Sunteți pe pagina 1din 2

âÂââBIBLIOGRAFIE:

1. Abrudan, Ioan. Premise şi repere ale culturii manageriale româneşti. - Cluj-Napoca: Editura
Dacia, 1999;
2. Adaptare după F. Trompenaars. L’entreprise multiculturelle. - Paris: Laurent du Mesnil,
1994.
3. Adler, Nancy. International Dimensions of Organizational Behavior. - Inc. Portland: Book
News, 2001.
4. Bartoli, A. Communication et organisation. – Paris: Les Éditions d`organization, 1990.
5. Boboc, Ion. Comportament organizaţional şi managerial. Fundamente psihologice şi
politologice, vol. 1. - Bucureşti: Editura Economică, 2003.
6. Bogáthy, Zoltán (coordonator). Manual de psihologia muncii şi organizaţională. - Iaşi:
Editura Polirom, 2004.
7. Boudon, Raymond. Tratat de sociologie. - Bucureşti: Editura Humanitas, 1997.
8. Burciu, A. Sisteme de management şi stiluri manageriale implicate. - București: Editura
Press,
9. Burduş, Eugen. Management comparat internaţional. - București: Editura Economică, 2001.
10. Buzărnescu, Ştefan. Introducere în sociologia organizaţională şi a conducerii. – Bucureşti:
Editura Didactică şi Pedagogică, 1995.
11. Cole, G.A. Managementul personalului, - Bucureşti: Editura CODECS, 2000.
12. Deal, T.E.; Kennedy, A.A. Corporate Cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life. -
London: Addison-Wesley, 1982.
13. Douglas, Mary. Cum gândesc instituţiile. trad. de Radu Pavel Gheo. – Iaşi: Polirom, 2002.
14. Fischer, C.D. Human Resource Management. – Boston: Houghton Mifflin Company, 1996.
15. Gélénier, O. Stratégie de l’entreprise et motivation des homes. – Paris: Edition Hommes et
Techniques, 1984.
16. Goffee, Rob. Diversitatea culturală. IDM International, London, Business School, The
Wharton School of the University of Pennsylvania, trad. de Cristina Dogaru, Luiza Kraft şi
Oana Popescu, -Bucuresti : Rentrop&Straton, 2000.
17. Handy, C. Gods of management. – London: Century Business, 1991.
18. Hellriegel, D.; Slocum, J. W.; Woodman, R. W. Organizational Behavior. - London: West
Publishing Company, 1992.
19. Hervé, Laroche. Management. Aspect humains et organisationnels. - Paris: PUF
Fondamental, 1991.
20. Hesselbein, Frances, Goldsmith, Marshall, Beckhard, Richard (coordonatori). Organizația
viitorului. - Bucureşti: Editura Teora, 2000.
21. Hofstede, G., Bollinger, D. Les differences culturelles dans le management. - Paris: Les
editions d’organisation, 1986.
22. Hofstede, Geert. Managementul structurilor multiculturale. – Bucureşti: Editura
Economică, 1996.
23. Huţu, C. A. Cultură organizaţională şi transfer de tehnologie. – Bucureşti: Editura
Economică, 1999.
24. Ionescu, Gh. Gh. Dimensiunile culturale ale managementului. – Bucureşti: Editura
Economică, 1996.
25. Johns, Gary. Comportament organizaţional. trad. de Ioan Ursachi, Ion Postolache şi Raluca
Aron. - Bucureşti: Editura Economică, 1998.
26. Kobi, J. M.; Wüthrich, H. Culture d’entreprise, modes d’action. - Paris: Editor Nathan,
1991.
27. Kotler, P. Managementul marketingului. trad. de Daniel Aizic. - Bucureşti: Editura Teora,
1997.
28. Lafaye, Claudette. Sociologia organizaţiilor. trad. de Mihaela Zoicaş şi Elisabeta
Stănciulescu. – Iaşi: Polirom, 1998.
29. Lefter, V., Manolescu, A. Managementul resurselor umane. – Bucureşti: Editura Didactică
şi Pedagogică, 1995.
30. Mărăcine, Virginia. Decizii manageriale. Îmbunătăţirea performanţelor decizionale al firmei.
- Bucureşti: Editura Economică, 1998.
31. Mockler, J. Robert. Management strategic multinational. – Bucureşti: Editura Economică,
2001.
32. Moldovan-Scholtz, Maria, Iosif, Gheorghe. Psihologia muncii. - Bucureşti: Editura
Didactică şi Pedagogică, 1996.
33. Mondy, R. Wayne; Noe, M. Robert, Premeaux, R. Shane. Human resource management. -
New Jersey: Prentice Hall, 2002.
34. Neculau, Adrian (coordonator). Analiza şi intervenţia în grupuri şi organizaţii. - Iași:
Polirom, 2000.
35. Nicolescu, Ovidiu. Management comparat, - Bucureşti: Editura Economică, 1992;
36. Perlmutter, V. Harold. Cum să stapânești managementul la perfecţie. - London:
Rentrop&Straton, Bucureşti, 2000.
37. Pitariu, D.H. Managementul resurselor umane. Măsurarea performanţelor Profesionale. -
Bucureşti: Editura ALL, 1994.
38. Sainsaulieu, R. L’identité au travail. – Paris: Presses de la Fondation nationale des Sciences
Politiques, 1977.
39. Schein, E. The Role of the Founder in Creating Organizational Culture. - London:
Organizational Studies, 1983.
40. Thévenet, M. La culture d’entreprise, Que sais-je? – Paris: Presses Universitaires de France,
1993.
41. Valade, Bernard. Cultura, în Boudon Raymond (coordonator). Tratat de sociologie. –
Bucureşti: Editura Humanitas, 1997.
42. Vlăsceanu, Mihaela. Organizaţii şi comportament organizaţional. - Iași: Polirom, 2003.
43. Vlăsceanu, Mihaela. Organizaţiile şi cultura organizării. - Bucureşti, Editura TREI, 1999.
44. Vlăsceanu, Mihaela. Psihosociologia organizaţiilor şi conducerii. – Bucureşti: Editura
Paideia, 1993.
45. Zaiţ, Dumitru (coordonator). Management cultural. Valorizarea diferenţelor culturale. –
Bucureşti: Editura Economică, 2002.
46. Zlate, Mielu. Leadership şi management. – Iași: Polirom, 2004.
47. Zorlenţan, T.; Burduş, E.; Căprărescu, Gh. Managementul organizaţiei. – Bucureşti: Editura
Holding Reporter, 1996.