Sunteți pe pagina 1din 12

Black Sabbath – paranoid

Tuning: Standard (EADGBe)

Intro:

e|---------------------------------------------------------| B|---------------------------------------------------------| G|---------------------------------------------------------|

D|------------------------12h14----------------12----------|

A|--12h14--12h14--12h14---------12h14---12h14------14------|

E|--12-----12-----12---------------------------------------|

Riff-ul principal (text) :

a cum acest cäntec este foarte simplu, aici sunt puse numai acordurile. Ascultaţi cäntecul ca sa vedeţi cum trebuie cäntat

E5

e|---------------|--------------| B|---------------|--------------| G|---------------|--------------| D|---------------|--------------|

A|--14-----12----|-14---12---14-|

E|--12-----10----|-12---10---12-|

D5

termină cu partea aceasta

Riff-ul de umplutură:

x2

E5

C5

D5

E5

e|-------------------------|

B|-------------------------| G|-------------------------| D|-------------------------|

A|--14----10---12---14-----|

E|--12----8----10---12-----|

Bridge:

e|-------------------------------------------------------------------------|

B|-------------------------------------------------------------------------|

G|------------------------------------------------------------------------|

D|-------------------------------------------------------------------------|

A|--14------------------12----------------------14-------------------------|

E|--12------------------10----------------------12-------------------------|

Can you help me?

Occupy my brain?

Oh, yeah

Solo (Chitara 2 sau bas distorsionat continua cu riff-ul principal):

e|-------------------------------------------------------------------------| B|-------------------------------------------------------------------------|

G|---9b11r9p7--9~-----9-7--9p7---------------------------------------------|

D|------------------------------9/7--5h7-5h7---------5---------------------|

A|---------------------------------------------5h7-7-----7-7---------------|

E|-------------------------------------------------------------------------|

įŎœţœŋĊěĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊīŝřōœŋţœŋĊļřōŕŏŜœŖřŜĊŎœŘĊķřŖŎřŠŋĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊ

ěĊĽŏŚŞŏŗŌŜœŏĊĜĚěĚ

Welcome, We are back

Salut, bine ai venit pe ARM.

foto. Iar pe timp de iarnă frigul nu-i

Posibil că nu ştii unde ai ajuns. ARM a

speria,

mergeau

la

concerte,

fost o comunitate de oameni frumoşi,

sarbătoreau

impreună

orice

ocazie

talentaţi, nebunatici. Toţi aceşti

posibilă.

Acum

am

revenit,

avem

oameni erau diferiţi unul de altul,

haine noi

şi

sperăm

asta

să

nu

te

fiecare cu viziuni si valori proprii. Dar era ceva ce ii facea sa fie impreună, să fie mai –

puternici muzica. Şi nu oarecare… pentru că arm-iştii optau pentru

sperie. Daca nu ştii ce nevoie Rockerilor fost istorie o nouă componenţă un sfðrşit, o
sperie. Daca nu
ştii
ce
nevoie
Rockerilor
fost
istorie
o
nouă
componenţă
un sfðrşit,
o
Noi
refacem
vechi
al
acestui
portal(dacă-l
mai
minte
cineva)
ca

e, atunci

intră şi vezi, iar dacă ai şi tu

sðnge de arm-ist, nu e

să-ţi

spunem de ce să vii si tu aici!

muzica bun㠖 acea rock. Pentru

Asociaţia

din

Moldova a revenit cu

in

nouă.

am ðncercat să

fiecare din ei ARM

a

aparte, un ðnceput

sau

deşteptare sau un somn profund , dezamagire sau noi expectanţe. Această

faţă,

spiritul

 

mini

ţine

să

va

comunitate a unit multi

aducem ştiri noi din lumea

oameni . Mulţi

din ei s-au făcut

rockului Autohton shi a celui mondial.

prieteni

pe

viaţă,

alţii

şi-au găsit

Avem

ca

scop

să

vă

abilităţile

ðn

muzică.

Bucuriile,

arătăm o imagine autentică a scenei

tristeţele, noile melodii, şi impresiile

rock Moldoveneşti, care va conţine atðt

referitor

la

acestea,

arm-iştii le

nume cunoscute cðt şi trupe noi care

impărtăşeau nu

doar in lumea

numai ðncep a gusta din viaţa scenică

virtuală, dar şi in timpul offline-urilor

de rocker. Ne propunem să venim ðn

organizate. Pe timp de vară un locuşor ðn pădure era perfect pentru un grup de oameni ðnarmaţi cu carne, utură, chitară şi desigur un aparat

ajutorul rockerilor pentru a-i susţine ðntru tot ce ei fac: cðntă, ies la aer liber sau dacă au nevoie de a se promova intr-un fel sau altul.

