Sunteți pe pagina 1din 1

PREFAŢĂ

Lucrarea profesorilor Victor Iulian Moldovan şi Mariana Pintilie Dicţionar istoric şcolar - termeni,
personalităţi, maxime şi expresii celebre este un demers reuşit. Pornind de la programele pe baza
cărora se studiază istoria în învăţământul preuniversitar românesc (clasele V XII), acest instrument de
lucru se adresează elevilor din ciclul gimnazial şi liceal şi profesorilor lor. De altfel, autorii, cadre
didactice cu experienţă pnmul fund mulţi ani inspector de specialitate, iar celălalt doctor ta
naZ 1 r'f ° at6ntie de°Sebltă progranelor naţionale, testare naţionala şi bacalaureat, pregătind lucrarea ca un
îndreptar pentru cei care susţin aceste probe de evaluare.
Conceput alfabetic, dicţionarul cuprinde peste 1300 de termeni istorici personalităţi şi maxime celebre
care privesc nu numai istoria naţională, ci şi pe cea universală, constituindu-se ca un îndrumar pentru
dascăli în pregătirea şi desfăşurarea orelor de istorie
Alături de termeni politici absolutism, aboliţionism, anarhism democraţie reprezentativă,
decolonizare, echilibru european liberalism, fascism, frondă, nomenclatură, senat, parlament,
locotenenţă domnească, hatman, geneză statală, dualism, separaţia puterilor în stat, federalism,
teritorii iredente, oligarhie, maoism
ZcTlalăr se regăsesc şi factură economiCă « «olameni, balei, comata, consum de masă, dirijism economic,
capitalism, bon de
tezaur, dumping, economie de piaţă, consum de masă), socială castă
jalbă, monogamie, emancipare, contribuabil, băi publice), militară
(auxiha,castra, legiune, bombă atomică, război total, război fulger
dinamita avangardă căşti albastre, condotier, demilitarizare, falangă
Că ană flC ală Ckeie de b0M absidă b
lbism: , ° J ' reUef cubism, baroc, clasicism, donjon, eclectism,
modernism), ştiinţifică
anale, codex, crestomaţie, arheologie, antropologie, etnoîozie istoriografie) şi religioasă (auguri,
anglicanism, apostol, Biblie cenotaf dominican, Coran, erezie, fundamentalism islamic, SS2f pTnTA
cte
majoritatea recomandaţi de programele şcolare pentru a fi însuşiţi la orele de istorie.
Lor li se adaugă biografii succinte, dar pline de sevă ale unor Personalităţi din toate epocile,
oameni politici, scriitori, pictori,
3
exploratori, care, sub o formă sau alta, şi-au lăsat amprenta în istoria naţională şi universală. Din
galeria prezentă între coperţile acestei cărţi merită să amintim pe Marcus Ulpius Traianus, Decebal,
Alexandru Macedon, Apollodor din Damasc, Hannibal, Nicolae Bălcescu, Wodroow Wilson, George
Clemenceau, Iosif Visarionovici Stalin, Adolf Hitler, Nicolae Iorga, Mircea Eliade, Cristofor Columb
etc. Lor li se adaugă o listă completă cu domnii Ţării Româneşti şi ai Moldovei, voievozii, principii şi
guvernatorii Transilvaniei, suplimentată cu descrieri biografice.
Alte spaţii sunt dedicate, în acest dicţionar istoric, instituţiilor internaţionale cu rol deosebit în istoria
relaţiilor diplomatice, economice, militare sau juridice (CAER, CECO, CEE, NATO, ONU, Uniunea
Europeană, Curtea Internaţională de Justiţie, Internaţionala Socialistă, înţelegerea Balcanică etc).
Complexitatea şi originalitatea lucrării este dată şi de adăugarea unor maxime şi expresii celebre,
traduse şi explicate, precum Amicus certus in re incerta cernitur, Festina lente, Divide et impera,
Delende Carthago, Vae victis, Verba volant, scripta manet, Timeo Danaos et donaferentes, Tu
quoque,fili mi Brutus, Labor omnia vincit improbus, Noii tangere circulos meos, cuvinte memorabile,
unele intrate de mult în vocabularul profesorilor de istorie.
Într-o excelentă prezentare grafică, lucrarea autorilor Victor Iulian Moldovan şi Mariana Pintilie se
constituie nu numai într-un necesar instrument de lucru pentru profesorii de orice specialitate, ci şi
într-o antrenantă şi relaxantă lectură pentru toţi cei care iubesc trecutul.
Prof. Dom DUMITRESCU