Sunteți pe pagina 1din 64

ELEMENTE GRAFICE

caiet pentru grupa mare pregatitoare

5-6 ani

==rrE- N\
( ( )) (lL
() () 2 2 r,/

B II
................ -- -.--.-.- .

TT

E _
Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a României
Elemente grafice: caiet pentru grupa mare pregatitoare:
5-6 ani / coord.: Mihaela Vasiliu, StefaniaAntonovici,
Comelia Jalba. - Ed. a 2-a, rev. - Bucuresti: Aramis
Print, 2005
ISBN 973-679-206-4

1. Vasiliu, Mihaela (coord.)


II. Antonovici, Stefania (coord.)
III. Jalba, Comelia (coord.)

Coordonatori: Mihaela Vasiliu, Stefania Antonovici, Comelia Jalba


Redactori: Alice Nichita, Mihaela Vasiliu, Stefania Antonovici
DTP: Carmen Diana Mateescu
Ilustratii: Nicusor Petrescu, Dumitru Maris

ISBN 973-679-206-4
Copyright © 2008 Aramis Print s.r.I. toate drepturile rezervate
Aramis Print s.r.I .• Redactia si sediul social:
B-dul Metalurgiei nr. 46-56, cod 041833, sector 4,
Bucuresti, O.P. 82 - C.P. 38
tel: (021) 461.08.10/14/15; fax: (021) 461.08.09/19.
E-mail: office@edituraaramis.ro;office@megapress.ro
Departamentul desfacere: tel: (021) 461.08.08/12/13/16;
fax: (021) 461.08.09/19; E-mail: desfacere@edituraaramis.ro
Tiparit la MEGApress holdings s.a.
Programa activitatilor În gradinita de copii prevede organizarea si
desfasurarea unor activitati gândite din pespectiva pregatirii pentru
scoala.
Pentru prima oara la capitolul "Educarea limbajului" exista ele-
mente de limbaj citit-scris, eliminându-se practic activitatea obligatorie
de antrenament grafic.
Scrierea nu mai este vazuta ca un scop În sine si nu trebuie predata
ca atare, ci trebuie combinata cu o varietate de activitati prin care se
exerseaza si Îmbogateste comunicarea orala si se formeaza
deprinderile pregatitoare Însusirii scrierii.
Acest caiet este Întocmit În conformitate cu obiectivele programei
si da posibilitatea copilului sa se orienteze cu mai multa usurinta În
lumea ce-I Înconjoara, constituind o baza În pregatirea copilului pentru
Însusirea citit-scrisului În scoala.
Pe scurt, prin acest caiet copilul este ajutat:
• sa diferentieze imaginea de scris;
• sa Înteleaga ca scrisul are Înteles (semnificatie);
• sa faca legatura Între cuvântul rostit, imagine si cuvânt scris;
• sa recunoasca litere mici si mari de tipar individual sau În diferite
contexte, precum si cuvinte simple;
• sa utilizeze corect instrumentele de scris;
• sa execute diferite tipuri de trasari peste modele date; ~
• sa execute elemente grafice respectând: marimea, spatierea, di-
rectia de scriere;
• sa recunoasca litere, cuvinte si cifre Învatând sa le traseze.
Caietul poate fi utilizat În activitatea de educarea limbajului si În
perioada jocurilor si activitatilor alese la sectorul "Biblioteca".
Educatoarea va lasa copiii sa scrie În ritm propriu, fara ca acestia
sa fie constrânsi sa termine spatiul Început. Copiii vor fi permanent
Încurajati si stimulati.
Capitolul 1: Sensul scrierii
• Coloreaza cu rosu florile din stânga paginii.
• Deseneaza flori În vaza din stânga ta.
• Ajuta-1 pe Azorel sa ajunga la os mergând pe drumul trasat, de la stânga la dreapta.
Procedeaza la fel si În celelalte situatii.

