Sunteți pe pagina 1din 92

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE MANAGEMENT
ANUL II ZI, FR, ID

TESTE GRILA – DISCIPLINA BAZELE PRACTICII


MANAGERIALE

Testul nr. 1

Practica manageriala reprezinta:


a) activitatea de transformare a realitatii manageriale în scopul obtinerii de rezultate
economice, tehnice si sociale în cadrul organizatiei;
b) o activitate de transformare a trecutului întreprinderii;
c) o activitate de transformare a viitorului întreprinderii;
d) o functie a managementului;
e) un scop slab definit pentru întreprindere.
Alegeti varianta corecta care reprezinta definitia practicii manageriale.

Testul nr. 2

Practica nu trebuie tratata ca o activitate de adaptare la procesul managerial, ci ca o


activitate constienta în care managerii urmaresc:
a) scopuri expres delimitate;
b) cresterea profitului;
c) scopuri dinainte stabilite;
d) cresterea puterii de cumparare;
e) nivelul scazut sau crescut al inflatiei de pe piata.
Care este varianta corecta care indica modul în care managerii pot trata practica ca o
activitate constienta?

Testul nr. 3

Dintre principalele moduri de abordare a practicii manageriale fac parte:


1) abordarea structurala;
2) abordarea functionala;
3) abordarea functiei de control;
4) abordarea sistemica;
5) abordarea logica;
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos exprima corect principalele
moduri de abordare ale practicii manageriale:
a) 1,2,4;
b) 2,4,5;
c) 1,4 5;
d) 1,3,5;
e) 3,4,5.

1
Testul nr. 4

Prin prisma modelului: practica = agentul + obiectul actiunii manageriale + situatia +


realizarea - se detaseaza urmatoarele coordonate:
1) reprezinta în esenta o relatie dintre subiect si situatia existenta la un moment dat,
prezentându-se astfel putine informatii;
2) interactiunea dintre cei doi poli are un caracter activ si creativ;
3) desfasurarea practicii are un caracter functional dinamic generat de relatiile directe
si indirecte care se statornicesc între componentele sale, între factorii obiectivi si subiectivi,
controlabili si necontrolabili ce se manifesta în cadrul practicii manageriale;
4) reprezinta în esenta folosirea corespunzatoare a reproiectarii obiectivelor;
5) reprezinta în esenta o relatie dintre subiect si obiect, în cadrul careia subiectul,
respectiv managerul, urmareste o schimbare a obiectului conform unui scop.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos indica coordonatele practicii
manageriale.
a) 1,2,4;
b) 2,4,5;
c) 1,4,5;
d) 1,3,5;
e) 2,3,5.

Testul nr. 5

Tehnicile gândirii creatoare în practica manageriala sunt urmatoarele:


1) brainstorming;
2) sinectica;
3) deductia;
4) adevarul si neadevarul;
5) inductia;
6) analiza morfologica.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta tehnici ale gândirii
creatoare în practica manageriala:
a) 1,2,6;
b) 3,4,5;
c) 1,4,5;
d) 1,2,5;
e) 2,3,6.

Testul nr. 6

Principalele criterii de clasificare ale societatilor comerciale sunt:


1) societati de persoane si societati de capitaluri;
2) societati mixte;
3) societati în care asociatii au o raspundere nelimitata si societati în care asociatii au
o raspundere limitata;
4) societati divizate;
5) societati cu parti de interes si societati pe actiuni;
6) societati care emit titluri de valoare si societati care nu pot emite asemenea titluri.

2
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos exprima corect principalele
criterii de clasificare ale societatilor comerciale:
a) 1,3,5,6;
b) 1,2,5,6;
c) 1,3,4,5;
d) 2,4,5,6;
e) 2,3,4,6.

Testul nr. 7

Principalele etape ale constituirii societatii comerciale sunt urmatoarele:


1) etapa dezvoltarii economice;
2) etapa redirectionarii capitalurilor constituite;
3) etapa consensuala (întocmirea de catre parti, cu respectarea conditiilor legale, a
actelor constitutive);
4) etapa judiciara, obligatorie, consta în exercitarea controlului de legalitate de catre
judecatorul delegat de pe lânga oficiul registrului comertului în a carui raza teritoriala îsi va
avea sediul societatea comerciala;
5) etapa dezvoltarii resurselor financiare;
6) etapa finala, obligatorie, se caracterizeaza prin îndeplinirea cerintelor de
înmatriculare profesionala la camera de comert si industrie teritoriala, de înregistrare fiscala,
precum si de publicare a documentelor constitutive în Monitorul Oficial.
Precizati care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta principalele
etape ale constituirii societatii comerciale.
a) 1,2,3;
b) 2,5,6;
c) 4,5,6;
d) 2,3,4;
e) 3,4,6.
Testul nr. 8

Obiectivele previziunii de care tine seama managerul sunt urmatoarele:


1) stabilirea rezultatelor finale care urmeaza sa fie realizate precum si precizarea
si repartizarea pentru fiecare sectie, sector, atelier, compartiment a obiectivelor societatii
comerciale;
2) sistemul informational;
3) conceperea politicii de orientare si coordonare;
4) prevederea problemelor si adoptarea masurilor corective, dar si conturarea si
aplicarea sistemului de control economic si administrativ;
5) pastrarea secretului de stat si de serviciu.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta obiectivele previziunii
de care tine seama managerul:
a) 1,2,4;
b) 2,4,5;
c) 1,4,5;
d) 1,3,5;
e) 1,3,4;

3
Testul nr. 9

Functia de coordonare consta în:


a) armonizarea si sincronizarea actiunilor individuale si colective în cadrul
organizatiei si combinarea optima a acestora pentru ca, în final, acestea sa se desfasoare în
conditii de profitabilitate maxima;
b) obtinerea de profit prin armonizarea actiunilor colective în cadrul societatii
comerciale;
c) verificarea si masurarea rezultatelor calitative ale unor performante sau sarcini;
d) evaluarea capacitatilor salariatilor;
e) existenta unui sistem informational, cu conexiuni inverse, pe baza carora
managerul sa poata sa controleze în permanenta daca salariatii au înteles pe deplin fiecare
decizie.
Alegeti varianta care defineste corect functia de coordonare.

Testul nr. 10

Proiectarea procesului managerial urmareste urmatoarele scopuri principale:


1) armonizarea si sincronizarea actiunilor individuale;
2) formularea sarcinilor de perspectiva si curente ale societatii comerciale;
3) stabilitatea întreprinderii;
4) determinarea celor mai rationale directii, metode si mijloace de analizare a acestor
sarcini;
5) sa elimine factorii perturbatori.
Precizati care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta principalele
scopuri ale proiectarii procesului managerial:
a) 1,3;
b) 1,5;
c) 2,3;
d) 1,4;
e) 2,4.
Testul nr. 11

Dezvoltarea organizatiei vizeaza urmatoarele domenii:


a) economic si tehnic;
b) informational;
c) organizational;
d) social;
e) tehnologic.
Alegeti varianta care nu reprezinta domeniu specific dezvoltarii organizatiei.

Testul nr. 12

Dintre masurile ce pot contribui la rationalizarea resurselor umane si reducerea


cheltuielilor cu munca retinem:
1) selectia personalului si eliminarea factorilor perturbatori;
2) selectia, repartizarea si integrarea psihosocioprofesionala a personalului;
3) stabilirea de norme juste de lucru;

4
4) stabilirea de norme independente de vointa personalului care ar putea conduce la o
mai buna organizare;
5) timpul alocat dezbaterilor publice;
6) utilizarea resurselor umane în conditii sa asigure un randament cantitativ si calitativ
superior;
7) randamentul calitativ si cantitativ nu depinde de resursele materiale, financiare;
8) asigurarea unui climat civilizat de lucru.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta masuri ce pot contribui
la rationalizarea resurselor umane si reducerea cheltuielilor cu munca:
a) 1,2,3,7;
b) 2,3,4,5;
c) 2,3,6,8;
d) 1,2,4,5;
e) 1,2,5,6.

Testul nr. 13

Atât teoria cât si practica manageriala arata ca:


a) factorul uman este elementul fundamental care da substantialitate organizarii
întreprinderii;
b) organizatia depinde de numarul de salariati;
c) este nevoie de simulare decizionala;
d) nu este nevoie în mod deosebit de practica manageriala;
e) planificarea este o componenta esentiala în dezvoltarea societatii comerciale.
Alegeti varianta care reprezinta elementul fundamental specific factorului uman în
organizarea întreprinderii.

Testul nr. 14

În practica manageriala exista trei tipuri de structuri organizatorice ale întreprinderii:


1) structura organizatorica;
2) structura ierarhica;
3) structura relationala;
4) structura functionala;
5) structura ierarhic – functionala.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta principalele tipuri de
structuri organizatorice ale întreprinderii:
a) 1,2,4;
b) 2,4,5;
c) 1,4,5;
d) 1,3,5;
e) 3,4,5.
Testul nr. 15

Procesul de analiza, proiectare, evaluare si restructurare a unei structuri organizatorice


trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
a) ritmicitate în aprovizionare si desfacere;
b) sa fie simpla si sa cuprinda un numar cât mai redus de niveluri de conducere;
c) sa defineasca cu claritate si precizie functiile si legaturile dintre functii, precizând
atributiile, sarcinile, responsabilitatile salariatilor;

5
d) sa poata fi adoptata cu usurinta la noile obiective ale societatii comerciale, dar si sa
corespunda scopului si obiectivelor fundamentale ale societatii comerciale;
e) sa fie economica, în sensul de a reclama cheltuieli reduse legate de personal si de
gestiune.
Alegeti varianta care nu reprezinta conditie specifica procesului de analiza, proiectare,
evaluare si restructurare a unei structuri organizatorice.

Testul nr. 16

În domeniul organizarii, practica manageriala recomanda câteva principii generale:


1) orice organizare poate si trebuie sa fie pregatita;
2) nu este necesara o pregatire deosebita, întrucât previziunea poate constitui un
substitut al organizarii;
3) orice organizare poate si trebuie sa fie simplificata;
4) diviziunea sarcinilor amelioreaza randamentul unor organizatii prin specializare,
rationalizare, operativitate;
5) marirea raspunderii în munca, precum si o folosire mai buna a potentialului tehnico
– stiintific al societatii comerciale;
6) facilitarea introducerii inovatiilor tehnice si economice;
7) organizarea este facuta pentru oameni.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta principii generale
specifice practicii manageriale în domeniul organizarii:
a) 1,3,4,7;
b) 2,3,4,6;
c) 1,2,5,6;
d) 2,3,6,7;
e) 2,4,5,6.

Testul nr. 17

Strategia si politica societatii comerciale sunt oglindite în obiective care se


materializeaza în:
1) reguli;
2) norme;
3) planuri;
4) programe;
5) intructiuni;
6) functii ale managementului;
7) decizii.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta elemente specifice
strategiei si politicii societatii comerciale:
a) 1,3,5,6;
b) 1,2,5,6;
c) 1,3,4,5;
d) 2,4,5,6;
e) 3,4,5,7.

