P. 1
6.Factorul_de_putere

6.Factorul_de_putere

|Views: 2,383|Likes:
Published by florin_zrc

More info:

Published by: florin_zrc on Aug 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2013

pdf

text

original

6

Factorul de putere
6.1 Introducere
Monitorizarea factorului de putere prezintă un interes deosebit tât pentru producătorul de energie electrică, cât şi pentru transportator, distribuitor, furnizor şi utilizatorul final, deoarece el influenţează caracteristicile de performanţă al tuturor operatorilor de pe piaţa de energie electrică, costurile de furnizare a energiei electrice, precum şi capacitatea disponibilă de transfer a echipamentelor energetice. Din această cauză, este necesară cunoaşterea, în detaliu, a modului în care se defineşte factorul de putere, a cauzelor care determină valori reduse ale acestuia, a efectelor unui factor de putere redus şi a soluţiilor existente, în prezent, pentru controlul acestuia. Efectele economice, determinate de funcţionarea cu un factor de putere redus, trebuie să fie luate în considerare la stabilirea tarifului energiei energiei electrice, urmărindu-se compensarea pierderilor de energie pe care acest mod de funcţionare le determină. Având în vedere faptul că reducerea factorului de putere este datorată unor fenomene (cauze) locale, măsurile tehnice şi financiare adoptate pentru creşterea acestuia se referă, în special, la nodul din sistemul electroenergetic în care este conectat utilizatorul care produce reducerea acestuia. Deşi consumatorul care determină acest mod de funcţionare este penalizat prin tarif pentru pierderile de energie din sistemul electroenergetic, determinate de transferul de energie cu factor de putere redus, reducerea caracteristicilor de performanţă ale sistemului şi necesitatea creşterii puterii produse pentru acoperirea acestor pierderi, cu efectele nocive corespunzătoare asupra mediului ambiant, fac ca acest mod de consum al energiei să nu fie acceptat. În prezent există mijloace tehnice eficiente pentru creşterea factorului de putere până la valoarea impusă de calculele tehnico-economice. Una dintre condiţiile cele mai importante pentru controlul factorului de putere constă în urmărirea ca, în punctele de delimitare dintre operatorul de transport şi operatorii de distribuţie, transferul de energie să se facă cu un factor de putere unitar.

6.2 Definiţia factorului de putere
6.2.1 Factorul de putere în circuite monofazate
Factorul de putere λ, definit ca raport între puterea activă P şi puterea aparentă S este o mărime variabilă în timp (ca şi cele două puteri care îl definesc)

146

Eficienţa şi calitatea energiei electrice

P . (6.1) S Evaluarea acestei relaţii, în funcţie de regimul de funcţionare, sinusoidal sau nesinusoidal, monofazat sau trifazat, simetric sau nesimetric, conduce la interpretări şi valori diferite, care implică efecte diferite asupra sistemului electroenergetic şi moduri diferite de abordare a problemelor privind adoptarea măsurilor pentru creşterea valorii factorului de putere. Existenţa unor concepte diferite privind factorul de putere impune cunoaşterea în detaliu a modului de definiţie, a modului de măsurare şi a algoritmului de calcul al factorului de putere. Analiza relaţiei (6.1) arată că factorul de putere este, în general, o măsură a utilizării incomplete a capacităţii de transfer a elementelor din sistemul electroenergetic, având în vedere faptul că instalaţiile electrice sunt dimensionate pentru transferul puterii aparente (curentul electric), dar consumatorul primeşte o putere activă (putere utilă) inferioară dacă factorul de putere este redus. În cazul cel mai simplu al unui consumator monofazat, în regim sinusoidal, factorul de putere λ defineşte prezenţa puterii reactive Q (fig. 6.1). λ=
u i p u i 0 S =U⋅I ϕ ϕ I Fig. 6.1 − Definirea factorului de putere în circuite monofazte, liniare. U p

P =U⋅I⋅cosϕ ωt

Din figura 6.1 rezultă că, în cazul unui circuit monofazat liniar, cu tensiunea aplicată u şi curentul electric absorbit i, ambele de formă sinusoidală, curentul fiind defazat faţă de tensiune, cu unghiul ϕ, factorul de putere λ este egal, ca valoare, cu cosinusul acestui unghi (unghiul de defazare dintre fazorul de tensiune U şi cel de curent electric I ) P λ = = cos φ . (6.2) S Egalitatea (6.2) este valabilă numai într-un circuit monofazat şi numai într-un regim pur sinusoidal. Deoarece, în prezent, în nodurile sistemului electroenergetic, practic tensiunea şi curentul electric nu mai au o variaţie temporală sinusoidală, interpretarea factorului de putere în funcţie de defazarea curbei curentului electric faţă de curba tensiunii aplicate trebuie să fie evitată. În cazul general al regimurilor nesinusoidale relaţia (6.1) are mai multe interpretări:

dimensionarea bateriei de condensatoare se poate face numai pe baza factorului de putere λ1 = DPF. pentru cazul unui motor asincron alimentat prin intermediul unui convertor de frecvenţă. în fază cu armonica fundamentală a tensiunii (defazaj inductiv de 4 grade). λ' = = S' P2 + Q2 în care puterea reactivă Q este determinată din relaţia: ∑ ∞ (6. λ1 = DPF (Displacement power factor) = 1.69. corespunzătoare armonicei fundamentale (h = 1) P U ⋅ I ⋅ cos φ1 λ1 = 1 = 1 1 = cos φ1 . Analiza datelor din figura 6. S U ⋅I în care h este rangul armonicei. Uh şi Ih − valorile efective ale componentelor armonice de tensiune şi. de curent electric. U şi I − valorile efective ale curbelor de tensiune şi. Acestea au şi semnificaţii diferite. .3) P h =1 λ= = .6) S1 U1 ⋅ I1 Cele trei definiţii ale factorului de putere conduc la valori diferite şi sunt afişate separat de multe dintre echipamentele moderne de măsurare. respectiv. este contraindicată.2 pune în evidenţă diferenţele dintre cele trei valori ale factorului de putere λ = 0.4) Q= h =1 ∑U h ⋅ I h ⋅ sin φ h .0. folosită pentru îmbunătăţirea factorului de putere. Dacă este necesar. ∞ (6.69 pentru dimensionarea bateriei de condensatoare. Se observă faptul că armonica fundamentală a curentului electric este. care are ca efect reducerea factorului de putere λ).5) − Ca raport între puterea activă P1 şi puterea aparentă S1 . de curent electric.Factorul de putere 147 − Ca raport între puterea activă P şi puterea aparentă totală S: U h ⋅ I h ⋅ cos φ h (6. practic. (6. λ' = 0. deoarece conduce la importante perturbaţii în reţeaua electrică de alimentare (produse de funcţionarea receptorului în regim capacitiv şi de intensificarea regimului nesinusoidal. Ca exemplu. ϕh – unghiul de defazare dintre curbele de tensiune şi de curent electric ale armonicelor de rang h .2 este prezentată o înregistrare şi valorile afişate. − Ca raport între puterea activă P şi puterea aparentă parţială S': ∑ ∞ U h ⋅ I h ⋅ cos φ h P h =1 . în figura 6. respectiv.987. Utilizarea valorii λ = 0.

3 328.00 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 h RMS Peak DC Offset Crest THD Rms THD Fund HRMS K Factor Voltage 231.69 1.60 89.10 66.5 10. 6.47 5. ca valoare medie pe cele trei faze. PB şi PC transmise pe cele trei faze ale reţelei electrice: . suficient de bine îndeplinită în reţeaua de transport şi în circuitele de energie electrică ale producătorilor Ptrifazat λ= .28 13. având în vedere caracteristicile diferite de sarcină pe cele trei faze.12 2. ipoteză.0 17.47 2.5 15. (6.0 1.5 5. Valorile larg utilizate ale factorului de putere trifazat. λtrifazat .1 0.0 7.26 14. Acest mod de analiză este justificat. pot oferi informaţii utile numai în cazul în care caracteristicile sarcinii pe cele trei faze sunt identice. în general.2. în special.5 Voltage 10.0 7.00 0.0 12.1 17.42 1.61 45.5 15.2 Factorul de putere în circuite trifazate Analiza factorului de putere în circuitele trifazate poate fi realizată individual.0 17.2 − Curbele de tensiune şi de curent electric circuitul unui receptor neliniar. 6. pe fiecare fază.34 3.34 1.97 3.0 2.64 Current 21.46 0.03 4° lag 0.148 Eficienţa şi calitatea energiei electrice U [V] 500 250 0 −250 −500 I [A] 100 50 0 − 50 − 100 I [A] 15 10 5 1 Frequency Power kW kVA kVAr Peak kW Phase Total PF DPF 3 5 49. 5 t [ms] Current 12.5 t [ms] Harmonic Fig.5 5.7) S trifazat Valoarea puterii trifazate active rezultă ca suma algebrică a puterilor active PA. la utilizatori.

