiunea negativă cu noua conducere participativă prin obiective. să trageţi învăţăminte din ceea ce s-a întâmplat. 2007. precum şi reveriile prea vagi. obiectivul trebuie să fie scris. în continuare vom prezenta caracteristicile de bază ale acestora. să faceţi un bilanţ. .19 Printre cauzele eşecului unui proiect am evocat dorinţele fără obiect clar. obiective calitative.El trebuie să prevadă o dată-limită. în funcţie de gradul de măsurabilitate: obiective cantitative. Fixarea unor scopuri favorizează acţiunea. Am putea să descriem mai amănunţit acest sistem de organizare care a modificat profund starea de spirit a mii de salariaţi. pe termen scurt (specifice). Aceste diferenţe vă vor permite să reflectaţi. După ce am definit obiectivele.Un obiectiv bun trebuie să fie ambiţios. Cibela . Astfel. Bucureşti. obiective imediate. 15 13 . nu le respingeţi în bloc. . Aceasta vă va permite să-l recitiţi după o lună sau după un an. Un obiectiv cantitativ este valoarea ce se urmăreşte să fie realizată într-o anumită perioadă de timp (cât de mult). Un obiectiv imediat (specific) reprezintă impactul pozitiv al proiectului asupra beneficiarului dintr-un anumit sector şi/sau o anumită regiune. pag. Editura Tritonic. ci transpuneţi-le în etape concrete.Managementul proiectelor. în funcţie de gradul de complexitate: obiective pe termen lung (generale). Un obiectiv calitativ descrie stadiul atingerii unor caracteristici (cât de bine). Adoptarea acestei filozofii a revoluţionat arta conducerii în multe întreprinderi.

1999 pag. C. Ideal ar fi să apreciaţi reuşita prin utilitatea unui „tablou de bord”cifrat. această caracteristică se evaluează ţinându-se cont de capacitatea organizaţiei sau organizaţiilor care depun proiectul şi care trebuie să îndeplinească acele obiective specificate.20 Urmărind aceste caracteristici. Dacă circumstanţele se schimbă. Aceste caracteristici sunt următoarele: S – specific. El nu va mai fi atunci un obiectiv.21 20 21 Fihel. T – încadrat în timp. Jean-Félix . . Un obiectiv măsurabil poate fi cuantificat.Note de curs Management de proiect. Este de dorit să alegeţi un nivel de aspiraţii rezonabil. Bucureşti.mai multe tendinţe să nu mai reprezinte decât o simplă etapă de tranziţie. A – (de) atins/ abordabil. . altfel veţi fi descurajat de rezultate. Acesta nu trebuie să lase loc interpretărilor şi trebuie să fie clar exprimat.Aceste obiective trebuie să fie comparabile între ele (atenţie la acţiunile contradictorii). diferenţiindu-se de un obiectiv general prin faptul că vizează rezultate concrete şi nu rezultate în general. adică să contribuie la realizarea unui obiectiv mai general. patru-cinci sunt de ajuns. Dacă sunt bine alese.Numărul de obiective tehnice trebuie să fie limitat. Abordabil – înseamnă că un obiectiv poate fi într-adevăr atins.Cum să ne realizăm proiectele. specific înseamnă faptul că un obiectiv trebuie să indice exact ceea ce doreşte a se obţine. R – relevant. De obicei. 2007-2008 14 . putem identifica cinci principii esenţiale de care trebuie să ţinem cont atunci când formulăm obiectivele unui proiect. Editura Universitară. Obiectivul relevant se referă la faptul că realizarea acestuia contribuie la impactul vizat de proiect.Ele trebuie să fie suple şi să se adapteze realităţii. ci un mijloc de a atinge un anumit obiectiv). schimbaţi şi obiectivul. altfel apare riscul dispersării. 39 Chaşovschi. Astfel poate permite stabilirea cu exactitate dacă a fost atins sau nu sau în ce măsură a fost atins. fie calitativ sau cantitativ. . . . SMART este un acronim al caracteristicilor considerate esenţiale pentru corecta formulare a unui obiectiv. . Încadrat în timp – obiectivul trebuie să conţină şi data până la care este prevăzut a se realiza.Atingerea obiectivului trebuie să fie controlat riguros. Documentaţiile le numesc obiective SMART. Suceava.Dar el trebuie de asemenea să fie accesibil. Astfel. M – măsurabil.

un mod de a comunica. Flexibilitatea şi adaptabilitatea care carcterizează acest tip de organizaţie permit permanenta regrupare şi reorganizare a resurselor umane şi informaţionale. precum şi viteza cu care. Dacă o firmă deţine cunoştiinţe şi experienţă de managementul proiectelor. o dată rezolvată problema respectiv încheiat proiectul. Dar ceea ce se poate afirma este că abilităţile şi cunoştinţele necesare pentru a putea atinge performanţa în domeniu sunt clare.22 Managerul proiectelor poate fi văzut ca o competenţă de bază a organizaţiei axate pe proiecte deoarece creează un avantaj competitiv. Una din caracteristicile organizaţiei axate pe proiecte o reprezintă existenţa unei culturi explicit orientate spre managementul proiectelor. performanţa nu se mai măsoară. spre exemplu. ceea ce contează mai mult este viteza cu care angajaţii îşi unesc abilităţile şi cunoştinţele pentru a găsi o soluţie la o problemă comună. Pentru organizaţia axată pe proiecte. În cazul unei astfel de organizaţii. ci şi opţiuni strategice în materie de structurare organizatorică.1. angajaţii formează combinaţii diferite pentru a rezolva o nouă problemă. Proiectele reprezintă modalitatea prin care organizaţiile se adaptează contextelor în schimbare. de a răspunde mediului economic din ce în ce mai solicitant a condus la apariţia unui nou tip de organizaţie – organizaţia centrată pe proiecte. Pentru a se putea gestiona cu succes o firmă axată pe proiecte este necesară aplicarea unei noi paradigme a managementului. Cu cât o firmă deţine mai multe proiecte de tipuri diferite în profilul său de proiecte. proiectele nu sunt doar instrumente de executare a proceselor coplexe. Abordările tradiţionale în materie de 22 Idem 21 15 . ci în funcţie de capacitatea de a se adapta la proiecte şi în funcţie de consistenţa portofoliului de proiecte. reflecţiile critice şi demersurile de supervizare.5 Caracteristicile firmei axate pe proiecte Viitorul aparţine organizaţiilor centrate pe proiecte. cu atât devine mai diferenţiată şi cu atât îi creşte gradul de complexitate managerială. Valoarea organizaţiei nu se mai măsoară după numărul de angajaţi. un mod de a acţiona. atunci proiectele pot fi executate mai eficient decât în cazul firmelor fără acestă competenţă. Dacă este abordat cu profesionalism. în funcţie de soliditatea organigramei. adică un ansamblu de valori. Amploarea managementului proiectelor ca modalitate de a susţine competiţia economică. Managementul proiectelor adaugă valoare pentru client. managementul proiectelor nu este o activitate simplă. Competenţa profesională nu mai este nici ea o valoare în sine. Dintre instrumentele destinate să perfecţioneze competenţa de management de proiect a indivizilor se numără: sesiunile de discuţii. Tehnicile şi competenţele asociate managementului proiectelor trebuie privite mai degrabă ca un mod de a gândi. norme şi proceduri legate de managementul proiectelor.

Împuternicirea angajaţilor. Lucrul în echipă. Schimbarea organizaţională continuă. având la bază acorduri contractuale cu clienţii şi furnizorii şi utilizând ierarhia ca instrument central de integrare. Comparativ cu această abordare tradiţională. CAPITOLUL II Managementul proiectelor 2. 16 . Orientarea pre procese. în cadrul unor structuri aplatizate. Relaţii de reţea cu clienţii şi beneficiarii. noua paradigmă a managementului poate fi văzută ca fiind alcătuită din conceptele fundamentale ale managementului raţionalizat.1 Consideraţii generale privind managementul proiectelor Pentru a continua cercetarea despre comunicarea în managementul proiectelor este necesar să definim şi să înţelegem conceptul de management. Orientarea spre clienţi. concentrându-se pe repartizarea în sarcina angajaţilor individuali a unor lucrări clar diferite. reproiectării organizatorice a proceselor firmei şi organizaţiei care învaţă şi care sunt: Organizarea ca avantaj competitiv.management pun accentul pe metode de planificare detaliată. managementului calităţii totale.

În lucrarea sa fundamentală. culturale şi politice oderne. London. Soluţia este realizarea de proiecte performante cu un management de proiect performant.>>”23 Managementul proiectelor a apărut ca un instrument de planificare.24 „În practică. Managementul va rămâne instituţia dominantă şi de bază probabil tot atât timp cât însăşi civilizaţia de Vest va supravieţui. Heinemann Professional Publishing Ltd. realizare şi control al activităţilor complexe din proiectele industriale.F. C. Gerbier consideră că managementul reprezintă: <<arta de a conduce. motivarea ţi controlul pe fondul utilizării unor resurse date>>. comerciale. să se manifestat atât de repede cum managementul o face de la începutul acestui secol. şi în puţine cazuri o nouă instituţie a apărut cu atâta neînsemnată opoziţie. coordonare. – Curs Managementul Proiectelor. 1 citat de Băeşu. sociale. Trebuie să recunoaştem însă că acest impact a fost mult mai evident în ţările occidentale şi relativ mai modest – îndeosebi în ultimii 50 de ani – în fostele ţări cu economie centralizată. tulburare sau controverse cum s-a întâmplat în cazul managementului. competitivitatea dintre producători. distinctă şi deschizătoare de drumuri este evenimentul central în istoria modernă. lucruri. Bucureşti. un respect mai mare pentru valoarea respectiv bunăstarea celor care formează forţa de muncă a proiectului şi implicit pentru costul acestei forţe de muncă au dus la dezvoltarea de noi tehnici de management de proiect.„Între diversele definiţii privind managementul. Primul care furnizează ceea ce clientul doreşte este câştigător şi va supravieţui în cadrul acestui sistem concurenţial. C. amintim: Larouse defineşte managementul ca fiind: <<ştiinţa tehnicilor de conducere a întreprinderii>>. managementul proiectelor (Project Management) cuprinde structurile organizatorice necesare derulării proiectelor la nivelul organizaiei. Orice activitate modernă este privită ca un proiect modern. 7 17 . P. cu un caracter complex. Doar rareori s-a intâmplat – dacă s-a întâmplat vreodată – ca o nouă instituţie de bază. care impune o viziune nouă începând cu analiza necesităţilor proiectului şi terminând cu reutilizarea eficientă a rezultatelor proiectului..>> Deşi este o ştiinţă relativ tânără. de a administra>>. p. 27 24 Opran. oameni) realizând obiectivele prin alţii. ştiinţa managementului a avut un impact deosebit asupra dezvoltării societăţii umane. Mackensie înţelege prin management <<procesul în care managerii operează cu trei elemente funadamentale (idei. Peter Drucker spunea: <<apariţia managementului ca o instituţie esenţială. Curs Management General. un nou grup conducător. coordonare. 2002. Ion Ursachi apreciază că managementul <<este procesul de definire şi îndeplinire a unor scopuri prin realizarea a cinci funcţii de bază ale conducerii: planificare.. pag. 1954. Presiunile sistemului globalizat economic şi politic concurenţial al lumii industrializate. acum 40 de ani. pag. organizare.– The Practice of Management. Doar rareori în istoria umanităţii o nouă instituţie s-a dovedit atât de repede a fi indispensabilă. organizarea internă a 23 Drucker.

2. necesar pentru îndeplinirea unui obiectiv(e). [. care poate susţine în mod deosebit din punct de vedere metodic (organizare procesuală). . organizare şi management al activităţilor şi resurselor. a unui buget. pag. C. [.. Schuster.Note de curs Management de proiect.proiectelor şi corelările acesteia cu structurile organizatorice ale întregii instituţii. Editura All Beck.]”26 O ultimă accepţiune care scoate în evidenţă cele mai importante elemete ale conceptului este următoarea: „managementul unui proiect este procesul de planificare.Managementul proiectelor cu finanţare externă. Dacă avem în vedere managementul proiectelor ca structură organizatorică (organizare structurală). 12 27 Chaşovschi. deci de managementul resurselor umane (sarcini şi competenţe de conducere şi comunicare.). structural (organizare structurală) şi al managementului resurselor umane o activitate complexă într-un mediu dinamic.] Concluzionând. A II-a. vorbim despre un concept de management. putem defini termenul de management al proiectelor astfel: Managementul proiectelor este un concept managerial. 2006. cu scopul realizării unor obiective precis definite.. şi alţii . putem aminti că proiectele trebuie să includă stabilirea de obiective. conducerea. coordonarea echipei cu obiectivele stabilite şi comunicarea permanentă.1 Istoria şi importanţa managementului proiectelor 25 26 Mocanu.constă în planificarea. 2007-2008 18 . Suceava. 19 Androniceanu. 2004. M. controlul proiectului pe durata ciclului de viaţă al acestuia astfel încât să se realizeze obiectivele proiectului în termenele. atunci este vorba despre un concept de conducere.reuneşte un ansamblu de procese dinamice care se desfăşoară într-un cadru bine definit în care se organizează şi utilizează resursele necesare într-o manieră controlată şi structurată. .1.. A. competenţe sociale ş. coordonarea. împarţirea lucrărilor pe subproiecte şi activităţi bine definite.Managementul proiectelor. cu costurile şi de calitate stabilite. Bucureşti. atunci se poate vorbi despre o metodă managerială.a.. de resurse sau cost”27 Ca şi concluzii ale acestor definiţii asupra managementului proiectelor. pag. organizarea proceselor precum şi aspectele legate de onducerea proiectului. urmărirea secvenţială a acestora prin intermediul unor scheme/diagrame (instrumente specifice managementului proiectelor). Universitară. stabilirea unui grafic de timp. . de obicei cu unele constrângeri de timp. iar dacă vizăm în special aspectele de conducere.”25 Altă sursă defineşte managementul proiectelor astfel: „Managementul proiectelor: . C. Ed.. Ed. Dacă ne referim mai degrabă la elaborarea proceselor. Bucureşti.

2006. pag. autorul Roland Gareis realizează o istorie la nivel mondial asupra apariţiei acestui concept. UNIDO. care sprijină pe plan mondial proiecte de cercetare şi dezvoltare. reprezintă o opţiune strategică la configurarea organizaţională a întreprinderilor. (United Nations Industrial Development Organisation) sau ILO (International Labour Organisation). Bucureşti. Această etapă secundară a evoluţiei maangementului proiectului era caracterizată ca şi până acum prin proiecte majore cu obiective tehnice. aviaţiei şi marinei americane au fost realizate în anii 60 şi 70 proiecte mai ales în domeniile costrucţii. adică proiecte care implicau costuri ridicate şi durate lungi. În anul 1958 a fost prezentată de către marina americană în cadrul programului Polaris – Missle metoda de planificare în reăea PERT (Programme Evaluation and Review Technique). în întreprinderi de stat şi în organizaţii nonprofit contribuie la eficientizare şi la asigurarea supravieţuirii. construcţii de utilaje şi tehnologia informaţiei. R. proiecte de dezvoltare a personalului şi a organizări etc. A treia etapă a evoluţiei managementului proiectului a fost introdusă odată cu congresul mondial al IPMA – International Project Management Association. „Proiecte pentru care există o primă documentaţie formală asupra managementului sunt proiecte militare şi de navigaţie spaţială din SUA28. Aceste publicaţii au constituit creaţiile standard ale managementului modern de proiect. Editura ASE. 21 19 . S-a recunoscut că proiecte cu obiective foarte diferite (proiecte de comenzi efectuate de către clienţi. proiecte de oferte.Happy Projects!. Viena în anul 1990 cu tema „Management by Projects”.Pentru a aprofunda conceptul de management al proiectelor este necesar ca după definirea acestuia să aruncăm o privire şi asupra istoriei evoluţiei managementului proiectelor. ca Banca Mondială. . S-a pornit de la ideea că proiectele. În 1956 a fost publicată de către aviaţia militară americană specificarea C/SCSC (Cost/Schedule Control System Criteria) şi conceptul managerial de proiect al aviaţiei militare cu denumirea ASFCM 375 (Air Force System Command Manual).) în toate sectoarele industriei. proiecte de marketing. Această primă etapă a utilizării de proiecte şi de management al proiectului a fost caracterizată prin proiecte cu obiective tehnice în domeniul militar şi cel al navigaţiei spaţiale. Prin recunoaşterea proiectelor ca organizaţii temporare a crescut simţitor importanţa maangementului proiectului. Dar acestea au fost utilizate deja în diferite branşe.ca organizaţii temporare. Astfel. Prima documentaţie referitoare la managementul proiectului datează din anul 1941 când a fost inventată bomba atomică în cadrul Manhattan Engineering District Project. 28 Gareis. Pe baza experienţei NASA. Organizaţii internaţionale. au publicat standarde privind managementul proiectului. „Management by Projects” a fost prezentat drept o nouă strategie organizaţională. Existau puţine proiecte majore.

prin punerea de fiecare dată la dispoziţe a organizaţiilor adecvate pentru îndeplinirea diferitelor procese de afaceri şi prin conducerea atenţiei manageriale.absenţa unei structuri permanenete de conducere – persoanele respective pot fi angajate sau se poate apela la consultanţi .Strategia organizaţională „Management by Projects” formulată în 1990 este utilizată între timp din ce în ce mai mult de întreprinderi. 2006. practic din toate domeniile.stakeholder-ii sunt mai numeroşi şi joacă un rol mult mai direct şi mai important în derualrea şi reuşita proiectului – finanţatorii.Happy Projects!.1.absenţa unor roluri permanente ale membrilor echipei – persoanele implicate în proiect pot avea roluri diferite în momente diferite iar ierarhiile nu sunt întotdeauna foarte clare .existenţa unor constrângeri clare de timp. C.”30 2. managementul piramidal al companiei din care face parte proiectul. Suceava. Gareis afirmă: „aceasta trebuie să fie asigurată prin crearea complexităţii organizatorice necesare. În condiţiile globalizării dar mai ales a pieţei unice. 21-22 Idem 29. Deasemenea sunt necesare şi modificarea unor valori în societate datorită perceperii mediului social al întreprinderilor ca fiind mult mai complex.”29 Utilitatea proiectelor permite asigurarea competitivităţii. alte instituţii implicate. buget şi resurse – în managementul organizaţiei aceste constrângeri nu sunt de cele mai multe ori foarte clare . clienţii. R. De aceea R. . putem numi aici o sursă care este de ajutor în sistematizatea şi înţelegerea acestora: „. ale dezvoltării tehnologice. 2007-2008 31 20 . Întreprinderi cu renume din ţară şi din afara ţării. 23 Chaşovschi. etc. Cu aceasta proiectele devin . pag. în urma căutării de diferenţieri. partenerii. În timp ce organizaţiile permanente realizează procese de afaceri de rutină. relativ unice. Astfel. Bucureşti. proiectele sunt implementate pentru proceselor de afaceri ample.Note de curs Management de proiect. grupurile ţintă. acţionarii ”31 desfăşurarea 29 30 Gareis.în mod conştient sau nu – instrument al diferenţierii organizaţionale. planificare. pag. a mobilităţii capitalului se face simţită nevoia creării unor relaţii noi de cooperare cu clienţii şi furnizorii. Editura ASE. .2 Diferenţe între managementul proiectelor şi managementul organizaţiei Pentru a putea înainta în cercetare trebuie făcută de la început diferenţa între managemetul proiectelor şi ceea ce reprezintă managementul organizaţiei în sine. deţin portofolii de proiecte.

Structuri similare apar deseori în organizaţii datorită presiunii pieţei sau a necesităţilor strategice. şi anume cu managementul proiectelor. Dorim să menţionăm că managementul proiectelor ca unitate organizatorică de sine stătătoare sau integrată în structura organizatorică primară a instituţiei sau a întreprinderii este doar una din formele posibile ale structurii organizatorice secundare. Aceste structuri funcţionează în paralel cu structura primară. deci sarcinile de proiect. ea fiind orientată spre sarcini de rutină. 14 21 . Bucureşti. structura organizatorică orientată spre client (managementul clienţilor). care în practică înregistrează eşecuri ori de câte ori apare necesitatea rezolvării unor probleme noi într-o perioadă scurtă. acesta este realizarea unei sarcini camplexe cu un mare grad de unicitate şi inovaţie într-o perioadă limitată.2 Necesitatea managementului proiectelor în practică „Structurile organizatorice primare din organizaţiile tradiţionale – instituţii şi întreprinderi – sunt sisteme rigide. este necesară extinderea structurii organizatorice primare întro organizaţie cu concepte de structură organizatorică secundară. instrumentelor şi tehnicilor în cadrul activităţilor de proiect cu scopul de a împlini aşteptările părţilor implicate.Managementul proiectelor. structura organizatorică orientată spre domenii strategice (managementul domeniilor strategice) sau structuri paralele de carieră pentru tineri profesionişti în vederea formării şi promovării cadrelor de conducere de viitor. funcţională. 2007. Cibela . îndemânării. Ele sunt enumerate aici doar cu titlu informativ: structura organizatorică orientată spre produs (managementul produselor). Aceste structuri organizatorice liniare cu dependenţă ierarhice sunt destinate să rezolve probleme de rutină. În cazul managementului proiectelor. pag. Însă nici una dintre aceste unităţi organizatorice de linie nu poate rezolva o asemenea sarcină complexă singură.Managementul proiectelor presupune aplicarea cunoştinţelor. de linie şi îndeplinesc un anumit scop. Se impun măsuri specifice şi o structură distinctă. 32 Neagu. Editura Tritonic. care să îndeplineacă această sarcină – deci o echipă de proiect.32 2. Pentru a rezolva sarcinile cu caracter de unicitate. Exemple: Identificarea unor noi domenii strategice de afaceri ţine atât de domeniul marketingului cât şi de domeniul controlling-ului sau cel al desfacerii.

