P. 1
Plan de Prevenire Protectie

Plan de Prevenire Protectie

|Views: 2,803|Likes:
Published by marcel1968

More info:

Published by: marcel1968 on Aug 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2013

pdf

text

original

SC CONCEFA SA

Planul de prevenire şi protecţie SANTIER PRELUNGIRE TUNEL CALE FERATA
măsuriiPersoana care răspunde de realizarea administrator administrator

Nr. crt.

Loc de muncă/ post de lucru

Riscuri evaluate

Măsuri tehnice

Măsuri organizatorice

Măsuri igienicosanitare

Măsuri Acţiuni în scopul de altă realizării măsurii natură

Termen de realizare

Obs

1.

REPARAŢII, ÎNTREŢINERE CAI FERATE

Stationari în locuri cu Cădere de la înălţime pericol de accidentare

- Utilizarea schelelor, îngrădirilor, plaselor de protecţie, - Utilizarea de platforme de descărcare a materialelor la înălţime, - Amplasarea de panouri de avertizare, banda de avertizare. - Acoperirea golurilor - Utilizarea schelelor, îngrădirilor, plaselor de protecţie, - Utilizarea platforme de descărcare a materialelor la înălţime, - Amplasarea de panouri de avertizare, banda de avertizare, - Acoperirea golurilor

- Instruirea personalului, - Utilizarea echipamentului individual de protectie, - Controlul medical periodic si la angajare, - Autorizarea interna din punct de vedere al protectiei muncii a legătorilor de sarcina, - Evaluarea riscurilor la locurile de munca, - Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile de sfasurate - Instruirea personalului, - Utilizarea echipamentului individual de protectie, - Controlul medical periodic si la angajare, - Evaluarea riscurilor la locurile de munca, - Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate

Efectuarea instructajului de PM Efectuarea controlului medical, Achizitionarea de EIP Completarea îngrădirilor Achizitionarea de schele

permanent

la sacadentă permanent

permanent

- Utilizarea de echipamente tehnice dotate cu apărători de protecţie, - Utilizarea de platforme de descărcare a materialelor la înălţime, - Amplasarea de panouri de avertizare, banda de avertizare.

Înţepare tăiere

Achizitionarea unei truse medicale permanent de prim ajutor

Suprasolicitar Expunere la frig, căldură Alunecare cădere la e fizică sau intemperii acelaşi nivel

- Utilizarea schelelor corespunzătoare, - Eliberarea căilor de acces de obstacole

- Instruirea personalului, - Utilizarea echipamentului individual de protectie, - Controlul medical periodic si la angajare, - Evaluarea riscurilor la locurile de munca, - Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate - Instruirea personalului, - Utilizarea echipamentului individual de protectie, - Modificarea programului de lucru - Controlul medical periodic si la angajare, Alimentaţie specială pentru creşterea rezistenţei organismul ui.(apă minerală, cea)

permanent

Asigurarea spatiilor pentru termoreglare

Achiziţionare Conform recipient pentru OUG 99 distribuirea de ceai cald 01.12.2008

- Instruirea personalului, Asigurarea de echipamente de lucru - Evaluarea riscurilor la locurile de munca, corespunzătoare (ptr. ridicare, - Elaborarea de instructiuni proprii pentru transport etc) activitatile desfasurate - Controlul medical periodic si la angajare,

permanent

administrator

administrator

administrator

administrator

- Instruirea personalului, - Utilizarea echipamentului individual de protectie, - Controlul medical periodic si la angajare, - Autorizarea interna din punct de vedere al protectiei muncii a legătorilor de sarcina, - Evaluarea riscurilor la locurile de munca, - Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate - Instruirea personalului, - Utilizarea echipamentului individual de protectie, - Controlul medical periodic si la angajare, - Evaluarea riscurilor la locurile de munca, - Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate

Pericol de lovire stivire

- Dotarea cu truse medicale de prim ajutor, - Acordarea de materiale igienicosanitare (săpun, detergenţi)

administrator

Utilizarea de echipamente tehnice(betoniere) cu clasa de protectie corespunzătoare sau legarea la priză de pamânt.Pericol de electrocutare .Utilizarea de prelungitoare pentru alimentarea cu energie electrica corespunzătoare . .Evaluarea riscurilor la locurile de munca. . . . .Controlul medical periodic si la angajare.Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate permanent administrator .Instruirea personalului.Utilizarea echipamentului individual de protectie.

