P. 1
Plan de Prevenire Protectie

Plan de Prevenire Protectie

|Views: 2,797|Likes:
Published by marcel1968

More info:

Published by: marcel1968 on Aug 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2013

pdf

text

original

SC CONCEFA SA

Planul de prevenire şi protecţie SANTIER PRELUNGIRE TUNEL CALE FERATA
măsuriiPersoana care răspunde de realizarea administrator administrator

Nr. crt.

Loc de muncă/ post de lucru

Riscuri evaluate

Măsuri tehnice

Măsuri organizatorice

Măsuri igienicosanitare

Măsuri Acţiuni în scopul de altă realizării măsurii natură

Termen de realizare

Obs

1.

REPARAŢII, ÎNTREŢINERE CAI FERATE

Stationari în locuri cu Cădere de la înălţime pericol de accidentare

- Utilizarea schelelor, îngrădirilor, plaselor de protecţie, - Utilizarea de platforme de descărcare a materialelor la înălţime, - Amplasarea de panouri de avertizare, banda de avertizare. - Acoperirea golurilor - Utilizarea schelelor, îngrădirilor, plaselor de protecţie, - Utilizarea platforme de descărcare a materialelor la înălţime, - Amplasarea de panouri de avertizare, banda de avertizare, - Acoperirea golurilor

- Instruirea personalului, - Utilizarea echipamentului individual de protectie, - Controlul medical periodic si la angajare, - Autorizarea interna din punct de vedere al protectiei muncii a legătorilor de sarcina, - Evaluarea riscurilor la locurile de munca, - Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile de sfasurate - Instruirea personalului, - Utilizarea echipamentului individual de protectie, - Controlul medical periodic si la angajare, - Evaluarea riscurilor la locurile de munca, - Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate

Efectuarea instructajului de PM Efectuarea controlului medical, Achizitionarea de EIP Completarea îngrădirilor Achizitionarea de schele

permanent

la sacadentă permanent

permanent

- Utilizarea de echipamente tehnice dotate cu apărători de protecţie, - Utilizarea de platforme de descărcare a materialelor la înălţime, - Amplasarea de panouri de avertizare, banda de avertizare.

Înţepare tăiere

Achizitionarea unei truse medicale permanent de prim ajutor

Suprasolicitar Expunere la frig, căldură Alunecare cădere la e fizică sau intemperii acelaşi nivel

- Utilizarea schelelor corespunzătoare, - Eliberarea căilor de acces de obstacole

- Instruirea personalului, - Utilizarea echipamentului individual de protectie, - Controlul medical periodic si la angajare, - Evaluarea riscurilor la locurile de munca, - Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate - Instruirea personalului, - Utilizarea echipamentului individual de protectie, - Modificarea programului de lucru - Controlul medical periodic si la angajare, Alimentaţie specială pentru creşterea rezistenţei organismul ui.(apă minerală, cea)

permanent

Asigurarea spatiilor pentru termoreglare

Achiziţionare Conform recipient pentru OUG 99 distribuirea de ceai cald 01.12.2008

- Instruirea personalului, Asigurarea de echipamente de lucru - Evaluarea riscurilor la locurile de munca, corespunzătoare (ptr. ridicare, - Elaborarea de instructiuni proprii pentru transport etc) activitatile desfasurate - Controlul medical periodic si la angajare,

permanent

administrator

administrator

administrator

administrator

- Instruirea personalului, - Utilizarea echipamentului individual de protectie, - Controlul medical periodic si la angajare, - Autorizarea interna din punct de vedere al protectiei muncii a legătorilor de sarcina, - Evaluarea riscurilor la locurile de munca, - Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate - Instruirea personalului, - Utilizarea echipamentului individual de protectie, - Controlul medical periodic si la angajare, - Evaluarea riscurilor la locurile de munca, - Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate

Pericol de lovire stivire

- Dotarea cu truse medicale de prim ajutor, - Acordarea de materiale igienicosanitare (săpun, detergenţi)

administrator

Controlul medical periodic si la angajare. . . . .Instruirea personalului.Utilizarea de prelungitoare pentru alimentarea cu energie electrica corespunzătoare .Utilizarea de echipamente tehnice(betoniere) cu clasa de protectie corespunzătoare sau legarea la priză de pamânt.Pericol de electrocutare .Utilizarea echipamentului individual de protectie. .Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate permanent administrator .Evaluarea riscurilor la locurile de munca.

