P. 1
Inventarierea Patrimoniului

Inventarierea Patrimoniului

|Views: 4,941|Likes:
Published by adriana1879

More info:

Published by: adriana1879 on Aug 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2013

pdf

text

original

I.1.

Inventarierea – procedeu al metodei contabilitatii
Inventarierea patrimoniului reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta tuturor elementelor de activ si de pasiv, cantitativ-valoric sau numai valoric, dupa caz, in patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueaza. Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a patrimoniului fiecarei unitati si cuprinde toate elementele patrimoniale, precum si bunurile si valorile detinute cu orice titlu, apartinand altor persoane juridice sau fizice, in vederea intocmirii bilantului contabil care trebuie sa asigure o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute. Organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului din cadrul regiilor autonome, societatilor comerciale, institutiilor publice, unitătilor cooperatiste, asociatiilor si celorlalte persoane juridice, precum si al persoanelor fizice care au calitatea de comerciant se efectueaza potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, ale Regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii.

I.2. Formele inventarierii

Functiile, rolul si obiectivele inventarierii au determinat utilizarea diferitelor forme de inventariere in practica contabila. De aceea, se impune si o clasificare a inventarierii, care poate fi facuta folosind diferite criterii: A. Dupa natura si continutul economic al elementelor supuse inventarierii se pot distinge: 1. Inventarierea mijloacelor economice materiale si banesti aflate in întreprindere: mijloace fixe, materiale, marfuri 2. Inventarierea mijloacelor circulante aflate in miscare – decontare (clienti-debitori). Ea se face pe baza de documente si, de aceea, normele legale prevad ca in vederea stabilirii drepturilor si obligatiilor reciproce, unitatilor economice trebuie ca cel putin o data pe an sa faca schimb de extrase sau punctaje cu clientii, furnizorii si cu ceilalti debitori si creditori. Extrasele cuprind de regula numai pozitiile privind obligatiile si se prezinta comisiei de inventariere pentru confirmarea realitatii soldului (datoriei sau

creantei). Extrasele se trimit de catre unitatile creditoare celor debitoare si tin loc de conciliere conform procedurii arbitrare. 3. Inventarierea mijloacelor circulante in miscare – transformare (productie neterminata, cheltuieli anticipate, investitiile neterminate), se face prin constatarea faptica la finele perioadei fie prin metoda contabila care presupune inventarierea obligatorie. 4. Inventarierea obligatiilor fata de stat, de furnizori si creditori consta in verificarea minutioasa a sumelor care constituie soldul conturilor respective, astfel incat aceste solduri sa exprime realitatea. B. Din punct de vedere al sferei de cuprindere se disting: 1. Inventarierea generala cuprinde intregul patrimoniu al unitatii, precum si bunurile ce apartin altor unitati, dar care se afla temporar in unitate. Agentii economici mici sunt obligati sa efectueze inventarierea generala a patrimoniului la inceputul activitatii, cel putin o data pe an, si in cazul fuzionarii sau incetarii activitatii. 2. Inventarierea partiala cuprinde numai o parte din patrimoniu, o anumita categorie, sau anumite feluri de mijloace economice din unitati. C. In functie de perioada la care se executa, sau periodicitate, se pot distinge: 1. Inventarierea anuala, avand ca scop reflectarea in bilant a situatiei reale a patrimoniului, este obligatorie pentru toate unitatile. Fiind o lucrare premergatoare intocmirii bilantului, aceasta cuprinde mijloacele economice proprii si cele apartinand altor unitati dar care se gasesc in unitatea respectiva in pastrare, inchiriere, concesionare, prelucrare, drepturile si obligatiile intreprinderii, deci este o inventariere generala si completa. 2. Inventarierea periodica sau de gestiune se efectueaza la anumite perioade: trimestre, luna, decada. Ea poate fi partiala, avand ca obiect constatarea existentei anumitor mijloace sau surse. 3. Inventarierea ocazionala este determinata de predarea-primirea gestiunilor, de calamitati, de comasari a unitatilor, putand fi generala sau partiala. 4. Inventarierea inopinata este efectuarea fara anuntare prealabila a gestionarului, dar in prezenta lui, la datele stabilite de cenzori in planul de control, cand sunt indicii de existenta a plusurilor si a minusurilor in gestiune. De regula, este inventariere partiala. D. Dupa procedeul folosit, inventarierea poate fi:

2

In cadrul agentilor economici cu activitate complexa. E. Inventariere de constatare a existentei elementelor patrimoniale. de regula. Inventarierea totala – consta in numararea. 2. avandu-se in vedere si specificul activitatii unitatilor patrimoniale. Inventarierea pentru determinarea valorii de utilitate a elementelor patrimoniale pentru stabilirea importantei. Inventarierea prin sondaj – consta in numararea. au obligatia sa efectueze inventarierea generala a patrimoniului la inceputul activitatii. Bunurile date la terti (cele date spre prelucrare) Bunurile in curs de aprovizionare 3 spre vanzare in consignatie . primite in pastrare sau custodie. Legea contabilitatii (82/1991) prevede (art. Ministerul Finantelor poate aproba exceptii de la regula inventarierii anuale pentru unele bunuri cu caracter special la propunerea ministerelor de resort. In cazul Romaniei. cel putin o data pe an pe parcursul functionarii sale. Dupa scop. cu conditia asigurarii valorificarii si cuprinderii rezultatelor inventarierii in bilantul contabil intocmit pentru anul respectiv. 8) ca persoanele juridice si fizice care organizeaza contabilitate proprie. I. urmarindu-se existenta mijloacelor economice si a surselor agentilor economici 2. a gradului de folosire a mijloacelor economice. cantarirea mijloacelor patrimoniale cuprinse in inventariere. Obiectul inventarierii Obiectul inventarierii poate fi reprezentat de: • Elementele patrimoniale proprii Inventarierea anuala a elementelor patrimoniale se face. masurarea. • • • Bunurile si valorile apartinand altor persoane juridice sau fizice.3. cantarirea. inventarierea poate fi: 1.1. bunurile materiale pot fi inventariate si inaintea datei de 31 decembrie. in cazul fuzionarii sau incetarii activitatii. precum si in alte situatii prevazute de lege. masurarea anumitor feluri de mijloace economice. cu ocazia incheierii exercitiului financiar.

4 .Bunurile achizitionate aflate in curs de aprovizionare se inventariaza de unitatea cumparatoare si se inscriu in liste de inventariere separate.

numite prin decizie scrisa. acolo unde este cazul.CAPITOLUL II ETAPELE INVENTARIERII Inventarierea patrimoniului se efectueaza de catre comisii de inventariere. În decizia de numire se mentioneaza. Comisia de inventariere raspunde de efectuarea tuturor lucrarilor de inventariere. Membrii comisiilor de inventariere nu pot fi inlocuiti decat in cazuri bine justificate si numai prin decizie scrisa. emisa de persoanele autorizate. sa instruiasca. vizate si parafate de catre acesta. potrivit prevederilor legale. Din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii depozitelor supuse inventarierii si nici contabilii care tin evidenta gestiunii respective. a contabilului-sef sau a altei persoane numite sa indeplineasca aceasta functie. numele responsabilului comisiei. Comisiile de inventariere sunt coordonate. listele de inventariere. prin decizie scrisa emisa de conducerea societatii. 5 . Dupa primirea deciziei scrise. gestiunile supuse inventarierii. potrivit reglementarilor din prezentele norme. responsabilul comisiei de inventariere ridica. care are ca sarcina sa organizeze. sa supravegheze si sa controleze modul de efectuare a operaţiunilor de inventariere. Inventarierea patrimoniului se poate efectua atat prin salariatii proprii. de catre o comisie centrala numita. emisa de catre cei care i-au numit. de asemenea. modul de efectuare a inventarierii. inventarierea poate fi efectuata de o singura persoana. cat si pe baza de contracte de prestari de servicii incheiate cu persoane fizice sau juridice. La unitatile mici. Prin unitati mici la care. componenta comisiei. se intelege: persoanele fizice care au calitatea de comerciant sau societăţile comerciale al căror numar de salariati este de pana la doua persoane. sub semnatura directorului economic. dupa care comisia se prezinta la sediul gestiunii ce urmeaza a fi inventariata in vederea efectuarii inventarierii fizice. cu exceptia unitatilor mici prevazute în prezentele norme. iar valorile materiale care trebuie inventariate nu depasesc plafonul stabilit de administratorii unitatii. inventarierea poate fi efectuata de catre o singura persoana. data de incepere si terminare a operatiunilor. in mod obligatoriu. formate din cel putin doua persoane.

a primit sau a eliberat valori materiale fara documente legale. are plusuri sau lipsuri in gestiune despre a caror cantitate sau valuare are cunostinta. f) sa controleze daca toate instrumentele si aparatele de masura sau de cantarire au fost verificate si daca sunt in buna stare de functiune. la care s-au inventariat valorile materiale. primite cu sau fara documente. sa dispuna inregistrarea acestora in fisele de magazie si predarea lor in contabilitate. e) sa verifice numerarul din casa si sa stabileasca suma incasarilor din ziua curenta.II. astfel incat situatia scriptica a gestiunii sa reflecte realitatea. solicitand intocmirea monetarului (la gestiunile cu vanzare cu amanuntul) si depunerea numerarului la caseria unitatii. sa identifice toate locurile (incaperile) in care exista valori materiale ce urmeaza a fi . existente in gestiune dar neinregistrate. are documente de predare-eliberare care nu au fost operate in evidenta gestiunii sau care nu au fost predate la contabilitate. sa ridice benzile de control de la aparatele de casa si ştampila unitatii si sa le pastreze in siguranta. detine numerar sau alte hartii de valoare rezultate din vanzarea bunurilor aflate in gestiunea sa. mentionand data operatiunile de inventariere si se paraseste gestiunea. numarul si data ultimului document de intrare si iesire a bunurilor in/din gestiune. pentru care s-au intocmit documentele aferente. gestionarul va mai mentiona felul. sa vizeze documentele care privesc intrari sau iesiri de valori materiale. Pregatirea inventarierii Principalele masuri organizatorice care trebuie luate de catre comisia de inventariere sunt urmatoarele: a) b) inventariate c) d) sa asigure inchiderea si sigilarea. in prezenta gestionarului. la ultima operatiune. 6 solicitarea unei declaratii scrise gestionarului raspunzator al valorilor materiale din care sa rezulte ca: gestioneaza valori materiale si in alte locuri de depozitare.1. fisele de magazie. are in gestiune valori materiale apartinand tertilor. ori de cate ori se intrerup sa bareze si sa semneze. are valori materiale nereceptionate sau care trebuie expediate (livrate).

