P. 1
Dictionar de Expresii Si Locutiuni Romanesti

Dictionar de Expresii Si Locutiuni Romanesti

4.24

|Views: 292,695|Likes:
Published by cicismecher

More info:

Published by: cicismecher on Aug 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/15/2015

pdf

text

original

Dicţionar de expresii şi locuţiuni româneşti

a abate de la calea cea dreaptă a se abate de la chestiune a abdica de la datorie a aborda o temă a accepta cu ochii închişi accident de teren acesta mi-i plugul a acoperi cheltuielile a acoperi cu ărînă a acoperi retragerea a acoperi terenul a i se acri a ac iona în judecată acu-i acu acum ori niciodată acum o săptămînă a se adapta la mediu adevărul adevărat adio şi n-am cuvinte! adio şi-un praz verde! a se adînci în gînduri a administra o probă a adormi cu vorbe dulci a adormi de veci a adormi întru Domnul a adormi vigilen a aducător aminte a abate de la calea cea dreaptă (sau de la drumul drept) (pe cineva), a atrage, a împinge pe căi greşite (pe cineva), a perverti (pe cineva). a se abate de la chestiune sau a ieşi din chestiune, a divaga: d. prezident ... nu permite oratorului să iasă din cestiune.CAR. a abdica de la datorie, a-şi încălca, a nu-şi îndeplini îndatoririle. a aborda o temă (sau o chestiune, o problemă, un subiect), a lua în discu ie o temă (sau o chestiune, o problemă, un subiect): oratorul a abordat o temă prea grea pentru puterile sale.CAR. a accepta cu ochii închişi (sau orbeşte) (ceva), a accepta fără chibzuială (ceva): credea, oare, ... că am să accept totul orbeşte? CEZAR.P. accident de teren, neregularitate a solului. acesta mi-i plugul, aşa mi-e sortit, aşa mi-e scris: trebuie să mă duc mort, copt, că acesta mi-i plugul.CR. a acoperi cheltuielile, a face fa ă cheltuielilor: cu ce să acopăr cheltuielile drumului? REBR. a acoperi cu ărînă (pe cineva), a îngropa (pe cineva): cînd pe dînsa cu ărnă-a coperit-o, părea că lumeai neagră.EM. a acoperi retragerea, a proteja trupele silite să se retragă: dumneata, căpitane, acoperă-ne retragerea.CEZAR.P. a acoperi terenul, (sport ) a fi activ pe toată suprafa a terenului de joc. a i se acri (cuiva), a se sătura, a i se urî (cuiva): şi, pe urmă, drept să- i spui, mi s-a cam acrit de dumnealor.CAR. a ac iona în judecată (sau în justi ie) (pe cineva), a da în judecată (pe cineva). acu-i acu, (pop. ) acum este momentul decisiv: ei, Cătălin, acu-i acu ca să- i încerci norocul.EM. acum ori niciodată, aceasta e ultima şansă: acum ori niciodată croieşte- i altă soartă.MUREŞANU . acum (vre)o săptămînă (sau lună, două zile, trei ani etc.), în urmă cu (vre)o săptămînă (sau lună, două zile, trei ani etc.): trecuse pe la ei acum vreo două luni.CĂL. a se adapta la mediu, a se acomoda cu ambian a, cu împrejurările. adevărul adevărat sau adevărul gol-golu , adevărul pur şi simplu, purul adevăr: să mă trăsnească, boierule, dacă nu- i spui adevărul gol-golu ! SAD. adio şi n-am cuvinte!, (fam. ) nu-mi pasă că pleci supărat! adio şi-un praz verde!, (glume ) pu in îmi pasă! a se adînci (sau a se cufunda) în gînduri, a gîndi adînc, profund (făcînd abstrac ie de realitate): se cufundase în gînduri şi nu mai auzea, nici nu mai vedea, nimic împrejur.VLAH. a administra o probă, (jur. ) a folosi o probă într-un proces. a adormi cu vorbe dulci (sau mieroase) (pe cineva), a înşela, a duce cu preşul (pe cineva). a adormi (somnul cel) de veci, a deceda, a muri, a răposa. a adormi întru Domnul, a muri creştineşte. a adormi vigilen a (cuiva), a distrage aten ia (cuiva), a îmbrobodi (pe cineva). aducător aminte, care reaminteşte; comemorativ.

a aduce aminte a aduce cu ... a aduce cu cangea a aduce folos a aduce ghinion

a aduce la acelaşi numitor

a aduce la cale a aduce la cunoştin a cuiva a aduce la cunoştin a publică a aduce la cunoştin ă a aduce la disperare a aduce la îndeplinire a aduce la masă a aduce la potecă a aduce la prochimen a aduce la realitate a aduce la săvîrşire a aduce lumină a aduce mul umire a aduce noră pe cuptor a aduce noroc a aduce o atingere a aduce parola a aduce pîrgă aducere aminte

a(-şi) aduce aminte, a(-şi) aminti, a(-i) reveni în memorie: de ochii tăi cei plini de-amor aminte mi-am adus.EM. a aduce cu ..., a semăna cu ...: s-aduc cu tine mi-este toată fala.EM. a aduce cu cangea (sau cu anasîna, cu de-a sila, pe sus) (pe cineva), a aduce cu for a (pe cineva): l-au prins în mun i şi l-au adus pe sus.SAD. a aduce folos, a folosi; a fi folositor, a aduce cîştig: ce folos i-ar aduce plecarea mea? CEZAR.P. a aduce (sau a purta) ghinion (sau nenoroc), a fi de rău augur, a fi nefast: pisică neagră! pftiu drace! astai aduce ghinion! ARGHEZI. a aduce la acelaşi numitor , 1) (mat. ) a transforma două sau mai multe frac ii cu numitor diferit în frac ii echivalente cu numitor identic; 2) (fig. ) a egaliza în mod for at, a judeca nediferen iat, a plafona; 3) (fig. ) a pune de acord puncte de vedere deosebite: cum să aduci la acelaşi numitor atîtea păreri ce se bat cap în cap? VLAH . a aduce la cale (sau la calea cea bună) (pe cineva), a îndrepta purtarea cuiva, a cumin i (pe cineva): degeaba l-au luat cu binişorul, degeaba l-au bătut ca pe ho ii de cai, degeaba au dat slujbe la biserică; la calea cea bună tot nu l-au putut aduce.SAD. a aduce la cunoştin a (sau la cunoştin ă) cuiva, a informa pe cineva despre ceva, a încunoştiin a: m-a trimis ... să aduc la cunoştin a Măriei Voastre că el, cică, poate să vă facă podul.CR. a aduce la cunoştin a publică, a face public; a da publicită ii. a aduce la (buna sau dreapta) cunoştin ă (pe cineva), a ajuta (pe cineva) să în eleagă, să priceapă, să cunoască: pe nebunul nu-l aduci la cunoştin ă.PANN. a aduce la disperare (pe cineva), a exaspera (pe cineva): ai să mă aduci la disperare cu preten iile tale.GALA . a aduce la (sau întru) îndeplinire (sau împlinire), a împlini, a pune în aplicare, a executa: am adus întru îndeplinire tot ceea ce ne-a i poruncit.CR. a aduce (sau a duce) la masă (ceva), a servi mesenilor o mîncare sau o băutură. a aduce la potecă (pe cineva), (reg. ) a îndrepta purtarea (cuiva): eu tot am să-l aduc la potecă.POP. a aduce la prochimen (pe cineva), (înv. ) a aduce pe calea cea bună (pe cineva): dac-ai vrea tu să-l aduci la prochimen ... sara ... cînd î i despleteşti părul ... ştii? ... tertip femeiesc.AL. a aduce (sau a chema, a readuce) la realitate (pe cineva), a ajuta, a face pe cineva să vadă adevărata fa ă a lucrurilor: lumina gălbuie, neputincioasă, îi readuse la realitate.REBR. a aduce la (sau în, întru) săvîrşire (sau săvîrşit), (înv. ) a săvîrşi, a pune în aplicare: încheind un tractat ... nu-l putu aduce în săvîrşire.NEGR. a aduce lumină (într-o chestiune), a clarifica, a lămuri, a limpezi, a lumina (o chestiune). a aduce mul umire(a) (sau mul umiri (le)) (cuiva), a mul umi (cuiva): aduc mul umirile mele d-lui Pătîrlăgeanu pentru solicitudinea generoasă ce arată.CAR. a aduce noră pe cuptor, a se însura: într-o bună diminea ă, feciorul mamei îi şi aduce o noră pe cuptior.CR. a aduce (sau a purta) noroc, a fi de bun augur. a aduce o atingere (cuiva), a cauza prejudicii morale (cuiva), a jigni, a insulta (pe cineva). a aduce (sau a bate) parola, (reg. ) a cădea la învoială. a aduce pîrgă (pe cineva sau ceva), a aduce prinos, ofrandă (pe cineva sau ceva). aducere aminte, 1) (înv. ) rememorare, comemorare: timpuri de aducere-aminte glorioasă. BĂLC. ; 2) amintire: aducerile-aminte pe suflet cad în picuri.EM.

aducere la împlinire

aducere la împlinire (sau la îndeplinire), îndeplinire, executare: de aducerea la îndeplinire a acestei misiuni, răspunzi dumneata.SAD. a (o) aduce (bine) (din condei) sau a învîrti condeiul, 1) a vorbi (sau a scrie) meşteşugit, cu elegan ă, cu fine e, cu talent: ei, bravos! aici a adus-o bine! CAR. ; 2) a răsuci fraza cu iste ime; a se descurca; a fi abil, diplomat: dumneavoastră învîrti i condeiul, şi, cînd vre i, face i din alb negru şi din negru alb.CR. a aduce un prejudiciu (cuiva), a prejudicia (pe cineva). a aduce (o) veste, a veni cu o noutate; a vesti: o co ofană fără ocupa ie a adus o veste-n goană.TOP. a aduce (sau a deschide) vorba despre ..., a orienta discu ia spre ..., a pomeni despre ...: după ce-au golit cîteva pahare, Iorgu a adus vorba şi despre pămînturile din luncă.GALA. a adulmeca o primejdie, a presim i, a intui, a mirosi apropierea unui pericol. a adulmeca vînatul, (despre cîini), a sim i, a recunoaşte urmele vînatului. a se aduna (sau a veni) ca la mort, a se aduna (sau a veni) în număr mare. a se aduna (sau a se strînge, a veni) ca muştele la miere, a se aduna în număr foarte mare acolo unde sînt şanse de profit. a aduna dovezi, a strînge probe: cinci ani a căutat şi adunat dovezi că pădurea fusese a bunicilor.CEZAR.P. a-şi aduna gîndurile, a-şi limpezi gîndurile. a-şi aduna min ile, a se concentra. a aduna (sau a strînge) pe făraş (sau cu făraşul) (pe cineva), (fam. ) a bate măr, a lăsa lat (pe cineva). adus de spate, gîrbovit: vîrsta i se ghicea numai din alura trupului, uşor adus de spate.CEZAR.P. adus din meşteşug, meşteşugit. a aduce dobîndă, a produce beneficiu, cîştig, profit: pusă la bancă, moştenirea îi aducea destulă dobîndă ca să aibă din ce trăi.GALA. (în) afară de ..., fără a mai socoti şi ... afară de cazul ..., cu excep ia situa iei în care ...: peste cifra de 30.000 [de] oameni ... nu se va face ..., afară de cazul vreunei în elegeri prealabile cu sublima Poartă.URIC. afară de rînd (sau de orînduială) sau afară din rînduială (sau din cale) sau din cale afară, 1) extraordinar, neobişnuit: Despot, înzestrat cu însuşirile unui personaj afară de rînd.AL. ; 2) exagerat, greu de crezut, de acceptat; peste măsură de ..., neobişnuit de ...; prea (de tot); foarte: o babă bătrînă a avut un singur fecior, dar acesta era rău din cale-afară.POP. afară numai dacă ..., doar dacă ...: spre ziuă om pleca şi noi, afară numai dacă nu s-o strica iarăşi vremea.POP. a afla casa pustie, a nu găsi pe nimeni în casă: băiatul, ... cînd se întoarce îndărăt, află casa pustie.POP . a afla chip (şi cale), a găsi o solu ie, a găsi mijlocul de a ...: aflase chip a se deslega pe nesim ite dintr-un lan .NEGR. a afla groş pe groş, a descoperi comori, averi nemăsurate. a se afla (sau a se găsi) în impas, a fi în dificultate, a fi la ananghie. a se afla în plasa cuiva, (la întrecerile sportive) a fi imediat în spatele adversarului.

a aduce a aduce un prejudiciu a aduce veste a aduce vorba despre ... a adulmeca o primejdie a adulmeca vînatul a se aduna ca la mort a se aduna ca muştele la miere a aduna dovezi a-şi aduna gîndurile a-şi aduna min ile a aduna pe făraş adus de spate adus din meşteşug a aduce dobîndă afară de ... afară de cazul ...

afară de rînd afară numai dacă ... a afla casa pustie a afla chip a afla groş pe groş a se afla în impas a se afla în plasa cuiva

a se afla în treabă a nu-şi afla locul a-şi afla moartea a afla o codi ă cuiva a-şi afla omul

a se afla în treabă sau a-şi face (de) treabă (cu ceva), 1) a-şi găsi de lucru (cu ceva), a-şi trece timpul (cu ceva): cu pipa treabă-şi face şi pe mini-mă lasă-n pace.POP. ; 2) (fam. ) a se amesteca de formă într-o discu ie: că bine zici! deschise şi el gura, numai ca să se afle în treabă.POP. a nu-şi (mai) afla locul sau a nu-l (mai) ine locul (pe cineva), a nu (mai) avea astîmpăr, odihnă; a fi nerăbdător: de-amar năvalnic n-o mai ine locul.COŞBUC. a-şi afla moartea, a muri: tătîne-său a plecat cu oastea şi şi-a aflat moartea pe meleaguri străine.POP. a afla o codi ă cuiva, a-i găsi cusururi cuiva: ba unul nu-i place, ba altul e prea urît, ba că altuia altă ceva îi lipseşte ... ; mai în scurt, fiecăruia îi afla cîte-o codi ă.POP. a-şi afla omul, a-şi găsi naşul. a nu-şi afla rost sau a nu (mai) avea (nici un) rost, 1) a nu-şi găsi locul, a nu avea astîmpăr: măi fîrta i, nu-mi aflu rost. COŞBUC ; 2) a fi lipsit de sens; a fi inutil: n-are rost să te frămîn i atîta, că tot nu rezolvi nimic! a se afla (sau a fi) sub tipar, a se afla (sau a fi) în curs de tipărire; a se afla (sau a fi) în curs de apari ie: trei mari scrieri ale lui Bolliac ... sînt sub tipar.BĂLC. a afla tîrgul şi ara, a afla, a şti toată lumea: am iubit-o numai seara, ş-au aflat tîrgul şi ara.POP. a-şi agonisi pîinea (sau hrana), a-şi cîştiga existen a: muncea din răsputeri să-şi agonisească pîinea cea de toate zilele.POP . ai carte, ai parte, 1) ai acte, i se recunosc drepturile; 2) ai trecut prin şcoli, te bucuri de respect. ai casei, membrii familiei: a făcut Noe o corabie mare-mare de tot, de a încăput el, ai casii şi tot felu de lighioane.POP. aici ..., aici ..., cînd şi cînd, acum ..., acum ...: aici rîde, aici plînge . aici e aici, aici e (toată) dificultatea, greutatea. ai noştri, partizanii (noştri) politici: trăiască ai noştri, d-le Iancule! CAR. ai să mi-o plăteşti (scump)!, vei da socoteală, vei pătimi pentru ce mi-ai făcut! ai să vezi tu!, ai să mi-o plăteşti! a-l ajunge băutura (sau vinul, uica) (pe cineva), a fi beat cri ă. a ajunge ca o scoică, (reg. ) (despre oameni) a deveni foarte slab, numai piele şi oase. a ajunge cruce namiaz, (pop .; despre soare) a ajunge în punctul cel mai înalt al bol ii cereşti: cît a ajuns cruce namiaz, cică [soarele] trei zile încheiate a rămas pe cer de-a privit-o.POP. a nu-i ajunge (nici) cu prăjina (sau cu strămurarea) la nas (cuiva), a fi foarte îngîmfat: înfumura i de nu le mai ajunge cineva cu strămurarea la nas.ISP. a se ajunge (sau a ajunge pe cineva) cu tîrgul, a se învoi din pre , a cădea la învoială: i-oi da treizeci; încă mai mult pînă mi-i ajunge cu tîrgul.NEGR. a(-i) ajunge cu itul la os (cuiva), a ajunge la limita răbdării, a nu mai putea îndura: dacă ajunge cu itul la os şi petreci ca cînele în car, tră [i]eşte ca v [i]ermele în rădăcina hreanului.NEGR. a ajunge de clacă, a ajunge de batjocură: sărmanu! [bărbatu-meu] o ajuns de clacă, de cînd cu prefăcăturile aceste nouă! AL. a ajunge departe, a reuşi în via ă: cine se scoală devreme, departe ajunge . a ajunge (sau a fi, a se face, a rămîne etc.) de pomină (sau de pomina lumii), (fam. ), a se face de rîs, a ajunge de poveste, a deveni proverbial: dacă mai repetă una la fel, ajunge de pomină.CEZAR.P.

a nu-şi afla rost a se afla sub tipar a afla tîrgul şi ara a-şi agonisi pîinea ai carte, ai parte ai casei aici ..., aici ... aici e aici ai noştri ai să mi-o plăteşti ! ai să vezi tu! a-l ajunge băutura a ajunge ca o scoică a ajunge cruce namiaz a nu-i ajunge cu prăjina la nas a se ajunge cu tîrgul a ajunge cu itul la os a ajunge de clacă a ajunge departe a ajunge de pomină

a ajunge de poveste a ajunge din cal măgar a ajunge din urmă a ajunge în cap a ajunge în mîini bune a ajunge în o elele puştii a ajunge în vîrful piramidei a nu ajunge la călcîie pe cineva a ajunge la cociorvă a ajunge la covrigi a ajunge la liman a ajunge la maidan a ajunge la majorat a ajunge la mucuri de igări a ajunge la nazarul cuiva a ajunge la o în elegere a ajunge la pre a ajunge la putere a ajunge la sapă de lemn a ajunge la satura ie a ajunge la tibişir a ajunge la tinichea a ajunge la un compromis a ajunge la un punct mort a ajunge la urechi a ajunge la vreme a-l ajunge oboseala

a ajunge (sau a fi, a se face, a rămîne) de poveste (înv. ) sau a fi întru poveste, (pop. şi fam. ) a ajunge (sau a fi, a se face, a deveni) cunoscut, renumit, vestit (mai ales prin fapte reprobabile); a-i merge vestea; a se face de rîs: nu era să se facă de poveste amîndoi ca să-i rîză.PANN. a ajunge (sau a face pe cineva) din cal măgar, a se compromite, a decădea: apoi nu mă face i din cal măgar, că vă ve i găsi mantaua cu mine.CR. a ajunge (sau a prinde) din urmă (pe cineva), a recupera distan a care îl separă de cineva. a ajunge în cap, a se sfîrşi, a se termina. a ajunge în (sau pe) mîini bune, 1) a ajunge în mîini sigure; 2) a avea parte de o o îngrijire atentă. a ajunge (sau a se duce, a se trezi) în o elele puştii, a ajunge, a ieşi în bătaia puştii: te dau în o elele puştii vrunui vînător.ISP. a ajunge (sau a fi, a se afla) în vîrful piramidei, a ajunge (sau a fi, a se afla) în fruntea ierarhiei; a parveni pînă la cea mai înaltă treaptă. a nu ajunge (nici) la călcîie pe cineva sau a nu ajunge (nici) la degetul mic al cuiva, a fi inferior cuiva: în cît se atinge de dreapta judecată ... nu mă ajungi nici la călcăie.AL. a ajunge la cociorvă, (reg. ) a ajunge la bătaie (cu cociorva). a ajunge la covrigi, (fam. ) a sărăci de tot. a ajunge (sau a ieşi) la (un) liman (sau mal) sau a ajunge (sau a atinge) limanul (sau malul), 1) a ieşi cu bine dintr-o încurcătură, dintr-o primejdie; 2) a atinge inta dorită. a ajunge la maidan, a izbuti, a reuşi. a ajunge la majorat, a atinge vîrsta majoratului. a ajunge la mucuri de igări, (fam. ) a nu (mai) avea nici bani de igări, a sărăci. a ajunge la nazarul cuiva, a cîştiga bunăvoin a cuiva. a ajunge la o în elegere (cu cineva), a cădea (după îndelungi tratative) la învoială (cu cineva). a ajunge la (mare) pre , a fi căutat, apreciat. a ajunge (sau a veni) la putere (sau la guvern), a prelua puterea (politică): fiecare [partid] cînd vine la putere dă în judecată pe celălalt.CAR. a ajunge (sau a se vedea, a aduce pe cineva, a lăsa pe cineva) la (sau în) sapă de lemn, a (se) ruina: a pus înadins pe feciorii boiereşti să-mi caute pricină şi să mă aducă în sapă de lemn.CR. a ajunge la satura ie, 1) a satura; 2) (fig .) a nu mai putea suporta, a fi sătul pînă peste cap, a i se acri, a se sătura: gata!, taci din gură! am ajuns la satura ie! a ajunge la tibişir, a rămîne fără bani (la jocul de căr i); a ajunge să joace pe datorie: ajunsese la tibişir, datora vreo două sute.VLAH. a ajunge la tinichea, 1) a se îmbăta: aşa e omul: un ciocan, încă unul, ş-al treilea, pînă ajungi la tinichea.DELAVR. ; 2) a fi tinichea. a ajunge la un compromis (cu cineva), a ajunge, prin concesii reciproce, la o în elegere (cu cineva). a ajunge (sau a se găsi, a se afla) la un (sau într-un) punct mort, a ajunge (sau a se găsi, a se afla) în impas: discu ia se afla într-un punct mort.GALA. a(-i) ajunge la urechi (ceva cuiva), a auzi (întîmplător) (despre ceva): mi-ajunsese şi mie la urechi zvonul despre divor ul Elvirei.CĂL. a ajunge la vreme, a nu întîrzia: ce-a făcut, ce-a dres, destul că a ajuns la vreme în sat.REBR. a-l ajunge oboseala (pe cineva), a fi peste măsură de obosit, a fi epuizat: ce vrei? după trei zile de nesomn, l-a ajuns şi pe el oboseala.VLAH.

a ajunge obraz a ajunge o căzătură ajunge o măciucă la un car de oale a ajunge pînă la adînci bătrîne i a ajunge rău a ajunge slugă la dîrloagă a-l ajunge somnul ajuns la minte a ajuns oul mai cu minte decît găina a ajuns timpul alaltăieri-seara alandala coconare alături cu ... albă, neagră, asta este alb ca helgea alb ca zăpada alb-coliliu a-i albi ochii albul ochiului albul zilei al dracului a se alege brînza din zer a se alege cu ... a se alege cu o papară a nu se alege făina din tărî e a se alege la un fel a alege neghina din grîu

a ajunge obraz, a ajunge persoană însemnată: multă sudoare îi scăldase mădularile pîn-ajunsese obraz cu ale lui.DELAVR. a ajunge o căzătură, a ajunge o haimana; a fi în ultimul hal de mizerie, de degradare morală. ajunge o măciucă (sau un ciomag, o bîtă) la un car de (ori cu) oale, nu-i nevoie de prea mare efort pentru a distruge ceva. a ajunge (sau a trăi) pînă la adînci bătrîne i, a trăi foarte mul i ani. a ajunge rău, a decădea: de cu mine te luai, aşa rău nu ajungeai. POP. a ajunge slugă la dîrloagă, a cădea din lac în pu . a-l ajunge somnul (pe cineva), a adormi. ajuns la minte, matur, copt. a ajuns oul mai cu minte decît găina, copiii se cred mai în elep i decît părin ii. a ajuns timpul, a venit vremea: dacă a ajuns timpul să ia frate pe soră, Dumnezeu nu o să mai plouă.POP. alaltăieri-seara sau alaltăieri-seară, în timpul serii de alaltăieri; alaltăseară: domnul Ghi ă Samson, primarele tîrguşorului nostru, alaltăieri-sara se sim ea foarte singur.SAD. alandala coconare, (fam. ) vrute şi nevrute. alături cu ..., lîngă ..., alături de ... albă, neagră, asta este, ce-i făcut, e bun făcut. alb ca (sau cum e) helgea, (reg. ) alb ca zăpada: cămeşuice cusute cu bibiluri şi albe cum îi helgea.CR. alb ca zăpada, alb imaculat. alb-coliliu sau albă-colilie, (despre păr) complet alb: bătrîn ... rumen la fa ă ..., musta a şi sprîncenele albe colilie.GHICA. a-i albi ochii (cuiva), a aştepta mult şi bine. albul ochiului, sclerotică. albul zilei, zori de zi: nu începuse a se arăta albul zilei.ISP. al dracului (sau al naibii) (de ...), 1) grozav, teribil (de ...): şampania era rece şi bună, al naibii de bună! SL. ; 2) foarte rău; îndrăcit: de atunci lupul e al dracului.POP. a se alege brînza (sau urda) din zer, a se alege binele de rău. a se alege cu ..., a cîştiga (ceva), a avea un beneficiu, un profit: nu m-am jurat? n-am plîns? cu ce m-am ales? CAR. a se alege cu o papară (de la cineva), a fi certat cu asprime (de cineva). a nu se alege făina din tărî e, (reg. ) a nu putea deosebi cîştigul de pagubă. a se alege la un (sau într-un) fel, a ajunge într-o situa ie clară; a se clarifica, a se lămuri (lucrurile): abia aştept să se aleagă într-un fel şi să se mîntuie.POP. a alege neghina din grîu, (fig .) a despăr i binele de rău. a nu se (mai) alege (sau a nu mai rămîne) nici (sau decît) praf (sau praful, praful şi pulberea), a nu mai rămîne nimic, a fi complet distrus, irosit, risipit, înlăturat: nu se mai alese nici praful de dînsa.ISP. a nu se (mai) alege nimic (din cineva sau ceva), 1) a nu mai rămîne nimic (din cineva sau ceva); a se risipi, a se distruge; a se face una cu pămîntul: pe loc te-ar şi face turtă, că nimic nu s-ar alege din tine.POP. ; 2) a nu realiza nimic (în via ă): nu s-a ales nimic de capul lui. a alege pe sprînceană, a selecta ce pare a fi maibun.

a nu se alege nici praf

a nu se alege nimic a alege pe sprînceană

a se alege praf

a se alege scrumul a-şi alerga calul a alerga ca un purice potcovit

a alerga cu limba scoasă a alerga cu sufletul la gură a alerga după fuste a alerga pămîntul a ales pîn-a cules a alina amarul al nouăsprezecelea cer alta e pozna! altă făină se macină acum la moară! altă gîscă-n ceea traistă alte cele alt nimic a se aluneca cu mintea a amăgi foamea am cinstea să ... a amenin a din şold a se amesteca în borşul cuiva a se amesteca în toate ca sarea-n bucate a amesteca vorba ca făcăle ul mămăliga am onoarea ! an cu an anul vechi apă chioară apă de ploaie

a (nu) se alege (sau a (nu) rămîne) (decît) praf(ul) (sau praf(ul) şi pulbere(a), sau praf(ul) şi cenuşă, praf(ul) şi ărînă) (de cineva sau de ceva), a fi zdrobit, nimicit, ucis; a nu mai rămîne nimic (din cineva sau ceva): praf şi ărînă rămase şi din fata cea mai mare a zmeului.ISP. a se alege (numai) scrumul (şi fumul) (sau scrumul şi cenuşa, fum şi scrum, scrum şi cenuşă) (din ceva sau din cineva), a se distruge (prin foc), a nu mai rămîne nimic (din ceva sau din cineva): mai bine le dăm foc, să se aleagă scrum şi cenuşă din tot neamul lor!REBR. a-şi alerga (sau a-şi juca) calul, (fig .) a-şi face mendrele: ştiu eu năzdrăvănii de-ale spînului; şi, să fi vrut, de demult i-aş fi făcut pe obraz, dar lasă-l să-şi mai joace calul.CR. a alerga ca un purice potcovit, a merge foarte încet. a alerga (sau a umbla) cu limba scoasă (după ceva sau după cineva), a căuta cu orice pre (să ob ină ceva sau să găsească pe cineva): după ce umblase vreo trei luni cu limba scoasă să încapă pe la vreo gazetă, intrase con opist la primărie.CAR. a alerga cu sufletul la gură (sau într-un suflet), a fugi foarte repede, abia mai respirînd. a alerga (sau a umbla) după fuste, a fi afemeiat. a alerga pămîntul, a străbate lumea în lung şi în lat. a ales pîn-a cules, a ezitat pînă n-a mai avut ce alege. a(-şi) alina amarul, a face orice pentru a(-şi) potoli, a(-şi) uşura durerea, necazul, suferin a: şi amaru-şi alina, şi din fluier el doinea.POP. al nouăsprezecelea cer, culme a fericirii, a măririi, a pre uirii: l-am rîdicat în fantasia mea pînă la al nouăsprezecelea cer! AL. alta e (sau era) pozna! sau pozna e (sau era) alta!, altul e (sau era) baiul, necazul!: acu, pozna era alta! Sfîntu Petru nu-l putea primi pe păun în sfînta biserică.POP. altă făină se macină acum la moară!, s-a schimbat (în bine) rostul vechilor lucruri: bădi a Vasile mă pune să ascult pe al ii şi - altă făină se macină acum la moară! CR. (asta-i) altă gîscă-n ceea (sau în altă) traistă, (asta-i) cu totul altceva, (asta-i) altă mîncare de peşte. alte cele(a), (pop. ) altceva, alte treburi: Domnul nostru ne-a chemat ieri la lucru, iar eu, avînd alte cele pe acasă, mi-am trimes nevasta.POP. alt(a) nimic(ă) sau nimic(ă) alt(a), (înv. ) nimic altceva: nu le dă platoşe ..., nice altă nemică.VARLAAM. a se aluneca cu mintea, (reg. ) a-şi pierde judecata: o face pe femeie să se alunece cu mintea.CR. a(-şi) amăgi (sau a(-şi) înşela) foamea, a mînca te miri ce şi mai nimic. am cinstea să ... (sau a ..., de a ...), am onoarea să ...: cu domnul Ghiftuiu am cinstea să vorbesc? AL. a amenin a din şold, (reg. ) a şchiopăta. a se amesteca (sau a se băga) în borşul (sau în terciul) cuiva, a se amesteca în treburile cuiva. a se amesteca în toate ca sarea-n bucate, a se băga în treburi care nu îl privesc. a amesteca vorba ca făcăle ul mămăliga, a îndruga verzi şi uscate; a vorbi fără şir, a spune nerozii. am onoarea (să vă salut)!, sînt onorat să vă întîlnesc (şi să vă salut)! an cu an, cu fiecare an ce trece: iară flamura cea verde se înal ă an cu an.EM. anul vechi, anul care s-a încheiat. apă chioară, 1) apă curată; 2) băutură sau mîncare excesiv diluată: ăsta nu-i borş, ci apă chioară ; 3) (fig. ) vorbe goale: pe peron, domul deputat a inut un lung discurs: apă chioară! apă de ploaie, (fig. ) vorbe goale, palavre, baliverne.

a apăra cu pieptul a aplana un conflict a apleca balan a în partea cuiva a aplica o pedeapsă corporală a aplica rigorile legii apoi cum? a aprinde butoiul cu pulbere a i se aprinde călcîiele a-şi aprinde paie în cap a-şi aprinde poalele

a apăra cu pieptul (ceva), a apăra cu mîinile goale (ceva); a apăra cu riscul vie ii (ceva). a aplana un conflict, a atenua, a potoli, a solu iona un conflict. a apleca (sau a înclina) balan a (sau cîntarul) în partea (sau în favoarea) cuiva, a ine partea cuiva, a părtini pe cineva. a aplica o pedeapsă corporală (cuiva), a bate (pe cineva). a aplica (sau a suferi) rigorile legii, a pedepsi (sau a fi pedepsit) potrivit legii: prins asupra faptului, a fost judecat în regim de urgen ă, suferind neîntîrziat rigorile legii.GALA. apoi (sau păi) cum?, desigur, se în elege de la sine: şi ăl plug îşi are-a lui; păi cum? fireşte! POP. a aprinde butoiul cu pulbere, a declanşa un conflict. a i se aprinde (sau a-i sfîrîi) (cuiva) călcîiele (sau inima) (după cineva), a se îndrăgosti (de cineva): fetei şi lui Ipate au început a le sfîrîi inima unul după altul.CR. a-şi aprinde paie (sau (reg. ) scaii) în cap, a-şi atrage nemul umirea cuiva; a-şi găsi beleaua: văzînd că miam aprins paie-n cap cu asta, am şterpelit-o de acasă.CR. a-şi aprinde poalele, (înv. ) a se face foc şi pară: Duca-Vodă ... să tulbură tare şi-ş aprinsă poaleli.NEC. a se apropia (sau a se strînge, a ajunge) funia de (sau la) par (sau stejar, ăruş), 1) a îmbătrîni; a-şi aştepta moartea: mă sim esc mai slab ... s-apropie funia de par.SAD. ; 2) a se apropia scaden a unei datorii, termenul limită al unei obliga ii. a-l apuca (sau a-l cuprinde, a-l prinde) ame eala (pe cineva) sau a-i veni ame eala (sau cu ame eală) (cuiva), 1) a ame i; 2) (fig. ) a nu mai putea accepta, suporta, tolera ceva; a fi foarte afectat de ceva: copleşit de avalanşa insultelor, sim ea că-l apucă ame eala.CEZAR.P. a (o) apuca (sau a o lua) cu gura înainte, a se grăbi să răspundă, a nu lăsa pe altcineva să vorbească: aşa eşti tu, mereu o iei cu gura înainte! a apuca de coadă ceva sau a încăleca pe coada calului, 1) a începe o treabă de la sfîrşit, anapoda; 2) a pune coadă la secure. a apuca (sau a prinde, a cuprinde, a ine) de mijloc (pe cineva), a trece bra ul în jurul taliei cuiva: haide, prinde-mă mai bine de mijloc.COŞBUC. a apuca (sau a prinde) de obraz (pe cineva), (înv. şi reg. ) a face pe cineva să treacă drept mincinos: îndată o apucau de obraz baba şi cu fiică-sa.CR. a-l apuca (toate) furiile (sau to i dracii) (pe cineva), a turba de furie, a vedea roşu (înaintea ochilor). a(-l) apuca (sau a(-l) lua) groaza (sau groază, cu groază) (pe cineva), a fi cuprins de groază, a se îngrozi: m-a luat groază, cînd am trecut pe lîngă lan şi l-am văzut cîtu-i de mare.CR. a-l apuca (sau a-l lua, a-l prinde, a-i veni) hachi ele (sau bîzdîcul, năbădăile, năvîrliile, pandaliile) (pe cineva), a-l apuca (sau a-l lua, a-l prinde) poftele, toanele, istericalele (pe cineva); a face o criză (de isterie, de epilepsie). a (o) apuca hăisa, a se abate de la linia (de conduită) cuvenită. a o apuca (sau a o lua) înainte ca curva (cu) prăjina, a se arăta indignat, revoltat tocmai cînd se ştie cu musca pe căciulă, pentru a nu da răgaz altora să-i facă imputări, reproşuri. a apuca (sau a prinde, a strînge) (ca) în(tr-un) cleşte (pe cineva), 1) a strînge foarte tare, foarte bine (pe cineva): de-odată se auzi: clamp! capcana se închise şi prinse laba lupului ca într-un cleşte.POP. ; 2) a pune sula în coaste (cuiva), a prinde la strîmtoare, a încol i (pe cineva): fiul craiului, văzîndu-se prins în cleşte, ... îi jură credin ă şi supunere.CR.

a se apropia funia de par

a-l apuca ame eala a apuca cu gura înainte a apuca de coadă ceva a apuca de mijloc a apuca de obraz a-l apuca furiile a apuca groaza

a-l apuca hachi ele a apuca hăisa a o apuca înainte ca curva prăjina

a apuca în cleşte

2) a alunga. de ninsoare. 3) v. a arăta cu (sau a pune în) scriptură. valoarea unui lucru. (reg. nefiind putin ă a le pune în scriptură. a-şi ieşi din pepeni. a-şi face de cap. a se îndrepta : vreau să mămpac cu măria ta.DOS. ) a-i dovedi (cuiva). (fam. (ne)sănătoasă. a-şi arăta (sau a(-şi) scoate) nasul (la iveală). impecabil. de viscol). ghearele.CAR. .POP. a-şi arăta fasolele. . a identifica (îndreptînd degetul în direc ia respectivă) (pe cineva sau ceva). a arăta coltucul (cuiva). a se destrăbăla. a se ticăloşi.POP. a-l apuca ploaia (sau furtuna. măselele). a fi surprins de ploaie (sau de furtună. a se arăta (în treacăt) undeva: de vreme ce le găseşti bune a-şi arăta nasul în coloanele „Convorbirilor“. a-şi arăta coarnele. a (o) apuca (sau a (o) lua) pe căi (sau pe cărări. a se scăpa pe el: vărsase pe ea şi o trecuse neputin a. băiete! STANCU. (pop. a o lua la picior: ar fi putut nenea Sandu să-şi ia tălpile la spinare. a-l apuca (sau a-l găsi. a refuza. 2) a rîde cu gura pînă la urechi. ) a fi îmbrăcat foarte elegant. o criză de nervi. a se arăta cu ponos. (înv. ca dracul). (reg.M. a nu da nimic: zînele . în mod demonstrativ. ) a se jura pe via ă: se apucase pe cap înaintea divanului că-i este năpaste. a (o) apuca pe drum(ul) (cel) bun (sau pe calea cea bună). ) a rîde cu gura pînă la urechi. 2) a acuza. ninsoarea.STANCU. (fam. a-şi scoate ghearele. a o lua la sănătoasa. (înv. a izgoni (pe cineva): şi l-a urecheat bine. a arăta ca scos din raclă (sau din sicriu). a arăta drumul (cuiva). a refuza sfidător. a apuca trenul.POP. ) a-i sări muştarul (cuiva). 1) a indica. a se cumin i.CAR. a supune oprobriului public (pe cineva). a-l trece) neputin a (pe cineva). ) a(-şi) rezolva problemele pe căi lăturalnice: caută şi aranjează. a-i arăta (cuiva) cîte parale face sfan ul. se rugară ca barim nucile cu hainele să le dea.AL. a-şi arăta călcîiele. a(-şi) aranja ploile. ) a fi supărat: şede badea mînios şi s-arată cu ponos.a o apuca la talpă a-l apuca neputin a a-l apuca nervii a se apuca pe cap a apuca pe căi greşite a apuca pe drum bun a-l apuca pîr agul a-l apuca ploaia a apuca trenul a aranja ploile a arăta bine a arăta ca scos din cutie a arăta ca scos din raclă a-şi arăta călcîiele a-i arăta cîte parale face sfan ul a-şi arăta coarnele a arăta coltucul a-şi arăta col ii a-i arăta cotul a arăta cu degetul a se arăta cu ponos a arăta cu scriptură a o apuca la talpă sau a o lua la tălpi sau a-şi lua tălpile la spinare. că văd că n-apucasem pe drumul cel bun. a arăta ca scos din cutie. 2) a se obrăznici. a pleca repede.POP. a-l apuca pîr agul (pe cineva). 2) a avea o figură tristă. şii vedea! NEGR. a-i arăta cotul (cuiva).. a se apuca pe cap. a arăta bine (sau rău. a-l apuca nervii. (pop. a avea o înfă işare (ne)plăcută.ISP. despre oameni) a apărea.. 1) a lua pozi ie de apărare. băiatul le arătă coltucul. de înmormîntare. pe drumuri) greşite sau a (o) apuca (sau a (o) lua) pe de lături. arătîndu-i apoi drumul. a arăta drumul a-şi arăta fasolele a-şi arăta nasul . a-i întoarce spatele (cuiva). a prinde trenul: am sosit tocmai la vreme ca să apuc trenul. a arăta cu degetul (pe cineva sau ceva).LET. a fugi (de undeva). a-şi arăta col ii (sau din ii. 1) a avea o înfă işare de muribund. . viscolul) (pe cineva). publică-le sub numele meu. 1) a deveni amenin ător: dar ia arată-le col ii. (fam. batjocoritor (pe cineva). a avea un acces. a rînji. ) a scrie: minunile ce s-au fapt de dînsul fiind multe. 1) a îndruma (pe cineva): a dăruit fata cu o gresie şi i-a arătat drumul pe unde ar putea să se ducă. a rînji.i singur ploile. fildeşii.

a arunca în traista dinapoi. mă-n elegi? CAR. (reg. necru ător. 1) a cauteriza. a scoate în stradă. a-şi expune via a (pentru cineva). ca s-ară i pumnul stăpînirii. a arunca ocheade (cuiva). a(-şi) arunca ochii (sau privirea) asupra . (despre sentimente) mocneşte. a arunca o lumină (asupra . ) a fi neînduplecat.. a arăta uşa (cuiva). verde (ceva cuiva). a rade.. personalită ii etc.). a privi spre . (sau spre . a trece cu vederea. a arăta răceală (cuiva). pînă ce-i învă a tu atîtea şi-atîtea. a primi) o palmă (sau o scatoalcă). se găseşte din abunden ă. mi se păru că văd icoana din Santa Maria.AL. a învinui pe nedrept pe cineva... rece (cu cineva).. a arde (sau a încinge. a spune. a arde palme are balta peşte are să treacă apă pe gîrlă a arunca ancora a arunca banii pe fereastră a arunca în fa ă a se arunca în foc a se arunca în gura lupului a se arunca în partea cuiva a arunca în pustie a arunca în stradă a arunca în temni ă a arunca în traista dinapoi a arunca moartea în igani a arunca ocheade a arunca ochii asupra . a neglija. 2) a arunca o privire semnificativă (cuiva).a arăta pumnul a arăta răceală a arăta rea-voin ă a arăta uşa a arde cu fierul roşu a arde de nerăbdare arde focu-n paie ude a arde gazul degeaba a arde la inimă a arăta pumnul (cuiva). a da afară (pe cineva). a trage) (cîteva) palme (sau o palmă. a arunca ancora. a trata cu răceală (pe cineva). a arde gazul degeaba (sau de pomană). a fi risipitor.. a arde de nerăbdare. într-o doară.CR.). Codrean palma zbici făcea şi trei palme îi rădea. a se amesteca într-o discu ie.VLAH. 2) a trage cu ochiul. a arăta rea-voin ă (cuiva sau fa ă de cineva).CAR. fără să se manifeste. a arunca în stradă (sau pe drumuri) (pe cineva). a arunca (sau a băga) moartea în igani. o scatoalcă) (cuiva) sau a încasa (sau a lua. a se purta distant. a se uita (întîmplător) la . se va scurge sau va trebui să se scurgă mult timp: trebuie să mai treacă multă apă pe Moldova. a ancora. a fi foarte nerăbdător. a tăia frunză la cîini. a cheltui fără rost.. a arunca (sau a trînti) în fa ă (sau în obraz) (ceva cuiva) sau a spune (sau a trînti. a nimici (pe cineva): să ardă curvele-n pară..i trag palme.SAD. ) a stigmatiza. a arunca o ochire (sau o ocheadă). a întemni a (pe cineva). ) a distruge. cu coada ochiului (la cineva). a se uita de jur-împrejur. a face orice sacrificiu (pentru cineva). a arunca o vorbă.: cînd aruncai ochii asupră-i. 3) (fig.. a nu lua în seamă.. a semăna cu cineva: s-a aruncat în partea mîne-sa. a sim i o durere. răuvoitor (cu cineva).. arde focu-n paie ude. a se arunca (sau a se da) în partea cuiva. a pălmui (pe cineva) sau a fi pălmuit: că. a se arunca (şi) în foc (pentru cineva).. a arunca ochii roată a arunca o lumină a arunca o ochire a arunca o vorbă . a arde (sau a croi.POP. a se expune primejdiilor. a spune deschis. a se uita cu în eles (la cineva). a pierde vremea. a lipi. a(-şi) arunca ochii roată. să learunce în pustie.. 1) a se uita pe furiş. a izgoni (pe cineva).POP. are să (sau trebuie să) (mai) treacă (sau curgă) (multă) apă pe gîrlă (sau pe Dunăre. a clarifica: [sistema filozofică] aruncă o puternică lumină asupra teoriei evolu iunii. are balta peşte.. 2) (fig. fără menajamente. ceva. în fa ă. a pedepsi exemplar.. a zice) de la obraz (ceva cuiva).POP. a se arunca în gura lupului. a lumina. 1) a arunca o privire. a arde cu fierul roşu. . a se purta cu ostilitate. a arunca (cu) banii pe fereastră (sau în stînga şi-n dreapta). a arunca în pustie (pe cineva). a arunca în temni ă (pe cineva). atavismului. pe vale). a nu mai avea răbdare. a şterge. o suferin ă puternică: foc la inimă măncinge. a amenin a (pe cineva): trebuie să ai un straşnic partid . a frige) la inimă. a da.

asta-i altă mîncare de peşte. să înşele (pe cineva). astă-seară.BĂLC. atît şi nimic mai mult: o azvîrli i cu despre . a arunca vorbe în vînt. asta-i prea de tot! asta (sau atîta) mai lipseşte!. ori maică-sa io fi dat astă-seară de cinat. atîta tot. a se ascunde în locuri greu accesibile: să-l aducă chiar din gaură de şarpe.. astă-toamnă. (sau asupra . asta-i altceva. arză-te focul. 1) a orbi pe cineva. asta le întrece (sau le bate) pe toate!. ) a proteja spatele armatei. . şperlă. asta (sau aia) e altă căciulă!. a se preface: craiul .POP.. DELAVR. a se ascunde (sau a se piti) în gaură de şarpe. asupra crimelor lor. ) an-vară). ) a încerca să inducă în eroare. asta e cu totul altceva. asta-i buba!.ISP. ) a-şi risca via a: trebuie să ne mirăm şi astăzi de orbul curagiu tineresc cu care acei tineri.. asta (sau aia) e altceva!. a asculta cu mare aten ie: fata asculta cu toate urechile. zicînd: mă doare pu in capul. (înv. asta-i altă mînecă. a tăinui. a asculta supus.. a asculta teacă de pămînt. a arunca un văl (sau vălul uitării) peste . asta pune capac(ul) (sau vîrf) (la toate)!.. asta-i bună! asta-i prea mult! sau asta-i prea de tot!. diseară: vai. de parcă n-ar fi destul! asta mai rămîne.). a asculta încul pămîntului. a zvîrli) (cu) praf (sau nisip. (reg. ) asta nu se poate!. mărăcine. asta-i problema!. a asculta orbeşte (de cineva). în timpul serii de astăzi. asta mai e de făcut. (reg. în timpul verii trecute.POP. a băga intrigi. 2) (fig.. ) a ine secret. astă-vară (sau (pop. a da uitării (în mod inten ionat): aruncă un văl asupra greşelelor.. a ascunde. în cursul primăverii trecute: cînd a fost astă-primăvară la mine. a face afirma ii necontrolate.NEGR. (mil. ) a asculta într-o tăcere desăvîrşită: ascultară teacă de pămînt acea migală minunată de şuierături. pădure! POP . îmbla cu înşelăciune. în toamna trecută: astă-toamnă era bine că-mi zicea mîndra: jupîne. ) a da cu şperlă în ochii lumii.. a prezenta denaturat realitatea.ISP. pulbere. orice închipuire! asta-i altă mîncare de peşte. a-şi ascunde gîndurile. asta-i dificultatea! asta-i încă una!. îşi aruncau via a în şan . asta-i prea de tot! astă-primăvară. BARI IU. prin inuta lor. adevărul. ascunzînd cuvîntul.COSTIN. ) a dormi profund.a arunca praf în ochi a arunca un văl peste .. fără a crîcni (de cineva). a-şi arunca via a în şan . arză-te-ar focul!. a ascunde cuvîntul. a-şi asigura spatele.CĂL. ce lună şi ce bine! şi bădi a nu mai vine . a-şi arunca via a în şan a arunca vorbe în vînt arză-te-ar focul! a asculta cu toate urechile a asculta orbeşte a asculta teacă de pămînt a asculta încul pămîntului a ascunde ac în miere a ascunde cuvîntul a-şi ascunde gîndurile a se ascunde în gaură de şarpe a-şi asigura spatele asta e altă căciulă! asta e culmea ! asta-i altă mîncare de peşte asta-i altă mînecă asta-i buba! asta-i încă una! asta-i prea mult! asta-i tot asta le întrece pe toate! asta mai lipseşte! asta mai rămîne asta pune capac ! astă-primăvară astă-seară astă-toamnă astă-vară a arunca (sau a da. a strecura o inten ie rea într-un sfat bun. mi-a lăsat nişte căr i. a vorbi aiurea. (înv. ărînă) în ochi(i) (cuiva) sau (reg. asta întrece orice!. a asculta cu toate urechile (sau cu zece urechi). asta întrece orice măsură! asta-i tot sau atîta(-i) tot.. asta depăşeşte orice limită. a-şi disimula inten iile. (fam. a ascunde ac în miere. asta e culmea (sau culmea culmilor)!. (în blesteme) să dea Dumnezeu să te mistuie flăcările (iadului)!: frunză verde. asta (sau aia) e altă mîncare de peşte!: las-o p-aia! aia-i altă căciulă! CAR.

acum ne putem în elege: ia.. aşteaptă. aşa să trăiesc ! aşa stă treaba aşa i-e treaba? aşa i-i a .. murgule. mai rabdă.i (sau să vă) fie clar. ca mortul colacul. ca să-şi închipuiască că îl aşteptăm cu colaci calzi! AL. (sau să . aşa-i cîntecul. aşa se prezintă lucrurile. a astupa (sau a închide) gura cuiva.). a aştepta cu nerăbdare. î i convine a .ISP.. a doborî. (p. a tăia vorba cuiva: zicerea „pardon“. asta e situa ia (?): aşa mi i-a fost povestea? zise el încetişor. de ce nu? aşa să ştii (sau să şti i)!. î i vine uşor. 1) pe sănătatea mea (a ta etc.) se cuvine: aşa i-a trebuit.)!.. să paşti iarbă verde!.URECHE. aşa ceva. a se sătura (de mîncare sau de băutură): iar oamenii.. tot mai adînc. a rămîne peste noapte: s-au aşezat acolo de mas. roagă să-l ieu . vor alerga acolo ca să-şi potolească setea. să. a mînca (sau a bea). care închide gura ghionti ilor şi călca ilor. ) a omorî: o trînteşte la pămînt şi-o ine bine. aşa e (sau i-e. aşa i-i a zice. (reg. aşa se spune.. a da) la pămînt (sau pămîntului). ) a petrece noaptea. aşa vine vorba aşa vrea muşchiul meu a se aşeza de mas aşteaptă.CR.. ca mortul colacul a aştepta ca pe Hristos a aştepta cu colaci calzi a aştepta pînă se coace pietroiul a aşterne la pămînt ... pînă. pînă dă norocul peste tine! a aştepta.ISP. omule.CR.. crezînd că plouă cu apă.) chef. e un fel de a spune. ) aşa stau lucrurile (?). asta este situa ia.) trebuie!.). a aşterne (sau a trînti. aşa meri i (merit etc. iată despre ce este vorba.). şi fam. acum ai devenit rezonabil. aşa colac! AL.)!. a dărîma. a culca. fătul meu.. ce noroc. aşa pui problema (?). a aştepta cu colaci calzi (sau cu plăcinte calde) (pe cineva).) Dumnezeu!: ia spune-mi. ce însemna libertinagiul ce văzui la masa cuvioşilor monahi? FIL. aşa să-mi ajute (să. el etc. un lucru ca acesta: nici nu mai auzise pînă atunci de aşa ceva.VINEA. (pop. acum mai vii de-acasă.CR. (înv.): ie. el etc. a aştepta ca pe ultima salvare (pe cineva). aşa vrea muşchiul meu (al tău.ext. ) aşa mai în eleg. dacă a lunecat pe nesim ite. ) aşa stau lucrurile?: aşa i-e treaba? încă mă iei la trei paralele? CR. murgule.. aşa vine vorba. aşa se zvoneşte.POP.. aşa i-i a . i-a fost) povestea (?).. tot ce se poate. aşa i-e treaba? sau i-e treaba de aşa?. al lui etc. aşa să trăieşti. limpede!: aşa să şti i. în robie. aşa (sau acum) mai vii de-acasă. aşa stă treaba. (arg. că nu şezi în casă toată ziulica.NEGR. a se aşeza de (sau pe) mas sau a cădea la mas sau a rămîne cu masul.STANCU. aşa î i (îmi etc. (fam. nu mai dau pe datorie. a aştepta ca pe Hristos (pe cineva). cu mare poftă.). aşa o fi. aşa colac!. aşa am eu (tu. ) aşa vreau eu (tu. aşa să trăiesc (să trăieşti etc.i vine apa la moară. ce chilipir (pe mine)!: domnul Ghiftuiu mă .i ajute etc. ce baftă. a împiedica pe cineva să vorbească. aşa merge cîntecul. asta i (mi etc. a-şi lua orice nădejde: aşteaptă dumneata pîn’ s-a coace petroiul! POP. (sau să . a aştepta (sau a lăsa) pînă se coace pietroiul.a astîmpăra foamea a astupa gura cuiva aşa ceva aşa colac! aşa e povestea aşa-i cîntecul aşa î i trebuie! aşa mai vii de-acasă aşa merge cîntecul aşa o fi aşa să ştii ! a(-şi) astîmpăra (sau a(-şi) potoli) foamea (sau setea). a-i face o primire deosebit de călduroasă (cuiva): nu-i el tocmai aşa de prost. să paşti iarbă verde! a aştepta.

ISP. poftele) (cuiva). a(-şi) atrage mînia (sau antipatia.. (înv.POP. ia poftim! a auzi cu coada urechii (ceva). din reputa ie: de nume i-am auzit. să te (îi.CR.COŞBUC.. a avertiza (pe cineva). a-şi a inti ochii asupra . atîta (sau mare) pagubă! sau (atîta) pagubă (sau jaf) în ciuperci!. a se culca la pămînt. (arg. atîta rău!. a se remarca. a-şi atinge (sau a-şi ajunge) scopul. atîta pagubă! atîta. atunce cu mersul boierilor la Poartă.. a avea o pozi ie.. să face i etc. a cădea lat: cît e de lung. a instiga.i (îi.. ) a fi beat.a se aşterne ărînii a atinge la coarda sim itoare a atinge la manşetă a-şi atinge scopul a-i atîrna de coadă a atîrna de un fir de păr a se atîrna ghimpii de cineva a atîrna în furci atîta că .. (pop... a stîrni. a cunoaşte pe cineva din auzite. a auzi-n gură. nu-i nici o pagubă!. a trezi. auzi colo!. a a îta spiritele a a î a ambi ia a se auzi ca din pivni ă a auzi cîinii în Giurgiu auzi colo! a auzi cu coada urechii a auzi de numele cuiva a auzi-n gură. şi unii. a se auzi (sau a ieşi) ca din pivni ă. şi pop.) asta! atît(a) i-a trebuit. ) a da un bacşis (cuiva). a atrage aten ia (cuiva).POP.CANT. ura) (cuiva). a fi surd. a fi năucit (de o lovitură): dracul tot drac.. a aten iona.... a alimenta ambi ia (sau curiozitatea..i trebuie! atît i-a trebuit atît mai trebuie! atît unii. a prinde din zbor (ceva): macar cu coada urechii lucru ca acesta să auză nu priimea.. ca cucul. atîta jaf în ciuperci! ISP.. vă etc.. . ce-am avut şi ceam pierdut!: de m-o răpune şi pe mine. ostilitatea. a-i atîrna de coadă (ceva cuiva).. ca cucul a se aşterne ărînii.CR. a măguli orgoliul cuiva. a avea drept consecin ă: scăderea cursului leului atrage după sine creşterea pre urilor . a fi tare de urechi. a se distinge. a atrage după sine. ei!. a atinge la coarda sim itoare (sau sensibilă) (pe cineva). a atinge în punctul sensibil (pe cineva). ostilitatea... a spînzura (pe cineva): tatăl miresei . îi mai lipeşte o palmă de-a auzit cîinii în Giurgiu.. a se atîrna ghimpii de cineva.) ferească Dumnezeu să faci (să facă. atît mai trebuie!. atîta pagubă! atîta rău! atîta. asta mai lipseşte! atît unii..: trăgea nădejde altul de domnie. s-aşterne ărînii. (înv. aversiunea... numai că . a a î a ambi ia (sau curiozitatea. ) a auzi în treacăt.. a-i scoate vorbe (cuiva): nu era aşa căscăund flăcăul acesta. a atinge la manşetă (pe cineva). a atîrna de un fir de păr. a a îta spiritele.. a se uita intă la . a pune) în furci (pe cineva).DELAVR. ura) (cuiva).POP.) trebuie!. atîta (numai sau doar) că . a auzi de numele cuiva. a atîrna (sau a ridica. şi al ii. poftele) (cuiva). a realiza ceea ce şi-a propus: dacă te vei putea sui pe vîrful acelui deal.. . a auzi cîinii în Giurgiu. cu ovoce groasă ce ieşea ca dintr-o pivni ă. a atrage aten ia. aversiunea. ) cînd cu . (despre voce) a se auzi de departe: strigă . a-şi a inti ochii asupra .LET. vă etc.. a-şi fixa privirea pe .. cît şi al ii a atrage aten ia a atrage aten ia a atrage după sine a atrage mînia atunce cu . îndată face cî iva paşi spre dînsa. atunce cu . o situa ie precară. dar de văzut nu te-am văzut.. asta a aşteptat: lui Harap Alb atîta i-a trebuit. cît şi al ii. apoi po i să zici că i-ai ajuns scopul. a poroncit să-l rădice degrabă din capul cinstei şi să-l puie în furci. a sensibiliza (pe cineva). şi pe nedrept îi atîrnau de coadă acest ponos ceilal i arga i din sat. a provoca mînia (sau antipatia..

a nu avea linişte.. a avea greută i... a fi foarte bogat. a avea bani număra i.: avea aplecare spre ştiin ele exacte .. a se distinge printr-o însuşire. a avea baftă (chioară). 2) (despre lucruri) a avea legătură cu ceva: acele învă ături înalte n-au a face cu o bună şi frumoasă educa iune. 2) a se răzbuna pe cineva. a formula o propunere (sau o idee. a avea avere cît praful de pe tobă. a fi unic: la drept vorbind.CAR. a avea înclina ie spre . crede cînele că i-a găsit ac de cojoc: să nu-i mai dea mîncare. a avea bani cu carul. a avea boală să . (reg. a afla) ac de (sau pentru) cojocul cuiva. probleme. necazuri.. a fi putred de bogat. o ipoteză).. a avea burta lipită de spate. a avea aerul că . a avea bujori în obraji. a avea bani groşi (sau gîrlă). a putea intra. a avea argint viu în vine a nu avea astîmpăr a avea asupra sa a avea atuul a avea avere cît praful de pe tobă a avea baftă a avea bani cu carul a avea bani groşi a avea bani la ciorap a avea bani număra i a avea bătaie de cap a avea beregata curcanului a se avea bine a avea biştari a avea boală pe cineva a avea boală să . a înghi i repede şi nemestecat. a avea (sau a ine) bani la ciorap. 1) (despre persoane) a avea de lucru.POP.POP. rival). a purta cu sine (ceva). a nu avea adversar (sau potrivnic. (fig. a fi lihnit de foame.. a (nu) se în elege (cu cineva). 1) a fi bicisnic.. 1) a descoperi mijlocul de îndreptare a purtării cuiva: într-un rînd. 2) a fi fricos. ) a nu avea nimic. ce idee! a avansa (sau a emite) o propunere (sau o idee. a avea apă în vine. vată) în urechi. (fam. . pică pe cineva. a avea bătaie de cap.POP.. dar ai a face acuma cu un bărbat.. a avea ciudă. a avea bani... a avea o sumă limitată de bani. a fi fără egal. a nu avea astîmpăr. a fi linişte deplină.. a avea a face cu ... a da. păunul n-avea potrivnic de mîndru. ) a avea noroc. (fig. ) gologani. a avea bursă. înzestrat.. a nu se auzi nimic. a fi pornit împotriva cuiva. a avea aplecare spre . a se adăposti îndărătul legilor.POP. a avea acces (sau intrare.. .. a se avea bine (sau rău) (cu cineva). a lăsa impresia că . a nu se astîmpăra: vă trudi i alergînd mereu după oile acestea care nu mai au astîmpăr. (fam.. a avea atuul (sau avantajul).a nu auzi nici ipătul auzi vorbă! a avansa o propunere a avea acces a nu (se) auzi nici ipătul. ) a avea poftă nebună să . a fi în rela ii bune (sau rele) (cu cineva). a avea bosă. a avea apă în vine a avea aplecare spre . a fi prieten (sau a se duşmăni) (cu cineva): fra i. a fi primit (oricînd) (undeva sau de cineva). a trebui să suporte consecin ele: ai înşelat o femeie. a fi iute ca prîsnelul. a avea argint viu în vine.CAR. a avea (sau a găsi. a avea boală pe cineva. (arg. a duce. a avea bumbac (sau cîl i. a fi dotat. a avea acoperire. de furcă (cu cineva). mălai)... a avea beregata curcanului. dar unul cu altul nu se aveau bine. a fi roşu în obraji.. a avea bosă a avea bujori în obraji a avea bumbac în urechi a avea bursă a avea burta lipită de spate . ) lovele. uşă deschisă) (undeva sau la cineva). fra i erau ei. a fi bursier. a avea (sau a face) economii. printr-o calitate decisivă (de cineva sau de altceva).. ) a avea justificare. a avea a face cu . a avea ac de cojocul cuiva a avea acoperire a nu avea adversar a avea aerul că . a avea asupra sa (ceva)... o ipoteză). a i-o face cuiva. ) a nu auzi (bine).. a avea (sau a fi în) biştari (sau (pop. a nu-şi găsi locul. auzi vorbă!.

POP.. a fi lipsit de experien ă. a avea cele necesare traiului. ) a-i fi îngăduit să vorbească: atunce avînd cale Grigorie-vodăcuvintelor sale. a avea cap.CR. a avea cale (pe undeva). 2) a fi foarte sărac. a avea foarte pu in de mîncare: nici pe o măsea n-are ce pune. eşti cam greu de cap. a persecuta. a nu se mai sătura mîncînd.: rea bucată-i dragostea. da urîtu’ n-are cap.. (înv... a avea casa cucului. 1) (fam.. a avea casă şi masă.. a nu avea ce pune (nici) pe o măsea. nici copii. ) a fi dîrz: cela ce avea cerbice apănă . 1) a nu avea ocupa ie. nici un fel de căpătîi. a aiura. n-am ce împăr i cu tine. a avea cap greu sau a fi greu de (sau la) cap. a nu avea nimic în comun cu .. cine prinde-a o gusta. a nu avea ce împăr i (sau de împăr it) cu . domnule. a fi ajutat (de .. purcel a avea căutare a nu avea ce căuta undeva a nu avea ce face a avea cei şapte ani de acasă a nu avea ce împăr i cu . a avea capăt (sau cap). a nu avea nici un adăpost. 2) a mînca foarte mult.. cu mine? . a avea casa sub căciulă (sau sub pălărie). a paşte (pe cineva): să ştii că are ceva cu tine! a avea cale cuvintelor a avea canon a avea cap a avea capăt a avea cap greu a avea cap să . a avea ce mînca a avea ce pune pe masă a nu avea ce pune pe o măsea a avea cerbice eapănă a avea ceva cu cineva . 2) a avea motive (nemărturisite) pentru a căuta nod în papură.. nici nevastă. a fi pedepsit... a avea căldură la cap..CR. a fi imatur. 1) a fi (foarte) gras. inteligent. a fi prost ca noaptea. a avea burtă de popă. a avea cerbice eapănă.POP.. a avea din ce trăi: slava domnului. a vrea ceva de la cineva: ce ai. ) a fi foarte sărac. a (nu) fi fost (bine) educat în copilărie.). a avea drum (pe undeva): la cine mi-e mie drag... a se termina: toată boala are leac. a fi prost: cum văd.CR..AL. şi tot îmi fac. a avea ceva cu cineva. MOXA. a fi aşezat la casa lui: geaba mă mai duc acasă..a avea burtă de iapă a avea burtă de popă a avea ca ajutor a avea cale a avea burtă de iapă. a nu avea ce face (sau ce să facă)... a avea căutare. că-s flăcău şi n-am nevastă..AL. a avea calitatea de a . a avea capul ca dovleacul. a în elege cu dificultate..)..: aici. a delira.. ) a fi deştept... a avea căderea să .NEC. cu greutate. a avea căpătîi. (despre mărfuri) a se vinde uşor...i vreau nici rău nici bine. a avea ca (sau drept) ajutor (pe .. a avea antecedente penale.POP. a avea (sau a fi cu) caş la gură. a pretinde. au spus vezirului cum au sfătuit pre Husain-paşa să iasă din şan uri cu oastea. a nu avea (nici) că el.. a se sfîrşi.): el are drept agiutor zece ărani secui. a (nu) putea să .. a nu avea ce căuta undeva. 1) a dori. a (nu) avea cap (şi Dumnezeu sau şi chip) să . n-am cale. (sau de a . (înv.POP. 2) a avea capăt. a avea cale cuvintelor.. (reg. (nici) purcel. a avea capul ca dovleacul a avea casa cucului a avea casa sub căciulă a avea casă şi masă a avea caş la gură a avea cazier a avea căderea să . a nu avea nici o legătură cu . a avea căldură la cap a avea căpătîi a nu avea că el. 1) a nu avea griji materiale. a avea canon. a (nu) fi în stare să . 2) (în construc ii negative) a fi foarte sărac. a (nu) avea ce pune pe masă. a nu avea voie să vină. n-are cap de-a o lăsa.. 1) a (nu) avea existen a asigurată.: nu. a avea cazier. 2) a nu putea schimba nimic dintr-o situa ie. numai el are căderea de a decide. a avea ce mînca.. să stea undeva. a (nu) avea cei şapte ani de acasă. am ce mînca la casa d-tale. se muie.

a fi servil. a avea col i. cu cine mi-am făcut treabă. 2) (reg. a se ocupa de cineva: du-te pînă acolo că are treabă cu tine! PREDA .. a (nu) şti. a avea cu cineva a avea culoare a nu avea cum a avea cunoştin ă a avea cunoştin ă de cauză . că ai cheag destul... a fi bine informat. a avea ciudă pe cineva a avea cînd a avea cîrlig a avea cîştig de cauză a nu avea cîtuşi de pu in a avea clavir la cap a avea coarne a avea coastele lipite a nu avea coloană vertebrală a avea col i a avea condei a avea considera ie a avea conştiin a pătată a avea credit a avea crezămînt a nu avea cu ce-şi stropi măseaua a avea cu cine să semene a avea ceva după perdea.DELAVR. a avea ceva la bază. în toată voia. a (nu) avea timp (să . a avea ceva să-şi reproşeze. a avea cinstea să . detaliat.. a (nu) avea (mare sau desăvîrşită) cunoştin ă (de ceva). a fi într-o ureche. a purta pică cuiva. a nu avea cîtuşi de pu in. ) a avea rela ii de dragoste cu cineva: ruşine mi-e şi de iarbă.. a avea (sau a purta) coarne. a cinsti (pe cineva). a nu avea coloană vertebrală.. a avea condei (sau pană). (pop.. a avea ceva pe conştiin ă. a dori. a cîştiga.SAD. a avea (sau a-şi face treabă) cu cineva. supus. a avea clavir la cap. a nu avea posibilitatea să . a avea cîrlig (la cineva). fiecare mai avînd ceva după perdea. a avea onoarea să . a fi gros de obraz. a nu avea (sau a nu şti) cum (să . primejdios. a avea chef de ceva...AL.. a fi periculos.): pentru atîta încredere. a avea credit.... a avea trecere.. a avea cinstea să . a fi foarte flămînd. a fi mort de foame. a moşteni calită ile (sau defectele) părin ilor.P. ruşine. a avea (sau a fi în) cunoştin ă de cauză. a avea bani puşi la o parte. a (nu) fi (bine) informat (de sau despre cineva sau ceva). a nu avea cherestea. a se bucura de încredere. a nu avea ce bea.. (fam.. a avea cheresteaua groasă. a avea ceva înnăscut: lui îi mergea toate la inimă. ce zici. a nu avea chip să .OD... a fi comis fapte imorale.EM. a se întemeia pe ceva sigur. ) a nu avea caracter. a cunoaşte în amănunt. cu talent.). a (nu) avea cînd (să . a ob ine o victorie (asupra cuiva).): mă dusei vinerea-n tîrg.ISP. a fi bogat: ce te milogeşti. în privirea-i să te pierzi.POP. a tăinui ceva: după acest schimb de vorbe. a avea conştiin a pătată. a avea cheag (la pungă). drag (cuiva).. a nu avea deloc. (sau de a .). a scrie bine. par’că joi n-am avut cînd.. Prutescule? CONTEMP..).: azi n-ai chip. a nu avea posibilitatea. a avea considera ie (pentru cineva). mijloacele (să ..POP.). a avea ceva în sînge. a se bucura de încredere.. a avea cîştig de cauză. avîndu-le în sînge..CEZAR.. a (nu) cunoaşte (bine): aveau smeii cunoştin ă de vitejia lui. ) a-i fi simpatic. nu am cum să. a respecta.. a-i fi imposibil (să . (sau de a . a avea coastele lipite. a avea culoare (în obraji). a avea ciudă pe cineva.. obraz. a nu avea cu ce-şi stropi măseaua. a avea cu cine (sau cui) să semene.. a stima. a avea crezămînt. 1) a avea de rezolvat ceva cu cineva. a pofti (să facă) ceva: n-am chef să joc. a fi înşelat de nevastă: dar cînd mai por i şi coarne. a nu putea să .): am avut cinstea să fiu primit de ambasadorul Italiei . a avea obrajii rumeni.a avea ceva după perdea a avea ceva în sînge a avea ceva la bază a avea ceva pe conştiin ă a avea cheag a avea chef de ceva a nu avea cherestea a avea cheresteaua groasă a nu avea chip să .i mul umesc.. tăcură..

) a fi mul umit să . a avea onoarea.CAR. ) a trage la măsea.. a avea grijă (de cineva). a-i face plăcere să . a avea (sau a fi cu) din ii cunună. (fam..: n-ai fi avut de mul ămire şi bucurie să priveşti aşa feliu de crude mor i... a avea caş la gură.CAR..POP. a avea de furcă (cu cineva sau cu ceva). (fam. (fam.... a avea draci. (înv.. a fi un bun vorbitor. a nu avea de moară.. să mă însor. avusese dreptate.GHICA. ) drit). a nu avea din ce trăi. dar n-avu mult de furcă. a avea darul să . a (nu) avea dreptate. 1) a avea un loc de muncă. Brănişteanu nu avem fericirea să-l cunoaştem. a avea degete lungi. a avea de lucru. a nu avea decît sula şi căciula.. a avea dreptul (sau (înv. ) a fi foarte sărac: ceva-ceva de nu ti-i cumpăni. ) a avea trecere.. a avea fericirea să . 2) a avea hachi e. a fi bun de .LIT. a fura. precum mă vezi: sula şi căciula.. (înv. a avea de ros a avea de ştire a avea de treabă a avea din i de lapte a avea din ii cunună a avea două chei pentru o încuietoare a avea draci a avea draci pe urloaie a avea dreptate a avea dreptul a nu avea după ce bea apă a avea fa ă a avea fa ă la cineva a avea fericirea să . a avea darul suptului.). a i se permite.DRĂGHICI. .. a nu avea decît sula şi căciula a avea de furcă a nu avea de furcă a avea degete lungi a avea de gînd a avea de lucru a nu avea de moară a avea de mul umire .. . a fi sărac lipit (pămîntului). răspunse flăcăiaşul.COSTIN.. ) a fi neastîmpărat.CAR.CAR. ) 1) a fi deosebit de nervos. (reg. credit la cineva: boierii. v. a-i fi îngăduit: de la cea întîi prezentare el are drit să trateze pe to i ceilal i ca şi cînd i-ar cunoaşte demult. .. a avea de gînd.. care avea datină să cumpere pre oamenii ce i se aducea de vîndut... nădăjduind că dintru acea faptă vor avea fa ă la Petru-vodă. a nu avea de furcă. a supraveghea (pe cineva): i-a avut Dumnezeu de ştire. ) a aduce a . drept: în privin a amicului. a avea darul suptului a avea darul vorbirii a avea datină a nu avea de ce-l trage cîinii a nu avea cuvinte. (reg.CONV. a avea datină. a nu reuşi să se exprime (din cauza emo iei). şi pop. (înv.. n-are de ce te trage cîinii.. toane.. a fi foarte sărac: un be iv de frunte era şi iepurele şi sărac de n-avea după ce bea apă..AL.. a avea din i de lapte. a(-i) avea (cuiva) de ştire. plăcerea să .ISP. a avea dantura întreagă.PANN. a avea doar zestrea nativă: bine.... a avea darul vorbirii. a avea fa ă.. a se exprima fluent. (sau de a . ) a fi foarte sărac.POP. a fi de natură să .: are fa ă de şef . dară eu n-am de nici unele.. de soco i că ai de treabă acolo. a avea de treabă. o sinecură.. a (nu) gîndi bine. a (nu) avea (ceva) de ros..).a nu avea cuvinte a avea darul să . a avea două chei pentru o încuietoare.POP. a fi şiret. a avea de luptat (cu cineva sau cu ceva): se luă la luptă cu el. (sau de a . a avea de lucru (sau de treabă). d-sa avea dreptul să ia o minimă sumă din fondurile acelea. a avea fa ă la cineva. a (nu) avea o slujbă. a nu avea după ce bea apă. 2) a fi ocupat: tu..): importurile de bunuri de larg consum au avut darul de a-i obişnui pe oameni cu lucrurile de calitate. a păzi. a avea de mul umire . a nu avea de ce-l trage cîinii. stai şi drege şi lucrează cum te pricepi.. . ) a avea obiceiul: ospătăria aceea era a unui om foarte mare de statură.. (sau de a . (sau a .): pe d. a avea de rezolvat o afacere neplăcută (cu cineva). a avea draci pe urloaie. sînt golan.. a fi lung de mînă. a avea un lapsus. (reg. a inten iona: guvernul are de gînd să facă în străinătate un împrumut de 155 milioane....

a fi sarcastic. a voi să . a-şi da aere: este cel mai plin de fumuri. a avea gură pocită: afurisit drac. a avea (sau a-i fi cuiva) gura seacă... a avea idei extravagante. .. a avea fumuri (în cap) sau a fi plin de fumuri. a avea (sau a fi cu. a avea acordul. a lua seama. a prinde bine: însuratul de tînăr şi mîncarea de diminea ă n-au greş. a avea mîncărime la limbă. a nu-şi putea ine gura: Moş Roată avea gîdilici la limbă. ifose.POP.. a avea gînduri negre.CR. a avea girul cuiva. a fi potrivit. a fi certăre : soacra nu trebuie să fie cu gura mare. a fi indiscret. dezlegarea cuiva a avea gîdilici la limbă. a avea glagore în cap. a fi prost: tu în cap nu ai grăun e. dacă n-are fiin ă pe lume? CR. a avea fumuri. a sim i un gust amar în gură (după un chef). a da în gropi de prost. a fi înfumurat. a nu avea grăun e (sau toate grăun ele) în cap.CR. aşa s-a întîmplat. a avea grabă mare sau a-i fi grabă mare. a avea gură să . încă mai ai gură să întrebi? CR. a avea (sau a trage) folos (din ceva sau de pe urma cuiva): n-am să am folos de el niciodată. a fi preocupat de gîndul sinuciderii. a avea fler. proiecte de amploare. că vă scot eu gărgăunii din cap! CR.: ai băut cît şăpte şi mai ai obraz să te jăluieşti! AL. năstruşnice. (pop... a (nu) (mai) avea gură (sau obraz.. a fi lipsit de noroc. a se naşte. a avea intui ie. parcă-i fu gura seacă. a avea ghinion. vină-n crîşmă să bem vin.. a umbla cu. . a avea gînduri mari.. a exista.. la) cap. ) a fi beat.: de ai gînd să ne iubim.EM. a-i intra..POP. ce s-au gîndit că numai ce-l va sudui... a avea grăun e în cap. numai pleavă şi puzderii.PRAV. a inten iona să . . a nu avea minte. a nu putea păstra o taină. dacă spune i c-ave i aşa mare grabă. (înv. cum a cobit el. a avea (sau a-i fi cuiva) gura amară. a avea gura spartă (sau de cîrpă).. a nu avea greş. a avea limbă ascu ită. a avea planuri. cel mai nerod. am căptuşit nişte iepuri şi am de gînd să-i jumulesc. vrei s-ajungi senator! AL. toane. a avea (sau a fi cu) gura mare.CR. a fi zorit: ş-apoi ve i duce. ia sta i oleacă.a avea fierul cuiva a avea fiin ă a avea fler a avea foc la inimă a avea folos a avea fum în creieri a avea fumuri a avea gărgăuni în cap a avea ghinion a avea girul cuiva a avea gîdilici la limbă a avea gînd a avea gînd să . a dori foarte mult. a avea cap bun. a cînta frumos.EM. a avea (de) grijă. a avea glas bun. a se (în)griji (de ceva): acum să ai grije. stigle i) în (sau din. a (nu) (mai) avea curajul.. a avea (de) gînd să . ) a presupune: n-au avut gînd că-l va ucide. a nu strica.. de unde să-l iei. a fi icnit: i-au intrat în cap gărgăuni .. îndrăzne e. a-i scoate cuiva) gărgăuni(i) (sau greieri... a avea fiin ă (pe lume). a nu fi în toate min ile.. NEGR. tupeu) să . a (nu) (mai) cuteza să . că maică-ta mearge la o nuntă! BARAC. a avea foc la inimă. îndrăzneala să . a avea minte.. de şansă. . (pop. a fiin a: atunci lumea cea gîndită pentru noi avea fiin ă. a avea gînduri mari a avea gînduri negre a avea glagore în cap a avea glas bun a avea grabă mare a avea grăun e în cap a nu avea grăun e în cap a nu avea greş a avea grijă a avea gura amară a avea gura ca o sabie a avea gura mare a avea gura seacă a avea gura spartă a avea fierul cuiva. a băga de seamă.. a avea (sau a pune în) gînd. a fi grăbit. a avea gura ca o sabie. a avea fum (sau cea ă) în creieri. a fi perspicace.CR.CR.POP. . ) a semăna cu cineva.

: poporul nostru în mare parte nu prea are gustul citirei. a pălăvrăgi.. a avea inimă tare (sau de piatră. 2) a nu şti nimic (despre cineva sau despre ceva): mor după tine şi tu habar n-ai de mine. a avea (sau a-i fi) inima neagră. a nu putea ine un secret..: are inten ii cu copila aceea cu ochii vine i.EM. ) 1) a avea. .i iei tălpăşi a.. şi de plată n-ai habar! AL..POP. . a avea obiceiul să . a avea (pe) vino-ncoace: e frumoasă. împietrită) sau a i se împietri inima (cuiva). a avea haz a avea ifose a avea igrasie la cap a avea iluzii optice a avea importan ă a avea impresia că .. a nu fi în stare să . a avea (bun) gust.. a fi nostim. a crede că .: avusese de mic înclina ii spre desen.CAR.. a avea de furcă cu cineva: să.i trebue decît să ai pe soacră în coaste! POP. a avea în coaste (pe cineva)..: n-ai hal să-mi fii bărbat! POP. rău. trist: n-aş vrea să plec de-aice cu inim-aşa grea. a influen a (pe cineva sau ceva): ceea ce [gazetarul] debitează zilnic trebuie să aibă o înrîurire cît de mică asupra cugetării şi părerilor lor [cititorilor]. a fi foarte bun.. a i se părea că . a avea influen ă asupra . 1) a sim i plăcere.a avea gură bogată a avea gură de aur a avea gură de cîrpă a avea gură pocită a avea gură scîrnavă a avea gust a avea gustul a nu avea habar a nu avea hal să . a vorbi mult şi repede. a nu-l durea capul (de ceva sau de cineva): ad-o vadră de Cotnar. cumsecade. a spune obscenită i. a avea sim artistic: amicul meu va giudeca de am gust bun. a avea în buzunar a avea în cîrcă cu cineva a avea înclina ie spre .. a (nu) conta: pentru el. a fi incomodat. a avea vedenii. nimic n-avea importan ă. (reg. a (nu) avea însemnătate. trivial.. a avea gură de cîrpă.. a avea inimă de aur. a avea de gînd să . a avea haz. a avea gură scîrnavă (sau spurcată). simpatic. a avea inima grea a avea inima îndoită a avea inima neagră a avea inimă de aur a avea inimă largă a avea inimă tare a avea inten ia să ...). a avea inten ii cu .. a avea (sau a-i fi cuiva) hasnă (de cineva sau de ceva). că cu mine ai în cîrcă. a inten iona. nesim itor.. a fi înfumurat..POP. a avea inten ii (serioase) cu .. a nu putea să . ca copiii are haz. a fi nehotărît. 1) a nu-i păsa (de cineva sau de ceva). a fi nepăsător.. a avea în coaste . a avea gură de aur. a fi darnic. a fi guraliv.... mărinimos.... a avea gură pocită sau a fi pocit la gură. a nu mai putea scăpa (de cineva): mai mare blestem nu.... ) a fi prost. a avea hasnă a avea gură bogată (sau mare). a voi să ia în căsătorie pe . a avea temeri: au priceput Ştefan-Vodă îndată îndoita inimă a lui Constantin-Vodă..AL. a avea (sau a-i fi) în cîrcă cu cineva. a fi un bun orator..AGÂRB. a (nu) avea importan ă. a flecări. (fam.PANN.. a avea înclina ie spre . 2) a-i păsa de cineva (sau de ceva): cu ibovnică-n vecini. a avea inimă largă. compasiune.. cînd n-am nevastă frumoasă?POP. a fi deprins să .CAR... a prevesti lucruri neplăcute. a se exprima vulgar.. a avea iluzii optice.... stingherit (de cineva). a avea igrasie la cap. a avea inima îndoită. a avea inima grea.. a avea inten ia să .. .. a fi într-o doagă... a avea influen ă (sau înrîurire) asupra . a avea aptitudini pentru . a nu sim i milă.: am impresia că nu eşti tocmai în apele tale. 2) a avea farmec. a avea impresia că . bucurie: ce haz am să merg acasă. a şovăi. a nu avea habar (de cineva sau de ceva)..... a avea ifose. a-şi da aere. a trage folos de pe urma cuiva.NEGR. a nu avea hal să . a avea în buzunar (pe cineva).. a avea sub control (pe cineva)..COSTIN. (cuiva sau a ceva). a cobi. a fi foarte trist. nu i-i hasnă de cei cîni. valoare.. a avea gustul (să .... a fi plin de griji..

STANCU. CAR.MAIOR. a (nu) avea (un sau nici un) în eles (sau sens). a avea în (sau la) degetul (cel) mic (pe cineva sau ceva) sau a fi în (sau la) degetul mic al cuiva. la discre ie (pe cineva). trebuie să te iau cu mine.a nu avea încotro a avea încredere a nu (mai) avea încotro (face sau merge. trebuie să stea fa ă. a lua în considerare. a avea la activ (ceva)..CAR. a (nu) avea logică: cuvîntu-mi pentru tine nu avea în eles. a nu (mai) avea altă posibilitate. a avea antecedente (în ceva): avea multe construc ii la activ. a avea (sau a băga) în (sau la) pungă (pe cineva). căci avea la îndemînă un arsenal întreg. a avea la inimă (pe cineva). ) a avea la dispozi ie. a inut să meargă la Kissingen incognito. a menaja (pe cineva). a ine minte pe cineva (spre a-i face un bine sau un rău). a nu (mai) şti ce să facă. ) a dispune (de cineva).. a avea în vedere (pe cineva).CR. a avea prioritate. pentru ca să se risipească bănuielile că ar fi avut în vedere să intre în daraveri cu cancelarul. 1) a cunoaşte temeinic (ceva): universul fără margini e în degetul lui mic. a ine seamă: luînd în privire sperarea viitoarelor lor venituri.BĂLC. şi reg. 1) (înv. a avea înştiin are. aranjamente secrete cu cineva. a avea însemnat la catastif (sau la răboj) (pe cineva). a avea în primire (ceva). . a se bizui. li se puse condi ii. (înv. a se baza. a avea grijă de cineva: amîndoi i-au făgăduit că . mort copt. a urmări (ceva): nu vom avea în vedere decît poeziile . pune. cotigi). a avea în degetul mic a avea în minte a avea în palmă a avea în primire a avea în privire a avea în pungă a avea însemnat la catastif a avea în sîn a avea înştiin are a avea în tăşcu ă a avea întîietate a avea în elegere cu cineva a avea în eles a avea în vedere a avea în vedere a avea la activ a avea lacăt la gură a avea la cherem a avea la inimă . 2) a fi preocupat (de cineva sau de ceva). a avea la mînă (pe cineva).EM. n-are-ncotro cotigi. îl avui ca-n palmă. a avea (sau a ine) în (sau la) sîn (pe cineva). a avea (sau a-şi pune) lacăt (sau gard) la gură. a se resemna: n-am încotro. a dispune după pofta inimii (de cineva): Hiotoglu te avea la cheremul lui. a inten iona. a avea în tăşcu ă (pe cineva). a avea experien ă. abia dacă erau la degetul lui mic . pe care le-a scris Eminescu în epoca deplinei sale dezvoltări. a se încrede (în cineva): el n-are încredere în sine. după cum zic turcii. . a avea întîietate. a se interesa în mod special de cineva (pentru a-i face un bine sau un rău). a răspunde (de ceva). a conta (pe cineva). ) a inten iona: nici n-au avut în minte ca să ne înşale pre noi. a avea la cherem (pe cineva). îl vor avea în vedere. ) a fi informat: avea înştiin are prin taină de la frate-său.VLAH.EM. (înv.NEGR. (înv. a avea la suflet (pe cineva). ) a avea în vedere. a avea în vedere. a avea în puterea sa. . a avea (sau a lua) în privire. 3) a fi superior (cuiva): nu se temea de ceilal i concuren i.i gard la gură! AL.. a fi nevoit să accepte. (reg. la discre ia sa (pe cineva sau ceva): întregul oraş .. a avea în (sau ca în) palmă (pe cineva sau ceva). a-şi impune tăcerea: Florico. a tăcea. a avea în vedere (ceva). ) a alinta (pe cineva)... a nu spune nimic. a avea încredere (în cineva).LET.GHICA. a (nu) avea noimă. ICHINDEAL . (reg. a avea legături. 2) a dispune după bunul plac (de cineva sau de ceva) sau a fi la discre ia cuiva: mă are la degetul mic şi mă joacă aşa cum pofteşte . a avea în minte (pe cineva sau ceva). a simpatiza (pe cineva). a avea în elegere cu cineva. a avea la mînă (pe cineva).

a avea mai mult de-o grămadă (ceva). şi împăratul. imatur. a-i pricinui permanente neajunsuri cuiva. a avea la plăcere (pe cineva). (sau a . 2) a fi loc. 2) a fi milos. a fi uituc: au memoria scurtă. la desen). a avea maşină la scară. a avea mînă bună sau a fi bun de mînă.). a avea mila cucului a avea milă a avea mintea în vacan ă a avea mintea mobilată a avea minte de cocă a avea minte de vrabie a avea minte fragedă a avea mîinile legate a avea mîinile pătate de sînge a avea mîna a avea mîna curată a avea mîna strînsă a avea mînă bună a avea mînă grea a avea mînă largă a avea mînă liberă . a avea (sau a fi cu) mîinile pătate de sînge.). palavragiu. darnic. a fi cinstit.. (sau a . a avea limbă lungă sau a fi lung de limbă (sau slobod la limbă). a se îndura: o. a se produce: concursul a avut loc pe 17 septembrie . a avea (sau a da. a avea mînă grea. .CAR. a uita repede ceva. a nu avea posibilitatea să . a avea mai multe coarde la arc. a avea mîna curată (sau mîinile curate). marmură. ai milă de-a mele rugămin i! EM. 1) a fi îndemînatic.a avea la nazar a avea la plăcere a-l avea la taşcă a avea limbă ascu ită a avea limbă lungă a avea lipici a avea loc a nu avea loc de cineva a avea lumînări la nas a avea mai mult de-o grămadă a avea mai multe coarde la arc a avea mari cuvinte să . 2) a purta noroc: ai mînă bună... necopt. a nu (mai) avea loc de cineva. ) a proteja (pe cineva). a avea lipici. ) a fi slobod la mînă. de şarpe).. a avea motive temeinice să . a nu avea creier. 2) a fi neîndemînatic (la scris. 2) a se purta copilăreşte. a avea un post însemnat.. a avea (sau a fi cu) mînă largă (sau deschisă) sau (înv. a fi prost ca noaptea. 2) a fi indiscret.BOL. a fi orfan. s-au obicinuit cu relele şi uită lesne pe cei care i-au asuprit.. a avea memorie scurtă a avea miere de şarpe la inimă a nu avea mijloc să . a avea minte fragedă. a avea milă (de . (fam. meschin. a nu avea deloc (ceva). s-aibă milă de izbîndă. 1) a-i curge mucii (cuiva)..): ei aveau două mari cuvinte a fi îngriji i. 1) a se întîmpla. avea şi alte coarde la arc. a avea maşină la scară a avea la nazar (pe cineva). a avea la mînă (pe cineva). a fi generos. a avea (sau a da) libertate (totală) de ac iune: spre a lăsa mînă liberă doamnei director.. a avea limbă ascu ită (sau rea.CAR. a avea mîinile legate. 2) a nu mai încăpea de cineva. 1) a fi flecar.): tu l-ai măritu-l pe-mpăratul.. 1) a fi incomodat de cineva. a avea loc. a avea miere de şarpe la inimă. a fi copilăros.. a fi foarte instruit. a avea mintea în vacan ă (sau plecată cu sorcova). (înv.GHICA. a avea mila cucului. a avea mintea (bine) mobilată. a atrage..PANN. a lăsa cuiva) mînă liberă (sau cîmp liber). ) a nu gîndi.GHICA. (înv. a avea mai multe posibilită i pentru a duce la bun sfîrşit ceva: cînd i se părea că punga nu se umplea destul de repede. ) a avea o situa ie bună.DOS. ) a agrea pe cineva: îl are la plăcere to i. 2) a fi rău de gură. a da semne de prostie.. a nu avea mijloc să . a avea minte de cocă (sau de prunc).. a fi binevoitor (cu cineva): ministrul mă are la nazar.NEGR.AL.... a avea lumînări la nas... a fi rău. a avea memorie (sau memoria) scurtă.. 1) a lovi primedios.M. a avea minte de vrabie. 1) (înv. prosteşte. a nu putea (sau a nu vrea) să ină minte ceva. a fermeca. a-l avea la taşcă (pe cineva). însoară-mă şi pe mine. (fam. a avea mîna strînsă sau a fi strîns la mînă.. (la jocul de căr i) a-i veni rîndul să împartă căr ile. 1) a fi răutăcios.. a seduce. a fi în imposibilitate de a ac iona. ) a avea parte (de . a fi vinovat de crimă: o tristă faimă supravie uise omului pătat de sînge ce nu fusese văzut rîzînd niciodată. a avea (sau a fi la cineva) mîna. a avea mari cuvinte să . a fi zgîrcit.

(înv.FIL. nici masă..OD. a avea neamuri (bune).N. a nu se putea controla...CEZAR. a nu şti nimic. nici masă a nu avea nici cenuşă în vatră a nu avea nici ce pune în gură a nu avea nici de unele .. dificultă i. (reg. a fi împotriva ordinii fireşti a lucrurilor. a fi sărac lipit pămîntului: nu-i casa lor.). despre . a(-i) fi necesar.AGÂRB. (reg.COŞBUC. a fi pe moarte.. a fura. nervos. pre . a nu avea nici casă... pe . a nu mai avea mult..: eu sînt bătrîn şi sărac. (înv.. a avea de suferit (din partea cuiva sau a ceva): au trimis sol la dînsul den sfatul boiarilor de Ardeal. (sau a .. a nu avea moarte.) sau a se lăsa în nădejdea cuiva. 2) (reg. a fi durabil. ) a fi fără ruşine. a nu avea absolut nimic.. periculos. nici coadă a nu avea nici casă..). a nu avea nici cenuşă în vatră (sau în casă) sau a nu-i arde nici focul în vatră. a avea (sau a fi) nevoie să . ) a avea neplăceri. a nu avea nici ce pune în gură (sau în căldare). a fi sărac lipit pămîntului. a fi etern. a fi vorbăre . limbut: începură să aibe deodată o mare mîncărime de limbă. a nu avea nici de unele. a (nu) avea tupeul să .. a nu avea nici cap.. a avea năvalnic. a avea mîncărime la tălpi.....a avea mînă lungă a avea mîncărime de limbă a avea mîncărime la degete a avea mîncărime la tălpi a nu avea moarte a avea mod să . a avea (sau a fi cu) natură.). 1) a (nu) îndrăzni să ....COSTIN.. PANN . în care stau.. a avea nădejde (sau a-şi pune nădejdea) în ... ) a nu avea nici o grijă. a (nu) avea nas să .. (sau a . a sim i mereu nevoia de a pleca.COŞBUC. a nu avea nici o noimă... a trebui să .. a avea (sau a fi) nevoie (de cineva sau ceva). şi-n casă nici cenuşă n-au.. a fi ar ăgos. a avea (sau a fi cu) nas de cîine. a considera (sau a fi) necesar. a se bizui pe .. a nu avea nici cap. a fi lipsit de orice mijloace de existen ă..... a avea nevoie de . a avea nevoie să .. spre .. aleasă sau influentă: căci sărac e tare şi nici neamuri nare. a avea mîncărime la degete. ) a fi violent. a avea (sau a fi cu) nervii zdruncina i.CAR. a face o criză de nervi: cîteodată are nervi şi nu vrea să vadă pe nimeni.P.. a nu-i păsa (de cineva sau de ceva): de netrebnice urmări să naibi nici o nevoie. a nu avea ce mînca..... a fi ho : cine e cu mînă lungă pierde şi ce are-n pungă. (sau de a . a fi uşor iritabil sau impresionabil. (cineva sau ceva).. a fi cu nervii la pămînt. (sau de a . a nu avea nevoie de .. a fi irascibil. arătînd nevoia ce au despre Mihai Vodă. în care vînătorul n-are nevoie să umble pe jos.): acele petreceri cinegetice. (reg... ) a nu avea habar..: ai nas să te ară i? . ) către . a (nu) avea mod să .) (cineva sau ceva). a avea nervii slabi.. a avea nervi. a nu putea sta mai mult timp într-un loc. a nu mai avea mult a avea nas de cîine a avea nas să . să n-ai la mine nici o nădejde. a avea nevoie a avea nevoie de ..... a avea mîncărime de (sau la) limbă (sau de cuvînt).... folositor (cineva sau ceva): ara are nevoie mai mult ca oricînd de linişte înăuntru şi de o atitudine serioasă şi limpede fa ă cu străinătatea.. (sau de către . a avea năvalnic a avea neamuri a avea nervi a avea nervii slabi a avea nervii zdruncina i a avea (sau a fi cu) mînă lungă sau a fi lung de mînă. a nu avea nimic.. ) 1) a se bucura de simpatie. 1) (înv..... a nu avea (nici o) nevoie de . nici coadă.. credit. (sau la . a avea natură a avea nădejde în . a fi dintr-o familie bogată. a nu avea posibilitatea să . 2) (despre prăvălii) a avea mul i clien i. 2) a (nu) avea autoritate. trecere: mincinosul nu are nas.. nici un în eles.PANN.

a avea succes.... ) de obicei).) (cineva sau ceva). toată ziua şi n-avem nici pe naiba! POP.. să poată aprecia legendele din via a plină de iubire a unui popor poetic...COSTIN. a avea obicei (sau obiceiul... a nu ine seamă de nimic. a reuşi la . a nu avea nici un succes: nu m-ai crezut cînd i-am spus că n-ai să faci nici o scofală! a nu avea nici o treabă (cu ceva)... sau norocul . ) a fi foarte sărac. a nu avea nici în clin.. a avea nouă băieri la pungă a avea nouă suflete a avea numai sufletul în oase a nu avea număr a avea nume bun a avea obicei a avea obraz .. a nu avea nimic. a nu avea nici mî ă la casă. a avea noroc (sau norocul) că ... a nu crede în nimic.BĂLC.. N.. sau noroc (de la Dumnezeu sau din cer pînă în pămînt) că .. a nu avea nici o şansă de izbîndă ori a nu izbuti nimic...CR. a nu mai avea încotro: vezi şi tu. a fi fără sens. a avea (atîta) obraz. nici o legătură (cu cineva sau ceva): cum vrei ca nişte nenoroci i... absurd: condamnă muzica clasică. cu carul) sau a avea norocul porcului sau a-i curge norocul gîrlă (cuiva).SAD. a avea ruşine. bine că . pudoare.: în elegea să pre uiască binele în care avusese norocul să intre.. a avea nouă suflete. nici în mînecă a nu avea nici mî ă la casă a nu avea nici o para chioară a nu avea nici o perdea a nu avea nici o scofală a nu avea nici o treabă a nu avea nici pe naiba a nu avea nici tăciune în vatră a nu avea nici un chichirez a nu avea nici un chip a nu avea nici un Dumnezeu a nu avea nimic a face cu ... chior. sprijinit (de cineva sau de ceva).CAR. a avea noroc la . a fi slab ca un îr. a nu avea (sau a fi fără) nici un Dumnezeu. a nu avea (sau a nu valora) absolut nimic: mai gios de opt mii.. a nu avea nici o perdea.CR. a avea numai sufletul în oase. a avea noroc porcesc (sau orb. nici în mînecă (cu cineva sau cu ceva). nici în mînecă (cu ceva): la descălecatul arălor acestora nice o treabă nu are... a avea noroc de .. a avea (cu uşurin ă) succes în tot ce întreprinde: din ziua în care s-a tocmit Chirică la Ipate.. a avea noroc (sau norocul) să .: noroc de la Dumnezeu că era o fată robace şi răbdătoare. a nu (mai) avea număr.. a nu avea (sau a nu face) nici o scofală.. a obişnui: căci nu mai am de obicei ca-n zilele acele. norocul îi curgea gîrlă. a fi foarte sărac. a nu avea noimă a avea noroc a nu avea (de-a face) (sau a nu-şi pune) nici în clin. a avea o bună (sau proastă) reputa ie. să mă îmbăt şi de scîntei din stele. a avea noroc de . a nu avea (nici un) în eles. că n-avem nici un chip.NEGR.... VLAH. a nu avea nimic a face cu . a nu avea nimic comun... a fi perfect sănătos: jucăm. a avea noroc porcesc a avea noroc să . a avea (sau a-şi pune) nouă băieri la pungă. a nu avea nici un chip.: avură noroc de vreme bună. a nu avea nici un haz.. a nu avea (nici o) noimă. a fi favorizat de împrejurări: noi avem mai pu in noroc decît el. a avea succes la . a nu avea ruşine... a avea noroc că .SAD. a avea parte de .. bun sim : dar cum să-i zic? nu pot! am atîta obraz! BASS. a fi peste măsură de numeros: faclele nu mai aveau număr..a nu avea nici în clin. boabă) chioară (sau frîntă). nici în mînecă? GHICA. a nu avea nici tăciune în vatră. a nu avea nici o legătură. a nu avea nici pe naiba (sau nici pe dracul). a avea (sau a fi cu) noroc. a nu avea nici un chichirez. nici o para frîntă! AL. care n-ar avea nici o noimă. a fi foarte rezistent sau foarte viteaz.. . cu care ei nu au avut nici în clin. a i se ivi prilejul favorabil pentru a . a avea avantajul de a putea fi ajutat. (sau cu .. (pop. că ..: a i avut noroc la vînătoare? DELAVR. a întrece măsura bunei cuviin e. a avea nume bun (sau rău). a fi foarte zgîrcit. zău.. a nu a avea nici o legătură cu . a avea noroc la .. din fericire .. (reg... a nu avea (sau a nu face) nici o para (sau le caie..EM.

a (nu) (mai) avea gură să . a fi supărat pe cineva... a avea op. (sau a . a avea mul i copii: dacă mă vede că-s o văduvă sărmană şi c-o casă de copii. suferin a pe figură. (fam. a avea o gură cît o şură. STANCU.CAR. a avea o lampă arsă sau a-i fila o lampă. (reg. a fi mărginit. a şti. a avea o presim ire. ) a fi trăsnit. (fam. cu ochii cîrpi i de somn. de a . a avea (sau a sim i) o strîngere de inimă. a vedea foarte bine. (p. a ine numai la cineva. a purta pică cuiva.CAR. 2) (fig..). a avea o idee fixă (sau o marotă. a nu avea ochi să vadă pe cineva. ) a fi lipsit de ruşine. de a . ) a nu vedea lucrurile evidente: nu vezi pe unde calci? ai orbul găinilor? a avea o rezisten ă de fier.. o păsărică). 1) a avea ochii lipi i (de somn): ea se sfieşte să-i iasă nainte. a avea orbul găinilor (sau al găinii). a avea ochii cîrpi i (de somn). a presim i (ceva). a fi sănătos tun. ) a fi miop.. ca un broscoi în pierzare.. Ureche. a avea ochii duşi în fundul capului. a avea obraz sub ire sau a fi sub ire de obraz. 1) a avea privirea foarte ageră. (sau a . după apusul soarelui. a fi deosebit de rezistent.. ) a fi într-o ureche. a fi deosebit de flămînd. a (nu) avea osebire.). viclean..a avea obraz ca olu’ a avea obraz să . a avea op a avea o păsărică la cap a avea o presim ire a avea orbul găinilor a avea o rezisten ă de fier a avea osebire a avea osînză a avea o slăbiciune a avea o strîngere de inimă a avea o andără în cap a avea obraz ca olu’. a (nu) (mai) avea îndrăzneală (să . 1) a nu vedea seara. a fi indispus. (fam... a avea ochi coda i. ) a-i fi necaz pe cineva. ) a (nu) se distinge (unul de altul). 2) a fi susceptibil. a se uita numai la cineva. a avea oftică. a avea ochi de pisică (sau de cotoi).. (înv. ) a i se citi durerea. a avea (sau a fi cu) o casă de copii. a avea inima îndoită.... a avea o slăbiciune (pentru cineva).ext. bogat. a vorbi mult şi zgomotos. nebun. a avea (sau a fi cu) osînză (la pîntece). a avea ochii căzu i.. a fi bolnav de plămîni. migdala i.VLAH. .. a avea lipsă. a (nu) (mai) avea obraz să .. 2) a fi perfid. a fi guraliv: fiecare om al statului avea o gură cît o şură şi striga. o rezervă (fa ă de cineva sau de ceva).. a avea obraz sub ire a avea o casă de copii a avea ochelari de cai a avea ochi coda i a nu avea ochi decît pentru cineva a avea ochi de pisică a avea ochii căzu i a avea ochii cîrpi i a avea ochi la spate a nu avea ochi să vadă pe cineva a avea o constitu ie robustă a avea o foame de lup a avea oftică a avea oftică pe cineva a avea o gură cît o şură a avea o idee fixă a avea o lampă arsă a avea o mutră de înmormîntare a avea onoarea să . a pre ui. striga. a nu putea suferi pe cineva. a avea ochelari de cai.): noi avem onoarea să cunoaştem pe d.. 1) a fi bine crescut. a nu avea ochi decît pentru cineva. . a avea nevoie. a avea o constitu ie robustă. a fi înstărit. a semăna ca două picături de apă. a avea ochi la spate. a avea o foame de lup. a nu putea suferi. a avea onoarea să .... a fi lat în spate. a iubi numai pe cineva. şi pop. a avea o mutră de înmormîntare. a avea ochi prelungi. ) a fi prost: clipea numai din ochişorii lui cîrpi i. 2) (fig.. a avea o re inere. a o ine una şi bună. a avea cinstea. a ine în mod deosebit (pe cineva). a vedea lucrurile printr-o prismă prea îngustă. a simpatiza. a avea o păsărică (sau păsărele) la cap (fam... a nu-i scăpa nimic. mai trebuie să-şi bată joc de casa mea? CR. a avea oftică pe cineva. plăcerea să . a avea o andără în cap. suporta pe cineva.. zurliu.

a avea (sau a ine. a nu avea nimic: el n-avea para frîntă. (reg. ) a nu fi lăsat în pace de cineva. a se mişca încet. a (nu)-i fi drag (în via ă) cineva: să n-am parte de Joi ica dacă ştiu. viclean. ) a fi lipsit de spirit de observa ie. a (nu) se bucura. a avea piper pe limbă. i se tulburau min ile . a fi plin de draci. (reg. a avea pe dracul (în el). a avea poftă.. a fi prost. a avea nefericita inspira ie de a . a avea pe (sau altoi de) vino-ncoace sau a fi plin de vino-ncoace. a fi lefter. era. lescaie) sau a nu avea lescaie. 1) a pofti. a fi preocupat de un gînd. a (nu) avea parte (de ceva). a-i purta sîmbetele cuiva. a avea pat (cu cineva). (pop. a nu avea nici un ban. a nu avea seamăn.ŞINCAI . a nu avea nici un ban.CR.. a avea sor i de izbîndă. a avea pe cine moşteni.. a nu avea (sau a nu-şi afla) pereche. 1) a avea noroc (sau ghinion) la jocul decăr i: am avut o pasă bună. VLAH.. a fi drăcos.. în mînă şi pînea şi cu itul..POP.. a (nu) avea parte (de cineva). a vorbi convingător: frumuşică. (reg. a avea pe inimă (ceva) sau a-i sta pe inimă (ceva cuiva). ) a avea rela ii sexuale (cu cineva).. a fi lipsit de educa ie. a fi foarte deosebit de ceilal i: fata împăratului era rea ca o viperă şi leneşă de n-avea pereche. de un necaz (nemărturisite): nu numai politica ne împiedică să spunem ce avem pe inimă. a nu avea păs de .. a avea (sau a fi în) pasă (bună sauproastă).POP. a avea picioare moi. captivant. de o durere. a avea pîră (cu cineva) sau a se băga în pîri (cu cineva). a fi foarte sărac. a avea papagal. a nu se sinchisi de . a (nu) avea noroc (de ceva): n-am avut parte şi eu pe lume măcar de o compătimire! CAR. simpatic. a avea toată puterea. a se bucura de protec ia cuiva.CAR. cîştigam destul de mult. a comite păcatul de a . ) a fi atrăgător. a (nu) avea alături (pe cineva). a fi stăpîn pe situa ie: are . a avea cui să semene. deranjat de cineva: era aşa de rea... a dori. dar ce papagal avea! POP. de frumoasă şi plină de vină-ncoace. a avea ponturi.CAR. de perspicacitate. a avea pe Scarao chi într-însul. a se judeca (cu cineva): de va avea vreo parte pîră cu altă parte. a fi necăjit.. seducător: era chipeş flăcăul şi-l avea pe vino-ncoace. a (nu) avea.: vai şi amar de nenorocitul ce are păcatul de a sosi cel dintîi în Borsec! AL. a avea perdea la ochi..CR. a avea păr pe limbă a nu avea păs de . a avea pile. a nu pricepe un fapt evident. a avea pîntecele lipit de coaste. (fam. a avea păr pe limbă.. a avea pică pe cineva sau a purta pică cuiva. . a fi răutăcios. de un sentiment. a fi foarte slab sau foarte flămînd. văzînd-o cît era de tînără. . 2) a-i reuşi (sau a nu-i reuşi) cuiva ceva. ) a fi şiret. sarcastic. a avea păcatul de a .. încît nimeni dintre vecinii ei n-avea pace de dînsa.. a avea pe inimă a avea perdea la ochi a nu avea pereche a avea pe Scarao chi într-însul a avea pe vino-ncoace a avea pică pe cineva a avea picioare moi a avea pile a avea piper pe limbă a avea pîinea şi cu itul a avea pîntecele lipit de coaste a avea pîră a avea poftă a avea pohoiele pe ochi a avea ponturi . 2) a avea apetit... şi fam. a nu vedea. a avea (sau a i se pune cuiva) pohoiele(le) pe (sau la) ochi.a nu avea pace cu cineva a avea papagal a nu avea para de ştreang a nu avea para a avea parte a avea parte a avea pasă a avea pat a avea păcatul de a . şi taie de unde vrea şi cît îi place. a fi cu) pîinea (sau pita) şi cu itul (în mînă).. de. (reg. a fi supărat pe cineva. ) a fi bun de gură. a nu avea (nici o) para (chioară sau frîntă. a nu avea para de ştreang.ISP..CAR.. nemite să le-nzestreze. a avea pe cine moşteni a avea pe dracul a nu (mai) avea pace cu (sau de) cineva.

. a avea inspira ia: Dridri avu prezen a de spirit a le spune că contele ar fi plecat la Belgia.. de cum a văzuto.. a avea prepus pe cineva. şi pop. a avea înclina ie spre .LIT. a fi răbdător: s-a gîndit bătrînul să aibă răbdare pînă la toamnă. . lipsit de putere. n-are nicăieri popas pîn-la mine pe obraz. (spec. a avea ecou.. ) a fi cumpătat... a nu-şi găsi locul: dorul de la tine peste multe dealuri vine. a reac iona cu promptitudine. a fi slab.).OD. a aştepta. a avea (sau a face) recurs. a avea preten ia.MUMULEANU .: s-aibă întotdeauna privire la împrejurări...CAR. foarte pu ine vor avea raport la locuitorii ei de acum.. avea mare prepus pe dînsa. 2) a fi exigent.): tot vorbesc.BUDAI-DELEANU. ) 1) a avea legătură (cu .. (înv. a avea căutare: toate au avut pre şi s-au vîndut . a avea predilec ie (sau preferin ă) pentru . 2) a avea o valoare ridicată... 2) a nu avea astîmpăr.POP. (înv.. a rosti cuvintele nedesluşit sau bîlbîit.. 1) a pretinde. a avea privire la .).CONV. (fig. a găsi audien ă: pe timpul publicării lor nu au avut poate resunetul meritat. a avea reputa ie bună (sau proastă). a avea priză. 1) (despre mărfuri. a prefera. .POP.. a suspecta (pe cineva): feciorul zmeoaicei. sau la . şi mărfurile. (reg.. a avea proptele.a nu avea popas a avea pova ă bună a avea predilec ie pentru . a avea prezen ă (sau prezen a) de spirit. a avea pova ă bună. 2) a se referi (la . a nu avea (nicăieri) astîmpăr. şi bucatele. a valora mult (sub aspect material): nu-i foliant în lume din care să înve i ca via a pre să aibă şi moartea s-aibă pre . umbla după împăciuire. linişte.EM. a avea (un) pre ..): din cîte vom spune aci despre actuala închisoare. ) a avea mîncărime de limbă. (reg. (înv. trecere. a urî (pe cineva): n-am rău pre nime. a nu se grăbi. a vorbi neclar.. a avea (sau a fi în) pricină (cu cineva).... a avea (sau a căpăta) puteri depline.DOS. ) a (avea dreptul de a) cere unei instan e superioare anularea unei hotărîri judecătoreşti emise de o instan ă inferioară. (înv. ) a bănui. bunuri materiale) a se vinde bine. a fi certat (cu cineva). a avea un mare necaz. a avea pre a avea prezen ă de spirit a avea pricină a avea prindere a avea privire la .. a avea (sau a găsi) răsunet.. a avea raport (cu . a avea presă bună (sau proastă). ) a acorda aten ia cuvenită. a trezi interes. la loc şi la climă. 1) a fi năpădit de purici.AL. a avea prindere. preten ios. a avea preten ii. a avea prepus pe cineva a avea presă bună a avea preten ia a avea preten ii a nu avea (nicăieri) popas (sau popasuri). sus inători (pentru a parveni). a avea o ocupa ie: n-am nici o prindere pe aici. a nu suporta tangajul navelor.. şi pop. a avea (sau a fi plin de) purici. ) a avea sprijinitori. plăpînd. a avea rău de mare..CĂL. două vorbe raport n-au.CAR... a avea dreptul nelimitat şi necondi ionat de a ac iona în numele cuiva a avea racilă la inimă. a ac iona. a avea puterea în arului. a pretinde: [ziarul] are preten ia de a studia situa ia financiară.. din mîini nu stau. a se bucura de apreciere bună (sau rea). (fig. ) a duşmăni. a se potrivi (la .GALA.. (jur. a avea purici pe limbă.MAIOR. a avea prune (sau o prună) în gură sau a fi cu prune (sau cu pruna) în gură. ) a se judeca (cu cineva): cînd avea pricină cu cineva. a avea priză a avea proptele a avea prune în gură a avea purici a avea purici pe limbă a avea puterea în arului a avea puteri depline a avea racilă la inimă a avea raport a avea răbdare a avea răsunet a avea rău a avea rău de mare a avea recurs . a avea (pu ină sau pu intică) răbdare. a avea rău (pe cineva). a ine seamă de . chibzuit. ) a avea influen ă.

CR. a avea scump (pe cineva). (pop. a fi putred de bogat: sameni a avea său la rărunchi. dar are şi duşmani. re ineri. a avea replică. ) stupit) la furcă (sau la gură).VLAH... (reg. a fi foarte vorbăre ..POP. că eşti om cu sadă la vorbă şi cu tîlc la muncă.HASD. a avea (sau a fi cu) sad (bun) la vorbă. (înv. ) a (nu) afla. a regreta.. merge-oi. ) a fi bolnav de stomac. a fi aşezat. ) a avea. a stima. şi pop. ) a aprecia.. samăn badea nu mai are. (înv. a avea rude (sau sfin i. a avea rînză tare. incomparabil: suie dealul. a fi foarte necăjit. resurse suplimentare. a gîndi matur. a avea chef de vorbă. a iubi (pe cineva).. a fi bun de gură. 2) a vorbi mult.. (reg.. cîntă tare. a avea (sau a fi cu. a avea scorbură la inimă.. a avea remuşcări.. a-şi afla de) rînd. a (nu) avea (sau (înv. ) a (nu) fi mul umit cu ce are: [împăratul] nu mai avea sa de bogă ie şi nici o milă n-avea de supuşii lui. 2) a avea îndoieli. a fi unic.. a avea rînză domnească. a avea necaz (pe cineva). a avea său rău (pe cineva). (reg. a avea rînză a avea rînză domnească a avea rînză fierbinte a avea rînză tare a avea rude la Ierusalim a avea rude printre moaşte a avea recurs la . a găsi răspunsuri prompte. a avea (sau a fi cu) scaun la cap.POP. a avea pile: are rude la Ierusalim...: numele localită ii ne-ar rămîne necunoscut. a avea (sau a-i veni) scuipat (sau (pop. de n-am avea recurs la cîteva fericite documente. 1) a vorbi cu rost. ) a fi rezistent la băutură. a nu putea suporta (pe cineva sau ceva). a prinde) seu la rărunchi. a fi iute din fire: Născocor încă avea rînză fierbinte.. ) a fi supărat. (reg. 1) a avea disponibile fonduri. şi să nu mă cheme... supărat. (pop. şi pop. ) a se înfuria uşor. a (nu) ajunge la sa ietate. desigur..: fa a mi s-o schimbosit ş-amu n-am rînd de trăit. a nu(-şi) (mai) avea (sau a nu-şi afla) seamă(n) (sau seama) pe (sau în) lume sau a fi fără seamă(n).. a avea rezon. cu seriozitate: ne place de dumneata.POP. (pop.. . ) a fi protejat de persoane sus-puse.. ) a se îmbogă i. a avea proptele. a nu (mai) avea pereche.. a avea rela ii a avea remuşcări a avea replică a avea repulsie a avea rezerve a avea rezon a avea rînd a nu avea rînd de . (înv. a-i părea rău. sfin ii lui) la Ierusalim. ) a vorbi prea mult.ext. raporturi (cu cineva).. a nu mai avea scuipat în gură. a avea seu la rărunchi . a fi veşnic nesătul. a (nu) vedea) sa . a fi de neam mare. 1) a între ine legături. ) a avea rela ii sexuale (cu cineva). a avea chef de vorbă.a avea recurs la . (fam. a avea sad la vorbă a avea sa a avea sa la a avea său rău a avea scaun la cap a avea scorbură la inimă a nu mai avea scuipat în gură a avea scuipat la furcă a avea scump a nu avea seamă pe lume a avea semănare cu . a avea sa la (sau de) vorbă. ) a avea acces la . a (nu) se putea sătura (niciodată).BUDAI-DELEANU. a-i repugna (cineva sau ceva). ) a nu avea posibilitatea să .VINEA.. a-şi face timp: spune-i că n-am vreme . 2) (spec. echilibrat. (reg. (p.. a avea repulsie (sau oroare) (de cineva sau ceva). a avea semănare cu . ) a vorbi mult şi cu miez. (reg. ) a avea (sau a face) avere. a avea rela ii (cu cineva). a avea (sau a face) rînză. (înv. a avea rezerve. cumpănit. a avea rînză fierbinte. a avea scuipat la furcă.: [localitatea] are multă asemănare cu muştele.AL. a avea (sau a-şi face. a nu avea (sau a nu fi) rînd de .POP. a semăna cu . ) a avea dreptate. a avea rude printre moaşte. eu cînd mi-oi afla de rînd.

a avea tot timpul să . nici roade. înzestrat. 1) a fi istovit. 1) a fi plin de energie. ) a fi lipsit de sens. a nu avea toate şipturile. poftă. a (nu) avea (sau a (nu) fi) timp (sau vreme) (pentru ceva). a nu avea zestre. a fi capricios. pasiune.. monşer! CAR.. a nu-şi găsi locul. a se termina. a avea (sau a sim i) atrac ie.. a avea sînge în vine. a (nu) găsi răgazul necesar (pentru a face ceva): haiti! mai răpede. (fig.ext.. ) a fi năzdrăvan. ) 1) a avea măsură (în comportare). (despre artişti. a nu-i lipsi nimic: era foarte bogat şi avea toate la îndemînă. în armonie (sau în neîn elegere. a se isprăvi: dar nici lumea aceasta nu poate să nu aibă nicicînd sfîrşit. a avea trac. a nu avea stare a avea stăpînire de sine a avea stofă a avea suflet negru a avea ştimă a avea tact a avea talie a avea tărî e în cap a avea temei a avea temperament a avea timp a avea toane a avea toate la îndemînă a nu avea toate şipturile a avea tot timpul să .. a avea trac a avea tragere de inimă a nu avea trai a nu avea trai a avea trai bun . ) a fi foarte sărac: dar ce e mai frumos e că n-am sfan . a (nu) avea talie. a avea (o) slăbiciune (pentru cineva sau ceva). a nu mai putea trăi în bună în elegere (cu cineva): de nu-mi aduci ce i-am cerut. a avea (sau a sim i) tragere de inimă. a (nu) avea (vreun sau nici un) temei. (despre animale) a fi stăpînit de un duh necurat. nu are nici temei. a fi dotat.REBR. a-i plăcea foarte mult (de cineva sau de ceva): dînsul avea mare slăbiciune pentru nevastă-sa cea nouă. a nu avea stare. a avea somnul mieilor. a-şi controla sentimentele. a avea tact (sau tactul de a .CR.. a fi foarte rău: soacra. (reg. ) a nu fi întreg la minte : a iubi cine nu poate n-are şipturile toate.POP. de vigoare.. a iubi foarte mult (pe cineva). a unui examen). a avea suflet negru sau a fi negru la suflet (sau la inimă) sau a fi negru în cerul gurii. a se bucura de protec ie.a nu avea sfan a nu avea sfînt a avea sfîrşit a avea sînge în vine a avea slăbiciune a avea slăbiciune a avea somnul mieilor a avea spate a nu avea (nici sau nici un) sfan . zel: tragere de inimă pentru învă ătură n-avusesem niciodată.CAR. a avea stofă. a avea (sau a sim i) (o) slăbiciune. a avea ştimă. a fi senzual. a avea capăt. 2) a nu avea linişte.POP.. a nu ra iona. candida i) a avea emo ii (înaintea unui spectacol. a fi (ne)întemeiat. 1) a fi sărac. a nu mai putea trăi (din cauza cuiva sau a ceva): îi era frică de boierul Miron că . a nu (mai) avea răbdare: pizmaşii vecini însă n-au avut stare şi să luară cu bîte şi cu topoare după cioban.. deh! ca soacrele. ) a fi total lipsit de bani. era neagră-n cerul gurii. a avea toane.POP. a avea toate la îndemînă. a avea (un) sfîrşit. a pune pasiune în ceea ce face.ext.POP. 2) a fi înclinat spre plăcerile trupeşti..POP. (p.. a nu (mai) avea trai (de cineva sau ceva). în ceartă) (cu cineva). a fi plin de energie.. a avea spate.VLAH.. a avea temperament. de elan. 2) a avea abilitatea de a . a dispune de o perioadă mai îndelungată (decît cea necesară) pentru a . (p. a avea tărî e în cap. a fi foarte grăbit. a nu avea trai (cu cineva).). a trăi în bună în elegere.. a beneficia.. (pop. a (nu) avea o bază solidă: pesimismul negativ . (înv. a nu avea minte. că n-am timp de aşteptat. a (nu) avea siluetă... ) a fi plin de calită i. a avea stăpînire de sine. reac iile. a avea (sau a duce) trai bun (sau rău) (cu cineva). (fig. a nu avea (nici) sfînt (nici Dumnezeu). a dormi mult. a fi pe cale de a leşina. 2) a fi foarte slăbit.POP.. a avea talentul de a . apoi să ştii că n-ai trai cu mine! POP. cine ştie ce rău îi mai face de să nu mai aibă trai în sat.

a (nu)-i păsa: de sînte i tovarăşi ori fra i.. 1) a avea de rezolvat ceva cu cineva: du-te la el. (înv. a (nu)-i păsa (de cineva sau de ceva). s-a descurcat de minune.VARLAAM.. că n-avea nici o treabă cu învă ătura .POP. a fi tratat cu respect şi considera ie. 2) a (nu) fi interesat (de cineva sau de ceva). a unei supărări puternice). a (nu) avea adăpost..: un sat am cumpărat şi am treabă să mă duc să-l văz. a avea (sau a-i sta.PREDA .POP. ) a nu purta grija cuiva: să fugim în lumea mare. dar cel pu in convenabil. ) a (nu)-l privi.. (reg. a avea epi pe limbă. a inten iona să se răzbune pe cineva. a avea tupeu. a fi cu. (reg. ) a-i plăcea să bea. a avea treabă a nu-i avea treabă a avea treabă să . a avea un aer (de . ) a avea memorie bună. ) a nu se pricepe (la ceva). ) a fi priceput (la ceva): pus la probe. 3) (despre mărfuri) a avea căutare. ) a avea o taină.a avea treabă a (nu) avea (nici o) treabă (cu cineva sau cu ceva). eu n-am treabă.): foaia franceză ar avea un aer modest. a suferi.).. a avea ug la băutură. ) a fi mai breaz ca al ii. a fi pornit împotriva cuiva. 4) (fam. a (nu) avea unde-şi pune capul. de iertare. a avea o înfă işare (de . . a avea cui să se roage. nu ave nici o trecere sau milă de iertare. a fi în vogă. (reg. a sim i că nu mai poate vorbi (sau respira) (în urma unei emo ii. un necaz mare: împăratului [îi] intrase în inimă ca un cui acest arz.PANN. a avea (sau a fi cu) opi. 1) a (nu) avea de lucru: n-avea nici o treabă. a avea unde să-şi plece capul. a-i intra. a avea trecere. a (nu)-l interesa. a nu-i avea treabă (cuiva).. a fi îndrăzne . obraznic. a avea o teamă. a se şti cu) un cui la (sau în) inimă (sau în coastă). a avea trecere a avea tupeu a nu mai avea ară a avea epi pe limbă a avea inere de minte a avea inere de seamă a avea opi a avea op la limbă a avea ug la băutură a avea un aer a avea un cîrlig a avea un cui la inimă a avea un cuvînt cu cineva a avea un cuvînt greu a avea unde să-şi plece capul a avea unde-şi pune capul a avea un dinte împotriva cuiva a avea un foc la inimă a avea un necaz a avea un nod în gît a avea un noroc orb . . 1) a avea de discutat ceva cu cineva. că are treabă cu tine. ) 1) a avea chef de vorbă. un secret: Ion are el un cîrlig pe undeva.). de vine întotdeauna tîrziu acasă. a avea credit: are trecere la minister . a avea un foc la inimă. a i se face o concesie: furii . a avea un necaz.CAR. (reg. a avea un noroc orb (sau chior).. 2) (fig. a avea prestigiu. a avea treabă să . despre oameni) a se bucura de îngăduin ă. a (nu) avea (nici o) legătură (cu cineva sau cu ceva): ce-ai treabă cu slujba mea? POP. n-avea treabă! a (nu) avea (nici o) treabă. aşa că ieşi să se plimbe . a avea inere de minte. a nu fi bun (la ceva): din şcoală îl dăduseră afară. a se bucura de autoritate.. . a fi rău de gură.. a fi necăjit. a nu mai avea ară (cu cineva). a fi la ananghie. (pop. a avea un cuvînt greu (de spus). a ironiza. 2) a avea o răfuială cu cineva. a i se deschide toate uşile. de pălăvrăgeală. a nu mai avea trai liniştit (cu cineva). ) a nu neglija ceva. a avea un cuvînt cu cineva. 2) (despre oameni) a fi luat în seamă. a lăsa impresia (de .. 2) a avea limba ascu ită. a lua în considera ie. a fi foarte norocos.NEC.LET. a avea (sau a i se pune) un nod în gît.. a avea un cîrlig. (înv. 1) (înv. a avea inere de seamă.. a avea un dinte împotriva cuiva sau a-i purta un dinte cuiva... ) a trebui să . nime treabă nu ne are. şi fam. (fam. a avea op la limbă. 3) (fam..

ba că-i alta sau că-i (sau c-o fi) una. c-o pă i: şi aşa. a avea urechi de săftian. 2) a nu avea habar. se-n elege!.. ba ici.POP. (reg.. ba că-i una.. baba călătoare n-are sărbătoare. ba aşa.. ba alta. în timpul nop ii trecute. a avea vederea scurtă sau a fi scurt de vedere. ba colea.a avea un of a avea un schimb de cuvinte a avea urechi de cîrpă a avea urechi de săftian a avea urechile astupate cu ceară a avea vad a avea val a avea vederea scurtă a avea vederi largi a avea vreme să . ba că chiar. a fi la un pas de moarte. mîine ha . CR. a nu mai avea zile multe. ba că-i alta. a avea o durere. ba că chiar?. c-o pă i. la Sfîntul Aşteaptă. şi că va avea zăbavă nu glumă pînă s-o întoarce acasă. ba aşa. şi pop. ba una. 2) dimpotrivă: nu-l obosise lucrul în vie. păcat! CAR. a nu auzi bine. pentru ca să nu salute pe nimeni.. c-o fi.. ba e bălaie.). a trăi în mizerie. a nu-i păsa: nu avea nici un zor de a-şi atrage ura unui puternic regat învecinat. moşneagul într-o zi se căsătoreşte de a doua oară. (iron.. a nu avea zor azi hîr.... în toate păr ile. şi fam. a avea urechi de cîrpă.. ba chiar îl înviorase. a se certa (cu cineva).. a avea urechile astupate cu ceară. evident că da!. ba chiar. ba ceea sau ba că-i una. ) d-apoi cum nu? ba ce!. a nu fi presant. ) azi ceartă. ba e laie..AL.. a fi receptiv la nou. pare-mi-se. c-o fi. a putea să mai aştepte. ) a fi surd: ho! . trei zile pe lîngă casă. în spre sară numai ce dă deo pîrtie.FIL. se făcea că are vederea scurtă. ba ici. (înv. a avea zile înşirate cu a a. ba bine că nu!. nu cumva? ba ceea.CR. o suferin ă (nemărturisită). a o duce de azi pe mîine. ba chiar. ba e neagră. (cum) bag (de) seamă (sau seama) (că . desigur!: şi-au venit toate neamurile? ba bine că nu! POP. a avea un schimb de cuvinte (cu cineva). ba e neagră bag seamă ba ici.: dacă n-ai avut destulă vreme să mă cunoşti. ba zău. a avea clientelă numeroasă. mîine bătaie. pretutindeni: tot mai cercînd. (pop. că-i (sau c-o fi) alta. cînd sta cîte două. ba colea . a avea răgazul să . ) ba aşa.noapte a azvîrli cu piatra în şatră ba azi. a avea timp să . a nu avea zor (de ceva sau de cineva). . a azvîrli cu piatra în şatră. azi. ba colea. mîine ha azi.(sau astă-) noapte. a nu auzi bine. ba e albă.CR. (reg. a avea neplăceri. într-adevăr. în cursul călătoriei nu eşti obligat să respec i posturile şi sărbătorile. a avea o perspectivă cuprinzătoare. greută i (din partea cuiva). azi hîr. a fi deschis progresului. a avea vreme să . a fi miop: un marchez . ba azi. hăr ăgos şi de tot hapsin. a trăi în linişte. ba ceea ba chiar ba da ba e albă.HASD.. ) a trece mult timp.AL. a avea vad.POP. 1) şi în plus: ba chiar se făcuse buclucaş. noaptea trecută: fapta ta de astă noapte. 1) a nu fi neapărat necesar. că doar n-am urechi de săftian.. ba da. a avea zi bună (sau zile bune) cu cineva. în bună în elegere cu cineva: de atunci nurorile n-au mai avut zi bună în casă cu baba. ba aşa. pasămite: bag seamă că nu era acasă.. a avea zăbavă.. se vede că .. ba mîine. a avea val (sau valuri) (cu cineva). a avea zăbavă a avea zi bună cu cineva a avea zile înşirate cu a a a nu mai avea zile multe a avea un of.. (reg. ba mîine baba călătoare n-are sărbătoare ba bine că nu! ba că chiar ba că chiar? ba ce! ba ceea.. ) a face aluzie la ceva. a avea vederi largi. a dura: ştiind că o să-i fie drumul lung .

a balansa conturile. (reg. ) pedeapsă în bani. baie de soare. bani numerar cu valoare mare: avea numai bani bătu i. banii grosului. 1) bani numerar. cu speran a că va găsi rătăci i ceva bani de coşni ă. (înv. a nu-i păsa. ba încă sau şi încă. mare vărsare de sînge. a se bate ca orbii (sau ca chiorii. ) a se bate cu gîndurile.POP. ) a nu se ine de treabă. luată de la cei întemni a i: 30 bani. ) a face creditul egal cu debitul. de la cei ce se vor închide. a mînca repede şi cu lăcomie: turna în el bucate şi udătură. bani de buzunar. 2) (fig. bani cîştiga i (ne)cinstit: înfiin ase o firmă specializată în spălarea banilor murdari .URIC. a gîndi intens (la ceva). de ziceai că se bat calicii la gura lui.ISP. a sîcîi. (chiar) mai mult decît atît. bani pentru cheltuieli mărunte. bată-te focul. fără a se uita unde lovesc: se bătură ca orbe ii vreo jumătate de ceas.CR. bani cura i (sau murdari). a bate bărbunca. a se frămînta inutil: geaba se bătea sărmana ca apa de maluri. a bate (sau a pisa) apa în piuă (să se aleagă unt).POP. a bate bani. bani număra i. ca orbe ii). (reg. că pînă la urmă i s-a făcut lehamite bietului om să se tot împotrivească şi a făcut precum zicea dracul. în hîrtii de 50. a regula) la cap (pe cineva). că pe mor i nui mai învie nimeni. 1) băşică din clăbuci de săpun. nici nu mă gîndeam la tine! POP. a insista (pe lîngă cineva). (reg. banii grosului. a bate capul a-şi bate capul a-şi bate călcîiele a bate ceamburul . a trîndăvi. a nu-i da pace (cuiva): şi-atîta l-a bătut la cap. expunere a corpului la ac iunea razelor solare. că nu s-alege niciodată. a se bate cap în cap. a se bate calicii în (sau la) gura cuiva. 1) a sări în sus de bucurie. nicidecum. bani buni. a bate ceamburul. a-şi bate capul sau (pop. sumă cheltuită zilnic într-o gospodărie pentru alimente: se scobi prin toate buzunarele. bani peşin: n-avea decît 3. ) bani care se adună de la nuntaşi după jocul miresei. zău? ba nu basmul cu cocoşul roşu bată-te focul ! bată-te să te bată! a bate apa în piuă a bate bani a bate bărbunca a se bate ca apa de maluri a se bate calicii în gura cuiva a se bate ca orbii a se bate cap în cap baie de sînge. a-şi frămînta mintea (cu ceva). şi încă de cele mai prefăcute. zău?. a vorbi mult şi fără rost (plictisind pe cei din jur): degeaba mai ba i apa-n piuă să s-alegă unt. a se bate ca apa de maluri. a fabrica monede.REBR.000 lei . te vei hrăni tu cu oameni? POP. a fi preocupat (de ceva): feciorul împăratului se pîrjolea şi se bătea cu gîndurile. istorie.000 de lei bani număra i . a-şi bate călcîiele sau a bate în (sau din) călcîie. serios?. bani cu putere de circula ie. 2) bani pu ini: a plecat de acasă cu bani număra i. a plictisi (pe cineva). balon de săpun.baie de sînge baie de soare ba încă a balansa conturile balon de săpun bani bătu i bani buni bani cura i bani de buzunar bani de coşni ă banii grosului banii verzelor bani număra i ba nu. întîmplare care nu se mai termină. ba nu. să ai parte de noroc!: ei. basmul cu cocoşul roşu. bată-te (norocul) să te bată!. bată-te focul (să te bată)!. arde-te-ar focul! : cum. banii verzelor. a-şi trece timpul cu lucruri neserioase. a se bate rău. proiecte inconsistente.POP. a nu se potrivi deloc. (fin. bani de (sau pentru) coşni ă. a bate capul (cuiva) sau a bate (sau (arg.POP. chiar aşa? ba nu. ) vorbărie goală. bani bătu i. bată-te să te bată. în plus: este fată. bani ghea ă. 2) a-şi bate joc. a cicăli. ) a fute. ) a umbla fără rost.

a tropăi. a bate furcă (pe cineva). a bate din aripi.P. a se bate (sau a se lupta) cu morile de vînt. 1) a se abate de la subiect. a bate mult şi bine (pe cineva). a se împăuna: se bătea cu pumnul în piept că lui i se datorează toate.CAMIL. a umbla pe coclauri. a pleda fără folos. a avea simpatie pentru . drept mul ămită... a hoinări. în zadar). orgolios. 1) a călători. a bate fericea pe cineva. a comanda. te omenim şi.. a-şi rupe) gura degeaba (sau de clacă. (despre militari) a lovi cu zgomot călcîiele încăl ămintei (cu pinteni) unul de altul. a-şi manifesta bucuria în chip zgomotos: începu a bate din pinten de bucurie că se cotorosise de sărăcie. a-şi face (singur) greută i. a trăncăni. 1) a regreta cele spuse: mai bine tăceam. a da noroculpeste cineva: în ziua cînd primea paralele. 2) a încerca să-şi impună voin a. mai şi ba i cu pumnul în masă? SAD.AL. a-i trece prin minte (ceva cuiva): îl bătea gîndul să lase totul şi să-şi ia lumea în cap . a bate din picior. 1) a-şi manifesta supărarea sau pocăin a. 2) a se mîndri. a bate din picioare.POP. bate cîmpii cu gra ie. a aplauda. a trage la intă. că ai început să ba i cîmpii! a bate coclaurii sau a umbla pe coclauri. a-şi bate (sau a-şi strica.GALA. a pălăvrăgi. a se lăuda. a porunci. a se fuduli. zise baba bătîndu-se cu palma peste gură. a bate cu pumnul în masă. a bate fierul cît e cald. moşneagul îl lăsă într-ale lui. DELAVR. 1) a fi foarte înalt. în tălpi). a bate în (sau la) pravilă. 2) a fi mîndru.. a bate din pinten de bucurie. 2) a dori ca cele spuse să nu se împlinească: Doamne fereşte! batete cu palma peste gură! POP. a-şi complica existen a: aşa. luînd pozi ia de drep i: s-a-nchinat bătînd din pinten. a-şi bate (singur) cuie în talpă (sau în cap. a pierde vremea: ai trecut de treizeci de ani şi tot nu te-ai săturat să ba i coclaurii. a bate cu. a (se) bate cu palma (sau cu mîna) peste gură.P..a bate cîmpii a bate coclaurii a bate cu. a divaga: autorul . a lovi aerul cu aripile.. a bate în lemn. 2) a nu avea cui să-şi strige păsul. a bate din pinteni (sau din pinten). 1) a se lupta cu duşmani imaginari. a se ră oi: nu merg nicăieri! ipă ea bătînd din picior. a umbla mult.POP. . a ac iona pînă nu e prea tîrziu. a-i da. înfumurat. 1) a se răsti. a-şi răci.i trebuie dacă.CEZAR. a se bate cu pumnii (sau cu pumnul) în piept. a dori să nu se împlinească ceva.POP. 2) a hoinări. a spune prostii: gata. a vagabonda. a bate cu tirbuşonul (sau cu cartoful) (pe cineva). de pomană. 2) a vorbi aiurea. a bate din pupăză. a bate din palme.CĂL. . a da o mamă de bătaie (cuiva). a protesta inutil. a bate drumurile.: Lulu a nu bate nicidecum cu Guli ă. (pop . ne bătea fericea: nu bătea pe nimeni. a nu găsi ascultare. de-a surda.ISP. .. la pere i: văzînd că-şi răceşte gura degeaba. a-şi impune punctul de vedere: cum vine asta? te primim la noi în casă. a vorbi în vînt.) a vorbi mult. a-l bate gîndul (pe cineva). a se bate cu pumnii în piept a bate cu pumnul în masă a bate cu tirbuşonul a bate din aripi a bate din palme a bate din picioare a bate din picior a bate din pinten de bucurie a bate din pinteni a bate din pupăză a bate drumurile a bate fericea pe cineva a bate fierul cît e cald a bate furcă a-l bate gîndul a-şi bate gura degeaba a bate în lemn a bate în pravilă .. a bate cu fruntea-n nori.. a flecări.POP. a bate cu fruntea-n nori a-şi bate cuie în talpă a se bate cu morile de vînt a bate cu palma peste gură a bate cîmpii.EM. a da din aripi: cocoşul se umflă atunci în pene şi începe să bată din aripi.i ba i singur cuie în talpă.

la toate uşile. a stagna. 1) a sări în ochi. a se lega cu jurămînt: eu i l-oi omorî. . iar nimic! CAR. a se juca cu mingea. a bate o carte. 2) a face (ceva) de mîntuială. a bate în sită (şi) în covată. a bate măsura. ) a face caz de ceva: s-a bătut monedă cu ridicarea nivelului de trai al popula iei.COŞBUC. de cucernicie. a bate (sau a face. a bate în pungă (pe cineva).CAR. 2) a cerşi. 1) a fabrica monede de metal. a umbla fugar. în semn de pocăin ă. a-i face în ciudă (cuiva): şi-atunci ea. a fi cheltuitor. ) a bate zdravăn (pe cineva): nu departe de Nistru îi întîlni [Ştefan pe tătari] şi începu a le da pe foi şi a-i freca la trei coaste. a lua în rîs. a-şi anun a prezen a prin bătăi în tăblia uşii: bat la uşă. a face impresie: între atîtea hodoroage. v. 2) (fig. a îngenunchea şi a atinge pămîntul cu fruntea. a dactilografia. a bate tactul. a bate la ochi. a lua în rîs (pe cineva) (lovindu-şi pumnii unul de altul). ) a face orice pentru realizarea unui scop: ş-a bătut în sîtă. 2) (fig.AL. v. a bate capul (cuiva). dacă mi-i da mîna că-i merge după mine. la toate por ile. a bate foarte tare. 2) a fi suspect. a necăji. a lăsa) măr (pe cineva). a mînca lacom. joacă pumnii şi-l stropeşte pe obraz. ) a face un tîrg. a risipi. îmi bate numaidecît la ochi un scrin vechi. ) a se apropia. (despre copii). . a bate (sau a freca. a bate mingea.POP. ) a produce o pagubă (cuiva). a bate pasul pe loc. 1) a se învoi din pre . hulpav: începu iarăşi a mînca. ajutor. a bate maidanul (sau maidanele). a bate (pe) la por i (sau la uşi. (pop. a imputa. şa făcut colacu-ndată. a-şi bate joc (de cineva sau de ceva). a snopi în bătaie (pe cineva): l-au lăsat măr şi s-au dus fiecare la treaba sa. a se remarca. a bate laturile. 1) a se retrage (din calea inamicului). a bate (sau a ciocăni) la uşă.a bate în pumni a bate în pungă a bate în retragere a bate în sită în covată a-şi bate joc a bate laba a bate la cap a bate la maşină a bate la ochi a bate la papuc a bate la por i a(-i) bate în (sau din) pumni (cuiva) sau a juca pumnii. a bate monedă. a bate (sau a fi) la uşă (fig. a bate obrazul (cuiva).POP. cînd el glumeşte. a se bate lupii la gura cuiva. ) a renun a (la ceva). a frapa.CAR. a lăsa) la trei (sau la patru) coaste (pe cineva). (fam.ISP. a bate în retragere. 1) a cere sprijin. a da de bănuit: prea arunci cu bani în stînga şi-n dreapta! bate la ochi! a bate (sau a toca) la papuc (sau la pingea). a fi iminent: iarna bate la uşă. a reproşa (cuiva ceva). a bate la cap (pe cineva). de părea că se bat lupii la gura lui.ISP. a nu progresa. (reg. a se învoi (la pre ) strîngîndu-şi mîinile (în semn de pecetluire a tranzac iei). a lucra prost: asta se cheamă că munceşte? îşi bate joc! a bate laba. şî-n covată. a juca o (anumită) carte de joc. a-şi pierde vremea cu hoinăreala sau cu joaca. nimic! mai bat o dată. (reg. a atrage aten ia. a batjocori (pe cineva): chiar sfin ii au început să-şi bată joc de mine. 2) a promite. a bate la trei coaste a bate laturile a bate la uşă a bate la uşă a se bate lupii la gura cuiva a bate maidanul a bate măr a bate măsura a bate mătănii a bate mingea a bate mîna a bate monedă a bate obrazul a bate o carte a bate pasul pe loc .POP. a bate la maşină. draga mea. a bate mătănii. 1) a rîde (de cineva). a încheia un tîrg (cu cineva): mă duc şi viu îndată să batem mîna împreună. a bate (sau a da) mîna (sau palma) (cu cineva). .