în cazul din figura 6. 3 I + I B + IC . În orice caz. (6. = A 3 − puterea aparentă trifazată echivalentă Se S e = 3 ⋅U e ⋅ I e . Pot fi definite două puteri aparente trifazate: a) puterea aparentă trifazată algebrică SA S A = S A + S B + SC .1 ⋅ I med . chiar în regimuri sinusoidale. chiar în regim sinusoidal. chiar în circuitele cu mărimi pur sinusoidale. Având în vedere faptul că factorul de putere intră în calculul facturii de energie electrică. 6. b) puterea aparentă trifazată geometrică S G (6. a determinat ca în unele sisteme energetice să fie utilizate definiţii „legale” ale puterii aparente trifazate: − puterea aparentă trifazată medie Smed (6. dar cele trei faze sunt încărcate diferit.10) G Este evident că puterea aparentă trifazată geometrică S este mai mică decât puterea aparentă trifazată algebrică SA. în care (6. este necesar să se cunoască modul în care a fost determinat acesta.1 ⋅ U med ⋅1. în care U med = I med U A +U B +U C .3 − Puterea aparentă trifazată. Dificultăţile în definirea puterii aparente trifazate.Factorul de putere 149 (6.9) SG = S A + S B + SC . ceea ce face ca factorul de putere trifazat algebric λAtrifazat să fie mai mic decât factorul de putere trifazat geometric λGtrifazat (λAtrifazat < λGtrifazat). Q QA+QB+QC SC QA+QB QA PA SA PA+PB PA+PB+PC P Fig. factorul de putere trifazat. deci reprezentabile fazorial.11) S med = 3 ⋅1.3 mărimile sunt sinusoidale. De exemplu. nu poate fi utilizat pentru dimensionarea bateriei de condensatoare necesară îmbunătăţirii factorului de putere. în regimuri nesimetrice.8) Definirea puterii aparente trifazate Strifazat nu este univocă. SB Ptrifazat = PA + PB + PC .12) .

chiar în condiţiile unui regim pur sinusoidal. .13).12) pune în evidenţă faptul că. în România [6.150 Eficienţa şi calitatea energiei electrice 2 2 2 U A +U B +UC . 3 Analiza relaţiilor (6. (6. Într-adevăr.16) 2 2 2 S trifazat Ptrifazat + Qtrifazat + Dtrifazat Numărul mare de definiţii ale factorului de putere trifazat impune ca determinările practice. pot fi măsurate patru valori diferite ale factorului de putere trifazat.3]. practic generalizate în sistemul electroenergetic. Budeanu). în condiţia încărcării identice pe cele trei faze.15) termenii de sub radical au valori diferite de zero numai pentru h =3⋅ p− 1.2] S trifazat < 3 ⋅ S faza .5) fiind neglijată puterea deformantă din componenţa puterii aparente (a se vedea relaţia (6. 6. pentru fiecare dintre puterile aparente trifazate SA şi SG pot fi definite trei variante. determină un factor de putere mai ridicat. ceea ce conduce la: (6. 3 ⎥⎭ ⎦ (6.4)). este utilizată valoarea geometrică a puterii aparente.14) În relaţiile (6. chiar în regimuri nesinusoidale. la o încărcare inegală a fazelor circuitelor trifazate. Dtrifazat < 3 ⋅ D faza . în multe dintre echipamentele de măsurare este luată în consideraţie numai puterea reactivă Budeanu (relaţia 6. 3 Ue = Ie = 2 2 2 I A + I B + IC . Qtrifazat = 3 ⋅ Q faza . care dintre definiţii a fost utilizată pentru programarea sistemului de prelucrare a datelor achiziţionate. 2. are o valoare mai mică decât factorul de putere pe fază.9) ⋅⋅⋅ (6. în funcţie de modul de calcul al puterii aparente pe fiecare fază. Dtrifazat ≅ U ⋅ h =1 2 ∑ I h ⋅ ⎨1 + 2 ⋅ cos⎢(k + 1) ⋅ ⎣ ⎩ ∞ ⎧ ⎡ 2 ⋅ π ⎤⎫ ⎬. cu p = 1. să se facă cu multă precauţie şi să se cunoască. cu ajutorul aparatelor de măsurare. De asemenea. pentru un circuit trifazat cu încărcare identică pe cele trei faze rezultă că: Ptrifazat = 3 ⋅ Pfaza . în regimuri nesimetrice. ceea ce.13) (6. De menţionat că în prezent. Trebuie remarcat faptul că factorul de putere trifazat. În cazul regimurilor nesinusoidale. cu avantaj pentru consumator şi dezavantaj pentru furnizorul de energie electrică.13) este determinată de faptul că în expresia puterii deformante (scrisă pentru cazul uzual în care tensiunea este puţin distorsionată) [6. în detaliu. D este puterea deformantă (definită de C.1. 3 … În acest caz rezultă: Ptrifazat 3 ⋅ Pfaza λ trifazat = > . . Ultima dintre condiţiile (6.

calculat pe baza energiilor contorizate pe un anumit interval de timp λw = P Wtrifazat S Wtrifazat . (6. în acest regim de funcţionare nu se iau în consideraţie.2. dar care nu oferă informaţii reale privind influenţa consumului asupra reţelei electrice de alimentare. asigură limitarea pierderilor în reţeaua electrică.17). numită factor de putere neutral. WStrifazat − energia aparentă trifazată.Factorul de putere 151 6.2. valoarea factorului de putere. sunt luate în calcul patru regimuri de funcţionare ale consumatorilor: • Regimul supracompensat (capacitiv) care se penalizează prin plata pierderilor determinate în reţeaua electrică (puterea de pierderi egală cu 1/10 din energia reactivă consumată în regim capacitiv).4 Factorul de putere neutral Sistemul electroenergetic cuprinde elemente cu caracter inductiv. Conform sistemului actual de tarifare [6. oferă informaţii corecte privind comportamentul energetic al consumatorului numai în cazul unui consum constant pe intervalul de timp în care se face evaluarea factorului de putere. determinată din relaţia (6. specific sistemelor moderne de consum a energiei electrice. În ambele cazuri. pe perioada de facturare (perioada de integrare a puterilor corespunzătoare relaţiei (6. şi intervale de timp în care factorul de putere este foarte mare determinând o creştere importantă a tensiunii în reţea. în acest regim factura include costul pierderilor determi- . Pe baza acestei valori optime se legiferează o valoare. Valoarea λw . dacă factorul de putere mediu corespunde valorilor impuse de sistemul de tarifare. pot exista intervale de timp în care factorul de putere este redus.92 şi 0.17) în care WPtrifazat este energia activă trifazată. 6. care însă nu conduc la penalizarea consumatorului perturbator.4]. din punctul de vedere al factorului de putere.3 Factorul de putere agregat în timp Echipamentele de măsurare. De cele mai multe ori. în factura consumatorului. Controlul factorului de putere.92. abaterile de la energia aparentă consumată. producând reducerea tensiunii în reţeaua electrică. în care factorul de putere are valori egale sau mai mari de 0. pot să apară perturbaţii majore în reţeaua electrică. Consumatorii funcţionând cu un factor de putere sub cel neutral sunt penalizaţi prin tarif pentru pierderile suplimentare pe care le determină în reţeaua electrică.65. în timp real. cu efecte benefice la nivelul producătorilor de energie electrică. • Regim normal de funcţionare (inductiv). Pentru fiecare zonă din sistemul energetic poate fi calculat un factor de putere mediu al consumului. în care factorul de putere are valori cuprinse între 0. deşi larg utilizată în aplicaţiile practice. pentru care pierderile din reţeaua electrică sunt minime. este un indicator utilizat în procesul de facturare. capacitiv şi rezistiv. Astfel. utilizate pentru facturarea energiei electrice.17)). determină − în general − un factor de putere agregat în timp λw. • Regim subcompensat (inductiv).

