STRATEGII NAŢIONALE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII

.

1. STRATEGIA NAŢIONALĂ PRIVIND REFORMA ÎN SPITALE

SINTEZA privind strategia nationala pentru reforma in unitatile sanitare cu paturi
I. Spitalele sunt organizate în raport cu specificul patologiei în spitale generale sau spitale de unică specialitate şi au în structura lor secţii distincte pentru tratamentul şi îngrijirea bolnavilor cu afecţiuni acute şi afecţiuni cronice. Unităţile sanitare cu paturi (spitale, institute, centre medicale şi centre de sănătate) asigură servicii medicale de specialitate : preventive, curative, de urgenţă, de recuperare şi paleative, precum si pre, intra şi postnatale. Unităţile sanitare cu paturi participă în sistem integrat cu asistenţa medicală primară şi ambulatorie de specialitate la asigurarea stării de sănătate în teritoriu. II. Evoluţia principalilor indicatori la nivel naţional în anii 1998, 1999 şi 2000 se prezintă astfel:
1998 1999 2000

- utilizarea paturilor - durata medie de spitalizare - rulajul bolnavilor - mortalitatea in spitale - cheltuieli in spitale din care : - pentru un pat - pentru un bolnav - pentru o zi spitalizare - din care pentru medicamente : - pentru un pat - pentru un bolnav - pentru o zi spitalizare

285,5 10,0 28 0,95

276,9 9,5 29 0,89

275,1 8,8 31 0,84

38.519.770 1.347.745 134.942 6.664.777 233.190 23.348

79.919.077 2.742.001 288.638 14.199.920 487.195 51.285

107.107.943 3.436.644 389.156 23.479.232 753.350 85.307

III. Obiectivele propuse 1. Restructurarea unităţilor sanitare cu paturi insuficient folosite. 2. Reorganizarea, reprofilarea sau înfiinţarea de unităţi sanitare cu paturi, conform cu necesităţile zonale, în raport cu morbiditatea specifică, în scopul asigurării accesului optim la serviciile medicale. 6

3. Reorganizarea unor unităţi sanitare cu paturi insuficient folosite şi redistribuirea spaţiilor pentru îngrijirea persoanelor cu probleme medico-sociale speciale. 4. Elaborarea criteriilor minime de acreditare a unităţilor spitaliceşti (asigurarea şi garantarea drepturilor pacienţilor, controlul infecţiilor, asistenţă de urgenţă etc.). 5. Asigurarea unităţilor sanitare cu paturi cu personal medico-sanitar superior de specialitate în toate zonele ţării, în raport cu prevederile de la punctul 2. 6. Ierarhizarea spitalelor în raport de competenţă. 7. Asigurarea unor facilităţi suplimentare pentru personalul superior sanitar de specialitate, în zonele deficitare din punct de vedere al încadrării cu această categorie de personal. 8. Implementarea sistemului informaţional. 9. Creşterea accesibilităţii pentru grupurile defavorizate. 10. Pentru obiectivele propuse vor fi implicate şi organele administraţiei publice locale. IV. Indicatori de performanţă pentru unităţile sanitare cu paturi Indicatorii de performanţă pentru unităţile sanitare cu paturi trebuie să reflecte calitatea îngrijirilor medicale şi eficienţa din punct de vedere economic. Pentru urmărirea celor două obiective se vor utiliza în principal următorii indicatori : 1. Număr de cazuri rezolvate pe grupe de specialităţi medicale şi în cadrul acestora pe grupe de diagnostic medical în raport de complexitatea actului medical (indicatori de evaluare folosiţi în programul pilot D.R.G.). 2. Indicele de calitate al diagnosticului. 3. Durata optimă de spitalizare. 4. Indicele de mortalitate. 5. Gradul de utilizare a paturilor. 6. Indicele de infecţii intraspitaliceşti (nozocomiale). 7. Indicator cost spitalizare/zi, pe pat şi pe bolnav. 8. Indicele de rulaj/pat al bolnavilor. 9. Indicatorii de condiţii de spitalizare (cazare şi masă). V. Măsuri A. Pe termen scurt până la 30 iunie 2002 1. Evaluarea unităţilor sanitare cu paturi existente din punct de vedere al serviciilor medicale acordate în raport de : capacitate, resurse umane, dotare cu aparatură medicală etc.

7

în vederea elaborării programelor de restructurare şi reorganizare şi stabilirea necesităţilor în domeniul asistenţei medicale cu paturi. 2. C. 8 . clinice. B. în vederea reducerii deceselor premature. Elaborarea criteriilor pe baza cărora se face restructurarea şi reorganizarea unităţilor sanitare cu paturi. Reorganizarea şi eficientizarea spitalelor judeţene. Implementarea sistemului informaţional. 2. Reorganizarea si eficientizarea spitalelor comunale. Restructurarea si reorganizarea centrelor de sănătate cu paturi. Pe termen lung până la 31 decembrie 2004 1. Pe termen mediu până la 31 decembrie 2002 1. institute şi centre medicale cu paturi. 2. Organizarea unor compartimente speciale de terapie intensivă interjudeţene pentru nou-născuţi care necesita ingrijire complexa de terapie intensiva. de unică specialitate. 4. Organizarea reţelei de tratament pentru toxicomani pe centre interjudeţene. municipale. 3. 3. orăşeneşti. Elaborarea criteriilor pentru ierarhizarea spitalelor în raport de competenţă.

9 9. Unităţile sanitare cu paturi participă în sistem integrat cu asistenţa medicală primară şi ambulatorie de specialitate la asigurarea stării de sănătate în teritoriu. centre medicale şi centre de sănătate) asigură servicii medicale de specialitate: preventive. institute. II. pe judeţe şi municipiul Bucureşti precum şi a principalilor indicatori privind activitatea unităţilor la data de 31.8 9 . precum si pre. Unităţile sanitare cu paturi (spitale. reforma organizaţională are un potenţial real de succes. de recuperare şi paleative. Cu alte cuvinte. curative. Reforma unităţilor sanitare cu paturi presupune un set de acţiuni care să conducă la realizarea anumitor obiective în concordanţă cu strategiile politicilor de sănătate. INTRODUCERE Strategia de guvernare – componenta sănătate subliniază rolul guvernului în furnizarea serviciilor de sănătate şi în mod particular în organizarea şi funcţionarea unităţilor sanitare cu paturi. dacă obiectivele sunt îmbunătăţirea eficienţei şi creşterea capacităţii spitalelor de a răspunde la aşteptările pacienţilor.1 şi nr.2000 este cea prevăzută în Anexa nr.5 2000 275.2. 1999 şi 2000 se prezintă astfel : 1998 . intra şi postnatale.XII.1 8.5 10.utilizarea paturilor . de urgenţă.0 1999 276. a numărului de paturi.durata medie de spitalizare 285. Evoluţia principalilor indicatori la nivel naţional în anii 1998.STRATEGIA NAŢIONALĂ PRIVIND REFORMA ÎN UNITĂŢILE SANITARE CU PATURI I. Spitalele sunt organizate în raport cu specificul patologiei în spitale generale sau spitale de unică specialitate şi au în structura lor secţii distincte pentru tratamentul şi îngrijirea bolnavilor cu afecţiuni acute şi afecţiuni cronice. STADIUL ACTUAL Situaţia unităţilor sanitare cu paturi.

9 zile).285 23. cea mai scăzută utilizare a paturilor se constată la : Harghita (219.1 zile). au rezultat următoarele: 1.6 zile).cheltuieli in spitale din care : .942 28 0.745 134.077 2.156 . Bihor (297.89 2000 31 0. 6.8 zile). obstetrica-ginecologie.307 Din analiza acestor indicatori. Arad (11. cât şi pe secţiile de interne. pe judeţe. interne şi pediatrie a scăzut.644 389.4 zile). Constanţa (249.195 51.9 zile).6 zile).rulajul bolnavilor .77 233. obstetrică-ginecologie şi chirurgie a crescut faţă de 1998 şi 1999.001 288. interne şi pediatrie. Covasna (10.1 zile) s-a înregistrat la : municipiul Bucureşti (306.4 zile).pentru o zi spitalizare din care pentru medicamente : 6. Satu-Mare (296. pediatrie.2 zile).mortalitatea în spitale .770 1. obstetricaginecologie şi chirurgie a scăzut faţă de 1999. pe judeţe. mortalitatea în spitale pe total ţară şi pe secţiile de chirurgie a crescut faţă de 1999. 5.7 zile).pentru un pat . rulajul bolnavilor în spitale pe total ţară.479. Brăila (299. utilizarea paturilor este în scădere faţă de 1998 şi 1999 atât pe total ţară cât şi pe secţiile chirurgie.95 1999 29 0.pentru un bolnav .232 753.9 zile). 4. Iaşi (301.742. în anul 2000. Bihor (11. Caraş-Severin (233. Ialomiţa (246.7 zile). Vâlcea (302. Suceava (242. Sibiu (10. durata medie de spitalizare pe total ţară cât şi la secţiile : interne. în timp ce la obstetrică-ginecologie.347.30 zile).0 zile).638 107.2 zile).919. Bacău (299.920 487.7 zile).pentru o zi spitalizare 14. Tulcea (246.190 23. 10 .664. pediatrie.199. 3.pentru un pat . 2.pentru un bolnav .348 38. comparativ cu 1998 şi 1999.84 79.350 85. durata medie de spitalizare este mai mare la Ilfov (14.943 3. iar cea mai mare utilizare faţă de media pe ţară (275. Timiş (10.7 zile).2 zile).1998 .436.107.519.4 zile).

34% bolnavi externaţi).7.) – prin distribuţia resurselor în sistemul public centrată pe cei care au cea mai mare nevoie de servicii şi acces limitat. reprofilarea sau înfiinţarea de unităţi sanitare cu paturi. Restructurarea unităţilor sanitare cu paturi insuficient folosite. conform cu necesităţile zonale.53% bolnavi externaţi). Braşov (1. în scopul asigurării accesului optim la serviciile medicale. Astfel. 3. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ PE TERMEN MEDIU (31 DECEMBRIE 2004) ALE REFORMEI UNITĂŢILOR SANITARE CU PATURI A. IV. OBIECTIVE. 2.22% bolnavi externaţi). creşterea accesului la serviciile prioritare). Adecvarea structurii serviciilor spitaliceşti la aşteptările utilizatorilor – prin restructurarea acestora astfel încât serviciile publice să răspundă aşteptărilor publicului. cu asumarea responsabilităţii faţă de acesta. III. 11 .utilizarea adecvată a resurselor limitate de la nivelul spitalului prin eliminarea risipei. OBIECTIVELE GENERALE ALE REFORMEI UNITĂŢILOR SANITARE CU PATURI 1. rural etc. Timiş (1. 2. 4. municipiul Bucureşti (1.31% bolnavi externaţi). MĂSURI STRATEGICE. Bihor (1. Harghita (1.18% bolnavi externaţi). Creşterea eficienţei tehnice . V. reorganizarea structurii spitalului trebuie să conducă la scăderea costurilor pentru serviciile furnizate. Maramureş (1. Reorganizarea. Creşterea eficienţei alocative –maximizarea valorii obţinute pentru resursele cheltuite. SCOPUL REFORMEI UNITĂŢILOR SANITARE CU PATURI este creşterea performanţei spitalelor cu asigurarea accesului la servicii spitaliceşti. Obiective 1. mortalitatea în spitale este mai mare în: Satu-Mare (1. Creşterea accesibilităţii pentru grupurile defavorizate (săraci.15% bolnavi externaţi) etc. în raport cu morbiditatea specifică. prin alocarea acestora în funcţie de rezultate şi de impactul asupra stării de sănătate (ani de viaţă câştigaţi. creşterea calităţii vieţii. pe judeţe.15% bolnavi externaţi).

Indicatori de performanţă Indicatorii de performanţă pentru unităţile sanitare cu paturi trebuie să reflecte calitatea îngrijirilor medicale şi eficienţa din punct de vedere economic. Pentru obiectivele propuse vor fi implicate şi organele administraţiei publice locale. Evaluarea unităţilor sanitare cu paturi. controlul infecţiilor. gradul de utilizare a paturilor. Creşterea accesibilităţii pentru grupurile defavorizate. Asigurarea unor facilităţi suplimentare pentru personalul superior sanitar de specialitate în zonele deficitare din punct de vedere al încadrării cu această categorie de personal.Pentru urmărirea acestor obiective se vor utiliza în principal următorii indicatori : 1. Reorganizarea unor unităţi sanitare cu paturi insuficient folosite şi redistribuirea spaţiilor pentru îngrijirea persoanelor cu probleme medico-sociale speciale. 5. 8. durata optimă de spitalizare. dotare cu aparatură medicală etc. Implementarea sistemului informaţional. B.). indicele de mortalitate. 4. 3.R. 2. Ierarhizarea spitalelor în raport de competenţă. Măsuri strategice Până la 30 iunie 2002: 1. Elaborarea criteriilor minime de acreditare a unităţilor spitaliceşti (asigurarea şi garantarea drepturilor pacienţilor. indicele de rulaj/pat al bolnavilor. existente din punct de vedere al serviciilor medicale acordate în raport de : capacitate. în raport cu prevederile de la punctul 2. 4. 7. indicele de infecţii intraspitaliceşti (nozocomiale).G. indicatorii de condiţii de spitalizare (cazare şi masă). 8. 9.). C.3. 7. în 12 . număr de cazuri rezolvate pe grupe de specialităţi medicale şi în cadrul acestora pe grupe de diagnostic medical în raport de complexitatea actului medical (indicatori de evaluare folosiţi în programul pilot D. 5. Asigurarea unităţilor sanitare cu paturi cu personal medico-sanitar superior de specialitate în toate zonele ţării. indicator cost spitalizare/zi. 6. 6. resurse umane. asistenţă de urgenţă etc. pe pat şi pe bolnav.

Organizarea unor compartimente speciale de terapie intensivă interjudeţene pentru nounăscuţi care necesita ingrijire complexa de terapie intensiva. 5. Gradul de autonomie este de fapt capacitatea spitalului de a lua decizii privind: A. în vederea reducerii deceselor premature. 3. Reorganizarea si eficientizarea spitalelor comunale. 13 . 2. Implementarea sistemului informaţional. institute şi centre medicale cu paturi. Elaborarea criteriilor pentru ierarhizarea spitalelor în raport de competenţă. Până la 31 decembrie 2002: 1.vederea elaborării programelor de restructurare şi reorganizare şi stabilirea necesităţilor în domeniul asistenţei medicale cu paturi. gradul de responsabilitate financiară. de unică specialitate. 4. clinici. conform nevoilor. VI. Flexibilitate redusă în angajarea şi concedierea personalului angajat. Gradul de autonomie a spitalului Are cel mai mare impact în reorganizarea structurală a unui spital. Reorganizarea şi eficientizarea spitalelor judeţene. 3. 2. responsabilitatea spitalelor pentru performanţa lor. Resursele umane Probleme prezente: 1. Organizarea reţelei de tratament pentru toxicomani pe centre interjudeţene. 4. ANALIZA PERFORMANŢEI SPITALELOR ŞI MĂSURI DE RESTRUCTURARE A UNITĂŢILOR SANITARE CU PATURI Factorii care influenţează performanţa spitalului sunt: 1. orăşeneşti. 2. municipale. Elaborarea criteriilor pe baza cărora se face restructurarea şi reorganizarea unităţilor sanitare cu paturi. 2. Până la 31 decembrie 2004: 1. 3. expunerea spitalelor la presiunile pieţei. funcţia socială. gradul de autonomie al spitalului. VI. Restructurarea si reorganizarea centrelor de sănătate cu paturi. 1.

2. b. cercetătorilor şi cadrelor universitare pentru pacienţii internaţi). medicamentelor şi materialelor sanitare. Normative pentru numărul de personal (important de luat în calcul aportul rezidenţilor. 2. în furnizarea serviciilor spitaliceşti 14 . B. Număr insuficient de personal cu studii superioare în serviciile financiar-contabil. definirea responsabilităţilor cadrelor didactice universitare în desfăşurarea activităţii spitalelor. umane şi investiţiile de capital) sunt corelate cu performanţa lor. Măsuri strategice: 1. Este necesar să se redefinească actualele norme de încadrare cu personal prin stabilirea unor limite inferioare care să asigure calitatea serviciilor şi fără de care spitalul să nu primească certificare pentru furnizarea anumitor tipuri de servicii şi a unor limite maximale. resurselor umane. Expunerea spitalelor pe piaţa serviciilor spitaliceşti Constă în măsura în care resursele spitalelor (financiare. Ministerul Sănătăţii şi Familiei trebuie să pună accent pe creşterea flexibilităţii în normativele privind încadrarea cu personal. VI. c. stagiarilor. Între cele două limite spitalul poate să decidă nivelul de încadrare cu personal. circuitul pacienţilor de la diagnosticare până la externare (transferuri între secţii. 3.). relaţia cu alte unităţi sanitare în funcţie de competenţele spitalului etc. stabilirea unor relaţii contractuale între universităţi şi spitale. precum şi a investigaţiilor paraclinice pentru cazurile didactice sau cele care participă la activitatea de cercetare. 2. clarificarea rolului şi funcţiilor medicilor rezidenţi în cadrul spitalelor (contabilizarea acestora în momentul definirii necesarului de personal pe secţiile spitaliceşti). Managementul clinic – ghiduri de practică. funcţionarea comisiilor de calitate. Reglementarea relaţiei dintre activitatea spitalicească şi cea de învăţământ medical şi cercetare prin: a. Se au în vedere: controlul duratei medii de spitalizare.

Realizarea mecanismelor de competiţie pentru resursele umane şi investiţiile de capital. 4. cu păstrarea economiilor făcute şi penalizare în cazul datoriilor poate să constituie un mecanism de creştere a eficienţei. Colegiul Medicilor din România şi Ministerul Finanţelor Publice. Cu atât mai mult se impune o atenţie deosebită pentru contabilitatea costurilor serviciilor spitaliceşti.Măsuri strategice: 1. VI. Controlul costurilor este un bun stimulent economic pentru spital numai dacă spitalele pot utiliza banii economisiţi pentru a creşte calitatea serviciilor sau pentru a trata mai mulţi pacienţi. Creşterea competiţiei pe piaţa serviciilor presupune realizarea unei relaţii directe între veniturile spitalelor şi performanţa serviciilor oferite. rolul principal revenind Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi se realizează prin controlul asupra resurselor umane şi prin aplicarea legislaţiei din domeniul public. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. În acest caz. se realizează prin planificare de servicii. 15 . acreditare şi contractare de servicii. pentru sănătate costurile sunt în continuă creştere. Măsuri strategice: Reforma în acest domeniu poate însemna transferul de responsabilitate către spital. responsabilităţilor şi limitelor pentru Ministerul Sănătăţii şi Familiei. Gradul de responsabilitate financiară Creşterea responsabilităţii spitalului în construirea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli. 2. Experienţa internaţională arată că. 4. Creşterea responsabilităţii spitalelor în ceea ce priveşte capacitatea de acoperire a costurilor serviciilor furnizate cu veniturile prin nivelul de rambursare a acestora. chiar şi în ţările unde aceste mecanisme există şi funcţionează. Măsuri strategice: Decizii corecte pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli. mecanismele de control sunt indirecte. 3. Toate aceste măsuri presupun totodată definirea clară a rolurilor. 3. VI. Responsabilitatea spitalelor pentru performanţa lor Responsabilitatea pentru performanţa spitalelor este în prezent una centrală.

număr de pacienţi în funcţie de morbiditatea intraspitalicească diagnosticată. Măsuri strategice pe termen scurt: PRINCIPALELE ACŢIUNI STRATEGICE ŞI OPERAŢIONALE NECESARE LA NIVEL CENTRAL SAU LOCAL A.). Evaluarea performanţelor spitalelor (indicatori – durata medie de spitalizare. reinternări. 2. VII. rata de ocupare a paturilor. Măsuri strategice: Prioritar în reforma spitalelor trebuie să fie identificarea funcţiilor sociale şi definirea organizaţiilor responsabile. Definirea organizării şi funcţionarii spitalelor publice ca unităţi non profit. 5. dar nu pot fi neglijate obiective ca echitatea şi protecţia financiară. număr de urgenţe.VI. De exemplu. GESTIONAREA MAI EFICIENTĂ A RESURSELOR LA NIVELUL SPITALULUI Scopul urmărit prin gestionarea mai eficientă a resurselor de la nivelul spitalului este de a da o valoare mai mare banilor şi de a utiliza resursele spre furnizarea de servicii medicale eficace în condiţii de eficienţă crescută şi la un nivel corespunzător de calitate. serviciile de urgenţă care sunt mai costisitoare decât estimările contractuale. Evaluarea performanţei managementului spitalicesc în baza contractului de administrare. riscul în cazul bolilor infecţioase. tratamentul pacienţilor cronici care nu sunt asiguraţi. 4. Analiza comparativă a performanţei spitalelor pe baza indicatorilor din anexa 1. 16 . acoperirea serviciilor pentru populaţia neasigurată. prestatoare de servicii B. Acţiuni necesare: 1. transferuri. Definirea rolurilor şi responsabilităţilor membrilor echipei de management spitalicesc. 3. mod de internare etc. Funcţie socială Reforma organizaţională la nivelul spitalelor este motivată de creşterea eficienţei spitalelor. Monitorizare lunară a structurii cheltuielilor.

secţiilor etc. Definirea în fişa postului a rolurilor şi responsabilităţilor celor implicaţi în gestionarea şi funcţionarea spitalului. 4.) 17 . Acţiuni necesare: 1. Îmbunătăţirea structurii spitalului (clădiri. 6. Elaborarea unor planuri naţionale şi locale privind investiţiile. Evaluarea performanţei spitalului şi elaborarea de măsuri privind îmbunătăţirea acesteia. ambulatoriu. încadrarea cu personal. infrastructura şi intenţiile de dezvoltare ale spitalului etc.5. B. de angajare etc. Implementarea unui plan anual de furnizare a serviciilor (tipuri şi număr de servicii. Reorganizarea spitalelor pe principii de performanţă în concordanţă cu nevoia de servicii medicale. 2. asistent-şef). resurse disponibile. Colectarea continuă a datelor necesare managementului sistemului informaţional.) echipei manageriale de performanţele spitalului. 5. 3. structuri auxiliare – în ceea ce priveşte numărul de paturi. contabil-şef. PRINCIPALELE ACŢIUNI STRATEGICE ŞI OPERAŢIONALE NECESARE LA NIVELUL SPITALELOR: A. Corelarea stimulentelor sau a penalizărilor (financiare. funcţiile şi responsabilităţile etc. Reorganizarea structurii spitalelor în vederea scăderii costurilor fixe (secţii. C. Definirea indicatorilor de performanţă a echipei manageriale (director. Crearea unui sistem de stimulente pentru furnizarea de servicii medicale în sistem ambulatoriu. servicii. directori adjuncţi. laboratoare.). Îmbunătăţirea managementului spitalului Activităţi necesare: 1. compartimente.). echipamente etc. 2.

funcţionarea echipamentelor conform specificaţiilor tehnice ale acestora în vederea obţinerii eficienţei maxime în utilizarea lor (personal adecvat ca număr şi pregătire.Activităţi necesare: 1. 3. Reorganizarea secţiilor. 3. 2. în vederea creşterii eficienţei. C. analiza eficienţei economice a contractelor de service pentru echipamente. Utilizarea unei platforme tehnice comune pentru serviciile spitaliceşti şi cele ambulatorii. Întreţinerea corespunzătoare a clădirii şi echipamentelor: a. Elaborarea şi implementarea unui sistem de monitorizare a calităţii îngrijirilor Activităţi necesare: 1. 18 . 4. Organizarea evaluării şi a măsurilor necesare pentru obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare a spitalelor. Elaborarea unor planuri de recrutare de personal de specialitate în vederea asigurării serviciilor necesare pacienţilor asiguraţi. inclusiv a implicaţiilor financiare. dezvoltarea unui plan anual privind investiţiile şi reparaţiile capitale a clădirilor şi echipamentelor. c. Utilizarea eficientă a resurselor umane ale spitalului Activităţi necesare: 1. compartimentelor. Înfiinţarea de comisii interdisciplinare de etică şi analiză a incidentelor şi accidentelor clinice. cu reducerea numărului de internări ce nu sunt necesare. 4. aprovizionare cu materiale consumabile necesare etc. Încadrarea în normele maximale de personal pentru diferitele structuri ale spitalului. 2.). b. Evaluarea performanţelor personalului pe baza îndeplinirii unor criterii definite în concordanţa cu obiectivele din planul anual al spitalului. 2. Utilizarea unui sistem de evaluare a satisfacţiei pacienţilor privind serviciile furnizate de spital. Stabilirea unor criterii precise de evaluare şi stimulare a personalului . D.

Reorganizarea spitalelor în funcţie de nevoile de servicii. medicamente) în spitale numai pe baza unor studii de cost eficacitate. inclusiv încadrarea cu personal. 6. Acţiuni necesare: 1. Stabilirea unor politici de sănătate privind utilizarea noilor tehnologii (echipamente. 19 . B. 3.3. Stabilirea unui plan de dezvoltare profesională a personalului de la toate nivelurile. 2. Măsuri strategice pe termen mediu/lung: A. tehnologiile. Planificarea serviciilor spitaliceşti şi reforma instituţională. mobilitatea pacienţilor dinspre alte judeţe. Dezvoltarea unui sistem de identificare a problemelor privind calitatea îngrijirilor la nivelul fiecărei secţii sau compartiment al spitalului. Evaluarea nevoilor de servicii spitaliceşti în concordanţă cu indicatorii de morbiditate din aria geografică deservită. 4. în ceea ce priveşte echipamentele. Elaborarea unor planuri naţionale şi locale privind numărul de paturi şi tipul de servicii furnizate. 5. Utilizarea unui sistem de identificare a problemelor privind calitatea îngrijirilor la nivelul fiecărei secţii sau departament al spitalului. Dezvoltarea unui organism naţional de monitorizare a calităţii serviciilor spitaliceşti.

