Sunteți pe pagina 1din 1

NR ÎNȘTIINȚARE ……………….. DATA ……. / ……. / …………..

APARTAMENTUL NR …….…… ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BLOC ………………

Consum individual de apă pe perioada: ……. / ……. / ………….. − ……. / ……. / ………….. (……………………………)

ÎNȘTIINȚARE LUNARĂ
POZITIE
APĂ RECE APĂ CALDĂ
CONTOR
Index vechi Index nou Consum Index vechi Index nou Consum
(m.c.) (m.c.) (m.c.) (m.c.) (m.c.) (m.c.)
BUCĂTĂRIE

BAIE

TOTAL
Notă: Se completează în două exemplare, unul pentru proprietar și unul pentru asociație

Semnatură proprietar / chirias Semnatură primire

NR ÎNȘTIINȚARE ……………….. DATA ……. / ……. / …………..

APARTAMENTUL NR …….…… ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BLOC ………………

Consum individual de apă pe perioada: ……. / ……. / ………….. − ……. / ……. / ………….. (……………………………)

ÎNȘTIINȚARE LUNARĂ
POZITIE
APĂ RECE APĂ CALDĂ
CONTOR
Index vechi Index nou Consum Index vechi Index nou Consum
(m.c.) (m.c.) (m.c.) (m.c.) (m.c.) (m.c.)
BUCĂTĂRIE

BAIE

TOTAL
Notă: Se completează în două exemplare, unul pentru proprietar și unul pentru asociație

Semnatură proprietar / chirias Semnatură primire