Sunteți pe pagina 1din 18

NEBUNII DE CULORI DIFERITE ÎN PREZENŢA PIESELOR GRELE

O cunoscută axiomă şahistă spune că prezenţa nebunilor de culori diferite


constituie un serios factor de echillibru al poziţiei, care capătă un caracter de
remiză.
Acest lucru este perfect valabil dar trebuie nuanţat: în absenţa figurilor grele
pe tablă.

În poziţiile cu 2 - 4 - 6 figuri grele pe tablă, prezenţa nebunilor de culori


diferite, fără alte piese uşoare, constituie un factor de dezechilibru, partea
care are un avantaj fiind în mod frecvent favorizată de prezenţa nebunilor de
culori contrare pe tablă.
Explicaţia este relativ simplă: prezenţa pieselor grele permite atacurile la rege sau
pătrunderea pe coloane în poziţia adversă. De asemenea avansarea pionilor liberi
este mult mai uşoară, datorită faptului că regele advers nu îi poate bloca cu
uşurinţă, având probleme cu propria sa securitate.
Şcoala de şah sovietică susţinea că partea care deţine iniţiativa în acest tip
de poziţii are cel puţin un avantaj echivalent cu un pion în plus. De fapt cred că
acest avantaj este şi mai mare, pentru că partea care atacă are avantajul unei
piese în plus, deoarece jucătorul în defensivă nu are apărător pe câmpurile de
culoarea nebunului care atacă.

Poziţii de acest tip survin frecvent din Siciliană în varianta Lasker-Celiabinsk sau
în atacul Sozin, în structuri de tip Maroczy etc.

Din acest paragraf introductiv reiese clar care este cel mai important factor de
apreciere în acest tip de poziţii: “Poziţia regilor şi gradul lor de expunere” .
Materialul joacă un rol secundar în aceste poziţii. Aşa cum reiese dintr-un
exemplu şcoală de-al lui Pachman:
Al doilea factor important îl constituie “iniţiativa”. Şi în mod normal
iniţiativa este un important factor poziţional, dar care poate fi compensat de alţi
factori poziţionali. În poziţiile cu nebuni de culori diferite plus piese grele simpla
deţinere a iniţiativei poate căpăta un caracter decisiv, indiferent de stadiul
partidei în care ne găsim.

Să examinăm mai întâi un exemplu clasic, extras din cartea lui Pachman
“Strategia modernă în şah” în care victimă este chiar autorul cărţii. Este extrem
de instructiv felul în care, într-o poziţie egală, marele maestru Filip îl driblează pe
Pachman şi mai întâi îşi aproprie iniţiativa, după care trece la atacul decisiv
asupra regelui advers, atac condus cu multă logică şi energie. La fel de instructive
sunt şi erorile lui Pachman, care în poziţie egală la mutarea 22, a apreciat greşit
2
poziţia şi după o serie de inexactităţi a pierdut lupta pentru iniţiativă intrând în
poziţie pasivă.

(1) Filip,Miroslav - Pachman,Ludek [A05]


CSR-ch Prague (1.1), 15.11.1953
[Ghindă Mihail]

1.Cf3 Cf6 2.g3 g6 3.Ng2 Ng7 4.0–0 0–0 5.d3 d6 6.e4 c5 7.Cbd2 Cc6 8.Cc4 Tb8
9.a4 b6 10.c3 a6 11.e5 dxe5 12.Cfxe5 Cxe5 13.Cxe5 Nb7 14.Cc6 Nxc6 15.Nxc6
Dd6 16.Ng2 Cd5 17.Db3 e6 18.Nd2 Tfd8 19.Tfe1= Td7 20.Tad1 b5 21.axb5 axb5
22.Nc1 b4?! Începutul unui plan greşit! Negrul are o poziţie confortabilă datorită avantajului de
spaţiu din centru şi de pe flancul damei. Pionul d3 este fragil şi perechea de nebuni este
compensată de puternicul cal din d5. După mutarea normală 22.Db6 ieşind de pe diagonala h2-b8
(sau altă mutare rezonabilă) negrul ar fi stat confortabil. Cu mutarea şablonardă 22...b4 negrul îşi
lungeşte inutil diagonala nebunului din g7 şi slăbeşte considerabil toate câmpurile albe din centru
şi de pe flancul damei. 23.c4 Ce7 24.Nf4! e5 Acum s-a slăbit şi câmpul d5, de unde nebunul
alb va dezvolta o presiune constantă pe ambele flancuri. 25.Ne3 Cc6 26.Da4! Măreşte
presiunea pe toate câmpurile albe de pe flancul damei. 26...Cd4?( vezi diagrama 1)

1
XABCDEFGHY
8-tr-+-+k+(
7+-+r+pvlp'
6-+-wq-+p+&
5+-zp-zp-+-%
4QzpPsn-+-+$
3+-+PvL-zP-#
2-zP-+-zPLzP"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

Până acum negrul, în ciuda unor mici inexactităţi, reuşise să menţină echilibrul poziţiei. Mutarea
mecanică Cd4 este de-a dreptul proastă, aducând calul pe un câmp unde poate fi schimbat şi
abandonând lupta pentru coloana "a". După mutarea consecventă 26...Tb6! urmată de Ta7 şi
Tba6 negrul ar fi avut o poziţie perfect viabilă. 27.Nd5! Dc7 28.Nxd4! exd4? Jucat din nou
mecanic (Pachman a fost un jucător care era de multe ori excesiv de dogmatic) conform
principiului ca nebunul din fianchetto trebuie "lungit" în cazul schimburilor în centru. Necesar ar fi
fost 28...cxd4 29.Ta1 şi deşi albul deţine iniţiativa ar fi fost foarte dificil să-şi valorifice micul
avantaj. 29.Te4! ( vezi diagrama 2)
3

2
XABCDEFGHY
8-tr-+-+k+(
7+-wqr+pvlp'
6-+-+-+p+&
5+-zpL+-+-%
4QzpPzpR+-+$
3+-+P+-zP-#
2-zP-+-zP-zP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy
Acum se vede greşeala de apreciere a negrului. Albul stăpâneşte ambele coloane deschise şi
pionul f7 este extrem de vulnerabil. În acestă poziţie aparent egală, datorită pionilor simetrici,
albul are în realitate o piesă de atac în plus: nebunul din d5. Colegul său de la g7 este complet
redus la pasivitate de pionii proprii şi nu poate apăra eficient regele său împotriva atacului pe
câmpuri albe. Cu ultima sa mutare albul aduce turnul pe o poziţie de unde poate poate participa la
atac atât pe coloana "e", cât şi pe coloana "f". 29...Te7 30.Tde1 Nf8™ Abia acum a observat
negrul că nu merge 30...Tbe8? 31.Dxe8+! Txe8 32.Txe8+ Nf8 33.Ta1 Rg7 34.Tea8! şi albul
câştigă imediat. 31.h4! Planul albului are o componentă importantă: includerea pionilor în atacul
la rege. Avansarea pionilor pe coloana "h" şi eventual pe coloana "g" va aduce forţe suplimentare
mărind numărul pieselor atacatoare. 31...Rg7?! Negrul trebuia să răspundă automat cu h7-h5,
nepermiţându-i albului creearea unor motive suplimentare de atac prin pionul "h". Acum va
apărea ca leitmotiv şi "supraîncărcarea figurilor apărătoare", datorită ameninţării permanente h5-
h6+. În plus pionul g6 , cel care blochează diagonala de atac b1–h7, este atacat suplimentar.
32.h5! Td8! Ameninţă Td8-d7 urmat de schimburi generale pe coloana "e". 33.Txe7 Nxe7
34.Dd1! Coordonatorul de joc trebuie adus pe flancul regelui pentru a impulsiona atacul.
34...Td6! 35.De2 Filip manevrează cu răbdare pentru a determina figurile negre să ocupe
poziţii pasive. 35...Nf6 Era mai exact 35...Nd8! şi nu merge 36.De8 Nf6 37.Da8 din cauza
37...gxh5! 38.Te8 Td8 36.Rg2 Eliberează linia întâi pentru un eventual atac pe coloana "h".
36...Td7 37.Df3 Dd6? [37...Td6 38.Df4!] 38.Te4? Probabil din cauza timpului Filip ratează
copilăreşte. Câştiga imediat elementara combinaţie 38.h6+ Rxh6 (38..Rf8 39.Ne6 fxe6 40.Dxf6+
+-) 39.Ne6! fxe6 40.Dxf6+- 38...g5? Incă o greşeală în criza de timp, de data aceasta una
decisivă. Salva partida 38...Te7! 39.Tf4 h6™ 40.hxg6 fxg6 41.Dg4 Dd7! 42.Df3 Dd6 cu egalitate.]
39.Df5!+- h6 40.Te1? Câştiga imediat 40.Te8! Td8 41.Nxf7! variantă pe care Pachman nu a a
văzut-o nici măcar la analiza din cartea sa. La fel s-a întâmplat şi cu 38 h6! care a rămas
"invizibilă" pentru ambii combatanţi ; Pachman indică numai 40.Te6!? fxe6 41.Dg6+ Rf8
42.Dxf6+! cu atac decisiv. 40...Te7 41.Ne4 Rf8 42.Ta1± Acum partida reîncepe cu avantaj
clar pentru alb: asigurat de poziţia vulnerabilă a regelui negru şi stăpânirea coloanei "a" şi a
diagonalei b1–h7. 42...Td7 43.Ta5 Ne7 44.Nd5 Nd8 45.Ta8 Rg7 46.Ne4 Rf8 47.Dh7
Df6 48.Nd5 g4 [48...Dg7 49.Df5 Td6 50.Ne4!+-] 49.Rc8+- Negrul este complet paralizat şi
nu-şi mai poate apăra toate slăbiciunile. 49...Tc7 50.Txd8+! Dxd8 51.Dxh6+ Re7
52.Dg5+ f6 53.Dxg4 Df8 54.Dg6 Rd6 55.h6 Dh8 56.Dg8 Th7 57.De6+ Rc7
58.Dc6+ Rb8 59.Ne4 f5 60.Db6+ 1–0
4

