Sunteți pe pagina 1din 6

Instituţii de învăţământ mediu de specialitate (colegii) de stat

din Republica Moldova

Nr. Numele, prenumele Telefon / Fax/ acreditat/


d/o Instituţia de învăţământ, adresa directorului, E-mail:
directorului adjunct
MINISTERUL EDUCAŢIEI, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
AL REPUBLICII MOLDOVA
FAX, 23-44-14
1. Colegiul Financiar – Bancar „A. Palade Gabriel GSM 069146926
Diordiţa” a.n. 05.11.1954 Fax, 43-56-75
str. Miron Costin 26/2, 44-31-68, secretara
MD-2068 Sârbu Vera GSM 079671063
or. Chişinău a.n. 01.10.1956 44-31-12
acreditat e-mail: contact@cfbc.md
2. Colegiul de Informatică, Palancica Veaceslav Fax, 53-78-34
str. Sarmisegetuza, nr. 48, a.n. 52-35-19
or. Chişinău Tonofrei Ecaterina dir. adjunct, 52-39-86
52-30-01, secretara
acreditat e-mail: cric@mail.md
3. Colegiul de Microelectronică şi Ţaranovici Constantin GSM-069253416
Tehnică de Calcul, a.n. 17.03.1951 Fax, 48-97-92
str. Sadoveanu, nr. 40/2, Zvezdenco Gheorghe 48-97-90, 48-97-46
or. Chişinău, MD-2075 e-mail: crmetc@mail.md
acreditat www. ournet.md/~crmtc/
4. Colegiul de Ecologie, Danu Dumitru GSM-079410187
str. Burebista, nr. 70, a.n. 14.09.1953 Fax, 55-91-67
or. Chişinău Găluşcă Alexandru 55-52-61, 55-42-95
acreditat e-mail: ddv953@hotmail.com
5. Colegiul Tehnic al U.T.M., Pendus Andrei Fax, 47-07-24
str. Voluntarilor, nr. 1 a.n. 23.09.1938 47-05-00
or. Chişinău Ghemu Ion 47-05-72
acreditat e-mail: n-au adresa
6. Colegiul de Industrie Uşoară, Mitrofan Mihai Fax, (0.231) 7-13-10
str. I. Franco, nr. 17, a.n. 7-13-61
or. Bălţi Guivan Ana 7-25-37, secretara
e-mail: ciu_bl@mtc-bl.md
7. Colegiul Naţional de Comerţ al Ştirbu Larisa GSM-069331104
ASEM, a.n. 01.12.1950 Fax, 22-19-68
str. Petru Rareş, nr. 18, Pleşca Lidia 40-27-19, 40-27-95
or. Chişinău 40-27-91, secretara
e-mail: colegiu_cnc@mail.ru
8. Colegiul Politehnic, Jemna Iurie GSM-
str. I. Franco, nr. 11, a.n. Fax, (0.231)7-20-94, 7-12-13
or. Bălţi Ababii Gheorghe e-mail: CPB@mtc-bl.md
9. Colegiul Politehnic, Vrânceanu Vasile GSM-069224410
str. Melestiu, nr. 12, a.n. 08.10.1957 Fax, 54-34-04
or. Chişinău, Creţu Ştefan 27-25-94, secretara
MD-2038 27-27-83
acreditat e-mail: CPTC@mail.md
10. Colegiul de Transporturi, Rusu Boris GSM-
str. Sarmisegetusa, nr. 31, 20.09.1958 Fax, 52-35-12, secretara
or. Chişinău Carauş Valeriu 55-00-53, 52-37-52, 52-39-21
acreditat Mardari Liuba e-mail: ctcav@araxinfo.com
11. Colegiul de Construcţii, Pelivan Valeriu GSM-079456121
str. Gh. Asachi, nr. 71, a.n. 06.04.1962 Fax, 73-10-05
or. Chişinău Cuhal Tamara 72-12-34, secretara, 73-10-89
e-mail:
colegiu2028@yahoo.com
12. Colegiul Tehnologic, Cube Ludmila GSM-
str. B. Voievod, nr. 8/1, a.n. Fax, 49-30-73, secretara
or. Chişinău Guţu Elena 44-42-72
49-30-08
acreditat e-mail: n-au adresa
13. Colegiul de Construcţii, Cociu Iurii GSM-069108892
str. Mitropolitul Varlaam, nr. 51, a.n. 11.09.1959 Fax, (0.269) 2-36-03, 2-26-21,
or. Hînceşti Cărăuş Elena 2-26-82, secretara
acreditat a.n. 09.05.1949 e-mail: n-au adresa
14. Colegiul Tehnic Feroviar, Beleacov Alexandru GSM-069019435
