Sunteți pe pagina 1din 3

COMPANIA NAłIONALĂ DE AUTOSTRĂZI

ŞI DRUMURI NAłIONALE DIN ROMÂNIA S.A.


DirecŃia Regională de Drumuri şi Poduri Bucuresti
Bdul. Iuliu Maniu, nr. 401 A, Sector 6,
Tel.: (+40)21.434.21.60 Fax: (+40)21.434.24.99
Email: drdp-b@drdpb.ro ; intretinere@drdpb.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 163.702.200.000 lei

Nr. Pd 393/17.05.2007
Se aproba
Director
Arh. Bogdan Pintilie

CAIET DE SARCINI
OBIECTUL

Depozitare deseuri menajere si stradale rezultate in urma curatirii partii


carosabile, a zonei drumului si a parcarilor drumurilor nationale aflate in raza
de actiune a districtelor din administrarea S.D.N.

I. Generalitati

Prezentul caiet de sarcini se refera la activitatea de intretinere pe timp de vara –


Indicativ 101, subindicativul 101.2.4. – conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr.
78/1999 completat si modificat publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea I nr.
255/08.06.2000.

II. Obiect de activitate


Depozitarea deseurilor menajere si stradale rezultate in urma curatirii partii
carosabile, a zonei drumului, respectiv a parcarilor drumurilor nationale, prestatie ce face
parte din cadrul lucrarilor de intretinere care trebuiesc executate conform Nomenclatorului
activitatilor de administrare, exploatare, intretinere si reparatii la drumurile publice cap.
101.2.4. – Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor.

1
III. Natura prestatiilor

Deseurilor menajere si stradale ce trebuie depozitate sunt rezultate in urma curatirii


zonei drumului, inclusiv calea de rulare, taluze, spatii de parcare si alte suprafete legate de
drum. Acestea pot fi gunoaie menajere (spre exemplu hartii, sticle, recipiente plastic,
materii biodegradabile, paie, pamant, noroi, cadavre animale, etc.)
Deseurile vor fi colectate si transportate periodic din zona de protectie la groapa de
gunoi de catre personalul S.D.N.
Rampa de gunoi trebuie sa fie amplasata cat mai aproape de centrul de greutate
specificat in harta cu zona de administrare a sectiei de drumuri nationale, atasata la
prezentul caiet de sarcini.
Prestatorul trebuie sa dovedeasca ca are in administrare o rampa de gunoi si ca
detine autorizatie de functionare conform legislatiei in vigoare.
Prestatorul se obliga sa cantareasca atat la intrare cat si la iesire vehiculele care vor
transporta deseurile la rampa de gunoi, evidenta facandu-se pentru fiecare transport in
parte.
Mentionam ca oferta prezentata sa fie exprimata in Lei/tona.

IV. Durata contractului


Durata contractului este de 12 luni.

V. Decontare

Cantitatea lunara de deseuri descarcate la groapa de gunoi va fi decontata in baza


bonurilor de cantar sau a avizelor emise de firma proprietara a groapei de gunoi in care se
va evidentia tonajul deseurilor.
Facturile insotite de acte justificative vor fi confirmate de personalul responsabil de
la SDN.
Decontarea se va efectua lunar si in limita fondurilor financiare disponibile, in baza
facturilor emise.

2
VI. Masuri de tehnica securitatii muncii

Prestatorul are obligatia de a aduce la cunostinta personalului S.D.N. (propriu sau


inchiriat) care transporta gunoiul, normele de protectia muncii specifice activitatii de
depozitare a gunoiului la rampa de gunoi.

Sef Serviciu Intretinere Drumuri


Sing. Ion Nicolae