~
Capifolulll: Semne srafice - combinare de semne srafice
• Deseneaza cod itele fructelor din cos .
• Formuleaza propozitii folosind cuvintele: mar, para si pruna .

• Traseaza codita florilor.

,,'

:/
"")
,
,
I
I
1

I
I
I
I
1
• Traseaza linii verticale mergând pe linia punctata .

• Completeaza desenul. Ce este agatat În cârlig? Formuleaza o propozitie folosind cuvântul


"pes te."

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

• Traseaza grupuri de doua si trei linii verticale.


--.>.>.-,\'

• Completeaza desenele trasând linii orizontale.

• Traseaza linii orizontale În patratele.


~
- .. ..
... .•.
.•. .• .. .•
..
.......•......

• Scrie peste linia punctata.

, .
~

L
"'i

• Traseaza dupa modelul dat linii orizontale .

• •

• •

• Decoreaza coiful folosind linii verticale si orizontale. Formuleaza propozitii care sa contina
cuvântul "coif". Traseaza În spatiul liber tot atâtea liniute orizontale câte silabe contine cuvântul
"coif'. Încercuieste cifra corespunzatoare.

1 2 3

• Traseaza linii dupa model.

D-
• Completeaza desenul.

• Formuleaza o propozitie. Scrie În spatiul liber, sub linia ce reprezinta propozitia, tot atâtea linii
orizontale câte cuvinte ai spus.
• Deseneaza pistruii pe obrajii celui de-al doilea copil.

• Hraneste cu firimituri de pâine cel de-al doilea pui.

~/F(
//.::....
: ::.
..........
~~ ..... ...
•• e -.

• Decoreaza rochitele cu puncte de diferite culori.


---
• Decoreaza vasul combinând linii si puncte .

• Scrie puncte în casute dupa modelul început.

• •


• Decoreaza globuletele cu semnele grafice învatate .

• Scrie mai departe.

~ • I •

=:!JJ · O ·

=:!II] ·
'--- ".~.,.

Verificare

I
• Scrie dupa model.

e e

=rEJJ_e ------

=rIDIJ_e ------

• Din liniile învatate creeaza un model pe batista.

, - \

'"

-.......J
• Foloseste plastilina, bete de chibrit sau de plastic si asaza-le dupa modelul dat În fisa.
Ce ai realizat? Unde le-ai Întâlnit?

• Ce alte litere poti descoperi combinând linii verticale si orizontale? (E, F, H)


• Combina linii orizontale si verticale dupa model. Cu ce litera seamana? Subliniaza În
cuvântul din stânga litera pe care ai descoperit-o. Gaseste si alte cuvinte care Încep cu acest
sunet. Deseneaza În spatiul liber un obiect a carui denumire sa Înceapa cu acelasi sunet.

LALEA

TELEFON
.< ...-- .

• Denumeste imaginile. Ce crezi ca scrie sub fiecare imagine?


• Subliniaza litera "L" din cuvintele scrise.

LAMPA

CAL

TELEVIZOR

LALEA
• Încercuieste litera "T" din cuvintele scrise. Traseaza sub fiecare cuvânt În spatiul dat tot
atâtea liniute orizontale câte silabe contine fiecare cuvânt.

1 TELEVIZOR I TRACTOR
1__ 1

1 TRANDAFIRI
1 I

• Priveste cele doua litere scrise si spune prin ce se deosebesc. Cum se numeste litera de
lânga T"?

,
• Traseaza linia oblica pe linia punctata În directia indicata.

• Uneste punctele pentru a ajuta fluturele sa ajunga la floare.

,
, ,,,, , ,
,, , '~ ,, , ,, ,,
,,
"
, ,,\ ,
,,,, '~'

• Scrie În patratele linii oblice.

, ,,,"","", , ,"""," ",


// ",
.
• Traseaza o linie pe linia oblica punctata si completeaza desenul.