in listele de inventariere se va inscrie si valoarea de inventar. Daca valoarea de inventar este mai mica decat cea din contabilitate. respectiv soldurile bunurilor materiale inventariate si stabilirea diferentelor. DESFASURAREA INVENTARIERII Constatarea existentei elementelor inventariate se face prin observarea directa (prin numarare. sa sisteze operatiile de predare-primire a bunurilor supuse inventarierii. Constatarile efectuate de comisia de inventariere se inscriu in liste de inventariere care se intocmesc separat pe locuri de depozitare. denumita valuare de inventar. In cazul modificarilor ulterioare facute unilateral in fisele de magazie. se consemneaza in listele de inventariere. in listele de inventariere se vor inscrie valorile din contabilitate.2. Valuarea de inventar. Constatarile comisiei de inventariere privind stocurile. utilitatea bunului si starea in care se afla este mei mare decat valoarea din contabilitate a acestor bunuri. Erorile descoperite cu aceasta ocazie trebuie corectate operativ. Valoarea de inventar se va stabili potrivit principiului prudentei. pentru bunurile necorporate (nemateriale). De aceea. pe baza de registre sau documente (extrase de cont confirmate de terti). stabilita in functie de pretul pietei. Valorile materiale evaluate la valoarea actuala numita si valoare de utilitate se vor inscrie in coloana corespunzatoare din lista de inventariere numai in cazul constatarii deprecierilor. aceasta se face la nivelul valorii actuale. dupa care se procedeaza la stabilirea rezultatelor inventarierii prin confruntarea cantitatilor consemnate in listele de inventariere varianta simplificata. utilitatea bunului pentru economia intreprinderii. cantarire. Inainte de stabilirea rezultatelor inventarierii se procedeaza la o verificare minutioasa a exactitatii tuturor stocurilor din fisele de magazie si a soldurilor din contabilitate pentru bunurile inventariate. ca expresie a valorii actuale este estimata in functie de pretul pietei. pe gestionari si pe categorii de bunuri. In cazul in care se constata ca valoarea de inventar. diferenta reprezentand deprecierea bunurilor respective. in mai multe lucrari de specialitate se precizeaza ca valuarea de inventar este egala cu valuarea de intrebuintare. luandu-se din timp masurile corespunzatoare pentru a nu se stanjeni procesul normal de livrare sau de primire a II. dupa caz) pentru bunurile corporale (materiale). starea si amplasarea bunurilor. cubare si calcule tehnice. masurare. creante si datorii. cu 7 .g) bunurilor. In ceea ce priveste evaluarea elementelor patrimoniale inventariate. consemnarile vor fi precedate de o ancheta prealabila amanuntita.

scriptic si faptic. in cazul in care deprecierea 8 .3. aprobate prin Hotarirea Guvernului nr. Aceste rezultate se determina prin compararea masurilor constatate direct prin inventariere cu cele inregistrate in contabilitate. Prin compararea celor doua stocuri. se constata eventualele plusuri sau minusuri la inventariere: Stoc scriptic Stoc scriptic > stoc faptic < stoc faptic = = minus inventar plus inventar In cazul in care se constata diferente intre situatia scriptica si cea faptica se vor analiza cauzele care au dus la aceste rezultate. Inregistrarea in contabilitate a rezultatelor inventarierii se face in conformitate cu Normele metodologice de utilizare a conturilor contabile. 94/2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabilitatii armonizate cu directiva a-IV-a a Comunitatii Economice Europene si cu Standartele Internationale de Contabilitate. aceste elemente mentinandu-se la valoarea lor de intrare. Pentru elementele de activ: diferentele constatate in plus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare nu se inregistreaza in contabilitate. diferentele constatate in minus: intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea de intrare se inregistreaza in contabilitate pe seama amortizarii. 704/1993. STABILIREA SI INREGISTRAREA IN CONTABILITATE A REZULTATELOR INVENTARIERII Stabilirea rezultatelor inventarierii se face direct in listele de inventariere.evidenta tehnico-operativa pentru fiecare pozitie in parte urmand ca pozitiile cu direrente sa fie preluate in lista de inventariere centralizatoare. Dupa constatarea plusurilor si minusurilor de inventar se procedeaza la regularizarea diferentelor potrivit Ordinului ministrului finantelor nr. II.