în care alimentarea cu energie electrică se face cu cabluri de medie şi înaltă tensiune. Valoarea „legalizată” actuală.92). poate fi caracterizat de un factor de putere neutral propriu. factorul de putere λf. având în vedere faptul că toţi consumatorii au adoptat măsurile necesare funcţionării cu factor de putere ridicat (peste 0. dispecerul zonal poate solicita utilizatorii care dispun de echipamente de control al factorului de putere să realizeze servicii pentru sistem (fără plata abaterilor de la valorile tarifare). Numeroasele cabluri produc energie reactivă capacitivă (ca exemplu. Aceste calcule trebuie să fie efectuate.152 Eficienţa şi calitatea energiei electrice nate de circulaţia puterii reactive în sistemul electroenergetic (puterea de pierderi egală cu circa 1/10 din energia reactivă consumată).18) A 2 Q 2 W +W în care WA este energia activă înregistrată pe perioada de facturare. Ca exemplu. se consideră cazul unui oraş. pe baza cantităţilor de energie electrică activă şi reactivă măsurate în perioada de facturare. egală cu 0.3 Calculul factorului de putere Conform normativelor din România [6. influenţa factorului de putere asupra nivelului de tensiune din nodurile reţelei electrice. generată de cabluri. 6.92 . • Regim puternic subcompensat (inductiv). în toate cazurile. conectate între faze şi pământ. Având în vedere. Un calcul estimativ arată că dacă s-ar fi impus un factor de putere neutral de circa 0. WQ − energia reactivă înregistrată pe perioada de facturare. distribuitorul nu ar fi trebuit să investească în bobine. în municipiul Bucureşti sunt generaţi practic 200 MVAr în reţeaua de medie tensiune în cablu). λf = (6. se calculează în punctul de delimitare. În realitate.65. dacă este cazul. în acest regim factura include de trei ori costul pierderilor determinate de circulaţia puterii reactive în sistemul electroenergetic. Valoarea 0. Pentru consumul energiei reactive capacitive suplimentară. la care se aplică. nu conduce.4]. ( ) ( ) . WA . Conceptul de factor de putere neutral este legat de minimizarea pierderilor active din reţeaua electrică. fiecare consumator. corecţiile datorate necoincidenţei între punctul de delimitare şi punctul de măsurare.85. ceea ce determină creşteri importante ale tensiunii în nodurile reţelei. distribuitorul de energie electrică trebuie să monteze bobine. la determină pierderi minime în reţeaua electrică. în care factorul de putere are valori sub 0. utilizat pentru facturare. iar valorile respective trebuie să fie înscrise în contractul de furnizare pentru fiecare consumator. Valoarea sa este stabilită pe baza unor calcule tehnicoeconomice şi depinde de configuraţia circuitului de alimentare. la soluţii optime locale. în funcţie de schema de alimentare. iar consumatorii ar fi investit mai puţin în instalaţiile pentru îmbunătăţirea factorului de putere.92 a factorului de putere neutral a fost stabilită pe baza unor calcule tehnico-economice la nivelul sistemului energetic naţional.

Pentru a evalua valoarea factorului de putere este necesar să se facă unele precizări privind măsurarea puterii şi energiei reactive. În mod obişnuit. relaţia de calcul IEEE [6. Noţiunea de putere reactivă este implementată în mod diferit în echipamentele proiectate în Europa şi cele din Statele Unite. relaţia de calcul Budeanu a puterii reactive QB pe fiecare fază QB = h =1 ∑U h ⋅ I h ⋅ sin φ h . 6.4 Cauzele factorului de putere scăzut Reducerea factorului de putere în circuitele reale este datorată. care defineşte o mărime variabilă pe perioada de facturare.1]: U h ⋅ I h ⋅ cos φh P h =1 I ⋅ cos φ1 λ= = ≅ 1 = S U ⋅I I cos φ1 I ⋅ cos φ1 .21) ∑ ∑ . în mod obişnuit. În contoarele proiectate în Statele Unite este implementată. expresia factorului de putere devine [6.20) QC = S 2 − P 2 . în sens Budeanu. curba tensiunii este practic nedistorsionată (în special în nodurile cu curent mare de scurtcircuit). În relaţia (6.19) în care M este numărul maxim de armonice luat în considerare în calculul puterii reactive. integrată pe perioada de facturare). şi nu are semnificaţia factorului de putere λ (relaţia 6.Factorul de putere 153 Trebuie subliniat faptul că valoarea λf este o mărime de calcul. au acelaşi algoritm pentru determinarea energiei active (valoarea medie a puterii instantanee. În această ipoteză.1).4] a puterii reactive QC (denumită în literatura europenă „putere complementară”) (6. M (6. cât şi regimului nesinusoidal determinat de caracteristicile neliniare ale consumatorului. în prezent. în reţelele electrice. în mod obişnuit. atât consumului excesiv de putere reactivă. În contoarele proiectate în Europa este implementată.18). = 1 = ∞ ∞ 1 2 2 2 1+ 2 ⋅ I1 + Ih Ih I1 h = 2 h=2 ∑ ∞ (6. pe baza citirilor la cele două tipuri de contoare conduce la valori diferite (totdeauna mai mici) la contoarele setate conform relaţiei de calcul IEEE. valorile măsurate WA şi WQ sunt citite la contoarele amplasate în punctul de măsurare. f Determinarea factorului de putere λ pentru tarifare. Toate contoarele utilizate. constantă pentru o perioadă de facturare.

în acest caz. cuptoarele cu arc electric în regim de preparare.23) 2 1 + k di Pentru a exemplifica ponderea celor doi factori asupra valorii factorului de putere. transformatoarele. precum şi un transfer de putere reactivă Q. ca surse de putere reactivă. În cazul în care curba curentului de sarcină este defazată înaintea curbei tensiunii. 6.21) devine cos φ1 . puterea reactivă este considerată pozitivă (Q > 0). cuptoarele cu inducţie electromagnetică.4). Din relaţia (6. 2 ∑ Ih ∞ 6. iar receptoarele sunt considerate ca fiind consumatoare de putere reactivă şi. bobinele. maşinile sincrone subexcitate.21) s-a avut în vedere faptul că. . λ= (6. în lipsa elementelor neliniare. 6. Dacă receptoarele. u i u icapacitiv iinductiv −ϕ ϕ ω⋅t Fig. Având în vedere că relaţia: (6.22) k di = h = 2 . în mod convenţional. au un caracter inductiv. receptoarele respective sunt considerate. în curba tensiunii. Principalele receptoare care consumă putere reactivă sunt: motoarele asincrone.23) rezultă că. se consideră un utilizator cu o curbă a curentului electric defazată faţă de curba tensiunii (factorul de putere pentru armonica fundamentală egal cu 0. există un transfer de putere activă de la sursă spre receptor. este prezentă numai armonica fundamentală (U1 ≅ U). expresia (6.4 − Defazarea curbei curentului electric inductiv şi curbei curentului electric capacitiv.4. în mod convenţional. curba curentului electric este defazată în urma curbei tensiunii (fig. factorul de putere al consumatorului are valoarea 0. în corelare cu cerinţele consumatorilor. condensatoare). din punct de vedere electric. lămpile cu descărcări în gaze şi vapori metalici. printr-o schemă cu elemente active (rezistoare) şi elemente reactive (bobine. iar puterea reactivă se consideră negativă (Q < 0). caracterizate.92) şi distorsionată (kdi = 30%).154 Eficienţa şi calitatea energiei electrice În relaţia (6.88.1 Consumul de putere reactivă În instalaţiile electrice de tensiune alternativă. I1 defineşte factorul de distorsiune al curbei curentului electric. din instalaţia de utilizare.

