Sunteți pe pagina 1din 2

ISBE – INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE SI ECOLOGICE

Anul I
Nr. Discipline obligatorii Semestrul I Semestrul II
crt. Specializarea: Utilaje tehnologice pentru construcţii C S L P PI E/V Cr. C S L P PI E/V Cr.
1 Analiză matematica 2 1 - - 2 E 4 2 1 - - 2 E 4
2 Algebră liniară, geometrie analitică şi diferentială 2 1 - - 1 E 4 2 1 - - 1 V 4
3 Grafică asistată pe calculator 1 - 2 - 2 V 5 2 - 2 - 2 V 3
4 Programarea calculatoarelor 1 - 2 - 2 V 5 1 - 1 - 2 V 3
5 Ştiinţa şi ingineria materialelor 3 - 1 - 2 E 5 - - - - - - -
6 Mecanica I - - - - - - - 2 2 - - 2 E 6
7 Fizica I - - - - - - - 2 - 1 - - E 4
8 Chimie 2 - 3 - 1 E 5 - - - - - - -
9 Chimia mediului - - - - - - - 3 - 2 - 2 V 3
10 Educatie fizică - 2 - - - - - - 2 - - - V 1
11 Limbi moderne I - 1 - - 1 - - - 1 - - 1 V 2
Total 11 4 9 - 11 4E/2V 28 14 7 6 - 12 3E/6V 30
Total ore obligatorii 24 27
Nr. Discipline opţionale Semestrul I Semestrul II
crt. Specializarea: Utilaje tehnologice pentru construcţii C S L P PI E/V Cr. C S L P PI E/V Cr.
12 Acustica mediului
13 2 - 1 - 1 V 2 - - - - - - -
Tehnică ultrasonică în biotehnologii
Total 2 - 1 - 1 1V 2 - - - - - - -
Total ore opţionale 3 -
Total general 13 4 10 - 12 4E/3V 30 14 7 6 - 12 3E/6V 30
Total ore 27 27

Anul II
Nr. Discipline obligatorii Semestrul III Semestrul IV
crt. Specializarea: Utilaje tehnologice pentru construcţii C S L P PI E/V Cr. C S L P PI E/V Cr.
1 Fizică II 2 - 1 - 2 E 5 - - - - - - -
2 Mecanică II 2 1 1 - 2 E 5 - - - - - - -
3 Rezistenţa materialelor 2 2 - - - E 4 2 2 1 - 2 E 3
4 Ecuaţiile fizicii matematice 2 1 - - 2 E 3 2 1 - - 2 E 3
5 Mecanica fluidelor - - - - - - - 2 - 1 - 2 V 3
6 Automatizarea proc. tehnologice şi biotehnologice 2 - 1 - 2 V 3 - - - - - - -
7 Sisteme biotehnice naturale - - - - - - - 1 - 1 - 1 E 3
8 Tehnologii şi echipamente pentru protecţia mediului în
- - - - - - - 2 - 1 - 1 V 2
procesele metalurgice
9 Mecanisme - - - - - - - 2 - - 1 1 E 4
10 Limbi moderne I - 1 - - 1 V 1 - 1 - - 1 V 2
11 Educaţie fizică - 1 - - - - - - 1 - - - V 1
12 Ecotoxicologie 1 - 1 - 1 V 3 1 - 1 - 1 E 3
13 Practică - - - - - - - 3 sapt.  40 ore - V 2
Total 11 6 4 - 10 4E/3V 24 12 5 5 1 11 5E/5V 26
Total ore obligatorii 21 23
Nr. Discipline optionale Semestrul III Semestrul IV
crt. Specializarea: Utilaje tehnologice pentru construcţii C S L P PI E/V Cr. C S L P PI E/V Cr.
14 Teoria sistemelor deschise
15 1 - 1 - 1 2 1 - - 1 V 4
Teoria sistemelor complexe V 3
16 Ştiinţa solului
17 1 - 1 - 1 - - - - - - -
Ingineria vântului V 3
Total 2 - 2 - 2 2V 6 2 1 - - 1 1V 4
Total ore opţionale 4 3
Total general 13 6 6 - 12 4E/5V 30 14 5 5 2 12 5E/6V 30
Total ore 25 26
Anul III
Nr. Discipline obligatorii Semestrul V Semestrul VI
crt. Specializarea: Utilaje tehnologice pentru construcţii C S L P PI E/V Cr. C S L P PI E/V Cr.
1 Fizica atmosferei 4 - 2 - 2 E 5 2 2 1 - 2 E 5
2 Organe de maşini 2 - - 1 2 E 4 2 - 1 - 2 E 5
3 Tehnologii şi echipamente pentru protectia mediului în
1 1 - - 1 V 3 - - - - - - -
procesele metalurgice
4 Climatologie - - - - - - - 2 - 2 - 1 V 2
5 Electronică 1 - 1 - 1 V 3 - - - - - - -
6 Elemente de electrochimie şi coroziune - - - - - - - 2 - 2 - 2 V 4
7 Tehnologii şi echipamente de protejare şi purificare a
3 - 2 - 2 E 4 3 - - 1 2 E 5
atmosferei
8 Analiza şi sinteza proceselor tehnologice 2 1 - - 1 V 2 1 - - 1 1 V 2
9 Practica - - - - - - - 3 sapt.  40 ore - V 2
Total 13 2 5 1 9 3E/3V 21 12 2 6 2 10 3E/4V 25
Total ore obligatorii 21 22
Nr. Discipline optionale Semestrul V Semestrul VI
crt. Specializarea: Utilaje tehnologice pentru construcţii C S L P PI E/V Cr. C S L P PI E/V Cr.
10 Biotehnologii în protectia mediului
1 - 1 - 2 - - - - - - -
11 Legislaţia protecţiei mediului V 4
12 Reciclarea deşeurilor
2 - 1 - 1 2 - - 2 2 E 5
13 Gestionarea integrată a deşeurilor E 5
Total 3 - 2 - 3 1E/1V 9 2 - - 2 2 1E 5
Total ore opţionale 5 4
Total general 16 2 7 2 12 4E/4V 30 14 2 6 4 12 4E/4V 30
Total ore 26 26