1 2 3 4 5 6 160378 22656 1179 745 6076 746 7. LOGIE BOLI SI REUMAFARA INPROFE. 12 Calarasi 13 14 15 16 Cluj Constanta Covasna Dambovita 17 Dolj 18 Galati 19 Giurgiu 20 Gorj 21 Harghita 22 Hunedoara 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Ialomita Iasi Ilfov Maramures Mehedinti Mures Neamt Olt Prahova Satu-Mare Salaj Sibiu Suceava Teleorman 37 Timis 38 Tulcea 39 Vaslui 40 Valcea 41 Vrancea 42 M. TERIT.XII. NR.PATURI IN SPITALE TERITORIALE LA 31.27 0. CTR. JUDETUL Anexa 1 ENDO- CARDI- NUTRITIE SI DIABET 7 1252 0.TERSIOCARDIGIE TORI NE NALE TA AD.05 0.TOLOINSOTI.03 2945 411 0 10 156 0 3726 473 15 40 130 30 3809 535 25 0 138 20 3790 523 34 0 110 25 5309 580 20 0 100 10 1862 226 0 0 70 0 3614 4183 2596 3159 2752 1657 7274 4420 2312 3128 5114 3798 1165 2660 3003 4738 1252 7787 882 4167 2146 5161 3150 2927 5439 2231 1771 3434 4112 2961 6658 1488 3148 2832 1814 20004 617 609 343 514 540 258 1034 470 169 505 696 452 178 422 430 723 250 785 426 571 302 572 386 414 1290 382 285 362 523 485 575 242 435 384 312 2967 12 35 0 0 0 0 60 30 0 15 40 20 0 45 0 25 0 75 0 25 10 50 45 10 10 15 10 25 0 5 44 0 0 50 0 429 0 30 30 0 0 0 85 0 0 25 0 0 0 0 0 25 0 70 0 50 10 35 0 0 0 0 0 135 50 0 50 0 0 0 0 100 80 120 100 110 110 68 233 100 890 125 125 110 70 75 90 197 26 150 0 135 80 251 137 130 127 70 45 127 115 55 240 65 68 99 45 804 15 50 40 0 20 0 60 0 15 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 35 0 0 35 0 45 0 15 0 50 0 20 0 0 0 25 174 7 Botosani 8 Brasov 9 Braila 10 Buzau 11 Caras-S.03 0.Bucuresti 20 .06 28 40 25 40 30 26 25 25 20 25 25 10 40 25 24 35 35 36 10 0 24 26 0 40 0 20 30 15 31 25 40 15 15 25 25 10 115 8 0 15 15 234 1 2 3 4 5 6 A TOTAL JUDET la %0 locuitori Alba Arad Arges Bacau Bihor Bistrita-N.15 1.ENDO. SI DE CRINOOLOGIE INTREP.2000 PATURI IN SPIT.01 0.

20 0.TOLOPSIHIDIN CARE : TROGIE ATRIE ENTENEUPSIHI.PSIGIE HIATRIE 16 17 18 1208 1273 3416 0.03 0.HEMATOTAL GAS. CHI.PSIHIROLOROLONEATRIE ATRIE ATRIE GIE GIE VROZE ACUTI CR. 8 9 10 11 12 13 14 15 1456 579 5229 17026 90 5519 4597 6820 0.06 0.23 0.ROCTR.05 0.76 0.06 0.NEUNR.30 23 0 178 301 0 145 156 0 27 15 55 355 0 235 0 120 25 0 83 281 0 281 0 0 29 0 144 160 0 100 0 60 42 25 150 940 0 497 117 326 0 0 50 230 0 100 0 130 0 13 75 559 0 25 265 269 25 30 179 583 0 293 0 290 25 20 66 330 0 190 0 140 0 0 116 520 0 0 320 200 0 20 75 125 0 125 0 0 0 0 30 225 25 0 100 100 65 0 196 705 0 185 265 255 0 0 145 185 25 110 0 50 15 10 55 166 0 65 0 101 60 0 110 225 0 0 90 135 20 40 220 615 0 0 145 470 49 0 85 355 0 165 0 190 0 0 35 55 0 55 0 0 45 0 140 200 0 0 60 140 20 0 100 595 0 0 50 545 52 10 135 590 0 590 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 120 37 210 1296 0 0 310 986 0 0 0 341 0 341 0 0 0 0 145 526 0 140 150 236 0 15 75 166 0 91 0 75 60 45 205 700 0 0 335 365 0 11 95 235 0 115 0 120 0 0 70 247 0 0 105 142 50 0 100 530 0 100 430 0 25 0 70 185 0 25 90 70 105 0 50 90 0 0 90 0 25 0 155 560 0 560 0 0 0 0 140 436 0 200 20 216 0 0 110 350 0 110 185 55 55 55 161 1081 0 0 205 876 0 0 35 96 0 90 6 0 20 0 90 242 0 149 18 75 65 0 121 315 0 315 0 0 30 0 30 145 0 62 0 83 379 233 920 1185 40 60 1085 0 NEUORL RO.15 0 0 63 1 10 25 55 2 0 10 76 3 14 30 105 4 47 40 100 5 0 0 40 6 0 85 70 7 40 25 60 8 0 50 71 9 0 50 62 10 0 0 71 11 0 0 30 12 65 45 160 13 50 10 40 14 0 20 25 15 0 40 45 16 35 35 75 17 60 25 105 18 0 0 15 19 0 0 55 20 0 0 85 21 15 0 103 22 0 0 48 23 152 65 170 24 0 0 0 25 35 0 30 26 0 0 50 27 60 50 95 28 12 18 79 29 0 25 68 30 30 135 120 31 0 15 40 32 0 0 30 33 35 75 55 34 0 0 70 35 0 0 82 36 55 120 130 37 0 0 30 38 0 25 81 39 0 30 30 40 0 0 25 41 493 225 672 42 21 .25 0. RUR.00 0.PSIHI.

61 312 202 275 336 395 145 190 335 240 311 320 190 739 295 95 300 479 320 135 285 250 471 190 580 30 330 294 430 270 225 517 190 165 242 350 281 540 163 235 221 174 1540 CTR.02 6 8 0 0 25 0 0 10 10 0 0 0 50 15 0 15 30 25 0 10 10 10 0 60 0 0 0 30 15 0 25 0 0 0 0 4 60 0 0 0 6 75 23 1675 0.18 85 110 85 115 130 52 50 140 75 86 35 62 150 230 40 55 80 90 25 80 48 160 0 80 0 105 47 165 100 65 150 60 60 75 65 75 141 22 51 64 40 716 PEDIATRIE 29 12488 0.10 18 50 30 25 60 25 45 65 55 40 45 17 78 35 35 50 80 62 10 40 15 85 0 85 0 55 50 104 55 40 75 50 25 55 35 15 112 7 0 30 30 506 28 4064 0.07 12 50 55 55 80 0 45 45 55 25 0 20 115 40 0 0 45 60 0 0 0 0 10 135 0 40 15 50 25 30 45 25 0 60 35 15 65 23 30 26 25 319 CHIRURGIE PLASTICA RECUP.BOLI NR.56 253 287 286 344 465 130 327 320 150 323 273 190 470 330 151 260 390 240 115 272 265 345 170 550 0 325 192 535 271 245 358 236 185 195 350 233 615 150 354 185 201 952 22 . 25 436 0.12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 52 45 95 66 103 39 50 42 43 64 60 25 135 40 30 40 75 80 15 65 80 73 25 200 0 30 40 90 55 66 85 35 27 55 35 70 160 35 90 30 36 319 20 8215 0.14 10 50 50 55 100 36 60 75 35 30 25 25 542 50 15 50 130 25 0 25 0 50 30 140 10 40 30 60 85 60 80 35 25 55 40 50 100 40 50 50 20 815 27 2294 0. OFMOLOGIE 19 2800 0. 24 1043 0.05 22 35 40 35 25 0 28 60 15 40 0 15 0 25 5 0 40 50 0 0 0 50 0 30 0 35 6 15 30 35 39 25 10 25 0 6 45 10 0 0 15 232 CHIRURGIE CARDIOVASC.37 175 175 170 310 200 120 235 170 75 107 126 35 290 300 100 155 295 240 105 86 185 188 25 375 0 205 70 350 212 160 285 148 105 180 345 150 287 100 219 105 70 982 CONTAGIOASE CHIRURGIE GENERALA 21 13587 0. TAL- CHIRURGIE BMF CHIRURGIE COPII 22 499 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 251 ONCOLOGIE ORTOPEDIE UROLOGIE 26 3253 0.

MEDIC.05 0 90 20 50 0 40 0 0 0 20 65 0 0 0 0 20 54 25 62 25 0 120 20 75 0 0 0 40 0 65 0 0 30 0 100 55 30 0 120 25 0 0 ANESTEZIE REANIMARE 39 3715 0.15 54 70 46 93 105 50 95 65 40 28 85 38 180 90 30 50 118 78 18 73 90 131 25 125 0 95 45 130 65 70 70 50 55 60 93 60 130 80 72 47 42 482 OBSTETRICA GINECOLOGIE 32 15442 0.69 385 442 325 415 452 250 345 347 285 302 340 162 580 385 168 402 551 461 125 291 328 403 215 629 51 375 234 399 348 358 590 230 140 257 410 402 579 140 330 345 210 1456 NEONATOLOGIE 33 6559 0.25 167 221 247 31 315 53 135 90 15 0 20 10 400 880 0 165 149 25 0 145 115 171 25 565 0 231 50 90 55 140 135 0 35 120 75 74 55 12 50 178 50 339 MEDICINA GENERALA CRONICI 37 621 0.41 0 348 551 245 435 130 130 335 165 180 160 105 289 325 55 80 200 290 125 0 55 159 40 485 0 361 190 150 170 148 135 130 140 245 360 185 420 105 270 205 110 1046 35 492 0. CTR. RECUP. 36 5633 0.RECUPERARE PEDIATRICA 30 729 0. SI BALNEOFIZIOT.03 0 15 20 0 28 20 45 0 0 0 25 0 30 0 0 0 25 25 0 43 35 0 0 0 0 35 0 30 0 0 0 15 15 0 130 0 10 0 30 30 15 0 38 1151 0.29 118 200 166 228 170 100 174 115 120 141 117 77 205 215 73 148 238 192 47 118 141 179 87 220 19 168 105 185 195 140 248 135 76 146 200 128 225 85 155 127 103 530 PNEUMOFTIZIOLOGIE CHIRURGIE TORACOPULM. 34 9257 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 NR.02 0 0 0 0 15 0 0 15 0 0 0 0 30 0 0 60 40 70 0 0 0 0 0 55 0 25 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 115 23 .17 106 58 96 88 122 30 59 133 63 65 70 55 143 110 25 73 144 118 20 60 42 125 41 208 5 90 40 75 50 75 125 50 33 85 70 61 211 40 47 55 40 509 ALTE SEC. 40 161 0.03 0 0 34 85 0 0 50 10 60 0 0 10 40 0 0 20 15 0 0 60 0 55 0 10 0 50 0 10 65 6 0 0 0 0 0 0 65 0 84 0 0 0 DERMATOVENERICE 31 3423 0.

2 9.7 7.6 279.32 0.77 0.0 8.2 8.44 1.4 14.6 289.39 0.6 275.1 8.0 233.79 0.9 11.4 8.0 8. DURATA MEDIE DE SPITALIZARE.5 5.8 9.5 299.7 254.27 0.18 0.86 0.98 0.9 266. 7 Botosani 8 Brasov 9 Braila 10 Buzau 11 Caras-S.5 263.1 254.2 273.7 279.0 219.89 0. IN SPITALELE TERITORIALE NR.44 0.9 295.8 8.5 10.3 276.34 1.61 0. RULAJUL SI MORTALITATEA IN ANUL 2000.Anexa 2 UTILIZAREA PATURILOR.0 7.24 0.92 0.8 246.8 10.84 0.6 8. 12 Calarasi 13 Cluj 14 Constanta 15 Covasna 16 Dambovita 17 Dolj 18 Galati 19 Giurgiu 20 Gorj 21 Harghita 22 Hunedoara 23 Ialomita 24 Iasi 25 Ilfov 26 Maramures 27 Mehedinti 28 Mures 29 Neamt 30 Olt 31 Prahova 32 Satu-Mare 33 Salaj 34 Sibiu 35 Suceava 36 Teleorman 37 Timis 38 Tulcea 39 Vaslui 40 Valcea 41 Vrancea 42 M.7 9.3 268.1 10.6 8.4 8.9 8.4 242.9 252.4 301.6 10. TOTAL 1 Alba 2 Arad 3 Arges 4 Bacau 5 Bihor 6 Bistrita-N.22 0.3 255.0 287.57 0.7 272.Bucuresti JUDETUL NUMAR PATURI 156766 2945 3726 3809 3790 5199 1862 3624 4063 2596 3079 2752 1657 6997 4255 2312 3128 4994 3678 1165 2660 3003 4588 1252 7332 880 4167 2044 5161 3150 2927 5239 2201 1771 3428 4112 2715 6466 1488 3148 2832 1814 18757 UTILIZAREA DURATA MEDIE PATURILOR 275.1 11.61 1.55 0.2 7.55 0.8 277.4 297.04 0.5 257.3 8.1 299.7 8.2 286.79 1.05 0.3 271.06 0.1 254.84 0.6 9.2 8.39 1.59 1.9 8.8 8.65 0.31 BOLNAVILOR IN SPITALE 24 .18 1.4 306.2 7.1 302.7 8.6 9.59 0.95 0.7 8.4 DE SPITALIZARE 8.5 249.15 0.83 0.48 1.94 0.2 9.54 0.6 9.1 273.6 250.34 1. CRT.9 7.39 0.7 268.42 1.8 9.6 8.8 261.6 255.5 280.3 271.2 296.0 RULAJUL 31 29 24 33 37 27 29 32 30 31 29 26 34 33 30 24 33 31 35 33 35 21 24 43 32 18 29 32 28 32 36 33 34 28 24 32 31 23 32 34 34 39 38 MORTALITATEA 0.3 10.7 9.0 246.8 8.66 0.15 0.0 277.

STRATEGIA PRIVIND POLITICA ÎN DOMENIUL MEDICAMENTULUI ŞI MATERIALELOR SANITARE 25 .2.

avand la baza urmatoarele principii cheie: echitate. s-a realizat un studiu amplu. cu conditia sa fie accesibile. Regulile de buna practica. avand ca obiectiv medicamentul. Sustinerea industriei locale. pe baza contractului încheiat cu firmele de consultanta NICARE – Belfast Irlanda de Nord si CREDES – Franta. se confrunta cu mari dificultati financiare. Romania si-a definit un program adecvat. care acopera 80% din nevoile de medicamente (ca volum) si care se gaseste intr-o situatie critica. cat si planul de acţiune privind punerea sa in practica s-au definitivat la sfarsitul anului 2000.33. intitulat „Dreptul la ocrotirea sanatatii populatiei”. calitatea ingrijirii si continutul costului. Imbunatatirea si consolidarea legislatiei sectorului farmaceutic. in cadrul carora serviciul terapeutic. in care se impune redefinirea alocarii resurselor si viabilitatii financiare a sectorului farmaceutic. accesibilitate. armonizarea cu cerintele Uniunii Europene: Inspectia farmaceutica. Pentru industria farmaceutica nationala.STRATEGIA PRIVIND POLITICA NATIONALA A MEDICAMENTULUI . formularea unei politici nationale este o necesitate imediata. calitate si eficacitate dovedite. In perioada 1999 – 2000. al cărui document final a reprezentat Politica naţionala a medicamentului in România. parteneriat. competitie corecta. in concordanta cu cerintele UE. cu siguranta. prin intermediul unui acces optim la medicamente controlate. Principiul. In vederea armonizarii legislatiei cu cea a UE. Politica nationala a medicamentului este. un instrument de combatere a coruptiei si a conflictelor de interese. oferind o abordare practica multor probleme de sanatate. Prioritatea acordata liberalizarii si privatizarii economice creeaza un context nou. in baza caruia s-a stabilit scopul Politicii nationale a medicamentului. are un rol important. 26 . statul este obligat sa garanteze. de asemenea. statutul inspectorului. Politica nationala a medicamentului are o importanta deosebita pentru Romania. este cel prevazut de Constitutia Romaniei la art.SINTEZĂ - Politica nationala a medicamentului (PNM) este o componenta esentiala a politicii nationale de sanatate. in cadrul derulării Programului PHARE al Uniunii Europene RO 97122003. inclusiv reglementari privind donatiile de medicamente. Politica nationala a medicamentului abordeaza problemele majore ale urmatoarelor domenii: 1. Acest fapt are consecinte nefavorabile care se rasfrang negativ si asupra disponibilitatii si accesului la medicamente pentru o parte importanta a populatiei. Produsele medicamentoase au un rol crucial in sistemul de sanatate. inclusiv din punct de vedere financiar. in prezent. PNM vizeaza asigurarea unei stari mai bune de sanatate pentru intreaga populatie. prin legi si reglementari specifice. disponibile si utilizate in mod rational. pentru transpunerea in propria legislatie. In esenta. Documentul final. care. Conform acestui pricipiu. Reglementarea circulatiei medicamentelor orfane. dreptul populatiei la serviciile de sanatate. Autorizarea de punere pe piata a produselor medicamentoase. transparenta.

2. imbunatatirea si consolidarea reglementarilor privind politica de preturi: politica de preturi. elaborarea listei medicamentelor esentiale. elaborarea listei medicamentelor compensate. imbunatatirea modului de prescriere a medicamentelor. asigurarea cu medicamente in zonele defavorizate. 4. 3. Cresterea disponibilitatii si accesibilitatii medicamentelor: asigurarea bazei de date cu privire la informatiile statistice. informarea publicului – automedicatia. de utilizarea 27 . referitoare la consumul de medicamente. medicilor. relatia medic – farmacist – pacient. Incurajarea consumului rational de medicamente: formarea continua a farmacistilor. elaborarea ghidurilor terapeutice. finantarea medicamentului (acoperirea cheltuielilor determinate medicamentului în sistemul de sănătate). Definirea. compensarea in cadrul sistemului national de asigurari de sanatate.

care sa implice toţi posibilii parteneri din domeniu. Din acest punct de vedere. Documentul final. Din analiza pentru anul 2001 a indicatorilor de baza. de structura. resurse umane. in cadrul derulării Programului PHARE al Uniunii Europene RO 97122003. s-au putut desprinde concluzii cu referire asupra a doua categorii de principii / probleme: imbunatatirea unor aspecte privind aplicarea Politicii naţionale a medicamentului. s-a realizat un studiu amplu. reglementat si finantat. a identificat problemele si prioritatile. pe baza contractului încheiat cu firmele de consultanta NICARE – Belfast Irlanda de Nord si CREDES – Franta. si a fost circumscris ideii de armonizare cu cerinţele Uniunii Europene. Apreciem ca studiul a fost efectuat cu multa rigurozitate. de procedura si rezultate. stabilirea unui comitet national de lucru in domeniul Politicii nationale a medicamentului. datorate nearmonizarii cerinţelor cu situaţia reala sau impunerii de termene si restricţii care nu si-au aflat corespondent in posibilitatea de desfasurare reala a principiilor politicii. al cărui document final a reprezentat Politica naţionala a medicamentului in România. a concluzionat ca implementarea planului trebuie sa fie rezultatul unei colaborări strânse intre autoritatile statului. in vederea atingerii unui consens. Pornind de la ideea ca Politica naţionala a medicamentului este un instrument practic de angajare. pacienţi si ONG-uri. care a analizat situatia pentru perioada studiata. planul de acţiune propus in cadrul documentului menţionat va fi reactualizat cu masuri si termene in prezenta strategie. Comitetul Naţional. - In sensul celor mentionate. intr-un cadru identificat. ca aceasta politica vizează imbunatatirea procesului decizional cu privire la medicamente. reprezinta o reactualizare a celei elaborate la finele anului 2000. descrierea aferenta a actiunilor necesare rezolvarii problemelor. Pentru prezentarea acesteia. cronicizarea si acutizarea unor aspecte ale politicii medicamentului. finantare – sunt necesare urmatoarele directii de lucru: reactualizarea periodica a politicii nationale a medicamentului. publicarea documentului reactualizat si distribuirea acestuia catre politicieni si alti factori importanti.STRATEGIA PRIVIND POLITICA NATIONALA A MEDICAMENTULUI Introducere In perioada 1999 – 2000. pe baza ghidului OMS de realizare a obiectivului asupra politicilor naţionale ale medicamentului. a stabilit strategiile si a realizat planul de acţiune pentru transpunerea strategiilor. care sa evalueze periodic directiile mentionate. in scopul pregătirii domeniului medicamentului pentru momentul aderării României la Uniunea Europeana. producătorii de medicamente. care au condus la stabilirea obiectivelor Politicii naţionale a medicamentului si a planului de acţiune prioritar pentru implementarea acesteia. profesioniştii din cadrul serviciilor de sănătate. cat si planul de acţiune privind punerea sa in practica s-au definitivat la sfarsitul anului 2000. dezvoltare institutionala. descriind obiective comune si activitati corespunzatoare in termene de legi si regulamente. prezenta elaborare a strategiei privind Politica nationala a medicamentului. institutionalizat. tinand seama de pasii indepliniti la diferite momente si de aparitia sau persistenta unor probleme. ne propunem urmatoarea metodologie: 28 .

informarea si educatia continua in domeniul consumului de medicamente. astfel definita. care acopera 80% din nevoile de medicamente (ca volum) si care se gaseste intr-o situatie critica. date privind starea de sanatate. a planului de actiune prioritar in vederea implementarii obiectivelor. Romania ar trebui sa-si defineasca in prezent un program adecvat. distributia si logistica in sectorul public. 29 . cu siguranta. fara a cuprinde si alte produse incidente in actul de asistenta sanitara. Pentru industria farmaceutica nationala. cheltuielile totale cu medicamente. Prioritatea acordata liberalizarii si privatizarii economice creeaza un context nou. competitie corecta. III. in care se impune redefinirea alocarii resurselor si viabilitatii financiare a sectorului farmaceutic. Acest fapt are consecinte nefavorabile care se rasfrang negativ si asupra disponibilitatii si accesului la medicamente pentru o parte importanta a populatiei. In esenta. selectarea si inregistrarea medicamentelor esentiale. autorizate de Agentia Nationala a Medicamentului. cu conditia sa fie accesibile. oferind o abordare practica multor probleme de sanatate. care. la art. Politica nationala a medicamentului este de asemenea un instrument de combatere a coruptiei si a conflictelor de interese. Evaluarea situatiei prezente. prin intermediul unui acces optim la medicamente controlate. cu identificarea indicatorilor si a dificultatilor. transparenta. date economice. Evaluarea situatiei prezente s-a efectuat tinand seama de indicatorii identificati cu ocazia studiului efectuat in cadrul Programului PHARE dupa cum urmeaza: indicatori de baza: date populationale. Stabilirea strategiei privind imbunatatirea activitatii in domeniul medicamentului prin definirea obiectivelor acesteia. I. disponibile si utilizate in mod rational. statul este obligat sa garanteze. Este de evidentiat ca Politica nationala a medicamentului. alocarea medicamentelor in bugetul acordat sanatatii / politica de finantare a sectorului public. politica de preturi. bugetul public alocat sanatatii. se extinde doar asupra produselor medicamentoase cu indicatie terapeutica. intitulat „Dreptul la ocrotirea sanatatii populatiei”. Conform acestui pricipiu. II. in prezent. procedurile de achizitionare in cadrul sectorului public. in concordanta cu cerintele UE. date privind sistemul sanitar. parteneriat. Politica nationala a medicamentului (PNM) este o componenta esentiala a politicii nationale de sanatate. pentru transpunerea in propria legislatie. II. Definirea scopului. Produsele medicamentoase au un rol crucial in sistemul de sanatate. formularea unei politici nationale este o necesitate imediata. calitatea ingrijirii si continutul costului. inclusiv din punct de vedere financiar. in cadrul carora serviciul terapeutic. date privind sectorul farmaceutic. calitate si eficacitate dovedite. In vederea armonizarii legislatiei cu cea a UE.I. avand la baza urmatoarele principii cheie: echitate. se confrunta cu mari dificultati financiare. Definirea scopului Politicii nationale a medicamentului in Romania Principiul in baza caruia s-a stabilit scopul politicii nationale a medicamentului este cel prevazut de Constitutia Romaniei. accesibilitate. are un rol important.33. dreptul populatiei la serviciile de sanatate. indicatori de structura si proces: legislatie si reglementari. avand ca obiectiv medicamentul. prin legi si reglementari specifice. Politica nationala a medicamentului are o importanta deosebita pentru Romania. PNM vizeaza asigurarea unei stari mai bune de sanatate pentru intreaga populatie.

unitati teritoriale = 13 .2 mld. N.cheltuielile anuale pentru medicamente pe cap de locuitor situeaza Romania mult in urma tarilor dezvoltate.667 mii lei.numar farmacii din sectorul privat : 3951/2001. sub aspect fizic. S. Bucuresti. Iasi. S.numar inspectori in Agentia Nationala a Medicamentului: .numar farmacii in sectorul public (spitale): 400/2001 . de nici o subventie de la stat. care beneficiaza de gratuitate: 259 DCI. „Sanifarm” S. sub aspect valoric. . Mures. S. utilizate in tratamentul bolilor cronice. prin reglementari legale (Legea nr. .industria autohtona de medicamente acopera 40% din consumul intern.C.F. 1318 (20. consumul intern de medicamente. din care totalul cheltuielilor cu medicamente in valoare absoluta = 8374. s-au constituit.A.numar medicamente inregistrate pana in 2001: 796 DCI sub forma de 6371 denumiri comerciale. si 80% din consumul intern.procent din PIB alocat sanatatii = 4.numar depozite medicamente: 690/2001.Date privind sectorul farmaceutic: . a avut urmatoarea evolutie: 1995 312. Regimul juridic al tuturor drogheriilor este cel privat. Legea nr.sediu = 9 . Cluj.resurse umane: .C. Timisoara. Oradea./ 2000. Tg.numar de unitati farmaceutice (fostele oficii farmaceutice) aflate in proprietatea statului si in curs de privatizare = 4 (S. 100/1998. fiind de aproximativ 17 USD/ cap de locuitor.C. din care 2973 in mediul urban si 978 mediul rural. . .F. diferita de constituirea rezervelor.F. C. .A. „Galenus” S. lucrand pe principiul autofinantarii. „Pharma” S.C.A. . Din totalul produselor comerciale.969.2 1998 486 1999 506 30 .procent alocat din bugetul sanatatii pentru medicamente = 26%. pentru activitatea sa de baza. . .000 . din care 676 in mediul urban si 14 in mediul rural. ordinele ministrului sanatatii nr.numar unitati producatoare de medicamente: 84/2001. .A.A.F.710. Craiova. In perioada 1990 – 2000.7%) sunt produse romanesti.000 . din care 430 in mediul urban si 319 in mediul rural.numar asistenti de farmacie ~ 18. respectiv 94 DCI (in anul 2000). .). . . „Unifarm” nu a beneficiat. „Centrofarm” S.numar medicamente pe listele cu medicamente prescrise si eliberate cu contributie personala a asiguratului si cu medicamentele fara contributie. ca orice societate comerciala.sub aspect valoric. dintre care 9 unitati au obtinut certificare partiala GMP.facultati de farmacie: Bucuresti. din care 895 OTC.numar inspectori in cadrul Directiei Generale Farmaceutice = 7 . La nivelul Companiei Nationale „Unifarm” S. 73/1995 privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare): rezerva pentru situatii speciale si rezerva de mobilizare a MSF.numar farmacisti ~ 8. 2 dintre ele pentru toate fluxurile.1% / 2000. exprimat in milioane USD.9 1996 317 1997 305. Oradea.numar de depozite farmaceutice aflate sub autoritatea Ministerului Sanatatii si Familiei = 1 (Compania Nationala „Unifarm” S. Satu Mare. . 875/1999 si 612/2001. Constanta.numar drogherii: 799/2001.bugetul de sanatate in valoare absoluta = 31. .A. Bucuresti).

