Sunteți pe pagina 1din 2

IEDM – INGINERIE ECONOMICA IN DOMENIUL MECANIC

Anul I
Nr. Discipline obligatorii Semestrul I Semestrul II
crt. Specializarea: Utilaje tehnologice pentru construcţii C S L P PI E/V Cr. C S L P PI E/V Cr.
1 Analiză matematică (F) 2 2 - - 2 E 6 - - - - - - -
2 Algebră liniara, geometrie analitică şi diferenţială (F) 1 1 - - 1 - - 2 1 - - 2 E 5
3 Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare (F) 1 - 2 - 1 - - 1 - 2 - 1 E 5
4 Fizică (F) - - - - - - - 2 - 1 - 1 V 3
5 Educaţie fizică (C) - 2 - - - V 1 - 2 - - - V 1
6 Limba străină (C) - 1 - - 1 V 2 - 1 - - 1 V 2
7 Mecanică I (D) - - - - - - - 2 2 - - 2 E 4
8 Studiul materialelor (D) 2 - 1 - 2 E 5 - - - - - - -
9 Geometrie descriptivă (F) 1 - 2 - 3 E 5 - - - - - - -
10 Desen tehnic şi infografică (F) - - - - - - - 2 - 2 - 2 V 3
11 Chimie (F) 2 - 2 - 2 V 6 - - - - - - -
12 Tehnologia materialelor (D) - - - - 2 - 1 - 2 E 3
13 Metode numerice (F) - - - - - - - 2 - 1 - 1 V 3
14 Introducere în economia generală (F) - - - - - - - 1 1 - - 1 V 2
Total 9 6 7 - 12 3E/3V 25 14 7 7 - 13 4E/6V 31
Total ore obligatorii 22 28
Nr. Discipline opţionale Semestrul I Semestrul II
crt. Specializarea: Utilaje tehnologice pentru construcţii C S L P PI E/V Cr. C S L P PI E/V Cr.
15 Estetica în industrie (S)
2 - 1 - 1 E 4 - - - - - - -
16 Design în industrie (S)
Total 2 - 1 - 1 E 4 - - - - - - -
Total ore opţionale 3 - - - - - - -
Total general 11 6 8 - 13 4E/3V 29 14 7 7 - 13 4E/6V 31
Total ore 25 - - 28

Anul II
Nr. Discipline obligatorii Semestrul III Semestrul IV
crt. Specializarea: Utilaje tehnologice pentru construcţii C S L P PI E/V Cr. C S L P PI E/V Cr.
1 Matematici speciale (F) 1 1 - - 2 E 4 - - - - - - -
2 Mecanică II (D) 2 1 - - 2 E 5 - - - - - - -
3 Fizică (F) 2 - 1 - 1 V 5 - - - - - - -
4 Desen tehnic şi infografică (F) 1 - 2 - 2 - - 2 - 2 - 1 E 5
5 Rezistenţa materialelor (D) 2 1 1 - 1 E 6 2 1 - - 2 E 3
6 Contabilitate (D) 1 1 - - 2 - - 2 2 - - 2 E 4
7 Ingineria calităţii (S) 1 1 - - 1 V 2 - - - - - - -
8 Limba străină (C) - 1 - - - V 2 - 1 - - - V 2
9 Educaţie fizică (C) - 1 - - - V 1 - 1 - - - V 1
10 Termotehnica (D) 2 - 1 - 1 - - 1 1 - - 1 E 4
11 Mecanica fluidelor (D) - - - - - - - 2 1 - 1 E 3
12 Mecanisme (S) - - - - - - - 2 1 - 2 V 3
13 Management general (S) 1 1 - - 1 V 3 - - - - - - -
14 Vibraţii (S) - - - - - - - 1 1 1 - 2 V 3
15 Practică de profil economic (D) - - - - - - - 3 săpt. x40 ore - V 2
16 Drept (D) - - - - - - - 2 1 - - 1 E 2
Total 13 8 5 13 3E/5V 28 14 8 5 - 12 6E/5V 32
Total ore obligatorii 26 27
Nr. Discipline optionale Semestrul III Semestrul IV
crt. Specializarea: Utilaje tehnologice pentru construcţii C S L P PI E/V Cr. C S L P PI E/V Cr.
Total - - - - - - - - - - - - - -
Total ore opţionale - -
Total general 13 8 5 - 13 3E/5V 28 14 8 5 - 12 6E/5V 32
Total ore 26 27
Anul III
Nr. Discipline obligatorii Semestrul V Semestrul VI
crt. Specializarea: Utilaje tehnologice pentru construcţii C S L P PI E/V Cr. C S L P PI E/V Cr.
1 Organe de maşini (D) 2 - 1 2 3 - - 2 - - 2 2 E 7
2 Dreptul afacerilor (S) 1 1 - - 1 E 3 - - - - - - -
3 Electrotehnică (D) 2 - 1 - 1 V 4 - - - - - - -
4 Electronică şi automatizare(D) - - - - - - - 2 - 1 - 1 V 4
5 Maşini şi utilaje de construcţii (S) - - - - - - - 2 - 1 - 1 E 4
6 Maşini de ridicat şi transportat (S)* 2 - 1 - 1 E 4 - - - - - - -
7 Acţionări hidraulice şi pneumatice (S) 2 1 - 1 - - 2 - 1 - 2 E 7
8 Managementul resurselor umane (D) - - - - - - - 2 - 1 - 2 V 4
9 Maşini şi acţionări electrice (D) 1 - 1 - 1 V 3 - - - - - - -
10 Eficienţa investiţiilor în industrie (S) - - - - - - - 2 1 - - 1 V 4
11 Practică industrială (D) 3 săpt. x40 ore - V 2
Total 10 1 5 2 8 2E/2V 14 12 1 4 2 10 3E/4V 32
Total ore obligatorii 18 19
Nr. Discipline optionale Semestrul V Semestrul VI
crt. Specializarea: Utilaje tehnologice pentru construcţii C S L P PI E/V Cr. C S L P PI E/V Cr.
12 Ergonomie (S)
2 1 - - 1 V 3 - - - - - - -
13 Norme de tehnica securităţii muncii în industrie (S)
14 Dinamica maşinilor (S)
2 - 1 - 1 E 4 - - - - - - -
15 Fiabilitatea şi mentenanţa utilajelor tehnologice (S)
16 Dreptul proprietăţii industriale (D)
- - - - - - - 2 2 - - 1 E 4
17 Legislaţie comunitară (D)
18 Maşini unelte şi prelucrări prin aşchiere (S)
2 - 1 - 1 E 3 - - - - - - -
19 Exploatarea utilajelor tehnologice pentru prelucrări mecanice (S)
Total 6 1 2 - 3 2E/1V 10 2 2 - - 1 1E/- 4
Total ore opţionale 9 4
Total general 16 2 7 2 11 4E/3V 24 14 3 4 2 11 4E/4V 36
Total ore 27 23