CR... o comunicare de interes obştesc: cîn o bătut doba-n sat. a face vîlvă. ) a anun a.. ) a aprinde o igară.. c-o fi rasă. veseli şi să bată talpa la pămînt. a bate toba (sau tamburina) (cu degetele) (pe ceva). ba (nu) zău. ) a umbla haimana.P. a bate poarca.. a bate podurile (sau prundurile). a bate preş (pe cineva). peticele). (arg. a bate un cui la sicriu. (arg.. (reg .CEZAR. a juca poarca. a băga cap teafăr sub evanghelie.. a bate toba.a-şi bate picioarele a bate pînă iese untul din el a bate poarca a bate podurile a bate pragurile a bate preş a bate recordul a bate satu-n vergi a bate să-i meargă fulgii a bate şaua să priceapă iapa a bate tactul a bate talpa a bate tarapanaua a bate telegramă a bate toaca a bate toba a bate toba a bate toba a-şi bate (sau a-şi rupe) picioarele (degeaba). a depăşi cea mai înaltă treaptă (într-un domeniu. a-i bate vîntul în traistă (cuiva). ba că-i laie.CR.POP. (reg. publicitate (cuiva).ISP. şi îi povă uia să fie mai cu răbdare . de le mergea colbul. a bate toba (sau darabana) (în sat sau în tîrg şi la moară. ) vorbesc serios. ba că-i alta.. a bate toba la urechea surdului a bate toba a bate ăruş a bate ol a bate un cui la sicriu a bate vînt de primăvară a-i bate vîntul în traistă ba tunsă. a călca apăsat: căpitanului îi plăcea să meargă oamenii an oşi. ba (că) (e) rasă sau c-o fi tunsă. a snopi în bătaie (pe cineva): scoteam mî ele . dacă. a face public un secret: probabil însă că se cam ştie . încă mă mier c-am avut răbdare să in casă cu baba. a bate şaua (ca) să (se) priceapă (sau să în eleagă) iapa (sau calul). dară bate toba la urechea surdului. a bate măr (pe cineva). a-şi provoca neplăceri. prin bătăi de tobă.. a divulga. a risipi. a umbla fără treabă. a bate ol (pe cineva).. a face reclamă. a umbla mult (şi fără folos): multu-şi bat picioarele. a-i vorbi degeaba cuiva. a fi sărac lipit pămîntului. ) a se lăuda. a expedia o telegramă. l-o lăsat to ş-o plecat. a face aluzie la ceva. şi reg.CAR.i spun: ba zău. haimana. într-o disciplină). căci nu se poate ca tata să nu fi bătut toba. pe toate răzoarele. ba rasă ba zău a băga cap teafăr sub evanghelie . tura-vura. încurcături (inutile).POP. a bate tactul (sau măsura). a bate (un) vînt de primăvară (peste ceva). cu vîrful degetelor. ) a bate măr (pe cineva). c-o fi rasă. în ară) sau bate toba în Moldova şi s-aude la Craiova. (înv. şi le flocăiam . a lăuda exagerat (pe cineva). a bate (sau a flocăi) (pe cineva) (de) să-i meargă fulgii (sau colbul. a bate ritmic (cu degetele) (pe ceva) (din nervozitate sau din nerăbdare): bătu toba în postavul biroului. a bate satu-n vergi. ba că-i una. l-a pus pe Galibardi de i-a botezat un copil. (fam. c-o fi tunsă. a nu fi ascultat: rămînea cu surorile şi fra ii . a bate recordul. a bate toaca.ISP. a bate talpa (la pămînt). a bate (pe cineva) pînă iese untul din el.REBR. a face să nu mai existe (ceva): a bătut un vînt de primăvară peste averea lui.SAD. a face apropouri: dascălul bătea şeaoa să priceapă iapa. ) a-şi întinde cortul. ba că-i bălaie: ce mai . (înv. a bate (cuiva) toba. a se stabili undeva. a bate pragurile. a bate tarapanaua.. (fig..POP. a bate ăruş. a bate (degeaba) toba (sau toaca) la urechea surdului. a lovi uşor ceva într-un ritm anume. a divulga un secret. ba (că) (e) tunsă.) a snopi în bătaie (pe cineva). (pop. ) a cerşi. a spulbera fără urmă. a bate telegramă.

a băga formele. .POP. a (se) înfricoşa. fiori) în cineva (sau în oase(le) cuiva) sau a băga în frică (pe cineva). a închide. a (se) speria de moarte. 4) a provoca necazuri. nici la moară n-are rînd. a băga (sau a intra) frica (sau spaima. a-şi băga carnea în saramură (pentru cineva). la apă. cînd ştia că el n-are pic de dreptate. a băga în buzunar pe cineva. a băga de seamă.CAR.POP. a hărnici (pe cineva). a-i băga ceva în cap cuiva. a băga (sau a turna) în coş. a învrăjbi: alta n-au de vorbit decît bîrfeli şi răută i. a da gaz. a băga în boală (sau în boale. este pentru că nu băgăm noi de seamă. 1) a băga în belea (pe cineva). a urzi intrigi. a vîrî) (de viu) în groapă (sau în mormînt. a băga după gratii (pe cineva). a (se) îngrozi. a băga în răcori (pe cineva). a băga în cofă (pe cineva). 2) a omorî (pe cineva): caută pe cel care a pus în mormînt pe părintele tău. 2) v. a se amesteca în treburi ce nu-l privesc. SAD. groaza. s-o vîre-n groapă pe biata babă. a înspăimînta (pe cineva). 2) a băga în sperie i. vrajbă. bagă-n coş. a avea grijă. a băga frica în cineva a băga inimă în cineva a băga intrigă a băga în aceeaşi oală a băga în belea a băga în boală a băga în buzunar pe cineva a băga în ceasul mor ii a băga în cofă a băga în coş a băga în draci a băga în fabrica de pumni a băga în friguri a băga în groapă a băga în groază a băga în năbădăi .CR. a-şi băga coada peste tot. a face pe cineva să fie interesat. 2) a zăpăci. a începe să macine. a atrage. a înspăimînta. 3) (fig. 1) a pune pe treabă. 2) a fi net superior cuiva. a speria (pe cineva). în alte alea) (pe cineva).POP. a fi peste măsură de curios. a implica într-o afacere necurată (pe cineva). a provoca neîn elegeri. . zîzanie) sau a face intrigă. în năbădăi) (pe cineva).a-şi băga capul în păcat a-şi băga carnea în saramură a băga cărbuni a-i băga ceva în cap cuiva a-şi băga coada peste tot a băga de seamă a-şi băga dracul coada undeva a băga după gratii a băga formele a-şi băga capul în păcat. a depune actele în vederea căsătoriei. preocupat. a trimite. a întemni a (pe cineva). a provoca mari neplăceri (cuiva). a băga (sau a pune. 1) a avea în puterea sa pe cineva. a pune pe acelaşi plan. a îmbărbăta pe cineva. 1) a înmormînta (pe cineva). a băga în năbădăi (pe cineva). a băga în belea (sau în bucluc. a observa. a dispune de cineva. a înnebuni (pe cineva). a-şi primejdui via a (pentru cineva). în pămînt) (pe cineva). a amesteca. fitile. a căpăta rînd la moară. ) a intimida. a (se) înspăimînta: ochii tăi mă bagă-n frică.. michidu ă) coada undeva. a lua aminte.SAD.GR. strîmbe. a îngrozi (pe cineva): m-ai băgat în toate grozile mor ii. a băga (sau a vîrî) intrigă (sau intrigi. a bate măr (pe cineva). 2) a pune în cofă (pe cineva). a (se) speria. a înspăimînta (pe cineva): avea o privire ironică şi ascu ită care te băga în pămînt. dar omul care-i frumos.POP. numai la numele lui ne intra groaza în oase. ca să vîre fitiluri şi zîzanie în toată mahalaua. discordie: diavolul vrajbei nu cuteza să-şi vîre coada între ei. a băga inimă în cineva. 1) a băga în draci (pe cineva). 1) a înte i focul. a păcătui: nimeni nu-şi băgă capul în păcat..AL. a începe (la primărie) formalită ile pentru căsătorie. a îmbolnăvi de spaimă (pe cineva). a băga în aceeaşi oală. . a băga în friguri (pe cineva). a băga (sau a vîrî) în groază sau a băga în groaza mor ii (pe cineva).CR. a băga în draci (sau în to i dracii. a băga cărbuni. obsedat de ceva. ) a provoca discordie. în cofă. certuri. a fi atent.ISP. (fam. rîcă. a-i veni rîndul să facă ceva: omul care-i urît. a-şi băga (sau a-şi vîrî) dracul (sau diavolul. a (se) băga în ceasul mor ii. supărări de moarte (cuiva): aceste erau de ajuns . a amenin a. a băga în fabrica de pumni (pe cineva). cînd ajunge. a vedea: dacă nouă oamenilor ni se pare că rămîn mul i nedreptă i i. în încurcătură) (pe cineva).

a scoate din min i. a se băga în ochii cuiva. a se amesteca într-o discu ie..CEZAR. 2) a(-i) lua seama (cuiva). a se face observat. voieşte să-l bage în liceu. şi fam. a cîştiga încrederea cuiva.. stimă. eu de drag te-aş băga-n sîn.POP. a prinde) la (sau în) cap. a băga (sau a da) o sîrmă. a o sfecli: ienicerii d-auzea pe mînică o băga.P. a băga la ghiozdan (sau la jgheab). a certa aspru (pe cineva). a da aten ie. a-şi băga (sau a-şi vîrî) nasul în toate. a băga în sperie i a se băga în sufletul cuiva a băga în viteză a se băga în vorbă a se băga în vorbă ca măraru-n ciorbă a băga la cap a băga la cheltuială a băga la ghiozdan a băga la mijloc a băga la şcoală a băga la trier a-şi băga min ile în traistă a băga mîinile pînă-n coate a băga mîna în strai a cuiva a-şi băga nasul în toate a băga o plîngere a băga o sîrmă a o băga pe mînecă băgare de seamă băgare în seamă a băga rufele în boale . a se băga în vorbă ca măraru-n ciorbă sau a se amesteca ca mărarul în bucate. (pop. a băga în viteză (pe cineva). a băga în seamă (pe cineva sau ceva). (ne)aten ie. a băga (sau a vîrî. că lumea parcă are dreptate. . a se cumin i. considera ie (cuiva sau la ceva): un lup flămînd nu voia însă să bage în seamă cele ce spunea cerbul. a se amesteca peste tot (şi în lucrurile care nu-l privesc).. a băga mîinile pînă-n (sau pînă la) coate. a băga (sau a vîrî) în sperie i (sau în to i sperie ii. (fam. a înnebuni (pe cineva): pe mul i îi băgase în nebuneli cu ochiul ei ager. ) a telefona. considera ie. (pop. a le zoi. a învă a. 1) a stima. a înfricoşa (pe cineva): cînele se zborşeşte la mî ă.POP. a determina pe cineva să cheltuiască mai mult decît ar fi vrut. POP. a băga la trier (pe cineva). pînă ce i-a băgat în răcori un palicar.. la universitate) (pe cineva): am întrebat-o ce are de gînd cu băiatul: . a-şi băga min ile în cap. a (se) înspăimînta. a (se) îngrozi. a se face cu insisten ă remarcat. a fura pe cineva: or stă tătă vara la umbră şi toamna şi-or băgat mîna în strai a noastră. a o băga pe mînecă (sau pe mîneci). a băga în răcori (sau în toate răcorile) (pe cineva) sau a-l trece (toate) răcorile (pe cineva). a-şi băga min ile în traistă. a speria foarte tare. a profita de agoniseala cuiva. a memora. m-a i cam luat la mijloc! a băga la (sau în) şcoală (sau la liceu. a fura ca în codru.POP. a se băga în sufletul (sau sub pielea) cuiva. a hărnici (pe cineva). a se amesteca în treburile cuiva. (ne)băgare de seamă. la universitate) (pe cineva). 2) a lua de fraier. a ine minte. a băga în sperie i (pe cineva): se hîrjoneau un cîrd de pici .CAR. a băga în sîn (de drag) (pe cineva).a băga în nebuneli a se băga în ochii cuiva a băga în răcori a băga în seamă a băga în sîn a băga în nebuneli (pe cineva). ) a iubi foarte mult (pe cineva): măi bădi ă Gherasim. în toate boalele. a o încurca. de prost (pe cineva): cum văd eu. a lua. ) a mînca mult şi cu lăcomie.POP. a asimila: şi Ion băgă cu vremea aşa în cap. a băga (sau a pune) la (sau în) cheltuială (pe cineva). a băga mîna în strai a cuiva. ) a-i cere socoteală pentru ceva (cuiva). ) 1) a înconjura cu simpatie (pe cineva). a băga rufele în boale. a nu spăla bine rufele. în toate grozile mor ii) (pe cineva). a băga (sau a lua) la mijloc (pe cineva). de fazan. a băga o plîngere (sau o jalbă). a înscrie la şcoală (sau la liceu.POP. remarcat de cineva. băgare în seamă. a se băga în vorbă. a re ine. (reg.POP. de-o vîră în to i spărie ii. a face reclama ie. (reg.

a număra: tăie . a ridica paharul făcînd urări de bine cuiva. a bea (sau a mînca) foarte mult: mănîncă cît patru. de nu-i putea da nimeni de seamă. bătut de Dumnezeu. petrecăre . a bea din igară. băiat de via ă. om vesel. băgător de seamă. a înfricoşa (pe cineva). 2) (fam. a socoti. năpăstuit.ISP. a trage o igară.. 1) (despre monede) cu marginea zim ată.a băga seamă cu cineva a băga seamă a i se băga sub piele băgat în seamă a băga seamă cu cineva. 2) (despre sume de bani) întreagă.N. a bea (sau a primi) paharul mor ii. (pop. pînă la ultima centimă: 1.POP. a se socoti cu cineva: asamănă-să împără iia ceriului omului craiu carele vru să bage samă cu slugile lui..ŞINCAI .POP. 1) observator. ) inut) în seamă. v. băgat (sau luat. (înv. 2) a muri de frică. ) a da (de) seamă. a-şi bea min ile. a bea mult şi de unul singur (fără a invita şi pe al ii). în sănătatea) cuiva. frapant. a se băga unde nu-i fierbe oala a-i băga un şarpe în sîn a-şi băga via a în nevoi a-i băga vină băgător de seamă băiat de via ă bătaie de cap bătaie de joc bătător la ochi bătut de Dumnezeu bătut în cap bătu i pe muchie a bea adălmaşul a bea ca în tîrg a bea ca o scorpie a bea cît patru a bea cupa amărăciunilor pînă la fund a bea dintr-un pahar a bea din igară a bea în cinstea a-şi bea min ile a bea paharul mor ii a bea paharul pînă-n fund .ISP. a bea în cinstea (sau în onoarea. izbitor. bătut în cap. a închina un pahar pentru cineva. a se amesteca în treburi care nu-l privesc: n-are să s-amestece nime unde nu-i fierbe oala.CR. a bea paharul pînă-n (sau pînă la) fund.PANN. prost. a bea cupa (sau paharul) amărăciunilor pînă la fund. a reuşi să cîştige încrederea sau simpatia cuiva: cu şoşele. trudă. ) a calcula. batjocură. a-i băga vină (cuiva). bătător la ochi. bătaie de cap. cu lăcomie. cu momele. a bea pînă la inconştien ă: acum î i bei min ile. ) a ajunge la o în elegere cu cineva (asupra unei datorii. a unei obliga ii etc.TEST. a bea dintr-un pahar (cu cineva). osteneală.. a bea (sau a mînca) cît patru (sau cît şapte). îi intră pe sub piele. a bea adălmaşul. a fi prieten (la cataramă) cu cineva. luat în considera ie: şi mai fost-au pofti i încă: crai. (pop.AL. supraveghetor.. (înv.000 de lei bătu i pe muchie. a i se băga (sau a-i intra) (pe) sub piele (cuiva). ) a bea (sau a mînca) foarte mult. a-i băga un şarpe în sîn (cuiva). dintr-o înghi itură. a bea. a bea la încheierea unei tranzac ii. (înv. dintr-un oi de rachiu. a băga (sau a prinde) (în) seamă sau a(-şi) lua seama sau (reg. ) persoană fără ocupa ie sau cu atribu ii formale. bătaie de joc. bătu i pe muchie. o mare mul ime de copaci . 1) a muri: bărbat de omenie.000. a îndura toate suferin ele omeneşti imaginabile. au primit păharul mor ii cel amar. a bea (sau a mînca) ca o scorpie. a bea ca în tîrg. a mînca din aceeaşi oală cu cineva. ) a învinui (pe cineva): pe urmă să nu-mi bagi vină de nimic.). a se băga (sau a se amesteca) unde nu-i fierbe oala sau a-şi băga (sau a-şi vîrî) nasul (unde nu-i fierbe oala). oameni în seamă băga i.CAR. crăiese şimpăra i. a intra sau a băga (pe cineva) într-o (mare) încurcătură: pesemne păcatul şi a a îi trage amîndoi via a în nevoi să-şi bage. a-şi băga via a în nevoi sau a băga la (mare sau grea) nevoie (pe cineva). care atrage aten ia. con inutul unui pahar.

chipeş. a o încurca. ) a jupui (pe cineva): beliră foale pre svînta. a-şi beli (sau a-şi juli. e (sau nu e) bine: rău face un om ca d-ta să se lase a fi aşa de departe tîrît pe calea scandalului public. (pop. rachiul etc. a bea (sau a trage) tutun. amănun it. dar şi mai rău inten iona i. stil umflat. bombastic. deneam. bine (sau rău) inten ionat. exact. cu inten ii. a(-şi) beli ochii. a-şi jupui. bine că ai (sau a i) venit. el n-a avut multă greutate a cîştiga inima ei. firmamentul: chiotele despicau bolta ceriului. ) tuberculoză. vînjos. arătos: frumos şi bine făcut. ) de familie bună. zise împăratul. (pop. au falşificat şi au călcat în picioare tot. a beli foale (pe cineva). 2) a se uita cu aten ie: beleşte ochii! be ie de cuvinte. am mare nevoie de tine. boală lumească. (pop. (arg. bine i-a făcut!. ) a se lovi la nas. (pop . a-şi umfla pieptul. a o pă i. ) tifos.CAR. boală cîinească. boală lungă (sau mare). (pop. gînduri bune (sau rele).DOS. a căsca ochii. a-şi rupe) nasul. a bea (cîte) un păhărel. foarte beat.) umflare a abdomenului la sugari. ) a obişnui să bea băuturi alcoolice. ) tîmpit. bra de fier. beat-mort sau mort de beat. (înv.EM. bine făcut. ceea ce nu există.NEGR. muncitori. falsificînd laptele (sau vinul. a sîcîi (pe cineva) (spre a ob ine ceva). voinic. (pop. . (fam. bocciu la cap. ) a se păcăli.). bra puternic. pe încetul. de bună (sau rea) credin ă: mai ageri. a trage la măsea. în cele mai mici amănunte. ) a adăuga apă. să te înve i minte!: te-a dat afară? bine i-a făcut! a bîrîi la cap (pe cineva). a beli belingherul. eşti (sau sînte i) binevenit (sau bineveni i): bine-ai venit. a-şi bomba pieptul. ai picat la anc: bine că ai venit. ) a fuma. a-şi scoate pieptul în afară. a da totul pe băutură. Făt-Frumos. (pop . (reg.a-şi bea şi cămaşa beat-mort a bea tutun a bea un păhărel a bea vîrtos a beli belingherul a-şi beli din ii a beli foale a-şi beli nasul a beli ochii be ie de cuvinte bine ai venit! bine că ai venit bine faci bine făcut bine inten ionat bine născut bine i-a făcut! a bîrîi la cap boală cîinească boală de ploscă boală de zahăr boală lumească boală lungă boală seacă boală uscată bob cu bob bob numărat bocciu la cap bolta cerului a-şi bomba pieptul a boteza laptele bra de fier bra e de muncă brînză de iepure a-şi bea şi cămaşa (de pe el).OD. bob numărat. (pop. rachiul). a-şi beli din ii. a cheltui to i banii pe băutură. a bea vîrtos (sau eapăn). 1) (pop. aşa î i trebuie!. a boteza laptele (sau vinul. bra e de muncă. boală de zahăr. întocmai. bolta cerului. boală uscată.) be ie. boală de ploscă. ai venit la momentul potrivit. 3) (fig. (pop. (înv. ) a fi în primejdie. bine născut. a bate la cap. ) boală venerică.EM. (pop . a trage la măsea.) atrofie. (fam. bine ai (sau a i) venit!. boală seacă. ) 1) a face ochii mari (de mirare sau de prostie). brînză de iepure. bob cu bob. de vi ă: (glume ) un vin aşa de bine născut şi aşa de bine crescut. ) a da de bucluc. bine (sau rău) faci (sau face).CAR. 2) (fig. ) diabet. cu grijă şi cu răbdare. ) a rînji.

POP. ) urît.brîul cerului a brodit-o! bucă ică ruptă tată-său a se bucura de stimă bun ajuns! bună rînduială a bună seamă bună seara! bună treabă! bună ziua. ) ortodox. despre vaci) care fată în fiecare an.i împrumut nici un ban. (formulă de salut în cursul serii sau al nop ii) să vă fie seara bună!: bună sara. (reg. şi pop. pregătit şi avizat pentru a fi tipărit. MINEIUL. să-l pui. ) noble e. să mă pui la rană. (despre copii) seamănă leit cu tatăl său: bucă ică ruptă tată-său în picioare. mîndră bună! POP. bun ajuns! sau bun ajunsul! sau (înv. (înv. ba încă şi mai şi. 2) (despre obiecte) de proastă calitate. buricul degetului. bine ai venit!. ) de paşi). bun de ştreang. bun neam. bun de pocinog. persoană care îşi îndeplineşte bine (sau rău) obliga iile băneşti: nu. a brodit-o!. să-l legi) la (sau pe) rană (sau bubă).. bun de gură. bun de tipar. bun (sau de bine. vorbăre . bucă ică ruptă tată-său sau tată-său în picioare sau izbit capul lui tată-său.AL.NEGR. bun de spînzurătoare. urător: juni colindători. vere! POP. bun de picioare (sau (înv. vîrful degetului. a bună seamă. (pop . bună rînduială.. convingător: cel bun de gură lasă legea în urmă. însărcinat cu paza bunei rînduieli şi cu siguran a obştiei. bună seara! sau seară bună!. sprinten. bun de pripas. buni cugetători.POP. necorespunzător. a băga la jgheab.i-o bună!. prolifică. că stăpînul n-are gură! bun băiat! bun credincios bun cugetător bun de făcut cu varză bun de gură bun de mînă bun de picioare bun de picior bun de pocinog bun de pripas bun de pus în ramă bun de pus la rană bun de sămîn ă bun de ştreang bun de tipar bun găsit! bun la inimă bun neam bun platnic bun venit! a-şi burduşi pîntecele buricul degetului brîul (sau cununa) cerului. a fi stimat. îndemînatic. că eşti rău platnic. căciulă. bun de pus (sau de legat. ) în mod special. . bun de făcut cu varză. 2) abil.BIBLIA. că stăpînul n-are gură!. (iron. (despre oameni) foarte bun. pravoslavnic: noi bunii credincioşi şi direp ii şi creştinii.ŞINCAI. milos. ) aducător de noroc. căciulă.SAD.CR. (despre fiin e) prolific: Ilenu a . ordine: comandantul . distinc ie: bunneamul sufletului l-ai păzit nevătămat întru credin ă.. bine) credincios. a se bucura de stimă. a făcut o gafă. bun găsit!. bun (sau iute) de picior. (pop. (înv.) curcubeul. rău. cale de cinci zile omului bun de paşi. de treabă om! (prea) bun (sau drept. anume. bun de mînă. (de) rău) cugetător. (pop. (reg. eşti bine venit! a-şi burduşi pîntecele. limbut. bun de sămîn ă. bine (sau rău) inten ionat. bun venit!. pîinea lui Dumnezeu: altfel îs om bun. n-ai gură să dai bună ziua? bun băiat!. îndurător: un tînăr boierinaş.. ) 1) (despre oameni) prost. frumos şi bun la inimă. bună treabă! sau na. bine ai venit!: bun ajunsul. era şi bună de sămîn ă: pe tot anul făcea cîte un copil.SION. (înv. bun de saftea. ) bine te-am găsit! bun la inimă (sau la suflet). 1) gureş. ) bună venire!. sprinten: [cetatea] era departe de Dunăre. bun de pus în ramă. bun (sau rău) platnic. proastă treabă! bună ziua. .

iute. răsfirat: casele din Văleni erau aruncate ca din praştie. amănun it: satul se vedea ca-n palmă.POP.. AGÂRB. ca (scos) din cutie. ca fulgul. grozav. supus. prieteneşte. ca cînd astfel de jurăminte se mai in vreodată. cafea rusească. ca fuiorul popii.POP.(?) sau ca cît . ca şi cum.P. ca îngerii.POP. ca de la cer la pămînt. a se umfla în pene. ca de o praştie sau cît dai (sau cît ajungi) cu praştia. despre scrisul de mînă) frumos. 2) de ce?. aranjat. ca la carte. în mod violent: auzind aceste. 1) cu mare viteză. ca de tipar sau parcă-i de tipar. febril. dichisit. în mod sincer. ca (şi) cum. ca fulgul pe apă. 2) împrăştiat. de parcă: zice că i-am jurat s-o iau. cu putere. ca de frica mor ii... cuminte. foarte tare. şi nu. 1) uşor... complet diferit. ) foarte mare. cum e bine: şi-i făcu o trebuşoară. a-şi burzului creasta. înfrigurat.bursă neagră a-şi burzului creasta buturuga mică răstoarnă carul mare ca acum ca catranul ca ce . foarte alb: cămeşuice cusute cu bibiluri şi albe cum îi helgea. straşnic: nu lipseau nici femeile. plană. lucrurile mărunte pot avea efecte mari.. ca de pe tipsie.ISP. (sau cam cît . ca de la om la om. ca ce .DOS. foarte uşor. elegant.. 1) cu suprafa a netedă.): filosoafe. lipsit de greutate: ajunseră negustori grei ca fulgul pe apă. foarte iute. vei putea ghici ca ce lucru este în ăst sac d-aci? PANN . ..OD. blînd. 2) nesigur.NEGR. ca (şi) cînd. ) cam ce . de parcă s-ar petrece acum. ci sînt fecior de plugar. (reg. puternic. de s-au tuns în călugărie. inutil: îşi vin acum cam ca fuiorul popii. comer clandestin. aleşi ca viteajiii lui H [risto]s şi ca ce că băură păharul svin iii sale. (înv. deoarece: l-au sfătuit.AL. ) ca unul care.POP. 1) de curînd.CR..POP. ca din praştie.. foarte mare. ) de prisos. ) pentru că. în ce scop?. (înv. . ştii. fără a băga de seamă: vine un ho şi mi-o fură ca din palmă. 3) la voia întîmplării: valurile vie ii îl purtaseră ca fulgul pe apă. ca acum. 1) (înv. foarte aproape. de parcă: eşti uitat. însemnat. ascultător. la ce bun?: ca ce să mai meargă şi el? ca ce că. care strigau ca din gură de şarpe. ca (sau cum e) helgea. colea. şi pop. ca la carte sau cum scrie la carte. ca ceaea ce era destoinic să să pue în cinul cliricilor. ca din palmă. foarte negru. deschis. CAMIL. foarte repede. ca (sau cum e) catranul. uitat ca cum n-ai fi mai fost. . caligrafic: nu sînt fecior de notar. ca ceea ce. 2) parcă a fost ieri (alaltăieri): ca ieri mergeam la şcoală. iepurele se duce ca din praştie. de-a gata. . buturuga mică răstoarnă carul mare. ca acela sau ca aceea.NEGR.. extraordinar: şi unde nu dă o căldură ca aceea. aşa cum trebuie. la mică distan ă. 2) foarte bine. incert.. (pop.. deoarece: mucenici . de se se topeşte omătul . ca şi cînd. la o azvîrlitură de bă : casa lui era ca de o praştie de a noastră. ca din (sau în) gură de şarpe. (glume ) băutură alcoolică (vin sau uică).DOS. (reg. ca în palmă.i scriu ca de tipar. ca ieri (alaltăieri). pe nemuncite. ca ce că ca ceea ce ca cînd ca cum ca de frica mor ii ca de la cer la pămînt ca de la om la om ca de o praştie ca de pe tipsie ca de tipar ca din cutie ca din gură de şarpe ca din palmă ca din praştie cafea rusească ca fuiorul popii ca fulgul ca fulgul pe apă ca helgea ca ieri ca îngerii ca în palmă ca la carte bursă neagră.

fără a întîmpina rezisten ă: intra cu itul în el ca-n brînză. de unde mai înainte era calic ca şoarecele din biserică. apoi face o săritură înapoi şi una înainte şi se cam mai duc la împără ie.AL. ci umblă la dînşii ca la sită. cam de . ca nealtădată sau ca nealtedă i. frig. ca neoamenii. cît de bine. foarte sărac: prin minte şi şiretenie s-a înstărit. (înv. de se strînsese lumea.. aproximativ aşa: cam aşa era îmbrăcată şi fata cea mare a împăratului.POP.: troncănea cîte una cam de acestea. ca mîine a se cam mai duce cam pune mîna ca musca-n lapte ca muşcat de şarpe ca-n brînză ca nealtădată ca nelumea ca neoamenii ca niciodată ca la (o) comedie. se vede de pe acum că va deveni popă. cum nu s-a mai întîmplatvreodată: a fost odată ca niciodată. nepoftit. ) pidosnic: m-am îmbrăcat ca neoamenii. ) mereu: numai tătarii îi cară [pe leşi] în toate zilele de grumaz. (pop. ca muşcat de şearpe. cald nem esc.. e ho . cale bătută!.ext. cu violen ă (fiind foarte speriat): băiatul . ca la pomană. ca la uşa cortului. drum bun!. ca mai bine. ca la moară. ca niciodată. (p.it-o amîndoi! ş-o să-i rîdem ca mai bine! AL. anapoda: n-ar fi fost ei oameni răi...POP.PANN .TOP. în biserică). mergi sănătos! cale de o zi (sau de două zile. cum nu s-a mai întîmplat: şi Ianuş îndată. de trei ceasuri etc. împrejurul nostru. peste pu ină vreme. (fam. calcă a popă. ca aceste.. să ai parte de o călătorie uşoară! cale bună! sau bună calea!. cum e mai bine.. .SAD..POP. cum nu a mai fost. ca la şatră. nicidecum.P.CR.. numai că se purtau ca nelumea . inima la tin-rămîne. iitura. cum se cuvine: poartă-te şi tu ca lumea. ca musca-n lapte.DASC. ca la cort.CR. cam pune mîna. aproximativ de felul .. ca mîne. ) în mare dezordine şi murdărie. mîndră.). voi trăncăni i ca la cort. contrar bunului sim . fură: l-aş ine la mine în gazdă. 1) pe rînd: ine rîndul ca la moară. hori şi alte cîntece sculă ele. inoportun: ce te bagi în vorbă ca musca-n lapte? ca muşcat de şarpe.POP. ca la comedie.ca la comedie ca la cort ca la moară ca la pomană ca la sită ca la şatră ca la uşa cortului calcă a popă cal de bătaie cald nem esc cale bătută! cale bună! cale de o zi calic ca şoarecele bisericii ca lumea ca mai ba ca mai bine cam aşa cam de . calic (sau sărac) ca şoarecele bisericii (sau din biserică. a se cam mai duce. ca nealtădată. distan ă ce poate fi parcursă într-o zi (sau în două zile. ca-n brînză..REBR.. 2) într-un permanent du-te-vino: unii intrau şi al ii ieşeau ca la moară. (bine) de tot: ce ruşine! au pă.. ca la uşa cortului.ISP. ) că va ajunge „cineva“. de-a binelea. glasu-şi îmblînzeşte. ca la sită sau ca la sita cumetrii. ca nelumea. brusc.. fără ruşine (precum iganii): ne cînta din fluier: doina.. nu ca neoamenii. ca mîine (poimîine).POP. în număr foarte mare: degeaba vă-ndesa i ca la pomană..CR. ca la teatru.. a se duce de-a binelea: fiul craiului . şi reg. REBR. în trei ceasuri etc. curînd: eu mă duc.CEZAR. aiurea. ca la bîlci: făceam un tărăboi. dar cam pune mîna. sări drept în sus.).SAD. cam aşa. ca lumea. ca iganii: în loc să cînta i de mort. cal de bătaie. uşor. . (aşa) cum trebuie. că de n-ar fi nu s-ar povesti. ca mai ba. persoană care duce greul. anapoda.SIMION. încalecă calul .CR. care trebuie să suporte orice: nu-s eu calul de bătaie al nimănui.

FIL. 1) începutul sau sfîrşitul ării (sau al lumii). orbeşte. nedesluşit.AL. trist. (fam. 2) (înv.BRĂESCU. I. ca pe apă. ca o (sau cu obraz de) babă turcească. (reg.i faci casă. ca pe (sau după) răboj. cap în cap. capătul zilei. zbîrcit la fa ă: omul spîn. ca şi cînd ar fi fost fermecat. vag: auzea ca prin vis dangătul clopotului. straşnic: [mî ele] ne zgîriau şi ne stupeau. (p. (reg. în mod miraculos. . vro greşeală. foarte repede.EM. (în număr) foarte mare. 1) cu grămada. ) cum se cuvine.P. ca pe noi.) fără discernămînt. cum se cuvine: să mîncăm ca oamenii. livid: fa a-i era ca pămîntul . gogoman. buştean: doarme ca pămîntul . cît ai clipi din ochi. ca prin(tr-un) farmec.. prost. ) foarte tare. imprecis. ca o găină plouată. 1 decembrie. ) lucru de mare pre . descurajat.DELAVR. întins: merse drept ca pe ciripie la stuful cu flori. ca pe ciripie. prost: cap de cuc. lucru mare: nu te mai pune şi d-ta pentru te miri ce şi mai nemica. imbecil: taci. ) în număr (foarte) mare: s-au strîns toată boierimea la dînsul şi oastea. cap sec. eu! . ) perfect.PANN . de-a curmezişul. ca pămîntul. cap de iarnă. î i sporesc simbria la fiecare cap de an. ca prin vis. ca omul sau ca to i oamenii. margine: totdeauna la cap de ară să. ca potîrnichile sau ca (pe) puii de potîrniche. 1 martie.ext. cum se întîmplă. cap de tigvă. foarte mult: oamenii se înmul esc ca năsipul mărei.DELAVR. în toate direc iile: ca mîne vin turcii şi-i risipeşte ca pe puii de potîrniche. ) în linie dreaptă. 3) (în construc ii negative) deloc. ca pe note.IONESCU. ca oul. cap de cuc. 2) (fig .MAIOR. adînc. în dezordine. 4) (despre chipuri) pămîntiu. cap de an. grăi Tămăduianu. ca din carte. în nici un fel: nu se ştie ca pămîntul . pe neaşteptate: ca prin farmec peri izvorul şi copacii. ca o sfîrlează. foarte uşor. zevzec: aşa-mi trebuie dacă m-am înhăitat cu un cap sec! .ISP. spre seară. ca pe mîneca cămăşii. cap de primăvară sau capul primăverii. ca oamenii.CEZAR. ) motivul principal pe care se întemeiază acuzarea cuiva: în contra d-sale nu a găsit nici un cap de acuzare. 1) în toate păr ile.VLAH.ca nisipul ca oamenii ca o babă turcească ca o găină plouată ca oile ca omul ca o sfîrlează ca oul ca pămîntul capătul zilei cap de acuzare cap de an cap de cuc cap de iarnă cap de primăvară cap de tigvă cap de ară ca pe apă ca pe ciripie ca pe mîneca cămăşii ca pe noi ca pe note ca pe răboj cap în cap ca potîrnichile ca prin farmec ca prin vis cap sec (ca stelele cerului şi) ca (sau cît) nisipul (mării). ca pui de potîrnichi.CR. uitasem că sînt impiegat român.SANDU-ALDEA. cap de acuzare. ca pe noi. PANN . (jur.NEC. cap de tigvă. că doar n-are să fie un cap de ară! CR. aşa cum trebuie.. cu obraz de babă turcească. cum trebuie. abătut: ce stai ca o găină plouată? ca oile. curent: vorbea fran uzeşte ca pe apă. ca omul. fragil. cum trebuie. întocmai: ştia ca pe răboj spi aneamului mahalagiilor. vecini la extremită i: jude ele României vin cap în cap cîte două şi trei de la mun i la Dunărea. 2) profund. 1) cu desăvîrşire. început de an: dacă eşti muncitor şi te por i bine. cuvînt cu cuvînt. (om) prost. 2) (fig. cum i s-ar putea întîmpla oricui: vrun păcat. de tot: uitai ca pămîntul. deodată.RUSSO. nătărău. rămase afară. cap de ară (sau de lume).

) genealogie. care îl va întrece sau birui pe celălalt?: acum să vedem care pe care? ori el pe draci. mai . coordonatorul răută ilor. (pop.. ) camera deputa ilor. strămoşul unic al maimultor familii. care încotro care numai ce care pe care? careşi pe unde care va să zică car funerar carne albă cartea neamului carte cu limbă de moarte carte de căpătîi carte de judecată capul cinstei. carne de pasăre sau de peşte. care pe care?.AL. adică: orizon [t] politic s-o posomorît! . nu numai politica poate împiedica pe un literat de a spune tot ce îi stă pe inimă. fruntea mesei: socrul roagă-n capul mesei să poftească să se pună nunul-mare. fiecare pe unde poate. mai .de asta te plîngi stăpîne? .d-apoi de care alta. teademenise cu vorbe dulci. cum s-ar zice: n-avea nici cai? . (jur. (înv.NEC. locul de onoare la masă. care (sau cine) încotro (poate). care . ) încît: breslaşii . (înv.. (înv. carte cu limbă de moarte. ) testament: harta testamentului.. . în toate direc iile: fugiseră care încotro de groaza ianicerilor. şi reg.. care numai ce huia divanul împărătesc.1732).CR. ) soma ie (de plată): s-au făcut şi o carte de soroc la to [i] datornicii dumisale. ) orice (fel de) . ) sentin ă de divor : zis fu: cel ce după desfacerea înso irei întîi.. (înv. care altul. aşadar: care va să zică şi fră ia.... . care vra să zică iar bejenie! AL. ... carte de lăsăciune (sau de despăr ire sau despăr enie). ca rar care altul. carte de căpătîi.. striga . înv.CR.. care alta?. care cum s-ar prinde . cu alte cuvinte.. capul neamului. adecă ori prin moarte.EM.. care numai ce. vreunul: Aron Pumnul . al fărădelegilor.ISP. sentin ele de Tribunale.capul cinstei capul legii capul locului capul mesei capul neamului capul răută ilor capul săptămînii care . ori dracii pe dînsul. ) sentin ă judecătorească: căr ile de judecată sînt pronun ate de judecătorii de pace. oricît . ) preot: părinte . care va să zică. IV. careşi pe unde. cine să ştie altul? POP. carte de şcoală. conştiin a na ională a învă ăceilor săi.MAIOR..NEGR.IORGA.. 2) ceea ce înseamnă. care alta? care altul care cum s-ar prinde . carte de lăsăciune carte de soroc carte de şcoală casa de jos ..CODICA. mai bine în capul locului. mă Chirică? CR.. care cum s-ar prinde .. manual. carte de soroc... de mi-ai face care cazne mai cumplite ce nu s-au auzît. capul legii. adecă carte cu limbă de moarte. care va să zică. capul răută ilor. capul locului..DOS. deciziunile de Cur i.. a ştiut să deştepte şi să învioşeze... ce altceva?: . sau prin carte de dispăr enie. ini iatorul.... .. (înv. casa de jos. (înv.. ) altcineva. dric. careşi pre unde.. şi pop. (înv.. luni. dacă nu-i şti Sfin ia-ta.. (a. car funerar. prin urmare.. partea cu care începe un loc: decît în fa a ariii.SBIERA..: n-oi veni la atîta nesim ire.. care eşti capu’legii.. locul de frunte la o petrecere: la mese şede i în capul cinstei şi mînca i tot plăcinte şi găini fripte. capul mesei (sau al bucatelor). va voi a veni cătră a doua. (înv. (înv.DOS. trebue să dovedească că înso irea cea mai de înainte s-au desfăcut după lege..CAR. să ne dai răspuns la o întrebare . capul mesei.. carte de judecată. capul săptămînii. ) fiecare pe unde apucă sau pe unde poate: se împrăştiară ca puii de potîrniche.PANN. scriere fundamentală.. cartea neamului. carne albă. 1) deci.

casă în care cîntă cocoşul. pe scurt. familie în care dictează bărbatul.POP. (înv.. de obicei.. ca şi de la rînd.ext. (înv. sau (înv..ISP. casă grea. abătut. ca (sau drept.POP..NEC. . casă nebunească. şi pop. şi-l duseră la fîntînă... pe mal de apşoară. 2) nu i-am spus eu? ca să zic aşa. ca un ban în două pungi ca un fel de . bordel. chip de mănăstire şi de pomenire. ca un motan plouat. (înv. ca un motan plouat ca un nap ca un pui de bogdaproste ca un roi fără de matcă ca un singur om ca un ap logodit ca urmare casa de sus. familie numeroasă (şi greu de între inut): doamnă avea de treabă. hohot prelungit de rîs. casă de vindecare.. păstrată pentru oaspe i.. ) ca şi data trecută: cînd dete în amurg. ca un pui de bogdaproste. 1) eapăn. şi-i era casa cam grea. ca . catran de . sanatoriu. ca şi cînd. sau chip de . (reg.. bună şi milostivă. gol puşcă. înghesuit.. ) în loc de .. dus pe gînduri. (înv.. ) cameră în care locuieşte. ) sărac şi fudul: se răsfa ă-n haine lungi. dar era încă bun de ginere. (înv. ca un ban în două pungi. ca să vezi!. casa sufletului. bezmetic: rămasără ca un roi făr-de matcă leşii. ea pieri. într-un cuvînt. căsătorie nefericită. din călcîie pînla cap.POP. ca un fel de .PANN. în urmare. foarte. (pop.. (reg.AL.N. familia ărănească: atunce noaptea . ) spital.. foarte des. prăpădit. ) judecătorie.POP.. espresia figurii se face mai ciudată..COSTIN. (reg. ) capul pieptului: cînd î i zice [scripcarul] cîte una. în consecin ă: dezgustul creşte şi.PANN..CR. (pop. în unanimitate: cînd a fost să le ceară părerea. pe post de . (înv. ca un singur om. ca un ap logodit. ca sita la cumătra.. casa (cea sau a) mare. ) ca în chip de . casă în doi pere i. nu alta.. şi reg. afurisit de . scoaseră şi pe Velicico Vornicul din beciu de supt casa cea mică. ) senatul. de-i tăiară capul. cascadă de rîs... (reg.. ca vai de el: ghemuit în dăsagi ca un pui de bo [g]daproste. ca un ban în două pungi. vin catran de acru. (gol) ca un nap (sau ca napul) sau gol nap. la unison. ) al dracului de. 2) îmbufnat: şede ca un ap logodit. 1) ce idee!. ) sărac: e îmbrăcat ca un nap. casă de curvie (sau de curvăsărie). casă în care cîntă găina. . ca un roi fără de matcă. ) ospiciu. cuconi cinci şi cucoane trei. ca să mă exprim astfel: avea şaptezeci bătu i pe muche. ca şi de la rînd. . ca să zic aşa. extrem de ... aiurit. dezorientat.: borş. casă de sănătate..POP. casă de judecată. ) cea mai mare cameră a casei ărăneşti. casa (cea sau a) mică... te arde la casa sufletului... visător: ce te ui i aşa la mine ca un ap logodit? SAD. ) în) urmare.casa de sus casa mare casa mică ca sardelele casa sufletului casă de curvie casă de judecată casă de sănătate casă de vindecare casă grea casă în care cîntă cocoşul casă în care cîntă găina casă în doi pere i ca să nu mai lungim vorba casă nebunească ca să vezi! ca să zic aşa cascadă de rîs ca sita la cumătra ca şi cînd ca şi de la rînd catran de . ca sardelele.: mică chilioară. (înv.. (p. zăpăcit..NEC. nenorocit. ca să nu mai lungim vorba. familie în care dictează femeia. ) casă de toleran ă. au spus „da“ ca un singur om. ca şi cum..

uluit. a începe să clocească. a fi surprins. 1) umblă fără rost. ) a-i face plăcere (ceva cuiva): deaca-l atingi [pe curvar] de curvie . a cădea (sau a se dărîma. caz (sau proces) de conştiin ă. iaca mie nu mi-a venit în cap de una ca asta. conflict sufletesc generat de dificultatea de a decide asupra juste ii propriilor fapte. maică. într-o stare mizerabilă. NEC. (aflat) într-o situa ie foarte grea. mamă. dacă i-o cădea amar.POP. vrednic de plîns: năcăjită ca vai de ea.MINEIUL. (fam. mama ei căzu bolnavă greu. ş-un zahar.CR. de peste cîteva zile a şi murit de bucurie. ) a-i trăsni ceva prin gînd (cuiva): cînd văzu o mînăstire. îi căzu lui ceva-n fire. îndată să mîhneşte şi să scîrbeaşte.ba că chiar. a fi o povară pentru cineva. într-adevăr. a-i cădea cu dulce (ceva cuiva). a cădea plocon pe capul cuiva.) şterge-o!. cutremurătoare.ISP. că i-oiu cădea şi eu vreodată bun la ceva. lapte dulce. 2) a primi o veste copleşitoare. 3) a fi foarte ruşinat. a i se acri (cuiva): of.POP.i alt fraier! caută. a-i fi greu (cuiva) să facă. a-i fi util (cuiva): Făt-Frumos. (înv.POP. dragă.P. amîhni. a-i cădea (sau a-i veni) cu greu (cuiva ceva). ai (are etc.i de treabă ca vai de el ca vai de lume caz de conştiin ă că bine zici că chiar a-i cădea amar a cădea belea cuiva a cădea bine a-i cădea bine a cădea bolnav a-i cădea bun a cădea ca musca-n lapte a cădea cădere grea a cădea cerul pe cineva a-i cădea ceva în fire a cădea cloşcă a cădea cu brio a-i cădea cu dulce a-i cădea cu greu a cădea cu inima a-i cădea cu jale caută ce n-a pierdut. a fi un eşec. (ba) că chiar. a cădea bine. atitudini. şi-năuntru se băgă. POP. a fi inoportun. a-i lăsa un gust amar (cuiva). întinde-o! caută pe altul!.caută ce n-a pierdut caută-mă pe-afară! caută pe altul! caută. a (nu)-i plăcea (cuiva ceva).CR. (despre păsări) a fi bună de clocit. a-i cădea (de) amar (cuiva). blestemele tale mult căzutu-miau cu jale. .). da de unde?: poate era niscaiva aur? . 2) umblă după furat. a-i cădea cu jale (la inimă) (cuiva).). căci tocmai ne pregăteam să ieşim din casă. . şi tu ai gîcit! POP.CEZAR. a cădea bolnav (sau la pat. ) a cădea foarte rău. la zăcere). a cădea cloşcă. zguduitoare. ca vai de lume. ) a ajunge la mare nevoie: Onisifor căzu la pămînt cădeare grea. aşa este: că bine zici. să accepte ceva: ca să nu cadă cu greu pămîntenilor.) (perfectă) dreptate. (într-un mod) vrednic de compătimire. maică. a-i cădea bun (cuiva). să-i dai. (fig. nu te amesteca întreburile altora! ca vai de el (ea etc. a cădea cu inima. că bine zici (zice etc. ) a dispera. vezi. a se îmbolnăvi: într-o bună diminea ă. (înv. că d-aici nu s-o mai duce. a se nimeri. a cădea (la pămînt) cădere grea. (fam . să-i dai. a cădea (sau a pica) ca musca-n lapte. a pica) cerul pe cineva.. a-i cădea ceva în fire (cuiva).) sau ca vai de capul lui (al ei etc. găseşte. un examen etc.VARLAAM. 1) a (nu)-i conveni (cuiva ceva). a cădea (sau a pica) cu brio (sau cu succes). 2) a-i sta bine (ceva cuiva). a-i merge bine (sau rău) (cuiva): bătrînului i-a căzut atît de bine la inimă. şi învă ătura aceaea nu-i cade cu dulce. ) 1) a se înfuria. . nici vorbă!. a-i cădea (sau a-i veni) bine (sau rău) (cuiva ceva). 1) (despre spectacole) a nu avea succes de public. (înv. măicu a mea. a cădea belea (pe capul) cuiva.i de treabă (sau de drum)!.. sămi păstrezi nevestica. (înv. a se potrivi: invita ia lor a căzut bine. vine de taie pe ăst duşman al mieu.POP. 2) (despre candida i) a pierde un concurs.i de treabă (sau de drum)!. a întrista (pe cineva): maică. năucit: citi primele cuvinte ale telegramei şi sim i că se dărîmă cerul pe ea. idei. caută-mă pe-afară!.

slăbit: picioarele nu mă in. a se prinde) în cursă (sau în capcană. a se sparge) (ceva) în (sau pe) capul cuiva. a îngenunchea: deodată Stambulul cade-n brînci. (înv. ai căzut în cap? a cădea (sau a pica. a (nu)-i cădea (sau a (nu)-i pica) fisa (cuiva).. a leşina: flămînd. . căzu cu vorba Ceauşanca.. păcălit: tocmai tu să cazi de fraier? CAMIL. jur. soro.COSTIN. a cădea (sau a fi căzut) în cap. a-i cădea în fire (cuiva). omule. a cădea de fraier (sau de fazan). a sărăci. ) a se îndrăgosti de cineva. a (nu) se prinde: greu î i mai pică fisa! a cădea grămadă. a-i fi foarte frică (cuiva). (fam. 1) a cădea în mîini (istovit): munceşti pînă cazi pe brînci. fulgerător. a se trăda: mult a trebuit pîn l-am prins în la pe acest călugăr evlavios.EM. a cădea lat: căzu grămadă într-un unghi. a cădea (sau a se arunca.a cădea cu nasu-n terci a cădea cu vorba a cădea de acord a cădea de-a pluta a cădea de fraier a cădea de la lege a cădea de pe picioare a-i cădea a cădea din dreptatea moştenirii a cădea dintr-o extremă în alta a-i cădea drag a -i cădea fisa a cădea grămadă a cădea cu nasu-n terci sau a-şi turti nasul sau a lua în nas (ruşinea). a cădea cu vorba. a nu mai fi de actualitate. a-şi pierde buna reputa ie. a cădea lat la pămînt: lunecă şi cade de-a pluta la pămînt. ) a cădea (la pămînt). COŞBUC. 1) a intra într-o încurcătură din care nu poate ieşi.P. POP. ) cu tronc la inimă) (cineva cuiva). . a se descuraja: au căzut tuturor inimile gios.P. căzu în cursă. ) a fi înşelat. .CEZAR. a face în pantaloni de frică.. privind de săptămîni. a oscila între extreme. a pierde protec ia unei persoane influente. ) a fi dezmoştenit: cînd fiii . a-i cădea inima jos (sau în călcîi. a se păcăli: Ana însă.ISP. simpatie. a cădea fără sim ire. a cădea de-a pluta. cît nime n-avea nădeajde de izbîndă. a cădea (sau a pica) de pe (sau din) picioare sau a nu se (mai) putea ine pe picioare sau a nu-l mai ine picioarele (pe cineva). a se prosti: ce-i cu tine. 1) a sim i. a lovi necazul sau nenorocirea pe cineva: căzînd această nouă pacoste pe capul bietului om.. a deveni alcoolic. a se băga în vorbă: aşa. PANN .. a cădea de la lege (sau de la legea strămoşească). în pantaloni) (cuiva). omenia. cinstea. a cădea în dragostea cuiva. POP. mai pu in subtilă.EM. 2) (fig. 1) a-şi pierde echilibrul. a-i cădea (sau a-i pica) din coş. (fam. să vor pune de împotrivire părin ilor . a cădea în desuetudine. a-i cădea inima jos a cădea în brînci a cădea în cap a cădea în capul cuiva a cădea în cursă a cădea în darul be iei a cădea în desuetudine a cădea în dizgra ie a cădea în dragostea cuiva a-i cădea în fire . a cădea dintr-o extremă în alta. a se întoarce. 2) a se da de gol. (înv.AL. bătut cum era. ) a se lepăda de legea străbună. deci se puse jos să hodinească. a se îndrăgosti (de cineva): el iar.PRAV. a ajunge la aceeaşi părere (cu cineva). 2) a îndrăgi (pe cineva). a conveni (cu cineva).DELAVR. (fam. (înv. a cădea (sau a da) în darul (sau în patima) be iei. mai cădea de pe picioare. a-i cădea (cu) drag (sau (fam. a cădea (sau a fi) de acord (cu cineva). a trece la altă credin ă. ) a fi prost. dragoste (pentru cineva): aşa-i că i-a căzut cu tronc la inimă? CR.POP. în la . îi căzu lui ceva-n fire şinlăuntru se băgă. 2) a fi foarte obosit. a-i trăsni prin gînd (cuiva): cînd văzu o mănăstire. a (nu) pricepe despre ce este vorba. a se amesteca. îi cade dragă fata. a se înşela. a cădea în dizgra ie. de nimic nu mai sînt bun. a cădea din dreptatea moştenirii. (înv. a se perima. ca din senin. să cază din dreptatea moştenirii. .POP. a cădea în (sau pe) brînci. ) a (nu) în elege. ) în la e).

a cădea în spinarea cuiva. a cădea (sau a veni) la pace (cu cineva). a cădea în picioare.KOG. a cădea în hulă.. gheara . a huli. cădea totdeauna în picioare. (fam.COSTIN. a cădea la sfadă (cu cineva). a cădea la în elegere (cu cineva). a cădea la mîna cuiva a cădea la pace a cădea la pămînt a cădea la picioarele cuiva a cădea la sfadă a cădea lăcomie a-i cădea lesne a cădea mort a-i cădea nasul a cădea năpaste a-i cădea para în gură a cădea (sau a da. labele. ghearele. 1) a se lăsa în genunchi de durere.. 1) a face pace. a cădea (sau a pica) la învoială. a cădea la legea .NEGR. ) a ieşi bine dintr-o situa ie dificilă. ISP. de oboseală: în genunchi cădeau pedeştrii. de respect etc. a ajunge (din întîmplare) la cheremul.. necazuri. a se descurca: cum făcea. a cădea în prepus.DOS. . ) laba. a intra.N.POP. voia) cuiva sau a-i cădea (sau a-ipica) în (sau la) mînă (sau gheară.EM. . a rămîne ruşinat.): niciodată nu voi pica la genunchi înaintea domnului. a se lăsa.CĂL. . să ne cază lăcomie. şi vă uita i la poale din şase la i. a fi (sau a deveni) o povară pentru cineva.BUDAI-DELEANU. mîndria. a se converti la . PRAV. ) a fi bănuitor. a cădea în uitare. a cădea (sau a pica) năpaste (cuiva). încă prea cu greu le-ar fi căzut. a se învoi: cum o să cază ei la învoială? DELAVR.a cădea în genunchi a cădea în greşeală a cădea în hulă a cădea în ispită a cădea în necredin ă a cădea în picioare a cădea în prepus a cădea în răspundere a cădea în spinarea cuiva a cădea în uitare a-i cădea în vatră cuiva a cădea jertfă a cădea la învoială a cădea la legea .POP. a cădea în necredin ă. (înv. a greşi. a-i cădea (sau a i se muia. în stăpînirea cuiva: s-or întoarce vremile şi mi-i cădea tu în mînă! POP.. a se certa (cu cineva). a cădea (sau a ajunge. a se prosterna. a se lăsa ispitit. a-i cădea în vatră cuiva. feciori. ) 1) a provoca neplăceri. a se umili dinaintea cuiva: Ruxanda căzu la picioarele lui. a cădea (sau a rămîne) mort. ) a face poftă (cuiva): sta i. căzu la pace. ) a-şi pierde arogan a.. milă. .. (fig. a cădea în (sau la) greşeală. a cădea în ispită. a-i cădea (cu) lesne (cuiva). (înv. a cădea (sau a se arunca) la picioarele cuiva sau a săruta picioarele cuiva. 2) a nedreptă i.ISP. a se umili (dinaintea cuiva): căzu la pămînt cu lacrămi zîcînd: nu sînt vreadnică. a se împăca (cu cineva): văzînd că n-are încotro. a muri subit: rămase mort pe loc. a cădea jertfă.. a pica) la (sau în. pe) mîna (sau mîinile. 2) a se învoi. (înv. a sta) în (sau la) genunchi (înaintea cuiva). a-i cădea (sau a-i pica) para în gură (cuiva). a persecuta (pe cineva): cela ce au început svada ş-au făcut asupreală.. a fi uitat. a ajunge la o în elegere..: Alexandru-vodă au căzut la legea turcească. pică în genunchi la picioarele Luminioarei şi-o rugă ca să-i dăruiască via a. a implora iertare. tupeul. a fi sacrificat..CANT. ce să dzice au cădzut năpaste . a cădea lăcomie (cuiva).. (înv. ) a fi răspunzător. în posesia. a deveni necredincios. a nimeri. a pica. ) labă) (cuiva). a realiza ceva fără efort: şi durmind îi cade peara în gură. (fam. a cădea la pămînt (în fa a cuiva). nenorociri (cuiva): tu să-mi zici că i-am picat năpaste? AL. cum nu făcea. a pune. suspicios. a muri. în puterea.ext. a-i pica) nasul (cuiva) sau a avea nasul căzut. a cădea în răspundere. ) a nu sim i nici o greutate: nu cu lesne. a fi oaspete nepoftit şi nedorit al cuiva. cum learuncă din călcîie. (înv. ) a ruga stăruitor (pe cineva): împăratul . (fig. 3) (p. 2) a îngenunchea în fa a cuiva (în semn de umilin ă. . a ob ine. umilit. a încăpea.

2) a-şi da aere. (fam. a-şi călca cuvîntul. că-i hăis. a nu avea noroc într-o întreprindere. (înv...a cădea pe capul cuiva a cădea pe cerbicea cuiva a cădea pe panta .. ) drum bun!.URIC. că-i hăis. a deranja. parcă i s-ar fi luat un văl de pe ochi. vine.POP. noi vom fi . ba e una. că-i bălaie că-i cîr . dezagreabil. ) c-o fi..POP. a călca cu dreptul.EM. ba-i bălaie. că e laie. (a. calcă de sus. a da norocul peste cineva. a(-i) cădea scump (ceva cuiva).că doar nu era să trăiască un veac de om! CR. a pătrunde într-un teritoriu străin: turcii ne-au călcat hotarul. vine. (înv. ) a se abate de la calea dreaptă.. a călca iarba verde. a începe bine ceva. a-şi călca (sau a-şi schimba) cuvîntul sau a-şi trage cuvîntul înapoi. (pop. cine mai ştie unde i-or fi putrezind ciolanele! .. c-o fi. . a i se revela adevărul: în clipa aceea. ba e alta. că-i bălaie sau ba e laie.POP. care vine.. 1) (în construc ii negative) a inspira încredere: de mic nu prea călca a popă. . călătorie plăcută! a călca alături cu drumul.. a-l călca ho ii (pe cineva) sau a fi călcat de ho i..: d-apoi calul meu de pe atunci. 1) a zdrobi. 2) a umili. că-i cea. a cădea sub certare. a fi îngîmfat.. a trăi: pînă va călca el . a cădea scump a cădea sub certare a cădea sub vinovă ie de moarte a cădea tifla peste cineva a cădea trunchi la stomac a-i cădea urît a-i cădea vălul de pe ochi cădere din dreptate că doar nu era să . a nu putea suferi pe cineva: tot urîtă mi-ai căzut. a cădea pe (sau spre) cerbicea cuiva. a da chix. a călca a popă (sau popeşte).VLAH. dar calcă popeşte. că-i cea. a avea noroc orb: unde stă Dumnezeu să cază o asemenea tiflă peste mine! mi-aş sătura sălaşul întreg. a călca cu stîngul (sau în sec). că-i mîr sau hîr încoace. mîndru. a se lăsa antrenat de .PANN. c-o pă i: că hîr. eu tot nu-mi calc cuvîntul.ISP.. ) a fi neplăcut. a i se dezvălui. c-o fi rasă. a călca ca pe ace. că nu putea să . (înv. cădere din dreptate.. a cădea trunchi la stomac. că-i mîr că-i hăis.SAD. jur.. CORESI.. a-i cădea (de) urît (cuiva). se simte de şapte palme mai înalt.POP. că-i cea călătorie sprîncenată! a călca alături cu drumul a călca a popă a călca ca pe ace a călca cu dreptul a călca cu stîngul a-şi călca cuvîntul a-şi călca cuvîntul a-l călca datoria a călca din pod a călca hotarul a-l călca ho ii a călca iarba verde a călca în picioare a cădea pe capul cuiva. ) a lua de după gît. hîr încolo. a fi prădat. c-o fi tunsă. a distruge: vijelia-ngrozitoare.DELAVR.. c-o pă i: se învîrtiră. că doar nu era să . ) a fi acuzat de omor. . a dispre ui: a călcat în picioare onoarea mea fără pată.. a umbla încet şi cu grijă. a călca în picioare. a produce o impresie dezagreabilă (cuiva). că e laie.SAD.1794).POP.CAR. (înv. a-l călca datoria (pe cineva). a nu (mai) respecta o făgăduială: orice-ar fi. a-i cădea (sau a i se lua) vălul (sau un văl) de pe ochi (cuiva). a incomoda pe cineva. . (despre mîncăruri) a se digera greu. PANN . eu tot nu-mi calc cuvîntul.. că mîr. a cădea sub vinovă ie de moarte. a călca (sau a se uita) (ca) din pod (sau de sus).. (iron. a călca hotarul... a nu-şi respecta promisiunile: orice-ar fi. în ticnă. bietul băiat nu se lasă. iarbă verde. călătorie sprîncenată!. că-i cîr (sau hîr). a cădea (sau a da) tifla peste cineva. ) a fi pedepsit. a îmbră işa (pe cineva): căzu pre cerbicea lui şi sărută el. a se îndrepta spre . (înv. ) pierdere a unui proces: însuşi dumnealui postelnicul au fost pricina căderei sale din dreptate de la judecata noastră.. se suciră. trufaş: a doua zi. a se sim i obligat (moralmente): prietenul la aceste s-a silit a-l mîngîia. a face pe grozavul: carte nu ştie. a cădea (sau a aluneca) pe panta . calcă totul în picioare.POP. cum îl călca datoria şi după cum trebuia.

) a se îmbolnăvi de epilepsie: năcaz mie nu mi-o face. pravila.CAR. a ironiza (pe cineva). PANN. a da de în eles (cuiva). ) jaf cu crimă: se întîmplase peste noapte o călcare cu omor în hanul unui jidov. 1) a urma exemplul cuiva: după moartea lui Ştefan. urmele. a păşi nesigur. (fig. cu fumurile în cap. a călca (sau a pocni) pe (sau la) col ii (sau coada) işlicului (pe cineva). a accepta un compromis. despre so i) a fi necredincios: iubeşti pe alta . a călca ocina satului.CANT. că ştiu eu ce vrei să zici. 1) a fi înfumurat.ISP. . (fam. ) a ajunge la mare nevoie: nimeni nu s-a putut atinge de împără ia mea. ) a prinde avînt. a avertiza (pe cineva): nu mă călca pe opinci.POP. a nu-i merge bine (treburile).) pasurile) cuiva.. a călca (ca) pe mărăcini. călcare cu omor.a călca în străchini a-l călca nevoia a călca ocina satului a călca pe bătătură a călca pe col ii işlicului a călca pe iarbă verde a-şi călca pe inimă a călca pe mărăcini a călca pe ouă a călca pe paşii cuiva a nu mai călca pe pămînt a călca pe picior a călca pe talpă putredă a călca porunca a călca rău călcare cu omor a călca strîmb a călca şarpele pe coadă călcător de jurămînt călcîiul lui Ahile căldură tropicală cămaşă de fier a căpăta alageaua a căpăta aripi a călca în străchini.SAD. . dar mereu calci în străchini. a atrage aten ia. VLAH. (pop. elan. a călca pe iarbă verde. a scoate din pepeni (pe cineva). (înv. ) sperjur: giurămîntul a calca călcătorii de giurămînt se giura. măcar trei nevoi să-l calce. pe de lături). a călca şarpele pe coadă. pe coadă) (pe cineva). căldură toridă: se întorcea de la redac ie pe o căldură tropicală. 2) a lua peste picior. în purtări) cu cineva: calcă în urmele lui tatăsău. a călca strîmb (sau într-aiurea.. 2) a insulta. te-am în eles eu de mult că-mi calci într-aiurea! AL. a păşi încet. pravila. 1) a fi foarte fericit. a se înşela: a cunoscut că pe talpă putredă a fost călcat şi. călcător de jurămînt. a călca pe picior (sau pe picioare. a irita. 2) a face gafe. punct nevralgic. cu nevasta s-a-mpăcat. 2) a moşteni comportamentul cuiva. cu pruden ă. (înv. fără să-şi capete alageaua. a supăra. călcîiul lui Ahile. a călca pe ouă. a nesocoti. a fi precaut. a lovi în punctul nevralgic(pe cineva). a căpăta aripi. cămaşă de fier (sau de zale). a delimita teritoriul satului. 3) a enerva. a supăra un om rău. Bogdan fiul său şi Petru Rareş călcă pe pasurile lui. . a-şi călca pe inimă. 1) a face semn. . legea): Dumnezeu ştia că salcia i-a călcat porunca şi s-a mîhnit mult. a supăra (pe cineva).CAR. cu gulerul stînd să-l apuce de nas. cu sfială.POP.POP. a călca porunca (sau ordinul. (înv . a-l călca nevoia (sau nevoile) (pe cineva). a călca (sau a urma. îi zise cumnată-sa.. legea). a semăna (în obiceiuri.. (înv.. . 2) a fi fudul. a întreprinde ceva cu reuşită sigură. . a jigni (pe cineva): mă pocneşte.POP. 1) a atinge un punct nevralgic. a călca pe bătătură (sau pe bătături. a merge) pe (sau în) paşii (sau urma. . a călca pe talpă putredă. a umbla cu nasul pe sus: vreun afandache . a călca (sau a umbla) rău. vorba de pe vremuri. ducîndu-se îndată.BĂLC. a nu respecta.POP. la coada işlicului. a încălca porunca (sau ordinul. a nu mai călca pe pămînt. pe opinci) (pe cineva). căldură tropicală.. a face o concesie. jur. umblînd parc-ar călca numai în străchini. ISP. a gafa: nu ştiu cum faci. platoşă. a ceda: destul că şi-a călcat pe inimă şi sa dus la curte. iute la mînie. a căpăta alageaua.

DOS. la rîu). că-i învîrtită. a inventa motive de ceartă. după cum se obişnuieşte. a căra apa cu ciurul a căra apă la pu a căra palme a căra soarele cu oborocul căru ă de poştă a căsca gura a căsca ochii a căsca o gură cît o şură a căsca uşa că sucita. cu misiune politicoasă. 1) a munci fără spor. a primi. căptuşeală de scînduri. a aştepta să primească de la cineva cele necesare (traiului). 2) a fi atent. a căta la mîna altuia.POP. a căuta chichi e (cuiva) sau a întoarce chichi e şi dulapuri.a căpăta un os de ros căptuşeală de scînduri a căpăta (sau a dobîndi. 1) a se uita cu naivă curiozitate. (pop .) coşciug. a face un lucru inutil. a lovi îndelung (pe cineva): ciobanul începu a căra cu bîta în burduf. (od.POP.NEGR. că e alta. a deschide gura mare. cu băgare de seamă: cască ochii cînd mergi pe stradă! a căsca o gură cît o şură sau a căsca gura cît ocni a. a căuta ca pe un ac.i mai caută-n obraz. (ba) că(-i) pungă. î i dă cu luleaua-n nas. pe socoteala ării.ISP. . aob ine (sau a oferi cuiva) un avantaj. a căuta un lucru foarte greu (sau imposibil) de găsit. a căuta (ceva) cu insisten ă. CAR. ext. ba că-i bălaie: se suciră. că învîrtita sau că-i sucită. că învîrtita a căta în obraz a căta în ochii cuiva a căta la mîna altuia a căta ouăle că teacă. se-nvîrtiră... (ba) că(-i) teacă. ca pe un lucru rar. la obrazul) cuiva. că pungă a se căuta a-şi căuta a căuta a . în zadar. a(-i) căra (sau a(-i) cărăbăni) (la) palme (sau ciomege. a căsca ochii. a căuta a .PANN. a iubi pe cineva şi a-i urma îndemnurile. ) poştalion: se sui într-o căru ă de poştă. că învîrtita. 2) (p.. c-o pă i. că cîr. să caşte gura prin Europa. îl cat. a examina ouăle în lumină.DELAVR. a face un lucru inutil.ISP. a căuta ca (pe) iarba de leac (ceva). a ob ine. ba că-i laie. a căra apa cu ciurul. de să cunoscură. iepuşoarele ia-le de unde nu-s! POP. a că(u)ta în obraz (sau în barbă. ba că-i pungă.. măi Gerilă. a că(u)ta ouăle. ba că-i teacă. gîrbace. a căuta acul în carul cu fîn... a căra apă la pu (sau la fîntînă. a căuta acul în carul cu fîn a căuta ca iarba de leac a căuta ca pe un ac a căuta ceartă a căuta chichi e . ) c-o fi.. şi reg. că e una.. numai nu te cau i! CR . o sinecură: cît rabdă acest sărman. şi fam . a căuta de-a fir a păr.. cu admira ie (la sau după ceva sau cineva): căscase gura şi bleojdise ochii la cele ce spunea vînătorul. cu bîta. ) a sta sau a umbla fără nici o treabă. în cinste.. a căsca uşa. Doamne iartă-mă. a nu face nimic: eram şi eu p-acolo şi dedeam ajutor la nuntă. ) 1) a întredeschide uşa. (fam. sfaturile. a da) un os (sau un ciolan) de ros. 2) a deschide larg uşa. ) a-şi căuta dreptatea: ai dreptate. o slujbă publică. vrajbă) (cu lumînarea) (cuiva). a căuta cu deosebită aten ie. a se pîndi unul pecelălalt: şi-şi căutară amîndoi. a căsca gura (la sau după ceva sau cineva). a se afla în treabă. spre a şti dacă sînt proaspete. cu interes. ca iarba de leac.ISP. (înv. a bate. a pierde vremea. a sugera: ochii osteni i şi părul nepieptănat . a fi pus pe ceartă: şi de astă dată se legară de dînsul şi-i căuta cearta. a căta în ochii cuiva. a căra soarele cu oborocul. unde căram apă cu ciurul. a respecta (pe cineva): nu. a-şi căuta (în ochi). (reg. a aduce a . pîn-ce-al său prieten îi dă un biet ciolan! NEGR. a se privi unul pe celălalt. a se holba. a căuta ceartă (sau pricină. căutau a melancolie. cu înfrigurare. a se uita unul la altul. pumni. pre ios: unde. 1) a deschide ochii mari. căru ă de poştă. cu pumnii) (cuiva sau în ceva).. 2) a nu fi de nici un ajutor. că mîr: că sucita. a hoinări: a fost trimis. că sucita. să fie? . sau a căra lemne în pădure sau a căra pietre la munte. cu mirare. a căuta nod în papură (cuiva). a se căuta. un profit.AL.. folos (cuiva sau la ceva). a stima. cu lumînarea.

) a nu se amesteca în treburile altuia. a-şi căuta de obiele. a-şi vedea) de cale (sau calea. a bate (pe cineva). a face pe plac (cuiva). a ei etc. a-şi vedea de treabă: dă-mi juncanii tăi drept vamă şi î i cată-apoi de seamă. a voi cu orice pre ceva (indiferent de consecin e): precum văd. a prezice viitorul după pozi ia aştrilor.. de treabă-şi vedea. 1) a se ocupa de propriile interese. că mănînci trînteală.AL. a căuta (sau a se uita) cu ochi buni la cineva. peste tot: minunat! să vă caute cineva cu lumînarea. peste tot.a căuta chip să ..COŞBUC. de treaba lui.. mehenghiule! POP. a nu se amesteca în treburile altora: ba să. drumul.POP. a alinta.. a privi cu bunăvoin ă. ale ei etc. a-şi căuta de suflet. să te fac săntrebi.CAR. a căuta de dreptate (cuiva). (reg. a-şi vedea numai de propriile interese.COŞBUC. a-şi vedea de treabă: nu e chip să-i faci cu buna să-şi păzească drumul lor. cu dragoste la cineva. mititeii. ) a da în judecată (pe cineva). a căuta în stele. ca să. cu privirea) (pe cineva sau ceva). a o căuta cu lumînarea. a căuta cotle e a căuta cu gîndul a căuta cu legea a căuta cu lumînarea a o căuta cu lumînarea a căuta cu ochi buni la cineva a căuta cu ochii a căuta de-a fir a păr a-şi căuta de cale a căuta (cu) chip(uri) să .. a răsfă a (pe cineva): bărbatul .. în poalele unei roabe tinere . a se interesa de cauza cuiva. sau de nevoi) sau (înv. a căuta cotle e (cuiva).. 2) a-şi continua. care-i căuta la cap.i ca i de treabă. a căuta cu lumînarea. spre a-l ajuta să-şi dobîndească dreptatea: vai. a căuta cu legea (sau la judecată) (pe cineva). sta cu capul . a căuta (toate) mijloacele să . 2) a se amesteca în treburi necurate. să-şi caute de sănătate.: chip cătam cu viclenie. .. a căuta cu ochii (sau din privire. de drum. 1) a dori. a încerca să descopere cu privirea (pe cineva sau ceva).. 2) (fig. a-şi căuta de seamă. a se îngriji de starea sănătă ii proprii: s-a dus la băi. a nu-şi întrerupe lucrul: Kira tot rîdea. . 1) a despăduchea (pe cineva): o babă bătrînă . ) a-şi căuta (sau a-şi păzi)treaba.. .GR. o cau i cu lumînarea. a-şi căuta (sau a-şi vedea) de treabă (sau de treb(ur)i. a ine seama de dorin ele. a face slujbe şi rugăciuni pentru mîntuirea sufletului (unui mort): ei. a căuta iepuri în biserică (sau lapte de bou). a examina o pasăre. a căuta cu gîndul. şi-i desleagă atunci frumuşel a a de la picior. . de cînd nu ne-am întîlnit? NEGR. a căuta insistent. a fi cucernic: moşnege. a-şi căuta de sănătate. a căuta (sau a se uita) în coarne(le) (cuiva). silit fiind să caute şi-n coarnele femeii sale .. sau de treb(ur)ile lui. nu v-ar putea găsi mai potrivi i. a căuta de ou. nu teastîmperi.i. a căuta de suflet (unui mort).POP. a căuta cu minu ie.AL.AL.i cate de dreptate. a-i căuta în (la) cap (cuiva). pentru a vedea dacă are ou: şi cum i-o dau [pupăza] în mînă. a-şi căuta (sau a-şi păzi. mergi cu bine! AL.CR.. (înv. s-au dus cătră Domnul şi datoria ne face să le căutăm de suflet.CR. ) a se preocupa numai de treburile personale. a respecta morala creştină şi canoanele bisericeşti. nu i-ai putut căuta de suflet de un veac.. de capul tău. ) a descînta cu bă ul. se duse. cum te-ajunse ceasul rău şi n-avuşi măcar un frate. AL... a căuta de-a fir a păr. (reg. de capriciile cuiva. ) a căuta nod în papură (cuiva).. javra dracului se face a o căuta de ou. 2) (fig. de ducă) sau a se duce în calea (sau în drumul) lui. 1) a pleca în drumul lui: du-te-n cale. român. a se îngriji de mîntuirea sufletului. a pierde vremea. nici că-l asculta.EM. a încerca să-şi aducă aminte: Veta: de la Iunion? (caută cu gîndul)... a căuta de dreptate a-şi căuta de obiele a căuta de ou a-şi căuta de sănătate a-şi căuta de seamă a căuta de suflet a-şi căuta de suflet a-şi căuta de treabă a căuta iepuri în biserică a-i căuta în cap a căuta în coarne a căuta în stele .

.. (înv. ) a căuta prilejul. ce i s-a întîmplat. a se amesteca în treburi necurate. a căuta ocazia favorabilă: un duşman de lup . de mult căuta vreme cu prilej ca să pape iezii. a căuta prilej de ceartă. vino. a căuta (sau a găsi) cu orice pre greşeli. fratele cel rău tot căuta pricină de sfadă cu celalt. a căuta peri în palmă... de discu ie. păcate-n mîndălaci.(reg.. cusururi (cuiva): ce tot îi cau i băiatului nod în papură? STANCU. (înv. (reg. cu duşmănie la cineva: rău nu-mi căuta. ce-ai pă it? . ce-ai făcut. a căuta ceea ce nu există. 1) (pentru) ultima (oară): iacă. să vază cea de apoi ce a hi. ce i-a venit?: ce-ai pă it . 1) apărut din senin.. a(-i) căuta cu orice pre motiv sau pretext de ceartă (cuiva).CR. a pierde vremea. (reg.: bociră a ce rămaseră săraci. a căuta pete în soare. de te-ai sculat cu noaptea-n cap? CR.. a căuta cu orice pre defecte acolo unde ele nu există..STANCU. ) a se uita urît. sosit pe neaşteptate. a se băga unde nu-i fierbe oala.. ce-ai pă it?.POP. 2) complet străin de cele ce se petrec în jurul său. a căuta pe dracul.. nu ştii româneşte?.AL. ocazia favorabilă: cătatu-s-au vreme Grigorie-vodă. a ce. căzut (sau picat) din cer (sau din lună).a căuta mo oc a căuta nod în mămăligă a căuta nod în papură a căuta o poartă de scăpare a căuta păcate în mîndălaci a căuta pe dracul a căuta pe dracul şi a găsi pe tată-său a căuta peri în palmă a căuta pete în soare a căuta pricină a căuta rău cuiva a căuta rîcă a căuta sămîn ă de vorbă a-şi căuta vreme a căuta vreme cu prilej a căuta ziua de ieri căzut din cer căzut în pruncie a ce ce.. ) a căuta nod în papură (cuiva). a căuta pretext. de-ai bolonzit? POP. căzut în mintea copiilor: a ta trufie arată că tu astăzi eşti căzut în pruncie. pentru că .VARLAAM. nu în elegi ce. a căuta cearta cu lumînarea. căzut în pruncie. a căuta ziua de ieri... ) după) urmă.. prin surprindere: to i rămaseră ca căzu i din cer.PANN.CR. a căuta o poartă (sau o porti ă) de scăpare. (reg. a căuta un mijloc pentru a ieşi dintr-o situa ie dificilă. ) deoarece. senil.. ultima: va hi omului celuia cea de apoi mai amară decît cea dintîi. dar asta i-a fi cea de pe urmă. a căuta sămîn ă de vorbă. luat pe nepregătite. a(-i) căuta pricină (sau pricini) (cu lumînarea) (cuiva). cea de apoi cea de pe urmă ce-ai făcut. şi reg. ) ce i s-a întîmplat?. 2) ultima (dorin ă) (înainte de moarte): voin a cea de pe urmă a răposatului a fost să se împartă toată averea săracilor. cea (mai) de pe (sau din. ) a căuta ceartă cu orice pre (cuiva): fuseseră arunca i peste el în beci ca să-i caute rîcă.i spun? cea (mai) de apoi. (înv. (înv. (fam. subiect de conversa ie. la urma urmelor: era strînsă mul ime multă. ramolit. .LET. a căuta nod în mămăligă (cuiva). aerian.. a căuta vreme cu prilej. las’să sară. a căuta nod în papură (cuiva): şi mergînd ei aşa..ISP. a căuta rîcă (cuiva). de . ce. a cădea din lac în pu . 2) cea din urmă. a da de dracul: cată ei pe dracul? .. a căuta (sau a găsi) nod (sau noduri) în papură (cuiva). ) a căuta nod în papură (cuiva): cată .DOS.. de . a căuta rău cuiva. nu ştii româneşte? a căuta mo oc (sau mo ocuri) (cuiva).. c-apoi dracu-s eu! CONTEMP. ce te-a apucat?. şi au fugit de la Beciu la Vene ia.DELAVR. .: ce-ai făcut. de spaimă. nu te depărta.DOS. a-şi căuta vreme.i mai dau o dată carul. de . din cauză că . a căuta păcate în mîndălaci (cuiva). a umbla aiurea. ) 1) la sfîrşit. a căuta pe dracul şi a găsi pe tată-său sau a scăpa de dracul şi a da peste tată-său.

şi-n căpuşă ce-i porunca? ce-ai zice dacă . a nu rezista tenta iei..CR. să n-am eu pe băiatul meu la cap în ceasul mor ii. ) ce doreşti? . ) oricum.. ce-i de tine? ce-i drept. (în) cea mai mare parte.. ) ceas de cumpănă: Doamne sfinte.. în bună măsură.. (sau dacă . 1) ce-aş avea de pierdut?: dacă i-ar fi luat Dumnezeu..PRAV. 2) ce cîştig eu din asta? ce-am zis eu?. ceasul naşterii (sau de naştere)..)?... pentru ciubote... a ceda (sau a da) pasul... ISP.?.: ce de-a cucoane mari şi cu fete frumoase n-or să vrea de ginere pe Radu al ei! AL. n-am auzit bine?: ce face? să te iert? NEGR. ce face?. cui ce-i aduce? EM.. prielnic: să fie într-un ceas bun! ceas de năvală. 1) lumea de apoi. oricare: vor fi făcut răscumpărarea atunce şi curund... cum se poate?.. moment fast.d-apoi aşa. mlăştinoase. ce face? ce faci? ce fel de . ceasul mor ii (sau de moarte. (sau cînd .. ce dracu . ce părere ai avea dacă .. ce de(-a) . dacă . cum?. familia. ce-i în guşă. în cea mai mare parte. ce cum va fi. 2) ce sar întîmpla?: ce mi-ar fi de m-aş însura? POP .. ceas(ul) bun. dar.. ce-i aduce?. ce?. copilul se puse pe . ce mă interesează? ce-mi pasă?..POP.. la ce(-mi) foloseşte (cutare lucru). şi-n căpuşă.NEGR.: l-au întrebat vezirul ce fel de oameni sînt moscalii şi ce fel de război au. ce-i porunca?. cît de mult . ? ce-i aduce? cei de-acasă ce-i de capul tău? ce-i drept ce-i în guşă.?: ce-ai zice cînd i-ar strica cineva somnul? CR. de . ce naiba? ce cum. )?. de apoi. ultimele clipe de via ă: aşa mi-e datul sor ii. într-adevăr. nu mă interesează.. . ce ciorile .? ce cum a ceda ispitei a ceda pasul ce de .. (înv. a se lăsa depăşit: dau pasul cu plăcere ministrului. ce legătură are?. cel (mai) de pe urmă). ce bruma am putut agonisi..ce-ai zice dacă . pe ceea lume.... ce mi-ar fi? . ce-i drept.. poftim?. ce(e)a lume. cei de-acasă... ce am eu de acolo?.. sau ce mai de . ceas(ul) rău (sau slab). sau ce de mai .. cum ai reac iona dacă . ce-am avut şi ce-am pierdut. ce folos că .. cum î i merge? ce fel de . dacă nu-s boi în poiată? POP. nu v-am spus eu?... spune exact ceea ce gîndeşte. conjunctură nefastă: se vede c-am pornit într-un ceas rău. ce contează?..?.. ai văzut că am avut dreptate? ce are a face?.DOS.NEGR. după ce le vor fi făcut acea vătămare.. ce-i de capul tău?.CR.CR. cum o mai duci?. rudele.. făceau paralele acele. 1) ce mă priveşte?. ce-i foloseşte? ce-i pasă?: de-oi petrece . . de fapt: doi icusari plătise . ce soi de . moment nefavorabil.....?: ce folos de curea lată.. (fam. COŞBUC. ce interesează? ce (mi)-ar fi?.NEC.. ce mult ... a ceda ispitei. ? cea lume cea mai mare parte ce-am avut şi ce-am pierdut ce am eu de acolo? ce-am zis eu? ce are a face? ce -ar fi? ceas bun ceas de năvală ceas rău ceasul mor ii ceasul naşterii ce bruma am putut agonisi ce ciorile . ce folos că . a trecut peste pod.. 2) (în basme) celălalt tărîm: el a dat calului jăratec şi a pornit la podul de aramă.. (înv. ori de nu. pu inul pe care l-am putut aduna... ce (mai) faci?. nu mă afectează. lumea cealaltă: nu trebuie să se ducă pe ceea lume flămînd şi însetat. (în) majoritate(a): pămînturile rămase de la părin i erau. la ceas de năvală de sus îmi trimite a ta sprejineală. plîns.. favorabil. momentul naşterii: mai nainte însă de a veni ceasul naşterii.?.

ce mai stai?. cel din urmă. că venim cel mai tîrziu duminică.VĂC. ce folos decurge din .. ce şansă am! cel mult cel pu in cel tîrziu ce mai .CR. în cel mai bun (sau mai fericit) caz: lăsa i măcar strămoşii ca să doarmă-n colb de cronici.. cele sfinte. cel ce (sau de) se cade. ce mai ala-bala?. Cel-de-Sus. ce nătărău (sau neghiob. sfînta cuminecătură: se împărtăşeşte şi. 2) maximum: î i dau pe el cel mult 5. cele necesare: las’dacă nu i-a da odihna pe nas.?. . te rog.CAR. . ce s-a mai întîmplat în ultima vreme?. Dumnezeu: copiii şi nevasta să-i las în grija Celui-de-Sus.).VLAH. zise boierul în gîndul său. stele-mi scînteie pe lacuri.?: ce mai atîta grijă pentru astă pustie de gură? CR.: sînt omul cel mai serviabil cu putin ă. ce să mai lungim vorba în zadar?: mă rog.BIBLIA.ISP. ce mi-e Tanda. barem. ce importan ă are.POP. 1) ce se mai petrece?: să vază ce mai ala-bala pe la . 2) ce atîta discu ie?... flăcăii ce stau la pîndă.000 de lei. la vale? ce mai nou? ce mai stai? ce mai tura-vura ce mai veste-poveste? ce mă costă? ce mi-e ce mi-e Tanda. ce rost are (atîta) . ultimul: să judece la divanul cel după urmă faptele tuturor.. (mi-)e tot una. 2) inutil să mai discutăm!: ce mai atîta vorbă lungă? CR. ce noută i mai sînt?: ce mai nou pe la dvs... (pop.EM. .CR.BELDIMAN. ce mai (atîta) . aşteaptă moartea nepăsător. ) care mai de care: şi ieşind boierii înaintea vezirului..cela de cela celălalt tărîm cel ce se cade cel de apoi cel de pe comoară cel de pe urmă Cel-de-Sus cele de cuviin ă cele sfinte cel fără de fund cel mai . cu putin ă cela de cela.... prost)! ce noroc pe mine!.? ce mai ala-bala? ce mai la deal. după ce orîndui cele de cuviin ă. cele de cuviin ă. ce mai la deal. ce mi-e alta ce nătărău ! ce noroc pe mine! . (înv.. ) diavolul. ce mai veste-poveste?. întărit cu cele sfinte. ce mi-e Manda!. dracul. tot acelaşi lucru! ce mi-e una. cele cuvenite.... într-un timp socotit ca termen ultim: dacă ai vreme. din trecutul de mărire v-ar privi. încalte: încăl ările costau pe pu in o sută de lei. cel (mai) tîrziu. ultimul: eu sînt cel dentîi şi cel de apoi. prost)!. (reg.. ce mai e nou?. cel fără de fund. cu putin ă. ironici. scrie. cel mult..VLAH. extrem de .?. CEZAR. cel competent: poruncă au dat şi ei la to i cei ce se cădea. ori una ori alta. ce s-a mai întîmplat? ce mă costă?. celălalt tărîm sau alt(e) tărîm(uri) sau tărîmul de jos. măcar. se inea cela. popa se zvîrcolea de parcă ar fi fost tras pe frigare. cel (sau pe) pu in. 1) atît. cel de apoi. (înv. n-am ce pierde! ce mi-e ( i-e etc. 1) la ce bun (atîta) .EM. ce mai tura-vura? ce mai la deal.. numai. cel de pe comoară sau cel cu coarne... lumea cealaltă: s-au dus pe alte tărîmuri. cît poate fi de nătărău (sau neghiob.? CAR.P.CR. ) după) urmă. la vale? aşa e lumea asta. ce aştep i? ce mai tura-vura(?). (despre oameni) cel în drept. ce mi-e Manda! ce mi-e una. ce mai încoace-încolo(?): ce mai tura-vura.STANCU. la vale?.BIBLIA. ce mai (e) nou?. cel mult. ce să mai lungim vorba(?). în cel mai rău caz. de cela să-i aleagă de domnie. foarte . haos: întunecarea zăcea preste cel fără de fund.: ce mi-i vremea cînd de veacuri. sau cel cu căciula roşie.. ) abis. ce mi-e alta.LET. cel mai . cel de pe (sau din. ce contează.

a cere cît dracul pe tată-său sau a cere pe dracul şi pe tată-său. a cere lînă de la broască. a reclama. ) a da în judecată: în multe rînduri acea Soroceni ă fiind cerşută la giudecată de . IORGA. a cere adăpost. să vie aice să cerce acea moşie. ce vor putea face ca să poată hălădui. a cerca o moşie a cerca prilej a cerca rădăcinile a cerca sfat a cere adăpost a cere ajutor a cere chezăşie a cere cît dracul pe tată-său a cere cu talerul a cere de pomană a-şi cere dreptul a cere iertare a cere încuviin are a cere îndurare a cere îngăduin ă a cere la judecată a cere lapte de la o vacă stearpă a-şi cere legea a cere lînă de la broască . întîmple-se orice! ce paşti (aici sau acolo)?. (înv. a (în)cerca marea cu degetul. acordul cuiva: Necuratul s-a întins şi el cît era de lung.. ce-o fi. o fi! ce paşti ? ce păcat! ce păcatul ? ce pămînt? ce pe apă nu curge a cerca marea cu degetul a cerca măduva şi oasele ce nu. ) a testa calită ile cuiva.ce nu ce-o fi.LET. a cere încuviin are.URIC. ca să ceară ajutor de la arbori.POP. ) de ce nu eşti atent?.. ce naiba?: ce păcatele. a cere de pomană. a cere lapte de la o vacă stearpă. (înv. a pretinde garan ie. (înv. cît îmi pare de rău!.DOS. a ruga să i se cru e via a. a cere imposibilul. într-atîta cît şi cealea ce n-au suflet vrea face voie bună. a solicita în elegere. ) a cere sfatul cuiva. a cere la judecată. a cere un pre exorbitant. o fi!. ce nu grăind şi ce nu făcînd. a cere cu talerul.1741). a cerşi: ajung la bătrîne e să cer pomană. a ruga să fie iertat (de cineva). a solicita sprijinul (cuiva): mica pasăre se duse atunci în pădure. doar eşti preot bătrîn.. (înv. a-şi cere scuze (cuiva): de i-am greşit. ce păcat! POP. ce păcatul (sau păcatele)?.POP. a cere (sau a solicita) (o mînă de) ajutor (de la cineva) sau a cere (sau a solicita) ajutorul cuiva. a-şi încerca norocul. însă fără să ceară încuviin are. motivele: împăratul şi-a închipuit că boala fetei îi pribeagă şi nu i-a cercat rădăcinile. ) a cerceta cauzele. au fost poroncit Măria-Sa d-sale lui Toderaşcu Cantacusino şi d-sale Sturza Clucer. nimica toată. a cerşi.. a cere (sau a se ruga de) iertare (sau iertări. a-şi cere legea (cu cineva). foarte pu in: luă şi dînsul nişte haine.. (pop. (fam. a implora milă. ce pe apă nu curge. dar eu ce pămînt m-oi face? POP. a cerca o moşie (sau hotarele). a solicita ceea ce i se cuvine. igumen . ) cît. (a. ) a delimita (la fa a locului) hotarele unei moşii: cu care hotărîri neodihnindu-se răzăşii şi plîngîndu-se de strîmbătate . a cerca rădăcinile. a solicita aprobarea... a cere imposibilul. ce pagubă!: mîndru a s-a măritat. ) a căuta o ocazie favorabilă: ovreii to i i-au scos ocară şi cărturarii lor cercară prilej să piardă pe Hristos. a se sfătui cu cineva: unul cu altul cerca sfat. şi plecă şi el. şi de cheltuială ce pe apă nu curge. cum: ce nu-l strîngea.. ce naiba?: tu te duci bade sărace. î i cer iertare. a încerca imposibilul: cerca i voi marea cu degetul. vai de mine. ) a chema în judecată (pe cineva): leşii . (reg. s-au sfătuit să trimi ă sol la împăratul cu jalobă. numai să nu zică neştine că nu s-a gătit. ce nu-l săruta. şi pop. pardon) (cuiva). ce pămînt?. a cere îngăduin ă.CĂL. a cere îndurare. ce Dumnezeu?. (înv. ce păzeşti? ce păcat!. să-şi ceie lege cu Petru-vodă. a cerca sfat.POP. a-şi cere dreptul. dar ia să vedem. cum i i da de fund? CR.ISP. şi pop. a cerca prilej.. a solicita adăpost (peste noapte) (cuiva).LET. (înv. a cere chezăşie.REBR.COŞBUC. a(-i) cerca măduva şi oasele (cuiva).

. a se certa ca precupe ele. trebuie sămi dai satisfac ie ..POP.. (înv. a cere voie (cuiva) să . cînd pe jos. ave i etc. a vorbi) cum îi (î i etc.. ce rost are?. a cere preten ii (înv.AL. (p. a spurca. nestăpînit. cine poate şti . a certa (sau a blestema.i smomească pe nevasta d-tale.NEGR.GR... a vorbi) necontrolat. v-a etc. ce să fac (sau să faci etc...?.) apucat?.. a cere milă.CR. a ocărî..CR. ce socoteşti. (înv.. a cerşi îndurare. să vezi întîmplare!.). ce te-a (l-a..)?.TOP. ce să vezi ? în răsare dinainte o dihanie cum nu se mai văzuse de cînd lumea şi pămîntul. şi reg..i aduc eu herghelia ce-mi porunceşti? ISP. cu brutalitate.)?.duse cum îi venea la gură. a fi necesar (să . a cere (sau a da) satisfac ie. la ce bun?. un sfat de la cineva: să-i poată cere sfatul ca unui bun părinte. a se certa furcă (cu cineva). a se certa fără jenă. a se certa violent (cu cineva).. a fi nevoie (să .) venit?: ce le-a prins de stau aşa pe-afară? COŞBUC..)?: ce mă ştiu eu face şi de unde să. ). a cere trebuin a (sau trebuin ă) (să .. a cere igăneşte. mult. a cere mîna (cuiva). cînd pe sus.)?: nu ştia baba lui ce l-a găsit de-i aşa de cu chef.. a cere sfatul cuiva..).POP. a se certa la cu ite (cu cineva). a cere imposibilul. ext. ce te crezi?... ce te-a (l-a. nici că i-ar trece prin minte!: şi. v-a etc.) vine la gură..: a plecat la grangur. v-a etc. ce părere ai? a cere seamă a cere sfatul cuiva a cere trebuin a a cere igăneşte a cere voie să . ca să-i ceară voie să trăiască şi el în împără ia păsărilor. ) imposibilul: juruieşte-i ceriul şi pămîntul. a se certa ca la uşa cortului.) prins?. ce s-a întîmplat cu ... v-a etc.?. a cere în căsătorie (pe cineva): se încercă a se duce la banul ca să ceară mîna fiicei sale.POP. deodată.a cere luna de pe cer a cere milă a cere mîna a cere preten ii a cere satisfac ie a-şi cere seama a cere luna de pe cer. ) a-şi pretinde leafa: gîndindu-se că e vremea să plece.. ce ştii . a ocărî. a se certa ca la tractir. ce s-a făcut cu . ce să vezi? sau ce să vadă?.CR. a solicita o părere.) (a) face? sau ce mă ştiu (te ştii etc. ce a devenit? ce să ştiu (să ştii etc. ce te-a apucat? ce te-a găsit ? ce te-a prins? ce te crezi? ... a cere insistent.. a trebui (să .... totul. ce te-a apucat?. ce ai (are. a certa (sau a blestema. ce i-a venit? ce te-a (l-a.. cerul şi pămîntul. mă duc să aduc arme. a(-i) cere (sau a(-i) lua) seamă (sau seama. a trage la răspundere (pe cineva): care vi-i dreptul de a-mi cere mie seamă? AL. cui foloseşte? a se certa ca la pia ă.AL. a se certa zdravăn şi continuu (cu cineva): iar so ii se certară furcă.CR... cum să mă descurc (sau să te descurci etc.) (de . cu violen ă: zvîrcolindu-se ca şarpele şi blăstămîn.. îşi ceru socoteala.: ce ştii cum se întîmplă? poate să.? ce să ştiu face? ce să vezi? ce ştii . ce te-a (l-a. ce i-a (i-a.POP. ce crezi?. a solicita (cuiva) permisiunea să . fugind pe întrecute. ce rost are? a se certa ca la pia ă a se certa ca la tractir a certa cum îi vine la gură a se certa furcă a se certa la cu ite cerul şi pămîntul ce s-a făcut cu .).. fără ruşine. după cum cerea trebuin a. v-a etc. ca să......) face?. ) a pretinde (cuiva) să-şi justifice faptele. orice. cont. a provoca (sau a accepta o provocare) la duel: m-ai insultarisit .i iasă bine.). a-şi cere seama (sau socoteala).) găsit (de . a pretinde despăgubiri (pentru un prejudiciu suferit). socoteală) (cuiva).): pornesc .) apucat (de .

(fig. leit ca . neneaco. chip şi seamă . chiar aşa.) cu . pînă şi el..)?.: chiar de te-ai pune curmeziş.. întru totul. pînă şi: iubite autorule.. (pop. (sau de.AL. încă de la început. n-ai altceva mai bun de făcut decît să ..... ) ce (mai) e nou?.. pe deplin: să în eleagă..CĂL.OD.. chip scris. ce nu. ca artiştii să revină pe scenă: de trei ori actri a fu chemată la rampă. tocmai azi. .. chip cioplit. chiar de la început chiar el chiar şi chiar şi el chioara a chiorî din ochi pe cineva chip cioplit chip de grai chip scris ce te doare?. chiar şi el. cum î i spun eu.?. cu ce treburi ai venit (pe la noi)?: ce veste.. . are etc. a cere. ai ştiut. eu tot aş pleca . a încerca să înşele pe fa ă pe cineva..)?. chiar şi.. chiar el. cît(uşi) de pu in: nu ştia sărmanul ce să facă şi cum să-şi îmbunătă ească soartea măcar cevaceva... cu banii babachii.. cu cît manifesta ia era chip şi seamă simpatică mie.) interesează? ce mă (te. chip şi seamă..MAIOR. ce nu merge? ce te interesează?... (sau de .. ) principiu fundamental. a chema la ordine (pe cineva).. (înv. ce se (mai) aude?: aminteri.. cheie de boltă.SBIERA.... ce vînt te-aduce pe la noi? POP.. ) pictură. chiar azi. chiar ca .i pasă? chef. chiar de la început. ce zor ai?. îl etc. (înv.. 2) ce legătură am (ai. chiar şi în materie de vînătorie.. ce i se pare ciudat. a chema la rampă..? CAR. ) idol: să nu faci ie chip cioplit. ) corul îngerilor: sfînta armonie a cetelor de îngeri. ce te amesteci în treburi care nu te privesc? cetele îngereşti (sau de îngeri). să urmezi părinteştile lui pove e. (înv..). ce poveste?. naşule.. publicul că am avut cuvinte să refuz concursul meu unei manifesta iuni studen eşti.i veni) să . chef pe cheltuiala altuia.. ) expresie: cu mult mai lesne era din limba latinească cea de obşte să se bage cuvinte şi chipuri de graiu în vorba latinească cea corectă. ce te-a apucat de .. chiar dacă . prin aplauze.. îl etc.. şi dacă .. las să fiu.CR. a admonesta pe cineva.?: ce treabă am eu cu boala lui? ce. orbeşte: de acum s-o luăm de-a chioara. ce te miră?. cu banii babachii cheie de boltă a chema la ordine a chema la rampă chiar aşa chiar azi chiar ca .CR. sau chiar cum . neneaco. 1) ce mă (te. (de-a) chioara.P. ce.. chiar dacă . are etc. curios? ce te potriveşti?. a soma pe cineva să respecte anumite norme. (bis. ce nu e în ordine?. ce (mai) veste-poveste? sau ce veste?..) priveşte?: zis-a badea că-s urîtă .. întocmai ca . cu atît mai puternice.AL. a chiorî din ochi pe cineva. ce treabă are? POP. ce te interesează?..BIBLIA. ce i-a venit (sau ce. exact aşa: ba chiar aşa-i.CAR. deşi . aidoma: dormi chiar ca un paşă pe patul tău de glod. (fam. el însuşi. eu sînt bolnav? CAR.ce te doare? ce te interesează? cetele îngereşti ce te miră? ce te potriveşti? ce treabă am ? ce i-a venit să . jupîneşică dragă. cu toate că . chip de grai.) (cu .. ) de ce crezi ceea ce i se spune?: ce te potriveşti la vorbele lor? ce treabă am (ai.. ? ceva-ceva ce veste-poveste? ce vînt te-aduce? ce zor ai? chef..?: ce i-a venit de-mi răscoleşti amintirile? ceva-ceva. ce mai veste-poveste pe la dv..i convine?. şi fam. ce vînt te-aduce? (sau te-abate?).

. la 2 noemvrie.. cioplit în patru muchii. 3) cît pe ce să . cînd . cineva (sau ceva) însemnat..ş-apoi cine treabă are! EM.. generalul Basta . unul (cu) . cine . normal..CEZAR... ne lepădăm de credin a noastră şi cînd-cînd giurăm pre sfînta evanghelie. alteori ... ci dar... cine ştie cine (sau ce). căci va fi sub pălărie .. şi pop. (înv. cine s-a fript (sau s-a ars) cu ciorbă(sau cu borş) suflă şi-n iaurt. sensurile ascunse ale unui text.. cu toate că . ) deci: ci dar în mijlocul acestor vremi. ) a fura la cîntar. nime-n lume n-a s-o ştie...: că-i duşmanul lîngă mine cu două pistoale pline. cînd mai gros.. a ciupi la cîntar. nici foarte foarte: nu . tot pă itu-i priceput... SBIERA. chip vărsat (sau turnat). cine (mai) ştie. nici prea prea.pus la patru ace... chiar dacă ... cine ce treabă are? CAR. cine ştie unde se află (în clipa de fa ă).. ciorbă lungă.: a promis tot ce i se ceruse. cine (cu) . seciudeau de necaz că nu putură să-l prinză. (înv. cînd-cînd sau cînd de cînd sau de cînd de cînd. pune şi-n iaurt cine are treabă? cine s-a fript cu ciorbă suflă şi-n iaurt cine ştie cine ştie ce cine ştie cine cine ştie pe unde îi sticlesc ochii cioplit în patru muchii ciorbă lungă circulă zvonul că .... (înv.ISP. 2) (fig. altul (cu) . cînd . chit că nici prin cap nu-i trecea să se ină de cuvînt.. despre oameni) a-şi încorda auzul. 1) (despre animale) a ridica urechile drept în sus (pentru a asculta). 1) ciorbă slabă...P.POP. cînd mai sub ire.POP.. ba . a ciuli urechile. la Oradia-mare. chit pe chit ci dar cine . cine ştie pe unde îi sticlesc ochii.. 2) (fig.) dichisit. 2) cine ştie cine.. tot felul de mijloace: cercară chipuri şi mijloace ca să-l scoată din re elele periculoşilor .. uneori .. aproape să . (înv. 1) potrivit. a se frămînta: cum îl văzură zînele scăpat... îşi bate joc de ce are.. . cînd aşa.. cu urme de vărsat de vînt pe fa ă. ) statuie (de bronz): toate chipurile cele vărsate ale lor le ve i piarde. ba în altul. anc pe anc. chit că . cine are prea mult.... nimic... (fam.. se zvoneşte că .. cînd aşa. important.. cui îi pasă?: de mi-i da o sărutare....: prind cocoşii a cînta . ciuli urechile....AL. . nu se ştie: d-apoi calul meu de pe atunci. bea cine ştie ce. . a citi gîndurile cuiva a citi printre rînduri a se ciudi de necaz chipuri şi mijloace... ciupit de vărsat. ) a se mîhni. ba într-un fel. a ciuli urechile a ciupi la cîntar ciupit de vărsat cînd . circulă zvonul că .BĂLC. a se ciudi de necaz.. VARLAAM .. (fam . pe cine interesează?.... inconsistentă. a asculta cu luare aminte: i se păru că ceva se mişcă în camera de-alături. cine mai ştie unde i-or fi putrezind ciolanele! CR... deosebit: tot satul îl cinstea şi îl asculta ca pe cine ştie cine..... cînd aşa. cînd aşa cînd-cînd .BIBLIA. ) 1) în orice moment: noi de multe ori . 2) din clipă în clipă: era bătrîn şi cînd-cînd îşi aştepta ceasul..ISP. cine are treabă? sau cine ce treabă are?. cînd de cînd să deie-n mine. cînd . a intui ce gîndeşte cineva..CAMIL. mai să .. cine (cu) . se duse cu oştile . egal.. a citi printre rînduri... chit pe chit..P... asta mă-mportă pe mine. cine are piper mult. ba . ) vorbe goale.. se vorbeşte că .. a citi gîndurile cuiva.. a intui. cine ştie ce (sau cît). pune şi-n iaurt. a sesiza aluziile.. .chipuri şi mijloace chip vărsat chit că . cine are piper mult.

(pop. a cobi: pasăre galbenă-n cioc. faptele cuiva. a fi sărac. a face pe placul cuiva: nu-i mai cînta atîta-n strună.POP. cu ifos.cînd colo (sau colea) (ce să vezi?). a-i cînta (cuiva) de noroc. a fi sărit din min i. din timp în timp. cînd şi cînd sau din cînd în cînd. a încuviin a. (despre so ie) a-şi impune autoritatea în căsnicie. a-i cînta pupăza (cuiva). cîteodată. a cînta cu ifos. a meni.. a o ine una şi bună. cînd i-e lumea mai dragă. cînd mi-o creşte păr în palmă.. a avea cuvîntul hotărîtor femeia: cînta găina la casa lui. tu nici măcar din cînd în cînd. niciodată: s-o procopsi. a cînta osanale (cuiva). a cînta înaintea cuiva. cînd se va împrieteni şoarecele cu pisica cînd se va împrieteni şoarecele cu pisica. cînd mi-o face coliva cînd mi-o face coliva. nu-i bărbîn ă cînd e brînză. a avea noroc. a-i cînta cucul în casă. niciodată. cînd era tetea flăcău (de) cînd era tetea flăcău. ) cu foarte mult timp în urmă. 2) deodată: cînd colea despre ziuă.CR..POP. (fig. cînd ai una. cît îi putea. uneori: eu te-am iubit îmi pare-un veac. ) a se plînge. (pop. . cînd voi muri. numai mie pupăza. CERNA. rău mi-ai cîntat de noroc! POP. a-i cînta cucul (în fa ă sau în dreapta) (cuiva). . c-are să crească un rîzgîiat. a sus ine (din interes) vorbele. a prevesti. cînd mi-o cînta ştiuca-n baltă. nu-i bărbîn ă.EM. niciodată.POP. 2) a linguşi (pe cineva). SAD.CR. a-i face slujba de îngropăciune (cuiva). (reg. a cînta a . a se jelui cuiva. cînd i-e mai bine.PANN.. laolaltă cu al ii: pe cîmp erau flăcăi şi fete şi ei cîntau o doină-n cor. colea.CR. într-o ureche. catunci te-i mai face fată. 1) a ridica în slăvi (pe cineva). a cînta găina în casă. niciodată. cînd o cînta ştiuca în baltă. (sau în . a cînta mereu acelaşi cîntec. a cînta cucurigu în casă. . cînd mi-o creşte iarbă-n barbă cînd mi-o creşte iarbă-n barbă.) a prooroci. suind voios în slavă. a-i cînta cucul în pungă. demult. de .. cînd mi-oi vedea ceafa cînd mi-oi vedea ceafa. auzi un fîlfîit ca de un stol de pasări.. cînd somnul e mai dulce. cînd o cînta ştiuca în baltă cînd o face plopul nuci şi răchita mere dulci cînd o face plopul nuci şi răchita mere dulci. a cînta în cor.to i erau cu părul. cînd mi-o (sau i-o etc.CR. cînd se va lipi cerul de pămînt cînd se va lipi cerul de pămînt.ISP. a-i merge rău. (despre păsări) a-i prevesti (cuiva) succesul: mai bine cîntă-mi de noroc. cînd s-o întoarce gîrla cînd şi cînd cînd i-e lumea mai dragă cînd mi-o creşte păr în palmă cînepa dracului a cînta a . 1) în loc de asta (ce este?): şi cînd colo ce să vezi? .) creşte păr în palmă. a-i cînta popa la cap (cuiva). niciodată.. niciodată. ) niciodată: la maică-ta te-oi duce... a-i cînta în strună (cuiva).. glume ) părul femeii: tu s-o iei de cînepa dracului şi s-o trînteşti cu capul de păretele cel despre răsărit. n-ai alta. a-i cînta greierii în sobă (sau în cap) (cuiva). a cînta împreună. a-i cînta cucul a-i cînta cucul în casă a-i cînta cucul în pungă a cînta cucurigu în casă a cînta cu ifos a-i cînta de noroc a cînta găina în casă a-i cînta greierii în sobă a cînta înaintea cuiva a cînta în cor a-i cînta în strună a cînta mereu acelaşi cîntec a cînta osanale a-i cînta popa la cap a-i cînta pupăza cînd s-o întoarce gîrla. cînepa dracului. cînd colo cînd e brînză. ) niciodată: te-i duce la maică-ta .. a rămîne singur. cînd s-o întoarce gîrla-ncoace. cu barba şi cu muste ele pline de promoroacă. cînd nici nu te gîndeşti la ceva neplăcut. a cînta patetic: cîntau la psaltichie. a fi într-o doagă. (pop. a nu avea noroc: la to i le-o cîntat mierla.COŞBUC.

. într-o clipă: şerpele. 1) a înainta (în luptă). să cîştige mai mult teren. ceartă: ca să scape de gîra-mîra. nici cît ai da în cremene. a-şi consolida pozi ia. cît . cît ai sfîrşi (sau ai bea. cît de supărare. pe dată. ) îndată ce . c-o pă i: chiar de-a doua zi începu să facă nazuri: că cîr. a trăi cum poate: vatra în jurul căreia şi-au cîrpit zi cu zi traiul. veni friptura. deloc: nu s-astîmpăra nici cît ba i din palme. şi pop. (înv. puse de-l tăie. a se propaga. parte.cînta..POP.. a cîştiga (sau a pierde) partida. cîntărind-o din ochi.NEC. a-şi face un aliat (din cineva).. 1) (despre lucruri) a aprecia cu aproxima ie greutatea unui obiect.GALA. a dobîndi importan ă: ea vrea acum . a pălmui (pe cineva). cît ai plesni din bici (sau din palme).. cît ai (sau cît s-ar) rupe un (fir de) păr (din cap). imediat: cît ai plesni din bici . foarte repede.POP.. cînd. imediat: şi aşa au lipsit de n-au luat domnia cît s-ar rumpe un păr. a-i cîrpi o palmă (sau una. extrem de pu in.. că mîr. 1) c-o fi.VLAH. cît vor veni... a cîştiga teren. ) parte . cît ai bate din palme cît ai clipi cît ai da în cremene cît ai plesni din bici cît ai pune pe o muchie de cu it cît ai rupe un păr cît ai scăpăra cît ai sfîrşi o igară . a progresa. vede-te-aş mort! a cîntări din ochi. 2) (reg.. . a o rupe la fugă. că(-i) mîr sau gîr(a) mîr(a) sau ba (că-i) cîrc.P... cînd . două.POP. se prinse de vîrful prăjinei. a-şi alege (cu grijă) cuvintele. (înv.. a cîştiga de partea sa (pe cineva). cînta. cît . că nu-i mai tăcea fleoanca [ igancei]..POP. 2) ciorovăială. a-şi cîntări (bine) vorbele. cît ai scăpăra dintr-un amnari. cît ai pune pe o muchie de cu it.CEZAR.. a-i trage o palmă (sau două. imediat . c-aia-i chioară. cît de ruşine şi cît de bucurie. alteori. uneori . cît ai clipi din ochi.. cît ai clipi... îndrugînd poveşti şi basme. cît ai da (sau cît dai) în cremene. cîntecul lebedei.PREDA...i-ar popa la cap! a cîntări din ochi a-şi cîntări vorbele cîntecul lebedei cîr mîr a cîrpi fuga a cîrpi o minciună a-i cîrpi o palmă a-şi cîrpi traiul a cîştiga de partea sa a cîştiga partida a cîştiga tărîm a cîştiga teren cît . c-ailaltă-i şchioapă.COŞBUC. foarte repede.casa pahar. cîr(a) mîr(a) sau că(-i) cîr. cîteva) (cuiva)..ISP. 3) a progresa pu in cîte pu in într-o ac iune. ba (că-i) mîrc.DELAVR. a cîrpi (de-a) fuga sau a o cîrpi de fugă.. a atrage de partea sa (pe cineva).. a (nu) reuşi într-o ac iune. numaidecît. cît ai scăpăra (din(tr-un) amnar). şi . ) (despre oameni) a aprecia de la prima vedere caracterul. într-o clipă: fiindu-i acuma calul potcovit. a înainta încet.SAD.. ) foarte repede. cît de frică... a-şi cîrpi traiul (sau via a). şi: se culcă Ileana. . cît ai clipi din ochi. a spune (la înghesuială) o minciună: ca să scape. sfadă. într-o clipă: cît ai bate din palme. .. imediat.. ultima operă elaborată de un artist în timpul vie ii. ai fuma) o igară. s-a repezit spre deal şi. valoarea unei persoane: se uita lung la ea. ) a cîştiga teren.: căzacii . cît ai bate din (sau în) palme sau bătînd din palme. cît .. mai . 1) foarte repede. a cîştiga tărîm. cîrpi la repezeală o minciună. mai. s-a urcat deasupra lui. cîteva) (cuiva).i-ar popa la cap!..ISP. foarte repede. împingînd pe duşman înapoi.. 2) (fig. 1) (înv. 2) a se răspîndi. într-o secundă: nu se deslipea de lîngă dînsul. cît ai clipi (sau cît clipeşti) (din ochi sau cu ochii) sau cît clipeala ochiului sau în(tr-o) clip(e)ală (de ochi). 2) cîtuşi de pu in. LET.. a cîrpi o minciună. cît le va da ştire.

cîte doi-trei (sau trei-patru etc. slobozea cîte o îră cenuşe..CR..IST.EM. se ia după moşneag şi.. tot nu-i ajunge.CR. cît capul sub sabia gealatului.. şi pop. şi (cîtă) iarbă sau ca frunza şi ca iarba sau (reg. cîtă frunză. (foarte) departe: fata îi pune atunci mîna în piept.. cît e (sau pînă-i) cucul. pe apucate: de-acum în dulce stabilitate am s-o duc vesel. cît (sau ca) cioara-n par.: la mine-n prag venea. în număr foarte mare. ajungi în cătunu Sătulei. destul de . fără habar. ) cît de pu inel. imediat ce .. cît ai zice peşte. absolut deloc: cu coaja i-alungi batăr odată foamea.AL. cît colo. de la (mare) distan ă: se vedea cît de colo.CR. imposibil de numărat: au şi început a curge furnicile cu droaia. să mai cumpere cîte ceva. cît de pu in.. ... 2) pu in.ISP. iar nu din fugă. cînd văzui a lor mul ime. cît colea... într-o clipă: cît ai zice mei. cît ai zice peşte.cît e lumea (şi pămîntul): să le dau eu copilele? . cît de cît. cît de pu in sau (înv.. cît ai zice „cîrc.cît ai zice cîrc. cît de cii şi apropiiarea lupului sim i. cît capul sub sabia gealatului cît ce .CR. (înv. 1) aproape.CANT.CANT..: o apă mare şi cîtăva de lată cur [g]ea.. într-o clipă.foarte pu in. niciodată. cît ce .COŞBUC. cît apuci între degete.POP. cît e ceasul?... în cît de mică măsură. în foarte mică măsură.. cît ai zice mei. cît ce pot (po i. servindu-mi ara pe aşezate.. Frangoleo!. cît de ci cît de cît cît de colo cît de mult cît de pu in cît e ceasul? cîte ceva cît e cucul cîte doi-trei . aşa cît apuca-ntre degete. ) cîtă pulbere şi spuză. (aproape) deloc: ai avut destulă vreme să-n elegi cît de pu in aş fi în stare să rănesc pe cineva. cît mă in puterile: fuge cît ce poate [de iute] cu sarcina în spate. nu prea departe. . cîtă frunză.POP.CAR. scurt: la toate începăturile căr ilor. cît colea cît colo cît costă? cît de . Frangoleo! cît ai zice mei cît ai zice miau cît ai zice peşte cît apuci între degete cîtă frunză. ) de departe: armasariul . că vorbea cu în elepciune. ce oră este? cîte ceva(şi) sau cîte oarece. ce pre are? (măcar) cît de . cu-atîta inimă rea? POP. cît ai zice miau. cîtăva de .. poate etc.. ) cam. 1) foarte (mult): cît de mult te iubesc! . bade. ca cioara-n par. unde-s casele boiereşti. cît îi cucu! AL. anumite (lucruri): într-una din zile moşneagul voeşte a merge la tîrg. cîte oarece pridoslovie. apuci de-a dreptul prin Pădurea Lupului şi. . foarte repede: adormi cît ai zice peşte. cîtă frunză şi iarbă. (înv. (înv.CR. 1) ceva. la (oarecare) depărtare. cît costă?.. (reg.. în apropiere.AL. foarte repede. cît de mult. pe fugă. foarte pu in timp. la o azvîrlitură de bă : purcelul . se văzu încongiurat de o mul ime de paseri.. înnainte trimi ind. niscaiva.. cît colea. ) foarte pu in timp.ISP. de departe. (reg.. cu nici un chip. oricît. (mai) cît colea.. cî iva (sau cîteva): sta cîte două-trei zile pe lîngă casă. ) îndată ce . ) foarte . e bine să porneşti cît de diminea ă.. foarte pu in. mamă-sa cît ce-adurmea. ba. foarte pu in: pe unde mergea. cîtă pulbere şi spuză. într-o clipă: cum ieşi din sat. cît de cît.CR. unele. 2) la o parte: ce stai. îl brînceşte cît colo..).: la drum.. mergea în urma lui. cît de colo. cît de ci. cît ce pot cît cioara-n par cît ai zice cîrc. şi iarbă cîtăva de . 2) oricît (de mult): cît de mult are. cîtă iarbă.STANCU..).CR. Frangoleo!“.

VARLAAM.cît e negru sub unghie cîte pu inel cîte pu in cîte şi cîte cîte şi mai multe cîte .CR. ) în mod progresiv. cît poate suporta cineva. osul. în cantitatea cea mai mică posibilă: cîtu-i negrul bobului macară cevaşi a sminti peste socoteala omenească este. cîte . ce posibilită i are cineva: ştia ce poate osul lui Ercule. că ea nu poate.. toată via a: nu te voi lăsa. ajung pe Ivan. foarte pu in.AL. (pu in) cîte pu in sau (cîte) pu in. cît (e) lumea (sau pămîntul) sau cît (e) lumea şi pămîntul..POP. cît (e) hăul (şi pîrăul sau şi dudăul). pînă la epuizare: strigă tu . PRAV.POP. încetul cu încetul. imens.EM. cît îi poate cojocul cuiva.POP..BELDIMAN. tot felul de (nimicuri.POP. unul după altul: isvorăsc din veacuri stele una cîte una. cît poate. cît pofteşte cineva: mîncară şî se veseliră cît le ceru inima.. şi fam. încet-încet: pu in cîte pu in negurile se risipeau. pe rînd: aduseră-i la H [risto]s.ISP. (înv. în mod progresiv.. cît îi poate calul (cuiva). cîte şi mai multe. mîna) sau ce poate osul (cuiva). toate. cît îl in picioarele (sau puterile). cîte vrute şi nevrute. cît îi lumea şi pămîntul. că prea sînt multe . cîte şi (mai) cîte. cît îl in puterile. cîte unul (sau una). cît îl (îi etc.BĂLC.. cît îl ine cureaua (sau îl in curelele) (pe cineva). ) niciodată. (înv. ori te făcea să-şi sară inima din loc. foarte mul i: [turcii] erau atîta cît frunza codrului şi cît năsipu mării. cît colea cît îi cere inima cuiva cît îi poate calul cît îi poate capul cît îi poate cojocul cuiva cît îl ine cureaua cît îl ine gura cît îl in picioarele cît e negru sub unghie sau cîtu-i negrul bobului. cîte un (sau una). pedantule! CR.. ) cît (sau ce) este în stare să facă cineva. (pop. cît îi poate pielea (cuiva). 1) în vecii vecilor. foarte multe. ori te ineai cu mîna de inimă rîzînd. încetul cu încetul: şi vin să be cîte pu inel. toate cîte un cîte unul cîte unul careleşi cîte zile voi avea cît frunza codrului cît hăul cît ici. de să nu-i dea nimeni de căpătîi. pe rînd. cîte şi (mai) cîte sau cîte şi mai multe sau cîte în lună şi în stele (sau în soare). cu toată energia. COŞBUC. cîte şi mai cîte: şi-mi spune cîte toate: că-s scump. cît mai (sau cît de) curînd. cîte zile voi avea. cît lumea cît mai curînd . pe rînd. cît vrea. cîte pu inel.CR. cît frunza codrului (şi cît nisipul mării). cît îi cere inima cuiva. ) fiecare. cît cole. nenumărat: trînteli. 2) niciodată: alt stăpîn . 3) nemărginit. nu după multă vreme. buşeli şi flocăieli cît lumea. de frică. (reg. şi. nu mai face brînză cu Harap-Alb. cîte unul careleşi. cît (sau ce) îi poate capul (sau pielea.CR. din răsputeri: fugea cît îl ineau picioarele. în scurtă vreme: aştepta să se întoarcă înapoi cît de curînd.) avea..ISP. prostii etc. cît ici. ceva: cînd spunea cîte una. pentru totdeauna: cît lumea lîngă tine aş vrea [ca] să trăesc. cît mai (sau de) repede.CANT. cît îi stă în puteri. cît ici. pu in. minciuni. cît îl in curelele (pe cineva): numai Chirică băietul ştia ce zace în inima lor [a fetelor] şi cît le poate calul. v. multe (şi de toate). şi-şi puse mînele pe cîte unul careleşi dînşii. cît colea.. cît hăul! ISP...CR. cîte zile voi (vei etc.) ine gura (sau gîtlejul).): şi cîte şi mai cîte nu cîntă Mihai lăutariul din gură şi din scripca sa răsunătoare! CR. peste pu in timp: Dumnezeu porneşte cu sfîntul Petre. (tot) cîte unul (sau una) sau (cîte) unul (sau una). nesfîrşit. . unul cîte unul. cu nici un pre : cine ştie ce încurcătură vei face pacolo. cît i-a inea gura.

. cît (ce) poate (pot. deloc: a înfruntat pre nuna cea mare. cît stau răsăritele de apuse..). dar desfrînat cît se poate. cît pe colo cît pentru .CR. imens: o namilă de leu cît toate zilele de mare.NEGR. aproape să . ) 1) cu atît mai mult: de vreame ce Ulfila .. (sau mai . din răsputeri: fuge cît ce poate cu sarcina în spate. atîta vreme cît: cît timp trăieşti.POP.ISP.. cît să . cît papură în baltă.. mai că .. foarte mare.. foarte lung.. uriaş. frate. la o împără ie. mare: se cutremurară..OD. (foarte) repede. referitor la . la maximum: un boierinaş frumos şi bun la inimă. extrem de . cît timp. cît ai clipi din ochi. .: am aruncat şi eu o vorbă.. foarte repede: parcă nici n-au avut vreme să se şteargă la ochi şi numai ce-au văzut în răsărit ....... grijile nu te ocolesc. cît pumnul sau cît un pumn. mai să .NEGR.. foarte pu in. cît stau răsăritele de apuse cît şapte cît te-ai învîrti într-un călcîi cît te-ai scobi în măsea cît te-ai şterge la ochi cît te-ar pişca un purice cît timp cît toate zilele . nimic.. (nici) cît să chiorăşti un şoarece sau cît să orbeşti un şoarece chior. privitor la .. te-ai freca) la (un) ochi.. cît să pară că subiectul mă interesează şi pe mine. cît pofteşti.. sau de nu se mai poate. din cale-afară de . căciula... cît se poate de ... iaste lăudat . foarte pu in: ne-a dat o bucă ică de pîne... (înv.... cît să chiorăşti un şoarece.COŞBUC. cît patru.BIBLIA .cît mai vîrtos cît negru sub unghie cît o zi de post cît papură în baltă cît patru cît păr în palmă cît pe ce să . 2) cu atît mai pu in: nime nu îndrăznea a grăi împotriva lui.... cu cît mai vîrtos a lucra ceva. PSALT.NEGR.) sau (cum) nu se mai poate de .. imperceptibil. cît se poate de . foarte.SAD. cît poate cît poate cuprinde ochiul cît pofteşti cît pumnul cît să ..: cît pe ce era să i se rumpă o vînă a inimei. el părea că nu bagă de samă. 1) foarte mic: o grămadă de că eluşi cît pumnul. cît şapte sau cît şaptesprezece. (sau despre . ) în cel mai înalt grad. în ce priveşte.. într-o clipă.. foarte întins. cît păr (sau cî i peri) în palmă (sau pe broască). cît de mult..ISP. cît te-ai învîrti într-un călcîi. (nici) cît (e) negru sub unghie.EM. cu cît mai vîrtos eşti Măria-Ta vreadnic de cinste.CĂL. într-o clipă. cît toate zilele (de mare).. (mare) cît o zi de post. 2) foarte mare: plînsese cu lacrimi cît pumnul.CR. cît se-nvîrteşte o roată. insesizabil: trebi ca acestea. ) foarte departe: cîtu stau răsăritele de apuse delungat-au de noi fărădelegile noastre. foarte tare. mult: mînca şi bea cît patru . (pop.ISP.). nu se mai bagă în samă.SAD. foarte pu in. oricît.POP. cît să chiorăşti un şoarece cît se-nvîrteşte o roată (cu) cît mai vîrtos. ca cum te-ar pişca un purice. numai ca să . cît te-ai scobi în măsea sau cît te scobeşti (sau pînă te scobeşti) în(tr-un) dinte... foarte mult: Oşlobanu.. cît te-ai şterge (sau să te ştergi. care mînca cît şeptesprezece. cît poate cuprinde ochiul (sau cu ochii) sau cît bate ochiul.... ne cam pusese pe gînduri.. deloc: am avut minte cît păr pe broască.SAD. peste limitele obişnuite.. cît pe ce (sau pe-aci) să . ) în cantitate foarte mare.: cît pentru străinul brunet. mare cît o zi de post. foarte repede..CR. cît (sau ca (şi) cum) te-ar pişca un purice... cît pentru .. revărsîndu-se zorile. interminabil: uite-i mă.. (înv. (reg... pu in a lipsit să . cît pe colo. putem etc. pînă la orizont: nu se zărea ipenie de om cît bătea ochiul.. fără ca aceasta să fi fost cît e negru sub unghie vinovată. cînd văzură namila de lighioană lîngă dînşii şi un lac de sînge cît pe colo.

a trîndăvi.VLAH. cît unghia. (înv.ISP. (despre cîini) a da din coadă. cît un lucru mare. a fi pe cale de a se îmbolnăvi.CR. cîtuşi de cît.). luptă: am fost în foc la ’77.. cît va da din deget. a clăti(na) capul (sau din cap). erau ale lui. dojană etc. cît veacul. a nu se clăti din loc. a nu se mişca. a clocoti (sau a spumega.NEGR. nicidecum: ascunde-te cîtuşi de cît. cît cuprinzi (sau cuprindeai) cu privirea. a se gudura. şi pop. (reg. a rămîne nemişcat: nu s-au mai clătit den loc sv [î]ntul mucenic. cîtuşi de cît cît va da din deget cîtva timp cît veacul cît vezi cu ochii claca lui Dumnezeu claie peste grămadă clar de lună a clădi pe nisip a clămpăni din gură a clăn ăni din din i a clăti capul a clăti coada a nu se clăti din loc a-şi clăti gura a se clătina pe picioare a nu se clăti un fir de păr din capul cuiva clipă de clipă a cloci o boală a cloci pe vatră a cloci un gînd a clocoti de mînie a coace la inimă pe cineva . a cloci pe vatră. claie peste grămadă. 2) (fig. în dezordine.BIBLIA . (pop.POP. ) cît de cît. ) război. foarte mic: arde-n candel-o lumină cît un sîmbure de mac. cît un lucru mare. ) a bea pu in (dintr-o băutură alcoolică). a fi foarte mînios. a cloci un gînd. ) a nu se clinti. un sîmbure) de mac. unii (sau unele) peste al ii (sau altele). permanent. niciodată: n-am să-l văd cît veacul! COŞBUC. lumină strălucitoare de lună. (reg.EM. a nu se clăti (sau clinti) un fir de păr din capul cuiva. foarte (mult sau tare). a merge împleticit. a nu se urni din loc. a întemeia) pe nisip. cît ine Dumnezeu lumea. într-o clipă. cît vezi (sau vedeai) cu ochii. o (bucată de) vreme: cîtva timp. a coace la inimă pe cineva. pînă foarte departe: cîmpurile. cît vedeai cu ochii. a clămpăni din gură. cît va trăi. cîtuşi de cît. (pop. a da din cap: bătrîna a ieşit. cît un fir (sau un grăunte.nici cît unghia sa şi să cînte aşa de frumos! POP.DELAVR. a clăti coada. (înv. a-şi mişca capul într-o parte şi într-alta (în semn de îndoială.i cît ai clămpănit din gură! a clăn ăni din din i (sau din măsele).SAD. a se clătina pe picioare. cu nemiluita: laudele curgeau claie peste grămadă. a nu i se întîmpla nimic cuiva: noi chizeşluim că un fir de păr nu se va clăti din capul @năl imei Tale.NEGR. bătu în jos. a dori răul cuiva. ) tot timpul. pînă va trece mînia Domnului. (ori)cît de pu in.. nesigur. absolut deloc. liniştea se aşternu peste pădure. din cale afară: era vesel împăratul pentru aceasta. ) foarte mare: închipuieşte el din lemn un lup mare cît un cal din cei ruseşti. a cloci o boală.POP. a clădi (sau a funda.DOS. defel. a turba) de mînie. şi peşte să prinză. clătind din cap. mult de tot. am văzut şi eu claca lui Dumnezeu. a întreprinde o ac iune fără a avea o bază solidă: prevederile .ISP. claca lui Dumnezeu. a tremura de frig: n-a mai clăn ăni atîta din măsele. foarte mic. neînsemnat: privighetoarea . 1) a-şi spăla gura. a pune la cale ceva. a vorbi mult şi fără rost: ajungă. bătu în sus.MAIOR. cît un cal de cei ruseşti (nem eşti). pe iluziuni mari. se dovedesc astăzi a fi fost fundate pe nisip. ) foarte repede. clar de lună. cîtva timp. a rămîne neatins. continuu. clipă de clipă.cît i-ai lega noji a cît ine Dumnezeu lumea cît un cal de cei ruseşti cît un fir de mac cît unghia cît un lucru mare cît i-ai lega noji a (sau noji ele) (la un picior). a-şi clăti gura.

înfuriat la culme: cu o falcă-n cerul sfînt şi cu alta pe pămînt.... ici şi colo. colea. colac peste pupăză sau pupăză peste colac. ) sfîrşitul lumii. coada-i grasă!. colea . c-o pă i a coji în bătăi colac peste pupăză colea. coborît cu hîrzobul din cer. musta ă etc.BIBLIA. a stîlci în bătaie (pe cineva). (înv. zgîrcit. îngîmfat: dar noi ce sîntem? scoborî i cu hîrzobul din cer? AL. de vi ă nobilă. spre a înghi i tot ce-i iese în cale. a coase la oboroace. minte scurtă. coada veacului. c-o fi. cu musta a coada ră oiului. a vorbi mai încet.PANN. a colinda (sau a bate) cîrciumile. obuzului.. a comite o eroare. (get-beget) coada vacii.. a se trage din . . IORGA. neaoş.. pe deasupra: ca şi cum n-ar fi fost deajuns povara ei peste mine.) cu vîrfurile răsucite în spirală: un băiat nalt.CONACHI. stăi.: te aştept în Bulevardul Elisabeta. c-o falcă-n cer şi cu una (sau alta) în pămînt.OD. col cu ... coadă de topor. a o încurca: aşa-i c-am codălghit-o? AL. femeile au pu ină minte: mai este şi o vorbă românească: coadă lungă. ieşit din opincă. a vorbi. sărăntoc.. a descinde din . cîte una. (pop. la intersec ia cu . fudul. a coborî vocea (sau glasul). a fi be iv.. fără a le potrivi. minte scurtă! zicătoare nesocotită a poporului.. că o drege. a pune la cale. a coborî ochii. a fi strîngător. a o codălbi. a-i întinde o cursă. a comite o eroare a-i coace turta (cuiva) sau a i-o coace (cuiva). vezi cum îi stau coastele. să se sfîrşească comedia. minte scurtă a coase la oboroace a coase petec la petec coate-goale a coborî în linie dreaptă din . a coace (sau a cloci) un plan..AL..CAR. ) ariergardă: au tăiat ie coada taberii.. colea. a-i pune gînd rău.. colea colea . situat în unghiul format de două străzi.. (despre şuvi e de păr.i pare cu scumpete. pe de altă parte .a-i coace turta a coace un plan coada-i grasă! coada oştii coada ră oiului coada vacii coada veacului coadă de topor coadă lungă. a paşte (pe cineva): şi i-o coc eu ie... a coborî în linie dreaptă (sau directă) din ..: cobora în linie directă din Mavrocorda i. a coborî tonul. coate-goale se scoală şi dumnealui. colea. şi zici: coada-i grasă! POP. a-i purta sîmbetele (cuiva). a proiecta (în secret) (ceva). (un necaz) în plus.. unealtă în mîna duşmanului... getbeget coada vacei. vagabond: ne sculăm să plecăm.. ) cu gura larg deschisă. taberei). ) a sforăi. cînd şi cînd..AL.SAD. 2) foarte nervos... colea.. că cîr. nepot. îmi mai trebuiai şi tu. col cu Calea Victoriei. nu sînt caii şi pace! POP. a coase petec la petec. a coji în bătăi (pe cineva)... c-o pă i sau că o fi. a colinda cîrciumile colo şi colo col cu . coada oştii (sau oştirii. a lăsa privirile în jos: ei! nu mai coborî ochii şi zi că vrei. pe alocuri. a coborî ochii coborît cu hîrzobul din cer a coborî tonul a coborî vocea a cocoşa în bătaie a o codălbi c-o falcă-n cer şi cu una în pămînt c-o fi.. în şoaptă. că mîr: că o fi. foarte rar: izvoare ca cleştarul curgînd colea şi colea. că o drege. colo şi colo sau colea şi colea. a cocoşa în bătaie (pe cineva). 1) (înv... dincolo . din cînd în cînd: [copilul] începe . pe de-o parte .. instrument. dincolo că risipeşte.PANN. a greşi.. ) a o pă i... dincolo . alcoolic. sfîrşitul să fie bun!. mîndru. mă! PANN.: cole. coada ră oiului sau coadă de ră oi. colac peste pupăză! POP. (pop. urma alege!: cînd iai şaua de pe cal. strănepot de plugar. de origine rurală: nu eşti .GHICA. coate-goale.. a stîlci în bătaie (pe cineva). coadă (sau fustă) lungă. .. a vorbi pe un ton mai jos şi mai calm. (reg..

. hazard: dintr-un concurs oarecare de circumstan e.. a-i fi foarte foame. om destrăbălat.GHICA. complex de inferioritate conacul cel de apoi concomitent cu . copăcel. copil nelegitim: băiat din flori şi de pripas. fecior în casă: Cătălin. fig. libertatea se coboară asupra unei societă i. a fura. ) a avea o migrenă persistentă. a coşi (sau a coşcovi) în bătaie (pe cineva).EM. ) moartea: aproape de Nistru..ext.. bastard... copăcel. dac-ai sta să te potriveşti lor. preten ii de despăgubiri fa ă de acuzat.. a comite (sau a face) o gafă. copăcel. complex de inferioritate. băiatul a mers cî iva paşi pînă la col ul stradei. obligat să . (înv. (legat) cot la cot. a omorî pe cineva. 1) a lovi foarte tare (în cap) pe cineva. a-i crăpa (cuiva) buza (sau măseaua) după ceva... de 200 de mahmudele.. a se contamina. (jur. conform cu . a-i crăpa buza după ceva a-i crăpa capul a crăpa de foame . copil de suflet.. viclean copil de casă. a comite o impruden ă. copil (sau fecior) din flori (sau de izbelişte..) a nu-şi mai vedea capul de treburi. a se sim i dator. nu-mi pasă!.. ) a formula. EM.. a contracta o datorie (sau un împrumut). (legat) strîns.. a condamna în contumacie (pe cineva). a considera de datoria sa să . haimana. ce-am avut şi ce-am pierdut! crai de Curtea Veche.... potrivit cu .. copil din (sau în. 2) (fig. a se constitui parte civilă. concurs de împrejurări.M. neîncredere în for ele proprii.COSTIN.... ) a condamna în lipsă (pe cineva)... a se îmbolnăvi: a contractat o gripă. împreună. . în acelaşi timp cu . a gafa. a înmormînta pe cineva. alături. dar indrăzne cu ochii.. simultan cu . au descălecat acolo oastea leşească conacul cel de apoi. de-mi crăpa buza. derbedeu.. a crăpa de foame. într-un proces. conacul cel de apoi.. fa ă de .CAR. a conduce (pînă acasă) pe cineva. a se prăpădi după ceva.. copil de tufă. fă-te că nu m-ai auzit! considerînd că . ce umple cupele cu vin mesenilor la masă. a avea mare nevoie de ceva.. a conduce pe ultimul drum pe cineva. )..a comite o fraudă a comite o gafă a comite o impruden ă comparativ cu . a se constitui parte civilă a contracta o boală a contracta o datorie copăcel. a lăuda peste măsură. copăcel.CR. copil înfiat... copil al nimănui. orfan. consideră că n-am spus nimic! considerînd că . a considera de datoria sa să . a-i crăpa capul (cuiva). un paj . sau în compara ie cu .. concurs de împrejurări a condamna în contumacie a conduce pe cineva a conduce pe ultimul drum pe cineva conform cu . jocul întîmplării. cu o milă de loc de Movilău. (p....GHICA.: fraze exacte şi conforme cu starea sufletului său. a copleşi cu laude. eapăn. n-a tratat-o şi de aici i s-a tras moartea .. . ) copil nelegitim... copăcel copil al nimănui copil de suflet copil de tufă copil din casă copil din flori a copleşi cu laude a coşi în bătaie cot la cot cotul şi pişcotul! crai de Curtea Veche a comite o fraudă (sau un furt). avînd în vedere că . concomitent cu . de) casă.AL. fiu de boier care era paj la curtea domnească. încet şi cu grijă (ca un copil care înva ă să meargă): jupînul şi încă un băiat au ridicat greutatea şi i-au pus-o lui Cănu ă în cîrcă. a bate zdravăn. (reg. cotul şi pişcotul!. consideră că n-am spus nimic!. a înso i (pînă acasă) pe cineva. de după gard). a snopi în bătaie (pe cineva): î i vine cîteodată să-i coşeşti în bătaie. a nu se putea lipsi de ceva: am avut o trebuin ă.. a contracta o boală. 3) (fig . (jur.. a se împrumuta.. comparativ cu . a fi imprudent...

crezîndu-le toate lăptoase . a nu duce lipsă de nimic. a lăsa să se în eleagă că . a-şi face iluzii. a-şi crede ziua eternă. a crede că tot ce zboară se mănîncă.. a trăi confortabil.: şi-mi crăpa măseaua-n gură cînd vedeam că nu mai vine.CR... cum i le spusesem eu .POP.SL. nu-i de mirare!. a huzuri: deşi nu crescuse-n perini de puf. de invidie. a avea o foarte bună părere despre sine. nebun după dînsa? cred şi eu: văduvă... HEL. a creşte.). a fi foarte încrezut. ) a fi foarte. cu gîndul la sine acela îşi crede ziua lui eternă. să fii sănătos..CAR. a lua de bune spusele cuiva. a(-i) crăpa (sau a(-i) plesni) rînza (de ciudă. (sau de . (să) creşti (sau creştere-ai) mare!... a le crede toate lăptoase. a se crede grozav. copile! crîngul (sau brîul luminos al) cerului. a ajuta. ) ochii).. a fi naiv. a crea un rol a crede că tot ce zboară se mănîncă a se crede căzut din cer a se crede grozav a nu crede ochilor a crede pe cuvînt a le crede toate lăptoase a-şi crede ziua eternă cred şi eu! crescut în mătase crescut în vată a cresta pe răboj a creşte iarbă sub cineva a creşte inima din cineva a creşte în puf a creşte şarpele în sîn a creşte văzînd cu ochii creşti mare! crîngul cerului . calea laptelui. a fi încîntat: cînd te văd zîmbind .ISP. a nu(-şi) crede ochilor (sau (înv. a dat Dumnezeu!. (despre actori). crăpa rînza-n ea de ciudă.. sufletul îmi creşte. a creşte iarbă sub cineva.. a da. supărat. ) a-şi nota ceva (spre a nu uita): cresta i pe răboj. a fi foarte nerăbdător.... a fi un ger straşnic: era un puiu de ger în diminea a aceea. a interpreta cu măiestrie un rol (într-o piesă de teatru. [nora cea mică] se apuca de direticat.. crescut în belşug. m-a lăudat.a se crăpa de ziuă a se crăpa de ziuă. copii! ISP.POP. cînd l-a văzut viind. răsfă at. a cresta pe răboj. într-un film). a avea mare nevoie de . a crea (sau a da.. a crăpat ceasul!. a se considera nemuritor: cine nu merge cu ea înainte şi stă. a fi foarte leneş. o mare satisfac ie. a trosni) pietrele (sau lemnele) (de frig sau de ger). a crede tot ce i se spune: mama .CR. a ocroti pe un nerecunoscător: în sînul meu cu-ngrijire p-aşti şărpi primejdioşi cresc. cred şi eu!.. a fi foarte nerăbdător să . a întredeschide uşa. a creşte văzînd cu ochii (sau ca din apă). în perini de puf). a nu crede ceea ce vezi cu ochii: se miră şi nu ştia ce să crează ochilor săi.CR. a-i crăpa (sau a-i pocni) măseaua (în gură) (cuiva după ceva sau după cineva).. a ine) şarpele în (sau la) sîn sau a vîrî pe dracu-n sîn.EM. crescut cu o grijă exagerată. tinerică. în sfîrşit! a crăpa uşa.ext.. a se lumina de ziuă. crescut în mătase (sau în puf). în fine!. a lăsa) impresia că . pieptul) cuiva. (sau de . mînios: baba.. (p. a-i crăpa măseaua a crăpa pietrele a-i crăpa pipota de nerăbdare a crăpa rînza a crăpat ceasul! a crăpa uşa a crea impresia că . a creşte (sau a încălzi. a crede fără a verifica.. a creşte foarte repede: purcelul începe a se înfiripa şi a creşte văzînd cu ochii... de crăpau lemnele! CR. a crăpa (sau a pocni. crescut în vată.. avere bună! NEGR. a crede pe (sau de) cuvînt (pe cineva). a-i crăpa pipota de nerăbdare.. se supăra cînd trebuia să calce-n gunoi.. a se crede căzut (cu hîrzobul) din cer. a creşte inima (sau sufletul) din (sau în) cineva sau a-i creşte sufletul (sau inima. (pop.... a sim i o mare bucurie.. desigur!. a se ivi zorile: cînd se crăpa de ziuă. de necaz).. ba bine că nu!: nu umblă . a face pe răboj o crestătură pentru a ine socoteala. a creşte (sau a trăi) în (sau pe) puf (sau pufuri. a crea un rol. .. a sugera că .).

) cu toate acestea: cu aceste cu toate. adică: cu alte cuvinte. cu . a croi o minciună. cu această (sau astă) rînduială. . cu tot.1818). într-o măsură şi mai mică. (înv. (p. cu aten ie. cruce ajută!.P.GALA. cruce de aur în casă!. cruce de voinic. în apropiere.ISP.POP. cu greu. aşa pu in la inimă! ISP. cu (de-)amănuntul. cu altă ocazie.. în lung şi în lat. cu atît(a) mai mult (sau mai vîrtos). cu precau ie. a bate (cu un bă . a-şi croi drum în via ă. 1) Doamne ajută!. cu aceste(a) cu toate.CR.. cu alai. miezul zilei (sau al nop ii). a-i cru a via a cuiva. (în) cruciş şi (în) curmeziş.: Ipate îşi ia femeia cu zestre cu tot. cruce de voinic. invoca ie rostită atunci cînd se pomeneşte numele diavolului. a croi la planuri. (înv. ne laşi baltă şi pleci? CEZAR. aproape: fiind satul cu apropiere de tîrgul Bacăului.CAMIL. 2) (fig. cu dificultate. din toată inima. într-adevăr: acum. a lăsa în via ă (pe cineva).. cu amîndouă mîinile sau cu mînă bună. cum să se arate el. cu atît(a) mai pu in. a se menaja.GANE. cu tot cu această rînduială cu aceste cu toate cu adevărat cu alai cu altă ocazie cu alte cuvinte cu amănuntul cu amîndouă mîinile cu anasîna cu anevoie cu anii cu apropiere cu atît mai mult cu atît mai pu in cu băgare de seamă a-şi croi drum. a ticlui o minciună. cu anii. ) cu toată bunăvoin a. 2) reprezentare grafică a crucii în vechile abecedare: bă ul în care era aşezată fila cu cruce-ajută. şi pop. laolaltă. 1) din belşug.POP. (în) mijlocul satului (unde de obicei se întîlnesc mai multe drumuri): pe la prînz eram în crucile satului. cu grijă. cu fast.CAR. în detaliu: m-apuc s-o studiez cu de-amănuntul. ca orice amator pasionat. la un loc cu . ochii i-au slăbit. într-o şi mai mare măsură: cu cît e omul mai bogat. cu biciul) pe cineva. cu atît mai mult se cărpănoşeşte. în acest mod: are să înceapă a-i mirosi a catrin ă şi cu astă rînduială n-am să am folos de el niciodată. 2) a parveni.. în amănun ime. cu mare băgare de seamă. a-şi deschide drum. crucea ta!. a-şi croi (sau a-şi face) drum cu coatele. înjurătură amenin ătoare. cu alte cuvinte. cu băgare de seamă. tată. ) pretutindeni. a o croi la fugă. de ajunsese să nu mai vadă la doi paşi.ext. a răzbate în via ă. cu adevărat este mort Robinson? DRĂGHICI. cu timpul: cu anii. cu anevoie.. ajunseră la muma Crivă ului. cu for a... îndepărtînd obstacolele. cu de-a sila. bărbat în toată puterea: se ruşină singur de sine. a croi pe cineva. în toate direc iile..CR. cu solemnitate: îl petrecu cu cinste şi alai. 1) a-şi face loc prin mul ime.CR. cu apropiere. a o tuli. cu anasîna. a o lua la sănătoasa: iepurii o croiră la fugă. (a.URIC.P.. cu to i flecăii din batalionul meu. a-şi cru a for ele.a-şi croi drum a-şi croi drum cu coatele a-şi croi drum în via ă a o croi la fugă a croi la planuri a croi o minciună a croi pe cineva cruce ajută! crucea ta! crucea zilei cruce de aur în casă! cruce de voinic crucile satului cruciş şi curmeziş a-şi cru a for ele a-i cru a via a cuiva cu . crucea zilei (sau nop ii). cînd se va mai ivi ocazia. cu delicate e: prin întuneric mergea greu de tot. peste tot: după ce umblară lumea în cruciş şi curmeziş. ) astfel. împreună cu . cu adevărat. giude ul va giudeca să-ş [i] piarză muiarea toate zestrele.PRAV. pe măsura trecerii anilor. altădată: vom continua discu ia cu altă ocazie. apropiat. a face proiecte. (în) crucile satului.

