Sunteți pe pagina 1din 4

1"-

In

Rareori trece o saptamana fara sa aJlam ve.)'ti


despre starea de sanatate sau accidentarea
unor vedete din lumea sportului. Asistenta
medicalii sportiva, pe langa sanatatea
sportivilor renumiti, se ocupa cu elaborarea
programelor de antrenament, depistarea
posibilitatilor de accidentare .)'i prevenirea
accidentelor. Chiar .)'i medicul de familie
trebuie sa fie fn stare sa trateze o simpla
luxatie, intervenita fn timpul alergarii.
Ai istenta medical:I sportiv:I include O Aproape ca nu
tratarea tuturor leziunilor ce pot exista sport fara risc
nterveni In timpul jocului sau al de accidentare, dar
antrenamentului, indiferent dac:I este vorba leziunile sunt
despre un simplu fotbal sau ceva mai special, specifice fiecarui
cum este zborul cu deltaplanul. sport. in sporturile
Majoritatea acestor accident:Iri sunt leziuni care nu implica
mici, simi1are cu entorsa ~i contractiile muscu- contact fizic direct,
lare din medicina general:I. Asemenea acciden- echipamentele
t:Iri pot interveni oricand, fari1 ca persoana s:I sportive pot cauza
practice sportul: ajunge o mi~care nepotrivit:I leziuni -in imaginea
1n timpul gri1dirulritului de sfar~it de s:Ipt:Iman:I din dreapta o minge
sau un pas neatent pe trotuarul1nghetat. tare a lovit in plin
coasta jucatorului de
Sportivul ca pacient crichet.
De multe ori medicii sportivi sunt pu~i In
situatii dificile, nu atat din cauza bolii ci mai
mult din cauza caracterului pacientului. Mulr,i
sportivi, chiar dac:I sunt amatori, sunt
neri1bd:Itori ~i pasionati. Nu accept:I u~or
condamnarea la inactivitate din cauza unei
leziuni aparent nesemnificative ~i abia
a~teapt:I ziua In care pot relua antrenamentul O La orice eveniment
sau competitia. Daca persoana respectiv:I este sportiv trebuie sa fie
totodat:I un sportiv de renume, atunci miza prezent un medic, care
este prestigiul ~i multi bani. in aceste cazuri poate oferi un prim
refacerea rapid:I este o chestiune vital:I. ajutor adecvat in
Din aceste motive, sportivul accidentat nu cazurile mai urgente.
respect:I Intotdeauna recomand:Irile medicului, in unele sporturi, cum
care In cazul leziunilor mici sun:I astfel: ar fi rugby-ul loviturile.
"Trebuie evitat:I solicitarea organului afectat. A ~i contuziile sunt
se feri de orice activitate ce implic:I mi~c:Iri inevitabile. Cel mai
intense." Cine nu face sport, de obicei respec- eficient tratament este
ta con$tiincios aceste indicatii, dar sportivul compresia cu ghea1a.
care se pregate~te pentru competir,ie poate res- Daca nu avem la
pecta mult mai greu constrangerile, deoarece dispozi1ie ghea1a, ajuta
este vorba de punctaj competir,ional, renume ~i ~i o carpa udata cu apa
nu 1n ultimul rand ~tigarea existentei. Astfel rece.
leziunile, In loc s:I se vindece se agraveaz:l.
AstfeI se ajunge din nou la medic, dar de
aceasta data cu probleme mai serioase. Aceste
cazuri indic:I faptul c:I pe lang:I tratarea lovitu- ~i c~lciiul (inclusiv tendonulluiAchile) 14%. sportiva nu face exceptie. Numero~i sportivi
rilor, un rol important 11are psihal:ogia sportiv:I. Ordinea In continuare este: cotul (13%); tibia s-au accidentat ~i s-au imbolnavit din cauza ca
(l()0/o); urru!rul (9D/o);~oldul ~i coapsele (9D/o); nu au utilizat o imbracaminte sau un
par1ile cele mai expuse la capul ~i obrazul (7%); glezna (5%); incheietura echipament corespunzator. O cerinta ele-
accidentari mainii ~i palma(4%); regiunea lombarn (1%). mentara este utilizarea incalt:lmintei destinate
paI1ile cele mai expuse la accident:Iri se in special sportului respectiv, care protejeaza
detenniri:I cu ajutorul statisticilor. De exemplu, imbracaminte ~i echipament ~i tine bine piciorul dar nu il strange ~i nu
un recens:Imant arat:I c:I leziunile cele mai Prevenirea are o importanta deosebita In cauzeaza ba~ici pe talpa piciorului. Pentru
frecvente implic:I genunchiul (24%), apoi pulpa medicin~, In cadrul c~reia nici medicina patinaj utilizam incaltaminte aserrulnatoarecu

