Sunteți pe pagina 1din 5

Curs de hidrogeologie Conf. dr. ing.

Omer Ichinur

Curs VI
Transfer de masă în mediul poros saturat

3.4 Ecuaţia de continuitate

Ecuaţia de continuitate exprimă principiul conservării masei şi se obţine prin


egalarea înmagazinării de masă, pentru un fluid dat, într-un volum oarecare, cu
variaţia, pentru aceeaşi perioadă de timp, a masei fluidului cantonat în volumul
considerat.
În coordonate carteziene, ecuaţia de continuitate este dată de următoarea
relaţie:
∂( nρ ) ∂( ρv x ) ∂( ρv y ) ∂( ρv z ) ∂( nρ )
∂t
+
∂x
+
∂y
+
∂z
= 0 sau
∂t
( )
+ div ρ v = 0 (3.23.)

Particularizări ale ecuaţiei de continuitate :


- Cazul în care fluidul şi solidul sunt incompresibile :
p = const => ()
div v =0 (3.24.)

- Cazul în care fluidul este compresibil şi curgerea este permanentă :


∂( nρ )
= 0 => ( )
div ρv =0 (3.25.)
∂t
3.5 Difuzivitatea hidraulică
Propagarea din aproape în aproape a diferenţei de sarcină piezometrică,
prin interacţiunea particulelor de apă hidrodinamic activă, este numită difuzivitate
hidraulică prin medii poroase şi fisurate.
Înlocuind componentele vitezei în concordanţă cu legea lui Darcy în ecuaţia
de continuitate, luând în considerare compresibilitatea ansamblului scheletului
mineral, compresibilitatea elastică a apei şi folosind Fig. 3.4., ecuaţia difuzivitătii
pentru terenuri neomogene şi anizotrope se poate scrie [30]:
∂  ∂H  ∂  ∂H  ∂  ∂H  ∂H
Tx + T y 
 + ∂z Tz ∂z  = S ∂t
∂x  ∂x  ∂y 
 ∂y   

(3.26.)
unde: Tx, Ty, Tz reprezintă transmisivităţile după direcţiile principale;
H - sarcina piezometrică;

1
Curs de hidrogeologie Conf. dr. ing. Omer Ichinur

S - coeficientul de înmagazinare.

Fig. 3.4. Semnificaţiile notaţiilor folosite în deducerea ecuaţiei difuzivitătii


hidraulice

Dacă terenul permeabil este omogen şi izotrop (Tx = Ty = Tz), relaţia (3.26.) devine:
∂2 H ∂2 H ∂2 H S ∂H
+ + = (3.27.)
∂x 2
∂y 2
∂z 2
T ∂t

∂H
sau div ( gradH )=S
T ∂t
(3.28.)
care se mai poate scrie şi sub forma:
∂H
= a∇2 H
∂t
(3.29.)
cunoscută sub denumirea de ecuaţia difuziunii a lui Fourier.
Semnificaţia parametrilor şi notaţiilor folosite este următoarea:
∂2 ∂2 ∂2
∇2 = + + este operatorul Laplace (3.30.)
∂x 2 ∂y 2 ∂z 2

S s = γ ( β s + nβ a ) [L ] −1
(3.31.)
este coeficientul de înmagazinare elastică;
γ - greutatea specifică a apei;
β - coeficientul capacităţii elastice al complexului apă - rocă:
β = β s + nβ a [LM −1
T −2 ] (3.32.)
în care componentele βs şi βa sunt numeric egale cu compresibilitatea (detensia)

2
Curs de hidrogeologie Conf. dr. ing. Omer Ichinur

volumică asociată scheletului mineral şi, respectiv, apei din pori;


β = γ ( β s + nβ a ) M
S = SsM = γ M (3.33.)
este coeficientul de înmagazinare (adimensional);

T - transmisivitatea acviferului

a=
T
=
k
S γ ( β s + nβ a )
[L T ]
2 −1
(3.34.)

este coeficientul de difuzivitate hidraulică, care caracterizează viteza de


redistribuire a presiunii în acvifer.
Observaţie: în demonstrarea ecuaţiei (3.26.) s-a admis că grosimea M a
acviferului sub presiune este constantă.
Particularizări ale ecuaţiei de difuzivitate hidraulică:
 Cazul acviferelor cu mişcare în regim staţionar. Ipotezele de bază în cazul
acviferelor în regim staţionar sunt: valabilitatea legii lui Darcy şi
incompresibilitatea complexului apă-rocă. Dacă se egalează cu zero coeficientul
de înmagazinare elastică în ec. (3.26.), (3.27.) şi (3.28.) rezultă:
∂  ∂H  ∂  ∂H  ∂  ∂H 
Tx + T y + Tz  =0 (3.35.)
∂x  ∂x  ∂y 
 ∂y 
 ∂z  ∂z 

pentru cazul terenurilor neomogene şi anizotrope, şi:


∂2 H ∂2 H ∂2 H
2
+ 2
+ =0 (3.36.)
∂x ∂y ∂z 2

când terenul permeabil este omogen şi izotrop. Relaţiile (3.35.) şi (3.36.)


caracterizează mişcarea staţionară1 (permanentă).
În funcţie de condiţiile de alimentare (sau descărcare) pe verticală - din
infiltrare de la suprafaţa terenului sau prin drenanţă din (sau spre) acviferele vecine,
mişcarea staţionară (permanentă) sau nestaţionară (nepermanentă), în acvifere cu
nivel liber sau sub presiune, este considerată conservativă sau neconservativă.
Ecuaţia (3.36.) - ecuaţia lui Laplace - permite constatarea că variaţia
sarcinii piezometrice în cadrul acviferelor cu mişcarea staţionară se conformează
unei funcţii armonice. Deoarece în ecuaţia (3.36.) nu intervine coeficientul de
permeabilitate, rezultă că disrtibuţia sarcinii piezometrice, în cazul mediului omogen
şi izotrop, depinde de geometria acviferului şi de condiţiile hidraulice pe contur.
Mişcările tridimensionale în acviferele naturale au loc pe domenii întinse în
1
parametrii hidraulici nu se modifică în timp

3
Curs de hidrogeologie Conf. dr. ing. Omer Ichinur

planul orizontal şi cu diemnsiuni reduse pe verticală, putând fi reduse la o mişcare


plan orizontală (în planul x-y) pentru care, în concordanţă cu ipotezele Dupuit2, liniile
de curent sunt considerate orizontale.
Dacă un acvifer cu nivel liber sau sub presiune este alimentat prin infiltrare sau
drenanţă cu debitul uniform distribuit w atunci, adăugând la ecuaţia de continuitate
termenul wAxAyAz, relaţia (3.35.) devine:
∂  ∂H  ∂  ∂H  ∂  ∂H 
Tx
∂x 
+ 

∂x  ∂y 
Ty
∂y  + ∂z Tz ∂z  + w( x, y , z ) = 0
 (3.37.)
  

x, y şi z fiind direcţiile principale de anizotropie.


Dacă terenul permeabil este omogen şi izotrop (Tx = Ty = Tz), ecuaţia (3.37.)
se particularizează în formele:
∂2 H ∂2 H ∂2 H w
- pentru acvifere sub presiune: 2
+ 2
+ 2
+ =0
∂x ∂y ∂z T

(3.38.)
în care T = kM = const. este transmisivitatea acviferului.
∂  ∂H  ∂  ∂H  ∂  ∂H  w
- pentru acvifere cu nivel liber: h + h 
 + ∂z  h ∂z  + k = 0
∂x  ∂x  ∂y 
 ∂y   

(3.39.)
în care T = kh, h - fiind grosimea acviferului şi k = const. Dacă patul
impermeabil este orizontal atunci ele poate fi considerat plan de referinţă pentru
H, deci H = h, relaţia (3.39.) devenind:
∂2 h ∂2 h ∂2 h w
2
+ 2
+ 2
+ =0 (3.40.)
∂x ∂y ∂z T

 Cazul acviferelor cu nivel liber cu mişcare în regim nestaţionar. Se fac


următoarele ipoteze de lucru: valabilitatea, în fiecare moment, a legii lui Darcy şi
incompresibilitatea complexului apă-rocă. Deoarece ipotezele amintite coincid cu
cele folosite în cazul regimului staţionar, rezultă că ecuaţiile stabilite anterior,
( 3 . 3 5 . ) şi (3.36.). sunt valabile şi în cazul regimului nestaţionar, mişcarea în
regim nepermanent urmând a fi studiată ca o succesiune de stări permanente.
Pentru cazul terenurilor permeabile omogene şi izotrope, de exemplu, ecuaţia lui
Laplace (3.36.) este valabilă în fiecare punct al acviferului şi la un moment dat.
Dacă se cunosc, la un moment dat, forma şi poziţia suprafeţei libere (în

2
liniile de curent sunt practic orizontale şi viteza de filtrare, uniformă pe întreaga
adâncime a acviferului

4
Curs de hidrogeologie Conf. dr. ing. Omer Ichinur

mişcare) este posibil rezolvând ecuaţia Laplace, în concordanţă cu


condiţiile la limită impuse, să se determine, pentru momentul considerat,
câmpul sarcinii piezometrice în tot domeniul mişcăni [30].