6
Testul nr. 18

Dintre principalele deficiente posibile în subsistemul informational retinem:


1) distorsiunea – consta în modificarea partiala neintentionata a continutului, a
mesajului unei informatii pe parcursul culegerii, transmiterii de la emitator la receptor;
2) erorile de comanda – consta în fabricarea de produse cu deficiente grave;
3) filtrajul – capata forma unei trieri intentionate a informatiilor;
4) scaderea numarului de informatii în vederea elaborarii deciziei finale;
5) ruperea la fabricatie a produselor ca urmare a deficientelor existente în procesul de
fabricatie, dar si a tehnologiei învechite;
6) redundanta – înregistarea, transmiterea si prelucrarea repetata a unor informatii;
7) supraîncarcarea canalelor de comunicare cu influente inutile, generata de
nerespectarea caracterului piramidal al sistemului informational.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta deficiente posibile în
subsistemul informational:
a) 1,3,5,6;
b) 1,2,5,6;
c) 1,3,6,7;
d) 2,4,5,6;
e) 2,3,4,6.

Testul nr. 19

Proiectarea noului subsistem informational managerial cuprinde urmatoarele faze:


1) stabilirea mesajelor primite de la factorii de decizie;
2) stabilirea metodelor de culegere, transmitere si prelucrare a informatiilor care vor
fi utilizate în noul sistem;
3) perfectionarea rapoartelor anuale financiare;
4) perfectionarea rapoartelor rezumative si a formularelor;
5) experimentarea metodelor alese si selectarea mijloacelor de transmitere a datelor
precum si crearea unui sistem de organizare, ca parte integranta a întregului subsistem
informational managerial.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta faze ale proiectarii
noului subsistem informational managerial:
a) 1,2,4;
b) 2,4,5;
c) 1,4,5;
d) 1,3,5;
e) 3,4,5.

Testul nr. 20

Procesul luarii si transmiterii deciziilor manageriale comporta urmatoarele etape:


1) etapa de pregatire a deciziei (se contureaza solutiile posibile pentru rezolvarea
problemei);
2) etapa de elaborare a deciziei finale;
3) etapa punerii în practica a deciziei;
4) reformularea deciziei;
5) etapa de determinare a solutiei optime;
6) etapa de motivare, transmitere si control al deciziei.

7
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta etape specifice
procesului de luare si transmitere a deciziilor manageriale:
a) 1,2,4;
b) 2,4,5;
c) 1,5,6;
d) 1,3,5;
e) 3,4,5.

Testul nr. 21

Controlul managerial are un:


1) caracter preventiv;
2) caracter educativ;
3) caracter informational;
4) caracter proiectiv;
5) caracter demonstrativ;
6) caracter constructiv.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta caracteristici specifice
controlului managerial:
a) 1,2,5,6;
b) 1,3,4,5;
c) 2,4,5,6;
d) 1,2,4,6;
e) 2,3,4,6.

Testul nr. 22

Prin mecanismul de exercitare a controlului se întelege:


a) sistemul de actiuni orientate spre profit;
b) o suma de elemente interdependente;
c) o suma de elemente functionale;
d) o suma de elemente interdependente, prin intermediul carora se asigura
îndeplinirea functiei de control;
e) elaborarea unei politici manageriale.
Alegeti varianta care defineste corect mecanismul de exercitare a controlului.

Testul nr. 23

Functia preventiva se manifesta nu dupa ce au aparut abaterile fata de valorile


preconizate, ci:
a) în timpul aparitiei abaterilor;
b) dupa determinarea punctului maxim al abaterilor;
c) dupa determinarea optimului economic;
d) dupa exercitarea controlului;
e) înaintea producerii lor.
Alegeti varianta care defineste corect functia preventiva.

8
Testul nr. 24

Aspectul major de care trebuie sa tina seama managerul în conceperea si realizarea


procesului participarii la managementul societatii comerciale se refera la:
a) relatia convergenta – divergenta;
b) relatia trecut – prezent;
c) relatia participare – resurse umane;
d) relatia subordonat – cerintele mediului economic;
e) comportamentul salariatilor.
De ce anume trebuie sa tina seama managerul în conceperea si realizarea procesului
participarii la managementul societatii comerciale? Alegeti varianta corecta.

Testul nr. 25

Managerul retine urmatoarele avantaje ale stabilirii unui sistem de participare:


1) largirea câmpului de cunostinte al participantilor;
2) în procesul de participare, cei ce concura la acest proces aduc nu numai cunostinte,
competente, dar si propriul lor punct de vedere;
3) satisfacerea cât mai completa a nevoilor cumparatorilor;
4) asigurarea de profit pe termen lung;
5) antrenând numerosi salariati, participarea creeaza posibilitatea ca acestia sa-si
foloseasca cunostintele, capacitatea de cautare si de solutionare a diferitelor probleme.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta avantaje ale stabilirii
unui sistem de participare:
a) 1,2,4;
b) 2,4,5;
c) 1,4,5;
d) 1,3,5;
e) 1,2,5.

Testul nr. 26

Pentru îndeplinirea misiunii de participare la actiunea de sporire a eficientei


economice este necesar:
1) sa stii ce ti se cere;
2) sa precizezi ce astepti de la colaboratori dar si sa te integrezi armonios;
3) dezvoltarea întregului ansamblu organizational;
4) sa-ti asumi responsabilitati concrete si precise;
5) sa-ti dezvolti capacitatea de perceptie asupra problemelor.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta aspecte semnificative
specifice îndeplinirii misiunii de participare la actiunea de sporire a eficientei economice:
a) 1,2,4;
b) 2,4,5;
c) 1,4,5;
d) 1,3,5;
e) 3,4,5.

9
Testul nr. 27

Principalele forme de autoritate sunt:


1) formal – legala (bazata pe legitimitatea, pe pozitia si capacitatea de a sanctiona a
managerului);
2) decisiva;
3) restrictiva;
4) participativa;
5) functionala (competenta profesionala a managerului).
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta forme de autoritate:
a) 1,3;
b) 1,5;
c) 2,3;
d) 1,4;
e) 4,5.

Testul nr. 28

Calitatile si capacitatile managerului pot fi sistematizate astfel:


a) capacitati tehnice;
b) capacitati legale;
c) capacitati umane;
d) capacitati conceptuale;
e) capacitati personale.
Alegeti varianta care nu are legatura cu calitatile si capacitatile managerului.

Testul nr. 29

Ca obiective esentiale ale actiunii de perfectionare a stilului de lucru mentionam:


1) stabilirea judicioasa a datelor;
2) asigurarea eficientei stilului de lucru si realizarea operativitatii, adoptarea si
realizarea deciziilor participative;
3) desfasurarea optima a tuturor proceselor de productie si asigurarea asistentei de
specialitate a acestora;
4) crearea în cadrul structurii organizatorice a unui compartiment de marketing;
5) obtinerea sigurantei în functionarea întregii activitati a echipei manageriale.
Alegeti combinatia de variante care reflecta corect obiectivele esentiale ale actiunii de
perfectionare a stilului de lucru:
a) 1,2,4;
b) 2,4,5;
c) 1,4,5;
d) 1,3,5;
e) 2,3,5.

Testul nr. 30

Rolul publicitatii consta în a contribui la reducerea distantei psihologice care exista


între”……………….”
Ce cuvânt (e) trebuie introdus (e) în locul liniei punctate din fraza anterioara:
a) produs si pret;

10
b) pret si calitatea marfii;
c) politica de pret si calitatea marfii;
d) produs si public;
e) produs si calitatea marfii.

Testul nr. 31

Reclama are urmatoarele functiuni:


1) promovarea produsului;
2) planificarea necesarului de resurse umane;
3) atentionare;
4) informare;
5) trezirea interesului si gradarea lui pâna la incitare si determinarea cumpararii.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos exprima corect principalele
functiuni ale reclamei:
a) 1,3,4;
b) 3,4,5;
c) 1,4,5;
d) 1,2,5;
e) 2,3,5.

Testul nr. 32

Trasaturile caracteristice ale scopurilor sunt:


1) asigurarea orizontului previzional prin orientarea scopurilor în timp;
2) certitudinea realizarii scopurilor dar si posibilitatea adaptarii rapide si eficiente la
schimbarile ce intervin;
3) definirea si stabilirea componentelor organizationale;
4) elaborarea planului de stocare;
5) respectarea circuitului de alegere si integrare, precum si ale celui de implementare a
scopurilor.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta trasaturile
caracteristice ale scopurilor:
a) 1,2,4;
b) 2,4,5;
c) 1,4,5;
d) 1,3,5;
e) 1,2,5.

Testul nr. 33

Succesul activitatii de cercetare – dezvoltare se concretizeaza prin:


a) realizarea unui sistem informational adaptat la cerintele societatii comerciale;
b) înnoiri tehnologice;
c) cresterea ritmului de dezvoltare si a productivitatii;
d) mentinerea nivelului de competitivitate pe piata printr-un grad ridicat al profitului;
e) eficienta desfasurare a întregului proces productiv;
Alegeti varianta care nu reprezinta caracteristica specifica activitatii de cercetare
– dezvoltare.

11
Testul nr. 34

Nivelul de creativitate si productivitate în procesul de cercetare, dezvoltare si


introducere a progresului tehnic depinde de:
1) calitatea conducerii;
2) nivelul de pregatire al managerilor;
3) natura relatiilor umane ce-i sunt proprii într-o anumita etapa;
4) programarea propriu – zisa a productiei;
5) exploatarea rationala a utilajelor si instalatiilor.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reflecta corect nivelul de
creativitate si productivitate în procesul de cercetare, dezvoltare si introducere a progresului
tehnic:
a) 1,5;
b) 1,3;
c) 2,5;
d) 3,4;
e) 3,5.

Testul nr. 35

Sarcinile sistemului de aprovizionare tehnico – materiala a societatii comerciale se


divid în:
1) sarcini personale;
2) sarcini de ansamblu;
3) sarcini de proces;
4) sarcini nule;
5) sarcini de grup.
Una din combinatiile de variante de mai jos reflecta corect sarcinile sistemului de
aprovizionare tehnico – materiala a societatii comerciale:
a) 1,3;
b) 1,5;
c) 2,3;
d) 1,4;
e) 4,5.

Testul nr. 36

Aprovizionarea operativa a societatii comerciale cu materiale necesare se desfasoara:


a) pe baza litigiilor;
b) pe baza resurselor proprii;
c) pe baza resurselor atrase;
d) pe baza nevoilor de grup;
e) pe baza contractelor încheiate între furnizori si beneficiarii materialelor.
Una din variantele de mai sus reprezinta caracteristica specifica aprovizionarii
operative a societatii comerciale cu materiale.

12
Testul nr. 37

În organizarea aprovizionarii dinamice se parcurg urmatoarele etape:


a) stabilirea functiei si stabilirea responsabilitatii unice;
b) determinarea economiilor de buget anticipat si elaborarea formelor de control;
c) reorganizarea personalului si a bugetului si stabilirea programului de apreciere a
furnizorilor;
d) numirea sefului compartimentului de aprovizionare si precizarea raspunderilor ce îi
revin;
e) fabricarea de produse sau parti de produse.
Una din variantele de mai sus nu reprezinta etapa în organizarea aprovizionarii
dinamice.

Testul nr. 38

Unul din factorii de succes în practica managementului desfacerii îl


reprezinta”……………….”.
Ce cuvânt (e) trebuie introdus (e) în locul liniei punctate din fraza anterioara:
a) controlul;
b) calitatea produselor;
c) ritmicitatea aprovizionarii;
d) planificarea;
e) reducerea stocurilor.

