Sunteți pe pagina 1din 68

1

00:01:11,613 --> 00:01:15,459


Hei, Jerry, o sã vrei sã vezi asta,
Telemar tocmai l-a detectat.
2
00:01:15,744 --> 00:01:18,675
Pare a fi un OZN
care se îndreaptã spre noi.
3
00:01:19,042 --> 00:01:23,229
De câte ori sã-þi mai spun,
OZN-urile nu existã ºi n-o sã vedem...
4
00:01:25,473 --> 00:01:27,493
Semnãtura de energie e imensã...
5
00:01:27,494 --> 00:01:30,410
Doamne sfinte, ce facem?
Nu ne-a spus nimeni ce sã facem.
6
00:01:30,411 --> 00:01:32,798
Am acceptat slujba asta doar
pentru cã nu trebuie sã fac nimic!
7
00:01:32,799 --> 00:01:35,711
Jerry, înceteazã!
Calculez punctul de impact.
8
00:01:36,786 --> 00:01:37,881
Pare a fi...
9
00:01:38,899 --> 00:01:40,766
... Modesto, California.
10
00:01:41,199 --> 00:01:44,390
Supernova, aici Piticul Roºu,
am detectat unul!
11
00:01:44,391 --> 00:01:47,608
Cod Nimoy!
Repet, cod Nimoy!
12
00:01:51,587 --> 00:01:56,102
MONªTRI CONTRA EXTRATEREªTRI
13
00:01:56,301 --> 00:02:05,187
Traducerea ºi adaptarea:
veveriþa_bc @ www.titrãri.ro
14
00:02:36,287 --> 00:02:39,644
Ce cãutaþi aici?
E 5 dimineaþa.
15
00:02:39,645 --> 00:02:41,741
Repede, dã drumul la televizor!
16
00:02:41,861 --> 00:02:45,287
<i>O ceaþã vremelnicã va face loc
unui cer însorit.</i>
17
00:02:45,288 --> 00:02:49,703
<i>24 de grade, e o zi perfectã pentru
expoziþia de artã ºi meºteºuguri populare</i>
18
00:02:49,704 --> 00:02:51,103
<i>de la târgul de distracþii</i>
19
00:02:51,171 --> 00:02:55,036
<i>sau e o zi perfectã pentru
a mã cãsãtori cu Susan Murphy.</i>
20
00:02:56,819 --> 00:02:58,316
<i>Te iubesc, scumpo.</i>
21
00:02:58,506 --> 00:02:59,890
ªi eu te iubesc.
22
00:03:02,099 --> 00:03:04,648
<i>ªi bunã dimineaþa, Modesto!</i>
23
00:03:05,563 --> 00:03:07,137
<i>Canalul 172.</i>
24
00:03:16,361 --> 00:03:18,995
Arãþi superb, scumpo.
25
00:03:18,996 --> 00:03:20,610
Mersi, mamã.
26
00:03:27,138 --> 00:03:29,697
Fetiþa mea!
27
00:03:29,698 --> 00:03:31,033
Tati!
28
00:03:31,073 --> 00:03:34,658
Vreau sã ºtii cã deºi sunt pe cale
sã te duc la altar,
29
00:03:34,659 --> 00:03:38,558
o sã fiu mereu aici
ca sã am grijã de tine.
30
00:03:38,559 --> 00:03:41,757
Nu plânge, o sã mã faci ºi pe mine
sã plâng ºi o sã fie ca naiba.
31
00:03:42,665 --> 00:03:44,169
Nu mã pot abþine!
32
00:03:47,381 --> 00:03:50,926
Bunã, tuturor! Atenþie!
Nunta începe în 30 de minute!
33
00:03:50,927 --> 00:03:54,262
- Nora mea frumoasã!
- Bunã, mamã Dietl!
34
00:03:54,263 --> 00:03:58,452
E ca în basme:
"Prezentatorul meteo ºi soþia sa".
35
00:03:59,087 --> 00:04:02,644
- Romantic.
- ªtiu. Gândeºte-te numai.
36
00:04:02,645 --> 00:04:04,934
Mâine pe vremea asta
o sã fiu la Paris!
37
00:04:05,259 --> 00:04:07,711
ªi, într-o bunã zi, n-o sã mergem
doar în luna de miere acolo.
38
00:04:07,712 --> 00:04:12,778
Derek va deveni prezentator
sau corespondent. O sã cãlãtoresc în lume.
39
00:04:12,779 --> 00:04:14,823
Scumpo, þin de ghinion.
40
00:04:18,573 --> 00:04:21,013
Un deget e mai scurt.
Se moºteneºte în familie.
41
00:04:21,164 --> 00:04:23,639
- Derek nu e aºa.
- Sare peste o generaþie.
42
00:04:23,640 --> 00:04:25,401
Copiii voºtri o sã aibã!
43
00:04:34,737 --> 00:04:36,615
Eºti frumoasã.
44
00:04:37,433 --> 00:04:40,172
ªi tu. Frumos, adicã.
45
00:04:40,198 --> 00:04:45,284
Adicã, scuze. Sunt puþin zãpãcitã.
Am stat prea mult cu pãrinþii noºtri.
46
00:04:45,285 --> 00:04:48,943
Nu-þi face griji, bine?
În curând, o sã fim doar noi.
47
00:04:49,039 --> 00:04:52,425
O sã mâncãm brânzã ºi baghete
pe malul Senei.
48
00:04:52,426 --> 00:04:54,264
ªi clãtite cu ciocolatã.
49
00:04:57,255 --> 00:04:59,667
- S-a întâmplat ceva?
- Nu, nu! Doar cã...
50
00:05:01,953 --> 00:05:03,973
S-a schimbat puþin planul.
51
00:05:05,070 --> 00:05:07,922
- Nu mai mergem la Paris.
- Ce?
52
00:05:08,611 --> 00:05:11,450
- De ce nu?
- Mergem într-un loc mai bun.
53
00:05:11,451 --> 00:05:13,309
- Mai bun decât Parisul?
- Da.
54
00:05:13,310 --> 00:05:16,127
- Unde? În Tahiti?
- Nu!
55
00:05:16,632 --> 00:05:19,093
- În Fresno!
- Fresno!
56
00:05:19,988 --> 00:05:21,370
Fresno?
57
00:05:21,925 --> 00:05:24,989
În ce univers e Fresno
mai bun decât Parisul?
58
00:05:25,043 --> 00:05:27,147
În universul...
59
00:05:27,148 --> 00:05:31,355
... "am un interviu pentru postul
de prezentator la Canalul 23."
60
00:05:31,937 --> 00:05:35,777
Directorul general vrea sã mã duc
acolo imediat! Nu e grozav?
61
00:05:36,823 --> 00:05:38,192
Derek!
62
00:05:38,755 --> 00:05:39,966
Asta e...
63
00:05:40,098 --> 00:05:41,903
... uimitor!
64
00:05:42,079 --> 00:05:43,399
E uimitor.
65
00:05:43,923 --> 00:05:45,908
Nu e piaþa din Fresno
printre primele 50 din lume?
66
00:05:45,909 --> 00:05:48,208
De fapt, e 55-a,
dar suntem pe drumul cel bun, iubito!
67
00:05:49,527 --> 00:05:51,350
Uite, apropo de Paris.
68
00:05:51,477 --> 00:05:55,542
E în regulã, atâta timp
cât suntem împreunã.
69
00:05:55,615 --> 00:05:59,139
Fresno e cel mai romantic
oraº din lume.
70
00:05:59,512 --> 00:06:03,722
- Sunt atât de mândrã de tine.
- De noi! Nu doar de mine.
71
00:06:03,723 --> 00:06:08,420
Adicã sigur, dar suntem o echipã acum.
Eºti mândrã de noi.
72
00:06:09,079 --> 00:06:12,044
Du-te acum. Aduce ghinion
sã mã vezi în rochie.
73
00:06:12,045 --> 00:06:14,599
Hai, ºtii cã nu cred în astea.
74
00:06:14,664 --> 00:06:18,809
Te aºtept la altar.
Prezentatorul frumos în smoching, bine?
75
00:06:19,379 --> 00:06:21,214
Te iubesc!
Poftim, am spus-o.
76
00:06:22,325 --> 00:06:23,818
ªi eu te iubesc.
77
00:06:54,820 --> 00:06:56,782
Susan!
78
00:06:58,087 --> 00:06:59,779
Unde o fi?
79
00:07:00,085 --> 00:07:03,241
Susan! Unde eºti?
80
00:07:09,988 --> 00:07:12,291
Susan! Unde ai fost?
81
00:07:12,390 --> 00:07:15,094
Cred cã tocmai am fost lovitã
de un meteorit.
82
00:07:15,095 --> 00:07:19,521
Susan, toate miresele
se simt aºa în ziua nunþii.
83
00:07:19,975 --> 00:07:23,793
Biata de tine. Eºti murdarã.
Slavã Domnului cã am ºerveþele umede!
84
00:07:58,777 --> 00:08:02,503
Radiezi..
85
00:08:03,864 --> 00:08:05,185
Mulþumesc.
86
00:08:05,473 --> 00:08:09,443
Nu, Susan, chiar radiezi!
Eºti verde!
87
00:08:11,777 --> 00:08:12,882
Nu!
88
00:08:14,271 --> 00:08:15,483
Derek!
89
00:08:18,878 --> 00:08:20,430
Doamne!
90
00:08:21,063 --> 00:08:22,132
Ce se întâmplã?!
91
00:08:22,133 --> 00:08:24,466
Vã micºoraþi toþi!
92
00:08:24,585 --> 00:08:28,156
- Nu, tu creºti!
- Pãi opreºte-mã!
93
00:08:28,374 --> 00:08:29,586
Sunaþi guvernul!
94
00:08:31,515 --> 00:08:32,768
E imposibil!
95
00:08:34,502 --> 00:08:37,117
Nu, nu se poate!
96
00:08:39,046 --> 00:08:42,690
E în regulã! Beþi niºte ºampanie
pânã vedem ce facem!
97
00:08:43,132 --> 00:08:45,155
Degete!
98
00:08:46,688 --> 00:08:49,617
Derek! Ajutã-mã!
99
00:08:52,623 --> 00:08:53,576
Dumnezeule mare!
100
00:08:59,185 --> 00:09:00,788
Vine mireasa!
101
00:09:01,056 --> 00:09:03,254
Carl! E nunta ei!
102
00:09:04,745 --> 00:09:07,175
Derek! Derek?
103
00:09:07,880 --> 00:09:12,668
- Barã lovit Derek. Susan?
- Slavã Domnului cã eºti bine!
104
00:09:13,855 --> 00:09:16,884
- Ce mi se întâmplã?
- Nu intra în panicã! Nicio grijã!
105
00:09:16,886 --> 00:09:19,420
Orice ai face, sã nu mã scapi...
106
00:09:20,018 --> 00:09:21,050
Derek!
107
00:09:21,923 --> 00:09:22,823
Scuze, dle.
108
00:09:22,908 --> 00:09:24,989
Cine sunteþi voi? Ce faceþi?
109
00:09:26,072 --> 00:09:28,235
Încetaþi! Aveþi grijã!
110
00:09:28,570 --> 00:09:31,343
Luaþi mâinile de pe mine!
Nu ºtiþi cine sunt?!
111
00:09:31,394 --> 00:09:34,007
Lãsaþi-mã în pace!
112
00:09:41,070 --> 00:09:43,937
O sã cadã!
113
00:09:48,039 --> 00:09:49,142
Atenþie!
114
00:09:52,096 --> 00:09:54,056
Miºcaþi-vã! Haideþi!
115
00:09:54,085 --> 00:09:56,376
Trageþi!
116
00:09:57,128 --> 00:09:58,839
Derek...
117
00:10:01,798 --> 00:10:04,445
Hai sã urcãm puiul ãsta în autobuz.