Ordinul ministrului sanatatii nr.917/1999 pentru aprobarea Normelor de stabilire a metodologiei de calcul a preturilor cu ridicata si amanuntul la produse medicamentoase.Hotararea Guvernului nr.36/2001 si Hotararea Guvernului nr. . 31 . crt.917/1999 privind stabilirea cotei de adaos comercial al farmaciei pentru medicamente prescrise in ambulatoriu in boli cronice.Ordinul ministrului sanatatii nr.Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. agentii economici intocmesc documentatiile de ajustare in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. actele normative care stabilesc formarea si avizarea preturilor medicamentelor de uz uman sunt: .36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei. .6 43.9 56.0 61.1 38. acest indicator a fost de 17-18 USD/cap de locuitor.4 51.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman.0 49. 917/1999. .669/19 iulie 2001 privind criteriile si modalitatile de ajustare a preturilor si tarifelor reglementate.0 Date privind evolutia preturilor In prezent.0 39. in anul 1997.In tarile Europei Centrale si de Est. 1 2 3 4 5 6 7 TARA Slovenia Cehia Ungaria Slovacia Polonia Romania Rusia USD/ cap de locuitor 175 80 77 51 47 16 13 In anul 2000. Pentru produsele medicamentoase din import. In baza actelor normative in vigoare. care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei .Ordonanta de urgenta nr. in Romania.0 55.0 45. . gradul de acoperire al pietei interne se prezinta astfel: Gradul de acoperire al pietei interne (% / an) Modul de asigurare al consumului intern de medicamente 1995 1996 1997 1998 1998 Productia interna Import 61. era urmatoarea: Nr. din punct de vedere valoric. In ceea ce priveste consumul de medicamente. 879/2000 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. avizarea preturilor se face in conformitate cu Ordinul ministrului sanatatii nr.669/2001. situatia cheltuielilor anuale pe cap de locuitor.

In domeniul activitatii de supraveghere a unitatilor farmaceutice se remarca: . dupa urmatoarea formula: Y = Vn1 – Vn0 / Vn0 unde: Vn1 = valoarea parametrului la data ajustarii. . ajustarea acestora facandu-se dupa o formula unitara.pentru medicamentele din productia interna conditia de livrare este “franco gara de destinatie”. determinat conform prevederilor art. termen prea scurt pentru implementarea integrala a Regulilor de Buna Practica de Fabricatie. durata relativ mare (uneori peste 2 ani) a autorizarii de punere pe piata a medicamentelor.Rezulta o metodologie de calcul diferentiata pentru produsele medicamentoase din productia interna si cele din import. nu si in teritoriu. s-au desprins urmatoarele dificultati cu care se confrunta sectorul farmaceutic: 1. K = coeficientul de corectie a parametrului de ajustare.activitatea serviciului pentru stupefiante si psihotrope este realizata de o singura persoana in conditiile in care problemele ridicate de toxicomanie si de trafic ilicit de droguri sunt in crestere. P0 = nivelul pretului cu ridicata la precedenta ajustare. 2. .lipsa unui statut al inspectorului implicat in activitatea de supraveghere care sa evidentieze caracterul special al acestei functii si sa stabileasca un sistem institutionalizat de recrutare.36/2001. . care reflecta avantajul consumatorilor. cei care au realizat un procent de . aceasta regasindu-se numai la nivel central.pentru medicamentele din import. recuperarea cu intarziere a banilor de la beneficiari. YCV = parametrul de ajustare. La preturile cu ridicata astfel formate se aplica adaosul comercial. Ajustarea preturilor cu ridicata si amanuntul se face la o devalorizare mai mare de 5%. cuprins intre 7% si 33%. Din analiza indicatorilor. Adaosul comercial se stabileste diferentiat: . ceea ce face ca pana la finele anului 2001. inclusiv ambalajul de conservare si transport”. si anume: P1 = P0 (1 + YCV X K) In care: P1 = limita maxima a pretului cu ridicata. Vn0 = valoarea parametrului la data ajustarii precedente.3 alin.numar foarte mic de inspectori. si indeosebi ai celor referitori la activitatea farmaceutica. instruire continua si salarizare corespunzatoare a acestuia. conditia de livrare este “franco depozitul importatorului.(3) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. . 32 In domeniul productiei locale se evidentiaza: lipsa unei sustineri financiare din partea statului.lipsa unei legi a functionarii farmaciei si drogheriei.

numar insuficient de evaluatori la nivelul Departamentului de evaluare-autorizare din cadrul Agentiei Nationale a Medicamentului determinat de salarizarea descurajanta. 6. iar investitiile umane si materiale sa nu-si atinga finalitatea. protectia mediului si pentru promovare.necorelarea resurselor financiare alocate din bugetul asigurarilor de sanatate cu necesarul real de medicamente al populatiei.lipsa unei reglementari nationale privind asigurarea medicamentelor orfane. In ceea ce priveste prescrierea rationala a medicamentelor se remarca lipsa unor programe coerente de formare continua a profesionistilor care prescriu si elibereaza medicamentele. sa nu poata realiza deplina implementare. este necesara reglementarea acestui aspect. . a tendintelor morbiditatii si nevoilor terapeutice.insuficienta cunoastere a activitatii de autorizare de punere pe piata de catre reprezentantii producatorilor romani si straini.supradimensionarea listei de medicamente compensate ceea ce duce la costuri ridicate si sincope in rambursarea catre beneficiar a costurilor de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. .inexistenta criteriilor geografice si demografice la infiintarea farmaciilor publice duce la aglomerarea farmaciilor in mediul urban in defavoarea mediului rural. lipsa prevederilor legale privind substitutia generica.lipsa unui sistem informational national privind consumul si miscarea medicamentelor conduce la imposibila apreciare a nivelului consumurilor. .lipsa serviciilor farmaceutice in mediul rural si zonele defavorizate influenteaza negativ accesibilitatea si disponibilitatea medicamentelor. 3.modificarea periodica a reglementarilor in procesul de armonizare a legislatiei cu cea a UE. In domeniul autorizarii de punere pe piata: . fapt care intarzie finalizarea lor si punerea pe piata a produselor (capacitatea medie de studiu este de aproximativ 30 studii / an). achizitia de noi medicamente prin licitatie la nivelul spitalelor este ingreunata de taxele de participare foarte mari (prohibitive) pentru producatorii şi distribuitorii autohtoni. Sistemul actual de calcul si avizare a preturilor produselor medicamentoase genereaza o serie de dificultati: 33 . in formula de calcul a pretului medicamentelor romanesti nu sunt prevazute cheltuieli de cercetare-dezvoltare pentru implementarea Regulilor de Buna Practica de Fabricatie. In domeniul disponibilitatii si accesibilitatii medicamentului: .- - implementare a regulilor cuprins intre 50% – 80%. lipsa unor actiuni coerente de promovare a utilizarii rationale a medicamentulu prin ghiduri de prescriere si ghiduri terapeutice. . . in conformitate cu cerintele Parlamentului European si ale CE (Regulamentul nr. mai ales in conditiile in care plata se face in limita fondurilor alocate (plata incerta ca timp si valoare). 4. .lipsa unei liste a medicamentelor esentiale dupa model OMS care sa stea la baza elaborarii listelor medicamentelor din sistemul asigurarilor de sanatate. . 141/2000). Intrucat taxa de participare nu reprezinta o garantie de buna executie. costuri ridicate pentru efectuarea studiilor de bioechivalenta pentru produsele generice. . 5. centrele in care se desfasoara sunt putine la numar.

A. .U. 1.109 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.dimensionarea si ajustarea insuficienta a marjei de risc valutar.mecanism de avizare a preturilor redundant si costisitor. Cresterea disponibilitatii si accesibilitatii medicamentelor: 34 asigurarea bazei de date cu privire la informatiile statistice referitoare la consumul de medicamente. cat si Hotararea Guvernului nr. regulile de buna practica. .1.A. sustinerea industriei locale. Stabilirea strategiei privind imbunatatirea activitatii in domeniul medicamentului III. Planul de actiune prioritar pentru implementarea Politicii Nationale a Medicamentului Politica Nationala a Medicamentului abordeaza problemele majore ale urmatoarelor domenii: III. .limitarea posibilitatilor de ajustare a preturilor doar la importurile efectuate in dolari S. . inclusiv reglementari privind donatiile de medicamente. cu completarile si modificarile ulterioare. Imbunatatirea si consolidarea legislatiei sectorului farmaceutic. iar pentru produsele din tara dupa 45 de zile.dimensionarea necorespunzatoare a cotelor de adaos comercial. . .modul de plata discriminatoriu aplicat pentru plata T. III. ce reglementeaza transparenta masurilor privind pretul produselor medicamentoase de uz uman si inscrierea lor in scopul sistemului national de asigurari de sanatate.36/2001. armonizarea cu cerintele Uniunii Europene: inspectia farmaceutica.modul defectuos de constructie a grilei valorice pentru preturi si nivelul subevaluat al preturilor propuse. .2..Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.- necorelarile legislative privind organismele abilitate sa reglementeze preturile medicamentelor: .1. III. la medicamente din import plata facandu-se in momentul importului conform Declaratiei vamale de import. la medicamentele din import fata de medicamentele din productia interna. 1. statutul inspectorului. Definirea obiectivelor III.669/2001 nu tin cont de competentele prevazute in art. asigurarea cu medicamente in zonele defavorizate.36/2001. reglementarea circulatiei medicamentelor orfane. elaborarea listei medicamentelor esentiale.Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.V.152/1999. in sensul implementarii conditiilor GMP pentru producatorii romani. elaborarea listei medicamentelor compensate.asimilarea operatiei de stabilire a preturilor produselor medicamentoase din import nou autorizate cu operatia de ajustare a preturilor produselor aflate pe stoc. in conditiile in care se trece la conversia celorlalte valute in EUR. ..36/2001 cat si Hotararea Guvernului nr. 2.669/2001 nu tin cont de Hotararea Uniunii Europene 89/105/EEC. dupa cum prevede Ordonanta Guvernului nr. . autorizarea de punere pe piata a produselor medicamentoase.

1.1. Inspectia farmaceutica si statutul inspectorului Scopul activitatii de inspectie farmaceutica este supravegherea calitatii. imbunatatirea si consolidarea reglementarilor privind politica de preturi: politica de preturi. sub prestare de juramant. Institutiile implicate in activitatea de inspectie sunt: Ministerul Sanatatii si Familiei – Directia Generala Farmaceutica – Serviciul de inspectie farmaceutica si Agentia Nationala a Medicamentului – Departamentul de inspectie farmaceutica.1.III. prelevarea de probe pentru analize s. de supravegherea produselor medicamentoase.2.1. sigurantei si eficacitatii produselor medicamentoase pe parcursul urmat de acestea de la cercetare – fabricatie si pana la utilizatorul final. informarea automedicatia. finantarea medicamentului (acoperirea cheltuielilor determinate de utilizarea medicamentului în sistemul de sănătate). in cantitatile necesare si la preturi accesibile nu poate fi realizata fara o industrie locala puternica. Imbunatatirea si consolidarea legislatiei sectorului farmaceutic. in activitatea de inspectie farmaceutica.4. medicilor. publicului – III. in scopul asigurarii conditiilor pentru implementarea Regulilor de Buna Practica de 35 .3. Regulile de buna practica sunt elaborate cu scopul de a stabili principiile si liniile directoare obligatorii care reglementeaza domeniul de aplicare. elaborarea ghidurilor terapeutice. Incurajarea consumului rational de medicamente formarea continua a farmacistilor. III. a respectarii Regulilor de buna practica in activitatile din domeniul medicamentului si crearea unui corp de specialisti raspunzatori. Colegiul farmacistilor este in mod obligatoriu implicat.1. siguranta si eficacitatea dovedite. imbunatatirea modului de prescriere a medicamentelor.1. compensarea in cadrul sistemului national de asigurari de sanatate. Definirea.1. cu rol consultativ. III.1. Sustinerea industriei locale Asigurarea populatiei Romaniei cu medicamente cu calitatea. relatia medic – farmacist – pacient.1.a. Strategia de sustinere a industriei locale trebuie sa includa: sustinerea din partea statului a industriei farmaceutice si a industriei chimice producatoare de materii prime utilizate in industria farmaceutica. armonizarea cu cerintele UE III.

siguranta si eficacitatea dovedite reprezinta un obiectiv primordial al politicii nationale a medicamentului si nu se poate realiza decat in baza unei proceduri de autorizare la nivelul standardelor internationale. Cresterea disponibilitatii si accesibilitatii medicamentelor In scopul cresterii disponibilitatii calitative (forme farmaceutice) si cantitative a medicamentelor este necesara elaborarea listei nationale a medicamentelor esentiale care. Lista medicamentelor esentiale va avea la baza date statistice oficiale. Uniformizarea repartitiei teritoriale pe criterii geografice si demografice a unitatilor de distributie (farmacii si depozite) in scopul evitarii concentrarii acestor zone urbane. se va elabora o lista minima obligatorie de medicamente corelate cu necesitatile de tratament aferente patologiei zonei respective. in conformitate cu conceptul OMS. Autorizarea de punere pe piata a produselor medicamentoase este atributia Agentiei Nationale a Medicamentului. va include acele medicamente menite sa satisfaca nevoile majoritatii populatiei. . se poate realiza prin crearea unor facilitati adecvate . privind consumul de medicamente in stransa corelatie cu morbiditatea.elaborarea de catre Ministerul Sanatatii si Familiei a reglementarilor referitoare la: a) metodologia de formare a pretului medicamentului care sa nu discrimineze produsele romanesti in raport cu cele de import. De asemenea. . III. se impune a fi stabilita prin elaborarea reglementarilor specifice. b) substitutia generica: .3. III.1.intensificarea actiunilor de promovare a medicamentelor romanesti. .2.realizarea unui parteneriat intre Ministerul Sanatatii si Familiei. Gradul de accesibilitate a medicamentelor este influentat de pretul medicamentelor si cuantumul de resurse financiare alocate din bugetul asigurarilor de sanatate cheltuielilor 36 . Autorizarea de punere pe piata Asigurarea populatiei cu produsele medicamentoase cu calitatea. Industria Farmaceutica si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. comitet independent profesional. medicamente aferente celei mai des intalnite patologii in randul populatiei respective. Lista revizuita a medicamentelor esentiale se va baza pe ghidurile terapeutice pentru asistenta primara si spitaliceasca de Comitetul de experti pentru elaborarea acestor ghiduri. in detrimentul zonelor rurale defavorizate sau izolate. politic si financiar. Aceasta lista se revizuieste si adapteaza periodic in raport cu datele statistice mentionate si cu progresele specifice in domeniul medicamentului.identificarea cailor si masurilor care sa conduca la cresterea calitatii produselor medicamentoase romanesti si a calitatii pregatirii profesionale continue a personalului implicat.Fabricatie si a celor pentru materiile prime.1. la zi.1.

eliberarea corecta a medicamentelor.pentru medicamente. in Romania exista urmatoarele prioritati in domeniul utilizarii rationale a medicamentului: . eficacitatea. la momentul oportun. OTC-uri).3. imbunatatirea si consolidarea reglementarilor privind politica de preturi a medicamentelor 37 - . - Incurajarea utilizarii rationale a medicamentelor trebuie sa revina Universitatilor de Medicina si Farmacie. La ora actuala. riscurile si beneficiile. Incurajarea consumului rational de medicamente Utilizarea rationala a medicamentului trebuie sa fie dezideratul oricarui sistem de sanatate si trebuie sa se bazeze pe: .crearea de programe de formare continua pentru medici si farmacisti care sa vizeze utilizarea rationala a medicamentelor. care sa ia in consideratie conditiile clinice. cai de informare independenta privind medicamentele si buletine informative. Acestea trebuie sa fie accesibile tuturor profesionistilor implicati. . Colegiilor Medicilor si Farmacistilor.elaborarea si publicarea anuala a unui Index oficial al medicamentelor (Nomenclator).4.1. dozarea. . durata si costurile aferente tratamentului medicamentos respectiv.Promovarea automedicatiei corespunzatoare si prevenirea automedicatiei necorespunzatoare prin: publicarea listelor de medicamente clasificate dupa modul de eliberare (prescriere. III. . Definirea. III. Acest cuantum ar trebui strict corelat cu necesarul real de medicamente al populatiei. educarea populatiei in privinta utilizarii rationale a medicamentelor si automedicatiei . Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.Promovarea utilizarii rationale a medicamentului prin ghiduri de prescriere si ghiduri terapeutice. .1. Agentiei Nationale a Medicamentului. disponibilitatea.eficientizarea inspectiei de farmacie . a medicamentelor cu calitate dovedita. dezvoltarea si modernizarea unui „Cod de Etica pentru practicienii farmacisti“. Asociatiilor Producatorilor de Medicamente.prescrierea rationala a medicamentelor.

Nivelul de dezvoltare al economiei influenteaza si chiar determina alegerea sistemului de finantare a cheltuielilor in domeniul sanatatii. precum si protectia sociala acordata. ce va furniza datele Comisiei Economice. In scopul remedierii deficentelor existente in sistemul de rambursare. formarea Comitetului economic de lucru. gradul de accesibilitate si suportul pentru dezvoltarea industriei locale.152/1999 . respectiv Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. In cadrul general de promovare a politicii nationale a medicamentului.monitorizarea in prima etapa a consumului calitativ si cantitativ de medicamente si ulterior.dimensionarea listelor medicamentelor eliberate cu si fara contributia asiguratilor pe baza criteriilor transparente si profesionale.monitorizarea preturilor si a consumului de medicamente la nivel national in scopul fundamentarii deciziilor ulterioare privind politica de preturi si cuantumul de compensare. in a doua etapa. Romania se gaseste intr-un proces de schimbari majore si rapide. o pondere importanta revine medicamentelor. Stabilirea unei politici de preturi realiste reprezinta expresia finala a competitiei. finantarea si rambursarea acestora. cat si in lista vizand bolile cronice. controlul lor. politica de preturi trebuie sa fie reglementata astfel incat sa asigure dezvoltarea unei competitii corecte. creandu-se in acest fel premisele pentru formarea Comisiei Economice de Preturi. avand in vedere caracterul duplicitar al celor doua acte normative. . In privinta politicii de preturi si de rambursare.36/2001 si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. . amendarea Proiectului de lege pentru adoptarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. cu implicarea tuturor autoritatilor ce participa la formarea si avizarea preturilor. sunt propuse urmatoarele masuri: . . Pretul reprezinta in final una dintre parghiile prin care Ministerul Sanatatii si Familiei reglementeaza politica sa de sanatate.alocarea unui procent din fondurile Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si Ministerul Sanatatii si Familiei corelat cu necesarul real de medicamente al populatiei.stabilirea procentelor de compensare in functie de aceleasi criterii. stabilirea unei cote destinate medicamentelor utilizate in spitale din bugetul global al acestora.152/1999. liberalizarea preturilor pentru produsele OTC. in vederea stabilirii si avizarii preturilor.Un element esential al politicii de sanatate a unei tari il reprezinta finantarea cheltuielilor de sanatate. - - 38 . . eliminarea paralelismului finantarii medicamentelor cuprinse atat in programele nationale de sanatate. din care. exprimand modul in care medicamentul este disponibil. terapeutice si economice in limita fondurilor colectate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si in functie de prioritatile de sanatate stabilite. necesitatea existentei unui singur organism de stabilire a preturilor unitar pentru toate produsele medicamentoase.

-

transparenta sistemului legislativ si a sistemului de preturi prin publicarea periodica a cataloagelor de preturi, cointeresarea farmacistului in vanzarile medicamentelor cu preturi mici, stimularea acestuia prin cota de adaos comercial, care poate fi aproximativ egala pe fiecare transa valorica;

- crearea unui sistem unitar de control al preturilor, atat pentru medicamentele din productia interna, cat si pentru cele de import, in asa fel incat acesta sa nu poata restrictiona libera circulatie a marfurilor (produselor medicamentoase), desideratul fiind realizabil cu sprijinul Comisiei de transparenta; - in vederea armonizarii legislatiei, se impune aplicarea prevederilor directivei UE 89/105 privind transparenta masurilor care reglementeaza preturile si politica de compensare a produselor medicamentoase (in sistemul national de asigurari de sanatate) prin infiintarea Comisiei de transparenta prin ordin al ministrului sanatatii si familiei. III.2. Planul de actiune prioritar pentru implementarea Politicii Nationale a Medicamentului Planul de actiune prioritar pentru implementarea Politicii Nationale a Medicamentului este prezentat sub forma de tabel, care cuprinde definirea obiectivului strategiei, sarcina consecutiva, responsablitatea, durata de rezolvare, rezultatele asteptate, cuantificarea rezultatelor si indicatori de urmarit, natura costurilor suplimentare necesare rezervarii sarcinilor, resursele financiare posibile, constrangerile derivate. Acest plan de actiune este prezentat sub forma de anexa (Anexa 1). Glosar de termeni - OTC (Over the Counter): produse medicamentoase care se eliberează fără prescripţie medicală; - GMP (Good Manufacturing Practices): Reguli de Bună Practică de Fabricaţie (RBPF)

39

STRATEGIA NATIONALA IN DOMENIUL MATERIALELOR SANITARE
– SINTEZA – Din studiul statisticilor in domeniu, elaborate de institutiile specializate la nivel national, se observa ca pentru materialele sanitare codate comercial CAEN 3310, la nivelul anului 2000, gradul de acoperire al consumului intern este de 13.5%. Tendintele pe termen mediu si lung sunt de 29.5% la finele anului 2005 si, respectiv, 35.9 %la nivelul anului 2010.Cifrele de mai sus reprezinta gradul de acoperire a consumului intern din resurse de productie ale economiei romanesti. Aceasta perspectiva ne face sa ne focalizam strategiile pe termen mediu si lung pe achizitie de pe terte piete . Necesitatea acoperirii cerintelor trebuie bazata pe pozitia de piata a ofertantilor, indicator ce ne da informatii multiple, validate de mecanismele economice. Distingem astfel ca operatori de piata: - Furnizorii; - Casele Judetene de Asigurari de Sanatate; - Casa Nationala de Asigurari de Sanatate; - Unitatile sanitare beneficiare. Strategia de achizitie cuprinde urmatorii pasi: 1. Listarea firmelor care au operat pe codul CAEN 3310 la nivelul anului precedent (baza de date la Ministerul Industriei si Comertului). 2. Ordonarea ascendenta functie de cantitatile livrate /produs - ne da imaginea asupra cotei de piata a furnizorului/produs. 3. Casa Judeteana de Asigurari isi construieste necesarul si incheie cu Casa Nationala contract pentru furnizarea de materiale sanitare. 4. Casa Nationala organizeaza achizita pe baza necesarului din teritoriu (contingent). Firmele care opereaza pe codul CAEN 3310 interesate, liciteaza cota de piata pentru anul in curs functie de pret specificatie tehnica etc. 5. Firmele castigatoare contracteaza structura de produse cu unitatile sanitare care au contract cu casa prin casele judetene de asigurari carora le revine obligatia de monitorizare a derularii livrarilor contingentate si termenii contractuali. 6. Firmele castigatoare vor beneficia de decontare directa cu casele de asigurari judetene. 7. Livrarile se fac de catre furnizor in conditia „ franco beneficiar” pe baza comenzilor - in limita contingentului, vizate de Casa Judeteana de Asigurari. 8. Pentru cererile ce depasesc nivele contractate , unitatile sanitare vor organiza achizitia in conformitate cu prevederile legii, relatia contractuala si de decontare fiind furnizor – unitate sanitara. 9. Licitatiile se fac anual. Dimensionarea cantitativa si sortimentala se realizeaza pe baza necesarului contractat de fiecare Casa Judeteana cu Casa Nationala. Avantajele acestei strategii se regasesc in primul rand in modul de fundamentare a ofertei pornind de la date reale de piata libera, canalizate spre un interes polarizat ca structura si pret prin metode ce stimuleaza - ce-i drept indirect - indigenizarea necesarului national. Primul efect este reducerea de pret, dar efectele ulterioare sunt cu mult mai importante si se concretizeaza in stimularea productiei interne.

40

STRATEGIA NATIONALA IN DOMENIUL MATERIALELOR SANITARE
(1) Scurtă prezentare a sectorului. Locul şi rolul în cadrul industriei şi al economiei MATERIALELE SANITARE sunt cuprinse in sectorul industrial APARATE ŞI INSTRUMENTE MEDICALE care în codificarea Activităţilor Economiei Naţionale - CAEN - cuprinde clasa CAEN 3310: Producţia de APARATE ŞI INSTRUMENTE MEDICALE, respectiv Fabricarea de echipamente medicale şi chirurgicale şi dispozitive ortopedice. Sectorul industrial CAEN 3310 este reprezentat de produse, tehnologii şi servicii medicale realizate în cca. 105 agenţi economici din care peste 20 sunt producatori de materiale sanitare. Ponderea sectorului industrial CAEN 3310 în PIB-ul industriei CAEN 33 a cunoscut o scădere majoră, de la 0,223 la 0,0622, în perioada 1991–1994, o dată cu scăderea drastică a întregii industrii şi economii româneşti, iar în perioada 1995–1996 a cunoscut o creştere lentă (nesemnificativă), după care în perioada 1997–2000 a avut o pondere tot mai minoră, dar cvasiconstantă, situaţie motivată şi de pătrunderea agresivă şi necontrolată a produselor medicale străine pe piaţa românească. Producţia industrială a sectorului industrial în perioada 1990–2000 a cunoscut o scădere majoră, de la cca 139,35 mil. $ la nivelul anului 1990, la cca 17,26 mil. $ la nivelul anului 1993, după care a avut o creştere lentă, până în 1996, ajungând la cca 33,26 mil. $, după care a urmat o scădere uşoară, ajungând la cca 22,98 mil. $ în anul 2000. Personalul angajat în sectorul industrial CAEN 3310 a cunoscut, în perioada 1990– 2000, o scădere majoră, de la 4325 persoane la 1296 persoane în anul 2000, această situaţie datorându-se scăderii producţiei industriale, restructurării societăţilor comerciale aferente şi emigrării masive a specialiştilor (ingineri, cercetători). Plecându-se de la momentul actual al INDUSTRIEI, de ajustare sectorială, fie prin restrângeri de activităţi, fie prin modernizare şi/sau dezvoltare, industria APARATE ŞI INSTRUMENTE MEDICALE - CAEN 3310 se caracterizează ca fiind necesară într-o verigă structurală şi funcţională pentru asigurarea sănătăţii populaţiei în ansamblul său, evidenţiindu-se, mai puţin prin ponderea valorică şi mult mai mult prin gradul său de compatibilitate şi de monitorizare a sănătăţii populaţiei. Sectorul industrial CAEN 3310, este o componentă importantă a industriei MECANICĂ FINĂ [Aparate şi Instrumente Medicale, de Precizie, Optice şi Ceasornicărie – CAEN 33], caracterizat printr-o pondere mai redusă în valoarea producţiei industriale dar printr-o ofertă tehnică valoroasă, sub aspect calitativ, cu o poziţionare competitivă, dependentă de capacitatea de ajustare la cerinţele pieţei şi condiţionată de relansarea mai multor sectoare industriale (energia electrică, mecanică fină, electrotehnică, electronică, informatică, combustibil nuclear etc.). Industria MATERIALELOR SANITARE este, în esenţă, o industrie utilă şi indispensabilă asigurării sănătăţii populaţiei prin realizarea unor produse medicale necesare sectorului sanitar prin conectarea la marile tendinţe tehnologice şi tehnice ale industriei similare europene şi mondiale. (1) Evoluţia restructurării sectorului. Principalii factori care au influenţat evoluţia acestuia A) Evoluţia restructurării sectorului: 41

apreciere globală performanţe (72.. (d7) forţa de muncă. a înfiinţării de noi societăţi (IMM-uri) etc. performanţă hard (70%). (d3) gradul de desprindere sau divizare de capacităţi de producţie este din ce în ce mai mare. B) Principalii factori care au influenţat evoluţia sectorului industrial (b1) schimbarea sistemului economic şi durata lungă a perioadei de tranziţie către economia de piaţă. uzurii tehnologice de fabricaţie. ca urmare a lipsei de comenzi.(a) Evoluţia capacităţilor de producţie din sectorul industrial CAEN 3310 este exprimată prin gradul de acoperire (încărcare). precizie (70%). dar şi pe linia calităţii de materii prime. (c) Nivelul preţurilor produselor sectorului industrial CAEN 3310.272). până la 43.7% societăţi comerciale mijlocii. nivele scăzute. (d2) ponderea firmelor mici şi mijlocii din totalul de 105 agenţi economici a ajuns la 93. raportat la nivelul preţurilor practicate pe plan european / internaţional este într-o dispersie de cca (55–80%). pentru produse praguri joase. ajungând la cca 23. iar pentru tehnologii. iar dinamica preţurilor indigene este definită printr-un indicator de creştere foarte mare . a pătrunderii masive a produselor medicale străine. 42 . cunoaşte.5%). ergonomie (65%). ce au prevăzut diferenţiat strategiile. materiale şi semifabricate. greutăţii în aprovizionare cu materii prime şi materiale. pe de altă parte. (d5) gradul de vânzare a unor dotări tehnologice neperformante sau trecerea lor în conservare este mare şi tinde spre finalizarea acestora. politicile şi căile de derulare. (d4) gradul de vânzare a unor active neproductive este mare şi tinde spre valorificarea lor.5%) şi raport performanţă / preţ (1. (b2) programe de guvernare elaborate într-un mediu de alternanţă politică. continuă. precum uzura fizică şi morală (60–80%).9%. dependabilitate (70%). ca extindere nomenclator (62. Această situaţie a fost în concordanţă cu scăderea drastică a economiei în general şi a producţiei industriale în special. ponderea societăţilor comerciale mari este de 1. Cu toate acestea. acesta fiind mult inferior gradului de încărcare al anului 1989 (100%). în sectorul industrial.5%). lipsei investiţiilor etc.3% la nivelul anului 2000. gamă sortimentală (65%). datorită abordării unei concepţii noi în proiectare. când a început să aibă o creştere lentă. nivelul tehnic al produselor a fost îmbunătăţit pe linia caracteristicilor constructiv-funcţionale şi a performanţelor tehnice. a desprinderii de capacităţi reprofilate în alte societăţi. în comparaţie cu nivelul mondial de referinţă (100%). echipamente tehnologice universale şi cu grad scăzut de automatizare etc. (d) Caracterizarea restructurării se sintetizează astfel: (d1) gradul de privatizare al sectorului este de cca 93.8% la nivelul anului 1994. (b) Evoluţia nivelului tehnic al produselor şi tehnologiilor. ale redresării. nivel de preţ (67.4% societăţi comerciale micro şi mici şi la 4. duratei mare de asimilare a produselor.5% la nivelul anului 2000. blocajului financiar. grad de automatizare redus.31–0. a ajuns la o menţinere constantă începând cu anul 1999. pe de o parte ca urmare a schimbării sistemului economic. componente şi subansambluri din import. prin asimilarea proiectării asistate pe calculator şi prin introducerea de elemente. (d6) modificarea / schimbarea structurii de fabricaţie în funcţie de cerinţele pieţei este într-un proces continuu în fiecare societate comercială.

