Sunteți pe pagina 1din 2

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT - IMRTC

Anul I
Nr. Semestrul I Semestrul II
Discipline obligatorii
crt. C S L P E/V Cr. C S L P E/V Cr.
1 Analiză matematică 2 2 - - E 6 - - - - - -
2 Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială 1 1 - - - - 2 1 - - E 5
3 Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare 1 - 2 - - - 1 - 2 - E 5
4 Geometrie descriptivă 1 - 2 - E 5 - - - - - -
5 Desen tehnic si infografică - - - - - - 2 - 1 - V 3
6 Chimie 2 - 2 - V 6 - - - - - -
7 Fizică I - - - - - - 2 - 1 - V 3
8 Metode numerice - - - - - - 2 - 1 - V 3
9 Mecanică I - - - - - - 2 2 1 - E 5
10 Studiul materialelor 2 - 1 - E 5 - - - - - -
11 Tehnologia materialelor - - - - - - 2 - 2 - E 4
12 Limba straina - 1 - - V 2 - 1 - - V 2
13 Educaţie fizică - 2 - - V 1 - 2 - - V 1
Total 9 6 7 - 3E/3V 25 13 6 8 - 4E/5V 31
Total ore obligatorii 22 - - 27 - -
Nr. Discipline opţionale Semestrul I Semestrul II
crt. C S L P E/V Cr. C S L P E/V Cr.
14 Estetica industrială -
2 1 - E 4 - - - - - -
15 Sisteme de operare
Total 2 - 1 - E 4 - - - - - -
Total ore opţionale 3 - - - - -
Total general 11 6 8 - 4E/3V 29 13 6 8 - 4E/5V 31
Total ore 25 - - 27 - -

Anul II
Nr. Semestrul III Semestrul IV
Discipline obligatorii
crt. C S L P E/V Cr. C S L P E/V Cr.
1 Matematici speciale 1 1 - - - - 2 1 - - E 4
2 Fizică II 2 - 1 - V 4 - - - - - -
3 Desen tehnic si infografică 1 - 2 - E 4 - - - - - -
4 Mecanică II 4 2 - - E 6 - - - - - -
5 Rezistenţa materialelor 3 2 1 - E 6 2 1 - - E 4
6 Termotehnică 2 - 1 - - - 1 1 - - E 4
7 Mecanica fluidelor I - - - - - - 2 - 1 - E 3
8 Analiză cu elemente finite - - - - - - 1 - 2 - V 2
9 Mecanisme I - - - - - - 2 - 1 - V 3
10 Vibraţii - - - - - - 1 1 1 - V 3
11 Analiza comportarii structurilor - - - - - - 2 - 1 - E 3
12 Limbi moderne - 1 - - V 2 - 1 - - V 2
13 Educaţie fizică - 2 - - V 2 - - - - - -
14 Practică - - - - - - 3săpt.x40 ore V 2
Total 13 8 5 - 3E/3V 24 13 5 6 - 5E/5V 30
Total ore obligatorii 26 - - 24 - -
Nr. Discipline opţionale Semestrul III Semestrul IV
crt. C S L P E/V Cr. C S L P E/V Cr.
15 Ingineria calităţii
16 Calitate si fiabilitate 1 1 - - V 3 - - - - - -
17 Toleranţe şi control dimensional
18 Maşini-unelte şi prelucrări mecanice - - - - - - 2 - 1 - V 3
Total 1 1 - - V 3 2 - 1 - V 3
Total ore opţionale 2 - - 3 - -
Total general 14 9 5 - 3E/4V 27 15 5 7 - 5E/6V 33
Total ore 28 - - 27 - -
Anul III
Nr. Semestrul V Semestrul VI
Discipline obligatorii
crt. C S L P E/V Cr. C S L P E/V Cr.
1 Organe de maşini 2 - 2 - - - 2 - - 2 E 6
2 Dinamica structurilor 2 - 1 - E 4 - - - - - -
3 Mecanica fluidelor II 2 - 1 - V 3 - - - - - -
4 Beton armat si precomprimat 2 - 1 - V 4 - - - - -
5 Electrotehnică si masini electrice 3 - 1 - E 5 - - - - - -
6 Materiale de constructii 2 - 2 - E 5 - - - - - -
7 Acţionări hidraulice şi pneumatice 2 - 2 - V 5 - - - - - -
8 Alcatuirea structurala si functionala a constructiilor - - - - - - 3 2 - - E 5
9 Geotehnica si fundatii - - - - - - 2 - 1 - V 4
10 Maşini de construcţii - - - - - - 2 - 1 2 E 5
11 Maşini de ridicat şi transportat - - - - - - 2 - 1 2 E 5
12 Practică - - - - - - 3săpt.x40 ore V 2
Total 15 - 10 - 3E/3V 26 11 2 3 6 4E/2V 27
Total ore obligatorii 25 - - 22 - -
Nr. Discipline opţionale Semestrul V Semestrul VI
crt. C S L P E/V Cr. C S L P E/V Cr.
14 Atestarea conformităţii produselor pentru construcţii
- - - - - - 2 - 1 - V 3
15 Atestarea capabilităţii şi securităţii echipamentelor tehnologice
16 Masini de forta
2 - 1 - E 4 - - - - - -
17 Masini si sisteme de tractiune
Total 2 - 1 - E 4 2 - 1 - V 3
Total ore opţionale 3 - - 3 - -
Total general 17 - 11 - 4E/3V 30 13 2 4 6 4E/3V 30
Total ore 28 - - 25 - -

Anul IV
Nr. Semestrul VII Semestrul VIII
Discipline obligatorii
crt. C S L P E/V Cr. C S L P E/V Cr.
1 Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţii 2 - 2 - E 5 2 - - 2 E 6
2 Tehnologii mecanizate pentru reabilitarea construcţiilor 2 - 2 - E 5 - - - - - -
3 Procese şi utilaje pentru ecologizarea localităţilor 2 - 1 - E 4 - - - - - -
4 Exploatarea si mentenanta masinilor de constructii 2 - 2 - V 3
5 Maşini si tehnologii pentru reciclarea materialelor de construcţii 2 - 2 - E 4 - - - - - -
6 Tehnologii robotizate pe santiere 2 - 1 - E 4
7 Maşini si tehnologii pentru căi de comunicaţii - - - - - - 2 - 1 - V 5
8 Tehnologia şi mecanizarea lucrărilor in construcţii - - - - - - 3 - 1 2 E 6
9 Pregătire proiect de diplomă - - - - - - 4saptx22ore=88 - -
Total 10 - 9 -
4E/1V 21 9 - 3 4 3E/1V 21
Total ore obligatorii 19 - - 16 - -
Nr. Discipline opţionale Semestrul VII Semestrul VIII
crt. C S L P E/V Cr. C S L P E/V Cr.
10 Tehnologii mecanizate pentru executarea structurilor de beton
2 - 1 - V 4 2 - 1 - E 4
11 Tehn. mecanizate pt. realizarea închiderilor şi izolaţiilor în c-ţii
12 Siguranţa si securitatea construcţiilor
2 - 2 - E 5 - - - - - -
13 Acţiuni dinamice transmise construcţiilor
14 Legislaţie specifică investiţiilor în construcţii
- - - - - - 2 1 - - V 5
15 Management
Total 4 - 3 - 1E/1V 9 4 1 1 - 1E/1V 9
Total ore opţionale 7 - - 6 - -
Total general 14 - 12 - 5E/2V 30 13 1 4 4 4E/2V 30
Total ore 26 - - 22 - -