Managementul proiectelor este în acelaşi timp şi un concept integrat de conducere. M. Există nişte obiective clar stabilite: . de a depăşi costurile. trebuie corelate în vederea obţinerii rezultatelor optime.Realizarea unui nou tip de mijloc de transport pe şine. Se impune crearea unei structuri noi. Schuster. conducere şi de controlling ale resurselor organizaţiei. Ed. . A II-a. Aceste procese. pag.Managementul proiectelor. 2004. Managementul proiectelor presupune deci aplicarea cunoştinţelor.. de a nu folosi în mod eficient resursele alocate sau pur şi simplu de a nu obţine acceptanţa utilizatorului – deci de a pierde bani. Bucureşti. firme particulare naţionale şi internaţionale. de a nu atinge un anumit nivel de şi calitate. . care îşi pun amprenta asupra acestuia în general dar şi asupra fiecărei faze de proiect în parte. care se desfăşoară în cadrul diferitelor faze de proiect. de viteză mare.folosirea eficientă a resurselor alocate. îndemânării. supunem atenţiei următoarea schemă relevantă prin identificarea şi plasarea elementelor cheie şi a elementelor critice în cadrul proiectului.realizarea obiectivelor legate de termene.obţinerea acceptanţei utilizatorului. timp etc. cu un grad ridicat de noutate şi inovaţie. imagine. Ea impune conlucrarea multor cercetători şi specialişti din diferite domenii şi implicarea unor instituţii şi organisme de stat naţionale şi internaţionale precum şi a unor firme de specialitate. instrumentelor şi tehnicilor în cadrul activităţilor de proiect cu scopul de a împlini aşteptările părţilor implicate. . Toate aceste obiective implică riscuri – riscul de a nu îndeplini sarcinile proiectului la termen.obţinerea unui anumit nivel de performanţă. Editura All Beck. este o sarcină comlpexă.”33 Pentru a face mai bine înţeleasă această corelare între procesele complexe ale diferitelor faze de proiect şi pentru a obţine rezultatele optime în cadrul desfăşurăririi activităţilor. .realizarea obiectivelor legate de cost. C. la care vor participa toţi factorii interesaţi – stat. Gestionarea timpului TI MP 33 Triunghiul Mocanu. . Este vorba de procesele de planificare. distincte.20-21 Proiectului 22 . organizare.

de numărul şi intensitatea constrângerilor care apar pe parcursul desfăşurării sale.Managementul proiectelor. 21 23 . C. În prima fază a proiectului se analizează fezabilitatea acestuiasub aspectul integrat al costului. nr. 34 Mocanu. C. scoţând în evidenţă succesiunea şi condiţionările acestora. succesiunea lor. bazat pe costul resurselor necesare derulării proiectului reprezintă costul estimat al proiectului aşa cum este calculat înainte de punerea în practică a sarcinilor.1. timpului şi performanţelor. După terminarea proiectului. reprezintă timpul alocat şi succesiunea fiecărei sarcini din cadrul proiectului.Managementul proiectelor. b) Banii sau bugetul proiectului. . în acestă fază trebuie să se răspundă la întrebarea <<merită derulat proiectul?>>.” 34 Gradul de complexitate al unui proiect este dat de numărul sarcinilor presupuse a fi îndeplinite.2. 2004. Planificarea conţine sarcinile şi limitele de timp. A II-a. 2004. M. Bucureşti. M. pag.BA NI SCO P Gestionarea resurselor Gestionarea derulării proiectului Fig. 2. 21 Pentru înţelegerea figurii de mai sus este necasar a cita următorul autor care propune o explicaţie astfel: „figura prezintă complexitatea proiectului şi momentele importante în derularea unui proiect. A II-a. Editura All Beck.. Orice proiect depinde de cei trei factori ce alcătuiesc triunghiul.. Depăşirea sau ne-consumarea resurselor alocate constituie erori de management la fel de grave. Ed. . a evaluării punctelor tari şi slabe din derularea acestuia trebuie răspuns şi la întrebarea <<a meritat efortul?>>. Schuster. pag. interdependeţna dintre ele. Mai mult. – Triunghiul managementului de proiect Sursa: Mocanu. Ed. Un proiect se derulează între două repere clare de timp: momentul în care instituţia decide derularea şi momentul în care trebuie să se încheie proiectul şi la care rezultatele cerute de beneficiar trebuie predate acestuia. Bucureşti. precum şi constrângerile existente pentru fiecare sarcină în parte. Editura All Beck. a) Timpul sau necesarul de timp aşa cum este el reflectat de planificarea iniţială a proiectului. Schuster.

munca trebuie cuantificată în unităţi de timp (ore. Deşi în general sunt la fel de importanţi. configurarea relaţiilor cu clienţi. Bucureşti. Orice informaţie privitoare la aceşti trei termeni trebuie avută în vedere pentru un bun management al proiectului.c) Obiectivele sau scopurile proiectului şi activităţile cerute de punerea lui în practică. Modificarea oricăruia dintre ei determină schimbarea celorlalţi doi. De altfel. relaţiile dintre aceşti trei termeni variază de la un proiect la altul. asigurarea calităţii rezultatelor proiectului printr-o vedere asupra întregului proiect. 2006. pag. asigurarea învăţării individuale şi organizaţionale prin reflecţie în echipa proiectului. trebuie stabilit cât anume din fiecare resursă este necesar pentru a îndeplini o sarcină. Pentru îndeplinirea unei sarcini. Autorul R. cantitatea de muncă este diferită de timpul necesar – de exemplu. furnizori şi parteneri.2. . Aceşti trei termeni definesc triunghiul proiectului. Gareis punctează câteva dintre acestea în cartea sa cuprinzătoare despre proiecte: „Utilitatea managemenului proiectelor: relaţii cu clienţi. Editura ASE.1 Avantaje şi dezavantaje ale managementului proiectelor Principalele avantaje ale utilizării managementului prin proiecte sunt: . R. zile.”35 marketing al proiectului. rezultate prin optimizarea costurilor. fezabilitatea proiectelor complexe. optimizări în materie de costuri prin economisirea unei eventuale majorări de costuri. ceea ce determină de fapt problemele pe care le avem de rezolvat şi soluţionarea lor. unei resurse îi sunt necesare 32 de ore pentru a îndeplini o sarcină care a fost planificată să dureze 2 zile. de obicei numai unul dintre ei este predominant în cadrul unui proiect. în special. Pentru îndeplinirea fiecărei sarcini. ceea ce înseamnă că trebuie alocat mai mult de o resursă pentru a îndeplini sarcina (doi oameni muncind două zile câte 8 ore pe zi vor îndeplini sarcină). în situaţiile 35 Gareis. 2.Happy Projects!.un control foarte bun asupra utilizării resurselor. transparenţa şi comprehensiunea prin documentaţia proiectului. asigurarea acceptării rezultatelor proiectului prin munca în echipă şi printr-un durate scurte ale desfăşurării proiectelor şi un grad înalt de fidelitate faţă de plan. Importanţa folosirii managementului proiectelor are la bază utilitatea acestuia. luni) pentru fiecare resursă. 25 24 . furnizori şi parteneri. fiind necesar. săptămâni. respectiv a veniturilor obţinute din dobânzi.

de diseminare a rezultatelor intermediare şi finale. şi alţii . fiecare proiect derulat căşigă vizibilitate ăn ansamblul organizaţiei. urmărirea şi controlul superior al consumării cu eficienţă a resurselor materiale ale organizaţiei (atribuirea mai clară a succeselor/insucceselor şi a responsabilităţii pentru acestea) obiective vitale . 36 Androniceanu. mai eficientă. Universitară. prin urmare. utilizarea instrumentelor specifice pentru managementul proiectelor devine profitabilitatea proeictelor pe care le derulează organizaţia creşte.relaţii mai bune cu clienţii.respectarea bugetului alocat existenţa unor responsabilităţi şi responsabili clari pentru atingerea obiectivului (managerul şi echipa de proiect) Alte câteva dintre avantajele create ca urmare a structurării activităţii pe proiecte sunt: • • • • • • • • • există o unitate a abordărilor şi a metodologiilor aplicate. . din moment ce se aplică o procedură standard. previzibilă şi.Managementul proiectelor cu finanţare externă. .creşterea gradului de motivare a angajaţilor. standardizarea se extinde şi la nivelul metodelor de raportare. 2006.36 Altă sursă defineşte avantajele în felul următor: „Avantaje ale managementului proiectelor: .interval mai mic de timp pentru dezvoltarea organizaţiei. pentru realizarea unor evoluţiei proiectelor.îmbunătăţirea coordonării interdepartamentale. viabilă. prin orientarea spre rezultate. proiectele se derulează potrivit unei proceduri standardizate. pag. . de monitorizare a derularea proiectelor capătă o înaltă notă profesională. care s-a dovedit alocarea şi concentrarea resurselor organizaţiei.promovarea schimbării şi inovaţiei datorită felxibilităţii structurii organizatorice . calitate mai înaltă şi marje de profit mai mari. posibilităţile de eşec se diminuează. unitare. costuri mai mici.când resursele disponibile în activitatea unei organizaţii sunt restrânse. Ed.creşterea eficienţei activităţii în ansamblu. . .a locarea. Bucureşti. şi ele. A. metodele de atenuare şi contracarare a riscului sunt. previzibilă.îndeplinirea la timp a unor obiective complexe noi creşterea profitului prin identificarea. 12-15 25 .

. A. grupuri care au o miză în proiect: de finanţare. simultan. monitorizarea se reduce frecvent la monitorizarea financiară. 2006. care să îşi asume riscurille opoziţia structurilor ineficiente ale organizaţiei la introducerea organizării dificultăţi de disponibilitate a persoanelor care au dblă subordonare (proiect şi implementării proiectului activităţii pe proiecte organizaţie). . agenţiile guvernamentale care beneficiază de fonduri apariţia unor fenomene de nesincronizare între diversele activităţi şi legăturile sponsorul/sursa nerambursabile sau de împrumuturi. şi alţii . diferite grupuri de beneficiari direcţi sau indirecţi. 12-15 38 Chaşovschi. C.Managementul proiectelor cu finanţare externă.apariţia unor dificultăţi în organizare. de mai multe proiecte. Suceava. organizaţiile centrate pe proiecte se pot confrunta cu fenomenul de redundanţă a activităţilor în cadrul diferitelor proiecte. Bucureşti. dat fiind gradul ridicat de autonomie a personalului implicat în activităţile organizate pe bază de proiecte. pag. Ed.apariţia unei noi tendinţe mai accentuate de încălcare a unor componente ale politicii interne a oganizaţiei. . . 2007-2008 26 . utilizarea incompletă a personalului în intervalul de timp dintre finalizarea unui proiect şi iniţierea următorului proiect. deci de persoane care au competenţă tehnică pentru a se ocupa de domeniul respectiv şi nu de manageri de proiect cu pregătire specifică.creşterea complexităţii organizaţiei. proiectele sunt conduse de specialişi întrun anumit domeniu. De asemene.creşterea costurilor anumitor activităţi.”37 Altă sursă defineşte aceste avantaje şi dezavantaje astfel: Dezavantaje ale managementului de proiect: dificultatea găsirii unor manageri de proiect buni. există multiple grupuri de interes.Câteva dintre limitele utilizării managementului prin proiecte sunt: . unitatea de implementare a programului. Alte probeleme/posibile dezavantaje asociate activităţii prin proiecte: • de multe ori. Universitară.Note de curs Management de proiect. • • • mangerii de proiect se ocupă. 37 Androniceanu. ceea ce duce la apariţia unor conflicte între echipa de proiect şi compartimentele organizaţiei implicate în proiect dintre ele”38 Ca urmare a noii modalităţi de structurare a departamentelor. există pericolul unei birocratizări excesive a activităţilor.

care apare ca urmare a necunoaşterii specificului local. nepotrivirea culturală dintre obiectivele şi activităţile proiectului şi mediul în care se desfăşoară proiectul. Ed.lipsa de voinţă politică în implementarea unor măsuri de politică economică sau socială necesare pentru derularea în bune condiţii a proiectului. echipamente.”39 Pentru a putea duce la bun sfârşit sarcinile unui proiect trebuie avute în vedere următoarele aspecte care sunt prezentate ca făcând parte din „reţeta unui proiect de succes: 39 comunicare consens cooperare Androniceanu. 2. informaţii. know-how). influenţele economice externe (de exemplu.factori naturali. datorită surselor suplimentare consistente de fonduri necesare dezvoltării lor. astfel de neconcordanţe duc la respingerea proiectului de către beneficiarii cărora le este adresat proiectul.2. Succesul unui proiect depinde de măsura în care organizaţia iniţiatoare reuşeşte să evite (sau să reducă la minim) efectele acţiunii unor factori interni şi externi: Factori interni: . organizaţiile sunt dispuse să accepte eventualele neajunsuri. şi alţii .evaluarea eronată a bazei de resurse disponibile pentru derularea proiectului. Universitară.probleme legate de aprovizionare.reacţia oamenilor afectaţi de proiect. materiale. planificarea defectuoasă a activităţilor din cadrul proiectului (sau a activităţilor de realizare a cererii de finanţare ceea ce are un impact negativ asupra posibilităţilor de planificare şi de realizare a activităţilor din cadrul proiectului).Cu toate acestea. A.Managementul proiectelor cu finanţare externă. 15-16 27 . 2006. personal calificat. . modificarea nefavorabilă a cursului de schimb a monedei utilizate în cadrul proiectului).viabilitatea organizatorică. care necesită respectarea anumitor algoritmi specifici. schimbările în structura resurselor (fonduri. pag. . .2 De ce reuşesc sau eşuează proiectele? „Managementul proiectelor este o activitate complexă. . care sunt ponderate de eficienţă şi calitate maximă pe un proiect anume.contextul internaţional. Bucureşti. . Factori externi: .

Bucureşti. 35 28 .Note de curs Management de proiect. Atingerea obiectivului însemnă rezolvarea problemei care a fost identificată la începutul ciclului de viaţă al proiectului. 2.3 Consideraţii generale privind principiile şi funcţiile managemetului proiectelor Pentru implementarea proiectului este necesară alegerea unei strategii care să dezvolte la maximum capacitatea echipei de experţi care îl gesionează sau implementează. pag. managementul de proiect va respecta următoarele principii: 1. cu toate că sunt confruntate. Cibela . pe lângă competenţa necesară. 2007. potrivit rolului său în proiect. Acesta este motivul pentru care proiectul există şi este finanţat. Unicitatea proiectului: un proiect are un singur obiectiv principal (general). Bucureşti. 2007-2008 Neagu.inovativ şi orientat spre schimbare . pentru ca fiecare să-şi asume responsabilitatea pentru.41 „Principii ale managementului proiectelor: . . Toate proiectele trebiue să respecte un set de reguli de bază. independent de personalitatea şi stilul managerului său şi de metoda specifică adoptată. În funcţie de capacitatea sa managerială. managerul de proiect poate delega colaboratorilor din echipa sa luarea unor decizii43. unele schimbări în politica economică la nivel macroeconomic). prin responsabilitatea faţă de un obiectiv comun şi necesitatea de a lucra împreună cu un randament optim. Wolfgang – Managementul proiectelor. 2007-2008 43 Lessel. 40 41 Chaşovschi. cu evenimente aleatorii (de exemplu. C. Editura All. de talentul şi stilul său de lucru. C. . care pot constitui factori de risc pentru realizarea acestora şi. cât şi a spiritului de echipă. Suceava. Membrii echipei răspund pentru propriile decizii în faţa managerului de proiect. 2007. 23 42 Chaşovschi. Este important ca delegarea să se facă prin notificări scrise.orientat spre planificare şi control .orientat spre obiective . pe toată durata lor de viaţă. Managerul de proiect (coordonatorul). pag. prin urmare.multidisciplinar . Proiectul este condus de un singur manager care are.- creativitate”40 2. Suceava.flexibilitate (adaptarea rapidă la schimbare) . Editura Tritonic. întreaga autoritate şi completa responsabilitate în ceea ce priveşte conducerea proiectului.orientat spre performanţă”42 Idiferent de tipul de proiect. necesită măsuri corective suplimentare. gradul de utilizare a competenţelor.Managementul proiectelor.Note de curs Management de proiect.

pag. sute sau chiar mii de activităţi care se pot desfăşura de cele mai multe ori simultan şi în locuri diferite. trebuie alocate în momente de timp diferite. Abordarea pornind de la obiectiv către resurse. Prin reevaluări şi analize succesive se pot identifica eventualele erori încă din faza de „proiectare”. Cibela . dar uneori proiectul presupune câteva zeci sau chiar sute de activităţi. Proiectele sunt obligatoriu permanent monitorizate intern (de managementul proiectului). dar pot fi şi monitorizate extern (de evaluatori din afara proeictului. cu o evoluţie atât de trepidantă. Bucureşti. de finanţator etc. abia în faza de implementre. care să permită luarea deciziilor impuse de practică. merită subliniată ideea că managementul proiectelor a devenit atât de dinamic. 24 29 . Evaluarea/reevaluarea.)44 Principiile managementului proiectelor sunt simple. în nici un caz uşoară sau care poate fi abordată superficial. 6. Alocarea resurselor necesare realizării obiectivelor proiectului se face numai după ce sunt identificate toate activităţile necesare. când există mai mulţi parteneri cu diverse grade de implicare în proiect. de o varietate deosebită.3. atunci când resursele. când echipa de proiecte este asamblată din diferite departamente ale organizaţiei. 4. sarcini grupuri de activităţi) pentru a utiliza competenţa fiecărui membru al echipei. în sensul că începutul lor depinde de închiderea (cu succes) a altora. când banii de la o anumită sursă vin în tranşe. Nici un manager de proiect nu ar putea conduce singur un proeict cu zeci. Editura Tritonic. 2007. În funcţie de complexitatea proiectului. Aceasta deoarece probabilitatea comiterii unor erori este mai mare în faza de concepţie a proiectului. Descompunerea structurală a proiectului. încât experienţa dobândită în proiectele de ieri este depăşită repede şi cu greu poate fi exploatată în proiectele de azi. 2. se intercondiţionează.1 Principii ale managementului de proiect 44 Neagu. când o parte din activităţi este subcontractată către terţi. în cantităţi diferite. Costul remedierii lor este cu atât mai amre cu cât sunt identificate mai târziu. după fiecare etapă sau stadiu al proiectului să fie prevăzută o etapă de reevaluare. iar aceste activităţi sunt dependente unele de altele – unele se desfăşoară în paralel. când finanţarea provine din mai multe surse. Este recomandabil ca. 5. acesta se împarte în subunităţi structurale (subproiecte. iar consecinţele acestora se pot identifica relativ târziu. altele sunt interdependente.3. Monitorizarea şi controlul. când costurile sunt minime.Managementul proiectelor. În acest context. managementul proiectelor începe să devină o activitate cât se poate de complexă şi de riguroasă. Resursele se calculează şi se alocă numai pentru punerea îm practică a acestor activităţi. încă din faza de concepţie.

se pot proiecta şapte principii fundamentale ale managementului de proiect. procesele şi riscurile asociate proeictului. cunosc. furnizor de resurse. cât şi produsul final – sunt definite de la bun început. riscurile şi eventualul eşec. care au rolul de a ghida activitatea propriu-zisă. b) Principiul succesului predefinit Criteriile pe baza cărora proeictul este considerat un succes – succes atât în ceea ce priveşte derularea.Note de curs Management de proiect.Fundamental Principles of Project Management . Pornind de la aceste premise. Max Wideman. . nu există obiective ascunse sau care nu au cei care sunt implicaţi în activităţile specifice proiectului sunt oneşti unii faţă de alţii. obiectivele proiectului sunt cele declarate. a) Principiul anagajamentului Potrivit acestui principiu. citat de Chaşovschi. managementul proiectelor.Amploarea şi popularitatea pe care le cunoaşte managementul proiectelor au stimulat eforturile de a stabili o serie de principii fundamentale. precum şi cunoştinţe minime în ceea ce priveşte aria propriu-zisă a proiectului. Formularea acestora porneşte de la o serie de premise45: cei care sunt implicaţi în activităţile specifice proiectului urmăresc aceleaşi obiective. sunt dispuse să îşi împartă şi să îşi asume responsabilităţile. . nr. Project Management Forum. tuturor membrilor echipei le este clar cine este finanţatorul. cel puţin în mare. toţi membrii echipei doresc ca proiectul să se încheie cu succes. fiecare dintre membrii echipei are un minim de bagaj de cunoştinţe şi de experienţă în fost declarate în mod explicit. cui se adresează proiectul (cine este clientul/publicul ţintă/grupul de beneficiari). 2007-2008 30 . de a o standardiza în vederea performanţei. care sunt obiectivele finanţatorului. între finanţator (sponsor. Angajamentul înseamnă că ambele părţi ştiu foarte bine ce efort trebuie depus pentru a realiza proeictul. Digest Volume 4. C. înainte de declanşarea oricărei 45 R. agenţie de finanţare) şi organizaţia care îşi propune să deruleze proeictul trebui să existe un tip de angajament echitabil înainte de declanşarea oricărei activităţi.7. iulie 1999. Suceava.

nu pot solicita o sumă mare de bani pentru rezolvarea unei probleme minore. bugetul.46 Criteriile de succes referitoare la derularea proiectului au în vedere: • • • • • • • • • • respectarea limitelor de timp. Adriana – Managementul proiectelor. echipamente. calitatea proiectată a produsului final. Editura Uranus. aria de cuprindere. resursele necesare. Modificarea ariei de cuprindere a proiectului . relevanţa. Cu alte cuvinete.activităţi. sedii). trebuie să fie în concordanţă cu toate celelalte elemente . percepţia creată în jurul produselor. Criteriile de succes referitoare la produsul final au în vedere: c) Principiul eficienţei/consistenţei interne/interdependenţei Acest principiu se referă la relaţia de interdependenţă care există între: • • • • aria de cuprindere a proiectului. Criteriile de succes convenite constituie baza procesului de luare a deciziei şi a evaluării finale. trebuie să fie realizabile şi să se reflecte unul pe celălalt. de exemplu. timpul alocat. percepţia creată în jurul proeictului. cu o arie de cuprindere foare îngustă. Orice modificare a unuia dintre aceste elemente antrenează modificări ale celorlalte. exploatarea eficientă a tuturor celorlalte resurse (oameni. eficienţa. Cele patru elemente sunt interrelaţionate. 2007. respectarea bugetului. standardele tehnice.cum ar fi extinderea unui proiect care are în vedere învăţământul urban şi învăţământul rural – antrenează modificări în ceea ce priveşte calitatea. d) Principiul strategiei 46 Grigorescu. Bucureşti. timpul. pag 27 31 . calitatea. bugetul stabilit.

ca proiectul de care este responsabil să fie cunoscut. 2006.47 g) Principiul mediului de lucru stimulativ În sfărşit. acceptat. apreciat la nivelul organizaţiei. Managerul de proiect trebuie să fie preocupat ca echipa pe care o conduce să nu fie izolată în ansamblul organizaţiei. Important este ca. care să exploateze întreg potenţialul acestora.Note de curs: Managementul proiectelor.Orice proiect trebuie să aibă la bază o strategie. în procesul de luare şi de comunicarea a deciziilor vitale pentru proiect. Altfel. În termeni simpli. ceea ce afectează foarte mult mersul proiectului. Crearea acestui mediu încurajator se realizează atât prin adoptarea unui stil managerial adecvat tipului de proiect. un mediu de lucru stimulativ. atât finanţatorul. În cazul managementului proiectelor planificarea precede întotdeauna execuţia. într-un fel sau altul. Toţi managerii. acest principiu stabileşte ce trebuie făcut şi când. Alina . maniera de a ajunge la planuri. 17 32 . Planificarea este o activitate prin excelenţă managerială. Totuşi. planifică. pag. cât şi prin administrarea inteligentă a relaţiei cu organizaţia în ansamblu. e) Principiul controlului Orice proiect trebuie să beneficieze de politici şi proceduri riguroase şi eficiente de control şi monitorizare. Ceea ce rămâne la fel este aspectul referitor la eficienţa activităţilor 47 Bârgăoanu. Spre deosebire de principiul anterior. acesta stabileşte cum trebuie făcut un anumit lucru şi de către cine. f) Principiul canalului unic de comunicare Între finanţator şi managerul de proiect trebuie să existe un singur canal prin care sunt comunicate deciziile foarte importante pentru proiect. complexitatea şi conţinutul planurilor diferă de la un nivel managerial al altul şi chiar de la o organizaţie la alta. cât şi aplicantul proiectului să vorbească pe o singură voce. modul de abordare al planificării. pentru membrii echipei. devin contradictorii. Acest principiu nu îl exclude pe cel al transparenţei sau pe cel al accesului neîngrădit la informaţie. deciziile ajung la unitatea de execuţie în mod eronat. ultimul principiu se referă la obligaţia pe care o are managerul de proiect de a crea. prin intermediul unui singur reprezentant.

ţintelor către care va fi orientată activitatea în viitor. resursele necesare şi alocarea lor. 3.48 2. Raportul control-evaluare.manageriale. Specialişti din ţara noastră consideră ca fiind esenţiale următoarele: 1. Specialiştii în mangement apreciază că funcţiile managementului constituie esenţa conducerii întrucât aceste funcţii reprezintă condiţia esenţială pentru desfăşurarea procesului de conducere şi pentru reuşita acestuia. implementarea – de a le realiza. 4. funcţiile se exercită fie la nivelul întregii firme. 5. Activităţile care alcătuiesc conţinutul funcţiilor managementului sunt specifice numai Aceste funcţii pot fi definite printr-o serie de trăsături caracteristice.3. un manager efectiv şi eficient imlpică acţiuni de planificare formalizate. Absenţa plnificării ar face loc instalării haosului. Există mai multe opinii referitoare la numărul de funcţii ale managementului. conţinut. Scopul funcţiei de planificare este stabilirea obiectivelor. indiferent de profilul şi dimensiunile lor la toate nivelurile ierarhice. 2. 48 Regăsindu-se la toate nivelurile ierarhice. Coordonarea. precum şi a modalităţilor – acţiunile. la orice nivel şi în orice organizaţie economică. în raport cu nivelul ierarhic la care se situează managerul. Dacă managerii doresc să stăpânească evoluţia organizaţiei industriale ei trebuie să planifice. organizaţia ar trebui să aibă o reacţie defensivă. C. Funcţiile managementului se exercită în toate organizaţiile. un rezultat al uni complex de întâlniri favorabile. Previziunea. fiind determinate de esenţa procesului de management.2 Funcţiile managemetului proiectelor În cadrul procesului de management se desfăşoară fazele acestuia. 2007-2008 33 . fie într-un domeniu anume. iar succesul ar fi doar o probabilitate. Antrenarea. . Prin funcţia de planificare se stabileşte cel mai adecvat curs al acţiunilor viitoare pentru ca organizaţia să obţină rezultatele dorite. în asemenea condiţii. oriunde. fiind elemente esenţiale care îi difereţiază de personalul de execuţie. hazardului. Suceava. funcţiile diferă ca formă de manifestare şi şi Chaşovschi.Note de curs Management de proiect. adică funcţiile managementului. Organizarea. astfel: managerilor.

