P. 1
A

A

|Views: 823|Likes:
Published by sor_sorana

More info:

Published by: sor_sorana on Aug 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2010

pdf

text

original

HIPOCRATE (HIPPOKRATES) DIN COS (460 -circa 377 i. Hr.), eel rnai mare medic al antichitatii, considerat .

^parintele medicine^. Meritui principal al lui Hipocrate consta in indepartarea din medicina a magiei ji a superstitiilor. Daca majoritatea predecesorilor sai pomeau de la teorie la experienja, Hipocrate susjine, pentru prima oara, principiul fundamental al observatiei rationale, considerand ca bolile au cauze specifice, iar tratamentele trebuie sa corecteze circumstantele aparitiei acestora. El a defmit pentru totdeauna medicina ca o arti iji o §tiin;a, ambele componente ale medicinei fluid in esenta lor umane, deoarece ,,nu existd iubire pentru medicina jdrd iubire pentru oament^. Hipocrate prac-tica o examinare a pacientilor de o remarcabila precizie ji varietate, iar remediile pe care Ie recomanda erau de origine naturala, uneori inoperante, dar niciodata periculoase. Doctrina hipocratica este cuprinsa m Corpus hippocraticum. colec^ie de scrieri variate ca stil (foarte probabil redactate §i de elevi ai maestrului). Datelor medicale Ie sunt asociale aforismele y perenul Jurdmdnt hipocratic. ABARTICULAR, adj. / abarticulaire, adj. / abarticular. [Lot. ab = de. ia, articularius = articular} Care este situat In vecinatatea unei articulatii, fara a avea o legatura structurala sau functionala cu aceasta. ABATERE STANDARD / ^cart-type / standard deviation. Sin.: deviatie standard (v.). ABAZIE, s. f. / abasie, s. f. / abasia. [Qr. a priv.; basis = mers.} Imposibilitate de a merge normal din cauza tulburarii coordonarii miscarilor, fara modificarea fortei musculare, nici a sensibilitatii. Se asociaza, In general, cu *astazia. ABCEDAT, adj. / abcede, -e, adj. / abscessed. [Lat. ab = inde.pSrta.t de., cedere = a trece, a. se. duce.\ Care s-a transformat Intr-un *abces. Ex.: tumora a. ABCES, s. n. / abces, s. m. / abscess. [Lot. abscessus, de ia ah = mde.parta.t de., cedere = a. trece, a. se. duct.} Colectie de puroi continuta Intr-o cavitate neoformala, rezultand In principal din 'necroza unei zone tisulare, consecutiva *inflamatiei. Tipuri: 1) A. alveolar, situat Intr-o alveola dentara. 2) A. artrifluent -a. rece de origine tuberculoasa, cu punct de plecare osteoarti-cular. 3) A. Brodie, v. boala Brodie. 4) A. cald - care este Insotit de semne inflamatorii: caldura locala, Inrosire-congestie, durere. 5) A. cerebelos si cerebral - situate la nivelul cere-belului si, respectiv, creierului. 6) A. limfatic - consecutiv unei inflamatii a unui ganglion limfatic. 7) A. mamar - care com-plica o infectie a glandei mamare. 8) A. rece - colectie puru-lenia Bra semne acute, care se fonneaza lent si insidios Intr-o infectie cronica, mai ales In cursul unei tuberculoze osteoarti-culare sau ganglionare. 9) A. septicemic - de origine hemato-gena, complicand o *septicemie. 10) A. steni - al carui conti-nut, dupa *cultura, nu duce la constatarea prezentei micro-organismelor. 11) A. traumatic - provocat de un traumatism. ABDOMEN, s. n. / abdomen, s. m. / abdomen. NA: abdomen. [Lot. abdomen, -inis: posifiil tie. la abdere = a ascunde, a. tQinul fi omen, -minis = pre-vestire. (pentru ca. se. considera ctl eJ(! ime.nui visce-relor animald'or sacrificate. pe-rmitea prezicerea viitorulu.i)} Regiune inferioara a trunchiului, separata de *torace prin diafragm si limitata inferior de *bazin prin planseui pelvin. Cavitatea abdominala este delimitata de o serie de ele-mente ale scheletului: posterior - rahisul, de la a 12-a vertebra dorsala la a 5-a lombara; superior - partea inferioara a custii toracice; inferior - bazinul osos. Aceste elemente schele-tice servesc ca suport unui puternic unghi musculoaponevro-tic constituit de fiecare parte, lateral drept si stang, din cei trei muschi largi ai abdomenului (marele oblic, micul oblic si transversal) si anterior din cei doi muschi drepti ai abdomenului. Partea superioara a cavitatii abdominale se Intinde In inte-riorul custii toracice, formand lojile subfrenice dreapta si stanga, care corespund fetei inferioare a fiecareia din cupolele diafrag-mului. Ele contin organele cu topografie toraco-abdominala: fi-cat, stomac, splina. *Peritoneul abdominal, cu cele doua foite, parietala ?i viscerala, delimiteaza cavitatea peritoneala, ale carei limite se confunda cu cele ale cavitatii abdominale. Tubul digestiv abdominal, Invelit de peritoneui visceral, ocupa cea mai mare parte a a. Posterior organelor peritoneale se gasesc spatiul si organele retroperitoneale. Diviziunile topografice vechi, clasice, conservate In limbajul clinic, proiecteaza pe peretele anterior (peretele explorarii manuale a abdomeriului) noua re-giuni delimitate cu ajutorul a doua linii orizontale: superioara, care trece prin arcurile costale, si inferioara, prin crestele ili-ace, si de doua linii verticale, care urea din mijiocul ligamen-tului inghinal. Regiunile astfel delimitate sunt: In etajul abdominal superior hipocondrul drept, epigastrul si hipocondrul stang; In etajul abdominal mijtociu - flancul drept (regiunea lombara drepta), mezogastrul (regiunea ombilicala) si flancul stang (regiunea lombara stanga); In etajul abdominal inferior - regiunea inghinala dreapta, regiunea pubiana (sau hipogastrul) si regiunea inghinala stanga. ABDOMEN ACUT / abdomen aigu / acute abdomen. Stare patologica de regula cu debut brusc, dominata de durerea abdominala cu semne obiective la palpare (*aparare musculara sau 'contractura abdominala), alterare (variabila) a starii generale determinata de inflamatia, perforatia, obstructia, infarctizarea sau ruptura organelor intraabdominale. Cauze: coiecistita acuta, apendicita acuta, ulcer peptic perforat, hernie strangulata, tromboza a arterei mezenterice superioare, ruptura splenica etc. In prezent se apreciaza ca denumirea de a. a. confine o cono-tatie Inselatoare si uneori eronata. Cele mai evidente a. a. pot sa nu necesite interventie chirurgicala si, dimpotriva, dureri abdominale usoare pot vesti aparitia unei urgente. Sin.: abdomen chirurgical. V. si durere abdominala. ABDOMEN DE BATRACIAN / ventre de batracien / frog belly. Aspect particular al a. bolnavilor cu *ascita veche. Se caracterizeaza prin largirea partilor laterale ale a., care devine asemanator ca forma cu a. broastei. ABDOMEN CHIRURGICAL / abdomen chirurgical / surgical abdomen. Sin.: abdomen acut (v.). ABDOMEN IN CORABIE / ventre en bateau / scaphoid abdomen. Aspect particular al a., a carui parte centrala este excavata, formand o depresiune delimitata de ultimele coaste

129

ABDOMEN IN DESAGA si de oasele iliace. Se observa In numeroase boli, Indeosebi In holera, meningita tuberculoasa, *colica saturnina si in stari de *emadere. ABDOMEN IN DESAGA / ventre en besace / pendulous abdomen. Deformarea a. la obezii 'in varsta sau la multipare la sfarsitui sarcinii. A., In loc sa proemine, atarna peste sim-fiza pubiana si, uneori, peste coapse. ABDOMEN DE LEMN / ventre de bois / wooden belly. Forma majora de *contractura abdominala, care la palpare prezinta o duritate asemanatoare cu duritatea lemnului. Este caracteristic *peritonitei acute. ABDOM1NOCENTEZA, s. f, / abdominocentese, s. f. / abdominocentesis. \V. etimoiogia te.riw.nulw abdomen; gr. kentesis = wtepaturd.\ Punctie abdominala, efectuata de obicei In scopul evacuarii unei colectii lichidiene. Sin.: paracenteza abdominala, punctie abdominala. V. si paracenteza. ABDOM1NOSCOPIE, s. f. / abdominoscopie s. f. / abdominoscopy. [']/. etinwtogia tennenuiui abdomen; gr. skopia = e^aminwe., de, ia skopein = o Video, a e\amina.\ Exami-narea cavitatii abdominale cu ajutorul unui endoscop. V. si laparoscopie. ABDUCTOR, adj., s. m. / abducteur, adj., s. m. / abductor. [Lat. ab = wdepartat de; ducere = a duct, a. purta.] (Muschi) care serveste la *abductie. ABDUCTIE, s. f. / abduction, s. f. / abduction. [Lot. abduc-tm, -onis, de (a ah = wdepdrtat de., dur.lio, -onis - ducere ft ducere = a duce, a purta.} 1) Termen folosit pentru a defi-ni o miscare care Indeparteaza un membru sau un segment de membru de planul sagital, median. 2) Atitudine rezultata din aceasta miscare. ABERANT, adj. / aberrant, -e, adj. / aberrant. [Lot. aberrare = a se rdtafi, a se. abate., de, la ah = inde.pa.rtat de., errare = a devia.] Care se abate de la normal prin aspect, structura sau localizare. Termenul se utilizeaza Indeosebi cu referire la traiectele anormale ale vaselor sanguine si ale nervilor. ABERATIE, s. f. / aberration, s. f. / aberration. \Lat. aber-ratio, -onis, de ia oh = indepdrtat de, en-are = a devia} Abatere, deviere de la normal, anomalie. Termenul este uti-lizat Indeosebi cu referire la defectui de *stigmatism al unui sistem optic, care antreneaza o deformare sau o lipsa de clari-tate a imaginii. ABERATIE CROMOZOMIALA / aberration chromosomique / chromosome aberration. Orice anomalie cromozomiala, fie numerica (*aneuploidie, 'monosomie, *poliploidie, tetraploidie, trisomie), fie structurala, cu modificare cantitativa (aneuzomie, deletie, trisomie partiala) sau fara modificare cantitativa (fuziune centrica, translocatie echilibrata, inversiune). A. c. poate fi congenitala sau dobandita. Sin.: anomalie cromozomiala. ABETALIPOPROTEINEMIE, s. f. / abetalipoproteinemie, s. f. / abetalipoprotein(a)emia. [Qr. a - priv.; ft - a. doua iiterd a aifdhetuiui grec; gr. lipos "== grasime; prolos =" primut, -ina: haima, -atos = sdnge.] Sindrom ereditar caracterizat prin scaderea betalipoproteinelor In sange, *acantocitoza, hipooolesterolemie, neuropatie, 'retinita pigmentara atipica si *malabsorbtie. Sin.: sindrom Bassen-Kornzweig. ABIOGENEZA, s. f. / abiogenese, s. f. / abiogenesis. [^r. n priv.i bios = vi.af.a; genesis = producere, de [a geniian = fl produce.} Teorie conform careia viata este originara din materia nevie, anorganica. PunctuI culminant al a. a tost teo-ria generatiei spontane (sec. al XVII-lea), dar adepti ai a., cu argumente mai elaborate, exista si In prezent. ABIOTIC, adj. / abiotique, adj. / abiotic. [Cjr. a - priv.; bios = viatd.\ Care se opune vietii. Ex.: factor a., mediu a. ABIOTROFIE, s. f. / abiotrophie, s. f. / abiotrophy. [Cjr. a -priv., bios = maW trophe = hranili nutrifie..} Proces dege130

ABSENTA nerativ care afecteaza prema.tur structurile histologice, Indeosebi formatiunile nervoase, fara o cauza aparenta. Ex.: a, retinei din *retinita pigmentara. ABLACTAT1E, s. f. / ablactation, s. f. / ablactation [Lat. ahltictfitio, -onis = mfarcare., de. la cib = wdepdrtat de, lar.tatio, -onis ^ aiaptarc., de la liic, luctis = [apte.] 1) Inceta-rea secretiei de lapte, adica a *lactatiei. 2) Mai rar, *Intarcare. ABLATIE, s. f. / ablation, s. f. / ablation. \Lat. uhhitio, -onis = se.parare.i indepartare, de [a aiiferre = a indepdrta} Indepar-tarea chirurgicala din organism a unui organ sau a unei for-matiuni patologice. ABLEFAR1E, s. f. / ablepharie, s. f. / ablepharia. [^r. o -priv.; blepharon = pieoapa.} Absenta partiala sau totala a pleoapelor. ABLUTOMANIE, s. f. / ablutomanie, s. f: / ablutomania. [Lat. ahlutio, -onis = spatare., purificare, de ia abliiere = a curdta prin spaiare (ah = wdepdrtat de; lucre, de ia lavare = fl spdia}.} Manie constand In spalatui excesiv de frecvent. ABO / ABO / ABO. Abrev. utilizata In mod curent pentru grupe sanguine. V. grup sanguin. ABOCLUZIE, s. f. / abocclusion, s. f. / abocclusion. [Lat. ah = wdepdrtat de; iat. me.die.vala. or.clusio, -onis, de la occludere = a mctiide, fi-claudere = a incfiide} Dentitie In care dintii arcadei superioare (maxilar superior) ?i ai arcadei inferioare (mandibula) nu se afla In contact. ABORTIV, adj. / abortif, -ive, adj. / abortive, abortient, abortifacient. [Lat. abortivus, de la uh - priv., oriri = a se nafte.] 1) Care nu este dezvoltat complet. 2) Despre o substanta sau o manevra care provoaca avortul. 3) Cu referire la o forma scurta, cu simptomatologie redusa a unei boli. ABRAHIE, s. f. / abrachie, s. f. / abrachia. [QT. a - priv.i iat. brachiwn, gr. brakhion, -ones = brat\ Absenta congeni-tala a bratelor. ABRAH10CEFALIE, s. f. / abrachiocephalie, s. f. / abrachiocephalia. [Qr. a - priv.; iat. brar-hium, gr. brakhion, -onos ' = drat; kephcile = cap.} Monstruozitate constand 'in absenta congenitala a bratelor si a capului. ABRAZIUNE, s. f. / abrasion, s. f. / abrasion. [Lat. abra-sio, -onis == radire, de. ia uhradere = a rade (ah - priv.; radere = a rdzui).} 1) Separarea sau excizia unor fragmente mid de piele sau de membrane mucoase superficiale prin ra-zuire Sau frecare. 2) Uzura sau tocire a dintilor de cauza fizio-logica (masticatie) sau patologica (defecte structurale dentare sau factori mecanici anormali). 3) in general, uzura unei struc-turi prin frecare. ABRAZIV, adj., s. n. / abrasif, -ive, adj., s. m. / abrasive. [Lat. abrasum de ia abradere = a rode (ab - priv.; radere = a rdz.ui). [ 1) Despre o substanta dura, de regula de origine minerala, utilizata fie pentru netezirea suprafetelor rugoase ale unor piese (de ex., In tehnica dentara), fie pentru producerea unor asperitati pe suprafetele netede. 2) Agent de curatire care se adauga In pastele de dinti. Ex.; carbonat de calciu, fosfati de calciu, silicati etc. ABREACTIE, s. f. / abreaction, s. f. / abreaction. [Lat. ah = de ia; fr. reaction, din iat. actio, -onis = actiune., de la agere = a actiona.} V. catharsis, ABSENTA, s. f. / absence, s. f. / absence. [Lat. absentia = al}se.n^d.\ Suspendarea brutala, complete sau partiala, de durata foarte scurta (2 pana la 15 secunde) a functiilor psihice superioare, care Insoteste anumite descarcari epileptice generalizate (*mal epileptic). Se manifesta prin Intreruperea activi-tatii voluntare, a mimicii si obnubilarea constientei, asociata uneori cu ticuri, gesturi involuntare. Este urmata de 'amnezie lacunara. Semnificatia termenului se afla Inca In discutie. In general, se disting: a. simpIS, cand pierderea constientei reprezinta

ABSORBANT singurul semn clinic apredabil, si a. complexa, cand exista semne clinice asociate. S-au propus criterii de modificare a *electroencefalogramei pentru a discrimina a. tipica de a. atipica. ABSORBANT, adj., s. n. / absorbant, -e, adj., s. m. / absorbent. [Lot. absorbtum, participiul trecut al verduiw absorbers = a a6sor6i, a ingftiti, de. [a ab = de. ia, sorbere = a suge, a 6e.a.] 1) Care absoarbe particule, energie, lichide sau vapori. 2) Substanta care are aceasta proprietate. 'In medidna: medicament care absoarbe gaze sau lichide. V. absorbtie. ABSORBANTA, s. f. / absorbance, s. m. / absorbance. [Lat. absorbtum, partic.ipiul. incut a[ verbuiw. absorbers = a a6sor6i, a wgfiifi., de ia ab = de, (a, sorbere = a suge, a 6e.a.] Parametru care caracterizeaza *absorbtia luminii cu o lungime de unda data de catre o substanta m solutie. De obicei, a. se exprima prin logaritmul cu semn schimbat al 'transmitantei. A. specifics se determina pentru o solutie cu concentratia 1 %, cu o grosime de 1 cm s.i la o lungime de unda determinata. ABSORBTIE, s. f. / absorption, s. f. / absorption. [Lat. ahsorbitio, -onis, de la absorbere = ffl a6sor6i, a mifltifi (ab = de [a; sorbere = a suge, a 6ea}.] 1) Actiunea de a absorbi, de a retine o substanta In interiorul altei substante. A. se poate produce In medii foarte variate. 2) In fiziologie: patrun-derea unor substante 7n interiorul organismului, m sange sau m interiorul unor celule. A. se produce Indeosebi la nivelul mu-coasei intestinale. 3) Patrunderea In organism a unui medicament sau a unui toxic. 4) Fenomenul prin care o parte din energia radiatiilor electromagnetice sau corpusculare este disi-pata Intr-un mediu material. A nu se confunda cu *adsorbtie. ABSORBTIOMETRIE OSOASA / absortiometrie osseuse / bone absorptiometry. [Lat. absorbitio, -onis, de ia absorbere = a ingtiifi (ab = de la; sorbere = a suge, a 6e.a); gr. metron = masurd; lat. os, ossi's ^ OS.] Sin.: osteodensito-metrie (v.). ABSTINENTA, a. f. / abstinence, s. f. / abstinence, temperance (for alcohol), continence (sexual). [Lat. absiinentia = refinere, a6tinere, (it ia abstinere = a fine departe (ahs = indepartat de; teaere = a fine).] Renuntarea partiala sau to-tala la o serie de deprinderi sau acte fiziologice: 1) A. alimen-tara (In particular la alcool). 2) A. sexuala etc. ABULIC, adj., s. m. si f. / aboulique, adj., s. m. et f. / abu-lic. [Cfr. a - priv.; boule = voinfa.] (Subject) care este afec-tat de *abulie. ABULIE, s. f. / aboulie, s. f. / abulia. {Cjr. a - priv.; boule = voinf:a.] Diminuarea initiative! sau a vointei. ABZIMA, s. f. / abzyme, s. f. / abzyme. [9{eoiogism foarte recent, win-pus din ab de. [a engi. antibody (anticorp) fi enzima] Anticorp capabil sa accelereze o reactie biochimica, aseme-nea unei enzime. In afara anticorpilor catalitici s-au obtinut molecule catalitice hibride, rezultate din combinarea unui anticorp cu o enzima. A. prezinta o specifidtate mai mare decat enzi-mele, fiind capabile sa interactioneze selectiv cu anumite con-figuratii ale moleculelor substrat. AC, s. n. / aiguille, s. f. / needle, acus. [Lat. acus = ac.} Tija subtire de otel, cu un varf ascutit, de forma si marime variabile, In functie de -utilizare: In chirurgie, In stomatologie, pentru injectii sau pentru punctii. Tipuri de a.: 1) A. bumerang, cu varful mobil Intr-un spatiu restrans, pentru sutura In chi-rurgia prostatei si a vezicii. 2) A. dentare, de diverse tipuri, pentru tratament la nivelul canalelor dentare. 3) A. pentru injectie, utilizat In introducerea solutiilor medicamentoase In tesu-turi, de lungimi si grosimi diferite, cu sectiunea varfului In bi-zou si baza cu un ambou adaptabil la seringa. 4) A. pentru injectie intradermica, scurt (6-13 mm) si cu diametrul mic (0,5-0,6 mm). 5) A. pentru injectie intramusculara, lung (50-70 mm), cu diametrul de 0,7-1,2 mm si cu varful In bizou lung. 6) A in

ACANTOPELVIS testinal, drept sau curb, cu sectiunea rotunda, prevazut la un capat cu o ureche, utilizat In sutura intestinala. 7) A. de liga-tura, rectiliniu sau curbat, cu ureche care poarta materialul de ligatura. 8) A. de pneumotorax, de dimensiuni variabile, prevazut cu mandren. 9) A. pentru puncfie lombara, lung de 70-80 mm, cu diametrul de 0,7-0,8 mm, cu bizou scurt si mandren. 10) A. pentru puncfie sternala, lung de 45 mm, cu diametrul de 1,80 mm, In bizou intermediar, cu mandren si cursor ce regleaza adandmea patrunderii acului. 11) A. pentru punc-tie venoasa, lung de 30-40 mm, cu diametrul 0,8-1,6 mm, cu bizou scurt. 12) A. pentru rahianestezie, v. ac pentru punctie lombara. 13) A. pentru sutura vasculara, drept, curb sau semi-curb, foarte subtire, uneori cu resort. AC RADIOACTIV / aiguille radioactive / radioactive needle. Sursa liniara de *radiatie gama utilizata In curieterapie, constituita fie dintr-un tub metalic continand pulbere radioactiva (226Rg^ i37Cs) si ai carui pereti retin radiatiile corpusculare (alfa, beta), fie dintr-un fir (ac) de radioizotop (^Ir) care prezinta un Invelis din platina. ACALAZIE, s. f. / achalasie, s. f. / achalasia. [Cfr. a - priv.; khalasis = re/o^are.] Anomalie de functionare a unui sfincter care consta In relaxarea defectuoasa In momentui contractiei a conductelor supraiacente. Ex.: a. 'cardiei explica dilatatia secundara a esofagului, a. ureterului explica hidronefroza intermitenta. V. si cardiospasm. ACALCULIE, s. f. / acalculie, s. f. / acalcutia. [Lat. a - priv.; calculare = a socoti.] Imposibilitatea Intelegerii semnelor Si simbolurilor matematice, ca si a efectuarii de calcule scrise sau mentale. ACAMPSIE, s. f. / acampsie, s. f. / acampsia. [Qr. a - priv., kamptein = a mcovoia.] Imposibilitatea efectuarii flexiei la nivelul unui membru, din cauza imobilizarii prelungite, a rigidi-tatii articulatiilor sau anchilozei acestora. ACANTHOSIS NIGRICANS / acanthosis nigricans / acan-thosis nigricans. [Qr. akantha = spin; -osis; [at. nigricare = a se mnegri} Dermatoza constand In hipertrofie papilara vegetanta si pigmentatie, localizata Indeosebi la nivelul axile-lor, gatului si regiunilor genitocrurale; deseori, coexista o dis-trofie a parului si a unghiilor. Boala se asociaza la adult si varsInic, In circa 50% din cazuri, cu un cancer abdominal (Indeosebi gastric). De asemenea, a. n. se asociaza frecvent cu afectiuni endocrine ca *sindromul Gushing, "boala policnistica ovariana, 'acromegalia sau chiar cu o obezitate simpla. In forma autoimuna (rara), producerea de anticorpi anti-receptori insulinici determina o *insulinorezistenta severa. ACANTOCIT, s. n. / acanthocyte, s. m. / acanthocyte. [Cjr. akantha = spin; kytos = cduld.] Eritrodt sferic care prezinta la nivelul suprafetei sale deformari ce sugereaza aspectui unor spini. ACANTOCITOZA, s. f. / acanthocytose, s. f. / acanthocyto-sis. [C/r. akantha = spin; kytos = celuid; -oza.] Anemie he-molitica In care sunt prezente 'acantocite circulante. ACANTOLIZA, s. f. / acantholyse, s. f. / acantholysis. [gr. akantha = spin; lysis = distrugere., de ia lyein = a distmge.] Stare particulara a celulelor stratului mucos Malpighi caracterizata prin reducerea numarului de *jonctiuni care determina coeziunea celulelor. A. favorizeaza dezvoltarea de leziuni buloase. ACANTOM, s. n. / acanthome, s. m. / acanthoma. [gr. akantha = spin; -oma.] Denumire generala a tumorilor cutanate dezvoltate prin multiplicarea stratului Malpighi. ACANTOPELVIS, s. n. / acanthopelvis, s. m. / acanthopelvis. [gr. akantha = spin; [at. pe]vis = 6azin.\ Tip de bazin obser-vat In "rahitism, caracterizat prin prezenta de varturi si creste osoase situate la nivelul insertiei tendoanelor, Indeosebi In zonele eminentei ileopectinee si a pubisului. 131

m. ACCESORIU. n. Thrombidium si capusele sunt acarieni. cu rol mai Intai acceptor.). 7) a.} Substanta care. (denumita a. [Cjr. / acapnie. ACARIOZA. kalagraphein = a.. Ex. f. ACARIOT. s. dt la accelerare = a grafii fi celer = rapid. akari •= insecta. s. incidental. medie-vala accesorium.. dt la accedere = a se apropia. Termen generic pentru tulburarile clinice secundare unei leziuni anatomice a unuia sau mai multor vase cerebrale. / acephalie. acceptor = care primefte. tiroide a. 5) a. adj. f. a cimenturilor dentare sau polimerizarea acrilatilor.i katalyein = a disInige. f. / acatalepsy.ACANTOZA ACANTOZA. haima. A. s. / acceptor. la un subject salariat. ACATALEPSIE. Ex. vascular cerebral. / acatalasemie. s. -oza. Accelereaza conversia *protrombinei In 'trombina si formarea 'tromboplastinelor. / accident.priv. acceleratio.. m. si stroke. accidens. s. Este produs In ficat sub forma inactiva. ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL / accident vasculaire cerebral / stroke. produs de o cauza exterioara si provocand un preju-didu fizic. kephale = cap} Monstruozitate caracterizata prin absenta congenitala a capului. v. f. Unitatea de masura a inten-sitatii a. terapeutic.} Absenta bioxidului de carbon din sange. gr. ACARIAN.} Cresterea vitezei unui punct material In mis-care. de asemenea.. Indeosebi In cazu] fenotiazinelor. Compusul care cedeaza radicalul este denumit donor sau donator. s. 2) Diminuarea sau perturbarea capad-tatii de Intelegere a vorbirii. v. A. ACELULAR. / accesoire. manifestata prin ulceratii. de febra. f. obser-vat ca efect secundar dupa medica^a antipsihotica sau neuro-leptica. a veni (c&tre). s. s. a veni (cdtre. sunt substante care grabesc priza gipsului. ACETABULOPLASTIE. s. / attack. karyon = sdmfiwe. a. Termen utilizat uneori. cu "hipocapp. de ia accedere = a se apropia. s. [Cfr. cresterea viscozitatii sangelui sau alte tulburari ale sangelui circulant. ACCIDENT DE MUNCA / accident du travail / professional accident.priv. ruptura unui vas cerebral. a accepta. electric. consecutiv unui tratament medical sau chi-rurgical. / accelerator. dim. cu doua sensuri: 1) Defidenta a intelectului.: glande suprarenale a.. ACATIZIE. s. s. / acatamathesie. ACATALAZEMIE. desi ideile subiectului raman logice. s. / acataphasia. [Lot. / acceleration. cand se revine prea rapid la presiunea normala. a .. [Cfr. Ex. / acarid. / acatalepsie. a . f. / acatamathe-sia.. n. / acanthosis. f. eventual somn nelinistit. f. / acariosis [Cfr. Intr-un sistem de referinta dat. / acathesie. scrie corect. s. s. [Cjr. / acceleration. stare patologica. {Cfr. ACCES.. 2) a. Schimbul se face direct sau prin intermediul altui compus.: scabie (v.. f. / accessory. In stomatologie. / acellular. medie ca variatie a vitezei punctului mobil In unitatea de timp: a^ = Av/At. f. AVC sunt cele mai frecvente boli neurologice si pot surveni In: ocluzia vaselor cerebrale (*tromboza sau *embolie). otet. cu aju-torul carora particulele Incarcate electric sunt accelerate. de melanco-lie. f. In limbaj curent) In SI este metrul pe secunda la patrat (m/s2). [Cjr. akaa-tha = spin. s. [Lat. V. ACAPNIE. modificarea calibrului vascular (vasoconstrictie). primeste radicalul si se combina cu el. brain attack. / acatalasie. / acatalasia.i katalamhanem = a suspenda. f. f. plastos = . consecutiv trecerii unui curent electric. adj. f.priv. / accelerin.] in medidna. f. ACATAGRAFIE. / acatagraphie. akaii = insectd. a .: a. acathisie. m. s. f. / accelerine. n. ded a sintaxei. Sin. -ina. f. lot. s. s. [Lot. ACCELERATOR. ACATALAZIE. vitezei punctului mobil In raport cu timpul: a = Av/At. de [a celer = rapid} Dispozitiv sau substanta care accelereaza un proces: 1) A. uneori gangrenoase. m. constand m imposibilitatea bolnavilor de a ramane mai mult timp In aceeasi pozitie din cauza hipertoniei musculare. gresit. -aza. kap-nos = fum. s. / acellulaire.: eritrocitui matur la mamifere. s. accelerare = a gra6i. de la cella = comaro.] (Celula) care este lip-sita de nucleu. / acatagraphia. / acetabuloplasty. Accident survenit din cauza muncii sau In timpul lucrului. m. criza. de ia celer = rapid..} Care nu confine celule.. f. [Cfr. s. kataphasis = Ciin6aj corect} Imposibilitatea respectarii ordinii corecte a cuvintelor In vorbire. survenita brusc si imprevizibil. s. de priza. (2) / accelerateur. accessus. aterg/c. Prin mers sau modificarea pozitiei corpului senzatiile de Incordare musculara sunt atenuate.. [Cjr. s. s. [Cfr. katalyein = a distruge. f. si accidentele survenite In timpul deplasarii la si de la locul de munca. 3) a. adj.] Despre o structura care constituie un element secundar. m. / acaryote. s. / acanthose. / acces. de la accidere = a se mtampla} Situatie neprevazuta care afecteaza starea de sanatate. 2) 'Diagnostic incert. -atos = sange} Absenta *catalazei din sange. f. duct pancreatic a. occupational injury.. [Lot. -aza] Boala deter-minata de absenta congenitala a enzimei numita *catalaza. V.'e. s. -trice. accelerare = a grti6i. / acetabuloplastie. ale gingiilor si gurii. 2) Tulburare m *boala Parkinson. m.: boala Takahara. s. Desemneaza frecvent parazitui raiei Sarcoptis sau Acarus scabiei. Ex. de transfuzie. / acatalas(a)emia. f.priv. a • priv. s. crisis. acetabulum •» vas pentru. de [a kata = 61 jos. adj. cellula = ca-marutd.] Sin. / acephalia. s.: anhist. f. [Lot. s. a -priv. s. / acarien. sub actiunea unor campuri electrice si magnetice. s.priv. (1). lepsis = fv(are. este o marime vecto132 ACETABULOPLASTIE riala definita ca derivata. s. -ntis. de munca. s. [Lot. s. Sin. apoi de donor si care se numeste transportor sau transmitator.a de a sta asezat. au aplicatii In fizica nudeara ?i In medidna (tratamentui unor cancere). nudeu. V. f. auxiliar. [Lot. acatalazie. de part/cute sunt instalatii complexe. ACATAFAZIE. industrial injury.} Termen rar utilizat. f. a priv.. s.. mica. ACCELERATIE. a .).priv. V. pana la energii dnetice foarte mari. dclotron si sincrotron. adj. a. de la acceplare = a primi. s.: *hexoza In cursul reactiei de *fosforilare. / acariose. / accident. a dizoiva. s. de decompreslune brusca. m. f. Ex. / accepteur. ACCIDENT.] Imposibilitatea respectarii ordinii corecte a cuvintelor m scris. agitatie motorie.] Hiperplazie difuza a stratului spinos al epidermului. ACCELERINA.] Factorul VI al coagularii. -onis = acceCerare. drept sin. leziune histologica tipica pentru vegetatiile veneriene 9i papiloame. s. prin hemoliza imunologica a hema-tiilor donatorului (nerespectarea grupelor sanguine) sau a he-matiilor primitorului (prin hemolizine). adj. / acathisia. / acaryote. (Santorini). de ordinul MeV. 0 legislatie adecvata stabileste drepturile salariatilor si raspunderile responsabililor Intreprinderilor. Se defineste. a dizoiva. *proaccelerina (factor V). s. f. de tuse.. {Cjr. ACATAMATEZIE. 6) a. acaridan. de dementa. a . a.] 1) Sindrom caracterizat prin incapacitatea de a ramane In po-zitie sezanda. [Cfr. raportata la unitatea de timp. ACCEPTOR.] 1) Pierderea functiei de perceptie din cauza unei leziuni centrale. la sca-fandri. akathisia. 4) a. {Cjr. ACEFALIE. mica. -oza. adj.priv. m. / acataphasie. Sunt asimilate a. adj. Este denumita si hiperacantoza. a . diminuarea drculatiei prin scaderea presiunii sanguine. a. kathisis = acfiune. perturbarea permeabilitatii vasculare. complementar. betatron. Intr-un schimb de *radicali. f. katamathesis = capacitatea de infetegere fi cunoastere. 2) A. m. n. psihica sau somatica. care poate fi anafilactic sau seric. In raport cu protectia muncii. / acapnia. [Lat. a .: 1) a. a -priv. f. [Cfr.] Nume dat unor paraziti de talie mica apartinand or-dinului Acarienilor.

. aether. -ona. A. cele mai importante fiind: oxidarea In *dclul Krebs.). sub forma de acetat activat (*acetil-coenzima A). khole = bVia. f. s. mai mult sau mai putin volatili. V. 0 parte ACID ADENOZINDIFOSFORIC din a. a. V.] Prezenta *acetonei In urina. m. / acetylation. a modeCa} Refacerea prin chirurgie plastica a "cavitatii cotiloide. [Lot. In. cetonurie. -aza. ACID ACETILSALICILIC / acide acetylsalicylique / acetylsalicylic acid. / acetonemie. s. germ. Excep-tie fac musculatura cardiaca si unii neuroni centrali. Cresterea sa In sange poate genera *acidoza. ACID ACETIC / acide ac6tique / acetic acid. en = in. manifestata clinic prin stare de excitatie anormala urmata de depresie pro-gresiva si acidoza.).] Radical organic monovalent (Cl^CO-) rezultat prin Indepartarea unei grupari hidroxil din carboxilul acidului acetic. din *colina. f. In limbaj clinic uzual se utilizeaza tennenul de *cetonurie.] *Neuromediator prezent atat In sistemul nervos central.priv. ACID. cu miros picant caracteristic. (DCI) Sin. In industria farmaceutica si In cea chi-mica (obtinerea _de rezine si fibre artificiale). f. / acid. / acide. «. f. A. survine concomitent cu descarcarea. rezulta In urma oxidarii etanolului de catre alcool-dehidrogenaza. determina exclusiv depolarizarea si initierea po-tentialului de actiune. / acheirie. s. ouron = urind. s. f. / acetylation. a . haima. s. acetum = of:et! -ona.: colinesteraza (v. cum = cu.. Lichid incolor. / acetonuria. receptori muscarinici si receptori nicotinici. / acetyl. [Lot. CHg-CO-CHgCOOH. of:et] Sin. NA: acetabulum. sunt utilizati ca reac-tivi chimici. f. ca si In "inanitie. m.] Metabolit produs la nivelul ficatului cand sunt consumate cantitati mari de alcool. A.. administrata pentru a facilita eliminarea acestora. f. formarea *corpilor cetonici. ai *acidului acetic. a6rw. cat si In butonii terminali axonali. potentiate de actiune). se intensifies la propagarea *impulsului nervos. ACETAMINOFEN. gr. adenosine diphosphonc 133 . / acheiria. f. inflamabil. f. s. Eliberarea de a. [Lat. [Lot. acetabulum = vas pentru. m. Sin. -ona. / acetazolamide. (DCI) Substanta fluidizanta a secretiilor bronsice. m. khy-los = sue. A reprezinta punctui de plecare al mai multor cai metabolice.4%). s. si acetatui de sodiu sunt utilizate ca alcalizanti urinari sau sistemici. s. / achylie. / acetone.). s. miscibil In apa. In organism provine din decarboxilarea *acidului acetilacetic. f. / achylia.] Diminuarea sau absenta unor componente din se-cretiile digestive si chiar a volumului secretiei. s.: acid acetilacetic (v. uni. la ansamblul *corpilor ceto-nici. solventi. ACETALDEHIDA. hyle = materie. excitatoare. hyle = ma-terie. ACETONEMIE. [<^r. s. dar majoritatea este hidroli-zata de acetilcolinesteraza In componentele sale de baza. 1) A. s. volatil. ACHILIE. Sin.). si corpi cetonid. A. ACID ADENOZINDIFOSFORIC / acide adenosine diphosphorique / adenosine monophosphate. pancreatica scade secretia pancreatica si pot lipsi unii com-ponenti ai acesteia. ACETAZOLAMIDA. gr. f. A. ACID ACETILACETIC / acide acetylacetique / acetoacetic acid. drojdU} Forma activata a 'acidului acetic prin combinarea acestuia cu 'coenzima A. care se refera. ACID ADENILIC / acide ad6nylique / adenylic acid. reactioneaza cu metalele si neu-tralizeaza bazele. [at. / acetaldehyde. s. elibereaza ioni H4. a. s. cetonemie. formarea acidului mevalonic. s. / acetazola-mide. ACHEIRIE. s. intra In in-teractiune cu doua tipuri de 'receptori colinergici: *receptorii muscarinici (M) si "receptorii nicotinici (N).] C3HgO.).priv. acetum = of:e. desi ea are loc.: anaclorhidrie (v. precursor al 'colesterolului. ACETILCOLINA. eliberat la nivelul *sinapselor colinergice. gr. / acetaminophene. s. Essiaather = eter ac. hyle = materie. s. acetum = ofet. / acetylcholine [Lat. zyme = ferment. si In repaus. Se utilizeaza diluat (6%) sau ca a. gr. cu efectele sale specifice (contractia mus-culaturii scheletice. Inactivarea a.: paracetamol (v. / acetyl. unii din-tre acestia fiind neoantigeni care pot induce raspunsuri imune anormale. -iros = mana. *corp cetonic care rezulta din descompunerea imperfecta a *adzilor grasi si a unor acizi aminati. cetonurie.sau bilaterala. V. gastrica Inseamna scaderea debitului sucului gastric. 2) In a. Cuplarea *alosterica a a.: acid adenozinmonofosforic (v. si aclorhidrie. s. Este prezenta In halena (fiind recunos-cuta datorita mirosului de fructe) si In urina diabeticilor supusi restrictiei de glucide. cu absenta acidului clorhidric si diminuarea *pepsinei. Avand doua grupari active. Prin cuplarea cu receptorii N. A. A. s. de (a alwol dehydrogenatum. biosinteza *acizilor grasi. difuziunea si fixarea ei pe receptorii colinergici. este sintetizata atat In pericarion. gr. Sin. acidus = acru. a . Este utilizata ca solvent si pentru obtinerea *cloroformului si *iodoformului In industria farmaceu-tica. acetum = ofet. acetum = of:et.ACETABULUM modtlat. / acetylcholinesterase. {icetiim = ofet. ea fiind apoj oxidata In acid acetic. Acid acetoacetic / acide acetoacetique / acetoacetic acid. / ac6tylcholinesterase. Abrev. hyle = materie. -ina. ACETILCOENZIMA A / acetylcoenzyme A / acetyl coenzyme A. [Lat. Insa. / acetaminophen. gr.). cetoza. -atos = sange} Prezenta unei concentratii mari de *acetona In sange. / acetabulum. ACETIL. cat si In eel periferic. s. / ac6tylcho|jne. Sarurile de potasiu ale a. / acetylcysteine.} Absenta congenitala a mainii. n. s. glacial (89. produsa datorita acetil-coenzimei A contribuie la neutralizarea unor toxice din organism. ACETILARE. In prezent este Inlocuit de diuretics mai eficiente. Are gust acru. s. eter si cloroform. -ina. efecte depolarizante. f. de Ca plassein = a forma. Utilizat frecvent In trecut (DC-Diamox). ACETABULUM.: aspirina (v. (DCI) 'Diuretic ce actioneaza prin inhibarea *anhidrazei carbonice.: ACh. s. f. [Lat. a.] Sin. In cantitati mid. inclusiv In SNC. f. / aceton(a)emia.] Procesul de fixare al unui radical acetil (Ct^CO-) la nivelul unei molecule organice. / acetate. f. s. / acetonurie. si cetonemie. In limbaj clinic curent: cetonurie (v. In solutii apoase. m. [Lat. f. din [at. ACETONA. gr. Sin. f. poate forma compusi cu macromoleculele hepatice. ACETILCISTEINA. acetum = o^ef. s.t. n. f. eliberata este recaptata de catre terminatiile presinaptice (reglare prin 'feedback negativ). m. [Lat. m. / acetaldehyde. f. f. gr. acetum = of:et. V. ACHILIE GASTRICA / achylie gastrique / gastric achylia. Apare In sange si urina la subiectii cu diabet zaharat incorect echilibrat. ACETAT. participa intens la metabolismul acizilor organici. aither = aer cwat. modifies culoarea indicatorilor. achilie). m.] Substanta care.: cavi-tate cotiloida (y. s. a. CI^COOH Li-chid incolor. gr. khole = Biia. [Lot. / acetate. cu receptorii de tip M determina In majoritatea structu-rilor. In *cromatografie serveste la prepararea tesuturilor pentru extractia enzimelor. s.] Termen generic pentru sarurile metalice solide cristaline cu solubilitate variabila si pentru esterii lichizi. / acetone. ACETILCOLINESTERAZA. hyle = materie. kheir. pre-cursori ai unor noi molecule de a. s. s. produs In timpul fermentatiei vinului In otet. boCta cereasca. s. f. [Lat. / acetabulum. acetum = of:et.). [Lat. acetum = otet. / acetylcysteine. ACETONURIE.etic. [Cfr. unde apar fenomene de hiperpolarizare si inhibitie. descarcarea de *noradrenalina si *adrena-lina. terrno-stabila.

El este degradat de *ciclooxigenaza In 'prostaglandine. rezultat din condensarea succinilcoenzimei A si a glicinei. 5-a. deoarece este toxic. ACID AMINOSUCCINIC / acid aminosuccinique / aminosuccinic acid. Abrev. abrev.: acid glutamic (v. ACID CHENODEZOXICOLIC / acide chenodesoxycholique / chenodeoxycholic acid. Sin. sunt detergenti cu rol in emulsionarea triacilglicerolilor si esterilor de acizi grasi. ACID CITRIC / acide citrique / citric acid. In conditii standard sj 12000 calorii In conditii fiziologice. inflamatie. biochim. a.: acid nitric (v.: adenozin trifosfat. Este folosit. In contractia musculara si In reac-tiile de sinteza care utilizeaza a. care produce scaderea sintezei hepatice a colesterolului. cristalin. cu formula chimica 041-14^0. ACID 5-AMINOLEVULINIC / acide 5-aminolevulinique / 6amino-levulinic acid.: aminoacid (v.. chenodezoxicolic si litocolic. adenosine monophosphoric acid. In H^CO. fosforic se realizeaza instantaneu.ACID ADENOZINMONOFOSPORIC acid. cu rol principal de carburant celular. ^' a relua ciclul reactiilor energogene celulare. implicit. Sin. Sin. Intervine in oxidarile celulare. care devin astfel accesibili actiunii lipazelor si esterazelor. A. sarurile sale pot fi. const. acid mefenamic. ceea ce reprezinta mult mai mult decat energia stocata In orice alt compus organic. fosforic. adenozintrifosforic. pentru a reface a. Este un a.: ALA. organic slab. citrat-sintaza. ribonu-cleic si a moleculelor de a. ACID ASCORBIC / acide ascorbique / ascorbic acid. Nu trebuie Inghitit si nici utilizat pentru irigarea cavitatilor.: AMP. b. derivatii sai de sinteza. capabila de sdndare si de refacere continua. ACiO ARAHIDONIC / acide arachidonique / arachidonic acid. V. Abrev. riboza si trei radical'! fosfat.: glicocol (v. gras nesaturat. In timp ce antiinflamatoarele non-steroidiene si *aspirina ar bloca doar activarea ddooxigenazei. EfoctuI terapeutic este probabil secundar reducerii activitatii *HMG-CoA reductazei. b.: a. In asociere cu factorul VIII.))-CH2-COOH. a. V. sinteza unor hormoni. b. Sin. adenozin-difosforic) si a. biochim. utilizate pe cale intravenoasa In tratamentui *hipercalce-miilor. neafectand producerea de leucotriene. contractia musculara. ACID ASPARTIC / acide aspartique / aspartic acid. in natura se gase?te In cantitate mare In fructele din familia Citrus (citrice). a fost denumit "moneda energetica curenta" a celulei. ADP rezyltat se recombina ulterior cu a. folosit ca reactiv chimic i?i pen- . ACID BORIC / acide borique / boric acid.: CDCA. COOHCH(NH. in profilaxia hemoragiilor. Denumirea chimica a "vitaminei C. Compus tricarboxi-lic al *ciclului Krebs. vitamina C si tab. Sin. ACID y-AMINOBUTIRIC / acide y-aminobutyrique / y-aminobutyric acid.). ACID ADENOZIN TRIFOSFORIC / acide adenosine triphosphorique / adenosine triphosphate. cu 20 de atomi de carbon. dezoxicolic. Nucleotid compus din adenina. una de D-riboza si o molecula de a. Catabolit urinar provenit din oxidarea incompleta a triptofanu-lui la om.: acid aspartic. derivat din *fosfolipidele membranelor celulare. adenosine triphosphoric acid. Datorita actiunii sale keratolitice. administrat per os pentru dizolvarea calculilor biliari de colesterol. In etapa initiala a sintezei *hemului. bacteriostatic. coroziv. a. deoarece inhibitia enzimatica determinate! de plumb In cursul sintezei hemului provoaca acumularea sa si cresterea eliminarii 1 sale urinare. ori de cate ori nevoile celulare o impun. Este utilizat In producerea industriala a 'aspartatului. Abrev. ACID AMINOGLUTARIC / acide aminoglutarique / aminoglutaric acid. A. care se poate obtine si prin sinteza si poate fi Intrebuintat si ca agent aromatizant. sunt foarte labile. se formeaza *porfobilinogenul. *A.: ATP. fiind utilizati ca somnifere si anticonvulsivante. malonic cu ureea. fosforic. const. care In solutie se gaseste In cea mai mare parte sub forma disociata. Fiecare din aceste legaturi contine circa 7 300-8 000 calorii/mol a. este cuprins In compozitia unor unguente cosmetice. ACID K-AMINOCAPROIC / ACIDE s-AMINOCAPROIQUE / eAMINOCAPROIC ACID. Conversia CO. a. Prin condensarea In dtosol a doua molecule de a.).: maloniluree. (v. fiind introdus In compozitia solutiilor utilizate pentru conservarea sangelui. I^BO. b. a. La om au fost identificati patru a. ACID BARBITURIC / acide barbiturique / barbituric acid. Component al proteinelor. speciile H^Ct^ predominante sunt HCO^ (bicarbonat) §i COg dizolvat in raport de 20:1.: GABA (v. Substanta (mononucleotid) compusa dintr-o molecula de adenina. cu actiune antifibrinolitica puternica. antiseptic acid. ACID AMINOACETIC / acide aminoacetique / aminoacetic acid. H^COg.). (DCI) A. 'Zaharina este derivata din a. care se formeaza In mitocondrii prin actiu-nea unei enzime condensante.. 6a.: EACA. si tab. Substanta (mononucleotid) compusa dintr-o molecula de adenina. joaca un rol central In metabolismul altor aminoacizi si in sinteza ureei. Sin. si. mineral puternic (HCI). Este si un antiseptic acid utilizat pentru conservarea unor alimente sau pentru spalaturi bucale. biliar primar. In sange. Sin. rezervat pentru uz strict extern sub forma de apa borica 3% sau vaselina boricata 10%. ACID CARBONIC / acide carbonique / carbonic acid. fosforic. de COa. Abrev.. Rezulta din combinarea a. biochim. A. este catalizata de *anhi-draza carbonica. ACID BILIAR / acide biliaire / biliary acid. In prezenta energiei nou formate In celula. A. hipuric. barbituricele (Indeosebi *feno-barbitalul). Sin. amino-sucdnic. V. notat cu simbolurile Asp sau D. V. ACID AMINAT / acide amine / aminoacid. usor iritant al tegumentelor si mucoaselor. functionarea pompelor ionice de tip ATP-azic etc. ACID CLORHIDRIC / acide chlorhydrique / hydrochloric acid. A. Dozarea a.: acid adenilic. a. ce actioneaza pe 'acetilcoenzima A si 'acidul oxaloacetic (reactia inversa fiind catalizata de citrat-liaza extramitocondriala). Aminoacid neesential. Cum legaturile fosfat Inalt energetice ale a. const. In urina este un test major pentru depistarea *saturnismului. si tab. Sin. desfasurata m mitocondrii. sdndarea lor In ADP (*a. este un "che-lator al calciului. adenozindifosforic (ADP) si adenozintrifosforic (ATP). c. V. A.: ADP. A. Ultimii doi radical! sunt uniti cu restui moleculei prin le-gaturi fosfat inalt energetice. de aseme-nea. A. Intervine in formarea moleculelor de a. Radicalul de baza al Intregii familii de barbiturice. sintetizat In celulele poligonale ale ficatului si acumulat la nivelul "veziculei biliare sub forma de saruri. este absolut necesara In: metabolismul celular. ACID BENZOIC / acide benzoique / benzoic acid. a. iar 134 ACID CLORHIDRIC de lipoxigenaza In *leucotriene. Sin.. Indeosebi la pacientii hemofilici supusi interventiilor stomatologice. Energia eliberata de a. a tuturor derivatilor sai. ACID ADENOZINMONOPOSFORIC / acide adenosine monophosphorique / adenosine monophosphate. din alimente se elimina sub forma de *a.). ACID AZOTIC / acide nitrique / nitric acid.). (CgHsCOOH) abundent In fructe. 'prostaciclina si *tromboxan A. A. Pentru acest mo„ tiv.). Abrev. una de D-riboza si doua molecule de a.: colic. Medicamentele antiinflamatoare steroidiene ar inhiba formarea de a. ACID ANTRANILIC / acide anthranylique / anthranylic acid. ce inhiba activatorii plasminogenului prezenti In secretiile orale si stabilizeaza formarea cheagului In tesuturi.

inozitolhexafosforic. A. V. CHa-CHOH-COOH. implica *pompa de I-r/IC. f. Produs al degradarii incomplete a lipidelor. ACID HOMOVANILIC / acide homovanillique / homovanillic acid. prin *chelare. leucovorin. ACID GLIOXILIC / acide glyoxylic / glyoxylic acid. Sarea monoso-dica (glutamat de sodiu) este utilizata ca medicament in 'encefalopatii (pentru ameliorarea capacitatilor intelectuale) si In *epilepsie. Sunt afectate celulele cu turnover rapid. ACID GLUTAMIC / acide glutamique / glutamic acid. ficat si drojdii. vitamina M.)-COOH.-CH(NH. Formeaza miezul complexe-lor de *proteoglicani de la nivelul "rnatricei extracelulare. COOH-(CH. glutamic. a.: fenol (v. A. grasi in *cetone. face parte din compozitia 'fosfolipidelor care alcatuiesc dublul strat lipidic al *membranelor celulare: *fosfatidilcolina. V. *mucopolizaharidic rezultat din reunirea unor *dimeri alcatuiti din a. V. Compus guanidinic. CigHigNA Vitamina hidrosolubila formata din pteridina. are rol In legarea complexelor moleculare si de agent protector. De asemenea. iar sub forma de saruri de calciu intra in compozitia oaselor. ACID FOLIC / acide folique / folic acid. g. Intr-o forma inutilizabila pentru sinteza ADN si. f. Derivat al tetrahidrofolatului care ocoleste blocajul metabolismului folatilor produs de inhibitorii dihidrofolat-reductazei. fenilacetic si a. coenzima nece-sara in conversia combinata a homocisteinei In *metionina si a NSmetil-Tr-^ in TH^.: HVA. Metabotit al 'fenilalaninei format si excretat In exces in *fenilcetonurie. Sub forma de N^N^-metilen tetrahidrofolat (Ni'. A.: acid tetrahidrofolic. h. poate avea o greutate moleculara foarte mare. forma dimerica (a. ADN. A rezul-tat ca intermediar in conversia a. folic. H^PO. ACID FENIC / acide ph6nique / phonic acid. const.). A. hialuronidaza. ACID ETILENDIAMIN-TETRAACETIC / acide ethylenediaminetetracetique / ethylenediaminetetraacetic acid. v. furnizand o forma de folat ce intra direct In ciclul metabolic al radicalilor monocarbonici. (fermentatie lactica). si fenilcetonurie. participa la sinteza ADN prin metilarea deoxiuridil monofosfatului (dUMP) In deoxi-timidilmonofosfat. fiind component al proteinelor tisulare si plasmatice. Sin. c. anionul Cl~ provenind din disocierea NaCI. ACID FITIC / acide phytique / phytic acid.: EDTA. consecutiv. si tab. ACID COLIC / acide cholique / cholic acid. V. a. pirofosforic) si cea polimerica (a. a unor substante ca plumbul si digi-tala. f. (DCI) A. format si excretat In exces In *fenilcetonurie.. si sue gastric. Este precursor al a. este sintetizat In organism. 2) Termen ge ACID LACTIC nera! care include forma monomerica. a. Este un a. fosfoglucide) si intervine intr-un numar de reactii enzimatice. Se gaseste In plantele verzi.). ACID FENILPIRUVIC / acide phenylpyruvique / phenylpyruvic acid. prezent in urina diabeticilor cand creste conversia *a. biochim. Sin. care este excretat In urina In "hiperoxalurie. Mecanismul de secretie a a. In functie de numarul de dimeri componenti. Abrev. ca si In *neuroblastoame. De aceea. g. *fosfatidiletanolamina. cu simbolul Glu sau E. Tmpiedicandu-le astfel absorbtia. Sub forma de esteri participa la generarea compusilor macroergici celulari. h. Laptele Tmbogatit cu a. Inca In discutie. Se formeaza In muschi. cum ar fi cele din maduva osoasa si din mucoasele tractului digestiv. I. biochim. Catabolit al *dopaminei. f. de cateva milioane de Da. *A. acesta este un component indispensabil al dietei. ACID DEZOXIRIBONUCLEIC / acide desoxyribonucleique / deoxyribonucleic acid. Sub forma de saruri de sodiu sau calciu este utilizat pentru Indepartarea din organism.: acid aminoglutaric. si tab. lactacidemie. f. precursorul primar al *a. contribuind astfel la deteriorarea functiei plachetare In "insuficienta renala cronica.N10-metilenTH4). Este un antagonist biochimic al medicamentelor *antifolice. aromatic izolat din esente florale (Indeosebi din petalele de trandafir). fenillactic. Abrev. ACID HOMOGENTIZIC / acide homogentisique / homogen-tizic acid. fosfolipide. Sin. ca acidulant alimentar si in stomatologie. acizi grasi. rezultat In urma conjugarii acestuia cu *glicina si continut In unele ali-mente vegetale. dezvoltandu-se tabloul clinic si hematologic de *anemie megaloblastice. care asigura transportui activ de H4'. I. ACID FOSFATIOIC / acide phosphatidique / phosphatidic acid.. Produs de detoxificare a a.ACID COLIC tru prepararea unor medicamente. in umoarea apoasa si In *umoarea vitroasa. In organism. oxalic la om. Agent *chelator. Unele bacterii pot con-verti lactoza In a. fiind secretat activ de catre celulele oxintice (circa un miliard de celule) ale glandelor regiunii fundice si ale corpului gastric. ACID LACTIC / acide lactique / lactic acid. cu producere de a. mineral care intra In compozitia unor substante organice diverse (fosfoproteine. A. Indeosebi al caldului si al magneziului. fenilalanina nu poate fi convertita In tirozina. utilizat in fabricarea parfumurilor. ACID p-HIDROXIBUTIRIC / acide P-hydroxybutyrique / phydroxybutyric acid. re-prezinta. este utilizat ca acidifiant urinar. V. ACID FOLINIC / acide folinique / folinic acid. deci neesential. ACID GASTRIC / acide gastrique / gastric acid. este un catabolit anormal al 'fenilalaninei. cu proprietatea de a se combina cu sarurile de calciu din tubul digestiv. V. a.. ACID FOSFORIC / acide phosphorique / phosphoric acid. In timpul respiratiei celulare anaerobe din exercitiul fizic intens. glucuronic si N-acetil-glucozamina. (desuete): vitamina Bg. ajuta la prevenirea dezvoltarii bacteriilor generatoare de putrefactie In intestinul gros. contribuie la oboseala musculara. unul dintre produsele finale ale metabolizarii proteinelor si aminoacizilor. ACID HIPURIC / acide hippurique / hippuric acid. V. A.: alcaptona (v. o molecula de *a. Deoarece PABA nu poate fi sintetizat de catre organismul animal. ortofosforic forma monomerica. Denumire imprecisa pentru a. *fosfatidilinozitol. *fosfatidilserina. biliar primar derivat din *colesterol. const. de asemenea. paraamino-benzoic (PABA) si *a. CaHsCO-NHCH^COOH. cu eliminare urinara crescuta la pacientii cu *feocromocitom sau alte tumori secretante de catecolamine. a. Este eliminat prin urina. 135 . La niveluri plasmatice crescute. blocheaza a. interfera cu activarea factorului III plachetar de catre 'adenozindifosfat. Arninoacid monoaminodicarboxilic. al glutationului si al vitaminelor din grupul *a. fiind obtinut si prin sinteza. Compus format dintr-o molecula de 'glicerol la nivelul careia doua functii alcool sunt esterificate de acizi grasi. se produce In cazul cand glucoza nu poate fi convertita In *acid piruvic In procesul de *glicoliza. este utilizat in litiaza calcica cu hipercaldurie. ACID GRAS / acide gras / fatty acid. A. organic rezultat In urma fermentatiei lactozei. Determina reactia acida a sucului gastric. fiind deturnata In consecinta pe cai metabolice alternative. ACID FENILACETIC / acide phenylacetique / phenylacetic acid. iar a treia de o molecula de acid fosforic. Sin. acid clorhidric. DeficituI de 'vitamina B^.. benzoic. metafosforic). 7-aminobutiric (*GABA) si joaca rol de neuro-transmitator exdtator in toate regiunile SNC. La acest nivel. In organism. glicolic In *glicina. 1) A. ACID HIALURONIC / acide hyaluronique / hyaluronic acid. V. Din cauza deficitului ereditar de fenilalanin hidroxilaza. I. se mai afla In lichidul *sinovial. V. *a. conduce la perturbarea di-viziunii celulare. clorhidric secretat de celulele parietale In cavitatea gastrica. ACID GUANIDINOSUCCINIC / acide guanidinosuccinique / guanidinosuccinic acid.). g. corpi cetonici. Sin.

ACID LINOLENIC / acide linolenique / linolenic acid. A. C. leucovorin. boala ereditara autozomal rece-siva caracterizata prin *anemie megaloblastica rezistenta la vi-tamina B^ si legata de un deficit enzimatic al metabolismului a. f. ACID OLEIC / acide oleique / oleic acid. cu actiune *keratolitica. Cantitatea de a. haima. C^s°2-A. a.H. gras nesaturat cu 18 atomi de carbon In molecula. V. Intermediar al biosintezei *pirimidinelor. Derivat N-acetilat al *a. Pentru valorile normale 'in SEinge si urina. lapte. ACID PALMITIC / acide palmitique / palmitic acid. Eliminarea de a. pe cale intravenoasa sau orala. -o(os = s&nge. Se obtine si prin sinteza. foarte coroziv.). mineral putemic.si tricarboxilici. si acizi grasi. Sin.30-7. H. prezent In sange (v. dezaminare si oxidare). Cuprins In structura capsulei bacteriene. ACID PSEUDOMONIC / mupirocine / pseudomonic acid. blocand competitiv locusul de legare al izoleudnei bacteriene. (DCI) C. / acidemie. care semnifica atat diminuarea pH-ului sanguin. C^Hg^COOH A. gras saturat. v. V. / acid(a)emia [Lot. Produs de oxidare a retinolului (*vitaminei A). In cantitate suficienta pentru a initia udderea microorganismelor. In calitate de fixator al tesuturilor. gras In natura. neuraminic. Constituie o legatura Intre metabolismul proteinelor si eel al glucidelor deoarece poate fi convertit In *a. const. coma. organic utilizat pentru explorarea functionala a excretiei tubulare renale. Termen utilizat de obicei pentru denumirea acizilor carboxilici nonaminati solubili In apa: *adzi grasi cu lant scurt. biochim. V. aspartic (aminoacid) printr-o reactie de transaminare si este intermediar In calea gluconeogenetica.2H. ACID NITRIC / acide nitrique / nitric acid.>0.: PAS. Reprezinta un pro. Substanta cu proprietati vitaminice. Aceasta denumire a fost propusa pentru eliminarea ambiguitatii termenului *acidoza. poate cauza colaps cardiovascular sau stop cardiac. care afec- 136 . A. ca si In anatomia pato-logica. ADN.H.S04. V. Este utilizat In special In artrita reumatoida si dismenoree. 3-metoxi4-hidroxi-mandelic. Produs a] metabolismului intermediar al adrenalinei si noradrenalinei (prin ortometilare. NHArliCOOH. Sin. A. organic. cu efect coroziv foarte putemic. Denumirea chimica a 'biotinei. format prin condensarea unei molecule de *a. ACIDEMIE ACID PICRIC / acide picrique / picric acid. A.: AVM. izolat din grasimea de oaie si continut In cea mai mare parte a grasimilor animale si In uleiurile vegetale. participa la formarea calculilor urinari. constituent cheie al *ciclului Krebs.: mupirocina. ACID TETRAHIDROFOLIC / acide tetrahydrofolique / folinic acid. acidus = acru. depresie respiratorie. ACID NEURAMINIC / acide neuraminique / neuraminic acid. care este esentiala In oxidarea sa. V.42) ca urmare a cresterii concentratiei de ioni de hidrogen din plasma. gras esential.: acid folinic (v. aspirinei si a numerosi coloranti. i ACID PIRUV'iC / acide pyruvique / pyruvic acid. ca *guta. gras saturat (v. C^I-L^C^. Mai este de ase-menea folosit ca antiseptic local datorita proprietatilor sale bac-teriostatice. ACIDEMIE. ACID NICOTINIC / acide nicotinique / nicotinic acid.. uricemie). ascorbic si glicocolului. In urina (orotic-urie) creste In adduria orotica. ACIDEMIE IZOVALERIANICA / acidemie isovalerique / isovaleric acid(a)emia. ortohidroxibenzoic..: acid azotic. o. acizi di. a. ACID PARAAMINOSALICILIC / acide paraaminosalicylique / paraaminosalicylic acid.>. Antibiotic produs de Pseudomonas fluorescens.H. *grasimilor si amino-acizilor. ACID MEFENAMIC / acide m6fenamique / mefenamic acid. si se poate elimina prin urina. Abrev. care actioneaza prin inhibarea izoleucin-ARNt sintetazei. de asemenea. extras din scoarta de salcie alba si din frunzele de Pyrola minor. j A. sintetizat din *aspartat si din *piruvat. f. Se administreaza In asociere cu izoniazida si streptomidna. antranilic dotat cu proprietati analgezice si antiinflamatorii. A. ACID ORGANIC / acide organique / organic acid. a. continut 'in cantitate mare In uleiul de in. arahidonic. Antiseptic feno-lic utilizat In dermatozele veziculare. continut de vegetale diverse. Se poate acumula In unele stari patologice. Este utilizata ca vasodilatator si In tratamentui pelagrei. A. cu numeroase utilizari industriale. cetodicarboxilic. Abrev. V. ACID STEARIC / acide stearique / stearic acid. gras polinesaturat esential continut In uleiul de peste si 'in unele uleiuri vegetale (ulei de in). ACID OXALOACETIC / acide oxaloacetique / oxaloacetic acid. Este utilizat In calitate de conservant alimentar. drojdie. ACID SALICILIC / acide salicylique / salicylic acid. A. V. ACID RIBONUCLEIC / acide ribonucleique / ribonucleic acid. previne acumula rea la suprafata bacteriilor a fractiunii C3b a complementului. cat si diminuarea concentratiei substantelor tampon fara diminuarea efectiva a pH-ului. s.N03.' dus intermediar de metabolism al *gluddelor.03. (DCI) Derivat al *a. care se conjuga cu *acetilcoenzima A pentru a forma *citrat. paraaminobenzoic (PABA). tab. Este utilizat ca solvent farmaceutic la prepararea uleiurilor si lotiunilor.NO. const. cristalin. ACID PARAAMINOHIPURIC / acide paraaminohippurique / paraaminohippuric acid. antifungice si keratolitice. Este utilizat In prepararea sapunului si a unor produse farma-ceutice. ca *supozitoarele. V. Se formeaza. tab. gr. acizi nucleici. V. *leucemii tratate cu *antimitotice sau prin *radioterapie. oxalurie. ACID PARAAMINOBENZOIC / acide paraaminobenzo'ique / paraaminobenzoic acid. In organism In cursul degradarii a. organic cu rol important In *dclul Krebs. si acizi grasi. ACID URIC / acide urique / uric acid.. ARN. si addurie organica. fumans In stare concen-trata.. vitamina PP. pentru prepararea salidlatilor. ACID OROTIC / acide orotique / orotic acid. ACID OXALIC / acide oxalique / oxalic acid. ACID RETINOIC / acide retinoique / retinoic acid. Reprezinta un constituent esentia! al functiunii glucidice a glicoproteinelor de la nivelul membranelor celulare. ACID SULFURIC / acide sulfurique / sulfuric acid. A. A. A. *nefrite. p. acizi grasi). vitamina Bg.} Scaderea pH-ului plasmatic (normal 7. piruvic si a unei molecule de D-manozamina. eel mai abundent si ras-pandit a.: PAH. porumb). precursor al *a. HNO. Medicament tuberculostatic minor. s. o. p. prezenta in cea mai mare parte din celulele vii (ficat. este selectiv pentru bacterii.ACID LINOLEIC IZOVALERIANICA ACID LINOLEIC / acide linoleique / linoleic acid. Abrev. acizi grasi. V. C. ACID VANILMANDELIC / acide vanyl-mandelique / vanylmandelic acid. la prepararea derivati-lor nitrati si In industrie (explozivi si coloranti). Ct^-CO-COOH. acid sialic. Denumirea chimica: a. oxalemie. analog al *a. Intoxicatia cu a. ACID NUCLEIC / acide nucleique / nucleic acid. utilizat ca agent topic In tratamentui acneei vulgare. Sin. s. Lichid inco-lor. acid ribonucleic. ACID SIALIC / acide sialique / sialic acid. m. (COOH). Este utilizat uneori In testele de dozare a albuminei In urina. Sub forma de oxalat de calciu. V. endocrinol. din sange si din tesuturi creste In defidtui de *tiramina. Valori crescute (26-66 mg In 24 de ore) se observa In feocromocitom si moderat crescute (peste 10 mg In 24 de ore) In neuroblastom si ganglioneurom. acizi cetonici (*corpi cetonici). Boala ereditara determinate! de un deficit enzimatic In izovaleril-coenzima A dehidrogenaza. produs final de degradare a purinelor organice (nucleotide) si a purinelor alimentare.

rucenta. -iilos = mdinafia foardui. teicoici (polimeri de ribitol sau glicerol) ancorati prin lanturi lipidice de membrana citoplasma-tica si sunt frecvent responsabili de anumite caracteristici ale bolilor cauzate de bacteriile patogene grampozitive. linolenic. oleic. const. s.. f. t. a unor 'papulopustule rezultate din inflamatia si suprainfectia comedoanelor si a unor elemente nodulare legate de evolutia In profunzime a papulopustulelor. e) a. situat in *citoplasma. palmitic. Aditia a. caracterizata prin foliculita supurata si comedoane locali-zate Indeosebi pe fata externa a coapsei si pe antebrat. V. dinat} Adaptare a organismului la un nou climat (ex. s. f. la formarea trigliceridelor circulante si din depozitele de tesut adipos sau pot circula legati de albumina. klimu. s. m. f. hydor. a . s. n + 16 a. caracterizat prin absenta aproape totala a oaselor membrelor. ca urmare fiind posibila focalizarea razelor de lumina ce traverseaza mediile transparente ale ochiului pe o zona retiniana unde imaginea formata va fi dara. s. absoluta a fiecarui ochi. boala Parrot.a.. pe un fond de *seboree. cu *achilie gastrica. provoaca o diminuare a ritmului de crestere. prin contractia muschiului dliar. 2) A.. 2) A. septicemii si pleurezii. dim. ACOLURIE. condrodistrofie fetala.] Gen de diplococi saprofiti gramnegativi. s. / acorie ou acoree. sin. [QT. au tendinta la invazie In torentui circulator la persoane cu catetere intravenoase. ACIZI LIPOTEICOICI / acides lipoteichoiques / lipoteichoic acids. ACOMODARE. adj. adj. Sunt polimeri de ribitol sau glicerol . V. din structura peretelui celular al bacteriilor grampozitive. Exista doua tipuri de a. a -prill. ACINEZIE. ubicuitari In apa si sol. ia plassein = a forma.). / acorea. Se manifesta prin nanism acompaniat de diverse anomalii (macrocefalie. / accommodation. acid linolenic. Cu virulenta mica. A. / achlorhydrie. [Qr.legati prin grupari fosfat . A. ACOMODATIE. [Lot.a. secundare unei lezium sau unei tulburari functionale a glandelor sebacee sau pilose-bacee. arahidonic. pentru acomodare (v. ACNEIFORM. ACLORHIDRIE. dor. s. V. / acne. [^r. ACIZI BILIARI / acides biliaires / bile acids. kiaein = a misca. subnormala putere de a. linolenic si *a. [Qr.. g. ACIZI TEICOICI / acides teichoiques / teichoic acids. a .greseaid de copwe a [ui Actitis pentru akme = vdrf sau e^rescenfd. membre scurte si groase etc. / acholuria. d) a.priv. Var.. a priii. / acclimation. tample si pe partea anterioara a pielii capului. ACONDROGENEZA. clima. vulgara. plagi chirurgicale sau arsuri.: sindrom Grebe ACONDROPLAZIE. 138 ACORIE akhne = titrate} Termen generic pentru un grup de afectiun variate ale pielii. nanism micromelic incompatibil cu viata. -euse. sub actiunea muschiului ciliar.a. .. dar cu o structura spatiala mai simpla). "elicea vietii"). de ia gennan = a produce} Varietate extreme de *osteocondrodisplazie care se caracterizeaza prin absents formarii tesutului cartilaginos. ACORIE. a. si ARN (mai divers ca masa moleculara.). care are forma unor acini. acclimatization. f. de etiologii diverse. producandu-se prin modificarea convexitatii si gro-simii *cristalinului.*a. / accommodation. / achondrogenese. n + 18 . s.: eruptie a. \CfT. si ADN. f. negativa pentru distante lungi. esentiali sunt indispensabili 'in alimentatie. si acid arahidonic.priv. / achondrogenesis. khole = fliia} Absenta sau diminuarea secretiei biliare. *A g. acid linoleic. s. Uneori este utilizat ca sin. hydatos = apa} Termen sin.: acomodatie. situat In nucleu. s. In aceste cazuri pot provoca meningite grave. 4) A. f. a. de origine profesionala sau consecutiva utilizarii unor produse cosmetice neverificate. ARN. khondros = cartiiaj. Se gasesc In diverse uleiuri vegetale. / acholurie. ia bakteria = boston. / acclimatement.: sindrom LangerSaldino (v. khioros = verde. a modeta} Forma grava de "condrodistrofie ereditara a sugarului. ju-venila sau polimorfa. f. / acineux. akne -greseald de copiere a (ui Actilis pentru akme = vdrf sau e. [Qr.). a unor *comedoane Inchise sau deschise (puncte negre). care nu sunt sintetizati In organism: *a. A. g.. stearic) si nesaturati (n + 18 .care pot avea compusi aditionali legati de grupari laterale dispo-nibile. / acholia. este In mod normal spontana. [Qr. n -r 20 . de. Este caracterizata prin aparitia. deoarece nu sunt sintetizati In organism. localizata pe frunte. acid biliar. mentionati corecteaza aceasta deficienta. s. pentru akinezie (v. -onis.} Absenta congenitala a pupilei. adj. / achlorhydria. bacteriile A. -tis. f. ACIZI GRASI / acides gras / fatty acids. / acneiform. adapta} Proprietatea ochiului de a se adapta pentru perceptia unor obiecte situate la diferite distante. V. A. [Qr. rozacee sau "cuperoza. bakte-rron. *a. pe baza de glicerol apar si In structura membra-nei celulare. de ia a. Macromolecule constituente ale celulei. a • priv. Denumire pentru *a. f. sau akhne = tdrdte. n. cu leziuni papulopustuloase si come-doane ale fetei In primele trei luni dupa nastere. din familia Neisseriaceae. din gr.priv. se 'impart In saturati (daca n -12 . arahidonic. acclimatisation. participa la esterificarea colesterolu-lui. f. care Ti face nemiscibili cu apa. Sin. ACIZI GRASI ESENTIALI / acides gras essentiels / essential fatty acids. excesiva care persista mai mult decat In mod normal. [Lot. / acneiform. secun-dara administrarii unor medicamente. sau. forma neletala. liberi. unde (atitudine. prin relaxarea muschiului ciliar. arahidonic). owon = urind} Absenta *pigmentilor biliari din urina In unele forme de *icter. ACOLIE. / achondroplasie. [Cfr. s. lauric. forma foarte frecventa la tineri. tip II. Var. f. profesio-nala. a . Denumire desueta: vitamina F. s. s. tip I. Absenta acestora din alimente. cand se nu-mesc a. de la accommodare = a se.ACINETOBACTER de canalele alveolare la nivelul carora se afia situate *alveo-lele pulmonare. cu elemente papuloase si ulterior pustuloase. f..). Se disting doua tipuri: 1) A. acinus = 6oa6d de strugure} Care este format din *acini. insufidenta a ochiului. care dupa cadere lasa cicatrice. datorita elastidtatii acestuia. dar prevalenta crescuta la nivelul pielii indivizilor sanatosi. s. Ex.priv.. separat. de. Din punct de vedere chimic sunt polimeri ai *nucleotidelor. ACIZI NUCLEICI / acides nucleiques / nucleic acids. toxica. linoleic. akinelos = imobil.: ADN (cu o structura dublu-elicoidala.: la frig) sau mediu (ex. f. po-zitiva pentru distante scurte. Alte tipuri de a.: boala Kaufmann. a. si tab. si cristalin.. ACNEE. / acinous. f. s. ACINETOBACTER / Acinetobacter / Acinetobacter. c) a. dfoza. f. f. forma = forma} Care se aseamana cu *acneea. b) a. kore = pupiid.J(c. acoperite de cruste. Cat. Se disting: a) a. adj. sin. s. Indeosebi In perioada de *pubertate. ACINOS.. \Lat. Apare Indeosebi prin expunerea la uleiuri. V. Au formula generala CI-yChy^-COOH. g. Termenul se utilizeaza Indeosebi pentru a. cu *anaclorhidrie. biochim. plasis = modeiare. A. cu n (par) cuprins Intre 4 si 30. 5) A.: la altitudine). necrotica. 3) A. / acne.: 1) A. reprezentand substratui informatiei genetice. Sunt constituiti din *a. accomodntion. / acholie. f. abcese cerebrale. akne . Var. V. din structura peretelui celular al bacteriilor grampozitive. f. A. lubrifianti si la unii deri-vati clorati. / achondroplasia. s. khondros = cartiiaj. genesis = pro-ducere. de. organic! a caror molecula confine un lant -carbonat liniar deschis. linoleic. neonatorurn. chiar daca "vitaminele A si D sunt prezente. s. khole = fii[d. ACLIMATIZARE.

de. [Gjr. kephale = cap. Alaturi de acesta se disting. s.} Tulburare vasomotorie la nivelul extremitatilor. akron = e. cu aplatizarea laterala a capu-lui. f. "nas In sa"). Termen vag si desuet. s. ACROOINIE. •atos = cutoare.frw. / acrodermatite.^re. sindrom Pfeiffer). m.] Afectiune a copilului si adolescentului. ACRODISPLAZIE. f. 'sindromul Langer-Giedion. / acrodysostosis. s. kyanos = a£C>astru. tip 1. frioa de locuri situate la_ Inaltime. f. ACRODOLICOMELIE. a. a = priv. hyle = nwte. boala Selter-Swift-Feer. akron = e. [Qr. varf.. [C. sunt utilizati drept componeneti ai *lentilelor de contact sau ai unor materiale dentare Cindeosebi pentru confectionarea protezelor). s.. s.ttiitate. keratos = corn. Varful ('sinciput) craniului poate fi plat (craniu In . kephale = cap. ale fadesului (exoftalmie. ACRINIE. T. s.pre. tip V (v. ACROASFIXIE. akron = e?(tre. ACROMATOPSIE Se manifesta prin asoderea de leziuni cutanate veziculobuloase si eritematoscuamoase.} Durere la nivelul unei extremitati.. tip IV (v. s. akron = e^tre. / acrodysplasia. / acrocephalosyndactyly.ii tempCuCui [ui Jupiter Amman din Libia. Sin. ACRODERMATITA ENTEROPATICA / acrodermatitis entero-. Au fost descrise trei tipuri de a. 2) Despre un subiect care este inapt sa distinga culorile. s.re. caracterizata prin leziuni verucoase si cornoase. ACROKERATOZA PARANEOPLAZICA / acrok6ratose paraneoplasique / Bazex' paraneoplasic acrokeratosis.. asphyxia = oprire a puCsuiui. akron 1 = e?(tre. f. boala Apert-Crouzon).} 1) Crestere a sensibilitatii la nivelul extremitatilor membrelor.. -oza. / acromastitis. f. / acrokeratose.^ft'emitate. localizate simetric pe partea dorsala a mainilor si pidoarelor. f. \Qr. f. akron = e^tre-mitate. s. / acrocephalosyndactylie. 3) A. s. odyne = durere. f. keras. s. osteon = os. Este acompaniata de prurit. f. akron = e^tre-mitate. sindac-tilie. -ita.. memBru. akron = e^tremitate. a . / acrocephalopoly-syndactyly. [Qr. astenie. s. m. manifestata prin 'acrocianoza. / acrodynia. acer == acru. s. de.] Termen care reuneste un ansamblu de afectiuni. akron = €J(tremitate.. [a.^tre.] 1) Despre ochiul afectat de *acromatopsie. 0 serie de a. acer = acm.} Varietate de "osteocondrodisplazie In care leziunile osteocartilaginoase sunt localizate la nivelul extremitatilor. f. si acrocefalosindactilie. Descrisa si ca boala: a. ACRODISOSTOZA.. cronica atrofianta (v. ammoaiakon = sore. kephale = cap. s. dys = greu. syn = tmpreund.: sindrom Bazex ^v. s. varf. varf..). s.. f. virus neurotrop. / achromate. f. anomalii osoase craniofaciale si *retardare mentala. / achromatopsia. s. akron = e. s. / acrodolichomely. hipoplazie a maxilarului superior. / acrodolichomelie. adesea a nasului si a fetei (adesea pana la eritem generalizat. / acromastite. s. a. eritematopapuloasa infantila (v. varf. / acroc6phalopolysyndactylie. A. akron = e^tremitate. f..\ Amida a addului acrilic care prin reticulare for-meaza un gel utilizat In tehnicile de separare a proteinelor ?i ARN In functie de greutatea moleculara. s.r. gr. V. / achromatopsie. a.: boala Feer. ACRODINIE INFANTILA / acrodynie infantile / pink disease. s. akron = t)(tremitate. frecvent mortala. akron = e^tre-mitate. dificii. {Cjr.). sindrom Waardenburg). gr. varf.} *Fobie. (vizibila Indeosebi la nivelul metacarpienelor si metatarsienelor). / acrophobia. opsis = vedere. / acro(a)esthesia.: 1) A. f.. dificii. -oza} Sin. s. syn = im.] Malformatie a craniului determinate! de Inchiderea precoce a 'suturilor sagitala si coronala si caracterizata prin dezvoltarea considerabila. / acrokeratosis. ACROFOBIE. / acrylamide. a . s.mitate. f. scadere a temperaturii locale si durere. daktylos = deget} Ansamblu de malformatii ereditare ale scheletului In care se asodaza *acrocefalosindactilia cu existenta degetelor supranumerare la nivelul pidoarelor. / acrocephalie. hiper-telorism. Boala care afocteaza copiii Intre 6 luni si 8 ani Se caracteri-zeaza prin tumefactie rece. daktylos = deget. Simptomatologia descrisa anterior corespunde formei clasice de a. ACROCIANOZA. / achromate. -atos = piete.mitate. hipertensiune). ACRILAT.un0. akron = e^tremitate. s. mai ales ale mainilor. tip III sau sindrom Sakati. / acrylate. sindrom Chotzen).] Malformatie somatica caracterizata prin prezenta unor membre cu dimensiuni mult crescute. denumita si sindrom sau boala Apert. s. melos = e^trenitate. ACROMAT.} Sare sau ester al addului acrilic. s. crize sudorale si une-ori de tulburari nervoase (iritabilitate. boala Pick-Herxheimer). In prezent consi-derala a. s. s. f. f. continua Hallopeau (v. Sin. tip III (v. mamdit. f. s. -atos = culoare. s. [CfT.} Coloratie rosie a extremitatilor. a . [Qr. Scaderea *zincului plasmatic ar putea avea un rol In patogenia bolii. ACROCEFALIE. \Qr. cu transmitere autozomal dominanta.rie. phobos = frita. khroma. / acrinie. cuprinse in cadrul unor boli sau sindroame: a. cu localizare la nivelul extremitatilor si periorifidal. / acrocyanose. datorita caruia se confunda adesea cu "boala Kawasaki). [Cyf. [Qr. polys = mu[f:i.^tremitate. f. a. / acro-asphyxie.). akron = e. pathica / acrodermatitis enteropathica. krinein = a se-para de} Absenta sau diminuarea secretiilor. [Qr. Termenul se utilizeaza Indeosebi In cadrul *bolii Raynaud. dolikhos = lung. adj. s. se-nsifiiii-tate. f. parestezii) sau cardiovasculare (tahicardie. acrocefalopolisindactilie. aisthesis = se-mafie. denumiti si rezine acrilice.: boala Crocq-Cassirer (v. [Cjr. varf. / acroesthesie. ACRODERMATITA. cu transmitere probabil autozomal dominanta. ACROCEFALOSINDACTILIE. varf. [Lat. f. / acroerythro-sis. / acrodysostose. 2) Durere la nivelul extremitatilor. *boala Thiemann. malformatie denumita *oxicefalie. / aero-asphyxia. a.mitate. boala Swift. s. [(^r. mastos = sdn. f. 'sindromul Giedion.). caracterizate prin malformatii scheletice ale craniului ('craniostenoza).] Inflamatia mamelonului. varf. f.. s. amo-niui gSsita in apropie. In care se asodaza si anomalii scheletice la nivelul membrelor inferioare. cu debut la sugar si transmitere autozomal recesiva. infantila (v. / acroerythrose. tip II sau sindrom Carpenter (v. tip II (v. / acrophobie. [Cfr.} *Disostoza complexa In care se asodaza o Intarziere In dezvoltarea staturala cu 'brahimelie. [Qr.. tip . / acrinia. plasis = nwddare. f. sindrom Gianotti-Crosti). hyle = materu. m Inaltime. Baza craniului este de asemenea deformata.mitate. [a plassein = a forma.ACRILAMIDA ACRILAMIDA. -ida. f. adj. [Qr. ACROCEFALOPOLISINDACTILIE. f. / acrylate. f. intoxicatie cu mercur.] 139 . / acrocephalia. erythros = rofu. ACROMASTITA. leziuni ale mucoaselor si fanerelor (alopecie difuza) si tulburari digestive (diaree). s. -oza. ACROKERATOZA. f. 2) A. [Cfr. -oza. -it6} Termen general pentru leziunile cutanate ale extremitatilor. / acrylamide. ACROMATOPSIE. f. boala Hallopeau). khroma. derma.priv.turn") sau ascutit (tuguiat). ACROESTEZIE. s. f.. s. f. / acrodysplasie.priv. f. ACROERITROZA. dys = gnu. / acrocyanosis. a modela. umeda si danotica a mainilor si pidoarelor. / acrodynie. Se vindeca fara se-chele. a regiunii occipitale.1 sau sindrom Noack. / acroderma-titis. Cauze (ipotetice): carenta alimentara. s. f. Boala grava. este forma de "craniostenoza cea mai frecventa si poate fi asociata cu alte anomalii ale scheletului.. a. [Lat. varf. Prin analiza datelor clinice si genetice au fost individualizate mai multe boli sau sindroame caracterizate prin a. s. sphyzein = a puCsa. de. f.. consecutiva vasodilatatiei: Se observa Indeosebi In •eritromelalgie si In *boala Lane.: *boala Brailsford. f...