118
00:10:10,643 --> 00:10:12,728
Iubitule, poþi opri alarma?
119
00:10:14,324 --> 00:10:19,031
Iubitule, de ce ai pus ceasul sã sune?
Suntem în luna de miere.
120
00:10:25,588 --> 00:10:28,671
Ce se întâmplã?
121
00:11:30,639 --> 00:11:34,096
Doar picioare?
Au capturat douã picioare uriaºe.
122
00:11:34,097 --> 00:11:37,578
- Liniºte, Bob! O sã ne audã!
- Cum? Picioarele n-au urechi.
123
00:11:37,579 --> 00:11:39,537
Tu sã taci!
124
00:11:44,202 --> 00:11:46,708
E cineva acolo?
125
00:11:47,135 --> 00:11:49,384
Îmi puteþi spune unde sunt?
126
00:12:04,338 --> 00:12:06,371
Ce-a fost asta?
127
00:12:14,366 --> 00:12:15,701
Bunã.
128
00:12:18,205 --> 00:12:19,831
Înceteazã! Ai grijã!
129
00:12:20,680 --> 00:12:22,255
Vã rog, doamnã!
130
00:12:22,555 --> 00:12:24,689
Nu... mai... faceþi... asta!
131
00:12:28,200 --> 00:12:31,300
Orice om de ºtiinþã nebun
te-o fi creat...
132
00:12:31,416 --> 00:12:33,627
... a dat chix.
133
00:12:35,364 --> 00:12:37,277
Poþi vorbi.
134
00:12:45,275 --> 00:12:46,345
Bunã!
135
00:12:47,802 --> 00:12:48,760
Spatele meu!
136
00:12:49,234 --> 00:12:51,167
Glumesc! Nu am spate!
137
00:12:52,106 --> 00:12:55,557
Iartã-l, dar dupã cum vezi,
n-are nici creier.
138
00:12:55,558 --> 00:12:58,564
Se pare cã n-ai nevoie de unul.
E complet supraapreciat!
139
00:12:58,565 --> 00:13:00,118
De fapt, eu nici nu...
140
00:13:02,821 --> 00:13:04,751
Am uitat cum sã respir!
Nu ºtiu cum sã respir!
141
00:13:04,752 --> 00:13:06,853
Ajutã-mã, dle dr Gândac!
142
00:13:06,938 --> 00:13:09,896
Inspirã, Bob.
143
00:13:11,213 --> 00:13:14,363
Mersi, doctore.
Mi-ai salvat viaþa.
144
00:13:15,037 --> 00:13:17,878
Uitã-te la tine.
ªtiu ce-þi spui.
145
00:13:17,879 --> 00:13:20,644
E prima zi la închisoare ºi vrei
sã-l dobori pe cel mai dur din curte.
146
00:13:20,645 --> 00:13:23,052
Aº vrea s-o vãd ºi pe asta.
147
00:13:34,435 --> 00:13:38,053
- Uite, a amuþit.
- E fatã?
148
00:13:38,054 --> 00:13:42,387
Da, Bob! Ne aflãm în prezenþa
unui monstru feminin foarte rar.
149
00:13:42,388 --> 00:13:45,394
Nici vorbã! E bãiat.
Uitã-te la þâþiºoarele lui.
150
00:13:46,357 --> 00:13:47,832
Trebuie sã avem o discuþie.
151
00:13:47,833 --> 00:13:51,497
Dlor, mã tem cã nu facem
o primã impresie foarte bunã.
152
00:13:51,498 --> 00:13:54,763
E primul monstru în ani de zile,
nu putea sã vinã un vârcolac...
153
00:13:54,764 --> 00:13:57,724
Sau o mumie?
Cineva cu care sã jucãm cãrþi.
154
00:13:59,381 --> 00:14:04,265
- Cum vã numiþi, dnã?
- Susan.
155
00:14:04,266 --> 00:14:10,159
Nu, numele de monstru.
Ce strigã oamenii când te vãd venind?
156
00:14:10,160 --> 00:14:12,890
ªtii tu, adicã "Atenþie! Vine..."
157
00:14:13,596 --> 00:14:14,775
Susan.
158
00:14:15,465 --> 00:14:16,694
Serios?
159
00:14:16,713 --> 00:14:18,507
Susan!
160
00:14:18,573 --> 00:14:20,998
Tocmai m-am speriat singur.
Chiar cã sperie.
161
00:14:21,069 --> 00:14:22,605
Da! Ora mesei.
162
00:14:29,029 --> 00:14:30,658
E dezgustãtor.
163
00:14:31,646 --> 00:14:33,528
Un papuc vechi!
164
00:14:41,662 --> 00:14:46,046
Spune-mi, te rog, cã nu e adevãrat,
cã am fãcut o cãdere nervoasã la nuntã,
165
00:14:46,047 --> 00:14:49,786
ºi sunt la nebuni ºi iau medicamente
care-mi provoacã halucinaþii.
166
00:14:59,654 --> 00:15:03,928
Nu-l speria pe Insectozaur!
O sã facã pe el ºi dãm toþi de belea!
167
00:15:03,929 --> 00:15:07,002
Orice camerã are o uºã!
Trebuie sã fie o uºã aici! Unde e?!
168
00:15:07,003 --> 00:15:09,387
E în regulã, prietene.
Nu-þi face griji.
169
00:15:09,388 --> 00:15:14,033
Cine e gândac frumos?
Îþi place sã te mângâi pe burticã?
170
00:15:15,286 --> 00:15:18,578
Vã rog! Cineva!
Locul meu nu e aici!
171
00:15:18,663 --> 00:15:21,651
- Daþi-mi drumul!
- Nu e o idee bunã.
172
00:15:21,652 --> 00:15:24,517
Daþi-mi drumul!
173
00:15:35,432 --> 00:15:38,482
Monºtri, înapoi în celule!
174
00:15:57,735 --> 00:16:00,157
Slavã Domnului, un om adevãrat!
175
00:16:00,566 --> 00:16:02,556
Eºti un om adevãrat, nu?
176
00:16:02,625 --> 00:16:07,525
Nu eºti o chestie din aia jumãtate om,
jumãtate maºinã, cum le-o zice?
177
00:16:07,526 --> 00:16:10,643
- Cyborg?
- Nu! Eºti cyborg?
178
00:16:10,644 --> 00:16:15,384
Dnã, vã sigur, nu sunt cyborg.
Sunt generalul W.R. MacGrand.
179
00:16:15,410 --> 00:16:20,608
Eu conduc unitatea asta. Urmeazã-mã acum.
E timpul sã-þi prezint locul.
180
00:16:30,507 --> 00:16:35,132
În 1950, s-a decis cã publicul general
n-ar face faþã adevãrului despre monºtri
181
00:16:35,133 --> 00:16:38,347
ºi ar trebui sã aibã alte preocupãri,
cum ar fi plãtirea taxelor.
182
00:16:38,348 --> 00:16:42,120
Aºa cã guvernul a convins lumea
cã monºtrii þin de mituri ºi legende
183
00:16:42,121 --> 00:16:44,852
ºi i-a închis în unitatea asta.
184
00:16:48,202 --> 00:16:51,784
Dar eu nu sunt un monstru,
sunt o persoanã normalã!
185
00:16:51,868 --> 00:16:54,749
Nu reprezint un pericol
pentru nimeni ºi nimic.
186
00:16:57,281 --> 00:16:58,509
N-o lãsaþi sã mã prindã!
187
00:16:58,676 --> 00:16:59,678
Scuze.
188
00:17:07,225 --> 00:17:09,416
- Cât o sã stau aici?
- La infinit.
189
00:17:09,451 --> 00:17:11,156
- Îmi pot contacta pãrinþii?
- Nu.
190
00:17:11,157 --> 00:17:12,181
- Pe Derek?
- Negativ.
191
00:17:12,182 --> 00:17:15,221
- Ei ºtiu unde sunt?
- Nu, ºi nici n-o sã afle!
192
00:17:15,273 --> 00:17:17,158
Locul ãsta e de Dosarele X,
193
00:17:17,159 --> 00:17:20,775
muºamalizat ºi tãinuit bine
printr-o conspiraþie paranoicã.
194
00:17:20,923 --> 00:17:24,289
O sã ai contact zero
cu lumea de afarã.
195
00:17:48,372 --> 00:17:51,063
ªapte... opt...
196
00:17:51,141 --> 00:17:54,310
999...
197
00:17:54,700 --> 00:17:56,259
1000.
198
00:17:56,965 --> 00:17:59,017
Nu pot sã cred
cã am reuºit sã fac 10 serii.
199
00:18:08,618 --> 00:18:13,510
Susan! N-ai din întâmplare niºte
uraniu la tine? Îmi trebuie un pic.
200
00:18:13,703 --> 00:18:16,803
Revocaþi drepturile doctorului Gândac
la cutia cu jucãrii imediat.
201
00:18:17,406 --> 00:18:22,997
Am pus psihologul închisorii
sã-þi redecoreze celula, ca sã fii calmã.
202
00:18:23,407 --> 00:18:24,655
"Þine-te bine!"
203
00:18:24,656 --> 00:18:27,502
Dar eu nu vreau un afiº.
Vreau o pisicã adevãratã.
204
00:18:27,503 --> 00:18:29,581
Atârnatã de un copac adevãrat.
205
00:18:30,669 --> 00:18:32,317
Vreau acasã.
206
00:18:32,318 --> 00:18:35,408
Hai, nu plânge, Gãluºcã.
Mi se frâng genunchii.
207
00:18:35,409 --> 00:18:37,569
Nu te gândi ca la o închisoare,
208
00:18:37,753 --> 00:18:42,283
ci ca la un hotel din care nu pleci
pentru cã e încuiat pe dinafarã.
209
00:18:45,442 --> 00:18:47,357
ªi încã ceva.
210
00:18:47,407 --> 00:18:50,131
Guvernul þi-a schimbat numele
în Genormica.
211
00:19:38,056 --> 00:19:41,263
<i>Iniþiere proces de reanimare.</i>
212
00:19:46,011 --> 00:19:49,662
Cine îndrãzneºte sã mã trezeascã?
213
00:19:49,663 --> 00:19:51,752
<i>S-a localizat cuantonium</i>
214
00:19:51,753 --> 00:19:55,576
<i>pe o planetã îndepãrtatã
din Sectorul Omega.</i>
215
00:19:55,577 --> 00:19:58,911
Sectorul Omega? Jalnic.
216
00:19:58,995 --> 00:20:02,115
<i>Traiectoria meteoritului
ce conþine cuantonium</i>
217
00:20:02,116 --> 00:20:06,060
<i>a fost depistatã în sectorul 72-4</i>
218
00:20:06,061 --> 00:20:09,600
<i>pe planeta cunoscutã
pe plan local ca Pãmânt.</i>
219
00:20:09,601 --> 00:20:12,645
Ce bilã mizerabilã de noroi!
220
00:20:12,646 --> 00:20:15,277
Trimite sonda-robot!
221
00:20:16,467 --> 00:20:21,689
Extrage cuantoniumul fãrã îndurare.
222
00:20:22,229 --> 00:20:27,405
Îl vreau pe tot.
Pânã la ultima picãturã!
223
00:20:27,406 --> 00:20:29,978
<i>Da, Gallaxhar.</i>
224
00:20:30,517 --> 00:20:33,894
Nimic nu-mi mai poate sta
în cale acum!
225
00:20:41,447 --> 00:20:44,548
GIM-NAªPA
226
00:20:53,695 --> 00:20:57,084
Nu mã zori, Katie!
Nu sunt pregãtit.
227
00:20:57,085 --> 00:21:00,962
Relaxeazã-te, Cuthbert.
E ca la dans. Conduc eu.
