Sunteți pe pagina 1din 32

C M Y K

NE PUTEŢI CITI, VEDEA şi AUZI ŞI PE INTERNET, LA ADRESA: www.publipro.ro

ri m a e-
P gen
v is t` din
re list` ural
ra iul r
med âlcean
v
Anul
III, Nr. 29
13 AUGUST 2010 -
16 septembrie
2010
REVISTĂ LUNARĂ DE INFORMAŢIE ŞI DIVERTISMENT EDITATĂ DE ZIARUL PRO EXPRES DE
DRĂGĂŞANI, ÎN COLABORARE CU PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL GALICEA!

p r i m ă r i e i c o m unei
Co ndu ce re a tu tu ro r lo cu ito rilo r
G alicea u rează mele Sfintei Maicii
care po artă nu ince r şi căldu ro s
Domnu lu i, u n s

LA MULTI ANI!
orie Regimu l ali-
de ani de ist
533 me ntar în dia-
be tu l zaharat

pag 02

e i G a l i c e a
a co m u n pag. 21
pag. 17
CONŢINE INFORMAŢII ŞI DIVERTISMENT !!! SE DISTRIBUIE GRATUIT !!!
0 2 13 AUGUST 2010 - 16 SEPTEMBRIE 2010 UTILE...

ATENTIE! ATENTIE! ATENTIE! -CĂTRE TOŢI CETĂŢENII COMUNEI GALICEA-


Psihologul de serviciu al Ziarul PRO ExpreS de Drăgăşani, vă pune la
trustului de presă PRO-
PRESS Rm Vâlcea care dispoziţie serviciile de consultanţă ale unora din-
editează ziarul PRO tre cei mai buni avocaţi din judeţul Vâlcea, în
ExpreS de Drăgăşani, orice problemă juridică, ABSOLUT GRATUIT.
PRO ExpreS de Râmnic şi
revistele comunale, Sorin şi Adi Petruţ pot fi contactaţi, prin
răspunde la întrebările apelarea numărului de telefon 0720-822.208 (apel
dumnevoastră din orice cu tarif normal), la orice oră, prin e-mail, la
domeniu, ABSOLUT
GRATUIT. Luminiţa adresa: alyn_propress@yahoo.com sau prin
Roşoagă poate fi contac- poştă, pe adresa redacţiei: Rm. Vâlcea, Bdul
tată, prin e-mail, la Nicolae Bălcescu nr. 34, Bl. O4, Sc. B, Et. 3, Ap.
adresa:
10, judeţ Vâlcea. Vă rugăm să specificaţi dacă
alyn_propress@yahoo.com sau prin poştă, pe adresa problemele pe care le veţi relata psihologului nos-
redacţiei: Rm. Vâlcea, Bdul Nicolae Bălcescu nr. 34, tru doriţi să aibă caracter confidenţial. În cazul
Bl. O4, Sc. B, Et. 3, Ap. 10, judeţ Vâlcea. Vă rugăm să
specificaţi dacă problemele pe care le veţi relata psiho- în care veţi omite acest lucru, răspunsurile la
logului nostru doriţi să aibă caracter confidenţial. În întrebările pe care le veţi adresa în scris se vor
cazul în care veţi omite acest lucru, răspunsurile la regăsi publicate şi în paginile acestei reviste.
întrebările pe care le veţi adresa în scris se vor regăsi
publicate şi în paginile acestei reviste. Rugăm şi oferim Rugăm şi oferim seriozitate! Scopul nostru este
seriozitate! Scopul nostru este să vă ajutăm cât mai să vă ajutăm cât mai mult posibil, pentru că
mult posibil, pentru că deviza trustului nostru de deviza trustului nostru de presă este: Cât mai
presă este: Cât mai aproape de cei mulţi şi aflaţi la
ananghie! Apelţai cu încredere la serviciile Luminiţei aproape de cei mulţi şi aflaţi la ananghie! Apelţai
Roşoagă! cu încredere la serviciile avocaţilor noştri!

ATENTI
E! anunţ foarte important
Toţi cei care cred că au ceva de spus, sunt aşteptaţi să
lase materialele lor pentru a fi publicate în revista comunei
noastre, la sediul primăriei comunii Galicea. Revista se
adresează tutu-ror, indiferent de vârstă, naţionalitate, rasă
sau sex. Aşteptăm chiar cunerăbdare articolele tuturor
cetăţenilor comunei Galicea şi, direct, pe adresa de e-mail:
alyn_propress@yahoo.com dacă vă este mai uşor astfel.
Extrem de important de reţinut este şi faptul că trustul de
presă PRO ExpreS nu va mai tolera, începând de astăzi,
nici un comentariu la adresa conţinutului acestei reviste
(indiferent dacă aceste comentarii vor fi pozitive sau nega-
tive) atâta timp cât vor veni din partea unor oameni care
habar nu au să scrie, pentru că dacă s-ar priceoe câtuşi
de puţin, atunci şi-ar exprima opinia de oricâte ori li se
crează ocazia, adică lunar. Aşteptăm materialele dum-
neavoastră până cel mai târziu pe data de 10 a fiecărei
luni, materialele trimise ulterior nefiind luate în consi-
derare! Vă mulţumim pentru înţelegere şi colaborare!
Serviciile de distribuţie a televiziunii prin cablu şi a interne-
tului au fost preluate, cu ceva timp în urmă,de firma SC FLY
A TENTIE!
TELECOM SRL. Toţi cetăţenii comunei Galicea care doresc
să beneficieze de televiziune prin cablu şi de internet de
ultimă generaţie, prin fibră optică, pot să se aboneze la această societate!
RELIGIE... 13 AUGUST 2010 - 16 SEPTEMBRIE 2010 03
SFÂNTA MARIA MARE orial
Creştinii serbează pe data
edit
de 15 august Adormirea
Maicii Domnului, sărbă-
toare religioasă cunoscută
ca Sfânta Maria Mare,
care este pregătită printr-
un post de două săp-
tămâni, al treilea din an
după postul Paştilor şi cel
al Sfinţilor Petru şi Pavel.
Adormirea Maicii
Domnului este ultimul
praznic împărătesc din
anul bisericesc, celebrând
ziua în care Fecioara
Maria şi-a dat obştescul
sfârşit, iar popular este Gheorghe OBOGEANU
ziua care desparte lunile
călduroase de cele reci.
Se spune că Maica
ROSTIREA CUVANTULUI
Domnului a fost înştiin-
tată de Arhanghelul
Gavriil că va adormi şi se
SI PUTEREA FAPTELOR:
va înălţa cu trupul la cer. Daca in lume s-au stricat valorile de viata si
Chiar dacă apostolii erau plecaţi în întreaga lume pentru a convietuire, intr-un hal de nedescris , totusi nu
răspândi învăţăturile Sfintei Evanghelii, ei au fost prezenţi la eveni- putem spune ca acestea au disparut in totali-
ment, Sfânta Fecioara anunţându-i despre ceea ce urma să se tate. Moartea spiritului popoarelor atrage in
petreacă. mod primejdios starea cumplita de haos gener-
După ce şi-a pregătit toate cele trebuincioase înmormântării, alizat, pasul catre o autodisrugere totala a fiin-
Maica Domnului s-a rugat, spunând: ,,Facă-se cu mine voia Fiului tei umane.
meu şi Dumnezeului meu", apoi şi-a luat rămas-bun de la toţi cei Si cum Dumnezeu iubeste Creatia sa, nimanui nu-i
prezenţi. este permis acest lucru. Tatal Ceresc nu va distruge ceea ce
A urmat momentul în care Domnul a coborât din ceruri pentru El a creat din Dragostea sa nemarginita si vesnica, nu-i va
a primi în mâinile sale sufletul ei, de fapt a fost o adormire, nu o lasa omului marunt sau fortelor intunericului bucuria de a
moarte, de unde şi denumirea sărbătorii. distruge in totalitate Lucrarea Sa. Nimic nu este lasat la
Maica Domnului a beneficiat de o venerare aparte în voia intamplarii fiindca Dumnezeu nu este o fiinta umana
Ortodoxie, fiind considerată deasupra celorlalţi sfinţi, existând mai iresponsabila si resemnata. Omul este acum robul propri-
multe biserici şi mănăstiri româneşti care poartă hramul Fecioarei ilor sale neputinte si placeri grosiere, este un surogat al
Maria, dar şi localităţi care au acelaşi nume. Creatiei si nu Creatia insasi. Orbit de puterea efemera si
schilodit de lispuri materiale, aceasta cretura va fi autoe-
În unele părţi ale României, a fost introdusă relativ recent o liminata din Opera Divinitatii prin propriile sale pacate.
nouă formă de venerare a Fecioarei Maria, reprezentată de Oare nu mai putem salva in parte ce am distrus din
Prohodul Maicii Domnului, slujbă care se săvârşeste în special la marsavie, ignoranta si ura; oare nu trebuie sa mai traim in
mănăstiri, în ajunul praznicului Adormirii Maicii Domnului. armonie nu Natuta si Creatia; am epuizat oare pana in
Prohodul Maicii Domnului a fost alcătuit la începutul secolului veacul acesta resursele celorlalte generatii si trebuie doar sa
al VI-lea de Manuel Corinteanul şi a pătruns în spaţiul românesc stingem Lumina si sa ne afundam linistiti in somnul mor-
abia în secolul al XIX-lea. tii?! Iata intrebarile care se pun si raspunsurile care doar
Tradiţii şi obiceiuri noua ne apartin. Criza economica a lumii nu este una reala
În dimineaţa acestei zile, femeile merg la biserică şi împart ci una indusa natiunilor de niste forte globale, grupuri care
isi servesc doar propriile interese si valori de putere absolu-
struguri, prune şi faguri de miere, după care merg în cimitir şi ta. Omenirea va avea pe constiinta doar neputinta si igno-
tămâiază mormintele rudelor; ranta de a se lasa autoindusa in jocurile puterilor ilicite,
Un alt moment important este ziua în care se tocmesc pândarii conduse de grupuri de forte cu interese proprii, straine de
pentru vii; valorile umaniste si ale moralei crestine. Megalomania
În această perioadă se leagă ciocul păsărilor pentru a nu prăda omului este data de dorinta lui de a inalta ziduri inalte si
strugurii; multe, dar golite de iubire si respect; de a inalta biserici
Tradiţia spune că de Sfânta Marie Mare se culeg flori şi se pun frumoase si impozante in care nu vor calca la rugaciune
la icoana Preacuratei, considerându-se că apoi ele vor fi bune de credinciosii adevarati ci o pleiada de parveniti spirituali.
leac; Fatarnicia si imoralitatea, impostura si cabonitismul, violul
si incestul, prostitutia morala si materiala sunt ,,valorile’’
În familiile cu fete de măritat, icoana este spălată cu flori de unei populatii saracite si disperate. Ne plangem zilele si ne
busuioc pentru a avea noroc în dragoste; rupem hainele de pe noi de disperare insa uitam lucrul cel
Tot în această perioadă este cules năvalnicul, o plantă care mai simplu: intoarcerea la Credinta adevarata si la
creşte în păduri, în locuri ascunse, cunoscute doar de femeile în Dumnezeu. Rugaciunea sincera de zi cu zi, fapta buna si
vârstă; această plantă este dăruită fetelor pentru a avea noroc să se ajutorul pentru cel aflat in nevoie, dragostea si respectul
căsătorească cu un baiat gospodar. pentru familie si pamantul care te hraneste, acestea sunt
Tradiţia spune că dacă de Sfânta Mărie Mare înfloresc caile noastre de indreptare si mantuire. Dumnezeu ne-a
trandafirii, atunci va fi toamnă lungă. daruit Raiul si omul, in nemernicia sa, l-a transformat intr-
La Mulţi Ani tuturor celor care poartă numele de sfânt. un Iad intunecat si pagubos. Toti suntem vinovati, chiar
daca nu in aceeasi masura si fiecare isi va lua rasplata
n Marius Marian cuvenita. Dumnezeu sa ne ierte!
AGRICULTURA
0 4 13 AUGUST 2010 - 16 SEPTEMBRIE 2010

O ploaie de... boli! cide se vor folosi


doar dacă s-a depăşit
pragul economic de
dăunare de 5-10 aca-
rieni pe frunză.