Anul IV
Nr. Discipline obligatorii Semestrul VII Semestrul VIII
crt. Specializarea: Utilaje tehnologice pentru construcţii C S L P PI E/V Cr. C S L P PI E/V Cr.
1 Surse de radiaţii şi tehnici de protecţie 2 1 - 1 2 E 3 3 - - 1 2 E 5
2 Tehn. şi echipamente de protejarea şi epurarea apelor 3 - 1 1 2 E 4 2 - 1 - 2 E 5
3 Pregatire proiect diplomă - - - - - - - - 4spt.x40ore/săpt - - -
Total 5 1 1 2 4 2E 7 5 - 1 1 4 2E 10
Total ore obligatorii 9 7
Nr. Discipline optionale Semestrul VII Semestrul VIII
crt. Specializarea: Utilaje tehnologice pentru construcţii C S L P PI E/V Cr. C S L P PI E/V Cr.
4 Protectia transportului, depozitarii şi distribuirii substatnaţelor poluante
5 2 - 1 1 2 E 5 - - - - - - -
Tehnologii de tratare, neutralizare şi conservare a substanţelor poluante
6 Hidraulică
7 1 1 - - 1 V 3 1 1 - - 1 V 4
Amenajări hidrologice
8 Management
9 - - - - - - - 2 - 1 - 1 E 4
Management ecologic
10 Exploatarea biotehnologică a resurselor naturale
11 1 - 1 - 1 E 4 1 - 1 - 1 E 4
Bioamenajarea ecologică urbană
12 Diagnoza calităţii mediului
13 2 - 1 - 1 V 3 2 1 - - 1 V 3
Achiziţie de date şi monitorizare
14 Protecţia la poluarea sonora şi prin vibratii
2 - 1 - 1 E 3 1 - 1 - 1 V 2
15 Tehnologii nepoluante
16 Fenomene de transfer şi operaţii unitare
17 - - - - - - - 1 1 - - 1 V 3
Auditul de mediu
18 Protecţia la poluarea produsţ de motoarele termice
19 2 - 1 - 2 V 5 - - - - - - -
Motoare termice ecologice
Total 10 1 5 1 8 3E/3V 24 8 3 3 1 6 2E/4V 20
Total ore opţionale 17 15
Total general 15 2 6 3 12 5E/3V 30 13 3 4 1 10 4E/4V 29
Total ore 26 21