prin trecerea ia act. ACT RATAT / act manque / faulty act. -ozd. legata de motive ascunse In *sub-constient. fotodermatoza. f. / acroparesthesie.?(tremitate. ACROPAHIE. iAngd. n. Insotita de durere. apare ca un comportament neasteptat si neadap-tat al unui pacient In cursul psihanalizei sau al unui alt trata-ment psihoterapeutic. participiu[ tru-ut de ia agere = a actiona. aktis. Sin.'\ Denumire generica pentru orice afectiune a extremitatilor. aceasta duce la *gigantism. akron = o^tremitate. si lucita. da actomiozina. -atos = Corp. V. endocrine (insuficienta gonadotropa) si hipertensiune arteriala. ^ ACROMAZIE. / acrosyndrome. f. u. / actine.^tremitate. denumita boala Thevenard.\ Sindrom *s(ne mater/a. ACROSINDROM. / actinic.\ *Parestezie a extremitatilor. pakhys = yos. ds. f.} Marire a extremitatilor din cauza unei hipertrofii a osului subperiostal. aktis. / actinology. ACROPATIE. s. ACROMELIC. Combinata cu "miozina. . s. \Wbrw. s.oTropic Hormone = Hormon cufre-nocorticotrop. f. de ia syn = impreuna. A.) V. / actinodermatose. adj. In general. const. f.mitate. [Cfr. s. la thermos = ca[d. s. se observa 'indeosebi m *acromegalie. s. de mana si gambe Inghetate. ACROMION. osteon = os. scalpului si extremitatilor msotita de *hipocratism digital si deformari ale oaselor lungi. tat. s. impulsiv si violent.] Sindrom primitiv sau secundar ca-racterizat prin liza progresiva a oaselor mainilor sau/si ale pi-cioarelor. este aproape Intotdeauna determinata de un adenom hipofizar eozinofilic al lobului anterior al hipofizei. [Gjr. s. vdrf.] Regiune a capului spermatozoidului care contine o vezicula cu enzime hidrolitice (Indeosebi *hialuronidaza si acrozina). s.. cat si pentru ca este sin. [Qr. f. f.: acromatopsie (v. f.^tremitate. existand sub doua forme: a. Daca hipersecretia de somatotrop apare inaintea Incniderii cartilajelor de crestere. •inos = razdi -ita. r. deci la adult. s. ACROPAHIDERMIE. -atos = culoare. / acromegaly.] Extre-mitate a spinei omoplatului. / acromelique. NA: acro-mion. [Qr. In boli ca diabetui. ACROMIE CUTANATA / achromie cutanee / achromia.una. / achromasie s. logos = ftUitfil. m. consecinta compresiei nervului median In canalul carpian. / acropoikilothermie. akron = e. polimenca sau filainentoasa F. s.. f. f. f. derma. / acromion. / achromasia. n. mai rar pe cele ale membrelor superioare. negru si nuan-tele intermediare. f. A. La baza patogeniei tulbu-rarilor trofice ar sta pierderea sensibilitatii dureroase. akron = e^tremitate. ACTING OUT. A. concurs. dar In general favorabila.. / acrosome. sau secundar. drum. partial cu *acropatie. Indeosebi la nivelul falangelor si.] Abrev. *inos = raza.?(tre. ACTINIC. hipercalciurie. A. [Lot. f. idiopatica este o forma cu transmitere autozomal dominanta. mikros = mic. este relativ impropriu. o. khroma. para = dincoio d&i [dngcl. f. [^r. s. s. f. dromos = c-wsa.re. ACTH / ACTH / ACTH. cu debut In copilarie si cu evolutie prelungita. akron = e^tre. ACROPARESTALGIE. Termenul de a. s.} *Parestezie a extremitatilor. [Qr. m. poate. m. vdrf. localizata la nivelul mainilor.. I acropoikilothermy. ACROMEGALIE. fie ca acestea sunt aparent autonome. ACROPARESTEZIE.ACROMAZIE ACTINOLOGIE Abolire a capacitatii de a percepe culorile (inddenta: 1/300000).. a -priv. ACROPATIE ULCEROMUTILANTA / acropathie ulceromutilante / acrodystrophic neuropathy. megas. monomenca sau globulara G si a. prin care acesta se articuleaza cu clavicula. A. si tab. actinocu-titis. / actinic dermatitis. Retina nu furnizeaza decat senzatiile de alb. [Cjr. adj. rater = a rata. vdrf. f.j Extremitati (maini si pi-doare) mid. dener-vatia periferica si microtraumatismele.. ACTINOLOGIE. cu afec-tarea perceptiei uneia sau mai multor culori. ACROOSTEOLIZA. s. / acropachyderma. / acromion. f. s. [C/r. reprezinta. survine pe neasteptate. s.. Sin. metabolice (diabet. ale caror dimensiuni nu sunt proportionate cu restui corpului. A. aisthesis = senzatie. de obicei. s. fr.] 1) Studiul energiei radiante. ACTINODERMATOZA. permitand acestuia sa penetreze Invelisul extern al ovulului. / acropachy. se-nsifiiiitate.^tremttate.} Ingrosare marcata a pielii la nivelul fetei. / actinologie.. albinism. Sindrom caracterizat prin 140 aparitia de tulburari trofice cutanate (de tip *mal perforant) si osteoarticulare (osteoartropatie. In care se aso-ciaza hipotermia simetrica a extremitatilor si senzatii de "deget mort". cu evolutie catre amputatii spontane. megaios = mare} Boala determinata de cresterea secretiei de 'somatotrop survenita dupa Inchiderea cartilajelor de crestere.: acromazie. akron = eyre.] Inflamatie cutanata determinata de expunerea excesiva la radiatiile solare sau la actiunea razelor X.\ Care se refera la radiatiile spectrului electromagnetic care au capacitatea de a induce un efect chimic. / acropar(a)esthalgia. -atos = cutowe. melos = mem6m.. / acroosteoly-sis. a. pakhys = gross dermu.] Reactie In aparenta ilogica. [Qr. akron = e. ACROZOM. s. / acropathy. akron = e\tremitate. [Qr. este eel mai frecvent partiala. -inos = raza.] Denumeste un comportament brusc. f. s. si boala Bureau-Barriere. -inos = roed. cutis c pide. soma. -atos = pide. f. care apare la sexul feminin. s. \Cjr. akron = e^tremitate. -atos = piete. / acroosteolyse. s. [<^r. s.. adj. este consecinta spas-melor vasculare si a deschiderii reflexe a anastomozelor arteriovenoase. omos = umdr.. aprof(tMatw. [C/r.. s. la femeie dupa 40 de ani.] Constituent proteic al muschiului. / acropathie. V.: albinism (v. lepra sau alcoolismul.mita. f. engL: Adreno-Cortic. osteoliz8). aktis. ACTINA.] Termen generic pentru ansamblul eruptiilor cutanate pro-vocate de radiatiile solare. s. \Qr. / peripheral vascular disease. / actinodermatitis. / actinique. a . [^r.tatt. f. s. al capetelor distale ale oaselor mainilor si picioarelor. s.: sindrom Denny-Brown. poate surveni in cadrul unei neuropatii senzi-tive familiare. ACROPOIKILOTERMIE. [Qr. f. de la lyein = a distruge. traducand executarea unor 'pulsiuni anterior repri-mate. fie ca survin In cursul unor boli diverse. care reprezinta elementui contractil al fibrei musculare.} Sin. \Cjr. aisthesis = smzapie. A. s. fracturi spontane. syndrome = drum mpre. / actinite. / acromegalie.). ACTINITA. accidental In compor-tamentui normal al unei persoane. s. / acromicrie.mi. \Cfr. akron = e. vdrf. khroma. f. [AngUcism core.te. adj. f. poikilos = fdu-nt. aktis. s.). f. f. / acrosome.. actum. este Indeosebi de natura hormonala.. para = din-wlo de. A. a. s.. V. s. pathos = boaia. Daca este nocturna. rezultand articulatia acromioclaviculara.] Termen general pentru toate sindroamele carac-terizate prin tulburari vasomotorii la nivelul extremitatilor.. utilizata In mod curent pentru corticotrofina (v. Clinic. / actin. si discromatopsie. ACROMICRIE. lysis = distrugere. fi tradus. f. atat etimo-logic.\ Care se refera la portiunea distala a unui membru. akron = e. •inos = raza. A. Leziunile afecteaza extremitatile membrelor inferioare. a fost identificata si In *citoschelet. hiperfosforemie).] Sin. vanat'i therme = cdiduril. s. \Cjr. endocrinol. f. / acropachyderinie.priv. / acromicria. akron = e. Este cazul radiatiilor violet ale spectrului vizibil si al radiatiilor ultraviolete. m. sensifittitate. [Qr. superior sau inferior. / acroparesthalgie. vdrf. / acropachie. akron = e?(tremitate. vdrf. / acroparesthesia. se traduce prin anomalii morfologice (hipertrofie a extremitatilor). / acromelic. akron = u^tremitatv. aktis. algos = dwc.

•inos = razd. de. / actinomycin. ACTOGRAF. ia. -is = refea. Se disting trei a. \Cjr. myketos = dupercd. -inos = razd. termenul se refera la utilizarea radiatiilor luminoase. de ia agere = a actiwa. adj. n. ultraviolete si infrarosii. s. Crestere a activitatii celulare si moleculare a macrofagelor cand acestea se fixeaza pe *limfocitele T4.] *Fotodermatoza caracterizata prin aparitia la varsInici./ di la agere = a actiona. -inos = raz. In cantitate mica. f. 5) a. ACTIV. V.: carbuncle a.. proprietatea unor substante de a roti planul luminii polarizate. foarte diverse: 1) a. Mycobacterium). Proces prin care proteinele solubile ale 'complementului. -inos = razd. {Gjr. / actif. cea mai cunoscuta fiind a.] a) Pro-prietatea de a intra In actiune. / actinic reticuloid. f. s. activus = care actioneazd. / actinothera-py.] Masurare a intensitatii radiatiilor solare. apartinand clasei 'Actinomycetes s\ familiei Actinomycetaceae. ACTINORETICULOZA.: molecula activate sau a. b) RezultatuI unui proces fina-lizat printr-o forta sau o energie. s.j Infectie cronica produsa de Actinomyces. aktis. aktis. ACTINOMYCES / Actinomyces / Actinomyces. AB si B (In func-tie de caracteristicile lanturilor). f. ACTIVARE A LIMFOCITELOR T / activation des lymphocytes T / T lymphocyte activation. f.r. ACTINOMICOZA. Trecere a limfocitelor T (LT) din stare de repaus In activitate intensa celulara si moleculara. la nivelul acestora din urma. [Qr. cresterea excitabilitatii unei structuri nervoase sub actiunea unui stimul. adj. s. / actinometrie. mifcare.] (Substanta) care. Indeosebi de cele gonadotrope. ACTIVINE. [£fr. aktis. s. reticulum. s. actwneaza. dim.] *Granulom provocat de duperci patogene din genul 'Actinomyces. limfodtele T4 produc un factor de activare a macrofagelor. ACTINOMICETE. pt.] Gen de bacterii filamentoase ramificate. LB mature prezente in tesuturile limfoide periferice exprima la suprafata lor receptori pentru interleukina-2 (11-2). activitas. s. Are o actiune inhibitoare asupra adzilor nucleici bacterieni si. A. Exista mai multe forme (A. de [a agere = a actiona. myketos = dupercd. Dupa acest contact. pi. s.: activat (ca rezultat al *activarii). -oza . ACTINOMETRIE. anaerobe. therapeuein = a ingriji} Termen ce desemneaza toate me-todele terapeutice care utilizeaza radiatiile de diverse naturi.: A. care va stimula. / Actinomycetales. myketos = dupercd. Streptomyces). aktis. 3) Des-pre o substanta dotata cu putere rotatorie optica (substanta optic a. pulmonara (rara) si abdominala. therapeia = tratament. mykes. / activins. poate fi declansata pe cale clasica sau pe cale alternativa. vizibile cu ochiul liber. -inn .] Polipeptide din familia 'factorilor de crestere. cu tot efectui toxic. este utilizata In tratamentui limfogranulomatozei. / actinoreticulose. pi. mykes.). 5) Intr-un sens mai larg. 2) a. -inos = raza. -ina. cuprind familiile: 'Mycobacteriaceae (v. C etc. s. / activity. ACTIVARE A LIMFOCITELOR B / activation des lympho-cytes B / B lymphocyte activation. A. musculara (In directia gravitatiei . unei enzime se refera la efectui catalitic exercitat de catre enzima. s. fi agere . 141 . s. / activator. pi. C. \Cjr. 0 alta actiune consta In stimularea celulelor suse ale liniei eritroblastice. f. f. s. / actinomycoma. s. ultraviolete si infrarosii. caracterizata prin leziuni granulomatoase indurate. producerea enzimelor de degradare. s. ACTINOTERAPIE. / Actinomycetes. de la agere = a acfwiM. m. Indeosebi. Ex. latent pana In momentui a. 6) a. / actograph. mykes. -omo.. la nivelul gonadelor. IgD).). n. f. LT este declansata de contactui cu o "celula prezen-tatoare de antigen cu *self modificat. ACTINOMICINA. s. referitor la un medicament. myketos = dupercd. -inos = razd. numarul de dezintegrari In unitatea de timp. ACTIVITATE. ACTIVARE A COMPLEMENTULUI / activation du complement / complement activation. secretate de celulele antehipo-fizare. Fixarea 11-2 pe receptori provoaca multi-plicarea si apoi diferentierea LB In *plasmocite si In *limfocite B memorie. si A. f. expri-mat In unitati pe miligram de enzima (a. Tmpotriva fortei gravitatiei . V. -inos = razd. -inos = razd.] 1) Intensificare a proprietatilor unui corp. Ca urmare a acestui contact. ACTIVARE. f. mykes. optica. ca si cresterea numarului de receptori membranari nespecifici. moleculara). activus = cart acfioneaza. a unor leziuni papuloase urmate de Ingrosarea difuza a pielii cu descuamare si prurit intens. [Qr. bioelectrica a unei celule. -inos = razd.d. aktis. m. ACTINOMYCETES / Actinomycetes / Actinomy-cetes [Gjr. I actmomycine. / active. Leziunile au o evolutie cronica si se aseamana cu cele din *hematodermie. / activateur.] Clasa de bacterii filamentoase considerate mult timp ciuperci datorita asemanarii filamentului lor cu un 'miceliu. [Lat. n.] Antibiotic cromopeptidic izolat din diferite specii de streptomyces. Trecere a limfocitelor B (LB) dintro stare de repaus Intr-o stare de activitate celulara si moleculara intensa. -trice.dinamic-negativa. / activity s. activus = care actioneaza. a punt in. LB sunt activate cand un tip de antigen solubil se fixeaza pe receptorii lor membranari (IgM. unei surse radioactive. ae [a activus = care acfioneazd fi ngerc = a a^fwna. adj. Ex. aktis. / actinomycome. s. -ive. Sin.: *a. etajelor superioare ale sistemului nervos). Ex. 3) Crestere a energiei unei molecule sau a unui atom (energie de activare). are pro-prietati deosebite de absorbtie sau adsorbtie.). ACTIVARE A MACROFAGELOR / activation des macrophages / macrophage activation. A. frecvent m cadrul *actinomicozei. *saprofit al cavitatilor naturale. s. devin functionale. 6) Crestere a permeabilitatii membranei in timpul depolarizarii.. 1.} Bacterii care apartin clasei Actinomycetes (v. Se disting trei forme: cervicofaciala (cea mai frecventa). anti-epidemica. prin adaugarea unei mici cantitati dintr-o substanta denumita *activator sau prin expunerea la radiatii. / actographe. f. aktis. s. f. s. [Lat.a actiwa. 4) Efident. actus = msfcare. s. [Qr. A. prezente In sange. constituite din doua lanturi de aminoacizi (cu M. Actinomyces) si Streptomycetaceae (v. cuprind doua specii: A. [Lat. f. / actinometry. 2) Sin. agent al actinomicozei bovine. adj.ACTINOMETRIE ACTOGRAF 2) Sudiul efectelor chimice si. In mod particular. activeaza secretia de *hormon foliculostimulant. / activation. dar inhiba sinteza *steroizilor dependenta de 'gonadotropina. activus = care. mykes. aktis. s.. s. A. *depolarizarea unei fibre miocardice m timpul propagarii excitatiei auriculare sau ventriculare. 4) a. determinand proliferarea celulara In glandele genitale. bovis. 2) In fiziologie. mediaza procesul de *activare. \C. [Lat. de 14 kDa) comparabile cu lanturile ale *inhibinelor. Puroiul contine granule mid. cu sau fara transformare chimica. myketos = ciuperca. 3) a. si fototerapie. 4) Proces ce stimuleaza declansarea unui mecanism subiacent. specifica) sau 'in molecule de substrat transformate pe minut si pe molecula de enzima (a. mykes. complement. metron = masurd. / activation. -ozo.dinamic-pozitiva). de ia rete. galbene de 'miceliu fragmentat. B. m. nen/oasa superioara (a. f.] 1) Stare a unor sub-stante apte sa reactioneze puternic. / actinomycose. / actinomycosis. care poate provoca la om *actinomicoza. Israeli. aktis. al efectelor biologice exercitate de radiatiile luminoase. ACTIVATOR. Ex. s. myketos = dupercd. ACTINOMICOM.: boala Rivalta. f. pe tegumentele expuse la soare. 7) A. / actinotherapie. limfodtelor B si T. f. Actinomycetaceae (v. [Lat. f. care abcedeaza In puncte multiple. / activines. \Lat. c. f. [at.

[Cfr. v. desemneaza supravietuirea. 14% pentru lipide si 5% pentru glucide. s. f. d. s. Ex. a anumitor puncte ale suprafetei cutanate. transformare ce reprezinta de fapt substratui mecanismelor evolutive. Proprietatea alimentelor ingerate de a produce caldura. s. consta Indeosebi In determinarea unor reflexe cutaneo-viscerale care indue modificari neurovegetative. medica-mente (ca aspirina si chinina). vizuala. adj. Sin.] Proprietate a organismelor vii datorita careia o serie de caracteristici fiziologice si anatomice ale acestora se pot modifica In functie_ de particularitatile sau de transfor-marile mediului ambiant.} 1) Care se raporteaza la sunete.. s. / acquired tolerance. dupa D. ACUFENA. consuetude. / accoutumance. ochiului: a) a.] Complex proteic alcatuit din *actina si 'miozina. [Cjr. sunt favora-bile vietii organismelor In conditii de mediu noi sau modificate. s. s.: camp a..] Denumire generica a metodelor si tehnicilor de examinare a functiei auditive.). intensa. Capacitatea (*acuitatea) ochiului de a distinge separat doua obiecte alaturate. depinde de claritatea focalizarii retiniene. daktylos = deget. f. adj. 11) a. acutus = ascufit. / aquaporins. -antos = diamant. 9) a. 2) Ceea ce priveste functia auditiva. s. myos = muschi.). [Cjr. de *diabetul insipid.] 1) Referitor la evolutia rapida si scurta a unei afectiuni. akoustos = auz. se exercita indirect. f. sufistanfa dwa. 2) a. / acoumetry. \Cjr.a. s. traumatisme ale urechii medii. opsonine. (tens = ofiwi.a. v. adap-tare . prin cresterea ventilatiei pulmonare. / actomyosine. f. 6) a. In practica. f. ACVAPORINE. aceasta a. s. Un caz tipic Tl reprezinta a. s.] Aparat destinat Inregistrarii miscarilor.efectui puternic.: cronic. ACUTUMANTA. Efectele a. {Lat. 10) a. / adaptation. b) a.} Absenta congenitala a degetelor.. / adactylia. se clarifica mecanismele moleculare ale proceselor de a. adj. aigue.capacitatea unor extracte hipofizare si hormoni de a stimula cresterea rinichiului. / acupuncture. a. -MO. su6stanf:a dura. de fenomenele de a.se exer-cita asupra unui mare numar de structuri. graphein = a scru. s. utilizat ca sin. In timp ce pentru occidental!. m. s. nespedfica . f. f.} Sin. Astfel. renotrofica . mutatia genei a.: cresterea sau scaderea excitabilitatii prin variatii ale intensitatii stimulilor. f. se masoara prin diferenta dintre metabolismul bazal si metabolismul aceluiasi subiect dupa un pranz.. / adamantoblast. spe-cifica a unor chimioterapice sau antibiotice asupra unor orga-nisme parazitare. / aquaporines. integritatea cailor nervoase si interpretarea cerebrala a stimulului. A. Ex.a potrivi. -inn. v. catalitica. *sindrom Meniere). 13) a. f. nidodata ereditare.: studiul miscarilor nocturne In enurezis si epilepsie. sunt continute Indeosebi In membranele eritroci-tare si la nivel renal. bacteriostatica.). exercitata de catre unele metale. ale carui doze anterioare au avut un efect moderat sau chiar neglijabil. akouein = a auzi. bacteri-cid. f. Metoda terapeutica ^i de diagnostic studiata si practicata In China de mii de ani.] Exercitare a unei influente asupra unui fenomen. s. / acuity. ADAMANTOBLAST. opso-nica. pi.: ameloblastom (v.} Frantuzism nerecomandat. d. A. / adactylie. famnacodinamica . 2) 0 durere vie. Danielopolu.influenta concentratiei mo-leculare a unei substante Intr-o reactie chimica. Ex. (it ia akouein = a auzi. pentru orientali. adesea toxic.: a. a unei structuri sau functii. restabileste echilibrul energetic rupt din cauza bolii. s. Astfel. la mtuneric . chimica once proces care determina o mo-dificare In aranjamentui atomilor din molecula unei substante.a unui medicament asupra structurilor vii. acutus = ascufit. Este esential pentru contractia fibrei musculare In prezenta *ATP-ului. In general. punctura = mfe-pcHurO. nerv a. sunt interpretate diferit. [Lilt. din [at. / acupuncture. cumulativa . tactila. actio. aktis.. 8) a. s. crescand metabolismul bazal. [Lot. adactyly. / adaptation. A. accoutumance = o6ifnuintil. muta-gena . f. aqua = apa. ACTIUNE DINAMICA SPECIFICA A ALIMENTELOR / action dynamique specifique des aliments / specific dynamic action of food. dinamica specifics a alimentelor (v. f. In tubii colectori renali exista patru a. prin selectie naturala. ereditara. ochiului pentru vederea la Intuneric sau la conditii de iluminare redusa. la lumina . ACUT. se numeste si a. s. acuite.] Proprietate de a percepe senzatii la un prag coborat sau de a distinge diferente si nuante minime. / acuite. efectele a. [Cjr. phainein = a pdrea. sau al unor molecule cu proprietati specifice. f. s. f. s. ACUITATE VIZUALA / acuite visuelle / visual acuity. Ex. [Lat. n. smalt. In raport cu una surda. de. m. f. f. ACUMETRIE. care constitute canale pentru transportui pasiv al apei si uneori al unor molecule organice mid. 4) a. / acute.priv. de inhibare a germenilor. ADACTILIE. adactylism. s. ca ureea. 7) a. [Lat. / aigu. / tinnitus. obisnuinta progresiva cu unele substante toxice (*mitridatism). Alte exemple de a. 3) a.reactia agentului mutagen cu materialul genetic si efec-tele asupra acestuia. [J~r. ACTIUNE.: zgomot auricular. f. ADAMANTINOM. -antos = d'iamant. ADAPTARE. Acest surplus caloric mascara a. este de 30% pentru proteine. / action. blastos = ge-rmen. ecus = ac. bacteridda.: ameloblast (v. T. din (at. Patri-moniul genetic al populatiei se va modifica. a.: aparitia unor suse rezistente la penicilina Intr-o cultura de microorganisme sensi-bile la acest antibiotic. ACUITATE. actiunea a. termenul a. s. cu . [Cfr. adamas. f. a. / acoustics. -inos = razd. v. / actomyosin. ACUSTICA. Ex. 14) a.). ochiului pentru vederea la tumina soarelui on a surselor straludtoare (fotopie). aparitia unor activitati enzi-matice noi ca urmare a modificarilor In alimentatie. se bazeaza pe stimularea cu ace fine. s. la pungere = a mfepa. adamas. / acouphene. gr. metroii = mOsuril.] Termen creat de iezuitii reveniti din China la sfarsitui secolului al XVII-lea. sau acutus = ascufit. m. In functie de culturile filo142 sofice si stiintifice. 5) a. pi. mys. 12) a. v. / adamantinoma. [fr. s. 2 umane este responsabila de insensibilitatea renala la 'vasopresina si. la scaderea presiunii oxigenului din mediul ambiant. ACTOMIOZINA. alcatuite din sase domenii transmembranare. In cadrul unei populatii date. Ex.. a organismelor care s-au adaptat eel mai bine la noua situatie data. akouein = a auz. s. s. boli ale urechii interne ("otoscleroza. s. la agere = a actiona. Rezulta ca a. catalizator.ACTOMIOZINA ADAPTARE gr. (din unele boli cronice). de. -omo. 3) Ramura a fizicii care stu-diaza sunetele. v. s. pasaj. / action. masei . va-sodilatatie si cresterea concentratiei hemoglobinei din sange. a. s. de interes In fiziologie si medicina: 1) A. -onis = acfiune. a . / acoustique. care se stabilizeaza dupa mai multe generatii. / adamantinome. d. din otel sau din metale pretioase. prin interme-diul unor forte fizice sau chimice. poros = par. In acest caz. adj. In pre-zent. s. / adamantoblaste. [Cfr.] Grup de proteine omologe ale membranei celulare. / acoumetrie.: unde a. anormalitati ale nervului audi-tiv si ale conexiunii sale cu creierul.. al ultimei doze dintr-un medicament. deci. f. mutatie. bacteriostatic. scotop/ca. oligodinamica.i. f. Este nece-sar sa se distinga formele reversibile de a.] Senzatie auditiva care nu rezulta consecutiv unei excitatii sonore exterioare a urechii. conduct. ACUPUNCTURA. cu toleranta (v. Cauze posibile: 'cerumen.] Sin. 114 In cazul lipidelor si 105 In caz de aport glucidic. Ant. 3) Care se afla la eel mai Inalt grad de evolutie sau a carei intensi-tate simptomatologica s-a exacerbat brusc: criza a. n. auditiva. un subiect care primeste 100 de calorii va degaja 130 daca ele au fost furnizate de proteine. Cateva tipuri de a. multiple: 1) a. s. smalt.

V. s. / ad6noidisme. Enzima intracelulara. 3) A. ia karkinos = roc. / adenectomie. ducere = a duce. ADENOM TIR0IDIAN TOXIC / ad6nome thyroidien toxique / toxic adenoma of the thyroid gland. care secreta hormoni tiroidi-eni In exces. Sin. s. iar injectia intramusculara de TSH permite punerea In evidenta a unei fixari pe restui paren-chimului tiroidian . / adenoflbro-ma. s. celulele sunt dispuse sub forma unei alveole. s. a purta. 2) a. {Cjr.: endometrioza (v. -os = gCandaf eidos = forma. -os = gianda. -oma. f. ADENOBLAST. Se observa. de. / adenoidectomy. s. m.: 'epiteliom a. s. Inchise In saua turceasca largita.: adenocarcinom (v. s. m. {Cjr. / adaptateur. formand 'adenozina. -omn.] Tumora benigna dezvoltata la nivelul unei glande. f. 4) a. ADENOFIBROM. adj. n. de. adducere = a duce spre. ADENOPATIE..: "vegetatii a. asociata biomembranei. / adenoid.. ektome = w(cizie. cancer. 5) a. s. care este foarte asemanator cu o structura glandulara normala. s. / adducteur. [Lot. care o pot stimula (G. f. ADENILAT CICLAZA / ad6nylate cyclase / adenylate cyclase. f.). axilei si canalului inghinal. s. -os = gianda. n. s. [at.! pathos = fioata. -oza. [Gjr. malign. gramma = Inscriere. f.: adenoidectomie (v. -os = glanda. s. prostatic. ADENOIDITA.selectia naturala a mutantilor care sunt cei mai adaptati la noul mediu (ex. care au dimensiuni 143 .} Tumora benigna formata din tesut glandular si muscular neted. dwe. s. aden.: a.] (Muschi) care serveste la *adductie. / adenopathie. f. / adduction. la phyein = a create. s. / adenopathy {Cjr. f. f.. m.. 3) A. darui structura aminteste structura unei glande. ia aptas = apt.: fibroadenom (v.] 1) Despre un tesut. eidos = forma. 2) Sin. ca raspuns la schimbarile mediului. s.] 1) Carcinom derivat din tesut glandular.j Sin. s. genetica . ADAPTATOR. karkinoma. ADENOGRAMA. uneori tabloul clinic fiind limitat: pier-dere In greutate. NA: adenohypophysis. -os = gianda. adj.] Formare de numeroase adenolipoame (tumori continand tesut adipos si elemente glandulare) la nivelul cefei. {Cjr. / adenoblaste. sunt palpabili ganglionii inghinali. / adenohypophyse. ADENITA. n. -os = gianda. aden. / adenofibrome. / adenomectomie.: 1) a. / ad6nocarcinome. [Qr.. -os = glanda:. ADENOCARCINOM.: 'fades a. -Ha} Inflamatie a vegetatiilor adenoide. / adenome. care moduleaza producerea *mesagerului secund *AMPc din *ATP. aden. f. -oma. a. s. [Qr. f.': "rezistenta la medicamente). la aduiti. lot. ADENOIDIAN. s. mys. ADENOID. -os = gianda. m. s.] Sin.] Secventa nucleotidica adaptatoare capabila sa realizeze jonctiunea din-tre doua fragmente de ADN terminate prin secvente necom-plementare. / adenoma. a/tor organe de simf: auditiva. -os = giandcl. f. / adeno'ide.. fibrilatie auriculara. s. sebaceu. Normal. aden. hipofiza. s.forma. -oma. f.! -ita. ADENOMECTOMIE. 1) Denumire veche. de. s. ADDUCTOR. uterus = uter} Sin. / adenoid. ektome = uy-izie.). ektome = e^cizie. megas. aden. ADENOMEGALIE. s. / adenomatosis. ADENOMIOM. adducere = a duce spre. eidos .. / adaptor.] Hipertrofie a ganglionilor limfatid.] Formula care indica repartitia diferitelor tipuri de celule prezente pe un frotiu prelevat prin punctia unui ganglion limfatic. -oza} Hiperplazie adenoma-toasa multinodulara la nivelul Invelisului sau parenchimului unei glande. / adenomatose. n. s. [Cfr. / adenine. / adenogramme. f. [Gjr. ADP. myos = mufcfii.} Care prezinta sau este determinat de *vegetatii adenoide. [Lot. este legata de o mole-cula de monozaharid. s. 4) A. -oza.: neoplazie endocriniana multipla (v. In mod normal. s. 6-Aminopurina. s. -oma. / adenogram. \£fr. / adenolipomatosis. sin. / adenitis. [a ad = spre. aden. / adeno'jdien. adj.) sau frana (G.} Marire de volum a ganglionilor limfatid superficiali sau profunzi. aden. Jipos ^ grclsime. s. eidos = forma. 2) *epiteliom a. / adenomyome s. 2) Care se aseamana cu tesutui ganglionar limfatic. f. hipofizar. celulele tumorale permit recunoasterea structurii glandulare. ADENOLIPOMATOZA. Ex. f. -os = gianda. tumori nodulare circumscrise. aden = glanda. fibra = _fi6ra. Simptomele sunt cele ale unei "tireotoxicoze pure.} Celula embrionara din care se dezvolta tesut glandular. -enne. Una dintre cele doua baze purinice Intalnite atat 'in ADN si ARN. / adduction. Ex. s. adj. structura sa este asemanatoare cu cea a glandei din care provine. In a. a purta..). poJip al mucoasei intestinale. cat si m alte nucleotide cu importanta fiziologica precum AMP. cu evolutie lenta. megalos = mare. -os = gianda. s.] Denumire a ansamblului de manifestari locale (*facies adenoidian) si generate (afectarea dezvoltarii psihice si fizice) care apar la oopiii cu -vegetatii adenoide. s. myos = mufclu. f. Ex. s. aden.. In mod autonom. m. {Cfr. ADENOHIPOFIZA. ducere = a.: boala Plummer. m. [Qr. adj. [Lot. abandonata. a gusii nodulare manifesta clinic prin semne de hipertiroidie.). -oma. / ad6nite.. adica fara stimularea de catre TSH. f. Ex. \Gr. / adenohypophysis.] V. uneori metastazeaza. f. Uneori termenul se utilizeaza cu referire la celulele reticulare din centrul germinativ al folicu-lului limfatic. a aaapta. fenotipica . s... s. \Gjr. / adenoidism. / adenoiditis. cu activarea acestuia In absenta ligandului si inducerea cascadei moleculare spedfice receptorilor cuplati cu *proteina G. a tesutului adenoidian al rinofaringelui. gustativa. {Cjr. 'Scintigrafia arata o fixare exclusive a "^ pe nodulul toxic. \Cfr. hypo = su6. ADENOCARCINOM COLOID / adenocarcinome collo'fde / mucinous adenocarcinoma. -os = gCanda.. -os = gianda. f. eidos = formd. -ism. blastos = ge-rmsn. bronsic. s. aden. ADENOM. m. Sin : epiteliom coloid (v. f. 2) A. f. f.\ 1) *Ablatia unei glande. -os = gianda. [Qr. celulele care constituie marea majoritate sunt limfocitele (90-98%). Excesul de hormoni tiroidieni este produs prin mutatii ale genei receptorului pentru TSH. / adenomegaly.ADAPTATOR reducerea concentratiei de pigmenti fotosenzitivi. unde se asodaza cu ciroza (cancer cu ciroza). -os = gianda. aden. [Cjr. s. 2) In prezent: a. m. physis = creftere. In particular. f.. / adenomyoma. t.). ADENOIDISM.). ADDUCTIE. / adenoidite. alveolar. / adenectomy.. s. aden. de.] Miscare care apropie un membru sau un segment de membru de axul median al corpului. aden.). n. la nivelul ficatului. s. / ad6nolipomatose.). s. adj. [Qr. s.: limfadenita (v.stins functional". s. prin hiper-plazia benigna a glandelor sebacee. mys.modifi-carea proprietatilor unui organism In afara oricarei transformari a genotipului. aden. -os = gianda. / adenocarcinoma. -os = gianda. m. Ex. m. -os = gianda. aden. ADENINA. aden. In toti acesti compusi. ADENOMIOZA UTERINA / adenomyose uterine / uterine adenomyosis. / adenomegalie. / ad6noidectomie. [Qr. aden. / adductor. adaptare = a potrivi. / adenoblast. -os = gianda. m.} Extirpare a unui *adenom. de ia ad = spre. / ad6nine. Este un constituent important al anumitor cai de semnalizare intercelulara. aden. f. w/os. aden. n. ADENOMATOZA.] Exdzia chirurgicala a *vegetatiilor adenoide. ADENECTOMIE. f. aden. / adeno-mectomy. Sin. ATP. hepatom. dar si cu malignitate locala. Cuplarea sa la complexul *ligand-receptor se efectueaza prin intermediul *proteinelor G. ADENOPATI E ADENOIDECTOMIE. ADENOMATOZA MULTIENDOCRINIANA / adenomatose multiendocrinienne / familial endocrine adenomatosis. normal sau patologic.

ADENOSARCOM. -ina).da. f. ADENOVIROZA. s. ADENOZINTRIFOSFATAZA Na"^ / adenosine triphospha-tase Na'-IC / Na^-K^ adenosine triphosphatase. de ia adhaerere = a fi. procese de malignizare. -dipis = grasime. s. / adipogenese. aden. care prezinta afinitate deose-bita pentru tesutui limfoid. sin. f.: semn Virchow-Troisier (v. kytos = cdula} Celula care contine In citoplasma incluziuni lipidice. f. adeps. ADENOZIN 3'. [Lot. -os •= glaniici. s. brun intra In structura tesutu-lui adipos brun (prezent la nou-nascut si la unele mamifere).: pompa de sodiu (v. f. [Cfr. dar se pot asocia tulburari ale ritmului cardiac si ale tensiunii arteriale. Descompunerea grasimilor care antreneaza o . comisura mijiocie.] Scadere generalizata a activitatii motorii spontane.] Proprietate a plachetelor de a adera in vitro la o suprafata de sticia sau in vivo la fibrele de colagen. s. bronhopneumopatii. / adenotonsillectomie. / adhesins. -os = gianda. otrava. V. s. cera = ceara. ca si fenomene mio-tonice.. f. f. / adynamia. sunt prezente In unele infectii latente la persoane normale. Se caracterizeaza prin hiperkaliemie ce evolueaza paralel cu crizeie paroxistice de paralizie de tip periferic. Ex. [t^T. 4) Infiltrarile metastatice cu celule maligne. / adipolyse. ADIPOGENEZA. / adipogenesis. f. daca forta de a. f. lichidul uda vasul. adeps.).] Semn al metastazarii unui neoplasm gastric. pot fi congenitale sau cicatriceale.] 'Ablatie a amigda-lelor si a 've^etatiilor adenoide. gr. 3) In psihiatrie: lipsa de mobilitate a proceselor psihice. / adenosarcome. -os = giandd. -oza . care apar la nive-lul extremitatilor distale ale membrelor si se extind spre rada-cinile acestora. sarkos = came. gr. procentui unei a. s. a .plachetara (v. Boala ereditara de tip autozomal dominant. profesor [a 'Wwtz. de ia gennan ^ a produce} Sin. atafat (ad = spre.: lipogeneza (v. poate avea cauze multiple: 1) Cresterea numarului de limfocite benigne 91 macrofage In cursul raspunsului antigenic.). constand In prezenta a.: comisura cenusie.priv. / adenotonsillectomy. m. f. Sin. AMP. [Lat.: acid adenozintrifosforic (v.. medic american.: adeziune plachetara. ADEZIUNE PLACHETARA / adhesion des plaquettes / platelet adhesion. / adipocire. / adiadocokinesia.topire" a (esutului adipos. / adipocyte.: febra tifoida) sau sta-rile febrile accentuate. care este Inrudita cu paralizia periodica familiala (v. ADERENTA IMUNA / adherence immune / immunoadhe-rence. la peste 50 de ani fiind de mai mult de 50%.). unele cardiomiopatii. [^r. diastole = diiatare. s. Sin. adhaerere = a fi atafat (ad = spre. [Qr. ADENOZINA. 0 serie de a. de Ca diastellein = a idrgi} Disfunctie caracterizata prin limitarea expansiunii diastolice atrioventriculare si prin cresterea presiunii telediastolice. 1821-1902. dynamis = forta. de la adhaerere = a fi atafat (ad = spre.5'monophosphate cyclique / cyclic adenosine 3'. apoi ia 'Seriin. \Lat. adhaesio. In general.). ektome = e^cizie. haerere = a fi prins). detectate prin tuseu rectal. ADP. s. adenite mezenterice. kinesis = mifcare. Sin. -onis = aivpm. Sin. s. intervine In *hemostaza fizio-logica. pi. ADERENTA. / adiadocokinezie. / adhesion.). ADIADOCOKINEZIE. Intarzie descompunerea cadavrului. ADEZIUNE. /adherence. In absenta oxigenului. la unele specii.. f. endocardita fibroplastica. sorx. virus = venin. [Rudolph Ludwig Karl Virchow. haerere = a fi prins. Poate fi secundara pericarditei constrictive sau unor afectiuni miocardice: fibroza. de [a adhaerere = a fi atafat (ad = spre. metabolice sau de cauze necunoscute. consecutiva unei senzatii de slabidune musculara marcata. f. AMP ciclic. s. . In afara pneumoniei copilului. In cazul contactului unui corp solid cu unul lichid. m. amiloidoza.: imunoaderenta (v. ADHESIO INTERTHALAMICA / adhesio interthalamica / adhesio interthalamica (NA). s. [Lat.] Termen general pentru moleculele implicate In adeziunea celulara. se con-sidera ca ar induce. [Cjr. -arum = amigdaie. otrava. n. s. A. A. s. boala Westphal). cu fixarea la o idee sau un sentiment. ADENOZIN TRIFOSFAT / acide adenosine triphosphorique / adenosine triphosphate. pla-quette. din oCandezd plaken = a carpi. n. ADENOVIRUS. aden. pi. / adiastolie.. virus = venin. ADIASTOLIE. -dipis = grasime. gama manifestarilor patologice este variata: faringite acute. Sin. f. D-riboza. / adhesion. Sin. ATP. s. s.). ADEZINE.: a.ADENOPATIE ADIPOUZA Intre 0. a . haerere = a fi prins). fapt care permite observarea unor eventuale semne de violenta.: adezivitate. bolnavului de *epilepsie.] Alipire a unor suprafete fiziologic separate una de cealalta. A. ADIPOLIZA. / adenosine. / adenovirose. Sin. s.cce.5'-monophosphate. de ia kinein = a misca. f. si agregare a plachetelor. maligne. [Lat. hemocromatoza. prezinta afinitate crescuta pentru *fibronectine. s.: AMP ciclic (v. s. maligne creste cu varsta. = aCipire. Combinatiile sale cu acidul fosforic sunt foarte importante. 5) Infiltrarile cu macrofage Incarcate cu metaboliti m *tezaurismozele lipidice. este prezenta In nu-meroase boli infectioase. genesis = prodttcere. / adipocere. f. / adhesines. / lipolysis. [at. s.5 si 2 cm. ADEZIVITATE PLACHETARA / adhesivite des plaquettes / platelet adhesion. / adenovirus. [at. ADINAMIE EPISODICA EREDITARA / adynamie episodique hereditaire / adynamia episodica hereditaria.). *Nucleozid constituit din 'adenina si o pentoza. tonsillae. Sin. ADIPOCEARA.] Grup mare de virusuri care provoaca *adenoviroze. s. s. [Lat.] Substanta de culoare gri-albicioasa. s. / adenosine. este consednta atractiei intermolecu144 BLUMER lare. ADINAMIE. f.} Boala determinata de un *adenovirus. traheobronsite febrile. 2) A. fr. imunologice. A. In consednta. V. haerere = a fi priiv). diadokhos = care su. a petici. adenoidite. ADENOPATIE VIRCHOW / adenopathie de Virchow / Virchow's adenopathy. dar si cu utilizare restransa In microbiologie. -omo. / adipocyte. f.: lipoliza.•priv.). 3) Proliferarea in situ a limfocitelor maligne sau a macrofagelor. 1858-1940. / adherence. o . toate aces-te afectiuni sunt benigne. ADENOPATIE BLUMER / adenopathie de Blumer / Blumer's adenopathy [George Blumer. f. f. p.] 1) Fenomen produs la contactui din-tre doua corpuri diferite.] Disparitia *diadocokineziei. adhaesus = aiipire. / adenovirus. termo-reglare. ADENOTONSILECTOMIE. s.bwg. aden. avand maximum de intensitate In 30 de minute.: sindrom Gamstorp.5'-MONOFOSFAT CICLIC / adenosine 3'.] Sin. cu debut In copilarie.. f. / adenosarcoma. mai nou. V. Sin. moale si de consistenta cerii care provine din saponificarea grasimilor la cadavrele ramase mult timp In apa sau In pamEint umed. aden. / adenovirosis [Cfr. -dipis = grasime. [Lat. f. adhaesus. n. cu rol In disiparea energiei sub forma de caldura. s. s. cu referire la componentele supra-fetei bacteriilor. A. f. s. s. [Cjr. / adiastole. Caracterizeaza unele boli (ex. [at. keratoconjunctivite epidemice. s. s. -os = giandd. adiadocokinesis.] -Adenom a carui stroma conjunctiva este de tip sarcomatos. A. f. anatomopatoiog gennan. A. m. gr. plachetara. adeps. ADIPOCIT. Comisura de substanta cenusie care uneste cele doua jumatati ale talamusului deasupra ventriculului al Ill-lea cerebral. / adynamie. f. grave-wax. este mai mare decat cea de coeziune. s. 2) *Limfadenita. manifestata prin inabilitatea de a face mis-cari alternative rapide.: adezivitate plachetara (v. f. Nu apar tulburari senzitive.priv.

ADJUVANT. m iimfiajui curent m load denumim elfins e. s. In cursul careia un lant de ADN este copiat In ARN mesager. / adipomastia. Unitatile constitutive ale ADN. adeps. -ina. care stabilesc calitatile necesare si procentajele maxime ce pot fi utilizate. Cel mai raspandit este a. Poate fi prezenta si In alte tipuri celulare implicate In metabolismul lipidelor. alte-ori pentru desemnarea acumularii de grasime Intr-un organ sau tesut. Desi dispozitiile legale sunt formulate pe baza unor recomandari ale organismelor internationale.. Mai frecventa la femeie. a . substante minerale uleioase sau derivate din anumite ADN COMPLEMENTAR microorganisme. eel mai frecvent.In jurul centurii scapulare. poate determina uneori decesul prin complicatii pulmonare. Sin. intre divi-ziuni. a. dereglarea sa ar putea fi la originea anumitor obezitati sau scaderi excesive In greutate. -dipis = grasime. de unde la nivelul *ribozomilor el este tradus In *proteine. Lectura mesajului se produce prin 'transcriptie. Structura: *bazele purinice si pirimidinice. la animale de experienta. al carui scop este de a completa tratamentui specific. ADN se prezinta eel mai frecvent sub forma a doua lanturi polinucleotidice Tmperecheate (structura bicatenara) prin asoderea adenina-timina (pereche A-T) si guanina-dtozina (pereche G-C). [Lat. hepatica . In cazul ADN-ului circular dublu catenar se disting molecule deschise. 4) a.] ADN este suportui material al informatiei genetice a organismelor vii. / adipsine. cerebrala. fiacterwiog american dt. ADN COMPLEMENTAR / ADN complementaire / complementary DNA. Alteori. Indeosebi prin perturbari hipo-talamice. s. 3) a. / adjuvant. s. / adiposity. / adipsin.infiltratie sau degenerescenta grasa a miocardului. moleculele de ADN sunt cuprinse In *cromatina. •dipis = grasime} Termen considerat adesea sin. / lipostat. pentru sta-bilizarea sau ameliorarea calitatilor specifice alimentului (savoa-rea si aspectui acestuia). [Lat. [Lat. pentru fadlitarea conservarii. 2) adiposis dolorosa (v. care In celulele eucariote transports mesajul genetic din nucleu In citoplasma. asemanatoare cu adiposis dolorosa. adiuvans. pe masura ce se descopera noi efecte indezirabile ale diferitelor substante utilizate ca a. s. din generatie In gene-ratie. Localizare: la 'eucariote. Totodata. numite si relaxate sau demlate (o catena este sectionata) si molecule Inchise (fara extremitati libere) care sunt frecvent structurate In superhelix. la acid dezoJ(irilJO-nucieic.. tie. hipofizara.: bacili Koch) omorate si deshidratate. complet Freund. al caror numar este varia-bil In functie de speda considerata. d.ipwC present ai verfiuiui adiuvare = a ajuta} 1) Preparat care.] Centru ipotetic din *hipotalamus al carui rol ar consta In reglarea volumului masei adipoase. 2) a. la alimentum = aliment fi alere = a /trtInf. ADN / ADN / DNA. f. / adipomastie. componente ale nucleotidelor se asodaza doua cate doua prin *legaturi de hidrogen. benigna a tesutului adipos mamar. care este un polinudeotid. A. care la unii indivizi poate dura zile sau chiar saptamani. 2) A. Utilizarea aditivilor. f. n. 1890-1960. capabil sa stimuleze atat raspunsul medial celular. statikos = care oprefte. continand micobacterii (ex. asemanator cu eel al procariotelor. s. Indeosebi pentru a desemna modalitatile de dispunere a tesutului gras In organism. / adjuvant.. amplifica raspunsul imunologic al acestuia. / adipostat. s.] Substanta adaugata intentional Intr-un aliment.. Uneori termenul este utilizat ca sin. cu *adipozitate. s.1 a face. de la istanai = a pCasa. ADIPOZA. termenul este asociat cu referiri la cauza obezitatii: 1) a. gr. f.In jurul bazinului. Este o emulsie uleioasa In mediu hidric (monooleat de manitol amestecat cu ulei de parafina).priv. adjuvant.. / adipose. se deosebesc mai multe forme.. a carui de-criptare conduce la sinteza proteinelor. / adipsie. ca si asupra oxidarii lipidice implicate In 'termogeneza. este reglata prin dispozitii legale. prin formarea de complexe cu pro-teine bazice si cu molecule de ARN. mastos = son. Molecula de ADN copie a unei molecule de *ARN mesager si. ADIPOSIS DOLOROSA / adiposis dolorosa / adiposis dolorosa. fina. m. a carei structura compacta se obtine prin asocierea *nudeozomjlor. exercita o actiune reglatoare asupra *lipoproteinelor extracelulare. f. Organismele *procariote nu poseda nucleu individualizat. [Lat. de obicei prin efecte paleative.ADIPOMASTIE ADIPOMASTIE. Cele doua lanturi complementare se Infasoara In jurul unui ax virtual. administrat concomitent cu un antigen. adica "nucleotide a caror pen-toza este 'dezoxiriboza. f. participiul trecut de. -dipis = grasime. ADJUVANT FREUND / adjuvant de Freund / Freund's adjuvant. adeps. se numesc dezoxiribonudeotide. incomplet este identic cu forma completa. repliat de numeroase ori In centrul celulei. s. s. In cromozomul procariotelor ADN este condensat Intr-un singur cromozom. care sunt prezenti In *ADN 145 . Indeosebi a conservantilor. La bolnavii cu diabet za-harat rau echilibrat se constata o crestere a concentratiei de a.] Hipertrofie difuza. adeps. 2) Care are proprietati de a. -dipis = grasime. Ordinea In care se succeda nucleotidele In lungul unui lant polinucleotidic. ADIPOSTAT. cea mai mare parte a ADN este localizata In nucleui celulelor sub forma de filamente lungi care adopta o structura particulara In momen-tul diviziunii celulare: *cromozomii. adders = a adiiuga. frecvent cu o lungime de cativa centimetri si latime de doua milionimi de milimetru. de tip android . proprietate denumita complementaritate. [Wbrw. 3) Referitor la un tratament de Insotire. addition. dar nu contine micobacterii. -dipis = grasimt. adeps. / adiposis. -oza. -e. ansamblul avand conformatia unei duble elice descrisa de Watson. se disting: 1) A. Structura In dubia elice a ADN a permis Intelegerea modului In care informatia genetica poate fi transmisa cu exactitate. s. ADN care formeaza o molecula circulara. din tesuturi. lipsita de 'introni. La normali. adeps. cat si formarea anumitor dase de imunoglobu-line. cu *adipoza. In general In cantitati mid. printre care: 1) a. [Lot. [fules Freund. 4) Despre o substanta care permite absorbtia mai usoara a unui medicament sau faciliteaza actiunea sa. AOIPSIE. ADN CIRCULAR / ADN circulaire / circular DNA. so. m. tuberosa simplex. adj. [Qr.. gr. In anumite regiuni ale ADN care corespund *genelor.] Exces de grasime In tesutui celular subcu-tanat.] V. determina continutui informational. A. partic. f. f. la. suspendate In faza uleioasa. deci.). consednta insuficientei pituitare. *mitocondriile celulelor eucariote si *cloroplastele celulelor vegetale contin informatie genetica sub forma de ADN circular.: boala Dercum.degenerescenta grasa a hepatodtelor. A. neurolipomatoza. In-tervenind In bilantui energetic. mameCa. sunt. s. ADIPSINA. adica secventa. iar insulina apare ca factor reglator. de tip ginoid . f. origine maghiara.] Serinproteinaza produsa si secretata de adipocitele mature. ADITIV ALIMENTAR / additif alimentaire / food additive. Fiecare cromozom contine o singura molecula de ADN. dipsa = sete} Absenta senzatiei de sete. f. ca si pentru favorizarea unei prepa-rari care sa nu Ti denatureze calitatile. n. ele nu sunt Intot-deauna identice de la o tara la alta si au tendinta sa devina tot mai restrictive. ds. La o serie de animale cu obezitate genetica (ex. In acest caz. [Lot. / adipsia. care nu tre-buie confundata cu *ginecomastia. alimentarius = aCimentar. cardiaca . ADIPOZITATE. f. s. Crick si Wilkins. iar unica molecula de ADN formeaza un filament circular de cativa milimetri lungime. Inlantuirea nucleotidelor contine un mesaj codificat.: soared ob/ob) s-a constatat dispa-ritia aproape totala a a. Boala caracterizata prin depunere de grasimi la nivelul nervilor (pana la formarea de mici lipoame) care determina dureri si leziuni nervoase variate. s. [Lat. adj. / adiposity s. utiiizata.

s. [[at. rasa si conditii geografice. de asemenea. ADRENOLEUCODISTROFIE. gr. s. ADRENALINA. aceleasi celule canceroase exprima demetilaza.. leiikos = aK>. / adrenaline. din sistemul nervos simpatic. sunt de ordin psihologic. cat si la diferite tipuri celulare. / adrenergie. / adrenoleukodystrophy. Celulele canceroase produc cantitati mari de ADN m. ADN avand o configuratie de superhelix. ADN SATELIT / ADN satellite / satellite DNA.ADN ADRENOLEUCODISTROFIE genomic. pentru alfa-adrenergic (v. pi. s. 3) Caracte-ristica unei *sinapse sau a unei cai nervoase In care media-torul chimic este *adrenalina. deziwha} Perioada a vietii situata Intre copilarie.. de.: ADN himera. a. s.).-receptori (bronsici.u. [Lat. ADRENOCORTIC0IZI. Unii autori considera ca 146 GENOMIC a. gr. se comporta ca un neurotransmitator. s. f. / adrenergic. antreneaza contractia fibrelor musculare ale vaselor ce iriga muschii netezi si pielea. dys = gre. s. f. ADRENOCORTICAL. de. Molecula de *ADN recombinat compusa din doua catene de origine diferita. m. variaza In functie de sex.. prin secventarea ADN. pe care o continua. iAngd. nd = aproape. / adrenaline. ADN NEREPETITIV / ADN non repetitif / non repetitive DNA. fiecare lant al acestuia servind ca matrice pentru sinteza *ADN complementar. gr. Regiuni ale ADN Inalt repetitive Intr-un cromozom eucariot. stereos = solid. ADN HIBRID / ADN hybride / hybrid DNA. Varsta de aparitie si durata a. eliberata de me-duiosuprarenale se comporta ca un hormon.: ADNc. -icis = swartO. Ea are actiune simpaticomimetica la concentratii normale.] Sin. III). f. dupa diferentierea celulelor. ren. s. / adrenal. trophe = tira-nd. Ill. adj. de. gr. ad •= aproape de. s. II. pi. de. / adolescence. adj.: ADN hi-brid (v. pi. Acest proces afec-teaza expresia genelor (ADN metilat fiind dificil de transcris)..\ Eliberarea de hormoni adrenalinici pornind de la doua sisteme diferentiate: medulosuprarenala si fibrele postganglionare ale sistemului ortosimpatic. ren. i&ngCi. In plus.] Sin.] Care se refera la *cortico-suprarenala. adrenocortical. endocrinol. Enzima care catalizeaza formarea ADN pornind de la monodezoxiribonudeotide. Abrev. difial. prin cuplare cu receptorii a si/sau p ai sistemului simpatic.). m relief. sj ADN metiltransferaza. ADN HIMERA / ADN chimere / chimeric DNA. o enzima care detaseaza gruparile metil de la nivelul ADN. eidos = formd} Sin. Enzima care catalizeaza transferul gruparilor metil (0-13) la nivelul unor situsuri specifice ale ADN. [lat. ren. implicata In replicarea ADN la eucariote. Sin. m. [dnga. / adolescence. -is = rime/it. s. r«n. A. ndo/escere = o create. s. V. Var. Marcata de transformari corporate si psihologice. DCI. A. adj.). -is = rime/it. m. ADRENERGIE. si ADN metilare. ^ ADN METILTRANSFERAZA / ADN methyltransferase / DNA methyltransferase. puberty.. pentru beta-adrenergic (v. f. cea mai cunoscuta fiind ADN p. cu rol In *sindromul general de adaptare. ad = aproape de. f. -ale. Var. prarenale si secundar prin stimularea neuronilor denumiti *adrenergici.. s. eidos = formd. ADN RECOMBINANT / ADN recombinant. ergein = a [ucra.: corticotrofina (v.rinicfii. -is -rinifHi. m. -is = nmchi. efectui dominant realizandu-se prin legarea la 'receptorii p-adrenergici. a. 2) Cu referire la eliberarea de *adrenalina sau care actioneaza prin intermediul adrenalinei. [Lat. Ter-men utilizat In opozitie cu *ADN complementar. este un hormon de *stres. In-cepe la varsta de 11-12 ani si se Incheie la 18-20 ani. S-a demonstrat ca metilarea unor regiuni sau situsuri regla-toare ale unei gene produce blocarea acesteia.] Care se refera la glandele suprarenale. cortex. ad = aproape. [[at. molecule care actioneaza se-lectiv pe p. -is = riniclii. / adreno-corticosteroides. Sinteza se efectueaza In prezenta ADN preexistent. s. -ale. sunt utilizate In mod curent pentru 'clonarea genelor. iangdi ren. excesul de ADN m. Secventa de ADN prezenta In genom Intr-un numar redus de copii. m. -ids = swar^a. f. ren. din punct de ve-dere medical prezentand interes. / adrenocorticotropin. identificabile prin compozitia lor nucleotidica neobisnuita. [Lot. [Lat. adj. ADRENERGIC. nu este transcris si nu are functie cunoscuta.] Hormon neurotransmitator (*catecolamina) secretat Indeosebi de celulele nervoase (derivate din sistemul nervos simpatic) din medulosu-. ADN recombine / recombinant DNA. / adrenocorticosteroids. dar provoaca relaxarea fibrelor de la nivelul arterelor coronare. plamanilor si muschilor scheletici. s. ADRENAL. -ids = scoartd. iar a. ea creste glicemia favorizand eliberarea de glucoza hepatica. ergem = a iucra} 1) Substanta care actioneaza ca *adrena-lina si levarterenolul. -is . In prezent. a. / adrenocorticoTdes. s. V. atat la celulele embrionare. nutrifie. pi. Foarte probabil. Ca urmare. -is = rinicfii.). ADN s. ADN POLIMERAZA / ADN polymerase / DNA polymerase.. f. vasculari. deoarece prezenta unei grupari metil la nivelul unui situs precis Tmpiedica interactiunea intre gena si *factQrii de transcriptie.: corticosteroizi (v. blocarea demeti-lazei prin inhibitori specifici ar putea inhiba cresterea tumorala.. se. sau pentru fabricarea unei proteine In cantitati man. . mediu socio-economic. -is = rinicfii. Deoarece gruparile metil In genom se caracterizeaza print'r-o distributie specifica fiecarui tip celular. ADN METILARE / adn methylation / DNA methylation. -inn . ren. [[at. [[at. ren. ad = aproape. / adrenergy. ia-tigd. / adrenocorticotrophine. din miometru) si receptorii p. gr. care blocheaza genele cu rol In franarea prolife-rarii celulare. necesara lucrului muscular. [(at. ad = aproape. s. Este utilizat pentru a determina secventa de aminoacizi a unei proteine. Pe de alta parte. -ina. exista tendinta de a enumera printre substantele p-adrenergice. s. adj. se Incheie la varsta de 25 de ani. idngd. Ca urmare.. ADRENOCORTICOSTEROIZI. ren. P-ADRENERGIC. -aux. ar putea bloca gene vitale pentru celule. o serie de particularitati fiziologice si ale patologiei acestei perioade. cardiaci. ( adrenocorticoids. / adr6nergique. Exista trei ADN polimeraze (I. Sin. tro- . cortex. ad = aproape de. [&ngd. Pro-ces prin intermediul caruia gruparile metil (CHg) sunt adaugate la anumite nudeotide ale ADN genomic. f. ADOLESCENTA.). -aux. idnga. accele-reaza ritmul cardiac. ADN GENOMIC / ADN genomique / genomic DNA. Moleculele de ADN r. / adrenocortical. ADN SUPERHELICOIDAL / ADN superenroule / supercoiled DNA. dupa o *clonare prealabila. iar in doze mari fiind implicati si *receptorii a-adrenergici. ADRENOCORTICOTROFINA. a. / adreno-leuco-dystrophie. creste forta si amplitudinea contractiilor inimii. acestea au un rol important In programarea expresiei genelor proprii fiecarei celule. adj. termenul este utilizat ca sin cu *simpaticotonie.). cortex. -is = rinufii. / adrenal. Orice molecula de ADN formata prin reunirea unor segmente de ADN provenind din diferite surse. si tab. ad = aproape. ADN constituent al *genomului unei celule sau al unui organism. f. ad = aproape de.. La nivelul sinapselor.. epinefrina. n. const. f. Uneori. si varsta adulta. langd.: corticosteroizi (v. cortex. V. de. modificarea genetica a organismelor si In biologia moleculara In general. a-ADRENERGIC. Cele mai importante transformari In a. provoaca cresterea presiunii arteriale. -ids = sconrta.

f. -os = aer.: volum inspirator de rezerva (v. 147 . m. s. f. -os = aer} Mixtura gazoasa a 'atmosferei. phobos = frica} Teama morbida de curentii de aer. s. f. poate fi post-operatorie (operatie pentru *cataracta). gr. AEROFOBIE. de-semna imposibilitatea de a traduce gandirea prin cuvinte. aer. motone. depinzand de acesta. AEROMONAS / aeromonas / aeromonas. s. mai mult sau mai putin accentuata. se obtin cu ajutorul unui gaz propulsiv com-primat. f. aer. 1864). [Cjr. aer.. V. bronsite. Sin. / adrenoprive. ded a prindpalutui factor al *acomodarii. / adducin. [Qr. -os = aer. ad = spre. Se disting a. AFAZIE AEROPAGIE. gr. de 102 kDa si P de 97 kDa. A. Se corecteaza prin 'implant (solutie ideala).: volum expirator de rezerva (v. Aceste variatii contribuie la *efectul de sera. A. s. / adsorbent.] Prezenta de aer (gaze) In stomac. betablocant. ADUCINA. reprezinta pierderea memoriei semnelor si mijioacelor prin care omul schimba (transmite sau primeste) idei cu semenii sai. s. / aerocolie. s. A.] Care se opune actiunii *adrenalinei. phagein = a mdnca. Forma usoara a *a. s. phakos = iinte. f. [dngd. ADRENOPRIV. cu M. f. / aerophobia. adj. Ex. / aerophobie. 2) Substanta respectiva. f. [enti[d. [Lat.] Initial (Trousseau.priv. cu evolutie intermitenta (astenie. Ulterior.. zwrfiire. / adducine. / adsorption. formarea complexelor *spectrina-*actina. adj. s. f. -eris. artificiali obtinuti prin diferite metode. aer.rinicfii. face parte din banda 4. aer. t. s. s. / adrenolytique.\ 1) Despre o substanta la nivelul suprafetei careia se produce cu usurinta fenomenul de *adsorbtie. -eris. ren. hydrophila si A. AEROSOLTERAPIE. a unei cantitati excesive de aer. / air.). ADSORBAT. In duda integritatii aparatului fonator (*laringe. a Ijea.). [Lat. cidventicms = care se. paralizii. ADRENOLITIC. AEROSOL. / aerocolia. aer. a .: car-bunele activat si oxidul de magneziu. gr. gastros = stomac. si adsorbant. Metoda curenta pentru obtinerea a. aer.. de regula reversibila.] Substanta care se adsoarbe. •eris. / aerogastria. cat si cea motorie ale cre. [Lat. aer. phagein = a mdnca..ADRENOLITIC AMNEZICA pAe = hrana. sorbere = a suge. s. ca urmare a afectarii unor functii ale creierului. Proteina asociata *scheletului membranei eritrocitare. Printre diferitele tipuri de a.: volum curent (v. f.). tulburari de com-portament. s. gr. [Lat. NA: tunica adventitia. s. asi-metrice. [Lot. iar abundenta lor In marile zone urbane poluate poate provoca variatii ale echilibrului radiatiilor In sis-temul pamantatmosfera. ADSORBANT. f. s. [Lat. a 6ea. 2) Re-feritor la microorganisme care se dezvoltS doar In prezenta oxigenului. s. m. s. aer. f. care sufera fenomenul de *adsorbtie pe supra-fata unui corp. ?i alfablocant.} Aparat destinat masurarii presiunii gazelor din sange sau din alte lichide ale organismului. sensul termenului a fost extins considerabil. ad = aproape de. n. aer. privus = Kpsit de. V. ioni. s. aer. / aphagie. s. s. f. ADVENTICE. pi. s.^rului. In care a. adj. f. de obicei inconstienta. gr. s. m. ar avea rol patogenic m hipertensiunea arteriala. ce provoaca uneori disten-sia organului. AER DE REZERVA / air de reserve / reserve air. a substantivelor. Wernicke. s. determina pierderea acesteia si secundar *hipermetropie. Spedile A. / adsorbate. pentru tratamentui unor afectiuni pulmonare (astm. gr. Sin. -os = aer. a -priv. *corzi vocale). Consta din tesut conjunctiv si o retea foarte fina de vase care nutresc peretele. m. / adventice. aer. Boala este ereditara. [Lat. AFAZIE AMNEZICA / aphasie amnesique / amnesic aphasia. de natura fizica (prin forte van der Waals) sau chimica (prin legatura chimica). pi. / aphasie. gr. sorbere = a suge. emfizem).] 1) Fixare. tonos = ten-siune. m. / adressins. na-turali ai a. / adressines. AEROCOLIE. adj. sobria sunt patogene oportuniste la om. -ens. a. adj. AFAGIE. este considerata complete atunci cand sunt afectate atat aria senzitiva. A. / aphagia. ad = aproape de. s. 2) Patura externa de tesut conjunctiv a unui organ acoperit sau nu de o membrana seroasa. -is . / aerosol therapy. f. gr. [a lyein = a distruge. gr. adj. AFAZIE. -os = aer. dementa) si insuficienta suprarenala variabila. s. f. AFAKIE. / aerosol. ad = spre. s. s. pha-sis = cuvant.\ Termen care denumeste lipsa 'cristalinului. f. a aspira. s. gr. / air. se disting doua forme majore: *a. gr. aer. s. ren. AEROGASTRIE. / aphasia. penlru ansam-blul tulburarilor capacitatii de comunicare prin intermediul vor-birii. consta In intro-ducerea unei pulberi sau a unui lichid Intr-un curent puternic de aer. adaugd deasupra. Receptori ai 'endoteliului vascular care confera specificitate tisulara diferitelor cai de migrare ale leucodtelor. / aerotonometer. gr. s. / adsorption. -is = rinicili. ca agentii mucolitici si corticosteroizii. \Lat. 2) Variatie a concentratiei unui compus din stratui superficial al unei solutii in raport cu concentratia sa m straturile profunde. -eris. V. Intr-o formulare generala. ADRESINE. Lipsa cristalinului.: volum rezidual (v. -eris. / aphakie. kolon = intestin gros} Distensie a colonului prin acumulare de aer sau de gaz.. / aerobic.} Tip de *leucodistrofie In care se asodaza insuficienta suprarenala cu 'demielinizari la nivelul cre-ierului. idngit.. Dispersie de particule solide sau lichide Intr-un mediu gazos. / aerophagie. n. -eris. tid = aproape de. aerosolterapie. AEROB. afazie. si adsorbat. / adsorbate. / adrenolytic. alcatuita din doua subuni-tati. cu dis-tensie abdominala consecutiva. gr. -os = aer.] 1) Tunica externa a peretelui unei vene sau artere. naturali exista In atmosfera. Sin. aphaquie. cu transmitere *recesiva prin cro-mozomul X. posttraumatica sau congenitala. n. Sin. f. termenul a. -eris. bios = fiatd. [Lat. adrenergic blocking agent. s. f. limitata la uitarea. de. f. / aphakia. AER REZIDUAL / air residuel / residual air. [Lat. AER. -os = aer. aer. [Lat. 0 mutatie a subunitatii din molecula de a. AEROTONOMETRU.). m.. mobili. ADSORBTIE. f. sorbere = a 6ea. s. / aerophagia. / aerosoltherapie. particule) la suprafata unui solid (*adsorbant). se asodaza uneori cu anxie-tate si este interpretata frecvent de subiectui In cauza ca avand o semnificatie patologica. gaster. A. l&nga. [Lot. a . / adventitia.] Deglutitia. metron = masura.priv.] Care este legat de o 'insufidenfa suprarenala. agenti In unele gastroenterite si suprainfectii. / aerobe. s. s. de to privere = a Rpsi (pe cineva) de cwa. scrisului sau semnelor. a unei substante (molecule. aer. Pentru dispersii relativ grosiere se pot utiliza atomi-zoare. adj. In prezenta calciului. adj. nutrifie. / aerosol. aer. senzoriala si -a. aerocoly. AER COMPLEMENTAR / air cornplementaire / reserve air. / adrenoprival. lytikos = care distruge.] 1) Despre un proces care se desfasoara In prezenta oxigenului. monas = unitate} Gen bacterian de bacili gramnegativ. V. cu flagel polar. / aerotonometre. [Cjr. / adsorbant. AER CURENT / air courant / tidal air. f. [lat. f. s. gr. [Lat. Procedeu terapeutic In care se utilizeaza *aerosoli din substante medicamentoase. f. -os = aer.1 eritrocitara si promoveaza. gr.} Refuzul sau diminuarea abilitatii de a Inghiti. Clinic. m. gr. / aerogastrie. se asodaza semne cerebrale variate.