etc. curate.Distanţa liberă minimă între două mijloace de transport alăturate care se încarcă sau se descarcă va fi de 1.Se interzice manevrarea mijloacelor de transport în spaţii lipsite de vizibilitate .5 m pt. . conducătorul auto trebuie să se asigure că nu există pericol de accidentare a lucrătorilor care circulă sau staţionează pe lângă maşină. acesta trebuie asigurat contra deplasărilor necomandate. mijloacele de transport existente la locul de muncă. La părăsirea maşini conducătorul auto trebuie să o oprească din funcţiune.Lucrătorii vor respecta distanţa de siguranţă faţă de instalaţiile.Conducătorii auto sunt obligaţi să cunoască şi să respecte viteza de circulaţie.Pentru menţinerea echipamentelor tehnice proprii în condiţii de securitate se va respecta planul de revizii şi reparaţii întocmit conform reglementărilor în vigoare . şi o va bloca prin introducerea în una din viteze şi tragerea frânei.Căile de circulaţie internă folosite vor fi numai cele potrivite tipurilor de mijloace de transport şi autoutilajelor utilizate .) – privind circulaţia pe drumurile publice). luând cheile de contact şi închizând uşile cabinei cu . care va stabili procedeul de lucru nepericulos . asigurate împotriva pericolului de alunecare.Căile de circulaţie interne trebuie menţinute în permanenţă libere. indicatoarele de circulaţie şi mijloacele de avertizare din incinta societăţii inclusiv prevederile convenţiei de protecţia muncii încheiată între beneficiar şi executant privind circulaţia în incinta societăţii . autoutilajele de orice tip.Locurile destinate pentru operaţiile de încărcare şi descărcare a mijloacelor de transport trebuie prevăzute cu căi de acces amenajate corespunzător şi spaţii de întoarcere cu o rază de curbură care să permită o manevrare nepericuloasă .Înainte de începerea operaţiilor de încărcare – descărcare a unui mijloc de transport.Mijloacele de transport proprii societăţii trebuie să corespundă din punct de vedere tehnic fiind în bună stare de funcţionare (OUG 195 / 2002 cu modificările şi completările ulterioare (ex. . permanent administrator .Conducătorul autovehiculului trebuie să semnalizeze acustic manevra de mers înapoi . instruit special în acest sens. prin cuplarea sistemului de frânare de ajutor pe teren orizontal şi a sistemului de frânare de ajutor şi saboţi de oprire pe teren în pantă.Se interzice lăsarea maşinii fără supraveghere sau permiterea manipulării comenzilor de către alte persoane. Se interzice deplasarea mijlocului de transport în timpul efectuării operaţiilor de încărcare – descărcare . derapare .Operaţiile de încărcare-descărcare trebuie executate numai sub supravegherea permanentă a şefului formaţiei de lucru.Lucrătorii vor respecta regulile de circulaţie pe drumurile publice sau interne. se vor asigura permanent faţă de mijloacele în circulaţie.lovire de către mijloacele de transport auto la deplasarea la locul de muncă sau în timpul desfăşurării activităţii în cazul lucrărilor fără întreruperea circulaţiei . autocamioane . ferinduse permanent din raza de acţiune a autoutilajelor. . Legea 49/2006.Înainte de pornire şi la executarea manevrelor.

Instruirea personalului.Evaluarea riscurilor la locurile de munca.Controlul medical periodic si la angajare.Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate .Utilizarea de prelungitoare pentru . .Evaluarea riscurilor la locurile de munca. cea) permanent Pericol de electrocutare permanent Asigurarea spatiilor pentru termoreglare Achiziţionare Conform recipient pentru OUG 99 distribuirea de ceai cald 01.Controlul medical periodic si la angajare.Evaluarea riscurilor la locurile de munca.Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate . mânuşi electroizolante) . corespunzătoare.Controlul medical periodic si la angajare.Controlul medical periodic si la angajare.Utilizarea echipamentului individual de . căldură Alunecare cădere la e fizică sau intemperii acelaşi nivel . apărători de protecţie. .Elaborarea de instructiuni proprii pentru transport etc) activitatile desfasurate . Alimentaţie specială pentru creşterea rezistenţei organismul ui.Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate .Utilizarea echipamentului individual de protectie corespunzătoare sau protectie.Utilizarea echipamentului individual de protectie.Utilizarea schelelor protectie. Asigurarea de echipamente de lucru .Instruirea personalului. (platforma electroizolante. alimentarea cu energie electrica . .Modificarea programului de lucru . .Instruirea personalului. permanent administrator administrator administrator administrator administrator . tehnice(betoniere) cu clasa de .2008 . cizme sau legarea la priză de pamânt.3. ridicare.Utilizarea de echipamente protectie. corespunzătoare .Controlul medical periodic si la angajare. .Eliberarea căilor de acces de .Evaluarea riscurilor la locurile de munca.Instruirea personalului. TURNARE BETOANE Pericol de lovire stivire SuprasolicitarExpunere la frig.Utilizarea echipamentului individual de . .(apă minerală.Utilizarea de echipamente . . .12. . obstacole .Instruirea personalului. tehnice(betoniere) dotate cu . corespunzătoare (ptr.

folosirea centurii de siguranţă Instruirea corespunzătoare a personalului Instruirea corespunzătoare a personalului permanent Administrator Conducător auto Instruirea corespunzătoare a personalului permanent Administrator Conducător auto 4 Coliziunea cu diferite obiecte aflate pe şosea sau pe marginea şoselei Lovirea de către alt participant la traficul rutier 5 6 Prinderea mâinii la organele mobile ale autovehiculului în situaţia intervenţiei şoferului la motorul aflat în funcţiune Micşorarea vitezei la apariţia Instruirea corespunzătoare a obstacolelor pentru evitarea personalului lor.Instruirea corespunzătoare a personalului .Efectuarea micilor intervenţii numai cu motorul oprit .Transport auto Loc de muncă/ Nr. interzicerea folosirii telefonului mobil .Repararea autovehiculelor Instruirea corespunzătoare a numai în service-uri personalului autorizate . dotarea cu sisteme airbag. post crt. folosirea centurii de siguranţă . folosirea centurii de siguranţă.Dotarea autovehiculului cu trusă medicală şi completarea ei la nevoie permanent Administrator Conducător auto permanent Conducător auto permanent Administrator Conducător auto . interzicerea folosirii telefonului mobil Respectarea vitezei şi distanţei legale între autovehicule.Respectarea legislaţiei rutiere. de lucru 0 1 Riscuri evaluate 2 Deplasarea autovehiculului pe drumurile publice Coliziunea cu alt autovehicul Măsuri tehnice Măsuri organizatorice Măsuri igienicosanitare 5 Măsuri de altă natură 6 Acţiuni în scopul realizării măsurii 7 Termen de realizare Persoana care răspunde de realizarea măsurii Obs 3 4 8 permanent 9 Administrator Conducător auto 10 Conducători auto 1 2 3 Ieşirea necontrolată în afara carosabilului Respectarea legislaţiei rutiere. dotarea cu sisteme air-bag Menţinerea direcţiei şi mărirea atenţiei la curbe şi depăşiri.