Legumele,
unele se
înnegresc,alte-
le se usucă
Culturile legumi-
cole sunt şi ele ţinta
a numeroase atacuri,
mai frecvente fiind
mana, alternarioza şi
alte câteva boli folia-
re, dar şi unii dăună-
tori cum sunt afidele.
Pentru preveni-
rea şi combaterea
acestora se recoman-
Cum le combatem? dă executarea în
luna august a două tratamente, în funcţie de
Ani la rândul agricultorii s-au rugat să mai regimul de precipitaţii. Se vor utiliza urmă-
cadă şi câte o ploaie. Ruga le-a fost îndepli- toarele amestecuri de pesticide:
nită şi încă peste măsură. Cantităţile impre- Captadin 50 PU – 0,2% sau Dithane M
sionante de precipitaţii înregistrate în ulti- 45
mele săptămâni au generat o serie de pro- – 0,2% sau Curzate manox – 0,25%
bleme, zone întregi din ţară fiind afectate de sau Bravo 75 WP
furia cu care acestea au căzut. – 2 kg/ha sau zeamă bordeleză – 0,5% +
Dacă temerile în ceea ce priveşte inun- Decis 2,5 EC – 0,05% sau Mospilan 20 SP –
daţiile s-au mai diminuat, agricultorii 0,02%.
rămân încă în alertă. Mulţi constată nepu- La toate reţetele de tratament se poate
tincioşi cum calitatea culturilor în câmp adăuga un îngrăşământ foliar în concentra-
scade de la o zi la alta. De altfel, pe fondul ţiile recomandate de producător.
aceste situaţii, preţurile în pieţe au crescut,
în doar câteva zile, cel al roşiilor, de exem- Prin livezi mai este primejdie
plu, urcând de la 2-2,5 lei la 3,5 lei/kg.
În livezile de măr, păr şi gutui atacă mai
Atenţie la viţa-de-vie! ales focul bacterian al rozaceelor şi pădu-
chele din San José.
Condiţiile climatice din ultimele zile au Pentru prevenirea şi combaterea bolilor
favorizat apariţia şi dezvoltarea unui număr se recomandă executarea tratamentului cu
însemnat de boli şi dăunători la viţa-de-vie, unul dintre produsele:
cum sunt: mana, făinarea, putregaiul cenu- Alcupral 50 PU – 0,04%, Funguran OH 50
şiu, moliile şi acarienii. WP – 0,04 %, Champion 50 WP – 0,04%.
Perioada optimă de combatere a acesto- În ceea ce priveşte păduchele din San
ra este ultima decadă a lunii iulie şi cea de-a José, acesta se combate cu Decis Mega 50
doua a lunii august, când are loc intrarea în EW = 0,015% şi Zato 50 WG = 0,01%.
pârgă a soiurilor timpurii. Produsele acari- n ing. agricol Iacob Constantin
cultura... 13 AUGUST 2010 - 16 SEPTEMBRIE 2010 05

D R E P T U L L A C U LT U R Ă . . .
Dragi cititori ai revistei Viaţa paranteză privind locul
Galicenilor iată că revin din nou sper cu naşteri şi să amintesc că
plăcere în centrul atenţiei dumneavoastră tot la Văleni de Munte s-a
cu un nou articol care sper să fie intere- născut o mare interpretă a
sant dar din păcate în mod sigur şi destul muzicii populare şi anume
de trist. Dacă în articolul din luna trecută Irina Loghin. Copil fiind
vorbeam despre marele dispărut dintre la vârsta de 15 ani
noi şi anume actorul de comedie al filmu- Mădălina a început să
lui românesc Jan Constantin, care a ple- cânte pe anumite scene
cat din această lume la vârsta de 81 ani, din ţară, a început cu
ce pot să mai spun acum despre cunoscu- muzică folk după care a
ta solistă de muzică uşoară Mădălina urmat şcoala populară de
Manole care la fel a trecut în eternitate la artă, secţia canto din
vârsta de 43 de ani, pentru că despre ea Bucureşti, având ca men-
este vorba în acest articol. Dragi mei tor o mare solistă pe
după cum în mod sigur o parte dintre atunci şi profesoară şi
dumneavoastră sunteţi destul de informaţi anume Mihaela
atât din presă cât şi din televiziune, şi Runceanu, care la fel a
desigur din constatările specialiştilor în avut o moarte crudă fiind
domeniu, Mădălina Manole a murit dato- omorâtă în apartamentul
rită faptului că a băut o substanţă, isecti- său. A fost căsătorită timp
cid şi anume Furadan, conform necrop- de 15 ani cu un mare
siei acestă substanţă a fost în cantitate de compozitor şi anume Şer-
400ml, ce i-a fost fatal. ban Georgescu ea având
-Ce a determinat-o pe aceasta să pe atunci 20 de ani iar el
recurgă la acest gest?
Aici rămâne o altă problemă,
Pentru Mădălina
37 de ani, acesta a murit în anul 2007.
Cauzele despărţirii se pare că au afectat-
care în mod sigur nu va avea un răspuns o mult pe Mădălina, mai ales că acea
clar niciodată. Din toate interviurile, sau perioadă a fost cea mai bună din cariera Fată dragă nu fi tristă
a diverselor apariţii la televiziune solista ei când a primit 3 discuri de aur, după Fincă ai plecat,
se considera fericită şi mai ales împlinită care treptat a intrat într-un con de umbră
Timpul tău pe acest pământ
prin copilul pe care l-a născut după multe ce se pare că a afectat mult... ,,Fata cu
sacrificii, şi cu toate acestea se pare că părul de foc" aşa cum era cunoscută în A fost măsurat.
ceva în sufletul ei o rodea permanent, şi anul 2009 Mădălina Manole se căsăto-
i-a fost fatal. Dureros rămâne faptul că în reşte cu Mircea Petru, au un copil pe Pentru tine fată dragă
prezent se duce o luptă fără bun simţ nume tot Petru, dar din păcate totul s-a
între părinţii Mădălinei şi soţul acesteia dus iar Mădălina a rămas doar o aminti- Sunt lacrimi şi flori,
cu acuze de o parte şi de alta privind re. Dragi mei cititori iată că uşor. uşor Pentru tine fată dragă
cauza morţii acesteia şi cine este vinovat, mă apropii de sfârşitul acestui articol Nu mai vin scrisori.
şi desigurcustodia copilului şi casa din cum spuneam la început destul de trist,
Otopeni. Dragi mei nu spun o noutate că sper că sunteţi de acord cu mine, ar fi
la nivel naţional statisticele spun că astfel mare păcat să aducem acuze la adresa Fată cu părul de foc
de cazuri de sinucidere sunt în medie de Mădălinei pentru fapta sa dacă cu adevă- PEntru ce ne-ai părăsit,
8 persoane pe zi, numai că aceştia com- rat ea este vinovată, cel mai frumos s-ar
parativ cu Mădălina Manole nu sunt per- cădea să o avem mereu în suflet şi în Oare cei din jurul tău
soane cunoscute, şi de aceea nu se cunosc inimă pe fata cu părul de foc; de o fru- După moarte s-au căit.
prea multe lucruri comparativ cu cazul museţe răpitoare şi să nu uităm niciodată
nostru, şi e normal zic eu să fie aşa. cel mai frumos cântec al ei, şi primele
Trecând peste aceaste păreri personal şi patru strofe:
Încerc să scriu dar nu mai pot
cele citite din presă sau T.V, în mod nor- Şi gândurile mă apasă,
mal consider că e cazul să revin şi eu cu Fată dragă nu fi tristă E prea târziu şi sunt prea trist
ceva amănunte privind activitatea artisti- Fincă e păcat,
că a acestei soliste, şi iată în continuare Fără lacrimi nu există
Încep să plâng şi ies din casă.
ce vă pot spune: Mădălina Manole s-a Dor adevărat.
născut în ziua de 14 iulie 1967 la Văleni Dumnezeu să o odihnească în Afară bolta înstelată
de Munte-Prahova şi a murit tot pe 14 pace Mă face să mă simt mai bine,
iulie 2010 la casa sa din Otopeni în ziua
când trebuia să sărbătorească ziua de naş- Cu stimă şi respect Şi o privesc minute-n şir
tere şi cei 43 de ani. Fac aici o mică Ionel Enache Dar fata dragă nu mai vine.
0 6 13 AUGUST 2010 - 16 SEPTEMBRIE 2010 SOCIAL

copilul tau - numele sau


Unii părinţi aleg
prenumele copilului
înainte de naştere,
încă din perioada
concepţiei sau
după naştere.
Văzând micuţul
omuleţ parcă
deodată le revine
inspiraţia cea mai
bună ce le-a lipsit
în cele nouă luni de
aşteptare. Însă
marea majoritate
fac acest lucru în
timpul sarcinii când
în urma ecografiei
reiese sexul bebe-
luşului. Şi ca atare
se întocmesc
pagini întregi cu
prenume care mai
de care! Odată cu
moda telenovelelor, în România la biroul de pentru copii va fii o mare bucurie când îşi alegere inspirată. Potrivit studiilor, un bebe-
înrregistrări naşteri s-au prezentat părinţi vor serba ziua de două sau chiar de trei ori luş îşi recunoaşte prenumele încă de la 4-5
care solicitau nume identice cu cele ale pe an. Iar când vor creşte va fi uşor pentru luni, făcând aşa diferenţa între numele său
eroilor preferaţi, gen Juan Carlos, Marimar, rude şi prieteni să-şi amintească să-i felicite şi altele. De-acum începe să-şi dea seama
Esmeralda etc. De-a dreptul hilar, când te cu un ,,La mulţi ani!”. Există şi dicţionare că pe lângă părinţi mai există şi alte per-
gândeşti că în limba română găseşti o mul- care explică etimologia diverselor nume. soane. Mie îmi plac prenumele româneşti şi
ţime de nume frumoase, chiar deosebite. Şi Aranjate alfabetic orice părinte poate des- deja ştiu cum îi va chema pe copiii mei. Mai
dintr-o multitudine nu cred că nu putem coperi semnificaţia numelui purtat de bebe. este până atunci dar într-un moment de
găsi un nume reprezentativ pentru copilul Trebuie doar răbdare de parcurs numele inspiraţie, zic eu că am ales bine. Rămâne
nostru. Îmi plac numele de sfânt (şi eu am fiecărei litere şi chiar ia timp. Dar este o să ascultăm şi decizia soţului
unul şi chiar mă reprezintă) mai ales că nimica toată pentru un părinte dornic de o Elena TILIOIU

Sfaturi pentru
vremea de criză
Despre criză ele. Se face referire la marele crah financiar din anii 30, con-
numai de rău. secinţă a primului război mondial, când marile state ale lumii
Nimic bun, nici aveau datorii enorme şi se împrumutau la SUA. Oamenii
măcar o veste cumpărau acţiuni dar preţul a început să scadă şi s-a prăbuşit
încurajatoare. bursa. Sute de bănci au falimentat, deponenţii pierzându-şi
Peste tot, la economiile. Unul din 3 americani era şomer. Mulţi îşi pier-
radio, TV, în duseră casa, serviciul, nu aveau ce mânca. Şi cu toate astea
ziare, pe stradă, s-a trecut peste, s-a supravieţuit. Nu vom ajunge ca în 1930
în supermarket (sperăm) dar nici bine în continuare nu ne va fi. Cum să faci
şi mai nou pe economii când peste tot se fac disponibilizări, se reduc salarii
mess oamenii nu şi pensii! Şi de-abia supravieţuim de pe-o zi pe alta (marea
aud şi nu majoritate)! Stând de vorbă cu prieteni şi rude, constaţi că
vorbesc decât de marea temere este ,,vom muri de foame” sau ,,cu ce mai
criză. Alte plătesc eu taxa copilului la facultate” şi ,,la iarnă la asociaţie se
subiecte nu mai va adăuga şi căldura”...Afirmaţii fireşti, griji specifice dar viaţa
există? Oare? Este adevărat că în această criză ne afundăm merge înainte. Cu bune, rele trebuie să încercăm cumva să
tot mai rău şi că nu va trece prea curând, dar parcă prea ne-a găsim singuri oaza de linişte şi soluţia de supravieţuire. Să nu
acaparat pe toţi luându-ne şi fărâma de speranţă de a mai trăi. clacăm în noianul problemelor şi al fricii de ,,ziua de mâine” ci,
Ce-am putea face noi oamenii de rând? Când mai marii ţării nu să ne păstrăm răbdarea şi calmul pentru a putea rămâne în
găsesc soluţii convenabile decât pentru ei iar pentru noi tot mai tabăra câştigătorilor. Este important să rămânem informaţi per-
greu de suportat?! Ni se tot repetă: nu intraţi în panică. Ne manent dar totuşi cu măsură, încât să nu ne epuizăm psihic şi
prăbuşim dar vom ieşi la suprafaţă. Când, cum, de către cine? sub presiunea emoţiilor să luăm decizii greşite. Să nu ne pier-
Întrebări fireşti, dar nimeni nu se înghesuie să ne răspundă la dem credinţa şi o rugăciune spusă din tot sufletul sigur ne va
SOCIAL... 13 AUGUST 2010 - 16 SEPTEMBRIE 2010 07
întări şi ne va da putere să înfruntăm criza financia- sunt destule, este vorba doar de voinţă. Şi nu uitaţi
ră.Cu toţii în viaţă la un moment dat avem nevoie de că în alimentara de cartier preţurile sunt un pic mai
un sfat. Sau de mai multe. Că e de la rude, prieteni mari comparativ cu marile magazine. Când eram mici,
nu contează. Important este să vină la momentul toţi aveam o puşculiţă. Este momentul să
potrivit. Şi dacă mai este spus cu dragă inimă apelăm din nou la ea pentru că ne poate
şi este plin de sinceritate este binevenit. salva uneori. Cum? Simplu! Adună
Mai ales acum pe timp de criză. Chiar monezile primite rest la cumpără-
avem nevoie de lucruri bune, de ştiri turi şi strânge fisele. Ai să vezi că
pozitive, de poveţe. Vă propun cu încet-încet puşculiţa se va umple.
drag câteva îndemnuri pe care Iar la nevoie cu banii strânşi poţi
dacă le veţi urma vă vor ajuta să lua dulciuri copiilor sau o mică
economisiţi nişte bani. atenţie pentru cei dragi. Am vrea une-
Căci orice risipă inutilă ori să vedem un film la cinema. Dar ştim
indiferent de felul ei, se res- cu toţii că e mai bine să aşteptăm câteva
imte la buzunar. Plata energiei zile pentru că preţul se va mai ieftini. La
electrice spre exemplu dă multo- orice premieră să nu uităm că biletul este un
ra bătăi de cap. Ce-ar fi dacă am pic mai scump. Profitaţi când este momentul
stinge lumina ori de câte ori oportun dar nu abuzaţi. Un film la cinema
ieşim din cameră. Dacă nu din când în când este o reală plăcere dar
am mai lăsa calculatorul în săptămânal deja devine obişnuinţă. Şi gata
stand-by când suntem cu economiile noastre! Tot pentru reducerea
ocupaţi cu altceva ci pur cheltuielilor ar fi indicat să
şi simplu l-am stinge...Iar cumpărăm în cantitate
lampa ce rost mai are s-o mai mare decât mai
ţinem aprinsă ore puţin dintr-un produs
târzii în noapte din care folosim des.
când am putea Spre exemplu deter-
citi seara, gentul de rufe, este
pe lumină des folosit de toată
pentru că lumea. Cu cât alegeţi
nu se să luaţi o cutie mai
întunecă acum prea curând. Când mergeţi la alimen- mare, cu mai multe kilograme, cu atât preţul raportat
tară sau supermarket este bine să aveţi cu voi lista la kilogram este mai avantajos decât dacă aţi lua doar
întocmită de acasă, aşa nu vă veţi mai abate să mai o cutie mai mică. Şi pentru că promoţii au loc mereu,
luaţi şi altceva de care nu aveţi nevoie urgentă. Poate pentru că produsele se vând mai bine şi mai repede,
că uneori ne-am dori să mâncăm la restaurant, sau şi asta ar reprezenta o modalitate de economisire. Ca
chiar o pizza ne-ar face cu ochiul. Dar gândind în pro- o concluzie, făcând bilanţul achiziţii-cheltuieli, sigur
funzime şi calculând atent este mai economic şi mai veţi fii în câştig. Dând dovadă de chibzuinţă şi
sănătos să mâncăm acasă. Sau putem şi singuri să nefăcând risipă de bani poate-poate vom răzbi şi
ne pregătim sandvişuri la pachet pentru serviciu. Şi criza asta.
chiar să preparăm o pizza pentru cei dragi. Reţete n Elena TILIOIU