*boala. f. AFAZIE NOMINALA / aphasie nominale / nominal aphasia. f.: eferent. la ad = spre. de. / afferent. f. / aflatoxine. se poate manifesta prin incapacitatea recunoasterii gesturilor (amimie receptiva). tristete. la Intam-plare. boaia. In care cuvintele sunt rostite fluent. 'Pohniaf. la affir. apcii [a 'Sres[au (in present 'Wroclaw. paralizie de nerv reaJrent (frecvent postoperator.\ Deficienta sau absenta *fibrinogenului ?n sange. AFIBRINOGENEMIE. locala).. dar se constata *para-fazie si *jargonoafazie. Secundar. aferti. A. le-ziune produsa de un agent infectios la poarta de intrare In organism (sifilis.: anal-trie (v. AFLATOXINA. fifferre = a aduce. / afebrile. prietenie. s.: nerv a. Iat. senzoriala care consta In incapacitatea Intelegerii cuvintelor scrise. 4) A. fihra . s. AFAZIE MOTORIE / aphasie motrice / motor aphasia. AFECTIUNE. f. / aphonia. profesor [a 'Paris. Se manifesta prin incapacitatea Intelegerii cuvintelor rostite si scrise (surditate si cecitate verbale). affinitas. AFAZIE TRAUMATICA / aphasie traumatique / traumatic aphasia. completa sau partiala. haima. Incapacitates de a denumi un obiect perceput vizual. Insotita de o tulburare a constiintei. sau a cuvintelor scrise (a. adj. s. AFERENT. A. audi-tiva. profesor la 'Seriin. Varietate de a. s. caracterizata printr-un defect de Intelegere si utilizare a cuvintelor. A.fibra. [Paul Broca. emotii si pasiuni ale unei persoane. In care este alterata Intelegerea sensului cuvintelor. 18241880. fehris = fedra. grafica) sau gesturi (*ano-mie motorie). s. verbal sau In scris. [Lat. / afferent. Ex. primar. ferre = a conduce. -alos = sange. AFECTIVITATE. participiut verCiuiui invertere = a invwsa} Sin. n. [a afficere = a afecta. antroyolog fi cfwwg franca. ObiectuI este denumit doar daca este perceput prin palpare. gust sau miros. se poate asocia cu tulburari intelectuale majore si cu *hemianopsie. s. (uii's = stare. facand abstractie de cauze.erc = a afecta. afecfiune. [Lat. cu evolutie impetuoasa si scurta. se Insoteste frecvent de *cecitate psihica. a. a . o. A. cu toate ca obiectui este recunoscut. afferre = a aduce. Inaintea altei substante. a siabi} 1) Emotie intensa. vas a. De asemenea. {Lat. \Gjr. a . exista rar 'in stare pura. tuberculoza. Sin.] Care merge de la periferie spre un centru sau catre un anumit organ caruia Ti este destinat. / affect. AFAZIE VERBALA / aphasie verbale / verbal aphasia. de ex. 3) Pro-prietatea unui 'receptor de a lega specific un anumit *ligand. -md: gr. adj. dragoste fata de cineva. ferrc = a conduce.ge. B. congenitala. Wernicke. 2) Tendinta substantelor de a reactiona unele cu altele. AFERENTATIE INVERSA / feed-back / feed-back. -atis = inrudire. vec-inatate. vizuala sau cecitate verbala) prin afectarea centrului vizual al vorbirii. de. iar pacientui este incapabil sa denumeasca corect obiec-tele. A. s. astenic. cantec (amuzie).temperatura In jur de 37°C). AFAZIE VIZUALA / aphasie visuelle / visual aphasia. Forma de *a. -ind. este rareori pura si se complica frecvent cu tulburari ale limbajului vorbit. [Qr. s. / affectivit6. de la affi-cere = a afecta. Etiologia poate fi diferita: leziune cu sediu laringian (laringita.priv. 2) Simpatie.: afaae de conductie. AFAZIE SINTACTICA / aphasie syntactique / syntactic aphasia. In cadrul *a. Caile vizuala si auditiva nu sunt afectate. newolog fi. m. surditate verbala. s.\ Pierdere a vodi. -e. tularemie etc.] A caracterizata Indeosebi prin pierderea expresiei motrice a limbajului (*anartrie. / affective faculty. AFINITATE. m..a Intelegerii cuvintelor si a lecturii. AFEMIE. f. gr. a . iat. scris (*agrafie sau a. A. 3) A. AFAZIE TOTALA / aphasie totale / total aphasia. Cuvintele sunt substituite unul cu altui. afectiune. este incapabil sa Tsi exprime ideile prin cuvinte (*afemie sau a.priv. f. determinata de leziuni la nivelul regiunii tem-poroparietale stangi. s. sensibilitate. / afibrinogen(a)emia. apyretic. este determinata de leziuni 'in teritoriut arterei sylviene.: afazie Wernicke (v. 2) Comportare emotiva.\ 1) Forma de *afazie motorie In care se pierde abilitatea de exprimare a cuvintelor prin vorbire 2) Sin. m. W. stare emotionala intensa.} 1) Termen general ce desemneaza orice proces morbid.. / afebrile. f. affectus = stare de spirit. poate varia In functie de concentratia ligandului (scade cu cresterea concentratiei acestuia) si de prezenta unor factori fiziologici si patologici. afectare.: apiretic.. A. patologic.surditate muzicala sau amnezie receptiva) prin afectarea centrului auditiv. s. A. s. de [a finis = iimitd. s. AFONIE. Se asodaza frecvent cu tulburari ale capacitatii intelectuale si cu 'hemiplegie. sunete muzicale . s. f. A.. f. f. 4) Forta de legatura Intre antigen si an-ticorp. / aphemia. psifiiatm. toxikon = otrava pentm varful sagenlor. / aphemie. / aphonie. Sin. a s(a6i. AFECT. Asocierea *a. / affinite. Broca (fiind consecinta afectarii ariei Broca).). cu afectarea moderata.. *leziune. A. tumora benigna sau maligna a corzilor vocale). de la loxan = sageatd.priv. AFAZIE SENZORIALA / aphasie sensorielle / sensory aphasia. A. uffectio. / aflatoxin. f. \Cjr. In care pacientui.).\ 1) Forta care uneste atomii si moleculele. transmisa pro-babil printr-o gena autozomala recesiva.: conexi-une inversa (v. [Termen compvs: afia ..} A. / affection. [Cjr. Incapacitatea Intelegerii sunetelor emise (vorbire .). AFAZIE WERNICKE / aphasie de Wernicke / Wernicke's aphasia. A. Ant. AFAZIE DE CONDUCTIE / aphasie de conductibilite / conduction aphasia. pheme = vor6ire.de [a Afipergillus flavus.a. [Car/ Wernicke. s. A. [Lot. se caracterizeaza prin incoagulabilitate completa a sangelui.] Despre un organism uman a carui temperatura este In limite normale (de regula . este alterata In "nevroze si 'psihoze.). A. de. s. AFAZIE OPTICA / aphasie optique / optic aphasia. Semnificatia sa este destui de vaga. desi gandeste normal. Broca. a -priv. 18481905. / affection. este cea mai toxica si provoaca experimental cancer hepatic si necroza periportala.vd. a s[d6i. *sindrom. Diminuarea capacitatii de utilizare corecte a regulilor gramatical&. manifestata prin imposibilitatea de a Ie adapta la sensul general al frazei. affectus = stare de spirit. deoarece acopera conceptele de *anomalie. *disfunc-tie. de la ad = spre. 148 AFONIE AFEBRIL. / affect. m. adj. [Lot. adj. dupa tiroidectomie) sau leziune cen- . AFAZIE SEMANTICA / aphasie semantique / semantic aphasia. phone = voce. stare patologica cu coloratura afectiva intensa. *agrafie). s. dar utilizate incorect. caracterizata prin anxietate. f. f. electiva: forta ce este cauza reu-nirii unei substante cu alta. sen-nan = a produce. B. fiind asociata frecvent cu tulburari ale Intelegerii cuvintelor si constituind In acest caz *a. caracterizata prin imposibilitatea formularii cuvintelor. 2) A.AFAZIE BROCA AFAZIE BROCA / aphasie de Broca / Broca's aphasia. cauzata de traumatisme la nivelul extremitatii cefalice. Sin. apar tulburari de vorbire: bolnavul se exprima fluent. fioald. Wernicke cu *a. [Lot.. care se dezvolta pe arahide si contamineaza uleiul extras din acestea. s.] Mico-toxina produsa de anumite suse ale ciuperdlor din genul "Aspergillus flavus si Aspergillus parasiticus.rman. / afibrinogen6mie. f.} 1) Ansamblu al starilor afective: sen-timente. AFAZIE FLUENTA / aphasie fluente / fluent aphasia. / affinity. A. inver-sus.

m. biologic ce reactioneaza cu materialul genetic si poate induce o *mutatie. d. gasler. f. s. AGIRIE. f. f. vulgara. s.] Substanta mucilaginoasa extrasa din anumite alge din familia Floridee. A. f. s. in mifcare.: genina (v. sindrom Aicardi. / aphrodisiaque. s. [Lot.priv. s. [at. mielom). / aphrodisiac. [Qr. sau agresiva. [Lat. f.). infectant. gennan = fl product} Antigen prezent la nivelul unei suprafete celulare. s. amar si acid. o . / aphrodisie. de forma rotunda sau ovalara. -aktos = [apte. a .tiv. / agammaglobulin(a)emia. duice. s. izolate sau grupate.priv. dim. sau reactionala. s..: chelator (v. a . {Cjr.} Absenta *gamaglobulinelor din sange. AGLUTINARE. Sin. care ar putea reprezenta forme conge-nitale cu expresie tardiva. a uni. [<^r. de corp calos. f. si eunuchism. s. / aglossia. / agitation. Sin. A. AGEUZIE. a pune. s. a . factor fizic. [a Afrodita = zdf-a dragostei} (Substanta) care stimuleaza dorintele sexuale. poate fi spon-tana. a priv. -onis = cyitatie. -arum = afte. / agglutinogen. Se utilizeaza Indeo-sebi In microbiologie. ce favori-zeaza *aglutinarea In prezenta anticorpului corespondent. AFRODIZIE. s. determina aglutinarea Intre 4 si 20°C si hemolizarea In cazul activarii complementului. alimfocitoza. AGENITALISM. AGLUTININA. agglutinare = a dpi. Termenul agalaxie este incorect. prin absenta selectiva a uneia sau mai multor imunoglo-buline. s.priv.. s. congenitala de tip Bruton. glossa = iimfid} Absenta congenitala a limbii. 7=0 treia. aflate In suspensie. gastros = stomac} Absenta. Cele mai cunoscute a.} Starea unui individ privat de secretia interna a glandelor sale sexuale. \Gjr. a agita fi agere = a acttona.] Absenta congenitala a *circumvolutiilor cere-brale. A. aphrodisia = dorinfa se.. A. AFTOZA. s. AGENT INTERCALANT / agent intercalant / intercalating agent. [Qr. f. AGALACTIE. In relatie cu exaltarea afectiva si excitatia mentala. gyms. glykys = dutce. mutagen. -ina .] Exagerarea morbida a dorintelor sexuale. In paranoia. V. / agastria. a stomacului. A. s. f.priv. / agalactie. Se disting: 1) A. m mifcare. sunt bacterioaglu-tininele si hemoaglutininele (v. / agenesie. / agglutination. m. cand se produce *afazie. f. f. / agglutinogene. Contine doua componente principale: agaroza (polimer de galactoza) si agaropectina (polizaharid sulfatat). s. s... dand prin racire un gel. hematiilor sau hemaglutinarea se produce in vivo In erorile de transfuzie (grup sanguin incompatibil) sau In unele stari patologice. aph-tae. / agyrie. Orice factor provocator de boala. ['Malaie. cu evolutie In pusee recidivante. V. AGENT. Apar din cauza sugerii diferitelor obiecte murdare. In general. a. s.: virus delta. Sin. La om. In prezenta anticorpilor corespondenti (aglu-tinine). s. de obicei cu un burelet inflamator eritematos. m. [Ofr.J(ua[d.. / agent. isterie sau prin spasm muscular laringian (a. r. s. AGITATIE.: 1) A. -ntis = ac. 1S16-1SSS. de (a gr. AFTE BEDNAR / aphtes de Bednar / Bednar's aphthae. AFRODIZIAC. AGLOSIE. cu prognostic benign.). purtator de germeni infectiosi.] Absenta secretiei lactate dupa nastere. m. f. nu poate fi transmis decat asocial cu "virusul hepatitei B. s. / aphte. In cadrul *bolii Behcet. m. ptdiatru austriac. AGENT DELTA / agent delta / delta agent. s.: geloza. [Alois Bednar. s. gr. n. Anticorpi antieritrocitari autoimuni care recunosc frecvent o serie de antigeni de grup sanguin. gueusis = gust.] Sin. aphrodisiakos. d. / aglossie. s. f. de ex. viu. AGENT CHELATOR / chelateur. a pune in mifcare. n. s. si disgenezie. / aphrodisia. a uni. / agalactia. carenta imunitara. f. Viena. s.. A. f.] Tulburare de comportament caracterizata prin excitatie psihomotorie. / aglycone. genitalia . / agyria. agglutinare = a [ipi. AGASTRIE. a uni..e ia gignere = a naste. f. imunoglobulinele. -atos = sangc. la glohus = glob. spasfca). / agglutinin..] Boala caracterizata prin prezenta de *afte la nivelul mucoaselor bucale si genitale. AGLUTININE RECI / agglutinines froides / cryo-agglutinins.organde. gala. / agammaglobulinemie. impulsurite sexuale. f. / agueusie. -arum = afte.] Pierderea totala sau partiala Cin acest caz se utilizeaza si termenul hipoageuzie) a simtului gustului sau absenta senzatiilor gustative elementare: sarat. vector. adj. haptein = a arde. v. a . Acest termen desemneaza un grup de boli determinate de afectarea 'imunitatii umorale. de [a agere = a actwna.. fiind foarte dureroasa. s. o .: pe suprafata hematiilor se afia hemaglutinogeni. f.. AGENEZIE. / agenitalism. lot. A. de. a . A. microorganismelor de catre serul bol-navului constituie o metoda utila de diagnostic bacteriologic. Se disting: 1) A. / agastrie. In alimentatie sau ca laxativ moderat. [ite-ra a aifahttului grec. Poate fi dezordonata. s. [Lat.[ Ulceratii infectate. agitatio. aphtha! = nicer mic ft aphfeia sau haptein = a arde] Leziune elementara care caracterizeaza *stomatita aftoasa si. m. gyros = cere. f. f. m. al carei suport Tl re-prezinta anumite gamaglobuline. f. de. a crea. pot fi disoci-ate. gr. ic. [Cjr... de. [Cjr. secundare din unele boli ale sangelui (leucemie limfoida cronica. haima.\ Aglomerarea prin alipire a celu-lelor sau bacteriilor purtatoare ale unui antigen (*aglutinogen). poate sa apara si fara o leziune organica. AFTA. [Lat. / agitation.ziana agar-agar. *aftozele. s.. gesturilor si 'mimicii. / ageusia.AFRODIZIAC trala (a nudeului ambiguu al nervului X cranian). f. v. / aglycone. f.. idiopa-tice dobandite tardive. / agglutinine. AGENT PATOGEN / facteur pathogene / pathogenic factor. 3) A. s. chi-mic. globuJus. aphthai = ulcer mic fi aphlcin sou. genesis = producere.priv. f. a . [Lat. microorganism patruns In corpul uman. / agenesia. Se preanta sub forma unei ulceratii de dimensiuni mici. Este localizata la nivelul mucoasei orofaringiene. 149 AGLUTINOGE N . V. -ina. f.. excitement. [Qr. de. cold agglutinins. mai rar pe mucoasa genitala.. agglutinare = a [ipi.priv.] Anticorp capabil sa se lege la antigeni de suprafata ai celulelor. / agglutination. disglobu-linemie. [Lat. la Afrodita = zeifa dragostei. / chelating agent. 2) A. s. provocand astfel aglu-tinarea acestora. AGLUTINOQEN. imunitate. 3) A. [Lot. / ag6nitalisme. AGAR-AGAR / agar-agar / agar-agar. AGLICON. s. f.priv. Ex. s. intrand In compozitia a numeroase medii solide sau semisolide.priv. / agent.. f. aphthae). s. s. de.. masurand 35-37 nm si generator al unor forme severe de hepatita. / aphtose. adj. s. cu exagerarea miscarilor. Ex. congenitala sau dupa extirpare chirurgicala. genitale. / aphthosis.] Forta sau substanta capabila sa produca o schimbare nefavorabila sau favorabila organismului. lipsita de intentie sau scop. s. Virus ARN de masa moleculara mica. rezulta dupa spargerea unor vezicule pline cu lichid seros. grup sanguin). agens. la geiman = a produce} Defect de dezvoltare a unui tesut sau a unui organ prin afectarea embrionului din cauza unei anomalii a mesajului ereditar sau a unei *embriopatii. 2) A. gr. / aphtha (pi. ia gr. m. AGAMAGLOBULINEMIE. [Gr. aphtae. ia agitare = a pune. ageustia. provocata de stimulari din mediul ambiant. Molecula capabila sa se insereze Intre platourile formate de bazele Tmperecheate ale unui *acid nucleic. boala Bruton. 2) A. -oza . m. Se prezinta sub forma unor bandelete de culoare galben-pal care se umfla In apa. [Qr. Cat. observate la nivelul palatului dur la copii.

] Teama morbida de spatiile goale.. leziuni ale mucoaselor (gastrointestinale) si ale tegumentelor. Termenul se refera Indeosebi la eritrocite si.] Pier-derea capacitatii de recunoastere si de expresie mentala a stimulilor senzoriali. In acest caz este considerata o forma de 'apraxie. gr. a pro-priului corp (autotopagnozia).. se asociaza re-lativ frecvent cu *atacul de panica. anosognozie. / agrafe. -ism. si sindrom Kostmann. 3) *Ligand natural al unui receptor sau sub-stanta exogena ce declanseaza atat reactia primara.. f. cu care se apropie si se mentin apropiate buzele (marginile) unei plagi pana la cicatrizare. [Lat. un [oc. agoa = [upta. aggregare = o aduna ta un [oc.] Alterare a scrisului. gno-sis = perc. 2) Termen vechi. s. -onis = wrdutdfire. n.)... AGORAFOBIE. cu mentinerea normala a fortei si a coordonarii miscarilor mainii. e. / aggregation. de timp) etc. AGRANULOCITOZA. de [a uggravare = a agravci. f. adj. AGNOZIE TACTILA / agnosie tactile / tactile agnosia. Sin. / aggregability. AGONIST POTASIC / agonist potassique / potassium channel opener. 'miozina si *fibrina. adj. \Qr. / agregant. A. [at. gramada alcatuita din elemente figurate ale sangelui. factor pla-chetar IV.i gone. grammatJca. -e. / worsening. evolutie nefavorabila a unei boli. p. ca si prin utilizarea verbelor la infinitiv. a obiectelor. d. ca entitate este pusa la Indoiala. kytos = cduld. cunoastere. sludge.epe. AGONIST. sau generalizata. / agony. f. Poate re-prezenta un simptom al *afaziei sau al disociatiei din 'schizo-frenie. *ADP.. avand o circulatie interna-tionala. s. f. dim.priii. -aux. a aduna. tactila. V. f. fenomen util In tratamentui ischemiei miocardice. / aggravation. / agranulocyte.] Leucocit lipsit de granuiatii. acestei actiuni i se poate opune actiunea unui muschi antagonist. -e.: astereognozie (v.] Care provoaca 'agregarea eritrocitelor sau a plachetelor In vasele sanguine. s.: *apomorfina.] Piesa metalica mica. AGREGARE A PLACHETELOR / agregation des plaquettes / platelet aggregation. aggravatio. {Cjr. V. "bromocriptina). -onis = ac^iunw de. . In starile de soc. / agrammatism. s. / agonie. [Cfr. AGREGANT. [Lot. / agoniste. reprezinta un subiect de controverse: pe de o parte. AGRANULOCIT. n.] 1) Vidu de pronuntie a cuvintelor. boala Schultz. AGREGARE A ERITROCITELOR / agregation des hematies / sludge. a . s.priv. Fenomenul de grupare a plachetelor. chiar existenta a. gramada de eritrocite dispuse de re- . la. / aggregating. / clip. [Lot. a mrautdti. s. / agonadal. de a se alipi. / agoraphobia. agora = piata. mai rar. largi. f. / agrammatisme. granum = graunte. f.priv. a . / agranulocytose. m. Poate fi localizata.] 1) Durere severa sau suferinta extrema. A. 2) In medicina legala sau In expertiza. a priv.. s.\ Proprietatea de a se agrega. de la. a citi [iterde.] Aglomerarea unor ele-mente Intr-un spatiu restrans. AGNOZIE. vaselor si tubului digestiv (ex. s. s. / agminated. gustativa. f. f. la un. / agranulocytosis. cat si pe cea secundara.AGMINAT ERITROCITE AGMINAT. la leucodte. granulum. \Gjr.. AGONISTI DOPAMINERGICI / agonistes dopaminergiques / dopaminergic agonists. / agranulocyte. s. AGREGARE. dimpotriva. In zonele de ischemie. de la aggregare == a aduna la un [oc. s. si agonist potasic. -ozu. Sin. cu efect peri-feric dominant la nivelul rinichilor.: sindrom Kostmann (v. cu tendinta evitarii acestora. agonisti adrenergici. afectare corporala sur-venita dupa *consolidare. V. adezivitate plachetara si trombus alb. s. termenul se uti-lizeaza cu referire la procesul de aglomerare In gramezi a elementelor figurate din sange. asomatognozie. Este facilitata de *catecolamine. desi etapa de perceptie (segmentui peri-feric al analizatorilor) este normala. este o proba de evolutivitate a sechelelor traumatice. agmen. A. graphein = a scrie. AGREGAT. antagonist. Substante endogene sau exogene care stimuleaza receptorii presinaptici sau postsinaptici ai *dopaminei. care este redusa la un stil telegrafic prin suprimarea adjectivelor si pre-pozitiilor. V. aggregare = a aduna. de la gnonai = a cunoafte. Substanta capabila sa deschida canalele de pota-siu dependente de ATP intracelular.] Asociere (sindrom) caracterizata prin scaderea marcata a num§rului de *granulocite sanguine (sub 300 granulocite pe mm3). fiind unite de filamente de *actina. cu efect central. *tromboxan si de prezenta calciului. / agregat. determinata de un mecanism imunoalergic. a • priv.. f. AGRAFA. f. -ale. graminatike = arta de a scrie fi de. aggregatio. s. Definite a. AGONISTI ADRENERGICI / agonistes adrenergiques / adrenoreceptor agonists. In functie de natura acestor stimuli a. adj. / agnosie. este favo-rizata de Incetinirea circulatiei si provoaca obstructia arteriolelor si capilaretor. sau se mentin In contact doua frag-mente osoase dupa osteotomie. / agraphia. reprezinta ultima etapa a *hemostazei primare (faza plachetara a hemostazei) si este initial reversibila. Termenul englezesc sludge este uneori preferat celui de a. s. f. / agonist. d. adj. m. s. s.] Aglomerare. imaginilor. A. [<^r. / agonadal. / aggregate. si alexie. a . V. expune la un rise infectios grav si daca se manifesta izolata este. f. / agoraphobic. In forma de croset. V.re.. AGRANULOCITOZA INFANTILA CONGENITALA / agranulocytose infantile hereditaire de von Kostmann / infantile genetic agranulocytosis. / agmin6. AGREGAT DE ERITROCITE / agregat d'hematies / red cell aggregate. s. Penomenul de aglomerare a eritrocitelor in gramezi la nivelul vaselor. krap = croset. adj. s. / agraphie. care patrund In creier (ex. / agregabilit6. AGONADAL. se clasifica In: auditiva. a .). agrafe. s. sunetelor. sindrom Gerstmann. m. f. foarte proba-bil. AGREGABILITATE. V. / agregation. din {jam. s. si a. Substante endogene sau exogene care stimuleaza receptorii a si p ai *noradrenalinei. AGRAVARE. [Lot. AGONIE. [at. se sustine ca exista totdeauna tul-burari senzitive elementare. vizuala. Se disting a. In medicina. a capacitatii de Intelegere a suc-cesiunii si duratei evenimentelor (a. devenind rapid ire-versibila. s. A. adj. Rezulta o diminuare a influxului de calciu In celulele musculare netede vasculare si cardiace. m. dim. caracterizata prin stingerea treptata a functiilor vitale si pierderea progresiva a constientei. [fr. prosopagnozie. f. pe de alta parte. n. agonisti dopaminergici. granuliim. receptor. s. -inis = mu[time. agregare. cecitate psihica. gonos = sitmdnf:a. Sin. aggregare = a aduna la un loc. [Qr. si coma. sludging of red cells. [Lat. dopexamina). f. si agregant. phohos = frica. 150 AGREGAT DE AGRAMATISM. \QT.] Despre mai multe organs elementare ale aceleiasi specii reunite unele cu altele. agonistes = [tlptdtor. de id granum = grannie.: *dopamina. de a se aglomera In gramezi. s. Rezulta imposibilitatea re-cunoasterii persoanelor. s. adj. cu eliminarea uneia sau mai multor foneme (sune-te).] Care este lipsit de *go-nade. [oc. f. Aglomerare.priii.\ 1) Despre actiunea unui muschi In sen-sul dorit. [Lat. consecutiv caruia acestea se acoleaza unele cu altele In vase. A. fo-losit pentru a desemna ultima faza de tranzitie dintre viata si moarte. f. f. [Qr. agregat. [Gr. [at. adj. kylos = cduCa. s. de raspuns celular. se observa In anumite 'afazii si In cadrul patologiei lobului parietal al creierului.} 1) In sens larg. / agnosia. ligand. s. olfactiva. din gr. 2) Substanta care concura la producerea unui anumit efect. 2) Defect de constructie gramaticala a frazei. AGRAFIE.

} Absenta secretiei lacrimale.priv. f. Este cazul indeosebi al *sindroamelor Chediak-Higashi si Hermanski-Pudlak.). ALCALI. -ism} Denumire generica a unui grup de boli determinate de alterari metabolice ereditare ale productiei de *mela- ALCALIN nina. [Lat.] Grup de pro-teine continute In serul sanguin. -inis = aifiuf de ou. f. 151 . m. In 'leucemie. un deficit de "tirozina. ALBUMOZURIE. -antim = carnat. toate de tip auto-zomal recesiv. / albuginitis. / achillodynie. -inis = a[6uf de ou. s. [Lat. f.: pro-teina Bence-Jones (v. -inifi = at6uf de ou. / albumin(a)emia. / blue. A. s. / allantois. -inis = aifieat.. -aza. constand In formarea de pete mid albe. de la lalein = a ror6i. ocular. dura. si tab. s.} Tulburare caracterizata prin diminuarea sau disparitia miscarilor spontane si automate si prin lentoarea miscarilor voluntare. [Lat. [Cjr. a . natural (Indeosebi de vaca) sau preparat industrial (a. albus = alb. -oza. m. Var. de metilen. de tip recesiv. s. Evans. f. In care se constata. cu aplicatii In medicina. const. / albuginite. ia aggredi = a merge spre. -e. albumen. / alkali. Desi acest termen rezolva ambiguitatea termenului de *alca-loza. s.] Ramura a fiziopatologiei care studiaza mecanismele agresiunilor pato-gene si reactiile organismului. Uneori termenul este considerat sin. este clasificat In trei grupe principale: 1) A. f. [Lat. / albuginea. f. f. ALACTAZIE. date de acumularea de granulatii grasoase In grosimea acesteia. / albumin. f. s. / albuminurie. f. agregarea eritrocitelor. ALBASTRU. / alcaline. [Lat. albugo. m. cu aspect albicios. la nivelul pielii. / albumosurie. [Lot. comportamente si cuvinte ostile fata de orice persoana sau obiect care repre-zinta un obstacol In obtinerea unei satisfactii imediate. -inis = aldeatd. / akinesie. ouron = urina. ALANINA. spre. Aminoacid neesential. ALACRIMIE. a. ALBUMINURIE. / albuginee. al kali sau alqaliy = soda. m. depigmentate. eidos = forma. de Prusia. / albinisme. adj.\ Incapacitate de a vorbi din cauza unui defect sau a unei paralizii a organelor vocale. a. / albuminorrachie. cu *afemie..: acinezie. / albinos. continand vase intestinale. cu transmitere dominant autozomala si manifestat prin pete albe. gradi = a merge. s. V. partial. ALCALIN. / albugo. si leucom. ca 7n 'sindromul Waardenburg. s. A. / alanine. f. -atos = sange. al kali sau alqaliy = soda. [Lot. f. s. const. A. / agressivity. / alcalemie s.a. In relatie cu cromozomii sexuali (*gonozomi). *osteomalade si In *metastazele osoase. / achillodyma. / agressivite. -inis = alhuf de ou. mai mult sau mai putin reprimata (exprimata prin privire. adj. Sin. cu pH-ul peste 7. a ataca (ad = (a. care Inconjoara unele organe: globul ocular (a. -inis = aBJeatd. rhakhis = wloana VirtelJrala. / alkal(a)emia. s. albumen. ALBUGO. f. biochim. s. V. / agressology. s. Fondator: H. biochim. kinesis = mifcare. de la alhus = a[6. / albuminuria [Lat. albumen. s. / albino. AGREGAT DE PLACHETE / agregat de plaquettes / platelet aggregate. ALBUMINORAHIE. f. s. ALAPTARE. gr. de toluidina.} Durere vie la nivelul tendonului lui Ahile sau al bursei pretendinoase provocata de miscari dc flexie sau de extensie ale label piciorului.. / alanine.] Substante bazice care au reactie alcalina si prezinta proprietati specifice.. f. s. lapte. f. [at. aluzii etc. f. / alkaline. s. [Lot. adj. s.). se observa In *mielomul multiplu si. s. tripan. [^r. / allanto'ine. s. V. provocand Indeosebi *saponifi-carea grasimilor.] Sin. s. [Lat. atlas. albumen. aggresus. joaca un rol esential In men-tinerea *presiunii oncotice si In transportui In sange a nume-roase substante: acizi grasi liberi. care se formeaza uneori In arteriole si capilare in cazul Incetinirii circulatiei sangelui. reactia sa este utilizata pentru do-zarea specifica a acidului uric sanguin si urinar.. / eye dryness. Simbol Ala sau A. f. V. alhiif. / alalie. f. [Lat. pi. a ataca (ad = la. Ex. f. ALBUGINITA.} 1) Care are reactie alcalina (bazica). gr. / atbuminemie. f. sunt denumite cu acest cuvant. gr.] Inflamatia *albugineei. 2) Care prezinta tendinta de a accepta protoni. termenul este folosit pentru tunica a.. -ina. denumita si 'proteina Bence-Jones. / cervi-cospinal fluid proteins. -ina . / alacrymie. s. contribute la formarea "cordonului ombilical si a *placentei. lovire etc. bilirubina. gramada de trombocite. V. / bleu. de ia albus = al6. gr. [or. [Lat. AKINEZIE. con-genitala sau dobandita. s. Akhileus. s. n. s. [Gfr. ca si In unele vegetale. f. f. fie cu lapte de origine animala. Este format prin transaminarea Intre piruvat si glutamat. f. AHILODINIE. adj. f. a.AGREGAT DE PLACHETE gula In rulou. tab.. = aib. s.. a.\ Prezenta si concentratia *serumal-buminei In plasma sanguina. pi. s. haima.} Sin. m. / alalia.. medicamente etc. / albumine. Sunt solubile In apa (spre deosebire de *glo-buline) si coagulabile la 70-90°C. haima. de [a albus = aid. s. ALBINOS. / lactation. f. uneori striate. f. f. lac. 2) Mai multe substante chi-mice.] Prezenta In urina a albumozei. s. n. gr. allactare = a a[apta. -inis = aifitif de ou. [Qr. este putin utilizat. ALCALEMIE. f. / albumosuria. de brom-fenol. 2) Denumire a petelor albe de la nivelul *corneei. ALBUMINEMIE. / albinism. albugo. s. aggresus.] Absenta *lactazei din intestin. NA: tunica albuginea. agregarea plachetelor. [at.r. f. s. de. a -priv. si lactoza. generali-zat sau oculocutanat. f. -ina. constituent al proteinelor si glucoforma-tor. f. ALALIE.] 'Diverticul al intestinului embrionar al carui perete. -oza. f.] Tendinta la atac.: proteinorahie (v. de [a albus = alb. ALBINISM. ALBUMINA. al kali sau al-qaliy = soda. a past). albugo. mimica. Poate fi dirijata Tm-potriva altei persoane {heteroagresivitate) sau Tmpotriva pro-priei persoane (autoagresivitate: automutilare. de (a kinein = a mifca. / albumose. In absenta le-zarii caii motorii principale.: acromie cutanata. s. adj. -i'(a. a. ocu/ara sau sclerotica). / alactasie. [Qr. gr. Deoarece uricaza nu exista la om. 2) A.) sau ascunsa. si sindrom Sjogren. logos = stiintd. s. n. Prin hidroliza dau amino-acizi si amoniac. s.. a pllfi). distrugere a unor obiecte. s. ALBUMOZA. / albumose.\ Alimentatia lactata a unui sugar. / lactase deficiency. f. gradi = a merge. lalia = vorbm. muschi. AGRESOLOGIE. uneori. s. a .} 1) Tulburare trofica a unghiilor. lacrimri = iacrima. s. m. A. transversale. Laborit. / allaitement. V. / agressologie. s. f. de [a aggredi = a merge. Substanta rezultata prin actiunea uricazei asupra 'acidului uric. de la albus = aid. V. -ina.priv. s. f.). acte suicidale). -inix = a[6uf de ou. s. 3) A. V. s. s. erou grec a carui mama i-a finut de ca[c6i pentru a. s. artificials). Pot provoca iritatii ale tegumentelor. [Lat. spre. f. cu sase subtipuri. [^. eel mai frecvent. [Lot.-l scufunda in Sty\j odyne = durere. Aglomerare. / allantoide. Aceasta tulburare este una din caracteristicile fundamentale ale *sindromului parkinsonian si se exprima la maximum In 'mutismul akinetic. albumen. Frecvent. oua.] Membrana fibroasa..: a. proteinurie. -atos = sange} Cresterea pH-ului sau scaderea concentratiei ionilor de hidrogen din sange.\ Individ afectat de *albinism. s. s. AGRESIVITATE. f. si stres. ALANTOIDA. spre. s. testiculara. albumen. s. / alcali. 1) Una din culorile principale ale spectrului vizibil. poate fi manifesta (amenintari si insulte. f. f. ALBUGINEE. fie cu lapte uman. / allantoin. ALANTOINA. de [a albas •= ail}. lactis = lapte. adj. a priv. penisul (Invelisul extern al corpilor cavernosi). ouron = urinai Prezenta serumalbuminei In urina. / albugo. \Qr. / akinesia. V. s. [gr.

al kali sau al-qaliy = sodd. T. / alcoholism. f. al kali sau al-qaliy = sodd.sufitil. [Hr. / alcalo'ide. s.\ Prezenta si concentratia alcoolului etilic In sange. 'delirium tremens. al kali sou al-qaliy = sodd. n.) Orice absorbtie de bauturi alcoolice care depaseste consumul alimen-tar obisnuit. s. f. lichid clar. Var. ALCOOLIZARE. care au proprietatea de a reactions cu anumite grupari 152 proteice. s. s. gr. Radical reprezentat de un alcool care a pierdut un hidroxil sau de o hidrocarbura care a pierdut un atom de hidrogen. adj. Toxic al fica-tului si al sistemului nervos. In timp ce pH-ul intracelular poate fi scazut sau normal). "cafeina.R. etilic. ALCOOL ETILIC / alcool ethylique / ethanol. se exprima In mai multe moduri: prin concentrate totala a bazei. Reactio-neaza cu metalele alcaline formand alcoolati si cu acizii. s. [Ar. etilism.sufitlli pdtrunzdtor. s. ALCALOZA.5 g%o se instaleaza o stare de narcoza. fiind plasmatica si tisulara. / alkaptone. sunt folosite In chimioterapie ca antimitotice (ex. pdtrunzdtor. / alcoholometer. *ocronoza si dureri articulare variabile. scadere a memoriei. s. se manifesta (uneori.4). e. eterul. la therapeuien = a mgriji} Utilizarea terapeu-tica a sarurilor alcaline si Indeosebi a "bicarbonatului de sodiu. alcaloza. m. [Ar. in. m. Exista diferite tipuri de a. kaptcin = a suge cu loco-mil'. actiunea lor se manifesta prin blocarea diviziunii celulare. m. misdbil cu apa. adj. -oza . prin abuzul de vin. [Hr. / alcoholate. care deter-mina acumularea alcaptonei In sange si. 2) Boala ereditara determinata de un deficit enzimatic In alcaptonoxidaza hepatica si renala. A. 1) Despre un compus chimic care poseda una sau mai multe grupari *alkil. Administrarea si circuitui a. V. gr. ALCOOLEMIE. Lichid incolor. cu [dcomie. deoarece anomalia enzi-matica poate fi observata si la subiecti sanatosi) prin coloratie bruna a urinei.. Aceste perturbari pot fi siste-matizate astfel: tulburari psihice (afective. / alcalinisation. pana la neutralizare (a. tulburari nervoase (*polinevrite. / alkyl. Este preparat prin distilarea lemnului sau prin sinteza. [Ar. 0. el obli-gand la o autentica ancheta sociala. ALCALOID. ALCOOLMETRU. denaturat sau medicinal contine substante care Tl fac dezagreabil pentru consum. a. [J4r. -alos = sangt. Impropriu consumului: foarte toxic (orbire. s. m. timp de ani de zile. [AT. obtinut prin fermentatia hidrocarbonatelor. Ex. A. Este antiseptic. / alkalinity. euforie nejustificata. . si sunt utilizati frecvent In terapeutica. gr.: *morfina. cu formula chimica C^OH. / alcoolmetre. f. termenul a.] Stare patologica care re-zulta prin acumularea plasmatica de substante cu caracter bazic sau prin pierderea de acizi si care se caracterizeaza prin scaderea concentratiei ionilor de hidrogen (cresterea pH-ului peste 7. -e.soda. kaptem = a suge. ALCHIL. s. A. eidos = forma. m. CHaOH. al kali sou al-qaliy . s. Termenul de *oenolism semnifica a. / alcaptonurie. s. 60%. cand pH-ul sanguin este readus la valori fiziologice. cata-bolit al 'tirozinei. / alkalitherapy. s. In continuare. a unor doze excesive de alcool. s. *cocaina.] 1) Prezenta In urina a *alcaptonei. 90%) eel mai frecvent In scop antalgic. a.'al kali sau al-qaliy = sodd. pdtrum. al kali sau al-qaliy = sodd. *stricnina etc. / alkaptonuria. f. ce confine azot. s. alcohol sail o7 koh'l . / alcalinoth6rapie. A. / alcool. / alcalose. pdtrum. ALCALOZA RESPIRATORIE / alcalose respiratoire / respiratory alcalosis. s. [Hr. f. f. ouron = urind. pro-ducand esteri.: *ciroza. foarte solubili m alcool si dau coloratii specifice cu unii reactivi. s. metabo-lica. s. a. / alcoholisation. alaturi de C si H sau de C. s. s. / alkaloid.: alkil. Inlocuind un atom de hidrogen cu gruparea alkil. / alcohol(a)emia. / alcalosis. / alcoolat. Sin.5 g%ci produce euforie si excitatie. In limbajul curent. In general pentru favorizarea dizol-varii unor calculi renali (din acid uric sau cistina). prin scaderea presiunii CO. metron = mdsurd.ohof sou al koh'l = sudtit.HsOH. / alkalizer.5% volume de C. s. adj. al-cohol sau al koh'l . a discernamantului).] Procesul de producere a unui mediu *alcalin. f. halucinoza alcoolica (o forma de psihoza complicata cu polinevrita) etc. s. Se disting a. Se utilizeaza ca dizolvant general. iar In dilutia de 70% intra In compozitia unor preparate farmaceutice. haima. gr. Exercita totdeauna o activitate farmacologica puternica. sunt strict regle-mentate. Toleranta individuala este extrem de variabila. iar catre 4-5 g%o apare coma. oenomanie.dtor. pdtrunzdtor. alkalosis. alcaloza. A. de la 2. ALCOOL METILIC / alcool m6thylique / methanol. tote/a sau potent/a/a). n. compensata. cronic reprezinta un complex de tul-burari provocate de ingestia repetata. f. sunt putin so-lubili In apa. s. ALCALOZA METABOLICA / alcalose metabolique / metabolic alcalosis. s. ALCALINIZARE. al-r. m. f. therapeia = tratament.: dclofosfamida). me-tabolica. a. deci un alcoolic nu trebuie examinat simplist. de.} Denumire generala pentru clasa de compusi organici care contin In molecula una sau mai multe grupari OH neionizabile. prin concentratia ionilor OH sau prin cantitatea de baza titrabila cu un add. de alti-tudine apare la altitudini mari. f. densimetru. V. f. H. secundari (R-CHOH-Ri) si tertian (R. / alkyi. alcohol sau al koh'l = su6ti{. ALCALINIZANT. Preparat medicamentos obtinut prin macerarea In parti egale de alcool etilic si o planta proaspata.] Procedeu terapeutic care consta In efectuarea de infiltratii cu alcool (di-luat sau la concentratii de 45%. ALCHILANT. / alcoolisation. Complicatiile cele mai grave ale a. / alcoholature.). S. uneori la doze foarte mid.] Substanta organica heterodclica de origine vegetala sau de sinteza. hipokaliemica este asociata cu hipopotasiemie si poate aparea in *sindromul Bartter (pH-ul extracelular este crescut.dtor. a] kali sau al-qaliy = sodd. m. m. / alcalinisant. m. cloroformul. f. desemneaza a. m.-COH-R. 'in functie de etiologie si de interventia mecanismelor compensatorii: a.ALCAUNITATE ALCOOLMETRU ALCALINITATE. accident) la noi In tara este angajata de la 1 g%o. In aerul expirat In hiperventilatie sau respiratie artificiala prelungita.] Produs de degradare incompleta a aminoacizilor aromatici *fenilalanina si "tirozina.] Cantitatea de baza existenta Intr-o solutie. f. adj.. gr. ALCOOL. ALCAPTONA.' add homogentizic. cronic este frecvent legal de probleme psihologice si sociale. f.] Despre un medicament care produce alcalinizarea urinei. Responsabilitatea penala (delict. V. Determinarea sa are importanta medicolegala. ALCOOLAT. primari (R-CH^OH). \5ir. \!Ar. / alcoolisme. [J?r. ALCOOLATURA. pdtrum. f. ALCAPTONURIE. *tremor). / alkalization. acumulare plasmatica de alcali de origine alimentara. eliminarea sa urinara. deshidratat contine 99. volatil.. Infiltratiile se practica la nivelul trunchiurilor nervoase vectoare ale durerii. leziuni organice (Indeosebi gastrita si ciroza).] V. usor colorat. / alkylant. s. / alkylant. [-^r. s. Unele a.. f. al kali fail alqaliy = sodd. 2) Medicamente cu aceasta proprietate. inflamabil. al-cohoi sau a! koh'l = su6til. V. gr. ALCOOLISM. asociata cu fiziopatologia unor boli etc. s. respirato-rie sau gazoasa. cu miros agreabil. s. A.' / alcoolemie. ALCALINOTERAPIE. Sin. s. alcalinization. / alcohol. m.dtor} Preparat medicamentos care rezulta din distilarea alcoolului etilic pe una sau mai multe substante aromatice. [-%r. A. f. s. moarte). al cohol sau al koh'l = subtil. s. s. consecutiv. inflamabil. / alcalinit6. Intre 1 si 2. A. \5\r.. / alcoolature. / alcaptone. -ism. s.

] Denumire data manifestarilor cutanate ale *alergiei. / allergid.\ Initial. ALELE CODOMINANTE / alleles codominants / codominant alleles. al-los » aitui. Cele doua a. gr. se produce retentia celulara a sodiului. de la ergem = a [ucra.: alela letala. o/coAo/ sou al koh'l = subtil. ergon = iucru. V. a. 0 gena care nu poseda decat o singura a. la. provoaca depletia pota-siului.: In *sistemul ABO. f. alias = aitui. / alcoholomania. s.). ALELA DOMINANTA / allele dominant / dominant allele.. este obtinut prin oxidarea unui alcool. s.} Compus chimic care contine gruparea -CHO. urticaria. cresterea limitata a lichidului extracelular si *alca-loza metabolica. Cat. la unul la altvl. Versiune a unei gene care se exprima Intotdeauna la nivelul *fenotipului. pamdnt utili&at de. s. ALELA. / aldosterone. acf-inne. / allergy. aparitia unei *tolerante. denumeste o marca depusa. s. de. de = separat de.. ALCOOLOGIE. In care nu s-a constituit dependenta fata de alcool. [J5r. unele gastrite. . A. / allergique.: alela mor-bida (v. Sin. aceleiasi gene codifica proteine care asigura aceeasi functie.. ALELA TERMOSENSIBILA / allele thermosensible / heat sensible allele.boala provocata prin sen-sibilizarea organismului la o substanta straina.ra. Se reprezinta cu litere mici.: a. V. f. de la ergem = a [ucra. In hepatitele acute si Indeosebi In cancerele hepatice. V. m.] Una dintre multiplele forme alternative ale unei gene (sau secvente de ADN) amplasate pe acelasi situs ("locus) al unui anumit cromozom. caracterizata prin incapacitatea diminuarii consumului. franeaza productia de renina si implicit pe cea de aldosteron. [Ar. ALELA RECESIVA / allele recessif / recessive allele. Ver-siune a unei gene care nu se exprima la nivelul *fenotipului cand este prezenta Intr-un singur exemplar In *genotip (individ *heterozigot). In prezent. utilizate In testele de explorare a sensibilitatii organismului la diferite substante. bacterii sau polen. A. m. A si B ale grupelor sanguine ale *sistemului ABO sunt codomi-nante. dependere = a sta atamat. al-cohol sou al koh'l = subtil. Este reprezentata printr-o litera majuscula si determina fenotipul unui individ *heterozigot. actiune. intervin In lantui de degradare a *glicogenului sau a glucozei prin scindarea fructoz-1.).: polenul gramineelor. Prezenta si concentratia *aldolazei In serul sanguin. / alcoolod6pendance. ALDOSTERONISM. Ex. / allele. / allelomorphe.fiimifti. -ida. Hormon mineralocorticoid secretat de zona glomerulara a *corticosuprarenalei. adj. *a. mania = nebunie} Termenul este utilizat cu doua sensuri diferite: 1) Perioada de latenta a intoxicatiei alcoolice cronice. f. s. ALDEHIDA. fiind stimulate de hipersecretia de *renina si *angiotensina. s. [Ljr. s. ALELA LETALA / allele 16tal / lethal allele. mai mult sau mai putin eficace. s. allelon = tie. / alcoholtest. A. dimpotriva. A. In general.ru. s. s. exista In concentratii foarte mici (v. ALELA NULA / allele nul /. cu *alcoolodependenta. adj. izolata din ficat. / allergie. f. mutanta este la randul sau termosensibila. deoarece a. m. f. m. mi-grene etc. / aldosterone. a. actiune. La adul-tul normal. In caz de imunitate.6-di-fosfatului In doua trioze fosfatate. 2) Proteine purificate din alimente. m. / allelomorph.3 si 8. s. ale aceleiasi gene. adj. eczema. / aldosteronism. adj. pittrufi-zator. o alta.. ALCOOLTEST. secretata In 24 de ore variaza Intre 10 si 200 pg. / allergene. Cele irei a. s. ALCOOLOMANIE. A.] *Farmacodependenta fata de alcool. ALERGIE. f. s. / allergic. Ex. / alcoholomania.] Care este In relatie cu 'alergia. n. atc. variaza Intre 1. domi-nanta asociata fiind notata a'. pdtrunzdtor. proprie creieru-lui. ALDOLAZEMIE. fie ca el reactioneaza Intr-o maniera atenuata. ALERGIDA.. Excesul de a. / aldolas(a)emia. s. / alcoologie. Sin. In compensatie. adj. C. aldolazemie). f. sunt. a carei functionare corecta nu se poate efectua decat la o anumita temperatura. ALELA MORBIDA / allele morbide / morbid allele. al-cohol sail al koh'l = subtil. allelon = de. s. proba. / alcooltest. 0 cres-tere tranzitorie a a. *A. care In starea *homozigot provoaca o boala genetica foarte grava care determina moartea In scurt timp. f. s. peiidere = a atdma. Ea creste daca natremia si volumul sanguin scad. La nivel biochimic. s. veche test = vas lie. s. ALOOSTERON. iar o gena ce poseda mai multe a. f. se numeste monomonB. care produc un *fenotip In general intermediar Intre cei doi *homozigoti respectivi. Concentratia a. adj. ergon = iucru. A si C la nivelul ficatului si In serul sanguin creste considerabil In unele boli musculare. un individ poseda doua a. ?i alcoolomanie. de la un locus pot fi identice (*homozigot) sau diferite ('heterozigot). f. de.e. {QT. V. (AT. a. Cantitatea de a. s. tennenul 153 . / aldolase. / aldehyde. colite. gr. In continuare. alias = dtiili ergon = iuc. recesive. f. pdtrunzator. si cetona. este polimorfa. f. [Cjr. s.ALCOOLODEPENDENTA ALCOOLODEPENDENTA. ALERGIE de la mama. ca si prin starea de 'delirium tremens In caz de sevraj brutal al toxicului. A. alias = aitui. Se afla In studiu o serie de cri-terii posibile biochimice si moleculare caracteristice a. sin-gura prezenta In muschi. / allergide. s.] Studiul *alcoolului etilic si al efectelor sale asupra organismu-lui. s.. ALELOMORFA.. Sin. m. alcohol sou al koh'l = subtil. s. test = e^a-m. s. / aldehyde. f. *a. aseme-nea celorlalte a.n. 2) Sin. m. Dintre bolile a. unul la altu[. 0 crestere a *volemiei.2 mU/ml (12-75 nmol/l). / aldosteronisme. Ex. n. [Cfr. logos = ftiintd. *A. / alcohology. La adult. ALERGEN. [Qr. s. cei doi produsi ai expresiei genelor sunt prezenti In aceeasi cantitate. *A. \ffibrev. figwil} Despre o gena care exista sub forma mai multor *alele. / alcoolomanie. la ergem = a [ucra. / aldolase. patrunzdtor. se constata si In infarctui miocaidic. Care produce *alergie. de la [at.: hiperaldosteronism (v. m. dar care difera prin secventa lor de aminoacizi. fie ca un subject devine mai sensibil la al doilea contact cu acest antigen In cazul 'anafilaxiei. s. terme-nul de a. f. f. 8. gennan = a produce} 1) Orice substanta capabila sa provoace o reactie alergica. Enzima care exista In tesuturile fatului sub trei forme (*izoenzime): a. prezente la un 'heterozigot. fac parte: astmul. care se elimina intens In urina si a carui concentratie sanguina scade. n. prezente la nivelul unor loci omologi vor se-grega (*segregare mendeliana) independent In cursul *meiozei. Termenul etilotest este mai corect. f.: boa/a a. ALERGIC. [Hr. ALDOLAZA. {Qr. una provenita de la tata si. desemna orice modificare din organism provocata de o substanta capabila sa se comporte ca un antigen. f. / aldolasemie. 0 nu este functionala. A. [a ergein = a luc. 6. f. La nivelul fiecarui locus *autozomal. din fr. actiune. a. regleaza In organism concentratiile de sodiu si de potasiu prin controlul schimburilor la nivelul zonei distale a tubilor renali. a. dar si In celelalte tesuturi. hiperaldosteronism. / allergen. de to. a carei secventa nucleotidica conduce la absenta unei proteine functionale. / allele.. Ex. testum = capac de tut ars} Instrument destinat evaluarii rapide a continutului In alcool din aerul expi-rat la un subject suspectat a fi In stare de ebrietate. morphe = forma. s. lie [a alwol dehydrogenatum. ergon = Iucru. engl. deoarece proteina produsa de aceasta a.

: cecitate verbala. Var. ALEXINA. cu senzatie de frig si tendinta la colaps. Var. s.: a-adrenergic. Ex. s.] Domeniu al medi-cinei care se ocupa cu studiul mecanismelor *durerii si al mij-loacelor de prevenire si combatere (tratament) ale acesteia. Concentratia a. / algique. a. / alpha-adrenergic blocking agent. -is = rinicfii.. gr.: a-stimulant. ALFA. s. f. lipos = grasime. / allergology. Uneori. f. mai rar In cancere de tub digestiv. drawsheet. adj. / alpha-globulines. ac-fiune. s. migrena. f. ALGEZIMETRIE. ergein = a [ucra] Var. f. m.etat} Despre o boala sau sindrom care se Insotesc de *algiditate. / algesia. / allergologie. lexis = cuvdnt. const. ALFASTIMULANT. logos = ftiintd. / alphafoetoproteine. [Cfr. de (a stimulus =f>at ascufit cu care se imboidesc vitde. Denumire rezervata *a. care stimuleaza aceasta actiune. s. n. tripsis = frecare.. alexein = a evita. iar inhibitia vasodilatatie. f. alias = altui. nevralgie. (a glohus = gCofi. s. anti = contra.] Care excita *recep-torii alfaadrenergici. terato154 ALGIE VASCULARA A FETEI blastoame.: a-fetoproteina ALFAGLOBULINE. ren.} Stare morbida care se caracterizeaza prin sca-derea temperaturii periferice. s. / alpha-adrenergique. [Qr. aiantichimotripsina). de. / alphamim6tique.] V. [a = prima [iterd a aCfoBetuCui grec. z. / algid.: a-mimetic. n. / alphaglobulins. prin extensie. f. local sau intramuscular.: a-chimotripsina. Care imita actiunea 'receptorilor adrenergid si.). ALFAMIMETIC.] Enzima rezultata din clivaje succesive ale "chimotripsinogenu-lui sub actiunea *tripsinei. 3) Uneori. fr.: artralgie. pi. Se asodaza frecvent crize sau accese migrenoase. s. A. / algie. din oiandezd bloc = trunctii de copac tdi. s. ALGIE. s. s. digests = simtui durerii} 1) Sensibilitate dureroasa. droza.priv.: a-globuline. a . ad = aproape de. khymos = sue. thymos = minte. hemo cromatoza) si. antiproteaze (a^-antitripsi-na. adj.: algie (v.] Sin. / alexithymia. Denumire generica pentru toate sindroamele dureroase cranio-encefalice. f.). [Cfr. f. / algide. [J~r. cu hiperestezie (v. f.] Studiul manifestarilor clinice si al modificarilor imunobiochimice asociate *alergiilor. pentru a desemna o reactie de *hipersensibilitate si Indeosebi de *hipersensibilitate imedia-ta de tip I. lipoproteina. logos = stiintd. / aigesimetrie.: a. a abate. ALEXITIMIE. A. biochim. s. ergon = [ucm. f. / algetic. / pain. ALGEZIOLOGIE. f. lexis = cuvdnt. f. s. la gravide. digests = simtui durerii. [angd. [Qr. migrainous neuralgia.antitrypsin. s. [Qr. f. [a = prima fiterd a affa6e. ALGIE VASCULARA A FETEI / algie vasculaire de la face / vascular headache.} Glicoproteina cu masa moleculara mica. ALGIE CRANIOFACIALA / algie craniofaciale / facial and cephalic pain. f. stimulare = a miboldi. adj. Aceasta enzima catalizeaza *hidroliza legaturilor peptidice si legaturilor ester. adj.} Defect de Intelegere a scrisului. m. ALGIC. Se observa Indeosebi In stresul posttraumatic si la subiectii dependent! de droguri sau de unele medicamente. Var.: alfastimulant (v.tulw grec.. Stimularea receptorilor provoaca vasoconstrictie. A. [a = prima [iterd a aifabe. / alphachymotrypsine. s. / algesie. -e. f.-ANTITRIPSINA. La adult reapare In ser: la 60-80% din subiectii cu cancer hepatic primitiv. ALGID. Sin. / algesimetry. [gr. protos = primul. / alese. n. cluster headache. protos = primu[. / alphachymotrypsin. cu M. fac parte proteine transportoare (transcorti-na. algos = durere. s. Sin. s.: a-blocant. [a = prima [ilera a atfadetului grec.. craniofaciale lateralizate. / algesimeter. algia. ALFACHIMOTRIPSINA. Var. ALFA-ADRENERGIC. 2) Sin. f. f. ALEZA. [a = prima iiterd a aifa6etuiui gru. '(at. Temperatura centrala poate ramane In limitc normale. / algidite.] 1) Durere la nivelul unui organ sau al unei regiuni care nu corespunde unei leziuni anatomice evidente. mandibulara sau oculara. s. algos = durere. -ina. f. f. de asemenea. ca si In alte cancere (cancere genitale cu celule embrionare. C) de talie inegala. [Lat. / alpha-lipoproteine. In hepatitele neonatale si In unele ciroze la copii si creste In cursul sindroamelor inflamatorii. f. adj. gr. / aiexithymie. pentru ameliorarea circulatiei locale sanguine sau limfatice. este alcatuita din trei lanturi polipeptidice (A. / alphastimulant. f(o)etus = fat.] Substanta din cate-goria alfa^glicoproteinelor care. \Gjr. / alphaf(o)etoprotein. f. f. A. utilizat ca sin. Determina In mare parte puterea inhibitoare a serului fata de numeroase enzime. completa. s. algidus = rec. proteina de legare a tiroxinei). In unele boli hepatice (hepatita virala. [at. V. dar Indeosebi a trigemenului. ALFALIPOPROTEINA. deci. adj. / alpha. s. legate prin punti disulfurice (Intre lanturile A-B si B-C).). / alphalipoprotein. s. s. s.} Stare de inhibitie a exprimarii sentimentelor. / alpha-adrenergic stimulating agent.tu[ui gru. / alexie. / algidity. algesis = silnful durerii. a 1'aise = (a se simfi) (line} Bucata de panza asezata sub bolnav pentru protectia rufariei de pat. In cadrul sinuzitelor. s. pentru accelerarea resorbtiei hematoamelor sau a edemelor. hipocondriaca. f. 2) Termenul utilizat ca sufix implica ideea unei dureri fara leziune evidenta. este determinata de o leziune ce-rebrala si are mai multe grade de complexitate. dureri difuze de origine dentara. s. istoric pentru 'complement. s.at} Agent simpaticolitic. / algesiologie. s.. s. f. sfdr&mare. B. f. de origine extrem de diversa: a. vasodilatatoare.. a. fentolamina) sunt.} Care se afla In relatie cu durerea sau care provoaca durerea. / algesiology.. bloquant. ALGEZIE. pi. este utilizata ca antiinflamator. nervului glosofaringian si a nervului occipital Arnold). / aleze. Migreaza prin *electroforeza Tmpre-una cu fractiunea de globuline a. in-gfi. globulusi dim. creste In unele afectiuni inflamatorii si neoplazii. spirit. (o ioviturd). isterica. nelegat de o dimi-nuare a acuitatii vizuale. -ina. Var. ALFABLOCANT. f.dro6irci sfdrdmare. int. / alexia. ALFAFETOPROTEINA. zdroBire. [Gjr. (ex. m. [Lat. s. Var. 25 kDa.] Aparat pentru masurarea intensitatii excitatiei necesare producerii unei sen-zatii de durere. obtinuta din pancreasul de vitel prin extractie acida si administrata per os. Ex. adj. Din grupul a. a -priv. pana la a. / alexine. gr. gr. melron = masurcL] Masurarea sensibilitatii dureroase prin determinarea intensitatii excitatiei necesare pentru a provoca o senzatie dureroasa.ALERGOLOGIE este utilizat mult mai restrictiv. In mod normal. / algesimetre.: cii-antitripsina. ALGEZIMETRU. este sintetizata doar In perioada vietii fetale (probabil In ficat) si dispare din ser la cateva zile dupa nastere. a stimuia. tripsis = frecare.. Concentratia sa scade In bolile pulrno-nare cronice. vezicula biliara rinichi).: alfa-adrenergic. afecteaza personalul de Ingrijn-e medicala. adj. {Qr. f. gr. ALGIDITATE.tuiui grec. s. algesis = sim^ul durerii. precedand aparitia modificarilor vasomotorii locale unilaterale. adj. vasculara. f. glicoproteine (a^-glicoproteina acida sau orosomucoid). la ergein = a iucra. ALEXIE. s. s. In functie de localizarea . adj. de la lectura dificila. / alphamimetic. / alphai-antitrypsine. s. -ina . \Qr. sintetizata In ficat si prezenta In serul sanguin. f. si Indeosebi asupra *tripsinei. s. nevralgie (prin afectarea oricarui nerv senzitiv.. f. Sin. [a = prima iiterd a atfa6t. -inn.. [a = prima (item a aifa6etuiui grtCi [at. ALERGOLOGIE. / alexin. s. algidus = rue. / alpha-adrenergic. •ina } Categoria de *globuline plas-matice cu cea mai mare mobilitate electroforetica la un pH mai mare decat *pHj dintre cele trei grupe de 'serumglobu-line. / alphabloquant. a caror origine vasculara este marcata prin caracterul lor pulsatil. si tab. inhibitor specific al "receptorilor alfa-adrenergici prezenti Indeosebi In muschii netezi vasculari. metron = mdsurd. s. -ina . mghetat.e. de. [a' = prima [iterd a aifa6etuiui grec. Var.

f. [fr. gennaa = a produce. s. s. f.[ Sin. rhoia = curgere. In particular In *schizofre-nie. Tipuri: 1) A. Absenta oricarui carac-ter erotic distinge a. -atos = gras. desemnand starea unei persoane fara discernamant Intre bine si rau. / algomania. s. ianga.). / painful paraesthesia. [Cfr. -oris = Corp. para = dincoh de. ALIMENT PROTECTOR / aliment protecteur / protective food. Poate fi consecinta: traumatismelor. dificiC. ALIMENTATIE.] Tendinta patologica de a cauta durerea. sympathein = a fi aldturi de cineva. antitiroidiene).] Ansamblu de reguli bine precizate care permite rezolva-rea unei probleme prin intermediul unei succesiuni finite de operatii (eventual elementare). trophe = firana. [Cfr. / algorithme. In ultimele decenh a. au fost descrise numeroase sindroame. Amestecul poseda proprietati superioare elementelor izolate. Atinge electiv umerii. trauma. In primele 4-5 luni de viata. s. alimentum = aliment. f.). de masochism. cu mecanism necunoscut. nu. algos = durere. / algoparalysie. f. ca si depersonalizarea individului In organizatiile mari si birocratice. f. philia = atracfie. f. coapsele. [Cfr. [Lot. s. d.] Termen ce caracterizeaza un compus organic a carui structura. [Cfr. m. de la lyein = a distruge.u. mixta . A.] *Parestezie dureroasa.). / alloantibody. / algomanie. it la syn = impreund. ALIENARE. s. / algogenesia. ALIMENT.: boala Sudeck (v. [Cfr. de [a philein = a iu6i. medicamentelor (izoniazida.] Sin. Var. artificiala . / insanity. ALGORITM. mainile. desemnate printr-un eponim (ex. s. algos = durere. a . ALKILANT. / algogenese..] Cautarea deliberata a senzatiilor dureroase.priv. infarctului de miocard. menos = [und. algos = durere. lagneia = dorintd se?(uaid.} Perceptia stimulilor externi ca fiind agreabili sau dezagreabili In functie de starea interna a organismului (temperatura. s.ime. / algophilia. adj. / algophobia. termenul este folosit In medicina legala si In domeniul judiciar. adj. s. dys = gre. algos = durere. fie. / algomenorrh(o)ea. Var. voiuptdte} Erotizare a durerii fizice. iar alteori o senzatie neplacuta. regim. alienare. / alli(a)esthesia. / aliment. algogenesis. gr.. IX. nutritie. s. bogat in nutrimente esentiale. mania = nefiunie. s. s. nevralgia nervilor pietrosi) sau printr-un ter-men descriptiv (ex. s. (utilizat In prezent) pentru izoanticorp (v. A nu se confunda cu *dismenoreea. s.: nevral-gia nervului vidian. alias = aitui.a. m.trif. dificii.] Mixture solida a doua sau mai multe metale ALOANTIGEN ERITROCITAR ori metaloide. n. f. utilizat fie pentru desemnarea tuturor tulburarilor psihice. de [a gennon = a produce. se utilizeaza In unele stari carentiale. de [a gr. algos = durere. aUi-gare = a [ega. s.a. lysis = distrugere.ie. pentru bolile In care subiec-tul afectat este incapabil sa traiasca In societate. liniara sau ciclica.). V. au In organism rol plastic. s. de introducere In organism a substantelor nutritive. [Lot. a metabolismului. sindrom Di George. / alimentation. aUos = altui. pentru alchilant (v. adj. spasmos = contractie. / alymphocytose. si boala Bruton. / algospasme. dys = gnu. sindrom Sluder).] Carenta imunitara congenitala cu afectarea deo-potriva a liniilor *limfodtelor B si T. unor afectiuni ale SNC. [Cfr. algos = durere. s. / algospasm. 155 . aisthesis . f.: *sindrom de nerv nazodliar. s. ALGODISTROF1E SIMPATICA / algodystrophie sympathique / sympathetic algodystrophy. ALGOPARESTEZIE. f. sensi6i[itate. reprezinta un cuvant la moda. [Cfr. trophe = hrand. s. corpus. f. ALKIL. aleiphar. [at. Indeosebi. algos = durere. / aliphatique. f. Sin. / alloanticorps. men. nutritie. compus special pentru asigurarea dezvoltarii fizice si protectia sanatatii. In acest caz. [Cfr. ALIFATIC. kytos = celula. / algogene. idngd. s. sentiment. ALGONEURODISTROFIE.] Substanta al carei consum contribuie la asigurarea ciclurilor vitale ale unui subiect.. 3) A. ALOANTICORP. m. s. / algophobie. |l/r. s&nsifiidtate. / algomenorhee. / alimentation. f. [Cfr. gr. Termenul. dificit. pathos = afecfium. un stimul poate provoca une-ori o senzatie placuta. [Cfr. diferite constante ale mediului intern etc. ALGOGENEZA. [Cjr. s. s. genereaza durere. phobos = fried. masochism. ALIESTEZIE. s. [Cfr. / aliphatic. [Cjr. ALGOFOBIE. / algophilie. -atos = ra. gr. / alliesthesie. ALIAJ. adj. a afiena. dieta.: eritromelalgie a fetei sau eritroproso-palgie). / alliage. In limba engteza. pentru alchil (v. [Lot.). m. spasmus.a. aisthesis = senzafie. f.} Producerea durerii. / algoneurodystrophia. n. algos = durere. ALGOLAGNIE. [at. s. energetic si functional. f. este alcatuita din lanturi deschise de atomi de carbon.] *Paralizie Insotita de fenomene dureroase. s. 3) In sensul eel mai larg. pentru aceasta semnificatie se utilizeaza si termenul insanity. ALGOSPASM.na. na-turala . genesis = producere.] Teama exagerata. repre-zentand. trophe = tirana. [Cfr. f. / algogenic. o localizare anatomica (ex. s. f. s. / algorithm. / aliment. post = dupd. ALGOFILIE. / algoneurodystrophie. V. In functie de modul de viata si de conditiile fl-ziologice ale organismului. f. picioarele. sugarului cu lapte de animal (vaca) sau preparate industriale din lapte. Ca urmare.: izoaglutinogen (v. 2) In prezent.} 'Spasm muscular Insotit de durere sau cram pa. apartinand matema-tidi si informaticii. s. alimentum = aiiment. sugarului cu lapte de mama.se acorda muncito-rilor care lucreaza In conditii deosebite de efort sau mediu.: algoneurodistrofie (v. s-a extins si 'in diagnosticul medical. [Cfr. f. alienation. lympha = apd (impede. ALGOMANIE. 5) A. n. / painful paralysis. asociata cu deficit de *imu-nitate celulara si umorala.i idei. ALGOMENOREE. A. / algolagnia.} Sindrom osteoarticular regional. / algoparesthesie. sugarului exclusiv cu tapte de mama sau colectat de la o alta femeie. s.} Care provoaca. ALGOGEN. algos = durere. ALIENARE MENTALA / alienation mentale / insanity. f. para = dmcolo de. 4) A.ALGODISTROFIE POSTTRAUMATICA durerii si de manifestarile asociate. anti = contra. alienare = a instraina. s. neuron . ALGODISTROFIE POSTTRAUMAT1CA / algodystrophie posttraumatique / post-traumatic algodystrophy. p. V. de la rhein = a curge} Menstruatie dureroasa. f. ['De id nu-meie matematicianuiui ara. care este un pericol pentru ceilaiti si necesita protectie sau asistenta speciala. solubile unele In altele In anumite conditii. f. completata cu lapte de vaca sau industrial. span = a trage. 2) A. f. la separare. la Instrainare.care asigura un aport adecvat energetic. s.] Procesul de hranire a organismului. A. sec. dys = greu. / alienation. morbida fata de durere. ALIMFOCITOZA. tSm Cat. f.nen'. genunchii. la alere = a firdni.] 1) Termen cu semnificatie variabila In medicina. f. f. Sin. ALGOPARALIZIE.). s. [at. m. s.: algodistrofie simpatica. observata Indeosebi In anumite *deliruri mistice si In melancolie. [at. ALOANTIGEN ERITROCITAR / alloantigene erytrocytaire / erytrocyt alloantigens. (ilgos = durere. / algolagnie.). o/gos = durere. s.e. de la alere = a firdni.. algos = durere.senzafie. algos = durere. -oza . rationala . m. are tendinta la izolare. n. de protectie . Evolutie lent regresiva. alliage. f.] Sin. s. / alymphocyto-sis.6 al Charezmi sau a] Karismi. sugerand Instrainarea de societate sau nepu-tinta fata de aceasta. V. ca si In regiunile lipsite de disponibilitate alimentara. plastic si catalitic. [Cfr. o schema de diagnostic pe etape. / alloy.

[Cjr. ALOGREFA. immunis = scutit. f. allos = aitui. iat.si retroauricular. f. AIP04.). s. ALOGENIC. / allopathy. forme cu proprietati fi-zice si.. adj. / allograft. m. / aluminose. Derivat al acidu-lui uric utilizat In medidna experimentala pentru producerea *diabetului aloxanic. f.] Imunoglobulina ale carei caractere specifice difera la grupele de indivizi din aceeasi specie. f. / allometrie. adj. marca. / alveolaire.\ 1) Modificarile biochimice si biofizice pe care Ie sufera o structura vie sub influenta unor factori nocivi din mediu (toxice. *Hemoglobina re-prezinta modelul pe care Monod a demonstrat a. ALOSTERIE. / alveolar. m. / allorhythmia. gr. alii-men.. [Cjr. sema. Ex. cu masa atomica 26. gennan = a produce. f.] Inflamatie cronica a plamanilor care apare la lucratorii din medii de lucru cu aluminiu. [Cjr.: homogrefa ALOIMUNIZARE. {Cjr. este con-secinta patrunderii particulelor de aluminiu In plamani prin aerul inspirat. ALUMINOZA. / allopurinol. / allotriophagy {Cjr.0.} Crestere inegala. alias = aitui. chute de cheveux / alope-cia. s. care se poate afla In stare de grafit sau de diamant. f. v. aherare = a scnimfia.] Sin. gcnnan = a produce} 1) Care se deosebeste prin natura si origine de mediul In care se afla. s. datorita distrugerii selective a 'insulelor Langerhans din pancreas. m. / allopathie. f. / allotriosmie. adj. -oza . ALOTRIOSMIE.: a. rhythmos = rifn.: antigeni alogenici (v. Ex. f. / aluminosis. modificarile patogenice si simptomele bolilor. / alloesthesie. implicit. V. / alogie.. radiatii etc. s. \Gjr. ALOKINEZIE. mimus = oUigafie. ALOESTEZIE. treis. calvitie. lichen plan etc. const. s. f.] Sin. s. s. stereos = solid. cristalina a carbonului. (re is. f. allesthesia. / allotype. [Lot. utilizat Tmpreuna cu sulfatui de calciu si silicatui de sodiu In cimenturile dentare. sub influenta a doi factori: hiperseboreea si predispozita ereditara. pathos = doala. alias = aitui.ALOANTIGENI ALVEOLAR ALOANTIGENI. / isoimmunization. vizuale sau auditive caracterizata prin transferul perceptiei unui stimul de partea opusa a locului In care el a fost aplicat. model. s.. typos = tip. / alloxan. Sin.: o imunoglobu-lina) la diverse grupe de indivizi din aceeasi specie. / allogenic. / allosterie. kinesis = mifcare. [Lot.: idio-tie afazica. s. s. \Qr. fetomatema. ALODINIE. typos = tip. In acest caz. din gr. s. f. alias = aitui. (i/n-men. t. [Lot. sunt utile In antropologie si In genetica populatiilor. V. / allotriosmia. aparat. adj. V. / aluminium. / allotriophagie.. In particular. grapheia = a scrie. s. rhythmus. de [a. si alokinezie. cicathceala este definitiva si succeda unele dermatoze (lupus eritematos..). uneori. alveola-tus = Ufor sw6it. de (a alter = aitui. trope = mtoarc-ere.9815 si simbol Al.-nand cu raid vuipi[or. allotropism. f. s.] Sin. ALTERARE. 156 ALOPECIE AREATA / alop6cie en aires / alopecia areata. metron = masurH. gennan = a produce.). / allotropie.. / allodynie. V. / allopurinol. tria = trei. s. 2) Modificare a starii generate a organismului In caz de Tmbolnavire. / allotype.. / aluminium. f.} ElementuI nr. [at. f. durerea se-cundara aplicarii unui stimul algogen la extremitatea unui membru este perceputa la nivelul membrului de partea opusa. logia = teorie.: puls bi.] Proprietatea anumitor pro-teine de a-si modifica forma (si.: pica (v. si aloestezie. durerea se trateaza printr-un analgezic. s. de ta alveus = cavi- . ALOGEN. V. ALUMINIU. f. A. [at. / allosterism. A. olios = aitui. ALOGIE. lot. -inis . de.} Sin. f. 2) FosfatuI de a. ALOTIP. f. Daca a. marca. s. / alteration. allos = aitui. m.. f. in Juminis" este tranzi-torie si alcatuita din arii mid. ci se produce pasiv sau survine consecutiv unui *reflex. m. a . m care ac-estora ie cade tot parui} Ca-derea parului. multiple. / allogreffe. n. f. ALVEOLAR. s. / alteration. s. f. m. 13. De aid rezulta varietati diferentiate sau *alotipuri. allos = aitui. / alloantigenes.. f.] Tulburare a sensibilitatii tactile. Fenome-nul poate fi exprimat matematic prin ecuatii alometrice. de scris. f. antiperspi-rant. 2) A.] Sin. 2) Care pre-zinta o constitutie genetica diferita fata de specia din care face parte. alopex = vulye . discurs} *Afazie rezultata prin absenta ideilor. / allokinesis. f. n. [Cjr. prin care se utilizeaza doze active farmacodinamic ce combat cauzele. tria = trei. adj. [^r. s. o serie de enzime sunt activate sau inhibate prin a. pi. / alloxane. pi. m. / allocheiria. s. idiotip si izotip. firiceag de. s. De ex. mirosul perceput al unei substante fiind altui decat eel real. -inis = aiaun. congenitala sau doban-dita. f. / allogenique. gr. s. Aceasta metoda este opusa "homeopatiei. denudate incomplet. AICl36H. s. [Cjr. [Cjr. care se fixeaza pe ele si. / allometry. Se exprima prin modificarea proportiilor corpului si a ritmurilor dezvoltarii organelor. s. localizata sau difuza. s. 3) A.). model.sau trigeminism).sau trigeminat (bi. allos = aitui. alias = aitui. [Cjr. grapbium. [a in = iipsit de. / alogia. altoit.0. s. / allotypie.] 1) Miscare care nu este efectuata voluntar. ALOPECIE. f. ALOTRIOFAGIE. ALOPURINOL. ALOMETRIE. [^r. Ie transmit semnale.aiaun.e\ Proprietatea unor elemente chimice (Indeosebi me-taloide) de a prezenta mai multe stari. gr. progresiva sau brusca.towc. s. anti = contra. aisthesis = senzatie. hair loss. partial cu *alogen si cu *omolog. f. f. / alopecie. seboreica rnasculina sau a. [Cjr. f. / allogenic. sensi6iCitate. f. alias = aitui. s. allogeneic. baldness. se limiteaza la anumite mirosuri. / alloantigens. s. Compusi importanti In medidna: 1) C<o-rura de a.: izoimunizare (v. de la alveolus. allos = aitui.} Durere manifests pe pielea normala In urma actiunii unor stimuli nenocivi. / allodynia. biochim. neproportionata a diferitelor parti ale corpului.Paris 1893). s. ca si In far-made. tres. ALOXAN. A. f. f. dupa principiul contraria contrariis curantur (ex.). dim. este denumita uneori daltonism olfactiv. / allocinesie. s. f.\ Termen care desemneaza unele forme de aritmii periodice centrale si periferice. f. octyne = durere. phagein = a mdnca. utilizat ca astringent si antiperspirant. s. Remediile declanseaza simptome opuse simptomelor bolii respective. m. desemnand metodele medicinei clasice de terapeutica medicamentoasa. alias = aitui. Al2(S04)3l8H. s. s. deoarece ele au o distributie unica In gmpurile eInice. s. Este caracteristica sifilisului secundar.. aHos = aitui. [Cjr. s. pelada. s. Tipuri principale: 1) A. ALORITMIE. in relief. s. iar diareea printr-un constipant). alias = aitui. 2) Tulburare motorie In care o miscare comandata voluntar unui membru este efectuata de catre membrul opus. / allotypy.} Termen introdus de medicul german Christian Friedrich Samuel Hahnemann (Meissen 1755 .fioala. utilizata ca astringent local. / allotropy. / allorythmie. [Cjr. gr. s. ALOPATIE. (DCI) *Antigutos care Tmpiedica formarea *acidului uric prin inhibarea *xantin-oxidazei si prin blocarea biosintezei de novo a *puri-nelor. V. In acest mod. tres. chimice diferite. 3) Sulfatui de a. alias = aitui. [Cjr. allos = altui. / allo-immunisation. \Cjr. si tab. de [a kineia = a mifca.] Tulburare de *olfactie care consta In senzatii para-doxale. allochiria. s. de la trepein = a w. lo-calizate Indeosebi supra. ALOTIPIE. allos = aitui. [Lot.priv. Iat. sclerodermie. grapheion = penifa. \Cjr. osme = miros. s. / allogenique. androge-nogenetica se produce la barbati. este mai adecvat termenul *alogenic. incompatibilitate fetomatema. adj. ALOTROPIE.] Existenta unor diferente de deta-liu In structura aceleiasi proteine serice (ex. s. activitatea) sub influenta unor efectori alosterici (molecule mici). s. s. gr.

/ amblyoscope. de la. vecfie amel = smalt. vaiora} Existenta simultana (sau succesiva) a doua atitudini contrarii fata de acelasi obiect sau subiect (sentimente. ou f.sur-vine dupa o perioada de menstruatii normale. afectiuni ovariene sau uterine. AMBLIOSCOP.mers automat. de [a skopein = a vedea. [Cjr. V.. AMBIVALENTA. A. f. Nu se defineste astfel un defect ocular la care. / ambivalence. expresii. adj.ALVEOLA tate. V. a fibrinei (a.absenta aparitiei menstruatiilor la tinere care au depasit varsta pubertatii. f. s. [fr. timel = smalt. amelom. -trum = dre. frecvent: *pioree alveolodentara. a leucocitelor alterate (a. ambiilare = a merge. de la lyein = a distruge. urmate de o scurta perioada calma. primare sau secundare. maduvei sau creieru-lui. renale si la nivelul SNC. AMBIDEXTRU.\ Care se refera la *febra galbena. de. / amaurosis. alveolus.} Termen folosit pentru a grupa toate aba-terile de la starea de *emetropie a ochiului (ex. preocuparile. AMETROPIE AMBISEXUALITATE. / amalgame. f. s. -i"(n. acte). / amblyopie. se localizeaza eel mai frecvent la nivelul unghiului sau ramului ascendent al mandibulei. Spatiu aerian pulmonar sacciform. 1840-1917.: adamantoblast. gr. m. m. pri-maia . / enameloma. Ex. 2) Care nu este spitalizat. de la 11 . AMARIL. f. gr. s. TratamentuI a.. a unor celule (a. s. A. de. / amelopathy. rezultat din combinarea mercurului cu diferite metale (argint. / ambisexualite. verna etc. / amastia. [fr. nuuneld. A. AMAUROZA. dim. mastos = son. Qottingen fi '>(e. / alveolyse. f. ops. s.. care se produce In absenta unor alterari oculare aparente. [Lot. boli psihice etc. NA: alveolus dentalis. ametros = disproportwnat. de la ambulare = a merge. s. / alveolitis. [Lot. unete boli genetice sau dezechilibre hormonale. f. iubire/ura.] Care se afla In relatie cu *alveolele dentare sau pulmonare. gr. valentin = forta. / ambivalence. vecfie amel = smalt. opos = vdz. f. f. adj. s. anemie.. ». cu cecitate. s. / alveoloplastie. [Jr. s. s. s-a constatat o anomalie sau o leziune anatomica. In caz de intoxicatie. \<gT. pathos = 6oaid. / ambulance.: ameloblastom (v. acromegalie). de la iilveus = cavitate. Cauze: absenta uterului sau ovarelor. f. s. s.mdndm. In general complicate) cu necroza. [Cfr. la nivelul caruia are loc *hematoza.. s. amblys = tacit. f.: 'astigmatism. fara controlul constiintei. de ex. Sin. A. AMALGAM. a . In continuare. Sin.. s. [Theodor Leber. s. s. / amenorrh(o)ea. la temnein = a tttia. {Cjr. / ameloblaste.. s. ofera posibilitatea pacientului sa se deplaseze si sa Tsi continue. f. A.} Distructia. putere. scopes = o6servator. s. NA: alveolis pulmonis.] Sin. / ambidexter. f. virus a. alveoli). me. s.] Sin. fters. n. f. m.. s. ALVEOLIZA. n. s. [Lot. dim. [Lat. ops. [Lot. boli generate (tuberculoza. eventual. alcfiimistilor iimalgama = masd moalt. 157 . / alveolus (pi. plastos = mode-iat. oftalmoscopic. putere. / amelome. de la alveus = cavitate. vedere. f. [at. AMELOBLAST. secfiune. AMELOBLASTOM. a se pkinBa. adj. amanitai = un gen de ciuperci} Gen de ciuperci dintre cele mai otravitoare: A. AMANITA / Amanita / Amanita.. f. / ametropia. / ambulatory.] Sin. s. a priv. lysis = distrugere. / amaurose. n. hiastos = germen. s. / amenorhee. / amaril. gr.. AMAUROZA CONGENITALA LEBER / amaurose congenitale Leber / congenital amaurosis. / alveoloplasty. bolile Basedow-Graves. / amelie. Cauze diverse: dereglari hipotalamo-hipofizare. Sin. ale ambelor sexe. a peretelui unei alveole dentare. rede-re. AMBULANTA. cupru). f.\ Diformitate congenitala constand In absenta celor patru membre. s. AMETROPIE.: bucurie/tristete. ALVEOLOPLASTIE. la valere = a^ area. fters. AMELOPATIE. [SpanioCa amarillo = ga[f>en. / amaril.] Neoplazie de natura epiteliala care se dezvolta la nivelul maxilarelor pornind de la celulele generatoare de smalt dentar. / ameloblast. adj. almulgum. dim. s. [Ofr.] Modelarea chirurgicala a osului alveolar dupa o extractie dentara. T.] 1) Inflamatie. boala Fauchard-Bourdet. melos = e? (tremitate. n. macrofagica). vecfie amel = smalt. men.} Celula epiteliala a carei functie esentiala este formarea matricei *smaltului den-tar. or. f. s. f. / ambidextre. Addison. diaree. [Lot. oftdnoiog gtrmcm.. ALVEOLA DENTARA / alveole dentaire / dental alveolus. m. s.. In unele boli ale nervului optic. A. la niveus = cavitate. f.m6ru. adj. alveolus. s. [Cjr.] Indzia chirurgicala a *alveolelor dentare. / amelopathie. / alveole.ide[6erg. boli endocrine (*mixedem. [a alveus = cavitate.] 1) Care se refera la mers. dt la rheia = a curge} Absenta menstruatiilor. ALVEOLA PULMONARA / alveole pulmonaire / alveoli pulmonum. Se observa In unele boli psihice. exsudativa). s. apoi de severe tulburari hepatice. se distinge de *ambliopie. sau f.: boala Alstrom-Leber (v. *ameloblaste. amblys = tocit. s. AMELOM.] Absents congenitala a tesutu-lui mamar. / amasie. emoCiwt} Material utilizat pentru obturatiile dentare. vecHe. -omo.\ Boala a 'smaltului dentar. blastos = germen.\ Coexistenta unor caractere sexuale.. [Tr.). ALVEOLA. plassein = a forma. f. n. si nu este sin. Cavitate situata In apofizele alveolare ale maxilarelor. / amalgam.apta. malag-ma. s. profesor (succesiv) [a 'Scrim. ambo = a. [Lot. / amblyopia. . de (a amauros = intunecat.: tifos a. supurata}. AMENOREE. A. a. mai rar. \Qr. -tra. f. de. amho = amd-ndoi. caz In care deficitui de ve-dere este partial. In unele infectii.priv. ALVEOLITA. 2) Inflamatie a alveolelor pulmonare caracterizata prin prezenta unui exsudat (a. alveolus.: adaman-tinom. f. si amauroza congenitala Leber. A. f. alveoli. frecvent In *schizofrenie. muscaria. f. f. la acelasi individ. AMASTIE. pGmBa. de. -omo.). -oris = care se pCimba. m.prii'. ALVEOLOTOMIE. s.: automatism a. ambo = amandoi. / ametropie. pi. apar semne si simptome brutale: greata. / ambulance. / ambulatoire. s. gr. de la alveus = capitate. voma. / amelia. opos = vdz. / alveolite. AMBULATOR. m. Se disting doua grupe de a. amastie. ca si dupa menopauza. menos = [und. metron = mdsurd. s. s. este normala In timpul sarcinii si al secretiei de lapte matem. [Lot.\ Capabil sa se serveasca In mod egal de ambele maini.] Scaderea acuitatii vi-zuale fara n caii7a ornRnrR Rpfl^nta Uneori este afectata separat perceptia culorilor. m.. / ameloblastome. pantherina. -e. \Cjr. / ambisexua-lity. a -priv. ambulator. adj. dexter.] Termen general utilizat In nomendatura anatomica pentru a desemna o cavitate mica *sacdforma care confine aer sau. f. phalloides.. a alveolelor dentare. Gushing. gr. prin procese infectioase si de-. f. durere abdominala. dim. / alveolotomie.] Pierdere completa a vederii. / alveolotomy. amau-rusis = or6m. alveolus. f.] Vehicul amenajat pentru acordarea asistentei medicale de urgenta si destinat transpor-tului padentilor la un spital. s. m. AMBLIOPIE. alveolus. Ex. a modda. NA: alveolus. a se.-iere. generative. s. s. rhoiu = curgere. loc In care radacinile dentare sunt inclavate si sustinute de ligamentele periodontale. s. situat distal fata de canalele alveolare. a e^amina. [Lot. / amblyoscope. fibrinoasa) sau. \Cjr. secundara . / ameloblastoma. sexuulis = referitor [a st^ dt la sexus = se\. o structura organica. s. [Lot. AMELIE.: sinoptofor (v. cu semnificatie patologica. dim. dia-bet).). / alveolysis. s. tome = to.

constituita din lanturi cu ramificatii. ammattire.: vertij (v. amy-lum.] Referitor la o substanta care are afinitate pentru doi solventi nemisdbili. AMFORISM. NA: tonsilla. [^r.] Boala provocata de infectia cu amiba Entamoeba histolytica sau. f. / amyelinique. -azn . Amina simpatomimetica. s. f. cu perioade de exacerbare. a scltim6a. ampho = aIn6ii. m. AMFIFIL. [Cfr. or. / amphipathic. iritabilitate. amphi = de am6e(e pdrpi. philos = prieten. amoibe = aiternanf. Daca este modificata numai pozitia focarului fata de retina (imaginea unui punct este tot un punct). amoibe = altemanf:d. myelos = rndduvd. s. / amphidiarthrose.] Care se aseamana cu o *amiba. / amygdalectomie. a . AMFIARTROZA. / amph6tamine. -ism. adj. AMFOFIL. AMIDON. faringiana (NA: tonsilla pharyngea) . dc. [Qr. cele doua suprafete osoase aflate In opozitie fiind conectate printr-un fibrocartilaj. pri-mare. / amygdalian. / amphipathique. atat omul cat si animalele. f.: articulatiile intervertebrale. -oi. amygdale = migdald. contracta sfincterele si ve-zica urinara. AMFOTER. Ex. adj. Este endemi-ca 'in tarile calde. adj. s. Consumul cronic de a. pot fi patogene la om. [Qr. / amphidiarthrosis. gasitd w apro-pierea tempiuiui iui Jupiter Amman din Libia. ammoniakon = sore de amoniu. f. / am(o)eboidism. / amibiase.] Termen care sem-nifica lipsa tedi de mielina la nivelul fibrelor nervoase. AMIBOID. / amphorisme. / amphiarthrosis. de [a philem = a iu6i. modificari de personalitate si. / amphotonie. / amiboisme.*apendi-cele vermicular. schimfiare. 2) Amilopectina. cat si ca o baza. amphora = amfora. philos = prieten.. / amygdalien. avand ca punct de plecare colonii de amibe de la nivelul fo-selor nazale. AMIDA. nonmyelinated. / amphophilic.reunire de foliculi limfoizi situata Intre pilierii valului palatului. amphi = de amfieti parti. [Qr. cauzata de Naegleria fowleri este foarte rara. pe fiecare fata laterala a zonei bucale a faringelui. m. pathos = afrcfiune. vertigo (lat). m. f. s. adj. nmmoniakon = sore di amoniu. colici. s. scfiim6are. / amphotrope.: amoeba. / amphoteric.. -oza . n. / amiboi'de.ocupa partea mediana a peretelui superior al rinofaringelui. . adj. f. s. / am(o)eba. [Gjr. adj.. s. s. {Cjr. a. alcatuila din lanturi lungi. gr.. [Cjr. poate deter-mina dependents. de ia amibein = a aitema. Ex. abdominala .] 1) (Substanta) care se comporta atat ca un acid. mai ales daca nu este tratata. Poate evolua cronic. a dizoh'a. ampho = am6u. / amphiphilic. s. tenesme. secundare si tertiare.] Sin. [Lat. s.] Substanta organica reprezen-tand forma de stocare a hidrocarbonatelor In majoritatea plan-telor si un constituent major al dietei. s. s. AMIGDALIAN. s. adj. adj. se produce prin intermediul *amilazei. o psihoza ce mimeaza *schizofrenia. in formele de intoxicatie cronica. incluzand a. arthron = artifiifafte. de ia amibein = a aiterna. se deosebesc: a. suport sunt utilizati In ames-tec pentru a obtine gradiente de *pH izoelectric. AMFOLIT. Reduce presiunea arteriala sistolica si diasto-lica. amphi = de. aether. s. mdeosebi prin miscarile de deplasare cu ajutorul pseudopodelor. [Qr. Se manifesta Indeosebi prin dizenterie.] Despre o molecula care este deopotriva *hidrofila si "lipofila. amphi = de am6eie pttrti. celule migratoare) de a emite pseudopode. / am(o)eboid. amygdale = migdatd} 1) Orice organ In forma de migdala. iar daca modificarea pato-logica intereseaza sferidtatea suprafetelor refringente ale diop-trului (imaginea unui punct este un elipsoid). arthron = articu[af. tonsil. m. AMFOTROP. trope . adj.\ privitor la *amigdala. s. dizoh>at. / amide. n. m. / amphophile. miopie). de. 2) Grup de compusi cu actiune similara. 2) A. este alcatuit din lan-turi de molecule de glucoza si are formula generala (CaH^Or. Meningoencefalita amibi-ana primitiva. AMIBOISM.u. a scftim-60. -ind. s. / amphiarthrose. sub forma de lichid incolor. / amygdale. a schimfia.. adj.] Propnetatea anumitor celule din organism (leucocite. / ampholyte. s. \Qr. Dupa nu-marul de atomi de hidrogen miocuiti. Ast158 fel de virusuri sunt utilizate adesea ca vectori de gene recombinate. s. Var. s. Var.. c) a. lytos = distrus. Prezenta a. am6e[e p(lrti. 2) De mentionat: a) a. f. de [a amibein = a aiterna. de ia trepein = a in-toarce} Vims capabil sa infecteze celule din orice specie. amibiaza. AMFETAMINA.: amoebiaza. de obicei prin extensie. s. ia amibein = a aitema. lat. amygdale = migdala. AMIBIAZA. cu ajutorul carora se deplaseaza asemenea *amibelor. AMFIDIARTROZA. cu alte amibe patogene apartinand genurilor Acanthamoeba Hartinanella si Naegleria. f. / amygdalectomy. / amyelinic. Di-gestia a.: 1) Alfa-amiloza. f. emetropie. s. AMFOTONIE. / amidon. b) a.). AMIGDALA. / dizziness. se numeste sferica sau stigmica. amphophilous. neramifi-cate. amylum. Unele specii de a. V. [Cjr.priv. v.] 1) (DCI) Denumire chimica (±)a-metilbenzenethanina. cu efect stimulator asupra sistemului nervos central si periferic.: articulatia temporomandibu-lara. [QT.AMETEALA AMIGDALIAN hipermetropie. amphi = de amfiete parti. | Qr.. Substantele amfipatice (sau amfilofile) au o extremitate polara (pol hidrofil) si una nepolara (pol hidrofob). gasita w apropierea tempiuCui iui Jupiter Amman din Libia] -ida. \Cjr. am(o)ebae. a sch-imfia. ampho = afn6ii. s. tonos = tewiune. de ia philem = a iu6i. s. pi. scade apetitul. racemica si sarurile sale. n. / starch. / amphotere.] Compus organic derivat din amoniac prin Inlocuirea hidrogenului cu un rest de acid organic. scfiimfiare. tonsillectomy. amoibe = altemanpd. apartinand protozoarelor. adj. mai rar. AMIBA.). cu caracter de *amfiartroza si *diartroza. de ia lye in = a distruge. adj. amoibe = aS-temanta. [Cfr. amylon = fdind. rezulta doua forme de a. aither = aer curat. CgH^N (sau CijHsCH^CHNHgCl-y. Ex. / vertige. f. f. amidon. / amphotrope. d) nucleu amigdalian. f. adj. fiind contractata prin ingestia de chisturi de amibe. AMETEALA. palatina sau tonsila (NA: tonsilla palatina) . ampho = amEU. \Cfr.: amfoter. [Gr. pulmonar sau cutanat.] NA: articulatio cartilaginea. relaxeaza musculatura bronsica. AMFIPATIC. Sin. Ant. \Lat. de doua on. m. ia matus = Beat. / amide. adj. toleranta si o simptomatologie care include tahicardie. -ism.a. f. In functie de dispunerea lanturilor de glucoza. este asferica sau astigmica. dis = du6iu. ektome = excizie. scaune diareice mucopurulente si sanguinolente. a'. hipertrofia sa constituind vegetatiile adenoide. / amphotony. / ampholyte. dar se poate localiza si la nivel hepatic.] Coexistenta unei *sim-paticotonii si a unei *vagotonii. f.: fosfolipidele din dublul strat al unei biomembrane sau moleculele de detergenti. s.j Ablatia totala a celor doua *amigdale palatine. este detectata cu ajutorul iodului. / amphetamine. eidos = forma. care se deplaseaza cu ajutorul pseudopodelor.\ Microorganism unicelular. a. [Cfr. in doua nidduri. suflu).ie. / amibe. iar amilopectina o culoare rosie.] Articulatie mixta. / amygdala. Tip de articulatie cu mobilitate redusa. / amphiphile.] Sin : amfolit (v. 2) Despre o in-secta care Inteapa neselectiv. bolta cereascd.] 1) Despre un component celular care prezinta afinitate egala pentru coloranti acizi sau bazid. s. [frofiadii (at.intoarcere. m. In scopul se-pararii unor molecule prin electrofocalizare. insomnie. s. m prezenta caruia alfa-ami-loza da o culoare albastra. / am(o)ebiasis. adj. {Cjr. anxietate. amphoteros = care apartine ia doi.] Sin. s. AMIELINIC. adj. scHim6are. s. f.: suflu amforic (v. adj. -enne. AMIGDALECTOMIE. adj. dextroamfetamina si metamfetamina. f. f. / amphoricity.). f. A.