Locurile destinate pentru operaţiile de încărcare şi descărcare a mijloacelor de transport trebuie prevăzute cu căi de acces amenajate corespunzător şi spaţii de întoarcere cu o rază de curbură care să permită o manevrare nepericuloasă . conducătorul auto trebuie să se asigure că nu există pericol de accidentare a lucrătorilor care circulă sau staţionează pe lângă maşină. Se interzice deplasarea mijlocului de transport în timpul efectuării operaţiilor de încărcare – descărcare .Mijloacele de transport proprii societăţii trebuie să corespundă din punct de vedere tehnic fiind în bună stare de funcţionare (OUG 195 / 2002 cu modificările şi completările ulterioare (ex. Legea 49/2006.lovire de către mijloacele de transport auto la deplasarea la locul de muncă sau în timpul desfăşurării activităţii în cazul lucrărilor fără întreruperea circulaţiei . permanent administrator . derapare . indicatoarele de circulaţie şi mijloacele de avertizare din incinta societăţii inclusiv prevederile convenţiei de protecţia muncii încheiată între beneficiar şi executant privind circulaţia în incinta societăţii .Distanţa liberă minimă între două mijloace de transport alăturate care se încarcă sau se descarcă va fi de 1.Se interzice lăsarea maşinii fără supraveghere sau permiterea manipulării comenzilor de către alte persoane. mijloacele de transport existente la locul de muncă. ferinduse permanent din raza de acţiune a autoutilajelor.Căile de circulaţie internă folosite vor fi numai cele potrivite tipurilor de mijloace de transport şi autoutilajelor utilizate .Lucrătorii vor respecta regulile de circulaţie pe drumurile publice sau interne. care va stabili procedeul de lucru nepericulos . autoutilajele de orice tip.Se interzice manevrarea mijloacelor de transport în spaţii lipsite de vizibilitate .Operaţiile de încărcare-descărcare trebuie executate numai sub supravegherea permanentă a şefului formaţiei de lucru. se vor asigura permanent faţă de mijloacele în circulaţie. . La părăsirea maşini conducătorul auto trebuie să o oprească din funcţiune. prin cuplarea sistemului de frânare de ajutor pe teren orizontal şi a sistemului de frânare de ajutor şi saboţi de oprire pe teren în pantă.Înainte de pornire şi la executarea manevrelor. asigurate împotriva pericolului de alunecare.Pentru menţinerea echipamentelor tehnice proprii în condiţii de securitate se va respecta planul de revizii şi reparaţii întocmit conform reglementărilor în vigoare . autocamioane . etc.Căile de circulaţie interne trebuie menţinute în permanenţă libere.Conducătorii auto sunt obligaţi să cunoască şi să respecte viteza de circulaţie.Lucrătorii vor respecta distanţa de siguranţă faţă de instalaţiile.Conducătorul autovehiculului trebuie să semnalizeze acustic manevra de mers înapoi . luând cheile de contact şi închizând uşile cabinei cu . . acesta trebuie asigurat contra deplasărilor necomandate. . şi o va bloca prin introducerea în una din viteze şi tragerea frânei. instruit special în acest sens. curate.) – privind circulaţia pe drumurile publice).5 m pt.Înainte de începerea operaţiilor de încărcare – descărcare a unui mijloc de transport.

3. corespunzătoare (ptr.Utilizarea echipamentului individual de .Evaluarea riscurilor la locurile de munca.Modificarea programului de lucru . Asigurarea de echipamente de lucru . cizme sau legarea la priză de pamânt. corespunzătoare.Instruirea personalului.(apă minerală.Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate .Utilizarea de prelungitoare pentru .Utilizarea schelelor protectie.Controlul medical periodic si la angajare.Evaluarea riscurilor la locurile de munca. . alimentarea cu energie electrica .Instruirea personalului.Utilizarea de echipamente protectie.Controlul medical periodic si la angajare. .Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate .Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate .Utilizarea echipamentului individual de protectie corespunzătoare sau protectie.12.Utilizarea echipamentului individual de . mânuşi electroizolante) . corespunzătoare . TURNARE BETOANE Pericol de lovire stivire SuprasolicitarExpunere la frig. tehnice(betoniere) cu clasa de .Evaluarea riscurilor la locurile de munca. cea) permanent Pericol de electrocutare permanent Asigurarea spatiilor pentru termoreglare Achiziţionare Conform recipient pentru OUG 99 distribuirea de ceai cald 01. tehnice(betoniere) dotate cu . apărători de protecţie.Instruirea personalului.Utilizarea echipamentului individual de protectie.Elaborarea de instructiuni proprii pentru transport etc) activitatile desfasurate .Instruirea personalului. obstacole . . .Utilizarea de echipamente .2008 . Alimentaţie specială pentru creşterea rezistenţei organismul ui. . . căldură Alunecare cădere la e fizică sau intemperii acelaşi nivel . .Controlul medical periodic si la angajare.Controlul medical periodic si la angajare.Controlul medical periodic si la angajare. (platforma electroizolante.Eliberarea căilor de acces de . ridicare. permanent administrator administrator administrator administrator administrator . .Instruirea personalului.Evaluarea riscurilor la locurile de munca. .

de lucru 0 1 Riscuri evaluate 2 Deplasarea autovehiculului pe drumurile publice Coliziunea cu alt autovehicul Măsuri tehnice Măsuri organizatorice Măsuri igienicosanitare 5 Măsuri de altă natură 6 Acţiuni în scopul realizării măsurii 7 Termen de realizare Persoana care răspunde de realizarea măsurii Obs 3 4 8 permanent 9 Administrator Conducător auto 10 Conducători auto 1 2 3 Ieşirea necontrolată în afara carosabilului Respectarea legislaţiei rutiere. post crt. folosirea centurii de siguranţă Instruirea corespunzătoare a personalului Instruirea corespunzătoare a personalului permanent Administrator Conducător auto Instruirea corespunzătoare a personalului permanent Administrator Conducător auto 4 Coliziunea cu diferite obiecte aflate pe şosea sau pe marginea şoselei Lovirea de către alt participant la traficul rutier 5 6 Prinderea mâinii la organele mobile ale autovehiculului în situaţia intervenţiei şoferului la motorul aflat în funcţiune Micşorarea vitezei la apariţia Instruirea corespunzătoare a obstacolelor pentru evitarea personalului lor.Repararea autovehiculelor Instruirea corespunzătoare a numai în service-uri personalului autorizate . interzicerea folosirii telefonului mobil Respectarea vitezei şi distanţei legale între autovehicule.Dotarea autovehiculului cu trusă medicală şi completarea ei la nevoie permanent Administrator Conducător auto permanent Conducător auto permanent Administrator Conducător auto .Transport auto Loc de muncă/ Nr. dotarea cu sisteme air-bag Menţinerea direcţiei şi mărirea atenţiei la curbe şi depăşiri. interzicerea folosirii telefonului mobil .Efectuarea micilor intervenţii numai cu motorul oprit .Respectarea legislaţiei rutiere. folosirea centurii de siguranţă . folosirea centurii de siguranţă.Instruirea corespunzătoare a personalului . dotarea cu sisteme airbag.

