Sunteți pe pagina 1din 6

Forma de Populaţie Parlament Senat Camera Art.

1 din Primul Alte


Ţara
guvernământ Deputaţilor Constituţie Ministru prevederi
60,2 Bicameral Camera Camera Nu Regina
mil. 1310 Lorzilor 664 Comunelor are investeşte
(92+572) 646 Constituţie P.M. propus
Marea Monarhie
1 ales la de
Britanie Constituţională
45.950 loc. majoritatea
din Camera
Comunelor
63,75 Senat “Adunarea “La France Numit de
mil. Bicameral 348 Naţională” est une Preşedinte
925 est élu au 577 République din
Republică suffrage indirect. indivisible, majoritate
Franţa (Semi- Il assure la (dacă e din
1 ales la laïque,
prezidenţială) représentation opoziţie =
68.900 loc. des collectivités démocratique
“coabitare”)
territoriales de la et sociale.”
République.
305 mil. “Congres” Senatul “Camera “All legislative Preşedintele Art.IV
Bicameral Reprezen- powers herein are rolul de Section 4.
Republică granted shall be ”Republican
485 tanţilor.” prim-
vested in a form of
Statele Unite federală Congress of the ministru government
(prezidenţială) 1 ales la 50 435 United States“ guaranteed.
629.000 loc. Each State to be
protected. “
127,08 Dieta Camera Camera The Emperor Primul Article 41:
mil. 722 Consilierilor Reprezentan- shall be the Ministru The Diet shall
symbol of the trebuie să fie be the highest
(Camera ţilor (Camera
State and the membru al organ of the
monarhie 1 ales la superioară sau inferioară sau
Japonia unity of the Dietei şi este state power, and
constituţională Sangi-in) Shūgi-in) people, ... desemnat de shall be the sole
176 mii loc. colegii săi law-making
242 480 organ of the
State.
Forma de Populaţie Parlament Senat Camera Art. 1 din Primul Alte
Ţara
guvernământ Deputaţilor Constituţie Ministru prevederi
„Democraţie 81,3 mil. Bundestag - 622 Cancelar ales
republicană 1 ales la de Bundestag
Germania
federală 130.707 loc.
reprezentativă”
L'Italia è una 60,4 mil. Bicameral Republica este Preşedintele se Guvernul „este
945 un stat unitar şi consultă cu expresia
Repubblica
indivizibil, Preşededinţii majorităţii
democratica, recunoaşte şi Camerelor, cu parlamentare,
fondata sul 1 ales la 315 630 susţine autono- foşti preşedinţi adică a coaliţiei
lavoro. 63.900 loc. miile locale: ai statului, cu partidelor care
Italia activează în delegaţii au obţinut
(“Italia este o
republică serviciile ce partidelor din numărul cel mai
depind de Stat, coaliţia mare de locuri
democratică
cea mai amplă majoritară, în Parlament”
bazată pe descentralizare cât şi din
muncă”) !!! administrativă. opoziţie.
5,3 mil. Unicameral - 200 Republică Parlamentul
suverană alege Primul
“Democraţie
Finlanda 1 ales la ministru,
parlamentară” Preşedintele îl
26.500 loc. numeşte
38,1 mil. Bicameral Senat “Seim” R. Polonă este Președintele dacă nu, Seimul
binele comun numește P.M. alege, cu
Polonia Republică al tuturor care trebuie să majoritate
parlamentară 1 ales la 100 460 deputaţi câștige votul de absolută, un
cetăţenilor săi.
68.000 loc. încredere al Prim-ministru.
Seimului;
10,2 mil. Bicameral 81 200 Rep.Cehă este Preşedintele Preşedintele
un stat suveran, numeşte şi este ales într-o
unitar, demo- demite şedinţă a celor
1 ales la
cratic, bazat pe Premierul două camere.
Republică 36.300 loc.
Cehia drepturile şi “Preşedintele
parlamentară libertăţile este cu
individuale şi guvernul într-o
cetăţeneşti. relaţie de
parteneriat.”