1

ţ ine ðntru tot ce ei fac: cðnt ă , ies la aer liber sau dac

įŎœţœŋĊěĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊīŝřōœŋţœŋĊļřōŕŏŜœŖřŜĊŎœŘĊķřŖŎřŠŋĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊ

ěĊĽŏŚŞŏŗŌŜœŏĊĜĚěĚ

N o uĊ Т э

цĊ

"

Sphn" şb"Spn8">:Y:B:E:" şb";r~hg"

şb9m"ohg_b~fm€"i~qsqgţm"em"oqm"pq9m"

hi€m"qpbţbq"m" _q€b‚meeb"_€_€hod8" om~q"q"pq_ăşhm~ă"ög€~q"*/" şb"++"

m`€8"iq"iemcm"pbg"Omfm"Oqoaq8"

bg_h~fqmsă"

M€_qe8"‚bgq~b8"+)"m`€8"ög"iqge€bfm"

qm~ă"pq"_€_€hod8"oqb"pbg"Omfă"‚h~"

m‚qm"im~€q"pq"g"ahƒ"qq€~mh~pbgm~8"

h~`mgbsm€h~bb:"

Em"0"m`€"€~im"€~qnbm"m"

ohgoq~€qsq "em "~hod "_q€b‚me "miieq "

~hod‘"8pbg"Mefm€r"8Dmsmda€mg8pm~"m"

_h€"mgem€" <hg_h~f" _~qb" ƒƒƒ:sphn9b9 spn:ohf"=hb"fqfn~b"m"bqb€"pbg"

€~im8"mosmgp9b" _h€bb" oheq`bb" pq" ebim"pq"pqfho~m€bq"b"pq"_mi€e"om"m"

obim€"bg"i~bq€qgbq:"Em"~mgpe"m8"

om"

gqbg€qeq`q~beq"m"bgoqi€"o"fmb"nbgq" pq" cfm€m€q"pq"mg"bg"~fm8"bm~" ieqom~qm" oqeh~"phb"m"

oqm"

fmb" ngm"

he€bq:"

Ehoe"eh~"m"

em€"

pq"me€b"phb"

i~hpom€h~e"

_h~fm€bqb"

of"gfmb"_h~fmţbm"Sphn"şb"Spn"ş€bq" "_moă:"=q"em"Zb€~"iíg "em"fm~q8"

_€_€hod"q€q"oqe"fmb"€m~q8"ig"

Spnbb:"

m_b~fm"

Spnbb:" m_b~fm" <qeq n~m" €~i ă " pq"q€gh9 ~hod"

<qeq

n~m" €~iă"

pq"q€gh9

~hod"

^qinebom"

Yheph‚m8"

Sphn"

Spn"q€q"

ogho€ă"

iqg€~"

ahƒ9~beq"

şb"

fsbom"

h~b`bgmeă8"

g"

eb‚q"

şb"

pbg"

_h€"

_h€"

bg€~fqg

€b€b8" om~q"

m"

mo€b‚m€"

fmb"

mg€q~bh~"bg"

Sphn"

Spn:"

b"

fbq"

g"

ög€~q"

am~poh~q"i€q~gbo" şb"fsbom"ihiem~ă" fheph‚qgqmoă:" \qg€~" ohfihgqgţbb"

€~iqb8"q‚qgbfqg€e"pq"em"_€_€hod"

ögqmfgă"h"i~h‚hom~q"mgmeă"em"om~q"

g"ih€"ă"g"mpq~q8"h"ög€íegb~q"o"

bnb€h~bb"fsbobb"h~b`bgmeq8"h"mi~hibq~q"

pq"_mgb:">b"ig"oă"_€_€hod9e"q€q"

_q€b‚mee"om~q"öb"qebnq~qmsă şb"öb"_moq"

"pqm"_~í"ebnq~"o~qm€b‚b€ăţbb8"q€q"

ehoe" gpq" q" i~hfh‚qmsă"fsbom" ~hfígqmoă"pq"‚mehm~q:"

m"

_q€b‚meeb" _€_€hod" q" pq_ăşhm~ă" ög€~q "*/ "şb "++ "m`€8 "iq "iemcm "pbg " Omfm "Oqoaq8 "iq "eíg`ă" Sphn "şb "Spn8 " >:Y:B:E" şb";r~hg"_bbgp"ohg_b~fm€q" şb"

"

b"

Spn"g"‚m"fmb"mim~qm"bg"‚qoaqm" ohfihgqg€m" om~q"m"mp"Yheph‚qb" ehoe"/"em">~h‚bbhg"bg"+)).:"\~bfe"

nm€q~b€"me"€~iqb8"Mgm€hebb"\`mob"b"

oab€m~b€e"B`h~";s~gbo8"m"ieqom€:"

Bg"ehoe"eh~8"bg"€~im"m"‚qgb€"me€b"phb"

_h€b"fqfn~b" "Mgp~qb"<qnh€m~b"em"

€hnq"b"_‚qm€hem‚"_€m~8"ogho€"om"

^rcbo"em"oab€m~m:"

Sphn"

6"6"6"

;mbq€bb" pbg" Stereodoping" g€"

iq "omeq "pq "m "emgm "ghe ">\ "menf "o " pqgfb~qm " <m~~bhg "Db€q‘ ":=m~ "ibgm " m€gob"m‚qf"ihbnbeb€m€qm"pq"m"moe€m" oö€q‚m"ibqq"ghb"pq"iq"‚bb€h~e"menf:"

"

<qm"

pq9m"

hi€m"

qpbţbq"

Egm"Mfm~ă8"M~hhiq~"şb"M~im"Oqoaq:"

2

<qm" pq9m" hi€m" qpb ţ bq" Egm"Mfm~ ă 8"M~hhiq~" ş b"M~im"Oqoaq:" 2

įŎœţœŋĊěĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊīŝřōœŋţœŋĊļřōŕŏŜœŖřŜĊŎœŘĊķřŖŎřŠŋĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊ

ěĊĽŏŚŞŏŗŌŜœŏĊĜĚěĚ

9 ľĊĂ ŢĊijĊ

1. Ozzy Osbourne: e foarte-foarte posibil ca

membrii originali Black Sabbath să se reunească şi să facă ðmpreună un nou album Black Sabbath. "Şi cred că vom da şi un tur. Cðnd - nu ştiu. Am discutat cu Bill Ward (Toboşarul Black Sabbath), şi ambii ne-am decis ca niciodată să nu spunem niciodată.", a zis cðntăreţul Black Sabbath, Ozzy Osbourne. Pe lðngă cariera sa solo, el mai vrea să scrie o carte cu numele "I am Ozzy"

2. 5 aug 2010:

Autobusul Fear Factory a luat foc pe magistrala M1 lðngă Northamptonshire, Anglia. La aproximativ 3 şi 30 dimineaţa, şoferii au observat că iese fum din roata dreaptă din spate a autobusului. Ei au ðncercat să stingă

focul, dar nu au reuşit, aşa că au trezit toată echipa care dormea ðn autobus. Din fericire, toţi membrii trupei şi echipa lor au rămas ðn viaţă. Focul le-a ars cðteva laptopuri, bani şi documente, dar cel mai important e că toţi membrii trupei sunt vii şi nevătămaţi şi ne pot bucura mai departe cu muzica lor.

3. Bucurie pentru fanii trupei A Perfect Circle.

Membrii fostei trupe, ce au cðntat ðn trupele Vqqn, Sweenu qh Vhe Stqne Aie, Pkne Kneh Pcknu, \wcn si Ptkowu, au anuntat ca trupa revine pe scena. 6 ani in urma trupa si-a stopat activitatea,dupa lansarea a 3 albume de succes. Iar apoi formatia s-a destramat. Dar pe 3 august pe pagina twitter a rockerilor au aparut mesaje de genul “rata batrina nu moare”. Comentariile rockerilor nu s-au lasat mult asteptate. Renasterea A Perfect Circle afirmat-o vocalistul si tobosarul trupei . Mai mult decit atit, pentru revista Rolling Stone au anuntat ca dëjâ se pregatesc pentru

noul album. 4. Chitaristul de la Aerosmith, Joe Perry, a fost lovit din spate in timp ce se plimba cu motocicleta. El s-a oprit la un semafor, şi cðnd el s-a făcut verde, a pus motocicleta ðn viteză. $Wtoătqtwn nwetw ee ok/n coknteue e hcrtwn eă utăteco re oqtqekenetă, fct oă wktco fkteet ðn uwu0 Heoekc ecte eqnfweec q ocşknă fkn wtoc oec rwt şk ukornw nw u/c qrtkt şk c knttct ew 25/52 fe okne re qtă ðn urctene oqtqekenetek oene0 Vqt urctene oqtqekenetek c hqut fkuttwu, rðnă nc oqtqt, fct ew nw co nkek q xănătcke0 Pw/ok xkne uă etef cutc, ew uwnt ew cfexătct nqtqequ$ zice chitaristul de la Aerosmith.

5. Asociatia Americana de inregistrare audio

si organizatia internationala de inregistrari audio au apelat la compania Google pentru a fi sterse mai repede toate link-urile ce pot duce la download gratis a albumului “In RAINBOWS” a trupei Radiohead. Pentru

inceput acest album a fost posibil download- at pentru bani. Astfel,in doar citeva zile organizatorii au cistigat peste 10 milioane de dolari. Iar peste 3 luni licenta pentru raspindire nu mai era valabila. 6. Cu ocazia concertului sustinut de Aerosmith in data de 17 august la Air Canada Centre din Toronto, Canada, vocalistul Steven Tyler si chitaristul Joe Perry nu s-au sfiit sa se imbranceasca pe scena in timpul piesei Nqxe Kn An Gnexctqt.

7. Albumul Sk{hqtiet, lansat anul trecut de

finlandezii de la Amorphis, a fost premiat cu Dkuewn fe cwt, pentru vinzari de peste 15.000 de exemplare in Finlanda. Amorphis a primit premiul la petrecerea de lansare a primului DVD din discografie, Hqtikni the Ncnf qh Vhqwucnf Nckeu, care a avut loc la Cinema Andorra din Helsinki, pe 6 iulie. Cu

citeva luni in urma, Amorphis primise Discul de aur pentru albumul Hct htqo the Swn (2003).

8. Vocalistul trupei, AMATORY, IGOR a parasit

trupa. El a facut acest pas, dupa o perioada indelungata de meditatii asupra propriei existente. Drept rezultat vocalistul se va dedica religiei, in mare parte bisericii. Asa cum, nu se poate dedica 100% AMATORY, in modul in care ar trebui sa faca un solist pentru trupa sa. Si refuza de a reveni din nou in muzica rock. Dar, in pofida acestui fapt noi ii raminem foarte recunoscatori si ii multumim pentru efortul depus pe parcursul timpului. Desigur ca il vom asteptam inapoi. Noi

acceptam si respectam mult hotarirea lui,si rugam toti fanii sa se resemneze cu aceasta.

9. 0 Nc fqct q zk fwrc ee c cnwntct ec u/c

cnctwtct hqtoctkek nqtxeikene Dkoow Dqtikt, owntk/knuttwoentkutwn uwefez Snqw{ Shcw *Vhetkqn, Dteco Gxkn,Mkni Dkcoqnf, Mete{hwn Hcte, Meoentq Mqtk, Pqtte Dcoe), c cnwntct ec rctcueute ttwrc uk ue kntqctee kn Vhetkqn0 Ehtkutqhet Jqhnuuqn *Vhetkqn) c feenctct wtoctqctene $Swnteo hqctte bwewtquk uc xc cnwntct hcrtwn Snqw{ u/c tekntqtu kn hqtoctkc Vhetkqn0 N/co rtkokt kncrqk ew btctene feuehkue, kct cewo kneeteco uc hceeo wn okz kntte nqwn uhqw re ecte n/co icnfkt uk wntkown ecte n/c kornkect uk re Snqw{0$.