Permanent . autovehiculului -Instruirea corespunzătoare a personalului Adaptarea vitezei la condiţiile de drum. autovehiculului -Instruirea corespunzătoare a personalului Verificarea tehnică periodică .Efectuarea micilor intervenţii numai autovehiculul suspendat şi calat corespunzător Curgeri de combustibil sau ulei Verificarea tehnică periodică a stării tehnice a autovehiculului.La termenele prevăzute . utilizarea lanţurilor antiderapante.La termenele prevăzute .Permanent .Consemnarea în foaie de a stării tehnice a parcurs a stării tehnice a autovehiculului.Repararea autovehiculelor altor părţi ale corpului pe timpul numai în service-uri remedierii unor defecţiuni autorizate .Instruirea corespunzătoare în cursă.B.Consemnarea în foaie de A.La termenele prevăzute .La termenele prevăzute .Instruirea corespunzătoare a personalului Verificarea sistemului .Consemnarea în foaie de parcurs a stării tehnice a autovehiculului .La plecarea în cursă .La plecarea în cursă . a sistemului de parcurs a stării tehnice a frânare. autovehiculului -Instruirea corespunzătoare a personalului Verificarea tehnică periodică .Permanent Administrator Conducător auto .La plecarea în cursă .7 8 Strivirea membrelor inferioare sau .La plecarea în cursă .La termenele prevăzute .Permanent În funcţie de condiţiile meteo Administrator Conducător auto Administrator Conducător auto Administrator Conducător auto Administrator Conducător auto . echiparea cu anvelope iarnă / vară fără uzură avansată .Consemnarea în foaie de a stării tehnice a parcurs a stării tehnice a autovehiculului.Permanent Administrator Conducător auto . completarea cu lichid autovehiculului de frână înainte de plecarea .S . verificarea a personalului schimbării plăcuţelor uzate excesiv Verificarea tehnică periodică .La plecarea în cursă .Consemnarea în foaie de a stării tehnice a parcurs a stării tehnice a autovehiculului. Blocarea frânei Instruirea corespunzătoare a personalului permanent Administrator Conducător auto 9 Blocarea cutiei de viteze 10 Blocarea ambreiajului 11 Blocarea volanului 12 13 Alunecare pe drumurile publice .

folosirea centurii de siguranţă Verificarea etanşeităţii racordurilor.La plecarea în cursă . autovehiculului datorată unei pene oprirea imediată a de cauciuc autovehiculului . păstrarea vitezei adaptate la condiţiile de trafic. eliminarea obiectelor nefixate în cabină. existenţa unui paravan despărţitor între şofer şi materiale.La termenele prevăzute . a capacelor de acces la radiator şi rezervorul de combustibil. lichid de răcire) 17 Suprafaţa alunecoasă a şoselei pe timp ploios şi pe timp de iarnă 18 19 Suprafaţa alunecoasă a locului de încărcare – descărcare a materialelor Vibraţii excesive ale autovehiculului datorată pierderii controlului direcţiei 20 Utilizarea în trafic numai a autovehiculelor prevăzute cu air-bag. echiparea cu anvelope iarnă / vară fără uzură avansată Întreţinerea căilor de acces Dotarea cu EIP corespunzător (încălţăminte cu talpă antiderapantă) Verificarea tehnică periodică a stării tehnice a autovehiculului.Consemnarea în foaie de parcurs a stării tehnice a autovehiculului . Adaptarea vitezei la condiţiile de drum.Instruirea corespunzătoare a personalului Instruirea corespunzătoare a personalului . folosirea centurii de siguranţă Necesitatea existenţei la autovehicul a sistemului airbag. utilizarea lanţurilor antiderapante.2007 Administrator 21 Vibraţii excesive ale Nedepăşirea vitezei legale.Răsturnarea autovehiculului 14 Rostogolirea autovehiculului 15 16 Sub efectul propulsiei: deviere de la traiectoria normală Jeturi necontrolate de lichide (combustibil.10. Instruirea corespunzătoare a personalului Permanent Administrator Conducător auto Instruirea corespunzătoare a personalului Permanent Administrator Conducător auto Instruirea corespunzătoare a personalului Instruirea corespunzătoare a personalului Permanent Administrator Conducător auto Permanent Administrator Conducător auto Instruirea corespunzătoare a personalului În funcţie de condiţiile meteo Administrator Conducător auto Instruirea corespunzătoare a personalului 31.Permanent Permanent Administrator Conducător auto Administrator Conducător auto . a stării fizice ale furtunurilor. folosirea centurii de siguranţă Menţinerea direcţiei şi mărirea atenţiei la curbe şi depăşiri.