În principiu, odată obţinut un avantaj clar, există două modalităţi de


valorificare a avantajului:
- Atacul de mat, care este calea cea mai rapidă şi confortabilă de câştig,
dar care implică anumite riscuri legate de posibile erori de calcul;
- Trecerea în final avantajos, cale mai lungă, uneori plictisitoare, dar
care are avantajul că este mult mai sigură.

Semnalul cel mai clar că poziţia “s-a copt” şi este gata pentru cules, e dat
de faptul că piesele ocupă poziţii ideale şi că este dificil de îmbunătăţit poziţia lor.
Acum, în funcţie de caracterul poziţiei, trebuie aleasă metoda cea mai plauzibilă
pentru valorificarea avantajului poziţional acumulat.

Nici poziţiile cu nebuni de culori diferite + piese grele nu fac excepţie de la


această regulă. Cea mai mare frecvenţă o au atacurile de mat, aşa cum am văzut
şi în partida Filip-Pachman. Motivul este simplu: atacurile de mat odată pornite
sunt greu, dacă nu imposibil de parat. Să examinăm această metodă în două
partide jucate de mine.

Aceasta a fost prima partidă jucată de mine în astfel de poziţii, care m-a
convins de uriaşul potenţial de atac al părţii care deţine iniţiativa. Pentru acest
atac final am primit premiul de frumuseţe al turneului de la un juriu prezidat de
MMI Gedeon Barcza. Mda, pe vremea aceea contau mult şi premiile de
frumuseţe, nu numai cash-ul din zilele noastre !...

(2) Ghindă,Mihail Viorel - Espig,Lutz [C04]


IT Timişoara, 1972
[Ghindă Mihail]

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 Cc6 4.Cgf3 Cf6 5.e5 Cd7 6.Nb5 a6 7.Nxc6 bxc6 8.Cb3 c5
9.c3!? a5!? 10.Ng5 f6?! 11.exf6 gxf6 12.Nh4 Ng7 13.Ce5!± 0–0 14.Cxd7 Dxd7
15.Cxc5 Db5 16.Db3 Tb8 17.Ng3 Tf7 18.Dxb5 Txb5 19.0–0–0 Nf8 20.Cd3 a4
21.The1 c5 Albul a profitat de jocul inexact în deschidere al adversarului şi a câştigat un pion.
Negrul are totuşi în compensaţie perechea de nebuni şi o usoară iniţiativă datorită centrului
puternic de pioni. Examinând poziţia am văzut că nu mai am cum să-mi îmbunătăţesc poziţia
pieselor şi că trebuie să iau o decizie obişnuită în astfel de poziţii: FINALUL avantajos sau ATACUL
de MAT. Decizia a fost legată de poziţia regelui negru, respectiv de gradul lui de expunere. La o
privire atentă sar în ochi slăbiciunea liniei a 8-a şi structura deficitară a pionilor care-l protejează.
Mai puţin evidente (dar vizibile totuşi) sunt cele câteva motive geometrice pe diagonalele a3-f8 şi
c1–h6 care fac dificilă apărarea regelui de către piesele grele negre. 22.dxc5 Bxc5 23.c4!
(vezi diagrama 3 )
5

3
XABCDEFGHY
8-+l+-+k+(
7+-+-+r+p'
6-+-+pzp-+&
5+rvlp+-+-%
4p+P+-+-+$
3+-+N+-vL-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-mKRtR-+-!
xabcdefghy
Înapoind materialul în plus albul forţează de o manieră violentă deschiderea liniilor de atac spre
regele advers. 23...dxc4 [23...Ta5 24.cxd5 exd5 25.Cf4 d4 26.Ce6+-] 24.Cxc5 Txc5
25.Td8+ Rg7 S-a ajuns într-o poziţie tipică de atac cu piese grele şi nebuni de culori diferite.
Nebunul alb nu are oponent pe câmpurile negre. iar colegul lui din c8 este un simplu spectator.
albul atacând practic cu o piesă în plus. 26.Nd6! Eliberează cu tempo linia a treia pentru apariţia
în atac a turnului din e1. 26...Tc6 27.Te3 e5?! Mutare naturală prin care negrul ia sub control
câmpul h3 şi separa nebunul albului de flancul regelui ; şanse mai bune de apărare oferea
27...h5 deşi după 28.Nb4! atacul albului continua nestingherit. În plus pionii foarte slabi ai
negrului îi permit albului ca în timpul atacului să recupereze cu dobândă materialul sacrificat.
[28.Ta3!? Ta7 (28...c3!?) 29.Tg3+ Rh7 30.Tf3±] 28.Tg3+ Rh6 29.f4! ( vezi diagrama 4 )
4
XABCDEFGHY
8-+ltR-+-+(
7+-+-+r+p'
6-+rvL-zp-mk&
5+-+-zp-+-%
4p+p+-zP-+$
3+-+-+-tR-#
2PzP-+-+PzP"
1+-mK-+-+-!
xabcdefghy
Câştigă cel puţin un pion şi deschide diagonalele de atac pentru nebunul din d6. 29...e4? Deşi
naturală această mutare este sinonimă cu depunerea armelor. Mai dârz era 29...c3! 30.bxc3 Ne6
deşi albul era stăpân pe situaţie după 31.fxe5 Nxa2 32.Te8! Tb7 33.Nf8+ Rh5 34.exf6 Tb1+
35.Rc2 30.Nf8+ Rh5 31.Td5+ Rh4 Un mat amuzant survenea după 31...f5 32.Tg5+ Rh4
6
33.Nc5! Txc5™ 34.Td6! h5 35.Th6] 32.Nc5 e3 [32...Txc5 33.Txc5 Na6 34.Rd2+-] 33.Nxe3
Te7 34.Nf2 Te2 35.Th3+ Rg4 36.Th4# 1–0
Metoda cea mai comodă este trecerea în final. Şi aici contează mult poziţia
regilor, iniţiativa şi gradul de activizare şi cooperare a figurilor. Cu cât sunt mai
multe piese grele pe tablă, cu atât mai expuşi sunt regii atacurilor de mat.
Caracteristică este următoarea partidă, în care deşi materialul este egal şi poziţia
aproape simetrică, acţiunea coordonată a figurilor negre împotriva regelui advers
este decisivă:

(3) Radovici,Corvin - Ghindă,Mihail Viorel [D94]


ROM Ch Bucharest (1), 1981
[Ghindă Mihai]
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 4.Cf3 Ng7 5.e3 0–0 6.b4 b6 7.Db3 c5 8.bxc5 bxc5
9.cxd5 Ca6! 10.Ne2 Tb8 11.Dd1 Cb4 12.0–0 Cfxd5 13.Cxd5 Dxd5 14.Na3 a5!
15.Dd2 Nb7 ³ 16.Tac1 cxd4 17.exd4 Dd7 18.Tc5 Da4 19.Nb2 După o deschidere
jucată energic negrul a obţinut un stabil avantaj pozitional concretizat în slăbiciunea pionului d4 şi
dinamismului superior al figurilor sale. Dar şi albul are în stăpânire coloana "c" şi ameninţă Nb5
sau Ce5. 19...Nxf3! În mod paradoxal negrul renunţă la puternicul său nebun de atac din b7,
provocând o serie de schimburi care vor duce la un final tipic (pentru mine finalul face parte din
categoria finalurilor tehnice elementare) de 4 turnuri plus nebuni de culori diferite. Deşi materialul
se reduce considerabil, toate piesele negre vor deveni extrem de active şi pătrunderea turnurilor
negre pe orizontala a doua va fi decisivă. La 19...Tfc8 mi s-a părut neclar sacrificiul de damă dupa
20.Nb5 Dxa2 21.Nc4 Dxc4 22.Txc4 Txc4 ³ Deşi avantajul negrului este evident, până la câştig
este o cale foarte lungă, iar unul din principiile de bază ale şcolii şahiste iniţiate de mine spune că:
"În poziţii cu avantaj clar este complet interzisă intrarea în complicaţii cu rezultat
imprevizibil." Avantaj clar aveam, principiul îl enunţasem chiar eu, aşa că am căutat soluţia
tehnică cea mai simplă. 20.Nxf3 Nu este prea îmbietor nici 20.gxf3 Cxa2 21.Td1 Cb4 (21...Tfd8
22.Txa5 Db3 23.Na1 Cb4µ) 22.Ta1 Dd7 23.Taxa5 Nc6 şi albul rămâne cu un pion în minus şi pe
deasupra şi cu structura compromisă. 20...Cd3! 21.Dxd3 Nu ajuta nici 21.Nc6 Txb2 22.Dxd3
Dxa2 23.d5 Td2 24.Dg3 Nd4 iar atacul pe linia a doua şi asupra câmpului f2 continua mai dur cu
şase piese grele pe tablă în loc de patru piese ca în partidă. În plus negrul mai are şi pionul liber
"a" care se transformă pe culoarea nebunului. 21...Txb2 22.Nd5 Dxd4! Deoarece pătrunderea
turnurilor negre este decisivă m-am gândit să îl las pe alb fără principala sa piesă de contrajoc.
23.Dxd4 Nxd4 24.Txa5 Tc8 Aceasta este poziţia pe care am avut-o în vedere la mutarea a
19-a. Pionul "a" nu joacă nici un rol şi albul are probleme uriaşe cu apărarea pionului slab de la f2.
25.Ta4 e5 Acum devine evidentă diferenţa esenţială dintre pionul f7 şi f2. În timp ce albului îi
este imposibil să atace la f7, cele trei piese cu rază lungă ale negrului atacă imparabil la f2. După
capturarea acestuia avansarea pionul liber "e" decide rapid. 26.Nc4 Tc2! 27.Na6 Nu mai ajuta
cu nimic: 27.Nb3? Txf2! –+; sau 27.Nd3 Td2 28.Nc4 Tc6 29.h3 Tf6–+] 27...Tb8 28.Rh1 Tbb2
29.Nc4 Rg7 30.g3 f5 [30...h5!] 31.Nb3 Td2! Indispus de faptul că Radovici nu cedează, am
început să mă joc de-a şoarecele şi pisica. Oricum, schimbul unei perechi de turnuri uşurând
apărarea albului pe linia a doua nu intra în calculele mele. 32.Tc4 Nxf2 33.Tc7+ Rf6
materialul joacă un rol secundar în astfel de poziţii. Mult mai importantă este activizarea figurilor
la potenţialul lor maxim. Acum regele va controla câmpurile din spatele pionului "e", a cărui
avansare decide imediat partida. 34.Txh7 e4 35.Tc1 Ne3 36.Tf1 Nc5 37.Nc4 e3 38.Te1
Nb4 39.Th4 Tdc2 40.Te2 Txe2 41.Nxe2 Ne7 42.Nc4 e2 0–1

Au trecut anii şi în compania MMI Helgi Olafsson am reuşit o altă partidă-şcoală


de atac cu patru turnuri şi nebuni de culori diferite. Aici veţi observa un alt
7
element extrem de important pentru dinamica atacului: “combinarea
ameninţărilor de mat cu formarea şi promovarea unui pion liber”. Crearea
unui pion liber este o tehnică de câştig absolut banală, ea constituind tehnica de
câştig în orice tip de final şi întotdeauna regele advers va încerca să ocupe o
poziţie de blocadă în faţa sa. Dar aici, aşa cum am discutat mai sus, situaţia este
diferită datorira atacului de mat care-l împiedică să efectueze blocada standard.
Simpla prezenţă a unui pion liber avansat asigură câştigul în poziţii cu piese grele
şi nebuni de culori diferite.

(4) Ghindă,Mihail Viorel (2460) - Olafsson,H (2540) [B84]


CCE Politehnica-Reykjavik-masa I Bucuresti (2), 1987
[Ghindă Mihai]
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.Ne3 e6 7.Ne2 Qc7 8.g4 Mutarea
g2-g4 devreme în Siciliană este una din "specialităţile casei" cu care am repurtat multe victorii.
8...b5 9.g5 Cfd7 10.a3! Nb7 11.f4 Cb6 12.f5! e5 13.Cb3 C8d7! 14.Ca5 Ca4!
15.Cxb7 Cxc3 16.bxc3 Dxb7 17.Dd5!? Dxd5 18.exd5 ( vezi diagrama 5 )