3

įŎœţœŋĊěĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊīŝřōœŋţœŋĊļřōŕŏŜœŖřŜĊŎœŘĊķřŖŎřŠŋĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊ

ěĊĽŏŚŞŏŗŌŜœŏĊĜĚěĚ

Seara, cîntă VaRa

>kri ékcffkţăoff cloj^ţfbf bpqb /--A 4klfbj_ofb5+ Qlqrşf) lofdfkfib ^`bpqbf^prkqjriqj^fsb`efpfpbqo^d

abmbi^pcéoşfqri^kfiloD-)^qrk`f`éka p*^r`rklp`rqS^pfibşfO^ar+Ékp`roq qfjm)^`bşqf^^rabp`lmbofq`ă^r fkqbobpb`ljrkb)ékpmb`f^iékmi^k jrwf`^i 4qeb?b^qibp)Nrbbk)Lwwv Lp_lrjb)Vra^pMofbpq)S^kT^ibk) >bolpjfqe)@rkpKOlpbp)UolkY^fabk

bq`5)şf^rabsbkfqcl^oqb_rkfmofbqbkf+

>qrk`f^rclpqp`ofpb şf

L*@e^a)

>j^id^j^)O^hbql_fif)W^oc^dbk5mb

i*^

mlpq

ob`lj^ka^qmbA^jf^kmbkqormlwfţf^ ab_^pfpq)`^ob)i^oékaripăr)i*^ molmrp mb Ulk mbkqor ^ cf `i^mfpq ék `^aoricloj^ţfbf+ Ék^ş^jla)ékklfbj_ofb/--A ék`bmmofjbibobmbqfţff^ib cloj^ţfbf S^O^) f^o mfbpbib pb p`ofr rk^ armă ^iq^+

Yljlq

4bu

Sffqlori)

ab

_^qbofpq

>`bpq^

ă  ^iq^+ Yljlq 4bu Sffqlori) ab _^qbofpq >`bpq^ ^krirf /--C ék`bmb ir`ori mofjri@A ş fékj^f/--D

^krirf

/--C ék`bmb ir`ori

mofjri@Aşfékj^f/--D

i^

Ék

s^o^

mofjbib

mfbpb

afk

obmboqlofri

sffql^obf

cloj^ţff

S^O^)

cffka

fkqbomobq^qb şf bubop^qb

_il`rofilo

afkpqo^a^>i_fşl^o^afk

@efşfkăr+

mofk

p`ăofib

Pqfirialjfk^kq^i

cloj^ţfbfbpqbrke^oa*

Qk

ol`h

^`bi^şfqfjm) оkjrwf`^

S^O^

_irbp)

obdăpf

bibjbkqb

a^ppf`

mlm*ol`h

olff)

eb^sv*jbq^i)

qo^afţflk^i+

pb

mlq

ab

ol`h

k

^`bpq^sbabirjfk^wfibf+

>i_rjribpqbrkmolarp

abjl

şf

`lkţfkb

.-

mfbpb)

rkbib

afk

bib

mrqékacf^p`riq^qb şfi^

mlpqrofib

ab

o^afl

^rqleqlkb+

Ukklfbj_ofb/--E

m^o^pbpqb

cloj^ţf^)cffkafkil`rfqab

Bar^oa

qékăori

pf

bkbodf`ri

>aof^k

@^m_^qrq+

Éjmobrk^`r^`bpq^afk roj^)fkj^oqfb/-.-) cloj^ţf^fkobdfpqob^w^m^qormfbpbklf) alr^ afkqob `^ob `r m^oqf`fm^ob^ _fkb`rklp`rqbf fkqbomobqb ^rqleqlkb Sbq^?roi^`r Afkjljbkqriékcffkţăoff şfmékă

ék mobwbkq `bf ab i^ S^O^ ^r mrqrq cf wrţf şf ^rwfţf `r j^f jriqb l`^wff+ Mofkqob^`bpqb^pbkrjărăCbpqfs^iri abjrwf`ă ol`h ‚Ol`h Y^o^qelk

bq`+ Ék mbofl^a^.EE0*/--0S^pfib

оk cloj^ţffib ^rqleqlkb

C^`qloşfBaf`q)a^odékarii^kpăoffrkrf molfb`q ol`hmolmofrkr*i mărăpbşqb kf`fmbkqorl`ifmă+ Ék^ş^cbi)ékf^ok^^krirf/--A) armăj^fjriqbafp`rţffm^pflk^kqb) S^pfib şfO^arab`fapăékcffkţbwb molmof^iloqormăol`h+Qlq^qrk`f ^m^ob şfabkrjfob^cloj^ţfbf+Ukfţf^i) abkrjfob^cloj^ţfbfbo^ibd^qăal^o abmofjbibifqbob^ibmobkrjbilo`bilo alfclka^qlof+@rqfjmri)ékpă)^`b^pq^ ^ék`bmrqpă pfj_lifwbwb^j_f^kq^ `^iaă şfsbpbiăafk`^aoriqormbf+ Ékql^jk^^krirf/--A)S^pfibéi ^qo^dbékklrimolfb`qS^O^mbBar^oa

bslirb^wă

>kr^i ab @^ofq^qb

‚Tfkqbo@e^ofqv?^w^^o4/--C5‚@^i^

AobmqrofiloLjrirf4/--D5)Lmbk>fo

YliabumlRo_^kCbpq4/--E5)Lmbk

>fo >kqf*Qloqro^ 4/--E5) @lk`boq abaf`^qffibfBrolmbffkMf^ţ^Y^off

>arkăof

@efşfkăr

4/--B5) Qéodri

K^ţflk^ib

afk

4/-.-5şfjriqb^iqbib+

4

įŎœţœŋĊěĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊīŝřōœŋţœŋĊļřōŕŏŜœŖřŜĊŎœŘĊķřŖŎřŠŋĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊ

ěĊĽŏŚŞŏŗŌŜœŏĊĜĚěĚ

La început a fost Black Sabbath

Eät n/ct hk fe uttcnkw, fct eeec ee nqk cewo nwoko „Metcn” c ðneerwt re necștertcte fkn ecwzc wnwk ceekfent ecte c cxwt nqe nc q hcbtkec fkn Dktokihco, Aninkc0 Vänătwn Anthqn{ Kqoo{, nc xätutc fe 39 cnk nwetc nc q hcbtkeă fe rncecte c oetcnwnwk0 În wntkoc uc zk fe nwetw, fkn

ecwzc wnek etqtk tehnkee en șk/c rketfwt xäthwtkne feietenqt oklnqekw șk knenct0 Dkn ecwzc ceecutc, en u/c iänfkt nw xc ock rwtec eäntc nkekqfctă nc ehktctă, fct șehwn w k/c rwu uă cuewnte eätexc

eänteee

ehktctkutwnwk fe Jczz Dlcniq Teknhctft, ecte etc hqctte hckoqu ðn ekwfc hcrtwnwk eă cxec oäknkne owtkncte0 Penttw c rwtec eäntc nc ehktctă ew feietene ucne uwrtc/ uenukbkne, Vqn{ c uehkobct uttwnene ðn nkște uttwne hqctte wșqcte re ecte ne/c nwct fe nc bcnlq șk ðn rnwu c okeșqtct tenukwnec nqt, uetänf ehktctc re tqncnktctec E# *Dq/ fkez), cfkeă ew ttek ueoktqn/wtk ock lqu0 Aeeut nwetw xc hk ock crqk rtenwct fe oclqtktctec ttwrenqt oqfetne fe Metcn, hkknf cewoc wn henqoen

qonkrtezent0

cne

Dwră ceecutc u/c hqtoct ttwrc Dncek Scbbcth, hqtoctă fkn ehktctkutwn Vqn{ Kqoo{, bcukutwn Geezet Dwtnet, tqbqșctwn Dknn Yctf șk eäntătețwn Qzz{ Qubqwtne0 De hcrt, nc ðneerwt ek ue nwoecw Gctth, fct fkn ecwzc eă etcw eqnhwnfcțk ew q cntă ttwră, ecte re ctwnek ðșk ðneerec ectketc owzkecnă, ucw feeku uă/șk uehkobe nwoene ðn

Dncek Scbbcth, fwră ee cw xkzkqnct ðortewnă wn hkno hqttqt0 Gk cw keșkt re ueenă ew nkște eänteee ðntwneecte, rwttänf oeucle itene feurte tăzbqk, oqctte, feteinătk okntcne0 Şk cnwoe rtkn cutc cw fct nqxktwtc0 În ekwfc hcrtwnwk eă cnbwoene nqt

etcw etktkecte fkn itew fe eătte etktkekk owzkecnk ck tkorwnwk, șk owzkec nqt nw etc rwuă re nkek wn rqut fe tcfkq, rtkoene nqt cnbwoe etcw wn uweeeu kntetncțkqncn0 Anbwown „Dncek Scbbcth”, rtkoc nqt ðneetecte fe c ðnteikuttc wn cnbwo, c hqut rtcetke fkuttwuă ðn țănfătk fe eătte etktkek, fct c cxwt wn uweeeu enqto0 Gn c clwnu re nqewn 8 ðn ehctt/wn Teictwnwk Wnkt șk re nqewn 25 re

re nqewn 8 ðn ehctt/wn Teictwnwk Wnkt ș k re nqewn 25 re Dknnbqctf 2220 Wtoänf

Dknnbqctf

2220

Wtoänf uweeeuwn rtkownwk nqt cnbwo, ðn ceencșk cn cw nwetct fkn itew șk cuwrtc cnbwownwk „Pctcnqkf”0 De hcrt, tktnwn cnbwownwk ttebwkc uă hke „Yct Pkiu”, renttw c ctătc tecețkc neictkxă re ecte q cxecw oeobtkk ttwrek cuwrtc tăzbqkwnwk fkn Vketnco0 Dct hktoc fe ðnteikuttătk c knukutct cuwrtc uehkobătkk fenwoktkk0 Authen, ðn crtqcre 52 fe oknwte ek cw hqut nexqkțk uă eqorwnă eänteewn

„Pctcnqkf”0

Aeeut eäntee c hqut ncnuct ðnckntec cnbwownwk ew ceeecșk fenwokte, tkfkeänfw/ue re nqewn 6 ðn ehctt/wtkne btktcnkee, tăoänänf ukniwtwn hkt Dncek Scbbcth ecte c clwnu ðn tqr 320

5

tkfkeänfw/ue re nqewn 6 ðn ehctt/wtkne btktcnkee, t ă oänänf ukniwtwn hkt Dncek Scbbcth ecte c

įŎœţœŋĊěĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊīŝřōœŋţœŋĊļřōŕŏŜœŖřŜĊŎœŘĊķřŖŎřŠŋĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊ

ěĊĽŏŚŞŏŗŌŜœŏĊĜĚěĚ

Evenimente istorice

1 August:

1960 -Elvis Presley a fost numit “Inamicul Public Nr

1” de catre revista Est-Germana “Young World”

1968 – Filmul lui Mick Jagger “Performance” a fost

lansat

2 august:

1961 – Beatles s-au angajat ca headlineri

permanenti la clubul Cavern din Liverpool. Acolo ei au avut peste 300 de concerte in urmatorii doi ani

1962 – Robert Zimmerman si-a schimbat legal

numele in Bob Dylan

concert dupa ce solistul Guns'n'Roses Axl Rose a intrerupt concertul din cauza ca avea dureri de gat.

2006 – Travis Barker din Blink-182 a divortat de

regina de frumusete Shanna Moakler

10

1954 – Elvis Presley a cantat pentru prima oara

cantecul “That's All Right (Mama)” in Memphis

1972 – Paul si Linda McCartney au fost arestati

pentru posesiune de droguri dupa un concert in

Suedia.

11 august:

August:

1963

– Eric Clapton pleaca din The Roosters pentru a

1965

– Clipul Beatles “Help!” a fost premiat la New

forma trupa Casey Jones and the Engineers

York

3

august:

1966

– Beatles au venit la aeroportului O'Hare din

1963 – Beatles au cantat ultimul lor concert la clubul

“The Cavern” din Liverpool

1966 – The Rolling Stones au inregistrat cantecul

“Have you seen your mother, baby”

1971 – Paul McCartney a anuntat crearea noii sale

trupe “The Wings”

Chicago pentru a incepe ultimul lor tur in SUA

1968 – Primul single Beatles lansat de firma lor de

discuri Aplle Records, “Hey Jude”, a fost lansat

1973 – Dupa ce a vazut cum KISS cantau la un hotel

din New York, producatorul Bill Aucion s-a oferit sa le

fie manager si a promis un contract de inregistrari.

1987

– Def Leppard au lansat albumu lor “Hysteria”

1999

– KISS a primit o stea pe Hollywood Walk of

4

August:

Fame

1956 – Cantecul lui Elvis Presley “Hound Dog” a fost

lansat.

1966 – Beatles a fost temporar interzisa pe toate

posturile de radio din SUA din cauza lui John Lennon

care a zis ca “Beatles e acum mai populara decat Iisus Hristos”

1980 – John Lennon si Yoko Ono au inceput sa-si

inregistreze albumul “Double Fantasy”

5 August :

1966 – Albumul Beatles “Revolver” a fost lansat in

12 august:

1972 – The Festival of Hope a fost primul rock

festival facut pentru a colecta fonduri pentru caritate

1993 – Red Hot Chilly Peppers si-au schimbat

chitaristul. Arik Marshall a fost schimbat cu Jeese Tobias, care a parasit trupa peste trei luni.

1994 – Woodstock '94 s-a deschis in Saugerties,

New York. Deschiderea o fost pe a 25-a aniversare a

festivalului original Woodstock

13 august:

Marea Britanie

1965

– Albumul Beatles “Help!” a fost lansat in USA

6

August :

1999

– a fost lansat filmul “Detroit Rock City” (Tipo

1970 – Un festival anti-razboi a fost tinut pe

stadionul Shea in New York. Au participat Janis

Joplin, Paul Simon, Steppenwolf si Johny Winters

1982 – Albumul Pink Floyd “The Wall” a fost lansat in

New York

1989 – Adam Clayton din U2 a fost arestat la casa lui

din Dublin pentru posesie de Marijuana

1996 – Eddie Vedder a filmat trupa the Ramones

punandu-si mainile in ciment pe aleea din Holywood

a stelelor Rock inaintea ultimului lor concert care trebuia sa aiba loc la The Palace.

7 august:

1987 – Ozzy Osbourne a fost chemat in judecata din

cauza cantecului “Suicide Solution”. Un adolescent s-

a sinucis in timp ce asculta acest cantec.

1991 – Axl Rose, solistul Guns'n'Roses, a fost

chemat in judecata in legatura cu rascoala din St. Louis.

2000 – Familia lui Jimi Hendrix a castigat un caz de

avengura internationala pentru a-l deposeda pe

posesorul site-ului www.jimihendrix.com de acest domeniu.

8

1992 – James Hetfield din Metallica a fost ranit in

timpul unui concert din Montreal din cauza unei explozii pe scena. O rascoala a avut loc la acelasi

august:

6

comedie despre 4 adilescenti care vor sa nimereasca

la un concert KISS)

14 august:

1989 – Albumul lui Bon Jovi “New Jersey” a fost

primul album american publicat in URSS. Casa de discuri “Melodia” a platit pentru album un camion de lemne de foc, pentru ca rublele pe atunci nu puteau iesi in afara URSS.

2001 – Red Hot Chilly Peppers au anulat un concert

planificat in Israel din motive de securitate

15 august:

1965 – Beatles au creat un record, avand cel mai

mare numar de spectatori la un concert de pe Shea

Stadium, New York. Ei au avut peste 56 de mii de spectatori.

