Sunteți pe pagina 1din 22

ID Версия CTFM309/2003 intern на unic: русском 286244

CTFM309/2003 intern на unic: русском 286244 Republica Moldova PARLAMENTUL din COD 17.07.2003 Nr. 309

Republica Moldova

PARLAMENTUL

din COD 17.07.2003 Nr. 309

CODUL TRANSPORTULUI FEROVIAR

Publicat : 14.11.2003 înMonitorulOficial Nr. 226 art Nr : 892 Promulgat : 03.11.2003

MODIFICAT LP98­XVI din 26.05.05, MO83­85/17.06.05 art.380 CODUL TRANSPORTULUI FEROVIAR

Parlamentuladoptă prezentulcod.

I F E R O V I A R Parlamentuladoptă prezentulcod. Fişa actului juridic BAZELE ACTIVITĂŢII

BAZELE ACTIVITĂŢII Capitolul TRANSPORTULUI I FEROVIAR DISPOZIŢII S e c ţ i u GENERALE n e a 1

Articolul 1. Scopul şi sarcinile Codului transportului feroviar

Codultransportuluiferoviar,denumitîncontinuare a) stabileşte bazele juridice, organizatorice şi economice cod: ale activităţii transportului feroviar, particularităţile, locul şi rolul acestuia în economia ţării, reglementează

transportului raporturile b) reglementează lui feroviar, cu autorităţile raporturile stabileşte administraţiei dintre drepturile, calea ferată publice obligaţiile şi expeditorii centrale şirăspunderea şi locale, de mărfuri, cu acestora; alte destinatarii tipuri de transport; mărfurilor, călători, alte persoane fizice şi juridice, care beneficiază de serviciile

Articolul c) reglementează 2. Sfera condiţiile de aplicare de a bază codului ale transportului şi controlul de călători, mărfuri, bagaje şi mesagerii, stabileşte regulile generale de exploatare a liniilor ferate de acces.

asupra respectăriiprevederilorlui

inclusiv feratepublice(magistrale). (1) Prevederile transportului prezentului de mărfuri, cod se a aplică căror încărcare transportului şi descărcare de călători, se mărfuri, execută bagaje pe liniile şi mesagerii ferate de acces, pe calea precum ferată şi a Republicii pe liniile ferate Moldova, care se deschisă construiesc, pentru racordate uz public, la liniile (2) al administraţiei Controlul asupra publice respectării centrale prevederilor şi de alte autorităţi prezentului ale administraţiei cod de către publice persoanele centrale, fizice abilitate şi juridice prin care lege cad cu sub astfel incidenţa de atribuţii. lui este exercitat de organul de specialitate Articolul În transport cărui sensul administrare 3. feroviar prezentului Noţiuni ­ de tip principale stat cod, de este transport se definesc exercitată public următoarele de care către reprezintă organul noţiuniprincipale: administraţiei un complex tehnologic publice centrale de producţie în domeniul unitar, transportului; cu întreprinderi şiinstituţii cu menire de producţie şi socială, a cale ferată ­ sistem de transport pe şine, destinat transportului de călători şimărfuri, care cuprinde:

b) a) linia instalaţiile ferată de şi construcţiile exploatare; corespunzătoare (tuneluri de cale ferată, poduri etc.);

c) d) materialul structurile rulant, pentru precum asigurarea şi funcţionării elementelor menţionate şi organizaţiile de exploatare pentru realizarea transportului de călători şimărfuri;

piaţă a serviciilor de transport ­ sferă de realizare a transportului de călători, mărfuri, bagaje şi mesagerii, de deservire tehnică şi de reparaţie a mijloacelor de asigurare cetăţenilor transport, a de pentru siguranţei executare asigurarea circulaţiei a lucrărilor funcţionării ­ activitate (serviciilor) continue a organelor auxiliare a căii din ferate şi transportul a altor şi neadmiterea lucrări feroviar, (servicii) situaţiilor a autorităţilor ce ţin de de avarie transport; administraţiei în procesul publice transportării, centrale precum şi locale, şi pentru a întreprinderilor, reducerea consecinţelor instituţiilor şi unoreventualeaccidente; zonă de cale de ferată, expropriere plantaţii ­ terenuri forestiere aparţinînd de protecţie transportului şi instalaţii feroviar, de linie; ocupate de terasament, lucrări de artă, cantoane şi alte clădiri, instalaţii de comunicaţii feroviare, staţii

zonă terenuri de cu protecţie soluri alunecătoare, ­ terenuri necesare limitrofe pentru terenurilor asigurarea transportului integrităţii, feroviar; rezistenţei şi stabilităţii construcţiilor, instalaţiilor şi altor obiecte de transport feroviar, precum şi proces cadrul de pregătirii,realizării transportare ­ ansamblu şifinalizării de transportului acţiuni şi operaţiuni, de călători, interdependente mărfuri, bagaje organizatoric şimesagerii; şi tehnologic, efectuate de către subdiviziunile structurale ale căii ferate în linieferată deservire a publică călătorilor, (magistrală) de recepţionare ­ linieferată şi eliberare pe care a sînt mărfurilor, amplasate bagajelor staţii de şi cale mesageriilor, ferată ce execută de executare operaţiunile a lucrărilor respective de manevră; de primire şi expediere a trenurilor, de întregul trafic mixt parcurs direct al ­ mărfurilor; transport de mărfuri, efectuat cu diferite tipuri de transport conform unui document de transport unic (scrisoare de trăsură), întocmit pentru călător marfă ­ ­ încărcătură persoană fizică (articole, care obiecte, are document minereuri, (bilet) materiale de călătorie etc.) şicălătoreşte care face obiectul cu trenul; transportului pe cale ferată, primită în modul stabilit spre transportare de către

bagaje calea ferată, ­ lucruri, ce poartă alte valori răspundere materiale, pentru expediate transportarea de către întermen călător pentru şi pentru necesităţi integritatea personale, acesteia pentru conform o plată prezentului separată, cod; în vagonul de bagaje, pînă la staţia de destinaţie mesagerii indicată în ­ documentul mărfuri, alte (biletul) valori materiale, de călătorie transportate al călătorului; în trenuri de călători şiîn cele de poştă şi bagaje; proprietăţi mărfuri periculoase specifice, ­ în substanţe, procesul materiale, transportării, articole executării şi deşeuri lucrărilor care, de în virtutea încărcare­descărcare stării lor fizice, şi proprietăţilor al depozitării, chimice pot periclita şi biologice, viaţa şi caracterului sănătatea oamenilor, radioactiv pot sau provoca a altor transport poluarea mediului, special ­ tip distrugerea de transport naturii care vii, asigură deteriorarea transportarea sau distrugerea încărcăturilor mijloacelor speciale de pentru transport necesităţi şi a altor stringente bunuri; de stat şi de apărare; documentele expeditor trafic feroviar de mărfuri de internaţional transport; ­ persoană ­ transport fizică de sau călători, juridică mărfuri, care acţionează bagaje şi în mesagerii nume propriu între Republica sau în numele Moldova proprietarului şi alte ţări; de mărfuri, bagaje, mesagerii şi este indicată în linie destinatar ferată al de mărfurilor acces ­ linie ­ persoană ferată legată fizică cu sau reţeaua juridică comună împuternicită a căilor cu ferate recepţionarea printr­o cale mărfurilor, neîntreruptă bagajelor cu şine, şi destinată mesageriilor; deservirii anumitor expeditori de mărfuri şi locuri destinatari de uz ai comun mărfurilor; ­ depozite (acoperite sau descoperite), terenuri special repartizate pe teritoriul staţiilor de cale ferată, aparţinînd căii ferate şi folosite pentru încărcarea, amenajate, descărcare; atît descărcarea, în afara, cît trierea şi pe teritoriul şi depozitarea staţiilor mărfurilor, de cale ferată, bagajelor care şi nu mesageriilor; aparţin căii locuri ferate de ori uz care propriu sînt date ­ depozite de ea în (acoperite arendă şi sau folosite descoperite), pentru operaţiuni terenuri de special încărcare­ Regulamentul transport scopul asigurării al mărfurilor, transportului siguranţei obligatorii circulaţiei, de mărfuri pentru integrităţiimărfurilor pe calea calea ferată, ferată ­ pentru act şi normativ, a expeditorii materialului elaborat de rulant, mărfuri în conformitate precum şi destinatarii şi a securităţii cu mărfurilor, prevederile ecologice; luîndu­se prezentului în considerare cod, care reglementează particularităţile condiţiile acestora, de în Regula­mentul mentează documente condiţiile de transport transportului de transport ­ scrisoarea de călători, al acestora de bagaje trăsură, şi stabileşte şi foaia mesagerii de drepturile, expediţie, pe calea obligaţiile documentul ferată ­ şirăspunde­rea act (biletul) normativ, de călătorie, ela­borat căii ferate recipisa în şi conformitate a călătorilor de bagaje, cu care prevederile recipisa beneficiază de prezentului mesagerii; de transportul cod, care fero­viar; regle­ culegerea administraţiei "Regulamente publice centrale de transport înlimitelecompetenţei şi tarife în transportul sale; feroviar" ­ ediţie periodică în care se publică actele normative aprobate de organul de specialitate al taxă operaţiune Regulament şi incluse suplimentară în dublă tarife, tarifar ­ ­ precum ­ folosirea plată ediţie pentru şi sistematizată de taxele către operaţiuni suplimentare, destinatarul în care şilucrări sînt mărfurilor este publicate suplimentare, expus a modul preţurile vagonului neinclusă de pentru calculare şi/sau în lucrările a tarif; containerului a plăţilor executate pentru descărcat şi transportul serviciile de el prestate de pentru călători, de încărcarea transportul mărfuri, altor bagaje feroviar, mărfuri; şi mesagerii aprobate şi în pentru modul stabilit utilizareavagoanelor Articolul (1) la naţională timp Transportul şi 4. a calitativ, statului, Rolul feroviar transportului în dezvoltarea traficul şicontainerelor. constituie feroviar feroviar eficientă o intern parte în a economie componentă activităţii şi internaţional, şiîn de întreprinzător a sfera sistemului necesităţile socială unitar a populaţieiîn întreprinderilor de transport transport din al ţării ramură, şi şi, alte în interacţiunea formarea servicii, activitatea pieţei lui serviciilor cu tuturor alte tipuri ramurilor de transport. de transport, economiei este destinat şi securitatea să asigure (2) (3) bugetelor Activitatea Baza tehnico­materială locale, transportului prin atragerea a feroviar transportului împrumuturilorinterne este reglementată feroviar se dezvoltă şiexterne. şi controlată din contul de stat. mijloacelor proprii ale întreprinderilor acestuia, precum şi al mijloacelor bugetului de stat şi (4) Articolul Transportul 5. Calea pe ferată cale ferată şi rolul constituie ei în sistemul monopol transportului natural, ceea feroviar ce impune condiţii speciale de dezvoltare şifuncţionare a transportului feroviar. (1) (2) producţie instituţii Calea Întreprinderea de ferată şi transport financiară reprezintă principală feroviar a subdiviziunilor o de structură care transport asigură publică structurale feroviar funcţionarea de interes în autonome Republica acesteia. statal. ce Moldova practică transportul este Întreprinderea pe cale ferată, de Stat precum "Calea şi Ferată coordonează din Moldova", lucrul altor care întreprinderi, administrează organizaţii activitatea şi de (3) al administraţiei Întreprinderea publice de Stat centrale. "Calea Ferată din Moldova" îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Ea este condusă de organul de specialitate Articolul (1) Republicii Activitatea 6. Moldova, Legislaţia transportului Codul cu privire civil, feroviar, la Legea transportul care cu asigură privire feroviar transportarea la transporturi, călătorilor, prezentul mărfurilor, cod, alte acte bagajelor normative şi mesageriilor, în vigoare, precum este organizată şi cu tratatele în conformitate internaţionale cu Constituţia la care Republica (2) siguranţă Actele a normative Moldova circulaţiei, este care de respectare parte. reglementează a ordinii activitatea de intersectare transportului a liniilor feroviar ferate şi de stabilesc către alte condiţiile tipuri de de transport, transportare, de securitate de utilizare contra a mijloacelor incendiilor, transportului precum şi feroviar, normele de sanitare Articolul sînt 7. Administrarea obligatorii pentru transportului întreprinderile, feroviar organizaţiile,instituţiile şi cetăţenii care beneficiază de serviciile transportului feroviar. (1) administraţiei nemijlocit Conducerea, de către publice administrarea întreprinderile centrale ­ şi Ministerul reglementarea care desfăşoară Transporturilor activităţii acest gen transportului şiComunicaţiilor,înlimitelecompetenţei de activitate. feroviar se realizează, conform sale. legislaţieiîn Administrarea vigoare, procesului de către de organul transportare de specialitate se efectuează al (2) aparţine, transportuluiferoviar Din sistemul liniile ferate, de transport şidezvoltareaacestuia. precum feroviar şiîntreprinderile fac parte industriale, întreprinderile de construcţii, de transport comerciale feroviar care şi alte efectuează întreprinderi, transportul organizaţii de călători şi instituţii şimărfuri, care asigură materialul activitatea rulant ritmică care le a (3) feroviar Autorităţile ce ţine administraţiei nemijlocit de publice procesul centrale de transportare, şi locale, organizaţiile cu excepţia cazurilor obşteşti şi prevăzute de alt tip, de precum legislaţia şi cetăţenii în vigoare. nu sînt în drept să intervină în activitatea transportului în (4) de vigoare, transportare Crearea, de reorganizarea către ­ conformhotărîrilorGuvernului. organul şi de lichidarea specialitate întreprinderilor al administraţiei de transport publice centrale, feroviar iar care a întreprinderilor funcţionează cu care drept au de ca administrare obiect de activitate economică organizarea se efectuează, şi asigurarea conformlegislaţiei procesului (5) cu Guvernul Sistarea activităţii(închiderea) şi cu autorităţile administraţiei liniilor ferate publice publice locale (magistrale) respective. se efectuează de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale, de comun acord Articolul (1) de intervenţie Patrimoniul 8. Patrimoniul şi întreprinderilor, repunere transportului înfuncţiune organizaţiilor,instituţiilor feroviar constituie, în exclusivitate, şi obiectelor proprietate de transport publică. feroviar care asigură nemijlocit procesul de transportare şi executare a lucrărilor (2) stat, Întreprinderile Legii cu privire de la transport transporturi, feroviar prezentului posedă, cod, beneficiază cu alte acte şi dispun legislative de patrimoniu în vigoare, în precum conformitate şi cu tratatele cu prevederile internaţionale Codului la civil, care Legii Republica cu privire Moldova la întreprinderea este parte. de (3) Decizia ld de atribuire i lit t a l patrimoniului, d i i t i i pentru bli administrare t l economică şi gestionare operativă, întreprinderilor şiinstituţiilor de transport feroviar se ia de către

organu e spec a a e a a m n s raţ e pu ce cen ra e. stabilit proprietate (4) Vînzarea, de Guvern. de darea stat asupra în arendă acestor sau bunuri, gestionarea se efectuează în alt mod de a bunurilor către aceste imobile întreprinderi, administrate cu acordul de către organului întreprinderile de specialitate de transport al administraţiei feroviar, fără publice modificarea centrale, dreptului înmodul de modificarea (5) Vînzarea, dreptului schimbul, de darea proprietate, în arendă, se efectuează, darea în folosinţă înfuncţie temporară de specificul cu titlu activităţii gratuit, transportului casarea materialului feroviar, rulant de către şi a containerelor organul de specialitate aflate în proprietatea al administraţiei statului, publice fără (6) centrale Vînzarea sau, din materialului însărcinarea rulant, acestuia, a containerelor, de către administraţia clădirilor şiinstalaţiilorneuti­lizateîn căii ferate, în condiţiile stabilite pro­ce­sul de tehnologic acesta. al în­treprinderii către persoane fizice şi juridice, cu achiziţionarea (7) modificarea Mijloacele dreptului materialului obţinute de din proprietate rulant operaţiuni şi a containerelor, de cu stat bunurile asupra prevăzute pentru acestor dezvoltarea bunuri, la prezentul se efectuează capacităţilor articol se în trec de modul la producţie veniturile stabilit şi de întreprinderilor construirea Guvern. infrastructurii de transport sociale feroviar a întreprinderilor şi trebuie să fie la folosite a căror pentru (8) balanţă Obiectele se află şi aceste alte bunuri bunuri. ale transportului feroviar care asigură nemijlocit procesul de transportare şi executare a lucrărilor de intervenţie şi repunere înfuncţiune nu condiţiilor (9) sînt Privatizarea supuse de deetatizării realizare întreprinderilor, şiprivatizării. a acesteia, precum se admite şi a în obiectelor, modul stabilit a altor de bunuri legislaţia ale în transportului vigoare. feroviar, exceptînd cele menţionate la alin.(8), cu stabilirea termenelor şi TERENURILE TRANSPORTULUI S e c ţ i FEROVIAR u n e a a 2­a ŞI ZONELE DE PROTECŢIE (1) Articolul Terenuri 9. Terenurile ale transportului transportului feroviar feroviar sînt terenurile date în folosinţă permanentă (pe termen nelimitat) întreprinderilor şiinstituţiilor de transport feroviar, conform instalaţiile amplasate Codului funciar liniile şi alte şi şi obiecte altor staţiile acte necesare de normative cale ferată pentru în (inclusiv asigurarea vigoare, zona pentru funcţionării de executarea expropriere), transportului unor precum sarcini feroviar. şi speciale. cele ocupate La terenurile de plantaţiile transportului de protecţie feroviar şi consolidare, se raportă construcţiile, terenurile pe clădirile, care sînt (3) (2) Pentru Modul folosinţă de utilizare temporară, a terenurilor întreprinderilor transportului şiinstituţiilor feroviar în limitele de transport zonei feroviar de expropriere li se pot se da stabileşte în arendă de terenuri. către întreprinderea de transport feroviar posesoare, cu (4) respectarea Dimensiunile prevederilor terenurilor Codului (inclusiv funciar. ale zonei de expropriere) se stabilesc în conformitate cu normele şi documentaţia de proiect şideviz şi cu schemele generale de administraţiei (5) dezvoltare Terenurile a liniilor publice transportului şi staţiilor centrale feroviar de de cale specialitate trebuie ferată, să iar şi corespundă cele repartizarea locale. normelor terenurilor urbanistice, se efectuează ecologice, ţinîndu­se sanitare, cont de precum succesiunea şi altor valorificării norme şi cerinţe lor. stabilite de autorităţile (1) obiecte Articolul În scopul ale 10. transportului asigurării Zonele de securităţii protecţie feroviar, (inclusiv amplasate de pe către sectoarele obiectele de industriale terenuri cu şi pericol alte tipuri de de alunecare, transport) surpare, populaţiei apariţie şi exploatăriiîn a viiturilor şi condiţii a altor normale fenomene a liniilor periculoase, ferate se şi a altor stabilesc (2) scopuri Modul se zone stabilesc de stabilire de protecţie. de a Guvern. zonelor de protecţie, dimensiunile acestora conform normativelor în construcţii şi regimul de folosire a terenurilor repartizate în aceste PRINCIPIILE ÎN ACTIVITĂŢII TRANSPORTUL S e c ţ i u n ECONOMICO­FINANCIARE e a a FEROVIAR 3­a

Articolul 11. Principiile de organizare a transportului de călători, (1) mărfuri, Transportul bagaje de călători, şi mesagerii mărfuri, pe calea bagaje ferată şi mesagerii pe calea ferată în trafic intern se efectuează înmodul şiîn condiţiileprevăzute de prezentul cod, de (2) Regulamentul Transportul transportului de călători, de mărfuri, călători, bagaje bagaje şi mesagerii şi mesagerii pe calea pe calea ferată ferată în trafic şi de internaţionalîn Regulamentul transportului tranzit pe teritoriul de mărfuri Republicii pe calea Moldova ferată. se efectuează în baza tratatelor servicii şi (3) internaţionale destinatarilor Indicatorii ce ţin de la de mărfurilor, care acesta, calitate Republica se a stabilesc a transportului căror Moldova îndeplinire potrivit (termenele este prezentului constituie parte. de transportare, cod, o condiţie Regulamentului obligatorie integritatea transportului pentru mărfurilor, calea de ferată bagajelor, călători, şi alte mesageriilor) bagaje întreprinderi şi mesagerii şi prestătoare a deservirii pe calea de călătorilor, ferată servicii şiRegulamentului de expeditorilor transport şi de alte mărfuri Articolul12. transportului de Tarifeîntransportulferoviar mărfuri pe calea ferată. baza (1) Tarifele politicii pentru de stat transportul a preţurilor de şi călători, tarifelor, mărfuri, care constituie bagaje şi prerogativa mesagerii pe Guvernului. calea ferată Tarifele se stabilesc pentru de transportul către organul în trafic de specialitate internaţional al se administraţiei stabilesc în conformitate publice centrale cu în (2) tratatele Tarifele internaţionale modificate la pentru care Republica transportul Moldova de călători este şi parte. taxele suplimentare corespunzătoare se publică în mass­media cu cel puţin 10 zile înainte de punerea lor în (3) aplicare. Tarifele modificate pentru transportul de mărfuri şi taxele suplimentare corespunzătoare se publică în mass­media cu cel puţin 15 zile înainte de punerea lor în Articolul solicitarea mărfurilor (4) aplicare. Plata sumei 13. sau căii Principiile a ferate, pentru călătorului, se lucrările activităţii achită precum conform şi economico­financiare serviciile şi pentru înţelegerii neprevăzute lucrările dintre incluse în părţi. Regulamentul în valoarea tarifar transportului, şi executate dar executate de calea ferată de către la solicitarea expeditorul expeditorului de mărfuri, de destinatarul mărfuri, destinatarului mărfurilor la (1) Întreprinderile a transportului şiinstituţiile feroviar de transport feroviar desfăşoară activităţi economico­financiare potrivit principiilor reglementării de stat şi ale autogestiunii (2) economico­financiare. Construcţia şi reconstrucţia liniilor ferate publice (magistrale) şi a obiectelor cu destinaţie de mobilizare, precum şiachiziţionarea materialului rulant feroviar se (3) feroviar, consideră Construcţia destinate necesităţi şi reconstrucţia prestării de stat de şi se servicii liniilor efectuează către ferate populaţia din (inclusiv contul din electrificarea), mijloacelor zonă, achiziţionarea bugetului gărilor, pasarelelor, de de stat trenuri şi mijloacelor pentru tunelurilor, traficul proprii platformelor suburban ale căii pot ferate. pentru fi efectuate călători din şi a contul altor obiecte mijloacelor ale transportului bugetului de înlesnirile stat, (4) contul Documentele bugetelor mijloacelor acordate locale, (biletele) bugetului prin mijloacelor lege de la de călătorie călătoria stat, proprii în modul se cu ale vînd transportul căii stabilit cetăţenilor ferate, de feroviar. legislaţia precum care folosesc Compensarea şi în din vigoare. contul transportul contribuţiilor costului feroviar călătoriei benevole contra pentru costului ale organizaţiilor cetăţenii complet, beneficiari şi cu cetăţenilor excepţia de înlesnirilemenţionate persoanelor interesaţi. care beneficiază se face din de (5) Decontările dintre expeditorii de mărfuri şi destinatarii mărfurilor şiîntreprinderile de transport feroviar pentru transportul de mărfuri şi bagaje achitarea taxelor

,

suplimentare cod, de alte acte pentru normative operaţiunile în vigoare, cu mărfuri precum şi utilizarea şi de tratatele materialului internaţionale rulant, precum la care şi Republica achitarea amenzilor Moldova este şi penalităţilor parte. se efectuează în modul stabilit de prezentul