Această funcţie stabileşte cadrul obiectivelor de atins în cadrul proiectului. 49 Obiectivele. Funcţia de previziune (sau de planificare) Previziunea înseamnă „a scruta” viitorul şi a întocmi planul de acţiune considerând prevederea o componentă esenţială a managementului. fixate pentru principalele activităţi ale Strategiile. Activităţile integrate funcţiei de prevedere pot fi grupate în două categorii: cele de previziune. 45 34 . adică a principalelor elemente care prefigurează activitatea pe termen lung a proiectului. pe baza căreia se efectuează apoi planificarea operaţională şi programarea acţiunilor necesare derulării proiectului. controlul şi revizuirea obiectivelor/strategiilor în funcţie de rezultatele obţinute. care cuantifică scopul proiectului. respectiv planurile generale de acţiune şi de alocare a resurselor stabilite pentru atingerea obiectivelor proiectului. activităţile viitoare ca vor fi desfăşurate. de elaborare a planurilor cu diferite orizonturi de timp şi grade de detaliere a obiectivelor. precum şi resursele şi mijloacele necesare realizării lor. în sensul că la nivelurile ierarhic superioare se exercită cu precădere funcţiile de prevedere şi organizare. Planificarea strategică are ca rezultat stabilirea planului strategic. Beldean. Editura Matrixrom. Ea răspunde la întrebările Ce se poate şi Ce trebuie să realizăm în cadrul proiectului? Managementul proiectelor presupune echilibrarea a trei factori: Timp: timpul acţionează ca o restricţie. detalierea şi corelarea sarcinilor în activitatea desfăşurată (graficul de timp al activităţilor viitoare).- Ele au o pondere diferită pe verticala piramidei ierarhice. Viorica – Managementul proiectelor cu finanţare internaţională.49 1. Obiectivele pot fi: generale. strategice. a obiectivelor. şi anume: acestuia. de schiţare a viitorului proiect şi cele de decizie. Bucureşti. Aceste activităţi la care participă managerii de pe diferite niveluri ierarhice se efectuează într-o succesiune logică şi sunt urmate de implementarea concretă. pag. Calitatea (specificaţii tehnice): obiectivele nu pot fi modificate. a mijloacelor necesare şi a strategiilor. stabilite pentru ansamblul proiectului şi derivate. nivelurilor inferioare fiindu-le caracteristice îndeosebi funcţiile de coordonarea şi control. Funcţia de previziune a managerului de proiect se concretizează în planificarea strategică. tactice. Planificarea are drept scop elaborarea unor orientări privind desfăşurarea activităţilor viitoare şi presupune stabilirea misiunii. de urmărirea. Bani (resurse): bugetul nu poate fi majorat.

limitele minime şi maxime. O astfel de viziune evidenţiază conceptul de management antreprenorial. Realizarea de planuri de contingenţă. respectiv rezultate de declaraţii aşteptate. tehnicile şi instrumentele ce se vor utiliza. după caz. Stabilirea activităţilor proiectului şi a resurselor necesare. adică mărimi prestabilite care precizează. funcţia de planificare presupune gândire anticipativă privind etapele ce trebuie stăbătute pentru atingerea obiectivelor. ducând-o la nivelul de detaliere cerut pentru desfăşurarea activităţilor proiectului. care reprezintă ghiduri de acţiune ce detaliază modul de desfăşurare a activităţilor şi acţiunilor. respectiv din acţiunile ce trebuie desfăşurate pentru realizarea acestora. Planificarea operaţională se efectuează pe baza elementelor menţionate. Bucureşti.Strategiile se definesc prin următoarele elemente care fac obiectul planificării:50 acţiuni). care precizează cerinţele ce decurg Standarde sau norme. date. a-l prefigura. 31 35 . din obiectivele de atins. pag. Obiectivele ce trebuie atinse. În cazul managementului proiectelor. a asigura din timp condiţiile realizării lui. ale cantităţilor de resurse utilizate în vederea obţinerii unei unităţi de efect util. Proceduri. Termenele de referinţă (pentru atingerea obiectivelor şi finalizarea principalelor proiectului şi punctele critice. 50 Iliescu. 2007. Realizarea unui plan de protejare a resurselor proiectului. Planificarea operaţională continuă firesc planificarea strategică. Metodele. obiectivelor şi strategiei proiectului. pentru anumite condiţii proiectului în luarea deciziilor. Editura Sitech. De modul cum se realizează această funcţie depinde realizarea celorlalte funcţii. stabilite prin planificarea strategică şi se exprimă prin: Politici. Victor – Managementul proiectelor. Resursele ca vor fi alocate. axat pe realizarea schimbărilor necesare pentru atingerea unor performanţe superioare celor obţinute anterior. dinamic. Dezvoltarea de scheme de lucru pentru stabilirea relaţiilor logice dintre activităţile Realizarea programării în timp a proiectului pe baza schemelor de lucru. Realizarea funcţiei presupune o preocupare permanentă a managerului pentru a anticipa viitorul. respectiv enunţuri generale care ghidează gândirea şi acţiunea managementului Bugete. şi anume: Dezvoltarea scopului.

Planificarea duce la diminuarea incertitudinii prin anticiparea schimbării. 5.Probleme ce trebuie soluţionate de manageri 1. CE se va face? CÂND se va face? CUM se va face? DE CE se va face? CÂT va costa? Previziunea (planificarea) permite coordonarea eforturilor în direcţiile stabilite de către manageri. şi alţii . Universitară.51 Definirea misiunii Implementarea.Procesul de planificarea strategică a unui proiect Sursa: Androniceanu.2.3.Managementul proiectelor cu finanţare externă. Absenţa planificării duce la „mersul în cerc” şi contribuie la deteriorarea performanţelor proiectului. strategii Analiza capacităţii organizaţionale şi a condiţiilor favorabile ale mediului Fig. 2. Bucureşti. A. 2.Managementul proiectelor cu finanţare externă. urmărirea şi revizuirea planurilor Identificarea punctelor “tari” şi a celor“slabe” Evaluarea mediului extern al organizaţiei Elaborarea plnurilor: obiective. 2. 2006.1 . Ed. pag. pag. nr. Universitară. Ed. 2006. Etapele procesului de planificare strategică a unui proiect sunt redate în figura următoare. 3. şi alţii . A. 4. Funcţia de organizare 51 Androniceanu. 14 Datorită faptului că mediul extern devine tot mai complex este de aşteptat ca în exercitarea funcţiei de previziune să se producă o serie de modificări. 14 36 . Bucureşti.

conform particularităţilor unui loc de muncă. aceasta nu însemnă în mod obligatoriu că cele situate pe acelaşi nivel ierarhic sunt echivalente şi din punct de vedere al competenţei lor decizionale în cadrul organizaţiei. a) Planurile de muncă – definite prin totalitatea sarcinilor omogene din punctul de vedere al naturii şi complexităţii lor. plasate pe niveluri ierarhice. Alocarea resurselor materiale şi financiare pe activităţi. în calitate suficientă. Ea răspunde la întrebările Cine? şi Cum? Contribuie la realizarea obiectivelor planificate ale proiectului. Realizarea acestei funcţii vizeză definirea clară a tuturor elementelor care caracterizează structura organizatorică a organizaţiei de proiect. funcţia de organizare are în vedere:52 Stabilirea structurii organizatorice a echipei de proiect. Bucureşti. materiale şi financiarea necesare desfăşurării activităţilor proiectului. În managementul proiectelor. formează o piramidă ierarhică ale cărei elemente principale sunt: înălţimea piramidei. la momentul şi locul potrivit.Organizarea presupune asigurarea disponibilităţii resurselor umane. datorită simplificării şi creşterii repetabilităţii sarcinilor. cât şi pe orizontală fiind c) mai redusă în cadrul compartimentelor care realizează activităţi de concepţie şi mai mare în compartimentele în care lucrările de rutină au o pondere mare. Totodată. care reflectă numărul de niveluri ierarhice şi baza piramidei a cărei mărime este proporţională cu numărul total de executanţi din organizaţia respectivă şi sfera de autoritate. managerii diferitelor compartimente de muncă situaţi pe aceleşi linii ierarhice. procedurilor şi tehnicilor managementului de proiect. Delia şi Beldean Viorica – Managementul proiectelor cu finanţare internaţională. desemnate în mod permanent şi organizat. Stabilirea standardelor de autoritate şi responsabilitate ale echipei de proiect. 52 Popescu. Identificarea şi repartizarea rolurilor membrilor echipei în cadrul proiectului. pag 37 37 . Este variabilă atât pe verticală. Canalele pe care sunt vehiculate deciziile de la locul de adopare le cel de implementare se numesc linii sau filiere ierarhice. Definirea politicilor. Pregătirea statutului managerului de proiect şi a instrumentelor de delegare. b) Sfera de autoritate (sau pondere ierarhică) – reprezintă numărul persoanelor/ posturilor conduse nemijlocit de către un manager. funcţia de organizare managerială constă în stabilirea cadrului organizatoric optim care să permită desfăşurarea activităţii organizaţiei de proiect în condiţii de eficienţă şi de profitabilitate. Nivelurile ierarhice – sunt determinate de poziţiile succesive pe care le au faţă de managerul general al organizaţiei. precum şi activităţilor tuturor implicaţi. stabilite între diferite compartimente. Editura Matrixrom. 2004. crescând o dată cu coborârea pe scara ierarhică. Ansamblul liniilor ierarhice.

Identificarea soluţiilor optime prin luarea în considerare a tuturor inter-condiţionărilor. pag 35 38 . i) Profunzimea muncii se referă la ponderea lucrărilor sau activităţilor pentru care titularul unui post de muncă sau unui compartiment are libertatea să-şi planifice şi organizeze propria activitate. Cerinţele pe care le presupune realizarea funcţiei de organizare sunt următoarele:53 Dinamismul continuu. relaţii de cooperare şi relaţii de control al activităţii unor persoane sau compartimente. sfera de cuprindere este mai redusă. De asemenea. e) f) Diviziunea verticală a muncii presupune stabilirea ierarhiilor. Sfera de autoritate şi profunzimea muncii servesc la ierarhizarea posturilor şi compartimentelor. instrumentul precum şi a fluxului de comunicaţii din interiorul unei organizaţii. Cu cât numărul activităţilor distincte este mai mic şi frecvenţa realizării lor mai mare. Editura Universitară. Autoritatea este liantul oricărei structuri organizatorice şi de asemenea. În esenţă. prin care un manger este abilitat să-şi exercite libertatea de acţiune în scopul realizării condiţiilor necesare pentru obţinerea uunor rezultate în concordanţă cu obiectivele organizaţiei. Autoritatea permite ca responsabilitatea realizării unui grup de activităţi să fie atribuită unui manager. Bucureşti. organizarea este un proces de diviziune a muncii. de precizare a responsabilităţilor şi a autorităţii. Radu – Managementul proiectelor. în scopul asigurării flexibilităţii firmei. Prin separarea (departamentarea) activităţilor se realizează şi gruparea lor în posturi şi compartimente. h) Sfera de cuprindere a muncii este dată atât de numărul de lucrări sau operaţii distincte cât şi de frecvenţa cu care acestea se repetă. se mai pot stabili: relaţii individuale directe (manager – fiecare subordonat). Se realizează în acelaşi timp o cât mai eficientă comunicare în şi între membrii echipei de proiect prin definirea mai clară a canalelor de comunicaţii. Funcţia de coordonare ( îndrumare sau dirijare) 53 Victor. Raţiunea de a fi a organizării derivă din necesitatea stabilirii ierarhiilor şi autorităţii necesare îndeplinirii obiectivelor. 2007. relaţii directe de grup (manager – doi sau mai mulţi subordonaţi) şi relaţii între subordonaţi. a liniilor de autoritate. Se au în vedere două aspecte: sfera de cuprindere a muncii şi profunzimea muncii.d) Relaţiile organizatorice – reprezintă legăturile care se stabilesc în mod curent între posturile şi compartimentele unei firme. g) Diviziunea orizontală a muncii (departamentarea) porneşte de la faptul că munca specializată este mai eficientă. 3. Relaţiile care apar în procesul de conducere se pot împărţi în relaţii de atoritate.

Existenţa unui bun sistem de comunicaţii. Funcţia de antrenare reuneşte ansamblul proceselor prin care se determină membrii echipei de proiect care participă la stibilirea şi realizarea obiectivelor proiectului. luarea deciziilor şi comunicarea lor pentru Dezvoltarea de tehnici de luare a deciziilor de către echipa de proiect. În managementul proiectelor. 2006. La baza coordonării se află comunicarea (procesul de transmintere a unui mesaj şi receptare a acestuia de către destinatar). predominantă. prin care se realizează funcţia de coordonare. mai este numită şi „organizarea în dinamică”). Instruirea personalului. care presupune corelarea satisfacţiilor personale din procesul muncii cu eforturile depuse şi. atât la nivelul întregii organizaţii cât şi al Eşalonarea raţională a acompetenţelor decizionale pe diferite niveluri ierarhice.54 Funcţia de antrenare fiecărui grup de lucru. mai ales. fiecare activitate a proiectului. Cerinţele realizării eficiente a acestei funcţii sunt urmtoarele: 4. cu rezultatele obţinute. Răspunde la aceleaşi întrebări ca şi funcţia de organizare. Monitorizarea resurselor şi activităţilor proiectului. în Stabilirea modului de analiză a opţiunilor.Această funcţie constă într-un ansamblu de acţiuni vizând orientarea personalului în scopul realizării obiectivelor stabilite şi sincronizării acestora într-o combinaţie optimă. conducerea echipei de proiect. funcţie de implicaţiile deciziilor şi de volumul informaţiilor necesare fundamentării lor. Forma oficială. Răspunde la întrebările De ce muncesc oamenii? şi Cum pot fi ei stimulaţi să lucreze mai bine? Antrenarea are ca fundament motivarea. Sincronizarea deciziilor şi acţiunilor individuale. 19 39 . În managementul proiectelor funcţia de antrenare are în vedere: Realizarea unui plan de dezvoltare a tehnicilor de management participativ. funcţia de coordonare are în vedere: Pregătirea şi derularea proiectului. astfel încât desfăşurarea lor să se realizeze în condiţii de eficienţă şi profitabilitate. pag.Note de curs: Managementul proiectelor. Alina . 54 Bârgăoanu. cu precizarea că vizează elementele de detaliu ale proiectului şi se referă la perioade mai scurte de timp (de aceea. în O atentă şi judicioasă selectare şi pregătire a personalului. este şedinţa (reuninunea de lucru).

între aceştia şi Planificarea revizuirii regulate a strategiei în funcţie de rezultatele evaluării. 34 40 . compararea situaţiei existente cu performanţele şi identificarea abaterilor. Stabilirea şi implementarea unei scheme de monitorizare şi evaluare a progresului Ce se urmăreşte şi care sunt aspectele relevante prin prisma elementelor caracteristice restul organizaţiei şi între aceştia şi ceilalţi factori interesaţi. a trăsăturilor. Stabilirea standardelor de performanţă (calitate. Editura Sitech. determinarea standardelor de performanţă pentru fiecare activitate controlată. încadrare în timp organizaţiei în direcţia dorită. În managementul modern antrenarea subordonaţilor tinde să înlocuiască activitatea managerilor bazată pe comandă şi directive. activităţi. 2007. cea de antrenare presupune luarea în considerare a psihologiei salariaţilor. Victor – Managementul proiectelor. 5. măsurarea performanţelor actuale. 3. proceduri. Stabilirea unui sistem informaţional între membrii echipei de proiect. Ce s-a obţinut (realizat)?. Bucureşti. pag. Cum au fost îndeplinite obiectivele planificate? Funcţia de control-evaluare trebuie îndeplinită pe toată durata desfăşurării proiectului şi ea presupune:55 etc. Dacă activitatea de comandă conturează ideea axării acestei funcţii pe dispoziţii şi ordine de îndeplinit. rezultate). Etapele procesului de control managerial sunt următoarele: 1. 2. nevoilor şi aspiraţiilor lor. costuri. 55 Iliescu. (resurse.- Cine are autoritatea de a decide. Răspunde la întrebările: Care sunt rezultatele activităţii depuse?. asigurându-se motivarea şi integrarea lor efectivă. Funcţia de control-evaluare Control-evaluarea reprezintă ansamblul proceselor prin care se urmăreşte şi se măsoară rezultatele obţinute prin comparaţie cu prevederile planurilor în vederea adoptării unor măsuri corective (de corecţie) atunci când se înregistrează abateri de la planurile stabilite. în ce domeniu şi care sunt limitele de autoritate ale postului său privind coordonarea activităţii şi alcoarea resurselor proiectului.). integrată şi planificată.

evaluarea abaterilor. existenţa unui sistem de control managerial. analiza cauzelor abaterilor şi tratarea diferenţiată a acestora în funcţie de importanţa lor. Realizarea în acestă viziune a funcţiei de control managerial presupune următoarele cerinţe: existenţa unui sistem informaţional care să permită vehicularea rapidă a informaţiilor efectuarea controlului direct. 2006 41 . Analiză şi Implementare 56 Bedea.1 Ciclul de viaţă al unui proiect Ciclul managementului proiectului este o abordare integrată a planificării. evitarea suprapunerii dintre activităţile de control şi cele de evidenţă. Iulius . Această abordare integrată asigură faptul că principiile majore şi politica fiecărui finanţator al proiectului sau factor interesat sunt luate în consideraţie sistematic în fiecare etapă.56 Identificare. proiectării şi managementului proiectelor de dezvoltare. introducerea acţiunilor corective necesare. pe toată durata proiectului.4. Simeria.Note de curs Managementul proiectului. 6. ceea ce presupune privind standardele de performanţă. realizarea unui control general şi permanent. 2. refacerea planului iniţial de desfăşurare a activităţilor proiectului. 5. la locul acţiunii. Managementul ciclului de viaţă al proiectelor 2.4. la toate nivelurile.4.

Suceava. Altfel spus.Note de curs Management de proiect. C.Ciclul de viaţă al unui proiect Sursa: Chaşovschi. nr. Monitorizare şi Raportare Fig.1.Note de curs Management de proiect. exercitarea controlului. ele reprezintă munca pe care o depune zilnic un manager de proiect pentru a susţine derularea unui proiect: definirea activităţilor de muncă. Suceava. C. motivare.Evaluare finală Pregătire. etapele sunt diviziuni ale proiectului determinate prin puncte sau momente de decizie care constau dintr-un ansamblu de activităţi şi produse a căror realizare se 57 Chaşovschi. În cazul unui proiect.4. aceste intrări şi ieşiri sunt reprezentate fie prin documente. .1. În termeni de management al proiectelor. planificare. majoritatea proiectelor parcurg o serie de etape care alcătuiesc ciclul de viaţă al proiectului. 2007-2008 42 . programare. În concepţia modernă. fie prin lucruri documentabile. ciclul de viaţă reprezintă un proces. 2. practic proiectul este un proces de transformare a intrărilor în ieşiri dorite de beneficiar. o abordare sistematică şi principii adecvate. Cele mai mari provocări ale managementului proiectului sunt: • • • • • • • • respectarea obiectivelor proiectului documentarea proiectului colectarea şi diseminarea informaţiei coordonarea şi organizarea luarea deciziilor monitorizarea şi evaluarea delegarea responsabilităţilor formarea echipei etc57 Derualrea unui proiect necesită metode de lucru specifice. Evaluare şi Angajament Implementare. Pentru a fi mai uşor de gestionat şi a permite exercitarea procesului de management. 2007-2008 Procesele de management ale proiectelor sunt procesele care au ca obiect gestionarea şi controlarea proiectului luat ca întreg. delegare etc. . organizarea resurselor.

ele stând la baza deciziilor viitoare şi a alocării de resurse. 2. Editura Tritonic. dar este esenţial să se asigure o bază temeinică pentru derularea proiectului. Un proiect însă. Fiecare etapă se încheie prin analiza rezultatelor propuse pentru etapa respectivă precum şi a rezultatelor întregului proiect pentru a se determina dacă se continuă sau nu proiectul. bine înţeleasă de toţi cei implicaţi. ciclul de viaţă al produsului este o noţiune mult mai cuprinzătoare decât cea a ciclului de viaţă al proiectului. 4. un proiect poate să cuprindă în întregime tot ciclul de viaţă al produsului. Din punctul de vedere al sferei generale de acoperire. 1. ci este greu de definit şi momentul exact când s-a demarat realizarea lui. implementare / execuţie / construcţie / realizare. cele cinci etape sau procese de bază ale unui proiect sunt următoarele: 1. 2007. Primele etape ale unui proiect sunt cele mai importante. pag. Activitatea de management de proiect se desfăşoară pe toată durata ciclului de viaţă al proiectului şi priveşte controlul acestuia în întregime. definire / iniţiere 58 Neagu. pentru a depista eventualele erori sau neconcordanţe şi pentru a le remedia. Un proiect poate fi o mică parte din procesul mai amplu de realizare a unui produs – reprezentând realizarea unuia din stadiile produsului. Ciclul de viaţă al proiectului se încheie imediat ce produsul realizat a fost predat clientului. de exemplu. 69-70 43 . înaintează printr-o serie de etape care se derulează în cadrul unei perioade de timp mult mai limitate. Introducerea unor etape de evaluare şi control după fiecare etapă importantă reduce riscurile şi nesiguranţa în cadrul ciclului de viaţă al fiecărui proiect.58 În accepţia autoarei Cibela Neagu. Faza unui proiect ce trebuie realizat în cadrul unui proiect poate constitui. control – evaluare / revizuire. Nu numai că este greu uneori să se determine când anume s-a „finalizat” un produs. Ciclul de viaţă al unui produs se poate întinde pe mai mulţi ani – din momentul în care s-a conturat ideea de realizare a produsului şi până în momentul când produsul este realmente retras treptat din uz şi înlocuit cu un altul.gestionează unitar. încheiere / finalizare / punere în funcţiune. definire / iniţiere / conceptualizare. un subproiect. Bucureşti. 5. Etapa definirii poate să dureze doar câteva ore. Invers.Managementul proiectelor. planificare / organizare / proiectare. Problema care deseori apare este confuzia care se face între ciclul de viaţă al proiectului şi ciclul de viaţă al produsului proiectului. 3. Unii autori utilizează termenul de fază sau stadiu ca echivalent al etapei din ciclul de viaţă al proiectului. Cibela .

control / revizuire 5. Bucureşi. altfel spus. Subproiect A Precontract PROIECT Subproiect B Contractantă Subproiect C Post contract precontract contractantă post contract 59 Postăvaru. un proiect cuprinde trei faze: A. 2. A şti ce să faci este mai important pentru noi.4. Nicolae . 11 2. B. nr.1. C. Bucureşi. 2003. faze de care un bun manager de proiect trebuie să ţină cont atunci când îşi planifică să realizeze orice fel de activitate bazată pe principiile. 11 44 .2 . În funcţie de modul de acceptare la finanţare/contractare.studiu de fezabilitate 2. pag. 2003. planificare / organizare 3. să ştie să-şi construiască proiectul. pag. aşa cum le prezintă autorul citat mai sus.59 În continuare vom exemplifica fazele proiectului.Managementul proiectelor.4. execuţie / construcţie 4. funcţiile şi formele de organizare ale proiectelor. încheiere / finalizare Fig. Editura Matrix Rom.2 Fazele proiectului Pentru a realiza aceste deziderate Managerul de Proiect – MP – însuşi trebuie să aibă propriul plan al proiectului pe care-l conduce. D. Editura Matrix Rom.Ciclu de viaţă al proiectului Sursa: Postăvaru. Nicolae .Managementul proiectelor. dar a şti şi cum este greul.

4. Faza A înseamnă circa 25-30% din viaţa proiectului. 2. precontractarea cuprinde: etapa colectării informaţiilor. contractul cuprinde: toate fazele implementării: organizarea proiectului. proiectarea sistemului de control şi raportare. a stabilirii: fezabilităţii (necesitate).2. B. apariţiei ideilor. control şi monitorizare. eficienţei (raport investiţie / costuri / necesitate). construcţia echipei. 31 Cele trei faze ale proiectului. la un interval mare de la întocmirea proiectului sau durează ani de zile în întocmire. finanţarea.1 . definite după elementul cel mai important al lor. atapa stabilirii (fundamentării) ideilor într-o strategie instituţională existentă sau la etapa construirii proiectului. conducerea executării proiectului.Concepţie Fezabilitate Aprobare Contractul se încheie Plan Implementare Activităţi Finalul de contract Evaluare Feedback Fig. pag. 45 care este parte.Fazele proiectului Sursa: Postăvaru. se pot asimila cu etapele din ciclul de viaţă al proiectului astfel: A. care cuprinde: achiziţii şi contractori. Nicolae . structura unităţii de implementare. Bucureşi. rentabilităţii (profitul). finanţare şi plăţi. rapoarte şi indicatori. Editura Matrix Rom.Managementul proiectelor. 2003. . redefinirea şi analiza parametrilor proiectului mai ales când implementarea are loc întocmirea planului detaliat de lucru şi a drumului critic. nr.

Nicolae . poate ultima dar cea mai importantă parte a proiectului în care se caută răspuns la întrebarea : cum putem să facem mai bine în viitor? Aici apar experienţa şi factorul „dezvoltare”. C. spre o echipă mai pregătită. faza post contractuală. adică ce a învăţat. 2003. Bucureşi. transmiterea experienţei.60 CAPITOLUL III Managerul şi importanţa acestuia în realizarea unei comunicări eficiente 60 Postăvaru. Editura Matrix Rom. spre o organizare mai bună spre cheltuieli mai mici în viitor. Raportul final de evaluare şi feed-back trebuie să ne conducă spre reducerea pierderilor. ne identificăm greşelile şi vom încerca eliminarea lor. evaluarea finanţatorului. spre noi tehnologii. Analizăm relaţia piaţă – proiect şi cum au apărut greşelile sau succesele deosebite. spre specialişti mai capabili. ce poate transmite la alte proiecte.- încheierea proiectului. pag. cum poate dezvolta proiecte mai bune şi să prevadă greutăţile în proiectele următoare La noi această etapă lipseşte deşi ar trebui să însemne cel puţin 5% din timpul acordat proiectului în sine. prin această fază toţi participanţii la proiect ne dezvoltăm. feed-back-ul.Managementul proiectelor. este cea a beneficiarului – creatorului proiectului şi este în ţările dezvoltate cea mai importantă deoarece cuprinde: evaluarea realizatorului proiectului. Faza B cuprinde circa 55-65% din viaţa proiectului. 31 46 .