b) La transformatoare puterea reactivă absorbită este calculată cu ajutorul de relaţiei [6. Aceasta deoarece la puteri egale. Acest fapt este datorat creşterii curentului de magnetizare la funcţionarea pe curba de magnetizare în zona saturată a acestea. se determină din relaţia [6. sunt.25) ⎜ P ⎟ ⎜ P ⎟ ⎜Q ⎟ ⎟ ⎝ n⎠ ⎝ n⎠ ⎝ n⎠ = β + α + (1 − α ) ⋅ β 2 [ ] [ β 2 2 ] ⋅ tan φ . (6. Având în vedere definiţia factorului de putere în regim sinusoidal. volumul circuitului feromagnetic este mai mare în cazul motoarelor. ⎞ 2 ⎛ (6. liniile electrice aeriene de înaltă tensiune sau liniile electrice în cablu etc. în care α = Q0/Qn este raportul dintre puterea reactivă Q0 la funcţionarea în gol (β = 0) şi puterea reactivă Qn absorbită la sarcină nominală (β = 1). condensatoarele statice. rezultă: P Pn P = = λ = cos φ = 2 2 2 2 2 P +Q ⎛ P ⎞ ⎛ Q ⎞ ⎛ Qn ⎞ ⎜ ⎟ + ⎜ ⎟ ⋅⎜ . cu consecinţe nefavorabile asupra factorului de putere. determină reducerea factorului de putere sub valoarea nominală.25) poate fi scrisă şi sub forma [6. Motoarele asincrone reprezintă cel mai important consumator de putere reactivă. Curentul de magnetizare şi puterea reactivă consumată de acestea.26) 1 β 2 + α + (1 − α) ⋅ β 2 ⋅ ⎜ − 1⎟ ⎜ cos 2 φ ⎟ n ⎝ ⎠ Pentru valori β < 0. o deosebită importanţă o are existenţa întrefierului dintre stator şi rotor. Dacă în exploatare. a) Funcţionarea motoarelor asincrone cu un factor de încărcare β < 1 (unde β este raportul dintre puterea absorbită P şi puterea nominală Pn a motorului). datorită exploatării tehnologice necorespunzătoare. în cazul motoarelor asincrone. rezultă o creştere a puterii reactive absorbite.6]: β λ = cos φ = . n în care tanφ n = Qn Pn . mai mari decât la transformatoare.24) Q = Q0 + Qd = Qn ⋅ α + (1 − α ) ⋅ β 2 = Q0 + (Qn − Q0 ) ⋅ β 2 . la încărcarea simetrică a reţelei trifazate.5 reducerea factorului de putere sub valoarea nominală este deosebit de accentuată. procentual. Puterea reactivă Q absorbită de motorul asincron la o sarcină oarecare P.Factorul de putere 155 Elementele care produc putere reactivă sunt: maşinile sincrone supraexcitate. Relaţia (6.5]: [ ] . Qd = (1 − α ) ⋅ β 2 ⋅ Qn − puterea reactivă de dispersie. În plus. tensiunea de alimentare a motoarelor asincrone creşte.5]: (6.

intercalate între reţeaua electrică şi cuptor. inductivitatea este mai mare decât la liniile electrice în cablu şi. cu inducţie). în care L este inductivitatea echivalentă a liniei. Puterea reactivă produsă. este proporţională cu pătratul tensiunii U şi este independentă de sarcina de pe linie.156 Eficienţa şi calitatea energiei electrice Sn ⋅ I 0 + k f ⋅ β 2 ⋅ u sc . curbele tensiunilor şi curenţilor electrici se abat de la forma sinusoidală. Sn este puterea aparentă nominală. QC . Din relaţia (6. ω − pulsaţia tensiunii pe linie. Ca şi în cazul motoarelor asincrone. furnizează putere reactivă. d) Liniile electrice de distribuţie pot determina consum de putere reactivă QL care poate fi calculat din relaţia: (6. usc − tensiunea de scurtcircuit a transformatorului (exprimată în procente). iar I − intensitatea curentului electric care parcurge linia. acestea având capacităţi lineice mai mari decât liniile electrice aeriene.28) QL = ω ⋅ L ⋅ I 2 . determină consumuri importante de putere reactivă. conectate în paralel la bornele consumatorului. La liniile electrice aeriene. Puterea reactivă QC este mai importantă la cabluri. consumul de energie reactivă este mai mare. actuale.27).29) QC = ω ⋅ C ⋅ U 2 . funcţionarea transformatoarelor la o putere medie sub cea nominală determină reducerea factorului de putere. prima dependentă de pătratul intensităţii curentului electric ce parcurge linia şi a doua dependentă de pătratul tensiunii. precum şi de schema electrică specifică a cuptorului (cu arc electric. f) Bateriile de condensatoare.4. Pe de altă parte. ale curentului de sarcină. I0 − curentul de funcţionare în gol (exprimat în procente din curentul nominal). liniile electrice generează putere reactivă QC datorită capacităţii lor C faţă de pământ: (6. în cele mai multe noduri ale sistemului electroenergetic. În cazul liniilor electrice. Aceste curbe .28) se constată că puterea reactivă creşte cu pătratul intensităţii curentului electric care parcurge linia. Q = Q0 + Qd = ( ) 6. cu capacităţi tehnologice până la 400 t şi puteri nominale până la 80 MW. puterea reactivă rezultantă poate avea valori pozitive sau negative în funcţie de valorile celor două componente QL şi QC . (6. cuptoarele trifazate cu arc electric. kf − factorul de formă al curbei de sarcină (definit ca raportul dintre valoarea medie pătratică şi valoarea medie. consumul de putere reactivă este determinat de prezenţa transformatoarelor sau autotransformatoarelor reglabile. β = S/Sn − factorul de încărcare al transformatorului. calculate pentru un anumit interval de timp).27) 100 În relaţia (6. Astfel. în consecinţă.2 Regimuri nesinusoidale În prezent. c) La instalaţiile industriale cu cuptoare. e) Motoarele sincrone funcţionând în regim supraexcitat reprezintă surse de putere reactivă. pe partea de alimentare.

conectat în paralel cu reţeaua electrică şi având la borne o tensiune de formă nesinusoidală. având frecvenţa f1 ≅ 50 Hz. limitarea circulaţiei de putere reactivă. − bobinele parcurse de curentul electric care cuprinde şi componente armonice. transformatoarele şi bobinele cu circuit magnetic saturat. lămpile cu descărcare în gaze şi vapori metalici.Factorul de putere 157 conţin. de exemplu. mutatoarele în regim de invertor etc. care se suprapune peste tensiunea aplicată u(t). descărcarea corona pe liniile electrice. având în vedere faptul că admitanţa Yh creşte proporţional cu rangul armonic: Yh = h ⋅ ω1 ⋅ C .30) în care C este capacitatea condensatorului. c) Echipamente amplificatoare de regim nesinusoidal: − condensatoarele conectate în paralel cu reţeaua electrică . conform denumirii propuse de C. O bobină. regim deformant. pe lângă oscilaţia fundamentală. 6. cât şi de puterea deformantă. Componentele reţelei electrice pot fi surse ale regimurilor nesinusoidale. distribuţie şi utilizare a energiei electrice. .8] Îmbunătăţirea factorului de putere include. în regim nesinusoidal. uneori. 4…) numite armonice şi. fracţionare. la o putere activă P constantă. 6.7. într-o primă etapă. bobinele cu miez din fier. oscilaţii cu frecvenţe inferioare frecvenţei f1. mutatoarele în regim de redresor etc. iar ω1 = 2 ⋅ π ⋅ f1 − pulsaţia armonicei fundamentale. într-o a doua etapă. numite subarmonice. şi rezultă o amplificare a regimului nesinusoidal. atât de puterea reactivă (în sens Budeanu). de exemplu. operaţii de limitare a regimului deformant şi. 3. a) Creşterea pierderilor de putere activă în conductoarele instalaţiilor electrice.5 Efecte ale factorului de putere redus Funcţionarea cu factor de putere redus are efecte negative asupra întregului sistem de producere. Un condensator. În acest sens. În accepţiunea actuală. (6. trebuie precizat că. instalaţiile de sudare cu arc electric. dar şi amplificatoare ale acestora. dar cel puţin una dintre ele este nesinusoidală se numeşte regim nesinusoidal [6] sau. b) Echipamente generatoare de curenţi armonici Ih . Budeanu. Din acest punct de vedere sunt întâlnite: a) Echipamente generatoare de tensiuni armonice Uh . valoarea factorului de putere este determinată. Curentul electric absorbit de receptoare. determină amplificarea armonicelor de curent electric. Regimul energetic ale cărui curbe de tensiune şi de curent electric sunt periodice. parcursă de curentul electric nesinusoidal i(t). determină componente armonice şi în curba tensiunii la borne. o serie de oscilaţii suprapuse cu frecvenţele f h = h ⋅ f1 (unde h = 2. factorul de putere este totdeauna mai mic decât în regimul sinusoidal cu aceleaşi puteri active şi aparente şi este totdeauna subunitar [6. cuptoarele cu arc electric.