185
ASISTENTA MEDICALA IN SPORT

Casca de
O Genunchiul se
Protec1ie la umar Fotbalul american seamana mai mult
din spuma de poate accidenta u~or.
cu ru9by-ul decat cu fotbalul european.
plastic cu Ajunge o intoarcere
Jucatorii poarta o adevarata armura,
Guler de spuma densitate ridicata rapida sau o lovitura
pentru a evita accidentarile cand
din plastic cu Protec1ie la torace placheaza adversarul, sau cand directa la genunchi,
densitate ridicata din spuma de ca rotula sa iasa din
jucatorii atacanfi blocheaza adversarii,
plastic cu
aparand coechipierul care avanseaza locul ei. Daca cvadri-
densitate ridicata
cu mingea. Nu sunt rare situafiile in cepsul sufera trau-
Protec1ie la rinichi care se ciocnesc jucatori avand 130 k9 matism, rotula se
~i spate din spuma ~i viteza de 35 km/h. Echipamentul de
de plastic cu poate freca de
protecfie consta din casca de protecfie,
densitate ridicata cartilajul ce acopera
viziera de protecfie pentru obraz,
Protec1ie la ~old protecfie la genunchi, umar, ~old, articulatia
din spuma de pulpa ~i cot, ~i proteza de dinfi genunchiului. Tendo-
plastic cu asemanatoare cu cele utilizate in box. nul rotulei poate
Manusa densitate ridicata
54 cm de piele
suferi contractie sau
28,5 cm Protec1ie la pulpa se poate rupe daca
425 9 forta este prea mare,
sau daca acesta s-a
slabit datorita nume-
Scoica protectoare roaselor supra-
pentru regiunea solicitari anterioare.
lombara Daca lovim genun-
de
genunchi din spuma chiul sau rasucim in
de plastic cu starea indoita, carti-
densitate ridicata
"""' lajul se poate rupe.
jambiere din plastic Datorita cazaturilor
dur ~i spuma din sau a luxatiilor, se
plastic cu densitate pot accidenta ~i
ridicata
fibrele articulatiilor.
La efectul loviturilor
periodice ~i puter-
nice, lama de muco-
zitate plina cu fluide
se poate inflama.

bocancii, care tin strans c;llcaiul. Pentru


alergarea pe strad;l avem nevoie de
inc;llt;lminte care absoarbe ~ocurile ap;lrute la
contactul piciorului cu betonul, protejand
astfel integritatea coloanei vertebrale.
Unele sporturi impun prin reguli utilizarea
echipamentelor de protectie. Un exemplu
edificator este boxul amator, unde adversarii
intrn in ring echipati cu casc;l de protectie,
protez;l ~i m;lnu~i. La fel, in fotbalul american
sunt obligatorii jambierele, in rugby ~i ciclism
casca de proteqie, iar in unele sporturi de
ap;l utilizarea vestelor de salvare.