În managementul modern.. comunicarea organizaţională a căpătat o dimensiune importantă datorită tehnologiei informatice şi interacţiunii tot mai mari a firmei cu mediul extern punânduse accent în acelaşi timp şi pe climatul organizaţional favorabil. 3. având posibilitatea de a direcţiona grupul spre scopurile organizaţionale propuse. De aceea.1 Aptitudini necesare managerului de proiect Leadership: • • • • • • Tehnice: • • • • Umane: • • • • • • • • • Formator de echipă Motivator pentru angajaţi O bună comunicare (orală şi scrisă) De încredere pentru Managementul superior (senior management) Planificator de proiecte Îndeplinirea obligaţiilor Crearea de jaloane măsurabile Stabilirea procedurilor operaţionale Stabilirea sistemelor de evaluare (rapoarte şi analize) Capacitatea de înţelege tehnologia Capacitatea de a înţelege nevoile clientului Capacitatea de condce şi administra tehnologia Asumarea riscurilor şi a eşecurilor Direcţie clară Rezolvarea problemei Capacitatea de a stabili în mod clar scopul şi obiectivele Capacitatea de a lega (uni) echipa Capacitatea de a delega autoritatea Capacitatea de a lua decizii rapide Administrative: Organizaţionale: 47 . un bun lider poate fi definit ca persoana care ocupă în cadrul unui grup o poziţie care îi permite influenţarea aşteptărilor şi a acţiunilor celorlalţi.

trebuie să elaboreze anumite situaţii informaţiilor. C. K. T. cost. să trateze cu clientul (pentru mediul extern) şi cu nivelul superior şi să organizeze managementul funcţional (intern) în calitate de polarizator al comunicaţiilor interne şi externe. 69-71 62 Popa. Floris. S. Economică. Ed. performanţă/tehnologie. Bucureşti 2003. pag. negocierea specificaţiilor sau finalizarea proiectului.. iar posturile din conducere.. Bănacu. Anca – Management îndrumar pentru proiecte economice. evaluarea corectă şi cuprinzătoare a resurselor umane în comlpexul manifestărilor şi determinăriolor acestora fiind un element esenţial în conceperea şi funcţionarea sistemelor de management ale firmelor.. De-a lungul timpului a dezvoltat următoarele criterii de lucru ce trebuie să fie îndeplinite de Managerii de program: Primele responsabilităţi ale managerului de proiect • • • • să realizeze produsul final cu resurse disponibile şi încadrarea în constrângerile de timp. Primul se referă la identificarea cât mai precisă cu putinţă a factorilor care motivează indivizii şi grupurile.2 Responsabilităţile implicite ale managerului de proiect Cadrul sociologic trebuie cunoscut cu precizie. Dintre numeroasele elemente ce trebuie avute în vedere. se ţine seama de faptul că fiecare post reprezintă un emiţător şi un receptor (beneficiar) de informaţii. în special. 61 McCollum J.• • Înţelegerea organizaţiei parentale Abilitatea de a lucra în mod efectiv cu alţi manageri61 3.Management de proiect – o abordare practică. să rezolve pe cât posibil toate conflictele. . să îndeplinească toate obiectivele contractuale pentru obţinerea de profit. 50 48 . pag. M. • • negocieze cu toţi angajaţii pachetul necesar de activităţi în ceea ce priveşte timpul. Ed. să ia deciziile cerute în ceea ce priveşte alternative. Practic. cel puţin două au un impact major.62 Oficiul pentru personal managerial (OPM). Universitară Bucureşti 2005. Floris. costul şi performanţa. OPM reprezintă Agenţia Guvernamentală Generală a Statelor Unite ce controlează cea mai mare parte a personalului civil.

[.3. • • • Să respecte termenele. membrii echipei lărgite lucrează sub stricta supraveghere a unui membru al echiepi de bază. Să acţioneze ca punct de convergenţă atât pentru organizaţie.. este necesară stabilirea unui „Birou de coordonare a proiectului” cu angajaţi cu normă întragă subordonaţi unui manager de proiect. un lider al unei echipe de sub-proiect. sau preferabil... un inginer de proiect. Managerul de proiect răspunde în faţa sponsorului de gestionarea zilnică a activităţii de proiect de la debut până la încheierea acestuia. de ex. dar nu întotdeauna. funcţionari. Managerul de proiect şi echipa sa Pentru proiecte mari. îşi dedică tot timpul sau o parte semnificativă a acestuia proiectului (adică mai mult de 60%) • Membru al echipei lărgite – care se alătură echipei pentru o perioadă de timp limitată când e nevoie de deprinderile şi cunoştinţele sale şi este posibil să nu se mai implice ulterior în proiect.] Ehipa proiectului – Membrii echipei proiectului răspunde pentru finalizarea la timp a tuturor activităţilor prevăzute în plan şi în grafic.3. un manager al sistemului ingineresc. costurile şi performanţa pentru a îndeplini Să se asigure că toate acitvităţile sunt bine documentate şi distribuite la Să se asigure că toate activităţile sunt autorizate şi finanţate cu baza în obligaţiile contractuale. toţi angajaţii persoane cheie în organizaţie. contabili. cât şi pentru 63 MIS – Sisteme Informatice de Management (SIM) 49 . Există două tipuri de membri de echipă: • Membru al echipei debază – care rămâne membru al echipei toată durata proiectului şi deseori. documente contractuale. unul sau mai mulţi profesionişi MIS63. Responsabilităţile membrilor biroului de coordonare a proiectului sunt următoarele: • client. De obicei. Orice membru al echipei paote fi răspunzător pentru un set de activităţi când are împuternicirei delegate de către managerul de proiect. Personalul biroului de coordonare al proiectului poate include şi o poziţie de asistent al managementului de proiect. şi personalul secretariatului. Printre responsabilităţile membrului echipei de bază se numără: • Acceptarea şi angajarea faţă de rolul din echipă.

• • • • Comunicarea şi colaborarea cu alţi membri ai echipei în vederea îndeplinirii activităţilor acestora. J. pag. Ed. Participarea la soluţionarea problemelor. . Universitară Bucureşti 2005. • • • • Soluţionarea problemelor sau prezentarea acestora managerului de proiect în vederea soluţionării. când este cazul. Participarea la planificarea şi gestionarea riscurilor.Management de proiect – o abordare practică. C. Identificarea potenţialelor riscuri.64 3. 65 50 . la nivel departamental promovarea unui stil de conducere deschis. cum ar fi credibilitatea sursei. Bănacu. bazat pe încredere. S. probleme sau oportunităţi. adaptabilitatea şi dialogul direct. transparenţă şi implicare leadership puternic menţinerea unui contact strâns cu subordonaţii organizarea de cursuri în domeniul comunicării interumane pentru toţi angajaţii consultarea largă sau participarea directă a angajaţilor în cadrul procesului decizional urgenţă maximă în comunicarea deciziilor majore îmbunătăţirea procedurilor în domeniul relaţiilor umane îmbunătăţirea comunicării „de jos în sus” stabilirea unui sistem de comunicare inter-departamental Organizarea şedinţelor la nivel departamental şi al echipelor operaţionale 64 McCollum. K. Monitorizarea şi gestionarea progresului seturilor de activităţi alocate acestora. Sprijinirea şi consilierea celorlalţi membri ai echipei. De aceea este necesară cunoaşterea unor criterii general valabile pentru performanţa comunicării interumane în organizaţii. Contribuţia de documentaţie a proiectului. Programele speciale pentru îmbunătăţirea comunicării în organizaţii vor cuprinde: • • • • • • • • • • organizarea de şedinţe la intervale determinate.4 Managerul şi importanţa sa în crearea unei comunicări deschise Fiecare manager tebuie să conştientizeze faptul că nivelul calitativ şi eficienţa comunicării interumane la nivelul desemnat de aria sa de autoritate şi competenţe determină în mod decisiv calitatea şi eficienţa prestaţiei sale manageriale.

pag. 37 51 .. deoarece toată lumea vrea să fie informată dinainte CÂND va avea loc întâlnirea. managerului investit oficial să transmită o anumită informaţie şi să se primească răspunsuri pertinente şi să se exprime opinii şi puncte de vedere privind elementele critice din activitatea echipei sau a departamentului respectiv.65 Adaptabilitatea Este un aspect extrem de important.] Organizarea şedinţelor presupune respectarea unor reguli precise. în cadrul echipelor de lucru şi la nivel departamental. 2005. Regula cea mai importantă se referă la ritmicitatea cu care tebuie ţinute aceste şedinţe. ei trebuie să găsească răspunsuri la diverse întrebări. calitatea produselor şi a mediului de muncă. Astfel. în concordanţă cu sistemul de valori al grupului condus.] Credibilitatea sursei Într-un cadru etic bine precizat. O altă cale sigură de a contracara un asemenea proces este de a iniţia şedinţe scurte de informare la nivel operaţional. – Comunicarea in organizatii.[. ca de exemplu: „Cum merge firma?” „Ce schimbări se preconizează?” „Cine va fi concediat?” Din păcate. Numai prin eforturi susţinute şi comune de adaptare (limbaj. care sau răspunsuri eronate. dacă ceea ce se întâmplă le afectează propria activitate. căci altfel ele vor fi asociate cu anunţarea unor veşti rele. Editura Elena Francisc Publishing. ca de exemplu. Aceste şedinţe dau ocazia să se pună întrebări persoanei potrivite.Toţi angajaţii unei organizaţii au nevoia naturală de a şti ce se întâmplă şi de ce. CARE este scopul. probleme de securitatea muncii şi sănătate. întrebările sunt puse foarte frecvent unor oameni nepotriviţi. 65 Rosenberg. legat de faptul că sistemul de comunicare interumană este un sistem cibernetic.[. managerii trebuie să-şi stabilească credibilitatea ca surse în comunicaraea cu subordonaţii. foarte utile dacă sunt organizate şi conduse riguros şi eficient. aspecte privitoare la etică şi condiţiile de angajare. informaţiile transmise şi comentate vor fi relevante şi specifice unor domenii de interes pentru grupul sau departamentul respectiv.. referiri la politica organizaţiei. mai ales. De asemeni.. să se asigure că timpul alocat reuniunii nu le va afecta salariul. Marshall B. cu precădere. pauze etc. de exemplu. aceste şedinţe „cu tot personalul” vor oferi ocazia ca toţi cei interesaţi de o anumită problemă să ştie ce se petrece în mod real. Alături de şedinţele corpului managerial. CÂT va dura şi. iniţiind astfel reţeaua neoficială de zvonuri.. Esenţa problemei este de domeniul percepţiei: de felul cum sursa va fi percepută de către receptorii potenţiali va depinde modul de prelucrare şi acceptare a mesajului.

. „Arta exprimării” cuprinde câteva reguli care trebuie însuşite. toleranţă. provincialismele. materializat prin flux comunicaţional în dublu sens.”. platitudinile... – Comunicarea umana. comportament etc. 1998. discreţie – păstrarea caracterului confidenţial al comunicării. dacă este nevoie comportament prietenesc – ton prietenesc. consultanţă etc. termenii argotici şi vulgari. Evaluarea corectă şi respectarea personalităţii interlocutorului va conduce la un comportament care va trebui să includă: • • • • • • interes faţă de partener prin ascultarea atentă – aceasta se exersează evitarea întreruperilor şi a logoreei proprii evitarea unor manifestări ale limbajului corpului care să reflecte plicitseală. atât de către manageri.). 210 52 . stereotipurile verbale: („e clar că.). Bucuresti. . artă. Gary S. „va să zică. propoziţiile se vor utiliza mai mult la timpurile prezent şi viitor. „prin urmare. o abordare sistemica. • atitudinea în timpul dialogului va fi pozitivă – calmă. zâmbet stabilirea unor teme de interes comun care să stimuleze amorsarea comunicării nerăbdare. date referitoare la activitatea profesională şi organizaţia din care face parte etc. complete. calmare. sport etc. superlativele.terminologie. utilizânde-se fraze scurte. pag.. decât la trecut şi condiţional.. iar la terminarea discuţiei se vor sintetiza informaţiile valoroase şi se vor trage concluzii. dar nu sec. concrete şi corecte.. pentru a imprima optimism. privire directă. pentru sublinierea unor idei se vor utiliza sinonime (în vedera evitării repetiţiilor supărătoare).” etc. iritare etc. exersate şi aplicate. se vor expune numai probleme bine fondate. concise.”.”. Editura All. folosind preponderent formele afirmative şi constructive • stilul se va concretiza prin informaţii clare. tact înainte de abordarea subiectului propriu-zis (principiu foarte eficient în negociere) – se materializează prin schimb de mesaje scurte referitoare la preferinţe personale în domenii de interes general – cultură. „nu-i aşa.. dar 66 Becker. instruire. convingătoare. se vor evita cuvintele inutile. modul de exprimare al vorbitorului joacă un rol esenţial în succesul conversaţiei. cu siguranţa dată de o cunoaştere aprofundată a subiectului..66 Dialogul direct În cazul în care convorbirea este spontană. concentrată pe subiect şi pe scopul convorbirii: convingere. cât şi de subordonaţi: • renunţându-se pe cât posibil la egocentrism. se va adopta un stil sobru şi direct.. încurajare. loialitate. sursa şi receptorul (managerii şi subordonaţii) vor reuşi să realizeze un „dialog” eficient.

scuzele exagerate – „nu-mi găsesc cuvintele”. . a ţine secretă o informaţie negativă faţă de angajaţi este mult mai periculos decât să fie comunicată: lăsând informaţiile în voia hazardului.. pag.angajaţii vor da mai multă atenţie informaţiilor structurate simplu şi fofosind termeni concreţi. s-au alcătuit check-lists cuprinzând probleme cheie legate de îmbunătăţirea mecanismului comunicării oficiale „de sus în jos”. multe companii occidentale au dezvoltat programe de îmbunătăţire a comunicării interumane. lista prezentată în continuare:67 . „la timp” şi în concordanţă cu punctele de vedere personale. Rompak.. „se pare că abuzez de timpul sunt de acord”. 44 53 .fără exagerări şi adaptată situaţiei. „vă înşelaţi.1 Îmbunătăţirea comunicării „de sus în jos”. Metoda Team-Briefing În efortul de a optimiza contextul ambiental şi motivaţional al organizaţiei.. evitându-se atitudinea teatrală.deoarece oamenii sunt motivaţi de propriile dorinţe şi necesităţi şi nu de necesităţile altora. În sprijinul acestei idei. dar nu insistentă. „nu formulele dubitative – „eventual”. se vor face pauze între limbajul corpului: privirea este directă. orice mesaj economic ce le este transmis de organizaţie trebuie să fie relevant. „probabil”. frică.4. singura alternativă termenii şi expresiile negative – pericol.” etc. nu va penetra în conşiinţa individului.. • disconfort: dv.] 3. grijă. – Note de curs „Comunicare şi comportament eficace în relaţiile interumane profesionale”. căci orice este nesemnificativ şi irelevant în raport cu sistemul de valori propriu. exagerările.. mimica şi gestica se vor fraze pentru a se regla respiraţia şi a nuanţa exprimarea şi perioadele de tăcere controla pe cât posibil. deoarece provoacă reacţie negativă instinctivă sau stare de 67 Huţu. „nu sunteţi în stare să. ca de exemplu.”.. credibil. „nu este adevărat”. decât celor complexe şi abstracte.. înţelegere şi atenţie faţă de partener prin exteriorizarea sinceră a sentimentelor.” etc. timbrul şi volumul vocii se vor adapta necesităţilor. iulie 2007. de aceea teoriile economice şi/sau ştiinţifice complicate trebuie evitate sau rezumate în termeni simpli adaptaţi receptorilor. exprimând bunăvoinţă. se vor evita.” etc. reproş. ticurile[. . „s-ar putea ca....în general. bazate pe ideea că fiecare angajat vrea şi are nevoia naturală să afle „ce se întâmplă” în firmă direct de la cei responsabili şi nu prin intermediul reţelei neoficiale de zvonuri. • • tonul. Carmen A. plictiseală.

Informaţiile se referă la domenii relevante oentru întregul personal: • salarii • beneficii • noutăţi privind relaţiile cu pieţele de desfacere. interpretărilor. aceste infromaţii sunt esenţiale (briefing). legate de munca angajaţilor • planurile viitoare ale firmei • bazele ştiinţifice şi raţionale şi/sau motivele deciziilor luate la nivel managerial • schimbările cu care se confruntă firma şi. aceste informaţii furnizează date cheie. pe domenii de activitate. eliminând cauzele existenţei acestei reţele.posibilă este promovarea zvonurilor. Team-briefing contracarează cu eficienţă reţeaua neoficială de zvonuri. 54 . În acelaşi timp. eventual de către un departament specializat. strategiile. selectate cu grijă. se pot crea şi aplica metodologii coerente oentru perfecţionarea comunicării oficiale vertical-descendentă. Furnizând date cheie. exagerărilor şi speculaţiilor bazate pe jumătăţi de adevăr şi erori. în concordanţă cu necesităţile reale ale subordonaţilor. în scopul de a se crea o reţea informaţională prin care angajaţii să fie informaţi permanent cu tot ce se întâmplă. TEAM-BRIEFING este un sistem oficial de comunicare „de sus în jos” în care informaţia trece prin toate nivelele ierarhice în mod corect şi cât mai rapid. problematica factorului uman şi alte probleme importante ale activităţii organizaţiei. departamente) şi sunt puse în „cascadă” de la vârful spre baza piramidei ierarhice. implicit. cu privire la politicile. Pe baza informaţiilor obţinute prin aplicarea unor astfel de check-lists. Ele se adresează unor grupuri de oameni (team=echipe. adică lipsa de transparenţă a managementului. fiecare activitate şi loc de muncă • performanţe şi noutăţi la nivel departamental • schimbări ale condiţiilor de muncă Rezumând. concurenţa şi partenerii de afaceri ai firmei • noutăţi privind activităţile sindicale • rezultatele negocierilor ce ar putea afecta activitatea sau chiar existenţa firmei • securitatea muncii şi a postului ocuapt • standardele de performanţă. O astfel de metodologie este TEAMBRIEFING.

eficienţă etc mijloacele de acţiune – (examinarea lor poate conduce la concluzii favorabile utilizării unor şedinţe deja existente. Editura Universitară. calitate. sistem tele-conferinţă etc. dacă simt nevoia să se aducă importante. frustraţii. ziar propriu. cum este afectat de aceste legături şi „cine este responsabil pentru consulta sau. dacă sunt poziţionate corect. raportat la mărimea şi numărul angajaţilor. pierderi estimate. obiectivele breviarul şedinţelor uzuale. frecvenţa. fax şi sistem de circulaţie a informaţiei de tip „memo” bine întreţinut şi conceput îmbunătăţiri şi dacă sunt dispuşi să facă efroturi pentru susţinerea şi implementarea unui nou sistem de comunicare – team-briefing • elemente cheie care au cauzat greve. care introduc distorsiuni şi scurticircuitări ale circuitului informaţional şi rezultatele. confuzii. Liviu – Comunicare profesională. cuprinzând scopul.Pentru ca metoda să devină funcţională.) – se vor controla dacă: informaţiile sunt notate ordonat. pentru că nu au fost comunicate bine şi/sau la timp şi/sau bine coordonate 68 Roşca. pierderi de timp etc. cu care personalul este deja obişnuit. anchete. pentru promovarea team-briefing) • cine” • • stilul managementului aplicat şi tipul de cultură organizaţională tipul mecanismului consultativ – de exemplu. câte trebuie să fie. managerii transmit informaţii fără a se crearea unei imagini globale clare pentru toţi angajaţii asupra legăturilor din sistem – cu cine „se conectează” fiecare. opinia angajaţilor asupra comunicării în organizaţie. sistem de afişare a anunţutilor alte facilităţi de comunicare: intranet şi internet. • • • comunicarea scrisă – buletin informativ. dimpotrivă. clasificate corect. regularitatea şi ierarhice inutile. dacă sunt datate şi semnate etc. pag. 1999. Bucureşti. interfon. lungimea. pentru a crea premisele unei structurări fromarea unei echipe care trebuie să cuprindă un număr de membri adecvat din punct bune a şedinţelor de team-briefing de vedere al coordonării – literatura de specialitate specifică un număr de 4-5 membri pentru fiecare echipă pentru a „stăpâni” relaţiile intrumane care intervin • • • păstrarea unui raport centralizare/descentralizare care să ducă la eliminarea nivelelor baze de date privind standardele de performanţă ale firmei: nivelul bugetar. 110 55 . procese verbale etc. trebuie ca structura organizaţiei şi managementul aplicat să răspundă anumitor cerinţe:68 • • organigrama strebuie să fie clară şi detaliată. care este scopul lor. se consultă cu reprezentanţii aleşi ai angajaţilor pentru a primi mesaje relevante din partea lor înainte de a lua decizii • registrele cu date oficiale ale organizaţiei (rapoarte anuale.

îl constituie „cercurile de calitate” – Quality Cicles (Q. Informaţiile clare ajută la luarea deciziilor. Bucuresti. frima NISSAN organizează team-briefing în prima zi de luni a fiecărei luni.. strategii. Acest tip de comunicare frunizează un climat de muncă favorabil. deprinderi. deci timpul nu este irosit degeaba. locurile unde vor avea loc şedinţle de informare (briefing) pentru a avea o schemă clară cu privire la persoanele care transmit şi a celor care primesc informaţii.69 3. Când executanţii şi managerii îşi reunesc eforturile. Va participa tot personalul firmei pentru a se preveni distorsiunile provocate prin lipsă.2 Îmbunătăţirea comunicării „de jos în sus”. De exemplu. managerilor responsabili cu comunicarea lor. R. În cadrul team-briefing mesajele sunt transmise în scris. precum şi alte recomandări care ar putea ajuta organizaţia – dacă sunt utile. oferă motivaţie executanţilor prin recunoaşterea capabilităţilor lor personale şi constituie feed-back informaţinal care închide circuitul la nivelul întregului sistem. trebuie recompensate pentru a stimula acest tip de comportament Înainte de iniţierea team-briefing se vor identifica echipele. sinergia rezultată este în beneficiul global al sistemului. Cei responsabili cu transmiterea mesajelor – de obicei şefii de echipe sau departamente – rezumă oral informaţiile în şedinţe scurte. se va lua în considerare numărul de schimburi. pe imprimate speciale. modelul este acelaşi. leaderii.Comunicarea manageriala. întotdeauna în aceeaşi zi şi la aceeaşi ora.• sugestii şi demersuri dinpartea angajaţilor pentru îmbunătăţirea comunicării. Un exemplu relevant pentru acest tip de comunicare deschisă. Este esenţial ca informaţiile primite pe fiecare nivel ierarhic să fie verificate. durata lor şi numărul de zile lucrătoare pe săptămână.M. dar „de jos în sus”. 98 56 . Editura Expert.4. Concepte. pentru a se asigura calitatea şi fidelitatea comunicării prin toate nivelele ierarhice. 1996. pe care nici una din părţi nu îl poate satisface prin aport separat. Proceduri Consultative Procedurile consulative realizează aceleaşi deziderate ca şi team-briefing. . la toate nivelele ierarhice de la managerii de vârf la cei de nivel operaţional. unde şi când ca avea loc comunicarea – pentru a se întocmi un plan corect.C. informaţiile transmiţându-se în mod real şi nedistorsionat echipei manageriale prin reprezentanţii aleşi ai echipelor operaţionale. în cadrul căruia inteligenţele sunt receptive la idei noi. Cândea. elemente care ar putea crea dificultăţi pentru team-briefing. pag. În esenţă. 69 Cândea. iar o reţea de comunicare interumană bine pusă la punct este benefică pentru organizaţie pentru că totţi membrii acesteia vor să ştie ce se întâmplă în mod real.). Informaţiile clare şi reale sunt utile pentru fundamentarea deciziilor. D.

Acordă ajutor în privinţa tehnicilor statistice de rezolvare a problemelor şi este „purtător de cuvânt” al Q. dacă este necesar. instruind participanţii în tehnica rezolvării problemelor şi comunicând 57 . coordonatorii şi „intermediarii” au atribuţii asemănătoare.C. studii de calitate. implementarea recomandărilor şi informarea corectă şi eficienţă a întregului personal în privinţa progreselor realizate (prin „scrisori de infromare” trimise la toate nivelele. este orientat pe problemele factorului uman şi capabil să furnizeze motivaţie îna cord cu interesele întreprinderii. securitatea muncii şi îmbunătăţirea echipamentelor. chiar prin intermediul team-briefing). conduşi de un leader cu o arie largă de responsabilităţi într-un domeniu dat. Rolul atribuit managerului de varf este de a sprijini eforturile Q. „Intermediarii” sunt consultanţii leaderilor Q.C. Este echivalent consilului directorial din structura oficială şi este constituit deopotrivă din executanţi şi manageri. dar aceştia din urmă se concentrează pe activitatea Q.C. Q.C.C. în timpul derulării programlelor. Oferă consultaţii în privinţa problemelor apărute şi interacţionează cu conducerea.C se convocă săptămînal pentru a discuta probleme identificate de membrii echipelor sau de membri ai organizaţiei din afara acestora sau clienţi externi. vizând ameliorarea sistemului în totalitatea sa. sunt abordate simultan şi eficienţa. sunt echipe formate din executanţi şi manageri care lucrează voluntar împreună în efortul cooperant de a rezolva probleme cu privire la productivitatea. poate varia de la 5-6 membri.Q. deci abordarea este complexă şi globală. Programele Q. Mărimea Q. în funcţie de complexitatea problemei de rezolvat. de care răspund şi sunt mai aproape de problematica abordată participarea la întrunirile săptămânale.. Fiecare este responsabil pentru un număr de Q.. de la operatori până la conducerea superioară. care este direct răspunzător pentru acţiunile întreprinse.C. Rolul coordonatorului este de a administra întregul program şi de a supraveghea membrii cu rol de „intermediar”. Când aceste probleme implică. În cadrul acestor echipe.C. implică personal aparţinând tuturor treptelor ierarhice. În concordanţă cu rolurile lor. costul. ce poate fi diferit de cel atribuit în cadrul structurii organizatorice oficiale. serveşte ca model pentru membri şi joacă rolul de „curea de legătură” pentru leader în relaţiile cu exteriorul. acordată unui timp din programul de producţie pentru rezolvarea programelor în cadrul Q.C. poziţia cheie este a leaderului. de exemplu. prin acţiuni care implică publicitate adecvată.. pentru a îmbunătăţi metodele şi mediul de muncă. Asigură interfaţa management la vârf – membri Q. procedurile şi scopurile programelor şi pregăteşte planurile şi graficele în timp necesare atingerii scopurilor.C. calitatea produselor etc. fiecare cu rolul său specific. Comitetul de conducere stabileşte politica.C.

