Sunteți pe pagina 1din 2

UC – UTILAJE DE CONSTRUCTII

Anul I

Nr. Discipline obligatorii Semestrul I Semestrul II


crt. Specializarea: Utilaje tehnologice pentru construcţii C S L
P PI E/V Cr. C S L P PI E/V Cr.
1 Analiză matematică 2 2 -
- 2 E 6 - - - - - - -
2 Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială 1 1 -
- 1 - - 2 1 - - 2 E 5
3 Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare 1 - 2
- 1 - - 1 - 2 - 1 E 5
4 Geometrie descriptivă 1 - 2
- 3 E 5 - - - - - - -
5 Desen tehnic si infografică - - -
- - - - 2 - 1 - 2 V 3
6 Chimie 2 - 2
- 2 V 6 - - - - - - -
7 Fizică I - - -
- - - - 2 - 1 - 1 V 3
8 Metode numerice - - -
- - - - 2 - 1 - 1 V 3
9 Mecanică I - - -
- - - - 2 2 1 - 2 E 5
10 Studiul materialelor 2 - 1
- 2 E 5 - - - - - - -
11 Tehnologia materialelor - - -
- - - - 2 - 2 - 2 E 4
12 Limba straina - 1 -
- 1 V 2 - 1 - - 1 V 2
13 Educaţie fizică - 2 -
- - V 1 - 2 - - - V 1
Total 9 6 7
- 12 3E, 3V 25 13 6 8 - 12 4E,5V 31
Total ore obligatorii 22 - - - 27 - - -
Nr. Discipline opţionale Semestrul I Semestrul II
crt. Specializarea: Utilaje tehnologice pentru construcţii C S L P PI E/V Cr. C S L P PI E/V Cr.
14 Estetica industrială 2 -
15 1 - 1 E 4 - - - - - - -
Sisteme de operare
Total 2 - 1 - 1 E 4 - - - - - - -
Total ore opţionale 3 - - - - - - -
Total general 11 6 8 - 13 4E/3V 29 13 6 8 - 12 4E/5V 31
Total ore 25 - - 27 - -

Anul II

Nr. Discipline obligatorii Semestrul III Semestrul IV


crt. Specializarea: Utilaje tehnologice pentru construcţii C S L
P PI E/V Cr. C S L P PI E/V Cr.
1 Matematici speciale 1 1 -
- 2 - - 2 1 - - 2 E 4
2 Fizică II 2 - 1
- 1 V 4 - - - - - - -
3 Desen tehnic si infografică 1 - 2
- 2 E 4 - - - - - - -
4 Mecanică II 4 2 -
- 3 E 6 - - - - - - -
5 Rezistenţa materialelor 3 2 1
- 2 E 6 2 1 - - 2 E 4
6 Termotehnică 2 - 1
- 1 - - 1 1 - - 1 E 4
7 Mecanica fluidelor I - - -
- - - - 2 - 1 - 1 E 3
8 Analiză cu elemente finite - - -
- - - - 1 - 2 - 1 V 2
9 Mecanisme I - - -
- - - - 2 - 1 - 1 V 3
10 Vibraţii - - -
- - - - 1 1 1 - 1 V 3
11 Analiza comportarii structurilor - - -
- - - - 2 - 1 - 1 E 3
12 Limbi moderne - 1 -
- 1 V 2 - 1 - - 1 V 2
13 Educaţie fizică - 2 -
- - V 2 - - - - - - -
14 Practică - - -
- - - - 3săpt.x40 ore - V 2
Total 13 8 5
- 12 3E, 3V 24 13 5 6 - 11 5E,5V 30
Total ore obligatorii 26 - - - 24 - - -
Nr. Discipline optionale Semestrul III Semestrul IV
crt. Specializarea: Utilaje tehnologice pentru construcţii C S L P PI E/V Cr. C S L P PI E/V Cr.
15 Ingineria calităţii
16 Calitate si fiabilitate 1 1 - - 1 V 3 - - - - - - -
17 Toleranţe şi control dimensional - - - - - - - 2 - 1 - 1 V 3
18 Maşini-unelte şi prelucrări mecanice
Total 1 1 - - 1 V 3 2 - 1 - 1 V 3
Total ore opţionale 2 - - - 3 - - -
Total general 14 9 5 - - 3E/4V 27 15 5 7 - - 5E/6V 33
Total ore 28 - - - 27 - - -
Anul III