1969 – Festivalul Woodstock s-a deschis in Bethel,

New York. Concertul a durat trei zile si a atras peste 400 de mii de oameni

1997 – Tony Records a dat in judecata pe Gene

Simmons si Paul Stanley din KISS, cum ca ei ar fi

convins pe tobosarul KISS Peter Criss sa intrerupa contractul cu Tony Records.

16

1962 – Ringo Starr a fost selectat sa-l inlocuiasca pe

tobosarul trupei Beatles, Pete Best, care a lucrat cu

Beatles pentru aproape 2 ani si jumatate

August:

sa-l inlocuiasca pe tobosarul trupei Beatles, Pete Best, care a lucrat cu Beatles pentru aproape 2

įŎœţœŋĊěĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊīŝřōœŋţœŋĊļřōŕŏŜœŖřŜĊŎœŘĊķřŖŎřŠŋĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊ

ěĊĽŏŚŞŏŗŌŜœŏĊĜĚěĚ

Evenimente istorice

1977 – Elvis Presley a murit la virsta de 42 de ani,

in Memphis, din cauza a niste probleme de inima.

17 august:

1960 – Beatles au cantat primul lor concert in

afara Angliei

1968 – cantecul “Hush” al lui Deep Purple a fost

lansat

1969 – Dupa trei zile, festivalul din Woodstock a

1990 – A fost stabilit ca trupa Judas Priest nu este

responsabila pentru sinuciderile a doi adolescenti

dupa ce ai au ascultat muzica trupei

25 august:

1994 – Robert Plant si Jimmy Page s-au reunit intr-

un studio din Londra pentru a inregistra show-ul lor MTV “Unplugged”. Show-ul s-a numit “Unlegged”

26 august

luat sfarsit

1967

- “Purple Haze” de Jimmy Hendrix a fost lansat

1984

– Montley Crue a debutat la festivalul

1970

– Jimmy Hendrix a deschis Electric Lady Studio

Monsters of Rock, la Castle Donington, Anglia

1986 – Rick Allen a cantat primul sau concert cu

trupa dupa ce si-a pierdut o mana intr-un accident rutier

1995 – Securitatea a dat-o jos pe Courtney Love

de pe scena dupa ce ea a inceput sa se bata cu

fanii pentru ca ei nu strigau deajuns de tare.

1998 – Carlos Santana a primit o stea pe

Hollywood Walk of Fame

18 august:

1962 – Ringo Starr si-a facut prima aparitie cu

Beatles la Cavern Club.

1977 – funeraliile lui Elvis Presley au avut loc la

Graceland

in New York

1976 – Aerosmith au aparut pe coperta “Rolling

Stone”

1997 – Creed au lansat albumul “My Own Prison”

27 August:

1965 – elvis Presley a gazduit The Beatles in casa al

din Bel-Air

1965 – Al doilea album electric al lui Bob Dylan

“Highway 61 Revisited” a fost lansat

1967 – Brian Epstein, managerul Beatles, a fost gasit

mort in casa sa dupa o supradoza de tablete

somnifere.

1990 – Stevie Ray Vaughn si trei membri ai trupei lui

Eric Clapton au murit intr-o catastrofa de elicopter

1986

– Bon Jovi si-a lansat albumul “Slippery when

1992

– Textul cantecului “A Day In The Life”, scris de

wet”

mana lui John Lennon a fost vandut cu 87 de mii de

1992

– Kurt Cobain si Kourtney Love au devenit

dolari la o licitatie

parinti. Li s-a nascut o fetita, pe care ulterior au

28 august:

numit-o Frances Bean

1964

– Beatles au aparut pe coperta revistei “Life”

19

august:

1972

– David Bowie si The Spiders From Mars au

1964

– Beatles au pornit in primul lor tur in SUA

debutat la Carnegie Hall in New York

1980

– 1400 de oameni s-au rasculat in Toronte

29

august:

dupa ce Alice Cooper a anulat un concert din cauza

ca era bolnav

2001 – Fostul bassist Metallica Jason Newsted si-a

facut prima aparitie live cu EchoBrain

20 august:

1973 – Rolling Stones au eliberat cantecul “Angie”

1966 – Beatles si-au terminat al patrulea tur

american in Candlestick Park, San Francisco. Acesta

a fost ultimul lor concert public vreodata

1977 – trei oameni au fost arestati dupa ce au

incercat sa fure corpul lui Elvis Presley

30 august:

21

august:

1968

- “Hey Jude” de Beatles a fost lansat

1997

– La o conferinta de presa in Hard Rock Cafe

1972

– John Lennon si Yoko Ono au cantat concertul

din San Francisco, Carlos Santana a lansat un set de maiouri cu desene proprii. El a autografat 500

dintre ele pentru a fi distribuite pe piete interne si straine.

22 august:

1956 - Elvis a inceput lucrul asupra primului sau

clip “Love me tender”

1968 – Cynthia Powell Lennon l-a dat in judecata

pe John Lennon pentru a divorta pe baza de

adulter

1969 – Beatles au filmat un scurtmetraj pentru

“The Long and Winding Road”

1979 – Led Zeppelin au lansat ultimul lor album,

“In Through The Out Door”.

23 august:

1968 – Ringo Starr a parasit temporar The Beatles

24 august:

1964 – Beatles au lansat cantecul “Matchbox/Slow

Down”

1981 – Mark David Chapman a fost condamnat la

20 de ani inchisoare pentru ca l-a omorat pe John

Lennon

“One to One” in Madison Square, New York.

1989 – Izzy Stradlin de la Guns'n'Roses a fost

arestat pentru ca a creat perturbari in timpul unui zbor.