S.C. PETRASERV SRL, cu sediul în comuna Voiceşti, angajează urgent două fete ca
barman la sediul firmei, cu vârsta între 18 şi 35 de ani. Se acordă salariul minim
pe economie, carte de muncă şi abonamente pentru cei din afara comunei
Voiceşti. Relaţii la telefon: 0767-587.628 sau 0769-910.521

Angaj`m
URGENT
JURIST . Rug`m
seriozitate!
Rela]ii la telefon:
0722-701.709
C M Y K

08 13 AUGUST 2010 - 16 SEPTEMBRIE 2010 OPINII

Zilele Vâlcii - Mici, bere şi manele

Sincer, Zilele Comunei Galicea a fost o lară eraul mult mai câştigaţi, pentru că atră-
manifestare de mii de ori mai reuşită decât geau mai mulţi clienţi dornici de a petrece şi
cea care ar fi trebuit să cinstească atât Zilele de voie bună. În aceste zile faleza a fost atât
Râmnicului, cât şi pe cea a Imnului Naţional de populată cu persoane de toate vârstele,
al României. Practic, anul acesta, Zilele îmbrăcate care mai de care mai fistichiu şi
Vâlcii au trecut lăsându-mi ca amintire ace- mai plin de fiţe. Sau chiar semiîmbrăcat că
laşi fum, miros şi gust de mici şi bere. Căci deh, veşnica scuză: imi e prea cald! Dacă în
trebuie să recunoaştem că valoarea acestor timpul anului oraşul nu-mi pare extrem de
câtorva zile o reprezintă partea comercială şi populat în aceste seri oamenii au ieşit din
prostul gust prezente mai peste tot în jur. locuinţe pentru a-şi etala care ce-a avut mai
Oare câţi dintre tinerii din ziua de azi ştiu de preţ. Fie zorzoane cât mai colorate sau
cine a fost Anton Pann sau dacă au vizitat kilogramele de aur de cocoşau bietul om, fie
vreodată Casa sa Memorială?! Dacă nu, vă vocabularul îmbogăţit cu noi înjurături şi cu
îndrept paşii către zona centrală a oraşului expresii cât mai deochiate. Personal partea
Rm. Vâlcea. Cine mai cunoaşte cu adevărat artistică (mă refer strict la concerte) nu m-a
semnificaţia zilei de 29 iulie 1848 când în par- încântat mai deloc. În schimb admir prezenţa
cul Zăvoi s-a cântat pentru prima dată Imnul meşterilor populari cu ale lor obiecte muncite
ţării. Şi că Andrei Mureşan a compus versuri- cu trudă şi migală. Da! Să revăd aceşti
le acestui înălţător Imn. Îmi amintesc că la oameni şi rodul muncii lor îmi încântă pupila
şcoală trebuia să învăţăm imnul şi eram tare olfactivă an de an. Nu ştiu alţii cum sunt (sau
mândră pentru că îl recitam în faţa intregii ce cred) dar acestea sunt impresiile şi gându-
clase. Mă mândream că sunt româncă deşi rile mele după Zilele Vâlcii 2010. Este doar o
eram prea mică pentru a înţelege în totalitate părere personală pentru că fiecare a încercat
adevărata semnificaţie a versurilor şi a să se simtă bine în felul său. Şi eu am încercat
momentului creării sale. Revenind în prezent dar nu prea mi-a ieşit. Poate la anul, mereu
remarc că importanţa evenimentului a cam este loc de mai bine. Aştept să-mi schimb
scăzut deşi ar trebui mai bine mediatizat în impresia căci nu cred că cer prea mult, ca
mass-media. Chiar dacă nu tuturor ne plac simplu cetăţean.
manelele, berea şi micii, pe faleza râului n Elena TILIOIU
Olăneşti întraga stradă era ocupată cu tarabe elena_propress@yahoo.com
şi tonete ce vindeau o astfel de marfă. Iar cei
care aveau lăutari sau difuzau muzică popu- www.publipro.ro
SOCIAL... 13 AUGUST 2010 - 16 SEPTEMBRIE 2010 09

World Vision reloaded,


la Galicea!
Redeschiderea Centrului
World Vision Galicea a fost un
prilej de bucurie pentru copiii şi
tinerii din această comună, deoa-
rece ei îşi doreau acest lucru.
Copiii şi tinerii ca de fiecare dată
au fost receptivi, ei venind în
număr mare pentru a lua parte la lucru deosebit
activităţiile pe care şi le-a propus am remarcat la
în acest sezon Centru Comunitar preoţii de pe
de Informare şi Instruire - aceste melea-
Galicea. Una dintre temele cele guri care de la
mai importante este: religia, fapt bun început şi-
pentru care domnul părinte Tiţu a au ales menirea
organizat activităţii cu scop reli- de a slujii pe
gios copii fiind foarte receptivi. Dumnezeu,
Tinerii din această comună sunt cres- serie de rugăciuni care au fost inter- astfel aducând pe calea cea dreaptă pe
cuţi în credinţă, un rol important în pretate de tinerii prezenţi. Aceste cân- mulţi dintre cei care din pricina unor
formarea şi educarea acestor tineri îl tece au o semnificaţie foarte impor- lucruri s-au abatut de la credinţă.
au: părinţii, dascălii şi preoţii, care se tantă deoarece prin versurile rostite se Preoţii ne învaţă că niciodată oricât de
ocupa cu stăjnicie de aceşti lăstari. emană o căldură lăuntrică având scop supărat ai fi, nu trebuie să te îndepăr-
Cei care au luat parte la aceste activi- de a aduce mulţumiri Domnului. Din tezi de la credinţă, Dumnezeu ne
tăţi au recitat poezii şi cântece reli- aceste cântece trebuie să înţelegem că încearcă pe fiecare dintre noi, dar cu
gioase, iar aici dau cateva exemple: viaţa ne încearcă pe fiecare dintre noi, credinţă şi smerenie Dumnezeu ne
Imnul Dragostei Creştine, Blândul dar un singur lucru nu trebuie uitat, să aduce pe calea cea dreaptă ajutându-
Păstor, Cer şi Mare şi Pământ, cât şi o avem credinţă în Dumnezeu. Un ne. n Marius Marian

Acţiunea de înfiinţare a Asociaţiei Galicea continuă


La întâlnirea care a avut loc pe 20 Rudeanu - 2010" Galicea;
iulie, s-au discutat probleme legate de - Asociaţia Comunitară ,,Galiceanu -
viitoarea asociaţie, aici trebuie să 2010";
menţionez că cei prezenţi au fost foarte - Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare
deschişi încercând să afle cât mai multe Galicea;
despre scopul şi menirea acestei asociaţii. - Asociaţia ,,Comunitatea şi mediul";
World Vision încearcă să ajute această - Asociaţia ,,Fii Satului".
comunitate venind în sprijinul viitoarei
asociaţii, după cum ştim o asociaţie este Acestea sunt câteva variante de
bine venită pentru noi toţi deoarece nume,dar numele final al acestei asociaţii
menirea ei este de a realiza cât mai multe va fi ales prin vot de cei prezenţi la şed-
proiecte benefice. inţa următoare. Membrii viitoarei asociaţii
trebuie să treacă printr-un proces de
Câteva exemple de proiecte ar fi: gândire colectivă, care să conducă la
colectarea ideilor şi ordonarea lor, nece-
- un traseu cultural, astfel ne-am putea sare definirii şi completării viziunii, misiu-
pune în valoare cultele( biserici, mănăstiri, nii, statutului şi a celorlalte elemente
popasuri etc…) din această zonă; necesare constituirii unei Asociaţii.
- conservarea şi protejarea mediului Încrezători în viitorul prosper al comu-
înconjurător; nităţii, credem că schimbarea bazată pe
- sprijinirea tinerelor speranţe de mâine. respectarea valorilor, culturii şi tradiţiilor
locale şi pe slujirea lui Dumnezeu prin
Acestea sunt doar câteva dintre aproapele purtător de chip al lui
proiecte care au rolul de a atrage câţi mai Dumnezeu, vom promova o comunitate
muţi investitori cu ajutorul cărora vom sănătoasă, puternică, bazată pe principii
pune în practică aceste proiecte. S-a pus şi valori creştine. Credem că prin impli-
în discuţie ce nume va avea această aso- carea membrilor responsabili vom consti-
ciaţie având în vedere rolul ei în comuni- tui o comunitate dezvoltată economic cu
tate, câteva exemple bine formulate sunt: copii educaţi, sănătoşi, încrezători în
viitorul comunităţii.
- Asociaţia Comunitară ,,Theodosie n Marius - Marian
10 13 AUGUST 2010 - 16 SEPTEMBRIE 2010 caterinca

Urzicuţe cu fiţe... acest calvar , dar cred ca acesta este doar


inceputul unor alte nenorociri pe care
vor trebui sa le parcurgem cu totii . In
viata poporului nostru s-au scris cantece
de jale , balade haiducesti dar si versuri
spumoase pline de satira si umor.
Rubrica aceasta poate fi oricand radiata
din revista fiindca putem spune ca
,,nimanuia nu-i mai arde de gluma’’ , dar
ce se castiga si ce se pierde din faptul ca
odata pe luna se mai poate citi undeva,
intr-un colt de pagina, cateva randuri
care pot sa descreteasca fruntile oame-
nilor?! O viata sanatoasa inseamna un
spirit sanatos , o dorinta de a trai si a lua
in piept cu barbatie greutatile zilnice.
Vremea bocitoarelor este din ce in ce mai
lunga , dar asteptand si neluand in serios
riscurile viitoare vom ajunge sa fim de
rasul bocitoarelor , ori sa ne bocim unii
pe altii de mila. Am sa va pun pe rime
cateva lucruri frumoase, leacuri de oblo-
jire a tristelor dumneavoastra rani
sufletesti. Si pana luna viitoare va urez sa
fiti sanatosi, optimisti si tari, fiinca avem
STIMATI CITITORI nevoie de curajul si energia dumneavostra.
Exista in aceste vremuri o stare de amaraciune Aceasta rubrica este un pamflet care merita
si revolta a tuturor categoriilor sociale , fiindca citit si orice asemanare cu realitatea este pur
o nenorocita de criza le-a bagat romanilor intamplatoare . C u d r a g o s t e , j u r.
,,mortul in casa’’ . Nu stim cand se va sfarsi Obogeanu Gheorghe

Canicula şi efectele furtunilor solare


asupra creierelor afumate ale românilor
Nu era de ajuns că trecem agale pe uliţa prăfuită atunci nici e înfiptă adânc în năravurile isto-
printr-o sărăcie lucie şi mai şi viaţa la ţară n-ar avea nici un far- rice şi politicile Europei. N-ar tre-
facem câteodată haz de necaz, dar mec. Românul acesta, vesel şi bui ca să ne mirăm ci, din contră,
parcă şi necazurile vin din ce în glumeţ, e mândru că e cetăţean să ne mândrim că am rămas
ce mai pocite... Soarele mândru al european, e mulţumit că s-a inte- aceeaşi romantici fanarioţi, turciţi
patriei a bătut în cap pe tot româ- grat cu toată cinstea în cele mai fără leac şi români de viţă veche
nul, iar Crivăţul şi Austrul, vântu- nobile idealuri de globalizare şi la care ciubucul, peşcheşul sau
rile noastre patriotice au bătut ştie sigur că omul a fost o gloabă dijmuiala sunt la ordinea zilei. Şi
prin buzunare de le-au întors ba şi gloabă a ajuns. Aşa da globali- dacă românul nu este furat de
pe faţă, ba pe dos şi au tras de zare! Pe fiecare cracă de pom nimeni, găseşte un miracol prin
pantalonul românului până l-au atârnă câte o poamă. La fel, pe care să-şi fure singur căciula.
coborât în vine. În fierbinţeala fiecare arbore genealogic, atârnă Numai că şi căciula nu mai este
minţii, românaşul nostru drag îşi poamele unor vechi cetăţeni care, din miel de astrahan, cu lâna fină
mai omoară timpul liber şi nădu- al rădăcină au fost daci şi romani, care era aşezată odată pe căpăţâni
ful lângă o ţuică bătrână de pe până la tulpină sau turcit, mai boiereşti ci este o biată bucată de
timpul babei Dochii, făcută prin spre vârfuri, s-au rusificat, iar pe paie care ar sta bine aşezată pe
cazane şi ulcele turtite şi afumate la flori s-au europenizat. Aceste capul unei sperietori. Şi dacă ne
având darul să afume mintea poame dulci, coapte şi rumene, gândim că în grădina din Carpaţi
celui ce o bea. Cu ochii miraţi şi au început să ie mâncate prin zboară pe deasupra stoluri negre
buhăiţi, unii zic că-şi beau minţi- Europa, Globală de altfel, de nişte de ciori flămânde şi spurcate,
le, alţii nu ştiu dacă ei au băut cetăţeni înfumuraţi, îngâmfaţi şi care ciugule plin lanurile patriei,
băutura sau băutura i-a băut pe ei. cu o filosofie aparte. Multe din să nu ne mirăm că românul a
Dar în viaţa românului, dacă nu aceste poame sunt acum otrăvite ajuns o biată sperietoare cu o
ar exista clondirul şi privirea pentru ei deşi nici un popor din căciulă cârpită din paie şi zdrenţe
oacheşe către femeia plictisită şi Europa nu ar trebui ca să ne con- aşezată pe tichia lui. Aşa naţie,
zdrenţuroasă care-şi plimbă paşii damne, fiindcă rădăcina neamului aşa patrie, aşa viaţă!
SPORT... 13 AUGUST 2010 - 16 SEPTEMBRIE 2010 11