Testul nr. 39

Dintre principalele etape ale planului de desfacere se numara:


a) definirea conditiilor si tendintelor de desfacere;
b) analiza pozitiei societatii comerciale pe piata produsului precum si precizarea
obiectivelor desfacerii;
c) determinarea strategiei si programelor de actiune în materie de desfacere;
d) calcularea cheltuielilor de desfacere si stabilirea masurilor speciale pe care le
reclama lansarea noilor produse;
e) mentinerea costurilor de productie la un nivel minim.
Alegeti varianta care nu reprezinta etapa specifica planului de desfacere.

Testul nr. 40

Dintre datele necesare controlului mentionam:


1) volumul productiei;
2) volumul vânzarilor;
3) cheltuielile aferente ( pe total si pe zone);
4) fisa postului;
5) normele de consum.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta datele necesare
controlului:
a) 1,5;
b) 2,3;

13
c) 2,5;
d) 3,4;
e) 3,5;

Testul nr. 41

Activitatea de programare a productiei cuprinde:


1) programarea propriu – zisa a productiei;
2) lansarea în fabricatie;
3) stabilirea ordinii de executie a fiecarui produs;
4) elaborarea, multiplicarea si difuzarea documentatiei tehnice;
5) executia;
6) urmarirea productiei.
Alegeti combinatia de variante care reflecta corect activitatea de programare a
productiei:
a) 1,2,3,5;
b) 2,3,4,5;
c) 2,4,5,6;
d) 1,2,4,5;
e) 1,2,5,6.

Testul nr. 42

Urmarirea productiei cuprinde:


a) asigurarea trecerii continue a obiectelor muncii prin sectii si ateliere, iar în cadrul
acestora pe la locurile de munca;
b) preîntâmpinarea aparitiei unor dereglari în procesul de productie;
c) pregatirea executarii produselor la nivelul sectiilor, atelierelor si locurilor de munca;
d) culegerea de informatii cu privire la stadiul îndeplinirii cantitative si calitative a
productiei;
e) compararea continua a sarcinilor de productie realizata cu cea programata.
Alegeti varianta care nu reprezinta caracteristica specifica urmaririi productiei.

Testul nr. 43

În procesul de optimizare se pot deosebi urmatoarele etape principale:


1) analiza pozitiei societatii comerciale pe piata produsului;
2) alegerea produsului;
3) optimizarea tehnica a procesului de productie;
4) definirea conditiilor si tendintelor de desfacere;
5) optimizarea managementului procesului de productie.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos exprima corect principalele etape
specifice procesului de optimizare:
a) 1,3,4;
b) 3,4,5;
c) 1,4,5;
d) 1,2,5;
e) 2,3,5.

14
Testul nr. 44

Structura organizatorica a unei fabrici include:


1) contracte de afaceri;
2) compartimente tehnice;
3) sectii de productie;
4) prospectarea pietei interne si externe de resurse materiale si energetice;
5) compartimente economice.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos exprima corect structura
organizatorica a unei fabrici:
a) 1,3,4
b) 3,4,5
c) 1,4,5
d) 1,2,5
e) 2,3,5

Testul nr. 45

Bilantul contabil se întocmeste:


a) lunar;
b) trimestrial;
c) saptamânal;
d) pe o perioada de 6 luni;
e) obligatoriu anual.
Alegeti varianta care indica corect modul în care se întocmeste bilantul contabil.

Testul nr. 46

Bilantul contabil se compune din:


1) bilant;
2) contul”Profit si pierderi”;
3) anexe;
4) grafice;
5) raportul explicativ;
6) foi de calcul.
Alegeti combinatia de variante care exprima corect elementele componente ale
bilantului contabil:
a) 1,2,3,5;
b) 2,3,4,5;
c) 2,4,5,6;
d) 1,2,4,5;
e) 1,2,5,6.

Testul nr. 47

În scopul stabilirii si mobilizarii rezervelor în actiunea de ridicare a eficientei


economice si a nivelului profitului, analiza financiara presupune:
1) analiza rentabilitati (profit si rata rentabilitatii);
2) analiza resurselor umane;

15
3) analiza creditelor contractate pe termen de 10 ani;
4) analiza utilizarii eficiente a fondurilor fixe si a mijloacelor circulante;
5) analiza utilizarii fondurilor totale de productie si circulatie.
Una din combinatiile de variante enumerate mai jos reflecta corect aspectele legate de
analiza financiara si valorificarea rezultatelor actiunilor financiare de crestere a eficientei
economice si a profitului:
a) 1,2,4;
b) 2,4,5;
c) 1,4,5;
d) 1,3,5;
e) 3,4,5.

Testul nr. 48

Dintre sursele de recrutare a personalului din afara societatii comerciale mentionam:


a) primirea de cereri de angajare prin posta;
b) consultantii temporari;
c) conferintele speciale si expozitiile comerciale;
d) recrutarea din colegii;
e) elaborarea deciziilor de selectie a personalului.
Una din variantele enumerate mai sus nu are legatura cu recrutarea personalului din
afara societatii comerciale.

Testul nr. 49

Aptitudinile se clasifica în:


1) aptitudini partiale;
2) aptitudini generale;
3) aptitudini locomotorii;
4) aptitudini vizuale;
5) aptitudini speciale.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta criterii de clasificare a
aptitudinilor:
a) 1,5;
b) 1,3;
c) 2,5;
d) 3,4;
e) 3,5;

Testul nr. 50

Pentru integrarea noilor salariati trebuie îndeplinite urmatoarele cerinte esentiale:


1) definirea conditiilor în care sunt depozitate marfurile;
2) definirea clara si exacta a conditiilor muncii respective;
3) salarizare la standarde occidentale;
4) ajutarea noului salariat în vederea acomodarii cu toate cerintele muncii pe care o
îndeplineste;
5) insuflarea încrederii în unitatea economica.

16
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta cerinte esentiale
privind integrarea noilor salariati:
a) 1,2,4;
b) 2,4,5;
c) 1,4,5;
d) 1,3,5;
e) 3,4,5.

Testul nr. 51

Teoria manageriala reprezinta:


a) o constructie care, apelând la deductii, ipoteze si validitate logica, reflecta conceptual
realitatea obiectiva;
b) definirea conditiilor în care sunt depozitate marfurile;
c) definirea clara si exacta a conditiilor muncii respective;
d) un proces de stabilire constienta si de atingere a obiectivelor derivate principale;
e) un proces de stabilire constienta si de atingere a obiectivelor derivate secundare;
Alegeti varianta care defineste corect conceptul de teorie manageriala.

Testul nr. 52

Principalele functii ale teoriei manageriale sunt:


a) analiza;
b) predictia;
c) sistematizarea;
d) explicatia;
e) informarea intelectuala si prescriptia normativa.
Una din variantele enumerate mai sus nu reprezinta functie a teoriei manageriale.

Testul nr. 53

Explicatia ca functie a teoriei manageriale reprezinta:


a) este o operatie rationala de anticipare a producerii unui eveniment, fenomen sau a
unei actiuni manageriale;
b) o actiune gnostica ce vizeaza relevarea modului de determinare a unui fenomen sau
a unei categorii de fenomene manageriale;
c) operatia de grupare sau organizare ierarhica de elemente într-o anumita desfasurare
spatio-temporara si cu implicarea unor legaturi si interactiuni substantiale;
d) operatia de a da sau a solicita informatii cu privire la anumite fenomene, actiuni sau
activitati manageriale, ceea ce implica o interactiune de tip comunicational între emitator si
receptor;
e) un fenomen sau o actiune manageriala.
Care este definitia corecta a explicatiei ca functie a teoriei manageriale? Indicati
varianta de raspuns corecta.

Testul nr. 54

Informarea intelectuala ca functie a teoriei manageriale reprezinta:

17
a) a) este o operatie rationala de anticipare a producerii unui eveniment, fenomen sau a
unei actiuni manageriale;
b) o actiune gnostica ce vizeaza relevarea modului de determinare a unui fenomen sau
a unei categorii de fenomene manageriale;
c) operatia de grupare sau organizare ierarhica de elemente într-o anumita desfasurare
spatio-temporara si cu implicarea unor legaturi si interactiuni substantiale;
d) operatia de a da sau a solicita informatii cu privire la anumite fenomene, actiuni sau
activitati manageriale, ceea ce implica o interactiune de tip comunicational între emitator si
receptor;
e) un fenomen sau o actiune manageriala.
Care este definitia corecta a informarii intelectuale ca functie a teoriei manageriale?
Indicati varianta de raspuns corecta.

Testul nr. 55

Prescriptia normativa ne apare ca:


a) o prevedere, ca o indicatie sau norma scrisa sau orala privind conditiile care trebuie
îndeplinite la proiectare sau executia unei actiuni manageriale;
b) o operatie rationala de anticipare a producerii unui eveniment, fenomen sau a unei
actiuni manageriale;
c) o actiune gnostica ce vizeaza relevarea modului de determinare a unui fenomen sau
a unei categorii de fenomene manageriale;
d) o operatie de grupare sau organizare ierarhica de elemente într-o anumita
desfasurare spatio-temporara si cu implicarea unor legaturi si interactiuni substantiale;
e) o operatie de a da sau a solicita informatii cu privire la anumite fenomene, actiuni
sau activitati manageriale, ceea ce implica o interactiune de tip comunicational între emitator
si receptor.
Care este definitia corecta a prescriptiei normative ca functie a teoriei manageriale?
Indicati varianta de raspuns corecta.

Testul nr. 56

Întelegerea rolului practicii în cunoasterea manageriala pune în evidenta:


a) legatura între sistem si actiune manageriala;
b) legatura dintre teorie si practica în management;
c) raporturile de interdisciplinaritate între practica mangeriala si alte stiinte;
d) evolutia continua a societatii comerciale;
e) anticiparea producerii unui eveniment.
Alegeti varianta de raspuns corecta care pune în evidenta întelegerea rolului practicii
în cunoasterea manageriala.

Testul nr. 57

Unitatea dintre teorie si practica reprezinta conditia fundamentala a:


a) legaturii între sistem si actiune manageriala;
b) legaturii dintre teorie si practica în management;
c) justetei teoriei ca si a eficientei practicii.
d) raporturilor de interdisciplinaritate între practica mangeriala si alte stiinte;
e) evolutiei continue a societatii comerciale.
Indicati varianta corecta care indica unitatea dintre teorie si practica.

18
Testul nr. 58

Ca orice stiinta, managementul devine o stiinta autentica abia atunci când:


a) trece de la studierea aspectelor exterioare, de suprafata, la ceea ce este esential în
viata organizatiei;
b) trece de la studierea aspectelor partiale, la ceea ce este particular în viata
organizatiei;
c) trece de la studierea aspectelor partiale, la ceea ce este relativ în viata organizatiei;
d) este înteleasa permanent;
e) este formata din cadre de conducere bine pregatite.
Indicati varianta corecta care evidentiaza managementul ca stiinta autentica.