La termenele prevăzute . lichid antigel sau electrolit.La termenele prevăzute .03.La termenele prevăzute Administrator 29 30 Evitarea deschiderii Instruirea corespunzătoare a geamurilor pe timpul personalului conduceri Zgomotul provocat de funcţionarea Asigurarea funcţionării defectuoasă a motorului motorului în parametri autovehiculului şi de circulaţia nominali prin efectuarea celorlalte vehicule participante la verificărilor tehnice periodice traficul rutier Permanent .Permanent Anual Administrator Conducător auto Administrator Conducător auto 26 31. substanţe chimice transportate Incendierea motorului şi implicit a autovehiculului datorită scurtcircuitului la instalaţia electrică şi scurgerilor de combustibil Temperatura şi umiditatea aerului : ridicată sau scăzută (neasigurarea sau nefuncţionarea sistemului de încălzire a autovehiculului sau a instalaţiei de climă) Curenţi de aer în cabina şoferului Achiziţionarea mănuşilor de protecţie şi a măştii de protecţie Utilizarea mănuşilor de protecţie şi a măştii de protecţie Verificarea etanşeităţii sistemului de alimentare şi a instalaţiei electrice. folosirea stingătorului.La termenele prevăzute Administrator Conducător auto Administrator . achiziţionarea stingătorului sau verificarea lui Verificarea existenţei şi funcţionării instalaţiei de climă şi a sistemului de încălzire Instruirea corespunzătoare a personalului Instruirea corespunzătoare a personalului Permanent Administrator Conducător auto Permanent Administrator Conducător auto Instruirea corespunzătoare a personalului Instruirea corespunzătoare a personalului Instruirea corespunzătoare a personalului .Permanent Administrator Conducător auto 28 .22 23 24 25 Temperatura ridicată a pieselor Evitarea contactului direct cu motorului în funcţiune părţile fierbinţi ale motorului Supraîncălzirea lichidului de răcire Folosirea lichidului antigel. asigurarea circuitului normal al lichidului în sistemul de răcire Aprinderea accidentală a instalaţiei Verificarea instalaţiei electrice electrice. verificarea stingătorului Scurgeri de electrolit din Verificarea acumulatorului acumulator Intoxicarea accidentală a organismului prin inhalarea sau înghiţirea sau contactul cu combustibil .2007 Administrator Conducător auto Instruirea corespunzătoare a personalului 27 .

autovehiculului din sens opus atenţionarea şoferului din sens opus cu schimbarea alternativă a farurilor Instruirea corespunzătoare a personalului Permanent Administrator Conducător auto 32 33 34 Nivel de iluminare scăzut în timpul Verificarea instalaţiei Instruirea corespunzătoare a executării curselor pe timp de electrice şi înlăturarea personalului noapte defecţiunilor (la defecţiuni majore. apelarea la asistenţa tehnică) Gaze.La termenele prevăzute Administrator Permanent Conducător auto Permanent Conducător auto 35 Permanent Administrator 36 37 Nesincronizarea conducerii autovehiculului cu circulaţia celorlalte autovehicule din trafic Necorelarea vitezei de deplasare cu condiţiile meteorologice Permanent Administrator Permanent Administrator . spălatul mâinilor care se încarcă – descarcă din după încărcare – descărcare şi autovehicule transport Executare defectuoasă de operaţii: manevre greşite de circulaţie.Atenţionarea şoferilor de către administrator înainte de plecarea în cursă asupra efectuării corecte a manevrelor pe timpul deplasărilor .Instruirea corespunzătoare a personalului . închiderea geamurulor.Instruirea corespunzătoare a personalului . aerosoli toxici sau Obturarea căilor de caustici şi pulberi în suspensie în pătrundere a aerului viciat din aer exterior. interzicerea fumatului în cabină Bacterii.Aplicarea regulilor de conducere preventivă Instruirea corespunzătoare a personalului .31 „orbirea” şoferului de către farurile Micşorarea vitezei.Atenţionarea şoferilor asupra necesităţii respectării vitezei legale şi adaptarea acesteia la condiţiile meteo . viraje de direcţie ale autovehiculului . viruşi din mediul de Folosirea mănuşilor de muncă determina pe materialele protecţie. vapori. frânări. accelerări.

nr. 17 din 24 ianuarie 2002 . pe liniile de tramvai.Programarea deplasărilor Permanent Administrator Conducător auto 31.Adaptarea vitezei la starea autovehiculului aflat în trafic cu drumului şi la condiţiile ceilalţi participanţi la traficul rutier meteo .03.03.Instruirea corespunzătoare a personalului.Micşorarea vitezei la neadaptării vitezei la condiţiile de limita siguranţei deplasării drum .2007 Administrator 31.Instruirea corespunzătoare a personalului Omiterea unor operaţii de semnalizare a intenţiei de schimbare a direcţiei de mers.Deplasarea sau staţionarea autovehiculului în zone periculoase 38 39 40 41 42 Evitarea opririlor şi staţionărilor în zone periculoase. Instruirea corespunzătoare a personalului Deplasări cu pericol de cădere de Întreţinerea căilor de acces Instruirea corespunzătoare a la acelaşi nivel Dotarea cu EIP corespunzător personalului (încălţăminte cu talpă antiderapantă) Comunicări.10. în pantă etc. circulate.Instruirea corespunzătoare a personalului Părăsirea carosabilului datorită . pe trotuare. .2007 Administrator Permanent Administrator Conducător auto .2007 Administrator Permanent Administrator Conducător auto Permanent Administrator Conducător auto 43 Permanent Administrator Conducător auto 44 45 Omiterea semnalizării staţionării Verificarea existenţei autovehiculului pe carosabil atât pe triunghiului şi a vestei timp de zi cât şi pe timp de noapte reflectorizante şi utilizarea acestora în timpul staţionării Nerespectarea timpului de repaus conform legislaţiei în vigoare 31. Conştientizarea şoferilor asupra necesităţii respectării tuturor regulilor de circulaţie Instruirea corespunzătoare a personalului .Respectarea cu stricteţe a O. comenzi greşite la Corelarea corespunzătoare ieşire din parcare sau din locul de între şofer şi persoana care staţionare îl dirijează Stabilirea unui cod de semnale Nesincronizarea manevrelor .G.