S-a constatat însă că eforturile nu sunt lipsite de sens şi că eficienţa întregii organizaţii poate să crească semnificativ ca efect al ameliorării climatului motivaţional şi a comunicării în dublu sens.C. Rompak. Leaderul deleagă atribuţii.. sunt angajaţi ai firmei – indiferent de funcţia ocupată ierarhică se află în structura organizatorică oficială -. cu corecţia impusă comportamentului/acţiunilor participanţilor.C. rezolvă conflictele apărute între membrii Q. să analizeze şi să rezolve probleme din domeniul lor de activitate şi aria lor de control. pag. şi coordonează echipa din perspectiva a două aspecte majore: • • asigurarea participării tuturor membrilor la rezolvarea problemelor urmărirea rezolvării tuturor punctelor în discuţie. la fel ca şi restul membrilor.C. Membrii Q. – Note de curs „Comunicare şi comportament eficace în relaţiile interumane profesionale”. dar. Lor li se dă şansa – egală pentru toţi – să identifice. 46 58 . Carmen A. Organizarea unei astfel de structuri neoficiale în cadrul structurii organizatorice oficiale poate părea greoaie şi laborioasă. punându-şi astfel în valoare în mod constructiv şi mobilizator întreaga capacitate profesională şi intelectuală. care lucrează pentru rezolvarea problemelor din domeniul afectat grupului respectiv. dacă se observă devieri de la scop Leaderul este un membru participant la activităţile Q.70 70 Huţu. organizează agenda de lucru a întâlnirilor şi supraveghează cu nu cumva o parte a persoanelor implicate să monopolizeze timpul afectat şedinţelor de lucru. concomitent.rezultatele prin rapoarte şi prezentări la nivel conducerii firmei. iulie 2007.

Bucureşti 2006 Cuilenburg. Definiţiile sunt numeroase şi diferite. G. în limita unor termene care curg obişnuit de la data comunicării. Un alt autor defineşte comunicarea în felul următor: „Comunicarea este un proces de transformare a informaţiilor. prin intermediul unor canale specifice. ştire. veste. hotărâre) în vederea exercitării drepturilor şi executării obligaţiilor ce decurg pentru ele din aceste acte.W.Van. toate încercând să surprindă cât mai bine esenţa a ceea ce înseamnă “comunicare”. a obţinerii stabilităţii sau a unor modificări de comportament individual sau de grup. Noomen.J. În cele ce urmează vom prezenta o serie de definiţii mai simple sau mai complexe.W. cu scopul de a produce asupra receptorului anumite efecte. unele cu statut de emiţător altele cu statut de receptor. „Dicţionarul enciclopedic vol.Ştiinţa comunicării.J.1. O. G.CAPITOLUL IV Comunicarea în managementul proiectelor 4. acoperind aproape toate domeniile în care acest termen este folosit: • Înştiinţare. Aducere la cunoştiinţa părţilor dintr-un proces a unor acte de procedură (acţiune. sub forma mesajelor simbolice. J.1 Premise în comunicarea interpersonală 71 72 Nicolescu.Noomen definesc comunicarea ca „un proces prin care un emiţător transmite informaţii receptorului prin intermediul unui canal.”72 4. O. Editura Humanitas. Scholten. Editura Economică. realizată în limbaj articulat sau prin alte coduri. între două sau mai multe persoane. . • • Prezentare într-un cerc de specialişti a unei lucrări ştiinţifice. I” oferă termenului „comunicare” o definiţie deosebit de complexă. Definiţii ale comunicării şi tipuri de comunicare Este o întrebare la care au încercat să ofere răspuns toţi autorii literaturii de specialitate. Mod fundamental de interacţiune psiho-socială a persoanelor..”71 J.1. întâmpinare. Bucureşti. Ovidiu – Sistemul informaţional managerial al oraganizaţiei. Scholten. 2004 59 .Van Cuilenburg. în vederea transmiterii unei informaţii.

73 Organizaţii şi comunicare interpersonală Există trei componente majore ale fiecărei organizaţii: 1. comunicând. Carmen – Cercetări privind managementul resurselor umane în contextul dezvoltării regionale. 102 60 . Procesul comunicării interpersonale Comunicarea interpersonală este procesul prin care se realizează schimbul de mesaje între persoane în scopul de a „construi” semnificaţii comune: Mesajul este orice stimul. procesele – oamenii. 2006. În procesul de decodificare.O organizaţie este mai mult decât o colecţie de indivizi. este un sistem social integrat şi coordonat. ele „transportă” semnificaţia de la persoană la alta. Relaţiile dintre oameni determină întregul. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. care poate fi perceput de „receptorii” umani dacă aceasta are un înţeles pentru persoana respectivă. aranjaţi într-un mediu structurat. percepţii şi nevoi: 73 Chaşovschi. structura – oamenii sunt plasaţi în diferite poziţii în legătură cu funcţiile care trebuie îndeplinte pentru a produce bunuri şi/sau servicii. 2. Deci. prin simbolizare. pag. verbal sau non-verbal. Relaţiile stabilite prin comunicare interpersonală reprezintă comportanmentul uman primar necesar în orice proces de organizare a sistemelor sociale. comunică unul cu altul pentru a acţiona împreună în vederea atingerii unui scop comun După stabilirea unei reţele de relaţii interpersonale care leagă funcţiile necesare îndeplinirii diferitelor sarcini. Mesajele trebuie interpretate de către receptori. oamenii – „pietrele de temelie” ale organizaţiei. dacă nevoile umane vor fi mai bine cunoscute şi integrate celor organizaţionale şi dacă obiectivele individuale sunt identice cu ale organizaţiei. iar comunicarea interumană este mediul prin care relaţiile sunt stabilite şi menţinute. Prin urmare. oamenii devin organizaţi. 3. aceştia se bazează pe propriile valori. comportamentele vor deveni cooperative. oamenii creează organizaţii. bazat pe o reţea de relaţii interdependente între indivizii care fac part din sistem. Mesajele nu conţin semnificaţie. iar reţeaua devine un sistem: organizaţia.

cel mai complex. cel mai eficient şi cel mai caracteristic mijloc de comunicare umană. Mihai – Comunicarea – repere fundamentale. omonime. conversaţia. dialogul. semne la care relaţia dintre semnificant şi semnificat este univocă (termeni ştiinţifici şi tehnici) sau semne la care relaţia este echivocă (cuvinte polisemnatice. cel mai răspândit. 1998. 74 Dinu.2 Comunicarea verbală Limbajul vorbit este cel mai important. pentru că de multe ori oamenii dintr-o organizaţie prezintă similarităţi din punct de vedere biologic şi cultural. Valorile. aceste nevoi trebua descoperite pentru ca procesul de comunicare să fie eficient. valorile furnizează structura în cadrul căreia se formează răspunsul • percepţia este procesul activ şi selectiv prin care indivizii recepţionează şi interpretează stimuli din mediul extern/senzaţii • nevoile – oamenii au nevoi specifice diferite la momente diferite. ocupând aproximativ 75% din întreaga comunicare interpersonală. cuprinzând: cuvintele-semnale (interjecţiile). Toate codurile au posibilitatea de a construi mesaje din combinaţia. pag. Limba este un complex de coduri. Editura Didactică şi Pedagogică.1. exprimarea. a unor semne distincte. managerii pot utiliza categorii de necesităţi predeterminate pentru a înţelege nevoile individuale şi a motiva angajaţii.• valorile – sunt standarde care ghidează acţiunile individuale. limbajul. percepţiile şi nevoile influenţează capabilitatea unei persoane de:74 • • • • • • • • a înţelege contextul a construi mesaje a procesa informaţii primite a atribui înţeles mesajelor receptate a dezvolta relaţii de grup a îndeplini roluri structurale a lua decizii a răspunde pozitiv la schimbările din organizaţie 4. sinonime). Vorbirea. atunci când oamenii sunt puşi în situaţia de a alege un răspuns la anumite nevoi specifice. după reguli stabilite. sunt dezvlotate în familie sau alte grupuri semnificative şi sunt aplicate ca funcţie de situaţiile percepute. cuvinte cu aspect simbolic (onomatopee). 134 61 . tăcerea şi ascultarea fac parte integrantă din conduita umană. Bucureşti.

Astfel. pentru greci. cum ar fi negocierile internaţionale. 2005 62 . Alex – Arta de a comunica. imobilitatea japozeză. De exemplu. dar nu are semnificaţie universală deoarece oamnei diferiţi utilizează aceleaţi simboluri în mod diferit. degetelor. 4.]. Acest complex de semne cuprinde:75 • • • • • • • gesturi propriu-zise – mişcări ale mâinilor. la occidentali decât la orientali. dar şi condiţionează formarea acestora.. iar în cadrul acestora în funcţie de vârstă. braţelor. Specificul socio-cultural naţional al individului are o mare importanţă pentru comunicarea non-verbală. Limbajul sonor este singurlui limbaj creativ. de aceea trebuie cunoscut şi analizat înaintea unor „ciocniri culturale” importante. [. grad de cultură şi situaţie. 4. deci invers decât se obişnuieşte la noi. inclusiv vestimentaţia comportamentul generat de interpretarea spaţiului comportamentul generat de interpretarea timpului – rezultat din perioadele de tăcere în cadrul unei conversaţii Limbajul corpului este universal. Deşi efemer şi emis pe un singur canal. obţiunută graţie secolelor de tradiţie.1. El transmite idei. la meridionali decât la nordici. în situaţii şi contexte diferite. picioarelor mimica – mişcările muşchilor feţei şi expresia ochilor postura – poziţia corpului în ansamblu într-o anumită situaţie inflexiuni vocale – în afara limbajului vorbit. iar scuturarea lui „da”.3 Comunicarea non-verbală Limbajul non-verbal este un ansamblu mai mult sau mai puţin organizat de semne vizuale reprezentând orice mişcare corporală. „dresul vocii” înfăţişarea fizică generală.. în raport direct cu gradul de afectivitate al comunităţii considerate. turci sau bulgari înclinarea capului însemnă „nu”. corpului. prin marea sa putere combinatorie.Receptarea unui mesaj lingvistic pune în acţiune două mecanisme distincte: recunoaşterea semnului şi înţelegerea ansamblului/discursului.1. ca de exemplu. purtătoare a unei semnificaţii de natură comunicaţională sau afectivă.4 Comunicarea scrisă 75 Mucchielli . Astfel. îmbină economia cu capacitatea de adaptare la necesităţile colectivităţilor umane. este mai frecvent la copii decât la adulţi. limbajul vorbit. creează reale dificultăţi negociatorilor din întreaga lume. involuntară sau voluntară. Iaşi. gradul de utlizare al limbajului non-verbal diferă în funcţie de natura grupurilor sociale care îl utilizează. Editura Polirom.

pag 60 63 . Comunicarea în scris ajută oamenii să devină mai sistematici în gândire. reprezintă o componentă a comunicării umane. trebuie să fie adecvat direcţiei de transmitere. sa fie conceput explicit. pentru a cunoaşte precis nuanţele. implica in control exigent privind informaţiile. este judecat după fondul şi forma textului. Caracteristicile mesajului scris sunt:76 are anumite restricţii de utilizare. intrucţiunile etc. faptele si argumentele folosite. reacţia de răspuns este favorabilă. 4. politicile.1 Comunicarea în organizaţii . Trebuie să clarificăm dacă: este oportună transmiterea mesajului.Caracteristici generale Specificul comunicării în organizaţii este acela de transmitere către toţi membrii organizaţiei a informaţiilor privind obiectivele. În general. mesajul transmis are şanse să-şi atingă scopul. trebuie să fie bine gândit. comunicarea în organizaţii nu este şi nu trebuie să fie un monolog al managementului. Iaşi.2.2. Înainte de a comunica ceva trebuie să stabilim scopul pentru care vrem să transmitem un mesaj. Studierea atentă a semnificaţiei. trebuie să fie corect. Editura Polirom. De asemeni. deciziile de operare.Comunicarea scrisă. de scriere propriu-zisă. Ştefan – Antrenamentul abilităţilor de comunicare. restul. iar etapa a doua. Caracteristicile pe care trebuie să le posede un mesaj scris pentru a fi eficient sunt următoarele: trebuie să fie uşor de citit. ci trebuie să promoveze feedback din partea angajaţilor. etapa de gândire constituie aproximativ 40% din timpul necesar întocmirii unui mesaj scris. poate fi exprimat sub diferite forme. este o condiţie a calităţii mesajului.Comunicarea managerială 4. 2004. alături de cea verbală. care să asigure 76 Prutianu. Este extrem de important să conştientizăm faptul că a gândi şi a scrie sunt două procese diferite.

neapărat necesari managerilor pentru a crea o ambianţă psihologică optimă. 22 64 . Se cunoaşte faptul că gradul de complexitate al reţelei comunicaţionale creşte proporţional cu gradul de centralizare al strucutrii organizatorice.]. să fie eficientă. De asemeni. pag. Dennis – Management de proiect. 2000. Climatul organizaţional care asigură funcţionarea adecvată şi posibilitatea de perfecţionare a reţelei comunicaţioanle se poate realiza prin: • • • • stil de management deschis. formală sau informală. Indiferent de gradul de sofisticare a infrastructurii comunicaţionale şi particularităţile fiecărui gen de activitate sau context. bazat pe încredere şi onestitate folosirea unui limbaj comun şi menţinerea unui contact strâns manager-subordonat prin urgenţă maximă în comunicarea deciziilor majore îmbunătăţirea relaţiilor interumane şi a tuturor căilor de comunicare în organizaţie instruiri la nivel departamental în domeniul comunicării Factorii de personalitate care influneţează calitatea comunicării. Editura CODECS. se va identifica şi vizualiza grafic reţeaua comunicaţioanlă (formală şi informală) şi se va încerca eliminara lor prin perfecţionarea climatului comunicaţional şi a tuturor elementelor comunicării. aceasta este cu atât mai rigidă cu cât stilul de conducere este mai autoritar.cunoaşterea naturii problemelor care apar la nivel operaţional în efortul de transpunere a deciziilor în practică. În final aceste măsuri pot avea impact şi asupra structurii organizatorice şi a stilului de management adoptat. Bucureşti.. În structurile foarte centralizate este foarte dificil de urmărit parcursul mesajelor de la emiţător la receptor[. se vor proiecta fluxuri informaţionale cât mai directe şi cu lungime cât mai redusă între emiţători şi receptori la toate nivelele organizaţiei şi în concordanţă cu tipul de structură organizatorică şi stilul de management adoptat. Pentru depistarea acestor blocaje. există două aspecte specifice tuturor organizaţiilor:77 • • comunicarea formală sau oficială comunicarea informală sau neoficială Pentru ca reţeaua comunicaţioanlă. sunt: • • • opinia despre sine – opinia pozitivă puternică este benefică în comunicare stăpânirea emoţiilor – nervozitatea şi furia deteriorează climatul comunicaţional modul individului de a se face cunoscut oamenilor cu care vine în contact Mediul 77 Lock.. deoarece apar diferite blocaje în cadrul unui flux informaţional prea lung şi prea complicat.

telex etc. decodificare sau transmiterea mesajului de primitor. Olivesi – Comunicarea managerială. pag.78 4.Pentru ca mediul în care se desfăşoară comunicarea interumană în organizaţie să asigure eficienţa transmiterii informaţiilor. dialogul are un caracter spontan. Procesul de comunicare include: transmiterea mesajului (gând. în dezvoltarea unui sistem de comunicare se vor considera cel puţin următoarele: • • • modul de comunicare şi tipul informaţiei – vizual.) către receptor (primitor). ce trebuie rezolvată cu profesionalism pentru că afectează întreaga activitate. idee. Bucureşti. 1998.2 Procesul comunicării manageriale şi reţelele de comunciare Comunicarea este procesul de transmitere a unui mesaj. A . date digitale etc. tactil şi/sau combinaţii. deci performanţa organizaţiei. Întregul flux al procesului de comunciare va fi sub influenţa unor factori care ţin de emitent Codificare Verificare – canal – primitor. Editura Tritonic. pag 196 Decodificare 65 Influenţă factori situaţionali Înţelegere mesaj . pregătirea primitorului pentru a primi mesajul. Comunicarea poate fi: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ între indivizi (interpersonală). printr-un canal. intimitate „Când comunicarea este liberă în ambele direcţii. de poziţie. cât şi de timpul afectat de manager pentru comunicare. 91 Burciu. în cadrul comunicării formale realizarea procesului informaţionale cu dublu sens este o problemă managerială de multe ori complexă şi delicată.Management. auditiv. telefon. nevoia de securitate şi factorul timp – cantitatea de informaţie/unitatea de timp masaje codificate.) sau transmitere oral. Gând verificarea de către receptor dacă mesajul a fost înţeles corect. interferenţe. calitate Canal de de distanţa în spaţiu etc. sinteza etapelor ce revin procesului de comunicare:79 comunicare Primire mesaj 78 79 Stephane. se realizează un schimb mai mare de idei şi concepte şi creează condiţii pentru o mai bună înţelegere”. 2006.. la nivelul structurilor organizatorice. Editura Universitatii Suceava. ambientul şi perturbaţiile aferente – zgomot. către un primitor de informaţii. de mediu.2. Dacă în cadrul comunicării informale. un tip de canal utilizat (forma scrisă. ordin etc.

ca şi o serie de controverse între participanţi. 4.„intervenţia guvernamentală”” = abuz = coordonare = sprijin sau ajutor . Editura Economica. 197 Cu referire la comunicarea interpersonală orice manager este interesat. de regulă. pag. b) Ambiguitatea de sens a cuvintelor defavorizează procesul de comunicare.2. Bucuresti. în principal generând o recepţie eronată.Fig. 1999. Astfel spus. A – MBO si ciclul afacerilor. Bucuresti.1 . calitatea comunicării poate să fie afectată negativ de o serie de factori: a) Comunicarea nu este planificată. fără a se apela la comuncarea directă. nr. Exemple: . Editura Economica. în unele situaţii realizându-se întâmplător. va influenţa negativ progresul de ansamblu prin 80 Burciu.Procesul de comunciare Sursa: Burciu. Pregătirea prealabilă şi fundamentarea pe informaţii sigure conduce la o îmbunătăţire a procesului de comunicare. faţă în faţă. fără o pregătire prealabilă şi fără selectarea unor informaţii. A – MBO si ciclul afacerilor.„venituri totale”: = încasări totale sau fără TVA = diferenţa dintre preţ de vânzare şi preţ de cumpărare = diferenţa între încasări şi costuri. 1999. 197 66 . de cauzele care fac ca un mesaj transmis în anumite condiţii să fie recepţionate de o anumită manieră. pag.80 c) Comunicarea doar de tip impersonal.2. pe baza unor documente scrise.

) se va răsfrânge nefavorabil asupra procesului de comunicare. nr.2. neîncrederea şi frica. 4. logic constituit. Această formulare neadecvată (lipsa unei idei principale. g) informaţiei: supraveghetori. 198 81 Lipsa de atenţie a primitorului în urmărirea mesajului şi evitarea aprecierilor premature asupra sensului discuţiei purtate se pot răsfrânge asupra calităţii procesului de Trecerea informaţiei de la o persoană la alta. Editura Economica. vor avea obligatoriu o influenţă pozitivă în ansamblul procesului de management al firmei. chiar dacă pentru emitent masajul este făcut clar. 1999. incluziv a factorului afectiv. a înţelegerii complete. până la al cincilea nivel ierarhic 100% 60% 50% 40% 30% 20% Fig. Bucuresti. a încrederii. pag. pag.2. Editura Economica. Unele studii arată că pierderea informaţiilor este. folosirea în exces a unor detalii etc.limitarea schimbului de informaţii. în cazul de faţă al comunicării. A – MBO si ciclul afacerilor. cum ar fi sistemele ce comunicare de TV cu circuit închis. 1999. A – MBO si ciclul afacerilor. f) Teama.2 . personalul de execuţie reţine circa 50% din informaţiile primite de la Burciu. au o influenţă negativă asupra comunicări. Aceasta generează reţinere şi suspiciune din partea primitorului în a-şi exprima opiniile şi a spune o serie de lucruri adevărate dar neplăcute pentru emitent. antrenează şi o depreciere a supraveghetorii reţin 60% din informaţiile primite de la managerii superiori. atunci când caracterizează mediul de purtare a discuţiei. Bucuresti. Nu întotdeauna tehnologia de ultim moment. 198 67 . d) Formularea nedecvată a mesajului de către cel care l-a gândit.Pierderea informaţiilor în funcţie de nivele ierarhice81 Sursa: Burciu. e) comunicare.

întâlniri.să folosească pronumele personale. rapoarte. alte două aspecte reţin preocuparea managerilor: comunicarea la nivelul organizaţiei. schimbări rapide de Viteza de transmitere a mesajului poate fi: . mai puţin eficace.. este dependentă de tipul canalului folosit pentru transmitere. care porneşte de la nivelul executanţilor spre vârful piramidei sub formă de informări. luând Sensul de efectuare a comunicării poate fi: forma unor instrucţiuni. În afara factorilor ce pot potenţial să influenţeze nefavorabil procesul de comunciare în general. de jos în sus. . presupune analiza: mediu). ♦ Comunicarea la nivelul organizaţiei. stabilirea unei perioade prea scurte de adaptare la schimbare va influenţa negativ şi procesul de comunciare pe parcursul perioadei respective. În practică cele trei sensuri de efectuare a comunicării se suprapun. formele specifice de comunicare. cereri. de sus în jos. viteză mare: transmitere mai rapidă (probleme noi survenite.Comunicarea scrisă. ♦ Formele de comunicare în cadrul organizaţiei includ: .h) Atunci când comunicarea are rolul de a determina o schimbare în activitatea salariaţilor. reclamaţii etc. . viteză mică: transmiterea mai lentă (probleme curente. Sensul de efectuare a comunicării. (dezavantajul că poate fi denaturată voit pe parcurs).). 68 Vitezei de transmitere a mesajului. . Mesajul scris trebuie să îndeplinească unele condiţii: . dar necesită timp pentru materializare. memorii. convorbiri telefonice sau scrisori. buletine informative etc.Comunicarea nonverbală.să folosească cuvinte scurte şi obişnuite. mai cunoscute etc. specifică managementului tradiţional. Comunicarea scrisă prezintă avantajul unei pregătiri atente a mesajului. discursuri.Comunicarea orală. lateral (când are loc între salariaţii de la acelaşi nivel oerarhic) sau încrucişat când antrenează persoane de la nivele diferite ale organizaţiei.

cu superiorul său sau un alt membru. Într-o formulă simplă. Comunicarea orală. În cazul grupurilor 82 Burciu. fie prin întâlniri de grup. Reţelele de comunicare. putem considera că: INFORMAŢIA = PUTERE Deci. ocupă circa 75% din comunicarea efectuată de manageri îşi are avantajul unui schimb rapid de informaţii. managerul sau cel care doreşte să păstreze puterea şi să-şi conserve poziţia în timp va prefera să păstreze informaţia şi conştient sa nu va apela mai ales la tipul de comunicare specifice atunci când se doreşte a colecta informaţii pe probleme de rutină ale organizaţiei.rigide: salariaţii sunt descurajaţi de la discuţii în afara ordinii conferită de reţea. se vor constitui: . când managerul superior prezintă oral probleme avute în vedere. a unui contact direct care amplifică. . care urmează structura organizatorică şi linia ierarhică prestabilită (oficială).) Reţele de comunicare82 O reţea de comunicare este o situaţie structurată precis în care indivizii transmit informaţia într-un anumit mod prestabilit. la rândul lor: . Se materializează fie prin întâlniri directe între două persoane (manageri sau manager . Reţelele de comunicare formale pot fi. Structurarea reţelelor de comunicare în cadrul organizaţiei devine mult mai dificilă şi complexă dacă numărul participanţilor creşte la 10-20-40 de persoane. .să se bazeze pe exemple. 1999. în cadrul organizaţiei. pag. încrederea în raportul manageri – salariaţi. în consecinţă.flexibile: se admit completări şi se încurajează comunciarea între nivele (grupe) chiar dacă formal acestea nu sunt structurate.. conform unor studii. Editura Economica. inflexiunea vocii. 200 69 . după structura grupurilor informale în cadrul firmei şi a legăturilor ce se constituie în timp între grupuri sau între membrii unui grup informal . stări emoţionale etc. Comunicarea nonverbală: include transmiterea unor mesaje sau copletarea unui mesaj deja transmis prin forme de comportament sau mişcări ale corpului (exemple: expresii ale feţei.să se exprime logic şi direct.reţele de comunicaţii formale.reţele de comunicaţii informale. Bucuresti. A – MBO si ciclul afacerilor. .subordonat). de obicei.

deoarece tradiţional funcţiile de conducere au fost ocupate de bărbaţi.comunicarea feminină este mai puţin decisivă. c) Analiza şi luarea în considerare a unor diferenţe privind comunciarea între bărbaţi şi femei: .nu se apelează la distracţii în timpul transmiterii mesajului.).se doreşte a fi ascultat.rapoarte scrise etc. prin adaptarea la condiţiile existente: . deşi este la fel de importantă ca prima.telefon.se creează relaxarea emiţătorului. . . a) Perfecţionarea abilităţii de a vorbi şi de a asculta este urmărită de manageri.se pun întrebări. zvonul devine o formă reprezentativă de comunicare care circulă rapid şi poate fi de calitate. volumul de informaţii transmise devine mai mare iar legăturile (conexiunile) posibile sunt mai numeroase şi este mai dificil de structurat aceste conexiuni posibile.predomină stilul masculin. b) Alegerea unui mijloc adecvat de transmitere a mesajului de către manager este o cale de a îmbunătăţi comunicarea. se preferă organizarea formală pe grupuri de lucru sau compartimente mai reduse de 15 membri. K. se face după cazul sau situaţia concretă întâlnită.se încearcă comunicarea nonverbală cu emiţătorul. . .nu se vorbeşte simultan cu emiţătorul. comunicarea la nivelul unor grupuri din mai mult de 15 persoane devine dificilă. . . În cadrul reţelelor informale. Davis.stilurile sunt diferite. mai ales din punctul de vedere al primei componente (abilitatatea de a vorbi şi transmite competent mesajele orale prin exerciţii. În mod obişnuit. alături de reţelele formale se formează reţelele informale.discuţii directe.mari. Îmbunătăţirea comunicării manageriale în cadrul organizaţiei se poate face prin perfecţionarea ei şi luarea unor măsuri specifice în mai multe direcţii sau căi. . 70 . consideră că receptorul sau primitorul informaţiilor poate spori calitatea comunicării dacă încurajează emitentul şi aplică unele reguli: .se păstrează calmul etc. . . Managerii acordă mai puţină atenţie dezvoltării capacităţii de a asculta. În practică. dar mai adecvată în management. cursuri speciale etc. .