5
XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7+-+n+pzpp'
6p+-zp-+-+&
5+p+PzpPzP-%
4-+-+-+-+$
3zP-zP-vL-+-#
2-+P+L+-zP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy
18...Cc5?! Jucat superficial după câteva minute de gândire.De fapt aceasta este poziţia critică a
partidei şi merită o analiză mult mai profundă. Principala problemă a negrului o constituie
slăbiciunea câmpurilor albe provocată de mutarea b7-b5. Combinată cu avantajul de spaţiu al
albului şi perechea lui de nebuni, această slăbire a câmpurilor albe poate deveni fatală. Singura
şansă a negrului o constituia o apărare agresivă de tipul 18...h6! 19.gxh6 g6! cu mari complicaţii,
în care albul are totuşi un avantaj oarecare. Mutarea din partidă îi permite albului să-şi pună în
practică planul de câştig care constă din mai multe etape:1) Deschiderea poziţiei pe flancul damei
pentru a ameninţa pătrunderea turnurilor pe coloana "b".2) Centralizarea regelui pentru a-şi
termina dezvoltarea şi a permite trecerea rapidă a turnurilor de pe un flanc pe altul.3) Avansarea
pionilor pe flancul regelui, ameninţând cu sufocarea completă a pieselor negre pe poziţia iniţială.4)
Deschiderea a două coloane, câte una pe fiecare flanc pe care să pătrundă alternativ turnurile
albe. 5) Schimbul nebunului din e3 pentru Cc5 şi deschiderea decisivă a poziţiei prin sacrificiul
pionului d5, care stinghereste puternicul nebun de câmpuri albe.6) Crearea unui pion liber, care
să decidă rapid partida. 19.c4! bxc4 20.Nxc4 Rd7 Regele se grăbeşte spre câmpul "c7" de
unde va controla pătrunderile pe flancul damei, dar pierde ultima şansă de a se apăra activ cu
20...h6! 21.gxh6 g6 deşi acum nu mai este la fel de bine ca la mutarea precedentă. 21.Tb1
8
Primul punct al planului a fost realizat. Prima sa consecinţă este îndepărtarea regelui negru de la
apărarea pionului f7 şi a flancului regelui în general. 21...Rc7 22.Re2! Punctul 2. 22...Ne7?!
O mutare naturală, care ca mai toate mutările "naturale" în poziţii speciale conţine şi o mare doză
de superficialitate. Oricum, deja este greu de dat un sfat bun negrului. 23.f6! Trebuie
întotdeauna deschisă poziţia atunci când ai perechea de nebuni şi avans de dezvoltare. 23...gxf6
24.gxf6 Punctul 3 24...Nf8™ [Albul câştiga rapid după 24...Nxf6? 25.Nxc5! (25.Thf1?! Cd7)
25...dxc5 26.Thf1 Ne7 27.Txf7 The8 28.Txh7 Tab8 29.Txe7+ Txe7 30.d6+!] 25.Thg1! În poziţii
cu avantaj clar, în care adversarul nu are mutări utile este de dorit ca să-ţi îmbunătăţeşti la
maximum poziţia înainte de a trece la acţiuni decisive. În felul acesta, toate piesele tale vor avea
potenţialul lor maxim, fără să fie nevoie să faci mutări intermediare în faza finală. In felul acesta
albul şi-a bifat şi îndeplinirea punctului 4 din agenda sa de lucru. 25...h5 Şi acum iar a apărut
cazul fericit în care albul nu mai are cum să-şi îmbunătăţească poziţia figurilor, semnalul pentru
trecerea la acţiuni decisive. Ce urma? -Ah, punctul 5....deci 26.Nxc5! dxc5 27.d6+! Rxd6
[Deja este prea târziu, nu mai ajută nimic: 27...Nxd6 28.Nxf7 Rc6 (28...Thb8 29.Tbf1+- urmat de
Nd5 şi Tg7 cu atac de mat) 29.c4!+-] 28.Tb6+ Rc7 29.Tgb1 Ta7 30.Tb8! Este remarcabilă
paralizia generală a pieselor negre. 30...e4 31.Nxf7 În sfârşit şi ultimul punct din listă, crearea
unui pion liber, este bifat. Negrul putea ceda liniştit, dar primei mese a echipe olimpice a Islandei,
remarcată la OL Dubai 1986, îi trebuia timp să se obişnuiască cu ideea că echipa lor olimpică este
eliminată din Cupa Campionilor de o echipă oarecare de club, exact datorita pierderii pe masa
întâia. 31...Rd6 32.T1b6+ Re5 33.Te8+ Rf4 34.Nd5 Td7 35.c4 1–0

Cât de dificil de jucat pentru ambele părţi sunt aceste finaluri putem vedea
din cele 2 partide pierdute recent de unul dintre cei mai tari jucători din lume,
MMI Alexei Shirov, care de obicei are o bună tehnică de final. Remarcabile sunt
atât încăpăţânarea cu care Magnus a jucat acest final la câştig, dar şi erorile
ambelor părţi din final. Erori provocate de faptul că cei doi au calculat finalul în
loc să-i înţeleagă mecanismele lui intime. Înţelegerea poziţiei facilitează enorm
jocul în obişnuita deja criză de timp din finalul partidei:

(5) Radjabov,Teimour (2735) - Shirov,Alexei (2755) [B92]


Morelia/Linares 25th Morelia/Linares (13), 06.03.2008
[Radjabov Teimour]

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.Ne2 e5 7.Cb3 Ne7 8.Ng5 Ne6
9.Nxf6 Nxf6 10.Dd3 Cc6 11.0–0–0 Cd4 12.Cxd4 exd4 13.Cd5 Nxd5 14.exd5 (vezi
diagrama 6)
6
XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7+p+-+pzpp'
6p+-zp-vl-+&
5+-+P+-+-%
4-+-zp-+-+$
3+-+Q+-+-#
2PzPP+LzPPzP"
1+-mKR+-+R!
9

xabcdefghy
A rezultat o poziţie normală de şase piese grele + nebuni de culori diferite, în care albul are
nebunul mai activ pe diagonala b1-h7 şi structură superioară de pioni. Diferenţa dintre cei doi
nebuni reiese şi mai bine în evidenţă atunci când vedem că negrul nu are nicio şansă pentru un
atac la rege, iar albul poate iniţia un atac puternic în orice moment.( MG )14...0–0 15.Df3 Te8
Dacă negrul ar fi jucat 15...Da5 ar fi urmat 16.Rb1 (16.Nd3 Dxa2 17.Df5 Tfe8 18.Dxh7+ Rf8
19.Dh8+ Re7 20.Tde1+ Ne5 21.Dxg7 Da1+ 22.Rd2 Da5+ cu şah etern) 16...d3 17.Nxd3 Db4
18.c3! Nxc3 19.Nxh7+ Rxh7 20.Dxc3±;O altă idee ar fi fost 15...d3 16.Nxd3 cu pion în plus
pentru alb, dar cu joc interesant. 16.Nd3 Te5 Negrul încearcă să-şi activizeze forţele şi
pregăteşte Da5. Albul trebuie să joace precis pentru a obţine vreun avantaj. 17.Rb1 Aşteptând
atacul asupra pionului d5 şi apărând în acelaşi timp pionul a2. 17...Da5 Este momentul unei
reacţii, altfel după schimbul damelor pe d5, urmat de g6 şi h5 poziţia este remiză. 18.g4! Albul
pregăteşte h4 urmat de g5.Cred că poziţia este jucabilă de ambele părţi, deşi statistica arată că
este favorabilă albului! 18...Dxd5 19.Dxd5 Txd5 20.f4 O poziţie de final aparent inofensivă,
dacă cineva poate îmbunătăţi jocul negrului! Oricum am fost mulţumit să am această poziţie pe
tablă. 20...Nh4? [20...g6?? 21.b4!+- Tc8 22.a4 Tc3 23.Ra2+- cu ameninţarea 24.Ne4 şi turnul
din d5 este capturat.; 20...g5. Această mutare este posibilă şi probabil este singura deşi albul are
mic avantaj în final. Există câteva exemple în bazele de date, replica albului fiind Tdf1 sau fxg5.;
20...Tc5 21.g5 Nd8 22.The1 (22.Tde1 Rf8 23.h4 h5 24.Te4 Nb6 25.The1) ] 21.b4! Acum turnul
este prins la d5. 21...Rc8 Singura mutare care împiedica 22.Ne4 din cauza replicii 22... d3!!
22.a4! Cea mai precisă mutare. Dacă 22.c4!? dxc3 23.Nxh7+ Rxh7 24.Txd5 c2+ 25.Rc1 Nf2
negrul păstrează şanse de remiză. 22...Tc3 [22...Nf6 23.Ne4! d3 24.c3!! Txc3 25.Nxd5 Ta3
26.Na2+- (sau 26.Rc1+-) ; 22...f5 23.gxf5+-] 23.Rb2 [23.Tc1!? Atât MMI Ljubojevic cât şi eu
am văzut instantaneu această mutare. La analiza de după partidă am ajuns la concluzia că şi
această mutare câştiga, ba chiar era un pic mai “curată”, cibernetic vorbind. Poanta este că după
23...f5! 24.gxf5 g6 (Acum 24…Txd3 25.cxd3 şi faţă de poziţia din partidă albul are deja turnul la
c1 ceea ce-i permite un câştig rapid prin pătrunderea Tc8 sau Tc7),albul nu joacă Ne4 permiţând
captura cu turnul la f5, urmat mai apoi de Nf6 şi negrul mai păstreză şanse, ci joacă 25.Thg1 Rf7
26.fxg6 hxg6 27.Tg4! cu poziţie complet câştigată ! Mutarea 27…Th5 nu merge din cauza Ng6+,
iar dacă 27...Ne7 28.Tcg1 Nf6 29.T4g3 Rf8 30.Tg6 Rf7 31.Th6 cu avantaj decisiv.] 23...f5™
24.gxf5! [Greşit era 24.Nxf5? Txf5 25.gxf5 Tc4! şi negrul are contrajoc.] 24...Txd3 25.cxd3
Txf5 26.Tc1! O mutare puternică şi foarte importantă! Altminteri negrul încă are şanse de a-şi
construi o fortăreaţă jucând a5 sau Nd8-b6 şi apoi a5.Deci albul nu trebuie să piardă timp!
26...Txf4 27.Thf1 [Câştiga şi 27.Tc8+ Rf7 28.Tc7+ Re6 29.Txb7 Tf2+ 30.Rb1+-] 27...Txf1
[Sau 27...g5 28.Txf4 gxf4 29.Tf1+-] 28.Txf1 Nd8 [Dacă 28...Ng5 29.Tf2! h5 30.a5! şi albul
este mai rapid. Urmează Tc2-c7-b7 şi apoi b5, urmat de transformarea pionului a cu mat!]
29.a5! Nu mai se poate para Tc1-c8-b8xb7 aşa că negrul cedează.1–0