570 miliarde lei) la nivelul anului 2000 şi reprezentând un procent de 16. (d) Gradul de acoperire al consumului intern privind sectorul industrial CAEN 3310 este exprimat prin valori scăzute. până în anul 2000. (c) Evoluţia importului privind sectorul industrial CAEN 3310 cunoaşte o creştere substanţială pe toată perioada 1993–2000.E. cât şi capacităţile tehnologice şi de producţie ale societăţilor comerciale cu răsfrângere imediată asupra stării societăţii). ajungând la nivelul anului 2000 la cca 152. ajungând la cca 108. (b5) politica de supravieţuire a societăţilor comerciale. (b9) deficienţe ale legislaţiei interne.5%. de la 139. cu mici fluctuaţii. ajungând în anul 1998 la o creştere de cca 192. suprapuse cu întârzierea adoptării reglementărilor comunitare europene privind circulaţia produselor. ajungând la cca 79. (b8) practicarea de creditări restrictive şi selective privind însăşi creditarea şi nivelul dobânzilor bancare. $. după care urmează o creştere continuă. (b10) lipsa unei dotări tehnice şi tehnologice a societăţilor comerciale la nivelul corespunzător cerinţelor tehnico-tehnologice ale produselor pe piaţa internă şi externă. (b4) nivelul neperformant şi modelul vechi al managementului. acesta scăzând continuu din anul 1996. 22. (e) Valoarea adăugată. (b) Evoluţia exportului privind sectorul CAEN 3310 cunoaşte aproape o stagnare până în 1992.6% faţă de 1998 şi la cca 91. şi în conformitate cu standardele / normele UE. în perioada 1996–1997. după care cunoaşte o scădere uşoară până în anul 2000. (3) Diagnoza sectorului pe perioada 1989–2000. la nivel de societate şi la nivel instituţional (ce au determinat involuţii privind ciclul de fabricaţie al produsului.relansării economice şi ale integrării în U. (b3) distorsiunile proceselor economice. la cca. pe toată perioada 1993–1998. faţă de 1997.52%. (b6) lipsa unor investiţii proprii sau atrase (ce au determinat menţinerea în stare precară a tehnologiilor şi a dotărilor capacităţilor industriale şi afectarea capabilităţii tehnologice a acestora).. aplicat societăţilor comerciale din profil. $ (498. şi de cca 150% faţă de 1997. (b7) decapitalizarea şi blocajul financiar. când ajunge la o valoare de cca 13. adică la un procent de cca 662% faţă de producţia industrială a anului 2000.98 mil.121. (2) Evoluţia principalilor indicatori pe perioada 1989–2000 (a) Evoluţia producţiei industriale a sectorului CAEN 3310 cunoaşte o scădere majoră.35 milioane $ (3.9% faţă de 1996.9% faţă de 1999. ce au determinat polarizarea "potenţialilor" oameni de afaceri şi "falimentarea" firmelor mici şi în special a IMM-urilor. cu generarea procesului de migrare a specialiştilor în străinătate.8 % în 2000 faţă de 1999.6% în 1998. la cca 112. la produsele sectorului industrial CAEN 3310 cunoaşte o creştere continuă pe toată perioada. ceea ce arată o integrare substanţială a inteligenţei şi a valorificării superioare a materiei şi materialului.5 miliarde lei) la nivelul anului 1990. Priorităţi pentru viitor (A) Diagnoza sectorului pe perioada 1989–2000 Diagnoza sectorului industrial CAEN 3310 se caracterizează astfel: 43 .119 mil.

în general.79% faţă de 1998 şi la cca 86. a avut o evoluţie ascendentă.44% faţă de anul 1997. la sectorul industrial CAEN 3310. la cca 103. (5) ponderea exportului în cadrul sectorului industrial CAEN 3310 a cunoscut.2% faţă de 1997. în 1999 la cca 97. de la 27. la cca 92.73% faţă de 1997 şi la cca 75% faţă de 1998. de la 5. la 151.52% în anul 2000. o creştere lentă. cca 1226 persoane.72% în anul 1997. din ce în ce mai mici.96% în anul 1999.66% faţă de anul 1998 şi la 80. în mare parte. (c3) asimilarea în fabricaţie. la 333. la 112.). în 2000 la cca 120. în 1999 la cca 48% faţă de 1998. (2) cifra de afaceri este în scădere din cauza scăderii producţiei industriale a sectorului şi din cauza lipsei de comenzi de la beneficiari.8% în 2000 faţă de anul 1999. ceea ce arată că în România există piaţă.8% faţă de 1997. în general. se observă că.8% faţă de 1997. la 91. în creştere uşoară. iar la nivelul anului 2000.1% faţă de 1999. practic capitalul social a scăzut în 1998 la cca 81. la cca 89.32% faţă de 1999. deoarece consumul intern era.c. la 24. ajungând în 1998 la 87.5 miliarde lei (p. (8) producţia industrială a cunoscut în general scădere bruscă la începutul intervalului 1990–1993. se constată că pe perioada 1999–2000 personalul s-a menţinut. iar producţia internă nu satisface major consumul intern. în scădere. (9) valoarea adăugată. la 156. pe perioada 1990–2000.8% faţă de 1997. prin transfer tehnologic. cunoscând la nivelul anului 1997 un număr de cca 2. (6) importul de produse specifice sectorului industrial CAEN 3310 a cunoscut o creştere substanţială. la 31.95% faţă de 1999. (4) exportul în cadrul sectorului industrial CAEN 3310. cu abateri pozitive la nivelul anilor 1994–1997. la sectorul industrial CAEN 3310. la 21. a produselor rezultate din cercetare-dezvoltare. este. (3) numărul de personal a scăzut continuu pe toată perioada 1990–2000. în preţuri raportate.8% faţă de 1997.6% faţă de 1998.23% faţă de 1997. în 2000 la cca 112. la 81. (7) gradul de acoperire al consumului intern este exprimat în procente. la nivelul anului 1997. în mod permanent. (c2) modificarea / schimbarea structurii de fabricaţie. ajungând la nivelul anului 1998 la cca 89. faţă de 1993.55% faţă de anul 1999. pe perioada 1990–2000.08% în anul 1996.16% faţă de 1997. ajungând la nivelul anului 1999.9% faţă de 1999 şi la cca 97% faţă de 1997. prin desprindere etc. în 1999 la cca 130. la 21.) la nivelul anului 1997 şi rămâne la aceeaşi valoare şi la nivelul anului 2000. acoperit din acesta. în 1999 la cca 110.89% în anul 1993. în 1998. a variat de la 236% în 1995. la cca 111.(1) capitalul social este în scădere din cauza schimbării structurii societăţilor comerciale (prin divizare. 44 . în funcţie de cerinţele pieţei.6% în anul 1993. astfel. în continuare.52% în anul 2000. capitalul social pentru sectorul industrial CAEN 3310 a ajuns la cca 75. în 2000 la cca 98. (10) productivitatea.134 persoane pe sectorul industrial CAEN 3310. consumul intern este acoperit în mare parte din import. în 2000 la cca 85% faţă de 1999.25% în anul 1999 faţă de anul 1998. adică la 60. (B) Priorităţi pentru viitor: (c1) creşterea ponderii produselor inteligente şi informatice.27% în anul 1999 şi la 13. ajungând în 1998 la cca 151.8% faţă de anul 1998. la 14.2% faţă de 1997 şi la nivelul anului 2000. la nivelul anului 1997. după care a urmat o scădere uşoară.75% faţă de anul 1997.33% în anul 2000 faţă de anul 1993. este în preţuri raportate.

E. şi de inovaţia tehnologică. la producţie. integrarea în U. (c11) asigurarea adaptării standardelor/normelor europene/internaţionale corespunzătoare produselor şi serviciilor din sectorul industrial CAEN 3310. (a4) gradul relativ înalt de maturizare a pieţelor din majoritatea statelor puternic industrializate.A .U. (c) creşterea cererii aparente pe plan mondial şi european.E. (a3) necesitatea unor investiţii specializate din exterior.U.E. integrarea în U. (c9) continuarea mutaţiilor în structurile de producţie ale firmelor în domeniu. conjunctura internă) este sintetizată astfel: (a) conjunctura pieţei mondiale determină evoluţia generală a economiei şi a sănătăţii populaţiei prin: (a1) aportul însemnat de valoare adăugată.E. în triada S...Japonia . (b) globalizarea economică şi globalizarea pieţei de desfacere.U. (h) obligativitatea adaptării standardelor internaţionale pentru sprijinirea pătrunderii produselor româneşti pe piaţa internaţională / europeană.A. consum.E.E. (c7) dezvoltarea nomenclatorului de produse cu nivel tehnologic şi informaţional ridicat. determinat de gradul inteligent / productiv accentuat de prelucrare a materiei şi materialului. export şi import. pentru sprijinirea "sănătăţii economiei" în ansamblul său şi "sănătăţii societăţii". şi Japonia. (c5) îmbunătăţirea şi modernizarea mediului de afaceri.. (e) evoluţia pozitivă a U. (i2) sprijinirea financiară (a României). a strategiei sectorului industrial CAEN 3310.E. 45 .E. (c12) alinierea rapidă a produselor şi serviciilor româneşti aferente sectorului industrial CAEN 3310 la nivelul de calitate U.. dependentă de demararea strategiilor la U. faţă de polii mondiali S.A. conjunctura internă) (A) Tendinţa de evoluţie a sectorului generată de factori externi şi interni (conjunctura externă. (i) exigenţe impuse de integrarea europeană manifestate de următoarele tendinţe: (i1) cererea este legată de nevoia de mai multă îngrijire şi de creşterea graduală a nivelului veniturilor U.E. (c6) integrarea inovării şi înnoirii tehnologiei medicale de fabricaţie şi de diagnosticare şi monitorizare a sănătăţii. (4) Tendinţa de evoluţie a sectorului generată de factori externi şi interni (conjunctura externă.E.(c4) asigurarea instruirii / specializării personalului pentru activităţi de excelenţă în domeniu. (c10) dezvoltarea permanentă a pieţelor noi. (f) ritmul de creştere al pieţei produselor medicale este sensibil mai mare pentru U. implicit. (c8) continuarea selectării nomenclatorului de produse . şi Japonia. (d) creşterea rolului şi ponderii U.U. depăşind în procente S. în sensul creşterii orientării spre categoriile de produse medicale. (c13) asigurarea dezvoltării complementarităţii domeniului românesc faţă de domeniul similar al U. (a2) activitatea de inovare tehnologică şi a schimbului internaţional de tehnologii. (g) triada mondială este în principal "producătorul" şi "consumatorul" produselor medicale.. şi.

(B) Tendinţa de evoluţie a sectorului.3) realizarea sistemului investiţional propriu fiecărei firme/societăţi comerciale. direcţii.4) promovarea C-D-I aplicative prin susţinere financiară din surse publice şi atrase. direcţii de evoluţie a principalelor activităţi / subsectoare. mai ales prin atragerea de specialişti tineri. (b8) apariţia de norme şi legislaţii noi. (a2) dezvoltarea şi creşterea capacităţii concurenţiale a firmelor/societăţilor comerciale prin: (a2. (b6) dezvoltarea accelerată a proprietăţii private în domeniul produselor şi serviciilor medicale.2) promovarea îmbunătăţirii calificării tehnice a personalului. (i4) efectele ciclurilor economice europene. corelaţia cu alte sectoare economice) (A) Elemente de bază ale strategiei pe termen mediu şi lung: consolidarea şi dezvoltarea firmelor şi creşterea competitivităţii prin: (a1) activizarea mediului de afaceri pentru dezvoltarea cererii interne. 46 . menţinerea debuşeelor de piaţă. realizarea de pieţe noi. ca principal segment de piaţă. (a2. (b7) obligativitatea respectării normelor şi reglementărilor privind siguranţa şi sănătatea omului. (a2. (a1. (a3) acordarea de fonduri investiţionale. (6) Elemente de bază ale strategiei pe termen mediu şi lung (avantaje comparative şi competitive. mediu favorizant al dezvoltării sectorului industrial cu noi produse / tehnologii. generată de factori interni (conjunctura internă). este sintetizată astfel: (b1) derularea strategiilor naţionale cu posibilitatea integrării domeniului aferent sectorului industrial CAEN 3310. compatibile cu susţinerea dezvoltării domeniului aferent sectorului industrial (legea parcurilor industriale etc. (a1. necesare retehnologizării societăţilor comerciale. căi) (A) Obiective majore (a1) maturizarea şi dezvoltarea structurilor de producţie prin: (a1.) (5) Elemente de bază ale politicii sectoriale pe termen mediu şi lung (obiective.1) finalizarea procesului de privatizare şi reformă.3) promovarea şi perfecţionarea managementului operaţional şi strategic.(i3) asimilarea legislaţiei comunităţii europene deschide reale perspective de atragere a investiţiilor străine. (b2) ritmul accelerat de absorbţie şi valorificare a rezultatelor C-D-I.2) dezvoltarea produselor pentru export. (a1. propuneri şi măsuri principale.1) intensificarea cererii interne. (a2) acordarea de facilităţi pentru rezultate competente obţinute la manifestări internaţionale.

(b2) integrarea tehnicii de calcul.(a4) facilitatea de cooperări. (B) modernizarea proceselor şi tehnologiilor prin: (b1) proiectarea asistată pe calculator. tranzacţii externe ce vor determina dezvoltarea tehnologică a domeniului. (c5) aplicarea legislaţiilor de politică regională. (b7) implementarea unui management tehnologic. de holding-uri / asociaţii / concerne. Legii nr. (f7) sprijinirea programului "Sănătate". (b6) integrarea sistemului CAD/CAM. (c7) absorbţia. (f4) sprijinirea programelor de C-D prin elaborare de proiecte aferente domeniului. (b3) utilizarea de materiale noi şi performante. (c4) organizarea de centre de profit. (E) armonizarea cadrului legislativ şi instituţional privind aplicarea Legii nr.. şcoli de afaceri etc. 133 / 2000 privind dezvoltarea IMM. (b8) utilizarea reingineeringului şi a ingineriei concurenţiale. (A) Prognoza principalilor indicatori pe perioada 2001–2005 47 . (c3) încheierea privatizării. de centre de excelenţă. (a5) garantarea. Directiva de protecţie a consumatorilor. (c2) formarea de IMM-uri noi. (D) finalizarea alinierii la standardele internaţionale pentru produsele aferente domeniului. de parcuri tehnologice. 176/ 2000 privind dispozitivele medicale care asigura armoniozarea cu directivele UE privind dispozitivele medicale. (7) Prezentarea prognozei principalilor indicatori. (c6) promovarea programelor naţionale de C-D-I. (b4) modernizarea tehnologiilor. din partea guvernului. Legea parcurilor tehnologice etc. prin mutaţii europene / internaţionale de tehnologii şi produse specifice domeniului. (b9) dezvoltarea sistemului informatic şi informaţional. de centre de marketing strategic. cu asigurare de aport tehnologic. (b5) integrarea tehnologiilor curate şi "high tech". (F) creşterea aportului C-D pentru susţinerea domeniului sectorului industrial prin: (f1) sprijinirea programelor de investiţii pentru cercetare. (C) accelerarea procesului de privatizare prin: (c1) restrângerea grupelor de produse. prin aplicarea legii. (f8) dimensionarea capacităţii de C-D şi sprijinirea cercetării cu fonduri în valoare de 42.2 mld. (f2) realizarea transferului tehnologic a rezultatelor C-D-I şi monitorizării transferului. (f6) sprijinirea programului "High-Tech-Aparate şi Instrumente Medicale". (f5) acreditări de laboratoare şi sprijinirea activităţilor de încercări în domeniu. (f3) dezvoltarea de noi forme de infrastructură.lei.. a unor împrumuturi bancare (interne / externe). privind înfiinţarea parcurilor tehnologice / ştiinţifice. (a6) facilitarea de spaţiu şi fonduri.

adică cu un trend mediu anual de cca 11. (b4) importul va fi în scădere substanţială. selecţionarea grupelor de produse. cu un ritm mediu anual de cca 4. (a7) ponderea exportului în total (import + export) va fi în perioada 2001– 2005.74%.16% la nivelul anului 2006 la 35. (a5) personalul angajat va cunoaşte o creştere.8%.9%. restructurarea activităţii industriale. la cca 110.13%.52%. (B) Prognoza principalilor indicatori pe perioada 2006–2010 (b1) cifra de afaceri. (a4) importul va fi în scădere substanţială.8%. la cca 114. cu o rată medie anuală de cca 2.6%. cu un trend mediu anual de cca 13. la cca 114.1) măsuri de politici neutrale: reglementări în domeniul calităţii şi protecţiei mediului.36%. de la 3.8%.35%.5%. la nivelul anului 2005. în perioada 2001–2005. va creşte de la 15. (a6) productivitatea muncii va creşte.32%. (b6) productivitatea muncii va creşte.27% la nivelul lui 2005.5%. cu un ritm mediu anual de cca 6%. în perioada 2006–2010 va creşte la cca 129. pe perioada 2001–2005. (8) Sinteza programului strategic de evoluţie / dezvoltare a sectorului (principalele grupe de măsuri. dezvoltarea şi stimularea investiţiilor. pe toată perioada 2001–2005. cu o rată medie anuală de cca 2. implementarea managementului calităţii.6%.3%.5 miliarde lei ca resurse financiare (de la buget şi atrase). (b7) gradul de acoperire al consumului intern. instruirea şi aplicarea unui management modern şi operativ.6%. la cca 127. 48 . la nivelul anului 2001. în perioada 2006–2010. cu cca 56. la cca 68. va creşte de la 21.7%.9%. la cca 153% pe perioada 2006–2010. cu un trend mediu anual de cca 13.8%. cu un ritm mediu anual de cca 7. cu un trend mediu anual de cca 10. (b2) producţia industrială va creşte pe perioada 2006–2010 la cca 139%. sinteza resurselor necesare) (A) Sinteza programului strategic al sectorului industrial pe termen mediu cuprinde următoarele grupe de măsuri: (a1) grupa de măsuri pentru creşterea competitivităţii cuprinde: (a1. (a8) gradul de acoperire al consumului intern.26%. pe perioada 2006–2010.9% la nivelul anului 2010. la cca 166% pe perioada 2001–2005.7%. la 29.9% la nivelul lui 2001 la cca 8. (b5) personalul angajat va creşte. având nevoie de cca 20. adică cu un ritm mediu anual de cca 5. cu un ritm mediu anual de cca 6. în perioada 2006–2010. (a3) exportul va fi în creştere. (a2) producţia industrială va creşte pe perioada 2001–2005 la cca 134. (b3) exportul va fi în creştere.(a1) cifra de afaceri va creşte pe perioada 2001–2005 la cca 121.

5 miliarde lei.1) măsuri de politici industriale: formarea de IMM-uri noi. lansarea programului "Relansarea Industrială în zone geografice defavorizate. organizare parc tehnologic pentru produse "high-tech". având necesare ca resurse financiare (de la buget şi atrase) de cca 14 miliarde lei. având necesare ca resurse financiare (de la buget şi atrase) de cca 12 miliarde lei.(a2) (a3) (a4) (a5) (a6) (a7) (a1. lansarea programului "Transfer Tehnologic pentru industria Aparate şi Instrumente Medicale". benefice mai multor societăţi având nevoie de resurse financiare (de la buget şi atrase) de cca 12 miliarde lei. dezvoltarea de capacităţi şi abilităţi de atragere şi de utilizare a resurselor externe de finanţare a investiţiilor. (a2. organizare "Parc tehnologic pentru produse medicale "high-tech". finalizarea privatizării societăţilor comerciale.1) măsurile: lansarea programului "High-Tech Aparate şi Instrumente Medicale". având necesare ca resurse financiare (de la buget şi atrase) de cca 15.2) măsuri de politici industriale specifice pe activităţi: stimularea şi susţinerea dezvoltării de programe C-D. simularea şi susţinerea dezvoltării de programe C-D. (a1.3) măsuri de politici industriale specifice: formarea de IMM-uri noi.5 miliarde lei. cofinanţare de proiecte cu aplicaţii multiple.8 miliarde lei.8 miliarde lei. 49 . având necesare ca resurse financiare (de la buget şi atrase) de cca 3.1) măsuri de politici industriale: dezvoltarea programului "High-Tech Aparate şi Instrumente Medicale". organizare "Centru de Marketing strategic" la nivel de grup societăţi comerciale. având necesare ca resurse financiare (de la buget şi atrase) de cca 15. cu asigurarea aportului tehnologic. organizarea de seminarii prin "Şcolii de Afaceri" pentru instruire / şcolarizare pe domenii specifice domeniului.1) măsurile: diseminarea informaţiei cu privire la cadrul legislativ şi instituţional. lansarea programului "Formarea de Centre de Excelenţă şi Parcuri Tehnologice şi Afaceri pentru industria Aparate şi Instrumente Medicale".1) măsurile: elaborarea suportului de curs pentru instruire / şcolarizare pe domenii specifice domeniului. elaborare propuneri documentaţie privind alte legi şi cadre legislative. având necesare ca resurse financiare (de la buget şi atrase) de cca 1 miliard lei. proiectarea de standarde EN/ISO şi alinierea acestora. proiectarea hard şi soft pentru modernizarea produselor şi tehnologiilor. finalizarea privatizării societăţilor comerciale cu capital încă neprivatizat. realizarea în cooperări. organizarea "Şcolii de Afaceri" pentru instruire / şcolarizare pe domenii specifice domeniului. grupa de măsuri privind programul de dezvoltare a resurselor umane cuprinde: (a7. având necesare ca resurse financiare (de la buget şi atrase) de cca 1.7 miliarde lei.2) măsuri de politici industriale specifice pe activităţi: susţinerea realizării de produse industriale tehnologice noi. grupa de măsuri vizând creşterea raportului C-D cuprinde: (a6. grupa de măsuri de aliniere la standardele internaţionale cuprinde: (a4. grupa de măsuri de armonizare a cadrului legislativ şi instituţional cuprinde: (a5. având necesare ca resurse financiare (de la buget şi atrase) de cca 4.1) măsuri de politici industriale: elaborarea unui program privind alinierea standardelor ISO/EN pe domenii. grupa de măsuri de accelerare a procesului de privatizare cuprinde: (a3. grupa de măsuri pentru modernizarea produselor şi tehnologiilor cuprinde: (a2.