204 71 . Bucuresti. .cele europene: mai apropiate.1 Sursa: Huţu. . La întrebarea CÂND.3 Limbajul vorbit în organizaţii Pentru manageri este foarte important să cunoscă răspunsul la întrebările CÂND şi CUM să utilizeze limbajul vorbit în organizaţii.1.2. Rompak. ca bariere în calea unor comunicări complete: . Editura Economica.Note de curs „Comunicare şi comportament eficace în relaţiile interumane profesionale”. Carmen A.2.cele asiatice: mai dificile. pag. puncte comune etc. 4. răspunsul se poate găsi examinând recomandările din Tabel nr. pag.83 4.. iulie 2007.3. 1999. 21 83 Burciu. care prezintă o situaţie comparativă comunicare verbală – comunicare vizuală. CÂND comunicăm verbal sau vizual? Tabel nr. cunoaşterea este relativ mai limitată. A – MBO si ciclul afacerilor.2. 4.d) Firmele ce activează pe piaţa externă trebuie să ia în considerare diferenţele ca atare de limbă şi gradul de cunoaştere.3.

este bine ca în acestă privinţă să se manifeste consecvenţă. Carmen A. Fulmer) – Clar. care se va comunica de la început interlocutorului (mai ales cu interlocutori cu care suntem deja familiari). în acest fel se structurează mai bine dialogul şi se scapă de obsesia costului convorbirii Comunicarea vizuală este la fel de importantă. Corect – pentru a respectarea obligaţiei morale de aspune întotdeauna adevărul.. Concis. se vor nota în prealabil punctele mai importante ale discuţia se va orienta spre viitor. Lewis. iulie 2007. legaţi de forţa de muncă etc. nu spre trecut pentru pentru a se exprima dorinţa ca se vor menţiona câteva elemte de initimate pentru a arăta preţuirea faţă de interlocutor interlocutorul va fi asigurat că legătura va fi reluată ulterior. 21 72 . pag.În ceea ce priveşte întrebarea CUM. deoarece se impune în primul rând adaptarea la factorii organizaţionali specifici (sociali. dar cu mult tact şi înţelegere se minimiza distorsionarea sau interpretarea greşită a conţinutului lor pentru interlocutor[. Concret. teritoriali. foarte frecvent utilizate în organizaţii (Lewis şi Fielding): pentru evitarea pierderii timpului. biologici. care plictisesc sau enervează se poate fixa în mod politicos o limită de timp rezonabilă pentru convorbire. – Note de curs „Comunicare şi comportament eficace în relaţiile interumane profesionale”. limbajul sonor este un mijloc de comunicare interumană limitat în spaţiu şi timp. cu precizarea exactă a convorbirii relaţia să fie continuată datei. Există 84 Huţu. Pot fi identificate totuşi câteva elemente cu caracter general: „a spune ce trebuie. G.]84 De asemeni. nu numai complezenţă se vor evita subiecte banale. întreruperea dialogului cu fermitate.. vorbirea reclamă ca partenerii de dialog să se afle în contact direct. Rompak. există particularităţi ale comunicării verbale în cadrul convorbirilor telefonice. în vederea păstrării relaţiei respective în viitor. economici. Deşi cel mai economic şi eficace. problema este mult mai dificilă. fără a jigni interlocutorul evitarea promisiunilor fără acoperire şi a afirmaţiilor gratuite dacă este necesar. când trebuie” (D.). Complet. Fielding) poate fi punctul de plecare utilizarea limbajului literar standard (stilul conversaţiei îngrijite) ca limbaj de bază şi pentru asigurarea adaptării limbajului la cerinţele receptorilor îmbogăţirea acestuia cu elemente ale stilului oficial şi/sau tehnico-ştiinţific atunci când situaţiile concrete reclamă acest lucru respectarea celor 5C (R. culturali. Constituită din semne instantanee şi efemere.

cu concluzii şi recomandări la sfârşit. care se adresează văzului şi care au evoluat odată cu însăşi evoluţia civilizaţiei umane.[. cu concluzii şi recomandări plasate în introducere sau inductiv. Lizibilitatea implică trei aspecte diferite: • lizibilitatea scrisului de mână şi tipografic • • uşurinţa de a citi datorată interesului pentru valoarea comunicării sau pentru discursul plăcut uşurinţa de a înţelege datorată stilului adoptat85 În aprecierea lizibilităţii este necesar să se considere faptul că nu toate textele scrise au acelaşi scop şi aceeaşi structură şi că înţelegerea textului de către cititor este diferită de la un caz la altul. Deci. lizibilitatea nu trebuia disociată de realitate.[.] Scrierea este „reprezentarea vizuală durabilă a limbajului. Oricum. Editura All. o abordare sistemica. propoziţiilor şi cuvintelor.. Gary S.astfel dificultăţi în depăşirea dimensiunii temporale prin mijloace auditive directe (pot fi utilizate doar înregistrări a căror funcţiuni nu pot suplini contactul direct).[. care analizează experienţa în elemente succesive şi convenţionale” (E.. dar întotdeauna cu mare grijă pentru eficienţa structurii paragrafelor. De exemlpu. Pentru ca autorul documentului scris să reuşească o comunciare eficace. oamenii au simţit întotdeauna de a păstra informaţiile esenţiale pentru viaţa lor şi dincolo de momentul emiterii. sintactice. Bucuresti. morfologice. măsurată prin timpul de citire. Lizibilitatea şi stilul sunt două elemente importante în comunicarea scrisă. Alarcos Llorach). „trebuie să se observe efectele lizibilităţii atunci când subiectul în discuţie este tehnic/afaceri şi receptorii sunt orientaţi spre tehnică/afaceri” (Szeler). „Pentru a întocmi strategii ale activităţii. să reorganizeze şi poate chiar să reconceptualizeze informaţia şi ideile pentru a le comunica cititorului” (Liv şi Lynch). Este deci o problemă de acord între domenii: cel al subiectului scris şi cel al pregătirii cititorului. pag 146 73 . Cohen) sau „un sistem de comunicare alcătuit din semne vizuale convenţionale. făcând apel în acest scop la mijloacele durabile. mai ales prin intermediul cunoaşterii tipului uman căruia i se adresează.. care îl face transportabil şi conservabil” (M. preferinţele şi abilităţile fiecăruia (Curran). – Comunicarea umana.. lexicale şi 85 Becker.] Stilul textelor scrise se referă la selecţia şi aranjarea de către cel care scrie şi cel care citeşte (fiecare la rândul său) a caracteristicilor fonetice. un raport poate fi structurat deductiv. el trebuie să adapteze textul nevoilor cititorului şi să implementeze strategii adaptate stimulării creativităţii acestuia. De exemplu.. în funcţie de motivaţia.. cei care scriu trrbuie să transforme.] Un aspect foarte important al comunicării scrise este lizibilitatea sau eficienţa cu care un text poate fi înţeles de cititor. 1998.

4. Scrisul tehnic este caracterizat prin exactitate mai degrabă decât prin graţie sau varietatea exprimării.] Bariere în calea comunicării management-executanţi: • • • • • • • informaţii care depăşesc înţelegerea angajatului destinatar informaţii care contrazic acţiuni precedente starea emoţională a receptorului. precizia. diagramelor pentru a ajuta explicaţia.2. de mediul ambiant etc. Scopul său principal este să fie informativ şi funcţional. 32 74 . îndrumări şi instrucţiuni de la manageri la executanţi. utilizarea de abrevieri şi simboluri şi utilizarea integrantă a ilustraţiilor.. pag. reţinut. În privinţa scrierii tehnice (tehnică. [. iulie 2007. – Note de curs „Comunicare şi comportament eficace în relaţiile interumane profesionale”. schemelor. Carmen A. Ţinta este realizarea unei informări cât mai complete şi fidele prin minimizarea perturbaţiilor introduse de canalele de comunicare.] 86 Huţu. afaceri management etc. utilizarea unei terminologii specializate.4 Tipuri de comunicare în organizaţii a) Comunicarea formală  Comunicarea „de sus în jos” (vertical-descendentă) Se utilizează pentru transmiterea de ordine....) Weiseman sintetiza caracteristicile stilului natural: „stilul tehnic este caracterizat de un ton calm. prin intrmediul nivelelor ierarhice ale structurii organizatorice. dar în acelaşi timp economice. care deformează mesajul ideile preconcepute şi rutina care influenţează receptivitatea suspectarea temeiului argumentelor superiorilor influenţa colectivităţii asupra opiniilor receptorului în sensul blocării comunicării opacitatea reciprocă în pătrunderea sensului comunicării (bariera psiholgică)86 În scopul transmiterii informaţiilor „de sus în jos” se pot folosi diverse mijloace. Rompak. de factorul uman. cele mai importante calităţi ale stilului în scrierea tehnică sunt claritatea. evitând orice intenţie de a mâri emoţia. de la comunicarea directă prin limbaj vorbit sau scris şi până la mijloace radio sau televiziune cu circuit închis. întru-un context în acelaşi timp specializat.. Astfel. practic şi tranzacţional (care transmite informaţia).gramaticale. [. corectitudinea şi obiectivitatea”.

metodele moderne de management.87 b) Comunicarea „laterală” („orizontală”) şi „diagonală”  Comunicarea „laterală” se produce între persoane sau grupuri aflate pe aceeaşi treaptă ierarhică.] Barierele care se manifestă la nivelul acestui tip de comunicare pot fi următoarele : 87 Huţu. Rompak. în consecinţă. Astfel este „. opiniilor şi atitudinilor de la nivel operaţional spre management. iulie 2007.. îi predispune să apere deciziile şi să sprijine politicile la elaborarea cărora au participat”. să funadamenteze deciziile cu privirre la activitatea organizaţiei. Comunicarea de „jos în sus” (vertical-ascendentă) Feedback-ul comunicaţional sau comunicarea „de jos în sus” reprzintă răspunsul nivelului operaţional la stimulii informaţionali primiţi de la management.... pag.stimulată contribuţia angajaţilor la activitatea sectorului sau unităţii lor şi. Răspunsul sau „închiderea circuitului” permite managerilor să cunoască rezultatele activităţilor la toate nivelele ierarhice şi. comunicarea în dublu sens este asigurată. conducând la creşterea semnificativă a eficienţei sistemului. se pot menţiona: • • • • • teama subordonaţilor de a vorbi pentru a nu avea dificultăţi cu şefii lor credinţa că managementul nu este interesat de problemele angajaţilor inabilitatea şi neobişnuinţa executanţilor de a comunica sentimentul că o comunicare în sus nu este bine văzută de şeful direct credinţa că propunerile salariaţilor nu sunt apreciate de conducere Dacă se reuşeşte trecerea acestor bariere. în scopul de a schimba informaţii de interes reciproc. în consecinţă. – Note de curs „Comunicare şi comportament eficace în relaţiile interumane profesionale”. dintre care se evidenţiază managementul participativ. Pentru îmbunătăţirea acestui proces. 21 75 .). încurajează angajaţii să se implice în politicile şi planurile organizaţiei şi să realizeze un canal pentru transmiterea informaţiilor. Carmen A. Ca bariere pentru acest tip de comunicare subordonat-manager. schimbul de opinii între compartimentul de cercetare-proiectare constructivă şi compartimentul proiectare tehnologică într-o firmă de producţie echipamente industriale etc. sfaturi şi cunoştinţe de specialitate (de exemplu. [.

importante sau nu. ce oferă o formă de comunciare înc are informaţia este elementul egalizator într-un cadru interdisciplinar şi lipsit de formalitate. Editura Expert. mai ales dintre oamenii de producţie şi cei de concepţie sau animozitatea persoanelor neliniştite de teama pierderii prerogativelor proprii între sectoarele de concepţie cu terminologie proprie O formă aparte de comunicare orizontală este relaţia management-sindicate. strategii. D. în secretariatul directorilor sau în sala de mese. sunt vehiculate într-un cadru informal. care sunt considerate structuri ale viitorului sărac în energie şi bogat în informaţii. „telefonul fără fir” are dublul scop de a explica şi de a îndepărta tensiunile emoţionale resimţite de indivizii care deţin anumite informaţii: omul este o fiinţă socială a cărei conduită naturală ancestrală este incompatibilă cu păstrarea pentru sine a informaţiei. deprinderi. prin aacest tip de comunicare se manifestă tendinţa 88 Cândea.  Comunicarea „diagonală” are loc între posturi manageriale de pe nivele ierarhice diferite şi are scop consultativ. Chiar în interiorul ierarhiilor oamenii îşi creează reţele de comunicare neoficiale bazate pe comuniune de interese.88 b) Comunicarea informală O mare parte din informaţiile transmise şi receptate într-o organizaţie. Totodată. din punct de vedere al intereselor comune în cadrul organizaţiei. Stilul de comunicare lateral. Concepte.Comunicarea manageriala. Bucuresti.. 1996. permiţând scurtarea legăturilor ce ar interveni pe cale ierarhică.• • lipsa limbajului comun. bârfa. R. a secretului. pag. Ele reflectă înclinaţia naturală a omului de a se interesad e tot ceea ce se întâmplă în jurul lui. definind ceea ce în limbajul vulgar se numeşte reţeaua de zvonuri. în lift. echivalentul uman al tehnologiei potrivite. Aceste structuri sunt sociologia potrivită. Zvonul.M. Cândea. dar în cadrul oferit de structura organizatorică informală. diagonal şi „de jos în sus” constituie una din cele caraceristicile structurilor organizatorice plate. . afinităţi şi comunicarea informală. atitudine receptivă şi recunoaşterea interdependenţei dintre cele două părţi. 118 76 . care poate fi favorizată prin precizarea clară a fluxului autorităţii şi răspunderilor. de exemplu pe coridor. Zvonurile sunt forme specifice de comunicare neoficială care se manifestă la toate nivelele ierarhice ale structurii oficiale. chiar dacă nu recunoaşte acest lucru.

inexacte sau chiar tardive. datorită caracterului extrem de natural al zvonurilor. Îna cest fel. de cele mai multe ori. să aibă un minim de cultură comunicaţională.3 Comunicare standardizată în managementul proiectelor 4. Reţeaua de zvonuri se amorsează mai ales când metodele oficiale sunt prea lente. De aceea. În acest mod se determină şi supraîncărcarea canalelor comunicaţionale cu informaţii inutile şi/sau parazite. un punct cheie îl constituie găsirea limbajului comun. care prezintă informaţii de natură să elimine sau măcar să reducă drastic riscul de distorsiune. Pot fi folosite pentru a răspândi informaţii utile dar. acest fenomen nu poate fi abolit. gradul de implicare a personalului şi motivaţia lui. în sensul îndeplinirii obiectivelor de proiect. De modul de comunicare şi de gradul de informare ale personalului de proiect depinde calitatea rezultatelor proiectului. Conlucrarea strânsă între membrii de proiect impun acestora un limbaj comun. Editura Tritonic. incoplete. oricâte eforturi s-ar face de către manageri.3. singura modalitate eficientă este să fie prevenite şi combătute prin crearea unui cadru comunicaţional oficial eficient: rapid. Olivesi – Comunicarea managerială. 89 Stephane. nepermiţând luarea unor decizii corecte sau acţiuni rapide şi eficiente.89 4. Bucureşti. pag 89 77 . sunt novice prin introducerea de distorsiuni ale conţinutului informaţiei. Psighologia comunicaţiei oferă o mulţime de informaţii care sunt utile managerului de proiect şi care pot sta la baza unei bune comunicări între managerul de proiect şi membrii echipei. Managerul de proiect trebuie să cunoască mecanismele care stau la baza unei comunicaţii reuşite. înainte ca aceasta să parvină destinatarului pe calea oficială. deoarece toţi vor să ştie „pe orice cale” ce se întâmplă. Este sarcina mangerului de proiect să impulsioneze instaurarea unui climat propice. Zvonurile pot influenţa anumite atitudini şi pot favoriza manifestarea unor sentimente. fără tensiuni între membrii echipei de proiect. 2006. Cum mesajele informale nu pot fi anihilate.înnăscută a fiecăruia de a arăta că ştie ceva ce alţii nu cunosc.1 Aspecte privind comunicarea profesională/standardizată Orice echipă de proiect are o evoluţie şi o dinamică proprie. apelând la reţeaua de informare neoficial. care să permită acţionarea unitară.

Universitară. emoţională. înlesnind astfel receptarea mesajului în sensul Androniceanu. termene de Cine trebuie să fie informat? discuţii restrânse cu echipa de proiect etc. Astfel. dacă doreşte succesul comunicării. • mesaj. Obiectivul este de a asigura informarea completă şi suficientă a celor implicaţi în derualrea proiectului de 90 Orice act comunicaţional are cel puţin patru laturi – latura raţională. latura Orice act comunicaţional care ignoră substratul psiho-social al comunicaţiei este Nu există o situaţie în care să nu existe comunicare. Emiţătorul poate însă să emită mesaje clare. comitetul de consultanţă. informarea este asigurată de către conducătorul de proeict. Bucureşti. Ed. de anvergură informarea este preluată de o echipă specială. Managerul de proiect are menirea să susţină o comunicare profesională şi – pe cât posibil – standardizată. trebuie clarificate următoarele aspecte: Aspecte privind comunicarea profesională/standardizată91 Tabel nr. • dorit.1. Androniceanu propune următoarele principii pentru o comunciare eficientă:90 • • sortit eşecului.1 Cine informează? Responsabilitatea pentru informare trebuie stabilită de la începutul proeictului. perturbaţiile în comunicare sunt de obicei indicatori importanţi care indică existenţa unor conflicte pe plan psiho-social şi relaţional. la fiecare punct critic pentru a fundamenta decizile. Managerul de proiect trebuie să ţină seama de aceste principii. 4.) Se va informa comitetul de coordonare. Şi tăcerea transmite un Asupra succesului sau insuccesului actului comunicaţional decide receptorul. latura de apel şi cea de informaţie despre emiţător receptor. Comunicarea în cadrul managementului proiectelor trebuie organizată. Pe de altă parte. A. De obicei. autoarea A. şi alţii . 2006.Astfel. 38 91 Idem 91 pag. pag. În toate cazurile ea trebuie să fie Când are loc informarea? organizată profesional Se stabilesc termenele astfel încât ele să fie cât mai exacte şi mai previzibile (termene luanre de informare asupra stadiului proeictului. 14 78 . toţi cei implicaţi.3. În proiecte coplexe.Managementul proiectelor cu finanţare externă.

De multe ori. Secretariatul reprezintă centrul de comunicaţii al proiectului. Rapoartele trebuie să fie adaptate interselor receptorilor.către echipa de proiect sau de către managerul de proeict. în primul rând. 79 . Periodicitatea. fax. Secretariatul este subordoant direct managerului de proiect sau. cu publicul) Formală/informală (raport. Prezentarea sau informarea trebuie să răspundă aşteptărilor şi nivelului celor Despre ce se informează? Cum se informează? implicaţi. copiator etc. compartimentului de urmărire a derulării proiectului (asistenţă managerială. Echipa de proiect va participa la întruniri periodice de analiză a progresului proiectului. discuţii ad-hoc. cu mass-media. birou coordonare proiecte). un limbaj de strictă specialitate. prânz de afaceri etc. Ea poate să fie: • • • • Scrisă/orală (ascult/vorbesc) Internă/externă (în cadrul echipei de proiect/cu clienţii. dotarea tehnică – PC. Pentru fiecare formă de comunicare se va stabili o farmă standardizată. în funcţie de situaţie. activitatea de secretariat în cadrul unui proiect este subestimată. Modalităţile de inromare sunt multiple – în scris. at\t cantitativ cât şi calitativ. durata şi agenda întrunirilor sunt stabilite de managerul de proiect. O activitate de secretariat eficientă poate ridica eficienţa întregului proiect. a unor soluţii.2 Secretariatul proiectului – centru de comunicaţii Secretariatul ocupă o parte centrală în organizarea unui proiect. telefon. respectând şi cerinţele impuse de raportare. Comunicarea serveşte. completă şi neambiguă. Se va evita o supraîncărcare cu informaţii suplimentare.3. – cât şi personalul de secretariat. în cadrul unei prezentări profesionale. Prin secretariat se înţelege atât spaţiul fizic ocupat. tipul de comunicare adecvat. briefing/memos. De aceea. organizarea spaţială şi dotarea acestuia precum şi calitatea personalului au o importanţă deosebită.) Pe verticală/pe orizontală (în structura ierarhică a întreprinderii) 4. Sistemul şi modul de comunicare trebuie stabilite de la bun început în ordinul de proiect. Forma adecvată depinde de obiectivele urmărite. de evidenţiere a riscurilor posibile şi de căutare. Informaţia trebuie să fie clară. în cazul în care acesta există. în comun. de conţinut şi de destinatar. Managerul de proiect va alege. verbal. schimbului de informaţii.

termenele.) Asigurara asistenţei tehnice pentru conducătorul şi echipa de proiect (asistenţă la Alte activităţi de secretariat curente întâlnirilor. Înţelegerea poate fi atinsă prin comunicare directă între cei implicaţi sau prin mediere sau arbitrare. permiţându-le să se concentreze asupra activităţilor de specialitate.Existenţa unui secretariat eficient degrevează membrii echipei de proiect de aceste activităţi. modalitatea. activitatea poate fi desfăşurată în cadrul unui secretariat deja existent. Sarcinile generale ale secretariatului sunt următoarele: • • • Administrarea centralizată a documentelor Urmărirea centralizată a costurilor Elaborarea rapoartelor Secretariatul însă are şi sarcini specifice: • • • • • Managementul comunicaţiei şi al documentelor de proiect (stabilirea şi organizarea Managementul bugetelor (urmărirea şi evidenţa cheltuielilor) Activitatea de birotică (dactilografie. care să asigure asistenţa pentru toate aceste proiecte. Documentaţia de proiect este o componentă a sistemului de informare şi reglează conţinutul documentaţiei. În cazul proiectelor mari se impune organizarea unui secretariat propriu pentru fiecare proiect. Negocierea este altă atribuţie importantă a managementului de proiect. Puncte tipice care se negociază într-un proiect sunt: • Obiectivele proiectului 80 . Secretariatul de proiect trebuie să îndeplinească un rol de service pentru toţi membrii echipei de proiect şi rolul de asistenţă pentru conducătorul de proiect. păstrarea şi arhivarea de documente. Fiecare proiect are sistemul său de propriu de documentare. pregătirea de rapoarte) În funcţie de mărimea proiectului şi de numărul proiectelor în derulare într-o organizaţie. tehnicile de prezentare. durata de arhivare a documentelor. Înţelegem prin negociere dscuţiile care se poartă pentru a ajunge la o înţelegere între părţile implicate. copiere documente etc. În cazul în care se desfăşoară mai multe proiecte într-o instituţie sau întreprindere. Astfel. organizarea de întruniri şi prezentări) elaborarea şi pregătirea materialelor pentru şedinţe. pentru proiecte mici. recomandăm un secretariat comun. Raportarea vizează atât transferul informaţiilor din interiorul proiectului către beneficiar/sponsor cât şi de la echipa de proiect către managerul de proiect. secretariatul poate funcţiona în mod diferit.

Bucureşti. În acest caz. comenzi de materiale. procese verbale. Schimbul de scrisori cu clienţii sau furnizorii. desene tehnice. Raportarea internă are rolul de a asigura managerului de proiect în orice moment o privire de ansamblu asupra tuturor elementelor proiectului.Managementul proiectelor Ed. pag. etapa de proiect la care se referă. Se recomandă păstrarea evidenţei documentaţiei pe calculator. fac necesară existenţa unui sistem unitar de clasificare. 88 Idem 93 pag. Raportarea către beneficiar/sponsor trebue să informeze cu privire la progresul proiectului şi este de regulă reglementată încă din faza de specificare a proiectului. A II-a. C. schimbul de scrisori între departamentele firmei. note de convorbiri telefonice. în întocmirea rapoartelor trebuie ţinut cont de ierarhia existentă la nivelul beneficiarului şi anume de nivelul ierarhic ce are competenţa aprobării modificării respective. 2004.• • • • • • Costul Calendareul proiectului Schimabarea obiectivelor Modificare costului şi/sau planificării Termeni contractuali şi condiţii de livrare Resurse folosite în derularea proiectului92 Documentaţia de proiect Prin document se înţelege orice hârtie al cărei conţinut a fost sau va fi adus la cunoştinţa unei sau mai multor persoane. specificaţii. În afara acestor rapoarte. reglementări sunt exemple de documente. 61-62 81 . periodicitatea acestora se planifică de comun acord cu beneficiarul/sponsorul.93 Raportarea Raportarea vizează transferul informaţiilor atât din interiorul proiectului către beneficiar/sponsor cât şi de la echipa de proiect către managerul de proiect. necesitatea de a le găsi uşor şi gradul diferit de confidenţialitate. Membrii echipei de proiect vor întocmi 92 93 M. Schuster . Editura All Beck. beneficiarul/sponsorul trebuie informat atunci când intervin modificări în derularea proiectului. contracte şi anexe la contracte. pe baza unei codificări eficiente care să permită regăsirea rapidă a unui document în fncţie de conţinut. Forma rapoartelor. documentaţii tehnice. Mocanu. Importanţa unor documente. data elaborării sau autor.