incalzirea ~i antrenamentul
La inceputul jocului sau al sezonului, acci-
dent:lrile sunt mai frecvente, avand grade de
gravitate mai mari sau mai mici. Aceasta se
explic;l nu numai prin observatia c;l juc;ltorii
~ting forma cea mai bun;l la mijlocul
campiol1atului. Coordonarea mi~c;lrilor ~i
concentrareasunt aspecteimportante in sport.
in perioada de preg;ltire pentru campionat ~i
c;ltre sfar~itul etapei, cand stresul cre~te,
capacitateade concentrare a juc;ltorilor scade.
Se recomand;I juc;ltorilor efectuarea unor
mi~c;lri de inc;llzire inaintea competitiilor ,
pentru relaxarea mu~chilor incordati, inten-
sificare a b;lt;lilor inimii, inviorarea circulatiei cauza~ de solicitareamtens~ ~i Indelunga~ a mu~chilor -un exemplu caracteristic este
sangelui ~i concentrarea energiilor psihice unei p~rti a corpului. Uzura superficial~ ~i alte durerea cotului cauzata de practicarea
asupra corpului. inc;llzirea const;l in incal- boli caracteristice varstei a treia, au leg~tur~ tenisului. in grupa a doua sunt jocurile
zirea mu~chilor
flexarea trunchiului
~i intinderea $i ale membtelor
articulatiilor. c , direct~ cu aceasta. Sporturile ~i jocurile sportive care se caracterizeaza prin mi~cari
sportive se lmpart 1n dou~ grupe mari. jn neuniforme, cum ar fi fotbalul, rugby-ul,
prima grup~ sunt sporturile care implic~ hocheiul, crichetul ~i baschetul. Leziunile sunt
Tipuri de leziuni in sport mi~c~ri repetitive continue, cum ar fi cauzate mai ales de ciocnirile violente dintre
Leziunile cauzate de activit;ltile sportive alerg~rile, canotajul sau ciclismul. Bolile sportivi sau cu echipamentul folosit.
respectiv problemele derivate din acestea,se cauzate de practicarea acestor sporturi sunt in practica, medicul sportiv are de tratat in
pot imp;lrti in categorii din mai multe puncte mai ales de naturn intern~, cauzate de repe- principal mu~chi, oase ~i articulatii. Acestea au
de vedere. O categorie de probleme este tarea continu~ a mi~c~rilor ~i suprasolicitarea rol important in realizarea rni~carilor ~i tot ele

186
4

Exercitiile 'ui Weisenfeld de incalzire Exercitiile deja sfilrsitul Incolzirii cu metoda


relaxeaza ml!~chii ~i reduc perico/ul de Weisenfeld, sunt m~sajul genunchiului (4) respectiv
accidentare. Impingerea perete/ui (f) rotirea capului piciorului spre exterior ~i interior (5)
incordeaza mu~chii gambei. Ridicarea care pun In mi~care mu~chii pulpei care sunt
picioru/ui in trei etape (2) incalze~te deosebit de vulnerabili.
mu~chii abdomenu/ui ~i ai pulpei.
Masajul picioru/ui (3) intare~te pulpa ~i
reduce perico/ul accidentarii genunchiu/ui.

3 O Dupa accidentare. In
acest centru de recupe-
rare, reabilitarea sportivi-
lor accidenta,i se accele-
reaza cu ajutorul unor
ma~ini speciale. In imagine
se evalueaza starea de
imbunata,ire a sanata1ii
unui fotbalist, in timp ce
acesta efectueaza
gimnastica terapeutica.