(6) Carlsen,Magnus (2765) - Shirov,Alexei (2740) [D43]


Aerosvit Foros UKR (5), 12.06.2008
[Ghindă Mihail]

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 e6 5.Ng5 h6 6.Nxf6 Dxf6 7.e3 Cd7 8.Tc1 Nd6
9.Nd3 dxc4 10.Nxc4 De7 11.0–0 0–0 12.Ce4 Nc7 13.Nb3 Td8 14.Dc2 a5 15.a3
Tb8 16.Tfd1 Cf8 17.Ce5 Nd7 18.Cxd7 Cxd7 19.g3 Cf6 20.Dc5 Dxc5 21.Cxf6+ gxf6
22.Txc5 (vezi diagrama 7)
10

7
XABCDEFGHY
8-tr-tr-+k+(
7+pvl-+p+-'
6-+p+pzp-zp&
5zp-tR-+-+-%
4-+-zP-+-+$
3zPL+-zP-zP-#
2-zP-+-zP-zP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy
De data aceasta asistăm la un final banal, în care albul are un mic avantaj datorită structurii ceva
mai bune. În mod normal rezultatul ar trebui să fie remiză.22...Ta8 23.Rg2 Nd6 24.Tc2 f5
25.Nc4 a4 26.Ne2 Ne7 27.Nf3 Ta5 28.Tc4 Nf6 29.Tdc1 e5!? ( vezi diagrama 8)

8
XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+p+-+p+-'
6-+p+-vl-zp&
5tr-+-zpp+-%
4p+RzP-+-+$
3zP-+-zPLzP-#
2-zP-+-zPKzP"
1+-tR-+-+-!
xabcdefghy
O decizie interesantă dar discutabilă din punctul meu de vedere. Pentru a căpăta contrajoc, prin
deschiderea nebunului din f6, negrul îşi înrăutăţeşte structura de pioni de pe flancul regelui. Mă
rog, iniţiativa poate trece, dar structura proastă rămâne. 30.dxe5 Nxe5 31.Tb4 Td7 32.Tc2
Rg7 33.Rf1 Nf6 34.Tcc4 Ta8 35.Tf4 Ta5 36.Re2 Tc5! 37.Tfc4 Txc4 38.Txc4 Nxb2
39.Txa4 c5 40.Rf1 b6 41.Ne2 Nc3 42.Nb5 Td1+ 43.Rg2 Na5 44.Tf4 Rg6 45.a4
Nc3 46.g4 fxg4 47.Ne8 Ne5 48.Nxf7+ Rg5 49.Te4 Rf5 50.Tc4 Td7 51.Nh5 Tg7 În
sfârşit poziţia a devenit complet egală. Dar o poziţie egală nu înseamnă că remiza va fi
consemnată în mod automat. Nu atunci când joci cu Magnus ! 52.a5 bxa5 53.Txc5 Ta7
54.Tc4 Tg7 55.Tc5 Ta7 56.Tc4 Tg7 57.Tc6 Ta7?! După mutarea evidentă 57...Rg5!
11
58.Ne8 Te7 59.Ng6 h5 60.Ta6 Nc3 albul ar fi fost cel care trebuie să lupte pentru egalare!
58.Ng6+ Rg5 59.Nc2 a4? După 59...h5! 60.Tg6+ Rh4 datorită controlului strict al câmpurilor
g3 şi h3 negrul nu ar fi avut nicio problemă. 60.Tg6+ Rh5 61.Te6?? Evident mai bine era
câştigul unui pion după 61.h3! a3 [61...gxh3+? 62.Rxh3 a3 (62...Tc7 63.Ne4 Tc4 64.Tg4+-)
63.Tg1+-] 62.Txg4 Tg7™ 63.Txg7 Nxg7 64.Nb3 şi albul rămâne cu doi pioni liberi legaţi.
61...Ng7?? Cu regele tăiat la bandă şi situat pe un câmp de culoarea nebunului advers Shirov ar
fi trebuit să fie mult mai atent. El pleacă de la controlul câmpului g3, ceea ce se va dovedi fatal.
Încă menţinea echilibrul jucând 61...Nb8 62.Te8 Nd6 controlând câmpul g3. 62.Rg3! Ta5
63.Ng6+ Rg5 Şi văzând matul în două mutări Shirov a cedat. 1–0

La fel de distrugător a fost atacul lansat de MMI Mircea Pârligras, care s-a
arătat extrem de sârguincios la lecţiile mele de strategie, fapt care i-a adus multe
puncte!

(7) Milu,Romeo Sorin (2430) - Pârligras,Mircea (2511) [B92]


TCh-ROM Divizia A Masculin Predeal ROM (7), 10.11.2006
[Pârligras Mircea]

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.Ne2 e5 7.Cb3 Ne7 8.Ne3 Ne6
9.Cd5 Cbd7 10.Dd3 Nxd5 11.exd5 0–0 12.0–0 Cc5 13.Cxc5 dxc5 14.c4 Nd6
15.Ng5 h6 16.Nxf6?! Dxf6 17.Tae1 De7 Planul negrului este să avanseze f5 şi e4, după o
pregătire prealabilă. În principiu este bine să-mi pun pionii pe câmpuri albe, ca să limitez
activitatea nebunului adversarului şi în acelaşi timp să îmi activez propriul nebun. Următoarea lui
mutare mă ajută să-mi realizez planul. 18.Df5 [Era mai bine 18.Dh3] 18...g6 19.Dh3 Rg7
20.Nd3 f5 Tocmai la timp, ca să am e4 dacă îmi joaca f4 21.f3 [21.f4!? e4 (21...Df6 22.fxe5
Nxe5 23.b3 Tae8 24.Rh1³) 22.Ne2 Df6³] 21...h5! Previne g4. Este de remarcat că în această
situaţie avansând pionii de pe flancul regelui nu mă slăbesc, ci îmi îmbunătăţesc poziţia. 22.Te2
Df6 23.Rh1 Pregătind g3 [23.g3? e4!] 23...h4! Şi dama stă stingher la h3. Deja poziţia albului
a devenit neplăcută, deşi nu am vreo ameninţare imediată. Bineînţeles, Romeo trebuia să
continue strategia de aşteptare de până acum, dar aici s-a decis să joace activ. [După 23...Tae8
albul ar fi putut să-şi scoată dama de la bandă cu 24.g3 Te7 25.Dg2] 24.f4? Această mutare vine
într-un moment nepotrivit. 24...e4 Bineînţeles nu 24...exf4? 25.Te6 Dd8 26.Tfe1 şi albul are
suficientă compensaţie. 25.Nb1 b5!µ Acum deschid jocul pe flancul damei, unde albul nu poate
lupta pentru coloana 'b'. 26.b3 bxc4 27.bxc4 Tfb8 28.g4!? [28.Nc2 Tb2µ] 28...hxg3
29.Dxg3 Th8! –+ O dată ce s-a deschis poziţia pe flancul regelui, este esenţial să îmi aduc
turnurile acolo. Poziţia negrului este câştigată strategic, trebuie doar să fiu atent să nu permit
sacrificiul în e4 [29...Tb4? 30.Nxe4! fxe4 31.Txe4 Df5 32.Te6 Td8 33.Tg1 „] 30.Tg2 Th4
31.Db3 Tb8! 32.Da4 Nxf4 33.Dd7+ Rh6 34.Nc2 Tb2 35.Dc6 Nd6! Deja e păcat să nu
joc la mat! 36.Tfg1 g5 37.Tf1 De5 38.Tff2 Txa2 39.Db7 e3 40.Te2 Ta1+ 41.Nb1
De4 0–1