Nu este necesar să se comunice în scris decât informaţiile care realmente „au ceva de spus” şi numai după o pregătire minuţioasă (nu neapărat laborioasă) cu: • 94 note asupra subiectului M. să studieze amănunţit stilul tradiţional al acestui public (sau să începrce să-l creeze) şi să urmeze consecvent stilul respectiv pe parcursul întregii expuneri. C. De aceea este important ca rapoartele. Situarea. acestea trebuie să fie unitare ca formă.1 Întocmirea de documente Pentru a putea răspunde la întrebarea CUM. Astfel.2. toate rapoartele. Bucureşti. În acest sens se va institui un sistem de arhivare clar. Schuster . Mocanu. În acest sens. cel care vrea să se exprime în scris pentru a comunica şi a fi înţeles. În cazul proiectelor mari.94 4. Deci. mult deasupra sau sub nivelul de cunoştinţe şi înţelegere al destinatarului sau utilizarea unui stil nepotrivit contextului (de exemplu. data şi faza la care se referă raportul trebuie specificate şi în anexe. scenarii alternative care aşteaptă decizia beneficiarului/sponsorului. La nivelul unui proeict. Rapoartele au şi un rol de documentare a proiectului.Managementul proiectelor Ed.rapoarte săptămânale în care se vor specfica etapele parcurse. Editura All Beck. trebuie să se precizeze CUI se va adresa mesajul scris. Rapoartele au şi rol de „apărare” în cazul unor divergenţe apărute între echipa de proiect şi beneficiar/sponsor. Selye). să fie arhivate şi ca acestea să cuprindă toate informaţiile referitoare la probleme apărute pe parcurs. 2004. Raportarea internă este strâns legată de controlul proiectului. „nu există lucrări perfect scrise. materialele privind derualrea proiectului care servesc controlului proiectelor constituie concomitent şi materiale de raportare internă. trebuie să-şi aleagă în prealabil un anumit public. ele pot fi cel mult perfecte pentru un anumit tip de cititori” (H. pentru a permite nivelelor ierarhice superioare o estimare rapidă asupra stadiului şi problemelor proiectului. conform structurii proiectului. căruia îi serveşte nemijlocit În acest sens. În general. Aceeaşi consecvenţă se impune şi în respectarea unui raport echilibrat între conţinutul şi stilul documentului scris. prea familiar când se cere sobrietate sau invers) sunt greşeli frecvente în practica managerială. concise şi cuprinzătoare. problemele apărute. este important ca pentru fiecare fază/subproiect să se constituie un nomenclator al documentelor/rapoartelor elaborate care să fie codificate unitar cu activităţile din fază/subproiect. propuneri. cu acea confirmarea a primirii de către beneficiar. pag.3. 226 82 . nivelul şi tonul comunicării scrise trebuie să concorde cu nivelul de înţelegere al cititorului potenţial. A II-a. Rapoartele trbuie să fie scurte.

eventual. mai ales a celor cantitative.3. Vocabularul general întrebuinţat în domeniile ştiinţific şi tehnic. dar foarte rar şi cuvinte neobişnuite sau expresii familiare. Concepute în concordanţă cu principii lingvistice bine stabilite. economic şi de afaceri se va caracteriza prin precizie şi simplitate. memorandum etc. Referinţele bibliografice vor fi. vulgaritatea sau exprimarea greşită. El trebuie să fie scurt. Dacă lucrarea este de dimensiuni mari. titlul trebuie înţeles şi de nespecialişti în domeniul expus sau de cei mai puţini familiarizaţi cu limba utilizată. de aceea nu se va începe pe un fond de oboseală şi fără o mică „pregătire psihologică” prealabilă. dacă este posibil. atrăgând atenţia asupra importanţei generale a problematicii abordate. Având ca scop general condensarea datelor. nu se vor inventa termeni noi. Pe cât posibil. acceptânde-se. dar să indice cât mai complet posibil conţinutul textului. Pe de altă parte. dacă nu sunt cu adevărat indispensabili. după caz mai ample sau mai restrânse. De asemeni. de exemplu. utilizarea unor denumiri generice din limbile clasice sau din cele de largă circulaţie internaţională: curriculum vitae. dar vor acoperi cât mai complet şi „la zi” realizările anterioare în domeniul respectiv. creându-se astfel ca el să sens şi într-un cadru internaţional. materiale ilustrative Primele etape ale procesului scrierii (ca şi debutul unei prelegeri) sunt cele mai dificile. Se vor evita: jargoanele de orice fel. de origine greco-latină pentru a uşura înţelegerea lor să fie descriptive internaţională Tabelele constituie unul din mijloacele cele mai efiecinete utilizate pentru compararea şi evaluarea datelor. tehnic şi managerial pentru că orice obiect sau concept nou trebuie denumit. exagerarea.3 Utilizarea formelor adecvate de comunicare 83 . ele trebuie întocmite şi sub aspect formal cu cât mai multă economie de spaţiu pentru a se realiza corelaţia între scop şi formă. să poată apela imediat numai la pasajele care îl interesează. vor fi folosite în locul prezentării pe larg a unor prcese sau evenimente la care face referire expunerea.• • referinţe bibliografice o schiţă generală a conţinutului. Neologismele sunt componente inevitabile ale limbajului ştiinţific. 4. la o reluare ulterioară. neologismele trebuie trebuie să prezinte următoarele caracteristici (Selye): • • • să fie necesare în virtutea noutăţii şi importanţei obiecutlui pe care îl denumesc să fie scurte şi. Titlul este elementul care atrage atenţia şi incită pe cititor să abordeze textul propriu-zis. dacă sunt foarte sugestive şi exprimă exact intenţia celui de a scrie. se vor utiliza şi subtitluri amplasate astfel încât cititorul să asimileze treptat textul sau.

3. şedinţă şi workshop. pag. Ridicată Workshop de proiect Medie Şedinţa de proiect Scăzută Discuţii individuale Scăzut Mediu Necesar resurse Fig. 195 Obiectivul discuţiei individuale a managerului proiectului cu un membru al echipei proiectului este de a schimba informaţii despre proiect şi aşteptări reciproce despre colaborare. 2006. nr. Gareis “Happy Projects!”.1 – Forme de comunicare în proiect Ridicat Sursa: R. Pentru asigurarea calităţii corespunzătoare a managementului proiectului se derulează şi workshopuri de proiect. 4. 84 . Bucureşti. Editura ASE. Această orientare de bază creează premisele perticipării la şedinţele de proiect şi la workshopul de demarare.În procesul de management se pot combina formele de comunicare: discuţie individuală.3.

3 – Kick-off meeting Sursa: R.) 85 . în afara întreprinderii (de exemplu. 197 Obiectivul workshopului de proiect este dezvoltarea.3. 2006. 196 O formă de comunicare cu apariţie unică în procesul demarării proiectului este „kick-off meeting”ul. pag. 2006.3. Prin interacţiunea membrilor echipei. Un workshop de demarare a proiectului durează una până la trei zile. Obiectivul acestei întruniri este informarea echipei proeictului despre proiect de către echipa proprietarilor proeictului şi managerul proiectului. nr. Bucureşti. Editura ASE. discuţiile sunt coordonate de un moderator şi au loc. 4. Gareis “Happy Projects!”. pag. cu durată de 2-3 ore. Fig. cu puţine posibilităţi de interacţiune. workshopul are un caracter de dezvoltare a culturii proiectului. Editura ASE. Bucureşti. în cadrul echipei. Gareis “Happy Projects!”. 4. a unuei imagini de ansamblu a proiectului (Big Project Picture). nr. de obicei. în sala de conferinţe a unui hotel.3. Este vorba de o comunicare predominant unidirecţională.3.Fig.2 – Discuţii individuale Sursa: R.

pag. Echipa proprietarilor proiectului reprezintă.3. probleme corecte sunt discutate de oameni nepotriviţi. pag. Bucureşti. Membrii echipei proiectului trebuie să participe pe întreg parcursul manifestării.3. reprezentanţii elementelor de mediu relevante pot participa punctual. 2006. 197 Numărul de participanţi la un workshop de proiect nu ar trebui să depăşească 15 persoane. deoarece până la urmă se va face tot ceea ce doreşte managementul. rezultatele majore la finalul workshopului. uzual. 4.Fig. Fig.3. ca oaspeţi. Bucureşti. Editura ASE.5 – Antiteze pentru worshopul de proiect Sursa: R. Workshopul de demarare a proeictului: Proiectare pentru o zi Dimineaţa 86 . Prin implicare din timp a reprezentanţilor elementelor de mediu relevante şi a tuturor membrilor organizaţiei proiectului se realizează o contribuţie esenţală la marketingul proiectului.4 – Workshop de proiect: structură Sursa: R. • În workshopuri. Antiteze pentru workshopul de proiect • Întotdeauna moderăm noi înşine problemele. • La workshopuri mă simt ca la un joc de grădiniţă. • Workshopurile sunt frustrante. Gareis “Happy Projects!”. • Cine organizează workshopuri arată slăbiciune în conducere. nr. 2006. Editura ASE. Gareis “Happy Projects!”. 4. nr.3. 197 O listă de verificare pentru proiectarea workshopului este prezentă în figura următoare.

agendă • Informare despre proiect şi rezultatele fazei pre-proiect • Aşteptări privind proiectul ale echipei de atribuire a sarcinii de proiect.• Introducere: prezentări. Editura ASE. percepţii şi valori 95 R. ale partenerilor. Gareis “Happy Projects!”. Obiectivul şedinţelor periodice ale echipei de proiect este informarea reciprocă a membrilor echipei despre stadiul proiectului şi punerea de acord a modului de lucru în continuare. Fig. • Acordul asupra proiectării organizaţiei proiectului • Prezentarea rezultatelor pentru echipa proprietarilor proiectului • Planificarea modului de lucru în continuare. 2006. consultanţilor etc. pag. Nivele ale graniţelor în organizaţii: • individ-individ – seturi împărtăşite de nevoi.6 – Listă de verificare: designul unui workshop de demarare de o zi Sursa: R. 197 87 . analiza riscurilor etc. ale echipei proiectului. După-amiaza • Finalizarea planurilor proiectului: structura proeictului. Editura ASE. Bucureşti. furnizorilor.3.3. aria comportamentului acceptabil este afectată de domenii multiple de aşteptări şi experienţe. 4. obietive. Rezultă graniţe impuse. planul costurilor. Gareis “Happy Projects!”. fiecare nivel reprezentând limite flexibile de comportament. Obiectivul şedinţelor periodice ale echipei proprietarilor proiectului este informarea acesteia de către managerul proiectului despre stadiul proiectului şi laurea deciziilor strategice în proiect.95 4. 198 În proiectele de mari dimensiuni pot fi necesare combinaţii de kick-off meetinguri şi workshopuri de demarare cu diferite grupuri ţintă în diferite locaţii. Bucureşti. 2006. nr. p.4 Bariere în comunicare şi soluţionarea acestora Graniţele sunt legături care formează „modelele de relaţii” şi dau stabilitate unei organizaţii pentru că oamenii au relaţii diverse. care se manifestă la diferite nivele ale organizaţiilor. interdependente şi interactive.

• grup – norme şi roluri • organizaţie – descriearea posturilor; organigrame; bugete; mediul fizic; mediul cultural; reguli nescrise etc. • social – limitarea utilizării resurselor; practici de angajare; poluare; siguranţă şi sănătate etc. Comunicarea stabileşte şi menţine graniţele organizaţiei, dar este simultan şi metoda primară pentru a determina nivelele interne şi externe ale aşteptărilor şi experienţelor în vederea adaptării la schimbări şi „construcţiei” unui sistem integrat. Existenţa unei organizaţii este dependentă de relaţiile de comunicare stabilite între oameni, relaţii care produc acţiuni coordonate de cooperare, indispensabile funcţionării eficace şi eficiente a sistemului. BARIERE

SENS INTENSURSĂ ŢIONAT

DECODIF ICARE

TRANSMISIE

DECODIFICARE

RECEPTOR SENS PERCEPUT

PERTURBA ŢII • • • CUNOAŞTERE CONTEXT RESURSE LIMITATE, ETC

MEDIUL SURSEI SENS PERCEPUT CODIFICARE

MEDIUL RECEPTORULUI SENS INTENŢIONAT

TRANSMISIE

CODIFICARE

Fig. nr. 4.4.1 – Procesul de comunicare Sursa: Huţu, Carmen A. – Note de curs „Comunicare şi comportament eficace în relaţiile interumane profesionale”, Rompak, iulie 2007, pag. 16

88

Bariere în procesul de comunicare96 sunt reprezentate de orice lucru sau fapt care reduce fidelitatea sau perturbă mecanismul comunicării. Pot fi clasificate în bariere de mediu, de percepţie, de personalitate şi de limbaj[...] Bariera de mediu • modul de transmitere a informaţiilor şi calitatea comunicării sunt în mare parte dependente de mediul ambiant. Barierele de ordin fizic sunt primele percepute ca elemente perturbatoare: agomotele, iluminatul, microclimatul pot reprezenta unii dintre factorii perturbatori.[...] Bariera de percepţie • bariera de percepţie este generată de limitele procesului de percepţie la om şi se manifestă prin descrierile individuale diferenţiate ale realităţii, urmate de concluzii diferenţiate derivate din abilităţi perceptuale diferenţiate. Acestea pot conduce la conflicte grave, mai ales datorită erorii generale de atribuire • problema percepţiei ca abilitate a individului se poate rezolva parţial prin educaţie la nivel personal (mai ales în domeniul atenţiei) şi prin selecţia adecvată (adică prin „achiziţionarea” unor oameni cu abilităţi de percepţie în concordanţă cu profilul sarcinilor de executat) în cadru organizaţional. Bariera de personalitate (psihologică) • bariera psihologică reprezintă reflectarea în conştiinţa umană a limitelor capabilităţilor individuale. Convingerile care se formează prin educaţie şi experienţă în privinţa limitărilor personale, se opun valorificării complete a tuturor potenţelor umane. • din jur. • s-au identificat trei tipuri de imagini de sine, în raport cu modalitatea de reflectare în conştiinţă:97 1. subaprecierea – determină complexe de inferioritate, constituind barieră de comunicare prin inhibiţie (complexe de inferioritate) bariera psihologică este legată de imaginea de sine, care se formează prin reflecare conştientă a datelor fizice şi posibilităţilor intelectuale individuale, în comparaţie cu cei

96

Huţu, Carmen A. – Note de curs „Comunicare şi comportament eficace în relaţiile interumane profesionale”, Rompak, iulie 2007, pag. 16 97 Roşca, Liviu – Comunicare profesională, Editura Universitară, Bucureşti, 1999, pag. 118

89

2. evaluarea corectă a posibilităţilor – determină comportament normal şi disponibilităţi mari pentru comunicare, care se va derula în mod echilibrat (dacă şi anturajul oferă aceleaşi disponibilităţi) 3. supraevaluarea – determină o imagine hiperbolizată, dominată de infatuare, aroganţă, comportament agresiv etc. şi constituie o brieră de comunicare prin preferinţa pentru monolog autoritar, prin refuzul de a accepta semenii ca parteneri de dialog, prin comportament neetic (complexe de superioritate) • pentru a contracara acest efect, este necesar ca fiecare individ să realizeze autofeedback pozitiv prin crearea unei imagini pozitive despre el, ca modalitate eficientă de adaptare la mediu. Cum imaginea pozitivă se reflectă în comportament, va rezulta şi o atitudine pozitivă faţă de comunicare. Bariera de limbaj • bariera de limbaj este caracterizată prin semnificaţia limbajului ca mijloc de

transfer al informaţiei. În această accepţiune de multe ori oamenii nu pot comunica corect din cauză că limbajul nu poate oferi niciodată o descriere fidelă a semnificaţiei intenţionate, care trebuie comunicată • diferenţa dintre realitate şi descrierea sa prin limbaj datorează imperfecţiunii mecanismului da selectare a ceea ce se percepe prin simbolizare, deci prin abstractizare, concentrare şi clasificare a obiectivelor prin limbaj propriu. Astfel, spre exemplu, ceea ce în ochii unora poate să apară satisfăcător, în ochii altora (prin intermediul altor criterii de simbolizare într-un sistem diferit de valori) poate să pară inadecvat sau lipsit de sens. În acest fel se creează o barieră de comunicare între cei doi parteneri, care nu opreşte doar circulaţia mesajului, dar creează şi tensiuni psihologice care pot duce la conflicte • acestă barieră se poate înlătura prin creearea în organizaţii a unui sistem comun de valori pentru TOŢI membrii, prin educaţie, persuasiune, recompensare adecvată şi utilizarea unui limbaj comun. Totodată, trebuie îndepărtată orientarea exclusivă către EU-l propriu simultan cu stimularea orientării către parteneri, prin utilizarea unui cod etic şi a unei filozofii orientate către o conduită pozitivă, altruistă şi bine cunoscută de către toată lumea • aceste elemente contribuie la o înţelegere mai bună a modului de percepere şi interpretare a partenerului şi facilitează cunoaşterea prealabilă a reacţiilor lui (empatie. Deci, pentru îmbunătăţirea comunicării trebuie alese mijloace (cuvinte, reprezentări grafice, gesturi etc.) semnificative pentru celălalt, care simultan să minimizeze efectul imaginaţiei individuale

90

CONCISE. dar mai ales în afaceri. pe baza informaţiilor comunicate se iau decizii. 1998. Bucureşti1. de caracteristicile proceselor de percepţie şi de gradul de distorsiune a acanalului de transmitere a mesajului • având în vedere că.indiferent de contextul în care se desfăşoară comunicarea. 75 91 . în genereal. Editura Didactică şi Pedagogică. pag. Mihai – Comunicarea – repere fundamentale. informaţiile trebuie sa fie simultan (Robert Fulmer): CLARE. COMPLETE. CONCRETE şi CORECTE98 CAPITOLUL V: STUDIU DE CAZ Conceperea unui sistem optim de comunicare în gestionarea unui proiect European 98 Dinu.

.compass. implicit.Sprijinirea campaniilor de constientizare si informare precum si a serviciilor de consiliere în carieră. la rândul lor.Sprijinirea angajaţilor pentru validarea cunostinţelor dobândite anterior.POS DRU100 a fost elaborat în conformitate cu Agenda de la Lisabona revizuită. . la dezvoltarea societăţii româneşti bazate pe cunoaştere. în cadrul Obiectivului „Convergenţă”.ro www.Sprijinirea furnizorilor de FPC pentru dezvoltarea si diversificarea ofertelor de FPC. care să ducă. .Acordare de facilităţi pentru indivizii „greu de motivat” (adulţii necalificaţi sau cu un nivel scăzut de calificare).PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013 Numărul de referinţă al programului (CCI): 2007RO051PO001 5.umftgm. inclusiv prin stimulente. axele prioritare şi domeniile majore de intervenţie ale României în domeniul resurselor umane.Sprijinirea angajatorilor pentru a încuraja participarea la FPC a angajaţilor. .Sprijinirea activităţilor inovative privind accesul si participarea la FPC si dobândirea de noi competenţe.Acordare de sprijin si stimulente angajaţilor în vederea participării la FPC. . Liniile Directoare de Coeziune 2007-2013. POS DRU este în 99 100 www. Strategia Europeană de Ocupare.99 Operaţiuni orientative: . .Furnizare de cursuri de calificare si recalificare a angajaţilor.dezvoltarea şi formarea profesională a resurselor umane. . la îmbunătăţirea nivelurilor de calificare profesională şi ocupare a forţei de muncă şi.1 Date generale Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 implementează asistenţa financiară a Uniunii Europene alocată prin Fondul Social European (FSE) avândca obiectiv general dezvoltarea resurselor umane prin investiţii substanţiale în promovarea capitalului uman. POS DRU 20072013 stabileşte în concordanţă cu Cadrul Naţional Strategic de Referinţă. De asemenea. Liniile Directoare Integrate pentru Dezvoltare şi Ocupare 2005-2008.ro 92 . PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013 .

• Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali 101 FPC – “Formare Profesionlă Continuă” conform Guvernului României. Ministerul Muncii. • Educaţia universitară în sprijinul societăţii bazate pe cunoaştere. POS DRU 2007-2013 cuprinde 7 Axe Prioritare. • Părăsirea timpurie a şcolii şi educaţia de tip ”a doua şansă”. Familiei şi Egalităţii de Şanse 93 . respectiv: Axa Prioritară 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Axa Prioritară 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii Axa Prioritară 3 Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor Axa Prioritară 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare Axa Prioritară 5 Promovarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale Axa Prioritară 7 Asistenţă tehnică Axa Prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” cu următoarele domenii cheie de intervenţie: • Educaţie şi formare profesională iniţială de calitate în sprijinul creşterii economice şi ocupării. şi cu Programul de Guvernare 2005 – 2008 în domeniul resurselor umane. • Asigurarea calităţii FPC101 Axa Prioritară 2: „Conectarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” cu următoarele domenii cheie de intervenţie: • Tranziţia de la şcoală la locul de muncă. • Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii. • Creşterea accesului şi participării la FPC Axa Prioritară 3: „Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi a întreprinderilor” cu următoarele domenii cheie de intervenţie: • Promovarea culturii antreprenoriale.concordanţă cu cea de-a patra prioritate tematică din Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013 („Dezvoltarea şi utilizarea eficientă a capitalului uman din România”) pentru obiectivul „Convergenţă”. • Capital uman competitiv în educaţie şi cercetare.

• Iniţiative transnaţionale pe piaţa incluzivă a muncii Axa Prioritară 7: „Asistenţa tehnică” cu următoarele domenii cheie de intervenţie: • Sprijin pentru implementarea. • Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile la sistemul de educaţie şi pe piaţa muncii.ro 94 . • Formarea personalului propriu Axa Prioritară 5: „Promovarea măsurilor active de ocupare” cu următoarele domenii cheie de intervenţie: • Dezvoltarea şi implementarea măsurilor de ocupare activă. • Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii. • Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ce priveşte resursele umane şi ocuparea Axa Prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale” cu următoarele domenii cheie de intervenţie: • Dezvoltarea economiei sociale. Finanţarea pentru primele două axe prioritare este de 51% din totalul contribuţiei UE pentru POS DRU 2007-2013. Ministerul Educaţiei şi Cercetării a fost desemnat Organism Intermediar. diferenţa o reprezintă cofinanţarea naţională.edu. • Sprijin pentru comunicare şi promovarea POS DRU. • Dezvoltarea unei reţele de servicii sociale integrate. Potenţialii beneficiari ai finanţărilor POS DRU 2007-2013 sunt: şcoli. managementul general şi evaluarea POS DRU.102 Pentru implementarea primelor două axe prioritare din POS DRU 2007-2013. ONG-uri etc. IMMuri.posdru. universităţi.Axa Prioritară 4: „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare” cu următoarele domenii cheie de intervenţie: • Întărirea capacităţii SPO de furnizare a serviciilor de ocupare. Alocarea FSE pentru POS DRU 2007-2013 reprezintă 85% din valoarea totală a Programului. Furnizarea educaţiei de calitate pentru toţi şi asigurarea calificărilor relevante pentru piaţa muncii reprezintă obiectivele domeniului de intervenţie Educaţie şi formare profesională 102 www.

precum şi îmbunătăţirea nivelului de calificare a angajaţilor. Situaţia actuală Domeniul de intervenţie privind educaţia şi formarea profesională iniţială de calitate poate fi implementat prin următoarele operaţiuni indicative: . se are în vedere 103 www.sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere de calitate în vederea creşterii performanţelor şcolare şi a ratelor de tranziţie între diferite nivele de educaţie.103 Axa Prioritară 2 Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”: Obiectivul general al acestei axe prioritare îl constituie facilitarea accesului la educaţie. în contextul societăţii bazate pe cunoaştere.sprijin pentru dezvoltarea ofertelor de educaţie şi de formare iniţială relevante pentru nevoile de învăţare individuală şi pentru nevoile pieţei muncii. .sprijin şi asistenţă pentru dezvoltarea şi implementarea de instrumente la nivelul de sistem şi de furnizor. Corelarea deficitară a sistemului de educaţie şi formare profesională cu dinamica pieţei muncii reprezintă un obstacol în calea dobândirii şi păstrării unui loc de muncă.sprijin şi asistenţă pentru dezvoltarea personalului. în perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi. Un nivel înalt de calificare trebuie să fie garantat de centrele de învăţare prin intermediul unor structuri educaţionale modulare şi flexibile. Prin urmare. . . pentru asigurarea competenţelor-cheie pe tot parcursul vieţii şi a coerenţei dintre cadrele de educaţie formală. creşterea ocupabilităţii şi a nivelului de educaţie şi formare profesională al resurselor umane printr-o abordare de tip „pe tot parcursul vieţii”. Premisa generală a acestei priorităţi o reprezintă faptul că învăţarea continuă reprezintă cadrul general pentru restructurarea şi dezvoltarea sistemelor de educaţie şi formare. pentru dezvoltarea şi implementarea mijloacelor şi a instrumentelor de asigurare şi management al calităţii şi la nivel de furnizori de educaţie. informală şi non-formală. AP 2 îşi propune să faciliteze tranziţia de la şcoală la locul de muncă prin creşterea relevanţei educaţiei şi formării profesionale pentru piaţa muncii.iniţială de calitate în sprijinul creşterii economice şi ocupării al primei axe prioritare din cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU).finantare. articulate printr-un cadru coerent al calificărilor şi deservite de un personal cu înaltă calificare.ro 95 . devenind astfel una dintre principalele cauze pentru şomajul de lungă durată.

