Sunteți pe pagina 1din 18

CONSERVAREA

ENERGIEI
MECANICE

CLASA a VII-a

CLASA a VII-a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718
O FEREASTRĂ SPRE DIAPOZITIVE…

INFORMAŢIE:
Folosiţi banda de butoane de sus pentru a controla după
dorinţă lecţia!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718
CONSERVAREA ENERGIEI MECANICE
Dacă n-ar fi frecarea cu aerul,
… acest … aceastǎ
pendul ar oscila la infinit ! roatǎ s-ar învârti la infinit !

Acţionând asupra pendulului cu o forţă, acesta va începe să oscileze.


mediat după impuls, E cinetică e maximă, apoi scade treptat până la zer
dată cu viteza, în timp ce E potenţială creşte datorită creşterii înălţimii
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718
CONSERVAREA ENERGIEI MECANICE

ENERGIA MECANICĂ

Energia Energia
Energia potenţial potenţial
cinetică ă ă
elastică gravitaţio
m ⋅ v2 k ⋅ Δl2 nală
Ec = E pe = E pg = mgh
2 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718
ŞI-ACUM, CU ÎNCETINITORUL… la urcare

susEc =
v = min(0),
min(0);
h=max, Epg=max
urcare
v scade, Ec scade;
h creşte, Epg creşte

initial
 v = 0, Ec = 0;
h = 0, Epg = 0

Acţionând asupra pendulului cu o forţă, acesta va începe să oscileze.


Imediat după impuls, E cinetică e maximă, apoi scade treptat până la zero
odată cu viteza, în timp ce E potenţială creşte datorită creşterii înălţimii.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718
ŞI-ACUM, CU ÎNCETINITORUL… la coborâre

susEc =
v = min(0),
min(0);
h = max, Epg =
max coborâre
v creşte, Ec creşte;
h scade, Epg scade

la baza
v = max, Ec = max;
h = min(0), Epg
=min(0)
Când ajunge la înălţimea maximă, E potenţială e maximă, iar E cinetică e
minimă (0). La coborâre, E cinetică creşte pe baza creşterii vitezei, în
timp ce E potenţială scade treptat pâna la zero, odată cu înălţimea.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718
ŞI-ACUM, CU ÎNCETINITORUL… la urcare

susEc =
v = min(0),
min(0)
h = max, Epg = max
urcare
v scade, Ec scade;
h creşte, Epg creşte

la baza
v = max, Ec = max;
h = min(0),
Epg=min(0)
Procesul se repetă. Energia potenţială creşte pe baza
descreşterii energiei cinetice.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718
MIŞCAREA OSCILATORIE A PENDULULUI

E c = minima E c = minima
h= h=
maxima 1' 1 maxima
2' 2
3' 3
E c = maxima
h=
minima
 4' 0 4 E c = maxima
h=
Initial : E c = 0; h = 0 minima

Procesul se repetă, dar la o intensitate tot mai mică datorită frecărilor


cu aerul până în momentul în care pendulul se opreşte (poziţia 0).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718
LEGEA CONSERVĂRII ENERGIEI MECANICE

De reţinut !

E = E c + E p = const.

Legea consevării energiei mecanice:


Energia mecanică a unui sistem fizic izolat rămane
constantă, adică se conservă.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718
Conservarea energiei mecanice la urcarea/căderea unui corp
URCARE Daţi click pe butoanele de alǎturi CĂDERE

Ep Ec Ep Ec

120 120 120 120


h 100 100 100 100
h
80 80 80 80

60 60 60 60
40 40 40 40
20 20 20 20
0 0 0 0

Problemǎ: Cum variazǎ energia cineticǎ şi potenţialǎ a unui corp cu masa de 2 kg care urcǎ
sau cade de la înǎlţimea de 6m?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718
REPREZENTAREA GRAFICĂ (URCARE)

E(J) E totală = constantă


E totala h
sca E ci
Ec de net
ică
ţi a lă
ot en
p
E şte
E cre
p
0 h(m)
Conservarea energiei mecanice la urcarea unui corp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718
REPREZENTAREA GRAFICĂ (COBORÂRE)

E(J) E totală = constantă


E totala h
E
sca po
Ep de ten
ţia
ălă
i c
i n et
c
E e
şt
E cr e
c
0 h(m)
Conservarea energiei mecanice la căderea unui corp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718
ITEM 1 REZOLVARE

SUCCES!