Mult mai complicată a fost sarcina lui Mircea împotriva lui Ribli, unul dintre
cei mai buni jucători de final din anii 1970-2000. Cu atât mai instructive sunt
tehnica lui Mircea şi erorile lui Zoli:

(8) Ribli,Zoltan (2578) - Pârligras,Mircea (2574) [B36]


Bundesliga Eppingen, 08.03.2008
[Pârligras Mircea]
12
1.Cf3 c5 2.c4 g6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cc6 5.e4 Cf6 6.Cc3 d6 7.Ne2 Cxd4 8.Dxd4
Ng7 9.Ne3 0–0 10.Dd2 a5 11.Tc1 a4 12.0–0 Da5 13.Tfd1 Ne6 14.f3 Tfc8 15.Cb5
Cd7 16.Cd4 Cc5 17.Cxe6 Dxd2 18.Txd2 fxe6 19.Tb1N Rf7 20.Rf1 Aici albul a propus
remiză şi pe moment am fost tentat să accept.Dar m-am decis să continuăm jocul, deşi
apreciasem ca egală poziţia. 20...Ta6 21.Nd1 Tca8 [21...Tb6 conduce la egalitate după
22.Nxc5 Txc5 23.Nxa4 Txc4 24.Nb3=] 22.g3 Tb6 23.a3?! [După 23.Tc2! nu am văzut nimic
mai bun decât să repet mutările 23...Tb4 24.Nd2 Tb6 25.Ne3=] 23...Tc6 24.Nxc5 O decizie
bună de simplificare mai ales că Ribli intrase în criză de timp.[24.Ne2 mi-ar fi permis asediul
pionului c4 24...Cb3 25.Tdd1 Tac8 26.Rf2 (26.f4!?³) 26...b6!µ cu ideea Ca5] 24...Txc5
[24...dxc5 25.f4=] 25.Ne2 Ta6 26.h4 [26.b4!? axb3 27.Txb3 Ta7³ Albul mai are probleme de
rezolvat 28.f4 Tca5 29.Tdd3 Ta4 30.e5?! dxe5 31.fxe5 Nxe5 32.Td7 Txa3 33.Txa3 Txa3 34.Txb7
Nd4µ] 26...Tb6 27.Rg2 Nc3 28.Tdd1? [28.Tc2 Nd4 29.Td2 e5 şi deşi stă mai plăcut, nu văd
cum poate negrul să-şi întărească poziţia.] 28...Txb2 29.Txb2 Nxb2 30.Tb1 Nxa3
31.Ta1™ Nb2 32.Txa4 Nd4µ Acum am pion în plus şi şanse bune de câştig. Problema este
cum îmi aduc turnul în spatele liniei adverse. 33.f4 e5! În mod corect schimb pionii dubli.
34.Ta8?! [34.h5! era o bună ocazie de a mai schimba pioni.] 34...exf4 [34...Tc6 35.Th8! Rg7
36.Te8 Tc7 era neplăcut deoarece piesele mele stau pasiv.] 35.gxf4 Tc6 Încercând să-mi aduc
turnul în joc, dar desigur adversarul nu mă lasă. [35...b6 36.Rg3 h5 37.f5 Rg7 38.fxg6 Rxg6
39.Tg8+ Rh6 era o alternativă.] 36.Ra5! b6?! Această mutare îmi strică poziţia deoarece: 1)
turnul meu va fi pasiv la c6; 2) Am pierdut un tempo care îi va permite albului h5; 3) I-am activat
turnul. [36...e5! era mutarea corectă 37.Td5 (37.fxe5 Nxe5µ este rea pentru alb; 37.Tb5!? b6
38.Td5 Nc3 39.f5 gxf5 40.exf5 Nb4µ nu este plăcută la alb.) 37...Re7 (37...Nc3!? 38.Td3 Nd4
39.h5 Tb6 40.hxg6+ hxg6 41.fxe5 Nxe5 42.Td5 Tc6 43.Tb5 b6µ) 38.h5 gxh5 39.Rg3 Ta6 40.Nxh5
b6µ] 37.Td5! Nf6? După aceste mutări pasive albul ar fi putut să se salveze. CONCLUZIE: în
viitor trebuie să evit mutările pasive şi descentralizarea pieselor. Ele duc la pierderea avantajului!
[Trebuia jucat 37...e5! Nu am jucat aşa deoarece oricum nu ameninţ să iau la f4. Dar era bine
deoarece la 38.h5 gxh5! îmi crează pionul liber 'h'. În partidă am obţinut o formă mai bună, dar
aceasta s-a datorat gafei făcute de alb la mutarea 40. 39.Nxh5+ Re7 40.Ne2 Tc8 cu avantaj clar
la negru !] 38.h5 e5 39.hxg6+ hxg6 40.fxe5? Ribli avea mai puţin de 1 minut pentru
această mutare. Probabil că a regretat imediat decizia luată. [40.Rg3!? exf4+ 41.Rxf4 Ne5+
42.Rg5 Tc8 43.Tb5 Nf6+ 44.Rg4 Nd4 45.Td5 Nc5 ³ totuşi albul este foarte activ; Dar 40.f5! era
soluţia 40...gxf5 41.exf5 e4 42.Rf2 Ng5 43.Td4 e3+ 44.Rf3= trebuie să fie remiză.] 40...Nxe5
De aici până la sfârşit am jucat foarte tehnic. 41.Tb5?! E rândul albului să-şi descentralizeze
turnul. N-a fost o idee bună! [41.Rf3! Rf6 (41..Tc7 42.Tb5 Nd4 43.Td5 Nc5 44.e5! dxe5 45.Txe5³)
42.Re3 nu permite aducerea nebunului la c5 42...Tc7 (42...Nh2 43.Rf2) 43.Tb5 Tb7³] 41...Rf6!µ
[41...Nd4 42.Td5 Bc5 43.e5!³] 42.Tb3 [42.Rf3 Nd4 43.Rg4 Tc7 44.Td5 Nc5 45.Td1 Ta7µ e deja
rea la alb, căci turnul meu este activ acum.] 42...Rg5! Regele vine în centru! [42...Nd4 43.Td3!
(43.Tf3+ Rg7 44.Tg3 Tc5µ) 43...Nc5 44.Tf3+ Rg7 45.Tg3!„] 43.Rf3 Nd4 44.Rg2 Tc7 Acesta
este momentul potrivit pentru intrarea turnului în joc. 45.Td3 Nc5 [45...Ne5 46.Tb3 Rf4?!
47.Txb6 Re3 48.Nf1 g5³] 46.Tg3+ Rf6 47.Nd3 Tg7! Foarte tare – pionul încă nu era pregătit
de înaintare. 48.Rf3 Nd4! Acum, deoarece pionul b6 nu mai este sub atac ,nebunul se întoarce
la e5. 49.Tg2 Ne5 50.Rg4 Ta7 O veste proastă pentru alb : în sfârşit turnul negru pătrunde în
liniile adverse! 51.Tf2+ Rg7 52.Nf1 Ta1 53.Ng2 Tc1 54.Nf1 Te1 55.Nd3 Td1 O
repetare pentru a câştiga timp. 56.Nf1 Te1 57.Nd3 Tg1+ 58.Rf3 Tg3+ 59.Re2 g5
[59...Nd4! 60.Tf1 g5 era mai precis.] 60.Tf3 Tg4 61.Nc2 Th4 62.Tb3 Th2+ 63.Rd3 g4!
Termină lupta! 64.Txb6 g3 65.Tb1 Tf2! Ultima fineţe! 66.Tg1 g2 Bună partidă! 0–1