Testul nr. 59

Analiza rolului practicii în procesul cunoasterii realitatii manageriale ajuta la:


a) crearea unor legaturii dintre teorie si practica în management;
b) punerea în evidenta a importantei practicii pentru temeinicia cercetarilor stiintifice
în domeniul managementului;
c) dezvoltarea teoriei ca si a eficientei practicii;
d) crearea raporturilor de interdisciplinaritate între practica mangeriala si alte stiinte;
e) evolutia continua a societatii comerciale.
La ce ajuta analiza rolului practicii în procesul cunoasterii realitatii manageriale?
Indicati varianta de raspuns corecta.

Testul nr. 60

Personalitatea managerului cuprinde:


a) ansamblul trasaturilor, însusirilor, capacitatilor si aptitudinilor acestuia, care se
realizeaza în comportamentul practic si sunt valorificate în managementul organizatiei;
b) deductii, ipoteze si validitate logica, reflectând conceptual realitatea obiectiva;
c) capacitati si competente;
d) definirea clara si exacta a conditiilor muncii respective;
e) ipoteze si validitate logica în vederea atingerii obiectivelor derivate principale.
Indicati varianta corecta care defineste corect personalitatea managerului.

Testul nr. 61

Dezvoltarea personalitatii managerului în cursul practicii manageriale permite si


faciliteaza:
a) constituirea unor relatii din ce în ce mai diferentiate si mai concrete ale managerului
cu salariatii;
b) punerea în evidenta a importantei practicii pentru temeinicia cercetarilor stiintifice
în domeniul managementului;
c) dezvoltarea teoriei ca si a eficientei practicii;
d) crearea raporturilor de interdisciplinaritate între practica mangeriala si alte stiinte;
e) constituirea unor relatii concrete ale managerului cu furnizorii.
Ce permite si faciliteaza dezvoltarea personalitatii managerului în cursul practicii
manageriale? Indicati varianta de raspuns corecta.

19
Testul nr. 62

Componenta a managementului, practica manageriala include:


a) un sistem de idei, conceptii cu importanta relativa pentru manager;
b) un sistem de idei, conceptii, convingeri, stari de spirit privitoare la activitatea
concreta desfasurata de catre manager în vederea atingerii scopurilor si obiectivelor generale
si derivate ale organizatiei‚ precum si diferite manifestari comportamentale ce se exprima în
procesul muncii desfasurate de catre acesta;
c) obiectivelor generale si derivate ale organizatiei;
d) ansamblul trasaturilor, însusirilor, capacitatilor managerului;
e) deductii, ipoteze si validitate logica.
Ce anume include practica manageriala ca parte componenta a managementului?
Indicati varianta de raspuns corecta.
Testul nr. 63

Caracterul de reglementare generala a societatilor comerciale, pe care îl are Legea nr.


31/1990, se asigura cel putin sub trei aspecte:
1) priveste orice societate comerciala indiferent de obiectul ei de activitate;
2) se aplica si societatilor comerciale cu participare straina. Aceasta reglementare se
completeaza cu dispozitiile Legii nr.35/1991 privind regimul investitiilor straine;
3) reglementeaza si activitatile economice care, anterior intrarii în vigoare a legii, puteau
fi desfasurate în baza Decretului – Lege nr.54/1990;
4) se aplica si societatilor comerciale cu participare straina. Aceasta reglementare se
completeaza cu dispozitiile Legii nr.25/1991;
5) reglementeaza si activitatile economice care, anterior intrarii în vigoare a legii, puteau
fi desfasurate în baza Decretului – Lege nr.64/1990.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta cele trei aspecte ale
Legii nr. 31/1990 privind caracterul de reglementare generala a societatilor comerciale:
a) 1,3,4;
b) 3,4,5;
c) 1,4,5;
d) 1,2,5;
e) 1,2,3.

Testul nr. 64

Potrivit art. 2 din Legea nr. 31/1990, societatea comerciala îmbraca una dintre
urmatoarele forme juridice:
a) societate în nume participativ;
b) societatea în nume colectiv si în comandita simpla;
c) societatea pe actiuni;
d) societatea în comandita pe actiuni;
e) societatea cu raspundere limitata.
Indicati varianta corecta care nu reprezinta forma juridica pe care o îmbraca societatea
comerciala potrivit art. 2 din Legea nr. 31/1990.

20
Testul nr. 65

Deosebirile dintre diferitele forme ale societatii comerciale au drept criteriu întinderea
raspunderii asociatilor fata de terti pentru obligatiile societatii (art. 3 din Legea nr. 31/1990).
Aceste deosebiri sunt urmatoarele:
a) societatea în nume colectiv este acea societate ale carei obligatii sociale sunt garantate
cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a tuturor asociatilor;
b) societatea în nume participativ este o societate ale carei obligatii sociale sunt garantate
cu patrimoniul social;
c) societatea în comandita simpla este societatea ale carei obligatii sociale sunt garantate
cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor comanditati;
asociatii comanditari raspund numai pâna la concurenta aportului lor; Societatea pe actiuni
este societatea al carei capital social este împartit în actiuni, iar obligatiile sociale sunt
garantate cu patrimoniul social; actionarii raspund numai în limita aportului lor;
d) societatea în comandita pe actiuni este societatea al carui capital social este împartit în
actiuni, iar obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata
si solidara a asociatilor comanditati; asociatii comanditari raspund numai pâna la concurenta
aportului lor;
e) societatea cu raspundere limitata este societatea ale carei obligatii sociale sunt
garantate cu patrimoniul social; asociatii raspund numai în limita aportului lor.
Indicati varianta corecta care nu reprezinta deosebire privind diferitele forme ale
societatii comerciale.

Testul nr. 66

Societatea în comandita pe actiuni este societatea al carui capital social:


a) este împartit în actiuni, iar obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si
cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor comanditati; asociatii comanditari raspund
numai pâna la concurenta aportului lor;
b) este garantat cu patrimoniul social;
c) este împartit în subdiviziuni organizatorice;
d) garantate cu patrimoniul social;
e) este nelimitat.
Indicati varianta corecta care reprezinta caracteristica societatii în comandita pe
actiuni.

Testul nr. 67

Societatea cu raspundere limitata este societatea ale carei obligatii sociale sunt:
a) garantate cu patrimoniul propriu;
b) garantate cu patrimoniul social; asociatii raspund numai în limita aportului lor;
c) cu raspundere nelimitata si solidara a asociatilor comanditati;
d) garantate cu patrimoniul social;
e) împartite în subdiviziuni organizatorice.
Indicati varianta corecta care reprezinta caracteristica societatii cu raspundere limitata.

21
Testul nr. 68

Societatea comerciala are un patrimoniu propriu, distinct de acela al asociatilor sau


actionarilor si care nu se confunda cu capitalul social. El este format din:
a) totalitatea drepturilor si obligatiilor cu caracter patrimonial care apartin societatii,
cuprinzând activul social si pasivul social;
b) obiectivelor generale si derivate ale organizatiei;
c) ansamblul trasaturilor, însusirilor, capacitatilor managerului;
d) deductii, ipoteze si validitate logica;
e) obiective fundamentale.
Indicati varianta corecta care are legatura cu patrimoniul propriu al societatii
comerciala.

Testul nr. 69

Autonomia patrimoniului societatii comerciale, fata de patrimoniile proprii ale


asociatiilor, determina anumite consecinte managerial – juridice si anume:
a) bunurile aduse ca aport de asociati ies din patrimoniul lor si intra în patrimoniul
societatii. Aceste bunuri devin proprietatea societatii, afara de cazul când s-a convenit altfel
prin contractul de societate (art. 65 din Legea nr. 31/1990);
b) bunurile aduse ca aport de catre asociati, care sunt cuprinse în activul social, formeaza
gajul general al creditorilor sociali. Deci, ele vor putea fi urmarite numai de catre creditorii
societatii, adica pentru obligatiile asumate de catre societate, indiferent de izvorul lor. Asupra
acestor bunuri este exclus concursul creditorilor sociali cu creditorii asociatilor;
c) obligatiile societatii fata de terti nu se pot compensa cu obligatiile tertiilor fata de
asociati;
d) aplicarea procedurii falimentului fata de societate priveste numai patrimoniul
societatii. Deoarece societatea comerciala are un patrimoniu propriu, distinct de patrimoniile
asociatilor, procedura falimentului are ca obiect exclusiv patrimoniul societatii care a încetat
platile pentru datoriile sale comerciale, fara a se putea extinde asupra patrimoniilor asociatilor
(art. 22 din Legea nr. 64/1995);
e) crestere politica.
Ce anume determina autonomia patrimoniului societatii comerciale, fata de
patrimoniile proprii ale asociatiilor? Indicati varianta de raspuns corecta.

Testul nr. 70

Dispozitiile comune ale functionarii societatilor comerciale privesc urmatoarele


aspecte:
a) obligatiile societatii fata de terti nu se pot compensa cu obligatiile tertiilor fata de
asociati;
b) regimul juridic al bunurilor aduse ca aport în societate;
c) dreptul asociatilor la dividende;
d) adminstratorii societatii;
e) obligatii referitoare la actele societatii comerciale.
Indicati varianta corecta care nu reprezinta dispozitie comuna a functionarii
societatilor comerciale.

22
Testul nr. 71

În privinta actelor societatii comerciale, Legea nr. 31 / 1990 instituie anumite obligatii
ale societatii, în scopul protejarii tertilor (art. 74) si anume:
1) bunurile aduse ca aport de catre asociati, care sunt cuprinse în activul social,
formeaza gajul general al creditorilor sociali;
2) obligatiile societatii fata de terti nu se pot compensa cu obligatiile tertiilor fata de
asociati;
3) în orice act, scrisoare sau publicatie emanând de la o societate trebuie sa se
mentioneze firma, forma juridica, sediul, numarul de înmatriculare în Registrul Comertului si
codul fiscal;
4) în cazul societatii pe actiuni sau în comandita pe actiuni, se va arata capitalul social,
precum si capitalul efectiv varsat, potrivit ultimului bilant contabil;
5) în cazul societatii cu raspundere limitata se cere a se arata numai capitalul social,
fara mentiuni privind varsarea capitalului.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta obligatii ale societatii,
în scopul protejarii tertilor (art. 74):
a) 1,3,4;
b) 3,4,5;
c) 1,4,5;
d) 1,2,5;
e) 1,2,3.

Testul nr. 72

Sedinta adunarii generale vizeaza urmatoarele:


1) conditiile de participare;
2) regulile de desfasurare a sedintei;
3) dreptul la vot;
4) societate în nume participativ;
5) societatea în nume colectiv si în comandita simpla.
Ce anume vizeaza sedinta adunarii generale ? Indicati combinatia de variante corecta
care face referire la cele precizate mai sus.
a) 1,3,4;
b) 3,4,5;
c) 1,4,5;
d) 1,2,5;
e) 1,2,3.

Testul nr. 73

Regulile de desfasurare a sedintei adunarii generale, sunt urmatoarele:


a) sedinta adunarii generale se va tine în ziua, ora si locul aratate în convocator;
b) potrivit legii, sedinta se deschide de catre presedintele consiliului de administratie
sau de catre acela care îi tine locul;
c) adunarea generala va alege dintre actionari unu pâna la trei secretari, care vor
verifica lista de prezenta a actionarilor, aratând capitalul pe care îl reprezinta fiecare, precum
si procesul - verbal întocmit de cenzori pentru constatarea îndeplinirii tuturor formalitatilor
cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii;
d) daca sunt îndeplinite toate conditiile cerute de lege pentru prezenta la adunarea

23
generala si pentru luarea hotarârilor, se trece Ia dezbaterea problemelor care fac obiectul
ordinii de zi;
e) în cazul celorlalte forme ale societatii comerciale, adunarea nu este condusa de
unul dintre administratorii societatii si nu se desfasoara pe baza acelorasi principii;
Indicati varianta corecta care nu reprezinta regula de desfasurare a sedintei adunarii
generale.