1998 – Marilyn Manson si-a schimbat stilul din ochi

innegriti pentru un machiasj mai usor si haine ale anilor 70. Noul sau album “Mechanical Animals” a

fost lansat, fiind total diferit de albumul din 1996 “Antichrist Superstar”

31

august:

1969 – Bob Dylan a facut prima sa aparitie pe scena

dupa o catastrofa rutiera ce a avut loc cu trei ani

inainte

1974 – In judecata, John Lennon depune marturie

cum ca administratia Nixon vroia sa-l deporteze pentru implicarea sa activa in miscarea anti-razboi.

1991 – Albumul “Metallica” al trupei cu acelasi nume

a debutat cu No. 1 pe Billboard Chart

1997 – Microsoft Network transleaza pe Internet

concertul U2 in Dublin

7

nume a debutat cu No. 1 pe Billboard Chart 1997 – Microsoft Network transleaza pe Internet

įŎœţœŋĊěĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊīŝřōœŋţœŋĊļřōŕŏŜœŖřŜĊŎœŘĊķřŖŎřŠŋĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊ

ěĊĽŏŚŞŏŗŌŜœŏĊĜĚěĚ

D i v e r s e

* * *

- De ce se imbraca rockerii numai in negru?

- Poarta doliu dupa frizer.

* * *

- Stie cineva de ce dau rokeri

din cap si manelisti din fund?

- Nu?

- Fiecare da cu ce gandeste!

* * *

Un rocker murdar se decide la un moment dat sa se spele. Si incepe

el sa se spele, si da jos un strat de murdarie:

- Mda, parca sunt mai curat.

Si se mai spala putin, si mai da jos un strat de murdarie:

- Mda, parca sunt si mai curat.

Bancuri

Si se mai spala putin, si mai da jos inca un strat de murdarie:

- A! uite si tricoul cu Metallica!

* * * Un rocker umbla prin desert .D- zeu il vede si gandindu-se EL, se coboara pe pamant in chip de om.Se duce la rocker si il roaga sa il insoteasca pana la prima oaza.Tot mergand ei asa rockerul scoate o

paine si ii intinde juma lu D-zeu.Merg ei ce merg si rockerul scoate o sticla de vodka si o imparte cu D- zeu.Aproape de oaza rockerul scoate un joint si il imparte cu omul(D- zeu).Acesta ramanand impresionat îi spune adevarul rockerului, la care rockerul zice:

-Tare iarba, Mosule

Aviz Ai ceva de spus important din evenimentele care vor aveam loc in luna viitoare
Aviz
Ai ceva de spus
important din
evenimentele care vor
aveam loc in luna
viitoare fă-o aici, nu
ezita, nu te costa
nimic, trimite anunţul
referitor la evenimet
pe adresa de e-mail:
ARMproMD@gmail.com
şi toţi cititorii acestei
reviste vor afla despre
el.
la evenimet pe adresa de e-mail: ARMproMD@gmail.com şi toţi cititorii acestei reviste vor afla despre el.

8

la evenimet pe adresa de e-mail: ARMproMD@gmail.com şi toţi cititorii acestei reviste vor afla despre el.

Black Sabbath – paranoid(continuare)

e~/////////////////////////////////////////////////////////////////////////~ D~/////////////////////////////////////////////////////////////////////////~

G~///////////9h;/;/9///////32///36b38t36r32/36///36b38t36r32/36////////////~

D~//5h9/9/;///////////;/32/////////////////////////////////////////////////~

A~/////////////////////////////////////////////////////////////////////////~

G~/////////////////////////////////////////////////////////////////////////~

e~/////////////////////////////////////32//////////////////////////////////~

D~//////////////////////////////////32/////////35b39//35b39///35/32////////~

G~//32///////////////////////////36////////////////////////////////////////~

D~/////36/36/36//32h36/36/36///////////////////////////////////////////////~

A~/////////////////////////////////////////////////////////////////////////~

G~/////////////////////////////////////////////////////////////////////////~

e~//35b39t35/35b39/35b39//32////35r32/////35r32////////////////////////32//~

D~////////////////////////////////////35////////35/////35r32////////32/////~

G~////////////////////////////////////////////////////////////36b38////////~

D~/////////////////////////////////////////////////////////////////////////~

A~/////////////////////////////////////////////////////////////////////////~

G~/////////////////////////////////////////////////////////////////////////~

e~/////////////////////////////////////////////////////////////////////////~

D~//35r32//////////////////////////////////////////////////////////////////~

G~////////36//36r32///////36b38t36r32~////36b38///32h36r32/32//////32//////~

D~//////////////////32/////////////////////////////////////////36//////////~

A~/////////////////////////////////////////////////////////////////////////~

G~/////////////////////////////////////////////////////////////////////////~

e~/////////////////////////////////////////////////////////////////////////~ D~/////////////////////////////////////////////////////////////////////////~

G~///////////////////////////////////////////////////////////32////////////~

D~//36//36r32//////32//////////////////////////////32/32h36//////36//32/36~~

A~/////////////36////////36/32/32/32r32///////32/36////////////////////////~

G~//////////////////////////////////////32/////////////////////////////////~

Şcbnqnwn eänteewnwk<

Knttq z 6 Tkhh rtknekrcn z2 Tkhh fe wornwtwtă z2 Tkhh rtknekrcn z2 Dtkfie Tkhh Ptknekrcn z5 Sqnq Tkhh rtknekrcn z6 Tkhh fe wornwtwtă z2 Tkhh rtknekrcn z5