.VLAH. deştept. cu caş(ul) la gură. cu ce obraz?. cu chip să ucidă vreuna. cu bunăvoin ă. (sau ca (să) ..PRAV. din toată inima. (înv. inteligent: era un tip cu cap.VLAH. costisitor: bunătatede copilă.COŞBUC... cu condi ia ca . drept. 2) cu (mare) succes: a luat examenele cu brio... 2) singur. cu pruden ă: a petrecut un an de zile. cu nemiluita... (înv.. cu capul său cu capu-n jos cuc armenesc cu carul cu caş la gură cu căciula în mînă cu că el cu purcel cu ce obraz? cu cevaşi cu cheltuială cu chezăşie ca .. călărind pe gramaticele latine. potrivit. cu toptanul.: cu cevaşi gramaticii români au agiuns la caos. cum?: cu ce obraz să mai ies eu în lume? ISP.P.. pe dos: lumea asta e pe dos. 1) (înv. cu ce îndrăzneală?. cu bună ştiin ă. cu trudă. în cunoştin ă de cauză. ) necugetat. cu chip de a . lipsit de experien ă. în aşa fel încît . . ) 1) el însuşi.. cu toată familia. din abunden ă. cu capul gol. nimerit.. . nenumărat. imatur. scump. cu cap. cu capul plecat (de supărare. cu (chip şi) chibzuială. cuc armenesc. (reg. ) smerit. cu chiuita. îmi spui o mul ime de . toate merg cu capu-n jos! CR. umil.NEGR. cu bunăvoin ă. cu mult necaz: mă trezeşte mama într-o diminea ă din somn cu vai-nevoie.. de-i so ie.. cu fundul în sus.. fără înso itori: cînd merge el singur cu capul său..DOS... în mod conştient. cu în elepciune.. cu vai sau cu (mare) chiu şi vai sau cu vai-nevoie. astfel încît . cu inten ia să . cu bun chip. şi sîngur cu sine să facă greşala. cu to ii: au plecat cu că el şi purcel.)..: primi cele zise de drac cu chezăşie însă ca el să-i ducă burduful cu bani. din belşug: îi aduce în casă cu carul. cu (sau de-a) chiuita. cît p-aci să ...CAMIL. cu chiu.cu bine cu binele cu bra ele deschise cu brio cu bună ştiin ă cu bunăvoin ă cu bun chip cu cale cu cap cu capul a mînă cu capul gol cu capul în piept cu bine... cu cevaşi... anapoda.CR.. (singur sau însuşi) cu capul său. cu capul a mînă. (sau să . cuvinte. ) cinstit: într-aceaia vreame veni Iosif din Arimathei. cu chip că . grosolănii. cu chezăşie ca . ) n-a lipsit mult să (nu) . cu căciula în mînă. ) cu bunătate. cu capu-n jos. ) cu multă însufle ire. cu creştetul descoperit. ) 1) cu grămada.. cu brio. cu că el (şi) cu purcel.AL.BIBLIA.MAIOR.. s-apropie de cal. că iară însuşi cu capul său să meargă cu oastea romană asupra dachilor..POP. cu cheltuială.CR. cu greu.: văzînd nişte lişi e pe apă.. cu chiu. în persoană: se mărgini Traian. binevoitor: mi-a zîmbit cu multă bunăvoin ă. (înv. după multă osteneală.. ) pupăză: iar vrei să te spurce cucul armenesc? CR. rezonabil. cu cale. cu duhul blînde ii. sub pretext că .: cu chip că eşti hazliu. crescută cu cheltuială prin pensioane...RUSSO. zvîrrr! cu toporul într-însele. cu chibzuială cu chip că . cu chip de a . cu tot avutul. (reg. sănătos: mergi cu bine! cu binele sau cu binişor(ul). jucînd [căr i] cu chibzuială..P.. cu gînd să . foarte mult: a i umplut. cu capul (sau cu fruntea) în piept. de cerneal-atîtea coale.. (fig. cu vai cu chiuita . de ruşine): cu fruntea-n piept.CAR. supus. cu bun chip sveatnic.. cu bra ele deschise. cu carul. 2) cu sănătate. şi ea tot nu-i mul ămită.POP. (reg.. 2) mult. bine: ar fi cu bine primite a rostului meu . 1) (muz..).

clar. în totalitate: era cu desăvîrşire chel. (înv. ipocrit. cumsecade. cu coarne.. anume. îndrăzne : nu găseşti om cu coaie. cum se cuvine. departe: această vie îmi era cu depărtare a o căuta. cu for a. . cinstit. cu cuviin ă şi am găsit de cuviin ă să te poftesc şi pe d-ta... cumpătat: omul cel muncitor şi cu cumpăt bun nu piere niciodată.IST. cu condi ia să . cu mînie. silnic: a duce lumea cu d-a sila la biserică. cu coarne cu condi ia să . cu crezămînt cu cumpăna într-o mînă şi cu sabia în cealaltă cumpăna într-o mînă şi cu sabia în cealaltă. cu depărtare cu depărtare. echivoc.. cu claritate cu claritate.CORESI. . cu convingere cu convingere. cu de destul cu de destul. fă arnic. ambiguu: vorbe cu două în elesuri.PANN. cu deadinsul cu de-amănuntul cu de-amănuntul. cu de-a sila cu de-a sila. cu coaie cu coaie. ) cu toptanul. plin de iubire: cu dragoste părintele priimi-va noi. ea le răspunde cu ciudă şi în bătaie de joc. din toată inima. 2) sub cuvînt că . mor iş..) mul i.EM.. cu . şi coraj d-a cugeta. împreună cu . 1) nejugănit... ) chibzuit.... corect. ) şovăitor: bărbatul cu doao cugete nu iaste aşedzat întru caile sale. privea la ei cu drag. ferm.. cu . metodic. cu două fe e..1811). bine. cu crezămînt. cu deadinsul sau cu (tot) dinadinsul. cu dragoste.. umilit: fuge ca cîinele cu coada între picioare. că negreşit îi cu cinste va bate şi cu cinste va scăpa.CAR. (înv. pe măsură ce trece timpul. cu obliga ia de a .OD..: mînînc merele cu tot cu coajă. integral. cu cuvînt de . cu credin ă cu credin ă. limpede. cu de la sine putere sau (înv. cu adevărat. PANN.. ruşinat.. cu desăvîrşire cu desăvîrşire. cu drag. hotărît. la un loc cu . cu claritate şi cu elegan ă. într-adevăr: dacă vrei cu crezămînt să te-ndrăgesc pe tine. MAG. în) cuviin ă.. ) cu puterea sa. prefăcut. desluşit: autorul descrie cu fine e. cu tot (sau cu totul) sau cu tot cu .COD....CR. cu două în elesuri. cu cuvînt de . din proprie ini iativă: o igancă aduse.. for at..SAD. tu te coboară pe pămînt. (a. în elep eşte: am făcut şi eu un praznic.URIC.GALA. (reg. cu coada între picioare cu coada între picioare. cuminte. convenabil. (pop . complet.EM. ipocrit: om cu două fe e. prietenos: soarele . neapărat: inea cu tot dinadinsul să-şi facă feciorul popă . cu de la sine putere un lighean încărcat cu var. (înv. cu ridicata. premeditat.. în mod consecvent.VOR. cu cale. cu consecven ă cu consecven ă.POP.. frumos. cum trebuie. enervat: cînd o roagă şi că eluşa şi părul şi fîntîna şi cuptoriul ca să îngrijească de dînsele. cuviincios. fă arnic. în ordine.CANT. potrivit. energic. cu fa ă curată: ba încă îi da nădejde. cu ciudă. (înv. bucuros.CR. nimerit.. amănun it.CORESI. cu două cugete cu două fe e cu două în elesuri cu drag cu dragoste cu două cugete. cu tot cu (sau de..CORESI.MARCOVICI.cu cinste. fals. cu cioporul cu cioporul. ) destul: şi niminea nu iaste cu de destul spre mul emita lui. cu ciudă cu cîrdul cu cîrdul.CĂL.. în detaliu.. 1) sub cuvînt de . (în mod) onorabil. cu cît trece timpul cu cît trece timpul.. credincios: cu credin ă să-l primim. cumătre. (despre minciuni) de necrezut: această poveaste iaste căriia noi moldoveanii îi zicem minciună cu coarne.. cu cumpăt cu cununie cu cununie. cu cu cumpăt (bun). 2) (bărbat) viril.. cu de la sine putere.. după. căsătorit legitim: îşi luase femeie cu cununie. ) cu greu.

a se cufunda în somn. cugetător de Dumnezeu. repede. ) a unelti: cugetară sfeature ce nu putură sta.CR. cu foc şi cu potop.POP. cu febră: brusc. (înv. (înv.... ) arzător. conştiin ă liniştită. l-a găsit pe urs cu gaidele-n sus. cu părere de rău. cu dulce. disperat: căzui cu fa a la pămînt plîngînd şi jăluindu-mă cu foc şi cu potop.. cu căldură. cu drept cuvînt.GHICA.. ) a voi binele (sau răul) (cuiva). (reg.. cinstit: fuge . blînd..DOS.. cu binişorul. cu fundul (sau cu curul) în două luntri. cu de-a sila: cum vine asta? vrei să intri în casa mea cu for a? CEZAR.LIT. cu genunchii la gură.CR. cu duhul blînde ii. DOS.PSALT. cu frică sau (înv. ) sub amenin are. cu fa a curată sau cu obraz curat. plin de îndrăzneală. cu folos.CONV. cu for a. fă arnic. indecis. evlavios:adunarea cea cugetătoare de Dumnezeu.. care de pe unde se găsea.CR. nevinovat. cu teamă: vorbea cu frică. nepătat.. cu duiumul. cu gaidele în sus.cu drept cu dreptate cu drept cuvînt cu droaia cu duhul blînde ii cu duiumul cu dulce cu dulcea ă cu durere în suflet cu excep ia . cu excep ia ultimului capitol. plăcut: vorbea cu dulcea ă. cu foc. evlavios. cu dulcea ă. a cugeta bine .DOS. cu înfocare: se puse în genunchi la tronul Dumnezeirii şi începu a se ruga aşa de duios şi aşa de cu foc. cu binişorul. în număr mare: numai iacă au şi început a curge furnicele cu droaia. cu excep ia . (înv. cu fierbin eală. cu frumuşelul.OD. cu fa a curată cu fierbin eală cu foc cu foc şi cu potop cu folos cu for a cu frica lui Dumnezeu cu frică cu frumuşelul cu fruntea sus cu fuga a se cufunda în somn cu fundul în două luntri cu gaidele în sus cu genunchii la gură cu drept(ul).POP. adevărat. pe bună dreptate. cu bunătate. cu curu-n două luntri. în mod întemeiat: . cuget curat (sau drept). de cugetă bine şi cearcă de Domnul. MINEIUL. pios. fierbinte.DRĂGHICI. drept: dacă în una vi s-au părut cu dreptate. curajos. a cugeta sfaturi. fierbinte. ) cu picioarele în sus: a doua zi. integru.POP. cugetare bună (sau rea).: învă ase toată materia. profitabil.ANTIM. a avea gînduri.. cu dreptate. ipocrit: Golescu-Negru umblă şovăind. strîns. dragii mamii. 1) (înv. sim i că-l ia cu fierbin eală. te aşteptai să fii răsplătit. de frică: îl feace cu de-a frica de-i spuse cine iaste. cu regret. fără fă ărnicie. (înv.P. . în număr mare: au venit păsările cu duiumul. . cu frica lui Dumnezeu... împăcată cu sine: cu cuget drept. păzitor al moralei creştine: era un creştin cu frica lui Dumnezeu. (în) afară de . cu mîna la piept.. cu înflăcărare. cu drept cuvînt. pentru ce în ceealaltă să paie cu strîmbătate? CONACHI. a cugeta (în) bine (sau (în) rău) (cuiva) .. ) cu de-a frica. cu durere în suflet. cugetare bună a cugeta sfaturi cugetător de Dumnezeu cuget curat . prin for ă. 2) speriat. cu fuga.. sincer: spune i-mi cu drept. imediat: hai. (înv.. ) plăcut: mă vei odihni cu dulce. folositor.POP. prin laude meritate. nehotărît. cu fruntea sus.POP. cu fuga! CR. util: să ne fie cu folos. deschide i cu fuga. drept. ) (bună sau rea) inten ie: tot cursul vie ii voastre vă ve i povă ui de bună cugetare.. a dormi adînc. la sfînta duminecă scăpînd cu obraz curat. degrabă. cu droaia. pios. ghemuit. inten ii bune (sau rele) (fa ă de cineva): Domnul în eleage cine ce gîndeaşte.

. cu franche e. 1) cu mîncarea în gură: strigă Titu cu gura plină. cu ifos.cu ghiotura cu gîndul aiurea cu gîndul de a . hotărît. bucuros. zise craiul cam cu jumătate de gură. cu glamnică la inimă. speriat. cu gîndul de a .. ) din greşeală. 1) energic. curajos.COSTIN . nostim. 1) din belşug. cu nemiluita: cîrdurile de gîşte trec .. cui i-ar fi dat (sau i-ar fi trecut) prin cap (sau prin minte)?. cu via ă: împotriva noastră lucră el aşa de cu inimă.NEC... fără voie. cu detaşare: să fie admisibilă o aşa crea iune? autorul. cu ifos. ) cu înşelăciune. ) cu grămada.. cu hatalm. vinovat.REBR. fără şovăială. cu musca pe căciulă.POP. pînă va veni vremea ca cui pe cui să scoată. cu grămada.CR. cu obiectivitate.NEGR.. cu inten ia de a . observă tot ce se petrecea jos în curte.POP. lucru pe care nu po i pune nici un temei.i ascult chemarea. cu hotărîre sau cu toată hotărîrea. .. cu hamişa. cu gîsca-n traistă. cu sila. pe nemîncate (şi nebăute): dă gîsca ceea ce aşteaptă musafirii cu gura rece. cu inimă bună. cu foc. grăbit. patetic: cîntau la psaltichie. greşit: cu greşală spun unii că se arseră de Mihaiu-vodă [acele palaturi]. cu grămada d-a lungul Buzăului. cui de tei. 2) de-a valma. cu gîsca-n barbă. cu mare greu găseşte drumul. cu gura rece.ISP. îngrozit: cu inima răcită. ) cu toată gura. cu toptanul: ce mi-i cere aşa cu hurta? CR. cu inima răcită. cu de-a sila. (reg. (înv. la hurtă. cu hurta. plăcut. voinice!. cu stăruin ă: îl rugă cu atîta insisten ă. cu mare dificultate. cui cu (sau pe) cui (se) scoate (afară). 2) (înv. o pasiune nouă face să se uite pasiunea dinainte: trăieşte ca viermele în rădăcina hreanului.POP.. inten ionînd să .CAR. . 1) foarte îngrijorat: au stătut în Roman cu mare grijă de tatari.AL. colea. în mod fraudulos: îngerul cel rău. 2) cu (mare) aten ie. cu greşeală. într-o bună zi. (reg. cu hapca.OD. cărunt. 2) inimos. ce cu hamişa voia să se vîre în cer.. distrat. EM.. cu mî a-n sac. fără convingere: Bun sosit la noi. în mod hotărît: să ştie cu hotărîre că-i va da de so ie pe cea mai frumoasă muiere. cu inima deschisă.. cu gura plină. cu haz. cu (mare) grijă. cu sinceritate. cu gîsca-n barbă cu gîsca-n traistă cu glamnică la inimă cu grabă cu grămada cu greşeală cu greu cu grijă cu gura jumătate cu gura plină cu gura rece cu hamişa cu hapca cu hatalm cu haz cu hotărîre cu hurta cui cu cui scoate cui de tei cu ifos cui i-ar fi dat prin cap ? cu impar ialitate cu inima deschisă cu inima răcită cu inimă cu inimă bună cu insisten ă cu ghiotura. topit de durere.. cu hapca (sau cu japca).POP. cu gîndul aiurea. anevoie: din sfera mea venii cu greu ca să. cu gura jumătate sau cu jumătate de gură.P. ) cu for a.BĂLC.AGÂRB.. că-l înduplecă. are să ajungă ditai ministrul? CEZAR. cu duiumul. nemăsurat. cu toată impar ialitatea. . cu (mare sau mult) greu (sau greutate). în care nu te po i încrede: nădejde pe el ca pe un cui de tei. cu insisten ă. cu grabă. pe fugă. 3) cu răutate. cu for a: ai avea poftă să le răşluieşti o parte de pămînt ..CR. cu inimă. (reg.CR. cine s-ar fi gîndit?: cui i-ar fi dat prin cap că. hazliu. sus ine că da. de nevoie.VLAH. cu impar ialitate sau cu toată impar ialitatea. cu (mare) băgare de seamă: este un lucru prea cu grijă mare a ispiti. în grabă.

a ne durea şi în toate păr ile a ne da . cu înfocare. unde vrei să ajungi?: cum adică? să plătesc tot eu? a se culca pe o ureche a culca un arbore a culege aplauze a culege de pe drumuri a culege lauri cu limbă de moarte cu lipici cu lopata cu luare-aminte cu luna cu lunile cum. ce vrei să spui?. cu lipici. a culege de pe drumuri (pe cineva). dinadins: îmi cer iertare! n-a fost cu inten ie! cu intermiten e... cumva: cum. iară cum a da tîrgul şi norocul cum adică? .. inten ionat. jalnic.. necum. nesigur: este oare de cuviin ă a lăsa cineva un mic folos sigur. a culca un arbore... sigur: vrei să ştii cu-ncredin are dragostea cît cuprins are? CONACHI. a culege lauri.CR.. DRĂGHICI . cu izbîndă. cu jale. victorios: s-a întors de la luptă cu izbîndă. 1) în belşug. cu degetul în gură. uşor. cu luare-aminte.. cu în elepciune.. cu limbă (sau cu grai) de moarte. cu îndelungul. cu luna. cu aten ie: citeşte cu luare-aminte aceste pagini . lesne.. cu toate că . cu inten ie.CR. cum (sau ce) a (sau o) da tîrgul şi norocul. cu ardoare. 2) în mare măsură.. cu îndestulare. din abunden ă. a nu se sinchisi (de ceva). ) cu drag.COD.CAR. înverşunat.. cu înflăcărare. cu iuboste. pe urechea ceea. cu bun-sim . 1) a aştepta mult şi bine să se împlinească o promisiune. chibzuit: vorbea cu în ălepciune şi supunere. cum o da Dumnezeu. a se culca pe o ureche (sau pe cea ureche. s-a descurcat şi de data asta. cumpătat.. incert.CORESI. (înv.ISP.. cu îndoire. ) îndoielnic. prudent. fie ce-o fi: apoi dă. a culege (sau a smulge) aplauze(le) (cuiva).cu inten ia să . pornit: făcea totul cu înverşunare. ) timp îndelungat. cu lopata. trist: de ce plîngi cu jale? AL... cu plata la sfîrşitul fiecărei luni: fusese angajat cu luna .ISP. cu grămada: curaj cu chila şi minciuni cu lopata. în mare cantitate. cu întreruperi. a se mul umi cu succesele ob inute în trecut. cum a da tîrgul şi norocul.. 2) a nu-i păsa. cu înlesnire. atrăgător. (înv.ISP. să ne rugăm.. (aproape) instantaneu.. iară.ISP.). a se culca (odată) cu găinile. printr-un remarcabil aforism filozofic şi politic. destul. cu iu eala fulgerului (sau glon ului). exprimată pe patul mor ii: a lăsat cu limbă de moarte ca averea să-i fie împăr ită săracilor. cum . cu (bună) încredin are. a fi aplaudat (de cineva): încheie în sfîrşit. cu gîndul. cu grijă. biruitor. menit a smulge aplauzele colegului d-sale. PANN. pe urechea aia). cum... a deveni celebru. (în mod) în elept. intermitent.. ) cum s-o nimeri. a oferi mijloace de subzisten ă (cuiva). într-un fel oarecare. cu tact: fata cea mai mare era mai tăcută şi mai cu judecată. necum. iară noi usnele nu desfacem.. cu siguran ă. (înv. ca ultimă dorin ă.: cumu iaste aceasta drept .. încîntător. se culcase odată cu găinile.. timp de luni de zile: nu dădea pe acasă cu lunile. a se culca pe lauri. cu planul de a . totuşi .. cu uşurin ă: pot cunoaşte cu lesnire ce dureri a încercat. a se culca foarte devreme: baba . o speran ă: nu crez să se fi culcat pe urechea aia şi să fi stat numai aşa.. seducător: vorba şi fa a-i era cu lipici.. cu lunile. ) deşi . cu pasiune: libertatea pe care o doream cu înfocare. cum adică? sau adică cum?. cu inten ie cu intermiten e cu iuboste cu iu eala fulgerului cu izbîndă cu încredin are cu îndelungul cu îndestulare cu îndoire cu înfocare cu înlesnire cu în elepciune cu înverşunare cu jale cu judecată a se culca cu găinile a se culca pe lauri cu inten ia să . (înv. ca să cîştige altul mai mare cu îndoire? DRĂGHICI. necum cum . tată. atent. cu înverşunare.BĂLC. cu judecată. (reg.. a avea succese mari. (sau de a .VOR. bucuros: cu iuboste făgăduiră noi fra ii. VLAH. a tăia un arbore. tot . . din belşug: să poată avea lapte cu îndestulare.

.. cu mîinile în şolduri (sau încrucişate).IOSIF. cum e sfîntul şi colacul. omagiul sau darul se măsoară după importan a persoanei. cumpătat.. cum ca să .POP. cu mîinile goale. (înv.. cum se cade.. în număr foarte mare: fluturii cu miile joacă pe cîmpie. fără deosebire.: creade giude ul cum să nu-i fie dat stăpînul puteare într-acesta chip cum ca să-l ucigă. (ca) de pildă. cum ar fi .. precum: apă limpede cum îi lacrima. cu merit sau de merit... (p.AL. cum dracu?. cum ai (sau s-ar) zice sau cum se cheamă (sau s-ar chema). cumpătat: erai mult mai cu minte pe cînd erai nebun.. cum se cuvine.. cum se obişnuieşte... cum am cumpărat-o. cum ar fi ciocănitoarea. 3) decedat.. cum se face că .. în larg: ai găsit un sat fără cîni şi umbli cu mînile în şolduri. bunăoară: o pasăre.. cu mîinile la piept . cu mare cu miez cu miile cu milă cu minte cu minune cu mîinile goale cu mîinile în şolduri cu maiaua în (sau la) cap. de ce: cum de nu cade trăsnetul să ardă pe nişte asemenea necredincioşi! NEGR. cu mare ce hălăduiesc de deschid uşa. cu minune. ) în cantitate mică.. precum se putea prevedea.cu maiaua în cap cum ai zice cum am cumpărat-o. din ce pricină. cu măsură. ) substan ial.ARGHEZI .: şi simt cum că de bra u-mi un bra uşor s-anină. de respect. aşa o spun mai departe.. (înv. cu mîinile (încrucişate) la (sau pe) piept.... ) jalnic. cum e.. mort.EM.. cu mare ce. ) cu mîinile împreunate în semn de închinăciune.. cu talent: cioplea lemnul cu măiestrie.URIC. cum am auzit-o. 1) inactiv: stă nemişcat pe spate. cu mare. ponderat: şi la băutură să fii cu măsură. ) în cele din urmă: după multă trudă.POP. dureros: puica mea plînge cu milă. de pildă.... cu mare greutate.. merituos: slujbele să fie ocupate numai de oameni cu merit. 2) (înv. (înv. cu minte.PRAV. după multă osteneală. aşa o vînd. ce naiba? cum e. de exemplu. cum e mai . cu milă.: iaste preacurvariu şi iaste minciunos şi om cumu-i mai rău. cu mărun uşul. (înv. cu scopul de a ... inactiv. ) pentru ca să . cu amănuntul.. conform obiceiului. cu miile.. cu mic. cu mare alai.. cu măiestrie. că . sistematic. cît se poate mai . (p. altfel spus. cu măiestrie cu măruntul cu mărun uşul cu măsură cum ca să . aşa o vînd cu mare alai cu mare caznă cu mare ce cum ar fi . cu pompă.CR. cum că . în cantitate.. cu mare caznă. îndemînatic.CR. neînarmat.PRAV. chibzuit. semnificativ: spunea numai lucruri cu miez. (fig. . era frumoasă de mama focului. cu greu. ext. ) în elept. în voie. cu chiu şi vai.. cum dracu? cum e cum e habarul? cum e legea cum e mai . fără bătaie de cap. cum e habarul?. cum era şi de aşteptat. cum merg lucrurile? cum e legea. cum că . ) uimitor. adică: cum s-ar zice la noi în ărăneşte. metodic. în detaliu. spre a . to i. cu judecată sănătoasă. 1) impasibil. 2) fără nici o grijă.. şi pop. cum e obiceiul cum era şi de aşteptat cu merit cum e sfîntul şi colacul cu metodă cu mic.ext. diplomă de merit. cum de . cu chin. cum de . cu măruntul.. cu metodă.CR.. cum e obiceiul...ZANNE. ca (şi).. cu miez. cu mîinile la piept. (glume ) ame it de băutură. priceput.

de pierire). a cîştiga timp. iar nu aşa. de mînă. (mai) plastică. fără a-şi fi atins scopul: cu mîna goală nu mă mai întorc acasă. fără a aduce sau a lua ceva. cum îi vine. ) cum s-ar zice: să vă fie sfîntul Vasili ogurliu. a ta etc. n-ar sămăna. cum mi-o fi dat. (mai) breaz: cum te-ai brodit tu mai cu mo . (înv.i fie!. ce se întîmplă (cu . cum o mai duci?. cum mi-e sortit. bine seamănă cu-ai mei! . după cumpătul vreamii. ) conjunctură: împăra ilor arigradului căutînd.. pe je tăcut se lasă. ca din topor.) făcut mama. şi cuscrii cu craii lor să facă. ) cît mai: să vie cum mai de sîrg la curte. deznădăjduit: Arald cu moartea-n suflet .cum îi plesneşte prin cap cum îi vine pe ăcălie cu mîna cu mîna cuiva cu mîna goală cu mîna lui cu mîna pe conştiin ă cu mîncare cum m-a făcut mama cum mai de cum mai po i? cum mi-o fi scris cum nu! cum nu şi . (mai) cu mo .) sau cu mîinile lor (ale noastre.BĂLC. bravo ie!.. foc. a cumpăra de la un intermediar. după posibilită ile fiecăruia: [iedul] cel mijlociu. cu mîna goală. cum doreşte. manual.ISP. vezi bine!: mîndruli ă. cu mîna cuiva.POP.)?: omul putea să nu ne deie nimic. (reg.). desigur!. fireşte!.)?. a cumpăra cărbuni de la faur (sau orz de la gîşte). unde nu-i de modru. (mai) spumoasă: spune-le ni el mai cu mo . l-a etc.DELAVR. cum mai de. cumpănă de via ă (sau de moarte. ) roditor. direct.. mai firoscos decît noi to i. cu (sau la) modru. cum nu! CR. cum nu şi .. să. 2) vorbă să fie!. cum s-ar prinde. a evalua.. cu mîncare. . (înv. cum poate (mai bine). cu mîna lui (a mea.POP.. şi atunci cum rămînea? CR.NEC.AL.i . după puterile.EM. se poate altfel?. cum o mai duci? cum mi-o fi scris. ) nimerit.CR. cum (să sau de) nu!.NEGR. 2) (despre exprimare) (mai) aleasă. cu mo cumpănă de via ă a cumpăni din ochi a cumpăra cărbuni de la faur a cumpăra pe nimica toată a cumpăra vremea cumpătul vremii cum poate cum rămîne ? cum s-ar prinde . . cum mai po i?. cum poate. (înv. POP. că-s făcu i pe seama ta.. disperat.: strica-să-vor aceale tocmeale. din proprie ini iativă: mai bine să-şi facă moarte cu mînule sale. cu mîna pe conştiin ă (sau pe inimă). pericol de moarte: lumea stă în cumpănă de peire.PRAV. sincer. cum m-a (te-a.. ) ce mai faci?. cum o mai hălăduieşti?. ) ca şi cum nu .PSALT. mai încape vorbă?. ale voastre etc. a cîntări din ochi. cum se pricepe: am văzut scriind fiecare cum îi plesnea în cap.. cum s-ar prinde. precum au şi făcut. a cumpăni din ochi.COSTIN. personal. ochii tăi... (înv. se înghemuieşte acolo. cu moartea-n suflet cu modru cum o mai hălăduieşti? cum îi plesneşte (sau îi trăsneşte) prin (sau în) cap.. deschis.i fie de bine!: de iar impinge păcatul să-mi deschidă uşa. a cumpăra la un pre exagerat de mare.da cum. cum nu şi s-are fi făcut. şi domnii Volohiii..foarte: era curat cum îl făcuse mă-sa.COŞBUC. cum are chef. (înv. (înv.. uştiu! iute sub un chersin. hî! da. halal să-mi fie! CR. potrivit: să n-apuce codru.. a cumpăra vremea. cum îi vine pe ăcălie. a cumpăra pe nimica toată. cu moartea-n suflet. cumpătul vremii. cu mîna. odoronc-tronc. (iron. a cumpăra foarte ieftin. .MOLD. şi rudenii. da de unde?: eu gîndesc că s-a da după mine şi s-a face şi ea bună. 1) de ce nu?. (care sau cine) cum poate. ) 1) (mai) răsărit.CANT. cu conştiin a curată. cu ajutorul (cuiva): scosu-i-ai ca oile oamenrii tăi cu mînra lui Moiseiu. halal să. cum trăieşti?. cum rămîne (cu .

cum se cade. bine: îl aşază cum trebuie. cu nasul zbîrciog.PRAV. izmenit. aşa cum se cuvine. după multe eforturi.DOS.?: o învă ă cum să facă să iasă şi de astă dată biruitoare. cum stai cu .: datori sîntem . cum se zice.. cocoane. cu nazar. cu socoteală. cu mustrare. ) cu vorbe de mul umire: cu mul ămită pre tine pururea te mărim.BARAC . ce înseamnă asta? cum vine vorba.VLAH. ..DOS. (înv. cu modera ie. cum şi (în) ce (fel sau chip). din toată inima. cum se zice. şi femeile..?: cum stai cu sănătatea? cum şi. amănun it. cu multă caznă. cum e posibil că?: fata nu se putea dumiri cum se face că bărbatu-său ziua era porc şi noaptea om. 1) la fel ca .?. cum i se pare?. umilit. cum nu mai există.. extraordinar. (înv. ce vrea să spună asta?. cu nasul în jos. uşor. d-ta care eşti atît de delicată! AL. ) 1) să ... pre împărat .. temeinic. (înv. cum te văz şi cum mă vezi. cumuş [i] va muri stăpînul. cu nasul zbîrciog. ? cum nu se mai află cum se nimereşte cum se poate? cum se zice cum stai cu . cum vine asta?. cu greutate.. oricum. supărat. cum să nu!. şi pop. nărăvaş... detaliat: dacă i-am spus cum şi ce. zdravăn: mereu citeşte spre a şti cum se cuvine..CORESI. (înv. ) mai încape vorbă?. cum anume: nu ştiu însă cum şi ce fel ne aduse vorba a pomeni despre grauri. cum nu se mai află (pe lume).cum să .. cum pofteşti. cum trebuie. fără efort. ) 1) aşa cum. cum să fac să . cum şi copiii. 2) prin ce întîmplare.. cum crezi (că e mai bine). pune roata la loc.. după cum se cere.. cu monoclu-n ochi.ISP.. dispre uitor: vine de la Paris.. cu multul. 1) explicit.. ) în cantitate mare: luă mai cu asupră cu multul de la-mpăratul. întocmai ca .?. (fam... desigur.OD. 2) în timp ce.. .. după cum: au înfruntat . cumuş [i] era.PRAV. cu nart.. ce părere ai? cu multă bucurie.CORESI . cu multă uşurin ă.. 3) de îndată ce: [bucatele] să le ia acesta ispravnic. în ce chip să procedez (ca) să .. COSTIN . (despre cai) sperios.. cum te văd şi cum mă vezi.. (sau de .MINEIUL. cum se zice ăran.... moare de dor ca să te cerceteze.)?.. cum se cade.. parcă tot îi pute ceva.. cum se nimereşte. cum să fac (ca) să .? cum şi cum şi ce cum te văd şi cum mă vezi cum trebuie cum i se pare? cu multă bucurie cu multă caznă cu multă uşurin ă cu multul cu mul umită cu mustrare cum să . pe cînd: cumuş [i] înnoptam pre mare noaptea într-aceste păr i.ISP.: aşteaptă cum to i să se întoarcă. cu reproş. a mul emi lu Dumnezeu. cu măsură. cum se poate?.DOS. pe onoarea mea!: sînt adevărate toate acestea? uite. 2) precum şi: au pornit spre biserică şi bărba ii.. cum o duci cu .EM.. cu aere de superioritate. fără asemănare. 2) ca să . cum se cuvine.FIL.. cum şi Iov.. făcîndu-l eretic ..CR. cu mul umită. cum se face că .. de necrezut!: cum se poate? douăsprezece pahare... cum dă Dumnezeu. cum vrei. cumuşi cum vine asta? cum vine vorba cum vrei cu nart cu nasul în jos cu nasul zbîrciog cu nazar . cumuşi.: au jurat cu Brutcum să nu mai sufere craiu asupra sa. să feace turbureală în mare. adică: om de gios. cum e posibil?.? cum să nu! cum se cuvine cum se face că .

cît trăieşte lumea. crud.N. nervos. ) 1) atent. cu nervozitate.. cu crispare. cirezi. neîntîrziat. cu ghiotura: nişte be ivi care. cu nemilostivire.ext. sfidător: roibii cu nări. (înv. nepăsător: [frate-meu cel mare] se dă cu nepăsare după uşă şi trage zăvorul. cu neadormire. cu nemară.MAIOR.ISP. fără a fi fost judecat. nenumărat. incert. (înv. (înv.problematic. ireal: lumea . cu necesitate.) cu neputere. beau cu nemiluita şi nu se îmbată..HOGAŞ. precipitat: trăgea din igară cu nervozitate. cu nevinovă ie. ferm. cu neîndurare. ziua şi noaptea păzesc cu neadormire. . 1) (pe) nedrept: mamonul înva ă să apucăm şi să luăm cum putem şi cu strîmbul şi cu asupreală şi cu năpaste. livezi. 2) cel mult. fără milă.NEC. cu patimă nepotolită: să te privesc cu mult nesa . cu neîncetare. )..VARLAAM . (înv. ) continuu. fără socoteală. din belşug. cu neaşteptare. . fără preget.. (înv. dificil. cu (sau în) nerăbdare. ext. samavolnic: puteau să scurteze via a cui pofteau.. hambare. (p. . dureros: că-n sufletu-i pămîntul se zbate cu necaz. fără răgaz: fiarele .POP. alandala: se turburară şi fugiră cu neorînduială.COSTIN. (înv. cu năpaste.CONV. plin de temperament. ) năvalnic: mergea turcii cu năvală asupra polcurilor leşeşti. şi reg. cu candoare: se lipi de mă-sa cu un soi de îngerească nevinovă ie.ISP.ARGHEZI. cu aviditate. cu nestrămutare. cu neîndemînă.ARGHEZI. anevoie. (înv. cu nările în vînt.CR.CR. (înv.ISP. ) mîndru. necontenit: o privesc cu nencetare. 1) nedumerit: se uită cu nedumerire în spate. cu neputin ă sau (înv . cu neastîmpăr. şi pop. 1) imposibil: striga i că e cu neputin ă a strica obiceiul. cu necurmare. cu cruzime: a strîns cu nendurare grădini.EM. cu nepăsare.OD. cu nejudecată. cea aievea ne părea cu neputin ă.COŞBUC. cu nesa . cu nerăbdare.EM. ) nesigur. nerăbdător: nepotul @mpăratului Verde ne-o fi aşteptînd cu nerăbdare.NEGR. năbădăios. . în dezordine. ) fără folos. fără cru are. ). an oş.HEL. 2) (p. cu nepreget.ISP. (înv. cu nemiluita sau (pop. cu necaz. ) cu nenumărata. cu nefolosin ă..EM. ) imaginar. cu năvală.cu năbădăi cu năpaste cu nările în vînt cu năvală cu neadormire cu neastîmpăr cu neaşteptare cu necaz cu necesitate cu necurmare cu nedumerire cu nefolosin ă cu neîncetare cu neîndemînă cu neîndurare cu nejudecată cu nemară cu nemilostivire cu nemiluita cu neorînduială cu nepăsare cu nepreget cu neputin ă cu nerăbdare cu nervozitate cu nesa cu nestrămutare cu nevinovă ie cu năbădăi. ) imediat. (înv. şi reg. bălăcea cu nuiaua prin apă. . cu nejudecată. ) necontenit: nu s-a văzut nici o na ie care să fi petrecut cu necurmare zile senine şi norocite. fără rost: privind cu nedomirire. abuziv.CR.GANE.MARCOVICI. 2) neîncetat.LIT. 2) (rar ) în neştire. nerăbdător. nemilos: tăia în carne vie cu nemilostivire.le-n vînt vor trece în mîndru galop. seme şi avîntat. ) fără milă. cu eforturi: şi pre noi cu neîndemînă ne-au făcut. aproximativ: să fi avut cu năpaste douăzeci şi opt de ani. neabătut: este hotărît cu nestrămutare a merge în ajutorul fiin ei care a trimis năframa pe pîrîu. în mod necesar: nu întrevăzură fundamentele istorice mai adînci care au produs cu necesitate acele forme [de civiliza ie]. cu nervozitate: începe a se învîrti prin casă cu neastîmpăr. ) greu. cu grijă: să privegheze cu neadormire asupra fericirii mele. cu nedumerire.SAD. cu neorînduială (înv. HOGAŞ.

a cunoaşte (sau a şti) din vedere (pe cineva). pe de rost. cu noaptea-n cap. deloc: această leage nu-i bună de nemică. bună) nevoin ă sau cu toată nevoin a.ISP.GANE..GANE. judicios. 1) a cunoaşte în amănun ime. a cunoaşte. HOGAŞ. a cunoaşte (ceva) numai din nume. şi pop. fără a fi făcut cunoştin ă: o cunoştea numai din vedere. cu (sau prin) nevoin a cuiva. (pop. 3) stăruitor. ) la întîmplare.NEC. cu (sau în) nici un chip sau nici în. a cunoaşte (sau a vedea) de departe. adecvat. a avea experien a vie ii. s-au răcoşit asupra lui Isachie împăratul. cu noroc . cu nici un chip. nicidecum: cea mai mică nu voia. a cunoaşte din talpă (pe cineva sau ceva). (înv. a cunoaşte (sau a şti) ca pe apă. (înv. dificil: abia cu nevoie putum de ne coborîm la şes. datorită eforturilor depuse de cineva: l-au ales la domnie cu nevoin a şi cheltuiala lui Şerban Vodă. 2) semnificativ.cu nevoie cu nevoin a cuiva cu nevoin ă cu nici un chip cu nici un pre cu nimara cu nimereală cu nimic cu noaptea-n cap a cunoaşte ca pe apă a cunoaşte cît colo a cunoaşte din talpă a cunoaşte din vedere a cunoaşte fa a a cunoaşte har cuiva a cunoaşte lumea a -şi cunoaşte lungul nasului a nu cunoaşte moarte a nu cunoaşte nici de nume a cunoaşte numai din nume cu-n ochi la făină şi altul la slănină cu noimă cu (mare sau multă) nevoie sau cu nevoi. (înv. DOS. în nici un caz. ) cruciş. cu subîn eles: uneori îi zîmbea cu noimă. cu nici un pre . purtător de (ne)noroc. zice. a nu cunoaşte moarte. de bun (sau rău) augur.CONACHI. a şti (pe cineva) după înfă işare. ) 1) cu rîvnă. (ne)norocos: ei doar au stele cu noroc şi prigoniri de soarte.tr-un chip.. 2) anevoie. a cunoaşte lumea.MINEIUL . sub nici o formă. (înv. cu elan: fieştecarele cugetă întru inima lui cu nevoin ă spre răută i. a cunoaşte (ceva) numai din auzite: [o biserică] pe care o cunoşteam numai din nume. a nu cunoaşte (ceva) nici de nume.ISP. ). lăcui într-însa. cu nimara. (înv. a cunoaşte (sau a vedea) cît (de) colo. 2) prevestitor de (ne)fericire. de (in)succes. 2) a şti pe din afară. în (dez)avantajul (cuiva): românii. de (cu) noapte: cu noaptea-n cap. a cunoaşte fa a. periculos: aflînd într-un loc rîpos şi cu nevoie o mică peşteră. PRAV. cu nimereală. cu (multă sau mare. o scula şi o trimetea după munca cea mai grea. în detaliu. precum am trăit eu. în elept. cu judecată.CANT. în nici un caz.EM. (înv. . ) a fi părtinitor: să nu cunoaşte i fa a la judecată! MINEIUL. cu greu: plugariul cu multă trudă ară şi seamănă cu nevoin ă şi cu lacrăme. 2) primejdios. şi reg. ) prin munca asiduă a cuiva. a fi trainic.MOXA. cuminte: auzi boierul asemenea vorbe cu noimă. încă necînta i cocoşii. ) a fi recunoscător fa ă de cineva: aşa plăteaşte Dumnezeu cui nu-i ştie har de bine ce-i dă.. 1) cu (sau fără) succes. cu nimereală. orice s-ar întîmpla. a avea (sau a fi lipsit de) bună-cuviin ă: voia să-i arate că nu-şi cunoaşte lungul nasului. în nici un fel.POP. cu (sau fără de) noroc. (fam. potrivit: întru tine strigă toate şi spun că. 1) logic. ) de nemică. a nu şti nimic (despre ceva). cu noimă. cu cari împăratul fără năroc războaie au avut. ) a cunoaşte foarte bine (pe cineva sau ceva): numai cine a trăit mult cu Agatocle . putea să-l cunoască din talpă. 3) de nevoie. cu nimic sau (înv. (înv.CORESI . zelos.BIBLIA . ) 1) (foarte) greu.ISP. privindu-l pe sub geană. să se mărite.SAD. a cunoaşte (sau a şti) har cuiva. . de la distan ă: se vedea cît de colo că vorbea cu în elepciune şi supunere. . pentru nimic în lume: nu voiam să mai dorm cu nici un pre . a dura.ISP. i-au dat Dumnezeu lăcaşul pe a sferei rotunzeală. cu-n ochi la făină şi altul la slănină. a (nu) avea sim ul măsurii. anevoie. dis-de-diminea ă. a (nu)-şi cunoaşte (sau şti) lungul (sau vîrful) nasului. pe nimerite.

înflăcărat. cu rost. prin lume şi prin via ă cu orînduială..ext. glorie... (pop.CEZAR. cu numirea cuiva. ) cu numire că . ) favorabil: soarta începe a fi cu nuri..CAR. cu pacoste. cu privirea intă...SAD. orbeşte: nebun cine se-ncrede în tine cu orbire! AL... cu de-a sila. (înv. cu pasiune. cu orbire.. şi reg. cu numire (sau cu numiri) de . mergea cu paşi repezi spre o ruinare totală..cu norocire cunoscut ca un cal breaz cu nume de . în mod ostentativ. cu bani pu ini: a vîndut cu paralîcul şi cu bucata. intens: începu să lucreze cu pasiune. neapărat: el se sim ea obosit de atîta singurătate şi voia cu orice pre să-şi găsească un prieten. cu numele să le aducă slănină. cu otuzbirul. orbeşte.. pe toate căile. (sau pe .. cu orice pre .. prin toate mijloacele: spînul vrea să. ) în cantitate (foarte) mică. repede. cunună de lauri cu nuri cu oasele pisate cu ochii cît ceapa cu ochii închişi cu ochii pierdu i cu ochii intă la .i răpuie capul. foarte cunoscut. cu orice pre . cu ochii cît ceapa (sau cît cepele).... cu orice chip... 2) (fig. .. cît cepele de mari. 1) (despre femei) atrăgătoare. ) cu invocarea cuiva (în special a unei divinită i): făcea mari minuni cu numirea lui Hristos. ) 1) foarte obosit: soseşte în Bucureşti cu oasele pisate. să . 2) avînd numele de ...MINEIUL.. în aparen ă: sîntem creştini numai cu numele...CR.. cu orînduială.): to i rămîn uimi i în fa a ei. cu privirea pironită la . fără grabă. 2) bătut măr.. (sau pe . 2) foarte: era dar cu osebire firesc ca to i să se uite la ei cu jind.MACED. cu titlul de .REBR. (înv. 1) în special.. cu paralîcul.. (numai) cu numele. . cu parul. (p. cu ochii umfla i (de plîns): ochii i-au ieşit afară din cap.. ) cu noroc. sub formă de .: cu numiri cum că tai cherestea pentru trebuin a unei case. (pop. cu osebire. (înv. demonstrativ. (înv....CAR.HEL. motivînd că .BĂLC.DRĂGHICI.... 2) (fig..ISP. soseşte generalul Mencicof. .. ca şi cum . sau (înv. cu ogodul sau pre ogod. 3) sub pretext că .. ) ara . furios la culme: pe cînd Reşid era urgisit . 1) (în basme) cu gura larg deschisă: venea zmeul cel bătrîn c-o falcă-n cer şi alta în pămînt. . foarte uşor. ) cu de-a sila.. cu orice pre .. cu orice risc... 1) cu titlu de . bine: să.POP. cu (sau sub) nume(le) de .... cu ochii (sau cu privirea) intă la . cu o falcă în cer şi (cu) alta (sau una) în pămînt.GHICA. cu o falcă în cer şi alta în pămînt cu ogodul cu ora cu orbire cu orice chip cu orice pre cu orice risc cu orînduială cu osebire cu ostenta ie cu otuzbirul cu pacoste cu paralîcul cu parul cu pasiune cu paşi repezi cu norocire.. . apetisantă: o demoazelă cu nuri. şi reg. cu ostenta ie. ) cuprins de mînie. cu nuri. numit . . cu ochii închişi. 2) pe de rost.POP. privind în gol. sacrificii. cunună de lauri. în orice condi ii. ) faimă. cu numele cu numirea cuiva cu numire de .. (înv.POP.). cu o falcă în cer şi alta în pămînt.: un cal învă at cu nume de Graur.). ) pe nedrept. cu orice risc. fără a se mai gîndi. cu orice chip sau în tot chipul. organizat: toate se petrec ..POP. indiferent de riscuri. fără greutate: spunea lec iile cu ochii închişi. cu ora.. cu paşi repezi.. angajat şi plătit după un tarif orar. cunoscut ca un cal breaz.. (sau că .: baba se urcă în pod. ) sub pretextul .AL. CAR.. (numai) de formă. cu tot dinadinsul.. 1) fără discernămînt. (fig.: i-a dat un milion cu nume de împrumut . cu ochii pierdu i. ) pe îndelete. grabnic: (fig. VĂC. cu for a... mai ales: îi place mai cu osebire prepeli ă. cu oasele pisate.SAD. cu oricîte eforturi. în extaz..P.istăpîneşti împără ia cu norocire.

CR. cu piciorul în scara murgului. despre ouă) încondeiat.GALA. (fam. nedrept. în secret: a i lucrat voi între voi cu por ile închise. te ascult.POP. cu păcat.CAMIL. mai ales: căuta .. din toată inima: cu plăcere. cu (sau de) predilec ie.. plin de haz. cu părul complet alb. înainte de orice. în primul rînd.CR. ) cu premeditare: toate aceste rele nu le-a făcut cu precugetare. pe amor îl dau de gol. domnişoară! BARBU . cu pîntecele lipit de coaste. ..CAMIL. să-i ajute. ca să n-o ruşinez.POP. care costă. îndeosebi: filologii . circumspect: am păşit cu precau ie. uşor indecent: anecdotă cu piper. vrednic eşti de comoara ce i-o las şi apoi să mor cu plăcere. picant: o demoazelă cu nuri şi cu pică ele. ) sub pretextul că . (înv.. mai ales. cu perdea cu picătura cu pică ele cu pică ele cu piciorul în scara murgului cu piciorul cu pielea goală cu pieptul deschis cu piper cu pîntecele lipit de coaste cu pîrjol cu plată cu plăcere cu poala cu podobie cu poftă cu por ile închise cu potcoavă cu precau ie cu precădere cu precugetare cu predilec ie cu premeditare . 1) entuziast. cu greu. PANN.. ) în piele sau cu pielea (sau pieile). cu precădere. cercetară cu predilec ie proprietă ile comune între deosebitele limbi. în cantitate mare: şi-i duc vinu cu vadra şi paralele cu poala. picant.POP. ) cum se cuvine: şi pre podobie om fu fără păcate. cu pruden ă. (despre glume).CAR. cu regret. cu pîrjol sau cu (mare) foc şi cu pîrjol. foarte intens şi foarte repede: şi.. 2) (formulă de răspuns la mul umirile exprimate de cineva) n-ai (sau n-ave i) pentru ce!: mul umesc pentru invita ie! .P. 1) complet dezbrăcat.SAD.OD..P. 1) (exprimat) pe ocolite. cu foc şi cu pîrjol. şi reg. cu picătura. de nu mai pricepe nimene. cu precugetare. cu grijă. (nostim şi) cu pică ele. 1) bucuros. inten ionat: [azi] se asasinează încet şi cu premeditare. condamnabil: nu mai vorbi cu păcat şi nu te pune de-a curmezişul! POP. pe jos: e rău cu carul. cu părul colilie. înflăcărat.COSTIN . (mai) cu perdea. cu iertat să-mi fie. scriere) chirilic. cu păstru. MAIOR. cu potcoavă. cu părere de rău. (înv. îndeosebi. dar mai rău pe picioare. cu economie. 2) sărac lipit pămîntului. 2) decent: [îi] vorbesc cu perdea . cu (sau pre) podobie. cu precădere asupra exigen elor nobilimii. direct.. greşit. cu plată. (înv.N. 2) afectat.. din toată inima: a rîs cu mare poftă. cu pică ele. care se plăteşte: policlinica cu plată . (în mod) premeditat.CORESI. dar prea le zici cu perdea. liniştit: să te văd încaltea. indirect: d-apoi. cu por ile închise. (reg.. 3) împăcat.P. ) cu măsură. (înv. ) (despreoameni) atrăgător... 2) încet. gol: iau desbrăcat cu pielea şi i-au legat la stîlp la ger. în (mod) special. lihnit de foame. cu poftă.cu patimă cu patos cu păcat cu părere că . cu poala.P. (făcut) în grabă. cu plăcere. . (despre alfabet.. fără teamă: se duce cu pieptul deschis drept la palatul împăratului. cu premeditare.CAR. cu pieptul deschis.cu plăcere! . cu patos.CEZAR. din fugă. cu piper. cumpătat: ştie a trăi cu păstru. cu (sau în) pielea goală sau (înv. cu piciorul sau pe picioare. cu părere de rău cu părul colilie cu păstru cu patimă.CAMIL. pătimaş: cînta şi el cu patimă. 1) cîte pu in.FIL. şi reg. cu părere că . cu precau ie. emfatic: îşi rosti ora ia cu patos. cu băgare de seamă. cu mare aten ie.AL.

COŞBUC. (înv. . cu pre ul . cu preten ii sau cu preten ie.. ) cu luare-aminte. îndeosebi.. cu privire la .: se sfătuiră pu in cu privire la robi şi la prăzile de război. (înv.ext. din plin. cu pruden ă.GALA. în primul rînd: drum cu prioritate . în (ceea) ce priveşte . cu prisos. ) excesiv.SAD.CĂL. în mare cantitate... în privin a . . 2) (foarte) pre ios..STANCU. cu toptanul.. (p. 1) (înv. în plus. cu (sau de) (mare) priin ă. şi reg. exagerat: temerea cea cu prisos a viitorului.TOP..P. înainta cu pruden ă. din belşug: unul cu alalt iubindu-vă cu prilej.CAR. cu aten ie: şi-n ară şi-n afară să fiu cu priveghere. dar regii ne-o iau cu puterea. respectiv: viu şi teafăr. cu prioritate.. ) cu for a. cu probabilitate.SAD. aşteptările. cu ghiotura: a lua cu unul şi a da cu pumnul.. influent. mai mult (decît trebuie).: o sculă minusculă cu preten ie de nas. (foarte) valoros. canapele şi fotolii de lemn aurit.. cu preten ii cu pre cu pre ul .AL. în mod probabil: era un personaj care se putea întîlni cu probabilitate la orice lega ie. cu efortul .. cu probabilitate cu profuziune cu promptitudine cu protec ie cu pruden ă cu pumnul cu puterea cu puterea ... cu vîrf şi îndesat: ve i plăti cu prisos toate crimele seculare..LIT.. supus: ceilal i sfetnici nu mi-au fost cu priin ă. cu preten ie de . îl salută surîzînd chiar poetul cu pricina. în mod special. 1) cu infatuare: o babă cu preten ii. din abunden ă. .POP . POP.: după cît se zvoneşte în ară.BARONZI.. din belşug. de (un fals) rafinament: mobile cu preten ii.. 2) preten ios.. cu prilej. cu pricina cu priin ă cu prilej cu primejdie cu prioritate cu prisos cu prisosin ă cu priveghere cu privire la . cu de-a sila: ni-e dragă şi nouă via a şi-averea. ) 1) cu (multă) bunăvoin ă.. ) de. 2) (reg. cu riscul . din belşug. în mod prompt. mai ales. ) din plin.CONV. în cauză.. cu priveghere. din abunden ă: se bea cu prisosin ă. 3) folositor. e om cu priin ă pentru norod.. şi pop. ) 1) primejdios: ziseră că ar fi cu primejdie d-a înainta. cu amabilitate. cu promptitudine.. cu pricina. repede şi la timpul potrivit: vei fi slujit cu promptitudine. este numai un obicei rău. cu primejdie.. grămadă: intrară cu puterea în ogradă.SAD. care vrea să pară .. ) cu prisosire. la mul i oameni... privitor la . (care este) în discu ie. cu pumnul (sau pumnii). care ar vrea să fie ..cu preten ie de .. (reg... (înv..AL... ) mult. apă lină. (înv. util: Despot nu-i ării de priin ă. cu (sau (înv. din) prisosin ă sau (înv. (în mod) prudent: neştiind locurile... cu (mare) pre .MACED. prietenie.. (pop.. în schimbul ... fidel.MARCOVICI . boită pe obraz cu suliman.. cerin ele. credincios. în mare cantitate: sfărîmături de amforă sau de urnă funerară aruncă marea cu profuziune.CORESI . avînd în vedere .. cu grijă... cu profuziune. prin violen ă.HOGAŞ . cu (de-a) puterea sau în putere... cărbune potolit. referitor la . 2) (în supersti ii). . să o scoată la mezat.VLAH.CAMIL. cu puterea. raportat la .. aducător de rele: vinerile-s cam cu prilej..CĂL. normalul.. ) 1) (foarte) scump (în bani): cine vrea să vînză marfa cu pre . ) de-a valma.. ) devotat. apropiat de . 2) într-o măsură care depăşeşte obişnuitul... 1) (înv.: vă vom apăra cu pre ul vie ii noastre.BĂLC. 2) de rău augur: trei lucruri cu primejdie: mî a blîndă. şi reg. cu sacrificiul .. cu protec ie.

curată socoteală. cu rezolu ie. a se scuza: şi ei îşi cură ia obrazele cum n-au ştiut nimică.HEL. de-i curgeau sudorile. răstit: vede muierea în mîini cu un făcăle stînd. cu regret sau cu tot regretul.CANT. a-i curge numai miere (cuiva). a curge pînză.cu putin ă cu raita în sus curată socoteală cu răgaz cu răstire cu răsuflarea la gură a-şi cură a obrazele cu răutate cu regret cu regulate ă cu regulă cu repejune cu repeti ie cu rezervă cu rezolu ie a-i curge balele a-i curge din mînă numai miroznă a curge gîrlă a-i curge grăsimea pe nas a curge hududoi a-i curge mucii de gras a-i curge numai miere a-i curge oasele cu putin ă (sau (înv. indiscutabil: curată socoteală: erai numai împărat. peticele) (cuiva) sau a curge obielele (sau flendurile. ) putin i). a fi slab ca un îr: calului . ) a dori.. iron. (reg. cu îndoială: ştirile acestea trebuiesc primite cu multă rezervă. îi curgea grăsimea pe nas de-ncălat şi zdravăn ce era.POP. cu răsuflarea la gură. 2) a munci din răsputeri: şi tot aşa muncindu-se Necuratul. ) ordonat.. cu răutate. (a. . ) cu picioarele în sus. a tînji (după cineva sau ceva). ) în scurt timp.ext. (reg. fără grabă. 1) (înv.. a curge gîrlă (sau pîrîu). cu gaidele în sus. acum eşti om. cu glas seme .. ) bogat. lucru clar. a-i curge din mînă numai miroznă (cuiva).. cu raita în sus. a-i curge grăsimea (sau untura) pe nas (cuiva). a fi îmbrăcat sărăcăcios. sîngele de păgîn curgea pîrîu.POP. judecîndu-şi bărbatul cu răstiri. iute: ei trec în repejune prin rîuri fără pun i. a-i curge obielele a curge pînză a-i curge sudori cu risipire curîndă vreme curînd sau mai tîrziu . cu răstire sau cu răstiri. ) cu regularitate: plătea cu cea mai mare sfin enie şi regulate ă. cu (multă) părere de rău: e cam prea larg în spate. cu hotărîre: vorbea cu rezolu ie. dar nu cu răutate. (înv. a-i curge balele (după cineva sau ceva). înstărit: cei mai cu putin ă era mul ămi i. ) a curge repede şi cu zgomot. a-i curge (cuiva) mucii de gras (ce e). în zdren e.1835). peticele) de pe (sau după) cineva. din abunden ă. 1) a transpira abundent. acum sau altădată. ) a fi foarte slab.. (mai) curînd (sau mai devreme) sau mai tîrziu sau (mai) tîrziu ori mai curînd. pe îndelete. fără să fii împărat. rînduit: aste oase. .P. peste pu ină vreme: în curundă vreame vei naşte făt. de mai multe ori: cască cu repeti ie. ) a fi priceput la orice. răutăcios. cîndva: adevărul va ieşi la lumină mai devreme sau mai tîrziu . se făcu pămîntul. (înv. abia respirînd. (pop. cu risipire. (reg. DELAVR. ploi) a curge continuu şi abundent. cum ve i putea. cu regulate ă. (înv.CR. PANN. cu (sau în) repejune.EM. cu răgaz. m-a măhnit şi m-a supărat. a curge mult. cu rezervă. a fi foarte slab.CEZAR. cu repeti ie.REBR. . a-şi cură a obrazele. din belşug: dragostea ce-mi dai cu risipire mie. (reg. (p. într-o bună zi.NEGR. cu regulă.POP. i-ospun cu tot regretul. admisibil: toate mărun işurile cu putin ă. a-i merge toate din plin (cuiva). odată şi odată. (în) curîndă vreme. a rîvni (pe cineva sau ceva). 2) posibil. a-i curge obielele (sau flendurile. mali ios: scri i . puse cu regulă în dulapuri. (iron.MACED.NEGR. şi pop. (înv. dar nu erai om. a-i curge sudori(le) (cuiva).NEC. ) repede. a curge hududoi. a-i curge oasele (cuiva). ) a fi foarte slab. (despre ape.SAD. a pofti. (înv.URIC.LET. din abunden ă: pe unde treceau ei cu paloşul în mînă. ) a se dezvinovă i. ) a fi sărac: curgeau oghelele după dînşii.

de atac (cu sabia): pe cînd vrea să iasă pe uşă.CR. capăt unei discu ii. a pune. cu sacul. cu ruptul sau cu rupta. a sim i dureri (în stomac) din cauza foamei. (reg. cu ziua (sau săptămîna. cu chibzuială: le aşeză în mijlocul mesei. judicios. pe încet şi cu rînduială. mult timp: şi cu sa iu a petrecut în tovărăşia lui. despre oameni) cu judecată temeinică. în cantitate (foarte) mare.POP. cumpătat: acesta-i om mai cu scaun la cap. la inimă) (pe cineva).CEZAR. cu săptămînile. ca ieşit din min i. (a. fioros. tainele ei nu le spune decît tot cu scăzămînt.EM. ) dezonorat. a i se curma (sau a i se tăia.CAR.SAD. cu bine: mar i. (pe) timp de o săptămînă: nu te văd cu săptămîna şi eşti negru ca şi tina. cu sabia scoasă.BOL. cu sălbăticie. disciplinat. a curs multă cerneală pe acest subiect. a rupe. cu săptămîna. (p. brusc. chibzuit: te ştiam om cu rînduială la cap.. (înv. a-l curma foamea (la ma e. cu sa iu. cu rînduială. cu scăzămînt. cu sănătate. cu schimbul: stam la masă to i împreună. ) termen. (fam. cu scaun la cap (sau la minte. dată: de să va zălogi acelaşi zălog în doao cursuri de vremi . dacă vine vorba să joci şi ni el teatru în via ă. într-un tîrziu.. cum se cuvine. CARAGEA. gîndit: sînt alte roluri mai cu schepsis de jucat.AGÂRB.URIC. compromis: căci mai bine este supus lăudat decît cu ruşine domn şi atîrnat. chibzuit. a sparge) tăcerea. cu (sau plin de) ruşine. . de flămînzi ce era.NEC.. ) timp (relativ) îndelungat: umbla vara prin mun i cu săptămînile. luna): am luat cositul cu ruptul.cu rînduială cu rînduială la cap cu rîndul a-l curma foamea a curma o discu ie a curma pămîntul a i se curma răsuflarea a curma tăcerea a-şi curma via a cu rost curs de vreme a curs multă cerneală pe acest subiect cu ruptoare cu ruptul cu ruşine cu sabia scoasă cu sacul cu sa iu cu sălbăticie cu sănătate cu săptămîna cu săptămînile cu scaun la cap cu scăzămînt cu schepsis cu (bună sau multă) rînduială sau după (sau cu) toată rînduiala.POP. cu rost. în condi ii bune. ) cu toptanul. 2) (fig. făcînd mîncare cu rîndul. răsuflarea mi se curmă. crud: îl biciuia cu sălbăticie. s-a scris mult despre acest subiect. (înv. gata de luptă. de-om ajunge cu sănătate.. fără necazuri. a străbate ări şi mări. a fi foarte flămînd: îi curmase foamea. a fi copleşit de o emo ie puternică. cu ruptoare. . dinainte stabilit: că mă bate-n toate zilele şi-mi dă lucru cu ruptul. ordonat. cu schepsis. a curma (sau a întrerupe. cu rînduială la cap. tăcerea. ) îndelung. cu ruptul: li se dau cu ruptoare de cătră iitorii căsăpiilor acele pelcele. cu ridicata. ) în mod incomplet: această nelegiuită .P. a se sinucide.HOGAŞ. (înv. la judecată). (înv. 3) cu toptanul. din abunden ă: geaba binele cu sacul după ce moare săracul. en gros. a-i pieri) răsuflarea (sau respira ia) (cuiva) sau a fi cu răsuflarea oprită (sau tăiată). . (în mod) bine socotit.CONACHI. 1) a bate ara în lung şi-n lat.POP. a curma pămîntul. ) 1) în acord. apare micul maior de roşiori cu sabia scoasă şi-i opreşte trecerea.SAD. (înv. rupse ea. ) a se face luntre şi punte.CR. amsă ieu nepotul cu mine. 2) (despre cantitatea muncii) impus. a i se opri. chibzuit. a curma o discu ie. a-şi curma via a. NEGR. curs de vreme (sau de vremi).POP. timp de mai multe săptămîni.ext. cu rîndul.VLAH. a vorbi în mijlocul tăcerii generale: ave i lume multă la pomană.PANN. crunt.1805). a nu mai putea respira: cînd ajung cu ea alături. . a face pe dracu-n patru.

CR.CAR. cu lăcomie. om vedea. 2) în mod hotărît. 2) cu respect. cu seu. se numeşte. negreşit. răspunse cu seme ie feciorul. . . bine văzut. din toată inima: oamenii care doresc cu sinceritate progresul . POP. (înv. albina strînge miere la fel. cu (sau (reg. ) cu drag. ) în) sete.. temeinic. cu venera ie: ne vorbeşte întotdeauna cu mare sfin enie despre dumneata.. cu seme ie. porneşte pînă te văd. cu seninătate. cu scumpătate.. ) cu rost. cu (sau de) sînge albastru. şi. 1) indiscutabil. .CĂL. cu sînge rece.ISP. fără voie. cu sfială sau cu sfiiciune sau cu sfiire. cu indiferen ă: oamenii din ara Oltului pot să contemple crestele înalte ale mun ilor cu seninătate şi mîndrie.CĂL. vor putea fi aprecia i de na iune. nu putui şti cu siguran ă.CAR.VINEA.CAMIL.P. cu conştiinciozitate. 1) cu convingere. cu calm. fără glumă: asta. cu sentiment. l-a luat acasă. abuziv. ferm: fără de tine nu mă duc . cu) silă. aruncată cu toată seriozitatea . cu sfătoşenie. 2) cu mare aten ie. dar mul i. silnic: mai cu binele. ) (despre oameni) respectat. cu (mare sau cea mai mare) sfin enie.LET.AL.P. 3) în mod corect. (înv. fără glumă.HOGAŞ . precis. 1) cu evlavie: din cînd în cînd făcea şi cîte o mătanie spre răsărit. lipindu-şi cu sfin enie fruntea de pămînt. neapărat. cu tot seriosul.am răspuns cu siguran ă.HOGAŞ .P. cu stăpînire de sine: proşti. răspunse Lăpuşneanu cu sînge rece. 3) cu multă poftă. cu o pozi ie socială bună: e om aşezat şi cu situa ie şi a venit la el să întrebe ce fac.VLAH. cu (de-a) sila sau de(-a) sila sau de (sau în. cu rigurozitate: hai. cu situa ie. temător: întinse cu sfială mîna spre capul băiatului. cu toată seriozitatea. 4) cu mare aten ie.AL.CAR.cu schimbul cu scrisul cu scumpătate cu seamă cu seme ie cu seninătate cu sentiment cu seriosul cu seriozitate cu sete cu seu cu sfătoşenie cu sfială cu sfin enie cu siguran ă cu sila cu sinceritate cu sistem cu situa ie cu sînge albastru cu sînge rece cu schimbul. în ara Românească. de familie nobilă. cu (mare) seriozitate sau cu toată seriozitatea. murgule u-şi repezea şi cu sete mi-l lovea. cu seamă.. 1) cu putere. alternativ: doctorii au făcut cu schimbul la căpătîiul ei.. cu asiduitate. netulburat.CEZAR. cu grijă deosebită: am cetit cu sfin enie toate gazetele. 2) cu pasiune. sistemă democratică. (fam.BOGZA. cu (tot) seriosul. stăruitor: şi cuvînta i to i cu sete ca Dumnezeu să mă ierte. în mod serios: la această părere.NEGR. încheie cu sfătoşenie Tase chiristigiul. cu exactitate.i fă datoria cu sfin enie. cu înverşunare. P. cu scumpete: m-am folosit mult de privilegiul ce aveam noi. cu nesa : ar fi tras cu sete cîteva fumuri de tutun.. a fi strînşi cu scumpătate la pieptul lor. cu tărie. cu plăcere. sfios. (înv. sincer. cu în elepciune: ce-o fi. banii de aur. cu o stare materială. rînd pe rînd. în mod competent: rîndunica îşi face cuibul cu seriozitate. foarte tare: bine vorba nu-şi sfîrşea. ordonat.CAR. cu sinceritate. cu calm.. mai cu de-a sila. CEZAR.CAR.CEZAR. disciplinat. liniştit. cu toată convingerea. cu for a. sigur: era un om sau era un urs? iată ceea ce. în mod seme . . cu sistem. deocamdată. timid. de neam mare. violent. (reg. . cu siguran ă. cu scrisul sau cu scrisoare. ) cu pasiune: băteaclapele pianului cu mult sentiment. ) în scris: care nu se pot arăta cu scrisul cîtă răsipă şi pagubă au avut. POP. to i ceilal i fac nişte ochi mari.GHICA. seme eşte: nu-mi este de vînzare . metodic: începu cu sistemă o minu ioasă expunere. .

FIL. flagrant.. instruit. (înv..NEC. cu şezămînt. 5) (reg. bătător la ochi. (ne)avînd cunoştin ă (de ceva). fără ştirea mea.. (p. bonetă frigiană: batalioane a plebei proletare cu cuşme frigiene şi arme lucitoare. deacă i-ar fi găsit . nice altă. cuşmă frigiană.. cu ritual. cu (sau întru. cu momele şi. erudit. cu socoteală că . cu repeziciune. prin muncă: vreau să-mi cîştig hrana cu sudoarea frun ii mele. ferm.POP.. (ne)fiind conştient. cusut cu a ă albă.ext. savant: om iscusit şi cu ştiin ă. trăgînd cu tabiet din narghilea.BARAC.DELAVR.OD. cu (sau şi) momele sau cu momele. cu surle şi trompete (sau tobe. (înv. fală şi mîndrie. cînd le încol ea. cu tocmele).. cu (sau în) (mare sau multă) tărie sau cu toată tăria sau (înv. .. în cunoştin ă de cauză: materia ei [a căr ii]. cu (sau fără) asentimentul cuiva: vărsarea de sînge s-a făcut fără voia mea şi fără a mea ştiin ă. cu ştiin ă. (înv. încuviin area cuiva: iartă-mă dacă. 2) categoric.. cu socoteală că la toate să zică că-mi place. puternic: arme cu tărie. dulce Românie. asta i-o doresc! EM. ) cu împuternicire legală. vis de vitejie. ) prin) ştirea cuiva sau fără (de) ştirea cuiva. cu deprinderi fixe.. ) în de) sîrg. ) cu (de-a) tăria. cu de-a sila: eu nu fac pe nime cu tăria să asculte.PRAV. cu momele cu ştiin a cuiva cu ştiin ă cu ştiin ă de cauză cu ştiin ă cu ştire cu ştirea cuiva cu tabiet cu tahmin cu tălaba cu tărie de cuvînt cu tărie .. cu (sau fără) cunoştin a cuiva. 4) (înv.: i-au răspuns cîrciumarul că-l va ierta. (înv . cu şoşele (sau cu şoptele. (în mod) coerent. cu multă zarvă. ) cu condi ia ca .OD.. cu tălaba... . VINEA . energic: inexact! a protestat domnul Arghir cu tărie. trîmbi e). .CAMIL.CAR. convingător: era în stare să te facă să crezi că are dreptate: pentru că era un om cu multă tărie de cuvînt. ca să poată creade. cu sudoarea frun ii cu surle şi trompete cusut cu a ă albă cu şezămînt cu şir cuşmă frigiană cu (sau de. (înv. cu înşelătorii: ademenea pe altele cu şoşele.SAD. ) curînd: s-au îngrozit şi de sîrgu au ieşit de supt cort afară. cu şir. cu ştire. cu tahmin sau cu tahminuri. tratată cu seriozitate şi cu ştiin ă de cauză de către conştiin iosul autor. vedeau pe dracul. nu poate să se manifesteze cu tărie. suflet românesc.CORESI. (rar ) învă at. cu grămada. în număr mare. (p. valabil.VLAH. în grabă.FIL. plauzibil: iară de nu vor avea mărturii nice o parte.) pe ştiute: nu va veni împără ia lu Dumnezeu cu ştire. cu tabiet sau cu tabieturi.cu sîrg cu socoteală că . tabietliu. prin) ştiin ă sau fără ştiin ă. ca să vede i cît de mult vă amăgi i. curajos. 3) cu intensitate: această pasiune cerească sau infernală . cu (sau (înv. cu pedanterie. ) stabil. cu sudoarea frun ii. cu şoşele . (ne)ştiind. cu ştiin ă de cauză. cu (sau fără) ştiin a cuiva. că n-am pus cu ştiin ă asemenea iscălitură. sigur.EM.P. cu apucături boiereşti: Traian n-ar fi pă it atîtea nevoi spre a învinge pe daci. cu (sau fără) voie: mă jur . în. ) aproximativ: să vă fac o socoteală cu tahmin. POP. izbitor. te-am supărat cu ceva. cu minciuni. (în mod) logic: unde să-i sco i vorbă cu şir din gură? MACED. cu (sau fără) învoirea. cu (sau fără) cunoştin a cuiva. atunce să arate răpitoriul seamne ca acealea cu tărie. imediat. 1) tare. ) cu for a. cu şoşele.MACED. cu tărie de cuvînt. ) cu atitudini.ext.

cu titulă ca .. cu titlu consultativ. cu ton cu toptanul cu topuzul cu tot ...: cu titlu de împrumut . cînd ea-i rece şi cu toane ca şi luna lui april? EM. a fi trecut la mijloc vro jumătate de ceas. ) cu scopul ca . (a.MAIOR. folositor. . sub formă de ..CANT. cu titlu de curiozitate ..i vorbesc cu temei. şi cu toate acestea nicăirea fericirea n-a fost mai rară decît într-acest pămînt. cu temeinicie. cînd tîrgu era cu temei. cu socoteală. rămase pe loc şi se uita în urma lor. ) de tot.. aşezat: nu te teme.SAD. cu toată) că .LIT... solid: de atunce să aşădză această boierie cu temei în Moldova. baba vindea-n pia ă petrenjei..NEGR.EM.1819). cu for a. nimerit: căsătoria oamenilor poate fi că este cu numitul la ce loc ar fi cu temei.PREDA.. cu tinere e. să le puie în cocie cu titulă ca să nu-i înghea ă picioarele. 1) trainic. astăzi nu e destul ca o na ie să-şi aibă un loc pe hartă..IORGA... 2) prielnic.ext... (înv.. . 1817).. sînt om serios şi. 4) potrivit. şi vederea într-însa ş-au mutat. cu brutalitate: î i spun drept. cu tîlc cu toane cu toată inima cu toate acestea cu temei.. cu totul sau (pop. şi pop. cu ticnă sau cu ticneală. stăpînă. cu toate că . serios.. lipsit de griji: îmi va da mie leafă în curtea sa.POP.. NEC. mor iş. şi scaunul.: cu toată graba. (înv. chiar dacă admitem (sau inem seama) că .cu temei cu temeinicie cu temelie a cuteza împotrivă cu ticnă cu tinere e cu titlu consultativ cu titlu de . cu tîlc. (p.. răsfă at: pătimaş şi îndărătnic s-o iubeşti ca pe-un copil.BĂLC... potrivit: locurile Dachiii mai cu odihnă şi mai cu ticneală socotind ... neapărat: inea cu tot dinadinsul să atragă aten ia.: să ia şi neşte perne sau vro plapomă sau vreun ol. cu temelie. cu inten ia să . din care să poci trăi cu ticneală.. ) cu sîrguin ă..CR. cu subîn eles... deşi.. în pofida .. chiar aşa fiind . cu mare plăcere. cu tot dinadinsul cu totul . capricios.N. ) cu sila. 2) întemeiat. ) cu glas tare: întîi l-aş certa cu ton. 5) (reg. cu haz. toate) .. inconsecvent. (înv..CONV. în ciuda . comod. cu ton....POP.. cu rost.. ) în totului tot sau (înv.. 3) cu stăruin ă. (înv. cu toate acestea. cu tîlc. ) în tot sau (reg. dobînda banilor mei. cu toate (sau cu tot..COSTIN .SAD. cu toate puterile. to i. cu topuzul. admi înd că . în cantitate mare. cu mul umire. temeinic: împărtăşea ştiin a cu mare temeinicie şi zel. cu valoare de consulta ie.. totuşi: pu ine ări s-au îmbogă it din natură cu atîta îmbilşugare . cu toate acestea. în linişte. ) 1) în pace.. (înv.. serios.PANN. serios..CR. cu socoteală: cineva le vorbeşte în limba lor. chibzuit. a cuteza împotrivă.: cu toată sîn enia dreptului său. ) a se împotrivi cu temeritate: ei au cutezatu împotriva împărăteştei porunci. cu scop de . de aia zisei că nu e potrivit să-i iei cu topuzul. ) în toi: duminecă diminea ă. cu toane. cu caracter de . cu ridicata. (înv. cumpătat. proaspăt. cu tot sufletul.. cu tot (sau toată.SAD. cu stăruin ă. în totalitate. cu titlu de . că mai este-un putinei.. cu tot dinadinsul.. tinereşte.. în întregime: în totului tot. ) în toptan. cu titulă ca . cu (sau din) toată inima sau din inimă sau cu dragă inimă. viguros: un om care iubeşte cu tinere ă pe gingaşa lui so ie. (a. bucuros: mă supun cu toată inima la slujba Măriei Voastre.CR..URIC. . ) foarte mult. intens.. cu toptanul sau (înv. din belşug: eu singur le cumpăram cu toptanul.. biblioteci risipite ale oamenilor bătrîni. temeinic: mai căuta i cu temei. temeinic: mă nevoiesc dară cu toată virtutea spre aceaia ca cu temelie să învă măiestriia de a muri bine.ŞINCAI . cu plăcere. boierule mă tem.

ISP. călător. tremurînd. ) cu tremuri. pribeag.CR. ar ăgos. aleasă. uşor.DOS. 2) cu indiferen ă: ai trecut cu uşurin ă peste condi iile mele . dispozi ie dată de un superior. 1) lesne. (înv. cu capul pe o piatră . cu bună dispozi ie: m-a făcut maica pe lună. cu multă fine e. .GANE..VOICULESCU. (înv. înfiorîndu-se: galbeni. cu un ochi la gaie şi altul la tigaie.. cu vorba adusă pe departe: îl luă cu vorba de departe şi. aude-n cîmp lătrare şi zăreşte cu uimire o căsu ă. (înv. cu trebuin ă. aşteptam cu tremur minuta hotărîtoare. cu piciorul. 1) sărac. înmărmuri i. cu treburi sau cu treabă. 2) rătăcitor. întocmai. trufaş: Midas. cu uşurin ă. arogant. vitejeşte. cu îra. calic. pentru a rezolva ceva.DOS. ) în mod necesar: c-o neapărată trebuin ă a face să reînvieze spiritul de unire. cu voie bună. ) urît. în consens. din belşug: cîte nu făceam cu vîrf şi îndesate! CR. cuvînt cioplit. cu îfna pe limbă.AL. cu traista-n bă sau traistă-n bă . cu un cuvînt sub ire-l făcea să priceapă că are să fie fericit. (fam. cuvînt de ordine. le regreta.GHICA. cu greutate. ) pus pe ceartă. a vorbi de bine sau de rău (pe cineva): pre Petru lăudînd şi de bine cuvîntînd. a cutreiera lumea. angajament. cu un cuvînt sub ire. cizelată: cuvinte cioplite şi sub pilde oarecum acoperite. (pop. cu via ă. 3) cu uşurătate. to i sau toate (împreună): ca mumii egiptene stau cu to ii-n scaun epeni. cu trudă.ISP. cu trăsura de la mă-sa. răposat.SAD. (înv. mort. cu uimire. cu trufie. cu una. vorbe de ocară: îi spusese cuvinte grele. 1) bine umplut. cu tremur sau (înv. haimana.EM.. răspunse cu trufie că Pan cîntase mai frumos. cuvînt năimit. cuvînt cu cuvînt. de serviciu): a plecat de-acasă cu treabă. cerşetor: era şoarece ales şi chemase la ospă pe un văr cu traista-n bă .POP. cu ărîna în gură. abia suflînd. promisiune. repede: românul nu se sperie cu una. în deplin acord: sfătuiră cu un cuget depreură. cu vîrf şi îndesat. (reg. cu trudă. ARGHEZI . în interes (personal. foarte greu: dar el dormea. chiorîş. spre tire sfeature sfătuiră. pe care.. cu urît.POP. cuvinte grele. a călători mult şi în locuri diferite.POP. uşor. a cuvînta de bine (sau de rău) (pe cineva). cu două.. neplăcut: era şi drume ilor cu urît a treace pre acolea. cu două. ) a spune lucruri bune (sau rele) (despre cineva). viu: încă mă mir cum am scăpat cu via ă. ) exprimare rafinată.CANT. după ce-i trecuse mînia.PSALT. ) cu îrîita. uimit: stă. 2) (fig. ) pe jos. cu două cu un cuget cu un cuvînt sub ire cu un ochi la gaie şi altul la tigaie cu urît cu uşurin ă cu via ă cuvinte grele cu vitejie a cuvînta de bine cuvînt cioplit cuvînt cu cuvînt cuvînt de ordine cuvînt năimit cu vîrf şi îndesat cu voie bună cu to ii sau cu toatele. cu (sau întru) un cuget. cu vitejie.cu to ii cu traista-n bă cu trăsura de la mă-sa cu trebuin ă cu treburi a cutreiera lumea cu tremur cu trudă cu trufie cu ărîna în gură cu îfna pe limbă cu îra cu uimire cu una. ) mult. fără nici o modificare. să fiu tot cu voie bună.

a sprijini. a plînge. a încuraja. cu considera ie (pe cineva sau ceva).AL. 3) a fi ascultător. a da afară (sau a elibera) din slujbă (sau din serviciu. cum dai apă la şoareci.P. a bate (pe cineva).cu vreme cu zilele a mînă cu zor a-şi da acordul a da adăpost a-şi da adeziunea a-şi da aere a da afară a da afară din slujbă a da afund a da ajutor a da alarma a da apă la moară a da apă la şoareci a-şi da arama pe fa ă a da ascultare cu vreme(a) sau cu timpul sau cu zăbavă. a da bacşiş (cuiva). a ceda. a-i face greută i (cuiva): muşterii din mahala îi dădeau destulă bătaie de cap. sentimente: prea v-a i arătat arama jefuind această ară. a stimula. a fi numai ochi şi urechi (la cineva sau la ceva): Camera îi acordă toată aten ia. cu vreme-oi muri şi eu. dacă-i dai apă la moară? a da apă la şoareci. a adăposti. a desface contractul de muncă (cuiva). ) a mustra. a da averea pe cur. a ignora. în ritm sus inut: dă-i bătaie şi mîine diminea ă să aud că ai mîntuit treaba. a da bani pe miere. a lua în serios (pe cineva sau ceva): n-a dat aten ie amenin ărilor sale. . (fam.CAR. a desconsidera (pe cineva sau ceva): mă ştii că nu dau aten ie calomniilor.DOS. cu zilele a (sau în) mînă.CAR.CEZAR. a da adăpost (cuiva). a adera. 2) după cîtva timp. 1) a fi atent. a da apă la moară (cuiva).COŞBUC. 1) a asculta spusele cuiva.le-n mînă. a elimina. cu toate astea. CEZAR. din func ie. a da ascultare (cuiva). 1) a (se) cufunda în apă. amenin at de o mare primejdie: am venit pîn-aici cu zile. a lucra de zor. a (se) da afund. 2) a se retrage. RGHEZI. a-şi da aere. a trece cu vederea. a ajuta (pe cineva): strigătele lor te înfiorau şi. nimeni nu le da nici un ajutor. a da alarma. a alarma. a sus ine (pe cineva): vezi ce tupeu are.. a se recunoaşte învins: gata! mi-ajunge! mă dau bătut. că prea îşi dădea aere în ultima vreme. . 1) la vremea potrivită. . POP. supus (fa ă de cineva). de dragul tău. odată şi odată: bădi ă.EM. repede.GALA. a da (sau a acorda) aten ie (sau toată aten ia) (cuiva sau la ceva). a fi îngîmfat: lasă. 2) a trata cu respect. a fi foarte bogat. adevăratele gînduri. a-l da banii afară din casă (pe cineva). (reg. a-şi dezvălui adevăratul chip. a-şi da acordul (sau asentimentul). a batjocori. în grabă: tu-i ascunzi acum cu zor.P. se face foc şi-l dă afară din slujba de cinste ce-i încredin ase.POP. a-i da bătaie de cap (cuiva). a îndepărta. a răsplăti (pe cineva) pentru un serviciu făcut. a destitui (pe cineva): cînd l-aude Dumnezeu vorbind aşa. a da (o mînă de) ajutor (cuiva).VLAH. POP. a-şi da adeziunea. a fi de acord. a găzdui (pe cineva). a se smiorcăi: ce-i asta? doar eşti femeie în toată firea! cum nu.i convine ceva.. a da afară (de undeva) (pe cineva sau ceva). a-şi da importan ă. a-i da bătaie. 2) a vomita: a dat afară tot ce mîncase . încetul cu încetul. din post) (pe cineva). a exclude (de undeva pe cineva sau ceva): l-au dat afară din casă . 1) a alunga. a-şi da arama pe fa ă sau a-şi arăta arama. a se da bătut. a-i crea probleme. cu zor sau cu tot zorul. ) a-şi cheltuit banii cu curvele. toate mor broaştele-n tău. a nu da (sau a nu acorda) (nici o) aten ie (cuiva sau la ceva). cîndva. 2) a ine seama de rugămin ile cuiva. a da aten ie a nu da aten ie a da averea pe cur a da bacşiş a-l da banii afară din casă a da bani pe miere a-i da bătaie a-i da bătaie de cap a se da bătut . ) a boci. la timpul său: şi cu vreme s-au strîns mul ime de au împlut locul. a adopta o atitudine de superioritate. a accepta. a nu mai participa la via a socială: ce s-a întîmplat cu dumneata de te-ai dat afund? SAD. a nesocoti. (fam.

dacă te îndeamnă inima. dacă-i pe aceea. a îndemna calul să meargă: fata dete călcîie calului. ) a pedepsi (pe cineva): părin ii pustnici din Sfînta-Agură mi-au dat canon să mănînc lapte numai de la o vacă. obraznic. dacă va fi nevoie. a trece bra ul pe sub bra ul celui cu care mergi alături.POP. a năvăli (undeva): ce dai buzna fără să ba i la uşă? SAD. a nu izbuti într-o ac iune.P. a se lovi unii pe al ii. a se izbi de cineva: dau chior unul peste altul. 2) (fig. a deveni sincer. a da caier de tors (cuiva). a se ciocni. a descoperi fără greutate pe cineva: da i chiorîş de el. a da (sau a pune) cep unei bu i (sau unui butoi). trebuie să joci!. ) a grăbi. a da chiorîş prin ceva.CR.CR. a-i da borşul (sau oala) în foc (cuiva). a da carul de mal. ) dacă aşa stau lucrurile. a (se) saluta. dacă ai intrat în horă. prosteşte peste cineva. a da năvală orbeşte. (pop. a da ca cîinele prin bă . dacă. a(-şi) pofti) bună ziua (sau ziua bună). pe stînca şoimilor. a da chiorîş de cineva. atunci n-avem ce mai vorbi.AL. 1) a bate cu biciul. şi dam chiorîş prin fasole. a găsi. care le-au dat binecuvîntarea. a o lua la sănătoasa. a da chix. a da buzna (undeva). a eşua. 1) a accepta.ISP. a da canon (cuiva).CEZAR.SL. a consim i. ai mai fost şi săptămîna trecută. (fam. trebuie să mergi înainte! dacă-i astfel treaba sau dacă-i treaba aşa. că din ritmul lor nu-i scotea. a(-şi) da binecuvîntarea. a da ceasul înainte (sau înapoi).CR. a da bra ul (cuiva). a(-şi) da bine e.a da bice a da bice calului a da binecuvîntarea a da bine e a da bir cu fugi ii a-i da borşul în foc a da bra ul a da brînci a da bună seara a da bună ziua a da buzna a da ca cîinele prin bă a da caier de tors a da canon a da carul de mal dacă ai intrat în horă. a îmbrînci (pe cineva): şi cum şedeau ei pe malul gîrlei. a intra intempestiv. dacă (sau de nu greşesc cumva: de nu mă înşel. dacă te-ai apucat de un lucru. ca orbii. a-şi da arama pe fa ă. a călca orbeşte: şi aşa o fierbeam de tare. . a eşua. dacă-i treaba-aşa. prin mazăre şi bob. a da chior peste cineva. a schimba pozi ia acelor ceasornicului. spune-i. a da chix. ologul a dat brînci orbului în apă. a-i sări muştarul (cuiva). a da căr ile pe fa ă. dacă (sau de) nu mă înşel. a nu lua seama pe unde calcă. dacă o iei aşa. de parcă aveau orbul găinilor. a da bice (sau călcîie) calului. dragă. a (se) saluta: îşi scoase pălăria de departe. dacă interpretezi astfel lucrurile: dacă o iei aşa.i dă inima brînci.i dă inima brînci dacă va fi cazul a da ceasul înainte a da cep unei bu i a da chiorîş de cineva a da chiorîş prin ceva a da chiorîş unii peste al ii a da chior peste cineva a da chix a da bice.ISP. maică-ta să-ngrădească uli a. trebuie să joci! dacă-i astfel treaba dacă-i pe aceea dacă î i surîde dacă nu mă înşel dacă o iei aşa a da căr ile pe fa ă dacă. (bis. a începe o bute plină (sau un butoi): el dete cep la o butie cu vin. a da bună seara (sau seara bună) (cuiva). 2) a binecuvînta: s-au înfă işat dinaintea părin ilor fetei. a fi foarte îndrăzne . dîndu-le bine e. a da chiorîş unii peste al ii. de nu ne ajungea casa.POP. dacă va fi cazul. a da de lucru (cuiva).REBR. dacă aşa stau lucrurile: acum. a dispărea: pesemne au văzut că e de muncă şi au dat bir cu fugi ii. a zori: degeaba le dădea bice lucrătorilor. ) dacă î i convine. a da brînci (cuiva).SAD. a da bir cu fugi ii. a(-şi) da (sau a(-şi) dori. a saluta în cursul serii (pe cineva). a-şi da acordul. dacă va trebui.POP. dacă î i surîde.

a da cinstea pe ruşine a da ciubuc a nu-i da cîmp cuiva a-i da cîteva a da clacă la . a împrumuta (bani) cu dobîndă. a se da cu binişorul (pe lîngă cineva). o greşeală (ireparabilă): se bate cu capul de păre i şi nu ştie cum să facă. el nu dă coaste la măglisiri. a nu-i da cîmp cuiva. a da cu capul.: jertfă oricare lui e pu in. a da crezare (sau crezămînt) (cuiva). a da coaste a da cinstea pe ruşine. a gafa. a-i da cu cădelni a pe la nas (cuiva). (fam. a da cu capetele.ISP. a da (sau a izbi) cu călcîiele în pinteni... a da gata. a da colb (la ceva sau cuiva). ) a nu se teme de nimic. a se răni singur. 2) (fig. a nu ine seama de nimic: ar fi dat. a se repezi. 1) a arunca praf în ochii cuiva. şi cu barda în Dumnezeu.CONTEMP. a da coaste (cuiva sau la ceva). a da cu banul.. dintr-un insucces: pînă nu dai cu capul de pragul de sus. a fi beat. ) a muri: a bolit toată iarna şi. a-i croi) cîteva (cuiva). 2) (despre plante) a răsări: iarba a dat col ul . a curta (pe cineva): el atîta s-a dat cu binişorul pe lîngă dînsa. a face prevestiri cu ajutorul bobilor. a se da (sau a se bate.. a da col ul. 3) (fam.POP.. a-i da (sau a-i arde. mită.CAR. a mîntui repede.. 2) (fig .. în primăvară.N. a-şi da cu părerea.COSTIN.VĂC.. a primi) ciubuc. a rămînea de ruşine. a primi) peşcheş. a dat col ul. a da cu bobii (sau în bobi). de! că-şi dă coatele cu Ca avencu. a o feşteli: să nu vie vremea să dai cinstea pe ruşine! NEGR. (înv . a linguşi (pe cineva).AGÂRB. a isprăvi.ext. a sprijini pe cineva. v. nişte curce dădeau clacă la ciocălăi. a da colb în ochi (cuiva).) (pe cineva): o să te mustre ş-o să.) a da ascultare (cuiva). a se lăsa prins de .ISP.. nu le da leşilor cîmp. ) a complota (cu cineva): nouă ne e frică . a se izbi) cu capul de prag (sau de pragul de sus). a-i da (tot) concursul cuiva. a da rasol (ceva sau pe cineva): iaca nişte bulughine cu mujdei şi cu mămăligă. a da cu camătă. a da din cap. a da (sau a lua. a da cu căciula în cîini (sau în grindă). cu bă ul etc. a se încrede. nimeni nu voia să le dea crezămînt. a trage învă ăminte dintr-o întîmplare neplăcută.. ..) a induce în eroare (pe cineva). a fi disperat.CR. a-i da cu ardei (sau cu chibritul. a supăra. a da cu barda (sau cu puşca) în Dumnezeu. cufrunză de tutun) pe la nas (cuiva). a se izbi.: lîngă coşeriu. v. ) a presupune. (înv. ) a-i tăia drumul (cuiva): ieşind deodată. 1) a coti după col : dau col ul şi intru în Lipscani . a-şi da coate(le) sau a-şi da cu cotul unul altuia. a ajuta. a lovi de cîteva ori (cu palma.după lege.ARGHEZI. de rîdeau. a intra pe sub pielea cuiva. a se lovi) cu capul de (to i) pere i(i) (sau de vatră). a (se) da (sau a se lovi. nu vezi pe cel de jos. singur stă oaste către oştiri. a întărîta (pe cineva). a fi cu chef. a pocni) cu bîta (sau cu bă ul) în baltă. la o adică. a regreta o eroare. a se lăsa în voia întîmplării. a face o prostie. a da (sau a plesni.POP.PANN. 1) a-şi face semne (cu cotul): îşi dedeau coate. a-şi da coate a da colb a da colb în ochi a da col ul a-i da concursul cuiva a da crezare a-i da cu ardei pe la nas a da cu banul a da cu barda în Dumnezeu a se da cu binişorul a da cu bîta în baltă a da cu bobii a da cu camătă a da cu capetele a da cu capul a se da cu capul de pere i a da cu capul de prag a da cu căciula în cîini a-i da cu cădelni a pe la nas a da cu călcîiele în pinteni . a da clacă la . a da din cap. a da (sau a lua. a face o gafă. a avea încredere (în cineva): cel pu in pe fa ă. hai! dă-le colb şi-apoi te-apucă de treabă. a se năpusti de-a-valma la .i dea cîteva . (p.

a da cu nasul pe ... a da cu mîna în foc (sau prin spuză. 2) a pune în aplicare: moşneagul promite pe tot ce are mai sacru că nu va da urmare conven iei comerciale. a da cu măciuca-n baltă..) a trage la măsea.. a nu vedea la doi paşi. a da curs a da cu sita a da cu şoldul .. a da cu paharul.. a-şi da cu pumnii în cap. a da cu crucea peste cineva.CR. a da cu oarba (cuiva)..PANN.P. a dispre ui (pe cineva): nu. că e prea tîrziu! GALA.. a nu accepta o situa ie mai bună. 1) a bate zdravăn (pe cineva). tocmai acum. femeie. a da cu milă (în cineva). o dau cu mîneci largi. 2) a supăra (pe cineva) prin aluzii jignitoare. îi băgase mamei o mul ime de bazaconii în cap. a solu iona: a dat curs cererii mele . a întîlni (pe neaşteptate). (fam.. a-i da cu parul în cap (cuiva). guraliv. a oferi cu larghe e.... a prinde. a nu profita de . a pune la punct (pe cineva). a da cu piciorul (cuiva sau la ceva). 2) a împiedica.ISP. a da cu oarba a da cu paharul a-i da cu parul în cap a da cu piciorul a da cu piciorul binelui a da cu polonicul a da cu praftori a a da cu praştia în ceva a-şi da cu presupusul a-şi da cu pumnii în cap a da cu ceva pe la nas (cuiva). a-i da cu tifla (cuiva). a da cu mîneci largi.. a găsi.. a comite o gafă.CR. a mătura: dă şi tu.. a da din abunden ă. a da cu huideo (cuiva)..i mai caută-n obraz. să dea [pisoiul] cu praştia prin bucă elele de friptură.. a da cu polonicul. a bate cu milă (pe cineva). (pop. a da cu şoldul. prin şperlă)..).. a şterpeli ceva: nici pomeneală nu era . 1) a se păcăli.. că acuşi ne vin oaspe ii. a fi întuneric beznă. a tenta.ext. a-i da cu luleaua în nas (cuiva). î i dă cu luleaua-n nas. a da (sau a căuta) (bobi) cu sita sau a trage în bobi pe sită (sau pe fundul sitei)..: nu-i păcat să dai cu piciorul unei asemenea ocazii? a da cu piciorul binelui. oleacă cu mătura.. a sfida (pe cineva): au vrut să-l aleagă deputat. a adulmeca. a opina. a da cu mîna de cineva (sau de urma cuiva). a opina.. (fam. a descoperi (pe cineva). a face prevestiri: babele care trag pe fundul sitei în 41 de bobi . CEZAR.. a trece în grabă pe . a fi de părere. a găbji pe cineva: temîndu-se să nu deie puşcaşii cu crucea peste dînşii şi să-i împuşte.SAD. 1) a refuza. a da cu nasul pe .a da cu ceva pe la nas a da cu chirie a da cu crucea peste cineva a-şi da cu degetul în ochi a da cu gîndul a da cu huideo a-i da cu luleaua în nas a da cu măciuca-n baltă a da cu mătura a da cu milă a da cu mîna de cineva a da cu mîna în foc a da cu mîneci largi a da cu nasul de . (reg. a nesocoti.ISP. a închiria: hanul po i să-l dai cu chirie.POP. a regreta foarte mult: degeaba. a da curs (sau urmare) (la ceva).. a da cu praftori a (pe la nas). a respinge (pe cineva sau ceva). ) a da iama prin ceva. ) a încerca să fure sau a fura. a-şi da cu presupusul. a da cu mătura. dar el a dat cu piciorul. a da (sau a lua) cu chirie. (pop .CAR. . a a î a o ceartă. a da cu praştia în (sau prin) ceva. ) a omorî (pe cineva). a da cu gîndul... a fi vorbăre .i dai cu pumnii în cap. (p.. a momi (pe cineva). 2) a pierde prilejul de a . a da bucuros: părin ii fetei . (sau prin . ) 1) a vorbi mult. a opri cu brutalitate ac iunile cuiva. (sau prin .). (p.ext. a lua cunoştin ă de .POP.. şi fam.. ) a băga zîzanie. a-şi da cu degetul în ochi. 2) a se îmbogă i peste noapte: în elese ea că trebuie să fi dat el cu mîna în foc.. a nu mai putea de necaz. a da cu nasul de . să-şi dea cu presupusul. a se familiariza cu . a lua cu huideo (pe cineva). 1) a rezolva.CAR. a-şi da cu părerea: s-a găsit şi el. ) a presupune.

3) (fig. . drept) exemplu (pe cineva sau ceva). a da de bine. aşa că se dau de-a dura. a nimeri la . (sau peste . a se da (sau a se duce) de-a rostogolul (peste cap). a se da de-a curu-n cap a da de-a dreptul a se da de-a dura a da de-a gata a se da de-a mototolul a se da de-a rostogolul a da de bine a da de cap a da de căpătîi a se da de ceasul mor ii a-i da de cheltuială a da de cheltuială a da de dracul a da de duşcă a da de exemplu . a avea noroc.. a face în ciudă (cuiva). 1) a ajunge la sfîrşit: nu-i mai dădeau de capăt [poveştii]. a batjocori (pe cineva).. 2) a găsi ac de cojocul cuiva. ) a descifra. a da cu toaca peste cineva.. că mai jos de opt mii nici o para frîntă. de căpătîi) (cuiva sau la ceva).: ho ii s-au înmul it atît de tare. a da de duşcă (un pahar). pînă nu se potoleau de bunăvoie. la tot pasul.AL.. 3) a descoperi.DELAVR. 1) a da de cap (cuiva sau la ceva).a da cu tifla a da cu toaca peste cineva a da cuvînt a(-i) da cu tifla (sau o tiflă) (cuiva) sau a arunca o tiflă (cuiva). . a-şi da cuvînt(ul). a eviden ia (pe cineva sau ceva): nu mai puteau de necaz. 2) a da seama: nece urii vine fiind.POP. a descurca.POP .POP. a se rostogoli: uncheşul odată scoate din sîn două mere şi le zvîrlă înaintea lui.. că or da ei peste mine.: a întrebat de mai e mult pîn-a da de capul pămîntului. a da de (sau ca.. a se rostogoli. a veni de hac (cuiva sau la ceva).POP.POP. a merge drept la intă: foamea dă de-a dreptul.. 2) a-i arde o mamă de bătaie (cuiva): ei las’ că i-oi da eu ie de cheltuială.ISP...POP. a da (sau a avea. a da de-a gata (sau mură-n gură) (cuiva ceva). a se da de-a dura. dîndu-le de exemplu pe nevasta fratelui cel mic.PRAV. a-i da de cheltuială (cuiva). pe .AL. a se strofoca. ) 1) a-i purta de cheltuială (cuiva).N. de-a rostogolul. a depune eforturi disperate. a-i rîde în nas (cuiva).TEST. a lua) (bani) de cheltuială. 2) a se în elege.POP. a se vorbi: toate par că şi-au dat cuvînt pentru ca să-i prelungească chinul. ) a-şi arăta dispre ul (fa ă de cineva). a descoperi. a se da de-a rostogolul. . a surprinde asupra faptului.). (pop. . a plăti ceva: dă-i bani de cheltuială şi haine de primeneală şi trăsură de porneală. a se da de-a berbeleacul. a da de cap (sau de capăt. c-apoi dai de dracu! POP. a da de . a se da de-a curu-n cap. curgeau de-a rostogolul la vale. a se da de-a berbeleacul.POP. a descîlci. a lămuri. măi crestatule şi pintenatule! CR.i pui în cîrcă cu mine. a vorbi: am dat cuvînt de învă ătură.HOGAŞ. (fig.MOLD. a da cuvînt. a sublinia meritele (cuiva sau a ceva)..HASD. a se angaja: îi dădu [flăcăului] drumul. a da de dracul (sau de naiba). a da de căpătîi. de-a tumba. a se da de ceasul mor ii. . a tălmăci: mul i s-au ispitit a deslega cimilitura. a-şi da cuvînt a da de . a fi disperat: se da de ceasul mor ii că nu putea descoperi adevărul. 2) a face de căpătîi. a prinde cu mî a-n sac pe cineva. a se rostogoli: pietre mărunte . 1) a ajunge la . încît nu mai e col unde să nu dai de ei. a sfida (pe cineva): degeaba îmi dai cu tifla. a da (sau a avea.. nemini însă nu-i dă de căpătîi.EM. dragă şi nu mai spune. de carea se putem da cuvînt. .. căci îşi dase cuvîntul. a se zbuciuma. a scuti de orice efort (pe cineva): tare mă tem că va aştepta ca toate să i le dau de-a gata. a o încurca: să nu.. domnule.. a în elege. a se da de-a mototolul. 1) a promite solemn. a bea dintr-o răsuflare con inutul unui pahar. cînd le certau bărba ii ori soacra. 2) a întîlni. a lua) bani pentru a cumpăra. aşa cum s-ar zice: mură-n gură. a se da de-a dura. a da de bucluc.. a o scoate la capăt (cu cineva sau ceva): şase arga i nu le da de cap [vitelor].. ) 1) a spune..: taci. (înv. a găsi pe .POP. a da de-a dreptul.

a da de poznă (cu cineva).BĂLC. a da (sau a face) de minciună (pe cineva) sau (înv. . a-i merge toate din plin. a lua prizonier (pe cineva): i-au dat pre to i de grumaz. a face (pe cineva) să se gîndească. a bate tare (pe cineva). remediul: ştia bine cum merge boala şi vedea că-i dedese de leac. a da de gîndit (cuiva). a (se) da de gol.VLAH. (reg. 2) a naşte îndoieli. probleme (cuiva): mult îi mai dăduse de furcă tărăşenia aceea. a i se înfunda cuiva. întrebări în mintea cuiva. şi-a prezentat zilele trecute demisia irevocabilă. a tocmi pe cineva să facă ceva: se năimi argat la un om din satul său. 1) a angaja. a da (sau a lua) de grumaz (pe cineva). . ). a da de mascara. numai dracul cred să. a nimici: ai mai crescut haraciul cu-o mînă de risipă. ) a-i face primejdie (cuiva). a da de (sau peste) hac. a da de necaz: ce voi face acuma că dedei de potcă? ICHINDEAL. a în elege perfect (pe cineva): cîte ştii tu. ) a sărăci. ) a da de greu. 2) a strînge de gît (pe cineva). a (se) trăda (fără voie). şi fam.i deie de fund. BĂLC. a da de fundul sacului. (pop.CR. a da de primejdie (sau primejdiei) (pe cineva) sau a băga (sau a pune) în (sau la) primejdie (pe cineva) sau (înv. a da de nevoie. a (se) da de (sau pe. a da de unul mai tare.POP. a păgubi (pe cineva). ) a avea un necaz. ) a prinde. şi reg. 1) a ridica o problemă (cuiva). să mediteze. a da de nuntă (cuiva). a da de (sau a afla) gustul a ceva. 2) a (se) omorî: nevăstica cea urîtă nu-i păcat s-o dai de rîpă. greută i. 1) (despre boli) a(-i) descoperi leacul. a începe să-i placă ceva: dăduşi de gustul muierii. a da de pagubă (pe cineva). la) rîpă. 1) a trînti la pămînt (pe cineva). a pune pe gînduri (pe cineva): începuse să-i dea de gîndit supuşenia nevestei.POP. a-şi da (sau a-şi prezenta) demisia. a demisiona: bătrînul intendent. ) a o pă i (cu cineva): mai dădea şi de poznă cu jandarmii. a(-i) da de leac (cuiva sau la ceva). a da de (sau a veni la) primejdie cu cineva. 2) (despre oameni) a-i veni de hac (cuiva).CAR. o supărare cu cineva. a da de lucru (cuiva).POP. fîrtate. ) a se face de rîs. a (se) deconspira: crivă ul nu putu să zică ba. 1) a distruge. a da de bucluc cu cineva: ca să nu vie la vreo primejdie cu Constantin Duca Vodă. pre mîna lui Grigorie-Vodă. a dovedi că cineva a min it: Mihai îl dete de minciună sco înd carte a împăratului.POP. pe care l-am moştenit de la tata. a fi foarte norocos. într-un mare necaz (pe cineva). a da de pămînt (cu cineva). a da de nod. a da de miere sau a-i pica mierea-n păsat (cuiva). a da de potcă. a hrăni (pe cineva): nici de mîncare nu-i dădea destulă.CAR. a băga într-o mare încurcătură. care nu-i dederă alt de lucru decît să păzească patru cai.) a pătrunde cele mai ascunse gînduri (ale cuiva). făr-a vedea că ara sărma-nă-o dai de rîpă? AL.a-i da de fund a da de fundul sacului a da de furcă a da de gîndit a da de gol a da de grumaz a da de gustul a ceva a da de hac a da de leac a da de lucru a da de mascara a da de miere a da de minciună a-şi da demisia a da de mîncare a da de nevoie a da de nod a da de nuntă a da de pagubă a da de pămînt a da de potcă a da de poznă a da de primejdie a da de primejdie cu cineva a da de rîpă a-i da de fund (cuiva). (reg. a da de mîncare (cuiva). a pricinui un mare rău (cuiva).NEC. (reg. căci firea toată îl da de gol. (pop .CAR. (pop. . 2) (fig. ) a lăsa în minciună (pe cineva) sau a prinde cu minciuna (pe cineva). să reflecteze: vorbele unchiului îi dăduseră de gîndit. (înv. . a descoperi gustul a ceva.REBR. ) a muştrului (pe cineva). a crea dificultă i. şi reg.POP. a da de furcă (cuiva). a primejdui (pe cineva): pusese în primejdie armia şi răspunderea sa. 1) (înv. a da de bucluc. .POP. .NEC. 2) a da de furcă cuiva.

a vorbi mult şi fără rost.POP. a flecări. a plăti o pagubă de care nu eşti răspunzător. a da din coadă. a (dez) aproba: pleşuvul clătină din căpă ină.cu-n patru. a (se) pretinde: vă da i de cele mai în elepte şi iscusite vietă i din lume! POP. a răzbate. (despre păsări) a bate din aripi. Leca . (pop.ext. tracul.a da de rost a da de rost. a da din col în col . de meli ă). a da bir cu fugi ii. a da dreptate cuiva a da drumul a-şi da drumul . a urca pe scara socială.. a elibera (pe cineva sau ceva de undeva): cînd i-a dat drumul Noe din corabie. 2) (despre oameni) a se linguşi.. a se da drept . de clan ă. 1) a se zbate.CAR. de ocară: ia împinge hoborocu cela încoace. a fugi.. cu meli a) sau a fi bun de gură (sau de clampă.. a-şi face loc (prin mul ime). a mişca capul într-o parte şi în alta (sau în sus şi în jos). ) a dezerta: dădeau dosul. din căpă înă. a da divor . (fig. ) a refuza pe cineva: vrei bani? i-oi da din gard! POP. a dezmin i: d. cu capul. dinclon . a deschide ac iune de divor . a împărtăşi (şi a sus ine) punctul de vedere al cuiva. a da dovadă de . soi rău ce este ea. a da de belea.. a demonstra: publicul nostru . o nenorocire. (reg. ) a-şi da osteneala degeaba.CAR. a da dracului (de pomană) (pe cineva)... măi îcă .. încet să nu dai de şugubină. dîndu-ne de ştire că şi soarele nu e departe.POP.. a fi gureş. să iasă sfan u! POP. a da dreptate cuiva. (pop. tocmai în acele vremuri a dat cea mai puternică dovadă de cumin enie. a dovedi. a (se) face de rîs.ARGHEZI. a renun a (la cineva): am s-o dau dracului de pomană.CR. a da din aripi. a da dracului a da dracului tămîie a se da drept . a fi la strîmtoare. a găsi solu ia: nu-i dădea de rost şi pace. a face eforturi pentru a depăşi o dificultate.EM. a da de veste (sau de ştire). dă cea mai formală dezmin ire. Iloaiei). corbul trebuie să fi aflat numai vîrful mun ilor.ext. Răzoaiei.ISP. (sau de . un necaz.VLAH. 1) (despre cîini) a-şi mişca coada. a da din mîini şi din picioare. a da din gard (sau din gardul Mîntulesei. cu capetele). ) a vorbi repede şi fără pauze. a da dosul sau a da dos la fa ă. ) a se frămînta. (reg. a vesti. gen. limbut. ) 1) a-şi învinge emo ia. a munci în zadar. a se dumiri. de bucluc. a în elege. a o lua la sănătoasa.. goni i de vrăjmaşi. a-şi da drumul. a înştiin a: se arătară zorile de după culmile dealurilor. a desluşi. a face pe dra. a da dracului tămîie. ) a zbura. ) a se strădui.POP. a trăncăni: dă-i cu gura. a da (sau a clătina) din cap (sau din barbă. a da (o) dezmin ire. de clon . 2) a se dezlăn ui. a da de şugubină a da de veste a da de ziua necazului a da dezmin ire a da din aripi a da din buzunar a da din cap a da din coadă a da din coate a da din col în col a da din gard a da din gură a da din mîini şi din picioare a da din enchi în enchi a da divor a da dosul a da dovadă de . a lăsa liber. ). 2) (fig. a da din gură (sau din clampă. a divor a.. a se gudura (aidoma cîinilor). ) a i se întîmpla (sau a produce cuiva) o neplăcere. a da din coate.. din meli ă) sau a da cu gura (sau cu clan a. a se zbate pentru a găsi o rezolvare... cu clon ul. în semn de (dez)acord. a da din enchi în enchi. a da drumul (de undeva) (cuiva sau la ceva)... a nu avea solu ie: slujitorii dedeau din col în col şi nu mai ştiau ce să răspundă. a da din col în col . (reg. a o şterge din loc. a da de ziua necazului. Oancei. a da de şugubină.. timiditatea. a da din buzunar. (fam. (p.). (p.

) 1) a mări viteza unui vehicul. neplăceri. a da foc a-şi da foc la valiză a da frîul a da gata a da gaură a da gaz a da ghes a da gir a da glas a da glas cuiva .CAR.VĂC. deteră focuri în trimişi. ) a fi lihnit de foame: nici îmbrăca i nu erau aşa bine. a accelera. a(-şi) da gir(ul). se dete din ce în ce după păr. a chema pe cineva. (pop. a se ascunde.SL. a se sustrage de la ceva. a-şi da duhul (sau sufletul). 1) a găuri. se face că nu mă mai cunoaşte. a se da după voia cuiva.POP. a da fa ă cu cineva. a ului (pe cineva): hai. a se da după tufă. . a întărîta (pe cineva) împotriva cuiva. 2) (fig.POP. 3) (înv. (despre încăl ăminte) a se modela.EM. a dosi (ceva). a spune tot ce ştie. a ademeni (pe cineva) să facă ceva. a da (din) fălci. a-i face de petrecanie (cuiva): mă dai gata cu-al tău dor. vînt) pasului sau a da pas. 2) a încredin a conducerea treburilor (cuiva): de cînd i-ai dat frîiele daraverii în mînă. nestingherit: să nu dăm frîu liber patimilor! . a-l îndemna (inima) (pe cineva):dreptu-i că inima îi cam dădea ghes să se ducă. a da după piersic (ceva). a da ortul popii.(fam. ci feciorii se dau după voia părin ilor. a garanta. ) a trage cu o armă de foc: strejile . 1) a deveni insolvabil. că m-ai dat gata! a da (o) gaură. dădu gata oala cu sarmale. a face aşa cum doreşte.POP. 2) a chinui. să dai foc aripei. a se da după păr. frîiele) (cuiva sau la ceva). a gira. a se întîlni cu cineva: cu nime fa ă n-a dat. a permite (cuiva sau la ceva) să ac ioneze în voie. a da gata. .. a-i da drumul (sau brînci. a exprima: cine s-a găsit să dea glas nemul umirii generale! a da glas cuiva. 2) (arg.. a fura: nici n-ai ieşit bine din pîrnaie şi-ai şi dat o gaură! a da (sau a băga) gaz (sau cărbuni). a se da după perdea. a trezi dorin a de a fi imitat.a-şi da drumul la gură a-i da drumul pasului a-şi da duhul a se da după păr a se da după perdea a se da după picior a da după piersic a se da după tufă a se da după voia cuiva a da exemplu a da faliment a da fa ă cu cineva a da fălci a da fitil a-i da foamea de cap a-şi da drumul la gură. a mînca (cu lăcomie): dau fălci mămăligii şi fierturii.POP. a zori. a se ascunde. (fam. a da (sau a fi) exemplu. 3) a impresiona. a-l îmboldi. a(-i) da (inima) ghes (sau brînci) (cuiva). ) a se acomoda împrejurărilor: ea prinse voie bună. a se grăbi: flăcăii dau pas ca să aducă vitele.POP. a-şi da foc la valiză. a se mula (după forma piciorului): nenorocirea e ca încăl ămintea. 1) a isprăvi. ) a delapida. 2) (fig. cum vrea cineva: nu părintele face după voia feciorilor. (pop. a lucra din umbră. 2) a incendia: pesemne că n-a stat tocmai drept cu fa a cînd a dat foc fişicului cu ingenioasa ei compozi ie.CAR. a muri: îşi dete sufletul liniştită şi cu surîsul pe buze. a-i da foamea de cap (cuiva). 1) a îngădui.POP. a da glas.CR. a vorbi exagerat de mult: ho! i-ai dat drumul la gură şi nu te mai opreşti! POP. a da faliment. a se da după picior. . 1) a aprinde: cînd îi avea nevoie de mine. a lichida (ceva): cum era mort de foame. a grăbi.POP. a da frîul (sau frîu liber. ) a mări ritmul unei ac iuni.POP. ) a se ruina. pînă se dă după picior. . ) a ascunde. ) a-şi crea necazuri. a distruge (pe cineva). a îmboldi. da foamea le da de cap. a-şi periclita situa ia. a da foc (sau focuri). a da (sau a pune) fitil (cuiva).CAR. care te bate cîtva timp. (pop.

a cădea) în clapcă.ISP. a (se) da (de-a) hu a. a nu da (sau a nu lăsa) hă urile din mînă. era ca un făcut. 4) (fig. apoi cu atîta mai pu in fata mea! POP. a-şi da în cap. ) a da ortul popii. (reg. îl dă în cap Dumnezeu. 1) a da năvală. 3) (fig.AL. (înv. ca de oala mălaiului.AL. a da (sau a lua) în arendă. 2) a jefui. a greşi. pînă la epuizare. 5) (fig. la întreceri) 1) a oferi din start un avantaj (cuiva). a da înapoi (sau îndărăt) (cuiva ceva). om bătrîn. 3) a da un avans de bani. a-şi da aere.ISP.EM. a (se) balansa: tata dîndu-ne hu a. a-i da înainte (cuiva). ce-i dai greş cucoanei Luxi ei? ea-i încă hazlie. a arenda. 1) a greşi. ) a păstra pentru sine puterea. ) a face) greş.PANN . să nu dea în clapcă. de dădea în cap .a regresa: stau şi mă mir ce să-mi fac! că-n loc să-mi mear. a da importan ă. (reg. am muncit de am dat şi inima din noi. a da (sau a umbla) iama. a năvăli. 2) a comite o eroare. a găsi vinovat (pe cineva): ş-apoi. înşelat: el ştia ce i se pregăteşte.AL.AL. în treburi din astea î i dă oricînd înainte! . a da (sau a băga) greş (cuiva). nu-i dau în cale.CR. mai priceput (decît altcineva): cît îl vezi de copil. (fam. 3) (fig . a seduce pe cineva: el [îşi] bătuse capul mult şi bine să dea în cap pe fata împăratului. a da hîrştioaga popii. a se în elege cu cineva: Ion-vodă şi-au dat glas cu cazacii să se pedestrească to i. a da (sau (înv. a înapoia.SAD. ) a se lăsa. . îi dădea în cap . 2) (fig. (la jocuri. ) a fi prins. a (se) legăna. a munci foarte mult. a da în brînci (muncind).PANN. 2) a cădea (în nas) de oboseală: îl ajunsese osteneala. 1) a lovi în cap pe cineva. el [turcul] tot în carne vie. a da foarte mult: ba zău. a regresa: apele au dat îndărăt . a-şi da (sau a umbla cu) ifose.CR. ) a-i găsi vină (cuiva).CR. ) a convinge (pe cineva): dacă eu. ) 1) a bate în retragere. a părădui: te-am lăsat să dai iama în averea mea. a da (şi) inima din el. a se retrage: ei s-au prins cu jurămînt să nu dea îndărăt. a-şi face singur rău. ) a scoate din min i. a mîna la stînga.CONACHI. a ghici în căr i: îmi da şi mie în căr i. .) a împiedica ascensiunea cuiva: ori de cîte ori se aştepta să fie avansat. a se înşela: instinctul nu face greş vreodată.URECHE. a restitui (cuiva ceva): să-i dea banii îndărăpt numaidecît. a doborî pe cineva: oricine face rele. a da (sau a se prinde. a pune pre . nurlie. a prăda. a pre ui. cineva. a nu nimeri ( inta). a aconta. a lovi (sau a trage) în inamic: pe cînd trăgeam noi tot în gol. a da tot ce poate da. a se crede important. ) a-i merge mai rău ca înainte. . dară se feri. (pop. a (se) da (sau a merge) înapoi (sau îndărăt) (ca racul) sau a-i spori ca la rac. în lipsa fiului său. a-şi da aere. a da în căr i. a-i da în cale (cuiva). (fig. îmi sporeşte ca la rac. a da (sau a trage) în carne vie. ) a se codi.gă-nainte. îndărăt tot dă ca racul. a da în cap. uneori. 2) a fi mai deştept.a-şi da glas cu cineva a da greş a da greş a da hăisa a nu da hă urile din mînă a da hîrştioaga popii a da hu a a da iama a-şi da ifose a da importan ă a-şi da importan ă a da inima din el a-i da înainte a da înapoi a da înapoi a da în arendă a da în brînci a-i da în cale a da în cap a-şi da în cap a da în carne vie a da în căr i a da în clapcă a-şi da glas cu cineva. 4) (despre nivelul apei) a scădea. a ceda: vai de biet român săracul. conducerea. a da hăisa. a-şi da importan ă.

a face să ştie... a-i veni bine să . de la coadă la cap. a-i conveni să . a fi foarte prost: nu c-ar fi deştept din cale-afară.. DELAVR.. a da în nas. a înfunda (pe cineva): l-a pîndit cît l-a pîndit.: nu i-au dat îndămînă să se bată. a nu se da în lături de la nimic.greşi omul. a da (sau a supune) în cunoştin ă. a se nenoroci.CR. a o pă i (asemenea altcuiva): că n-o să cază el.. d(e)-a îndărătele(a). şi a nu te da în lături de la nimic ca s-o ajungi . a trece o apă înot. trebuia să muncească şi să nu se dea în lături de la nici o greutate. a face pe dracu-n patru: în curmeziş iganul şi-n lungiş s-a dat.: tata mia dat în grijă ca să mă feresc de om roş. a da în mustrare. a cădea în nas. MAG. de grijă) cuiva să . (înv. fără voie. a se balansa. a da în gropi de prost.. ) a-şi arăta. a (nu) se codi. a se da în leagăn. pe dos. dar pînă la urmă tot l-a prins şi l-a dat în gît . a da (sau a aşeza) în gazdă (pe cineva).PANN. a da în gropi de prost a da în har a da în jaf a da în judecată a se da în lături a nu se da în lături de la nimic a se da în leagăn a se da în lungiş şi-n curmeziş a da în mustrare a da în nas a se da în nevoie a da în noduri a o da înot a da în patarama cuiva a-şi da în petic a da în clocot.CAR. a (nu) se ruşina să facă ceva: fie fată de împărat... PANN.. a da în har. invers: să zică Tatăl Nostru şi să meargă de-a-ndărătele. să se cunoască: dă în cunoştin ă purtările vremii şi schimbările norocirii. după ce umbla. ) a înştiin a.a da în clocot a da în copt a da în cunoştin ă d-a îndărătele a da îndemînă să . a se da în nevoie. a da în judecată (pe cineva).. a-şi da arama pe fa ă: mă miram eu să nu. 1) (despre lichide) a începe să clocotească. (fam. ) a dărui. ) a mustra: prin ce.. a îngădui ca cineva să fie jefuit: năvăliră în Polonia şi deteră în jaf provinciile Volynia şi Podolia.CR. a da în (sau de) gît (pe cineva).DOS. a da (sau a cădea) în patarama cuiva. BĂLC. (înv. (sau a .CAR.i dai în petec.. a-i da mîna cuiva să . a acorda.. (înv. a băga înbelea. a da în pîrg: orzul în copt a dat şi trebue secerat. a se legăna. a o da (sau a se da) înot... a se dezvolta. ) a avea de îndurat o nenorocire. (înv.. (despre cereale) a creşte... a da (sau a lăsa) în grija (sau în grijă. dar nici nu dă în gropi de prost. l-ai dat în mustrare.IST. a începe să se coacă. 2) (despre oameni) a fi peste măsură de furios. fie fată de ăran. a da îndemînă să . două oi în urmă a căpătat.GHICA. în patarama d-lui sublocotenent.POP. a da în noduri. căprarul. a lăsa pradă. a găsi o gazdă (cuiva): ne-a aşezat bunicul în gazdă cu toată cheltuiala lui. a (nu) se da în lături (de la ceva).POP. a fi capabil de orice: a nu iubi şi a nu voi nimic în afară de chiverniseala personală. ) a face cauză comună cu cineva: nu vrură să se dea în gînd cu ariianii.HOGAŞ.. a se lumina de ziuă. înot dacă o da . (înv.. a da în fapt de zori a da în gazdă a se da în gînd cu cineva a da în gît a da în grija cuiva să . .iată maxima cea mai înaltă a vie ii noastre publice. a da (sau a lăsa) în seama cuiva să . a înota: după ce mergea.). a da în (sau de) jaf.DOS. a da în fapt de zori. a se da în lungiş şi-n curmeziş.. POP.. a se da în gînd cu cineva. cu spatele înainte şi cu fa a înapoi. a intenta proces (cuiva). cusururile. a da în (sau spre) copt (sau în vremea coptului).CAR.. a-şi da în petic (ca iganul).

. ). pînă asta dată. a da în scris. a tipări: asta poezie . ) a băga în bucluc (pe cineva). a da la moară. a da în trăsnet sau a lăsa în trăsnetul. a da (sau a bate. părinte. (reg.POP.. a-şi da în pîrtie. ) 1) a bate zdravăn (pe cineva): oamenii nu se dau în tivic. ci o deteră în tărbăceală. îi legase o tinichea de coadă şi-l aruncase în mijlocul stradei să-l dea garda-n tărbacă. sub) tipar (sau (înv. a ocărî pe cineva. a se pîrgui: roşiile mai au pînă să dea în pîrgă. 1) a preda. 2) a bate măr pe cineva. a-şi da în petec. a da (sau a arunca) la coş. (pop.) a da la iveală. a bea zdravăn. 2) (glume ) a muri: săracul nenea Ghi ă. . a da în tăiere (o pădure). a da la fier vechi (ceva). numa-n româneşte. a da (sau a lua) în (sau la. a da în primire. că doar nu sînt cîini. prin) tărbacă (sau în tărbăceală). a dat în primire! a da în public (pe cineva). (înv. a începe să se coacă. ) a reveni la vechile obiceiuri. (înv. a da jaf. a da în vart (pe cineva). ) a prăda: Mihai puse de arse şi dete în pradă oraşul. (fam. a pune) în (sau la.GR. ) a se face om de treabă (în urma unei pedepse). a-şi da în teapă. a da deoparte. a-i plăcea să muncească.PANN.ISP.. (fam. a demasca (pe cineva). a da jos căprăria (sau milităria) din pod.a da în pîrg a-şi da în pîrtie a da în pradă a da în primire a da în public a se da în public a da în rod a da în scaldă a da în scris a se da în stambă a da în tăiere a da în pîrg(ă) (sau în pîrguială). nu s-a văzut încă-n tipărire dată. a certifica: dau în scris că nu mai am nici o preten ie . vrînd a afla vreame a să da întru trufii.STANCU. a da în scaldă (pe cineva).. 2) (fig . a da în (foc şi) pradă.. a demasca. (reg. a propune pentru tăiat (o pădure): se mai dă în tăiere încă o pădure.despre legume. (reg. a dat jos căprăria din pod. a trimite la învă ătură (pe cineva).DOS. a îndepărta un lucru fără valoare. căci încă nu se dăduse nime la muncă. (fam. o luară la trei parale. (reg. a da în tipar (pe cineva). pomi fructiferi) a începe să rodească. a se pune pe treabă. a arunca (ceva). a da la carte (sau la şcoală) (pe cineva). a da în rod sau a se da pe rod.AL. 3) a-şi bate joc de cineva. (reg. a da în tărbacă a-şi da în teapă a da în tipar a da în tipar a da în tivic a da în trăsnet a se da întru trufii a da în vart a da jaf a da jos căprăria din pod a da la carte a da la coş a da la fier vechi a da la gioale a da la moară a se da la muncă . a-şi face publicitate: [el] se hotărăşte a ieşi din sfera modestă a auritei mediocrită i şi a se da în public. a munci: dar sfin i încă nu avea Dumnezeu.STANCU . ) a deveni cunoscut. BĂLC. a se da pe brazdă. a se da în public. ) a se face de rîs. ) a lovi peste picioare. au slobozit frîul stăpînirii . a da la gioale. şi pe uli i cîteodată cu degetul arătat. CAR. . (înv. s-auzi: asta e cutare! apoi eu te-aş ferici.BELDIMAN. ) în tipărire) sau a încredin a tiparului. a face albie de porci pe cineva: nu o putură trece cu vederea. ) a vorbi înpresă despre cineva: de ar fi o mul umire să te vezi în tipar dat. . a se da în stambă.SAD.CAR. le dai în trăsnet toate! COŞBUC. ) a se deda unor fapte urîte: acest nenorocit prin ip . a da dracului (pe cineva sau ceva): dar cu pămîntul ce să faci? şi ce folos de boi şi vaci? nevasta dacă nu i-o placi. a batjocori. a impune o disciplină aproape militară: dacă a văzut că nu merge cu vorbă bună.GALA. 1) a chinui cîinii cu tărbaca: prinsese un cîine jigărit de mahala.. a încredin a cuiva (pe cineva sau ceva): m-a dat în primire unui coleg. a da pe fa ă (pe cineva). a se da la muncă. a se repezi la pradă: temîndu-să să nu dea jaf nărodul la svintele moştii. a se descotorosi (de ceva). a da în tivic (pe cineva). a lega. a provoca un mare neajuns (cuiva).. a se da întru trufii. a-şi da în petec. a se lipsi de ceva.

) a-i conveni (cuiva) să .. (înv. a da loc la .PREDA.... 2) a se uni (prin căsătorie): vino.CR. ) a începe să se certe (cu cineva): dau la pricină . a nu-i da mîna (cuiva).P. a putea să .. a da lovitura de gra ie (cuiva). d-a minune. ) a da ortul popii: bătut la talpe pînă au dat mangărul cel de apoi.? ISP. (reg. a mitui (pe cineva). a lustrui. din pură curiozitate. a nu-i da meşii (cuiva). a permite: plecarea lui intempestivă a dat loc la discu ii.. a înlătura: el dă aşternutul la o parte. nu mai scapă nici un arşic. lămuriri. a da lovitura a da lovitura de gra ie a da lumii veşnica sărutare a da lustru a da mangărul cel de apoi damă de consuma ie a da mărire a-şi da măsura a nu-i da meşii d-a minune a da mită a da la o parte. 1) a strînge mîna cuiva (în semn de salut sau de împăcare): dau mîna unii cu al ii.. desluşiri).CR.. a arăta (tot) ce poate. a veni cu) (o) lămurire (sau desluşire. (reg. ) a ob ine un succes important (şi neaşteptat). . (fam. încep a da lenchi. a da lustru. a da (o) liturghie (sau liturghii).PANN.CR. 1) a rindelui. a da (sau a trage) la rindea. se-n elege! CEZAR. a desluşi: să dau din nou o mică desluşire supărăcioşilor noştri confra i. (fam. a lovi arşicele cu ichiul: dacă . . a se da la treabă. ) a muri: au vestit că era aproape a da lumii vecinica sărutare. ) a reforma. a da (sau a face) mărire (cuiva).. a oferi prilej de . a nu cuteza: pe unde îl ştie.CAR. prostituată: ui-tă-te la ea! aşa-i că. a-i da limbi (cuiva).POP. a considera un produs drept rebut: această operă a unui asemenea individ trebuie să cadă la rebut.a da la o parte a se da la o parte a se da la plan a da la pricină a da la rebut a da la reformă a da la rindea a se da la şedere a se da la treabă a da lămurire a da lenchi a-i da limbi a da liturghie a da loc la .. a clarifica. a da la pricină (cu cineva)... a da la gunoi.MUSTE.. ) a se retrage (dintr-o ac iune). 2) (fig. a da lovitura. a da mîna a-i da mîna . a îndepărta. a se eschiva: oamenii . ). nu-i dă meşii să mai vie. a se da la plan (cu cineva). a da mangărul cel de apoi.CAR. (înv.SAD.i ia min ile? nici n-ai zice că e damă de consuma ie! de lux. a da lumii veşnica sărutare. ) ca chestie: ia spune-mi d-a minune. 2) (fig. a plăti o slujbă la biserică pentru cineva. a da lovitura mortală (cuiva). să se dea într-o parte.. a se da la şedere. ) numai aşa. 1) a întinde mîna (în semn de salut. ) a bate (pe cineva). pînă ce ajung la bătaie. a da (sau a cădea) la rebut. (reg.MARC. (reg.: nu-i da mîna să iasă cu dînsul. (fam. a sta la taifas. (fam. .. 1) a se feri în lături (spre a face loc): hai să ne dăm într-o parte... ) a se apuca de lucru: nu mi-ar fi ciudă cînd n-aş vrea să mă dau la treabă.. ce are bărbatul meu . a se da la o (sau într-o) parte (sau deoparte)..ISP. mîndră. damă de consuma ie. a lămuri. a preamări (pe cineva): to i într-un gînd şi-ntr-o glăsuire dete mărire Domnului. ) a cădea la învoială (cu cineva). cu deosebită părere de rău. ) a linguşi nemăsurat (pe cineva). a-i da mîna (cuiva). la vechituri. a da (sau a aduce. a-şi da măsura. 2) (fig. să dăm mîna şi să fim amîndoi una! POP.. a nu-i conveni. 3) a colabora (cu cineva). a(-şi) da mîna (cu cineva). a da mită (cuiva).PRAV.ISP. (fam. de împăcare).. a da la reformă. a da lenchi. au trebuit.

a da (sau a se întîlni) nas în nas cu cineva sau a da nasul cu cineva. a a ipi. a-i da ochii (sau geana. (rar ) a copleşi. .. a da (cuiva) motiv să .ARGHEZI. ) a vomita. a-i da o bărbiereală (cuiva). dînd ocol. să văd că singură din urmă îmi dă năvală şi mă curmă. ca să. sare să i se urce-n spinare. a crea.. a nu da ochii (cu cineva): de atîta vreme de cînd nu ne-ai mai dat obraz. a fi nesim it...ISP. 2) a trage o mamă de bătaie cuiva. a lăstări.. a da mor ii pe cineva. da ocazie de multe bănuiele. ) a bărbieri (pe cineva): să faci aşa fel să-mi dai o bărbiereală bună.. 1) a saluta (pe cineva). a ocaziona: aceste primblări . a da naştere. pleoapele) în gene (cuiva). a-şi da mul ămita a da nas a da nas în nas cu cineva a-i da nasul să . da ocol mărului.AL. a primi) o calcavură. ) 1) a se certa la cu ite cu cineva. a-i da năvală (cuiva).. a da nas cuiva: celui fără ruşinare de-i dai ceva obraz. a covîrşi (pe cineva): de ce-aş sim i că suie vremea şi n-aş opri-o pas cu pas.. a-şi da (sau a-şi aduce) obolul. a fi cuprins de o spaimă îngrozitoare. (fam. î i mînca o calcavură de cele tătărăşti. ) a da (sau a primi) o mamă de bătaie: în loc de bucate. a da (sau a intra) moartea în cineva.CR. a produce. a da năvală ca porcul.. . 1) a cocheta. a se trezi fa ă în fa ă cu cineva: se întîlni în fa a liceului.. 1) a naşte. 2) a închina..ISP. a da ocol (la ceva sau cuiva)..ISP. a da mîncare la peşti. ) a se lăsa păgubaş.AL. a(-şi) da natrele (sau natra) cu (sau pe) cineva. PANN. a avea tupeul să . din răsputeri: sfetnicul umbla d-a-ncîtelea. a se pomeni. a merge de jur-împrejur: el poartă calul.CR.AL... a ajuta (pe cineva): o slugă vrednică..).i fie mînă de ajutor la drum. ) pe apucate: cu cîte-o oală pe dînsele. a îngădui cuiva prea multe. zorind să se facă mai curînd nunta. (înv.. 1) a ocoli. a da noroc (cuiva sau cu cineva). a i se închide ochii de somn (cuiva).. a-şi da ochii peste cap. în trap grăbit. a (nu)(-i) da nas (cuiva). a da ochii cu cineva a-i da ochii în gene a-şi da ochii peste cap a da ocol a-i da (sau a-i fi) (o) mînă de ajutor (cuiva). prilejul să . a da ochii cu cineva sau a da cu ochii de cineva. (reg.NEGR. a oferi (cuiva) ocazia. aşa d-a-n fuga.a-i da mînă de ajutor a da mîncare la peşti a da mlădi ă a da moartea în cineva a da mor ii pe cineva a da motiv să . d-a-n fuga. a da (sau a trage.ARGHEZI... a nu da obraz (cu cineva)... a (nu)(-i) permite (cuiva) să fie prea familiar. nas în nas..ISP. a da năbîrna (sau năbuzna) (undeva)... a da ocazie la . a-i da nasul să . d-a-ncîtelea. a contribui cu un mic ajutor (în scop de binefacere). a da mlădi ă.POP. cu judecătorul. pe loc a încremenit. a da năvală. a-şi da mul ămita.. obraznic. 2) a da tîrcoale: Prîslea . a ciocni (un pahar de băutură) (cu cineva). prea îndrăzne sau obraznic: nu da nas spurcatului să se întinză. (sau de . (reg. a mînca. (pop. a prilejui.. a stîrni: meşteşugul cuvîntului . a dat naştere literaturii şi elocven ei. ) a da buzna (undeva).REBR. 2) (a fi pe punctul de) a muri. a provoca..COŞBUC. a avea îndrăzneala să . ) a ucide pe cineva: iară pre fă arnic l-au dat mor ii. 2) a genera. (reg. a da obraz (cuiva).LET. (reg. a da naştere a da natrele cu cineva a da năbîrna a da năvală a-i da năvală a da năvală ca porcul d-a-ncîtelea d-a-n fuga a da noroc a-i da o bărbiereală a-şi da obolul a da obraz a nu da obraz a da o calcavură a da ocazie la . a se întîlni pe neaşteptate cu cineva: cînd a dat cu ochii de mine. a năvăli: tătarii ca zăvozii pe dînsul dau năval... (reg.

că mi-i tare dor de ea. a da o pova ă (cuiva). a-i da (sau a-i trage) o gură (cuiva). a depune toate eforturile. CAR.. a dat o raită prin oraş. a da omătul. a da o ştearsă. a-şi da o părere (sau cu părerea). gura ta.CAR. a da ortul (sau pielea) popii sau a-i zice popa pe (sau de) cap sau a-i cînta popa (la pat sau aghiosul ).. a se ră oi (la cineva). să vie pînă la noi! . 2) a săruta (pe cineva): dă-mi. pămîntului). în toate păr ile. a pedepsi (pe cineva). a da o idee despre . a da onorul. ) a şterge o palmă (cuiva). ) a-şi face drum. a da (sau a lua) oile în porneală.NEC. a cutreiera lumea în lung şi-n lat. 1) a striga (pe cineva): dă-i o gură vecinului. a dispune: guvernul a dat ordin să nu se mai achite nici un mandat la casieria centrală.POP.SL. a prezenta arma în semn de salut la primirea unei personalită i sau în ocazii speciale. fuga.CAR. (înv. a provoca. a da o gură (cuiva).CAR. . a lovi orbeşte. a da oile în paza lupului. a da o săritură.. (reg.. mîndru ă. a-şi da cu presupusul. a-şi da (toată) osteneala (sau osteneală)..POP.). ) a da naştere. a se răsti. a lăsa pe cineva la discre ia duşmanului de moarte.). a dojeni (pe cineva) (pentru o necuviin ă). (pop.. a se repezi (pînă) undeva: am dat o săritură pînă la Sibiu.. dă. şi au făcut pace. 1) a se face iarnă: anul acesta. a da o lec ie (cuiva). ) a da (sau a lua) oile în pază. a ordona. a da o idee. a dat omătul cam devreme . a da origine. a da o raită (pe undeva). a da oile în paza lupului a da oile în porneală a da olat a da o lec ie a da o masă a da omătul a da omenie a da onorul a-şi da o părere a da o pedeapsă a da o perdea a da o pova ă a da o raită a da orbiş a da ordin a da origine a da ortul popii a da o săritură a-şi da osteneala a da o ştearsă a da ocol ării (sau ărilor. (înv...POP.ISP. a sfătui (pe cineva): dacă ne e permis a da o pova ă adversarilor noştri. a descrie.BLAGA. a respecta. la nimereală: să ridice patul puştii şi să deie orbiş în toate păr ile.i însă numaidecît o părere. ) a ceda unei puteri străine o parte din teritoriul unei ări: le-au dat hotar şi olat .. a oferi. spre a le duce la păscut: luai oile-n porneală. a cinsti (pe cineva): jupea pe bie ii igani fără milă. să le duc la păşuneală. a sugera o idee. a opina: dacă nu-l aplauzi. ) a-şi da sufletul. 1) (reg. a da o fugă (sau o fugu ă.. a da o pedeapsă (cuiva). a prezenta sumar (ceva): pompoasa lui cuvîntare le-a dat o idee despre ce va să zică politicianismul. măcar fluieră-l. a se duce repede (pînă la . a muri. fugu a) (pînă la . a da o masă (cuiva). 2) (fam.BUDAI-DELEANU. a da o perdea (cuiva). a da orbiş.): dă fuga la împăratul.a da ocol ării a-şi da odăjdiile a da o fugă a da o gură a-i da o gură a da o idee a da o idee despre . a-şi da odăjdiile. a povă ui.POP. a se strădui: îşi dau osteneală nemaipomenită să convingă lumea că sînt oameni politici. a certa (pe cineva): chemă slujitorii şi le dete o gură de-or pomeni-o. a învă a minte (pe cineva).. iar omenie nu le da de un ban. a da (sau a face) olat (cuiva). (pop. a da ordin (sau dispozi ie). atunci le vom spune următoarele. . a face un tur (pe undeva): fiind vreme frumoasă. (sau de . a genera. ) a muri: de foame nu dau popii ortul! COŞBUC . a se abate (pe undeva sau pe la cineva): am dat o ştearsă şi pe la rude. 2) a cură a zăpada: dă omătul de pe cărare! a da omenie (cuiva). a face o plimbare. a lovi (în treacăt) (pe cineva). a oferi de mîncare şi de băut (cuiva).

a amaneta: dă-mi-o mie [guri a] în chezăşie. ) a înşela (pe cineva). a da pe (sau în) chezăşie.POP. a lăsa în voia lui (pe cineva): vitele din cireada vecină începură să fugă . (reg. a da (sau a se duce) pe apa sîmbetei. a da pe credit (sau pe datorie) (cuiva). a da (sau a se duce) pe apa sîmbetei. a da o bătaie (cuiva): voi să-i dea pe foi. ) a izgoni. . a (se) da pe brazdă.. a da (bună) pace (cuiva) sau a lăsa în pace (pe cineva). a da nas (cuiva): te ui i la ei. a da parola (sau parolă). s-ajungem în pas cu soare. ) a da ordin. a certa (pe cineva). a da pe cineva peşcheş a da pe credit a da pe fa ă a da pe foaie a se da pe ghea ă a da pe gîrlă a da pe la cineva a da pe la nas . a-şi da otpustul. a da papucii (cuiva). a răsturna) pămîntul cu dosul (sau cu fundul. a da (sau a trece) pe la (sau pe lîngă) nas (cuiva ceva). 2) (înv.. a (se) dezvălui: podoabele inteligen ii primului ministru sînt date pe fa ă cu o zgîrcenie proverbială. a-i face o vizită cuiva: pe drum. ) a da (sau a pune) parolă. a da (sau a trece) pe la cineva.AL. 2) a fi foarte harnic. a deveni public. . 4) a permite.ISP. 1) a scotoci pentru a găsi ceva. peste tot cîmpul. ) a mustra. (fam. a da afară (pe cineva)..CONV. a da (sau a trage) o eapă (cuiva).REBR. a(-şi) da parola (de onoare) sau (înv. (pop. a preda pe cineva duşmanului: poli aiul hăr uise revoltan ii . a da (sau a duce) pe cineva peşcheş (cuiva). care nu le mai lăsa în pace. 1) (reg. a-i da paşaportul (cuiva). a flata (pe cineva). pînă la SîntăMărie. 3) a da parola. pentru că nu îngrijise grădina.. a alunga îmbrîncind pe cineva: apoi îl dete pe bete din ostrov. a (se) îndrepta.. a (se) prăpădi. (fam. . de frica strechiei. (înv. a alunga (pe cineva): îşi luă asuprăşi să-i dea paşaportul. 2) a-i da drumul pasului. a da (sau a-i face) pe foaie (sau pe foi) (cuiva). a da pat (cuiva). şi pop. ) a păşi. şi le dai paiele! CR. bărbate. a (se) risipi: azi se duce pe apa sîmbetei o limbă de porumbişte. a (se) pierde. a merge: dă. a ordona: datu-s-au parola de bătaie.a da otpustul a-şi da otpustul a da o eapă a da pace a da paiele a da papucii a da parola a da parola a da pas a-i da paşaportul a da pat a da pămîntul cu dosul în sus a da pe apa sîmbetei a da pe bete a da pe brazdă a da pe chezăşie a da otpustul (cuiva). ) a muri: tata întîi şi mama îndată după el şi-au dat otpustul.CAR. îi legase butuc şi-i dase peşcheş procurorului. legat. a nu supăra (pe cineva). a (se) demasca. a omorî (pe cineva). a nu deranja. a tenta. a da pe garan ie. a da paiele (cuiva).LIT. a (se) distruge. a da marfă (cuiva) cu plata mai tîrziu. a expedia. a ispiti.POP. ce-mi zic: ce-ar fi să dau şi pe la el? CAR. a preda (sau a duce) pe cineva prins. murgule. (înv. . a da pas (sau pasul). a se da pe ghea ă.. ) a ucide. a (se) da pe fa ă. 1) a stabili şi a comunica un semn verbal de recunoaştere. şi pop. a îndepărta (din serviciu). a îngădui prea multe.POP. pasu mare. a adăposti (pe cineva). a da pe bete (afară). 1) a se angaja solemn: îi dă parola de onoare că nu-l va trăda. 2) a rosti semnul verbal de recunoaştere.FIL.CAR. a da (sau a se duce) pe gîrlă.i dă pas de vorbă. mîine o livadă întreagă. a îngădui (cuiva să facă ceva): nu. a (se) acomoda. a da (sau a întoarce. a nu tulbura. cu curul) în sus. PANN. ) a expedia. 3) a ceda pasul.ISP. a momi (pe cineva cu ceva). a aluneca pe ghea ă.NEC.

a da pe mîna justi iei a da pe mîna justi iei (sau (înv. . ) a dojeni cu asprime pe cineva.ISP. a da plecarea. cu sare le presăra. a da (sau a lăsa. a se considera (sau a considera pe cineva) superior altora.): mi-or da feciorii după moarte de pomană. a o pă i. a da semnalul de plecare. a-şi da arama pe fa ă: pentru că inima cere. ) a incendia: pojar codrului că-i da.CR. a-i da (sau a-i ieşi) pe nas (sau pe ochi) (cuiva ceva) sau (înv. ) a încurca. a da pojar.POP. 2) a presăra: î île-i le despica. 3) (fig. a zori. s-a dat platnic şi i-a plătit. a strica planurile cuiva. ) pe sub nară). a i se înfunda (cuiva): vă vor ieşi ele toate aceste pe nas.DOS. a da foc. a face un schimb în pierdere. a-i imputa (ceva cuiva): ne trage cîte un ibrişin pe la nas despre fata popei. ) a aduce pe calea cea bună. a suporta urmările (neplăcute ale) propriilor fapte. a da perdaf. a da platnic pe cineva. a-i reproşa. 2) (fig. a da pinteni (calului). a da pierzării sau (reg. ) 1) a stropi (pentru a lustrui). a da peste cap (pe cineva sau ceva). a mînca. (înv. a tulbura.ISP. ) a vărsa pe nas (ceva).CR.) peste rît. (înv. ) a da pe credit. (reg. ISP. a nu (se) da pe şapte. a împăr i ceva gratuit (pentru iertarea păcatelor. n-o da peste cap! a se da (de-a roata sau tumbă) peste cap sau a veni peste cap.POP. a înfrunta (pe cineva sau ceva): el va sta să dea p [i]ept cu tălharii. a rasoli (ceva): fă treaba cu răbdare. a-i da peste bot cuiva. 2) (fig. a da. (înv. pe datorie. (reg. a da piept (cu cineva sau cu ceva). a-i da peste nas (sau (pop .IORGA. ) a bulversa.PRAV. a înainta (pe cineva) organelor judiciare pentru a fi judecat: dacă va prinde tîlhariul. a grăbi calul să meargă (mai iute): ea a strunit mîr oaga. a da pe oi. a da (sau a duce) plocoane (cuiva). a mitui (pe cineva). a da (de) pomană (ceva cuiva). mîntuirea sufletului. ) a jude ului) (pe cineva). a da pînza pe fuioare. 1) a plesni peste gură pe cineva. din milă etc. i-a dat pinteni şi a prins a învîrti buzduganul. ) a scoate la pierzare. a întoarce pe dos (pe cineva): povestea asta l-a cam dat peste cap . a-şi da poalele peste cap sau a-şi pune poalele în cap. ) a face tot ce e omeneşte posibil: s-a dat peste cap să-l ajute . perdaf cu piper le da. de-a rostogolul: broasca se dădu de trei ori peste cap şi se făcu o zînă. 1) a răsturna (pe cineva): în caic sărea şi pe cel Arap îl da peste cap. ) a da pe datorie. 1) a se da de-a berbeleacul.AL. să-l dea pre mîna giude ului. a pune la punct (pe cineva). . a da rasol. a da pe ine-minte. ) a se recunoaşte dator: dacă a văzut aşa. a se da platnic. a incendia: zise nepotului său să dea pîrjol unei păduri. ) peste sfîrlă) (cuiva) sau a da (sau a pune) în (sau peste) nas (cuiva ceva) sau a scoate (cuiva ceva) pe nas sau a(-i) trece (sau freca) (pe) sub nas (cuiva ceva) sau a-i trage una (sau un ibrişin) pe la nas (cuiva). nu-şi pune cineva poalele în cap.CR.ISP. (arg. a da pe brazdă (pe cineva).ISP. 2) (fig. a da pe şleau (pe cineva). a depăşi limitele bunei-cuviin e.POP. a-i da pe nas a da perdaf a-i da peste bot cuiva a da peste cap a se da peste cap a-i da peste nas a da pe sub nas a nu da pe şapte a da peşcheş a da pe şleau a da pe ine-minte a da pe oi a da piept a da pierzării a da pinteni a da pînza pe fuioare a da pîrjol a da platnic pe cineva a se da platnic a da plecarea a-şi da poalele peste cap a da pojar a da pomană . ) a face otreabă de mîntuială. ) a scoate dator pe cineva: fără vină mă dederă platnic. (reg. a îmbuca (cu lăcomie): se silea a băga pe sub nas cît mai iute. şi pop. a da (sau a duce) peşcheş (cuiva). a slobozi) pîrjol. a da (sau băga) pe sub nas (sau (reg. (înv. 4) (fig. a ucide sau a lăsa să fie ucis: fata să se dea pierzării. DELAVR.

