Sunteți pe pagina 1din 2

Caracteristica

Eliberată studentului Colegiului de Informatică


Anul IV,specialitatea “Informatica”
Guşan Eduard

Locul petrecerii practicii: Întreprinderii de Stat „Cadastru”


Subdiviziunea: Direcţia elaborarea sistemelor informaţionale
Perioada: 23/04/2010 – 04/06/2010.

Studentul Guşan Eduard, pe perioada practicii, a făcut cunoştinţă cu


domeniul de activitate a Întreprinderii, structura acesteia precum şi cu
atribuţiile Direcţiei elaborarea sistemelor informaţionale.
În acest sens, a făcut cunoştinţă cu actele normative şi legislative care
reglementează activitatea Întreprinderii.
De asemenea, a făcut cunoştinţă cu un nou limbaj de programare si
anume C sharp, a fost iniţiat in lucrul cu sistemul de gestiune a bazelor de date
“Oracle”, a studiat software-ul întreprinderii “LegalCad” si a cunoscut
principiile functionarii lui, a insusit abilitati de lucru cu o retea majora de
calculatoare si a fost initiat in administrarea ei…

În timpul practicii, studentul Guşan Eduard, a efectuat de sine stătător


lucrări de proiectare – programare a unor site, utilizând tehnologiile studiate,
fapt prin care a dat dovadă de profunde cunoştinţe teoretice şi practice în
domeniul programării şi a tehnologiilor informaţionale moderne.
Pe parcursul practicii a executat la timp şi calitativ toate directivele şi
sfaturile conducătorului de practică. A participat în comun cu colaboratorii
direcţiei la programul zilnic de activitate. A făcut cunoştinţă cu procesul de
organizare a conlucrării cu filialele întreprinderii, coordonării activităţii
acestora.
În cadrul practicii a dat dovadă de aptitudini în lucrul, precum şi cu
expunerea clară a gândurilor în domeniu. A dat dovadă de dorinţă de
acumulare a cunoştinţelor noi, în domeniul de activitate a întreprinderii,
precum şi în general în domeniul informaţional.
De asemenea a manifestat un interes faţă de toate domeniile de
activitate al Întreprinderii de Stat „Cadastru” şi a respectat cu stricteţe regimul
de lucru al întreprinderii. Studentul Guşan Eduard sa prezentat ca o persoană
cu spirit de iniţiativă, cu dorinţă de acumulare a cunoştinţelor, sociabil,
sârguincios, punctual, acţionând pe principii de relaţii colegiale de bună
credinţă.
Programul practicii a fost realizat în întregime, într-un termen destul de
optim şi rezultatele merită să fie apreciate cu nota „zece”.
Şef
Direcţia elaborarea sistemelor
informaţionale Andrei Sîrbu