Sunteți pe pagina 1din 164
‘Golectie coordinate Constantin Dumitry or Cain Vase Redactor: Mikaela Mac Tebnoredctor Anca lana Bao Cop cous Andes NES Preps: Vee! Mat Descriecea CHP 2 site Nana a Romie YOUNG, ROUERT Dieta Young Miracola pM pnt o sna perfects ober O'ours& Seley Rel Young: va Nevloe Damnit: Parla 45, 2005 Biblio: 1 Youn, Shlley Redo Damaschin, Nicolae Wad ©2002 by Robes Young, Ph, D. The pl Mice, Bafnce Your Dit, Reclaim Your Health This eon was published by arangemont with Warner Books, te, New Yok, Neve Yok, USA. All Rights Reseed Copyright * Edtura Parle 4S, pantru prezent ele Dr. Robert O’Young, Shelley Redford Young, Dieta Young MIRACOLUL PH PENTRU O SANATATE PERFECTA. Traducere de Nicolae maschin Pentru Antoine Bechamp. Dac voces cuncagtrea lui ar fos seuse a ‘cere, multi oamen arf fos frit de cole mat grave aspect ale bollor Infeciose si degenerative ale seco al XXtea Pentra copii not minunai si frumogi: Adam, Ase, Andrew s Alex Si pentru ginerele ost Mathew si nepotul nostra CharLee, © dovadl vie 2 efcinje acest dite, i I ine, peniru vitor nostra ~ copii conta evo lame vesnic in schimbave sare pune mereu la incercare,Sperana nos este ea mesa ii de fai 8 gisascd ecou in nine nimi lor gs vind emela tne! lumi mai sintoase gi mal Feit MULTUMIRI Dr. Robert O'Young, Dact am vaizut mai depaite este penttu ci am stat pe umatul unor sigan. Sir saac Newton ‘Acest citat reflect simfimintele mele fag de bara si femeile care au avut un impaet puternic asupra munci si misianié mele in viata Darul lor de tntelepciune, cunoasere, insufletire si incurajare ma ajutat in a realiza Mivacolal pH. Viata si cercetirile savantului france Or, Antoine Bechamp (1816- 1908) au pus bazele moduli in care inteleg formete si functile pe care le poate avea materia, docirin’ pe care eto numea pleomorfism, Dact i ‘arf dat sansa, cercetile sale biologie ar fi revolutionat medicina prin sondarea profund a naturiévieti,oferind atl walamente pentru name. roase boli pe care stinja nea le cau’ cu asiduitate, Activitatea sa mia deschis ochi 5 inima si ma Tndrumat pe calea cercetai since si a descoperiit natuii boli sia sindtai, Pentru aceasta i sunt eles recur oscar Medicina modema occidentalé propovaduieste $i practic doctina chimistului francez Louis Pasteur (1822-1895), Conceptul de bacteri specitice care nu se modified si care produc boli specifice mi se pea pedeet logic, la inceputul formrii mele. Chiar daci- acum mw mai ‘imbratigez doctrina monomorfismului, fi sunt recunoscator Hui Pasteur pentru cama oferit baza gandirii microbiologice contemporane, care ‘ma insufleit in cercetarea asupra naturii microorganismelor st in cutarea adevarului privind materia, ‘Am fost binecuvantat din plin cu un sir de strimosi de seamé care, Jn multe feluri, shau lsat amprenta asupra mea, Sizstrabunicul meu, 1am Young, ma ajutat 3 tnjeleg natura materiel, spundnd c& {materia nu poate fi nici creata, nici distusi*. Aceasta afirmatie foarte ‘rofund3 a avut ecou in mintea mea yi am ineles c@ materia este eterna si oar capata diferte forme gi func Partenera, prietena si dragostea viii mele, Shelley, a fost un izvor de inspiratie si luming. Prin dragostea ei faa ce oameni, in special de 6 Dr. Robert O'Young si Shelley Rediord Young. copii, prin cteatvitatea si inteigenga ei, a adoptat Miracola pH si a ficut cca toats lumea si poata invita, infelege si tei in spritul acestei Noi Biolog Cu citiva ani fy uems, Dr. Neil Solomon si sotia lui Frema, au venit la casa noastr din Alpine, Utah, pentru a evalua eficienta muncit noastre