(6) dreptului Pentru de garantarea gaj este stabilit tuturor de achitărilor legislaţia în care vigoare. rezultă din contractul de transport al mărfurilor, calea ferată are drept de gaj asupra mărfurilor. Modul de exercitare a SIGURANŢA ŞI OBIECTELOR CIRCULAŢIEI. S e c DE ţ i u TRANSPORT n e a PAZA a 4­a MĂRFURILOR FEROVIAR. Articolul (1) circulaţia Subdiviziunile 14. trenurilor Asigurarea corespunzătoare şi altor siguranţei mijloace ale în de transportul căii transport ferate feroviar, asigură feroviar ORGANIZAREA condiţii inclusiv de la siguranţă executarea ACTIVITĂŢII pentru manevrelor viaţa ÎN CONDIŢII şisănătatea şi la exploatarea DEOSEBITE călătorilor, mijloacelor pentru de transportul transport de utilizate mărfuri în şi procesul bagaje, de pentru transportare (2) Această activitatecuprinde: şi asigură, de asemenea, protecţia muncii feroviarilor şi protecţia mediului.

a) reglementarea juridică în domeniul siguranţei circulaţiei şi exploatării mijloacelor de transport şi altor mijloace tehnice utilizate în procesul de transportare;

de b) pregătirea siguranţă a propunerilor circulaţiei şi de de elaborare exploatare a a unei mijloacelor politici tehnice, de transport economice şi a altor şi sociale mijloace de tehnice stat şi realizarea utilizate în ei procesul prin acţiuni de transportare; practice în vederea prevenirii încălcării regulilor

c) exercitarea controlului asupra executării prevederilor legislaţieiîn vigoare, care reglementează raporturile juridice în domeniul siguranţei circulaţiei şi exploatării

ţinere lichidează (3) mijloacelor În a transportul evidenţei consecinţele de transport încălcărilor feroviar accidentelor şi activează a regulilor altor mijloace un de de serviciu cale siguranţă tehnice ferată. special a utilizate Regulamentele circulaţiei, care în exercită procesul se aprobă de controlul funcţionare de de transportare. către siguranţei a organul acestor circulaţiei, subdiviziuni, de specialitate precum precum al administraţiei şi subdiviziuni şi modul de publice de clasificare, intervenţie centrale. de şi cercetare repunere înfuncţiune din oficiu şi care de transportului (4) Materialul feroviar, rulant, inclusiv precum cel şi serviciile specializat oferite şi containerele, călătorilor, elementele trebuie să de corespundă suprastructură regulilor ale de căii siguranţă ferate, alte a circulaţiei, mijloace tehnice regulilor şi de mecanisme, protecţie a care muncii se furnizează şi de securitate persoanele (5) ecologică, Pentru încălcarea stabiliteprinactelenormative, culpabile poartă regulilor răspundere de siguranţă conform şitrebuiesă a circulaţiei legislaţieiîn fiesupusecertificăriiobligatoriiînprivinţacorespunderiicondiţiilorspecificate. şi de exploatare vigoare. a mijloacelor de transport şi a altor mijloace tehnice utilizate în procesul de transportare, (1) platformele Articolul Teritoriile 15. pentru Zonele staţiilor călători cu de pericol cale şi liniile ferată, sporit ferate gărilor, pe întreprinderilor care circulă trenurile şi altor şi subdiviziuni pe care se execută structurale manevrele ale căii şi ferate, operaţiunile a căror de activitate încărcare­descărcare, este legată de procesul reprezintă de zone transportare, cu pericol sporit. (2) ferate Regulile se stabilesc de aflare de către a cetăţenilor organul şi de de specialitate amplasare al a administraţiei obiectelor în zonele publice cu centrale. pericol sporit, de efectuare în ele a lucrărilor, de circulaţie şi de traversare a liniilor Articolul (1) şi descărcarea Posesorii 16. Modul mărfurilor lor în de siguranţă, transportare periculoase să dispună şi a mărfurilor speciale, de mijloace transportate periculoase pentru pe stabilirea calea ferată, gradului care de expediază infectare şi şi de primesc evaluare astfel a factorilor de mărfuri de trebuie risc, precum să garanteze şi de subdiviziuni transportul, mobile încărcarea de intervenţie (2) mijloacelor Transportul pentru disponibile feroviar lichidarea de este restabilire, situaţiilor obligat să să de asigure participe avarie şi transportarea la a consecinţelor lichidarea în consecinţelor siguranţă avariilor a produse mărfurilor avariilor la produse transportarea periculoase la transportarea şi mărfurilor speciale şi, indicate. acestor în limitele mărfuri. posibilităţilor tactice şi tehnice ale Articolul transport 17. Locurile şi instalaţii de intersecţie a liniilor ferate cu alte tipuri de (1) regulileînconstrucţii. Locurile de intersecţie a liniilor ferate cu drumurile auto (pasaje de nivel) sînt stabilite în Regulile de exploatare tehnică a căii ferate, precum şiîn normele şi

(2) Modul de exploatare a pasajelor de nivel şi modul de deschidere şi de închidere a acestora se stabilesc de către organul de specialitate al administraţiei publice (3) centrale, Obiectele cu notificarea pe al căror organelor teritoriu afacerilor se produc, interne. se depozitează, se încarcă, se transportă şi se descarcă mărfurile periculoase trebuie să fieîndepărtate de liniile ferate ferate precum publice şiinstalaţii, (magistrale) şi normele locurile de şi construcţie de instalaţii de intersecţie şiîntreţinere la o distanţă a liniilor a care ferate obiectelor să publice asigure de (magistrale) funcţionarea acest tip în locurile cu lor conducte, în condiţii de intersecţie linii de siguranţă. de comunicaţii, şi din apropierea Distanţele linii de liniilor minime transport ferate de la de se obiectele energie stabilesc electrică specificate prin acte şi alte pînă juridico­ instalaţii, laliniile normative, (4) intersectează Răspunderea elaborate cu liniile pentru de ferate organele respectarea publice de (magistrale) stat normativelor corespunzătoare sau stabilite care se şi la află adoptate construirea în apropierea de comun şi exploatarea lor acord o poartă cu conductelor organul posesorii de specialitate de acestor gaz şi instalaţii. petrol, al administraţiei căilor de comunicaţie, publice centrale. a altor instalaţii care se (5) siguranţa Posesorii circulaţiei, instalaţiilormenţionate pentru a fi luate măsurile în prezentul respective articol sînt de prevenire. obligaţisă informeze la timp administraţia căii ferate despre apariţia situaţiilor de avarie, care periclitează Articolul (1) măsurilor Paza mărfurilorîn 18. de pază Paza contra mărfurilor parcurs incendiilor şi şi obiectelor la staţiile şi lichidarea de de cale transport incendiilor ferată, feroviar a obiectelor în transportul de transport feroviar feroviar, se efectuează precum de către şi executarea subdiviziunile lucrărilor de pază de prevenire paramilitară a incendiilor, ale căii ferate. supravegherea Regulamentul (2) specialitate de specialitate Nomenclatorul al administraţiei privind al administraţiei mărfurilor paza paramilitară publice pasibile publice centrale. de centrale. se pază aprobă În şiînsoţire cazuri de către excepţionale, specială, administraţia precum nomenclatorul căii şi ferate, modul poate de de comun pază fi completat şi acord de însoţire cu şi Direcţia de a administraţia acestor de poliţie mărfuri căii în se ferate, transport. stabilesc informînd de către despre organul aceasta de organul (3) (4) poliţie, Menţinerea Paza în şiînsoţirea colaborare ordinii anumitor cu publice subdiviziunile tipuri şi combaterea de de mărfuri pază criminalităţiiîn paramilitară, se efectuează întreprinderile transportul de către expeditorii feroviar şiinstituţiile se de asigură mărfuri de transport de şi către destinatarii feroviar. organele mărfurilorîn de poliţie modul în transport prevăzut şi subdiviziunile de prezentul teritoriale cod. de Articolul în condiţii 19. Organizarea deosebite activităţii transportului feroviar (1) inundaţii, Întreprinderile incendii, alunecări şi organizaţiile de teren de transport etc.) care feroviar au cauzat iau perturbăriîn măsuri urgente funcţionarea pentru înlăturarea transportului. consecinţelor deraierilor, accidentelor, calamităţilor naturale (înzăpeziri, (2) ministerele siguranţa Autorităţile circulaţiei de forţă administraţiei şi acordă integritatea ajutor publice mărfurilor,asigură căii centrale ferate la de lichidarea specialitate pregătirea consecinţelor şi cele de mobilizare locale, deraierilor, subdiviziunile a întreprinderilor accidentelor, organelor de calamităţilor transport afacerilor feroviar. interne, naturale, Departamentul care periclitează Situaţii viaţa Excepţionale şisănătatea oamenilor, şi stabilit (3) Modul de Guvern. de compensare a cheltuielilor aferente acordării de ajutor căii ferate la lichidarea deraierilor, accidentelor şi consecinţelor calamităţilor naturale este S e c ţ i u n e a a 5­a

RELAŢIILE ÎN TRANSPORTUL DE MUNCĂ FEROVIAR ŞI DISCIPLINA (1) Articolul Relaţiile 20. de Relaţiile muncă, de inclusiv muncă cele în transportul legate de garanţiile feroviar şiindemnizaţiile acordate salariaţilorîntreprinderilor şiinstituţiilor de transport feroviar, sînt reglementate de trenurilor (2) prezentul Regimul cod, se de stabilesc de lucru legislaţia şi în odihnă, regulamentul în vigoare condiţiile a de muncii, ramură de muncă precum aprobat ale anumitor şi conform de tratatele categorii legislaţieiîn internaţionale de salariaţi vigoare. la din care transportul Republica feroviar Moldova care este prestează parte. activităţi ce ţin nemijlocit de circulaţia care necesare (3) Persoanele lucrează pentru în angajate condiţii îndeplinirea nocive înfuncţii obligaţiilor şi legate grele, sînt nemijlocit de serviciu. supuşi, de în Nomenclatorul circulaţia modul stabilit, trenurilor acestor examenelor sînt funcţii supuse şi este controalelor selectării aprobat profesionale, de medicale administraţia obligatorii. trebuie căii să ferate. aibă pregătirea Salariaţiiîn respectivă cauză, precum şisănătatea, şi persoanele (5) (4) Salariaţiiîntreprinderilor, Persoanelor nevoite să îşi organizaţiilor schimbe locul şi de instituţiilor muncă din de cauza transport unei feroviar infirmităţi beneficiază de muncă, anual evoluţiei de dreptul unei boli la o profesionale călătorie gratuită sau celor cu transportul pensionate feroviar. în calitate de invalizi ca transportul instituţiilorrespective. urmare a infirmităţii feroviar şi de la muncă, alte înlesniri, a unei stabilite boli profesionale de legislaţia sau în altei vigoare vătămări pentru a sănătăţii, lucrătorii de din care transportul acestea feroviar nu sînt culpabile, din contul li mijloacelor se menţine întreprinderilor, dreptul la o călătorie organizaţiilor gratuită şi cu (6) legislaţia La îndeplinirea în vigoare pentru obligaţiilor colaboratorii de serviciu, organelor salariaţilor afacerilor subdiviziunilor interne şi de ai pază Ministerului paramilitară Apărării. ale căii ferate le este garantată protecţia juridică şi socială prevăzută de (7) protecţie La îndeplinirea juridică şi obligaţiilor socială a colaboratorilor de serviciu pe subdiviziunilor teritoriul altor state, de pază condiţiile paramilitară, de muncă precum şi de şi salarizare, garanţiile măsurile şi compensaţiile de asigurare acordate a securităţii salariaţilorîntreprinderilor, personale, garanţiile de organizaţiilor Republica Moldova şiinstituţiilor este parte. de transport feroviar, care prestează munci cu caracter ambulant, se stabilesc de hotărîrileGuvernului şi de tratatele internaţionale la care Articolul21. (1) aprobat Disciplina de Guvern. Disciplinaîntransportulferoviar în transportul feroviar este reglementată de legislaţia în vigoare a muncii şi de Regulamentul cu privire la disciplina salariaţilor din transportul feroviar, (2) (3) vigoare. Se Sistarea interzice activităţii sistarea de activităţii muncă din de motivele muncă în indicate transportul la alin.(2) feroviar reprezintă ca mijloc o de încălcare soluţionare gravă a a litigiilor disciplinei colective de muncă de muncă. şi atrage răspundere în conformitate cu legislaţia în Articolul Pentru nemijlocit a asigura 22. la trafic, Timpul conducerea indiferent de evidenţă centralizată de locul şi gestiune amplasării şi neîntreruptă în transportul acestora, TRANSPORTULUI a ALTE feroviar procesului se stabileşte PROBLEME de S un transportare e timp FEROVIAR c ţ i CE unic u n ŢIN e de la a evidenţă întreprinderile, DE a ŞI 6­a ORGANIZAREA ACTIVITATEA şi gestiune organizaţiile ­ ora EI locală. şiinstituţiile de transport feroviar, care participă Articolul cu 23. întreprinderile Interacţiuneaîntreprinderilor altor tipuri de transport, de transport feroviar cu ai obiectelor persoanele de fizice transport şi juridice feroviar proprietari (1) aerian La şiauto. efectuarea transportului de călători, mărfuri, bagaje şimesageriiîn trafic mixt, transportul feroviar interacţionează cu alte tipuri de transport ­ maritim,fluvial, (2) conformitate Raporturile cu dintre prevederile întreprinderile codurilor de (statutelor), transport feroviar regulamentelor şiîntreprinderile şi tarifelor, altor care tipuri reglementează de transport transportul în cadrul transportului cu mijloacele de de călători transport şimărfuri respective, se realizează precum în şiîn conformitate (3) de exploatare Raporturile cu a juridice materialului tratatele dintre internaţionale rulant întreprinderile ce le la aparţine care de Republica transport pe liniile feroviar Moldova ferate publice şi este persoanele parte. (magistrale) juridice se stabilesc proprietari prin ai prezentul obiectelor cod, de transport alte acte normative feroviar, precum în vigoare şimodul şi prin şicondiţiile contracte încheiateînbazalor. (4) dezvoltarea utilizareaeficientă Persoanele acestor fizice a materialului obiecte şi juridice şi le proprietari rulant, întreţin pentru la nivelul ai obiectelor integritatea cerinţelor de parcului transport prezentului de feroviar, vagoane cod, ceea dacă şi respectarea ce este creează necesară normelor condiţii interacţiunea pentru de staţionare executarea lor cu neproductivă reţeaua lucrărilor de căi în a condiţii vagoanelor, ferate publice, de siguranţă, stabilite asigură prin pentru regulamentesaucontracte. Articolul Organizarea de transport 24. transportului şi Activitatea activitatea economică economică de călători, externă externă mărfuri, a a transportului bagaje transportului şimesageriiîn feroviar feroviar trafic se efectuează feroviar internaţional de către organul şiîn trafic de specialitate mixt direct al internaţional, administraţiei dezvoltarea publice centrale relaţiilorinternaţionale şi administraţia căii Articolul ferate 25. în Pregătirea conformitate de cu mobilizare legislaţia a în transportului vigoare şi cu feroviar tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. (1) pace, Pregătirea încondiţiilelegii. de mobilizare a transportului feroviar este o sarcină de stat de primă importanţă pentru consolidarea securităţii statului şi se efectuează pe timp de (2) (3) mobilizare Finanţarea Conducerea şi apărării acţiunilor acţiunilor civile de privind se pregătire pun în pregătirea sarcina de mobilizare conducătorilor de mobilizare a transportului şi de apărarea întreprinderi. feroviar civilă se în efectuează transportul în feroviar, modul stabilit precum de şi legislaţia responsabilitatea în vigoare. pentru buna stare a pregătirii de Articolul26. (1) domeniu. Modul şi Asigurareaîntransportulferoviar condiţiile de asigurare personală obligatorie a călătorilor şi a anumitor categorii de salariaţi din transportul feroviar sînt stabilite de legislaţia în vigoare în (2) obligatorie,esteposibilă În conformitate cu Legea asigurareapersonală cu privire la asigurarea facultativă obligatorie a călătorilor,precum de răspundere şiasigurareafacultativă civilă a transportatorilor amărfurilor faţă de călători, şibagajelor. în transportul feroviar, pe lîngă asigurarea Articolul (1) mesageriilor Întreprinderile 27. şi Răspunderea au întocmit de transport corect întreprinderilor feroviar documentele nu au de dreptul transport de transport, să feroviar refuze cu transportul excepţia cazurilor călătorului prevăzute şi expeditorului de prezentul de mărfuri cod, de care regulamentele au achitat transportul şi condiţiile mărfurilor, de transporturi, bagajelor precum şi şi (2) călătorilor de Întreprinderile tratatele sau internaţionale altor de persoane transport la care care feroviar au Republica avut care de realizează suferit Moldova de procesul pe este urma parte. activităţii de transportare transportului poartă feroviar. răspundere, în condiţiile legii, pentru daunele cauzate vieţii şi sănătăţii (3) depozitarea regulamentelecorespunzătoare. Răspunderea şi transportul întreprinderilor mărfurilor, de transport bagajelor feroviar şi mesageriilor, pentru neexecutarea precum şi răspunderea sau executarea faţă de necorespunzătoare călători pentru întîrzierea a obligaţiilor trenului privind se stabilesc transportul de prezentul călătorilor, cod şi de

(4) În conformitate cu legislaţia în vigoare, întreprinderile de transport feroviar poartă răspundere pentru daunele cauzate din vina lor mediului şi pentru întreţinerea Capitolul II CU CU EXPEDITORII FUNCŢIONAREA CĂLĂTORII, DE CU MĂRFURI ALTE ŞI INTERACŢIUNEA PERSOANE ŞI DESTINATARII FIZICE CĂII ŞI MĂRFURILOR, FERATE JURIDICE PARTICULARITĂŢILE S e ORGANIZĂRII c ţ i u n e a 1 TRANSPORTULUI Articolul 28. Particularităţile organizării transportului pe calea (1) ferată Regulamentul şiaprobarearegulamentuluiefectuăriiacestuia privind prestările de servicii în traficul feroviar de călători, precum şi transportul de mărfuri, bagaje şi mesagerii în interes propriu pe calea ferată (2) (3) se aprobă Particularităţile Transportul de Guvern. mărfurilor organizării, periculoase, asigurării luîndu­se şi efectuării în considerare transporturilor particularităţile militare sînt reglementate acestora, precum de Statutul şi asigurarea transporturilor de răspundere militare civilă pe calea la transportarea ferată, aprobat lor se de efectuează Guvern. în (4) din conformitate Modul Moldova de interacţiune la cu perfectarea legislaţia a în organelor actelor vigoare. vamale vamale la mărfurile cu calea ferată transportate este stipulat pe calea în Regulamentul ferată. privind interacţiunea Departamentului Vamal cu Calea Ferată Articolul Transportul care execută 29. pe Transportul construcţia liniile ferate sau pe în linia o construcţie, finanţează. ferată în neintroduse construcţie în exploatare permanentă, se efectuează de către calea ferată în baza contractelor încheiate cu organizaţiile Articolul anumitor 30. tipuri Condiţii de mărfuri speciale privind transportul În specialitate contractele cazurile în al încheiate care administraţiei transportul între ei publice clauze unor anumite speciale centrale tipuri privind şi administraţia de transportul mărfuri căii nu acestor poate ferate, fi în mărfuri executat comun şirăspunderea în cu baza expeditorii Regulamentului părţilor de mărfuri pentru transportului sau integritatea destinatarii de mărfuri lor. mărfurilor pe calea interesaţi, ferată, pot organul stabili de în Articolul Calea prestate. ferată 31. este Informaţiile obligată furnizate să pună la de dispoziţia calea ferată călătorilor, expeditorilor de mărfuri şi destinatarilor mărfurilorinformaţii autentice şi necesare privind serviciile GOSPODĂRIA PROCESUL S e CĂII c ţ DE i FERATE u TRANSPORTARE n e a a CARE 2­a ASIGURĂ

(1) Articolul Staţiile 32. de Staţiile cale ferată de cale execută ferată operaţiuni de recepţionare, încărcare, descărcare şi eliberare a mărfurilor în expediţii de vagoane şi expediţiiîn partide mici, în (2) containere, Calea ferată precum execută şi operaţiuni transportul de transport de călători, al călătorilor, mărfuri, bagaje bagajelor şi mesagerii şi mesageriilor. dintre toate Ele staţiile pot fi deschise de cale ferată pentru deschise executarea pentru tuturor executarea sau anumitor operaţiunilor operaţiuni. respective. culegerea administraţiei (3) Deschiderea "Regulamente publice sau închiderea centrale de transport la staţiilor propunerea şi tarife de cale căii în ferată transportul ferate, pentru coordonată feroviar". executarea cu autoritatea tuturor sau administraţiei anumitor operaţiuni publice locale, se efectuează informaţia de către respectivă organul fiindpublicată de specialitate ulterior al în Articolul birouri (4) Pentru de 33. mărfuri, perfectarea Materialul case documentelor rulant de bagaje destinat şi bilete, de transportului transport, alte subdiviziuni prestarea de ale altor căii servicii ferate, destinate şi perceperea deservirii taxelor călătorilor, de transport expeditorilor şiserviciiîn de mărfuri staţiile de şi destinatarilor cale ferată, se mărfurilor. organizează (1) călători,mărfuri,bagaje Transportul de mărfuri, bagaje şimesagerii şi mesagerii pe calea ferată se efectuează în vagoanele şi containerele parcului de transport feroviar, precum şiîn vagoanele care corespundă (2) sînt Materialul proprietate cerinţelor rulant a persoanelor destinat standardelor, transportului fizice şi precum juridice de şi călători, sau Regulilor care mărfuri, sînt de exploatare arendate bagaje de şi tehnică mesagerii acestea. a căii pe ferate, liniile ferate aprobate publice de organul (magistrale), de specialitate indiferent al de administraţiei apartenenţa lui, publice trebuie centrale. să fabricat (3) Fiecare Containerele unitate trebuie de să utilizate material aibă certificat. pentru rulant transportul procurat trebuie de mărfuri, să aibă indiferent certificat. de apartenenţa După executarea lor, trebuie reparaţiei să corespundă capitale a vagoanelor condiţiilor standardelor. se verifică masa Fiecare acestora. container (1) locurile Articolul Pentru de 34. cîntărirea uz Gospodăria propriu, mărfurilor, trebuie de cîntărire să bagajelor dispună de şi mesageriilor numărul necesar de transportat, de aparate calea de cîntărit, ferată conform ­ în locurile legislaţiei de uz comun, în vigoare. iar expeditorii de mărfuri şi destinatarii mărfurilor ­ în (2) administraţiei Aparatele publice de cîntărit centrale sînt supuse pentru veri­ficării standardizare, metrologice, metrologie cu sigila­rea şi supraveghere ulterioară tehnică. şi su­pravegherea de stat obligatorie exercitată în modul stabilit de organul (3) de destinatarilormărfurilor, contract, Calea ferată, pentru în deservire mo­dul altor stabilit tehnică persoane de (reparaţii, orga­nul juridice. ad­ministraţiei verificări în cadrul publice controlului centrale tehnic), pentru mij­loace standardi­zare, de măsurare, me­trologie inclusiv şisu­prave­ghere aparate de cîntărit tehnică, ce aparţin poate accepta, expeditorilor pe bază şi Articolul35. de încărcare­descărcare Locuriledestinateexecutăriioperaţiunilor ORGANIZAREA S TRANSPORTULUI e c ţ i u n e a a 3­a DE MĂRFURI (1) modul trebuie Operaţiunile cuvenit, să corespundă dispozitive de încărcare­descărcare cerinţelor şi instalaţii privind pentru protecţia şi triere prelucrarea a mediului. mărfurilor continuă şi containerelor şiîn siguranţă se a execută vagoanelor în locuri şi containerelor, de uz comun pentru şi de asigurarea uz propriu, integrităţiimărfurilor. unde trebuie să fie amenajate, Aceste locuri în (2) terenurilor Articolul Corespunderea 36. special Dotarea repartizate locurilor locurilor de este uz pentru asigurată comun prelucrarea şi de din uz contul propriu mărfurilor mijloacelor prevederilor transportate expeditorilor prezentului de articol mărfuri este sau asigurată destinatarilor din contul mărfurilorcărora mijloacelor le­au posesorilor fost repartizate lor, iar corespunderea aceste terenuri. (1) descărcare spălare. Locurile (estacade, de uz comun terenuri cu un şi volum depozite considerabil specializate, de operaţiuni rampe de încărcare de transportare a animalelor), a anumitor puncte tipuri de de adăpat, mărfuri instalaţii se dotează de epurare, cu dispozitive dispozitive speciale de dezinfectare de încărcare­ şi (2) descărcare, Locurile restabilirea de uz propriu friabilităţiiîncărcăturilor se dotează cu mecanisme, lipite prin dispozitive îngheţare, şi instalaţii, curăţarea care (spălarea) trebuie vagoanelor să asigure executarea şi containerelor în termen după a descărcare, operaţiunilor precum necesare şi integritatea de încărcare­

neadecvată a terenurilor ce le aparţin.

