Sunteți pe pagina 1din 2

Baremul de verificare a testului la chimie pentru profilul real 23 martie 2010

Specificarea Total punctaj


Itemul Etape, răspunsuri şi norme de evaluare punctajului item
acordat
1 Pentru fiecare completare corectă ........................................................ 1p x 6 = 6 p 6p

2 Pentru fiecare răspuns corect conform caracteristicii ................................ 1 p x 10 = 10 p


= 10 p
3 Pentru calcularea corectă a gradelor de oxidare ......................................... 1p 7p
Pentru alcătuirea corectă a bilanţului electronic ........................................ 2p
Pentru stabilirea corectă a coeficienţilor .................................................... 1p
Pentru indicarea corectă a oxidantului şi reducătorului ............................. 1p
Pentru indicarea corectă a proceselor de oxidare şi reducere .................... 1p
Pentru scrierea corectă a ecuaţiei reacţiei .................................................. 1p

4 Pentru fiecare răspuns corect: 1) F 1px4=4p 6p


2) F
3) A
4) F
Pentru două exemple corecte de utilizare .................................... 2p
5 Pentru ecuaţiiile reacţiilor chimice ............................................................ 2px2=4p 10 p
- pentru toate formule corecte – 1 p
- pentru stabilirea corectă a tuturor coeficienţilor. – 1 p
Pentru determinarea corectă a cantităţii de:
ν ( CO2) = 1,12 l / 22,4 l/mol = 0,05 mol ……………….. 1p
………………..
Pentru determinarea corectă a cantităţii de HCl după proporţie (scrisă în 1p
ecuaţie sau notată aparte): ν (HCl) = 0,05 mol ……………………..…..
Pentru determinarea corectă concentraţiei molare a soluţiei de acid 1p
clorhidric: C = ν /V = 0,05 mol / 0,4 l = 0,125 mol/l ………………….
Pentru determinarea corectă a cantităţii de NaCl după proporţie (scrisă în 1p
ecuaţie sau notată aparte): ν (NaCl) = 0,05 mol ……………………..
1p
…..
Pentru determinarea corectă masei clorurii de sodiu: 1p
m(NaCl) = ν ⋅ M = 0,05 mol ⋅ 58,5 g/mol = 2,925 g .……………..
…….
Pentru notarea corectă şi utilizarea corectă a unităţilor de măsură ...........
Pentru rezolvarea corectă a problemei prin orice metodă se va acorda
punctajul maximal.
6 Pentru scrierea corectă a ecuaţiilor reacţiilor chimice conform tipului dat 2p x 4 = 8p 8p
- pentru toate formule corecte .......................................................1p
- pentru stabilirea corectă a tuturor coeficienţilor.......................1p
7 Pentru fiecare completare corectă ........................................................ 1p x 7 = 7p 7p

8 Pentru denumirea corectă a clasei de compuşi organici ............................ 1p 5p


Pentru scrierea corectă formulelor de structură semidesfăşurată ale
substanţelor organice ……………..……………………………….. 1p x 2 = 2 p
Pentru notarea corectă denumirilor conform nomenclaturii sistematice
ale substanţelor organice ………..…………………………………. 1p x 2 = 2 p
9 Pentru alegerea corectă a unui din reagenti posibili ……………………… 1p x = 3 p 9p
1 – a (c, d)
2 – a (d)
3 – b (c)
Pentru scrierea corectă a ecuaţiilor reacţiilor chimice cu reagenţii aleşi 2p x 3= 6 p
- pentru toate formule corecte .......................................................1p
- pentru stabilirea corectă a tuturor coeficienţilor.......................1p
10 Pentru analiza şi notarea corectă a condiţiilor problemei .......................... 1p 12 p
Pentru ecuaţia reacţiei chimice (prin formule generale)............................. 2p
- pentru toate formule corecte – 1 p
- pentru stabilirea corectă a tuturor coeficienţilor. – 1 p
Pentru determinarea corectă a masei soluţiei de NaOH:
msol. (NaOH) = Vsol.·ρ = 15,75 ml · 1,27 g/ml = 20 g …………………. 1p
Pentru determinarea corectă a masei de NaOH în soluţie:
m (NaOH) = msol. · ω = 20 g · 0,25 = 5 g ................................................. 1p
Pentru determinarea corectă a cantităţii de NaOH:
ν ( NaOH) = 5 g/ 40 g/mol = 0,125 mol ………………. 1p
…………….....
Pentru determinarea corectă a cantităţii de acid după proporţie (scrisă în
ecuaţie sau notată aparte): 1p
ν (acid) = 0, 125 mol ……………………………..…….……………....
Pentru determinarea corectă masei molare a acidului prin ecuaţia reacţiei 1p
M = m / ν = 7,5 g / 0,125 mol = 60 g/mol ...............................................
Pentru determinarea corectă masei molare a acidului prin formula 1p
generală: M (CnH2nO2) = 14n + 32 g/mol ................................................
Pentru determinarea corectă a numărului de atomi de carbon în acid 1p
14n + 32 = 60; n = 2 ............................................................................ 1p
Pentru formula moleculară a acidului carboxilic C2H4O2 ................. 1p
Pentru notarea corectă şi utilizarea corectă a unităţilor de măsură .........
Pentru rezolvarea corectă a problemei prin orice metodă se va
acorda punctajul maximal.
11 1) Pentru analiza şi notarea corectă a condiţiilor problemei .............. 1 p 8p
S S S
BaSO4 ⇄ Ba2+ + SO42- ............................................................ 2p
1 mol 1 mol 1 mol

PS (BaSO4) = [ Ba2+] · [ SO42-] = s · s = s2 ……………………….


2p
s = PS = 10-5 mol/l ………………………………………………
s (g/l) = 137 g/mol · 10-5 mol/l = 1,37 · 10-3 g/l …………………. 1 p
1p
2) 1,37 · 10-3 g/l > 7 ∙ 10-4 g/l, acţiune toxică ............................
1p
Pentru rezolvarea corectă a problemei prin orice metodă se va
acorda punctajul maximal.
12 Pentru alegerea şi scrierea corectă a perechii de substanţe ................. 1x2=2p 12 p
Pentru scrierea corectă a ecuaţiilor reaсţiilor de identificare (EM, EIC,
EIR) corespunzătoare ionilor aleşi ………………..……..…………. 5 p ∙ 2 = 10 p
- pentru toate formule corecte în EM..............................................1p
- pentru stabilirea corectă a tuturor coeficienţilor în EM .............1p
- pentru toate formule corecte în. EIC............................................1p
- pentru stabilirea corectă a tuturor coeficienţilor în EIC............1p
- pentru toate formule şi coeficienţi în. EIR.................................1p

Total 100 p