Sunteți pe pagina 1din 5

TESTUL SOCIOMETRIC

INST.COSTINESCU FLORINA
ŞCOALA UNGURENI
ALBEŞTII DE ARGEŞ

Definirea termenilor SOCIOMATRICE şi SOCIOGRAMĂ

SOCIOMATRICE-metodă de prelucrare a datelor culese prin testul


sociometric.Este un tabel cu două intrări.Regulile principale de alcătuire sunt:atât pe
verticală cât şi pe orizontală se trec numele indivizilor din grupul cercetat.Notarea
percepţiei alegerilor şi respingerilor se face alături cu cifrele ordonate în paranteză.Pe
baza datelor ordonate în tabel se calculează o serie de indici pentru fiecare membru al
grupului care se înscriu în rubricile suplimentare din josul şi din dreapta tabelului.Astfel,
sociomatricea face posibilă analiza statistico-matematică a datelor prin a căror
interpretare se pot trage concluzii despre grup ca întreg sau despre indivizi.

SOCIOGRAMA-metodă grafică de prelucrare a datelor obţinute prin testul


sociometric, care permite reprezentarea şi dezvăluirea relaţiilor interindividuale ale unui
grup.Fiecare membru al grupului este reprezentat printr-un cerc şi orice alegere sau
respingere printr-o linie continuă şi una punctată sau prin săgeţi.Reţeaua care rezultă are
diverse configuraţii după structura grupului.
(din Dicţionarul de psihologie,Paul Popescu Neveanu,Ed. Albatros,1978)

Testul sociometric pe care l-am aplicat unor elevi de 7-8 ani(clasa a II-a) a urmărit
să evidenţieze relaţiile preferenţiale întemeiate pe criteriul opţiunii afective.Grupul a fost
format din 16 elevi.Nu am mai scris instructajul pe foaia testului,considerând că la
această vârstă este mai util instructajul verbal.

TEST SOCIOMETRIC

Nume şi prenume elev..............................................................................


Vârsta.................................

1.Numeşte trei dintre colegii tăi cu care ai vrea să fii prieten.Scrie-i în ordinea preferinţei.
1……………………………………
2.......................................................
3...........................................................
2.Numeşte trei dintre colegii tăi cu care nu ai dori să fii prieten
1.......................................................
2.........................................................
3.................................................................
Rezultatele sunt mai jos.(Le-am scanat şi de aceea calitatea estetică e mai slabă)

1
2
3
4
INTERPRETAREA REZULTATELOR

• Am constatat relaţii preferenţiale stabilite,întemeiate pe criteriul opţiunii afective.

• S-au constituit reţele de comunicare.

• Am remarcat că elevii I.G. şi P.D. se bucură de simpatia multor colegi.I.G. şi P.D.


sunt comunicativi,sinceri,cooperează cu majoritatea colegilor,fapt apreciat de
aceştia .I.G. şi P.D. ocupă poziţii centrale în cadrul sociogramei.

• Există elevi(B.G.,A.A.,M.M.,F.L.) a căror incluziune socială este mai redusă.Ei


au o relaţie cu unii dintre membrii microgrupurilor, însă nu sunt cu adevărat
integraţi.B.G. are cel mai mare număr de respingeri.Ca şi în cazul lui A.A., aceast
fapt are drept cauză agresivitatea celor doi.În cazul elevilor M.M. şi F.L.
respingerile rezultă din faptul că sunt de etnie roomă (cu toate că acest motiv nu a
fost invocat de niciun coleg; s-a mers pe motivarea că nu învaţă).

• Între cei doi lideri există totuşi diferenţe: I.G. a totalizat 8 puncte din 5 alegeri,
iar P.D. 12 puncte tot din 5 alegeri.Tot cu 5 alegeri şi cu 13 puncte îl avem pe
D.A.,însă are şi 4 respingeri.

• 5 elevi din clasă nu au nicio respingere.

• Sociograma evidenţiază un colectiv cu un grad de legătură,de unitate, de


înţelegere reciprocă între membrii grupului ridicat (=coeziune).