-ozd . sin.: miatonie. In *amiloidoza.priv. m. taxis = ordonare. / amylaceous. tirozi-na etc.) sau electiv (*oligofrenie fenilpiru-vica. amylum. f. fenilalanina si triptofanul). myos = muscfti. de ta cum = cu. salivara si a. f. troplie = firma. s. continand o functie acida. fSa. de la. acidus = acru. / amyotaxia. proteine si alcaloide. boli inflamatorii recurente. f. / amylase. dar Indeosebi In ficat. *boala Wilson etc.: amiloidoza (v. a aranja. sarade a reactiilor motorii si emotionale.\ Prezenta unor aminoacizi (leucina.). / amiloride. f. f. s. A. AMIOTROFIE. biochim. treonina. amylon = faina.: tonsilita.] Sin. / amylase. \Gr. derivata din amoniac prin substituirea a 1. / aminoacid. m. [Gr. AMINOACIDURIE. zdrobire. / amimia. f. secundara. mys. / amygdalotripsie. / amylo'idose. *A. tattein = a ordona. si tab. s. mys. a. / amine. gr. f. s. metionina. / amyotonia.) In urina. f. de cauza nepredzata. [Gr. o functie amina si un radical caracteristic fiecarui tip de a. a crea. f. -ind .4-glu-can. primitiva sau primara. amylon = faina. f. s. enzima nefiind spedfica pentru acinii pancreatid. / amylosis.\ Element constitutiv al proteinelor. s. Recent s-a demonstrat ca a. a priv. sunt 'exopeptidaze care elibereaza progresiv aminoa-cizii pornind de la aminoaddul N-terminal al lantului polipep-tidic. gr. [Gr. lizina. tripsis = frec-are. de asemenea. AMIOTONIE. amidon. -ind. histidinemia. Foarte raspandite sub forma de aminoacizi. Valori normale: 8-64 unitati Wohlgemuth. AMIMIE. ouron = urina. mys. gr. a . m. gr. s. f. amylon = faina. In cazul *bolii Alzheimer.] Enzima care catalizeaza hidroliza amidonului In molecule mid. amidon. / amylasuria. In inflamatia glandelor parotide. fiind frecvent conse-dnta unei *akinezii. f. s. const. f.: tirozinoza. sunt molecule care se gasesc la animate. amylum. Cele mai frecvente tipuri de a. sthenos = fortd. leudnoza etc. maltoza si dextrine. / amyosthenie. amygdali-tis. [Gr. AMIGDALOTRIPSIE. fimylum. [Lat. gr. V. gr. sfdramare} Procedeu de ablatie a amigdalelor palatine hipertrofiate prin strivirea lor cu o pensa speciala. amyliim. biochim. [Gr. [at. congenitus = nascut odatii cu. / amylas(a)emia.] Scaderea fortei musculare.] Enzima intestinala care catalizeaza scindarea legaturilor pepti-dice. -aza. -aza. AMINOPEPTIDAZA. s. s. aranjare. myos = musch. s.] Stare patologica plurietiologica constand In formarea si depunerea extracelulara de *amiloid la nivelul unor tesuturi sau organe. / amyotrophie. s. a priv. AMIOPLAZIE CONGENITALA / amyoplasie congenitale / amyoplasia congenita. 2 sau 3 atomi de hidrogen legati la azot. gasita in apropierea te-mptuiw fat Jupiter Amman din Libia. / amyotrophy. f. sanguina este de ori-gine pancreatica. s. / amylace. / tonsillitis. ouron = unnd. amygdale = migdaid. / amylasurie. -atos = sdnge. a . putere. se poate produce o alterare sau o compromitere a functiilor acestora. amidon. de ammiti.] Prezenta amilazei In urina. / aminoaciduria. V. f. s. AMIOTAXIE. AMILOZA. f.. s. si amine bio-gene. Se manifesta de la nastere si se caracterizeaza prin atrofie musculara generalizata fara contractura. gr. [Gr. A.. f. f. amidon. s. a-a. [Gr.: amiloza. gasita in apropierea tempiului lui Jupiter Amman dm Libia. Sin. deoarece organismul nu-i poate sintetiza si trebuie primiti prin alimentatie (opt In cazul omului. f. sides = forma. / acide amine. adj. acidus = acru. gOsita m apropierea temptu[ui iui Jupiter Amman din Liflia. concentrate normala fiind de 8-32 unitati Wohlgemuth. f. s. n. Denumirea de a. m. Sin. / aminoacidopathy..AMIGDALITA AMIOTROFIE AMIGDALITA. amylum. amylum.. Creste In unele boli: global ('sindrom De Toni-Debre-Fanconi. *serotonina. cu com-pozitie variabila In raport cu diversele stari patologice cu care se asodaza. f. Se disting: 1) A. s. leucina. pentru miastenie. Unii a. -e. se gasesc la unele plante. sunt denumiti esenfiali. valina. adj. [at. *histamina etc. amylon = faind. de (a mimeisthai = a imita. izoleudna. AMIOSTENIE. s. -ind. / amine. AMINOACIDOPATIE. indispensabili. care a presupus o relatie a substantei cu amidonul. gr. este de origine proteica. mimia = imitare. / amyloidosis. asociata cu: infectii cro-nice ca tuberculoza si lepra.. f. *catecolamine. ~~~\ AMINA... a digera. -aza . a fost data de Virchow. f. const. *acetilcolina. haima. / amimie. amygdale = migdaia. a -priv. gr. [Gr. hemodializa prelungita etc. m. [Lat. *cistinurie-lizinurie familiala etc. f. / amyotaxie. [at. [Lot. A... f. nutrifie} Denumire generica a unui grup de afectiuni heterogene ce au ca trasatura comuna atrofii musculare evolutive. 2) A. si tab. amidon. nu are relevanta diagnostica pen-tru aceasta boala decat atund cand depaseste 500 unitati Somogyi. s. s. care reprezinta 159 . -ozti. / aminoacidopathie. gr. (DCI) Antibiotic acilguanidic care inhiba cotransportui Na^/Cr si schimbul anti-port Na*/H~~ la nivelul membranei celulare. AMILORID. manifestata prin fades inexpresiv. fara Insa sa afec-teze transportui Na^ prin canalele de sodiu *tetrodotoxin-sensi-bile. s.muscni. / amygdalotripsis. -ind. s.] Valoarea normala a nivelu-lui amilazei In sange. genitus = nascut si gignere = a nafte. [Gr. f. AMINE BIOGENE / amines biogenes / biogenic amines. s. gasitcl in apropierea temp[u[ui lui Jupiter Amman din Libia. f. f. AMINOACID. / amylo'lde.] Deficienta sau absents 'tonusului muscular. A.) Baza organica azotata. s. [Lat. s. s. myos = musciti. gasitcl in apropierea templului lui Jupiter Amman din Libia. dar nu este antagonist al receptorilor intracelulari pentru aldosteron.] Diminuarea sau abo-lirea mimicii afective. ummomakon = sare de amamu. neopla-zii ale plasmodtelor.).} Sin. myos = muscfii. care traduce citoliza pancreatica In pancreatita acuta. gr..\ Despre o substanta sau un corp care contine *amidon. AMILAZA. de la plassein = a forma. peptos = digerat. AMILOID. Ex. adj. Cresterea a. plasis = modeiare. mys. s.. mys. cistinuria-lizinuria familiala. A. indud a. f. 8. 2) Substanta amorfa. f.: ataxie (v. ammoniakon = sare de amoniu. tonos = tensiune. amylon = faina. amylon = fciina. -1(0. -ina: I at. ammoniakon = safe. s. / amyosthenia. ei'dos = forma} 1) Care seamana cu amidonul.. V. pancreatica si catalizeaza hidroliza legaturilor a-1. s. amyloidisme. s. gr. amidon.] Boala ereditara familiala transmisa dupa modul dominant. / amiloride. pathos = fioala\ Denumire generica a bo-lilor enzimatice caracterizate prin perturbari ale metabolismului aminoadzilor. copt de ta pepsein = a gati. f. [Lat. acidus = ami. AMILAZEMIE. s. nu se afla In relatie cu o afectare motorie periferica. [Lat. f. amylon = faina. A. rinichi si splina.). contin lanturi usoare de imunoglobuline sau glicoproteine. amidon.. aminoacide. serum amylase. [Lat. / aminopeptidase. care exercita functii regulatorii: *colina. AMILOIDOZA. creste. / amylasemie. ammoniakon = sare de amoniu. clipit rar. oligofrenia fenilpiruvica.priv. s. / amygdalite. a -priv. Sin. s. ammoniakon = sore de amoniu. -am . *triptamina. a fost pus In evidenia In creier beta-a. s. / aminopeptidase. are si o actiune opusa aldosteronului. s. AMILACEU. / amylose. cuprinsa Intre 80 si 180 unitati Somogyi/ 100 ml sau 50-150 Ul. f. Ca urmare. adj. joaca un rol important In sinteza organica. s. a modefa. s. / amyloid.i. care se depoziteaza In organele interne.] Inflamatia *amigdalelor palatine. Uneori. a carui semnificatie nu este Insa clara. normala este de 300 pana la 900 mg In 24 ore. amylum. AMILAZURIE. / aminoacidurie. Valori patologic crescute se Intalnesc Indeosebi In pancreatitele acute. myos . [Cfr. [Gr. / amyotonie. [Gr.

-ozd. foarte solubil In apa. V. cu transmitere autozomal recesiva sau dominanta. punga apelor.n6.^ammare.: punctie amniotica. / amnesique. f. AMNESTIC. ganglionilor vegetativi si structurilor superficiale ale epidermuiui. AspectuI clinic seamana cu eel al *miopatiei. prezenta *fasdculatiilor (clinic sau electromiografic) si absenta reflexelor osteotendinoase permit diagnosticul. n. adj. a gradului de suferinta fetala In cazul imuni-zarii maternofetale. mult mai rare. \GJT. / amnesia.] Ra-diografia cavitatii amniotice opacifiata cu un *mediu de contrast introdus prin punctia uterului gravid. AMNEZIC.. spectrofotometrice. amnesia uitare. s. cu miros iritant. s. Diferentierea a. Se mai numeste si holoschizis. graphein = a scrie. urmate de deficit motor si amiotrofii. se de-scriu si forme cu transmitere autozomal dominanta. f. tie. s. / amnesic. m. / ammonia. spinala infantila (boala Werdnig-Hoffmann) este una dintre cele mai frecvente boli genetice la copil. importante: 1) A. fie prin clivare.priv. pentru amibiaza (v. AMNIOSCOPIE. simetrice. / amniocyte. mimsthcii = a-fi aminti. si mnasthai = a-fi aminti. f. AMOEBA. Pe langa transmiterea autozomal recesiva. permite determinarea motricitatii fetale. prin asocierea unei rarefactii cu *neuronofagie a neuronilor mari din maduva (predominand In regiunile cervicala si lombo-sacrata) si din nucleii nervilor cranieni. / amnestic. \Qr. pe care Freud a interpretat-o nu doar In relatie cu imaturitatea functionala a structurilor cerebrale. organice sau nu. skopia = e. Inlocuita cu *ecografia. ci si ca expresie a unor refulari reversibile. poate fi retro-grada (sau de ei/ocare). Adesea nu are loc nici diviziunea corpului celular. AMNIOCENTEZA. f. limitate si lacunare (ex. In lipsa acestor influente se produc tulburari morfofunctio-nale grave ale fibrelor musculare. AMITOZA. cu ptrofii musculare cu propagare centrifuga. A. ceea ce Inseamna ca aceasta maladie este determinata de o *mutatie dinamica. iar morfopatologic. Ele au un caracter ereditar. f. cu afectarea musculaturii proximale si evolutie lenta. toxic pentru organismele vii. 160 AMONIAC AMNEZIE. f. / amniocentese. H-I regiunea proximala. la a . Indeosebi. \Qr. infantila cores-punde perioadei lipsite de amintiri a primilor ani de viata. In general. AMNIOS. In relatie cu 'cromozomul X.priv. cu incidenta 1/20 000 nasteri. initial proximale.) AMOEBIAZA. cu transmitere recesiva. [tyf. Compus binar al azotului cu hidrogenul. / amnesic. rezistenta. mneme = memorie. s. Mecanismul patogenic este Insa comun si clar: prin degenerarea neuronilor motori. AMONIAC. si raptus. a. / amnion. *electromiografie si biopsie musculara (care releva carac-terul neurogen al a. spinale progresive ale adultului.: In etilis-mul acut). introdus prin colul uterin. rare.. kentesis = wtepd-twa. Var. b) A. dificil de clasificat. Forma acuta. In patologia psihiatrica. m. b. presupune organizarea informatiilor in directa relatie cu inteligenta subiectului. s. Forma "benigna" este progresiva. AMNIOGRAFIE. *Confuzia mentala Impiedica fixarea amnezica.: ecmnezie (v. cu debut Intre 3050 ani si afectarea. cu tendinta la distalizare. / amniocyte. / amniography. \yr. 2) A. s. s. fiind compusul de baza . fenomen psihic complex. pentru amiba (v. s.] N^\y. ammo-niakon = sore de ainoniu. cu tendinta centrifuga. de ex. m. / amnioscopie. rinichiului. ou f. amnezie. auditive sau vizuale. modalitate caracteristica vertebratelor inferioare. A. s. ca si 'in cazul unei leziuni corticale. s.recente. sau f. cat si retrograda.). bulbospinala progresiva (boala Kennedy) este determinata de o anomalie a bratului lung al cromozomului X. fenomen observat la om la nivelul ficatului. antreneaza atat o a. p. n. / amnios. AMNIOCIT. s. fir. o . m. m care subiectui nu Tsi poate aminti informatii memorizate cu mult timp Inainte. 2) Persoana care si-a pierdut memo-ria. a sexului fetal. adj. / ammoniac. a muschilor gambelor. Tipuri de a. mnasthai = a-fi aminti. mergand pana la degene-rare si atrofie. selective. cu transmitere autozomal dominanta. dilution = mem6rana a fatutui. gena implicata fiind localizata pe bratui lung at cromozomului 5. pe fata interna a placentei si a cordonului ombilical. / amnioscopy. Este de origine citotrofoblastica. tesutului nodal. Alaturi de forme de a.. s. isterie (mai frecvent a.. amnion •= wtmfirana a fdtuCui. AMOK. astfel Incat procesele de ramolisment cerebral. Memorizarea.\ Care provoaca pierderea memoriei. V. Deoarece este un examen riscant. s. care intereseaza toate categoriile de informatii percepute.\ Punctie transabdominala efectuata la gravida In scopul recoltarii de lichid amniotic. / amniographie. acestia nu Tsi mai exercita efectele trofice esentiale pentru muschiul iner-vat. si memorie. \Cjr. Poate avea loc fie prin stran-gulare. Sin. au fost descrise numeroase forme inter-mediare. Debut la 30-50 ani prin crampe musculare la frig. a. s.. AMNEZIE ANTEROGRADA / amnesie anterograde / anterograd amnesia. f. [Qr. s. este utilizata pentru decelarea suferintei fetale (asociata cu o modificare de culoare a lichidului amniotic) Indeosebi In cazul sarcinilor pre-lungite.] 1) Care se refera la *amnezie. f. bine definite clinic. [Qr. cu fibrilatii si rareori pseudohipertrofii. spinala cronica pseudo-miopatica (boala Kugelberg-Welander) se caracterizeaza prin deficit motor si amiotrofii proximate.] Membrana limitanta a oului fecundat. gasita in apropierea te-mptuiui Iw Jupiter Amman din Lil)ia. pot aparea in stari depre-sive.priv. fara condensarea cromo-zomilor si fara formarea fusului de diviziune. diagnosticarea unei aberatii cromozomiale. adj. care priveste informatiile. si a. Var.m6rana a fatutui. kytos = cdutd} Celula de origine fetala regasita In lichidul amniotic.AMITOZA consecinta unor leziuni degenerative ale neuronilor motori din coarnele anterioare ale maduvei spinarii.). Sin.. secundar ai centurii scapulare.mbra. n. n. Se utilizeaza In industria chimica. / amnestique. In aceasta regiune Tsi are sediul gena care codi-fica receptorii pentru androgeni. globale.). sub forma de gaz incolor la presiune atmosferica. sau anterograda {de fixare).] Incapacitate (totala sau partiala) de a memoriza sau de a reda date deja memorizate. cu durata de supravietuire de circa patru ani. Sin. V. "maligna".] Observarea aspectului macroscopic al lichidului amniotic prin examen vizual cu ajutorul amnioscopului.. [Mafae-ziana amok = atac furies} Termen de origine malaeziana care desemneaza o criza de dezechilibrare psihica cu tendinta la crima sau sui-cid. m. care nu intereseaza decat un singur tip de informatii. adj. a e^flMtrta. / amitosis. Se disting a.. f. a fost. s. pentru studiul caracterelor sale chi-mice. ceea ce poate fi la originea unei a. dar absenta pseudohiper-trofiilor.. amnion = me. / amok. amnion = memfirand a fatutui. uneori *diabet zaharat. Se caracterizeaza clinic prin deficit motor. s. evolutie foarte lent progresiva. f. [Cjr. f. a. citogenetice. A. tit [a skopein = a veaea. retrograda). A. In evolutia lent progresiva se asociaza si tulburari endocrine: *ginecomastie.: sac amniotic. anterograda. iar uneori si din trunchiul cerebral. cu debut Intre 20-50 ani. Deoarece exonul 1 al genei contine o secventa repetitive! amplificata la bolnavii cu a. o . s.j Diviziune celulara directa care se produce prin simpla clivare a nucleului. spinale progresive de *distrofiile musculare progresive se bazeaza pe dozarea unor enzime musculare. subtire. cu membrane intacte. mitos = afo. cand se constata ca miscarile fatului sunt foarte slabe. / amitose. Sin. fdtuiui. / amok. se manifesta Inca din viata intrauterina. amnioa = me.: boala Wohlfart-Kugelberg-Welander. Mai importante: a) A. s. aparuta In cadrul unei depresii. s. 3) A. \CJT.pm'. V. / amniocente-sis. a . *impotenta. transparenta. spinala scapuloperoneata tip I (sindrom StarkKaeser).

const. 0 astfel de imagine este obtinuta cu un fascicu'l de radiatii X de intensitate mica. f. / myoadenylate deaminase. e) a. f.] 1) Cresterea de dimensiuni In toate sensurile a cavitatii toracice In timpul inspirului. Initierea unei sinteze de acizi nucleici cu ajutorul unei *amorse (sau primer) constituite dintr-un amestec de oligonucleotide cu secvente difehte. Ca gaonai = a cunoaste} Imposibilitatea recunoasterii formei obiectelor prin pipait. de. la facere = a face. -onis = mctrire. profesor la 'Bans.. m. imprimere = a apasa pe. renala este unul dintre mecanismele reglarii *echilibrului acidobazic. prin amplificarea cantitatii de ADN de origine bacteriana. transporta un 'coulomb pe se-cunda. s. V. In organism se afla In cantilati foarte mid (v.. [Lot.in monofosfat. poate fi evaluata prin masurarea perimetrului toradc. pentru amplificarea potentialului electric al pulsului. s. n. AMPRENTARE GENOMICA / empreinte parentale / genomic imprinting.} 1) prima parte a ciclului *amoniacului In organism. s. V. morphe = forma. V. 2) In genetica: secventa de ADN capabila sa stimuleze transcriptia unei gene. substanta toxica al carei nivel sanguin creste In *coma hepatica si In comele pro-duse prin deficit enzimatic al ciclului *ureogenezei.v. s. [Lot. s. s. utilizat In automatizare. ampli-atio. de imagine sau a. f. Este utilizat In radioscopie pentru cresterea luminozitatii si predziei unei imagini obtinute direct pe un ecran fluorescent. 17 7 S-1836} Uni-tate fundamentala din Sl.AMONIEMIE In prepararea Ingrasamintelor azotate. care este Insa convertit In produsi amoniogeni. sau s. amplifi-cator = care marefte. a taia. hi-bridat cu o matrice de acid nucleic. Este inactivat prin hidrolizare In *AMP de catre o fosfodiesteraza. s. se obtine cu ajutorul unei ADNpolimeraze. acest proces se accentueaza. 2) Rareori. enhancer (genetics). m. s. electronic. actioneaza ca *mesager secund. [ui Jupiter Ammoa din Lima. avand drcuite magne-tice pentru amplificarea semnalelor de joasa frecventa. derivat de. proteine G. Sin. Ea poate fi transmisa la distanta. cunoaftere. / amplitude. adj. gasita. f. AMONIEMIE.] 1) Valoarea absoluta maxima a elongatiei unei marimi oscila-torii. provenit Indeosebi din degradarea unor aminoacizi.\ Abrev. marime.] Enzima musculara care In timpul exerdtiului fizic transforma adenozinmonofosfatui In inozin monofosfat si amoniac. In tubii renali. si PCR. haima. / ampicillin. hiperamoniemie. A. s. s. s. AMPLIFICARE GENICA / amplification genique / gene amplification. amoniu. [Cjr. cu o tensiune mai mare. s. Consta In formarea. de tensiune transforma un curent altemativ In alt curent alternativ. y. m. AMP CICLIC / AMP cyclique / cyclic AMP. Astfel.). [ftfire. dependenta de originea parentala. Bacteria studiata poate fi astfel identificata si clasificata In arborele filogenetic. Sin. de (a gennan = a produce. prin simtui tactil. activand "protein kinaza A. f. A. AMPRENTA. / amorphe. de.: PCR (v. / impression.. digitale). parental imprinting.priv. s. Uneori se utilizeaza si termenul echivalent din engl. cu mialgii si crampe musculare. care vor fi astfel eliminati sub forma de saruri de amoniu In loc de saruri de sodiu. AMPLIFICARE PRIN REACTIE IN LANT A POLIMERAZEI / amplification par la reaction en chaine de la polym6rase / polymerase chain reaction. de puls. m. s. v. magnetic. ureogeneza. 1) Represarea permanenta. iar In continuare ionii amoniu se combina cu anionii acizilor. la nivelul tutu-cor tesuturilor. In *acidoza. amplitude. endo-crinol. f. d) a. / amplificateur. s. 2) A. m apTopie. vecfie amordre = fl mufca. f. f.ve. In care se folosesc tranzistori pentru marirea puterii unui semnal electric. AMORSA. biochim. [Lot. de amomu. engC. 1) Producerea in vivo de copii suplimentare ale unei secvente de ADN. s. prin aplicarea pulpei de161 . / AMP-desaminase. / amorce. AMPICILINA. V. dar activa si asupra unor germeni gramnegativi. amoniogeneza. a activitatii transcriptionale a uneia dintre cele doua copii ale unei gene bialelice. / ammoniogenese. evitandu-se scaderea *rezervei alcaline.r. Jar In *alcaloza diminueaza. / ampere. 2) tehnica pentru identificarea bacteriilor din culturi sau din biopsii celulare. gashd m apropie-rea timplulw. engL: Adenosine MonoPfiospdate = adenoz. s. -aza. AMORSAJ ALEATOR / amorcage aleatoire / random priming. / amorphous. f. / ampicilline. Secventa de ADN amplificata este comparata cu alte secvente nudeotidice conservate In banci de date. m apropiere-a temp(u[ui Cui Jupiter Ammoa din Li6ia. Abreviere utilizata curent pentru a desemna adenozin-3'. 2) Modificarile survenite de gene In cursul gametogenezei si/sau embriogenezei si care altereaza expresia fenotipica. AMP-DEZAMINAZA. AMORF. amoniemie. V. fizician francez. [a ampliare = fl crefte. paime sau plante. foto.: Ad'enosine MonoPfiosphate = adeno sin-mono fos fat.. si PCR.priv. / amorphognosie. DeficituI acestei enzime este la originea unei intolerante la efort. \G. de. adj. morphe = forma} Care nu are o forma sau o structure bine definite.! genesis = producere. a . AMPLIFICATOR DE LUMINANTA / amplificateur de brillance ou de luminance / intensifier screen.] 1) In electro-nica medicala: aparat utilizat In scopul reproducerii unui sem-nal. Aparat care transforma imaginea optica In imagine electronica. s.).} Oligonucleotid care. observata. AMORFOGNOZIE. adenilat-ciclaza. \Jr. s. de masura a intensitatii curentului AMPRENTA electric. V.. 2) Magnitudinea *potentialului de actiune. [Qr. / ammoni6mie. empreinte. f. amoniemie) deoarece. / ammoniogenesis. Desenul acestor urme este ca-racteristic pentru fiecare individ. AMONIOGENEZA. Penicilina semisintetica cu activitate similara penicilinei G asupra germenilor grampozitivi. Un curent de un a. receptor. [J~r. -atos = sange} Concentratia plasmatica a amoniacului liber. / empreinte. const. / ampere. [Qr. (at. 2) Urme lasate pe un obiect de degete (a. gnosis = perce. f. f.5'-monofosfatul ciclic. des = separat de. este transformat la nivelul ficatului In uree. f. / ampliation. ammomakoa = sore de amotiiu. permite unei *polimeraze sa initieze sinteza unui al doilea lant complementar matricei. nucleotid sintetizat din *ATP ca raspuns la o stimulare hormonala a reeeptorilor suprafetei celulare. V.si cinematografiata. ficare. Este inactivata de *penicilinaza. V. din Cat. -ina. AMPLITUDINE. f. reactia In lant a polimerazei. f. V. amorce.: primer. lipsit de forma. utilizata In mod curent pentru acid adenozin monofosforic (v. AMPER. / amplifier (electronics). f.] 1) Depresiune imprimata pe suprafata unui organ de catre o structura anato-mica. de amoniac. amoniacul este sintetizat din *glutamina. c) a. a . Tipuri: a) a. / primer. b) a. AMPLIATIE. gasita. dm fr. s. A. / ammoni(a)emia. si tab. impresiune. AMPLIFICATOR. [A5rev. ammomakoa = sore. [Andre Marie Ampere. / amorphognosia.).re. In scop de identificare. g. ligand. iradierea padentului fiind mult redusa. si tab. s. de luminanta. / amplitude. termenul este utilizat si cu referire la marirea abdomenului In timpul sarcinii sau prin acumulare de lichid In peritoneu.re. cu intensitate rnarila.. -iais == Cargime. AMP c. f. de obicei electric. s. digitale sunt Inregistrate In criminalistica. AMP-deaminase. de la amplificare = a man (amplus = mare. AMP / AMP / AMP. si amo-niac. f. / ampliation. ammoaiakon = sore. de [a amplus = mare.ii tempiu[ui [ui Jupiter Amman din Li6ia.

In cazul a. gr. comparabil cu socul anafilactic. adj. an . de la phylattein = a apara} Hipersensibilitate specifica. gr. A. [Cfr.. [^r. / amputation. ampulla = vas mil' pentru ule-i sou par-fum. f. ampula). ana = contra. medic fi botanist ger-man. / anaclitique.: aclorhidrie. obtinuta prin mulaj cu un material plastic. an . rectala (NA: ampulla recti). AMPUTATIE. s. de la phaiaein = a aparea. muschii. dt ia phy-latlein = a apara. s. ballein = a iansa}\ 1) Care favorizeaza transformarea materiilor nutritive In tesuturile vii.va sau despre ceva care depinde de alteineva sau de altceva. ANAFRODIZIAC.] Stadiu al diviziunii celulare (stadiul al treilea). endo-toxine ale bacteriilor gramnegative. / anaphase. / anaclitic. [Cfr. a scurta. NA: ampulla. dactiloscopie. ANABOLISM. / anacrotism. ampullae. n. s.. A. poate fi determinata la animal prin injectarea de ser de la un alt animal sensibilizat (a. regrupeaza procesele de sinteza si consum de energie. Sin. s. -e. -oma..verde. n. m. AMPULA VATER / ampoule de Vater / ampulla of Vater. In scopul elaborarii de molecule In tesuturile vii. iovitura. de a reconstrui. / anaphrodisie. este o forma de hipersensibilitate de tip imediat.'•tele. n.} 1) Care stimuleaza.. f. a. f. -eris. / ampoule. prin extensie. gennan . -oni/i = taiere. adj. ANAGEN. / anabolism. ANAEROBIOZA.. de [a akouein = a auz. s. una = contra. gr. AMPULOM VATERIAN / ampullome vaterien / Vater's ampulla carcinoma. adj.: C3a si C5a. anabios. [a ampulare = fl taia.. s.). s. facultativa. [at.priv.priv. / anaerobiose. dilatatie inconstanta a partii terminale comune a *coledocului si canalului Wirsung. / analgesic. m. |t/r. In prealabil Inmuiata 'in tus. / anaphylaxie. [Lat. / ampulla.). fidela.\ Despre cine. 'Wittmfiwy. 2) Medicament care . ampulla = vas mic pentru uki sou parfum. adj. -ind . [Cfr.s. aer. anaerqbioza. klitos = desfafurat mapoi. s.priv. f. s. care favorizeaza productia de proteine.i. adj. sau algesis = simtui du-rerif. aer. Se spune In-deosebi despre copilul mic care depinde de mama.. s. / anacousie. [Cfr. f. In *proba Prausnitz-KusIner. f. [Qr.: a. / anaerobiosis. \Cfr.: catabolism. n.. accidentals a unui membru sau a unui segment de membru. mediata de IgE.. Exista doua a. [Cfr. medic si botanist german. adj. a danturii si a tesuturilor vecine. hydor. iarcSsi. pentru formarea bontului. phasis = aparenta. ana = in sus. / anaphyla-toxin. venin de cobra. permite o reproducere fidela. de. ana -priv. ballein = a (ansa]} Ansamblu de procese care permit asimilarea nutrimentelor si utilizarea lor. urmata de o anomalie *fenotipica. portiunea dilatata situata la extremitatea *trompei uterine. a. de obi-cei un bisturiu. adj. s. s..} Diminuare sau absenta a dorintelor sexuale. situata la nivelul duodenului. a.: a. 1684-1751} Cancer al ampulei Vater (v. / analeptic. utilizate in sindroamele catabolizante: debilitate. s.. m. / amputation. s. anatomist. aphrodisiakos. unui membru sau a unui segment de membru se sectioneaza formatiunile osoase si se conserva. [Abraham Vater. osteoporoza etc. ana = in sus. a urea.: *de-presie a. *deletie a unui •autozom. / anaphylatoxine. ANABOLIZANT. ANACLORHIDRIE. si a. adj. adj. afgos = durere. AMPRENTA GENETICA / enipreinte genetique / DNA fingerprint. respiratorii. la unele microorganisme. {Cfr. bias = viata} Revenirea unui organism la viata activa. V. m. 3) Agent stimulator al SNC capabil sa restabileasca functiona-litatea unor centri deprimati. s. de la ana = din nou. -os = aer. 3) In stomatologie: copie negativa. NA: ampulla hepatopancreatica. / anabolising. anabiosis = rewviere. bins = viata. se manifesta In forma cea mai grava si cea mai acuta prin *soc anafilactic. 1684-17S1:\ V. [Cfr. / anagen. ANAFAZA. iarafi. de. n. se separa si se dirijeaza spre polii celulari. f. / achlorhydria. / anaerobic. s. s. anabole = acfiunea de.] Substanta produsa In ser dupa activarea complementului (fractiile C3 si C5) de complexele imune sau de unele substante coloidale: dextran. Ex.AMPRENTA GENETICA getelor. s. / anaphylaxis. adj. 2) Remediu care exercita actiunile mentionate. an priv. iarafi. A. f. a dinti-lor si a tesuturilor bucale.. -ism. ANAFILAXIE. adj. a arunca in sus (ana = in sus. anatomist. -oza . gr. f. on . s. s. ANACROTISM.} Sin. \Cjr.ClUaie. 2) Un steroid Inrudit cu testosteronul. f. levuri. m. profesor la. tubara (NA: ampulla tubae uterinae}. obligato-rie. s. Indeosebi cardiovasculari si respira-tori. ANALEPTIC. a arunca in sus (ana . operatie prin care se separa de organism un membru. s.. [Qr. Vater.i lit la Afrodita = zeif:a dragostd. f. \Qr. Ex. / analeptique. khioros . tot la o serie de microorganisme.: carte de identitate genotipica (v. prin modificarea pragului senzatiilor dureroase sau prin cresterea tolerantei la durere. phylaxifi = protecfie. s.. dezvoltat la nivelul partii comune a ampulei sau In zonele sale coledodana ori pancreatica. f. amputatm. / analgesique. tonifica si revitalizeaza. ANALGEZIC.priv. pasivS). f. f. ampula. phylaxis = protecfie.priv. ANAFILATOXINA. ANAEROB. s. s. adj. adj. Exista un mare numar de a. / anabolisme.priv.] Anomalie a 162 ANALGEZIC undei pulsului caracterizata prin aparitia unui mic cro?et pe portiunea sa ascendenta (In stenoza aortica sau In anevris-mul aortic).: cofoza (v. anabole = acfiunea de a urea. f. A. s. bios = viata} Despre microorganismele care nu se pot dezvolta In contact cu aerul si referitor la reactiile chimice care se produc In absenta aeru-lui.. ANACUZIE. portiunea inferioara a *rectului pelvin.\ Absenta completa a acidului clorhidric din sucul gastric. / anaphrodisiac.. fiidrogen. Serul contine o alfa-globulina capabila sa inactiveze cele doua a. aer. f. Umpluta cu ipsos. care. / anabiosis. / anaphase. s.a produce. ana . Ant. [Cfr.] 1) In chirurgie. dupa o perioada de moarte aparenta sau de viata latenta. profesor la 'Wittenburg. an . 2) Sectiunea traumatica. / anachlorhydrie.} Denumire a stadiului de crestere a parului In cadrul *ciclului pilar. un segment de membru si. [Qr. f. f. [Lat. de a reconstrui/ de [a anaballein = a construi. denu-mita model. / anaerobic. ANACLITIC. provoaca degranularea bazofilelor cu eliberarea de substante vasoactive. [-Cot. la un al doilea contact cu antigenul. cu ajutorul unui instrument chirurgical. In decursul caruia cromozomii se dedubleaza. aer. adj. an . Anafrodizie. f. / anacrotisme.} Despre o substanta care calmeaza dorintele sexuale. / anacusis. f. tesutui subcutanat si tegumentele. Ex.. creste astfel permeabilitatea vasculara si contracta fibrele musculare netede. provocata prin injectarea prealabila a unui antigen (injectia "preparanta") si care apare dupa o a doua injectare a aceluiasi antigen (injectie "declansanta"). s. [Cfr.in sus.] Portiune tubulara dilatata In structura unor formatiuni anatomice. (ikousis = am. / anabolisant. AMPULA. pi. Abraham Vater. aaa = In susi krotos . toxikon = otrava pentru varfvl sagetiior. A. ANABIOZA. [at. 3) In embriologie. / anabiose. Sin. [a anaballein = a construi. dor. analeptikos = care restaureazd. / anaphrodisia. Exista a.] 1) Despre o substanta care atenueaza durerea fara abo-lirea constientei. injectata intravenos pro-voaca soc anafilatoxinic. de ia Afrodita = zdta dra{Jostei. A. pe o foaie de hartie. care se pune In evidenta printr-o reactie cutanata.. -os = aer. s.] Viata desfasurata doar In absenta oxigenului molecular. rasaritut unei . V. de ia toxon = sageata. / anagene. elibereaza histamina prin degranularea mas-todtelor si bazofilelor. -eri. hydatos = apa. aphrodisia = dorintd sayiaia. orice structura anatomica. s. partial. / anaphrodisiaque.

/ anastomosis. s. de id analyein = a rezoiva (ana = din nov. 2) Dis-pozitiv care. 4) A. / analysis. A.\ Care nu se Insoteste de *ascita. [Qr. *A. histo. f. ca si a stabilirii unor caracteristici ale acestora. anamnesis = re-a-mintire. f. de la ana == din nou. analog. Intelege ce i se spune. [Qr. [Cjr. s.. 11) A.] Stiinta structurii organismelor vii. si hidrops. / anatomy. / anatomie. s. ana = in juruij tome = taiere. adj.} V. ANASTOMOZA TERMINOTERMINALA / anastomose terminoterminale / end-to-end anastomosis. In cazul polarimetrului. \Cjr. an . / anarthrie. / anascitique. De fapt. / analyseur. defineste caracte-rele arhitecturale ale unui tesut (de obicei malign). glosar informatica.} Stare a unui proces neo-plazic In care arhitectura si unele caracteristici celulare sunt foarte diferite de cele ale tesutului de origine. an -priv. m. statistics. reiatie. f. In medicina. survenind In cursul unei boli sau secundara unei intoxi-catii ori actiunii unor medicamente. vizual. adj. Ea poate fi generalizata sau locali-zata. cu afemie.durere. algos . factorials. reprezinta consecinta unei leziuni cerebrale cu focarul In zona nucleului lenticular. analyein = a fezoha. s. [Qr. metoda de studiu al substantelor organice prin analiza *spectrelor de emisie si de absorbtie. A.. s. de la askos = 6urduf. s. / analogue. s. 4) A. ANASTOMOZA IZOPERISTALTICA / anastomose isoperistaltique / isoperistaltic anastomosis. / analgesic.] Comunicarea naturala.] Ansamblul informatiilor obtinute de medic de la bolnav sau de la alte persoane din anturajul sau asupra *antecedentelor.\ Metoda stiintifica de cercetare a fenomenelor bazata pe examinarea si determinarea fiecarei parti componente. poate dti si scrie. *A. sioma. a. analogue. / anascitic. comparata.] Asemanator. ansamblu de procedee matematice pentru va-lidarea si interpretarea datelor experimentale. m. / anaplasie. Edem generalizat si intens al pla-centei si al fetusului. bio-chimica. m.. f. a mo- ANATOMIE dtia. 7) A. f. f. dar nu poate pro-nunta cuvantui pe care Tl citeste sau Tl scrie. arthroun = a rosti distinct} Tulburare a limbajului constand doar din imposibilitatea articularii sunetelor. intestinala efectu-ata astfel Incat cele doua segmente suturate sa aiba miscari peristaltice In sens opus. 6) A. / analyse.. grafica. ANALIZA. istoricului si detaliilor de evolutie ale unei boli. s. -atos = gura. a. spe163 . ANALGEZIE. \Qr. prin extensie. De obicei. ana = in juruC. 3) Aparat care permite analiza electra-encefalogramei In termeni de frecventa si amplitu-dine. cu producere de *ascita. f. antipiretice actioneaza atat asupra durerii. iarafi mncme = memorie fi mnasthai = a-fi aminti. ANASTOMOZA ANTIPERISTALTICA / anastomose antiperistaltique / antiperistaltic anastomosis. taire / f(o)etal hydrops. Sin. / anaplasia. 6) A. ansamblu de procedee de identifcare (a. s. la ana = din nou. A. fara Insa a ca-pata un aspect net embrionar.si microscopice. coproparazitologica. 8) A. In care sunt acolati peretii laterali a doua conducte sau organe. a.: a. iardfi. sarkos = came. avand ca scop determinarea concentratiilor diferitelor substante din organism (Indeosebi a constantelor biochimice) sau separarea componentelor unui produs biologic. materiilor fecale. cu acumulare de lichid In cavitatile seroase ale organismului... *A. 10) A.: 1) A. Indeosebi In laboratorul clinic. 9) A.: boala Schridde. trofica. askites. / anarthria. adj. De asemenea. cai biliare si urinare) sau a unor nervi. lyeiii =. radiologica. ANALOG. [Qr. de. metoda de a. secfiune. Bolnavul afectat de a. [Qr. [Cjr. formatiunilor vizibile cu ochiul liber. *A. nu se manifests clinic. [a ana = din nou. f. a. ANAPLAZIE. Este considerata uneori sin. iarafi. (ie. termenul se utilizeaza si pentru descrierea celulelor anormale care au pierdut caracterele de diferentiere proprii. f. Este cazul Indeosebi al alcaloizilor din *opiu sau al derivatilor acestora. V. fiind o forma clinica a *eritroblastozei fetale. [Qr. 2) A. f. 5) A. / analysor. adj. ANATOMIE. / anasarca. \Qr. ancheta analitica In scopul sta-bilirii interactiunilor alimentare Intr-o comunitate biologica. 3) A. unor struc-turi prin vizualizarea acestora pe clisee radiografice. anastomosis = descfiidere. studiul modifi-carilor macro. f.priv. / analgesia. V. analiza unui fenomen pe baza reprezentarii grafice. ANASTOMOZA LATEROLATERALA / anastomose laterolatcralc / side-to-side anastomosis. s. dispersiei. Directii: 1) A.] Edem generalizat al tesutului celular subcutanat. poate comunica prin semne sau prin presiunea mainii numarul de silabe continute In cuvantui pe care nu Tl poate pronunta. dezvoltarii. patologica sau morfopatologie. lyein = a distruge} 1) Ansamblu functional alcatuit dintr-un receptor senzitiv sau senzorial periferic si din centrul cortical care intervine In re-ceptia senzoriala.a distruge) . in scopul izolarii si identificarii bacteriilor. In medicina si biologie. / analogous. s. s. embriolo-gia structurala. studiul a. adj.. f. s.). sarx. de [a plassein = a forma. f. de aminoacizi permite evaluarea compozitiei In aminoacizi a unei proteine. ANASARCA. narcotics prezinta si un efect sedativ. logos = raport. sunt utilizate. patologica sau artificiala (chirurgicala) a doua conducte (vase sanguine. / anamnese. ANASARCA FETOPLACENTARA / anasarque foetoplacen. compararea struc-turilor diferitelor plante si animale. coprologica. analogos = (a fd. analysis = rezoivare. cantitativa) a compozitiei chimice a unei substante. metodele de a. / anastomose. calitativa) si de determinare (a. s. In care cele doua segmente suturate se pun cap la cap. s. Se Intalneste Indeosebi In cursul *bolii hemolitice prin *incompatibilitate Rh feto-materna. de. despre o boala In care ascita. ANASCITIC. in cercetarea stiintifica si In practica medicala. s. termen utilizat de fRpocrat pentru a desemna reducerea unei fracturi sau a unei tuJfatii.. logos = raport. prezints o asemanare totala sau partiala a caracteristicilor esentiale cu cele ale sistemului cu care se compara. s. / anasarque. hidrops fetal. coreland datele de morfologie cu semnele clinice si modificarile biochimice. [Qr. an -priv. permite cautarea planului de polarizare a luminii [nicol a. intestinala efectuata astfel Incat cele doua segmente suturate prezinta miscari peristaltice In acelasi sens. la. Indeosebi la nivelul tractusului digestiv. f. s. Domenii de a. s. auditiv. f. s. 5) A. 2) A. In functie de localizare si de efectele In plan functional. serologica are ca scop Indeosebi identificarea anticorpilor specifici din serul sanguin. macroscopica. ANAMNEZA. ANARTRIE. dar. toxico-logica. ANALIZOR.si citochimice In cursut unei boli. analogos = [a feli conform unei anumite marimi. ANALOGIC (SEMNAL) / analogique / analogic.receptor cutanat. cat si a febrei sau fenomenelor inflamatorii. re[afie. n. se disting nu-meroase tipuri de a. ANASTOMOZA. In continuare. bacteriologies sau microbiologica. statistica a efectului unor factori asupra dispersiei datelor obtinute experimental. 12) A. ana = din nou. de regula frecventa. Ex. *euforizant sau *anxiolitic. aplicata la diagnos-ticul si tratamentui bolilor. iarafi.. 7) A.ANALGEZIE exercita aceste actiuni. conform unei anumite milrimi. de la ana = cu. segmente ale tubu-lui digestiv. procedeu al statisticii matematice ce permite identificarea factori-lor care stau la baza unei corelatii. de [a temnein = a taia. determinarea calitativa si/sau cantitativa a unui toxic In diferite medii. 4) A. 3) A. ana = din nou. care poate genera 'farmacodependenta. plasis = nwdelare. sou algesis = simfid durerii} Pierdere a sensibilitalii la durere. ex. deopotriva. chimica. f. spectroscopica. / anamnesis. iarafi.

de. V. [Cfr.. aner.. nu se instaleaza Intr-o perioada bine definita a vietii si. ana = contra. adj. adj. este lenta..: ATPA (anatoxina tetanica purificata si adsorbita). f. chimica sau imunologica. [Qr. n. este mai frec-venta In regiunile calde sau In zonele miniere. ci un simptom In numeroase boli. m.. dar cu scrotui sudat si penisul cu gland perforat. totala) a miscarilor unei articulatii care In mod normal este mobila.: obezitate a. gr. s. [Qr. Principalele criterii de clasificare a a. / male climacteric. s. V. pausa. cur6at. ankylostomiase. 's. pausis = mcetare. f. [C/r. jumatate femeie. -ina . la care se adauga reducerea pilozitatii sexuale. fiziolo-giei si patologiei aparatului genital masculin si al repercusiu-nilor acestora asupra organismului Intreg. \Qr. s. In plus. ANELAJ. precum si o serie de tul-burari.] 1) *Hermafrodit. ANEMIE. normodtare si macrocitare. / android. ankylostomiasis. 3) pe baza factorilor etiologici: scadere excesiva a volumului sanguin In hemoragii acute sau cronice. care promoveaza *masculinizarea. m. s. in relief} V. andros = ftCafial. In engl. \Qr. scaderea testosteronului plasmatic aparand la unii barbati la varsta de 50 de ani. oprire] Termen de origine franceza. altitudinea. / endurance. In unele anemii (ex. aner. Sin. / an(a)emia. partiala) sau suprimare totala (a. indurare = a. m. purificata. gyaaikos . aner.] Frantuzism utilizat 'in romana Indeosebi cu referire la un defect de umplere cu substanta de contrast la nivelul unui organ cavi-tar. ANDROGEN. [Qr. brasiliense. cw6at. adj. m. a. zona de tesut recent osificat care avanseaza treptat In epifiza cartilaginoasa (la embrion). A. 17cetosteroizi. s.me. nu este o boala. / androgynous. m.priv. [Jr. f.ANATOX1NA ANEMIEAPLAST1CA ciala. pana la o valoare a hemoglobinei de 6 g/100 ml. f. oner. a. / andropause. / ankylose. adj. studiul diferitelor structuri ~\n relate cu formatiunile Invednate. s. -atos = gufQ-\ Gen de viermi in-testinali din familia Ancylostomidae. clasa Nematoda. cardiovasculare. / androsterone. s. prin Indepartarea. Se disting doua tipuri principale: a. pentru v&rfut sQgefiCor.t. Patrunderea parazitului 'in organism se produce pe gura sau prin piele. / ankylosis. andros = b&rbat'i gennan = a produce. distrugere excesiva de globule rosii In bolile hemolitice si In hipersplenism. s. fiecare din cele doua a. gyne. sunt utilizate preventiv sau pentru obtinerea unor vaccinuri. s. Hibridarea unei nucleotide sintetice cu un acid nucleic monocatenar. s. un traumatism. s. aner.. variabile. [Lot. f.. f. a deficitului de fier din alimentatie. [C. se utilizeaza denumirea de climacteriu masculin. Totodata. / anatoxine.] Boala provocata de 'ancylostoma. radioscafo-ulnara. f. Ex. 2) A. / encoche. ANCOSA. andros = IJOrlJat. f. Pe de alta parte.] Despre o substanta. utilizata In profiiaxia 'tetanosului. f. americanum sau Necator americanus. s.. Care se refera la hormonii sexuali masculini. s. m. s. haima. ANEMIE APLASTICA / an6mie aplastique / aplastic an(a)emia. neuropsihice. f. unde provoaca microhemoragii repetate. adsorbita pe gel mineral si a. f. andros = 6ctr6at. ANDROQENIC. -aza. diminuarea libidoului fiind cea mai relevanta. ca modul de viata. de utilizare a termenului: a. f.ie} *Pseudohermafroditism partial la barbat. s. s. de regula endogena. / androgyno'ide. / androgyne. / ancorage. a inhibarii maduvei hematogene (In intoxicatii) sau a involutiei acesteia. / androsterone. ankyra = ancorH. s.r. 2) In practica. [Cfr. s. ANCHILOZA. (ante-rioara si posterioara) situate la nivelul marginilor anterioara si posterioara ale extremitatii inferioare a radiusului etc. A. determinata de *aplazia medulara globala. f. neurovegetative si osoase. A.: androgin (v. de ia ankylos = wcovoiat. sunt: 1) pe baza volumului corpuscular me-diu: microcitare.: a. ANDROPAUZA.] Realizarea unui sistem de legatura labila Intre proteza dentara si dintii pe care se spri-jina. de osificare. f. accentuate prin substantele hemolizante ce Ie secreta. [Qr. 2) Sin. pot influenta semnificativ atat numarul de hematii. cu "criptorhidie si-unele caractere sexuale feminine. cat si concentratia hemo-globinei. ANCHILOSTOMIAZA. aner. 164 ANDROGINOID. Sin. s. de-oarece. / annealing. oner. / anemie. dar Tsi conserva propnetatile antigenice. / androgynism. fiind scazuta concentratia corpusculara medie In hemoglobina. fara modi-ficari semnificative ale frecventelor respiratorie si cardiaca. s. studiul particular al unor organe sau zone din organism. s. o serie de variabile. ANDROGIN. a cadi a se of:e[i. / ankylostomasie.fameu.\ Toxina bacteriana (tetanica. varsta si sexul. mtOri. eidos = formd. diminuarea *reflexului cremasterian. f. [Gr. unde se formeaza papulopustule. encocAe. gynai-kos = fe. creat prin analogie cu "menopauza. Tsi pier-de activitatea toxica. stereos = solid. gyne. Spre deosebire de menopauza. -atos = s&nge} 1) Diminuarea cantitatii de *hemoglo-bina functionala drculanta totala. / hookworm disease.). androgyne. s.. s. V. 8) A. dar si posibilitatea Indepartarii temporare din cavitatea bucala. [^r. / andrologie. adj. normo-crome si hipercrome. hipocroma) numarul de globule rosii este normal. ANDROSTERON. ANDROID. s. andros = biirbal'i [at. loxikon = otravO. / . -atos = gurd. fara sa aiba aceeasi acoperire fiziologica si fizio-patologica. 4) A. ankylos = Incovoiat. Manifestarile a. / andrology.: toxoid. n. stoma. f. diminuare a eritropoiezei din cauza afectarii sin-tezei de nucleoproteine. ceea ce este inexact. ANATOXINA. a.) care. duodenale.. ankylos = mcovoiat. gyne. gynaikos = femeie. / endurance. f. a.. de intensitate mica sau medie. / anatoxin. andros = tidrbat. / androgenique. Specii: 1) A. adj. consednta a unui spasm sau a unei amprente. ANCYLOSTOMA / ancylostoma / ancylostoma.} Termen utilizat Indeosebi In medicina sportiva pentru a desemna desfasurarea unui efort prelungit. f.: androginoid. Rezulta anemie. f. andros = 6iir6at. Prin acest mod se repereaza o secventa nudeotidica specifica. depind de deficitui androgenic. prin actiunea simultana a caldurii si a '-"-molului.. In continuare o serie de tipuri principale de a. s. dm gr. an . daca nu se tine seama de variatiile eventuate ale volumului plasmatic.f:d. se constata o mare variabilitate individuala a involutiei functiei testiculare. ANDROLOGIE. s.] Sin. sau poate fi provocata chirurgical. ankylostomose. anco-ra. 2) pe baza concentratiei corpusculare medii de hemoglobina: hipocrome. acesta fiind principalul agent patogen al anchilostomiazei la om. / androgen. adj.] Care prezinta caracteristid masculine. / androgenic. Cel mai frecvent. topografica. adj. anchilostomiaza. [Lot. stoma. / anchorage. jumatate barbat. In definitia traditionala a anemiei se face referire numai la scaderea numarului de hematii. difterica etc. f. / androgyne. s. ia toxon a sdfleatd. A. cw6at. 3) Fiinta •fabuloasa din mitologia greaca. fara tulburari importante. daca evolutia a. s. a impuritatilor. [Ofr. este definita ca scaderea concentratiei de hemoglobina din sangele periferic sub 13 g/100 ml la barbat si sub 11 g/100 ml la femeie. Ex. / androgynie. / androgene. ANDROQINIE. f. f.] Diminuare importanta (a. se poate produce dupa o afectiune articulara. logos = ftiin. Alte ex. s. ANCORARE. 3) A. / annelage. la altii la peste 70 de ani. un nematod mic ce se fixeaza (In numar mare) In mucoasa intestinala. si artrodeza.: boala Griesinger.] Studiul anatomiei. m. organismul se poate adapta.. aaky-losis = curBurd. eidos = formO. andros = 6(lr6a. aner. caninum. / androide. cu absenta . adj. ANDURANTA. Asigura stabilitatea protezei.

al bolii Biermer (v. V. ANEMIE HEMOLITICA ENZIMOPRIVA / anemie hemolytique enzymoprive / enzymopenic an(a)emia. ANEMIE IMUNOHEMOLITICA / anemie immuno-hemolytique / immunoh(a)emolytic an(a)emia. m. A. pediatru american. 1871-1945} Sin. ANEMIE ANEMIE HEMOLITICA MINKOWSKI-CHAUFFARD / anemie hemolytique de Minkowski-Chauffard / Minkowski-Chauffard h(a)emolytic an(a)emia. Sin. profesor (a ffcrenf.sau aloanticorpi introdusi In organismul pacientului (ex. Acesti autoanticorpi. dobandita In care distrugerea hematiilor este determinata de anticorpi serici specifici. Acestea apar fie din cauza unei carente vitaminice (vitamina B^. A. fibroza sau granuloame (tuberculoza avansata). *Hiposideremia se Insoteste de o diminuare a 'siderofilinei totale. V. anemie hemolitica autoimuna. ANEMIE FERIPRIVA / an6mie ferriprive / iron-deficiency an(a)emia.} Sin.). cu *a. 2) Absorbtia lor deficitara ('steatoree. Sin. m. 1852-1925. Hematiile pot fi pale (*hipocromie) si cu forma modificata (*poikilocitoza).: boala Minkowski-Chauffard (v. sunt provocate de absorbtia In organism a unor medicamente (Indeosebi peni-cilina si cefalosporine).: boala Biermer (v. m. a carei cauza este necunoscuta. ANEMIE NORMOCROMA / an6mie normochrome / normochromic an(a)emia.). Tip de a.). A. ANEMIE CRIPTOGENETICA / an6mie cryptog6n6tique / cryptogenetic an(a)emia. determinata de absenta unor substante necesare hematopoiezei. istoric. cu volumul globular mediu peste 110 m3.: prin carenta de *acid folic) si 'eritromieloza acuta.: boala Hayem-Faber (v. A. sarcina. definita prin diminuarea productiei medulare. 3) Deturnarea utilizarii lor normale (boli hepatice si endocrine. caracterizata prin prezenta In sange a unor hematii de dimensiuni mari. sarcina cu imunizare fetomatema). produsi de sis-temul imun al bolnavului. probabil. A.: sindrom Martin (v. In care dimensiunea medie a hematiilor este mai mica decat In mod normal (diametru sub 7 m) sau volumul eritrocitar mediu sub 80 m3. ANEMIE FALCIFORMA / anemie a hematics falciformes / sickle-cell an(a)emia. Intalnita frecvent In leucemia limfatica cronica. catre varsta de 60 de ani. determinata de distrugerea globulelor rosii anormal de fragile (hemoliza corpusculara) sau din cauza unui factor de agresiune aparut In plasma bolnavului (hemoliza extracorpusculara). eritroblastopenie sau absenta eritroblastelor.a. sideroblastica si *talasemiile fac parte din grupa a. caracterizata prin scaderea concentratiei corpusculare medii de hemoglobina. *a. •mu&t. denumite imunoalergice. Sin. Indeosebi *botriocefaloza). Boala survine la copilul mic sau la adult. ANEMIE MICROCITARA DREPANOCITARA / anemie microcytaire drepanocytaire / sickle cell an(a)emia. stomac. din cauza aportului deficitar de fier. A.: -talasemie majora (v. ANEMIE HEMOLITICA AUTOIMUNA / anemie h6molytique autoimmune / autoimmune h(a)emolytic an(a)emia. A. caracterizata printr-un numar normal de eritro-cite. ANEMIE COOLEY / anemie de Cooley / Cooley an(a)emia. In care hemoliza este provocata de 'autoanticorpi. 1827-1892. acid folic). ANEMIE ESENTIALA A TINERELOR FETE / anemie chlorotique / chlorotic an(a)emia. reumatismale sau maligne. Sin. 0 serie de a. Biermer (sau *boala Biermer). ANEMIE MICROCITARA / anemie microcytaire / microcytic an(a)emia. cuprind: a.ANEMIE AREGENERATIVA NUTRITIONALA reactiei sistemului hematopoietic si evolutie rapida fatala. A cu anticorpi (IgG) antiproteine eritrocitare. reactivi la temperatura corpului. h. Sin. care contin insa o cantitate insuficienta de hemoglobina. prostata).). Sin. care pot avea urmatoarele origini: 1) Autoanticorpi.: boala Banti (v. A. a. nutritionale (ex. unele parazitoze. dar nu se stie daca este cazul unei asocieri sau al unei relatii de cauzalitate. ANEMIE HIPOCROMA / an6mie hypochrome / hypochromic an(a)emia. ANEMIE MACROCITARA / an6mie macrocytaire / macrocy-tic an(a)emia.: anemie nutritionala (v. poate aparea si In cursul unei afectiuni virale. unele *a. h. consecutiva infiltrarii maduvei osoase prin tumori (carcinom de san. f.: a. a uneia dintre enzi-mele necesare metabolismului acestuia.: boala Hayem-von Jaksch-Luzet (v. caracterizata prin prezenta In sange a *megaloblastelor. [Anton Biermer. drepanocy-tic an(a)emia. (normocroma normodtara severa) se asociaza cu trombopenie. In eritrocit.). Sin.). In care globulele rosii contin o cantitate normala de hemoglobina. lupusul eritematos sistemic si limfoamele non-hodgkiniene. ANEMIE CARENTIALA / anemie carentielle / deficiency an(a)emia. abandonat. Tip de a. Anemie hiposideremica frecventa In anumite afectiuni inflamatorii cronice. A. *bilirubinei. ANEMIE HEMOLITICA IMUNOLOGICA / anemie hemolytique immunologique / immunoh(a)emolytic an(a)emia.). A.). feripriva. Sin. i.).: boala Silvestroni-Bianco (v. 2) Izo. ANEMIE BIERMER / anemie de Bierrner / pernicious an(a)emia. si boala Imerslund-Najman. ANEMIE HEMOLITICA / anemie h6molytique / h(a)emolytic an(a)emia. talasemie). gennan. A. "imunoglobuli-ne G si M. Sin. sunt normocrome.: anemie carentiala. ANEMIE BANTI / anemie cle Banti / Banti's disease. ANEMIE NUTRITIONALA / an6mie nutritionnelle / nutritional an(a)emia.: drepanocitoza (v. ca urmare a trei grupe de cauze: 1) Absenta substantelor din alimentatie (deficit In aportui de fier. ANEMIE HIPOCROMA ESENTIALA A ADULTULUI / an6mie hypochrome essentielle de 1'adulte / Hayem-Faber disease. si anemie aregenerativa. Sin. ANEMIE POSTHEMORAGICA ACUTA / an6mie posth6morragique aigue / acute posthemoragic an(a)emia Anemia nor- 165 . ANEMIE INFLAMATORIE / anemie inflammatoire / an(a)emia of chronic inflammation. A.). cea mai raspandita boala cronica din lume. Sin. A. ANEMIE MIELOFTIZICA / an6mie myelophtisique / myelophthisic an(a)emia. hemolitica autoimuna cu anticorpi la cald. [diiido Banti. m.: fransfuzie cu sange incompatibil.: anemie sideropenica. asodate cu cresterea concentratiei sanguine a *reticulocitelor. ANEMIE PERNICIOASA / anemie pernicieuse / pernicious an(a)emia. aplastica. eredi-tara nonsferocitara cu transmitere dominanta legata de sex. fie In cadrul unei 'mielodisplazii.: boala Lederer-Brill (v. *lactatdehidrogenazei. Orice tip de a. A.). Sin. este. Sin.] Sin. infectioase. ANEMIE AREGENERATIVA / an6mie ar6g6n6rative / aregenerative an(a)emia. tradusa si prin colorarea slaba a hematiilor pe frotiul preparat prin tehnica May-Griinwald-Giemsa. v. ANEMIE MEGALOBLASTICA / an6mie megaloblastique / megaloblastic an(a)emia. h. *gastrectomie). sunt agresivi fata de antigenii propriilor hematii si pot fi decelati prin "testui Coombs. Uneori este considerata sin.). A. [T/iomns Bentoa Cooley. h. anatomopatotog itatian. Este determinata de absenta. ANEMIE INFANTILA PSEUDOLEUCEMICA / anemie infantile pseudo-leucemique / von Jaksch's an(a)emia. ANEMIE FAGOCITARA / anemie phagocytaire / Martin's syndrome. *A. A. h.: cloroza (v. ANEMIE HEMOLITICA ACUTA / anemie h6molytique aigue / acute h(a)emolytic an(a)emia. proteine sau vitamine).

ANEMIE PERNICIOASA mocroma si normocitara care survine dupa o hemoragie unica, abundenta, produsa Intr-un interval scurt. ANEMIE REFRACTARA / anemie refractaire / refractory an(a)emia. Termen, cu numeroase sin., sub care sunt reunite diverse a. cu o serie de caracteristici comune: aparitie la subiecti varsInid, rezistenta la tratamentele cunoscute si evolutie relativ frecventa catre leucemie, a. r. fiind considerata o stare preleucemica. A. r. reprezinta consecinta unei insufidente calitative cronice a eritropoiezei (frecvent si a granulopoiezei, ca si a trombopoiezei), caracterizata printr-un "avort intramedular" al formelor eritrodtare tinere, care, desi produse din abundenta, nu evolueaza normal, catre maturare. Uneori se constata enzimopatii. *Mielograma permite distingerea unor entitati nosologice: a. sideroblastica dobandita idiopatica (sau a. sideroacrestica), caracterizata prin ineficacitatea eritropoiezei, a. r. cu exces de mieloblaste, individualizata prin ineticienta productiei de leucocite granuloase In maduva osoasa, ca si o serie de boli dificil de clasificat, ca *boala Di Guglieimo (mieloza eritroleucemica). ANEMIE REGENERATIVA / an6mie regenerative / regenerative an(a)emia. A. determinata de o pierdere de *hemoglo-bina prin hemoragie sau prin hemoliza. Se manifesta prin inten-sificarea 'eritropoiezei medulare, care are drept consecinta cres-terea numarului de "reticulocite (frecvent peste 150 000/mm3). ANEMIE SIDEROACRESTICA / anemie sideroachrestique / sideroachrestic an(a)emia. Sin.: anemie sideroblastica (v.). ANEMIE SIDEROBLASTICA / anemie sideroblastique / sideroblastic an(a)emia. A. cu supraIncarcare secundara cu fier, caracterizata prin prezenta *sideroblastelor inelare printre precursorii eritrodtari nucleati din maduva osoasa. Sin.: anemie sideroacrestica. ANEMIE SIDEROBLASTICA LEGATA DE CROMOZOMUL X / anemie sideroblastique liee au chromosome X / X-linked sideroblastic an(a)emia. A. (hipocroma microdtara) rezultata din activitatea defidenta a formei eritroide de ALA-sintetaza si asociata cu eritropoieza insufidenta, slabiciune si paloare. ANEMIE SIDEROPENICA / anemie sideropenique / iron deficiency an(a)emia. Sin.: anemie feripriva (v.). ANENCEFALIE, s. f. / anencephalie, s. f. / anencephalia, anencephaly. [Qr. an - priv.; enkephalo = creier, de la e = in, kcphal = cap} Termen impropriu pentru *encefalo-arafie. ANERGIE, s. f. / anergie, s. f. / anergia. [Cfr. an - priv.; ergon = tucru, acfiune, de la ergein = a iucra.\ Stare a unui organism care a pierdut capacitatea de a reactiona specific la un alergen sau antigen la care anterior a fost sensibilizat. Ex. eel mai evident este eel al a. tuberculinice, In care re-actiile cutanate la tuberculina devin negative ca urmare a unei boli generalizate, ce afecteaza reactiile imunitare ale organis-mului ("rujeola, *sarcoidoza etc.). ANERGIZANT, adj. / anergisant, -e, adj. / anergie. [Cjr. an -priv.; ergRin = a incra} Care provoaca *anergie. Ex.: boala a. ANERITROPSIE, s. f. / anerythropsie, s. f. / anerythropsia. \(jT. an - priv.; erythros = rofu; apsis = I'edtTe..} Absenta perceptiei culorii rosii, prima din cele trei culori fundamentale. 'Daltonism pentru culoarea rosie. A. reprezinta o varietate de *dicromatism. ANESTEZIC, adj., s. n. / anesthesique, adj., s. m. / an(a (esthetic. [Cjr. an - priv.; aisthesis = sematie., sensifiiii-tate..\ 1) Care provoaca *anestezie. 2) Denumire generica a medicamentelor utilizate pentru obtinerea unei insensibilitati locale (*a. locale} sau generale (*a. generate), ANESTEZICE GENERALE / anesthesiques gen6raux / general an(a)esthetics. Grup de medicamente care provoaca somn profund, abolirea sensibilitatii si relaxare musculara generalizata. Se disting: a. g. volatile sau gazoase, administrate prin inhalatie, si a. g. non-volatile. 166

ANEVRISM ARTERIAL INTRACEREBRAL ANESTEZICE LOCALE / anesthesiques locaux / local an(a)esthetics. Grup de compusi care, la concentratii adec-vate In tesutui nervos, blocheaza reversibil conducerea influxu-lui. In contact cu un trunchi nervos, a. 1. pot determina tempo-rar o paralizie senzitivo-motorie In teritoriul inervat. ANESTEZIE, s. f. / anesthesie, s. f. / an(a)esthesia. [GJT. on - priv.; aisthesis = senzatit., sensibilitate} 1) Absenta sau disparitia unuia sau mai multor tipuri de sensibilitate (dureroasa, termica, tactila), spontan sau voluntar. 2) Abolirea reversibila a sensibilitatii, provocata prin utilizarea agentilor *anestezid. Se disting, m practica; a) a. genera/a, care asociaza abolirea sensibilitatii si pierderea temporara a starii de constienta; b) a. toca/a, In care disparitia sensibilitatii dureroase este obtinuta In-trun teritoriu limitat, prin infiltratie sau pulverizare; c) a. tocoreg/bna/a, In care abolirea sensibilitatii, eel mai frecvent asociata abolirii motilitatii voluntare, este obtinuta prin infiltratii In jurul filetelor nervoase (trunchiuri sau radadni), de ex. rahianestezia sau *a. peridurala. 3) Pierderea patologica a sensibilitatii, care poate cuprinde una sau mai multe forme de sensibilitate (dureroasa, termica, tactila etc.). ANESTEZIE PERIDURALA / anesth6sie peridurale / epidural block. Metoda de *a. locoregionala constand In injectarea unui anestezic local In spatiul 'peridural. ANESTEZIOLOGIE, s. f. / anesthesiologie, s. f. / an(a)esthesiology. \Cfr. an - priv.; aistesis = se-mafic, se.nsi6i[itate.; logos = ftiMtd.] Ramura a medicinei care studiaza metodele de anestezie si de sustinere a functiilor vitale ale organismu-lui In perioada perioperatorie. ANESTHESIA DOLOROSA / anesthesia dolorosa / anesthesia dolorosa. [Cfr. an - priv.; aisthesis =- senz.afie, sensi6ili-tate; [at. dolor, -oris = dwere} *Perceptie a senzatiei dureroase Intrun teritoriu care este anesteziat. ANEUPLOIDIE, s. f. / aneuploidie, s. f. / aneuploidy. [Cjr. an - priv.; eupfoos = favora6ii; eidos = formd.] Numar anormal de cromozomi, In plus (ex.: trisomie) sau In minus (ex.: monosomie). ANEURINA, s. f. / aneurine, s. f. / aneurin. Sin.: vitamina B, (v.). ANEUSOMIE. Var. pentru aneuzomie (v.). ANEUZOMIC, adj. / aneusomique, adj. / aneusomic. [Qr. an -priv.; cu = bun; (fibroma, -atos = culowe.); soma, -atos = Corp.] Care se refera la anomaliliile cromozomiale. V. si aneuzomie. ANEUZOMIE, s. f. / aneusomie, s. f. / aneusomy. [Qr. an -priv.; eii = bun; (khroma, -atos = cuiowe.); soma, -atos = corp.] Termen generic pentru anomaliile numerice ale cromo-zomilor sau orice anomalie cantitativa a materialului cromozo-mial. Var.: aneusomie. ANEVRISM, s. n. / anevrisme, anevrysme, s. m. / aneurysm. [Gr. oneurysmo = [lugire, tfilatatie, di (a aneurynein = a duata.] Formatiune vasculara cu aspect tumoral, localizata pe traiectui unei artere, care apare prin dilatatia peretilor arteriali ?i comunica cu lumenul acesteia. A. include sange si, ca urmare a stazei acestuia, cheaguri sanguine organizate sau nu. A. apar In zone arteriale In care scade rezistenta peretelui arterial (din cauza unei leziuni organice, a unei malformatii sau a unui traumatism) si/sau creste presiunea sanguina. Se disting numeroase tipuri de a., denumite mdeosebi In functie de localizare, dar si In raport cu particularitatile anatomopato-logice sau, uneori, etiologice. V. In continuare. ANEVRISM ARTERIAL 1NTRACEREBRAL / anevrisme arteriel intracerebral / intracranial aneurysm. Malformatie sacciforma sau fuziforma, pediculata sau nu, a unei artere intracraniene localizata, de regula, la baza creierului, la nivelul "hexagonu-lui arterial Willis sau pe trunchiul vertebrobazilar. A. a. i. este generator de hemoragii meningiene sau meningocerebrale.

ANEVRISM ARTERIOVENOS ANEVRISM ARTERIOVENOS / anevrisme arterioveineux / arteriovenous fistula. Comunicare permanenta a unei artere si a unei vene prin intermediul unui sac anevrismal. In cazul a. a. pulmonar se produce o comunicare patologica Intre ra-murile arterei pulmonare ?i ale venelor pulmonare. Comuni-carea poate fi simpla (fistula) sau prin punga multilobulara (angiom sau hemangiom pulmonar). ANEVRISM CIRSOID / anevrisme cirso'ide / cirsoid aneurysm. Dilatatie cu alungirea trunchiurilor si ramurilor unuia sau mai multor teritorii arteriale si venoase, care are drept consecinta stabilirea unei comunicari anormale si facile Intre sistemul arterial si eel venos. ANEVRISM DISECANT ; an6vrisme dissequant / dissecting aneurysm. Cavitate dezvoltata In grosimea peretelui arterial pe o lungime variabila. A. d. se produce la nivelul tunidi medii a vasului, Intre tunica interna si cea externa, care sunt de-colate de catre sangele care patrunde la nivelul unei rupturi a tunidi interne. Pentru a. d. a/ aortei, v. disectie aortica. ANEVRISM FALS / anevrisme faux / false aneurysm. Tumora vasculara determinata de organizarea, In contact cu o leziune arteriala, a unui hematom care constituie un sac fals, comunicant cu artera printr-un colet. ANEVRISM FUZIFORM / anevrisme fusiforme / fusiform aneurysm. *A. In care peretele vasului sanguin se dilata mai mult sau mai putin egal, rezultand o dilatatie cilindrica. ANEVRISM MICOTIC / anevrisme mycotique / mycotic aneurysm. Termen engl. pentru desemnarea a. infectioase de origine bacteriana. Denumirea este improprie, deoarece cauza a. nu este o *micoza. ANEVRISM SACCIFORM / anevrisme sacciforme / saccular or sacculated aneurysm. *A. de forma unei pungi care atama de o parte a peretelui unei artere si comunica cu aceasta printr-un colet (canal) stramt. Este, de obicei, consednta unui traumatism. ANEVRISM VENTRICULAR / anevrisme ventriculaire / ventricular aneurysm. Dilatatie a peretelui unui ventricul cardiac practic Intotdeauna ventriculul stang - la nivelul unei cicatrice dupa un "infarct. ANEVRISMECTOMIE, s. f. / anevrismectomie, s. f. / aneurysmectomy. [(yr. aneurysma = iargire, ditataf-ie, de (a aneurynein = a dilata; ektome = esfcizie.} Indepartare chi'rurgicala a sacului unui *anevrism. ANEVRISMOPLASTIE, s. f. / anevrysmoplastie, s. f. / aneurysmoplastia. [Qr. aneurysma - iargire, diCatafie., de. la. aneuryaein - a dilata.; plastos = mode.la.ti de. la plasucm = a forma, a modda} Sin.: anevrismorafie (v.). ANEVRISMORAFIE, s. f. / anevrysmorraphie, s. f. / aneurysmorrhaphy. [Gr. aneurysma = iargire, dilata^ie, de la aneurynein = a dilata, rhaphe = sutura.] Termen generic pentru diferitele tehnici de tratament chirurgical al 'anevrismelor. Consta In deschiderea pungii anevrismale, urmata de sutura, din interiorul acesteia, a orificiilor arteriale care s-3 deschid local. Uneori, In caz de anevrism fuziform se practica a. reconstitu-tiva, cu refacerea arterei, prin diverse procedee. Sin.: anevrismoplastie. ANEXE, s. f. pi. / annexes, s. f. pi. / adnexa. [Lot. adnexus (annexus) = [egdturd, de [a adneclere (annectere) = a lega, a. mi (ad = catre, Conga; nectere = a (ega, a wnpietl).\ Tesu-turi, formatiuni sau organe a caror actiune se Insumeaza cu cea a altar organe, In cadrul unei formatiuni comune. Ex.: parul si unghiile sunt a. ale pielii. ANEXE EMBRIONARE / annexes de I'embryon / embryo adnexa. Organe care asigura functiile vitale ale fatului: vezi-cula ombilicala, amniosul, alantoida, placenta si cordonul ombi-lical.