în condiţii de 2002 trafic intens Instruirea corespunzătoare a personalului Permanent Administrator Conducător auto Respectarea cu stricteţe a O. nr. 17 din 24 ianuarie 2002 Efectuarea controlului medical periodic .G.46 47 Suprasolicitare fizică: manipularea Evitarea transportului de de greutăţi peste 25 Kg greutăţi mai mari de 25 de kg de către o singură persoană (utilizarea mijloacelor mecanice) Suprasolicitare psihică: decizii Respectarea cu stricteţe a dificile în timp scurt efectuate în O. nr.G.La termenele prevăzute Administrator Conducător auto . 17 din 24 ianuarie mediu cu zgomot.

Pornirea defectuoasa a utilajului ATELIER -izolarea bornelor de legatura si a celorlalte cai de curent din componenta echipamentelor electrice -realizarea circuitelor de masa conform prevederilor tehnice si de securitate in vigoare -verificarea vizuala a integritatii legarii la pamant a carcaselor utilajelor .dotarea cu EIP si EIL ..efectuarea verificarii periodice ale masurilor tehnice de protectie impotriva atingerilor directe Permanent Conducatorii locurilor de munca Lucrător desemnat 2.montarea indicatoarelor de securitate ( protectia obligatorie a ochilor) . Proiectarea de corpuri din organe de masini in miscare ( bucati de piatra abraziva..ET vor fi folosite numai de lucratori calificati. 1. burghie) ATELIER Permanent Conducatorii locurilor de munca Lucrător desemnat 3. antrenare de catre organe de masini in miscare .c corespunzator . intepare cu spanuri sau la manipularea uneltelor. Organe de masini in miscareprindere.. Electrocutare prin atingere directa ..ca/ post de lucru ATELIER Masuri tehnice Masuri organizatorice Masuri igienico sanitare Termen de realizare Persoana care raspunde Obs. indirecta ATELIER 5.verificarea starii fizice a elementelor active ale echipamentelor inainte de inceperea lucrului -.-utilizarea aparatorilor de protectie -utilizarea ochelarilor de protectie . instruiti si Permanent Conducatorii locurilor de .instruirea lucratorilor si .montare dispozitive de protectie ale organelor de masini in miscare V. Crt.REPARAŢII AUTO Nr.. Riscuri evaluate Loc.masurarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant -utilizarea ET numai pentru operatiile si in conditiile Permanent Conducatorii locurilor de munca Lucrător desemnat Director . Taiere. de m.-purtarea obligatorie a EIP -montarea indicatoerelor de securitate(protectia obligatorie a mainilor) -verificarea inainte de inceperea lucrului a sculelor si materialelor folosite -executarea interventiilor la instalatiile electrice se face numai de personal calificat. autorizat si instruit .s verificarea modului in care se s respecta regulile de securitate . dispozitivelor sau a materiilor prime si reperelor ATELIER Permanent Conducatorii locurilor de munca Lucrător desemnat 4.

transportul recipientilor sub presiune cu carucioare. 12. Orbirea ca urmare a radiatiilor luminoase Electrocutare prin atingere directa sau indirecta Sudura Sudura -legarea la centura de impamantare a transformatorului de sudura Permanent Permanent .utilizarea obligatorie a antifoanelor interne sau a castilor de protectie .verificarea inainte de inceperea lucrului a starii psihofiziologice a lucratorilor . instructiunilor proprii de SSM -utilizarea obligatorie a EIP -verificarea ET inainte de alimentarea cu energie electrica -instruirea lucratorilor Permanent Conducatorii locurilor de munca Director Lucrător desemnat Permanent Conducatorii locurilor de munca Director Permanent Permanent Permanent Conducatorii locurilor de munca Conducatorul locului de munca Conducatorii locurilor de munca Conducatorii locurilor de munca Conducatorii locurilor de munca 11. Zgomot ATELIER 8. fiind protejate impotriva rostogolirii . dezechilibrare Toate sectoarele pentru care a fost destinat .iluminat corespunzator atat ziua cat si noaptea . Arsuri datorate proiectarii particulelor de metal incandescent in timpul sudarii Explozii ale buteliilor de oxigen sau acetilena Sudura Sudura Sudura -dotarea cu EIP coresp. 10. si a instructiunilor proprii de SSM .lasarea libera de orice obstacol a usilor de acces desemnati in acest scop .daca exista riscul contactului lucratorilor cu partile mobile ale ET .in timpul functionarii ET este interzisa orice operatie de intretinere munca Lucrător desemnat 7.monitorizarea nivelului de zgomot . Cadere la acelasi nivel prin alunecare. buteliilor. impiedicare.evitarea contactului buteliei de oxigen cu substante grase si evitarea pastrarii buteliilor sub presiune in zone cu raze solare puternice -purtarea obligatorie a EIP . Lovire membre inferioare datorita rostogolirii recipientilor.utilizarea obligatorie a EIP .instruirea lucratorilor conf. acestea se vor prevedea cu protectori pentru evitarea antrenarii deserventului -pastrarea libera si curata a cailor de acces .interzicerea utilizarii ET fara aplicarea masurilor de protectia muncii . (bocanci cu talpa antiderapanta) .efectuarea controlului medical periodic corespunzator conditiilor de munca .respectarea cu strictete a tehnologiilor de lucru.6. 9.