în regim ecilibrat. 6. Ca urmare.5 a)). S − puterea aparentă absorbită. (6.31).7 are pierderi de putere activă de aproximativ două ori mai mari decât în cazul în care ar funcţiona la un factor de putere λ = 1. din cauza inductivităţii echivalente mai mari. ΔP = 3 ⋅ R ⋅ I 2 = ⋅S2 = U2 U 2 ⋅ λ2 sau R ΔP = ⋅ P 2 + Q 2 + D 2 = ΔPa + ΔPr + ΔPd . ceea ce implică investiţii suplimentare. iar în cazul unui factor de putere capacitiv are loc creşterea tensiunii în instalaţie (fig. o instalaţie electrică de utilizare care funcţionează la o putere activă constantă P. În conductoarele unei linii electrice trifazate. (6. în special. dimensionarea aparatelor electrice şi.31) . d) Modificarea căderilor de tensiune. pierderile de putere ΔP se determină din relaţia [6. trebuie făcute corespunzător pentru durate mai mari. căderea de tensiune longitudinală ΔU ≅ U1 − U2 este dată de relaţia: ( ) . În cazul circuitelor de tensiune alternativă având factor de putere redus.158 Eficienţa şi calitatea energiei electrice creşte odată cu scăderea factorului de putere λ. la o aceeaşi putere activă P transmisă receptorului. constantele de timp ale proceselor tranzitorii electrice. Din expresia (6.10]: R R ⋅ P2 (6.9. De exemplu. Dacă valoarea factorului de putere λ este mai mică decât a factorului de putere neutral pentru care au fost proiectate instalaţiile electrice respective. dacă puterea activă normată necesară Pn este stabilită. În regim sinusoidal. are loc reducerea tensiunii pe barele de alimentare (fig. dar cu un factor de putere λ = 0. în regim sinusoidal. c) Reducerea încărcării instalaţiilor existente.32) rezultă că valoarea minimă ΔPmin a pierderilor de putere activă corespunde cazului în care pe linie nu circulă putere reactivă (Q = 0) şi deformantă (D = 0): R ΔPmin = ⋅ P 2 = ΔPa . În cazul unui factor de putere inductiv.9 b)). (6.33) 2 U b) Supradimensionarea instalaţiilor electrice (necesitatea unor investiţii suplimentare) rezultă din faptul că instalaţiile electrice se dimensionează pentru puterea aparentă normată Sn = Pn/λn cu atât mai mare cu cât factorul de putere normat λn este mai redus. Q − puterea reactivă care circulă pe linie. pierderile de putere cresc invers proporţional cu pătratul factorului de putere λ. D − puterea deformantă pe linie. rezultă că. se reduce posibilitatea de încărcare faţă de puterea activă nominală a instalaţiilor existente: P = S n ⋅ λ P < Pn = S n ⋅ λ Pn . Din relaţia (6. pentru un factor de putere inductiv.32) 2 U în care R este rezistenţa electrică a conductoarelor liniei. 6. sunt mai mari şi deci curenţii de scurtcircuit ating valoarea permanentă după un timp mai mare. curentul de rupere al întreruptoarelor. 6.34) în care Sn este puterea aparentă normată pentru care a fost dimensionată instalaţia.

U2 − tensiunea pe fază la barele de alimentare. ΔU = R ⋅ I ⋅ cos φ + X ⋅ I ⋅ sin φ = U1 R. iar U2 > U1. (6. (6. Această situaţie. În prezent. X U2 I U1 U2 a) jX⋅I R⋅I b) φ φ I U1 U2 R⋅I jX⋅I φ I Fig. pentru a aborda problema îmbunătăţirii factorului de putere: a) analiza separată a celor doi factori: puterea reactivă şi regimul nesinusoidal. căderea de tensiune devine negativă. iar ΔUa şi ΔUr − căderile de tensiune determinate de circulaţia de putere activă şi.6 Mijloace pentru îmbunătăţirea factorului de putere Deciziile privind îmbunătăţirea factorului de putere implică cunoaşterea consumului de putere reactivă al consumatorului analizat şi forma curbei curentului electric absorbit de acesta. respectiv. efectul este. principial diferite. măreşte domeniul de variaţie al tensiunii la bornele receptoarelor.36) Dacă factorul de putere este capacitiv. Din relaţia (6. iniţial. adică în lipsa unei circulaţii de putere reactivă. R şi X − rezistenţa electrică şi.5 − Diagrama fazorială a tensiunilor pe o linie electrică de transport. 6. există două soluţii. se asigură compensarea puterii reactive. Pentru sarcini capacitive este posibil ca. respectiv.9 tensiunea la bornele receptoarelor poate ajunge mult mai mare decât tensiunea de la sursă. de asemenea. se realizează. reactanţa liniei care leagă sursa de receptor. se obţine: ΔU = ΔU min = ΔU a . În acest caz. apoi. limitarea distorsiunii curbei de curent electric prin montarea de filtre şi.Factorul de putere 159 R ⋅ P + X ⋅Q = ΔU a + ΔU r . reactivă. deoarece pentru valori ale acestuia sub 0. Dacă Q > R ⋅ P X . 6. nefavorabil.35) rezultă că pentru Q = 0. respectiv.35) U în care U1 este tensiunea pe fază la bornele sursei de alimentare. să rezulte: ΔU = ΔU min = ΔU a . .37) adică transportul energiei electrice să se realizeze fără cădere de tensiune. dezavantajoasă în exploatare. într-un caz particular. (6. reactivă transportată pe o fază a liniei electrice.8 ⋅⋅⋅ 0. P şi Q − puterea activă şi.

5 cu S − puterea aparentă a transformatorului. în prezenţa unei tensiuni sinusoidale la barele de alimentare a consumatorului. a) Înlocuirea transformatoarelor slab încărcate având în vedere că acestea funcţionează cu valori reduse ale factorului de putere (fig. aproximativ propor- . Se recomandă înlocuirea transformatoarelor care lucrează în mod constant sub 50% din puterea lor nominală. în domeniul timp. de aceeaşi valoare efectivă. pot fi analizate numai după filtrarea armonicelor. b) Înlocuirea motoarelor asincrone sau mărirea factorului de încărcare. valoarea necesarului de putere reactivă rămâne ridicată c) Reducerea fluxului magnetic al motoarelor asincrone în regim de sarcină redusă se obţine prin scăderea tensiunii aplicată motorului.160 Eficienţa şi calitatea energiei electrice b) analiza simultană a celor doi factori. Problemele legate de alegerea şi dimensionarea filtrelor pasive sunt analizate în cadrul capitolului 7. 6. creşterea factorului de putere.7 ⋅ Qn + (Qn − 0. rezultă o scădere a momentului cuplului motor.5 se obţine: Qβ =0. (6.5.7. Pe de altă parte. limitarea distorsiunii curbei de curent electric se realizează cu ajutorul filtrelor pasive de armonice.6 se observă faptul că transformatoarele slab încărcate (β = S/Sn < 0.775 ⋅ Qn .7 ⋅ Qn ) ⋅ (0. În primul caz. În figura 6.5)2 = 0. 6. îmbunătăţirea factorului de putere se realizează cu ajutorul filtrelor active. Problemele privind limitarea consumului de putere reactivă din reţeaua electrică.38) Se observă faptul că necesarul de putere reactivă nu se reduce în aceeaşi măsură cu încărcarea maşinii.7⋅Qn. la valori reduse ale factorului de încărcare β (de exemplu β3) se obţin valori ridicate ale factorului de putere pentru valori reduse ale tensiunii de alimentare. are loc reducerea curentului de magnetizare şi. Se consideră curba defazată şi deformată a curentului electric ca o abatere. deci.6]. Din figura 6.6.1 Măsuri tehnico-organizatorice de limitarea a consumului de putere reactivă Aceste măsuri se referă la alegerea şi exploatarea adecvată a echipamentelor consumatorului electrice precum şi la alegerea configuraţiei şi structurii reţelei electrice de distribuţie [6. Astfel. Sn − puterea sa normată) determină reducerea substanţială a factorului de putere λ1 = cosϕ1 din primar în raport cu factorul de putere λ2 = cosϕ2 din secundarul acestuia. pentru diferite valori ale factorului de încărcare β (β1 > β2 > β3). Ca urmare. care sunt analizate în cadrul capitolului 7. 6. este indicată valoarea factorului de putere în funcţie de tensiunea aplicată. Puterea reactivă absorbită de motoarele asincrone poate fi calculată din relaţia (6. de formă sinusoidală şi în fază cu tensiunea aplicată. Se constată faptul că.6).24). În cel de al doilea caz. pentru îmbunătăţirea factorului de putere. pentru cazul unui factor de încărcare β = 0.5 = 0. faţă de curba unui curent electric. Având în vedere faptul că termenul Q0 reprezintă în medie 0. deşi factorul de încărcare β s-a redus la jumătate. în cazul regimurilor sinusoidale.