str. Bucovinei, nr. 101, a.n. 03.05.1955 Fax, (0.231) 7-03-98, 5-24-20
or. Bălţi Lupu Ala GSM-069624166, 7-03-00,
MD-3107 e-mail:
Railwaycollege@rambler.ru
15. Colegiul Industrial - Pedagogic Tataru Gheorghe GSM-
al Universităţii de Stat a.n. 27.03.1951 Fax, (0.299) 2-54-91, director
„B. P. Haşdeu”, Dunas Tudor 2-54-91, secretara
str. Dunării, nr. 36, e-mail:
or. Cahul, MD-3901 cahulcolegiu@rambler.ru
16. Colegiul Pedagogic Şapoval Gheorghe GSM-
„Alexandru cel Bun”, a.n. 19.02.1951 Fax, (0.244) 2-23-72
str. Alexandru cel Bun, nr. 62, Melnic Zinaida dir. adjunct, 2-34-48
or. Călăraşi secretara, 3-25-32
e-mail: colegiul@mtc-cl.md
17. Colegiul Pedagogic Caţer Elena GSM-069269759
„A. Mateevici”, a.n. Fax, 24-46-05, dir. adjunct
str. A. Puşkin, nr. 54, 22-02-41, secretara,
or. Chişinău 22-02-41, e-mail:
acreditat colegiulpedagogic@yahoo.com
18. Colegiul Pedagogic Tiutiunic T. Fax, (0.247) 6-14-04
„Gh. Asachi”, a.n. 02.08.1953 6-15-40
str. Independenţei, nr. 15, Caraulean Emilia e-mail: n-au adresa
or. Lipcani
19. Colegiul Pedagogic „V. Lupu”, Globu Nelea Fax, (0.235) 2-46-54, 2-36-34
str. V. Mahu, nr. 162, a.n. 14.08.1961 dir. adjunct, 2-16-76
or. Orhei secretara, 2-46-54
e-mail:
colpedagogic@rambler.ru
20. Colegiul Pedagogic Pletniuc Valentina Fax, (0.230) 2-31-91, 2-31-25,
„M. Eminescu”, a.n. 29.09.1950 2-34-52
str. I. Creangă, nr. 19, Vişniovaia T. e-mail:
or. Soroca soroca.colpet@ramler.ru
21. Colegiul Pedagogic Roman Petru Fax, (0.231) 2-30-39
„I. Creangă”, a.n. 24.01.1944 2-60-20
str. Puşkin, nr. 38, Elpujan Olga e-mail: n-au adresa
or. Bălţi
22. Colegiul Pedagogic Tanasovici Maria Fax, (0.298) 2-29-88
„M. Ciachir”, str. Lenin, nr. 146, a.n. 2-35-57
or. Comrat, U.T.A. „Găgăuzia” Sitdicova Tatiana 2-25-04, secretara
acreditat e-mail: n-au adresa
MINISTERUL CULTURII AL REPUBLICII MOLDOVA
(COLEGII CU PROFIL MUZICĂ, ARTE)
FAX, 23-23-88
23. Colegiul de Muzică şi Cojocaru Galina Fax, (0.231) 2-05-69
Pedagogie, str. C. Porumbescu, Haiduc Ştefan 2-15-48
nr. 18, e-mail:
or. Bălţi
24. Colegiul de Muzică „Şt. Neaga”, Perju Gheorghe GSM-069232680
str. H. Botev, nr. 4, Platon Ghenadie Fax, 56-00-58
or. Chişinău 77-84-22, secretara
e-mail:
25. Colegiul de Arte Plastice „A. Svernei Igor Fax, 76-64-96
Plămădeală”, Poştaru Elena 77-26-41
str. Independenţei, nr. 1, 76-66-39, secretara
or. Chişinău e-mail:
26. Colegiul de Arte, Griţenco Tamara Fax, (0.230) 2-33-35,
str. Ştefan cel Mare, nr. 39, Pertovici Roman 2-33-57
or. Soroca, MD-3000 e-mail:
27. Colegiul Naţional de Coregrafie, Gorşcov Iurie Fax, 22-77-05, secretara
str. M. Eminescu, nr. 31, Sosna Ludmila 21-35-94
or. Chişinău e-mail:
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA
(COLEGII CU PROFIL MEDICINĂ)
28. Colegiul de Medicină, Enache Vasile GSM-069334583
str. Decebal, nr. 101, Ţâbulschi Valentina Fax, (0.231) 3-20-83,
or. Bălţi 3-22-63
acreditat 3-01-03
29. Colegiul Naţional de Medicină Manolachi Ala GSM-069594711
şi Farmacie, Cobîleanschi Fax, 73-34-90
str. N. Testemiţanu, nr. 28, Svetlana 72-58-66
or. Chişinău e-mail: cnmf@mtc.md
acreditat
30. Colegiul de Medicină, Jardan Valeriu Fax, (0.236) 2-44-59,
