Sunteți pe pagina 1din 2

Arturo Perez-Reverte s-a născut în 1951, la Cartagena.

în tinereţe a facut Pentru Julio şi Rosa, avocaţii


scufundări şi a lucrat pe un petrolier. A desfaşurat o intensă activitate juma- Diavolului. Şi pentru
listică în presă, radio şi televiziune şi a fost cores-pondent de război vreme de
peste douăzeci de ani în diferite ţări din Africa. Debutează în 1986 cu romanul Cristiane Sănchez Azevedo.
Husarul (1986), urmat de Maestrul de scrimă (1988). Adevăratul succea i-l va
aduce însă Tabloul flamand (1990), distins în Franţa cu Grand Prix Annuel de
Littărature Policiere. Clubul Dumas (1993) va cunoaşte, de asemenea, un uriaş
succes în Spania şi în lume. De o mare popularitate se vor bucura şi romanele
sale ultcrioare: Comuniunea din Sevilla (1995), Harta sferică (2000), Regina
Sudului (2003).
Cărţile sale au fost traduse în peste treizeci de ţări, tirajele depăşind încă de acum
cîţiva ani două milioane de exemplare. Mai multe romane, inclusiv Tabloul
flamand, au fost transpuse pe marele ecran.
în Tabloul flamand, atmosfera este dominată de enigma care ar putea fi cheia
unui secret capabil să schimbe istoria Europei. Eroina, o tînără şi talentată
restauratoare de artă din Madrid, descoperă o inscrip-ţie încifrată într-o partidă
de şah din tabloul unui pictor flamand din secolul al XV-lea. o galerie de
personaje încearcă să desluşească misterul, antrenate în iureşul unei aventuri
fascinante, într-un joc diabo-lic de aparenţe şi capcane, unde mutările de şah
ordo-nează evoluţia ansamblului inedit la care muzica, literatura, istoria şi
matematica îşi aduc deopotrivă contribuţia.