I
I
I
I
I
I

I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I

• Traseaza linii oblice În spatiile de mai jos.

,, ,

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, , ,, ,, , ,,,
, , , , , I
, , I , I ,
, , , , I I
I I , I I ,

,, ,

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
,, ,, ,, ,, ,, ,,, , ,,, , ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,, ,,, ,,, ,,, ,, ,,, ,,, ,, ,, ,,, ,,,
, , , I I
I I , , ,
• Completeaza desenele. Coloreaza.

,l'
,,,
,
,,,
,

,l'
,,,
,
,,,
, ,l'
,,,
,
,,,
,
,l'
,,,
,
,,,
,

• Scrie mai departe pe linia punctata.

, ,,,,, ,
I''''~
~
• Scrie pe linia oblica punctata si completeaza desenul.

• • •

• •

• Scrie mai departe linii oblice.

, ,

,,,
,
• Completeaza desenele, apoi coloreaza-le .

. .
~ .

• Deseneaza brazi. Din ce forme geometrice sunt alcatuiti?


Coloreaza-i cu verde.

//\'\
I
..
I
I '
'
'
'
//\'\
I
,I
I '
'
'
'
I , I ,
I , I ,
I , I ,
I , I ,
I , I ,
I , I ,
I ,
II ,, I ,
I , I ,
I , I ,
I , I ,
I , I ,
I , II ,,
.' ,
I
I
" , "',
'
' " I
I
I
"', ,
,
,
,
II ''
II ''
I
II ''
' I
I ''
I ' I '
I ' I '
II '' II ''

.I
I '
' , .
II ''
,
.---" ~ ..•

• Completeaza desenul.

• Uneste punctele În ordine crescatoare. Ce ai obtinut?

2
,--\
t
,,,, \\
\
2
• ,' , \
\
\

'''
\
\
\
\
\

j,' '' '


' '-
\
\
\

1- "
,' \
\
\
• 3

,,,, -- \
\
\

,' ,,
\
\
\
\
\

''
\
\
\

j,' '-
I \
\

'' '
I \
\
1. .3 ,'
\
\
\
1- " It 3
:J':u.T~'''~

Verificare

m
s=s

!\ D!\ D!\ D_/\ _


~ ~

• Completeaza desenul de mai jos trasând linii peste puncte. Cine vrea sa prinda vrabiuta?

• Desparte cuvântul "pisica" în silabe si încercuieste cifra care îti indica numarul de silabe.

2
, ,
"
(
",
,-","
(
••
,A

,•
,

"I
Il .~ I
Il~ i~ II
1-

~l
ti
_:

ii"
I 3

5
• Scrie pe liniile punctate dupa model. Cu ce seamana? Subliniaza în cuvântul din stânga litera
pe care ai scris-o.
• Spune si alte cuvinte care încep cu sunetul descoperit.

• Deseneaza în spatiul liber un obiect a carui denumire sa înceapa cu acest sunet.

" 1\ 1\ "
I \ I , , \ , \
r-, r-, r-, r-,
I \ I , , \ I \
I \ I \ I \ I \

ARDEI

.',,'
I
••...
I I
,,' ,•• I
',,'. I 1',,'.I
I
I I I I I I I I
I I I I I I I I

MAR
• Scrie pe liniile punctate dupa model. Cu ce seamana? Subliniaza În cuvântul din stânga litera
pe care ai scris-o.
• Spune si alte cuvinte care încep cu sunetul descoperit.

• Deseneaza În spatiul liber un obiect a carui denumire sa Înceapa cu acest sunet.

,, ,,, ,' ,\, ,I "


, ,
," II, "
, ,,
,",
"
, , I
"
", I
I "
" I
"

NOR

,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,
,,,, ,,,, ,,
,, ,, ,,
" " " "

VÂNATA
• Subliniaza litera "Au În cuvintele scrise. Unde se afla asezata?
• Gaseste cel putin un cuvânt care se termina cu litera "Au.