(a10) grupa de măsuri de dezvoltare a concurenţei libere şi loiale cuprinde: (a10. (a9) grupa de măsuri privind dezvoltarea unui mediu economic şi de afaceri prietenos cuprinde: (a9. (a11) grupa de măsuri de promovare a investiţiilor intangibile cuprinde: (a11. pentru diseminarea informaţiilor privind cadrul legislativ.1)măsurile: proiectarea unui "cod de asigurare a unui climat investiţional de atragere investitori străini". având necesare ca resurse financiare (de la buget şi atrase) de cca 17. (a13) grupa de măsuri de susţinere a IMM-urilor cuprinde: (a13. strategia sectorului industrial. pentru atestări ISO şi pentru şcolarizări pentru protecţia mediului.1)măsurile: proiectarea unui "centru zonal de diseminare informaţii" pentru domeniu. (a14) grupa de măsuri vizând protecţia mediului înconjurător cuprinde: (a14.1)măsurile: investiţie în C-D-I pentru domeniu. proiectare informare şi interfaţă cu alte instituţii pe investitorii străini.1)măsurile: organizare de workshop-uri cu IMM-uri. proiectarea unui "Oficiu de Legături cu Industria" pentru 50 . (a15) grupa de măsuri pentru dezvoltarea cadrului legislativ pentru investiţii cuprinde: (a15.1) elaborarea suportului de curs privind structurile de organizare şi a managementului în industrie. având necesare ca resurse financiare (de la buget şi atrase) de cca 2. având necesare ca resurse financiare (de la buget şi atrase) de cca 22 miliarde lei / perioadă. organizarea de workshop-uri privind diseminarea informaţiei în domeniu.2 miliarde lei.1)măsurile: cooperarea în domeniul realizării de produse medicale mecatronice (cu o firmă străină).1)măsurile: elaborare suport de informaţii privind dezvoltarea concurenţei libere şi loiale în domeniu. (a16) grupa de măsuri pentru susţinerea programului de dezvoltare regională cuprinde: (a16. având necesare ca resurse financiare (de la buget şi atrase) de cca 5 miliarde lei / perioadă. având necesare ca resurse financiare (de la buget şi atrase) de cca 16 miliarde lei / perioadă. politicile industriale privind rolul asociaţiilor profesionale şi sindicatele din domeniu.2 miliarde lei. investiţie în domeniul calităţii din sectorul industrial.5 miliarde lei / perioadă.. investiţie în domeniul proprietăţii intelectuale din domeniu. organizarea seminariilor de instruire / şcolarizare pentru structurile de organizare şi a managementului în domeniul aparatelor şi instrumentelor medicale. investiţie în domeniul standardizării din domeniu . având necesare ca resurse financiare (de la buget şi atrase) de cca 4. cooperarea în domeniul realizării unor servicii complexe centralizate (cu o firmă străină).(a8) grupa de măsuri de perfecţionare a structurilor de organizare şi a managementului cuprinde: (a8. şcolarizări pentru protecţia mediului în domeniu. având necesare ca resurse financiare (de la buget şi atrase) de cca 4. (a12) grupa de măsuri de dezvoltare a cooperării industriale cuprinde: (a12. organizarea şi promovarea informaţiilor privind dezvoltarea concurenţei libere şi loiale în domeniu. privind legislaţia şi alte acte normative etc. promovarea de proiecte de acte normative în sprijinul IMM-urilor.1 miliarde lei.1)măsurile: alinierea standardelor ISO/EN.1) măsurile: proiectarea unui program cu workshop-uri. proiectare proceduri pentru investitorii străini.0 miliarde lei / perioadă. având necesare ca resurse financiare (de la buget şi atrase) de cca 1.

Resursele financiare (de la buget şi atrase) necesare pentru programul strategic pe termen mediu sunt de cca 180. dezvoltarea ofertei tehnice şi comerciale a sectorului industrial de aparate şi instrumente medicale pentru promovarea producţiei cu o înaltă valoare adăugată pe piaţa europeană . participarea la organizarea de Parcuri ştiinţifice tehnologice în domeniu. (B) Sinteza programului strategic al sectorului industrial pe termen lung cuprinde următoarele grupe de măsuri: (b1) grupa de măsuri vizând restructurarea şi contribuţia la relansarea industriei cuprinde: (b1. cu preponderenţă pentru tehnologii avansate curate şi produse noi competitive din grupa "high-tech" . proiectarea unei "Reţele Informaţionale" pentru zone regionale de dezvoltare în domeniu. a sectorului industrial .1) măsurile : portofoliul de proiecte investiţionale . (b2.internaţională. proiectarea unui "Plan de Afaceri" pentru derularea unui IMM în domeniu.E. de tehnologie şi knowhow şi de îmbunătăţirea climatului de afaceri . Resursele financiare ( de la buget şi atrase ) necesare pentru programul strategic pe termen lung sunt de 114 miliarde lei.1) măsurile: dezvoltarea unei game de produse medicale mecatronice pentru asigurarea şi monitorizarea sănătăţii societăţii româneşti .9 miliarde lei / perioadă. derularea unor programe privind asimilarea în fabricaţie prin transfer tehnologic a rezultatelor cercetărilor. proiectarea unui "Centru de asistenţă şi consultanţă" pentru domeniu. având necesare ca resurse financiare ( de la buget şi atrase ) de circa 114 miliarde lei . având necesare ca resurse financiare ( de la buget şi atrase ) de circa 200 miliarde lei . set de instrumente comerciale şi financiare pentru susţinerea şi dezvoltarea accelerată a exporturilor de aparate şi instrumente medicale .4 miliarde lei. finalizarea armonizării legislaţiei cu normele şi reglementările europene pentru asigurarea integrării în U. 51 .domeniu. având necesare ca resurse financiare (de la buget şi atrase) de cca 7.

cu capital privat.5%. Apreciem că acest sector industrial este un sector viabil şi de perspectivă.5%). al căror obiect de activitate se încadrează în domeniile aferente domeniului.5%. la cca 110.4% iar în toată perioada 2006–2010 la cca 127. (b) exportul industrial este în creştere substanţială. conectarea industriei din acest domeniu la marile tendinţe tehnologice şi tehnice de dezvoltare industrială care se manifestă în prezent în economia mondială şi care este în previzibilă ascendenţă.5% iar în toată perioada 2006–2010 se va reduce cu cca 61.E. ce demonstrează interesul investitorilor români şi străini. (e) gradul de acoperire al necesarului intern va cunoaşte o creştere în perioada 2001– 2005.6% la nivelul anului 2001 la 29.4% faţă de 2005. iar în perioada 2006–2010 la 35. analizată în interdependenţa dintre strategia generală a industriei şi politica economică a ţării pune în evidenţă următoarele aspecte: (a) producţia industrială este în reviriment. va creşte în toată perioada 2001–2005.52% la nivelul anului 2005. acesta se va reduce în toată perioada 2001–2005. conform trendului anual de creştere (cca 111%) în toată perioada 2001–2005 va creşte la cca 146.5% iar în perioada 2006–2010 va creşte cu cca 130. (1) (2) (3) (4) 52 . începând cu 1999–2000. de direcţiile şi măsurile privind restructurarea şi relansarea industriei şi de direcţiile şi măsurile privind continuarea dezvoltării economice durabile (vezi programele şi măsurile). şi conform trendului anual de creştere (cca 106%).8%.. (d) productivitatea muncii. în perioada 2001–2005 va creşte la cca 126.9%. (c) importul industrial este în scădere substanţială şi conform trendului anual de scădere (cca 13.CONCLUZII MATERIALELE SANITARE din cadrul industriei de APARATE ŞI INSTRUMENTE MEDICALE. de la 15. iar în toată perioada 2006–2010 va creşte la cca 136% faţă de 2005. contribuind prin gradul său de complementaritate si de realizare a proceselor medicale la susţinerea şi dezvoltarea unei economii şi societăţi româneşti sănătoase prin: apariţia de noi firme. cu cca 66. gradul ridicat de privatizare al domeniului. orientarea unor agenţi economici tradiţionali şi cu rezultate pozitive către export pe piaţa U. (f) dezvoltarea industriei în perspectiva aderării la comunitatea europeană va fi susţinută de programele de dezvoltare.

3. STRATEGIA PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA SISTEMULUI DE FINANŢARE DIN SĂNĂTATE 53 .

elaborarea listei medicamentelor esentiale .Bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate 1. directiilor de sanatate publica si Colegiului medicilor din Romania 3.identificarea problemelor actuale ale functionarii sistemului de asigurari Strategia de finantare a sanatatii si directiile de actiune: I.controlul mai riguros al serviciilor medicale prin echipe complexe formate din reprezentanti ai Caselor de asigurari.SINTEZA Sistemul actual de finantare a sanatatii . Servicii farmaceutice Politica nationala in domeniul medicamentului vizeaza urmatoarele masuri: a) Cresterea disponibilitatii si a accesibilitatii medicamentelor : . Asistenta medicala ambulatorie de specialitate .Asistenta medicala primara .elaborarea listei medicamentelor compensate .utilizarea de contracte de prestare de servicii pentru servicii publice conexe actului medical .controlul numarului de furnizori de servicii medicale care intra in relatii contractuale cu Casele de asigurari . imbunatatirea si consolidarea reglementarilor privind politica de preturi: politica de preturi finantarea medicamentelor( acoperirea cheltuielilor determinate de utilizarea medicamentelor in sistemul de sanatate) compensarea in cadrul sistemului national de sanatate 4. informarea publicului – automedicatia elaborarea ghidurilor terapeutice imbunatatirea modului de prescriere a medicamentelor relatia medic – farmacist– pacient c) Definirea.control mai riguros si masuri punitive privind abuzurile si prescrierile nejustificate 2.Spitale a) Creşterea veniturilor la nivelul spitalelor prin stimularea cresterii veniturilor proprii datorita eficientizarii unor activitati.asigurarea cu medicamente in zonele defavorizate . medicilor.desfiintarea plafonului valoric pe prescriptiile medicale b) Incurajarea consumului rational de medicamente: formarea continua a farmacistilor.cresterea accesului la serviciile medicului de familie .STRATEGIA PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA SISTEMULUI DE FINANŢARE DIN SANATATE .asigurarea bazei de date cu privire la informatiile statistice referitoare la consumul de medicamente . in proncipal gospodaresti 54 .

consolidari cladiri c) cresterea sumelor destinate actiunii privind achizitionarea de lapte praf pentru combaterea morbiditatii si mortalitatii copiilor de 6 luni-1 an III. Intrari de credite externe pentru achizitionarea aparaturii de mare performanta necesara furnizarii in conditii de calitate a actului medical IV.Îmbunătăţirea managementului spitalului .Elaborarea şi implementarea unui sistem de monitorizare a calităţii îngrijirilor Pe termen mediu/lung .Planificarea serviciilor spitaliceşti şi reforma instituţională . a posibilităţii de a obţine venituri proprii si a posibilităţilor de gestionare a veniturilor proprii ale spitalului .Cresterea eficientei fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru : a) programe nationale de sanatate b) investitii.Introducerea standardelor contabile internaţionale .Îmbunătăţirea sistemului de contractare a serviciilor medicale spitaliceşti cu CJAS .pentru finantarea actiunilor sanitare pe plan local.Monitorizarea respectării contractelor de furnizare de servicii medicale spitaliceşti . Atragerea de sume din bugetele locale: .Reorganizarea structurii spitalelor în vederea scăderii costurilor fixe .Controlul costurilor cu medicamentele şi materialele sanitare . asocierea spitalelor cu investitori privaţi în vederea atragerii de fonduri suplimentare din partea noilor proprietari -Introducerea contabilitatii costurilor b) Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare a spitalelor Pe termen scurt .Reglementarea relaţiei dintre activitatea spitalicească şi cea de învăţământ medical şi cercetare .Dezvoltarea Asociaţei profesionale a spitalelor II.Clarificarea formei de organizare şi funcţionare a spitalelor.Clarificarea unor aspecte legate de proprietatea spitalelor şi a echipamentelor. constructii.Monitorizarea incadrarii cheltuielilor in bugetul aprobat .Utilizarea eficientă a resurselor umane ale spitalului . pentru reparatii capitale si curente ale infrastructurii sanitare 55 .Definirea organizării şi funcţionarii spitalelor . Clarificarea modului de soluţionare a litigiilor legate de contractare .Implementarea noilor mecanisme de finanţare a spitalelor (DRG) c) Gestionarea mai eficientă a resurselor la nivelul spitalului Pe termen scurt .Pe termen scurt .Stabilirea unor politici de sănătate privind utilizarea noilor tehnologii .Redefinirea modalităţii de contractare cu spitalele pentru serviciile spitaliceşti şi ambulatoriul de specialitate Pe termen mediu/lung .Clarificarea aspectelor legislative privind drepturile şi obligaţiile părţilor contractante .Controlul costurilor pentru medicamente şi tehnologii .Evaluarea performanţelor spitalelor .Imbunatatirea auditului intern al spitalelor -.Definirea cât mai exactă a serviciilor acoperite prin asigurările obligatorii Pe termen mediu şi lung .

c) din credite externe pentru aparatura medicala de mare performanta . d) din bugetele locale pentru stimulente acordate donatorilor voluntari de sange. 4. 56 . 145/1997. 2. Introducerea asigurarilor sociale de sanatate . dispozitive medicale si medicamente necesare persoanelor asigurate. Problemă: existenţa autorizării şi definirea criteriilor de acreditare. Problemă: criteriul de stabilire a acesteia este tipul spitalului şi secţiei care furnizează serviciile şi nu diagnosticul pacienţilor. 1. a insemnat o schimbare fundamentala a modului de finantare a asistentei medicale si s-a perfectionat de la an la an. in opinia Casei Nationale de Asigurari de Sanatate fiind de natura comerciala. 145/1997 privind asigurarile sociale de sanatate s-a trecut la un nou sistem de finantare a sanatatii. finantarea serviciilor medicale spitalicesti detine in continuare o pondere importanta comparativ cu celelalte tipuri de servicii.Legislatia aferenta realizarii reformei. o data cu intrarea in vigoare a Legii nr. a adus in sistem sume suplimentare pentru finantarea serviciilor medicale dezvoltandu-se pe principii care se regasesc in majoritatea tarilor din Comunitatea Europeana . astfel: a) din bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate pentru servicii medicale. precum si modul de implementare au fost deficitare in sensul ca reglementarile nu au fost in toate cazurile clar elaborate.STRATEGIA PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA SISTEMULUI DE FINANŢARE DIN SANATATE Introducere Reforma in sistemul sanitar a vizat o serie de obiective. programe nationale de sanatate si actiuni sanitare. care functioneaza de la 1 ianuarie 1998. Serviciile medicale rambursate sunt stabilite prin norme. Sistemul de finantare a sanatatii Incepand cu 1 ianuarie 1998. nu au avut programe de implementare si nici nu au fost monitorizate si controlate. 3. 5.nedefinirea clara a naturii juridice a contractelor de furnizare a serviciilor medicale. . investitii. e) venituri extrabugetare pentru programe de sanatate si activitati de perfectionare a personalului medical. b) din bugetul de stat pentru unitati sanitare si activitati din domeniul sanatatii publice. La momentul actual finanţarea serviciilor se face pe baza de contract între furnizorii acestora şi casele de asigurări de sănătate.neadaptarea structurilor organizatorice si functionale ale furnizorilor de servicii medicale in raport cu sistemul de contractare a serviciilor medicale. intre care reforma finantarii asistentei medicale detine un rol central. Situatia actuală privind finanţarea serviciilor medicale In prezent. o data cu intrarea in vigoare a Legii nr. Problemă: . Durata considerată optimă a serviciilor spitaliceşti este stabilită prin norme. de cca 60-70 % din fondurile de asigurari sociale de sanatate comparativ cu alte tari din CE ( 40-50%) unde o parte din aceste servicii sunt rezolvate de asistenta medicala ambulatorie sau ingrijiri de specialitate la domiciliul pacientului. Accesul la serviciile medicale spitaliceşti este condiţionat de necesitatea acestor servicii Problemă: lipsesc stimulentele şi posibilităţile medicului de familie de a acţiona în sensul degrevării spitalului de servicii nenecesare. Pentru a putea furniza servicii medicale unităţile trebuie să fie autorizate şi/sau acreditate .

respectiv. se va acorda o indemnizatie de instalare . la 1. 6. inclusiv cheltuielile de capital. astfel încât să se asigure realizarea integrală a programelor de imunizări. . Problemă: criteriul şi metoda de stabilire a acestor cote nu sunt suficient definite.1 % pondere in PIB in 1998 la 4. împreună cu Colegiul Medicilor din România şi alte organe abilitate. Problemele care apar în implementarea acestuia sunt legate de insuficienta corelare a mecanismului de rambursare cu consumul real de resurse şi a acestuia din urmă cu standarde de eficienţă alocativă şi tehnică. sumele ce se alocau prin acest buget acordându-se medicilor prin majorarea corespunzatoare a sumelor plătite pe bază de tarif pe persoană asigurată şi tarif pe serviciu medical. Soluţia este în principal una tehnică.si tarif pentru unele servicii medicale nominalizate .2 % in 2001. . . De asemenea. cheltuielile cu servicii medicale si medicamente au crescut in aceeasi perioada de la 1.Au fost introduse o serie de îmbunătăţiri la reglementările existente. cheltuielile cu medicamentele şi materialele sanitare pentru trusa de urgenţă.3 miliarde $US din care 0. bazate pe informaţii reale şi precise pentru indicatorii ce reflectă eficienţa alocativă şi tehnică. de supraveghere a gravidelor şi de depistare activă a bolnavilor TBC. 1. Strategia de îmbunătăţire a finanţării şi direcţiile de acţiune Asistenta medicala primara -Plata serviciilor medicale prestate se face prin tarif pe persoana asigurata – persoanele inscrise pe lista medicului de familie. şi anume elaborarea de mecanisme de finanţare adecvate şi stabilirea unor standarde clare.2 % in 2001.Faţă de reglementările actuale.7 miliarde $US pentru servicii medicale si medicamente in 1998. care să permită un control mai riguros al serviciilor furnizate de medicul de familie şi al prescrierilor de medicamente şi al investigaţiilor paraclinice de către casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică. Fondul pentru tipuri de asistenţa medicală se determină prin aplicarea unor cote asupra fondului de cheltuieli pentru sănătate.97% pondere in PIB in 1998 la 3. numarul unitatilor sanitare si in special al spitalelor nu este corelat cu nevoia de servicii sanitare astfel incat Casa Nationala sa poata stabili in mod real relatia intre necesar si posibilitatea de acoperire financiara. Valoarea in $US a cheltuielilor totale pentru sanatate a crescut de la 1.Problemă: definire insuficientă a serviciilor acoperite prin asigurările sociale. populaţie care nu a fost înscrisă pe lista unui medic de familie. cu conditii grele si foarte grele si cu un numar mic de locuitori. nu sunt corelate cu nevoile si nu ajuta la controlul costurilor. . cheltuielile de administrare şi funcţionare a cabinetului medical. Evolutia cheltuielilor totale pentru actiunea de sanatate in perioada 1998-2001 Mentionam ca aceasta a avut o evolutie crescatoare reflectata prin cresterea de la 3. .La medicii de familie la care se constata abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente s-a luat masura diminuarii drepturilor privind plata per capita.3 miliarde $US pentru servicii medicale si medicamente.7 miliarde $US si. 57 .Pentru atragerea medicilor in localitati izolate. începând cu anul 2002 medicul de familie acorda servicii medicale şi pentru populaţia dintr-o anumită zonă repartizată de Direcţia de sănătate publică. Din suma totală încasată medicul de familie va suporta şi cheltuielile de personal pentru asistenţii medicali şi alt personal încadrat. considerate cu impact in sanatatea publica.Pentru a permite şi medicilor de familie să decidă cu privire la modul de utilizare a sumelor cuvenite s-a inlocuit bugetul de practică medicală cu un buget total.

Îmbunătăţirea modalităţii (mecanismelor) de finanţare a spitalelor pentru a realiza o alocare mai obiectiva şi transparentă a resurselor financiare spre spitale şi pentru a stimula creşterea eficienţei furnizării serviciilor spitaliceşti III.Numarul si tarifele pentru investigatiile paraclinice se negociaza pe baza propunerilor de oferte ale furnizorilor. .asigurarea cu medicamente in zonele defavorizate .Serviciile publice conexe actului medical furnizate în cabinetele de practică se acorda pe baza de contracte de prestare a servicii cu furnizorii de servicii medicale de specialitate clinice şi stomatologice cu care colaborează. medicilor. informarea publicului – automedicatia elaborarea ghidurilor terapeutice imbunatatirea modului de prescriere a medicamentelor relatia medic – farmacist – pacient 3. . potrivit complexitatii si performantelor aparaturii din dotare si se stabilesc in limita necesarului pe judet. adică prin stimularea creşterii veniturilor proprii. imbunatatirea si consolidarea reglementarilor privind politica de preturi: . ţinând seama de strânsa legătură dintre cele două activităţi. I. pentru a se realiza un echilibru între cererea de servicii medicale şi oferta de servicii.compensarea in cadrul sistemului national de sanatate Spitale: Creşterea veniturilor la nivelul spitalelor prin mărirea ponderii surselor private în totalul resurselor financiare ale spitalelor (privatizarea unor servicii sau activităţi ale spitalului) II. .Cresterea disponibilitatii si a accesibilitatii medicamentelor : . aşa cum se procedează şi în alte ţări. Servicii farmaceutice Politica nationala in domeniul medicamentului vizeaza urmatoarele masuri: 1. Incurajarea consumului rational de medicamente: formarea continua a farmacistilor.desfiintarea plafonului valoric pe prescriptiile medicale 2.elaborarea listei medicamentelor compensate . 58 .Asistenta ambulatorie de specialitate . Definirea.politica de preturi . Creşterea veniturilor la nivelul spitalelor Creşterea veniturilor la nivelul spitalelor se va face în principal pe calea contractării unor anumite servicii în afara sistemului public sau al asigurărilor sociale de sănătate.Control mai riguros al serviciilor furnizate de medicii de specialitate şi al prescrierilor de medicamente şi de investigaţii paraclinice de către Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică împreună cu Colegiul Medicilor din România şi alte organe abilitate.finantarea medicamentelor (acoperirea cheltuielilor determinate de utilizarea medicamentelor in sistemul de sanatate) .Numărul de medici care urmează să intre în relaţie contractuală cu Casele de asigurări de sănătate să fie stabilit de comisiile paritare de acreditare împreună cu direcţiile de sănătate publică.asigurarea bazei de date cu privire la informatiile statistice referitoare la consumul de medicamente . ştiut fiind că o ofertă exagerată de servicii poate conduce la o creştere artificială a cererii.elaborarea listei medicamentelor esentiale . Gestionarea mai eficientă a resurselor la nivelul spitalului în vederea furnizării de servicii de calitate adecvate nevoilor pacienţilor I.

). Definirea cât mai exactă a serviciilor acoperite prin asigurările obligatorii (publică şi socială) şi a celor contractate sau acoperite de spitale în cadrul acestor asigurări. Definirea cât mai exactă a serviciilor acoperite prin asigurările obligatorii (publică şi socială) şi a celor contractate sau acoperite de spitale în cadrul acestor asigurări. Schimbarea formei de proprietate pentru unele spitale în vederea atragerii de fonduri suplimentare din parte noilor proprietari (fundaţii. efectuarea de investiţii.). Scopurile dorite prin creşterea veniturilor la nivelul spitalului sunt: 1. organizaţii nonprofit). Clarificarea unor aspecte legate de proprietatea spitalelor şi a echipamentelor. spitalele vor putea acoperi în acest fel şi serviciile acordate persoanelor neasigurate cărora spitalele publice sunt obligate să le acorde anumite servicii medicale Principalele măsuri necesare atingerii acestor scopuri sunt: Pe termen scurt A. personal etc. Specificarea pachetului de servicii acoperite de Legea nr. Introducerea contabilitatii costurilor pentru realizarea unei evidenţe contabile moderne la nivelul spitalului. investiţiile ce se vor face la nivelul spitalului (cine face investiţiile. 145/1997 şi Legea nr. cine suportă amortizarea etc. 505/2001 C. vânzări. posibilitatea stimulării financiare a angajaţilor şi managerilor. închirieri. cercetare. prin realizarea unor venituri proprii în afara sistemului public unele spitale publice vor putea continua să furnizeze servicii în cadrul asigurărilor obligatorii chiar dacă nivelul rambursării pentru unele dintre aceste servicii va fi insuficient. Subvenţionarea prin resurse private a unor servicii publice subfinanţate.). Posibilitatea de mărire a veniturilor personalului.Tipurile de servicii avute în vedere sunt cele în afara pachetului de servicii acoperit de asigurările sociale (servicii clinice sau servicii de confort sporit. Aceste servicii vor fi plătite direct de pacienţii care le primesc sau prin alte mecanisme financiare (asigurări private. Pe termen mediu şi lung A. Asigurările voluntare (private) de sănătate pot acoperi aceste servicii din afara pachetului asigurărilor obligatorii. Îmbunătăţirea structurii şi echipamentelor spitalelor.). în acord cu serviciile furnizate la nivelul spitalului 3. prestarea unor servicii auxiliare etc. reparaţii capitale etc. de asemenea. Legea spitalelor şi normele de aplicare B. Legea spitalelor şi Legea proprietăţii publice/private C.). Măsuri legislative – modificarea Legii nr. abonamente pentru îngrijiri etc. concesiuni. asocierea spitalelor cu investitori privaţi. plecând de la veniturile proprii realizate se vor dezvolta mecanisme pentru o plată corespunzătoare a personalului medical. alimentaţie. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică B. Clarificarea posibilităţilor de gestionare a veniturilor proprii ale spitalului (reportări anuale ale soldului nefolosit la sfârşitul anului. precum şi a posibilităţii de a obţine venituri proprii din diferite activităţi clinice (servicii acordate unor pacienţi) sau neclinice (învăţământ. Clarificarea formei de organizare şi funcţionare a spitalelor. prin creşterea veniturilor proprii spitalele vor putea să-şi îmbunătăţească structura (inclusiv necesarul pentru autorizarea sanitară de funcţionare) în vederea furnizării unor servicii mai eficiente şi de calitate pacienţilor 2. Reglementari pentru privatizarea unor spitale D. utilă în procesul evaluării activităţii şi pentru privatizarea unor activităţi spitaliceşti 59 .

modul de stimulare a eficienţei tehnice la nivelul spitalelor . Plecând de la evaluarea situaţiei existente şi având în vedere scopurile prezentate anterior. Implicarea Direcţiilor Judeţene de Sănătate Publică (ca reprezentant al autorităţilor centrale şi locale cu rol în aplicarea politicilor de sănătate) în procesul negocierii 2. deoarece spitalele sunt unităţi sanitare ce furnizează o gamă largă de servicii (spitaliceşti şi ambulatorii) este necesară identificarea tuturor serviciilor furnizate de spitale. sistemul de decontare a serviciilor spitalelor trebuie să creeze o competiţie pentru atragerea pacienţilor (fondurile să urmeze pacienţii) şi să nu creeze stimulente pentru o selecţie a acestora (cei cu nevoi mari să fie refuzaţi sau trimişi către alt furnizor) Metodele de decontare a serviciilor spitalelor vor evolua de la cele utilizate în prezent la cele propuse pentru termen mediu şi lung. Redefinirea modalităţii de contractare cu spitalele pentru serviciile spitaliceşti şi ambulatoriul de specialitate prin contractarea separată a acestor servicii şi stimularea contractării serviciilor ambulatorii . competenta privind pachetul de servicii oferit b. TVA etc. inclusiv credite de la trezorerii sau banci e. Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare a spitalelor Modalitatea de plată pentru serviciile medicale oferite de spitale trebuie să fie concepută astfel încât să atingă următoarele scopuri: 1. Auditul intern al spitalelor 4. Monitorizarea respectării contractelor de furnizare de servicii medicale spitaliceşti 3. conditii hoteliere diferentiate. trebuie clarificate metodele de contractare a serviciilor spitaliceşti astfel încât să se ştie cu exactitate care sunt serviciile contractate şi ce fonduri sunt necesare 3.modul de stimulare a eficienţei alocative la nivelul sistemului spitalicesc (modul în care resursele sunt utilizate acolo unde produc cel mai mare beneficiu pentru sistem) . Clarificarea modului de soluţionare a litigiilor legate de contractare 5. deoarece baza decontarii spitalelor este reprezentată de contractele cu CJAS.) c.II. Criteriile de evaluare a fiecărui mecanism de plată folosit vor fi următoarele: . Ritmicitate în derularea sumelor contractate d.nivelul resurselor necesare funcţionării sistemului ales şi monitorizării spitalelor. măsurile propuse pentru sistemul de finanţare a spitalelor sunt: Pe termen scurt A. Acoperirea temporară a mijloacelor circulante prin diferite mecanisme . Creşterea accesibilităţii asiguraţilor la serviciile spitaliceşti necesare. Clarificarea aspectelor legislative privind drepturile şi obligaţiile părţilor contractante (spitalul şi CJAS) a. incadrarea cu personal de specialitate .impactul asupra calităţii serviciilor . Evidenţierea factorilor externi care pot modifica termenii contractului (inflaţia. Îmbunătăţirea sistemului de contractare a serviciilor medicale spitaliceşti cu CJAS Acţiuni necesare: 1. Negocieri reale între părţi privind serviciile contractate avand in vedere performanta spitalului in functie de dotarea cu aparatura medicala. Transparenţă în modalitatea de decontare a serviciilor spitalelor. Adecvarea decontarii cu tipul activităţii desfăşurate. reducerea cheltuielilor spitalicesti 60 . clasificarea acestor servicii şi găsirea unor modalităţi de decontare adecvate fiecărui tip de activitate 2.modul de control al costurilor totale .