inregistrarea plusurilor de inventar si imputarea minusurilor de inventar persoanelor vinovate. Compensarea se face atat cantitativ cat si valoric. si pot rezulta: • plusuri valorice cand cantitatea in plus intrata in compensare a fost epuizata.este ireversibila sau se constituie un provizion pentru depreciere. mentionandu-se la valoarea lor de intrare. compensarea plusurilor cu minusuri de inventar 2. pana se ajunge la limita cantitativa de compensat. Compensarea porneste de la stocul cu pretul cel mai mare catre stocul cu pretul cel mai mic. ambalaj etc. 9 . dimensiuni. sunt asemanatoare in ceea ce priveste aspectul exterior: culoare. compensarile de fac pentru diferentele constatate in cadrul aceluiasi exercitiu. indiferent ca este cu plus sau cu minus. Compensarea plusurilor cu minusurile sunt acceptate numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: • • • bunurile sunt de acelasi fel. mentinandu-se la valoarea lor de intrare. model. Metodologia de compensare: Se aseaza stocurile la care s-au inregistrat plusuri si cele la care s-au inregistrat minusuri in ordinea descrescatoare a preturilor. Limita de compensare o constituie cantitatea cea mai mica. dar valoarea plusului nu. diferentele constatate in minus: intre valoarea de inventar si valoarea de intrare nu se inregistreaza in contabilitate. Diferentele constatate cu prilejul inventarierii generale a patrimoniului sunt regularizate prin urmatoarele modalitati: 1. mentionandu-se valoarea lor de intrare. Pentru elementele de pasiv: diferentele constatate in plus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare a elementelor de pasiv de natura datoriilor se inregistreaza in contabilitate prin constuirea unui provizion. pe cheltuialile intreprinderii. Aceasta pentru a nu ramane necompensate stocuri cu pret mare care se pot inregistra ca perisabilitati. plusurile si minusurile trebuie sa fie aferente aceleiasi perioade de gestiune si aceleiasi gestiuni. In compensare pot intra stocuri cu preturi unitare diferite. cand deprecierea este reversibila.

Plusul valoric permite recuperarea cheltuielilor cu stocul. + intrarile de stocuri S. format astfel: . iar minusul valoric se imputa gestionarului. MINUSURILE DE INVENTAR 1.I.F reprezinta soldul final Calitatea inventarului ca metoda de evidenta si calcul se extinde si la determinarea unor indicatori economico-financiari sau asigurarea unor date primare de intrare in contabilitate.S. Marimea stocurilor se determina prin inventarul fizic al acestora. minusuri generate de calamitati naturale.pretul de cumparare practicat pe piata (+) taxele nerecuperabile (+) cheltuieli de transport – aprovizionare (+) alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate sau pentru intrarea in gestiune. Cu ocazia stabilirii diferentelor de inventar se inregistreaza si stocurile finale sau variatia stocurilor in cazul metodei inventarului intermitent. in functie de cauzele care au generat minusurile. In cazul constatarii unor lipsuri de gestiune imputabile. iar iesirile prin calcul pe baza relatiei: Iesirile de stocuri = S. Aceasta reprezinta costul de achizitie al bunului respectiv la data constatarii pagubei.S. administratorii vor lua masura imputarii acestora la valoarea de inlocuire. minusurile sunt asimilate iesirilor de bunuri (scaderi de activ). Unde . MINUSURI CANTITATIVE: Din punct de vedere al categoriei patrimoniale inventariate. 10 . Contrapartida bunurilor (conturile care se debiteaza) este diferita.I. minusuri in cadrul normelor legale de scazamant (perisabilitati).• minusuri valorice in situatia inversa.F. reprezinta soldul initial .

A.50% = 50% ) N. stoc faptic 2. MINUSURI CALITATIVE (DEPRECIERILE): Minusurile calitative (deprecierile) sunt de doua tipuri: reversibile si ireversibile.500 buc..000lei/buc.000 lei-5.500.500. stoc scriptic 2. Se inregistreaza o depreciere de: (6.000 lei/buc.000 lei/buc. minusuri pentru care.O: „ Inregistrare creanta incerta”(exercitiul N ) 2.000 = 397 „Provizioane pentru 2. creanta asupra acestuia fiind de 1. probabilitatea de incasare in exercitiul urmator este de 50% (probabilitatea de neincasare este de 100% . anulanduse provizionul deoarece nu isi mai are obiectul: 397 „Provizioane pentru deprecierea marfurilor” = 7814 „Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante” se constata un client rauplatnic.190. la data terminarii inventarierii. MINUSURI REVERSIBILE Exemple: se constata o depreciere a marfurilor stocate. stoc 2..500. Cele reversibile se vor inregistra in contabilitate sub forma provizioanelor pentru deprecieri. iar cele ireversibile sub forma unor amortismente suplimentare.500 buc. valoarea de piata a marfurilor in momentul inventarierii 5. cost achizitie 6..- minusuri cauzate de unele persoane fizice sau juridice.500 buc. nu se poate stabili vinovatia unei persoane sau o alta cauza.500buc.000 lei.000 lei. 6814 „Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante” Dupa o perioada se constata o crestere a valorii marfurilor la 6. pentru care se constituie un provizion in valoare de 2. 2.000lei)x2..000lei deprecierea marfurilor” 11 .

000 lei.probabilitatea de incasare) a clientilor . N.19 x 50% = 500. valoarea constatata la inventar (VI) 60.000 lei.000.000 lei 1. provizionul constituiundu-se la valoarea fara TVA (19%).000 lei /1. Provizion = valoare creanta /1.000 lei utilizare a mijloacelor fixe astfel: un mijloc de transport cu valoarea contabila de intrare (VCI) 100.19 x probabiliatea de neincasare Provizion = 1.000.O: „Inregistrarea pierderii din creante” (exercitiul N+1) % 654 „Pierderi din creante” 4427 „TVA colectata” B.190.000 lei In exercitiul urmator clientul intra in procedura de faliment si se inregistreaza pierderea din creante.000 lei 12 .000 lei .000 lei VA 36.000.000 lei La sfarsitul exercitiului se va inregistra un provizion pentru deprecierea creantelor clienti pentru suma corespunzatoare probabilitatii de neicasare (100%. VCI 100. valoarea amortizata (VA) 36.000 lei N.190.000.000.000 lei 190.000.4118 „Clienti incerti” = 411 „Clienti” 1. MINUSURI IREVERSIBILE Exemplu: se constata la inventariere o diferenta intre amortizarea rezultata ca urmare a aplicarii gradului de = 4118 „ Clienti incerti” 1.O: „ Constituire provizion pentru deprecierea creantei clienti” (exercitiul N) 6814 „Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante” = 491 „Provizioane pentru deprecierea creantelor clienti” 500.190.