Forma de Populaţie Parlament Senat Camera Art. 1 din Primul Alte
Ţara
guvernământ Deputaţilor Constituţie Ministru prevederi
16,5 mil. Bicameral Prima Camera A doua Regina Miniştrii sunt
Monarhie Camera “numeşte” şi responsabili de
Olanda revocă miniştrii actul de
constituţională 1 ales la 75 150
prin decret. guvernare
73.300 loc.
45,0 mil. Bicameral Senat “Casa” Spania se cons- După consultări Dacă Casa
titue într-un stat cu reprezentanţii Reprezentanţilor
Reprezentan- social şi demo- grupurilor prin majoritate
1 ales la ţilor cratic al legii politice absolută acordă
70.300 loc. care sprijină reprezentate în
încrederea
Monarhie 290 3 - 400 libertatea, Parlament,
Spania justiţia, Regele
candidatului,
Parlamentară Regele
egalitatea şi propune
plutalismul un candidat îl numeşte pe
politic, ca valori pentru “Preşedinte”
supreme ale preşedinţia (Prim ministru)
ordinii legale. Guvernului
4,8 mil. unicameral - “Storting” “Norway este În mod oficial, Listele de
(sep.2009) 169, un Regat liber, Regele este cel alianţe politice
independent, care îi cere nu sunt
număr
indivisibil şi partidului permise (art.59)
Monarhie 1 ales la recalculat la inalienabil. majoritar să Calit. vietii:
Norvegia 28.400 loc. 8 ani, în fcţ. Forma sa de formeze un Indicator de
Constituţională
de raportul guvernământ guvern sau o dezvoltare
populaţiei este o monarhie coaliţie viabilă. umană (2005):
judeţ/total limitată şi 0,963 (locul 1 în
ereditară.” lume).
10,5 mil. Bicameral Senat Camera Re- “Belgia este un Regele face Camp.electorală
prezentanţilo Stat Federal propunerea în durează aprox. o
compus din urma lună, cheltuie-
1 ales la r
Comunităţi şi consultării cu o lile şi utilizarea
Monarhie 47.500 loc. 71 Regiuni.” comisie de afişelor electo-
Belgia 150 informare, ce rale fiind strict
Constituţională
are rolul de a reglementate.
consulta toţi Votul este obli-
actorii politici gatoriu pentru
toţi cetăţenii.
Forma de Populaţie Parlament Senat Camera Art. 1 din Primul Alte
Ţara
guvernământ Deputaţilor Constituţie Ministru prevederi
10,6 mil. Unicameral - 300 aleşi Greece is a Preşedintele Preşedintele
direct Parliamentary numeşte P. M. este ales de
Democracy (din partidul către
1 ales la
with a cu majoritatea Parlament
35.300 loc. Camera President as absolută), sau pentru 5 ani;
Deputaţilor Head of State. dă o misiune Pentru a fi ales
exploratorie un candidat
Republică
Grecia şefului de par- trebuie să
parlamentară tid cu majori- întrunească
tate relativă, voturile a două
ptr formarea treimi din
unui Guvern membrii
care să obţină Parlamentului.
votul de
încredere.
7,51 mil. Adunarea Consiliul Consiliul Art.2 The Preşedintele Consiliul
Federală Statelor Naţional, Swiss Confederaţiei Federal este
Confederation este ales de guvernul ţării, şi
shall protect the Adunare din conduce
1 ales la 46 200 liberty and cei şapte aparatul admin.
Republică 30.500 loc.
Elveţia rights of the membri, federal, având
federală people and tradiţional prin atribuţiile unui
safeguard the rotaţie, pentru şef de stat. Este
independence un mandat de un corp colegial
and security of câte un an format din şapte
the country. membri aleşi.
490 mii Unicameral - Camera Marele Ducat de Marele Duce Votul este un
Deputaţilor
Luxembourg este alege, pe baza act cetăţenesc
démocratie un stat rezultatelor obligatoriu
représentative, 1 ales la ‘démocratique,
alegerilor,
sous la forme 8167 loc. 60 libre,
’informatorul‘
Luxemburg indépendant et
sau direct
d’une indivisible’
monarchie ‘formatorul’
guvernului, şi
constitutionnelle
care, de obicei
devine P.M.