Topologul
Galicea atacă
noul campionat
cu noi transferuri
Sezonul competiţional 2010
- 2011 va debuta cu jocurile din
Cupa României - faza judeţeană.
Sâmbătă, 14 august a.c., orele
18.00, pe stadionul din Zăvoiul
Galicii va avea loc meciul de fot-
bal dintre A.S. Topologul Galicea
şi Conexim Runcu. Echipele
celor doi susţinători ambiţioşi şi
prosperi oameni de afaceri,
respectiv Florea Udrea şi
Pantelică Anghelescu îşi vor da
din nou întâlnire şi vor oferi, ca şi a cab-
de fiecare dată, iun spectacol fot- inei pen- Clasamentul Ligii a V-a, seria I, la
balistic agreabil şi discutat. tru arbi- finele edi ţ iei 2009 - 2010 a campionat -
echipa din Runcu a pierdut o
serie de jucători valoroşi, faţă de
trii. Să le
urăm suc- ului jude ţean de fotbal:
sezonul trecut, jucători ce au fost ces fot-
preluaţi de echipe de elită din fot- baliştilor 1. Unirea Păuşeşti Măglaşi 28 21 3 4 85-35 66p.
echipei 2. AS Căzăneşti 28 19 4 5 68-27 61p.
balul vâlcean, echipe de divizia a
IV-a cum ar fi Dincă, Lala şi alţii. Topologul 3. Foresta Malaia 28 17 1 10 77-52 52p.
La echipa galiceană au venit o din 4. AS Marlaur 28 15 4 9 54-38 49p.
serie de jucători experimentaţi Galicea, 5. Stejarul Vlădeşti 28 14 6 8 61-39 48p.
cum ar fi Cruceru, Călkinoiu şi iar pe 6. Minerul Ocnele Mari 28 14 5 9 83-45 47p.
mai sunt pe lista de transferuri şi spectatori 7. Topologul Galicea 28 14 5 9 67-44 47p.
alţii. În jocul de Cupă de sâm- îi rugăm 8. Viitorul Olanu 28 13 4 11 71-79 43p.
bătă, toţi jucătorii convocaţi sunt să vină în 9. Viitorul Budeşti 28 12 3 13 58-63 39p.
aşteptaţi să joace cu ambiţie şi număr cât 10. Unirea Tric. Goleşti 28 9 6 13 61-87 33p.
dăruire, fiecare dorindu-şi un joc mai mare 11. Viitorul Călimăneşti 28 10 2 16 67-74 32p.
bun, precum şi etalarea valorii la stadion. 12. Oltul Dăeşti 28 9 5 14 52-70 32p.
personale. Tot spre sfârşitul lunii Vă ream- 13. Sportul N. Bălcescu 28 7 3 18 34-71 24p.
august va avea loc şi prima etapă intim că
echipa de 14. Flacăra V. Mare Băbeni 28 4 5 19 41-88 17p.
din Campionatul Judeţean.
Echipa din Galicea şi-a lansat fotbal în 15. Lotru Voineasa 28 1 6 21 28-95 9p.
noile obiective, şi anume: care viceprimarul comunei într-un număr de 28 de partide
clasarea în primele trei locuri şi o Galicea Florea Udrea a investit disputate, înregistrând totodată,
participare în fazele superioare mult suflet şi bani, Topologul 14 victorii, cinci egaluri şi nouă
ale Cupei României, faza Galicea, l-a cam dezamăgit puţin înfrângeri, finalizând cu un
judeţeană Vâlcea. În vremuri de pe edil, terminând campionatul golaveraj de 67 de goluri înscrise
criză, trebuie apreciat efortul trecut pe un loc nu tocmai bun, faţă de 44 primite, situându-se la
comunităţii din Galicea de a spri- ţinând cont de faptul că obiectivul o distanţă de numai 19 puncte
jini fenomenul sportiv şi, în spe- acestuia era clasarea pe unul din faţă de ocupanta primului loc în
cial, al celor doi edili, Florea primele trei locuri ale clasaemn- clasamentul seriei I a Ligii a V-a
Udrea şi Ion Năfliu. Sperăm ca şi tului seriei I a Ligii a V-a. La la fotbal pentru compionatul tre-
baza sportivă să arate bine la finele campionatului trecut, cut, anume: Unirea Păuşeşti
orele de disputare a jocurilor Topologul s-a clasat însă doar pe Măglaşi...
având în vedere cp de săptămâna locul al şaptelea, aşadar, pe ulti- n Gheorghe OBOGEANU,
aceasta a început tăierea gazonu- ma poziţie a primei jumătăţi a gheorgheobogeanu_propress@yahoo.com
lui, vopsirea porţilor, tuşarea clasamentului cu pricina, acu- www.publipro.ro
terenului şi igienizarea vestiarelor mulând un total de 47 de puncte,
PUBLICITATE
1 2 13 AUGUST 2010 - 16 SEPTEMBRIE 2010

SC DORCONSTRUCT SRL I.F. EDY


CRAIOVA CHIŞINEU-CRIŞ
EXECUTĂ LUCRĂRI DE execută, la
comandă,
CONSTRUCŢII diverse lucrări
REZIDENŢIALE ŞI de artă, deco-
raţiuni inte-
NEREZIDENŢIALE, rioare, exte-
rioare, monu-
ZIDĂRIE, TENCUIELI mente stradale
ŞI FINISA JE şi sensuri gira-
torii, oriunde în
INTERIOARE L A ţară, la cele mai
O R I C E S TA N D A R D . bune preţuri,
rapid şi durabil
în timp. LA
NOI, TOTUL ESTE
RELAŢII LA TELEFON: 0726 - 201.414 UNIC! NICI O LUCRARE NU
SEAMĂNĂ CU ALTA...

Mai citiţi, pe WWW.PUBLIPRO.RO:

apare in fiecare zi de apare odata la doua luni,


vineri a fiecărei apare la in ceput de luna, ca
în fiecare apare
săptămâni!! odata la supliment al ziarului
zi de PRO ExpreS de
luni 3 luni!
Dragasani

apare apare
odata la 2 odata la 2
luni, la luni, la
început de sfarsit de
luna! luna!
PUBLICITATE 13 AUGUST 2010 - 16 SEPTEMBRIE 2010 13
Vând casă în Drăgăşani,
pe strada Podgoriei nr. 47,
compusă din 5 camere,
PROGRAMUL
bucătărie, cămară, hol,
baie, beci, anexe
gospodăreşti, bucătărie de
RUTIER AL
vară, copertină, coteţe de
păsări şi porci,. Teren: 482
mp, în totalitate betonat, o
SC MATDAN
suprafaţă de 500 mp ame-
najată, cu parc de agre-
ment (gazon, cascadă,
SERVICE SRL:
foişor, arbuşti şi plante dec- Drăgăşani - Rm. Vâlcea: 5:30, 5:40,
orative), livadă cu pomi 5:50, 6:00, 6:15, 6:30, 6:45, 7:00, 7:15,
7:30, 7:45, 8:00, 8:20, 8:40, 9:00, 9:20, 9:40, 10:00,
fructiferi în suprafaţă 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40,
totală de 1.650 mp, racord 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20,
la apă şi canalizare, gaz, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
încălzire cu centrală ter- Rm. Vâlcea - Drăgăşani: 5:45, 6:10, 6:30, 7:00, 7:20, 7:40, 8:00, 8:15, 8:30,
8:45, 9:00, 9:15, 9:30, 9:45, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00,
mică pe gaz şi sobe cu 12:20, 12:40, 13:00 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15;00, 15:20, 15:40,
lemne, alimentare cu apă 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00 19:20,
din reţeaua publică şi din 19:40, 20:00, 20:30, 21:00, 22:00
fântână particulară. Preţ Drăgăşani - Săscioara: 6:45, 12:00, 15:15, 18:30
negociabil, după vizionare! Săscioara - Drăgăşani: 5:00, 8:00, 13:30, 17:00
Relaţii la telefon: 0726-
392.644 şi 0744-509.169 Drăgăşani - Izvoraşu (Racu): 7:00, 11:00, 14:00, 16:15, 19:00
Izvoraşu (Racu) - Drăgăşani: 5:00, 7:50, 11:50, 14:50, 17:05
Drăgăşani - Oteşti: 10:00, 14:00, 19:30
Oteşti - Drăgăşani: 6:00, 10:45, 14:30
Drăgăşani - Căteţu: 17:15
Căteţu - Drăgăşani: 5:30
Drăgăşani - Scundu: 6:45, 9:00, 11:30, 14:45, 19:15
Scundu - Drăgăşani: 5:00, 8:00, 10:00, 12:45, 15:45
VÂND URGENT VOLKSWAGEN Rm. Vâlcea - Cernişoara: 7:30, 11:30, 18:00
GOLF 3 CU PATRU UŞI, GRI MET- Cernişoara - Rm. Vâlcea: 5:30, 9:00, 14:00
ALIZAT, TRAPĂ ELECTRICĂ,
Rm. Vâlcea - Băile Govora: 6:00, 7:00, 8:00, 10:15, 12:00, 13:00, 14:00,
ÎNCHIDERE CENTRALIZATĂ, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 20:00, 23:00
MOTOR 1,4 PE BENZINĂ, RADIO Băile Govora - Rm. Vâlcea: 5:45, 6:45, 8:00, 9:00, 11:15, 13:00, 14:00, 15:00,
CASETOFON IN LINIA BORDULUI, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 22:00
TV LCD 7,5 INCH. PROVENIENŢĂ Rm. Vâlcea (14:00) - Călimăneşti (14:30) - Sibiu (16:13) - Sebeş (17:30) -
AUSTRIA, NERULAT ÎN ŢARĂ! Orăştie (18:15) - Deva (18:50)
Deva (6:00) - Orăştie (6:30) - Sebeş (7:20) - Sibiu (8:40) - Călimăneşti (10:00)
PREŢ NEGOCIABIL. RELAŢII LA - Rm. Vâlcea (10:50)
TELEFON: 0729-507.307
Slatina (5:00) - Drăgăşani (5:50) - Rm. Vâlcea (6:55) - Călimăneşti (7:30) -
MATRIMONIALE: Sibiu (9:08)
Sibiu (18:00) - Călimăneşti (19:30) - Rm. Vâlcea (20:00) - Drăgăşani (21:00) -
FBarbat 44 de ani, fara Slatina (22:00)
obligatii, serios, situatie
materiala buna, doresc fata Drăgăşani - Slatina: 6:30, 8:00, 8:30, 9:30, 10:30, 11:00, 12:00, 12:30, 14:00,
numai de la tara, peste 30 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 18:30, 19:30, 21:00
de ani, pana in 55 de kg., Slatina - Drăgăşani: 5:00, 6:30, 7:30, 8:00, 9:00, 9:30, 10:00, 11:00, 12:30,
pentru casatorie. numai 14:00, 14:30, 15:30, 16:00, 17:00, 17:30, 18:30, 19:00, 20:00
sms, la numarul de telefon:
Rm. Vâlcea – Cremenari – Galicea: 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30,
0724-903.879 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30
Galicea – Cremenari – Râmnicu Vâlcea: 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30,
FTânăr, 38 de ani,salariat, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30.
posesor de apartament şi
autoturism, doresc căsăto- Drăgăşani - Glăvile: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
rie cu o domnişoară salari- 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 21:00
ată, maxim 35 de ani. Glăvile- Drăgăşani: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
Relaţii la numărul de tele- 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 21:00
fon:
Drăgăşani - Mangalia: 19:30
0767-158.347 Mangalia - Drăgăşani: 10.00
1 4 13 AUGUST 2010 - 16 SEPTEMBRIE 2010 PUBLICITATE

VA ASTEPTAM SA VA ALIMENTATI
AUTOMOBILELE LA NOI!
SC MATDAN
SERVICE SRL
angajeaz` [oferi posesori
de permis de conducere
categoria D [i atestat pen-
tru transport persoane [i
MECANICI AUTO.
Rela]ii la telefon:
0728-242.765 Profesionist. Efectuez filmări video
la diverse ocazii. Preţuri care rad
concurenţa dintr-un foc! Maxim 150
Concep si redactez lucrari de euro de eveniment, indiferent de
de diploma si referate la durata filmării şi de complexitatea
montajului video. Rapiditate, profe-
cele mai avantajopase sionism şi, mai ales: SERIOZITATE!
preturi. Relatii la telefon: Relaţii la numărul de telefon:
0729-507.307! 0729 - 507.307
PUBLICITATE 13 AUGUST 2010 - 16 SEPTEMBRIE 2010 15

La Râmnicu Vâlcea, s-a inaugurat


Clinica de Microchirurgie Oculară
PROOPTIK, dotată cu tehnică de ultimă
oră, la standarde internaţionale. Aici, vor
opera reputaţi medici din ţară şi din
străinătate, acest eveniment fiind unul de
maximă importanţă în viaţa medicală a
întregului judeţ Vâlcea! Ne găsiţi în
Râmnicu Vâlcea, pe strada Regina Maria
nr. 5 (la intersecţia cu strada General
Magheru). Relaţii la teleon: 0250-733.745,
fax: 0250-734.599.
Vand vin de Dr`g`[ani,
numai soiuri nobile, calitate
excep]ional`,
vinul este curat.
Rela]ii la tel:
0720-932.082

trans-
portul
gratuit
este
valabil
numai
pe raza
muni-
cipiului
Drăgă-
şani...
C M Y K

1 6 13 AUGUST 2010 - 16 SEPTEMBRIE 2010 PUBLICITATE

S.C. ALBENA IMPEX S.R.L.


