Sunteți pe pagina 1din 2

aceste mijloace, telefoane, fax, o grămadă de aparate, că o iau pe a doua şi mereu sunt datori şi obosiţi.

aveau liniştea şi simplitatea lor. Merge şi săracul să ia o maşină din cele mai ieftine.
- Se bucurau, Părinte, de viaţa lor! Vinde ceea ce are, boii, caii, - peste puţin, aşa cum
- Da, acum au înnebunit oamenii cu maşinile! Se merg lucrurile, vor pune şi măgăruşii în vitrină şi vor
chinuiesc din pricina multor înlesniri; îi îneacă stresul. plăti ca să vadă cum sunt măgăruşii! - şi cumpără ma¬
13
îmi aduc aminte de vremea când eram în Sinai , cât şină. După aceea se strică. „"u există piese de
de veseli erau beduinii. Aveau un cort şi trăiau în mod schimb", îi spune. Este nevoit, sărmanul, să ia alta. Să
simplu. " u puteau trăi în Alexandria sau în Cairo, ci le o ia pe cea mai bună nu poate. Va lua una mai bună
plăcea în pustie, în corturi. Dacă aveau puţin ceai, erau decât cea dintâi, dar şi pe aceea o va pune pe butuci.
plini de bucurie şi slăveau pe Dumnezeu. Dar acum, Şi aşa mai departe. Este trebuinţă de luare-aminte! Să
cu civilizaţia au început şi aceştia să uite pe Dumnezeu. nu intrăm şi noi pe făgaşul acesta, al unei alte mode
Au intrat şi aceştia în duhul european. La început mai perfecţionate.
evreii le-au făcut colibe. Apoi le-au vândut toate auto¬
14
mobilele cele vechi ale lui Israil! Ei, evreii! Fiecare
beduin are acum o colibă şi o maşină stricată alături, Multă vătămare a suferit lumea
dar are şi stres totodată. Se strică maşina, se chinuie din pricina televizorului
s-o facă... Şi dacă cercetează cineva, ce câştigă din
aceasta? "umai durere de cap. - Părinte, astăzi există o astfel de informare, prin
Mai demult cel puţin, făceau lucruri solide şi ţi¬ televiziune, încât în acelaşi minut poţi vedea fapte ce
neau. Acum dai banii de pe lume să iei ceva care îndată se petrec la celălalt capăt al lumii.
se strică. Aşadar uzinele scot lucruri noi şi adună banii - Da, oamenii văd toată lumea, numai pe ei înşişi
lumii. Se spetesc oamenii lucrând, ca să-şi poată duce nu se văd. Astăzi lumea se distruge din pricina minţii
existenţa. Maşinile sunt creaţia europenilor care se ei. "u o distruge Dumnezeu.
ocupă cu şurubelniţele. La început au făcut un capac, - Părinte, televizorul face un mare rău.
să spunem; apoi îl fac cu filet, după aceea cu buton, - Face rău, spui? A venit cineva la mine şi mi-a
mai desăvârşit, şi mai desăvârşit... Scot continuu ma¬ spus: „Părinte, televizorul este bun!". „Şi ouăle sunt
şini noi, mai desăvârşite, iar săraca lume vrea să aibă bune, îi spun, dar dacă le amesteci cu găinaţ de găină,
pe cele mai bune. "u apucă să termine de plătit una, nu mai sunt de folos". Aşa se face şi cu televizorul şi
cu radioul. Astăzi, dacă deschizi radioul ca să asculţi o
1962-1964.
14
14
Sinaiul, care acum aparţine de Egipt, atunci aparţinea de ştire, trebuie să suporţi, să asculţi şi o melodie, pentru
Israel. că de îndată ce se termină o melodie încep să pună o

148 149
ştire. Mai demult nu era aşa. Ştiai la ce oră spun ştirile mamele se pierd în lucruri de nimic şi după aceea
la radio, tac, deschideai şi ascultai. Astăzi eşti obligat întreabă: „Ce să fac, Părinte? îmi pierd copilul!".
să asculţi şi muzica, pentru că dacă îl închizi pierzi şti¬
rile.
Monahul şi mijloacele moderne
Lumea s-a vătămat mult din pricina televizorului; în
special se distrug copiii. Odată a venit la Coliba mea
- Părinte, cum trebuie să folosească monahul mij¬
un copil de şapte ani cu tatăl său. Vedeam că prin gura
loacele moderne?
copilului vorbea diavolul televizorului, aşa cum vor¬
- Să caute să aibă întotdeauna mai puţin faţă de
beşte diavolul prin gura celor demonizaţi. Era ca un
cele pe care le foloseşte lumea. Pe mine mă odihneşte
copil ce se născuse cu dinţi. Astăzi arareori vezi copii
să folosesc lemne pentru încălzit, pentru bucătărit,
normali; sunt monştri. Priveşte-i că nu au dorire spre cele pentru lucrul de mână. Dar când vor dispărea lemnele
de sus, ci ceea ce au auzit sau ceea ce au văzut, aceea şi vor fi greu de găsit din pricina comercializării pădu¬
repetă. Aşa vor unii ca să tâmpească lumea cu televi¬ rilor, atunci voi folosi mijlocul cel mai de jos pe care îl
zorul. Adică cele pe care le aud oamenii, trebuie să le foloseşte lumea: soba cu motorină sau altceva foarte
creadă şi să le şi facă. ieftin şi smerit pentru încălzire, lampa cu gaz pentru
- Părinte, ne întreabă mamele cum să oprească pe lucru de mână etc.
copiii lor de la televizor. - Cum poate cineva distinge până la ce punct este
- Să facă pe copii să înţeleagă că se tâmpesc cu un lucru absolut necesar într-o viaţă de obşte?
televizorul; după aceea nu vor mai putea gândi. Să nu - Dacă cineva gândeşte călugăreşte, poate afla
mai vorbim de faptul că le strică şi ochii. Televizorul aceasta. Dacă nu gândeşte călugăreşte, toate sunt
este opera omului, dar există şi un alt televizor, duhov¬ absolut necesare şi apoi se face mirean şi chiar mai
nicesc. Adică atunci când prin omorârea omului vechi rău decât un mirean. Ca monahi trebuie să trăim cu
se curăţă şi ochii sufletului, omul vede mai departe puţin mai prejos decât se trăieşte în lume sau cel puţin
fără aparate. Au spus copiilor lor despre acest televi¬ de felul cum am trăit mai înainte în lume. " u să am
zor? Să înţeleagă că există şi un televizor duhovnicesc lucruri mai bune decât cele pe care le aveam acasă.
pentru că prin aceste cutii se prostesc. Cei întâi-zidiţi Mănăstirea, în mod normal, trebuie să fie mai săracă
aveau harisma străvederii. Aceasta s-a pierdut după c㬠decât casa mea. Aceasta ajută lăuntric pe monah şi
dere. Când copiii vor păstra harul Sfântului Botez, vor ajută şi lumea. Dumnezeu le-a orânduit aşa, ca oa¬
avea şi harul străvederii, televizorul duhovnicesc. E ne¬ menii să nu afle odihnă în aceste lucruri. Dacă pe
voie de luare-aminte, de lucrare duhovnicească. Astăzi mireni îi chinuieşte acest progres lumesc, cu cât mai

150 151