Sunteți pe pagina 1din 2

RAPORT DE ACTIVITATE LUNA IULIE

Sarcina generala :
Prestari servicii in activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea.

Responsabilitati :
 Verificarea si coordonarea planurilor de constructii
 Mentinerea legaturii cu proiectantii
 Coordonarea activitatii intre proiectanti si contructor
 Coordonarea intre dirigintele de santier,constructor si proiectanti
 Coordonarea intre constructor si responsabilul cu protectia muncii
 Responsabil cu urmarirea zilnica a executarii lucrarilor de catre constructor
conform planurilor,specificatiilor si cerintelor legale
 Asigurarea efectuarii zilnice a lucrarilor conform planurilor si verificarii
calitatii acestora
 Aducerea imediata la cunostinta persoanelor din conducere a tuturor
neregulilor sau nelegalitatilor constatate

Activitati :

 Verificarea calitatii lucrarilor executate si incadrarea acestora in cerintele


normativelor in vigoare privind calitatea in constructii (executie
rigola,executie lucrari la drumuri +parcari ,executie instalatii,etc )
 Intocmirea documentatiei necesare obtinerii autorizatiei de securitate la
incendiu emisa de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a judetului Cluj
 Legatura cu proiectantul general si cu reprezentantii PLUS pentru o mai
buna colaborare si pentru evitarea din timp a eventualelor greseli care ar
avea drept efect neincadrarea in termenul de executie propus la inceputul
demararii proiectului
 Realizarea procesului verbal de receptie preliminara a cladirii executate cu
reprezentantii PLUS
 Urmarirea ca toate deficientele de executie sesizate de catre reprezentantii
PLUS sa fie remediate in timpul stabilit de comun acord cu acestia
 Masurarea si verificarea exacta pe teren a lucrarilor efectuate de catre
constructor in vederea aprobarii de catre beneficiar a facturii ce reprezinta
situatia de lucrari aferenta lunii iulie
 Verificarea certificatelor de calitate si a agrementelor tehnice a tuturor
materialelor ce au fost puse in opera
 Raportarea zilnica la persoanele aflate in conducere asupra lucrarilor
executate zilnic in santier ( stadiul fizic al lucrarilor ) si asupra eventualelor
abateri de la proiect care pot periclita buna desfasurare a lucrarilor pe
santier
 Punerea la dispozitia dirigintilor de santier a tuturor materialelor necesare
realizarii cartii constructiei
 Urmarirea ca normele de protectie a muncii sa fie respectate de catre toti
cei care iau parte la procesul de productie din cadrul santierului
 Participarea saptamanala la sedintele de coordonare din incinta santierului
la care participa beneficiarul,proiectantul si constructorul
 Convocarea urgenta a proiectantilor,dirigintilor de santier si a
constructorului spre rezolvarea problemelor ce impiedica buna desfasurare
a procesului de executie

INTOCMIT

Ing.Anghelinis Ciprian