. a da prin şperlă (pe cineva). 1) a necăji. a raporta: marele vizir a început să-şi facă raportul despre felurite treburi. a dovedi. (reg. ) a înşela.. (înv. (fam. ) a se da bătut: boierul. 2) a trata cu asprime (pe cineva). . 2) (reg. a demasca (pe cineva): m-a scos. . a da răscoală.ISP. ) a se recunoaşte învins. nu voia să se dea rămas.AL. a fura: cugeta să înşele pe Făt-Frumos şi să-i dea pui de giol la inel. a da rămas (din judecată) (pe cineva). (reg. a da (sau a(-şi) face) raport(ul). a-şi da răsuflarea (de pe urmă). . a dat-o şi el prin şperlă! POP. a face de rîs (pe cineva): şi la toată întîmplarea. (înv... că domnitorul va da-o publicită ii. a da prin ciur şi prin dîrmon a da prin pîrlitură a se da prins a da prin şireag a da prin şperlă a o da prin şperlă a da prin tîrg a da probă de . a da roade: schimbarea miniştrilor corup i n-a prea dat rezultate . a răscoli: doar vîntul nop ii-n ierburi dă răscoală. a publica: cît pentru odă. a produce efectul scontat.COSTIN. vezi. a da (sau a face) pui de giol.DELAVR. a se da rămas.NEGR.. lîngă el. (înv. a da prin (sau pe) pîrlitură. a replica. a proba: [armata] dedese frumoase probe de curagiu. 1) a se preda: da i-vă prinşi! ne-a strigat unul. a muri: calul său. a riposta: Inocen iu voi să-i dea replica. a da publicită ii a da pui de giol a da raport a da rasol a se da rămas a da rămas a da răscoală a-şi da răsuflarea a da rela ii a da replică a da rezultat dar încă . a da prin tîrg (cu nasul tăiat sau cu capul ras) (pe cineva) sau a da tîrgului (pe cineva sau ceva) sau a o da tîrgului. a da rela ii.ISP. a ceda: fata . a da prin şireag.. pe pîrlitură? OD. a demonstra. dar încă (sau încă-mi-te).a-i da pricină a-i da pricină (cuiva).. 2) a informa.BĂLC. ) a pune pe un delincvent să treacă printre două rînduri de solda i însărcina i să-l lovească cu vergi. să ştie el ceva şi să n-o dea tîrgului. a cerceta cu de-amănuntul: dau prin ciur şi prin dîrmon neajunsurile Sultănicăi. răsuflarea şi-a dat. 2) a vorbi de rău. a se da prins. a trece. ) 1) a da de gol.CAR. ) a face ceva de mîntuială: pe urmă se plictisesc măgarii de călăi şi dau rasol.. dar încă om cu om! CR.IOSIF. 3) a divulga un secret: cum .FIL. ei ar da totdeauna rămas pe advoca ii ce vorbesc aşa de pocit.ISP. a zbate) (şi) prin (sau în) ciur şi prin (sau în) dîrmon. (înv. cred .NEGR. a alege... ) a o pă i: bietul boier.FIL. 1) (înv..STANCU . fiindcă am dat pe pîrlitură o mul ime de ho i.POP. a da probă (sau probe) de . 1) a relata. a escroca. cu atît mai mult (sau mai pu in): deal cu deal se ajunge. a-şi da obştescul sfîrşit. . a da (sau a vorbi în) (o) replică (sau replica).P.. 2) a ironiza (pe cineva sau ceva): este oare vreo idee pe care spiritul glume al francezului să n-o fi dat .CAMIL. a acuza (pe cineva): i-am dat pricină că nu dă seamă de o sumă de bani a visteriei. cred că nu mă vei da prin şperlă şi nu-l vei lăsa să mai bată! CR. a da publicită ii (sau în publicitate). (reg. ) a învinui. a da în gura lumii (pe cineva). a cîntări (cuvintele). a da (sau a cerne... a o da prin şperlă.. a da rasol. a da rezultat (sau rezultate). ) a pedepsi (pe cineva) purtîndu-l prin tîrg cu nasul tăiat sau cu capul ras: pe mine mă dă pîn tîrg cu capul ras şi mă duce la ocna părăsită. ) a declara învins (pe cineva): dacă judecătorii noştri ar vra să mă asculte. a supăra (pe cineva).STANCU. nu vrea să se dea prinsă.

a-şi afirma prezen a. a (se) da semnalul (sau (înv. şi to i o aplaudară. (înv. v. a da de veste. a da roată (sau roate). a anun a. a transmite veşti despre sine: î i dau semne de via ă din capitala daco-română. a da scări. a descrie un cerc: corbii-n pribeagul lor drum dau roate prin zarea pustie.CAR.POP. ) a-şi trage (sau a-şi lua) seama. a da (cu sau un. a da bună seara (cuiva). a început a-i da femeia cîte una de în eles. a se ră oi (la cineva). seama). a da rotocol (sau rotocoale) (cuiva sau la ceva). 1) (înv. a da tonul: dete semnalul aplaudării .POP. (înv. ) a semna. a da satisfac ie. a da semn de via ă a da sfară în ară a-şi da sfîrşitul a da sfredel unei bu i a da sictir ..POP. a face (pe cineva) să priceapă ceva: nu peste mult. şi reg.GHICA . a (se) da sfredel unei bu i. a da sălaş (cuiva). 2) a anun a. a (se) anun a.SAD. socoteală. a da (sau a pune) sare. 2) (înv. a da semn. ci-n calea de-a da roade cele mai multe mor. a se îmbulzi: [flăcăii şi fetele] nuşi dădeau rînd care mai de care. nu să dădea ruşinos deloc. a da seara bună (cuiva). a răspunde de propriile fapte. a nu-şi (putea) da rînd (la sau cu ceva).POP.POP. cînd era încă în floarea vie ii. bietul. să-l întrebe cîte ceva. a repezi (pe cineva): le-aş da cu hai sictir! BOGZA. a fi conştient.DOS.. a comunica din depărtare cu cineva. a da ocol. a rodi: pomu-n înflorire în orice floare-ncearcă întreagă a sa fire.GHICA. a comunica.. 2) a accepta o provocare la duel. sună de 12 ori din limba sa de metal spre a da lumii ce nu-l ascultă samă că se scursese a 12-a oară a nop ii. gust în vîrful lingurii. ) a nu da răgaz.FIL. a înştiin a: orologiul . a îndemna calul lovindu-l cu scările sau cu pintenii: Păturică dete scări calului şi înaintă în lagăr. a se manifesta. a se sfii: dracul de argat . a da seamă (sau cont. ) semnal). de în eles) ceva.EM. 1) a (se) justifica. ) a declara. va dobîndi multe daruri. existen a.SL. sictireli. a da (un) semn (sau semne) de via ă. şi reg. a se da ruşinos.. a da sfară (sau sfoară) în ară (sau în sat. a satisface: trebuie o mînă de fier care să ştie să dea satisfac iune aspira iunilor na ionale. 1) a mul umi. a lua ini iativa. a suporta consecin ele propriilor fapte: vei da samă de-ai fost strîmb ori de-ai fost drept! VLAH.COŞBUC.. a (se) comanda începutul sau sfîrşitul unei ac iuni. a nu îngădui..l(iz)a un pericol. (pop. . a vesti: şi-l făcu să deie sfoară-n ară că cine să se va găsi ca să lecuiască pe împărăteasa . ) a vesti: ş-au dat sămn că va veni D [umne]zău pre pămînt şi va lăcui cu oamenii.SAD. a găzdui (pe cineva): se rugă de Amurg să-i dea sălaş pînă a doua zi. în mahala). a raporta. a da (sau a face) rod (sau roadă). a (se) începe o bute (de vin) înfundată: s-a dat sfredel acelei bu i de vin în cinstea oştenilor măriei sale Nicoară. a deceda: şi-a dat sfîrşitul. în tîrg. a ocărî. a înjura (pe cineva). a-şi da seama (sau seamă) sau (reg. ) a nu mai prididi..POP. a da (cuiva) să în eleagă (sau a în elege. a da tîrcoale (cuiva sau la ceva). a-şi da sfîrşitul (sau obştescul sfîrşit). a săra: pun sare. (înv. cu hai) sictir (cuiva) sau a lua la (sau cu) sictir (sau sictireală. ) a se ruşina.EM. a nu permite (cuiva ceva): nu le da nicidecum rînd ca să-şi vie cît de pu in în fire. a realiza: nu vreau să te descos: tu î i dai seama dacă ai ori nu ai ceva să-mi spui.. la sictirit) (pe cineva).AL.a nu da rînd a nu-şi da rînd a da roată a da rod a da rotocol a se da ruşinos a da sare a da satisfac ie a da să în eleagă ceva a da sălaş a da scări a-şi da seama a da seamă a da seara bună a da semn a da semnalul a nu da rînd (cuiva).

i zică. 1) a se învîrti împrejurul (sau în preajma) cuiva sau a ceva. a da paşaportul (cuiva). a face orice pentru o dobîndi ceva. a primi) şper .DOS. ) acum. a striga: sufletul cinstit d-abia a dat strigătul de indignare. la o adică şi cămaşa de pe el. 1) a indica notele de început ale unei compozi ii muzicale: (fig. 1) a bate tactul unei melodii: (fig. a fi filotim: aşa om mai rar! pîinea lui Dumnezeu. 1) a vomita. a da tonul. a-i da (cuiva) trecătoare. a da timp de gîndire a-şi da silin ă sau a-şi da (sau a-şi pune) (toată) silin a (sau toate silin ele) sau (înv. a da sînge. a recunoaşte: l-au bumbăcit pînă a dat totul din el. a da (un) timp (sau răgaz) de gîndire (cuiva). mi-i tagă.CAR.. a primi) mită. ) a avea (sau a face.CANT. 3) a depune toate eforturile. a da tact sau a ine tactul. 2) a fi ini iatorul unei ac iuni. a contesta: de giude ul tău nu . negrele ape cui îi dau tonul? BLAGA . a dat prea mult de pomană.) a pă it-o. a-i da (sau a-i ieşi) tuleiele (sau tăunii) (cuiva). ruinează societatea prin falimente frauduloase.. a da (sau a lua. a pune) (mare sau multă) silin ă. a da (foarte) mult. a încurcat-o. a nu precupe i nimic. pentru că. a da totul din el. a-i da şi pe gură şi pe nas (cuiva). a alăpta copilul. a da tîrcoale a dat Nan de găvan a da toate pe una a-şi da ton a da tonul a da totul din el a dat prea mult de pomană a-i da trecătoare a-şi da truda a-i da tuleiele .EM. 1) a dărui pînă şi ultimul lucru care-i apar ine. (reg. a începe să-i crească firele din barbă (cuiva).VLAH. căci gotthii siliia să nu-i dea trecătoare. a şpri ui. ah.. nu alta! era în stare să dea.. (reg. a expedia (pe cineva).). a da şi cămaşa (sau haina) (de pe el). a da tagă (sau taga) sau a avea (sau a prinde.. întrucît. a îmbuiba (pe cineva). a dat Nan de găvan.FIL. a face curte: juca bine şi da tîrcoale fetelor cu zestre mare. accentele unui text (scandat sau cîntat).. ) albele giulgiuri bătute de vînturi dau tact tînguioaselor cînturi. cu piciorul sau cu o baghetă).a-şi da silin ă a da sîn a da sînge a da strigăt a da şapte boi şi şapte vaci a da şi cămaşa a-i da şi pe gură şi pe nas a da şper a da şpranga a da şpri a da tact a da tagă a dat de fund a da teşchereaua dat fiind că . (reg.POP. a-i fi) tagă (de . a da şpri . (pop. 2) a umbla. deoarece. a lăsa (cuiva) timpul necesar pentru luarea unei hotărîri. privind frumuse ile pămîntului. a-şi da aere: dîndu-şi ton de mari capitalişti. ) i s-a înfundat. a dona sînge. a da toate pe una. dat fiind că . ) a tăgădui. al unui anumit fel de a gîndi. COŞBUC . al unei mode: la Neam . a se strădui: toate chipurile şi toate trudile i le-ai dat. a da o raită: da tîrcoale prin toate col urile. a depune toată silin a. a nega. te fă că crezi orice el o să. chiar şi ce nu făcuse . a da (sau a lua. KOG. a se învîrti în preajma unei femei. a da (sau a face) tîrcoale (sau un tîrcol). a-şi da (toată) truda. strădania.IBR. ) a lăsa să treacă: multă vreme au pierdut pănă a trece Dunărea. a da sîn.SAD . 2) a spune tot ce ştie. 2) a marca.. (înv. 2) a face orice sacrificiu pentru a ob ine ceva.. a-şi da ton. ) îi tremură mîinile de zgîrcit ce e. a da şpranga. şpagă. a se strădui: ca să nu-şi deaprea mult silin ă. tonul îl dă corpul didactic. a da teşchereaua (cuiva). (pop . numai ca să mă vezi norocit şi însămnat între moldoveni. prin mişcări regulate (făcute cu mîna. a mărturisi. pentru a-i cîştiga simpatia. a dat de fund.. ) a alunga.. a-i da mai mult decît îi trebuie (cuiva). ) a risipi fără chibzuială.. (înv. a da şapte boi şi şapte vaci. a se sili. a da roată. a da strigăt(ul). .

lăsînd-o să lovească peretele: Rada izbeşte uşa de perete.. a avertiza (pe cineva).. a însufle i. CEZAR. a sus ine un concert. .EM. a ordona.POP. (reg. a sim i (sau a-i pricinui cuiva) o durere. a mustra cu asprime. au năvălit turcii. (reg.a da tumba a (se) da (de-a) tumba (sau tumba peste cap).P. a-i da un cu it (ascu it) (sau cu ite.) uşa (sau poarta. a da uitării. a da vitele la iarbă.. a da tuturor răilor (pe cineva). (doar) nu dau (sau vin) turcii sau (ce) au năvălit turcii?. a alăpta: ciutele î ă mi-au dat. POP. a se năpusti. a da (sau a lăsa. a da un ghiont (sau ghion i) (cuiva). a da (sau a trage) un perdaf (cuiva).. şi pe mine m-au scăldat.VLAH. ai răbdare!. a se rostogoli (sau a face pe cineva să se rostogolească). a exemplifica: ariciul dă o pildă lui Dumnezeu şi-l înva ă ce să facă cu pămîntul. a da î ă a da u u a da uitării a-i da un aer de . am să. o mamă de bătaie (cuiva).. un fier ars. a da u u (pe cineva). a trage o fugă: [lupii] dădeau cîte un ropot în jurul fîntînei. a învia: Dumnezeu suflă de trei ori peste chipul făcut de diavol şi-i dete via ă. ) a legăna.. un fier roşu) prin inimă (cuiva). de spaimă: atît îi trebui unchiaşului să auză. (cuiva).. a da un ropot. a da un ordin. nu-i nici o grabă!: ce dracu. a da un concert.P. a uita: ah.POP. a da via ă. dau valma prin fete. a izbi..CEZAR. a trînti etc.. a abandona (pe cineva): ho ul. a da buzna: cî iva flăcăi . a-i da (sau a-şi lua) un aer de . a dresa un cal inîndu-l legat cu o funie şi făcîndu-l să alerge în cerc. a sfătui (pe cineva): dragul mamii. a da ăncuş la . ) a-i da (sau a-i trage) o bătaie straşnică. a da î ă. a face (pe cineva) să lase impresia de . dîndu-se peste cap: îi înfige cu itul drept în ochi şi îl dă tumba peste cap.. nici nu pot ca să te dau uitării. a da un exemplu (sau o pildă). a da hu a (pe cineva). a-i da (sau a-i trage) un toc (sau un top) de bătaie (cuiva). a da tuturor răilor a da anc la pepene a da ăncuşa a da ăncuş la .ISP. a da anc la pepene. să semene cu . a da. a chiui. în deşert. a săpuni (pe cineva): are să ne tragă un perdaf ca acela.ISP. a fi cuprins (sau a provoca cuiva o stare) de frică. ) a face o gaură în . ) a tăia o bucă ică dintr-un pepene pentru degustare.. a da valma. ) a arunca zarurile.. CONTEMP. a da un sfat (sau sfaturi) (cuiva).: un dezgust înfricoşat de apă se zugrăveşte în ochii lui şi îi dă un aer de om turbat.. a da un avertisment (cuiva).AL. o mare supărare. dacă văzu că nu este nimic în crîng. ca să-i dea un cu it ascu it prin inimă. . a trece răspunderea în seama cuiva..ISP. a da un cal la praştie. a concerta. (reg. fereastra) de perete. a deschide larg uşa (sau poarta. 2) a părăsi. dă-mi un telefon..FIL.DELAVR. 1) a ocărî. (reg. a da ăncuşa. dete tuturor răilor şi iepure şi tot şi se întoarse să se odihnească.. (reg. a transmite (sau a primi) un mesaj prin telefon: nu uita. fereastra).POP. a ghionti (pe cineva)... a da un avertisment a da un cal la praştie a da un chiot a da un concert a-i da un cu it prin inimă a da un exemplu a da un ghiont a da un ordin a da un perdaf a da un ropot a da un sfat a da un telefon a-i da un toc de bătaie a da uşa de perete nu dau turcii a da valma a da via ă a da vina a da vitele la iarbă . a da un chiot. a da vitele la păscut. a învinovă i (pe nedrept) (pe cineva).i dau un sfat. şi trimite-mi băiatul. sau eşti nebun? PREDA. a blestema (pe cineva): părăsi locul hătmăniei blasfemînd şi dînd tuturor răilor pe to i amploia ii ării... a da (sau a arunca) vina (pe cineva sau asupra cuiva). a da (sau a primi) un telefon.

(înv. cu acribie: s-a dus la Maica Domnului. Doamne.. cu de-amănuntul. (pe) de-a gata. de mîine. din această cauză. de ajuns.POP. din fir pînă-n a ă. cu prisosin ă: i-au spus aceia de ajuns şi de rămas.POP. a nu mai conteni cu .a(-i) da voie (cuiva). de-a latul. într-o rînă: uşa sicriului o vei face den coaste. a-i da zor cu . 1) e foarte grăbit. de actualitate de actualitate. scurt. 2) din nou.PANN . în fa ă: am să răspund de-a dreptul. 2) numai că nu cade de oboseală. de-a berbeleacul de-abia stă de-abia stă. foarte negru: păr de abanos .. ) de-al doilea: nici o poamă nu-i amară ca omu de-a doua oară. nu tocmai plăcuta de-a curmeziş călătorie de-a curmezişul Mesopotamiei. mai departe.VLAH.POP. în curmeziş. de-a (sau din) fir a (sau pînă-n) păr (sau a ă). fără osteneală. de atunci).EM. de-a dreptul de-a fir a păr de-a frumuşelul de-a gata de-a handramandra de-a dreptul. în viitor: pot să-ntîmpin patrio ii ce-au venit de-atunci încolo? EM. a (se) zori: mereu îmi dă zor să mă-nscriu şi eu numaidecît. dă-mi. 1) pieziş. pe dos: este dar o eroare contra logicei a apuca lucrul de-a-ntoarsele. fugind de la un capăt la altul şi dîndu-se de-a berbeleacul. spunîndu-i tot. fără ocolişuri.. începînd de acum (sau de astăzi. stătea mai departe. (cu) alineat nou. de-a că eaua luînd pe babă în taraboan ă. a amîna. 2) din lateral. de aici încolo de-a întoarsele de ajuns de ajuns şi de rămas de-a latul . Doamne.. a ucide (pe cineva). a tergiversa. (pop. mă învoiesc! de-a crucişul de-a crucişul. a permite (cuiva ceva). de acum. a omorî. de-a capul. mintea (sau gîndul) românului cea (sau cel) de pe urmă!. de-a handramandra. suficient. a da zor a da zor. a îngădui. a-i da zor cu ..VLAH. transversal.POP.SL. de-a berbeleacul (sau berbeleaca). fără rost. dă-i pace!.MAIOR. Doamne. lasă-l în plata Domnului!: dă-le pace tuturora şi tu zi că eşti la moară.: el îi dă zor cu scrisul... din plin. de mîine. de-a buşilea de-a buşilea. a dărui de abanos de abanos. după aceea. de-a latul. tîrîndu-se pe brînci. în diagonală: părintele Manea făcuse .GALA. de la început: ia mai spune încă o dată de-a capul povestea. de aici (sau de astăzi. 1) de la începutul rîndului. de-a binelea de-a binelea. pe nemuncite: de-a gata toate-i vin. 2) asta e! dă-i pace! dă-mi. a da zi după zi a da zi după zi. care se petrece (sau interesează) în clipa de fa ă. de-a coasta sau din (sau (înv. destul. de-a întoarsele. de-a frumuşelul.BIBLIA . oblic: [Nilul] drept de-a crucişul spre apus . de somn. din păr i: [oastea] lovită-i de pieire şi din fa ă şi din coaste. a autoriza: Dumnezeu s-a supărat pe el şi a da voie i-a dat voie să mai cîrpojească şi domnia-sa. de tot: mo ăi cîteva clipe. de ajuns şi de rămas. a aproba. pe-o parte: moşneagul .. de-a coasta de acord! de acord!. CAR. de-a capul. a (se) grăbi. de-a curmeziş(ul).. ) pe-o ureche. cu de-amănuntul. cu cuşma de-a-că eaua. apoi adormi de-a binelea. izbucneşte..CAR. 1) lasă-l în voia lui!. de-a că eaua. (reg. de-a rostogolul. de atunci) încolo (sau înainte). ) den) coaste. ) pieziş. luminează-mă. de-a doua oară de-a doua oară. precum mă taie capul. oblic... de aceea de aceea.ISP. direct. de-a dura: a turtit-o şi a început s-o întindă ca pe o cocă.POP. bine. CANT. cu minu iozitate.. mintea românului cea de pe urmă! de a greşi! înainte a dărui cuiva inutul Cîinenilor şi satul Corbenilor cuiva inutul Cîinenilor şi satul Corbenilor.

ARGHEZI. ) în lan . (reg. necurmat. ) în coloană: mergea 100 de voinici de-a şirul.POP. de atunci încoace. alimente. şi pop. de-a rîndul de-a rostogolul de-a săniuşul de-a surda de-a şirul de-a şuiu de-a tărtăcu a de-a tăvalul de-a tăvălişul de-a tăvălugul de-a tîrîişul de-a tîrîta de atîta vreme de atîtea ori de-a trăvala de atunci încoace de-a ampura de alături. curgeau de-a rostogolul la vale. ) alături de . de-a rătăcita. la picioare. ) ghemuit. din răutate. de-ale gurii.. de-a puterea hi. de-a berbeleacul. de-a prostul. de-a tumba: pietre mărunte . de atîta (amar de sau veac de) vreme. de-a putere(a) fi. (reg. în sensul lungimii: zece metri în lung. din vecini. într-adevăr.. de-a lungul sau în lung(ul). (reg. 1) (reg. 2) minu ios. v. iar boierie nu-i da. (reg. de-a ampura. de-a tăvălişul. neîntrerupt. cîte doi. de demult. razna.. în veci.: de-a rînd cu casele ispravnicului se înăl a conacul vornicului. de multă vreme. de-al dracului.. de-a tîrîişul..de alături de-al dracului de-ale gurii de-a lungul de-a mărunta de-a mîna de-a mînă de ani şi ani de-a-n şiru de-a poanca de-a prostul de-a pururi de-a putere fi de-a rătăcita de-a rînd cu . lîngă . ) 1) apropiat. (reg.. are să se moaie vremea. ) de-a rostogolul: cînd cînele se dă de-a tăvalu pe omăt. de-a şirul. de (foarte) multe ori: te ridicam de sub iori de-atîtea ori. tîrîndu-se pe jos: de sus se prăvăleau de-a tîrîişul pînă în şan copii bălani cu ochi lucitori. acum eşti de casa noastră. de-a tăvălugul. doar: du-te.. de mîncare. de-a tîrî(i)ta. cu drept cuvînt. a .. fără o intă precisă..EM. de-a surda.EM. peste tot. ) hai-hui. de-a săniuşul..DOS. de-a trăvala. de ani şi ani. (reg.. cum s-ar zice. ) de-a rostogolul. de-a dura. de-a tăvălugul. de-a rînd cu . bine-i de dat de-a săniuşul.. (cu) de-a mărunta. 2) la rînd.NEC. ) de la un capăt la altul. de (foarte) mult timp: nu ne-am mai văzut de atîta amar de vreme. de-a mîna. intim: îl socotea de-a mînă. de-a pururi. de-a tăvalul.. (reg. (înv.AL. a . amănun it. (pe) (tot) de-a rîndul sau (pe) de-a(-n) rînd sau de-a rînda.URIC. de-atunci eu alergai lumile de-a rîndul! COŞBUC . pentru totdeauna: ele vor întrece de-a pururi pe autori ce-au spus aceste lucruri de zeci de mii de ori. . de-a rostogolul: pontifii închină lui Antoniu un lat şi larg covor şi-l dau de-a tăvălucul în fa ă-i. alunecînd (pe ghea ă): u a . 2) (despre lupte) corp la corp: rămaseră lucrul di să băte de-a mînă. ) 1) necontenit. de-a rostogolul: o dădu de-a tărtăcu a. ) de-a rostogol. de-a tărtăcu a. de atîtea ori. (reg. zadarnic. de-a rostogolul. ) de-a berbeleacul.COSTIN . din capriciu.. (înv. învecinat.AL. ) la întîmplare. de-a poanca. a proasta. de atunci pînă în prezent: de atuncea încoaci s-au tot tras din neam în neam.. de fapt. ) cum s-ar spune.CR. pe vine.. în lungime.. nu i-i oprită calea. cu de-amănuntul. în van. de-a rostogolul sau (înv. de-a şuiu. (reg. tîrîş. (reg. de-a-n (sau d-a) şiru.. hrană.SAD. de-a mînă.HOGAŞ. pretutindeni: vezi.

. fundamental: greşala ce va face iaste de cap. de cap.).. esen ial: slujba lui de căpetenie era să ducă vitele la apă. de frunte.. (despre vite înjugate) din dreapta. autohton. de bunăvoie. . cu cît . de căpătat. cu adevărat. a deborda (sau a plesni) de sănătate.. ferm: inimă debronz . de ce merge (sau trece) sau pe (sau (înv.. negreşit: de bunăseamă cel mai drag a fost ales.POP. de ne ce. (sau de aceea . ) neclintit.EM. eşti etc... eşti etc... pentru că nu vreau eu! CAR... în indiviziune: lucrau pămîntul de-avalma.. voinic de ce-mbătrîneşte? POP.. onest.: de ce mergeau înainte. de bronz... în ce scop?. leage ne-au pus de cătră păcate.CAR. pe măsură ce trece timpul.. de bine ce . de ce lui Harap-Alb i se tulburau min ile. de aia: de ce.. ) de mici dimensiuni: dic ionar de buzunar. ) fără odihnă. principal... laolaltă: călării de-a valoma cu inicerii . 2) primit în dar. 1) ob inut prin cerşit. prielnic. de capul meu (tău.EM. de ce . de ne ce. cinstit. cu certitudine.. 2) (p. ) în comun. şi-mi ghiceşte: codru de ce-ngălbineşte..COŞBUC. ) d(e)rept ce?. uite. pentru că . (fig.. lui etc. cum de . fără linişte: din Hotin şi pîn’ la mare vin muscalii de-a călare. 1) care se poartă în buzunar: ceas de buzunar .).) taie capul: s-a bizuit a merge de capul lui înainte. de bază. îl etc. de ce.. nu pot să trăiască la un loc.) de ..AL. de bine. de-a valma. capital.. COSTIN .OD.. (înv.?: spune.. ce e (sînt. (fig.de-a valma de-a vălătucul de azi pe mîine de baştină de bază de bine. de brac..: de rele ce sînt. ) de mare folos: noi î i vom fi de bună trebuin ă. ISP. în devălmăşie.. de ce . 2) claie peste grămadă. de ce? de . cad de-a vălătucul.. nesilit de nimeni: a adunat tot norodul şi le-a spus că cineva trebuie de bunăvoie să se arunce în mare.POP... de . neaoş. de încredere. fără socoteală. tot mai mult: ea din ce în ce mai dragă i-ar cădea pe zi ce merge.: domnul . (fam.: m-a blestemat măicu a. în mare grabă.. a deborda de sănătate de brac de brazdă de bronz de bun augur de bună credin ă de bună seamă de bună trebuin ă de bunăvoie de buzunar de cap de capul meu de călare de căpătat de căpetenie de cătră .ext. . (reg. de cătră . ) capital. de buzunar.). foarte repede: cad mereu..CR.DOS. a fi sănătos tun. de ce i-am călcat vorba. de bună trebuin ă. de ce? sau pentru ce? sau la ce bun? sau (înv. din ce cauză?. de ce . din acel loc.. fundamental.. din fuga calului. de căpetenie. favorabil. 1) împreună.. eşti etc. ) netrebnic. ) de) zi (sau an) ce merge (sau trece). fără a mă putea opri. (înv.. caracter de bronz. de bună credin ă. de-a rostogolul. în privin a . atît e (sînt. de-a vălătucul. 3) (jur.. desigur. cu toate că. de rău. prost: cal de brac. au dat năvală. ) cu) bună seamă..... ) abia.MOLD.ISP.PRAV. de bun augur. de pe cal. în neorînduială.) de . înv... de pe o zi pe alta: nu lăsa treaba de azi pe mîine! de baştină.. POP.... d-a valma şi cu zgomot pe pia a mare. esen ial. mîndră. de ce de ce. după cum mă (te. ) cu privire la . de (sau (reg.. de ce. pentru ce m-ai îndemnat să mă lupt cu el? CR ... ce e de ce merge . cu atît .. de ne ce de ce . de azi pe mîine.. (reg. de(-a) călare(a) sau de-a-n-călare(le). din cauză că . de (sau din) brazdă.. în dezordine: aduna i .. mai mult sau mai pu in. de rău de bine ce .. aşa e (sînt.

(pop. după horn nu bate vîntul. din) vremea: pe cînd cu dascălii greci. arătos. în zadar.de ce nu? de ce treabă? de chip de chiteală de ce nu?. 1) (din) totdeauna..GOGA . de cînd sînt. dintotdeauna. 5) pe gratis. 2) de formă. de (sau pe) cînd cu . niciodată.ISP. credincios (în căsnicie). legitim: vădu [v]ă curată şi de cinste.. din momentul în care .. din moşi strămoşi. l-a etc.. cu cît ..) făcut sau de cînd m-a (te-a... 4) de onoare.. din totdeauna: parcă era de-acolo de cînd l-a făcut mă-sa. de (sau pre) cît . din totdeauna: de cînd e lumea. (înv.BARAC. (pop.. domni şi căpitani. măsluit: cu carte de chiteală şi fără dreptate.mergi şi tu cu noi? .: de cît mai mult îl munceaşte. ) de foarte multă vreme. da. l-au rădicat cu to ii să le fie domn.CR. de (pe) cînd. (înv. de vază: şi fiind Dragoş mai de cinste între al i nemeşi. de demult. fără ca să poată izbuti. de cîte ori .. niciodată: n-am sărit peste garduri niciodată. l-a etc. ) chipeş. de cînd cu jidovii şi cu tătarii de cînd cu moş Adam de cînd e lumea de cînd e pămîntul de cînd era mama fată de cînd mama m-a făcut de cînd muscalii cu coadă de cînd se potcovea puricele de cînd se scria musca pe perete de cînd sînt de cînd tata moşu de cîntecul cucului de cît ..PANN . adesea: de cîte ori da. de cînd muscalii (sau nem ii) cu coadă.. feciorelnic. de (sau pe) cînd se potcovea puricele (la un picior cu nouăzeci şi nouă de oca de fier). 2) (în construc ii negative) niciodată: cît îi lumea şi pomîntu. 2) cast. formal: a luatcuvîntul numai aşa.GHICA. de mare importan ă: scaun de cinste.POP. . de circumstan ă.PRAV.. din vremea cînd .DOS.DOS. . . de cînd se scria musca pe perete. 3) cu trecere. de mai (dar nu de foarte) multe ori: îi mai sărută de cîteva ori pe amîndoi. de florile mărului.. în multe rînduri. în (sau pe. maică-sa.. ) de foarte multă vreme.. distins: o fămeie de chip. de chip. formulă introductivă la basme) (de) demult. de cîteva ori. degeaba. se îmbată de două ori. de (sau pre.. pentru ce?: da de ce treabă să hărgă esc eu . vrednic de încredere: un bătrîn de treabă şi foarte de cinste. 1) de ocazie. mă-sa). de cînd era bunica fată. ) din vechime.. desigur: .de ce nu? de ce treabă?. de atîtea ori de cîteva ori . de cînd cu moş Adam. de chiteală. de cînd se potcovea puricele la un picior cu nouăzeci şi nouă de oca de fier. ocazional: considera iile pripite ale unui na ionalism de circonstan ă. [Soarele] caută să se însoare. de circumstan ă. ) de ce?. de multe ori s-au întins călugării. ) falsificat.CR.. (reg. este etc. (înv. din timpuri imemoriale. de cîntecul cucului. însă săracă de îmbrăcăminte. ziua copiilor începea cu răsăritul soarelui.LET. de atîtea ori. POP. de cînd e (lumea şi) pămîntul sau cît e lumea şi pămîntul. de cîte ori . maică-ta. de cînd trăiesc..URIC. de cînd era mama (sau bunica) fată(mare). ) de demult.) făcut mama (sau maica..: e mult de cînd te-aştept! AL. de cînd sînt. cu) atît(a) . de cinste de circumstan ă de cînd de cînd cu .. (pop.PANN.. de atîta mai mult să-ntăriia ceialal [i] creştini. ori de cîte ori. cu atît . (reg..CR. de cînd sînt (eşti..) pe lume. maică-sa. din ce cauză?... onest. ) 1) cinstit. cu mult timp în urmă. de (sau în) cinste. de fiecare dată. de cînd mama (sau maica. mă-ta. . mă-sa) m-a (te-a. niciodată: a fost odată ca niciodată . de frunza frăsinelului.? POP.ISP. de cînd tata moşu.. de cînd cu jidovii şi cu tătarii. (fam.. maică-mea. maică-ta.. mă-ta. impunător.. maică-mea. de atîtea ori cădea. de pomană: cine bea în cinste ori în dator. de cînd e lumea..

(pop . a se spăla pe mîini de (orice) răspundere.CORESI. pregătirea pentru a face ceva. decum între oameni. de cu înnoptatele. (încă) de aseară. a-şi declina competen a. . din amabilitate. foarte devreme. . de tînăr.) cu atît mai pu in. demn de încredere. ) comun: eşti . de cu seara sau de cu seară. de complezen ă. . fiind încă toamnă: tîmplatu-s-au după această pieire a leşilor în Moldova la anul.de clacă de clasă a-şi declina competen a a-şi declina răspunderea de cocon de colo colo de comandă de comă de complezen ă de comun de comun acord de coniven ă cu . a veacului cunună. (încă) din (sau în) timpul serii. ) de toamnă. de comandă..DOS. decum. de colo (pînă) colo sau de colea (pînă) colea.ARGHEZI.POP. din (fragedă) copilărie: dragi am fost de mici copii.COŞBUC.POP. şi-au plăcut unul altuia. dar de clacă. POP. de nevoie.EM. de (mare sau prima) clasă sau (de) clasa întîi. de comă. în complicitate cu . fără folos.. 1) decît: mi-ar părea nici mai mari nici mai mici de cum îmi par azi. fără tragere de inimă. într-adevăr? ce spui? de cu noapte(a). de curea.. darămite. de pu in timp. de cum. are zestre de o mie [de] galbeni. decum aşa!. nemaipomenit: a fost un bairam de comă. degeaba: da din tunuri [arnău ii]. 3) dintr-una.. nu demult. de la un capăt la altul. vorbă să fie!.. din (sau în) prima parte a nop ii. avînd o chei ă de curea. 2) (despre animale şi păsări) domestic. seara(devreme). foarte bun: şi-a făcut nişte haine clasa-ntîi. de (mic) copil. cu pu in timp înainte. recent.. ba din alta. în sus şi în jos.. 2) de îndată ce: de cum a dat în fapt de zori. făcut din curea: ciurul . de credin ă. dintr-alta: ba din una. 1) dintr-un loc într-altul. 1) executat în urma unei comenzi. de coniven ă cu . (înv. îndată ce s-a înnoptat. de curînd ieşită din pensionat. de comun. de comun acord. . (înv. el zise „de cocon“. dis-de-diminea ă. încoace şi încolo. de formă.. 2) (fig.CR. din tinere e: un negustor . de cocon. ) vrednic de a fi de crezut. a-şi declina răspunderea. îşi luase şi-un nepot.URECHE. prefăcut. (înv. (arg. de cu tinere e.BELDIMAN.. ) de curîndă vreme. de cu toamnă sau (înv. abia: demoazela Agapi a.. ca să-l poată acă a în cuiu . potrivit exigen elor clientului: şi-a făcut un costum de comandă . ciuma. ) de porunceală.. veneau cu fete şi feciori. de copil de credin ă de cu frică de cu înnoptatele de cum decum decum aşa! de cu noapte de curea de curînd de curte de cu seara de cu tinere e de cu toamnă de clacă.CR. LET. ) extraordinar.NEGR. tuturora de comun.. 1) (despre oameni) curtean. (înv. ) cu frică: eu de cu frică şi cu bucurie mă minunez. de curte. cîteodată. nici între zîne.PANN.. credincios: o sută de siimeni cu doi bulucbaşi mai de credin ă.. a declara că nu are dreptul. (pînă în miezul nop ii). ) de copil. în şese luni de cu toamnă. din toamnă. de cea mai bună calitate... simulat: literatură de comandă. ca să-l înve e nego ul de cu tinere e. necum: a ajuns împărăteasă mîndră. de curînd sau (înv. şi de cole pînă colea. de cu frică. în zadar. şi mai mare pieire în ara leşească. cu acordul tuturor păr ilor. 2) fără nici un rost: un roi de albine se învîrtea în zbor deasupra capului său şi umblau bezmetice de colo pînă colo.. de nu era alta aşa ca ea. de cînd aceasta fu lui?“. din copilărie: „cî i ani sînt.

(mai) deinte. .DRĂGHICI . zdravăn. de curînd. de ici. 2) degeaba.EM. de cu zorile. de sărbătoare.. tare neînduplecat. acum putem să mîncăm de frupt. focos. aprins: tu..DOS. sever: inimă de fier . ) a se deprinde cu binele..CR. peticele. cu viers duios de foc. dis-de-diminea ă. de pildă. numai aşa de flori de cuc! CR.CR.). . din zori în noapte. din fire: de felul lor este să se găsească în mare. veniră iarăşi fiindcă se dedulciseră ca calul la tărî e. de fa adă. dintr-una într-alta: prind cocoşii a cînta şi de ici şi de colea. de fel de fier de flanc de florile mărului de foc de folos de formă de frunte de frupt de gală degete boante de haimana de haram de hatîrul . vrednic. de ochii lumii: pe la şcoală mai dam noi aşa cîteodată.AL. de formă. de (vreun sau nici un) folos.i mănînc banii de haram? AL. de estradă. în zori: de cu ziua mătur casa.de cuvînt de cu ziuă de cu zorile de diminea a pînă seara a se dedulci ca calul la tărî e de efect de estradă de exemplu de fa adă de cuvînt.. de diminea a (sau diminea ă) pînă seara (sau pînă în seară). 1) la voia întîmplării. violent: o lovi o dată cu mi ele de-i merse fulgii. spectacoleetc.EM.CAR. bra de fier . 1) îndată. (in)util: ia-mă şi pe mine cu d-ta că i-oi fi de mare folos. dis-de-diminea ă: Dumnezeu. (de) colea. (înv.EM. 2) de neam. foarte tare. de ici. (ne)folositor.CR. de pomană: nu-l duceam noi la spînzurătoare. înfocat. de flanc. de cuvînt.NEC.ISP. ) dinainte: mai deinte H [risto]s i-au spus că va fi în iscuşenie grea.REBR.3) demeserie. alergînd în toate zilele.VLAH.) distractiv şi variat.CR. ales. de dulce: a trecut miezul nop ii. fără stăpîn. de gală.. de alaltăieri. de colo. de dată recentă: nu-s harabagiu de ieri. de-i merge (sau să-i meargă) colbul (sau fulgii. numaidecît. de ispravă. de cu ziuă sau de cu ziua. mul umită . de frupt. de alaltăieri. pe loc: iar Ipate. (despre muzică. 3) pe nedrept: răzăşia mea care mi-ai mîncat-o de haram cu căr i mincinoase. de formă. bunăoară. de ieri. fără căpătîi.. de alaltăieri de ieri de-i merge colbul deinte de-i sar măselele de ispravă . de pomană: vrei să.POP. se prinde în joc lîngă o fată. să fie sigur că n-a uitat. de origine.AL. tare.. degete scurte şi groase. a se complăcea într-o situa ie avantajoasă: ho ii . de loc: [era] de fel din Botoşani. în zadar. de fier. tău etc. de colo de ieri. de aici şi din altă parte. de efect. renumit.ISP. atractiv. untul). trosnesc) măselele sau de-şi culege măselele (de pe jos). (ca) de ieri.. foarte mult. de formă. a se dedulci ca calul la tărî e. POP. colea de ici.. dintr-alta. degete boante. dacă i-a promis.. de diminea ă pîn-în seară. parolist: e om de cuvînt şi. nobil: nu numai oameni proşti. de fel(ul meu. toată ziua: mă aflam la Floren a. (reg. de exemplu. de aici în altă parte.AL. însemnat.. de-i sar (sau crapă. de ici. de cu zorile luase sub cîrma sa carul Soarelui. pocnesc. de florile mărului sau de flori de măr (sau de cuc). într-o parte. de calitate superioară..POP. de profesie: de felul lui era cojocar . dintr-una. remarcabil: om de ispravă. 2) de încredere. de hatîrul . formal. (plin) de foc. 1) de la natură. de haram. festiv: în faeton de gală Cezarul trece. ci şi oameni de frunte. degeaba. impresionant. fără stăpîn: are să rămîie căru a asta de haimana. de frunte. de haimana. . gra ie .: s-a făcut vornic de hatîrul unei plăcinte.

) de la un capăt la altul: de la margini pînă la margini au străbătut vestirea ta. de la (bun) început sau dintru început. de la ochi sau (verde) în ochi. după împrejurări: ministeriul Taaffe era maestru a-şi face majoritate din caz în caz.PANN. de la mînă pînă la gură. sărim de la olaltă. de la mînă pîn-la gură. încă o dată.de izbelişte de iznoavă de împrumut de înaltă şcoală de îndată de jăratic de joi pînă mai apoi de jos de jug a dejuga la moară rea de jur împrejur de la cap la coadă de la caz la caz de la coarnele plugului de la distan ă de la început de la mare pînă la mare de la margini pînă la margini de la mînă pînă la gură de la naşterea lui Hristos de la ochi de la olaltă de la o vreme de la o zi la alta de la pămînt de largă respira ie de la roate de izbelişte. din popor: era om de jos. de curînd: de cîtva timp încoace î i stau gogoaşele in gît. arzător: mamă. de la un timp sau (reg.. 1) zilnic. de la roate. din mase. îndată. mereu. în ultima vreme.CR.COŞBUC .AL. de mare (sau mică) întindere.AL. împrumutat: un strai unguresc larg.i fac. de jos: se ridică alene de la pămînt. (înv. cu îndrăzneală. de la caz la caz sau (reg. dintoate straturile societă ii: to i au să ieie parte la sarcini. de jos. ) pe întreg pămîntul. de jug. călărea a de înaltă şcoală. (despre vite) apt pentru a fi înjugat: doi boi de jug. 2) văzînd cu ochii. . 1) de la capăt. în fa ă. de la (sau după) naşterea lui Hristos.IORGA. de la vlădică pînă la opincă.CR. de la pămînt. în (sau din) era noastră. de la mare pînă la mare.SAD. de iznoavă. lăsat la voia întîmplării: satul a rămas de izbelişte . de la cap la coadă. de înaltă şcoală. de largă (sau scurtă) respira ie.NEGR. de la un rînd de vreme. foarte repede: şi creştea feciorul moşneagului de la o zi la alta. declar dintru început că eu nu le pot împărtăşi. integral. imediat: boierii se supun şi de îndată încep în Iaşi a s-aduna.VLAH. de jur împrejur. fără preten ii. împreună: eu cu sergentul .CAR.POP.OD. 1) părăsit de to i. satul doarme ca-n mormînt. (înv.AL. ) imitat. de la o zi la alta. 2) (fig. din toate păr ile. ) din nou. a dejuga la moară rea. copiat de la al ii: cultură de împrumut. de la distan ă. de la olaltă. de la o vreme: dintr-un timp şi vîntul tace. 1) luat cu împrumut. în totalitate. de la un timp de la vlădică pînă la opincă . de joi pînă mai (de)apoi. ) foarte tare. şi-a făcut de iznoavă socoteala. 2) fără stăpîn: să rămîie căru a asta de haimana şi iepuşoarele de izbelişte.MINEIUL. sînt silită eu să-i tot văd în vis mereu ochii de jăratic? COŞBUC. de împrumut. straşnic: tu m-ai fermecat de la roate..ARGHEZI. de la capăt: cînd a ajuns acasă. al erei noastre. SBIERA. laolaltă. 2) din capul locului: părerile atît de riscante cuprinse-n aceste scrisori . de la început pînă la sfîrşit. de la ară. (reg. din mul ime. fără menajamente: spune-mi verde-n ochi. de la vlădică pînă la opincă. nu.i cam prieşte.. a o nimeri prost. de departe. to i. în toate păr ile. de o măiestrie desăvîrşită:dresorul de cai. la nesfîrşit. baletistele şi clovnul August. în scurt timp. ) de la un timp (sau rînd) de vreme sau dintr-un timp. din natură. foarte repede: prostul uită. care dă dovadă de o pregătire excelentă. (înv. încît pare că e de împrumut.POP. de la margini pînă la margini. de la o vreme (sau de cîtva timp) (încoace). de la coarnele plugului. ) din caz în caz. de jăratic. de îndată. ca să ştiu ce leac trebuie să..CR.

HEL. meridional. de mamă sau despre mamă. vulgar: să confunde-un crai de pică cu un crai de mahala. de miere.POP. darnic.SAD.. distins: un membru de marcă al partidului de guvernămînt. i se plîngea de scumpetea vie ii. din copilărie. 1) care se aşază pe masă.. (reg.POP. (nici) de leac. de copil: încă de mic te cunoşteam pe tine. ) degeaba. 3) pe de rost: ştie sărbătorile de măgan . . reprobabil: şi m-ai dus la tine cu multă ruşine. nu mai poate etc. de miazăzi. foarte răspîndit: idei de mare circula ie . (înv. (înv. 2) de calitate superioară: edi ie de lux . generos. de masă de măgan de mărgărit de măritat de mătase de meserie de miazăzi de mic de miere de mijloc .POP. blamabil.de leac de leac de lux de mahala de mai nainte de nu mai pot de mai tîrziu de mama focului de mamă de manieră de maramet de marcă de mare circula ie de mare ruşine de mare tonaj de mare trebuin ă de margine de leac. dezonorant.CEZAR..) foarte. bătut. extrem de . (despre oameni) bun. ) obişnuit. prestigios. de mijloc.BIBLIA. 4) de capul lui: de-aş trăi măcar un an. 2) care cuprinde. care vindecă. periferic: nu va putea cîrmui o ară de margine. 3) (fig. este etc. care se foloseşte la servitul mîncărurilor şi al băuturilor: fa ă de masă . şi-a făcut aeroplan.: drumul a durat două zile şi sînt obosi i de nu mai pot.. foarte. de (o) manieră sau de (aşa) manieră.EM. 3) cu mărfuri de calitate superioară: magazin de lux.BĂLC. banal. sînt (eşti. de lux. ) moderat. ) de mărit.. în spa iul dintre alte lucruri: ine treapta cea de mijloc între sublim şi simplu.PREDA. excesiv de elegant.POP.P. (înv.EM. încrustat cu perle: tichie de mărgăritar . 1) situat în centru.) sau nu mai pot (nu mai po i. fecior de ăran. serviciu de masă .EM. moale. de maramet. de marcă. 2) după plac: sătrăiesc de-al meu măgan. fără cununie. ) mai demult. în linie maternă: despre mamă să trage de multe împără ii. dar n-am fată de mărit.COSTIN . 2) potrivit (ca dimensiuni). ) mărginaş. 1) care nu e de primă necesitate. care apar ine sau este specific mahalalei. din proprie ini iativă: Vlaicu.. indispensabil: un asemenea ajutor i-ar fi fost de mare trebuin ă. 1) de firmă.. renumit: şi-a cumpărat un ceas elve ian. lucios: părul ei cel negru-n valuri de mătase se desprinde. . ulterior: într-o scrisoare de mai tîrziu. de zbura el de măgan. de mărgărit sau de mărgăritar. (înv. deosebit de . de meserie. mijlociu: Alexandru Vodă era la stat de mijloc. de nu mai pot (nu mai po i. de mic. nu mai poate etc. de mare trebuin ă. 2) marcant. (despre vehicule) care are o mare capacitate de încărcare: zăceau împrăştiate camioane de mare tonaj. ) 1) singur. calificat într-un anumit domeniu. în aşa fel. care antrenează o întreagă colectivitate: mişcare de masă . de mama focului. deloc: nu se găseau potcoave nici de leac.NEGR. absolut necesar. umilitor. ponderat. de mare tonaj. ) foarte ruşinos. de măritat sau (pop. de mai nainte sau de mainte. şi reg. de margine.POP. de mai tîrziu.) de . de mahala. de mătase. de (sau cu) mare (sau multă) ruşine. să mai fiu de-al meu măgan. de marcă . 4) (fig. vindecător: ierburi de leac . ) grosolan. somptuos: hotel de lux . şi pop.N. de specialitate: alegea numai oameni demeserie . fără veselie. de măgan. potrivită pentru căsătorie: pare-mi bine c-a i venit. mediocru: este un autor de mijloc. de masă. de mare circula ie.DOS. anterior: să-mi aibi de grijă ca şi de mainte. sudic. HEL. . (p.ext.. puternic. mătăsos. . tare: ipau şi strigau de mama focului.

de mîncare. ) uimitor: de mirare cum într-un oraş ca Parisul nu se introduce odată în comer acest excelent articol. . 1) depăşit. faptele.ISP.. 1) mizerabil. fantastic. despre păcate) care atrag osînda veşnică: aş fi cură ît de toate.EM. ca-n basme. superficial: treabă de mîntuială .MACED. slăbiciune de moment. pasager. credibil. (reg. comestibil: n-ave i ceva de mîncare? de mîntuială. 2) foarte bine.. ) 1) ereditar: să-l scoa e din domnia ce-i era de moşiie de atîte vacuri a Batoreştilor. ) de mirat. trainic. demn (sau vrednic) de laudă (sau de toată lauda). a lui etc. de prim ordin.P. de minune. 2) (despre biserici) care nu depinde de o biserică.. de moştenire. de greşeale cealea ce-s de moarte. de moarte. demn de a fi admirat. admirabil: dar cu slabele. din compătimire (pentru cineva): poporul cruci făcea de mila ei. (reg. 2) sărăcăcios: via ă de mizerie. 4) (fig. 2) executat manual: lucru de mînă . din proprie ini iativă. 1) admirabil. 3) (înv.. .. vrînd. funerar: ce ai .i mijloace. minunat..i sînt de mirare. grozav: dar de-o va spune-aceasta sau dacă n-o va spune. 1) (despre clerici) care nu face parte din tagma călugărească. de nevoie. de mintea mea (a ta. nevrînd: de silă. demn de crezare. care inspiră încredere. teribil: de luceafărul din cer m-a prins un dor de moarte.NEGR.COŞBUC. fabulos. de mir. de voie.ext. (înv.COSTIN . de mînă. 2) (despre oameni) cu concep ii învechite. de silă de milă să nu .AL... demn de aten ie.de milă de milă. 2) (din) viitor: faptele de azi îndrumează istoria de mîine. de milă să nu .EM.. de calitate superioară.. (înv. de scurtă durată. de nezdruncinat. de. vrednic de a fi luat în seamă. de modru-n afară. de silă sau de silă. de milă.. de mizerie.CAMIL.NEC. (p.AL. . surprinzător. 1) (despre unelte) ac ionat manual: ferăstrău de mînă . (vrednic) de mirare.: Duca Vodă era de moşie din ara Grecească. de mîine. de mintea mea de minune de mir de mirare de mirare de miraz de mit de mizerie de mîine de mîna a doua de mîna întîi de mînă de mîncare de mîntuială demn de aten ie demn de crezare demn de laudă de milă sau de mila (cuiva). de (un) moment. de calitate inferioară. momentan. demn (sau vrednic) de a fi lăudat: la această întrebare vrednică de toată lauda voi avea nor a răspunde. demodat. cu grijă să nu cumva . .ISP.FIL. de milă fu nevoit a mai aştepta.CEZAR. trecător: iluzii de-un moment..). de loc din . ) ereditar: noi n-avem boieri de moştenire.CAR.... 2) mortuar. extraordinar: nu tăgăduiesc că în sara aceea ea era de minune. de monolit. excep ional.. DOS. de(-a) mirare sau (înv. de moarte de modă veche de modru-n afară de moment de monolit de moşie . 1) (precedat de „ziua“) care urmează zilei de azi: la ziua cea de mîne abia cuget-un sărac. de mit. ) minunat. ) grozav.: de milă să nu le strice frumuse ea. . . de milă. pădurile şi luna vor face-o de minune. de moşie ..EM.i plac făclii de moarte? EM. depăşite: eu sînt un învă ătorde modă veche.GR.. 1) mortal: lovitură de moarte ... de moştenire .. de mîna întîi. de miraz. de modă veche sau de veche modă. .BIBLIA.P. efemer. straşnic. 3) (despre limbă) maternă: limba cea de moşie a locului. sau de moşia lui . ) din cale-afară. 2) originar din . de mîna a doua.

de nea.ARGHEZI. (înv. de na ie de nădejde de năprasnă de născare de nea de neam de nebiruit de necaz de necazul . din popor. ) 1) destinat vînzării. de nedescris... de naştere de natură să .. 1) imposibil de mişcat din loc..GALA. originar: i-i porecla de născare şi nici nu vreau să i-o ştiu.ISP.. adesea: de cîte ori am aşteptat o şoaptă de răspuns! EM.. din cauză că: au bătut părin ii din palme de mult ce le-a plăcut cîntecul. .ISP..CAMIL. . de neam. 1) (urmat de prep. pre ios. de muzeu. inimaginabil: un peisaj mirific. de neînlăturat. de neînchipuit. deoarece.CAR. ) depăşit. (cuiva sau a ceva): de necazul vreunui tiran aprig. imposibil. de ciudă.P. de mul ămită. nevastă de neam ş-un băiat la Paris. de na ionalitate: bunicul lui era de neam polonez. 1) care depăşeşte puterea închipuirii.. (cuiva sau a ceva). de neîn eles. cumplit peste fire.NEC. imposibil de descris. .de mucava de mult ce de multe ori de multe ori de multişor de mul ămire de mul ămită de muzeu de mucava.. de mult ce. de nego .DELAVR. 1) de încredere: le trămise un om de nădejde. drept mul umire: cîntare de mul ămită. .. 1) (despre oameni) de origine. 2) foarte..) de soi bun: ramurile unui cais de neam. (cuiva sau a ceva). solid.VLAH. apt să .. de mînie.: au fost de naşterea sa din ostrovul Samos. care există de multă vreme. „din“) de loc din . extrem de . de neiertat. de necaz. neînduplecat. din pricina .URECHE . ) ferm..fulgerător: dădu de năprasnă poruncă de încălecare. pomi fructiferi etc. (înv.. de nebiruit. 2) puternic.SAD. de tot boul de nego . fiindcă îi lovise cu nădejde. excep ional de . de nemîncate. absurd. (fig. de neclintit de neconceput de necrezut de nedescris de nego de neiertat de neînchipuit de neînlăturat de neîn eles de nemîncate . acceptabil.. temeinic: nici nu mai mişcară din loc. despre oameni) fără personalitate. 2) comercial: învoiala de nego cu Polonia. de neclintit. de (sau din) naştere sau de naşterea sa.CAR. incredibil. de vînzare: mai făcut-au şi alt obicei. 3) (despre vi a de vie. ) din popor: feciorii de împărat nu se ruşinau a lua fete de na ie. de multe ori sau de cîte ori... (reg. invincibil. ininteligibil..MINEIUL. şi reg. de necrezut... 2) (fam. impardonabil.EM. în repetate rînduri. vetust. de născare. de răul . indescriptibil. de na ie. vechi: asta-i cam de multişor poveste. de neconceput. cu care s-a născut (cineva). de necrezut sau de necrezare.: frumoasă de neînchipuit . de (mai) multe ori sau în (mai) multe rînduri. cornărit cîte un leu. (înv. pe neaşteptate.. de natură să ..SAD. însemnată: are casă frumoasă. ) dis-de-diminea ă.CAR.. 2) (fig.: grec din naştere. de (sau cu) nădejde. în mod repetat: am fost de multe ori confidentul lui. alb strălucitor.. capabil să .POP. de necazul .CONACHI. demn de a sta în muzeu. de mul ămire.. de multişor. de neînchipuit . ) mul umitor. .. de (sau din) năprasnă. 2) de na ionalitate ... inevitabil. marmorean: fa a ta de nea. 1) rar.. 2) (despre oameni) dintr-o familie nobilă.. moldovean prin adop iune. de origine din .

. nu i-au fost milă de sufletul stăpînusău. lipsit de importan ă: uscă iv aşa cum este.: întîrziară cîtva de nevoia iernei.URIC. (înv... PANN. 2) (despre păsări răpitoare. fără caracter: om rău şi de nimic.PANN . de o (sau de aceeaşi) făină (sau teapă. culege-te din crierii capului. de obşte. insecte) cu organe adaptate pentru activitate în cursul nop ii. de noapte. de nevoie de nici o trebuin ă de nici unele de nici un fel de nenumărate ori sau în nenumărate rînduri. de (sau dacă) nu . în genere: a mai avut puterea să se tîrască pînă la prag.de nenumărate ori de netreabă de nevoia .. de obicei. 1) potrivit (numai) pentru o anumită împrejurare: nu voia să puie în romanul lui ărani de ocazie.. fără importan ă. de ocazie. schimb a ta coroană într-o ramură de spini.DOS. de regulă.CONV.. din întîmplare (şi avantajos): omul e bine să cumpere cînd găseşte. care îşi desfăşoară activitatea în timpul nop ii.. în caz contrar . 2) lipsit de orice merit. .ŞINCAI. for at.BĂLC.VLAH. CAR. altfel . nordic. de nevoia . de nord. nefolositor. defel. de ocară. pentru orice eventualitate: purta. (p. de aceeaşi calitate umană cu cineva: fu osîndit şi de cei ce era tot de o fărină cu el. un pistol. de (la) nouă neamuri... . ) din cauza .: de nu. de (sau pentru) ochii lumii.. compromi ător: cuvintele cealea ce i-au dzis de ocară sînt adevărate. cu) noapte.. (înv.NEC. de obicei.EM. încît nu-mi era de nici o trebuin ă. de-o întîmplare sau de toată întîmplarea sau de (sau pentru) orice întîmplare. alege-te. ) (care este) potrivit cu soarta. foarte des. ) necesar. unde-i era de obicei culcuşul. de formă.CAR. pentru a salva aparen ele. în mod obişnuit. nimic: muncim pînă dăm pe brînci şi nu ni se ajung de nici unele. care ocupă temporar un teritoriu. 1) care ac ionează... de (sau (înv. de ocol. de nici unele. tagmă) cu cineva. public: o lucrare ce s-au alcătuit să fie spre folosul de obştie..STANCU. general.. animale. din) nevoie. nefolositor. gîrbovit şi de nimic.POP. în genere: merse la cursuri ca de obşte. de nimic de noapte de noapte de nord de norocul de nouă neamuri de nu .EM. ) prin for a împrejurărilor: acesta de nevoie au ieşit din ara tătărască. 2) (apărut) întîmplător. de (sau cu.. de nici o trebuin ă.. silit. 1) fără valoare. 2) împreună. 2) constrîns.. datorită . de norocul (cuiva). de trebuin ă: de acea hrană cu nevoie să te grijeşti. indirect: o ia pe un drum de ocol. deloc.ext. 1) comun.PRAV. de netreabă. de obicei de obşte de ocară de ocazie de ochii lumii de ocol de ocupa ie de o făină cu cineva de-o întîmplare .LIT. de ocupa ie. cumpărat sau vîndut ocazional.URECHE. . ruşinos. de toată întîmplarea. ) din (sau în. în comun. ocolit.. inutil: toiagul său . o ară etc. de (cu) noapte(a) sau (reg.: trupe de ocupa ie . cu destinul (cuiva): era slujitoriu de oaste de nărocul său. în zori. 1) (înv.. de toate felurile: lungoare de nouă neamuri. deopotrivă: să mă ierta i to i de obşte.. dis-de-diminea ă: a se scula prea de noapte şi frumos a se găti.ISP.CORESI . lucrează în timpul nop ii. ) fără valoare. de nici un fel. (înv. ) întru) nimic.. de ocazie! CĂL. din timpul nop ii. de nici un fel.GANE. de fa adă. de foarte multe ori. se tocise. 3) în mod obişnuit.

onorabil: îmi găseşte nenea Dumitrache bărbat mai de onoare ca dumneata.. ) 1) (mai ales despre copii) foarte mic: de cînd eram d-o şchioapă pricepusem lumea! DELAVR. dacă pe bade-l iubesc? POP. . de-o mărginioară. de orice ordine ar fi acel frumos. de neam. ) de onor. . ) de (sau la) seamă. de natură . 2) (reg. de o el. 2) (foarte) mare: era tipărit cu caractere de-o şchioapă. 2) la fel.... de oraş. (cale) de-o poştă sau de la o poştă.GOLESCU. pre de altă parte să întoarce şi vine. 3) de formă. FIL. asemenea o elului: (fig. de olaltă. (înv. probleme de ordin economic .POP.. 2) festiv. a se deosebi cît cerul de pămînt.... şedea-n sat d-o mărginioară. ospitalier: aceşti oameni mi se păreau mai buni. (pe) de o parte .CR. . (pe) aici .ARGHEZI.: mă interesează orice chestiune de ordin intim... cinstit. de ochii lumii: patrio i de paradă . 3) (despre materii.POP... unul de celălalt: se iubesc .... 3) de frunte: vinul ocupă locul de onoare. jupuiau ara. de o şchioapă.. (pe) dincolo . aspectul etc. . minunat. de natură: alimente de origine animală . a nu avea nici o trăsătură comună. 1) de provenien ă. de ordin(ul). şi ce departe sînt de-olaltă amîndoi! EM. 2) unul de altul. de na ionalitate: un celebru diplomat. despre fete) fecioară. 1) bun.. substan e) (foarte) mult.. a deosebi albul de negru. 3) de baştină.AL. ) la periferie: avui şi io o drăgu ă. foarte mic. genera ie (cu cineva): cî i voinici de-o seamă fură.URIC. (pe) de altă parte ..: albina [se deosebeşte] de viespe...AGÂRB.AL. mai de omenie. 4) onorific: membru de onoare. ) de natura . repede.. cu pămînt clisos de-o şchioapă pe încăl ăminte. care are caracteristicile. CAR.. (reg.. . . deopotrivă. asemenea: amîndoi sîntem de-o mamă. 1) într-un loc . de-o poştă de oraş de ordin de ordinar de ordine .STANCU . 1) de (aproximativ) aceeaşi vîrstă. care provine de la oraş.. de (sau pînă) departe: cei trei plopi uriaşi se zăreau cale de-o poştă. 1) care apar ine poştei (sau poştalionului). de olac. (înv.. . (fam..DELAVR. gros: un biet vînător. de origine de-o seamă a deosebi albul de negru a se deosebi cît cerul de pămînt de o şchioapă de o el de paradă de paradis . în mod obişnuit: revistele de ordinar le face el. de domeniul .. în altul: au ales năsipul de-o parte şi macul de altă parte. de ordine ... 2) originar: locul de origine al rîului .HOGAŞ.OD. de-o făptură şi de-o samă.VARLAAM. de altă parte . 2) iute.. (de) la o distan ă (relativ) mare... (pop. 2) dintr-un punct de vedere . 1) de încredere.: de o parte-l bat şi-l gonesc. cu caracter .NEC. francez de origină. .. de paradă. de origine... întins: îndată au răpedzit de olac şi l-au adus.. destinat transportului călătorilor şi al coresponden ei: drum de olac . 1) care participă la o paradă: detaşament de paradă . ) o inimă de aur şi bra ul de o el. splendid.. to i o ceată se făcură. foarte tare..HEL.: să ne bucurăm de frumos. spusu-mi-a măicu a mie ca să fiu de omenie.. de ordinar(ă). de-o seamă (cu cineva) sau (reg. de paradis... cît cerul pe pămînt. de onoare sau (înv. a deosebi binele de rău.. de la oraş. a fi complet diferit de . sărbătoresc: era-nvesti i cu to ii ca-n zile de paradă.. . de (sau pe) o măsură.MACED. de o palmă. . asemănător. virgină.VLAH..HASD. 2) de demnitate: datorie de onoare ..PANN. . şi io cum să nu greşesc. egal. la fel: înal i to i de o măsură. ) 1) de-a valma: tăind copaci de olaltă. cumsecade. ) de obicei. de omenie.. din alt punct de vedere .de olac de olaltă de-o mărginioară de o măsură de omenie de onoare de o palmă de o parte ..

de post. (reg. dorin ele. comanda cuiva. a se depărta de la chestiune sau a nu mai fi în chestiune. de cuvînt: om de parolă. de plop.ext. ) pămîntean. de polite e. de (sau pe. ca de poruncă. provincial. de popă. 1) periferic. care se adresează unui public larg: literatură de popularizare. de pomană. perioade) în care se posteşte (conform prescrip iilor bisericeşti). pe nedrept: nu mai zobi pămîntul de pomană! DELAVR. mătuşă de plop a lui Andrei. de mîntuială: pot să te întreb. adînc: sim i cum se strecoară un somn de plumb prin toate vinele lui. păzitor: este îngeru-i de pază. de(-o) (sau spre) pildă. . de pămînt. a întrece măsura. 2) (făcut sau acceptat) dinordin. ) profund. 2) (fig. fără rost. .GR. a povesti din aducere aminte. măcar) de poftă sau cît să-şi prindă pofta... ) (în mod silit). pe gratis: au băut pe pleaşcă de la mine. de exemplu: spre pildă: cînd vei vorbi de mucos.BĂLC.SAD. foarte pu in. ) (făcut) în silă.HOGAŞ. din jur. un om de posleade. în opozi ie cu „de dulce“) de post. (numai sau doar. întunecat: sub cer de plumb. de pomină. de parolă. de (la) pădure. necioplit. 1) (despre plante şi animale) care creşte şi trăieşte în pădure.CAR. de lîngă. după) indica iile. 1) (înv. după. amabil. 1) care exprimă polite e. de pisică. tată. în) porunceală. deloc: n-au rămas prune în prun nici de poftă. ) 1) (făcut) la (sau pe. aşa cum doreşte cineva. (pop .PANN. de (sau pe) pleaşcă.AL. de posle(a)de. a depăna din picioare.de parcă de parolă de pază de pădure de pămînt a-şi depăna amintirile a depăna din picioare a se depărta de la chestiune a depăşi limitele de pe de pe cînd de perete de periferie de pe urmă de pildă de pisică de pleaşcă de plîns de plop de plumb de poftă de polite e de parcă. unde am fost primi i de pomană. 2) făcut din pămînt: oale de pămînt .) 1) (despre mîncăruri. de pază.ext. a-şi depăna amintirile. a divaga. l-au băgat la başcă de pomană. ) obişnuit. politicos. (pop. degeaba. 1) plumburiu. ) (care este) la un pre de nimic: am petrecut noaptea într-o cîrciumă. de plumb.AL. zadarnic. destinat a fi fixat pe perete: gazetă de perete . ) de mîna a doua: literatură de periferie. de pe vremea în care . prost.EM. . . nici tu să fii urduros. 2) (în mod) inutil. marginal. de rînd: eu. 3) din polite e.COŞBUC. ca şi cum: ploua de parcă era potopul.CR. însărcinat cu paza. . de popularizare. de (sau la) comandă: de-aş avea încai darul să scriu de porunceală. despre rudenie) îndepărtat: cucoana Sevasti a. (p. 2) protocolar: vizită de polite e. de perete. de pe. de poruncă. de pe cînd.AL. 2) (despre oameni) necivilizat. a depăşi limitele.REBR.ext. săptămîni. (înv.DOS. 2) (despre zile. (impus) cu for a. jalnic: oraşul . vrednic de milă..POP. în felul pisicii: începu să coboare cu o repeziciune de pisică. de plîns. de pomană de pomină de popă de popularizare de poruncă de porunceală de poslede . de periferie. se află într-o stare de plîns. de pe urmă. (reg. ultimul: ea [noaptea] samănă cu cea de pe urmă noapte a unui osîndit lamoarte. sălbatic. a merge foarte repede. (p. a vorbi despre lucruri străine de problema în discu ie. 1) gratuit.. a o lua la sănătoasa. cine este acest so de porunceală? FIL. (p. . constrîns: umbla din loc în loc şi-a greu. memorabil: aş face ceva să rămînă de pomină.SAD. de neuitat.CĂL. 2) greu.

de(-a) prima sau din primă. care preîntîmpină sau încearcă să preîntîmpine un pericol.STANCU. . de preferat. mai întîi: iaste derept den primă să ne cură ească cu aceasta usteneală şi sete. ca sfat. 2) (despre oameni) care apar ine. dar îşi luară toate măsurile de prevedere.OD. de gală. (despre animale domestice) selec ionat pentru reproducere: un vestit măgar de prăsilă.CAR. de precau ie. de (sau ca) prevedere.. la) potriva .gener. a fost în toate timpurile ocupa ia de predilec ie a oamenilor gînditori. frecvent: petrecerea de predilec ie oconstituia un soi de cavalcadă specială. pentru a evita eventualele riscuri: consim iră... luni) în care se recomandă postul. ca îndemn: întîmplarea asta să vă fie vouă de pova ă.. (foarte) scump.. de predilec ie. de (mare sau (înv. să sentoarcă cum a fost.CĂL. 2) obişnuit.PREDA. 2) (despre zile. de (sau (înv. îndeosebi: să pofteşti cînd ai vreme.de post de postrig de poştă de potcă de potriva .. în care se posteşte. prestigios.NEC. în calitate de martor. (înv. de povară de pova ă de post.. de potcă.PANN. pe mul i al i boiarnici de price. unei mănăstiri: noi fiind de postrig de la această mănăstire. ) mult) pre .. favorit: studiul istoriei . de preferin ă între 5 .. bun: aparatură de mare precizie.festiv: [erau] îmbrăcate cu haine de praznic. nici de sămîn ă: de ar fi nimerit cît foc slobozie. ori mor i ori cu zile.. de povară. săptămîni. poştal: vagon de poştă . 1) (despre mîncăruri) gătit fără carne şi fără grăsime animală: i-am dat mîncare de post. (înv. de prăsilă..URIC. 2) care serveşte cuiva ca exemplu. mai ales.BOLLIAC. despre îmbrăcăminte) care se poartă în zilele de sărbătoare..CORESI. pe măsura . (foarte) valoros: au dăruit un hanger de mare pre vezirului.ext.. (înv. ARGHEZI . . nici la moscali. folosit pentru cărat poveri: pe mine nu mă interesează caii de povară. certăre : oameni de potcă fără de lege. (p.POP. pline de precau ie.. MAIOR. 3) cu predilec ie.. corespunzător cu . prin călugărire. nici unul.IORGA . 1) (persoană) care îndrumă. de precizie. ) în care cineva e constrîns să rabde de foame: nu se sfia. faptele petrecute. (pop. de poveste de praznic de prăsilă de precau ie de precizie de predilec ie de preferat de preferin ă de prestigiu de pre de prevedere de price de pricină de prima . ) cu) preferin ă.. dintîi. ) care poate povesti. egal cu . de postrig la călugărie.NEC. de pova ă. (care serveşte) pentru a preveni un lucru neplăcut. de dispută. să iasă la vînat. de (sau pe. ) 1) care constituie prilej de neîn elegere. 2) care este potrivnic. (foarte) exact.7 p. ) de calitate. la fel cu . de poveste. de poştă. de praznic. înainte de toate. de postrig. (despre animale) care cară poveri.. instrumente de măsură etc. în zile de post.) care func ionează cu (cea mai) mare exactitate. . asemenea. vinovat: astfel dar pe strugur l-au găsit cu vină şi că însuşi numai este de pricină. ) de la început. n-ar mai fi ramas nici la turci. (în mod) preferabil.: unde să se găsească altul de potriva lui? NEC.m. povă uieşte: i-ai trimis un înger de pova ă. de ceartă. de prestigiu. (despre aparate.BELDIMAN. 1) preferat. ) ar ăgos.P. duşman: să prinză.. ) 1) (despre căr i bisericeşti) care serveşte la ceremonia intrării cuiva în rîndul călugărilor: evanghelie . . de price. (înv.CAR..SAD. (p. un necaz posibil: mişcări încete. de (sau cu) pricină (sau pricini).. (înv. om de poveste. CEZAR.

de primprejur.P.. ) (care este) fără rost. 1) (despre plante sau păr i ale lor) care creşte. vecin: toată suflarea şi făptura de prinprejur îi ineau hangul.. care se poartă în acest anotimp: haine de primăvară .HEL. de purtare. înconjurător. de prost gust. mult. situat în provincie. din care cresc plante primăvăratice: salată de primăvară . inutil. a depune armele.. din plin. de primire. la trac iune. din flori: băiat din flori şi de pripas.ISP. mai mult decît trebuie. 1) (extrem de) primejdios: îl aşteptau altele mai gingaşe şi mai de primejdie. 2) a ceda. de trac iune: nu ar fi mul umită să o plimbe cu caii de purtare.de primă necesitate de primăvară de primejdie de primire de prim ordin de primprejur de principiu de pripas de prisos de probă de progres de prost gust de protec ie de provincie a depune armele a depune o plîngere de purtare de purtat de puterea sa de primă necesitate sau de (cea mai) mare necesitate. de protec ie. (p. deplasat. liber: de va face ceastă mărturie. (care este) din belşug. încăl ăminte) care se poartă în mod obişnuit (în zilele de lucru). ) de prisoseală.CAR. o va creade giude ul. 1) a capitula. 3) (glume ) extraordinar.CĂL. în care este permis accesul într-un anumit loc: zi de primire .REBR. . de pripas. general (şi preliminar): am plecat de la ziar pe chestii de principii. de prisosit: temîndu-se mult ca să nu zică vorbe de prisos. acceptabil: glasu-mi în sfîrşit vă va-nvă a ce este de priimire şi ce d-a vă depărta. 2) (despre sămîn a plantelor) care se seamănă în timpul primăverii.cu ferestrele la stradă. peste obişnuit. zadarnic. de progres.EM. 2) (despre ore. serveşte) de îmbrăcăminte. 2) care anun ă un (mare) pericol: se auzi bătînd la biserică clopotul de primejdie.P. a face o reclama ie. 1) (despre animale domestice.BRĂTESCU-VOINEŞTI. ajunge a fi neîn eles. boieri de ieri .CR. (înv. (înv. grozav: sînt to i de părere că-i şade de primejdie [costumul]. superfluu. de puterea sa.ext. 2) (despre copii) părăsit. şi-al ii de pripas. ajută. de prim (sau de primul) ordin. ) de prisoseală (sau prisosit). de (sau în de) prisos sau (înv. de principiu (sau principii).CEZAR.HEL. independent. ) nelegitim. . . indispensabil. (care este) în plus. de lucru. care se află în jur. pozi ie de principiu . ) de sine stătător. 3) care poate fi primit. .ext. (p. abandonat. care se dezvoltă în timpul primăverii. primăvăratic: flori de primăvară . care are loc în timpul primăverii: arături de primăvară . 2) (despre animale) care se foloseşte la muncă. abundent.. protejează: măsurile de protec ie pe care le prepară noul guvern. a depune o plîngere. de muncă. zile) în care se primesc oaspe i. absolut trebuitor. . excelent. mai ales despre cîini) fără stăpîn: îi plăcea şi lui un aşa dobitoc . de purtat. ) (despre oameni) progresist. (înv.SAD. găsindu-să de puterea sa sau supt ascultarea părin ilor săi. banal. învecinat. ocroteşte. indicat pentru primăvară. 1) (despre îmbrăcăminte. de verificare:luai de probă pentru casă vreo trei chile [devin]. 1) de primă importan ă. . venetic: boieri de-o zi.PRAV.CR. e salonul de primire. 3) care se efectuează. de toate zilele. a renun a. 3) (despre oameni) străin. de primăvară. nepotrivit: să renun i la planurile dumitale de prost gust. vizitatorilor sau solicitan ilor: în fa ă. de încercare.CEZAR.ARGHEZI. 2) de cea mai bună calitate. de (mare) primejdie. de îmbrăcat: să-mi dai de mîncare şi de purtat cît mi-a trebui. de provincie. şi unii. de (o) probă.TOP. unde niciodată nu se văzuse vrun papagal. (care este.REBR. care are caracter teoretic. specific provinciei: în oraşul de provincie. care sprijină.VLAH. . mai cu seamă că era de pripas. 1) (despre încăperi) destinatoaspe ilor. 4) care este potrivit.

în oraşul său de reşedin ă. de gradul al doilea. bogată).KOG. . 2) închipuit. din pricina răută ii cuiva: nu hălăduia de răul lui nici o jupîneasă. ca să-mi caut şi eu pu ină sămîn ă de rîndul traiului.ISP. verbal: pot a vă zice di rost că sînt cu multă. ales: un scriitor de rasă. de răul cuiva. ) vrednic de laudă. ) în privin a . (înv. unui organ administrativ etc. ) arma (pentru a lupta): era oameni foarte viteji. ) de neam bun (sau mare. de regulă.. de frunte: persoane care ocupă în societatea capitalistă locuri de întăiul rang. ) de origine modestă: o fată de ăran şi de rudă mică. de rîndul acesta de rîndul traiului de rîs de rod de rost de rudă de rudă bună de rudă rea de ruşine de sabie . .DOS. a unei curbe sau a unei figuri geometrice în jurul unei drepte fixe. 3) (planificat) de serviciu: pe cînd era de rînd viteazul nostru să pîndească. . de reşedin ă. de rău. 1) superior. 2) ruşinos. (înv. ) 1) prin viu grai. (înv. de la sine: ştie ca calul prost să ia hamul de rost. vulgar: vorbe de ruşine . .EM. fundamental: idei streine şi nepotrivite cu ideile sale cele de rădăcină. (înv. ) de bază. de rudă bună (sau mare. diferen ă. de leac: lasă-mi măcar de rudă un fir. de rădăcină. de rînd. referitor la . de (sau pe.. de rangul al doilea sau de al doilea rang.CAMIL. ) de hrană: m-am fost vîrît prin nişte scai. despre pomi) fructifer. de data asta.gener.. de rîndul traiului. menit să înlocuiască. de reşedin ă. ) alături. 2) foarte pu in. trivial. ieşi balaurul din groapă. 1) fără valoare. (spec.. de prima clasă. ) duşmănos. inventat: în acea zi strălucită ce bucurii mari a fost. de gradul întîi..de pu in de pu ine ori de rangul al doilea de rangul întîi de rasă de rădăcină de rău de răul cuiva de regulă de reşedin ă de revolu ie de rezervă de reziden ă de ridicat la cer de pu in. de (sau din) rîndul . care serveşte drept sediu (unei persoane. 2) de soi bun: vite şi cai de rasă. de rezervă. de sabie. de rangul întîi sau de primul rang. de calitatea a doua. de reziden ă. mai vîrtos bărba i de sabie.: se apropia timpul prînzului şi trebuia să alerge ca să vadă de rîndul mesei.POP. .. va putea fieştecare a le socoti de rost.HEL. 1) din popor.PANN . ) comun.REBR. de rînd de rîndul . (despre cuvinte. CĂL. roditor.POP. de rîndul acesta (sau ăsta). de rîs. destinat a fi folosit în anumite condi ii: într-o cameră de rezervă i se improvizase un dormitor. înv. (p. şi pop.). (fig. de ocară: i-a oferit un pre de rîs. 4) la rînd. de ridicat la cer. reziden ial: Duca Vodă nu mă poate privi.GALA.P.SAD. . supărător. de rost. cu prea mare simpatie.. de revolu ie. 3) din proprie ini iativă. ) capabil să poarte sabia sau (p.SLAVICI. neîndemnat.PANN . ) 1) de prăsilă. SAD. unul lîngă altul: au păscut toate de rînd. de pu ine ori.NEGR.MINEIUL. expresii) ruşinos.POP. (reg.. de obicei: cei aduşi în fiare sînt de regulă spînzura i de catarg. de rudă rea (sau mică). bogat): era de luminată şi bogată rudă.CAMIL. oral. .ext.. de calitatea întîi. (pop.. vătămător: cuvinte bîrfealnice şi de rău. (sport ) la foarte mică distan ă.POP. cu) rod. 2) (reg. de ruşine. de rudă. încărcat cu fructe: are de vînzare o vie pe rod.VARLAAM. în mod obişnuit. (înv. (înv. cheie de rezervă . obişnuit: am fost un creier bolnav ş-o inimă de rînd. fiiască plecăciune. rareori. (înv.P. (despre suprafe e sau corpuri geometrice) generat prin rota ia unei drepte. indecent. de rasă.

. bărci de salvare. de reşedin ă: partea aceasta e anticul tîrg de scaun.REBR. 2) de prăsilă: nu-i gîscă. de odihnă: săracul n-are soare.CAR. de salvare. societă ii bune (care frecventează saloanele). a (se) lămuri: bine că i-ai deschis şi dumneata în sfîrşit ochii ca să vezi cine sunt. . ceremonios. 1) (înv. de (sau pentru) sămîn ă.de sacrificiu de salon de salvare de santinelă de sapă de sa de sămîn ă de săptămînă de sărbătoare de scaun a-şi descărca inima a-şi descărca mînia de schelet a deschide apetitul a-i deschide cale netedă a deschide gura a-şi deschide inima a deschide larg uşile a deschide ochii a-şi deschide ochii în patru a deschide ochii mari a deschide de sacrificiu. idei cu o umbră . aleanul inimii. de sărbătoare sau de sărbători. a se naşte: satul în care deschisese ochii nu mai exista . . a(nu) se destăinui: ce-i mai rămîne celui singur. dar n-a vrut Dumnezeu să-mi trăiască copiii cei dintîi. a ini ia ceva (luptînd cu dificultă ile începutului). a-şi descărca inima (sau sufletul. a-i croi drum în via ă (cuiva).LOV. a face poftă de mîncare. a mustra. trup de flori. a-şi spune ofurile (cuiva). 2) a se trezi: zgomotul îl făcu să deschidă ochii . 1) a se confesa. a fi uluit. . să se roage şi să se plîngă cu lacrimi icoanelor? POP. de scaun.. de frumuse ea celor populare.MAIOR. de santinelă. a deschide gura. a-şi descărca mînia (asupra cuiva). (în mod) festiv. a tăia) pîrtie.CANT. de săptămînă. a fi ospitalier. haine de sărbătoare.CR. care serveşte la pază: cei 2 tîlhari studiau inginereşte teritoriul claustrat. de sapă. cică a părăsit pentru totdeauna pămîntul acesta. . de salon. 2) pînă la sa (iu). a începe. 2) (ca) pentru sărbătoare.POP. de schelet. (despre aşezări) care constituia reşedin a monarhului sau a cîrmuirii.CAR. nici zile de sărbătoare!POP. puiule.P.POP. cubeilicul. fii cu ochii-n patru. 1) (despre zile) în care se sărbătoreşte ceva sau cineva. care se produce într-un salon: mul i poe i de salon ar fi încînta i cînd ar putea descoperi ..POP.. a-i deschide cale netedă (cuiva). aleanul sufletului) (asupra cuiva). a-şi revărsa mînia (asupra cuiva). (despre fiin e sau păr i ale corpului lor) foarte slab. . a deschide (sau a face) ochii mari (ca de bou sau cît cepele). ) să ios: nici între mare şi mică bucata sau înghi itura mai de sa iu sau mai de nesa iu a fi socotesc. 1) a veni pe lume. a certa (pe cineva): după ce a mustrat-o şi şi-a descărcat tot aleanul inimii sale asupra ei. a deschide ochii. care serveşte pentru a salva: am cerut . (bun) pentru semănat: e jăcmănit ca-n codru şi e amenin at să rămîie fără porumb de sămîn ă. ci o genera ie de biruitori. a croi. cetate de scaun. ) specific lumii mondene.CEZAR.. în care (oficial) nu se lucrează. sărbătoresc): lelişoară. a se destăinui (cuiva). (despre oameni) capabil să lucreze cu sapa: aş fi avut acum şi nepo i de sapă.. . a-şi deschide (sau închide) inima. decît să-şi închidă inima. 2) a-şi revărsa supărarea. scheletic: mîini străvezii cu falange de schelet. . 1) (păstrat) pentru semănat. mînia (asupra cuiva). a se mira foarte tare. a deschide larg uşile. a-şi deschide ochii (şi urechile) în patru sau a fi cu ochii în patru. ci-i gînsac: l-am cumpărat de sămîn ă.STANCU. aşi croi (singur) drum în via ă.SAD. a fi cu mare băgare de seamă: Chiriac. 3) a vedea (sau a face pe cineva să vadă) dincolo de aparen e. (care este) de serviciu pe timp de o săptămînă: aflasem că eşti de săptămînă. a deschide (sau a rupe. gura ta-i de sărbători. a vorbi.. ARGHEZI. sacrificat: genera ia noastră nu e o genera ie de sacrificiu.. cu turnuri de sentinelă înşirate pe ziduri.SAD. a deschide apetitul. de sa (iu). (adesea peior.

.. 2) a ine seama (de ceva). .: vei avea la dispozi ie o motocicletă de serviciu... de cu seară: lucrul de seară nu-l lăsa pentru diminea ă. (care ocupă un loc) de (mare) importan ă în ierarhia socială. un incident de mare sensa ie. a deschide un credit (cuiva). STANCU. luni) de post. 2) (despre obiecte de îmbrăcăminte) care se poartă în timpul serii sau al nop ii la anumite ocazii: rochie de seară. a prezenta (numai) aspectele negative.. obişnuit... 1) la fel cu . ) 1) care produce neplăcere. (înv. surori) vitreg: mamă de scoar ă. (care este) de o valoare remarcabilă.IST. POP. . (despre mărfuri. fra i.. enigmatic. ) 1) de post. egal cu . banal: produc ie de serie .SEBASTIAN... a împrumuta (pe cineva). efectivă şi (zilnică) a unei întreprinderi. săptămîni. de seamă. de gardă: el n-a fost de serviciu în noaptea aceea a şi adormit acasă cu copiii. ) (despre părin i.. a credita. de scurtă respira ie. a lua aminte (la ceva).. scîrbă: de se vrea întîmpla cuiva de în slugile lui boală. (iron. a descîlci (sau a descurca) i ele. a limpezi o afacere. a desface o căsătorie.COM. de o zi sau pe o perioadă din zi.ext.. a unei institu ii etc. 1) a fi atent. de serviciu. (care este) de o mare însemnătate. de sec. de scoar ă. de serie.. de (sau cu) scîrbă. a descoase (din toate prohaburile) pe cineva. se produce sau ac ionează în timpul serii sau în prima parte a nop ii. a semnala (numai) defectele. .. de scris. 3) pentru post.GANE.cu for a. la activitatea pe care o desfăşoară cineva în calitate de angajat al unei întreprinderi: d-ta să nu te amesteci. a marca primul punct într-o întrecere sportivă.. obiecte) fabricat. de mică întindere. nu deşert de minte. (care este) cu însuşiri deosebite. de potriva . a descrie în culori negre. în fiecare noapte: de seara pînă diminea a o să tot audă glasul bufni elor. foarte deşen at la port şi cuvinte.. a clarifica. .. cu sila: 3 dzile s-au apărat şi n-au vrut să iscălească în mărturie. ca pentru nemic lucru cu scărbă să nu vază. 2) împotriva voin ei sale. 2) (care se află) în folosin a curentă.. .CR. de seama . 2) (despre zile. hîrtie de scris.CAR. (care este) cu mari merite într-un anumit domeniu.POP. şi pe urmă Neculai Vodă au triimis o slugă a măriei sale cu scărbă de-au iscălit. a deschide urechile. pionier.a deschide scorul a deschide un credit a deschide urechile deschizător de drumuri a descîlci i ele a deschide scorul. (a.. (reg. corespunzător cu . de sfinx.BUL. (care se află) dejurnă pe timp de o noapte. astea-s chestii de serviciu. unei maşini de scris se repezi ca o grindină metalică. senza ional: s-a petrecut . iubitor de glume.. ) comun.REBR. a descoperi America.GCR. ) a for a uşi deschise.: te cunoşti de pe năframă că eşti de-a maică-ta seamă.. a încerca cu orice pre să afle secretele cuiva: inea să-şi descoase tovarăşul din toate prohaburile.CĂL. deschizător de drumuri. împreună cu alte obiecte asemănătoare. VINEA. poruncea a-l scoate de grabă. 1) în tură de lucru la serviciu. importan ă: istoria patriei este una dinpreocupările cele mai de seamă ale unei na ii. ) din firea .. 1) care se face.. de scîrbă de scoar ă a descoase pe cineva a descoperi America a descrie în culori negre de scris de scurtă respira ie de seama . de seamă de seara pînă diminea a de seară de sec de senza ie de serie de serviciu a desface o căsătorie de sfinx . din timpul serii. ieşite din comun. de seara pînă diminea a.. de seară. (pop.: [era] scunducel de stat.BUDAI-DELEANU. 3) care se referă la serviciu. de seama lui...VINEA. misterios: o tăcere de sfinx e preferabilă unei glume nereuşite. pe măsura . confec ionat după acelaşi tip. din temperamentul . PREDA . (p.. iar.. de (mare) senza ie. cu (sau pe) care se scrie: ăcănitul . în tot timpulnop ii. asemenea.1648). .. 2) (înv. a pronun a o sentin ă de divor .

3) desfăşurat în cadru restrîns. independent (de cineva sau de ceva): şi una şi alta se dezvoltă de sinele. de şoc. de-şi scoate ochii sau de (şi-)a scos (sau de i-a ieşit) limba de-un cot.POP. acum beau de zvînt pămîntul.STANCU. a despica (sau a tăia) părul (sau firul de păr) în patru (sau în şapte). (despre copii) sugar. FIL. (pop. să ştiu şi eu . ) cît despre el. ce-i al tău şi ce-i al meu. totuşi s-a răsipi toată de sus şi pînă în talpă. şi vocabularul.POP. tainic. vulgar: cunoştea mîniile regelui . (înv. 1) roşu (aprins). crud: scepticismul. (înv. care merită să fie spînzurat: ho i buni de ştreang. de şatră. de sus şi de început. din(spre) partea lui: poate stăpînul robului despre chipul lui să facă pîră la giude . din răsputeri: fuge lumea de dînsul de-şi scoate ochii. de sîmbră.CONV.VLAH. deosebit de frumos. ) în tovărăşie. a relata ce a aflat. de sus (sau din vîrf) şi pînă în talpă.AL. ) din. dintre) sine (sau (înv.CORESI. ) cu) taină. căci se numea Porojan. foarte mult. iubirea dulce iei. şi pop. din.CR. a deslega calul de la gard. sîngeriu: luminile cerului s-au cernit cu zăbranic de sînge. 3) sîngeros. ) a o zbughi. ) a povesti. zadarnic. mai rea. în întregime: de-ar fi casa lor din piatră. 1) secret. . fără a căuta să se atingă. una plînge tot cu lacrime de sînge.CR. 2) (despre lacrimi) de mare durere: cîntă două turturele. . . exagerat: o. în întregime. (fam. de stinge (sau de zvîntă) pămîntul.. ARGHEZI . a deşerta caşul. ) foarte apropiat.LIT. fermecător. despăr ire de pat.de sine de sirenă de sîmbră de sîn de (sau de la. intim: postelnicul m-a ales sfetnic de taină al său. (reg. de sîn. intim: Cina cea de taină. să se influen eze cumva una pe alta. părinte al turbării şi al sinucidului.EM. sinene) sau (înv. despre chipul lui. amăgitor: cu un cîntec de sirenă. încîntător.AL. ) divor . 1) igănesc: purta un nume mai mult de şatră decît de salon. fără interven ia cuiva. monstru de sînge. misterios: înaintea celui străin nu grăi cele dă taină. de sirenă. (înv. una rîde. (făcut. de sus şi pînă jos. a fugi. a începe discu ia: desleagă odată calul de la gard.. întîi. resurse proprii. (bun) de ştreang. (înv. a deşerta sacul. dintru) sine sau de la sine sau de sine singur (sau însuşi). ) singur de (sau de la. realizat etc. cu (sau prin) mijloace. de sînge a deslega calul de la gard despăr ire de pat a despica părul în patru despre chipul lui de stinge pămîntul de surda de sus pînă jos de sus şi de început de sus şi pînă în talpă de şatră a deşerta caşul a deşerta sacul de-şi scoate ochii de şoc deştept ca oaia de ştreang de taină . sinele.POP.AL. ) degeaba. de sus pînă jos. excesiv. 2) (înv. înainte de toate: că de susu şi-e şi de începutu. . prost. lumea-ntinde lucii mreje.. că nu lasă nici cuvîntul lu Dumnezeu să asculte. a cerceta cu minu ie exagerată ceva: e în stare să taie un fir de păr în patru. care uneori era mai curînd de şatră decît de curte regală.CAR.POP. peste măsură (de mult). (care ac ionează) (de unul) singur. ) din capul locului.) din ini iativă proprie. deştept ca oaia. împreună: am botezat de sîmbră. 2) grosolan. ) sineşi. (despre unită i militare) care are de îndeplinit o misiune importantă şi dificilă în lupta ofensivă. necuviincios. în van: de surda încercase el s-o mai dea pe brazdă cu vorba. de sînge.. de (sau (înv.PRAV. de(-a) surda.FIL. (reg.

CAR.CAR. principal. pentru care luptaseră atî ia jer-tindu-şi a lor stare. ci unul de mare tiraj? STANCU. de recuzită: pumnal de teatru. (despre haine) de purtat la lucru. amuzant. 1) foarte . de talie. de teren. un burete de toaletă şi căr i. boieri şi cocoane de toată mîna. . (înv. (p. care apare într-un număr mare de exemplare: nu un ziar oarecare..REBR. 3) care se ocupă cu literatura dramatică şi cu reprezentarea acesteia pe scenă: oameni de teatru . de temei. de (sau cu) (mare) tiraj. ) greu. 1) fundamental. DUILIU. potrivit. CĂL. devreme: vream să plecăm. de (sau pentru) toaletă.MAIOR.Z. nu mai era de nici un temei. .NEGR. esen ial: întrebarea .. de valoarea cuiva: nu era un pictor de talia celor mari. de fiecare zi.. foarte nostim.. de tarabă. de tocmeală.BACOVIA. de toate felurile: era multă lume. de teatru de temei de temelie de teren de ticnă de timpuriu de tiraj de tînăr de toaletă de toamnă de toată frumuse ea de toată mîna de toată nostimada de toată orînduiala de toată ziua de toate de tocmeală de tot . erau cusute de tocmală. . trivial: chestie de tarabă. ştia să facă o mul ime de pozne. partida să fie remisă.. 2) (despre îmbrăcăminte. îşi face lui-şi figură de un lăcaş mai de tihnă. onorabile! daraveri de clopotni ă.SLAVICI .de talia cuiva de talie de tarabă de tăvăleală de talia cuiva. de ticnă. 1) de bază.. de toată mîna sau de multe mîini. 2) de cu toamnă. care lucrează sau care se foloseşte pe teren: automobil de teren ... de talentul. 4) afectat. ca să ajungem de timpuriu la mînăstirea Războieni. tare. încăl ăminte) făcut la comandă: ghete de tocmeală . de toamnă. sigur: cum îl scăpa din mînă. de toată nostimada.. principal. de toată orînduiala. potrivit pe a lui vrere..POP. de timpuriu: însuratul de tînăr şi mîncarea de diminea ă n-au greş. de tăvăleală. 1) care se prezintă pe scenă:spectacol de teatru..tr-o în elegere: dar nu trecu mult şi se încheiară şi cei cinci ani de tocmeală. de toate. mahalagesc. . care serveşte la cură irea şi îngrijirea corpului: adusese un feredeu mic de stejar . . m-am suit în pat. rezistent la purtat: pantaloni de tăvăleală.CR. micule .. de toată frumuse ea. minunat. 2) care se întrebuin ează în spectacol. de teatru. dar învă ase bine meşteşugul. de timpuriu. se întîmplă . 1) (lucruri) de diferite feluri. stimabile! CAR. spre mîngăiere. teatral: aşa-i slujba. important. 1) care este stabilit prin.CONACHI.. foarte frumos. de temelie.: era băiat de tot hazul. sau de toată .. variate: avem de toate cu îmbelşugare. 2) de to i. ) băştinaş.BLAGA . de valoare: cînd jucătorii sînt to i de talie.GHICA. 1) care se referă.. din timp. de talent. care ine de anotimpul toamnei: îmbrăcăminte de toamnă . 2) de încredere. dificil: nu putea alcătui articole mai de temei decît în linişte. de tînăr.CĂL. favorabil: el singur. 4) bine. cotidian: scrisorile mele sînt un jurnal în care însemnez nuvele de toată zioa.BOL. de toată ziua sau de toate zilele. de tot .. serios. de tot felul. 3) de mîntuială: după cîtevacruci de tocmeală. fundamental. autohton.. 2) cu totul.MACED. 2) (reg.oftă ea cu compătimire de teatru.ext.BRĂESCU . folositor. ) prielnic. zdravăn: pusese piele bună . . de temelie..

) cum trebuie. de unde pînă unde. 2) de omenie.. şi reg. de tot soiul sau (reg. . de (sau (înv.MAIOR. nu se ştie cum: amu.CORESI.CAR. îi vini Soarelui cinca însurătorii. 1) de la sat: pragul vilei de ară. cu desăvîrşire: lasă. de. . (pop .EM. ) harnic.de tot felul de tot de tot soiul de to i de trandafir de tranzi ie de tot felul (sau neamul) sau de toatefelurile (sau neamurile).POP.CEZAR. întru) totul sau (pop. actual: ştire de ultimă oră. (reg.EM.) de trebuială. (despre nume) de rîs. variat.. şi casa c-un om de treabă. lasă-mă să rup un fir.P. . în total: fusesă de to i şesă. pe de-a-ntregul. ) potrivit. (înv. . de mai mul i ani. şepte mii de leşi. de trup sau de un trup (cu cineva).COSTIN. tranzitoriu: elemente pentru în elegerea . 2) foarte: tîrziu de tot s-a ridicat. (despre întuneric) beznă: era un pui dentuneric di. deodată. complet. mai de trei parale. toane de un moment pot determina o mare parte a vie ii. felurit: un gard viu .i sco i ochii cu degetele sau de. cinstit. de unde să-i trăznească lui prin minte?!.. de trandafir (sau de trandafiraş).VINEA.HEL. util: nevoia a făcut pre oameni săşi afle cele ce le era de trebuin ă. de la tropice.. (înv. de treabă sau (înv. răsunător. de-un rînd. vrednic de cinste. de trecere..NEC. de to i (sau de toate). 2) (înv.scotei ochii cu degitili.BARBU. de o singură specie. de proastă calitate: într-o altă droşcă. cum mai bine i se şede unui purceluş de treabă.NEC. de treabă de trebuin ă de trei parale de tropice de trufă de trup de tunet de ară de iiş de. trecător: la oamenii deosebi i. trup de trandafir. ) cu (sau întru) totului (sau (înv . ) inînd cu mîna ceva: apucînd drugi. bine: au fost numit şi el cu bună treabă Marele viteaz de la Cîrlibaba. ărănesc: un pat acoperit cu velin e vărgate de ară. deocamdată. cînd Irod născutul lui cină făcea.BUDAI-DELEANU. format de mărăcini de tot neamul.POP.pe un timbru ciclopic. au împins pre nem i de la şan uri. de (la) un cîrd de vreme.EM. ) în toată forma.POP. cumsecade: purceluşi cu coada sfredel şi cu be e-n loc de labă. de un moment. de tunet. ) de data asta. unei interesante epoci de transi ie.GHICA. din regiunea tropicală: struguri de Constantinopol .. ) întru) tot sau cu (sau în.. puternic. priceput. bun.i sco i ochii cu degetele de ultimă oră de un cîrd de ani de un cîrd de vreme de unde pînă unde de unde să-i trăznească lui prin minte?! de un fel de un moment de-un rînd .) asemenea trandafirului (ca frumuse e sau culoare): bade. mi te dă cu totul mie. de ultimă oră.DRĂGHICI. de tropice. ca tunetul: atunci răsunară. propice: şi se tîmplă zi de trebuin ă. di undi pînă undi. folositor. . 1) trebuincios.. de trufă. necesar. de (la) ară. de trebuin ă sau (pop . de sînge: au trimis nişte fra i ai lui mai mici şi pre un ficior a lui de trup. ) care este născut din . foarte nou. 2) sătesc. silabe energice . de tranzi ie. hloabe. de trei parale.. de batjocură.i lumea ta uitată. care este din aceiaşi părin i cu cineva. 1) (înv. momentan. sîne e de-a iiş. fel de fel.) totuluş) tot. 1) în întregime. 3) (reg. variat: mul imea păsărilor de tot soiul. de un timp încoace. ) cu (bună) treabă. de tunet înfundat. cum să-şi închipuie? de un fel..OD. de(-a) iiş. capabil: că boii se in cu iarbă. veneau cei patru cavaleri. intermediar. de un cîrd de ani.i bagi degetele în ochi. fructe bizare şi aurite de tropice.POP. COŞBUC.

de unul singur de valoare

de vară de veghe de vene ie de vis de voie, de nevoie de vreme ce ... de vreme ce cum ... dezbracă un sfînt şi îmbracă pe altul a dezbrăca de shima călugărească de zile mari de ziuă a dezlăn ui un atac a dezlăn ui un război dezleagă- i iapa de la gard! a-şi dezlega băierile inimii a-şi dezlega punga a dezlega sacul a dezmor i aten ia de zor diminea a pînă seara

de unul singur, neînso it, neasistat de (alt)cineva: le-am vorbit eu, de unul singur, vreun ceas şi mai bine.CAMIL.P. de valoare, 1) (despre lucruri) pre ios, valoros, scump: muzeul are obiecte de valoare ; 2) (despre oameni) important, merituos; valoros: un om de mare valoare . de vară, 1) (despre plante) care rodeşte în timpul verii; (despre fructe) care se coace vara (de timpuriu); 2) care se efectuează sau care se practică în timpul verii: sport de vară ; 3) care se poartă în timpul verii, care este adecvat verii: tremura iarna în haine de vară.GHICA. de veghe, care veghează, veghetor: (fig. ) făclie de veghe pe umezi morminte.EM. de vene ie, (înv. ; despre mărfuri) care provin din Vene ia: să ne dai cai de călărie şi arme de vene ie.POP. de vis, (fam. ) foarte frumos; de o frumuse e ireală. de voie, (ori) de nevoie sau au de voie, au de nevoie, vrînd-nevrînd, constrîns, for at, silit. de vreme ce ..., din moment ce ... de vreme ce cum ..., (înv. ) din moment ce ..., dat fiind că: de vreme ce cum Dumnezeu n-are sfîrşit, nice pedeapsa ... nu se cuvine a avea sfîrşit.VĂC. dezbracă un sfînt şi îmbracă pe altul, (fam. ) face datorii noi pentru a plăti pe celevechi. a dezbrăca de shima călugărească (pe cineva), a determina să renun e la călugărie (pe cineva): dezbrăcînd-o de shima călugărească, o luase femeie.CANT. de zile mari, deosebit, solemn; excep ional: costum de zile mari . de (sau despre, către) ziuă, înainte de ivirea zorilor, spre diminea ă: despre ziuă au adornit.CR. a dezlăn ui un atac, a lansa, a porni un atac; a ataca. a dezlăn ui un război, a declanşa un război. dezleagă- i iapa de la gard!, vorbeştelimpede, lămurit! a-şi dezlega băierile inimii, a se destăinui, a se confesa. a-şi dezlega (sau a-şi desface) punga (sau băierile pungii), a da bani (cuiva), (p. ext. ) a fi darnic, generos: oamenii din tîrg trec repede; ... n-au vreme să-şi desfacă punga. DELAVR. a(-şi) dezlega sacul, 1) a începe să vorbească; a spune tot ce ştie: asculta i, copiii moşului, să dezleg eu sacu cu glumele şi cu snoavele.POP. ; 2) a se destăinui; 3) (reg. ) a făta. a dezmor i aten ia (cuiva), a destinde (pe cineva): d. preşedinte îl opreşte, spre a mai dezmor i aten ia Camerei cu o glumă.CAR. de zor, din plin; cu elan: se pregătea de zor să-şi treacă examenul.VLAH. (de) diminea a (sau diminea ă) (şi) pînă seara, toată ziua; în fiecare zi, zilnic, (p.ext. ) tot timpul, mereu: aceeaşi muncă de diminea a pînă seara.VLAH. (chiar) din această secundă sau din secunda aceasta, începînd cu momentul în care ne aflăm; de acum (înainte), (chiar) din această clipă; în acest moment: chiar din această secundă nu- i mai sînt prieten . din adîncul inimii (sau sufletului), din tot sufletul; cu tot dinadinsul; foarte mult: să suspinăm den adîncul inimei cătră cela ce poate spăsi pre noi.CORESI. din alte potoape, (reg. ) din moşi-strămoşi, de demult. din alte timpuri, de altădată, de demult: vîntu-o foaie vestejită mi-au adus ... voi păstra-o, voi întinde-o între foile acele ce le am din alte timpuri de la mîna dragei mele.EM. din an în Paşti sau din Paşti în Paşti sau din Paşti în Crăciun, foarte rar: la biserică mergi din paşti în paşti.CR.

din această secundă din adîncul inimii din alte potoape din alte timpuri din an în Paşti

din băbăluc din bătrîni din belşug din bob în bob din brazdă

din băbăluc, (reg. ) din moşi-strămoşi, din timpuri străvechi. din bătrîni, din moşi-strămoşi: astă doftorie eu o ştiu din bătrîni.POP. din belşug, în cantitate mare; din plin. din bob în bob, amănun it, detaliat. din brazdă, v. de brazdă. din (sau cu) bun proeresis sau de bun proeresul (cuiva), (înv. ) de bunăvoie, din proprie ini iativă, nesilit de nimeni: mai adaog la această foaie, de bun proeresul meu, zece suflete de igani lingurari.AL. din cap, inventat, imaginat. din cap(ăt), de la început: spuse din capăt toată întîmplarea, pe unde-a fost şi ce-a pă it.CR. din cap(ăt) (pînă) în cap(ăt), de la început pînă la sfîrşit, de la o extremitate la alta: le spuse povestea, din capăt pînă în capăt.DOS. din cap pînă în picioare, 1) de sus pînă jos, în întregime: se-mbracă din cap pînă-n picioare.CAR. ; 2) v. în picioare. din capul căpisterii, de unde ai, oricît de pu in ai avea. din capul locului, înainte de a începe ceva, de la (bun) început; înainte de orice altceva: dacă vom zice din capul locului nu, atunci nu se vor convoca acele camere de revizuire.MAIOR. din cauza ... sau din cauză de ..., din pricina ..., pe motiv de ...: am suferit mult din cauza ta ; a lipsit, din cauză de boală. din cauză că ..., pentru că ..., fiindcă, deoarece. din ce, (înv. ) din care pricină, motiv pentru care: [sfîntul] l-au înfruntat [pe împărat], din ce spre mînie să porni împăratul.DOS. din ceas în ceas, din clipă-n clipă, din moment în moment: aştepta din ceas în ceas să-i vie om de la Poartă.NEC. din ce (sau care) cauză, din ce motiv?:cele două întrebări specific omeneşti: din ce cauză? spre ce efect? MAIOR. din ce în ce, tot mai mult; pe măsura trecerii timpului: din ce în ce cîntarea ... tot creşte.EM. din cer, din senin, pe neaşteptate. din chiar senin, (înv. ) pe neaşteptate, netam-nesam: îi era cu ciudă să-i pice lui mură în gură o bucă ică aşa de bună, din chiar senin.ISP. din cîte sau de-a-cîtele(a), (pop. ) din răsputeri, foarte mult: d-o fi tată, o s-alerge d-a-n-cîtelea pe la Soare-răsare.DELAVR. din clipă în clipă, din moment în moment, în orice moment, cît de curînd: aşteaptă moartea, din clipă în clipă.ISP. din contra sau din contră, dimpotrivă, invers: atunci lumea cea gîndită pentru noi avea fiin ă, şi, din contra, cea aevea ne părea cu neputin ă.EM. din (sau de la) creştet pînă în tălpi (sau în talpă, la picioare) sau din tălpi (sau din talpă) pînă în (sau la) creştet (sau creştetul capului) sau din tălpi pînă subsuori sau din talpă (sau din talpe) pînă în cap, de sus pînă jos, peste (sau în) tot corpul; în întregime: chintesen ă de mizerii de la creştet pînă-n talpă.EM. ; cînd îl văd ..., mă iau fiori, din tălpi pînă-n subsuori.POP. din cuvînt în cuvînt, (înv. ) cuvînt cu cuvînt: din cuvînt în cuvînt a o tălmăci ... nu ne vom lenevi.CANT. din doască în doască, de la început pînă la sfîrşit, din scoar ă în scoar ă.

din bun proeresis din cap din cap din cap în cap din cap pînă în picioare din capul căpisterii din capul locului din cauza ... din cauză că ... din ce din ceas în ceas din ce cauză din ce în ce din cer din chiar senin din cîte din clipă în clipă din contra

din creştet pînă în tălpi din cuvînt în cuvînt din doască în doască

din faşă din fa ă din fericire din fire din fugă din genera ie în genera ie din greşală din greu din gros din gură în gură din hat din hăis din încurcătură în împleticire din îndestulare din întîmplare din joi în paşti din leagăn din loc din loc în loc din memorie din mers

din faşă, din fragedă pruncie. din fa ă, 1) în fa ă: cuprinsă-i de pieire şi din fa ă şi în coaste.EM. ; 2) de dinainte: ferestrele din fa ă . din fericire, printr-un concurs de întîmplări favorabile. din fire, de la natură, nativ: cum e cam leneş şi somnoros din fire, a adormit greu de tot.POP. din (sau în) fugă, în treacăt, în grabă: îi străpungea pieptul, din fugă, cu pumnarul.AL. din genera ie în genera ie, din tată în fiu. din (sau în) greşală, din nebăgare de seamă, fără inten ie: sar odată ... din greşală drept cu fa a-n jos.CR. din (sau de, în) greu, mult, tare, adînc: baba oftă din greu.CR. din gros (sau cu grosul), din greu, mult, gros. din gură în gură, pe cale orală, de la om la om: mers-au vestea-n lume, trecînd din gură-n gură.AL. din hat, vecin: moşia din hat . din hăis, din stînga. din încurcătură în împleticire, din rău în mai rău. din îndestulare, (înv. ) suficient, destul, cît trebuie (şi ceva pe deasupra), din belşug: aur din îndestulare iau dat.BARAC. din (sau (înv. ) pre) întîmplare, pe neaşteptate, pe nepregătite, întîmplător, accidental, ocazional: umblînd pe acolo, găseşte din întîmplare cîte o piatră de aceste.CR. din joi în paşti, foarte rar. din leagăn, din fragedă copilărie, de la început: Blanca, află că din leagăn Domnul este al tău mire.EM. din (sau de pe) loc, fără să se deplaseze, stînd nemişcat: nici că m-ar clinti din loc.AL. din loc în loc, de colo pînă colo, ici şi colo: i-a purtat din loc în loc.OD. din memorie, din amintire; pe de rost: cînta din memorie.GHICA. din mers, fără a se opri din deplasare, în timpul mersului. din mijloc, 1) situat în centru; central: după catapeteazma din mijloc era cortul.N. TEST. ; 2) (înv. ) în devălmăşie: la tovărăşie, cheltuiala iaste din mijloc, cum şi cîştigul şi paguba.PRAV. ; 3) din centru; (p.ext. ) în plin. din mijlocul ... sau (înv. ) de mijloc de ..., din; dintre: vor aleage răii den mijlocul drep ilor.CORESI. din minut în minut, dintr-un moment în altul. din moment ce ..., de vreme ce ..., dat fiind că ...: din moment ce aşa ai hotărît, aşa să rămînă. din moment în moment, din clipă în clipă: trebuie să vie din moment în moment. CEZAR.P. din momentul acela sau din acel moment, de atunci, din clipa aceea: din momentul acela purcese îngreunată.EM. din (sau de la) moşi (de la sau în) strămoşi, moştenit de la înaintaşi; (p.ext. ) din vremuri străvechi: are săşi păstreze credin a lui din moşi în strămoşi.POP. din naştere, 1) din momentul în care s-anăscut; din născare, congenital: avea un negel din naştere.NEC. ; 2) nativ, înnăscut, din voca ie: un erete, poli ai din naştere.TOP. ; 3) de naştere. din (sau de la) natură, 1) din naştere, înnăscut: prostia din natură nu se poate iscusi.PANN ; 2) (înv. ) în mod natural, pe cale naturală: nişte văi din natură făcute.

din mijloc din mijlocul ... din minut în minut din moment ce ... din moment în moment din momentul acela din moşi strămoşi din naştere din natură

din născare

din neam în neam din nebăgare de seamă din nenorocire din neştire din nevoie din noapte din noapte-n noapte din norocire

din născare sau (înv. şi reg. ) din născută, din naştere, nativ: fără vină, din născare mă văzui eu pedepsită.AL. din neam (pînă) în neam sau (înv. ) de neam şi neam sau în neam şi (în) neam sau pînă la neam şi neam, din genera ie în genera ie, din tată în fiu, în veci: din neam în neam vor binecuvînta numele lui Zoroastru.BELDIMAN. din nebăgare de seamă, din neaten ie; din neglijen ă. din nenorocire, din păcate, din nefericire: literaturei române el ar fi fost de folos, dacă din nenorocire şoarecii nu l-ar fi ros. GR.AL. din neştire, din nebăgare de seamă, involuntar: un ipăt de gînsac, închis din neştire într-un cerdac.DELAVR. din nevoie, v. de nevoie. din noapte, v. de (cu) noapte(a). din noapte-n noapte, de la o noapte la alta; fără întrerupere, mereu. din norocire, (pop. ) din fericire: trag asupra domnului, pe care din norocire nu-l nemeresc.GHICA. din (sau (înv. şi pop. ) de) nou, 1) de la început, din temelii: s-au apucat să o facă [mănăstirea] de nou.NEC. ; 2) (înv. ) de curînd, recent: industrii, sau vechi, na ionale, sau din nou introduse.OD. ; 3) încă o dată, iarăşi, iar: hai şi noi la craiul, dragă, şi să fim din nou copii.EM. din (sau după, prin) obişnuin ă, în virtutea deprinderii, potrivit obiceiului: rînduim ... după vechea obicinuin ă. (a.1814).URIC. din ochi, estimativ: se uită la inel, pre uindu-l din ochi. din oficiu, 1) fără a fi consultat, obligatoriu: l-au numit director din oficiu ; 2) (în mod) oficial: jurămînt dat din oficiu. din om în om, de la unul la altul: vestea se răspîndise din om în om . din oră în oră, la intervale de o oră. din (sau dinspre, (înv. şi pop. ) despre) partea (cuiva sau a ceva), 1) din punctul de vedere (al cuiva), cît despre ..., referitor la ..., în privin a ...: despre partea închinării însă, Doamne, să ne ier i.EM. ; 2) în numele cuiva, trimis de cineva; de la cineva: trămise un om din parte-i la domn.BĂLC. din (sau de prin) partea (sau păr ile) locului, de pe acolo: fiind din partea locului, putea să fie de mare folos.CAMIL.P. din (sau dinspre) partea mamei (sau a tatălui), din neamul, din familia mamei (sau a tatălui): bunicu-meu din partea mamei era zugrav.CAMIL.P. din păcate, 1) din nenorocire, din nefericire; spre regretul cuiva: din păcate, era şi evlavios moş Nichifor.CR. ; 2) (reg. ) din întîmplare: oliolo, ciocoi bogate, ici de-ai trece din păcate, să- i arunc doi glon i în spate.POP. din pămînt, de jos: îşi ridică ochii din pămînt. din pămînt (din iarbă verde) sau din fundul pămîntului, cu orice pre , neapărat: din pămînt din iarbă verde, să te duci să-mi aduci herghelia.ISP. din pă ite, din experien ă. din plin, din abunden ă, din belşug; cu prisosin ă: decora ia aia o meri i din plin. CAMIL.P. din poartă-n poartă, din casă în casă,dintr-un loc în altul: mun ii noştri aur poartă, noicerşim din poartăn poartă.GOGA.

din nou din obişnuin ă din ochi din oficiu din om în om din oră în oră

din partea din partea locului din partea mamei

din păcate din pămînt din pămînt din pă ite din plin din poartă-n poartă

din polite e din pomană din popor

din (sau de, pentru) polite e, din obliga ii de etichetă; formal, de formă: să stăm oleacă, de polite ă.SAD. din pomană, (înv. şi reg. ) de demult, din moşi-strămoşi. din popor, de origine socială modestă: şi el e d-ai noştri, băiat din popor.CAR. din (sau de prin) preajma ..., 1) din (sau de prin) jurul, dimprejurul, din (sau de prin) apropierea, din (sau de prin) vecinătatea (cuiva sau a ceva): din preajma vetrei mele, fă calea ta întoarsă.GOGA ; 2) din timpul apropiat de ..., din ajunul ...: documentul acesta datează din preajma anului 1000. STANCU. din pricina ... sau din pricină de ..., din cauza ..., datorită ..., ca urmare a ..., din vina ...: numai din pricina ei mi se trage.CR. din pricină că ..., pentru că ..., deoarece, fiindcă: domnul nostru nu ne-a învă at niciodată din pricină că se temea de cei mari.SAD. din (sau în, de la, la) prigon, (reg. ; despre animalele de trac iune) prins (înhămat sau înjugat) de tînjală, la mijloc (cînd sînt mai multe perechi): bivolul ista, din brazdă, de la prigon.SAD. (chiar) din prima secundă, (chiar) de la început, din prima clipă, din primul moment: nu mi-a plăcut chiar din prima secundă a întîlnirii noastre ; m-a recunoscut din prima secundă. din primul moment, de la început. din principiu, conform unui punct de vedere (general) hotărît (o dată pentru totdeauna): din principiu nu citesc foile care mă atacă.CAMIL.P. din (sau în) privirea ..., 1) (înv. ) din punctul de vedere ..., din perspectiva ...: ştiin ele pozitive trebuiesc înfă işate din privirea teoriei.OD. ; 2) cu privire la ... din prînz pînă-n cină, (înv. ) toată ziua. din (sau (înv. ) de) proaspăt, (pop. ) de curînd, de pu ină vreme, nu cu mult înainte: [unul] venise în gazdă la noi din proaspăt.CR. din (sau în) profil, dintr-o parte (a fe ei sau a corpului): se opri şi o privi din profil. STANCU. din proprie ini iativă, fără îndemnul altuia: s-a [h]otărît din proprie ini iativă a espedia trupe.EM. din punct de vedere ... sau din punctul de vedere al ..., în privin a ..., sub raportul ..., luînd în considera ie (un anumit element de referin ă): acest edificiu ... privit însă din punctul de vedere al stilului ... nu prezintă nimic însemnător.FIL. din punct în punct sau punct cu punct, unul după altul, fiecare pe rînd (şi detaliat), (p. ext. ) în mod amănun it, detaliat, pe larg. din rărunchi sau din (sau pînă în) fundul rărunchilor, din toate puterile; intens: a gemut pînă în fundul rărunchilor şi s-a dus. SAD. din răsputeri (sau din răsputerea, din toată răsputerea, din toate răsputerile), din toate puterile: s-au pornit ... glasurile să sune din răsputeri.CAR. din rău în mai rău, din lac în pu : femeia a dat din rău în mai rău.REBR. din rudă în rudă sau (înv. ) în rudă de rudă, din neam în neam, din genera ie în genera ie: în rudă de rudă ... va face preste toată lumea vrajbă şi nepace.DOS. din săptămînă în săptămînă sau săptămînă de săptămînă, săptămînal: din săptămînă în săptămînă, ieşeau de la marele vizir amînări.SAD. din scoar ă în (sau pînă în) scoar ă, de la prima pînă la ultima pagină, în întregime; (înv. ) din doască în doască: fătul meu, cartea cîtă a fost, ai învă at-o toată din scoar ă pînă-n scoar ă.OD. din scurt, de aproape: ciute răzle e ... din scurt fugărite, s-aştern doar pe goană. VOICULESCU.

din preajma ... din pricina ... din pricină că ... din prigon din prima secundă din primul moment din principiu din privirea ... din prînz pînă-n cină din proaspăt din profil din proprie ini iativă

din punct de vedere ... din punct în punct din rărunchi din răsputeri din rău în mai rău din rudă în rudă din săptămînă în săptămînă din scoar ă în scoar ă din scurt

din scutece din seară pînă-n zori

din secunda aceea din secundă în secundă

din senin din sfert în sfert de oră din sînul ... dinspre tată din tablă în tablă din talpă

din tată în fiu din temei din temelie din timp din timp în timp

din scutece, imediat după naştere, din pruncie. din seară pînă-n zori sau (înv. ) de cu seară pînă în ziuă, în tot timpul nop ii; în fiecare noapte; tot timpul, mereu, de diminea ă pînă în seară, şi diminea a şi seara. (chiar) din secunda aceea sau (chiar) din acea secundă, începînd cu momentul despre care este vorba; de atunci, din clipa aceea, din momentul acela: i-am spus tot adevărul şi, din secunda aceea, rela iile dintre noi s-au răcit. din secundă în secundă, 1) la intervale foarte scurte; mereu: sunetul ... se repetă din secundă în secundă.TEODOREANU ; 2) într-o secundă. (ca) din (bun sau chiar) senin, 1) pe neaşteptate, dintr-o dată, fără veste: cum începu hora, fata cea frumoasă ... veni ca din senin şi iară se prinse lîngă dînsul.ISP. ; 2) fără motiv: din senin şi fără cuvînt ... se mînia foc pentru toată nimica.HOGAŞ. din sfert (de oră) în sfert de oră, la intervale de 15 minute; (p.ext. ) foarte des: din sfert în sfert de oră, folosind alte cuvinte, îl întreba pe Iosif acelaşi lucru.PREDA. din sînul ..., dintre ...; din mijlocul ...: soarele se rîdică măre din sînul valurilor.AL. dinspre (sau (înv. ) despre) tată, în linie paternă: neamul şi despre tată, şi despre mumă să trage de multe împără ii.BIBLIA. din tablă în tablă, din scoar ă în scoar ă: cetania curată ... cathihisul cel mic, de rost bine, din tablă în tablă. (a.1810).IORGA. din talpă, din temelie: smulsă din talpă, cădea prăbuşită neptunica Troie.COŞBUC. din tată în fiu (sau prunc) sau (reg. ) de la tată la (sau pe) fiu (sau prunc) sau de pe tată pe fiu, transmis de-a lungul genera iilor, prin descenden ă directă; din genera ie în genera ie: moşia Slovenilor, moştenită din tată în fiu.CEZAR.P. din temei (sau din temeiuri), în întregime, cu totul: liniştea singurătă ii cuprinsese din temei toate celea.DUILIU.Z. din temelie (sau temelii), în întregime, cu totul, de tot: tot neamul ... să stînsă den temelie.N.COSTIN. din timp, înainte de a fi prea tîrziu, din vreme: se pornise din timp, ca să nu întîrzie. din timp în timp sau (înv. ) pe la timpi, din cînd în cînd, în răstimpuri; uneori; din vreme în vreme: din timp în timp tresăreau ca de spasmuri.VLAH. din (sau cu) toate puterile sau din (sau cu) toată puterea sau cu (sau din) putere, extrem de mult, de tare, de intens; cu toată rîvna, cu toată voin a, din răsputeri: Făt-Frumos ... o trînti cu toată puterea într-o piuă.EM. din toate timpurile, de totdeauna. din tocmeală, (înv. ) din fire, de la natură: leagea amu den tocmeală slugă are pre frica, iară frica den tocmeală judecătoriu are leagea.CORESI. din topor, grosolan, necioplit: făcea versuri d-acelea ca din topor lucrate.GR.AL. din (sau de) totdeauna, 1) de la început, în tot timpul, mereu, necontenit: obrazul să- i descopăr n-o să viu! şi totuşi, îl presimt de totdeauna.PILLAT ; 2) obişnuit, cunoscut: ieşi în curînd, schimbată în hainele ei de totdeauna.EM. din trăite, din propria experien ă. din treacăt, în trecere, în fugă: din treacăt îi aruncă altă veste stranie.TOP. din trecut, de altădată, de odinioară, de demult: glasuri din trecut străbate l-a prezentului ureche.EM.

din toate puterile din toate timpurile din tocmeală din topor

din totdeauna din trăite din treacăt din trecut

dintr-o chitire dintr-o mînă în alta dintr-o ochire dintr-o privire dintr-o răsuflare dintr-o trăsătură dintr-un condei dintr-un cuvînt dintr-un moment în altul dintru-ntîi din eavă din una în alta din veac din vechi din vecinătate din vecini din vedere din vremea lui han-tătar din vreme în vreme

dintr-o chitire, (reg. ) dintr-o ochire. dintr-o mînă în alta sau din mînă în mînă, de la unul la altul: şi umblam din mînă-n mînă, ca cîrligul la fîntînă.POP. dintr-o ochire sau cu o (singură) ochire sau de la prima ochire, dintr-o privire; foarte repede, imediat: venituri, cheltuiele, c-o singură ochire să poată lămuri.NEGR. dintr-o privire, imediat ce s-a uitat, cît a putut vedea uitîndu-se repede, dintr-o ochire. dintr-o (singură) răsuflare, dintr-o dată, pe nerăsuflate: dintr-o resuflare spuneau cu ochii închişi cele şepte taine din catihisul cel mare.CR. dintr-o trăsătură (sau trăsură) (de condei), dintr-o dată, fără a sta mult pe gînduri. dintr-un condei, dintr-o dată. dintr-un cuvînt, (pop. ) fără a sta la gînduri, imediat: eu răspund dintr-un cuvînt, făr-să pun ochii-n pămînt.POP. dintr-un moment în altul, dintr-o clipă în alta. dintru-ntîi, (înv. ) mai întîi, înainte de toate, de la bun început: dacă nu -au fost voia ta să te mărite după mine, pentru ce n-ai spus mai dintru-ntîi? BARAC. din eavă, (fam. ) direct, dintr-o dată. din una în alta, din vorbă în vorbă. din veac sau de veac, din cele mai vechi timpuri; din moşi strămoşi: aceia era puternici den veac bărba i vesti i.PALIA. din vechi, din bătrîni; din moşi-strămoşi; din vechime: începînd cu acel oaspe, ce din vechi se pomeneşte, cu Dariu a lui Istaspe.EM. din (sau de prin) vecinătate, din apropiere, în (sau prin) preajmă: se poate referi ... la plaiurile de prin vecinătate.HASD. din (sau de prin) vecini, care este din (sau de prin) apropiere: le-aduci aminte de-o fată din vecini.COŞBUC. din vedere, privind: meşteşugul vreme cere, nu să-nva ă din vedere.PANN. din vremea lui han-tătar, din moşi-strămoşi. din vreme în vreme, cîteodată; din timp în timp, la răstimpuri: din vreme în vreme însă zăream cîte o fiin ă rătăcită pe acele cîmpii fără margini.AL. din zi în zi, 1) de azi pe mîine: amîna din zi în zi şi de joi pînă mai apoi.CR. ; 2) pe zi ce trece; (p.ext. ) din ce în ce: preocupările politicii militante absorb din zi în zi mai mult tinerimea noastră studioasă.CAR. din zori în prînz, toată diminea a. a dispărea fără urmă, a fi de negăsit. a-şi disputa mîna cuiva, (despre bărba i) a concura la mîna unei fete: o droaie de pe itori ... îşi disputau mîna ei.NEGR. a distrage aten ia (cuiva de la ceva), a abate aten ia (cuiva de la ceva). a dîrdîi de frică (sau de frig), a tremura de frică (sau de frig). Doamne, iartă-mă!, (formulă întrebuin ată după rostirea sau numai gîndirea unei injurii): Aice-i? unde, Doamne, iartă-mă, să fie?AL. Doamne fereşte!, să ne ferească Dumnezeu de aşa ceva!: caii lunecă, Doamne fereşte! AL. Doamne păzeşte (şi apără)! sau păzit-a sfîntul!, 1) Doamne fereşte!; vai de mine!; 2) deloc, nicidecum: şi unde mai pui că pe acolo nu se asfla om leneş, Doamne păzeşte! POP.

din zi în zi din zori în prînz a dispărea fără urmă a-şi disputa mîna cuiva a distrage aten ia a dîrdîi de frică Doamne, iartă-mă! Doamne fereşte! Doamne păzeşte !

doarme şi pămîntul sub om doar n-am băut cerneală doar nu-s tuns, nici ras pe cap doar nu s-o face gaură în cer doar nu vin turcii ! doina ştie, doina cîntă Domnul să-l odihnească ! dop de saca a dori răul a dormi adînc a dormi buştean a dormi dus a dormi iepureşte a dormi în front dormi în pace! a dormi mort a dormi neîntors a dormi obială a dormi popeşte a dormi somn neîntors a dormi somnul cel de pe urmă a dormi tun a doua naştere

doarme şi pămîntul sub om, e o linişte desăvîrşită. doar n-am băut cerneală (sau gaz), (fam. ) doar nu m-am prostit, doar nu sînt nebun; nici nu mă gîndesc. doar nu-s tuns, nici ras pe cap, doar n-am mîncat ciuperci. doar nu s-o face gaură în cer, (pop. ) nu va fi pagubă prea mare; nu se va întîmpla nimic rău: doară nu s-o face gaură în cer, d-om intra! ISP. doar nu vin (sau nu dau) turcii (sau tătarii)!, ai răbdare!, nu te grăbi!: iaca mă duc, mă duc ... doar nu dau tătarii.AL. doina ştie, doina cîntă, (despre oameni) bate apa în piuă. Domnul (sau Dumnezeu) să-l odihnească (în pace)!, (formulă prin care se invocă îndurarea lui Dumnezeu pentru cei mor i): Dumnezeu să odihnească pe moş andură şi pe tovarăşul său.CR. dop de saca, om scund şi îndesat, om bondoc: era ... gras şi gros ca un butoi, adecă, cum i-am zice noi astăzi: dop de saca.ISP. a dori (sau a vrea, a voi, (înv. ) a cugeta) răul (cuiva), a dori (sau a voi, a vrea) ca cineva să aibă parte de necazuri, nenorociri etc.: stăpîne, ştii că eu nu- i voiesc răul! CR. a dormi adînc sau a dormi somn fără vise, a dormi buştean. a dormi buştean (sau butuc, lemn, (reg. ) blană), a dormi adînc. a (a)dormi dus, a (a)dormi adînc; a (a)dormi buştean: natura doarme dusă, tăriile în pace. EM. ; somnul o fură fără de veste şi adormi dusă.POP. a dormi iepureşte sau a dormi somnul iepurelui, a dormi foarte uşor: dar tu să ştii că eu dorm iepureşte.CR. a dormi în front, a fi cu gîndurile aiurea, a fi distrat. dormi în pace! sau odihnească în pace!, formulă prin care se imploră liniştea sufletului celui mort: dormi în pace printre făclii o mie! EM. a dormi mort, a dormi adînc. a dormi neîntors, a dormi adînc, liniştit. a dormi obială, a dormi tun. a dormi (sau a mînca) popeşte, a dormi (sau a mînca) (foarte) mult. a dormi somn neîntors, a dormi adînc, liniştit. a dormi somnul cel de pe urmă (sau somnul celor drep i, somnul de veci), a deceda, a muri. a dormi tun, a dormi buştean. a doua naştere, 1) înnoire a fiin ei individului, produsă prin taina botezului; 2) învierea din mor i şi via a veşnică, după judecata de apoi. a doua născută, (înv. ; bis .) a doua naştere: to i ne sem fra i dentru unul singur Domnul ..., mai vîrtos cî i den muma ceaia sfînta ce iaste însăş scăldătura băiei a doua născută cu noirea duhului sfînt.CORESI. a doua venire (a lui Iisus Hristos), (în textele religioase) venirea lui Iisus Hristos la sfîrşitul lumii, pentru Judecata de apoi. dragă (sau drăguli ă) Doamne, aşa-zicînd: începusem şi eu, drăguli ă Doamne, a mă rădica băie aş la casa părin ilor mei.CR. a drege busuiocul (sau mohorul), (fam. ) a încerca să repare o gafă. drept aceea, prin urmare. drept ca funia (sau ca şarpele) în sac (sau în traistă), 1) încovoiat; încolăcit; 2) (fig. ) necinstit.

a doua născută a doua venire dragă Doamne a drege busuiocul drept aceea drept ca funia în sac

ca recompensă. 2) (fig. drum bun!. a duce (sau a trage) cu nasul la teică (pe cineva). nici alta. drum umblat. să-i poarte de nas.VLAH. după cum le place lor. a tîrî. ducă-se (duce-te-ai. a păcăli. duce-s-ar etc. .drept cine mă iei? drept răsplată drept urmare drum bun! drum călcat drum de mijloc ducă-se pe pustii ! a duce boala pe picioare a se duce ca pe ciripie a se duce ca pe gura lupului drept cine mă iei?. ca pe ciripie. a se duce (sau a pleca. a se duce cu nepus în traistă.. a se duce (sau a merge) de-a roata. a pleca foarte repede. a -l duce capul a se duce către Domnul a o duce cîine-cîineşte a-şi duce crucea a se duce cu călcîiele înainte a duce cu cobza a duce cu nasul la teică a se duce cu nepus în traistă a se duce cu plosca a se duce cu poşta nem ească a duce cu preşul a duce cu şoşoşo a duce cu zăhărelul a se duce de-a roata a duce de mînă a duce de nas a se duce de nu-i mai vezi potcoavele a se duce de pe capulcuiva . a porni) cu călcîiele înainte. a dispărea. . la stuful cu flori. ) nu vreau să mai ştiu de el (de tine. a purta cu vorba. crede că eu nu bag de seamă. a se duce (sau a merge. a (nu)-l duce (sau a (nu)-l ajunge) capul (sau mintea) (pe cineva) (să .)!. a îndura o mare suferin ă (fizică sau morală).) pe (sau la. ) nu cumva mă confunzi?.CAR. a amăgi (pe cineva): umblă pe lîngă mine cu şoşoşo. a înşela (pe cineva). (fam. a ine) de nas (pe cineva). (fam. atitudine de compromis. a sprijini. a duce de mînă (pe cineva). călătorie plăcută! drum călcat. a se duce de nu-i mai vezi potcoavele. a trage) ca pe ciripie.. a se duce cu poşta nem ească. a muri: ei. a amăgi (pe cineva): s-a lăsat dus de nas şi tras pe sfoară de to i şarlatanii. ISP. a se duce către Domnul. a duce (sau a lua) cu şoşoşo (pe cineva) sau a umbla cu şoşoşo. a se rostogoli: to i să se lese la vale dea roata. a (nu) putea. merse drept. a dirija după plac (pe cineva). duce-mi-s-ar la pustia! POP. 1) a călăuzi (pe cineva). că mi-a i scos peri albi! CR. 1) a stăpîni.) dracului!. a se duce (sau a veni) cu plosca. mă iei drept altul! drept răsplată. a sus ine (pe cineva). de ei etc. a (nu) fi capabil (să . a conduce. (pop. a înşela (pe cineva): de ce încerci să mă duci cu preşul? STANCU. ) a induce în eroare (pe cineva). ca pe gura lupului. drum (sau cale. bătut. a se duce ca pe gura lupului. a duce boala pe picioare.SAD.) naiba!: dar mai grea e sărăcia.. fam. ) a se duce (sau a veni) în pe it. ) a linguşi. a se duce (sau a merge. pe Dumnezeu l-a dus capul să iscodească aşa ceva şi pe el nu? POP. a duce cu preşul (pe cineva). a duce cu zăhărelul (pe cineva). a trage) în linie dreaptă: capra nici una. fără a zăcea la pat. (reg. a se duce (sau a pleca) de pe capulcuiva. ) a pleca pe neaşteptate. a trage mî a de coadă. duce-s-ar etc. a duce (sau a purta. a amăgi. a lăsa în pace pe cineva: duce i-vă de pe capul mieu.CR. (reg. pustia)!. 2) a duce cu vorba. s-au dus cătră Domnul. practicabil. solu ie intermediară. şi datoria ne face să le căutăm de suflet.). în) pustii (sau pustiu. ) a merge pe jos.CR. a o duce foarte greu. ) a se da de-a rostogolul. (fam. unde era copilul. lua-l-ar (lua-te-ar etc. a (nu) fi în stare. a-şi duce (sau a-şi purta) crucea.): cum. (reg. ducă-se (duce-te-ai. a obliga pe cineva să ac ioneze într-un anumit fel: crapă de necaz că nu pot să stăpînească dumnealor pe to i mahalagii noştri.POP. drept urmare. (reg. a înşela (pe cineva).. ) a da în judecată (pe cineva). ) a proteja. (reg. a pieri: boişorii mei s-au dus. linie) de mijloc. v. ca urmare. a duce cu cobza (pe cineva). (pop. ) a amăgi. a fi bolnav. a fi dus la groapă. mititeii. a o duce cîine-cîineşte.

