Sunteți pe pagina 1din 3

Bibliografie

BIBLIOGRAFIE

1. Atwell, W.A., 2002, Wheat flour, American Association of Cereal


Chemists, www.aacc.net.
2. Avantaggiato, G., Visconti, A., 2003, Misure di controllo della
contaminazione da micotossine e strategie di detossificazione,
Tecnica Molitoria, 54, 10, 1025-1038.
3. Banu, I., 2004, Studiul proprietăţilor de măciniş ale unor soiuri de
secară din cultura mare, Universitatea Dunărea de Jos Galaţi,
Teză de doctorat.
4. Banu, I., 2007, Principii generale de morărit, Editura Fundaţiei
Universitare Dunărea de Jos, Galaţi.
5. Bărbulescu, Al., Popov, C., Mateiaş, M.C., 2003, Bolile şi dăunătorii
culturilor de câmp, Editura Ceres.
6. Bushuk, W., 1976, Rye: Production, Chemistry and Technology,
AACC, St. Paul, Minnesota.
7. Cordain, l., 1999, Cereal Grains: Humanity’s Double-Edged Sword,
World Rev Nutr Diet. Basel, Karger, vol 84, p. 19–73.
8. Costin, I., 1988, Cartea morarului, Editura Tehnică, Bucureşti.
9. Costin, I., 1983, Tehnologia de prelucrare a cerealelor în industria
morăritului, Editura Tehnică, Bucureşti.

10. Dumitrescu, C., Segal, B., Segal, R. 1991. Citoprotecţia şi alimentaţia,


Editura Medicală, Bucureşti

11. Godon, B., Willm, C., 1994, Primary Cereal processing, A


comprehensive Sourcebook, VCH Publishers, Inc., New York.

12. Kujala, T., 1999. Rye: nutrition, health and functionality, Rakennuspaino,
Finland
236
Bibliografie

13. Mincu, I., Segal, B., Segal, R., Popa, E., 1989, Orientări actuale în
nutriţie, Editura Medicală, Bucureşti.
14. Moraru, C., Danciu, I., Gerogescu, D., 1988, Tehnologia şi utilajul
industriei morăritului şi crupelor – Pregătirea cerealelor pentru
măciniş, vol I, Universitatea din Galaţi.
15. Moraru, C., 1989, Tehnologia şi utilajul industriei morăritului şi crupelor
– Operaţii care au loc la măcinarea cerealelor, vol II, Universitatea
din Galaţi.
16. Moraru, C., 1992, Tehnologia morăritului, Universitatea Dunărea de
Jos din Galaţi.
17. Munteanu, L.S., Borcean, I., Axinte, M., Roman, Gh., 1995, Fitotehnie,
EDP, Bucureşti.
18. Safta, M. 2002, Super – antioxidanţii naturali în alimentaţie şi medicină,
Editura Sudura, Timişoara.
19. Sarakatsanis, K., 2007., Reducerea substanţelor dăunătoare in
curăţătorie prin decojire superficială şi sortare optică (Bühler
GmbH, Braunschweig, Germania), Simpozionul Internaţional
Tradiţii şi Siguranţă Alimentară, Sibiu.
20. Scholten, O.E., Ruckenbauer, P., Visconti, A., Osenbrugegen, W.A.,
Nijs, A.P.M., 2002, Food safety of cereal: a chain-wide approch to
reduce Fusarium Mycotoxins.

21. Segal, R., Costin, G.M., Moraru, Cătălin, Georgescu, L. 1999. Alimente
funcţionale, Editura Academica, Galaţi

22. Ziegler, H., 1995, Rye cleaning in the flour milling industry considering
especially removal of ergots, International rye symposium.
Technology and products, Espoo.
23. Villanueva, R.M. ş.a., 2001, Măcinişul pe calităţi a grâului pentru
folosirea diferită a produselor finite, Cereal Foods World, 46, 8,
363.

237
Tehnologia prelucrării cerealelor

24. Von Klaus Kunis, K., 2002, Technisches Jahrbuch fur


Getreideverarbeitung, Mischfutterstellung und Verfahrenstechnik,
113, Jahrgang Verlag Moritz Schafer, Detmond, 81-83, 89-91.
25. xxx, Statistical Information, About the Grain and Feedstuff Market,
edition 2009, Toepfer International, www.toepfer.com.
26. xxx, Diagrame Buhler, Uzwil, Suisse.

27. xxx, Maize mills, Ocrim, Italia.

28. xxx, Cărţi tehnice ale utilajelor produse de Buhler – Suisse şi Ocrim –
Italia.
29. xxx, Anuarul Asociaţiei Specialiştilor din Morărit şi panificaţie, Galaţi.

30. Publicaţiile – Cereal chemistry, Cereal Food Word, Journal of Cereal


Science, European Food Research Technology, Buletinul
Informativ pentru Industriile de Morărit şi Panificaţie.

238