cde 0 via. Eram emotionat si incntat in acelagi timp, deoarece stam c3 el este un mare om de sin[ si eercetitor. Ta uma vzitei, ei neau devenit bbuni prieteni si sustinitori ai muncii mele. Intro lume in care schim- bile in sting nu sunt primite intotdeauna cu brafele deschise, 7 sunt recunoscitor unui cercetator in domeniul medical care a avut curajul si exprime deschis importanfa acestei munci si nevoia de continuare a investigator stiniice Nu voi vita niciodati ziua in care am primit un telefon de la un autor de mare succes, James Redfield, care mi-a spus ca dat una dintre irjle mele precedente Dianei Baroni, editor la Warner Books. EI Fa pus ca trebuie 53 citeasca aceasta carte sis se gandeasc’ la publicarea autorulu. F:3 ajutorul lui James si increderea lui in experienfa. per sonala privind Miracolul pH, nu ati fi citit acum aceasté carte. ‘Apoi am avut marele noroc de a o fntalni pe Diana Baroni. Neam dus la New York, crezind c& ne vom fatdlni cu o persoand de genul ngajat al unei coxporai in schimb, am dat peste 0 persoand foarte ald, priceputs, stents si cu care face placere s4 colaborezi Diana ne-a prezentat apoi lui Collen Kapklein, care a devenit parte: ‘neral nostra fn a face din Micacoluf pH un dar frumos s simp, de oferit lumii, Multumirile noastre lui Collen pentru numeroasele ore de munca devorata Nu pot $3 nu amintesc frumoasa pref scrisi de prietena si susi- fnitearea noasttd Jane Clayson. Mulfumesc, Jane, pentru ci ai oferit, aceasta marture privind Miracolul pH! Si, i fine, mai ales catre Creatorul meu, cel care da toate darurite bbune, Suflarea’a tot ce este viu, care da sens viet si misiunii mele. $i care ma invajat adevarata natur’ si adevaratul fost al singelui fapturilor vii care compun toata materia organizaté. Dupa cum spune El -Viata sf moartea sunt In Sange; din grand esth sh In yaran’ te vel __Dieta Young 7 Shelley Redford Young Pentru mine a fost 0 cilétorie incredibils si meg alsturi de un awemenea mesager inzestat si generos, Nu am cuvinte si imi exprim pe imasura gratitudinea fata de Robert, pentru spaijinul lui, devotamental s perseverenya in a arita acest adevatr si aceast lumina nei lumi alate fn Sulferin{. Fl este un slujtor devotat, Contributa lu fata de omenive mia permis <2 imi traiesc dorinjele cele mai arzatoare ~ ca oamenii 58 fie Sandtosi, intregi si fericifi. A fost o mare binecuvantare s Impartagesc Fntegi Lami, alaturi de Robert aceastsinfelepciune vindecatoare, ‘Dovese 84 imi exprim cea mai profunda apreciere fala de fit nost ‘Adam, Andrew si Alex; si fafa de minunata noastra flied, Ashley Rose. Et fu fost fnfelegitori, ne-au susfinut si au avut abdare in lipsa nous de- Venind studenti devotaji si exemple pentru Nowa Biologie. Vi. mulju- ‘ese pent imensa bucurie pe careneati aduso! Print prietenit dragi al ior sprijin a fost deosebit de important penta aceasts luctare doresc si includ rudele mai indepartate, din rar ‘murile Young. si Redford, care m-au incurajat 8 compun refete sis le pun, ,acolo", la indemana publicului. Voi sti cine sunt! st cl va fue beset Sunt extrem de recunoseatoare pentru contributite la refete din partea unor vindecitori binevoitori: Marer Hale, Angelique si CChrystyanna Queensley si Lonnie Birdsall Vai muljumesc cali creat aceste reete care vindecs din interior. In fine, 0 vorbis pentra bun pritenii Russ si Mary Anne Green. Va rmultumesc pentru dragostea voastr’ nestirgit, Incurajarea si susfinerea prin acest carusel numit via Cu dragoste si lumii de la Creatorul care ne haineste pe tof

S-ar putea să vă placă și