PE CALEA FERATĂ

Articolul acestora. 37. Сontractul de transport

(2) modul (1) Expeditorii În contractul decontărilor, de de mărfuri transport precum care şi se alte execută, stipulează condiţii sistematic, de volumul, executare transportul termenele a transporturilor. şi de condiţiile mărfuri, Calea pot de punere încheia ferată la cu se dispoziţie calea obligă, ferată conform a mijloacelor contracte acestui de de contract, transport transport să pe şi preia de termen predare în termen, lung. a mărfurilor iar expeditorul la transport, de mărfuri Articolul ­ 38. să îi Comanda predea pentru de transport transport al mărfurileîn mărfurilor volumul stabilit. (1) Transportul de mărfuri pe calea ferată se execută în conformitate cu comanda de transport, prezentată de către expeditorul de mărfuriadministraţieicăii ferate cu

cel puţin 10 zile, iar pentru traficul de export şi traficul mixt direct ­ cu cel puţin 15 zile înainte de începerea lunii calendaristice.

(2) În cazul necesităţii transportării de urgenţă amărfurilor, calea ferată, de comun acord cu expeditorul de mărfuri, poate stabili alte termene de prezentare a

comenzilor de transport al acestor mărfuri, cu condiţia că staţia dispune de vagoane goale.

(4) (3) Transportul Pentru introducerea, mărfurilor din destinate iniţiativa lichidării expeditorilor consecinţelor de mărfuri, situaţiilor a unor modificăriîn excepţionale comanda se efectuează de transport de către al calea mărfurilor ferată la în prezentarea trafic direct, acestora. cu repartizarea lor pe căile

ferate de destinaţie sau în trafic local pe staţii de destinaţie, aceştia achită taxe suplimentare (inclusiv în cazul în care comenzile de transport al mărfurilor vor fi

executateintegral)încuantumde:

a) 0,9 lei pentru o tonă de marfă ­ pentru mărfurile al căror transport se execută în vagoane şiîn tone;

c) b) 1,8 45 lei lei pentru pentru fiecare fiecare vagon, container indiferent cu masa de brută tipul de vagoanelor pînă la 5 şinumărul tone inclusiv, de osii 5,4 ­ lei pentru pentru mărfurile fiecare container al căror transport cu masa se brută execută de la în 5 la vagoane; 10 tone inclusiv, 27 lei pentru

exportului (5) fiecare Administraţia container şi a celor cu căii în masa ferate trafic brută examinează mixt de direct peste ­ comanda în 10 termen tone. de de transport 10 zile şi al comunică mărfurilorîn expeditorului trafic direct de în mărfuri termen decizia de 3 zile, sa ori iar îi comanda returnează privind comanda, transportul argumentîndu­şi mărfurilor destinate refuzul.

nomenclaturii ferate (6) Comanda de expediţie stabilite, de transport ­ cu şi repartizarea cu al repartizarea mărfurilor acestora este mărfurilor prezentată conform conform tipului, administraţiei tipului, staţiilor căilor căii de ferate ferate destinaţie în de 3 destinaţie şi exemplare, datei de şi încărcare. cu datei indicarea de încărcare, Un volumului exemplar iar pentru mărfii al comenzii transportul în vagoane de transport de şiîn mărfuri tone, al mărfurilor, în potrivit interiorul cu căii nota privind (7) numărul Cu cel acceptarea de puţin vagoane 3 zile ei, şi este înainte containere trimis de începerea expeditorului necesare executării pentru de mărfuri, a fi comenzii trase, iar pe alt de zile, exemplar transport în funcţie ­ al şefuluistaţiei mărfurilor, de tipul mărfii şeful de şi expediţie. staţiei căile ferate de expediţie, de destinaţie. împreună Aceste cu expeditorul date se introduc de mărfuri, înfişa de precizează evidenţă care, (8) La la solicitarea sfîrşitulfiecărei expeditorilor zile de dare de mărfuri, de seamă, administraţia este semnată căii de ferate şefulstaţiei este în drept: de cale ferată şi de expeditorul de mărfuri.

transport a) să autorizeze, şiîn volumul în cazuri transportului excepţionale, de mărfuri transportul realizat; de mărfuriîn interiorul staţiei(înlimiteleuneistaţii de cale ferată). Astfel de transporturi se includ în comanda de

b) să înlocuiască materialul rulant acoperit, prevăzutîn comanda de transport, cu material rulant descoperit încazulîn care transportul de mărfuri, conform

Regulamentului transportului de mărfuri pe calea ferată, poate fi executat în material rulant descoperit, precum şisă înlocuiască un fel de material rulant descoperit cu

alt

c)

Articolul de 39. transport Modul de al completare mărfurilor şi executare a comenzilor Articolul stabilesc Forma comenzilor de 40. către Viteza organul de de transport transport de specialitate al al mărfurilor mărfurilor al administraţiei şi modul de completare publice centrale a lor conform şi se publică nomenclaturii în culegerea stabilite, "Regulamente modul de de executare transport şi şi de tarife ţinere în transportul a evidenţei feroviar". acestora se (2) (1) Pentru Mărfurile transportul se acceptă cu viteză la transport mare cu se viteza preiau trenurilor mărfuri transportabile de marfă sau pe cu direcţiile viteză mare. stabilite de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale. Lista

mărfuriindică (3) acestor Expeditorul mărfuri doar de se publică mărfuri această în alege viteză. culegerea şiindică "Regulamente în scrisoarea de de transport trăsură viteza şi tarife de în transport. transportul Dacă feroviar". transportul mărfiiîn cauză se admite numai cu viteză mare, expeditorul de parcursă În Articolul41. traficul efectiv. de mărfuri, Modul de taxa percepere de transport a taxei se de percepe transport pentru distanţa cea mai scurtă. În cazurile prevăzute de Regulamentul tarifar, taxa se percepe pentru distanţa Articolul43. execută Transportul Articolul în 42. modul de Declarareavaloriimărfurilortransportate Modul mărfuri stabilit de pe transport de liniile Regulamentul ferate al mărfurilor cu ecartament transportului îngust, de mărfuri precum pe şi calea din staţiile ferată. de cale ferată cu ecartament larg în cele cu ecartament îngust şiîn sens invers, se metalelor (1) de calcul Expeditorii şi (pietrelor) de multiplicat, de mărfuri preţioase, maşinilor, pot preda articolelor la utilajelor transport confecţionate şi aparatelor mărfuri din cu experimentale, valoare ele, obiectelor declarată. mărfurilor de artă, Declararea de de anticariat uz valorii casnic şi este şi altor personal. obligatorie lucrări de la artă, predarea aparatelor pentru video transport şi audio, fără însoţitori tehnicii electronice a (2) Articolul Pentru 44. declararea Însoţirea valorii mărfurilor mărfurilor, de către se salariaţii percepe serviciului taxă suplimentară de pază prevăzută de Regulamentul tarifar. (1) salariaţii tarifar. Transportul paramilitară serviciului de mărfuri de pază al paramilitară căror nomenclator al căii ferate. este aprobat Pentru însoţirea în modul acestor stabilit mărfuri, de organul expeditorul de specialitate de mărfuri al administraţiei achită taxele publice suplimentare centrale prevăzute se execută în fiindînsoţite Regulamentul de (2) Regulamentul Nomenclatorul transportului mărfurilor de ale mărfuri căror pază pe calea şiînsoţire ferată. sînt efectuate de către reprezentanţii expeditorilor de mărfuri sau ai destinatarilor mărfurilor este stabilit de (3) conformitate Mărfurile cu neincluse contractele în nomenclatoarele încheiate cu calea prevăzute ferată, la de acest către articol salariaţii pot serviciului fi însoţite de de pază către paramilitară reprezentanţii al acesteia. expeditorilor de mărfuri sau ai destinatarilor mărfurilor şi, în Articolul45. (1) şi containerelor. Expeditorul Pregătireamărfurilorpentrutransport de mărfuri este obligat să pregătească mărfurile pentru transport în aşa mod încît să asigure siguranţa circulaţiei şi integritatea mărfurilor, vagoanelor (2) organizaţiile Cerinţele abilitate, privind ambalajul de comun mărfurilor acord cu organul şi calitatea de specialitate produselor al transportate administraţiei pe calea publice ferată centrale. sînt prevăzute de standardele şi condiţiile tehnice, aprobate de Articolul46. apariţieisituaţiilor Răspunderea de avarie şimăsurileaplicateîncazul

(1) Expeditorul de i mărfuri l poartă răspundere d şi restituie l cheltuielile legate de d lichidarea situaţiilor l f de avarie, de poluare şi de infectare a mediului, i f t precum şi

d

să fel schimbe de material căile rulant ferate descoperit; şi staţiile de destinaţie prevăzute în comandă.

î t

i

i t

il

di

l i A

i ă

tă i

tă î

it

iil d

t di

l

e n reruperea c rcu aţ e renur or, pro use n cu pa u . ceeaş r spun ere o poar ş ca ea era ncazu n care s uaţ e e avar e au os provoca e n cu pa

(2) destinatarul ei. Dacă în mărfurilor timpul efectuării sînt obligaţisă transportului trimită se imediat creează la o faţa situaţie locului de o avarie, unitate la mobilă primirea sau de reprezentantul la calea ferată lor. a înştiinţării despre aceasta, expeditorul de mărfuri şi

Articolul47. Pregătirea şi tragerea vagoanelor

(1) mijloacele şi Lucrătorul containerelor expeditorului staţiei pentru de de cale încărcare mărfuri. ferată înştiinţează, cu cel puţin 2 ore înainte, expeditorul de mărfuri despre ora tragerii vagoanelor şi containerelor pentru încărcare cu (2) nedetaşabile), Calea ferată curăţate este obligată în interior să pună şiîn exterior, la dispoziţie iar în pentru caz de încărcare necesitate vagoane ­ spălate şi containere şi dezinfectate, în stare utilizabile tehnică pentru bună, cu transportul dispozitive anumitor de fixare tipuri detaşate de mărfuri. (cu excepţia celor (3) către Pregătirea expeditorul pentru de mărfuri umplerea din cisternelor contul căii şi ferate. vagoanelor­platformă­buncăr ce aparţin căii ferate se efectuează de către aceasta sau, conform contractului, de (4) mărfuri. Pregătirea pentru umplerea cisternelor specializate care nu aparţin căii ferate sau care sînt date în arendă de aceasta se efectuează de către expeditorul de (5) Corespunderea, din punct de vedere comercial, a vagoanelor şi containerelor pentru transportul anumitor tipuri de mărfuri se determină:

sînt a) pentru executate vagoane de aceasta; ­ de către expeditorul de mărfuri, dacă operaţiunile de încărcare sînt executate de acesta, sau de către calea ferată, dacă operaţiunile de încărcare

b) pentru containere ­ de către expeditorul de mărfuri.

(6) Înainte de umplerea cisternelor, expeditorul de mărfuriverifică etanşeitatea cazanelor acestora, starea tehnică a armăturii şi a dispozitivelor universale de (7) vărsare. Expeditorul de mărfuri are dreptul să renunţe la vagoanele şi containerele neadecvate transportării anumitor tipuri de mărfuri, iar calea ferată este obligată să

(8) pentru tragă În alte cazul încărcarea vagoane tragerii anumitor şi pe containere linia tipuri ferată în de de stare mărfuri. acces tehnică a vagoanelor bună, adecvate încărcate transportării în cadrul operaţiunilor acestor tipuri duble, de mărfuri. calea ferată determină gradul de corespundere tehnică a acestora Articolul (1) Încărcarea 48. Încărcarea mărfurilor mărfurilor în vagoane şi autocamioane, precum şi descărcarea lor se execută:

a) de către calea ferată ­ în locuri de uz comun, cu acordul expeditorului sau al destinatarului mărfurilor, cu excepţiamărfurilor periculoase, perisabile, a produselor

în mărfurilor, brute cisterne de origine sau calea în animală, ferată vrac, în percepe material amărfurilor de rulant la expeditorul cu specializat masa unui de şiînsoţit loc mărfuri de peste de şi reprezentanţii de 0,5 la destinatarul tone, care expeditorilor se mărfurilor transportă de o în taxă mărfuri vagoane suplimentară şi destinatarilor acoperite, în cuantumul a mărfurilor mărfurilor. prevăzut agabaritice, Pentru de încărcarea Regulamentul a mărfurilor şi descărcarea tarifar; transportate

b) de către expeditorul de mărfuri şi destinatarul mărfurilor ­ în locuri de uz propriu, precum şiîn locuri de uz comun, dacă încărcarea şi descărcarea mărfurilor nu

Articolul (2) intră Încărcarea în obligaţia 49. Normele mărfurilor căii ferate. de în încărcare containere a vagoanelor şi descărcarea şi containerelor, lor se execută de către expeditorul de mărfuri şi destinatarul mărfurilor. (1) condiţiile Mărfurile tehnice trebuie de încărcate încărcare în a vagoane acestora şi containere în corespundere cu normele tehnice de încărcare a acestora, stabilite de către organul de specialitate al încărcare (2) administraţiei Amplasarea şi fixare publice şifixareamărfurilorîn a mărfurilor centrale, în dar vagoane fără vagoane, a depăşi şi containere, inclusiv capacitatea aprobate în material de încărcare de rulant organul conform deschis de specialitate şiîn marcajului containere, al administraţiei indicat se efectuează pe vagoane publice în şi conformitate containere. centrale. cu prevederile Condiţiilor tehnice de (3) organul Nomenclatorul de specialitate mărfurilor al administraţiei admise spre publice transportare centrale şi în se material publică rulant în culegerea deschis "Regulamente şinomenclatorulmărfurilor de transport şi ce tarife pot fi în transportate transportul feroviar". în vrac se stabilesc de către Articolul şitransportulmărfurilor 50. Dispozitivele necesare pentru încărcarea, fixarea (1) expeditorul Utilajul, de materialele, mărfuri. Montarea mijloacele acestora, de pachetare pentru şi alte executarea dispozitive operaţiunilor necesare pentru de încărcare, încărcarea, şi demontarea fixarea şi transportul lor, pentru mărfurilor executarea se operaţiunilor pun la dispoziţie de descărcare, de către se efectuează (2) Expeditorul de către de mărfuriindică expeditorul de în mărfuri scrisoarea şi destinatarul de trăsură dispozitivele mărfurilor sau montate, de calea acestea ferată, fiind înfuncţie predate de destinatarului faptul cine îndeplineşte mărfurilorîmpreună aceste operaţiuni. cu marfa.

documente (1) Articolul La prezentarea 51. prevăzute Documentele mărfurilor de Regulamentul de pentru transport transport, transportului expeditorul de mărfuri de mărfuri pe calea trebuie ferată să şi prezinte, de Acordul pentru privind fiecare transportul expediţie internaţional a mărfurilor, de scrisoarea mărfuri. de trăsură şi alte (3) transportare, (2) Duplicatul Conform contractului şisă scrisorii le elibereze de de trăsură transport destinatarului privind al mărfurilor, primirea mărfurilor, mărfurilor, calea iar ferată expeditorul eliberat este obligată expeditorului de mărfuri să aducă este de mărfuri, obligat mărfurile să certifică achite la staţia încheierea taxa de destinaţie de transport. contractului în termen de şi transport intacte, respectînd al mărfurilor. condiţiile de (4) (magistrale), Organul de care specialitate se publică al administraţiei în culegerea "Regulamente publice centrale de transport elaborează şi şi tarife aprobă în transportul modelele feroviar". de documente de transport al mărfurilor pe liniile ferate publice (5) mărfuri, Pentru contra confirmarea semnătură preluăriimărfurilor în rubrica corespunzătoare la transport, a cotorului calea ferată foii este de expediţie, obligată să duplicatul aplice pe scrisorii scrisoarea de trăsură. de trăsură ştampila orară şisă elibereze expeditorului de (6) solicitarea Calea ferată acestora, eliberează contra expeditorilor plată, copii de de pe mărfuri documente, şi destinatarilor inclusiv de mărfurilor pe fişele de formulare evidenţă, ale de documentelor pe situaţiile privind de transport, tragerea ale şi comenzilor ridicarea vagoanelor, de transport, de precum pe agendele şi, la persoanelor Articolul 52. care Masa recepţionează mărfurilor şipredaumărfurile. (1) cu bucata La predarea ­ şinumărul mărfurilor de locuri pentru de transport, încărcare. expeditorul de mărfuri trebuie să indiceîn documentele de transport masa acestora, iar încazulmărfurilor ambalate sau (2) containerelor, Nu se admite pot determinarea depăşi capacitatea masei mărfurilor de încărcare prin admisă. calcul sau prin măsurare a mărfurilor care, fiind încărcate pînă la capacitatea deplină a vagoanelor şi (3) Masa mărfurilor se determină:

b) a) de de calea către ferată expeditorul ­ la încărcarea de mărfuri cu ­ mijloacele la încărcarea proprii în locurile în locurile de uz de propriu. uz comun;

(4) de mărfuri. Determinarea masei mărfurilor conform marcajului, standardului, prin calcul, prin măsurare sau convenţional se efectuează, în toate cazurile, de către expeditorul

Articolul53. (5) Pentru cîntărirea Răspunderea mărfurilor, pentru calea autenticitatea ferată percepe datelorînscrise taxă suplimentară, prevăzută de Regulamentul tarifar. (1) în Expeditorul documentele de de mărfuri transport poartă răspunderea patrimonială prevăzută de prezentul cod pentru autenticitatea datelor înscrise în scrisoarea de trăsură precum şi