AC AVION

I PAPAGAL I I CASETOFON I

CAPAC FLOARE
:f..t/t. ~//f ~ 1-1JI-i ~/I:
~fl1f'Y:t~fY~L/1:0'A L' 1.
;'
,1.
I

Verificare

• Scrie mai departe.

illL....-- _

fii
~

]0] _
D
7fIJ1

III \\\
'-----........ .,..-. -~J

• Completeaza desenele .

••••••• ••••••• ••••• ••

•• •• ••
• • • •

••••••
•••
• •

• Scrie mai departe.


.,_.,~ . t
/,),
• Completeaza desenele.

• Scrie mai departe.


• Traseaza linii curbe pentru a completa desenul.

,
r-- -- ....•
,,,
,,,
" •...•.

,,
,,
I I
,II •
I
,, •
,,
\ \
\ -
\ --
-
--"" " ... ' .
'"

,,, ,
----
,,", ,, ,,
" ... .•.
•. -
I I I
,
I
I
,I,
I
,,
I •
• 1 I
1
,, 1
,, I
, \
\ \ \
\ - --
-- --
-'.
.............
!.
'. "', ", ii
-'. ' .'"

,, ,,,,,
----
,,I ,",
.•
--- ;,... ---- .•..

,,
..... ... ...

,,,
I I
,
,
I ,II
I
,, ,,
• I
,,
\ \ \
\ \ \
\ \
--
,..
--
,,.
-"'" , " ~
.•........

• Scrie mai departe.

,, I
, I
, ,, I
, I
, I
, ,, ,, ,,
I
,\
I
1
-
I
1
\
I
1
-
I
\
-
I
\
-
,\
I
,\
I
,\
I I
1
\
• Uneste punctele. Coloreaza .

• Scrie mai departe .

, -,
I
\
...

.•.

,,~
1
\
.•.
----
• Completeaza desenele .

• Scrie mai departe.

\
,I \
,I \
,I \
,I \
,, \
,I \
,I \
,I \
,I \
,I
,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,
• Uneste punctele pentru a completa desenul. Coloreaza canile .

.---:-. ..
·. · .. ..

.. ..

.. ·. · ..

.. ·. · .. ..

• Scrie mai departe.

~ ,
I
.. -,I
• Uneste punctele si spune ce ai obtinut.

• Scrie peste linia punctata .

, ,- - - ··,··.,,.·.· .-
- -

[ J ·,
·
..
·,·
.. ·
,. ·,
·
..
,.
·

. ,- ,..· - ···,. ,

·. ·. ·.
.•. -' , ,
Verificare

• Denumeste semnele grafice si scrie-le În spatiul dat.

]]_DJ _
\\\ \\\
III III
:) -)

CI
~ '

=eL

(1(l~~(~
(1(1~ _

TII ') 0 _
C' •

• Scrie (le li"ille pal1ctate. Cu ce seamana? Subliniaza În cuvântul din stânga litera identica cu
cea pe care ai scris-o .

• Deseneaza În spatiul liber un obiect a carui denumire sa Înceapa cu sunetul descoperit.

,,
-- , ,I\,,
(~
1
I I\

[ CREION l

I ,
I ,
re
"
I \

BRAD ].
• Completeaza desenul si spune ce ai obtinul.

,
• li •••••

........
•. " •••••.•.•.• e ••.
·.'.
.. " •.

.... .
•. .... ~ ,," ." .."." ,," ,,"
"
.

•. ." •. •.
"., •. •.
"" •.
.

.. :"...
,
"

"
"
....
.. :" ":
"

·
..

...
'"

• Scrie mai departe pe linia punctata.

,·······,.· ·.
r',,.····
--

r',,.···
···.··.··,·,.· ··.
--

··· ··· .. ··· ,.. ,


··· ..
,
··· ..
,
··· ..
,
··· .. ·
·· ,..
,
··· ..
,
··· ..
. . . . . . .
Completeaza desenul.