Consemnarea în foaie de parcurs a stării tehnice a autovehiculului .Efectuarea micilor intervenţii numai autovehiculul suspendat şi calat corespunzător Curgeri de combustibil sau ulei Verificarea tehnică periodică a stării tehnice a autovehiculului. autovehiculului -Instruirea corespunzătoare a personalului Verificarea tehnică periodică .Consemnarea în foaie de A. autovehiculului -Instruirea corespunzătoare a personalului Verificarea tehnică periodică .La termenele prevăzute . Blocarea frânei Instruirea corespunzătoare a personalului permanent Administrator Conducător auto 9 Blocarea cutiei de viteze 10 Blocarea ambreiajului 11 Blocarea volanului 12 13 Alunecare pe drumurile publice .S . a sistemului de parcurs a stării tehnice a frânare.Permanent Administrator Conducător auto .B.Permanent În funcţie de condiţiile meteo Administrator Conducător auto Administrator Conducător auto Administrator Conducător auto Administrator Conducător auto .La plecarea în cursă .Permanent .Consemnarea în foaie de a stării tehnice a parcurs a stării tehnice a autovehiculului.Consemnarea în foaie de a stării tehnice a parcurs a stării tehnice a autovehiculului. echiparea cu anvelope iarnă / vară fără uzură avansată .La plecarea în cursă .Repararea autovehiculelor altor părţi ale corpului pe timpul numai în service-uri remedierii unor defecţiuni autorizate . completarea cu lichid autovehiculului de frână înainte de plecarea . autovehiculului -Instruirea corespunzătoare a personalului Adaptarea vitezei la condiţiile de drum.Instruirea corespunzătoare în cursă.La termenele prevăzute .La plecarea în cursă .Instruirea corespunzătoare a personalului Verificarea sistemului .La plecarea în cursă . utilizarea lanţurilor antiderapante.La termenele prevăzute . verificarea a personalului schimbării plăcuţelor uzate excesiv Verificarea tehnică periodică .La termenele prevăzute .Permanent Administrator Conducător auto .La termenele prevăzute .7 8 Strivirea membrelor inferioare sau .Consemnarea în foaie de a stării tehnice a parcurs a stării tehnice a autovehiculului.La plecarea în cursă .Permanent .

La plecarea în cursă . a stării fizice ale furtunurilor. echiparea cu anvelope iarnă / vară fără uzură avansată Întreţinerea căilor de acces Dotarea cu EIP corespunzător (încălţăminte cu talpă antiderapantă) Verificarea tehnică periodică a stării tehnice a autovehiculului.La termenele prevăzute . Adaptarea vitezei la condiţiile de drum. existenţa unui paravan despărţitor între şofer şi materiale. Instruirea corespunzătoare a personalului Permanent Administrator Conducător auto Instruirea corespunzătoare a personalului Permanent Administrator Conducător auto Instruirea corespunzătoare a personalului Instruirea corespunzătoare a personalului Permanent Administrator Conducător auto Permanent Administrator Conducător auto Instruirea corespunzătoare a personalului În funcţie de condiţiile meteo Administrator Conducător auto Instruirea corespunzătoare a personalului 31.Permanent Permanent Administrator Conducător auto Administrator Conducător auto . lichid de răcire) 17 Suprafaţa alunecoasă a şoselei pe timp ploios şi pe timp de iarnă 18 19 Suprafaţa alunecoasă a locului de încărcare – descărcare a materialelor Vibraţii excesive ale autovehiculului datorată pierderii controlului direcţiei 20 Utilizarea în trafic numai a autovehiculelor prevăzute cu air-bag. eliminarea obiectelor nefixate în cabină. a capacelor de acces la radiator şi rezervorul de combustibil.2007 Administrator 21 Vibraţii excesive ale Nedepăşirea vitezei legale.Consemnarea în foaie de parcurs a stării tehnice a autovehiculului . autovehiculului datorată unei pene oprirea imediată a de cauciuc autovehiculului . păstrarea vitezei adaptate la condiţiile de trafic.10. folosirea centurii de siguranţă Necesitatea existenţei la autovehicul a sistemului airbag. folosirea centurii de siguranţă Menţinerea direcţiei şi mărirea atenţiei la curbe şi depăşiri.Răsturnarea autovehiculului 14 Rostogolirea autovehiculului 15 16 Sub efectul propulsiei: deviere de la traiectoria normală Jeturi necontrolate de lichide (combustibil. utilizarea lanţurilor antiderapante. folosirea centurii de siguranţă Verificarea etanşeităţii racordurilor.Instruirea corespunzătoare a personalului Instruirea corespunzătoare a personalului .

Permanent Administrator Conducător auto 28 .La termenele prevăzute Administrator 29 30 Evitarea deschiderii Instruirea corespunzătoare a geamurilor pe timpul personalului conduceri Zgomotul provocat de funcţionarea Asigurarea funcţionării defectuoasă a motorului motorului în parametri autovehiculului şi de circulaţia nominali prin efectuarea celorlalte vehicule participante la verificărilor tehnice periodice traficul rutier Permanent .03.22 23 24 25 Temperatura ridicată a pieselor Evitarea contactului direct cu motorului în funcţiune părţile fierbinţi ale motorului Supraîncălzirea lichidului de răcire Folosirea lichidului antigel. achiziţionarea stingătorului sau verificarea lui Verificarea existenţei şi funcţionării instalaţiei de climă şi a sistemului de încălzire Instruirea corespunzătoare a personalului Instruirea corespunzătoare a personalului Permanent Administrator Conducător auto Permanent Administrator Conducător auto Instruirea corespunzătoare a personalului Instruirea corespunzătoare a personalului Instruirea corespunzătoare a personalului . asigurarea circuitului normal al lichidului în sistemul de răcire Aprinderea accidentală a instalaţiei Verificarea instalaţiei electrice electrice. lichid antigel sau electrolit. verificarea stingătorului Scurgeri de electrolit din Verificarea acumulatorului acumulator Intoxicarea accidentală a organismului prin inhalarea sau înghiţirea sau contactul cu combustibil .La termenele prevăzute .La termenele prevăzute .Permanent Anual Administrator Conducător auto Administrator Conducător auto 26 31.La termenele prevăzute Administrator Conducător auto Administrator . substanţe chimice transportate Incendierea motorului şi implicit a autovehiculului datorită scurtcircuitului la instalaţia electrică şi scurgerilor de combustibil Temperatura şi umiditatea aerului : ridicată sau scăzută (neasigurarea sau nefuncţionarea sistemului de încălzire a autovehiculului sau a instalaţiei de climă) Curenţi de aer în cabina şoferului Achiziţionarea mănuşilor de protecţie şi a măştii de protecţie Utilizarea mănuşilor de protecţie şi a măştii de protecţie Verificarea etanşeităţii sistemului de alimentare şi a instalaţiei electrice.2007 Administrator Conducător auto Instruirea corespunzătoare a personalului 27 . folosirea stingătorului.

La termenele prevăzute Administrator Permanent Conducător auto Permanent Conducător auto 35 Permanent Administrator 36 37 Nesincronizarea conducerii autovehiculului cu circulaţia celorlalte autovehicule din trafic Necorelarea vitezei de deplasare cu condiţiile meteorologice Permanent Administrator Permanent Administrator .Atenţionarea şoferilor de către administrator înainte de plecarea în cursă asupra efectuării corecte a manevrelor pe timpul deplasărilor . închiderea geamurulor.31 „orbirea” şoferului de către farurile Micşorarea vitezei. viruşi din mediul de Folosirea mănuşilor de muncă determina pe materialele protecţie. autovehiculului din sens opus atenţionarea şoferului din sens opus cu schimbarea alternativă a farurilor Instruirea corespunzătoare a personalului Permanent Administrator Conducător auto 32 33 34 Nivel de iluminare scăzut în timpul Verificarea instalaţiei Instruirea corespunzătoare a executării curselor pe timp de electrice şi înlăturarea personalului noapte defecţiunilor (la defecţiuni majore.Instruirea corespunzătoare a personalului . interzicerea fumatului în cabină Bacterii.Aplicarea regulilor de conducere preventivă Instruirea corespunzătoare a personalului . vapori. accelerări. spălatul mâinilor care se încarcă – descarcă din după încărcare – descărcare şi autovehicule transport Executare defectuoasă de operaţii: manevre greşite de circulaţie.Atenţionarea şoferilor asupra necesităţii respectării vitezei legale şi adaptarea acesteia la condiţiile meteo . apelarea la asistenţa tehnică) Gaze.Instruirea corespunzătoare a personalului . aerosoli toxici sau Obturarea căilor de caustici şi pulberi în suspensie în pătrundere a aerului viciat din aer exterior. frânări. viraje de direcţie ale autovehiculului .

Adaptarea vitezei la starea autovehiculului aflat în trafic cu drumului şi la condiţiile ceilalţi participanţi la traficul rutier meteo .10. circulate.Instruirea corespunzătoare a personalului Părăsirea carosabilului datorită . în pantă etc.Respectarea cu stricteţe a O.03. Instruirea corespunzătoare a personalului Deplasări cu pericol de cădere de Întreţinerea căilor de acces Instruirea corespunzătoare a la acelaşi nivel Dotarea cu EIP corespunzător personalului (încălţăminte cu talpă antiderapantă) Comunicări.Programarea deplasărilor Permanent Administrator Conducător auto 31.2007 Administrator 31.G. pe liniile de tramvai.Micşorarea vitezei la neadaptării vitezei la condiţiile de limita siguranţei deplasării drum .Deplasarea sau staţionarea autovehiculului în zone periculoase 38 39 40 41 42 Evitarea opririlor şi staţionărilor în zone periculoase.Instruirea corespunzătoare a personalului.2007 Administrator Permanent Administrator Conducător auto Permanent Administrator Conducător auto 43 Permanent Administrator Conducător auto 44 45 Omiterea semnalizării staţionării Verificarea existenţei autovehiculului pe carosabil atât pe triunghiului şi a vestei timp de zi cât şi pe timp de noapte reflectorizante şi utilizarea acestora în timpul staţionării Nerespectarea timpului de repaus conform legislaţiei în vigoare 31.Instruirea corespunzătoare a personalului Omiterea unor operaţii de semnalizare a intenţiei de schimbare a direcţiei de mers.03. Conştientizarea şoferilor asupra necesităţii respectării tuturor regulilor de circulaţie Instruirea corespunzătoare a personalului .2007 Administrator Permanent Administrator Conducător auto . comenzi greşite la Corelarea corespunzătoare ieşire din parcare sau din locul de între şofer şi persoana care staţionare îl dirijează Stabilirea unui cod de semnale Nesincronizarea manevrelor . 17 din 24 ianuarie 2002 . pe trotuare. . nr.

G. 17 din 24 ianuarie 2002 Efectuarea controlului medical periodic .La termenele prevăzute Administrator Conducător auto . 17 din 24 ianuarie mediu cu zgomot. în condiţii de 2002 trafic intens Instruirea corespunzătoare a personalului Permanent Administrator Conducător auto Respectarea cu stricteţe a O. nr. nr.46 47 Suprasolicitare fizică: manipularea Evitarea transportului de de greutăţi peste 25 Kg greutăţi mai mari de 25 de kg de către o singură persoană (utilizarea mijloacelor mecanice) Suprasolicitare psihică: decizii Respectarea cu stricteţe a dificile în timp scurt efectuate în O.G.

.instruirea lucratorilor si . burghie) ATELIER Permanent Conducatorii locurilor de munca Lucrător desemnat 3.efectuarea verificarii periodice ale masurilor tehnice de protectie impotriva atingerilor directe Permanent Conducatorii locurilor de munca Lucrător desemnat 2.ca/ post de lucru ATELIER Masuri tehnice Masuri organizatorice Masuri igienico sanitare Termen de realizare Persoana care raspunde Obs. Organe de masini in miscareprindere. dispozitivelor sau a materiilor prime si reperelor ATELIER Permanent Conducatorii locurilor de munca Lucrător desemnat 4.. Pornirea defectuoasa a utilajului ATELIER -izolarea bornelor de legatura si a celorlalte cai de curent din componenta echipamentelor electrice -realizarea circuitelor de masa conform prevederilor tehnice si de securitate in vigoare -verificarea vizuala a integritatii legarii la pamant a carcaselor utilajelor . intepare cu spanuri sau la manipularea uneltelor. indirecta ATELIER 5. Crt.montarea indicatoarelor de securitate ( protectia obligatorie a ochilor) . antrenare de catre organe de masini in miscare .. 1.masurarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant -utilizarea ET numai pentru operatiile si in conditiile Permanent Conducatorii locurilor de munca Lucrător desemnat Director .montare dispozitive de protectie ale organelor de masini in miscare V.dotarea cu EIP si EIL . instruiti si Permanent Conducatorii locurilor de . Riscuri evaluate Loc.verificarea starii fizice a elementelor active ale echipamentelor inainte de inceperea lucrului -.. Electrocutare prin atingere directa .ET vor fi folosite numai de lucratori calificati. Taiere.-utilizarea aparatorilor de protectie -utilizarea ochelarilor de protectie ..c corespunzator .-purtarea obligatorie a EIP -montarea indicatoerelor de securitate(protectia obligatorie a mainilor) -verificarea inainte de inceperea lucrului a sculelor si materialelor folosite -executarea interventiilor la instalatiile electrice se face numai de personal calificat.s verificarea modului in care se s respecta regulile de securitate . Proiectarea de corpuri din organe de masini in miscare ( bucati de piatra abraziva. autorizat si instruit .REPARAŢII AUTO Nr. de m.

lasarea libera de orice obstacol a usilor de acces desemnati in acest scop . Arsuri datorate proiectarii particulelor de metal incandescent in timpul sudarii Explozii ale buteliilor de oxigen sau acetilena Sudura Sudura Sudura -dotarea cu EIP coresp.evitarea contactului buteliei de oxigen cu substante grase si evitarea pastrarii buteliilor sub presiune in zone cu raze solare puternice -purtarea obligatorie a EIP . instructiunilor proprii de SSM -utilizarea obligatorie a EIP -verificarea ET inainte de alimentarea cu energie electrica -instruirea lucratorilor Permanent Conducatorii locurilor de munca Director Lucrător desemnat Permanent Conducatorii locurilor de munca Director Permanent Permanent Permanent Conducatorii locurilor de munca Conducatorul locului de munca Conducatorii locurilor de munca Conducatorii locurilor de munca Conducatorii locurilor de munca 11. fiind protejate impotriva rostogolirii . Lovire membre inferioare datorita rostogolirii recipientilor. 10.monitorizarea nivelului de zgomot . dezechilibrare Toate sectoarele pentru care a fost destinat .utilizarea obligatorie a EIP .in timpul functionarii ET este interzisa orice operatie de intretinere munca Lucrător desemnat 7.instruirea lucratorilor conf.efectuarea controlului medical periodic corespunzator conditiilor de munca . acestea se vor prevedea cu protectori pentru evitarea antrenarii deserventului -pastrarea libera si curata a cailor de acces . Zgomot ATELIER 8. si a instructiunilor proprii de SSM . buteliilor.verificarea inainte de inceperea lucrului a starii psihofiziologice a lucratorilor . Orbirea ca urmare a radiatiilor luminoase Electrocutare prin atingere directa sau indirecta Sudura Sudura -legarea la centura de impamantare a transformatorului de sudura Permanent Permanent .interzicerea utilizarii ET fara aplicarea masurilor de protectia muncii .iluminat corespunzator atat ziua cat si noaptea .6. Cadere la acelasi nivel prin alunecare.daca exista riscul contactului lucratorilor cu partile mobile ale ET . 9.respectarea cu strictete a tehnologiilor de lucru. impiedicare.transportul recipientilor sub presiune cu carucioare. (bocanci cu talpa antiderapanta) . 12.utilizarea obligatorie a antifoanelor interne sau a castilor de protectie .