, depistării (2) pentru Calea consecinţele neautenticităţii ferată este rezultate în drept datelor din să din verifice indicarea documentele autenticitatea de către de el transport, în datelor, scrisoarea inclusiv cheltuielile de trăsură masa pentru mărfurilor, a unor efectuarea date indicate greşite, verificărilor de inexacte către le expeditorul suportă sau incomplete. expeditorul de mărfuri, de prin mărfuri. cîntărire selectivă. În cazul răspunderea speciale (3) Pentru de indicarea precauţie, patrimonială în pentru scrisoarea prevăzută expedierea de la trăsură art.133. mărfurilor a unor excluse date greşite, de la inexacte transport şiincompleteprivindmărfurile sau pentru indicarea greşită a care particularităţilor necesită, în mărfurilor, cadrul executăriitransportului,măsuri expeditorii de mărfuri poartă sînt (1) Articolul Vagoanele încărcate 54. Modul de şi acesta. containerele de sigilare încărcate a vagoanelor se sigilează şi containerelor de calea ferată, dacă mărfurile sînt încărcate de calea ferată, sau de către expeditorul de mărfuri, dacă mărfurile (3) (2) La În cazul transportul deschiderii mărfurilor vagoanelor pentru şi necesităţi containerelor personale, pentru vagoanele controlul vamal, acoperite sigilarea şi containerele acestora se cu sigilează noi dispozitive de calea de închidere ferată. şi sigilare se efectuează de către organele (4) vamale. Modul de sigilare a vagoanelor şi containerelor prin aplicarea dispozitivelor de închidere şi sigilare, precum şilistamărfurilor admise la transport în vagoane şi (5) containere Dispozitivele nesigilate de închidere se stabilesc şisigilare de Regulamentul şi cele de scoatere transportului a acestora de mărfuri se pun pe la calea dispoziţia ferată. expeditorilor de mărfuri sau destinatarilor mărfurilor de către calea ferată Articolul contra încărcare plată, 55. a Suspendarea conformcheltuielilorefective. mărfurilor, bagajelor temporară şi mesageriilor sau limitarea operaţiunilor de de bagajelor (1) specialitate În caz şi de mesageriilor forţă al administraţiei majoră: pot acţiuni fi sistate publice militare, temporar centrale, blocadă, sau care limitate epidemii stabileşte de sau către durata alte conducătorul circumstanţe sistării sau limitării căii ce împiedică ferate operaţiunilor de expediţie, transportul de încărcare cu de înştiinţarea mărfuri, şiîlînştiinţează operaţiunile imediată în despre de scris încărcare a aceasta conducătoruluiorganului a mărfurilor, pe create (2) conducătorul Sistarea pe calea temporară, căii ferată, ferate. se pe admite teritoriul numai Republicii în cazuri Moldova, excepţionale, a operaţiunilor conform dispoziţieiîn de încărcare scris a mărfurilor, a conducătorului bagajelor organului şi mesageriilor de specialitate pe anumite al administraţiei direcţii, ca urmare publice a situaţiei pe (3) centrale, anumite Calea cu ferată direcţii. notificarea trebuie În decurs imediată să înştiinţeze de 12 aGuvernului. ore expeditorii după primirea de mărfuri înştiinţării, despre expeditorii sistarea temporară de mărfuri sau sînt limitarea obligaţi să operaţiunilor înceteze sau de să încărcare limiteze, a la mărfurilor, volumul stabilit, bagajelor încărcarea şi mesageriilor Articolul mărfurilor,bagajelor 56. Modul de şimesageriilor. efectuare a decontărilor (1) pentru Modul transportul de efectuare mărfurilor a decontărilor dintre calea ferată şi expeditorul de mărfuri pentru transportul mărfurilor se stabileşte de organul de specialitate al prezentul (2) administraţiei Taxa de cod transport publice sau contractul centrale şi alte plăţi, încheiat în conformitate cuvenite nu prevăd căii cu ferate, altfel. legislaţia Calea se achită în vigoare ferată de către poate şi cu expeditorul reţine actele expedierea normative de mărfuri ale mărfurilor Băncii pînă la Naţionale pînă momentul la achitarea a expedierii Moldovei. plăţilormenţionate. mărfurilor din staţia de cale ferată, dacă ferate, transportul (3) Tragerea coordonată precedent. vagoanelor cu organul Ca şi excepţie, containerelor de specialitate în asemenea pentru al administraţiei următoarea cazuri, tragerea încărcare publice vagoanelor centrale. încetează şi containerelor pînă la achitarea poate taxei fi efectuată de transport doar şi prin a altor dispoziţia plăţi, cuvenite în scris a căii conducătorului ferate, pentru căii transport de (4) mărfuriîn În cazul şi a transportului trafic altor plăţi, direct, cuvenite de conducătorul mărfuri căii în ferate, trafic căii ferate coordonînd local, de conducătorul expediţie această trebuie căii decizie ferate să în coordoneze modul poate lua stabilit decizia o asemenea cu expeditorul cu privire decizie la de încasarea, cu mărfuri organul şi la destinatarul de staţia specialitate de cale mărfurilor, al ferată administraţiei de iar destinaţie, în cazul publice transportului a taxei centrale. de În (5) cadrul Decontările coordonării finale se aferente prevăd transportului garanţii de achitare de mărfuri a taxei le efectuează de transport destinatarul şi a altor mărfurilor plăţi, precum după şi sosirea acţiunilepărţilorîn mărfurilor la cazul staţia nerespectării de destinaţie. obligaţiilor asumate. (6) Moldovei. Taxa de transport şi alte plăţi, cuvenite căii ferate, se achită în numerar, prin cecuri sau prin alte modalităţi prevăzute de actele normative ale Băncii Naţionale a (7) Termenul Termenul decontării de achitare la staţia a taxei de cale de transport ferată de şi destinaţie a altor plăţi, este cuvenite data eliberăriimărfurilor căii ferate, la staţia către de destinatarul cale ferată de mărfurilor, expediţie indicată este data în preluăriimărfurilor scrisoarea de trăsură. pentru transport. (8) percep, În cazul în contul neefectuăriiîn căii ferate, termen penalităţiînmărime a decontărilor de pentru cel mult transportul 1% pentru mărfurilor fiecare din zi de culpa întîrziere. expeditorului de mărfuri sau a destinatarului mărfurilor, de la acesta se (9) care Pînă se percepe la achitarea taxă la suplimentară staţia de destinaţie pentru depozitarea a tuturor plăţilor mărfurilor cuvenite şiplată căii ferate, pentru vagoanele utilizarea vagoanelor şi containerele şi containerelor. staţionează sub răspunderea destinatarului mărfurilor de la Articolul57. (1) staţiei La de cererea cale Readresarea ferată expeditorului de destinaţie. mărfurilor de mărfuri Readresarea sau a destinatarului mărfurilor aflate mărfurilor, sub controlul calea ferată vamal readresează se efectuează mărfurile cu acordul transportate, organului cu vamal schimbarea corespunzător. destinatarului În cazul mărfurilor în care sau a transportul acordulorganuluivamal. mărfurilor aflate În asemenea sub control cazuri, vamal calea periclitează ferată esteobligată viaţa şisănătatea săînştiinţezeorganulvamalrespectiv. oamenilor, siguranţa circulaţiei şi securitatea ecologică, mărfurile se readresează fără (2) Articolul58. Pentru readresarea Răspunderea mărfurilor, pentru readresarea calea ferată mărfurilor stabileşte şi percepe o taxă suplimentară. În destinatarul mărfurilor cazul schimbării şi iniţial destinatarul al mărfurilor destinatarului real al pentru mărfurilor. mărfurilor consecinţele sau a acestei staţiei de schimbări cale ferată şi este de destinaţie, obligată să partea regleze la decontările a cărei cerere dintre s­a expeditorul efectuat schimbarea de mărfuri, poartă destinatarul răspundere iniţial faţă al de Articolul şi modul 59. de Termenele calculare a de lor transportare a mărfurilor (1) (2) Termenele Calea ferată de este transportare obligată să a mărfurilor transporte mărfurile şi modul de la destinaţie calculare a şiîn lor termenele se stabilesc stabilite, în Regulamentul inclusiv cele transportului transportate de în mărfuri interes pe propriu. calea ferată. (3) (4) Expeditorul Termenul de de transportare mărfuri şi calea începe ferată să curgă pot prevedea de la orele în 24 contractul ale zilei de de transport preluare a al mărfii mărfurilor la transport. un alt termen de transportare. (5) de trăsură, Data preluăriimărfurilor eliberat expeditorului pentru de transport mărfuri. şi data expirării termenului de transportare a lor se indică de către staţia de cale ferată de expediţie în duplicatul scrisorii (6) cu mărfuri Mărfurile au se fost consideră predate destinatarului transportate în mărfurilor termen dacă pentru la staţia descărcare de cale pînă ferată la expirarea de destinaţie termenului ele au fost stabilit descărcate de transportare. de calea ferată sau dacă vagoanele ori containerele (7) termenului Mărfurile de se transportare consideră stabilit transportate şi tragerea în termen lor s­a şiîn reţinut cazul din în care cauză vagoanele că terenul sau de containerele descărcare a cu fost marfă ocupat au sosit ori nu la staţia au fost de achitate cale ferată taxa de de destinaţie transport pînă şi alte la plăţi expirarea legate de transport, cuvenite căii ferate, ori din alte cauze ce depind de destinatarul mărfurilor, fapt consemnat într­un act de formă generală.

,

,

Articolul (8) Pentru 60. nerespectarea Înştiinţarea despre termenelor sosirea de mărfurilor transportare, în staţie cu excepţia cazurilor prevăzute la art.55, calea ferată plăteşte penalităţiîn conformitate cu art.131. sosire şi (1) un Calea alt a mărfurilor. mod ferată de înştiinţare. este Modul obligată şi forma să înştiinţeze de înştiinţare destinatarul se stabilesc mărfurilor de către despre şeful sosirea staţiei mărfurilor de cale ferată pe adresa de destinaţie. acestuia La cel solicitarea tîrziupînă destinatarului la orele 12 ale mărfurilor, zilei următoare poate celei fi stabilit de (2) şi de În taxa cazul suplimentară în care calea pentru ferată depozitarea nuînştiinţează mărfurilor destinatarul pînă mărfurilor la primirea despre înştiinţării sosirea respective. mărfurilor, acesta este scutit de plata pentru utilizarea vagoanelor, containerelor (3) mărfurilor, (4) puţin Calea Staţia 2 ore ferată feroviară înlegătură pînă la este ora înştiinţează obligată cu tragerii executarea să lor. destinatarul înştiinţeze de către mărfurilor organul destinatarul vamal despre mărfurilor despre ora tragerii sosirea, a procedurilor vagoanelor la staţia de vamale, şi destinaţie, containerelor nu îl a scuteşte mărfurilor pentru pe descărcare, acesta aflate sub de achitarea control cu mijloacele vamal. tuturor destinatarului Eliberarea plăţilor cuvenite cu întîrziere mărfurilor, căii ferate. a cu cel (5) Articolul Calea 61. ferată Condiţiile poate acorda, şi modul pe de bază eliberare de contract, a mărfurilor informaţii prealabile destinatarului mărfurilor despre mărfurile care sosesc pe adresa acestuia. (1) control La staţia vamal de se destinaţie, eliberează, mărfurile în modul se stabilit, eliberează numai destinatarului cu acordul organului mărfurilor vamal după achitarea respectiv. taxei de transport şi a altor plăţi cuvenite căii ferate. Mărfurile aflate sub (2) vagoanelor Confirmare spre a descărcare, timpului eliberăriimărfurilor cu mijloacele destinatarului se consideră mărfurilor, data scoaterii în locurile lor din de magazia uz comun staţiei, şi de în uz cazul propriu. descărcării cu mijloacele căii ferate, sau data tragerii înştiinţeze (3) În cazul în eschivării scris expeditorul destinatarului de mărfuri mărfurilor despre de acest la achitarea fapt. În taxei termen de de transport cel mult şi 4 a zile altor de plăţi la primirea cuvenite înştiinţării, căii ferate, expeditorul aceasta este de în mărfuri drept să este reţină obligat mărfurile să dispună şi să de mărfuri. expeditorul cu excepţia: Dacă de în mărfuri termenul nu indicat va dispune destinatarul de ele, calea mărfurilor ferată nu este va în lua drept măsurile să comercializeze ce se impun pentru mărfurile achitarea reţinute, taxei în cazul de transport în care contractul şi a altor plăţi de transport cuvenite nu căii prevede ferate, iar altfel,

a) mărfurilor scoase din circulaţie şi a celor restricţionate pentru circulaţie în conformitate cu legislaţia în vigoare;

c) b) mărfurilor mărfurilor speciale pentru care (inclusiv taxa de militare) transport transportate şi alte plăţi, pentru cuvenite satisfacerea căii ferate, necesităţilor se achită la de staţia stat şi de de destinaţie apărare; în modul prevăzut la art.56.

expeditorul produs (4) În cazul confiscarea de comercializării mărfuri sau a renunţarea renunţat de către în la beneficiul organele mărfuri, de din statului, stat mijloace abilitate taxa obţinuteîn de a transport mărfurilor urma şi confiscate alte comercializării plăţi, cuvenite de către acestora. căii calea ferate, ferată, se precum trec, de şiamărfurilor către aceste organe, la care la destinatarul contul căii mărfurilor ferate unde sau s­a Articolul a 62. căror Modul livrare de nu preluare a fost prevăzută de către destinatar în contract a mărfurilor (1) destinatarul de cale În cazul ferată mărfurilor în sub care răspunderea pe adresa sau mărfuri destinatarului sa ale şisă căror le depună denumiri mărfurilor la depozitare nu au corespund sosit mărfuri în scopul celor a căror reglementării indicate livrare în scrisoarea nu ulterioare a fost de prevăzută a trăsură, relaţiilor în destinatarul cu contractul expeditorul mărfurilor încheiat de mărfuri. între este expeditorul obligat să de le preia mărfuri de şi la staţia

(2) Destinatarul mărfurilor poate refuza preluarea mărfurilormenţionate la alin.(1) doar încazulîn care calitatea acestora, modificată prin alterare sau deteriorare, Articolul motivul (3) excludeposibilitateautilizăriilortotalesauparţiale. Destinatarul staţionării, 63. Termenele mărfurilor din culpa şi modul poartă sa, a de vagoanelor răspundere păstrare a pe patrimonială mărfurilor liniile ferate pentru de acces alterarea şi pe liniile mărfurilor, staţiei produsă de cale ferată. din motivul descărcării şi scoaterii lor cu întîrziere, precum şi din Mărfurile în staţia sosite de cale şi, ferată respectiv, containerele ce urmează a fi descărcate şi eliberate în locuri de uz comun se păstrează gratuit la staţia de cale ferată de destinaţie timp Articolul mărfurilorîn ferată care de 24 calea în de decursul 64. ore. ferată staţia Plata Acest a unei de de tras termen cale utilizare perioade vagoanele ferată începe a mai vagoanelor de şi să destinaţie mari containerele curgă decît şi de se containerelor cea la stabilesc în orele indicată, locul 24 prevăzut în ale se Regulamentul zilei percepe pentru în care taxă descărcare mărfurile transporturilor suplimentară, şi de containerele către de prevăzută mărfuri destinatarul au pe de fost calea Regulamentul mărfurilor. descărcate ferată. Pentru de tarifar. către păstrarea Termenele calea ferată mărfurilorîn şi sau modul la ora de staţia 24 păstrare a de zilei cale în a stabilite către (1) Pentru calea de timpul Regulamentul ferată, aflării din culpa vagoanelor tarifar. acestora, şi containerelor a tragerii sau la preluării dispoziţia vagoanelor expeditorului şi containerelor, de mărfuri sau ei achită a destinatarului plăţi de utilizare mărfurilor, a vagoanelor precum şi şi containerelor, pentru perioada calculate de aşteptare cu ora, de (3) ferată (2) Plata Pentru percepe, de preluarea utilizare pentru a cu vagoanelor perioada întîrziere aflării de şi către containerelor acestor destinatarii vagoane se mărfurilor stabileşte şi containere diferenţiat, sau expeditorii pe liniile înfuncţie ferate de mărfuri publice, de tipul a vagoanelor o acestora. plată de 50% şi containerelor din plata de ce utilizare le aparţin a vagoanelor sau a celor şi arendate containerelor, de ei, calea prevăzută (4) ultimului Plata de vagon de utilizare Regulamentul al acestor a vagoanelor secţii tarifar. sau frigorifice trenuri. ale secţiei frigorifice sau ale trenurilor se calculează din momentul încheierii lucrărilor de încărcare sau descărcare a (5) Articolul Pe liniile 65. ferate Verificarea, cu ecartament la staţia îngust, de destinaţie, plata de a utilizare stăriimărfurilor, a vagoanelor, a masei prevăzută de Regulamentul tarifar, se reduce cu 50%. (1) La eliberarea acestora mărfurilor şianumărului la staţia de de destinaţie, locuri calea ferată verifică starea acestora, masa lor şinumărul de locuri încazul:

închidere a) sosirii mărfurilorîn şi plumbuire vagon aplicate sau de în staţiile container de cale deteriorat, ferată situate în vagon pe parcurs; sau în container cu dispozitivele de închidere şi plumbuire deteriorate sau cu dispozitivele de

b) d) c) sosirii sosirii sosirii mărfurilor mărfurilor mărfurilor încărcate perisabile cu semne de cu de calea încălcarea lipsă sau ferată; deteriorare termenelor (alterare) de livrare la sau transportarea a regimului în termic material la transportul rulant descoperit; lor în vagoane frigorifice;

e) eliberăriimărfurilor, descărcate de calea ferată, în locuri de uz comun.

(2) În cazurile prevăzute de prezentul articol, precum şi la constatarea unor circumstanţe ce pot modifica starea şimasamărfurilor ambalate sau cu bucata, la (3) eliberează eliberarea În cazul mărfuriloraflateîn fără în care verificareamaseilor. destinatarul ambalaj mărfurilor deteriorat, şi staţia calea de cale ferată ferată verifică de destinaţie starea şi masa nu dispun acestora. de pod­basculă, mărfurile transportate în vrac, sosite fără semne de lipsă, se (4) de eroare Masa mărfurilor ma­ximă a se cîntarelor, consideră stabilită corectă în dacă documen­tele diferenţa dintre normative masa cores­punzătoare determinată la staţia ale de Siste­mului expediţie Naţional şi cea determinată de Me­trologie, la staţia precum de destinaţie şi norma nu de depăşeşte marja perisabilitate (5) (6) La Prezenţa solicitarea pe naturală vagoane destinatarului a masei şi pe mărfurilorîn containere mărfurilor, a calea dispozitivelor cauză, ferată stabilită poate de de închidere participa, organul abilitat şi pe plumbuire bază de de Guvern. contract, ale organului la verificarea vamal nu stăriimărfurilor, constituie temei a pentru masei verificarea lor şianumărului de către calea de locuri. ferată, la

Articolul predarea alipsei,deteriorării(alterării)efectiveamărfurilor 66. mărfurilor, Modul de a stării, determinare, a masei la lor staţia şianumărului de cale ferată, de locuri, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul articol. sau (1) şiperfectareaactuluicomercial Dacă dacă aceste la staţia circumstanţe de cale ferată au de fost destinaţie, constatate la printr­un verificarea act stăriimărfurilor, comercial întocmit a masei pe parcurs, lor şianumărului staţia de cale de locuri, ferată se de destinaţie constată lipsuri, este obligată deteriorări să determinevolumul (alterări) de mărfuri Articolul (2) lipsei, mărfurilor În cazul deteriorării 67. în şi Modul care a plăţii (alterării) este de pentru necesară majorare efective utilizarea expertiza, a taxei a mărfurilor vagoanelor pentru calea şisă depozitarea ferată, elibereze din proprie destinatarului iniţiativă mărfurilor sau la cererea actul destinatarului comercial respectiv. mărfurilor, invită experţi sau specialiştiîn domeniu. (1) În şicontainerelor cazul apariţiei la staţia de cale ferată a unor dificultăţi tehnologice în legătură cu descărcarea şi ridicarea cu întîrziere a mărfurilor de la staţie de către a) destinatarul taxa suplimentară mărfurilor, pentru conducătorul depozitarea căii mărfurilor ferate poate şi a majora: containerelor descărcate de pînă la 5 ori; Articolul (2) b) plata şicontainerelordupă Majorarea pentru 68. Modul taxei utilizarea şi de a curăţare plăţii, descărcare vagoanelor indicată şi spălare şi containerelor la alin.(1), a vagoanelor se efectuează de pînă la 2 după ori. expirarea a 24 de ore de la notificarea în scris a destinatarului mărfurilor despre aceasta. nedetaşabile, (1) După descărcarea inclusiv turnichetele, mărfurilor, vagoanele se aduc în şi stare containerele tehnică de se funcţionare. curăţă în interior Operaţiunilemenţionate şiîn exterior, dispozitivele sînt executate de fixare de se către scot, destinatarul dispozitivele mărfurilor, de fixare dacă de inventar mărfurile au (2) fost Curăţarea, descărcate spălarea, cu mijloacele iar în acestuia, caz de necesitate sau de către şi dezinfectarea calea ferată, vagoanelor dacă mărfurile după au transportarea fost descărcate animalelor, cu mijloacele păsărilor, acesteia. produselor de origine animală crude şi a (4) (3) mărfurilor Cerinţele După descărcarea, perisabile de bază se şi efectuează de criteriile către destinatarul de de curăţare către calea mărfurilor, a vagoanelor ferată a din mărfurilor şi contul containerelor destinatarului cu miros se determină greu mărfurilor. şi a celor în conformitate ce murdăresc cu vagoanele, Regulamentul spălarea transportului vagoanelor de mărfuri se efectuează pe calea de ferată. către (5) destinatarul În cazul mărfurilor. în care destinatarul Nomenclatorul mărfurilor acestor nu are mărfuri posibilitate se stabileşte de a spăla în Regulamentul vagoanele, acestea transportului sînt spălate de mărfuri de calea pe calea ferată ferată. pe bază de contract. Articolul69. condiţiile (6) Calea stipulate ferată Restituireamărfurilor,bagajelor este în prezentul în drept să articol. nu primească Totodată, şimesageriilor vagoanele destinatarul şi containerele mărfurilor va după achita descărcare plata pentru (deşertare) utilizarea de vagoanelor la destinatarul şi containerelor mărfurilor pînă pe toată cînd acesta durata nu reţineriilor. va îndeplini (1) către Dacă, expeditorul în urma unor de mărfuri circumstanţe sau comercializarea de forţă majoră lor (acţiuni militare, blocadă, epidemii etc.), au apărut obstacole pentru transportul de mărfuri, bagaje şi mesagerii, expirat care au termenele condiţionat limită imposibilitatea de păstrare de a mărfurilor, a le aduce la bagajelor destinaţie şi mesageriilor, sau de a le elibera calea destinatarului ferată cere indicaţii mărfurilor de la de destinatarul către calea mărfurilor ferată, şi şi dacă expeditorul din motivele de mărfuri indicate referitor au la Articolul expeditorul mărfurilor, (2) soartaulterioară În cazul 70. bagajelor de în Răspunderea care, mărfuri, amărfurilor,bagajelor în şi decurs mesageriilor, iar în expeditorului cazul de 4 imposibilităţii zile calea după şimesageriilor. de ferată, mărfuri primirea returnării de pentru comun solicitării, lor încălcarea acord din destinatarul motivele cu administraţiile indicate mărfurilor în altor prezentul sau căi expeditorul ferate, articol, poate de le poate mărfuri să returneze comercializa. nu prezintă mărfurile, decizia bagajele cu privire şi mesageriile la soarta ulterioară către a (1) cerinţelorstabilitepentrumărfuriledestinateexportului În cazul încălcării de către expeditorul de mărfuri a condiţiilor stabilite pentru mărfurile destinate exportului, determinînd astfel reţinerea de către organele de imposibilitatea amendă control vamal înmărime sau transmiterii de de către 810 lei acestor alte şi, organe respectiv, mărfuri, de control 270 din motivele de de lei stat pentru indicate, a vagoanelor fiecare la transportul vagon sau containerelor şi fiecare maritim, container. fluvial cu asemenea sau pe căile mărfuriîn ferate staţiile străine, de expeditorul cale ferată de de mărfuri frontieră plăteşte sau portuare, căii ferate şiîn o (2) alin.(1), În cazul nu a în luat care măsurile expeditorul respective, de mărfuri, iar referitor în decurs la mărfurile de 10 zile de perisabile la data primirii ­ în decurs înştiinţării de 4 zile despre de la reţinerea data primirii vagoanelor înştiinţării sau de containerelor la calea ferată din despre motivele reţinerea indicate la vagonului prevede stabilite poartă altfel, sau containerului, să răspunderea le comercializeze. patrimonială calea ferată Expeditorul are prevăzută dreptul de mărfuri să la art.135 returneze care şi s­a mărfurilecătre 137. făcut vinovat expeditorul de reţinerea de vagoanelor mărfuri din sau contul containerelor acestuia sau, în staţia dacă contractul de cale ferată de transport peste termenele nu Articolul71. (1) comercializarea Aplicarea Comercializareamărfurilor,bagajelor de mărfurilor, sancţiuni asupra bagajelor mărfurilor şi mesageriilor şi comercializarea şimesageriilor se efectuează acestora conform se efectuează deciziei organului conform de deciziei specialitate conducătoruluicăii al administraţiei ferate. publice În centrale. cazurile prevăzute la art.69, în (2) cumpărare, condiţii Comercializarea similare la preţul pentru de dedus către mărfuri din calea valoarea analogice. ferată mărfurilor, amărfurilor, bagajelor bagajelor şi mesageriilor, şi mesageriilor confirmată în cazurile prin prevăzute documentele de prezentul de plată, cod iarîn se efectuează lipsa acestora în baza ­ prin contractului contract la de preţ vînzare­ aplicat (3) administraţieipublicecentrale. Modul de ţinere a evidenţei şi de efectuare a decontărilor pentru mărfurile, bagajele şi mesageriile comercializate se stabileşte de organul de specialitate al Articolul bagajelor 72. şimesageriilor Venitul obţinut din comercializarea mărfurilor, (1) comercializare, de către Venitul acesta obţinut a cu costului excepţia de calea mărfurilor, cazurilor ferată din prevăzute bagajelor comercializarea şi la mesageriilor, art.119 mărfurilor, şi 132, iar urmează bagajelor în celelalte a şi fi cazuri mesageriilor, transferat ­ expeditorului destinatarului după reţinerea de mărfuri. mărfurilor plăţilor indicat cuvenite în documentele căii ferate şi cheltuielilor de transport de în cazul achitării (2) este Dacă transferată suma prevăzută la bugetul la de alin.(1) stat. nu poate fi virată destinatarului mărfurilor sau expeditorului de mărfuri, după expirarea termenului de prescripţie, această sumă (3) depozit către Suma expeditorul al obţinută căii ferate de de mărfuri în calea vederea ferată sau recuperării destinatarul din comercializarea sumelor mărfurilor achitate mărfurilor, a sumei de ea respective, bagajelor pentru S e mărfurile, c după şi ţ mesageriilor i u expirarea n e bagajele a a termenului asupra 4­a şi mesageriile cărora de lipsesc prescripţie, care nu documente au ea ajuns urmează la de destinaţie. transport a fi transferată În se cazul transferă la nereclamării bugetul pe contul de stat. de de LINIILE FERATE DE ACCES

Articolul73. Coordonarea construcţieişi racordăriiliniilor (1) către ferate Racordarea conducătorul de acces liniilor căii ferate ferate, de de acces comun la liniile acord ferate cu autorităţile publice este administraţiei autorizată publice de organul locale. de specialitate al administraţiei publice centrale sau, la indicaţia acestuia, de