se interzice desfasurarea procesului de productie fara functionarea instalatieie de ventilatie .verificarea starii tehnice a clestelui -utilizarea EIP -instruirea lucratorilor conf.periodic se face verificarea completa a instalatiilor de ventilatie . Explozii ale amestecului de acetilena cu aer Producerea de explozii si incendii datorita substantelor inflamabile existente in mediul de munca Intoxicare prin inhalare de acetilena Electrocutare la schimbarea electrodului in cleste Sudura Sudura 15.verificarea etanseitatii ET inainte de inceperea operatiei de sudura -purtarea obligatorie a EIP -instruirea lucratorilor conf. 14.respectarea instructiunilor de PSI pentru lucrul cu foc deschis . instructiunii proprii de SSM . urmarindu-se eficienta acestora .in cazul intreruperii accidentale a instalatiei de ventilatie se interzice continuarea lucrului . Desfasurarea activitatii fara a fi asigurata o ventilatie corestunzatoare si neutilizarea EIP SUDURA.13. instructiunilor proprii de SSM -executarea lucrarilor de sudura numai pe baza de permis de lucru cu foc . 16. VOPSIRE Permanent Conducatorii locurilor de munca .interzicerea executarii lucrarilor cu substante nocive fara purtarea EIP adecvat Permanent Permanent Conducatorii locurilor de munca Conducatorii locurilor de munca Conducatorii locurilor de munca Conducatorul locului de munca Lucrător desemnat Permanent Permanent 17. Sudura Sudura .

Amplasarea de panouri de avertizare.Instruirea personalului.Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile de sfasurate .Instruirea personalului.Instruirea personalului.Acoperirea golurilor .Autorizarea interna din punct de vedere al protectiei muncii a legătorilor de sarcina.Dotarea cu truse medicale de prim ajutor.Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate Măsuri igienicosanitare Măsuri de altă natură Acţiuni în scopul realizării măsurii Efectuarea instructajului de PM şi a autorizării interne a legătorilor de sarcină.Elaborarea de instructiuni proprii Pericol de lovire stivire .Amplasarea de panouri de avertizare. banda de avertizare. .Controlul medical periodic si la angajare.Utilizarea echipamentului individual de protectie. . . . . FINISOR Riscuri evaluate Măsuri tehnice Măsuri organizatorice . banda de avertizare. Efectuarea controlului medical.ŞANTIERE CONSTRUCŢII ŞI BAZĂ PRODUCŢIE Nr.Utilizarea de echipamente tehnice dotate cu apărători de protecţie. .Utilizarea de platforme de descărcare a materialelor la înălţime.Utilizarea schelelor. . . .Evaluarea riscurilor la locurile de munca.Amplasarea de panouri de avertizare. . Achizitionarea de EIP Completarea îngrădirilor Achizitionarea de schele Persoana care Termen de răspunde realizare de realizare a măsurii permanent Obs Cădere de la înălţime .Utilizarea echipamentului individual de protectie.Utilizarea echipamentului individual de protectie.Instruirea personalului. . TENCUITOR. banda de avertizare.03.2008 administrator administrator administrator administrator .Autorizarea interna din punct de vedere al protectiei muncii a legătorilor de sarcina. .Utilizarea platforme de descărcare a materialelor la înălţime. îngrădirilor. . . la sacadentă permanent Stationari în locuri cu pericol de accidentare permanent . plaselor de protecţie. .Controlul medical periodic si la angajare. plaselor de protecţie.Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate .Controlul medical periodic si la angajare. .Utilizarea de platforme de descărcare a materialelor la înălţime. . crt.Acordarea de materiale igienicosanitare Înţepare tăiere Achizitionarea unei truse medicale de prim ajutor 31. . .Utilizarea echipamentului individual de protectie. .Utilizarea schelelor. îngrădirilor.Acoperirea golurilor . . . . 1. .Controlul medical periodic si la angajare. Loc de muncă/ post de lucru ZIDAR.

detergenţi) Alunecare cădere la acelaşi nivel .2008 Asigurarea de echipamente de lucru corespunzătoare (ptr.Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate . cea) .pentru activitatile desfasurate (săpun. .Controlul medical periodic si la angajare.Instruirea personalului. banda de avertizare. ridicare.Eliberarea căilor de acces de obstacole Pericol de Suprasolicita Expunere la frig.Amplasarea de panouri de avertizare. . Efectuarea instructajului de PM şi a autorizării interne a legătorilor de sarcină.Instruirea personalului. .Instruirea personalului.(apă minerală. .Instruirea personalului.Controlul medical periodic si la angajare. . . plaselor de protecţie. electrocutare re fizică căldură sau intemperii Asigurarea spatiilor pentru termoreglare Achiziţionare recipient pentru distribuirea de ceai cald Conform OUG 99 01. .Controlul medical periodic si la angajare. .Utilizarea de echipamente tehnice(betoniere) cu clasa de protectie corespunzătoare sau legarea la priză de pamânt. .Utilizarea schelelor.12.Utilizarea echipamentului individual de protectie.Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate . . . permanent la sacadentă permanent administrator administrator administrato r administrator administrator . .Acoperirea golurilor permanent permanent Cădere de la înălţime DULGHER 2.Instruirea personalului.Autorizarea interna din punct de vedere al protectiei muncii a legătorilor de sarcina. . .Controlul medical periodic si la angajare. .Utilizarea echipamentului individual de protectie.Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate . îngrădirilor.Utilizarea de prelungitoare pentru alimentarea cu energie electrica corespunzătoare . .Controlul medical periodic si la angajare. transport etc) .Utilizarea echipamentului individual de protectie.Utilizarea schelelor corespunzătoare. . .Utilizarea echipamentului individual de protectie. Efectuarea controlului medical. Achizitionarea de EIP Completarea îngrădirilor Alimentaţie specială pentru creşterea rezistenţei organismului . .Utilizarea de platforme de descărcare a materialelor la înălţime.Modificarea programului de lucru .