Forma de Populaţie Parlament Senat Camera Art. 1 din Primul Alte
Ţara
guvernământ Deputaţilor Constituţie Ministru prevederi
5,41 mil. Unicameral - (Consiliul Republica P.M. este de
Naţional al Slovacă este un obicei şeful
Republicii stat suveran, partidului sau
Republică 1 ales la
Slovace ) democratic, şi al coaliţiei
Slovacia 36.000 loc. de drept. majoritare din
parlamentară 150
parlament,
numit fiind de
preşedinte
6,80 mil. Knesset - 120 The President
Republică of the State
Nu are
Israel parlamentară 1 ales la shall be elected
Constituţie by the Knesset
56.700 loc. for five years.
2,33 mil. Saeima - 100 Latvia is an Saeima alege ‘The Cabinet ’
independent Preşedintele va fi format din
democratic pentru patru persoane
Republică 1 ales la
Letonia republic. ani (prin vot invitate de
parlamentară 23.300 loc. secret, de min. Preşedinte a
51% din face parte.
Saeima )
9,13 mil. Rinksdag - 349 Prim Ministru The Speaker
1 ales la ales de summons for
Parlament consultation
Monarhie 26.160 loc.
Suedia representatives
constituţională from each party
group in the
Riksdag
8,117 Österreichisches Bundesrat Nationalrat Austria is a Preşedintele Numai persoa-
mil. Parlament (Consiliul (Consiliul democratic desemnează ne alese în
Federal) Naţional) republic. cancelarul, în Camera
245 Its law mod normal Deputaţilor pot
Republică
62 183 emanates liderul celui fi numite
Austria parlamentară from the mai mare partid Cancelar,
1 ales la
people. din parlament Vice-Cancelar,
33.131 loc. din urma sau Ministru
alegerilor Federal;
Forma de Populaţie Parlament Senat Camera Art. 1 din Primul Alte
Ţara
guvernământ Deputaţilor Constituţie Ministru prevederi
22,0 mil. Bicameral 137 332 România este ART.85 (1) ART.103 (1)
stat naţional, “Preşedintele Preşedintele
suveran şi României desemnează un
desemnează un candidat pentru
independent, funcţia de P.M.,
unitar şi indivi- candidat pentru
în urma
zibil (2003) funcţia de consultării
Principatele- prim-ministru partidului care
Republică Unite-Romane şi numeşte
România are majoritatea
Parlamentară constitue un Guvernul pe absolută în
singur Stat Parlament ori,
indivisibil, sub baza votului de
încredere dacă nu există
denumire de
o asemenea
Romania.(1866) acordat de
Regatul Romaniei majoritate, a
Parlament. “ partidelor
este un Stat
national unitar si reprezentate în
indivizibil. (1923) Parlament.
4,01 mil. Bicameral Senat Adunarea La ARTICLE 74 Le Président de
Naţională République Le Président de la République
du Congo la République peut, après
est un Etat nomme les consultation des
REPUBLICA souverain, ministres qui Présidents des
Republică
CONGO indivisible, ne sont deux
(prezidenţială) laïc, social responsables chambres du
(Brazzaville)
et que devant lui. Parlement,
démocratiqu soumettre au
e référendum tout
projet de loi
1. Stat de drept, Le Président de Si une telle majorité
66,0 mil. Bicameral Sénat. l’Assemblée n’existe pas, le
indépendent, la République
nationale nomme le Président de la
R.Dem. suveran, unitar République confie
Republică Premier minis-
CONGO st indivizibil, tre au sein de la
une mission
(semi- număr număr
social,
d’information à
(Kinshasa) reglementat de reglementat de
majorité parle- une personnalité
prezidenţială) démocratic si mentaire après
(ex Zair) legea electorală legea electorală consultation de
en vue d’identifier
une coalition.
laïc.
celle-ci.

Majoritatea informaţiilor de mai sus pot fi verificate pe site-ul : http://www.politicsresources.net/const.htm