Testul nr. 74

Dreptul la vot în cadrul sedintei adunarii generale se exercita în urmatoarele conditii:


a) sedinta adunarii generale nu se va tine în ziua, ora si locul aratate în convocator;
b) potrivit legii, sedinta se deschide de catre presedintele consiliului de administratie
sau de catre acela care îi tine locul;
c) dreptul de vot este strâns legat de participarea la capitalul social;
d) potrivit legii, orice actiune achitata da dreptul la un vot în adunarea generala, daca
în constitutiv nu s-a prevazut altfel (art. 101 din Legea nr. 31/1990);
e) exercitiul dreptului de vot este suspendat pentru actionarii care nu au achitat
varsamintele ajunse la scadenta.
Indicati varianta corecta care nu reprezinta conditie de exercitare a dreptului la vot în
cadrul sedintei adunarii generale.

Testul nr. 75

Din punctul de vedere al practicii, necesitatea studierii procesului managerial este pusa
în evidenta de:
a) cresterea deosebita a rolului parametrilor temporali ai managementului în epoca
progresului tehnico-stiintific accelerat;
b) totalitatea fazelor si proceselor de munca prin care se stabilesc obiectivele unitatii si
ale subsistemelor sale organizationale;
c) procesele de munca necesare si preconizate pentru atingerea lor;
d) conditiile regimul juridic al bunurilor aduse ca aport în societate;
e) scaderea deosebita a rolului parametrilor temporali ai managementului în epoca
progresului tehnico-stiintific accelerat.
De ce anume este pusa în evidenta necesitatea studierii procesului managerial din
punctul de vedere al practicii? Indicati varianta de raspuns corecta.

Testul nr. 76

În plan definitional, procesul managerial reprezinta:


a) totalitatea drepturilor si obligatiilor cu caracter patrimonial care apartin societatii,
cuprinzând activul social si pasivul social;
b) obiectivelor generale si derivate ale organizatiei;
c) ansamblul trasaturilor, însusirilor, capacitatilor managerului;
d) deductii, ipoteze si validitate logica;
e) un ansamblu de interventii prin care managerul prevede, organizeaza, coordoneaza,
ia decizii si controleaza activitatea subordonatilor sai, în scopul realizarii obiectivelor
organizatiei, în conditii de profitabilitate ridicata si de utilitate sociala.
Indicati varianta corecta care defineste corect în plan definitional, procesul
managerial.

24
Testul nr. 77

Componentele practice ale procesului managerial constau în urmatoarele:


1) totalitatea fazelor si proceselor de munca prin care se stabilesc obiectivele unitatii si
ale subsistemelor sale organizationale;
2) procesele de munca necesare si preconizate pentru atingerea lor;
3) cei stabiliti a executa masurile pentru îndeplinirea lor în conditii cât mai profitabile;
4) conditiile regimul juridic al bunurilor aduse ca aport în societate;
5) scaderea deosebita a rolului parametrilor temporali ai managementului în epoca
progresului tehnico-stiintific.
Care din combinatiile de variante de mai jos reprezinta componentele practice ale
procesului managerial:
a) 1,3,4;
b) 3,4,5;
c) 1,4,5;
d) 1,2,5;
e) 1,2,3.

Testul nr. 78

Sfera de cuprindere si intensitatea procesului managerial se afla:


a) într-un raport de dependenta cu esalonul managerial: cu cât acesta se realizeaza pe o
treapta mai înalta din ierarhia sistemului managerial, cu atât este mai cuprinzator, mai intens
si mai bogat în semnificatii si rezultate;
b) într-un raport de constituire a unor relatii din ce în ce mai diferentiate si mai
concrete ale managerului cu salariatii;
b) în interdependenta cu temeinicia cercetarilor stiintifice în domeniul
managementului;
c) într-un raport de independenta cu esalonul managerial;
d) într-un raport de interdependenta cu esalonul managerial inferior.
Indicati varianta corecta care are legatura cu sfera de cuprindere si intensitatea
procesului managerial.

Testul nr. 79

În practica, esenta procesului managerial se manifesta:


a) în concentrarea eforturilor umane pentru coordonarea muncii comune;
b) într-un raport de constituire a unor relatii din ce în ce mai diferentiate si mai
concrete ale managerului cu salariatii;
b) în interdependenta cu temeinicia cercetarilor stiintifice în domeniul
managementului;
c) într-un raport de independenta cu esalonul managerial;
d) într-un raport de interdependenta cu esalonul managerial inferior.
Cum se manifesta în practica, esenta procesului managerial? Indicati varianta de
raspuns corecta care are legatura cu cele prezentate mai sus.

25
Testul nr. 80

Tinând seama de trasaturile generale ale activitatii umane si de trasaturile specifice ale
activitatii manageriale, continutul metodologic al procesului managerial presupune
parcurgerea a patru etape:
a) coordonarea situatiei;
b) definirea scopului;
c) analiza situatiei;
d) determinarea problemei;
e) adoptarea deciziei.
Indicati varianta corecta care nu reprezinta etapa a continutului metodologic al
procesului managerial tinând seama de trasaturile generale ale activitatii umane si de
trasaturile specifice ale activitatii manageriale.

Testul nr. 81

Este necesar ca elementele generale si specifice ale comportamentului organizatiei sa


fie însotite de manifestari eficace în plan economic si social ca urmare a adoptarii de catre
manager a unor strategii si a unor decizii majore cu privire la coordonatele activitatii, dupa
cum urmeaza:
a) analiza pietei;
b) alegerea tipului de afaceri ce se initiaza;
c) definirea strategiei de analiza a situatiei concrete;
d) asigurarea capitalului si a fortei de munca necesare;
e) stabilirea politicii de preturi.
Indicati varianta corecta care nu are legatura cu elementele generale si specifice ale
comportamentului organizatiei.

Testul nr. 82

Atât elementele generale si specifice ale comportamentului organizatiei cât si


coordonatele activitatii sale sunt profund influentate de urmatoarele trasaturi caracteristice ale
procesului managerial:
a) dinamismul;
b) analiza;
c) stabilitatea;
d) continuitatea;
e) consecventa si ciclicitatea.
Indicati varianta corecta care nu reprezinta trasatura caracteristica a procesului
managerial.

Testul nr. 83

Pentru a ne da seama de sensurile practice ale primei trasaturi, este necesar sa


mentionam ca “……………….” este dat de schimbarea continua a directiilor, problematicii si
caracterului realizarii procesului managerial.

26
Ce cuvânt(e) trebuie introdus(e) în locul liniei punctate din fraza de mai sus:
a) analiza;
b) stabilitatea;
c) continuitatea;
d) consecventa si ciclicitatea;
e) dinamismul.

Testul nr. 84

O trasatura cu importante implicatii practice o constituie “……………….” ce


caracterizeaza realizarea etapelor procesului managerial respectiv: scopul, situatia, problema,
decizia.
Ce cuvânt(e) trebuie introdus(e) în locul liniei punctate din fraza de mai sus:
a) consecventa;
b) stabilitatea;
c) continuitatea;
d) ciclicitatea;
e) dinamismul.

Testul nr. 85

Nu numai în plan stiintific, dar si practic, “……………….” reliefeaza starea de spirit a


participantilor.
Ce cuvânt(e) trebuie introdus(e) în locul liniei punctate din fraza de mai sus:
a) consecventa;
b) componenta psihosociala a procesului managerial;
c) continuitatea;
d) ciclicitatea;
e) procesul managerial.

Testul nr. 86

Pentru a obtine rezultatele preconizate în practica manageriala, managerul împarte


activitatea de concepere si implementare a functiei de organizare în urmatoarele etape:
a) analiza directiilor si obiectivelor actiunii de organizare;
b) compararea activitatii desfasurate cu un etalon sau cu un criteriu de evaluare;
c) adunarea, selectarea si ordonarea datelor referitoare la sistemul organizational
existent;
d) adunarea, selectarea si analiza critica a sistemului existent, proiectarea generala a
sistemului organizational îmbunatatit;
e) proiectarea detaliata a sistemului îmbunatatit, cu sublinierea conditiilor materiale,
organizatorice, de resurse umane ce se au în vedere la aplicarea noului sistem; aplicarea
noului sistem, urmarirea functionarii acestuia si stabilirea corectiilor necesare.
Indicati varianta corecta care nu reprezinta etapa a functiei de organizare.

Testul nr. 87

În conditiile tranzitiei la economia de piata componenta practica a strategiei de


dezvoltare a organizatiei reprezinta:

27
a) o tema deosebit de complexa a carei tratare reclama abordarea problemelor de fond
ale mecanismului de functionare a unitatii, a componentelor de baza ale strategiei si politicii
firmei în strânsa legatura cu componentele procesului de dezvoltare;
b) punerea în evidenta a importantei practicii pentru temeinicia cercetarilor stiintifice
în domeniul managementului;
c) dezvoltarea teoriei ca si a eficientei practicii;
d) crearea raporturilor de interdisciplinaritate între practica mangeriala si alte stiinte;
e) evolutia continua a societatii comerciale.
Indicati varianta corecta care are legatura cu componenta practica a strategiei de
dezvoltare a organizatiei în conditiile tranzitiei la economia de piata.

Testul nr. 88

În conditiile tranzitiei la economia de piata, organizatia îsi desfasoara activitatea într-o


economie dinamica în care se produc:
a) transformari la nivelul obiectivelor unitatii si ale subsistemelor sale organizationale;
b) mutatii de amploare în principal în directia dezvoltarii;
c) o serie de procese de munca necesare si preconizate pentru atingerea lor;
d) transformari în vederea executarii unor masuri pentru îndeplinirea obiectivelor;
e) schimbari la nivelul regimului juridic al bunurilor aduse ca aport în societate.
Indicati varianta corecta care are legatura cu organizatia care îsi desfasoara activitatea
într-o economie dinamica în conditiile tranzitiei la economia de piata.

Testul nr. 89

Indiferent de domeniu, orice actiune de dezvoltare a organizatiei parcurge mai multe


etape divizate pe faze pe care le enuntam în continuare:
1) etapa strategiei de dezvoltare;
2) etapa optiunii tactice în dezvoltarea organizatiei;
3) etapa implementarii organizatiei în mediu în conditiile create de actiunea de
dezvoltare;
4) etapa analizei strategiei de relansare pe piata;
5) etapa analizei mediului concurential.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta fazele dezvoltarii
organizatiei:
a) 1,3,4;
b) 3,4,5;
c) 1,4,5;
d) 1,2,5;
e) 1,2,3.

Testul nr. 90

La elaborarea strategia de dezvoltare managerul va tine seama de urmatoarele:


a) doar de directiile si tendintele de dezvoltare ale economiei nationale;
b) impactul factorilor de mediu;
c) caile pe care poate sa le urmeze organizatia în etapa urmatoare;
d) directiile si tendintele de dezvoltare ale economiei nationale si a celei mondiale;
e) restrictiile prezente si cele viitoare dar si de posibilitatile concrete de care dispune
organizatia.