absorb impactul ciocnirilor. Majoritatea deosebit de sensibile. Adesea se accidenteaza humerusului -pentru o mobilitatea mai mare
problemelor constau in deformarea tesuturilor tendonullui Achile (tendonul calcanear),care -sta intr-o cavitate mic~ din care poate ie~i
moi -contractii, entorse, t;lieturi, vanat;li ~i alte leaga mu~chii gambei de calcai. u~or. jn toate cazurile, luxatiile trebuie tratate
leziuni. De multe ori bolnavii nu se adreseaza repede ~i verificate pentru evitarea unor
medicului pentru tratarea problemelor, Leziunile articula\iilor deteriornri permanente.
deoarece acestea dispar ~i singure. Oasele se fixeaza in articulatii prin inter-
mediul unui tesut conjunctiv fin. Acestt; Genunchiul
Leziunile mu~chilor tesuturi, in mod normal impiedica indepar- Genunchiul este cea mai complen articulatie
Cand mu~chiul este contractat sau supra- tarea oaselor ~i supratensionarea articulatiei. a corpului uman, care este capabil~ de
solicitat, de obicei datorita unor mi~cari bru~te Entorsa inseamna ca articulatia, in urma unei mi~c~ri de indoire -intindere relativ restranse.
sau neobi~nuite, o parte din tesutul fm al ac1;iunia unei forte putemice se intinde ~i jntr-un mod total neobi~nuit, are dou~
mu~chiului se rupe. Pulpa este indeosebi fibrele conjunctive se rup. Aceasta cauzeaza cartilaje libere, cu form~ de secern (meniscus
expusa acestor tipuri de accident;lri, mai ales o umflatura ~i durere, care se intensifica la medialis ~i meniscus lateralis). Acestea sunt
la santuri sau intoarceri. mi~careaarticula1;iei. a~ezateintre femur ~i tibie; nu inlocuiesc ci
Mu~chiul afectat se contracta ~i, datorita in cazuri mai u~oare alunge sa infa~uram extind hialinul, materialul ce acoper~
sangerarii in interiorul tesutului, se umf1a. El articula1;ia~i s-o odihnim. In cazuri mai grave extremitatile oaselor care se intalnesc in
devine sensibil, apoi doare ~i nu-~i poate exista pericolul sangerarii interne ~i dete- articulatii.
indeplini functia pe deplin. Mu~chiul trebuie riorarea permanenta a fibrelor articula1;iei. Meniscurile pot suferi contuzii cand ne
infa~urat sau fixat cu un bandaj ~i odihnit Bolnavul necesita tratament clinic. rnsucim piciorul sau ne intoarcem instan-
pana cand durerea dispare ~i sensibilitatea taneu. Dac~ sunt suprasolicitate pe o durata
revine la normal. Luxa\ia indelungata, chiar mai multi ani, acestea se
Vorbim despre rupere musculara, cand Vorbim despre luxa1;ie, daca extremita1;ile pot degrada in timp datorita rnnilor mici.
fibra musculara se rupe intr-o cantitate atit de oaselor se indeparteaza intre ele la articula1;ii. Aceasta boal~ de cartilaj se trateaz~ prin
mare incat se intrerupe continuitatea De exemplu, la luxa1;ia umarului, capatul eliminarea unuia sau ambelor meniscuri,
mu~chiului. Acesta este o rana deosebit de sferic al humerusului iese din articula1;ia deoarece articulatia genunchiului functio-
grava ~i necesita tratament clinic. omopla!:Ului.Din aceastacauza se rup fibrele neaz~ bine ~i f~r~ acestea.
articula1;iei~i este afectat tesutul conjunctiv a.l Ast~zi, articulatiile mari, cum este ~i
Leziunile tendonului articula1;iei, provocand durere intensa ~i genunchiul, se pot analiza prin artroscopie.
Mu~chii se f1XeaZa pe oase prin intermediul deteriorarea mu~chilor, nervilor ~i a vaselor Artroscopul este un aparat flexibil, gen
tendoanelor. Acestea pot suferi contrac1;ii sau de sange din jur. telescop, care printr-un orificiu poate fi
se pot rupe asemarultor mu~chilor. Tendoanele Umarul sufera adesea accidente de acest inserat in genunchi intre mu~chi ~i fibre.
din incheietura mainii, degete ~i genunchi sunt fel, deoarece extremitatea superioara a Metodele vechi cauzau van~t~i in plus pe