,, , ...•

, , , . i \

,, , ,,
...•

., ,,
\ ...•
~
• \ \ .t \•.......•\

,, "---'
, ,.---, ,. •• '.----1 ~
\
,~
, , \
~
\
~

,, , ...•

,
\ , ,\ t , , .,, . , ...•
~
\
i

,, , ,,.---, ,,. ,,. ,


• t \ \•.......•\
"---' •• '.----1 ~
\
\ \ ~
~ ~

• Scrie pe linia punctata.

r',,.·,··.·,,., ·,

, ,,.. ·.·.,,~'-- .·
-

r', .·,···.··,. ·,,


--
u
,, ,,
·tJ'.\::Lt-.·_I~'

• Subliniaza litera care seamana cu ovalul. Cum se numeste aceasta litera?

ACRTOB
• Subliniaza litera "O" din cuvintele scrise.

/' ~_.,
... ..

r' ~
j .."L ,.\
("

ou OAIE

NOR
• cocos I

COs BALON'
~,,,,._-......r..\

• Denumeste imaginile. Uneste litera "O" cu imaginile a caror denumire începe cu acest sunet.

• Deseneaza o imagine a carei denumire sa înceapa cu sunetul "O" .


Verificare

• Denumeste semnele grafice si scrie-le În spatiul dat.

• .
·· ·. ,,I1 -.,,I,
#
.
. · -I,,I·,I .
1 #•
#,
#•

() () [J

() () [J [J ()

() () r) r) ()

O 1 O 1
O t) O t)
f
..

• Completeaza desenul scriind pe linia punctata si vei descoperi ce-i lipseste soricelului.

,,
I
" ,,,
,- ',..
,
,-'" ' I

• Scrie pe linia punctata.

, ,,, ,, ,,,--,
~~, I I ,

,, .., -,,,,,-- -,
~-,,,, ,,,,-
,--, II II II ,

.-
,,--,,,,,I ,I,I,, ,,I,I
- I
I , ,
• Completeaza desenul scriind pe linia punctata.

•\\ ,
"" -'
,"',
..
,,"',
\ •"\
""

• Încercuieste litera la care întâlnesti semnul grafic scris mai sus. Ce litera este?

L cs P R
• Scrie pe linia punctata.

I\ ,,,--,,
,~--,,,, I,,,--,
~-,
I

I \\\
\I
\
,,,.,--,,
,----,--,,,, II,,--,
,--,
--, II

,,-.~-,
--,-,,, -,---,
,~-- .. II \\
- --- II
\
,-,,., , ,
--, I
• Coloreaza numai imaginile a caror denumire Începe cu sunetul "S".

I
/.1/
/ :
/,/
/
,~
~,
"Z;V.'j .~

• Încercuieste imaginile a caror denumire începe cu sunetul "S" .


• Subliniaza litera "S" din fiecare cuvânt scris si spune unde se afla.

SOARE
I BROASCA I

CASA I SANDALUTE I

SCAUN
• Priveste cefe doua litere scrise. Prin ce se deosebesc ele? Cum se numeste a doua litera?

• Ce vezi În fiecare imagine? Ce crezi ca scrie sub acestea? Subliniaza litera "S".

SARPE

ISOARECEj

• Gaseste si alte cuvinte care Încep cu sunetul "S".


=o
=I~I-
III
?Sti

( C

~) ~)

O O

2 2
f) L
~\_-'

• Decoreaza costumul national folosind semnele grafice învatate .

• Daca ai terminat mai repede, poti decora si servetelul.


$8-
~;j
~ :
• Uneste punctele.