îngrădirilor.Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate administrator administrator administrator administrator . .Utilizarea echipamentului individual de protectie. .Eliberarea căilor de acces de obstacole .Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate .Utilizarea platforme de descărcare a materialelor la înălţime. .Autorizarea interna din punct de vedere al protectiei muncii a legătorilor de sarcina. .Instruirea personalului.Amplasarea de panouri de avertizare.Acordarea de materiale igienicosanitare (săpun.Amplasarea de panouri de avertizare..2008 Alunecare cădere la acelaşi nivel .Controlul medical periodic si la angajare. .Utilizarea de platforme de descărcare a materialelor la înălţime. . . . . plaselor de protecţie.Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile de sfasurate Achizitionarea de schele Pericol de lovire stivire Stationari în locuri cu accidentare pericol de .Utilizarea de echipamente tehnice dotate cu apărători de protecţie.Acoperirea golurilor . . . . . .Utilizarea schelelor. . .Controlul medical periodic si la angajare. .Utilizarea echipamentului individual de protectie.Dotarea cu truse medicale de prim ajutor. banda de avertizare. .Controlul medical periodic si la angajare.07.Utilizarea echipamentului individual de protectie.Instruirea personalului. .Utilizarea echipamentului individual de protectie. ochelari de protecţie) Achizitionarea unei truse medicale de prim ajutor Înţepare tăiere 31.Utilizarea schelelor corespunzătoare. . detergenţi) Achizitionarea de EIP pentru utilizarea motoferăstăului (căsti antifonice.Instruirea personalului.Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate . banda de avertizare.Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate permanent permanent Utilizarea de motoferăstraie corespunzatoare. .Controlul medical periodic si la angajare. .Instruirea personalului.

Alimentaţie specială pentru creşterea rezistenţei organismului .Controlul medical periodic si la angajare.Utilizarea de prelungitoare pentru .Controlul medical periodic si la tehnice(betoniere) dotate cu angajare.Utilizarea de echipamente .Modificarea programului de lucru . .Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate .Instruirea personalului. cizme sau mânuşi .Evaluarea riscurilor la locurile de munca. apărători de protecţie.Instruirea personalului. protectie corespunzătoare sau . cea) . lucru corespunzătoare (ptr.(apă minerală. transport etc) pentru activitatile desfasurate .2008 3.Utilizarea echipamentului tehnice(betoniere) cu clasa de individual de protectie.Utilizarea de echipamente . electroizolante.Instruirea personalului. .Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate Pericol de Suprasolicitare electrocutare fizică permanent permanent TURNARE BETOANE Pericol de Pericol de lovire stivire electrocutare permanent permanent administrator administrator administrator administrator administrator . . căldură sau intemperii Asigurarea spatiilor pentru termoreglare Achiziţionare recipient pentru distribuirea de ceai cald Conform OUG 99 01.Controlul medical periodic si la corespunzătoare angajare.Controlul medical periodic si la angajare.Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate . .Utilizarea echipamentului individual de protectie.Elaborarea de instructiuni proprii ridicare.Evaluarea riscurilor la locurile Asigurarea de echipamente de de munca.Instruirea personalului.Utilizarea echipamentului individual de protectie. . .Utilizarea de echipamente . corespunzătoare . tehnice(betoniere) cu clasa de .Evaluarea riscurilor la locurile alimentarea cu energie electrica de munca.Expunere la frig.Instruirea personalului.Controlul medical periodic si la legarea la priză de pamânt. . angajare. . . (platforma legarea la priză de pamânt.12. . .Utilizarea echipamentului protectie corespunzătoare sau individual de protectie. . .Utilizarea de prelungitoare pentru electroizolante) alimentarea cu energie electrica .

Alunecare cădere la acelaşi nivel . . transport etc) permanent administrato r administrator administrator .Utilizarea echipamentului individual de protectie. re fizică căldură sau intemperii Asigurarea spatiilor pentru termoreglare Achiziţionare recipient pentru distribuirea de ceai cald Conform OUG 99 01. .2008 Asigurarea de echipamente de lucru corespunzătoare (ptr.Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate .Eliberarea căilor de acces de obstacole .Controlul medical periodic si la angajare. ridicare. .Instruirea personalului.Utilizarea echipamentului individual de protectie.Controlul medical periodic si la angajare. .Instruirea personalului.Instruirea personalului. .Controlul medical periodic si la angajare.Modificarea programului de lucru . .(apă minerală.12. Alimentaţie specială pentru creşterea rezistenţei organismului . . .Elaborarea de instructiuni proprii pentru activitatile desfasurate .Utilizarea schelelor corespunzătoare. cea) Suprasolicita Expunere la frig.

burghie) V.c corespunzator . intepare cu spanuri sau la manipularea uneltelor. ŞANTIER ŞI BAZĂ PRODUCŢIE Organe de masini in miscare..verificarea starii fizice a elementelor active ale echipamentelor inainte de inceperea lucrului -. Crt. 1.montarea indicatoarelor de securitate ( protectia obligatorie a ochilor) Perman ent Perman ent 3.-utilizarea aparatorilor de protectie -utilizarea ochelarilor de protectie .Nr. dispozitivelor sau a -purtarea obligatorie a EIP -montarea indicatoerelor de securitate(protectia obligatorie a mainilor) Perman ent ..ca/ Riscuri evaluate Masuri tehnice Masuri organizatorice Masuri igienico sanitare Termen de realizare Persoana care raspunde muncaConducatorii locurilor de Conducatorii locurilor de munca Ob s.dotarea cu EIP si EIL .s verificarea modului in care se s respecta regulile de securitate . ŞANTIER ŞI BAZĂ PRODUCŢIE Proiectarea de corpuri din organe de masini in miscare ( bucati de piatra abraziva.instruirea lucratorilor si ....montare dispozitive de protectie ale organelor de masini in miscare 2. de m. ŞANTIER ŞI BAZĂ Taiere. post de lucruLoc. antrenare de catre organe de masini in miscare .prindere.

si a instructiunilor proprii de SSM .efectuarea verificarii periodice ale masurilor tehnice de protectie impotriva atingerilor directe muncaConducatorii locurilor de PRODUCŢIE .interzicerea utilizarii ET fara aplicarea masurilor de protectia muncii . Perman ent ŞANTIER ŞI BAZĂ PRODUCŢIE.daca exista riscul contactului lucratorilor cu partile mobile ale ET .respectarea cu strictete a tehnologiilor de lucru. indirecta -izolarea bornelor de legatura si a celorlalte cai de curent din componenta echipamentelor electrice -realizarea circuitelor de masa conform prevederilor tehnice si de securitate in vigoare -verificarea vizuala a integritatii legarii la pamant a carcaselor utilajelor .in timpul functionarii ET este interzisa orice operatie de intretinere Perman ent Conducatorii locurilor de munca Conducatorii locurilor de munca Electrocutare prin atingere directa . acestea se vor prevedea cu protectori pentru evitarea antrenarii deserventului .ET vor fi folosite numai de lucratori calificati. instruiti si desemnati in acest scop . Pornirea defectuoasa a utilajului -utilizarea ET numai pentru operatiile si in conditiile pentru care a fost destinat . autorizat si instruit . MECANIC UTILAJE 5.masurarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant -executarea interventiilor la instalatiile electrice se face numai de personal calificat.materiilor prime si reperelor -verificarea inainte de inceperea lucrului a sculelor si materialelor folosite ŞANTIER ŞI BAZĂ PRODUCŢIE 4.

dezechilibrare -pastrarea libera si curata a cailor de acces . Cadere la acelasi nivel prin alunecare. impiedicare.efectuarea controlului medical periodic corespunzator conditiilor de munca Control medical la angajare sau periodic Perman ent anual muncaConducatorii locurilor de muncaConducatorii locurilor de MEC UTILAJE AUTO COND Toate sectoarele .monitorizarea nivelului de zgomot . (bocanci cu talpa antiderapanta) .utilizarea obligatorie a antifoanelor interne sau a castilor de protectie .verificarea inainte de inceperea lucrului a starii psihofiziologice a lucratorilor Perman ent 7. Zgomot .6.lasarea libera de orice obstacol a usilor de acces -dotarea cu EIP coresp.iluminat corespunzator atat ziua cat si noaptea .

BIROURI ADMINISTRATIV BIROURI 2 poziţionarea necorespunzătoare a cablurilor echipamentelor de lucru din birourile funcţionale Măsuri tehnice: Montarea cablurilor prin sisteme de proteţie sau fixarea lor în locuri care să împiedice agăţarea lor în timpul deplasării personalului Măsuri tehnice: Efectuarea curăţeniei dupa orele de program Ştergerea imediată a lichidelor care au ajuns accidental pe podea Măsuri tehnice: Verificarea periodică(1 an) a stării conductoarelor Măsuri tehnice: Verificarea periodică (1 an )a rezistenţei de dispersie a prizei de pământ Măsuri tehnice: Se vor elabora instrucţiuni proprii de securitatea muncii pentru personalul de serviciu care efectuează curăţenia în unitate. . datoraţi ventilării naturale şi artificiale a acestora Măsuri organizatorice: -Instruirea personalului privind interzicerea utilizării acestor instalaţii -Controale efectuate de conducerea societăţii pentru descoperirea folosirii lor Măsuri organizatorice: Amplasarea ergonomigă a birourilor şi a surselor de ventilaţie şi/sau aer condiţionat Permanent Lucrător desemnat Director . termoplonjoane etc.) prezenţa curenţilor de aer în încăperi. Măsuri organizatorice: Instruirea personalului mai sus menţionat Permanent Lucrător desemnat Director pardoseala devine alunecoasă în contact cu lichide Permanent Angajaţit electrocutare prin atingere directă – conductori cu izolaţia degradată La sacdenţa Director electrocutare prin atingere indirectă – deteriorarea instalaţiilor de împământare atingerea accidentală a cablurilor electrice în timpul curăţirii pardoselei cu materiale umede anual Director utilizarea de instalaţii de incălzire electrice improvizate (reşouri. în timpul verii.

semnalizarea locurilor periculoase Mǎsuri organizatorice Instruirea personalului Permanent Lucrător desemnat Director ÎNTOCMIT SC DMB PREST SRL APROBAT ADMINISTRATOR .răsturnarea accidentală a recipientelor cu lichide de pe birou pe instalaţiile electrice transportul incorect al echipamentelor de către lucrător Mǎsuri organizatorice -Se interzice depozitarea recipientelor cu lichide pe birouri -Instruirea lucrătorilor în acest sens Mǎsuri organizatorice Instruirea personalului Permanent Lucrător desemnat Permanent Lucrător desemnat cădere la acelaşi nivel sau pe scări prin dezechilibrare. iluminarea pe timp de noapte. împiedicare Mǎsuri tehnice: Intreţinerea căilor de acces. alunecare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->