(2) Construcţia şi reconstrucţia liniilor ferate de acces, precum şi a dispozitivelor de încărcare, descărcare şi curăţare a vagoanelor şi containerelor, se efectuează de

(3) asigure comun Construcţia acord trecerea cu şi vagoanelor calea starea ferată dispozitivelor cu de norma racordare. de de încărcare cale Construcţia ferată tehnică şi a noilor instalaţiilor admisibilă linii ferate tehnice pe linii de ale acces ferate liniilor se publice, coordonează ferate iar de la acces deservirea şi cu trebuie autorităţile liniei să corespundă ferate administraţiei de acces normelor publice de către şi regulilor locale locomotivele respective. de construcţie căii ferate, şisă trebuie (4) Articolul74. Liniile să asigure ferate Deschiderea de trecerea acces pentru care locomotivelor nu exploatare aparţin repartizate căii a liniei ferate ferate pot în acest fi transmise scop. acesteia pe bază de contract, inclusiv pentru deservirea lor tehnică. (1) exploatare de Deschiderea acces de construite către pentru o comisie, exploatare în a permanentă cărei componenţă a liniei intră ferate un de reprezentant acces construite al căii şi ferate, tragerea precum pe această şi după linie stabilirea a materialului de către rulant calea ferată, se admit de după comun primirea acord ei cu spre posesorul (2) (3) şi respective. mai Pentru În scopul multe liniei orice vagoane acordării de linie acces, ferată ale de expeditorului a servicii modului de acces pe de se liniile de deservire întocmeşte mărfuri ferate a sau de acestei paşaport acces ale destinatarului linii. cu tehnic, rulajul planul de mărfurilor, 100 şiprofilullongitudinal,precum şi mai se multe pot crea, vagoane pe bază pe zi de sau şischiţelelucrărilor contract pe care între încărcarea­descărcarea aceştia de şi artă. calea ferată, medie subdiviziunile zilnică este de 50 Articolul (1) conformitate Ansamblul 75. cu Ansamblul liniilor, volumul instalaţiile liniilor transportului, ferate şi dispozitivele de precum acces şi liniilor folosirea ferate raţională de acces a materialului trebuie să asigure rulant. încărcarea şi descărcarea ritmică a mărfurilor, executarea manevrelor în (2) Racordarea liniilor ferate de acces care se construiesc la liniile de acces existente se admite:

b) a) în în cazul cazul liniilor liniilor de de acces acces ce ce aparţin nu aparţin căii căii ferate ferate ­ cu ­ permisiunea cu permisiunea căii persoanei ferate; juridice sau fizice căreia îi aparţine această linie de acces, cu înştiinţarea căii

Articolul ferate respective. 76. Modul de ieşire a materialului rulant departamental Articolul Modul pe liniile de 77. ieşire ferate Cerinţele a publice materialului faţă de lucrătorii rulant ce nu liniilor aparţine ferate căii de ferate acces pe liniile ferate publice este stabilit de administraţia căii ferate. exploatare (1) Persoanele tehnică a căror a căii activitate ferate, precum ţine de circulaţia şi a instrucţiunilor trenurilor de şi circulaţie de executarea a trenurilor, manevrelor de executare pe liniile a ferate manevrelor de acces şi de susţin semnalizare un examen pe privind calea ferată, cunoaşterea aprobate Regulilor de organul de (2) de specialitate Salariaţii responsabili al administraţiei pentru publice încărcarea, centrale. fixarea şi descărcarea mărfurilor trebuie să cunoască condiţiile tehnice de încărcare, amplasare şi fixare a mărfurilor pe Articolul materialulrulant. şimărfurilortransportate şi de asigurare 78. Controlul a integrităţii respectării materialului normelor rulant, de siguranţă containerelor a circulaţiei ferată de (1) acces Reprezentantul de acces şi a condiţiilor au drept organului de de efectuare control respectiv asupra a al operaţiunilor transportului respectării de feroviar normelor încărcare şi de reprezentantul şi siguranţă descărcare a circulaţiei a organizaţiei mărfurilor şi de care din asigurare vagoanele execută a operaţiuni integrităţii şi containerele de materialului încărcare ce aparţin rulant, şi descărcare căii containerelor ferate. a mărfurilor pe liniile pe ferate linia (2) transportate, sau La revizorul depistarea comisia, pentru pe siguranţa linia în prezenţa ferată circulaţiei de reprezentantului acces interzice a unor defecţiuni tragerea posesorului materialului care liniei periclitează de rulant acces, siguranţa pe întocmeşte linia de circulaţiei acces un proces­verbal. sau şiintegritateamaterialuluirulant pe sectorul În de baza linie acestui indicat proces­verbal, în procesul­verbal şi a containerelor şeful pînă staţiei sau la a înlăturarea de mărfurilor cale ferată defecţiunilor.Răspunderea transport al mărfurilor o poartă patrimonială posesorul pentru liniei reţinere, ferate de nerespectarea acces închise sau cerinţelor al sectorului privind de tragerea, linie de acces ridicarea închis. vagoanelor, paza mărfurilor şi realizarea comenzii de Articolul Raporturile În cazul în 79. care dintre Contractul aceştia calea nu ferată de dispun exploatare şi persoanele de locomotive, a liniei juridice ferate tragerea, şi de fizice acces ridicarea care deţin vagoanelor linii ferate şi de manevrele acces se reglementează pe liniile ferate prin de acces contractele se efectuează de exploatare cu locomotivele a liniilor ferate căii ferate. de acces. Pentru Articolul utilizarea 80. Contractele locomotivelor de deservire sale, calea a expeditorilor ferată percepe de mărfuri o taxă suplimentară înmărimea prevăzută de Regulamentul tarifar. liniilor şiadestinatarilormărfurilor.Răspunderea ferate de acces posesorilor (1) descărcare Tragerea, pe ridicarea liniile ferate vagoanelor de acces şi ale manevrele căii ferate executate se reglementează pentru expeditorii prinîncheierea de mărfuri de contracte. şi destinatarii Pentru mărfurilor utilizarea care locomotivelor dispun de depozite sale, calea şi terenuri ferată percepe de încărcare­ o taxă

încărcare, (2) suplimentară Posesorii descărcare în liniilor conformitate ferate a mărfurilor de cu acces, Regulamentul şi expeditorii efectuează tarifar. de curăţarea mărfuri liniilor şi destinatarii ferate de mărfurilor acces de asigură gunoi şizăpadă. iluminarea acestor linii în limitele teritoriului ocupat de ei şi ale locurilor de Articolul (1) ferată Contractele de 81. racordare Modul de exploatare şi de a elaborare liniei ferate a liniei a contractelor de ferate acces. de acces, de tragere şi ridicare a vagoanelor se elaborează ţinîndu­se cont de tehnologia funcţionării staţiei de cale (2) ferate În contractele de acces. menţionate la alin.(1) se stabileşte modul de tragere şi ridicare a vagoanelor, precum şi termenele rulajului vagoanelor şi containerelor pe liniile Articolul Pe Articolul83. liniile 82. ferate Raporturiledintrecaleaferată, Paza de vagoanelor acces, paza pe vagoanelor liniile ferate încărcate posesorullinieiferate de acces şi goale primite de la calea ferată se efectuează cu mijloacele şi din contul părţii care le­a primit. (1) care, de Raporturile în acces limitele şi contractantul dintre liniei posesorul ferate acestuia de acces liniei aparţinînd ferate de acces altui expeditor racordate de la liniile mărfuri ferate sau destinatar publice şi al contractantul mărfurilor, posedă acestuia depozite (expeditorul sau linii de mărfuri ferate de sau acces destinatarul racordate mărfurilor la linia de acces (2) reglementează Raporturile indicată) prin dintre se reglementează contractul calea ferată de tragere prin şi contractantul contracte şi ridicare încheiate posesorului a vagoanelor între părţi. liniei încheiat ferate între de acces ei. la deservirea liniei ferate de acces de către locomotiva căii ferate se (3) contractanţiloracestuia. Obligaţiile şi responsabilităţile posesorului liniei ferate de acces privind organizarea transportului de mărfuri coincid cu obligaţiile şi responsabilităţile Articolul84. Evidenţatimpuluiaflării Articolul 85. Evidenţatimpului Modul de calculare vagoanelor a timpului şi containerelor aflării vagoanelor pe liniile ferate şi de acces se ţine prin metoda numerotării.

i

l

li iil f

d

conta nere or pe n e erate e acces momentul (1) În cazul tragerii deservirii lor la liniei locul ferate încărcării de acces sau descărcăriimărfurilor de către locomotiva căii pînă ferate, în momentul timpul aflării înştiinţării vagoanelor staţiei şi de containerelor cale ferată de la către încărcare expeditorul sau descărcare de mărfuri se calculează sau destinatarul din (2)Timpulaflării mărfurilordesprepregătireavagoanelorpentruridicare. vagoanelor şi containerelor pe liniile ferate de acces, care nu sînt deservite de locomotiva căii ferate, se calculează dinmomentultransmiterii (3) vagoanelor Locul şi expeditorului modul de transmitere de mărfuri a vagoanelor sau destinatarului şi containerelor mărfurilor pe pe linia liniile ferată ferate de de acces, etalare pe pînă linia înmomentulîntoarcerii ferată de etalare, precum lor şi pe modul linia de returnării etalare. lor se stabilesc în Articolul nerespectarea proprii, (4) contract. Expeditorii pentru 86. Răspunderea acestei păstrarea de mărfuri cerinţe, mărfurilor, şi căii destinatarii partea ferate precum culpabilă pentru mărfurilor, şi folosirea pentru poartă căile neautorizată răspundere încărcarea ferate şi alte fără patrimonială a organizaţii permisiunea conform nu au posesorilor dreptul art.134. să lor, folosească dacă contractele vagoane corespunzătoare şi containere ce nu nu le prevăd aparţin altfel. pentru Pentru transporturi Cu acordul liniilor de expeditorului acces departamentale de mărfuri, destinatarului mărfurilor şi al posesorului liniei ferate de acces, calea ferată poate folosi, conform contractului, contra plată, linia caleaferată mărfurilor,în ferată de acces poartă scopuri care răspunderepatrimonială le personale, aparţine, inclusiv precum pentru şi sectorul conformart.134(pentruutilizareaneautorizată executarea liniei de manevrelor acces care şi îi aparţine, dislocarea dar temporară care este avagoanelor a situat vagoanelor. pe teritoriul şicontainerelor). În cazul expeditorului folosirii neautorizate de mărfuri sau a acestor al destinatarului linii de acces, Articolul şisoluţionarea 87. Termenele divergenţelorizvorîte de încheiere a contractelor din contracte (2) (1) Contractele Contractele de sînt exploatare semnate de a liniei conducătorul ferate de căii acces ferate şi contractele (sau, la însărcinarea de tragere acestuia, şi ridicare de a şeful vagoanelor staţiei de se cale încheie ferată) pe un şi de termen posesorul de cel liniei mult ferate 3 ani. de acces (sau, la însărcinarea (3) În contractele acestuia, de exploatare de organizaţia a liniei care ferate deserveşte de acces linia şiîn de contractele acces). de tragere şi ridicare a vagoanelor se stipulează modul de revizuire a lor, pînă la expirarea (4) termenului Divergenţele de validitate, izvorîte în din cazul contractele modificării de exploatare utilajului tehnic a liniei sau ferate a tehnologiei de acces de şi funcţionare din contractele a staţiei de tragere de cale şi ferată ridicare sau a a vagoanelor liniei ferate se de examinează acces. şi se soluţionează (5) de ce ţin către În de cazul conducătorul asigurarea imposibilităţiilichidării siguranţei căii ferate circulaţiei şi divergenţelor posesorii şiintegrităţii liniilor menţionate ferate materialului de la acces. alin.(4), rulant litigiile şi a containerelor sînt examinate se soluţionează în modul stabilit de către de legislaţia conducătorul în vigoare. căii ferate. Divergenţele privind problemele (6) Pînă la soluţionarea litigiilor, raporturile dintre părţi se reglementează S conform e c ţ i u n condiţiilor e a a 5­a contractelor precedente. TRANSPORTUL ÎN TRAFIC MIXT MĂRFURILOR DIRECT

(1) (2) Articolul88. Transportul Transportul Traficulmixtdirect mărfurilor de mărfuriîn se trafic poate mixt executa direct în se trafic execută mixt direct în baza în unui interacţiunea document transportului unic de transport feroviar (scrisoare cu transportul de trăsură), pe apă întocmit (maritim,fluvial),aerian pentru întregul parcurs şi auto. al mărfurilor. Articolul 89. Modul de organizare a transportului de mărfuri

în (1) conformitate întraficmixtdirect Modul de organizare cu legislaţia a transportului în vigoare, precum de mărfuriîn şi cu articolele trafic mixt prezentei direct se secţiuni. stabileşte în baza acordurilor încheiate între organizaţiile de transport de tipurile respective luiulterioară de (2) transport. Regulamentul de către transportului autoritatea de administraţiei mărfuriîn trafic publice mixt centrale direct se îndomeniuljustiţiei elaborează şi se aprobă şi publicarea de organul în culegerile de specialitate de regulamente al administraţiei de transport publice şi centrale, tarife ale cu tuturor înregistrarea tipurilor (3) mărfuri În cazurile cu anumite neprevăzute tipuri de de transport. prezentul cod, se aplică normele codurilor, statutelor, regulamentelor tarifare, precum şi regulile ce reglementează transportul de Articolul (1) În traficul 90. Modul mixt direct de includere sînt incluse: în traficul mixt direct

a)

aAviaţieiCivile. staţiile porturile de maritime cale ferată şi fluviale, deschise staţiile pentru auto efectuarea şi aeroporturile, operaţiunilor conform de transportare listei stabilite a mărfurilor; de organul de specialitate al administraţiei publice centrale şiAdministraţia de Stat

Articolul91. informaţia (2) Porturile, respectivă Mărfurileadmisepentrutransport staţiileauto este şi publicată aeroporturile în culegerile se consideră întraficmixtdirect de regulamente incluseîntraficulmixtdirectdinmomentulnotificării de transport şi tarife ale tuturor tipurilor de lor transport. despre aceasta prin telegraf sau în scris. Ulterior, Articolul destinatarilor (2) (1) Nomenclatorul Mărfurile 92. Modul mărfurilor, prevăzute mărfurilor de transmitere pentru admise perisabile transportul la transport a mărfurilorîn şi periculoase, în în vrac, trafic punctele în mixt cisterne, precum direct, precum şi se cel stabilesc al şilemnulîn mărfurilor în Regulamentul loturi ce necesită nu se însoţirea transportului admit la transportul de către de mărfuriîn reprezentanţii în trafic trafic mixt mixt expeditorilor direct. direct. de mărfuri sau ai (1) de Mărfurile transbordare transportate în vagoane sigilate se transmit în punctele de transbordare, verificîndu­se integritatea dispozitivelor de închidere şi sigilare aplicate şi pe cererea (2) corespunderea podul­basculă Mărfurile părţii transportate care amprentelor ­ recepţionează de calea în de ferată; trafic pe mărfurile, mixt ele cu direct datele astfel: feroviar­pe indicate în apă, documentele în procesul de mutării transport. lor dintr­un tip de transport în altul, se cîntăresc în punctele de transbordare, la (3) pe cîntarul Cîntărirea de mărfuri mărfurilor ­ de transportate port. în trafic mixt direct feroviar­auto se efectuează în punctul de transbordare de partea care efectuează operaţiunile de încărcare, conform (4) descărcare În cazul masei a în mărfurilor care indicate partea în transmise, scrisoarea care efectuează, în de prezenţa trăsură. în punctul reprezentantului de transbordare, tipului de încărcarea, transport mixt. descărcarea mărfurilor nu dispune de aparate de cîntărit, mărfurile se transmit de după (5) mărfuri Mărfurileîn numărul pentru de ambalaj locuri fiecare ocupate, şi loc cu de bucata, încărcare, şi se recepţionate predau, şi sosite în acelaşi pentru în punctul mod, transport destinatarului de transbordare în material mărfurilorîn în rulant ambalaj descoperit punctul nedeteriorat, sau de destinaţie. acoperit, se transmit conform În cazulîn de pe standardului un care tip există de transport sau semne masei pe de indicate altul, pierdere, fără de lipsă a expeditorul fi cîntărite, sau deteriorare (6) Articolul Mărfurile 93 (alterare) Modul transportate de a mărfurilor, oferire în containere a containerelor acestea se transmit se transmit verificîndu­se conform masei starea şi containerului stării lor reale. şi integritatea dispozitivelor de închidere şisigilare.

b)

.

Modul de tipurile de oferire respective. a containerelor şicondiţiileutilizării acestora la transportul mărfurilorîn trafic mixt direct se stabilesc prin acordurile dintre organizaţiile de transport

Articolul navigaţiei mărfurilor 94. Termenele de către porturi de începere la deschiderea şi de încheiere şiînchiderea a recepţionării a ferate Termenele recepţionării de transbordare de începere lor înainte care, a de recepţionăriimărfurilor închiderea la rîndul ei, navigaţiei comunică de se acest stabilesc la calea fapt ferată, altor de porturile căi în punctele ferate maritime pentru de transbordare, şi înştiinţarea fluviale, de ulterioară de comun către acord a porturi, expeditorilor cu la transportatorul deschiderea de mărfuri, navigaţiei, pe precum apă, şi şi se şi termenele a aduc organului la cunoştinţa de de încheiere căii specialitate Articolul în porturile 95. al Mărfurile administraţiei de transbordare care nu publice au fost centrale. transportate în termen (1) căile Mărfurile ferate de transportate către porturile în punctele de transbordare. de transbordare Dacă aceste pînă la mărfuri survenirea nu pot termenului fi transportate declarat în locurile de încheiere de destinaţie a recepţionăriimărfurilorsînt cu transportul pe apă, primite, înlegătură fără cu obstacole, închiderea de la navigaţiei, (2) acestora) Mărfurile spre porturile, transportate depozitare. de comun în Dacă punctul acord porturilerefuză de cu transbordare expeditorul recepţionarea de după mărfuri, expirarea mărfurilor sînt obligate termenului spre să depozitare, decidă declarat cumsă de calea încheiere procedeze ferată, a recepţionăriimărfurilor de în comun asemenea acord cazuri. cu expeditorul pot fi predate de mărfuri, porturilor decide (cu cum acordul să procedeze (3) al expeditorilor Mărfurile cu transportate aceste de mărfuri, mărfuri. în trebuie trafic pe să apă­feroviar, fie expediate la dar destinaţie care nu au prin fost alte transportate porturi în trafic în punctele feroviar de direct. transbordare înlegătură cu închiderea navigaţiei, cu acordul scris Articolul (4) În cazurile 96. Reîncărcarea menţionate mărfurilor la alin.(1)­(3), în punctele termenele de transportare a mărfurilor se prelungesc cu durata reţineriilor. La de transportul transbordare mărfurilor în trafic mixt direct, lucrările de reîncărcare a lor le execută:

a) b) porturile calea ferată ­ de ­ pe din navele vagoanele maritime, şi depozitele fluviale staţiilor şi din depozitele de cale ferată, portuare, în autocamioane, în vagoane, precum precum şi şi din din vagoane autocamioane pe navele în vagoane maritime, şiîn fluviale depozitele şiîn depozitele staţiilor de portuare; cale ferată.

Articolul97. Dotareavagoanelor,navelormaritime şifluviale vagoane (1)Dotareavagoanelor,navelormaritime pentru şi transportul pe nave se şifixareamărfurilor efectuează de către şifluvialepentrutransportulmărfurilorîncîtevaniveluri,amărfurilorgrele,masive port. Aceste lucrări pot fi executate şi de calea ferată în baza unui contract încheiat şilungi,precum cu portul. şifixareamărfurilorîn (3) (2) Utilajele, Dotarea vagoanelor materialele cu şi mijloacele sobe pentru de transportul pachetare mărfurilor necesare şi perisabile alte dispozitive se efectuează pentru încărcare, de calea ferată. fixare şi transportul mărfurilor în vagoane şi pe nave se pun la (4) scrisoarea dispoziţie Costul de lucrărilor de către trăsură expeditorii executate pentru a de fi în perceput mărfuri. vederea dotării de la expeditorul vagoanelor de şi mărfuri. navelor pentru transportul şi fixarea mărfurilor, inclusiv cheltuielile pentru materiale, se indică în Articolul din porturi 98. Liniile ferate şi depozitele adiacente căii ferate

pe (2) (1) apă, Liniile Construcţia se ferate efectuează şi din reconstrucţia porturi, de porturi, destinate în conform porturi asigurării a proiectelor depozitelor transportului coordonate adiacente de mărfuriîn căii cu calea ferate, trafic ferată destinate mixt şi cu direct recepţionării alte feroviar­pe organizaţii şi expedierii interesate. apă, aparţin mărfurilor căilor ferate. transportate în trafic mixt direct feroviar­ încheiat (1) Articolul99. Condiţiile pe un Acordulprincipal de termen funcţionare de 5 ani. a staţiei În cazul de modificării cale ferată, utilajului a porturilor tehnic, şi altor a tehnologiei organizaţii de de funcţionare transport care a portului participă sau la a staţiei traficul de mixt cale direct ferată, se la stabilesc solicitarea în acordul uneia dintre principal părţi, acordul (2) (3) Litigiile Modul principal de care elaborare decurg poate fi din şi revizuit de acordurile încheiere integral principale a acordurilor sau parţial se examinează pînă principale la expirarea se în stabileşte modul valabilităţii stabilit prin de Regulamentul acestuia. legislaţia în vigoare. transportului de mărfuriîn trafic mixt direct. Articolul (1) tipuri Termenul de transport 100. general Termenul şi se de deduce transportare general în de baza transportare a mărfurilorîn regulilor a de mărfurilor calculare trafic mixt a termenelor direct este determinat de transportare prin însumarea a mărfurilor, termenelor aplicabile de acestor transportare tipuri de a lor transport. cu transportul feroviar şi alte (2) Articolul101. În cazul sosirii Platapentrutransportulmărfurilor mărfurilor cu întîrziere, răspunderea patrimonială pentru depăşirea termenului de transportare a mărfurilor o poartă partea culpabilă. (1) Plata pentru transportul mărfurilorîntraficferoviar­pe apă se percepe:

b) a) în la portul staţia de de cale transbordare ferată de sau expediţie în portul ­ de de la destinaţie expeditorul ­ de de la mărfuri, expeditorul ţinîndu­se de mărfuri cont sau de distanţa destinatarul la care mărfurilor, se transportă ţinîndu­se mărfurile cont de pe distanţa calea ferată; la care se transportă