str. Mihai Eminescu, nr. 73, Cotelea Eleonora 2-21-08 e-mail:
or. Ungheni colmedun@mtc-un.md
www.ournet.md/~ungheni_cmed
31. Colegiul de Medicină, Ţugui Zinaida GSM-069205185
str. Renaşterii Naţionale, nr. 7, Fax, (0.235) 2-18-93
or. Orhei Sima Pumnea 2-33-78 2-36-56, secretara
e-mail:
32. Colegiul de Medicină, Bularu Nicolae Fax, (0.299) 3-10-66,
str. A. Mateevici, nr. 103/1, Mocanu Mihai 3-50-96
or. Cahul e-mail:
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE
AL REPUBLICII MOLDOVA
(COLEGII CU PROFIL AGRAR)
33. Colegiul Agricol din Ţaul, Nichitovici Marian GSM-069272104,
s. Ţaul, Fax, (0.251) 61-3-84
r-nul Donduşeni Guga Nicolae 61-3-44, 61-2-47
e-mail: catdon@yandex.ru
34. Colegiul Naţional de Viticultură GSM-069205202
şi Vinificaţie, Fax, 32-74-08, director
c. Stăuceni, secretara, 32-64-08
mun. Chişinău e-mail: colegiul-viticultura@
mail.md
35. Colegiul Agroindustrial, Voinescu Livia Fax, (0.271) 71-5-22
s. Grinăuţi, a.n. 71-4-83
r-nul Ocniţa e-mail:
36. Colegiul de Zootehnie şi Guzuioc Sergiu Fax, (0.246) 75-5-94
Medicină Veterinară, Trecăuţan Gheorghe e-mail: zoobrat@mtc-ed.md
s. Brătuşeni, r-nul Edineţ
acreditat
37. Colegiul Agroindustrial, Vladiuc Ilie GSM-069441660
str. Trandafir, nr. 37, Fax, (0.256) 2-87-41
or. Râşcani Cârlig Tanina 2-87-01, e-mail:
acreditat risbastina2004@yandex.ru
38. Colegiul Tehnic Agricol, Nesterenco GSM-069221032
str. Calea Bălţului, nr. 28, Constantin Fax, (0.230) 2-23-08
or. Soroca Ahip Ion 2-23-27
acreditat e-mail: cnesterenco@yandex.ru
39. Colegiul Tehnic Agricol, Banchin Valentin GSM-069128497,
s. Svetlîi, a.n. 03.08.1954 Fax, (0.294) 32-4-50
r-nul Comrat Guţu Victor 32-2-30
32-4-82, secretara
acreditat e-mail:
40. Colegiul Agroindustrial, Popovici Alexei Fax, (0.236) 2-00-56
str. Decebal, nr. 38, Grigoriu Andrei 2-27-73
or. Ungheni e-mail:
COLEGII DE ÎNVĂŢĂMÂNT PRIVAT
MEDIU DE SPECIALITATE
41. Colegiul Cooperatist din Moldova, Cogîlniceanu Eleonora GSM-079596372
Bd. Decebal, nr. 66, Ceban Lilia Fax, 56-77-28
or. Chişinău 56-77-29
e-mail:
office@ccm1944.md
42. Colegiul Internaţional de Rijcova Tatiana Fax, 27-95-77
Administrare şi Business, Smirnova Tatiana 27-11-74, 54-96-95
Bd. Negruzzi, nr. 2, Ursu Ala 54-93-47
or. Chişinău e-mail:
43. Colegiul Mondostudii Art, Sîlii Victor GSM-069159516
str. Meşterul Manole, nr. 9, Ciobanu Larisa Fax, 47-25-86
or. Chişinău 47-11-81
e-mail:
44. Colegiul „Prometeu”, Andronic Elizaveta Fax, (0.230) 3-04-86
str. V. Alecsandri, nr. 15, Ursu Tatiana e-mail:
or. Soroca
45. Colegiul Eurobusiness, Capcelea Grigore Fax, 41-01-23
str. Voluntarilor, nr. 8, Cara Maria 47-04-20
or. Chişinău e-mail:
46. Colegiul de Management, Florea Eleonora Fax, 32-56-33
Economie şi Drept, Foalea Valentina e-mail:
str. Florilor, nr. 28/1, or. Chişinău
-----------------------
1. Confederaţia Sindicatelor Slănină Grigore GSM-069170180
Fax, 23-76-98
23-75-47
2. Ministerul Agriculturii Golban Maria 21-01-68
3. Ministerul Industriei Sandu Ana
4. Ministerul Sănătăţii Badrajan Cecilia
5. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Vicol Nelu
6. Sindicatul „Viitorul” Stepaniuc Olga