228
00:21:03,327 --> 00:21:07,408
Katie, am un concurs de gimnasticã
mâine, aºa cã poate...
229
00:21:07,757 --> 00:21:09,486
Ai deschis tu capota?
230
00:21:10,783 --> 00:21:12,775
Slavã Domnului, e poliþia.
231
00:21:12,921 --> 00:21:16,370
- Nu fãceam nimic, dle poliþist!
- Da, chiar cã nimic.
232
00:21:21,142 --> 00:21:22,326
Sfinte!
233
00:21:22,327 --> 00:21:26,571
De ce m-oi fi lãsat eu convins de tine?
Poate ar trebui sã plecãm.
234
00:21:26,572 --> 00:21:30,093
- Poate ar trebui sã ne uitãm.
- Katie, eºti nebunã?
235
00:21:30,695 --> 00:21:32,826
Stai! Nu mã lãsa singur!
236
00:21:37,436 --> 00:21:40,376
Nu! Glezna mea!
Cred cã e ruptã!
237
00:21:40,833 --> 00:21:42,190
Katie...
238
00:21:43,736 --> 00:21:46,372
Asta e cea mai nasoalã întâlnire
pe care am avut-o vreodatã.
239
00:21:55,660 --> 00:21:57,105
Katie, mi-e fricã.
240
00:22:05,068 --> 00:22:09,837
A fost vãzut prima datã azi noapte
de un cuplu de îndrãgostiþi.
241
00:22:09,838 --> 00:22:13,162
Nimeni nu ºtie ce e
sau de unde a venit.
242
00:22:13,163 --> 00:22:17,737
Toate trupele militare au fost
mobilizate imediat. Poftim, Henshaw?
243
00:22:17,738 --> 00:22:19,459
Bine.
244
00:22:19,922 --> 00:22:24,708
Tocmai am fost anunþat
cã preºedintele Statelor Unite a sosit
245
00:22:24,709 --> 00:22:27,821
ºi va încerca un prim contact.
246
00:22:27,822 --> 00:22:32,815
Trebuie sã-l abordez singur.
E vorba de comunicare paºnicã.
247
00:22:33,528 --> 00:22:35,196
Da, dle preºedinte.
248
00:23:06,326 --> 00:23:09,835
Perimetrul e stabil.
Tata Urs e în vizor. E liber.
249
00:25:29,195 --> 00:25:34,118
- Comandant, fã ceva violent!
- L-aþi auzit! Deschideþi focul!
250
00:25:41,410 --> 00:25:45,897
Ne fac praf aici!
Chemaþi sprijin aerian!
251
00:25:52,935 --> 00:25:55,011
ET, acasã cu voi!
252
00:26:06,052 --> 00:26:08,918
Anunþã retragerea!
253
00:26:09,047 --> 00:26:11,895
Retragerea!
Cãtre toate trupele, retragerea!
254
00:26:13,095 --> 00:26:15,260
- Sus roþile! Tata Urs e în miºcare!
- Staþi.
255
00:26:15,261 --> 00:26:19,807
Deci aºa vrei sã joci?
Înghite plumb, robot extraterestru!
256
00:26:21,575 --> 00:26:23,694
- Se vede cã mãnâncã plumb.
- Urcaþi-l în elicopter.
257
00:26:24,137 --> 00:26:26,969
Sunt curajos!
Sunt un preºedinte curajos!
258
00:26:29,443 --> 00:26:30,760
La o parte!
259
00:26:46,859 --> 00:26:51,174
Haideþi sã rãsturnãm robotul
ºi sã instaurãm propriul guvern!
260
00:26:51,175 --> 00:26:53,515
Sã sacrificãm bãtrânii!
261
00:26:53,516 --> 00:26:56,186
- Eu zic sã-l invadãm!
- Pãmântul mai are doar 2 sãptãmâni!
262
00:26:56,187 --> 00:26:59,943
Dacã ajunge în vreun oraº,
va fi o mare catastrofã!
263
00:26:59,944 --> 00:27:02,459
Ne trebuie cele mai luminate minþi
ale ºtiinþei. Sunaþi în India!
264
00:27:02,460 --> 00:27:04,841
Putem transporta SUA
pe o planetã mai sigurã?
265
00:27:04,842 --> 00:27:08,139
Daþi-i extraterestrului o Carte Verde
ca sã fie mândru cã e american.
266
00:27:08,140 --> 00:27:12,798
Dle, eu în astfel de clipe grele,
stau ºi mã întreb. "Ce-ar face Oprah?"
267
00:27:12,799 --> 00:27:16,740
La naiba cu tot! Ce rost are?
E un dezastru.
268
00:27:16,828 --> 00:27:21,956
- Staþi! Nu!
- Ãla lanseazã rachetele nucleare!
269
00:27:21,957 --> 00:27:26,825
- ªi care îmi aduce o cafea cu lapte?
- Celãlalt, dle.
270
00:27:29,683 --> 00:27:32,234
Ce idiot a proiectat ãsta?
271
00:27:32,543 --> 00:27:35,098
- Dvs, domnule.
- Bine.
272
00:27:35,099 --> 00:27:37,540
- Wilson, concediazã pe cineva!
- Da, dle preºedinte.
273
00:27:37,781 --> 00:27:42,381
Ascultaþi, n-o sã intru în istorie
ca preºedintele aflat la putere
274
00:27:42,382 --> 00:27:46,903
când a venit sfârºitul lumii, aºa cã
cineva sã se gândeascã repede la ceva!
275
00:27:48,534 --> 00:27:51,581
- Bunã canã de cafea!
- Dle preºedinte!
276
00:27:53,714 --> 00:27:57,924
Nu numai cã am o idee,
dar am ºi un plan!
277
00:28:02,048 --> 00:28:07,445
Armele convenþionale n-au niciun efect,
iar bombele nucleare nu-s o opþiune.
278
00:28:07,446 --> 00:28:10,410
- Ba sigur cã da. Trebuie doar...
- N-o faceþi! Staþi!
279
00:28:10,411 --> 00:28:15,175
N-o sã vã mint, dle preºedinte.
Sunt vremuri grele.
280
00:28:15,176 --> 00:28:20,487
ªansele ne sunt potrivnice. Ne trebuie
o minune, forþã brutã, ne trebuie...
281
00:28:20,741 --> 00:28:22,671
... monºtri.
282
00:28:24,315 --> 00:28:27,993
Monºtri! Desigur!
E aºa de simplu!
283
00:28:29,012 --> 00:28:31,365
Nu... înþeleg.
284
00:28:31,366 --> 00:28:35,470
În ultimii 50 de ani,
am capturat monºtri în neºtire
285
00:28:35,471 --> 00:28:39,838
ºi i-am închis într-o închisoare
atât de secretã,
286
00:28:39,839 --> 00:28:43,441
încât simpla ei menþionare
e un delict federal.
287
00:28:43,459 --> 00:28:45,276
Se referã cumva la Zona 50 ºi...
288
00:28:47,380 --> 00:28:51,492
Dle preºedinte,
salutaþi-l pe Insectozaur!
289
00:28:53,588 --> 00:28:55,319
Dnã Ronson, vã rog.
290
00:28:55,794 --> 00:29:01,683
Radiaþiile nucleare l-au transformat
dintr-o larvã într-un uriaº de 100 m
291
00:29:01,684 --> 00:29:03,068
care a atacat oraºul Tokio.
292
00:29:04,191 --> 00:29:06,342
Apoi avem Veriga Lipsã.
293
00:29:09,145 --> 00:29:13,912
Un om-peºte de 20.000 de ani
dezgheþat de oamenii de ºtiinþã.
294
00:29:14,074 --> 00:29:18,769
A scãpat ºi a fãcut ravagii
în vechiul lui lac de adãpost.
295
00:29:19,207 --> 00:29:24,387
Frumuºelul ãsta e Gândac, doctor docent,
cel mai strãlucit om din lume.
296
00:29:24,421 --> 00:29:28,148
A inventat o maºinã ºtiinþificã
297
00:29:28,149 --> 00:29:32,001
care sã confere oamenilor abilitatea
de supravieþuire a gândacilor.
298
00:29:32,816 --> 00:29:34,851
Din pãcate,
a existat un efect secundar.
299
00:29:37,219 --> 00:29:40,507
Acum, chestiei ãsteia îi spunem Bob.
300
00:29:41,004 --> 00:29:43,276
O scoate cineva de-aici?!
301
00:29:44,111 --> 00:29:46,116
Mulþumesc.
302
00:29:47,093 --> 00:29:51,019
O roºie modificatã genetic a fost
combinatã cu un sirop de desert
303
00:29:51,020 --> 00:29:53,980
modificat genetic
la o fabricã de snacksuri.
304
00:29:54,065 --> 00:29:56,562
Substanþa rezultatã
a prins viaþã
305
00:29:56,563 --> 00:30:00,021
ºi a devenit o masã
gelatinoasã indestructibilã.
306
00:30:00,572 --> 00:30:04,202
ªi ultima achiziþie, Genormica.
307
00:30:08,475 --> 00:30:09,789
Continuã, generale.
308
00:30:10,691 --> 00:30:16,260
Întregul ei corp radiazã energie purã,
dându-i forþã ºi mãrime incredibile.
309
00:30:16,403 --> 00:30:21,239
Dle, aceºti monºtri sunt singura
noastrã ºansã sã învingem robotul.
310
00:30:21,240 --> 00:30:23,969
Nu avem deja o problemã
cu extratereºtrii?
311
00:30:23,970 --> 00:30:26,525
Nu ne mai trebuie una ºi cu monºtri.
312
00:30:26,526 --> 00:30:29,164
Ai o idee mai bunã, nerodule?
313
00:30:32,593 --> 00:30:34,166
Bine. Stai unde eºti.
314
00:30:35,011 --> 00:30:41,018
Generale, propun sã punem în aplicare
ideea ta cu monºtri contra extratereºtri.
315
00:30:41,825 --> 00:30:42,891
Trage carte.
316
00:30:50,761 --> 00:30:53,708
Ai...
317
00:30:53,853 --> 00:30:55,341
... niºte...
318
00:30:55,817 --> 00:30:57,011
... treiari?
319
00:30:57,082 --> 00:31:01,728
Da, am! Cum faci asta?
Eºti cel mai norocos tip!
320
00:31:01,729 --> 00:31:03,454
Nu e noroc.
321
00:31:05,252 --> 00:31:06,744
Ce na...? Hei!
322
00:31:09,599 --> 00:31:14,204
M-au fãcut nebun, dar le arãt eu.
Le arãt eu la toþi!
323
00:31:16,353 --> 00:31:20,205
Doctore, aº prefera sã te abþii
de la râsul de savant dement
324
00:31:20,206 --> 00:31:22,010
când sunt conectatã la aparat.
325
00:31:24,527 --> 00:31:25,920
Ai dreptate, Insecto.
326
00:31:25,921 --> 00:31:29,365
L-ai lãsat pe ºarlatanul ãla
sã facã experimente pe tine.
327
00:31:29,366 --> 00:31:32,398
Nu sunt un ºarlatan!
Sunt om de ºtiinþã dement!
328
00:31:32,399 --> 00:31:33,491
E o diferenþã.
329
00:31:33,492 --> 00:31:35,702
Ce alternativã am?
330
00:31:35,924 --> 00:31:38,483
Dacã el mã poate face normalã
sau mãcar de 2 m,
331
00:31:38,484 --> 00:31:42,555
mã pot întoarce la viaþa mea.
Ar trebui sã fiu în...
332
00:31:42,556 --> 00:31:46,160
- Nu-mi spune, în Fresno?
- Fresno e doar un prim pas.
333
00:31:46,161 --> 00:31:48,983
Urmeazã Milwaukee,
apoi New York ºi apoi...
334
00:31:48,984 --> 00:31:50,960
Da, ºtim, Parisul.