187
AsisTENTA MEDICAlA IN SPORT

articulatiile analizate deoatece era nevoie mi~c~rilor. Oasele ~i tendoanele mainii sufera
de taieturi mari. r~niri mai ales In alpinism, box, baschet ~i
crichet.
Inflamatia
\esutului lamei conjunctival
de mucos si
, a Metoda cea mai sigur~ de diagnostiiare a
fracturii este controlul clinic cu raze x. Toate
tendonului fracturile, inclusiv cele mai mici trebuie tratate
jn anumite parti ale corpului, unele tesuturi de medic. Dac~ extremit~tile rupte ale osului
se deplaseaz~ periodic Intre ele -de nu se potrivesc birte, se sudeaz~ incorect ~i
exemplu tendoanele peste oasele vecine -, s-ar putea s~ se deformeze ~i s~ doar~ ;n accidentarile sportive, sunt frecvente
Intre timp frecandu-se Intre ele. Lama de diferitele fracturi. Pe desenul de mai sus se
permanent.
mucos formeaza un strat de "perna" Intre Craniulln sine se compune din oase, care vede o fractura deschisa: pie/ea a fost
aceste p~rti: reduce frecarea ~i lubrefiaza la lovituri puternice se pot rupe ~i creierul strapunsa. Din membrul accidentat trebuie
suprafetele de contact. La ranirea lamei de poate fi afectat. Capul este periclitat In eliminate prin operatie tesuturile afectate ~i
mucos sal.l datorita suprasolicitarii, uneori aproape orice sport. Dac~ un sportiv l~i pierde sfaramaturile osului, extremitatile osului
devine umflat sau se rupe, apoi se cuno~tinta, chiar pentru o perioada oricat de rupt trebuie imbinate, iar membrul
inflameaz~, ceea ce face dureroas~ mi~carea mic~, trebuie consultat de un medic. S-ar accidentat trebuie pus in ghips. La fracturile
membrului respectiv. Inflamatia lamei de putea ca hemoragia interioar~ s~ provoace antebratului sau ale piciorului, osul rupt se
mucos care se afla chiar deasupra rotulei, se simptome evidente numai dupa catevaore sau poate fixa ~i cu placi de metal.
nume~te genunchi de c~lug~rita ~i este zile, dar pana atunci sa provoace deteriorari
frecvent~ In practicarea unor sporturi. iremediabile In creier. Un semnal de pericol speciali$ti Inainte ca umflatura sau contractia
Inflamatia tesutului conjunctival tendo- este daca se scurge un fluid apos din urt:Che, sa se deformeze, deoar~ce acestea fac
nului apare adesea, cand o rupere sau o alta deoarece acesta poate sa provina din encefal imaginea clinica ma~nec1ara.
leziune se vindec~ incorect. Aceasta apare sau din maduva spinarii. in cazul fracturil9r coloanei vertebrale,
mai ales la tendoanele din um~r, c~lcai ~i cot. ale bazinului sau ale piciorului, situatia se
Inflamatia tesutului conjunctival tendonului Cand trebuie renuntat poate agrava $i chiar duce la paralizarea
de pe partea inferioara al cotului se nume~te Daca un sportiv se rane~te la o ~ompetitie accidentatului, daca coechipierii Incearca
cot de golf, iar cel depe partea exterioar~ se importarita, conti~uarea eforturilor poate sa-l puna pe picioare sau sa-l ridice. Este
rlume~te cot de tenis, acesta din urma poate agrava situatia, chiar daca durerile sunt important ca la competitiile mari sa fie
cauza ~i inflamatia lamei de mucozitate. ameliorate cu medicamente sau gheata. prezenti medicii de club.
Sportivul ranit nu poate da randamentul
Leziunile oaselor maxim, iar In jocurile de echipa poate deranja Metode de tratament
o leziune frecvent~ a oaselor este fractura. coechipierii. inlocuirea este o solutie Dupa stabilirea diagnosticului, medicul
Medicii deosebesc mai multe tipuri de potrivita. stabile$tetratamentul. in majoritatea cazurilor
fracturi. La cele simple, adica Inchise,. muscu- tratamentul consta In odihnirea partii
latura ~1tesuturile din i:mprejurimea oaselor se Recunoa~terea in timp a accidentate, f1Xareaei, eventual punerea In
deterioreaza mai putin. La fracturi complexe problemei ghips $i utilizarea unor medicamente care
sau deschise, osul rupt str~punge tesuturile in medicina sportiva este vitala recunoa~terea ajuta procesul de vindecare. Pe langa acestea,
din jur ~i pielea. Daca osul crap~ sau se rupe cat mai rapida a problemelor ~i Inceperea la fizioterapie se pot prescrie: tratament
dar p~rtile rupte nu se Indeparteaza, atunci tratamentului. Daca sportivul sufera o termic, masaj sau antrenament special.
ruperea este partial~, altfel este total~. cazatura mare (sau nefericita), se ciocne~tede Medicina sportiva este caracterizata de
O categorie aparte de fracturi este spe- un stalp, de un perete sau de un alt jucator, specializare $i de raspandirea utilizarii apara-
cific~ alerg~rilor ~i mar~ului. Aceasta afecteaz~ se poate accidenta grav: Persoanaaccidentata turii. Ariile cele mai importante de specializare
oasele care formeaza "coloana" piciorului trebuie consultata pe loc de un medic -se sunt: siguranta; antrenamentul $i prevenirea;
(cuneiformul lateral, intermediar ~i medial). recornanda sa nu fie mi~cat pana la sosirea tratarea imediata a ranilor; tratamentu.l;
La 1:nceput provoac~ dureri nesemnificative In medicului. Entorsele, rupturile de fibra sau reabilitarea. Lozinca domeniului ar putea fi:
c~lcai, care se intensific~ odata cu continuarea fracturile de os se recunosc mai u~or de "Sportul este necesar-nu $i accidentarile".

188
Corpul uman 9 -MU~CHII Corpul uman 59 -GIMNAS11cA