28
Indicati varianta corecta care nu are legatura cu elaborarea strategia de dezvoltare de
care trebuie sa tina seama managerul.

Testul nr. 91

Orice strategie de dezvoltare“……………….” cresterea competitivitatii, pentru


mentinerea si îmbunatatirea propriei pozitii pe piata, în mediul concurential specific.
Ce cuvânt(e) trebuie introdus(e) în locul liniei punctate din fraza de mai sus:
a) vizeaza;
b) produce;
c) reduce;
d) contracareaza;
e) limiteaza.

Testul nr. 92

Managerii sunt datorii sa acorde atentia cuvenita si “……………….”, componenta a


strategiei de dezvoltare, insistând în mod deosebit pe recrutarea, motivarea, perfectionarea
profesionala a personalului si pe climatul socio-uman.
Ce cuvânt(e) trebuie introdus(e) în locul liniei punctate din fraza de mai sus:
a) resurselor materiale;
b) resurselor umane;
c) resurselor financiare;
d) resurselor informationale;
e) resurselor proprii.

Testul nr. 93

Principalele componente ale strategiei dezvoltarii organizatiei sunt:


a) previzionarea rezultatelor;
b) obiectivele;
c) modalitatile de realizare a obiectivelor;
d) resursele;
e) termenele.
Indicati varianta corecta care nu reprezinta componenta a strategiei dezvoltarii
organizatiei.

Testul nr. 94

Preocupat de elaborarea strategiei de dezvoltare a organizatiei‚ managerul are datoria


sa tina seama de “……………….”, sa concretizeze modul în care fiecare factor
conditioneaza si actioneaza asupra strategiei pe care o concepe.
Ce cuvânt(e) trebuie introdus(e) în locul liniei punctate din fraza de mai sus:
a) previzionarea rezultatelor;
b) principali factori de influenta;
c) modalitatile de realizare a obiectivelor;
d) resursele disponibile;
e) termenele stabilite.

29
Testul nr. 95

Managerul stabileste directiile strategice de dezvoltare a organizatiei cu accent pe


urmatoarele:
a) implicarea cercetarii stiintifice în fundamentarea strategiei organizatiei si
dezvoltarea creativitatii si promovarea inovarii;
b) introducerea progresului tehnic si implementarea de tehnologii noi si modernizate;
c) asimilarea de produse noi si îmbunatatirea organizarii procesului de productie;
d) pastrarea vechilor produse pe piata;
e) ridicarea nivelului tehnic si calitativ al produselor dar si utilizarea marketingului
pentru identificarea posibilitatilor de dezvoltare a organizatiei.
Indicati varianta corecta care nu reprezinta directie strategica de dezvoltare a
organizatiei stabilita de manager.

Testul nr. 96

În economia de piata, o multitudine de conditii de natura economica, tehnica, social-


culturala si politica determina:
a) cresterea si diversificarea rolului si functiilor factorului uman în cadrul dezvoltarii
organizatiei;
b) scaderea si diversificarea rolului si functiilor factorului uman în cadrul dezvoltarii
organizatiei;
c) asimilarea de produse noi si îmbunatatirea organizarii procesului de productie;
d) pastrarea vechilor produse pe piata;
e) ridicarea nivelului tehnic si calitativ al produselor dar si utilizarea marketingului
pentru identificarea posibilitatilor de dezvoltare a organizatiei.
Ce determina conditiile de natura economica, tehnica, social-culturala si politica în
economia de piata? Indicati varianta de raspuns corecta care are legatura cu cele prezentate
mai sus.

Testul nr. 97

lnspirate din strategia generala, “……………….”reprezinta sursa majora de orientare


a activitatii directiilor, serviciilor si sectiilor ce compun organizatia.
Ce cuvânt(e) trebuie introdus(e) în locul liniei punctate din fraza de mai sus:
a) strategiile functionale;
b) obiectivele;
c) modalitatile de realizare a obiectivelor;
d) resursele;
e) termenele.

Testul nr. 98

În conceperea strategiilor functionale se vor analiza si concretiza urmatorii factori


determinanti ai strategiei:
1) scopurile urmarite de organizatie;
2) mediul extern al organizatiei;
3) situatia interna a organizatiei;
4) analiza situatiei;
5) analiza procesului de productie.

30
Care din combinatile de variante enumerate mai jos reprezinta fazele dezvoltarii
organizatiei:
a) 1,3,4;
b) 3,4,5;
c) 1,4,5;
d) 1,2,5;
e) 1,2,3.

Testul nr. 99

Organizarea a constituit întotdeauna o conditie a desfasurarii activitatii umane, dar în


conditiile economiei de piata ea a devenit un “…………………..” în toate domeniile vietii
sociale.
Ce cuvânt(e) trebuie introdus(e) în locul liniei punctate din fraza de mai sus:
a) factor de însemnatate deosebita pentru asigurarea succesului;
b) scop;
c) factor analitic;
d) mijloc;
e) concept.

Testul nr. 100

Cele mai generale principii pe care se bazeaza practica organizarii sunt:


a) principiile elaborarii de strategii;
b) principiile gândirii rationale formulate de Descartes;
c) principiile gândirii logice formulate de Miller;
d) principiile logice;
e) principiile concentrarii informatiilor.
Indicati varianta corecta care reprezinta principiu general pe care se bazeaza practica
organizarii.

Testul nr. 101

Principiul utilizarii resurselor umane consta în:


a) obtinerea unui maximum de efect util printr-un minimum de cheltuieli cu salariile;
b) scaderea si diversificarea rolului si functiilor factorului uman în cadrul dezvoltarii
organizatiei;
c) asimilarea de produse noi si îmbunatatirea organizarii procesului de productie;
d) pastrarea vechilor produse pe piata;
e) ridicarea nivelului tehnic si calitativ al produselor dar si utilizarea marketingului
pentru identificarea posibilitatilor de dezvoltare a organizatiei.
Indicati varianta corecta care face referire la principiul utilizarii resurselor umane.

Testul nr. 102

Dintre principiile utile în tratarea problematicii practicii manageriale amintim:


a) principiul suprematiei obiectivelor, potrivit caruia fiecare parte sau subdiviziune a
organizarii trebuie sa fie expresia unui scop bine definit, în deplina concordanta cu obiectivele
întreprinderii;

31
b) principiul birocratiei, potrivit caruia birocratia are o importanta deosebita in orice
societate comerciala;
c) principiul unitatii de actiune care, în vederea facilitarii realizarii obiectivelor
întreprinderii, în conditiile unei eficacitati ridicate a activitatilor ei, cere ca desfasurarea
acestor activitati, asigurata de diferitele compartimente sau persoane, sa fie sincronizata în
cadrul acelorasi actiuni;
d) principiul nivelului deciziilor, conform caruia, cu cât decizia este luata mai sus pe
scara ierarhica a întreprinderii, cu atât câmpul ei de actiune este mai larg, implicatiile umane
mai profunde si responsabilitatea ce o incumba mai mare;
e) principiul concordantei între autoritate si responsabilitate, care cere ca autoritatea cu
care este investit un salariat, la un anumit nivel ierarhic, sa fie pe masura responsabilitatii sale.
Indicati varianta corecta care nu are legatura cu principiile utile în tratarea
problematicii practicii manageriale.

Testul nr. 103

În organizarea întreprinderii în general si în practica organizarii în special exista o


serie de “…………………..” care reprezinta în fapt instrumente de investigatie si interventie
si care creeaza posibilitatea gasirii solutiilor si a stapânirii procesului de organizare.
Ce cuvânt(e) trebuie introdus(e) în locul liniei punctate din fraza de mai sus:
a) factori de însemnatate deosebita pentru asigurarea succesului;
b) scopuri;
c) metode si tehnici;
d) mijloace;
e) concepte.

Testul nr. 104

Metoda de cercetare colectiva, „………………..” sau “dezlantuirea ideilor” permite


exprimarea libera a tuturor ideilor unei grupe de lucru cât mai eterogene, fara nici o judecata
sau critica asupra acestora.
Ce cuvânt(e) trebuie introdus(e) în locul liniei punctate din fraza de mai sus:
a) brainstormingul;
b) sinectica;
c) analiza matematica;
d) relatiilor fortate;
e) sintetica.

Testul nr. 105

Tratarea organizarii ca forma specifica a practicii umane necesita:


a) o abordare de pe pozitii stiintifice si practice a locului si rolului elementului uman
în organizarea întreprinderii;
b) scaderea si diversificarea rolului si functiilor factorului uman în cadrul dezvoltarii
organizatiei;
c) asimilarea de produse noi si îmbunatatirea organizarii procesului de productie;
d) pastrarea vechilor produse pe piata;
e) ridicarea nivelului tehnic si calitativ al produselor dar si utilizarea marketingului
pentru identificarea posibilitatilor de dezvoltare a organizatiei.

32
Indicati varianta corecta care are legatura cu tratarea organizarii ca forma specifica a
practicii umane.

Testul nr. 106

Acordarea unei atentii din ce în ce mai mari de catre practica managerial -


organizatorica aspectelor umane ale organizarii se datoreaza:
a) rezultatelor tot mai însemnate ale cercetarilor întreprinse în aceasta directie, care
demonstreaza importanta acestora în desfasurarea optima a activitatilor tehnice, economice si
sociale si în realizarea scopului propus cu eficienta sporita;
b) desfasurarii optime a activitatilor tehnice, economice si sociale;
c) asimilarii de produse noi si îmbunatatirea organizarii procesului de productie;
d) pastrarii vechilor produse pe piata;
e) ridicarii nivelului tehnic si calitativ al produselor dar si utilizarea marketingului
pentru identificarea posibilitatilor de dezvoltare a organizatiei.
Alegeti varianta corecta si completa care are legatura cu acordarea unei atentii din ce în
ce mai mari de catre practica managerial - organizatorica aspectelor umane ale organizarii.

Testul nr. 107

Politica manageriala în domeniul organizarii implica o conceptie urmata de masuri


care sa asigure eliminarea organizarii empirice, bazata pe câteva reguli practice simple, ce
decurg din asa-zisul “bun simt” si nu pe:
a) criterii politice;
b) criterii stiintifice;
c) criterii discriminatorii;
d) criterii legale;
e) criterii etnice.
Alegeti varianta corecta care are legatura cu politica manageriala în domeniul
organizarii.

Testul nr. 108

„………………..”trebuie privita din doua puncte de vedere: în primul rând, ca functie


manageriala si în al doilea rând, ca factor de crestere a profitului întreprinderii.
Ce cuvânt(e) trebuie introdus(e) în locul liniei punctate din fraza de mai sus:
a) însemnatatea deosebita pentru asigurarea succesului;
b) notiunea de coordonare;
c) metoda analitica;
d) sinectica;
e) notiunea de organizare.

Testul nr. 109

Ca „………………..”, organizarea stabileste parametrii constructivi si functionali ai


structurii manageriale, precum si modalitatile de realizare a proceselor manageriale.
Ce cuvânt(e) trebuie introdus(e) în locul liniei punctate din fraza de mai sus:
a) functie manageriala;
b) functie decizionala;
c) functie analitica;

33
d) functie generatoare de nou;
e) functie variabila.

Testul nr. 110

Prin organizare ca functie manageriala se urmareste:


a) scaderea si diversificarea rolului si functiilor factorului uman în cadrul dezvoltarii
organizatiei;
b) formarea sistemului conducator, capabil sa influenteze în mod corespunzator
sistemul condus în vederea realizarii obiectivelor si sarcinilor stabilite de catre manager, cu
ajutorul unor metode si mijloace eficace;
c) asimilarea de produse noi si îmbunatatirea organizarii procesului de productie;
d) pastrarea vechilor produse pe piata;
e) ridicarea nivelului tehnic si calitativ al produselor dar si utilizarea marketingului
pentru identificarea posibilitatilor de dezvoltare a organizatiei.
Ce se urmareste prin organizare ca functie manageriala? Indicati varianta de raspuns
corecta.

Testul nr. 111

Pentru managementul întreprinderii, studierea practicii în sistemul informational -


decizional si de control a devenit deosebit de actuala, deoarece:
a) informatia, decizia si controlul reprezinta esenta managementului;
b) scaderea si diversificarea rolului si functiilor factorului uman în cadrul dezvoltarii
organizatiei se realizeaza periodic;
c) are loc o asimilare de produse noi si o îmbunatatire a organizarii procesului de
productie;
d) conduce la scoaterea de pe piata a vechilor produse;
e) ridicarea nivelului tehnic si calitativ al produselor dar si utilizarea marketingului
pentru identificarea posibilitatilor de dezvoltare a organizatiei reprezinta o necesitate.
Alegeti varianta corecta care are legatura cu studierea practicii în sistemul
informational - decizional si de control.

Testul nr. 112

În management, menirea sistemului informational - decizional si al controlului consta


în:
a) analiza directiilor si obiectivelor actiunii de organizare;
b) compararea activitatii desfasurate cu un etalon sau cu un criteriu de evaluare;
c) adunarea, selectarea si ordonarea datelor referitoare la sistemul organizational
existent;
d) adunarea, selectarea si analiza critica a sistemului existent, proiectarea generala a
sistemului organizational îmbunatatit;
e) directionarea constienta a activitatii economice si sociale a întreprinderii.
Alegeti varianta corecta care are legatura cu menirea sistemului informational -
decizional si al controlului.

34
Testul nr. 113

Orientat, în principal, spre cautarea cailor care sa conduca la realizarea scopurilor si


obiectivelor strategice pe care le-a pus în fata societatii sale managerul actioneaza si insista ca
„………………..”.
Ce cuvânt(e) trebuie introdus(e) în locul liniei punctate din fraza de mai sus:
a) subsistentul informational sa exercite o influenta deosebita asupra functionarii si
eficientei unitatii economice si a structurilor sale organizationale;
b) subsistentul organizational sa exercite o influenta deosebita asupra functionarii si
eficientei unitatii economice;
c) subsistentul decizional sa exercite o influenta deosebita asupra functionarii unitatii
economice;
d) subsistentul decizional si de control sa exercite o influenta negativa asupra
functionarii si eficientei unitatii economice;
e) subsistentul organizational sa exercite o influenta negativa asupra functionarii si
eficientei unitatii economice.
Testul nr. 114

Adoptarea deciziei genereaza „………………..”, care se transmite la executanti sub


forma de planuri, sarcini, normative, comenzi si le serveste ca impuls spre actiuni coordonate
si orientate spre scopuri manageriale precise.
Ce cuvânt(e) trebuie introdus(e) în locul liniei punctate din fraza de mai sus:
a) substanta deciziei;
b) actiune;
c) informatia decizionala;
d) risc;
e) putere de concentrare.

Testul nr. 115

În orice unitate economica, managerii si salariatii sunt legati între ei prin informatii,
care se constituie:
a) într-o retea comunicationala unica;
b) într-o retea unica;
c) într-o retea comunicationala relativa;
d) într-o retea partial eficienta;
e) într-o retea complementara.
Alegeti varianta corecta care are legatura cu managerii si salariatii si modul cum sunt
legati între ei prin informatii.

Testul nr. 116

Fiecare manager reprezinta un nod al retelei comunicationale, în care se întrepatrund


numeroase:
a) informatii;
b) functii;
c) decizii;
d) actiuni;

35
e) procese.
Alegeti varianta corecta care evidentiaza faptul ca fiecare manager reprezinta un nod
al retelei comunicationale.

Testul nr. 117

Subsistemul informational managerial reprezinta:


a) ansamblul informatiilor menite sa contribuie la realizarea obiectivelor principale ale
întreprinderii;
b) ansamblul informatiilor, fluxurilor informationale, procedurilor si mijloacelor de
tratare a informatiilor menite sa contribuie la realizarea obiectivelor principale ale
întreprinderii;
c) ansamblul fluxurilor informationale menite sa contribuie la realizarea obiectivelor
principale ale întreprinderii;
d) ansamblul procedurilor si mijloacelor de tratare a informatiilor menite sa contribuie
la realizarea obiectivelor principale ale întreprinderii;
e) ansamblul deciziilor menite sa contribuie la realizarea obiectivelor principale ale
întreprinderii.
Alegeti varianta corecta si completa care defineste subsistemul informational
managerial.

Testul nr. 118

Subsistemul informatic reprezinta:


a) ) ansamblul informatiilor menite sa contribuie la realizarea obiectivelor principale ale
întreprinderii;
b) ansamblul informatiilor, fluxurilor informationale, procedurilor si mijloacelor de
tratare a informatiilor menite sa contribuie la realizarea obiectivelor principale ale
întreprinderii;
c) un sistem de tratare automatizata a informatiilor, constituit din echipamente,
programe si fisiere care trebuie sa satisfaca cerinte enuntate în mod precis, clar si categoric;
d) ansamblul procedurilor si mijloacelor de tratare a informatiilor menite sa contribuie
la realizarea obiectivelor principale ale întreprinderii;
e) un sistem de tratare automatizata a informatiilor, constituit din echipamente logice.
Alegeti varianta care defineste corect subsistemul informatic.

Testul nr. 119

Functionalitatea si eficienta subsistemului informational managerial depinde de


respectarea câtorva cerinte de baza, pe care managerul trebuie sa le cunoasca si sa insiste pe
respectarea lor. Aceste cerinte se refera la:
a) necesitatea definirii obiectivelor întreprinderii în strânsa corelatie cu cerintele
informationale, iar subsistemul informational sa se coreleze cu cel managerial;
b) obligativitatea selectiei informatiilor în scopul de a asigura o corespondenta rationala
si eficace între nevoile reale de informare a managerului si informatiile ce îi sunt furnizate de
catre ajutoarele sale directe;
c) asigurarea supletei si adaptabilitatii subsistemului informational managerial, în care

36
scop se vor efectua periodic analize, se vor stabili diferentele aparute, se vor initia actiuni
corective, se va concepe si dezvolta un model al subsistemului si se va asigura dinamismul
modelului respectiv prin alimentarea sistemului cu informatii pertinente;
d) evidentierea exceptiilor aflate la punctul critic, ceea ce face necesar sa se stabileasca
standarde de puncte critice (fizice, de costuri, de capital, de venituri, de programe si alte
obiective cuantificabile si verificabile);
e) obligativitatea selectiei deciziilor în scopul de a asigura o corespondenta rationala si
eficace între nevoile reale de informare a managerului si deciziile ce îi sunt furnizate de catre
ajutoarele sale directe.
Alegeti varianta corecta care nu reprezinta cerinta de care managerul trebuie sa tina
seama în vederea functionarii eficiente a subsistemului informational managerial.

Testul nr. 120

În principal, procesul de perfectionare a subsistemului informational managerial are în


vedere urmatoarele aspecte:
a) necesarul de informatii la nivelul conducerii societatii comerciale;
b) procedeele de apreciere si clasificare a informatiilor;
c) procedeele de organizare a fluxului de informatii, în functie de conditiile necesare,
precum si în functie de canalele folosite si metodele de culegere, prelucrare si transmitere a
informatiilor;
d) definirea elementelor psiho-socio-organizationale ale eficientei subsistemului
informational managerial, pe care, abordate ca o componenta de baza a eficientei economice a
societatii comerciale;
e) procedeele de organizare a fluxului de informatii, în functie de conditiile necesare,
precum si în functie de stabilirea unor strategii pe termen scurt.
Alegeti varianta corecta care nu reprezinta aspect principal în procesul de
perfectionare a subsistemului informational managerial.

Testul nr. 121

Preocupat de delimitarea activitatilor de perfectionare a subsistemului informational


managerial, managerul va tine seama de:
a) sfera problemelor abordate;
b) nevoile personale;
c) perioada în cadrul careia trebuie fumizata solutia de perfectionare;
d) investigarea sectoarelor susceptibile de perfectionare;
e) obligatiile aparatului de specialitate.
Una din variantele enumerate mai sus nu are legatura cu preocuparea managerului în
vederea delimitarii activitatilor de perfectionare a subsistemului informational managerial.
Care este aceasta varianta?

Testul nr. 122

Studierea subsistemului decizional a devenit deosebit de actuala, deoarece:


a) decizia reprezinta esenta managementului;
b) analiza reprezinta esenta managementului;
c) strategia reprezinta esenta managementului;
d) abordarea prin procese reprezinta esenta managementului;
e) personalitatea reprezinta esenta managementului.

37
Alegeti varianta corecta care are legatura cu studierea subsistemului decizional.

Testul nr. 123

În practica manageriala, putem distinge în domeniul raporturilor interpersonale ale


managerului cu oamenii sai patru reguli principale:
a) managerul nu trebuie sa astepte ca subalternii sa i se adreseze, sa se apropie de eI,
de pe o pozitie statica, inerta, ci trebuie sa fie dinamic, sa se intereseze el de subalterni, sa se
apropie de ei, sa-si exercite puterea de influenta asupra lor;
b) este suficient ca un manager sa-i întrebe pe ceilalti despre activitatile lor, pentru a
se întelege cu ei;
c) pentru a comunica cu adevarat, a ajunge deci la “dialog”, nu este suficient ca
managerul sa întrebe si sa vorbeasca, sa-si exprime ideile si dorintele, ci este tot atât de
necesar ca el sa asculte ce spun ceilalti, raspunsurile, informatiile1 mesajele lor;
d) întelegerea nu este numai de ordin logic, ci si de ordin afectiv;
e) nu este suficient sa întelegem ceea ce ni se spune, sensul gramatical al cuvintelor ce
ni se adreseaza, ci trebuie sa patrundem si implicatiile lor umane, sa întelegem omul care le
rosteste, intentiile si motivatiile lui, chiar si ceea ce se ascunde dupa cuvinte, în mintea si
inima lui, chiar mai profund, în structura lui psihologica si în inconstientul lui.
Alegeti varianta corecta care nu reprezinta regula principala în domeniul raporturilor
interpersonale ale managerului cu oamenii sai.

Testul nr. 124

Numeroase investigatii în domeniul practicii manageriale constata ca, de regula:


a) comunicarea creeaza o coeziune de comportamente si interese;
b) înlesneste întelegerea sarcinilor si obiectivelor comune si individuale;
c) ridica nivelul tehnic si calitativ al produselor dar si utilizarea marketingului pentru
identificarea posibilitatilor de dezvoltare a organizatiei;
d) asigura confruntarea cu realitatea întreprinderii;
e) impulsioneaza integrarea psihosocioprofesionala.
Alegeti varianta corecta care nu reprezinta mijloc de investigatie în domeniul practicii
manageriale.