335
00:31:51,014 --> 00:31:54,600
Trage maneta, doctore,
dar fãrã sã râzi.
336
00:31:54,601 --> 00:31:57,793
Acum o sã simþi
o uºoarã furnicãturã în creier.
337
00:31:58,880 --> 00:31:59,792
Scuze.
338
00:32:10,023 --> 00:32:11,387
Susan!
339
00:32:12,982 --> 00:32:14,445
M-am micºorat?
340
00:32:15,103 --> 00:32:16,566
Mã tem cã nu, draga mea.
341
00:32:20,673 --> 00:32:24,430
De fapt, cred cã ai mai crescut
cu câþiva metri.
342
00:32:26,647 --> 00:32:30,621
Nu-i nimic, doctore.
O sã încercãm iar, mâine.
343
00:32:30,628 --> 00:32:32,195
Tu chiar nu înþelegi, nu?
344
00:32:32,237 --> 00:32:35,493
Niciun monstru
n-a ieºit de-aici vreodatã.
345
00:32:35,494 --> 00:32:37,985
Nu e adevãrat.
Omul invizibil a ieºit.
346
00:32:37,990 --> 00:32:41,548
Nu, n-a ieºit. Þi-am spus asta
doar ca sã nu te superi.
347
00:32:41,549 --> 00:32:45,744
- A murit de infarct acum 25 de ani.
- Nu!
348
00:32:46,010 --> 00:32:48,567
Ba da, chiar în scaunul ãla.
349
00:32:49,732 --> 00:32:50,918
E încã acolo.
350
00:32:53,422 --> 00:32:57,457
Vezi ce vreau sã spun?
Nimeni nu pleacã, nimeni nu iese.
351
00:32:57,585 --> 00:33:01,927
- Veºti bune, monºtrilor! Ieºiþi afarã!
- Pânã astãzi.
352
00:33:06,262 --> 00:33:10,892
Stai sã vãd dacã am înþeles.
Vrei sã ne batem cu un robot extraterestru.
353
00:33:10,899 --> 00:33:13,926
ªi, în schimb,
preºedintele Statelor Unite
354
00:33:13,927 --> 00:33:16,500
m-a autorizat
sã vã redau libertatea.
355
00:33:16,501 --> 00:33:20,833
Nu pot sã cred! Curând,
o sã fiu iar în braþele lui Derek.
356
00:33:20,974 --> 00:33:22,450
Sau el în ale mele.
357
00:33:22,632 --> 00:33:25,077
Eu abia aºtept
vacanþa în Cocoa Beach,
358
00:33:25,078 --> 00:33:27,639
ca sã-i terorizez pe toþi.
359
00:33:27,863 --> 00:33:31,382
Eu o sã mã întorc în laborator
sã-mi termin experimentele.
360
00:33:31,383 --> 00:33:35,484
- Nu! Ãla sunt eu, Bob.
- Atunci o sã fiu o femeie uriaºã.
361
00:33:35,485 --> 00:33:37,311
Aia e Susan, Bob.
362
00:33:37,312 --> 00:33:41,506
Bine, atunci o sã mã întorc
în Modesto ca sã fiu cu Derek.
363
00:33:41,507 --> 00:33:46,065
- Asta tot e Susan, Bob.
- Merit mãcar o ºansã cu Derek!
364
00:33:46,066 --> 00:33:47,374
Bine, haideþi!
365
00:34:09,184 --> 00:34:11,198
Toatã lumea
sã se deplaseze în ordine!
366
00:34:11,199 --> 00:34:14,471
Asta e o urgenþã! Evacuãm oraºul!
367
00:34:14,491 --> 00:34:17,543
Mãruntul exact e apreciat,
dar nu e necesar.
368
00:34:45,340 --> 00:34:47,400
Miºcaþi-vã!
369
00:34:53,205 --> 00:34:55,978
Ãsta e San Francisco!
Nu e departe de casa mea!
370
00:34:55,994 --> 00:35:00,050
Sã simþi vântul adiind prin antene.
Nu e minunat?
371
00:35:00,051 --> 00:35:04,043
N-am mai fost afarã de 50 de ani.
E minunat aici!
372
00:35:04,044 --> 00:35:06,822
E mai cald decât îmi aminteam.
S-a încãlzit Pãmântul?
373
00:35:06,823 --> 00:35:09,688
Asta ar fi minunat.
Ar fi un adevãr foarte convenabil.
374
00:35:15,405 --> 00:35:18,307
- Ãsta da, robot!
- E uriaº!
375
00:35:18,308 --> 00:35:22,394
Încercaþi sã nu-l stricaþi prea tare.
Poate-l vreau la fermã!
376
00:35:22,395 --> 00:35:25,621
Stai! N-ai spus cã e uriaº!
377
00:35:25,703 --> 00:35:27,552
Stai! Nu pleca!
378
00:35:31,726 --> 00:35:32,985
Cred cã ne vede!
379
00:35:33,285 --> 00:35:36,450
Bunã! Ce faci?
380
00:35:36,608 --> 00:35:40,039
Bun venit!
Suntem aici ca sã te distrugem!
381
00:35:40,040 --> 00:35:42,973
Nu mã pot bate cu el.
Nu pot... Niciodatã...
382
00:35:43,333 --> 00:35:46,985
Abia respir! Are cineva
o pungã de hârtie uriaºã?
383
00:35:47,144 --> 00:35:49,093
Relaxeazã-te!
384
00:35:49,094 --> 00:35:51,165
Verigã e stãpân pe situaþie.
385
00:35:51,166 --> 00:35:53,410
Ascunde-te în oraº, Susan.
O sã fii în siguranþã acolo.
386
00:35:53,411 --> 00:35:56,605
Fereºte-te de cartierul Tenderloin.
E cam dubios.
387
00:35:56,610 --> 00:35:57,873
În sfârºit, acþiune.
388
00:35:57,874 --> 00:36:03,984
O sã fac din conserva aia uriaºã
o conservã uriaºã turtitã!
389
00:36:09,126 --> 00:36:11,741
ªtie cineva unde e Insectozaurul?
390
00:36:11,744 --> 00:36:16,021
- Ia uitaþi-vã câtamai...
- Piciorul!
391
00:36:17,816 --> 00:36:19,870
L-am prins, bãieþi! L-am prins...
392
00:36:20,923 --> 00:36:23,601
Nu-i dau drumul! Îl obosesc!
393
00:36:24,698 --> 00:36:26,252
Spuneþi-mi, vã rog, cã încetineºte!
394
00:36:26,553 --> 00:36:29,122
Du-te în oraº, Verigã!
Te prind din urmã cât de repede pot.
395
00:36:31,905 --> 00:36:35,628
Sau poate cã va trebui
sã mã prinzi tu din urmã.
396
00:38:25,638 --> 00:38:28,142
Bine, bine, pot s-o fac.
397
00:38:40,722 --> 00:38:42,014
Da, m-a durut.
398
00:38:45,141 --> 00:38:47,174
Urcã! Am un plan!
399
00:38:58,760 --> 00:38:59,753
Hot-dogi!
400
00:39:06,872 --> 00:39:10,101
Verigã, o sã trag lângã el!
401
00:39:10,102 --> 00:39:13,942
Tu urci acolo,
intri în unitatea lui centralã ºi...
402
00:39:13,943 --> 00:39:15,655
Bãieþi, prindeþi-mã!
403
00:39:22,571 --> 00:39:24,847
Hai, miºcaþi-vã!
404
00:39:24,848 --> 00:39:26,390
Nu claxonaþi!
405
00:39:32,054 --> 00:39:35,513
Scuzaþi-mã! Faceþi loc!
În dreapta! N-am controlul!
406
00:40:04,338 --> 00:40:08,125
O sã fie bine!
Te scot eu de acolo!
407
00:40:08,238 --> 00:40:11,555
Stai puþin! Trebuie sã ieºim
de pe pod înainte sã...
408
00:40:36,652 --> 00:40:38,508
Nu, nu, nu!
409
00:40:38,509 --> 00:40:39,658
Lasã-mã în pace!
410
00:40:56,048 --> 00:40:57,631
La o parte! Fii atent!
411
00:41:03,243 --> 00:41:05,529
Hei, ghemotoc, unde ai fost?
412
00:41:07,999 --> 00:41:10,676
ªtiu. Tata nu prea e în formã.
413
00:41:10,731 --> 00:41:13,767
Scuze! Încearcã sã mã omoare!
De ce face asta?
414
00:41:42,281 --> 00:41:46,194
- Te descurci de minune!
- Eu le fac pe toate!
415
00:41:46,195 --> 00:41:49,300
Nu pentru mult timp!
Hai, bãieþi! Sã-l doborâm!
416
00:41:51,625 --> 00:41:53,302
Un scut deflector.
417
00:41:53,565 --> 00:41:54,738
Tipic.
418
00:42:02,251 --> 00:42:04,825
Nu poþi strivi un gândac!
419
00:42:13,935 --> 00:42:15,915
Bine, bine.
420
00:42:16,477 --> 00:42:17,411
Uite aºa.
421
00:42:21,944 --> 00:42:23,259
Insectozaur!
422
00:42:23,816 --> 00:42:25,479
Insectozaur!
423
00:42:25,902 --> 00:42:27,013
- Bob!
- Ce?
424
00:42:27,014 --> 00:42:30,586
- Ajutã-mã!
- Scuze, mã uitam la pasãrea aia.
425
00:42:30,587 --> 00:42:33,247
- Du oamenii de pe pod!
- S-a fãcut!
426
00:42:35,186 --> 00:42:38,752
Nu, Bob! Mutã parapetele!
427
00:42:39,209 --> 00:42:41,630
Da, ai dreptate. Greºeala mea.
428
00:42:46,340 --> 00:42:48,495
Hai, hai, hai!
429
00:43:00,452 --> 00:43:01,396
Verigã!
430
00:43:02,603 --> 00:43:03,999
Nu mã simt prea bine!
431
00:43:06,487 --> 00:43:09,709
Bine, Susan, poþi face asta!
432
00:43:53,670 --> 00:43:56,773
Bun. Hai sã-l doborâm!
433
00:44:06,163 --> 00:44:07,909
<i>Extracþia a eºuat.</i>
434
00:44:07,910 --> 00:44:11,766
<i>Nu te supãra.
Se întâmplã tuturor.</i>
435
00:44:11,767 --> 00:44:18,533
Forma aia inferioarã de viaþã crede
cã-mi poate fura cuantoniumul?!
436
00:44:18,601 --> 00:44:20,752
Trimite imediat un alt robot!
437
00:44:20,753 --> 00:44:23,930
<i>Cuantoniumul nu poate fi extras
de un robot.</i>
438
00:44:24,002 --> 00:44:28,940
<i>Forma de viaþã pe bazã de carbon,
cunoscutã ca Susan, e prea puternicã.</i>
439
00:44:29,934 --> 00:44:36,016
Crezi cã pentru cã eºti mare ºi tare
ºi-mi poþi distruge sonda-robot,
440
00:44:36,017 --> 00:44:39,286
poþi sã mã pui pe fugã?!
441
00:44:39,636 --> 00:44:43,469
S-au dus zilele alea!
442
00:44:43,600 --> 00:44:46,785
Computer, direcþia Pãmânt.
443
00:44:46,786 --> 00:44:50,707
O sã iau personal cuantoniumul,
444
00:44:50,777 --> 00:44:54,391
chiar dacã va trebui
sã i-l smulg din corp,
445
00:44:54,411 --> 00:44:57,372
celulã cu celulã.
446
00:45:00,532 --> 00:45:02,367
<i>Ai grijã! E fierbinte.</i>
447
00:45:06,381 --> 00:45:09,389
Acum 3 sãptãmâni, dacã mi-aþi fi cerut
sã înfrâng un robot uriaº,
448
00:45:09,390 --> 00:45:12,646
aº fi zis: "Nu se poate",
dar am reuºit! Eu!