în funcţie de scopurile avute în vedere. Definirea modalităţilor de finanţare utilizate pe termen mediu/lung. Prin definirea structurilor spitalelor conform OMSF 457/2001 şi înregistrarea separată a cheltuielilor pe aceste structuri se vor putea evalua indicatorii necesari unei finanţări diferite în funcţie de serviciile furnizate 2. acordate in sistem ambulatoriu de furnizori specializati B.) şi a accesului la investigaţii paraclinice în ambulatoriul de specialitate c. 2. Acţiuni necesare: 1. Definirea instituţiilor cu rolurile şi responsabilităţile necesare funcţionării sistemului de finanţare a spitalelor bazată pe caz 5. Pentru a diminua stimulentul de a interna cât mai mulţi pacienţi este necesar ca în contractele cu CJAS să fie negociat un anumit număr de internări (plecând de la fondurile disponibile) şi să fie prevăzute situaţiile concrete când acest număr poate fi depăşit (epidemii. Această metodă de finanţare va fi precursorul finanţării bazate pe tipul pacientului externat (DRG) ce reprezintă modalitatea aleasă pentru finanţarea spitalelor pe termen mediu/lung. Evaluarea costurilor pentru tipurile de pacienţi în vederea utilizării acestora la finanţarea bazată pe caz (DRG) a pacienţilor acuţi Pe termen mediu/lung A. Pregătirea cadrului general pentru sistemul de finanţare pe termen mediu/lung Acţiuni necesare: 1. s-ar putea utiliza o finanţare bazată pe pacient.prin introducerea ingrijirilor medicale la domiciliu. rapoarte unice pentru toţi beneficiarii din sistem). la care sa se negocieze si durata de spitalizare. diferită în funcţie de secţia unde au fost furnizate îngrijirile de sănătate. Modificarea sistemului de compensare a medicamentelor în ambulatoriu pentru acoperirea cât mai mare a celor esenţiale şi generice C. Deoarece unul din dezavantajele clare ale finanţării bazate pe zi de spitalizare este creşterea numărului de zile de spitalizare în vederea maximizării veniturilor. Stimularea medicilor de familie în a furniza mai multe servicii în ambulatoriu şi a nu trimite pacienţii către alţi furnizori (diminuarea ponderii capitaţiei în favoarea plăţii per consultaţie) b. Îmbunătăţirea modalităţii de finanţare actuale. Principalele servicii furnizate şi modalităţile de finanţare considerate sunt: 61 . Clasificarea unitară a diferitelor tipuri de servicii spitaliceşti şi înregistrarea separată a cheltuielilor cu furnizarea acestor servicii. numarul de zile de spitalizare si utilizarea numarului de paturi. monitorizarea trimiterilor la spital etc. adecvate serviciilor furnizate de spitale 3. accidente colective etc. Monitorizarea internărilor şi a transferurilor pentru a vedea justificarea lor şi stabilirea unui nivel maxim acceptat pentru internări de urgenţă (diferit în funcţie de tipul spitalului) 3. Pentru reducerea internărilor în cazurile ce nu reprezintă urgenţe medicale se pot stabili liste de aşteptare 4.). Definirea modalităţilor de finanţare utilizate pe termen mediu/lung. pe baza cărora să se formeze bugetul global al spitalului. Stimularea sistemului ambulatoriului de specialitate (prin mecanisme financiare. Reorganizarea sistemului de colectare şi raportare a datelor clinice (set minim de date la nivel de pacient spitalizat. Modificări în funcţionarea sistemului de sănătate pentru a diminua cererea de servicii la nivelul spitalului: a. adecvate serviciilor furnizate de spitale. 4.

şefi secţie etc. număr de pacienţi în funcţie de morbiditatea intraspitalicească diagnosticată. 2. Separarea funcţiilor manageriale de cele clinice (directori. Monitorizare lunară a structurii cheltuielilor. Definirea rolurilor şi responsabilităţilor membrilor echipei de management spitalicesc 2. Elaborarea unor planuri naţionale şi locale privind investiţiile 7. Analiza comparativă a performanţei spitalelor pe baza indicatorilor din anexa 1 5. Evaluarea performanţei managementului spitalicesc în baza contractului de management 4. B. mod de internare etc. Monitorizarea investiţiilor făcute la spitale (încadrarea în planurile naţional şi local) şi evaluarea investiţiilor „mascate”. transferuri. 6. 3.) Acţiuni necesare: 1. inclusiv cele provenite din donaţii şi sponsorizări. reinternări. rata de ocupare a paturilor. număr de urgenţe.) 3.- Servicii pentru pacienţii acuţi – Plată bazată pe tipul de caz externat (DRG) Servicii pentru pacienţi cronici (îngrijiri de lungă durată) – Plată pe zi spitalizare Servicii de psihiatrie – Plată pe zi spitalizare Servicii de urgenţă – Plată pe servicii -bloc Servicii de dializă pentru IRC – Plată per unitate de serviciu Servicii de radio şi chimioterapie – plată pe episod de tratament Servicii ambulatorii – Plată pe consultaţie Dispensarul TBC – buget istoric (pe baza cheltuielilor şi a unor normative) Servicii de asistenţă primară – buget istoric Alte servicii spitaliceşti 1. 5. Gestionarea mai eficientă a resurselor de la nivelul spitalului Scopul urmărit prin gestionarea mai eficientă a resurselor de la nivelul spitalului este de a da o valoare fondurilor şi de a utiliza resursele spre furnizarea de servicii eficace în condiţii de eficienţă crescută şi la un nivel corespunzător de calitate. Acţiuni principale: Clasificarea spitalelor în funcţie de serviciile furnizate şi pregătirea acestora pentru mecanismele de finanţare utilizate Definirea instituţiilor cu rolurile şi responsabilităţile necesare funcţionării sistemului de finanţare a spitalelor bazată pe caz Stabilirea etapelor de implementare a modalităţii de finanţare bazată pe caz Evaluarea activităţii spitalelor pornind de la clasificarea pacienţilor acuţi în DRG Evaluarea costurilor pentru tipurile de pacienţi în vederea utilizării acestora la finanţarea bazată pe caz (DRG) a pacienţilor acuţi Stimularea activităţii ambulatorii şi a îngrijirilor alternative pentru a prelua o parte din serviciile furnizate de spitale Implementarea noilor mecanisme de finanţare a spitalelor adecvate serviciilor furnizate de spitale III. Definirea organizării şi funcţionarii spitalelor publice ca unităţi nonprofit. Evaluarea performanţelor spitalelor (indicatori – durata medie de spitalizare. 62 . Pregătirea sistemului de sănătate în vederea utilizării noilor mecanisme de finanţare. cu evaluarea ponderii acestora în finanţarea spitalelor şi a efectelor asupra finanţării viitoare a serviciilor spitaliceşti 6. Pe termen scurt Principalele acţiuni strategice şi operaţionale necesare la nivel central sau local: A. 4. prestatoare de servicii B.

directori adjuncţi. contabil şef. Reevaluarea bianuală a cheltuielilor cu medicamentele compensate şi gratuite în ambulatoriu 4. servicii. de angajare etc. 2. Stabilirea de protocoale terapeutice pentru finantarea programelor de sanatate cu nominalizarea medicamentelor Principalele acţiuni strategice şi operaţionale necesare la nivelul spitalelor: A. Corelarea stimulentelor sau a penalizărilor (financiare. Definirea în fişa postului a rolurilor şi responsabilităţilor celor implicaţi în gestionarea şi funcţionarea spitalului. Utilizarea eficientă a resurselor financiare ale spitalului Activităţi necesare: 1. publicarea materialelor (InfoSan. Creşterea transparenţei şi accesului la informaţii privind listele cu tarifele de producţie şi import.Reorganizarea structurii spitalelor în vederea scăderii costurilor fixe (secţii. etc) şi distribuirea către spitale. resurselor umane. Controlul costurilor cu medicamentele şi materialele sanitare Activităţi necesare: 1. încadrarea cu personal. Stabilirea unor relaţii contractuale între universităţi. 2. Clarificarea rolului şi funcţiilor medicilor rezidenţi în cadrul spitalelor (contabilizarea acestora în momentul definirii necesarului de personal pe secţiile spitaliceşti) E. Monitorizarea lunară şi trimestrială a cheltuielilor spitalului şi încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat al spitalului C. medicamentelor şi materialelor sanitare. Reglementarea relaţiei dintre activitatea spitalicească şi cea de învăţământ medical şi cercetare Activităţi necesare: 1. Implementarea unui plan anual de furnizare a serviciilor (tipuri şi număr de servicii. funcţiile şi responsabilităţile etc. Evaluarea performanţei spitalului şi elaborarea de măsuri privind îmbunătăţirea acesteia 4. structuri auxiliare – în ceea ce priveşte numărul de paturi. Reorganizarea spitalelor pe principii de performanţă în concordanţă cu nevoia de servicii. Se au în vedere: controlul duratei medii de spitalizare. Îmbunătăţirea managementului spitalului Activităţi necesare: 1.) 2. infrastructura şi intenţiile de dezvoltare a spitalului etc. Definirea indicatorilor de performanţă a echipei manageriale (director. 6. Se poate realiza prin crearea unor web-site-uri. laboratoare. 63 . Colectarea continuă a datelor necesare managementului sistemului informaţional. instituţii de cercetare şi spitale. asistent şef) 3. Crearea unui sistem de stimulente pentru furnizarea de servicii în sistem ambulatoriu D. precum şi al investigaţiilor paraclinice pentru cazurile didactice sau cele care participă la procese de cercetare 2.) Acţiuni necesare: 1. secţiilor etc. compartimente. B. Utilizarea raportărilor cantitativ-valorice pentru farmaciile de spital şi monitorizarea consumului de medicamente în spital 3. resurse disponibile.) echipei manageriale de performanţele spitalului 5. DSP şi CJAS etc. precum şi cu listele Uniunii Europene privind medicamentele şi materialele sanitare. ambulatoriu. Definirea responsabilităţilor cadrelor din învăţământ şi cercetare în desfăşurarea activităţii spitalelor 3.

Reorganizarea secţiilor şi compartimentelor în vederea creşterii eficienţei 5. Utilizarea cu precădere a medicamentelor generice pentru tratamentele spitaliceşti C. pacient etc.).2. Organizarea evaluării şi a măsurilor necesare pentru obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare a spitalelor 2. Dezvoltarea unui plan anual privind investiţiile şi reparaţiile capitale ale clădirilor şi echipamentelor b. medic. Utilizarea unui sistem de identificare a problemelor privind calitatea îngrijirilor la nivelul fiecărei secţii sau departament al spitalului Pe termen mediu/lung A. Contractarea externă a unor servicii de suport sau paraclinice (dacă spitalul reuşeşte un beneficiu financiar. Întreţinerea corespunzătoare a clădirii şi echipamentelor: a. la preţuri cât mai mici 3. 6. cu menţinerea calităţii (analiza sistematică a schemelor terapeutice utilizate şi a investigaţiilor diagnostice) 5. Îmbunătăţirea structurii spitalului (clădiri. Stabilirea unor criterii precise de evaluare şi stimulare a personalului (nivelul pe grilă. Asigurarea transparenţei în procesul de achiziţie de medicamente. co-plată) 64 . Analiza eficienţei economice a contractelor de service pentru echipamente 3. cu reducerea numărului de internări ce nu sunt necesare D. inclusiv a implicaţiilor financiare 3. echipamente etc. conform normelor legale în vigoare 2. Elaborarea şi implementarea unui sistem de monitorizare a calităţii îngrijirilor Activităţi necesare: 1. materiale sanitare etc. aprovizionare cu materiale consumabile necesare etc. Înfiinţarea unei comisii profesionale de analiză a consumului. care să considere şi creşterea eficienţei spitaliceşti. cu păstrarea calităţii îngrijirilor oferite pacienţilor) 4. liste de aşteptare. salariul de merit. materiale. regionale sau de profil similar la achiziţii de medicamente. necesarului şi achiziţiilor de medicamente. echipamente etc. premii etc. Utilizarea eficientă a resurselor umane ale spitalului Activităţi necesare: 1. Încadrarea în normele maximale de personal pentru diferitele structuri ale spitalului 3. Funcţionarea echipamentelor conform specificaţiilor tehnice ale acestora în vederea obţinerii eficienţei maxime în utilizarea lor (personal adecvat ca număr şi pregătire.) Activităţi necesare: 1. Stabilirea unor politici de sănătate privind utilizarea noilor tehnologii (echipamente. Evaluarea performanţelor personalului pe baza îndeplinirii unor criterii definite în concordanţa cu obiectivele din planul anual al spitalului 4. medicamente) în spitale numai pe baza unor studii de cost/eficacitate şi a fondurilor disponibile (număr limitat. Înfiinţarea de comisii interdisciplinare de etică şi analiză a incidentelor şi accidentelor clinice. facilităţile din spital etc. Definirea fişelor de post pentru fiecare membru al personalului. 4. Participarea comună a unor spitale locale. Elaborarea unor planuri de recrutare de personal de specialitate în vederea asigurării serviciilor necesare pacienţilor asiguraţi E.) 2. Realizarea unor evidenţe cantitativ-valorice a consumurilor de medicamente şi materiale pe secţie. materiale. 5. vizând activitatea personalului.) c. Utilizarea unui sistem de evaluare a satisfacţiei pacienţilor privind serviciile furnizate de spital (de exemplu: chestionare aplicate trimestrial. Utilizarea unei platforme tehnice comune pentru serviciile spitaliceşti şi cele ambulatorii. echipamente etc.

mobilitatea pacienţilor dinspre alte judeţe 2. Elaborarea unor planuri naţionale şi locale privind numărul de paturi şi tipul de servicii furnizate (pe baza nevoilor) 3. Introducerea standardelor contabile internaţionale pentru realizarea unei evidenţe contabile moderne la nivelul spitalului. inclusiv încadrarea cu personal 4. Menţinerea transparenţei şi accesului la informaţii prin întreţinerea şi actualizarea web-site-ului cu listele cu tarifele de producţie şi import.Cresterea bugetului destinat intrarilor de credite pentru dotarea cu aparatura de mare performanta . bugetele locale si a veniturilor extrabugetare: . Controlul costurilor pentru medicamente şi tehnologii Acţiuni necesare: 1. Elaborarea la nivel naţional a unei liste cu preţuri ale Uniunii Europene (care să fie maximale) pentru medicamentele. Stabilirea unui plan de dezvoltare profesională a personalului de la toate nivelurile 5. Dezvoltarea unui sistem de identificare a problemelor privind calitatea îngrijirilor la nivelul fiecărei secţii sau departament al spitalului şi înfiinţarea de structuri pentru îmbunătăţirea calităţii 7.Elaborarea de criterii de selectie a unitatilor sanitare in vederea contractarii serviciilor spitalicesti. utilă în procesul evaluării activităţii şi pentru privatizarea unor activităţi spitaliceşti E Dezvoltarea unor asociaţii profesionale care să sprijine funcţionarea spitalelor în vederea creşterii eficienţei spitaliceşti In contextul celor aratate.Evaluarea ofertei de servicii. precum şi cu listele Uniunii Europene privind medicamentele şi materialele sanitare C. Dezvoltarea unui organism naţional de monitorizare a calităţii serviciilor spitaliceşti 6.Stabilirea indicatorilor de performanta si a metodologiei de intocmire a bugetului de venituri si cheltuieli ale spitalului Raspunde : Ministerul Sanatatii si Familiei si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate Comcomitent se va urmari cresterea eficientei fondurilor alocate de la bugetul de stat. Reorganizarea spitalelor în funcţie de nevoile de servicii. Evaluarea modalităţilor de finanţare utilizate şi ajustarea lor în funcţie de scopurile politicilor de sănătate definite D. în ceea ce priveşte echipamentele. Planificarea serviciilor spitaliceşti şi reforma instituţională Acţiuni necesare: 1. Evaluarea costurilor totale pentru compensarea medicamentelor propuse a fi incluse 2. Evaluarea nevoilor de servicii spitaliceşti în concordanţă cu indicatorii de morbiditate din aria geografică deservită. se impune luarea unor masuri pe linia imbunatatirii sistemului de finantare in sanatate: . tinand seama de indicatorii realizati in perioada 1998-2000 Raspunde :Casa Nationala de Asigurari de Sanatate . tehnologiile.Stabilirea tipurilor de spitale in vederea contractarii serviciilor medicale spitalicesti pe 2002 Raspunde : Ministerul Sanatatii si Familiei -Analiza cererii de servicii medicale fata de oferta de servicii medicale Raspunde :Casa Nationala de Asigurari de Sanatate . 65 . materialele sanitare şi tehnologii 3. Raspunde : Ministerul Sanatatii si Familiei si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate .B.

Atragerea de sume din bugetele locale pentru finantarea actiunilor sanitare pe plan local. • Rata infecţiilor nosocomiale • Rata complicaţiilor • Corespondenţă diagnostic la 72 de ore cu diagnosticul la externare • Corespondenţă durata medie de spitalizare cu cea naţională pe tip de spital şi secţie • Existenţa şi funcţionarea unei comisii de calitate • Număr şi tip de servicii furnizate raportate la numărul şi tipul serviciilor contractate • Rata de utilizare a paturilor • Număr urgenţe • Număr servicii ambulatorii • Cost pe tipuri de pacienţi în limitele naţionale pe tip de spital şi secţie • Cost pe zi de spitalizare în limitele naţionale pe tip de spital şi secţie • Rata de absenteism a personalului • Nr. . . . total pacienţi • Procent buget utilizat pentru întreţinerea clădirii şi echipamentelor • Procent buget pentru investiţii • Rata mortalităţii intraspitaliceşti.. din care cea intraoperatorie.Imbunatatirea modului de elaborare si executare a programelor nationale de sanatate in functie de prioritatile de sanatate publica pe structuri si destinatii. pacienţi neasiguraţi / nr.Cresterea cheltuielilor pe seama sumelor provenite din venituri extrabugetare Raspunde : Ministerul Sanatatii si Familiei Anexa 1 – Exemplu de indicatori de performanţă a spitalului Criteriu Acoperirea financiară a spitalului Indicatori/măsuri de performanţă • Total cheltuieli faţă de bugetul aprobat • Procent venituri proprii în bugetul aprobat • Nr.Cresterea sumelor pentru achizitionarea de lapte praf pentru combaterea morbiditatii si mortalitatii copiilor de 6-12 luni. la nivel de secţie. total pacienţi • Timpul de aşteptare în ambulatoriu sau la camera de gardă Evaluarea calităţii serviciilor furnizate • Diagnostice. îngrijire şi terapie corespunzătoare Eficacitatea activităţii spitalului • Urmărirea normelor şi procedurilor în vigoare Eficienţa activităţii spitalului Satisfacţia pacienţilor îngrijirile primite privind 66 . de pacienţi satisfăcuţi / nr.

2006 67 .4. STRATEGIA PRIVIND SĂNĂTATEA FEMEII. COPILULUI ŞI FAMILIEI PENTRU PERIOADA 2002 .

68 . Avortul şi serviciile pentru întreruperea sarcinii în condiţii de siguranţă. 6. sunt: 1. Profilaxia şi managementul infecţiilor cu transmitere sexuală (ITS) şi a infecţiei cu HIV/SIDA. la implicarea nemijlocită în domeniul protecţiei familiei. Managementul cancerului genito-mamar. Maternitatea fără risc – îngrijirea prenatală. Planificarea familială (opţiunea reproductivă). îndeosebi provenind din categorii defavorizate. copilului şi familiei relevante pentru România. Un comportament sexual şi reproductiv sănătos are un impact semnificativ asupra sănătăţii generaţiilor următoare. în conformitate cu recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi-a extins sfera de activitate de la protecţia şi promovarea sănătăţii populaţiei şi crearea de strategii sanitare. Sănătatea preşcolarilor şi scolarilor. În definirea şi implementarea acestor atribuţii. 7. În noua sa structură organizatorică. Programul guvernamental în domeniul sănătăţii porneşte de la faptul că îngrijirea sănătăţii trebuie să fie un bun social colectiv şi accesibil tuturor cetăţenilor României. 2. Sănătatea reproductivă şi sexuală a adolescenţilor şi tinerilor. îngrijirea la naştere şi a nou născutului în condiţii de siguranţă şi igienă. Ministerul Sănătăţii şi Familiei a iniţiat un proces consultativ şi participativ de planificare strategică în domeniul sănătăţii femeii. pe fondul asigurării unui acces liber şi echilibrat la serviciile de sănătate. Sănătatea copilului 0-1 an. îngrijirea postnatală şi alăptarea. 5. 8. Sănătatea copilului 1-4 ani.INTRODUCERE În toate societăţile şi culturile sănătatea femeii şi copilului. cât şi protecţia familiei reprezintă o componentă fundamentală pentru dezvoltarea umană în general. 3. copilului şi familiei. Ariile sănătăţii femeii. Programul de guvernare prevede îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei. punându-se accent pe protecţia medico-socială a femeii şi copilului. 4. Ministerul Sănătăţii şi Familiei urmăreşte îndeplinirea obiectivelor Programului de guvernare pe perioada 2001 – 2004 şi respectarea obligaţiilor asumate de România prin diferite convenţii internaţionale. definite în cadrul procesului de planificare strategică. 9. indiferent de capacitatea lor de a plăti.

din care 55% ştiu cum se foloseşte 23. Această scădere se datorează: creşterii mortalităţii generale.7/1000 locuitori în 1989. de la 10. 12.8% dintre bărbaţi din România folosesc metode contraceptive moderne 58% dintre femeile şi 52% dintre bărbaţii căsătoriţi sau în uniune consensuală nu îşi mai doresc copii 72% dintre femei şi 61% dintre bărbaţi doresc mai multe informaţii despre metodele contraceptive 69 . la 12/1000 locuitori în 1999. în special a abuzului sexual. iar în 1999 fiind de minus 1.4/1000 locuitori de nou-născuţi. Planificarea familială (opţiuni reproductive) Conform datelor din studiul asupra sănătăţii reproducerii (1999). de sporul natural negativ. făcut pe un eşantion naţional de femei cu vârste cuprinse între 15-49 ani şi bărbaţi cu vârste cuprinse între 15-49 ani: aproape toată populaţia (99%) a auzit de cel puţin o metodă contraceptivă modernă aproximativ 92% din populaţie a auzit despre sterilet.7% în 1980.8% în 1999. Prevenirea şi managementul infertilităţii. ponderea copiilor 0-14 ani scăzând de la 26.5/1000 locuitori. fenomen explicabil prin înrăutăţirea condiţiilor de viaţă şi prin scăderea eficienţei serviciilor medicale scăderii natalităţii de la 16/1000 de locuitori în 1989. Situaţia actuală a sănătăţii femeii. în ultimii 10 ani. la 18.10.4/1000 locuitori scăderii numărului de copii şi tineri. Prevenirea şi managementul tuturor tipurilor de violenţă împotriva femeii şi copilului. în 1996 înregistrându-se un vârf de minus 2. consecinţă firească a liberalizării avorturilor şi a folosirii mijloacelor contraceptive diminuării sporului natural. copilului şi familiei în România Aspecte de demografie Situaţia demografică este caracterizată. Sănătatea sexuală a persoanelor în vârstă. care a devenit negativ din 1992. la 10. 11.3% dintre femei şi 22.

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 57.9 34.5 13.Evoluţia ratelor prevalenţei contraceptivelor este prezentată în Figura 1. 70 . Evoluţia ratelor prevalenţei contraceptivelor.3 63. Structura metodelor contraceptive utilizate este prezentată în Figura 2.3 1993 Prevalenta totala Metode moderne 1999 Metode traditionale Figura 1.8 29.3 43. Spermicide 3% Ritm/Calendar 6% Dispozitive intrauterine 7% Contraceptive orale 8% Sterilizarea feminină 3% Alte metode moderne 1% Nici o metodă 35% Prezervativ 9% Coit întrerupt 28% Figura 2. Structura metodelor contraceptive utilizate.

În Figura 4 se evidenţiază scăderea clară a ratei avorturilor (la mai puţin de jumătate) în paralel cu creşterea clară a folosirii metodelor contraceptive moderne (peste dublu). îngrijirea postnatală şi alăptarea aproximativ 60% din femeile gravide au beneficiat de prima vizită la medic în primul trimestru de sarcină 71 .2 avorturi per naştere în 1993 acum existând un avort la fiecare 1. Evoluţia avortului în ultimii 10 ani este prezentată în Figura 3. Evoluţia avortului în ultimii 10 ani.9 29. 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Total La cerere Incomplet Figura 3. Scăderea ratei avorturilor. 120 100 80 60 40 20 0 1993 Rata prevalentei metodelor moderne 1999 Rata totală a avorturilor la cerere 13. Cele mai multe avorturi se produc la grupa de vârstă 20-34 ani.6 naştere. în paralel cu creşterea utilizării contracepţiei.Avortul şi serviciile de întrerupere a sarcinii în condiţii de siguranţă Evoluţia avortului în ultimii zece ani este descrescătoare. asistarea la naştere şi a nou-născutului în condiţii de siguranţă şi igienă. de la 2. Maternitatea fără risc – îngrijirea prenatală.5 45 104 Figura 4.

000 nou născuţi-vii. Evoluţia mortalităţii materne între anii 1989 şi 2000. 72 . din care: 16. reducându-se de aproximativ 8 ori (Figura 6)..000 nou-născuţi vii datorate cauzelor obstetricale Evoluţia mortalităţii materne între anii 1960 şi 2000 este descrisă în Figura 5. 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Rata mortalităţii materne Avort Risc obstetrical Figura 6.20 decese la 100. Evoluţia mortalităţii materne între anii 1989 şi 2000 este descrescătoare. datorită legalizării avortului şi contracepţiei: 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Rata mortalităţii materne Avort Risc obstetrical Figura 5.63 decese la 100. constatându-se o scădere marcată a mortalităţii materne după 1990.000 nou-născuţi vii datorate avorturilor 16.numărul mediu de vizite prenatale este de 5 mortalitatea maternă în România este de 33 decese la 100. Evoluţia mortalităţii materne între anii 1960 şi 2000.

