Sunteți pe pagina 1din 3

BIBLIOGRAFIE

1. Amado, G., Dinamique des comunications dans les


Guittet, A. groupes, Armand Colin, Editeur Paris,
1991

2. Boudon, R., Dicţionar de Sociologie


Besnard, P.

3. Buzărnescu, Şt. Sociologia opiniei publice, Editura


Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995

4. Cathala, H.-P. Epoca dezinformării, Editura militară,


Bucureşti, 1991

5. Chazel, F. Sisteme parţiale de comunicare în


societăţile industriale, PUF, Paris, 1976

6. Chelcea, S. Semnificaţia documentelor sociale,


Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1985

7. Cisrimo R. Don't balame the people, New York,


1971

8. van Cuilenburg, J.J., Ştiinţa comunicării, Editura Humanitas,


Scholten, O., Bucureşti, 1998
Noomen, G.W.
9. Festinger, L., Methodes de recherche dans les sciences
Katz, D. sociales, PUF, Paris, 1963

10. Dafinoiu, I. Psihologia Socială, Editura Polirom, Iaşi


1996

11. Daval, R. Traite de psychologie sociale, vol I, PUF,


Paris, 1967

12. Gheorghe, M., Opinia publicului - Sursă şi scop în


Luminosu, D. S. manipulare, Editura A92, Iaşi, 1996

13. Drăgan, I. Opinia publică, comunicarea de masă şi


propaganda în societăţile contemporane,
Editura Ştiinţifică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1980

14. Ficeac, B. Tehnici de manipulare, Editura Nemira,


Bucureşti 1990

15. Grawitz, M. Methodes des sciences sociales, Editura


Dallez, Paris, 1990

16. Iluţ, P., Sociologie, Editura Didactică şi


Rotariu, I. Pedagogică, Bucureşti, 1995

17. Ionescu, I., Elemente de sociologie, Editura Univers


Stan, D. Al. I. Cuza, Iaşi, 1997

18. Joule, R.V., Tratat de manipulare, Editura Antet,


Beauvois, J.L. Oradea 1997

19. Lowenstein, R. L., Macromedia, Longman, 1990


Merrill, J. C.

20. Luminosu, D. S. Sociologia comunicaţiilor de masă,


Editura Helicon, Timişoara 1995, pag.69

21. Muchielli, R. L'Analyse de contanu, Les editions ESF


Librairies Techniques, Paris, 1988
22. Nimmo, D., Political Communication, Sage
Sanders, K. Publication, California, 1986

23. Thoveron, G. Comunicarea politică azi, Editura Antet,


Oradea, 1996

24. Yzerbyt & Corneille Psihologia Socială, Editura Polirom, Iaşi,


1996

25. Zamfir, C., Dicţionar de sociologie, Editura Babel,


Vlăsceanu, L. Bucureşti, 1993

26. *** Dicţionar de psihologie socială, Editura


Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1981

S-ar putea să vă placă și