449
00:45:12,966 --> 00:45:16,010
Sunt încã exaltatã.
Aþi vãzut ce puternicã am fost?
450
00:45:16,011 --> 00:45:18,080
Nu cred cã existã borcan
sã nu-l pot deschide.
451
00:45:18,081 --> 00:45:21,201
Ai fost cu adevãrat eroicã,
draga mea.
452
00:45:21,202 --> 00:45:24,303
Mi-a plãcut în special
cum i-ai salvat pe cei de pe pod.
453
00:45:24,353 --> 00:45:27,148
Frumos.
N-a fost uimitoare, Verigã?
454
00:45:27,149 --> 00:45:30,326
Da, grozavã. Foarte tare.
Mi-a plãcut.
455
00:45:30,782 --> 00:45:32,924
Bietul Verigã.
456
00:45:32,925 --> 00:45:36,613
Dupã ce te-ai dat aºa rotund,
ai mâncat bãtaie de la o fatã.
457
00:45:37,355 --> 00:45:41,376
- Nu-i de mirare cã eºti deprimat.
- Nu sunt deprimat. Sunt obosit.
458
00:45:41,377 --> 00:45:45,397
- De ce? N-ai fãcut nimic.
- N-am dormit prea bine.
459
00:45:45,700 --> 00:45:49,927
Am apnã... apna...
În fine, nu e plãcut!
460
00:45:50,006 --> 00:45:53,526
Deci Verigã e cam ºubred.
Adicã neodihnit.
461
00:45:53,706 --> 00:45:57,145
O sã-þi revii repede.
ªi eu la fel.
462
00:45:57,215 --> 00:46:01,564
Ce s-a întâmplat cu "nu existã
borcan sã nu-l pot deschide"?
463
00:46:01,568 --> 00:46:05,067
Ai gãsit vreunul?
Era cu murãturi?
464
00:46:05,068 --> 00:46:06,687
Unde e borcanul uriaº
cu murãturi?
465
00:46:06,688 --> 00:46:08,727
Ce încearcã
asociatul meu sã spunã
466
00:46:08,728 --> 00:46:12,922
e cã noi credem cã noua Susan
e "minunea minunatelor"!
467
00:46:15,575 --> 00:46:16,630
Scuze.
468
00:46:17,499 --> 00:46:20,874
Mersi, sunteþi foarte drãguþi,
469
00:46:20,944 --> 00:46:23,818
dar am o viaþã normalã
care mã aºteaptã.
470
00:46:23,819 --> 00:46:29,177
Spune-mi cum se împacã viaþa asta
normalã cu faptul cã eºti imensã.
471
00:46:29,181 --> 00:46:30,969
N-o sã fiu imensã la nesfârºit.
472
00:46:30,998 --> 00:46:33,719
Derek n-o sã aibã liniºte
pânã nu gãsim un leac pentru...
473
00:46:33,726 --> 00:46:37,617
... starea mea.
Suntem o echipã.
474
00:46:37,794 --> 00:46:42,629
Tuturor ne-ar prinde bine un Derek.
Poate într-o zi îl putem cunoaºte.
475
00:46:42,680 --> 00:46:45,839
Chiar?
Vreþi sã-l cunoaºteþi pe Derek?
476
00:46:53,645 --> 00:46:55,394
Prima oprire, Modesto!
477
00:46:55,395 --> 00:46:58,938
Genormica, i-am sunat pe-ai tãi
sã le spun cã te duci acasã.
478
00:46:58,939 --> 00:47:02,783
Am sunat ºi poliþia din Modesto
ºi le-am spus sã nu tragã în tine.
479
00:47:02,914 --> 00:47:05,201
Mersi, generale.
480
00:47:16,646 --> 00:47:19,385
Nu uitaþi, oamenii ãºtia
nu sunt obiºnuiþi sã vadã...
481
00:47:20,015 --> 00:47:21,648
... fiinþe ca...
482
00:47:21,763 --> 00:47:24,447
... tine sau ca tine...
483
00:47:24,448 --> 00:47:25,944
... sau ca tine.
484
00:47:25,945 --> 00:47:29,403
Aºa cã fiþi relaxaþi.
Fiþi...
485
00:47:29,586 --> 00:47:30,637
Faceþi ca mine.
486
00:47:36,856 --> 00:47:40,998
Opriþi-vã! Ãla a fost un accident.
Nu distrugeþi nimic!
487
00:47:43,544 --> 00:47:44,974
Susan?
488
00:47:45,075 --> 00:47:47,212
Susie Q!
489
00:47:47,449 --> 00:47:49,749
Mami! Tati!
490
00:47:50,330 --> 00:47:53,686
Au fãcut experimente pe tine?
491
00:47:53,687 --> 00:47:56,084
Nu, mamã. Sunt bine.
492
00:47:59,459 --> 00:48:03,479
E în regulã. Sunt cu mine.
Ei sunt noii mei prieteni.
493
00:48:03,676 --> 00:48:06,257
Derek!
Mi-a fost atât de dor de tine...
494
00:48:06,314 --> 00:48:08,973
M-am gândit cã într-o zi
o sã fim din nou împreunã!
495
00:48:08,998 --> 00:48:12,817
Aºa am rezistat în închisoare!
Te iubesc! Îl iubesc pe omul ãsta!
496
00:48:12,818 --> 00:48:15,935
Nu, Bob! Aia e mama mea!
O sufoci!
497
00:48:17,673 --> 00:48:19,506
Eºti bine, iubito?
498
00:48:19,593 --> 00:48:24,043
- Simt gust de ºuncã.
- Scuze, mamã. Îi plac îmbrãþiºãrile.
499
00:48:25,424 --> 00:48:28,781
- Unde-i Derek?
- La muncã, scumpo.
500
00:48:28,782 --> 00:48:31,867
ªtii cum e cu cariera lui.
501
00:48:31,868 --> 00:48:38,137
- N-o sã sãrbãtorim fãrã el!
- Susan! Ce sã fac cu prietenii tãi?
502
00:48:38,138 --> 00:48:41,148
Scoate-le niºte gustãri!
Mãnâncã orice!
503
00:48:43,729 --> 00:48:45,067
Ambrozie!
504
00:48:48,313 --> 00:48:49,329
Cum merge?
505
00:48:49,795 --> 00:48:51,680
Que pasa, fetiþo?
506
00:48:52,260 --> 00:48:54,206
Le ai cu dansul, Insecto!
507
00:48:57,521 --> 00:48:59,712
Cine vrea sã înoate cu Verigã?
508
00:49:05,429 --> 00:49:08,829
Bunã.
Eu sunt Benzoat-Ostilazen-Bicarbonat.
509
00:49:08,830 --> 00:49:12,005
Sau poþi sã-mi spui Bob.
Cum þi-e mai uºor.
510
00:49:12,995 --> 00:49:16,597
Am fost prea direct? Scuzã-mã.
Mi-am ieºit un pic din mânã.
511
00:49:16,598 --> 00:49:20,247
Am fost în închisoare toatã viaþa.
De ce-am adus vorba de închisoare?!
512
00:49:21,329 --> 00:49:24,115
N-am vrut sã te sperii.
O sã plec.
513
00:49:24,559 --> 00:49:25,830
Mã simt ca un dobitoc.
514
00:49:27,009 --> 00:49:31,016
Staþi calmi.
Orice-aþi face, nu-i provocaþi.
515
00:49:31,017 --> 00:49:34,504
Vrea cineva un Gin Fizz Atomic?
Chiar are...
516
00:49:36,961 --> 00:49:37,989
... impact!
517
00:49:38,665 --> 00:49:41,733
Clor! Mi-a intrat în ochi!
518
00:49:43,530 --> 00:49:45,160
Se întorc împotriva noastrã!
519
00:49:45,400 --> 00:49:47,601
Salvaþi-vã pielea!
520
00:49:51,462 --> 00:49:53,531
De cine fug?
521
00:49:57,125 --> 00:49:59,051
E foarte haios, Jim.
522
00:49:59,088 --> 00:50:03,558
E exact genul de umor de la þarã
de care o sã-mi fie doar în Fresno.
523
00:50:03,629 --> 00:50:07,740
Aici Derek Dietl.
Închei pentru ultima oarã.
524
00:50:07,798 --> 00:50:10,798
Noapte bunã, Modesto.
525
00:50:10,934 --> 00:50:12,575
<i>Canalul 172.</i>
526
00:50:12,804 --> 00:50:13,933
<i>ªi tãiaþi.</i>
527
00:50:17,250 --> 00:50:19,456
Þi-a plãcut încheierea?
Doar ce-am inventat-o.
528
00:50:26,080 --> 00:50:27,541
Doamne...
529
00:50:28,265 --> 00:50:30,025
Stai, stai, stai!
Dar...
530
00:50:33,257 --> 00:50:34,875
Derek!
531
00:50:35,040 --> 00:50:37,896
N-o sã-þi vinã sã crezi
ce sãptãmâni am avut!
532
00:50:40,971 --> 00:50:44,153
Numai gândul la tine
m-a ajutat sã nu-mi pierd minþile.
533
00:50:44,154 --> 00:50:47,461
Nu pot sã respir!
Îmi plesnesc coastele!
534
00:50:47,462 --> 00:50:49,349
Doamne! Îmi pare rãu!
535
00:50:49,504 --> 00:50:52,205
Aºa e mai bine?
536
00:50:52,547 --> 00:50:55,213
Bine. Bine.
537
00:50:55,994 --> 00:50:58,709
Încã mã obiºnuiesc
cu noua mea forþã.
538
00:50:58,715 --> 00:51:01,309
Eºti chiar mare!
539
00:51:01,316 --> 00:51:03,403
Da, dar sunt tot eu.
540
00:51:03,422 --> 00:51:05,898
Sunt aceeaºi fatã
de care te-ai îndrãgostit.
541
00:51:06,113 --> 00:51:09,494
Doar cã tocmai ai distrus
Podul Golden Gate.
542
00:51:09,495 --> 00:51:12,533
Numai aºa am putut opri
robotul uriaº!
543
00:51:13,347 --> 00:51:15,357
Te-ai gândit vreodatã
cã aº putea face aºa ceva?
544
00:51:15,358 --> 00:51:19,247
Nu, pot spune sincer cã niciodatã,
dar chiar niciodatã, niciodatã,
545
00:51:19,248 --> 00:51:23,242
niciodatã, niciodatã, niciodatã
nu mi-a trecut prin minte.
546
00:51:23,243 --> 00:51:26,650
Uite, ºtiu cã e un pic ciudat.
547
00:51:26,706 --> 00:51:30,521
Bine, e foarte ciudat,
dar îi dãm noi de cap.
548
00:51:31,293 --> 00:51:34,223
Împreunã, putem gãsi un mod
de a mã aduce la normal.
549
00:51:34,334 --> 00:51:38,001
Susan, încearcã sã vezi asta
din perspectiva mea.
550
00:51:38,286 --> 00:51:41,047
Eu am o audienþã care se bizuieºte
pe mine pentru ºtiri,
551
00:51:41,048 --> 00:51:44,166
vreme, sport
ºi reportaje înduioºãtoare.
552
00:51:44,167 --> 00:51:49,375
Te aºtepþi sã las toate astea
ca sã îndrepþi ce þi s-a întâmplat?
553
00:51:49,376 --> 00:51:54,893
- Cu care n-am avut nicio legãturã?
- Da, exact asta aºtept.
554
00:51:55,336 --> 00:51:58,113
Cum rãmâne cu viaþa
despre care am vorbit?!
555
00:51:58,114 --> 00:52:01,981
- Nu mai vrei asta?
- Sigur cã da, doar cã...
556
00:52:02,217 --> 00:52:04,816
... nu vãd cum pot avea
asta cu tine.
557
00:52:05,091 --> 00:52:08,867
Derek, te rog... nu face asta.
558
00:52:08,868 --> 00:52:11,356
Trebuie sã accepþi realitatea, Susan.
559
00:52:11,391 --> 00:52:15,026
Nu mã strivi cã-þi spun asta,
dar nu vreau sã mã însor
560
00:52:15,027 --> 00:52:17,847
ºi sã-mi petrec restul vieþii
cu umbra altcuiva.
561
00:52:18,998 --> 00:52:21,386
ªi tu faci una mare bine.
562
00:52:22,078 --> 00:52:24,714
Îmi pare rãu, s-a terminat.
563
00:52:26,262 --> 00:52:27,659
Noroc, Susan.
564
00:52:36,108 --> 00:52:38,553
Ieºirea din Modesto
565
00:53:11,901 --> 00:53:15,469
Ce bairam!
566
00:53:15,746 --> 00:53:19,100
Pãrinþii tãi
ºtiu sã se distreze, nu glumã.
567
00:53:19,123 --> 00:53:24,431
Ce? A fost cel mai tare chef
de când am ieºit din închisoare.
568
00:53:24,557 --> 00:53:29,329
Eu trebuie sã fi fost la altul,
cã eu nu l-am vãzut deloc aºa.
569
00:53:29,627 --> 00:53:33,569
Nu cred cã ai tãi m-au plãcut,
iar Jeleu mi-a dat un numãr fals.
570
00:53:34,045 --> 00:53:37,826
Mãcar gunoiul a fost gratis.
ªtii? Vreau sã spun...
571
00:53:37,896 --> 00:53:39,316
Pe cine pãcãlim?
572
00:53:39,317 --> 00:53:43,502
Am putea salva orice oraº
de pe planetã ºi tot aºa ne-ar trata,
573
00:53:43,503 --> 00:53:46,026
ca pe niºte monºtri.
574
00:53:47,525 --> 00:53:50,457
Da... Monºtri.
575
00:53:51,846 --> 00:53:54,978
În fine. Ce face Derek?
576
00:53:59,623 --> 00:54:02,204
Derek e un idiot egoist.
577
00:54:02,205 --> 00:54:03,811
- Nu!
- Ba da!
578
00:54:04,592 --> 00:54:07,708
Atâtea vorbe despre noi.
"Sunt atât de mândru de noi."
579
00:54:07,749 --> 00:54:10,952
"Avem o slujbã în Fresno."
Nu existã niciun "noi".
580
00:54:10,996 --> 00:54:15,482
A fost doar Derek. De ce a trebuit
sã mã loveascã un meteorit ca sã vãd?
581
00:54:15,484 --> 00:54:17,542
Ce idioatã am fost!
582
00:54:19,898 --> 00:54:22,909
În fond, de ce am crezut cã viaþa
cu Derek ar fi aºa de minunatã?
583
00:54:23,052 --> 00:54:25,416
Uitaþi câte am fãcut fãrã el.
584
00:54:25,843 --> 00:54:29,711
M-am luptat cu un robot extraterestru.
Asta am fost eu, nu el!
585
00:54:29,979 --> 00:54:34,830
ªi a fost uimitor!
V-am cunoscut pe voi. Uimitor.
586
00:54:35,142 --> 00:54:37,530
Dr Gândac, tu poþi sã urci pe pereþi
587
00:54:37,531 --> 00:54:42,061
ºi sã faci un supercomputer
dintr-o cutie de pizza, douã tuburi ºi...
588
00:54:42,062 --> 00:54:44,194
- O agrafã!
- Uimitor!
589
00:54:44,195 --> 00:54:47,410
Tu nici n-ai nevoie de prezentare.
Tu eºti Veriga Lipsã!
590
00:54:47,411 --> 00:54:50,167
Ai cãrat 250 de studente
din Cocoa Beach
591
00:54:50,168 --> 00:54:52,633
ºi tot ai avut puterea
sã te lupþi cu Garda Naþionalã!
592
00:54:52,634 --> 00:54:55,351
ªi Paza de Coastã! ªi salvamarii!
593
00:54:55,352 --> 00:54:56,464
Uimitor!
594
00:54:56,897 --> 00:55:02,168
Bob! Cine mai poate cãdea de la
înãlþimi ameþitoare fãrã o zgârieturã?
595
00:55:02,247 --> 00:55:04,082
- Verigã?
- Tu.
596
00:55:04,104 --> 00:55:05,317
Uimitor!
597
00:55:08,082 --> 00:55:11,686
Bine zis, Insecto!
Susan, nu te subestima!
598
00:55:11,687 --> 00:55:15,440
N-o sã mã mai subestimez niciodatã!
599
00:55:15,561 --> 00:55:17,002
Martor!
600
00:55:24,877 --> 00:55:26,164
Susan!
601
00:55:33,486 --> 00:55:34,881
Bravo, Insecto!
602
00:55:46,370 --> 00:55:47,552
Insecto, fii atent!
603
00:55:53,898 --> 00:55:55,633
Insectozaur!
604
00:56:03,331 --> 00:56:04,537
O sã scapi.
605
00:56:05,667 --> 00:56:07,990
O sã fie bine.
Uitã-te la mine.
606
00:56:08,227 --> 00:56:11,621
Nu închide ochii.
Sã nu îndrãzneºti!
607
00:56:13,116 --> 00:56:14,305
Nu poþi...
608
00:56:50,938 --> 00:56:53,126
Trebuie sã fii îngrozitã.
609
00:56:53,320 --> 00:56:57,780
Te trezeºti într-un loc ciudat,
în haine ciudate,
610
00:56:57,781 --> 00:57:02,732
închisã de o fiinþã ciudatã,
care zboarã cu un aparat ciudat.
611
00:57:02,733 --> 00:57:07,403
- Ciudat, nu?
- Deloc. Nu e prima datã.
612
00:57:07,660 --> 00:57:09,898
Eºti umblatã...
613
00:57:10,170 --> 00:57:12,908
În sala de extracþie!
614
00:57:13,759 --> 00:57:15,568
Ce vrei de la mine?
615
00:57:15,569 --> 00:57:19,345
Ai furat ce mi se cuvine!
616
00:57:19,346 --> 00:57:20,999
N-am furat nimic de la tine.
617
00:57:21,000 --> 00:57:24,893
Corpul tãu enorm ºi grotesc
conþine cuantonium,
618
00:57:24,899 --> 00:57:28,221
cea mai puternicã substanþã
din univers.
619
00:57:28,252 --> 00:57:31,320
Chiar credeai
cã o poþi ascunde de mine?
620
00:57:32,077 --> 00:57:34,415
Despre asta e vorba?
621
00:57:34,416 --> 00:57:38,873
Ai distrus San Francisco,
ai îngrozit milioane de oameni
622
00:57:39,003 --> 00:57:41,582
ºi mi-ai ucis prietenul
doar ca sã ajungi la mine?
623
00:57:41,583 --> 00:57:47,113
Liniºte!
Vocea ta mã zgârie pe urechi!
624
00:57:47,210 --> 00:57:53,222
Pãcat cã n-o sã fii aici ca sã vezi
ce poate face puterea cuantoniumului
625
00:57:53,223 --> 00:57:57,524
în tentaculele cuiva
care ºtie sã-l foloseascã.
626
00:57:57,525 --> 00:58:01,528
- ªtiu ºi eu sã-l folosesc...
- Nu te obosi.
627
00:58:01,690 --> 00:58:05,178
Câmpul de forþã e impenetra...
628
00:58:05,527 --> 00:58:07,320
Ce flagnard?!
629
00:58:19,024 --> 00:58:21,469
Asta ar trebui
sã-þi opreascã micul...
630
00:58:22,363 --> 00:58:24,060
Computer, închide uºa hangarului 2!
631
00:58:24,969 --> 00:58:26,569
Închide uºa hangarului 3!
632
00:58:26,864 --> 00:58:28,554
Uºa hangarului 4!
633
00:58:29,452 --> 00:58:31,505
Închide-le pe toate!
634
00:59:15,983 --> 00:59:17,516
Computer, începe extracþia!
635
00:59:57,463 --> 01:00:02,697
În sfârºit, îmi pot reface
civilizaþia pe o nouã planetã.
636
01:00:02,967 --> 01:00:08,303
Ai vreo idee unde sã-mi fac sediul?
Pe planeta ta poate?
637
01:00:08,304 --> 01:00:10,565
Þine-þi tentaculele scârboase
departe de planeta mea!
638
01:00:10,721 --> 01:00:15,244
Dacã voiai sã mã opreºti, trebuia
s-o faci când aveai cuantoniumul.
639
01:00:15,261 --> 01:00:17,243
Acum, eºti nulã.
640
01:00:17,663 --> 01:00:20,902
Sunt oameni nevinovaþi acolo
care n-au fãcut nimic!
641
01:00:22,468 --> 01:00:26,510
Fiinþe nevinovate erau ºi pe planta mea
înainte sã fie distrusã.
642
01:00:26,511 --> 01:00:28,737
Îmi pare rãu
cã planeta ta a fost distrusã.
643
01:00:28,803 --> 01:00:30,875
Sã nu-þi fie. Eu am distrus-o.
644
01:00:31,254 --> 01:00:32,845
Eºti nelãmuritã?
645
01:00:32,955 --> 01:00:35,840
Dupã ce îþi voi dezvãlui
povestea mea,
646
01:00:35,841 --> 01:00:39,208
totul va fi foarte limpede.
647
01:00:39,261 --> 01:00:42,692
Computer, porneºte maºina de clonat.
648
01:00:42,693 --> 01:00:44,183
<i>Da, Gallaxhar.</i>
649
01:00:45,612 --> 01:00:48,900
Acum mulþi zentoni,
când eram doar un pui de calamar,
650
01:00:48,901 --> 01:00:51,456
am aflat cã pãrinþii mei erau...
651
01:00:54,320 --> 01:00:57,515
Niciun copil
n-ar trebui sã îndure asta!
652
01:00:57,516 --> 01:00:59,748
Aºa cã am plecat la drum
cu o uriaºã...
653
01:01:01,821 --> 01:01:04,060
ªi curând dupã aceea,
m-am cãsãtorit.
654
01:01:04,100 --> 01:01:07,338
Lucrurile mergeau bine,
pânã când ea a vrut sã...
655
01:01:09,189 --> 01:01:12,800
Iar eu ziceam "Nici vorbã".
iar ea "Ba da!", iar eu...
656
01:01:15,117 --> 01:01:18,020
Dar þi-am spus deja prea multe!
657
01:01:19,657 --> 01:01:23,286
Sã înceapã naºterea
noii mele planete, numite acum...
658
01:01:24,089 --> 01:01:27,606
... Planeta lui Gallaxhar!
659
01:01:52,234 --> 01:01:55,622
Încã o datã, un OZN
a aterizat în America,
660
01:01:55,623 --> 01:01:58,801
singura þarã în care par
sã aterizeze OZN-urile.
661
01:01:58,802 --> 01:02:01,494
Scuzaþi-mã. Poftim, Henshaw?
662
01:02:01,750 --> 01:02:04,213
Bine.
663
01:02:04,248 --> 01:02:10,780
Transmitem acum în direct
de la nava extraterestrã.
664
01:02:12,975 --> 01:02:16,243
Pãmânteni, am venit în pace.
665
01:02:16,244 --> 01:02:20,763
Sã nu vã temeþi de mine.
Nu vã vreau rãul.
666
01:02:20,910 --> 01:02:25,854
Totuºi, e bine de ºtiut cã majoritatea
nu vor supravieþui în urmãtoarele ore,
667
01:02:25,856 --> 01:02:30,054
iar cei care supravieþuiesc
vor deveni sclavi sau cobai.
668
01:02:30,055 --> 01:02:35,311
Sã nu cumva s-o luaþi personal.