ANGINA FLEGMONOASA ANEXE UTERINE / annexes de I'uterus / uterus adnexa. Ansamblul constituit de catre ovare, trompe uterine si ligamentele uterului. ANEXITA, s. f. / annexite, s. f. / adnexitis. [Lat. adnexus (annexus) = le.ga.twn, de la adnectere (annectere) = fl iega, a, uni (ad - catre, langa., nectere = a iega, a impieti); -ita.] Inflamatia *anexelor uterine. Din motive de localizare a procesului intiamator se utilizeaza mai frecvent termenul de 'salpingoovarita. ANGAJARE, s. f. / engagement, s. m. / herniation, engagement. 1) A. amigdaliana, coborarea amigdalelor cerebeloase sub nivelul gaurii ocdpitale, in canalul medular cervical. 2) A. cerebrala, deplasarea sau ectopia unui element anatomic encefalic din locasul osteodural corespunzator; reprezinta una dintre principalele complicatii ale 'hipertensiunii intracraniene. 3) A. temporala, hernia segmentului infero-intern al lobului temporal In fosa cerebeloasa, Intre pedunculul cerebral corespunzator si marginealibera a cortului cerebelului. 4) 1n obstetrica, depasirea de catre *prezentatie a stramtorii pelvine superioare si Inceperea coborarii In canalul pelvin. ANGEITA, s. f. / angeite, angiite, s. f. / angeitis. [Cjr. nngeion = vas, -ita .\ Denumire generala pentru toate infla-matiile vasculare: arterita, flebita, limfangita etc. Sin.: vascu-larita, vasculita. ANGEITA ALERGICA / ang6ite allergique / hypersensitivity angeitis. Termen care cuprinde un numar de sindroame cu aspecte clinice variate, dar cu urmatoarele caracteristid comune: 1) aspectui leziunilor vaselor mici (necroza fibrilara a peretilor si infiltratie perivasculara polimorfa, Indeosebi cu poli-nucleare alterate): 2) patogenie (*complexe imune precipitate In vase si depuse pe endoteliu). ANGEITA GRANULOMATOASA DIFUZA / angeite granulomateuse diffuse / alergic granulomatosis. Sin: sindrom Churg-Strauss (v.). ANGEITA NECROZANTA / angeite necrosante / necrotizing angeitis. Denumire generica sub care sunt reunite uneori *angeita alergica, *periarterita nodoasa, 'granulomatoza Wegener, *sindromul Cogan, *arterita gigantocelulara, precum si o serie de leziuni vasculare difuze din sclerodermie, dermatomiozita, lupus eritematos diseminat, reumatism poliarticular acut si poliartrita reumatoida. ANGIECTAZIE, s. f. / angiectasie, s. f. / angiectasls. [C?r. angeioa - was; ektasis = di[atafie.] Denumire generica prin care se desemneaza toate dilatatiile vasculare. ANGINA, s. f. / angine, s. f. / angina, quinsy, sore throat. [Lat. angina = sit/ware., de la angere = a strange, a sufo-c-a, sau gr. ankein = a sugruma} Inflamatie acuta a istmului gatului si a faringelui, inclusiv a "amigdalelor. A. cuprinde nu-meroase varietati, In functie de localizare si de natura infectiei. Ex.: a. tonsilara, a. faringiana, a. difterica etc. Termenul a. a fost utillizat In trecut pentru o serie de boli foarte diferite, care aveau drept caracteristica comuna doar Jena respiratorie Inso-tita de angoasa. In prezent, singura afectiune neinflamatorie pentru care termenul de a. a persistat este *a. pectorala. Mai rar, este utilizat tot ca o exceptie termenul *a. intestinala. ANGINA ABDOMINALA / angine abdominale / abdominal angina. V. angor abdominal (1). ANGINA DUGUET / angine de Duguet / Duguet's angina. [Jean-Baptiste Nreo/os Duguet, medic, francez. ia '}{6pitau\, dc. 'Eons, 1S37-1914.\ Semn patognomonic, dar tardiv al febrei tifoide: ulceratii mici, ovalare, superfidale, simetrice si fugace la nivelul pilierilor si valului palatin. Apare In perioada de stare a febrei tifoide, In aproximativ a doua saptamana de boala. ANGINA FLEGMONOASA / angine phlegmoneuse ; phlegmonous angina. Flegmon sau abces amigdalian. Uneori termenul denumeste si abcesul retrofaringian. 167

ANGINA HENOCH DIGITALA ANGINA HENOCH / angine ulc6ro-necrotique de Henoch / Henoch's angina. [Eduard Heinrich Henoch, pediatru german, 'Berlin, 1820-1910.} Sin.: angina ulceronecrotica (v.). ANGINA INTESTINALA / angine intestinale / intestinal angina. V. angor abdominal (2). ANGINA LUDWIG / angine de Ludwig / Ludwig's angina. [Wilhelm Friedrich van Ludwig, cflirurg german, Stuttgart, 1790-1865} Inflamatie purulenta acuta care Incepe cu un flegmon al spatiului submandibular si survine de obicei ca o consecinta a unei infectii odontogene (periodontita molarilor inferiori, extractii dentare). PlanseuI bucal este ridicat, infiltrat, dur si foarte dureros, limba este Tmpinsa si ea In sus. Tumefierea, induratia si roseata se observa si la nivelul tegumentelor re-giunii submandibulare, avand tendinta sa progreseze In jos spre laringe, unde edemul glotic si compresiunea bazei limbii asupra laringelui pot determina o obstructie. ANGINA PECTORALA / angor pectoris, angine de poitrine / angina pectoris. Sindrom caracterizat prin crize de dureri constrictive la nivelul regiunii precordiale, acompaniate de *angoa-sa si, uneori, senzatie de moarte iminenta. Durerile au patru caracteristici cardinale: a) sediu: retrostemal, cu iradieri In membrul superior stang, gat, mandibula, interscapular; b) circumstante; efort, emotie, frig, dupa pranzuri; c) durata: scurta (minute); d) raspuns rapid (1-3 minute) la nitroglicerina. Cauza a. p. este aproape totdeauna ateroscleroza arterelor coronare. Forme clinice de a. p.: 1) A. acuta coronariana febrila, cu semne clinice analoge celor de *infarct miocardic si cu semne electrocardiografice de ischemie, fara unda de necroza. 2) A. de decubitus, In care crizele survin spontan, noaptea, si sunt mai lungi decat cele din angorul de efort. Indica adesea iminenta unui infarct miocardic. 3) A. instabila, crize care se agraveaza rapid, devenind tot mai frecvente, lungi si spontane, Electrocardiografic se observa semne de ischemie, iar "coronarografia releva stenoza importanta, proximala a uneia sau mai multor artere coronare. Denumita si stare de rau anginos, a. i. are o evolutie grava, cu rise de infarct si moarte subita. Solutii terapeutice; *?ontaj coronarian sau *angioplastie. 4) A. intricata, coexista cu dureri de origine digestiva sau rahidiana. 5) A. reflexa, prin durere extracardiaca cu repercusiuni asupra plexu-lui cardiac sau a arterelor coronare. 6) A. spastica, prin contrac-tie segmentara a unei artere coronare si avand, In general, aspectui clinic al *a. de tip Prinzmetal. Sin.: angina de piept, angor pectoris, boala Heberden, stenocardie. •V. si sindrom de ischemie-leziune. ANGINA PRINZMETAL / angor de Prinzmetal / Prinzirietal's angina, variant angina pectoris. [Myron PrmzmeInl, cordw-iog americon, n. 1908.} Forma de angina pectorala caracteri-zata prin crize dureroase foarte violente, spontane, prelungite, survenind de mai multe ori pe zi, uneori la ora fixa, dimineata si seara. Se acompaniaza cu o supradenivelare tranzitorie a intervalului ST pe electrocardiograma. In circa jumatate din cazuri, crizele se Insotesc de tulburari de ritm pasagere (extra-sistole, bloc atrioventricular sau tahicardie ventriculara), iar In o treime din cazuri a. p. se complies cu 'infarct miocardic. Sin.: angina vasospastica, sindrom Prinzmetal. V. si angina pectorala. ANGINA PSEUDOMEMBRANOASA / angine pseudo-membraneuse / pseudomembranous angina. Denumire generica pentru toate a. In care se produce un exsudat pseudomem-branos. A. p. tipica este cea provocata de bacilul Loffler, agentui patogen In *difterie. Mai rar, a. p. este produsa de streptococ, pneumococ sau stafilococ, fiind denumita In aces-te cazuri a. pseudodifterica. ANGINA ULCERONECROTICA / angine ulcero-necrotique / angina necrotica. A. survenita la debutui unei scariatine 168

ANGIOGRAFIE grave. Se caracterizeaza prin producerea unei placi gri de te-sut necrozat, a carui desprindere creeaza o ulceratie sange-randa, "cu tendinta de extindere In profunzime. Prognosticul a. u. este totdeauna grav. Sin.: angina Henoch. ANGINA VINCENT / angine de Vincent / Vincent's angina. [feim Hyar.inihe Vincent, bactinoiof) pi e.pidemio[og francez, prof&sor'Ca Saris, 1862-1950} Sin.: infectie Vincent (v.). ANGIOBLAST, s. n. / angioblaste, s. m. / angioblast. \Qr. angeion = POSi blastos = ge.mie.n} Celula embrionara generatoare a endoteliului cu destinatie vasculara. ANGIOBLASTOM, s. n. / angioblastome, s. m. / angioblastoma. [C)T. angeion = vas; blnstos = gennt.n; -onio.] Sin.: hemangioblastom (v.). ANGIOCARDIOGRAFIE, s. f. / angiocardiographie, s. f. / angiocardiography. [Cfr. angeion = vas; kcirdia = iniw.6, graphein = a scrie..] Inregistrare, cu o cadenta rapida, a unei serii de radiografii ale cavitatilor inimii si ale vaselor mari de la baza inimii, dupa injectarea unui *mediu de contrast, intra-venos sau direct In cavitatile cardiace drepte, cu ajutorul unei sonde introduse pe cale venoasa (cardioangiografie). In cazul a. sau cardioangiografiei selective, o parte din cavitatile cardiace, artera pulmonara sau aorta sunt opacifiate exclusiv prin injectarea in situ a unui mediu de contrast, In cursul *cate-terismului cardiac. ANGIOCOLECISTITA, s. f. / angiocholecystite, s. f. / angiocholecystitis. [CfT. cingeion = vas; khole = bil&i kystis = sac, vezica., -ita.} Asocierea unei *angiocolite cu o "colecistita. ANGIOCOLECISTOGRAFIE, s. f. / angiocholecistographie, s. f. / angiocholecystography. [Cfr. angeion = vas; khole = Bita, kystis = sac, 1'e.zica,; graphein = a scrie.] Sin.; colan-giografie (v.). ANGIOCOLEGRAFIE, s. f. / angiocholegraphie, s. f. / angiocholegraphy. [Cfr. angeion = vas; khole = biia, graphein = a scrie..] Sin.: colangiografie (v.). ANGIOCOLITA, s. f. / angiocholite, s. f. / cholangitis. [Cjr. angeion = vas; kolon = mtestin gros, -it5] Inflamatia canalelor biliare, extra- sau intrahepatice, In mod obisnuit din cauza unei obstructii mai mult sau mai putin complete a cailor biliare principale, eel mai frecvent asociata unei coledstite litiazice. Poate surveni si In isursul unei maladii infectioase (ex.: In cazul fe-brei tifoide). ANGIOFLUOROGRAFIE, s. f. / angiofluorographie, s. f. / angiofluorography. [Gr. angeion = vas; spat finer, pe. care. sa odservat prima data fenomenu[ de fiwr&scmta., din (at. fluor, -oris = curgere, fiuor; gr. graphein = a scrie.] Procedeu de obtinere a imaginii fundului de ochi dupa injectia intrave-noasa de *fluoresceina. A. permite punerea In evidentS a vaselor retiniene si coroidiene. ANGIOGENEZA, s. f. / angiogenese, s. f. / angio-genesis. [Cfr. angeion = vas; genesis = producm, de. la gennan = a produce.] Elaborarea de catre *endoteliul vascular a unor vase not. Acest proces fiziologic este implicat si In cresterea unor tumori diverse (ex.: In cancerul mamar) si este stimulat de diverse *peptide angiogenice, fiind inhibat de *steroizi, *heparina si *interferon. ANGIOGENINA, s. f. / angiogenine, s. f. / angiogenin. [C,r. angRion = vas; gennan = a produce.; -ina.] V. proteine angiogenice. ANGIOGRAFIE, s. f. / angiographie, s. f. / angiography. \Cjr. angeion = vas; graphem = a scrie.] *Radiografia vaselor sanguine dupa injectarea unui *mediu de contrast. V. angiografie numerica. ANGIOGRAFIE DIGITALA / angiographie digitale / digital angiography. Sin.: angiografie numerica (v.).

ANGIOMIOM.} Denumire generica pentru afectiunile vasculare. angeion = vas. de [a. \Qr. 3) A. Au fost descrise mai multe a. s. / angiopathie. ANGIOSCOP. / angiostenose. cu accen-tuarea contrastului vaselor opacifiate si stergerea umbrei tesu-turilor vecine. cu originea In capilarele sanguine (*hemangiom) sau limfatice (*limfangiom). adesea congenitala sau genetica. f. keratos = corn. ANGIOMATOZA. n. meningiene. s. -omd. f. [Qr. s. a. a. angeion = vas. f.. sub actiunea 'enzimei de conversie. s. f. f. nekrosis = mortificare. s. Sin. (at. n. m. Sin. se transforma Intr-un octapeptid (aminoacizii 1-8 ai a. s. s.: boala Rendu-Osler (v. gennan = a.. spasticufi. / angiopthy. angiotonine. Semn cutanat sub forma de punct central de culoare rosu aprins. ANGIOMATOZA HEMORAGICA FAMILIALA / angiomatose hemorragique familiale / Rendu-Osler-Weber disease. pathos = 6oa[a. s. rezulta din a. gr. s. s. s. dt la. anterioare. / angio-tensinogen. [C. si tab.] Ingustare a vaselor sanguine.] Spasm vascular care intereseaza 'in special arterele mid si induce o "ischemie localizata In teritoriul corespunzator vaselor afectate. heptapeptid (aminoacizii 2-8 ai a. I). congenitala sau dobandita. / angiosarco-ma. s. angeion = vas. m. element precursor al *angio-tensinei. -alos = jfura. angeion = vas. ANGIOMIONEURINOM.] Deschidere chirurgicala a unui vas sanguin.] Procedeu chirurgical de refacere a continuitatii sau ANGIOTENSINOGEN de remodelare a unui vas. / angiokeratome. In regiunile temporala si occipitala. s. / angiospasme. m. naevus vasculaire / spider angioma. s. dt la plassein = a forma. de asemenea. accidentele vasculare cerebrale. a. ANGIOKERATOM. II poseda receptorii specifid AT. f. f. f. m. m. -oma. graphem = a. produce} Alfa. / angiotensinase. II. ANGIOSPASTIC. [(^r. angeion = vas. Se manifesta prin a-rieratie mentala si. I). n.] Studiu scintigrafic al inimii si vaselor mari cu ajutorul unui radioizotop emitator de radiatii (ex. sarx. Sin. / angiospastique. I este un decapeptid care. este un factor patogenic In unele afectiuni ca infarc-tul de miocard. Imaginea cap-tata de o videocamera este transformata In semnal electric. si boala Fabry. ANGIOSTENOZA. Imaginea este apoi restituita. Poate consta In sutura.). f. In cazul vaselor mari. dezvoltata din celule endoteliale (angioendoteliom) sau din pericite (angiopericitom). tensus. angeion = pas. m. s. / angiome. de la tendere = a mtinde. / angiotensinase.} Sin. s. f. skopos = observator. Sin. s. -oma. / angioplasty. n. / angiotensin.: ""'Tc) introdus In circulatia sanguina prin injectare. / angiokeratoma.?(amina. angeion = vas.] Despre o boala care se Insoteste de spasme vasculare (*angiospasme).ipe. ANGIONECROZA. 169 . angeion = vas. / angiosarcome. tendere = a wtind'e.} *Fibroscop adaptat pentru examenul intravascular. ANGIOSTOMIE. \Cjr. -inn.. ungeion = vas. -ma. angeion = vas. myos = musclii. f. scrie. de la. (cu subtipuri).: 1) A. tensus.] Leziune caracterizata prin asocierea unei proliferari vasculare (*angiom sau *telangiectazie) cu o hiperplazie epidermica cu hiperkeratoza. sarkos = came. [Qr. -aza . const. spasmos = contracfte. incorda. f.: angiotonina si h. a mcorda. [Cfr. / angiotensinogone. f. angeiologie. hexa-peptid (aminoacizii 3-8 ai a. boala Lindau. II sub actiunea aminopeptidazei A si actioneaza tot prin intermediul receptorilor AT. / angioneuromyome. Se disting mai multe forme circumscrise sau difuze. / angiospasm. ANGIOSCINTIGRAFIE. [at. s. I) denu-mit a. [(77-. s. f. si AT. / angioscintigraphy. retinopatii etc. [Gjr. / angiospastic. dilatare.). stenos = strd-mt.: sindrom Cobb (v. s. ANGIOTENSINAZA. spustikos = care trcye mauntru. hypertensin. Poate avea diferite localizari. s. neuron = nerv. / angioscope. mgustare.: gamaangiografie. ANGIOM STELAT / angiome stellaire. / angionecrosis. sin. [CJT. ANGIOMATOZA FACIO-RETINO-TALAMO-DIENCEFALICA / angiomatose facio-retino-thalamo-diencephalique / neuroretinoangiomatosis syndrome.r. de [a skopein = a video. calitatea foarte buna a imaginii consecutiv tratamentului semnalelor la calculator. / angioscope. manifestata prin formarea de *angioame multiple cutanate. Avantaje: evitarea punctiei si a cateterismului arterial. ANGIOSPASM. [Qr. ANGIOM.] Studiul vaselor si al afectiunilor acestora. s. s. V. angeion = vas.] Tumora vasculara circumscrisa. endocrinol. f.'. ANGIOMATOZA CEREBRALA / angiomatose cerebrale / cerebral angiomatosis. / angiostomie. A. s. -oma. [Cyr. apoi convertita Intr-o serie de cifre de un calculator (digitali-zare sau digitizare). / angiotensine. ANGIOPLASTIE. / angiology. Procedeu de dilatare a unei artere Ingus-tate cu ajutorul unei sonde cu balonas. [Qr. ANGIOLOGIE. s. myos = musctii.. prin crize de epilepsie. angeion = vas. angeion = vas. angeion = vas. n. de la nekros = moarte. caracterizata prin prezenta de angioame multiple caldficate situate pe fata interna a craniu-lui.. a nwd'eCa. n. m. ingust. A. -ina'i gr. adj. A. ANGIOSARCOM. [at. angiotonin. / angiomyoneuroma. s. dezobstructie. -oma. [Qr. s.} *Necroza peretilor unui vas. s. plastos = modelat. ANGIOTENSINA. cutan^e / Cobb's syndrome. / angiologie. s. re-zulta din a. gr. V. mys. [Termenut a rezultat din doua.rtensina. s. [at. / angionecrose. di la. mys. -oma.-globulina de origine hepatica.). / angiostomy. de la care pomesc arborizatii telangiectazice sub forma de "panza de paianjen". Ill si actioneaza prin intermediul receptorilor AT. / angiomatose. e. hypertensine. 'in continuare.: angiografie digitala. tensvs.ANGIOGRAFIE NUMERICA ANGIOGRAFIE NUMERICA / angiographie numerique / digital angiography. / angioplastie. logos = stiinta. s. [at.] Enzima proteolitica prezenta In mod normal In sange si In diferite tesuturi. tumora glomica (v.] Boala. span = a trage. 4) A. ANGIOPLASTIE TRANSLUMINALA PERCUTANA / angioplastie transluminale percutanee / percutaneous transluminal angioplasty. Sin. Procedeu radiologic de examinare a vaselor sanguine opacifiate cu un *mediu de contrast. s. angeion = vas. II este eel mai puternic vasopresor cunoscut. o actiune la nivelul sistemului nervos central si periferic. ANGIOTENSINOGEN. V. / angiostenosis. gr. [Qr. / angioscintigraphie. [Gfr. -oza. angeion = vas. / angioma. provoaca inactivarea prin hidroliza a *angiotensinei II. stenosis = strdrntare. n.. scintilla = scantde. IV.] Tumora benigna formata din fibre musculare netede si numeroase vase. [l^r. / angiomatosis. keras.). angeion = vas. f. [Cfr. tendere = a mtinde. f. retiniene etc.. s. din gr. si AT.. s. f. V. poate determina o crestere a presiunii arte-riale. adj. angeion = vas.: sindrom Bonnet-BlancDe Chaume (v. stoma. / angiomyome.] *Sarcom rezultat prin proliferare celulara derivata din elemen-tele conjunctive ale vaselor sanguine. / angiomyoma.] Produs al actiunii *reninei asupra *angiotensinogenului. care stimuleaza secretia de aldosteron a suprarenalei si exer-dta. frecvent. 2) A. m. s. a mcorda. Ill. f. Tip de a. angeion = vas. In scopul introducerii unei sonde sau ca prim timp Intr-o operatie plastica. f. ANGIOMATOZA MEDULO-CUTANATA / angiomatose medullo. ANGIOPATIE. m. ANGIOMATOZA RETINOCEREBELOASA / angiomatose retino-cerebelleuse / retinocerebellar angiomatosis. s.

adj. f. / aniline. bicarbonic (HCO^). ANGOR INTESTINAL / angor intestinal / angor intestinalis. / anisocytosis. / anisotrope. fizician fi astronom suedes. pentru angor abdominal (v. / anilingus. Aceste reactii. care a fost tratat m conditii asemanatoare celui supus experimentarii. an .] (Medicament) care diminueaza secretia sudorala. acompaniaza formele severe de *anxietate. ANION. [Cjr. / anisocytose. s. lingere = a /inye. m. f. Var. anhistous. accelerarea respiratiei si pulsului.). s.ANGOASA ANGOASA. In anemiile hemolitice. ANIZOFORIE. transgenic.] Sin. surve-nind In general dupa mese. f. / anisochromia. -a]-nil. f. radicalii acizi sunt a. abdomen.). anger. angor abdominal (2).. pectus.: unghi (v.] V. a se comporta} *Strabism latent.. transgenic. angor.. prin 'casexie sau infarct intestinal. f. -minis = preve-stire. an -priv. Principalii a. [QT. / Angstrom. ANGOR ABDOMINALIS. isos = egai. si se manifesta prin fenomene nervoase.. ANIMAL. rotator. ana = m sus. 2) In particular. caruia i s-au extirpat hipofiza si pancreasul. / anisochromie.} 1) Ion Incarcat negativ care In timpul electrolizei se deplaseaza catre anod. isos = egal. / anhedonia. vedere. = celutd. asociata frecvent cu stenoza trunchiului ce-liac si a arterei mezenterice inferioare. 2) In filosofia existentiala (existentialism): stare de neliniste care rezulta la fiinta umana fie din libertatea sa si presentimentui greselii posibile (Kierkegaard).} Unita-te de lungime egala cu 1010 m sau 0. m. 2) Criza dureroasa cu sediul In regiunea mediana a abdomenului. ANICTERIC. s. trope = Intowcere. \Lat. ikteros = gai6enare. ANHIDROZA. s.). s. -ozo. isos = egal. deoarece are M. rasuflare} 1) Organism viu. isos = egal. s.] Intoxicatie cu anilina. n. de Ca inIcfitinus = interior. \Lat.i isos = egali kore = pupita. cu maduva spinarii sectionata. produs aromatic utilizat ca baza pentru numerosi coloranti. angoisse.] Absenta sau insuficienta transpiratiei. s. fiziologica. / angoisse. [Lot. ANGSTROM. de valoare mica. s. fie din insecuritatea sa la amenintarea Neantului (Heidegger). ANHIDRAZA. f.. f. s. s. [Cfr. 170 ANIZOTROP ANILINA. s. f.. -oris = sufocare.: angina pectorala (v. Bioxid de carbon (v.. on -priv.). ANHIST. Ant: izeiconie. Ant.. obtinut Indeosebi din nitrobenzen.). f. s. hematologice (anemie) si tulburari digestive. / anhiste. cu rol In vederea stereoscopica. m. [Qr. f. determinata de o insuficienta cir-culatorie intermitenta a intestinului. adj.. / animal. an -priv. / animal. s. hidros = tra. Este prezenta In cantitate mare In eritrocite.] 'Ametropie asimetrica: viciu de refractie cu forma si grad diferit la cei doi ochi. angiiilla = fipar.: anilinism. [Lot. s. unde contribuie la procesele de transport si transfer ale CO. angle. hidros = transpiratie. [Qr. s. s. adj. lui Houssay. / Angstrom. m. Insuficienta circulatorie este provocata de aterosderoza obliteranta a originii arterei mezen-terice superioare. n. ANGULUS. f. ion = migrator. -atos = cu[ciare. -onos = imagine] Inegalitate a imaginilor percepute de fiecare din cei doi ochi. din iat. in ara6a -ainil.] Cu referire la un corp care prezinta proprietatea de anizotropie (v. an • priv. [Lot.nspira. de (a ienai = a merge.: angina abdominala. s.] Lichid uleios toxic. histos •= tesdturd. s. Poate fi profesionala sau accidentala. cu nucleui ventromedian al hipotalamusului distrus. isos = egoi. tesut. f. Evolutie.. / anhydrase. / anhidrotique.: Strongyloides (v. / anion. Anilm de [a Anil = indigo. kyiof.i icier} Care nu se msoteste de *icter. ANIZOCITOZA. adj. an • priv. 2) A. opos = vaz. \Cjr. adj. \'Jr. ANHIDRIDA CARBONICA / anhydride carbonique / carbonic anhydride.] Sin. / anisocorie. -ism. s. m. f. -oza. considerate de origine neurovegetativa. acuta sau cronica. obser-vata In aortita abdominala. angor intestinal. adj. f.r. adj. Var. s. n. cu formula CeH5NH2. Animalele constituie o sursa importanta de modele experimentale: a) a. f. an * priv.: a. In fabricarea de cer-neluri si vopsele. {Cjr. Sin.. s. anus = smut. c) a.: angina intestinala. AN IZO METRO PIE. hydor. / anguillule. plasmatici sunt dorul (Cr) si a. / anguillula. f. / anisocoria. ](^r. / anicteric. de (a anima = suflet. -oris = sufocare. egal cu 109 m. / anisometropie. / aniseiconie.). -oris = piept.: *izocorie. ANGOR ABDOMINAL / angor abdominal / angor abdomina-lis.: coexistenta de *macrocite si *microcite. Se formeaza prin disoderea unei molecule de electrolit. b) a.] Inegalitate pupilara. s.). de la Anil = indigo. s. 1814-1874.. eikon. / angle. adj. an -priv. miscari voluntare si necesi-tand pentru existenta oxigen si hrana organica. f. / anhidrosis.). ANIZOCORIE. Simbol: A. inteslinum = intestw. on priv. hydatos = apa. f. coif} Sin. / aniseikonia.] 1) Durere abdominala paroxistica si angoasanta. ANHIDRAZA CARBONICA / anhydrase carbonique / carbonic anhydrase. / anhidrose. adj. s. Se deosebesc: 1) A.•priv. se acumuleaza 'in plasma sanguina si trece m urina. an . ANGUILLULA. ori functionala Cin diferite boli). Poate fi anatomica (congenitala sau dobandita). s.priv. ANIZOTROP. f. ANGOR PECTORIS / angor pectoris / angor pectoris. e) a. d) a. stare de rau general. imperceptibila. m. / anilingus [Lot. hiperfagic. m. \C. incolor.) Aberatie" sexuala constand In excitarea anusului cu limba sau cu buzele.. f. [Lat. f. ANIZOCROMIE. {Qr.\ 1) Senzatie de con-strictie In regiunea epigastrica.: acelular (v. si anilism. angustia = loc strdrnt. uneori fortata. cu aplatizarea *curbei Price-Jones). phorein = a se simti. s. avand senzatii. / aniline. cu Jena respiratorie si cardiaca. 2) Care apar-tine organismelor. relativ mica. n. s. s. / anisophoria. isos = egai. m. s. / anisometropia.1 nm. / anion. s. si apa.. [^r. s. Var pentru anilism (v. / anhedonie. / anisotropic. se recomanda Inlocuirea sa cu unitatea nanometru. s.i hedone = piacere} Lipsa completa a placerii 'in cursul unor acte care m mod normal o stimuleaza. / anilism. f. / anhydrase. on . abdominalis. de. din cauza distantelor diferite ale aceluiasi o-biect fata de cele doua retine. enzima care scindeaza reversibil acidul carbonic In CO. metron = masura. ANHIDROTIC. n. Conform SI. v. ANILISM. an * priv.. angu-lus = ungfii. ANILINISM. ANILINGUS. s. ANHEDONIE. -oris = sufocare.. de circa 30 kDa si rol esential in mentinerea echilibrului acidobazic. / anisophorie. an • priv. s. / anilisme. Carboanhidraza. este utilizata ca baza pentru obtinerea de numerosi derivati utilizati In calitate de coloranti In industria textila. / anguish.. s. [Aiders /ens Angstrom.] 1) Inegalitate a diametrelor celulare pentru un tip celular definit. animal. ingust. m. khroma.] Enzima care catalizeaza scoaterea apei dintr-un compus. Anilm. [(yr. / anhistic. s. f. Are M. / anhi-drotic. ANIZEICONIE. [Cfr. ops. [Cjerm. -ozo . V. s. / angulus.priv. ca si In microscopia optica. A.. eterogenitate a diametrelor hematiilor pe frotiul sanguin (ex. In compozitia sarurilor.tie. / anicterique. . 2) Atom sau grup de atomi cu sardna negativa. s. de la trepein = a intciarce. Var. a tainui si omen. [C/erm. spinal.\ Inegalitate a coloratiei globulelor rosii. f. -inis: posibii de la abdere = a ascunde. animal = fiintS vie. Sin. deci fara comuni-care cu creierul. de control. (a anguis = sarpe] Sin. adj. in arafia. angor. patologica reprezinta consecinta unei inegalitati de refractie Intre cei doi ochi. ca o consecinta a hemolizei. [^r.

tor. / anosmia.] Proteina globulara (200 kDa) care leaga *spec-trina cu proteinele membranare integrate ("banda III) la nivelul membranei plasmatice eritrocitare. s. A. / anosodiaphoria. d wufi sufere-a. Sin. situate In afara intervalului m ± 3T pot fi denumite variatii singulare.). orgtinikos = referitor la un instrument. De-vierile superioare lui m + 2T ar fi a. [Lat. 171 . [Cyr. vedere} Termen relativ vag cu urmatoarele sem-nificatii: 1) Absenta sau starea rudimentara (malformatii) a ochilor. a.priv. / anorexigene. Femelele (hematofage) sunt vectoare. nomos =• allied availd forf. odyne = durere} Despre remediile destinate sa calmeze dure-rea si care nu actioneaza asupra cauzei unei anumite boli. s. s. ANODIN.ANIZOTROPIE ANIZOTROPIE. / abnormal. isos = ega[. care Inseamna absenta congenitala a unui ochi. s. de [ege. f. adj.. 1) an . ANOFEL. Wucherena bancrofti. / Anopheles. fiz. / inorganic. adj. asociata uneori cu *displazia ectodermica ereditara. s.. si normal.. ab = indepartat de. / anophtalmie. prin extensie. -idos = testicuf} Absenta congenitala a ambe-lor testicule la un subiect cu cariotip XY. odous. diferite tipuri de 'Plasmodium (faldparum. prin defect. / anorexiant. / anomia. adj. / anosodiaphorie. f. Apare Indeosebi la tinerele Intre 15 si 20 de ani determinand amenoree si scadere In greutate care poate ajun-ge la 'casexie. n. [Qr. f. ANOMALIE TIP DALTON / anomalie du type Dalton / anomaly type Dalton..} Care este contrar structurii. / anonychie. hodos = cole. ar putea fi In relatie cu 'sindromul Simmonds. care nu respecta norme sau legi. ANKILOSTOMIAZA. profesor la. [Gfr.] Electrod pozitiv. psihopatie. / anodyne.. f.: anorexie mentala (v. Evolutie imprevizibila. organon = instrument. ANORGANIC. termenul este putin utilizat.a produce. anorexia nervosa. si a pozitiei acesteia.. \Gr. anomalus. -e. de la. [C?r. f.. ana = fn sus. orexis = apetit. din [at. [Cjr. ANOSODIAFORIE. f. f.1) la analiza proteinelor membranare prin *electroforeza In gel de poliacrilamida. gf. orkhis. congenitala sau dobandita. (in . gennon . / anopie.priv. f. Sin. Var.] "Cecitate temporara care apare In cursul variatiilor rapide de viteza (crestere sau reducere) sau In cursul acrobatiilor. Limita Intre normalitate si a. f. trope = intoarcere. Indeosebi a formei sau structurii unei formatiuni anatomice si. f.] Calitate a unor corpuri cu structura interna ordonata (ex. {Qr. onyx. / Anopheles. anorexie mentala. organum. 2) Medicament destinat reducerii senzatiei de foame.. on . s. f. / anosmie. determinate pe un esantion reprezentativ din populatie). anopheles = vdta. f. s. ma-sind.} Gen de insecte (tantari) Diptere. dilata-bilitate.. m. a. [QT. s. s. 2) Absenta respectului pentru legi si reguli specifice diferitelor institutii.priv.). de [a trepein = a inloarce. / anorganique.reguiarita.} 1) Care diminueaza apetitul..] Diminuare marcata sau pierdere a apetilului. / anosognosie. este uneori conventionala. V. s. Ex. opos = vas. / ano-sognosia. adj. ANOREXIA NERVOSA / anorexia nervosa / anorexia ner-vosa. hemiplegie stanga In cadrul 'sindromului Babinski. tinand seama de sensul curent al cuvantului. f. ANOMALIE CROMOZOMIALA / anomalie chromoso-nique / chromosome anomaly. eel mult in cadrul 'sindromului Babinski. ANOREXIE MENTALA / anorexic mentale / hysteric apepsia. variatiile unui caracter situate In afara intervalului m ± 2T (m fiind valoarea medie a caracterului si T abaterea standard.priv. poate fi observata si In cazul unor structuri biologice cu un grad de ordonare moleculara. / anorchidie. a • priv. s. onoma. apsis = vedert. f. m. f. anomaly. 1766-1844} Sin. f. si monorhidie.). f. s. nosos = fioala-'i diaphoria = difer-e.ma.d de (ege)} Modificare patologica. f. [Qr.] 1) Forma de *afazie In care pacientui este incapabil sa denumeasca obiectele.} Absenta tuturor unghiilor sau a unora dintre acestea. s.. anomos = nereguiat (an . m. orexis = apetit. "hemianopsie etc. gr.priv. uneori. s. / anormal. \Gjr. spre deosebire de *monoftalmie. / anorexia. octontos = dinte. malariae si ovale). aspect.). Nemato-cere. -aux. ANOFTALMIE. este foarte frecventa In cazul alterarii functiilor denumite simbolice: *afazie Wernicke. 'agnozie vizuala.i nomos = obttd avdnd forf. ANOMIE. cu hipermetropie (v.. f. 3) Uneori sin. A. s. f.: fosfor a. nosos = 6oala. an • priv. s. f. / anomalie. s. Ex. an • priv. a . Bra urmari.] Absenta completa a dintilor temporari si a dintilor permanent!'. V. s. adj. [Gfr. / anorchia. V. s. ops. s. s.: protanopie (v. ANOSMIE. Poate fi periferica (leziuni la nivelul zonei olfactive) sau centrala (leziuni ale scoartei cerebrale). prin exces. sau mineral. cu pastrarea capacitatii de a ANOSOGNOZE Ie recunoaste si utiliza. f. a luminii etc. [John Dalton. Se sustine ca a.] 1) Element chimic neinclus Intr-o molecula ce contine carbon.priv. s. / anopsia. ANOREXIGEN. / ankyrin. prin Intepaturi. s.. ANOPIE. / anodontie.] Absenta simtului odoratului (mirosului). iar cele infe-rioare lui m . nepericulos si.. -atos = denumire. / anopia. f. Sin. Prin extensie. ANORHIDIE. an priv. anomaliu = tte. / anodontia. ANKIRINA. [Qr. In acest caz. organicus. adj. |^r. dependenta de contextui familial. an . -ykhos = unghie.. V.2T. S-a propus sa se considere a. m. [Lat. cunoastere. f. de la gnonai = a cunoaste} Termen ce desemneaza igno-rarea sau nerecunoasterea de catre un bolnav a tulburarilor sale. Este de o rezistenta extrem de mare la trata-mente.: anorexia nervosa. f. lat. monstruozitati. vivax. utilizat In cura de slabire cu precautiile de rigoare. }C. s. s. este expre-sia unui dezechilibru psihopatic. / anode. A. s.idan fi naturalist engie-z. Se gaseste In banda (4. fara importanta. functiei sau comportamentului "normal.nf:d.. lat. f. si anosognozie.i ophthalmos = ochi} Absenta congenitala a ambilor ochi. / anonychia. {CJT.) In functie de directie. s. s. ANOMALIE. ideal cristalele.. ANOD.. ANOPSIE. f. anomalous. ANOREXIE. / ankyrine. an . / anodin. In 'isterie sau In relatie cu un conflict familial.). pozitiei. viteza de propagare a sunetului.r.priv.. / anorexie. V. osme = miros. \(^r. observata la bolnavii cu tulburari psihopatice. gr. s. drum. ANOSOGNOZIE. -ale. / anode. Desi ar putea prezenta interes. iar cele situate In afara intervalului m ± 4T. / anophthalmos. an -priv. 2) Fenomen ce apare independent de o leziune a unui organ.te. adj. on -priv. adj. s. / abnormality. ale unor agenti infectiosi: arbovirusuri.: aberatie cromozomiala (v.a. / anisotropia. s.priv. benign. manifestata prin hipotricoza si hipohidroza. rezistenta la tractiune. [Gjr. an . Diminuare sau abolire a alimentatiei prin refuzul hranei sau pierderea apetitului. conductivitate electrica. ANORMAL. [Qr. m. ANONICHIE.] Indiferenta afectiva pe care un subject o manifesta fata de o stare patologica proprie. aorma = reguid. ANODONTIE. care a studiat si daltwumul. s. care apartin subfamiliei Anofeline (Anophelinae). cHimist. f. / anisotropie. indolor. cu exceptia celor din sistemul cubic) de a prezenta o variatie a proprietatilor lor fizice (coeziune. ankyra = awora. 'M'anc Hester. / anopsie. f. -ina. 2) Absenta vederii. s. gr. 2j a . gnosis = perrepere. an • priv. de care.priv. s. / anomie.: un suflu detectat la auscultatia inimii care exista fara leziuni orificiate sau mio-cardice. Include un numar mare de specii de tantari (circa 300). de obicei "congenitala si *familiala. on -priv. pentru anchilostomiaza (v.

cu care este asociata. natalis = de naftere. f. m. tub urinifer si nefron. acidus = aero.: amnezie a. nu declanseaza reac-tiile de raspuns celular. rau de munte. avand ca rezultat o extractie anormala a oxigenului. competitiv: diminuarea sau anularea efectelor unei substante (ex. anthelix.ANOVULATIE ANOVULATIE. adj. / anterior. s. s. microbian: relatie In care o specie microbiana exercita o ac-tiune defavorabila asupra uneia sau mai multor spedi micro-biene. pe care Ie des-criu jejunul si ileonul. gra-diis = pas. A.. hipofiza. prin dimi-nuarea rapida a continutului de oxigen din sange. / anoxia. In forma de U. neonatala. Legarea se produce conform *legii maseloc. / history. A. ceea ce Inseamna ca se va exprima efectui substantei cu concentratia moleculara mai mare. ftiinpifica ovulum = ou mic. antihelix. sunt cuprinse Intre cele doua foite ale mezenterului. ANTEFLEXIE. de regula localizata.: medicament sau molecula hormonala endo-gena) de catre o alta substanta. [Lat. / anoxie. competitivi sau blocanti Tmpiediti5 172 ANTIACID accesul 'agonistilor la receptori.. ane-mica prin scaderea concentratiei de hemoglobins sau a nu-marului de eritrocite din sange. antugomstRs = oponent. / avant-bras. / anteflexion. / antalgic. prin flectare. Prin a. f. cedere = a merge} Toate faptele sau circumstantele anterioare unei boli si care privesc: 1) starea de sanatate a subiectului examinat (a.] Care preceda 'nasterea. / antagonist. s. NA: ansa. competitiv sau necompetitiv. adj. a. ANTEBRAT. ante = mainte. Fiecare dintre cele 15-16 curburi. s. 2) Care se produce de la un moment dat. treapta. \Lut.] 1) Mis-care In sens anterior. [Qr. mio-cardica. s. se diminueaza sau se anuleaza efectele unor actiuni. m. [Lot.priv. n. f. anterior = mai mainte. Ex. comparatip de [a ante = mainte} In anatomie. ago-nisti si a. / antagonism. personate). f. adj. s. / anteposition. fir metalic (platina) ter-minat cu o bucia si fixat pe o tija metalica. 2) Exagerarea anormala a *anteversiei uterine. utilizat pentru In-samantarea mediilor de cultura cu bacterii. s. -e. ante » mainte. ANTECEDENTE..] V. lat.. an . medicamentos: actiunea a doua medicamente administrate Tmpreuna. n. i. axul corpului uterin. Medicament cu aceasta proprie-tate. partial: ventral. ante = inainte. tratament a. s. Tipuri de a. f. eventualitate practic imposibila. n. de ia natus = nascut fi nasci = a se no/ite. partiali. prea flectat Inainte. de ia antecedere = a preceda (ante = mainte. mart. anti » contra. 1809-1SS5. n. ca mijioc pentru insertie si Ie furnizeaza nervi si vase sanguine. / anterieur. antagonisma = pozifie. / anteflexion. prin perturbarea utilizarii tisulare a oxigenului. ANSA INTESTINALA / anse intestinale / intestinal loop. a carui presiune scade In tesuturi. partus = nafte-re. / anterograde. ANOXEMIE. a nou-nascutului. / anthelix. ago-nistes = [uptdtor. m.. desi se leaga la un 'receptor. s. dar termenul este utilizat frecvent In locul celui de "hipoxie. care con-serva curbura sa normala. adj. ANTIACID. [at. versum. -onis = punere..} Proe-minenta curba a pavilionului urechii. rezulta prin competitia de legare la acelasi tip de receptor. de la ponere = a pune. i. Se produce prin mecanisme diferite: chimic de neutralizare. for-meaza un unghi ascutit cu axa colului. s. ae ia anti = contra. f. s. 2) Termenul este utilizat frecvent cu re-ferire la orientarea normala a uterului. adj.. anterior = mai mainte. pi. ANSA HENLE / anse de Henie / loop of Henle. an . [Cjr.] Locutiune latina semnificand Inainte de "travaliu. ante = inainte. helix = fpirald. gr. In principiu. [Lot. antecedens. familiale). ANSA. / loop. biochimic. ANTEHELIX. 7) a. activat de prima si inactivat sau blocat de a doua substanta. s. agonizomai = a iupta fi agon = iuptd} Opozitie redproca Intre doua actiuni ale unor sisteme. stagnanta. Pentru comparatie. Marginea convexa a a. s. adj. hypo = sub.] 1) Despre un muschi a carui actiune este opusa actiunii altui muschi. [Lat. organe. / antenatal.] Segment al membrului superior cuprins Intre cot si pumn. de ia flectere = a wdoi. ca o consecinta a unei opriri a circulatiei sau a unei *anoxemii. s. s. s. ANTALGIC. prin insuficienta acuta a fluxului sanguin coronarian. m. f. organ.} 1) Curbura anterioara exagerata a unui organ sau segment de organ. adj. dim. ANTERIOR. la nivelul partii lor concave. positio. m. 2) a. / anteversion. f. / anthelix. de Ca parero = a nafte. / forearm. ANTE PARTUM. [Lat. physis = creftere. [Lat. / antecedents. ce declanseaza raspunsuri de intensitate scazuta. adj. -onos = Brat. NA: pars distalis adenohypo-physeos. ante = mainte. al carui corp este flectat Inainte si formeaza un unghi de 100-120° cu axa'colului.] 1) Care se opune acizilor. [Lat.. oxys = acm. poate desemna a •hipoxemie deosebit de severa. de [a gradi = a merge. fenomene sau substante. Ex. ante = mainte. ante = wainte. s. . [Qr. In aces-te conditii. / antenatal. / antagonisme. ANTENATAL. anoxyemie. / anox(a)emia. a. Intre cele doua extreme. s. anularea sau inversarea efectelor lor. 'JCeide(6erg fi Gjottingm. ANTAGONISTI DE CALCIU / antagonistes de calcium / calcium antagonists. s. ante = mainte. s. / anteposition. fami-liei sale (a. afgos = duren. pi. / anoxemie. 2) Despre un sistem. pi.. ansa toarta. ANTAGONIST. n. este libera In interiorul cavitatii abdominale. f. 3) A.priy.. [Lat. ANTEVERSIE. NA: antebrachium. adj. uteru-lui Inseamna deplasarea Inainte a uterului Intreg. oxys = acrui o\igen.rm. care Ie servesc. f. s. 4) A. ANTAGONISM.. anatomist ge. / antacid. / anse. f. a aportului de oxigen la nivelul unui tesut. de in ovum = ou. astfel Incat. 3) a. s. [Lat. ANTE MORTEM. [Lot. anteflexie si anteversie. brachium. deoarece stricto sensu Inseamna absenta oxigenului din sange. s. s.: blocante de canale calcice (v. an . [Qr. f. gr. / antalgique. a. de ia anti = contra. f. s. In sens propriu reprezinta o Intrerupere. baima. / anterograde. / antagoniste. 2) A. 4) a. f. a inamta.} Deplasare globala a unui organ 'anterior. m. -rtis » moarte. exista un spectru larg de agonisti si a. [Qr. adj. ANTEHIPOFIZA. comparativ de [a ante = inainte. fulminanta. v. / anovulation. ANTEROGRAD. f. / anterior pituitary.: a. / anovulation. [Lot. de ia phyeia = a create. de altitudine v. ineL] 1) structura anatomica In forma de bucia sau inel. m. [Friedrich Gusttiv Jukob Uenie. hucid.: 1) A. rezultat al fluxului sanguin capilar inadecvat. NA. / antehypophyse. / anteversion. anti = contra.\ Absenta "ovulatiei. 6) a.. gr.. feno-men sau substanta care se opun unei anumite actiuni. s. adj. -atos = sange. / antiacide.).} Termen discutabil. Sin. brakhion. -ntis = antecedent. profesor la Zurich..} V. ce poate avea ca rezultat diminuarea. 3) a. Se pot distinge: 1) a. A. 2) a. ANTEPOZITIE. ante = inainte. [Lat. f. Sin.} Locutiune latina semnificand Inainte de *moarte.\ Stricto sensu absenta totala a oxigenului. necompetitiv: reactie prin care se Tmpiedica o etapa care preceda formarea complexu-lui *agonist*receptor. ansae. n.] 1) De-viatie anterioara.priy. situata anterior fata de "helix. s. de ia vertere = a wtoarce. ANOXIE. histo-toxica. termen prin care se precizeaza pozitia unei formatiuni situate Inaintea planului frontal. 5) a. Ex. 3) Substanta care. \Qr. adj. o?(igen. s. m. ereditare sau eredocolaterale). Cat. 2) In bacteriologie. |br.an.: pozitie a. ascendentilor sai (a. s. s.] Care calmeaza durerea. flexio. -onis == mdoire. a unor organe fata de pozitia lor anatomica normala.

ci doar In tratamentui de lunga durata al *bolii tromboembolice. Substante care inhiba coagularea plasmatica. s. cra6. angina = sufocare. antimitotice. convul173 .} Care se opune actiunii *hormonilor androgeni. Grup de anticoagulante antagoniste ale *vitaminei K. anti = contra. care permite determinarea sensibilitatii. / antiandrogen. n.. In scop terapeutic. ANTIANDROGEN. bias = viafd. adj. de. anti = contra. s. deci. ANTIAGREGANT. si antibiotic. ANTIBIOTIC. sou gr. / anticoagulant. / antibiotique. n.. 2) Denumire generica a unor substante naturale produse de catre unele microorganisme. s. bias = viatd..] 1) Despre o substanta care se opune actiunii "acetilcolinei. tetracicline. / antianginal. gramma = insc.. n. a.} (Substanta) care are actiune "bactericida sau "bacteriostatica.. m. aati = contra. f. Datorita acestor proprietati.) 1) Care se opune 'anginei pectorale. nitroimidazoli. cu efecte asupra potentialului de actiune sau asupra perioadei refractare efective. / antiallergic. adj.oagulare = a In-cfiega. Int. / anticipation. anti = contra. s. a. n. / antiepileptic drug. m.] 1) Care se opune vietii.. care inhiba doar in vitro formarea tromboplastinei. bakterion. m. n. n. antibiomimetice. adj. cu anticorpii. a . adj. V. / anticonceptive. m. careia Ti afecteaza cinetica. m. s. ANTIBIOGRAMA.. s. a anticipa (ante = Inainte. cancer. ca si a analogilor sintetici ai acestora. 2) Substanta sau procedeu care previn sarcina prin Tmpiedica-rea *fecundatiei. anti = contra.} 1) Care se opune formarii de *agregate de globule rosii sau de trombocite In vase. [ucra} (Medicament) care se opune mai mult sau mai putin complet manifestarilor generale. s. m. \Gjr. s. anti = contra. Sinteza factorilor II. / antibacterial. [Cjr. / antiandrogene. s.] Termen generic care defineste un tratament cu *antibiotice. Pe baza efectelor celulare. anti = contra. s. anti = contra. f. Familie de *antibiotice produsa de bacterii din genul Bacillus. adj. amino-glicozide. -onis = anticipatie. m.. adj.. -e. [Qr. / anticonvulsivant. / anticodon. b) cea mai mare parte a "betablocantelor adrenergice. Indeosebi cu referire la medicamentele care Tmpiedica dezvoltarea anumitor microorganisme. n. a coagula.] Tendinta unor boli de a debuta mai timpuriu si de a se prezenta sub forme mai severe de la o generatie la alta. d) o serie de inhibitori de calciu. s. s. derivati de oxichinoleina. A.. s. / anticholinergique. [Cjr. Anticolinergic. la ergein = a. s. adj. pi. adj. pentru unitatile medicale mari.. anti = contra. / antiagregant. adj. al!os = aitui ergon = iiicru. / antibiotherapie.. corpus.\ V. contraceptiv. therapeia = trata-ment. / anticancereux. -enne. / anticonceptionnel. / anticipation. antifungice.. [Cjr. de [a baktcria = fiaston. sunt grupate In familii: betalactamine. m. [Qr. dezinfectant. bias = viata. conceptio. n. 2) Substanta dotata cu aceasta proprietate. s. canal de calciu. / antisludge. s. s. ANTIANGINOS.. ANTIAMARIL. ANTICOAGULANTE ORALE / anticoagulants oraux / oral anticoagulants.] Care se opune *febrei galbene. [Cfr. n. s.. / antibiogram. [Cfr. s-au dezvoltat a. contraceptive.. anti = contra. actiune.rie. si agregarea eritrocitelor si a plachetelor. In functie de formula chimica. m. de sin-teza. / antiamaril. capabile sa Tm-piedice dezvoltarea bacteriilor (*bacteriostatice) sau sa Ie dis-truga (*bactericide). rezultand proteine non-gama carboxilate incapabile sa fixeze calciu denumite si PIVKA (acronim de la protein induced by vitamin K antagonists). s. s. adj. avantajul administrarii orale dar nu pot fi utilizate In urgente. / anticodon. adj. ANTICONVULSIVANT. m. se alege antibioticul care inhiba eel mai intens dezvoltarea unei anumite bacterii confirmata ca fiind agent patogen al unei anu-mite boli.. [Qr.: a) stabilizante sau anestezice ale membranei. ANTIARITMIC. f. s. canal de sodiu. anti = contra. adj. Ex. adj. Sin. / anticholinergic. gr. de (a anticipare = a o (ua Inainte. / antibiogramme. [Cjr. ANTIBIOTERAPIE. (at. ANTICOAGULANT. rifampicine. mecanismut de actiune si efectele clinice. concep^ie. s.: medicament a. / antiarrhythmic. -oris = corp} Anticorp capabil sa interactioneze cu proteinele plasmatice si. se disting patru grupe de a.. df. 2) Substanta care inhiba eliberarea de acetilco-lina sau blocheaza actiunea acetilcolinei deja eliberate. *gramicidina si *polimixinele. glico-peptide. / antibiotics therapy. ANTICONCEPTIONAL. [Cjr. dim. Triplet de oligonucleotide de ARNt care permite legarea de codonul corespunzator de pe o molecula de ARNm.. VII. (^r. / anti-anticorps. anti = contra. de (a therapeuein = a ingriji. (at. ankein = a sugru-ffia. adj. Prin a. si nu a actiunii clinice. adj. anti = contra.. In prezent. in vitro sau in vivo.ANTIAGREGANT ANTICONVULSIVANT 2) Medicament cu aceasta proprietate. anti = contra. rhythmos = ritm} 1) Care se opune tulburarilor de ritm cardiace. khole = 6iia. 2) Anticefaline sau antitromboplastine. IX. ex. s. V. -euse. standard se studiaza efectui bacteriostatic al unui antibiotic dupa difuziunea acestuia In geloza (unde este cultivates bacteria) pornind de la un disc si se masoara concentratia minima inhibitoare. s. *antiemetice. / antiarythmique. ANTIALERGIC. gennan = a produce. Din aceasta familie fac parte: *bacitracina.] 1) Care previne *sarcina. f. / antiangineux. andros = bCa-bat. si antiulceros. ergein = a [ucra. se utilizeaza sisteme automatizate de efectuare a a. adj. aggregare = a aduna [a un ioc.re. antitubercu-loase. m.. antiseptic.\ Care Intarzie sau Tmpiedica coagularea san-gelui: 1) un agent fizic sau chimic introdus din exterior.priv. [Qr. o. anticorpi care neutralizeaza una din proteinele coagularii. capere = a [ua). ANTICIPATIE. rezistentei sau sensibilitatii limita a susei. pulmonare sau sanguine. anticipatio. din aceasta cauza. adj. sunt utilizate ca *spasmolitice. anti = contra. f. V.. m. adj. n. [at. ANTI-ANTICORP. *midriatice si antiparkinsoniene. [Cfr. neutralizand activitatea fosfolipidelor plachetare sau tisulare. exercitata Indeosebi la nivelul *aciditatii gaslrice. 2) Denumire generica a medica-mentelor cu aceasta actiune. rhythmus. m.. 2) Medicament pen-tru tratamentui *insuficientei coronariene. -onis = grcw\ ditate. / antibacterien. antimitotic (2). Se disting trei tipuri: 1) Inhibitori ai coagu-larii. / antiallergique. fata de "heparina. [at. Actioneaza prin distrugerea membranei bacteriene.. s. adj. n. determinate de *alergie.: heparina.. ANTICODON. / antiantibody. de (a angere = a strange. adj. oner. [Cjr. Cat. a sufoca. s. -elle. m. si X ai coagularii este. adj.: antivitamine K. anticoagulante circulante. 3) Substante care interfera cu o reac-tie de coagulare. s. V. V. V. cuta-nate. / anticoagulant. adj..] Procedeu de determinare in vitro a actiunii unei serii de antibio-tice asupra unei suse bacteriene. alterata. adj. anti = contra. r. -e. adj. ia con-ccptare = a deveni msarcinata. s. antisecretorii gastrice. Sunt eficiente Indeosebi Tmpotriva germe-nilor gramnegativi. [Lot. prin inhibarea unei gama-carboxilaze microzomale hepatice. s. / polypeptide antibiotics. adj. / antibiotic. s. -cri = roc.. ANTICANCEROS.. canal de potasiu. / antineoplastic. [at. polipeptide. s.. ANTICOAGULANTE CIRCULANTE / anticoagulants circulants / circulating anticoagulants. n. -euse. spanioia amarillo = galften. [Qr. m. In ultima perioada. 2) o substanta naturala care circula In sange.. s. m. ANTIBACTERIAN. c) medica-mente care scad fluxul celular al potasiului. -ina.. / antiamaril. adj. s. In scopul determinarii sen-sibilitatii acesteia la antibioticele testate. ANTIBIOTICE POLIPEPTIDICE / polypeptides. macrolide. anti = contra. [at. prezinta.

gen dintr-un amestec si pentru obtinerea unor *vaccinuri cu ANTICORP REAGINIC / reagine. 8) A. ANTICORP INCOMPLET / anticorps incomplet / incomplete ANTICORPI MONOCLONALI / anticorps monoclonaux / monantibody. \]ulius *iar celalalt pentru alt antigen. A. Prezenta In circulate a a.. [Qr. 18) A. V. s. difera atat fiecare avand indicatii preferentiale 'in functie de tipul de prin structura cat si prin specificitate. antimicrozomali apar In tiroiditele autoimune si ANTICORPI ANTITIREOGLOBULINA / anticorps anti-thyroreactioneaza cu antigeni microzomali prezenti m cantitati mari in globuline / antithyreoglobulin antibodies. v. monoclonal! (v.). a. reactie In mediu gen. 17) fizwio-gie. este enorma. 10) A. antireceptor reactioneaza cu trophil antibodies.: reagina (v. pana la denaturare. de importanta exceptionala. imuno-precipitare. poarta *situsuri de combinare pentru anticorpii anti-ADN. antimiocard. anticelula parietala gastrica. m. reaginic. detectabil m serul unor oameni (sau animale) normali.: macroplasma 'in anu-mite afectiuni hepatice. f. hibrid. IgG care se leaga de A. prezenta in mod natural sau produsa in organism (sange sau ANTICORPI ANTINUCLEAR1 / anticorps antino-yaux ou antitesuturi) sub actiunea unui 'antigen si care poseda proprietatea nucleaires / antinuclear antibodies. premiut 9{p6e. natural. Ex. citotoxic. 13) A. corpus. proveniti din acelasi *clon fixeaza si tl sensibilizeaza dar nu produce nici aglutinare. si Int. cu antigenul sau specific poate fi marea "celulelor lupice). A. proteinele mem-branei interne mitocondnale. reactioneaza cu structurile sarcolemale ale muschiului cardiac. de natura proteica. Cateva tipuri: ANTICORPI ANTIPEROXIDAZA T1R01DIANA / anticorps anti1) A. responsabil de for*imunitatii. Nu exista a. cu rol buna parte din cei cu hipertiroidie tireopriva primara sau boala patogenic In anemii hemolitice autoimune. 4) A. Combinarea unui a. detectabil prin proprietatea sa de aglutiperoxidazei sau a elastazei. v. de antigeni cu care organismul nu a venit anterior In contact. -oris c corp. acidifiere. Tip de anticorpi anti-tisulari de a reactiona specific.). utilizati experimental (a. m. fata WO-1950. perinucleah (p-ACAN) . Familie foarte eterogena de barbitalul. Indue hipotiroidismul primar prin primitiva. care reactioneaza cu o enzima data.: a. care apar doar In conditii speciale. descris ca entitate nosologica *sindromul antifosfolipidic. Sin. Diversitatea a. Abrev. prezenti atat la padenti cu boala tiroidiana imuna. Markeri sensibili (85 %) si specifid (95 %) anumiti receptori de pe suprafata unor celule. a. ca si implicatiile In patologie. antimitocondrie. mononucleoza inreactii antigen-a. hepa-tita cronica activa. anti-tesuturi (autoanticorpi) care interactioneaza cu ANTICORPI CITOPLASMATICI ANTINEUTROFILE / anticorps o serie de pro-teine musculare. prezenti grup de globuline denumite *imuno-globuline.} Tip de a. Sin.: anticorpi 'in serul sanguin al diabeticilor tratati cu insu-lina si reactioneaza antitireoglobulina. A. a. ce reactioneaza specific cu suprafata diferite-lor peroxydase thyro'idienne / anti-thyroid peroxidase antitipuri de celule. fectioasa etc. nici plasmodtar. apartin Indeosebi IgG. Se recurge la hepatita cronica activa. Autoanticorpi circulanti Tmpotriva hormovarietate de a. sunt produsi de celulele *hibridoamelor. A. provocand fie pentru *granulomatoza Wegener. scaderea activitatii biologice a hormonilor tiroidieni. Abrev. IgM sau IgA si indud: *lizina sau 'precipitina. 7) A.) Substanta specifica. a. s. specific Indreptati Tmpotriva proteinazei serice neutre din granu-lele pentru antigeni din membrana celulara. HA-1A) pentru neutralizarea efectelor endotoxinelor.: ACAN. "test Coombs etc. ciroza. / antibody. Donath.Tmpotriva mielo'antigenul Forssmann. sunt prezenti si In alte afectiuni: pusa In evidenta prin diverse reactii in vitro si in vivo. propriu'asi (c-ACAN) sunt blocarea. Sin.tii yorl^ 1S6S-1943. strict identici. A.) specificitate deplina si. Anticorp care. Rh. antitireoglobu-lina) antienzima. deocamdata fiind ANTICORP. de la convellere = a zdmncma. plas-mei sunt cuprinsi Intr-un minat si anticorpii anti-DNP (dezoxiribonucleoproteine). 15) A. in vivo sau in vitro.lupus anticoagulant") a fost asociata cu atacuri ische'mice care suprima crizele comitiale. profesor dt medicinci interna la 'Vima. anticorpi anticardiolipina. de aceea. este in curs. Titruri crescute de a. 20) A. antinuclear reactioneaza cu cytoplasmatiques anti-neutrophiles / cytoplasmic antineudiverse structuri nucleare.: a. umoral. anti = contra.i 9{e. t. Au aplicatii albuminos (plasma). 9) A. 5) A. / reagin. nare a hematiilor de oaie. 14) A. m. care precipita cu antigenul. ce antiperoxidaza tiroidiana (v. A. fenitoina.ditina m 1930. actioneaza asupra antige-nului ca *aglutinina. c. indud fenodes / antiphosphoiipid antibodies. Inventarierea aces-tora *epilepsie. sclerodermie. 2) Medicament dintr-un grup cerebrale (prin hipercoagulabilitate) la adultii tineri. 3) A. A. 11) A. A. antieritro-citar.). foarte eficace. 16) austri-ac. A. 6) A. cu specificitate pentru antigenul antigenul P al eritrocitelor la temperaturi scazute si determina sistemului Rh (v. ori ca complement. ca mijioc de diagnostic In diverse boli infectioase. fie stimularea functiei celulare. celular. c. s. fata de azurofile.ANTICORP ANTICORPI MONOCLONAU PENTRU LIMFOAME NON-HODGKINIENE sus. termolabil. perfect. antimuschi noted.Q. ANTICORPI DONATH-LANDSTEINER / anticorps de Donathcare are un situs de combinare specific pentru un antigen. A.: anticorpi celulele tiroidiene 'in *tiroidita Hashimoto. / anticorps. caracteristid lupusutut eritematos acut diselegare necovalenta cu antigenul. destinat sa suprime crizele comitiale. fara a modifica func. a. Forssmann. Producerea de a. A. variatiile de temperatura.ANTICORPI ANTIFOSFOLIPIDE / anticorps antiphospholipitionarea fiziologica a sistemului nervos central. ANTICORPI ANTICARDIOLIPINA / anticorps anti-cardiolipine / ANTICORPI MONOCLONALI PENTRU LIMFOAME NONanti-cardiolipin antibodies. benzodiazepinele. HODGK1NIENE / anticorps monoclonaux pour les lym174 . anticorpi. 2) A. antiinsulina apar Basedow-Graves. cu specificitate dubia. bodies. Apare m imunizarea persoanelor Rh negative cu hemoglobinuria paroxistica nocturna prin hemoliza mediata de sange Rh pozitiv (injectat intramuscular sau intravenos. anticelular. thyroxin antibodies. 12) A. umani monoclonal! fata de endo-toxina prezent In umori. au ANTICORPI ANTITIROXINA / anticorps anti-thyroxine / antifost detectati 'in car-ditele reumatismale. Karl Landsteiaer. cu aceasta. varietate de a. pe masura diversitatii *fosfolipidelor. reagina. anti-tesuturi (autoanticorpi) care reactioneaza cu nilor tiroidieni. (sau de a. patoiog fi seroiog de engine. iar a. urmare a sarcinii incompati-bile). anti-TPO. Landsteiner / Donath-Landsteiner antibodies.[ pentm A. Sunt prezenti m cat si cu discrazii ale celulelor plasmatice (ex.] 1) Despre un medicament (./me. 19) A. avand aceeasi specificitate pentru un anumit antihemoliza. In primul proteolitic (tripsina). Indeosebi ciroza biliara globulinemie Waldenstrom). cu hematii tratate In prealabil cu un ferment practice si In cercetare. In prezenta antigenului sau specific se oclonal antibodies. midic anstriac. de asemenea In *lupusul acut diseminat cat si In *poliartrita este esentiala pentru dezvoltarea reumatoida (reprezinta factorul Haserick. Termenul este rand pentru identificarea extrem de precisa a unui anumit antidiscutabil. pe care o inhiba exista In serul majoritatii pacientilor cu boala Hashimoto si la o numai prin fixarea pe situsul catalitic. precipitant. sensibil la ANTICORPI HA-1A / anticorps HA-1A / HA-1A antibodies. cu antigenul care reactioneaza cu antigeni situati pe suprafata nucle-ului corespondent.

: pi.az. hidatic. m. utilizati ca atare sau cuplati cu radioizotopi sau toxine.4 / CA 72. a. DEX. s. In continuare.ANTIDIURETIC phomes non-hodgkiniens / monoclonal antibodies of nonhodgkin lymphoma.] 1) Substanta capabila sa neutralizeze un toxic sau sa Tmpiedice efectele acestuia in organism.. pentru care nu este strict specific. Ex. / antidromique.. In terapeutica. A. Abrev. zym = ferment. ant'i = contra. A. s. a. gennan = a produce. medicament destinat sa atenueze o reactie excesiva determinata de administrarea unui alt medicament. f.). varsaturi. V. ANTIFLOGISTIC. obtinut din lichidul de chist hidatic bovin filtrat si fenolat. glicoproteic asocial cancerului de san. CA 19. ai aceluiasi individ.. gt'. care dez-volta o imunitate de protectie. m.} 1) Care se opune *fibrinolizei. / antiphlogistic. adj. prin administrare intravenoasa. avand efect de scadere a debi-tului urinar. proft-SOT rfe 6ai'terio[ogie si patologie generaid ia Lund.4 antigen. s. s. ANTIGEN CA 125 / antigene CA 125 / CA 125 antigen. / antigen.] Termen desuet. anti = wntra. desemnand antigenul de suprafata al virusului hepatitei B. \John Forssman. adj.9 si markeri tumorali.)... fungus = ciu-perca. s. ANTIGEN CA 72. ANTIESTROGEN. deci. pancreatice sunt folosite cu precadere In tratamentui pancreatitelor acute. / antidote. / antidiuretique. / anti-oestrogene. s. (v. w direcfie opusd. V. A. marker tumoral relativ util In urmarirea cancerului colorectal.} A. Glicoproteina cu Mr de 200 kDa. antigeni fetali. adj. m. s. impuls. [Cfr.. adj. antidotum = anticfot. V. iat.. n. adj. ANTIGEN FORSSMAN ANTIGEN. adj. s. V. adj. In raport cu care este mai putin specific.). A.] 1) Care se opune actiunii estrogenilor. drojdie. deoarece con-tine a. / antidromic. m. s.] Sin. anti = contra. / antifungal. care indue producere de *anticorpi specifid sau de *limfocite (*imunocite) si care interactioneaza specific cu pro-dusii raspunsului imun (molecule sau celule). gennan = o produce. m. / anti-emetique. emetikos = care produce. carcinoembrionar. m. s. / antifibrinolytique. favorize. s.. 2) Hormon care creste reabsorbtia de apa la nivelul tubului contort distal.4 / antigene CA 72. s. Inductia raspun-sului imun se numeste *imunogenicitate.] Substanta sau celula straine orga-nismului. [Qr. 3) Medicament care se adminis-treaza in tratamentui 'diabetului insipid sau pentru a testa pu-terea de concentratie a rinichiului. n. yatolog si imumiog suedes. vasopresina. ANTIDROMIC. iat. protectiv. 1868-1947.: a. 2) A. adj.: 1) A. chimic. si chelator. 2) Medicament care Tmpiedica fibrino-liza. / antienzyme.). markeri tumorali. drum. m. s. asocial cancerelor digestive si ovariene. antidromein = a merge. nu sunt straini pentru subiectui respectiv. s. care reactioneaza cu un anticorp pro-dus ca raspuns fata de alt antigen. s. glicoproteic asocial cancerelor ovariene. 5) A.. CA 50 si markeri tumorali. s. sunt utilizati pentru inducerea stimularii ovulatiei In caz de infertilitate. Nu este riguros specific si prezinta o concentratie plasmatica normala sub 35 Ul/ml. pot fi utilizate ca *antimitotice.a. phlogos = fiacdra.: ACE. virusuri. de. Obs. [Qr. iar interactia specifica se numeste *antigenicitate. adj. inclusiv la om si denumit datorita acestui fapt heterofil (pentru ca se gaseste la organisme aflate la distanta In arbo-rele filogenetic). dotos = dot. emein = a romita.. prin inhibarea competitiva a sintezei acizilor nucleici ca urmare a blocarii dihidrofolat-reductazei. emeficus.). n.: solutie apoasa. la phlox. reflex axonic. Diferiti a.: antivomitiv (v. / antidote. celule sau proteine straine. V. ANTIGEN CA / antigene CA / carbohydrate antigen or CA antigen. antigen CA 19. / anti(o)estrogen. A. utilizabil pentru urma-rirea acestui tip de cancer.). n. bio-chimic sau farmacologic. utilizati ca *markeri tumorali. Denumire generica a unei serii de a. n.: o grefa cutanata prelevata de la nivelul coapsei si depusa In alta zona la acelasi individ nu este recunoscuta ca straina si nu va fi rejetata. V. antigeni. Sin.: HBs. asigurand rezistenta la boala. uleioasa sau pulbere de retrohipofiza (vasopresina sub diferite denumiri comerciale). Abrev. Concentratia sa normala In plasma este sub 2.. a. / antifungique. anti = contra. ia diourem -« a urina. sou phlegein = a ardf. anti = contra. 2) Denumire generica a unui grup de medicamente cu aceasta actiune. V. sunt extrem de diverse: bacterii. adj. gr. Termen actualmente desuet. [Cfr.9. m. df. Concentratie plasmatica normala sub 23 Ul/ml. lytikos = care.3 antigen. [at. gr. sou [at. utilizabil pentru supravegherea acestor tumori. 4) A. ANTIENZIMA. ANTIGEN CA 15. adj. cu actiune puternica dar de scurta durata. ca si a. adj.. Ex. identificat la numeroase spedi de plante si animate. Sursele de a.tl urinare. ubicuitar.9 antigen. utilizabil pentru supravegherea acestor tumori. dromos = cursa. V. ANTIDIURETIC. adj. crosreac-tiv (mcrucisat-reactiv). / antienzyme. (Indeosebi acizii epsilonamino-caproic si tranemaxic) inhiba activarea 'plasminogenului sau a *plasminelor tisulare. utilizabil In urmarirea acestor tumori.9 / antigene CA 19. adj. ANTIFIBRINOLITIC. s. adj. phlogistos = infiamaflii. [Qr. V.} Inhibitor enzimatic avand actiune de neutralizare spedfica. este 'tamoxifenul. {Cjr. printr-un mecanism fizic. [Cjr.. 2) In homeopatie. fibra = fi6rd/ -ina.5 ng/ml. ANTIGEN FORSSMAN / antigene Forssman / Forssman's antigen.: antimicotic (v. ANTIEMETIC. [a. Cateva tipuri de a. ANTIGEN CA 19. unii a.. tract respirator).] Sin.3 / antigene CA 15. anti = contra. 'antipaludice sau ca *antibacteriene In asocieri cu unele *sulfamide.3 / CA 15. Concentratia sa plasmatica normala este sub 40 Ul/ml. markeri tumorali. colorectale si gas-trice. a. m. de. cf.. markeri tumorali. Hbs Australia (v. [Cfr. diouretikos = care. V. Nu este riguros specific. A asocial cancerelor colorectale si pancreatice. antagonist al actiunii estrogenilor la nivelul receptorilor tisulari si utilizat In tratamentui cancerelor de san dependente de estrogeni. / antiphlogistique. Are o spedficitate suficienta si o concentratie plasmatica normala sub 6 Ul/ml. de la lyein = a distruge. Sin. Cel mai important a. n. ANTIDOT. oncofetal asociat cancerelor pancreatice. / antidiuretic. s. en = in. anti = contra. adj. ANTIGEN CA 50 / antigene CA 50 / CA 50 antigen. dar nu 175 . Ex. m. f. Casoni sau a. / folic acid antagonist. anti = contra. care. n. antifongique. / antigene. s.9 / CA 19. anti = contra. oistros = dbrintd. / antiemetic. / antifibrinolytic [Qr. CEA (engl. dar si a altor cancere (gastric.] 1) Care diminueaza secretia urinara. distruge. 3) A. Substanta care exercita o actiune antagonista *acidului folic. m. Deoare-ce stimuleaza productia de *gonadotrofine. de ia anti = contra.} Care se propaga In directie opusa caii obisnuite. iar con-centratia sa plasmatica normala este sub 30 Ul/ml. V. / antifolique. ANTIGEN AUTOLOG / antigene autologue / autologous antigen.. ANTIGEN CARCINOEMBRIONAR / antigene carcinoembryonnaire / carcinoembryonic antigen. ANTIFUNGIC. directionati Tmpotriva antigenilor de suprafata ai celulelor din limfomul non-hodgkin. utilizabil pentru supravegherea acestora. ANTIGEN AUSTRALIA / antigene Australie / Australia antigen..: antiinflamator (v. s. ANTIFOLIC. substante toxice etc. \Qr. In continuare si atte tipuri de antigeni.: homeodot. Este prezent In majoritatea organelor.

*a. F. gluddici. Sin. nu difera In functie de un organ sau de la un tesut la altui. care se gasesc la specii diferite. ANTIGEN TUMORAL / antigene tumoral / tumour antigen. hepatita B.: sistemul ABO. histocompatibi-litate.: a. tipic fiind *antigenul Forssman. 0) ale unui locus de pe bratui lung al cromozomului 9. care determina compatibilitatea sau incompatibilitatea tesuturilor transplantate. B. In functie de linia genetica.NP. markeri tumorali. Ex. {'Lngi.N). Anticorpii care apar la om In cursul "mononucleozei infectioa-se reactioneaza specific cu a. ANTIGEN TISULAR / antigene tissulaire / tissue antigen.. ANTIGENI GRIPALI / antigenes grippaux / influenza antigens. Dozarea a.: anticorpii antiribonucleoproteine imunoprecipita complexele proteice U1 ARNm. cum sunt gemenii monozigoti. ANTIGENI LEUCOCITARI COMUNI / antigenes leucocytaires communs / common leukocytic antigens. CD45) utilizati In evaluarea imunohistologica a biopsiilor de la pacientii cu cancer metastatic cu sediu primar necunoscut. Sin. este secretat In mod normal. Prezenta acestui a. colita). rejet. V. exista numai la embrion. HY induce secretia unui hormon care tmpiedica gonadele primitive sa urmeze evolutia lor naturala catre tipul ovarian si dirijeaza dezvoltarea individului catre tipul masculin. transsexualism. r. Detectia a. tipic este eel izolat din rinichiul de cobai. V. Ca urmare. h. ANTIGEN! ALOGENICI / antigenes allogeniques / allogenic antigens. ANTIGENI ONCOFETALI / antigenes oncofetals / oncof(o)etal antigens. homogrefa. in caz con-trar se produce *rejetul. grup tisular. 34 kDa). eritrocitari controlat de un locus cu un numar variabil de gene alele. Cea mai cunoscuta substanta antigenica de acest tip este *alfafetoproteina. A. Sugereaza existenta neoplaziilor limfoide. Acesti a. ANTIGENI XENOGENICI / antigenes x6nogeniques / xenogenic antigens. identici. prostatita sau infarctui prostatic. Cei mai importanti a. surface = suprafata. ai proteinelor matricei . o *grefa este acceptata numai daca primitorul si donorul prezinta a. cu utilitate clinica sunt *antigenul carcinoembrionar si *alfafetoproteina.pa. o. A. de h. leucoplache-tari (In esenta sistemul HLA). a. unde este prezent numai la ni-velul hematiilor (care pot fi astfel aglutinate prin *anticorpul Forssmann). x: sunt extrem de imuno- . eritrocitari ai sistemului ABO. B. a. sunt produsii genelor *complexului major de histocompatibilitate. cu patru gene alele majors (A1. si sistem HLA. A. Animalele identice din punct de vedere genetic (linii *inbred) se obtin experimental prin Incrucisari *con-sangvine repetate. produsi ai unor gene care se manifesta In timpul diferentierii normale a tesuturilor fetale. A2. sunt prezenti In mod normal la embrion (*a. hemaglutininici . ei dau reactii Incrudsate. t. V. Glicoproteina compo-nenta a secretiei prostatice (serin-proteaza kalicrein-like. A. ffit&z. ANTIGENI HLA / antigenes HLA / HLA antigens. A. markeri tumorali.M) si sub-tipurile A (a. Concentratii crescute se observa si In afectiuni benigne. Cei doi a. timp de eel putin 20 de generatii.titd B. t. existenti la indivizi identici genetic. t. V. grupati In 'sistemul HLA. fetali). caracterizeaza criza blastica de tip lim-foid din evolutia leucemiei mielocitare cronice. ANTIGEN HBc / antigene HBc / HBc antigen. t. ANTIGENI SINGENICI / antigenes singeniques / syngenic antigens. ANTIGENI HETEROFILI / antigenes heterophiles / hetero-philic antigens.: antigeni de histocompatibilitate (v. A. marcheaza caracteristicile particulare ale fiecarui individ si joaca un rol esential In apararea organismului. C (nucleoproteici . indue raspunsul imun al organismului gazda. a. ANTIGEN HBs / antigene HBs / HBs antigen. V. alaturi de morfologia limfoblastica si prezenta terminal-deoxinucleotidiltransferazei (TdT). Abrev.ANTIGEN HBc si In sange. A. p. A. 176 ANTIQENI XENOGENICI ANTIGENI FETALI / antigenes foetaux / f(o)etal antigens. al celulelor leuce-mice si al celulelor sarcomatoase. Astfel. de natura lipoproteica depind de genele de histocompa-tibilitate. g. care se gasesc la membrii diferiti genetic ai aceleiasi specii. carcinoembrionar. produsa de celulele epiteliale ale prostatei. adica se combina cu acelasi *anticorp specific datorita prezen-tei epitopilor comuni. carcinofetal glial etc. La aduiti sunt prezenti Indeosebi In plasma bolna-vilor de cancer.H. In caz de transplant Intre specii diferite.. Reactia Incrucisata a a. A. are o serie de aplicatii practice. A. ANTIGEN AL LEUCEMIEI LIMFOBLASTICE ACUTE / antigene de la leucemie aigue lymphoblastique / antigen of acute lymphoblastic leuk(a)emia. V. sistem HLA. a. V. hepatita B. hepatitis B = fiepatita B. au In comun unui sau mai multi *epitopi. ANTIGENI DE TRANSPLANTARE / antigenes de transplantation / transplantation antigens. ex. A. 'cardiolipina si *reactie Weil-Felix. de unde interesul dozarii acestora In scop de diagnostic si de darificare a palogeniei. sunt Inruditi cu a.] V. complex major de histocompatibilitate.: anti-geni de transplantare. V. ca hiperplazia prostatica. prezent In celulele canceroase. A. In mod normal. s. se observa titruri Inalte de anti-corpi circulanti. Sistem bine definit de a. prezenti la ni-velul *grefonului vor provoca la primitor formarea de anticorpi. orienteaza transfor-marea gonadelor primitive In testicule. ANTIGEN RIBONUCLEOPROTEIC / antigene ribonucleopro-teique / ribonucleoproteic antigen. detectati la organisme aflate la distanta In arborele filogenetic. sistem HLA. A. iar determinantui sau antigenic este de natura polizaharidica. ceea ce sta la baza Inrudirii lor antigenice. cu exceptia oilor.: aloantigeni. V. nu declanseaza reactii de *rejet. dar si In afectiuni necanceroa-se (ciroza hepatica. t. A. prezent In toate celulele organismului. de asemenea. si antigeni heterofili. de h. pentru care.] V. HY reprez'nta me-toda cea mai sigura pentru determinarea sexului genetic.: un ^ansplant renal de la mama la fiica se numeste alogrefa sau "homogrefa deoarece contine a. initial In cancerul de colon. V. apoi In alte cancere. core = ce-ntru. cu M. tisulari prin localizarea la suprafata membranei si prin reactiile imu-nitare pe care Ie provoaca. A. ANTIGENI DE GRUP SANGUIN / antigenes leucocytaires communs / blood group antigens. Lipoproteina de-pendenta de cromozomul Y. antigen tisular. pe baza carora se diferentiaza virusurile gripale A.). A. ANTIGEN SPECIFIC PROSTATIC / antigene specifique pro-statique / prostate specific antigen. dar poate atinge concentratii foarte mari Indeosebi 7n cancerul de prostata. prezenta In toate celulele mami-ferelor de sex masculin si care. Markeri tumorali. In cazul rejetului. A prezenti pe suprafata tuturor celulelor sau tesuturilor din organism. h. F. ANTIGEN HBe / antigene HBe / HBe antigen. A. Primele trei gene codeaza a. care poate determina *rejetul tesutului (organului) transplantat. Ex. s.: PSA. (LCA.: a. A. de ex. Ex. ANTIGENI DE HISTOCOMPATIBILITATE / antigenes d'histocompatibilite / histocompatibility antigens. hepatita B. Sin. leucoplachetari sau tisulari. dar difera de la individ la individ. A tost descrisa. Ex. 0 serie de glicoproteine care. Cei mai importanti a. Unii dintre acesti a. p. la fetus. o gamafetoproteina. Natura a. hepatitis B = fie. In serul sanguin este un test (diagnostic precoce) de screening al cancerului prostatic. In *boala mixta a tesutului conjunctiv. recomandat frecvent la bar-batii peste 50 de ani. ['Eng[. ANTIGEN HY / antigene HY / HY antigen. s. neuraminidazici'.

ANTIHELMINTIC.: a) inhibitoare ale sintezei de *acid uric (*alopurinol. Unele a.. / antimycotique.. / antigoutteux. 2) Medicament care Tmpiedica diviziunea si. sunt: "vitamina C. ANTIMALARIC.. fiind utilizate In tratamentui unor boli reumatismale sau al unor *conectivite. prin crearea unei stari de *toleranta imunologica. -ind. antipurine (mereaptopurina). adj.: antimalaric.: a) enzime . adj. anti = contra. ANTIGENICITATE. Se disting trei grupe de a. adj. n.. n. -euse. f. anti = contra. exprimandu-se In maniera dominanta. -uA's = mtaftina} (Substanta) care este utilizata In profilaxia sau In tratamentui curativ al 'paludismului. s. exclusiv sau nu. m. mitomicina. adica asupra structurilor sensibile la hor-monul respectiv. anti = contra.: vermifug (v. mitozd. se disting. antiestrogeni) etc.. 2) Medicament dotat cu aceste proprietati.. adj. / antimetabolite.] 1) Care se opune efectelor *histaminei.asparaginaza. ANTINEOPLAZIC. / anti-inflammatory. adj. anti = contra. exercita un efect *antiinflamator. antipirimidine (fluorouracil). adj. anti = contra. / anthelminthic. / antimitotique. ai addului paraaminobenzoic. s. / anti-hormone. de tipul cimetidinei si ranitidinei. adj. f. peristaltikos = care are pro177 . produce simptome comparabile cu into-xicatia cu arsenic. f. 1755-1S24. \Cfr. vinblastina. medicament) care actioneaza contra inflamatiei. / antiparkinsonien. m. / antin6oplasique. s. anti = contra. n. slimmi = o?(ld de. m. [at. [Cjr. anti = contra.] 1) Proprietatea unei substante de a se comporta ca un antigen. mala aria = aer ran.vincristina. e) substante blocante ale mitozei In metafaza . *acid orotic). a tJfcita. s. ANTIONCOGENA. adica de a provo-ca formarea de anticorpi. gene-reaza somnolenta si usoare tulburari de vedere. de gena recesiva a cancerului. f. -inthos = wemie. ANTIGLOBULINA.] ElementuI 51. / antineoplastic. [Qr. / antigout drug. / antimony. gene-ra^ie. utilizata uneori.. [Cfr. [Gr. m. genos = Man. iat. adj. se.: a) "Antagonistil receptorilor /-/.esut. f. m. (ex.] Sin.. sau gennan = a produce.. / anti-globulin. / antimalarique. m. -ind. anti = contra. radical liber. In acest caz nu se genereazai anticorpi.: anticanceros.. oxys = acni. anti = contra. s. s. n. hormon = e^citat. adj. de interes medical. In tratamentui gutei. de ia gr. f. fir. astfel. metahaHein = a. 'antipirimidinice si *azaserina. m. antineoplazic. f) hormoni (androgeni. anti = centra.] Globulina din serul sanguin care actioneaza ca anticorp Tmpotriva unei alte globuline (indusiv imunoglobulina) purta-toare de situsuri antigenice si care se comporta ca un antigen.] 1) Care Tmpiedica *mitoza. / anti-oncogene. se utilizeaza medicamente cu actiune a.. bleomicina. mitos = a^d. s. m. guta = picdturd.. ammoniakon = sari de amoniu gasitd m apropierea temp[u-tui iw Jupiter Amman din Li6ia. mykes. s. Organismul poseda a. n. ANTIMONIU. neos = mm plasis = modeiwe. s. imunoglobulina. s. / antimoine. iat. In acest scop.] (Medicament) care distruge ciupercile microscopice sau inhiba cresterea lor. o^jgen} 1) Care Tmpiedica sau Intarzie *oxidarea. estrogeni) si antihormoni (antiandrogeni. adj. antimonium. medic engitz. Hi si H^. deci.antifolice (aminopterina. Cei mai cunoscuti a.] 1) Despre un medicament care actioneaza Tmpotriva alterarilor metabolice din *guta. s. 2) Medicament care inhiba actiunile no-cive ale histaminei din organism prin blocarea unuia din cele doua tipuri principale de receptori histaminid.). adj. s. adj. declansand reactii puternice de *rejet. / antioxydant. Sin. [Cfr.ANT1GEN1C1TA7E ANT1PERISTALTISM genici.] Gena supresoare a cancerului.. / antim6tabolite. *antipurinice. / antipaludian. antimitotic (2). V. s.\ 1) Care dimi-nueaza rigiditatea si tremuraturile din *boala Parkinson. b) a. s. s. care cresc excretia de acid uric (uricozurice). adj. de unde denumirea Inselatoare. ANTIMICOTIC. adj. m. b) antimetaboliti . s. adj. n. / anti-genicity. aceasta inhibitie efectuandu-se prin competitie cu precursorii naturali.] Sin. s. m. adj. gentian = a produce. ANTIPARKINSONIAN. dimpo-triva. dar capaci-tatea de distrugere a radicalilor liberi pe aceasta cale este li-mitata. s. m. ANTIGUTOS.u humor = umoare. n. b) Antagonistii receptorilor H. adj. Ca efect secundar. foiosit pentru vopsma sprdncene[or. James Apotheker Parkinson. suprima reactiile alergice declansate prin stimularea receptorilor H. n. indemna. ANTIMETABOLIT. dim. s. de ia plassein = a forma. anti = contra. s. adj. s. c) alchilante (ciclofosfamida. Este cazul *heterogrefei. Sb (stibiu). aman-tadina si bromocriptina). [^r. s. a mode[a. actinomidna. m. doua grupe de a. Mutatiile sale sunt recesive. urmaf. -enne. s. d) antibiotice . \Qr. substanta asemanatoare ca structura unui anumit *metabolit si care poate perturba lantui metabolic deoarece se substituie metabolitului respectiv. Tipuri de a. anti = contra.. adj. anti-moniu. anti = contra. de [a globus = glob. adj. adj. m. / antiperistalsis. rareori expunerea industriala. cisplatin). adj. de unde reco-mandarea cu prudenta celor ce conduc autovehicule..} Substanta (medicament) care se' opune efectelor unui hormon. c) antiinflamatoare utile si In tratamentui crizei acute de guta (*colchicina.. helmins. ANTIPALUDIC. anti = contra. it...\ 1) Despre o substanta care perturba metabolismul. De aceea. s. s. [Cfr. anti = contra. / antimitotic. pa/us.] V. grupe sanguine. posibilitatea prevenirii leziunilor celulare si tisulare provocate de radicalii liberi este de mare interes In medicina. onkos = masd. 2) A. aithmid. anti = contra. *fenilbu-tazona si *glucocorticoizi). adj. antiulceros si receptori H. / antig6nicit6. ANTIMITOTIC. Ingestia compusilor de a. sin. -e. A. [Lot. s. este definita uneori ca fiind proprietatea antigenului de a modifica comportamentui imunologic al organismului In care a fost introdus. / antihistaminique. n. f. formeaza numeroase combinatii otravitoare sau. din or. m.: *schizonticide si *gametodde. \Cjr.. sai naturali. de. histos = t&sdturd. Sin. agent antineoplazic care actioneaza prin inhibitia sintezei unor nucleoproteine. / antihormone. m. ia-crimd. m. / antionco-gene. tumor supresor gene. ANTIHORMON. ANTIHISTAMINIC. n. globulus. tesutu-lui sau celulelor tinta.).: sulfamidele sunt a. se grupeaza In *antifolice. 0 serie de antagonist! H. ANTIINFLAMATOR. s. actionand asupra organismului.. 2) Substanta (sau medicament) capabila sa neutralizeze radicalii liberi ai oxigenului. din TLvul Mediu c. {Cjr. V.. s. metotrexat). scflin6a. [at.. [Cfr. V.: antipaludic (v.. / antiglobuline. [Cfr. 2) In general. In cancere sau In leucemii. / antihistaminic. n. / antimycotic.: ciclizina si prometazina) poseda si proprietati *antiemetice... caroten). [Cfr. / antiperistaltisme. m. ANTIOXIDANT. s. / antioxidant.. proliferarea celulara.antracicline. / anthelminthique. s. cu actiune lenta. myketos = ciuperca.. [Cfr. sunt utili In tratamentui ulcerului peptic. Indeosebi anticolinergicele (ca medicamente simptomatice) si substituentii de dopamina (L-dopa asodata cu un inhibitor al dopa-decarboxilazei. s. inflammare = a da foe} 1) Care combate 'inflamatia. suprimand secretia hiper-adda rezultata prin stimularea receptorilor H. anti = contra. / antiparkinsonian. *vitamina E si beta-carotenul (v. tumord. ia hormaein = a.: antifungic.. adj. / anti-inflammatoire. 2) Agent (substanta chimica. s... [Cfr. s. Se disting doua mari grupe de a. s. ANT1PERISTALTISM. [Ofr. 2) Medicament utilizat. 3) In oncologie. / antipaludique. Ex... Sin. test Coombs. / antimalarial. in iimba [at.

s.ela. s.. s. fie simultan. a.: imunoser. [Cfr. de [a toxon = sageatd. psykhe = suflet. iatreia = vw-decare. f. f. ANTISEPTIC. / antiplasmin. ANTIPRURIGINOS. n. psykhe = svflet. s. antifibrinolitic. se mascara In unitati standardizate. 2) Substanta chimica.. adj. utilizat local. / antitragus. m.] Inversarea sensului de producere a 'peristaltismului. ANTITRAGUS. m. s. m.: aspirina. / antiplasmine. [at. / spasmolytique. cai) cu anumite toxine sau veninuri (de sarpe. sterilizare. a pe-tici. [at. ANTIPORT. gr. 2) Substanta dotata cu aceasta proprietate. m. retro = inapoi. ANTITIROIDIAN. -ina} 1) Anticorp specific pentru o anumita *toxina.: antitermic. ser imu-nizant. scut. -enne. adj. obtinuti prin inocularea acestui antigen. n. si antiagregant.. tragus...: indinavir.contra.] Sin.: *vaccin a. NA: antitragus. Abrev.r. f. / antiplatelet. ritonavir). [a peristelleia = a comprima (peri = in jumi. anti = contra. s. si test ASLO. protos -= primui. anti = contra. anti = contra. s. 2) Medicament cu acest efect. f. 0 serie de a. toxikon = otravd pentru vdrfuf sagefibr. adj. [Gr. opusa si posterioara 'tragusu-lui. A. anti = contra. s. poate fi utilizat In labo-rator pentru identificarea sau dozarea (ex. anti = contra. V. sunt destinate tratarii unor infectii digestive sau urinare. s. / antirabic. s. s. adj. [at. de [a gr. s. s. anti = contra. ANTIPSIHIATRIE. a. ANTITERMIC. 2) Medicament care poseda aceasta proprietate. sepsis = putrefacfie. Var. A. [Gr. ticlopidina. s. / antitoxique. / antiseptique. si al lui Frey. s. virus = venin. s. s. tetanos. anti = contra. serum = ze. / antiretroviral.} Sin. s. anti = contra.). V. reactia de "hidroliza a legaturilor peptidice catalizata de *proteaze. adj. adj. adj. adj. / antitoxic. [Qr. A. a se contracta. \Cjr. adj. / antisepsie. / purine antagonist. ANTIPROTEAZA.. m.] 1) Care se opune actiunii hormonilor tiroi-dieni. feu/are (ca inhibitorul lui Kunitz. dar la nivelul *colonului ascendent reprezinta un fenomen normal. / antiplaquettaire. [at.] 1) Despre o substanta sau un factor care se opune actiunii plachetelor. A. plasma = odiect mod. s. m. f. gr.. anti = contra. fr. \Gjr. aplicabila pe tesuturile vii.. contractie).). m. / antiport. \Gr. anti = contra.] 1) Denumire generala pentru metodele de combatere a infectiilor septice prin distrugerea sistematica a bacteriilor patogene In locurile unde acestea se afla. / antiport. sau pe cale generala. f(^r. ANTISEPSIE. m.: botulism. / anti-protease. sunt inhibitoare ale *transcriptazei inverse sau *antiproteaze. m. [Gr... s. n. adj.. sunt distruse la temperaturi relativ mid. / antithermique. de. rabies = tur6are] Care se opune rabiei (turbarii). stalsis = comprimare. societatea este bol-nava. / antipruritic. m. V. In. febrifug. s. / antitoxin. / antisepsis. se opune disolutiei *cheagului. oxygenlabile.] 1) Care suprima *pruritul. administrate per os. -euse. m. anti = contra. -aux. A. ANTISER.e.] Enzima sanguina care. / antiprurigineux. s. adj. -aza. span = a trage. s. 2) Antiser purificat. adica introducerea de anticorpi deja produsi.] Anticorp elaborat de organism In evolutia infectiilor cu streptococi (A.. [at.-antitripsina (v.. adj. de 60-70°C. adj. adj. Ex. / spasmolytic. Agent chimic antineoplazic din gmpul antimetabolitilor. / antiserum. A. infecpie. / antitoxine. \Cjr. ANTIPIRIMIDINIC. s. ANTIPLACHETAR.: medicament antihistaminic. / antipurique.. util pentru diagnosticul si aprecierea evolutivitatii infectiilor streptococice (nivelul normal este sub 200 unitati/ml ser). / antipyretic. de baza este mercaptopurina. ANTITOXINA. prescrisa In infectia 178 a. adj. s.] Proteina membra-nara care transporta transmembranar doi ioni diferiti sau doua molecule mid 'in directii opuse. n. -inis == mdnCdrime. n. In cursul coagularii normale. s. ANTISTREPTOLIZINA 0 / antistreptolysine 0 / antistrep-tolysin 0. n. pyrctikos = fibril.\ Ser sanguin de origine animala sau umana care contine anticorpi specifici unui antigen determinat.: antipiretic (v. Ex. a transporta.a feBro] 1) Care previne sau combate febra. adj. Sin.). / antitragus. s. / antipsychotic. iar mijioacele terapeutice psihiatrice sunt violente pen-tru pacienti. streptolizina 0. [Gr. s. s. / antipsychiatrie. s. / antithyroidien.. f. [Qr. f. 0 prwine din tenne-nul eng[. s.. -ism. / antiretroviral. / antipsychotique. adj. eidos = forma. m. f. anti = contra. -ina.: spasmolitic (v. si asepsie. adj. otrara. spasticus. adj. Prin extensie. [Qr. / antiprotease. Sin. -ale. *Fibrina se poate opune acestei actiuni. la lyein = a distmge. mai mult sau mai putin specific. izolat din parotide) sunt utilizate In terapeutica.fi -ind. / pirimidine antagonists. [Qr. In acest caz. neuroleptic. adj.} Care actioneaza Tmpotriva unei toxine. toxikon = otravd pentru v&rful sagefitor. Conform a. n.} Proeminenta a lobului urecnii. / antipyrimidique.ta. dirijate Tmpotriva virusului HIV sunt utilizate ca medicamente (ex. n. C si G) care poseda antigenul corespondent. care este utilizata si ca imunodepresor. Ex. Ex... adj. scptikos = putrezit. De asemenea. anti . obtinut prin imunizarea unor animate (de obicei. izolat din pancreas.. thyreos = pavazd.: ASLO. Actiunea a. [Gr. ae [a toxon = sageatd. de baza este fluorouracilul. duodenal este Insotit de voma. Agent chimic antineoplazic din grupul antimetabolitilor. ANTIPLASMINA. V. de [a pyres-sein = a ave. adj. ANTIRETROVIRAL. spastikos = care trage induntru. / antipyretique. sub forma de *pomada. Intr-un organism. ANTIRABIC. care actioneaza prin inhibarea sintezei bazelor purinice. care actioneaza prin inhibarea sintezei bazelor pirimidinice.cu HIV. pentru alfa. s. anti = contra. / antiseptic. [Gr. tragos = copra. infectat} 1) Re-feritor la antisepsie. adj. anti = contra. dipiridamol. [at. thermos = cold. 2) Medicament care are aceste efecte. anti = contra. anti = contra.ANTIPIRETIC ANTITRIPSINA yne. {Cjr. adj.\ Doctrina conform careia bolile mentale reprezinta con-secinta agresiunilor sociale.. s. d. n. este mai adecvata denumirea de ser imunizant.] 1) Care se opune tulburarilor mentale. anti = contra. [Gr.. A. contrac-tiile producandu-se spre *tractul digestiv superior. portare = a purta. ANTIPURINIC. f. anti = contra. din o[andezd plaken = a carpi. de.] Peptid sau pro-teina care blocheaza. ANTIPSIHOTIC. anti = contra. 2) Medicament dotat cu aceasta proprietate. stroptos = rasucit. adj. n. poate fi utilizat pentru imunizare pasiva. s. pentru apararea Tmpotriva unei boli cu rise imediat. adj. s.tea de. / antithyroid. ANTISPASTIC. fie secvential. f. n.. / antipsychia-try. difte-rie) sau a inocularii accidentale a veninurilor respective. plaqiiette. ANTIPIRETIC. / antirabique. V. este un test indirect.: ser a. 2) Orice procedeu de reducere semnificativa a florei microbiene de la nivelul pielii sau al membraneloi' mu-coase. bacteriostatica sau bactericida. de scorpion) si utilizat terapeutic ca mijioc de imunizare pasiva Tmpotriva infectiilor cu agenti toxigeni (ex. / antiserum.] 1) Care se opune *retrovirusurilor. n. s. [Gr. termenul este utilizat si pentru desemnarea substantelor care. {Cjr. ANTITOXIC. / antifebrile. lysis = du-trugere. (at. .: prin *radioimuno-dozare) a unui antigen necunoscut. n.-ANTITRIPSINA. priirigo. [at. la therme = cdld'urd. 2) Substanta care Tmpiedica formarea hormonilor tiroi-dieni. receptor plachetar. Dozarea a.

s. Indeosebi: *anticoagulante orale. / anthropophilie. gandclovir s. se pare ca este vorba de antracosilicoza. gr. ain [at. thrombos = cReag} 1) Care se opune procesului de "tromboza. neutralizand lent trombina ramasa 'in exces. cca'itate. In vederea atin-gerii unui anumit scop. s. -akos = carSune. -akos = car6une. -atos = gurd} Sin. / antromastoldite. vita = via^a. anti = contra.. de ex. mastos = mametd. adj. s. s. / antivenineux. izolat si sintetizat). n. b) a. 2) Medicament care actioneaza Tmpotriva bacilului Koch. / antiulcereux. Mai frecvent. ektome = e. anthropos = om. -ita. antron = peftera. ANTIVITAMINA. ANTROMASTOIDITA. [Qr. Ex. [Lot.. n. Grupul de a. antron = peftera. a tori.] 1) Care are cu- ANTROPOFILIE loarea carbunelui. adj. s. entrainement. ANTRAX. care este cofactor al *heparinei. b) a. ANTIVITAMINE K / antivitamines K / oral anticoagulants. s. f. poate fi fatal. IX. ANTIVENIN. ANTRACOID. *interferon.: mineri). Ex. m. ca *rau de transport si *ve. \Cfr. antron = peftera. ANTIXENIC. s. gr. antrum. sau melanica. •akos = carbuM. anti = uni'a. Se formeaza Indeosebi In ficat. [Qr. prindpale sunt: izoniazida. gr. dalac. s. / training. ANTIVIRAL. [CfT. / antrite.?(cizie.] Inflamatie a *antru-lui si a *mastoidei. c) a. vacdn BCG. virus = otravd. 2) Medicament dotat cu aceasta proprietate. [at. ANTITROMBOTIC. / antixenique. Ex.. n. -ita.: gastroduodenos-tomie (v. ANTIULCEROS. [. tuberculiim = umfldturd mica. in. adj. anti = contra. / anthracoid. sportiv.] 1) Care se opune ulcerului. K sunt anticoagu-lante orale care inhiba o gama-carboxilaza microzomala hepa-tica. YQr.ANTITROMBINA ANTITROMBINA.: antiemetic. Cat. / anthracose. 2) Care se aseamana cu 'antraxul. f. Cdvitate. antivenin.] Pneumoconioza minerala cauzata de inhalarea cronica a pulberilor de carbune. care este fibrina capabila sa fixeze prin adsorbtie cantitati mari de trombina. etionamida si streptomicina (primul a. \Gjr. s. dar administrarea unor doze mari de peni-dlina sau tetraddina este eficace. Reprezinta aproape totdeauna o compli-catie a unei "otite medii. antrum. etambutolul. a.. / antritis. -oza. / anthrax.. 3) Adaptare prin repetare si practica. s. anthrax. afiTivwi de. 2) Medicament dotat cu aceasta proprietate. \Cjr. f. adj. f. factori de coagulare): d) a. / anthropophilia. philia = atracpie. xenos = strain.. [at. muscular are ca obiectiv hipertrofia musculara. s. indirecte (*heparine) si directe (*hirudina). s. [Cjr. anthrax. [at. ///. antivenom. dezvoltat dupa formarea fibrinei. Este o boala profesionala In cazul persoanelor care lucreaza In me-diu poluat cu astfel de pulberi (ex.: tumora a. 2) Inflamatia antrului piloric. Indeosebi din grupele 'antihistaminicelor si *anticolinergicelor.). \Cfr. [Gjr. pentru atingerea unor performante. -ids = piatra tare. adj. f. m.tij.] 1) Inflamatia mucoasei *antru-lui mastoidian la sugar. edem malign) sau. prin leziuni viscerale (carbune pulmonar sau digestiv). n. Sin. f. f. [Lot. [Lot. / antiulcerative.} 1) Care se opune multiplicarii virusurilor.] Boala infectioasa acuta a anima-lelor de ferma. f. 2) Exerdtiu sistematic In vederea dezvoltarii fizice sau In vederea realizarii unor performante spe-dale. in.. ANTRECTOMIE. pirazinamida. or. -ale. silex. f. granit. dar si In alte organe. -mo. / anti-thrombin. infec. / antromastoiditis. / anthracosilicose.} Ser care contine antitoxine specifice pentru veninul unor animate (Indeosebi serpi veninosi. anti = contra. Metoda psihoterapeutica recomandata In diferite forme de nevroza. s. //.. anti = centra. / gastroduodenostomy. a.j Substanta care inhiba actiunea unei "vitamine.). s. / antiemetic. anthrax.: furuncul a. consecutiv modificarilor functionale si structurale care au loc In organism sub influenta exerdtiului si a efortu-lui crescut progresiv. adj. adj. El provine. IV.: a.. V. s. La om. a. m. antron = peftera. cuprinde medica-mente care difera prin compozitia chimica si modul de actiune.] 1) Care se opune dezvoltarii tuberculozei. / antituberculeux. [at.: vacdnare a. sunt efidente si In alte tulbu-rari. (at. / antivitamine. [Gjr. 2) Rezectia antrului piloric. -euse. / antithrombine. adj. care poate fi transmisa la om prin contact cu parul. [(fr. anti = contra. s. s. In general cu referire la ulcerul gastroduodenal. s. ANTRACOSILICOZA. VII. adj.. adj. trahere = a trage. -euse. cele mai recente a. ANTRENAMENT AUTOGEN / entraInement autogene / autogenous training. ANTIVOMITIV. adj. 2) Substanta. n. / antithrombotique. venenum = otrava} Care se opune actiunii veninului. adj.. n. -e. duodeai = in nvmar de 12. n. s. f. -ind. d) a. ulcus. / antituberculotic. antrum. thrombos = ctieag. s. s. 2) Medicament cu acest efect. s. antracoza. eidos = forma. reeducare func-tionala a unei articulatii. In romaneste.. f. A.] Tendinta anumitor insecte (tantari) de a Intepa omul. -aux. Netratat. azidotimidina. sub Indrumare pedagogica si supraveghere me-dicala. anti = contra. Se disting: a) a. m. V. neutralizand factorul X Stuart (v. s. pielea sau dejectiile animalelor bolnave. s. adj. pure este controversata. gr. la duo-deni digitorum = de 12 de. consta din exerdtii de autosugestie in stare de relaxare psihomotorie. / antithrombotic. Sin. adj. s. -ozd. siliciul intrand Intr-o proportie variabila In compozitia pulberilor de carbune. s. [Cjr. pop. [at.j V. Existenta a.Fr. anti = contra. Ex. gr.: carbune.tie. / anthracosis. / antivenin. / antixenic. ANTROPOFILIE.] 1) Care se opune varsaturilor. ANTRITA. fiind antihistaminicele Ha si inhibitorii pompei gastrice de protoni (omeprazol). medicament dotate cu aceasta proprietate. de la philein = a iu6i. gasita in apropierea tempiutui [ui Jupiter Amman din Li6ia. cavitate. s. determinand sinteza de factori II.] Substanta din sangele circulant care intervine dupa formarea *trombusului. / antrectomie. Forme: a) a. ANTITUBERCULOS. cu forf-a. pro-ces complex. s. / antrectomy. de obicei combi-nata cu *vagotomie bilaterala In tratamentui chirurgical al ulcerului peptic. s. 179 . voinismentelor. ammoniakon = sore. s. autogen (v. dideoxicitidina. care inactiveaza progresiv trombina prin aderarea tranzitorie la fibrina sau actioneaza ca un cofactor al hepaririei. f. /. se foloseste si expresia training autogen. A.: anticoagulante orale (v. produsa de Bacillus anthracis. -eris = rand.: amantadina.ge. stoma. efectuat prin intermediul unor dispozitive mecanice. mecanic. / antiviral. rifampicina.] 1) Ablatia chirurgicala a peretilor unui *antru anatomic. actionand prin competitie. *a.. -akos = citrBuM. [Qr. X ai coagularii incapabili sa fixeze calciul. adj. / anthrax. V. / anti-emetique ou anti-emetisant. se manifesta Indeosebi prin le-ziuni cutanate (pustula maligna.] Care se opune substantelor straine organismului.). de la cai hiperimunizati Tmpotriva acestor veninuri. s. anti = contra. antrum. eidos = forma. a. de obicei. vipere) sau insecte. s. f. mai rar. Sin. s. adj. [at. / entraInement. ANTIVENINOS. ca si *antiplachetare. articular. nerecomandata. produs de reactie fibhnolitica. Ex. m. ANTRENAMENT. vomitare = a vdrsd. anthrax. Cat. / antivenomous. / anthracoide. charbon. [Lat. ANTRODUODENOSTOMIE. si antromastoidita. mastoidiana. n. f. venenum = otravd. anti = contra. ca urmare a structurii sale foarte asemanatoare vitaminei respective. -euse. s. / antivenin. [Gfr. / antiviral.] 1) Proces de Intarire a organismului si ameliorare a capaci-tatii de munca. cavitate. aciclovir. m. f. / antroduodenostomie. c) a. / anthracosilieosis. f. f. f. gr. ANTRACOZA. de amoniu.tt (ivnginea ac&stui segment intestinal). / antivitamin. e) a.

NA: antrum. de [a plassein = a modela. / anthropogenfese. adj. cfiinuit. cu deschidere la nivelul vezicii urinare. vestibulara reprezinta o forma de a.: sistem digestiv). f. In doza mare. prin prezenta unui bloca. tab. / anuria [Cjr. de. a caracteristidlor morfologice ale omului. / antrotomie. gr. / anxiolytique. Patologic. Permite trecerea celei mai mari parti sau a totalitatii materiilor fecale. f.. metron = mafura. tome = taiere. anat -artere. Ex. f.: sistem reticulohistiocitar) 2) De-numire generica pentru un ansamblu de piese care sustin. anat. aorte. ANUS. 3) A. / anurie. ANXIOLITIC. f.artere.: *arboviroza. f. a. adj.artere. / appareil. piloric sau pilo. s. -ism} Conceptie care atribuie unor fiinte. s. f. (a aeirein = a ridica in aer fi aer. s. skopos = o6seniator. f. / antrum. [Qr. pi. Ex. morphe = forma. / anthropogenesis. m. ANTROPOMETRIE. f. prin filtrare glomerulara mult redusa ca urmare a scaderii fluxu-lui sanguin renal sau a presiunii arteriale. de. ANUS CONTRA NATURII / anus contre nature / preternatural anus.] Diminuarea pana la disparitia completa (Intre 0 si 100 ml/24 ore) a excretiei urinare din diferite cauze: 1) A. si anus artificial. tab. cu o subfaza euhominina. frecvent un calcul. device (2). de fapt. in timp si spatiu. de la. mentin sau Inlocuiesc o parte din corp. In relatie cu conditiile naturale si social-culturale. / artere aorte / aorta. n.priv.om.] Orificiul distal sau terminal al tubului digestiv. anthropos = am. / antrotomy. obstructiva. m. AORTOGRAFIE. de cauza strict renala etc. V. m. A. Indeosebi prin masuratori ale oaselor. Orificiu anormal la nivelul intestinului. gr. mafini. Comu-nica cu celulele mastoidiene si cu cavitatea timpanica. de. graphein = a fcrie.(NA: antrum pyloricum). anxietas. priii pnsrr-a acestora. m. / anus. Nelinistea. AORTA TORACICA / aorte thoracique / thoracic aorta. anat.are ca obiect cercetarea faptelor de cul-tura prin interpretarea carora pot fi Intelese structurile sociale si.] Corectarea chirurgicala a unui orificiu' anu-lar anormal. f. lylikos = care. cu aer. cultu-rala sau eInologia . [Qr. tab. canalului anal si a partii inferioare a *rectu-lui. In mod accidental. postrenala.] Cavitate natu-rala.: tendinta de a studia comportamentui ce'orlalte vietuitoare dupa modelul omului. s. APARAT. s. s. / anthropometrie. s. aorte. AORTA. s. s.. {Cfr. anthropos = om. 5) A.] Care provoaca *anxietate sau 'angoasa. 2) A. / proctoscope. logos = stiinfa. *a. fec-piune.. In necroze cortical-renale. la temneia = a taia. prerenala. Importante: 1) A.\ 1) Care atenueaza sau reduce *anxie-tatea. s-a presupus ca factorul primar al a. A. vulvovaginal sau vestibular. m. gr. V. / anthropozoonose. [Lot. n. Argumentele paleontologies si etologice au condus actualmente la considerarea.are ca obiect studiul variatiilor. artere. com 180 ARARAT pleta sau incompleta a membranei anale). cavitate. AORTA DESCENDENTA (v. pot fi sedative In doza mica sau pot avea. / apparatus (1). 4) A. f. permite derivarea totala (si. a. care comunicS cu duodenul prin pilor. gennan = a produce} Procesul aparitiei si dezvoltarii omului. / annuloplastie. ANULOPLASTIE. f. Ca anxius = ne. cu exceptia structurilor care nu se afla In continuitate (ex. / anthropozoonosis. somatica sau fizica . Poate aparea ca urmare a unui proces patolo-gic. apparatus = instmmente. care a permis trecerea de la viata semiarboricola la viata terestra. [Gfr. / anthropomorphisme. ca factor prim. / anthropomorphism. [Lot.] V. -oza ] Boala comuna omului si animalelor vertebrate. adj.. s. antron •= pefterd. [Lat. anus = fezut. s. tegumente palide. m. s. fiinta umana.. aproape orizontala a stomacului. posttraumatic sau poate fi creat chirur-gical (In acest din urma caz este vorba. biologies. apar reactii neurovegetative ca-racteristice *angoasei. de la skopein = a wdea. [Cjr. de un *a. Militate. artificial). distruge. f. anus contra naturii.] Stiinta care are ca obiect studiul originii. transpi-ratii red. a fost dezvoltarea creierului. T. genesis = pwdncere. respirator. V. In formele severe.] Denumirea ansamblului de tehnici utilizate pentru masurarea diferitelor componente ale corpului uman. [Lot. deosebindu-se astfel de 'fistula stercorala. lucruri sau procese. s. s. n. anus = fezut. plastos = modelat. 2) A. nosos -fioaid. a e^wnina. Sin. vezical.. In situatia In care lu-menul intestinului gros nu permite pasajul materiilor fecale (de obicei. s. f. imperforat (cu persistenta. gr.: anus. s. f. Se dis-ting: 1) a. ANURIE. uneori criza de angina pectorala sau de astm). care asigura accesul In antrul mastoi-dian. de regula. gr. ANXIOGEN. cu deschidere la nivel vulvar (dar imperforat). V. a forma. renala. V tab. ANTROPOZOONOZA. Reversul a.: proctoscop. on . s.. NA.] *Specul de forma unui tub utilizat pentru exami-narea 'anusului. osoasa sau viscerala. adj. Termenul poate fi sin. cu sistem (ex. s. portiunea joasa. s. anthropos = om. Deschiderea intestinului la peretele abdominal. mersul biped contribuind la atenuarea caracterelor animalice. Insotit de o stare de rau.. ANTROTOMIE. s. Dupa unii specialist!. proprietati hipnotice. / anthropologie.. a. care survine de obicei noaptea (se asociaza cu teama. / aortography. s. s. -atis = neliniste. n. a. [[at. A. de la aeirein ^ a ridica m a&r fi aer. -on = aer. s. s. aorta abdominala) / aorte descendante / descending aorta.] 1) Ansamblu de organe care concura la realizarea unei anumite functii. prin obstructia ureterelor.iiniftiti cMnuit. ANTRU. f. s. anat. ouron •= urina. / annuloplasty. mastoidian sau pietros (NA: antrum mastoideum). format printr-o metoda chirurgicala si deschis la peretele abdominal. gennun = a produce. AORTA ASCENDENTA / aorte ascendante / ascending part of aorta. f. / anus. cinnuit'i gr. In a. evolutiei si variabilitatii biologice a omului. digestiv. s. [Cjr. . ri.} Sentiment de pericol iminent si nedeterminat. s. / anthropometry. d<. f.. f. . antron = pefterd. antra. 2) A. de agitatie. / anthropology. aniilus ^~. anthropos . antrum. angionecrotica. Sin. existenta In portiunea mastoidiana a temporalului.. s. este zoomorfismul. Ex. [Lot. Se spune despre o stimu-lare sau despre o situatie existentiala. a mersului biped. [tjr. -os = aer. al cailor urinare. s. n.: a. / antre. [Lat. care se deschide In mod normal In regiunea posterioara a perineului.] Trepanatia apofizei mas-toide (sau "mastoida). A. s. care apare In caz de leziuni vestibulare. dar imperforat.ANTROPOGENEZA ANTROPOGENEZA.. cavitate voluminoasa. / anxiete. forme si Insusiri omenesti.: mica tuberozitate gastrica. cu sediu variabil. se deosebesc o faza subumana si o alta umana.a distmge. locomotor etc. / anxiety. ANUS ARTIFICIAL / anus artificiel / artificial anus. ANTROPOMORFISM. definitiva) a materiilor fecale. la lyein . / anxiogenic. exprimat uneori In cercetarile de *etologie. i anuscope. si angoasa sunt trei grade ale aceleasi stari. paroxistica pura este un tip de angoasa In relatie cu scaderea pasagera a irigatiei sanguine bulbare. si oligurie. / anxiolytic. anxius = neliniftit.inel. [Lot. ANTROPOLOGIE. Indeosebi din cadrul . aorta toracica. ANXIETATE. poate fi ectopic. antrum. s. zoon = animai. / anxiogene. 2) Clasa de medicamente destinata sa reduca anxie-tatea. anxius = netiniftit. Initial. [Lot. In caz de neoplasm localizat la acest nivel). / aortographie. ANUSCOP. imthropos = om.] Examen radiologic al aortei consecutiv injectarii unei substante de contrast hidrosolubile.

pe de o parte. mai mult sau mai putin flectat. i s-au mai atribuit si alte roluri. a. A. fluorapati-ta si *hidroxiapatita. De aid. A. APA GREA / eau lourde / heavy water. APAREUNIE. fustolog Italian. Rolurile principale ale a.re. n. rol de protectie mecanica (Indeosebi In cazul SNC). Circuital sau In organism depinde de hor-monul antidiuretic si de rinichi. Ex. cele mai importante cores-punzand anionilor C0^~. [Lot. in functie de compozitie. s.duina in 1906. Termen generic pentru orice 'proteza. Actiunea terapeutica a a.. S. NA: aqueductus. lui Sylvius (NA: aqueductus cerebri) reprezinta o portiune din canalul ependi-mar situata la nivelul istmului encefalului care face sa comu-nice extremitatea superioara a ventriculului al IV-lea cu fata posterioara a ventriculului al Ill-lea. s. m. cat si m patologie.. precum si alte proprietati fizice particulare ale aces-teia ar putea permite In viitor o Intelegere mai precisa a relatiei apa-organisme vii. \Qr. A. g. pureune = tmpe. mediu de dispersie. Caracterul de *dipol al moleculei de a. A. / appendicectomy. supGment. muscle guarding. la ducttire = a conduce. s. contractura abdominala. \Qr. pi. H^O. *a. inertie psihica. a.misterioase" atata timp cat nu pot fi explicate stiintific. hipertensiune intracraniana. appendices. fluorul si radicalul hidroxil (OH). datorita calitatii sale de mediu general In care se desfasoara schimburile metabolice vitale.. apatheia. contin In solutie una sau mai multe saruri minerale. regime celulara spedalizata a peretelui tu-bului distal. / appendix. Fe2^. din organism variaza In APENDICECTOMIE functie de varsta (la nou-nascut 67-74 %.] Incapacitatea sau imposibilitatea de executare a coitului. s. m. Exista o mare diversitate de a. 181 .} Sistem de membrane citoplasmatice prezent In mod constant In celulele nucleate. f. 'antiseptic oxidant utilizat. ca si datorita dependents! si conditionarii oricarei forme actuale de viata de prezenta a. In general. este un lichid cu proprietati fizice particulare si complexe si cu roluri multiple. f. cu formula chimica D^O. 2) 0 masa de celule juxtaglomerulare alcatuita din doua tipuri celulare.0 si M. f. celule granulare (localizate Indeosebi In peretele arteriolei aferente si care secreta *renina) si celule agranulare. A. G. In toaleta plagilor. f. APATIC. si abilitatea sa de a forma "legaturi de hidrogen. si macula densa. partidpa la sinteza *poliozidelor si concentreaza substantele elaborate de *reticulul endoplasmic. APARAT ORTOPEDIC / appareil orthopedique / orthosis. este maxima In cazul utilizarii direct de la sursa. In organism: solvent universal In mediile interstitial si intracelular. appendage. medi-camentoase sau pentru bai reci ori calde). Ca2+.tamponare" a variatiilor de temperatura din organism. / water. La acest nivel. pi. s. eficacitatea unei a.] Diminuarea sau absenta intere-sului fata de propria persoana sau fata de cei din jur. Ansamblul scheletului Tmpreuna cu articulatiile (inclusiv ligamentele). s. 2) In acceptiune curenta. appendix. la femei fiind mai redusa din cauza masei mai mari de tesut adipos.matricea vietii". adj. 1843-1926. Unele a. mai mult sau mai putin . [Lot. jambier (orteza jambiera). In functie de compozitia lor. Poate fi constitutionala sau dobandita (ex. avand lungi-mea de 7-8 cm si diametrul de 4-8 cm. constituit din vezicule si sacule. adj. APENDICECTOMIE. a.cfiere. [Lot.: a. APARAT JUXTAGLOMERULAR / appareil juxta-glomerulaire / juxtaglomerular apparatus.. Submucoasa a. 'in prezent se stabilesc o serie de markeri specifici utili atat m fiziologia moleculara. s. desi parametrii sai fizici nu se deosebesc semnificativ de cei ai apei obisnuite. [CJT. continuta In organism care nu este legata cu diverse molecule sau substante hidrosolubile. A. transformandu-le In produse de se-cretie.] 1) Termen anatomic general care desemneaza o parte accesorie. In mod normal. respectiv. APARARE MUSCULARA / d6fense musculaire / muscular defense.. este necesara In reactiile de hidroliza. diverticul cecal vermiform. absenta dorintelor si a reactiilor la stimuli psihici. / appendice. de suspensie. apatao = eu Infd} Fosfat de calciu cu formula generala Cas(P04)3X. este proportionala cu intensitatea proceselor metabolice. APA OXIGENATA / eau oxygenee / hydrogen peroxide. In care *deuteriul Inlocuieste hidrogenul simplu. o -priv. Dispare la palpare progresiva si reflecta o inflamatie peritoneala localizata. cu compozitie complexa si cu proprietati terapeu-tice variate. aqua = apa. ischiopubian (*orteza cu sustinere ischiatica). v. m. prof&sor [a 1'avia. decurge din pro-prietatile fizice si din natura mineralizarii acestora. denu-mite in raport cu scopul sau regiunea anatomica unde sunt amplasate. / apathie. / apatite. este mobil si liber. 18. contine numerosi foliculi limfatici a caror inflamatie deter-mina *apendidta. a. anterior (prececal) si dedesubtui cecului (subcecal). APARAT GOLGI / appareil de Golgi / Golgi apparatus. uneori.. vermicular (ileocecal sau vermiform NA: appendix vermiform is). premiuC y^pfiel pentru fizwCogie. dificultatile care apar uneori In abordarea chirurgicala. / aqueduct. s. cantitatea de a.. A. iar la adult 58-67%) si In functie de sex. PO^' si cationilor Na4. m. f. / apathique. a. cloroapatita. X poate fi simultan . f. s. G.clorul. / appendicectomie. Datorita rolului a. f. duc-tus = ducere. Cand unul din aceste compo-nente este majoritar rezulta. a . nume dat canalelor fine existente Intr-un os. situate In triunghiul format de arteriolele aferente Si eferente. v. Fractiune a a. aparat gipsat. {Qr. s. APEDUCT (aqueduct). / apathy. a . s. s. aqueductus. f. pelvipedios. natu-rale saline. pathos = afecfiune.APARAT GOLGI *aparatului locomotor.} In anatomie. pathos = afecfiune. APA LIBERA / eau libre / free water. fara aderente. n.). -ids = adaos. sunt usor radioactive. Proportia de a. APA.: hipotiroidie. pen-tru mers (orice orteza a membrului inferior adaptata la mers). / eau. APA LEGATA / eau liee / bound water.. m. APE MINERALE / eaux minerales / mineral waters. [Camillo Golgi. APENDICE. V. appendix. are rol de . con-tinuta In organism care este asociata cu diverse molecule sau substante hidrosolubile. toracopedios (asocierea unui suport al trunchiului cu orteze ale membrului inferior). are efecte de blocare a unor procese fiziologice si metabolice. a./me.. sunt utilizate ca a. m. / apathetic. V. m. APAT1E. S0^~. a. corector progresiv. ?n tesuturi. a. s. prezinta o po-zitie foarte variabila In raport cu cecul: posterior (retrocecal). K^ Li^ Mg2".. appendectomy. a.] Principalul constituent al organismelor vii. de unde etimologia termenului. de. V. -ids = adaos.priv. muschii si tendoanele care mobilizeaza piesele o&oase unele In raport cu altele. APATITA. NA: appendix. glucidele si lipidele sunt legate de pro-teine. / apareunie..016. In solutii putin concentrate. Fractiune a a. apa legata. / apareunia. suplimentara sau dependenta atasata unei structuri anatomice. potabile {de masa) sau In scop terapeutic (ca a. f.. aqua = apa. [Lot. APARAT LOCOMOTOR / appareil locomoteur / locomotor apparatus.} Caracterizat prin 'apatie. cu formula chimica H.priv. "orteza sau. apa libera. dementa etc. ortopedic. fiind denumita . / aqueduc. 3) Macula densa. pe de alta parte. dt la. Contractie provocata si dureroasa a muschilor peretelui abdominal. / apatite. Formatiune situata la polul vascular al *glomerulului renal alcatuita din: 1) Arteriole aferente si eferente.

] Care nu provoaca febra. -ale. cu simptomatologie lombara dreapta Inalta. APICAL. n. V. dsrinf.] Inflamatie acuta sau cronica a apendicelui vermicular. Multiple forme: 1) A. nu este corect. 3) A.. pelviana. APNEE. de. partea opusa fiind suprafata bazala. s. gr.priv. f. proces supurativ al apendicelui. Fata bazala este dispusa pe *lama bazala. s. -ids = varf. apo = in afara. forma evolutiva brusca. APOCRIN. [Qr. daca este utilizat cu referire la alimentatie. sindromul apneei de somn. prin inhibarea centrilor respiratori. fidro. gr. -ids = vdrf. apo = in afara. a unei celule epite-liale se afla pe fata libera. / appendicocele.} Absenta 'febrei la un pacient. si mero-crin. de. 4) A.} Referitor la varful unei celule.} 1) Operatie care produce turtirea varfului unui plaman. / apicolyse. 10) A. 2) Leziune resorbtiva a procesului apical al radadnii dentare. si holoenzima. de deglutitie se produce In timpul deglutitiei. prezentand la suprafata sa o mica zona articulara. / apoferritin. / apyrexie. APENDICOCEL. s. piramidala sub forma de consola situata In partea anterioara a extremitatii proximale a "cubitusului. APOFIZA CORONOIDA A CUBITUSULUI / apophyse coronoide de cubitus / coronoid process of cubitus. toxica. adj. appendix. A. Proiectie osoasa lunga si incurbata care porneste de la gatui scapulei si se extinde deasupra 'cavitatii glenoide. reflexa. holocrin. retroce-cala Inalta. / apexocardiogram. [Gfr. / apyretique. V. hiperplazica. en .. NA: processus mastoideus. adj. / apex. f. / appendicite. lombara. s. s. APOENZIMA. inflamatie cronica apendiculara 'in care elementele constituente ale organului sunt Inlocuite cu tesut de scleroza. arret respiratoire / apn(o)ea. pentru apexocardiograma (v. consecutiv unor infectii cronice paro-dontale. f. / apophyse. APIREXIE. adj. APLAZIE RETINIANA / aplasie retinienne / retinal aplasia. 7) A. [Cat. determina specificitatea enzimei si viteza de reactie catalitica. expusa. / aplasia. f. / aplasie. germinala. APOFIZA CLINOIDA / apophyse clino'ide / clinoid process. ascendent. / apyretic. APODIE. [Lot. 11) A. fe6nl. pyrexis = acces de.] Termen care. a . Ex.d. s. utilizat uneori.: sindrom Castillo-Trabucco-De La Blaze (v. Incetarea procesului de regenerare sanguina medulara. [Cfr. / appendicocele. de vagin. [Cjr. care prezinta un caracter imperios. a .. / apex.priv. tumora.APENDICITA supCitMttt. NA: processus articularis. -ids = vdrf. spre deosebire de *foame. APIRETIC. drojdie} Partea prote-ica a unei enzime heteroproteinice. deoarece teziunile sunt endoapendiculare. complicatie a unei apendi-cite acute. 8) A. s. (at.). s. Cealalta parte a enzi-mei se numeste *cofactor sau *coenzima. NA: processus coronoideus ulnae. / apicolysis. cu[me} Extremitate. apo = in afard. APOFIZA ODONTOIDA / apophyse odontoide / odontoid process. f. cu fenomene generate si digestive. al unei structuri sau al unui organ. larvata.} Absenta congenitala a picioarelor. zyme = ferment. 2) A. s. f. -ids = adaos. Suprafata a. f. 1) Proeminenta osoasa prin care un os se articuleaza cu un alt os Invecinat. APETIT. dt. Ex. f. cuime. plasis = moddarc. defectuoasa a unui tesut sau a unui organ. V. APOFIZA CORACOIDA / apophyse coracoide / coracoid process. n. [QT. -ids = varf. proces iritativ apendicular. lipsa congenitala a vagi-nului. s. APOFIZA MASTOIDA / apophyse mastoide / mastoid process.. apex. s. Forme: 1) A. \Qr. / apical. apex. Sin. A.). prin decolare pleuro-parietala. / apodia. desemneaza o dorinta de a manca selectiv anu-mite alimente. / apocrine. {Cjr. f. s. APEX. f. 5) A. / apoferritine.. / apodie. 'impre-una cu produsul de secretie. Termenul apirogen. ektome = e^cizie. podos = vicwr. a modeCci} Absenta 182 APOFIZA MASTOIDA congenitala sau dezvoltarea insuficienta.: apexograma. APLAZIE GERMINALA / aplasie germinale / germinal aplasia. / apyrexia. Var. 4) A. pi. f. a . s. adj. malformatie constand din prezenta unui bont bronsic lipsit de parenchim pulmonar. APOFERITINA. medulara. inflamatie localizata In foliculii limfatici ai apendicelui. adj.ge. s. inflamatie acuta supurativa difuza a apendicelui. a . \Gjr. mecanica. Proces conico-cilindric. / appendicitis. processi (lat). s. 2) Proeminenta osoasa verticala situata pe arcul posterior vertebral. 13) A. APLAZIE. supCiment. pnoia = respirafie. gr. supurata. apex. perforata. s. A. a . cronica. capteaza fierul din alimentele digerate (ionizat si transformat In forma feroasa In stomac) si asigura traversarea lui prin mucoasa intestinala sub forma de *feri-tina. [Lot..) Proteina de la nivelul mucoasei intestinale. prin tromboza vaselor apendicelui si a mezoului. supdment. prin obstructia cailor respiratorii. APICOLIZA. / apexocardio-gramme. [Lot. abcedanta. gramma = inscriere} Curba obtinuta prin Inre-gistrarea grafica a socului apexian. recurenta survine la un interval de timp dupa un alt proces inflamator apendicular. [Lot. apendice In pozitie anormala. / apocrine. s. f. s.: glanda mamara. 16) A. cu fenomene toxice grave.). {Qr. / apyrogenic.. 3) A. gangrenoasa. 6) A. a priv. apices. / apyretog6ne.} Despre un proces patologic care nu este Insotit de *febra. NA: apophysis. servind ca punct de insertie pentru muschi si ligamente. 15) A. s. s.6ri[. mastoida. a. V. proces inflamator si distrofic al apendicelui. APIRETOGEN. Ex. f. prin excitarea zonelor reflexogene. Proeminenta osoasa fara centru independent de osificare. s. / apophysis. adj.. pyretos = fe6raf gennan = a produce. cu apendice in pozitie pelvina si simptomatologie ge-nitala sau urinara. ke]e = fie-mie. avea.. n. APEXOGRAMA. . APEXOCARDIOGRAMA. s. 12) A. f. krinein = a separa de} Mod de secretie endocrina in care polul apical al celulelor glandulare se desprinde. gr. [Lot. Var. n. Unui dintre cele sase procese osoase ale osului sfenoid.: boala Alstrom-Leber (v. poate surveni inainte sau dupa nastere si prezinta forme variate. pi. appetitiis = pofta. 9) A. APNEE DE SOMN / apn6es de sommeil / sleep apn(o)ea. 2) A. / apoenzyme.priv. flegmonoasa. care Inconjoara saua turceasca. / apnee. f. atrofica. Sin. NA: processus coracoideus. v. [Lat. 4) A. de cauza neuroreflexa sau lezionala. cu apendice aparent normal. foliculara. 3) A. f.priv. la unirea dintre lama si pedicul. dentara.. ca urmare a cariilor dentare complicate. adj. m. congestiva. care separa epiteliul de alte tesuturi. traumatica. f. s.: solutie a. pulmonara. adj. / apical.in.. APOFIZA ARTICULARA / apophyse articulaire / articular process. NA: dens axis. In continuare. sindrom CastilloTrabucco-De La Blaze. apex. s. forrum = fier: -inn . -ita.} Hernia *apendicelui vermicular. -aux. V. processus. la pyressem = a avea feCiro. pous. f. f. inflamatie latenta. s. / appetite. pyretikos = j~e. kar-dia = inimo. / apoenzyme. appendix. NA: apex. ia pnein = a wpwa.priv. -ids = adaos.] Ablatie chirurgicala a *apendicelui vermicular. s. 5) A. punct culminant al unei formatiuni anatomice. dar manifestate prin leziuni hepatoenale. la pyressem = a. NA: processus ctinoideus. purulenta. A.. dt la lyem = a distru. varf. de. 2) A. acuta. totals sau partiala a germenilor dentari. APOFIZA.\ Oprire temporara a respiratiei. / appetit. inflamatie cronica apendiculara caracterizata prin hiperplazia celulelor adipoase. APENDICITA. cuime. m. f. 14) A. lysis = distrugere.: 1) A. la plasseia = a forma.

In a.ca urmare a confuziei pe care o fac-eau anticii intre neni fi tendon. const.). In a. Prin remnoirea celulara pe care o realizeaza. pi. aponeuroses. C (I. APOPLEXIE DIGITALA / apoplexie digitale / Achenbach syndrome.} Structura anatomica formata din fibre conjunctive Incrucisate. f.t. lipos = grdsime. f. iar in necroza eel de *ca-rioliza. zona de necroza hemoragica prin eritrodiapedeza In focar. f. ektome = ufcizu. formand o membrana alba. / aponevrectomy. si coloana vertebrala. cele mai importante fiind A si B. -\ta\ Inflamatia unei *aponevroze.v. pe cand In necroza celula se umfla. a. pulmonara. aterogena. In jurul caruia pivoteaza *atlasul. de. s. III). B (din LDL) este principala a.] Proteine cu functii de sinteza. apoi se dezintegreaza. / apolipoproteins. implantata pe fata posterioara a arcului vertebral la unirea celor doua lame. Lama fibroasa sub forma de casca mulata pe bolta craniana. osteita apofizara de crestere. [Qr. 2) Care este predispus la apoplexie. Sin. care dispare spontan fara sechele. analoge tendoa-nelor aplatizate. este un proces normal. care proemina de o parte si de alta a unei vertebre si isi are originea In zona de jonctiune a lamei cu pediculul. de secretie sau de catabolism al *lipoproteinelor. pi..: ictus apoplectic (sau cerebral). care Incheie ciclul celular normal al unei celule si creeaza conditii fizio-logice pentru Inlocuirea sa. / aponevrosite. f. / aponevrose. APOPROTEINA. NA: processus transversus. nu se produce eliberarea enzimelor lizozo-male. adj. care delimiteaza In deschiderea lor posterioara fosa pterigoidiana. apoplcktikos = stup&flat. \Cjr. NA: processus pterygoideus. mai rar de o embolie sau o tromboza a unei artere cerebrale. in Iliada. f. de invelis (fascii). Exista a. A. In a. \Gjr. [Qr. apo = in afard. variaza In functie de regiunile coloanei vertebrale. s. f. neuron = new . Schlatter's disease. APOFIZA STILOIDA / apophyse stylo'ide / styloid process. Osgood's disease. II). Ex. s. / apoplectiforme. spre deosebire de 'necroza. observata Intre 10 si 15 ani la baieti. are loc fenomenul de 'cariorexis. in patologie. / apoplectique. A. orice hemoragie masi-va In interiorul unui organ: a. APOPLEXIA LUETEI / maladie de Bosviel / Bosviel's disease. iar a. s. pe cand necroza se produce numai In cadrul unor procese patologice. aponeurosis. de insertie. / apoplectic. ar putea 183 . s.] Moarte celulara izolata si programata. cu mentinerea circulatiei si a respiratiei. / apoproteine. / aponevrectomie. s. -inn. s. Se caracterizeaza prin aparitia unui hematom retroplacentar. adj. [a phyeiii = a create. f. d'e [a apo = in afard. s. In prezent sunt In studiu implicatiile a. / apophysite. a. / aponeurosis. [Qr. s.} Care se aseamana cu 'apoplexia.. pierdere subita APOPTOZA de constienta. s. V. a. physis = creftere. f. [Qr. de [a apo = in afara. Prognosticul este foarte grav pentru fat si grav pen-tru mama. osteonecroza idiopatica a tuberculului tibial. Dehidromorfina utilizata electiv ca emetic cu actiune centrala. Sunt clasificate In grupe. dar care se vindeca In cateva ore sau zile. si tab. Sin.} Distrofie de crestere limitata la o apofiza osoasa. apoplexia = [ovitvra. Sin. s. spre deosebire de necroza. boala Ledderhose. fagocitoza lipsind. / aponevrositis. APOPLECTIC. mediana. neuron = MTV. s. In a.. ptantara . 2) Prin analogie. uterina etc. nu lasa debriuri celulare si nici cicatrice. forma = forma. este indusa de stimuli fiziologici (reglarea. Sin. reunind partile anterioara si posterioara ale muschiului fronto-occipital. / apoptosis. verticala cu originea In dreptui jonctiunii dintre corpul si marea aripa a osului sfenoid. biochim. / apoplexie. ca urmare. care reprezinta moartea celulara patologica. [Qr. voluminoasa. APONEVROZA. neuron = new. si a. cauzata eel mai adesea de o hemoragie cerebrala. s. f. cu sosirea toamnei. apare ca o consecinta a unei perturbari circulatorii functionale. / apolipoproteines. APOFIZITA T1BIALA ANTER10ARA / apophysite tibiale anterieure / tibial anterior apophysitis. APOLIPOPROTEINE. D si E.: sindrom Achenbach (v. [Cfr. iar necroza o populatie de celule.] Rezectia chirurgicala a unei *aponevroze. / apoprotein. V. Tipurile de a. care este masiva In necroza (Indeosebi In *autoliza).: hematom retroplacentar. 3) Anatomopatologic. A. A si B au concentratie scazuta In insuficienta hepatica. atac cerebral. Este o varietate de *osteocondrodisplazie. eel putin 11. APOMORFINA. A. implica o singura celula. f.. apo = in afard. II. s. f. fara sa existe o obturare vasculara. In consecinta. / apophysitis. limitante ale mus-chilor sau ale unor regiuni. APONEVROZA EPICRANIANA / aponevrose epicranienne / epicranial aponeurosis. APOFIZA TRANSVERSA / apophyse transverse / transverse process. APOFIZA PTERIGOIDA / apophyse pterygoide / pterygoid process.: A (I. hipertensiune tranzitorie ce preceda o stare de *soc. Se disting opt tipuri de a. ad|. NA: processus spinosus. APOFIZITA. APOPTOZA. apoptein = a arunca in afara.: atac a. \Cjr. apo = in afard. albuminurie masiva. APONEVRECTOMIE. aponeurosis. iar cunoasterea mecanismelor a. / apoplectiform. apoptosis.. Alterare dureroasa a tuberozitatii tibiale anterioare de origine traumatica sau microtraumatica. Se caracterizeaza clinic prin durere abdominala. s. Ex. NA: procsssus styloideus... asigura limitarea dimensiunilor diferitelor struc-turi din organism la necesitatile fiziologice. f. / apoplexy. Forma a. protos = primui.: boala Bosviel (v. APONEVROZITA. APOFIZA SPINOASA / apophyse epineuse / spinous process. cuva-nt utilwat de Homer. APOPLECTIFORM. adj. ADN-ul este desfacut In segmente multiple de cate 185 perechi de baze. Prelungire osoasa sub forma de stilet. formata din doua lame unite anterior. (at.). care decoleaza placenta de peretele uterin. fiind foarte evidenta in necroza. apopleklikos = stupefia. asemanatoare atacului de apoplexie. pereche. f.] Fractiunea proteica a *lipoproteinelor.\ 1) Care se afla In relatie cu *apoplexia sau este provocat de aceasta. t. balonizarea (umflarea) mitocondri-ilor sau a altor organite lipseste. -ino. metroragie. APOPLEXIE. Caracteristicile principale ale procesuluj de a. celula este frag-mentata In corpi apoptozici.. pro-los = primu[. Ea este acoperita de pielea paroasa a capului. f. se poate extinde la *anexele uterine si chiar la nivelul ficatului si rinichilor. A (din HDL) este o a. / apomorphine. f. initierea si blocarea depinzand de un set de gene. amenintata de hemoragie prin *afibrinogenemie si de necroza a corticalei renale. NA: aponeurosis. iar In necroza acest proces este aleatoriu. B. f.. pi. f. s. -ita.: boala Osgood-Schlatter.: atac sau ictus a. [Cjr. s. NA: galea aponeurotica.] 1) Pierdere brusca a constientei urmata de para-lizii. care pot fi fagocitati de macrofage sau de celulele din vecinatate. / apoptose. splenica. proba-bil o serie de oncogene si unele gene supresoare ale cresterii tumorale). formata Indeosebi in ficat. Sindrom care survine brutal la gravida In ultimele luni de sarcina sau In perioada travaliului. Indeosebi in cancerogeneza. rezistenta. s. A. In comparatie cu eel de necroza sunt urmatoa-rele: a. APOPLEXIE UTEROPLACENTARA / apoplexie utero-placentaire / abruptio placentae. datorita scindarii Intre *nucleozomi. de (a apo = in afard.APOFIZA ODONTOIDA situat pe fata superioarfi a corpului axisului. antiaterogena.. / apomorphine. A. aponeurosis. f.. cu sensuC: cadtrta frunzdor din copaci odata. Sin. A.

/ arachnodactyly. cutanat. In clinica se solicita. A.\ Tumora dezvoltata din celulele 'sistemului APUD. ataxie-telangiectazie.arboxyla... de [a pratteia -= a ac-fwna} Tulburare dobandita a executarii miscarilor voluntare fara sa existe fenomene paretice sau ataxice. uzual pentru sindrom Marfan (v. [Qr. / apudomatose. cub) prin desene sau prin constructie In spatiu. utilizata Indeosebi cu referire la structuri asemanatoare cu un arbore si ramurile acestuia. arbor. ocupat de *lichidul cefalorahidian. m. prosexis = atenfie. encefalica acopera encefalul. miozis si hipotensiune. f.Apozme fi utila In strategiile de preventie si tratament ale cancerului. f. Inmora.] Boala sau accident provocate de muscatura paianjenilor.). / apragmatism. a -priv.. si meninge. arakhne = paianjen. / arachnodactylie. / arachnoiditis. ideatorie. s. eel putin aparent. neobservarea noului din ambianta si.r. boli hematologice. f. cefalotorace (purtand apa-ratui bucal si patru perechi de labe) si alta posterioara. s. 2) Sin. Thuja occidentalis.i prosopoa = fa^d. periostala reprezinta reactia periostului fata de o agresiune lo-cala (tumorala. s. (Mil's = apiicare. ARBORE GENEALOG1C / arbre gen^alogique / genealogical tree. / apudome. -atos = fapt. ischemie cerebrala. s. A.} Hernie la nivelul spatiului subarahnoidian. [Lat. nocivi fie prin toxinele din venin.} Membrana fina conjunctiva. dorit de subiect. din gr. [C. f.] Perturbare a atentiei voluntare. genea]ogia. n. caracterizat prin contractura cu hiperreflectivitate. generatie. feocromocitoamele. procesele biochimice sunt identice. s. arbor. dementa. dura mater. 2) Plici ale mucoasei colului uterin. / arachnidism. In care un gest simplu este irealizabil. / apposition. Clasa A. A. APUD / APUD / APUD. APOZITIE.. In care gesturile simple sunt execu-tate. f. [Qr. Se disting: 1) A. logos = stiinfa. iar uneori dispnee si paralizie respiratorie care poate determina moartea. [Lot. / arachnoid. s. fiziologica si cea patologica sunt asemanatoare atat din punct de vedere al cailor de semnalizare. SIDA. n. f. s. ideonnotorie. nervos. \Gjr. ce apar asemanatoare picioarelor de paianjen. / apragmatisme. boli neurodegenerative. s. constructive!. evolueaza cronic.: sindrom Beals-Hecht (v. S-au conturat si multe alte directii de interes In patogeneza si terapie: boli autoimune. kele = hemie. scorpionii si diversi acarieni. / apposition.). s. 2) hormoni diferiti 184 ARBORE GENEALOG1C de cei ai glandelor de origine (ex. / aprosopie.priv. f. pentrv amine precursor uptake. eidos = forma. In principiu. ARAHNOIDITA. din cadrul proceselor fiziologice si cea pro-dusa prin stimuli patologici. sunt secretante. spinala Inveleste maduva spinarii. ARAHNODACTILIE. f.} Sintagma lat. Unii cercetatori fac distinctie Intre a. arakhne = paianjen. sin.] Artropode ("Arthropoda) terestre.: adenoamele hipofizare si ale celulelor Langerhans. cat si al efectorilor moleculari. s. emenagog si antiiritant In bolile dermatologice. s.] Sin. infarct miocardic. f. unnas. se recunosc trei tipuri de a.] Imposibilitatea de a Intreprinde actiuni eficace In vederea atingerii unui scop.} Punerea In contact a doua elemente (substante. NA: arachnoidea. -ita. APRAXIE. / apraxie. arakhne = paianjen. In timp ce succesiunea actelor necesare unei miscari complexe este imposibila. 3) De-numire pentru arborele de tuia alba. Au mai fost individualizate si alte tipuri de a. aprin-derea cu chibritui a unei lumanari. 1) Aspect arborescent al substantei albe In sectiunile mediale ale cerebelului.: 1) A.r.: scarpinat) sau emotionale sunt posibile. s. f.. de care este separata prin spatiul subarahnoidian. manifestata prin activitate osteo-genica si vizibila radiologic. ARBOR VITAE / arbor vitae / arbor vitae. m. Generatiile . s. In timp ce gesturile automa-tice (ex. Daca unele aspecte morfologice pot varia de la un tip celular la altui. s. la apponere = a pune ianga. / aprosexie. idei. Mariajul consanguin este reprezentat prin doua bare orizontale. f. f. inflamator sau neoplazie. antireumatic. genos = neam. pia mater. de la pragma. tumori frontale etc. ARAHNOIDOCEL. [^cronim din engC. / aprosopia. / apraxia. APRAGMATISM. s. s. eidos = forma. Descendentii sunt figurati prin ramificatii din barele orizontale. arakhne = paianjen. pragmatikos = referitor [a fapte.). din care fac parte paianjenii. f. pi. Intre baza craniului si mandibula exista doar un orificiu unic. pentru amine precursor uptake and decardo^yCation = captarea fi decar6o\iiarea precursoritor aminici. [^Ic-ronim din Ingi.: In cancerul pulmonar cu celule mid neendocrine poate aparea o secretie endocrina).. 2) A. al carei ulei are utilizari numeroase: expectorant. arakhiie = paianjen. n. 2) A. ARAHNODACTILIE CU CONTRACTURI CONGENITALE / arahnodactylie avec contractures congenitales / contractural arachnodactyly. [Acroiwm din Ingi.. s. fapte. f. accidente vasculare cerebrale. daktylos = deget} 1) Malformatie congenitala care consta In alungirea si subtie-rea degetelor de la maini. / arachnoidocele. fie ca vectori ai unor agenti patogeni.] Abrev. a -priv. Tmbracarii si a mersului. chiar daca acesta este evident si. cu tendinta la Inglobare si la comprimare a elementelor sistemului nervos central sau periferic In vecinatatea carora se dezvolta. Totusi. APRAGMATISM SEXUAL / apragmatisme sexuel / sexual apragmatism. artrita reumatoida etc. pentru amine precursor uvtake and dtc. utilizata In mod curent pentru sis-tem APUD (v. s. Imposibilitatea realizarii unui act sexual. [Cfr.twn = captarea si decarfio^ilarea precursoritor aminici. [C. de.] Reprezentare conventionala a legaturilor de rudenie Intre diferitii membrii ai unei familii. and decar6o?(yCation = captarea fi decarfio)ylarea precursorifor aminici. practicd. f. s. tremuraturi si pareza ale extremitatilor. APUDOM. Sin. a . -oza. Ca urmare. praxis = actiune. al *leptomeningelui. -ism. carcinoamele tiroidiene. cuprinde numeroase ordine. s. s. producand: 1) polipeptide sau amine asemanatoare hormonitor secretati In mod normal (ex. arakhne = paianjen. / arachnidisme. iar subiectii afectati de o boala genetica printr-un semn In simbolul precedent. [CfT. m. de la simpla iritatie locala la edem necrotic. [C?r. accident grav. [Qr.priv. 0 bara orizontala care leaga un subiect feminin cu unui masculin reprezinta un mariaj. APROSOPIE. ARAHNIDISM. V. s. incapacitatea de concentrare asupra unor anumite activitati. / aprosexia. iar a.. / arachnoldite. Insemnand arborele vietii. infectioasa). s. -ama. f.] Monstruozitate caracterizata prin absents masivului median al fetei si a mugurilor maxilari supe-riori. eidos = forma. a . -oris = arbore'i vita = viafa. APUDOMATOZA. din cauza indiferentei sau imposibilitatii de a stabili o relatie cu partenerul. componenta a *leptomeningelui. carcinoidele intestinului subtire).. [Lot. interpusa Intre *dura mater si *pia mater. fara leziuni cerebrale. / apudomatosis. f.] Infiltrat celular. 3) A. astm. / arachno'idoc61e. printre care a. -oris = arbors.. ARAHNOIDA. / arachnoide. osteoporoza. / apudoma. sunt suficiente dovezi ca a. Fenomen prezent In oligofrenie. s. •oma. APROSEXIE.: plicae palmatae cervicis.).. a adauga ft ponere = a pune. Majoritatea a. appo-sitio. femeile prin cercuri. arachnoideae. de ex.: neoplazie endocriniana multipla (v. imposibilitate de reproducere a formelor plane sau tridimensionale (patrat. In consecinta. n. polyendocrinoma. striate sau cerebeloase. l^r. fragmente de os fracturat). -ism. Sunt reprezentati: barbatii prin patrate. unele infectii virale. abdo-menul. adaugare. ARACHNIDA / Arachnida / Arachnida. al caror corp este format din doua parti: una anterioara.

mica. s. Ribonsaure == acid ri6onic (a[terare de [a araBinoz. -onio. s. 2) A. n. ele sunt remarcabile prin prezenta de "introni In genele lor. s. / argininuria. / arbovirus. argyros = argint. affinis = mvecinat. a . In general. pi. / arginine-vasopressine. [Lat../. f. ARGENTAFINOM. m. [Lot. n. / argyria. ARC SENIL / arc senile de la cornee / arcus senilic. el delimiteaza. tab. -ism.d). ARC REFLEX / arc reflexe / reflex arc.] V. 5) Ani Brodmann. / arbovirose. majoritatea fiind boli tropicale. dreapta si stanga. 6o[ta. V.] ARE 1) A.). -ind. neural (sau vertebral). m. s. / argentaffinome. s. s. / argyrie. anat. / argyrisme. greutate atomica 107. / ariboflavinosis. dau nastere unor cartilaje laringiene. Cat. areae. este utilizat la prepararea electrozilor impolarizabili. virus = otrava. curbura formata de catre o coasta si cartilajul sau.). mandibular) se diferentiaza In ligamentele sfenomandibular si maleolar anterior. fiind denumit monosinaptic. vizuale. ARIBOFLAVINOZA. sin. V. f. mama/a (NA: areola mammae): zona care Inconjoara mamelonul. A. greutate specifica 10. / areole. 3) A. Aceste doua zone permit. s. s. deasupra arcadei orbitare. este rara si. brun-roscata a tegumentelor. / ariboftavinose.. [Lat. virus = venin. gr. (ribo-flavina). ARHEOBACTERIE. / argyrism. f. prezinta forme foarte diverse. maleabil.ARBOVIROZA sunt indicate cu cifre romane. un organ efector (muschi. f. orientata oblic In sus si spre exterior. auditiva si care reprezinta zonele de perceptie si de gnozie. dim. respectiv. ARGENTAFIN. hioid) da nastere apofizei stiloide.: centrul auditivopsihic. / arc. ARBOVIRUS. ureogeneza. otrand. m. pi. de asociatie sau asociative: fiecare dintre a. [at.] Boala determinata de carenta In *vitamina B. iar altele si omul (*antropozoonoze). auditivo-psihica: a. / argentaffinoma. c) a. [Cjr. / aire.). s. s. [Lot. sprancenara (NA: arcus superciliaris): relief redus al fetei anterioare a frontalului. vasopresina. cornului mic al osului hioid si portiunii craniale a corpului hioidului. afecteaza exclusiv animalele vertebrate. v. ARGIRIE. [at. / archeobacteria. / area. / arcade. Este constituita din fibre proprii (ligamentui inghinal extern a lui Henie) si din fibrele aponevrozei muschiului mare oblic al abdomenului. ale carui saruri sunt utilizate In medicina datorita efectelor caustice. infectie. / argent. -ina. avand aspec-tul unei linii curbe. (a.5. 2) Structura anatomica. / arginine. f. osoasa. s. (a. ARGIRISM. ciocanului si nicovalei. s. v. 4) A. ca si In tehnica medicala. / arche(o)bacterie. ARGININA. posterior al vertebrei. a. biochim. argentum = argint.87. argyros = argint. consecutiva unui contact profesional cu saruri de argint sau prin adminis-trare terapeutica prelungita.: gerontoxon (v. [Lat.: a) a. flavus = gaiben. s. r. s. s. Considerate ca forme primordiale In evolutie. s. Metal alb. se asociaza cu alte avi-taminoze. •ind. calcarina: zona de proiectie a a. [Lat. artHrovod-bome = transportat de wtTopode. din engi. glanda) si un circuit de neuroni ce vehiculeaza informatia senzoriala la sistemul nervos central si. arkhaios = vecfii. / argininurie. confine o structura cartilaginoasa cu doua jumatati. eel de-al treilea formeaza cornul mare al osului hioid si partea caudala a corpului acestui os. 6) A. ARGININURIE. [Lot. In particular dintr-o circumferinta.] Organism procariot capabil sa traiasca In conditii extreme de temperatura sau de salinitate. 47. s. argentum = argint. / arch. m. din centrul nervos la organele efectoare. dentara (NA: arcus dentalis): arc format de catre ansamblul dintilor unui maxilar. argentum =• argMt. In functie de virusul care Ie genereaza. ARGINT. 0 serie de a.] 1) segment dintr-o curba. deasupra si Inauntrul valvulei ileocecale. adj. Coloane arcuate pereche care dau nastere branhiilor la vertebratele inferioare. f. argentum = argint. dt la bakteria = 6aston. s. crurala (NA: ligamenturn inguinale): coarda fibroasa Intinsa de la spina iliaca anterosuperioara la spina pubisului. Indeosebi In *pelagra. n. Ex. In organismul carora virusurile se multiplica. Sin. functionale ale scoartei cerebrale care stabilesc legaturi intra-corticale. orificiul vertebral. NA: areola. corticotem-porala care Inconjoara a. s. / argentaffine.] 1) Concentratia sau eliminarea cotidiana a 'argininei In urina. cu fata posterioara a vertebrei. s. Termen general pentru desemnarea unor elemente de natura foarte diferita. Arc aortic / arc de I'aorte / aortic arch.] Aminoacid bazic neesential care intra In compozitia proteinelor. . s. In profunzimea scizurii laterale (sau silviene) a emisferei. areola s= (trie. f. -oza.] Structura anatomica de forma arcuita. fiecare punct al re185 . 2) Afectiune metabolica ereditara determinata de un deficit In arginaza I (din ficat si eritrocite). NA: area. f. nu poseda decat o sinapsa. ligamentului stilohioid. f. 3) A. f. creste eliminarea urinara a argininei si apar tulburari neurologice variate ARGININ-VASOPRESINA.iu vasculara. iar la embrionul vertebratelor superioare evolueaza spre structurile fetei si ale gatului.: cardnoid (v. [Cfr. De asemenea. / arbovirus. ARC BRANHIAL / arc branhial / branchial arch. s. f. / silver. Mai importante: 1) A. 41 Brodmann) ajung caile cohleare centrale din corpii geniculati mediani.] Sin. de ia area = mie. format de catre pediculi si lamele verte-brale. s. tab. ](yr. 4) A. a. celula argentafina.] Coloratie anormala. Are rol important In sinteza hepatica a *ureei. avasculara Treves (NA: plica ileoce-calis): zona a mezenterului comun lipsita de vase sanguine macroscopice. s.] ElementuI chimic nr. \Cjr. [Lot. 2) A. ARIE. adj. f. f. f. f. A. Primul a. [arbor -tifirw. f. arcus = arc. capuse). Sin. normala sau patologica. care ocupa cele doua buze si depresiunea creata de scizura calcarina. La nivelul sau (a. s. f. f. m. AREOLA. / arginine-vasopressine. Unitate functionala a sistemului nervos alcatuita dintr-un receptor senzorial. V.] Intoxicatie terapeutica sau profesionala determinata de argint sau sarurile acestuia. ARC. -oza. Sin: ligamentui Poupart. eel mai simplu nu cuprinde decat doi neuroni. r.artere. affinis = iwecinat. silver poisoning. Intinzandu-se si pe versantui extern al polului occipital. arcus = arc.: gerontoxon (v. costal. s. s. identificarea sunetelor si interpretarea lor simbolica. argentum = argint. [Lot. 2) Zona eritematoasa care Inconjoara un punct ihflamat. ouron = urind. / arch. m. In Europa au fost identificate cateva forme de *encefalita. \arbo afirw. a. areo-lae (1). In conti-nuare. fibroasa s. eel de-al doilea a.] Termen generic pentru un grup de numeroase virusuri transmise prin Intepaturile artropodelor hematofage (tantari. din engi. / arginine. b. auditiva: zona a cortexului cerebral situata deasupra primei circumvolutiuni temporale. / argentaffin. n. ARCADA. eel de-al patrulea si al cincilea. area = am} In anatomie. s. provoaca la om *arboviroze. posiBii de ia germ. Fiecare a. bakterion. b.prill. Acest a. A.] Denumire generica a bolilor determinate de grupul de virusuri "Arbovirus. Reprezinta o veritabila retina corticala. arthropod-bome = transportat de artropode. astringente si antiseptice. 6o[td. ARBOVIROZA. / areola. suprafata delimitata morfologic sau functional: 1) A. Ca urmare. s. iar numarul unui individ Intr-o generatie cu cifre arabe. superior sau inferior. simbol Ag. b) a. / arbovirosis. Distrugerea acestui centru nu antreneaza surditatea decat daca este bilaterala. dim. zigomatica (NA: arcus zygomaticus): arc osos format prin reunirea apofizei zigoma-tice a osului temporal cu apofiza temporala a osului malar. unul senzitiv si altui motor (*motoneuron). sen. f. s. const. b. f.