Principalele cauze de deces sunt accidentele. unde atinge valoarea de 2/1000 în 1998 şi 1. Atât prin număr.9/1000 în 1989 şi la 18. urmate de boli ale aparatului respirator şi tumori. în adresabilitatea la servicii medicale. respectiv ineficienţa măsurilor de prevenire a cauzelor principale de deces. a căror prevenţie şi tratament se dovedesc insuficiente. la această grupă de vârstă. la 1000 nou născuţi) este principalul indicator care caracterizează starea de sănătate a copiilor. Mortalitatea infantilă a scăzut semnificativ în ultimele trei decenii: de la 49. În mod special de organizarea şi calitatea serviciilor preventive depinde starea de sănătate a populaţiei infantile. lipsă de supraveghere a copiilor. copiii sunt mari consumatori de servicii medicale.4/1000 în 1970. Pe grupe de vârstă mortalitatea cea mai ridicată se înregistrează între 1-2 ani. Peste 45% din decesele 1-4 ani se produc în unităţi sanitare. la 26. restul la domiciliu. Evoluţia ratelor mortalităţii infantile între anii 1970 şi 2000. cât şi prin particularităţile biologice de vârstă. Mortalitatea cea mai ridicată în mediul rural traduce diferenţele în: asistenţa medicală de urgenţă. Mortalitatea infantilă (număr de decese 0-1 an. Mortalitatea 1-4 ani înregistrează o scădere lentă şi continuă în ultimii 10 ani: 1.8/1000 în 1999. Mortalitatea infantilă la domiciliu se apropie de 30% din cazurile de mortalitate infantilă. 60 50 40 30 20 10 0 Rata mortalităţii infantile Figura 7. nivelul educativ mai scăzut. 73 . Mortalitatea 1-4 ani este un indicator de sănătate căruia i se acordă o atenţie deosebită pentru că traduce eficienţa.9/1000 de locuitori 1-4 ani în 1990 şi 1/1000 în 1999.6/1000 în 1999.Sănătatea copilului Copiii reprezintă aproximativ 28% din populaţia ţării.

aproximativ 10% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 15-49 ani folosesc prezervativul. în descreştere faţă de anul 1993. dintre tinerii sub 24 de ani care şi-au început viaţa sexuală. proporţia femeilor care şi-au început activitatea sexuală înainte de 20 ani este de 56%. iar 23% folosesc o metodă modernă.5 ani. 34% din femei şi 86% din bărbaţi raportează că au doi sau mai mulţi parteneri sexuali.5 ani. în 1999 vârsta mediană la primul contact sexual a fost de 19. când această vârstă era 20. Sănătatea reproductivă şi sexuală a adolescenţilor şi tinerilor cei mai mulţi adolescenţi cunosc riscul de infecţii transmise pe cale sexuală.000 locuitori. 40% din tinerele femei şi 25% din bărbaţii tineri au cunoştinţe corecte despre ciclul menstrual. principala cale de transmitere a infecţiei cu HIV/SIDA este cea heterosexuală. 75% dintre femei şi 69% dintre bărbaţi nu se consideră la risc de a se infecta cu HIV. inclusiv a infecţiei cu HIV şi SIDA în anul 2000 rata sifilisului a fost de 44. 27% folosesc o metodă contraceptivă tradiţională.763 cazuri cumulate de SIDA. la data de 1 ianuarie 2001 se înregistra un total de 9.Prevenirea şi managementul infecţiilor cu transmitere sexuală (ITS). jumătate din tineri folosesc o metodă contraceptivă. 74 .3 cazuri la 100. în timp ce 80% din bărbaţi îşi încep activitatea sexuală înainte de această vârstă. dar a apărut şi calea de transmitere prin folosirea seringilor în comun în cazul drogurilor injectabile. numărul de cazuri SIDA diagnosticate la copii este în scădere: între anii 1991 – 1998 s-au diagnosticat în fiecare an câte 400-500 de cazuri noi în 1999: 255 cazuri diagnosticate în 2000: 290 cazuri diagnosticate 90% dintre persoanele intervievate cunosc efectul protector al folosirii prezervativului.

în acest sens demarându-se o serie de iniţiative. în 1998 rata deceselor cauzate de cancerul de sân în România a fost de 18 decese la 100. Efectele neplăcute ale menopauzei se pot evita prin terapii adecvate de substituţie.Sănătatea sexuală a persoanelor în vârstă Tulburările provocate de menopauză pot avea efecte pe termen lung. când şansele de vindecare sunt reduse. pentru a le proteja prin realizarea de activităţi educative în şcoli. de-a lungul vieţii. dar şi prin campanii mass-media. Conform datelor din 1999 ale SSRR. în special a abuzului sexual În România fenomenul violenţei domestice şi sexuale a început să fie din ce în ce mai mult abordat. Prevenirea şi managementul tuturor formelor de violenţă împotriva femeii şi copilului. precum şi prevenirea îmbolnăvirilor şi 75 . educaţia populaţiei are un rol esenţial în acest domeniu. Prevenirea traficului de femei şi copii Traficul de femei şi copii reprezintă o problemă care se află în atenţia mai multor instituţii guvernamentale. Prevenirea şi managementul cancerului genito-mamar cancerele genito-mamare pot fi tratate şi chiar vindecate dacă sunt depistate cât mai devreme (stadii precoce).). Victimele sunt în special femei şi copii. apreciindu-se că aproximativ 15% din cupluri sunt afectate. Femeile şi cuplurile trebuie să aibă dreptul la numărul dorit de copii. Astfel de programe se vor adresa unor grupuri vulnerabile (copiii străzii. Doua treimi din femei au raportat trecerea printr-un abuz sexual din partea soţilor sau partenerilor. din care Ministerul Sănătăţii şi Familiei face parte. aproximativ 29% din femei au suferit abuzuri fizice produse de partenerii lor. Asistenţa medico-socială la nivelul comunităţii Supravegherea stării de sănătate a populaţiei. deşi îşi doresc acest lucru. din nefericire. există cupluri care nu pot avea copii. copii şi tineri instituţionalizaţi etc. Exemple de astfel de parteneriate sunt cele din domeniul educaţiei persoanelor care sunt la risc de trafic. iar cifrele estimative ale Comisiei de specialitate de obstetrică-ginecologie din Ministerul Sănătăţii şi Familiei arată că. de exemplu femeile la menopauză sunt predispuse la osteoporoză.000 femei femeile sunt diagnosticate în stadii tardive (II sau III). iar formele violenţei pot avea aspecte fizice dar şi psihice. Prevenirea şi managementul infertilităţii Infertilitatea este un domeniu care începe să capete importanţă din ce în ce mai mare în cadrul sănătăţii reproducerii.

b. s-a menţionat anul. Pentru rezolvarea acestor situaţii şi a supravegherii stării de sănătate a populaţiei. din cauza faptului că un număr destul de mare de persoane nu sunt pe listele medicilor de familie. nu se pot supraveghea şi urmări în evoluţie bolnavii cronici. g. Indicator Populaţia (milioane) Femei de vârstă fertilă (15 – 49 ani) Natalitatea (născuţi vii la 1000 locuitori) Mortalitatea generală (decese la 1000 locuitori) Sporul natural (la 1000 locuitori) Rata totală a fertilităţii (la femeie) Rata totală a fertilităţii (la 1000 femei 15 – 49 ani) 76 Valoare 22. c.5 11. nu se pot efectua şi supraveghea vaccinările la toţi copiii. e. Principalii indicatori ai sănătăţii reproducerii şi sexualităţii în România.promovarea sănătăţii este dificil de realizat în condiţiile actuale. atât copii. Acolo unde datele pentru anul 2000 nu au fost disponibile. nu se poate stabili adevărata stare de morbiditate a populaţiei unei zone. strategia Ministerului Sănătăţii şi Familiei prevede înfiinţarea unei noi funcţii în asistenţa medicală asistenta medicală comunitară.3 40. unii copii nu figurează pe catagrafia de vaccinare şi sunt excluşi din programul de vaccinare. Tabelul următor prezintă principalii indicatori ai sănătăţii reproducerii şi sexualităţii în România. greu de controlat.342 Anul 2000 (1.205 5. unde lipseşte medicul de familie.4 – 0. nu se preia nou-născutul din maternitate şi nu se efectuează supravegherea acestuia. nu se pot urmări tratamentele la domiciliu. d. în zonele geografice deosebite (relief. în special în zonele rurale. Lipsa medicului de familie sau neînscrierea pe listele acestuia a grupelor sociale defavorizate determină apariţia unor situaţii dificile.9 1. f. având în vedere disfuncţionalităţile inerente implementării noii structuri organizatorice în sistemul de acordare a asistenţei medicale a populaţiei. cât şi adulţi. dispersia populaţiei etc. depistarea şi supravegherea focarelor TBC se face cu greutate. nu se iau în evidenţă şi nu se examinează gravidele care nu sunt în listele medicilor de familie. cu densitate de grupări sociale defavorizate necuprinse în listele medicilor de familie. mulţi din aceşti bolnavi nefiind înscrişi la medicul de familie.357 10.07) 2000 2000 2000 1996-1999 2000 .) şi în oraşele mari.07) 2000 (1.435.813. a. Tabelul 1.

9 18.48 0.8 29.3 24.2 23.2 1.5 34.000 femei) Boli ale aparatului circulator Tumori Boli ale aparatului respirator Boli ale aparatului digestiv Accidente 58 85 32.000 locuitori) Rata infecţiilor cu gonoree (cazuri la 100.000 locuitori) Număr de cazuri de SIDA Principalele cauze de mortalitate la femei (număr de cazuri la 100.000 născuţi vii) Rata mortalităţii materne prin risc obstetrical (la 100.5 4.000 locuitori) Rata infecţiei cu HIV (cazuri la 100.91 40 63.3 48.000 locuitori) Rata SIDA (cazuri la 100.763 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1996-1999 1996-1999 2000 2000 2000 2000 1985-2001 714.54 47.18 2.63 5.64 30.40 151.34 51.88 1.000 născuţi vii) Rata mortalităţii materne prin avort (la 100.Procentul gravidelor luate în evidenţă şi urmărite în timpul sarcinii (%) Procentul de naşteri asistate în maternităţi (%) Rata mortalităţii materne (la 100.83 16.6 45.9 44.74 9.7 6.17 21.000 locuitori 1 – 4 ani) Procentul sugarilor alimentaţi natural până la 4 luni (%) Prevalenţa utilizării contracepţiei la femeile în cuplu (%) Totală Metode moderne Metode tradiţionale Prevalenţa utilizării contracepţiei la toate femeile (%) Totală Metode moderne Metode tradiţionale Metode contraceptive folosite cel mai frecvent Prezervative Contraceptive orale Dispozitive intrauterine Rata avorturilor (la 1000 femei între 15 – 49 ani) Rata avorturilor la cerere (la 1000 femei între 15 – 49 ani) Rata totală a avorturilor la cerere (pe femeie) Raportul avorturi la cerere per născuţi vii Rata sifilisului (cazuri la 100.7 7.20 16.08 2000 2000 2000 2000 2000 77 .68 34.6 0.000 născuţi vii) Mortalitatea perinatală (la 1000 născuţi vii + morţi) Rata mortalităţii infantile (la 1000 născuţi vii) Rata mortalităţii sub 1 – 4 ani (la 100.

1.Obiective generale Pentru perioada 2002 – 2006 se propun următoarele obiective generale pe termen lung. în conformitate cu Sănătatea copilului 0 – 1 an Obiectivul general 1: Îmbunătăţirea cadrului legislativ şi de reglare pentru protecţia sănătăţii copilului 0-1 an. în România. Obiectivul general 3: Creşterea adresabilităţii la serviciile de PF. Planificarea familială (opţiuni reproductive) Obiectivul general 1: Asigurarea drepturilor reproductive. Obiectivul general 4: Îmbunătăţirea stării de sănătate a copilului 0-1 an. Maternitatea fără risc Obiectivul general 1: Îmbunătăţirea cadrului legal şi regulatoriu favorabil maternităţii fără risc în România. în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene (UE). Obiectivul general 2: Reducerea mortalităţii şi morbidităţii materne. Obiectivul general 4: Încurajarea implicării bărbatului în PF. Obiectivul general 3: Creşterea calităţii serviciilor de sănătate adresate copilului. Obiectivul general 3: Creşterea nivelului de informare în rândul populaţiei legată de maternitatea fără risc. Obiectivul general 5: Prevenirea abandonului copilului. Obiectivul general 2: Asigurarea accesului la serviciile de avort în condiţii de siguranţă. Obiectivul general 6: Identificarea precoce şi intervenţia timpurie în tulburările de dezvoltare pentru prevenirea patologiei neuropsihice la copil 0-1 ani. Obiectivul general 2: Creşterea accesibilităţii la serviciile de planificare familială. inclusiv opţiunea informată. Obiectivul general 3: Creşterea nivelului de informare legată de avortul la cerere şi a serviciilor de întrerupere a sarcinii în rândul populaţiei. Obiectivul general 2: Reducerea mortalităţii şi morbidităţii neonatale. 78 . Avortul şi serviciile de întrerupere a sarcinii în condiţii de siguranţă Obiectivul general 1: Menţinerea şi îmbunătăţirea cadrului legal şi de reglare legat de avort şi serviciile de întrerupere a sarcinii legislaţia Uniunii Europene (UE).

Sănătatea copilului mic 1 – 4 ani Obiectivul general 1: Îmbunătăţirea cadrului legislativ pentru protecţia sănătăţii copilului. Obiectivul general 4: Reducerea sarcinilor nedorite în rândul adolescentelor şi tinerelor. Obiectivul general 3: Reducerea incidenţei şi prevalenţei infecţiei cu HIV şi SIDA la mamă şi făt. Obiectivul general 2: Realizarea de activităţi de informare-educare-comunicare (IEC) privind un stil de viaţă sănătos în colectivităţile de copii şi tineri. Sănătatea adolescenţilor si tinerilor Obiectivul general 1: Îmbunătăţirea cadrului legislativ şi de reglare necesar unor servicii adecvate de sănătate a reproducerii şi sexualităţii (SRS) pentru adolescenţi şi tineri. Obiectivul general 2: Creşterea calităţii serviciilor de sănătate adresate copilului. Obiectivul general 4: Creşterea informării şi educaţiei populaţiei în domeniul prevenirii ITS. Sănătatea prescolarilor şi a scolarilor Obiectivul general 1: Îmbunătăţirea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor din colectivităţi. Obiectivul general 3: Îmbunătăţirea stării de sănătate a copilului. 79 . inclusiv infecţia cu HIV şi SIDA Obiectivul general 1: Asigurarea cadrului legislativ necesar prevenirii discriminării persoanelor care trăiesc cu HIV sau au SIDA. Obiectivul general 2: Reducerea morbidităţii la adolescenţi şi tineri. Obiectivul general 4: Identificarea precoce şi intervenţia timpurie în tulburările de dezvoltare pentru prevenirea patologiei neuropsihice la copil 1-4 ani. Obiectivul general 5: Reducerea infecţiilor cu transmitere sexuală (ITS) în rândul adolescenţilor şi tinerilor. Obiectivul general 2: Reducerea ratei infecţiilor cu transmitere sexuală (ITS). Prevenirea şi managementul infecţiilor cu transmitere sexuală (ITS). Obiectivul general 3: Asigurarea accesului la servicii de sănătate a reproducerii şi sexuale adecvate.

Sănătatea sexuală a persoanelor în vârstă Obiectivul general 1: Îmbunătăţirea stării de sănătate a reproducerii pentru femeile în vârstă. 80 . Obiectivul general 2: Reducerea traficului de femei şi copii. Prevenirea şi managementul cancerului genito-mamar Obiectivul general 1: Reducerea ratei cancerului de col uterin. Obiectivul general 3: Creşterea informării şi educaţiei populaţiei în domeniul cancerului genito-mamar. Obiectivul general 2: Creşterea informării şi educaţiei populaţiei privind prevenirea şi managementul infertilităţii. Prevenirea şi managementul violenţei şi abuzului sexual Obiectivul general 1: Asigurarea cadrului legislativ necesar prevenirii violenţei domestice şi sexuale în România.Obiectivul general 6: Creşterea informării şi educaţiei adolescenţilor şi tinerilor în domeniul sănătăţii reproducerii şi sexual. Prevenirea şi managementul infertilităţii Obiectivul general 1: Creşterea accesului la servicii de specialitate. Prevenirea traficului de femei şi copii Obiectivul general 1: Asigurarea cadrului legislativ pentru prevenirea traficului de femei şi copii. Obiectivul general 2: Creşterea informării şi educaţiei populaţiei în domeniul sănătăţii sexuale pentru persoanele în vârstă. Obiectivul general 3: Creşterea informării şi educaţiei populaţiei în domeniul violenţei domestice şi sexuale. Obiectivul general 2: Reducerea ratei cancerului mamar. Obiectivul general 2: Reducerea violenţei domestice şi sexuale împotriva femeii şi copilului.

orfelinate etc. în conformitate cu legislaţia internaţională. Planificarea familială (opţiuni reproductive) Până în anul 2004. vor exista servicii de planificare familială (PF) adaptate nevoilor bărbaţilor de vârstă fertilă din România. se vor realiza campanii naţionale susţinute de informare-educare-comunicare (IEC) în domeniul sănătăţii reproducerii şi sexualităţii (SRS). furnizarea serviciilor de planificare familială (PF) de calitate se va extinde către asistenţa primară de sănătate. şcoli. nu vor exista nici un fel de bariere legislative sau de reglare legate de accesul la servicii de sterilizare masculină. toate serviciile de PF vor oferi contraceptive de calitate. educaţia în domeniul sănătăţii reproducerii şi sexualităţii (SRS) va fi instituţionalizată (ex. universităţi. Până în 2004 sistemul de management al informaţiei în domeniul planificării familiale (PF) va fi funcţional la nivelul întregii ţări. la un preţ care nu va depăşi 1. 81 . Măsuri pe termen mediu (3 ani) şi lung (5 ani) 2. reglementările care favorizează accesul şi adresabilitatea la serviciile de planificare familială în reţeaua primară de sănătate vor fi adoptate şi implementate la nivel naţional. Până în 2006. Până în 2006. Până în 2004.). Obiectivul general 2: Asigurarea resurselor umane necesare în asistenţa comunitară. Asistenţa medico-socială la nivelul comunităţii Obiectivul general 1: Crearea cadrului legislativ privind asistenţa medicală comunitară. vor fi adoptate şi implementate la nivel naţional. Obiectivul general 4: Implementarea unui sistem de mediatori comunitari. măsurile legislative necesare respectării dreptului la sănătatea reproducerii. Până în 2004. Până în 2006. Obiectivul general 3: Implementarea unui sistem de asistenţă medicală comunitară.5% din venitul total anual al individului. Până în 2004. Obiectivul general 5: Creşterea informării şi educaţiei populaţiei în domeniul traficului de femei şi copii. Până în 2004.Obiectivul general 3: Creşterea informării şi educaţiei populaţiei în domeniul traficului de femei şi copii.

Până în 2006. complicaţiile legate de avort vor scădea cu 50%. Până în anul 2006. Până în 2004. Sănătatea copilului 0 – 1 an Până în 2006. 82 . lăuzie. Până în anul 2006. Până în anul 2006. Până în anul 2006. Până în 2004. sistemul de asigurare a calităţii şi eficienţei consultaţiei prenatale va fi implementat la nivel naţional. Până în anul 2006.Până în 2006. mortalitatea neonatală va fi redusă cu 20%. Până în anul 2006. Până în 2006 numărul avorturilor ilegale va scădea cu 50%. naştere. reglementările necesare asigurării maternităţii fără risc vor fi adoptate şi puse în practică la scară naţională. morbiditatea maternă specifică prin anemie feriprivă va fi redusă cu 30%. se vor realiza campanii naţionale de informare-educare-comunicare (IEC) legate de sarcină. Maternitatea fără risc Până în anul 2006. Până în 2006. cadrele medicale de specialitate vor fi instruite în domeniul promovării serviciilor de contracepţie chirurgicală. se vor realiza campanii naţionale susţinute de informare-educare-comunicare (IEC) legate de prevenirea sarcinilor nedorite şi conduita în cazul unei sarcini nedorite. Avortul şi serviciile de întrerupere a sarcinii în condiţii de siguranţă Până în anul 2004. mortalitatea maternă va fi redusă cu 30%. sistemul de management al informaţiei legate de avort va fi funcţional la nivel naţional. numărul de sarcini nedorite va scădea cu minimum 20%. Până în 2004. reglementările necesare asigurării serviciilor de întrerupere a sarcinii în condiţii de siguranţă vor fi adoptate şi puse în practică la scara naţională. legislaţia în domeniul sănătăţii copilului 0-1an va fi armonizată cu legislaţia Uniunii Europene (UE) în domeniu. se vor realiza campanii naţionale de informare-educare-comunicare (IEC) care vor diminua barierele culturale legate de sterilizarea masculină. toate serviciile de întrerupere a sarcinii vor oferi servicii de calitate.

vor fi formaţi pentru a recunoaşte simptomele unei potenţiale suferinţe neurologice. şi în special medicii de familie. se va realiza profilaxia distrofiei la copii 0-1 an prin acordarea de lapte praf gratuit. specialiştii în domeniu. Până în 2006. conform standardelor. Până în 2006. Până în 2006. toţi copiii la risc 1-4 ani vor beneficia de programe de prevenire a apariţiei rahitismului carenţial. numărul de nou-născuţi abandonaţi în maternităţi va scadea cu 50%. personalul medical va fi format pentru asigurarea serviciilor de sănătate a copilului. se va pune în practică consilierea specifică a tuturor cuplurilor pentru profilaxia apariţiei tulburărilor de dezvoltare la copiii 0-1 ani. toţi copiii la risc 0-1 an vor beneficia de programe de prevenire a apariţiei anemiei feriprive. Până în 2004. toate maternităţile vor implementa sistemul de „rooming-in”. Până în 2004. 83 . mortalitatea perinatală va fi redusă cu 20%. va fi implementat un sistem de regionalizare a asistenţei neonatale. Până în 2006. Până în 2004. Până în 2004. se va defini şi pune în practică un sistem de control al calităţii serviciilor de sănătate pentru copii. toţi copiii la risc vor beneficia de programe de prevenire a encefalopatiei cauzate de fenilcetonurie si hipotiroidism congenital. un sistem de management al informaţiei în domeniul sănătăţii copilului va exista şi va fi funcţional. se va elabora şi implementa un sistem de depistare şi asistenţă a gravidei la risc de abandon. Până în 2006. Până în 2006. Până în 2006.Până în 2006. toţi copiii la risc 0-1 an vor beneficia de programe de prevenire a apariţiei malnutriţiei. Până în 2006. toate serviciile de sănătate a copilului vor asigura servicii de calitate. Până în 2006. Până în 2004. Până în 2006. Până în 2004. se vor desfăşura regulat campanii specifice de IEC pentru promovarea alimentaţiei naturale a sugarului. mortalitatea infantilă va fi redusă cu 20%. Până în 2006.

Până în 2006. se va pune în practică consilierea specifică a tuturor cuplurilor pentru profilaxia apariţiei tulburărilor de dezvoltare la copiii 1-4 ani. pentru consilierea şi reabilitarea copiilor 1-4 ani. Până în 2006. Până în 2004. noi vaccinuri vor fi incluse în schema obligatorie de vaccinare. se va implementa la nivel naţional un sistem de intervenţie timpurie. specialiştii în domeniu. toţi copiii la risc 1-4 ani vor beneficia de programe de prevenire a apariţiei malnutriţiei. în echipă multidisciplinară. legislaţia în domeniul sănătăţii copilului va fi armonizată cu legislaţia UE în domeniu. se va implementa la nivel naţional un sistem de intervenţie timpurie. se va defini şi pune în practică un sistem de control al calităţii serviciilor de sănătate pentru copii. toţi copiii la risc 1-4 ani vor beneficia de programe de prevenire a apariţiei rahitismului carenţial. Până în 2004. toate serviciile de sănătate a copilului vor asigura servicii de calitate conform standardelor. Până în 2006. un sistem de management al informaţiei în domeniul sănătăţii copilului va exista şi va fi funcţional. Până în 2006. Sănătatea copilului mic 1 – 4 ani Până în anul 2006. Până în 2006. Până în 2004. vor fi formaţi pentru a recunoaşte simptomele unei potenţiale suferinţe neurologice. morbiditatea infantilă generală va fi redusă cu 30%. în echipă multidisciplinară. şi în special medicii de familie. Până în 2010. 84 . Până în 2004. creşte acoperirea programului de imunizări la 100%. personalul medical va fi format pentru asigurarea serviciilor de sănătate a copilului. mortalitatea sub 5 ani va fi redusă cu 20%. toţi copiii la risc 1-4 ani vor beneficia de programe de prevenire a apariţiei anemiei feriprive. pentru consilierea şi reabilitarea copiilor 0-1 ani. Până în 2006.Până în 2006. Până în 2006. Până în 2006.

se vor realiza campanii naţionale de informare-educare-comunicare (IEC) privind prevenirea infecţiilor cu transmitere sexuală. serviciile destinate depistării precoce şi managementului ITS se vor extinde în asistenţa primară de sănătate. 85 . măsurile legislative necesare asigurării unor servicii de calitate de SR. Până în 2004. vor exista servicii de sănătate a reproducerii (SR) special adresate adolescenţilor şi tinerilor. rata morbidităţii specifice pentru grupa de vârstă 14-25 de ani scade.Sănătatea prescolarilor şi a scolarilor Până în 2004. Prevenirea şi managementul infecţiilor cu transmitere sexuală (ITS). educaţia în domeniul prevenirii ITS va fi instituţionalizată. se va reduce transmiterea verticală a infecţiei cu HIV de la mamă la făt. se vor realiza campanii de informare-educare-comunicare (IEC) privind un stil de viaţă sănătos în colectivităţile de copii şi tineri. Până în 2004. toţi copiii şi tinerii din colectivităţi vor beneficia de supravegherea dezvoltării somato-psihice prin examene de bilanţ. Până în anul 2006. rata sarcinilor nedorite în rândul adolescentelor şi tinerelor va fi redusă cu 30%. specifice adolescenţilor şi tinerilor vor fi adoptate şi puse în practică la scară naţională. Până în 2006. măsurile legislative necesare prevenirii discriminării presoanelor care trăiesc cu HIV sau au SIDA vor fi puse în practică la scară naţională. personalul de specialitate din reţeaua de medicină şcolară va fi perfecţionat în domeniul supravegherii stării de sănătate a copiilor şi tinerilor din colectivităţi. se va face inventarierea factorilor de risc cu impact asupra sănătăţii copiilor şi tinerilor din colectivităţi. Sănătatea adolescenţilor si tinerilor Până în anul 2006. Până în 2006. printr-un management eficient al gravidelor HIV pozitive. Până în anul 2006. Până în 2004. Până în 2004. Până în anul 2006. va exista un sistem de raportare la nivel naţional privind ITS. inclusiv infecţia cu HIV şi SIDA Până în anul 2006. Până în 2006. Până în anul 2006.

vor exista servicii de specialitate adresate managementului eficient al infertilităţii. Până în 2006. cât şi la nivel de reţea de specialitate. Până în 2006.Până în anul 2006 rata infecţiilor cu transmitere sexuală la adolescenţi şi tineri va fi redusă cu 20%. se vor realiza campanii naţionale de informare-educare-comunicare (IEC) legate de prevenirea şi managementul infertilităţii. serviciile de asistenţă primară de sănătate vor face depistarea precoce a cencerului de col uterin. se vor realiza campanii naţionale de informare-educare-comunicare (IEC) în domeniul unui management eficient al menopauzei. Sănătatea sexuală a persoanelor în vârstă Până în anul 2006. Prevenirea şi managementul cancerului genito-mamar Până în anul 2006. atât la nivel de asistenţă primară de sănătate. Până în 2004. Până în anul 2006. se vor realiza campanii naţionale de informare-educare-comunicare (IEC) legate de prevenirea cancerului mamar şi a celui de col uterin. Până în 2004. educaţia în domeniul sănătăţii reproducerii şi sexualităţii (SRS) adresate adolescenţilor şi tinerilor va fi instituţionalizată. Prevenirea şi managementul infertilităţii Până în anul 2006. Până în 2004. 86 . se vor organiza serviciile de screening al cancerului de col uterin şi mamar. se vor implica în activităţi de screening al cancerului de col uterin. vor exista servicii de specialitate adresate femeilor în vârstă în fiecare capitală de judeţ. toate serviciile de sănătate. se vor realiza regulat campanii naţionale consistente de informare-educarecomunicare (IEC) privind prevenirea sarcinilor nedorite şi a infecţiilor cu transmitere sexuală în rândul adolescenţilor şi tinerilor. Până în 2006.