Sunt doar afaceri.
669
01:02:35,312 --> 01:02:37,151
Deci, sã recapitulãm...
670
01:02:37,152 --> 01:02:41,655
Vin în pace, nu vã vreau rãul,
o sã muriþi toþi. Închei transmisia.
671
01:02:46,576 --> 01:02:48,822
Bine, bãieþi,
setaþi nivelul terorii
672
01:02:48,823 --> 01:02:51,594
pe codul maro, cã trebuie
sã-mi schimb pantalonii.
673
01:03:05,227 --> 01:03:06,817
Ce facem acum, doctore?
674
01:03:06,818 --> 01:03:09,421
Nu ºtiu.
675
01:03:10,438 --> 01:03:12,227
Vã spun eu ce facem.
676
01:03:12,228 --> 01:03:17,571
Nu-l lãsãm pe Insecto sã moarã în van,
ne ducem acolo, o gãsim pe Susan
677
01:03:17,572 --> 01:03:20,585
ºi o sã-l doborâm
pe extraterestrul ãsta.
678
01:03:25,692 --> 01:03:29,129
Aveþi destulã energie
în aparate ca sã ajungeþi sus,
679
01:03:29,130 --> 01:03:30,889
dar nu sã vã ºi întoarceþi.
680
01:03:30,890 --> 01:03:34,395
Vin sã vã iau, dacã pot.
Dacã nu, înseamnã cã sunt mort.
681
01:03:34,509 --> 01:03:35,926
Sau întârzii.
682
01:03:37,344 --> 01:03:42,192
Am fost gardianul vostru timp
de aproape 50 de ani. Nu mai e cazul.
683
01:03:42,446 --> 01:03:44,436
Dacã mai conteazã...
684
01:03:45,753 --> 01:03:49,741
- Ce urât. Ce-am fãcut?
- Nu, Bob, nu-i urât.
685
01:03:49,763 --> 01:03:51,946
E un semn de respect.
686
01:04:01,511 --> 01:04:02,809
Pe noi ne þinteºte.
687
01:04:02,810 --> 01:04:05,468
Asta e ºi ideea, locotenent!
Menþine cursul.
688
01:04:05,962 --> 01:04:07,153
Uºor.
689
01:04:07,347 --> 01:04:09,390
Uºor.
690
01:04:10,249 --> 01:04:12,805
Mult la dreapta!
691
01:04:15,037 --> 01:04:16,495
Nu scap de ea!
692
01:04:19,905 --> 01:04:22,455
Þine-te!
Facem o plimbare!
693
01:04:33,680 --> 01:04:36,550
De-asta port mereu paraºuta, locotenent.
694
01:04:39,565 --> 01:04:41,978
Poþi sã-mi dai drumul acum, locotenent.
695
01:05:13,570 --> 01:05:16,880
- Cui îi semnalizezi? Suntem aici.
- Gura!
696
01:05:24,093 --> 01:05:25,451
Clonã!
697
01:05:25,452 --> 01:05:29,581
- Ave, Gallaxhar!
- Nu, nu toate. Tu de-acolo.
698
01:05:29,584 --> 01:05:32,377
Cum fac asta? Trei în spate.
699
01:05:32,410 --> 01:05:35,654
Nu, nu. Cel de lângã tine.
Cel pe care-l arãt!
700
01:05:35,671 --> 01:05:36,750
Tu! Cel...
701
01:05:37,866 --> 01:05:40,343
Tu, clonã! Da! Bine!
702
01:05:40,424 --> 01:05:44,246
Du prizoniera la crematoriu.
703
01:05:44,357 --> 01:05:46,511
Nu ne mai e de folos.
704
01:05:46,760 --> 01:05:49,362
- Ave, Gallaxhar!
- Ave, mie!
705
01:06:02,941 --> 01:06:07,132
Genormica nu mai e
aºa de genormã.
706
01:06:07,401 --> 01:06:11,769
Cum putem ajunge la ea?
Sunt prea multe. E imposibil.
707
01:06:16,614 --> 01:06:20,519
N-oi avea eu creier, dlor,
dar am o idee.
708
01:06:26,412 --> 01:06:28,012
N-o sã meargã.
709
01:06:40,964 --> 01:06:41,970
Stop!
710
01:06:45,508 --> 01:06:46,749
Eu...
711
01:06:46,958 --> 01:06:51,431
... Gallaxhar, îþi ordon
sã ne predai prizoniera imediat.
712
01:06:52,249 --> 01:06:54,912
Eºti clar defectat definitiv.
713
01:06:54,913 --> 01:06:57,996
Gãrzi, luaþi clona asta defectã
la incinerator.
714
01:07:01,041 --> 01:07:02,690
Ce mai aºteptaþi?
715
01:07:02,914 --> 01:07:05,857
- Tu ºi tu!
- Pe bune?
716
01:07:05,881 --> 01:07:11,355
Da! Duceþi prizoniera
ºi clona defectã la crematoriu.
717
01:07:11,356 --> 01:07:13,583
Desigur, dle.
718
01:07:13,584 --> 01:07:15,647
Luaþi ºi un permis de trecere
pentru orice eventualitate.
719
01:07:16,707 --> 01:07:18,979
- Vreþi o armã?
- Da, aº vrea.
720
01:07:19,362 --> 01:07:20,506
Hei, bãieþi, uitaþi...
721
01:07:23,570 --> 01:07:24,751
Bine...
722
01:07:26,443 --> 01:07:30,263
Nu pot sã cred cã aþi venit
sã mã salvaþi. Mulþumesc.
723
01:07:30,267 --> 01:07:33,331
Pentru puþin.
Noi, monºtri, trebuie sã fim uniþi.
724
01:07:33,465 --> 01:07:37,221
Dar eu nu mai sunt un monstru,
sunt doar eu.
725
01:07:37,803 --> 01:07:41,216
Draga mea, oricât ai fi de mare,
o sã fii întotdeauna...
726
01:07:41,220 --> 01:07:44,977
... doar o formã împuþitã de viaþã
pe bazã de carbon.
727
01:07:45,062 --> 01:07:46,153
Ave, Gallaxhar!
728
01:07:46,354 --> 01:07:48,299
Ave, Gallaxhar!
729
01:07:52,080 --> 01:07:57,037
- Deghizãrile astea sunt bombã!
- Asta e! Urmaþi-mã!
730
01:07:57,825 --> 01:07:59,788
- Singurul mod de a salva Pãmântul...
- Ave, Gallaxhar!
731
01:07:59,789 --> 01:08:02,221
- Ave, Gallaxhar! Singurul mod...
- Ave, Gallaxhar!
732
01:08:02,222 --> 01:08:05,276
... de a salva Pãmântul
e sã aruncãm nava în aer...
733
01:08:05,277 --> 01:08:07,447
- Ave, Gallaxhar!
- Ave, Gallaxhar!
734
01:08:07,448 --> 01:08:10,395
- ... înainte de invazie.
- Cum facem asta?
735
01:08:10,396 --> 01:08:13,087
Trebuie sã gãsim
generatorul principal.
736
01:08:13,218 --> 01:08:16,291
Scuzã-mã, ne poþi îndruma
spre generatorul principal?
737
01:08:16,292 --> 01:08:19,361
Bucuros. E chiar acolo,
deasupra sãlii de extracþie.
738
01:08:30,962 --> 01:08:32,549
Mulþumesc. Ave, Gallaxhar!
739
01:08:32,550 --> 01:08:34,223
- Atenþie!
- Fii atent, creier mort!
740
01:08:34,224 --> 01:08:39,520
Dã-mi ãla! O astfel de armã trebuie
sã fie pe mâini responsabile.
741
01:08:43,764 --> 01:08:46,057
Ave, Gallaxhar?
742
01:08:47,009 --> 01:08:48,070
Monºtri!
743
01:08:48,071 --> 01:08:49,094
<i>Monºtri.</i>
744
01:08:49,177 --> 01:08:50,813
Monºtri?!
745
01:08:51,626 --> 01:08:55,991
Atenþie, toþi extratereºtrii!
Distrugeþi toþi monºtrii!
746
01:08:57,464 --> 01:08:58,892
Vreþi bãtaie?
747
01:09:04,625 --> 01:09:07,817
Dacã vrei sã le faci rãu prietenilor mei,
va trebui sã treci de mine!
748
01:09:10,103 --> 01:09:11,437
Da...
749
01:09:31,831 --> 01:09:32,863
Susan!
750
01:09:40,267 --> 01:09:41,333
Nu pot sã cred cã am reuºit!
751
01:09:59,405 --> 01:10:02,522
O... D... M.
752
01:10:02,892 --> 01:10:04,756
<i>Atenþie, intrus.</i>
753
01:10:05,043 --> 01:10:08,719
<i>N-o sã descifraþi niciodatã
codul meu de culori.</i>
754
01:10:10,316 --> 01:10:12,911
Un cod hexadecimal de culori.
755
01:10:12,917 --> 01:10:14,930
Dureazã doar un minut.
756
01:10:16,320 --> 01:10:18,802
Roºu, verde bleu,
galben, oranj, azuriu,
757
01:10:18,803 --> 01:10:21,700
mov, roz, grena, azuriu,
maro, avocado, cãrãmiziu...
758
01:10:29,799 --> 01:10:31,228
Danseazã, doctore!
759
01:10:31,520 --> 01:10:36,128
<i>Miºcãrile tale de dans prãfuite
nu fac faþã protecþiei mele.</i>
760
01:10:36,181 --> 01:10:38,034
Nu le mai putem þine piept
prea mult timp!
761
01:10:38,035 --> 01:10:40,405
Nu ºtii un lucru despre mine.
762
01:10:40,408 --> 01:10:43,075
Doctoratul meu...
763
01:10:43,096 --> 01:10:44,178
... e în...
764
01:10:44,329 --> 01:10:47,225
... dans. Dans!
765
01:10:47,905 --> 01:10:50,159
<i>Protocolul de securitate a fost spart.</i>
766
01:10:50,178 --> 01:10:53,111
<i>Nava a fost setatã pe autodistrugere.</i>
767
01:10:53,174 --> 01:10:58,027
<i>Anihilare totalã
în T minus 6 minute.</i>
768
01:10:58,028 --> 01:11:02,230
<i> Lanseazã invazia, atunci!
- Invazia nu mai e posibilã.</i>
769
01:11:02,314 --> 01:11:04,730
Bile spaþiale!
770
01:11:05,079 --> 01:11:08,817
Transferã cuantoniumul pe punte
ºi pregãteºte-mi capsula de evacuare!
771
01:11:22,559 --> 01:11:26,262
Ia uite! Fug toþi de fricã!
Monºtrii câºtigã!
772
01:11:26,595 --> 01:11:28,577
Nu cred cã de-asta fug.
773
01:11:28,578 --> 01:11:32,829
<i>Nava se va autodistruge
în T minus 5 minute.</i>
774
01:11:35,944 --> 01:11:37,111
Ave, Gallaxhar!
775
01:11:37,979 --> 01:11:39,275
N-o sã reuºim!
776
01:11:46,777 --> 01:11:47,999
Þineþi-vã!
777
01:11:54,374 --> 01:11:55,349
Nu vã opriþi!
778
01:12:04,422 --> 01:12:06,813
Degeaba. Nu se clinteºte.
779
01:12:07,271 --> 01:12:09,807
Dacã aº fi Genormica,
aº putea face asta!
780
01:12:09,808 --> 01:12:13,932
- Susan, pleacã de aici cât mai poþi!
- Nu spune asta!
781
01:12:13,997 --> 01:12:17,964
- Nu vã pãrãsesc.
- Ba da. Întâlneºte-te cu MacGrand.
782
01:12:17,965 --> 01:12:21,887
E afarã, te aºteaptã.
Du-te cât mai e timp.