Sat Bratia Deal, comuna
Galicea, Judeţul Vâlcea
Execută, la comandă, şi
montează ferestre, uşi,
balcoane din termopan
cu profil RAMPLAST.
Lucrările se execută
complet automatizat cu
maşini performante de
ultimă generaţie!
Preţuri promoţionale!
Acum, superofertă: La
exterior, stejar sau
mahon la preţ de alb!
Relaţii la telefon
0740/863197 sau
, 0764/737425.
UNIC NA
C O M U
ÎN ICEA
GAL
C M Y K

ISTORIE 13 AUGUST 2010 - 16 SEPTEMBRIE 2010 17

533 de ani de istorie, în


comuna Galicea! Prima contribuţia
meşterilor din
această zonă,
ei participând
atestare la construirea
docu- podului de
mentară peste Dunăre
găsită de la Calafat.
despre Aşezarea
geografică
a
Comunei
Galicea
Comuna
Galicea se
află în
partea
central -
estică a
judeţului
Comuna Galicea datează din Vâlcea la inter-
anul 1477 în luna iunie. Începând secţia coordo-
cu secolul al-VII-lea, docu- natelor 44,56"
mentele atestă satul Flămânda latitudine
(Valea Râului din 1962) cu denu- nordică şi
mirea de Topolov şi Mănăstirea 20,15" longitu-
ctitorită de Teodosie Rudeanu dine estică,
logofătul marelui domnitor Mihai fiind la 25km
Viteazul.Tot în această mănăstire sud de precipitaţii medii anuale de
zac osemintele lui Teodosie Râmnicu Vâlcea şi la 40km nord 671l/m.p. Vegetaţia se compune
Rudeanu şi ale soţiei sale faţă de Municipiul Drăgăşani. din păduri de foioase şi conifere
Stanca, aici regăsindu-se şi Localitatea este străbătută de pe dealuri, iar de-alungul râurilor
două lespezi din piatră cu două mari artere hidrografice se găsec arbori
inscripţii în limba slavonă veche. principale şi anume: Oltul şi şi arbuşti
Satul Galicea (Comuna Galicea Topologul. Comuna Galicea din care
de azi) este sat nou, atestat la 2 punct de vedere geomorfologic formează
noiembrie 1745, iar anterior este situată pe o linie de tranz- ade-
purta denumirea de Galiciu. Mai iţie ce se interpune între vărate
sunt recunoscute şi activităţiile Subcarpaţii Getici ai Olteniei şi zăvoaie.
de exploatare a aurului prin podişul Getic, cu dealuri înalte
spălarea nisipului extras din şi paralele despărţite de Văile n A con-
Topolog. În documente mai sunt Râului Topolog şi ale Oltului. În semnat
atestate Obştea de Moşneni la parte sudică a localităţii se află Marius-
Cremenari şi Clacasia din Satul Lunca Oltului, cu terenuri plane Marian
Flămânda (sec. al-IX-lea). În era şi nisipuri fertile proprii agricul-
modernă se regăsesc manu- turii.
scrise prin care se atestă găz- Clima şi vegetaţia
duirea Pandurilor lui Tudor
Vladimirescu şi retragerea lor Clima în această zonă este
după lupta de la Drăgăşani din temperat - continentală cu vari-
calea turcilor, ei fiind adăpostiţi aţii mici, fiind atenuate de exis-
la Biserica Mănăstirii Flămânda. tenţa dealurilor împădurite, cu o
Sunt de asemenea menţionate medie anuală de 10,2 grade şi
18 13 AUGUST 2010 - 16 SEPTEMBRIE 2010 juridic

DREPTUL DE SERVITUTE
Originea sau izvorul dreptului
de servitute sub toate formele sale
zisa, oblica asupra fondului inveci-
nat. Deschiderile de aerisire si lumi-
tului dobandit de catre proprietarul
fondului vecin de a folosii acel
este fara drept de tagada legea si na pot fi facute la orice inaltime si izvor. De asemenea se interzice pro-
este reglementat prin dispozitiile distanta. prietarului fondului pe care se afla
Codului Civil, art. 576- 643, fiind un izvor ce da apa necesara unei
un drept imobiliar, perpetuu, indivi- Servitutile enumerate mai sus comune sau altei asezari sa faca
zibil, o analiza a acestuia facandu- sunt denumite servituti bilaterale orice lucrare de natura a- i schimba
se numai prin sfera servitutilor sta- sau reciproce, ceea ce inseamna ca cursul.
bilita prin fapta omului. Servitutile privesc pe ambii proprietari ai fon-
sunt doar simple ingradiri sau limi- durilor invecinate care sunt in ace- - servitutea de trecere sau a locului
tari normale ale atributelor din lasi timp atat infundat.Potrivit art. 616- 619 Cod
continutul juridic al dreptului de fond domi- Civil proprietarul al carui loc este
proprietate, de regula a celui de nant cat si infundat, adica nu are iesire la
folosinta. fond domi- calea publica, poate reclama o tre-
In mediul rural cele mai uzuale ser- nat sau cere pe terenul vecinului sau, pentru
vituti sunt: aservit. a- si putea folosii propriul fond,
Un alt fel avand indatorirrea de a- l despagu-
- servitutea sau dreptul de granitui- de servi- bii pentru pagubele ce i le- ar
re.In conformitate cu art. 584 din tuti sunt cauza. Trecerea trebuie sa se faca
Codul Civil, orice proprietar poate cele uni- pe calea cea mai scurta de iesire la
obliga pe vecinul sau sa procedeze laterale drumul public si prin locul ce ar
la granituirea proprietatii lipite de a care se pricinui cea mai mica paguba pro-
sa ; cheltuilelile ocazionate cu gra- stabilesc prietarului fondului aservit.
nituirea sunt suportate in mod egal exclusiv in Proprietarul fondului aservit este
de titularii celor doua fonduri inve- folosul tinut sa nu faca nimic de natura a
cinate, iar atunci cand granituirea unuia impiedica realizarea intereselor
nu se face prin buna invoiala, pen- din- legitime ale proprietarului fon-
tru delimitarea celor doua fonduri tre dului dominant. Precizez ca
invecinate se poate utiliza actiunea prin loc infundat se intelege
in granituire. acel fond care nu are nici o
iesire la calea publica, dar
- servitutea distantei plantatiilor practica judiciara a largit
prevazuta de art. 607 Cod civil aceasta notiune, statuindu-
potrivit caruia nu se pot planta se ca si in acele situatii in
arbori inalti la o distanta mai care desii exista o astfel de
mica de doi metri si nu se pot iesire, ea prezinta inconve-
face plantatii si garduri vii la niente grave sau poate fi
o distanta mai mica de o imobi- periculaosa pentru proprieta-
jumatate de metru fata de linia le si rul fondului dominant, se
despartitoare a doua fonduri in poate constituii o servitude
daca nu exista alte reguli sta- sarcina de trecere.
bilite prin dispozitii normative celui-
speciale sau prin obiceiuri De asemenea, s- a
locale. mai precizat ca ori de cate
ori exista iesire la calea
- servitutea picaturilor de streasina. publica pe un drum care este
Art. 615 Cod Civil prevede in mod impracticabil, dar poate
expres ca orice proprietar este obli- devenii practicabil cu anumi-
gat sa- si faca streasina casei sale lalt imobil, in asa fel incat unul este te cheltuieli, articoul 616 Cod Civil
in asa fel incat apa de ploaie sa se numai fond dominant, iar altul nu isi mai gaseste aplicabilitatea,
scurga pe terenul sau, sau in strada numai fond dominat sau aservit, adica nu se mai considerea necesara
si nicidecum pe fondul vecinului. asftel avem: servitutea de trecere. De retinut este
faptul ca pentru a da nastere la un
- servitutea privind distanta si - servitutea de scurgere a apelor drept de trecere, lipsa iesirii la
lucrarile intermediare pentru anumi- naturale prevazuta de art. 578 Cod calea publica trebuie sa fie straina
te constructii- art. 610 Cod Civil Civil si consta in aceea ca terenuri- de conduita proprietarului locului
consta in obligatia proprietarilor a le inferioare,adica cele care sunt infundat. In toate cazurile, autorita-
doua fonduri vecine de a face astfel situate in aval sunt supuse sa pri- tea publica locala are un rol consul-
de lucrari numai cu conditia sa se measca apele ce curg natural, fara a tativ si de conciliere atunci cand
respecte distanta stabilita prin intervenii omul, de pe terenurile este sesizata pentru aparitia unor
reglementari legale speciale ori prin superioare ce sunt situate in amonte. astfel de siuatii care au ca obiect
obiceiuri locale, fata de fondul inve- Proprietarul fondului inferior este servituti intre proprietarii fondurilor
cinat. obligat sa nu ridice stavilare pentru invecinate. Daca proprietarii nu
a oprii aceasta scurgere. reusesc prin buna intelegere, potri-
- servitutea negativa de vedere pre- Proprietarul fondului superior nu vit obiceiurilor locului sa- si respec-
vazuta de art. 611 Cod Civil si poate face nici o lucrare prin care te aceste servituti, singura modalita-
urmatoarele care consta in obligatia s- ar agrava servitutea fondului te de stingere a conflictelor aparute
proprietarilor a doua imobile vecine inferior. este aceea de a se adresa instantei
de a nu deschide ferestre la vedere, de judecata competenta, atat pentru
balcoane etc. la o distanta mai mica - servitutea izvoarelor reglementata exercitarea servitutii cat si pentru
decat cea prevazuta de lege. de art. 575- 583 Cod Civil consta in apararea acesteia.
Distanta legala minima este de 1, 90 obligatia celui ce are un izvor pe n Elena FUMURU,
m si de 0, 60 m, dupa cum vederea terenul sau sa- l intrebuinteze in asa elenafumuru_propress@yahoo.com
este directa, perpendiculara sau pie- fel incat sa nu aduca atingere drep- www.publipro.ro
SOCIAL 13 AUGUST 2010 - 16 SEPTEMBRIE 2010 19

Ajutor financiar pentru copiii cu


sindromul Down din întreaga
zonă a Olteniei gic si material copiilor, tinerilor bolnavi si fami-
liilor lor;
• Clinica Nefrologie Copii, Cluj-Napoca asi-
gura costurile pentru dializa unor copii si creste-
rea calitatii terapiei in vederea diminuarii ratei
de mortalitate infantila;
• Asociatia Langdon Down, Dolj educa si ii
integreaza in societate pe copiii cu dizabilitati
intelectuale in general, si cu sindrom Down, in
special;
• Asociatia Pro Vita, Prahova pentru nascuti
si nenascuti are ca obiectiv sprijinirea financiara
si logistica a centrelor de asistenta si plasament
ale asociatiei, unde se afla peste 200 de copii
abandonati care au nevoie de asistenta de spe-
cialitate in permanenta;
• Asociatia Betania, Bacau coordoneaza
actiuni care vin in sprijinirea, reabilitarea, edu-
carea si instruirea copiilor cu autism, prin deru-
larea de proiecte sociale, medicale si educative;
• Clinica Universitara de Obstetrica-
Ginecologie „Bega”, Timisoara are ca principala
Prin campania „Fii cu inima alaturi de copii” activitate este consultarea si ingrijirea femeilor pe
initiata de Sensiblu la nivel local, Asociaţia timp de sarcina si servicii de specialitate acordate
Langdon Down, a carei activitate consta in ingriji- nou nascutilor.
rea copiilor care sufera de sindromul Down, bene-
ficiaza acum de o donatie de 33.000 RON. Despre Sensiblu
Programul de strangere de fonduri „Fii cu
inima alaturi de copii” s-a desfasurat in perioada Sensiblu este de peste 13 ani lider pe piata de
noiembrie 2009 – februarie 2010. Prin vanzarea sanatate si frumusete din Romania, cu cea mai
simbolului campaniei in cadrul retelei de farmacii mare retea de farmacii sub acelasi brand.
Sensiblu, 6 asociatii si fundatii din tara au primit Propunerea unica a Sensiblu, adresata pacientilor
sprijin financiar pentru tratarea problemelor de si clientilor celor 227 de farmacii din 51 de orase,
sanatate grave ale copiilor din Romania. In total, este imbinarea intre solutiile pentru o viata sana-
225.ooo RON au fost redirectionati de Sensiblu si toasa si cele pentru frumusete si stare de bine.
Fundatia Sensiblu pentru modernizarea si dotarea Pentru mai multe informatii vizitati site-ul www.sensi-
celor 6 ONG-uri din tara. blu.com
„Suntem bucurosi ca am finalizat actele de
donatie si am putut oferi 33.000 RON Asociatiei Despre Fundatia Sensiblu:
Lang Down, in beneficiul copiilor care sufera de
sindromul Down. Noi am ales sa sprijinim 6 ONG- Organizatie non-guvernamentala si non-profit
uri pentru ca am vrut sa fim alaturi de cat mai infiintata in mai 2002, Fundatia Sensiblu s-a lansat
multi copii care au nevoie de ajutor. Ei vor folosi oficial prin programul Casa Blu, singurul adapost
acesti bani unde au cea mai mare nevoie. Speram din Romania care ofera cazare pe o perioada de 6
ca astfel am contribuit, fiecare, la imbunatatirea luni. De-a lungul activitatii sale, Fundatia Sensiblu
conditiei de sanatate a unor copii cu probleme a schimbat in bine vietile a peste 3000 de femei si
grave.”, declara Cristina Horia, Director Executiv copii victime ale violentei domestice au primit con-
al Fundatiei Sensiblu. siliere psihologica, juridica si sociala. www.funda-
tiasensiblu.ro
Despre cele sase ONG-uri
Pentru detalii contactati:
Institutiile alese de Sensiblu si Fundatia Roxana RUGINA
Sensiblu ca beneficiare ale campaniei „Fii cu PR Manager Friends Advertising
inima alaturi de copii” trateaza urmatoarele pro- Tel: 0732. 667. 442
bleme medicale grave la nou nascuti si copii: E-mail: roxana@friendsadvertising.ro
• Asociatia P.A.V.E.L., Bucuresti are ca Veronica BURLACU
obiectiv imbunatatirea vietii copiilor si a tinerilor PR Manager A&D Pharma
bolnavi de cancer, leucemie si anemii grave prin Tel: 0726301572
acordarea de sprijin moral, informational, psiholo- E-mail: veronica.burlacu@adpharma.com
2 0 13 AUGUST 2010 - 16 SEPTEMBRIE 2010 APEL