(9) Varga,Zoltan (2508) - Pârligras,Mircea (2511) [B33]


TCh-ROM Divizia A Masculin Predeal ROM (3), 06.11.2006
[Pârligras Mircea]
13

1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 e5 6.Cdb5 d6 7.Ng5 a6 8.Ca3 b5
9.Cab1 Tb8 10.a4 bxa4 11.Cxa4 Ne7 N 12.Nxf6 Nxf6 13.Cbc3 Cb4 14.Nc4 Dc7
15.b3 Ne6 16.Cd5 Cxd5 17.exd5 Nd7 18.0–0 Nb5 19.Ne2 0–0 20.Cb2 e4 21.Ta2
Nc3 22.Ca4 Ne5 23.c4 Nxa4 24.Txa4 a5 25.g3 f5 26.Dc2 Db6 [26...Qc5!?] 27.Nd1
Dc5 28.Rg2 Tb4 29.Txb4 [¹29.Da2 Txa4 30.Dxa4³] 29...axb4 30.f3?! e3µ 31.f4 Nc3
32.h4 g6 33.h5?! [¹33.Kf3] 33...Dd4 34.hxg6 hxg6 35.g4?! Este de înţeles că albul
încearcă să obţină contrajoc pe flancul regelui, deschizând poziţia, însă acest lucru se poate
întoarce impotriva lui. 35...Rg7 [Câştiga tehnic 35...De4+ 36.Dxe4 fxe4 37.Ne2 (37.Tg1 Txf4
38.Tf1 g5–+) 37...Ta8 38.Tb1 Ta2 39.Rf1 Rf7–+] 36.g5? După aceasta albul nu numai că nu mai
are contrajoc, dar şi-a mai facut înca o slăbiciune- pionul f4 [36.gxf5 Txf5 (36...gxf5 37.Rf3 Rf6
38.Dh2 De4+ 39.Re2 Ta8 40.Dh6+ Re7 41.De6+ (41.Dh7+ Rd8 42.Dg8+ Rc7 43.Dxa8 Dg2+
44.Rxe3 Nd4+ 45.Rd3 De4+ 46.Rd2 De3+ 47.Rc2 Dc3+ 48.Rb1 Db2#) 41...Dxe6 42.dxe6 Nd4
43.Nc2 Ta2 44.Rd3 Nc5 45.Th1 Rxe6 µ) 37.De2 (37.Rg3 Ne1+! 38.Txe1 Dxf4+ 39.Rh3 Tg5–+)
37...De4+µ] 36...Th8 37.Rg3 Dd2! 38.Dxd2 exd2–+ 39.Rf2 Te8 40.Rg2 Te1 41.Th1
Nd4 42.Tf1 Ne3 43.Nc2 Rf7 0–1

În aceste exemple atacul a fost relativ uşor de depistat, analiza atentă a


poziţiei relevându-l ca singura metodă de valorificare a avantajului material sau
poziţional avut.
Mult mai complexă este situaţia în cazul în care premizele atacului nu sunt
evidente şi trebuiesc dezgropate din mormane de steril. Un exemplu minunat de
construcţie a fost partida Filip–Pachman, un altul îl constituie o partidă prin
corespondenţă

(10) Crăciuneanu,Viorel - Popescu,Paul [B33]


corr Romania, 2000
[Ghindă, Mihail]

1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 e5 6.Cdb5 d6 7.Ng5 a6 8.Ca3 b5
9.Cd5 Ne7 10.Nxf6 Nxf6 11.c3 0–0 12.Cc2 Tb8 13.Ne2 Ng5 14.Dd3 a5 15.Td1
Ne6 16.Cce3 Dd7 17.0–0 Tfd8 18.Cf5 ( vezi diagrama 9)

9
XABCDEFGHY
8-tr-tr-+k+(
7+-+q+pzpp'
6-+nzpl+-+&
5zpp+NzpNvl-%
4-+-+P+-+$
3+-zPQ+-+-#
2PzP-+LzPPzP"
1+-+R+RmK-!
14

xabcdefghy
Albul propune o serie de schimburi în centru, schimburi care conduc la o poziţie cu nebuni de
culori diferite plus şase piese grele. 18...Nxf5? În poziţie se ascund destule ameninţări tactice.
de exemplu: 18...g6 19.Dg3!;sau 18...h6 19.Ng4 g6 20.Cxh6+! si negrului i s-a părut o idee
bună să micşoreze dinamica pieselor albe, eliminându-le prin schimb de pe tablă. Decizia aceasta
este de-a dreptul greşită pentru că negru va rămâne într-o defensivă permanentă, fără nici cea
mai mică umbră de contrajoc. 19.exf5 Ce7? Negrul este "consecvent", apreciind în continuare
greşit poziţia. Trebuia încercat 19...b4! 20.c4 (Altfel negrul obţine deschiderea liniilor pe flancul
damei şi capătă contrajoc.) 20...Cd4 şi prezenţa cailor pe tablă complică atacul albului. 20.Nf3
Cxd5 21.Nxd5 ( vezi diagrama 10)

10

XABCDEFGHY
8-tr-tr-+k+(
7+-+q+pzpp'
6-+-zp-+-+&
5zpp+LzpPvl-%
4-+-+-+-+$
3+-zPQ+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy
Am ajuns într-o poziţie tipică a temei noastre. În aparenţă lucrurile nu stau prea rău pentru
negru, dar numai în aparenţă. Dacă ar fi înţeles cât de puternic şi rapid este atacul albului, negrul
ar fi început imediat fuga regelui spre flancul damei, unde ar fi fost la adăpost. 21...b4 22.c4
Albul trebuie să închidă flancul damei pentru a nu permite negrului să obţină contrajoc.
22...Dc7?! Negrul continuă să viseze cu ochii deschişi. Ar fi trebuit să închidă definitiv flancul
damei cu b4-b3 şi a5-a4, după care să înceapă marşul regelui f8-e8-d8-c7 pentru a-l pune în
siguranţă. Deşi albul păstra un avantaj clar pe flancul regelui, fără "obiectul atacului" nu ar fi fost
atât de periculos pentru negru. 23.g3 Cred că mai exact era 23.De4! care înnăbuşea în faşă orice
încercare de contrajoc din partea negrului. 23...Dc5? Bine sau rău, negrul trebuia să joace
23...b3 24.a3 e4 25.Dxe4 Nf6 resuscitându-şi nebunul pe diagonala mare, unde pionul b2 va avea
nevoie de protecţie pemanentă. 24.De4! b3 25.a3 Albul a trebuit să-şi stabilească în acest
moment etapele planului său de atac:1) Aducerea regelui la g2 pentru a elibera linia întâia pentru
"lavierung".2) Avansarea pionilor "g" şi "h" pe orizontala a patra sau chiar a cincea pentru a
pregăti deschiderea unei coloane (de preferinţă coloana "h") pentru invazia în poziţia negrului.3)
Pregătirea dublării sau chiar a triplării figurilor grele pe coloana de atac. 4) Deschiderea cu orice
preţ a liniilor de atac. 25...h6 26.Rg2 a4 27.h4 Nf6 28.Td3! O mutare puternică şi foarte
instructivă care pregăteşte lavierung-ul pe linia a treia şi în acelaşi timp controlează singurul câmp
de pătrundere din poziţia albului:"d4". 28...Tbc8 Deja era prea târziu pentru fuga regelui pe
flancul damei, din cauza lipsei de protecţie a pionului f7. [28...Rf8 29.Th1 Re7 30.g4 Tf8 31.f4! şi
g4-g5 devine imparabil; sau 28...Dc7 29.Th1 De7 30.Nc6!] 29.Th1 Td7?! 30.g4 Tdc7?!
31.g5! (vezi diagrama 11)
15