Anul IV
Nr. Discipline obligatorii Semestrul VII Semestrul VIII
crt. Specializarea: Utilaje tehnologice pentru construcţii C S L P PI E/V Cr. C S L P PI E/V Cr.
1 Curs general de construcţii (S) 2 - 1 - 1 V 4 - - - - - - -
2 Managementul producţiei (D) 2 1 - - 1 E 4 - - - - - - -
3 Marketing (D) 2 1 - - 2 - - 2 1 - - 2 E 7
4 Management financiar (D) 2 1 - - 2 E 4 - - - - - - -
5 Managementul proiectelor (D) - - - - - - - 2 1 - 2 2 V 4
6 Pregătirea Proiectului de Diplomă (S) - - - - - - - - 4spt.x28or - 112 - -
e/săpt
Total 8 3 1 - 6 2E/1V 12 4 2 - 2 116 1E/1V 11
Total ore obligatorii 12 8
Nr. Discipline optionale Semestrul VII Semestrul VIII
crt. Specializarea: Utilaje tehnologice pentru construcţii C S L P PI E/V Cr. C S L P PI E/V Cr.
7 Elemente de mecanizare a proceselor tehnologice în industrie (S)
- - - - - - - 2 1 1 - 2 E 5
12 Utilaje tehnologice pentru prelucrări mecanice (S)
13 Informatică managerială (D)
2 - 1 - 2 E 4 - - - - - - -
14 Baze de date pentru management (S)
13. Simularea asistată de calculator a sistemelor dinamice (S)
2 - 2 - 2 V 4 - - - - - - -
14. Sisteme de producţie automată şi integrată (CAM-CIM) (S)
15. Sisteme informatice de proiectare tehnologică (S)
2 - 2 - 2 E 5 2 - 2 - - E 5
16. Sisteme informatice de proiectare constructivă (S)
17. Tehnologie în prelucrări mecanice (S)
2 - 2 - 2 E 5 - - - - - - -
18. Normarea tehnică a activităţilor tehnologice (S)
19. Agrementarea procedeelor tehnologice, materialelor şi
echipamentelor incorporate (S) - - - - - - - 2 2 - - 1 V 4
8 Agrementarea utilajelor tehnologice (S)
9 Mecanizarea lucrărilor de construcţii (S)
- - - - - - - 2 - - 2 2 E 5
10 Utilaje şi tehnologii mecanice neconvenţionale (S)
Total 8 - 7 - 8 3E/1V 18 8 3 3 2 5 3E/1V 19
Total ore opţionale 15 - - - - 16
Total general 16 3 8 - 14 5E/2V 30 12 5 3 4 4E/2V 30
Total ore 27 24