Factorul de putere 161 ţională cu pătratul tensiunii.9 0. se iau în considerare mijloacele specializate. e) Execuţia corectă a reparaţiilor motoarelor asincrone şi transformatoarelor prin respectarea numărului de spire şi a dimensiunilor întrefierului.7 − Influenţa reducerii tensiunii de alimentare a motoarelor asincrone şi a gradului de încărcare β asupra factorului de putere λ. β2 β1 Fig. peste 100 kW. Motoarele sincrone de execuţie normală pot fi supraexcitate la sarcina nominală astfel ca funcţionarea lor să corespundă unui factor de putere capacitiv λ = 0. d) Reducerea duratelor de funcţionare în gol prin deconectarea automată de la sursa de alimentare a motoarelor asincrone şi transformatoarelor în perioada de repaus netehnologic a maşinilor de lucru.8. la funcţionarea în gol.8 0. 6. la funcţionarea cu conexiunea stea (Υ). se înlătură consumul relativ ridicat de putere reactivă. De remarcat că la funcţionarea motorului cu tensiune redusă se măreşte şi randamentul. Motoarele sincrone sunt utilizate la acţionările de putere mare.4 0. Prin acest procedeu se elimină. Motoarele asincrone compensate individual cu condensatoare derivaţie pot fi înlocuite numai pe baza unei justificări tehnico-economice [6. iar.7 0. tensiunea aplicată fiecărei faze a înfăşurării primare se reduce în raportul 1/ 3 iar momentul cuplului la arbore se micşorează de 3 ori.). ca urmare a reducerii pierderilor în fier.7 0. la care nu este necesară modificarea vitezei de rotaţie (compresoare. de exemplu. 6. ventilatoare etc. pe de altă parte. după ce au fost epuizate toate măsurile tehnico-organizatorice. În categoria mijloacelor specializate sunt cuprinse compensatoarele .2 0. reprezintă 70 ⋅⋅⋅ 80% din puterea reactivă consumată la sarcină nominală. dacă aceasta depăşeşte. malaxoare. λ1 0.5 λ2 = 0.8 0. Această metodă se poate aplica motoarelor al căror regim de lucru cuprinde perioade relativ lungi de funcţionare la sarcină redusă.0 U/Un Fig.2 Mijloace specializate pentru îmbunătăţirea factorului de putere În scopul creşterii factorului de putere până la valoarea neutrală.8 0. f) Înlocuirea motoarelor asincrone cu motoare sincrone şi utilizarea capacităţii de compensare a motoarelor sincrone. în general sub 30% din sarcina nominală.8 1.6 0. pierderile de putere activă corespunzătoare regimului de funcţionare în gol al echipamentelor electrice. Prin această modificare a conexiunilor.6 0. 6.6 0. Soluţia practică corespunde trecerii motoarelor având conexiunea statorică normală în triunghi (Δ).9 0.9 0. care.8 β = S/Sn λ1 λ/ λn β3 1. pe de o parte.7 λ2 0.6 0.0 0.6 − Variaţia factorului de putere λ1 la intrarea în transformator în funcţie de gradul de încărcare β pentru diferite valori ale factorului de putere λ2 al sarcinii.6.6]. 30 s.

c) 20 kV T 0. apar supratensiuni la conectare şi deconectare. în regim supraexcitat.8 − Amplasarea bateriilor de condensatoare. pe grupe de receptoare.4 kV. baterii fixe).11]. În prezent.162 Eficienţa şi calitatea energiei electrice sincrone şi bateriile de condensatoare. • Compensarea individuală este specifică receptoarelor cu funcţionare continuă (fig. amplasarea surselor de putere reactivă şi programul de funcţionare a acestora.8) . tipul. fiind posibilă definirea lor în funcţie de: tensiunea de racordare (baterii de joasă sau de medie tensiune). costul specific este de 3 ⋅⋅⋅ 5 ori mai mic decât la compensatoarele sincrone (în lei/kVAr). pierderi de putere activă circa 0. puterea reactivă disponibilă a bateriei de condensatoare depinde de pătratul tensiunii. pot fi instalate în cadrul unor montaje simple. a) Amplasarea bateriilor de condensatoare Amplasarea bateriei se face astfel încât să se realizeze unui anumit tip de compensare: individuală. au gabarit redus. 6. centralizată şi mixtă (fig.8 a)). Compensatoarele sincrone sunt maşini sincrone care funcţionează fără cuplu mecanic la arbore.003 kW/kVAr (aproximativ de 10 ori mai mici decât compensatoarele sincrone). 6. Bateriile de condensatoare se pot realiza într-o gamă largă de puteri (până la zeci de MVAr) şi de variante constructive. este obţinerea unui optim tehnico-economic [6. nu pot fi utilizate în reţele electrice poluate armonic. asigurându-se compensarea puterii reactive chiar la locul de consum. descărcând astfel reţeaua electrică de alimentare de circulaţia neraţională a . modul de conectarea la reţeaua electrică (baterii comutabile manual sau automat.4 kV Cf ~ a) ~ ~ b) Cv JT Cv MT d) Cv Fig. Criteriul după care se stabilesc mărimea. producând numai energie reactivă. Se realizează compensatoare sincrone cu puteri nominale de la 200 kVAr la tensiunea de 0. condiţiile de instalare (baterii de interior şi baterii de exterior). nu necesită întreţinere şi supraveghere specială. funcţiile lor fiind preluate de sistemele statice SVC (Stativ VAr Compensator) de control automat al puterii reactive. compensatoarele sincrone sunt puţin utilizate. La utilizarea bateriilor de condensatoare apar şi unele dezavantaje: puterea reactivă poate fi modificată numai în trepte. 6. Este posibilă modificarea continuă a puterii reactive prin reglarea valorii curentului de excitaţie. Bateriile de condensatoare utilizate în reţeaua de 50 Hz au o serie de avantaje în raport cu compensatoarele sincrone: sunt instalaţii statice. 10 MVAr la tensiunea de 6 kV şi ajungând până la puteri de 60 MVAr în reţele de înaltă tensiune.