(2) mărfurile Plata pentru pe căilenavigabile. transportul mărfurilorîn trafic pe apă­feroviar se percepe:

a) b) în la portul staţia de de cale expediţie ferată ­ de de transbordare la destinatarul ­ mărfurilor, de la expeditorul ţinîndu­se de mărfuri cont de sau distanţa destinatarul la care mărfurilor, se transportă ţinîndu­se mărfurile cont pe de căile distanţa navigabile; la care se transportă mărfurile pe

tarifar. (4) (3) caleaferată. Plata Pentru pentru tragerea transportul vagoanelor de mărfuri în porturi poate şi ridicarea fi achitată din de porturi către cu persoana locomotivele care acţionează căii ferate în se numele percepe expeditorului o taxă suplimentară de mărfuri în conformitate şi al destinatarului cu Regulamentul mărfurilor. (1) pe Articolul unităţile Realizarea 102. de Norma transport normei de de feroviar transbordare transbordare, pe unităţi a stabilite mărfurilor de transport în conformitate pe apă şi cu pentru acordul mărfurile principal, transmise se efectuează, de pe unităţi în baza de fişelor transport de evidenţă, pe apă pe separat unităţi pentru de transport mărfurile feroviar. transmise de (2) Articolul Modelul 103. fişelor Răspunderea de evidenţă pentru şi modul neîndeplinirea de întocmire normei a acestora se stabilesc conform Regulamentului transportului de mărfuriîn trafic mixt direct. (1) patrimonială În de cazul transbordare neîndeplinirii în conformitate a mărfurilor normei cu art.125 de transbordare (pentru neîndeplinirea a mărfurilor cererii transportate primite în privind trafic mixt transportul direct feroviar­pe mărfurilor). apă, căile ferate şi porturile poartă răspundere (2) Căile ferate şi porturile sînt scutite de răspunderea patrimonială pentru nerespectarea normelor de transbordare a mărfurilorîn caz de:

derulării a) apariţie cărora a circumstanţelor sînt interzise de operaţiunile forţă majoră: de încărcare­descărcare acţiuni militare, blocadă, a mărfurilor, epidemii precum şi/sau a şiîn altor cazul circumstanţe, unor avarii care produse împiedică în organizaţiile transbordarea de transport; mărfurilor şiîn cursul

b) sistare sau limitare a transporturilor de mărfuriîn condiţiilelegii;

c)

depăşire a normei de transbordare în prima jumătate a lunii şi subîncărcare în a doua jumătate a lunii sau executare incompletă a normei de transbordare în prima

jumătate (3) tragerii Pe durata vagoanelor a lunii aflării şi completare la vagoanelor încărcare, a subîncărcăriiîn şi descărcare containerelor sau a în transbordare doua port jumătate pentru din încărcarea, a motive lunii. imputabile descărcarea portului, sau transbordarea de la acesta se mărfurilor percepe şiîn plata staţiile pentru de utilizarea cale ferată vagoanelor din cauza şi imposibilităţii containerelor (4) Articolul Pentru 104. staţionarea în Răspunderea conformitate neproductivă pentru cu Regulamentul reţinerea supranormativă vagoanelor tarifar. a navelor şi containerelor din motiv că în vagoanele nu sînt trase, calea ferată poartă răspundere patrimonială conform art.136. (1) art.135 Pentru punctele şi 137. reţinerea de transbordare vagoanelor şi containerelor în punctele de transbordare din vina expeditorului de mărfuri, de la acesta se percepe amendă înmărimea stabilită la (2) celor Pentru de frontieră, reţinerea de vagoanelor la acestea şi se containerelor percepe o amendă cu mărfuri înmărimeastabilită de export­import la în art.135 punctele şi 137. de control vamal sau control de frontieră din vina organelor vamale sau a Articolul (1) predat, Răspunderea iar 105. după Răspunderea transmiterea patrimonială pentru efectivă pentru neasigurarea neasigurarea a acestora integrităţiimărfurilor ­ integrităţiimărfurilor, partea care le­a recepţionat. pînă la momentul predării efective a lor în punctul de transbordare, o poartă partea care le­a încărcate (2) (3) Paza Scoaterea vagoanelor în punctele dispozitivelor încărcate de transbordare de şi închidere a celor cu goale mărfuri şi sigilare în porturi transportate de pe este vagoanele exercitată în trafic care mixt de se porturi. direct trag în se punctele efectuează de în transbordare conformitate pentru cu Regulamentul descărcare, precum transportului şi sigilarea de mărfuri vagoanelor în trafic mixt

(4) direct direct. Răspunderea se determină patrimonială în codurile a şi căilor statutele ferate transporturilor. şi a organizaţiilor altor tipuri de transport pentru neasigurarea integrităţiimărfurilor primite pentru transport în trafic mixt (5) parteaculpabilă. La stabilirea culpei căii ferate, companiei de navigaţie, portului în ceea ce priveşte pierderea, lipsa sau deteriorarea (alterarea) mărfurilor, răspunderea o poartă TRANSPORTUL DE S e CĂLĂTORI, c ţ i u n e a BAGAJE a 6­a ŞI MESAGERII (1) comodităţilor Calea ferată necesare trebuie pentru să asigure aceştia, transportul integritatea de călători, bagajelor bagaje şi mesageriilor şi mesagerii transportate. la timp, siguranţa şi calitatea deservirii călătorilor îngări şiîn trenuri, crearea (2) (3) corespundă Calea Vagoanele ferată regulilor de este călători, obligată şi normelor precum să asigure de şigările construcţie circulaţia feroviare şi trenurilor sanitare, şi alte altor edificii de călători cerinţe destinate conform ale actelor deservirii orarului. normative. călătorilor trebuie să fieîntreţinuteîn stare tehnică de funcţionare şisă Articolul107. (1) Trenurile destinate Categoriiletrenurilor transportului de călători se clasifică:

a) b) înfuncţie înfuncţie de de viteza distanţa de de circulaţie parcurs ­ ­ rapide, de lung accelerate parcurs (care şi de circulă călători; pe o distanţă mai mare de 700 km); de trafic local (pînă la 700 km distanţă); de trafic suburban

publicecentrale. (2) (pînă Criteriile la 150 km de determinare distanţă). a categoriilor trenurilor înfuncţie de viteza de circulaţie şi distanţa de parcurs se aprobă de către organul de specialitate al administraţiei (1) Articolul108. Staţiile de cale Echipamentulnecesar ferată deschise pentru şi amenajarea executarea staţiilor operaţiunilor şigărilor ce ţin de transportul de călători, bagaje şi mesagerii trebuie să corespundă condiţiilor ce asigură (2) executarea Gările trebuie acestor să operaţiuni. dispună de case de bilete. În funcţie de volumul transporturilor, îngări se amenajează încăperi pentru recepţionarea şi eliberarea bagajelor, copilului, camere de restaurante păstrare a şi bagajelor bufete, încăperi de mînă pentru şi a altor deservirea bagaje, social­culturală săli de aşteptare, şi birouri sanitaro­igienică de informaţii,săli a călătorilor de odihnă (poştă, pentru telegraf, călătorii telefon, în tranzit, centru camere de radioficare, ale mamei frizerii, şi (3) puncte Pentru medicale, comoditatea veceuri călătorilor, etc.). urcarea şi coborîrea în siguranţă din tren şi pentru traversarea liniilor ferate, la staţiile de cale ferată se amenajează rampe cu (4) acoperiş Pieţele şipavilioane,tuneluripentrupietonisaupasarele. din apropierea gărilor trebuie să fie bine amenajate şisă corespundă cerinţelor de deplasare (circulaţie) comodă şiîn siguranţă a pietonilor şi a (5) transportului Construcţia, urban. întreţinerea Amenajarea şi reparaţia acestor clădirilor pieţe ţine gărilor de competenţa feroviare se autorităţilor efectuează administraţiei din contul mijloacelor publice locale. căii ferate şi ale autorităţilor administraţiei publice locale. Călătorii Articolul trebuie 109. Asigurarea să fie asiguraţi călătorilor cu informaţii cu informaţii oportune şi veridice despre ora de pornire şi de sosire a trenurilor, despre costul documentului (biletului) de călătorie şi prestate, de al transportului călători, înlesnirile bagaje, de bagaje acordate mărfuri şi şimesageriiîn mesagerii, anumitor categorii despre interes programul de propriu. călători, caselor furnizîndu­li­se de bilete şi şi de alte bagaje, informaţii al camerelor prevăzute de de păstrare, Regulamentul despre privind dislocaţia prestările încăperilor de servicii gării, în despre traficul serviciile feroviar în Articolul (1) tren Calea conform 110. ferată Contractul documentului se angajează, de transport (biletului) potrivit al contractului de călătorului călătorie de procurat, transport iar al călătorul călătorului, se angajează să transporte să achite călătorul costul şi bagajele călătoriei, acestuia în conformitate la punctul cu de tariful destinaţie, stabilit, acordîndu­i şi, în cazul un loc predării (2) prin Încheierea recipisele bagajelor, contractului de bagaje plata pentru şi de de transport mesagerii. transportul al călătorului bagajelor; se expeditorii autentifică de prin mesagerii documentul achită (biletul) şi plata de pentru călătorie, transportul iar predarea mesageriilor. de către călător a bagajului şi mesageriilor ­ (3) propriu Calea şi ferată Regulamentul şicălătorii transportului sînt obligaţisă de călători, respecte bagaje Regulamentul şi mesagerii privind pe calea prestările ferată. de servicii în traficul feroviar de călători, bagaje, mărfuri şi mesagerii în interes (4) vigoare. Asigurarea obligatorie sau facultativă a vieţii şi sănătăţii călătorilor pe perioada transportului acestora pe calea ferată se efectuează în conformitate cu legislaţia în (5) destinaţie (6) Fiecare Compensarea indicată călător acordării de este călător, obligat de conform înlesniriîn să aibă tarifului asupra transportul sa stabilit documentul feroviar şi ţinîndu­se pentru (biletul) cont unele de de călătorie, categorii înlesnirile iar de prevăzute calea cetăţeni ferată de se legislaţia efectuează este obligată în din vigoare sa contul asigure pentru mijloacelor vînzarea unele categorii acestuia, bugetare. de pînă cetăţeni. la staţia de (7) de comun Modelul acord documentelor cu organul pentru administraţiei transportul publice de călători, centrale bagaje îndomeniulfinanţelor. şi mesagerii se stabileşte de către organul administraţiei publice centrale în domeniul transportului, (8) Articolul Documentele 111. Camerele (biletele) de de bagaje călătorie pierdute sau defecte nu se restabilesc şi banii plătiţi pentru ele nu se restituie călătorului. (1) Camerele de bagaje ale căii ferate, indiferent de faptul dacă persoana fizică are sau nu asupra sa documentul (biletul) de călătorie, recepţionează şipăstrează

Articolul 106. Răspunderea căii ferate

bagajele de călători, de bagaje, mînă şi mărfuri alte bagaje, şimesageriiîn cu excepţia interes obiectelor propriu. şi substanţelor interzise pentru păstrare conform Regulamentului privind prestările de servicii în traficul feroviar (2) Articolul112. Dreptul preferenţial Drepturilecălătorului de a beneficia de serviciile camerei de bagaje de mînă şi alte bagaje îl au călătoriiaflaţiîn tranzit. (1) În timpul deplasării cu trenul de lung parcurs sau cu cel de trafic local, călătorul are dreptul:

a) să procure documentul (biletul) de călătorie la orice tren şiîn orice vagon pînă la staţia de cale ferată de destinaţie indicată de el, deschisă pentru efectuarea

operaţiunilor b) să transporte, de transport în mod gratuit, al călătorilor; un copil învîrstă de pînă la 5 ani, dacă acesta nu ocupă un loc separat, şi copii învîrstă de la 5 la 10 ani ­ achitînd plata conform

călători, tarifului c) să ia cu pentru bagaje, sine copiii (pe mărfuri lîngă de această şi lucruri mesagerii, mărunte) vîrstă; în interes bagaje propriu; de mînă, ale căror dimensiuni şi masă sînt stabilite de Regulamentul privind prestările de servicii în traficul feroviar de

d) să predea pentru transport bagaje în temeiul documentului (biletului) de călătorie, contra plată, conform tarifului stabilit;

e)

să să prelungească facă opriri pe termenul parcursul de călătoriei, valabilitate prelungind a documentului valabilitatea (biletului) documentului de călătorie, (biletului) în caz de de călătorie îmbolnăvire pe un în drum, termen pe de întreaga cel mult durată 10 zile; a bolii (la prezentarea certificatului de să cale călătorească ferată, a menţiunii cu trenul necesare ce pleacă în documentul mai devreme (biletul) decît trenul de călătorie; pentru care a procurat documentul (biletul) de călătorie ­ în urma efectuării, la casa de bilete a staţiei

documentul restituirea h) în caz de de întîrziere (biletul) către calea de la călătorie, tren ferată cu cel a costului să mult obţină 3 documentului ore, recunoaşterea iar ca urmare (biletului) valabilităţii a bolii de sau călătorie, acestui a unui document accident scăzînd costul ­ (bilet) cu cel suplimentului de mult călătorie 3 zile din pentru de momentul cuşetă. un alt tren, plecării plătind trenului suplimentul pentru care de cuşetă, a fost procurat sau

(2) La returnarea în casa de bilete a staţiei de cale ferată a documentului (biletului) de călătorie neutilizat pentru trenul de lung parcurs, călătorului i se restituie:

a) cu cel puţin 15 ore pînă la plecarea trenului ­ costul deplin al documentului (biletului) de călătorie şi suplimentul de cuşetă;

b) c) cu cu mai mai puţin puţin de de 4 15 ore ore, pînă dar la cu plecarea cel puţin trenului 4 ore pînă ­ costul la plecarea documentului trenului (biletului) ­ costul de documentului călătorie. Costul (biletului) suplimentului de călătorie de cuşetă şi 50% în din acest suplimentul caz nu se de restituie. cuşetă; În cazul

returnării documentului (biletului) de călătorie pentru retur în punctele procurării lui cu cel puţin 24 de ore pînă la plecarea trenului, călătorului i se restituie costul călătorie, deplin al documentului scăzînd suplimentul (biletului) de cuşetă. de călătorie, La înapoierea iar la înapoierea documentului lui după (biletului) expirarea de acestui călătorie termen, pentru dar retur pînă în la punctele plecarea direcţiei trenului de ­ retur costul sînt documentului valabile condiţiile (biletului) stabilite de în contramandării prezentul ocupa un alt articol. loc, plecării precum Indiferent trenului, şiîn de caz termenul reţinerii de îmbolnăvire de trenului înapoiere la a plecare, călătorului. a documentului nepunerii Nu se (biletului) la va dispoziţia reţine de costul călătorului călătorie călătoriei pînă a locului la la înapoierea plecarea indicat trenului, în documentului documentul costul (biletului) (biletul) călătoriei de de se călătorie călătorie restituie şi în în nedorinţei cazul cazul întîrzierii, lui de a

din d) costul culpa documentului căii ferate, a călătoruluiîn (biletului) de punctul călătorie, de scăzînd transbordare suplimentul la trenul de cuşetă, coordonat; pentru parcursul neefectuat din cauza sistăriicălătoriei pe parcurs. Restituirea sumei

cuvenite călătorului se va efectua în modul prevăzut de Regulamentul transportului de călători, bagaje şi mesagerii pe calea ferată. serviciiîn (4) călătoriei (3) Călătorul În cazul pentru traficul sistăriicălătoriei are distanţa feroviar dreptul neparcursă, de de a călători, pe ocupa parcurs pe bagaje, iar parcursul înlegătură în cazul mărfuri întreruperii călătoriei cu şi întreruperea mesagerii un circulaţiei loc în circulaţiei liber interes trenurilor în vagonul propriu. trenurilor din de culpa categorie din căii motive ferate, superioară ce călătorului nu depind în modul de i se calea restituie stabilit ferată, de costul Regulamentul călătorului integral i al se privind călătoriei. restituie prestările costul de (5) a) să În procure cazul călătoriei bilet de cu călătorie trenuri de în o trafic singură suburban, folosinţă călătorul (tur sau are tur­retur) dreptul: ori abonament tipizat;

c) b) să să ia transporte cu sine bagaje cu el, în de mod mînă gratuit, ale căror copii dimensiuni ce nu au şimasă atins vîrsta sînt de stabilite 5 ani; în Regulamentul privind prestările de servicii în traficul feroviar de călători, bagaje, mărfuri şi

Articolul mesageriiîn la cererea 113. interes Vînzarea organizaţiilor propriu. documentelor (biletelor) de călătorie nu (2) (1) mai La La returnarea cererea mult decît organizaţiilor, cu documentelor 3 zile pînă calea la (biletelor) plecarea ferată efectuează trenului, de călătorie, se vînzări reţin procurate 50% de documente din de costul organizaţiiîn suplimentului (bilete) baza de călătorie cererilor, de cuşetă, pentru la iar casa transportul la de returnarea bilete unor a acestor staţiei grupuri de documente cale aparte ferată de (bilete) călători. cu mai de puţin călătorie de 7 zile, cu mai dar costului (3) puţin Primirea de documentelor 3 zile de pînă la organizaţii la plecarea (biletelor) a trenului, cererilor de călătorie costul de procurare returnate suplimentului a se documentelor efectuează de cuşetă în nu (biletelor) modul se restituie. stabilit de călătorie de organul pentru de specialitate transportul al unor administraţiei grupuri aparte publice de călători, centrale. precum şi achitarea documentului consimţămîntul În Articolul cazul imposibilităţii 114. (biletului) Obligaţiilecăii acestuia, de de un a călătorie acorda loc ferate în alt călătorului faţă mai vagon, de mic călători fie decît un şi loc de costul în clasă vagon celui superioară, conform procurat documentului fără de el, perceperea i se restituie (biletului) taxei diferenţa suplimentare. de călătorie de preţ. Călătorului procurat, calea care ferată a acceptat este obligată un loc în să vagon îi acorde, cu costul cu Călătorii Articolul115. sînt obligaţi Obligaţiilecălătorilor să respecte ordinea publică, regulile de comportament în vagoane, înîncăperile din gară şi să nu producă daune bunurilor transportului feroviar. (2) mai (1) Articolul116. Calea Călătorul apropiat ferată tren poate Transportul este avînd preda obligată, destinaţia la bagajelor transport la prezentarea respectivă, şimesageriilor bagaje de care cu către valoare are călător vagon declarată. de a documentului bagaje. (biletului) de călătorie, să preia bagajele predate la transport şisă le expedieze cu cel Articolul mărfuri (4) (3) Transportul Pentru şi 117. mesagerii declararea Condiţiile mesageriilor în valorii interes de preluare se bagajelor propriu efectuează a şi bagajelor se de percepe în Regulamentul modul taxă stabilit suplimentară transportului de prezentul stabilită. de cod, călători, de Regulamentul bagaje şi mesagerii privind pe prestaţiile calea ferată. de servicii în traficul feroviar de călători, bagaje, în (1) vagonul Se şimesageriilorpentrutransportare preiau de de bagaje la călători, şi care pentru nu pot transportare condiţiona deteriorarea în calitate de bagajelor bagaje, lucruri altor călători. şi obiecte Masa ale bagajelor căror dimensiunii, şi cerinţele ambalaje faţă de şi ambalajul proprietăţi acestora permit se încărcarea stabilesc şi prin plasarea lor Regulamentul prevăzut (2) Nu se de admit Regulamentul transportului la transportare privind de călători, în prestaţiile trenurile bagaje de de şi călători, servicii mesagerii în în traficul calitate pe calea feroviar de ferată. bagaje de de călători, mînă, bagaje, alte bagaje mărfuri şi mesagerii, şi mesagerii mărfurile în interes periculoase propriu. al căror nomenclator este Articolul (1) de destinaţie. Termenul 118. de Termenul transportare de transportare a bagajelor a şi bagajelor mesageriilor şimesageriilor este determinat de durata parcursului trenului, cu care acestea au fost expediate, pînă la staţia de cale ferată

f)

eliberat de instituţia medicală), iar în cazul în care călătorului nu i s­a acordat un loc în tren ­ pînă la plecarea trenului următor în care călătorului i se acordă un loc;

g)

(2) Data expedierii bagajelor şi mesageriilor se indică în documentele de transport. parcursului (3) Încazulîn pe care acest bagajele itinerar al şimesageriilesînt trenurilor coordonate, transportate care au pe vagoane un itinerar de cu bagaje, transbordare plus o zi pe pentru parcurs, fiecare termenul transbordare de transportare a bagajelor a lor şidouă este determinat zile pentru de transbordarea durata Articolul (4) mesageriilor. Data sosirii 119. Pierderile bagajelor şiîntîrzierea şi mesageriilor la transportarea se indică de către bagajelor staţia şi de cale ferată de destinaţie în documentele de transport. (1) Bagajele mesageriilor şi mesageriile se consideră pierdute în cazul în care nu sosesc la staţia de cale ferată de destinaţie în termen de 10 zile după expirarea termenului de (2) despăgubirea transportare, În cazul în valoarea plătită care bagajele de lor aceasta urmînd şi mesageriile pentru a fi restituită. bagajele sosesc şi după mesageriile expirarea pierdute, termenului în modul indicat prevăzut la alin.(1), de prezentul destinatarul cod. îşi poate ridica bagajul şi mesageriile, restituind căii ferate (3) prezintă prezentulcod. În cazul căii în ferate care un destinatarul, refuz în scris în termen de a le de ridica 4 zile sau de nu la îi data prezintă notificăriiluiîn decizia cum scris să procedeze despre sosirea cu ele, bagajelor calea ferată şi mesageriilor este în drept la staţia să le comercializeze de cale ferată de în destinaţie, modul stabilit de Articolul120. (1) orele Bagajele de program, se Eliberarea eliberează cînd staţia bagajelor la staţia de cale de ferată cale ferată este deschisă de destinaţie, pentru la efectuarea prezentarea operaţiunilor recipisei de de bagaje recepţionare­eliberare şi a documentului (biletului) a bagajelor. de călătorie. Bagajele se eliberează în (2) menţionat, mesageriiîninterespropriu. La staţia calea de cale ferată ferată percepe de destinaţie, plată pentru bagajele depozitare se păstrează în conformitate gratuit timp cu Regulamentul de 24 de ore, privind neluîndu­se prestările în considerare de servicii ziua în traficul sosirii feroviar lor. Pentru de călători, depăşirea bagaje, termenului mărfuri şi Articolul121. Bagajele notificăriiîn şi mesageriile scris Bagajele despre persoanelor şimesageriilenereclamate sosirea lor, fizice, urmează nereclamate a fi comercializate în termen în de modul 30 de prevăzut zile, şi mesageriile de prezentul persoanelor cod. juridice, nereclamate în termen de 10 zile din momentul Articolul Modul publicecentrale. de 122. transportare Modul de a coletelor transportare poştale a coletelor şi de includere poştale a vagoanelor de coletărieîn componenţa trenurilor se stabileşte de organul de specialitate al administraţiei Articolul către 123. călători Asigurarea cu încăperi pentru prestarea de servicii Calea serviciilor ferată, poştale, în baza de contractelor telegrafie şi telefonie. de arendă, pune la dispoziţia organizaţiilor de comunicaţie, la staţiile de cale ferată, încăperi pentru prestarea către călători a Articolul (1) precum poştale, Construcţia şi se 124. construcţia efectuează Construcţia încăperilor liniilor din contul de destinate ferate încăperi mijloacelor de expres acces, pentru pentru organului liniilor prestarea centrele moarte, administraţiei de servicii poştale tunelurilor şi publice oficiile speciale, centrale poştale terenurilor, în de domeniul pe lîngă platformelor căile comunicaţiilor. ferate, de amplasate triere Lucrările etc., în necesare afara de construcţie încăperilor pentru prelucrarea se principale execută expediţiilor de ale organizaţiile gărilor, autorizate (2) Terenurile cu construcţia pentru construcţia obiectelor obiectelor de transport. indicate la alin.(1) se vor repartiza S e c ţ i în u imediata n e a a apropiere 7­a a clădirilorgărilor feroviare. RĂSPUNDEREA A DESTINATARILOR CĂII FERATE, MăRFURILOR A EXPEDITORILOR ŞI A CĂLĂTORILOR DE MĂRFURI, Articolul125. de transport Răspunderea al mărfurilor pentru neexecutarea comenzii (1) neprezentăriimărfurilor,neutilizării următoarelemărimi: Pentru neexecutarea comenzii de vagoanelor transport şi al containerelor mărfurilor, calea trase ferată, sau renunţării în cazul netragerii la vagoanele vagoanelor şi containerele şi containerelor, prevăzute iar în comandă expeditorul ­ se de sancţionează mărfuri ­ încazul cu amendă în

a) 1,8 lei pentru o tonă de mărfuri ­ pentru mărfurile al căror transport s­a stabilit să fie executat în vagoane universale şiîn tone;

c) b) 7,2 3,6 lei lei pentru pentru un o container tonă de mărfuri cu masa ­ pentru brută de mărfurile pînă la al 3 căror tone inclusiv, transport 10,8 s­a lei stabilit pentru să un fie container executat cu în vagoane masa brută specializate de la 5 la şiîn 10 tone tone; inclusiv, 45 lei pentru un

container d) 108 lei cu pentru masa un brută vagon, de indiferent peste 10 de tone felul ­ pentru şinumărul mărfurile de osii transportate ­ pentru mărfurile în containere; al căror transport s­a stabilit să fie executat numai în vagoane (cu excepţia

vagoanelor frigorifice şi transportoarelor); 216 lei pentru fiecare vagon, indiferent de felul şinumărul de osii ­ pentru mărfurile al căror transport se efectuează numai învagoanespecializate. de oamendăînmărimede: (2) mărfuri În cazul a netragerii vagoanelor de ce către i­au calea fost puse ferată la a dispoziţie, vagoanelor sau frigorifice în cazul şi renunţării transportoarelor la vagoanele în conformitate repartizate în cu modul comanda stabilit, primită căii sau ferate încazulneutilizării şi expeditorului de de mărfuri către expeditorul se aplică

a) b) 3,6 216 lei lei pentru pentru o un tonă vagon de mărfuri de mărfuri al căror al căror transport transport s­a s­a stabilit stabilit să fie să executat fie executat în vagoane numai în şiîn vagoane, tone; indiferent de felul şinumărul de osii.