*sin-drom Lown-GanongLevine. In relatie cu o cardiopatie (cardiomiopatie. [fr. rhythmos = ritm. si retardare mentala. se caracte-rizeaza prin dezvoltarea insuficienta a facultatilor intelectuale.] SubstantS poliri- . Poate fi paroxistica sau perma-nenta.atriale (*extrasistola atriala. rhythmus. heterotope sau ectopice . rhythmos = ritm. / arytenoiditis. / arythmogene. s. 11) A. *flutter-ul ventricular. comunicare interatriala. (at. gr. vegetativa: fiecare din zonele scoartei a carei excitare antreneaza raspun-suri vegetative s. cu Intarziere In dezvoltarea mentala. 13) A. m iim6aju[ c. [Qr. de ia arytainu . este. [^r. 16.] Care se refera la *cartilajul aritenoid. 'torsada varfurilor). acid riBonucCeic. In ordinea gravi-tatii: 'debilitate mintala (mentala). ca o consecinta a fixatiei Intr-un anu-mit stadiu al copilariei. forma ifitiiri. ARII BRODMANN / aires de Brodmann / Brodmann's areas. la arytaina = u[c. *ntis = minte] Inapoiere mentala.falogira: zona din cortexul cerebral situata In piciorul celei de-a doua circumvolutii frontale. 17) A.). 15) A. pentru 20-50 moderat-sever. ary(oinoei'des = in forma de. desi este constient de inutilitatea lor (In psi-hastenii. v. de la mens. bloc atrioventricular. stenoza mitrala) decompensata sau nu.: *rubeola). 7) A. A. ventriculare. din [at. A. a. / aryt6noidopexie.rma. ARITMIE CARDIACA / arythmie cardiaque / cardiac arrhythmia. mentalis. care se Intind pe o mare parte din scoarta fronto-temporo-parietala. a. encefalite etc. uicior. determinata de interpunerea.). pot fi: tulburari ale automatismului cardiac. Celelalte doua grupe impun o asistenta continua. sau campuri citoarhitectonice. m. f. A. V. 9) A. A. ARITMIE SINUSALA / arythmie sinusale / sinusal arrhythmia.. adj. afectiva. *fibrilatia atriala. ARITMIE EXTRASISTOLICA / arythmie extrasystolique / extrasystolic arrhythmia. [Cjr. / arithmomanie. aberatii cromozomiale (ex. acesta se dovedeste inapt sa Invete. \Cjr. eidos = forma. Neregularitate a ritmului cardiac data de o perturbare a cadentei exdtatiilor la nivelul nodului sinusal. instabilitate psihica si inaptitudinea de a reactiona normal la solicitarile din mediul In care traieste subiectui. / arytenoid. Sin. sau cu o boala endocrina (hipertiroidie).tUlza. care a delimitat 52 de a.ni 1868-1918} Descrierea si numerotarea diferitelor zone ale scoartei cerebrale 186 ARN umane de catre Brodmann. de ia arytaina = u[cwr. mania = nebunie} Obsesia nume-relor si operatiilor aritmetice: bolnavul efectueaza calcule multiple si inutile. absenta autonomiei. regiunea precordiala. In functie de mecanism. 2) Tulburari In con-ducerea impulsului: bloc sinoatrial. ARIERAT.: operatie Kelly-King (v. f. parasistolie. gustativa: zona a cortexului cu proiectia la nivelul partii inferioare a circum-volutiunii parietale ascendente si 1n zona profunda a opercu-lului parietal. u. c. ARITENOIDITA. 4) Ritm de pacemaker. avand urmatoarele cauze principale: tulburari metabolice ereditare.: *sindromul Down). sinu-sala nerespiratorie). / arrhythmia. unor extrasistole cu numar si tip variabil. de origine sau cu destinatie extracorticala. ARIERATIE MENTALA / arrieration mentale / mental retardation. m. [Korbinian Brodmaan. Subiectii cu handicap usor pot fi recuperati prin educatie. Handi-capul mental poate fi clasificat si In functie de *coeficientul de inteligenta (Ql). gennan = a produce.] Persoana care este afectata de *arieratie mentala. Denumire generica pentru tulburarile ritmului cardiac. fata de ritmul sinusal normal.: arie germinativa. corespunzand partii anterioare a circumvolutiunii parietale ascendente. pe versantui anterior al scizurii centrale (Rolando). f. *flutter-ul atrial. din [at. embriogena: portiune a veziculei embrionare a mamiferelor (blastodst) unde se va forma embrionul. sin. cortico-oculoce-.re. m. 8) A. calificata. a .] Anomalie (iregularitate sau disparitie) a unui ritm. s.ww. Intar-zierea se evalueaza In raport cu media grupului din care face parte subiectui In cauza si poate fi globala sau.. / arriere. motorie exfrapiramidala: fiecare din centrii efectori si regulatori ai motricitatii semi-automate si semivoluntare. s. tulburari de conducere intraventriculara. . eidos = forma. egoism si *puerilism. \Cjr. arriere. neurofiistologge. trebuie diferentiata de a. *tahicardia ventriculara. arithmos = numar. Sin. a. Astfel. isterie). corticala: teritoriu de proiectie al cortexului cerebral. gr. ale conducerii impulsului sau mixte. manifestata Indeosebi printr-un atasa-ment excesiv fata de parinti. *tahicardia atriala. nevroze. striata. In raport cu cele trei mecanisme patogenice enumerate.ventriculare (*extrasistola ventriculara. / arrhythmogenic. ARN / ARN / RNA. s. mental deficiency. de regula. adj.] Sin. m. arytainoeides = in forma de ud-. -ita. centrul receptor al sensibilitatii generale. back-ward. adj. ARITENOIDOPEXIE. traumatism cranian perinatal. / arytenoidopexy. -e.ior. motohe piramidala: centrul efector al motricitatii volun-tare.wr.) A. ARITENOID. V. care se manifesta pre-coce. a • priv. / arytenoidite. pads = jv(a. V. s. Neregularitate de ritm cardiac. care corespunde punctului de sosire sau plecare al fibrelor corticipete sau corticifuge. Clasic.t ui iocul dmwnwv. care. ARITMOGEN. [Gjr. f. Daca arieratui este un copil. ritm sinusal coronar si atrial inferior. adrctro. *sindrom Wolff-Parkinson-White. / retardate.: arie striata. ARITMIE COMPLETA / arythmie complete / continuous arrhythmia. idiopatica sau primitiva (fara existenta unei leziuni car-diace). dimpotriva. forma wtaritd a iui retro = uiopm. adretro. f.td a [lit retro = mapoi.uicior. gr. (at. *fibri-latia ventriculara. a. care apare eel mai adesea la indivizi cu inteligenta normala si corespunde unei imaturitati psihice. 'wandering pace-maker). sinusala respiratorie. ARITMIE. / arithmomania. 'imbecilitate si 'idiotic. rhythmus. 12) A. [^6rev.priv. arrieration. / arythmie. Frecvent Insotita de tahicardie (tahiaritmie). arytainoeides = m forma de view. f. poate fi eliminata prin *psihoterapie. poate afecta numai o parte a personalitatii. arie calcarina. pentru Ql Intre 70-79 se situeaza *intelectul de limita. f.i iat. locali-zata la nivelul hemitoracelui stang. 3) Tulburari mixte: diso-ciatie atrioventriculara. au fost stabilite si descrise trei grade de a. adj. Co.: pata Kiesselbach (v. / arytenoide. eidos = forma. a. Extrem de diverse. s. pot fi clasificate In patru grupe: 1) Tulburari In for-marea impulsului: a) a. ca si un mediu familial sau social adecvat. iar sub 20 pro-fund. consecinta unei insuficiente congenitale a dezvoltarii inteligentei. adj..AR1ERAT tinei proiectandu-se pe un punct corespunzator pe scoarta. extrasistola. fragilitate a cromozomului X (transmis de femeie si care poate afecta pe toti baietii nascuti de aceeasi mama). parietala ascendents.ta. cardiaca. 'bradicardia sinusala. s.] Care genereaza tulburari de ritm cardiac. Termenul este utilizat Indeosebi pentru desemnarea perturbarilor *ritmului cardiac. Stare a unui copil sau a unui adult arierati. nonnotope sau sinusale (*tahicardia sinusala. b) a. ARITMOMANIE. \fr. au fost delimitate pe baza morfologiei cortexului cerebral (circumvolutii) si a citologiei celor sase straturi de neuroni corticali. A. u(tinse. .. de. 10) A. In cazurile de Ql 50-70 handicapul este considerat u§or. adj. de. recuperarea nefiind posibila. s. leziuni organice ale creierului din cauza unei boli a mamei In perioada gra-viditatii (ex. Kiesselbach. aritmie cardiaca. 14) A. jonctionale). poate fi de-terminata de fibrilatia atriala.] Inflamatie a cartilajului aritenoid sau a muschilor care se insera pe acesta. f.pasive sau ritmuri de scapare (atriale. Neregularitate de ritm cardiac In care contractiile ventriculare sunt separate unele de altele prin intervale ine-gale. indus artificial.

artere. de. f. se mai afla In cantitati mid In citoplasma (ARNs. tab. proprietdtiCor sale putemice.artere. arsenicum.. de la therapeuein = a. Molecula de ARN compusa din fragmente de origine distincta reunite in vitro printr-o ARN ligaza. V. m. artere perineale profonde / artery of bulb. BRAHIALA / artere brachiale / brachial artery. Trioxidul de arseniu. ARSENICISM. cronic domina manifestarile nervoase si cutanate.artere. (a. V. de gradul IV: carbonizarea unei re-giuni din organism. [Lot. [Lat. anat. solubil). V. f. V. purtatori de aminoacizi. AROMATERAPIE. V. tab.ARN ANTISENS bonucleica prezenta In toate celulele vii. In formele a-cute. s. anat. El transporta mesajul genomului enzimelor care catali-zeaza sinteza proteinelor. denumit astfel datoritd proprietdf-ilor sale putemice. -atis. ca radiatiile. 3) a. anat. V. tab. tab. s. gr. aroma. BAZ1LARA / tronc basilaire / basilar artery. . BUCALA / artere buccale / buccal artery. formata din reunirea mai multor ribonucleotide. tab. tunica mijiocie (sau media). de la facere = a face. se efec-tueaza In contact cu ADN si cu enzime specifice. anat. ARSENIC. [Lat. / RNA-polymerase. din gr. -os = aer. . anat. anat. tab. anat. de ordinul a 10s Da). BULBULUI VESTIBULULUI (vaginal) / artere perineale profonde / artery of bulb of vestible. messenger interfering complementary RNA. V.ta. V. a. CANALULUI PTERIGOID1AN partilor subiacente. ARTEFACT. de diminuare a tensiunii psihice (prin inhalare din atmos-fera sau volatilizate din baie de apa). V.artere. a. anat. ARTERA. de gradul II: complicata cu flictene. de [a arsen = putemic. A. As^. A. anat. [Lot. . CALOSOMARGINALA / artere calloso-marginale / callosomarginal artery. anat. ARN SATELIT / ARN satellite / satellite RNA. ardere = a arde. arsenicum. de gradul I: eritem si tumefactie dureroase. Se disting patru grade: 1) A. codant pentru mai multe lanturi polipeptidice distincte. Enzima care catalizeaza sinteza de ARN pornind de la ADN sau ARN. arteria = arterd.artere. are efect eritropoietic. ei sunt spedfid fiecarui a. -ifim.] Leziune cutanata sau mucoasa provocata de caldura sau aiti agenti fizici. A. P-intre ARNs a fost identificat ARNt (de transfer). de asemenea. BULBULUI PENISULUI / artere bulbaire du penis. aroma. s. Ex.: ARN MIC) sau obtinut prin inginerie genetica. . frigul. si ADN. ARN MONOCISTRONIC / ARN monocistronique / monocistronic RNA. s. . . ARN-ul satelit inclus (Tmpachetat) In capsida este specific fiecarui virus si nu se poate replica fara acesta. Are importanta medicals. s. m.artere A. . AURICULARA POSTERIOARA / artere auriculaire posterieure / posterior auricular artery.artere. A.. V.artere. factum = fapt. s. V.artere. ARN complementar altei portiuni de ARN a carei functie o inhiba. anat. fie In general. f. polycistronic messenger. aer. / artifact. care actio-neaza asupra organismului fie prin masaj (cu efect asupra tensiunii musculare). / brulure. ALVEOLARA POSTERIOARA SUPERIOARA / artere alveolaire superieure et posterieure / posterior superior alveolar artery. / arsenic.] Vas care conduce sangele oxigenat. 6ar6dlesc. artefact. tab. . . f. A.artere. tab. cu efect tonic sau seda-tiv. . Biosinteza a. A. ACETABULARA / artere acetabulaire / acetabular branch of medial femoral artery.artere. importanta si Intinderea suprafetei arse. intra trei straturi concentrice: tunica interna (sau intima). complementara extremitatii 5'" a unui ARNm. / burn. s. anat. s. V. de gradul III: In care bulele se complica cu necroza dermului si uneori a A. terein = a confine (anticii credeau ca. Abundent m ribozomi (masa moleculara mare. V. s. A. ARN mesager care contine mai multi cistroni si este. tab. therapeia = tratame. propulsat de ventriculele inimii catre diferite organe din organism. A. A. r.artere. / artefact. As. labirintica) / artere auditive interne / artery of the labyrinth (internal acoustical). V. / artere. sub forma hibrida cu ADN m nudeele celulare si asodat cu ribozomii In citoplasma. V. artere. anat. tab. dupa cum exista si alte clasificari. Are. f. tab. 4) a. s. V. ca urmare a unei den-sitati prea mid de impulsuri Inregistrate sau a unei doze de radio-farmaceutic inadecvata. [Lat. tab. V.to-n.] Intoxicatie sau otravire cu compusi de arsenic. / artery. tab anat. . s. n. fosforic servind drept legatura ester Intre functiile alcool 3 si 5 ale ribonucteotidelor succesive. CANALULUI PTERIGOID1AN / artere vidienne / artery of pterygoidal canal.nt. aminati la localizarea lor spedfica in ca-drul sintezei proteinelor. . anat. . y. brahiala) / artere brachiale superficielle / superficial brachial artery. tab. artereie conf-in aer. 33. AZIGOS A VAGINULUI / artere azygos du vagin / a«ygos artery of vagina. tab. cadavre). APENDICULARA / artere appendiculaire / appendicular artery.artere.artere. ARSURA. . . / arsenicisme. facut. pe imaginea scintigrafica. / ARN-polymerase. anat. dar este uneori Intrebuintat si ca otrava (cazuri medicolegate). artis = meserie. deci. ARN' care nu confine decat o singura infor-matie genetica. electricitatea. A. arsenikon. tab. arsenikon. din microscopia electronica. artere. [Lat. f. . / aromatherapy. ingriji} Metoda terapeu-tica In care se utilizeaza uleiuri vegetale esentiale. anat. ANGULARA / artere angulaire / angular artery.artere A. ARNm POLICISTRONIC / ARNm polycistronique / polycistronic mRNA. ARCUATA A PICIORULUI / artere dorsale du metatarse / arcuate artery. A. se constitute Intr-un sis-tem arterial. AXILARA / artere axillaire / axillary artery. anat.artere. anat. A. V. s.artere. A mai fost pus In evidenta ARNm (mesager). 187 . gr. f. A. V.artere. aminat. tab. A. 2) a. ARN RECOMBINANT / ARN recombinant / recombinant RNA. AUDITIVA INTERNA (v. ALVEOLARA INFERIOARA / artere dentaire inferieure / inferior alveolar artery. A. In a. (irs. . Prin ramificatie progresiva si anastomoze.] ElementuI nr. Clasa particulara de ARN antisens. AURICULARA PROFUNDA / artere auriculaire profonde / deep auricular artery. ARN ANTISENS / ARN antisens / antisense RNA. NA: arteria. s. . tab. n. ARN-ul antisens poate fi element reglator natural (ex. ARN MIC / ARN MIC / ARN MIC. tab. A. BRAHIALA SUPERFICIALA (v. / arsenic-alism. A. [a arson = putemic. ARN-POLIMERAZA. gr. -alos = aTOmil. s. Se admite ca tripleti de nudeotide succesive de ARNm servesc drept situsuri specifice pentru fixarea ARNt. a. de la. V. ACROMIOTORACICA / artere acromio-thoracique / thoracoacromial artery. . anat. anat. V. a. tunica externa (adventicea). denumit astfil da. n. tab. tab.] Fenomen parazit In relatie cu o tehnica defectuos utili-zata. . In constitute unei a.: a. dm gr. A. f. V. m. care are rolul de a dirija a. In functie de tehnicile de preparare a probelor.artere. BRAHIALA PROFUNDA / artere brachiale profonde / deep brachial artery. ARN care poate Insoti diferite virusuri. fiarfiatisc. / aromatherapie. care determina rezultate si interpretari false In cazul unui examen de laborator sau al unor experimente. tulburarile digestive se aseamana cu cele din "holera. a. deoarece crou goals. A. / arsenic.

COMUNICANTA ANTERIOARA / artere communicante anterieure / anterior communicating artery. tab. . anat. . . . anat. frenice inferioare). artere. aa. anat. . V. V.artere. anat. DIAFRAGMATICA SUPERIOARA (v. tab. V. V. V. . anat. anat. tab.artere. .artere. anat. . V. V. A.A. . A. . tab. . CISTICA / artere cystique / cystic artery. V. V. tab. V. -artere. V. anat. . V. A. A. CAROTIDA INTERNA / artere carotide interne / internal carotid artery. anat. V. tab. A. V. V. anat. anat. A. A. . EPIGASTRICA SUPERFICIALA / artere epigastrique superficielle / superficial epigastric artery. A. frenice superioare). anat. V. A. tab. V. anat. V.artere. A. tab. A. tab. COROIDIANA ANTERIOARA / artere choroidienne anterieure / anterior choroidal artery. DIAFRAGMATICA INFERIOARA (v. anat. A. . CIRCUMFLEXA ILIACA PROFUNDA / artere circonflexe iliaque profonde / deep iliac circumflex artery. colaterala ulnara inferioara). anat.artere. CREMASTERICA / artere cremasterienne / cremasteric artery. . DORSALA A CLITORISULUI / artere dorsale du clitoris / dorsal artery of clitoris.artere. CAROTIDA COMUNA / artere carotide primitive / common carotid artery. anat. anat. . CIRCUMFLEXA SCAPULARA / artere circonflexe scapu-laire / circumflex artery of scapula. tab. A. . . anat. A. V. A.artere. V. anat. tab. A. anat . tab. COLICA DREAPTA INFERIOARA (v.artere. . . CEREBRALA ANTERIOARA / artere c6rebrale anterieure / anterior cerebral artery. V. A. tab. anat. V tab. COLICA STANGA / artere colique gauche superieure / left colic artery. . colaterala ulnara superioara). CEREBRALA POSTERIOARA / artere cerebrale posterieure / posterior cerebral artery. V. V. A.artere. .artere. anat.artere. CAROTIDA EXTERNA / artere carotide exteme / external carotid artery. anat. A. V.artere. CERVICALA ASCENDENTA / artere cervicale ascendante / ascending cervical artery.artere. V.artere. tab. CENTRALA SCURTA / artere centrale courte / short central artery. .artere. tab. A. V.artere. anat. A. . DUCTULUI DEFERENT / artere deferentielle / deferential artery. tab. . CIRCUMFLEXA HUMERALA ANTERIOARA / artere circonflexe humerale anterieure / anterior humeral circumflex artery. DORSALA A PICIORULUI / artere dorsale du pied / dorsal artery of foot. DEFERENTIALA (v. A.artere.artere. CEREBRALA MIJLOCIE / artere cerebrale moyenne / middle cerebral artery. anat. tab. A. A. CENTRALA LUNGA / artere de Heubner / long central artery. tab. tab. ductului deferent). V. . . anat.artere.artere. V. anat. tab. anat. tab. anat. a. A. V. V. tab.artere. . CEREBELOASA SUPERIOARA / artere cerebelleuse superieure / superior cerebellar artery. . anat. tab. V. tab. A. tab. tab. anat. A. DORSALA A SCAPULEI / artere scapulaire posterieure / dorsal scapular artery. artere.artere. A.artere. anat. A. anat. A. COLATERALA CUBITALA INFERIOARA (v.artere. tab. tab. tab. A. tab. . anat. A. anat. A. CAROTIDA COMUNA EPIGASTRICASUPERIOARA A.artere.artere. COROIDIANA POSTERIOARA / artere choroidienne posterieure / posterior choroidal artery. CERVICALA PROFUNDA / artere cervicale profonde / deep cervical artery. . COLICA MIJLOCIE / artere colique droite superieure / middle colic artery. V. V. tab. A. A. tab. V. V. tab. . A. COLATERALA ULNARA SUPERIOARA / artere collaterale cubitale superieure / superior ulnar collateral artery.artere. V. anat. A.artere. COZII PANCREASULUI / artere pancreatique caudale / artery to tail of pancreas. V. . . tab. CENTRALA A RETINEI / artere centrale de la retine / central artery of retina. . tab.artere. tab. tab.artere.artere.artere. anat. . tab. anat. A. tab. 188 A. COLATERALA RADIALA / artere collaterale radiale / radial collateral artery. EPIGASTRICA INFERIOARA / artere epigastrique inferieure / inferior epigastric artery. tab.artere. V. CECALA ANTERIOARA / artere caecale anterieure / anterior cecal artery. V.artere. tab. a. anat. artere. . anat.artere. tab. ileocolica). anat. anat.artere. . CIRCUMFLEXA HUMERALA POSTERIOARA / artere circonflexe humerale posterieure / posterior humeral circumflex artery. artere. A. A. CORONARA STANGA / artere coronaire gauche / left coronary artery. DORSALA A NASULU1 / artere dorsale du nez / dorsal nasal artery. CEREBELOASA INFERIOARA ANTERIOARA / artere cerebelleuse inferieure et anterieure / anterior inferior cerbel-lar artery. V tab. CIRCUMFLEXA FEMURALA MEDIALA / artere circonflexe femorale mediale / medial femoral circumflex artery. . anat. anat.artere. COLICA DREAPTA / artere colique droite superieure / right colic artery. A. tab. V. V. CECALA POSTERIOARA / artere caecale posterieure / posterior cecal artery. V. anat. anat. EPIGASTRICA SUPERIOARA / artere epigastrique superieure / superior epigastric artery.artere. tab. aa. . anat -artere. V. V. COLATERALA MIJLOCIE / artere collat6rale moyenne / middle collateral artery. A. V. A. tab. a.artere.artere. V. . anat. A. COLATERALA ULNARA INFERIOARA / artere collat6rale cubitale inferieure / inferior ulnar collateral artery. . . A. V. V. tab. CORONARA DREAPTA / artere coronaire droite / right coronary artery. V.artere. . A.artere. V. . tab.artere. V. anat. DORSALA A PENISULUI / artere dorsale de la verge / dorsal artery of penis. A. tab. COLATERALA CUBITALA SUPER10ARA (v. COMUNICANTA POSTERIOARA / artere communicante posterieure / posterior communicating artery.artere. A. anat.artere. CIRCUMFLEXA ILIACA SUPERFICIALA / artere circonflexe iliaque supcrficielle / superficial iliac circumflex artery. . anat. tab. tab. A.artere. A. CIRCUMFLEXA PEMURALA LATERALA / artere circon-flexe femorale lat6rale / lateral femoral circumflex artery. V. A.artere. artere. anat. a. . A. tab. A. CEREBELOASA INFERIOARA POSTERIOARA / artere cerebelleuse inferieure et post6rieure / posterior inferior cerebellar artery. tab. anat. anat.

anat. anat. anat. anat. . FACIALA / artere faciale / facial artery.artere. tab. anat. a. tab. . anat. A. anat. . anat. .d''"^ru go-man. V. GENICULARA DESCENDENTA / artere grande anastomotique / descending genicular artery.artere. a. tab. V. anat. artere. . anat. A. pe. GASTRO-OMENTALA STANGA / artere gastro-epiploique gauche / left gastro-omental artery. V. anat. tab. A. centrala lunga). .artere. anat.artere. V.] / tab. FESIERA SUPERIOARA (v. anat. anat.artere. ILIACA EXTERNA / artere iliaque externe / external iliac artery. V. tab. anat. A. FEMURALA PROFUNDA / artere femorale profonde / deep femoral artery. V. HIPOGASTRICA (v. V. tab. GENICULARA MIJLOCIE / artere moyenne du genou / middle genicular artery. V tab. tab. ILIACA COMUNA / artere iliaque commune / common iliac artery. gluteala inferioara). V. A.artere. V. tab.artere. LINGUALA / artere linguale / lingual artery. a. tab. A. .artere. V.artere. LACRIMALA / artere lacrymale / lacrimal artery. A. GLUTEALA SUPERIOARA / artere fessiere superieure / superior gluteal artery. V. V. V. A. brahiala profunda). tab. '£er[in. [/oAonn Leonhard Otto Heiibner. V. tab. tab. . anat. anat. A. V. V. V. HIALOIDA / art. gluteala inferioara).artere. V. A. . LABIALA SUPERIOARA / artere labiale superieure / superior labial artery. V. anat. anat. .artere. anat. a. A. tab. tab. V. artere. anat. tab. A. iliaca interna) / artere iliaqiie interne / hypogastric artery or internal iliac artery. . anat . tab. tab. .artere. tab. peroniera). V tab. V. . GENICULARA SUPERIOARA LATERALA / artere superolaterale du genou / lateral superior genicular artery. V. anat. A. A.artere. A. . tab. . anat. . tab. A. . tab. -artere. tab. . tab. anat. artere. supratrohleara). . GENICULARA SUPERIOARA MEDIALA / artere superomcdiale du genou / medial superior genicular artery. INTERCOSTALA SUPREMA (v. anat. a. . V. anat. . HEPATICA COMUNA / artere hepatique commune / common hepatic artery. anat.artere. A. A. . tab. A. tab. tab. profesor ia Leipzig. artere. V. A. A. V. tab.artere. anat. INTERCOSTALA ANTERIOARA / artere intercostale superieure / highest intercostal artery. A. .artere. A. V. GLUTEALA INFERIOARA / artere fessiere inferieure / inferior gluteal artery. . . INTEROSOASA POSTERIOARA / artere interosseuse posterieure / posterior interosseous artery. INTERCOSTALA ANTEROSUPERIOARA (v. 189 . V. ILIACA INTERNA / artere iliaque interne / internal iliac artery. ILEOCOL1CA / artere ileo-colique / ileocollc artery. . anat . . V tab. tab. V. A. A. anat. anat.artere A. anat. fab.artere. .artere.artere. V. V. HEPATICA PROPRIE / artere hepatique propre / proper hepatic artery. artere A. A. tab. anat. anat. tab. A.A. anat. anat. V. artere coronaire stomachique / left gastric artery. . a. anat.artere. FEMURALA / artere femorale / femoral artery. A. A. GASTRO-OMENTALA DREAPTA / artere gastro-epiploique droite / right gastro-omental artery. V. apoi la. artere. . A.artere. . anat. tab. FRONTOBAZALA MEDIALA / artere frontale interne et moyenne / medial frontobasal artery.artere. HUMERALA PROFUNDA (v. A. anat.artere. . A. V. tab. ETMOIDALA ANTERIOARA A. LIGAMENTULU1 ROTUND AL UTERULUI / artere du ligament rond de I'uterus / artery of round ligament of uterus.artere A.artere.artere. FRONTOBAZALA LATERALA / artere frontale interne et posterieure / lateral frontobasal artery. V. FESIERA INFERIOARA (v. tab. A. hyaloidienne / hyaloid anery. A. tab. V. A. V. . GASTROEPIPLOICA STANGA / artere gastro-epiploique gauche / left gastroepiploic artery.artere. FRONTALA (v. a. A. A. A. tab anat. FAR1NGIANA ASCENDENTA / artere pharyngienne ascendante / ascending pharyngeal artery. .artere. LINGUALA PROFUNDA / artere ranine / deep lingual artery. . anat. INTEROSOASA RECURENTA / artere inter-osseuse recurrente / interosseous recurrent artery. INTEROSOASA ANTERIOARA / artere interosseuse anterieure / anterior interosseous artery. ETMOIDALA ANTERIOARA / artere ethmo'idale anterieure / anterior ethmoidal artery. anat. . anat. a. tab.artere. . V. A. a. tab.artere. a. tab. A. anat. V. V. a. V. tab.artere.artere. FIBULARA (v.artere. V.artere.artere. tab. V. FUNICULARA (v. GASTRODUODENALA / artere gastro-duodenale / gastroduodenal artery.artere. . LABIALA INFERIOARA / artere labiale inferieure / inferior labial artery. a. anat. 4ab. LINGUALA PROFUNOA A. tab.r. anat. A. . INTEROSOASA COMUNA / artere interosseuse commune / common interosseous artery. V. testiculara). tab. V. A. A. V. A. V. intercostala anterioara).artere.artere. anat. . tab. ILIOLUMBARA / artere ilio-lombaire / ilio-lumbar artery.artere. anat. anat. tab.artere. -artere. gluteala superioara). HIPOFIZARA SUPERIOARA / artere hypophysaire superieure / superior hypophysial artery. . . A.artere. GASTRICA DREAPTA / artere pylorique / right gastric artery. tab. tab. lfi43-1926. A. V. A. tab.artere. tab. intercostala anterioara). GENICULARA INFERIOARA MEDIALA / artere inferomediale du genou / lateral inferior genicular artery. LARINGIANA SUPERIOARA / artere laryngee superieure / superior laryngeal artery.artere.artere. A. INFRAORBITARA / artere sous-orbitaire / infraorbital artery. anat.artere. V. HUMERALA (v. A.artere. LARINGIANA INFERIOARA / artere laryngee posterieure / inferior laryngcal artery. anat. tab. A. V. V. anat. V. tab. brahiala). anat. . A. . anat. V. . GIRUSULUI ANGULAR / artere du pli courbe / artera gyri angularis. V. anat. GENICULARA INFERIOARA LATERALA / artere inferolaterale du genou / lateral inferior genicular artery.artere.artere. A. tab. A. V. anat. tab. tab. A. GASTROEPIPLOICA DREAPTA / artere gastro-epiploique droite / right gastroepiploic artery.artere. A. V. ETMOIDALA POSTERIOARA / artere ethmoidale posterieure / posterior ethmoidal artery. A. LABIR1NTICA / artere auditive interne / artery of the labyrinth. A.artere. . . LUI HEUBNER (v. .artere. anat. ISCHIATICA (v. V.artere. tab. V. GASTRICA STANGA / artere gastrique gauche. . . HIPOFIZARA INFERIOARA / artere hypophysaire inferieure / inferior hypophysial artery. anat. anat . anat. tab.

anat. . anat. . PARIETALA POSTERIOARA / artere parietale posterieure / posterior parietal artery. . anat. anat. MALEOLARA ANTERIOARA LATERALA / artere malleolaire antero-laterale / lateral anterior malleolar artery. tab anat. anat. tab. trunchiul brahiocefalic) / tronc arteriel brachio-cepnalique / brachiocephalic trunk. V. . . tab. PRINCIPALA A POLICELUI / artere principale du pouce / main artery to thumb. A. A.artere. tab. anat. tab. anat. LOBUUJI CAUDAT A. anat. MENTALA / artere mentonniere / mental artery. tab anat. . V. V. tab. V. V. tab. tab. anat. V. tab. tab. anat.artere.artere. tab. A. A.artere.artere. anat.artere A. PARIETALA ANTERIOARA / artere parietale anterieure / anterior parietal artery. tab. tab anat . V. . V.artere A. OBTURATORIE / artere obturatrice / obturator artery. A.artere. artere.artere. anat. tab. PERICARDIOFRENICA / artere pericardo-phrenique / pericardiophrenic artery. V. tab. tab. PALAT1NA MARE / artere palatine majeure / greater palatine artery. V. V. anat.artere. PARACENTRALA / artere du lobule paracentral / para-central artery. toracica interna). anat. tab. V. . V.. tab.artere. V. A.artere. MENINGIANA ANTERIOARA / artere meningee anterieure / anterior meningeal artery. A. tab. V. V. LUI NEUBAUER (v. A. tab. . a. .artere. a. tab.artere. V. OFTALMICA / artere ophtalmique / ophthalmic artery.artere. PALAT1NA DESCENDENTA / artere palatine descendante / descending palatine artery. V. V. A. PRECUNEALA / rameau pour Ie precuneus / precuneal artery. OCC1PITALA / artere occipitale / occipital artery. PLANTARA LATERALA / artere plantaire laterale / lateral plantar artery. tab. . V. tab. anat.artere.artere. PILORICA (v. tab. anat.artere.artere. anat. . A. anat. anat. . A. OBTURATORIE ACCESORIE / artere obturatrice accessoire / accessory obturator artery. PALAT1NA ASCENDENTA / artere palatine ascendante / ascending palatine artery. anat. anat. . LUSOR1A / artere sous-claviere droite retro-cesophagienne / retroesophageal right subclavian artery. .artere.artere. anat. A. V. PLANTARA MEDIALA / artere plantaire mediale / medial plantar artery. anat . A.artere.artere. A.artere. tab. . anat . A. tab. MAMARA EXTERNA (v. .artere. PROFUNDA A CLITORISULUI / artere caverneuse (chez la femme) / deep artery of clitoris. anat. tiroidiana ima).RADIALA A. tab. POPLITEE / artere poplitee / popliteal artery. OVARIANA / artere ovarienne / ovarian artery. PUDENDALA INTERNA / artere honteuse interne / internal pudenda! artery. PANCREATICODUODENALA INFERIOARA / artere pancreatico-duodenale inferieure / inferior pancreaticoduode-nal artery. a. a. A. V.A. A. A. PULMONARA DREAPTA / artere pulmonaire droite / right pulmonar artery. MEZENTERICA INFERIOARA / artere mesenterique inferieure / inferior mesenteric artery. LOBULUI CAUDAT / arteres spigeliennes / artery to caudate lobe. . . anat. V. V. . . anat. tab. A. V. anat. anat. PERINEALA / artere perineale superficielle / perineal artery. . NAZALA EXTERNA / artere dorsale du nez / dorsal nasal artery. OMBILICALA / artere ombilicale / ombilical artery.artere. V. A. anatomist . tab. anat. V tab. A. .artere. V. V. V. tab. anat. anat. . fronto-bazala laterala). tab. MAX1LARA EXTERNA (v.artere. MUSCULOFRENICA / artere musculo-phrenique / musculophrenic artery. V. A. tab.artere. . anat. a. .artere. PANCREATICODUODENALA SUPERIOARA / artere pancreatico-duodenale superieure / superior pancreaticoduo-denal arteries. . A.?i cfivvrg german. anat. tab. V.artere. tab. RADIALA / artere radiale / radial artery.artere. tab. A. . . MASETERICA / artere masseterine superieure / masseteric arte''y.artere. A. tab. V. a. a. . anat. tab. NUTRITIVA / artere nourriciere / nutrient ar-tery. PROFUNDA A PENISULUI / artere caverneuse (chez I'homme) / deep artery of penis. PARIETO-OCCIPITALA / artere parieto-occipitale / parietooccipital artery. PANCREATICA MARE / artere pancreatique transverse / great pancreatic artery. tab. V. . . . MAX1LARA INTERNA (v.artere. tab. V. tab. V. anat. A. V tab. anat. tab. A. . mediana). tab. [/oAonn Ernst Neuhaiier.artere. -artere. a. tab. V.artere. A. V.artere. V. tab.artere. A. V. anat. -artere. V. MENINGIANA POSTERIOARA / artere meningee posterieure / posterior meningeal artery. V. anat. . .artere. . anat.artere.artere. artere. tab anat. MAX1LARA / artere maxillaire / maxillary artery. MENINGIANA MIJLOCIE ' artere meningee moyenne / middle meningeal artery. MAMARA INTERNA (v. V. V. anat.] V. . anat. A.artere. A. faciala). A. a. V. MEZENTERICA SUPERIOARA / artere mesenterique superieure / superior mesenteric artery.artere A. LOMBARA IMA / cinquieme artere lombaire / lowest lumbar artery. A. . A. A. anat. V. gastrica dreapta).artere. anat. A. V. anat. anat. anat. tab. . PANCREATICA INFERIOARA / artere pancreatique infe-rieure / inferior pancreatic artery. tab. A. A. A. NAZOPALATINA / artere naso-palatine / septal branch of sphenopalatine artery. ORBITOFRONTALA LATERALA (v. tab.artere. anat. tab. artere A. V. A. . A. . anat.artere. anat.artere. .artere. V. A.artere. MEDIANA / artere mediane de I'avant-bras / median artery. A.artere. . A. anat. anat. PERONIERA / artere peroniere / peroneal artery.artere A. tab. A. anat.artere. OCC1PITALA MEDIALA / artere temporo-occipitale anterieure / medial occipital artery. NERVULUI SCIATIC / artere du nerf grand sciatique / sciatic artery.artere.artere. V. tab. . A. 1742-1777. artere. tab. anat. V. tab. V. . anat. PEDIOASA (v. A. A. V. tab. NENUMITA (v. A. V. OCC1PITALA LATERALA / artere temporooccipitale moyenne / lateral occipital artery. toracica laterala). NERVULUI MEDIAN (v.artere. . A. anat. . . tab. . MALEOLARA ANTERIOARA MEDIALA / artere malleolaire antero-mediale / medial anterior malleolar artery. tab. A. PULMONARA STANGA / artere pulmonaire gauche / left pulmonar artery. . V. tab. tab. profiisor [a Jena. tab. V.artere A. 190 A. tab. A. V. A. PANCREATICA DORSALA / artere pancreatique dorsale / dorsal pancreatic artery. V. V. V. artere. A. anat. . maxilara). . anat. V. . dorsala a piciorului). A.

A. anat. A. tab. interosoasa recurenta). tab. . V. A. SEGMENTULUI SUPERIOR AL RINICHIULUI / artere segmentaire / superior segmental artery. A. . A. tab. . . anat. recurenta ulnara).artere. V. A. a. tab. a. V. . . RECTALA INFERIOARA / artere hemorroidale inferieure / inferior rectal artery. linguala profunda).artere. A. A. V.artere. A. . A. A. . V. V. RECURENTA CUBITALA (v. . V. V. anat. tab. . tab. RECTALA SUPERIOARA / artere hemorroidale superieure / superior rectal artery. SUBLINGUALA / artere sublinguale / sublingual artery. TEMPORALA MIJLOCIE / artere temporale moyenne / middle temporal artery. V. . A. V. A. RECURENTA RADIALA / artere recurrente radiale / radial recurrent artery.artere. tab. V tab. anat. tab.artere. A. V.artere. SUPRADUODENALA / artere supraduodenale / supraduodenal artery.artere. V. tab. TIMPANICA INFERIOARA / artere tympanique inferieure / inferior tympanic artery. tab. tab. anat. TIMPANICA ANTER10ARA / artere tympanique / anterior tympanic artery. V.artere. V. A. . tab. a. A. V. SACRALA MIJLOCIE / artere sacree moyenne / median sacral artery. centrala lunga). tab anat. . SUBCOSTALA / artere souscostale / sub-costal artery. RECURENTA TIBIALA ANTER10ARA / artere recurrente tibiale anterieure / anterior tibial recurrent artery. tab. tab. V. A. A. A. SEGMENTARA LATERALA / artere segmentaire laterale / lateral segmental artery. anat. . tab. SUBCLAVICULARA / artere sous-claviere / subclavian artery. V. . V.artere. anat. .artere. SUPRARENALA MIJLOCIE / artere surr6nale moyenne / middle suprarenal artery. anat. A. TESTICULARA / artere testiculaire / testicular artery.artere. a. A. . A. anat. tab. V. V. SEGMENTULUI POSTERIOR AL RINICHIULUI / artere segmentaire / posterior segmental artery. anat. A. V. anat. tab. anat.artere. anat. tab anat.artere. tab. . RENALA / artere renale / renal artery. anat. TIMPANICA A. V. . V. TIBIALA POSTERIOARA / artere tibiale posterieure / posterior tibial artery.artere.artere. anat. V.artere. V.artere. A. 191 .artere. anat. anat. anat. SPERMATICA INTERNA (v. A. A. . . . anat. tab. tab. tab. . V. .artere. artere. A. V. tab. tab. anat. V. tab. SANTULU1 POSTCENTRAL / artere du sillon postcerebral / postcentral sulcal artery. tab. RECURENTA RADIALA POSTERIOARA (v.artere.artere.A. tab. A.artere. SEGMENTARA MEDIALA / artere segmentaire mediale / medial segmental artery. V tab.artere.artere. anat. artere. tab. tab. V. SUPRARENALA INFERIOARA / artere surrenale inferieure / inferior suprarenal artery. A. anat. SUPRAORBITALA / artere sous-orbitaire / infraorbital artery. anat.artere. . a. anat. SUBORBITARA (v. tab. anat. V. tab. V. tab. tab. V. SEGMENTARA / artere segmentaire / segmental artery.artere. V. anat. tab. V. A. A. V.artere. anat. V.artere. tab. .artere.artere. anat. . artere. SPLENICA / artere splenique / splenic artery. . SEGMENTARA ANTER10ARA / artere segmentaire anterieure / anterior segmental artery. RANINA Jv. anat. A.artere. SPINALA POSTERIOARA / artere spinale posterieure / posterior spinal artery. . A. tab. V. . SFENOPALATINA / artere spheno-palatine / sphenopalatine arteries. pudendala interna).artere. V. .artere. tab. . V.artere. A. V. SUBSCAPULARA / artere sous-scapulaire / subscapular artery. . SYLVIANA (v. anat.artere. . anat. anat. anat. a. V. anat. V. tab. A. A. . V.artere. tab. SCIATICA (v. anat. RADIALA A INDEXULUI INFERIOARA A. V. V. anat. A. SUPRATROHLEARA / artere frontale interne / supratrochlear artery. A. V. A. A. . . V.artere. .artere. tab. A. tab. infraorbitara). V. SANTULU1 PRECENTRAL / artere du sillon precerebral / precentral sulcal artery. anat.artere. RECURENTA ULNARA / artere recurrente cubitale / ulnar recurrent artery. TEMPORALA ANTER10ARA / artere temporale anterieure / anterior temporal artery. tab. . SUPRARENALA SUPERIOARA / artere surrenale superieure / superior suprarenal artery. . .artere. testiculara). anat. . . . V. RECTALA MIJLOCIE / artere hemorroidale moyenne / middle rectal artery. tab. a. anat. tab.artere. tab. . V. anat.artere. anat. A. SUPRASCAPULARA / artere scapulaire superieure / suprascapular artery. RETRODUODENALA / artere pancreatico-duodenale inferieure droite / retroduodenal artery.artere. . anat. anat. A. . A. artere. V. anat. V. A. tab. tab. A. SCAPULARA DESCENDENTA (v. . SEGMENTARA POSTERIOARA (hepaticA) / artere segmentaire posterieure / posterior segmental artery.artere. .artere. nervului sciatic). . A. V. tab. dorsala a scapulei) / artere scapulaire descendante / dorsal scapular artery. A.artere. tab anat. anat. tab. anat. A. SANTULU1 CENTRAL / artere du sillon cerebral / central sulcal artery. A.artere. RADIALA A INDEXULUI / artere collaterale palmaire externe de 1'index / radial artery to index finger. A. A. SEGMENTULUI ANTERIOR INFERIOR AL RINICHIULUI / artere segmentaire / anterior inferior segmental artery. A.artere.artere. tab. . anat.artere. RECURENTA TIBIALA POSTERIOARA / artere recurrente tibiale posterieure / posterior tibial recurrent artery. V. anat. A. anat. A. A. a. tab. V. . anat. TEMPORALA POSTERIOARA / artere temporale posterieure / posterior temporal artery. artere. SEGMENTULUI INFERIOR AL RINICHIULUI / artere segmentaire / inferior segmental artery. tab.artere. anat. anat. anat. . artere. STILOMASTOIDIANA / artere stylo-mastoidienne / stylomastoid artery. TARSIANA LATERALA / artere dorsale du tars / lateral tarsal artery. TEMPORALA INTERMEDIARY / artere temporale moyenne / medial branch for temporal lobe. A. anat . anat. RUSINOASA INTERNA (v. cerebrala laterala) / artere sylvienne / sylvian artery.artere. A. TIBIALA ANTER10ARA / artere tibiale anterieure / anterior tibial artery. RECURENTA (v.artere. a. A.artere. SUBMENTALA / artere sous-mentale / sub-mental artery. . SPINALA ANTER10ARA / artere spinale anterieure / anterior spinal artery. anat. tab. anat. tab. tab. V. V. a. A. anat. tab. . A. V. V. TEMPORALA SUPERFICIALA / artere temporale superficielle / superficial temporal artery. anat. V. SEGMENTULUI ANTERIOR SUPERIOR AL RINICHIULUI / artere segmentaire / anterior superior segmental artery.artere. tab.artere. tab.

. A. AA. HEMOROIDALE (v. ULNARA / artere cubitale / ulnar artery. . DIGITALE DORSALE ALE PICIORULUI / arteres collaterales dorsales des orteils / dorsal digital arteries. V. EPISCLERALE / arteres episclerales / episcleral arteries.artere. CENTRALE POSTEROLATERALE / arteres centrales posterieures / posterolateral central arteries. V. AA. V. tab. AA. TIROIDIANA SUPERIOARA / artere thyroidienne superieure / superior thyroid artery. tab. tab. anat. [fohcinn Gottfried Ziinn. tab. . .artere.artere.artere. V. .artere. JEJUNALE AA. . VAGINALA / artere vaginale / vaginal artery. anat. . anat. FRENICE INFERIOARE / arteres phreniques inferieures / inferior phrenic arteries. AA. V. INTERLOBULARE RENALE / arteres perilobulaires / interlobular arteries. . anat. . V. CAROTICOTIMPANICE / artere carotico-tympanique / caroticotympanic arteries.artere. . 192 . rectale). . . . V. tab. V. tab. tab. . . INSULARE / artere de I'insula / insular arteries. . . tab. anat. tab. tab. V. V. CONJUNCTIVALE ANTERIOARE / arteres conjonctivales anterieures / anterior conjunctival arteries. . AA. AA. . A.A.artere. . V. V.artere. V. A. V.artere. ARCUATE RENALE / arcades sus-pyramidales / arcuate arteries. tab. VEZICALA INFERIOARA / artere vesicale inferieure / inferior vesical artery. V. anat. . anat. tab. anat. AA.artere. anat. A. . AA. INTERCOSTALE POSTERIOARE I Sl II / arteres intercostales posterieures / first and second posterior intercostal arteries. anat. TIMPANICA SUPERIOARA / artere tympanique superieure / superior tympanic artery. FRENICE SUPERIOARE / arteres phreniques superieures / superior phrenic arteries. V. V. JEJUNALE / arteres j6junales / jejunal arteries. A. tab. . . INTERLOBARE RENALE / arteres peripyramidales / interlobar arteries. artere. AA. V. AA. V. V. anat. INTERLOBULARE HEPATICE / arteres interlobulaires / interlobular arteries. anat. . V. tab. tab.artere.artere. _V. anat. anat. anatomist fi botanist g&rman. CENTRALE POSTEROMEDIALE / arteres centrales posterieures / posteromedial central arteries. aa. tab. CENTRALE ANTEROMED1ALE / arteres striees internes / arteries centrales anteromedialis. . tab. anat.artere. A. AA. V. frenice inferioare si superioare) / arteres phreniques / phrenic arteries. ALVEOLARE SUPERIOARE ANTERIOARE / artere alveolaire superieure et anterieure / anterior superior alveolar arteries. V. V. V. V. . anat. AA. V. tab. . tab. . DIGITALE PALMARE COMUNE / arteres digitales palmaires communes / common palmar digital arteries.artere. . AA. ILEALE / arteres ileales / ileal arteries. canalului pterigoidian). HELICINE ALE PENISULUI / arteres helicines / helicine arteries. V. V. . aa. tab. . DIGITALE COMUNE ALE PICIORULUI (v. tab.artere. anat. anat. anat. aa. anat.artere. V. AA. AA. anat. V.artere. anat. .artere.artere. AA. AA. DIAFRAGMATICE (v. anat. . TORACICA SUPREMA / artere thoracique superieure / superior thoracic artery. anat. . anat. . tab. A.artere. VERTEBRALA / artere vertebrale / vertebral artery. tab. tab. CONJUNCTIVALE POSTERIOARE / arteres conjonctivales posterieures / posterior conjunctiva! arteries. DENTARE / arteres alveolaires / alveolar arteries V. ZINN (v. tab.artere. V. AA. anat. anat. A. V.artere. -artere. V. tab.artere. AA. V1TELINA / artere vitelline / vitelline artery. A. . tab. tab. anat. TIMPANICA POSTERIOARA A. tab. DIGITALE DORSALE ALE MAINII / arteres digitales dor-sales / dorsal digital arteries. anat.artere.artere. anat. gastrice scurte / arteres gastriques courtes / short gastric arteries. V. anat.artere. tab. AA. CILIARE ANTERIOARE / arteres ciliaires anterieures / anterior ciliary arteries. anat. tab. A.artere. tab. tab. TIROIDIANA INFERIOARA / artere thyroidienne inferieure / inferior thyroid artery. anat. AA. V. -artere. anat. URETRALA / artere uretrale / urethral artery.artere. Aa. centrala a retinei).artere. V. tab. V. tab. . anat. TIROIDIANA IMA / artere thyroidienne moyenne / thyroid ima artery.artere. . tab. V. TRANSVERSA A FETEI / artere transversale de la face / transverse facial artery. AA. VIDIANA (v. tab. A.artere. . DIGITALE PALMARE PROPRII / arteres digitales palmaires propres / proper palmar digital arteries. tab anat artere. CENTRALE ANTEROLATERALE / arteres striees externes / arteries centrales anterolateralis. V. anat.artere.artere. V. anat.artere. TRANSVERSA A GATULUI / artere cervicale transverse / transvers facial artery. artere. anat.artere. A. CILIARE POSTERIOARE LUNGI / arteres ciliaires longues posterieures / long posterior ciliary arteries. anat. tab. A.artere. . A. V.artere. TIMPAMCA POSTERIOARA / artere tympanique poste-rieure / posterior tympanic artery. . DIGITALE PLANTARE PROPRII / arteres digitales plantaires propres / proper plantar digital arteries. A. tab. V.artere. AA. V. A. tab anat. A.artere. tab. . anat. anat. tab. tab. anat.artere.artere. tab. AA. V. tab. AA. . UTERINA / artere uterine / uterine artery. AA. AA. tab. anat. INTERCOSTALE POSTERIOARE 111-XII / arteres intercostales aortiques / posterior intercostal arteries. anat . V. anat. TORACICA INTERNA / artere thoracique interne / internal thoracic artery. tab. tab. tab.artere. tab. . 17271759} V. AA. TORACODORSALA / artere thoraco-dorsale / thora-codorsal artery. . anat. V. . anat. tab. tab. DIGITALE PLANTARE COMUNE / arteres digitales plantaires communes / common plantar digital arteries. V. tab.artere AA. anat. . TORACOACROMIALA / artere acromio-thoracique / thoracoacromial artery. anat. AA. AA.artere. a. V. CILIARE POSTERIOARE SCURTE / arteres ciliaires courtes posterieures / short posterior ciliary arteries. a.artere. A. artere. prof&sor [a CfQttingen. ZIGOMATICOORBITALA / artere zygomato-malaire / zygomaticoorbital artery. V. AA.artere. anat.artere. V. anat. A.artere.artere. . AA. TORACICA LATERALA / artere thoracique laterale / lateral thoracic artery. A. V. V. anat. A. V. anat. tab.artere. tab artere. AA. metatarsiene) / arteres interosseuses dorsales du pied / dorsal metatarsal arteries. tab.

gruphein = a scrie. . anat. f. anat. mai rar. s. PARIETALE / arteres parietales / parietal arteries. ARTERIOLE RENALE DREPTE / arteres droites medullaires / straight arterioles. dim. V. f.). AA.artere ARTERIOLITA. TEMPORALE PROFUNDE / artere temporale profonde anterieure / deep temporal arteries. tab. [Lot. f. s. . . stadiul II. anat. . aa. a unui lichid opac la radiatiile X. tab. PERFORANTE (ale coapsei) / arteres perforantes de la cuisse / perforating arteries.). A.: a. care leaga arterele de capilare. cand se asociaza dureri In decubitus. de gan-grenS. de ruptura.artere. dim. / arteriographie. [Lat. alteori de dilatatie sau. V. sklerosis = induratie.] Inflamatia unei arteriole. etimologic. V. / arteriogram.. V. / arteriolite. centrale antero-laterale). s. f.] 1) Ima-ginea unui teritoriu arterial obtinuta prin *arteriografie. de claudicatie intermitenta la mers. V. ARTERITA ARTERIOGRAFIE. sectiune. f. s. afecteaza Indeosebi arterele musculare si arterele renale (*nefroangioscleroza). V. ARTERIOTOMIE. . AA. a. V. AA. de latenta clinica. s. SACRALE LATERALE / arteres sacrees laterales / lateral sacral arteries. LENTICULOSTRIATE AA. PANCREATICODUODENALE INFERIOARE / arteres pancreatico-duodenales inferieures / inferior pancreaticoduodenal arteries.] Incizia longitudinala sau transversala a peretelui unei artere. .artere. TALAMOSTRIATE ANTEROMEDIALE (v. / arteriogramme. V. AA. AA. arteria = artera. comprimala prin prezenta unei "coaste cervicale). prin care se asigura accesul m lumenul vascular. anat.) dupa injectarea In trunchiul principal. a. . arteria = artera. Sin. gr. traumatica. s. NAZALE POSTERIOARE LATERALE / arteres des cornets et des meats / posterior nasal arteries. acompaniindu-se uneori de tromboza.artere. f. tab. s. In prezent. tab. de ia arteria = wter&'i •ita. tab. pudendale externe). aa. V. LOMBARE / arteres lombaires / lumbar arteries. / arteriolosclerosis. membrelor inferioare. . . V. arteria = artera. s.artere. f. tab. anat. A. care include In evolutie: stadiul I. PERICALOASE / arteres pericalleuses / pericallosal arteries. de ia skleros = tare. s.artere. hemodinamica localizata pe un segment de artera ce pulseaza pe un plan dur. gr..] Denumire generica pentru bolile arterelor.. gr.. tab. pathos = Boold. .] *Radio-grafia unui teritoriu arterial (al rnembrelor. METATARSIENE PLANTARE / arteres inter-osseuses plantaires / plantar metatarsal arteries. direct sau printr-un *cateter. AA.artere. ARTERIECTOMIE. tab. stadiul IV. . pentru desemnarea oricarei Ingrosari a peretilor arteriali.. tab. / arteritis.artere. AA. f. RUSINOASE EXTERNE (v. . intdrire. AA. METACARPIENE PALMARE / arteres inter-osseuses palmaires / palmar metacarpal arteries. anat... .artere. AA. gr. AA. m. arteriola = arterd. dur} Termen utilizat initial In sens foarte general. V.. / arteriolitis.. tab. VENTRICULARE / arteres ventriculaires / ventricular arteries.: sfigmograma (v. . V.ra. centrale anteromediale). . / arteriography. anat. ektome = enisle.). tab. V. ARTERIOLA. anat. ca m cazul arterei subclaviculare.ra mica.artere. .artere. stadiul III. NA: arteriola. AA. f. [Lat. embolica etc. tab. gr.artere. anat. f. tome = tdiere.w' AA. termenul este folosit pentru a regrupa bolile care se caracterizeaza prin leziuni ale peretelui arterial. tab. f. V. PALPEBRALE LATERALE / arteres palpebrales laterales / lateral palpebral arteries. [Lat. anat. . AA. pulmonar etc.: a.} Scleroza si Ingrosare a peretelui arteriolelor si arterelor mid. PALATINE MICI / arteres palatines mineures / lesser palatine arteries. / arteriolosclerose. / arteriosclerose. s. existenta unor modificari organice ale peretelui arterial de origine inflamatorie. AA.] Ramura fina. STRIATE LATERALE (v. [Lat.artere.artere. V. AA. AA. centrale anterolaterale).} Termen care desemneaza. [Lot. anat. SURALE / arteres surales / sura) arteries. AA. anat. V. gr. tab. 193 . s. extinsa si la nivelul tunicii interne. arteriola = arterd mica. tab. f. indiferent de origine (ateromatoasa. anat. tab. gr. s. f. aa. AA. ia skleros = tare. Forma hialina poate fi asociata cu "nefro-angio-scleroza. / art6rite.artere. TALAMOSTRIATE ANTEROLATERALE (v. tab. tab. PALPEBRALE MEDIALE / arteres palpebrales mediates / medial palpebral arteries. ARTERIOLOSCLEROZA.. tab.) Ex. -artere. ARTERITA.artere. AA. f. -artere. . s. anat. arteriola = arte.artere. artere. AA. AA. anat. tab.artere. arteria = artera. . / arteriole. ARTERIOSCLEROZA. -ita. / arteriole. / arteriopathie. gr. renal. f. [Lat.artere. V. ARTERIOLITA CUTANATA ALERGICA / arteriolite cutanee allergique / Gougerot syndrome. centrale anterolaterale). LENTICULOSTRIATE (v. / arteriosclerosis. Sub aceasta denumire erau cuprinse trei tipuri de boli arteriale degenerative: *ateroscleroza. ARTERIOPATIE. anat.artere. sklerosis = indu-ratie. AA. anat. METACARPIENE DORSALE / arteres inter-osseuses dorsales de la main / dorsal metacarpal arteries.ra. gr.. ARTERIOGRAMA.ra. tab. terminala a unei artere.] Rezectia unui segment arterial si a plexului simpatic care Tl Inconjoara. AA. tab.artere. de. anat. V. anat. [Lat. SIGMOIDIENE / arteres sigmoi'des / sigmoid arteries.: sindrom Gougerot (v. AA. / arteriectomie. f. AA. termenul este restrans pentru desemnarea tipului de scleroza arteriala care predomina la nivelul fibrelor musculare din tunica medie (*degenerescenta hialina si Ingrosare). gramma = inscriere. V. artere. s. V. cerebral. f. la arteria = arte. gr.artere. poate fi generalizata (ex. V. [Lat. tab. anat. tab. s. AA.artere. tab. [Lot. aa. .: arterita gigantocelulara (v. PUDENDALE EXTERNE / arteres honteuses externes / external pudenda! arteries. anat.i y. dim. / arteriotomy. / arteriectomy. s.. V. / arteriopathy. mica.artere. VEZICALE SUPERIOARE / arteres vesicales superieures / superior vesical arteries. anat. gr. NUTRITIVE ALE HUMERUSULUI / arteres nourricieres de I'humerus / nutrient brachial arteries. tab. s. de la arteria = arte. . arteria = arterd. arteria = arterd. V. anat. . dur. . anat. AA. V. cea hiperplastica cu *hipertensiunea arteriala maligna si cu *sclerodermia. TARSIENE MEDIALE / rameaux tarsiennes internes / medial tarsal arteries. AA. anat. anat. tab. hipertensiva asociata unei hipertensiuni arteriale si caracterizata prin hipertrofierea mediei arterelor mid si arteriolelor) sau segmentara (ex. tab. de ia tern-nem = a taia. tab. V.artere. f. . V. gr. METATARSIENE DORSALE / arteres inter-osseuses dorsales du pied / dorsal metatarsal arteries. f. . V. wtdrire. arteria = arte. de. In prezent. anat. / art6riotomie. s. arterio-scleroza si 'mediacalcoza. anat. s. PONTINE / arteres pontines / arteries of the pons. V. s. gr. V. anat. 2) Sin.

TRANSVERSA A TARSULUI / articulation mediotarsienne / transvers tarsal articulation.articulatii. mobile sunt: a) capsula articulara.: arterita temporala. care devin edematiate si dureroase la palpare. tab. Sin. Elementele constitutive ale unei a. tab. anat. A. diplopie.articulatii.articulatii. tab. anat. tab. A. tab. cu suprafetele aproape plane (ex. tab.articulatii. COXOFEMURALA / articulation coxo-femorale / hip joint. f. V tab. tab. ARTHROPODA / Arthropoda / Arthropoda. V. V. Afectiune cu debut dupa varsta de 60 de ani. A. semimobile sau amfiartroze. . A.: boala Takayasu (v. CONDROSTERNALE / articulations chondro-stemales / sternocostal articulations. anat. anat.articulatii. anat. V. s. tab. 3) armonice (ex. V. AA. -onis = wclie. INTERCARPALE A. V.Uturd. ACROMIOCLAVICULARA / articulation acro-mio-claviculaire / acromioclavicular articulation. V. ATLANTOOCCIPITALA / articulation occipito-atloidienne / atlantooccipital articulation. s. TALOCALCANEONAVICULARA / articulation astragalocalcaneo-scaphoidienne / subtalar articulation.articulatii. V. Sin. A.articulatii. . fetele osoase ce vin In contact. denumite diartroze. Exista si a. periarterita segmentara superficiala. V. anat. . \C. RADIOCARPIANA / articulation radio-carpienne / radiocarpal articulation. anat.articulatii. INTERCARPALE / articulations carpiennes / intercarpal articulations. A.articulatii. In forma de sa. cu ruptura limitantei elastice interne. tab. articulatii. COLOANEI VERTEBRALE / articulations de la colonne vertebrale / joints of vertebral column. A. AA. CRICOTIROIDIANA / articulation crico-thyroidienne / cricothyroid articulation. leziunile sunt de panarterita. -articulatii. tab. Anatomopatologic. . A. GENUCHIULUI / articulation du genou / knee joint. c) membrana sinoviala.). V tab. A. V.: arterita gigantocelulara (v. anat . tibiale superieure / tibiofibular articulation. anat. A. anat. anat. SACROCOCCIGEANA / articulation sacro-coccygienne / sacrococcygeal articulation. V. anat. tab. / articulation. . tab. tab. NA: junctura ossiuIn. . MEDIOCARPIANA / articulation mediocarpienne / midcarpal articulation. A. anat. A. V. V.articulatii.: coloana vertebrala). Sinatrozele pot fi: 1) dintate (ex. AA. Se caracterizata prin alterarea starii generale.). A. A. V. -articulatii. HUMEROCUBITALA / articulation humero-cubitale / humeroradial articulation. V. 2) scuamoase (ex.articulatii. A. Este sensibila la corticosteroizi. CALCANEOCUBOIDA / articulation calcaneo-cuboidienne / calcaneocuboid articulation. anat. cresterea VSH-ului. V tab. . V. anat. PERONEOTIB1ALA INFERIOARA / articulation peroneotibiale inferieure / tibiofibular articulation. -articulatii. CARPOMETACARPIENE / articulations carpo-metacarpiennes / carpometacarpal articulations. tab. A. V. .: Intre oasele nazale si maxilare). tab anat. A. V.\ Ansamblul elementelor prin care doua oase vecine 'in scheletui osos se leaga Intre ele. pous. A.: a. V. RADIOCUBITALA SUPERIOARA / articulation radio-cubitale superieure / proximal radioulnar articulation. V. . AA. fixe. . arthron = articuCatie. panarterita subacuta a varsInicilor. tab. ovoide. care pot fi sferice. V.articulatii. tab. anat. anat. INCUDOSTAPEDIALA / articulation de I'enclume et de I'etrier / incudostapedial articulation.articulatii. tab. . A. V. d) suprafetele articulare. COSTOTRANSVERSALE / articulations costo-transversaires / costotransverse articulations.articulatii.articulatii. SCAPULOHUMERALA / articulation scapulo-humerale / humeral articulation. anat. LOMBOSACRATA / articulation sacro-vertebrale / lumbosacral joint. Diartrozele reprezinta a. / joint.ARTERITA GIGANTOCELULARA ARTERITA GIGANTOCELULARA / art6rite gigantocellulaire / Horton's disease. CAPITIS COSTAE / articulation costo-vertebrale proprement dite / articulaton of head of the rib. V. TEMPOROMANDIBULARA / articulation temporo-mandibulaire / temporomandibular articulation.articulatii. anat. anat. . A.articulatii. .articulatii. accidente ischemice oculare brutale (cu obnubilare vizuala. V. tab. CRICOARITENOIDA / articulation crico-arytenoidienne / cricoarytenoid articulation. . . ATLANTOAXIALA LATERALA / articulation atloido-axoidienne / lateral atlantoaxial joint.articulatii. . anat. anat. anat. anat. A. COSTOVERTEBRALE / articulations costo-vertebrales / costovertebral articulations. strabism.articulatii. Exista a. ATLANTOAXIALA MEDIANA / articulation atloido-odontoidienne / medial atlantoaxial joint. A. In care oasele sunt mobile unul fata de celalalt. infiltrata de celule gigante multinucleate. f. anat. [Lot. articulatii. si mobile. de cauza necunoscuta. tab. COSTOCONDRALE / articulations costo-chondrales / costochondral articulations. tab.: Intre oasele craniului). tab. COTULUI / articulation du coude / elbow joint. A. . anat. V. 194 AA. anat. A.articulatii. . tab.articulatii. A. V. ARTERITIS BRACHIOCEPHALICA / arteritis brachiocephalica / arteritis brachiocephalica.articulatii. ARTICULATIE. anat. A. V. articulatii. tab. anat. tab. tab. STERNOCLAVICULARA / articulation sterno-costo-claviculaire / sternoclavicular articulation. A. A. anat. denumite sinartroze. . tab.articulatii.articulatii. articulatii. ASTRAGALOCALCANEANA / articulation sous-astragalienne proprement dite / subtalar articulation. boala Forestier. Intrerupte.articulatii. . tab anat. boala Horton. edem papilar) si inflamarea bilaterala a arterelor temporale. .articulatii. . PERONEOTIB1ALA SUPERIOARA / articulation peroneo.articulatii. V. . anat.articulatii. tab. . Sin. V.: Intre oasele temporal si parietal). tab. anat. . AA.articulatii. anat. CARPOMETACARPIANA A POL1CELUI / articulation carpometacarpienne du pouce / carpometacarpal articulation of thumb. cefalee violenta. V. febra moderata. . AA. se interpun meniscuri sau cartilaje (ex. ARTERITA TEMPORALA / arterite temporale / temporal arteritis. TIBIOTARSIANA / articulation tibio-tarsienne / talocrural articulation. b) stratui extern. V. V tab. fixata pe marginea suprafetelor arti-culare. RADIOCUBITALA INFERIOARA / articulation radio-cubitale inferieure / distal radioulnar articulation. format din benzi fibroase care dau rezistenta capsulei. SACROILIACA / articulation sacro-iliaque / sacroiliac articulation. V tab. simetrie bilaterala si picioare articulate. genunchiu-lui). V. AA. caracterizate printr-un corp segmentat si acoperit de chitina. tab. anat. A. arliculatio. PISIPIRAMIDALA / articulation pisipyramidale / pisiform articulation. Cand suprafetele nu corespund ca relief. V. A. podos = pitior. tab. tab. . . care captuseste in-teriorul articulatiei si secreta lichidul sinovial.articulatii. . .r. V. anat. anat.] Increngatura de animale din subregnul Metazoa. .

[C. "boala Lyme si *sindromul Whipple cuprind a. f. athron = articutafie. V. arthron = articut. Sin. Contraindicata In artrita septica. / arthrolyse. ARTROCENTEZA. este practicata in situatii de infectie (tuberculoza) sau instabilitate (paralizii) a unei articulatii si In cazul atitudinii vicioase a unui membru. . . anat.] Parte a anatomiei de-dicata studiului articulatiilor. [Pierre Marie.: artroza (v. s. anat. p.articulatii.} Punctia unei articulatii.re. tab. .aza. / arthralgia. o reactie imunologica la bacteriile sau virusurile responsabile de infectii. f. anat. tab. In prezent. f. / arthrogrypo-sis. ARTRODEZA.re... tabetica). a. desis = [egare. algos = du. V. ARTRITA CRONICA DEGENERATIVA / arthrite degenerative chronigue / degenerative joint disease. tab. f. s. ARTROPLAST1E ARTRITA REUMATOIDA / arthrite rhumatoide / rheumatoid arthritis. adesea In flexie. ARTROFIT. f. [Gfr. / arthrodese. V. f. tab. s.\ Orice leziune articulara de origine nervoasa (ex.). graphein = a scrie. logos = ftiinfa. In con-secinta.articulatii. modda.] Artropatie acuta sau cronica In care leziunea initiala si principals este inflamatia articulara. Se asociaza si un grad de *amiotrofie. f. s. In esenta. / arthrologie. giv:e. de [a plassein = a. V. In sectiunea capsulei articulare si a ligamentelor acesteia. AA. arthrodia = articu[a.} Durere articulara.: a.. / arthropaty. Sin. In a.: artroza (v.ta.. V. f.tie care. AA. anat.] Sin. INTERTARSIENE / articulations intertarsiennes / intertarsal articulations. AA. s. V. V. lysis = distrugere. neuropatice si a uneia miopatice. reprezinta. de obicei. AA. ARTRITA HIPERTROFICA / arthrite hypertrophique / hypertrophic arthritis. anat. \Qr.fie. / arthrology.articulatii.r. Se manifesta prin trei tipuri majore: a. / arthritis. AA. / arthrocente-sis. V.] Mentinerea unei articulatii Intr-o stare de imobilizare. arthron = artic. din cauza contracturii musculaturii locale sau a unor aderente periarticulare. A.tie. arthron = wticuCafie. 195 . anat. . AA. f. anat. OASELOR BAZINULUI / articulations du bassin / articulations of the pelvic girdle. s.] Interventie chirurgicala efectuata In scopul redarii mobilitatii unei articulatii anchilozate. s. f. distruge. A.. foarte probabil. METACARPOFALANGIENE / articulations metacarpophalangiennes / metacarpophalangeal articulations. NA: articu-latio plana. INTERMETACARPIENE / articulations inter-metacarpiennes / intermetacarpal articulations. r. s. medic german. . / arthropaInie. V. s. si artrogripoza congenitala multipla.articulatii. respiratorie sau genitourinara. vege. r. s.re. [Qr. s. [C. forma. idiopatica Intalnita In 5-10% din cazurile de *psoriazis. INTERCONDRALE AA. . Consta. [Cjr. SCAFOIDOCUNEENE / articulations scapho-cuneennes / cuneonavicular articulations. Sin. care survine dupa una sau mai multe saptamani de la o infectie digestiva. / arthrography. une-ori ereditara. mc.] Procedeu chirurgical de blocare definitiva a unei articulatii prin fuzionarea epifizelor celor doua extremitati osoase implicate. de unde descrierea unei forme a. ARTROLIZA. kenlesis = mfe-patum. s. A. p.articulatii.articulatii. AA. s. phyton = p[anta. mai precis infla-matia sinovialei (*sinovita). eidos = forma. s. V. Scop: redarea unei mobilitati satisfacatoare.articulatii.] Mic fragment osteo-cartilaginos sau In Intregime cartilaginos.articulatii. [Qr. / arthrophyte. ARTRITA MARIE-STRUMPELL / arthrite de Marie-Strumpell / ankylosing spondylitis. profesor de medicina ititemd [a Leipzig.. f. -ltd. arthron = articuCatie. anat. s. arthron = articulatie. TARSOMETATARSIENE / articulations tarso-metatarsiennes / tarsometatarsal articulations. s. arthrogryposis multiplex congenita. . METATARSOFALANGIENE / articulations metatarso-phalangiennes / metatarsophalangeal articulations. f. anat. / arthrolysis. . tab. f. In general de durata scuria.: spondilita anchilozanta (v.). s. V. f. OSSICULORUM AUOITUS / articulations de osselets de I'ouie / articulations of auditory ossicles. / arthrocentese. fiind excluse artro-patiile de alte origini si *artrozele.). / arthrogrypose. m. / arthrophyte. s. m. [^r. Sin. tab.] Explorarea radiologica a cavitatii articulare dupa injectarea unui produs radioopac hidrosolubil. f.: "soarece articular". f. gryposis = indoire. de.ovoie. ARTRITA REACTIVA / arthrite reactionnelle / reactive arthritis. ARTROGRAFIE. A. meniscografie). Termenul se foloseste frecvent pen-tru artropatiile reumatismale si infectioase. izolata. f. ARTRITA. tab. la arthron = articutatie. ARTRODIE. este necesara Indeosebi In investigarea articulatiei scapulohumerale si a genunchiului (v. aflat liber Intr-o cavitate articulara (frecvent la nivelul genuncniu-lui) si care prin deplasare poate provoca o blocare a articu-latiei respective. ARTROLOGIE. caracterizata prin malformatii multiple. Sindromul Fiessinger-Leroy-Reiter este considerat o forma de a. ARTROGRIPOZA. de [a lyein = a. s.. arthron = flrticuiatie. tab. f. . termenul se utilizeaza In special pentru spondilo-artropatiile consecutive infectiilor enterice sau uro-genitale Intalnite predominant la indivizi cu antigen de histocompatibilitate HLA-B27 (v.} Refacerea prin operatic a unei articulatii mai mult sau mai putin alterate si anchilozate. si anchiloza. / arthrodie. simetrica ?i spondilita psoriazica. s. V.] Articulatie de tip *diartroza ale carei suprafete articulare sunt plane.i pathos = 6oaia. Afectare articulara cu *epansament In general aseptic. ARTRALGIE..r. arthron = articulatii plastos = modeiat. a. 18S3-192S. / arthroplasty. c. / arthrite. iar *boala Bouillaud. tab anat. [Cfr. f.). r. V.AA. tab. INTERCONDRALE / articulations interchondrales / interchondral articulations. . s. . nu sunt posibile decat miscari de glisare. {Gjr. tab.afie. Indeosebi prin anchiloza fibroasa a articulatiilor (cu exceptia articulatiilor coloanei vertebrale si temporomaxilare) cu mentinerea membrelor superioare si inferioare In flexie sau In extensie. ne-uroiog franca.articulatii. profesor [a 'Paris. OASELOR UMARULUI / articulation des os de I'epaule / joints of shoulder girdle.. ARTRITA PSORIAZICA / arthrite psoriasique / psoriatic arthritis. o condromatoza sau o sinovita. Boala congenitala. inflamatorie asimetrica. s. In unele cazuri boala ar putea fi consecinta unei anomalii de dezvoltare a neuronilor din cornul anterior al maduvei.: poliartrita reumatoida (v. / plane joint. / arthrographie. Utila pentru a evidentia corpi straini. INTERFALANGIENE / articulations interphalangiennes / interphalangeal articulations. V.articulatii. AA. anat. ARTROPLAST1E. / arthralgie. AA. AA. ARTROPATIE. arthron •= articulate. INTERMETATARSIENE / articulations inter-metatarsiennes / intermetatarsal articulations. a aerului sau a ambelor (dublu contrast). arthron = articulafie.. tab. f.articulatii. anat.uta. Charcot sau neuropatica se produce o degenerare progresiva a articulatiei. ARTROGRIPOZA CONGENITALA MULTIPLA / arthrogrypose congenitale multiple / congenital multiple arthrogryposis. / arthrodesis. joint mice.. Ernst Ado]/ Gusto v Gottfried van Strum-pel]. AA. f. -articulatii. f. / arthroplastie. s. n. s. sistem HLA). arthron = articufatie. 1S53-1940. [Qr. [Qr.

f. e^amina..). inaff. -onis = asemdnare. ASEPSIE.wa. 2) Eliminarea. nid necoordonare. / arthroscopy.. f. / ascaridiasis.} Initial termenul a avut semnificatia de moarte prin Incetarea batailor inimii (v. m. sphygmos = puts. V. s. \Gjr. la skopein = a video. syn = impre. hypertrophic arthritis. 4) Diminuarea sub nivelul de toleranta a concentratiei oxigenului atmosferic. f. f. -oza . de ex. modificarea dispunerii atomi-lor sau grupelor de atomi Intr-o molecula.. / arthrostomie. a . iar termenul poate fi utilizat in sens general sau aplicat la un sector din organism. f. de.. / ascarid. care ramane latent.ARTROPNEUMOGRAFIE ARTROPNEUMOGRAFIE. s. f. / arthrorise. vedea. [Qr. {Lot.. ASIMPTOMATIC. s. este indicata Indeosebi In paralizii si deformatii articulare dobandite. adj.} Absenta salivei ca urmare a unei *acrinii sau din cauza unui obstacol al canalelor salivare care determina o retentie salivara. s. s. / asphygmia. practicata In scopul unui *drenaj permanent. In cazul leziunilor cartilaginoase. [Cfr. f. 196 ASINERGIE ASCARIS LUMBRICOIDES / Ascaris lumbricoides / Ascaris lumbricoides. sectiune.. dt la askos = burduf} Acumularea de lichid liber In cavitatea peritoneala. ASFIGMIE. arthron = articu[atie. f. f. a. [Cjr.] Radiografia unei articulatii In care. s. In functie de continut. [Cfr. f. f. skopia . f.i sepsis = infecfie. f. s. s. / arthro-pneumographie. In plamani. *carcinomatoza peritoneala). utilizand 'artroscopul din fibre de stida. f. Sin. [Cfr. Indeosebi gastrointestinale (vomismente. askarizein = a sari. [Qr.e. putrefactie. este o metoda *profilactica. A. / asymptomatic. / arthrostomy. s. ASINERGIE. / asymmetry. Alterarea biochimica esentiala probabila este scaderea cantitatii de "mucopolizaharide (*proteoglicani) din substanta fundamentala. de la syn = impreund. s.: ciroza hepatica (cea mai frecventa).: dezasimilatie. askarizem = a fcpm.tiii -ozd. Cauze frecvente de a. etimologia termenului). artrita hipertrofica. s. s. "osteosderoza subcondrala. ARTROSCOPIE. ASANARE. ASCITA. a .. s. s. s. stoma. Infestarea se produce prin ingestia oualelor de parazit. f. este utilizata Indeosebi In explorarea articulatiei genunchiului. / asphyxia. s. o lungime de 15-25 cm si provoaca *ascaridioza.e^aminare.: pi.: dentar. [G.] Care nu determina simptome clinice. arthron = articulafie. A. s. 2) In biochimie. modificarea caracterelor unui organ In raport cu organul simetric. arthroa = articulate. V. ASIMETRIE. ascarizi. tome = taiere.. / degenerative joint disease. piptein = a. ASCARIDIOZA. s. / asy metric. se caracterizeaza prin fenomene de sinteza pe cale enzimatica. s. arthron = articuCafi. s. care este *curativa.] Infestarea cu *ascarizi si diverse-le tulburari care rezulta consecutiv acesteia. ASCARIS / Ascaris / Ascaris.] Deschidere chirurgicala a unei articulatii. / ascaride.\ Vierme care apartine genului *Ascaris. [Qr. \Qr. 2) Paralizia mus-chilor respiratori prin blocarea centrilor nervosi sau prin leziuni ale nervilor motori ai toracelui. / arthropneumography... m. / arthroscopie. f. a gazelor irespirabile sau toxice (dioxid de carbon. frecvent.. / arthroscope.] Metoda ultramoderna de explorare vi-zuala a cavitatii articulare. f. de [a assimilare = a face asemanator fi similis = asemandtor} Transformarea si Incorporarea substantelor nutritive la nivelul tesuturilor organismului.ni. dupa umplerea acesteia cu ser fiziologic. f. f.] Ansamblu de metode fizice si chi-mice care Tmpiedica contaminarea cu microbi a unor substante. Incaperi (sali de operatie) sau a organismului. A. s-a injectat aer. dar eel mai frecvent este primitiva. ci per- . iar sub varsta de 6 ani boala se poate complica cu ocluzie intestinala. f. / asialie. AspectuI lichidului poate fi serocitrin (*ciroza hepatica.} Absenta totala a simetriei: 1) In organism. Specie din genul ''Ascaris care traieste ca parazit In intestinul uman. Intr-o proportie care depaseste pragul de toleranta. spre deosebire de *antisepsie. uneori cu cavitati pseudochistice. s. f. / ascite. V. si xerostomie. / arthrorisis. a -priv. si anabolism. f. s.priv. f. obiecte. sindrom Loffler) si anticorpi decelabili prin serodiagnostic. -atos = gurd} Deschidere chirurgicala a unei articulatii. lichidul de a. a sari. de. s. A. li-gamentare. sanare = a face sandtos} 1) Eli-minarea unui focar de infectie (ex. siafon = saCizia. f. Se dezvolta In intestinele vertebratelor. monooxid de carbon). Indeosebi In *jejun. [Qr. f. pe cale venoasa.are. ARTROSTOMIE. ve. Insuficienta cardiaca). ASIMILATIE. f. V. {Gjr. / assainissement. a putsului. / asynergy. s. chilos (compresiune tumorala sau rupere a 'canalului toracic) sau verde cand contine bila.) prin tratament adecvat.r. poate avea numeroase cauze: 1) Obstacole mecanice (*strangulare. | Gjr. s. / arthrotomy. s. Obs. m. apen-dicular etc. ad = cdtre. n. \Qr. In (imp ce sinoviala este normala sau cu leziuni discrete de inflamatie. / asepsis. "osteofitoza marginala si. Sunt infestati mai ales copiii. f. / asepsie. / asphyxie. graphein = a scrie. celulara.. s. a acf:iona. distrugerea unui agent care produce sau transmite o anumita boala In-tr-un anumit teritoriu (locuinta.] Absenta *pulsului. ASFIXIE. A. cu *anastomoza sinovialei la piele. localitate. f. ARTROSCOP.] Tulburare particulara care nu este nici paralizie.priv. / asynergie. s. a sdri.: osteoartrita degenerativa. arthron = articutat-it. Ascaris lumbricoides.priv. de. / asymptomatique.] Operatic prin care se obtine limitarea miscarilor la nivelul unei articulatii prin for-marea unui prag osos In calea miscarilor articulare. digestive. s. symptoma. sphyzfm = a puba. s. regiune). / arthroscope. Sin : chiloperitoneu (v. / assimilation. Ant. tuberculoza peritoneala. cuvantui a. meniscale. skopos = ofiservator. artrita cronica degenerativa. ARTROTOMIE. adj.. afectand una. f. si artrografie. purulent ('peritonita cu *pio-geni).. pneuma. artroscopie. *sindrom nefrotic.ula. m. idnga. arthron = articuiafie.} Gen de viermi din ordinul Nematode. / arthrose. A. s. Ex. arthron = artu. \Lat. s. s. hemoragic si chiliform sau 'lactescent (*tuberculoza. \Gjr.: In cazul unei artrite supurate. ASCITA CHILOASA / ascite chyleuse / chylous ascitis. askarizein = a fopdi. a. / asphygmie. s. a ef(amina. / arthrotomie. diaree si dureri abdominale). / assimilation. assimilalio. osteoarthritis. / sanitation. [^r. askites. Actualmente.priv. -atos = aer.. s. sub anestezie generala. ereisis = ridicare. a . Are o culoare rozrosiatica. ASIALIE. ARTRORIZA. artrozice sau posttrau malice. In faza migratorie se produc *eozinofilie (v. -atos = ceea ce survine unpreuna. insuficienta cardiaca globala. aproape. este uneori secundara unei disfunctii articulare de cauze diverse. [Gfr. [Gjr. mai multe sau totalitatea glan-delor salivare. asphyxia = oprire. ASCARID. [a a . n . cancerul (Indeosebi digestiv sau genital). ARTROZA. de unde se deplaseaza In trahee. a. de la temnein = a t&ia. a -priv. din care face parte si specia "Ascaris lumbricoides. / asialia.] Artropatie cronica (de obicei monoarticulara sau bilaterala si simetrica) caracterizata anatomopatologic prin distructie initiala si primitiva a cartilajelor articulare. care vor da nastere larvelor ce vor migra din intestin.\ *Endoscop care este adaptat pentru examinarea interiorului cavitatilor articulare. s. [a skopfin = a. symmetric = simetrie.. amigdalian. poate avea caracteristid de *transsudat sau *exsudat. de-semneaza oprirea respiratiei prin imposibilitatea schimburilor respiratorii. f. / ascaridiose. 3) Prezenta In aerul ambiant.i ergein = a iucra.priv. 'in prealabil. V. / ascites.. fiind Inghitite si revenind In intestinul subtire. corpi straini In caile aeriene) si orice alte cauze care pot fi la originea unei compresiuni pulmonare sau a unei obstructii a alveolelor pulmonare. f.