11

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+-tr-+pzp-'
6-+-zp-vl-zp&
5+-wqLzpPzP-%
4p+P+Q+-zP$
3zPp+R+-+-#
2-zP-+-zPK+"
1+-+-+-+R!
xabcdefghy
Dupa ce primele 3 puncte ale planului său au fost îndeplinite albul trece la deschiderea liniilor
sacrificând mai întâi un pion. 31...hxg5 32.hxg5 Nxg5 33.Tdh3 Rf8 34.Dg4! Nf6
35.Th7 Re7™ 36.Txg7! Atacul se desfăşoară de la sine! Turnul nu poate fi luat. 36...Tf8™
Ducea la mat 36...Nxg7 37.Dxg7 Tf8 38.f6+ Re8 39.Dxf8+ Rxf8 40.Th8# 37.Th6! Dd4
38.Dg6! Nxg7 39.Dxd6+ Re8 40.Dxc7 Regele alb se ascunde uşor şi matul cu Nc6+ este
imparabil [40… Dg4+ 41.Rh1 Dd1+ 42.Rh2+-] 1–0

(11) - Pachman - exemplu didactic-


1960
[Ghindă Mihail]

În ciuda materialului în plus şi a structurii impecabile de pioni din fata regelui, negrul deşi
este la mutare, are probleme greu de rezolvat din cauza atacului pe câmpurile negre pe care
negrul nu are apărător. De exemplu: 1...Rg8-h8 (vezi diagrama 12)

12
XABCDEFGHY
8-tr-+-tr-mk(
7+-+-+pzpp'
6-+-+l+-+&
5+-+p+-zP-%
4qzPpvL-+-+$
3+-zP-+-wQ-#
2-+-+-tR-mK"
16

1+-+-+R+-!
xabcdefghy
Prelungesc numai agonia mutări "siliconate" de tipul [1...Dd7 2.De5 f6 3.gxf6 Nf7 4.Dg5 Ng6
5.f7+ Rh8 6.De5+-; 1...Tbe8 2.De5 f6 3.gxf6 Tf7 4.Dh5 g6 5.Tg1+-] 2.De5 [Şi mai tare este
2.g6! ] 2...Tg8 3.g6! +-

La fel de greu de înţeles poziţia, este nu numai pentru jucători ci şi pentru


comentatori, care au avantajul de a putea mişca piesele pe tablă în timpul
analizei şi nu trebuie să calculeze la tablă variante lungi cu timp puţin. Tipic
pentru o interpretare superficială este următorul exemplu luat dintr-o cunoscută
carte a lui Matzukievich:

(12) Vilner - Romanovski


3 ch-URSS ORIGINALUL, 1924
[Karpov/Matzukievich]

XABCDEFGHY
8-trq+-+k+(
7+-+-+pvl-'
6-+p+r+p+&
5+-+-zp-zPp%
4-zpP+P+-+$
3zpP+-+Q+P#
2P+L+-zP-+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy
Această poziţie este analizată în cartea lui Karpov şi Matzukievich "Aprecierea poziţiei şi alegerea
planului de joc". Judecând după "calitatea" analizelor, cred că Matzukievich a venit cu cartea şi
Karpov numai cu numele, multe analize şi aprecieri fiind prea sumare, incomplete sau chiar
greşite. Să vedem mai întâi în totalitate comentariile superficiale ale lui Matzukievich: 28...Te7-
e6! "Începutul unui plan bine gândit. Negrul cedează de bunăvoie coloana centrală, în schimb
pregăteşte aducerea nebunului său la d4. Pe deasupra urmăreşte deschiderea verticalei "f" prin
care vrea să pătrundă în tabăra adversă". 29.Td3 Nf8 30.Thd1 Nc5 31.De2 Nd4 32.Rb1
"Albul a decis să adopte o tactică pasivă. Posibilităţi mai bune de contrajoc le-ar fi oferit sacrificiul
de calitate [32.Txd4 exd4 33.Txd4]” 32...c5 "Acum nebunul negru ocupă o poziţie tare în centru
şi negrul se poate gândi la înaintarea f7-f6. El trebuie însă să acţioneze cu prudenţă, pentru că
atunci se deschide şi coloana "g", pe care albul poate exercita presiune la g6." 33.Tf3 Dd8
34.h4 De7 35.Tg1 Tf8 36.Nd3 Rh7 37.Tfg3 Td6 38.T1g2 "Pregătirile sunt terminate şi
17
a sosit timpul să se deschidă coloana f." 38...f6! 39.gxf6 Tfxf6 40.Tg5 Df7 41.Nc2 Tf4
42.Th2 Tdf6 43.Tgg2 Nxf2 44.Nd1 Nd4 45.Rc1 Tf1 46.Rc2 T6f3 47.Dd2 Tc3+
48.Rb1 Df3 "O poziţie şcoală" 49.Te2 Txb3+ 50.axb3 Dxb3+ 51.Rc1 Nb2+ 0–1

În primul rând Matzukievich pune semnul exclamării unei mutări suspecte


28…Te6, mutare care slăbeşte inutil câmpul f7 şi permite aducerea cu tempo a
nebunului la c4. În al doilea rând nu apreciază corect sursa necazurilor albului,
nebunul închis de la c2. Apoi Matzukievich nici nu pomeneşte de faptul că la
mutarea 29 albul a trântit o gafă cât toate zilele cu 29.Td3?
(12 bis) Vilmer - Romanovski
3 ch-URSS1924, ANALIZA MG

ABCDEFGHY
8-trq+-+k+(
7+-+-+pvl-'
6-+p+r+p+&
5+-+-zp-zPp%
4-zpP+P+-+$
3zpP+-+Q+P#
2P+L+-zP-+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

28...Te7-e6 Acestei mutări Matzukievich îi pune semnul exclamării în mod nejustificat. În


realitate această mutare îi permite albului să ţină poziţia după mutarea logică 29.c5! care
rezolvă singura problemă reală a albului: PASIVITATEA NEBUNULUI. În momentul în care acesta
va ajunge la c4 o mare parte din grijile albului sunt de domeniul trecutului. Desigur că negrul
păstrează un avantaj stabil, dar analiza arată că la joc corect albul nu are probleme deosebite, de
exemplu: 29...Tb5! Acest sacrificiu de calitate, deloc vizibil, este singura modalitate de a lupta
pentru avantaj. Mai puţin exact este:[29...Nf8!? 30.Nd3 Nxc5 31.Nc4 Te7?! (31...Nd4÷) 32.Df6!‚]
30.Nd3 Txc5+ 31.Nc4 Nf8! 32.h4 [32.Td2 Txc4+ 33.bxc4 Nc5 34.Rd1 Nd4 35.Re2³; 32.Td3
Txc4+ 33.bxc4 Da6!] 32...Txc4+ 33.bxc4 Nc5 34.Rd2 Nd4 35.Re2 c5 ³ şi deşi negrul stă
mai bine nu se vede cum poate promova poziţia, la o apărare corectă. Este suficient ca albul să
supravegheze spargerea cu b4-b3, pentru că deschiderea coloanei "f" este riscantă din cauza
superiorităţii numerice a pieselor grele albe.

Dat fiind faptul că aceste “poziţii cu piese grele şi nebuni de culori


diferite” au o frecvenţă destul de mare în practica curentă, consider că trebuiesc
dedicate cel puţin 10 de ore de studiu amănunţit pentru juniorii până în 16 ani şi
un volum dublu pentru jucătorii cu titluri internaţionale, insistându-se pe factorul
18
înţelegere a poziţiei. Altfel, calculând în permanenţă în loc să înţeleagă poziţia,
vor avea soarta lui Shirov din cele 2 partide de mai sus.

Mihai Ghindă
Antrenor emerit