a duce tot necazul. a duce la groapă (pe cineva). (reg. să meargă fiecare la treaba lui. ) a se duce direct şi hotărît. a o scoate la capăt: se sfătuieşte dară caii. unde ştie: să se ducă în plata lui Dumnezeu.AL. adică. a se duce (sau a pleca) în plata Domnului (sau a lui Dumnezeu). a o duce foarte bine. a trimite. a o duce (sau a o ine) într-o mîncare şi (într-)o băutură. fără să se ştie unde: hai ş-om fugi în lume. a trăi anevoie. (înv. a fugi) în lume (sau în lumea largă). a duce (sau a împinge. a salva (pe cineva sau ceva). a se duce în lumea largă: eu mă duc mîndru ă-n ări. a băga) la (sau în) mănăstire. a duce în prăpastie a se duce în sihăstrie a se duce întins a se duce în treaba lui a o duce într-o mîncare şi o băutură a se duce în ară a duce jindul a duce la capăt a duce la groapă a duce la liman a duce la mănăstire a duce la mormînt a se duce la năvod . a înmormînta (pe cineva): ducînd la groapă trupul reginei dunărene. a băga) în prăpastie (pe cineva). (reg.P. doar ni s-or pierde urmele. a se duce drept. în spate (pe cineva sau ceva).EM. a ocroti. a duce la capăt (sau la bun sfîrşit) (ceva). a se duce (sau a pleca) în ară (sau în ări). 2) a duce la bun sfîrşit (ceva). a purta pe umeri. a se duce intă (la cineva). a face chefuri lungi şi dese. a se duce în (sau (înv. a se duce în lumea lui. a intra. a se duce întins (undeva sau la cineva). a (se) călugări: să ştiu de bine că mă duc la mînăstire. a se întoarce la ocupa iile sale. a duce.ARGHEZI. a duce jindul. a se duce (sau a merge. a (o) duce (sau a (o) scoate pe cineva sau ceva) la (un) liman (sau la liman bun. a proteja (pe cineva): sau te duc în poală sau te-alungă-n pielea goală.ISP.POP. a se distruge: dacă o să ne ducem de rîpă.CAMIL.PANN. a o duce greu.). a se duce (sau a pleca) unde vrea. a termina (ceva). la limpede.Dumnezeu. a dori foarte mult. a se duce direct şi repede (undeva sau la cineva): apoi s-a dus întins la mă-sa s-o întrebe şi pe dînsa. a o duce (sau a trăi) împărăteşte. dar te rog să nu por i flori.a se duce de rîpă a duce de rîpă a se duce glon a o duce greu a duce greul a se duce har un a duce hăul şi greul a o duce împărăteşte a duce în cîrcă a se duce în lume a se duce în lumea lui a se duce în plata Domnului a duce în poală a se duce de rîpă (sau la şan ). ) a se sihăstri: văzuse că el tot nu e nimic de lumea asta oarbă şi d-aia se dusese în sihăstrie. ) a se deda pre) sihăstrie. a duce în cîrcă (pe cineva sau ceva). a se duce la năvod.POP.CR. şi reg. a pleca) în (sau la) treaba (sau treburile) lui (ei etc. a (se) duce (sau a (se) închide. a se risipi. a-şi vedea de lucrul său. a avea de împlinit. a jindui: să nu mai ducem jindul.EM. la luminiş). literaturii proaste a acestui prostănac o s-o datorăm. de suportat partea cea mai grea (a unui lucru). pîine şi sare nu mai mănînc cu el! CAR. a duce la mormînt (pe cineva). a isprăvi. a se duce glon .) sau a se duce în treabă-şi sau a-şi vedea de treaba lui (a ei etc.CAR. cum s-o scoată la limpede. a fi împovărat. a se duce har un (la cineva). a distruge (progresiv) (pe cineva sau ceva): mergem încotro o vrea Cel de sus . a finaliza. 1) a scăpa. a duce în poală (pe cineva). a petrece. toată greutatea unei case. a-şi vedea de treburi. de interesele sale: cei trei camarazi se despart. a duce hăul şi greul. POP. a duce de rîpă (pe cineva sau ceva). a face (ca cineva) să ajungă într-o situa ie dezastruoasă (şi fără ieşire). a duce la pieire (pe cineva): nu te-a lăsat inima să-mpingi în prăpastie pe-o biată femeie ce-i nevinovată. a se retrage la treburile sale. a provoca moartea (cuiva). a pleca departe. şi doar o fi El bun să nu ne ducă de rîpă! CAR. a se duce (sau a pleca. a duce greul (unui lucru). ) a se duce la pescuit.

imprimîndu-i un anumit ritm. a se a-i duce vergile a-i duce vergile (cuiva). a-i lipsi ceva. a o pă i: v-a i dus pe copce. eu mă duc pînă la scaramurgului..ISP.LIT.CR. a face ceva pe jumătate... ) a menaja pe cineva. ) a îndrăzni să . a se duce întins: moscalii . cu toată şmichiria voastră. 2) (fig.EM. . ) 1) (despre oameni) a fi rezistent la efort: sînt. a se prăpădi.. a duce trena a duce trena. a urmări pretutindeni adulînd pe cineva. la întrebuin are zilnică). a muri. a duce o via ă grea. a trăi foarte greu. 1) a răspunde. a se duce pe copcă (sau (reg. a se duce foarte departe. . dacă nu vrei.. a trimite) plocon (pe cineva cuiva). ) a merge în pe it: s-a dus badea pe tocmală. (sport ) a conduce plutonul concuren ilor într-o cursă sportivă. a prezenta pe cineva cuiva (în semn de omagiu sau pentru a-l judeca.POP. slavă domnului! sănătos şi voinic.a duce la tăvăleală a duce lipsă de ceva a-şi duce nasul undeva a duce ogodul cuiva a duce o via ă de cîine a duce plocon a se duce pe copcă a se duce pe drum neîntors a se duce pe drum neînturnat a se duce pe gotcă a se duce pe tocmală a se duce pînă în scara murgului a se duce pînă la calea întoarsă a se duce pînă la tindă a se duce pocnetului a se duce pomina a-şi duce povara a duce prin vama cucului a se duce rugă a duce sacul la moară a duce sfat a duce sfîntul a se duce tins a duce trai pe vătrai a-şi duce traiul a (o) duce (sau a ine) la tăvăleală. a duce ogodul cuiva. au mers tins la Dan ca. a face treaba) pînă la tindă. a (se) duce prin vama cucului sau a trece (sau a (se) strecura) prin vama (sau vămile) cucului.. .. ) a se duce direct. nu-i ajute sfînta sară. a da de nevoie. a se duce unde a dus mutu iapa şi iganu cîrlanu duce unde a dus mutu iapa şi iganu cîrlanu. a se duce (sau a pleca) pe drum neîntors (sau pe cale neîntoarsă). a (se) strecura clandestin peste grani ă.: apoi să fi dus sfîntul pe vreunul să nu ştie lec ia . (înv.CONV. a-l pedepsi): îl prinseră şi-l aduseră la Mihai plocon. a-şi purta crucea. a duce lipsă de ceva. a se duce dracului: ducă-se pocnetului cu muste ile lui cu tot. a duce (sau a căra) sacul (sau saci) la moară. a ajunge să fie cunoscut de to i. a dispărea: s-au dus to i. a se pierde. a stărui pînă reuşeşti: la o învoială. 2) a îndura ruşine pentru ceva. a se duce pe tocmală. plină de lipsuri. (pop. despre oameni) a o încurca. . a trăi: Dumnezeu. altul mai lasă. sau dus cu toate pe o cale nenturnată. a duce sfat. şi reg. ) a se duce vestea:să duce rugă de vitejia noastră! BUDAI-DELEANU. a compătimi (pe cineva). a pă i ceva. a nu se lăsa. a fi durabil. a lăsa neterminat ceva.P. că . a se duce rugă. a-şi duce povara. de-a dreptul. a garanta de ceva. HOGAŞ.POP. (fam. a munci din greu: am mîncat azi destul şi n-am cărat saci la moară.CEZAR. a se duce (sau a se lua) pe drum neînturnat (sau pe cale neînturnată). unul mai dă. a (i) se duce (sau a(-i) merge) pomina (cuiva). a-şi duce nasul undeva. a trece prin contrabandă. a se duce pocnetului. a se duce pe gotcă. a duce o via ă de cîine. a (se) duce sau a trece.CAR. a se duce pînă la calea întoarsă. duc bine la tăvăleală. după ce a făcut toate animalele şi vietă ile. a duce trena cuiva a duce trena cuiva. a se ine scai de cineva. scotea imineu din picior şi-l azvîrlea după dînsul! GHICA. a se duce (sau a merge. 3) (fig. a duce (sau a aduce. a (i) se duce vestea (cuiva): traseră un chef de să se ducă pomina. a întrerupe o călătorie şi a reveni în locul de plecare. (reg. ) pe copce). (fam. a se duce (sau a ajunge) pînă în (sau la) scara murgului. (înv. 1) a se duce unde e apa mai adîncă. a duce trai pe vătrai. (reg.ISP. a muri. a orînduit apoi fiecăruia felul de via ă şi locul unde să-şi ducă traiul.. COŞBUC. a(-l) duce sfîntul (pe cineva). a bîrfi: ea duce sfat din casă-n casă că n-am broboadă de mătasă. a se duce (sau a merge) (în)tins. despre obiecte) a se a se distruge. ) a fi îngrijorat de soarta cuiva.NEC. a-şi duce traiul. 2) (despre lucruri) a fi rezistent (la purtat.

după chipul şi semănarea cuiva după cît după cîte îmi amintesc după cît ştiu după cum după cum de . care le ştie pe toate.. potopul! . Dumnezeu să-l ierte!.POP.SAD. propor ional cu .. dunăre de mînios sau mînios dunăre. în) măsura. încăl ăminte) potrivit cu dimensiunile corpului. după cum de mult va fi fost furtuşagul. după (sau pe... în esen ă. după capriciul cuiva. după cîte îmi amintesc. după cum: rabdă pe cît vei putea.CR.: nu-i după cum gîndeşte omul. a-şi duce (sau a-şi ine) zilele.CAR... aşa cum. după cum de .: sprinteneala la dobitoace scade sau sporeşte pe măsura vărtu ei sau a slăbiciunii. după lege. . după datină.. PRAV. după (sau pre) chipul şi (a)semănarea (sau obrazul) cuiva sau tocma(i) şi spre chipul cuiva. aista nu-i semn bun. (despre îmbrăcăminte. (înv. după cum se vede după datină după dreptate după faptă şi răsplată după fiin a sa după împrejurări după lege după măsura după măsură după mine după mine .CAR.: să să cearte cu ocna pînă la o samă de vreame.CORESI. cum o da Dumnezeu! Dumnezeul ăl din tău. conform obiceiului. după chip ca . o femeie nu spune niciodată tot. după dreptate.: după chip ca şi aceia. a devenit insuportabilă şederea aici. a duce via ă comună cu cineva. să-l ierte Dumnezeu. pe urmă. legal.. 2) cum. ci-i după cum vrea Domnul. este şi astăzi.a se duce vestea ca de popă tuns a duce via ă comună cu cineva a-şi duce zilele Dumnezeu cu mila! Dumnezeul ăl din tău Dumnezeu să-l ierte! a (i) se duce (sau a-i merge) (cuiva) vestea (sau buhul) ca de popă tuns. . a fi cunoscut ca un cal breaz. potrivit circumstan elor. a trăi laolaltă. după (sau pe) măsură. 1) (înv. întocmai ca. a stîrni mare vîlvă: la iad ai tras un guleai de i s-a dus vestea ca de popă tuns.. din) cît. (numai) (unul) Dumnezeu (sau Domnul) (mai) ştie sau dracul (mai) ştie. după înfă işarea cuiva. din cîte se poate observa... în măsura în care. a se între ine. în felul în care . după fiin a sa.). precum. dacă-mi aduc bine aminte. după cum se vede. leit cineva: şi-şi ia un suflet de noră.. potrivit informa iilor de care dispun (dispui etc. după mine (după noi).CR. după (sau pe) cît (sau cîte) ştiu (eu) (ştii (tu) etc. întocmai după chipul şi asemănarea celei dintîi. foarte mînios. ) la fel cu .CR. just. just. nu-mi pasă ce se va întîmpla după plecarea (sau după moartea) mea (sau a noastră)! Dumnezeu ştie dunăre de mînios după aceasta după bunul plac al cuiva după chip ca . în fond: sînul care mîni va fi un cadavru şi care.. apoi. de. potrivit cu .): după cît ştiu eu. ar putea să spună: Dumnezeu ştie numai ce se petrece acuma în sufletul unui biet dascăl ca mine.. care ştii ce milos sînt. după mine. ) de(cît) cum: l-a scos afară mai viteaz după cum a fost! POP. Dumnezeu cu mila!. 2) cine ştie: dracul mai ştie ce are...CR. după lege. după (sau întru.. după cum se întîmplă..CR. (vie) potopul!.. după cît ştiu eu. după fiin a sa.COŞBUC. după aceasta (sau aceea). pe. . dracul. potrivit legii.CONACHI. răsplata este pe măsura faptei: pentru faptă răsplată şi năpastă pentru năpastă! CAR. ) după cît de. după împrejurări. după părerea mea: după mine. după bunul plac al cuiva. formulă întrebuin ată pentru cei mor i: de-o fi murit.EM. tradi iei. (înv.. după cum. după (sau pentru) faptă şi răsplată. turbat de mînie.. 1) doarDumnezeu.

după (sau pe. ) după toată probabilitatea.EM.BUDAIDELEANU. treacă-meargă.ext. CAR. acceptabil: de foame ar fi ce-ar fi. după voia inimii după voia inimii.. în ordinea . cum doreşte: îmblăm după voia inimii. după cît se pare. fără să-l doară măcar capul. după sac. e ceva de speriat. în dragoste c-o fată sărăcu ă şi după toiul cuiva frumuşică.).) sau după capul meu (tău.. după lege. du-te unde a dus dracul (sau surdul) roata şi mutul iapa!. e bătător la ochi. 2) lasă-mă în pace! du-te pîrlii! du-te pîrlii!. (fam.după mintea mea după mutra lui după natură după obicinuire după olaltă după potriva . OD. pleacă!: da’ du-te pîrlii. ) du-te unde vrei (numai pleacă de aici)! e al dracului de greu.. soru ule! AL. ca să nu mai aud de numele tău.. (fam.. (înv. după pravilă după putin ă după rîndul . după putin ă.. (înv..: am făcut lucrurile după potriva nevredniciei mele. ) (care este) conform legii..: toate acestea. ) a fi îngrijorat (din cauza . după rîndul .. după mutra lui. după potriva . după semuire . avînd ca model obiecte din realitate: plăsmui i după natură. dubios: eu văd bine că aicea e ceva la mijloc. e flagrant.. după toate probabilită ile pesemne: după toate probabilită ile voi fi în Iaşi peste vreo zece zile. ) în raport cu . (fam.POP.. şi petecul. (înv. e de comă. după tingire.. după toiul cuiva. poate.i de treabă!. ) lucrurile par să ia un curs neplăcut. e posibil? . du-te dracului!. dar n-am cu ce mă-nvăli. după toiul lui. se poate?. după natură...: boierii şi feciorii de boier se vor priimi în slujbă.). POP. .. 1) a avea dureri de cap (din cauza . e teribil.. şi capacul du-te unde pofteşti! e cam albastru e ce e e ceva de speriat e ceva la mijloc e cu ochi şi cu sprîncene e cu putin ă? du-te unde pofteşti!. 1) vezi.). ceva e suspect.POP. după condi ia lui socială: luă de so ie o zînă după mutra lui. a-l durea capul (pe cineva).. după mintea mea (a ta. după olaltă. e de groază..N. e cusut cu a ă albă. după toate probabilită ile sau (înv. după semuirea rangurilor cu care au fost cinsti i. dispuse dupe rîndul fabricării lor . după părerea mea (sau a ta.). ) vezi.. şi capacul. a-i a-l durea capul păsa (de .. du-te cu Dumnezeu! du-te cu Dumnezeu!.. peşti din cărnuri delicate. corespunzător cu .. e (sau ar fi) ce (sau cum) e (sau ar fi). după (sau cum e) tingire(a).. 1) mergi sănătos!. a -l durea măseaua a (nu)-l durea măseaua (pe cineva de ceva). a (nu)-i păsa (cuiva de ceva).ORG. e cu putin ă?.. (înv. a lui etc. du-te unde ştii!.. după obicinuire... piei din ochii mei!. 2) în limita. pe potriva cuiva: feciorul babei se dăduse .. 1) pe măsura puterilor. lui etc... ce-o au după olaltă.. (p. lumina dentunerec şi marmura de daltă.. şi priimesc feluri de comenzi rînduite lor. potrivit cu . probabil. a lui etc. cu pravila. după semuire . e cam albastru sau e cam albastră situa ia. e foarte greu.ISP. du-te naibii!: du-te undedu-te unde a dus dracul roata şi mutul iapa! a dus surdul roata şi mutul iapa.MACED.COSTIN. e ceva (putred) la mijloc (sau în Danemarca). e cu ochi şi cu sprîncene..GALA.REG.. cît. du-te naibii!..): trecea prin pădure..ISP. ca pe) pravilă sau cu pravila. lasă-mă în pace! du-te în plata Domnului! du-te în plata Domnului!. ) conform cu . 2) (fig. după obicinuire. just: în domnia lui au tăiat capul lui Goe Căpitanul.. ) potrivit obiceiului: să-l petreacă păn-la hotar. pe măsura.. 2) lasă-mă în pace! du-te de te plimbă! du-te de te plimbă!.CORESI. unul după altul (fără întrerupere): ca setea cea eternă. pe măsura posibilită ilor.. ceva nu e în ordine. ) (care este) drept. e evident.CR.i de drum!.

e prea de tot: las-o baltă..... e nimica toată.. era previzibil: era de aşteptat ca dumnealui să nu se ină de cuvînt. pu in lipsea să .... e un fleac.. e mult pînă să . e o bagatelă. a trecut mult timp de cînd .. undra).. dar e mult pînă a le face.CAR.. după cum spuneam .ZANNE. era de aşteptat.. e-n regulă!.. interesul personal e mai presus de interesul străinilor. ar fi trebuit să se întîmple mai demult: ce vrei? sîntem în postul Crăciunului.. sînt speran e să .. nu i-e păcat de Dumnezeu să lăcomeşti la averea altora? POP.. (pop. e o bagatelă. e (o) nimica toată. v.)..: e minune oare că pentru el visul era via ă? EM. e un personaj.. e păcat de Dumnezeu. e mai aproape cămaşa decît anteriul e minune că .. e nins în luna lui mai. tot ce se poate: e foarte probabil . e nor sau sînt nori. (fig. (sau de . (sau pînă a . (fam.. ) e primejdie!.CAR... era şi timpul. se putea prevedea. (sau de atunci)... el nu ştie cum şi pe unde. că prea e de oaie! e (foarte) probabil. e lată (rău de tot)!.... în odaie la Ivan.. e firesc să .e de ajuns e de la sine în eles e de rău! e deştept de bate cuie cu capul e dracul gol e floare la ureche ei bine ...... e mai aproape cămaşa decît anteriul (sau sumanul... se cheamă era şi timpul să ningă.: e nădejde s-avem ploaie. e nădejde să . e mîncat ca alba de ham. e mîncat ca alba de ham e mult de cînd . e lată ! el ştie . vorbeşte. se subîn elege. e de la sine în eles. (reg... e grav! el (sau ea) ştie . era şi timpul e de ajuns.. e dracul gol. era la un pas de a . e minune (sau ce minune) că .IOSIF. e murat în varză acră..: era mai ca să-l omor..... e mult pînă a . e mult de cînd . dar nu face nimic. e destul. ei bine .... ) e posibil să .. ) persoană cu cunoştin e întinse şi variate... are o minte diabolică. ) e prost ca noaptea.CAR. primejdia e mare! e deştept de bate cuie cu capul. . aproape.. enciclopedie vie (sau ambulantă).). ne-am în eles! e numai gura de el. e-n ordine!. e o figură. era mai (sau mai-mai. e înnorat..... cît pe ce) să ..EM. sau ei ştiu . că marile reforme sociale şi economice .. e mult pînă să . e mult pînă să . (sau pînă a .... (despre oameni) este o personalitate inconfundabilă... e de rău!.POP. e foarte apăsat de nevoi. e suficient. e murat în varză acră e nasulie! e natural să . e mare păcat: ei bine. e un fleac. (despre oameni) a încărun it devreme.: e mult de cînd nu ne-am văzut. e de mirare că . omule.... e imposibil. e nenorocire! e natural să . e o nimica toată....CR... e (foarte) posibil. e floare la ureche.POP. (glume ) e bătut măr. promite multe. răsărirea multor talente.... e normal să . enciclopedie vie e nimica toată e nins în luna lui mai e nor e-n regulă! e numai gura de el e o figură e o nimica toată e păcat de Dumnezeu e peste poate e prea de oaie e probabil era de aşteptat era mai să .. e descurcăre foc. e nasulie!..): uşor e a zice: plăcinte..... vor înlesni .: aşa e bine şi natural să fie. e mult pînă a .. e prea (sau prea e) de oaie.. se vîră.. e peste poate.. numai el (sau ea) ar putea să spună: Scaraoschi . e nădejde să . va trece mult timp pînă să .

a face apelul. a făcut destulă echilibristică. analiză lucidă a propriei conduite morale. (fig.. a lăsa la o parte. a face aluzie. şi-acuma fac nourii a ploaie. iaca. aducător de moarte (sau boală).. a exista numai pe hîrtie... a vînt. ca să-şi facă amiazul.. este (sau e) probabil că . a apela (pe cineva): facem apel la sentimentul na ional al d-lui Brănişteanu. e semn rău: săptămîna mare . a face abuz de putere a face acroba ie a face act de prezen ă a se face alb e rău de moarte (sau de boală). vere. (fam.EM. a face ascultare.. 1) a invoca (pe cineva sau ceva). străduin ă excesivă: pornite dintr-un exces de zel condamnabil. 3) (jur. a face abstrac ie de . este firesc.P. a face cu ou şi cu o et.: e probabil că femeia mă iubeşte.. a face albul negru. a-şi face siesta: cerbul ce-mi făcea? sta şi rumega. examen de conştiin ă.POP. ) a asculta..CAMIL. a nu lua în considerare. a face apel (la cineva sau la ceva). a cobi... namiaza-şi făcea. (înv. a se albi (la fa ă). a abuza de puterea de inută.. să ne dea o mînă de ajutor . a insinua. a ignora.. a-i face de petrecanie (cuiva). a rîndui. fii serios!. a apărea. nu se poate! e tatăl său (sau mamă-sa) în picioare. e exagerat. foarte exact. a veni undeva numai din obliga ie.. exces de zel. a face act de prezen ă. a face abuz de putere. a-şi face apari ia.. a sugera. (înv. este în natura lucrurilor. punctual. 2) a se odihni după masa de prînz. periculoase pentru a ieşi dintr-o încurcătură: ca să iasă basma curată. a apela (la cineva): am făcut apel la vecini. a ucide (pe cineva).... a prevesti: parcă nu face i a bine.POP. a face acroba ie (sau echilibristică). eşti nebun?. ) a aşeza. . (înv.SAD. a batjocori. a denatura. a face prezen a. este în natura lucrurilor este probabil că . de nu vă mai astîmpără dracul . e tun. a face a bine (sau a rău. a face aşezare. 1) a mînca de prînz: aci se aşeză.CAR. de la sine în eles. a ocărî (pe cineva): ca p-o albie porcească m-a făcut şi m-a gonit.. că prea e trasă de păr! POP. e posibil. e cusut cu a ă albă: ia-o mai uşurel. exact (sau precis) ca un ceasornic (sau ca un cronometru). a exista numai de formă.. a aerisi. există posibilitatea ca . a face albie de porci a face albul negru a face aluzie a face amiaza a-şi face apari ia a face apel a face apelul a face arătare a face armata a face ascultare a face aşezare .. e scris să . a ploaie).. e vreme grea.. eşti nebun? e tatăl său în picioare e tras de păr e tun exact ca un ceasornic examen de admitere examen de conştiin ă exces de zel a exista numai pe hîrtie a expedia pe lumea cealaltă a expune la aer a face a bine a face abstrac ie de . a expune la aer. a face arătare. (înv. a(-şi) face amiaza..! CR. a face armata. e sortit să .POP. a face de două parale. e rău de pagubă.PANN. ) a se adresa unei instan e superioare. ) a arăta. seamănă leit. a expedia pe lumea cealaltă (pe cineva). . 2) a încărun i. ) porcească) (pe cineva). nu concepe să piardă: lasă-l în pace! doar îl ştii ce rău e de pagubă!CAR . aduce ghinion. e predestinat să . examen pe baza căruia cineva este primit într-o formă (superioară) de învă ămînt. sîrguin ă.. 2) a chema (pe cineva). perfect cu tatăl său (sau cu mama sa). a satisface serviciul militar... 1) a deveni palid. ) a adopta solu ii nesigure. examen de admitere. a se face alb. a se ivi. a omorî. e prevestitor. a face (ca pe o) albie (sau troacă) de porci (sau de cîine. să nu prea lipeşti sau spoieşti. .e rău de moarte e rău de pagubă e scris să . căci e rău de boală. ) ce vorbeşti?. din polite e. a falsifica realitatea. e tras de păr.

a hăcui. a face ca cineva.P. (înv.. mii şi fărîme..... a face bucă i-bucă ele (pe cineva sau ceva). .. a se face ca ceara. (sau ca . a învinge. a îmbogă i (pe cineva).. a face bine (sau rău) să . 2) a se bărbieri. a face bîca. de-amu n-or mai face cale! POP.a face aşteptare a se face aşteptat a-şi face bagajele a face baie a face bani a-şi face barba a face băşici a face bătaie a face bine a-i face bine a-i face bine a face bine să .. a cădea: era să facă bîca.. a lipsi de la lucru a doua zi după o sărbătoare. (arg. a fi bocnă. a-i prii. a face bătaie. a-i face bine (ceva cuiva).. a-şi face barba.): ai face bine să treci pe la el.. a se sfărîma.. să se răspîndească: să face cale ceiialalte învă ături. a face (sau a da. v. a imita pe cineva: cine-a face altă dată ca mine. a reduce la zero. a (se) întrema. a umbla. a (se) însănătoşi. (sau ca . (reg. a se bosumfla. (înv. grămadă. 1) a face bucă i (pe cineva). a se duce: dragile mamii picioare. a face baie.. de . a nimici. dărăburi. ) a vrăji. a-şi face bagajele. a se nimici: paharul . 2) a ajuta să treacă. 2) a fărîmi a (ceva). ) a birui. a merge.. 3) a pregăti terenul. .. 1) a lăsa să treacă (pe cineva). a se lăsa aşteptat. VLAH.. a zdrobi. a face băşici. pămînt. a face blau. a fi gras: observă că a început să prindă burtă. praf şi pulbere. cioburi. a omorî.TOP. 1) a se îngrăşa. a tăia. a emite monedă.POP. 2) (fig. scrum. ) a combate cu argumente puternice. s-a izbit de toartele cerului şi s-a făcut cioburi. a face cale . a împrumuta (cuiva ceva): fă-mi bine cu el [cu buzduganul]. ) a aştepta. a face blatul.: să-i facă cale să fugă. [ienicerii] le tot făcea cale. a mînca fără plată. zgură). a se face aşteptat. a face cale. să văd pe mine m-o speria balaurul? POP. a face bogat (pe cineva). a (nu) fi de dorit.. ca mine să pă ească. a face biruin ă. a se băşica. a face (sau a avea. a desfiin a: critica a făcut praf ultima sa carte. a deveni palid. a se albi (la fa ă): Damian atuncea se făcu ca ceara. a face boboane.). a călători. 2) (despre femei) a rămîne însărcinată.PRAV. a se îmbăia. a-i fi de folos (ceva cuiva): cafeaua o să-i facă bine. a face bani. . a-i face bine (cuiva cu ceva). VARLAAM . a se pregăti de plecare. a (se) vindeca: se jură că într-un ceas are să-l facă bine. a se face bucă i (sau fărîme. a face bucă i (sau bucă ele.. pulbere. de .DELAVR. a da drumul (cuiva): auzind aşa.NEC. 1) a bate. a distruge (pe cineva sau ceva): de i-oi da drumul.CEZAR. a se face bocnă. a trage) cale (sau drum) (cuiva). ăndări) (pe cineva sau ceva). CR. ăndări. te face mii şi fărîme.POP. decisive. 1) a-şi tunde barba. praf.CR. (pop. a întîrzia. ) a intra. a (se) face bine (sau sănătos). a face (sau a pune) bot. a face cuiva rost să . a se distruge... 2) a face parale. a urma exemplul. a face biruin ă a face bîca a face blatul a face blau a face boboane a se face bocnă a face bogat a face bot a face bucă i a se face bucă i a face bucă i-bucă ele a face burtă a se face ca ceara a face ca cineva a face cale a face aşteptare. a se sparge. a prinde) burtă. ) a se bate: veni vremea de se hotărîră cîinii a face bătaie în regulă. pilda cuiva. preferabil să . a călători.AL. scrum. a anula. 1) a bate.

EM. FIL.AL. a fi sătul peste măsură. ) 1) a fierbe de nerăbdare.a-şi face cale a i se face calea cruce a i se face calea cruce a face calea întoarsă a face cap a face capătul a-i face capul calendar a-şi face cale. a face bilan ul încasărilor şi al plă ilor. a i se face (cuiva) calea cruce (cu cineva). a face (sau a bate) căr ile (de joc). a face (sau a duce) casă (bună sau rea) (cu cineva). 1) a-şi face pîrtie.ext. ) a se preface că nu are ştiin ă de cineva sau ceva. CEZAR. şi-au făcut duşmanii cale. a intra într-o tagmă oarecare. a face casa. a se alia cu cineva: au făcut ceată cu to i mai marii. s-a făcut că plouă. a ucide (pe cineva). nu venea. a face caraul. coşuri) a se umfla la vîrf prin acumulare de puroi: buba cap nu face. sfîrşitul) (cuiva sau la ceva).AL. a bate. că nu bagă de seamă pe cineva sau ceva: ne cunoşteam de copii. ) a sta la îndoială. CAR.. încearcă în toate felurile şi izbuteşte să . 2) a căuta un pretext pentru a merge undeva. a fi solidar (cu cineva).EM. a amesteca şi a împăr i căr ile: eu fac căr ile! AL. calea mi se face cruce! POP. adecă îmi fac capul ceaslov. a-şi găsi de treabă undeva: îşi face cale pîn-la pu . zgomotos. m-aş duce. a se întîlni. PANN. a(-i) face (sau a-i pune) capătul (sau cone ul. 1) a insista asupra a ceva: [o gazetă] zice că nu mai face caz de infamia pe care o comitem noi. . 2) a respira greu. 3) (fig. a i se face (sau a-i fi. a-şi face cămaşa izmene. a se întoarce. a reuşi într-o profesie.POP.: face el ce face şi cu mare greu scapă. a face (mare) caz (de cineva sau de ceva). a-i face capul calendar (cuiva). a exagera însemnătatea cuiva sau a ceva. duce. de havadişuri. a se face căpuşă. . a face carieră. a aştepta pe cineva (uitîndu-se în toate păr ile): în zădar făcui caraul vreo două ceasuri pe pia ă. ) a da de piedici. a face cap. a pre ui foarte mult pe cineva sau ceva. a nu mai putea înainta. a se înturna (din drum): vei vrea să faci întoarsă de peacuma a ta cale. . a gîfîi.POP. 1) a ajunge la o răspîntie: şi m-aş duce.DOS. a-i împuia capul (cuiva): destul acum. V. vin-la sînu-mi! EM. 1) (despre so i) a convie ui (bine sau rău): Dumnezeu n-o vrut să facem casă-mpreună. a sublinia însuşirile cuiva sau a ceva. dar cînd l-am întîlnit în Bucureşti şi l-am salutat. a da chix.. (fam. 2) a omorî. 2) (fig. a-şi face capul calendar a face caraul a face carieră a face casa a face casă a se face ca sfecla a face ca trenul a face cauză comună a face caz a-şi face cămaşa izmene a se face că plouă a se face căpuşă a se face cărbune a face căr ile a face ceată cu cineva face ce face . a eşua (într-o afacere). . a toca la cap (pe cineva).CR. (fam. jos la vale. 2) a scoate în eviden ă. face ce face. .P. 2) (p. a-şi face capul (sau din cap) calendar (sau ceaslov). pînă nu se coace. a face (sau a apuca) calea întoarsă. a face cauză comună (cu cineva). a face (sau a sta în) ceată cu cineva. a-i sta) calea (sau drumul) cruce (sau cruci) (cuiva) sau a-i fi calea în cruce (cuiva). zău. că ne-ai făcut capul călindar! CR. a-i face de petrecanie (cuiva): s-au sfătuit acuma maică-sa cu zmeul cum să-i facă capătul. a se înroşi la fa ă. da mi-i calea-n cruce. a se face că plouă. a face să înceteze (ceva): fă un sfîrşit durerii. a face ca trenul. despre bube. ca să se întîlnească cu el. a-şi încărca memoria cu fleacuri: vorbesc pu in şi ascult mult. (despre alimente) a se arde. (înv. a-şi deschide drum: sus la munte. a se face cărbune. fără ca al ii săpoată afla de la mine ceva. a se încrucişa (cu cineva). 3) a da amploare la ceva.POP. . 1) a sfîrşi. a se face ca sfecla. ) a se în elege (bine sau rău) (cu cineva). a şovăi: de urît m-aş duce. şi pop.

a supune. a trata. . a zdrobi în bătaie (pe cineva). spre cinstea cuiva: asemenea fapte îi fac cinste .ISP. a se codi. a coti după col . a omeni. a fi ud pînă la piele.. a înainta o peti ie. 2) a redacta. măre. (înv. a face chiseli ă (pe cineva). a face (o) cerere. de se turteşte şi cocă se face. a călca în picioare (pe cineva): te-ntind jos şi te fac chisăli ă. 1) a cinsti. tămbălău. 1) (înv. a se face cîrlig (sau covrig). de se făcuse cîrlig. a lega fedeleş (pe cineva): atunci. 2) a invita pe cineva (în străinătate): neamurile din Germania i-au făcut chemare şi a plecat la ele două săptămîni. a-şi face chip cioplit.ISP. a onora (pe cineva): mă mir. a plăti consuma ia (cuiva): şti i una. a face cîrpă (de şters) (din cineva). a face circ. cum de mi-a făcut cinste să mă ia de bărbat. a face (o) (în)cercare. a face certare (cuiva). a face (sau a scoate) coarne. ci numai o cercare să fac. a deveni îndrăzne .MINEIUL. ) a certa (pe cineva). prea te faci chinez.POP. 3) a cinsti. 1) a batjocori. a(-i) face (cuiva) cinste(a). 2) a umili. a se închina la idoli: să nu. 1) a cere. ) a trage de păr (pe cineva). a încerca. a se face preface că nu în elege. (pop. a găuri în multe locuri (ceva).CR. ) a snopi în bătaie. căci e creştină. a face cercare (cuiva). cine face cinste? FIL. a face cobză (pe cineva).POP. a se face (sau a fi) cîrpă (sau petică). a se îmbăta turtă. a pedepsi (pe cineva). ş-or face coada colac. a face albie de porci (pe cineva). a face praf (pe cineva sau ceva). ) 1) a se ghemui. a vorbi mult şi cu furie. a face (tot) ciur (ceva). a se face (sau a şedea) colac. obraznic. a proba: nu mă leg ca să prind pe tîlhari. a se covrigi: fierul se încovoia de se făcea covrig. a se turti (de băutură): bea. impertinent.ISP. 3) a fi beat. în stambă. .NEGR. 2) a fi vlăguit. scandal.a face ce-o face a face cercare a face cercare a face cerere a face certare a face chemare a face chica topor a se face chinez a-şi face chip cioplit a face chiseli ă a face cinste a face circ a face ciuciulete a face ciulama a face ciur a face cîl i a se face cîrlig a face cîrpă a se face cîrpă a face clăbuci la gură a-şi face coada colac a face coarne a face cobză a se face cocă a se face colac a face col ul a face ce-o face.POP. a solicita. a deveni moale. a se face chinez sau a o face pe chinezul. a se strînge covrig. a da col ul. a-şi face coada colac. a face pe prostul: ei. a ocărî (pe cineva). ) a face orice: se hotărî să facă ce-o face şi să se cotorosească de leneşă.. a face chica topor (sau măciucă) (cuiva) sau a face morişcă (de vînt) în chică (sau în cap. în păr) (cuiva). de bătaie. iarna se făcea colac la uşa tindei. ) a cerceta (pe cineva): să-i facă cercare. . a bate zdravăn (pe cineva): ia să-i faci chica topor. a (se) face ciuciulete sau a fi ud ciuciulete.ISP. 2) a se zgribuli de frig: se stîrciseră de se făcură covrig de ger. bleg. a se da în spectacol. (despre oameni) 1) a se înfricoşa. a ospăta (pe cineva). a o şterge pe furiş (pentru a scăpa de răspundere): am ştiut că dumnealor. dă-mi voie! CAR. a face ciulama (pe cineva).PANN. (pop. (fam. (înv. a se obrăznici. (reg. a face o probă. a se încovoia. 2) a fi spre lauda. (pop. ) a face gălăgie. a da de băut şi de mîncat (cuiva). cînd vor fi la adecă. a face chemare (cuiva). a se ghemui. a pune la munci istovitoare (pe cineva). . a se face cocă. stimabile. băie i? mie mi-e sete. a face cîl i (pe cineva sau ceva).BIBLIA. ) a chema (pe cineva). pînă cobză l-a i făcea.i faci chip cioplit.AL. a face clăbuci (sau spume) la gură. că nu ştie nimic. a face col ul. spinarea dobă şi pîntecele cobză.AGÂRB. l-a i lega. a face fărîme. 3) a se încovoia de bătrîne e: moartea se uscase. a se încolăci: Grivei .

a naşte (copii): numai un copil o să face i.(sau a . la umărul drept şi la cel stîng.. nu-mi mai face cu capu. (reg. a batjocori fără a-şi alege cuvintele (pe cineva). a o lua de nevastă o fată: storsul vinului trecu... a se mira peste măsură. a face cu capul.. (sau a . ) a se logodi. a-i face cuiva favoarea să . ) a nu mai putea scăpa de sărăcie.COŞBUC.. a concura (pe cineva). (fam. nici cruce să. 1) a chema. a face cre (ceva). să nu ne facem cruce cu stînga. a certa. (despre vehicule) a se întîlni (venind din direc ii diferite). a-şi face cuib (undeva). a rînji (la cineva): ticălosul şi mangositul! încă se rînjea la mine şi-mi făcea cu măseaua! CR. a face cu degetul (cuiva). parcă-l văd ministru. nu. a face cruce lîngă biserică. a zămisli. ) a dîrdîi de frig: o să vă pun să face i ni ele cuie. a vinde pe datorie (cuiva). . a face cor cu . a considera pe cineva demn să . a-şi reduce preten iile. a se închina: nici pe dracul să vezi. a duce trei degete împreunate la frunte. a-i face cuiva onoarea să . a face cum îi vine la gură (pe cineva). a se încrucişa. de năzbîtii. a face conac..DELAVR. uluit: ca mîni.. a face complimente (cuiva). clăn ănindu-vă din ii. a fi surprins. a coti. a face corp comun (cu cineva). a lăsa de la sine.. a porunci printr-o mişcare a capului: du-te. a(-şi) face cruce.. a face copii. a face credin ă. la dracu. a complimenta (pe cineva). a se uni cu .). a face conciul unei fete. a face (sau a trage) cu geana.ISP. a-şi face cruce cu stînga a face cruce lîngă biserică a face cu capul a face cu coada ochiului a face cu degetul a face cu geana a-şi face cuib a-şi face cuib în cuibul altuia a face cuie a-i face cuiva onoarea să . a face concuren ă (cuiva).. (fam. badea conciu’ nu-mi făcu. a încre i (ceva): hai.i faci! NEGR. (pop.. făcîndu-şi din coada ochiului.. a face cumetrie cu sărăcia.a face comedii a face complimente a face conac a face concesii a face conciul unei fete a face concuren ă a face copii a face cor cu . 1) a se cruci. a se aciua (undeva).. a face cauză comună cu . săracul! POP. ) a poposi. am văzut altele mai straşnice! VLAH. a face concesii..ISP.i mai face părul cre . a face cotituri (sau coturi).BACALBAŞA. murgule . a cobi. (reg.): dacă exelen ia sa ar vroi să-mi facă onoare a să încrede în devotamentul meu. bade. a se stabili..AL. a-i arăta col ii (în semn de prietenie) (cuiva). de pozne.. 2) a mişca capul încoace şi încolo: merge făcînd cu capul. gîndeşti că-i moşul. că mă vede bărbatu! POP.. a-i face credit (cuiva). năzbîtii.. 2) (rar ) a prevesti a rău. . a face cruce. a-şi face cruce cu stînga. pozne). a amenin a cu degetul arătător (pe cineva): zărindu-l în slava cerului printre stolul de corbi. a-i face cu măseaua a face cumetrie cu sărăcia a face cum îi vine la gură . a-şi face cuib în cuibul altuia. a-i face cu măseaua (cuiva). (sau a . la piept.ISP.: lumea politică face cor cu toată lumea. începu a-i face cu degetul. (înv. ) a fugi foarte repede. a face cu ochiul. a face corp comun a-i face costum de scînduri a face cotituri a face credin ă a-i face credit a face cre a face crîngu poiană a face cruce a face cruce a face comedii (sau boroboa e.. a face cuie. a-i face semn discret (cuiva): una într-alta se legănau [fetele]. de trăsnăi.. a şerpui: poteca face cotituri în drum. POP.. a trăi cu femeia altuia.. a se solidariza (cu cineva).POP. năzdrăvănii. murgule.). a ceda. a-i face costum de scînduri (cuiva).. a se ine de boroboa e.. a face ceva inutil. a face crîngu poiană. ) a omorî (pe cineva). a face cu (sau din) coada ochiului (cuiva).

a cumpăra. a-şi face curaj. a se îmbărbăta. a porunci. a face cură enie. (înv. pentru a-i cîştiga simpatia. a se cunoaşte cu cineva: fă cunoştin ă cu fata. a-şi îndeplini îndatoririle. care dă oca pe spate şi face cu mîna să-i mai aducă una. a preveni (pe cineva): face cunoscut împăratului această hotărîre a ării..BĂLC.LET.POP..NEGR. a informa (pe cineva). . ) a certa aspru.PANN.. 2) (despre femei) a cocheta cu îndrăzneală. 1) a adresa cuvinte măgulitoare (spre a-i cîştiga favoarea) (cuiva). ) a nu neglija.MAIOR. a tîrgui. a ocărî (pe cineva). se vede. a da de ştire. a face cuvînt (sau cuvinte). a i se face cunoscut (sau (înv. a se distinge.: i s-a făcut de ducă. a face cu ou şi cu o et (pe cineva). a face negreşit: orînduindu-l de al doile să ducă pe Paşa pînă l-a trece în hotarul Hotinului.: i se făcu de ştire că românii prădează locurile.COSTIN. a se remarca.a face cu mîna a face cumpărături a face cunoscut a se face cunoscut a i se face cunoscut că . a face (sau a turna) curte (cuiva). iară ele fac cu ochii. (reg. tare i-i drag! AL.P.. ) a se în elege. a dori. a chema (pe cineva): Ipate.. a dojeni cu asprime. 1) a deretica. a primi vestea că . anun at. a-i trage o săpuneală (cuiva). cela . a-şi face cuvînt cu cineva. ) a cuvînta. a vorbi: de judecată voroveaşte lor Dumnezeu. a-i face cu ulcica (cuiva). (înv. a sim i o atrac ie puternică spre .. a îmbia: pe cînd ei sucesc musta a.. a (se) face de batjocură. a-i trage o săpuneală (cuiva). a nu face cusur. a (se) face de rîs.PANN . se duse cu el la gîrlă. ) de ştire) (cuiva) că . 1) a prezenta (pe cineva cuiva): pe dată îl face cunoscut cur ii şi fetelor sale. a se îndatora.. 1) a-i face (cuiva) un semn discret dintr-un ochi (cuiva): tu i-i face cu ochiul. a deveni notoriu: se făcuse cunoscut prin cîteva portrete în ulei. (reg.. a face cunoştin ă a face cu ochiul a face cu ou şi cu o et a-şi face curaj a face cură enie a face curte a face cu săpun şi cu apă rece a nu face cusur a se face cu treabă a-i face cu ulcica a face cuvînt a-şi face cuvînt cu cineva a face cuvînt a-şi face datoria a face datorii a i se face de . a conversa (cu cineva). a face cu ochiul (sau din ochi) (cuiva). a i se face (cuiva) de . a se face de basm a face de batjocură a face cu mîna (sau din mînă) (cuiva).CR. a face cu săpun şi cu apă rece (pe cineva) sau a trage un săpun (cuiva). a curta (pe cineva).CR. a intra în vorbă. a se face de basm. obliga iile. a face cunoscut (pe cineva sau ceva cuiva). a face cumpărături. a simula că e ocupat: mă făcui şi eu cu treabă şi intrai după ei în grabă. a se face cu treabă sau a umbla a treabă. decît fata îşi făcu curaj...EM. a-şi face datoria. a face cunoştin ă (cu cineva).. . şi de viea ă şi de lucrure foarte cu socotin ă face cuvînt.. 2) (fam. a se face cunoscut. a avertiza. a atrage. a fi înştiin at. a face cuvînt sau a-şi da cuvînt în de sine sau a se lega la un cuvînt sau a pune (sau a lega) cuvînt cu cineva.. a face datorii. el î i face cu capul.POP. a da de în eles (cuiva).. a se face de rîs: c-am băut tot ce avui şi de basm eu mă făcui. a-i pune oala. a-şi lua inima în din i: sacul era greu de tot.. a pofti să . ) a-şi arăta admira ia fa ă de o femeie.. (înv. se opinti cît putu şi . a face (sau a spăla) cu ou şi cu o et (sau cu sare şi piper) (pe cineva). a sta de vorbă.. n-o lua numai pe auzite. a trage clopote(le) (unei femei): o să fiu silit a-i face şi curte acum. 2) a încunoştiin a..AL. 2) (fig. ) a se preface că are de lucru. ) a da afară din posturi persoanele considerate incompetente.CORESI. a (se) compromite: nu te mai face de batjocură! CAR. a cădea la învoială cu cineva: ş-au dat cuvînt în de sine şi au purces bulucuri spre tîrg.. ca să nu se facă vreun cusur la nimică.. a-i face vrăji (cuiva): î i face cu ulcica. a cunoaşte pe cineva.

) a-i face capătul. . de cap şi de ciolane). spre a-i face de petrecanie. ) a da în (sau peste) ruşine sau a face ruşine (cuiva).CAR. a patrula. ) a omorî.) a vinde (pe cineva): ave i un rob de pierzare. (pop.apoi să le facem de căpătîi. a (se) ruşina.).i faci neamul de ruşine. ) a se sinucide. şi pop. (fam. ISP. ) a (se) face de băcănie: preafăcură i neamul nostru de ruşine şi ocară. (fam.POP. (fam. a se ine de prostii. AL. a-şi face de mărit. că. bătaie. a-şi face de petrecanie. a-i face de petrecanie cuiva: hotărîră să-i facă de cap.. . a (se) da) de (sau la) ruşine (sau de ruşinea lumii. a face de nevastă. a părea că lucrează. pentru a-şi ghici soarta sau pentru a-şi asigura succesul în ac iunile întreprinse: să crească busuioc. 1) a petrece zi şi noapte. a-i face de urît (cuiva). a rămîne. a (se) căsători. a face din noapte zi (sau ziuă) sau a face noaptea zi. a-şi face de lucru (cu cineva sau cu ceva). 2) a risipi. a-şi face de seamă. 1) (fam. a face de măscară.POP. o gafă: am făcut-o de oaie de tot. a face noapte albă: ei fac din noapte ziuă şi-ai zilei ochi închid. ) a munci fără odihnă. cînd stau de gîndesc.OD. ) a căuta ceartă. dar îmi fac de seamă. 2) (fig. a-şi face de noroc. a face din alb negru. a face de vînzare (pe cineva). a se face de nici o treabă. a străluci: un palat cu ziduri numai şi numai de aur şi trepte de nestimate. a batjocori (pe cineva). a (se) face de rîs. (pop. nu l-a i face de vînzare? POP. 2) a-şi crea singur încurcături.. ) a lua de nevastă: fata mîndră mai curată el şi-o face de nevastă. a (se) face de panaramă. ) a face de rîs. (înv. a o face de oaie. a mistifica realitatea. a face descîntece. primejdioase.. 1) a-şi pierde vremea cu fleacuri. (reg. Măria Ta . ) a (se) face de rîs. a fi foarte harnic. a fermeca. a strica. să ne facă de urît. ) a se îngrijora: pentru el n-au teamă.. a beşteli. vrăji etc. 3) a lumina (ca ziua). .POP. MINEIUL. (înv. a (se) face (sau a fi. a face o prostie. . a certa aspru. . a(-i) face de petrecanie (cuiva). a face de patrulă. (înv . neîntrerupt. a-şi face de năjit. de cap i-a fost! POP. a face de dîrvală (pe cineva). a păzi. a(-şi) asigura existen a.EM.POP. a face de pază (sau de strajă). să-i însurăm. a comite fapte periculoase.. a păzi. nu iubi pe fiecine.EM. a (se) căpătui: am trei feciori. a face din iarnă vară a face din noapte zi a-şi face de cap (sau de ciolane.POP. a denatura. a-i face farmece (cuiva): că nu-i dracul pe pămînt.a-şi face de cap a face de cap cuiva a face de căpătîi a face de dîrvală a face de două parale a-şi face de lucru a-şi face de mărit a face de măscară a-şi face de năjit a face de nevastă a se face de nici o treabă a-şi face de noroc a o face de oaie a face de panaramă a face de patrulă a face de pază a-şi face de petrecanie a face de petrecanie a face de ruşine a-şi face de seamă a-i face de urît a face de vînzare a-şi face de vorbă a face din alb negru a face din cap că . a vrăji (pe cineva). a face blestemă ii: de cap şi-a făcut..satului) sau (înv. a face cu ou şi cu o et (pe cineva). ) a deveni nefolositor. (reg. a face de cap cuiva sau a pune capul cuiva.. a face din cap că . . de făceau noaptea zi cale de trei poşti. a face de două (sau trei) parale (pe cineva). (reg. a da din cap în semn de aprobare sau de refuz. să ne facem de noroc. a-şi face de vorbă (cu cineva). (sau să . un obiect)..POP. a face din iarnă vară.. a distruge (un bun. la dragul Lisandru că-i un copilandru şi mult îl iubesc. a falsifica.. a da gata (ceva). a ucide (pe cineva): să puie mîna pe ho . inutil: au umblat după deşertăciuni şi de nici o treabă s-au făcut. a-şi găsi subiect de conversa ie (cu cineva). a face (sau a da) de căpătîi. ) a face farmece pentru a se mărita.

) 1) a-i face pe plac cuiva. a exagera (valoarea. a face după (sau de. a face (sau a rupe) ferfeni ă. a omorî.POP. (înv. a (nu) se descurca în împrejurările date.POP.a face din tei curmei a face din în ar armăsar a face dobîndire a i se face dor a face drum a se face drumul cruciş a face după capul său a face după cum zice cineva a se face dus de acasă a face economii a face epocă a face escală a face excep ie a face exces de zel a face explozie a face fasoane a face fa ă a face fa ă împrejurărilor a face făgadă a-i face felul a-şi face felul a face ferfeni ă a-i face festa a face fe e-fe e a o face fiartă a face figură de circumstan ă a face fi e a face din tei curmei. a se face drumul cruciş. a înfrunta. 2) a da gata. a face făgadă (cuiva). a-şi face felul. s-a făcut dusă deacasă. a se fîstîci. . a face fi e.CR.CAR. a-i face felul (cuiva). a promite (cuiva). a atrage aten ia. a se purta potrivit împrejurărilor: va trebui să facă figură de circumstan ă. a face mofturi. a face fasoane. 1) a da chix. nazuri. a păcăli (pe cineva). a ine piept. 2) a face cum crede de cuviin ă. ) a merge. a înşela. mendrele: noi tot ne făceam feliul aşa cîteodată. tăcînd. a face epocă. . a cărei expunere va face desigur epocă în ştiin a umană. a asculta de cineva: mai-mai că aş face aşa precum zici tu. a face excep ie.CR. a-i juca un renghi (cuiva).CR. precum etc. a se pierde: Ivan atunci lasă capul în jos şi. . (înv. a exploda. a sări în aer. rău cap ai avut! CR.CAR. a (nu) face fa ă împrejurărilor.CAR. a face tot posibilul.POP. (înv. a încerca toate mijloacele. a face figură de circumstan ă. a eşua. a se impune (la un moment dat): este o sistemă materialistă-mistică. a face drum (sau cale). 2) a se face de rîs. 2) a se sinucide. a face economii. a nu se supune normei. a face (sau a schimba) fe e-fe e. şi pop. a umbla. a ferfeni i: îşi rupea ciubotele ferfeni ă jucîndîmpreună cu noi. ) a făgădui. a urma sfatul (sau porunca) cuiva. a face escală. a face mofturi. a economisi. că de mult î i făceam feliul! CR. din) capul său (ceva) sau a face cum îl taie capul. posibilită ile. ) a dobîndi. a face din în ar armăsar. ) a părăsi casa părintească: tot în haine de mireasă. a dori (pe cineva sau ceva): spune-le că mi s-a făcut dor de aleea lor şi mai ales de pimni ă. a se sclifosi. a face exces de zel. a suporta: îşi strînse cu putere tot aparatul de erudi iune pentru a face fa ă înaltei situa iuni în care se afla. 1) a lucra din proprie ini iativă (ceva): de-ai făcut-o din capul tău. a face fa ă. şi m-a bătut Dumnezeu! POP. a fi peste măsură de zelos. a trage pe sfoară (pe cineva). începe a face fe e.ISP. a nimici (pe cineva): nu te-am ştiut eu că eşti de aceştia. a se face dus(ă) de acasă. însemnătatea a ceva): gura satului prea lesne face dintr-un în ar armăsar. a se bifurca. figura. ai a face drum. (pop. a face explozie. a se face cruce: ne-am dus pînă unde ne-am dus şi ni s-a făcut drumul cruciş şi nu ne-am mai putut duce. poftele. a i se face dor (de cineva sau de ceva). a-i face (sau a-i juca) festa (sau o festă.CAR. a distruge. a face (aşa) după cum (sau cum. cum se pricepe (ceva): am făcut de capul mieu. regulii. 1) a-şi face cheful.SL. cum îl duce mintea. a exagera. a face dobîndire.) zice (sau porunceşte) cineva. fe e. o figură) (cuiva). a rezista. a o face fiartă. a se opri. (fam. a călători: cînd răstorni mămăliga pe masă şi se desface.

) a pregăti: să mi facă un om de oaste gata. a se manifesta zgomotos la o întrecere sportivă. a-i pune be e în roate (cuiva). te fă frumoasă! POP. a face (sau a da. 2) a face intrigi. a face ghetele (sau pantofii) (cuiva). a-i veni ame eala. a face goană (cuiva). a-şi face griji. la un spectacol etc. ) a avea pîntecele plin. a face gîlceavă a-şi face gînduri a face gît a face glume a face goană a face gospodărie a face grămadă a face greutate asupra cuiva a-i face greută i a face grijă a face groază a face gunoaie multe în casa cuiva a face gura pîlnie a face gură . a usca şi a strînge iarba:că m-ai dat la un bătrîn. a-i crea probleme. ori strînsă. a face pe placul.MINEIUL.POP. a face galerie. a gîlcevi. a face menajul. a bea (foarte) mult. 1) a se găti. a(-şi) face grijă (sau griji).POP. (pop. a se face ghem. fa. a face gălăgie. a vocifera. a face gospodărie. a se face fugit. a persecuta (pe cineva): făcea goană bunei credin e. a face frumos. (înv. a-i face greută i (cuiva).COŞBUC. ca să faci frumos cu ele la boieri şi la cucoane? EM. a băga zîzanie. a face compromisuri pînă la realizarea unui plan. a se ghiftui: boii şi vacile chiar acolo făceau foale. a prigoni. a face gătire. 2) (despre vreme) a se îndrepta. a face gît. de unde numai o gheară scoate şi face gîlceavă în lume. 1) a provoca ceartă. pe gustul cuiva. a-şi face gînduri (sau închipuiri). a striga. a i se face galben înaintea ochilor (cuiva). şi te lă. făcută ghem. a (nu) face gunoaie multe (sau purici) în casa cuiva. 1) a doborî (pe cineva). (înv. . a se îngrijora. a deveni palid: se făcuse galbăn ca ceara. ) a sluji cu slugărnicie (pe cineva). a face gîlceavă. a fugi şi a nu se mai întoarce: se făcu fugit în mun i. a face groază (cuiva). 2) a mototoli. 3) a strînge. a face focul.POP. a face gălăgie. ) a face o mare ispravă: doară nu s-o face gaură în cer. a se îngrijora: cum să nu mă îngrijesc şi să-mi fac fel de fel de gînduri cînd te văd aşa? VLAH. a face gura pîlnie. a se îmbăta. a stîrni dihonie: îl închise Dumnezeu în foalele pămîntului. ) a goni. merge ziua. scandal. a face ghem. a glumi. a (nu) sta mult timp în casa cuiva. 1) a cură a ghetele (sau pantofii) (cuiva). a se face frate cu dracul.NEC. a face sluj. 2) a omorî (pe cineva): pe opt i-i dam grămadă jos. (înv. a aduna la un loc. a face foale. (înv. gîndesc că numai în pizmă. a face greutate asupra cuiva. 2) (fig. ) a face plîngere împotriva cuiva. a fi slugarnic: şi din haosul de gînduri s-alegi sfintele icoane.POP. a se ghemui. a face gaură (sau bortă) în cer. a se face galben. ) a (pre)găti.AL. a i se face rău (cuiva): plîngea .a face fîn a face foale a face focul a se face frate cu dracul a se face frumos a face frumos a se face fugit a se face galben a i se face galben înaintea ochilor a face galerie a face gata a face gaură în cer a face gătire a face ghem a se face ghem a face ghetele a face fîn. a se strînge ca un ghem: fata doarme pe brînci. (iron.POP. a face glume. în iad. a se împodobi: du-te acasă.ISP. d-om intra! ISP.. a face gata. 1) a depăna. a face gură (mare sau largă). ) a îngrozi (pe cineva). buhoasă. scandal: to i strigă şi fac gură largă. (înv. pînă i se făcea galben înaintea ochilor. a se face frumos. a ipa.VLAH. a se sume i.. a cosi. a pune) grămadă (pe cineva). a aprinde focul: fata aducea apă. făcea focul şi punea de mîncare. face fîn.POP.

a face hîrcă (pe cineva). a face haz de necaz. a face izbîndă. a face inventarul. a face hăis (sau hăisa).CAR. 2) a lua în rîs. a inventaria. a-şi forma o impresie..AL. a bate măr (pe cineva). a face hareci (asupra cuiva). a înhă a (ceva). a-şi bate joc (de cineva sau de ceva). a(-i) face pe plac (cuiva). a impresiona: şi mie-mi face aceeaşi penibilă impresie.. a fărîmi a. a-şi face speran e zadarnice.POP. a (se) face (tot) huc. ) a fi foarte speriat: mi se făcuse inima cît un purice. a îmbărbăta (pe cineva): au să vie după voi. ) a slăbi foarte tare: te bagă-n boala cîinească şi te face numai iască.SAD. să vă facă inimăbună. a sfărîma. . 1) a fi preocupat numai de propriile interese.URIC. a apuca repede. ) a face cale.GHICA . (reg.. a face hap.. (înv. 2) (fig. AL.URIC. a face hunie. a prinde.. 2) a-şi face nevoile. (reg. a face haz (de cineva sau de ceva). a-şi face iluzii. a năvăli. ) a face de rîs (pe cineva). 2) a se repezi (să ia ceva). ) a împiedica pe cineva. a se distra: la rîndul său povestea cîte-o batjocură . a i se face inima cît un purice (cuiva)sau a fi cu inima cît un purice. . a-şi închipui. (reg. a vînzoli: cu dracii ai făcut hara-para.CR. (înv. (înv. o părere (sumară) (despre cineva sau ceva). a atrage aten ia. a face împăr eala. 1) a rîde. ) 1) a tăia în bucă i. a sparge. a face (o) hara-para. a satisface capriciul. treburi. (fam. 1) a suferi de guşă. afaceri etc. 1) a risipi (în mod nechibzuit): face iama în iconomiile visteriei. în grija (cuiva): ocîrmuirea spitalelor. 2) a se îngrăşa. a şcolilor. a se tîrgui. cheful (cuiva). ) a (se) sfărîma. a face pe dracu-n patru. simulînd voie bună. a se face huhurez. a face haz a face haz de necaz a face hăis a face hîrburi a face hîrcă a face huc a se face huhurez a face hunie a face iama a face iarmaroc a face iască a-şi face idee a-şi face iluzii a face imposibilul a face impresie a i se face inima cît un purice a-i face inimă bună a-şi face interesele a face inventarul a face ispită a face izbîndă a face împăr eala a face împiedicare . a face iarmaroc. a mîngîia cu vorba (pe cineva). 2) (fig. (reg. a aprecia (pe cineva): mă face haz ministrul. 1) a se usca. a drumurilor. ) a se tupila. a face havalea (la cineva). a spera neîntemeiat. ) a învinge categoric. a face împiedicare (cuiva).a face guşă a face hap a face hara-para a face harcea-parcea a face hareci a face hatîrul a face havalea a face haz a face guşă. a înghi i amarul făcînd glume. şi publicul făcea un haz nespus. a se amăgi cu lucruri irealizabile. a avea efect. a plăcea. ) a ispiti (pe cineva). a face (sau a produce) impresie. ) a provoca învălmăşeală. a face haz (pe cineva). a consola. (fam. a-şi imagina: fiind greşită ideea ce v-a i făcut de dînşii. a-şi face (o) idee (despre cineva sau ceva). să se facă havalea la boierii pămîntului. a izbîndi. a face harcea-parcea. a face (sau a da) iama. a-i face inimă bună (cuiva). a mărun i (ceva). a o lua la stînga. ) a da în sarcina. ) a adjudeca (asupra cuiva): s-au făcut hareci în divan asupra dsale. a face ispită (cuiva).POP.URIC. a (se) face iască. (reg. (înv. a se amuza. a împăr i. a-şi face interesele. a(-i) face hatîrul (cuiva). a face imposibilul. a face hîrburi.

a face loc. (înv. (înv. a servi interesele cuiva. a face lipsă.ISP. cu rugare smerită. a-i face îndemînă (cuiva). ) a munci din greu.CANT. patru etc. (înv.MAIOR. a jura. a face învoială a face jaf a face jalbă a face jertfă a face jocul cuiva a face judecată a face jurămînt a face labă a se face la loc a o face lată a face lectură a face lege a se face leu paraleu a face linişte a face lipsă a face loc a-şi face loc . a produce o pagubă: nici lipsă fă. a necăji inten ionat (pe cineva). a se face la loc (sau iarăşi). ) a hotărî. ) a face cunoscut. ca să facă şi mai mult în ciuda caprei.LET. (fam. a provoca ciuda (cuiva): unge to i păre ii cu sînge. a o face lată. calea lor se face-n două. (arg. decît să facă jalbă la împărat. a face (o) învoială (cu cineva).POP. a face jurămînt. ) jac). a-i face în silă (cuiva). (înv. a vesti: se şi feace înştiin are la Roma. a face lege. a face judecată.POP. a redeveni: se făcu om la loc. a omorî. a face în neajuns(ul) cuiva. a permite accesul. a-i provoca silă (cuiva): de ce vrei să-mi faci în silă? AL. a lăsa să treacă: face i-mi loc. 1) a tăcea. a face labă sau a o lua la labă. a face îndemnare (cuiva). ) a înfrunta (pe cineva).POP. 2) (fig. în patru etc. a face în două (sau în patru) (pe cineva).CR. striga el. a se plînge: văd ele că alt chip nu-i. (înv.a face închipuire a-i face în ciudă a-i face îndemînă a face îndemnare a face în două a se face în două păr i a face îndrăznire a face înfruntare a face în neajuns cuiva a se face în patru a-i face în silă a face înşelăciune a face înştiin are a face întristare a face închipuire. să facă o învoială. a face înştiin are. a tăia în două (sau în patru). a da sentin a. a-şi croi drum: făcîndu-mi loc printre dame. a judeca. a se face în două (sau în trei. a nu mai face zgomot. a cădea de acord. a-i uşura (ceva cuiva): au făcut îndemînă turcilor să poată cuprinde locurile.ISP. a se face în patru. ) a-i produce. 2) a face (fără voie) o poznă. ) a-şi închipui. a face jocul cuiva. a se învoi (cu cineva): nu pot să facă un lucru mai cuminte. (înv. a face îndrăznire. ) 1) a se masturba. a se face (sau a face pe cineva) leu paraleu.) păr i: cînd ajung la moara nouă. a conveni. a face întristare (cuiva). ) a face ceva în dauna. să aud ce nu e e crezut. ) 1) a face un chef straşnic.P. a-şi face loc. a se desface în două (sau în trei. a face jertfă. a înainta o plîngere. a (se) face linişte. cu baltac patru-l făcea. a face lectură. (înv. o prostie. ) a îndemna (pe cineva). a-i înlesni. decît să trimitădeputa ie la dumnialor boii. (înv. a face înfruntare (cuiva). a jertfi. (reg. a prăda: mari răută i şi jacuri au făcut. a practica onanismul. ) a întrista (pe cineva). a-i face în ciudă (sau în necaz) (cuiva). în defavoarea cuiva. a face jalbă. 2) a determina pe cineva să tacă.POP. a face jaf (sau (înv.) păr i.PRAV.NEGR. a ucide (pe cineva): pe butuc mi-l aşeza.COŞBUC. dar nici prisos! VĂCĂRESCU. ) a pierde vremea. a face înşelăciune (cuiva). să nu mai facă zgomot. a încunoştiin a. a pedepsi pe cineva: giude ul să-i facă leage cum să cade. a jefui. ) a îndrăzni. a citi. (înv. a (se) înfuria peste măsură: zmeul e năbădăios şi se face leu paraleu. a înşela (pe cineva).

SAD. ca să-şi vîre codi a cea bîrligată undeva. a face praf (pe cineva sau ceva). 2) a certa cu severitate. a limpezi. a distruge. a face mîlcomire. a depune toate eforturile. scară) şi punte. (reg. a încerca imposibilul: s-a pus el. milităreşte (cu cineva). 1) a mărturisi. a-şi face (sau a-şi juca) (toate) mendrele. 1) a-şi face capriciile. (înv. a face metanii. a certa rău.. ) a-i trage o bătaie. a şicana (pe cineva). (fig. a face mofturi. a face meşteşug. 1) a face de rîs (pe cineva): ne-au făcut de mascara POP. (spec. a face milă (cuiva). . a creşte.MINEIUL. (arg. a începe bătaia.CR. a face mar (pe cineva). ) a fi zgîrcit. a se face mănăstire. costisitoare. ) cruce. poftele: numai dracul . a face mizerie. luntre şi punte. făcea pe un boier mare mascara şi-l şi închidea. a se mări: şi crescu şi se făcu mare. a-i face neplăceri (cuiva). a face (un) masaj (cuiva). a-şi recunoaşte vina. 1) a lumina. ) a clarifica. a se chirci (pentru a nu fi văzut. îşi făcea mendrele printre muritori. a face mai scurt de (cîte) o palmă (sau cu un cap) (pe cineva). a se face (sau a deveni) (mai) mic. a face mea culpa. (înv. umil. a necinsti. a face mămăligă (pe cineva sau ceva). de două parale (pe cineva): pentru un lucru de nimică . a face lux. ) a chibzui. a face mărturisiri. a se strînge. a întrebuin a mijloace neîngăduite pentru a realiza ceva: ce meşteşug să facă. a-i face mizerii (cuiva). a face marafeturi.a face lumină a se face luntre şi punte a face lux a face mai scurt de o palmă a face marafeturi a se face mare a face mar a face masaj a face mascara a face mămăligă a se face mănăstire a face mărturisiri a-şi face măsuri a face mea culpa a-şi face mendrele a face meşteşug a face metanii a se face mic a se face miel de ghindă a-şi face milă a face milă a face militărie a se face mititel a-i face mizerii a face mizerie a face mîlcomire a-şi face mîna căuş a-şi face mîna greblă a face lumină. a face militărie (cu cineva). alte măsuri. a face paf (pe cineva). (reg. a face (de) mascara (pe cineva). 1) a masa (pe cineva). a-şi face (sau a-şi lua) măsuri.. ) a da de pomană. a-şi face milă (de sau cu cineva). a bate metanii: îi face metane-n post.POP. a duce o via ă fastuoasă.CR. a face de doi bani. a se face (sau a se pune) luntre (sau munte. ) a se produce învălmăşeală. pentru a putea ine lichide. a milui (pe cineva): îi mul ămiră că făcu cu dînşii milă. ) a se îmbrăca extrem de elegant şi de costisitor: ei fac lux pe banii ării. a deveni timid.. 2) a-şi bate joc.EM. o femeie): a îmbrobodit-o şi şi-a făcut mendrele cu ea. ) a decapita (pecineva): Mihai aflînd. a-şi încovoia şi a-şi lipi degetele mîini. a-şi face mîna greblă. . 2) (fig. chefurile. a se face mititel.ISP. . a se îndura. a-şi da toată silin a. ca să scape de el? ISP. a se face miel de ghindă. a se purta sever. a da mîinii formă de recipient.POP. 2) (fam. supuse sub picioare pre vrăjmaşi.. gusturile. a fi lipsit de caracter. a-şi face mîna căuş.LET. (înv. a se milostivi (de cineva): Maica Domnului să-şi facă milă de fata mea! NEGR. îi făcu mai scur i de cîte o palmă. a viola (o fată. nu-i vorbă. pentru a nu scăpa nimic printre ele. a se face mare. 2) a-şirecunoaşte vinovă ia. a-i muia oasele (cuiva). a judeca: las muştele în pace şi-mi iau alte gînduri. ) a se ploconi. remarcat): s-a făcut mititel într-un ungher.

a mobiliza.AL. a se preface că nu în elege. ISP. a lua ini iativa: a făcut nart la arină. a-i deştepta speran e (cuiva). a se sclifosi: muza îmi face mutre. nazuri. să facă băi de nămol. ) a se frămînta. pun căciulile pe masă şi fac la fete năcaz. a face morman (pe cineva). (înv. a dormi.. a face mutare (cuiva). ) a zdrobi. a face monopol. ) a boci.PANN. a-i face în ciudă (cuiva): piticii care-or rămas.PANN. a se fandosi: începu să-mi facă nazuri. a culca la pămînt. (despre oameni) a se ghemui. 2) (fig. a se face mototol.. a se strofoca. a face mofturi. a face nazuri. 1) a cînta (la un instrument muzical sau cu vocea). ) a căuta. despre fete) a dezvirgina. s-au ascuns în codru . moarte-mi fac cu mîna mea. a face necazuri (cuiva). a face nart (la ceva). a-şi acoperi corpul cu un strat de nămol cu proprietă i curative: mai bine îl luam cu mine la mare. (despre copii) a se culca. a fi năzuros.GR. a se face mî ă.. a face mofluz (pe cineva) a aduce la faliment (pe cineva): pierdirea corăbiei lui îl făcusă mofluz. 3) a face gălăgie. (reg. a face mumă (pe cineva). cu mîna lui). pe niznaiul. a-şi face moarte (singur sau el însuşi.a-şi face mînă bună a face mîngîiere a se face mî ă a-şi face moarte a face moarte a face mobilizare a face mofluz a face mofturi a face monopol a face morală a face morman a se face mort în păpuşoi a face mototol a se face mototol a face mumă a face mutare a face mutre a face muzică a face nadă a face nani a face nart a face naveta a face nazuri a face nădejde a-şi face nălucă a face nămol a-şi face năsărîmbă pe mîncare a-şi face mînă bună (la cineva).P. a face năvod de oameni.. ) a face pe prostul. . a se da de ceasul mor ii. a se face mort în păpuşoi sau a face pe mortul în păpuşoi.. a refuza mîncarea din cauza unei supărări. POP. a hăitui (pe cineva) cu un şir de oameni prinşi mînă de mînă: avînd Radul Vodă o fată. a strîmba din nas. a(-şi) face nadă.DRĂGHICI. a-şi face un obicei: nadă nu face-n prieteşug. 1) a se sinucide: de mi-i da unde n-oi vrea. a se face covrig. a face nazuri (sau naz). a face mutre. (înv. a face nani. a face mototol (pe cineva).POP. că se făcea moarte de om. ) a muta (pe cineva).GHICA. (reg. a-şi face nălucă. a(-i) face (în) necaz (cuiva). a supăra (pe cineva). a face năvod de oameni a se face neam a face necaz a face necazuri .OD. a face (băi de) nămol. şi pop. a se face (sau a fi) neam .AL. POP. a omorî (pe cineva). (înv.NEC.CEZAR. a face naveta. a avea capricii. ) a se pune bine (cu cineva): îmbră işase legea lui Mahomet. (înv. . a face mobilizare. a lăsa fără cunoştin ă (pe cineva): lovind-o cu burduful după cap. tocma ca un copilaş. 2) (fam. (înv. (fam.PANN . a parcurge cu regularitate un drum dus şi întors. (reg. 1) a face începutul. 2) a pune nart. lui Attila. a-şi face năsărîmbă pe mîncare. a moraliza (pe cineva).. a face muzică. ) a mîngîia (pe cineva). a face mofturi. şi au făcut Radul Vodă năvod de oameni şi au găsit-o în mijlocul codrului. ) a ucide: să nu te fi cărat păcatul săi zici atunci vreo vorbă. ) a monopoliza: monopol fac azi de drepturi. 3) a i se năzări. a (se) face moarte (de om) sau a-i face moarte (cuiva). a face mîngîiere (cuiva). a(-i) face nădejde (cuiva). a se supăra pe mîncare.POP. o făcu mototol după uşă. numai şi numai ca să-şi facă mînă bună la turci. 2) a-şi face iluzii: îşi fac nălucă despre întoarcerea . . a face morală (cuiva). a face mofturi. (înv. a produce supărări (cuiva). ) a se ghemui. 1) a se speria: te miri ce îşi fac nălucă şi frigurile-i apucă.

a efectua serviciul militar. a face obraz (la cineva).P. a nu avea nici o valoare. a turba de furie: negru i se făcu dinaintea ochilor de necaz. (înv. ) a face praf: vameşi de aceia care fac nulă pe cei de la „Vămile Văzduhului“. a băga în bucluc (pe cineva). măi omule. după cneazul Ragivil . urcîndu-se la cer. a face nulă. a nu face nici doi bani. a face notă aparte. a face numărul cinci. a face o achizi ie.. a face ocară (cuiva).. a defeca (şi a urina): l-a ucis glon ul . (înv.. (înv. 2) (înv.DRĂGHICI. las! nu. a face ochi dulci (cuiva). a se scula din somn. a obstruc iona. de mînie). întuneric) înaintea (sau pe dinaintea) ochilor sau a vedea negru (sau roşu) (înaintea ochilor). ) a căsători (pe cineva): au făcut nunta Vasilie-vodă fiicei sale . ) a întemeia o familie. (arg. . a i se face negru (sau roşu. 2) a se preface: ia las. de-ş făce obraz.a face necinste a face nedreptate a face nefer a i se face negru înaintea ochilor a face neom a se face nevăzut a face nevoie a-şi face nevoile a nu face nici doi bani a nu face nici o ceapă degerată a se face niznai a face noapte albă a face notă aparte a face nulă a face numărul cinci a face o achizi ie a se face oale şi ulcele a face oastea a-i face o belea a face o bilă a face obraz a-şi face obraz a face obstruc ie a face ocară a face o casă a face o călătorie a face ochi a face ochi dulci a face necinste (cuiva). (înv. a se face niznai sau a face pe niznaiul. ) a fura. a-i face o belea (cuiva). a-şi face intrare (la cineva): scrie căr i la Şeremet. a face nevoie (cuiva).URECHE.FIL. a face o bilă.CEZAR.PRAV.ext. a călători: au hotărît să facă această călătorie. ) a ine piept (cuiva). a-i face un rău (cuiva): pre ardeleni nui lăsa să odihnească. a-şi face obraz. a se preface că nu ştie nimic (despre ceva): nu are nici un rost să facă pe niznaiul. a rămîne treaz toată noaptea. . fig. a deveni invizibil: atunci Sfîntul Petru s-a făcut nevăzut dinaintea lui. a face o casă. a face obstruc ie. a face oastea. (fam. a face o călătorie. 2) (despre unii pui) a putea deschide ochii la cîteva zile după naştere. a anula. 1) a se trezi. un rău (cuiva). (fam. a nu mai vedea bine (de supărare. a se face (sau a fi) oale şi ulcele (sau urcioare) sau a se face pămînt (sau lut) de oale.. a nu face cinste (cuiva). ) a (se) nenoroci. a nu valora nimic. a fi mort de mult: despre noi nimeni nu are să mai ştie nimic cînd om fi oale şi ulcele. şi reg. 1) a se pune bine (cu cineva). (reg. ) a ocărî (pe cineva). a face noapte albă. a face opinie separată.numai cu ce inimă şi sfat au făcut acea casă după om de lege calvinească? COSTIN .SAD. a necinsti (pe cineva): să facă necinste domnului ce i-au trimis.STANCU. ce pururea le făcea nevoie.DELAVR. a-şi face (sau (înv. a face ochi. ) a păcăli (pe cineva). (p. ) a nedreptă i (pe cineva). a-i face o dandana. a dispărea. a face nefer (pe cineva). ) a juca o partidă de biliard. a nu face (sau a valora) nici (cît) o ceapă degerată. a curta (pe cineva). a (se) distruge: mă-ta te-a făcut om ca pe to i oameni şi tu te-ai făcut neom. a face curte (cuiva). necazuri. a se face nevăzut.. a achizi iona.. ) a provoca neajunsuri. a procura (un lucru rar).CEZAR. (rar ) a reduce la zero. a face ca cineva să-şi piardă (sau a-şi pierde) însuşirile de om normal.. cînd îşi făcea nevoile.NEC. ) a i se uşura) nevoile. 1) a construi o casă. . a face nedreptate (cuiva). 3) (fig. a (se) face (sau a ajunge) (din om) neom.i mai face obraz! CR.P. a pleca brusc.POP.

a face o glumă. a face ordine. a face (sau a comite) o greşeală (sau greşeala. greşeli). a întrerupe termporar o călătorie.a face ochii în patru a face ochii mici a face ochii roată a face o cucerire a face o digresiune a face o favoare a face o foi ă a face o glumă a face o greşeală a face o gură cît o şură a face o haltă a-i face o horodincă a-şi face o idee a face o impresie bună a face o inspec ie a face o încercare a face olat a face o lipitură a face om a-i face o măgărie a face omenie a face o nefăcută a face onoare a face onorurile casei a nu face o para a face opinie separată a face o plimbare a face o poteră a face opozi ie a face ordine a face o reveren ă a face orgii a face ochii în patru. a-şi forma o părere sumară (despre cineva sau ceva). a cuceri (o femeie). a fi motiv de mîndrie. 2) a asigura o situa ie materială sau socială bună (cuiva). a face o haltă. 1) a asigura pregătirea. a se opune. a face o foi ă. actul arătat nu făcu două parale. a face o reveren ă. a face onoare (cuiva). a face o favoare (cuiva). a glumi: m-ai în eles că am făcut o glumă. a-i face (sau a-i trage) o horodincă (cuiva). om îl face. a face o încercare. a inspecta: face o mică inspec ie întîi la opus. v. a face omenie (cu cineva).CAR. 1) a favoriza (pe cineva). a greşi: se-ntîmplă că partidul fratelui . a-şi roti ochii. a educa.: onorurile balului le-a făcut comitetul damelor. 1) a fi foarte obosit.POP. a se înclina (în semn de respect) (în fa a cuiva). a lăsa) o impresie bună (sau rea) (cuiva). a(-şi) face (sau a(-şi) întoarce) ochii roată. 2) (fam. a încerca. a se destrăbăla. a disciplina. binele de la dînsul voi cunoaşte. apoi la brazdele grădini ei. a face opozi ie. a onora (pe cineva). a se uita de jur-împrejur. a provoca.CANT. a-şi face o idee (despre cineva sau ceva). a face o probă. privirea: mai scoatemă-n deal odată. a făcut o sumă de greşeli politice. a face ochii mici.POP. a-şi îndeplini îndatoririle de gazdă la o petrecere. a face o lipitură. să-mi fac ochişorii roată. a face o nefăcută.CAR. a deschide.CAR. a se împotrivi. a face olat (cuiva). a jigni (pe cineva). a se purta urît (cu cineva). (fam. ) a juca o partidă de căr i. ) a pleca în potiră. a certa cu asprime (pe cineva).. pe cale de a adormi. 2) a face o concesie (cuiva). (pop.PANN . calificarea (cuiva). la o recep ie etc. a se plimba. a fi atent.. a face o gură cît o şură. a-i face o măgărie (cuiva). a face o cucerire. a face (a pleca în) cercetări pentru prinderea ho ilor. a veghea. a face onorurile casei (sau ale balului).. să mă uit la lumea toată. o experien ă. . a face orgii. ca să rîdem de flecăreala voastră? CAR. a instrui (pe cineva): şcoala . a nu avea (nici o) valoare: cînd veni judecătorul. a face om (pe cineva). (înv. a concepe cu mintea ceva: istoricul viitor nu-şi va face desigur o idee bună despre starea sănătă ii intelectuale a unei mari păr i a contimporanilor noştri. a face (sau a produce. a muştrului zdravăn. a sus ine un punct de vedere deosebit de cel al majorită ii. a face opinie separată. a-i face un rău (cuiva). a testa. a face o plimbare. ) a agă a o femeie. a face o inspec ie. de fală (pentru cineva). a face o poteră sau (reg. o boroboa ă. 1) a lipi ceva. omenos (cu cineva): împăratul vostru cu mine omenie de va face. a face o digresiune (sau digresiuni). a deschide o paranteză (sau paranteze). a impresiona (ne)plăcut (pe cineva).. ) a face o poznă. 2) a se preface că nu vede. ) a fi în elegător. a ordona. a da olat (cuiva). a nu face (nici) (cît) o para (chioară) sau (nici) două parale.CAR. a înzestra (pe cineva): i-ai aruncat norocul în gîrlă: te făceam om! CAR. a căsca gura mare.

a merita (pre bun): coada lui cea lungă. rămîi paf! a face pagubă (cuiva). a-i face o rugăminte (cuiva). a (se) diminua.CR. a sări (o dată): face o săritură înapoi.. a face (sau a da) palancă (la pămînt) (ceva). a-i face o scenă (sau scene) (cuiva). a face (toate) parale(le). a surprinde (pe cineva): a plecat de lîngă noi.CAR.i spun una. ) a certa. (înv. făcuse avere. a face paosul (cuiva). a ispăşi o pedeapsă. ulei sfin it sau agheasmă..CĂL. . a face pace (bună) (cu cineva) sau a se face pace.. a-şi face palmele pîlnie a face pansamente a face paosul a face papară a face paradă a face paradă de .): fă o roată pîn-acasă. a osîndi (pe cineva). ca să ne facă o surpriză. a ruga (pe cineva). făcea toate paralele. a mustra.BOL...CAR. tărăboi (cuiva). a culca la pămînt. a ului. a face o săritură. a parada. a fide calitate. a se împăca (cu cineva): şi se făcu pace bună de toate păr ile. a face o tablă (pe cineva). a păgubi (pe cineva): nu vezi ce tărăboi şi ce pagubă mi-ai făcut? CAR. a cîştiga. a-şi face palmele (sau mîinile) pîlnie (la gură sau la ureche). a distruge (pe cineva sau ceva): de le vom cădea în gheară. unt şi ouă. a (se) face caz (de ceva): gentilom ridicol. de-am putea sclipui să ducem în tîrg ca să facem ceva parale. ) a se purta rău (cu cineva): nu. a ocărî (pe cineva): acum să vezi ce salată o să-mi facă! LOV. (înv. avere). a-şi da importan ă. a bandaja.NEC.. ) a se osteni. a scădea. ) a juca cu cineva o partidă de table: hai să te fac o tablă.. d-sale îi merseseră treburile bine. brînză. a face paradă de . a agonisi. a îndeplini ritualul de stropire a mortului cu vin..PANN. ce făcea paradă cu titlurile. a se strădui.. a face parale (sau bani.CAR. a ajuta. pe to i ne fac papară. a face (sau a lăsa) paf (pe cineva) sau a rămîne paf. a-i face scandal. a-i face o salată (cuiva).i mai face atîta osîndă cu mine! CR.POP. a face parale a face parale . a doborî. a face papară (pe cineva sau din ceva). (fam.CR. a învinge. a face o vizită (cuiva). sau pe la . a-şi pune palmele în formă de pîlnie (la gură sau la ureche) pentru a fi auzit (sau a auzi) mai bine: cu mîna pîlnie la gură un chiot dau. ) a condamna. a arăta bine. a-şi face osîndă (cu cineva). a da gata (pe cineva) sau a rămîne mut de uimire: dacă.. a face (pre) osîndă (cuiva).CR.BRĂESCU. cu ochiuri sclipitoare.a face o roată a-i face o rugăminte a-i face o salată a face o săritură a face o scădere a-i face o scenă a-i face o situa ie a-şi face osînda a face osîndă a-şi face osîndă a face osteneală a face o surpriză a face o tablă a face o vizită a face pace a face paf a face pagubă a face palancă a face (sau a da) o roată (sau roata) (pînă la . a călca în picioare (ceva): dăm cînepa toată palancă lapămînt. a-şi face osînda.. o raită (pînă la .POP. a face osteneală. a uimi.. a da o fugă.. a strînge bani: lapte. a (se) face paradă (de sau cu ceva). a sprijini (pe cineva) să ajungă într-o pozi ie materialăsau socială bună. a (se) face o scădere (sau un scăzămînt). a bate. a face (sau a pune) pansamente. . (fam.). a(-i) face o surpriză (cuiva). a pansa. a (se) reduce: celor bănui i ca duşmani ai principiilor republicane li s-a făcut un scăzămînt de 50 la sută. a vizita (pe cineva). a-i face o situa ie (cuiva). a se grozăvi. (reg.

. a (se) împăr i. nu tot pe-a [l] mor ii.CR.CR. a (se) face (în) păr i. pămînt.. a împăr i (cu cineva ceva): şi-n orice întîmplare a vie iimelemi place la gîndurile mele părtaş de a te face. poftele. a face părtaş (pe cineva la ceva). a hărăzi (ceva cuiva): puneam lumea la cale împreună şi făceam parte bună şi României. a face (ceva) pardale. a snopi în bătaie (pe cineva).). nu-mi da om care-i urît. a i se face părul puică (cuiva). a(-i) face rost (de ceva cuiva). a distruge (pe cineva): mai trebuie să-şi bată joc de casa mea şi pe voi să vă puie la pastramă? CR. a distruge. a face părăsire (cuiva).. a face păsat (pe cineva).. ) (cuiva) sau (înv. a(-i) face parte (de . a face (tot o apă şi-un) pămînt sau a face tot una cu pămîntul. gust. a nimici.. (pop. (înv. (reg..POP.. plac. ) a sta la pîndă. a face pe chef a face pedeapsă . ) a-şi serba ziua numelui..GHICA.. a se coafa. făcu un culcuş stăpînului său. lut.CAR.. pretinde că to i cî i combat colectivitatea nu mai fac parte din partidul na ional liberal. parteşi face. a face pe (sau după) chef (sau dor. ) a pleca: fă paşi! a face patron. 2) a-şi însuşi partea leului: apoi singur îmi fac parte.. 1) a împăr i. vrere) (cuiva) sau a face (pe) cheful (sau gustul. (fam.. voia să mai facă şi pe cheful lui Ivan. a face pedeapsă (cuiva). aş face poate şi eu pasul acesta. a face pasul (acesta). a bate (pe cineva). placul. poftele. că eu m-ascund dup-o stîncă. a se face (sau a fi) pastramă.AL. a întinde (sau a strînge) aşternutul (de) pe pat: eu m-apuc patul să-i fac. dorin ele. a face pilaf (pe cineva). sau din . ) a întreprinde (ceva) după ezitări: parcă tot m-aş însura: cînd aş da peste-o parte bună. a fi membru al .. pofta. a oropsi pe cineva. 2) a aştepta să fie servit. . a(-şi) face păcat(e) cu cineva. Doamne. a face părălu e. ) a părăsi (pe cineva). a face pe boierul. a face o faptă rea în dauna cuiva. a face parte din . poftă. (reg. (sau dintre . şi fam. ..voia: Dumnezeu . damblaua). a apar ine: o foaie oficioasă . a(-şi) împlini. a se pasiona (de ceva). ) a distruge. (fig. că e păstrător. a se îmbogă i: a făcut părălu e cu munca. a face pastramă (pe cineva). a se sim i atras în mod deosebit (de cineva sau de ceva). a face (o) pasiune (pentru cineva sau pentru ceva). ) a certa cu asprime (pe cineva). a(-şi) satisface capriciile. a (se) risipi: face i-vă to i în păr i.AL. (reg.HEL.PANN..POP. ) a pedepsi (pe cineva). ) a scoate parte (cuiva).. a se face că nu aude (bine). voia. a face pătul. a face parte a face pasiune a se face pastramă a face pastramă a face pasul a face paşi a face patron a face patul a face păcat cu cineva a face pămînt a face părălu e a face părăsire a face părtaş a face păr i a-şi face părul a i se face părul puică a face păsat a face pătul a face pe-a surdul a face pe boierul a face pardaf (pe cineva).. a face pe-a surdul. a face patul (sau culcuşul).. a slăbi foarte tare. cine-mparte. a(-şi) face parte. vrerile) (cuiva) sau a-şi face cheful (sau chefurile. a face paşi. vrerea) (cuiva) sau a face chefurile (saugusturile. a face părtaş (pe cineva la ceva).ISP. a face praf: fă-mă. a zdrobi. (înv. voie. a-şi face părul...a face pardaf a face pardale a face parte a face parte din . 1) a se feri de muncă. (reg. a fi unul dintre elementele componente ale . ) a i se face părul măciucă (cuiva).

timorat. şi reg. a face pe gînd (cuiva). a face pe sfîntul.POP. a se preface că nu în elege. a nimici. 2) (fig. (reg. a face (sau a căpăta) picioare. a nu răspunde cînd e chemat.CAR.CR. ) a se face prost.CR. a-i fi foarte frică.POP. a-şi face pe parte. ) a-şi face vrăji pentru aflarea ursitului. a se da drept moral. strigat. a face peniten ă. face-mi-ar pielea cojoc! POP. a(-i) face pe treabă. a i se încre i pielea (de frig sau de frică) (cuiva). (reg. că de-i face pe treabă. ) a se opune cuiva. (fam. (fam. 1) a cumpăra alimente pentru hrana zilnică. a face pe şmecherul. . (înv. a se răzbuna (pe cineva): cea mai tînără găsi acum prilej să-i facă pe obraz. a-şi da importan ă: cînd erau femei tinere şi frumoase de fa ă.POP. ) a uimi. ) a clăn ăni din din i din cauza frigului. a face pielea (sau spinarea) cojoc (cuiva). a face pe rîiosul. a-şi face (averea) pere-mere. a face pe el (sau în pantaloni) (de frică). a trata după cum merită (pe cineva).NEGR. a face pe iezuitul. a face piftie (pe cineva). a face pe nevinovata. mătuşă. a bate zdravăn (pe cineva): să ştie maica că joc. n-are să. a simula prostia. a fi corupt. că nu bagă de seamă. 2) a face taximetrie. a proceda cum gîndeşte sau doreşte cineva: cu lacrimi te-oi ruga.CR. a i se face pielea de găină (sau de gîscă) (cuiva). a face pierdut ceva (sau pe cineva). viclean. a se face că nu aude (bine). ) a ine să atragă aten ia. (fam. (fam. a (o) face pe nebunul. a face pe prostul sau (reg. a depune toate eforturile.ISP. a fi lipsit de caracter. a se grozăvi. a face (la) piroane (şi la cuie). ca să faci pe gîndul meu. făcînd pe rîiosul şi pe-al dracului. a face pilaf (pe cineva).i fie degeaba.. ipocrit. o făcea pe nebunul. a fi ipocrit: să facem pe iezuitul a la Metternich. a face tot posibilul: măcar să faci pe dracul în patru. femeie fără inimă ce mi-ai fost! ISP. a o face pe fanariotul. a încerca să fie şmecher. a face pia a. ) a dispărea. a face pe mironosi a. a-şi da aere de nevinovă ie. (fam. ) a-şi da aere. ) 1) a bate (pe cineva) foarte tare. a-şi da aere de inocentă: cocheta face pe nevinovata.. a-şi da importan ă. ) a bate foarte tare pe cineva. a se purta cu seme ie. ) a proceda conform interesului (propriu sau al cuiva): crede şi d-ta. dar numai decît să-mi aduci pielea cerbului. a face pe marele. a dîrdîi: acum tremurau de frig .. a ului (pe cineva). şi făceau la piroane şi la cuie. a lăsa să se piardă sau a da impresia că s-a pierdut ceva (sau cineva): îi făcu pierdu i în pădure. a simula moralitate. (fam. a fi îngrozit. ) a-şi risipi averea..a face pe dracu-n patru a face pe el a o face pe fanariotul a face pe gînd a face pe grozavul a face pe iezuitul a face pe marele a face pe mironosi a a face pe nebunul a face pe nevinovata a face peniten ă a-i face pe obraz a-şi face pe parte a i-o face pe piele a face pe prostul a-şi face pere-mere a face pe rîiosul a face pe sfîntul a face pe surdul a face pe şmecherul a face pe treabă a face pia a a face picioare a face pielea cojoc a i se face pielea de găină a face pierdut ceva a face piftie a face pilaf a face piroane a face pe dracu-n patru. a fi înfumurat: să-l vezi . a executa canonul impus de preotul duhovnic pentru ispăşirea păcatelor. a-i face pe obraz (cuiva). (reg. sau ori ce-i face. ) a-şi datoată silin a. (pop. a face pe grozavul. a se răzbuna pe cineva: i-o fac eu pe piele. a i-o face pe piele (cuiva). a face pe surdul. a fi fudul.

a face (o) pîră (asupra cuiva) sau a da în pîră (pe cineva) sau a băga pîră (după cineva). a face pe plac cuiva. ) a purta pe drumuri pe cineva. a-şi face (sau a i se face) plată (cuiva). a(-i) plăcea (cuiva ceva). (înv. a-şi face ponos cu cineva. (pop. 2) (înv. a se îndura (de cineva). bravos!CAR. 2) (înv. (despre oameni) a pluti pe spate. a face pîrjol. a face podul. ) a răsplăti.CR. a face (sau a compune. a face plîns. (înv. să i se facă plată dupăcum a fost dobitocul lui. . ) a plînge: mult plîns feaceră. ) a(-şi) aminti (de cineva). a se despăgubi: de nu-i va plăcea acela. a-i face pocinogul cuiva. a face poli ie.MINEIUL . 1) a-i crea o situa ie favorabilă (cuiva).FIL.CR. a face pluta. 1) a plăti (pe cineva). a men iona. a face pompă de ceva. a face plajă. a-şi propune lucruri irealizabile. ) a fi despăgubit. a face băi de soare. 1) (înv. a face pocăin ă. a pomeni (pe cineva). a face planul ca iganul.GALA. a reclama. a-i face pontul (cuiva).CAR. a face pomenire (cuiva). a-i face festa (cuiva): pentru ca să-mi faci pontul cu scrisoarea . a agrea (ceva): nu-mi face nici o plăcere.. a solicita (ceva cuiva): d. gustul cuiva: fă-mi plăcerea şi pleacă! a face pleaşcă. a plănui.CAR. a face plinul. (înv.MINEIUL. a redacta. şi reg. (sport ) a executa figura de gimnastică numită „podul“.CAR. a face politică. (înv..a-i face pîntece din coaste a face pîră a face pîrjol a face plajă a face planul ca iganul a face planuri a face plată a-şi face plată a face plăcere a face plăcerea cuiva a face pleaşcă a face plinul a face a face plîns a face pluta a face pocăin ă a-i face pocinogul cuiva a face pod cu palma a face podul a face politică a face poli ă a face poli ie a-şi face pomană a face pomenire a face pompă de ceva a-şi face ponos cu cineva a-i face pontul a-i face pîntece din coaste (cuiva) sau a-i face coastele pîntece (cuiva) sau a-i rupe (sau a-i frînge) coastele (cuiva). cheful. a face plăcerea cuiva. 2) a face slujba de pomenire (cuiva). a trimite) (o) plîngere. a(-i) face plăcere (cuiva ceva). ) a nimici (prinfoc). a face planuri. a-şi face (milă şi) pomană (de sau cu cineva) sau a-şi face o pomană (cu cineva). spinarea dobă şi pîntecele cobză. a se plînge (în scris) (cuiva de ceva). ) a avea neplăceri cu cineva: dar m-am ferit să-mi facponos cu to i nebunii. ) a pedepsi (pe cineva). şi fam. a da în judecată (pe cineva): de ce pune pîră pe administra ia conacului? SAD. de care se face atîta pompă. a adresa. ) a face caz de ceva: virtu i cetă eneşti. a face prăpăd. a umple cu combustibil rezervorul unui vehicul. a fi membru activ al unui partid. (pop. a pune palma streaşină la ochi. nu în eleg comediile alea. 2) a păcăli (pe cineva).CAR. a-i înlesni (cuiva ceva). (reg.DOS. a face pod cu palma. pîrjol făceau. ) a-i face de petrecanie cuiva. ravagii: pe unde treceau. (înv. a pîrjoli.PRAV. a bate măr. a satisface capriciul.COŞBUC. ) a jefui: servitorii au făcut pleaşcă tot ce au putut. ) a se pocăi: voi face pocăin ă de păcatele meale. a recompensa (pe cineva): va face plată izbîndirii tale. 1) a men ine ordinea în mod sever şi autoritar. 2) a chestiona. a ancheta (în felul poli iei). ministru plenipoten iar al României a adresat numaidecît plîngere guvernului turcesc. a face plată (cuiva). a face un bine (cuiva): şi-a făcut pomană căpitanul şi m-a luat pe procopseală. (fam. a participa la rezolvarea treburilor statului: să luăm un literat care n-a făcut şi nu face politică deloc. a face poli ă (pe cineva). a snopi în bătăi (pe cineva): să-i faci chica topor.

PREDA. a(-i) crea dificultă i. 1) a face să se ridice praful. a prăznui. a o face prea încornorată.. a suferi un eşec: aici ai făcut-o praf. a face preten ii. a face posomol în . printre sau împrejurul . a se umili (dinaintea cuiva). a spune ceva de necrezut.. a prăda.. a se îndeletnici cu .. (înv.. (reg..BRĂESCU. a face poznă. a avea ini iativa.. a poposi.DOS. între .DOS. a pretinde... a chema în fa a instan elor de judecată.. a-i trage) o praftură (cuiva). a face senza ie: nişte plăcinte atît de gustoase. a (se) face praf.. sau împrejurul ... a face tot ce e (omeneşte) posibil: te-am rugat să faci tot posibilul să am astăzi banii. a certa (aspru) (pe cineva). (fam. a paria. a da în judecată (pe cineva).. a face pre osîndă (cuiva). au dobîndit cununa slăvii. a năvăli. printre . a(-i) face probleme (cuiva). între.: făcîndu-şi prilej cu păscărie da în dar cine-i cerea peaşte.: pîrdalnica buduhoală de gît face posomol. a pune rămăşag.. a trăncăni.. a face pozne. sub ochiul cel de sus . ) a se îmbăta. prin. (înv. a face (bună sau rea) primire (cuiva). a se bucura de considera ie deosebită. a face (tot) posibilul (şi imposibilul). a face praf (sau colb). ) a se da în spectacol (în fa a cuiva): făcîndu-să prăvirişte tuturora ce era preatuncea tirani .). a face prinsoare. prin ... (fam. a prăpădi (prin mijloace violente şi instantanee): acolo să dăm proaşcă. (reg.i mai răci gura. a face (sau a da) proaşcă sau a face proaşca (în ..AL. ISP. a face praftură (pe cineva) sau a-i face (sau a-i da. a se face prăvirişte.. ) asupra cuiva). ) a vorbi fără rost. pizmaşii.. a-şi face proces(e) de conştiin ă.. (pop. a face prăpădit (pe cineva).. a-şi face povară. a face primă. a face prăznuire. ) a face o impresie deosebită.DOS. a face prădăciune. ) a se năpusti.. Ghi ă. că faci praf! PREDA. a pre ui..a face popas a face posibilul a face posomol în ..CONTEMP. ) a distruge. a-şi face povară a face poznă a face pozne a face praf a face praf a o face praf a face praftură a face prădăciune a face prăpădit a se face prăvirişte a face prăznuire a o face prea încornorată a face pregătiri a face pre osîndă a se face preş a face preten ii a-şi face prilej cu . a valora: cuvîntul său făcea primă. (reg. ) a face de rîs. se sculară. ) a tăia porcul. că te face prăpădit. greută i (cuiva): omul ăsta ne cam face probleme. a-şi reproşa anumite atitudini sau ac iuni. 2) (fam. a face primul pas. a face proaspăt. a se face preş (dinaintea cuiva). a face proaşcă a face probleme a face proces a-şi face proces de conştiin ă . a face (sau a intenta) proces (cuiva sau (înv. 2) (fig. a spune minciuni: nu.. Doamne. a face primă a face primire a face primul pas a face prinsoare a face proaspăt a face popas.SAD. ) a-şi ocupa timpul cu .).. a se pregăti. a primi (bine sau rău) (pe cineva). nu alta! POP. ) a osîndi (pe cineva): răsipeaşte.. a (se) nimici... a fi slugarnic (cu cineva). ) a nu realiza nimic. (p. v.. (reg. (înv.. le fă pre osîndă. a face pregătiri... ) a se sătura: după ce-şi făcură povară de somn. pîrjol în copii.ext. 1) a (se) distruge. a-şi face prilej cu . a prăpădi (pe cineva): cu dorul nu-i de glumit.. a nimici. a batjocori. a o face praf. a da iama (în.POP. ) a face ravagii printre . a face comedii. cît făcea poznă. şi cale să deschidem prin aprigul duşman. a face începutul.

a fi cuprins de o stare de ame eală. 1) a nu merge la serviciu într-o zi de lucru care cade între două sărbători legale. făcurăm cunoştin ă cu un turist englez. dar nu fă nicăieri purici. a analiza critic şi polemic (condamnînd): fratele îi făcea procesul unei pălării care nici măcar nu era un model. a ataca în cuvinte (pe cineva sau ceva).i place? POP. ) a ataca pe cineva: feciorul iaste datoriu să agiute tătînesău. a vizita: făcînd revista prin Paris.. a critica.. (înv. . apa rău î i face. sfărîmat. a face rămăşag. . a (se) distruge: fac puzderie o-rice-mi cade sub mînă. a i se face (sau a-i veni) rău (cuiva). facere de bine. bunuri materiale etc. CĂL. ucis. (înv. ) a fi nerăbdător. a nu face nici o treabă. ) a se război.CEZAR. a face (sau a sta cu) război asupra cuiva. har: mai ales pentru noi . 2) a nu rezolva nimic. în toate saloanele literare. a (se) face (sau a (se) preface) (în) (praf şi) pulbere (sau pulbere şi cenuşă) sau a (nu) se (mai) alege sau rămîne (nici) (praful şi) pulberea. a se răzvrăti.. a face răsplătire (cuiva). pe care el le-a rostit la facerea lumii. faptă bună. este o mare facere de bine. (reg. a leşina: i s-a făcut rău şi a căzut pe stradă. a fi complet distrus sau irosit. a face rezerve. (înv. facerea lumii.DOS. ) 1) a sta pu in (undeva sau la cineva). a (se) face praf. ) a fi foarte zgîrcit. a-i face răvaşul sau a-i da răvaş (de drum) (cuiva). ) a răscumpăra.. . a nu se mai alege nici praful: şi cădzură to i idolii de se sfărîmară şi se feaceră pulbere. folos. (înv. ) a cutreiera.CODRU-DRĂGUŞANU. a nu-i prii. a nu face nici o brînză. 1) (despre fiin e) a fi zdrobit. (fam. a face răscumpărare.MAIOR.CR.. (înv. a face punte. ) a răsplăti (pe cineva). a pleca repede (de undeva sau de la cineva): du-te . ori iarba nu. a da paşaportul (cuiva): Leicu ei i-a făcut răvaş de drum. CAR. a izgoni (pe cineva). a se alege praful: moara ciocoiului macină oameni de s-alege din ei pulberea. a face procesul (cuiva sau a ceva). ) a (se) sfărîma.DELAVR. că oriunde le-ar vedea cineva. a-i face punga păienjeni la gură. a face purici. a pricinui un necaz. binefacere. a învinui fără dovezi (pe cineva): domnia lor fac un proces de inten ii. înlăturat. a-i produce o suferin ă (trupească sau sufletească) (ceva cuiva): oi ă bîrsană. risipit.POP. crearea lumii: cuvintele lui Dumnezeu.. a face revista..a-i face proces de inten ii a-i face proces de inten ii (sau inten ie) (cuiva). a-i face rău (ceva cuiva). 2) (despre servicii publice. a face (un) rău (cuiva). (înv.SAD. a face procesul a face pulbere a-i face punga păienjeni la gură a face punte a face purici a nu face purici a face puzderie a-i face raport a face rădicare a face rămăşag a face răscumpărare a face răsplătire a face rău a-i face rău a i se face rău a-i face răvaşul a face război a face război asupra cuiva facerea lumii facere de bine a face revista a face rezerve . a (se) face puzderie.PRAV. 2) (despre obiecte. grea ă etc. (pop.. a-i raporta unui superior greşeala comisă de un subaltern. o supărare (cuiva): împăratul dădu poruncă straşnică.P. institu ii) a nu func iona într-o zi de lucru care cade între două sărbători legale. a paria. să nu le facă nici un rău. ) a se ridica.. . fărîmi at. a nu (mai) face (mul i sau prea mul i) purici (undeva sau la cineva). a face război. cînd va vedea că stau cu războiu asupra lui.EM. a face rădicare. a-i face raport (cuiva).) a nu mai rămîne nimic. a exprima îndoieli. a suspecta de inten ii necurate (pe cineva).NEGR. bani. nimicit. (reg.

) 1) a se obrăznici. şi pop.).... (nu) face să . (pop. ) 1) a-şi bate joc de . încalecă. ) a (nu) avea succes. (fam. pentru că i-ai făcut rîs de mine. rugăciuni) sau a-şi face rugăciunea (sau rugăciunile.)... scula i-vă şi face i rugă. ) a pleca repede (de undeva). ) a avea rela ii sexuale (cu cineva): împăratul îndrăzni degrăi cătră ea cu pohta curvii: cum să se culce cu ea . a risipi. (sau de . (despre spectacole) a (nu) avea public numeros. a face să curgă sînge. a (se) face scrum (şi cenuşă). a (se) face roată în jurul . a face rît a face roată în jurul . a o şterge. a-i fi ruşine (cuiva). a face sălaş (cu cineva).NEC.. a rîde (de cineva). a face rumân (pe cineva). . 2) a face un control. a face gălăgie: am aflat că dăscălinea cu Ca avencu şi cu to i ai lor vor să facă scandal. a se închina: făcură rugăciune mare către Mahomet al lor. (înv. (reg. ) a-i face rost de ceva (cuiva): îi făcuse popa rînd de ceva haine. a face scandal. 2) a se strînge.. a face sandviş (pe cineva). (pop. a face rîs (de cineva).a face rezolu iune a face ridicarea a face risipă a-i face rînd de ceva a face rîs a-şi face rîs de . noi. a înconjura din toate păr ile: la ieşire cîteva muieri din sat făcură roată în jurul ei.VARLAAM. a face sală plină (sau goală) sau a face săli pline (sau goale). POP. a se face roşu (la fa ă). a viola (o femeie): lua femei şi fete mare şi copii. 2) a silui.POP. a face salată (pe cineva). (nu) merită să . face rezolu iune a se duce însuşi în Moldova. ) a se enerva. ) a arde (sau a face să ardă pe cineva sau ceva) complet: ajută-mă să-l fac scrum şi cenuşă.NEC. a face ridicarea.. a face roiul. (sau după ..POP. (pop. prizonieri. a i se face ruşine (cuiva). (înv. a da.. PANN. a face (sau a înăl a. (nu) se cuvine să: nu face să mergem tocmai la vremea mesei. pentru a-şi face rost de ceva de ale gurii. (reg.: iar tu... a-i trage o bătaie zdravănă (cuiva). . a declanşa o încăierare sîngeroasă. (arg. 1) (mil.. a aduce) rugăciune (sau rugă.. a face rît. a se ghemui: te-ai făcut scoabă de frig. a se face sau a (fi) făcut scoabă. v. a face risipă. HOGAŞ. (înv. a face robie. a-i face rînd de ceva (cuiva). a face sat (undeva sau cu cineva). a se înfuria.).DELAVR. a se înroşi la fa ă. ) a face parastas.ISP.CAR. ) 1) a slăbi foarte tare sau a fi extrem de slab: purceaua e făcută scoabă! POP. ) a (se) decide.. a-şi face (sau a-şi bate) rîs de . POP.CAR.. a vrăji (pe cineva) (să iubească sau să urască): nu ştiu cine nea făcut. robi: multe robii au făcut în ara Leşască. (reg. bade. to i arhiereii. (p. 2) (fig.. 2) a face nazuri.. ciobane. cu sîla. a face să curgă sînge a face sălaş a face scandal a face rezolu iune. un război. a ob ine. . a face robie a face roiul a-şi face rondul a face rost a se face roşu a face rugăciune a face rumân a i se face ruşine a face salată a face sală plină a face sandviş a face sat a face scrum a se face face să .AGÂRB. de ne-am urît! POP... a bate (strivindu-l) (pe cineva). a face rost (de ceva). (înv.. a încercui.ASACHI.. 1) a se îmbujora. şi aşe face David sălaş cu ea.. sat nu face... a-i face să . ) a inspecta santinelele. ) a rămîne. 3) a da o raită. (reg. (sau împrejurul .ext. ) a lua captivi.. du-te. a o roi. a fermeca. a-şi face rondul. a sta mult (undeva sau cu cineva): descalecă iute. a procura (ceva): [lupul] se îndreptă către o stînă din apropiere. .. a se ruga.. ruga.. ) a strivi (pe cineva).. rugile). a-i face (cuiva) să . a (se) hotărî: spre a nimici proiectul rialului său. de-ş făce rîs. (nu) secade. să rătăceşti toată via a ta. ) a creştina (pe cineva).

) a se sili. ) singur sieşi.. ) a (se) saluta: selam unu altu-şi dau şi gîtlejul îşi udau. PANN. ) a for a. a(-şi) face silă. a face (asupra-şi) silin e (sau o silin ă).. 2) (fam. ) de seamă) (cuiva). PANN.. 1)(înv.. 2) (reg. drept cu fa a-n jos... silă (cuiva). ) a face un efort manual deosebit (şi de durată): nu te pune cu cotnarul .. de durere. ) a-şi da) sel(e)am(ul). a se îmbogă i. ) a învrăjbi. sieşi) seama (sau seamă). a însemna (ceva undeva). scîrbă. că fac scurtă la mînă! DELAVR. a face sfat.POP. . mărgînd la sv [î]nt [u]l. a stîrni vîlvă. şi pop. a se face scrob. a-şi pune probleme de conştiin ă în legătură cu moralitatea.POP. a se frămînta.SAD. a unei ac iuni etc... cu legitimitatea sau oportunitatea unei decizii. a i se face scîntei (pe dinaintea ochilor) (cuiva). (reg. a face scurtă la mînă (sau la mîini).ARGHEZI. din greşeală.POP. din cap. a face (sau a pune. a se închina: ca să-şi facă semnul crucii după regulă. a face siluetă. a se usca foarte tare.. din mînă) (cuiva).. (înv. (pop. a se stăpîni: îşi strîmbă obrazul. a scîrbi (pe cineva).. a marca (ceva undeva): a făcut un semn pe toate pachetele.. a face (un) scrob. a i se face semn (cuiva). . a face (sau a da. ) a trăncăni: mai ho. EM. un om descălecă şi-i făcea sîlă să o spurce. a se îngroşa şi a se întări (de murdărie): hainele lor începură să capete scoar ă. a face (sau a pune) sfîrşit. (fam. vin la sînu-mi. ) a sfărma. . a face să înceteze: fă un sfîrşit durerii . ) a omorî (pe cineva). a sparge. a atrage (cuiva) aten ia printr-un gest. a lăsa. ) semn de pace). a se strădui: îşi făcea silă pe doică a asculta. a face (sau a produce) silă (cuiva). . a face sfadă între . ) a se sătura (de mîncare. ) 1) a se sinucide: de cîte ori am vrut fac să-mi samă. a deveni zvelt. a i se prevesti (cuiva ceva): ştiam eu că o să mi se întîmple mie un necaz mare. EM... a impresiona foarte puternic. CAR. a se sfătui. el şi-a strîns toate degetele tare. a da de în eles (cuiva): îi face semn să şadă.. a înlesni fuga (cuiva): i-a dat pîn’s-a săturat. a-şi face scrupule. făcînd o silin ă să pară şi el bucuros. ) a se re ine. a strica. ) a silui (pe cineva): o femeaie . a primi o lovitură (fizică sau morală) puternică (şi a avea senza ia că vede scîntei): sar odată voiniceşte de pe-un mal .: nu trebuia să-şi facă scrupule. a face senza ie. numai scîntei mi s-au făcut pe dinaintea ochilor. a ajuta să scape (pe cineva). a se face (sau a căpăta) scoar ă. cu atîta meli ă. a lăsa) (un) semn (undeva). şi reg.CR. (reg. a face (un) semn (cu capul sau cu mîna. a face scurtă la limbă. (înv. şi-atunci l-a făcut scăpat. a schimba.. de băutură). şi iron. (înv.STANCU. 3) a produce grea ă. a face schimb. a(-i) face seama (sau (înv.EM. a sili (pe cineva): lasă-mă măicu ă-n pace să iubesc pe cine-mi place. a slăbi. 2) (înv.a face scăpat a face schimb a i se face scîntei a se face scoar ă a face scrob a se face scrob a face scăpat (pe cineva). (reg. mi se făcuse semn: răsturnasem de diminea ă candela .DOS.AG@RB. a-şi face semnul crucii (sau (înv. (pop. a face (sau a prinde) seu (sau cheag). a face sfat a face sfîrşit a face silă a face silă a face silin e a face siluetă . a-şi face scrupule a face scurtă la limbă a face scurtă la mînă a face seama a-şi face seama a face selam a face semn a i se face semn a face semn a-şi face semnul crucii a face senza ie a face seu a face sfadă între . la urît silă nu-mi face. a-şi face (singur sau (înv. că faci scurtă la limbă. 1) a pregăti o omletă.

a face teren. să fie datori a face teslim acele condice în mîna ispravnicilor nuoi. a face talmeş-balmeş (pe cineva). (la jocul de căr i) a ridica cu o singură carte toate căr ile care se găsesc deodată în joc. a bate zdravăn (pe cineva). a se înclina în semn de respect sau de supunere: temeneaua că-şi făcea. a face şotii. ) a se face de rîs. a face şor (cuiva). (reg. a face socoteala. a se face stăpîn pe ceva. a se sfătui (cu cineva).NEC. a asmu i. a (se) enerva: să nu ne mai facem inimă rea şi spaimă gîndindu-ne că lumea românească ar fi mai stricată decît altele.VINEA. mîna. a livra. ) a aduce la cunoştin ă: vă facem ştiut ca să vă aduna i în grabă. (reg.POP. a distruge. despre cai) a slăbi din cauza lipsei de hrană. a face tămăduire. CAR. a înmîna: cînd ispravnicii vor ieşi din ispravnicie. a face (sau a da) teslim (sau testimat). a face surg(hi)un (pe cineva). a vindeca. poala-i săruta. a se speria (unul pe altul) şi a fugi: turcii.1795). a şugui (cu cineva): dragu-mi-i a face şagă. cum au auzit huetul carelor. într-o dispută etc. îl făcură tărî ă. a face linişte.BRĂESCU. a avea un număr mare de adep i sau de imitatori. fără rost: certă conducătorul părinteşte. cu cafea şi ciubuc. ) a surghiuni (pe cineva). (a. a se face (tot) şperlă. ) a preda. ) a(-şi) pune sînge rău la inimă. a se ine de pozne. (reg. fie ce va fi. a face şatră. ) a rupe în bucă i. . a înşela. a face terci (pe cineva sau ceva). a înceta să mai existe. a (se) supăra foarte tare. a încredin a. NEGR. 2) a sta de vorbă. a face (sau a juca) teatru. apucînd pe zmeu de cap.POP.POP.POP. a face tăcere. a-i face teorie (sau teoria chibritului) (cuiva). cu omu care-i de treabă. (fig. a face temenele. a înghe a: fie apă. a se face ştiucă. a se face sloi (de ghea ă). a-şi face spaimă. a bate la cap (pe cineva). (reg. a nimici.CAR. a nimici (pe cineva sau ceva): cîinii. 3) a a î a. îi făcu pu ină teorie. a face tabinet.) (pe cineva). a face tărî e (pe cineva sau ceva). lăsînd masa goală. a lua cu for a (sau prin viclenie) ceva. (fam. a face ştiut. de mîni. a face şagă (cu cineva). ) a se distruge. a face. a escroca. ) a tămădui. ) a se preface: dumneata faci teatru: e mai rău. (înv. a-i face morală (cuiva). a face şcoală (cu cineva). a face teslim a face tîrg . a socoti. a-şi satisface un gust devenit obicei zilnic: îşi făcea după prînz tabietul boieresc. a vorbi de rău (pe cineva). pe loc se şi face sloi de ghea ă. a face şah şi mat (pe cineva).URIC. a defăima. şi-au şi făcut spaimă. a uzurpa. a-şi face tabietul. 1) a învă a minte (pe cineva). inimă amară) sau (reg. a calcula. a (se) mîhni. a face tîrg(ul). (înv.a face sînge rău a se face sloi a face socoteala a-şi face spaimă a se face stăpîn pe ceva a face surgun a face şagă a face şahăr-mahăr a face şah şi mat a face şatră a-şi face şăncălii a face şcoală a face şcoală a face şor a face şotii a se face şperlă a se face ştiucă a face ştiut a-şi face tabietul a face tabinet a face talmeş-balmeş a face tăcere a face tămăduire a face tărî e a face teatru a face temenele a-i face teorie a face terci a face teren a(-şi) face sînge rău (sau inimă rea. (înv. de picioare. (înv. a spune lucruri inutile. a (se) întrista. ) a se instala undeva ca acasă. a-şi face şăncălii. a se învoi asupra pre ului. a face (sau a umbla cu) şahăr-mahăr (sau şahăr-mahăruri). a face şcoală. a face praf (pe cineva sau ceva). a învinge (într-o luptă. de spinare. a efectua o muncă în deplasare. a glumi.

. a face tocmeală. a se folosi de .P. a se ghiftui: zeamă de prune. a(-i) face trebuin ă (sau trebuin a) sau a(-i) fi (de) trebuin ă. a(-i) trebui.. îmbrăcîndu-se): tocmai acum pe la ora 11 ajunsese să se scoale şi să-şi facă toaleta.. ) a se face de rîs. (înv. bună. ) a lua fiin ă...POP. 2) (fam. a face inte sau a da în inte. 2) a trebălui: făceau treabă pe la bucătărie.. a face toate (chipurile) să . rea.. a face trotuarul. a-şi face toaleta. pîntecele) tobă (sau burduf.POP.. 1) a-şi face interesele. pieptănîndu-se. a se teme.VARLAAM. a face tobă de bătaie a se face tobă a face tocmeală a face tot ce-i stă în putin ă a se face tot îră a face tot îră a face tragedie a-i face trampa a-şi face treaba a-şi face treaba cu .. . ) a (se) trudi: svîntul .. ) a o face pe treabă.CR. de n-om face toate chipurile să scăpăm de hîrca de babă. şi reg. că cu alta nu-mi fac treabă. 1) a face bine (ceva). .. ) 1) a sfărîma. mîndră dragă. a face turtă (ceva sau pe cineva). îmi făceam treaba cu ea. (reg. a se face tot îră. 2) a-i fi frică. POP. îşi fac trebile pe rînd! HASD. a-i face trampa (cuiva). a se frămînta. 1) (reg. 1) a strivi. a-şi face treaba (sau trebile). a se face imir la lume. a se face tobă sau a (i se) face burta tobă. iar boierii. (pop.. capul. 2) a nimici. a face toate mijloacele (sau mii de mijloace).. (reg. util: n-are moşul sită. a face tot îră. a se întrupa. .. a-şi face (sau a-şi prinde) treabă (cu cineva). a-şi face treabă a face treabă a face trebuin ă a face trotuarul a face trudă a se face trup a face turtă a face ărîna praf a se face imir la lume a face inte a face toaleta (unui bolnav).. a exagera partea neplăcută a unei întîmplări. a se concretiza. să trimea ă fata la baba Roscor oaia. a bate foarte tare (pe cineva): nu umbla prin mahalale . ) a nu face nimic. a face trudă. REBR. cobză) (cuiva).. a se găti (spălîndu-se.i fac spinarea tobă. a se îndopa.. a face treabă sau (reg.i fă treaba-ntr-însa. dar dacă i-a face trebuin ă. a face tot ce-i stă în (sau (înv. c-o să. a face ărîna praf. tot ce poate: va face tot ce-i va sta în putin ă să-l scoată din casa lui. cînd bei multă. zise căpitanilor: „face i trudă şi blema i cu mene“. ) a-şi satisface nevoile sexuale cu . (înv. a pregăti un condamnat pentru execu ie (tunzîndu-l şi schimbîndu-i veşmintele): doi-trei bărba i aşteaptă aci să vie călăul „ca să le facă toaleta“. despre porumb) a începe să se coacă. a face tragedie (sau tragedii) (din ceva).SL. a se încurca (cu cineva): nu te teme. ) 1) a se agita. cum era.: nu putem trăi în casa asta.POP. a ucide.STANCU. 2) a urina sau a defeca: ia. a se face trup.. a se prostitua: e ca o cantilenă pe care o îngînă prostituatele cînd fac trotuarul.i mai bine urca şi. (pop. a-i mijloci (cuiva ceva): gata! i-am făcut trampa cu Mărioara! POP. POP. a pregăti pentru opera ie (un bolnav). . CAMIL. ) prin) putin ă.a face toaleta a face toaleta a-şi face toaleta a face toate mijloacele a face toate să .: aveam o căru ă..VINEA. a se tocmi. a-şi face treaba cu . 2) a bate foarte tare (pe cineva): las’că te-oi prinde eu! am să te fac turtă! GANE. a turti (ceva sau pe cineva). 1) (reg.. tot furînd. a mînca peste măsură. faci burta tobă. a face tot posibilul. 2) a-şi găsi de lucru (cu cineva). ) a intra în rela ii (de dragoste) (cu cineva)... (înv. (înv. a-şi rezolva problemele: Vodă doarme în cămară.POP. a face tobă de bătaie (sau de buşeli) (pe cineva) sau a-i face spinarea (sau pielea. te umflă-n burtă. a(-i) fi necesar. a face toaleta (unui condamnat).PANN. ) a se servi de . a încerca toate posibilită ile de a . ) a face tot posibilul: am făcut mii de mijloace să fug din patria mea. ..

AL. a-i juca (cuiva) o festă: taci. a se face (tot) una cu . a face un hatîr (cuiva)... a chefui. a trăi: noi. a se împreuna cu . că i-oi face eu cumătrului una.. a se apropia de . ) a ciurui. a face (fără voie) un rău (cuiva). făcînd cercuri de zburare. a face una cu pămîntul (pe cineva sau ceva)... a face ur uri..AL. a ajuta pe cineva. a face un pas (sau cî iva paşi).VLAH. a face (un) lucru (sau lucrurile) muşama. a servi (pe cineva).. a păşi. a face (sau a comite. pe mine mă fac uitată. numai prin munca şi meritele lui. las-o să cînte acolo celor păcătoşi.. a face ceva nepotrivit. a ocoli. a face un cerc (sau cercuri). ) a (se) face praf şi pulbere: praf şi îră m-o facut. pentru că a facut pacate..AL. a acorda o favoare. ) a se îmbăta: din duşcă-n duşcă mi-i să nu mă fac uşcă. a nu se mai gîndi (la cineva sau la ceva) sau a lăsa impresia că a dat uitării (pe cineva sau ceva): bag seamă. a-şi face unghiile. a face praf şi pulbere (pe cineva sau ceva): era să-i facă una cu pămîntul pe nevrednicii tîlhari. un privilegiu (cuiva).. de şia muşca labele. a umbri. a se face uşcă. prostesc. a-şi tăia. a face una boacănă sau a o face boacănă. a ajunge cunoscut. a-şi face un nume. a complimenta (pe cineva).POP.POP. .POP.EM. a săvîrşi) un păcat (sau păcate). a-şi face o carieră: şi-a făcut un nume destul de cunoscut. a face un act de dreptate. se vedea plutind cu fală.. a se contopi cu . pîn-ce s-o face lucru muşama. ce din mila sfîntului umbră facem pămîntului. a face un serviciu solicitat insistent: acest hatîr i-l făcuse Dumnezeu.a face îră a face îră şi fărină a face ur uri a se face uşcă a face uitat a face umbră a face umbră pămîntului a face umbră pămîntuluidegeaba a face una a face una boacănă a face un act de dreptate a se face una cu . a face una cu pămîntul a-i face un bine cuiva a face un carambol a face un cerc a face un chef a face un compliment a face un gheşeft a-şi face unghiile a face un hatîr a face unire a face lucru muşama a-şi face un nume a face un ocol a face un pas a face un pas greşit a face un păcat a face un prost serviciu a face un serviciu a face îră. a încheia o afacere.. a merge spre . a face un chef. a face umbră.: porcul se tăvăli în noroi. 2) a se roti (în zbor): un vultur mare. a face un carambol. a clăn ăni de frig.CR.CR. vestit. a restabilidreptatea.. a distruge. a face (sau a ine) umbră pămîntuluidegeaba. a se uni. a nu mai putea fi deosebit de .. da femeia ta.. a face un gheşeft.. a face umbră pămîntului.ISP. a-i face un bine cuiva. rugămu-ne-ndurărilor Luceafărului mărilor. a muşamaliza: să ne păzim aci vreo cîtăva vreme. a face un compliment (cuiva). a face un serviciu (cuiva). 1) a descrie un cerc (sau cercuri).POP. (reg.. a gafa. a nu fi bun de nimic: nu vezi că faci umbră pămîntului degeaba? ISP. a face un prost (sau rău) serviciu (cuiva). a face unire. (biliard ) a lovi cu bila proprie celelalte două bile. (pop. a face îră şi fărină (sau praf şi îră) sau a se face îră şi nemică. a zdren ui. a pune în drepturi pe cineva. pînă se făcu una cu tina. a-şi cură a şi a-şi da unghiile cu lac. a face un pas greşit. a comite o greşeală. a(-i) face (cuiva) una (şi bună sau lată).. a deveni celebru. (reg. a păcătui: rămîi tu aici în cer la noi şi ne cîntă. a călca în picioare.. a da uitării. a se uni cu .POP.. a face uitat (pe cineva sau ceva).: face cî iva paşi spre dînsa.. a face un ocol.

a da chix. a pleca. (înv. a juca o festă (cuiva): frînghierul . a face (sau a ajunge) să aibă foile mototolite. zdren uite.POP. a văzut pacostea şi a ştiut cine i-a făcut toporul.. (reg. a se pregăti de plecare.POP. a-şi face vînt.CAR.SAD. a face un topor (sau toporul) (cuiva). a se strădui în vederea realizării unui scop: baba . a păcăli (pe cineva). a pricinui neajunsuri. a visa (la ceva). ) a vîna. (fig. ) 1) a tăia în bucă ele (ceva sau pe cineva).. ) a alunga (pe cineva).. se făcea vînătă la fa ă şi ochii i se învîrteau în cap. a duce un anumit trai: îmi fac veacul tot pe cale.POP. a(-şi) face venin. a se face vălătuc.. caiete etc. n-am în lumesărbătoare. 3) a reduce la tăcere(pe cineva). (înv. a face vînat. 2) a bate zdravăn (pe cineva).. a-şi face valiza (sau valizele)... a(-i) face veleatul (cuiva). erau făcute val-vîrtej.. a-i face un rău (cuiva).) a (se) deteriora. a face (o) vizită (cuiva). VLAH. atît mai bine pentru mine. dacă mă crezi. a face vis (sau visuri). (înv. le mai facem cîte un şurub în cap. a uza de . a-şi face vad. a încunoştiin a (pe cineva): le-au făcut un prieten din Iaşi veste. a face varză (ceva sau pe cineva). a(-şi) face urechea toacă. financiare. a se face vînăt (la fa ă). a tulbura. ) a visa: numai visurile ce facem deştep i ne vatămă. umbla val-vîrtej să-i găsească mireasă.. a-şi face visuri. a fi nevoit. a anun a.. a face un topor a face urechea toacă a se face urît a face uz de. (despre vreme) a se strica. a umbla) val-vîrtej. 1) a înşela. a face val (cuiva). a face veste (sau ştire) (cuiva). a-şi face sînge rău.a-i face un şurub în cap a-i face un şurub (sau şuruburi) în (sau prin) cap (cuiva). a fi) varză. 1) a crea un curent de aer pentru a răcori (pe cineva). (pop. a-şi petrece via a într-un anumit fel. a produce senza ie. a se folosi de. a se învine i (la fa ă) (de enervare sau de frig): cînd se înfuria.. a omorî (pe cineva). a răzbate: pe aici şi-au făcut vad oştile turceşti. a-i răsuci şuvi e de păr de pe cap (cuiva). a răsuci unghia degetului mare sau încheieturile degetelor în părul capului (cuiva): lăsăm pruncii să-şi vadă de treburile lor . a se preface că nu aude sau că nu în elege: deputa ii însă şi regaliştii îşi făcură. ) (despre căr i. a o face varză sau a face o varză. a-şi face (sau a-şi duce. a vizita (pe cineva). a tulbura (ceva): toate întocmirile administrative.CR. a deveni cunoscut. militare . a depune toate eforturile spre a reuşi.. a-şi face loc de trecere.NEC. a-i face vînt (cuiva). a-şi petrece.. a se strînge ghem.OD. a-şi face planuri proiecte. MARCOVICI. ) a da de ştire.. ) a-şi duce. ne mai stropşim la ei.cum văd eu. a trezi interesul. a spera.CR.. a (se) supăra foarte tare. a se face (sau a sta. a perturba. (fam. dacă vrei.. a-şi trece) veacul. a-şi face vad a face val a-şi face valiza a face valuri a se face val-vîrtej a face val-vîrtej a face varză a face varză a o face varză a se face vălătuc a-şi face veacul a face veleatul a face venin a face veste a face vis a-şi face visuri a face vizită a face vîlvă a face vînat a se face vînăt a-i face vînt a-şi face vînt . a face uz de.... a se ghemui. 2) (fig. religioase. 1) a se răcori. înfoiate.. (fam. ) a perturba. a (se) face (sau a ajunge. a face val-vîrtej (ceva). urechea toacă. . cum zicem noi ardelenii. ba ş-un topor î i fac. ) a suporta un eşec. şi ia acuş te scarpin. silit să plece. a face vîlvă (sau zgomot). necazuri. a se enerva: amabilul Fănică trebuie să facă venin de moarte . a se face urît.BARI IU. 2) a-şi lua elan. renumit: pentru ce Lamartine a făcut atîta vîlvă în Fran a ca poet? BOL. 2) a bate zdravăn (pe cineva): pe semne te mănîncă spinarea. a face valuri.

făcător de bine.. (înv. fă (sau să faci. a necăji foarte tare. fată mare. (p. fată nemăritată.! fă bine şi . a da chix: am bănuit eu că n-ai să faci nici o brînză! a face zarvă.. ) a împlini. ) fată bătrînă. a nu valora nimic.. fală uşoară .. a proteja pe cineva. vorba ceea: tu... unul înaintea (sau împotriva) celuilalt. a rotunji.. te priveşte!... făcător de bine făcător de lege făcător de minuni făcător de rău fă ce-i face şi . pentru a le înzestra cu diplome de doctor. a face vorbă (sau (înv. traistă uşoară faptă vegheată fată mare fată nemăritată fată veche fa ă în fa ă fa ă turcească fă bine să . a vorbi. 2) a eşua. făcător de minuni... răufăcător. fa ă încruntată: azi. a face zid împrejurul cuiva. voim să le facem zbor la universitate. virgină.CR.. ) imposibilul (cuiva): popa cerea însă marea cu sarea.DRĂGHICI.. a face zbor a face zid împrejurul cuiva a face zile fripte a se face ziuă albă a face zîmbre a-şi face zor mîniei faci bine că . a îndemna. mofturi.. 1) a apăra. a se face ziuă albă. a-şi face zor mîniei.POP. fii bun şi . a chinui (sistematic). a (nu) face vreo (sau nici o) brînză.: fă.EM. a aduce la exasperare (pe cineva): [feciorul] îi făcea zile negre bietei babe. faci bine (sau rău) că . (reg.! CR.. 3) (fig. trup fudul şi sărăcăcios.. intrînd la stari ul tău. 2) s-a obrăznicit... fecioară. ) sau faci bine (sau rău) că .!. (reg.).ext. fa ă turcească.. a face nazuri... vulpea iese la marginea drumului..!: fă bine de înapoieşte un leu istuilalt . face i bine şi ierta i! POP. (reg... încearcă toate solu iile pentru a putea să .!....POP. vis-a-vis: şi nici apa nu mă lasă să fiu cu el fa ă-n fa ă. a face gălăgie. ) voroavă).BIBLIA.a face vîrf a face vorbă a face vreo brînză a face zarvă a face vîrf (la ceva).. a făcut morişcă. să . (sau de .EM... a face zile fripte (sau negre) (cuiva). a se necăji. traistă uşoară. ) fată bătrînă. (persoană) care săvîrşeşte minuni: mînele sale făcătoare de minuni. ai amabilitatea să . (sau de . fă ce ştii!. a-şi alimenta supărarea. e bine (sau e rău) ce faci: bine faci că nu te ară i mic la suflet. fată veche. ce-i putea şi mă ia cu dumneata. legiuitor. a se lumina bine de ziuă: făcîndu-se ziua albă. a amărî. totul. (înv.. făcător de lege. 2) a fi solidar cu cineva. a orienta (pe cineva): în loc să încurajăm fetele române în această direc iune . 1) s-a îngrăşat. a sta de vorbă.. făcător de rău... mai e şi fudul: aici la sărăcăciosul ist de rai.SL. 2) a pune vîrf (la ceva).. făcute de mînă. am făcut o fa ă cătrănită şi turcească. ) idoli: să nu face i voao singuri făcute de mînă.. binefăcător.EM. neicu ă. a promite) cerul şi pămîntul (sau marea cu sarea) (cuiva). 1) a fi lipsit de valoare. 1) a ascu i. faptă vegheată. fală goală. să .. a face zbor (cuiva).. fală goală. ai face) bine să (sau de) .POP. ) flagrant delict.. e treaba ta! a făcut ceafă. fă ce ştii! a făcut ceafă făcute de mînă a făcut morişcă a făgădui cerul şi pămîntul . a promite foarte mult. ) a decedat. traistă goală... a făgădui (sau a cere. fă ce-i face (sau po i) şi ... . după ce că e leneş. fă bine şi ...!.. a îndruma. binevoieşte să . fa ă în fa ă. a face zîmbre. te rog să .POP..

fără ceremonii. lipsit de apărare. fără preten ii.. ininteligibil: era un articol fără cap şi fără coadă. după ce o va sili cineva . necondi ionat.. fără tragere de inimă. fără condi ii.. vagabond: îl alungă ca pe un om fără căpătîi şi vagabond.EM... (fig. . ce să zice fără de cinste. nice ruşinată. fii bun .. tot socoate şi socoate. amestecate şi zămentite era. curat: gramatici . ) fără nici un . fără cînd. neprotocolar: haide. fără barbă... fără (de) cinste. imberb. fără bună rînduială. neprotocolar.PRAV.NEGR. ) nepotrivit. fără ceremonie (sau ceremonii). CANT. fără (de) asemănare.NEC. fără alăturare. fără încunjur.!. malonest: lotru.. pe fa ă. fără comentarii. de dînsele.. necredincios (în căsătorie). (înv. nechibzuit. (pe) nedrept. fără cît (numai).. că au fost dentîi muiare de cinste. fără capăt. fără protocol. la întîmplare: cursul vremilor .. de ocară: rămîne fără de cinste.. fără sfîrşit: într-un calcul fără capăt. în care să se plîngă de relele ce sufereau fără contenire. continuu: [h]otărîră să trimeată o jalbă sultanului.: o văzu sănătoasă... fără chibzuială. fără egal. de-a-dreptul... fără curtenie. fără a ine seama sau socoteala de nimic. sincer. fără cinste fără cislă fără cînd fără cît fără comentarii fără compliment fără condi ii fără considera iune fără contenire fără convingere fără credin ă fără crîcneală . să se cunoască loc de rane. perfid. cevaşi. . fără crîcneală. fără convingere. fără obiec ii. limpede. numai: n-au stătut sultanul cu voievodul să se bată.CR. ) dezordonat. ) decît. fără (de) astîmpăr. (înv. neîncetat. necinstit.I. (înv. sărac. necuviincios: multe lucruri fără cale făcea.NEGR. fără ocupa ie (statornică). ave i un drept la recunoştin a mea. de a . BIBLIA. fă-mi onoarea să .PRAV. fără fasoane. fără căpătîi. ) afară doar dacă.. ce să zice de ocară şi de ruşinea ceştii lumi..POP.. (despre oameni) fără adăpost. fără cît numai cîte o strajă unde şi unde de se lovea. fără compliment(e). aceasta nu să chiamă fără de cinste.. fără contenire. necontenit. cît nu se vedea soarele. 1) necinstit. fără cap şi fără picioare (sau coadă).. neastîmpărat. 1) (înv... fără egal: fără de asemănare easte blagorodnia.. ! fă-mi plăcerea .. (înv. 2) numai cît. trebue spus fără compliment.. ..LET. fără împotrivire. fără sămn cevaşi. (sau a ... convingător... elocvent prin el însuşi. incomparabil. haotic.DOS.. fără cislă. fără (nici o) considera iune. te rog! fără .)!. (înv. verde. fără (de) apărare. infidel. cevaşi fără alăturare fără apărare fără asemănare fără astîmpăr fără barbă fără bună rînduială fără cale fără capăt fără cap şi fără picioare fără căpătîi fără ceremonie fără chibzuială fă-mi (sau face i-mi) cinstea să . şi de-aciia n-are nice o credin ă nice într-un loc. fără rost. pînă ce nu se mai în elege nimică. 2) lipsit de castitate: ori care muiare.. de logică.. fără (de) cale... fără nici o bună orînduială.. . haide.MOLD. neconvingător. 3) de ruşine. fără seamăn.PRAV.fă-mi cinstea să .NEC. domnul mieu. ) nenumărat: [lăcustele] s-au înmul it fără cislă de multe . care...! fără . î i explică .!: face i-mi cinstea să lua i masa cu mine! fă-mi plăcerea . incorect. fără credin ă. răutăcios. . ) lipsit de sens. necugetat.

fără folos. interminabil. fără de trudă. (înv. neînfricat. veşnic: va [i] de voi. fără de tăgăduială. ) în seamă de nimică.DONICI.EM. DOS.MINEIUL. .DOS. fără decît (numai). fără cumpăt. continuu. fără de (nici un) răstimp. fără de frică. fără doar şi poate. fără fund. CONACHI. fără a protesta. fără fasoane. ) fără întrerupere. fără de dumnezeire. inexpresiv: privire fără expresie. că fără de săvîrşire ve ve i munci. umblă fără nici o samă. ) abis. fără cuvînt. (înv. fără de price. fără de margini. inutil. ) fără îndoială. ) necinste: întru sărăcie şi întru fără-de-cinste au fost. ) cu supunere. necumpătat: se purta oarecum fără cumpăt. fără (de) tăgadă. a rămasfără de răspuns. (înv. (înv.HASD. ) lipsă de credin ă. păcătoşilor. ) blînd: fără de grea ă m-oi arăta.VARLAAM. mustrîndu-l pentru fără-de-dumnezeirea lui.BOL.fără cru are fără cumpăt fără cuviin ă fără cuvînt fără de cinste fără decît fără de dumnezeire fără de frică fără de grea ă fără de îndoire fără de margini fără de mită fără de numai fără de price fără de răspuns fără de răstimp fără de săvîrşire fără de seamă fără de sfîrşit fără de tăgăduială fără de trudă fără doar şi poate fără excep ie fără expresie fără fasoane fără folos fără frică fără frîu fără fund fără glumă! fără cru are. şi fiul de împărat cel străin.. incoruptibil. fără îndoială. şi pop. nesfîrşit. viteaz. cu siguran ă: credeam fără de îndoire. fără de grea ă. fără de îndoire. necondi ionat. fără de mită. (înv. fără de sfîrşit! EM.PSALT. precis. interminabil: să. fără de cinste. nechibzuit. fără de sfîrşit. (înv. nemărginit: cu-amor atît de fără de margini şi de-nalt nu se cădea să ie un om la celălalt. nepotrivit. lungă sărutare. ) fără rost: omul . serios! . 2) lipsit de cuvînt: e un om fără cuvînt. neînfrînat.CORESI . 1) (înv. ) în mod continuu. fără frîu.i beau tot sufletul iubit c-o lungă. [undele] scadu pînă la fără-fundu. (înv. fără de numai pre carii ai robit cu sabia. fără de numai (cît). desigur. ireligiozitate: şi mai vîrtos fecioarele călugări e strigă asupra lui. (înv. fără frică. fără excep ie. într-adevăr!. necru ător. ) cinstit.ISP. fără a se revolta. (înv. . la argumentele mele. neapărat. curajos: se duce fără frică pe-o strîmtoare de potică. fără mofturi. fără frîul chibzuin ei. sigur: la acest ospă fu poftit. necuviincios. ) decît: nu vom putea într-alt chip să ne deşteptăm sufletele. ) pe nedrept: fără cuvînt norocul ocărăşti. 2) fără capăt. fără de răspuns. fără excep ie. fără glumă!. fără doar şi poate. fără a admite replică: să asculta i fără price.. să asculta i ce voi zice. fără (sau peste) cuviin ă. fără de săvîrşire. (înv. decît: nu-i vei lovi. (înv. ) care nu oboseşte niciodată: sventele scaune pre carii odihneşte Dumnedzău cel fără de trudă. 1) (înv. (înv.BIBLIA. fără deosebire: să pornească to i.ISP. nesfîrşit: sac fără fund.POP. fără de (sau nici o) seamă sau (reg. fără ezitare. fără expresie. ) fără replică: fără de răspuns prea cu slavă acelui făcătoriu să creadem. cu siguran ă. prăpastie: rădicîndu-se pînă în ceriu. (înv.BIBLIA.AL. uimită. ) cu excep ia. fără decît cu cea folositoare aducere aminete.CORESI.

) nemurire: putrezirea aceasta îmbrăca-se-va întru fără moarte. fără motiv. fără înconjur. 1) nemuritor. fără (de) milă.. mişel: ce om fără de lege e spînul. . neocolit. neîncetat: cînd urgia lui cea mare va arde fără-ncetare.DOS. exagerat. ) faptă nechibzuită.AL. 2) intens. imediat.BĂLC fără (nici un) în eles. 2) (despre deprinderi.MINEIUL.CR. neîntîrziat. desigur: fără greş va veni Domnul. neîndoielnic: ah! la aşa o întîmplare. .DELAVR.CONACHI. fără preget. 2) fără scrupule. tu ştii fără-ndoială. involuntar.DOS.. . imaterial: focul duhului cel fără de materie.EM. 1) v. fără limită. fără întrerupere. ) nesocotit.. 1) (despre boli) incurabil. fără (de) materie. pasuri fără măsurare. nebunie: putreziră ranele meale de fa a fără-mentea mea. (înv. nemăsurat: pasuri desnădăjduite..CONACHI. fără a se împotrivi. fără grijă. prostie. fără (de) îndoială. nemărginit: Dumnezeu sta pe scaunul lui fără margini. 1) foarte întins. ) măsurare). fără (de) păcat. fără întîrziere. mut. fără (de) greş.. obişnuin e) incorigibil: e be iv fără leac. nevindecabil: boala asta e fără leac . fără (de) măsură (sau (înv. peste măsură: vorbeşte tare şi cam fără măsură.CORESI . nebunesc: să nu se încumeteze fără în elepciune în noroc. fără (nici un) pic de.ISP. fără în elepciune. nelimitat. 2) în mod nesocotit. imprudent. 2) (fig. fără mijlocire.EM. (înv. 3) (înv. istoria Vechiului Testament. 3) (înv. ca zeii.fără grai fără greş fără greşală fără grijă fără inten ie fără încetare fără înconjur fără îndoială fără îndurare fără întîrziere fără întrerupere fără în elepciune fără în eles fără leac fără leac de. fără remuşcare. fără leac de păcat fără lege fără limită fără margini fără materie fără măsură fără mijlocire fără milă fără grai. ) direct. fără noimă. 2) nelegiuit. fără greş. fără (de) moarte. numaidecît. fără (de) minte sau fără de min i.: fără leac de supărare.CR. lipsit de în elepciune. fără murmur. fără scrupule: să-mi zică fără pic de mustrare a cugetului că nu mă mai iubeşte! NEGR. 1) lipsit de ra iune. EM. nestăvilit: iubindo fără margini. neîndurat: dar tu însu i . fără leac (sau milă) de păcat. fără leac. neîntrerupt.. absurd. de mai pot trăi. lipsit de măsură. fără zăbavă. fără defecte: mîntuia de spus. fără (de) leac de. şi pop. 1) din cale-afară. păcătos. în fa ă. nemilos: cu tine numa-n lume putere-aş fără milă să fiu. nejustificat. continuu. fără (de) lege. 2) (despre obiecte) durabil: încăl ările astea sînt fără moarte .CORESI.i pare să fii singur. fără îndurare. fără inten ie. 1) nelegiuire: rar i-e dat să auzi de o asemenea fărădelege . repede şi fără greş. nesfîrşit..CR. neîndoios. fără prevedere. fără margini. ) nemijlocit. punctual. 2) foarte (mare). nebun: bine.. ) 1) negreşit. crai bătrîn fără de minte. nesăbuit: că fără minte crea ei acel lucru. cum e şi iubirea mea.. etern: ajunse să fie şi el fără de moarte. fără minte fără moarte fără motiv fără murmur fără mustrare de cuget .POP. fără (de) margini (sau margine). fără mustrare de cuget (sau a cugetului). (p.CORESI.ext. 2) fără greşeli. neinten ionat. crud. calea-i lungă. fără temeri. fără (de) încetare. (înv. permanent. ai voit fără-ndurare să jertfesc amorul meu. 1) drept. . puternic. . fără a crîcni. fără greşală. . ) spiritual.AL.AL. de la obraz. fără teamă: se porneşte fără grijă de păcat.

fără sens. fără judecată.. fără numai Preda Buzescu şi frate-său.MINEIUL . 1) necunoscut. gratuit.SAD. nenumărat. (a. cu excep ia . fără număr fără (nici o) (trebuin ă şi) nevoie (sau necesitate) sau (înv. fără păs.CAMIL. nemaipomenit. (p. fără osebire. 1) lipsit de noimă. ) neomenie: n-au mai putut suferi fără-omenirea şi răută ile lui.DOS. ) fără de nevoie. nevinovat. 2) fără rost. fără ocolişuri. fără orizont. fără ocol (sau ocolişuri).EM.1746).. fără menajamente: spune-mi fără ocol . (înv. ) sterp: den pîntece fără plod născu pre Isaac. fără nume fără ocol fără ocolişuri fără odihnă fără omenie fără-omenire fără oprire fără orizont fără osebire fără osîndă fără pată fără pauză fără păcat fără părere fără părtinire fără păs fără perdea fără pereche fără pesteală fără pierdere de vreme fără plată fără plod . fără nici o temelie. inutil. 2) fără-omenire. (înv. decît . întocma potrivită. neîncetat: apa clipoteşte fără odihnă.EM. fără pereche. prostesc. unic (în felul său): leneş fără păreche mă făcusem. fără perspectivă.NEC.CORESI. neastîmpărat: parcă-i o căpri ă fără astîmpăr şi fără hodină.. ) fără leac de păcat. ) imediat: fără pierdere de vreme s-au aflat de ceea parte. neprihănit: a călcat în picioare onoarea mea fără pată. 1) în continuă mişcare.P. ) imediat.CAR.P. . impar ial. (înv.EM.. (înv.. fără păs sau fără (de) păsare.DRĂGHICI.. fără de păreare. fără oprire. 2) impresionant. drept. fără (de) părere. (p.PAN N. vorbea fără ocolişuri . (înv.URIC. fără părtinire. 1) fără deosebire: fără milă şi fără osebire de oameni. neîntrerupt. ) neîndoielnic. nepărtinitor.: al i boieri mai aproape nu se aflau. fără numai . ) fără vină. sigur: avu credin ă bună.URECHE . gratis. neştiut.BOL. fără plod. fără plată... fără-omenire sau fără-de-omenie.. (înv. fără perdea. curat. legiuit: şi-aş fura făr-de păcat fata popii din Gala i. neidentificat. fără (de) număr. . fără nici un chichirez. lucruri răsuflate. fără înconjur.. fără pauză. continuu. absurd: mă văzu mirat de acea întrebare fără noimă. ) neîntemeiat. fără ocol. necontenit: mersesem trei ceasuri fără oprire. cu vederi înguste. neîntîrziat. ) nepăsător: am jurat ca peste dînşii să trec falnic. fără nici un căpătîi. fără odihnă. nemărginit.fără nevoie fără nici o temelie fără nici un căpătîi fără nici un chichirez fără noimă fără numai . şi pop.CORESI.CR. . nespus: cîtă fără de nume fericire într-o oară de amor. pe şleau. . gratuit. fără (de) nume.ext. fără (de) păcat sau (pop. Doamne. de amorul artei: s-au îndurat a da ara în pradă. îndată: şi vin. 2) întocmai. fictiv: nişte mărturii de pe la nişte oameni. fără (de) osîndă. fără sens. ) imens: sărutări fără de număr el îi soarbe de pe gură. v. 2) mereu. direct...AL. (înv. incomparabil. ) anonim. (înv. fără de pesteală. indecent: cîntau mai mult cîntece fără perdea.. fără (nici o) noimă. obscur: copil de părin i sărmani şi fără nume. fără (de) omenie. (pop.. fără nici o temelie.CEZAR. şi reg.. ) afară de .SAD.BĂLC. identic: fără osebire. fără (de) pată. (exprimat) pe fa ă. fără nici o nevoie. nevinovat. în mod (absolut) inutil.HOGAŞ.SAD. 1) inuman: îl puseră la munci cumplite şi fără de omenie.ext. neîntrerupt. fără pierdere de vreme. fără căpătîi. fără (de) pesteală.

(înv.SAD.fără popas fără potol fără popas (sau popasuri).CEZAR. nevinovat.NEC. GALA. că-i tot îngreuia cu dăjdile. (înv. ) neîncetat. imediat: trebuia să se gîndească fără preget la scăpare. simplu. deplin: acolo unde iubirea va fi .definitiv: răspunsul lui e fără replică.ISP. fără odihnă.P. fără justificare. nu s-află ca marfa la dugheană! BUDAI-DELEANU.. (reg. (înv. imediat: să se pună în lucrare de iznoavă aşăzarea dărilor fără prelungire. fără (de) precurmare.) imposibil. fără afec iune. 2) inestimabil. neîntrerupt.OD. ) nemaiîntîlnit. (înv. (spec. rece. continuu.BIBLIA. fără restric ii.1804).POP. . fără răsuflare. la care nu se poate replica. fără nici o pricină. rece. natural: un om cu maniere nobile. în mod nemotivat. 2) fără cumpătare: mînca şi bea fără rînd. necontenit. pe deplin: noi n-am cerut ca ara să se închine cu umilin ă şi fără restric iune Por ei.MAIOR.. fără rezerve. 2) neprielnic. (înv. fără (nici o) restric ie. virgin. fără (de) prihană.GOGA. curat. din senin: dintr-o dată . neîntrerupt. nepre uit: el palate şi biserici şi podoabe fără pre a dat Moldovei. continuu: la geam mi se zbătea oraşul cu huietul fără popasuri.. ) 1) nechibzuit. fără (de) pre . continuu: via a e o bătălie fără răgaz..VLAH. fără (de) priin ă.SAD. fără (de) prelungire.nesocotit: eu zic dorului plîngînd c-am iubit fără de rînd. cum nu s-a mai întîmplat pînă atunci. pe îndelete. fără reticen e: admiram fără rezervă echilibrişti. necontenit. (foarte) ieftin: cumpără odoarăle şi sateli făr’de pre .ext. . şi reg. inocen ă: eu cu fără reul mieu îmblai. 2) fără încetare.PSALT. gimnastici şi clowni. continuu. fără prietenie.GALACTION.. fără repaus. lipsit de păcate.BARI IU.BUDAI-DELEANU . fără precedent (sau (înv. mort: dete . continuu: cum m-a furat de-atunci via a în goana ei fără repaos. fără grabă: spunea [vorbele] fără pripeală. ) continuu. neobosit: el îşi înzestra fără preget memoria cu operele însemnate. lipsit de amabilitate. ) precedente). neîntrerupt. fără (de) răgaz. fără pripă (sau pripeală). fără restrîngeri. 1) neîntîrziat. fără replică. 1) (mult) sub valoarea reală. cu neputin ă: fără de citirea sfintei scripturi.GOGA.CAMIL.REBR.. modest. fără precedent fără precurmare fără preget fără pregetare fără prelungire fără preten ie fără pre fără pricină fără prietenie fără prihană fără priin ă fără pripă fără putin ă fără răgaz fără răsuflare fără-rău fără repaus fără replică fără restric ie fără restrîngere fără rezervă fără rînd . fără pregetare. Elvira dispărea. neîntrerupt. fără rezervă (sau rezerve). fără preten ie (sau preten ii). ostil: îi privi din urmă.P. fără prihană. nefolositor. fără potol. fără preget.BRĂESCU. liniştit. imaculat.CEZAR. fără (nici o sau de) pricină.URIC. întreg.. ) nevinovă ie. fără (de) putin ă. fără (de) rînd. (a. care este aşa cum nu a mai fost. cu toată furia mîniei sale. neîncetat. nepotolit. peste dihania spurcată fără răsuflare. (înv . fără părtinire: fără pizmă şi priin ă. fără re inere. neîncetat. ) 1) în mod obiectiv. permanent: fără precurmare a operat în diverse păr i ale Ungariei. . nemaipomenit. ) numaidecît. neprietenos. (p.MOXA.P. fără prietenie. extraordinar: o catastrofă fără precedent. fără (de) preget.NEGR. voi povesti cu bună credin ă tot lucrul cum este. ) neprihănit. fără-rău. fără preten ii. iaste fără de putin ă a le dobîndi. fără restrîngere. cast: oameni aleşi.

) fără sfială: asemenea să postim şi cu ochi să nu căutăm fără sfiin ă pre neştine.. fără cunoştin ă.. se ilustră chiar din prima legislatură.. fără (de) rost. mereu. interminabil. incomparabil. (înv. neasemănat.1802).P. extraordinar. fără scrupule . nu putem nici pînă diminea ă rămînea.REBR. nemaiauzit. neruşinat: aşa sînte i. ) 1) în dezordine: aşa. ) fără chip (sau număr. rece. 2) excesiv. fără (de) seamăn. fără încetare. nechibzuit. fără sentiment. cu tupeu. fără (nici un) sistem. cu neruşinare: rădică-te. neobişnuit (de mult. şi spune fără sfială.. ieşit din comun. fără pereche: Gore Pirgu era o lichea fără seamăn şi fără pereche. ca două patimi fără sa şi pline de-ntuneric. cu îndrăzneală. ) fără milă. nemaipomenit.CAR. din cale afară de .. (a. de mare): coiful . fără (de sau nici o..M. care era de fier şi fără de seamă gros.PANN . fără (de) sa . leşinat: noi abia ieşisem din oraş şi tu ai căzut aicea fără sim iri.PREDA . măi. . nechibzuit. fără sfîrşire.. ) nepotolit.COŞBUC. fără socoteală. fără nice o rînduială. (înv.. fără săvîrşit. haotic. ) etern. dezordonat. ) fără întrerupere.. (reg. 1) dezordonat.. fără ruşine şi fără obraz. obraznic.BUDAI-DELEANU . de nici o) sfială. fără (de) sfîrşit. indiferent. inutil: nu mai vorbi fără rost! fără rudă de păcat. necontenit. insa iabil.GANE.CĂL.EM. sau fără de seamă sau (reg. (înv.. fără sămîn ă. inegalabil. necontenit: da cum vă afla i? . (înv. ) lacom. ) (despre fiin e) steril. fără rost: dar nu-şi puteau înăbuşi pornirea care le punea pe buze cuvinte grele şi fără de sens. fără jenă.URIC. fără so .. 2) fără sens. (fam. (înv.. ) neobişnuit. ) (în mod) nesocotit. am alergat acasă. fără sim ire (sau sim iri).fără rînduială fără rost fără rudă de păcat fără ruşine fără sa fără sămîn ă fără săvîrşit fără schimbare fără scrupul fără seamă de . fără seamă de . fără sfiin ă.. el . fără seamăn fără sens fără sentiment fără sfială fără sfiin ă fără sfîrşire fără sfîrşit fără sim ire fără sine fără sistem fără so fără spor fără (nici o) rînduială..ext... nemaiîntîlnit. exagerat. nesfîrşit: drumul se desfăşura ca o pînză albă şi lungă . (pop. sterp.ext. au fost întreprinse de bande exaltate. moş Ioane. neistovit: dar ochii mari şi minuna i lucesc adînc himeric. nemăsurat. fără spor. (adesea fig. de veci muncitoriu şi fără săvîrşit. (p. fără seamăn: cuminte fără seamă precum era. în care. ) cu indiferen ă.. lipsit de randament.PRAV.VLAH. veşnic: iadul .EM. fără schimbare.CR. neechilibrat: m-am azvîrlit fără sine pe părul unui cal.. nesocotit: să poată lipsi de acum înainte izvodirile din nou a celor fără rînduială necontenite biruri. fără sine. incoerent.HOGAŞ.. dar lungă fără sfîrşit. 2) (care este) fără asemănare. ne întrebau fără sfîrşire cuconul Ştefănică şi cucoana Marghioli a.CEZAR. el aşteaptă cu plăcere... impar... de neîn eles. şi reg.. mereu: un lăcaş . (p. nespornic. se comportă) fără a ine seamă de nici un considerent moral în atingerea scopului propus: ambi ios. exagerat. fără (de sau nici un) sens. fără schimbare. fără asemănare. ce durere ai? CR. fără (de sau nici o) ruşine. 3) de prisos.VĂC. fără (nici un) scrupul (sau scrupule) sau lipsit de scrupule. da sînte i sănătoşi? . nesătul. rost) şi (fără) seamă sau din seamă afară. strigă la femeie fără rost. anarhic: cruciadele .. 1) fără număr. (care ac ionează.CONACHI. fără nici un sistem.

fără stare fără suflare fără şagă fără şezămînt fără şir fără ştiin a cuiva fără ştiin ă fără stare.XENOPOL. nesigur. 2) (despre haine) care cade drept. nejustificat: la nebunii ca acestea vin de multe ori oamenii. lipsit (cu totul) de . fără pic de vînt. fără talie. fără un (sau nici un) pic de . fără şezămînt.DOS. fără tagă. neîntemeiat. a-şi fărîma capul. fără (de) tagă. becisnic. 1) (despre oameni) gras. înainte de momentul potrivit: vesteji i fără de vreme. ) instabil. (înv. incomod: de tot drumul rău. fără tagă fără talie fără tăcere fără tăgadă fără temei fără ticneală fără tihnă fără trăsură fără treabă fără un pic de . ) a lepăda (fătul). (înv. neîncetat. cu ştiin a cuiva. (înv. fără ticneală. fără veste fără vină fără voie fără-voroavă fără vreme fără zăbavă a-şi fărîma capul a făta neleapcă fă-te încoa! fecior boieresc fecior de babă . prostănac. ) fără temei. fără (de) tăgadă. . ) fără bătaie de cap. fără legătură logică: spunea vorbe fără şir care mă înspăimîntau. şi reg. ) obositor. nevinovat: eu pentru tine voi fi fără vină. fără tăgadă. (înv. (despre scriere.AL. fără trăsură.DOS.. al vestitului meşter român. se îndreptă.: era un ger aspru.. să mă-nsor cu dumneta. OD. 2) fără ezitare. căci voiesc.DOS. (pop.. neliniştit: fără de stare vă ruga i fra ilor! DOS.. greu.. (înv. imediat. zău. fecior de babă. picioarelor mi-am pus sprejineală. neîntîrziat: împăratul . neîndoielnic: acest nume este deci. ) copil slab. fără vreme. povă ui i de frica cea fără de treabă a mor ii. fără (de) vină. fără şagă. PANN. incontestabil: Zilot Românul. obez. fără-voroavă. fără să marcheze talia. fără şovăire: în sfîrşit. ) fără pauză.EM.COD. fără ticneală. în mod sigur. necontenit: voi cînta [puterea ta] prin limbile toate fără de tăceare. deodată: fără veste. fără (multă sau prea multă) zăbavă. fictiv: tras în judecată dinaintea soborului pentru nişte vini fără de temei.EM.. fără tăcere.VLAH. tăcere: multă fără-voroavă fu. neînsufle it. prea de timpuriu. voi spune la lumea-ntreagă ceea ce mi s-a-ntîmplat. fără (de) treabă. v.POP.CAR.DOS. (înv. (înv. reg. a făta (de) neleapcă (sau nelepcică). fără (de) veste (sau ştire). cel mai de seamă cronicar al ărei Munteneşti. fără tihnă. fără şagă.ISP. văzu cum telegarii aduceau pe aripele lor de o el pe cei doi miri. drept spre peştera cu vrăjitoarea. fără odihnă.. fără şir.CR. (reg. fără suflare. fără de tagă. fără prea multă zăbavă. . involuntar: fără de voia mea am călcat pe coprinsul tău. a-şi bate capul. mort. (înv. fără ştiin a cuiva. incult.VOR.OD. (pop.POP. nefondat. ) vino încoace! fecior boieresc. ignorant: [oameni] fără orizont larg de vederi economice şi fără ştiin ă. ) 1) netăgăduit. fără (de) (nici un) temei sau lipsit de temei. fără (de) voie.. fă-te încoa!. vorbire) incoerent. în mod serios: la-ndoială nu mai sta. fără urmări neplăcute: ridica-m-oi să-mpar cu măsură Sihem cu moşii fără trăsură. fără (de) ştiin ă. pe neaşteptate..MAIOR. ) linişte. ) slujbaş pe moşia unui boier: a pus înadins pe feciorii boiereşti să-mi caute pricină.

femeie în vîrstă (care nu mai are ciclu): intesc a se însura cu zestrea unei cuconi i ertată de Dumnezeu şi de oameni. ) valet..VLAH. a o încurca. bastard: alelei! fecior de lele! căci răpişi zilele mele! POP.. a fi ager la minte. (iron. a fi a-ntîia. în toate chipurile. ferice de tine!.. să dea milostenii la săraci . cheltuitor. femeie la toate.ISP.CAMIL.. . femeie (de serviciu) care face singură toate treburile dintr-o casă. risipitor: fumurile şi strîmbăturile feciorilor de bani gata.. a nu avea nici o valoare. (fam.. a se face de rîs. a fi (o) apă de ploaie..: şi-i era aminte să nu-l smintească şi din domnie. fecior de bani gata. ) a fi de cea mai bună calitate. a fi iste .. fel(uri) de fel(uri) de . ) a fi rău. a fi afumat (cu luleaua). inutil. (înv. ) în (multe) feluri de chipuri. a fi a cincea roată la căru ă (sau la car). ca să i-o deie numaidecît. a fi (uşor) ame it de băutură.. a fi afumat. 2) (fig. a fi aproape de mintea omului. fel şi chip felurime de .POP. tot cu binele.. copil de femeie nemăritată. a fi alb ca varul.. nicidecum: oamenii aceia . a (nu) fi semn bun: nu mai plînge. toate felurile de . (arg. a o pă i.. fecior (sau fiu. a(-şi) feşteli mantaua. Săftică: nu-i a bine! CONTEMP....: feliurimi de supărări şi necazuri. a fi ab iguit. felurime (sau felurimi) de . ) a fi prins asupra faptului. a fi foarte palid. deştept.. a fi uşor de în eles. a fi agă at cu oc-în-poc. a-i fi aminte (cuiva). în toate modurile posibile: a doua noapte iarăşi au venit pe itoriul şi au început a stărui feliu şi chip. a fi solidar cu cineva.. a fi alături de cineva. prin . ) persoane cu fumuri de noble e: oare nu cumva v-a i face şi voi nişte feciori de ghindă. tot felul. fel de fel de . a fi beat. făta i în tindă. a (nu) fi a bine (sau a bună). a fi adîncit (sau cufundat) în lucru. a avea grijă să . ce norocos eşti! a o feşteli. a avea o minte pătrunzătoare.POP. diferite feluri de . fecior de domn. (înv. femeie iertată (de Dumnezeu). feciori de ghindă făta i în tindă. pui) de lele. a fi (un) afurisit. a pricepe repede.NEC. plin de draci: ştia tot satul că e un afurisit.. de seriozitate. excomunicat. a fi alfa şi omega. (pop. a ine minte. ) Doamne fereşte!. femeie iertată femeie la toate ferească Dumnezeu! ferice de tine! a o feşteli a feşteli mantaua a fi a bine a fi ab iguit a fi a cincea roată la căru ă a fi adîncit în lucru a fi afumat a fi afurisit a fi agă at cu oc-în-poc a fi ager la minte a fi alături de cineva a fi alb ca varul a fi alfa şi omega a-i fi aminte a fi a-ntîia a fi apă de ploaie a fi aproape de mintea omului . fecior de suflet. în nici un caz.. (să te) ferească Dumnezeu! (sau sfîntul) sau ferit-a Dumnezeu! (sau sfîntul). copil de oameni avu i.. erau apoi şi răutăcioşi de să te ferească Dumnezeu să ai treabă cu ei. (pop.AL. fel de fel.. a fi concentrat asupra a ceea ce face. ) a fi lipsit de temei.URIC. şi fam.POP. a fi de prisos. a nu face doi bani: ordinul dat de dumneavoastră e apă de ploaie. (în) fel(uri) şi chip(uri) sau în toate felurile (sau chipurile) sau în tot chipul sau (înv. a se face de rîs. fecior de casă. copil de suflet.P. ferit-a sfîntul! POP.: paserile cîntau fel de fel de cîntece... că sînte i obraze sub iri? CR. a fi buricul pămîntului. ) a nu uita. 1) a fi blestemat.fecior de bani gata fecior de casă fecior de domn fecior de lele fecior de suflet feciori de ghindă făta i în tindă fel de fel de .

a fi bolnav de ceasul cel rău. . iute. a-i fi (de-)a scăpare(a) sau a face de-a scăpării (ceva). (a fi) foarte beat: era beat turtă şi a treia zi la prînz. era pîinea lui Dumnezeu.PANN.... a înghe a) bocnă. nici bun.CAR.CAR.. ieşit din min i. a fi bun de (dus la) balamuc. a avea bună dispozi ie: d. a fi bătut în cap. a fi foarte bun. a fi prost (ca noaptea). căci îmi era acum a scăpare de dînsul.. beat mort. . (fam. a fi bine văzut. a fi belaliu la mîncare.. a fi într-o stare avansată de ebrietate.. a fi bine dispus. a fi blindat.. a fi bătrîn ca vremea. ) a avea bani din belşug. a fi foarte bătrîn. ) a fi preten ios la mîncare.. a fi bun. a fi bun cu perje.GALA. a nu mai şti pe ce lume se află (din cauza băuturii). favorabilă. a fi foarte bun. cumsecade: mătuşă-sa . a stăpîni foarte bine o meserie (sau un domeniu). 2) a fi curtenitor. a fi bucuros de oaspe i. a semăna leit.. a fi (sau a se face. a fi blindat cu lovele.CAR. uitîndu-mă înapoi să văd. 1) a dori ori a face tot posibilul să scape de cineva sau de ceva: am croit-o . a fi aşezat la întîmplare. a fi bun de balamuc a fi bun de picior a fi aruncat din furcă. generos. a fi bolnav de supărare: îşi vestejea fa a de inimă rea. a fi bolnav (sau a suferi) de inimă rea.. a fi (beat) turtă. 2) a face ceva de mîntuială: ceilal i ofi eri mai fac rondul de-a scăpării.. atent. a fi beat cri ă (sau beat pulbere. a fi bun de . a fi boboc. a fi plin de bani. a fi (sau a se purta) aspru (cu cineva). a fi într-o doagă. a fi bun ca sînul mamei. (arg.AL.. a fi milostiv: n-am avut tăria de-a fi nici rău. a fi momentul potrivit de a . ) a nu fi bun de nimic. a fi sever (cu cineva): mul i din tinerimea noastră se poartă aşa de aspru cu predecesorii. 2) a (nu) se găsi într-o situa ie prielnică.. a fi bun de picior. a fi agil. 1) a fi cumsecade... . (fam.. a fi bine dispus a fi bine văzut a fi blindat a fi blindat cu lovele a fi blînd ca un miel a fi boboc a fi bocnă a fi bogat ca un stup a fi bolnav de ceasul cel rău a fi bolnav de inimă rea a fi botezat de un popă beat a fi bucă ică ruptă a fi bucuros de oaspe i a fi bun a fi bun ca mierea cîinelui a fi bun ca pîinea caldă a fi bun ca sînul mamei a fi bun cu perje a fi bun de . a fi bine de . a fi bogat ca un stup.. a fi bărbat la gură.a fi aruncat din furcă a-i fi a scăpare a fi as în meserie a fi aspru a fi băiat levent a fi bărbat la gură a fi bătrîn ca vremea a fi bătut în cap a fi beat cri ă a fi turtă a fi belaliu la mîncare a-i fi bine a fi bine de . a-i fi (sau a nu-i fi) bine (cuiva).. a fi putred de bogat. a fi răutăcios.. spre Humuleşti. a fi blînd ca un miel. a fi bun ca pîinea caldă sau a fi pîinea lui Dumnezeu. 2) (fig. a mînca cît şapte. a fi potrivit de . 1) a fi prevăzut cu blindaj. ) a fi nebun. a fi băiat (sau bărbat) levent. (reg. 1) a fi chipeş. într-o ureche. sîcîitor.CAR. a fi bun ca mierea cîinelui. a înghe a (foarte) tare: căpraru meu era bocnă.EM. a fi as în meserie (sau în materie). ) a suferi de epilepsie. a fi bucă ică ruptă.BACALBAŞA. . a primi cu plăcere oaspe i.CR.AL. 1) a fi (sau a nu fi) sănătos: tare m-am bucurat auzind că eşti bine. (pop. a fi botezat de un popă beat. ) a fi pregătit. a fi foarte blînd. a fi apreciat: om aşezat şi foarte bine văzut de toată obştea. este foarte bine dispus. 2) a binevoi: team rugat să fii bun să nu-mi mai zici vorba asta. a fi cu caş la gură. să nu mă ajungă moşneagul. bine făcut. prezident . a avea tot ce-i trebuie: e blindat cu acte. mort de beat).ARGHEZI. a fi un gourmet. a fi nebun. dezordonat.

a fi lipsit de curaj. dungă).CR. a fi carne din carnea cuiva. a fi încuiat. a-i sta) (drag) (cuiva) ca sarea-n ochi. a fi bun ca pîinea caldă. a şedea. priveau la verişor . a fi butoi fără fund. a şedea. a fi buruienos (la gură). 1) a fi viu. a fi înclinat spre plăceri senzuale. a fi (sau a se crede) buricul pămîntului. a fi lipsit de educa ie. a fi ca o varză învelită. a fi sărac. a fi carne rea (sau rău de carne). a duce o existen ă precară. a (nu) fi bun platnic. de hăr uit (cu treburi mărunte). cap tăiat! POP. (fam. a fi ca sarea-n bucate. a fi leit (cineva): e tată-său. a fi bun la toate. a fi pe punctul de a-şi pierde via a: trebuie sascult. că mi-i capul în primejdie. a fi cam taram-taram (sau tralala). a nu putea suferi (pe cineva): fetele împăratului . ) a vorbi vulgar.CR. a se pricepe la orice. adecvat.. a fi abătut. ascuns. a fi (sau a sta. mi se pare că eşti cam taram-taram. a fi neobişnuit. chibzuit. a fi bun de plisc. a se îmbrăca strident. a fi cal de şa. a munci pentru al ii. 1) a-şi irosi timpul fără rost. fără gust. a fi foarte bun. a fi (sau a ajunge) cal de poştă. a fi ieşit din comun. a nu-şi găsi locul.. a fi (sau a se crede) foarte important. 2) a fi neatent. a trăi în belşug. ) a fi mărginit. nesuferit (cuiva). a fi butuc de pădure sau a fi născut (sau crescut) în pădure.. a fi (sau a ajunge să fie) extrem de solicitat. ca o oapă. a fi de o teapă cu cineva. a fi bun să se ia de mînă cu cineva. a fi trimis în toate păr ile: de-abia am venit.a fi bun de plată a fi bun de plisc a fi bun de pus la rană a fi bun la toate a fi bun să se ia de mînă cu cineva a fi buricul pămîntului a fi buruienos a fi butoi fără fund a fi butuc de pădure a fi ca copilul cu două î e a fi ca fata nemăritată a fi ca găina cu un ou a fi bun (sau rău) de plată. să pornesc iar? da ce? eu sînt cal de poştă? POP. a fi ca o sorcovă. a umbla) fără vlagă. a fi cap pătrat sau a avea capul pătrat. a fi (sau a părea) ca scris (sau scris de frumos). a fi închis în sine. a bea peste măsură. a fi cal de poştă a fi cal de şa a fi cam într-o parte a fi cam taram-taram a fi ca nimeni de pe lume a fi ca o curcă a fi ca o sorcovă a fi ca o varză învelită a fi cap de afiş a fi cap pătrat a fi cap tăiat a-i fi capul în primejdie a fi carne din carnea cuiva a fi carne rea a fi carne şi oase a-i fi carul într-o roată a-i fi casa casă şi masa masă a fi ca sarea-n bucate a-i fi ca sarea-n ochi a fi cască-gură a fi ca scris . a fi foarte frumos: avea nişte sprîncene bine arcuite de pare că erau scrise. a fi (sau a sta. a unui spectacol. a face orice. 2) a semăna leit (cu cineva): era bunicu-său în carne şi oase. a umbla) ca o curcă (sau ca o găină) (beată sau plouată). a-i fi (sau (reg. a fi aiurit.. neglijent. (reg. a fi ca copilul cu două î e. a fi cască-gură (sau gură-cască). a nu avea nici un rost în lume. trist: nu mai sta ca o găină plouată.CR. a-i fi capul în primejdie (cuiva). (fam. ) a fi bun de gură. a fi ca găina cu un ou. a fi într-o ureche. a spune măscări. a fi bun de pus la rană. a fi vedeta unei reprezenta ii. a fi ca nimeni de pe lume. cumsecade. a fi cam într-o parte (sau doagă. cum priveşte cînele pe mî ă şi li era drag ca sarea-n ochi. a-i fi carul într-o roată (cuiva). a-i fi casa casă şi masa masă (cuiva). ) a avea. în carne şi oase! . a fi (cineva) (în) carne şi (în) oase. a se afla în mare pericol. a fi cap tăiat (cineva). a fi ca fata nemăritată. zăpăcit. a fi într-o ureche: i-ascultă. fă. a trăi tihnit.ISP. a fi potrivit. a fi chiar persoana presupusă: bată-te să te bată! eşti chiar tu. de maniere. a-i fi antipatic.REBR. zăpăcit. a fi cap de afiş.. a fi copilul cuiva.

.ISP. că trăia mai bine . a (nu) se (mai) putea salva: cînd văzură că nu mai e chip de scăpare. că maica ta ne aşteaptă cam de mult. a se face. a fi (sau a se face) catran (de mînie). a se înfuria: lui Sf.. a fi certat cu capul. a fi ud leoarcă.. a fi certat la cu ite (cu cineva). a fi cineva a fi citit a fi ciuciulete a fi cată-ceartă. ) a fi pedepsit cu tăierea capului: să fie certa i cu capul. a nu se mai putea: nu mai e chip să-i consideri pe aceşti domni ca oameni politici. a fi (ud) ciuciulete. a fi cimotie cu cineva. a fi mul umit.POP. . se adunară în ascuns. a fi foarte mare: era o mămăligă cît roata carului. a fi ciuruit. (pop. ) a fi certăre .ISP. 2) a invidia.PANN. a (nu) (mai) putea scăpa. a fi cărbune potolit. a garanta: cînd vor da înscris şi chezăşie că nu vor mai mînca carne. a se duşmăni (cu cineva). a fi stăpîn pe situa ie. iată că Dumnezeu mă cheamă. a fi (sau a se face) foc (de mînie). a fi cineva. a avea anumite calită i. a fi chemat de Dumnezeu.a fi cată-ceartă a fi catran a fi ca un copil la î ă a fi călare pe situa ie a fi cărbune potolit a fi căzut din pod a fi căzut din şariglă a fi ceasul trecut a fi certat cu capul a fi certat cu justi ia a fi certat cu morala a fi certat la cu ite a fi ceva de capul cuiva a fi cheia şi lăcata a fi chel ca o lună plină a fi chemat de Dumnezeu a fi chezaş pentru cineva a fi chezăşie a nu mai fi chip a fi chip de scăpare a fi chit cu cineva a fi cimotie cu cineva a fi cine să . (reg.. a-i fi (sau a-i veni) ciudă (cuiva).. [h]ai să mergem. a (nu) (mai) fi chip de scăpare. (înv.. a fi chel ca o lună plină (sau ca-n palmă). a fi certat cu morala. a nesocoti normele morale. 1) a-i părea rău. a răspunde pentru purtarea cuiva. a sluji de) chezaş (sau cu chezăşie) pentru (sau pe ) cineva.: sîngele îi curgea atît de tare din rană. ) a se înrudi cu cineva. căci credea că pe dînsul îl îngînă. a fi cît roata carului . a fi căzut din şariglă. (înv. a-şi ascunde gîndurile. a controla totul. a (nu) fi (sau a nu avea) cine să . a fi (sau a sta. a fi pus pe gîlceavă.POP. 1) a fi cultivat. de se făcu foc şi catran. ) a fi prieten la cataramă cu cineva. a fi ca un copil la î ă (sau cu î a în gură). a nu mai fi chip. fericit. a pizmui (pe cineva): îi era ciudă pe vecin. a-i veni ceasul mor ii: dragul tatei.NEGR.. a se pune) chezăşie.NEGR. a se cătrăni: se supără. a fi (tot sau găurit) ciur. a fi cîrlig cu cineva. instruit. a fi începutul şi sfîrşitul.. a fi ceasul trecut.STANCU. că .POP. a fi alfa şi omega.. a fi urmărit de justi ie pentru fapte ilegale. a fi căzut (ca) din pod. de mînie. a fi chit cu cineva.POP.DOS... a-i fi ciudă a fi ciur a fi cîrlig cu cineva a fi cît pe ce să . a fi cît roata carului. a fi om de seamă. a nu mai datora nimic cuiva. era cît pe ce să piară.. a-şi pune obrazul pentru cineva: sînt chezaş pentru dumnealui. a avea (mul i) cititori.. a fi călare pe situa ie. a fi ceva de capul cuiva. a se prinde. 3) a se enerva. a se pune. a avea multe găuri: că aş face mămăligă de cină şi a noastră e găurită ciur. a garanta pentru cineva. a fi dezorientat. buimac: Orbescu căzu ca din pod. a fi citit. ca să se sfătuiască.: n-ar avea cine să vă mai cărăbănească aşa de des pe la tîrg! CR. a fi cheia şi lăcata. a regreta: îl caută pe barbatul ei şi i-i ciudă că nu-l poate găsi. a fi cît pe ce să . (reg.POP.CAR. a (nu) exista cine să . Petre îi venise ciudă.. ) a fi tîrziu: acum ceasul e trecut. 2) (despre scriitori) a fi cunoscut.. a fi la un pas de a . (pop. a fi certat cu justi ia. a fi complet chel. sentimentele. ) a fi prost.. a fi (sau a da. a şti totul.

a fi foarte beat: acesta.just. a afla. a se maturiza: demult. a fi ferit de griji.CONTEMP. a fi considerat ca .. cu picioarele în coşul trăsurii. a fi pus (sau a pune pe cineva) la respect. v.. ) a (se) îmbăta: tot îndesa paharele boierului. dar era mai bună ca azi. a fi (sau a găsi. a fi lucid. a trăda. cleiu! CONTEMP. turtă. a se contrazice (cu cineva). a face echipă cu cineva: trage i to i cîte-o carte: domnule. pe cînd lumea nu era coaptă la minte. ) 1) a fi ignorant.. 2) a fi bine dispus de băutură. tun) (de beat). a fi cri ă la minte. a fi cu chef a fi cu cineva a fi cu ciolane în pîntece . a fi (beat) cri ă. a fi col os. a fi unealtă în mîinile altora. 2) a fi încăpă înat. încît nu ştia baba lui ce l-a găsit. (pop. a fi om matur. a fi cu cineva. 1) a fi bine (sau prost) dispus: cînd a ajuns acasă. a socoti) nimerit. era cri ă. a fi clei.. vestejit. 2) a nu se da la treabă. a fi cu (sau fără) chef.. a fi ultimul la învă ătură din clasă. a se crede de neam ales: cu hîrzobul din cer n-a căzut nimeni. a fi instrumentul altora. a fi (sau a găsi. a fi realist. era foarte vesel. potrivit. a fi îngîmfat. limoniu. a fi (sau a umbla) cu capul în nori. a fi aerian. a fi cu bra ele prinse.POP. a se lăuda cu o izbîndă inainte de ob inerea ei. a ine cu cineva.. cînd e vorba de dreptate. a nu fi cinstit. a fi (s)coborît cu hîrzobul din cer. a avea chef de băut.NEGR. nu verde! AL. a promite ceea ce nu-i este la îndemînă. ) (despre o femeie) a avea copil mic. a gîndi matur.. a nu fi cruce de-nchinat.ISP. a avea experien ă: o! dac-aş avea la mînă un bărbat copt. a fi ciracul cuiva: monitorul era un lingău. a fi coada clasei. a fi în dezacord. (înv. . a fi crescut în seul său a fi cri ă a fi cri ă la minte a nu fi cruce de-nchinat a fi cu borşul pe foc şi cu peştele în iaz a fi cu botul pe labe a fi cu bra ele prinse a fi cuc a fi cu cale a fi cu capul în nori a fi cu capul mare a fi cu capul pe umeri a fi cu cădere a fi (beat) clampă.CR. de-i aşa de cu chef. a fi pentru. 1) a fi încrezut. a fi cu (sau a avea) ciolane (sau oase) în pîntece. (fam. 2) a fi beat turtă. iar tu.Z. a fi un om de nimic. a se cuveni. ) a se cădea. a nu şti nimic: sînt bărbat odată. a afla.DUILIU. a fi cu borşul pe foc şi cu peştele în iaz. bine: aşa cred eu c-ar fi cu cale. a fi (sau a (se) face) cuc (sau cuculete.. zdravăn.a fi clampă a fi clei a fi coada clasei a fi coadă de cîine a fi coadă de topor a fi coborît cu hîrzobul din cer a fi codi a cuiva a fi col os a fi contra a fi contra a fi copt a fi copt la minte a fi cotat ca . pace . 1) (despre fete) a fi însărcinată. a fi foarte beat.. (fam. a fi apreciat drept . a fi contra. a se lua la ceartă... a socoti) cu cale. a fi (sau a umbla) cu capul mare sau a fi cap mare (sau mare de cap). a fi rău de gură. 2) a fi împreună. a nu avea sim ul realită ii. a fi codi a cuiva. a fi (sau a pune pe cineva) cu botul pe labe. a fi coadă de cîine. la har ă (cu cineva). eşti cu mine. cu judecată. a fi copt (la os). a fi (sau a se lua) (în) contra (cu cineva). codi ă de-a lui Isaia. a fi coadă de topor.GR.. a fi cu capul pe umeri. . 1) a fi de partea cuiva. a avea minte ageră. a fi crescut în seul său. a fi copt la minte. a fi cotat ca . pînă îl făcu cuc. a fi redus (sau a reduce pe cineva) la tăcere.CR. a fi cu cădere.AL.

.a fi cu ciubote roşii a fi cu cîntec a fi cu cîrpă a fi cu coliva în piept a fi cu comănac a fi cu conştiin a împăcată a fi cu crucea-n sîn a fi cu două obraze a fi cu două tăişuri a fi cu ciubote roşii. ca cel ce se ştia cu musca pe nas. cu nărav. de speriat: ajunse la so ioara lui care îl aştepta cu inima sărită. a sta) extrem de emo ionat. ) a nu putea ac iona. a fi cu comănac..). ) a regreta (ceva). COSTIN. obscur. 2) a fi dubios. cam . a-i juca cuiva) coliva în piept.. a fi (sau a aştepta. a fi cu frica în sîn a fi cu frica lui Dumnezeu a fi cu haz a fi a-i fi lumea dragă a fi cuiva nevoie să . a fi prins asupra faptului: lupul era prins cu mî a-n sac.CR. să-mi poci plăti datoriia. a fi bărbat.. 2) a fi sfios.ISP. a fi (sau a trăi) în respectul poruncilor lui Dumnezeu. a fi foarte scump: banii-s cu ciubote roşii. om voinic: nu-s femeie.. că nu-s nevastă cu cîrpă. a presupune avantaje şi dezavantaje la fel de importante: dreptatea-i veşnic cu două tăişuri. a se şti) cu musca pe căciulă (sau pe nas). (înv. a fi (sau a aştepta.. a vorbi foarte frumos. a fi cu haz. a fi cu mîinile legate.CR. a implica. a-i fi sete (cuiva de ceva sau de cineva). a fi (sau a umbla) cu crucea-n sîn.. a nu fi cum. a fi elocvent. 2) (despre lucrări) a trebui să fie terminat la o anumită dată. a(-i) fi cuiva (de) nevoie să . cucernic. (sau a . a fi capricios. conci nu port. a-i fi sete a-i fi cuiva tîngă a fi cu lapte a fi cu limba fagure de miere a nu fi cum a fi cu mîinile legate a fi cu mî a-n sac a fi cu mucii la nas a fi cu musca pe căciulă a fi cu nart a fi cu nasul de ceară a fi cu nărav . a fi (sau a trăi) cu (sau în) frica lui Dumnezeu. (înv.). .. a fi (cu it) cu două tăişuri sau a avea două tăişe. cu cucea-n sîn şi cu dracul de-a spinare. a trăi terorizat de frică: unde pînă aci umbla cu moartea în sîn.. ) a fi cu două fe e. a fi cu conştiin a (sau cu inima) împăcată. 3) a nu lăsa din pre ul unei mărfi.. să mai strîng vreo şapte cete. a fi om cu frica lui Dumnezeu: fetişoara asta o vezi d-ta cît e de scumpă la rîs? parcă i-ar veni a crede că-i de cele cu crucea-n sîn. (reg. a-i fi cuiva tîngă (după ceva). a fi cu două obraze. a fi necesar (să . ) a fi (încă) prea tînăr. evlavios. a fi pe ducă. ) a fi adevărat: bine ar fi dacă ar fi toate cu lapte cîte le spui.): de nevoie mi-au fost . a fi cu nasul de ceară. a fi (sau a umbla) cu frica (sau cu ghea a. 1) (despre oameni) a avea obliga ia de a termina ceva pînă la o anumită dată. a fi cu nart. 1) a fi mai complicat decît pare. 1) a fi capricios. cu şapte poteri mă bat.POP. . (pop.. a fi cu (sau a-i bate. VARLAAM. a-i fi lumea dragă (cuiva). a fi cuprins de un dor nestăvilit. a nu fi cu putin ă: a stare împotriva oştilor ce-i veneau asupra. ca să zici că eu nu pot. a fi sau a se sim i. supărăcios. cu moartea) în sîn (sau în spate). a avea farmec.POP. POP.POP. de unguri să-mi fie frică. a fi cu cîntec.NEC.REBR. a sta) cu inima sărită. a-i plăcea sătrăiască (cuiva).. a se teme foarte tare de ceva...CAR.POP. ruşinos. a fi cu caş la gură. ) a fi fă arnic. a fi cu nărav. a fi nostim.OD. a tînji (după ceva). a fi cu tîlc. a fi (prins) cu mî a-n sac. a fi credincios: ai trăit toată via a în frica lui Dumnezeu. a se şti) vinovat: bine venişi! sări dintr-o dată finul în picioare. 2) (iron. a fi (sau a se sim i.. (reg. acum se mai linişti olecu ă. a fi (muiere sau nevastă) cu cîrpă (în cap). ci-s voinic cu comănac.ISP. ) a se găsi foarte greu. nu era cum. ipocrit: creştin. (fig. a fi ipocrit: muntenii era cu două obrază. a fi cu un picior în groapă. a fi (încă) cu mucii la nas. 1) a fi bun.. ) a fi nevoit (să . a fi îndărătnic: la 60 de ani picioarele-s cam nesigure. a fi frumos. puternic: mult mi-e dor şi mult mie sete să văd frunza-n codru verde.AL. (fam. a nu avea nimic să-şi reproşeze: cînd eşti cu conştiin a împăcată că i-ai împlinit pînă la capăt datoria. a fi cu lapte.POP. lipsit de experien ă. a fi cu limba fagure de miere. fricos sau slab ca o femeie: ba eu prins că nu moiu da.POP.

potrivnic (cineva): să nu laşi toată dzua om ce mi-i cu scîrbă să mă lupte. a fi cu stea în frunte.HASD. a-i fi cu scîrbă (cineva). descurcăre . a fi cu ochii pe cineva. v. a fi cu estul în cap. (despre oameni) a fi necioplit. a fi cu o falcă-n cer şi cu una în pămînt. a fi cu îfna în nas. dat dracului. a fi cu îfna la nas a fi cu un picior în groapă a fi dat dracului a fi dat în paşte a nu fi dat la rindea a fi dator vîndut a fi dat prin tîrg a fi de .M. 1) a (se) putea. că-i iarbă de noi şi umbră de voi.VLAH. (înv. 2) a fi prost.. a fi cu şerpar de a ă.. 2) a umbla cu nasul pe sus. a fi realist. a fi foc şi pară. a fi cu picioarele pe pămînt. a fi pur: dacă n-ar fi sîmburele cel rău într-însul. a fi cu sufletul (sau cu zilele) în palmă. a fi de aceeaşi părere (cu cineva) sau a fi de părerea cuiva. a fi scîrbit. a fi zăpăcit. 1) a fi retras.POP. a fi cu sufletul la gură (sau pe buze). a împărtăşi opinia cuiva: e totdeauna de părerea ta. de invidie. a fi (sau a umbla) cu îfna la (sau în) nas sau a-i da dracul cu îfna pe la nas (cuiva). a fi curat ca lacrima. a fi cu estul în spate. omul ar fi curat ca mirul. a avea aceeaşi opinie (cu cineva). a fi curat ca mirul. a se înfuria. a fi cu ipăul în spate. a fi sărac.. a fi cu traista în bă . a fi pe drumuri. a fi cu rînza mare sau a avea rînza prea mare. nici împără ia de tine. a se potrivi cu cineva sau cu ceva: se vede lucrul. . a nu fi dat la rindea. de necaz). a avea sim ul realită ii. a fi cu un picior în groapă.CR. ) a fi cocoşat.EM. 2) a fi foarte bolnav. a fi de acelaşi sînge cu cineva. a fi cu tolba-n spinare. a fi cu trei roate la car (sau la căru ă). a fi curat ca mirul. ) la. a fi în pragul mor ii. 3) a fi leneş. a fi nebun: în eles-a i oare vrun singur cuvînt măcar? mă tem că hatmanul nostru e cu trei roate la car. ) a-i fi duşman. a nu slăbi din ochi pe cineva. rezervat fa ă de oameni.CAR.a nu fi cununat cu cineva a fi cu ochii pe cineva a fi cu o falcă-n cer şi cu una în pămînt a fi cu picioarele pe pămînt a fi cuprins de scîrbă a fi cu putin ă a fi curat ca lacrima a fi curat ca mirul a fi cu rînza mare a-i fi cu scîrbă a fi cu stea în frunte a fi cu sufletul în palmă a fi cu sufletul la gură a fi cu şerpar de a ă a fi cu tolba-n spinare a fi cu traista în bă a fi cu trei roate la car a fi cu a fi cu a fi cu a fi cu estul în cap estul în spate ipăul în spate îfna în nas a nu fi cununat cu cineva (sau cu nimeni). a fi şmecher. prin) putin ă (sau putin a). a fi plin de datorii. a fi de aceeaşi părere a fi de acelaşi sînge cu cineva . (cineva sau de ceva). a fi pe moarte. ) a(-i) crăpa rînza (de ciudă. 2) a exista: atî ia cî i fură cu putin ă.. a fi dezgustat. 1) a fi pus pe ceartă. a fi dat dracului (sau naibii). a fi dat prin tîrg. a fi cuprins de scîrbă. a nu depinde de cineva (sau de nimeni). cu un picior în groapă. şmecher: era dat în paşte. a fi cocoşat. inventiv. a fi cu îfna la nas. a se înrudi cu cineva. a fi lipsit de păcate. 4) a se lăsa condus de femei. a fi pe moarte. a(-i) fi cu (sau (înv. a fi dator vîndut.DOS. (pop. a fi dat în paşte (sau în paştele măsii). a fi născut într-o zodie norocoasă. a fi cocoşat. a supraveghea pe cineva. (reg. a nu avea nici o obliga ie (morală) fa ă de cineva. a fi posibil: este oare cu putin ă să nu sim i i îndurare? CONACHI . a cunoaşte lumea. a fi foarte descurcăre . 1) a fi foarte bătrîn.POP. a fi de . că nici tu nu eşti de împărat.

a avea o opinie diferită: uite. folos. a rămîne) de capul lui. de alaltăieri. ) a-i veni rîndul să facă de pază.CR.CAR.. cum nu i-i cînelui a linge sare.. a nu avea chef de (a face) un lucru (necesar): nu ne a -i fi de ceva cum îi este cîinelui a linge sareera a înva a. a fi de lemn (sau ca lemnul). a fi destul. a fi necopt. 2) a fi ignorant. pînă ce-i ajunge la a-i fi de ajutor casa Soarelui.CAR. a fi de cuviin a cuiva a fi de cuviin a cuiva. necontrolat de nimeni: are să a fi de capul lui urmeze cum ştim noi... a fi specialist în materie.CAR. a fi deasupra nevoii a fi deasupra nevoii.CR. dificultă ile.POP.CAR. a fi de mul umită. a fi martor: iar adevărul. a fi nou. a fi de fa ă. a fi originar din . a fi de caraul a fi de caraul. 1) a fi de aceeaşi vîrstă (cu cineva).. căci tu eşti lui de ajutori. a nu-i arde. a fi de cealaltă parte a baricadei a fi de cealaltă parte a baricadei. de batjocură: casa lui va fi în jah. a fi de la sine a fi de lemn a fi de mare necesitate a fi de măsură a fi de minune a-i fi de mirare a fi de miraz a fi de mul umită . a fi (ne)sincer. de alaltăieri a fi de ieri. a fi depăşit greută ile. a fi de competen a cuiva a (nu) fi de competen a cuiva. utilitate. a (nu)-i fi de ceva (cuiva) cum (nu) îi este cîinelui a linge sare sau a (nu)-i veni să facă ceva (cuiva) cum (nu) îi este cîinelui a linge sare. a fi de (o) măsură (cu cineva). a fi de (sau cu) bună (sau rea) credin ă. ) a (se) face de rîs.. a fi de interes a fi de (mare) interes. a fi indispensabil: stă la gustul scriitorului de a şti cînd să se ferească de hiatus şi cînd este de mare necesitate. a fi de jaf a fi de (sau în) jaf. a-i fi de folos (cuiva): du-te . (înv.HEL. a fi de fel din . a fi în tabăra opusă. a fi de la sine (în eles) sau a se în elege de la sine sau (înv. 3) a fi ab iguit. a umbla) liber.. a fi (sau a se face) de miraz. a fi de branşă a fi de branşă. (ne)cinstit: înaintează neadevărul cu rea a fi de bună credin ă credin ă. a fi de meserie. a fi prezent. a fi de folos a fi de folos (cuiva). a folosi (cuiva): i-ar fi fost foarte de folos pove ele lui Dumnezeu.a fi de ajuns.HOGAŞ. firesc: de la sine se în ălege că furăm cu deosebită cinste primi i.BIBLIA. a se subîn elege. ) a fi de datoria (morală a) cuiva. a fi de datoria cuiva a fi de dorit.EM. a fi evident. a fi în eles cu cineva. să cerceteze cu sînge rece cari ar fi a fi de dorit acuma măsurile de luat. a fi (sau a face pe cineva) de rîs: pîn-ce i-a făcut în lume de năcaz şi de minune. a fi de fel din . a fi util. a rămîne nedumerit. neexperimentat. a nu dori. de-a) mirare(a) (cuiva)... a-i fi de (sau a.POP. nu e de a fi de ajuns ajuns să o spui singur. a fi (sau a face pe cineva) de minune (sau de minunea lumii). surprins: împăratului i-a fost de-a mirarea văzînd că nişte golani au asemenea îndrăzneală. (reg. tînăr. a intra în îndatoririle. noi suntem cu totul de altă părere. 2) a fi de o teapă (cu cineva). a fi de datoria cuiva. clar. insensibil.CR. a fi (sau a umbla. a mul umi. (reg.MAIOR. ) de la sine (sau de sineşi) se în elege. în obliga iile cuiva: începătura ar fi de datoria partidului conservator s-o facă... a fi preferabil: ar fi însă de dorit ca ziariştii noştri . a fi de (mare) importan ă. că doar nu-i de capul său. de fa ă-i pretutindeni şi a fi de fa ă pururea aieve. a fi de loc din . ca şi păcatul mumii Eve. suficient: pentru a face pe lume să creadă că eşti om politic. a fi (sau a rămîne. a fi de coniven ă cu cineva a fi de coniven ă cu cineva. a fi de mare necesitate. a-i fi de ajutor (cuiva). 1) a fi nepăsător. a fi de ieri.pe drumul ista. a fi de pradă. nu cum vrea el. a ajunge.zice Dumnezeu . a (nu) intra în atribu iile cuiva. a fi de altă părere a fi de altă părere..POP.

a fi de rău augur. a ajunge) de notorietate publică..BARBU. a intra în atribu iile (cuiva): asta e o problemă . (înv. renumit: ce poate fi de poveaste ca aceasta şi de veaste? DOS. a fi deprins (cu nevoile) ca iganul cu scînteia sau a fi învă at (la ceva) ca iganul cu ciocanul. al cîinilor). a şedea) de planton. a fi de piatră. ) 1) a nu mai fi bun de nimic.POP.. a fi (sau a sta.. a fi obişnuit cu necazurile.BĂLC.. a fi de pe vremea lui Pazvante (Chiorul) (sau a lui Tata Noe). a rămîne) de batjocură. (înv. cu ceilal i. a fi de rond. nemişcat. a nu fi de nici o zeamă. a fi de pănura cuiva. a fi de na ie spurcată (sau rea. a sprijini pe cineva. vremea rece continuînd. a fi de neiertat.REBR. ne făcea şi de ocară. a crede. a fi de neam de . a dracului). da deseară ştii că eşti de rond? CAR. (fam. al curcilor. ) a fi nesim itor. a ajunge) cunoscut (de toată lumea). a fi de origine. a fi de neam mare. a fi în plus. a fi de prisos. a fi de poveste şi de veste. de a deveni cunoscut.. a fi de competen a (cuiva).. a se ralia la punctul de vedere al cuiva: familia Herdelea era cu trup şi suflet de partea lui Ion. 2) a nu mai exista nici o speran ă de scăpare. a fi (sau a (se) face.GHICA. a fi (sau a se face) de proverb. a fi de părere sau a-şi da (cu) părerea.. ) a nu fi în toate min ile. 2) (fig.nemilos. ) a fi membrul sau partizanul unei grupări: a fost o luptă cu pietre între orăşenii ce erau de partida lor.CĂL. a fi (sau a deveni. a fi (sau a deveni. al satului.. ) a fi la fel. (reg. a considera. a ajunge.): mirele şi mireasa erau de neam de boier. . a fi (sau a se declara) de partea cuiva. a fi de partida cuiva. a fi însărcinat cu inspec iasantinelelor: jupîne. al tîrgului. de strajă: de planton şedeau doi solda i. a nu prevesti nimic bun.. a fi deranjat la mansardă. a fi de resortul (cuiva).CĂL. (despre oameni) a fi neserios. de vi ă nobilă. a nu putea fi iertat. cînd era Corbea în ară.): comisia interimară este somată să spună dacă. a fi de o teapă cu cineva. a nu fi pe potriva cuiva.. a fi (sau a se face) de rîs. celebru. (reg. ) a fi din timpuri imemoriale. cu greută ile.. a opina (că . n-ar fi de părere că ar fi preferabilă o vreme mai bună.. a se trage de la . care nu e de resortul meu. a rămîne) de rîs (şi de ocară) (sau de rîsul lumii. a nu mai fi de nici un sfînt. încremenit (ca piatra). a fi de-o teapă cu cineva. sau a-şi trage neamul din . ) a fi rău din fire. a fi (sau a (se) face. 1) a sta neclintit.. a ajunge. rău. a de-o seamă cu timpul. a (nu) fi de demnitatea (cuiva). PREDA. a fi (sau a sta. (sau din . ) a fi demn de povestit. (arg. uşuratic..a fi de nasul cuiva a fi de na ie spurcată a fi de neam de . . a fi (tot) de-o pănură cu cineva. a (nu) fi pentru cineva: asemenea bocanci nu sînt de nasul lui. a se compromite: de rîs şi de ocară săfii! POP. a prisosi. a fi de-o seamă cu timpul.CAR. a şedea) de pază.. a fi de neam mare a fi de neiertat a nu fi de nici o zeamă a nu mai fi de nici un sfînt a fi de notorietate publică a fi de-o pănură cu cineva a fi de-o seamă cu timpul a fi de partea cuiva a fi de partida cuiva a fi de pănura cuiva a fi de părere a fi de pe vremea lui Pazvante a fi de piatră a fi de planton a fi de poveste şi de veste a fi deprins ca iganul cu scînteia a fi de prisos a fi de proverb a fi deranjat la mansardă a fi de rău augur a fi de resortul a fi de rîs a fi de rond a (nu) fi (sau face) de nasul cuiva sau a (nu)-i fi de nas. a avea o vîrstă matusalemică. (rar ) a fi foarte bătrîn: în prag se arăta mama pămîntului. (reg.

(glume ) a fi ame it de băutură.VLAH. a fi din partea locului. ce dorea el. . cum vrea cineva: cică era un om aşa de bun la Dumnezeu. băştinaş. a fi lipsit de utilitate. a fi dracul gol. din oase sfinte). a fi dus cu mintea (sau cu min ile). a nu fi de glumit cu .NEC. a fi localnic.SAD. boieresc.. (despre sugari) a dori să sugă. a fi de şugubină. că nu-i nici de-o treabă şi s-o izgonească din casă.CORESI . a fi neastîmpărat. a fi din aceeaşi familie (cu) . a avea origine ărănească. iubit (de cineva). a fi distrat. că ce cerea. despre oameni) a fi foarte bătrîn şi bolnav. a fi două inimi într-un sîmbure. . toate erau după voia lui. atîta era de dus cu min ile.a-i fi de şan a fi de şugubină a nu fi de şuguit cu . (pop.. a fi de vină. (reg. 2) (despre oameni) a fi cumsecade: îl rugase pe vecin. a nu fi de şuguit (sau (înv. ştiind că e de treabă. a fi drac împieli at. 1) a-i părea ciudat sau amuzant (ceva cuiva): rîde i. domnia-voastră? vă pare de şan ? AL.POP.CAR. nu auzea. a fi de folos. ca s-o pîrască .. a fi la fel cu cineva. (reg. a fi de neîndurat. afurisit.. neatent: el nu vedea.. a nu (mai) fi de (nici o) treabă sau a nu (mai) fi nici de o treabă sau (înv. (pop. 2) a nu se mai putea trăi. cînd to i sînt de vi ă şi sămîn ă. ) de şuguire) cu . a fi de vină a fi de vi ă şi sămîn ă a fi de vreo mană a fi de zile multe a fi din opincă a fi din os domnesc a fi din partea locului a fi două inimi într-un sîmbure a fi drac împieli at a fi dracul gol a fi drag a-i fi dragă lumea a fi după chipul şi asemănarea cuiva a fi după prînz a fi după voia cuiva a fi dus cu mintea . a fi din opincă...1780).: nu-i bine să fie tot de un neam domnu. 2) (despre obiecte) a fi (cu totul) nefolositor. 2) a se jena.. a fi din familie domnitoare: cei din oase sfinte nu cunosc moarte ruşinoasă. ) a fi de ocară: so ia te-o blăstămat: să se mire de-al tău cap. a fi îndrăgit. . a-i fi (sau a i se face) de î ă (cuiva). ce să se schimbe. . a fi de zile multe. a aduce profit: nu va fi mare mană de cîştigul meu. cine altul decît părin ii dumnealor e de vină? CAR. ) a fi bătrîn..ISP. a fi de un neam (cu) . a-i fi dragă lumea (cuiva). a fi de vi ă şi sămîn ă. a fi (cam) după prînz. cum focul negru să te legi de unul? POP. a nu mai dispune de întreaga for ă: tot la munci grele şi fără spor o mînă. a fi după chipul şi asemănarea cuiva. (a. 1) (înv. a fi aşa cum doreşte.. a nu mai fi de trai (sau de trăit). ) a fi (fără) de nici o treabă.POP.IORGA . a fi vinovat. ) 1) (despre fiin e) a fi foarte slăbit (din cauza oboselii. cînd îi ieşi din grădină tot să fii de şugubină şi să mori fără lumină. 2) a fi iste . 2) a fi nebun: e cam dus cu mintea. 1) a fi cufundat în gînduri. a fi pe moarte: cunoscîndu-mi cu neputin a vie ii mele. a purta răspunderea: dar că [copiii] sunt cam rău crescu i. a se bucura de plăcerile vie ii.ISP. a fi de vreo mană sau a fi mare mană de . că n [u] mai sîndu dă trai. a fi de neam ales: dintre atî ia. a fi de treabă. că ne dau turcii stupai să ieşim cu to i la plai! POP... a nu mai fi de trai a fi de treabă a-i fi (sau a-i părea) de şan (cuiva). a unei boli). a-i fi ruşine (cuiva): nu i-i de şan să n-ai nici un copil? POP.. săracul! a nu fi de treabă a-i fi de î ă a fi de un neam . a fi insuportabil: că-n sat nu mai e de trai.. a(-i) fi drag (cuiva). ) a fi necesar: iaste de treabă şi de trebuin ă. a fi după voia cuiva. a fi din os domnesc (sau de domn.: nu-i de şuguit cu vrăjitorul acesta! CR... ) a fi trup şi suflet cu cineva. şi reg. a plăcea (cuiva). 1) (înv. 1) a fi rău. poznaş....

de ea mă bucur şi de ea mi-e frică. necuviincios: au început . a fi (sau a se face) foc (şi pară sau (reg. a fierbe sîngele fie şi aşa a fi fa ă a fi fără căpătîi a fi fără conştiin ă a fi fără creştere a fi fără grijă a fi fără haz a fi fără inimă a fi fără obraz a fi fără putin ă a fi feciori de ghindă. nişte feciori de ghindă făta i în tindă. a fi prost crescut. violent. (înv. fiecare îşi cunoaşte necazurile. a fi lipsit de educa ie.făta i în tindă a fi fiere spurcată a fi foc a fi foc şi sabie a-i fi frică a fi frînt de oboseală a fi frumoasă coz . a fi frînt de oboseală. 1) a fi plin de energie. să fiarbă în suc propriu. a fi feciori (sau cuconaşi) de ghindă. sim ea că începe să-i clocotească sîngele. a fierbe în suc propriu (pe cineva). întîmple-se orice!: mă duc să-l întreb. a se mînia (pe cineva). rău. a(-i) fierbe (sau a(-i) clocoti. a fierbe ma ele în cineva. a fi rău de gură. a fi oameni derînd: oare nu cumva v-a i face şi voi.. a se înfuria. a fi fără conştiin ă. fiecare cu păsărica lui.ext. otravă) (pe cineva).a fi dus cu pluta a nu fi dus de multe ori la biserică fie! fiecare cu păsărica lui fiecare ştie unde-l doare fie ce-o fi! fiecine cela ce fie-i ărîna uşoară! a fierbe de mînie a fierbe fără apă a fierbe în suc propriu a fierbe ma ele în cineva a fierbe mărgica a fi dus cu pluta.. accept. a fi nemilos. (despre oameni) a fi furios. 2) a se înfierbînta. a nu avea nici un rost. nevoile. a se teme: părerea ta.. fiecine cela ce.. ) a ine în tensiune.VARLAAM. ) pîrjol. să se facă aşa. a fierbe de mînie. a fi fără haz sau a nu avea (nici un) haz. (reg. a fi fără inimă. odihnească-se în pace!: fie-le ărîna uşoară orunde ar dormi! DELAVR. fie-i (sau să-i fie) ărîna uşoară!. a fi peste măsură de mînios. a fi (sau a se întîmpla) (de) fa ă (la ceva). de mînie: căldura trupului ei îl încălzea.POP. a fi fără creştere. admit.REBR. a nu-i păsa. 1) a fi lipsit de farmec. a fi nesărat: cît să te dregi pe obraz. a nu avea nici o grijă. dogori)sîngele (în vine) (cuiva). fiecare ştie unde-l doare (măseaua). a fierbe mărgica. a ignora. a fi prezent.BIBLIA. ) a fi nebun. ) a fi foarte frumoasă. a asista. a-i fi frică (cuiva). a plesni de sănătate. iubit şi blond tovarăş. a fi foc şi sabie. a fi fără grijă. a fi lipsit de scrupule. a fi cuprins de patimă.EM. fie şi aşa. a-i dzice dulău fără de obraz. (înv. a fi fără căpătîi sau a nu avea nici un căpătîi. a fi foarte enervat. a nu se sinchisi de nimic. a fi martor (la ceva): oamenii de pe uli ă . ) a nu mai avea nici o posibilitate de a realiza ceva: iaste fără de putin ă a le dobîndi. a nu fi dus de multe ori la biserică. zăpăcit. a fierbe fără apă (pe cineva). (fam. (reg. a fi rău. a fi neruşinat. a fi fără (de) obraz. fie ce-o fi! PREDA. pe jar (pe cineva): l-a lăsat să aştepte două ceasuri. 2) afi lipsit de umor: bancurile dumitale n-au nici unhaz. aşi ieşi din pepeni: [nevasta] era leneşă de-i păsa pămîntului şi rea de se făcea foc şi pară din nimica toată. a fi peste măsură de obosit. te-ai trecut.NEC. fuseseră fa ă la această întîmplare. fie!. a fi fiere spurcată. fie ce-o fi!. ) a fi aiurit. ) fiecare care: priimeaşte D [u]m [ne]dzău pocăin a hiecui celuia ce săpocăiaşte. a fi vagabond. fiecare cu ciudă eniile lui. a turba de mînie. a face zile fripte (cuiva). ) a se sfătui. a fi frumoasă coz. o strînse năvalnic în bra e. treacă de la mine. că sînte i obraze sub iri? CR. a fi fără putin ă. (fam. nu mai ai haz! PANN .AL. a nesocoti conven iile sociale.făta i (sau făcu i) în tindă. (p.

a mînca bătăi multe şi de la toată lumea. a fi gros (sau cald) la (sau de) pungă (sau cu punga groasă). a nu-i plăcea. a i se urî (cuiva de ceva). a fi gros la piele (sau cu pielea groasă) sau a avea pielea groasă. a nu-i prii (cuiva ceva). a fi foarte bogat. ) a nu putea păstra un secret. o taină. a fi foarte sărac. a fi goală ca o oală. a suferi de indigestie. chit pe chit. îngîmfat. de n-are de ce se prinde mî a. 1) a-i cădea ceva greu la stomac (cuiva).. a pălmui. a umbla în zdren e. a fi nesim it(or). a-i fi greu a fi greu de mînă a fi greu la palmă a-i fi greu pămîntului a-i fi groază a fi gros de cap a fi gros de obraz a fi gros la ceafă a fi gros la piele a fi gros la pungă a fi gură-spartă a fi hacul a fi hap pe cap . a fi fără ruşine. a-i fi (cuiva) gîndul să . a avea coatele (hainelor) rupte: surtucul lui era ros pe margini. a fi în pielea goală. a fi îngrozit (de ceva sau de cineva): i-era mai mare groaza! POP. a fi hacul (cuiva). (reg..CAR. a fi tocmai pe tocmai. a fi gură-spartă.P. a fi gata. că mi-i gîndul să-mă-nsor. a-i fi graiul prins (cuiva). ) a nu putea vorbi. 2) (fig. a-i pica) greu (cuiva ceva).. 1) a fi gol puşcă. a fi mut: în cap ochii să i se-ntoarcă şi să-i fie graiul prins. (despre case) a fi sărăcăcioasă: casa-i goală ca o oală. a fi greu la palmă sau a avea palmă grea. a se sătura (de ceva): mi-ar fi greu să reconstruiesc din memorie. a se cuveni (să facă ceva sau să se poarte cumva): e frumos din partea lui că şi-a adus aminte de noi. a fi gros la ceafă (sau cu ceafa groasă). a pune la respect (pe cineva). mojic: îmi pare rău că eşti gros de obraz.. a fi pregătit: tot nu eşti gata? a fi gazda bătăilor.MAIOR.. (reg. a fi gras ca un în ar (sau ca scorpia). a fi greu de mînă. 2) a fi înfumurat. ticălos. a nu putea. ) neagă). a fi gol prepeleac (sau mei). a avea inten ia să . a fi gingaş la boală (sau la mîncare). o povestire cu atîtea amănunte subtile. a avea o influen ă bună (sau rea) asupra cuiva. a-i fi (sau a-i veni. dar era tare de ureche.: fă-mi cămaşă de fuior. ICHINDEAL..POP. a fi surd: nu era cu desăvîrşire surd. ) a fi complet despuiat. a-i cădea. a fi obraznic. ) a-i fi scîrbă. a fi gros de obraz sau a avea obrazul gros sau a-i fi gros obrazul (cuiva). 1) a nu auzi (sau a se preface că nu aude) bine. a nu-i tihni. a fi geniul bun (sau rău) al cuiva.CR.POP. a fi gros de cap. a fi hap pe cap. 2) a fi mojic. 2) a fi foarte sărac. a-i fi (mai mare) groază (sau groaza) (de ceva sau de cineva) (cuiva). a-i fi greu (şi) pămîntului (cu cineva). fudul la coate. (reg.. a fi fudul (sau tare) de o ureche (sau de urechi).EM.AL. 1) a fi bogat.a fi frumos din partea cuiva a fi fudul de o ureche a fi fudul la coate a fi galben a fi gata a fi gazda bătăilor a fi geniul bun al cuiva a fi gingaş la boală a-i fi gîndul să . (reg. a fi gras ca un pepene (sau ca un butoi). a fi neîndemînatic. a fi sensibil la boală (sau la mîncare). ) a fi plin de păcate. a fi gol ca şarpele (care şi-a lepădat pielea). a avea mintea înceată. a fi goală ca o oală a fi gol ca şarpele a fi gol prepeleac a fi gol puşcă a-i fi graiul prins a fi gras ca un pepene a fi gras ca un în ar a-i fi grea ă a fi frumos din partea cuiva. a lovi cu putere. a se jena: nu-i era grea ă a min i. neobrăzat: cel fără obraz şi gros la pieale. a fi foarte slab. a fi galben (la fa ă). a se cădea. a fi palid: ce galben eşti la fa ă! EM. a fi peste măsură de gras. a fi gol puşcă (sau pistol. (fam.GHICA . a fi fudul la coate. după peste o jumătate de veac. a-i fi grea ă (cuiva).

. a fi întrebuin at. a fi sigur că .. a fi în comă. a fi în cruci a fi în cumpănă a nu-i fi îndemînă a fi îndestulat a fi îndrăgostit lulea a fi în duşmănie a fi harnic să .. smintit. fă arnic... idei) a se exclude reciproc: amor şi moarte sînt în duşmănie. ) a fi scrîntit la minte. a fi iute (sau slab) de o ele. ) a fi în stare să .. a agoniza. a nu-i conveni (cuiva ceva). a fi în cumpănă. înspăimîntat: şi nu-i era. a fi în activitate. a nu-i fi (sau a nu-i veni) îndemînă (cuiva). a nu fi în apele lui. 2) nu fi mojic! a fi iute ca prîsnelul. despre femei) a fi îmbrăcată foarte elegant. (înv. a fi în duşmănie. a fi în bună rînduială.. a fi îmburdat cu leagănul. a ocupa un post. a fi viclean. a fi valabil: bancnotele de o sută de lei nu mai sînt în circula ie. implicat într-o chestiune. a fi la ananghie. harnic. tulburat.CAR.. 2) a fi în stare. a fi hămesit. a fi (sau a rămîne) încredin at că .). ) prezen ă: fiin a de fa ă a steagului profetului chiar nu putu încuraja pe ostaşi.. nu. (despre soare) a fi la amiază: tocmai la amiazi cînd va fi soarele în cruci. 1) a fi cuprins. (arg. a fi lihnit de foame. a putea să .: nu este nime harnic să-i stea împotrivă. a fi angajat undeva. a fi sub semnul întrebării: este esisten a statului în cumpănă? CAR. a fi îndestulat. a fi în mintea copiilor. a fi în anii maimu ei.. a fi hămesit a fi ieşit din î îni a-i fi indiferent a fi inima rece fiin ă de fa ă fii pe pace! fii salon! a fi iute ca prîsnelul a fi iute de o ele a fi îmbrăcată grafină a fi îmburdat cu leagănul a fi în activitate a fi în al şaptelea cer a fi în anii maimu ei a nu fi în apele lui a fi în ăle vaviloane a fi în bună rînduială a fi în buze miere şi în inimă fiere a-i fi în cale a fi în cauză a fi în căderea cuiva a fi în circula ie a fi în cîmpul muncii a fi în comă a fi încredin at că .. (reg. a-i fi în cale (cuiva). a fi convins că . fii liniştit!. a munci. fiin ă de fa ă. zău. a fi în drumul cuiva: dacă tot i-i în cale. a lucra. iute. a fi în ăle vaviloane.. de . a fi în dificultate. a fi în cruci... ) a fi zăpăcit. ) a fi sclerozat (de bătrîne e).a fi harnic să .. (reg.. 1) (despre oameni) a se duşmăni. a fi foarte îndrăgostit.. 1) a-i veni peste mînă. (sau a .SAD. 2) a nu se sim i bine.: erau încredin a i că tatăl lor ştia ce spune.. a fi îmbrăcată grafină. măririle. a avea din belşug.. . a fi speriat.ISP. a nu-i păsa (cuiva de ceva): omului înzestrat cu adevărat talent îi este absolut indiferentă judecata altuia despre operele sale. a fi în buze (sau în gură) miere şi în inimă fiere (sau otravă) sau a fi în fa ă miere şi în dos fiere. ) 1) ine-te de cuvînt!. dezorientat. a fi iute (sau slab) din fire.. abătut.BĂLC.ISP.AL.. fii pe pace!.MINEIUL. a fi în ordine. fii salon!.i fă griji!: fii pe pace! n-ai venit degeaba. zănatic: vorbe de om sărit din î îni. a fi în căderea cuiva. 2) (despre fenomene.NEC. năucit. a fi avut. (înv. . a fi amestecat.. a nu mai putea de bucurie. a(-i) fi inima rece (cuiva).... (reg. a fi ieşit (sau sărit) din î îni. a fi (sau a se crede) în al şaptelea (sau al nouălea) cer. nimănui în piept inima rece. a fi foarte vioi.. a-i fi indiferent (cuiva ceva). a fi în cîmpul muncii. a fi de competen a cuiva. a fi prost dispus. ) a fi nebun. (înv. a fi în circula ie. a fi bolnav: cum nu-i bine şi-ndămînă cu ibovnica vecină? POP. (reg.EM. a nu-i fi to i boii acasă. a fi îndrăgostit lulea. a fi (sau a se crede) foarte fericit. abate-te pe la dînsul! a fi în cauză. a fi capabil: mintea nu iaste îndestulată a spune .DELAVR.

şi reg. în primejdie.. a fi îmbrăcat sumar.TEST. ) a fi în primejdie: [sufletul] pentru multele lui păcate. a fi (sau a rămîne) în pană. a fi în măsură să . a fi în mătase... în stăpînirea cuiva. a se conforma legilor în vigoare.AL. a fi în interesul cuiva. NEGR. a fi în pierdere. a fi (sau a se sim i) liber. a se bucura de încrederea cuiva. a nu avea bani. a fi cît pe ce să . a întîrzia.. a fi păgubit.. (mai ales despre cereale) a fi necopt. a fi la greu: ori de cîte ori o fi în nevoie.POP. a-i fi (sau a-i da) în gînd (cuiva). a fi în intimitatea cuiva. a fi într-o situa ie critică. a fi la modă.: cum sta baba împietrită. a dăinui. să-l cheme întrajutor... 1) a se scula: la şase era în picioare . a se men ine..a fi în favorurile cuiva a fi în fiin ă a fi în formă a fi în ghearele cuiva a-i fi în gînd a fi în impas a fi în interesul cuiva a fi în intimitatea cuiva a fi în întîrziere a fi în jenă financiară a fi în joc a fi în lapte a fi în largul lui a fi în legalitate a fi în lucru a fi în măsură să . în voia ta (sa etc. a fi în mătase a nu-şi fi în minte a fi în mintea copiilor a fi în neglijeu a fi în neiurea a fi în favorurile (sau gra iile) cuiva. a fi în curs de executare.).. nestingherit: nu şi-au putut face mendrele în largul lor.. ) a fi nebun: zicea că nu-şi e în minte. a fi aproape copt: un smochin mare cu roadele .. a fi în lapte.. ) a aiura. a fi în joc.EM. a avea de gînd să . infantil. a se afla. a fi distrat: tot în nouri şi visuri ai să trăieşti? NEGR. a fi lipsit de judecată. a trăi în lumea imagina iei. a fi în întîrziere.. a fi sclerozat.ANTIM . ) a fi gata să . a avea posibilitatea de a . (fam. a-i trece prin minte să .).. a fi în neglijeu. 2) a fi în dificultate. (despre porumb) a începe să lege. în pîrg. a exista.): păsările erau mai în ogodul lor.. a fi în lucru. (înv.. a se bucura de favorurile (sau de gra iile) cuiva. a fi în notă cu . a putea să ..: Măndica era în plecare să se deie în dragoste cu puşchiu cel de Pepelea. a fi în pagubă... a fi în spiritul timpului. tău etc. a fi în ghearele cuiva. 1) (înv. a fi în ogodul tău (al său etc. a fi în ton cu ... în regulă: odoarele eclesiastice ale Bistri ei stau în fiin ă. a fi în ordine. 2) a fi gata de .. a nu face ceva la timp. a fi (sau a sta) în nevoie (sau la nevoie). a fi (sau a se sim i) în (sau la) largul lui (meu.. prieteneşti cu cineva. spre binele cuiva: fiind chiar în interesul domniilor voastre .. a fi (sau a intra) în legalitate. a fi în neiurea sau a vorbi neiurlea.. a cădea. a nu-şi fi în minte. a fi (sau a ajunge) în impas (sau în încurcătură). dracul îi şi da în gînd una.POP. a fi (sau a ajunge. a fi (sau a trăi) (cu capul) în nori. a fi la cheremul. a se afla în plinătatea puterilor. (reg. a fi (sau a-i veni) în plecare.OD... a fi în acord cu . a fi la ananghie.N. a fi în dificultate.... a fi în formă. (înv.CR. a delira. a da) în mintea (sau în doaga) copiilor. sta în nevoie să-l piarză. de elaborare. crud: boabele sînt în lapte. a se ine) în fiin ă. a fi în picioare. ) a duce lipsă de ceva. a fi în nevoie a fi în nori a fi în notă cu .. a fi în ogodul tău a fi în pagubă a fi în pană a fi în pas cu vremea a fi în picioare a fi în pîrg a fi în plecare .ISP.. (reg... a fi copilăros.. a fi spre folosul. ) a fi în largul.. a fi în rela ii apropiate. cu toaleta neterminată. a fi în pîrg(ă). a fi (sau a sta. a fi în jenă financiară. a fi în pas cu vremea (sau cu timpul).

MIRONESCU.. ) a nu avea bani. a fi (pus) (sau a pune pe cineva) în situa ia de a .. a fi în secretele zeilor.. a fi în primele rînduri. eu chiteam că vi-i în şagă.. a fi la fel cu ceilal i. a lua lucrurile în glumă: sărutăm mînile. a nu fi în to i porcii (sau boii) (lui) sau a nu-i fi porcii (sau boii) acasă (cuiva).. a fi la acelaşi nivel cu . 1) a sta în rîndul întîi. 1) a fi (sau a rămîne) la dispozi ia. a depinde de cineva: simt că în puterea ta sunt. a fi în suferin ă de bani a-i fi în şagă . SAD. a fi lefter. a fi însemnat de Dumnezeu. a intra etc. a fi în sînul lui Avram a fi în stare să . 1) (despre oameni) a lucra (sau a începe să lucreze) într-un anumit domeniu de activitate. a fi în pozi ie.. (fam... sau a fi (sau a intra) în rîndul .: a mamei amintire eu unu-n stare-am fost să i-o sacrific ie.. a fi (sau a se afla... a trăi ca) în sînul lui Avram (sau al lui Dumnezeu. (pop. a fi în rînd cu lumea a fi în săptămîna oarbă a fi în scaun a fi în scumpire a fi în secretele zeilor a fi însemnat de Dumnezeu a fi în situa ia cuiva a fi în situa ia de a . ) a fi plecat (de) undeva: mi-e neicu u-n porneală. despre femei) a fi însărcinată. 2) a fi în centrul aten iei. a fi în regulă. a fi (sau a se sim i) în stare (sau capabil) să ... a fi în produc ie a fi în puterea cuiva a fi în regulă a fi înrînd cu . ) a fi (sau a face pe cineva) să fie foarte activ. (pop. ca în sîn de rai).CR. a şti lucruri cunoscute numai de persoane importante. a fi în suferin ă de bani....a fi în poala cuiva a fi în pom a nu fi în to i porcii a fi în porneală a fi în pozi ie a fi în primele rînduri a fi în prim plan a fi în priză a fi în priză a fi în poala cuiva. fără ieşire.CAR.EM. a fi în ordine: totul e în regulă. (despre mărfuri) a avea pre ul în creştere: aurul e în scumpire. cuconaşule.: cel mai bun şi mai devotat dintre aceşti reprezentan i ai ştiin ei e pus în situa ia de a se trudi fără mult folos. ... (fam. a trăi bine. a se afla în condi ii identice sau similare cu cele ale altcuiva..). a fi (sau a aşeza. a fi (sau a intra) în săptămîna oarbă (sau chioară). aşezat: să te văd om ca to i oamenii în rînd cu lumea. a fi în prim plan..POP. a ac iona orbeşte: tu eşti intrat în săptămîna oarbă. (fam.. a fi comparabil cu cineva: sînt mii şi zeci de mii în situa ia ta şi soarta le poartă de grijă tuturor. . a fi cu rost.: ne-a pus în rînd cu ceilal i şcolari şi ne-a dat de învă at.. a fi prost dispus: nu ştiu ce o fi avînd nea Chiriac .) în produc ie. în fa ă. a fi alături de .. ) 1) a rămîne fără bani.. a fi lefter. (despre piesele jocului de şah) a fi în pericol de a fi capturată. a-i fi în şagă (cuiva). a rămîne) în puterea cuiva. despre soare) a coborî. a fi în fruntea unei activită i.. a fi în scaun. ) a fi fără chef..CR. REBR.EM. (reg. a fi în pom. a fi în porneală.SAD.. 2) a fi într-o situa ie dificilă. a fi (sau a se găsi.STANCU. a fi constrîns (sau a obliga pe cineva) să . parcă nu-i sînt to i boii acasă. a fi (sau a intra) în cîmpul muncii.. a avea un defect din naştere. a fi (sau a se afla. . a fi în rela ii apropiate (de prietenie) cu persoane sus-puse. (fam. a fi (sau a ajunge... a fi în scumpire. a fi (sau a băga pe cineva) în priză. a fi la cheremul cuiva: astăzi sînt în poala dumitale. a fi (sau a se afla) în priză.. ) a depinde de cineva. a putea să . a face parte din aceeaşi categorie cu . (înv. a intra) înrînd cu .CR. şi fam. a fi în rînd cu lumea. 2) a sta în puterea cuiva.. fericit: mi s-a părut că mă aflu în sînul lui Dumnezeu. dar ai să deschizi curînd ochii şi ai să te căieşti amar. ) a-şi pierde sim ul realită ii.. 2) (despre obiecte) a fi în curs de execu ie. la discre ia cuiva.HASD. a se afla. a se afla la asfin it. a pune. (sau să . (reg. a se vedea) în situa ia cuiva.

a fi în şapte luni a fi în tălpi a fi în tălpi a fi în termeni buni a fi în ter ă a nu-i fi în ticnă a fi întîiul la joc a fi întîrziat a fi în toane bune a fi în toată mintea a nu fi în toate ale sale a fi în toi a fi întors pe dos a fi în trecere prin . a urmări (discret) (pe cineva).POP. la strîmtoare: junele. ) a fi tulburat. a fi între ciocan şi nicovală a fi într-o doagă a fi într-o minte a fi într-o pasă bună a fi într-un hal fără hal a fi în şapte luni. ) a fi de aceeaşi părere (cu cineva).. a fi protos. savan i etc. a fi în ărcat de dracul (sau de Scaraoschi).. nici mai înainte nu era ea în toate ale ei. nestăpînit. a fi întîiul la joc. (despre artişti.POP. a fi (sau a se afla. ) a-i fi dor (cuiva) (de cineva): sărmane prietene! mi-e jale de tine. a fi într-o situa ie critică. a fi (sau a scula pe cineva) în tălpi. a fi în epat. a-i fi jale (cuiva) (de cineva). a fi în toane bune (sau rele)..FIL. a fi în toi. a da din col în col .).) a se izola de realitate: să rămîndeoparte. a se vizita cu cineva. a fi al dracului. ureche) sau a fi (cam) pe o parte. a fi în rela ii bune (sau rele) cu cineva. a nu fi în apele lui: de ce nu vrei tu să-mi spui ce ai pe suflet? Eu văz că nu eşti în toate aletale. a nu-i fi în ticnă (cuiva). 1) a se scula (sau a scula pe cineva) din pat: după cină să dau la culcare. ) a nu-i cădea bine. a fi ar ăgos. 2) a fi înapoiat mintal. a fi într-o pasă bună (sau proastă). a fi (sau a ajunge) într-o situa ie. văzîndu-se pus între ciocan şi nicovală. în turnul de ivoriu al visurilor mele? TOP. a fi în ter ă (cu cineva). 2) a fi abătut.NEGR. a nu fi în toate min ile. a fi bine (sau prost) dispus. a fi în voce. nebun: dă-i pace! vezi că-i într-o toană! POP. cu ochii către stele. înfumurat. Nu e vorbă. a fi în deplinătatea calită ilor vocale. . toană. a fi în turnul de fildeş a fi în ărcat de dracul a fi în epat a fi învechit în rele a fi în vizită a fi în voce a-i fi jale a fila a fi la aman . (despre jucătorii de căr i). a trece printr-o localitate fără a se opri (mai mult timp): un mare ac ionar al consor iului în trecere prin Bucureşti. ale ei etc. a fi la ananghie. fudul. în ac iune: ar scula tot satul în tălpi să ştie că i-a adus pe Ion în casă. a fi (cam) într-o doagă (sau dungă.STANCU . că pînă nu să face ziuă trebuie să fie-n tălpi. a (nu) fi în deplinătatea facultă ilor mintale. a fi zăpăcit. a fi (sau a ajunge) într-un hal fără (de) hal. a fi întîrziat. parte. a fi în vizită (cu cineva). a nu-i tihni (cuiva).. îngîmfat. a fi învechit în rele. a fi dat dracului. 2) a (se) pune în mişcare. a fi la aman. a se vedea) între ciocan (sau baros) şi nicovală (sau ilău). a fi înrăit. a ajunge. a nu fi în toate ale sale (ale tale. a fi în termeni buni (sau răi) (cu cineva). (înv. a fi (cineva) în tălpi. a fi aidoma (cu cineva). a fi (sau a se închide. 1) a veni cu întîrziere. a fi întors pe dos.REBR. a fi în plină desfăşurare: petrecerea era în toi. într-o stare dezolantă. 1) a nu fi în deplinătatea facultă ilor mintale: a rămas cam într-o ureche de cînd i-au murit băie ii în război. a fi în trecere prin . (fam.ARGHEZI. a rămîne) în turnul de fildeş (sau de ivoriu). icnit. (înv.CAR. a fi foarte şiret: mare hîtru mai eşti! să juri că te-a în arcat Scaraoschi! AL.. a fi într-o minte (cu cineva). a ieşi cel dintîi. ) cu) toată mintea (sau în toate min ile). a fi smintit. a (nu) fi întreg la minte: oamenii îl credeau sau vreun străin venit de undeva de departe sau că nu e în toate min ile. a (nu) fi în (sau (înv. a sta. a flirta (cu cineva). a fi leit (cineva): văd că eşti tată-to în tălpi. a fi rigid. a fi bine (sau prost) dispus. nu putea face decît a îmbrăca haina. (înv.POP. a fi bulversat. a fila (pe cineva).

a avea pîinea şi cu itul. a fi epuizat. a fi leat cu cineva. ) a nu avea libertate de mişcare. a se tocmi) la (sau într-un. a fi foarte transpirat.OD. a fi asociat cu cineva la o afacere. a corespunde pe deplin misiunii încredin ate. a se face. . a nu se în elege cu cineva. (înv. (cuiva sau a ceva).. a fi la col i (cu cineva). la remorca politicei turceşti..CAR. ) a fi ruinat. a fi la discre ia.MUSTE. a fi la înăl ime sau a fi la înăl imea . a se găsi în mare primejdie. a conduce. (reg.. a se pune) la remorca cuiva. a fi la capătul răbdării. 1) a fi în serviciul cuiva. . a fi (sau a rămîne) la cheremul (sau la bunul plac al) cuiva. a fi într-un gînd. (fam. ) (despre ostaşi) a fi eliberat după efectuarea stagiului militar. (înv. a fi disponibil (ceva). pre) un cuvînt (cu cineva). a-i fi prieten credincios (cuiva). 1) a se găsi. a fi la pămînt. a fi la mijloc. .NEC. a deveni dramatică.IOVESCU. mă.AL. 2) (fig. a(-i) fi (sau a-i veni) la îndemînă (sau la socoteală) (cuiva ceva). a fi (sau a ajunge) la cu ite (cu cineva). (reg. în joc: e la mijloc tot norocul vie ii mele. 1) (înv. a fi lac de sudoare (sau de transpira ie). 1) a fi căzut la pămînt. ) a avea certitudinea unui lucru. 2) a fi în cauză.. extenuat. a fi de aceeaşi vîrstă cu cineva. a fi la mijloc a fi la mintea omului a-i fi la mîini bune a fi la parte cu cineva a fi la pămînt a fi la remorca cuiva a fi la sigur a fi la stăpîn a fi la şmecherie a fi lată a fi lat de foame a fi la un cuvînt a fi la vătale a fi lăsat la vatră a fi leat cu cineva . 2) (fig.SAD. a stăpîni. a nu mai putea răbda. a fi (sau a sta. a fi foarte flămînd. a-i fi uşor (ceva cuiva): adevărul este că lor nu le vine la îndemînă să schimbe cultura şi instrumentele primitive . îngrijorătoare. 3) a atrage aten ia că există un dedesubt al lucrurilor: era la mijloc o înşelare şi o uneltire. a fi la coarnele plugului sau a duce plugul de coarne. dominat de cineva: s-au găsit la noi oameni cari să ne spună că locul statului român trebuie să fie . 4) a trece la mijloc. a fi (sau a intra) la vătale. (despre evenimente. a fi lată (rău de tot). clar (ca lumina zilei).) a căpăta propor ii grave. a fi (sau a se uni. ) a fi prezent într-o adunare: fiind şi al i crai megieşi la mijloc să socotească şi să judece. 2) a fi aşa cum se cuvine. a fi la parte cu cineva. ) a avea aceeaşi părere. sclivisit: îmi place. la bunul plac al cuiva: deacum îi la cheremul meu. au dat pe Nicolai-vodă în mînile nem ilor. a conveni (cu cineva): şi fiind muntenii to i la un cuvînt. a fi lat de foame. ferchezuit.CAR. pe nişte maşini moderne şi-o cultură nouă. a-i fi la mîini bune (cuiva). ) a fi demoralizat. 3) (fig. CAR. 1) a fi la (o anumită) altitudine.IORGA. a fi (pus) la şmecherie. a trăi rău cu cineva: au fost multă vreme la cu ite cu directorul şi cu familia acestuia. a fi stăpîn. a fi evident.. a fi la înăl imea situa iei.. conform exigen elor: execu ia nu e la înăl imea planului total.a fi la capătul puterilor a fi la capătul răbdării a fi lac de sudoare a fi la cheremul cuiva a fi la coarnele plugului a fi la col i a fi la cu ite a fi la gură de cuptor a fi la înăl imea situa iei a fi la înăl ime a fi la îndemînă a fi la capătul puterilor. ) a îndeplini sau a începe să îndeplinească munca cea mai anevoioasă. a fi la stăpîn. a fi la mintea omului. a se duşmăni. a fi lăsat la vatră. a fi la sigur (de ceva). a fi la gură de cuptor. situa ii etc. că eşti la şmicherie. ) a fi dichisit. a fi (sau a se lăsa) condus. a nu mai putea. 2) a-i conveni.

... a fi liber să . a se scîrbi (de cineva sau de ceva): mi-e lehamite de fră ia voastră.. DELAVR.POP. 1) a compătimi (pe cineva). că nu avea după ce bea apă.. trăsnit) cu leuca. a fi mai catolic decît papa a fi mai cu mo a-i fi mai mare dragul a fi mai mult mort decît viu a fi mai presus de .MAIOR.. 2) a fi cu toane.... a fi prostănac. în această cestiune. ruşinea. a exagera: îmi pare bine că sînt mai catolic decît papa.. a avea o constitu ie delicată.. mai iscusit decît al ii. (fam.).POP.. în chestiuni de formă. a aduce (bine) cu cineva: Sultănica e leită poleită răposatul.EM.. de) gheare (sau unghii.). a fi miop. a se obişnui (cu ceva). a fi mai riguros. a face treburile grele şi umilitoare pentru cineva. a fi mireasă cu . a fi lung în (sau la. a-i fi mai mare dragul (sau mila. a fi zăpăcit. a-i fi milă ca iganului de pilă. a fi lovit (sau bătut. decît cei însărcina i să vegheze la respectarea ei. ) a fi foarte sărac: o femeie aşa de lipsită.. a fi (sau a avea) loc. a fi mai bucuros să . a fi (sau a se pune. a se putea.CR. a nu avea milă.CAR. ) a fi (cam) nebun.... a fi măgarul cuiva. a încăpea: în lumea de mizerii şi lacrimi nu e loc pentru atîta milă şi pentru-atît noroc. a prefera să .. a (nu) fi mai breaz ca al ii.... epuizat. a-i fi (sau a i se face) milă (cuiva de cineva).. ) leit poseclit) (cu cineva). . a fi lipit de foame. a fi lung de (sau în) gheare. a fi mai presus de orice critică. despre fete. foarte ciudă) (cuiva): începură greieruşii să îrîie şi păsărelele pe ramuri să ciripească. 3) a fi beat cri ă. a se situa) mai presus de . a fi mai presus de orice critică a fi mai sărac ca cucul a-i fi mau a fi măgarul cuiva a fi mic la os a nu fi mijloc de a . femei) a se căsători cu .. de i-era mai mare dragul. (înv...POP. a fi de o calitate foarte înaltă. foarte sărac. a fi predestinat... a fi lipsit (de . a fi (sau a semăna) leit (poleit) (sau (înv. a-i fi milă a-i fi milă ca iganului de pilă a fi miop a fi mireasă cu . 1) a fi lipsit de vlagă.... a i se permite să . a (nu) fi mai deştept. a fi lipit de foame a fi lipsit a fi loc a fi lovit cu leuca a fi lovit cu mîneca undrei a fi lovit cu praştia a fi lung de gheare a fi lung în gheare a fi mai breaz ca al ii a fi mai bucuros să . şi pop. a se dezgusta. foarte ruşine.: sînt în stare să mă pun mai presus de orice interes personal.. (sau de a .POP. aidoma cu cineva.. a se milostivi (de cineva): văzînd Dumnezeu că gîngăniile şi gujuliile . i s-a făcut milă de aceştia... a-i fi foarte plăcut (sau foarte milă. a fi (sau a se crede) superior (cuiva). predispus la furt. a fi mai catolic decît papa. a nu fi mijloc de a .a-i fi lehamite a fi leit a fi liber să . 2) a se îndura.. a fi mai sărac ca cucul.. degete). a semăna. a-i fi (sau a i se face) lehamite (cuiva) (de cineva sau de ceva). necontenit îi necăjesc pe oameni. a-i conveni (cuiva ceva). ciuda) (cuiva). (reg. a suferi de miopie.: este liber oricine să sus ie orce teorie va voi. a fi lovit cu praştia (sau de praştie). a fi foarte flămînd. a fi mai mult mort decît viu sau a fi pe jumătate mort. a fi (sau a se crede) mai cu mo (sau mai cu coarne) (decît cineva).... a fi foarte obosit.MAIOR. a fi ho . a avea posibilitatea de a . (pop.: da şi Sfînta Duminică ştia că Lunai mireasă cu Soarele. . a fi întocmai. a-i fi mau (cuiva). a nu vedea bine.. ) a fi prostănac. a se ridica deasupra ... a nu exista posibilitatea de a . a fura. a fi lovit cu mîneca undrei.. a fi mic la os.

a fi zgîrcit. a fi foarte norocos. (reg. a fi lipsit de vlagă. a avea (mai) multă experien ă de via ă. a fi mîncat (sau a cunoaşte. a fi la un pas de a .. 2) a fi lipsit de voin ă. a fi modru.. (pop. (rar ) a fi smintit.. a fi mîna (cea) dreaptă (a cuiva).CR. a-i veni de hac (cuiva). a fi foarte harnic. 2) a fi peste măsură de . descurajat. a fi mîncat de molii.... a-i fi naşul (sau naşa) (cuiva). lipsită de griji: babei mele nare să-i fie moale. a fi fă arnic. a fi fără seamăn de . înfumurat.POP.. vorbăre . ) a putea. le-am pus cu mîna de sare şi nici una nu răsare. a fi mînă strînsă... . a fi lipsit de educa ie. a fi murit şi moartea a fi musai a-i fi naşul a fi na ie blagoslovită a fi născut în zi de lucru a fi născut în zodia porcului a fi născut în zodia ra elor a fi nea într-o parte a fi neam a fi neam după iapa popii a fi neam prost a(-i) fi (cu) mîna (sau mîinile) de sare.. cînd m-oi întoarce acasă. a fi nea într-o parte. a fi veşnic însetat: Setilă.. s-au dat cu rugăciunea lui Dumnezeu. a şti) moarea cuiva.. a fi absolut necesar.). a fi musai. a fi născut în zodia porcului (sau scroafei). lipsuri.. (p . a fi mort după . nici modru de-a o lăsa. .: n-are cap de-a o uita. a-i fi moale (cuiva) sau a trăi pe moale (şi la cald). a fi obligatoriu. a fi mî ă plouată (sau udă). 1) (despre obiecte) a fi foarte vechi. a fi mîncat de nevoi. (sau fără . a se înrudi (cu ..a fi mîna de sare a fi mîna dreaptă a fi mînă spartă a fi mînă strînsă a fi mîncat de gîndaci a fi mîncat de molii a fi mîncat de nevoi a fi mîncat moarea cuiva a fi mîncat pîine din multe cuptoare a fi mîndru ca un păun a fi mî ă blîndă a fi mî ă plouată a fi moale de mijloc a fi moale la inimă a-i fi moale a fi moară neferecată a fi modru a nu fi modru a fi mort după . a cunoaşte firea. a fi (sau a se face) neam (cu . POP. despre bărba i) a fi fricos ca o muiere: ba eu prins că nu m-oi da. ) a avea hainele rupte. a fi moară neferecată. ipocrit.. a fi abătut. că nu-s nevastă cu cîrpă. ciuruite. a-i fi imposibil să . CR. a fi mîndru ca un păun. ) 1) a nu mai putea. a fi mîncat pîine din multe cuptoare sau a fi mîncat (mai) multe păşti (sau mai mul i crăciuni) decît cineva. a fi muiere cu cîrpă a nu fi mult să . (reg.ext. (reg. a fi risipitor.... obiceiurile cuiva: pare-mi-se că ştii tu moarea mea . a fi neam prost.POP. a pune la punct (pe cineva).CR. a fi mîncat de gîndaci. a fi mojic. 1) a fi milos. a fi neam după iapa popii (cu cineva)... a fi principalul sprijin. a fi murit şi moartea (în cineva).. să te faci rudă cu noi. a fi suferit multe necazuri. a fi mînă spartă. a fi mî ă blîndă. a fi moale de mijloc. a fi născut în zi de lucru. (reg.. a fi născut în zodia ra elor... a nu fi mult să . 2) a fi foarte îndrăgostit de .. a fi îngîmfat. omul de încredere (al cuiva): un bun grămătic era mîna dreaptă a boierului. (glume ) a fi neam foarte pe departe (cu cineva). a fi moale la inimă. a fi chip: văzînd oamenii că nu-i modru să-i scoată cu puterea. ) a avea ghinion: cîte flori pe iaz în sus toate cu mîndra le-am pus .. 1) a dori foarte mult să aibă . a avea o existen ă tihnită. de unguri să-mi fie frică. a fi linguşitor. . (reg. a nu fi (sau a nu (mai) avea) modru. născut în zodia ra elor. a fi becisnic. a fi econom..): i-oi da car cu şase boi. a fi muiere (sau nevastă) cu cîrpă (în cap).CAR...POP. a fi (mai) bătrîn.). a fi na ie blagoslovită. a flecări tot timpul... 2) (despre oameni) a avea o mentalitate învechită. fiul secetei. ) a bate (pe cineva). a fi vorbăre ... ) a fi om bun.POP.

mîndră.. că nu trăia bine cu soacră-sa. a fi (sau a se face) negru (ca) pămînt(ul). a fi tobă de carte.... despre oameni) a fi în număr mare: da’ce v-a i adunat atî ia? e nuntă? POP. a avea suflet negru. a fi înnorat. ) a-i fi silă.: eram nul la matematici. (reg. nici măgar.ISP. . (reg. a fi becisnic. a fi un obstacol în calea . a-i părea rău.. a trebui. a fi lipsit de caracter. a fi slab ca o scîndură. a fi numai ochi (şi urechi). a nu fi nimic de capul cuiva. a fi om copt (la minte)... nici măgar a nu-i fi nici cald.GALA.. a fi o frînă pentru . scîrbă. a fi om copt a fi neam tămîie. a fi om serios.. a fi (sau a se vedea) nevoit (sau silit) să . că este nevoie de cap.CR. a nu fi bun de nimic. a fi o cîrpă. a fi nefolositor.. a fi numai greabănul de el. a fi foarte slab. a fi primejdie de moarte: să nu te ducă păcatele să vînezi p-acolo. a fi nuntă a fi oaie cu şorici a fi o apă şi un pămînt a-i fi oarecum a fi o cîrpă a fi o frînă pentru . a fi exagerat de amabil.. a nu fi nici cal. a trebui să . a fi nuntă.DOS.i fie. a nu apar ine nici unei categorii. (reg. a fi un om de nimic. nici rece a nu fi nici de zeama ouălor a nu fi nici o trebuin ă a nu fi nimic de capul cuiva a fi nor a fi nul la . a fi nespălat la gură. a fi nor.. a nu (mai) fi (de) nici o trebuin ă..a fi neam tămîie a-i fi nează a fi nebun de carte a-i fi necaz a-i fi necaz a fi necazul oamenilor a fi necesar a fi negru în cerul gurii a fi negru pămînt a fi nelalocul lui a fi nespălat la gură a fi nevoie de cap a fi nevoit să . ) a se numi . a nu fi nici cal. a fi numai burtă şi căciulă.. (cuiva).. a fi (to i) o apă şi un pămînt. (reg.. a fi supărat (pe cineva). a fi nul la .POP. (reg. (fig. (arg. ce i-i gîndul. a nu avea un statut clar. cu judecată cumpănită. ) a fi bolnăvicios. grea ă (cuiva de cineva sau de ceva): la vremea asta ce oasă tot omului i-i nează.. a-i fi nează (cuiva).... a fi lac de transpira ie. a fi negru de supărare. PANN. inutil. a fi scund. de-o teapă. a fi numai gura de cineva. a nu fi bun de nimic: sărace! sărace! nu eşti bun nici de zama ouălor! CR. a fi foarte supărat. ) a avea o purtare inadecvată. nici de rece (cuiva). a fi nevoie de cap.. a fi necesar.: pînă şi cel mai mare erou se vede sîlit a părăsi cîmpul gloriei. a fi nebun de carte. de coloană vertebrală. (înv. a-i fi necaz (cuiva de ceva) sau a avea necaz (de ceva). a fi numai lapte şi miere. nici rece (cuiva) sau a nu-i ine nici de cald. a fi negru în cerul gurii..: şi-i era numele Plachidas. a purta pică (cuiva): acea femeie îi purta necaz bătrînei.. a-i fi oarecum. a nu fi nici de zeama ouălor. a-i fi indiferent. a fi necazul oamenilor. de mînie: spune-mi. a nu-i fi nici cald. a se jena.. a-i fi (sau a avea) necaz (cuiva pe cineva) sau a-i purta necaz (cuiva). a fi numai burtă şi căciulă a fi numai greabănul de el a fi numai gura de cineva a fi numai lapte şi miere a fi numai o apă a fi numai ochi a fi numai piele şi os a-i fi numele . a se sfii: mă mir că nu i-i oarecum să.. ci cînd te trînteşte un măgar.POP. a nu se pricepe la nimic... mînios..AL.. ) a nu şti absolut nimic la . ). a-i fi numele . a fi (to i) la fel. de binevoitor. a-i fi ciudă (cuiva de ceva): nu -e necaz cînd te izbeşte un armăsar. v. a spune multe şi a nu face nimic.. a fi spurcat la gură. de eşti neagră ca pămîntul? POP. a se chema . a nu avea habar. a fi numai piele(a) şi os(ul) (sau oase) sau a-i fluiera vîntul prin oase (cuiva) sau a-i număra oasele (sau coastele) (cuiva).. . a fi constrîns să .. a fi nelalocul lui. a fi oaie cu şorici. necorespunzătoare. a fi ignorant. a privi foarte atent (la ceva).. ) a fi prost şi obraznic. a fi numai o apă.

i-a fost paharul plin. la momentul potrivit. a fi păduche leşinat. a fi (sau a se afla. a fi pe fază. dornic de petreceri. Doamne.... a-şi pierde părin ii: din cea mai fragedă a mea copilărie eu am rămas orfan. a fi pe jantă. a fi energic. a fi nerăbdător de a afla ceva sau de a pleca. a fi pe cu it. ) a supravie ui. a fi pe cale. a ac iona cu rapiditate. să nu. 2) a fi foarte slab. a se lăsa dirijat de ci.. (sau să . a fi (sau a sta) pe jăratec. a fi o mînă singură. a (se) gîndi. de ini iativă. a fi bun. a fi papă-lapte. a fi om de cultură. a-i fi (cuiva) paraxin.. pe cărbuni. a se purta conform moralei creştine.. a fi o surpriză.. da-i omul lui Dumnezeu. a se mira: boierule. 2) (despre femei) a rămîne însărcinată. (fig. a fi o pişcoace sau cît pişcoacea.neva.POP. fără ajutor. a fi (sau a cădea. a fi o revela ie. ) a rămîne fără bani. ) 1) a fi lacom. a trece) pe linie moartă.. a mai fi pe cît este. a fi (sau a sta) pe cu ite. de ce mai stai pe gînduri. a fi încă o dată pe atît (de mare.. (înv. a şedea. a fi orb de minte. a fi la un pas de moarte. . a fi om de lume. ) a fi mic de tot. (reg. a sta...).. a fi pe linia de plutire. (reg. 1) a avea experien a vie ii. via a-mi şi sufletu-mi de vrei.: e pe cale să se-nsoare . şi pop.a fi om cu dare de mînă a fi om de ac iune a fi om de cultură a fi om de cuvînt a fi om de lume a fi o mînă singură a fi omul lui Dumnezeu a fi op a fi o pişcoace a fi orb de minte a fi o revela ie a fi orfan a-i fi paharul plin a fi papă-lapte a-i fi paraxin a fi păduche leşinat a fi păpuşa cuiva a fi pă it multe a fi pe bec a fi pe cale a fi pe cale de a . ) a fi prost. ) 1) a fi de folos. a fi (sau a rămîne. de-ar mai fi el pe cît este.VINEA. (reg. a cădea) pe bec.. (înv. a fi pă it multe. a-şi respecta promisiunile. a-i fi paharul plin (cuiva). 2) a fi vesel. a fi omul (sau om al) lui Dumnezeu. cinstit: to i oamenii zic că-i rău.. oportun: to i plecară-se . de ce nu mi le iei? EM. ) a fi singur. a-i fi (ruşine) pe la nas. a fi pe punctul de a . a avea experien ă: cine a pă it multe.PSALT. a rămîne) (dus) pe (sau (înv. a mai fi pe cît este a fi pe cu it a fi pe cu ite a fi pe fază a fi pe gînduri a fi pe jantă a-i fi pe la nas a fi pe linia de plutire a fi pe linie moartă a fi pe marginea gropii a fi om cu dare de mînă. numai amîndoi. a ajunge) pe (sau la) marginea gropii (sau mormîntului). a fi (sau a se găsi. a fi pe cale de a . a fi om de ac iune. a depăşi aşteptările: tînărul pianist a fost o revela ie. ni el pe la nas .POP.i fi paraxim unde nu vezi . a fi om de cuvînt. a fi în ceasul mor ii.. a fi bogat. a fi trecut prin multe necazuri. l-au bătut. (fam. a inten iona să . pe ghimpi. ) în) gînduri (sau (înv.EM. a fi retrogradat (într-un post mărunt).CR. ) pe gînd. bleg. a ajunge la limita răbdării: multe. ) a i se părea curios. ) (a fi atent şi) a ac iona prompt. a fi (sau a rămîne) orfan. a se pune. demone. a fi foarte instruit. lefter. a fi op. a călători: de ani e pe cale.. 2) (fam. a se ruşina: nu-i este aşa. ştie multe. pe cugete). 1) (despre maşini) a avea un cauciuc dezumflat.ISP. a fi nătăfle .? PREDA. (fam. ) 1) a rămîne fără bani. tare): asta n-aş face-o eu. şi fură op..COŞBUC. a fi. gata să-şi dea sufletul. a fi păpuşa cuiva. a fi lipsit de energie. a reflecta: o. 2) a trebui. . a fi necesar: e op să ştim . (pop. a cugeta.

SAD. a fi pe potriveala cuiva a fi pe potriveala cuiva. a fi pe o măsură a fi pe o măsură (cu cineva)... ) a a fi pe moarte trage a moarte. sînt pe post de a fi pe post de . ) a ocupa temporar. (fam.. a fi plin de noroc ca broasca de păr sau (înv. a-i fi (sau a-i ajunge) (pînă) peste cap (cuiva)....CAR. a fi (sau a se afla) pe (patul de) moarte (sau pe patul mor ii) sau a (se) lupta cu moartea sau (reg. a trata preferen ial. a ajunge) pe (sau la) marginea prăpastiei. a sta pe picior de plecare.. spălătoreasă. a fi dezorientat.. contra). (despre situa ii) a fi schimbător: ah! norocule. a se potrivi.). a se bucura de aceleaşi drepturi (cu cineva). a fi pe picior de egalitate a fi pe picior de egalitate (cu cineva). a fi pestri (sau negru) la ma e sau a avea (sau a fi cu) ma e pestri e. (reg.SAD. a trage să moară. ) a fi foarte norocos.P. a fi gata de .POP. a nu şti ce să facă.... (înv.NEC. parcă sînt picat din nori. (sau (înv. ) a fi fată nemăritată (considerată ca o povară pentru familie): pentru babă.NEC. ) a sta în calea cuiva: era pedică Cantemir Vodă cu Cupăreştii. a fi în stare de pace (sau de război): avea şi o armată pe picior de război.. CAR.. simpatizat de cineva: începu şi el a cîrpi ce şi pe unde a fi pe plac cuiva nu-i era pe plac. a fi pisică blîndă.CR. ) a veni pe neaşteptate. (înv. a fi pîine şi caş (cu cineva).: azi. a fi amenin at de o a fi pe marginea prăpastiei mare primejdie: am fost din cauza ei pe marginea prăpastiei. şi fam. ) în punctul . v. a fi pregătit să . a fi plin de noroc ca porcul de rapăn. a fi pe punctul de a . a nu fi (sau a nu se socoti) dator (cuiva): numai cu acest răspuns m-aş putea socoti plătit fa ă de toate întrebările tale. a fi pe măsura cuiva. a fi pe pămînt a (nu) fi (cu picioarele) pe pămînt. (fam.. (pop. a fi piedică cu cineva..... a fi cît pe-aci să . a fi picat (sau a fi căzut) (ca) din cer (sau din lună. a fi pe scîndură.: a fost pe punctul de a plăti cu închisoarea aceste îndrăzneli. GANE. a fi în agonie. a fi pe post de .. CEZAR. tot împotrivă. indicat. a fi plin de neam. iar pentru al ii ciumă. (reg. a fi pe roată. ştii că starea. accidental (în locul altuia) func ia de . slăvitule.POP. a fi într-o situa ie critică. făr-de surori. a (nu) fi de acord (cu ceva): a inut să declare că d-sa nu este pentru această propunere.. a se sătura. a fi ghinionist: i-au stătut nărocul. a fi pe picior de pace a(-i) fi pe plac(ul) cuiva. din nori). (reg. Vălean era pă scîndură. ) a avea ghinion. a fi piatră în casă sau a fi piatra (de moară) din casă. a fi (sau a se face) pic de apă (sau de năduşeală). a fi fă arnic..CONACHI. ..POP. a (nu) fi pentru (sau împotrivă. a fi (sau a se socoti) plătit (fa ă de cineva)... potrivit cuiva. a fi pentru a fi pentru unii mumă.. ) a fi de neam mare: Mihălachi era plin de neam. a fi pe roată a fi pe scîndură a-i fi peste cap a fi pestri la ma e a fi piatră în casă a fi picat din cer a fi pic de apă a fi piedică cu cineva a fi pisică blîndă a fi pîine şi caş a fi plătit a fi plin de neam a fi plin de noroc ca broasca de păr a fi plin de noroc ca porcul de rapăn . 3) a fi complet străin de cele din preajmă.NEC. a fi (sau a se afla) pe picior de pace (sau de război). celui bogat era pestri ă la ma e şi foarte zgîrcită. a plăcea cuiva.CR. a (nu) avea sim ul realită ii. ) a fi prieten la cataramă (cu cineva).i e pe roată. a fi rău lasuflet: nevasta . a fi foarte transpirat: eram pic de apă cînd am ajuns la locul de pîndă. ) a fi singur pe lume: făr-de fra i.. în punct de . 1) (fam. a fi pe picior de ducă a fi pe picior de ducă. ) a fi mort (în sicriu): cînd era în zori de ziuă.a fi (sau a se afla. săracul. (pop. iar pentru al ii ciumă a fi pentru unii mumă. ) a-i sta norocul tot împotrivă. ) a fi nimerit. fata moşneagului era piatră de moară în casă. a-i fi prea destul (cuiva). a fi de aceeaşi teapă (cu cineva). a fi agreat. a fi (sau a se găsi) pe (sau la) punctul de a . 2) (reg.

a fi (sau a părea) rău dispus. 2) a se sim i rău. a-i fi popa (cuiva).a fi plin de parale ca cîinele de purici a fi plin de sine a fi pocit a-i fi popa a fi pornit a fi prada cuiva a fi pradă a fi pragul casei a fi prea de tot a fi prieten de căciulă a fi prieten la cataramă a fi prieten unghie şi carne a fi prins de limbă a fi puişor cu caş la gură a fi pus la punct a fi pus pe liber a fi pus pe trai a nu fi pu in lucru fir-ar al dracului! fir-ar el iacă cui! a fi ras din cartea vie ii a-i fi rău a fi rău a fi rău de gură a fi rău de ochi a fi rău de scîrbă a fi rău dispus a fi recunoscător a fi rost a fi plin de parale ca cîinele de purici. a fi (sau a (se) da. fir-ar al dracului! a fi ras (sau şters) (de Dumnezeu) din cartea vie ii (sau a viilor). ) a trăi cu (prea multă) intensitate o durere. o posibilitate favorabilă: ia stai. a fi bine îmbrăcat (şi îngrijit).. la bunul plac al cuiva (sau a ceva): lăsînd pradă gurii mele ale tale buze dulci. a rămîne) dominat.. i se păru că e prea-prea. 1) a o duce greu. a fi pornit sau a porni pe . fir-ar al (sau a. a fi pocit.REBR. intim (cu cineva). . permis: dar ca o stîrpitură . a fi puişor cu caş la gură. . (p. a fi rost (de ceva). a duce o via ă de chefuri şi petreceri: e pus pe trai! POP. a avea gură mare. a căuta (cu tot dinadinsul) să . a fi rău. apoi eu i-s popa.POP.. a fi pus pe liber. îngîmfat. a (se) lăsa. a purta recunoştin ă (cuiva): pentru propagarea învă ăturilor înalte . a-i fi (sau a-i merge) rău (cuiva). a fi prieten apropiat. vrăjit.. (pop. copleşit de cineva sau de ceva. a fi copil. cu care [Pavel] era prieten unghie şi carne. 1) a fi fermecat. a fi (sau a părea) indispus. a fi încrezut. blestemat.EM. a fi pradă (cuiva sau a ceva). a fi prins de limbă. prea-prea). ai.. v. fir-ar el iacă cui!. a muri. a depăşi ceea ce poate fi îngăduit. cu cît se opintea mai tare ca să-l rădice. că nu-s aşa rău de scîrbă.POP.CAMIL. a fi o simplă cunoştin ă (a cuiva). a fi prieten unghie şi carne (cu cineva). calul cu atîta se cufunda mai adînc.. a deochea. a fi pus pe trai. a fi cu ghinion: pare că era lucru pocit.P. a fi rău de gură (sau gură rea). a (se) da. ) a fi ame it de băutură. ) a avea mul i bani. a fi concediat. ale) dracului!. să ne fie ca astă-seară.. (despre bolnavi) a fi în stare gravă. (înv.. a fi (în) prada cuiva. a fi pus la punct. blestemat să fie!: fir-ar a dracului de via ă ş-afurisită! că m-a făcut mama fără noroc! CAR. a fi sprijinul familiei. a fi rău de scîrbă. că e rost să mă plimbe şi pe mine! TOP. a rămîne) pradă (sau (în) prada) (cuiva sau a ceva). o neplăcere: cam ce pre vrei tu? spune . a fi scandalagiu. a nu-i prii (cuiva): cînd ne-o fi mai rău. a fi (sau a cădea..CR.. frate. a nu fi pu in lucru. acceptat. a fi prieten la cataramă (cu cineva). a fi rău de (sau la) ochi sau a avea ochi răi. ) a fi (total) lipsit de experien ă. a fi pragul casei. a fi frate de cruce (cu cineva): vărului meu Ioan.ext. . a exista o ocazie.. să-i facă lui asta. (reg.CAR.GALA..: sînt porni i pe sîcîială. a fi dispus să .. a-i fi naşul (cuiva): dacă-i vorba pe aşa. 2) a fi desfigurat. şcoalei fireşti trebuie să-i fim recunoscători. a fi prieten (sau cunoscut) de căciulă (cu cineva). a fi plin de sine.POP. a fi prea de tot (sau prea din cale afară. a (se) lăsa.STANCU. a fi recunoscător (cuiva). a fi imatur. a veni (cuiva) de hac.. a fi mare lucru: nu era pu in lucru pentru om să aibă pe Dumnezeu în preajma lui. a învă a minte (pe cineva).

sau cine ştie ce pricopsală a fi. hărăzit (cuiva): ce e scris şi pentru noi. a face de ruşine pe cineva: era un fel de ruşinea familiei.POP. (spec. vulgar.CR. încît căzu şi rămase acolo o zi ş-o noapte. a(-i) fi scris (în noroc) (cuiva).. poate. a se arăta rar în lume. a fi scump de mînă. a fi peste măsură de sătul. a-i ajunge: pînă în gît eşti sătul. a (se) dezgusta: fugi. a fi mort de foame şi de sete: aşteptau cu neastîmpăr. (la jocul de căr i) a nu mai avea în mînă căr i de o anumită culoare. ) cu ruşine) (cuiva) sau a-l prinde ruşinea (pe cineva). 2) a fi risipitor: femeia-i sac fără fund. a fi posac: fetişoara asta. a nu se sim i bine pînă nu face sau nu spune ceva (rău). a-i fi (cu) ruşine. amabil. sac fără fund. a fi scump la tărî e şi ieftin la făină a fi scump la vedere . o vezi dumneata cît e de scumpă la rîs? CR. a vorbi indecent. a face parte din aceeaşi familie (cu cineva): stari a schitului era rudă cu tovarăşul meu de drum. a fi sărit din minte. a fi foarte obosit: atît de mult era ruptă de osteneală. trivial. a fi ruşinea cuiva.MINEIUL.SAD. a fi perfect sănătos. cu firea ei sfioasă . a fi rupt (sau fript) în coş. a fi scump la vedere.a fi rudă a fi rupt de osteneală a fi rupt din soare a fi rupt în coş a-i fi ruşine a fi ruşinea cuiva a-i fi ruşine a fi sac fără fund a fi salon a fi salta-singurel a fi sat fără cîini a fi sănătos ca un harbuz a nu fi sănătos dacă . a nu fi sănătos dacă .CR. (fam. a(-i) fi rînduit (cuiva) de la naştere. a(-i) fi sortit. a fi sănătos tun. a fi scîrbos la gură sau a avea gură scîrboasă.PANN..CR. a fi scump la secure. 2) a fi plăcut.VLAH.HOGAŞ. ) (despre lemn) a fi greu de prelucrat. a fi sărac cu duhul.SAD. a fi rupt din soare (sau din rai). a fi sănătos ca un harbuz. nu cum erai mai înainte. că mi-e scîrbă cînd te-aud. ) a fi mîncăcios: pe semne c-aista-i Flămînzilă. bucuroşi le-om duce toate. a-i fi (sau a (i se) face) scîrbă (sau o scîrbă) sau a-l (cu)prinde scîrba (sau o scîrbă). fiind rup i în coş. a fi sănătos tun a fi sărac cu duhul a fi sărit din minte a fi sătul pînă-n gît a fi scart a fi scăldat în lapte dulce a-i fi scîrbă a fi scîrbos la gură a fi scris a fi scump de mînă a fi scump la rîs a fi scump la secure a fi rudă (cu cineva) sau a-i fi rudă (cuiva). ) a fi de calitate foarte bună. ) a nu se putea re ine sau ab ine de la ceva (rău). . a i se acri. . a fi gras şi frumos.. cum îi ziceau prietenii. a fi salta-singurel.BASS.. de ce eşti scumpă la tărî e şi ieftină la făină? CR. a rămîne de izbelişte: republica literelor româneşti a fost pînă acum un sat fără cîini. a fi scump la tărî e şi ieftin la făină(sau mălai). sac fără fund. a rîde rar. (arg. a fi foarte flămînd. nesă ios.BOL. ) a fi singur cuc: la început era Dumnezeu salta-singurel. de foame şi de sete. a fi sac fără fund (sau spart). anecdote. 1) a fi lacom.. a fi sătul pînă-n gît..ISP. eşti sărit din minte. a nu cunoaşte valoarea lucrurilor: măicu ă. a fi nebun: ori.EM. a fi scart. a se ruşina: fiindu-i cu ruşine a-l vedea la obraz. a fi extraordinar de frumos: chipul tău e rupt din soare.. foametea. 1) a fi alb la fa ă. (reg.POP. 3) a şti (şi a povesti) multe snoave. a vinde scump lucrurile fără valoare şi ieftin pe cele pre ioase. a se ruşina: i-e ruşine omenirii să vă zică vouă oameni! EM.. a avea) ruşine (sau (înv. a fi salon. a fi scăldat în lapte dulce. a (se) scîrbi. a fi încet la minte. a trăi retras: Hariclia. a fi zgîrcit. a fi scump la rîs (sau de zîmbet). a se înrudi. era un fel de izvor nesecat. glume: uneori cînta lucruri vesele. greu de fasonat. a fi (un) sat fără cîini. a fi rupt (sau frînt) de osteneală. era mai scumpă la vedere.CAR. a-i fi (sau a i se face. (reg. a-i sta în fire să facă ceva (rău): nu e sănătos dacă nu pune mîna. a fi distins.

îngropat: dar George-al nostru cum o duce? . cheamă-mă! POP..: vom da de dînsa pe cale.). a fi obraznic. pe Stan pă itul întreabă. a fi pu in comunicativ: tată-meu era de felul lui scurt la vorbă. a fi sfîntul zilei. . a-i fi (sau a i se face) silă (cuiva) sau a avea silă. a fi scurt la minte. a fi sensibil (sau sim itor) la . dînsul). a fi în nevoie... era numai scump la grai.. (sau de . (înv. precum văd. ) a fi beat. a-i fi sfială a fi sfin it a fi sfîntul zilei a fi sigur a fi sigur de sine a-i fi silă de zile a-i fi silă a fi sîngele cuiva a fi slabă nădejde să . silit să facă (sau să spună) ceva. a fi lipsit de voin ă: nu te-aş fi crezut aşa slab de înger. (înv. pentru că baba mea e o sterpătură. a fi soarele la (sau pe la) toacă. a fi indispus. a fi nevoit. a se lăsa uşor intimidat. a-i fi grea ă..COŞBUC..CR. a-i fi silă de zile (sau şi de cămaşa de pe el) (cuiva).. a i se închide ochii de oboseală.CAR.VLAH. a fi (sau a rămîne) stăpîn (sau călare) pe situa ie.. a fi slabă nădejde (sau nădejde slabă) să . 2) a fi slab de înger. a fi stearpă (sau (reg. ) a se sfii. 1) a fi bolnav de inimă.CAR. ) o sterpătură). ) voroavă). a fi strîmtorat (sau la strîmtoare). scîrbă (cuiva): îi era ruşine şi silă să-i mărturisească adevărul.REBR. a fi bolnav de plămîni.: el nu era tot aşa de pu in sim itor la aplauzele semenilor săi.PREDA. fiindcă sînt foarte obosită. că aici. de rezisten ă. (reg. a fi slab de inimă a fi slab de înger a fi slab de piept a fi slab de î îni a fi slobod la gură a fi soarele la toacă a-i fi somn a fi Stan pă itul a fi stăpîn pe situa ie a fi stearpă a fi strîmtorat a fi strîns cu uşa a fi sub călcîi a fi sub glie a fi scump la vorbă (sau la vorbire. a fi sigur de reuşita unei ac iuni: din ziua aceea ei rămaseră stăpîni pe situa ie. a fi la ananghie. căci l-a purtat la sînu-i. a fi conştient de valoarea proprie: omul ce nu şia comunicat ideile nu e niciodată sigur de dînsul. a se baza (pe cineva sau ceva): eu sînt sigur de caracterul lor. ) a fi pu in probabil să . a fi o persoană cu trecere. a fi neşovăitor. a fi slab de inimă. taică. a fi tăcut: mi s-a părut prostălău. a fi sub domina ia cuiva. a avea deplină încredere (în cineva). a ceda cu uşurin ă. a-i fi (sau a i se face) somn sau a-i veni somnul (cuiva). fără sfială.sub glie. după cum spun ăranii...BUDAI-DELEANU. înduioşat. a fi în dificultate.. plictisit.. a se bucura de considera ie. a fi la greu. la grai). grai. a fi concis: ascult. a fi sub călcîi.PANN. a fi scurt. a fi trecut prin multe încercări: la orice treabă. a fi sigur de (sau pe) sine (sau el.BOL. şi sub cruce. a fi foarte obosit. a fi mort. a avea memorie scurtă. a fi sigur (de cineva sau de (sau pe) ceva). a fi sub glie. (fam. a fi slobod la gură..(despre femei) a nu putea avea copii: de băie i nu mai trag nădejde. a fi soarele pe cale să apună: e soarele la toacă. a fi lipsit de fermitate.STANCU. a fi sfin it.a fi scump la vorbă a fi scurt a fi scurt la minte a fi scurt la vorbă a fi sensibil la . a fi sîngele cuiva. a spune tot ce gîndeşti. ) a fi lipsit de putere. a vrea să doarmă: cînd î i va veni somnul. a fi Stan pă itul. a fi impresionat de . a fi scurt la (sau în) vorbă (sau cuvînt. a fi slab de înger. a fi copilul cuiva: o mumă iubeşte fiul căci este al ei sînge. fără chef. a fi slab de î îni. a fi strîns cu uşa. a fi slab de piept. (reg..BOLLIAC. a-i fi sfială (cuiva).CR.. îi nădejdea slabă.SAD. dar fii scurt.GANE.

a fi rezistent.: sufletele aceste ce sînt drepte a Iadului. a se jena. ) 1) a-i fi ruşine.. a fi prost ca noaptea. a fi tare de înger (sau de fire) sau a fi tare la inimă.. a fi stăpînit.. a fi talanga tîrgului. a se îmbăta foarte tare.. dîrz. a fi neinfluen abil. cît era ea de tare de cap. a fi sănătos. voinic. nui lucru de şagă. a fi sănătos şi puternic: ai să fii veselă şi sănătoasă ca piatra. de) cerbice sau a fi cu cerbicea tare. neînduplecat.. de la o vreme pierde răbdarea.. 2) a-i fi lehamite de ceva. . a fi nu ştiu cum. a fi tare de ochi. mama..P. răspundea cu un zîmbet de superioritate. a fi (sau a face să fie) condus de cineva. . la toate dovezile profesorului. 1) a fi prost. a fi încăpă înat. ) 1) a fi prost. a fi talanga tîrgului a fi tanto pe tanto a fi tare a . a fi beat turtă: cu-o ghioace de mei.a fi sub impresia cuiva a fi sub orice critică a fi sub papuc a fi şagă a fi şapte fra i pe un cojoc a fi şiret ca oaia a fi nu ştiu cum a-i fi nu ştiu cum să . să fie tari şi puternici . a nu ceda. a fi şiret ca oaia.CĂL. a fi bogat: pe leşii cu chica tare îi . a fi tare ca piatra a fi tare de boacă a fi tare de cap a fi tare de chică a fi tare de înger a fi tare de ochi a fi tare în ceafă a fi tare în fălci a fi tare în replici a fi tare la cerbice a fi tăiat cineva a-i fi tălam a fi tămîie a fi tei a fi sub impresia cuiva (sau a ceva). a nu avea nici un ban.. ) a semăna leit cu cineva. ) 1) a fi lefter.. . de impresia produsă de cineva (sau de ceva): eram încă sub plăcutaimpresiune a petrecerii. a fi tare a .CR. a fi tare de cap..REBR. a fi (sau a se face beat) tei.. 4) (reg.. 2) a fi ignorant.. a nu se da bătut. a fi (sau a sta) tanto pe tanto. URIC. (înv. a se preface că nu vede bine: „nemuritorii“ sînt cam tari de ochi. a fi tare (sau gros) de boacă. mărginit..VLAH. prea săltat mersul şi prea neted şi gingaş obrazul. neînduplecat. a-i fi (cuiva) nu ştiu cum să .. de amintirea. a-i fi (cuiva) greu sau penibil să . a fi tare (sau vîrtos) la (sau în. a fi şapte fra i pe un cojoc. a fi tare în fălci. a fi ferm.1737). o capră ruptă în bucă i. a avea ceva inexplicabil. mă făcui tei! POP. (a. a fi (sau a-i părea cuiva) (de) şagă sau a fi (sau a-i părea cuiva) lucru de şagă. gras. a replica prompt şi bine: solgăbirăul nu era tare în replici şi. a fi chit: acum nu mai avea încurcături băneşti.BIBLIA. fără importan ă: gardul şi casa femeiei dărîmate la pămînt. a fi tare de (sau la) cap. 2) a fi rezistent la băutură. a nu ceda: norodul acesta iaste tare la cerbice..NEGR. ciudat: prea era nu ştiu cum tovarăşul lui.AL. a fi scăpăta i.. ) a fi rezistent la băutură. a fi obraznic. a fi rezistent. 2) a fi răbdător: în sfîrşit. a fi tare de chică sau a fi cu chica tare. a nu şti nimic. a nu se lăsa uşor intimidat sau înduioşat. a fi (sau a ine pe cineva) sub papuc.SAD.. ) a răspîndi zvonuri. (reg.NEGR. a fi tare în ceafă. a fi (sau a-i părea cuiva că este) ceva neserios. ) a fi cu dreptul de a .ISP. înjugă ca să are. a fi tămîie. cu socotelile stătea „tantoi pe tantoi“...CR. a fi încuiat: după cinci minute te enervezi şi-mi spui că-s tare de cap. a fi liber să . (reg. (reg.POP. a fi sub orice critică. a fi (sau a ine pe cineva) sub ascultare. încăpă înat. ICHINDEAL .. neobişnuit. a fi de o calitatefoarte proastă. a-şi lua de a zecea de pe a lor drepte ocine şi moşii. a nu vedea bine. şi reg. a fi tare (sau sănătos) ca piatra. (fam. curajos: afla i domniile voastre că eu îs tare de înger şi nu mă înfricoşez de nimic. (înv. 3) a fi încăpă înat: cum poate fi omul aşa de tare la cap şi apără atîta norocirea.. a-i fi (cuiva) tălam.CEZAR. a fi tare în replici.: dat-am cartea domniei meale . mi-e nu ştiu cum să le priimesc.. a fi tăiat cineva.

cu obrajii traşi).. a lăsa pe cineva) sărac lipit... a fi tras la fa ă (sau cu fa a trasă. trecut şi prin ciur şi prin dîrmon. şi reg. a ieşi) tobă (sau burduf) de carte (sau de învă ătură).. a fi treaba pe bîtă a fi treabă a fi trecut la munca de jos a fi trecut prin ciur şi prin dîrmon a fi trimis pe banca acuzării a fi trup din trupul cuiva .. (reg. a fi (sau a face pe) Toma necredinciosul. a fi (sau a rămîne. a fi treaba pe bîtă (sau pe ciomag). a fi tinichea a fi tîmp la vedere a fi toacă a fi tobă de carte a fi tocmai pe tocmai a fi Toma necredinciosul a fi topenie de cineva a fi tot cu mîna în buzunar a fi tot de-o zeamă a fi tot o mîncare de peşte a fi totul tabără a fi totuna a fi tras la fa ă a fi treaba mea a fi treaba pe ..) interesa: în sfîrşit. AL. (fig.). a (nu) fi timpul (sau vremea) să . tocmai pe tocmai .. a fi slăbit. a fi (sau a (se) face. o clipă măcar trup din trupul şi suflet din sufletul larg al naturii. scofîlcit la fa ă.). a ajunge la. îi treaba d-tale. a fi mult de lucru: pînă să-i scoată de acolo a fost treabă.. mi-e indiferent. (a fi) foarte învă at: la Socola să mergem dacă voim să ieşim dobă de carte.. a fi trecut (sau trimis) la munca de jos. a fi trecut (şi) prin ciur şi prin dîrmon (sau prin sită.HASD. ) a nu vedea bine.CR. a se decide prin bătaie. a fi tot o mîncare de peşte. v.) privi. timpul de căsătorit. lefter: eu am venit în Bucureşti cu ceva părălu e ..GANE. a fi de-o teapă: primarul satului aceluia era tot de-o zeamă cu dînsul.. a ajunge. prin ciurel. eu mă duc. a fi zăpăcit. a (nu) avea timp (pentru ceva). a fi acelaşi lucru.. (înv.. a fi (sau a rămîne.: ar fi vremea să se părăsească în politica Statului român jocul călcărilor periodice şi reciproce de Constitu ie. a fi (sau a se sim i) trup din trupul cuiva (sau a ceva). tu zici că eşti tinichea de tot. a(-i) fi totuna (cuiva) sau a face totuna (pentru cineva). a (nu) mă (te. prin veşcă). a fi timpul să ..ISP.. a fi situa ia de a .. a (nu) fi treaba mea (a ta. şi-i cere raiul.. de ar fi crezut că-i topenie de bietele femei. prilejul aşteptat: mie timpul mi-a sosit. iartă-mă! . nişte mustă i totdeauna bine răsucite. a nu avea încredere în cuvîntul nimănui. mi-e egal: spune-le ce. (reg... a fi dat în judecată. d-ăia care auzise. a fi miop. a fi tîmp la vedere. (a fi) foarte slab. a fi chit: mă jur c-am lăsat acasă catastişe ne-ncheiate . ori mort..POP. totuna face.. a fi trimis pe banca acuzării. a (nu) fi timp (pentru ceva). a fi retrogradat.. (sau de . îl etc.. a lui etc. (reg.. a fi totuna.i place. a se îndoi (din principiu) de orice. te iert şi eu. a fi tocmai pe tocmai (sau tocmai-tocmai)..CAR. a fi (uscat ca o) toacă (sau ca toaca). ) a se ajunge la .. văzuse şi pă ise multe. fost-ai rob..COŞBUC. a fi (a se sim i) descendent al cuiva. (despre oameni) a avea experien ă..GALA.. a lăsa pe cineva) tinichea. îl etc. a-i veni) timpul (cuiva sau la ceva). a (nu) mă (te.: dac-a văzut ş-a văzut că-i treaba pe chef . a ieşi cu bătaie. ori viu. a fi treabă. a fi topenie de cineva. a-i fi (sau a-i sosi. a fi cheltuitor. a fi treaba pe .. ) a fi (sau a lăsa) totul vraişte: văzu el că nu este toate tabără cum lăsase.HOGAŞ. a-i sosi (cuiva sau la ceva) momentul favorabil. ) a fi rău de cineva.POP.a fi teleleu Tănase a fi timp a-i fi timpul a fi teleleu Tănase. a (nu) fi momentul potrivit pentru . că pentru ei.POP.VLAH.. a fi (sau a lăsa) totul (sau toate) tabără...CAR.ISP. prost: tu să nu fii tălălău Tănase. a fi tot cu mîna în buzunar. a fi vai de cineva: avea . a fi tot de-o zeamă. a strigat să mai scoată o vadră din cel vechi. a fi versat: un boier bătrîn. ) a face parte integrantă din ceva: nu te-ai sim it .

a fi. a fi vrednic de miraz. toc. fi-v-ar fa a cinstită! sau să ierte cinstita fa ă a d-voastră!. a fi vai şi amar de capul cuiva fi-v-ar fa a cinstită! a fi văratec de gură a fi veşnic cu căciula pe cap a fi vorba a fi vrăjit a fi vrednic de milă a fi vrednic de miraz . ho iei etc.. a nu ine seama de nimic. a avea o mare experien ă (de via ă). cumătră? .CR.AL. de capul vostru fi-v-ar atîta tocat! CONTEMP. carea au fost împreunat cu dînsa. a fi umbra cuiva. a fi ap ispăşitor. a suferi pentru greşelile altora. a ajunge într-o situa ie foarte grea. a fi uitat de moarte.a fi trup şi suflet cu cineva a fi trupul cuiva a fi tufă de parale a fi turbat după ceva a fi turc a fi tureatcă a fi ap ispăşitor fi. a fi trecut prin multe. a fi (sau a se face) un trup..CAR.POP. guraliv. a nu fi (tocmai) uşă (sau cheie) de biserică.. . ) a fi rudă de sînge cu cineva.. a fi vrăjit (de cineva).P.. fi. a fi vorba. căci altfel ar fi fost vai ş-amar de pielea ei.) şi jumătate. (reg.. a se contopi: aceasta iaste muiare lui. 1) a se ine scai de cineva. a fi inut să .. a se identifica cu aspira iile cuiva. a fi foarte capabil. a fi un om şi jumătate.AL. a se lăsa exploatat (de cineva): la drept vorbind... a nu vrea să în eleagă. a fi uşor (sau ager) de mînă sau a avea mînă uşoară. a fi uitat de moarte a fi umbra cuiva a fi un om şi jumătate a fi un prost şi jumătate a fi uns cu toate alifiile a fi un trup a fi urechea tîrgului a-i fi urît a fi uscat troscot a nu fi uşă de biserică a fi uşă de biserică a fi uşor de mînă a fi vacă de muls a fi (sau a se face) trup şi suflet cu cineva. (în blesteme): toc. a fi vorbăre . a fi vacă de muls.usca i troscot.. a fi vrednic de milă. a nu apela la nimeni. a fi veşnic cu căciula pe cap. pentru ca să nu-i fie urît. ierta i vorba proastă! a fi văratec de gură.. de via a) cuiva. începu a fuma din pipă. a fi foarte apropiat de cineva: se cunoscu cu Pan . a fi lipsit de bani. a avea purtare de sfînt. a fi cuminte. a fi foarte uscat: usca i îs covrigii. ICHINDEAL.ISP..i-ar de (sau în) cap!. cu fine e. a fi vai şi amar de capul (sau de pielea. a dori foarte mult să .CAMIL. a fi urechea tîrgului (sau a satului). tufă de parale. a nu fi lipsit de păcate. ) a fi vrednic de batjocură: nu ştiu de minune sau de miraz iaste vreadnic. a fi la curent cu tot ce se întîmplă. a fi un om cu însuşiri deosebite. (înv. ho etc. (pop. a fi abil. a fi culmea prostiei (sau măgăriei. (despre elevi) a fi nepregătit la lec ie. toc . a-i fi (sau a i se face) urît (cuiva). a fi tufă de parale. dobitoc. a fi uşă (sau cheie) de biserică. a fi trupul cuiva.PRAV. a fi turbat după ceva (sau cineva) sau a fi turbat să . a fi mîndru. să fie un trup.CR. pardon!. dobitociei. a fi foarte pasionat după ceva (sau cineva).: vor fi inu i să se supună neîntîrziat. a fi uns cu toate alifiile (sau unsorile). a fi clei... a lucra cu dexteritate. a fi foarte încăpă înat. a fi în discu ie: aici nu e vorba de ce-i place unuia sau altuia să facă. ) scuza i!.. a fi demn de compătimire. sărac: nu v-a i da fetele după evghenişti.). a se uni. a fi un prost (sau măgar. a fi uscat troscot.. a fi obligat să . 2) a fila pe cineva. a fi tureatcă.. a se plictisi: baciul. a fi foarte bătrîn. viclean.POP. a fi fermecat (de cineva): zic că sînt vrăjit.i-ar de cap! a fi inut să . nu eşti numai aşa o vacă de muls pentru fiecare. şi se făcu trup şi suflet cu dînsul.. neplăcută: noroc că era o fată robace şi răbdătoare. a fi turc (sau ca turcul). a fi în puterea vrăjilor (cuiva).

foame mare. a se frămînta cu gîndul (sau cu firea.ISP. forme generoase. a căror corectă pronun are devine obiect de întrecere.a fi vrednic de poala cuiva a fi zobit de oboseală a i se fîlfîi cuiva floare la ureche a fluiera a pagubă a fluiera în biserică a fluiera în biserică a fluiera în pustiu fluieră-n bute fluieră-vînt foame brează foame de lup foc bengal foc de paie foc şi scrum forme generoase a for a nota a fost ca niciodată fraged la limbă fra i buni a fi vrednic de poala cuiva. ) a fi pe potriva cuiva. a rămîne cu buzele umflate: le răsfoi. alcătuite din cuvinte greu de rostit. a muştrului pe cineva. a bate pe cineva. fra i de la acelaşi tată şi aceeaşi mamă. ) be ivan. a freca de gîlci (pe cineva). planturoase. a fluiera a pagubă. a fluiera în (sau a) pustiu. foame de lup. a freca chelia (sau ridichea) cuiva. apoi fluieră a pagubă. foame brează. satisfăcut. 1) a-şi încălzi mîinile (frecîndu-le una de alta). haimana: un june fluieră-vînt. a se gîndi mult şi intens. a fi zobit de oboseală. prietenie pînă la moarte între fra i de cruce: om lega fră ie de cruce. ) a nu-i păsa cuiva (de ceva). o nereuşită. fluieră-vînt sau flutură-vînt.DELAVR. un eşec. foc de paie. forme pline.GOGA. gură-slobodă.ZANNE. (formulă de început în basme) s-a întîmplat într-un timp foarte îndepărtat. a se chinui să găsească o solu ie: se frămînta multă vreme cu feliuri de gînduri. mărun iş: necazurile noastre sînt flori la ureche pe lîngă cele ce se spun în căr i. 2) fleac. a fi mort de oboseală: e zobit de oboseală. mul umit. indiscret. a fi inoportun: aşa-i trebuie! cine l-a pus să fluiere în biserică? a fluiera (sau (reg. pe cît om fi ş-om trăi. a i se fîlfîi cuiva (de ceva). a se frămînta cu gîndul a frămînta pămîntul frămîntări de limbă fră ie de cruce a freca chelia cuiva a freca de gîlci a freca menta a-şi freca mîinile a-l freca de gîlci pe cineva . fraged la limbă (sau la gură). a comite fapte care şochează. a nesocoti convenien ele. mult dor de voi am mîncat. fraze încîlcite.DRĂGHICI. fleac. tovărăşie. umblînd de colo pînă colo. a dansa îndrăcit. a frămînta (sau a pisa) pămîntul. (fam. care contravin unei ordini stabilite: aşa pate. fra i buni. bagatelă. a fluiera în biserică. ) a învă a minte (pe cineva). a-şi freca mîinile. (reg.POP. bagatelă. 1) entuziasm sau pasiune trecătoare: iubirea lor a fost un foc de paie . om fără căpătîi. a-şi bate capul. foc bengal. nedeterminat. cu mintea) sau a-şi frămînta mintea (sau min ile). a freca menta. a învă a minte pe cineva. 2) a fi foarte bucuros. (pop.EM. dar în vremea de acum la inimă foc şi scrum. bătrîne crai. foame foarte mare. floare la ureche. ) a pierde vremea. a plictiseală. a tăia frunză la cîini. a depăşimăsura (în comportare). foc şi scrum.PREDA. (reg. a fluiera a pagubă. frămîntări de limbă. a fost (odată) ca niciodată. ) durere (foarte mare): of! iubi ii mei părin i! de cînd d-acas am plecat. (fam. a for a (sau a exagera) nota.CR. foc de artificii. a-l freca de gîlci pe cineva. ) a şuiera) în biserică. dacă şuieră-n biserică. a regreta o pierdere. fluieră-n bute. a fi demn de cineva: răposatul n-a fost vrednic de poala ta. a-i face bucata (cuiva). (înv. fră ie de cruce. flecar.

ISP. frig (sau ger) cumplit. a muştrului. din toate puterile: şi unde nu încep a fugi de-mi scăpărau picioarele.URECHE. 2) a muri. a-i frige pielea cuiva. a-şi lua lumea în cap: hai ş-om fugi in lume. a fugi (sau a se feri) ca dracul de tămîie (de cineva sau de ceva). doar ni s-or pierde urmele. a-şi frînge mîinile. CR. a-şi frînge gîtul.POP. disperat. a fugi (sau a ieşi. a fugi (sau a alerga) de (îi) scapără picioarele (sau călcîiele. a fugi ca din puşcă: abia mă arătam înaintea vrăjmaşului. a fugi (sau a ieşi. 2) a fi foarte zgîrcit. ) foarte frumos. nerăbdător (să facă ceva. a fugi foarte repede: fuge şi Scaraoschi după ceilal i. 3) a-i face rău. a-i frige (dracul) şerpi pe burtă (cuiva). desnădăjduit. ce tot spui! a fugi (sau a merge) de-i pîrîie (sau sfîrîie.COŞBUC. a eşua. a fugi iepureşte. (pop. fudul de-o ureche.CR. a bate bine pe cineva.CR. a frige un miel tîlhăreşte. a fugi foarte repede. a-i crea neplăceri (cuiva). a goni. frumos (sau frumoasă) de pică. 1) a da faliment.ISP. a fugi (sau a alerga. . a fugi de acasă. a-i trage o scărmăneală cuiva: freacă ridichea becisnicului de zăcaş. a-l frige pămîntul sub tălpi.a freca ridichea cuiva frig de crapă pietrele a frige în bătaie a frige la ma e a-l frige pămîntul sub tălpi a-i frige pielea cuiva a-i frige şerpi pe burtă a frige un miel tîlhăreşte a frînge carul a-şi frînge gîtul a-şi frînge mîinile a-i frînge turta frumos de muc frumos de pică fudul de-o ureche a fugi ca de popă tuns a fugi ca din puşcă a fugi ca dracul de tămîie a fugi ca tăunul cu paiul a fugi de acasă fugi de-acolo! a freca ridichea cuiva. a se duce) foarte repede.Mănîncă pămîntul. glume ) a bate (pe cineva). în pielea lui. şi e frumoasă de pică.POP. a frige în bătaie (pe cineva). pietrele). a fugi foarte repede: Aleargăde groaza pieirei bătut. a pricinui un mare neajuns (cuiva). ) a nu izbuti. a fugi repede (ca iepurele). a-i face zile fripte cuiva. ca puşcat).P. a ocoli (pe cineva sau ceva). fugi de-acolo!. a fugi de-i pîrîie călcîiele a fugi de scapără picioarele a fugi iepureşte a-i fugi laptele a fugi mîncînd pămîntul .CAMIL. fugea iepurele de-i sfîrîiau picioarele. a fugi ca tăunul cu paiul. Harap-Alb. a se răzbuna pe cineva: mai rabdă. căci cu răbdarea îi frigi pielea. potcoavele. (despre femei) a-i seca sînul. (pop. să plece undeva):[clipele] îi păreau că durează de o veşnicie.EM. frig (sau ger) de crapă pietrele. a veni) mîncînd (sau rupînd) pămîntul sau a mîncapămînt(ul) (fugind sau alergînd) sau a rupepămîntul în fugă. a se căi: suspina şi-şi frîngea mînele de ginere ca acesta. a evita pe cineva. surd. a-i frînge turta (cuiva). a evita. pîrleo! îi sfîrîiau călcîiele dinaintea fe ii mele. îşi prăpădeşte) călcîiele. a frige mielul întreg. fiindcă îl frigea pămîntul sub tălpi. frumos de muc. da de unde!. a bate măr (pe cineva). ar ăgos. a fugi foarte repede. a fi neliniştit. a se duce) ca din puşcă (sau ca împuşcat. 1) a fi nervos. a-i face mizerii cuiva. a frige la ma e (pe cineva). a fugi (sau a se păzi) (de cineva) ca de popă tuns. a pleca în lume. a frînge carul. şi să te ii. (reg. foarte frumos (sau frumoasă): neica-şi are ibovnică. glon . a fi îndurerat. ca tăunul cu paiul. . a-i fugi laptele (cuiva).

a fuma mult. simt că-mi fuge pămîntul de sub picioare.POP. ) a se îmbăta. 1) (despre ho i) a fi foarte îndemînatic. (reg. a-l fura Aghiu ă (pe cineva). parcă îl fură cu ochii. a fi ca mort: îi trage un frecuş . a adormi profund: cum bău.STANCU. a-i fugi (sau a pierde) pămîntul de sub picioare (cuiva). a-i fugi sîngele la cap (sau la inimă)(cuiva). a-i plăcea. a a ipi (pe nesim ite). a dori foarte mult (ceva sau pe cineva). a adormi: de abia mă furase somnul.AL. a fura cu ochiul (sau cu ochii. fugindu-i în fundul capului. . 1) a-şi pierde echilibrul: sui scăricica.. (reg. de şiret. a fulgera cu privirea (pe cineva). a-i fugi ochii în fundul capului (cuiva) sau a i se înfunda ochii în cap (cuiva).SAD. ) bifurca ie. 4) a se îmbolnăvi.CAR.POP. socială etc.EM.. a fura (sau a lua. (pop. ) a fi deosebit de iste . a trage cu urechea: fur cu urechea pentru a mă încredin a dacă [ei] vorbesc limba mumei mele. cînd . .. . a jefui. îl şi fură Aghiu ă. de-i fugea sufletul din el. a fura (sau a vinde) turnul Col ei. a fura cu urechea. a fura fără teamă. fură permanent şi cu îndemînare. 2) a pă i ceva neplăcut: dacă nu-i fi şi cu draci oleacă.. a fi foarte slăbit: i se turbură şi painginesc ochii. a-i suci capul (cuiva): nimene nu mi-a furat inima ca hicleana asta de fată. a fura (şi) oul (sau ouăle) de sub cloşcă (sau cloşca de pe ouă). 1) a se uita pe furiş (la cineva): din cînd în cînd cu ochiul eu te fur. lau luat sfin ii. ca în pădurea Vlăsiei). a prinde. cînd o vezi. a fi învinuit de o faptă imposibilă. apoi cică te fură sfin ii şi iar nu-i bine. (pop.CR. a fuma foarte mult.POP. a-l fura somnul (pe cineva). a vrăji (pe cineva): cînd se uită la dînsul. a cuceri cu zîmbetul: Rada.. a picoti. 2) a fi pe punctul de a pierde o situa ie materială. ca la drumul mare. a reflecta: te fură gînduri. 4) a muri. a fura cu zîmbetul. intru. . aa fuma ca un şarpe (sau ca o şerpoaică). de le fura vederile. 2) a fermeca. cu nesa : Alion Drugan se apucă să fumeze ca un şarpe.CR. 2) (fig. ) 1) a adormi. te fură cu necontenitul zîmbet şi cu a vorbelor căldură. furca drumului. a fura (sau a lua) sfîntul (sau sfin ii) pe cineva. pentru mine? DOS. a medita. a fura inima (sau mintea) (cuiva).. a cădea pradă gîndurilor. a zăpăci (pe cineva). cu coada ochiului) (pe cineva). omule.CR. a fura ochii (sau vederile) (cuiva). a fura o sărutare (sau un sărut) (cuiva). a-i arunca o privire scurtă şi amenin ătoare (cuiva). a fura cu ochiul a fura cu urechea a fura cu zîmbetul a-l fura gîndul a fura inima a fura luleaua neam ului a fura ochii a fura o sărutare a fura oul de sub cloşcă a fura sfîntul pe cineva a-l fura somnul a fura turnul Col ei fură de stinge furca drumului . a dormi uşor: cum a pus capul jos.. fură de stinge (sau de usucă.. a-l fura gîndul (pe cineva).COŞBUC. a lua ochii (cuiva): se lumina. .GHICA .a-i fugi ochii a-i fugi ochii în fundul capului a-i fugi pămîntul de sub picioare a-i fugi sîngele la cap a-i fugi sufletul a fulgera cu privirea aa fuma ca un şarpe a fuma ca un turc a-l fura Aghiu ă a fura ca în pădure a-i fugi (sau a-i aluneca) (cuiva) ochii(după ceva sau după cineva). a-i fugi sufletul (cuiva). ) de pălăngeşte).NEGR.ISP. a fura ca în pădure (sau ca în codru.POP. a se congestiona: mi-am sim it sîngele fugit spre inimă. a fascina. a fermeca (pe cineva). a se gîndi. a apuca) luleaua neam ului (cu zale cu tot). răspîntie. 3) a fi moleşit de somn sau de ho ie. a-i lua min ile. a fuma ca un turc. a săruta pe furiş (sau prin surprindere) (pe cineva): i-aş fura tainic o sărutare.

a-şi găsi prostul. pe care să-l poată duce de nas: vrea să mă prindă cu un plan sub ire.să nu ia nici o măsură excep ională de siguran ă publică. a se fofila. (sau a . 3) a o duce greu. 2) a găsi mijlocul de a rezolva ceva. a găsi leacul. pe moarte: c-am rămas galbin de gras. treabă pu ină. a avea răspuns la orice. a găsi solu ia unei probleme.)..POP. gălăgie insuportabilă.POP. a face pe el de frică. a profita de munca altuia.POP.. nu i-ai găsit sfîntul. a(-i) reproşa (pe nedrept) (cuiva ceva): unde-i dragoste pu ină. a găsi plăcinta gata.POP. că i-o găsi baba leacul! POP. a-i găsi tipicul. a-şi face o situa ie: porni de acasă unde o va învă a Dumnezeu.REBR.. ) a(-i) imputa. cu două: se vede că-şi găseşte lelea bărbatul.POP..): boierii sta acolo de aştepta să găsească vreme. ) a descoperi: i se găsi vina fa ă. a o pă i. a găsi cu cale a găsi dreptate cuiva a găsi fa ă a-l găsi gălbinarea a găsi leacul a găsi noima a-şi găsi omul a găsi plăcinta gata a-şi găsi potriva a găsi pricină a-şi găsi prostul a-şi găsi sfîntul a găsi tei de curmei a-i găsi tipicul a-şi găsi un rost a găsi vreme a se găti de horă a găti o papară . (iron. a găsi (sau a afla.ext. chi ibuşul... clenciul. a-şi găsi potriva.. lelea bărbatul).. a da de dracul (cu cineva): nu mă face i din cal măgar. ) a-i găsi pricina. ca să-şi găsească un rost. a-l găsi gălbinarea (pe cineva). a găsi fa ă. a-şi găsi un rost. a se asambla cu o alta. (reg. potrivit: guvernul acesta nu a găsit de cuviin ă . birui cu una. popa.: era gata a o lovi. înşela. 2) a găsi pe cineva gata să-i satisfacă toate dorin ele: degeaba. a socoti nimerit.(reg. a (i se) găti o papară (cuiva). a face dreptate cuiva: cred că şi judecata are să-mi găsească dreptate. 3) a găsi ac de cojocul cuiva. ) 1) (despre piese care se asamblează) a se potrivi. găina care cîntă seara nu se ouă diminea a.POP. a găsi acasă pe mutu. găina care cîntă seara nu se ouă diminea a gălăgie ca-n iad a găsi acasă pe mutu a-şi găsi beleaua a găsi capac la toate furca pieptului. . gata să .. vorbă multă. subterfugii.ISP. a o încurca. a (i se) pregăti ceva rău (cuiva).MOXA. 2) a înşira vorbe fără rost: cuvinte căptuşite îngăima şi teie de curmeie pînă ce se văd ieşi i din casă.) bacăul. (reg. a găsi (sau a lega) tei(e) de curmei(e).. a găsi momentul potrivit (pentru . infernală: în curtea morii era o gălăgie ca-n iad. al unui fenomen. a(-i) găsi motiv sau pretext de ceartă (cuiva). că vă ve i găsi mantaua cu mine. mantaua) (cu cineva) sau a da de belea (sau de bucluc) (cu cineva).PANN. 1) a găsi remediul.şi foarte bine a făcut . a (i se) întinde o cursă (cuiva): mirosi cam ce papară i se găteşte. dar nu şi-a găsit prostul! GALA. chichi a. a da peste cineva pe care nu-l po i amăgi. igane.. (înv.. a-şi găsi beleaua(saubuclucul. cît pe ce să . a găsi noima. ) 1) a-şi găsi naşul.. a-şi găsi omul pe care să-l poată înşela uşor. a fi sărac. ) extremitatea inferioară a sternului: de oftat ce-am oftat tare. a găsi dreptate cuiva.ISP. aproape să . a-şi găsi sfîntul. (înv.CAR.CR. a găsi capac la toate.. 1) a găsi pretexte. a-i veni de hac cuiva: d-apoi las pe mine. galben de gras. a da. a găsi vreme (sau prilej) (de .CR. a găsi poarta încuiată.. a se îmbrăca cu haine de sărbătoare. a-şi găsi omul (sau naşul.furca pieptului gata să . gălăgie (sau zgomot) ca-n (sau de) iad. a descoperi sensul unui eveniment. ) foarte slab. (p. a(-i) găsi pricină (sau pricini) (cuiva). lesne-i a găsi pricină.). furca pieptului mă doare. 2) (despre oameni) a-şi găsi naşul. a se găti de horă. a crede) cu cale (sau de cuviin ă). (anat.NEC.

a se găvozdi bine. a vorbi. a grăi pe ponturi. slab şi bolnăvicios. să i-i mînce doftorii.CAR. a grăi cu năpaste. pe fa ă. a grăi curmeziş.. a grăi de price. prin în elegere directă. ) a căuta ceartă: cătră so de ce dzîce nu grăiaşte de price.ISP. ) îmbrăcat) puşcă (sau pistol). gol puşcă. ) a împuşca pe cineva.DOS. în pielea goală: vine dumnealui gol puşcă şi bea pînă se face tun. ) a năpăstui (pe cineva)... (pop. gol făcăle . a tîrgului). (pop. 1) complet dezbrăcat.SAD.POP. a-i vrea binele (sau răul) cuiva: rău nu. a striga) de la inimă. foarte gras: şase boi ca pepenii. gîscă (numai) bună de jumulit. ) a chema pe cineva. de la om la om: să ne în elegem gură în gură. a gini marginea.CAR. cu) gură. a vorbi afectat. greu (sau gros) de cap. (extrem de) sărăcăcios: nici pat. (reg.PANN. gras ca gratia. gras tobă. gură nespălată. . nici masă.POP. gura păcătosului adevăr grăieşte. gol (sau (înv.POP. 2) (foarte) sărac. a striga din suflet.i voiesc. a mahalalei. (arg. gras (sau învelit) ca pepenele (sau ca un pepene) sau gras pepene. a contrazice. . a bănui de fapte rele pe cineva. a grăi (sau a spune. să rîd!. fără nici o re inere: drăgu a de la inimă grăia. original. cu influen ă. ) bogat. a-i gîndi bine (sau rău) cuiva sau a-i gîndi gînd bun (sau rău) cuiva. ci bine. ) a fi de altă părere. a satului. a linguşi (pe cineva). a i se adresa cuiva: la fereastră sus sărea şi pe nume mă grăia. şi pop.i gîndesc.RUSSO. inten ii bune (sau rele) fa ă de cineva. să rîd! a-i gîndi bine cuiva a gîndi de rău pe cineva gîscă bună de jumulit gol făcăle gol puşcă gras ca gratia gras ca pepenele gras ca tîrnul gras cobză gras tobă a grăi bine de cineva a grăi cu năpaste a grăi curmeziş a grăi de la inimă a grăi de price a grăi pe cineva a grăi pe ponturi greu de cap gros la ceafă gura bate curul gura îi meli ă gura lumii gura păcătosului adevăr grăieşte gură în gură gură nespălată a găuri pielea cuiva. gura îi meli ă. a se ghiftui cu mîncare. gura lumii-i slobodă.vorba nesocotită sepedepseşte. (fig. autentic. gura bate curul. fraierită: ai găsit gîscă de jumulit. gros la ceafă. a vorbi cu păcat: grăiesc cu năpaste şi ca nişte oameni care nu pricep şi nu ştiu.VARLAAM. n-ai umor. gura lumii (sau a oamenilor. a se lovi cu cineva. gură în (sau la. (înv. nimic . a gîndi de rău pe cineva. foarte slab. vine iarna şi noi tot goi puşcă sîntem.NEC. ) a se îmbuiba. a se ghionti cu cineva.a găuri pielea cuiva a se găvozdi bine get-beget coada vacii a se ghionti cu cineva a gini marginea a gîdila la inimă gîdilă-mă. s-a trădat fără voie. (înv. get-beget coada vacii. persoană flecară.POP. bîrfe care circulă prin viu grai: foaie verde lobodă. a grăi pe cineva. (înv. clevetiri. ) slab. foarte slab. a avea gînduri. a grăi (de) bine de (sau pe) cineva. gras (ca o) cobză. încet la minte: să dau şi cititorului celui mai gros de cap să-n eleagă că răposatul de la spital este numai un nou costum al meu de paradă. ) a fi atent (la ceva). a se ciocni. (reg. care vorbeşte vrute şi nevrute. (pop. gîdilă-mă. persoană care poate fi exploatată. vorbeşte mult şi repede. n-ai haz. a spune. a gîdila la inimă (pe cineva). gras ca tîrnul. ) a vorbi de bine pe cineva: grăi i de bine pre ceia ce vă blastămă.

i văd mersul!. pentr-un topor. (reg. a hără i pe cineva sau a se hără i cu cineva. a holba ochii. ) (despre oameni) icnit. i-a cîntat popa aghiosul. hai haină la două rînduri haine de toată ziua hai să. haram că . apucat. ) a se crăpa. (fam . a se hă i cu cineva. a deschide ochii mari: ce holbezi aşa ochii la mine? holtei de cîine. a hrăni (sau a creşte) cu miez de nucă (pe cineva).i văd mersul! haită de cîine haram că . ) a se îmbrînci cu cineva. (reg.) arest.treacă-meargă:aida-de. a se lumina de ziuă. a se ciondăni.DIONISIE.. precum v-am spus. e pămîntiu la chip. hai. i-a cîntat cucul în casă. (pop. (reg. i-a crescut păr în palmă. brusc. haină cu două rînduri de nasturi. nu se scrie la dînsa aşa igănie. i-a adunat Dumnezeu potecile. a dispărut.. gură seacă. parcă le văd cum or să mănînce păpara. hodoronc (sau hodorog)-tronc. e pe moarte. hor. (pop. gurile rele.POP.POP.POP. a se ciondăni. hor. hăt departe. ) persoană flecară: badea Teacă. a se ciorovăi cu cineva. a descărca pistoalele. a rămas singur cuc. ) a murit. a nu avea ce mînca.EM. a se guri de ziuă. pute de leneş ce e. mul umesc lui Dumnezeu! harnic (sau iute) de mănîncă foc.DELAVR. bîrfitorii.AL. (pop . pe neaşteptate. iaca aşa. hai sau haide. haine de lucru. a se sfădi cu cineva. haide. venind şi plecînd. foarte departe.gură seacă a se guri de ziuă gurile rele haida-de! haide. ) a găsit ce-a căutat. l-au înmormîntat. de tăvăleală). cîine rău. hor. s-a făcut nevăzut.fieşi aşa!. îmbrăcăminte purtată în fiecare zi. a se hrăni cu vînt. ieşit din min i. hor. în felul acesta. a murit. şezi!: ia loc şi dumneata pe unde ăi găsi.SL. înapoi nu m-oi mai întoarce. i-a ieşit pămîntu-n fa ă. haram de capul vostru! har Domnului! harnic de mănîncă foc a hără i pe cineva hăt departe a se hă i cu cineva hîrdăul lui Petrache a se hîrîi cu cineva hodoronc -tronc a holba ochii holtei de cîine hop de -o parte hor. făcînd zgomot mare. har Domnului!. a întărîta pe cineva. vezi tu: haide. din senin.mai lasă-mă înpace! .. pentr-un topor hotărît lucru a hrăni cu miez de nucă a se hrăni cu vînt a hurui la pistoale i-a adunat Dumnezeu potecile iaca aşa i-a cîntat cucul în casă i-a cîntat popa aghiosul i-a crescut păr în palmă i-a ieşit pămîntu-n fa ă i-a intrat barba-n gură ia-l de unde nu-i ia loc! i-a luat cînepa apa ia mai slăbeşte-mă! gură seacă.) păcat că . hai să. ia mai slăbeşte-mă!. a hurui la pistoale.. ia-l de unde nu-i.întinde-o de aici! haită de cîine. (înv. haram de capul vostru!. hotărît lucru.ISP.. haine de toată ziua (sau de purtare. haide. ) pleacă!. închisoare. haida-de!.. slavă Domnului!. a răsfă a (pe cineva): să vină la mine. că l-oi hrăni cu miez de nucă. s-a topit.. (reg. halal de voi!: haram de capul vostru! de n-aş fi eu aici. ) cîine fără stăpîn: ca nişte holtei de cîni leşina i. cu siguran ă: hotărît lucru. (pop. hor. a i pă i voi şi mai rău! CR. nu face nimic. foarte harnic: patru telegari de mîncau foc. a nu-i da pace cuiva.PANN. hop de (sau într)-o parte. haină la două rînduri. i-a luat cînepa apa. ia loc!. ) a se certa pentru fleacuri. i-a intrat barba-n gură. (ni)tam-nisam: trînteşte vorba hodorogtronc. (reg. simplu de tot: şcoalele cele mari nu se fac numai iac-aşa. lasă. hîrdăul lui Petrache. a se hîrîi cu cineva.

nu mai are ce răspunde. băiete! BRĂESCU. a se purta necorespunzător în lume. . lucruri inexistente. a se pişa. vă potrivi i (la rele)! i-au fătat ploşni ele. icre-verzi. . a încerca să se eviden ieze cu orice pre .1) buruiană (otrăvitoare). ieri-seară sau ieri-seara. ) trece. ieftin por i ieri-seară iertare de vamă iese la spălat a-i ieşi ceva a ieşi afară a ieşi afară cu udul a ieşi basma curată a-i ieşi bine a ieşi ca ogarul din iarnă a ieşi ca păduchele a ieşi cătră Dumnezeu a ieşi cu capul gol a ieşi cu coada între picioare a ieşi cu dosul la oameni ia-mă (sau ia-o) încet!. numai pielea şi oasele. a ieşi (sau a scoate pe cineva) basma (sau batistă) curată. se uită: nu fi. doar n-a mas o cireadă de boi în pîntecele tău. şterge-o!: ia şeaua la spinare. ia seama!. a defeca. despre oameni) e foarte înalt. a se duce.i căciula! nu ieşi cu capul gol! a ieşi (sau a pleca. a scăpa (sau a scoate pe cineva) cu bine dintr-o încurcătură. a ieşi cătră Dumnezeu. a fugi. ) scutire de vamă. bagă de seamă!. 2) spune pe îndelete! i-a pierdut dracul măsura sau i-a uitat Dumnezeu măsura.iarnă foartegrea.DOS . (înv. a se întoarce) umilit. ) a ieşi (afară) cu capul descoperit: pune. 2) a-i reuşi ceva: nu i-a ieşit afacerea. nu mă zori!. ia vezi!. a dat norocul peste el. o duce bine. pleacă (numaidecît)!.ISP. a-i ieşi (de sau înde) bine (cuiva). imaginare: să nu mai umble. s-a chivernisit. fii atent. a ieşi ca păduchele (înainte sau în frunte). (fam. 1) a-i apărea ceva (cuiva). pe (sau ba) colo (pe colea). i-a pierit glasul.ISP. iarbă rea. bagă de seamă!: ia seama. a se duce. ici (şi) colo (sau colea) sau pe (sau ba) ici. a ieşi afară cu udul. are o foame de lup: mai aşteaptă. ieftin iei. a ieşi ca ogarul (sau ca cîinele) din iarnă. i-a pus Dumnezeu mîna în cap. ia-te (sau po i să te iei) de mînă cu el! sau pute i să vă lua i de mînă!. (pop. i-a venit iapa la hă . după icre verzi. ca un pierde-vară.ia-mă încet! i-a pierdut dracul măsura i-a pierit glasul i-a pus Dumnezeu mîna în cap iarbă rea iarnă cu şapte cojoace ia seama! ia şaua la spinare! ia-te de mînă cu el! i-au fătat ploşni ele i-au mas şoarecii în pîntece i-a venit iapa la hă ia vezi! ibostea banilor ici colo icre-verzi ieftin ca braga ieftin iei. foarte ieftin. a-i ieşi ceva (cuiva).CONTEMP. a-i reuşi (o afacere) (cuiva): toate învă ăturile lui îi iese înde bine. mai e şi mînă spartă. a ieşi cu capul gol. a se pricopsi cu ceva: ce blîndă mi-a ieşit pe trup! CR. (fam. ) a muri: au eşit cătră Dumnezeu. primejdios. cumperi lucruri ieftine şi pu in rezistente. a ieşi cu dosul la oameni. a fugi. dar tovarăşii de partid nu lau lăsat la greu şi l-au scos basma curată . ieftin por i. a fi foarte slab. bade. a se întoarce) cu coada între picioare (sau între vine). ieftin ca braga. oful iese la spălat! POP. (înv. laconica ta scrisoare. a se căca. iese la spălat. supărat şi mîniat. a pus botul pe labe: cum se face că tocmai acum i-a pierit glasul? GALA . să nu te împiedici! ia şaua la spinare!. ) om rău. arghirofilie.EM. ) zgîrcenie. ruşinat: [dracul] îşi ia coada între vine şi se întoarce la stăpînu-su. iertare de vamă.CR. a ieşi afară. în timpul serii precedente. ) după ce că e sărac. din cînd în cînd: ici şi colea a ei haină s-a desprins din sponci. supărat. fii atent! nu te obrăznici! ibostea banilor (sau argintului). a inoportuna: be ivul iese la iveală ca păduchele în frunte. duminică.CAR. .POP. a ieşi (sau a pleca. a-i merge bine. 1) nu mă grăbi!. aseară: am primit ieri-seară. pe alocuri. iarnă cu şapte cojoace. (înv. a trece (sau a face să treacă cineva) drept nevinovat: a vuit presa. 2)(fig. a se căpăta. (fam. din loc în loc. (parcă) i-au mas şoarecii (sau o cireadă de boi) în pîntece.

a-şi pierde controlul.NEGR. a ieşi (sau a scoate pe cineva) cu bine dintr-o situa ie dificilă. 2) a fi foarte bucuros. răbdarea: faci să-mi ies din min i. a-şi pierde (sau a face pe cineva să-şi piardă) calmul. a-şi ieşi (sau a scoate pe cineva) din pepeni: oricît de blajin să fie omul. a ieşi (sau a scoate pe cineva) din încurcătură.AL. a-i ieşi cu plin(ul) (cuiva). (reg. ) a-i ieşi în cale cu un vas plin (semn de noroc) (cuiva).AL. a-şi ieşi din răbdări . a ieşi deasupra. a-şi ieşi (sau a scoate pe cineva) din pepeni (sau din pepene). a răsări. că n-are să. a-i purta noroc (cuiva). a-şi aminti mereu (de ceva). a-şi ieşi (sau a scoate) din răbdări (sau din răbdare. a depăşi vîrsta alăptării. a nu (mai) putea uita (ceva). a ieşi din modă. a nu-i (mai) ieşi din cap (cuiva ceva). a fi de bun augur. a-şi ieşi din minte (sau din min i). răbdarea. a-şi ieşi din pepeni: apoi. a-i ieşi din cap (cuiva ceva). . a nu se mai putea stăpîni. ) a-i ieşi înainte cu un vas gol (prevestitor de insucces) (cuiva).COŞBUC. a muri. a-i da să bea (cuiva): be ivului şi dracul îi iese cu ocaua înainte. că tare m-ai speriat răsărind aşa ca din pămînt! POP.POP. din toate răbdările) (pe cineva). 1) a-şi pierde cumpătul. a o scoate) cu obraz curat (sau cu fa a curată).) 1) a ieşi basma curată. a ieşi (sau a se ivi.i placă! POP. (reg. a (se) enerva. a se lumina: î i spui că -e greşit planul şi. a ieşi (sau a fi scos) din pelinci. grea: prilejul de a scăpa din impas. (pop. a-şi ieşi din fire. a se remarca. bată-te să te bată. a-şi ieşi din păreri. a ieşi din lume. pe neaşteptate: ei. a (se) înfuria: Cănu ă şi-a ieşit din pepene. a se eviden ia. ) a fi foarte tînăr (şi lipsit de experien ă): copilandru abia scos din pelinci. discu ia: cum erau să iasă ele cu vorba înaintea tatălui lor? CR. a uita (de cineva sau ceva). 2) a avea cîştig de cauză. a nu mai fi la modă. a-şi ieşi (sau a scoate pe cineva) din ori. a ieşi (sau a scăpa) din impas. a apărea) (ca) din pămînt (din iarbă verde). a-i purta ghinion (cuiva).CAR.i ieşi din aste păreri. a ieşi de sub tipar: mai în toate zilele ies de sub teasc căr i în limba românească.a-i ieşi cu gol a ieşi cu picioarele înainte a ieşi cu obraz curat a-i ieşi cu ocaua înainte a-i ieşi cu plin a ieşi cu vorba înaintea cuiva a ieşi deasupra a ieşi de sub teasc a-i ieşi din cap a nu-i ieşi din cap a ieşi din comun a ieşi din făgaş a-şi ieşi din fire a ieşi din impas a ieşi din încurcătură a ieşi din lume a-şi ieşi din minte a ieşi din modă a-şi ieşi din ori a ieşi din pămînt a-şi ieşi din păreri a ieşi din pelinci a-şi ieşi din pepeni a-şi ieşi din piele a-i ieşi cu gol(ul) (sau cu sec) (cuiva). (p. a deschide vorba. a ieşi cu vorba înaintea cuiva. (pop.MAIOR. nu mă fă să-mi ies din fire.) 1) a-şi ieşi din fire. 2) a înnebuni: mi-a necinstit fata cu sila.KOG. îl scoate i din toate răbdările. a-şi ieşi din piele. bătînd-o pînă şi-a ieşit din min i. a depăşi o situa ie dificilă.CAR. a apărea brusc. a (nu)-şi părăsi obiceiurile: a-şi vedea patria ieşită din făgaşul putred în care zace de secoli.PANN. a ieşi (sau (înv. a-i ieşi cu ocaua înainte (cuiva). (pop . ) a scăpa) de sub teasc. a ieşi (sau a scăpa. a nu mai putea de bucurie. a ieşi din comun. a ieşi onorabil dintr-o situa ie dificilă: dar nici Satana nu scăpă cu fa a curată. a depăşi (sau a ajuta pe cineva să depăşească) un moment greu.EM. a muri (şi a fi dus la groapă). a se demoda.ext.FIL. a se distinge. ) a-şi ieşi (sau a face pe cineva să-şi iasă) din pepeni: scos din ori priveşte stăpînul şi grăbeşte. a ieşi cu picioarele (sau cu tălpile) înainte. a (nu) ieşi din făgaş. ) a se lămuri. (fam .

mîne. a ieşi la lume..FIL. ca să se mai roadă. (înv.) tîmpinarea) cuiva sau (înv. (fam. a ieşi la mal.POP. a-şi ieşi din sine. ) la arătare). a publica. a ieşi la horă. . 2) a răsări în calea cuiva:poate să. a întîmpina pe cineva: văzînd fetele acestea că cineva vine la dînsele. 1) a (se) arăta. a nu mai (putea) fi folosit: această bancnotă a ieşit din uz. 2) (fig. a ieşi înainte a ieşi în întîmpinarea cuiva a ieşi în poiană a ieşi în priveală a ieşi în relief a ieşi la covrigi a ieşi la gol a ieşi la hat cu cineva a ieşi la horă a ieşi la larg a ieşi la liman a ieşi la lume a ieşi la lumină a ieşi la mal a ieşi la oameni a ieşi la obraz . a (se) releva: subiectul nu reiese destul în relief pe fondul clarobscur al şcoalei germane. 1) a ajunge în cîmp deschis.a ieşi din răboj a-şi ieşi din rezon a-şi ieşi din sărite a-şi ieşi din sine a ieşi din uz a-i ieşi după plac a ieşi înainte a(-şi) ieşi (sau a scoate pe cineva) din răboj (afară). a (nu) ieşi la un capăt. din pepeni. apilpisi ii conservatori şi-au pierdut cu desăvîrşire sărita. a avea vîrsta potrivită pentru a merge la joc în sat.CR. 1) a ieşi cel dintîi. CONACHI. ) întru. a ieşi (sau a merge. ) a scăpa cu bine dintr-o situa ie dificilă. (înv. 1) a întîmpina pe cineva: cum l-au văzut tovarăşii. a se remarca. 1) a ajunge la ărm. poimîne. (pop. ) a(-şi) pierde sărita. a ieşi (sau a scoate pe cineva) la covrigi. a (se) da în vileag: va ieşi la lumină mişelia igăncii. alungîndu-şi neamul care ieşise în priveală. dintr-o primejdie: îl încol iseră creditorii. la larg. a o scoate la capăt. nestingherit de nimic: era acum ieşit la larg. a (se) boieri: îl trămit la domnia-ta. a avansa (sau a ajuta pe cineva să avanseze) pe scara socială. la loc deschis: cercam un vad să ies la lumea largă. la) întîmpinarea (sau (înv . a ieşi la larg(ul). 2) a (se) eviden ia. a frecventa societatea. a ieşi (sau a da. a ieşi la liman.MACED. a ieşi la gol. ) a deveni (sau a face să devină) foarte sărac. să poată ieşi şi el. a (se) vădi. 2) a ieşi la oameni. a (se) da pe fa ă. a fi demodat. şi pop. a (se) remarca. a ieşi înaintea cuiva. a ieşi din uz.i iasă în cale vrun iepure. a ieşi (sau a se duce) înainte(a) (sau în calea) (cuiva). ) a defeca (şi a urina). )a-şi ieşi dinmin i: femeia în lipsa. ) a privi.CAR. a-i ieşi după plac.PANN. ) a nu se mai comporta normal. a ieşi (sau a scoate.POP.REBR.IORGA. iau ieşit înainte de departe. a-şi ieşi (sau a scoate pe cineva) din fire. a ieşi în cîmp liber. a pune. 2) a ieşi cu bine (sau a scoate pe cineva) dintr-o situa ie grea. a nu se mai putea stăpîni. a scoate) la lumină (sau la iveală. a-şi pierde cumpătul: în desperarea pe care le-a pricinuit-o căderea lor meritată de la putere. a ieşi înainte. 1) a ajunge la lumină. a se distinge.i din rezonu-şi va ieşi. a-şi ieşi din sărite sau (pop.POP. 3) (fig. din î îni: să mă faci . . ) a ajunge la o situa ie mai bună.. a-şi pierde cumpătul. a se înfuria. la obraze.CR. 2) a se distinge. Russo. ) a ieşi la tîmpinare. 1) a fi proeminent. . a (se) distinge. . a ieşi la (sau între) oameni sau a ieşi în (sau la) lume. depăşit. a ieşi (sau a se afla) în priveală sau a face priveală. a ieşi în (sau (înv.SAD. a se pierde cu firea: de ce te mînii pre mine. a reieşi) în relief (sau în eviden ă). (înv. a asista: îşi înăl ă harapnicul. 2) a se sim i liber. Vasile Alecsandri scot la lumină poesia poporului. a ieşi (sau a scoate pe cineva) la obraz(e). a (nu) ieşi la hat cu cineva. a da publicită ii: Al. să-mi ies din răbuş afară. i-au ieşit întru întîmpinare. a-i reuşi după dorin ă. a se arăta în lume.POP. dar pînă la urmă a ieşit la liman. la o în elegere cu cineva. a se duce) în (sau la) poiană.(înv. 3) a deveni public. EM. căci mă pierd cînd cat la tine şi-mi ies cu totul din sine. a-şi ieşi din rezon.

a sărăci. (reg. a ieşi (sau a o scoate) la selamet. a ieşi prost (sau rău).... ieşit din gînd. a (se) pensiona: ieşise la pensie ca judecător. a reuşi: cum. 2) a nu mai putea. ) a da în vileag.. a fi proroc mincinos: toate prorocirile . a ajunge la un rezultat. i-a ieşit pasien a: a făcut rost de bani. a-i ieşi ochii (sau sufletul) din cap (cuiva). merge pe dos. o situa ie etc. a ieşi la săvîrşit. a se speti muncind. 1) (despre pete) a se cură a. [gloaba] nu vrea să iasă nici moartă. a ieşi pîrîş (asupra cuiva).. a se duce) (ca din) puşcă..CAR. (reg. a ieşi (sau a scăpa.BĂLC. ) a ieşi la poartă. ) a pîrî. (înv. să termine ceva: îi arată că acesta lucru la săvîrşit va putea ieşi. (înv.POP.. foarte repede. 3) a aştepta foarte mult. ne iese părul prin căciulă. 3) (despre culorile din esături) a se dizolva în apă. a fi exoftalmic.1820). a scăpa dintr-o primejdie. a fugi. a ieşi pro ap înainte. a se duce) în cea mai mare grabă.. a-i ieşi pămîntul în fa ă. 1) a i se umfla. a se băga în fa ă. (fam. (fam . a nu reuşi într-o ac iune. lucrurile ieşiseră destul de prost. a-i ieşi mestecenii (cuiva). ieşit din comun. a-i ieşi sufletul (cuiva). a pleca. a pleca. (înv. la o concluzie. a reclama pe cineva: eşind pîrîş Ioni ă Talpă asupra lui Ghervasie. a izbuti. a-i ieşi pasien a (cuiva). 2) a depune un efort foarte mare. . a ieşi mincinos (sau de minciună). a nu-i reuşi (o afacere) (cuiva). a-i ieşi (sau a-i trece) părul prin căciulă (sau prin cuşmă) (cuiva). a ieşi la zăbrele.. a (nu)-i ieşi (sau a (nu) avea) media. (despre elevi) a (nu) ob ine medie de trecere.URIC. ) a reuşi să isprăvească. (pop. a ieşi la văpsea. a fugi. a-i ieşi rău (sau de-a-ndoaselea) (cuiva). a i se bulbuca ochii (cuiva). 3) a fi sărac lipit pămîntului. a nu ieşi nici mort (sau nici în ruptul capului) din .a ieşi la pensie a ieşi la pepeni a ieşi la săvîrşit a ieşi la selamet a ieşi la socoteală a ieşi la spălat a ieşi la eft a ieşi la văpsea a ieşi la zăbrele a -i ieşi media a-i ieşi mestecenii a ieşi mincinos a nu ieşi nici mort din . necum. ) a (se) rezolva în mod favorabil o problemă. imediat. ) scos din min i. a o ine una şi bună: din ce ştie ea. a ieşi (sau a scoate) la eft.. a ieşi la iveală. 2) a i se urî să aştepte (cuiva). ieşiră de minciună. a lua o întorsătură neplăcută: în cele din urmă. a nu-şi schimba convingerile.SAD. a ieşi (sau a se retrage.SAD.IORGA. ) a izbuti. ) a face o afacere proastă. (pop. a ajunge la o situa ie mai bună. 1) a face eforturi deosebite. a ieşi la socoteală. (înv. 2) (despre esături) a se decolora. a ieşi (sau a scăpa. a rămîne de minciună. de-a dreptul: trase ivărul uşii şi să duse puşcă la gard.) a duce la îndeplinire un plan ambi ios şi nesigur. a-i merge rău. a ieşi la spălat. (a. la limita puterilor omeneşti. a scoate pe cineva) la pensie. a reuşi.CANT. pînă să le iasă sufletul. a-i ieşi ochii din cap a-i ieşi pasien a a-i ieşi pămîntul în fa ă a-i ieşi părul prin căciulă a ieşi pîrîş a ieşi prost a ieşi pro ap înainte a ieşi puşcă a-i ieşi rău a-i ieşi sufletul ieşit din comun ieşit din gînd . neobişnuit. a fi pămîntiu la fa ă. pînă la limita răbdării: pînă ce cîştigăm francul. obiceiurile. a ieşi (sau a ajunge) la pepeni. 1) a muri. a ieşi la liman: i-au dat o sumă dă bani cînd au luat semeşiia de la Bucureşti: bacalăm la ce selamet vor să o scoa ă! că treaba . nebun. ) a încărun i. DELAVR. a fi sleit de puteri: să bată caii şi să-i gonească.

) a se oferi să cumpere ceva: au intrat spăt.HOGAŞ. (înv.CORESI. (fam. (pop. 2) necaz. om foarte bun la suflet. a intra chezaş. o gigantică mămăligă. interesul poartă fesul. şi din tiparul lui negru şi fierbinte se rostogoli. a se îmbolnăvi: intră boală în trupu lu [i] Cain. inimă rea. ieşi i to i dintr-un tipar a-i ieşi un sfînt din gură a ieşi untul din cineva a-i ieşi vorba din gură a imita scrisul cuiva impozitul sîngelui a induce în eroare inimă albastră inimă de aur inimă rea a insufla încredere interesul poartă fesul a intra boala în cineva a intra ca-n brînză a intra chezaş a intra cumpărător a intra epitrop a intra în agonie a intra în atingere cu cineva a intra în belea a intra în cheltuială a intra în chibzuri a intra în combina ie cu cineva a intra în competi ie a intra în conflict cu cineva a intra în delă a intra în fabrica cuiva a intra în foc a intra în foc . (înv. în încurcătură. a intra în necazuri. iubind pe feti a sa cu tot focul dragostei părinteşti. a concura. a insufla încredere (cuiva).. a contraface. a se asocia cu cineva.URIC. a ieşi (sau a scoate) untul din cineva. a se certa cu cineva. a amăgi (pe cineva): inducînd astfel în eroare opinia publică. a induce în eroare (pe cineva). ) a munci pînă la epuizare. a scăpa o vorbă.ISP.DRĂGHICI. mîhnire. pe acelaşi calapod: ridicase de pe lespezi ceaunul uriaş . a intra în luptă. a intra cumpărător. a da curaj. în necaz). a îmbărbăta (pe cineva): fa a lui tînără şi bărbătească insufla încredere. a pătrunde foarte uşor (undeva).P .PRAV. a intra în delă. întristare: a murit de inimă rea. jale: doinele sînt cîntece de inimă albastră . melancolie. a intra în fabrica cuiva. a intra în competi ie. a imita scrisul (sau semnătura) cuiva. (înv. a spune o vorbă potrivită: parcă i-a ieşit un sfînt din gură! CR. a da peste un necaz. mînie. a se frămînta: nu mai pu in şi împăratul intră la chibzuri. a-i ieşi vorba din gură (cuiva). a intra boala în cineva. Cuza cumpărător. ) obligativitatea serviciului militar. a intra în agonie. a intra în conflict cu cineva. muştruluit. ) desuet. a stoarce de puteri pe cineva: hămăliseră sărmanii de ieşise untul din ei. a intra în (sau la) chibzuri.NEGR. a se expune unui mare pericol pentru cineva. o neplăcere: acum iaca în ce chichion am intrat. 1) suflet trist. inimă albastră. a intra ca-n brînză (undeva). a intra în cheltuială (sau cheltuieli). a intra în atingere cu cineva. ) a fi certat. a avea un diferend. a plastografia scrisul (sau semnătura) cuiva.CEZAR. a intra în combina ie cu cineva. a începe lupta cu moartea. a face un aranjament. a intra epitrop. a înşela. ca o stîncă ruptă din munte. a intra în foc.. a da de dracul. a avea de îndurat un neajuns. a fi în contact cu cineva. lucru ieşit din modă în zilele noastre . demodat: biata mamă. ieşit din modă. a garanta pentru cineva. ) a accepta să fie chezaş. pedepsit de cineva. a intra în foc (pentru cineva)...BOL. a spune ceva fără voie. ) a primi însărcinarea de epitrop: a intrat epitrop. a lua legătura.ieşit din min i ieşit din modă ieşit din min i (sau din minte). a face cheltuieli: te-ai hotărît a intra în cheltuiala unei nun i? AL. (înv. nebun: şi-a pierdut cumpătul: rîdea ca un ieşit din minte.CR. întristare. impozitul sîngelui. cum ar face să prinză pe aceşti ho i cutezători. a cădea pe gînduri.NEGR. inimă de aur. (înv. a-i ieşi un sfînt din gură (cuiva). banul este totul în lume. a intra în belea (sau în chichion. ieşi i to i dintr-un (sau după un) tipar.

. a se pune de acord. le biciuia şi nu le da de mîncare. a intra la răcoare. a se speria foarte tare. 2) (spec. îi întoarce capul. a intra la apă. la griji. în voia) cuiva. ) a comite o crimă: lipseşti din ochii mei. a aborda miezul chestiunii. a intra în jude (sau în judecată) (cu cineva). a intra în tain. în necaz.PRAV. a deveni obişnuin ă. cu două.CR. a corespunde exigen elor cuiva: sper că. a intra la mijloc. a intra în materie. (despre conferen iari) a începe expunerea subiectului conferin ei. a deveni bănuitor. a păcătui: ia adu. a intra în pămînt de frică (sau de ruşine). a intra în obicei. a interveni: au intrat la mijloc să-i despar ă. că întru acuş într-un păcat! AL. [că] î i voi fi intrat cu totul în plac. a intra în grozile mor ii. (înv . (reg. a intra în (sau la) tocmeală (sau tocmeli). a se interna în spital. 1) a comite o faptă condamnabilă. ) a ajunge într-o situa ie bună. crezînd că doar l-o împăca. 1) a începe o convorbire (cu cineva): am intrat în vorbă cu dînsa ş-am aflat că e de aici din tîrg. în placul. (pop. a intra în groază.) a se îngrozi. 2) a fi sub influen a cuiva. a intra în sufletul cuiva. a accepta condi iile cerute: aşa s-a hotărît să intre la tocmeală.POP. a intra în vorbă (sau în discu ie) (cu cineva)..POP. . 1) a-i da ascultare (cuiva). 2) a fi agreabil cuiva. a intra în joc (sau în horă). la idei. pasările se luaseră de gînduri.PSALT. a muri.i voi fi brodit gustul. (pop. 1) a muri. a intra în (sau a ieşi din) salce.AL. a fi cuprins de groaza mor ii apropiate: intră în grozile mor ii. a intra într-un partid.i aminte bine şi nu intra în păcat. a-i face pe plac (cuiva): [pe animalele] care i se părea că nu-i intră în voie. a se judeca (cu cineva): şi nu intra în giude cu şerbul tău. a cîştiga bunăvoin a cuiva: avusese o lungă vorbă cu Mo oc. a fi foarte speriat sau ruşinat: iară eu intram în pămînt de ruşine.NEGR. a se alarma. 1) (despre esături) a-şi reduce dimensiunile după spălare. 1) a agasa (cu amabilită ile) pe cineva.GHICA. fata . 1) a slugări. ) a face puşcărie.. 2) a curta o fată: intrînd în vorbă. a intra în vorbă a intra la apă a intra la gînduri a intra la mijloc a intra la răcoare a intra la spălat a intra la stăpîn . a intra la spălat. a cădea la învoială. care intrase iar în favor. a se nelinişti. a se încurca într-o treabă.CAR. (despre esături) a intra la apă. a intra în panică. 2) a deveni drag cuiva.ISP. a intra la gînduri (sau la grijă. . a intra în putrefac ie. mîine aşa. a deveni o obişnuin ă.CR. a se înscrie în-tr-un partid. a intra (sau a cădea) în păcat sau a da în păcat. a intra în voie (sau în plac. a intra în spital. ) a începe (sau a termina) un tratament cu ceaiuri de salce. azi aşa.OD. la idee) sau a se lua de gînduri. suspicios: ştii că eu nu intru la idee cu una. a intra în mormînt. a intra în pămînt. 2) (despre oameni) a intra în belea. a intra la stăpîn. 2) a dispărea: parc-au intrat în pămînt. a-i intra în sînge (ceva cuiva). a se îngrijora. a începe să putrezească. a greşi.CR.PANN .a intra în gra iile cuiva a intra în groază a intra în grozile mor ii a intra în joc a intra în jude a intra în materie a intra în mormînt a intra în obicei a intra în panică a intra în păcat a intra în pămînt a intra în pămînt de frică a intra în putrefac ie a intra în salce a-i intra în sînge a intra în spital a intra în sufletul cuiva a intra în tain a intra în tocmeală a intra într-un partid a intra în voie cuiva a intra în gra iile (sau în favorurile) cuiva.

iute (sau grabnic.AL. rău) la mînie. (fam. a băga) mesa. foarte repede: aceasta era foc de harnică. a-i da cuiva (sau a-şi face) iluzii nemotivate. 1) este foarte mic de statură. a duce (sau a se lăsa dus) cu vorba. a îmbăta cu apă rece . a fi la discre ia cuiva. ) a se răzbuna (pe cineva): bietul iepure se hotărî să-şi izbîndească asupra ursului.BĂLC. ) ar ăgos. a-şi izbîndi asupra cuiva. (glume ) e foarte slab. s-a înserat. Doamne. a nu fi atent.CAR. are o senza ie de mîncărime în palma dreaptă (sau stîngă). curvă. a intrat murga în sat. a intra vremea (sau zilele) în sac.GALA. posac. 2) e bleg. ce rea eşti la mînie! COŞBUC. a se angaja slugă (la cineva). a-l trece un fior rece (pe cineva). despre femei) desfrînată. posomorît. ) 1) a pierde o partidă la jocul de căr i: izbucneau în rîs sau înjurături. a intra (sau a se băga) slugă (la cineva).POP. a(-i) intra pe o ureche şi a(-i) ieşi pe cealaltă. îi mănîncă cîinii (sau ra ele) din traistă (sau din buzunar). îl împunge (sau în eapă) orzul (sau ovăzul). îi ştiu eu buba. îl mănîncă palma dreaptă (sau stîngă). a (se) îmbăta cu apă rece (sau de cap). . prost: era un om din aceia căruia-i mîncau cîinii din traistă. îi trec mul i bani prin mîini. a intra sub judecată. este foarte necăjit.CR. (pop . a iubi (pe cineva) (sau a-i fi drag cuiva) ca (sau mai mult decît) ochii din cap (sau lumina ochilor). iute şi degrabă. a i se face frică. iritabil.ISP. a trece vremea: răbdare. e veşnic supărat. . ştiu eu ce îl doare.PRAV. a intra (în) platcă. (reg. 2) a se păcăli. se văicări el. a fi distrat. a (se) amăgi. a nu da importan ă. nenorocit. (înv. iute (sau rea) de cur. foarte harnic. a-i intra (cuiva) şarpele în pungă. e îmbuibat. într-o belea: am intrat mesa. iute foc sau foc de iute. a intrat nora în blide. a crede (sau a lăsa pe cineva să creadă) că tot ce zboară se mănîncă. cînd auzi de bărbat. imediat. căci am trebuit să iau o datorie a lui pe seama mea. iute (sau strîmt) la ma e. a iubi foarte mult pe cineva: îşi iubeşte nevasta ca ochii din cap. a-şi iu i pasul. irascibil: ei. îndată. a-i intra ra a în traistă (cuiva). (pop. a munci (pentru cineva): fă-te că eşti om sărman şi că umbli să te bagi slugă. a o băga pe mînecă: logofătului îi intrase ra a în traistă. a muri. 2) a avea de plătit o datorie: am intrat în platcă de 250 fr. după cum intrau platcă saunu. ) îi merge (prea) bine. îi dă necazul de nod. jocul neaşteptat al sor ii: iată ironia soartii! CAR.POP.. a nu avea bani. a intra pe mîna cuiva. ) a fi dat în judecată: de nu va face aşa. îi curge untura (sau îi dă grasul) pe nas. atunci întră sub judecată.. ) 1) a intra (sau a băga pe cineva) într-o încurcătură. ironia sor ii (sau soartei). cheltuieşte fără socoteală. (înv. iute de pumn.CR. tînărule.a intra mesa a intra pe mîna cuiva a intra pe o ureche şi a ieşi pe cealaltă a intra platcă a-i intra ra a în traistă a intra slugă a intra sub judecată a-i intra şarpele în pungă a intrat murga în sat a intrat nora în blide a-i intra un cu it la inimă a intra vremea în sac ironia sor ii a i se isprăvi zilele cuiva a iubi ca ochii din cap iute de cur iute de pumn iute foc iute la ma e iute la mînie iute şi degrabă a-şi iu i pasul a-şi izbîndi asupra cuiva îi dă necazul de nod îi mănîncă cîinii din traistă îi ninge şi plouă îi ştiu eu buba îi trec mul i bani prin mîini îl împunge orzul îl mănîncă palma dreaptă a intra (sau a cădea. a-i intra un cu it la inimă (cuiva). (despre femei) e tare neîndemînatică la treburile gospodăreşti. bătăuş: un sergent sanchiu şi iute de pumn. a fugi. semn că va trebui să dea (sau să primească) o sumă de bani. e un risipitor. a i se isprăvi zilele cuiva.CAR. (parcă) îi ninge şi (îi) plouă sau (parcă) îi plouă şi (îi) ninge. n-a intrat vremea-n sac! CAR. (reg.

îndată se îmbrăcă cu cămeşă de ghea ă. a îndupleca (pe cineva): [flăcăii] gîndiră să-i îmbunească inima şi se duseră cî iva de-l rugară să vină. a-i intra frica în oase (cuiva). a se îmbrăca bine.. a i se înce oşa privirea: ochii-mi se painginesc. a împăca (şi) capra şi varza. a împăr i bucuriile şi necazurile cu cineva. a se împăca cu soarta. a se îmbrăca cu cămaşă de ghea ă.. a(-l) vedea mort (pe cineva). 3) a pune coarne (cuiva). nu mă interesează. a împăr i ceva cu cineva: un înger . din străin să-mi fac un frate.POP. îl ştiu. vorba românului. dacă auzi că şed Cantimireştii la casele lor cu pace. a împăca două interese opuse. a îmbuca ca lupul (sau lupeşte). 1) a se îmbrăca cu haine groase. a fereca. a o şterge. a-şi ocupa.CAR. a îmbrăca o carte. a împărtăşi ceva cu cineva. (reg.NEC. a se îmbrăca în negru. 2) a deveni domn. a scoate la păscut atîtea vite cîte să aibă ce mînca. a tremura de frică: iar Duca-vodă. a mul umi şi pe unul şi pe altul. ) a mînca pe săturate. ) 1) a fi boierit. a-şi accepta destinul. şi pop . a mînca lacom. dar l-am uitat şi mi-l voi aduce aminte degrabă. a se îmbăta foarte tare: visase că l-a avansat şi s-a îmbătat turtă de bucurie. nu-mi pasă. îmi bate cugetul. a încadra o icoană. (pop.POP. a-i face un rău cuiva. a înşela (pe cineva). a nu se putea în elege unul cu altul. a îmbrăca ziua. a(-i) împăr i colacul (cuiva). (reg. a îmbrobodi (sau a lega) la ochi (pe cineva). îmi este indiferent. a (se) îmbrăca cu uşa. (înv . a o tuli.NEGR.a se îmbăta turtă a îmbătrîni degeaba a îmbătrîni în vatră a se îmbrăca bine a îmbrăca caftanul a se îmbăta (sau a se face. a îmbrăca un lan (sau o moşie).POP. ) a pleca: l-oi ruga să te îmbrace cu uşa. a se îmbrăca cu cămaşă de ghea ă a îmbrăca cu uşa a se îmbrăca în negru a îmbrăca o carte a îmbrăca o icoană a îmbrăca patul a îmbrăca păşunea cu vite a îmbrăca pe cineva a îmbrăca un lan a îmbrăca ziua a îmbră işa o carieră a îmbrobodi la ochi a îmbuca ca lupul a îmbuna inima cuiva îmi bate cugetul îmi este indiferent îmi umblă cuvîntul prin gură îmi vîjîie motorul a se împăca ca capra cu varza a împăca capra şi varza a se împăca cu rînza a se împăca cu soarta a i se împăienjeni ochii a împăna o fugă a împărtăşi ceva cu cineva a împărtăşi soarta cuiva a împăr i colacul . 2) a împovăra cu o sarcină pe cineva. degeaba.NEGR. ) 1) a îmbogă i pe cineva. a împărtăşi soarta cuiva. a îmblînzi (pe cineva). a împăr i un lan (sau o moşie) în arendă. a îmbrăca păşunea cu vite. a îmbrăca pe cineva.. cu care împărtăşesc toate bucuriile şi fericirile vie ii. a purta haine de doliu. 2) a orbi. a se cocli) turtă (sau cri ă). a se împăca ca capra cu varza. îmi vîjîie motorul. a îmbătrîni degeaba. ) a fi în rela ii proaste. a îmbătrîni în vatră. a se împăca cu rînza. a pune lenjerie curată de pat. (reg. a nu mai vedea bine. a se dedica unei profesii. ) a o lua la fugă. (arg. (pop. (înv.REBR. norii sus se învîrtesc. 2) a se îmbrăca cu haine de bunăcalitate. îmi umblă cuvîntul prin gură. a îmbrăca caftanul. a îmbuna inima cuiva. a îmbrăca o icoană. ) mă doare capul. 1) a fermeca (pe cineva).) mă frămîntă gîndul: cugetul îmi bate. a îmbrăca patul. 1) a lega o carte. a nu face nimic folositor în via ă: e vorba numai să nu-mbătrînim. a împăna o fugă. a rămîne fată bătrînă. 2) a înveli o carte pentru a nu se murdări. a îmbră işa o carieră. a-şi umple ziua cu lucruri utile. a i se împăienjeni (sau a i se împînzi) ochii (sau vederile) (cuiva).

DOS . a i se împiedica limba (cuiva). a nu mai putea vorbi desluşit. ademenit (de o slăbiciune) să facă ceva: de i-ar împinge păcatul să-mi deschidă uşa.. dar împletişi coada albă. a împrumuta bani cu dobîndă: luînd bani cu camătă de la turci. a împrumuta ceva (de la cineva). (înv. a împuia urechile (sau capul) cuiva. . a calomnia. a veni scaden a. a se lăsa ispitit. a defăima (pe cineva): ce să aştep i de la un om care nu ştie decît să împroaşte cu noroi? SAD . a face dreptate.. . ) a rupe în bucă i (pe cineva): lăudîndu-să că-i va împrăştia trupul mădulări. a împleti gî e albe. verzi şi uscate cuiva.). P.. 2) (fig. ame i i numai. a isprăvi (cu cineva).. a o împătura. cînd te-am rugat să-mpăr im cununa? COŞBUC . împreună (şi) cu . a se împinge cu vorba. a împinge o poştă. a i se împlini veleatul (cuiva).. a împrumuta (sau a lua) bani igăneşti. a se îndemna (cu vorba). a (se) împrumuta cu ceva. ) a insulta. ) a se căsători cu cineva: spune tu. a împinge bani groşi (cuiva). a se împodobi la păr ile ascunse. a se împlini sorocul...) a fugi. a împleti cosi ă (sau coadă) albă. a mitui (pe cineva).. ) şi cu .. a-i veni sorocul (cuiva): să mergem. 1) a termina. (reg.. halal să-mi fie! CR. sau (înv. a împroşca cu noroi (pe cineva) sau a zvîrli cu noroi (în cineva). a i se împletici picioarele (cuiva): unii.. a împăr i fră eşte.dracul) (pe cineva) (să .URECHE . c-apoi o împlineşti cu mine! AL . a da o mînă de ajutor cuiva. a împrospăta culorile. (reg . a se împodobi cu pene de păun.a împăr i cununa cu cineva a împăr i dreptatea a împăr i fră eşte a o împătura a se împiedica în picioare a i se împiedica limba a împinge bani groşi a se împinge cu vorba a împinge la roată cu cineva a împinge o poştă a împinge păcatul a împleti cosi ă albă a împleti din picioare a împleti gî e albe a i se împlini cuiva a se împlini sorocul a i se împlini veleatul a se împodobi cu pene de păun a se împodobi la păr ile ascunse a împrăştia ca găina a-i împrăştia trupul mădulări împreună cu .CORESI . pre) camătă.NEGR. a se împăuna. a bate. a înviora culorile.POP . a risipi. a împrospăta culorile a împroşca cu noroi a împrumuta bani cu camătă a împrumuta bani igăneşti a împrumuta cu ceva a împuia urechile cuiva a împăr i cununa cu cineva... (pop. a-i spune multe şi mărunte. a-i împrăştia trupul mădulări (cuiva). a juca: mata ştii să-mpleteşti din picioare. a-i creşte părul în păr ile ascunse ale corpului. a împrăştia ca găina. a reînnoi. a dansa. a i se împlini cuiva sau a o împlini cu cineva. a rămîne fată bătrînă: eşti ca floarea cea de nalbă. a împăr i dreptatea. ) a rămîne fată bătrînă. a toca la cap pe cineva. în acelaşi timp cu . a batjocori. a împăr i în mod egal. împieli atul. a împleti din picioare.. termenul de plată. .AL . împieli atule.. a lua) bani cu (sau (înv. 2) a o încurca (cu cineva): poartă-te bine cu boierii. se-mpiedică-n picioare. [băcanul] îi înşăla . laolaltă cu . a(-l) duce) păcatul (sau păcatele. pre cari îi împingeau păcatele să împrumute cîndva bani de la dînsul.: şi cu făcătorii păcatelor depreună munci i fi-vor.CAMIL. a face rost de bani cu orice pre . a se împiedica în picioare. a(-l) împinge (sau a(-l) îndemna. a împinge la roată cu cineva. ) în. depreună. a o lua la sănătoasa. 1) a stropi cu noroi (pe cineva): maşina trecu printr-o băltoacă. a împrumuta (sau a da.POP. a merge din greu. a cheltui fără socoteală. că i s-a cam împlinit veleatul! POP. împroşcîndu-i cu noroi pe cei de pe trotuar.

erau găinile. om nesocotit. mai e şi urît. în acest moment sau în momentul acesta. exact. (fam . mînăstirea de la Sf. a o lua la sănătoasa.. înainte de timp. concomitent. îndată. sub unele (sau sub multe) aspecte: amîna din zi în zi . (chiar) acum: ar dori ca tot lucrul să se împlinească în acest moment. înainte (sau mai întîi) de toate. în acest caz sau în cazul acesta sau într-un asemenea caz.a o împunge la fugă a împuşca cu pat de puşcă grecesc a împuşca doi iepuri dintr-un foc a împuşca francul împuşcă-n lună a i se împu ina sufletul în această privin ă în această secundă în acelaşi timp în acel ceas în acest caz în acest moment în acest sens a o împunge la (sau de) fugă sau a împunge fuga. în adevăratul sens (sau în eles) al cuvîntului sau în sensul (sau în în elesul) cel mai adevărat (sau înalt. (chiar) acum. în(tr-) acel ceas. a fi lefter. de asemenea: deşi ine oarecum de tîrgul din lăuntru . a o tuli: îşi luă şlicul şi o împunse de fugă pe uşă. absolut. a împuşca doi iepuri dintr-un foc.CAR.CR. în afară de aceasta.CR. precis: plouate.BĂLC. în afară de aceasta. în adevăr în adevăratul sens al cuvîntului în afară de aceasta a-şi înainta demisia a înainta în func ie a înainta o cerere înainte-alergătoriu înainte cuvîntare înainte de Hristos înainte de timp înainte de toate . Sava poate fi socotită în acelaşi timp şi la marginea Bucureştilor. în această privin ă (sau privire) sau într-o (oarecare sau anumită) privin ă (sau privire) sau în unele (sau multe) privin e (sau priviri). fug. atunci. în asemenea împrejurări..i dau un răspuns chiar în secunda aceasta . imediat. din acest (sau dintr-un anumit) punct de vedere. înainte cuvîntare. în acelaşi timp sau (înv. prematur. a înainta o cerere (sau un act. că tot mai am oleacă de nădejde. a i se împu ina sufletul (cuiva) sau a se împu ina cu inima. în această privin ă. a împuşca cu pat de puşcă grecesc. înaintea erei noastre. a-şi pierde curajul. cu adevărat: literatura unei na ii nu se poate ridica la o treaptă în adevăr înaltă.PÂRVAN . ce-mpuşcă-n lună! AL . prea devreme. 1) cu privire la .) a nu avea bani. în legătură cu problema în discu ie: părerea . simultan. extravagant: bre.. exprimată în acest sens . cu adevărat. (chiar) în această clipă. plini de frică.. sub acest aspect (sau raport).. împuşcă-n lună.NEGR . această poznaşă trebuşoară în multe privin i. a înainta în func ie (sau în grad) (pe cineva). în asemenea caz ar primi desigur să.. PREDA. a bate cu bă ul. cuvînt înainte. a-şi înainta demisia. a rezolva două treburi deodată. pe loc: sim ind ostaşii că puteri nu le-au rămas... o peti ie. o plîngere) (cuiva).CAMIL. 2) care se referă la problema în discu ie: nu mi-a pus nimeni nici o întrebare în acestsens. a o lua la fugă.ANGHEL. o plîngere) (cuiva). înainte-alergătoriu. o peti ie..SAD.. în momentul acela.. a o întinde. a demisiona. totodată. predoslovie. în atari circumstan e: sper că d-l Socec .P. ) într-acelaşi timp. prefa ă. pînă cînd societatea na ională şi Statul na ional n-au ajuns la cea mai înaltă treaptă în putere. nu putea să. exact. cu grămada alerg..OD.. în acest moment: în această secundă îmi amintesc ce s-a întîmplat . a adresa o cerere (sau un act. într-acel ceas.. înainte (sau mai înainte) de (naşterea lui) Hristos. pur) al cuvîntului. în adevăratul sens al cuvîntului. în acest sens. a avansa (pe cineva).PANN. din unele (sau din multe puncte de vedere). sub un anumit aspect. a împuşca francul. în primul rînd: care om nu ine la via ă înainte de toate? CR.i fie editor. înainte de termen. (înv . în(tr-) adevăr.) precursor. a se descuraja: nu tempu ina cu inima. (chiar) în această secundă sau (chiar) în secunda aceasta. are to i sor ii de a fi confirmată. pe lîngă aceasta: e un prostănac şi.

a fi bătut măr.încă cum! a încăleca în oaste. în detaliu.: în caz de incendiu.. ce te grăbeşti ca-n al i timpi? PANN. a se scumpi: se înal ă la pre toate celea.. (înv. la bătrîne e.. vei suporta consecin ele . (sau de .SAD.EM. în carne şi oase . (sau de a . a (se) supăra. pînă să . ) cu ajutorul poştalionului sau cu ajutorul cailor schimba i la fiecare popas. a (se) amărî. în capăt.) după ce s-a întunecat: plecă iganul cătră casă în capul nop ii..).)..DIONISIE.. a se înarma cu răbdare. a mişca din umeri (în semn de neştiin ă. a mări pre ul.. în carne şi oase. exact. în aşa măsură că . în mare măsură. că întralt chip nu va pute scăpa de moarte. ) aiurea: era mereu cu gîndul în altă parte. 2) (fig. în bloc... în eventualitatea unui răspuns afirmativ: scrie-mi dacă te interesează sau nu căr ile! în caz afirmativ. a încasa (sau a căpăta. cînd . a întîrzia. a împiedica la lucru (pe cineva). a(-şi) înăl a (sau a(-şi) ridica) ochii. (pop . bolta cerească. pe înserat. n-au vrut să încalece în oaste.. odinioară: mai şezi.CR. altundeva. trimite şi contravaloarea lor. văzduh: ca o săgeată coborî pasărea din înaltul cerului... în amurgul vie ii.. a se sătura: mi s-a înăcrit sufletul de dînsa. foarte mult. să se facă catolic.. altădată.. de dezinteres. a ridica.. a privi în sus: fata-şi ridică ochii albaştri.CR. altcum. a primi) o (mamă sau o sfîntă de) bătaie (sau o chelfăneală).. a înapoia în lucru (pe cineva).POP. în cap de noapte sau în capul nop ii. fix: după ce se împlinesc trei ani în capăt. în mare măsură: i-e foame? . a distruge în fază incipientă..... ) în ciuda. în (sau la) caz(ul) că . înaltul cerului.) în al i timpi. în cai de poştă.POP.. ) a pleca la război: că ara pizmuind lui Alexandru-vodă... a(-şi) ridica privirea. în cap sau în capăt... în bună parte.înainte să . în butul cuiva. chema i pompierii! în caz contrar. în amănunt. a lua. în(tr-) alt chip. dacă .: se sculaseră cu vreo două ceasuri înainte să răsară soarele. pînă a nu . a înăbuşi în faşă a înăcri cuiva a înăl a din umeri a se înăl a la pre a înăl a ochii în bloc în bună parte în butul cuiva în cai de poştă în cap în capăt în cap de noapte în carne şi oase a încasa o bătaie în caz afirmativ în caz că .. a desfiin a.. cată să te înarmezi cu răbdare .POP. 2) în cap. în caz afirmativ. în alte timpuri sau (înv . (înv. în alt mod.. a (i se) înăcri (sufletul) cuiva. în altă parte în alt chip în alte timpuri înaltul cerului în amănunt în amurg în amurgul vie ii a înapoia în lucru a se înarma cu răbdare în aşa hal că . .COSTIN .LET. că nu şezi pe ghimpi. altminteri: sfătuitu-s-a cu un prietin. a-şi propune să aibă răbdare: dacă te duci la Primărie. laolaltă. a lua o bătaie zdravănă. altfel. în pofida cuiva: ce horeşti aşa cu jele în butul dragostei mele? POP. în persoană: era chiar el. în altă parte. a se înăl a la pre .. (reg. de neputin ă). dacă nu . în trecut. încă cum. iar porneşte la Dumnezeu.. în aşa hal că . 1) în alt loc. împreună. a înăbuşi în faşă.... a strînge) din umeri.: în caz contrar. a înăl a (sau a da. în amurg. 1) în frunte: iar în capăt [ul mesii] cine şade? AL . detaliat: prinse a-i povesti tărăşenia în amănunt.. altminteri. în eventualitatea că . în caz contrar încă cum a încăleca în oaste (mai) înainte să . altfel.

VLAH. în ce ape să scaldă. încît) priveşte (sau privea).. ce fel de om e?.. în privin a.. referitor la. dete şi peste calul tatălui său din tinere e.. în cele (sau cea) (mai) din (sau de pe. începură dară pe altă coardă. îl bătură.P.ai putea intra în politică.CR. raportat la. (fig... a se lua la ceartă cu cineva: nu te începe cu un ăran. a nu(-şi) mai încăpea în piele. a începe cuvînt.DELAVR.POP. . rugă... din punct de vedere. ce opinii sau inten ii are?... în (ceea) ce (sau cît. cu privire la. Cătălin. a nu-şi încăpea în săul său.i mai încapi în piele de fudulie? REBR.. a bate (pe cineva).) a fi peste măsură de gras. a ac iona fără certitudineareuşitei: ei..REBR.BIBLIA.POP. în sfîrşit: în cele mai de pe urmă.. în ce mod.. a se apuca de . în cel mai bun (sau mai rău) caz..COŞBUC . în ce parte?.i încerci norocul... a nu-l (mai) încăpea cămaşa (pe cineva). în ce chip în cele din urmă în cel mai bun caz în ce parte? a se începe cu cineva a începe cuvînt a începe la . a începe (sau a o da) pe altă coardă.. (sau care ..CAMIL.. în ce direc ie?. 2) cel mult (sau cel pu in): i-aş putea da în cel mai bun caz douăzeci de mii pe ele . a-şi aprinde paie în cap. a se impiedica de cineva. a se încărca de bogdaproste. ) a scăpa de sărăcie. şi pop. îmbrăcat numai cu cămaşa: afară-i vremea vrăjmaşă.. (reg. încă (odată) pe-atîta. 1) a se îngrăşa. (pop. 3) a fi gras şi leneş. degeaba...a încăleca pe nevoie a se încăl a cu cineva a încălzi pînă la roşu în cămaşă a nu-l încăpea cămaşa a nu mai încăpea de cineva a nu mai încăpea în piele a nu-şi încăpea în săul său încă pe-atîta a se încărca cu cineva a se încărca de bogdaproste a se încărca de calabalîc a încărca de Doamne-ajută a încărca nota de plată în ce ape se scaldă? în ceasul al doisprezecelea în ceasul ce . a se încărca de calabalîc. în (sau cu) ce chip. ca să-şi cerce norocul. a face cunoştin ă cu cineva de care nu mai po i scăpa. a-şi găsi beleaua.. (judecînd lucrurile) sub aspectul . SAD. .CORESI . în ceasul al doisprezecelea. a se încăl a cu cineva.: nu sti i în ce ceas Domnul nostru vine. a ieşi la liman: muncea în dreapta şi în stînga. a căuta. (înv . la urma urmelor. a începe la . cum: şi înva ă în ce chip se cade a face . am avea de făcut următoarele observa ii. plin de ifose: nu. sub raportul. în ce dispozi ie sufletească se află?: mă duc să văz ce gînduri au.. a o lua altcum: îl luară cu frumuşelul. ca doardoar a încăleca pe nevoie.. a încălzi (sau a înfierbînta) pînă la incandescen ă... în ce fel.. a(-şi) încerca (sau a cerca. (înv. ) a începe discu ia: iarăşi a-nceput cuvînt străinul . unde?: în ce parte a apucat-o? a se începe cu cineva. iar în cel mai rău . a încălzi (sau a înfierbînta) pînă la roşu.POP .. a nu mai şti ce să facă de atîta bine: boierii nu-şi încap în piele de petreceri. a se încărca cu cineva (sau cu ceva). ) a sonda terenul (pentru a vedea dacă are şanse de reuşită). 1) însitua ia cea mai bună (sau mai rea): în cel mai bun caz.. dublu: scurteica fusese încă pe-atît de lungă. a prinde să . n-a putea să scape fata împăratului de la un necaz ca aista? POP .: în ce priveşte forma. a întrebuin a alte mijloace (de convingere.: dînşii la ceartă începură.COŞBUC. ... a începe pe altă coardă în ce priveşte a încerca marea cu degetul a încerca norocul a încăleca pe nevoie.. ) după) urmă.. ) întrucît. a încărca (sau a umfla) nota de plată... (reg . a mări nejustificat suma datorată pentru un produs. acu-i acu ca să. şi eu sînt numa-n cămaşă.) a ispiti) norocul. 2) a fi înfumurat. să vadă.ISP. s-o dus acolo la fîntînă. ai putea învă a o meserie.. cu o clipă înainte de a fi prea tîrziu.. în cămaşă (sau cu cămaşa).. 1) a fi foarte bucuros. pentru un serviciu. (înv ..CEZAR... neliniştit.. în ceasul ce .) sau în ce (sau care) ceas.. în ce ape se scaldă?. privitor la. 2) (fig .) a fi foarte preocupat. în clipa (sau momentul) în care .. în ultimul moment.. cînd. . a încărca de Doamne-ajută (pe cineva). a nu mai încăpea de cineva.P.EM. a lua asupră-şi sarcina de a se îngriji de cineva (sau de ceva). a încerca marea cu degetul. . de constrîngere).. a nu avea loc.

. a trece cu vederea ceva: slujbaşii stăpînirii de multe ori închid ochii.POP. a strînge. a închide lupul în stînă. a închide ochii cuiva. să aibă noroc etc. a nu mai voi să audă ceva. a muri. în semn de supunere: să nu fie silit a închina cetatea din pricina setei şî foamei.SAD. a încheiat-o. nici ceasul. a fi la cheremul cuiva: să vie aici. a închina o cetate (cuiva)..POP. în chepeng.) a tăcea.) a rupe legăturile. ) a muri: că nu ştii ziua. probleme) în discu ie. ) a i se înfunda (cuiva). a trimite salutări cuiva. a nu mai putea face nimic. (p. a lega coerent cîteva cuvinte. parcă nu mi-ai fost curată. a o încheia cu cineva. a se dezinteresa de cineva: să fi fost mîndră-nchinată.a înceta din gură a înceta din via ă a înceta din gură. a-şi închide urechile.SAD.DRĂGHICI. să arate. (fam . a se închina (sau a cădea. a închide (sau a fereca) cu şapte pece i. 2) a muri. a i se închide cărările cuiva. încet-încet sau cu încetul sau încetul cu încetul. a se închina (sau a cădea. pu in cîte pu in. a păzi cu străşnicie. a închide ochii sau a închide un ochi.. a abandonat.POP . ) a saluta pe cineva.CONACHI. (înv. a muri. putîndu-se ridica şi coborî pe verticală: ferestrele catului de sus . a încheia hotărîre.ext. a amu i. a ciocni) în (sau pentru. a renun at. (despre subiecte în dezbatere. cînd vi s-a închide glasul. (fig. a veni) la poala (sau la poalele) cuiva.ISP. cu mare băgare de seamă: planetele cu-ncetul ar reintra în via ă în vechile lor legi. urîndu-i să fie sănătos. a lăsa în pace pe cineva. a pune deoparte ceva bani. a-şi astupa urechile. a nu putea dormi. a închega o prietenie (cu cineva). în chestie sau în chestiune. a închina dracului pe cineva. 1) a picoti. fericit. a închina (sau a bea. a fi lîngă cineva în ceasul mor ii şi a-i coborî pleoapele peste ochi: cine să ne închiză ochii în ceasul cel de pe urmă? ISP. (înv. a închina băutura sau a bea în cinstea cuiva. a da dracului pe cineva. ) a-şi aduce duşmanul în casă. ) a decide: au adunat pre vlădicii şi arhimandri ii . a nu mai avea nici o ieşire.OD. a închina armele.POP. a preda o cetate (cuiva). rela iile cu cineva. a i se închide glasul (cuiva). a nu (putea) închide ochii. cu obloane ce se trăgeau în chepeng. a închega două vorbe. a închega ceva bani. . a capitula: oastea lui Ieremia închină armele lui Mihai.: beau un pahar de bere în sănătatea voastră. a înceta din via ă. EM. treptat. (pop . de) sănătatea cuiva. la poalele slăvitei măriri. a lega o prietenie. a avea insomnie: zori de ziuă se revarsă şi ochii încă n-am închis. să închee hotărîre. a se împrieteni (cu cineva). a se închina de sănătate. a închide ochii (pentru totdeauna). a încheia catastihul.NEGR. a muri: a venit vremea să-şi închine şi el fruntea în ărînă. foarte încet. a veni) înaintea cuiva. teme.. a se face că nu observă ceva. a înceta din via ă. (înv. a i se închide ochii (cuiva). încet-încet a închega ceva bani a închega două vorbe a închega o prietenie a încheia catastihul a o încheia cu cineva a încheia hotărîre a încheiat-o în chepeng în chestie a i se închide cărările cuiva a închide cu şapte pece i a i se închide glasul a închide lupul în stînă a închide ochii a închide ochii a i se închide ochii a nu închide ochii a închide ochii cuiva a-şi închide urechile a închina armele a se închina de sănătate a închina dracului pe cineva a-şi închina fruntea în ărînă a închina în sănătatea cuiva a se închina la poala cuiva a închina o cetate . pierd încet-încet sim irea. a-şi închina fruntea în ărînă.CAR.

. a (se) încurca planurile (cuiva).. a închina steagul. în felul . în (sau spre) cinstea cuiva... declara ii de supunere: a închinat ara turcilor . 1) pentru a cinsti pe cineva: s-au rostit sforăitoare discursuri în cinstea eroilor . aşa.POP. a se încleşta la (sau în) luptă.DOS .COSTIN . sub pretextul că . a avea senza ia că inima e strînsă ca într-un cleşte (de durere..P . ) a adormi. în semn de .AL.. au aruncat acealea pe foc în chip de jertvă. corp la corp. ) a-i spune (cuiva) vorbe plăcute în aparen ă.. a (se) încîlci (sau a (se) încurca) i ele (cuiva). în cinstea nepotu-său.. a se lupta cu îndîrjire.. a închina o ară (sau cheile ării).AL. foarte repede. 1) cu inten ia de a provoca nemul umirea.. a cuprinde cu mîinile pe după gît pe cineva. şi pop . a i se în epeni cuiva fălcile (sau gura): o emo iune îi încleştă fălcile. a (se) produce confuzie. a înlăn ui cu bra ele pe cineva. de frică. 1) a capitula..POP . în ciuda vremii ce trece. în chipul sau în(tr-un) chip de .. cu înfă işare de. 2) spre lauda. 2) cu neputin ă de aflat: taină ferecată cu şapte pece i. în cinstea cuiva în ciudă a încîlci i ele a încînta cu migdale amare încîntat de cunoştin ă! în cîrcă în cîte sîntem azi? în cîteva clipe a-şi încleşta bra ele de gîtul cuiva a-şi încleşta din ii a i se încleşta fălcile cuiva a i se încleşta inima cuiva a se încleşta la luptă . ) a muri. ce zi a lunii e azi? în cîteva clipe. în (sau cu) chipul acesta sau într-acest (sau (înv.. în felul acesta.. imediat.NEGR. încîntat de cunoştin ă!. a (se) complica lucrurile: acum nu mai era cine să-i încîlcească i ele.. PANN.ext. în ciudă sau în ciuda cuiva. dar răutăcioase în fond. în loc de . căzînd în genunchi. 1) sub formă de .BELDIMAN. în chip de şedere. a i se încleşta fălcile (sau gura) cuiva... fă iş.. a hărăzi o mănăstire (împreună cu toate veniturile ei) unei patriarhii sau Sfîntului Munte..a închina o mănăstire a închina o ară a închina steagul în chip în chip de .CR .. într-o doară.: amîndoi.. a se declara învins: cine scapă cu fuga într-o parte.. ) pe fa ă. (p. ca şi cînd ar fi . a-şi încleşta bra ele de gîtul cuiva. aşa: le răspunse într-acestaşi chip zicînd . în cîte sîntem azi?. a se incăiera: românii s-o întîlnit cu leşii şi-acum s-o încleştat la luptă. (reg. sînt bucuros că v-am cunoscut! în cîrcă.: [un stejar] cioplit în chip de ghioagă. deghizat în . în formă de ..VLAH. în calitate de .) în spate: le-au rîdicat în cîrcă [coşni ele]. a-i pune be e în roate (cuiva).. (înv. şi nu pren pilde. supărarea cuiva..: au trecut la arigrad. ) într-acestaşi) chip. deschis: gură cu gură voi grăi lui în chip.POP.. 2) în pofida (cuiva sau a ceva): verişoara tot tînără rămîne. în chip de şedere. a muşca cu putere din ceva. pentru a nu sta degeaba: lucrez la nişte lingurele înflorate.CEZAR.. dezordine. 2) (înv . astfel.. a face. a bate pe cineva: mi-l încinge cu o bîtă zdravănă. în chip de .. a încinge cu o bîtă pe cineva. 1) păzit cu străşnicie.POP.. închis (sau ferecat) cu şapte pece i.) ca. a i se încleşta inima cuiva.. a-şi încleşta din ii sau a se încleşta cu din ii de ceva..BIBLIA. în cealaltă închină steagul... în chip de şedere în chipul în chipul acesta închis cu şapte pece i a încinge cu o bîtă pe cineva a închina o mănăstire. în chip de negustori. 2) (fig. de supărare).I. în chip. a încînta cu migdale amare (pe cineva)... spre gloria cuiva: împăratul făcu un ospă foarte mare... (înv . în numele unei ări.

în cor.CEZAR.POP. a se acuza. inînd seama de . a-şi încordaputerea încotro vede cu ochii în credin ă în creierii mun ilor a-şi încremeni ochii a încresta în grindă a încre i din sprîncene a se încrimina unul pe altul a încropi din tei curmei a-şi încropi traiul în cruce .EM. imediat: într-o clipă-l poartă gîndul îndărăt cu mii de veacuri.ISP .) încoa şi încolo (sau încolea). a-şi holba ochii: încremenindu-şi ochii.POP .CR. în contratimp. a se încocle i o luptă. în contradictoriu.. a încre i din sprîncene. în toate păr ile: începe a purta caii încolo şi încoace.favor ce-n credin ă.. în consecin ă..AL. în considera iune. to i deodată.. îndată. în contratimp în contul cuiva a-şi încopcia mîinile în cor a se încorda către cineva a-şi încleşta mîinile. în toate păr ile: rătăci încoa şi încolo prin pădure.. în opozi ie cu .. inoportun.N. să se ducă încotro vedea cu ochii.. a se încrunta: Sfînta Duminecă cam încre eşte din sprîncene. ISP. încrucişat: oştenii Rîmului . în construc ie. col uros: vorba-n col uri şi rotundă fără cercuri se înfundă.. am sim it că nu mai am aer.. indiferent unde: alta nu-i mai rămîne decît .. chiar atunci: în clipa aceea. numaidecît. a-şi îmbunătă i traiul: copilaşii să-mi hrănesc.SL.GR. continuu. este numai în considera iunea unei reviste în care s-a citit cîteodată un Alecsandri. în contul cuiva. laolaltă. în conformitate cu . în curs de construire.a-şi aduna. în comun.CR. traiul să mi-l încropesc. a-şi încrucişa mîinile: Budulea îşi încopcea mînile pe piept. în formă de cruce.. a se încrimina unul pe altul. în cruce (sau cruciş). în (sau cu) col uri. încotro vede cu ochii sau unde îl duc ochii. a-şi face imputări reciproce.toate puterile. gol piciorul încăl a cu piele şi cu legături în cruciş. conform . în(tr-o) clipă. lung la dînsul s-a uitat.. COSTIN. ) încoa). a-şi încopcia mîinile (pe piept). a se învinovă i. potrivit cu .. prin urmare.P. a se uita cu groază la cineva.. în dezacord cu .NEGR . în clipa aceea. memoria). în locuri înalte şi greu accesibile.. ) a se încinge o luptă: şi unde mi se încocle i o luptă . vîrînd degetele unele între altele: de-ai şti tu cum trăiesc.a-şi încleşta mîinile în clipa aceea în clipă încoace şi încolo a se încocle i o luptă încolo şi încoace în col uri în comun în conformitate cu .CAR. împreună. fără întrerupere.PANN. (reg. a încropi din tei curmei. în creierii mun ilor. i-ai încleşta mîinile. încoace şi încolo sau (pop .. încolo şi încoace (sau (pop.. a însemna ceva în grindă spre aducere aminte: azi am să-ncrestez în grindă! COŞBUC. a-şi încordaputerea (sau puterile. a-şi încremeni ochii. zău!: florile acelea în mînă-mi căzură . în consecin ă în considera iune în construc ie în continuare în contradictoriu în contradic ie cu . ca urmare. cît ai clipi din ochi.. a-şi încropi traiul.. (pop.: dacă facem onoare zisului domn de a-l men iona.. nepotrivit. (înv. în credin ă. dar n-are încotro. a-şi împreuna mîinile. la unison.eu n-am meritat...PANN.... în contradic ie cu .. a se încorda către cineva.mintea. oriunde. în opozi ie: discu ie în contradictoriu . HASD.. ) a aduna cu îrîita. privea o dată la dascăl şi rămînea cu capul plecat. printr-un efort. în continuare.. ) într-adevăr. pe seama cuiva. în dezacord. a face efortul de a în elege. a încresta în grindă. de a-şi aminti: îmi dădeam cîteodată osteneala să-mi încordez memoria.

pe cale de a fi rezolvat. în dezordine. a nu se lăsa. grozav de: fata împăratului unguresc îi frumoasă în curmeziş.. în curmeziş.NEGR.POP. bade.. în (de)curs de ..CAR. a nu se încurca.. a avea o idee fixă.. 2) indecis. a vorbi greu. (pop ... pe durata . a pierde vremea(degeaba): dragă.. BIBLIA .) ocluzie intestinală. sau în cursul . îndată cît ...: vitele fără lapte să tămăduia îndată cît vrea bea de ceaia apă. în curs de execu ie în curs de rezolvare în cursul zilei îndata mare îndată ce .. a bolborosi. în culise. încurcătură de ma e. în fond. pe cale de a fi executat. a încurca vorba sau a o încurca. în cursul zilei.) peste curînd.... după ce .. şi pop . a i se încurca (sau a i se plimba) limba (în gură) (cuiva). a spune minciuni: o tot încurcă şi ei cum pot. imediat ce . în definitiv ...... a bălmăji. în timpul .) 1) a duce o via ă chinuită. ) pentru totdeauna. a nu pierde vremea: dar cîn i.. repede: să-i faci îndata mare o zeamă de pui... în decursul .. dacă dormi în cur! POP ... îndată cît . cunoscînd bine lucrurile..POP . a da răspunsuri evazive. îndată cum .DOS . 1) în echilibru..PSALT . a încurca rostul (cuiva). nu peste multă vreme: trimisu-mi-ai la scrisori.. a o încurca.POP. a nu sta pe gînduri.....ISP. cu mînia.) de cumuşi . roaba babei sapropie de el. sau cum ce . imediat ce . 3) a încurca vorba.: îndată ce sosise. nehotărît.. a încurca vremea. toată activitatea lui nu s-a exercitat altfel decît ca paradă ostentativă de bun sim . a nu glumi. căn curînd. a strica obiceiurile (cuiva): îs striin şi nu-mi cade bine să vă încurc rostul. (pînă) în (sau la) cumplit..POP . şezînd: ce-mi eşti bun. ) pe căi piezişe: de . ve i mearge către mine în curmeziş. (pop... a o încurca a nu se încurca a încurca cuvinte a i se încurca limba a încurca lumea a încurca rostul a încurca vorba a încurca vremea încurcătură de ma e în curînd în curmeziş în cur în curs de . (de) îndată ce . pe loc. ) imediat. pe durata . cu vai: o încurcă şi el de azi pe mîine. în cunoştin ă de cauză..EM. . cum poate. în definitiv.. ) a încurca treburile.POP ... (înv. în debandadă. a încurca lumea. 3) foarte. haotic. îndată cum . în curînd sau (înv.. (pop . a nu fi bun de nimic: ce tot vii pe aici şi încurci lumea degeaba? POP.. Lăpuşneanu porunci.. a vorbi confuz.: în cursul zilei. în necunoscute haine s-a schimbat. în curs de execu ie..POP.. sau (înv . în cumpăna nop ii. cîn i. nu te încurci! CR . în curs de rezolvare.PANN . vremea n-o mai încurca..... în cumpănă. te-nsori...a i se încuiba în cap ceva în culise în cumpăna nop ii în cumpănă în cumplit în cunoştin ă de cauză a i se încuiba în cap ceva. 2) (fig. băiete! POP.. în debandadă în decursul . de-a latul: trece sate-n curmeziş şi dumbrăvile-n lungiş.. în timpul . a îngăima.. ) îndată ce . cînd. pe vecie: dracului scădzură armele în cumplit. în timpul zilei. voi merge şi eu . cît durează . în cur sau din cur.. de nu ştii juca. 1) în lat. a rosti cu dificultate cuvintele. a trăi cu chiu.POP. în secret. de îndată ce . la miezul nop ii.. a încurca cuvinte. (pop. la urma urmelor: căci în definitiv.. a da din col în col . imediat ce .: de ziuă-ndată cum s-a luminat. (înv. îndata mare.în scurt timp. 2) a o pă i (cu cineva).. a da de dracul: de data asta ai încurcat-o cu mine...... .

a spune vrute şi nevrute. în etate.) (ceva sau cineva). a-şi îndrepta cărările într-o parte. în sens invers. echivoc. (pop . pentru ca să îndelungesc la mînie. în doi timpi şi trei mişcări. 2) (despre oameni) cărunt. în extras. a îneca în sînge. a se îndesa ca iganul la praznic. a se îndrepta de păcat. fleacuri. în exerci iul func iunii. aiurea. ) în fapt: Nastratin era un Hogea (dascăl sau învă ător) . în ultimă analiză. calea) spre . (înv.) ridicat în două picioare (şi crăcănat): Bico. 1) (înv.. a spune) verzi şi uscate. a se îndrepta. excesiv. 2) a se arăta nepăsător. reprodus aparte. în doi craci. bătrîn. a-i arde o mamă de bătaie (cu bă ul pe spinare) cuiva. 3) (fig . nehotărît. a insista. ) a avea via ă lungă. a se îneca în vorbă. a-şi îndrepta pasul (sau paşii.. nimicuri: vă tot îndrug la verzi şi uscate. a se face a nu şti. fragmentar.: Dumnezeu şi cu Sîn-Petru îşi îndreptară paşii către un munte. în formă de raze care pornesc dintr-un punct şi formează un cerc. a persista (asupra a ceva): nu voi trăi în veac. a arcui: mîna ta îndoaie în arc o ramură de fag. în vîrstă. în egală (sau în aceeaşi) măsură. în doi peri în doi timpi şi trei mişcări în dorul lelii a-şi îndrepta cărările într-o parte a se îndrepta de păcat a-şi îndrepta ochii asupra cuiva a-şi îndrepta pasul spre . în dorul lelii. a eşua într-o ac iune chiar înainte de încheierea ei: să se înece tocmai la mal? ISP. în direc ie opusă. nedefinit.a se îndelunga cu zile a se îndesa ca iganul la praznic a îndesa căciula pe urechi în direc ie opusă în doi craci a îndoi în arc a se îndelunga cu zile. a se îneca în datorii. în evantai. sur.POP . beat. a umbla după pleaşcă. a păşi.) care este între două stări. a nu avea chef: ce eşti aşa de supărat? lasă că nu i s-au înecat corăbiile! POP. a îndesa (sau a tufli) căciula pe urechi..). eu cînd oi vedea ursul în doi craci. . în timpul serviciului legal. în doi peri...PANN.POP. a îndruga (sau a înşira.BIBLIA. a fi copleşit de datorii. în esen ă. într-o doară.ISP . văcar după vaci. în exces. neclar. ) cherchelit.EM. despre animale) care are părul din fire amestecate de două culori. a-i rămîne vorba în gît. a masacra.ISP. a-şi îndrepta ochii (sau privirile) asupra cuiva. te-oi lua. (înv.. a se înghesui unde se dă ceva degeaba. a îndrepta spatele cuiva a îndruga verzi şi uscate a se îneca ca iganul la mal a i se îneca corăbiile a se îneca în datorii a îneca în sînge a se îneca în vorbă a se îneca la mal în egală măsură în esen ă în etate în evantai în exces în exerci iul func iunii în extras în faptă . a măcelări.. confuz: vorbe în doi peri . a se împiedica în vorbă. nu-l găseşti însă în faptă să fi fost vreun viclean. de mîntuială: pleacă şi el cam în dorul lelii. a-şi prelungi via a. 2) (fig. la fel (de . a i se îneca corăbiile (cuiva).ISP. anapoda. 1) a trage căciula pe urechi. a stărui. a o lua spre . (p. a eşua înainte de a sfîrşi ceva. cît ai clipi din ochi.. fără măsură. ) a expune pe larg.. a apuca drumul spre un loc anume: într-acolo deci şi dînsul îşi îndreptă cărările pentru care se ostenise atîta mare de vreme.ext.EM.. a fi supărat. ) a se mîntui de păcate: cela ce-au murit s-au îndereptat de păcat. în faptă. ) care este între două vîrste: o muiere-n doi peri. a îndoi în arc.. a se uita la cineva: ea nu putu decît să-ndrepte asupră-i ochii săi stinşi şi orbi. 4) (reg. foarte repede.. (sau către . 1) (pop. a îndrepta spatele (sau spinarea) cuiva.EM.DOS . a se îneca (tocmai sau ca iganul) la mal. . cărarea. a se îneca ca iganul la mal.

în garan ie.a se instala undeva: Mihai îşiînfipse tabăra în locul părăsit de duşman. d-ăla de-şi goneşte neamurile să nu se mai înfrupte nimeni din talerul lui.. a mers la casa oraşului şi a iscălit. în dos ciumă.. (despre barbă) cu păr ile laterale mai lungi decît mijlocul.EM.OD.în fapt de zi în faptul dimine ii în fa a . în fiin ă. în floarea vie ii (sau a vîrstei. ) în diferite feluri: să inve e a citi slove noi.EM.OD.CEZAR. în beneficiul (cuiva): spectacol în folosul copiilor orfani .CAR.P.. a se înfăşura pe undeva. li-i luna. spre binele. a se îngîmfa. (sau a şoarecului).. în favoarea cuiva. în faptul dimine ii (sau zilei). dinaintea . şi el dreptate. a reduce la tăcere pe cineva. a împiedica pe cineva să spună ceva. în folosul (cuiva). a i se înfunda (cuiva). a se înfoia ca varza.. a hoinări. în gaură de şarpe . în (sau din) gaură (sau (reg. de fapt. în fa ă. a astupa gura cuiva. într-un (sau dintr-un) loc ascuns. în galop: o caleaşcă trecu în fuga cailor. a rătăci pe undeva.EM. a-l înfunda rîsul pe cineva. fă arnic. a rîde înfundat.: după Te-Deum.. a nu mai avea încotro. a înfunda gura cuiva. a înfige cornul în pernă (sau în blana patului.a se stabili. a june ii). în fond.VLAH..PANN. a-şi înfige corturile (sau tabăra) undeva. în galop.DELAVR. (pop . în fuga cailor. în văzul . cu scaun la cap: cum de-a putut să se orbească aşa de tare dumnealui care-i om în toată firea? AL.. existent: toate închinările [mănăstirilor] azi în fiin ă.NEGR. în flanc (cîte unul). în sfîrşit: o vorbă-ai vrea în fine s-auzi cum o rostesc. în felurimi a înfige cornul în pernă a-şi înfige corturile undeva în fiin ă în fine în fire în flanc în floarea vie ii a se înfoia ca varza în folosul în fond a se înfrupta din talerul cuiva în fuga cailor a i se înfunda a înfunda gura cuiva a înfunda o uşă a-l înfunda rîsul pe cineva în furculi ă în galop în galop întins în garan ie în fapt de zi (sau de seară). începutul dimine ii (sau al zilei): faptul zilei în slavă se repede. în realitate: avea.REBR. repede.) în borta şarpelui. real. aşa i-au lovit moscalii pe tătari pre dincolo. greu de descoperit: dar nu cumva să faci de altfel. în fa ă mumă. că nici în borta şoarecului nu eşti scăpat de mine. scăpare. pe înfundatelea. în fine. a trage un pui de somn. în fugă: un călăre trece-n galop. în felul . (înv. în plină tinere e (sau june e. unul în spatele altuia. în fa a . în furculi ă.CR.. a închide. a nu mai avea nici o ieşire. decretul.. iute. a o pă i: a umblat cit a umblat.. în fa a poporului. a trăi din munca altuia: o fi fost un zgîrcit . a se înfrupta din talerul cuiva. ) bortă) de şarpe (sau de şoarece) sau (reg . în şir indian. în dos ciumă în favoarea cuiva a se înfăşura pe undeva în felul . a dormi dus. în toate min ile. în fa ă în fa ă mumă. în pămînt)..BĂLC.URIC. a tinere ii. precum: vorbesc româneşte cam în felul „Fran ozitelor“. în felurimi sau pe felurime.. spre folosul cuiva: o concesie în favorul părin ilor moldoveni. ca. dinainte: în fa ă. maturitate): de ce să moară Emmi în floarea tinere ii? AL... în (toată) fire(a). a înfunda o uşă (sau o fereastră).. dar acum i s-a-nfundat. prin şuier de şoapte s-ardică pe cer curcubeie de noapte.) a hălădui. la începutul zilei (sau al serii): şi în faptul zilei. a citi apoi pe felurime. a acoperi cu scînduri (sau a zidi) o uşă sau o fereastră. în fond. ipocrit.. în galop întins. care nu a depăşit termenul de garan ie.NEC .

GANE. a se însera (sau a se lumina de ziuă): tocmai se îngîna ziua cu noaptea. 1) a i se tăbăci pielea cuiva. în înaltul (sau în slava) cerului.) a o pă i. a înghi i (cu) noduri. a înghi i şopîrla (sau o şopîrlă). (înv. (înv .LET. 2) (fig.POP.SAD. fără a intra în amănunte: lămuriri asupra acestei expozi iuni în genere. de moarte îngrozind care se va băga să treacă peste învă ătură.NEC . a-i fi foarte frig (cuiva): nea înghe at . în harul Domnului. grăbit. sim i că-i înghea ă sîngele în vine. ) foarte înghe at. a se îneca (mîncînd): la masă nu odată era să înghi cruciş. a se îngloda în datorii. a-i înghe a sîngele în vine (cuiva) sau a înghe a sîngele (în cineva). a îngrăsa porcul de Ignat. OD. a răbda.CR... ) fără nici o cauză: să le arăt eu pe cine chinuieşte el în harul Domnului.. în tării.AL. înainte de a se dezvolta.) a amenin a cu moartea (pe cineva): craiul îndată au trimis căr ile sale pretutindenea. a înghi i hapul. în văzduh: calul . în gura mare.VLAH . toacă). a înmormînta pe cineva cu fonduri strînse prin colectă publică: or să te îngroape cu talerul. ca pe cerşetoarele paralitice din mahala. a prigoni pe cineva.CAR. a da de dracul. cînd din întîmplare ochii noştri se întîlneau. a urmări. a se apuca prea tîrziu de o treabă a îngreuia (sau a îngreuna) o femeie. a înghi i gutuia.ISP. rabdă! a înghi i cruciş. se sculă şi ieşi. a înghi i hapul (sau găluşca) sau a o înghi i.POP . a-şi îngreuia stomacul. suferin ele. . degerat. a înghe a de frig. a lăsa gravidă. (reg.. a suporta un lucru neplăcut. o insultă: fu silit să înghi ă găluşca. a-şi înghi i limba. zboară cu dînsul în înaltulceriului.CR. o batjocură. repede: atunce în grabă . a înghi i pastila.CR. o umilin ă: asculta cu dezgust şi numai înghi ea noduri. 1) a mînca cu mare poftă. în grabă. l-au bătut cu buzduganul. a se îngîna (sau a se bate. a se înhăma după cineva. 2) (fig . a înghe a (sau a face să înghe e) (şi) cenuşa sub foc. însărcinată o femeie. a înghi i în gol (sau în sec). ) a suporta cu greu o durere. a se îmbina. înghite şi taci!. a face datorii mari şi a nu mai putea scăpa de ele: m-am înglodat în datorii pîn-în urechi.în general în germene a înghe a cenuşa sub foc a înghe a lemn a-i înghe a măduva-n oase a-i înghe a sîngele în vine înghe at bocnă înghite şi taci! a înghi i cruciş a înghi i gutuia a înghi i hapul a înghi i în gol a-şi înghi i limba a înghi i noduri a înghi i pastila a înghi i şopîrla a se îngîna ziua cu noaptea a se îngloda în datorii în grabă a îngrăsa porcul de Ignat a îngreuia o femeie a-şi îngreuia stomacul a îngropa cu talerul a i se îngroşa obrazul cuiva a îngrozi de cap în gura mare în harul Domnului a se înhăma după cineva în înaltul cerului în general sau în genere. (fig.EM. 2) a se ab ine de a spune ceva nepotrivit. . a-i înghe a (sau a-i degera) măduva-n oase (sau în ciolane) (de frig) (cuiva). 1) din punct de vedere general. în germene. înghe at bocnă (sau ciocan.) a se învă a să suporte greută ile.. înfrupta din ceva: înghi i-n sec. a i se îngroşa obrazul (sau pielea) cuiva. a-şi încărca stomacul mîncînd prea mult sau mîncăruri prea greu digerabile. a înghe a lemn. a suporta o neplăcere fără să crîcnească.) a nu se putea împărtăşi. 2) de obicei: cugetările care-l preocupau în genere. 1) a înghi i aer. a se speria foarte rău. umilin ele.ISP .. aflat în stadiul ini ial. 2) (fig. măduva în ciolane de frig. ) a min i cu neruşinare: vorbele lui făcură să înghe e şi cenuşa sub foc. 1) a îngurgita cu dificultate. a îngrozi de cap (pe cineva). a fi cuprins de groază: cînd văzu namila de urs la doi paşi.SAD. cu voce tare: striga în gura mare că e persecutat. a se lupta) ziua cu noaptea. a suporta (de nevoie) o dojană. (reg . a se lua după cineva. a îngropa cu talerul (pe cineva).

VLAH.. pe scurt. în mărime reală.: s-a discutat mult în jurul acestei probleme . nişte corni e în lege. în loc de .. după bunul plac.: să-şi facă casa în linia uli ei? NEGR .în întregime în întregime. . atît cît (se) poate sau cît (se) va putea. departe de ărm. 2) la scară redusă. de tot. pu in.... în lung(ul) şi în lat(ul) (sau în curmeziş(ul)) sau în lungiş şi-n curmeziş. să măcinăm boii! sacii la car şi hai la moară..POP.. în lă iş şi în curmeziş în lege în lege. 1) în preajma . 2) în cursul. în loc de . între. foarte mult. de-a binelea. înjugă sacii la car şi hai la moară. ca omagiu postum. miniatural: un înc de vro şapte ani. a înjuga boii la car a înjuga boii la car. (sau în locul . a înjura profanînd cele sfinte. în medie. 1) pe scară largă.. sau în (sau pe) mijlocul ... în dreptul . în medie sau (înv.. în: văzură pe svînta în cuptoriu în mijloc de doi îngeri.. în majoritate.. 2) în rezumat.. în toiul: vindea cîte-o iapă chiar în mijlocul drumului.. 2) pretutindeni. în miniatură.. în măsura (sau în limita) posibilită ilor. în (cea mai) mare parte sau (înv . în josul în (sau din) josul. în bună măsură: au desăvîrşit . în lături în lături. peste tot.. ) în toate direc iile.. în felul cuiva. înlocuit.. în cantitate mică... în (sau din) partea mai pu in înaltă: în josul scării. masiv. în mare. la vale..POP.. în mică măsură sau în măsură neînsemnată. (cuiva sau a ceva). spre cea mai multă parte pre cea de tot folositoare şi scumpă.. în lumea largă în lumea largă. în şir drept. în (sau prin) mijloc sau în (sau pre.) a începe (sau a se apuca de) o treabă.. (fig .CR . în amintirea cuiva (sau a ceva). pretutindeni: nouă ani de-a rîndul am colindat pămîntul în lung şi-n curmeziş. BARI IU. în genere. aproape. în lung şi în lat în mare în mare parte în masă în mărime naturală în măsura posibilită ilor în medie în memoria . la nivelul . în toate direc iile.. un ăran în miniatură. BIBLIA.. în lung şi în lat: vestea mor ii lui s-a dus în lă iş şi-n curmeziş. ) înjurătură „de cruce“: el te suduie de cruce.. (p.. în largă măsură în largă (sau în mare) măsură.. în linia .. în general.. în linii generale în linii generale (sau mari). nu vezi ce prostii spui? înjugă a înjura (sau a sudui) de cruce sau a ridica (sau a trage) (sfinte) cruci (cuiva).EM.. în jurul ..1) de dimensiuni foartemici. DOS . în (deplină) libertate sau în toată libertatea. substituit cu . în josul apei în josul apei.ISP .). 3) comer cu ridicata. în timpul.. cu totul. ) în mediu..ext. ca măsură intermediară între cantită ile sau calită ile elementelor componente.. să măcinăm boii!.. 1) în cantitate mare. adevărat: două cucuie tari . întru) mijloc de .. la o parte: fereşte în lături! în lă iş şi în curmeziş.CAR. 3) la mijloc... înmic: limba română o pă ea aici în miniatură ceea ce pă ea limba maghiară la magna ii Ungariei. de-a lungul şi de-a latul. în (sau la) linia . nestingherit: el îşi închise ochii ca să în libertate viseze în libertate. cu totul. în mică măsură în mijlociu în mijloc în miniatură .. 2) în număr mare. în mijlociu.. cum se pricepe: tăia cum ştia el în legea lui să taie. a înjura de cruce în jurul ... integral.. în larg în larg. 1) în locuri depărtate. cu to ii.POP . printre. în linie în linie. din cauză că lipseşte ceva. în lipsă de. în cantitate mare. (pop..) spre cea mai multă parte. în (sau din) lipsă de. în mărime naturală. 2) relativ la . în masă. în legea cuiva în legea cuiva. în memoria . 1) la mijloc...

în noaptea timpurilor. ) involuntar: se uita în neştire la gheata din piciorul stîng. străvechi.DOS. cu piciorul sau în minte.. ...) muchii. în speran a . a se încurca cu cineva: se dete lîngă muma copiilor. ) chinuit. a repara. în haine de culoare neagră. 1) fără a-şi da seama. a se înnădi cu cineva în neastîmpăr în necazul .AL. (pop . 3) fără măsură.în minoritate în minte în minutul acela în mişcare în mod necesar în mod organic în momentul acela în monolit în muchii în natură în nădejdea .AL . 1) în realitate. 1) lipsit (de ceva). a conversa mult cu cineva. în mod organic. 2) în suferin ă. în mod necesar.. (înv. fără doar şi poate.POP.. dintr-un singur bloc de piatră: crucea aceasta . în mişcare. dintre . (înv .EM. cum este în iad. în număr.. nepieptănat: crai cu barba-n noduri. în numărul . încît fără pierdere de vreme s-au aflat de acea parte. în negru în neodihnă în neorînduială în nepăsare în minoritate. exact: aduse toate ma ele şi le dete iarăşi în număr. . în necazul . POP.. DRĂGHICI. în produse: plată în natură . în vremuri imemoriale. ) îngrijorat. în minutul acela.. în gînd: a bate tactul cu mîna. neliniştit: aleargă-n neodihnă flăcăii cît ce pot. a zugrăvi o casă. încîlcit. şi reg . 2) (fig..RUSSO . în acel moment: în minutul acela o frică nespusă mă luă în spate. în nevăzut..REBR . (înv. neliniştit: caii-n neastîmpărfrămîntă-n loc pămîntul. în ciuda .CEZAR.ISP .EM. îi intră pe sub piele şi se înnădi cu dînsa.. vesel: dar el cîntă-n nepăsare. în not sau cu (sau a. în neastîmpăr.. în acea clipă. indisolubil...ext. în număr de . obligatoriu. în neştire în nevăzut în nevoie în nevoin ă în noaptea timpurilor a se înnoda la ceartă a se înnoda la vorbă în noduri a înnoi o casă în not în număr în număr de . în neştire. în (sau din) numărul .. care are mai multe suprafe e ce se intersectează: stîlpi de zid în patru muchi. în minte. patru etc. în gol: privea în nevăzut. ) agitat. 2) fără rost.ext . printre.HEL.. fără sens: îl tot cată în neştire colo sus la mănăstire. aievea: poza e moft! s-o vezi în natură! CAR. în necaz.. în nădejdea . neapărat. a se înnoda la vorbă. în neştire. agitat..:face parte din numărul celor respinşi (la concurs) .PANN..P.GALA . era tăiată în monolit. în negru sau (înv. în natură. 2) în obiecte. (p. în momentul acela sau în acel moment.NEGR .. dezordonat: părul cărunt îi cădea în neorînduială pe frunte.) înotînd: au trecut în not. la nesfîrşit: o femeie din sat spunea. a se certa: nu se înnoadă la ceartă ca mojicul. în nevoin ă. în număr prea mic pentru a-şi impune punctul de vedere.SAD .ISP. ..MACED ... în doliu: în negru şi în lacrimi prieteni-mi sarată.OD. cu socoteală. cu buzele sub iri şi strînse..) complet.) activ. cu necesitate. fără socoteală.. 1) mişcător. în nepăsare.. ) în negre... în (trei. a înnoi o casă. (chiar) atunci: în momentul acela văzui pe poli maistru. în neodihnă. tulburat: inima-i veghiată este mereu în mişcare. torturat: îl lăsară să-ş petreacă în nevoin ă.FIL . 2) (fig . (p. parc-ar fi la masă mare. încordat.) nepăsător. în total. în monolit. în noduri. inseparabil.. în nevoie. a se înnoda la ceartă. a se înnădi cu cineva. 1) în (continuă) mişcare. în neorînduială. de-a) notu. distrat.

ghea ă. 5) reciproc: rîde unul de altul în parte. după opinia. libertatea sa în numele suvenirilor istorice.AL . (cuiva sau a ceva). în paranteză (fie zis).POP. în pantă. 1) în mod deosebit. în original... 2) în oarecare măsură.. în parte.. . pe acolo: unele istorisiri care se păstrau în partea locului. între noi (fie vorba): mă rog.. (reg . ca prinos adus cuiva (în special unei divinită i): să-şi reclame . aducînd un prejudiciu (cuiva sau la ceva): nu vreau să te seduc în paguba dragostei dumitale.. în patru păr i egale. fraude a făcut? CAMIL.P.BOL. spre lauda .GR.AL. pieziş. ) înaintea ochilor cuiva. a avea ochii plini de lacrimi.CAR . aşa cum se cuvine. în (sau de-o) parigorie. în paranteză. invocînd autoritatea cuiva sau reprezentînd pe cineva: nu mă pute i refuza.. în special.) a nu şti să înoate. a înota împotriva curentului (sau în contra valurilor).OD. confiden ial: to i vorbesc în parte.. I. în cinstea cuiva. (reg .... în mod deosebit: eu nu î i cei în parte nimica pentru mine. separat. (despre plă i) cu bani lichizi. 6) în special. a-i înota ochii în lacrimi (cuiva).SAD.CAR. 1) (care se face) în mod propor ional: să fie cheltuială în parte. în particular.BĂLC. (cuiva sau a ceva).GHICA . 4) aparte. în pagubă. în fa a cuiva: riscă a-şi compromite reputa ia în ochiilumii..BUDAI-DELEANU. a o duce foarte bine. mai ales: rogu-te şi pe d-ta în particular să vezi scrisoarea mea. 2) într-un grup restrîns. . spre deosebire de . în linişte. 2) din partea cuiva.. în regulă. în contrast cu . spre cinstea ..CĂL . necopiat. în osîndire.AL.MARCOVICI . fără incidente: să apucăm fuga ha sănătoasă încolo şi să mergem în pace. a înota toporăşte. în opozi ie cu .) urgisit. a fi bogat. căci m-am angajat în numele dumneavoastră. după părerea cuiva. (cuiva sau a ceva): au dat un bal în onoarea laurea ilor . în (bună) pace. unul cîte unul: va fi greu a socoti folosul ce va avea fiecare în parte. peşin.. în treacăt (fie zis). în opozi ie cu . în patru.URIC. . într-o doară.BOL. (pop .. netradus: î i trimit chiar scrisoarea în original.. cu plata unei dijme: moşia era dată în parte. .. în ordine. 1) invocînd numele cuiva sau a ceva (în special al unei divinită i) ca simbol al unei credin e. individual: biruin ele ce ar fi fost numai pentru al său în parte folos. 1) (înv.ext. în (sau prin) partea locului... ) personal.. înclinat. în parte în partea locului în particular în patru .. ) de formă. în numerar. a cădea la fund (ca un topor). aşa. în ochii cuiva sau (înv. în paguba . în pagubă în pantă în paranteză în parigorie în (sau (înv. 3) separat. confiden ial: se adunau să le dezbată în particular. în forma primară. par ial: îi spuneau lucruri în parte cunoscute.în numele în numerar în ochii cuiva în onoarea . 2) (în sistemul de arendare a pămînturilor) (care se face) în dijmă. II. nimeni nu ascultă. (p. a înota în seu.) a fi foarte bogat. înpierdere. . în ordine în original în osîndire a înota împotriva curentului a înota în miere a înota în seu a-i înota ochii în lacrimi a înota toporăşte în pace în paguba . a se împotrivi părerilorîmpărtăşite de majoritate... pe) numele (cuiva sau a ceva).fără cîştig material. în onoarea .PREDA . prin acele locuri. chinuit: sub asprime plecînd capul unui neam în osîndire. ) drept.) de hatîrulcuiva..PREDA . (reg .. a înota în miere.

. (înv.. în plus.. în poară. în gazdă: se aşeză în pensiune într-o odaie mobilată. ) (despre femei) gravidă... cu intermiten e.COŞBUC . abandonat. cu-ai tăi străini.... în practică. în (sau prin) vecinătatea .. în răspăr: [mîndrul] cu mine grăind în ponce.) în pozi ie de tragere. to i cei de fa ă. referitor la .. CAMIL.. cu deficit. aidoma: bucă ică ruptă. (cuiva sau a ceva).. în toate direc iile. în mod efectiv. (aproape) vertical: avionul cădea în picaj... în pofida . alene.. în perilipsis.... şi reg . deschisă de împăratul în persoană. (înv . în ruină: rămîi în părăsire Despot.. în ajunul ....VLAH ... ) fără urmă: mormîntu lui . împrejur. în (sau prin) preajmă. pe deasupra.OD. (înv. şi reg . (stînd) în pozi ie verticală: cîntăre i .... în (sau prin) jur.: revolu ia trebuie să izbucnească în plină zi. în plin(ă) . personal: dieta . un tărîm undulos.. în părăsire.. vînturi). 1) în (sau prin) jurul . în perspectivă.. nu tîrzie vreme după aceea.CR. CAR.NEC. în (sau prin) apropiere. agale. în persoană sau (înv . cu to ii. în ciudă: m-apuc să-i spun o vorbă-n poară. concret.. ) pe scurt. împrejurul . prezen i cu to ii: mitocănimea era . împotriva . în ponce în popasuri în pozi ie în practică în pravilă în preajma . înaintea .EM. (reg .. în pierdere. (înv . fără întrerupere. în perspectivă în picaj în picioare în picioare în pierdere în piez în pilda . în picioare sau din cap pînă în picioare. . în ponce. pe lîngă aceasta..OD ... în popasuri. (reg . în rezumat: coprinderea Curcanului în perilipsis este aceasta. pretutindeni.) de-a-n picioarele.... ) în (sau prin) fa a . ) în necazul. în păr la galerie.) cu aluzie la .) 1) pieziş.. în pizma cuiva.POP . în ciuda cuiva: în pizma boierilor care să ducea de la dînsul.) în contra. în piez.... inînd seama de depărtarea relativă a obiectelor.. şi reg ..ISP.ext. însărcinată. în (sau prin) vecinătate: tot mai des în preajmă umbre vii răsar.. în (sau prin) preajma . în pildă. în picaj. în păr.... în (sau prin) apropierea .) pieziş: drept în fa a muchei .BĂLC .. 2) chiorîş. în piez. ) chipurile. fără cîştig. în pildă în pizma cuiva în plin . (pop. (p. în flaute. în plin cîmp în plus în poancă în poară în pofida . 1) respectînd regulile de reprezentare a obiectelor în spa iu.VĂC . însuşi.. în toiul . (înv .CAR . în miezul . în mod permanent: privea pieziş şi zîmbea în permanen ă.. oblic.. părăsit. sub cerul liber. în pensiune.COSTIN..MAIOR . s-a pustiit. (înv.. în plin cîmp. în preajmă . tată-său în picioare.. (înv.: vor arde-n preajma mea luminile-n dealuri.P .. în pravilă. 2) pu in înainte de . leit..TOP.: se întîmplase tocmai în preajma sărbătorilor.. în patru vînturi... se deschide. în poancă.) în persoana sa.BRĂESCU . în pilda . 2) pe cale sau cu şanse de a se îndeplini în viitor: are în fa a lui o soacră în perspectivă.SAD . înrealitate: alta este a dobîndi diplome şi alta este a exercita în practică o profesiune. în permanen ă..SAD .în patru zări în păr în părăsire în pensiune în perilipsis în permanen ă în persoană în (cele) patru zări (sau col uri. în pildă că o trimete pentru trebiule casii.) în contradictoriu. în picioare sau (fam ... care suflă d-a-n picioarele. în pozi ie.AL . (cuiva sau a ceva): se făcea că nu în ălege vorbele aruncate în pofida lui. sub pretext: trimesese giupîneasa la ară. (înv ...: cîteodată începea să cînte în pilda iganului.CĂL. .

îmi procurasem un paşaport. în eventualitatea că ..P.. mai întîi.. înainte de toate. pe scurt. în (sau de) prezent. în prezilele ... EM.POP..BARI IU . în imediata continuare.CAMIL.. 1) referitor la .: cu înduioşarea de deportat în preziua osîndei. în mod preventiv.. în preven ie. în pripite.. din punctul de vedere .. (înv .: în privin a aceasta rămăsese şi acum ărancă. (care se execută) pentru prima oară în fa a publicului. (înv . (înv. mai înainte de . 2) sub aspectul .. în ziua precedentă. în (ceea) ce priveşte .: în previziunea că nu mi se va acorda cererea. în principiu... lîngă.: în prezilele conferen ei na ionale din 1863. acum: în prezent cugetătorul nu-şi opreşte a sa minte... referitor la ... privitor la ...PRAV... în linii generale. cu privire la .BĂLC. în privin a .: mi-am luat eu măsurile cuvenite în predmetul lui.) în mare grabă. SAD... cum aude că-i bărbatu.... principial: în principiu trebuie să aibi dreptate. în zilele noastre. mai întîi: în primul rînd nu-mi place cum ară i. ) cu pu in timp înainte de ...) în zilele premergătoare ... (reg ....: în prelungirea bulevardului era o stradă pavată cu piatră.: sînt încredin at. P.... (cuiva sau a ceva)... în văzul lumii..... în prezilele ... POP.. în prelungirea ... la vedere... ) în prezen a . în prescurt în pre în preven ie în previziunea .P. în cazul . în predmetul ... sau (înv. în (sau din) preziua .. (p...... ..BĂLC. în fond.... (înv... 3) în cursul primăverii viitoare: bade.. succint. grabnic: mă mieram eu să fi mîncat lupul iarna asta aşa de în pripă.în prealabil în predmetul .. nu veni diseară. azi... în ajunul . în fiecare primăvară: frumuse ile tinerii Zoe înfloresc repede ca un arbor în primăvară...: ciomagul era în privin a arcului ceea ce baioneta este în privin a puştii.. din punct de vedere teoretic.: a meşteruit în prealabil flacăra pu ină a lumînării.. în chestiunea .... .AL.. iute..CEZAR. în (sau spre) privelişte... în prima linie în primă audi ie în prealabil.. repede.. privitor la . vino mai în primăvară. privea arbuştii exotici..... în pripite-şi leagă capul. 2) în linii mari. în priveala .BOL .... . în pripă sau (înv . în primă audi ie. în ceea ce priveşte . în privin a .) (cuiva)... grabnic: muierea-i mare dracu.. cu o zi înainte de .. în privin a vremei.. dacă s-ar întîmpla . (cuiva sau a ceva): i-am citit în ochi un fel de teamă în prezen a unui act absurd. în primăvară în primul rînd în principal în principiu în pripă în pripite în priveala . dascăle....P. în public. în preziua .OD. ) drept compensa ie a unei datorii: cela ce va avea datorie şi să va fi tocmit . foarte repede.. în vederile . 1) în primul rînd.. în fa a .AGÂRB .. iar într-al doilea .EM.. cu precădere.. (sau priveliştea . în prezent în prezen a . fa ă de . în primăvară. în previziunea ... raportat la .. 2) în cursul primăverii trecute: am făcut în primăvară o încurcătură îngrozitoare. (înv..HASD. ) în compara ie cu .. ) în rezumat..CAMIL.P..CEZAR. mai ales... în prelungirea . lipit de .. în primul rînd (sau loc). în văzul . în principal.. în prezen a . cel mai aproape de duşman.. 1) în timpul primăverii..) de pripă. în pre .. (cuiva): să le taie capul în priveala tuturor..ext..... în privelişte în privin a .. 3) (înv.. să ia vreun lucru în pre . ) cu privin ă la ..CEZAR... în momentul de fa ă. în prescurt. sub raportul . înaintea ..CR...) relativ la . în prima linie.

în pu ină vreme în pu ine cuvinte în pu ine zile în raport cu ... comparativ cu .) în schimbul ... soldatul căzuse şi-n pu ine zile chinuit muri. zadarnic. în (sau (înv .. fără măsură. . în văzul lumii: eu. în fa a oamenilor..REBR . în în elesul adevărat.P.. în raport cu .. într-un timp (foarte) scurt: rănit în războaie. în puterea calului. în rate în răgaz . propor ional cu .) în goana calului..GR. 7) cu (de-a) puterea.SL. în (sau peste) pu ină (sau pu intică) vreme (sau pu in timp). prin puterea armelor: el viind cu război şi în putere au luat-o [cetatea]. fără socoteală. în putere de .. imediat: în proaspătă vreme toate aceste s-au vindecat.. deplin al cuvîntului.AL. în pustiu sau (pop ..: în puterea prieteniei.. GHICA .) în văzul .. umilit: aşa vrui să te văd în pulbere-nainte-mi. în puterea vîrstei...CANT ..: cîrmaciul înşfăcă vîsla şi-o împlîntă pieptiş în propta torentului.) în publică.SAD. voia negreşit să izbutească. în plină noapte. 1) în deplinătatea capacită ilor fizice (şi intelectuale). tot atît cît .. inutil. care cum pute.. în toi: arşi a lui iulie era în putere... (cu fruntea) în pulbere...) în plină dezvoltare.POP .... degeaba: nu-nşela murgu-n pustiu... în neştire: toacă banii în prostie .. în ceea ce priveşte ...VLAH. în pu ine cuvinte. în rezumat. mai în putere şi mai luminos.ext . în plină vigoare: era un om voinic.. puternic... în puterea calului..OD ... în temeiul .. în pu ine zile (sau ceasuri).. în propta . 6) plin de sevă. în raport cu .. (încă) în vigoare. împotriva . în prostie.... cu desăvîrşire: pe bă îşi descarcă mînia în toată puterea cuvîntului. del negustor..: în putere de bani. . 4) (pop . în răgaz.. fa ă de . în propta . peste cîteva zile (sau ceasuri).) (aflat) în momentul culminant..: în fiecare comună urbană se va organiza cîte o societate dramatică.... . că nu mă dă după tine. 2) (înv .... numaidecît.. şi reg . în mare grabă: venie. că măicu a i-a spus bine... 5) (înv .: în puterea aurului răscumpără pe părintele său. plătit eşalonat: cumpărase ..... în proaspătă vreme în propor ia .. în prezen a . 1) în virtutea .HOGAŞ. în plină sănătate: e bine cît eşti în putere să faci pu ină economie pentru zile grele. plecat şi umilit. cu numărul locuitorilor... aflat la putere: dreptul etreaba celor mai în putere.. 1) (înv . iartă-mi aceste nazuri.FIL. 3) (înv . în propor ie. ) în contra . în proaspătă vreme.SAD.. curînd: în pu intică vreme are să se dea.POP.. (înv .. pe deplin. să mă pui în public cu un coate-goale.... 2) din privirea. în propor ie cu .. ) care dispune de autoritate..: trupul lui sfîşiat rămase două zile în privirea tutulor. în rate.) prin for ă armată. 2) (înv. GOLESCU .) în materie de . în compara ie cu .. (înv .) după) puterea .CR..) în viitorul (foarte) apropiat. (p.CAMIL. în propor ia (în care) . în (sau pe) măsura (în care) .CAR. în viitorul apropiat.. în puterea nop ii. în public sau (înv .. în puterea calului în puterea cuvîntului în puterea nop ii în puterea vîrstei în putere de . se-n elege. nu vine bine.. (reg. în puterea .EM. în (toată) puterea cuvîntului.: o picătură în raport cu nemărginirea. în propor ie cu ..în privirea . (înv. în (toată) puterea vîrstei (sau vie ii).NEGR.. ) în scurtă vreme.. în putere sau în puteri sau în toată puterea sau (înv. după cum . în tihnă: ne hotărîrăm a merge pe jos peste mun i şi în răgaz. ) la putere. înfloritor: n-au mai fost alt oraş mai frumos... în prostie în public în pulbere în pustiu în putere în (sau la) privirea ....BĂLC .ASACHI . în baza .CAR.CANTA .) în pustie..NEC ... de vigoare: orzul trebuie luat la secere cît este în putere. mobila de salon în rate lunare.

2) în ciuda .. 1) în formă de cerc.. în cete: răspîndindu-se în roiuri. rămînea în sarcina vătafului şi dădea vătaful pentru el...SAD . pe seama . în roiuri. la fel. echivoc: purtarea dumnealor unul cu altul e mai mult în răspăr. pe la.. .POP.CAR.ARGHEZI . 1) în dezordine: toată armia musulmană întoarse în răsipă spre baltă. în spirală.CAMIL. ieşit în afară (dintr-un plan). sau cu respect la ... restan ier: punerea sechestrului la cei în restan ă cu plata dărilor. proeminent: vasele mari.. în (sau la.... 1) împotriva ... regresiv. în fugă. 2) în ruină: mun ii ridicau adîncuri şi coaste-n risipă.... 2) în toată regula.GALA.: cine era prea sărac ... în(tr-un) ropot. .... de aur sau de argint. ) pe) sarcina ..... asupra .: trec eu Dunărea.. examinează scrupulos actele. în privin a . pentru nimic în lume: eu mă închin principiului sacru al libertă ii opiniunilor. dar în ruptul capului nu pot admite şi obligativitatea lor. 1) la dispozi ie pentru a fi utilizat la nevoie. într-o fugă: călăre ii porniră în ropot spre Murgeni.. potrivnic.. în grija . mîngîindu-şi musta a sub ire şi căruntă în răspăr. în rotocol sau în rotocoale.. în rînd. cu nici un pre .REBR.. pentru orice eventualitate: avea în rezervă o ocaziune de a-şi demonstra .SAD .. prin) răstimpuri sau din răstimp în răstimp.EM.CAR . în regres.BARI IU. . 3) contrar.REBR. scoase o foaie galbenă pe care o arătă conductorului. în atribu ia . în răspărul . egal. de multe ori. în rezumat. zel şi supunere la ordinile lui Amurat III. ostil. economia acestui proiect... pe scurt: iată. în (sau din.GALA . oameni şi cai în mişcare..: vina tuturor suferin elor lui cădea numai în sarcina notarului.EM.) foarte repede... deopotrivă: cu tine două fete stau şi torc în rînd cu tine.. în răstimp.. (nici) în (sau de-a) ruptul capului. în ruină (sau ruine).: un înot în răspărul apei.VLAH. în ruptul capului.CAR . 2) împotriva direc iei fireşti decurgere. poartă pe marginile lor. [ei] întind corturile mari. (pop .TEODOREANU .. în risipă.. cîteodată: în răstimpuri. dărăpănat. de mişcare: umblă în răspăr prin grîu zvelt ca păpurişul. veneau vîrtejuri repezi [de vînt] care sgîl iau ferestrele. aşa cum se cuvine: omul legii . în regie proprie.. în restan ă. în repetate rînduri sau (înv. ..CAR. nicidecum. (despre clădiri) netenciut. 1) în seama .: rog a arăta junelui Missir căin a mea profundă că am fost un infam în respectul său. le găseşte în regulă.CĂL.STANCU.BĂLC. efectiv: părea mai tînăr decît era în realitate. tăia tot în rotogol.SAD. executat cu mijloacele beneficiarului. în ceea ce priveşte... în rezumat. în restan ă în rezervă în rezumat în risipă în rînd în roiuri în ropot în roşu în rotocol în ruină în ruptul capului în ruptul capului în sarcina . 2) (despre militari) care nu face parte din cadrele active ale armatei: colonel în rezervă .. POP . în grupuri.. în (sau (înv. din cînd în cînd. adesea: se ceruse de repe ite ori la Viena..P. în nici un caz.VLAH ... stricat: vezi mun ii cum se ridică înainte ca nişte domuri colosale în ruină... în răspăr. în realitate. în (sau la) (bună sau perfectă) regulă. în relief. uneori.. în respectul . de fapt. în rezervă. în pofida . în răstimp în răstimpuri în realitate în regie proprie în regres în regulă în relief în repetate rînduri în respectul . pînă acasă la mumăsa. în ruptul capului. în decădere: am văzut pe semenii mei făcînd paşi în regres spre caverne...COŞBUC .. 2) în legătură cu . în contra . la) roşu.. 1) împotriva direc iei fireşti de creştere a firelor de păr: rămase aşa încurcat.. între timp: în răstimp. într-o fugă: îşi luă rămas bun de la şcoală şi hai. ruinat. 2) de jur împrejur: şi se-ntorcea-ntr-un picior.HASD . 1) în ordine. în obliga ia .în răspăr în răspărul .. în relief..REBR ... ) de repe ite ori. fa ă de . în răspărul primejdiei. .

. în schimb în scopul . ) în scurtă diastimă sau în (sau peste) scurt sau peste scurte zile. ca semn de pecetluire a jurămîntului. în sensul că .CR. peste pu ină vreme: deci în scurtă vreme au purces şi tătarii a venire în ara Muntenească.. şi anume... 2) potrivit vederilor. să nu-i uit numele. în taină. 1) (înv ... fără martori. se întoarse la locul de despăr ire. (înv .NEC. 2) (reg.. în sensul că doreşte ca rela iile dintre tata şi fratele meu să se agraveze.IORGA .. ca dovadă (că) .POP . în secundar.: slujitorii moscali şi puşcile sta pe deal de slobodzie focul pentru sănătatea împăratului..în sarcină în sănătatea ...) spre) semn de (sau că) . în (sau cu) scopul .. părerilor cuiva: [Brîncoveanu] era destul de tare pentru a-şi permite să tărăgăneze executarea unei porunci împărăteşti pînă-şi va procura alta. ca probă (că) .. sări. era acest punct de sprijin.... în scris în sarcină. în semiprofil... curînd.. (chiar) în clipa aceea.) cu scopos. sau (înv.NEC.. în interesul . şi pentru toate dă-mi în schimb o oră de iubire.. în sensul că . a socoti. pe ascuns:îşi deschisesecabinetul şi începuse. ) în lipsuri. în cinstea . în particular. şi reg .CAR . în sensul .. (chiar) în secunda aceea (sau în secundele acelea) sau (chiar) în acea secundă (sau în acele secunde) sau pe secundă. prin intermediul unui text scris. a dovedi sau a întări (că) . 3) (reg....PREDA ..IORGA ....ISP... în (sau după.. . sau (înv . în nevoi.... aşa cum dorea Titi. în schimb sau în schimbul . astfel încît să se vadă numai o parte din profil: Lili se supuse din polite e şi se lăsă aşezată în semiprofil.. pe loc: în secunda aceea mi-a venit o idee . umblînd mai multă vreme în sec. peste) scurtă vreme sau în (sau după. (chiar) atunci. cu inten ia .... pentru a arăta. 1) urare la închinarea unui pahar cu băutură: Dinu luă paharul şi zise: în sănătatea cocoanei Duducăi! FIL. la) scurt timp sau (înv.. a nu însemna nimic. uscat: tuşi în sec . cu alte cuvinte. pentru: mi-am concentrat toată puterea min ii în scopul de a-i dovedi cît de alunecos .TUDORAN.. în scris. în prăpastie: vru să sară peste zid. în (sau pentru) sănătatea .. spre: încercările ce se făcuseră. în timpul serii. . 4) (despre tuse) fără flegmă...) în secretar. separat... pentru .CĂL. de la Mihai Viteazul încoace. drept compensa ie: reia-mi al nemuririi nimb şi focul din privire.. ) spre semnul ... a însemna la răboj. în sec. în subsidiar.. în secret . în sensul unei apropieripolitice. în gol... adică: nu cumva există un interes pe care cineva îl poartă familiei noastre.. o vastă şi iscusită ac iune de regrupare a for elor. la. valoare. ca echivalent. a ine eviden a: am însemnat şi eu la răbuş vreo optzeci şimai bine de ai. fără succes. în (sau (înv .. în secret sau (înv . în vederea .. pe moment. ca expresie a . în al doilea rînd..: dă paloşul să-l sărute. în sec.. EM . în sensul .PREDA. într-un grup restrîns. în seamă: o fi făcînd natura multe lucruri ciudate. în momentul acela... în (sau ca. ) în aer.. pe hîrtie: dă-mi în scris pe Gagami ă ăla. însă. în sensul său. 2) în onoarea ....STANCU .) degeaba: fratele Greuceanului..) la) seară. în spiritul .ISP . în loc(ul). îşi ia furca subsuoară. către. a nu avea nici o însemnătate.. dar unul ca ăsta nu i se poate pune în sarcină.. în scurtă vreme în seară în sec în secret în secunda aceea în secundar în semiprofil a însemna la răboj a nu însemna nimic în semn de .. . 1) în direc ia . seara: cum ajunge soarili-n sară.. importan ă.SAD ..

în folosul . să vă spui la moş pe groş. înspre olaltă. în fază incipientă. consecutiv.FIL.) vărgat. în şatrange.SAD ..AGÂRB..) sau în sinea mea (a ta. cu sila: cu silnicie am vrut să-i stăpînesc ochii. 2) (reg . necontenit: am umblat în şirag şi în tăcere cam doi kilometri. în (sau (înv. în stadiu ini ial. a înşira (sau a spune) la gogoşi. în sfîrşit. în glumă.PETICĂ. a înşela la cîntar. în sînul .OD .POP . în cele din urmă. sine-şi etc. în servicie. ) întru) sine (sine-mi... (înv . în embrion: astfel.POP.. în sfîrşit în silă în silă în silnicie în sine în serie.ISP. fără plăcere. în pierdere.. în sînge. 1) fără interes. a îndruga) moş pe groş (sau multe şi mărunte). a înşira (sau a spune. în (sau cu. în sfîrşit. cu aproape trei ceasuri de întîrziere. la urma urmei: diligen a soseşte. a spune verzi şi uscate.. îşnind impetuos şi abundent: şi-i curge sîngele-n şipot din răni.). în şoaptă sau în şoapte sau (înv .SAD.. în interesul . cu matostaturi în şatrange. actual. minciuni. 1) (despre cărnuri) nu prea bine fript: ficat în sînge . 1) succesiv.) cu for a. înspre cădere înspre olaltă în stare născîndă în şagă în şatrange a înşela la cîntar a se înşela la socoteală a înşeua murgu-n pustiu în şipot în şir a înşira la gogoşi a înşira moş pe groş în şoaptă . în cuprinsul . în (sau cu. în mijlocul . a sta la taifas.CAR. trec grăbite chicotind în şoapte. cu serpentine:o şosea urcă în serpentină. baliverne: omul din mintea neroadă tot înşiră la gogoşi. 2) imediat. (înv. a-şi face iluzii zadarnice. în forul interior: mă întreb în sine-mi. a se înşela la socoteală. într-un mare număr de exemplare. si-ne.i. întins: dîndu-ise ceea ce a cerut. 2) cu (de-a) sila.) de actualitate.TOP. numaidecît.) într-un) şir (sau şirag). la un anumit moment.. a cîntări incorect.) cu şoptă.. a pălăvrăgi: încălecai pe un cocoş. într-o doară. 2) plin de sînge: măgariul . (reg . ) spre asfin it. cu şerpuituri. îşi recrutează un ciocoi tot de calibrul său şi speculează printr-însul pînea nenoroci ilor func ionari. cu voce scăzută: fete .în serie în serpentină în servicie în serviciul .EM. valabil la un moment dat: ca să se poată folosi mai bine de orînduirile în servicie. în slujba . prin) silnicie.. în mintea cuiva...) încet. ICHINDEAL ... în (sau a) silă. în solda .. în gîndul. în şipot.. 1) în carouri. în fine. au văzut pre cal căzînd jos cu totul în sînge.COŞBUC. de nevoie. a spune palavre.: geniul lui s-a pus în serviciul patriei de la o vîrstă fragedă. (înv .. la întîmplare: a se bate cu căpcînii nu era lucru de şagă. a înşeua murgu-n pustiu. în serviciul .. unul după altul.CAR .. (înv . de) silă.BOGZA. alene: întîia zi de Paşti trecu în silă. în serpentină.PANN . parcă stai de silă! vrei să pleci! COŞBUC . ei pot să fie mari.P ... din obliga ie: tremuri şi vorbind te-neci. la rînd...... dar i-a întors tot mai mult. în (sau la. cadrilat: un lat brîu . 3) în mod sîngeros: căci voi murind în sînge. în interiorul . .EM.: am petrecut în sînul acestei familii model cum nu se poate mai bine. a lui etc. în sîmbure în sînge în sînul .. neîntrerupt. (foarte) încet..CAMIL. în sîmbure. în număr mare. reprezintă transformarea necesară la care trebuiau să ajungă formele anterioare şi cuprinde în sîmbure formele viitoare... fleacuri. s-a dus în şir la palatul domnesc. spuind despre moşi păroşi.. a calcula greşit.. înspre cădere. unul către altul. în propria conştiin ă.. în (sau de) şagă. fiecare formă.. în stare născîndă. cu cotituri.. în curs de formare.

pe ascuns: au trimes pe pedagogul la mine ca în teptil să-mi zîcă să mă împac cu păstoriul. în terase.. puterile. la data fixată. salteaua). aşezat pe por iuni de teren terasate: oraşul ridică în terase tot felul de clădiri destinate odihnei.) a se bronza. ) în general: în teză generală . POP. a se întemeia pe ceva. (înv. liniştit.POP.. în (sau la) talie. în tălpi a sărit. căci nu am văzut nici un vînat. în tălpi.. la.. a-i întinde cojocul (cuiva). urmă în şopot iganca. îi pui în cap estul.POP .URIC . în (sau (înv. (înv. stabilită: numai de s-ar ine croitoreasa de cuvînt. în (sau prin) tangentă. tihnit: dormi. în (sau cu. în şoaptă. iubito. îmbrăcat numai în haină sau în rochie (fără pardesiu sau fără palton). în tăria mea (a ta etc. dormi în tihnă. că se rupe! POP. pe cînd . în timp ce . încet: la răsărit icoane. a bate (pe cineva).. cu) tăcere. pe.EM . a se baza.POP.P . în pantă.. 3) pe neobservate. a se răspîndi. ) în taină. dracii haida să majungă. sfoara) sau a întinde coardapînă se rupe (sau pînă plesneşte). (înv . ) întru. fără a afecta activitatea practică. (reg . (p. prevăzută. teoretic: în teorie generală se poate face anchetă pentru orice.. 1) fără a vorbi. nu s-a făcut niciodată. în vreme ce . (înv.) a se face că nu aude. nestingherit.SAD . ) cu de la sine putere: iar acei oameni răzeşi s-au sculat în tăria lor şi au sărit să-l bată. măria ta.CAR . dispus. în taluz. prin) taină. a nu se mai termina: prea se întinde abonamentul lui ca caşcavalul prăjit. a întinde fuga (sau o fugă). tăcut: îl îmbrobodeşti. a se întinde cît îl ajunge (sau îl ine) cureaua (sau plapuma.SAD . în teptil. n-am venit să. a depăşimăsura: nu întinde coarda prea mult. în teorie.) întru. chiar ca p-o muiere. CEZAR. şi rabdă-n tăcere.ext.. discret: iubind în taină am păstrat tăcere. de la străbuni lăsate. i-au întins cojocul. în teză generală. a se lă i peste tot: nego ul. a nu vrea să asculte.EM. netulburat. . în voie. a o lua la picior: şi-ntinsei o fugă lungă. a se întinde ca caşcavalul prăjit.). (a. a bate (pe cineva). a întinde (prea tare sau prea mult) coarda (sau a a. pieziş. a întinde ca pe o obială (pe cineva). a se întinde numai cît îi permite mijloacele. în (sau la) termen. a împinge lucrurile peste limitele admisibile.. să fie rochia gata în termen. în (sau cu) tihnă sau în toată tihna.ISP. în secret..1) pe ascuns. fără a crîcni. de firea lui este să se întinză ca pecinginea.. talentul. ş-o candelă mărea ă ardea întru tăcere. în ascuns: o lume ce sfîşie-n tăcere zdrobit sufletul meu. în linişte. ştii. a se întinde în pălişul soarelui. 2) (reg . tangen ial.a trage o chelfăneală (cuiva): fiindcă n-avea cu ce să plătească. dar în practică . a se întinde ca pecinginea. a se sprijini pe ceva. şoptit: eu ştiu de ce te temi.1738).OD . a întări din piele.) zadarnic: am aşteptat în taină. cînd merge bine..PANN . 2) în linişte. în picioare. a fugi. ) vertical: pe geam l-a văzut. în pace.MAIOR . (reg . oblic. a se bizui.în şopot în taină în talie în taluz în tangentă în tăcere în tălpi în tăria mea a întări din piele a se întemeia pe ceva în teorie în teptil în terase în termen în teză generală în tihnă în timp ce .KOG...i tulbur somnul. a se întinde ca caşcavalul prăjit a se întinde ca pecinginea a întinde ca pe o obială a se întinde cît îl ajunge cureaua în şopot.HEL . a întinde coarda a-i întinde cojocul a întinde fuga a se întinde în pălişul soarelui . să nu uităm că năravul din fire nu are lecuire..VLAH .

DELAVR . . 1) a saluta (pe cineva). a se întîlni (sau a se întovărăşi. (pop.ca tusea cu junghiu’. a se întîlni doi proşti la un tăciune.. de fa ă: fetele împăratului întîmplîndu-se de fa ă. a ajuta (pe cineva). a se potrivi ca . a lungi vorba. (p. a întinde vorba. pentru prima oară: nu-i acum întîiaşi dată să merg la drum! CR. a da de mîncare (cuiva). a se obrăznici. înainte de toate. în sinea ta: şi de plînge. a încerca să facă ceva peste puterile. ajutorindu-le. întîiaşi dată. (reg . a fi bun prieten cu cineva. a pune) o cursă (sau o capcană) (cuiva) sau a atrage (sau a prinde) în cursă (sau în capcană) (pe cineva). li s-au făcut milă. prietenii s-au făcut nevăzu i. 1) a lăsa undi a în apă.PRAV. întinde-te cît i-e (sau cît te ajunge. a momi. împrejurul: legăm calu .. (bis . a vorbi mai mult decît trebuie. cît te ine) plapuma!. a se căsători sau a se întovărăşi doi nevoiaşi. întîia venire întîia vreme întîi şi întîi a se întîlni doi proşti la un tăciune a se întîlni pe teren a se întîlni tusea cu junghiul a se întîmpla de fa ă a i se întîmpla o pantomimă în tîrcol în tîrg şi la moară .CORESI.) în cerc. 2) (fig . întîia venire (sau întîiul venit) (a(l) lui Isus Hristos). (mai) întîi şi (mai) întîi.PANN. a o duce greu. a i se întîmpla o pantomimă (cuiva). plapuma). în tîrcol sau în (sau la) tîrcolul.) venirea lui Isus Hristos în lume... mai înainte. ) peste tot. tu în col petreci în tine. în jurul. a-i întinde (sau a pregăti. 2) (fig . a întinde masă mare sau a ine masăîntinsă.(înv . .. a înşela: undi a dacă voi tinde. de se ceartă. ac ionează numai în limitele posibilită ilor proprii! a întinde undi a.a se întinde la caşcaval a se întinde mai mult decît îi ajunge olul a întinde masă a întinde masă cu cineva a întinde masă mare a întinde mîna a-i întinde o cursă a întinde o mînă a întinde pedeapsa întinde-te cît i-e plapuma! a întinde undi a a întinde vorba în tine întîiaşi dată a se întinde la caşcaval.MINEIUL.) mînă bună) (cuiva). a întinde pedeapsa (asupra cuiva).) a ajuta (pe cineva): le tindea mînă bună. a întinde o mînă (de ajutor) (cuiva).. şi de dzisele tale nu rătăciiu. (înv . în tine.. a-şi lua nasul la purtare. a se întîlni pe teren (cu cineva).. peste posibilită ile sale. a întinde mîna (sau (înv . (fig . 1) a da ospe e. a se întîmpla de fa ă (sau acasă). a se întîlni (sau a se întovărăşi) doi oameni care se aseamănă în rele: ne potrivim de minune ..ext. prin întruparea sa ca Fiul lui Dumnezeu: întîiul venitulu-i a lu Hristos. a pune la încercare (pe cineva): puseră păcătoşii cursă mie. cînd au venit spre pămînt să spăsească pre noi. despre oameni) a folosi vicleniapentru a prinde pe cineva sau pentru a-i face un rău cuiva.) a pedepsi (pe cineva). în primul rînd: ce i-a ieşi înainte întîi şi întîi.CR . în tîrg şi la moară. ) a trăi în mizerie.) a atrage. întîia vreme. a întinde masă (cuiva).) mai întîi.) a avea ghinion. anterior: de-i va dzîce „hain“ pentru ceaia ce au fost întîia vreame. a se nimeri acasă. a se întinde mai mult decît îi ajunge olul (sau oghealul.CAR . pune-o în traistă! CR .EM . (pop .POP.PSALT . [de stejar] şi-l învîrtim în tîrcol. 2) a se ine de petreceri: cum n-a mai întins masă mare. a fi. a pretinde mai mult decît i se cuvine. fra ilor. să va certa.) tusea cu (sau şi) junghiul. a întinde masă cu cineva. a se bate în duel (cu cineva).

2) a-şi pierde interesul (pentru cineva sau ceva). a se întoarce (sau a se învîrti. a întoarce foaia sau a o întoarce pe foaia cealaltă (sau ailaltă) sau a o întoarce (sau a o schimba) pe altă strună (sau foaie). purtarea (pentru a ieşi dintr-o încurcătură): văzînd bietul popă că s-a pusîn cîrd cu nebunii. a întoarce de la moarte (pe cineva). părerile.i fie sigur. a înşela pe cineva. ) a i se întoarce stomacul pe dos (cuiva): cînd dau cu ochii de soacră. a-şi recupera pierderile. începe s-o întoarcă la şurub. (reg. a(-şi) întoarce ochii (sau privirea) (de la ceva sau de la cineva). întoarce-l tu singur. . a-şi schimba atitudinea.AL.URIC . a nu se ine de cuvînt: Dumnezeu n-a voit să-şi întoarcă cuvîntul. a fi oportunist. la şiretlicuri: o întoarse şi dînsa la şiretlic. a fi schimbător. a (se) îmblînzi.a o întoarce a o întoarce ca la Ploieşti a se întoarce ca moara în vînt a întoarce capul cuiva a întoarce cojocul pe cealaltă parte a întoarce cu curu-n sus a-şi întoarce cuvîntul a întoarce de la moarte a întoarce de la î ă a-şi întoarce fa a de la cineva a întoarce foaia a întoarce inima cuiva a se întoarce într-un călcîi a o întoarce la viclenie a-şi întoarce mantaua după vînt a întoarce ma ele pe dos a întoarce nego ul a întoarce ochii a i se întoarce ochii în cap a întoarce o haină a-şi întoarce paguba a-şi întoarce paralele a întoarce porcii a i se întoarce punga pe dos a i se întoarce rînza pe dos a o întoarce (pe sau la şurub). a intra în posesia unor bani (socoti i) pierdu i. a-şi întoarce paralele. a salva de la moarte (pe cineva). a-şi schimba brusc atitudinea.POP .COSTIN. 2) a face pe cineva să se îndrăgostească: fata. a-şi scoate cheltuielile: au pus pricină că şar hi întors surorile ei cheltuiala.ISP. a preface. nestatornic. nu mă face i să-mi întorc cojocul pe dos! AL. a o întoarce la viclenie (sau la şiretlic) sau a întoarce vreun vicleşug. a se adapta împrejurărilor. 1) a prosti. a nu mai voi să ştie de cineva: şi-odată şi-a întors Sfîntule ul fa a de la el. a recurge la viclenii. scîrbă (cuiva). a agoniza: în cap ochii să i se-ntoarcă şi să-i fie capul prins. măi badeo. a (se) întoarce inima cuiva. a cîştiga simpatia. ca să le poată întoarce inimile spre dînsul. (despre sugari) a în ărca. a face afaceri comerciale: nego ul de vrei să. a i se întoarce punga pe dos (cuiva). a se întoarce ca moara în vînt. a (i se) întoarce ma ele (sau stomacul) pe dos (cuiva). a sări) într-un călcîi. a întoarce capul cuiva. a deveni mai sever: dascălul văzu că a cam scrîntit-o şi-o întoarse pe foaia ailaltă.POP . STANCU . a întoarce de la î ă. a întoarce o haină (pe dos). îi întoarce capul şî Ipate vede că nu-i de lepădat. ) a-şi cheltui to i banii: i s-o întors punga pe dos. bună mehenghe. a întoarce foaia: ei. (pop.CR .POP.ISP. a o întoarce ca la Ploieşti. a întoarce porcii.ISP. purtarea. a întoarce (toate) cu curu-n sus. a (i se) face grea ă. a-şi întoarce mantaua după vînt. a-şi schimba brusc atitudinea. a întoarce foaia. a-şi întoarce paguba (sau cheltuiala). a întoarce (sau a învîrti) nego ul (sau comer ul). purtarea. încrederea cuiva: cu multe cuvinte blînde se ruga. mi se întoarce rînza pe dos. a întoarce cojocul pe cealaltă parte (sau pe dos). a-şi schimba brusc atitudinea. a răsturna. a transforma o haină (punînd drept fa ă dosul neuzat al stofei).CR.DRĂGHICI . a-şi întoarce cuvîntul. a face vraişte.POP . a lăsa în plata Domnului (pe cineva sau ceva). 2) (fig . a-şi întoarce fa a de la cineva. a readuce la via ă. a i se întoarce rînza pe dos (cuiva).) a fi iute la treabă: se întorcea numai într-un călcîi şi toate erau gata. a i se întoarce ochii în cap (cuiva). a sforăi (în somn). 1) a se învîrti pe loc. 1) a-şi îndrepta privirea în altă direc ie: întorcîndu-şi ochii către partea de unde venea glasul.

anul). a înşela (pe cineva).BOL. permanent. 2) a desconsidera. de lipsuri. cîntă ca paserile. a se întoarce norocul: s-o întoarce.POP . a-i întoarce un şurub (sau şurubul. serios: ce naiba! doar eşti om în toată firea! în toată lumea sau în lumea toată. atunci după cuviin ă. în toată cinstea. a vizita pe cineva ca răspuns la vizita anterioară a acestuia. pe deplin. clipă) sau în fiecare moment (sau ceas. (înv . în toate direc iile: pe unde trecea.) în to i timpii. te bagă în temni ă cu dreptatea în mînă. oricînd: cumpără proprietă i nemişcătoare pe toată ziua. an): în toată seara ieşea ca să privească apusul [soarelui]. a umbla cu şiretlicuri. ha. lumea din toate păr ile îl înghesuia. în toate minuturile sau în tot minutul. roata şi la mine. întotdeauna. a(-şi) lua vorba îndărăt.. prin) toate păr ile (sau locurile) sau (înv . în toate zilele sau pe toată ziua.a se întoarce roata a întoarce spatele a întoarce şuruburi a întoarce tîrgul a întoarce traista pe dos a-i întoarce un şurub a întoarce vizita cuiva a întoarce vorba cuiva a întoarce vorba în toată cinstea în toată clipeala în toată firea în toată lumea în toată puterea în toată puterea cuvîntului în toată regula în toată vremea în toată ziua în toate col urile în toate minuturile în toate păr ile în toate timpurile în toate zilele în toi în toiul cuiva în torent a se întoarce roata (sau sfera). a min i. dar eu şi mai şi . mereu: este un gen de poezie intimă. seară. (de) pretutindeni. în fiecare zi (sau diminea ă. că i-am întors un şurub . a da de nevoi. a(-şi) întoarce vorba. . în toată puterea. un tîrg.noapte. luna.) în întregime.i în gînd . a intra la necaz..POP .REBR.CR. a întoarce pe dos. el. (înv.BOL. în (sau pre) toată vremea sau în toate vremi.REBR.. pe deplin. potrivit felului de a fi al cuiva: [Făt-Frumos] a plecat în lumea largă şi-n toiul lui de voinic. matur. a adapta.. nasul) (cuiva). a dispre ui (pe cineva).) tot timpul.CR. 3) a se supăra (pe cineva). a modifica. în (sau din) toate col urile (lumii). cu tot sufletul voiesc cu cinste pe Erotocrit de bărbat să-l priimesc. a întoarce (sau a învîrti) şuruburi. în mod sincer: î i spun. în putere.EM. a răstălmăci cuvintele (cuiva): Hamlet zicea: este ceva putred în Danemarca! noi trebuie să-i întoarcem vorba şi să zicem: mai este ceva neputred în ara asta! CAR. a(-i) întoarce spatele (sau ceafa. lună.. (de) peste tot. (de) pretutindeni: dragele iubirile. pretutindeni. săptămîna. în toată cinstea. şi de să va întoarce sfera . şuruburile) (cuiva). peste tot: s-a dus vestea în toată lumea. a se schimba situa ia.PANN . din plin: toastele se repetară şi vinul curgea în torent. adevărat: ce mai! era un artist în toată puterea cuvîntului. în toiul cuiva. în lege: este la mijloc un complot în toată regula. seara. a întoarce traista pe dos. săptămînă. în toi. a recurge la şiretlicuri: avoca ii cîte şuruburi nu învîrtesc. a părăsi (pe cineva). din belşug.. a întoarce vorba (sau vorbele) cuiva. ) în fiecare clipă.. 2) v. în fiecare zi. mereu.) de toate păr ile. în plină desfăşurare: petrecerea era în toi .POP . a întoarce tîrgul. în toată puterea cuvîntului. necontenit: [cîinii] or apăra în toată vremea turmele şi toate vitele de lupi. care a fost în to i timpii şi va rămîne. în toată regula sau în regulă.POP. 1) (înv . peste) tot momentul (sau ceasul. gata de luptă în toată clipeala. şi reg . în toată ziua (sau diminea a. a întoarce vizita cuiva. în toate timpurile sau (înv . cu viclenii: şiret el. dosul. în toate col urile.. în toată firea. ha! AL. ha. în orice clipă: domnul Ştefan. a strica o învoială. pune. veritabil. noaptea. că nu-mi place! în toată clipeala (de ochi). şi pop. .MACED. în (sau din. 1) a nu mai asculta.POP . după toate regulile. clipa) sau în (sau pe. în torent.

SL. în treacăt.) încoace: vă-zut-ai ceva mai adineoare . să te-ntreb! în torente. 1) cu totul. una peste alta: căldurile au inut.) a-şi întreba (jude ).DOS . în tot cazul sau în orice caz.. tot. în trăgători. la întîmplare.URIC . trecător: oricare păsărică îşi are ciripirea ce-n treacăt pe-astă lume încîntă auzirea. oricum. aiurea: şi totuşi ea vorbea într-aiurea. adecă soseaşte călare svîntul. (mil.... în tranzit. în trecere. (înv . ) în linie.) în fel şi chip: s-au nevoit în tot modrul să scoată pre vandali dintr-însa. în întregime. a senatorului Andrei Mocioni. potrivnic: multe într-alean se fac. într-ascuns. (înv. fără a insista: am atins acest subiect . într-aceea ce .... altminteri.. întreabă-mă. degeaba mă întrebi. se desfăşoară în trăgători şi pornesc spre noi. pe cînd: şi-ntr-aceaia ce cugeta.. chemîndu-şi boierii.SAD . într’acoace..ISP. a da în judecată (pe cineva): iar de s-ar scula vecinii din megieşi. a se întreba cu cineva sau (înv . într-ales. întreg: un director reprezintă ziarul în totalitatea şi în programul lui.. într-alean..) alergînd: boierii ieşiră într-alergate..BARI IU. şi pop . la mine să vie să se întrebe. a-şi căuta dreptatea la judecată. într-acest ceas într’acoace într-acolo într-aiure într-alean într-alergate într-ales într-alt chip în tranzit într-ascuns în trăgători în trăsuri generale întreabă-mă. 1) trecînd. . în această clipă. toren ial: pe o ploaie în torente eram înapoi. ) împotrivă.AL. (înv.. în orice împrejurări. ca părtaş: dobîndeşte un brevet pentru debit de tutun în tovărăşie cu fratele său. într-acolo. în linii mari. în total.deşi cam în treacăt.VOR. în trecere. acum. orice s-ar întîmpla..: ne-am sim it ca în tovărăşia unor vechi şi buni prietini. într-alergate.) a cere sfatul cuiva: Dumitraşco-vodă. POP. în totalitatea lui (sau ei) sau în totalitate. în taină: şterge cu oftare două lacrimi într-ascuns. numa una mi-a rămas să-i fac vîrf într-acest ceas.IORGA . foarte mare. în general. într-alt chip. în asocia ie. degrabă. în tot modrul. numai cu o întrerupere de vreo patru zile. în treacăt a se întreba cu cineva a întreba sfat ..CAMIL. au întrebat sfat.ARGHEZI. pe de-a-ntregul: opera e inegală şi nu i se poate aplica în total aceeaşi judecată. în tot respectul sau în toate respectele. în cîteva cuvinte. din toate punctele de vedere. la repezeală: şi-n treacăt o cuprinse lin într-un ungher. încolo: zăriră nişte palaturi .).. că n-am habar. (înv . direc ia aceea. 1) în altă parte: a plecat într-aiurea .. a întreba sfat (de . nu ştiu mai mult decît tine. altcum: într-alt chip n-avură cum face..COD. (reg .OD.ext. pe ascuns.P..HOGAŞ .ŞINCAI. 2) fără intă.EM. în total opt zile. ) pe fugă. .CR. să te-ntreb!.GALA.. a face proces (cuiva). în tot respectul memorabilă.CAR . (p. la distan ă unul de altul în vederea tragerii cu arma: se opresc to i alinia i. în tovărăşie. în tovărăşia . 3) vremelnic. şi pop .LET. în partea. întru totul: cu conlucrarea.AL . într’acoace? AL. în trăsuri generale... în compania . pe alese: ia sălă i într-ales. 2) peste tot. în tovărăşie într-aceea ce . 2) pe scurt. şi o luară într-acolo. (înv. într-aiure(a). altfel.. imediat: la opt [clăi] vîrfuri le-am făcut. într-acest ceas.în torente în total în totalitatea lui în tot cazul în tot modrul în tot respectul în tovărăşia .VARLAAM. ) în timp ce . împreună cu .DOS..

EM . în troiene. reciproc: a se înşela între olaltă asupra meritului producerilor lor. fără martori: o să-mi spui altădată . şi ce-au făcut puternic în veacurile sale. în aer.MAIOR . pasager. numaidecît. a depăşi imagina ia. în fugă. un surîs în trecere. între via ă şi moarte. fugitiv. nu te temi că te va prăbuşi D-zeu într-o clipită? POP..POP.a întreba voia cuiva în trebuin a cuiva a se întrece a întrece aşteptările a se întrece cu dracul în fugă a se întrece cu gluma a întrece orice închipuire a întreba voia cuiva. în fiecare zi un an. în fa a cuiva: ferica i oameni ce ştiu strigare. a depăşi măsura: văzînd că prea se întrece cu şaga. 2) unul pe altul. a se întrece cu dracul în fugă. într-o clipitură. într-o doară.COSTIN .) 1) unul cu altul: s-asamăn între-olaltă via ă şi cu moarte. a întrece (toate) aşteptările.GOLESCU.) într-o clipită: copiii crescură repede . (înv. cînd vom vorbi între patru ochi. a exagera.SLAVICI. odinioară: dar nu mai cade ca-n trecut în mări din tot înaltul. în troică. 3) fugar.EM.) într-o doară.EM. trei ani într-o clipitură. în trecut. îndată. Doamne. confiden ial. a se întrece cu gluma (sau cu şaga. tremurînd: cu inima în tremuri. în trecere între cer şi pămînt în trecut întreg la minte între lumea fe ei în tremur între olaltă între patru ochi în trepte între timp între via ă şi moarte într-o cercare într-o clipă într-o clipitură într-o doară în troică în troiene . în treacăt: mergi întîmplător pe stradă. între timp (sau timpuri). la noroc. (despre cai) înhăma i cîte trei în linie: Mitrea se opri o clipă ca să privească o sanie cu cai înhăma i în troică. întreg la (sau de) minte. cu dedeochiul. de probă: l-am ales. la întîmplare: se hotărî să vie într-o doară. cu vorba.N. să vedem ce minte are. în trepte. de trei ori Dumnezeu. înfiorat. a sărit ca fript drept în picioare. în cîteva cuvinte.. neîntrebînd voia craiului.ARGHEZI. trecător: cîte numiri ar inventa el .COSTIN.. între patru ochi (sau pere i). nazuri. (înv . (înv . între olaltă.BLAGA . în trecere surprinzi o fa ă brăzdată de „durere“.. treci pîrăul! ce te-ntreci. cu nebuniile). au îmbrăcat pruncul.SAD . între lumea fe ei (sau ochilor). între cer şi pămînt.. între lumea fea ei tale îmbla-vor.STANCU . a se întrece (cu firea). peste oraşul uriaş . 2) pe scurt.ISP. cu judecata normală: fost-ai fi întreg la minte? CONACHI . pentru un surîs de pe buzele ei. (înv . fără a insista. orice previziune: succesul tinerei cîntăre e a întrecut toate aşteptările . fasoane. a se copilări: haide. imediat: au pot să fiu. (pop .) înaintea cuiva. în trecere. ANGHEL. în treacăt. 1) în formă de scară. a întrece orice închipuire. într-o clipă (sau clipită) sau (reg . 1) la repezeală.. (reg .. într-o cercare.. în trebuin a cuiva. în acest răstimp: între timp. 2) în etape. ) a cere voie (de la cineva): cazacii s-au strîns. ... Catrino? COŞBUC .) pe clipită. în fiecare noapte alt an. treptat. a face mofturi.. se prăvălise întunericul nop ii. dată în trebuin a oştilor şi plătită dă hazneaua împărătească. într-o cercare.PSALT. copilă. în agonie. şi pop .) pentru necesită ile cuiva: suma . (reg . .) în tremuri. în tremur sau (înv ..POP. iar în crăpatul zorilor .) a fugi repede. aceea într-o clipă să pot a face eu? EM. a depăşi orice aşteptare. formînd grămezi (ca nişte valuri): un clopot trist suna şi zăpada căzuse în troiene. altădată.

la răcoare. şi pop . ca să alergi înainte. prietinul meu. 1) într-o latură. . pe loc.) în (sau din) vremea aceea. într-un răstimp: într-o toană. cîndva. .) secunde sau din secundă în secundă sau dintr-o secundă într-alta sau de la o secundă la alta sau la secundă. cînd damigeana şi trupurile noastre nu mai erau amenin ate. precum acela. într-o rînă. ARGHEZI.BIBLIA. tot la umbră. (reg.) 1)foarte repede.într-o întinsoare într-o margine într-o mică de ceas într-o nimară într-o parte într-o parte şi în alta într-o părere într-o potrivă într-o rînă într-o secundă într-o tinsoare într-o tîrzie vreme într-o toană într-o zi întru acea oară întru adevăr întru ceva întru deşert într-o întinsoare. DOS . (înv. întru adevăr sau într-adevăr.OD. după multă aşteptare. îndată. (înv . într-o toană. (reg . la un moment dat. stăruitor: şi doar mă feream şi eu într-o părere. PRAV . foarte repede. mereu: poroncele aceste nouă. într-un anumit sens. într-o parte şi în alta. curînd. pe dată. de la o vreme. 2) foarte des. după mult timp. (înv .CR. imediat. fără întrerupere: şi petrec într-o-ntinsoare. (înv . într-o (sau în) tîrzie vreme sau într-un tîrziu sau (înv. 2) (reg .CR . întru deşert. într-o mică de ceas sau pe (o) mică (sau nimică) de (sau pe) ceas.POP . .) în vreo privin ă. din clipă în clipă: pe o nimică pe ceas beam cîte-un cofăiel întreg de apă. aplecat) pe o parte. într-o părere.) insistent. întru (sau din) acea oară. în (sau spre. stă şi vorba pusă la loc cu temei. în (sau din) acel moment: într-acea oară ce era închis în temni ă Ioan. fără zăbavă: toată supărarea mea pieri la secundă.. imediat: şi într-un buc [furnicile] au şi ales năsipul. dintr-un anumit punct de vedere: într-un anumit sens.) pe o parte. 1) (despre oameni) (culcat. dobîndi glas. în direc ii opuse. GALA. de fapt: fa a într-adevăr plăcută a tînărului.care curg pe nică. ceva. nu. într-o margine. CAMIL. din) nărav. într-o zi oarecare.i trebuie prea mult curaj.EM. (înv . (înv .) în egală măsură. într-o părere.VARLAAM . 2) deoparte. strîmb: casa unde stăteau era aplecată într-o rînă. la moment. 2) (despre obiecte) înclinat. am ajuns după un tîrziu în Fărcaşa.. (înv .PREDA. fără întîrziere. pu in: să nu cumva să o strice întru ceva. . 1) într-o doară. repede.EM. imediat. odihnind p-o rînă! PANN . te întreb într-un tîrziu. din clipă în clipă. ) repede.CR. într-o nimară. într-o clipă.CR. pre) trufă (sau trufie).CORESI . în trufă într-un anumit sens întru nărav într-un buc într-un ceas bun! . şi pop .) zadarnic: întru deşert ne trudim. pieziş: îi pusese căciuli a . întru ceva. la o vreme: suind pe la fundul Hălăucei. nu spre trufă.. la întîmplare. să fie cu noroc!: amin şi într-un ceas bun! AL .DELAVR . cam la o parte. (să fie) într-un ceas bun!. în goană.P. ) după un tîrziu. într-o tinsoare.AL . izolat: nu puteam să stăm la o parte ca nişte cerşetori.SAD.P . cu adevărat. în patru etc. întins. ce pentru mîntuirea noroadelor. într-o (bună) zi sau într-una din zile. 1) (înv . acum. odată. deopotrivă: fapta vitejească e negreşit lucru mare. numaidecît. 2) pe potrivă. pe ceas.) pentru a se mîndri. întru (sau pre. într-o secundă sau în două (în trei. ) în tîrziu sau (reg. oarecum: a zîmbit şi el aşa. într-un buc.CAMIL. (înv . într-un suflet. dar într-o potrivă cu dînsa.) conform obiceiului: şi într-acelaş nărav iară sărută pre ei cu cuvîntul. într-o (sau pe o) rînă. ) foarte repede. într-o (sau la o) parte. şi reg . Panait.) cu o ocazie oarecare. pe o coastă: ce lua-n trei zile dintr-o săptămînă da pe d-ale gurii. pentru a fi lăudat: ai tălmăcit [scriptura] spre limba cea de moşie a locului. într-o potrivă.

) la un moment dat: într-un timp îl întreabă nevasta. ) în siguran ă.. într-un rînd. (înv . imediat. la nimereală. în goană: a sosit într-un suflet înapoi la fîntînă. vecin cu . într-un peş. foarte repede. 2) de nimic. curgerea ploii conteni. şi pop . se schimbă şi ei în pămînt. în unanimitate.1820). într-un gînd sau la un gînd. în turmă. la o dată oarecare.ISP. s-a dus chilipirul! într-un timp mai lung sau mai scurt întru pu inel întru tărie întru toată deplinirea a se întuneca la fa ă întuneric beznă în turmă în tuşă a în ărcat bălaia ! . .HASD . odată şi odată.P. într-un şold. întuneric beznă. vine tot într-un suflet şi domnişorul. (p. în acelaşi fel..ext .) cu totul. într-un (sau la) noroc. într-un necaz. la nevasta vrunui vornic.într-un chip într-un cuvînt într-un gînd într-un glas într-un hal fără hal într-un hat cu . gînd la gînd: află pre patriarhul la un gînd cu dînsul. întuneric deplin: noaptea era întunerec beznă. deodată: răspunseră to i într-un grai. într-un cuvînt. mai că .. 1) împreună.CAR . aşa şi împără ia acea de sus într-un chipu va lumina. la nervi. o scrisoare plină de reproşuri . (înv.. se rupsese osia şi rămăsese în trei roate. (sport ) dincolo de marginea terenului de joc. înclinat. într-un necaz. cu grămada. într-un timp mai lung sau mai scurt. de la o vreme. în grămadă: sufoca i de-atîta mers în turmă. curînd: într-un minut fu aproape de pădure. cîtuşi de pu in: el era bun şi nu supăra întru nimic pe popor.AGÂRB . într-un glas. într-un răstimp.POP.POP . (pop. îndată.ISP. împreună.. nu numai pre eluş să se mîntuiască de bate războiu .CAMIL. în tuşă. NEGR. (înv .) în disperare: i-a scris.POP . (înv . s-a terminat!. 2) (sau cu un cuvînt) pe scurt. întru toată deplinirea..: întru pu inel v-a i aflat credincioşi. . în rezumat: într-un cuvînt. (reg.) pu in lipseşte ca . odată.MINEIUL . întru pu inel. întru nimic sau într-o nemică. într-un hal fără (de) hal. într-un timp. foarte repede: venise într-un răsuflet din oraş. într-un hat (sau hat în hat) cu . a se posomorî: mult la fa ă te-ai schimbat şi mi te-ai întunecat.. ce şi cetă ile întru tărie să puie... a se întuneca la fa ă. nu s-ar fi putut opri de a se coti cu vecina sa.. într-o stare de nedescris. într-un minut sau în două minute. ) (culcat) pe o parte... deodată: într-un răstimp. într-un noroc.SAD.CORESI . peste tot.) la fel... la un moment dat: într-un rînd îi picase lui moş Nichifor două iepuşoare..URIC. ) pe o parte.... defel.. întru nimic într-un minut într-un necaz într-un noroc într-un peş într-un răstimp într-un răsuflet într-un rînd într-un suflet într-un şold într-un timp într-un chip. deopotrivă. URIC .VARLAAM. 2) (reg. întru tărie. pieziş. într-un timp mai lung sau mai scurt. într-un suflet.. (a.STANCU. într-un răsuflet. noi ne mişcăm împinşi din urmă. mai curînd sau mai tîrziu: mor ii . (înv . în.CR.BIBLIA . orice damă l-ar fi văzut. într-o rînă. a în ărcat bălaia (sau murgana)!. 1) (aplecat) într-o rînă. în stare de apărare: voinicul. pe o coastă.GHICA.tr-o clipă. acum sau altădată. ) 1) deloc. VARLAAM . oblic: m-am pomenit cu trăsura într-un peş. ISP.. fără deosebire: [soarele] lumineadză preste tot într-un chip. cu desăvîrşire: ucide i toată partea bărbătească întru toată deplinirea. într-un (sau cu un) glas (sau grai).ISP. la un moment dat. de aceeaşi părere.. şi pop.: care vie este intr-un hat cu altă vie a me [a].strîmb. în cor: apoi noi într-un cuvînt din partea a tot pămîntul zicem. la întîmplare: să mă duc.

..GALA . în cele din urmă. a cădea la învoială: Mihaiu .BOL. (pop .. a memora fără a în elege. a se învă a (sau a se deprinde) ca iganul (sau ca făurarul) cu scînteia (sau cu scînteile). văzînd că toată munca lui este degeaba.POP . zadarnic: în van l-a rugat. inutil. în elină.. a învă a pe de rost. vioi: măi.. (despre nave) a eşua. care şi legea-mi este şi s-o-nvă de rost m-am pus... în mod succesiv (şi în mare cantitate): cad săge ile în valuri care şuieră. în urma ... rău): îs deprins cu nevoile ca iganul cu scînteile. în ultimul moment: a prins avionul în ultima secundă . părăginit. în (sau de) varvaric.. îndărăt. beat. ) a nu se în elege deloc: ne în elegem ca gîsca cu prepeli a. a învă a pe din afară: şi ascultă o poveste ce-n şcoală azi mi s-a spus. a învă a buchea căr ii. se toarnă. a se obişnui (sau a ajunge să se obişnuiască) cu ceva (neplăcut.. ) de-a rostul.: lucrurile se făceau în văzul lumii. la urma urmelor. a se învă a minte. în ultimă analiză.POP. (reg. 1) a învă a exact ca în carte.ISP. necultivat. în elege de cuvînt!. a trage învă ăminte dintr-o experien ă neplăcută: ca să te înve i minte.. în ultima clipă. a în elege (sau a şti) de cuvînt. a învă a păsăreşte. dinapoi. în epat la minte. în epat la limbă.. în ultimă instan ă. fa ă de . în urma urmelor în urmă în valuri în van în varvaric a învă a buchea căr ii a se în elege ca gîsca cu prepeli a. despre mustă i) cu vîrfurile lungi şi răsucite: cu muste i de varvaric cum stă bine la voinic. SAD . (pop ..: codrii-n urdie în urmă-i s-adună şi iar se-mprăştie. degeaba. îndărătul .. în valuri sau valuri-valuri. înainte de a fi prea tîrziu. în văzul .PANN. sarcastic. (pop .. 1) ame it de băutură.EM .a se în elege ca gîsca cu prepeli a a în elege de cuvînt în elege de cuvînt! a se în elege la cuvinte în elină în el în epat la limbă în epat la minte a se în epeni pe nisip în ultima secundă în ultimă instan ă în ultimul moment în urma . într-un tîrziu: în urma urmelor. în van. de rost). POP . a se în epeni pe nisip. a învă a păsăreşte. în urmă.) în cele din urmă. în ultimul moment.. eu nu i-oi mai da drumul vara. a se învă a ca iganul cu scînteia a învă a cu nărav a învă a minte a se învă a minte a învă a papagaliceşte a învă a păsăreşte a învă a pe de rost în văzul . .EM. se în elese cu el la cuvinte. în spate. iste . ascultă de vorbă bună! a se în elege (sau a se ajunge) la cuvinte.. a (se) obişnui să pretindă ceva ca pe un drept al său: la ce tot dai? îi înve i cu nărav! DELAVR.POP. se dete la prins musculi e. dinapoia . 2) ironic. în fa a .POP.. (chiar) în ultima clipă... a fi ascultător. dar la minte în epat . a învă a minte (pe cineva). în van i s-a tîrît la picioare. (chiar) în ultima secundă.. supus: ascultă şi-n elege de cuvînt.. în spatele .. a învă a pe de rost (sau (înv.) în bătaia puştii: mai bine le-aş avea în elul puştii. PANN. în el sau în elul puştii. 2) a învă a în mod mecanic. a învă a papagaliceşte. POP . a învă a papagaliceşte. a (se) învă a cu nărav.... în urma urmelor. copile mic de stat. a pedepsi (pe cineva) (pentru a-i fi de învă ătură)..

în via ă şi-n trai în via ă şi-n trai. ) în depărtare: privea în zare cum pe mări [Luceafărul] răsare şi străluce. a pleca. grea a li se a i se învîrteji capul scorniia.. în zare sau în zări.. la discre ie pe cineva. ) pe termen nelimitat: i-a dăruit cu hrisov o moşie. pentru totdeauna: tu ciocănitoare să te faci şi blestemată să fii a le căuta şi a le omorî în vecii vecilor! POP. a avea la bunul plac.EM.PANN. (pe undeva pe) aproape. (p. ) etern. suferin a (cuiva). în jurul .) cu voce tare. s-o stăpînească de veci..în veac de veac învechit în rele în vecinătate în veac de veac sau în veci (de veci) sau de veci(e) sau în vecii vecilor sau în veacul veacului sau în (sau pe) vecie sau (înv... 1) în apropierea ..) a rupe pre ul (sau tîrgul. în (sau prin) vecinătate. în (sau la) vedeală. şi reg .. HASD.. a se învîrti ca un prîsnel a se învîrti ca un prîsnel sau a umbla ca prîsnelul. a se învoi (sau a veni) la (sau din) pre sau (reg. a învîrti dulapuri. (pe undeva pe) aproape: plecă prin vecini să-şi astîmpere în vecini amarul. a da tîrcoale unui lucru dorit..: acel turn. în (sau prin) vecini.. . în zadar în zare ...COSTIN . la orizont. în eternitate.ext. . în public. în vederea .. (reg. în vreme ce. 4) (în construc ii negative) niciodată: atunci în vecie suflarea ta caldă ea n-o să învie.EM.. NEGR. (înv.. deprins a te ciocni la to i domnii. (înv .: dau voiniceşte asalt . în scopul . pe fa ă: o purta în vedeală între toată în vedeală boierimea...AL .. şi pop .OD. înv... şi reg . tiptil: opisică albă ca laptele vine în vîrful picioarelor. îi zise cumpărătorul .. CANT. (înv . ) din moment ce . ) a umbla cu înşelătorii. a ame i: mise părea că biserica a i se învîrti capul cuiva se învîrteşte cu mine.NEC. în vecinătatea .CANT . în zadar. 2) (bis...) în văzul tuturor. 2) (înv . înrăit: învechit în zile rele.. în preajma . ) în vecia veacului. în veliglas. a a i se învîrti capul cuiva sau a se învîrti locul cu cineva.EM.. a i se învîrteji capul (cuiva). în vederea . în (sau prin) apropiere.VLAH. a învîrti pe degete pe cineva. în timpul apropiat de .EM. . a zgîndărî o rană nevindecată. învoindu-se din pre . în vreme cînd . (înv ..) pu in înainte de .. . ) niciodată. .. ai fi trăit în veci de veci. nici au mîncat de aceste? DRĂGHICI.. (reg. zadarnic: în zădar căutam să-i pricinuiesc oarecare distrac ie... a manipula pe cineva. învechit în (zile) rele...REBR. în timp ce. tocmeala). în (sau prin) apropiere. ) a se ajunge din pre sau (înv . pentru . cîtă vreme .. aşezat în vecinătatea por ei.NEGR .. a se învoi la pre în vreme ce în vreme cînd . a avea ame eli. în veliglas a înveli tăciunele a înveli tăciunele.. 1) de-a pururea. 3) (jur..) a avea ame eli: capul li se învîrtejiia. cu glas puternic: cetindu-să la divan în veliglas căr ile înaintea tuturor.. a fugi.BĂLC . a încheia o tranzac ie comercială (în elegîndu-se asupra sumei de plată): în vro cîteva cuvinte. în (sau prin) preajmă: pecinighii în vecinătate fiind. în vecinătatea serii. în vecinătatea . în vreme cînd nici văzuse.: Robinson cum era să le cunoască.CAR. în vîrful picioarelor în vîrful picioarelor.. a spori durerea. a se mişca foarte repede. a se învîrti ca mî a împrejurul oalei cu smîntînăse învîrti ca mî a împrejurul oalei cu smîntînă.. . veşnic: cîntări tînguitoare prin zidurile reci cerşi-vor pentru mine repaosul de veci.: două metode în vederea aceluiaşi rezultat. fără zgomot. a învîrti cu itul în rană a învîrti dulapuri a învîrti pe degete pe cineva a învîrti (sau a răsuci) cu itul în rană.

a obliga. 2) (fig. a sili pe cineva să se supună capriciilor tale. de păr lung îl apuca.i îndeplinească toate gusturile.GHICA . (fig. (fig. a juca cum îi cîntă cineva (sau cum i se cîntă). fără patimă. ) a se preface. ) 1) a da o reprezenta ie cu păpuşi. î i stă mintea în loc. fără ascunzişuri. unde nu călca picior de parte femeiască. ) a risca (aproape) totul (pe o carte). pe Iordaki s-arunca.. a juca la două nun i. a fi prost ca noaptea. e incredibil. a-l ine la cheremul tău: cum se răsuceşte vremea şi ne joacă tontoroi! VLAH. jos pălăria!. joi după Paşti sau joi mai de-apoi. . a juca (cu căr ile) pe fa ă. 1) în timp ce zboară: paserile . îi porunceşte cineva. a juca la bursă. a face ultima tentativă de a-şi atinge scopul. a înşela pe cineva. (pop.. a păcăli (pe cineva). căreia îi jucau ochii în cap. a practica jocul de căr i. 3) dintr-odată. a juca o comedie.M. ) se petrec lucruri ciudate.AL. . a judeca la rece. a judeca cu obiectivitate. repede. 2) a fi şiret. a juca o co că (cuiva). toată admira ia! a juca căr ile.în zbor în zig-zag în zori de zi î i stă mintea în loc joacă dracu’ pe urloaie joi după Paşti jos pălăria! a juca căr ile a se juca cu cineva ca mî a cu şoarecele a se juca cu focul a juca cum îi cîntă cineva a juca cu sala goală a se juca de-a purceaua în ceafa cuiva a juca de sîrmă a juca în ciur fără văcălie a juca la bursă a juca la două nun i a juca o carte mare a-i juca ochii a juca o comedie a juca o co că a juca păpuşile a juca pe fa ă a juca tontoroiul în (sau din. în zig-zag. la Sfîntul Aşteaptă. a trata cu uşurin ă un lucru primejdios. a juca o carte mare. a se juca (sau a glumi) cu cineva ca mî a (sau ca pisica) cu şoarecele. ) a trage o mamă de bătaie cuiva.. în zori de zi (sau de ziuă) sau în zorii zilei. a juca de sîrmă. dintr-un) zbor. a înşela. i le prindea cu mîna din zbor.. a încerca ultima solu ie. 1) a avea privirea vioaie. a amăgi. a(-i) juca un renghi (sau renghiul. viclean.PANN. a judeca ca o cizmă. să. a fi deschis. iute: ne spunea de sfin enia călugărilor de la Stavros. renghiuri) (cuiva) sau a-i trage renghiul (cuiva). a juca păpuşile. (reg. ca mî a cu şoarecele. ) a spune minciuni. suspecte. a se descurca în orice situa ie...CAR. a domina pe cineva. a juca (sau a sări) tontoroiul. sînt în stare să ne joace renghiuri. a juca tontoroi(ul) (pe cineva) sau a face (pe cineva) să joace tontoroiul sau a-i juca on oroiul (cuiva). determinîndu-l să facă ceva care nu este în interesul său: îl joacă cu viclenie în ciur fără văcălie. a(-şi) juca ultima carte. a face cum îi impune. a se juca cu focul.. a cumpăra şi a revinde efecte de bursă. a se acomoda cu abilitate împrejurărilor. cînd începe a se lumina de ziuă. în linie frîntă.. a-i juca ochii (în cap) sau a nu-i sta (bine) ochii în cap (cuiva). ca la o şerpoaică. . a juca tontoroi a juca ultima carte a juca un renghi a judeca ca o cizmă a judeca la rece ..SAD. tontoroiul pe mormîntul ei.CR.POP . a juca cu sala goală. pe covor îl întindea şi din zbor capu-ităia. a-şi bate joc de cineva inîndu-l întro situa ie incertă: nu te juca cu mine . a se juca de-a purceaua în ceafa (sau pe spinarea) cuiva. a stăpîni. 2) în fugă.. CR. joacă dracu’ pe urloaie.. dintr-o singură mişcare: arnău ii . (reg. unde nici în zbor nu putea să intre decît cocoşii. niciodată. inimaginabil. a juca o festă (cuiva): februarie şi martie . a trage pe sfoară (pe cineva): nu cumva oare vrea să ne joace vreo co că? AL.. a opăi: se ruga la Dumnezeu să nu-l şontorogească de picioare pînă nu va apuca să joace . e de necrezut. (despre actori) a nu avea spectatori. grav. a face joc dublu. a juca (sau a suci) în ciur fără văcălie (pe cineva). jucăuşă: un puişor de fată.

) cît noroc voi avea. un prost. la capătul puterilor.. complet finisat: apartament la cheie .. la Sfîntu-Aşteaptă... la alegere. la aer la alegere la anul. pentru ce?: la ce să mai merg şi eu. (de) foarte departe: răsar-o vijelie din margini depămînt. la sfîrşitul lumii.EM. cu bra ul trecut pe sub bra ul altuia. sub protec ia . la bună vedere!.. afară. cînd o-nflori bostanul la aprinsul lumînărilor la aşa cap.. protejat: ştiindu-se la adăpost de atacurile inamicilor. (înv. în (sau din) toate păr ile: şi prin casă se primbla.. în fa a lui Dumnezeu... la urma .EM. ajunsese la capătul puterilor . (fam. cînd o-nflori bostanul. niciodată.. straşnic: be ie la cataramă . la calendele greceşti. 2) (fig.. la căderea serii. la ce?.. virgulă. putea să pregătească în tihnă propriul plan de atac.. la întîmplare. ) cum o voi scoate la capăt (cu cineva): cu omul roş nu ştiu zău la cît mi-a sta capul. cît de mult decade (cineva): giudeca i la cît agiunge omul. 1) la umbra . 1) foarte strîns. judecată solemnă. (de) jur-împrejur sau roată-mprejur. (pop. la mijlocul drumului: s-a întors de la calea jumătate. în siguran ă. ) a păcăli. (înv. ) a se jura pe ceea ce are mai de pre : i-oi jura pre sfînt c-oi inea cuvînt pănă la mormînt. la (sau în) aer (liber). cînd patimile îi întunecă mintea! DRĂGHICI. ) sub pretextul . pe alese: pe tarabe. dacă vă duce i voi? la cerere. a înşela un credul. a jupui (sau a beli) apul. cînd zorile-s albe. a (se) jura pe sfînt. la (sau pe) bord. (fam. noaptea pe la cîntători. la alegere! la anul.. la (sau după) care..) la nimereală. (pe) la (sau pînă în. pretutindeni în jur. la cît vine (sau ajunge) (cineva).. niciodată. ) în ce hal ajunge (cineva). cînd se luminează de ziuă: au venit doi îngerei . ) 1) a vomita la be ie. după aceea: „Amin“ zise Domnul .. .judecată de apoi jumătate de picătură a jumuli un fraier a jupui apul a jura pe sfînt a jura strîmb jur-împrejur la adăpost la adăpostul . 2) (fig. bun pentru locuit. şi jur-împrejur căta. a jumuli un fraier. pe puntea navei. epuizat. la capătul . (fam . lac (sau leoarcă) de sudoare (sau de năduşeală. la cheie. la brodeală. pe la cîntatul cocoşilor. de apă). (pop. cînd se solicită: s-a transferat la cerere . a jura strîmb. judecată de apoi.P. la coada . la adăpostul ..BUDAI-DELEANU. foarte transpirat. jumătate de picătură.POP.. apărat. la adăpost. la cataramă. îmbarcat.. a depune un jurămînt mincinos. la Paştele Cailor. aşa căciulă!. aşa sînt şi purtările lui. (bra ) la bra . la cît mi-a sta norocul. despre) cîntători. ferit. vlăguit: după atîtea nop i nedormite.. cum e omul.CEZAR. la căderea serii.. fructe cîte vrei.. ) (formulă de salut la plecare) la revedere! la calea jumătate sau la jumătate de cale (sau de drum). la aşa cap. aşa căciulă! la bord la bra la brodeală la bună vedere! la calea jumătate la calendele greceşti la capătul pămîntului la capătul puterilor la care la cataramă la căderea serii lac de sudoare la ce? la cerere la cheie la cîntători la cît mi-a sta capul la cît mi-a sta norocul la cît vine la coada . (de) la (sau din) capătul (sau marginea. 2) a se zdreli în urma unei căzături la be ie.CR. (pe) la aprinsul lumînărilor. pe înserat: ajunseră acasă la căderea serii ..POP.: stătea cuminte la coada şirului. într-un loc neacoperit. (fam. după care apoi se depărtă. marginile) pămîntului sau din margini de (sau peste) pămînt. op ional.. ) foarte. la cît mi-a sta capul (cu cineva)...

URIC. la dracu-n praznic. foarte: împăratul Roş [u] era un om pîclişît şi răutăcios la culme. ) la maturitate: aşa-l lasă pîn-la mare să crească tot în desfrîu. la mintea omului (sau a cocoşului). parc-ar fi intrat în pămînt. (fam. la iarna viitoare. loc prielnic. cu rost. perfect. potrivit: vorba era vorbă.. la maximum. pînă la refuz: sala teatrului era plină la maximum .AL. că doar era la mintea cocoşului. cu haine comandate la Paris . şi reg.. (a fi) aşa cum se cuvine. 1) modern: aşa e la modă să se umble fără coadă..PANN . la capătul pămîntului. la hurtă.SAD. la mai mare!. cît pofteşti: mîncare şi băutură aduseseră la discre ie.. a dispărut fără urmă: ş-acuma nu-i. la întîmplare sau în voia întîmplării.CR. disperat. fără cusur: era gătit la marele fix. (reg. la urma urmelor. î i urez să fii avansat cît de repede! la mama dracului (sau a ciorilor).CR. la loc comanda!. acolo unde stătea de obicei: pune capul lui Harap-Alb la loc. întocmai. (fam. că amatorii nu lipsesc! la (sau în) culme.). într-un noroc: mergeam la întîmplare. foarte departe. l-a iertat Dumnezeu. la drept vorbind... (înv. ) exact. cum se nimereşte. neîncetat: este admisibil . (fam. vezi Doamne. fript pe grătar: peşte la grătar . într-o doară. lac să fie. ) foarte departe. ferit de pericole: să te sileşti a fi totdeauna la mijloc de masă şi la col de ară. la fa a locului. (pop. la minut. în fond. la măsură. ca o criză de cabinet să se perpetueze la infinit? EM. că broaşte sînt destule!.). la doi paşi (de . aidoma: toate s-au întîmplat la fel. la fel. (parcă) l-a înghi it pămîntul sau (parcă) a intrat în pămînt. unde s-a petrecut fapta.. la (sau de) modă. în voia soartei.). ) impecabil.STANCU. la locul ei. la infinit. 2) (despre oameni) foarte cunoscut. în neştire. uşor de în eles. l-a în ărcat Scarao chi. l-a făcut de rîs. în cel mai înalt grad. a murit. 1) pe ultimul loc.. la mijloc (sau la capăt) de masă şi la col de ară. cînd va veni iarna.. la dracu-n praznic. apreciat la un moment dat: ea era pe atunci foarte la modă. POP. la dracu-n praznic.POP. la loc. că broaşte sînt destule! la culme la deal cu opintele şi la vale cu oprele la discre ie la doi paşi la dracu-n praznic la drept vorbind la fa a locului l-a făcut ceapă cu apă la fel la grătar la hurtă la iarnă l-a iertat Dumnezeu la infinit l-a înghi it pămîntul la întîmplare l-a în ărcat Scarao chi la loc la loc comanda! la locul lui la mai mare! la mama dracului la mare la mare fix la maximum la măsură la mijloc de masă şi la col de ară la mintea omului la minut la modă la coadă. trimis pe front. la discre ie. din belşug. nici nu apucase să cumpere ceva . la mare(le) fix. cît vrei. la iarnă.la coadă lac să fie. imediat.. la deal cu opintele şi la vale cu oprele.. l-a făcut ceapă cu apă. ) s-a schimbat planul de bătaie! (a fi) la locul lui (ei etc. la urmă: terminase şcoala primul .NEGR. 2) la rînd: după ce că pierduse două ceasuri la coadă. la grătar. foarte aproape (de . clar: pricepuse şi el. ca şi de coborît. să juri că te-o în ărcat Scarao chi. pe loc: fotografie la minut. (înv.SAD. unde şi-a în ărcat dracul copii: am fost . la întîmplare. cum se nimereşte: vindea cartofii la hurtă .CR.. precis: măsurîndu-să fînul cu stînjenu drept şi stogurile întocma la măsură. la coadă . ) e foarte şiret. ) e la fel de greu de urcat. fără limită. viclean: mare hîtru mai eşti! . ocazii să fie. la mare. BOL. .PANN.

a chibzui... putea să tăinuiască. fugi! la ora actuală.SAD .P. la moşii ăi verzi. la dispozi ia cuiva. necontenit: această zi udă şi plîngătoare la nesfîrşit. 2) în caz de trebuin ă: beciul . ) (pînă) la infinit: cresc pe-ncetul..CEZAR. în păr ile noastre: şi eu trimite-voi ce-i mai mîndru pe la noi. în timpul nop ii următoare: ştiu că are să aibă de lucru la noapte. la supărare: multe spune omul la necaz. 1) la nevoie: putea. loc) de nevoie.BACOVIA.ISP.. la mul i ani!. foarte aproape: casa bunicilor era la o azvîrlitură de bă . în regiunea . în vreme de restrişte.. la o adică. a consfătuirii etc. 2) pe ordinea de zi (a şedin ei. (pe) la noi.la moment la moşii ăi verzi la mul i ani! la nebunie la necaz la negru la nemărginire la nemurire la nesfîrşit la moment. (fam.POP. ) extrem de tare.SAD . la nebunie: te iubesc la nemurire. o fată.CAMIL.. care-l iubea la nebunie şi dormea cu poeziile lui sub pernă. la negru.CEZAR. la ore mici. cu intensitate maximă. la ordinele cuiva. 1) acasă. fă loc!.. să vă dea Domnul tot ce dori i! la nebunie sau pînă la nebunie. în casa noastră. (pînă) la nemărginire.CONACHI. la o şchioapă. la nimereală.GOGA .VLAH. 1) într-un moment dificil. făpturile osebite. dificil. veşnic. la nesfîrşit. în familia noastră: cu ce ocazie pe la noi? CAR.. la nivelul . ISP.. la nevoie sau la vreme (sau ceas. la nevoie. după miezul nop ii.CR. la noapte la noi la o adică la o azvîrlitură debă la o parte! la ora actuală la ordin! la ordinea zilei la ordinele cuiva la ore mici la o şchioapă la paroxism la parte la pas . la ordin!. încet: calul era obosit şi nu putea merge decît în pas. (p. o domni ă. ) (foarte) aproape: nemul umirea poporului ajunsese la o şchioapă de răscoală. să-şi gătească şi să-şi spele singur. 2) în satul sau în oraşul nostru. fără a gîndi. la nevoie la nimereală la nivelul . 1) de actualitate... fără alegere: apucă la nimereală pe prima stradă la dreapta. la (sau în) pas sau în pasul calului. insuportabil: jazzul urla la paroxism. în dreptul .. 3) în ara noastră: la noi sînt codri verzi de brad. . pîn-la nemărginire. la parte. la necaz: te va învă a . . la o parte!. sînt la dispozi ia dumneavoastră! la ordinea zilei. la o adică. . 2) la drept vorbind: ş-apoi. 4) în lumea noastră. (fam. ) fără sfîrşit.. î i urez să trăieşti încă mul i ani!: la mul i ani cu sănătate. .): face i tăcere! sînt cestiuni arzătoare la ordinea zilii. în mersul liber (al calului). fără întrerupere. la noapte. la nemurire. de mult.. (care este) angajat cu plata într-o anumită propor ie din beneficiul realizat: îl fac tovarăş la parte şi-l însor. P. (pînă) la paroxism. pe loc: Dumnezeu . în prezent..EM. nici n-am nevoie să-mi mai calce pragul. zi.CAR. la moment trimise pe un înger. la întîmplare. într-un moment critic. în universul pămîntesc. tîrziu: nu ajungea acasă decît la ore mici . ce să faci la vreme de nevoie. la mică distan ă. important: scandalul din parlament era la ordinea zilei . (înv. cu pre de speculă. imediat. la o azvîrlitură (sau aruncătură) debă .CR. fereşte-te!. la necaz. la o adică.CAR.CAR .EM..P.ext. enorm. niciodată: vei mai căpăta şi tu cap la moşii ăi verzi ori la paştele cailor.

(de obicei. în cursul primăverii viitoare: pînă la primăvară n-o să ne mai vedem.POP. (înv. la punct sau (înv . ce să tîmplase .NEGR.CAR. în mod desăvîrşit. lapte de cuc.CĂL.. (care este emis) fără a fi nominalizat. la pămînt.CEZAR. po i să-i mai faci cîte-o injec ie.).. ) la prima vedere. 1) la loc sigur. în calitate de dirijor.. potrivit.ISP. deprimat. la timp... achitat. remorcat. ) ruinat: industria e la pămînt ..: las’că nici nu se înghesuie la treabă.CAR. în aparen ă: Despot e la părere zburdalnic şi uşor. la rînd sau de-a rînd(ul). dintre reprizele unei întreceri sportive: la pauză. 2) taci din gură!.NEGR. scorul meciului era alb .BOGZA . în afară de faptul că . (fam. era la pămînt cu moralul . zise calul şi-şi luă zborul.. de adevăratelea: începuse să se sufoce în casa Şerichii. el etc. şi la lapte de cuc. lasă că ştiu eu (ce ştiu). folosit etc. la ordin: la poruncă! stăpîne. 1) unul după altul.) la pont. concret. 1) să fie linişte!: mai lasă. (înv.CAR. la pornire. 1) întins.. ) la închisoare: o să fie în altă parte.i fleanca! . la răcoare. la prînz. VLAH . .. 2) (fam. la adăpost: îi dăduse în păstrare toate bijuteriile . 2) la muncă silnică în saline: tăiase doi ani la sare . la momentul oportun. după răbojul întipărit în cuget.P. 2) conform ordinii stabilite: urma să-i afle pe to i. NEGR. în caz de extremă necesitate: la rigoare. culcat pe jos. (înv.PREDA. că nu pot să dorm! GALA .. la pauză. iron. 1) în saramură: maldăre enorme de piei puse la sare.) fără a avea indicat numele titularului. la propriu.POP. la poruncă. la moşii ăi verzi ori la paştele cailor. la repezeală. la pupitru. la fix.. GALA. ceva imposibil: muierea pofteşte şi la urdă de curcă. la (sau (înv. STANCU.NEC. ) deoparte. dînd nouăzeci şi nouă. la anc: ca să ne putem scula diminea a la pont. la răcoreală. în grabă: îşi dezbrăcă la repezeală cojocul. deznădăjduit.). ) la momentul potrivit: la prilej. la sare lasă că ştiu eu lasă gălăgia! la paştele cailor (sau calului). gălăgia. ) pre) rîndul meu (tău. la purtător. la propriu şi la figurat. la remorcă. demoralizat: după atîtea lovituri ale soartei. ) la închisoare. la pescuit: nu era acasă.i treacă înainte de-a rînd toate aceste figuri. las’că . la amiază. perfect: un om care-şi ştia la perfec ie limba sa.AL. dom’le. în rezervă. la păstrare. la părere. în corela ie cu „la figurat“) în mod real. la peşte. ) nimerit.POP. lasă gălăgia!. în urma altora: iar Pandele-i asculta şi la rîndu-i cuvînta. obiectiv. la sare.. cunosc bine situa ia şi nu pot fi indus în eroare: sînt pungaşi.) învins. pun unul la prisos. la prilej. . la peşte.la paştele cailor la pauză la pămînt la părere la păstrare la perfec ie la peşte la pornire la poruncă la potriveală la prilej la primăvară la prisos la prînz la propriu lapte de cuc la punct la pupitru la purtător la răcoreală la remorcă la repezeală la rigoare la rînd la rîndul meu las’că . la primăvară. la perfec ie. său etc. 2) (fig . la prisos. în timpul pauzei dintre actele unui spectacol. la rînd. tacă. la rigoare. la plecare. ca economie: din suta ce munca mea a scos. î i voi comunica şi d-tale motivul meu. la momentul potrivit pentru mine (tine. la (sau cu) potriveală. consecutiv: lasă să. (care poate fi plătit. 3) (fig. niciodată: vei mai căpăta . nu numai. las’că ştiu eu! CĂL. la (sau în) păstrare. (reg. corespunzător.

renun ă!. în timpul toamnei viitoare: la toamnă. de drastic. ) sigur. prin pîrloage. gătit în tava pusă la cuptor: au propus să urce pre urile . abandonează acest subiect!. în timp ce cortina este ridicată. las-o moartă-n cînepă (sau în păpuşoi)!. tîrziu. ) las-o baltă! la (sau pe la) spartul tîrgului. (reg.ARGHEZI. las-o baltă! sau las-o încurcată! sau las-o moartă!. repede. la sigur. nu mai spune prostii! la sărite. nu ştiu dacă nu se întîmpla moarte de om! POP. la seamă. la înghesuială. unde puteau să vorbească la secret. (pînă) la urmă: bine! făcu la sfîrşit şi ieşi urmată de aproape de Grigore. lat în spate. ) la ananghie: s-o fi prins nebunele de fete pe Lia. la (sau în) scenă deschisă. la tavă. lasă prostiile!. (reg. pînă la distrugere: l-a frecat la sînge. la toamnă. ) şmechereşte. încet. taci din gură! la scara murgului. nu mai insista!: ştii ce? las-o încurcată. la cataramă: legasem dar iarăşi prieteşug cu un necunoscut.STANCU . ca de obicei. (care are loc. voinic. comod: ce bază po i avea într-un lasă-mă să te las? CĂL.CAMIL. (fam. lasă-te de fumat! lasă-mă să te las.. fără martori: se traseră mai la umbră. (p. la (sau în) tabără. important: zurăiesc banii de aramă. neglijent.SAD. bine făcut. (p. de) scară sau la (sau pe) scara . ) la război. la spartul tîrgului? la strîmtoare. foarte mult: prinşii sînt bătu i pînă la sînge.BACOVIA.POP. (care se află. strîns. prin reduc ie) într-un anumit raport numeric. contează pe mine! lasă vorba!. (arg.lasă-l săcretului de tutun! lasă-mă să te las lasă prostiile! la sărite lasă-te pe mine! lasă vorba! la scara murgului la scară la scenă deschisă l-a scos apa la mal la seamă la secret la sfîrşit la sigur la sînge las-o baltă! las-o moartă-n cînepă ! la spartul tîrgului la strîmtoare a la şme la tabără la tavă la temei la temelia la timp la timpul lor lat în spate la toamnă la toartă lasă-l săcretului de tutun!. (pînă) la sînge. (rar ) 1) degrabă.ext.. termină cu prostiile!.BLAGA. . lasă-te pe mine!. a scăpat cu bine dintr-o primejdie sau dintr-o nenorocire. îndărătul şurii. 1) pînă cînd îşneşte sîngele. din belşug: s-au făcut prune la temei. aşa mai la o strîmtoare. (toate) la timpul lor sau tot lucrul la timpul său. la momentul potrivit... cînd frunza va îngălbeni. la temei.P.POP. . ) nu mai fuma!. (pînă) la sfîrşit..POP. la baza: una şi aceeaşi năzuin ă formativă zace la temelia tuturor crea iunilor spiritului grec.POP. cînd va veni toamna. bazează-te. la temelia. dar ajunsese. (pop. la spartul tîrgului . al reprezenta iei. a la şme. în geamul tău. orice trebuie făcut la momentul potrivit. la vreme: lucru la timp dăruit pre uieşte îndoit. 1) la sfîrşit de tot: se pornise de cu seară.POP. ) pre uit. la bătălie: iată lui că i-au sosit carte mare de pornit. că e mai bine! REBR. la fripturile la tavă.CAR. 2) prea tîrziu: acum te-ai găsit să vii. straşnic. l-a scos apa la mal. prin ierburi. ) zdravăn. (fam.ext. apreciat.SAD. ) foarte tare.. 2) niciodată.. la timp. la secret.M. la loc îngust. (pop.REBR. ) în cantitate mare. om apatic. 2) extrem de aspru. care se desfăşoară) în timp ce vînatul fuge în salturi: partidele de iepuri la sărite prin păpuşoaie. prieteşug la toartă. cu o monedă voi suna. la (sau pe. matematic cu realitatea: o hartă la scara 1:1000000. toate hîdele-s la samă. (pînă) la capăt. la tabără de ieşit. tare. în timpul spectacolului. la toartă. la vedere: cu astfel de sală iei aplauze la scenă deschisă. (pop.

. ) niciodată.N. în public. a părăsi: a lăsat treaba baltă şi a plecat. la un moment anume. la o adică: argă elul cela.CR.. perciunii).VLAH. a se lăcomi (la ceva): i se lărgise ma ele spre luat. la un loc cu . tocmai.AGÂRB. la un moment dat la un pahar de vin la un timp la urma urmelor la vale la vara cailor la vară la vedere la zi la zile mari la ziuă la zoritul zorilor lăcaş de veci lă-mă-mamă a lămuri buştean a i se lărgi ma ul a-şi lărgi mîinile spre lăcomie a lăsa baltă a-şi lăsa barbă a lăsa boieria la o parte a lăsa buza a lăsa cu buzele umflate a lăsa cu limbă de moarte la toată întîmplarea. AL. nu cred să fi fost prea urît. a lăsa boieria (sau fudulia) la o parte. în orice caz: la toată întîmplarea. exact cum (sau cînd) trebuie. la vară. a păcăli (pe cineva). ce nu te-ară i mai la vedere? CAR. în zori: eu poate n-oi veni acasă pînă-n ziuă. 1) în ziua. . a-şi lărgi mîinile spre (sau pre) lăcomie. în fond. în timpul verii următoare. la tot pasul sau la fiecare pas. oricum s-ar întîmpla. împreună cu .. la momentul potrivit. ) la chef. la un moment oarecare. favori ii. a lăsa cu buzele umflate (pe cineva). . împreună. om prost.AL. la vedere. la zile mari. a rămîne (sau a lăsa pe cineva) nedumerit. la un pahar de (sau cu) vin. mai lăsau fudulia la o parte. la zoritul zorilor. la (sau în) ziuă. în pas ritmic. la eft. 1) în sensul coborîşului. (înv. la un timp. a abandona..OD. a (se) lămuri buştean. fix: ai venit taman la anc! la (sau în. ) la momentul potrivit.. 2) zilnic. la petrecere: s-a răsuflat la un pahar cu vin. îşi scotea din cufăr uniforma de general . în acelaşi loc cu .. în ultimă instan ă. a fi gata să izbucnească în plîns. favori i. nătîng. la pas: poştalionul meu înainta pe ăcăneală. la toată urma. mormînt: l-a dus cu mare cinste pînă la lăcaşul de veci.POP.CR. cătră un prieten al său.POP. n-aude. la o vreme. la un loc. la urma urmelor sau la toată urma.. 2) (fig. a lăsa baltă. lăcaş de veci. a-şi exprima ultima dorin ă (pe patul mor ii).COSTIN. la vara cailor. la ultimă nevoie. nu vede. a-şi lăsa barbă (sau mustă i.. ne vom pune candida ii noştri. a i se lărgi (sau a i se lungi) (cuiva) ma ul (spre ceva). pe) ăcăneală. 1) la ocazii deosebite. (p. a lăsa cu limbă de moarte (sau cu jurămînt). la un moment dat. laolaltă. peste tot. (pop. în zori. deodată. la zi. în văzul tuturor..CAR. lălîu: dacă găseşte vreun lă-mă-mamă .. lă-mă-mamă. fără întîrziere: era la zi cu plata datoriilor . ) foarte rar: carne nu avea la masă decît la zile mari. ) a deveni foarte lacom: şi-au lărgit mînele pre lăcomie. la data convenită.. pe care o fierbe la un loc cu o vadră de lapte dulce. a lăsa buza.: culege o poală de somnoroasă. la anc. pretutindeni. în timp ce se bea. a nu-şi rade barba (sau mustă ile. în sensul cursului apei. a înşela.N. 2) în direc ia în care curge o apă.la toată întîmplarea la tot pasul la anc la ăcăneală la eft la ultimă nevoie la un loc la un loc cu . (reg. la sărbători: la zile mari. perciuni).. a-şi da în petec: iar cînd era la pahare.PANN. necontenit: vede prăbuşirea la tot pasul. în cele din urmă. la (sau pe) anc.ext.. spre capătul de jos: a apucat la vale şi fuge ca un fulger. la vale. deschis: dacă eşti aicea.COSTIN.

a lăsa în voia soartei (pe cineva). .POP. a nu mai fi preocupat (de cineva sau de ceva). şi te-ai făcut lucru rău. POP. a se veseli.EM. a lăsa în frîul său (pe cineva). a lăsa în apele lui. 2) a consim i cu mare greutate la ceva: ce vrei? se lasă greu! CAR. (reg. a lăsa un lucru nelămurit: să o lăsăm şi de data asta încurcată! OD. a lăsa în voie. în banii lui (pe cineva): tineri lăsa i în voile şi chefurile lor. ) a renun a la serviciile unui preot: noi şi-a noastră igănie ne-om lăsa de-a ta popie.. . a lăsa de pe o zi pe alta. (fam. a lăsa în banii lui (pe cineva). a nu se amesteca în treburile cuiva. a lăsa în plata Domnului (sau a lui Dumnezeu. a părăsi. a lăsa de dorit. a lăsa genele. a se supăra. dar inima nu mă-ndură. nu mă lasă inima să-mi vînd calul. a nu termina (ceva). a-i permite cuiva să facă ce vrea. a se astîmpăra. că-i beat. 1) a apăsa cu toată greutatea corpului: ea se lăsase . a nu se mai ocupa (de cineva sau de ceva). a lăsa în aer (sau în suspensie) (ceva). a lăsa în cheful (sau în chefurile) lui (pe cineva). a părăsi (la greu) (pe cineva).POP. a-l lăsa (sau a-l îndura) inima să . a lăsa în salba lui (pe cineva). a se lăsa greu. a lăsa cu zile pe cineva.POP.i laşi inima veseliei? POP. a se îndura: însura-m-aş. a lăsa din pre . a-şi lăsa inima veseliei... ) a sărăci (pe cineva).. a lăsa în pacoste (pe cineva sau ceva). a amîna... a-l lăsa inima (pe cineva). a se îmblînzi. a abandona. a reduce pre ul. a deveni rezonabil. de. a-şi lăsa inima veseliei a lăsa în aer a lăsa în boii lui a lăsa în cheful lui a o lăsa în coarda de jos a lăsa încolo a o lăsa încurcată a lăsa în frîul său a lăsa în mila Domnului a lăsa în pacoste a lăsa în pană a lăsa cu mîinile-n sîn (pe cineva). să-mi fac şură.DRĂGHICI. a lăsa în plata Domnului a lăsa în ploile lui a lăsa în salba lui . a tergiversa.a lăsa cu mîinile-n sîn a lăsa cu zile pe cineva a lăsa de dorit a lăsa de izbelişte a lăsa de pe o zi pe alta a se lăsa de popia cuiva a lăsa de pripas a lăsa din pre a lăsa genele a lăsa gluma a se lăsa greu a-i lăsa gura apă a-l lăsa inima a-l lăsa inima să . a o lăsa încurcată. măi omule! CR. a lăsa în mila Domnului (pe cineva).(reg. a vorbi serios: să lăsăm gluma! aştept al doilea transport de flori. a nu mai glumi. a fi sub aşteptări: calitatea serviciilor lasă mult de dorit . greu pe al lui bra . a o lăsa în (sau pe) coarda de (mai) jos sau a muia coarda. (fam. a sfîntului) (pe cineva sau ceva). a-i lăsa gura apă (cuiva după ceva). a se distra: ce stai aşa ca un vlădică şi nu. a lăsa în boii (sau în banii) lui (pe cineva).i lăsa gura apă. a da pace (cuiva): ia lasă-mă încolo. a lăsa de izbelişte. a lăsa în pană. a-şi (mai) reduce preten iile.POP. ) a lăsa aşa cum este (cu proastele lui obiceiuri) (pe cineva). a lăsa în ploile lui (pe cineva). a lăsa gluma (la o parte). a se îndupleca.. a cru a via a cuiva. a se lăsa de popia cuiva. (reg. a dori foarte mult (ceva). a lăsa în pace (pe cineva). a nu duce la bun sfîrşit.NEGR. ) a lăsa în apele sau în banii lui (pe cineva). a lăsa să-şi facă mendrele (pe cineva): te-am lăsat în frîul tău. a nu se mai interesa. a lăsa de pripas (pe cineva). a avea poftă (de ceva): un cireş plin cu cireşe coapte.REBR. a lăsa încolo (pe cineva). a muri. ) a pune în încurcătură pe cineva. a lăsa în voia soartei (pe cineva sau ceva): se gîndise să-l lase în plata Domnului. a abandona.

a (nu) lăsa în pace (pe cineva): dar lăsa i-mă în tihnă. a(-şi) lăsa o şansă. a dezamăgi (pe cineva). a nu se mai interesa (de cineva). a se lăsa pe credin a cuiva.. a nu se mai interesa de cineva sau de ceva. a se lăsa păgubaş (de cineva sau de ceva). a lăsa mofluz (pe cineva). a lăsa lampă. pe coada tăciunilor? POP. a se relaxa. a înşela aşteptările (cuiva): pupăza zbrr! . a întrece (pe cineva sau ceva).. a lăsa în voia soartei (pe cineva). (pop .POP. a renun a la .ARGHEZI. a lăsa (sau a da) la naiba (sau naibii). . a-şi reduce preten iile: să să lase mai mic. a lăsa jos (ceva). a lăsa pe coada tăciunilor (pe cineva). a lăsa la vatră. a umbri. a ignora (ceva): lăsă la o parte securea. nefolositor (pe cineva): peste gard aruncatu-m-au.a lăsa în ştirea lui Dumnezeu a lăsa în tihnă a lăsa în umbră a lăsa în urmă a lăsa în voia soartei a lăsa jos a lăsa la degetul cel mic a lăsa lampă a lăsa la naiba a lăsa la o parte a lăsa la proeresisul a lăsa lat a lăsa la vatră a lăsa lucrul a se lăsa mai mic a lăsa mare şi devreme a lăsa mască a lăsa moale a se lăsa moale a o lăsa moartă a lăsa mofluz a-l lăsa nici de o treabă a lăsa olog a lăsa o porti ă de scăpare a se lăsa păgubaş a lăsa pe coada tăciunilor a se lăsa pe credin a cuiva a lăsa (sau a se duce.ZANNE. ) a lăsa cu gura căscată. a părăsi. ) a-l face să devină neputincios. a (nu) lăsa în tihnă (pe cineva). dar se lasă păgubaşe. a lăsa mască (pe cineva). a (o) lăsa (mai) moale. (fam. (pop . a înceta să mai lucreze. a se încrede în cineva. a o lăsa moartă (în păpuşoi sau în cînepă). a face concesii: te laşi moale. pînă l-a lăsat lat . ) 1) a-şi diminua. nici de-o treabă lăsatu-m-au. a se lăsa mai mic. a ologi (pe cineva): i-a căzut un butuc peste picioare şi l-o lăsat olog. a lăsa lat (pe cineva). ) 1) a păcăli. ) a da (cuiva) libertatea să procedeze cum doreşte. te bagă-n foale. (fam.PRAV. a se bizui pe cineva. a lăsa la degetul cel mic (pe cineva). a eclipsa (pe cineva sau ceva). a lăsa la (bun) proeresisul (cuiva).. 2) a lăsa cu gura căscată (pe cineva). a ului (pe cineva). a(-şi) lăsa o porti ă de scăpare. a lăsa olog (pe cineva). a lăsa lucrul. (reg. a abandona ceva. căindu-să ce au făcut. a lăsa la o parte (ceva).POP. a lăsa în umbră (pe cineva sau ceva).i dau fra ii şi dute în ştirea Domnului. a se lăsa moale. pînă la leşin (pe cineva): doi l-au inut şi unul l-a tăbăcit bine. a înşela (pe cineva). a întrece (pe cineva): nişte graiuri ce-ar fi lăsat la degetul cel mic pe cea mai limbută teleloaică. a renun a. a permite unui soldat să plece definitiv acasă după efectuarea stagiului militar.CR. a pleca.ISP. a renun a (din lehamite) (la cineva sau la ceva): mî a vru să fie moaşe. a lăsa cu buzele umflate (pe cineva). a depăşi.. (înv. a lăsa din mînă (ceva).HOGAŞ. (înv. a Celui de Sus) (pe cineva). a lăsa mare şi devreme (pe cineva).) a bate foarte tare. şi mă lasă mare şi devreme cu lacrimile pe obraz..) a lăsa să trăiască în mizerie (pe cineva): pe mă-ta o laşi pe mîna străinilor. a depăşi. a lăsa la bunul plac al cuiva. a abandona. a uimi. a lăsa în urmă (pe cineva sau ceva). a porni) la voia întîmplării: mai bine.POP. gînduri oarbe şi deşarte! VLAH. . a abandona: te las naibei sărăcie şi mă duc la vitejie. a omite. a porni) în ştirea lui Dumnezeu (sau a Domnului. a lăsa (pe cineva) sau a se duce (sau a pleca. a-l lăsa nici de o treabă (pe cineva).SAD. 2) a ceda.

a lungi vorba.AL.POP. de l-a lăsat rece . pustiilor.POP.BRĂESCU. a toca averea (cuiva).a lăsa pe scîndură a se lăsa pe tînjală a lăsa pe vodă departe a-şi lăsa pielea pe undeva a lăsa pielea zălog a se lăsa puică a lăsa pustia a se lăsa răcoare a lăsa rece a lăsa sănătate a lăsa să se în eleagă a se lăsa seara a lăsa sînge a lăsa sub masă a lăsa şaga a se lăsa tăgîr ă a lăsa timpul să treacă a lăsa toacă a lăsa totul la pămînt a se lăsa tras de mînecă a lăsa u a lăsa un nume a lăsa vorbă a lăsa vraişte a lă i vorba lăutarul coarde vede. a lăsa să se în eleagă (ceva). lăsîndu-şi pieile zălog? CR. a fi arogant. . a lega (sau a strînge) băierile pungii (sau de la pungă). ) a muri (undeva departe). a lăsa totul (sau toate) la pămînt. ) a da naibii. a transmite prin cineva ceva (cuiva).CR. înfumurat. a cădea) seara sau a se face seară. ca scîndura m-au lăsat. 2) (fig. a se face frig: despre ziuă se lasă răcoare. a(-şi) lăsa pielea (sau pieile) zălog. a tergiversa: Dumnezeu nu lăsase nici o clipă ca timpul să treacă.POP. 2) a lăsa cu gura căscată (pe cineva). a se aşterne. pre uit (şi după moarte): ferice care lasă macar un dulce nume l-a patriei durere! AL. şi fam. a lăsa sînge (cuiva). sărmana.GR. coarde visează. a renun a la glume. a lăsa totul baltă: credeam că voi lăsa totul la pămînt. a vorbi mai mult decît trebuie. 2) a-i fi indiferent (ceva cuiva): părerile lui mă lasă rece. a se lăsa tăgîr ă. feti ele. lăutarul coarde vede. a lăsa vorbă (cuiva). a lăsa vraişte. o cantitate de sînge din corpul cuiva. 3) a sărăci (pe cineva). a lăsa cu buzele umflate pe cineva. a (nu) se lăsa prea mult rugat.i de şagă. a lăsa şaga (la o parte sau de o parte) sau a-i ajunge de şagă (cuiva). ) 1) a înşela aşteptările (cuiva). a lăsa sărac lipit pămîntului (pe cineva): dragele. a lăsa u (pe cineva). (reg. mi-au tocat paralele. a (nu) se lăsa tras de mînecă. are de gînd să ne lese sănătate. . a se lăsa pe tînjală. ne lăsam puică.DOS. 1) a omorî. fiecare meşter la meşteşugul său gîndeşte. (reg. a fi renumit. a ucide (pe cineva): i-a croit una în moalele capului. a lăsa sănătate. pe scîndura goală) (pe cineva). a sărăci (pe cineva): l-au lăsat toacă şi apoi i-au dat cu piciorul. a lăsa în dezordine. ) a muri: mămuca nu face bine ce face. a sugera (ceva). a lăsa pe vodă departe. a se lăsa sau a sta pe vine: lunecam [pe ghea ă] cu picioarele strînse. a fi econom. a lăsa rece (pe cineva). (fam. a-i lua totul (cuiva).POP. a se lăsa (sau a se pogorî. a lăsa sub masă (pe cineva). 2) a se lenevi. a nu-i da nici o aten ie (cuiva). a lăsa un nume. m-au băut şi m-au mîncat. 2) a-şi pierde via a: crezi d-ta că pu ini lupi dau cinstea pe ruşine.CR. Manoli. a se însera: şi să feace sară şi să feace diminea ă dzua a doua. a pierde vremea. a se lăsa puică sau a şedea (sau a se da) puică. Meştere Manoli! agiungă.CAR. 1) a cădea în mîinile duşmanului. a-şi lăsa pielea pe undeva. 1) (despre animale de trac iune) a trage foarte încet (sprijinindu-se pe tînjală). (reg. a lăsa toacă (pe cineva). a face economii. printr-o incizie. coarde visează a lega băierile pungii a lăsa pe scîndură (sau ca scîndura. (pop. a lăsa să curgă (în scop curativ). despre oameni) a neglija sau a amîna lucrul: cată de nu te lăsa pe tînjală. în pustie) (pe cineva sau ceva). a lă i vorba. ) 1) a se lăsa greu. a amîna. a se lăsa (cu) răcoare. a lăsa în plata Domnului (pe cineva sau ceva): de ce nu l-am rugat să o lase la pustia de puşcă! CAR. a lăsa (ca) timpul să treacă. a lăsa (la) pustia (sau la pustii. pustiei. a deveni serios: Manoli.

) a lua de nevastă: zis-a badea să nu joc pîn’la storsul vinului. a leşina de foame. să-l leapede de în preo ie. ) a fi pe moarte. 1) a lega firele de urzeală înainte de a începe esutul.POP. a muri: mi se apropie şi mie să-mi leapăd potcoavele. a lega doi (sau două) în tei.POP. a reuşi să adune ceva avere. a nu da pace cuiva: ce te legi de capul meu? CONTEMP. a se alege cu ceva. a lega (sau a-i tăia) mîinile (şi picioarele) (cuiva) sau a lega (sau a fi legat) de mîini şi de picioare.PANN. legea junglei. a nu mai putea vorbi (bine). a lega nod (pe cineva). a fi supus fiin ei iubite: să ştii că eu am să. 1) a amăgi. a se lega de capul cuiva. a se tăvăli.. tradi ie: după legea pămîntului nu se cuvine.NEGR. mă trimite-n altă ară. a încropi: munceşti de te speteşti şi doi în tei te văd că nu po i lega. a(-şi) lepăda potcoavele sau a sta să-i pice (sau a-i suna) potcoavele (cuiva) sau i-a tras potcoavele. a lega cartea (sau şcoala) de gard. . a se cutremura.(reg. a lega la (sau de) gard (pe cineva sau ceva). a lega cal aveta.a lega burduf a se lega ca boala de om sănătos a lega cal aveta a lega cartea de gard a i se lega limba cuiva a se lega de capul cuiva a lega doi în tei a lega gura pînzei a lega hîrzob a lega în cap a lega în pripon a se lega la cap a lega la gard a lega la iesle a lega mîinile a lega paraua cu zece noduri a-şi lega samarul a lega sfoară în sfoară a lega tocmeală legea junglei legea pămîntului a lega nod a lepăda ca pe o măsea stricată a lepăda din preo ie a lepăda potcoavele a leşina de foame a lega burduf (sau cobză. (înv.DELAVR. a leşina (sau a se omorî.ISP. iată storsul a trecut.i leg cal aveta. a se lega (sau a se agă a) ca boala (sau ca moartea) de om(ul) sănătos. ) a răspopi: de va fi şi preot şi-l vor prinde cu furtişag.URECHE. a abandona învă ătura. a lega tocmeală.PRAV.. a renun a (la ceva): bărbate.CR. cînd voiu fi mireasa lui. a o scoate la capăt: se cotorosise de sărăcie . a-şi lega samarul. a lega zdravăn (pe cineva): îl legară fedeleş. a lega (sau a sta. ) a face un legămînt: s-au împăcat cu craiul leşesc şi mare tocmală au legat.AL.ISP. a nu putea ac iona.ISP. ) a lega (flori) în formă de elipsă. a lăsa) în pripon. a-şi crea complica ii inutile.. a pune. a căuta prilej de ceartă (cuiva). a lepăda (sau a delunga) din (sau de) preo ie. badea-n cap nu m-o legat. fedeleş) (pe cineva). a lega fedeleş (pe cineva). a lega gura pînzei. a lega în cap (pe cineva). leagă vornicia de gard. obiceiul pămîntului. (reg. ) a aduce învinuiri (nejustificate) (cuiva). a renun a fără regrete (la cineva sau la ceva). a lepăda ca pe o măsea stricată (pe cineva sau ceva). 2) a abandona. (reg. a lega la iesle (pe cineva). a lega sfoară în sfoară (pe cineva). a (se) priponi: şi s-o dus badea Ion şi-o lăsat murgu-n pripon. a împiedica (sau a fi împiedicat) să ac ioneze: măritişul te leagă de mîini şi de picioare. legea pămîntului sau lege nescrisă. să te prăpădeşti de rîs... a se zbuciuma) de rîs. a înşela (pe cineva). ) a deveni bogat. . a lega paraua cu zece noduri. a rîde mult şi din toată inima: să-l vezi ce caraghios e cu igara în gură. 2) a se înstări. a fi lihnit de foame.ISP. a fi foarte zgîrcit: lega paraua cu zece noduri şi tremura după ban. şi fam. a leşina de rîs . (pop. a se prăpădi.CAR. începu şi el a lega gura pînzei. (înv. fără scrupule (pentru existen ă).POP. a se lega la cap (cînd nu-l doare). (reg. (pop.. a i se lega limba cuiva. a se strica. a prosti (pe cineva). a-i pune coarne (cuiva). ) a lega foarte strîns (pe cineva): şi mă leagă sfară-n sfară. a lega hîrzob. luptă acerbă.

limbă păsărească. unul (pe) lîngă altul.. a se lipi somn(ul) de genele cuiva. ) a spune vorbe în epătoare (cuiva).: măpădupuc lapa şcopoalăpă = „mă duc la şcoală“). lipsit de . nestingherit de .POP.. lînă 100ş. a-i trage (una) drept în frunte: şi-i mai trage şi-n numele tatălui una! CR. a fi foarte zgîrcit. a lovi în pălărie a lovi la ichi a lovi la mir lovitură de bursă lovitură de gra ie lovitură de trăsnet a lua act ..CAMIL... lucru absolut sigur. a lovi (sau a pocni.. a linge unde a scuipat.: jucătorii de căr i . lipsă de . 2) grai argotic şcolăresc. a nimici (pe cineva). a trăsni) la mir (pe cineva). lovitură de trăsnet. a lovi la ichi (pe cineva) sau a-i da la ichi (cuiva). răspîntie locuită de duhuri rele: a căzut într-un loc rău... ucigătoare. literă (sau slovă.. a lua cunoştin ă de ceva: consiliul a luat act de cererea sa. e foarte lacom. (fam.. (reg. a fi lihnit de foame.. stereotipă (cultivată de politicieni). a lovi. a i se lipi coastele de foame (cuiva). care constă în ruperea cuvintelor în grupuri de sunete. a trage una) în numele tatălui. smintit. liturghie cu bragă. absconsă. idee banală. 2) (fig. a fi foarte flămînd. mă lipsesc de . o să lingă unde a scuipat şi pace. buche) veche. ) literă chirilică. a linguşi (pe cineva). lînă în lînă. a rîvni. ) a nu fi în toate min ile. ) 1) a izbi (mortal) în frunte (pe cineva): l-a lovit la mir . a-şi linge buzele.GHICA. 1) fel de a vorbi greu de în eles: aude o limbă păsărească. a linge melesteul. literă de evanghelie.. linişte desăvîrşită.P.. limbă de lemn. între care se intercalează anumite silabe (ex. a da o veste neaşteptată şi neplăcută (cuiva): ştii că m-ai plesnit în pălărie. linişte (sau tăcere) de mormînt. renun . mormînt: l-au dus la locul de veci . a lins pînă a pus tingirea cu fundul în sus. a lovi (sau a pocni. evident. a lua act. a-i da la mir (cuiva). a linge mîna (cuiva). liberi de orice priveghere. măi Chirică! CR. a fi devotat trup şi suflet cuiva. a pofti. şi pop. ) lucru prost făcut. (fam.. a-i lipsi o doagă a-i lipsi o sîmbătă literă de evanghelie literă veche liturghie cu bragă lînă în lînă lîngă olaltă loc comun loc de veci loc rău a lovi în numele tatălui liber de . întîmplare (nefericită.liber de . a fi nebun. ) a distruge. a-i lipsi o sîmbătă (cuiva) sau a nu fi în toate sîmbetele. dezastruoasă) venită pe neaşteptate. limbă de şarpe. a i se lipi buricul (sau burta) de şale (cuiva).AL..MAIOR.REBR.. loc comun. a bate măr (pe cineva). (înv. a lovi (sau a păli.. a adormi: un an de zile . specula ie bursieră reuşită. loc rău. persoană bîrfitoare. a făcut-o . (fam.: lipsă de aşa bogă ie! a-i lipsi o doagă (cuiva). somn nu s-a lipit de genele lui. exprimare ambiguă. limpede (sau clar) ca lumina zilei (sau ca ziua). a plesni) în pălărie (pe cineva) sau a-i turti pălăria (cuiva). alături: trec sufletele pe lîngă olaltă.. a se lipi ca mierea de găleată.. teren într-un cimitir aflat în proprietatea cuiva şi destinat pentru morminte sau cavouri. a nu fi în toate min ile. lovitură de bursă. . lovitură de gra ie.. a se exprimasau a se comporta contrar afirma iilor sau purtării anterioare: acum că a făcut-o. loc de veci. limbă de lemn limbă de şarpe limbă păsărească limpede ca lumina zilei a-şi linge buzele a linge melesteul a linge mîna a linge unde a scuipat linişte de mormînt a lins pînă a pus tingirea cu fundul în sus a i se lipi buricul de şale a se lipi ca mierea de găleată a i se lipi coastele de foame a se lipi somn de genele cuiva lipsă de . (pe) lîngă olaltă.... lovitură finală..

a-şi lua calea (în picioare) sau a apuca calea. că nevasta-i d-atunci încă după alt s-a măritat. a lua contact cu cineva. a se purta frumos cu cineva. necazurile (cuiva). şi ia-mi calea din picioare! POP. de durere. a lua cu binele (sau cu binişorul) (pe cineva). să întoarce cătră boieri şi .i lua concediu de la rani ă. a-şi lua avînt.. a schimba (cu dibăcie) subiectul unei discu ii: se roşi tot la fa ă şi luă repede altă vorbă. a judeca un lucru ca bun (sau rău): de mi-i lua sfaturile în nume de rău. a ieşi din casă pentru a respira aer proaspăt.ISP. a lua altă vorbă. (pop. ) a se enerva. a vindeca (boala. a(-l) lua cu cald (sau cu fierbin eală) (pe cineva).PANN.CANT. a fi numit la conducerea unei unită i sau ac iuni (militare). ) a se căra. amărîtul de mine.. a. îşi ia seara bună de la dînşii. . . sim i că-l ia cu fierbin eală. au luat cu Timuş cîmpii pre la Grădişte.AL.a-şi lua adio a lua aer a lua altă vorbă a-i lua apa de la moară a lua apă a lua avînt a-şi lua avînt a lua boala cu mîna a-şi lua bună seara a lua caimacul a lua calea din picioare a-şi lua calea a-şi lua capul în poală a-şi lua catrafusele a-şi lua călcîiele de-a umere a lua cenuşa de pe turtă a lua ceva în nume de bine a lua cîmpii a-şi lua coada la spinare a lua colac cuiva a lua comanda a. a lua apă. 2) a nu-i mai permite să vorbească (cuiva). a o lua la sănătoasa: mi-am luat călcăile de-a umere. a lua cu frig (sau cu friguri) (pe cineva). a i se urca sîngele la cap (cuiva): în fa a unei asemenea obrăznicii.i lua concediu de la rani ă a lua contact cu cineva a lua cu binele a se lua cu binele pe lîngă cineva a lua cu cald a lua cu căuşul de la inimă a lua cu frig a lua cu furca lungă a-şi lua adio (de la ceva).P. a-şi face bagajele şi a pleca (cam fără voie). (reg. . (despre ambarca iuni) a avea o spărtură prin care pătrunde apa: corabia lua apă. a se lua cu binele pe lîngă cineva.ext. în monarhia pasirilor au pribegit. a-şi lua (sau a-şi strînge) catrafusele. (p. pentru a-i cîştiga bunăvoin a. 1) a priva de unele avantaje (pe cineva).EM. 2) (fig. îmi vine să turbez. apoi tu ai să ieşi în pagubă.CEZAR. a-l despuia de ce are mai bun (pe cineva).. şi mam dus. de disperare): cînd gîndesc. a lua cu blînde e. (reg. frisoane.COSTIN . a lua aer. ) a scuti de un drum (pe cineva): mărită-te. m-am dus. al ii colac i-au luat. a o lua la sănătoasa. 1) a o tăia peste cîmp: Vasilie-vodă . în cursul serii (pe cineva): domnul . (înv. a lua avînt.SAD. a o şterge: într-o diminea ă.CANT. a lua ce e mai bun: bag samă că le-ai cam luat caimacul. să iau cîmpii. săracul! a-şi lua coada la spinare. a lua caimacul. a înnebuni: a luat cîmpii. a porni la drum: el îşi luă cale iar spre pămînt.NEGR. a se dezvolta.. a lua cenuşa de pe turtă (cuiva).. a saluta la despăr ire. a socoti pierdut definitiv (ceva). a(-şi) lua (sau a apuca) cîmpii.. a începe să-i fie frig (cuiva). a lua legătura cu cineva.. a se purta cu menajamente. ) a o face pe niznaiul: [dobitoacele] capul în poală luîndu-şi. a informa pe cineva despre ceva (rău): dar pînă să intre-n curte. a lua cu furca lungă (pe cineva). pe la toacă. ) 1) a o lua la sănătoasa. cu vorbe bune (pe cineva). ) a-şi acorda un răgaz de odihnă.CR.. pînă ce m-am văzut departe. a lua cu căuşul de la inimă (cuiva). nu altă ceva. a lua comanda. ) a lua din scurt (pe cineva). mi-am luat catrafusele şi am spălat putina. a-i lua (sau a-i tăia) apa de la moară (cuiva). a alina durerile. a-şi lua călcîiele de-a umere (sau la spinare). a-şi lua elan. a lua boala (sau durerea) cu mîna. a lua calea din picioare (cuiva). cu tact (cu cineva): împărăteasa îl luă cu binişorul. m-am dus. a-şi lua bună seara (sau seara bună) (de la cineva). că am să mă întorc iar la dînsa acasă. a fugi. a lua ceva în nume de bine (sau de rău).AL. 2) a fugi orbeşte (de spaimă. 3) a-şi pierde min ile. a(-i) lua colac cuiva. a da de ştire. 2) (fig. 1) a avea febră. a-şi lua capul în poală (sau în poale). durerea) foarte repede. Marioară.

CR. ) a stîlci în bătaie (pe cineva). a vorbi (sau a cere. pentru a-i cîştiga favoarea. a considera că este cum se spune.POP.. a fi invitat să vorbească) întro adunare: mişelul de Ca avencu o să ia deseară cuvîntul. a da cuiva) cuvîntul. 2) (reg. POP. a o lua de-a-chioara. şi fam. ) a proceda cu tact. luaseră darul be iei. a lua darul be iei. a lua cu zorul (pe cineva). a împrumuta (ceva de la cineva). a se bate sau a se certa violent cu cineva: pentru calul meu mă prind de piept cu Dumnezeu. a alunga (pe cineva): şi-i videa cum mi i l-a lua cu prăjina. a sili (pe cineva).CAR. a lua de cînepa-dracului (pe cineva). .CR. a se încăiera.COŞBUC. a trata cu asprime. să mi-l fac cumătru. s-o luat el cu ziua tîrgului. cum pare. începu a-i da cu huideo. a bea cu patimă: oamenii . de piept) cu cineva. a o lua razna: de acum s-o luăm de-a-chioara. ) a trata cu asprime. a tăia apa de la moară cuiva. a lua cu japca (sau cu hapca). a min i..NEGR. a lua repede cu vorba pe cineva. fără a şti încotro. a-l lua cu răcori (pe cineva). acolo vom ieşi. a bate (pe cineva): dacă nu-i iei cu reteveiul. a trage de păr (pe cineva): am s-o ieu de cînepa dracului şi am s-o învă eu. a lua curba. a lua cu prăjina (pe cineva). a lua cu răul (pe cineva). a se lua cu treaba. (pop. a lua (sau a duce) cu şoşonele (pe cineva).FIL. a se lua (sau a se prinde) de cap (sau de păr. a se informa: luă cunoştin ă de iapă şi de împrejmuirea cur ii. a o lua de bună. cu dibăcie în rela iile cu cineva. ) a lua la rost. a se lua cu politică pe lîngă cineva. a solicita. a o lua de bună. a se lua cu mîinile de păr. a lua cu otuzbirul (pe cineva). ) a se lua cu treaba: cînd cu potopu. a lua cu resteul (pe cineva). a lua cu o perdea mai sus pe cineva.ISP. nu ştiu cum. DELAVR. a goni. a i-o lua înainte cuiva.CR. a cere. a huidui: cum văzu dar [lumea] pe hatmanul. a lua cu pătura (pe cineva). . a fi preocupat sau absorbit de muncă: se lua cu treaba şi uita de urît. a constrînge.. încrederea: mai bine să mă iau cu politică pe lîngă el. a obliga. a lua la trei păzeşte (pe cineva). 1) (fam. . a se antrena într-o discu ie (prelungită). a merge orbeşte.STANCU. a lua cu reteveiul (pe cineva).CAR. a lua (sau a avea. ş-o uitat de peşti. a lua cu împrumut (ceva). a amenin a pe cineva.a lua cu huideo a lua cu împrumut a lua cu japca a se lua cu mîinile de păr a lua cunoştin ă a lua cu o perdea mai sus pe cineva a lua cu otuzbirul a lua cu pătura a se lua cu politică pe lîngă cineva a lua cu prăjina a-l lua cu răcori a lua cu răul a lua curba a lua cu resteul a lua cu reteveiul a lua cu şoşonele a se lua cu treaba a lua cuvîntul a se lua cu vorba a se lua cu ziua tîrgului a lua cu zorul a lua darul be iei a o lua de-a-chioara a o lua de bună a se lua de cap cu cineva a o lua de capital a lua de cînepa-dracului a lua (sau a da cuiva) cu huideo. a goni (pe cineva). a lua (la) cunoştin ă (de ceva). a se purta sever cu cineva. a se purta urît (cu cineva). a afla.. a o lua (foarte) în serios. a fi înştiin at. a se lua cu vorba. şi unde ne-a fi scris. a se lua cu ziua tîrgului.POP. şi reg. (înv. a lua cu for a şi pe nedrept: ia apa şi smicelele cu hapca. a o lua de capital. 1) a i se face frig (cuiva): te ia cu răcori în tot lungul trupului. ca proasta. adeziunea. i se urcă în cap. a se îngrozi. a-şi pune mîinile în cap. 2) a-l apuca (toate) răcorile (pe cineva).CR. a amăgi (pe cineva): a dus-o cu şoşonele şi ea l-a crezut. (pop. (despre vehicule) a vira.

a-i lua dracul din pupeze (cuiva).CAR. 2) a se certa (cu cineva). începu să-i ia şi el frica. a lua frunza-n buză. a o lua de la început (sau de la capăt).CAR. a-i lua frica (cuiva).. a lua de model a lua de mo a lua de piept a lua de prilej a lua de pripas a lua de so a lua de so ie a lua de suflet a o lua din loc a lua din scurt a-i lua dracul din pupeze a lua drept literă de Evanghelie a lua fiin ă a lua foc a lua foc cu gura a lua foc cu mîna altuia a-i lua frica a lua frunza-n buză a lua gaia a lua gîndul de la ceva a-l lua gura pe dinainte a-l lua hahamul .POP. (p. a lua (sau a apuca. a-l lua hahamul (pe cineva). a se bate (cu cineva). drept întruchiparea adevărului. ) a lua la bătaie (pe cineva): după întîiul moment de surpriză. (înv. a cădea) de pripas. a lua foc cu mîna altuia. ) a lua (sau a prinde.. a spune ceva ce ar fi trebuit inut secret. speran a de la ceva. a lua (sau a apuca) din (sau (înv. a înhă a) de piept (pe cineva). a lua foc cu gura. 2) a fi nebun. primejdioase în locul său: v-a i deprins a lua focul totdeauna cu mînile noastre.. a se destăinui fără voie. a cădea) drept zălog.ext. a cere socoteală (cuiva). a-l lua gura pe dinainte sau a-l scăpa gura (pe cineva). ) a găsi. (pop.CR. a apărea. CONACHI. a înfia. ) 1) a-şi pierde răbdarea. a lua de suflet. (reg. de acolea. a da de dracul: acum eşti al meu! acu te-a luat gaia! CAR. drept garan ie (pînă la răscumpărarea stricăciunilor pricinuite de vita altuia în semănăturile proprii): se tînguie de judecătorul de pace din ocolul său. (pop. a considera ceva drept sfînt. 1) a se ine de gît (cu cineva). (despre femei) a se căsători: faimoasa mea bucătăreasă m-a lăsat.. pentru nişte boi ce au căzut de pripas.ARGHEZI. încît Soarele nu s-a putut împotrivi imboldurilor inimii . a relua. a se lua de lucru. a reîncepe. a pleca repede. nepreceput de nime. a pune pe altcineva să facă muncile grele. a lua (sau a prinde. a trage de păr (pe cineva). a o pă i. a(-şi) lua gîndul de la ceva. a lua de so (sau de bărbat). a se naşte. ) a se apuca de treabă: [bărbatul] socotea că s-o lua de lucru nevastă-sa. a se inspira (de la cineva sau din ceva). a lua drept literă de Evanghelie (sau de lege). a se înfiin a. (reg. ca să ia de bărbat pe vechiul ei plăpumar. a lua de chică. a lua foc. a scutura) de mo (pe cineva).NEGR. ) de) scurt (pe cineva).VLAH.POP. a invoca un pretext: de prilej luînd nerînduiala. şi fam.a se lua de gît a o lua de la început a se lua de lucru a se lua de gît (cu cineva). a-şi lua nădejdea. a se teme (de cineva): dacă văzu că-i mai rea decît o viespe. a încerca imposibilul: se jura de lua foc cu gura . a lua fiin ă. şi a dorit să o ia de nevastă. 1) a se aprinde: lemnele au luat foc . (despre bărba i) a se căsători: era aşa de frumoasă .BUDAI-DELEANU. a trage la răspundere (pe cineva).. ) a se înfierbînta: n-ascultă pînă la capăt. înhă ă de piept pe agresor. că el nu l-a văzut. 3) (fig. că şi luă foc. a lua (sau a apuca. 2) (despre arme de foc) a se descărca.POP. tu-l îndemni mereu la furt. a-l lua dracul (pe cineva). a sili să se justifice (pe cineva): pentru că nu-l iei din scurt. a lua (sau a păpa) gaia (pe cineva).. a-şi ieşi din fire. a lua de (sau a-şi afla) prilej. a lua de so ie (sau de nevastă). a cîl îi (pe cineva). a lua de (sau drept) model (pe cineva sau ceva) sau a lua model (de la cineva sau de la ceva). a o lua din loc. ) a fugi în lume. a imita (pe cineva sau ceva): de la ştiubeiul albinei ia model şi aşezare. ieşi la locurile ştiute.

a (se) certa (cu cineva). a (se) lua în col i (pe sau cu cineva). a da impresia de . a lua în balon (pe cineva). a zori cu vorba (pe cineva). a prelua conducerea. (înv. (reg .CR. ) 1) a alunga. (înv.. a lua peste picior (pe cineva). a lua înfă işarea de . a-l lua înainte. a se decide. a lua în băşcălie (pe cineva) sau a face băşcălie (de cineva). a se lua (sau a se pune) în (sau de) gură (cu cineva).. a lua în colimator pe cineva.POP.CAR. a ocroti. a nu(-i) lua în nume de rău (ceva cuiva).ISP.: şi ai putut lua o asemenea sumea ă hotărîre? NEGR.a-i lua hasna a o lua hăbăuc a lua hădăragul a lua hă urile în mînă a lua hotărîre a-şi lua inima a-şi lua inima în din i şi funia în traistă a lua împrejur a lua înainte a-l lua înainte a lua în balon a lua în băşcălie a lua în bra e a lua în coarne a se lua în coarne a lua în colimator pe cineva a lua încolo a lua în col i a lua în considerare a lua în cu ite a lua înfă işarea de . a o lua în gît a se lua în goană cu cineva a se lua în goană după cineva a se lua în gură a lua în gurgui a se lua în handră a lua în har a lua în nume de bine a nu lua în nume de rău a-i lua hasna. a-şi bate joc (de cineva). a hoinări: iar în sărbători o luam hăbăuca prin cele sate. a se lua în handră (cu cineva). om în toată firea. a lua în har.) a lua la vale. a lua hă urile în mînă. a-şi lua inima (în din i).. nu putea să se ieie-n coarne cu un biet muritor. a se încumeta: înghit în sec. peste picior (pe cineva). a-şi face curaj.. a se îmbărbăta. a lua (sau a avea) în nume de bine (sau de rău) (pe cineva). a se lua în coarne (cu cineva).. a se certa (cu cineva). 1) a lua asupră-şi o însărcinare. creanga.. a lua în cu ite (pe cineva).. a fugări pe cineva. a i se înfunda. (reg. ) a apăra. a-şi lua inima în din i şi funia (sau lumea) în traistă.ISP. ... a ajunge la concluzia că . a-l copleşi: i-or lua grijile înainte. a depăşi. a izgoni (pe cineva). a îmbră işa (pe cineva): de ce mă prinzi în bra e? EM. a-şi pune mintea. apoi îmi iau inima în din i. a lua înainte (sau pe dinainte) (cuiva) sau a o lua înaintea cuiva.SL. (reg. a o lua în gît. 2) a o pă i. a (nu) aprecia pe cineva: toată curtea împărătească lua în nume de bine pe această găinăreasă. . a lua în (sau pe) gurgui (pe cineva).. la bătaie (cu cineva): el. a lua hădăragul sau a pune mîna pe hădărag. . baba şi-a luat inima în din i şi hai la drum. 2) a-şi bate joc (de cineva).. seama (de ceva).. a întrece (pe cineva). ) a se întovărăşi la rele (cu cineva). la trei parale (pe cineva).i spun.. a cuteza. a-i cere socoteală (cuiva). a se hotărî. a lua în considerare (sau în considera ie) (ceva). ) a trage folos din . . a o lua (sau a umbla) hăbăuc (sau hăbăuca). a se lua în goană după cineva. a se lua în goană cu cineva. 1) (despre vite) a împunge (pe cineva). a supraveghea pe cineva (urmărindu-i greşelile). (fam. a se servi de . a goni. 2) (despre oameni) a certa cu asprime (pe cineva). a ine cont. a umbla razna. a-şi face curaj. a lua (sau a prinde) în bra e (pe cineva). ) a lua în deşert: numele Domnului Dumnezeului tău în har să nu-l iai! CORESI.CR. a alunga cu parul pe cineva. a nu interpreta greşit vorbele cuiva: sper că nu vei lua în nume de rău ce.. a ciopîr i (pe cineva): năvălind ca nişte f [i]eră.). a părea . în bătaie de joc. a avea în vedere (ceva).. 1) a cuprinde cu bra ele. în rîs. (reg..KOG.. a se hotărî într-o ac iune. a lua (sau a face. ) a pune) hotărîre. a lua o decizie... a ironiza (pe cineva). a lua încolo (pe cineva). a lua împrejur (pe cineva).CAR. a face de rîs (pe cineva). a veni la. ) a-şi bate joc.. (sau aspectul de . a lua în coarne (pe cineva). 2) (fig. în cu ite îl luară. a lua repede. a se întrece cu cineva: se lua în goană cu ogarii. a proteja (pe cineva). a-şi asuma o îndatorire. a (nu) ine la cineva. a se lua la har ă.

a lua înştiin are. a dramatiza: sper că eşti un băiat de spirit.POP. (fam. a se consulta şi a cădea de acord cu cineva. a porni la drum: [cerbul] o lua în porneală şi nu mai da pe la izvor.CĂL. (pop. a lua peste picior (pe cineva): văzînd că-l cam iau în pleasnă. a lua la bătaie (cu pumnii) (pe cineva).CR. a lua în tărăboan ă (pe cineva). a purta de grijă (cuiva): se pregăteau să-i ia pe to i în primire.. a-şi bate joc (de cineva sau de ceva). a purta) în pîntece. a lua în (sau la) răspăr (pe cineva sau ceva). a ironiza. a lua în considerare: această a noastră osteneală care o închin cu bună privin ă şi voie plecată.un obstacol):rarii oameni cari. a lua în (sau la) pumni (pe cineva). a urma exemplul (cuiva): au luat învă cu to ii de la arici ş-au tîrîit pămîntul. a da prea multă importan ă laturii neplăcute a unui fapt.ARGHEZI . a lua în şfichi (pe cineva). (înv.P.SAD. 3) (fam. a o lua la amăgeli. că l-a şi luat în primire. a lua la bătaie (pe cineva). a lua învă (de la cineva). a lua peste picior (pe cineva): [îl] luă femeia în primire pe Felix. a acorda toată aten ia (cuiva sau la ceva). ) a lua în antrepriză: (fig. peste picior) (pe cineva). a bate (pe cineva). a lua la cunoştin ă: împărăteasa. în eviden ă (pe cineva).DIONISIE. ) a lua peste picior.IORGA . a înrola un recrut. nu vei lua lucrurile în tragic. (despre femei) a fi însărcinată: pasămite luase în pîntice. a lua (sau a avea. a lua în serios (pe cineva sau ceva). (reg. o iau în piept.a lua în otcup a lua în periplizon a lua în piept a lua în pinten a lua în pîntece a lua în pleasnă a o lua în porneală a lua în primire a lua în privin ă a lua în pumni a lua în otcup.AL. (înv. a ironiza. ) a avea în vedere. ) a pleca.POP . ) a afla. a început a lua peste picior pe nuna cea mare. a induce în eroare: şi atunci. a lua în răspăr a lua în rîs a lua în serios a lua în sfîrc a lua în şfichi a lua înştiin are a lua în tărăboan ă a lua în tragic a şi-o lua în traistă a lua în elegere cu cineva a lua învă a o lua la amăgeli a lua la armată a lua la bătaie a se lua la col i cu cineva . a înşela.CEZAR. a se lua la col i cu cineva. a lua în periplizon (pe cineva sau ceva). a lua în rîs (sau în zeflemea. a lua la (sau în) armată (pe cineva). a cere socoteală (cuiva): nici n-a apucat să intre bine pe uşă. a brusca (pe cineva): văzîndu-se luat în răspăr de babele satului . 2) a prelua (ceva): şi-a luat postul în primire . a ironiza. se ridică şi porni bodogănind către casă. (pop. a zeflemisi (pe cineva). (reg. a lua în sfîrc.CĂL. (pop. a lua în privin ă. a-şi bate joc (de cineva). ) au luat patriotismul în otcup.POP..OD. ) a învă a (de la cineva). a socoti demn de luat în considera ie (pe cineva sau ceva): da i-mi voie să iau prezentul în serios. (înv. 4) a-şi bate joc (de cineva). ) a da de bucluc. a (o) lua în tragic (sau în tragedie) (ceva). a lua în elegere cu cineva. a lua în primire. ) a lua în băşcălie (pe cineva sau ceva): atunci n-a i mai lua atît de uşuratec în periplizon sentimentul la care s-a înăl at Todiri ă. punîndu-li-se cruciş o nenorocire. nemaiavînd cum face. s-au ridicat din Crim. a-şi bate joc (de cineva): nunul cel mare . a lua în pleasnă (sau în pleasna biciului) (pe cineva). a lua în piept (ceva). a dojeni (pe cineva).. 1) a lua sub supraveghere. a şi-o lua (sau a şi-o pune) în traistă. a persifla (pe cineva): cei cu sacii în căru e luau uneori în şfichi pe morar..ISP. a certa (pe cineva). se apăra în dulcea limbă a poeziei. ) a lua peste picior.. a se lua la ceartă cu cineva. o luă la amăgeli. dacă au luat această înştiin are.CĂL. a înfrunta (o primejdie. a o pă i. COSTIN. a lua în pinten (pe cineva). (pop. a o lua în porneală. ) a lua la rost.AGÂRB. ) a păcăli.POP.

a lua la tocănit (pe cineva). de cei care iau pe pontatori la sigur. ) a lua peste picior (pe cineva). a lua la poceală (pe cineva). a o lua la moacă. a se lua la întrecere (cu cineva). ) a fugi. dacă cerbul n-o lua la sănătoasa. la trei păzeşte) (pe cineva) sau a trage un refec (cuiva). a lua din scurt (pe cineva): omul nostru îl ia la refec şi-i dete după ceafă vro cî iva pumni. (fam. a fugi: revoltat şi mîniat de obrăznicia lupului. a lua la mişto (pe cineva) sau a face mişto (de cineva). a lua la întrebări. (fam. a alerga. englezeşte) sau (înv. a-şi bate joc (de cineva).a lua la cunoştin ă a lua la descusut a o lua la fugă a se lua la har ă a se lua la întrecere a lua la măsurat a lua la mişto a o lua la moacă a lua la ochi a lua la palme a o lua la papuc a lua la poceală a lua la purtare a lua la răfuială a lua la refec a lua largul a lua la rînd a se lua la sfadă a lua la sigur pe cineva a lua la şmecherie a lua la şoşote a lua la tocănit a lua la cunoştin ă. cu dovezi evidente şi cu precizie. a se încăiera (cu cineva): în vremea de demult.POP. a lua la (sau după) rînd (pe cineva). a lua la refec (sau la roată. a lua la măsurat (pe cineva). a se ciorovăi.NEGR. la sănătoasa. fără a-i lăsa posibilitatea de a se eschiva: jucători de căr i de profesiune. a ataca (pe cineva) de-a dreptul. a lua la rost (pe cineva): Scarao chi mi i-l luă la răfuială pe drac de mergeau fulgii.ISP. a porni în fugă. a o şterge. a bate foarte tare (pînă la desfigurare) pe cineva. . a lua la descusut (pe cineva). a se lua la har ă (cu cineva). (pop. a lua largul. POP. a se ciondăni. dar s-au liniştit. nu ştim din ce pricină. (reg. nu se ştie ce se putea întîmpla. a lua la sigur pe cineva. (fam. a lua la bătaie (pe cineva): apoi să nu-l iei la măsurat cu prăjina de falce? AL.LIT. s-ar fi luat la har ă cîinii cu fra ii lor lupii. dacă n-ar fi şterso la papuc. a-şi lua tălpăşi a: erau să sfîrtice pe lup.POP. în) fugă (sau picior. încăl ăminte etc.ISP. a trata şmechereşte (pe cineva). (despre îmbrăcăminte. femeile-n grabă de frică rup fuga. a lua la şmecherie (pe cineva). a lua la ochi (pe cineva sau ceva) sau a sta cu ochii pe cineva. (arg. (înv.POP. a pălmui (pe cineva). a lua la răfuială (pe cineva). ) a se certa. a o rupe. a o rade..POP. (aproape) zilnic (ceva).CR. ) a se pune (sau a fi) în sfadă (cu cineva).POP. la trei păzeşte. o luă în goană la Dumnezeu. a se certa (cu cineva): slujitorii s-au fost luat la sfadă. ) a o rupe dea fuga. ) a lua (sau a rupe) fuga sau (reg. a mustra cu asprime. a o lua (sau a o şterge) la papuc. goană. ) a cicăli (pe cineva): iar mă ia la şoşote nebunul ăsta. la trei parale. 3) a remarca (pe cineva). a lua la şoşote (pe cineva).POP. a suspecta (pe cineva): poli ia îl cam luase la ochi . a lua la palme (pe cineva). a lua la purtare.) a începe să poarte foarte des. 1) a afla. ) a lua o bătaie (peste cap). ) a cicăli (pe cineva). a se întrece (cu cineva): se luară la întrecere. 2) a bănui. a se ocupa potrivit ordinii stabilite anterior (de cineva): să luăm pe istalalt la rînd.CONV. a se lua la sfadă sau (pop. a o lua (sau a o apuca. a descoase (pe cineva): cum l-a prins.COŞBUC. a o tăia. a început Sfîntul Petru să-l ia la descusut.SAD . (reg. ) a se purta şmechereşte (cu cineva). 1) a ochi (cu o armă) (pe cineva sau ceva): apucă arma şi luă la ochi cioara din vîrful nucului. la rost. 2) a accepta. a o tuli) la (sau de. ) a fugi. . ) a avea (sau a face) sfadă (cu cineva) sau (înv. .

nostru reprezentant să ia aşa la zor pe bunii turci. a lua maul (cuiva). a o lua (sau a o spune) moldoveneşte. (sau de a .POP. a-i lua miaul (cuiva). a se obrăznici: ce zici . se luară la trîntă. a-i lua mirul (cuiva). a pleca departe.). ) a rîde.POP. vă rog. (înv. ) a lovi peste gură (pe cineva). a se împăca cu situa ia: parcă ce alta mai po i face decît să iei lucrurile aşa cum sînt? REBR. a-şi lua nasul la purtare sau a(-şi) lua nas sau a-şi lungi nasul.VLAH. 2) (fam .POP. a-şi lua lumea în traistă.. a mustra (pe cineva): ne mirăm ce a pă it onor. de. domnilor! a lua lucrurile aşa cum sînt.. 2) a-i lua piuitul (cuiva): un pumn.. şi-a luat libertatea de a înflori binişor lucrurile.. a lua nevoie. a lăsa fără cunoştin ă (pe cineva): şi. ca la nişte fra i ce vă sîntem. Ilie. 1) a dojeni. a se lăsa mituit: [judecătorii] numai cînd iau mită obicinuiesc dreptate. 1) a ucide (pe cineva).POP. cu o lovitură bine cumpănită. abandonînd totul: pierzînd odată o nevastă pre bărbatul său. a se căsători: orb am fost eu la vedere. a-şi bate joc (de cineva).CR.. a zăpăci. ) cîmpii. ă ico. moldoveneşte. a lua măsura (sau măsurile) (cuiva sau a ceva). a lua loc. care era năzdrăvan.NEGR. (înv. a-şi lua (sau a apuca) lumea (sau (reg.. a se lupta corp la corp (cu cineva): şi dacă nici unul nu birui. a lua (sau a primi) mită (de la cineva). a nu mai avea nici o speran ă: din partea lor. a lua naştere. a măsura dimensiunile (cuiva sau a ceva): i-a luat măsurile pentru un costum .... i-a luat maul. a-şi lua libertatea să . a se aşeza. a lua min ile a-i lua mirul a lua mită a lua moartea a o lua moldoveneşte a lua muiere a lua mun ii şi pustiile-n cap a lua muştiucul a-şi lua nasul la purtare a lua naştere a lua nădejdea a lua nevoie . a răpi) min ile (cuiva). a muri: în toamnă l-a luat Dumnezeu şi pe frate-său. despre . (despre bărba i) a lua de nevastă.).. a lua loc a lua lucrurile aşa cum sînt a-şi lua lumea în cap a-şi lua lumea în traistă a lua maul a lua măsura a-şi lua merticul a-i lua miaul a se lua la trîntă (cu cineva)... a(-şi) lua nădejdea (de . a apărea. a(-l) lua moartea (sau Dumnezeu. ) mun ii) în cap. a-şi lua (sau a da cuiva) merticul. a pleca supărat. de nasul care şi l-a luat mitocanul? CAR. a(-i) lua muştiucul (cuiva).: şi. a se produce. judecata. sau de la ....CAR. cînd a fost sămi iau muiere..i furau min ile.a se lua la trîntă a lua la vale a lua la zor a-şi lua libertatea să . a lua la zor (pe cineva). a se forma. a lua la vale (pe cineva). a lua maul. cu ochi şire i şi negri.POP. şi neputîndu-l afla. a scărmăna (pe cineva). (fam. a primi (sau a da cuiva) o bătaie: îl plesnesc şi-l trimit numaidecît la Agie să-şi ia merticul şi de acolo! CAR. a-şi îngădui să . (înv. a vorbi şi a ac iona direct.CR. . 2) a certa. naiba) (pe cineva). mi-am luat toată nădejdea. a face (pe cineva) să-şi piardă controlul. cu hotărîre: spune i verde. am luat mun ii şi pustiile în cap. şi le-a luat mirul.) a reduce la tăcere (pe cineva). ca orice autor care se respectă. a-şi permite să .. a face să tacă (pe cineva). a lua (sau a fura... ) a-şi lua lumea-n cap: necunoscînd drumul. a lua (de) muiere. ) a ame i (cu o lovitură) (pe cineva).DELAVR. ) a-şi primejdui via a. a lua mun ii şi pustiile-n cap. 1) (reg.. a scoate din fire (pe cineva): [o fată] naltă şi frumoasă.. piuitul (cuiva). dracul. (fam.POP. . a şedea: lua i loc. a luat lumea în cap şi a început a-l căuta în toate păr ile.DOS.

a-şi păstra. a ine seamă (de ceva): îl privi dreaptă . a-şi rezerva) partea leului. de o mare teamă. a o lua pe coajă. a lua (sau a ine) parte(a) cuiva.. a re ine (ceva).. a participa la . a scăpa dintr-o situa ie dificilă: parcă mi s-a luat o piatră de pe inimă. a nu-şi (mai) lua ochii de la (sau de pe) cineva. a lua (în) păliş (pe cineva). ) a lua o haină la purtare. a începe o discu ie pe ocolite (cu cineva). văd limpede şi înfrîng sentimentalismul. a în elege brusc (ceva).. mai generoase. a lua pe departe (pe cineva).CAR.POP. . (reg. căci îndată î i lua vederile. a lua partida cuiva a lua pasărea din zbor a lua păliş a o lua păliş a lua păpuşoiul de pe foc a lua părtaş a o lua pe altă cale a o lua pe coajă a o lua pe coarda razachie a lua pe credin ă a lua pe departe . a o lua cu binişorul: o luaşi pe coarda razachie.M. ) a trece de partea cuiva. a o lua pe coarda razachie. a lua (sau a fura) ochii (sau văzul. a lua o măsură (sau măsuri). (fam. a înregistra. ) a o lua de-a dreptul. a lua (sau a apuca. a înhă a..CAR. (reg.CAMIL. a lua (sau a da) medita ii. a se lumina (referitor la cineva sau la ceva). ) 1) a dojeni (pe cineva). al ii-n glumă parte-i in.BOL. a lua (sau a prinde) obraz. a lua o piatră de pe inimă a lua ore a-şi lua ostafcă a lua partea leului a lua parte cuiva a lua parte la . a decide: te pomeneşti cu moşneagul liberal că ia o straşnică măsură administrativă.. (reg. ) a se obrăznici.. (reg. a vedea ceea ce nu văzuse pînă atunci: din momentul acesta mi s-a luat de pe ochi o perdea... vederile) (cuiva). a-şi lua ostafcă. a favoriza pe cineva:unii-l iaugrăbit la vale. a lua obraz a lua o cetate a lua ochii a nu-şi lua ochii de la cineva a lua o haină la handră a lua o hotărîre a lua o măsură a i se lua o perdea de pe ochi a lua notă (de ceva). a zăpăci. ) decidere). a lua obiceiul (sau năravul) să .. a (se) elibera de o mare grijă. care strălucea aşa de tare. ) a primi plata cuvenită pentru un lucru făcut. şi reg. a se obişnui să . a lua pasărea din zbor. a apăra. a lua (sau a avea) parte la .COŞBUC. ) a încasa o mamă de bătaie..P. a purta o haină pînă se rupe.POP. nu-şi mai lua ochii de pe el. (înv. 2) a orbi (prin strălucire): un palat foarte mare şi frumos. a cuceri o cetate (sau un oraş). 1) a atrage privirile. a contribui la .. a o lua pe altă cale. a lua o cetate (sau un oraş). a (se) decide: contele luă pe loc o decidere supremă şi scrise amantei sale.. uşor. au luat partida ta.. a privi insistent. a (se) hotărî. a i se lua (sau a i se ridica) o perdea (sau perdeaua) de pe ochi (cuiva).CAR. a sus ine.. a lua (sau a apuca. a avea încredere (în cineva). încît nu te puteai uita mult la el.AL. a lua pe credin ă (pe cineva). a se asocia (cu cineva). a urmări cu privirea (pe cineva): fata cea frumoasă . a lua partida cuiva. vederea. a fi foarte bun intaş. de pe suflet) (cuiva). a lua păpuşoiul de pe foc (cuiva). ) a-i dejuca planurile (cuiva). fără să ia notă de dorin a lui.. a lua o haină la handră. (înv. a înhă a) partea cea mai mare. a o lua (în) păliş. (reg.a lua notă a lua obiceiul să .CĂL.POP. a încerca altă solu ie. a lua o hotărîre (sau o decizie. 3) a impresiona.. cu sacîz dulce. a (i se) lua o piatră (sau o grijă) de pe inimă (sau de pe cuget.. a lua părtaş (pe cineva).. a fermeca.: [el] este solicitat cu toată stăruin a să iee parte activă la mişcările politice... a nota (ceva). (înv. a lua (sau a da) ore. a lua o hotărîre (sau hotărîri)... cea mai valoroasă. 2) a lua peste picior (pe cineva). a lua apărarea cuiva: femeile.

hotărîtă) într-o problemă. (despre fete) a se călugări. (înv. amice! a-şi lua praştia şi hamul a lua propor ii . aflînd că zeul zeilor îi luase porumbul de pre foc. a lua (sau a căpăta. (pop . a-i lua (sau a-i tăia) piuitul (cuiva). 2) (fam... a-şi lua por ia. a avea) la învă ătură sau la deprinderea unei meserii (pentru a-l căpătui) (pe cineva): îl luasem de la mamă-sa. (reg. (pop. a jecmăni pe cineva: despoaie şi ia pielea după om ca lupul de pe oaie. Făt Frumos luă poteceaua înapoi. .. a lua pe sus (pe cineva). 1) a reduce la tăcere (pe cineva): cînd le-a spus şi asta.CEZAR.. a exploata. (reg. pentru a lua pildă oamenii ce mare păcat este să ridici mîna asupra fratelui. (reg. (pop. a se fofila: spune repede de ce-ai venit. 2) a ucide (pe cineva). a urma exemplul cuiva. a se da) pe după piersic. a lua pe Hristos de mire. şi fam. a lăsa fără mijloace de trai (pe cineva): nu te temi de Dumnezeu să iei pîinea de la gură unui orfan? SAD. a lua (sau a da cuiva) plasă. prin aluzii. ) a se instala într-un loc considerat potrivit din punct de vedere strategic: am luat pozi ie în portul despre apus.a o lua pe după piersic a lua pe Hristos de mire a lua pe Ienache în cap a lua pe nu ştiu în bra e a lua pe pricopseală a lua pe răboj a o lua peste cîmp a lua pe sus a lua pielea de pe cineva a lua pieli ă a-i lua pietroiul de pe varză a lua pildă a-i lua piuitul a lua pîinea de la gură a lua plasă a-şi lua plata a-i lua pohoielele de pe ochi a-şi lua por ia a-i lua porumbul de pe foc a-şi lua poteca a-şi lua potecu a a lua pozi ie a o lua (sau a o aduce. . 2) a manifesta o atitudine (fermă. ) a se îngrăşa: ai cam luat propor ii. a lămuri (pe cineva).ISP. a lua pildă. n-o mai da pe după piersic! CAR. 1) a fi plătit pentru munca depusă. pe procopseală: dorea să se facă popă. a-i lua porumbul de pe foc (cuiva).P. a lua pe Ienache în cap. (reg. a-şi primi pedeapsa cuvenită.REBR. a lua (sau a da) pe datorie. ) a pleca.) a se îmbăta. 2) a se codi. a merge de-a dreptul. cîştigă şi te hrăneşte..POP. a o tăia peste cîmp.. a fi pedepsit: şi aşa şi-au luat plata după fapta lui. a-şi lua potecu a (casei) sau a lua poteceaua înapoi. a lua pozi ie. a lua atitudine: onor dl. ) a scăpa de sărăcie (pe cineva).i dar praştia şi hamul. le-a luat piuitul. a trage învă ăminte din ceva: şi de atunci şi pînă astăzi stau cei doi fra i aşa. a o şterge. a dobîndi) propor ii. păcălit (sau a înşela. 1) (mil. ) a dejuca planurile (cuiva). a păcăli pe cineva). 2) (fig.PANN. a prinde (şi a duce) cu for a (pe cineva). a lua pe nu ştiu în bra e. a-şi lua poteca. ) a lua (sau a da. a căpăta amploare.NEC.CAR. a-i lua pohoielele de pe ochi (cuiva). . a-şi lua praştia şi hamul (sau hamul şi praştia). a lua (sau a scoate) pielea (sau şapte piei) de pe cineva. a-i juca o festă (cuiva): fu silit să înghită găluşca.. du-te şi tu de munceşte. a lua (sau a da. a se eschiva (să depună mărturie).GHICA . (fam. ) a-şi primi pedeapsa. pune. a lua (sau a da) pe răboj.i în cumpănă drumul. ministru a luat atitudine fermă în chestia spinoasă a cerealelor. ) a fi înşelat. bis. ) a-i deschide ochii (cuiva). a lua pîinea de la gură (cuiva). a creşte (tot mai mult). . a o lua peste cîmp.. a se apuca cu hotărîre de o treabă: ia. a-şi exprima punctul de vedere. a o da. ) a se întoarce acasă (sau de unde a venit): văzînd că soarele răsare.GR. 1) a se dezvolta. a-şi lua plata. . ) a se întrupa. ) 1) a spune ceva pe ocolite.CAR. a lua (sau a primi) pieli ă. (înv.POP. de) pricopseală (pe cineva). a se amplifica: era mul umit că a scăpat de grijile care azi-noapte luaseră propor ii. . a se eschiva.AL. a avea) pe (sau spre. a estorca. . a-i lua pietroiul de pe varză (cuiva). a-şi găsi un rost.

a lua sfin ii (pe cineva sau ceva).. a o lua repede.).PANN. ) a se sfîrşi. apăsînd cu degetul pe artera de la încheietura mîiniistîngi. (înv.DELAVR. a lua repede (sau cu repedea) (pe cineva). a lua puşca la ochi (sau la cătare).MARCOVICI. a lua săvîrşire.. fără a lua seama la scrîşnitul lor. a-şi lua (sau a da cuiva) revanşa. 2) a-şi da seama.VOR. ) a în elege: era om învă at.PANN. a o lua razna. (înv. a înlocui: sfărşindu-se doi ani. a lua (sau a îmbrăca) schima călugărească (sau monahală. ) a se călugări: Theodoric . (înv.ext. a-şi lua seama (sau de seamă) sau (reg. ) a spiona: cine nu ia sama slugii. ) a băga în seamă (ceva). (p. . a lua prin surprindere (pe cineva): îl luă cu răpedea. a (se) supraveghea. a ine cont (de . (înv. ce-o sămi ia? roatele de la sanie? a lua ruşinea-n nas. monahicească) sau a se îmbrăca în schima îngerească. şi.. fuga la scăldat. . a se decide: un moment se gîndi să cumpere. 1) a fi atent (la . sau de . a-i strica rostul. ) a lua de seamă. a-şi asuma riscul unei situa ii neplăcute.CANT.CEZAR.NEC.. a-şi lua răspunderea. ) a se îmbăta: nu-i e destul că-i cu minte neroadă. nu tu! POP. (înv. îşi luă de seamă.. a număra pulsa iile inimii (cuiva). a se termina: astfel cu încetul luă săvîrşire. 2) a umbla pe căi greşite: fiu-său a cam luat-o razna . .a lua pulsul a lua purceaua de coadă a lua puşca la ochi a o lua razna a-şi lua rămas-bun de la călcîie a-şi lua răspunderea a lua răsuflare a-şi lua răsufletul a o lua repede a lua repede a-şi lua revanşa a-i lua roatele de la sanie a lua ruşinea-n nas a nu lua sărat pe limbă a lua săvîrşire a lua pulsul (cuiva) sau a-şi lua pulsul. pe nişte mese de fier înroşite în foc. 3) a bate cîmpii. cînd o ia razna. a-şi lua (sau a-şi trage) răsufletul. a-i lua scîndura de sub picioare (cuiva). al unui refuz: da eu iau ruşinea-n nas.POP. îndată. ) a nu mînca nimic. 2) a fura sfîntul (pe cineva). 1) (pop. a lua seama (cuiva) sau (reg. (fam. . (reg. a se pripi: voinice.): îi puseră. îmi vei da revanşa imediat. a divaga. numai la giudecă i nu pre pute lua sama bine. luo schimbare Filicsu.. luîndu-mi rămas-bun de la călcîie. . au lăsat în locul său pe Leon Isavrul.VLAH. (reg. ) a băga) seamă (sau seama) sau (înv. a luat şi purceaua de coadă.COD. a lua (sau (înv. prea o iei repede. a-şi lua seama la vorbă. a lua purceaua de coadă (sau de nas). a ochi.CR. a-i lua locul (cuiva). a lua schimbare. 1) (reg.POP. de bună voie lăsînd împără ia şi luînd schima călugărească. ca să-mi iau răsuflarea. a se distruge: haina asta a luat-o sfin ii. a se considera răspunzător de ceva. să luăm aminte! .. a-şi lua rămas-bun de la călcîie. a nu avea ce lua (de la cineva) în contul unei datorii: şi..POP. iat-o şi ieşită de supt tipărire. a lua (sau a apuca) răsuflare(a). a exagera: cunoşti pînă unde ajunge imagina ia femeii.). ) a se răzgîndi. ) a trage de seamă. a-i lua roatele de la sanie (cuiva). o luă razna peste cîmp. a o şterge englezeşte (de undeva): îndată ce m-am sculat de la masă. a-şi trage sufletul. a se pregăti să tragă (cu arma). ) a vorbi cuviincios. mă rog. a se revanşa: n-am fost destul de atent. a lua seama (sau aminte) (la . zmucindu-se în mîna ariciului. despre obiecte) a se deteriora.SAD.POP.. a nu lua sărat pe limbă. a pleca pe furiş. 2) a lua seamă.. 1) a merge la întîmplare: calul ... ) a-şi trage sufletul: să stăm un minut.VLAH.P. a lua schima călugărească a lua schimbare a-i lua scîndura de sub picioare a lua seama a lua seama a-şi lua seama a-şi lua seama la vorbă a lua seamă a lua sfin ii .. ) a schimba. vede fundul pungii.

CAR. a-şi lua valea. a(-i) slobozi) (de) sînge (cuiva). (fam. ) a pleca. a(-şi) lua tălpăşi a (sau tălpăşi ele) sau a o lua la tălpăşi a.VLAH.CR..a lua sfîntul a lua sfîrşenie de .CR. a lua tălpăşi a luat de iele a-şi lua teşchereaua a-şi lua timpul pentru .i mai ieie vamă. a lua sfîrşenie de ... a lua (sau a ine) elul sau a se uita pe el. a-şi lua vînt. a întrerupe pe cineva. a reveni asupra celor spuse: îşi luă vorba înapoi şi reduse coada vulpii pînă la vreo doi stînjeni. a lua (sau a da) vamă. 4) (fig.. a lua sfîrşit a lua sînge a lua smacul a lua strai a la oblînc a lua sub pulpană a lua şaua de pe cal a lua şi cămaşa de pe cineva a lua şi cenuşa din vatră a lua taurul de coarne a(-l) lua sfîntul (pe cineva). ) a-şi închipui.. vameş vie ii. a lua smacul. a-şi lua trei fuioare a-i lua turta de pe spuză a lua elul a lua un examen a nu lua un pai de jos a-şi lua valea a lua vamă a lua vălul a-i lua via a a-şi lua vînt a lua vorba din gură cuiva a-şi lua vorba înapoi a-şi lua zborul . ) somnul. a-şi lua timpul pentru . 1) a fura sfîntul (pe cineva). a(-i) lua (sau a(-i) vinde) toate bunurile (cuiva): mîini îi vadeaua birului şi vine să se împlinească . a se sfîrşi.EM. a spune ceea ce avea de gînd să spună altcineva: nu-i deteră răgaz. de ruşine). ) a-şi face răgaz. pe cîmp îşi luau zborul. a lua strai a la oblînc. a lua şaua de pe cal. a-şi lua zborul. a(-i) lua (sau a(-i) lăsa. ca să-şi ia vînt spre a merge mai sigur înainte. (ca) luat de iele.1733). (înv. a-şi lua (ale) trei fuioare.EM. căci îi luau vorba din gură. ) a fi ucis de . . (reg. a-i lua (sau a-i curma) via a (sau zilele) (cuiva)..GCR.) a pleca repede de undeva.... a fugi (de undeva). a-şi lua elan: lumea trebuie să dea cî iva paşi înapoi. a proteja (pe cineva).ISP... a înşela.VINEA.AL. 3) a începe să meargă repede. a înfrunta cu îndrăzneală o dificultate. ) a deflora.. 2) încremenit. a-şi retrage cuvintele. a lua sfîrşit.i iei zborul. ) a-şi pune traista pe umăr. de unde n-ăi putea să. 1) (despre păsări) a porni în zbor. a evada: am să te închid în turnul ăsta.. a omorî (pe cineva): un taur grozav la mul i bezmetici lea curmat zilele. 2) a-l vedea sfîntul (pe cineva).GR. (înv.: luară sfîrşenie de sabie. să. are să se vînză şi cenuşa din vatră. (arg. a-şi imagina: gîndirea lui spre viitor ia zborul. a vămui sau a plăti vamă: (fig. 5) (fig..i iei ale trei fuioare şi să te duci din casa mea.OD.DOS. (pop . a o şterge: fata mea.AL. a lua vălul. (reg. a lua lucrurile pieptiş: ar fi trebuit să ia taurul de coarne s-o dea pe nepoftită afară.BOL. a lua şi cămaşa de pe cineva. a se termina: nunta a luat sfîrşit a doua zi la amiază. să nu. a lua (sau a prinde) taurul de coarne. a-i lua turta de pe spuză (cuiva). a lua un examen. a-şi face vreme pentru . a lua sub pulpană (pe cineva). 1) val-vîrtej. a lua totul cuiva. . a se călugări: a doua zi ea luă vălul. ) a-şi lua tălpăşi a. 2) (despre aeronave) a decola. a alerga: caii repezi . (a. ) a ochi cu puşca.. a-şi lua vorba înapoi. a păcăli (pe cineva). paralizat. a pleca repede de undeva (de frică. ) a scăpa din captivitate. a-i scoate (în scop terapeutic) o cantitate de sînge (cuiva): la omul cu flegmă multă şi bătrîn să lase sînge la sfîrşitul lunei.. a-şi lua teşchereaua.ISP.. a lua vorba din gură cuiva. a nu lua un pai de jos.. (reg. a o tuli. a o şterge: mai şede el cît şede de cască gura prin tîrg şi-apoi îşi ia tălpăşi a spre casă. a trece un examen. a(-i) lua (sau a(-i) vinde) şi cenuşa din vatră (cuiva). a nu face nimic.. a lua o hotărîre.

. a (nu) lungi vorba. lumină insuficientă. om rău care vrea să pară bun. a lungi (sau a întinde) pelteaua. 2) a considera iremediabil pierdut (ceva). . 1) lucru (sau fiin ă) de seamă. lumea veche sau veacul (sau evul) vechi. nu-i pasă de nimic. a-i întinde o capcană (cuiva). 2) foarte mult. a lucra în pierdere (sau în pagubă). a fi prolix: destul! nu mai lungi pelteaua! a i se lungi urechile (de foame) (cuiva). a lucra foarte prost. pop. totul: să ştiu că mi-ar da lumea de pe lume. de valoare: de s-ar tîmpla şi primejdie.POP. bun(ul) rămas. de a lua sfîrşit: a sim it nevoile trecerei de la lumea veche la cea nouă. mi-am luat adio de la maica mea. lung la ma e. luător în rîs. foarte lung. (despre cer) a căpăta un aspect care anun ă venirea ploii.CR. a lucra în deficit. lucru mare. (reg. n-ar fi lucru mare. fapt lipsit de importan ă. nu se sinchiseşte. 2) extraordinar.. . ) luna martie. dragă. (înv. farmec: mi-e silă s-ajung la boscoane şi lucruri făcute. luna lui traistă-n bă .ISP.NEC. (mit. 1) aşi lua rămas bun (de la cineva): înainte de a-şi lua rămas bun de la to i. laolaltă. a complota. om prefăcut. grozav: lucru mare. la revedere. domnule! lumea albă. a se lumina de ziuă. lungi pasul.a-şi lua ziuă bună luător în rîs a lucra ca o cizmă a lucra cu palmele a lucra de beilic a lucra în foi de vi ă a lucra în pierdere a lucra pe coarda sa lucru de nimic lucru făcut lucru mare lumea albă lumea cealaltă lumea de pe lume lumea piere de tătari şi el bea cu lăutari lumea toată a-şi lua ziuă bună (sau rămas bun. a se grăbi: lupul . vrajă. vremea cînd începe lucrul la cîmp. a pune la cale ceva (împotriva cuiva). a lucra de beilic. lună seacă. se duse la tată-său.ISP. lumea (sau vremea) cealaltă. 1) foarte multă lume. a munci cu bra ele. a lucra în foi de vi ă (sau de varză) (pe cineva). lumea veche a se lumina a ploaie a se lumina de ziuă lumină chioară luna lui traistă-n bă lună de miere lună seacă lung ca o zi de post lung cît pomana igănească a lungi pasul a lungi pelteaua a i se lungi urechile a lungi vorba lung la ma e lup îmbrăcat în piele de oaie .POP. MAIOR. ) lună nouă. lumea de pe lume sau lume peste lume. manual. a se face ziuă. lumea toată sau o lume (toată. foarte lung (în timp sau în spa iu). adio) (de la cineva sau de la ceva). puzderie: se adunase lumea de pe lume . foarte mul i oameni: o lume se plîngea de nedreptă ile ce făcea. ) jignitor. a lucra ca o cizmă. lucru de nimic. a lucra pe coarda sa. a nu se amesteca în afacerile altuia: lucră pe coarda lui. .POP. (reg. ) lacom. ) lumea reală. lumea (sau ara) piere (sau moare) de tătari şi el bea cu lăutari. lung ca o zi de post. lună de miere. . lucru făcut.. 2) epocă istorică încheiată sau pe cale de a se încheia. a munci fără tragere de inimă. ) a vorbi mult pentru a spune pu in. 1) (înv.COŞBUC. a merge mai repede. (fam. a se lumina a ploaie.AL. ) antichitatea: franco-galie se rapoartă la timpurile evului vechi. a lucra cu palmele. (reg. a lungi pasul. lung (sau mare) cît pomana (sau o pomană) igănească. interminabil. care plîngea. întreagă). lumea (sau timpul) de după moarte: pe lumea ceialaltă să fim.OD. a (nu) vorbi mai mult decît trebuie. lup îmbrăcat în piele de oaie. lumină chioară. prima lună după căsătorie. a răbda mult timp de foame.

de pu ină vreme. 1) a fi zgîrcit. mai ieri(-alaltăieri) sau mai alaltăieri. mai ales. mai curînd. (reg.. multe. de curînd. mai în elept: o fi mai cu cap şi m-o povă ui ce să fac? POP. tupeul să . mai precis. (reg. mai ales. mai degrabă.... în special.. (înv. (reg... mai ceva .. mai bine zis (sau zicînd). mai cu seamă. mai va (pînă) . cu cî iva ani în urmă: s-a sculat mai an bădica Troian.. poate mai ceva decît aceştia.. mai ales.. mai frumos. mai mult de . mai e nevoie mai e vorbă? mai ieri a nu-i mai ieşi din cap mai înainte a nu-l mai încăpea locul de bucurie a nu-l mai încăpea pămîntul a se lupta ca un zmeu... care nu pot a le înşira toate. mai ales. mai deştept. iar mai de temei. ) acum doi ani: că mai an er u ne-au dzis noao . . şi pop. mai dihai . mai lesne.COŞBUC. mai degrabă: mai bine dă-i calului să mănînce! POP.a se lupta ca un zmeu mai abitir ca ..dar totuşi în apropiere de . ) după: mai apoi de izgnaniia învă ătoriului.. mai degrabă. . ) mamă vitregă.. mai apoi de toate mai aşa mai bine mai bine de .AL.. (reg .: o tînără de 20 şi mai bine de ani. mai bine lipsă mai bine zis maică de-a doua oară mai ceva mai colea de . mai curînd. (încă) mai ai gură (sau mutră) să ... a nu mai putea de bucurie. (înv.. mai bine deloc...POP.. a nu-l mai încăpea locul de bucurie (sau de veselie) (pe cineva). multe încă. mai bine de ..POP. deunăzi: mai alaltăieri am trecut pe aici.: se adunaseră flăcăi de domn mai dihai ca-n al i ani. mai an ăr . mai bine renun . a fi peste măsură de bucuros: juca de bucurie..DOS. mai de temei. (reg. maică de-a doua oară. ) mainte. oarecum diferit. a lupta vitejeşte..POP..ISP. mai cu cap mai curînd mai cu seamă mai degrabă mai de temei mai dihai . mai abitir ca .. a nu avea vreme. nu chiar aşa cum ar trebui: Simina-i fată mai aşa şi-altminteri.ISP. mai bine: să mă întorc? mai degrabă îşi va întoarce Dunărea cursul îndărăpt! NEGR. mai tare.GR.. ) în cele din urmă: mai apoi de toate îi spintecară pîntecele. mai bucuros. mainte au fost curvă. ) a fi foarte ocupat. ceva mai departe de . de nu-l mai încăpea locul.. să nu te întovărăşeşti cu proştii. mai an.: astă-iarnă am iernat..NEC.?. mai altfel.REBR.PRAV. (înv. mai ceva.: clămpănea mai abitir ca o muiere. mai aşa.CR.DRĂGHICI. nu ave prietini. (încă) mai ai curajul. mai ai gură să . a se gîndi continuu la ceva: nu-i putea ieşi din cap nemul ămirea fra ilor săi. mai exact. mai bine. ) mai este de îndurat..CR.... mai încape discu ie?.ISP.DOS. mai bun: cum pă ise şi al i pe itori. mai colea de Calafat. a nu-l mai încăpea pămîntul (pe cineva). parcă a fost mai ieri . mai bine lipsă. mai ceva ca . mai demult: eroi ce mai nainte mult zgomot au făcut... nu chiar aşa. mai uşor. a nu putea uita ceva. ) mai cu seamă. decît băutură. mai bine. 2) a fi foarte fericit..? a nu-l mai ajunge timpul mai ales mai altfel mai an mai an ăr mai apoi de .POP. mai e nevoie. mai cu cap. mai colea de .. îndeosebi: vara se vor îndeletnici oameni [i] mai cu seamă la lucrurile cîmpului şi grădinilor. mai mult..) mai de soi. a nu-l mai ajunge timpul (pe cineva). a nu-i mai ieşi din cap (cuiva ceva). e de la sine în eles.. cu deosebire: şi. anul trecut.. deosebit: eu te socotesc mai altfel. mai bine: mai curînd i-ai lua de mîncare.. . îndeosebi: ce alte dar îi mai trebuie? .?: încă mai ai gură să întrebi? CR... să ne gătim. mai înainte sau (înv.. mai e (sau încape) vorbă?. mai apoi de toate. mai apoi de .. într-un bordei dărîmat..

. cind încăpea cu timpul. mai încoace de . mai în grabă.CAR.. mai pu in merele.. mai mult de-o grămadă mai-nainte-grăitoriu mai prejos mai presus mai pu in a -l mai răbda puterile să . 1) a nu se mai vedea cu .. dar cu birul mai răreşte! NEGR. a uitat să şi salute. ) atît numai că .. dar nu s-a mai întîlnit cu postul de capuchehaie.. mai-nainte-grăitoriu. a o mai rări a nu-şi mai şti capului de . peste toate: mai mult.. mai ştii? mai ştii minunea a nu-l mai încăpea vremea (pe cineva) sau a nu mai încăpea cu timpul. mai încoace.. mai pu in. mai mult de-o grămadă. a o mai rări (cu ceva).. (formulă familiară de salut la plecare) să fi i sănătoşi!: şi mai rămîne i cu bine! CR. mai prejos (decît cineva sau ceva). s-au copt la vreme.: mai rămîne vorba despre asta... nu