(3) Calea ferată, în vederea executării comenzii de transport al mărfurilor, poartă răspundere patrimonială pentru netragerea vagoanelor şi containerelor, cu excepţia

(4) cazurilor staţiile Expeditorul de în cale care ferată), de netragerea mărfuriachită inclusivîn vagoanelor cazul căii ferate în şi care containerelor taxă comanda suplimentară s­a privind produs pentru transportul din nepredarea culpa mărfurilor expeditorului mărfurilor a fost de destinate executată mărfuri. expedierii integral, înmărime la căile ferate de: indicate în comandă (în trafic local ­

b) a) 0,72 36 lei lei pentru pentru un o vagon tonă de de mărfuri mărfuri al al căror căror transport transport s­a s­a stabilit stabilit să să fie fie executat executat în în vagoane vagoane, şiîn indiferent tone; de felul şinumărul de osii;

cu c) 3,6 masa lei brută pentru de un peste container 10 tone cu ­ masa în cazul brută transportăriimărfurilorîn de pînă la 5 tone inclusiv; containere. 7,2 lei pentru un container cu masa brută de la 5 la 10 tone inclusiv; 18 lei pentru un container

(5) Amenda pentru neexecutarea comenzilor primite de transport al mărfurilor pe linii ferate cu ecartament îngust se percepe înmărime de 50 la sută dinmărimea

(6) Articolul amenzii Amenda prevăzute 126. pentru Scutirea de neexecutarea prezentul expeditorului articol comenzilor de pentru mărfuri mărfurile primite de răspundere de al transport căror transport al mărfurilor s­a stabilit se percepe să fie executat indiferent numai de achitarea în vagoane. plăţii pentru utilizarea vagoanelor şi containerelor. pentru al mărfurilor neexecutarea de către comenzii calea ferată primite de transport (1) Expeditorul de mărfuri este scutit de achitarea amenzii pentru neexecutarea comenzii primite de transport al mărfurilor de către calea ferată în cazul:

a) b) apariţiei încetării sau circumstanţelor limitării operaţiunilor de forţă majoră; de încărcare a mărfurilor prevăzute la art.55;

c)

apariţiei unor circumstanţe în care este interzisă efectuarea operaţiunilor de încărcare­descărcare a mărfurilor, precum şi al avariei suportate de expeditorul de

mărfuriîn de d) neutilizării transport urma al vagoanelor mărfurilor; căreia activitatea şi containerelor de producţie puse, de fără bază consimţămîntul a acestuia a preliminar fost întreruptă; al expeditorului de mărfuri, la dispoziţia acestuia, peste numărul specificat în comanda

e) executării comenzii de transport al mărfurilor în tone pentru mărfurile al căror transport s­a stabilit să fie efectuat în vagoane şiîn tone.

(2) În cazul în care expeditorul de mărfuri, în urma încărcării mai îndesate a vagoanelor şi containerelor, a utilizat un număr mai mic de vagoane şi containere decît

(3) era data Cînd prevăzutîn încărcării, expeditorul mărimea comanda de mărfuri amenzii prezentată care se reduce de a prezentat el, pentru cu o treime. comanda vagoanele a prevenit şi containerele staţia rămase de cale ferată neutilizate despre nu neutilizarea se percepe amendă. vagoanelor şi containerelor cu cel puţin 2 zile pînă la Articolul comenzii 127. Scutirea de transport căii al ferate mărfurilor de răspundere pentru neexecutarea (1) Calea ferată este scutită de achitarea amenzii pentru neexecutarea comenzii de transport al mărfurilorîncazul:

b) a) apariţiei încetării sau unor limitării circumstanţe operaţiunilor de forţă de majoră; încărcare a mărfurilor prevăzute la art.55;

cuvenite c) netragerii căii vagoanelor ferate pentru şi transportul containerelor de de mărfuri către efectuat calea ferată anterior. ca urmare a neachitării de către expeditorul de mărfuri a taxei de transport al mărfurilor şi a altor plăţi

(2) răspunderea În cazul reţinerii patrimonială de către pentru expeditorul nepunerea de mărfuri la dispoziţia a vagoanelor acestui expeditor şi containerelor de mărfurianumărului pentru încărcare, de descărcare, vagoane şi curăţare containere şi spălare, care au fost calea reţinute. ferată este scutită de

Calea lor Articolul către ferată 128. destinatarul poartă Neasigurarea răspundere mărfurilor, integrităţiimărfurilor patrimonială dacă nu va face pentru dovada pierderea, că neasigurarea lipsa sau deteriorarea integrităţiimărfurilor (alterarea) a mărfurilor, fost generată produse de cauze după care preluarea exclud culpa la transport sa, cum şipînă ar fi: la predarea

b) a) culpa proprietăţile expeditorului naturale, de proprii mărfuri mărfurilor sau a destinatarului transportate; mărfurilor;

proprietăţilormărfurilor c) defectele de ambalaj, sau care standardelor nu au putut stabilite, fi observate dacă după lipsesc aspectul urmele lor defectării exterior la ambalajului primirea mărfurilor pe parcurs; pentru transportare, sau folosirea ambalajului necorespunzător

Articolul d) predarea 129. pentru Scutirea transport de răspundere a mărfurilor pentru a căror neasigurarea umiditate depăşeşte norma stabilită. integrităţiimărfurilor

(1) bună, a) mărfurile Calea fără ferată transbordare au sosit este în scutită vagon pe parcurs, de sau răspundere în container cu marcajul pentru în stare de pierderea, protecţie bună, cu lipsa sau dispozitivele împachetarea sau deteriorarea de închidere intacte, (alterarea) sau şi sigilare, dacă mărfurilor există fixate alte primite de semne expeditorul pentru care transport de adeveresc mărfuri, încazulîn integritatea sau pe material care: mărfurilor; rulant în stare

acesta b) lipsa a sau fost deteriorarea cerut de către (alterarea) solicitant; mărfurilor a fost cauzată de motive naturale, legate de transportul acestora în material rulant descoperit, cu condiţia că anume

c) mărfurile au fost însoţite de reprezentantul expeditorului de mărfuri sau al destinatarului mărfurilor;

d) e) pierderea, lipsa mărfurilor lipsa sau nu depăşeşte deteriorarea normele (alterarea) perisabilităţii mărfurilor naturale a fost şi cauzată erorilor de admisibile informaţiile de false, cîntărire incomplete a masei nete; sau inexacte, declarate de expeditorul de mărfuriîn

(2) dovada scrisoarea Încazurilemenţionate că de pierderea, trăsură. lipsa la sau alin.(1), deteriorarea calea ferată (alterarea) poartă mărfurilor răspundere s­a patrimonială produs din culpa pentru căii pierderea, ferate. lipsa sau deteriorarea (alterarea) mărfurilor dacă reclamantul face Articolul130. (1) Calea ferată Reparareaprejudiciului repară prejudiciul, produs în timpul transportului de mărfuri,încazul:

a) pierderii sau lipsei mărfurilor ­ înmărimea valorii totale sau parţiale a mărfurilor;

mărimeavaloriilor; b) deteriorării (alterării)mărfurilor ­ înmărimea sumei cu care s­a diminuat valoarea lor, iar dacă recuperarea mărfurilor deteriorate (alterate) este imposibilă ­ în

c) pierderii, lipsei sau deteriorării(alterării)mărfurilor predate pentru transport cu valoare declarată ­ înmărimea valorii declarate sau a cotei valorii declarate,

(2) corespunzătoare Valoarea mărfurilor părţii pierdute, se determină lipsă conform sau deteriorate preţului (alterate). indicat în factura vînzătorului sau în contract, iar în lipsa acestora ­ la preţul perceput, de regulă, în împrejurări Articolul proporţional (3) comparabile, O dată 131. cu cu pentru compensarea Depăşirea cantitatea mărfuri termenului mărfurilor valorii similare. mărfurilor de pierdute, transportare pierdute, lipsă sau a mărfurilor lipsă deteriorate sau deteriorate (alterate), (alterate), dacă aceste calea plăţi ferată nu au restituie fost incluse taxa de în valoarea transport mărfurilor şi alte plăţi menţionate. aferente, încasate internaţional aceştia, Pentru depăşirea calea feroviar ferată termenului de de destinaţie mărfuri. de transportare ori, în trafic a mixt mărfurilor direct, şi partea vagoanelor din a căreivină goale ce aparţin s­a produs expeditorului reţinerea de achită mărfuri penalităţi şi destinatarului conform art.27 mărfurilor din Acordul sau care privind sînt arendate traficul de (1) Articolul132. Mărfurile se Pierderea consideră mărfurilor pierdute dacă nu au fost eliberate destinatarului mărfurilor, la cererea acestuia, în termen de 30 de zile de la data expirării termenului de (2) transportare, Dacă marfa iar a la sosit transportul după expirarea mărfurilorîn termenelor trafic mixt indicate direct la ­ alin.(1), la expirarea destinatarul a 4 luni mărfurilor de la data primirii este obligat mărfurilor să dispună pentru de transport. marfa în cauză în modul prevăzut de prezentul (3) prezintă cod, În restituind cazul decizia în care despăgubireaprimită sa cu destinatarul privire la mărfurilor, soarta de acestora, la calea în termen ferată calea de ferată pentru 4 zile este pierderea de la în data drept mărfurilor. înştiinţării să le comercializeze lui despre sosirea în modul mărfurilor prevăzut la de staţia prezentul de cale cod. ferată, refuză să le primească sau nu Articolul133. în scrisoarea Indicareainexactă de trăsură adenumiriimărfurilor Pentru expedierea 5 taxe de indicarea transport mărfurilor inexactă pentru interzise în întregul scrisoarea pentru parcurs, transport de trăsură indiferent sau a denumirii indicarea de despăgubirile mărfurilor incorectă plătite a care particularităţilormărfurilor, necesită căii ferate măsuri pentru speciale pierderile expeditorul de precauţie provocate de în mărfuri de timpul aceste este transportării, încălcări. obligat să precum achite amendă şi pentru înmărime a Articolul134. Pentru şi sînt pentru arendate utilizarea utilizarea de Utilizareaneautorizată neautorizată aceştia, neautorizată partea de de culpabilă către către avagoanelor expeditorul calea achită ferată amenzileprevăzute de şicontainerelor mărfuri a vagoanelor şi destinatarul şi la containerelor art.135 mărfurilor, şi 137, ce înmărimeînzecită, aparţin de alte expeditorilor organizaţii pentru a vagoanelor de mărfuri, reţinerea şi destinatarilor containerelor vagoanelor mărfurilor, şi aparţinînd containerelor. altor căii organizaţii ferate, precum ori Articolul (1) de 3,6 Pentru lei 135. pentru reţinerea Răspunderea fiecare vagoanelor oră pentru de staţionare în cazurile reţinerea neproductivă prevăzute vagoanelor la art.70, avagonului. 104 şi 134, calea ferată aplică amendă expeditorului de mărfuri şi destinatarului mărfurilorînmărime (2) Pentru tra erea cu întîrziere din cul a căii ferate a va oanelor la încărcarea i descărcarea mărfurilor cu de ă irea termenelor revăzute de contractele de

g

,

p

,

g

ş

,

p

de ferate exploatare pe liniile de acces, a ferate liniilor calea de ferate acces, ferată de în plăteşte acces, cazul de în expeditorului care tragere ridicarea şi ridicare de vagoanelor mărfuri a vagoanelor, sau se destinatarului efectuează precum cu mărfurilor şi locomotiva pentru ridicarea amendă căii ferate, înmărime cu întîrziere sau pentru de a 3,6 vagoanelor lei primirea pentru din cu un întîrziere locurile vagon­oră. de a vagoanelor încărcare Amenda şi se de descărcare calculează pe liniile

(4) mărimeaamenziimenţionate (3) pentru Reţinerea Pentru întreaga reţinerea vagoanelor durată cisternelor, a reţinerii, pînă la la alin.(2) precum 15 din minute momentul se şi dublează, a nu vagoanelor se expirării ia în iar calcul, pentru de termenului ciment, iar reţinerea 15 vagoanelor­platformă­buncăr, minute de tragere vagoanelor şi mai şi ridicare mult frigorifice se a consideră vagoanelor, şi transportoarelor, vagoanelor o oră prevăzut completă. pentru de se contractele triplează. minerale şi menţionate. a altor vagoane specializate, (1) Articolul calea În ferată cazul 136. staţionării a vagoanelor Staţionarea neproductive înnumărul supranormativă la prevăzutîn debarcader a navelor acordul a navei la debarcader de cu transbordare autopropulsie, a mărfurilor cu depăşirea de pe termenelor navă nemijlocitîn stabilite în vagoane, contractul calea principal ferată din achită, cauza pentru netragerii fiecare de 24 către de ore în (2) frigorifice parte, Pentru amendă se staţionarea majorează înmărime neproductivă de 2 de ori. 1,08 lei supranormativă pentru fiecare a tonă navei de fără marfă autopropulsie, nedescărcată. mărimea amenzii indicate la alin.(1) se reduce de 2 ori, iar pentru staţionarea navei

Pentru amendăînmărimede: Articolul fiecare 137. Reţinerea oră de reţinere containerelor a containerului universale universal, în cazurile prevăzute la art.70, 104 şi 134, expeditorii de mărfuri şi destinatarii mărfurilor achită căii ferate

a) c) b) 1,8 0,54 0,9 lei lei lei pentru pentru pentru un un un container container container cu cu cu masa masa masa brută brută brută de de de peste la pînă 5 la 10 la 10 5 tone. tone tone; inclusiv;

Articolul şicontainerelor 138. Scutirea de plată pentru utilizarea vagoanelor Expeditorul a) apariţiei unor de mărfuri, circumstanţe destinatarul de forţă mărfurilor majoră: şi acţiuni portul militare, se scutesc blocadă, de plata epidemii, pentru utilizarea care au provocat vagoanelor întreruperea şi containerelor circulaţiei ca urmare pe linia a: ferată de acces, sau a unor

circumstanţe port, în urma în cărora care este procesul interzisă de producţie executarea a lucrărilor fost stopat; de încărcare­descărcare, sau a avariilor produse la expeditorul de mărfuri şi destinatarul mărfurilor sau în

b) tragerii de către calea ferată aunuinumăr de vagoane şi containere mai mare decît cel prevăzutîn contractul de exploatare a liniei ferate de acces şi contractul de

Articolul tragere pentru şi 139. ridicare încărcare Răspunderea a vagoanelor. şi refuzul pentru de a le reţinerea utiliza vagoanelor trase imputabile (1) În cazul acestuia, tragerii cu expeditorul întîrziere a de vagoanelor mărfuri achită specializate plata pentru goale utilizarea conform vagoanelor comenzii de pe transport tot timpul al reţinerii mărfurilor lor primite în staţia de de la cale expeditorul ferată de de încărcare, mărfuri, potrivit din motive calculează (2) Regulamentuluitarifar. Încazulîn pînă care la momentul expeditorul primirii de mărfuri de către a înştiinţat staţia de staţia cale ferată de cale a ferată acestei despre înştiinţări. refuzul său de a utiliza vagoanele specializate goale, plata pentru utilizarea lor se fixate durata (3) În pentru cazul zilelor în parcursul de care dare expeditorul de acestor seamă, vagoane de ele mărfuri nu au de refuză putut la staţia fi să utilizate de încarce cale la ferată vagoanele această de staţie expediţie specializate de alţi a lor, expeditori goale, dar nu sosite mai de mărfuri, mult la staţia decît calea de pentru cale ferată ferată 300 va de de percepe kilometri. încărcare de la conform el o plată comenzii conform lui, tarifelor şi, pe (1) Articolul Pentru 140. încărcarea Supraîncărcarea vagonului vagoanelor şi containerului şi containerelor cu mărfuri peste limita capacităţii de încărcare, expeditorul de mărfuri plăteşte amendă înmărime a 5 taxe de Articolul (2) transport, În cazul şi containerelor 141. stabilite avariilor, Tragerea pentru produse goale pentru acest necurăţate ca încărcare tip urmare de marfă. a a vagoanelor supraîncărcării vagonului sau containerului, expeditorul de mărfuri repară prejudiciul cauzat căii ferate. (2) dispozitive (1) Pentru În cazul efectuarea de în fixare care calea a lucrărilor mărfurilor ferată, indicate cu nedemontate, acordul la alin.(1), expeditorului calea calea ferată ferată de trebuie mărfuri, acordă să a restituie tras expeditorului pentru expeditorului încărcare de mărfuri vagoane de mărfuri un termen, şi cheltuielile containere stabilit goale legate de comun necurăţate, de efectuarea acord de cu lucrărilor către uşile părţi. şi obloanele neexecutate deschise, de ea. cu Articolul142. fără container, (3) În acordul cazul dacă încălcării expeditorului Deteriorarea contractul condiţiilor de nu sau mărfuri, prevede pierderea stabilite a altfel. unor la vagoanelor art.68, Răspunderea vagoane destinatarul şicontainerelor şi containere patrimonială, mărfurilor goale înmărimile plăteşte necurăţate. căii stabilite ferate amendă la prezentul înmărime articol, de o 810 poartă lei şi pentru calea un ferată vagon în cazul şi de 270 tragerii lei pentru la încărcare, un momentul obligate În cazul ce aparţin să deteriorării deteriorării le repare căii ferate sau sau sau pierderii să pierderii. achite vagoanelor căii Totodată, ferate si amendă ei containerelor vor recupera înmărimea puse căii încincită la ferate dispoziţie pagubele, a valorii de calea vagoanelor în partea ferată, neacoperită şi expeditorii containerelor de de amendă, mărfuri, deteriorate suportate destinatarii sau pierdute, de mărfurilor, ea în conform urma alte deteriorării organizaţiisînt preţurilor sau acestora la Articolul143. pierderiivagoanelor Deteriorarea şicontainerelor. sau pierderea vagoanelor şicontainerelor obligată (1) În ce cazul aparţin să le deteriorării repare expeditorilor sau de să către plătească de mărfuri calea posesorului ferată şi destinatarilor a vagoanelor amendă mărfurilor înmărime şi containerelor încincită ce aparţin a valorii expeditorilor vagoanelor şi de containerelor mărfuri, destinatarilor deteriorate, mărfurilor, precum şi altor să recupereze organizaţii, pagubele, ea este în să (2) partea le În ofere, cazul neacoperită la pierderii cerere, de de numărul amendă, către calea respectiv suportate ferată de de a vagoane vagoanelor către posesorul şi containere şi containerelor vagoanelor pentru ce utilizarea şi aparţin containerelor lor expeditorilor temporară ca urmare de gratuită, mărfuri, a deteriorăriilor. iar destinatarilor la expirarea mărfurilor, a 3 luni, să altor le treacă, organizaţii, în modul ea stabilit este obligată de (3) legislaţia Modul în de vigoare, înlocuire în proprietatea a vagoanelor organizaţiilormenţionate. şi containerelor deteriorate sau pierdute de către calea ferată, date de ea în arendă, este stipulat în contractul de arendă. Amenzileprevăzute Articolul 144. Modul la de art.125, percepere 133­137 a amenzilor şi 140­143 se percep fără acceptare. (1) Articolul145. După sosirea Răspunderea mărfurilor în pentru staţia mărfurilesosite de cale ferată de destinaţie şiînştiinţarea de către aceasta a destinatarului mărfurilor privind sosirea mărfurilor pe adresa lui, întreaga (2) răspunderea În cazul răspundere în patrimonială care marfa patrimonială a faţă sosit de în calea faţă staţia de ferată, calea de cale conform ferată ferată pentru de decontărilor destinaţie, transportul finale însă în destinatarul cauză pentru se acest pune mărfurilor transport, în sarcina lipseşte o destinatarului poartă şiînştiinţarea expeditorul mărfurilor. lui de privind mărfuri sosirea după primirea mărfurilor de nu către este acesta posibilă, a notificăriiîn Articolul 146. scris Neasigurarea din partea căii integrităţii ferate. bagajelor

eliberarea (1) putut Calea preveni ferată lor destinatarului şi nici poartă înlătura. răspundere mărfurilor patrimonială dacă nu va pentru face dovada pierderea, că integritatea lipsa sau deteriorarea bagajelor nu (alterarea) a fost asigurată bagajelor din din cauza momentul unor circumstanţe primirii pentru pe care transport calea şi ferată pînă nu la le­a (2) Prejudiciul cauzat în timpul transportării bagajelor se repară de calea ferată astfel:

a)

imposibilă în în cazul cazul ­ pierderii deteriorării(alterării) înmărimeavaloriiacestora; sau lipsei bagajelor bagajelor ­ înmărimea ­ înmărimea valorii sumei totale corespunzătoare ori parţiale a bagajelor; deprecierii valorii lor, iar dacă recuperarea bagajelor deteriorate (alterate) este

c) în cazul pierderii bagajelor predate pentru transport cu valoarea declarată ­ înmărimea valorii declarate.