,,
,
,'
: ::!
..
.'
,,,,''.
: .
,, .. ,
,,,,...
,: ...
'.
··
,,
,, ,: . .'
· , ,,
,, ,,

:.. :. ,:. :.
,, ,
, .. ,, , ',, , ,
: ' ,,, ,,,
,,
,,
, .,
,,, '.
,,,
,: ,,,
.
,,
,,,
.
,,, ,, ..'
,
,
··
··
,
·
,
,
··
··
·

• Scrie pe linia punctata.

'.···,·.,·, ,,, ,,,


, "

'.·, ···,·,
" ,,,':,,'.,·, ,·
• Completeaza desenul.

,.~
It, ·
,'r'' • .'
, r'. ,,'r''. ,'
, 'r' •
. .. .
.. .·. ...
.•. ,,.......,

. .· ..
.· ...
. ..
... ... . . .
. ...
. ... .. ...
..
. ,. .. ... .
,,'r'' • ··'' ·
,'r'' • ,,'r'. • .'
,'r' •
. . . .. .
... .·. .·. ...
.. .. .. .. ..
... .. ... ... ..
.
... . ... ..
. .. .. .
.. ., ..
"-
" ..
.
..•.

I
I
I
I

• Scrie dupa model.

l I
I
,...
-1--
I
I

l I
I
ro
-1-'
I
I

l
l I
I
T"
...1--
I
I
Capitolul III: Evaluare
• Scrie cârligul si noduletul.

,,',,,
,, ,
,
,,
I
----------------~------------------------------------------------.----------------------------------

T /7- "
,,
,,,
.••.
1- •••.

I
,,
,
_ .. _ .. ---------_ _ -------~_ _ ---------_ _- .. -- .. -------- ----------- ---------- -----.

4-----.-1.--.--.~--.-~- -----.-- - - - -------.--.-- - - -.....---- - - - - - - - ----


T T

--- ---------- - --------- .. -- - .. ----- ------ .

T T
\
\'. ...

• Deseneaza În spatiul dat un obiect a carui denumire Începe cu sunetul corespunzator literei
de sus.

"""'-
·/~_'-1v.-~

• Recunoaste literele si scrie În spatiul liber din dreptul fiecareia semnele grafice ce o
alcatuiesc.
-=
\' .••.

• Priveste imaginea de pe carte si spune din ce poveste face parte. Subliniaza titlul povestii.
• Traseaza În chenarul dat tot atâtea liniute câte cuvinte are titlul. Din ce sunt formate cuvintele?
Pentru ca ai raspuns corect la toate întrebarile, deseneaza o imagine din povestea preferata.
Daca poti, scrie-i titlul.
• Încercuieste cifrele cu rosu. În ce activitate folosesti cifrele?
• Gaseste cel putin doua cuvinte a caror denumire sa înceapa cu litere date.
• Scrie mai departe .

,, ,,,
..
,.. ,,
I
,
,, ,,

I
,,
I
\ ,I
•.

, ,,
··· .
...
..

, ,.
··,
,, ,
o ·
,
,.
I

\
,
,
,
I

~1/ l
• Scrie si alte semne grafice pe care le cunosti.
• Uneste fiecare imagine cu litera ce corespunde sunetului initial.
• Traseaza În chenar tot atâtea linii orizontale câte silabe are fiecare cuvânt ilustrat.
• Recunoaste literele, apoi scrie-le si tu daca poti!

,, ,,
"
,. ,,,
/---\ ,. ,,

,, . , .,
.
I - ••••
.,
"

,, ·, ..
,, '. "

,. , .
,, ·· · ,..

,.......... .
,, . ,
,

··........

,
,,
, .
·

,
'-. -.
, .--
.'
....
,

,
, ..
•.. ', "
.
• Felicitari! Ai ajuns cu bine si la ultima pagina a caietului! Decupeaza din reviste litere si lipeste-le

cum vrei pe aceasta foaie.


ISBN 973-679-206-4 A

!I~
~
jl~111~~lll~ll~
[1 ~ II
rwtpJleU~6.pe~tJlUedUCDtia ta

S-ar putea să vă placă și