Cum ne protejăm copiii de soare

Mai ales până la vârsta de trei ani, şi arde mai uşor. „Expunerea necontro- generos, pe tot corpul, cu 30 de minute
micuţii au pielea mai sensibilă la ultra- lată la soare în copilărie şi arsurile pielii înainte de expunere. Gestul trebuie
violete decât adulţii. Folosirea unei apărute în primii ani de viaţă cresc ris- repetat la fiecare două ore, precum şi
creme-ecran speciale, a unei pălării, cul de melanom malign (cancer de după ieşirea din apă, pentru că oferă
precum şi hidratarea sunt gesturi obli- piele)", atrage atenţia medicul specialist protecţie doar pentru o perioadă limita-
gatorii atunci când copiii ies din casă. dermatolog Oana Clătici de la Spitalul tă. Totodată, medicii recomandă să nu
Până la vârsta de 18 ani, ne expunem Universitar de Urgenţă Bucureşti. folosiţi tubul de cremă desigilat în urmă
pielea la 80 la sută din cantitatea totală cu un an, pentru că produsul şi-a pier-
de radiaţii ultraviolete pe care o vom FPS 30+ cu spectru larg dut din proprietăţi.
primi de-a lungul vieţii, arată statistici-
le. Or, în copilărie şi în adolescenţă, În cazul copiilor, medicii recoman- Nu uitaţi de pălărie!
pielea este mai sensibilă la expunerea dă folosirea unor creme cu factor de
solară decât la maturitate. Medicii der- protecţie solară de minimum 30, cu fil- Pălăria este o altă barieră împotri-
matologi recomandă părinţilor să nu îşi tru mineral. Acestea creează o peliculă va radiaţiilor solare, şi nu numai pentru
ia micuţii la plajă înainte de împlinirea de protecţie pe suprafaţa pielii şi, pentru plajă. Ea previne insolaţia, dar şi prote-
vârstei de trei ani. O expunere de zece că nu se absorb, prezintă risc mai mic jează faţa şi gâtul, zone care se ard
minute a antebraţelor, de două ori pe de alergii decât filtrele chimice. „Eu uşor. Specialiştii recomandă purtarea
săptămână, este suficientă pentru ca recomand pentru copii chiar factor de unor pălării confecţionate dintr-o ţesă-
organismul copiilor să sintetizeze vita- protecţie 50, indiferent de tipul de piele. tură uşoară şi densă, cum sunt cele de
mina D, necesară pentru dezvoltarea Filtrele minerale sunt mexorylul, dioxi- bumbac, cu boruri largi.
normală a oaselor şi pentru prevenirea dul de titan, oxidul de zinc şi octocryle-
rahitismului. ne", precizează medicul primar derma- Care este ţinuta ideală
tolog Ioana Chebac de la Spitalul
În primii trei ani, pielea se Colentina, doctor în ştiinţe medicale. Îmbrăcaţi copilul cu haine subţiri,
apără mai greu Un alt aspect de care trebuie să ţineţi din bumbac de culoare deschisă. Nu
cont este că o cremă-ecran eficientă uitaţi de pălăria de soare şi nici de
Până la vârsta de trei ani, pielea oferă protecţie cu spectru larg, atât ochelarii de soare, pentru a preveni apa-
este imatură. Dermul este subţire, cu împotriva radiaţiilor ultraviolete de tip riţia cataractei la vârste înaintate.
fibre de elastină şi de colagen mai B, cât şi împotriva celor de tip A. Dacă Folosiţi cremă de protecţie chiar dacă
slabe, iar radiaţiile solare le pot afecta ultravioletele de tip B sunt responsabile sunt nori sau staţi sub umbrelă (aceasta
procesul normal de creştere. În plus, de înroşirea cutanată, cele de tip A au este echivalentul unui factor de protec-
punţile dintre celule sunt incomplet for- efect cancerigen, producând mutaţii ţie solară 10) şi chiar dacă nu sunteţi pe
mate, astfel că razele pot pătrunde mai asupra ADN-ului. De aceea, căutaţi plajă. Evitaţi să expuneţi copiii la soare
uşor în straturile din profunzime, pro- produse care menţionează pe ambalaj în intervalul orar 11.00-17.00 şi daţi-i
ducând modificări puţin vizibile. De această dublă protecţie. În plus, crema micuţului să bea lichide, chiar dacă nu
asemenea, pielea conţine mai puţine ideală pentru copii este rezistentă la apă simte că îi este sete.
glande sebacee, astfel că se poate usca şi la transpiraţie, hipoalergenică şi fără n A consemnat, pentru dvs.,
parfum. Ea trebuie aplicată în strat Maria MINEA
SANATATE 13 AUGSUT - 16 SEPTEMBRIE 2010 21

Regimul alimentar
în diabetul zaharat
Se poate spune ca incidenta dia- lipide permise, aportul de
betului zaharat este in crestere, fiind, fibre alimentare, de sodiu -
alaturi de obezitate si hipertensiunea adica de sare, cantitatea de
arteriala, unul din "beneficiile" civili- alcool permisa si indulcito-
zatiei aservite hranei necorespunza- rii folositi. Glucidele reco-
toare, sedentarismului si mandate pacientului diabe-
stresului.Asadar, atentie la alimenta- tic sunt glucidele comple-
tie! xe, care se absorb in timp
Exista doua tipuri de diabet, tip mai indelungat si nu cresc
1 sau al copilului, datorat unui deficit brusc glicemia postpran-
absolut de insulina - hormonul pan- dial, cum sunt cele din lac-
creatic ce ajuta la metabolizarea glu- tate, paine, cartof.
cozei din sange, si tip 2 sau al adultu- Glucidele simple, rapid
lui varstnic, caracterizat prin rezisten- absorbite, cum sunt cele
ta periferica a tesuturilor la actiunea din zahar, miere, dulciuri
insulinei. concentrate, cresc rapid
Pentru ambele forme de boala, glicemia si sunt interzise
dieta este elementul constant al trata- pacientului diabetic, cu
mentului si poate reprezenta, cel exceptia unor cazuri de
putin pentru unele forme de boala, diabet zaharat tip 1 bine
singurul element terapeutic. Cu toate echilibrate sau in cazurile
acestea, studiile au aratat ca mai mult de hipoglicemie, ce pot
de jumatate dintre diabetici nu reu- aparea in cursul tratamen-
sesc sa tina regimul dietetic indicat. tului sau in urma unor
In diabet, lucrurile stau tocmai pe eforturi fizice intense.
dos: elementul terapeutic indispensa- Sarea in bucate. Prezenta
bil este dieta, alaturi de care pot sau hipertensiunii arteriale aso-
nu sa apara insulina si antidiabeticele ciate diabetului sau a
orale.Pacientul diabetic trebuie sa nefropatiei diabetice impli-
aiba trei mese regulate pe zi insotite ca reducerea consumului
de 2-3 gustari intre mese de sare la mai putin de 7 g
zilnic, ceea ce inseamna
Alimentele permise fara restric- doar sarea continuta in
tii datorita continutului scazut de glu- paine si in mod natural in
cide, sub 10%, sunt: morcovii, telina, carne si legume, fara adaos
sfecla, ceapa uscata, usturoiul, legu- suplimentar la gatit sau la
mele verzi, rosiile, salata, varza, masa. E intr-adevar nevoie
ardeiul, prazul, vinetele, laptele si de un exercitiu de vointa,
produsele lactate, carnea si derivatele apoi totul va decurge mult
din carne. mai usor. tinal, cu efecte benefice asupra colo-
nului.
Alimente interzise Continutul in lipide al dietei S-a dovedit ca un continut ridi-
diabeticului cat de fibre solubile in dieta are efec-
Datorita continutului mare de te favorabile si asupra nivelului san-
glucide: zahar, miere, malt, biscuiti, La diabeticii ce prezinta asociat gvin al colesterolului. Se recomanda
prajituri de cofetarie, smochine, stafi- obezitate, limitarea aportului glucidic o cantitate de 25-30g/zi de fibre, atat
de, curmale uscate, dulceata, prune sa se faca prin inlocuirea acestora cu solubile cat si insolubile - coaja unui
uscate, marmelada, lapte condensat uleiuri mononesaturate noncolestero- mar si o lingura de tarate.
indulcit. Aceste alimente au un conti- lice (uleiul de masline, de nuci sau Proteinele pot fi folosite in ali-
nut glucidic variind intre 55% si avocado). Raportul glucide/lipide al mentatia diabeticului fara restrictii,
100%. pacientului se stabileste individuali- atata timp cat nu exista complicatii
Alimente permise, dar limitat zat, in functie de raspunsul glicemic, ale diabetului. Se prefera carnea de
Paine alba, paine graham, cartofi, raspunsul terapiei insulinice si de pasare, pui sau vitel, in scopul menti-
orez, paste fainoase, fasole boabe, activitatea fizica. Aportul zilnic de nerii unui nivel scazut al grasimilor
mazare boabe, fructele proaspete, colesterol nu trebuie sa depaseasca animale continute, deoarece diabetul
sucurile din fructe - continutul lor 300mg. este o disfunctie metabolica in care
glucidic variaza intre 50% si10%. Fibrele alimentare sunt glucide este afectat si metabolismul lipidic,
Orezul, pastele fainoase, fasolea si nedigerabile pentru om, dar a caror nu doar cel glucidic.
mazarea se vor cantari fierte, deoare- importanta in economia organismului In cazul in care diabetul este
ce uscate continutul lor glucidic cres- este foarte mare. Ele pot fi solubile - complicat cu nefropatie diabetica -
te la 75-90%. pectine, gume, mucilagii - din boabe- afectare renala secundara - aportul
le leguminoaselor, coaja merelor, proteic trebuie sa fie <1g/kg corp/zi.
Caracteristicile dietei diabeticului boabele de orz sau insolubile - celu- In principiu, un diabetic fara compli-
loza, lignina - din cereale, tarate. catii poate consuma aproximativ 150-
In alcatuirea oricarei diete trebuie Cele solubile scad absorbtia 200g carne slaba pe zi, fiarta sau frip-
sa se tina seama de cateva elemente substantelor nutritive si, implicit, a ta.
de baza: cantitatea de calorii ce glucidelor, impiedicand hiperglice- DR ELENA -CAMELIA
urmeaza a fi consumata zilnic, pro- miile postprandiale, in timp ce fibrele HERISANU
centul si tipul de glucide, proteine, insolubile accelereaza tranzitul intes-
2 2 13 AUGUST 2010 - 16 SEPTEMBRIE 2010 JURIDIC
JUDETUL VALCEA
COMUNA GALICEA
-PRIMARIA-
H O TA R A R E A N R . 4 8
Privind modificarea impozitului pentru cladiri si mijloace de transport de la data de
01.07/2010 ale persoanelor fizice si juridice care locuiesc sau isi desfasoara activitatea pe
raza comunei Galicea , judetul Valcea. Consiliul local al comunei Galicea intrunit in sedinta
Ordinara in data de 30.07/2010 la sediul Primariei comunei Galicea –orele 14.00- la care
participa 13 consilieri locali din totalul de 13 in functie;
Vazand ca Presedinte de sedinta ales este d-nul Voicu Ion;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare initiat de primarul localitatii si raportul
Compartimentului Impozite si taxe inregistrat cu nr. 2526 din 21.07/2010 prin care se prop-
une modificarea impozitului pentru cladiri si mijloace de transport de la data de 01.07/2010
ale persoanelor fizice si juridice care locuiesc sau isi desfasoara activitatea pe raza comunei
Galicea , judetul Valcea – conform Anexei nr. I ca parte integranta din prezentul proiect de
hotarare.
Vazand raportul comun al Comisiilor reunite ale Consiliului Local Galicea privind
administrarea domeniului public si privat , juridica , economica si servicii , sanatate, cul-
tura invatamant , ordine publica si drepturile omului ;
Tinand cont de raportul de avizare privind legalitatea intocmit de secretarul localitatii
;
In conformitate cu prevederile O.U.G. 5972010 pentru modificarea Lg. 571/2003 a
Codului Fiscal Roman si Lg. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si
completarile ulterioare ;
In temeiul art. 36 si 45 din Lg. 215/2001 republicata a administratiei publice locale
cu modificarile si completarile ulterioare cu unanimitate de voturi ,,pentru’’ adopta urma-
toarea :

HOTARARE

Art. 1 Se aproba modificarea impozitului pentru cladiri si mijloace de transport de la


data de 01.07/2010 ale persoanelor fizice si juridice care locuiesc sau isi desfasoara activi-
tatea pe raza comunei Galicea , judetul Valcea – conform Anexei nr. I ca parte integranta
din prezentul proiect de hotarare.

Art. 2 Incepand cu data de 01.07/2010 orice dispozitii contrare prezentului proiect de


hotarare isi inceteaza aplicabilitatea .

Art. 3 Persoanele fizice sau juridice care isi achita integral aceste obligatii pana la
data de 30 septembrie 2010 si au platit integral sumele datorate bugetului local, in conditiile
H.C.L. nr. 47 din 28.05/2009, beneficiaza de o bonificatie de 10% .
GALICEA
30.07/2010

PRESEDINTE SEDINTA CONTRASEMNAEZA SECRETAR,


VOICU ION OBOGEANU GHEORGHE
JURIDIC 13 AUGUST 2010 - 16 SEPTEMBRIE 2010 23
Anexa nr. I privind hotararea nr. 48/30.07/2010 pentru modificarea impozitului pentru cladiri si
mijloace de transport de la data de 01.07/2010 ale persoanelor fizice si juridice care locuiesc sau isi
desfasoara activitatea pe raza comunei Galicea , judetul Valcea.

I) Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce detin in proiprietate mai multe cladiri .

Persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri datoreaza un impozit pe cladiri,
majorat dupa cum urmeaza:
a) cu 65% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150% pentru a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 300% pentru a treia cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu.
(2) Nu intra sub incidenta alin. (1) persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobandite prin
succesiune legala.
(3) In cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri in afara celei de la adresa de domiciliu, impozit-
ul majorat se determina in functie de ordinea in care proprietatile au fost dobandite, asa cum rezulta
din documentele ce atesta calitatea de proprietar.
(4) Persoanele fizice prevazute la alin. (1) au obligatia sa depuna o declaratie speciala la comparti-
mentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in raza carora isi au domiciliul,
precum si la cele in raza carora sunt situate celelalte cladiri ale acestora. Modelul declaratiei speciale
va fi cel prevazut prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului.
"(2) In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se cal-
culeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm3 sau
fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:

II) Pentru mijloace de transport cu tractiune mecanica

Pentru anul fiscal 2010, termenul de plata a diferentelor de impozit rezultate


in urma aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta este 31decembrie 2010.
Persoanele fizice care achita integral pana la data de 30 septembrie 2010 impozitele recal-
culate in urma aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta, pentru diferentele rezultate,
beneficiaza de bonificatia stabilita prin hotararea consililiu local adoptată în 23.10.2009 pentru
anul 2010.
Prevederile prezentei hotărâri se aplica incepand cu 1 iulie 2010. Prezentul
referat de specialitate este întocmit ţinând cont de prevederile
ORDONANŢEI 59/2010 DIN 30. IUN.2010 pentru modificarea Lg. 571/2003 a Codului Fiscal
Roman .
PRESEDINTE SEDINTA CONTRASERMNEAZA SECRETAR
VOICU ION OBOGEANU GHEORGHE
2 4 13 AUGUST 2010 - 16 SEPTEMBRIE 2010 LITERATURA

si totusi inima nu plange


tacerea dureroasa
in care m-am inchis
printre pagini de sticla
danseaza umbra
multor chipuri dragi mie
din alte ganduri
dorul aproape nu mai doare
sau doare, mult prea tare.
captiv in poezie.

........

Unde? Cand?
reamintindu-ne fara cuvant
capatul pierdut al potecii spre cer

car,
goi si solitari intr-un suflet stingher
, b i b l i o t e
OAGA
ne-am promis un cuvant

U M I N I T A R O S
a n u R m . Valcea Unde? Cand?
L B r âncove
Un i v . C . pierduti printre stelele sclipitoare
ostenitii clipei,fapturi insingurate
mereu departe, pururi aproape
IMEDITATIE ne-am promis un cuvant
Cand? Unde?
Parfum de dor nebun am irosit sansa de a raspunde.
de dor pribeag
BALADA ZARZĂRULUI
cu iz de trandafir
zambet fugar Un zarzar rasarit timid
la amintirea unui gand la un colt de strada veche
venit precum imbatat de primavara
un fluture hoinar se mira cum timpul trece
oare m-am linistit? Flori si frunze ai crescura
ramurile se-nbracara
m-am impacat cu soarta? era fermecat de roua
in suflet am coborat adanc si indragostit de seara
si m-am gasit... Vantul ii era prieten
o alta! si albinele surate
stiu ca mai sunt atatea de spus ploaia il mangaia pe ramuri
atatea de simtit soarele ii era frate
Si trecand prin anotimpuri
acum nu vreau decat un pom falnic deveni
sa ma dizolv ce intinerea straduta
in ochiul cald de asfintit. facand umbra la copii
Dar intr-o toamna, pe seara
MANUSCRISUL niste oameni se oprira
trunchiul tanar iI taiara
fara nici un pic de mila
Zbuciumul s-a stins Nu simtii decat mahnire
linistea curge molcom rana ii era fierbinte
pe fiecare litera din manuscris un pisic mirosi ciotul
povestea e pe sfarsite si-l uda sa il alinte !!
LITERATURA 13 AUGUST 2010 - 16 SEPTEMBRIE 2010 25

In genunchi,
I.
Chiar când aveam totul la picioare,
Când credeam cã ochiu- mi, sã plângã nu mai vrea,
Sãbii zvârleau asupra- mi, priviri umilitoare,

sub catuse...
Cãtu;e- mi închideau gura, în juru- mi nebunia râdea!
Poate cã mi- am urât tatãl atât de mult,
Cã- am jurat, pe gâtu- i, sabia s- ascut!
Totuşi, încã nu m- am senilizat de- acum
I- am prezis mamei sfârşitul – nu cã- aş fi nebun,
Doar cã viaţa- i scrisoarea, pururi nesemnatã,
În lumea mâniei, ura- i singura fecioarã totuşi curatã!
Altfel, cine, în locu- mi, ar fi visat la evadare,
Dupã- o rãstignire şi dupã- nmormântare?!
Trãiesc doar pentru iad! Iar când n- am ce face,
Semnez sumbre rime, cãci mi- e dor de tine, drace!

II.
Mã trezesc mereu, pe- aceeaşi scenã!
Nu- mi pot strânge ştreangurile de gât
Pânã n- or scrie: „REGELE DIN GHENÔ
Pe tronu- mi pe care pun, de- o viaţã, pãmânt
Şi care- mi curmã somnu’ scârţiind disperat:
Voi semna alte capitole din poemul meu damnat!
Voi fi iadul lor, pânã- n clipa- n care- adorm,
Iar când dorm, sânge- le am sã li- l torn
Peste rimele- mi, când le- oi auzi înjurând!
Şi dacã mã trezesc, un platou de droguri mâncând,
Şi- apoi venele sã- mi usc. Nu- i nimic ce- ar putea
conta:
Dacã drogul vrea sã dansez, voi dansa,
Dar voi ruga doar blestemuri, dacã m- oţi ruga!

III.
Oricum, mi- e mult prea lene, piramidele, de sub tãlpi
sã- mi mut!
Alyn BARBU, managerul ziarului
Cui nu îi convine, n- are decât sã îmi dea altele s- PRO ExpreS de Dragasani:
ascut! Iar cãtuşele- mi nasc urã pentru tot ce- am fãcut greşeala
E plãcut sã stau în genunchi, sub o icoanã din care, sin- ca sã iubesc!
gur, îmi zâmbesc,

La porţile atâtor veci


I. umeri!
Foarte puţini ştiu prea bine cum e Te- ai nãscut, pe degete, visând ca sã- nvârtţi
Sã ai numai un vis şi sã nu şti de ce! monezi
Dupã ce- ai jonglat droguri ca sã- ajungi deasupra, Acum, cã ai ajuns, sã îţi învârţi soarta, poţi doar sã
De- oricâte ori nu mai afli valuri de pe care s- vezi
aduni spuma, Cum credinţa- i cea mai prefãcutã dintre relele
N- ai decât sã şlefui vorbele cu care hrãnisei toate:
huma! Poate fi frumoasã, maleficã sau, mai rãu: Poate
Sã- ţi înveţe mintea sã stoarcã creerii- n locul tãu!
II. Pe scurt: e blestemul pe care- l roagã oricare
A-ţi odihni oasele- ntr- o- nchisoare înseamnã sã- Dumnezeu!
ţi încerci
Iscusinţa de- a ajunge sã baţi la porţile- atâtor Vise terminate, soarte dãrâmate, monezi rãstur-
veci! nate, credinţe prefãcute…
Aşa se prefac vorbele- n secunde ce n- apuci nici Şi vezi, în toate,- acelaşi capãt: vin din nimic, în
sã numeri, nimic fi- vor pierdute!
Cãci rimele- ţi trântesc alte faime pe- aceiaşi
26 13 AUGUST 2010 - 16 SEPTEMBRIE 2010 STIATI CA?

- Cu ocazia - ute de maimute


celei de-a 59- salbatice
a conferinte cutreiera
anuale a strazile capi-
American talei Indiei. De
College of multe ori, în
Cardiology cautare de
specialistii hrana, ani-
americani au malele intra
prezentat nepoftite în
rezultatele casele oame-
obtinute cu nilor, în institu-
MitraClip, o tii, magazine si
noua tehnica temple.
nechirurgi- Viceprimarul
cala ce evita capitalei Indiei,
o operatie pe New Delhi, a
cord deschis. murit, la o zi
Noua tehnolo- dupa ce a fost
gie a fost tes- atacat de o
tata in cadrul ceata de
studiu denumit EVEREST II (Endovascular Valve Edge- maimute salbat-
to-Edge Repair Study) ce a fost efectuat pe 279 de paci- ice. Oficialul a cazut de la etajul unu, în timp ce încerca sa
enti din Statele Unite ale Americii si Canada. MitraClip, se apere de animalele dezlantuite.Barbatul s-a lovit la cap,
asemanator unui carlig de rufe, permite repararea efi- iar medicii nu au mai putut face nimic pentru el.
cienta cu ajutorul unei cleme a unei deficiente a valvei
mitrale. MitraClip este introdus cu ajutorul unei sonde in - Imaginile furnizate
artera femurala si permite mentinerea in loc a valvei NASA de catre sonda
mitrale impiedicand prolapsul. Aceasta valva separa atri- Cassini prezinta o
ul stang de ventriculul stang al inimii, deficientele sale reflexie luminoasa pe
afectand milioane de persoane din lumea intreaga. emisfera nordica a lui
Titan, cel mai mare
- Multi romani au ajuns dupa razboi in Brazilia, in satelit natural al plan-
etei Saturn, care
dovedeste existenta apei
pe acesta. Sonda

?
Cassini a fost lansata in
1977 si se afla pe orbita
lui Saturn din iulie
2004. Imaginea este
prima de acest fel si a
fost realizata in infraro-
su la 8 iulie 2009. Titan devine astfel singurul
corp din sistemul nostru, in afara de Terra, la
suprafata caruia s-au descoperit lichide. Din
august anul trecut, Soarele a inceput sa lumineze
direct lacurile din nordul satelitului Titan.

- Un francez pare a
fi descoperit mistre-
rul constructiei
Marii Piramide
egiptene - Piramida
lui Khufu. Piramida
pare a fi fost con-
struita cu ajutorul
unei rampe in forma
de spirala menita sa
Rio de Janeiro. Dupa ce s-au adaptat, au hotarat sa faca inlesneasca trans-
aici o casa romana, un simulacru de consulat, o veritabi- portul blocurilor de
la "Casa a nostalgiei romanesti". Proiectul a fost piatra pana la locul
imbratisat de faimoasa actrita romanca, Aurora Fulgida lor in cadrul con-
- Aurelia Cocaneanu. Una din proprietatile sale, casa cu structiei.Marea
numarul 191, situata in Rua Santo Amaro, cartierul Piramida, construita
Gloria din Rio de Janeiro, a fost oferita de ea pentru a in urma cu 4500 de ani de catre Khufu, supranumit si
servi ca sediu Casei Romane. Cladirea este imensa, cu Cheops, i-a uimit pe cercetatori datorita modului de con-
terase si gradini suspendate, fiecare nivel era destinat structie. Aceasta a fost construita cu ajutorul a 3 milioane
unei activitati, iar unul dintre ele poarta numele de blocuri de piatra, cantarind in total peste 2.5 tone.Dupa
Bucuresti. Exista un fel de carnatarie si o masa foarte opt ani de studiu asupra subiectului, arhitectul Jean Pierre
lunga, unde erau savurati deliciosii mititei si sarmale, Houdin si-a facut publice studiile care includ chiar si o schi-
piftie sau inegalabila ciorba si ghiveci. "Casa Romana" a ta tridimensionala care arata cum a fost construita piramida
fost condusa de un Comitet, avand-o pe Aurelia de la Giza, de langa Cairo. Cea mai populara teorie a fost
Cocaneanu presedinta si ca vicepresedinti pe inginer D. aceea conform careia egiptenii, care au lasat foarte putine
Mihaescu si A. Atanasiu. La 5 iulie 1953, "Casa urme ce ar putea sa ajute arheologii si alti cercetatori sa
Romana" a oferit o receptie corpului diplomatic din Rio decodeze secretul constructiei, au folosit rampa externa
de Janeiro, la ceremonie participand ambasadori ai mul- pentru a construe piramida. Houdin a afirmat ca a ajuns la
tor tari. Se adunau la "Casa Romana" romani de dreapta, aceasta teorie dupa ce a luat in considerare folosirea unel-
centru, de centru dreapta, liberali, avand acelasi obiec- telor din cupru si piatra, predominante la acea vreme, grani-
tiv: sa-si aline dorul de casa si, poate intr-o zi sa revina tul si blocurile de calcar, locatia piramidei, puterea si
acasa. inteligenta muncitorilor.
INTEGRAME 13 AUGUST 2010 - 16 SEPTEMBRIE 2010 27
2 8 13 AUGUST 2010 - 16 SEPTEMBRIE 2010
VOIE BUNA