ASTIGMATISM. ASTAZIE. ASTERIXIS. de ia associare = a asocia (fid = [a. s.] Prima denumire comerciala (1899) a acidu-lui acetilsalicilic (DCI).. langa. f. a . prin deformari neregulate ale corneei 197 . ASPLENIE. ASPARAGINA. spir . ASTENIE. neregulat. o . / aspermatism. ASTENOPIE. [atin a[ unei plante rozacee. reactie care duce la formarea de agregate moleculare reversibile. lumina nu mai este focalizata Intr-un punct la nivelul retinei. / astasie. administrarea simultana a mai multor medicamente care se potenteaza reciproc. ASLO / ASLO / ASLO. ASPERGILOM.. adica a *somatognoziei. socius = asocial)} Relatie Inchisa In timp si spatiu Intre fenomene si obiecte: 1) In neuropsihologie. / asthenia. de ia aspirare = a inspira. de origine neclara. s. [Lat. a . s. V. [Qr. s. / aspirine. / asparagine. a mai multor germeni microbieni. astheneia = sla6iciune. a imprastia. aspergere = a. sthenos = forfa.} 1) Patrunderea unor lichide (varsaturi. ops. 5) A. Oboseala vizuala. s. continua sau discontinua. s. / asystolie. f. Se asodaza aproape Intotdeauna cu *abazia. pe. fie patologice.). miopie pe un alt meridian. microbiana. *amida a *acidului aspartic. f. morbida. spirare = a rdsufla). [Lot. / aspergillome. m. In care meridianul eel mai refringent este vertical. dureri precordiale. c) a. s. / astereognosie.re. / aspl6nie. gastrica.. s. aspergilom si aspergiloza.r. [Qr. s. fatigue. s. -onis = aspirafie a aeruiui. invers. / astigmatism. continua (dintr-o plaga. s. s. 2) Termen utilizat si ca sufix pentru a desemna diminuarea functiilor unui organ sau ale unui sistem. este un medicament cu larga uti-lizare. . s. n. -enos = spKnd. 5) a.conform re-gulei".} Imposibilitatea concentrarii sus-tinute a vederii. Uneori termenul este utilizat In sensul de "impotenta.ASISTOLIE turbarea facultatii asocierii miscarilor elementare In acte complexe din cauza dereglarii succesiunii contractiilor musculare care participa la un gest esential.] Absenta *splinei. s. s. / aspergillosis. sthenos = fortd. [§r. ASPERGILOZA. *Edul-corant de sinteza.: sindrom Bean. 2) In biochimie. f. 2) A. / asthenopie. utilizata in mod curent pentru antistreptolizina 0 (v. f. s. s. Principala specie patogena pentru om este Aspergillus fumigatus. ASOMATOGNOZIE. aproape.: semn Adams-Foley (v. kore = pupiiil} Sin. medicamentoasa. n. s. s. systole = contracfie. Ciuperca poate disemina pe cale sanguina In creier.} 1) Diminuarea generala a energiei si performantelor organismului fara relatie cauza-efect cu un efort. a . / aspartame. si acid arahidonic. frecvent. prin insuficienta muschilor drepti interni. •atos = punct. cu efecte fie pozi-tive. f.ford putere.: *psihastenie. / asthenocorie. antipiretic. / astasia. ASOCIATIE. / aspermatisme.priv.] Sin. Sindrom imprecis. -omn. a. a lichidului de staza gastrica. a. antiagregant pla-chetar si antitrombotic. stereos = solid. n. ASTENIE MUSCULARA / asth6nie musculaire / myasthenia. ASPERGILLUS / Aspergillus / Aspergillus. cunoastere. s. Abrev. s. in. de ex. / aspcrgilloma. raspandi} Gen de ciuperci din clasa Ascomy-cetes. Sin. s. f. s.. Simbol Asn sau N. s. saiiciiat de metit.rce. splen. musculara. asthenos = fara. a . f. Se observa In cursul *sin-dromului cerebelos sau In cursul *sindromului piramidal frust. m. opos = vdz. printr-un tub introdus In stomac si racordat la un sistem de a. m. / asthenocoria. observat eel mai frecvent la femeia tanara. a. inima si rinichi. V. 2) Extragerea unui continut lichid dintr-o forma-tiune cavitara sau tubulara: a) a.: miastenie (v. a. coexistenta a doua sau mai multe stari patologice. -ism} *Ametropie consecutiva unui defect de curbura a corneej sau a cristalinului pe diferite meridiane. / aspiration. de la a . Sin.prw. proprietate a fenomenelor psihice de a se corela si gmpa In campul constientei. sperma. pu-tore. constituent al proteinelor.] 1) Termen care desemneaza absenta 'sistolei cardiace. de ia istanai = a plasa. s. In *hipermetropie. / somatoagnosia. s.priv.. [Cjr. modificari variabile (reversibile spontan sau dupa diferite probe) ale repolarizarii ventriculare si.. a aerului sau a lichidului din cavitatea pleurala. cuprinzand mai multe specii.] Imposibilitate sau dificultate In *ejacularea 'spermei.: agnozie tactila. libera.). ASTEREOGNOZIE. f) a. s. Se observa In leziunile lobului parietal.inan.). f. gnosis = cu-nooftere. s. f. miastenie. s. numeie. s. / association. putere.. f. intestin sau cavitate se-roasfi).priv. care survine In 'miopie si In unele "nevroze. associatio. moderata. / asterixis. ASTIGMATISM e) a. de.] Boala provocata la om si animale de duperca Aspergillus fumigatus. spre.de. / asomatognosie.priv. Sin. / asterixis. ASPIRINA. f. prezent In numeroase vegetale. f. acomo-dativa. cunoaste} Pierderea constientei referitoare la existenta unei parti a propriului corp sau a Intregului corp.priv. din cauza oboselii prin suprasoli-citarea *acomodatiei. / asplenia. Consecinta: asfixie mecanica sau pneumonie de aspiratie. / asystolia. chirurgicata (uscarea campului operator). -atos = sa. hipermetropic pe un meridian. a face sd find. cauzata de incoordonarea neuromusculara. de la sterizein = a sta nemiscat. In consecinta. vedere.). stigma. metoda psihanalitica de expiorare. f. / aspartamc.priv. Tipuri: 1) A. [Qr. f. Caracte-ristici: leziuni pulmonare cu hemoptizie (pseudotuberculoza) si/sau leziuni cutanate (eritem. prin deformare conica a corneei. pu-ten. -oza . stereoagnozie. lichid amniotic) In caile aeriene. m relief. [o • pentru ac-etii. aspi-ratio. ASTENIE NEUROCIRCULATORIE / asthenie neurocirculatoire / neurocirculatory asthenia. / astereogno-sis.} Imposibilitatea mentinerii posturii verticale. contrar regulei. conic. ASPERMATISM. a sufla (ad = catre. / aspirin. ptantd denumita. f. A. f.. gnosis = percepere. ASISTOLIE. n.. tahicardie sinusala sau palpitatii. f. / asthenie. ca antiinflamator. V. / aspergillose. hepatica. bronsica (metoda de diagnostic sau terapie). 2) Termenul se mai utilizeaza si pentru desemnarea insuficientei functionale a unui organ: a. sterixis = pozifie _fv(fl.. [Cjr.pentru Spiraea ulmaria. ASPARTAM. Se mani-festa prin dispnee. -inn. aspergere = a raspa-ndi. s. endocavitara (la nivelul unei caverne pulmonare).. f. pipait. m. 4) A. de ia a • priv. Sin. Dipeptid derivat din *acidul aspartic. a . a sta. compus. a.pere. / astigmatisme. aspergere = a. 3) a. -atos = corp. [Lat. ASPIRATIE. f. f. f. pustule. f. analgezic. ulceratii. [C. f. [Lat. putere.priv. s.ta. [Qr. / aspiration. Se deosebesc: 1) A. s. ceea ce conduce frecvent la *diplopie. iar imaginile sunt percepute deformat. imprastia. la gnonai = a. Aminoacid neesential. rasp&ndi. s. {CJT. senzatie de astenie. imprastia. stasis = se. si t6aialga. / asthenopia. [£jr. si debilitate..priv. de. f. dar fara *paralizie.. astigmie. a • priv.: somatoagnozie. -onis = asociere.: semn Arroyo (v. dintre care unele sunt pa-togene. m. gastrica. asthenos =. a . / association. ASTENOCORIE. 6) a. -ism. b) a. pleurala. soma. al carei sue confine. tumori subcu-tanate fistulizate). f. 2) A. sthenos = fortd. Sin..j Tumora granulomatoasa formala de colonii ale ciupercii Aspergillus fumigatus la nivelul bronhiilor sau al unei cavitati pulmonare preexistente. intestinala. de [a a . 3) A. si sindrom Da Costa.. s. f. V. s. 4) a.: distonie neurocirculatorie. / asparagine. [Qr. sange. s. la gnonai = a cunoaste} *Agnozie ma-nifestata prin nerecunoasterea obiectelor prin palpare. [Cat. d) a.

grupate In fascicule. iar celalalt normal. ATAXIE FRIEDREICH / ataxie de Friedreich / Friedreich's ataxia.di. mecdc airman. -<wno. cu staza pulmonara.] Tumora primara a SNC care se dezvolta din 'astrocite. sur-vine brusc (fara relatie certa cu o situatie exterioara declan-satoare) si consta In asocierea unei senzatii de frica intensa (teama de a muri. cu celule gigante (gemistocitice). s. astron = stea. diitringens. determinand secretie de IgE). derealizare. dispnee paroxistica nocturna asdata unei cardiopatii cu insuficienta ventriculara stanga. s. lat-tein = a ordona. Pseudoastm (v. pot fi clasificate In: 1) A. prin complicatii cardiorespiratorii. ASTM. ATAXIC. s. / talus. astragalus. cu formare de complexe Ay-Ac). readus In drculatie de *DSM IV. asthma = gAfaiaia. Indeosebi mastocite. fibros. emetrop etc. astragalos = os. indiferenta. 182S-1S8Z. Gena a carei mutatie este responsabila de a. me..: boala Friedreich. / astrocyte. . ATAXIE ACUTA TABETICA / ataxie aigue tabetique / acute tabetic ataxia. *apoplexie. la a . Etiologic s-au descris 3 forme prindpale: a. adj. a Uga. ATAC. / astringent. Se disting a. s. -e. extrinsec neatopic (ca raspuns la contractui cu un alergen. Functiile a. s.] Tulburare motorie nonparalitica ce se caracterizeaza printr-o proasta coordonare a miscarilor.} Sindrom respirator cronic determinat de cauze multiple. ce se manifesta In ortostatism (statica). ou f. / astringent. / astroblastoma. vertij. fara relatie cu o reactie alergica. [Ernst Viktor von Leyden. protoplasmatice si a. Sin. / ataxie. n. s. ASTROCIT.oase. de. [Cfr. la a . DebutuI este brusc si (desi simptomele dominante variaza de la subiect la subiect) se considera ca poate fi diagnosticat clinic daca patru din urmatoarele simptome survin brutal si se exprima la maximum In mai putin de 10 minute: palpitatii. constand In agitatie extrema. f. s. profesor de anatomic. 1858-1916. f. / attaque. 2) Detasare emotionala. simplu. n. \Lat.cwr'\ V.... 6) A.. Din punct de vedere evolutiv si prognostic se deosebesc a. n. 3) A. m. convulsii si tulburari de mers. poate fi considerat ca expresia unei gene *recesive sau a unei *recombinari genetice. a. In care intervin numeroase tipuri celulare. astm) ce reprezinta o manifestare a *insuficientei cardiace. 2) A. s. s. adj.rg.: pseudotabes (v. atribuit unei react" reflexe. astroci-tom. patologica. Cu debut Intre 5 si 15 ani. / ataxia. neasteptate pe un fond de anxietate persistenta. se caracterizeaza prin: ataxie cerebeloasa. / ataraxie. atturcare = a mcepe. s. a. kytos = cdula. constituit din astrocite aplati-zate si alungite. kytos = ceCuCd.] Termen desuet utilizat pentru desemnarea fenomenului de reaparitie a unor caracteris-tici ereditare defavorabile ramase latente timp de una sau mai multe generatii intermediare.] (Substanta) care exercita o retractie fibrilara la nivelul tesuturilor vii. probabil o reactie alergica la endoalergeni formati la nivelul unui focar infectios local. 2) Tulburarea de panica reprezinta repetarea a. atara-xia = impast6i. m. a.astroblastomul si IV glioblastomul). de p. m.guiat. F. tab.-dicina in. urmate de regula de o *expectoratie mucoasa. ASTRAGAL. m. a . iar In 10% diabet zaharat. taxis = ordonare. frisoane sau bufeuri de caldura.. Este prima boala autozomal recesiva demonstrata a fi consecinta unei "mutatii dinamice. neurolog airman. m. taraxis = tuilJurare} 1) Stare de calm mental obtinuta prin suspendarea judecatii privitoare la chestiuni controversate.. / astrocytome. format din astrocite bogate In prelungiri dispuse In toate directiile. spontan sau prin terapie. Termen vechi. exista trei mari tipuri: a. anat.id. / ataxique. extrinsec atopic (prin raspuns anormal al organismului la contactui cu un alergen care activeaza un don de limfocite B. m. violenta ca manifestare.dde. s. 2) A. m.. tremuraturi sau secuse musculare. transpiratii. / atavism. [Cjr. ASTRINGENT. astron = ste-a.priv. reversibile partial sau total.} Cea mai frecventa forma de 'ataxie ereditara (In Europa prevalenta 1/50 000). [Qr. sau pseudoastm. intrinsec (cu mecanism incert. [Lot. [tfr. A. s. [Lot.rna. sin. care sunt dezordonate. Este expresia unui puseu de meningoradiculomielita posterioara sifilitica.] V. / asthma. dar ele au rol cert In organizarea structurala a *barie-rei hematoencefalice si In controlul mediului ionic al neuronilor. / astroblastome.. In 70% din cazuri se constata cardiomiopatie hipertrofica. f. care include astrocite globuloase si este observat In unele *facomatoze. cu tuse. a aranja. frica de a Innebuni. 3) In limbaj curent. de obicei asociate cu tulburari ventilatorii obstructive de intensitate variabila. r. cardiac. EfectuI este util pentru reducerea secre-tiilor unei plagi sau a mucoasei intestinale (efect antidiareic). [QT. profesor de. deci un a. aranja. ATAXIE FRONTALA BRUNS / ataxie frontale de Bruns / Bruns' ataxia. pierderea reflexelor osteotendinoase si a sensibilitatii profunde. n. In mers (a. s. / asthme. s. astm (1). fibhlare. infecto-alergic sau atopic intrinsec). n. . De exemplu. medic airman. s. Ex. In sange apar Ig. b. [Cfr. din {ST. Jfanovra. A. s. 18321910. s. sau f. cu manifestari mai mult sau mai putin asemanatoare crizei de a. ATAXIE. ataktos = nere. Ca urmare. a. s. tabes ereditar. frica de a muri. ASTROBLASTOM. Etiologic se disting a. s. de a comite un act 198 ATAXIE LEYDEN necontrolat) asociata cu simptome vegetative. n. greata. locomotorie) si In timpul efectuarii unei miscari (a. si a. / ataxic. eozinofile si linfocite T. ASTM BRONSIC / asthme bronchique / bronchial asthma V. reflex. este o afectiune inflamatorie cronica a cailor aeriene.} Dificultate In initierea miscarii picioarelor cand acestea se afia In contact cu solul. 2) In limbaj clinic. asociata unei hiperreac-tivitati bronsice nespecifice la stimuli variati. ATAXIE LEYDEN / ataxie de Leyden) / Leyden's ataxia. f. / atavisme. ' ASTM CARDIAC / asthme cardiaque / cardiac asthma. s. senzatie de sufocare. adj. ATARAXIE. pentru de-numirea a doua tipuri de tulburari anxioase: 1) A. de. protoplasmic. -omo.] Celula a macrogliei caracterizata prin prelungiri protoplasmatice sau fibroase de forma stelata._ ATAC DE PANICA / attaque de panique / panic attack. cu prognostic bun si evolutie lenta. blastos = germe-n. de la ad = cdtre. parestezii la nivelul membrelor.. este notata X25 si se afia pe bratui lung al cromozomului 9. [Nikolaus Freidreich.\ 1) Ocurenta brusca. stroke. crisis. / attack. de a deveni nebun. bronsic adevarat si simptomatic: 1) A-bronsic adevarat. Sin.te.: ereditate ancestrala sau de revenire. stringerc = a strange..: amiotaxie. aranjare. denumit uneori si a. s. a. adj.] Sin.udwig Bruns. Strasbourg fi •SerKn. de p. cu evolutie rapida si prognostic foarte rezer-vat.priv. a. f.: fenomene a. apoi dt patoCogie me. simptomatic. [I. (succe^iv) la '}\pnigs6erg.. / astrocyte. A.). / ataraxia. de grad malt (III . 2) Bolnav afectat de ataxie.priv. n.ASTM pe acelasi meridian.: criza. survenind In special noaptea si dimineata devreme. disartrie. de grad mic (I. ATAVISM.te. m. Tulburarea este legata de leziuni ale lobului frontal (*sindrom de lob frontal). \Qr. wheezing si sibilante.caia la ^(e. [itd.hta. durere sau Jena toracica. cinetica). / astrocytoma. II).] 1) Tulburare aflata In relatie cu *ataxia sau asemanatoare ataxiei. Marea majoritate a bolnavilor prezinta scolioza. / astragale. codificand proteina denumita frataxina.. din unele stari febrile. se produc episoade recidivante de bradipnee expiratorie. ASTROCITOM. atavus = strOmofi -ism. iar dupa 15 ani de la debutui afectiunii Tsi pierd capacitatea de mers. de. m. n. a unei afectiu_ni acute sau a unui episod acyt dintr-o afectiune cronica. F. la tattein = a ordona. Sin. astron = stea. pronuntata care apare brusc la un bolnav cu *tabes frust si dispare rapid sub actiunea unui tratament specific. In care un ochi este astig-mat. spasmodic. s. senzatie de strangulare. caracterizat prin crize de *dispnee paroxistica de tip expi-rator.u sunt dare. Decesul survine Intre 40 si 50 de ani.

prin a. s. / atheroembolism.] Procesul de formare a placilor de *aterom. NA: recessus epitympanicus.\ Trepanatie larga prin care sunt deschise *atica si *antrul mastoidian. aritmice. f. ATITUDINE. Cauzele principale sunt stenoza si obstructia bronsica. thy-mos = minte. adj. fierturd. f. Intreaga a. gr. s. a. ATICOANTROTOMIE. s. athere = terci. f. [Cfr. nere- ATOM gulate si cu amplitudine mica. iar distrugerea se face mecanic sau cu laserul. Inlocuirea lor cu fibre conjunctive colagene (scleroza). coronariana. secfiune. cerebrals intereseaza poligonul Willis si ramurile sale. A. attikos = referitor [a ^. spontane. ATMOSFERA. ultenuatio. n. atticus. Var. [Cfr.: dislipidemia. ATICOTOMIE. 'in functie de evolutie. fumatui etc. tipica. de obicei In forma de lama subtire. 2) A. / atherogenesis.. angeion = vas. si coree. atticus. / atherogenese. ATEROGENEZA. X. de la a . / atticoantrotomy. / attitude. [Gr.} Sin. / athetosis. f. f. [personaj mitologic: titanul Atlas. atheromectomie. 8. fierturd. model. din tat. V. f. athere = terci. ATICITA. s. -oza} Sindrom caracterizat prin existenta de miscari uni. Sin. a unei boli). / atheroembolism. formand un fibroaterom. genesis = prodwere. se poate calcifica si. f. variaza cu altitudinea. f. f. de [a emballeia = a arunca m (en = in. f. [Qr. ate-les = incomplet. / epitympanic recess. s. n. \Gjr. sectionat fi temnein = a tdia. f.ATAXIE-TELANGIECTAZIE ATAXIE-TELANGIECTAZIE / ataxie-telangiectasie / ataxiatelangiectasia. gr. 1'.. poate fi: masiva. \Qr.priv. s. [Lat.} M. ATIPIC. n. atlas = atlas. se poate fibroza. ATELECTAZIE. fizica sau normala reprezinta o unitate de masura tolerata pentru presiune. 2) thymos = principiu vital.). [Lat. / attique. din metal. s. ionizante. [Lat. [Cyr.] V.priv. prezinta trei mari zone: troposfera. [Itai. in ime-diata apropiere a suprafetei Pamantului. Dupa Intindere. s. la 0°C. adj. f. s. lente. s. profesor de. [Qr. / atherosclerosis. / ath6rome.] Cea mai mica particula a unui element chimic ce pastreaza toate caracteristicile elementului respectiv. 2) Tinuta sau pozitie a corpului. symbolic. / atherogene. -ita. formatiunile subtala-mice. / atheromasia. indeo-sebi industriale.priv. s.).] Leziune histologica Intalnita In evolutia *aterosclerozei.] Distrugerea sau ablatia placilor de aterom cu ajutorul aterotomului. dur. s. ATEROEMBOLISM. hastelta = Bat mic. s.. athere = terci. ATEROSCLEROZA. imunitar si perturbari ale hematopoiezei. a . de [a luiiein = a ordona. s. [EdouanI Francis Kirmisson. ATOM. cu depunere de colesterol si calciu (formare de *ateroame). f. manifesta prin deficit anabolic. athetos -ne. ballein = a arunca). s. / atypique. aptitude = aptitudine. are o 199 . Intalnita In a doua faza a osteoartritei tuberculoase de sold. a6ur. s. s. Sinonimia cu termenul *postura nu este recomandata. tab. / atlas. ATEROMECTOMIE. pentru aterectomie (v. lobulara sau segmentara. / atherectomy. atticus. din gr. / attenuation. la nivelul extremitatilor. \Qr. stratosfera si ionos-fera. Ex.} Termen generic care desemneaza factorii implicati In procesul de 'aterogeneza. / attico-antrotomie. ATLAS. manifestata prin stare de indife-renta. attikos = referitor [a fitena. typikos = tipic. s. f. material plastic. / atelectasie. Var. termen preiuat ulterior m arfiitecturd. attitudiae. taxis = ordonare. / atticite. chirurgie in/an tild fi de chirurgie ortopedicd la 'Sans. atomos = mdivi-zihil.. [Lat. fierturd. s. [at. ATICA. [ Trepanatie a temporalului prin care se asigura access la nivelul *aticii. athere = terci. atmos = vapor. -oma. m. fierturd. / attelle.] In-velisul gazos al scoartei terestre. \Gjr. Consistenta sa variaza in functie de raportui dintre materialul lipidic si eel fibres. / atticotomie. m. f. / atelectasis. aranjare. In ultima instanta.): 1) A. [Lat.r. wtdrire. f. / atherogenic. / atome. anat. tome = tdiere. substanta reticulata). / atom.] Otita medie In care inflamatia este dominanta la nivelul *aticii. cavitate. Se pot asocia modificari de tonus (hipertonie intermitenta sau hipo-tonie). ATETOZA. termen prduat ulterior m arfiitecturd. improvizat sau confectionat special si utilizat pentru imobilizarea de urgenta sau definitiva a *fracturilor sau luxatiilor. ATEROMATOZA. s. secftune. athere = terci. s. f. [C. fierturd (-oma). f. attikos = referitor la fitena. f. sklerosis = indurare. / athymie. / atticitis. / attenuation. s. tomos = taiat. f. 1 atm = 105 pascal. este considerata o boala generala oom-plexa. / atlas. / atmosphere. a . Forme (In functie de localizarea procesului de a. care proemina sub forma unei placi subendoteliale.fi\at. care spijina cerul pe umerii sai. de inactivitate totala. [Qr. s. localizata pe arterele coronare. antrum. -oza . marcd. s. fierturd (-oma]. / athetose. sphaera. In evolutie.tena. m. adj. A. lemn. sphtiiru = sfera. termen preiuat ulterior in arfiitecturd.priv. s. extinsa pana la circa 10 km de scoarta terestra. a aranja. ATIMIE. Miscari-le sunt accentuate de emotii si de activitatea intelectuala. nudeele gri centrale.) la traversarea unui anumit material. f. deviere de la o forma considerata caracteristica. ATEROM. / atmosphere. gr. / atticotomy. / atherosclerose. antron = pefterd. unde sonore etc. f. embolie. de [a temriein = a taia. din gr. gr. m.. de. Pe cap de locuitor al planetei noastre ar reveni peste un milion de tone de aer. Jumatate din aceasta cantitate se afla Intr-un strat relativ subtire. A. tome = tdiere. f. se Intelege formarea de ateroame multiple. f. numeric egala cu forta exercitata pe cm2 de o coloana de mercur Inalta de 766 mm. {Cjr. / atheromasie. -onis = atenuare. In literatura medicala. adj. totodata. ghips etc. ATEROGEN. s. din gr. atypical. s. gr.] Portiunea superioara a *casei timpanului. f. ektome = eyizie. a. de la skleros = tare. constituita dintr-un depozit lipidic extracelular situat In intima arteriala.] Dispozitiv. Leziunea se acompaniaza adesea de o retractie a tesutului pulmonar vecin. attikos = referitor [a Atena.] 1) Mod de a fi sau de a se comporta al unei persoane. m. abductie si rotatie intema. spirit. de la typos = tip. s. s. / atheroma. ektasis = dilatatu. f.. iithere = terci. / attitude. ATENUARE. A. Ideas = e^tremitate. a reduce-} Diminuarea intensitatii unui fascicul (de radiatii luminoase. [Qr. [at. / ath6rectomie. A. Calea de abordare este chirurgicala sau endoluminala. f. [Lat.: ateromectomie. ATITUDINE KIRMISSON / attitude de Kinnisson / Kirmission's attitude. termen preiuat ulterior in arliitecturd. [a attenuare = a s[a6i. ATELA.] 1) Scaderea tonusului afectiv. . influentate in di-ferite zone ale globului terestru de sursele de poluare. fiind. s.a m. poate fi acuta sau cro-nica. de.: forma a.: sindrom Louis-Bar (v. m.oase. embole = acfiunea de a arunc. f.: boala Hammond. gemian = a produce. s. Unitatea de presiune In SI este 'pascal.] Proces patologic complex caracterizat prin distrugerea fibrelor elastice ale peretilor arte-riali. Uneori. s. de la temnein = a tdia. s.sau bilaterale involuntare. f. -oma. ektasis = dilatatie} Colabarea (turtirea) alve-olelor pulmonare In lipsa aerului pulmonar. [a gennait = a produce. a . 1848-1927} Atitudine vicioasa de flexie. ulcera. (ex. s. s. s. / athymia. fierturd (-oma). timus. depinde de natura si grosimea materialului traversal ATERECTOMIE. implica leziuni ale *sistemului extrapiramidal (ariile corticale 6. s. atticus. cantareste circa 5-1015 tone. Etiologia a. s. din gr. Proprietatile fizice si chimice ale a. athere = terci.] Neconform unui anumit tip. chirurg francez. / atypic.] Leziune a intimei arte-riale la nivelul careia s-au format *ateroame multiple. / splint. pana la Inaltimea de 5 km. 2) Absenta timusului.

a . corticate izolate (*boala Alzheimer. si vaporizator. Termen propus foarte recent (1996) pentru asocierea variabila.\ Dispozitiv care disperseaza un lichid sau o suspensie In particule fine. ATREZIE. a . ATOMIZOR. gr.: *boala Kraepelin). f.] Diminuarea de volum a unei mase celulare. senila .priv. Sin. topos = foe.: boala Aran-Duchenne (v. stang primeste sange oxigenat de la plamani prin venele pulmonare. care se manifesta printr-o subtiere a pielii. 1) A. deficitului de dopaminhidroxilaza. *coreea Huntington. boala Parkinson si ca antagonist In supradozarea substantelor parasimpaticomimetice. prin venele cave si sinusul coronar. s.priv. Ex. Are drept consecinta afectarea transferului de fier la nivelul eritroblastelor. ATREPSIE. s. musculara. care devine galbuie. de [a attcrere = a. / oreillette. ATROFIE CEREBELOASA / atrophie cerebelleuse / cerebel. n.a. 3) / atrium. s. 2) A. / atransferrin(a)emia..: 200 ATROPINA imbatranire) sau In cadrul unor procese patologice. diminuarea tonusului muscular. fara pierdere prealabila de substanta. sunt utilizate ca spasmolitice. co-loida . 1866-1938} Sin. [Qr.. f. Denumire generica folosita pentru a regrupa leziunile degenerative. -ina. atrium =. ATROFIE SISTEMICA MULTIPLA / atrophie systemique multiple / multiple system atrophy. dentorubrica). s. tro-phe = ftrana. Sudeck. / atopy.} Diminuare a "tonicitatii normale a unui organ contractil. f.antecamera. Dimen-siunile a. cavitatea timpanica propriu-zisa.: FoFi-ATP-aza (v. ATROFIE MUSCULARA PROGRESIVA / atrophie musculaire progressive / progressive spinal muscular atrophy. pi. s. olivopontocerebeloasa. de la ater. 2) Forme In care a.} Absenta *transferinei din sange. A. De asemenea. cu predispozitie ereditara. a z.ATOMIZOR structure complexa. difuze sau circumscrise. dislipoidica -secundara unei 'microangiopatii diabetice. este un sistem neutru electric. In preanestezie pentru prevenirea reflexelor vagale. f.).priv. Iar atrophy. primitiva In treimea inferioara a gambei.] Alcaloid extras din Atropa belladona.. c. drept primeste sange deoxigenat din Intreg corpul.: auriculotomie. a. se facea focul [a romani. f. a alcoolicilor (corticala tardiva). atomos = indivizibii.priv. inertie uterina. attritio.dro6i} Leziune a unui tesut sau organ produsa prin frecare sau zdrobire. ATRIU. -atos = sange. 3) A. s. (1). la var-sta adulta. tonos = tensiune. s. Termen generic pentru ansamblul afectiunilor degenerative. antiemetice. ihtiozifonria -asemanatoare cu cea din *ihtioza. -onis = frecare.. / atopie. ale destinulw. generand anemia sideropenica congenitala. c. f. atriotomie. care inhiba efectele stimularii fi-brelor ganglionare *parasimpatice. A. pulmonar spatiu situat la capatui ductului alveolar care se des-chide In alveole sau In sacii aerieni pulmonari. 4) A. [Paul H. / atriotomy. secfiune. 8) A.: boala Sudeck (v. [Lat. 7) A. dintoto'i ferrum = fier. Sudeck's disease. Sunt incluse In aceasta categorie: a. camera. dementa senila). f. ATROFIE CUTANATA / atrophie cutanee / atrophoderma. [Lot. / athrepsie. Sangele trece din a. de la temaein = a taia} Incizie a auriculu-lui. threpsis = nutrifie. [Qr. ATROPINA. Denumire generala a tuturor bolilor degenerative ale cerebelului. este aso-ciata cu afectarea structurilor nervoase vecine (a. (zeif:e. fiind alcatuit dintr-un nucleu (alcatuit din neutroni si protoni). si anticolinergic. dar cu respectarea tesutului elastic. cfwurg german. s. prostatica provoaca o retentie a secretiei. subcutanata sau intravenoasa. -tra. / atropine.} Absenta congenitala sau ocluzia unui orificiu sau a unui conduct natural. alba Milian . / attrition. In ventricule prin valvele atrioventricu-lare. M. diminuarea consistentei si a elasticitatii acesteia. m. s.). ATOPIE. *hipotensiune ortostatica). exceptional. s. s. utehna. utilizata m mod curent pentru acid adenozin trifosforic (v. a. cu excep-tia plamanilor. f. iar In doze man are actiune centrala. *ataxie. s. Atropos = una dintre cdt. Administrate pe cale bucala. corticate asociate degenerescentei altor regiuni ale nevraxu-lui (*boala Creutzfeldt-Jakobs. de. care afecteaza neuronii cortexului cerebral. diabetului. se poate produce In cadrul unor procese de involutie fiziologica (ex. s. c. / atomiseur. tomos = taiat. ATROFIE OSOASA SUDECK / atrophie osseuse de Sudeck / post-traumatic osteoporosis. *scleroza laterala amiotrofica). Clasificare dificila. 6) A.] Stare de "hipersensibilitate sau de *alergie. ATRIOTOMIE. ATONIE. haima. [Qr. caracterizata printr-o slabire extrema. A. de. / atonie.priv. Forma particulara: a. m. n. f. Sin. [at. atropa = fieliadcinili din gr.. Lachesis fi fitropos). de. nutrifie. semne *extra-piramidale. s. mnegreau). Uneori. / atomizer. / athrepsia. boli rare ?i discutabil dasificate (ex.portiune a cavitatii timpanice situata In vecinatatea ciocanului. / atresie. [Cfr. / atresia. f.] Termen utilizat In nomenclatura anatomica pentru a desemna o camera sau o cavitate care asigura comunicarea cu o alta structura. Ant. secundare. a. Sin. s. atria. s. iar perefii se. c. -ina.. f. 3) A. s. sarurile solubile de a. m. localizata sau difuza. V. a. Ciotflo. freca. a. / atropine. a unui tesut sau a unui organ din cauza unui deficit de aport nutritional sau de activitate functionala. gr. Tipuri: 1) A. cortizonica . tresis = orificiu. nucleui avand dimensiuni de ordinul W-IO-15 m. 3) A. trd 'Parce. f. ATP / ATP / ATP. ATRITIE. / atransferrinemie. NA: atrium.prin transformarea tesutului elastic cutanat In substanta hialina si coloida. s. -tra. -trum = negru (deoarece in acwtd. f. este reversibila. atrium = antuamera. permitand accesul chirurgical In cavitatea atriala corespun-zatoare. a urmatoarelor tulburari: disfunctie a sistemului nervos autonom (In esenta. s.. s. f. ta a . tome = town.priv. caracterizat prin subtierea pergamentoasa a pielii.dupa o *corticoterapie prelungita. \Qr. la a . sunt de ordinul lO"10 m. ATROFIE CEREBRALA / atrophie c6rebrale / cerebral atrophy. -(rum = negru. a . (identici sau diferiti). dupa sediul leziunilor: 1) Corticala. s f.camera superioara a fiecarui hemicord.priv. In ansamblu. ce poate exista fie liber. a.). a . [Cfr. 5) A. 2) A. si evolueaza progresiv. cu afectarea retelei cutanate de colagen. (2.stare fiziologica de senescenta a mu-coasei vulvare. s.: 1) A.cicatrice netraumatica si superficiala. *boala Pick. atopos = in afara (ocuiui normal'. A. dupa o infiltratie locala de corticoizi. ATRANSFERINEMIE. f. urmata de dis-tensia lobilor prostatei. este adesea ireversibila. amiloidozei sau. alcatuind molecule. / atrophie. si un numar de electroni egal cu numarul de protoni din nucleu.] Stare de denutritie grava a sugarului. V. in blocurile atrioventriculare. poate fi difuza sau localizata. s.. / attrition. / atrophy. f. auricular . . In care este concentrata sarcina pozitiva si aproape Intreaga masa a a. dar superficiala. care apare sporadic.. atrium. / atony. fie In combi-natii cu aiti a. ATROPIE.). ATP SINTETAZA / ATP synthetase / ATP synthetase. profesor la ^{am6wg. sectionat fi tem-nein = a taia.: hipertrofie. antisecretoare. uscata. permitand administrarea unor me-dicamente sub forma de *aerosoli. Abrev. f. irons = p&ste. 2) A. cardiac (NA: atrium cordis) . f. se utilizeaza In colire ca midriatic. a . aplazie si hipoplazie. (a ater.. poate fi primitiva sau secundara unui medicament.fenomen fiziologic produs In cursul Tmbatranirii. [Lot. idiopatice sau congenitale. \Gjr. vulvara . s. cicatriceala . V. Aceasta entitate include si *sindromul Shy-Drager. [Lat..

la auris = urecfie. autos a sine. pasivS) si de a asculta (a. / aurovertin. 2) DegetuI al cindlea al mainii sau degetui mic. f. gr. / audiometre. [Lot. / aura. s. *serotonina. agglutinare = fl Ivpi. s. dim. agglutinare = a iipi. n. este dezinteresat de jucarii si se balanseaza urmand un ritm monoton. coloidaf). auricula. de. desemneaza mai curand *prodromul unei crize generalizate (senzatie de tensiune intracraniana. Cea mai precoce psihoza a copilului. a uni. Totodata. pi.. a unei psihoze sau a debilitatii mentale. ihsufi.] 1) Cu referire la *autism.me.. s. tome = taie-re. Inhibitor al lantului respirator mitocondrial care se fixeaza pe ATP-aza. s. poate evolua catre 'arieratie mentala sau *schizofrenie. auricula. s. m. n. abdominale.\ Iden-tificarea sunetelor prin simtui auditiv. adj. de. se disting a. iar copilul mic este izolat. f. Unii dintre compusii a. A. Este nealterabil In medi-ile cele mai variate si. digitus auricularis. / Beals' syndrome. de la therapeuein = a ingriji. 2) In prezent. / autoagression. metron = mOsura. f. / audit.] Aglutinarea eritrocitelor unui subject de catre serul sanguin propriu. / or. s. exista tendinta Inlocuirii sale cu termenul simptom semnal. gr. Termenul este utilizat frecvent pentru desemnarea unor forme de psihoze infantile (v. prezinta proprietati antiseptice si antiinfectioase (a. f. A. s. a uni. audire = a auzi. Dupa Laennec. Se utilizeaza audiometrul. f. dim. / autisme. 2) Subject care sufera de autism. f. osteon = os. f. n. / audiometry. de.. autos = sine. imediata.rme. audire = a auzi. f. f. insufi. s. [Lot. / audition. s.] 1) Termen introdus de Galenus pentru a descrie o senzatie subiectiva. insufi. f. aurum = aur. audire = a auzi. prin aplicarea directa a urechii in zona de proiectie a organului investigat. s. atomic 79. ale subiectului. f. / auriculotherapy. sounding. Actiunea de a auzi (a. s. congenital word deafness.] Intoxicatie cu *atropina sau "belladona. la plassein = a forma. s. s.z. / audio-meter. aura = rasufiare. {'Eng[. plasis = modl-[are. pasagera resimtita de unii bolnavi anterior unei crize de *epilepsie. f. AUDIOGRAMA. [Lot. s. la amis = AUTOAGRESIUNE ureclie. [Lot. -ina . / aurovertine. La adult. AUTOAGLUTININA. s. gustative. *eicosa-noidele. / audiogramme.. [at. gr. gr. / auriculotherapie. / autoagglutinin. [Lot. m. vizuale. n. s. uneori manifestari auditive. AURA.. gr. -onis = atac.] Metoda de examen clinic obiectiv care consta In ascultarea zgomotelor normale sau patologice din interiorul organismului. m. / audimutite. s. si a. [Qr. f. Se asociaza frecvent cu *afazia congenitala. f. m. s. cu conductibilitate electrica mare (fiind uti-lizat din acest motiv In informatica). f.. la temnein = a tdia. m. de [a audire = a ami} Intensitate fiziologica a unui sunet: limitele Intre care un sunet Incepe sa fie perceput si provoaca o senzatie dureroasa.] Aparat generator de sunete pure de intensitate variabila. [a audire = a auzi. AUDITIE.\ Replierea In sine si pierderea contactului vital cu realitatea.. s. EfectuI recomandarilor ce rezulta din analiza initiata prin a. s. tabagismului etc.. [Lot. AURICULOTOMIE. s.] Denumire generica pentru substantele specifice formate In celulele unui organ si deversate in sangele circulant pentru a actiona asupra altor organe. In forma foarte dis-persata. s. / auto-agglutination. s. [Lot.. NA: digltus minimus (2). / audition. s. cu lumea exterioara. exprimata prin incapacitatea de stabilire a unor relatii umane. dim. AURICULOTERAPIE. n.\ Sin. alaturi de *inspectie. sectiune. {Gfr. metron = masura} Metoda de masurare a acuitatii auditive. {Cfr. a. f. s. AUROVERTINA.). fara a cauta un contact.] Element chimic pretios. Locul de proiectie tegumentara a transmisiei maxime a zgomotelor produse la nivelul unei structuri anatomice se numeste focar de a. [1^.ATROPISM ATROPISM.: sindrom Seals (v. de. f. s. activa). f.diu. de (a audire = a auzi} Evaluarea critica a unui sistem. s. AUDIT. s. AURICULO-OSTEODISPLAZIE. s. AUTISM. Sin. [Qr. uuufi.: atriotomie (v. s.] 1) Care se raporteaza la ure-che. AUDIOMETRIE. AUTACOIDE. ca urmare. Cat.\ Metoda empirica utilizata In tratarea durerilor cronice.. mutus = mut. f. este evaluat la un control ulterior. [at. 'pal-pare si *percutie. s.: boala sau sindrom Kanner. audi-lio.. / audiometrie. m.la amis = urecfie. a unei Intreprinderi sau a unei unitati medi-cale. {Lot. AURICULAR.). akos = re. s.nutw atropina.. absenta reciprocitatii emotionale si polarizarea exclusiv asupra lumii interioare. audi-bilis = cars poate. f. s. A. m. s. [Lot. adj. foarte dens. audi-tus = auz. reprezinta curba obtinuta prin reunirea pe un grafic a punctelor care marcheaza diferite praguri de audibilitate. / auriculo-osteodysplasie. / autacoids. s. / autiste. / audit. AUDIBILITATE. s. Este un metal galben. cutanate. f. auricula. / audibility s. / gold. autos = sine. autos = sine. f. reprezinta o manifestare tipica a *schizofreniei. radioactiv a fost utilizat In scog diagnostic si In terapia unor tumori maligne. autos = sine. cu nr. / autism.] Tulburare grava a Invatarii limbajului oral la copil. ascuitare. / self aggression. de ex.. / auscultation. m. olfactive. adj.] Reprezentarea grafica a rezultatelor *audiometriei. [a amis = urtcfie. s.. -ism. / aura. s.it. de la aggredi = a ataca. dim. de. hearing. paihice etc. a. autos = sine insufi. / auscultation. -onis = auzire. obtinandu-se *audiograma. [Cjr. / autaco'ides. / autoagglutinine.. constituie unui din cele patru pro-cedee clasice ale examenului clinic. / audiogram. adj. / auriculotomie. simbol Au. Termenul se utilizeaza Indeosebi cu referire la "hor-monii locali ca "histamina. auricula. de. [Lot. AUTOAGRESIUNE. mediata... f. insufi. a fost unui dintre primele biomateriale utilizate (In aliaje dentare). i. pi. m. permitand explorarea si masurarea 'auditiei si a 'audibilitatii. constand In stimularea urechii exteme cu ace sau fire apli-cate temporar. therapeia = tratament. din [at. Nou-nascutuI este indiferent la prezenta mamei. prin intermediul *stetoscopului. A.) sau simptom corespunzator unei crize partiale (mai mult sau mai putin complexe) cu evolutie rapida spre generalizare. destinata descoperini defidentelor si corectarii acestora. s. -ism. / audibility. de. 2) Termenul se utilizeaza Indeosebi pentru bolile In care exista 201 . \Cjr. n. AUDIMUTITATE. f.] Anticorp circulant cu proprietatea de a aglutina hematiile proprii. audit. [Lat. aggresio. *angiotensina. s. AUTOAGLUTINARE. gramma = Inscriere. m. f. / autoagglutination. urechiusa sau auricul al inimii. / atropism.} 1) Agresiune Tmpotriva propriei fiinte. [Lot. modificari de apetit. [Lot. AUDIOMETRU. f. dificii. SubiectuI auditului este delimitat precis si se compara rezul-tatele reale cu cele admise In general. n. mai sunt Inca utilizati In trata-mentui afectiunilor reumatismale. Expresia fetei sale nu este cea a unui *arierat mental si uneori surprinde prin memo-rie si capacitate de calcul. s. / autistic. AUSCULTATIE. / auriculotomy. s. AUR. / audimutitas. ou f. AUTIST. gr. de sete sau afective. a modela} Sin. / atropism. dys = grw. fl au. f. sau f. inde-pendenta de existenta surditatii. Prezinta *ecolalie. a. autism infantil). s. / auriculaire. ca urmare a prezentei unei 'aglutinine In ser si a unui antigen corespondent la nivelul suprafetei eritroci-tare. AUTISM INFANTIL / autisme infantile / infantile autism. audire = a auzi. etimoio-gia tc. ausciiltare = a asculta cu atenpie. / auricular.

gr. m.} Tip de secretie interna In care celula producatoare este sensibila la propria sa secretie sau la cea a unei celule vecine de aceeasi natiira. care poate apare In unele boli ale urechii medii. [Cjr. m. / auto-antigene. [Cjr. f.re. constand In ingestia de catre bolnav a unor fragmente provenind din propriul corp. corpus. \Qr. / autoclave. autos = sine insu^i. autos = sine insusi. AUTOGEN. f. s. tie. -atos = sange. s. AUTOCLAV. aso-ciata unor manifestari patologice. f. s. 2) Fixarea la nivelul unui tesut a unui antigen strain. / autophobie. [Cyr. [at. s. / autohistoradiographie. / autoanalyser. f. f.separare. a separa de} Capacitatea unui subiect de a Tsi analiza sau judeca propria stare si propriile actiuni. se pare. f.a. de la therapeuein = a ingri-ji} Metoda terapeutica prin care se recolteaza sange de la un pacient si i se reinjecteaza intramuscular. anti = contra. fiziologica si a.] Absorbtia si distrugerea celulelor unui subiect de catre fagocitele proprii. [l^r. *spermatozoizi. f. AUTOERITROFAGOCITOZA. In organismul caruia Ti apartin. 4) Prin disparitia *tole-rantei imunitare. \Gjr. 3) Proces fiziologic constand In indepartarea unor componente citoplasmatice reziduale prin digestia aces-tora In lizozomii secundari. iradiere sau 'in neoplazii (a. [Cjr. phagein = a mdnca. s. [Qr. care. autos = sine. deoarece sunt . ca si cum acestia ar fi straini (*autoantigeni).: In engl. kytos = ceCliiSf -oza. la katalyein = a distruge. analyein = a rezolva.. V. s. f. f.: a. totusi metoda a fost reluata. 2) Care se formeaza In organism si pe baza cheltuielilor sale. n. intoxicatii. / autophagie. f. endo-gen.ce reactioneaza cu antigeni din organismul respectiv. / autograft. / auto-immun. / autocrinie. f. / autoerythro-phagocytose.] *Autoradiografia unei sectiuni tisulare sau a suprafetei unui tesut. f. mucoasei gastrice. f. V. / autoh(a)emotherapy. A.] Hemoliza produsa prin agenti hemolitici continuti In propriul ser sanguin al subiectu-lui. V.sechestrati" In interiorul unor formatiuni. fiziologica are rol In menti-nerea echilibrului sistemului imunitar si este datorata unor anticorpi naturati de tip imunoglobuline M. \Qr. s. gruphium. munus = ofiCiga^ie). -atos = sdnge. AUTOANALIZOR. inaccesibili celulelor imunocompeten-te. AUTOFAGOCITOZA. clavis = elide (care se inchide singw)} Aparat utilizat pentru *sterilizarea cu vapori sub presiune. fesut. din gr. [C/r. Ex. f. / autochtone. AUTODIALIZA. daca sunt accentuate. / autoanalyseur. / autoantibody. f. autoradiografie. care se afla la originea unui retrocontrol pozitiv (autoamplificare) a] vitezei reactiei respective. autos = sine insusi. phone = voce} Impresie neplacuta de rezonanta a propriei voci.*autoanticorpi . autos = sine insufi. graphein = a scrie. f. de la digerere = a duce in parti diferite. s. [Cjr. s. Se disting doua alternative: a. automatos = spontan. katalysis = disotutie. criticus.\ Digestia unui tesut dintr-un organ sub actiunea se-cretiei (enzimelor) proprii. [C/r. s. AUTOGREFA. [at. dialysis . immunitas. anti = contra. AUTOFOBIE. dobanditf). gennan == a produce} Antigen care stimuleaza formarea de anticorpi Tmpotriva sa (*autoanticorpi) In organismul caruia Ti apartine. Indeosebi ale constituentilor plasmei. iat. lysis = distruge. AUTOHISTORADIOGRAFIE. s. zilnic sau o data la doua zile. / autohemotherapie. s. pentru acest proces se utilizeaza terme-nul de autophagy. *tiroida. [Cjr.} Anticorp directional Tmpotriva unui antigen propriu (a unui constituent tisular normal). s. Obs. Acest fenomen se Intalneste Indeosebi In perioadele de dezvoltare embrionara si de senes-centa. lysis = distrugere. s. f. [Qr. (at. / autophobia. de ex. f. AUTOHTON. autos = sine insufii phobos = fried. autos = sine insufi. gennan == a produce} 1) Care se produce sau se dezvolta fara interventie din afara organismului. f. In starea de *inanitie. s. de la lyein = a distruge} Dializa (*hemodi-aliza sau *dializa peritoneala) controlata de pacient la domi-ciliu sau in locuri amenajate in afara centrelor de dializa. autos = sine insusi. s. [Cjr. [Cfr. -afis = scutire de sarcini pu6(ice. s. f. m. autoantigen. f. adj. In toate cazurile mentionate. asociata unor manifestari patologice se afla la originea unor boli denumite auto- . de. a descompum (dis = separat de. dizoiva} Reactie catalizata de catre unuf din produsii acesteia.). munus = o6[igatie). [Gr. autos = sine insusi. s. se manifesta ca *boli autoimune. s. de [a graphein = a scrie. f. f. apdrat (in = tip-sit de. {Cjr. / autogreffe. Se Incepe cu 2 ml. adj. autoimunizare si autotoleranta. la ana = din nan. / autophagocytose. / autocatalyse. s.. autos = sine insiifi. haima. autos = sine insusi.: boala a. Ex. haima. / autoimmuni-ty. / auto-catalysis. s. Actiune explicabila prin proteinoterapie si autovaccinoterapie. V. s. / auto-digestion [Cjr. AUTODIGESTIE. AUTOCRITICA. / autodialysis. Cat. driceag de altoit.AUTOANALIZOR 'autoanticorpi sau o mobilizare a celulelor fagocitare Tmpotri-va propriilor tesuturi. s. autos = sine insusi. s. (at. m. apoi 3 pana la 10 ml. autoimunitate. a. / autogene. outos = sine insusi. / autoerythrophagocytosis. [Gjr. AUTOANTIGEN. / autohistoradiography. immunis = scutit. s. / autoantigen. s. / autochtonous. viral (pseudoautoantigen). AUTOCRIN1E. grapheion = penifa de scris. In prezent este putin practicata. iarasi. 2) Stare morbida. [Cjr. s. phagein = a manca. apar anticorpi serid care reactioneaza Tmpotriva tesutului alterat si a tesuturilor analoge sanatoase. s. unde provoaca leziuni si tulburari functionate. f. V. -e. "mielina. / autophony. Consecinta a dereglarii sistemului imunitar. / auto-anticorps. autos = sine wsusi. adj. autos = sine insusi.. Indeosebi In medicina sportiva. digestio.] 1) Nu202 AUTOIMUNITATE tritia corpului. autoimunitate. s. / autophagocytosis. natural! pot proveni mdeosebi din: "cristalin. *tract uveal. lyein = a. / auto-hemolyse. s. kritikos. [Cjr. autokhton. autoimunitate. autos = sine insufi. s.insusi. AUTOANTICORP. radius = raz. auto-phagy. [at. autos = sine. care In mod normal nu provoaca formarea de autoanticorpi. krinein = a separa de. V. AUTOIMUNITATE. din "pancreatita acuta. pot aparea In mai multe cazuri: 1) Modificari ale tesutului purtator al antigenului dupa infectii. m.} Stare In care sunt pusi In evi-denta anticorpi . AUTOCATALIZA. s. apdrat (in = [ip-sit dc. AUTOFAGIE. prin consumul tesuturilor proprii. de la. / autodigestion. autos = sine msusi. divi-ziline a unei idei pe puntte. / autogenous.} Se spune despre o in-fectie contractata In regiunea In care locuieste bolnavul. iar pentru primele doua semnificatii autophagia. f. erythros = rosu. f. therapeia = tratament. a purta). phagein = a mdnca. f.} Sin. autos = sine insufi. / autophonie. iat. 3) Patrunderea accidentala 'in sange a unor a. autos = sine msusi. s. / autophagia. distruge} Aparat cu care sunt determinate automat si simultan concentratiile unor constituent! ai lichidelor din organism. m. / auto-immun.: sindrom Marlin (v. / auto-immunite. din gr.} Teama patologica de a ramane singur. s. insusi. n. a. adj. de [a khthon = pdmdnt. Acesti a.] Care este dirijat Tmpotriva tesuturilor propriului organism. / autocriny. / autocritique. AUTOIMUN. Indeosebi ca urmare a unui deficit In *limfo-Cite T supresoare. s. AUTOHEMOLIZA. / autodialyse. -onis = descriere. autoimunitate. adj. histos = fesdtura. -oza. / autoclave. f. adj. s. kytos = ceiuid.} V. a. dia = prin. f. de (a krinein = a disceme. gerere = a duce. AUTOFONIE. s. AUTOHEMOTERAPIE. -oris = carp. / autoh(a)emolysis. de la lyein = a distruge. f. A. s. observata In unele boli mentale. / self criticism. grefa. de la immunis = scutit.

0 serie de anemii hemolitice dobandite pot fi consecinta a. f.sale sunt devansate sau repetate In ecou. este o manifestare a 'autopunitiei Indeosebi In depresiile profunde si In schizofrenie. fie prin marcare directa cu un compus radioactiv. mutilatio. a unui tesut sau a unui organism. autotoxicoza. / autolyse. AUTOPSIE. autoanticorp. V. [at. pentru autozomal (v. de [a plassein = a forma. f. 2) Distrugerea ce-lulelor de catre serul sanguin propriu. [at. In afara oricarei influente straine aprecia-bile. autos = sine insufi. AUTOPUNITIE. elaborat sau inconstient. 2) Mutilare a propriului corp provocata voluntar In scopul obtinerii unui avantaj. Ex. f. [at. / autoregulation. a fost incriminata prin*tr-un astfel de mecanism geneza unor fenomene fiziologice (oboseala. medicalio. acumulati din cauza eliminarii insuficiente. cu rise de *automutilare sau chiar suicid. v. anuntandu-l ce va face si ce va spune. immunis = scu-tit. / autolysis (1. care se comporta In acest caz ca antigeni (*autoantigeni). Tmbatranire) sau patologice (migrena. A. / autoplastie. pumtio.AUTOIMUNIZARE imune. suggestio. s. si autopuni-tie. dar se observa si In degradarea intelectuala profunda.: ritm idio-ventricular (v. apdrat (in = [ipsit de. 3) Sin. / autologous. grefa). autos = sine insusi.] Comportament involuntar (miscari.] 1) Mutilare sau ranire practicata de un subiect asupra lui Insusi. s. sau automates = spontan. AUTOPLASTIE. Prin a. mental etc. / autointoxication. [at. Var. Enzimele sunt de origine endogena. s. AUTORADIOGRAFIE.: lupusul eritematos diseminat. efectuata de medici legisti pentru cautarea cauzei unei morti suspecte. anemia hemolitica autoimuna. tiroidita Hashimoto. s. AUTOMEDICATIE.). s. autos = sine msusi. tie. opsis = vedtre. autos = sine insusi. s. logos = raport. A.: a. De obicei. se observa uneori dupa o leziune medulara. Ex. urechi etc. De altfel. In anu-mite perioade ale evolutiei medicinei. f. s. / autopsy. autos = sine.). reactional sau spontan. -onis = mutitare. de.} Intoxicatie prin produsi ai metabolismului propriu sau prin aiti produsi endogeni cu efect toxic.: autogrefa (v. adj. / automatism. m. munus = o6[igatie). se Intalneste Indeosebi In schizofrenie si In psihoza halucinatorie cronica. dar si la nivelul altor parti ale corpului (de-gete. n. pentru autozom (v. poate fi: 1) Medicala. f. [at. AUTOSOM. s. f. Poate fi fiziologic (ex. autos = SIM insusi. s.: autotoxemie. / auto-immunisation. s. este de tip cibernetic. Var. regulare = a rigid. tat. f. f. A. / autoradiography. deoarece unele idei sau reprezentari capata un ca-racter predominant. / autopunition. in = in. Sin. diabetui insulinodependent s. e. Activitate motorie involuntara. termen recomandat. f. *a. AUTOMATISM VENTRICULAR / automatisme ventriculaire / ventricular rhytm. din cauza etimologiei improprii a termenului a. s. f. de origine accidentala sau criminala. gr. Intermitent.: a. -onis = pdrere. plastos = moddat. ou(os = sine insusi. AUTOMUTILARE. lysis = distrugere. bolile Biermer si Basedow-Graves. Ex. toxikon = otravd pentru v&rful sagefiCoT. de ia suggerere = a sugera} *Sugestie aparuta spontan la o persoana. Indeosebi lizozomale. mai ales al celor neurocibernetice. f. autos = sine insufi. activitati). f. de origine intestinala. a e? (amina. / autologue. s. f. AUTOMATISM EPILEPTIC / automatisme epileptique / postepileptic automatism. Sin. AUTONOMIE. ia punire = a. nomos = o6icei avand fortd de iege. / self-treatment. [Qr. ia mutilare = a scMbdi. f. autoan-tigen. insufi. este influentata propria constiinta sau comporta-mentui. epileptic. s. A. autos = sine insusi. de (. autos = sine. originea autoimuna este doar presupusa. \CJT.] *Halucinatie In oglinda asociata cu iluzia dedublarii propriului corp. [§r. f. / autointoxication. m. gr. / autonomie. la re-gula = regula si regere = a conduce} Calitate a sistemelor vii de a-si restabili unii parametri de stare stationara (In cadrul *homeostaziei) sau unii parametri dinamici (homeorezis) atund cand acestia sunt perturbati.: necropsie. radius = razd. / self-regulation. sugestie. adj. [CJT.). AUTOSOMAL. s. f.\ Producerea de 'autoanticorpi Tmpotriva unor constituent! normali ai organismului. AUTOLIZA. a. [Cjr. / automatisme. Indeosebi la nivelul organelor genitale.\ 1) Proces spontan de degradare enzimatica a unei celule. outos = sine insufi. pedepsi. a modeia} Sin. s. [€/r. autos = sine insufi. f. s. / autoscopie. Independenta fata de controlul voluntar. autotoleranta. autoimunitate. anti-genii de suprafata ai hematiei declansand formarea de anti-corpi proprii hemolitici. Sindrom halucinatoriu In cursul caruia subiectui are impresia ca gandurile . [CJT. AUTOINTOXICATIE. ou(os = sine. mai mult sau mai putin coordonata si adaptata. s. f. fara reco- AUTOSUGESTIE mandarea medicului.insufi. [at. bolnavul nu Tsi aminteste episodul de a. / auto-radiographie. s. s. / autosuggestion. AUTOSCOPIE. A. antialeatorie si antientropica.: aminoacizi) ai moleculelor de suprafata.] Despre tesuturi. AUTOIMUNIZARE. [Qr. AUTOREGLARE. rdafie.} Inde-pendenta functionala. / self-punishment. / autopsie. Pentru alte boli. s. / autonomy. Impresionarea emulsiei fotografice este determinata de prezenta unor compusi radioactivi situati la nivelul suprafetei. f. / automutilation. AUTOMATISM VEZICAL / automatism vesical / bladder automatism. [Gjr.a lyein = a distruge. AUTOMATISM. / autoscopy.). f. de. Termenul este format inoorect dupa modelul cuvantului *omolog. prin autoagresiune sau autoimunizare. s. V. / autoplasty. f. de. care se manifesta In cursul unei stari de "obnubilare mentala asociata epilepsiei sau consecutiva unei crize epileptice. este utilizata In tehnicile de relaxare (*antrenament autogen). f. AUTOMATISM MENTAL / automatisme mental / mental automatism. de la skopein = a vedea. [at. cardiac) sau patologic (ex.). fie prin administrare In hrana animalelor de experienta a unor precursori radioactivi (ex. [Qr. A. f. [^r. f. s. [CJT. 203 . Sin. autopsia. ser sanguin care apartin aceluiasi subiect. 2) Medicolegala. / automedication.] Conduita a unor subiecti afectati de nevroze sau de psihoze. prin care pacientii Tsi pot controla *anxietatea. / autosuggestion. s. / autoimmunization. scopia = e^aminare. s. boli metabolice. oftalmia simpatica. adesea este dificil sa se stabileasca daca anticorpii detectati reprezinta cauza bolii sau doar o acompaniaza. AUTOLOG. [^r. -onis = pedeapsd.] Imaginea unei suprafete (celulara sau tisulara) obtinuta prin impresionarea unei placi fotografice puse In contact cu suprafata respectiva. automatismos = autoacfionare. celule. insufi. autos = sine insusi. s. leucopeniile imunologice. 2) Mai rar: tratament medicamentos al carui autor este si beneficiar.. aspect} Examen macroscopic al unui cadavru si disectia organelor interne In scopul cautarii cauzelor mortii. s. s. Cea mai importanta a. [CfT. -onis = medi-cafie. Mictiune antrenata de supraIncarcarea vezicii sau printr-o stimulare cutanata. care sufera de un sentiment de cul-pabilitate nemotivat. somn. f.: sindrom Clerambauld.: aparitia In plasma unui subiect a unor anti-corpi capabili sa aglutineze hematiile proprii (*autoaglutinare). Sin. efectuata de medici anatomopatologi In scopul stabilirii unui diagnostic post mortem. care survine In cursul anumitor start patologice. passivity phenomenon.: sinucidere (v.: *a. / self-mutilation.] 1) Tratament medicamentos initiat de padent.). automutilation. s. suicide (3). AUTOSUGESTIE. f. sistemelor bio-logice sa perfectionat In sensul reglarilor biocibernetice. la toxon = sageata. Indeosebi guta). graphein = a scrie. [(yr. 2).

. provocat poate fi terapeutic (recomandat de medic.] Oricare dintre *cromozomii dintr-un *genom cu exceptia cromozomilor sexuali. autos = sine insufi. pentru varfui sagefiior. miprastiere. [Qr.: autointoxicatie (v. A. [at. a priv. de la toxon = sageata. / autotoxemie. care se leaga specific si cu o extrema afinitate la "biotina. provocat: 1) A. n. adj. s. spontan se poate produce consecu-tiv unor cauze materne (malformatii ale aparatului genital.: *boala beriberi. [^r. adj. / auxotrophe. / hearing.] Orice afectiune sau ansamblu de tulburari care survin cand organismul este privat de una sau mai multe vitamine. [Qr. m. 2) A. AUTOVACCIN. m. auxanolo-gy. dar. Sin. este probata de *neurocrinie. / autotransfusion. Clasic.] Expulzia spontana sau provocata a embrionului sau a fetusului anterior limitei minime de viabilitate. [at. abortio. autoantigeni. s. adj.). hipotalamus si hipofiza. f. trophc = firand. velsus. aceasta limita este stabilita la 180 zile. la aproximativ aceeasi varsta a sarcinii.] Ramura a biologiei care studiaza cresterea si dezvoltarea organismelor. poate fi determinate! si de un defect de resorbtie digestiva sau utili-zare. soma. haima. -onis = tcipire. autos = sine insufi. f. / autosomique. s. / autosomal. deze-chilibre hormonale. AUXOTROF. / avasculaire. phytohormone. -onis = arort. Proteina din albusul de ou. auxe = crestere. traumatisme) sau unor cauze fetale (malformatii majore. AVASCULAR.priv. ortus = nastere). fistule sau fracturi. sana-toase. f. s. trails = pesle. secretiile hormonale periferice se afla sub dependenta a. autos = sine insufi.Corp. AX HIPOTALAMO-HIPOF1ZAR / axe hypothalamo-hypophysaire / hypothalamo-hypophysial axis. / auxin. / autotrophe. organismul declansand un raspuns imunitar contra unuia sau mai multor antigeni proprii. sangele este recoltat inainte de operatie. dm-uiio. h. interdependente din punct de vedere anatomic si functional. AUXOLOGIE. / axe. *cen-trifugei. spon-tan si a. autos = sine insufi. si neuro-endocrinologie. loxikon =° otrai'a.} Sin. / avivement. freshening. Este cazul a numerosi mutanti ai unor bacterii sau duperd microscopice care au pierdut capadtatea sintezei unei enzime functionale. AUXINA. logos = stiinpa. s. autos = sine insufi. / autovaccine. AXA ELECTRICA A INIMII / axe electrique du coeur / electrical axis of the heart. / autosome. m. auxe = creftere. s. / autosome.: a. reimprospatarea chirurgicala prin excizia sau abraziunea zonelor necrozate sau cu vitalitate redusa de la nivelul unei plagi. -atos = Corp.] Substanta din regnul vegetal cu rol analog hormonilor din reg-nul animal. [Qr. s. autos = sine insufi. irophe = fiTana.-h. tat. adj. / axis. favorizeaza cresterea celulei si determine! divi-ziunea celulara.] In cazul dispozitivelor electromecanice: piesa cilindrica (din otel) care sustine componentele cu mi?care de rotatie. de (a auxein = a creste. / autotoxicose. Concept anatomofiziologic formulat pe baza relatiilor neurohormonale Intre hipotalamus si hipofiza. f. constatata . vasis = vas. f. -atos =. Linia dreapta ce uneste doua puncte ale inimii Intre care diferenta de potential electric. audire = a auzi. exista posibili-tatea de a mentine In viata si un fetus cu o varsta gesta-tionala mai mica. {QT. adj. \Cjr. izoimunizare Rh. adj. In prezent.: autointoxicatie (v. s. Scopul a. s. de (a toxon = sageatd. vivus = viu. [at. a smulge} Extractie.] Sin. aiitos = sine wsusi. s. s. D: rahitism. Realitatea a. sistem neuro-endocrin complex alcatuit din doua componente. n.AUTOTOLERANTA AUTOTOLERANTA.). Organismul uman poseda 44 de a. AVIVARE. -ina. / avitaminose. m. / autosomique. este perturbata. s. f. testului osos favorizeaza con-solidarea.: a. a. In celulele somatice. vita = ria.] Anglicism sin. -ozo. / auxotroph. -atos = Corp. / avulsion. f. si ure-che interna. s. vasculum = vas mic... unul fiind de origine materna. AUTOTRANSFUZ1E. a. \fr. axon. AUTOTOXEMIE. f. fusio. de la auxein = a creste. / autosomal. h. s. f. V. f. de la tolerare •= a suporta} Absenta normala a reactiei imunologice a unui organism fata de antigenii proprii. [at. AUTOZOMAL. boli genetice). nutrifie] Despre un organism care necesita pentru cresterea sa prezenta unui anumit 'nutriment.: evulsie. [Qr. s. insuficienta renala. adj. AVULSIE. / auto-tolerance. / self tolerance. dim. de la care s-a oBtinut primu[ vaccine Vaccin preparat din *culturi ale unuia sau mai multor microbi recoltati din corpul pacientului. diferential. s. / avitaminosis. / autotrophic.-h. f. Aceasta proprietate este utila 'in sistemele de *sonde red (neradio-active) foarte utilizate In biochimie si histochimie. s. de. a se dczvolta.: 1) A. consta In favorizarea cicatrizarii sau a consolidarii prin juxtapunerea In cazul suturii plagii a unor tesuturi bine vascularizate. spontan sau provocat al unui fetus malformat. a se dezvoita. s. / autotoxicosis. extirpare prin smulgere a unei formatiuni care prezinta alterari patolo-gice. / auxology. cand sarcina genereaza riscuri majore pentru gravida) sau voluntar (Intrerupere voluntara de sarcina). AUZ. / autovaccin. de [a auxein = a crefte. \Lat. s. m. autas = sine insufi. stare denumita *autoimunizare. PP: *pelagra. in limbaj medical curent se disting Indeosebi a. a. s. de-compensare cardiaca. / avidine. In general legata de o carenta alimentara. fausse-couche / miscarriage (spontan). / auxine. s. a. Mai trebuie mentio-nate: 3) A. AVITAMINOZA. a . s. f. autos = sine insufi. gr. \Cjr. [Cjr. f. aviver = a indeparta marginile unei piagi. de la funaere = a varsa] Transfuzia sangelui propriu la un bolnav 'in cursul inter-ventiei chirurgicale la care acesta este supus.). Ex. V. toxikon = otravii pentru varfui sd-gefilor. s. C: *scorbut. cu autozomic (v. f. si doi cromozomi sexuali. axis = ayl. n.t. In functie de reglementarile legate spedfice fiecarei tari. de (a vellerc = a trage. s. 4) A. f. adj. V.on. -ina. AUTOTROF. Ex. dentara.. [Cfr. f. soma. exista sub forma de perechi de cromozomi omo-logi. vaccinus = referitor [a vacd (vacca = vaca). In cazul unei fracturi. -atos «= sdnge. / ouie. [Qr. Este cazul tuturor vegetalelor cu clorofila si a anumitor tipuri de bacterii. s. AUTOZOM.] Curatarea. ammoniakon = sore de amo-niu.] Care se refera la cromozomii somatici sau *autozomi. din [at. n. Conform acestui concept. Var. alterari cromozomiale. a -priv. [Cfr. AUTOZOMIC. s. nutripie] Despre un organism capabil sa sintetizeze moleculele organice proprii din compusi anorganici simpli. boli infectioase. celalalt fetus continuand sa se dezvolte. a. f.. s. / auxologie. 2) A. / avivement. (a vaccind = variola vacitor. spontane care se repeta la sarcini succesive. [Gjr. f. indurate.a. [GIT. S. Uneori. / avidin. abortion (provocat). Criteriul ponderal (500 g) nu este nici el absolut. 4) A. la vas. la abortire = a avorta (ab = indepartat de.i [at. 3) A. [Qr. soma. prin identificarea moleculelor de tip 'releasing hormon (liberina) si 'inhibiting honnone. AUTOTOXICOZA. AX. iar celalalt de origine pa-terna. tolerantia = suportare. s. iJasitd in apropierea tempiului Iw Jupiter Amman din Li6ia. f. m. / avortement. de. [Cjr. AVORT.] Care este lipsit de *vascularizatie. ouxe = crestere. / autotransfusion. / avascular. caruia Ti va fi administrat In scop terapeutic.: autosom. [Lot. de. adj. / avulsi. a se dez-voita. Ex. ca bioxidul de carbon si amoniacul. In caz de sarcina gemelara. -ozo. / auto-tox(a)emia. repetitiv. s. s. adj.. 204 AXA ELECTRICA A INIMII AVIOINA. int. a.} SimtuI cu ajutorul caruia sunt percepute sunetele... f.

sy-lan = ajefui.45 gt kg corp/24 ore. / azoturia. s. f. Inhibitor al "respiratiei celu-lare prin blocarea fluxului de electroni Intre dtocromoxidaza si oxigen (de obicei. normala este de 0. creatinina. s. / azymic. construit In triunghiul lui Einthoven reprezentand intensitatea. n. In general. adj. n. A. f. / axoneme. secun-dara. a • priv. s. A. NA: axilla. axoa = cuyl. adj. a . Orice dreapta ce trece prin centrul optic al lentilei. Indeosebi cu referire la coloratia Giemsa. / azurophil(e). [Cjr. [Lot. m.] Proteina care. AZATIOPRINA. de-a lungul coloanei vertebrale toracice. din gr.. s. huimii. Este moderator al oxigenului In respiratie. In prac-tica. / azoospermia.} Citoplasma continuta In inte- AZUROFIL riorul membranei unei fibre nervoase axonale. f. aci-zilor nucleici sj a unor alcaloizi. AZASERINA. / asbestosis. f. care reprezinta partea esentiala a fibrei nervoase.il. care antreneaza o degenerescenta walleriana. / azide. [Lat. termenul a de-semnat spitalele de psihiatrie.priv. AXENIC. AXA VIZUALA / axe visuel / visual axis. phi]os = prieten. s. f.priv. s.} ElementuI chimic cu numarul atomic 7. NA: vena azygos. s.. o. s. m. s. {Cjr. s.. m. [Qr. acest ax se construieste In 'triunghiul lui Einthoven.} Fascicul de *microtubuli si de proteine aso-ciate care formeaza partea centrala a 'cililor si 'flagelilor la nivelul unei celule eucariote si este responsabil de miscarile acestora. instantanee consta Intr-un vector. In ma-joritatea cazurilor. f. s.priv. Linie dreapta care porneste de la *fovea la un punct fixat (privit) de ochi. f. din grupul antimetabolitilor antagonisti ai *glutaminei. Este determinata. a . AZIMIC. / azyme. / azaserine. 1) Linia dreapta care uneste polul posterior al ochiului si centrul geometric al pupilei. infirmilor. A. s.13-0.. / azoturie. / axoneme. / axis. f. care include: azotui ureic. Sin.priv. In diaree sau In obstructii intestinale. Diferitii a. [Qr.] Eliminarea de azot prin urina sub forma de *uree si *urati. / axonotmesis. / azotate. / aisselle. vene cave superioara si inferioara: marea vena a. n.. f. Acest an-samblu de elemente optice se numeste sistem optic central. de leziuni inflamatorii care produc ocluzia "canalelor deferente si a *epididimului. oglinzi si diafragme cu ajutorul caruia se obtin imagini ale diferitelor obiecte). 2) In fizica. s. V. Termenul este utilizat uneori cu sensul de *hiperazoturie. [Cjr. f. / axenic.] Intreruperea axonului. AXIS. axilla = sub-suoard} Care apartine axilei sau se refera la axila. s.priv. AZOT. In mod normal. f. ouron = urind. este unul dintre elementele fundamentale ale materiei vii. zygon == perectie. lichid are temperatura de -194. m. acidul uric. / azot6mie. n. s. s.} Despre un animal de laborator care nu prezinta nici un germen saprofit sau patogen. Indeosebi In transplantele de organe. f. adj. (saa hemiazi-gos) la stanga. s. azotui din acizii aminati. adj. AZBESTOZA. m. AZOTURIE. pi. [Cjr. [Cjr. (DCI) *Antipurinic derivat din *mercaptopurina utilizat per os In tratamentui unor leucemii acute si ca *imunodepresor. f. xeros = uscat. / axonotm6sis. AXOPLASMA. s. tab. f.. / axoplasme. / asylum. directia si sensul dife-rentelor de potential la un moment dat al contractiei cardiace. nema = fir.. s. s. NaN3). axis = ivffl. [Cjr.. urmare a hemoragiilor. adj. AZOOSPERMIE. amo-niac etc.AXAOPTICA pe *electro-cardiograma. piloasa. AXA OPTICA / axe optique / optical axis. m. Timp Indelungat. tmesis = tOieturO. tesuturilor sau organelor.). contrar etimologiei. AZOTAT. a priv. xenos = strain. / axillaire. [Cjr. s. proteinelor. f. Inconjurata sau nu de o teaca de mielina. axon = w(0.priv. sunt clasificati In functie de prezenta sau absenta tecii de mielina si de diametru.: artera a. axoa = wffif plasma = obwct modeCat. / axoplasm. exceptand a.. cu conservarea stromei si Indeosebi a *endonervului. a .i zoe = viata. axillae. geometrica a instrumentului. A. s. kincia = a nufca.d. s. oecHe azur = at6dstrui.] Regiune situata Intre partea superioara si interna a bratului si partea laterals a toracelui: la adult..). regiune a. f. este cea mai mare. care poate emite si colaterale. / azurophile. / azot(a)emia. a . A. s. / axokinine. In functie de suprafetele pozitive sau negative cuprinse in traseui elec-trocardiografic Intrun interval de timp dat. \Cjr. creatina. sarea de sodiu. o.: nitrat (v. zooa = animal. la dreapta si cele doua mid vene a. AXEROFTOL. se numeste a..5°C si este utilizat pentru conservarea celulelor. [Cjr. / azotate. m. dar cu totui impropriu: cresterea con-centratiei ureei sanguine.] Absenta totala a spermatozoizilor din sperma. AXOKININA. m. zoe = viaf. [Cfr.] Sin. reactiveaza *axonema. Exista o forma auto-imuna si cateva forme ereditare. / axis. f. zoe = viatd. \Lat. per-mite transmiterea centrifuga a influxului nervos la un alt neuron prin intermediul *sinapsei (axodendritica sau axosomatica) sau la o celula efectoare (sinapsa efectoare).} Care este lipsit de fermenti. asy-lon = [oc im'w[a6i[. m. axon = !U(a. In cazul neuronilor senzitivi. f.] Care se coloreaza electiv cu eozinat de azur.j Afectiune pulmonara (pneumoconioza) determinata de inhalarea pulberii de azbest. sectionare. AZIDA. In tulburarile de metabolism. In cazul unui instrument optic (care reprezinta un ansam-blu de lentile.priv. de lungime foarte variabila si diametru diferit m functie de specie. creste Indeosebi In afectiunile renale. / asile.] V. dl la philein = a iu6i. -o/. bazele purinice. o. adj. s.: vitamina A (v. / axone. In cursul febrei. -aton = samdnfa. fibra nervoasa. / axillary. uremie. Tacit. f.} Institutie de asistenta sociala si medicala pentru Intretinerea varsInicilor. s. m. / azathioprine. Cele doua punc-te sunt situate aproximativ la baza si la varful inimii. / azide. / axerophtol. AZIGOS (vene) / azygos (veines) / azygous (veins). Ex. o.\ 1) Concentratia sanguina In azot neproteic. s. s. zyme = drojdie. fibrele A si B sunt mielinizate. 205 .: cilindrax. copiilor ortani etc. s. In socurile traumatice sau chirurgicale. medie este vectorul stabilit. AZOTEMIE. / axenique.} Prelun-gire citoplasmatica unica a corpului neuronal. gr. spcrma. AXON. (DCI) Antibiotic *antineoplazic extras din culturile de Streptomyces fra-gilis.. jug. / axon. reprezinta constituentui principal al aerului (78%) si In conditii normale se afla In stare gazoasa. / nitrogen.priv. A.von = W(il. axilla = su6suoard.} Fiecare dintre cele trei vene impare care leaga. adj. AZIL. / azathioprine. axilla. asylum. adj. a . si hiperazotemie. anat. Toti motoneuronii sunt mielinizati (fibre A). sub forma de molecule diatomice. -ina. oase. AZUROFIL. o. / azote. s. ale pieselor componente tre-buie sa coincida cu a. utilizata In hematologie. s. AXILAR. f. AXONEMA. A. n. a . a. f. a. / axokinin. A. este alcatuita din elemente identice acelora din corpul neuronal. asbestos = care till poale fi stw. iar fibrele C sunt amielinice. [Lot. ferment. de [a a . Intra In compozitia enzimelor. ca vector al undei QRS In momentui amplitudinii sale maxime. 'in mod asemanator. AXONOTMESIS.] Sin. ophthalmos = oc/w. -ozo. [fr. s. s. zoe = viaf. principals a unei lentile optice reprezinta dreapta care trece prin centrele de curbura ale ambelor suprafete ale lentilei. / armpit. / azoospermie. / axerophtol. -atos = s&ngt. n . s. Ex. / azaserine.: paine a. 2) Uzual. AXILA. s. dupa fosforilare. s. principala. [Qr. [Qr. / asbestose. [Cjr..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->