6.8 d)) are dezavantajul faţă de cazul anterior că transformatoarele din postul de transformare sunt încărcate cu puterea reactivă necesară receptoarelor conectate la barele de joasă tensiune.39) devine: QC = P ⋅ (tanφ1 − tanφ 2 ) . valoarea naturală (neîmbunătăţită) a factorului de putere inductiv λ1 = cosϕ1 şi valoarea factorului de putere impus (neutral). Fig.9).40) . (6. Puterea bateriei de condensatoare are în vedere factorul de nesimultaneitate în funcţionare al receptoarelor din grupa respectivă. la lămpile cu descărcare electrică în vapori metalici. (6. permite ca linia de transport de medie tensiune şi postul de transformare PT să nu fie încărcate cu puterea reactivă necesară receptoarelor conectate pe partea de JT. aceasta fiind compusă dintr-un număr corespunzător de trepte pentru a evita supra. • Compensarea centralizată. Compensarea individuală este utilizată. după îmbunătăţire (λ2 = cosϕ2 > λ1 = cosϕ1). Soluţia se aplică în etape sau. b) Dimensionarea bateriei de condensatoare Determinarea puterii reactive necesare QC a bateriei de condensatoare impune să se cunoască puterea activă P absorbită de receptor. 6. 6. se obţine: QC = P ⋅ tan φ1 − (P + ΔPC ) ⋅ tan φ 2 = Q1 − Q2 . relaţia (6.9 − Diagrama puterilor. de exemplu.Factorul de putere 163 puterii reactive.8 b)) se foloseşte atunci când receptoarele de putere reactivă sunt grupate. deci. La compensarea centralizată este necesară reglarea automată a bateriei de condensatoare. Dacă se consideră mărimile de fază din diagrama puterilor (fig.39) S1 φ1 S2 φ2 Qc Q1 ΔPc Q2 P = const. • Compensarea pe grupe de receptoare (fig. • Compensarea mixtă foloseşte toate procedeele prezentate anterior pentru compensarea puterii reactive.sau sub-compensarea în diversele etape ale procesului tehnologic realizat de receptoarele în funcţiune. atunci când intervin anumite condiţii specifice consumatorului respectiv. instalaţia de compensare cuprinde mai multe secţii pentru a asigura posibilitatea de reglare a bateriei de condensatoare. În unele cazuri. Compensarea centralizată pe partea de medie tensiune a postului de transformare (fig.8 c)). 6. în special în reţelele de frecvenţă industrială. În mod obişnuit. montarea bateriei de condensatoare se face la barele tablourilor de distribuţie aparţinând grupelor respective de receptoare. realizată pe partea de joasă tensiune (fig. 6. pierderea de putere ΔPC în dielectricul condensatoarelor este neglijabilă faţă de puterea P şi.

S2 = 4.95. montajul în stea necesită o baterie de condensatoare cu capacitatea de trei ori mai mare decât în cazul montajului în triunghi. Montajul în stea este avantajos în cazul reţelelor de medie tensiune.6 şi urmează a se determina puterea bateriei de condensatoare pentru a asigura funcţionarea receptorului la λ = 0.10 − Scheme de conexiuni ale condensatoarelor pentru compensarea puterii reactive: a) monofazată. În instalaţiile de joasă tensiune unde solicitarea dielectrică nu este critică se utilizează numai conexiunea în triunghi. cu ajutorul nomogramei din figura 6. ω ⋅U 2 În relaţiile (6.41) se observă faptul că CY = 3⋅CΔ. la scara ordonatei. identificate prin segmentele OA şi OB. De exemplu. Rezultă S1 = 6.10).5] pot fi determinate celelalte două mărimi. de unde rezultă că pentru a compensa aceeaşi putere reactivă.41) ⎝ 3⎠ ( ) . iar U − tensiunea între faze. în figura 6.11. În cazul în care se cunosc două dintre cele patru mărimi. 6.11 este analizat cazul unui receptor monofazat inductiv. Uf C a) b) c) Fig. Dacă se neglijează pierderile active ΔPC. De asemenea. QC este puterea reactivă pe fază. CY = 2 2⎛ U ⎞ ω⋅ U 3 ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ (6.41). c) trifazată în Δ. .11 [6. respectiv. Segmentul AB.2 kVA .8 − 1. b) trifazată în Y.7 kVA şi. reprezintă puterea necesară a bateriei QC = Q1 − Q2 =6. se pot citi puterile aparente S1 şi S2 corespunzătoare celor două situaţii. puterea reactivă Q. puterea aparentă S şi factorul de putere λ. care trebuie generată de bateria de condensatoare. Capacitatea pe fază a bateriei de condensatoare rezultă din relaţiile: QC .2 kVAr.164 Eficienţa şi calitatea energiei electrice Condensatoarele trifazate utilizate pentru îmbunătăţirea factorului de putere se pot monta în conexiune stea sau triunghi (fig.6 şi λ = 0. Intersecţia acestora cu verticala trasată la P = 5 kW determină punctele A şi B. Se trasează razele pentru λ = 0. Aceasta realizează legătura dintre puterea activă P. 6.95. atunci pentru evaluarea puterii QC a bateriei de condensatoare poate fi utilizată nomograma („cercul λ“) indicată în figura 6. deoarece tensiunea nominală a condensatoarelor este mai redusă.6 = 5. caracterizat prin P = 5 kW şi λ = 0. Receptor Uf C Receptor Uf C Receptor CΔ = QC Din relaţiile (6.

regimuri de supra sau subcompensare. pe măsura creşterii sarcinii receptorului. La creşterea sarcinii are loc. În astfel de situaţii. acesta modificându-se lent sau rapid.Factorul de putere 165 6.8 Fig. În primul moment. În figura 6.12 este prezentată schema de funcţionare a unei instalaţii de compensare automată.85) are loc conectarea celei de a doua trepte a bateriei.95.5 0. uneori în limite relativ mari.1 0. la un moment dat (în exemplul prezentat în figura 6.3 0.9 λ 0. succesiv. Puterea reactivă absorbită din reţeaua electrică este dată de curba cu linie plină.6 0.2 0. .11 − Nomogramă pentru determinarea puterii reactive necesară pentru îmbunătăţirea factorului de putere. factorul de putere devine uşor capacitiv şi. Q [kVAr] 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P [kW] 0.3 0. şi conectarea celorlalte două trepte. La scăderea sarcinii receptorului.5 0. La puterea maximă se obţine un factor de putere egal cu 0.7 0.1 0.6.95 0. puterea reactivă absorbită din reţea creşte astfel că.8 0. de curentul de sarcină. receptorul va funcţiona cu un factor de putere egal cu cel natural.16. deconectarea celor patru trepte se face la valoarea de consemn Q2 iar puterea reactivă absorbită din reţeaua electrică este indicată de curba cu linie punctată. Folosirea unor baterii de condensatoare fără reglaj poate determina. destinată unui receptor cu un factor de putere natural egal cu 0.4 0. Pentru o sarcină redusă.6. cu patru trepte de putere egală.9 0.4 0. bateria de condensatoare trebuie realizată cu mai multe secţii. fiecare secţie fiind prevăzută cu echipamente de comutaţie comandate automat.7 0. puterea reactivă absorbită devine egală cu valoarea de consemn Q1 şi este conectată prima treaptă a bateriei.3 Controlul automat al factorului de putere a) Utilizarea bateriilor de condensatoare Consumul de putere reactivă Q al unor categorii de receptoare nu este constant în timp.2 0.6 A 0. Dacă încărcarea receptorului creşte. în funcţie de tensiunea de pe bare. de sensul schimbului de putere reactivă cu sistemul energetic sau în raport cu timpul de funcţionare la diverse sarcini. în funcţie de necesităţile procesului tehnologic. după anumite criterii. în exploatarea instalaţiilor cu astfel de receptoare. 6. de exemplu. factorul de putere devine în acest moment practic 0.

iar la cele cu tensiunea nominală peste 1000 V. În cazurile practice.6 λ = 0. . La conectarea primei trepte. pe o durată de 1 ⋅⋅⋅ 2 milisecunde. fiind posibil a prestabili momentul conectării sau deconectării diferitelor secţii. dar fracţionarea excesivă a bateriei devine la un moment dat neeconomică deoarece necesită utilizarea unei scheme complexe de comutaţie. dar şi posibilitatea apariţiei unor curenţi electrici de amplitudine deosebit de mare care pot solicita într-un mod periculos aparatul de comutaţie. iar frecvenţa de oscilaţie poate fi cuprinsă între 1 şi 15 kHz [6. la bateriile de condensatoare până la 1000 V se utilizează un număr de 4 ⋅⋅⋅ 12 trepte.12].12 − Funcţionarea unei instalaţii de compensare cu baterii de condensatoare în trepte.166 Eficienţa şi calitatea energiei electrice Reglarea bateriei de condensatoare în funcţie de timp este recomandată în întreprinderile în care structura proceselor tehnologice realizate se repetă zilnic. bateriile de condensatoare sunt compuse din mai multe secţii şi astfel apare posibilitatea conectării şi deconectării acestora. vârful de curent electric poate atinge o valoare de 30 ori mai mare decât curentul nominal al condensatorului.85 λ = 0. Operaţiile de comutare în circuitele cu condensatoare determină condiţiile pentru apariţia de supratensiuni în reţeaua electrică. 6. pentru a se asigure compensarea adaptivă a puterii reactive. Soluţia privind utilizarea contactoarelor electromecanice pentru comutarea secţiilor bateriei de condensatoare poate fi aplicată în cazul unor variaţii relativ lente ale puterii reactive. Q λ = 0. În mod obişnuit. fiind posibilă urmărirea cât mai fidelă a curbei de sarcină a puterii reactive.95 Q1 P Q2 Fig. de obicei până la trei trepte [6. Alegerea numărului şi a valorii treptelor unei baterii de condensatoare trebuie sa aibă în vedere faptul că eficienţa reglajului creşte cu numărul de trepte.5]. Schemele de acest tip folosesc ceasuri electrice cu program de conectare-deconectare pe durata a 24 ore.

