Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”

Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate


Braşov

Curs online

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ASIGURARI COMERCIALE

LECTOR UNIV. DR.


GHEORGHIȚA DINCĂ

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
TEMA 1

APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA
ASIGURĂRILOR PE PLAN
INTERN ŞI INTERNAŢIONAL (I)

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Obiective

 Cunoașterea istoricului asigurărilor pe plan


internațional
 Prezentarea etapelor în evoluția asigurărilor în
România
 Caracteristicile pieței asigurărilor în România
în etapa actuală

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Conţinut

 1.1. Originea şi evoluţia asigurărilor pe plan


internaţional
 1.2. Evoluţia asigurărilor în România
 1.3. Cadrul de reglementare a asigurărilor în
România

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Cuvinte cheie:
 activitate de asigurare,
 calcul actuarial,
 asigurări maritime,
 tabel de mortalitate,
 rezerve tehnice,
 rezerve matematice,
 grad de densitate.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Bibliografie

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)