Adresele electronice ale Colegiilor din Chişinău:


cric@mail.md, crmetc@mail.md, tapes@mail.md, pendus32@mail.md, colegiu_cnc@mail.ru, cptc@mail.md,
ctcav@araxinfo.com, colegiulconstructii@mail.md, coltehnologic@gmail.com, colegiulpedagogic@email.ro,
gheorghe_perju@mail.ru, colegcoregraf@mail.ru, cnmf.silvia@rambler.ru, colegiul-viticultura@mail.md, colledj7@rambler.ru,
Mondostudart@mail.ru, cmed@inbox.ru, cap.sec@mail.md

Adresele electronice ale Colegiilor din afara oraşului


ciu_bl@mtc-bl.md, CPB@mtc-bl.md, Solopa20041959@mail.ru, railwaycollege@rambler.ru, cahulcolegiu@rambler.ru, ,
colegiul@mtc-cl.md, colegiullipcani@mail.ru, colpedagog@rambler.ru, soroca.colpet@rambler.ru, liceu@usb.md,
Comratpedcol@mail.ru, colartesoroca@mail.ru,blcolmed@yandex.ru, colmedun@mtc-un.md, colegiul-med@mail.ru,
catdon@yandex.ru, alaberco@mail.md, zoobrat@mtc-ed.md, risbastina2004@yandex.ru, cnesterenco@yandex.ru,
catk@inbox.ru, caiungheni@mail.ru, prometeu@mail.md
Adresele electronice ale Colegiilor Moldova

cric@mail.md, crmetc@mail.md, tapes@mail.md, pendus32@mail.md, colegiu_cnc@mail.ru, cptc@mail.md,


ctcav@araxinfo.com, colegiulconstructii@mail.md, coltehnologic@gmail.com, colegiulpedagogic@email.ro,
gheorghe_perju@mail.ru, colegcoregraf@mail.ru, cnmf.silvia@rambler.ru, colegiul-viticultura@mail.md, colledj7@rambler.ru,
Mondostudart@mail.ru, cmed@inbox.ru, cap.sec@mail.md, ciu_bl@mtc-bl.md, CPB@mtc-bl.md, Solopa20041959@mail.ru,
railwaycollege@rambler.ru, cahulcolegiu@rambler.ru, colegiul@mtc-cl.md, colegiullipcani@mail.ru, colpedagog@rambler.ru,
soroca.colpet@rambler.ru, liceu@usb.md, Comratpedcol@mail.ru, colartesoroca@mail.ru,blcolmed@yandex.ru, colmedun@mtc-
un.md, colegiul-med@mail.ru, catdon@yandex.ru, alaberco@mail.md, zoobrat@mtc-ed.md, risbastina2004@yandex.ru,
cnesterenco@yandex.ru, catk@inbox.ru, caiungheni@mail.ru, prometeu@mail.md