20. 13 .VNC 64. 21. N. stocurilor.O: „Inregistrare amortizare suplimentara” 6811 „Cheltuielei de exploatare privind amortizarea imobilizarilor” = 2813 „ Amortizarea 4. 23. Contrapartida plusului de mijloace fixe este considerata o subventie pentru investitii.000. Plusuri de active imobilizate la valoarea de inventar.000 lei pentru care se va constitui o amortizare suplimentara.000.000 lei mijloacelor de transport” PLUSURILE DE INVENTAR Plusurile de inventar se inregistreaza ca intrari in patrimoniul intreprinderii tinand seama de natura elementelor respective. Plusurile de inventar se intalnesc in cazul: mijloacelor fixe.000 lei . A. numerarului existent in casierie. VI 60. Plusuri de inventar in cazul stocurilor: trebuie sa realizeze o distinctie intre stocurile rezultate din aprovizionari si stocurile rezultate din productie.000.000. 26 „Conturi de active imobilizate” = 131 „Subventii pentru investitii” B.000 lei Se constata o depreciere ireversibila a mijlocului de transport in valoare de 4.

37 „Conturi de stocuri” = 60 „Ch. 34 „Conturi de stocuri” = 711 „Variatia stocurilor” 14 .- operatiile au in marea lor majoritate un caracter curent. 36. plusurile constatate la stocurile din aprovizionari conduc la scaderea cheltuielilor (conturile la care s-ar fi inregistrat consumul) 30. 35. materiale si mf” (pe fiecare categorie de stocuri) plusurile constatate la stocurile in productie conduc la o crestere de venituri (conturile la care s-ar fi inregistrat productia obtinuta) 33. cu materii prime.

STUDIU DE CAZ PRIVIND INVENTARIEREA PATRIMONIULUI IV.200.C. 15 .000 lei: 5311 „Casa in lei” = 448 „Alte datorii si creante cu bugetul statului” 5. Sociatatea este reprezentata de managerul general si de doi manageri care participa la conducerea societatii. . avand un capital social de 300 milioane lei. .000 lei IV. Organul de conducere este Adunarea Generala a Actionarilor format din doi reprezentati ai Fondului Proprietatii de Stat si un reprezentant al Fondului Proprietatii Private.inginerie tehnologica.A.200.cercetare stiintifica in mod deosebit aplicativa. dezvoltare-proiectare.1.000 lei: 5311 „Casa in lei” = 7588 „Alte venituri din exploatare” ♦ la o întreprindere cu capital de statin valoare de 5.200. ♦ la o întreprindere cu capital privat in valoare de 5. Braila este un institut de cercetari si proiectari pentru celuloza si hartie si a fost infiintat in 1986 ca institut de profil pentru ramura celuloza si hartie din Romania.000 lei 5. Institutul desfasoara in principal activitatea de: .Plusurile de inventar in cazul numerarului existent in casierie: -plusul conduce la realizarea unui venit exceptional dar la intreprinderile cu capital de stat el trebuie varsat bugetului de stat. STELLA S.productie. Institutul este societate comerciala pe actiuni cu capital major de stat.200. fiind singurul institut de specialitate care deserveste cele 22 societati de profil din tara. PREZENTAREA SOCIETATII S.