Asistenţa medico-socială la nivelul comunităţii Până în 2004. Până în anul 2006. se vor realiza programe de formare continuă pentru asistenţii medicali comunitari. Până în 2004. Până în 2004. Prevenirea traficului de femei şi copii Până în anul 2004. se va asigura cadrul legislativ necesar implementării serviciilor sociale din unităţile sanitare. 87 . se vor realiza campanii naţionale de informare-educare-comunicare (IEC) legate de fenomenul violenţei domestice şi sexuale. Până în 2004. se va introduce tematica specifică pentru pregătirea asistentului medical comunitar în programa şcolilor şi colegiilor de profil. vor exista servicii de specialitate adresate victimelor violenţei domestice şi sexuale în fiecare capitală de judeţ.Prevenirea şi managementul violenţei şi abuzului sexual Până în anul 2004. Până în 2004 educaţia în domeniul traficului de femei şi copii va fi instituţionalizată. Până în anul 2006. Până în 2004. cu preponderenţă spitale. Până în 2004. va exista o bază de date la nivel naţional privind victimele violenţei domestice şi sexuale. Până în anul 2006. Până în 2004. se va asigura cadrul legislativ necesar implementării serviciilor medico-sociale la nivel comunitar Până în 2004. educaţia în domeniul prevenirii violenţei domestice şi sexuale va fi instituţionalizată. ca şi al prevenirii acestuia. se vor realiza campanii naţionale de informare-educare-comunicare (IEC) privind fenomenul traficului de femei şi copii. vor exista servicii de specialitate care vor lupta eficient împotriva traficului de femei şi copii. măsurile legislative necesare prevenirii violenţei domestice şi sexuale vor fi adoptate şi puse în practică. se va elabora şi implementa un sistem de acreditare a organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în asistenţa medicală comunitară. va fi adoptat un cadru legislativ adecvat împotriva traficului de femei şi de copii.

Până în 2006. se vor implementa programe pilot de asistenţă comunitară în cel puţin 3 zone din ţară. Până în 2002. Până în 2004. mecanismele financiare necesare pentru finanţarea reţelei de asistenţă medicală comunitară vor fi funcţionale. va exista un sistem naţional de mediatori comunitari. Până în 2004. adresat cu precădere îmbunătăţirii stării de sănătate în comunităţile de rromi.Până în 2004. Măsuri pe termen scurt (1 an) § § § § § § § § § § § § § § § § § 88 Reducerea numărului de sarcini nedorite şi a avorturilor la cerere prin creşterea accesului la servicii de sănătatea reproducerii Consolidarea asistenţei medicale primare pentru furnizarea serviciilor de sănătate a reproducerii în strânsă legătură cu serviciile de specialitate Îmbunătăţirea gradului de informare a populaţiei şi furnizorilor cu privire la metodele moderne de contracepţie Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei asistenţei prenatale Elaborarea unui sistem coerent şi unitar de monitorizare a asistenţei prenatale Profilaxia anemiei feriprive la gravidă şi copil Profilaxia anemiei feriprive la gravidă Profilaxia anemiei feriprive la copilul 0-1 an Prevenirea cancerului de col uterin Depistarea activă precoce a cancerului de col uterin în asistenţa primară şi centre specializate(SR) Profilaxia patologiei reproducerii umane Fundamentarea şi organizarea unei reţele de centre de diagnostic pre şi postnatal(SR) Reducerea complicaţiilor neurologice şi psihice date de fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh(SR) Reabilitarea asistenţei neonatale Regionalizarea asistenţei neonatale Creşterea numărului de maternităţi care au sistem “rooming-in” . se vor realiza campanii naţionale de informare-educare-comunicare (IEC) privind sistemul de servicii comunitare. serviciile de asistenţă comunitară se vor extinde la nivel naţional.

§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § Prevenirea patologiei neuropsihice la copil Diagnosticul şi intervenţia precoce în tulburările de dezvoltare pentru scăderea incidenţei deficienţelor de dezvoltare neuropsihică la copil Profilaxia tulburărilor de dezvoltare la prematuri Scăderea morbidităţii specifice la copii născuţi prematur Profilaxia distrofiei la copilul 0-1 an Scăderea morbidităţii infantile datorate distrofiei la copii 0 – 1 an Creşterea gradului de informare a populaţiei cu privire la avantajele alăptării la sân Profilaxia rahitismului carenţial la copilul 0-3 ani Scăderea incidenţei rahitismului la copilul 0-3 ani Supravegherea stării de sănătate în colectivităţi de copii şi adolescenţi Supravegherea dezvoltării somato-psihice a elevilor Informarea colectivităţilor de copii şi adolescenţi cu privire la promovarea unui comportament sanitar şi social sănătos Reforma sistemului de îngrijiri comunitare Crearea principiilor reţelei de servicii de asistenţa medicală comunitară şi testarea lor în câteva zone pilot Informarea populaţiei şi a furnizorilor cu privire la structura şi atribuţiile serviciilor de asistenţă comunitară Îmbunătăţirea coordonării şi managementului Programului de sănătate a copilului şi familiei Înfiinţarea Unităţii de management a Programului de sănătate a copilului şi familiei şi crearea normelor de funcţionare a acesteia Tratamentul unor afecţiuni cronice ale copilului şi femeii Tratamentul astmului bronşic la copil Tratamentul sindromului de detresă respiratorie la nou-născuţii prematur Tratamentul hepatitei B şi C la copil Tratamentul diareei cronice şi al sindromului de malabsorbţie la copil Tratamentul mucoviscidozei la copil Tratamentul hemofiliei la copil Tratamentul epilepsiei la copil Tratamentul imunodeficienţelor umorale primare la copil Tratamentul infertilităţii de cuplu Tratamentul patologiei legate de menopauză Prevenirea şi managementul violenţei împotriva femeii şi copilului 89 .

a persoanelor care nu pot dovedi calitatea de asigurat şi. copilului şi familiei ca principale obiective: integrarea furnizării serviciilor de sănătate a reproducerii în asistenţa primară identificarea şi urmărirea gravidelor.contextul socio-economic . copilului şi familiei sunt legate de: . care afectează.§ Definirea principiilor şi normelor reţelei de prevenire şi management al violenţei domestice şi sexuale împotriva femeii şi copilului Concluzii 1. Situaţia sănătăţii femeii. primul palier de îngrijiri medicale. prostituţie.regionalizarea asistenţei obstetricale şi neonatale 90 . crearea unei reţele de asistenţă medicală comunitară.educaţia generală a populaţiei. va avea în domeniul sănătăţii femeii. Priorităţi ale sistemului sanitar în acordarea de servicii medicale femeii. şi a nounăscutului. de: . în special. vizite la domiciliu acordarea de servicii medicale persoanelor-cazuri sociale. în special. copilului şi familiei va fi întărită prin: . 3. ca interfaţă între serviciile sociale şi cele medicale. fizic. esenţial. Asistenţa medicală de specialitate în domeniul sănătăţii femeii. în zonele rurale neacoperite de medicul de familie 4.medicina curativă 2. pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei.prevenţia îmbolnăvirilor . abuzul şi abandonul copiilor. îndeosebi a grupurilor defavorizate. comportamental . copilului şi familiei poate fi îmbunătăţită dar nu rezolvată în totalitate doar de reţeaua sanitară. Ea depinde. Medicina primară. sănătatea adolescenţilor (trafic şi consum de droguri. Ministerul Sănătăţii şi Familiei abordează problemele de sănătate în interacţiunea lor complexă cu alte fenomene socio-economice. indiferent de statutul de asigurat.sănătatea mediului ambiant.lupta împotriva infracţionalităţii. în special educaţia pentru o viaţă sănătoasă şi prevenţia îmbolnăvirilor . delincvenţa juvenilă) În acest context.

7.crearea de competenţe şi supraspecializări pentru acordarea de servicii medicale care să corespundă nevoilor actuale. monitorizare şi evaluare unitară a activităţilor şi bugetelor aferente acestora 91 . din cauza particularităţilor geografice sau cu condiţii grele de muncă. copilului şi familiei va urmări: îmbunătăţirea infrastructurii locale.care urmează să aibă în principal următoarele atribuţii: activitate medicală în comunitate (activitate curativă limitată pentru persoanele defavorizate şi boli cu determinism social şi impact în sănătatea publică) activitate profilactică supravegherea stării de sănătate a populaţiei din zonele rurale în care nu există medic. Datorită diversităţii mari a problematicii abordate şi a numărului crescut de instituţii implicate în domeniul sănătăţii femeii..asistenta medicală comunitară . din zonele greu accesibile. obstetrică ginecologie şi pediatrie prin reamenajarea spaţiilor de funcţionare şi dotare cu echipament corespunzător 6. neonatologie. Pentru rezolvarea situaţiei deficitare a sănătăţii comunitare şi a supravegherii stării de sănătate a populaţiei. în domeniul comunicaţiilor şi transportului de urgenţă creşterea eficienţei răspunsului la urgenţe. 5. Asistenţa medicală de urgenţă în domeniul sănătăţii femeii. strategia Ministerului Sănătăţii şi Familiei prevede înfiinţarea unei noi funcţii în asistenţa medicală . copilului şi familiei se vor îmbunătăţi structurile şi mecanismele de coordonare. mai ales pentru zonele rurale pregătirea specifică a cadrelor medii şi superioare pentru situaţiile de urgenţă obstetricale şi pediatrice modernizarea secţiilor de terapie intensivă.

legătura dintre serviciile medicale şi cele sociale. rămân neînscrişi pe listele medicilor de familie. în zonele geografice deosebite (relief. un număr foarte mic din aceşti bolnavi fiind înscrişi la medicul de familie. nu se preia nou-născutul din maternitate şi nu se efectuează supravegherea acestuia. dispersia populaţiei etc. Există nenumărate situaţii în care pacienţii cazuri sociale (în special rromi). din cauza unor motive de natură economică. greu de controlat. Lipsa medicului de familie sau neînscrierea pe listele acestuia a persoanelor aparţinând grupelor sociale defavorizate determină apariţia unor situaţii dificile. în majoritate cazuri sociale. înscrise pe lista sa. psihică sau socială. fizică. nu se pot efectua şi supraveghea vaccinările la toţi copiii. unele zone rurale. nu se iau în evidenţă şi nu se examinează gravidele care nu sunt în listele medicilor de familie.STRATEGIA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI REFERITOARE LA ASISTENŢA MEDICALĂ COMUNITARĂ Prezentare generală O dată cu implementarea reformei în sistemul sanitar şi dezvoltarea reţelei de asistenţă medicală primară prin cabinetele medicilor de familie. şi mai puţin pe vizite la domiciliu şi identificarea activă a problemelor de sănătate publică. Acest lucru este explicabil. zone geografice greu accesibile sau cu o dezvoltare economică deficitară suferă prin lipsa medicului de familie. interdisciplinare la nivelul comunităţilor locale este dificil de realizat. ca şi cei care nu pot dovedi calitatea de asigurat. în special în zonele rurale unde lipseşte medicul de familie. În prezent. Prin persoane care aparţin cazurilor sociale înţelegem acele persoane care.) şi în oraşele mari cu densitate de grupări sociale defavorizate necuprinse în listele medicilor de familie. 92 . nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile sociale. dintre care enumerăm: • • • • • nu se depistează activ. să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrare socială. şi ţinând cont că profesiunea de medic a devenit o profesiune liberală. depistarea şi supravegherea focarelor TBC se face cu greutate. s-a produs o sciziune în acordarea de asistenţă medicală pentru persoanele asigurate comparativ cu persoanele care nu pot face dovada calităţii de asigurat. implementarea colaborărilor intersectoriale. ţinând cont de disfuncţionalităţile inerente implementării unei noi structuri organizatorice în sistemul de acordare a asistenţei medicale a populaţiei. unii copii nu figurează pe catagrafia de vaccinare şi sunt excluşi din programul de vaccinare. precum şi de insuficienta dezvoltare a reţelei de asistenţă socială. Activitatea medicului de familie a fost centrată în ultimii ani pe asistenţa medicală acordată în cabinet numai persoanelor asigurate. În acelaşi timp.

15. Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pe anul 2002 prevede obligativitatea înscrierii pe liste suplimentare ale medicilor de familie a persoanelor cazuri sociale dintr-o zonă teritorială arondată medicului şi oferirea unui pachet minim de servicii medicale acestora. Asistenta medicală comunitară Pentru rezolvarea situaţiilor descrise mai sus şi pentru supravegherea stării de sănătate a populaţiei se propune înfiinţarea funcţiei de asistentă medicală comunitară. în art. 93 . deschide posibilitatea creării şi dezvoltării de servicii sociale sectoriale. 2 specifică: „Ministerul Sănătăţii şi Familiei organizează. Ministerul Sănătăţii şi Familiei „colaborează cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale în domeniul coordonării metodologice a activităţii instituţiilor specializate care asigură servicii de asistenţă socială“. cât şi adulţi. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică. nu se pot supraveghea şi urmări în evoluţie bolnavii cronic. Ministerul Sănătăţii şi Familiei îşi propune definirea şi implementarea unei reţele naţionale de asistenţă medicală comunitară. art. nu se poate stabili adevărata stare de morbiditate a populaţiei unei zone. coordonează şi urmăreşte activităţile de asistenţă socială pentru asigurarea sănătăţii populaţiei. atât copii. la nivelul comunităţii. b. Ministerul Sănătăţii şi Familiei. Cadrul legislativ Conform Legii nr. a. Legea asistenţei sociale. j. lit. între serviciile medicale şi cele sociale. din cauza faptului că un număr destul de mare de persoane nu sunt pe listele medicilor de familie. În art. dispensarizarea activă a bolnavilor cronic lipseşte. În acest context. 22 din 4 ianuarie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei.• • • nu se pot urmări tratamentele la domiciliu. evaluează starea de sănătate a populaţiei în vederea realizării şi implementării unor programe de sănătate destinate prevenirii îmbolnăvirilor şi promovării sănătăţii. persoana de legătură. care urmează să aibă ca atribuţie principală depistarea cazurilor medicale în rândul populaţiei defavorizate. alin. sprijinirea sănătăţii familiilor şi categoriilor de populaţie defavorizate …“. 16. 2. şi art. fiind interfaţa. aflată în curs de adoptare. Totodată. Sistemul naţional al serviciilor de asistenţă socială centrat pe familie şi comunitate va aborda la nivelul comunităţilor locale colaborări intersectoriale şi complementare. HGR nr. prin Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti. 16.

Atribuţii Asistenta medicală comunitară va îndeplini următoarele atribuţii: • • • activitate de teren . din zonele greu accesibile. Activităţi Activităţile asistentei medicale comunitare constau în: • supravegherea unei zone teritoriale foarte bine determinate (un sat sau mai multe. o comună. luarea în evidenţă a copiilor neîncrişi pe listele medicilor de familie pentru a fi incluşi în programele de imunizări. • identificarea persoanelor de vârstă reproductivă care au nevoie de metode de contracepţie. • identificarea persoanelor – cazuri sociale şi raportarea lor medicilor de familie din teritoriul repartizat. diseminarea de informaţii specifice şi trimiterea lor la medicii de familie şi cabinetele de planificare familială. • raportarea cazurilor sociale depistate către serviciile sociale din subordinea autorităţilor locale pentru a beneficia de protecţie socială. un număr de blocuri sau un număr de străzi cu un anumit număr de gospodării. solicitând. după caz. 94 . familii sau indivizi). în vederea înscrierii lor pe listele acestora. • supravegherea în mod activ a stării de sănătate a populaţiei din zona arondată. activitate profilactică: depistarea focarelor de boli transmisibile. • identificarea gravidelor şi urmărirea lor prin protocoale limitate. datorită particularităţilor geografice sau cu condiţii grele de muncă. îndrumând pentru consultaţii la dispensar persoanele bolnave. în special a gravidelor şi copiilor.depistarea activă a cazurilor neînscrise pe listele medicilor de familie. • colaborarea cu toţi medicii de familie la care sunt înscrise persoanele din teritoriul pe care îl supraveghează.pachet minimal de servicii medicale acordate pacienţilor care nu pot dovedi calitatea de asigurat. deplasarea medicului la domiciliu. • sesizarea din timp a apariţiei de focare de infecţie sau de boli infecţioase. activitate medicală curativă . în principal a populaţiei neînscrise la medicul de familie. trimiterea lor la medicul de familie. • supravegherea stării de sănătate a populaţiei din zonele rurale în care nu există medic.

500 asistente medicale comunitare pentru zonele cu probleme sociale deosebite care nu au acoperire teritorială prin medic de familie. vaccinărilor şi aplicării măsurilor terapeutice recomandate de medic. formatorii şi modalitatea de acreditare vor fi stabilite ulterior. fără aparţinător). efectuarea educaţiei sanitare în familie. în situaţia depistării unui caz social deosebit (copil aflat în dificultate. sau aproximativ 2. urmărirea şi supravegherea în mod activ a copiilor din evidenţa specială. considerăm că este imperios necesară încadrarea unui număr de 3. Formare Asistentele medicale comunitare vor avea ca pregătire de bază pregătirea medicală şi un modul de pregătire în domeniul social. sesizarea autorităţilor locale pentru stabilirea măsurilor ce se impun. Curriculum-urile de pregătire.000 de asistente medicale comunitare. persoană în vârstă bolnavă. În prima etapă. la implementarea programelor şi măsurilor profilactice şi curative.• • • • • preluarea de la maternităţi a nou-născuţilor şi mamelor care nu sunt pe listele medicilor de familie şi supravegherea lor activă.300 de persoane la o asistentă medicală comunitară. Menţionăm că activitatea asistentei medicale comunitare nu se substituie şi nu înlocuieşte activitatea medicului de familie sau a asistentei medicale a medicului de familie. Normare şi număr necesar Normarea acestor cadre ar fi de minimum 700 familii/asistentă medicală comunitară. fiind arondate teritorial medicilor de familie şi spitalului ce deserveşte zona respectivă. urmărirea şi supravegherea în mod activ a copiilor de toate vârstele la segmentul de populaţie neînscris pe listele medicilor de familie sau în zonele în care nu există medic. Apreciem că pentru acoperirea reală şi pentru supravegherea medicală a problemelor socio-medicale şi de educaţie pentru sănătate pentru populaţia întregii ţări cu normarea de mai sus ar fi necesare aproximativ 10. 95 . Aceste cadre sanitare cu pregătire în domeniul asistenţei sociale vor contribui la cunoaşterea stării de sănătate a populaţiei din zonele menţionate mai sus.

Angajare şi plată Asistentele medicale comunitare urmează a fi angajate în aparatul propriu al consiliilor locale. îndeosebi din zonele defavorizate sau fără medici. pentru a fi luate în evidenţă şi monitorizate de aceştia. Plata salariilor asistentelor medicale comunitare urmează a fi făcută din bugetele locale. Activitatea de asistenţă medicală comunitară va fi supravegheată de inspectorii de specialitate din cadrul departamentelor programe de sănătate de la nivelul Direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti. comunicând acestora persoanele cazuri sociale care nu sunt înscrise pe listele acestora. asistenta medicală comunitară va colabora cu celelalte compartimente şi categorii profesionale implicate în sistemul naţional al serviciilor de asistenţă socială. activitatea ei fiind centrată şi organizată la nivel comunitar. în cadrul serviciilor de asistenţă socială. pentru ca în funcţie de morbiditatea zonală să poată lua măsuri eficiente în cadrul politicii naţionale de sănătate. De asemenea. Subordonare metodologică şi colaborare Pentru o cunoaştere cât mai reală a stării de sănătate a populaţiei de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei. 96 . Asistenta medicală comunitară va colabora cu medicii de familie din teritoriul arondat. şi pentru coordonarea şi îndrumarea profesională asistentele medicale comunitare vor fi subordonate metodologic şi informaţional Direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

................................ Strategia naþionalã în domeniul materialelor sanitare Ð sintezã............................................................ mãsuri strategice.............. III............................................ rulajul ºi mortalitatea în anul 2000 în spitalele teritoriale.................................................. Obiectivele propuse ...................................................................................................................................................... II........ Stadiul actual ........................... Evaluarea situaþiei prezente ...... Stabilirea strategiei privind îmbunãtãþirea activitãþii în domeniul medicamentului ......... V.................................................................... Sinteza privind strategia naþionalã pentru reforma în unitãþile sanitare cu paturi I......................... I........ Gestionarea mai eficientã a resurselor la nivelul spitalului . I................................. Strategia naþionalã în domeniul materialelor sanitare ........................................... 25 26 28 28 29 29 34 40 41 52 97 ............... Indicatori de performanþã pentru unitãþile sanitare cu paturi .......................................................... indicatori de performanþã pe termen mediu (31 decembrie 2004) ale reformei unitãþilor sanitare cu paturi ............. Spitale Ð organizare .. IV.......... VI.......................................................... IV....... Introducere.............................................................. Strategia privind politica naþionalã a medicamentului Ð sintezã ........................ Obiective......... Strategia privind politica naþionalã a medicamentului ......................... Analiza performanþei spitalelor ºi mãsuri de restructurare a unitãþilor sanitare cu paturi............................................ 2..... Anexa 2 Ð Utilizarea paturilor................ Concluzii ............. 5 6 6 6 6 7 7 9 9 9 11 11 11 13 16 20 24 Strategia naþionalã privind reforma în unitãþile sanitare cu paturi ................. V. durata medie de spitalizare............................................................................... Scopul reformei unitãþilor sanitare cu paturi ..................................................................................... Definirea scopului Politicii naþionale a medicamentului în România .......... STRATEGIA PRIVIND POLITICA ÎN DOMENIUL MEDICAMENTULUI ªI MATERIALELOR SANITARE ................ Obiectivele generale ale reformei unitãþilor sanitare cu paturi............................................................................................................................... II..................................... III.......... III..................................CUPRINS 1.................. Mãsuri.. STRATEGIA NAÞIONALÃ PRIVIND REFORMA ÎN SPITALE......................................... Evoluþia principalilor indicatori la nivel naþional Ð 1998Ð2000............................................................... II..................... Introducere ........................... Anexa 1 Ð Paturi în spitale teritoriale la 31 XII 2000.......... VII......

.... Sistemul de finanþare a sãnãtãþii.......................... I... Tabelul 1 Ð Principalii indicatori ai sãnãtãþii reproducerii ºi sexualitãþii în România 98 67 68 69 69 69 71 71 73 74 74 75 75 75 75 75 75 76 ................................................................................. Bugetul fondului de asigurãri sociale de sãnãtate .................................................................................................................................. 53 54 54 55 55 55 56 56 56 56 57 57 57 58 58 58 58 60 62 66 Strategia privind îmbunãtãþirea sistemului de finanþare din sãnãtate........ inclusiv a infecþiei cu HIV ºi SIDA................................................ STRATEGIA PRIVIND ÎMBUNÃTÃÞIREA SISTEMULUI DE FINANÞARE DIN SÃNÃTATE ........................................................... Prevenirea ºi managementul infecþiilor cu transmitere sexualã (I............. Sãnãtatea reproductivã ºi sexualã a adolescenþilor ºi tinerilor......................................................................................................... STRATEGIA PRIVIND SÃNÃTATEA FEMEII............................................................................................................................................................... Ð Asistenþa medicalã primarã .................................................S........................... III..... Asistenþa medico-socialã la nivelul comunitãþii ......................................................... Strategia de îmbunãtãþire a finanþãrii ºi direcþiile de acþiune ........... Prevenirea ºi managementul infertilitãþii ..................................... Gestionarea mai eficientã a resurselor de la nivelul spitalului ........................................... II..................................................... Sãnãtatea copilului ......................... Situaþia actualã a sãnãtãþii femeii............. Anexa 1 Ð Exemplu de indicator de performanþã a spitalului ............................................................ Evoluþia cheltuielilor totale pentru acþiunea de sãnãtate în perioada 1998Ð2001 ........................ Ð Servicii farmaceutice................................ copilului ºi familiei în România.................. III............................................................................................. COPILULUI ªI FAMILIEI PENTRU PERIOADA 2002Ð2006 ..................... Creºterea veniturilor la nivelul spitalelor ..................................................................... Introducere .................................................................................................................................................................................................. Îmbunãtãþirea mecanismelor de finanþare a spitalelor ....... Sãnãtatea sexualã a persoanelor în vârstã ...... IV............... Atragerea de sume din bugetele locale ..... 4.... Prevenirea ºi managementul tuturor formelor de violenþã împotriva femeii ºi copilului............................ Situaþia actualã privind finanþarea serviciilor medicale ............................. Ð Spitale............................................................... Strategia privind îmbunãtãþirea sistemului de finanþare din sãnãtate Ð sintezã ........................................................... Aspecte de demografie ................................................................................ Planificarea familialã ....... II...............).............................................................................. Introducere ............. Maternitatea fãrã risc..................... Creºterea eficienþei fondurilor alocate de la bugetul de stat............................................................................................................................ I.......................3..................................................................... Avortul ºi serviciile de întrerupere a sarcinii în condiþii de siguranþã ........... Intrãri de credite externe......................................................................................... în special a abuzului sexual...... Prevenirea traficului de femei ºi copii ..... Prevenirea ºi managementul cancerului genito-mamar .....................................................T........................................................ Ð Asistenþa ambulatorie de specialitate ...........................

................................................................................................................................................................ Subordonare metodologicã ºi colaborare ........................................ Mãsuri pe termen mediu (3 ani) ºi lung (5 ani)................................................................................................................................................................................................................. Prezentare generalã ................................................................. Asistenta medicalã comunitarã .............................................................................................................................. Mãsuri pe termen scurt (1 an) ...................Obiective generale.......................................................................................................... Normare ºi numãr necesar .............. Concluzii ................................................................................................................................... Mãsuri pe termen lung Ð 2002Ð2006 ....................... Strategia Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei referitoare la asistenþa medicalã comunitarã .............. Activitãþi ................................................................................................................................................ Atribuþii ................... Cadrul legislativ ........................................................................... Formare........................... 78 78 81 88 90 92 92 93 93 94 94 95 95 96 96 99 ................................................................................................................................................................................................. Angajare ºi platã ...................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful