Sunteți pe pagina 1din 2

MASTER

ANALIZA ASISTATA DE CALCULATOR A DINAMICII MASINILOR


SI ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE
Anul I
Nr. Semestrul I (M1) Semestrul II (M2)
Discipline obligatorii
crt. C S L P F.V Crd C S L P F.V. Crd
Interactiunea echipament-mediu si
1. 2 - 1 - E 8 - - - - - -
modelare dinamica
Optimizarea structurilor folosind
2. 2 - 2 - V 7 - - - - - -
metoda elementelor finite.
3. Vibratii neliniare si aleatoare 2 1 - - E 8 - - - - - -
Grafică asistată şi modelare
4. 2 - 2 - V 7 - - - - - -
geometrică parametrizată
Analiza dinamică a maşinilor cu
5. - - - - - - 2 - 1 E 8
acţiune vibrantă şi prin şoc
Analiza dinamică a componentelor
6. - - - - - - 2 - 2 - V 7
şi sist. de acţionare hd.
Analiza dinamică a maşinilor de
7. - - - - - - 2 1 - - E 8
ridicat si transportat.
Sisteme informatice de proiectare
8. - - - - - - 2 - 2 - V 7
organologica si sistemica
8 1 5 - 2E/2V - 8 1 5 - 2E/2V -
Total ore pe saptamana
14 30 14 30

Anul II
Nr. Semestrul I (M1) Semestrul II (M2)
Discipline obligatorii
crt. C S L P F.V Crd C S L P F.V. Crd
Dinamica masinilor de terasamente si
1. 2 - - 1 V 6 - - - - - -
fundatii
Dinamica maşinilor de reciclare a
2. 2 1 - - V 6 - - - - - -
materialelor de construcţii
Cercetare experimentala asistata de
3. 2 - 1 - E 6 - - - - - -
calculator.
Analiza dinamică a sistemelor de
4. 1 - 1 - E 6 - - - - - -
izolare a vibraţiilor.
Elemente de izolare antivibratorie şi
5. 1 - 1 - E 6 - - - - - -
antiseismică
Combaterea poluarii produse prin
6. 2 - - 1 V 6 - - - - - -
zgomote şi vibratii
7. Managementul cercetării - - - - - - 2 1 - - V 5
Managementul inovarii produselor si
8. proceselor
- - - - - - 2 1 - - V 5
Sist. şi metode inf. complexe pentru
9. analiza dinamică a MET.
- - - - - - 2 - 1 - V 5
Programarea şi utilizarea sistemelor
1
informatice pentru analiza dinamica a - - - - - - 2 - 1 - V 5
0. MET
1 Activitate de cercetare stiintifica
- - - - - - - - 5 3 V 20
1.
9 1 2 2 2E/3V - 4 1 6 3 3V
Total ore pe saptamana
14 30 14 30