6. secţiile bateriei de condensatoare sunt conectate treptat.13 − Compensarea puterii reactive utilizând sisteme statice (SVC) de control. Conectarea şi deconectarea se face cu ajutorul întreruptoarelor statice. 0 ~ Up . Fig. poate necesita existenţa a două unităţi identice de condensatoare. nu sunt adecvate operaţiilor de comutare a secţiilor bateriilor de condensatoare. 6.13 sunt indicate două tipuri de sisteme statice SVC (Static VAr Compensator) de control [6. b) Utilizarea de echipamente statice La utilizarea bateriilor de condensatoare pentru controlul în timp real al puterii reactive apare necesitatea unui timp de răspuns foarte redus şi un număr mare de comutări.13 b)). În primul caz (fig. δ ~ Us . TSC (Thyristor Switched capacitor).14) [6. Alegerea corespunzătoare a comutatorului care asigură deconectarea secţiilor bateriei de condensatoare poate evita apariţia de importante supratensiuni în procesele de deconectare. iar a doua unitate încărcată la valoarea maximă a tensiunii negative (fig. În figura 6. În general. Utilizarea întreruptoarelor statice este. în funcţie de puterea reactivă necesară. se asigură un reglaj continuu al puterii reactive prin conectarea treptelor bateriei de condensatoare (TSC) pentru reglajul brut şi reglarea puterii reactive inductive. În al doilea caz (fig. cu capabilitatea de a rezista unor vârfuri mari de curent electric. cu o unitate aflată permanent încărcată la valoarea maximă a tensiunii de polaritatea pozitivă. sau comutatoare cu rezistor de preinserţie pentru limitarea vârfurilor de curent electric. 6. δ Us . în prezent. Reducerea timpului de răspuns. 6. la intervale reduse de timp.9]. 0 TSC a) TSC b) TCR TSC TCR (Thyristor Controlled reactor). precum şi reducerea solicitărilor întreruptoarelor statice. prin controlul unghiului de intrare în conducţie a elementelor semiconductoare din circuitul TCR.13]. larg întâlnită în soluţiile moderne de sisteme de control al puterii reactive. În funcţie de tipul circuitului sunt utilizate comutatoare simple. utilizate în circuitele de putere.13 a)).Factorul de putere 167 La conectarea următoarelor trepte ale bateriei de condensatoare vârful de curent electric poate atinge o valoare de 160 ori curentul nominal al condensatoarelor. Up . comutatoarele obişnuite. Informaţiile privind consumul de putere reactivă şi tensiunea la barele de alimentare a consumatorului sunt transmise la blocul de calcul BC prin intermediul transformatoarelor de măsurare de tensiune TT şi de curent electric TC. pentru reglajul fin. În urma .

8 Concluzii Controlul factorului de putere în instalaţiile de utilizare prezintă un interes deosebit având în vedere efectele negative ale funcţionării cu un factor de putere redus. Bobinele L conectate în serie cu secţiile de condensatoare au rolul de a limita curenţii la conectare. astfel încât curentul electric în momentul conectării este nul. în cazul unor mici abateri de la conectarea în momentul maximului de tensiune. blocul de calcul transmite comanda de conectare la întreruptoarele statice I1+ (dacă maximul pozitiv este cel mai apropiat) sau la întreruptorul static I1− (dacă maximul negativ este cel mai apropiat).14]. 6.4 kV. Calculele efectuate. Analiza datelor privind factorul de putere trebuie să aibă în vedere existenţa unui mare număr de definiţii privind această mărime. dacă este necesar. 6. Blocul de comandă BC asigură conectarea întreruptoarelor statice corespunzătoare la momentul maxim al tensiunii. la primul maxim al tensiunii (pozitiv sau negativ). 6.168 Eficienţa şi calitatea energiei electrice calculelor efectuate. Utilizarea valorilor factorului de putere pentru dimensionarea bateriilor de condensatoare se poate face numai după limitarea regimului nesinusoidal la barele de alimentare ale consumatorilor. comparându-se varianta fără compensare (corespunzătoare factorului de putere natural) cu alte variante de compensare a factorului de putere. . Cele două secţii „gemene” sunt încărcate până la valoarea maximă a tensiunii prin intermediul diodelor D şi a rezistoarelor de limitare Rp . 50 Hz TC TT BC Utilizator C+ I1+ I1− L Rp D L Rp C− D Fig. Se asigură astfel un timp de răspuns de cel mult 10 ms. permit stabilirea valorii optime a factorului de putere corespunzătoare factorului de putere neutral [6. Pentru o utilizarea corectă a informaţiilor oferite de echipamentele actuale pentru măsurarea factorului de putere este necesară cunoaşterea exactă a algoritmului de calcul al acestuia.7 Aspecte tehnico-economice Eficienţa economică a compensării puterii reactive se analizează prin metoda cheltuielilor anuale actualizate. pentru fiecare punct din reţeaua electrică. 0.14 − Conectarea condensatoarelor cu ajutorul unui întreruptor static.

.11] Ferrandis F. 2002. ICHQP 2004. PESGM 2004 − 001158 .. Bibliografie [6.. Editura tehnică. 2006. Albu Mihaela. Power factor correction within industrial sites: experiences regarding.7] Zobaa A. [6..5] Golovanov V. Şora I.13] Golovanov Carmen. Electric power systems.1] Arie A.12] Koch D. Electrotermie şi Electrotehnologii. [6. 1997. Editura Tehnică..14] Wang J. În prezent există soluţii tehnice eficiente pentru îmbunătăţirea factorului de putere la valoarea dorită. Amantegui J. CIRED Barcelona 2003. E. [6. F. Yang R.8] Balci M. Bucureşti. Bucureşti.. Alimentarea cu energie electrică a întreprinderilor industriale.H..S. J. 2001. Comparing Power Factor and Displacement Power Factor Corrections Based on IEEE Std. Pierderi de putere şi energie în reţele electrice..G. [6. ANRE. 1987.10] Albert Hermina. Hocaogl M.4] *** Instrucţiuni de tarifare a energiei electrice la consumatorii captivi. Comparison of power definitions for reactive power compensation in nonsinusoidal conditions. 1994. [6.. Bucureşti.a... Editura Academiei Române. Control equipment for MV capacitor banks. On the Procurement and Pricing of ReactivePower Service in the Electricity Market Environment. Editura Academiei Române. [6.. [6. Mihăilescu Anca.3] *** Codul de măsurare a energiei electrice.. Bucureşti. ICHQP 2004. Editura Tehnică. Bucureşti. Probleme moderne de măsurare în electroenergetică. Florea I. Vol. n° 142 [6.. Pazos F. 2006 [6. Wen F. Bucureşti. Teoria circuitelor electrice. [6. Poluarea cu armonici a sistemelor electroenergetice funcţionând în regim permanent simetric.2] Mocanu C. R2_35. 6.. Editura Didactică şi Pedagogică.Factorul de putere 169 Factorul de putere neutral este determinat din calcule tehnico-economice de minimizare a pierderilor de energie activă şi este o mărime locală ce depinde de poziţia consumatorului în reţeaua electrică. 1977. I Electrotemie. 18-2002. 1979..6] Albert Hermina.9] Eremia M. hqp110. Înainte de adoptarea deciziilor privind utilizarea soluţiilor tehnice este necesară analiza unor soluţii tehnico-organizatorice. Bucureşti. [6. [6. Editura tehnică.ş. de cele mai multe ori mai simple şi mai puţin costisitoare faţă de soluţiile tehnice. Caiet Schneider. hpq004. Electric networks. aplicate la SC ELECTRICA SA.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->