verificarea etanseitatii ET inainte de inceperea operatiei de sudura -purtarea obligatorie a EIP -instruirea lucratorilor conf. Explozii ale amestecului de acetilena cu aer Producerea de explozii si incendii datorita substantelor inflamabile existente in mediul de munca Intoxicare prin inhalare de acetilena Electrocutare la schimbarea electrodului in cleste Sudura Sudura 15. 16.verificarea starii tehnice a clestelui -utilizarea EIP -instruirea lucratorilor conf.respectarea instructiunilor de PSI pentru lucrul cu foc deschis .in cazul intreruperii accidentale a instalatiei de ventilatie se interzice continuarea lucrului .13. VOPSIRE Permanent Conducatorii locurilor de munca . 14. Sudura Sudura . urmarindu-se eficienta acestora . instructiunilor proprii de SSM -executarea lucrarilor de sudura numai pe baza de permis de lucru cu foc . Desfasurarea activitatii fara a fi asigurata o ventilatie corestunzatoare si neutilizarea EIP SUDURA. instructiunii proprii de SSM .periodic se face verificarea completa a instalatiilor de ventilatie .se interzice desfasurarea procesului de productie fara functionarea instalatieie de ventilatie .interzicerea executarii lucrarilor cu substante nocive fara purtarea EIP adecvat Permanent Permanent Conducatorii locurilor de munca Conducatorii locurilor de munca Conducatorii locurilor de munca Conducatorul locului de munca Lucrător desemnat Permanent Permanent 17.

Utilizarea echipamentului individual de protectie.Autorizarea interna din punct de vedere al protectiei muncii a legătorilor de sarcina. .Utilizarea echipamentului individual de protectie.03. la sacadentă permanent Stationari în locuri cu pericol de accidentare permanent .Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate Măsuri igienicosanitare Măsuri de altă natură Acţiuni în scopul realizării măsurii Efectuarea instructajului de PM şi a autorizării interne a legătorilor de sarcină. .Amplasarea de panouri de avertizare.Controlul medical periodic si la angajare. . .Acordarea de materiale igienicosanitare Înţepare tăiere Achizitionarea unei truse medicale de prim ajutor 31.Utilizarea de platforme de descărcare a materialelor la înălţime. Achizitionarea de EIP Completarea îngrădirilor Achizitionarea de schele Persoana care Termen de răspunde realizare de realizare a măsurii permanent Obs Cădere de la înălţime . . îngrădirilor. . .Utilizarea schelelor. crt.ŞANTIERE CONSTRUCŢII ŞI BAZĂ PRODUCŢIE Nr.Utilizarea echipamentului individual de protectie. îngrădirilor. banda de avertizare.Instruirea personalului. banda de avertizare.Utilizarea de echipamente tehnice dotate cu apărători de protecţie. banda de avertizare.Instruirea personalului. plaselor de protecţie.Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate . Loc de muncă/ post de lucru ZIDAR.Utilizarea schelelor.Elaborarea de instructiuni proprii Pericol de lovire stivire . .Acoperirea golurilor . FINISOR Riscuri evaluate Măsuri tehnice Măsuri organizatorice . . . plaselor de protecţie.Amplasarea de panouri de avertizare.Autorizarea interna din punct de vedere al protectiei muncii a legătorilor de sarcina.Acoperirea golurilor .Instruirea personalului. . . . . .Controlul medical periodic si la angajare.Utilizarea platforme de descărcare a materialelor la înălţime.2008 administrator administrator administrator administrator .Instruirea personalului. .Controlul medical periodic si la angajare.Utilizarea echipamentului individual de protectie. . TENCUITOR.Evaluarea riscurilor la locurile de munca. .Controlul medical periodic si la angajare. 1. . . . Efectuarea controlului medical.Utilizarea de platforme de descărcare a materialelor la înălţime. . .Dotarea cu truse medicale de prim ajutor.Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile de sfasurate .Amplasarea de panouri de avertizare. .

Utilizarea echipamentului individual de protectie. .pentru activitatile desfasurate (săpun. .Instruirea personalului.Instruirea personalului.Autorizarea interna din punct de vedere al protectiei muncii a legătorilor de sarcina. cea) . . electrocutare re fizică căldură sau intemperii Asigurarea spatiilor pentru termoreglare Achiziţionare recipient pentru distribuirea de ceai cald Conform OUG 99 01.Utilizarea de prelungitoare pentru alimentarea cu energie electrica corespunzătoare .Controlul medical periodic si la angajare.Acoperirea golurilor permanent permanent Cădere de la înălţime DULGHER 2. Efectuarea instructajului de PM şi a autorizării interne a legătorilor de sarcină.Utilizarea echipamentului individual de protectie. . . Achizitionarea de EIP Completarea îngrădirilor Alimentaţie specială pentru creşterea rezistenţei organismului . .Utilizarea de platforme de descărcare a materialelor la înălţime.Controlul medical periodic si la angajare. . transport etc) .(apă minerală.Utilizarea schelelor corespunzătoare.Controlul medical periodic si la angajare. Efectuarea controlului medical. . detergenţi) Alunecare cădere la acelaşi nivel . îngrădirilor.Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate .Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate . .Utilizarea de echipamente tehnice(betoniere) cu clasa de protectie corespunzătoare sau legarea la priză de pamânt.Modificarea programului de lucru .12. .2008 Asigurarea de echipamente de lucru corespunzătoare (ptr.Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate . . permanent la sacadentă permanent administrator administrator administrato r administrator administrator .Controlul medical periodic si la angajare.Controlul medical periodic si la angajare.Eliberarea căilor de acces de obstacole Pericol de Suprasolicita Expunere la frig.Utilizarea echipamentului individual de protectie. . .Amplasarea de panouri de avertizare. .Utilizarea schelelor. banda de avertizare. . . ridicare. plaselor de protecţie.Instruirea personalului.Instruirea personalului.Utilizarea echipamentului individual de protectie.Instruirea personalului. . . .