În conformitate cu politicile si strategiile europene. în contextul societăţii bazate pe cunoaştere. Această prioritate îşi propune să contribuie la realizarea obiectivelor „Lisabona” prin restructurarea şi îmbunătăţirea sistemelor de educaţie şi formare. Pentru a contrabalansa efectele negative ale participării scăzute la FPC. Această AP contribuie la asigurarea de oportunităţi pentru toţi prin oferirea unei şanse fie prin educaţie. civică si socială. precum şi din perspectiva creşterii 104 www. În cadrul acestei axe prioritare se urmăreşte dezvoltarea şi modernizarea sistemelor de educaţie şi formare profesională continuă astfel încât acestea să fie accesibile în vederea unei mai bune adaptări la nevoile în permanentă schimbare şi la evoluţiile rapide din economie şi societate. Se acordă o atenţie specială asigurării utilităţii şi relevanţei şanselor şi oportunităţilor oferite.fseromania. Domeniile majore de intervenţie ale acestei AP sunt:104 1. fie prin muncă. învăţarea pe tot parcursul vieţii este esenţială pentru dezvoltarea personală. activităţile de extindere. Acces şi participare la FPC. fie prin formare profesională. 3. diversificare şi modernizare ale oportunităţilor de FPC vor fi promovate pentru calificarea şi/sau recalificarea angajaţilor în corelare cu cererea pe piaţa muncii. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii. 2. Obiective Obiectivul principal al acestui proiect îl constituie facilitarea accesului la educaţie. prin reducerea ratei abandonului şcolar timpuriu şi creşterea participării la programele de FPC în vederea obţinerii unei calificări complete şi actuale în corelare cu cerinţele pieţei muncii. şi formare profesională al resurselor umane printr-o abordare de tip „pe tot parcursul vieţii”. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă. Activităţile finanţate se concentrează asupra perspectivei învăţării pe tot parcursul vieţii şi a contribuţiei acesteia la îmbunătăţirea procesului de inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii. · cresterea gradului de calificare a angajaţilor. Următoarele obiective specifice vor contribui la atingerea obiectivului principal: · întărirea capacităţii întreprinderilor de a sprijini cresterea nivelului de calificare a angajaţilor.prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii şi dobândirea competenţelor necesare integrării şi menţinerii pe piaţa muncii.ro 96 .

cele care desfăsoară o politică activă de formare profesională continuă.2 Comunicarea scrisă aplicată în OI POS DRU 5. studenţi. precum şi cei care au un nivel scăzut de performanţă şcolată. populaţia care trăieste în comunităţi mici sau în zone rurale şi şomerii. Aproximativ două treimi dintre întreprinderi au preferat să recruteze persoane noi decât să aloce resurse financiare pentru formarea profesională a angajaţilor. Principalele grupuri ţintă abordate în cadrul aceastei axe prioritare sunt:105 . maiştri de ucenicie.oirposdrucentru.2. a celor angajaţi pe perioadă nedeterminată.4% dintre acestea au dezvoltat o strategie de dezvoltare a resurselor umane. ucenici. de etnie roma. decât a celor cu un nivel scăzut de calificare sau în vârstă. .ro 97 .personal din întreprinderi.şanselor de ocupare.angajaţi. Accesul la FPC este inegal.1 Documente oficiale folosite în activitatea organizaţională 105 www. au. de regulă. . din comunităţile sărace. un acces redus la formare profesională. .elevi din zonele rurale. Întreprinderile mari sunt. Este important să se asigure dezvoltarea de conţinuturi de formare profesională adecvate. fie pentru că nu au posibilitatea să investească în dezvoltarea resurselor umane. IMM-urile sunt mai puţin interesate de politica DRU.persoane care au părăsit de timpuriu şcoala şi familiile lor. studenţi si angajaţi. persoanele cu cerinţe educaţionale speciale. doar 11% dintre întreprinderi au implementat programe de formare profesională pentru angajaţi şi doar 5. tutori pentru stagiile de pregătire practică a elevilor. Angajatorii preferă să susţină formarea muncitorilor cu înaltă calificare sau a tinerilor. angajaţi la primul loc de muncă.elevi. . metodologii şi metode de predare individualizate şi să se acompanieze ofertele de formare profesională cu servicii de orientare a carierei pentru a răspunde astfel nevoilor diferiţilor participanţi la FPC. Minorităţile. decât a celor angajaţi pe perioadă determinată. desemnat a fi mentor pentru angajaţii aflaţi la primul loc de muncă. de asemenea. Conform unei anchete realizate în 1999 de către Institutul Naţional de Statistică. în special cei cu un nivel scăzut de calificare sau cei necalificaţi. fie pentru că nu conştientizează încă importanţa FPC. 5.

106 Rapoartele vor fi transmise Direcţiei/ Coordonatorului Unităţii Regionale în termen de 24 de ore de la participare. Se bazează pe cercetări amănunţite. să-i trezească şi să-i capteze INTERESUL. De asemenea raportul va fi accesibil celorlalţi consilieri PSODRU prin adresa de e-mail a Unităţii Centrale/ Regionale. semnătura. Darea de seamă – este documentul care cuprinde prezentarea şi analiza activităţii unei organizaţii (OI POSDRU). asemănându-se cu procesul verbal de constatare. prezentarea şi analiza problemei. să-l îndemne la ACŢIUNE in direcţia sugerată de scrisoare. într-o anumită etapă sau justificarea unei gestiuni. Fiecare membru al OIPOSDRU/ Unitatea Centrală/ Regională care va lua parte la o şedintă/ conferinţă/ seminar/ work-shop/ vizită de studiu etc. a unei situaţii. prenumele. să-i aprindă DORINŢA pentru ceea ce-i propune scrisoarea. evidenţiind dificultăţile şi cauzele lor şi propunând soluţii de remediere. Se prezintă lunar. 106 www. funcţia adresantului şi organizaţia. schimburi de experienţă. soluţii preconizate. semestrial sau anual de către conducere (directorul/ coordonatorul POSDRU) în faţa salariaţilor/ consilierilor POSDRU. Materialul prezentat este critic. Se deosebeşte de acesta prin faptul că înregistrează o propunere sau acţiune întreprinsă la un moment dat care urmează a fi completată ulterior. funcţia şi adresa celui care l-a întocmit. concluzii şi propuneri. data şi locul acesteia. numele coordonatorului întâlnirii. date şi aprecieri în legătură cu o anumită problemă.ro Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov 98 . Structura sa este compusă din: prezentarea succintă a problemei abordate. numele. semnătura. Memoriul reprezintă o prezentare amănunţită şi documentată a unei probleme. Minuta – este un document care consemnează anumite lucruri.addjb. documentări. O scrisoare de afacere/ prezentare trebuie: să câştige ATENŢIA cititorului. Structura unui memoriu este: formula de adresare. scrisoarea este încă unul din cele mai eficiente moduri de transmitere a informaţiei. Va elabora un raport incluzând tipul întâlnirii. precum şi propuneri de modificare a situaţiei existente. Se face din oficiu sau la cererea unui organ ierarhic. Referatul – este documentul scris în care sunt prezentate aspecte concrete. Raportul – cuprinde o relatare a unei activităţi (personale sau de grup).Procesul verbal – este un document oficial în care se înregistrează o anumită constatare sau se consemnează pe scurt discuţiile şi hotărârile unei anumite adunări. trimestrial. temele abordate şi acţiunile de urmat. Scrisoarea de prezentare – în lumea afacerilor.

Comunicatul de presă răspunde întrebărilor cele mai uzuale pe care le pune un redactor sau un reporter şi la care încearcă să răspundă în materialul pe care-l scrie la următoarele întrebări: cine. Comunicatul de presă va conţine de asemenea datele de contact ale persoanei care oferă această informaţie (nume. email etc. director OI POS-DRU C.P. 124 Tel: xxxxxxx.info.). Titlul comunicatului de presă va fi scurt şi de impact (se va include un verb) şi va rezuma textul de mai jos. 14 septembrie. consilier juridic C. ca formă de comunicare externă.fonduri.P. Comunicatul de presă. în general. Comunicatul de presă va fi elaborat la iniţiativa Unităţii Centrale/ Regionale OIPOSDRU. de ce şi cum. unde. ce. 107 Exemplu: CĂTRE: Popescu Vasile.Buletinele informative – numite şi newsletters – sunt materiale scrise elaborate cu scopul de a transmite unui public ţintă informaţii care prezintă un interes special. Memo-urile Cuvântul memo (nota de serviciu) este forma prescurtată de la memorandum şi are rolul de a comunica informaţii importante rapid şi eficient. când. interior xxx Fax: xxxxxxxx RE(F): sala Planificarea conferinţei pentru raportul pe anul 200x. telefon.ro 99 . în de sedinţe. RE(F) vine de la “Referitor” sau “Subiectul”. pentru comunicarea în interiorul organizaţiei. 107 www. interior xxx Fax: xxxxxxx DE LA: Lăcrămioara Tipa. Comunicatul de presă este instrumentul cel mai folosit pentru a transmite informaţii ziariştilor. fax. Buletinul Informativ POSDRU va fi elaborat lunar şi va conţine informaţii referitoare la oportunităţile de finanţare conform priorităţilor din POSDRU în domeniul resurselor umane – educaţie şi formare profesională continuă – prin Fondul Social European. Tonul lor variază de la protocolar la ne-protocolar şi sunt folosite. 218 Tel: xxxxxxxx. Calitatea materialelor cuprinse în buletinul informativ POSDRU este asigurată de respectarea condiţiilor privind redactarea materialelor scrise. ora 14.

radio sau TV (naţionale sau locale). După eveniment. . Materialele de presă solicitate de către un jurnalist sau o anumită publicaţie vor fi aprobate de către directorul OIPOSDRU. Cartea de vizită a persoanei de contact/ consileir POSDRU. pliant sau foaie volantă de prezentare a programului POSDRU. a sesiunilor informative sau alte evenimente. ca şi o scanare a semnăturii sale. mapa va conţine informaţii privind tema prezentată şi toate activităţile anterioare din cadrul OI POSDRU. Mapa de presă. un pliant sau o „foaie volantă” (fact-sheet) de prezentare OI PSODRU/ Unităţii Centrale/ Regionale POSDRU. de ce trimiteţi/ înmânaţi mapa de presă respectivă şi ce aşteptaţi. Mapa de presă reprezintă o colecţie de informaţii cheie care spun massmediei cine sunteţi. • O broşură. Fotografii (dacă există). ce faceţi şi în ce fel este relevant acest lucru pentru jurnalişti. accesul la o imprimantă color). • • • • O broşură. În funcţie de resurse (ca de exemplu. Scrisoarea de înaintare a mapei de presă este scrisă îndeobşte de directorul POSDRU/ coordonatorul UR POSDRU. 108 5.3 Cum se realizează comunicarea la nivelul OI POS DRU 108 www. Mapa de presă va fi elaborată cu ocazia conferinţelor de presă.Draftul comunicatului de presă va fi elaborat de ofiţerul de comunicare OIPOSDRU şi va transmis cu 4 zile înainte de a apărea în presă Directorului OIPOSDRU pentru a fi aprobat. Comunicatul de presă va fi transmis spre publicaţie. Ce conţine în mod obişnuit o mapă de presă: • O scrisoare.umftgm. puteţi insera în scrisoare o fotografie a persoanei care o semnează. o altă declaraţie oficială va fi elaborată informând despre organizarea şi tema evenimentului. Şase fraze concise sunt suficiente pentru a explica cine sunteţi. În cazul conferinţelor de presă şi a sesiunilor informative.ro 100 . Articole apărute în presă despre programului POSDRU (dacă este cazul).

analize şi descrieri de posturi. Caracteristicile comunicării scrise manageriale Tabel nr.ro Comunicarea internă 109 www.oiposdru. cum ar fi:109 • • • • misiunea. strategiile OI POSDRU. conţinutul este adaptat la specificul OI POSDRU exprimare concisă şi clară modul de redactare asigură înţelegerea şi respectarea conţinutului de către consilierii POSDRU numai către persoanele interesate/ potenţialii beneficiari se apelează la diferite modalităţi afişare. 5. regulamentul de organizare şi funcţionare. fişa postului.1 ACTIVITATEA Conceperea şi redactarea documentelor CARACTERISTICILE numai de către directorul/ coordonatorul UR POSDRU. obiectivele.umftgm.3. regulamentul de ordine interioară OI POSDRU. citire de către cei interesai şi semnarea pentru luare la cunoştinţă asigurarea feedback-ului Comunicarea conţinutului documentelor Sursa: www.ro 101 . tabloul de bord.Directorul/ coordonatorul UR POSDRU realizează comunicarea scrisă şi prin întocmirea şi transmiterea unor documente manageriale specifice.

Comunicarea între Unităţile Regionale Sursa: www.info. 5.În cazul delegării atribuţiilor de către Directorul OI POSDRU unui membru desemnat al Unităţii Regionale de către coordonator pentru o anumită activitate. monitorizare.3.fonduri.edu.posdru. nr.1 . b) Comunicarea între Direcţie şi Unităţile Regionale POSDRU 110 www. telefon.ro Comunicarea între personalul Unităţilor Regionale POSDRU Personalul Unităţilor Regionale POSDRU vor comunica prin sau cu acordul coordonatorului UR POSDRU în cadrul activităţilor similare (programare. forum. management financiar). personalul implicat în îndeplinirea cestei sarcini va informa şi va lucra direct cu coordonatorul mai sus menţionat. activităţi specifice.ro 102 . Comunicarea va include următoarele aspecte: exemple de bună practică. probleme şi soluţii de rezolvat etc. prin discuţii individuale.110 Director OI POSDRU Coordonator Regional Unitate Regională Personal Unitate Regională Fig.Comunicarea internă va fi organizată pe următoarele niveluri: a) Comunicarea cu Direcţia/ Unitatea Regională POSDRU Comunicarea între Coordonatorii Unităţilor Regionale Coordonatorii Unităţilor Regionale vor comunica în vederea asigurării unei informări eficiente.

ro 103 .compass. Organizarea întâlnirilor interne în vederea planificării şi organizării activităţilor Unităţilor Regionale. workshop-uri. Aspecte privind participarea şi organizarea la conferinţe. 5. Organizarea sesiunilor de instruire în interiorul sau în afara Unităţilor Regionale sau Direcţiei POSDRU.posdru.edu.ro Directorul Organismului Intermediar POS DRU va comunica permanent cu coordonatorii din cadrul Direcţiei şi coordonatorii regionali şi totodată cu Unităţile Regionale în următoarele situaţii:111 Organizarea activităţilor generale.2 – Fluxul organizaţional/ administrativ Sursa: www. nr. Fluxul operaţional/ funcţional 111 www. Elaborarea manualelor/ procedurilor POSDRU.3.Fluxul comunicării cuprinde: Director OI POSDRU Coordonatori din cadrul Direcţiei Coordonatori Unităţi Regionale Consilieri din cadrul Direcţiei Consilieri din cadrul Unităţilor Regionale Fig. seminarii. întâlniri zilnice.

104 .

monitorizare. un raport privind metodologia de îndeplinire a sarcinii/ activităţii respective.oirposdrucentru. După îndeplinirea atribuţiilor. consilierii vor transmite coordonatorilor regionali. c) În cadrul departamentului Programare fluxul documentelor şi comunicarea va urmări: 112 www.3. management financiar Consilieri Unităţi Regionale (UR) Unităţi Regionale Fig.3 .ro Directorul OI POSDRU va transmite atribuţiile către coordonatorii din Direcţie sau va desemna direct un Responsabil pentru o activitate specifică şi apoi va repartiza sarcinile consilierilor Unităţilor Regionale cu atribuţii în programare/ monitorizare/ management financiar. financiare şi totodată va asigura fluxul documentelor. Astfel. care la rândul lor vor disemina rezultatele directorului OI POS DRU.Director OI POSDRU Coordinator/ responsabil departament programare şi evaluare Coordinator/ responsabil monitorizare management financiar. Coordonatorul IT va menţine comunicarea cu toţi consilierii care desfăşoară activităţi specifice în vederea susţinerii în îndeplinirea atribuţiilor sale.ro 105 .oirposdrucentru. 5. nr. consilierii POSDRU vor informa coordonatorul pentru activitatea specifică sau responsabilul desemnat. În acelaşi timp. audit Coordinator/ responsabil Departament IT Coordonatori Consilieri UR cu atribuţii în programare Consilieri UR cu atribuţii în monitorizare. la sfârşitul fiecărei activităţi.Fluxul operaţional/ funcţional Sursa: www.112 Coordonatorii Unităţilor Regionale vor arhiva toate documentele furnizate de fiecare consilier în funcţie de activităţile de programare. coodonatorii vor avea o imagine asupra activităţilor/ acţiunilor desfăşurate de către consilierii din cadrul Unităţilor Regionale.

Rapoarte privind asistenţa oferită potenţialilor beneficiari etc. Rapoarte privind activităţile de comunicare şi informare pe o perioadă specifică. 5.3. nr.Fuxul documentelor în cadrul departamentului de management financiar Sursa: www.edu. instruirea profesională a angajaţilor etc. fluxul documentelor arată astfel: Beneficiar Factura Consilier Facturi certificate financiar (RU) Coordonator/ responsabil department financiar Raport financiar Coordonator Regional Arhiva Fig.ro Fluxul documentelor în activităţile financiare cuprinde: 106 .3.ro În cadrul activităţilor de programare/ comunicare/ asistenţă vor fi incluse următoarele: Analiza regională în domeniul educaţiei şi formării profesionale continue (educaţia la niveluri diferite. 5.posdru.).5 .fonduri.4 – Fluxul documentelor şi comunicarea în cadrul departamentului Programare Sursa: www. d) În cadrul departamentului de management financiar. nr.info.Coordinator/ responsabil departament Programare Raport intermediar/ final Raport intermediar/ final Programare Consilier 2 Task 2 Coordonator Regional Raport final Task 1 Coordonator Regional Raport final Arhiv a Arhiv a Fig.

Ea se află în centrul a tot ceea ce întreprinde organizaţia. dar şi indirect. ce oferă posibilitatea cunoaşterii opiniilor acestora. este prezentă în toate activităţile acesteia şi îşi pune amprenta asupra rezultatelor obţinute. a colectivelor şi a societăţii în ansamblu. pe termen nedeterminat. Este un important instrument de implementare a schimbărilor. în general datorită impactului imediat. Ca stare de spirit şi instrument al conducerii. asigurând operaţionalizarea funcţiilor managementului. O copie a raportului financiar este transmisă coordonatorului regional spre informare. comunicarea este liantul indivizilor dintr-o colectivitate. direct şi indirect pe care îl are asupra evoluţiei colectivităţii umane. având implicaţii majore asupra calităţii şi eficienţei managementului. asigurând funcţionarea normală a colectivului. comunicarea managerială este prezentă în toate aspectele muncii managerilor. viaţa indivizilor. indiferent de mărimea şi natura sa. O problemă importantă cu care se confruntă societatea modernă. Raportul financiar este elaborat şi transmis coodonatorului departamentului financiar. Facturile certificate de la toţi beneficiarii pe o anumită perioadă sunt transmise coordonatorului departamentului financiar din Direcţia POSDRU. determinând atât succesul. ce afectează direct şi imediat. statornicirea unor relaţii corecte şi eficiente între angajaţi atât pe orizontală. cât şi pe verticală. a strategiilor. 107 . a omogenizării sub aspect psihosocial. este problema comunicării.- Facturile de la beneficiari sunt primite de către consilierul financiar al Unităţii Regionale. Ea este esenţială pentru raporturile managerului cu mediul ambiant. sporirea performanţelor individuale şi colective. cât şi insuccesul. Caracteristică specific umană. Comunicarea managerială este o componentă esenţială a comunicării. pentru accesul acestuia la sursele informaţionale.

competenţele. utile noilor meserii într-o continuă evoluţie şi schimbare este necesară. De aceea. încurajează dobândirea de noi cunoştinţe de-a lungul vieţii. Se pune din ce în ce mai mult accent pe formare pe toată perioada vieţii. Dacă noile tehnologii evoluează în permanenţă. Aceadtă societatea în care fiecare îşi construieşte propria sa cunoaştere.CONCLUZII Din cele prezentate mai sus. Astfel. cel căruia îi este adresat mesajul şi de la care se aşteaptă un feedback. aptitudinile dezvoltându-se mereu. în permanentă reînnoire Dezvoltarea unor programe de formare care să dezvolte aptitudini noi. cerute de servicii noi. Se recurge la astfel de programe de formare profesională continuă datorită necesităţii completării competenţelor cu altele noi. şi programele dezvoltate în acest scop. etc) şi receptorul. serviciile. putem concluziona că în procesul comunicării sunt implicate două părţi: emiţătorul. de repartizare a responsabilităţilor Cunoaşterea unor reguli elementare privind comunicarea 108 . a raporta. este cel care emite un mesaj pentru realizarea scopului urmărit (ex: a transmite o informaţie. a exprima sentimente. vor fi într-o permanentă schimbare cu impact asupra factorului uman. instrumentele de muncă. Se preconizează societatea care va trata pe plan egal investiţiile fizice şi cele din domeniul formării. facultate au misiunea a de forma angajatul societăţii de mâine. o trăire. alături de şcoală. în vederea realizării unui circuit informaţional mai bun Diminuarea conflictelor între specialiştii care stăpânesc diferit tehnicile de documentare Oferirea în permanenţă a unor noi servicii utilizatorilor Satisfacţia profesioanlă Optimizarea performanţelor Gestionarea informaţiei O mai bună şi eficientă comunicare Găsirea unor metode eficiente de organizare a muncii. formarea va fi astfel gândită. înseamnă că şi deprinderile de lucru. încât să ajute : Instituţia. sau perfecţionarea acestora în vederea oferirii unor informaţii de calitate şi într-un timp cât mai scurt.

Bucureşti . Editura Didactică şi Pedagogică.Cum să ne realizăm proiectele.Note de curs: Managementul proiectelor. Bucuresti. Suceava.Ştiinţa comunicării.Comunicarea umană. Editura Teora. Bucuresti. Gary S. J. deprinderi. Editura Humanitas. Carmen A. Bucureşti. Editura Universitatii Suceava. Bucureşti1. Editura ASE. Beldean. Simeria.Managementul Modern. Jean-Félix Gareis. Băeşu. Iulius Becker.Managementul proeictelor. Editura All.Management. R. 2006 Cuilenburg. Editura Economica. 2004 . Editura Expert. Cândea.J. Bucureşti. Rompak. 2006 . 1998 . Bârgăoanu. Editura Matrixrom. C.Note de curs „Comunicare şi comportament eficace în relaţiile interumane profesionale”.Managementul proiectelor cu finanţare externă. Bucuresti.Curs Management General . D.Happy Projects!. Bucureşti. Bucureşti. 1999 . 2006 . . Editura Univesitară. Noomen.Cercetări privind managementul resurselor umane în contextul dezvoltării regionale. o abordare sistemică.. R.Comunicarea – repere fundamentale. Viorica Burciu. Alina Bedea.Van.Managementul proiectelor cu finanţare internaţională. .Note de curs Managementul proiectului.MBO si ciclul afacerilor. Editura Univeritară. Editura Uranus. Wolfgang . Bucureşti.Managementul proiectelor.Comunicarea manageriala. 2002 . 1996 .W. 1998 . 2006 . A..M. Carmen . strategii.Note de curs “Management de proiect”. O. 1998 . Editura Didactică şi Pedagogică. A Cândea. Mihai Fihel. Bucureşti. Bucureşti. Grigorescu. Concepte. Adriana 2007 Huţu. Scholten. iulie 2007 . Dinu. Certo. 2007. A 1999 Burciu. 2006 . Samuel Chaşovschi. G.BIBLIOGRAFIE Androniceanu. 109 . Lessel. Editura All. Bucureşti. Carmen 2008 Chaşovschi.

Sistemul informaţional managerial al oraganizaţiei. Bucureşti. dr. . 2003 . Site-uri www. 1998. Editura Matrixrom. Editura All Beck. Roşca.. Ed. Mucchielli . C. Editura Univers Enciclopedic.Arta de a comunica. Popa. .Curs Managementul Proiectelor. 2002 . Editura Universitară. Editura Economică. 1999 . Delia şi Beldean Viorica Postăvaru. M. Editura Tritonic. Bucureşti.Comunicarea managerială. Dennis 2000 Mocanu. 2007 ***Dicţionarul Explicativ al Limbii Române.Managementul proiectelor. Nicolae Prutianu.Managementul proiectelor. Radu . Bucureşi. Editura Polirom. Bucureşti.oirposdrucentru. Iaşi. 2004 .Managementul proiectelor. Bucureşti. Ştefan Rosenberg. Bucureşti.Comunicarea in organizatii. a II-a.Managementul proiectelor cu finanţare internaţională.. Bucureşti. Editura Matrix Rom. .2007 Lock. Floris. Bucureşti. Iaşi. Bucureşti. Editura Tritonic. 2004 .. Editura Polirom. Bucureşti 2006 .Antrenamentul abilităţilor de comunicare. Liviu Stephane. T. Marshall B.ro www. C.Managementul proiectelor Ed. acad. M.finantare.ro 110 . 2005 . dr. Ion Coteanu.fseromania. Cibela 2007 Nicolescu. Olivesi 2006 Victor.Management îndrumar pentru proiecte economice. Alex Neagu. 2005 . Editura Elena Francisc Publishing.ro www. Floris. 2004 . Editura CODECS. Ovidiu Opran. Editura Universitară. Bucureşti 2003 . Mircea Seche.Comunicare profesională. Economică. Bucureşti. Schuster. Luiza Seche.Management de proiect. Anca Popescu.

ro www.ro www.posdru.umftgm.ro 111 .addjb.fonduri.ro Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov www.ro www.edu.www.info.compass.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->