ANEXA 1

LISTA DE INVENTARIERE - model Gestiunea Loc de depozitare Valoarea contabila Valoarea Plus 10 11 Minus 9 Diferenta Pagina ........ LISTA DE INVENTARIERE Data ................ Cantitati Stocuri Faptice 3 4 5 6 7 8 Scriptice Plus Minus Diferente Pret unitar

Cod 14-3-12

Unitatea

Magazia

Deprecierea Valoarea 12 13 Motivul (cod) 14

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau numarul de inventar

U/M

Valoarea de inventar

0

1

2

Numele si prenumele

Comisia de inventariere

Gestionar (Responsabil imobilizari corporale)

Contabilitatea

Semnatura