Utilizarea platforme de descărcare a materialelor la înălţime.Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate . .Acordarea de materiale igienicosanitare (săpun.Instruirea personalului.Utilizarea echipamentului individual de protectie. . . banda de avertizare. ochelari de protecţie) Achizitionarea unei truse medicale de prim ajutor Înţepare tăiere 31.Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile de sfasurate Achizitionarea de schele Pericol de lovire stivire Stationari în locuri cu accidentare pericol de . . detergenţi) Achizitionarea de EIP pentru utilizarea motoferăstăului (căsti antifonice. . . .2008 Alunecare cădere la acelaşi nivel .Autorizarea interna din punct de vedere al protectiei muncii a legătorilor de sarcina. plaselor de protecţie.Utilizarea de platforme de descărcare a materialelor la înălţime.Amplasarea de panouri de avertizare.Acoperirea golurilor . . .Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate permanent permanent Utilizarea de motoferăstraie corespunzatoare.Controlul medical periodic si la angajare. . . . . . îngrădirilor.Utilizarea schelelor. .Utilizarea echipamentului individual de protectie.Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate administrator administrator administrator administrator .Utilizarea echipamentului individual de protectie. . .Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate . banda de avertizare.Controlul medical periodic si la angajare. . . .Dotarea cu truse medicale de prim ajutor.Controlul medical periodic si la angajare.Instruirea personalului. .Eliberarea căilor de acces de obstacole .Utilizarea echipamentului individual de protectie.Instruirea personalului. .Controlul medical periodic si la angajare.Utilizarea schelelor corespunzătoare.Instruirea personalului.07.Utilizarea de echipamente tehnice dotate cu apărători de protecţie.Amplasarea de panouri de avertizare..

Utilizarea echipamentului individual de protectie. . .Elaborarea de instructiuni proprii ridicare. .Utilizarea de echipamente .Evaluarea riscurilor la locurile de munca. corespunzătoare .Controlul medical periodic si la legarea la priză de pamânt.Utilizarea de echipamente . electroizolante. cizme sau mânuşi . . cea) .Instruirea personalului. (platforma legarea la priză de pamânt. .Utilizarea echipamentului protectie corespunzătoare sau individual de protectie.Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate . .Controlul medical periodic si la tehnice(betoniere) dotate cu angajare. apărători de protecţie.Controlul medical periodic si la angajare. .(apă minerală. protectie corespunzătoare sau .Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate Pericol de Suprasolicitare electrocutare fizică permanent permanent TURNARE BETOANE Pericol de Pericol de lovire stivire electrocutare permanent permanent administrator administrator administrator administrator administrator .12.Expunere la frig. tehnice(betoniere) cu clasa de .Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate .Evaluarea riscurilor la locurile alimentarea cu energie electrica de munca. angajare.Modificarea programului de lucru . .Instruirea personalului. .Instruirea personalului. .Utilizarea de prelungitoare pentru .Utilizarea de prelungitoare pentru electroizolante) alimentarea cu energie electrica .Controlul medical periodic si la angajare. .Instruirea personalului. .2008 3. lucru corespunzătoare (ptr.Utilizarea echipamentului tehnice(betoniere) cu clasa de individual de protectie. transport etc) pentru activitatile desfasurate .Instruirea personalului.Evaluarea riscurilor la locurile Asigurarea de echipamente de de munca.Utilizarea de echipamente .Utilizarea echipamentului individual de protectie. Alimentaţie specială pentru creşterea rezistenţei organismului .Controlul medical periodic si la corespunzătoare angajare. . căldură sau intemperii Asigurarea spatiilor pentru termoreglare Achiziţionare recipient pentru distribuirea de ceai cald Conform OUG 99 01.

cea) Suprasolicita Expunere la frig. . re fizică căldură sau intemperii Asigurarea spatiilor pentru termoreglare Achiziţionare recipient pentru distribuirea de ceai cald Conform OUG 99 01.Eliberarea căilor de acces de obstacole . . .Alunecare cădere la acelaşi nivel .Utilizarea schelelor corespunzătoare.Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate .Instruirea personalului.Modificarea programului de lucru . .Controlul medical periodic si la angajare. . ridicare.Instruirea personalului.(apă minerală. transport etc) permanent administrato r administrator administrator .Utilizarea echipamentului individual de protectie.12.Controlul medical periodic si la angajare. .2008 Asigurarea de echipamente de lucru corespunzătoare (ptr.Instruirea personalului.Controlul medical periodic si la angajare. . Alimentaţie specială pentru creşterea rezistenţei organismului .Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate .Utilizarea echipamentului individual de protectie. .

montarea indicatoarelor de securitate ( protectia obligatorie a ochilor) Perman ent Perman ent 3.ca/ Riscuri evaluate Masuri tehnice Masuri organizatorice Masuri igienico sanitare Termen de realizare Persoana care raspunde muncaConducatorii locurilor de Conducatorii locurilor de munca Ob s. antrenare de catre organe de masini in miscare .montare dispozitive de protectie ale organelor de masini in miscare 2.. ŞANTIER ŞI BAZĂ PRODUCŢIE Proiectarea de corpuri din organe de masini in miscare ( bucati de piatra abraziva.s verificarea modului in care se s respecta regulile de securitate ...prindere. Crt. 1.verificarea starii fizice a elementelor active ale echipamentelor inainte de inceperea lucrului -.c corespunzator . de m.dotarea cu EIP si EIL . ŞANTIER ŞI BAZĂ Taiere.. intepare cu spanuri sau la manipularea uneltelor.Nr.instruirea lucratorilor si . dispozitivelor sau a -purtarea obligatorie a EIP -montarea indicatoerelor de securitate(protectia obligatorie a mainilor) Perman ent . burghie) V.-utilizarea aparatorilor de protectie -utilizarea ochelarilor de protectie . post de lucruLoc.. ŞANTIER ŞI BAZĂ PRODUCŢIE Organe de masini in miscare.

masurarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant -executarea interventiilor la instalatiile electrice se face numai de personal calificat. Pornirea defectuoasa a utilajului -utilizarea ET numai pentru operatiile si in conditiile pentru care a fost destinat .respectarea cu strictete a tehnologiilor de lucru.interzicerea utilizarii ET fara aplicarea masurilor de protectia muncii . Perman ent ŞANTIER ŞI BAZĂ PRODUCŢIE.ET vor fi folosite numai de lucratori calificati. MECANIC UTILAJE 5.daca exista riscul contactului lucratorilor cu partile mobile ale ET . instruiti si desemnati in acest scop . si a instructiunilor proprii de SSM .materiilor prime si reperelor -verificarea inainte de inceperea lucrului a sculelor si materialelor folosite ŞANTIER ŞI BAZĂ PRODUCŢIE 4.in timpul functionarii ET este interzisa orice operatie de intretinere Perman ent Conducatorii locurilor de munca Conducatorii locurilor de munca Electrocutare prin atingere directa . autorizat si instruit .efectuarea verificarii periodice ale masurilor tehnice de protectie impotriva atingerilor directe muncaConducatorii locurilor de PRODUCŢIE . acestea se vor prevedea cu protectori pentru evitarea antrenarii deserventului . indirecta -izolarea bornelor de legatura si a celorlalte cai de curent din componenta echipamentelor electrice -realizarea circuitelor de masa conform prevederilor tehnice si de securitate in vigoare -verificarea vizuala a integritatii legarii la pamant a carcaselor utilajelor .

monitorizarea nivelului de zgomot .iluminat corespunzator atat ziua cat si noaptea .efectuarea controlului medical periodic corespunzator conditiilor de munca Control medical la angajare sau periodic Perman ent anual muncaConducatorii locurilor de muncaConducatorii locurilor de MEC UTILAJE AUTO COND Toate sectoarele .lasarea libera de orice obstacol a usilor de acces -dotarea cu EIP coresp. dezechilibrare -pastrarea libera si curata a cailor de acces . impiedicare.utilizarea obligatorie a antifoanelor interne sau a castilor de protectie . (bocanci cu talpa antiderapanta) . Zgomot .6.verificarea inainte de inceperea lucrului a starii psihofiziologice a lucratorilor Perman ent 7. Cadere la acelasi nivel prin alunecare.

BIROURI ADMINISTRATIV BIROURI 2 poziţionarea necorespunzătoare a cablurilor echipamentelor de lucru din birourile funcţionale Măsuri tehnice: Montarea cablurilor prin sisteme de proteţie sau fixarea lor în locuri care să împiedice agăţarea lor în timpul deplasării personalului Măsuri tehnice: Efectuarea curăţeniei dupa orele de program Ştergerea imediată a lichidelor care au ajuns accidental pe podea Măsuri tehnice: Verificarea periodică(1 an) a stării conductoarelor Măsuri tehnice: Verificarea periodică (1 an )a rezistenţei de dispersie a prizei de pământ Măsuri tehnice: Se vor elabora instrucţiuni proprii de securitatea muncii pentru personalul de serviciu care efectuează curăţenia în unitate.) prezenţa curenţilor de aer în încăperi. datoraţi ventilării naturale şi artificiale a acestora Măsuri organizatorice: -Instruirea personalului privind interzicerea utilizării acestor instalaţii -Controale efectuate de conducerea societăţii pentru descoperirea folosirii lor Măsuri organizatorice: Amplasarea ergonomigă a birourilor şi a surselor de ventilaţie şi/sau aer condiţionat Permanent Lucrător desemnat Director . în timpul verii. Măsuri organizatorice: Instruirea personalului mai sus menţionat Permanent Lucrător desemnat Director pardoseala devine alunecoasă în contact cu lichide Permanent Angajaţit electrocutare prin atingere directă – conductori cu izolaţia degradată La sacdenţa Director electrocutare prin atingere indirectă – deteriorarea instalaţiilor de împământare atingerea accidentală a cablurilor electrice în timpul curăţirii pardoselei cu materiale umede anual Director utilizarea de instalaţii de incălzire electrice improvizate (reşouri. termoplonjoane etc. .

semnalizarea locurilor periculoase Mǎsuri organizatorice Instruirea personalului Permanent Lucrător desemnat Director ÎNTOCMIT SC DMB PREST SRL APROBAT ADMINISTRATOR . împiedicare Mǎsuri tehnice: Intreţinerea căilor de acces. alunecare.răsturnarea accidentală a recipientelor cu lichide de pe birou pe instalaţiile electrice transportul incorect al echipamentelor de către lucrător Mǎsuri organizatorice -Se interzice depozitarea recipientelor cu lichide pe birouri -Instruirea lucrătorilor în acest sens Mǎsuri organizatorice Instruirea personalului Permanent Lucrător desemnat Permanent Lucrător desemnat cădere la acelaşi nivel sau pe scări prin dezechilibrare. iluminarea pe timp de noapte.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->