000. Preocuparea de baza a S.pe data de 30 noiembrie 2004 se intocmeste o balanta de verificare a conturilor a societatii SC STELLA S. Institutul dispune de circa 360 de persoane. Braila este de a oferi ramurii industriale de celuloza si hartie un aport stiintific.C. etc) pe baza confirmarii platii de catre compartimentele de resort.000. dezvoltarea tehnologica si asimilarea de produse noi.000 25.000 297. 50% avand o vechime de peste 10 ani.IV. Braila reprezinta un domeniu de importanta nationala care deserveste un sector complex si strategic al economiei. Constanta si Bucuresti.2.000 745. nu in ultimul rand. actioneaza in judecata agentii economici care nu achita contravaloarea facturilor in termenul stabilit. mijloacelor banesti si imprumiturile bancare.A. asigura plata la termen a sumelor care constituie obligatia societatilor fata de bugetul de stat si alte obligatiuni fata de terti (creditorii. V. Astfel.000. Serviciul FINANCIAR asigura desfasurarea ritmica a operatiunilor de decontare cu furnizorii si beneficiarii.000 75. existand si trei filiare de cercetare si proiectare la Suceava.000 142. a debitorilor si a furnizorilor. APLICATIE PRACTICA Pentru centralizarea si controlul exactitatii datelor inregistrate in conturi se intocmeste balanta de verificare inainte de inventarierea patrimoniului. imbunatatirea calitatii produselor existente. ORGANIZAREA SOCIETATII Activitatea de baza a institutului se desfasoara la Braila. Balanta conturilor inainte de inventariere poate fi abordata ca un inventar contabil.000 164.000 9.100. Din cele prezentate mai sus. Discutata din acest punct de vedere.000. Biroul CONTABILITATE asigura efectuarea corecta si la timp a inregistrarilor contabile privind: fondurile fixe si calculul amortizarii. Situatia de referinta a inventarului faptic o reprezinta soldurile finale calculate in balanta. rezulta ca S. 170 de persoane sunt specializate pentru cercetare – dezvoltare in domeniul celulozei si hartiei. tehnic si economic pentru restructurarea.000 16 .C. sintetica si analitica a decontarilor privind produsele expediate si neincasate si urmareste incasarea tuturor facturilor in termen cat mai scrut.000.A. Intocmeste evidenta contabila. balanta poate fi interpretata si ca un inventar contabil. STELLA S.A. aparatura birotica 263Imobilizari financiare 2812Amortizarea constructiilor C 300. cheltuieli de productie sau circulatie si calculul costurilor. De aceea. balanta pregateste datele de referinta necesare compararii soldurilor din inventarul contabil si inventarul faptic. dupa cum urmeaza: SIMBOL CONT DENUMIRE CONT SOLDURI FINALE D 1012Capital subscris varsat 106Rezerve 131Subventii pentru investitii 212Constructii 2131Echipamente tehnologice 2133Mijloace de transport 214Mobilier. modernizarea agentilor economici producatori de hartie din Romania prin optimizarea folosirii resurselor de materiale prime. mijloace circulante. furnizorii. serviciul financiar intocmeste evidenta sintetica si analitica a impozitelor si decontarilor cu bugetul statului a varsamintelor si prelevarilor din beneficii a fondurilor speciale.000 658. STELLA S.231. a finantarilor pentru cresterea mijloacelor circulante.095. fondurile proprii si alte fonduri creditorii si alte decontari. investitiile si rezultate financiare.447. 5 avand titlul de „doctor in stiinta” si 12 doctoranti). din care 151 cu studii superioare (130 atestati stiintific.

000 87. constatare de minus la materii prime. N. in patrimoniul societatii S.000 684.000. la valoarea constatata.892.000 748.570.000 32. N.000 18.000.000 21.A.000. in cadrul normelor legale de scazamant: 601”Cheltuieli privind materiile prime” = 301”Materii prime” 5.000 5. taxe 641Cheltuieli cu salariile personalului 658Alte cheltuieli din exploatare 671Cheltuieli privind calamitatile 701Venituri din vanzarea produselor finite 704Venituri din lucrari executate si servicii prestate 707Venituri din vanzarea marfurilor 711Variatia stocurilor 140.O.620.792.000 In urma inventarierii.500.210.420.800.000.000 24.000 470.792.2813Amortizarea mijloacelor de transport 301Materii prime 3012Materiale auxiliare 303Obiecte de inventar 341Semifabricate 345Produse finite 371Marfuri 401Furnizori 411Clienti 5121Conturi curente la banci 5311Casa 601Cheltuieli cu materiile prime 607Cheltuieli privind marfurile 635Cheltuieli cu alte impozite. N.000.000 35.000 lei .O.650.000 5.000 890.C.000.000 24.000 lei 3.000 1. constatare de minus la produse finite.423.000 1.000 1.imputabil: 711”Variatia stocurilor” = 345 ”Produse finite” 3. au avut loc urmatoarele operatii contabile: 1.000 700.O.000 10.000.000 lei 2.000 TOTAL 1.TVA 19%: 4282 ”Alte creante si datorii in = 17 % 3.450.000. STELLA S.437.000 12. imputarea minusului constatat la produse finite.000 254.437. angajatului societatii.000 36.

O.O. N. retinerea din salariul angajatului vinovat de minusul constatat la produse finite.legatura cu personalul” 758”Alte venituri din exploatare” 4427”TVA colectata” 3.570. de plus in casierie: 5311”Casa in lei” = 758”Alte venituri din exploatare” 2. la semifabricate.000 lei 570.000 lei 8. a imputatiei: 421”Personal-remuneratii datorate” = 4282”Alte datorii si creante in legatura cu personalul” 3.O. imputarea prejudiciului referitor la semifabricate” 18 . N.O.000.000. constatare de minus la inventariere.500. imputabil: 711”Variatia stocurilor” = 341”Semifabricate” 1.000 lei marfurile” 6. constatare de plus la marfuri: 371”Marfuri” = 607”Cheltuieli privind 4. N. N. constatare. N.000 lei 7. in urma inventarierii.000 lei 4.500.000 lei 5.O.

000 lei 1.000 lei 11.O. N.O.000 lei 13. persoanei vinovate.461”Debitori diversi” = % 758”Alte venituri din exploatare” 4427”TVA colectata” 1.000 lei 12.000 lei 19 .O.190.000.O. N. N. constatare de minus la materiale auxiliare.000 lei 10. solutionarea ulterioara a cazului: minus generat de calamitati naturale” 671”Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare” = 473”Decontari din operatii in curs de clarificare” 500. imputabil: 607”Cheltuieli privind marfurile” = 371”Marfuri” 4.000 lei 9. imputarea prejudiciului referitor la marfuri.500. pentru care la data inventarierii nu se poate determina faptul generator” 473”Decontari din operatii in curs de clarificare” = 3012”Materiale auxiliare” 500. constatare de plus la inventariere la aparatura birotica” 214”Aparatura birotica” = 131”Subventii pentru investitii” 1. N. la valoarea de inventar.000.760. TVA 19%: 461”Debitori diversi” = % 758”Alte venituri din 4. constatare de minus la marfuri. N.O.000 lei 190.

imputabil: 658”Alte cheltuieli de exploatare” = 2133”Mijloace de transport” 20. N. neamortizat.000 lei 14.exploatare” 4427”TVA colectata” 4.000.000 lei 760. minus constatat la un mijloc de transport in stare noua.000.000 lei 20 .O.