(3) Valoarea bagajelor se determină conform preţului lor indicat în factura vînzătorului sau prevăzut în contract, iar în cazul cînd factura lipseşte sau preţul nu este transport (4) fixatîn O dată contract şi cu alte repararea plăţi ­ conform aferente, prejudiciului preţului încasate perceput, cauzat pentru de prin transportul regulă, pierderea, înîmprejurări bagajelor lipsa sau pierdute, comparabile, deteriorarea lipsă (alterarea) sau pentru deteriorate mărfurisimilare. bagajelor, (alterate). calea ferată restituie expeditorului de mărfuri taxa de (1) Articolul Pentru 147. depăşirea Depăşirea termenului termenului de transportare de transportare a bagajelor, a bagajelor la predarea acestora, calea ferată de destinaţie plăteşte destinatarului mărfurilor, în baza actului întocmit (2) la cererea Depăşirea acestuia, termenului o penalitate de transportare în conformitate a bagajelor cu Regulamentul începe să se transportului calculeze după de călători, ora 24 a bagaje zilei în şi care mesagerii trebuiau pe să calea sosească ferată. bagajele. Articolul Asigurarea Articolul 149. 148. integrităţii Neasigurarea Integritatea bagajelor bagajelor integrităţii de mînă de mesageriilor. mînă transportate ale călătorului de către călător ţine de obligaţia călătorului. transportare patrimonială Pentru Depăşirea pierderea, în a modul acestora. termenului lipsa stabilit sau de deteriorarea de transportare prezentul (alterarea) cod, a lor la fel mesageriilor, ca pentru pierderea, precum şi lipsa pentru sau depăşirea deteriorarea termenului (alterarea) de bagajelor transportare şi pentru a lor, calea depăşirea ferată termenului poartă răspundere de (1) Articolul Pentru 150. plecarea Plecarea sau sau sosirea sosirea trenului trenului cu întîrziere cu întîrziere (cu excepţia transportului în trafic suburban), calea ferată plăteşte călătorului o amendă înmărime de 3% din costul unui care exclud caz călătoriei de forţă culpa pentru majoră căii ferate. fiecare sau a oră înlăturării de întîrziere, unor defecţiuni dar care ale nu va mijloacelor depăşi costul de transport biletului, ce dacă periclitau nu va viaţa face dovada şi sănătatea că trenul călătorilor, a plecat sau sau ca a urmare sosit cu a întîrziere altor circumstanţe ca urmare a (2) mesageriiîninterespropriu. Modul de plată aamenziimenţionate la alin.(1) este determinat de Regulamentul privind prestările de servicii în traficul feroviar de călători, bagaje, mărfuri şi Articolul151. este interzisă Expedierea în bagaje a obiectelor a căror transportare înmărime În cazul descoperirii înzecită a costului în bagajele transportului predate pentru de bagaje transport dacă, a în obiectelor conformitate a căror cu legislaţia transportare în vigoare, în calitate aceasta de bagaje nu implică este interzisă, răspunderea expeditorul administrativă de mărfuri sau penală. plăteşte amendă Articolul şi sănătăţiicălătorului 152. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat vieţii Calea Articolul ferată, 153. în Acordurile conformitate privind cu legislaţia limitarea în sau vigoare, exonerarea poartă de răspundere răspundere patrimonială pentru prejudiciul cauzat vieţii şi sănătăţii călătorului. Orice răspundere acorduri patrimonială preliminare sînt ale considerate căii ferate cu nule expeditorii şi orice referiri de mărfuri, la ele cu în documentele destinatarii mărfurilor de transport, sau cu neprevăzute călătorii ce în au prezentul drept scop cod limitarea sau în legislaţia sau exonerarea în vigoare, părţilor nu sînt de valabile.

ACTE, S RECLAMAŢII, e c ţ i u n e a a ACŢIUNI 8­a

b)

(1) Articolul154. precum Circumstanţele şicălătorilor, Actulcomercial care în constituie timpul efectuării temei pentru transportului a imputa feroviar responsabilitatea de călători, mărfuri, căii ferate, bagaje a expeditorilor şi mesagerii de se mărfuri certifică şi prin destinatarilor actele comerciale, mărfurilor, actele porturilor, de formă altor generală organizaţii, şi alte (2) Actul acte. comercial se întocmeşte pentru certificarea următoarelor circumstanţe:

a) necorespunderea denumirii, masei şinumărului de locuri ale mărfurilor, bagajelor şi mesageriilor cu datele indicate în documentele de transport;

b) c) depistarea deteriorarea mărfurilor, (alterarea) bagajelor mărfurilor, şi mesageriilor bagajelor şimesageriilor; fără documente de transport, precum şi a documentelor de transport fără mărfuri, bagaje şimesagerii;

d) e) nepredarea restituirea către de către calea calea ferată ferată amărfurilor, pe liniile bagajelor ferate de şi acces mesageriilor a mărfurilorîn sustrase; decurs de 24 de ore după perfectarea documentelor de eliberare a mărfurilor. În acest

caz, actul comercial se întocmeşte numai la solicitarea destinatarului mărfurilor. (3) a) la Actul descărcarea comercial mărfurilor, se întocmeşte: bagajelor şi mesageriilor în locurile de uz comun ­ înziuaîn care se efectuează descărcarea, în celelalte cazuri ­ în ziua eliberării

descărcării mărfurilorcătredestinatarulmărfurilor; b) la descărcarea sau nemijlocit mărfurilorîn după locurile descărcarea de uz lor; propriu ­ înziuaîn care se execută lucrările de descărcare a mărfurilor, verificarea mărfurilor efectuîndu­se în procesul

c) întimpulparcursuluimărfurilor, bagajelor şimesageriilor ­ în ziua constatăriicircumstanţelor asupra cărora este necesară întocmirea unui act comercial. Încazulîn

(4) care La întocmirea predarea, actului cu participarea comercial căii în termenul ferate, a indicat mărfurilor nu este omogene, posibilă, transportate el se întocmeşte în vrac încursulzileiurmătoare. şi sosite de la un expeditor de mărfuri pe adresa unui destinatar al mărfurilor în verificărilorîn staţia cîntărire vagoane de a destinaţie, masei nedeteriorate, aceste nete, ţinîndu­se zile precum calendaristice, fără cont urme şi cazurile de de marja pierderi, se de consemnează surplus, de eroare cazurile stabilit admisibilă de într­un lipsă ca diferenţă singur ce de depăşeşte cîntărire act între comercial. masa a norma masei mărfurilor de nete perisabilitate a unor determinată asemenea naturală la mărfuri, staţia la asemenea de transportate expediţie mărfuri şi masa în şi expediţii marja mărfurilor de separate, eroare determinată admisibilă în cadrul la de mărfuri verificăriiîntregului (5) Lipsa pe sau adresa surplusul unui lot de destinatar mărfurilor mărfuri al eliberate transportate mărfurilor şi se şi în consemnează care vrac au sau sosit în cisterne în într­un vagoane cu singur transbordarea nedeteriorate, act comercial. lor fără pe urme parcursul de pierderi drumului, în timpul care au parcursului, fost expediate se determină de către conform un expeditor rezultatelor de (6) (7)Actulcomercialtrebuiesă Actul comercial se întocmeşte cuprindă: în 3 exemplare şi se completează fără ştersături, răzuiri şi corectări.

a) descrierea exactă şi detaliată a stăriimărfurilor, bagajelor şi mesageriilor, precum şi a circumstanţelor care au constituit motivul întocmirii actului comercial. Se

căii interzice ferate. înscrierea La întrebările în actul din comercial formularul a unor actului presupuneri comercial şi trebuie concluzii să fie privind date răspunsuri cauzele neasigurării precise. Nu integrităţiimărfurilor se admit liniuţe sau ori semne privind de culpa repetare expeditorului în locurile de înscrierii mărfuri repetate sau a

a

b) datelor datele necesare; despre încărcarea, amplasarea şi fixarea corectă a mărfurilor, bagajelor, mesageriilor, precum şi despre existenţa marcajului de protecţie pentru mărfurile

transportate comise. în material rulant descoperit. În cazul în care încărcarea, amplasarea şi fixarea mărfurilor a fost executată incorect, în actul comercial se indică încălcările

(8) La actul comercial de constatare a alterăriimărfurilor perisabile se anexează extrasul din registrul de temperaturi. (10) (9) ferate, Persoanele Actul a căror comercial listă care este au este întocmit stabilită semnat şi de de au Regulamentul către semnat destinatarul actul transportului comercial mărfurilor, ce de conţine dacă mărfuri acesta o informaţie pe calea participă ferată. neveridică la verificarea poartă mărfurilor, răspundere bagajelor în conformitate şi mesageriilor, cu legislaţia şi de în către vigoare. salariaţii căii (11) de la La o organizaţie cererea destinatarului de transport mărfurilor, feroviar la staţia alta de este cale stabilit ferată de este organul obligată de specialitate să elibereze al actul administraţiei comercial publice în termen centrale. de 3 zile. Modul de expediere a actelor comerciale (12) răspundere În cazul în reţinerii conformitate neîntemeiate cu legislaţia a întocmirii în vigoare. actului comercial peste termenul prevăzut de prezentul articol sau în cazul refuzului de a­lîntocmi, calea ferată poartă (13) să depună În cazul o cerere în care în staţia scris de nemijlocit cale ferată la administraţia refuză să întocmească căii ferate actul sau şefului comercial staţiei sau de îlîntocmeşte cale ferată privind cu încălcarea refuzul cerinţelor sau încălcarea stabilite, comisă. destinatarul mărfurilor are dreptul

întocmi sau (14) mesagerii Administraţia actul comercial ­ în termen căii ferate sau de privind 3 este zile obligată din întocmirea momentul să dea lui primirii cu destinatarului încălcarea cererii. cerinţelor mărfurilor, În cazul în stabilite: care la solicitarea cererea referitor este acestuia, la întemeiată, mărfurile un răspuns perisabile pe durata motivat ­ în reţineriiîntocmirii termen la cererea de privind o zi şi actului referitor refuzul comercial, administraţiei la alte mărfuri, plata de bagaje a suplimentară (15) mărfurilor Calea a ferată semnalat pentru este depozitarea cel obligată puţin una să mărfurilor, întocmească dintre ele. bagajelor un act comercial sau mesageriilor încazulîn nu care se percepe. ea a constatat circumstanţele specificate în prezentul articol sau destinatarul (16) acord Reprezentanţiipărţilor cu conţinutul actului comercial, participante ei la sînt întocmirea în drept să actului îşi expună comercial opinia nu în au mod dreptul separat. să refuze semnarea acestuia. În cazul în care reprezentanţiipărţilor nu sînt de (17) Regulamentul Pentru confirmarea transportului altor de circumstanţe mărfuri pe calea decît ferată cele prevăzute şi Regulamentul de prezentul transportului articol, de se călători, completează bagaje actele şi mesagerii de formă pe generală calea ferată. şi alte acte în modul stabilit de Articolul sau mesageriilor 155. Reclamaţia referitoare la transportul mărfurilor (1) reclamaţie. Pînă la intentarea împotriva căii ferate a unei acţiuni ce ţine de transportul de mărfuri sau mesagerii, în mod obligatoriu, este necesar de a înainta căii ferate o (2) Dreptul de a înainta reclamaţii sau de a intenta acţiuni referitoare la transportul de mărfuri sau mesagerii îl au:

a) în cazul pierderii mărfurilor sau mesageriilor ­ destinatarul mărfurilor sau expeditorul de mărfuri, cu condiţia prezentării recipisei de primire a mărfurilor sau

actului mesageriilor, de achitare conţinînd a costului nota staţiei mărfurilor de cale sau ferată mesageriilor, de destinaţie confirmat că mărfurile de bancă sau sau mesageriile de altă organizaţie nu au sosit, creditară, iar dacă şi nu a adeverinţei este posibilă de prezentarea la calea ferată recipisei despre în expedierea cauză ­ a lor, b) în conţinînd cazul lipsei, nota deteriorării staţiei de cale (alterării)mărfurilor ferată de destinaţie sau despre mesageriilor faptul ­ că destinatarul acestea nu mărfurilor au sosit; sau expeditorul de mărfuri, cu condiţia prezentării fie a scrisorii de trăsură

sau sau copiei a a copiei copiei acesteia, acesteia, acesteia, autentificate autentificate autentificate în modul în în modul modul stabilit, stabilit, stabilit, şi a documentelor fie cu nota a recipisei căii privind ferate de primire despre contestarea a întocmirea mesageriilor refuzului actului şi căii a actului comercial ferate comercial, de (în a întocmi cazul eliberate pierderii actul comercial; de acestuia), calea ferată, fie a fie scrisorii a scrisorii de trăsură de trăsură sau a

trăsură c) în cazul şi recipisei depăşirii de termenului primire a mesageriilor de transportare în original; a mărfurilor sau mesageriilor ­ destinatarul mărfurilor sau expeditorul de mărfuri, cu condiţia prezentării scrisorii de

trăsură, d) în cazul recipisei depăşirii de primire termenului a mesageriilor de eliberare şi a actului mărfurilor de formă sau mesageriilor generală. ­ destinatarul mărfurilor sau expeditorul de mărfuri, cu condiţia prezentării scrisorii de

(3) Destinatarul şi expeditorul de mărfuri pot transmite altor persoane fizice şi juridice dreptul de înaintare a reclamaţiilor şi de intentare a acţiunilor prin perfectarea,

în modul stabilit, a contractului de delegare a drepturilor sau a procurii.

Pînă reclamaţie Articolul la intentarea 156. încazul: Reclamaţia împotriva referitoare căii ferate la a transportul unei acţiuni de referitoare călători sau la transportul bagaje de călători sau bagaje, în mod obligatoriu este necesar de a înainta căii ferate o

sau pierderii lipsei deteriorării sau bagajelor deteriorării (alterării) ­ de (alterării) bagajelor, către persoana bagajelor eliberat care ori de prezintă calea depăşirii ferată, recipisa termenului ori un de act bagaje; de de transportare forma generală a acestora privind ­ de depăşirea către persoana termenului care de prezintă transportare actul comercial a bagajelor; constatator al lipsei

a)

b)

c) plecării sau sosirii trenului cu întîrziere ­ de către călător, la prezentarea documentului (biletului) de călătorie.

(2) (1) Articolul Reclamaţiile Reclamaţiile 157. Modul referitoare referitoare de înaintare la la transportul transportul a reclamaţiilor mărfurilor de mărfuri în sau trafic mesagerii mixt direct se înaintează se înaintează: căii ferate de destinaţie.

b) a) căii organizaţiei ferate de de destinaţie transport ­ de dacă alt punctul tip, care terminus deserveşte al transportului punctul terminus de mărfuri al transportului este o staţie de de mărfuri cale ferată; sau în a cărei subordine se află acest punct.

(3) Reclamaţiile expeditorilor de mărfuri sau ale destinatarilor mărfurilor cu privire la amenzi şi penalităţi se înaintează căii ferate de plecare sau căii ferate de

(4) altor destinaţie. Reclamaţiile organizaţii ori referitoare sînt arendate la deteriorarea, de aceştia din sînt culpa examinate căii ferate, de calea a materialului ferată la locul rulant aflării şi a posesorului containerelor sau ce arendaşului aparţin expeditorilor materialului de rulant mărfuri, şi al destinatarilor containerelor. mărfurilor, (5) Articolul Reclamaţiile 158. Documentele ce ţin de transportul anexate la de reclamaţie călători şi bagaje pot fi înaintate căii ferate de plecare sau de destinaţie, la alegerea reclamantului. (1) (2) reclamaţiei,în sau La La mesageriilor reclamaţie reclamaţiile mod expediate se referitoare obligatoriu anexează ori costul la originalele se pierderea, anexează mărfurilor documentelor lipsa documentul sau sau mesageriilor deteriorarea ce ce confirmă adevereşte care (alterarea) cerinţele sînt cantitatea lipsă mărfurilor înaintate (accesorii, şi costul de sau reclamant. piese real mesageriilor, (fără de schimb). a include pe lîngă veniturile documentele ratate şi ce cheltuielile confirmă neefectuate) dreptul la înaintarea ale mărfurilor Articolul (1) (2) Reclamaţiileîmpotriva Termenele 159. Termenele de înaintare de căii a înaintare reclamaţiilor ferate pot a reclamaţiilor fi se înaintate calculează: în termen de 6 luni, iar reclamaţiile referitoare la amenzi şi penalităţi ­ în termen de 45 de zile.

mesageriilor; a) pentru reclamaţiile de despăgubire în caz de lipsă sau deteriorare (alterare) a mărfurilor, bagajelor sau mesageriilor ­ de la data eliberăriimărfurilor, bagajelor sau

b) pentru reclamaţiile de despăgubire în caz de pierdere a mărfurilor ­ după 30 de zile de la data expirării termenului de transportare;

pentru pentru reclamaţiile reclamaţiile de de despăgubire despăgubireîn în caz caz de de pierdere pierdere a a bagajelor mărfurilor sau la transportul mesageriilor în trafic ­ după mixt 30 direct de zile ­ de după la data 4 luni expirării de la data termenului primirii mărfurilor de transportare pentru a transport; bagajelor sau mesageriilor persoanelor fizice şidupă 10 zile de la data expirării termenului de transportare a mesageriilor persoanelor juridice;

e) pentru reclamaţiile privind depăşirea termenului de transportare a mărfurilor, bagajelor sau mesageriilor ­ de la data eliberăriimărfurilor, bagajelor sau

mesageriilor; de f) pentru la calea reclamaţiile ferată de către de restituire persoana a plăţii care pentru a depus utilizarea reclamaţia vagoanelor a copiei şi dispoziţiei containerelor incaso sau (facturii) a amenzilor despre pentru calcularea reţinerea plăţii vagoanelor sau amenzii; şi containerelor ­ de la data primirii

g) pentru reclamaţiile de percepere a amenzilor pentru neîndeplinirea comenzii primite de transport al mărfii ­ după expirarea termenului de 5 zile de la data

perceperiiamenzii; h) pentru reclamaţiile de percepere a amenzilor pentru utilizarea neautorizată de către calea ferată a vagoanelor şi containerelor ce aparţin expeditorilor de mărfuri,

termenului destinatarilor de mărfurilor, returnare a altor acestora organizaţii la staţia ori de sînt înregistrare; arendate de aceştia ­ după expirarea termenului de transportare a mărfurilor în aceste vagoane şi containere sau a motivată (3) i)în Calea restul cauza ferată cazurilor prezentării este ce în ţin drept de cu transport să întîrziere primească ­ a de reclamaţiei. la spre data examinare producerii reclamaţiile evenimentului şi după ce a expirarea servit drept termenelor temei pentru stabilite înaintarea în prezentul reclamaţiei. articol în cazul în care consideră a fi (1) Articolul Calea 160. ferată Termenul este obligată de examinare să examineze a reclamaţiei reclamaţia ce i s­a înaintat şisă înştiinţeze în scris reclamantul despre rezultatele examinării ei în termen de 30 de zile de

c)

d)

(2) temeiul la data În cazul primirii deciziei satisfacerii ei. căii ferate, parţiale cu referinţă sau respingerii la articolul de către respectiv calea din ferată prezentul a reclamaţiei cod. În ce aceste i s­a cazuri, înaintat, documentele înînştiinţarea depuse privind împreună rezultatele cu examinării reclamaţia ei se trebuie restituie să se indice reclamantului. (3) eliberate şi organizaţia Dacă, altui la examinarea la destinatar a cărei cerere al reclamaţiei, mărfurilor, a fost efectuată s­a reclamaţia stabilit readresarea că se marfa returnează şi sau mesageriile, eliberarea reclamantului, la mărfurilor cererea indicîndu­se expeditorului şi mesageriilor, unde, cînd de mărfuri în şi scopul cui anume sau decontării a destinatarului i­au fost nemijlocite eliberate iniţial cu mărfurile al destinatarul mărfurilor, şi mesageriile, sînt real readresate al mărfurilor precum sau sau Articolul cu organizaţia 161. Acţiunile la a cărei intentate cerere căii a fost ferate efectuată readresarea sau eliberarea mărfurilor şi mesageriilor. (1) calea Acţiunile ferată ori referitoare de neprimire la transportul de la aceasta de mărfuri, a răspunsuluiîn bagaje şi termen mesagerii de pot 30 de fi intentate zile de la căii data ferate înregistrăriireclamaţiei. în caz de satisfacere parţială sau respingere a reclamaţiei de către (2) sau Acţiunilemenţionate putea fi înaintată reclamaţia, la alin.(1) în se termen intentează de un în an instanţa de la data judecătorească producerii evenimentului competentă, în ce a a cărei servit rază drept îşi temei are sediul pentru administraţia înaintarea reclamaţiei. căii ferate împotriva căreia a fost (3) acestor Acţiunile termene referitoare încazulîn la transportul care calea ferată de călători, a dat bagaje răspuns şi la mesagerii această reclamaţie. pot fi intentate numai după expirarea termenelor stabilite la art.159 sau pînă la expirarea juridice (4) La examinarea şi fizice (actele acţiunilor comerciale, intentate actele căii de ferate, formă documentele generală, alte cu privire acte), întocmite la cauzele de neasigurării calea ferată integrităţiimărfurilor, în mod unilateral, se bagajelor examinează şi mesageriilor de instanţa aparţinînd judecătorească persoanelor împreună destinataruluimărfurilor,bagajelor cu alte documente ce confirmă şimesageriilor,persoanelorjuridice circumstanţele ce pot servi drept şifizice. temei pentru răspunderea patrimonială a căii ferate, a expeditorului de mărfuri sau a Articolul expeditorilor 162. Acţiunile de mărfuri intentate şicălătorilor destinatarilor mărfurilor, (1) călătorilor, Acţiunile pot referitoare fi înaintate la îninstanţa transportul judecătorească de călători, mărfuri, competentă bagaje în şi termen mesagerii, de un intentate an de la de data către producerii calea ferată evenimentului destinatarilor ce mărfurilor, a servit drept expeditorilor temei pentru de intentarea mărfuri şi acţiunii. (2) Termenul menţionat la alin.(1) se calculează:

calea a) pentru ferată; acţiunile de percepere a amenzii pentru neexecutarea comenzii de transport al mărfurilor ­ după expirarea termenului de 5 zile de la data înştiinţării de către

b) în restul cazurilor ­ de la data producerii evenimentului ce a servit drept temei CapitolulIII pentru intentarea acţiunii. DISPOZIŢII FINALE

Controlul specialitate Articolul163 asupra al administraţiei respectării publice prevederilor centrale. prezentului cod şi ale altor acte normative referitoare la activitatea transportului feroviar este exercitat de organul de Articolul164 Pînă Articolul165 la aducerea legislaţieiîn vigoare în concordanţă cu prezentul cod, actele normative se aplică înmăsura în care nu contravin prevederilor acestuia. Guvernul:

a) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezentul cod;

mărfuri b) va aproba şi mesageriiîn regulamentul interes cu propriu privire la şinomenclatorulmărfurilor disciplina salariaţilor din transportul pasibile de feroviar, pază şiînsoţire regulamentul specială; privind prestările de servicii în traficul feroviar de călători, bagaje,

[Art.165lit.c)exclusă prin LP98/26.05.05, MO83/17.06.05 art.380] [Art.165lit.c)exclusă va determina modul prin de calculare LP98/26.05.05, a tarifelor MO83/17.06.05 pentru transportul art.380] de călători, mărfuri, bagaje şi mesagerii, modul de calculare a plăţii pentru utilizarea vagoanelor şi

lichidarea containerelor deraierilor, şi a taxelor accidentelor suplimentare, şi a consecinţelor prevăzute de calamităţilor Regulamentul naturale. tarifar, precum şi modul de compensare a cheltuielilor aferente acordării de ajutor căii ferate la În Articolul166 aproba baza regulamentul prezentului cod, transportului organul de de specialitate mărfuri pe al calea administraţiei ferată, regulamentul publice centrale, transportului în comun de cu călători, organele bagaje interesate şi mesagerii ale administraţiei pe calea ferată publice şi regulile centrale, de va exploatare elabora şi va

tehnică PREŞEDINTELE a căii ferate, cu înregistrarea şi publicarea lor ulterioară în modul stabilit. PARLAMENTULUI Chişinău, 17 iulie 2003. Eugenia OSTAPCIUC Nr. 309­XV.

c)