Graficul
E p (J) 1 nu este corect,
C
Este corect reprezentatǎ variaţia tocmai de aceea n-am pus
Ep a unui corp în funcţie de h sau t în:
valori pentru a sesiza că pe
porţiunea ABA h creşte
B iar
Ep1 rămâne constantă. E
a GRAFICUL 1 0 h(m)
derutant pentru că suntem
obişnuiţi
E p (J) ca h să exprimeC
b GRAFICUL 2
înălţimea şi să fie
reprezentată ca atare pe
c AMBELE GRAFICE
verticală, iar Aîn graficul
B 1
ea2 este reprezentată pe
d NICI UNUL DIN ELE
orizontală.
0 Doar graficult (s)2
e posibil pentru că, în
RESETARE CORECT!timp, energia potenţială
GREŞIT! INAINTE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718
ITEM 2 REZOLVARE

SUCCES!

Ec repetat
O minge este lăsată să cadă pe sol, lovindu-l creşte şipână
Ep scade la fiecare
la oprire. Sunt
cădere
corecte afirmaţiile de mai jos referitoare la ca urmare a transformării
minge:
Ep în Ec. La urcare, procesul se
petrece invers: Ec scade şi Ep
creşte tot pe baza transformării
a Ec creşte, Ep scade la cădere; Ec scade, Epunei forme
creşte de energie (Ec) în alta
la urcare
(Ep). De ce nu continuă atunci
mişcarea la infinit? Pentru că, în
b Ec creşte continuu, Ep scade continuu până la oprire
timp, înălţimea la care urcă
mingea e tot mai mică datorită
c Ec scade continuu, Ep creşte continuu până ciocnirilor
la oprire acesteia cu pământul La
fiecare ciocnire o parte din energie
se pierde, fiind absorbită de
d Ec scade, Ep creşte la cădere; Ec creşte, Ep scade la urcare
pamânt, aşa încât mingea se
opreşte.

RESETARE CORECT!
GREŞIT! INAINTE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718
ITEM 3 REZOLVARE

SUCCES!

h = 2m Epgde(vârf plan)
Un copil lasă să cadă liber, fără frecare, o bilă
m = 1kg
1 kg din= vârful
mgh = 1.10.2
unui= 20J
plan înclinat de
h=2m, ca în figura de mai jos. Ştiind
Ec scade că, odată
10%Ec ajunsă
/s Ec (bază la baza planului înclinat bila se
plan înclinat) = 20J
rostogoleşte cu frecare, pierzând 10% din energia iniţială pe secundă şi că rostogolirea
g = 10N/kg
ei pe planul înclinat a durat 2 secunde, după cât timp
10%Ec de la lansare
……………… 1s se opreşte bila?
toprire=? Ec …………………… x

adică:
a toprire = 15s A 2J ………………… 1s
20J ……………….. x
x = 20/2 = 10s
b toprire = 20s h sau:
tplan orizontal = Ec /10%.Ec = 10s

c toprire = 12s toprire = tplan înclinat + tplan orizontal = 2 + 10 =


12s

toprireB = 12s
d toprire = 10s C

RESETARE CORECT!
GREŞIT! INAINTE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718
ITEM 4 REZOLVARE

SUCCES!

Un copil de 20 kg alunecăhpe= 3,6m


un tobogan deEpg înălţime
(iniţial) 3,6 m =la20baza
= mgh căruia
. 10 . 3,6 abia
= 720J
m = 20kg
a ajuns un alt copil. Cu ce viteză= ½Epg(initial)
Ec(final) e lovit copilul de la baza toboganului dacă
Ec (final) = ½ Epg(initial) = 360J
jumătate din energia celuigce alunecă e absorbită de tobogan?
= 10N/kg

vfinal = ?
a v = 12m/s
v =

b v = 6m/s
v =

c v = 3m/s v final = 6m/s

d v = 7,2m/s

RESETARE CORECT!
GREŞIT! INAINTE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718
ITEM 5 REZOLVARE

SUCCES!

O bilă de masă m e propulsatăm’de= m un resort comprimat cu Δl şi apoi lăsat liber, ca în


k’ = k/3
figura de mai jos, lovind peretele P cu viteza v. Cum se modifică viteza bilei v’ dacă e
Ep = Ec
propulsată de 3 resorturi identice cu primul, comprimate fiecare cu Δl?
Ep’ = Ec’
Ep’ = 3Ep

v’ = ?
a creşte de 9 ori
P
b creşte de 3 ori 1 v
v’
c scade de 3 ori 2

d creşte de √3 ori

RESETARE CORECT!
GREŞIT! INAINTE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718

Vă mulţumesc !

că aţi răspuns corect la toate


i înţeles câte ceva în plus faţ
Realizator:
Prof. Oniga Maria