000 lei 18. stoc scriptic 2. Se inregistreaza o depreciere de: (6. stoc faptic 2.000 lei-5.500buc.O. constatare de minus la obiecte de inventar pentru care.000 lei 17. N. valoarea de piata a marfurilor in momentul inventarierii 5. . N.O.O. minus generat de calamitati naturale: 671”Cheltuieli privind calamitati = 473”Decontari din operatii in curs de clarificare” 500. constatare de plus la echipamente tehnologice: 2131”Echipamente tehnologice” = 131”Subventii pentru investitii” 7..500.15.500 buc. cost achizitie 6.500 buc.000.000.000 lei 5.000 lei 16.O. N.500. imputarea minusului la mijloace de transport la valoarea de 30. pana la data inventarierii.000lei)x2.000 lei 35.000 lei si alte evenimente extraordinare” 19.000lei deprecierea marfurilor” 21 .000. solutionarea ulterioara a cazului.se constata o depreciere a marfurilor stocate.000 lei.700. pentru care se constituie un provizion in valoare de 2. N.000lei/buc.O. nu se poate determina faptul generator: 473”Decontari din operatii in curs de clarificare” = 303”Obiecte de inventar 500.000 lei/buc.700. TVA 19%: 461”Debitori diversi” = % 758” Alte venituri din exploatare” 4427”TVA colectata” 30. N.000 lei.. 6814 „Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante” = 397 „Provizioane pentru 2.

000.220. inchiderea conturilor de TVA: TVA deductibila = 0 TVA colectata = 7220000 4427”TVA colectata” = 4423”TVA plata” 7.000 lei 22. N.000 lei 5.000 lei 22 .500. inchiderea conturilor de venituri: 758”Alte venituri din exploatare” = 121”Profit si pierdere” 40.20.000.” 607”Cheltuieli privind marfurile” 500.000 lei 29.000 lei 6814”Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea marfurilor” 2.000. inchiderea contului 711”Variatia stocurilor”: 121”Profit si pierdere” = 711”Variatia stocurilor” 4.O. N.500.000 lei 20.000 lei 1.000 lei 21.000. N.O.000.O.000 lei 23. inchiderea conturilor de cheltuieli: 121”Profit si pierdere” = % 601”Cheltuieli privind materiile prime” 658”Alte cheltuieli de exploatare” 671”Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extr.O. N.

447.000 D 301 „Materii SfD prime”C 1) 5.000 SiD 297.000.000.000 TSC 0 D 3012” Materiale auxiliare” C SfD SiD 10) 500.000.000 D 341” Semifabricate” C SiD 12.500.000.500.000 2) 3.500.000 RC 20.000 RD 0 TSD 24.000 9) 1.000 21.000.000 pierdere” SfC: 7.000.000 0 TSD 890.000 SiD 303 „Obiecte de D 10.000 TSD 10.000 RC 3. ap.000.000 TSC 1.000 RD 0 TSC 297.500.000 SfD SfD 248.500.000.000.Sistematic se vor inregistra operatiile: D 21) 29.620.000.000.000 RD 0 SiC RC 500.000.000 SfD D 345 „Produse finite” C 277.000 16) 7.000 25.000 inventar” C RD 0 SiD 17)RC 5.000.447.000 SfD 11.000.000 RD 0 TSD 0 D 131 „Subventii pentru investitii” C SiC 142.000 TSC5.000 TSC 500.620.500.000 TSC 20.447.000 TSC 150.000 TSC 0 SfD 26.000 5.000.000 748.000 23) 4.000.000 121 „Profit si C 22) 40.000.500.000 RC 0 TSC1.000 23 .000 TSC40.000 RD 1.00 0 RD 0 TSD 12.450.000 SiD 24.00 SfD 0 390.500.000 RC 0 TSD 82.000 RC 500.000 RC 40.000 TSC 3.000 RC 1.000.000.00 0 SfC 150.000 9) 1.000 500.00 D 214 „Mobilier.500.000 TSC 500.00 0 17) 1.000 RD 7.000.000 D 2133” Mijloace de transport”C 14) 20.000 D 2131”Echipamentetehnologice”C SiD 75.000.000 TSD 33.000.000.500.000.000.000.450.500.000.000 82.450.000 RC 8.500.000 RD 33.620.00 0 16) 7.000 RD 0 TSD 748. birotica”C 890.

000 TSD 5.650.000 D 4282”Alte creante-personal”C 3) 3.570.650.500.220.000 RD 5.570.000 1) 5.00 0 materii prime” C 41.500.000.000 D 397 „ Provizioane – marfuri” C 19) 2.190.00 0 RD 0 TSD 0 12) 4.000 RD 2.570.000 35.220.000 8) 190.000 TSC 0 TSD 1.000.000.000 D 601 „Cheltuieli cu SfD D 421 „Personal salarii datorate”C D 4423 „TVA de plata” C RD 0 TSD 0 SfC 7.000 SiD 700.000 operatiiSfD C 13) 13) 760.500.570.700.000 RD 4.000 17) 500.000 7.423.000 24 .570.500.570.000 SfC 2.000.000 4.000diversi” 3.000.00 0 5) 4.220.000 4) 3.760.000 20) 7.220.00 0 6) 2.220.000 RC 0 3.000 „Decontari din 20) 3) 3.000 RC 7.000 41.500.150.923.220.000 TSC 7.000.000.000 RC 5.000 RC 1.000 TSD 41.650.000 in curs de clarificare” 15) 5.000 4) 3.570.D 371 „Marfuri” C SiD 18.000 TSC 1.000 21) 5.000 RC 0 TSC 0 SfD 3.923.570.570.000.220.000 TSD 3.500.000.000 TSD 23.000 SfD 19.220.000 RD TSD 7.000 TSC 7.000 0 D 461 „Debitori TSCTSC C colectata”C TSD 8) D 473 570.000 3.000 3.000 RD RD 3.700.150.220.000 SfD 700.000 RC 0 RD 1.000 15) 11) 500.000 TSC 4.000 RC 4.500.700.000.000 TSC 2.000 D 5311 „Casa in lei” C SiD 1.570.000 RC 2.000 RC 7.000 RD 10) 500.000 1.000.000.500.000 D RC „TVA 4427 TSD 3.650.000 TSC 5.000 18) 500.000 7.

000 RC 40.500.000.000 21) 1.000 RD 40.000 D 758 „ D 711 „Variatia stocurilor” C Alte venituri din exploatare” C 2) 3.000 23) 4.000.000 TSC 2.000.000 TSC 4.000 TSD 2.500.000 TSC 40.500.000.000 RC 2.000 SfD 254.000 TSC 20.000 RC 4.000 SfD 684.00 0 D 6914 „ Cheltuieli provizioane.000 calamitatile” C 470.000 TSD 1.000 D 658 „Alte cheltuieli din exploatare”C SiD D 671 „ Cheltuieli privind 21) 20.000 22) 40.000.500.000 TSD 4.000 RC 1.000.C active circulante” 19) 2.254.000 SiD 684.500.684.000 470.000 SfC 87.000 3) 3.000.000.000 TSD 20.000.000 SfD RD 1.000.500.000 18) 500.000.000 RD 4.000 12) 4.500.000 RC 4.000 TSD 4.000 254.000 15) 30.000 20) 2.500.000.000 SiC 7) 1.000.D 607 „Cheltuieli cu materii prime” C SiD 5) 4.000 25 .000.00 6) 2.000.000.000 RC 20.000.000.000.000 8) 1.000.000 RD 4.000 0 13) 4.000 RD 2.500.000 TSC 91.500.000.000 RD 20.000.000.000.000 TSD 40.00014) 20.500.000 21) 500.000 TSC 1.000.000 11)500.500.500.000 87.000.000.

231.000 140.000 24.000 21.000 11.892.210.000 150.000 1. In urma inregistrarii operatiilor determinate de lucrarile de inchidere a exercitiului financiar.000.000.000 5.000 745. se presupune urmatoarea balanta a soldurilor conturilor la 31.000 82.570. Ea se delimiteaza si ca suport informational pentru inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli.512.000 35.512.150.000 2.000.Dupa efectuarea inventarierii si contabilizarii regularizarilor de inventar.620.923.000 659.095.500.500.420.000 87.464.000 164.000 390.000 32.000 41.XII. Balanta se redacteaza inainte de stabilirea rezultatului exercitiului si nu dupa determinarea acestuia.000 26.000 248.000 26 .000 36.464.000 1.000 7.000.000 254.000.500.000.800.000 21.000 5.2004: SIMBOL CONT DENUMIRE CONT 1012Capital subscris varsat 106Rezerve 121Profit si pierdere 131Subventii pentru investitii 212Constructii 2131Echipamente tehnologice 2133Mijloace de transport 214Mobilier.000.500.000.000 3.000 D TOTAL 1.100. Functia acesteia se manifesta cu precadere pentru pregatirea informatiei necesare determinarii rezultatului exercitiului si asigurarea suportului informational necesar redactarii bilantului contabil. aparatura birotica 263Imobilizari financiare 2812Amortizarea constructiilor 2813Amortizarea mijloacelor de transport 301Materii prime 3012Materiale auxiliare 303Obiecte de inventar 341Semifabricate 345Produse finite 371Marfuri 397Provizioane pentru deprecierea marfurilor 401Furnizori 411Clienti 421Personal salarii datorate 4423TVA de plata 461Debitori diversi 5121Conturi curente la banci 5311Casa 601Cheltuieli cu materiile prime 607Cheltuieli privind marfurile 635Cheltuieli cu alte impozite.000 684.220.000 9.000 700.000 7. se intocmeste o noua balanta a conturilor.000 5.000 470.650. taxe 641Cheltuieli cu salariile personalului 658Alte cheltuieli din exploatare 671Cheltuieli privind calamitatile 701Venituri din vanzarea produselor finite 704Venituri din lucrari executate si servicii prestate 707Venituri din vanzarea marfurilor 711Variatia stocurilor SOLDURI FINALE C 300.450.000 19.000 277.000.000 3.500.447.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->