B A N C U R I . . . B A NC U R I . . .
n Sfantl Petru organizeaza o licitatie in
Rai pentru repararea gardului.
murile... la Viena, am intrat in primul restaurant,
am ras toata bautura ce era la bar, am
Se prezinta un negru african, un neamt n Un client parcurge nota de plata toc- mancat tot ce era in bucataria localului,
si un roman. mai primita de la avocatul sau: am batut toti chelnerii si, la plecare am
- Cat costa lucrarea? il intreaba Sf.Petru -Da..., bine... nu am nimic impotriva mi-am facut nevoile pe masa si pe bar si
pe negru. platii cinei, la care totusi am crezut ca am plecat fara sa platesc un ban.
- 50.000 de Euro. dumneavoastra m-ati invitat, dar ce vrea Dispare tanarul pentru o saptamana si
- Foarte bine, ce reprezinta acesti bani ? sa insamne asta: "Sfat la masa de seara- apare acasa cu o mana rupta, ochii
- 30.000 materiale si 20.000 manopera. 500 000 lei"? umflati schiopatand.
- OK vom vedea si celelalte oferte si -Va aduceti aminte, atunci la cina, v-am - Ce-ai patit nepoate ? -
poate va vom contacta. recomandat stiuca in sos de vin... Am fost la Viena si am facut tot ce-ai
Vine neamtul cu oferta 100.000 euro. facut matale, dar cand sa plec fara sa
- Ce avem in acest pret ? n Se intalnesc doi tipi pe o plaja. Intra platesc au venit doua gorile si m-au
- 60.000 materiale de f. buna calitate si in vorba, si fiecare poveste cum au ajuns nenorocit cu bataia, mi-au luat toti banii
40.000 manopera. Executie ireprosabila in locul acela. care-i aveam in buzunar si m-au aruncat
si la timp. Primul zice: eu sunt avocat de renume; ca pe un sac in strada.
- Bine , vom vedea si ultima oferta si dupa incendiu am fost despagubit de - Da cu ce-ai mers tu la Viena mai
poate va cautam pentru executie. firma de asigurari si am primit gratuit si nepoate?
Intra romanul, prezinta oferta: 250.000 un sejur aici. - Cu ATLASIBU` bunicule. Dar matale?
euro. Al doilea: eu sunt sofer, si dupa inun- - Pai nepoate, eu am mers cu tancul cu
Sfantul Petru, uluit, il intreaba ce poate datiile de luna trecuta am fost despagu- armata rusa in 1944...
costa asa de mult. bit de firma de asigurari si am primi si
- Simplu - 100.000 pentru matale, eu un concediu aici. n La maternitate, un bebelus tocmai a
100.000 pentru mine si 50.000 dam la Avocatul sta putin si se gandeste, apoi il venit pe lume. A fost livrat cu toate
negru si ne face gardul! intreaba pe muncitor: piesele la el, si arata destul de normal,
- Si cum faci sa pornesti inundatiile? nimic nu parea a fi in neregula cu
n Sotul gonea pe autostrada cu 150 exceptia faptului ca RADEA incontinuu.
km/h in timp ce sotia croseta linistita in n Rabinul unui mic sat moare si, dupa o Adica RADEA de se prapadea, RADEA
dreapta. vreme, congregatia decide ca vaduva, si nu se putea opri?
Politia il trage pe dreapta si spune: inca destul de tanara, trebuie sa se Toti specialistii, doctorii, asistentele
- Domnule v-am oprit pentru depasire de recasatoreasca. examinau bebelusul, in fata parintilor
viteza. Tinand seama de marimea satucului, nu topiti de ingrijorare dar lui nu-i pasa,
- Imposibil domnule politist, am cruise exista decat un singur candidat posibil: RADEA in hohote, cu pumnii stransi, si
control pe masina si nu pot trece de 80 macelarul. lacrimile ii curgeau pe obraji.
km/h. Ar fi cazul sa mai calibrati Desi era obisnuits sa traiasca cu un int- La un moment dat, unul din pediatrii
radarul. Sotia, din drepta, remarca in electual, vaduva accepta. Are loc casato- incearca sa ii desfaca pumnisorul strans
timp ce croseta: ria si vineri seara, dupa baia rituala, noul sa vada daca totul este in regula si ce
- Te rog nu spune prostii draga, masina sot ii zice fostei vaduve : gaseste. SURPRIZA ... o pilula contra-
este model vechi, cum naiba sa avem - Mama mea mi-a zis mereu ca la ceptiva!
instalat cruise control ? Politistul incepe inceputul Sabbatului, ai datoria sa faci
sa scrie amenda in timp ce barbatul zice dragoste inainte de a merge la sinagoga. n Ion si Maria se intorc de la coasa,
sotiei: Imediat pune datoria in practica. fiecare cu cate o coasa pe umar.
- De ce n-ai tacut draga din gura ? Revenind de la serviciul religios, sotul La un moment dat trece un motociclist
- Domnule, trebuie sa mai dau o amenda zice : pe langa ei.
pt.ca nu purtati centura de siguranta. - Asa cum zice tata, ai datoria sa faci - Ia uite Ioane, ala n-avea cap!
- Dar am dat-o jos cand mi-ati cerut dragoste inainte de a cina. - Cum sa n-aiba? Pleaca de-aici ca esti
actele domnule. Sotia croseteaza de zor Si o fac din nou. proasta.
si se baga in vorba: La momentul culcarii, seara, el zice: Mai trece un timp. Inca un motociclist.
- Dragule, ai uitat ca nu suporti de ani - Bunicul meu zicea ca avem datoria sa Maria:
de zile centura cand conduci ? facem dragoste in noaptea de Sabbat. - Zau, Ioane, nici asta n-avea cap.
- Este clar mai adaugam 2oo de lei la Si o fac inca o data. - Cum sa n-aiba cap? Mai taci dracului
amenda. Sare bietul om in sus si zbiara Ei sfarsesc prin a adormi si, a doua zi de din gura.
la sotie. dimineata, la desteptare, sotul zice: Peste un timp, alt motociclist. Maria:
- Dar mai taci dracului din gura femeie! - Matusa mea zice ca un evreu pios isi - Hai ma Ioane, daca-ti zic ca nici asta
- Doamna , zice politisul, tot timpul urla incepe intotdeauna ziua de Sabbat n-avea cap.
si vorbeste asa urat ? facand dragoste. - Taci dracului din gura si intoarce coasa
- Nu domnule politist, asta se intampla Drept urmare, o fac din nou. pe partea cealalta...
doar dupa ce bea 3-4 beri... In timpul diminetii, fosta vaduva merge
la piata si se intalneste cu o prietena n Un betiv care abia mai mergea vede o
n Doi nemţi discută într-un showroom: care o intreaba: fantana. Se apleaca, dar la cat era de
- Ce-i asta ... Dacia Duster? - Cum merge cu noul tau sot? adanca nu-i vedea nici fundul. Atunci
- Duster...da, se pare că e o maşină ... - Ei bine, uite... nu este chiar un ade- striga in ea:
- Românească, nu? varat intelectual ... dar provine dintr-o - Du-te naibii ! si incearca sa auda
- Da ... cred că e românească excelenta famille! ecoul, dar nimic.
- Bună, nu? Gardă înaltă, cauciucuri A doua zi ... la fel.
groase ? n Un tanar absolvent de liceu statea A treia zi cand vrea sa se aplece sa
- Mda ... toata ziua la calculator, jocuri, filme, strige pica in fantana si incepe sa strige :
- Măăă, ce ţi-e şi cu românii ăştia! Ar muzica. - Ajutor! Ajutor!
face orice numai să nu-şi repare dru- Intr-o zi vine bunicul lui si-i spune: Din fantana se aude ecoul :
- Auzi nepoate, eu la varsta ta am mers - Du-te naibii!
UTILE... 13 AUGUST 2010 - 16 SEPTEMBRIE 2010 29

Maxima
Lunii
“Iubirea este o
floare delicata,
incat o raneste cea
mai slaba atingere;
si atat de puterni-
ca, incat nimic nu o
poate opri sa creas-
ca!” Fern Wheeler
Citat celebru... Dacă şi românii noştri, în special cei care trăiesc în mediul rural şi tinerii ar
" Certurile binevoi ca să vadă natura cum o vedem noi în imaginea de mai sus, poate
că ar înţelege şi de ce este atât d eimportant să nu îşi mai bată joc de ea...

celor indragos- PROGNOZA METEOROLOGICÃ


titi sunt o rein- PENTRU URMÃTOARELE
noire a DOUĂ SĂPTĂMÂNI:
dragostei!”
(Terentiu)

SFATUL
LUNII:
- Dragostea ne ridică
în proprii noştri ochi.
Şi cât de mult ai vrea
să fii aşa cum te vede
celălalt! Ai dori, şi
chiar încerci, să
micşorezi distanţa din-
tre ceea ce ştii că eşti
în realitate şi ceea ce
intuieşti că vede în
tine cel pe care-l
iubeşti.
3 0 13 AUGUST 2010 - 16 SEPTEMBRIE 2010 UTILE...

Sfaturi culinare

apa calda si se va lasa la fiert pana cand se


evapora. Ceapa nu se va mai simti in 11.Pentru ca dulceata sa nu mai faca floare,
preparat si totodata va avea si un gust inainte de a o turna in borcane, acestea se
dulce. spala cu alcool de 90 grade.
2.Pune in sosul de rosii o lingurita de 12.Cateva frunze de menta puse in recipi-
zahar si una de mustar. Va avea un gust entul in care tii orezul tin insectele la dis-
execelent, va fii mai aromat. tanta.
3.Blatul de pizza va fi mai crocant daca se 13.Nu depozita cartofii impreuna cu ceapa.
amesteca faina obisnuita cu faina inte- Cartofii putrezesc mai repede in acest caz.
grala.
14.Pentru a curata castanele, acestea se vor
4.Carnea cruda va ramane proaspata mai opari in apa fierbinte. Pentru a le curata si
mult timp daca se tine in putin otet. Astfel, mai usor, este de ajuns sa puneti o lingura
ea va deveni si mai frageda. de ulei in apa clocotita.
5. Conopida va dobandi o aroma mult mai 15.Salata ofilita devine din nou crocanta,
placuta daca atunci cand o daca se va tine 10 minute in apa calduta,
fierbem,adaugam in apa si cateva frunze apoi in apa rece in care s-a pus zeama de
desprinse de pe cotor. lamaie.
6.Fileurile de peste cu pielea groasa 16.Verdeata pe care vreti sa o congelati, nu
(macroul) se curbeaza la fript. Daca trebuie tocata inainte. Mult mai rapid ar fi
inainte de a le pune in uleiul incins, le daca spalati toata legatura, o uscati prin
crestati pielea cu un cutit ascutit, isi vor tamponare cu un servet si o inghetati in
pastra forma initiala. punga frigorifica. La dezghetare, frunzele
7.Se pune o bucatica de unt in sosul pentru intarite trebuie frecate intre degete pentru a
friptura, pentru a nu se mai forma pojghi- se marunti.
ta.
17.Pentru a conserva suc de rosii pentru
8.Atunci cand fac bezele, folosesc un vas perioada rece a anului procedati astfel:
cu peretii mai inalti, pentru a putea bate rosiile oparite, se curata de coaja, se inde-
bine albusurile si pentru a nu ma stropi pe parteaza semintele, se paseaza iar pasta
haine. rezultata se pune la congelator. Aceasta
9.Piureul de cartofi va devi mai pufos si este ideala pentru a pregati sosuri, gulasuri,
cu gustul mai bun, daca puneti in el un supe.
albus batut spuma. Si tot pentru a obtine
un gust mai bun, puneti in piureu cateva 18.Adauga cateva picaturi de suc de lamaie
linguri de smantana. in apa inainte de a fierbe orezul pentru a-l
face si mai alb.
1.Daca se foloseste ceapa calita in tocatura 10.Bananele tinute in frigider se coc mai A consemnat, pentru dumneav-
de chiftelute, cand ceapa va deveni de incet si au gustul proaspat, chiar daca se
culoare aurie, se va adauga o lingura de oastră, Elena TILIOIU
vor innegri cojile.
Horoscopul lunii septembrie 2010
31

Ar fi o idee buna sa va Per total, este o saptamana exce- Vi se va parea dificil sa va O plimbare afara la aer proaspat
imbunatatiti putin situ- lenta sa lasati creierul sa concentrati saptamana aceasta. poate fi equivalata de o vizita la
munceasca pentru dumneavoas- Aveti mai multe probleme private teatru sau la stadion. Este cu totul
atia financiara. Nu mai altceva fata de uitatul la televizor
tra. Aveti grija, insa, si la condi- care va ocupa timpul si care va sau rutina zilnica. Sa fii in natura
ascultati sfaturile tia dumneavoastra fizica. Faceti distrag atentia. Va fi greu sa cu tine insuti/insati este altceva.
nimanui. Nu va spun mai mult sport, fiindca nu se munciti la fel de bine ca de obi- Numai cand vei face asta vei con-
nimic nou fata de ce anunta nimic bun daca leneviti cei. stata cat de diferite sunt aceste
stiati deja. toata ziua. laturi ale vietii. Asadar ridica-te de
pe scaun sau de pe canapea!

Folositi-va de saptamana Influenta astrelor te face sa tan- Va fi o saptamana superba, plina Saptamana aceasta nu tre-
aceasta pentru a rezolva jesti dupa ceva cu adevarat inci- de aventuri si surprize. Norocul buie sa faceti mai nimic pen-
tot felul de probleme care va zambeste! Prietenii si cunos- tru a rezolva aceasta proble-
necesita atentie si puterea tat. Ai vrea sa evadezi din tintele dumneavoastra vor fi pur-
monotonia rutinei de zi cu zi. Te tate de starea dumneavoastra de ma. Uitati-va, mai intai, in
ratiunii. Veti vedea ca simti ca si cum magia ar fi dis- bine. Sa nu fiti surprins daca nu oglinda si intrebati-va cu ce
aceste sarcini sunt mai parut complet din viata ta. Esti auziti nimic de rau. Practic, ati contribuit la acest con-
usor de dus la capat sapta- deschis la noi prietenii si iti arati oamenii asezati la o masa plina flict.
mana aceasta. o parte noua, necunoscuta, a de persoane bine dispuse nu isi
sinelui tau. mai povestesc problemele, fiind-
ca uita de ele.

Lucrezi mai mult ca niciodata Iesiti de cateva ori sapta- Probabil ca va fi o sapta- Saptamana aceasta este cea
saptamana asta si prin urmare mana aceasta. Este cel mai man aglomerata, in care mai buna de ceva timp
realizarile nu intarzie sa apara. bun remediu pentru a scapa veti discuta cu mai multe incoace, fiindca puteti sa rein-
Ai foarte mult energie si faci de griji. Concentrati-va persoane diferite. Este o viati o prietenie veche. Exista
totul cu mult entuziasm si atentia pe lucruri mai pla- saptamana buna pentru
incredere. Si energia ta mentala cute. Daca se intampla sa negocieri, atat la locul de o problema veche. Dintr-o dis-
abunda, in discutiile cu prietenii cunoasteti cateva persoane munca, cat si in viata cutie minora, ati reusit sa va
si cunostintele, spre exemplu, cand sunteti in oras, prob- personala. Va veti expri- certati intr-un mod foarte put-
iti vei putea apara punctul de lemele vor disparea ca zapa- ma argumentele in mod ernic.
vedere in orice situatie. da pe timp de vara. clar si concis.

Co l ectiv r edactional:
Editori-şefi: ALIN BARBU - manager trustul de presă PRO ExpreS; VICEPRIMAR UDREA FLOREA; PRIMAR NAFLIU ION
secretari de redacţie: OBOGEANU GHEORGHE, CODRUŢA DUMITRESCU
Redactor-şef: asist. univ. ALINA ROGOBETE, jurnalist PRO ExpreS
Redactori: Religie: P.C. PREOT PROF. Ion Tiţu, Ungureanu Ion, Ciurci Florian, Popescu Dorinel, Prunoiu Mihail; Sanatate: doctor Ion
Cîrneanu, doctor veterinar Florian Monea; Agricultura: inginer agronom Constantin Iacob; Invatamant: prof. Marin Dragomir,
Director Şcoala I-VIII Galicea; Politica: Alin Barbu, managerul ziarului PRO ExpreS
Tehnoredactare şi Art Designer: ALIN BARBU
Colaboratori: Ionel Jitianu, Ana-Maria Govoreanu,
Petrinel Ştefănescu, Nicu Pătraşcu,
Distribuţie: Marin Tiţu,
Jurist: Elena Tiţu - avocat
NE PUTEŢI CONTACTA ORICÂND ŞI ÎN
ORICE SCOP, LA TELEFON:
0 7 2 9 / 5 0 7 . 3 0 7
Toate drepturile asupra materialelor şi a
machetelor publicate aparţin P.F.A. BARBU
CONSTANTIN ALIN. Orice reproducere fără
acordul scris al administratorului se va
sancţiona drastic conform legilor în vigoare!...
C M Y K

lic ea , în im a gini, în
comuna ga is ta din
a ge n er a l
prima revist e an:
l r ur a l vâ lc
mediu