Sunteți pe pagina 1din 1

MASTER – INGINERIA SI PROTECTIA MEDIULUI

Anul I

Nr. Semestrul I (M1) Semestrul II (M2)


Discipline obligatorii
crt. C S L P F.V Crd C S L P F.V. Crd
Metode avansate de reducere a
1. poluării sonore şi prin vibraţii în 2 - 1 - E 7 - - - - - -
mediul ocupaţional
Procese poluante şi metode de
2. prevenire a poluării
2 1 - - E 7 - - - - - -
3. Tehnologia camerelor curate 2 1 1 - V 7 - - - - - -
Depoluare prin metode
4. biotehnologice
1 - 1 - E 5 - - - - - -
5. Sisteme de transport ecologice 1 - - 1 V 4 - - - - - -
Tehnici şi proceduri de procesare a
6. reziduurilor poluante
- - - - - - 2 1 1 - V 8
7. Radioprotecţie tehnică - - - - - - 2 1 1 - E 8
Protecţia la poluarea
8. - - - - - - 1 - 1 - V 6
electromagnetică
Procese terţiare de epurare
9. avansată a apelor industriale uzate
- - - - - - 2 1 1 - E 8
8 2 3 1 7 3 4 -
Total ore pe saptamana
14 30 14 30

Anul II

Nr. Semestrul I (M1) Semestrul II (M2)


Discipline obligatorii
crt. C S L P F.V Crd C S L P F.V. Crd
1. Principiile dezvoltării durabile 1 1 - - V 6 - - - - - -
Tehnici şi tehnologii de eficientizare
2. energetică
1 1 - - E 6 - - - - - -
Managementul produselor
3. secundare
2 - - 1 E 6 - - - - - -
Aspecte de mediu în amenajările
4. hidro
- - - - - - 2 1 - - V 6
5. Practica - - 4 - V 5 - - - - - -
6. Sisteme biotehnice naturale - - - - - - 1 1 E 7
7. Tehnologii mecanice integrate - - - - - - 2 - - 1 V 6
8. Management ecologic 2 1 - - E 7 - - - - - -
9. Pregătirea lucrării de disertaţie - - - - - - - - - 6 V 10
6 3 4 1 - - 5 1 1 7 - -
Total ore pe saptamana
14 30 14 30