783
01:12:22,251 --> 01:12:26,976
<i>Nava se va autodistruge
în T minus 4 minute.</i>
784
01:12:26,977 --> 01:12:31,159
Nu-þi face griji pentru noi, Susan.
Ai ºansa sã-þi refaci fosta viaþã.
785
01:12:31,174 --> 01:12:33,947
N-o mai vreau.
786
01:12:41,431 --> 01:12:43,215
Cred ei cã m-au oprit?
787
01:12:43,303 --> 01:12:45,212
N-au oprit nimic!
788
01:12:45,436 --> 01:12:49,676
<i>Forma de viaþã pe bazã de carbon,
sau Susan, e liberã.</i>
789
01:12:57,681 --> 01:12:59,622
Atenþie, sonde-robot!
790
01:12:59,626 --> 01:13:01,370
Striviþi-o pe pãmânteancã!
791
01:13:28,869 --> 01:13:31,026
<i>Cala roboþilor a fost distrusã.</i>
792
01:13:31,631 --> 01:13:33,881
Trage cu tunul fazoid!
793
01:13:55,001 --> 01:13:58,301
Eºti nebunã?
Puteai sã mã omori!
794
01:13:58,327 --> 01:14:00,251
Atunci ne înþelegem.
795
01:14:00,337 --> 01:14:03,630
Acum deschide uºile
ºi dã-le drumul prietenilor mei!
796
01:14:03,631 --> 01:14:04,935
Sau ce?
797
01:14:04,936 --> 01:14:08,432
Doar nu crezi
cã te poþi mãsura cu mine, nu?
798
01:14:10,570 --> 01:14:14,581
<i>Cuantoniumul a fost transferat
cu succes pe punte.</i>
799
01:14:14,582 --> 01:14:17,478
<i>Capsula de salvare
e gata de transport.</i>
800
01:14:17,799 --> 01:14:21,025
Cum þi-am mai spus,
ar fi trebuit sã mã înfrângi
801
01:14:21,026 --> 01:14:22,983
când aveai cuantoniumul!
802
01:14:23,185 --> 01:14:25,604
Explozie plãcutã!
803
01:14:50,508 --> 01:14:52,162
Deschide uºile!
804
01:14:52,163 --> 01:14:54,419
N-aº putea nici dacã aº vrea!
805
01:14:54,420 --> 01:14:59,367
Asta se întâmplã când setezi nava
pe autodistrugere. O sã murim toþi!
806
01:14:59,383 --> 01:15:03,201
ªi nu poþi face nimic, Susan!
807
01:15:05,093 --> 01:15:09,423
N-aº fi aºa sigurã.
ªi numele meu e Genormica.
808
01:15:21,400 --> 01:15:25,626
<i>Anihilare totalã
în T minus 1 minut.</i>
809
01:15:25,645 --> 01:15:28,978
- A fost o onoare sã te cunosc.
- Sentimentul e reciproc.
810
01:15:29,013 --> 01:15:31,773
Ne vedem mâine, la masa de prânz.
811
01:15:31,774 --> 01:15:35,736
- Exact, Bob.
- La bomboane, tort ºi baloane.
812
01:15:35,737 --> 01:15:37,397
Tort ºi baloane la prânz?
813
01:15:37,398 --> 01:15:40,817
O sã fie cea mai frumoasã zi!
Vã iubesc!
814
01:15:53,615 --> 01:15:55,608
Pe scaunul lui Hawking!
815
01:16:12,761 --> 01:16:15,030
<i>Anihilare totalã în...</i>
816
01:16:15,031 --> 01:16:18,298
<i>... T minus 30 de secunde.</i>
817
01:16:20,114 --> 01:16:22,824
- Unde e MacGrand?!
- Ar fi trebuit sã fie aici!
818
01:16:22,825 --> 01:16:26,614
A zis cã nu vine decât dacã e mort!
819
01:16:29,566 --> 01:16:31,015
Sau în întârziere!
820
01:16:34,949 --> 01:16:37,662
Insectozaur! Trãieºti!
821
01:16:38,168 --> 01:16:40,919
ªi eºti un... fluture!
822
01:16:45,684 --> 01:16:46,662
<i>Opt...</i>
823
01:16:47,041 --> 01:16:48,241
<i>... ºapte...</i>
824
01:16:48,445 --> 01:16:49,705
<i>... ºase...</i>
825
01:16:49,837 --> 01:16:51,295
<i>... cinci...</i>
826
01:16:51,379 --> 01:16:52,893
<i>... patru...</i>
827
01:16:53,082 --> 01:16:54,701
Hai odatã!
828
01:16:56,527 --> 01:16:57,707
<i>... unu.</i>
829
01:17:00,603 --> 01:17:03,003
<i>Nu s-a întâmplat nimic.
Poate cã numãrãtoarea mea a fost...</i>
830
01:17:09,449 --> 01:17:10,468
Uite-i!
831
01:17:11,338 --> 01:17:12,781
Vin!
832
01:17:30,485 --> 01:17:31,512
Grozav!
833
01:17:35,275 --> 01:17:36,237
Doamne!
834
01:17:36,879 --> 01:17:38,866
Susie Q!
835
01:17:38,867 --> 01:17:40,041
Tati!
836
01:17:40,049 --> 01:17:44,493
Susan, de când erai micã,
am ºtiut cã într-o zi
837
01:17:44,526 --> 01:17:48,797
o sã salvezi Pãmântul
de o invazie din spaþiu.
838
01:17:48,941 --> 01:17:51,617
Mulþumesc, dar n-am fost
doar eu, mamã.
839
01:17:51,622 --> 01:17:54,521
Scuzaþi-mã! Faceþi loc!
Ce faceþi?
840
01:17:54,681 --> 01:17:57,050
- Susan!
- Derek?
841
01:17:57,197 --> 01:18:00,299
Iubito, m-am gândit mult
la ce s-a întâmplat.
842
01:18:00,346 --> 01:18:04,207
ªi vreau sã ºtii... cã te iert.
843
01:18:04,543 --> 01:18:07,318
- Tu mã ierþi pe mine?
- Sigur!
844
01:18:07,319 --> 01:18:11,315
N-a fost vina ta cã te-a lovit
un meteorit ºi a stricat tot ºi ºtii ce?
845
01:18:11,316 --> 01:18:15,582
Poate n-ai stricat chiar tot.
Am primit un telefon de la New York.
846
01:18:15,588 --> 01:18:18,648
Mi-au oferit un post în reþea.
847
01:18:18,914 --> 01:18:21,529
Trebuie doar sã obþin
un interviu de la tine.
848
01:18:21,927 --> 01:18:23,576
- Chiar?
- Da!
849
01:18:23,577 --> 01:18:26,474
Eu obþin slujba de vis,
iar tu, bãrbatul de vis.
850
01:18:26,629 --> 01:18:29,176
Toatã echipa Dietl câºtigã!
851
01:18:30,176 --> 01:18:31,391
Derek...
852
01:18:32,158 --> 01:18:34,044
Asta e uimitor!
853
01:18:34,486 --> 01:18:36,101
Merge camera?
854
01:18:36,266 --> 01:18:37,631
Sigur.
855
01:18:38,947 --> 01:18:42,048
Bun. N-aº vrea ca fanii tãi
sã piardã asta.
856
01:18:43,025 --> 01:18:44,714
Aici Susan Murphy spunând...
857
01:18:44,843 --> 01:18:47,957
... "adio, Derek!"
858
01:18:51,789 --> 01:18:53,031
Bob, ai putea sã...
859
01:18:58,327 --> 01:19:01,772
Derek, eºti un idiot egoist.
ªi ghici ce.
860
01:19:01,773 --> 01:19:04,430
Am întâlnit pe altcineva.
E verde-lãmâie...
861
01:19:04,431 --> 01:19:10,663
Are 14 bucãþi de ananas în ea
ºi e tot ce merit în viaþã!
862
01:19:10,872 --> 01:19:14,516
Sunt fericit acum, Derek,
fãrã tine. S-a terminat!
863
01:19:16,737 --> 01:19:18,218
Opreºte camera.
864
01:19:18,219 --> 01:19:23,023
Aº plânge de mândrie dacã nu mi-aº fi
pierdut canalele lacrimale în rãzboi.
865
01:19:23,039 --> 01:19:26,654
Asta trebuie sã mai aºtepte.
Lumea are iar nevoie de voi.
866
01:19:26,675 --> 01:19:28,291
Ce e, generale?
867
01:19:28,313 --> 01:19:31,304
Un melc a cãzut într-un
reactor nuclear francez.
868
01:19:31,371 --> 01:19:38,028
Chiar acum, Escargantua
se îndreaptã încet spre Paris.
869
01:19:38,283 --> 01:19:42,770
Întotdeauna mi-am dorit
sã merg la Paris. Cine vine cu mine?
870
01:19:42,825 --> 01:19:45,798
Ce spui, Fluturo... zaur?
871
01:19:47,243 --> 01:19:48,387
Venim!
872
01:19:48,723 --> 01:19:50,701
- Eu vin!
- ªi eu!
873
01:19:56,101 --> 01:19:57,877
Au revoir, scumpo!
874
01:19:58,440 --> 01:20:01,603
- Zbor plãcut!
- Da, ºi þine-te bine!
875
01:20:13,965 --> 01:20:17,136
Pa, Derek!
Noroc sã-þi treacã de mine!
876
01:20:17,137 --> 01:20:20,850
Bob, pe mine
n-o sã mã uite niciodatã.
877
01:20:20,851 --> 01:20:24,102
Stai, stai!
ªi tu ieºi cu Derek?!
878
01:20:24,373 --> 01:20:27,330
Trãdãtor nenorocit!
879
01:20:27,367 --> 01:20:34,586
Traducerea ºi adaptarea:
veveriþa_bc @ www.titrãri.ro
880
01:21:54,291 --> 01:21:57,741
Haideþi sã-i urãm bun venit
noului ºef de stat major,
881
01:21:57,742 --> 01:22:00,325
generalul W.R. MacGrand.
882
01:22:00,361 --> 01:22:01,523
Mulþumesc, dle preºedinte.
883
01:22:01,562 --> 01:22:04,532
Ce cale grozavã de-a-mi sãrbãtori
ce-a de-a nouãzecia aniversare.
884
01:22:04,533 --> 01:22:05,491
Foarte bine, Warren.
885
01:22:05,492 --> 01:22:09,323
Haideþi sã ne apucãm de treabã.
Nerodule...
886
01:22:09,330 --> 01:22:13,220
Dlor, am realizat o esimtare
preliminarã a bugetului
887
01:22:13,221 --> 01:22:15,181
pentru reconstrucþia
oraºului San Francisco.
888
01:22:15,182 --> 01:22:17,318
Ce plictisitor o sã mai fie.
889
01:22:17,319 --> 01:22:19,204
E momentul potrivit
pentru o canã de cafea.
890
01:22:19,253 --> 01:22:20,798
Warren, de care vrei?
891
01:22:20,799 --> 01:22:24,325
Un frapuccino organic
dublu clasic cu caramel,
892
01:22:24,326 --> 01:22:26,611
fierbinte ºi
cu 2 centimetri de friºcã.
893
01:22:26,664 --> 01:22:28,692
- Fãrã grãsime.
- S-a fãcut!
894
01:22:28,693 --> 01:22:31,062
Staþi!
895
01:22:31,816 --> 01:22:34,761
Doamne, omule, ce-ai fãcut?
896
01:22:34,762 --> 01:22:38,209
E timpul sã fluturãm steagul alb
ºi sã mergem la buncãr, bãieþi.
897
01:22:38,210 --> 01:22:40,420
Mai verificãm situaþia
peste 500 de ani.
898
01:22:40,443 --> 01:22:42,526
Cine vrea sã-mi congeleze capul?

S-ar putea să vă placă și