Sunteți pe pagina 1din 2

Chestionar

Sunt Cristina Godoroja, asterandă la Universitatea de Stat din Moldova şi realizez o


cercetare privind simbolurile politice din Republica Moldova,necesitatea “producerii” şi
impactul acestora.
Vă rugăm să ruspundeţi la întrebările de mai jos. Confidenţialitatea răspunsurilor vă
este asigurată!

1. Cine consideraţi că merită să fie numit eroul nostru naţional?

1.a) De ce?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. Identificaţi limitele temporale ale secolului de aur din istoria ţării noastre:
_____________________________________________________________________________

2.a) Motivaţi alegerea făcută prin indicarea evenimentelor/personalităţilor care au marcat


respectiva perioadă______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. Realizaţi un profil al duşmanului ţării, fie că este din interiorul sau exteriorul ţării:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4. Cine consideraţi că încarnează pentru poporul nostru accesul la universalitate?


____________________________________________________________________________

4.a) Ce realizări ale acestuia îl plasează pe respectivul rang?


____________________________________________________________________________

5. Construiţi imaginea conducătorului politic ideal:


Acesta trebuie să fie:
Da Nu
Violent
Inginer
Competent în sarcini
Incoruptibil
Bun orator
Afectuos

Da Nu Acesta nu trebuie să fie:


Pacifist
Intelectual
Ignorant
Îngăduitor
Sincer
Dur
6. Pe care dintre politicienii actuali îl apreciaţi la cel mai înalt nivel?
________________________________________________________

6.a) Numiţi 3 calităţi ale acestuia care vă justifică alegerea:


1)_______________________________
2) ________________________________
3)________________________________

7. Identificaţi în ordine ierarhică instituţiile care se fac responsabile de fabricarea şi menţinerea


simbolurilor politice în Republica Moldova:
1) _________________________________________
2) _________________________________________
3) __________________________________________
4) __________________________________________

8. Ce simboluri politice consideraţi că au cel mai mare impact la etapa actuală?


Precizaţi simbolul şi contextul în care este folosit.
1.___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________

9. Cum apreciaţi importanţa Sărbătorii Naţionale – 27 august pentru Republica Moldova?


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

10. În ce măsură consideraţi că imnul de stat „Limba Noastră” este reprezentativ pentru ţara
noastră?
_____________________________________________________________________________

Date personale:
Vârstă:_______ani Sex: M F

Ocupaţia: _______________________

Vă mulţumim pentru contribuţie şi timpul acordat!

S-ar putea să vă placă și