Nr. Discipline obligatorii Semestrul V Semestrul VI


crt. Specializarea: Utilaje tehnologice pentru construcţii C S P L
PI E/V Cr. C S L P PI E/V Cr.
1 Organe de maşini 2 - - 22 - - 2 - - 2 2 E 6
2 Mecanisme II 2 - 2 -2 E 6 - - - - - - -
3 Mecanica fluidelor II 2 - - 11 E 3 - - - - - - -
4 Elemente şi sisteme de cuplare şi amortizare - - - -- - - 2 - 2 - 2 E 3
5 Electrotehnică 2 - - 11 V 3 - - - - - - -
6 Electronică - - - -- - - 2 - 1 - 2 V 2
7 Bazele cercetării experimentale 2 - - 11 V 4 - - - - - - -
8 Maşini si acţionări electrice 1 - - 11 V 3 - - - - - - -
9 Acţionări hidraulice şi pneumatice I 2 - - 22 E 5 - - - - - - -
10 Maşini şi utilaje de construcţii I - - - -- - - 2 - 1 2 2 E 6
11 Maşini de ridicat şi transportat I 2 - 1 12 E, 6 - - - - - - -
A/R(P)
12 Practică - - - - - - - 3 săpt .x 40 ore V 2
Total 15 - 9 3 12 4E, 3V 30 8 - 4 4 8 3E, 2V 19
Total ore obligatorii 27 - - - 16 - - -
Nr. Discipline optionale Semestrul V Semestrul VI
crt. Specializarea: Utilaje tehnologice pentru construcţii C S L P PI E/V Cr. C S L P PI E/V Cr.
15 Acţionări hidraulice şi pneumatice II
- - - - - - - 2 - 2 - 2 E 5
16 Acţionări şi comenzi electrohidropneumatice
17 Maşini de ridicat şi transportat II - - - - - - - 2 - 1 1 2 V 6
18 Maşini şi instalaţii de transport industrial
Total - - - - - - - 4 - 3 1 4 1E/1V 11
Total ore opţionale - - - - 8 - - -
Total general 15 - 9 3 - 4E/3V 30 12 - 7 5 - 4E/3V 30
Total ore 27 - - - 24 - - -

Anul IV

Nr. Discipline obligatorii Semestrul VII Semestrul VIII


crt. Specializarea: Utilaje tehnologice pentru construcţii C S L
P PI E/V Cr. C S L P PI E/V Cr.
1 Maşini şi utilaje de construcţii II 2 - 2
2 3 E 6 - - - - - - -
2 Tribologie 2 - 1- 2 E 3 - - - - - - -
3 Management 2 1 -- 2 V 3 - - - - - - -
4 Proiectarea funcţională a maşinilor de construcţii - - -- - - - 2 - 2 - 2 E 6
5 Maşini de terasamente şi fundaţii - - -- - - - 2 - 2 - 3 E 6
6 Mentenanţa şi fiabilitatea maşinilor de construcţii - - -- - - - 1 - 2 - 1 V 3
7 Maşini pentru căi de comunicaţii 2 - 2- 1 E 5 - - - - - - -
8 Pregătire proiect de diplomă - - -- - - - 4saptx22ore - - -
Total 8 1 5
2 8 3E, 1V 17 5 - 6 - 6 2E, 1V 15
Total ore obligatorii 16 - - - 11 - - -
Nr. Discipline optionale Semestrul VII Semestrul VIII
crt. Specializarea: Utilaje tehnologice pentru construcţii C S L P PI E/V Cr. C S L P PI E/V Cr.
9 Masini si sisteme de tractiune
2 - 2 - 2 E 5 - - - - - - -
10 Maşini pentru reciclarea materialelor de construcţii
11 Manipulatoare şi roboţi pentru constructii - - - - - - - 1 - 2 - 2 V 3
12 Tehn. fabricării, întreţinerii şi reparării utilajului tehnologic
13 Maşini pentru prepararea betoanelor şi mixturilor asfaltice - - - - - - - 2 - 2 - 2 E 6
14 Agrementarea utilajelor şi tehnologiilor de construcţii
15 Motoare termice şi compresoare
16 Tehnologia şi mecanizarea lucrărilor de construcţii 2 - 2 - 1 E 4 - - - - - - -
17 Maşini şi echipamente tehnologice cu acţiune vibrantă
18 Dinamica masinilor - - - - - - - 2 - 2 - 2 E 6
19 Simularea asistata de calculator a sistemelor dinamice 2 - 2 - 1 V 4 - - - - - - -
20 Procese şi utilaje pentru ecologizarea localităţilor
Total 6 - 6 - 4 2E/1V 13 5 - 6 - 6 2E/1V 15
Total ore opţionale 12 - - - 11 - - -
Total general 14 1 11 2 - 5E/2V 30 10 - 12 - - 4E/2V 30
Total ore 28 - - - 22 - - -