Testul nr. 125

Pentru implementarea caracteristicilor-cerinte în procesul comunicational al societatii


comerciale managerul va tine seama de:
a) elementelor psiho-socio-organizationale ale eficientei subsistemului
informational managerial;
b) aspectul tehnic al comunicarilor care are în vedere precizia si rapiditatea cu care
pot fi transmise mesajele;
c) aspectul semantic care are în vedere corespondenta dintre simboluri si
semnificatia fenomenelor reprezentate de acestea;
d) latura eficientei pusa în valoare de rezultatele obtinute ca urmare a materializarii
transmiterii mesajelor;
e) aspectul de retroinfluentare corectiva prin care mesajele se reiau cu coordonate
cantative si calitative îmbunatatite.
Alegeti varianta corecta de care nu trebuie sa tina seama managerul în vederea
implementarii caracteristicilor-cerinte în procesul comunicational al societatii comerciale.

38
Testul nr. 126

În vederea asigurarii dinamismului si flexibilitatii procesului de organizare a


sistemului de comunicare managerial trebuie sa tina seama de numeroase conditii, dintre care
esentiale pentru practica manageriala ne apar:
a) formularea concisa si exacta a mesajului care trebuie sa asigure întelegerea integrala
si usoara a acestuia de catre toti salariatii carora li se adreseaza;
b) transmiterea rapida si nedeformata a mesajului, conditie ce poate fi realizata daca
societatea comerciala este organizata cu cel mai mic numar posibil de trepte ierarhice;
c) asigurarea fluentei si reversibilitatii comunicarilor în vederea transmiterii cu aceeasi
usurinta atât a informatiilor descendente, cât si a celor ascendente;
d) utilizarea limbajului comun, ceea ce presupune cunoasterea în aceiasi masura a
problemelor societatii comerciale atât de catre emitentul mesajului, cât si de catre cel care-l
primeste;
e) asigurarea flexibilitatii sistemului de marginalizare a salariatilor atunci cand situatia
o cere.
Alegeti varianta corecta care nu are legatura cu conditiile esentiale necesare practicii
manageriale în vederea asigurarii dinamismului si flexibilitatii procesului de organizare a
sistemului de comunicare managerial.

Testul nr. 127

Preocupat de prevenirea aparitiei denaturarilor în procesul comunicarii managerul va


tine seama si de:
a) cauzele si consecintele filtrarii comunicarilor manageriale;
b) modul de desfasurare a procesului de productie;
c) lipsa materiilor prime;
d) riscurile bancare;
e) nevoia personala de a se face auzit în rândul angajatilor.
De ce anume tine seama managerul în vederea prevenirii aparitiei denaturarilor în
procesul comunicarii? Identificati varianta de raspuns corecta.

Testul nr. 128

În practica manageriala, indiferent de directia participarii salariatilor, managerul


urmareste:
a) sfera problemelor abordate;
b) efectul pozitiv al participarii asupra calitatii actiunilor vizate si a motivarii
salariatilor;
c) nevoile personale;
d) perioada în cadrul careia trebuie furnizata solutia de perfectionare a personalului;
e) investigarea sectoarelor susceptibile de perfectionare.
Ce urmareste managerul în practica manageriala, indiferent de directia participarii
salariatilor? Identificati varianta de raspuns corecta.

Testul nr. 129

Dupa complexitatea si trasatura de permanenta a participarii în procesul de formare a


acesteia se pot diferentia urmatoarele faze:

39
a) faza enuntarii strategiei de formare a metodelor participative;
b) faza enuntarii problemei de formare a procesului participativ;
c) faza cautarii, cu accent pe determinarea posibilitatilor de a actiona;
d) faza aprecierii si determinarii posibilitatii de punere în miscare a participarii;
e) faza realizarii si controlului, respectiv de determinare a succesului realizat dupa
participare.
Alegeti varianta corecta care nu reprezinta faza de diferentiere dupa complexitatea si
trasatura de permanenta a participarii în procesul de formare.

Testul nr. 130

În functie de specificul societatii comerciale si de trasaturile echipei manageriale se


impune tot mai mult:
a) aplicarea principiului de delegare a raspunderilor;
b) formularea concisa si exacta a mesajului care trebuie sa asigure întelegerea integrala
si usoara a acestuia de catre toti salariatii;
c) transmiterea rapida si nedeformata a mesajului, conditie ce poate fi realizata daca
societatea comerciala este organizata cu cel mai mic numar posibil de trepte ierarhice;
d) asigurarea fluentei si reversibilitatii comunicarilor în vederea transmiterii cu aceeasi
usurinta atât a informatiilor descendente, cât si a celor ascendente;
e) utilizarea limbajului comun, ceea ce presupune cunoasterea în aceiasi masura a
problemelor societatii comerciale atât de catre emitentul mesajului, cât si de catre cel care-l
primeste.
Ce anume se impune tot mai mult în functie de specificul societatii comerciale si de
trasaturile echipei manageriale? Identificati varianta de raspuns corecta.

Testul nr. 131

Fiind o activitate constienta îndreptata spre un anumit scop, munca influenteaza cu


întreaga sa împletitura de legaturi interne si externe structura:
a) de ansamblu a întreprinderii;
b) proceselor de productie;
c) vietii umane;
d) compartimentelor functionale;
e) compartimentelor de productie.
Ce anume influenteaza munca cu întreaga sa împletitura de legaturi interne si externe,
fiind o activitate constienta îndreptata spre un anumit scop? Identificati varianta de raspuns
corecta.

Testul nr. 132

Participarea înseamna a asigura:


a) management participativ;
b) resursele minime realizarii productiei;
c) informatie;
d) cresterea nivelului de responsabilitate;
e) atentie din partea tuturor factorilor de conducere în realizarea obiectivelor.
Alegeti varianta corecta care nu are legatura cu participarea.

40
Testul nr. 133

Practica manageriala subliniaza superioritatea managementului participativ care consta


în:
a) aplicarea principiului de delegare a raspunderilor;
b) cointeresarea morala a oamenilor la munca pe care o desfasoara, prin organizarea
personala a muncii;
c) formularea concisa si exacta a mesajelor;
d) transmiterea rapida si nedeformata a mesajului, conditie ce poate fi realizata daca
societatea comerciala este organizata cu cel mai mic numar posibil de trepte ierarhice;
e) transmiterea rapida si deformata a mesajului, conditie ce poate fi realizata daca
societatea comerciala este organizata cu cel mai mic numar posibil de trepte ierarhice.
Alegeti varianta corecta care are legatura cu managementului participativ.

Testul nr. 134

Participarea umana la activitatea generala de sporire a eficientei economice reprezinta:


a) un proces amplu de integrare a fiecarui salariat, de însusire a normelor de convietuire,
de asimilare a cerintelor si modalitatilor concrete de actiune;
b) largirea câmpului de cunostinte al participantilor;
c) satisfacerea cât mai completa a nevoilor cumparatorilor;
d) asigurarea de profit pe termen lung;
e) formularea concisa si exacta a mesajelor.
Alegeti varianta corecta care are legatura cu participarea umana la activitatea generala
de sporire a eficientei economice.
Testul nr. 135

Aspectele care se refera la modul specific de activitate al managerului si al echipei


manageriale, la stilul de lucru al acestora se impun:
a) ca un factor din ce în ce mai important în solutionarea problemelor cu care se
confrunta societatile comerciale;
b) ca un factor din ce în ce mai important în solutionarea crizelor geopolitice;
c) ca un factor din ce în ce mai important în solutionarea problemelor legate de
calitatea produselor;
d) ca un factor din ce în ce mai important în analiza factorilor care pot perturba bunul
mers al întreprinderii;
e) analize decizionale fundamentale.
Alegeti varianta corecta care are legatura cu aspectele care se refera la modul specific
de activitate al managerului si al echipei manageriale, la stilul de lucru al acestora.

Testul nr. 136

Un alt adevar confirmat de practica manageriala consta în faptul ca


„………”managerului îsi lasa amprenta pe întregul act de conducere si poate sa-i diminueze
sau dimpotriva sa-i amplifice rezultatele.
Ce cuvânt(e) trebuie introdus(e) în locul liniei punctate din fraza de mai sus:
a) intuitia;
b) personalitatea;
c) atentia distributiva;
d) neatentia;

41
e) dezinteresul.

Testul nr. 137

În plan definitional stilul de lucru exprima:


a) modul în care managerul îsi exercita atributiile care îi revin;
b) modul în care managerul îsi coordoneaza activitatile;
c) modul în care managerul îsi exercita atributiile care îi revin, rolul pe care îl are în
organizarea, îndrumarea si controlul salariatilor, natura comportamentului sau în acest proces;
d) cointeresarea morala a managerului la munca pe care o desfasoara, prin organizarea
personala a muncii;
e) lipsa de atentie si loialitate fata de întreprindere.
Alegeti varianta corecta care are exprima în plan definitional stilul de lucru.

Testul nr. 138

Pe tarâmul studiilor experimentale, prima încercare de abordare a fost efectuata de


catre Kurt Lewin si colaboratorii sai White si Lippit care au identificat trei stiluri:
1) autoritar sau autocratic;
2) binevoitor-autoritar;
3) participativ de grup;
4) democratic;
5) laissez-faire.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta cele trei stiluri
identificate de Kurt Lewin si colaboratorii sai White si Lippit pe tarâmul studiilor
experimentale:
a) 1,3,4;
b) 3,4,5;
c) 1,4,5;
d) 1,2,5;
e) 1,2,3.

Testul nr. 139

Stilul democratic al managerului se caracterizeaza prin aceea ca:


a) managerul discuta problemele si adopta deciziile împreuna cu echipa sa pe care o
încurajeaza si o ajuta, lasând la latitudinea colaboratorilor alegerea tehnicilor de lucru, care li
se par a fi mai utile, el limitându-se la oferirea unor sugestii;
b) stil de lucru este eficace, creând raporturi optime de interactiune între subiecti si
sarcina;
c) asigura independenta de actiune a membrilor echipei;
d) contribuie la dezvoltarea unor relatii pozitive si a unui climat socio-afectiv atractiv
si placut;
e) genereaza, de regula, tensiuni, frustrari, apatie, nemultumiri si uneori chiar ostilitate
si agresivitate.
Alegeti varianta corecta care nu defineste stilul democratic al managerului.

42
Testul nr. 140

Blake si J. Mouton prezinta conceptia lor cu privire la stilurile de conducere în ceea ce


ei au denumit „grila manageriala”, plecând de la doi parametri:
1) preocuparea pentru productie (reprezentata pe abscisa);
2) preocuparea pentru control;
3) preocuparea pentru cresterea nivelului de trai al salariatilor;
4) preocuparea pentru oameni (reprezentata pe ordonata);
5) preocuparea pentru propriile interese.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta cei doi parametri
identificati de Blake si J. Mouton cu privire la stilurile de conducere:
a) 1,3;
b) 3,4;
c) 1,4;
d) 1,2;
e) 1,5.

Testul nr. 141

F. Fiedler autorul teoriei situationale considera ca stilul managerial este afectat de trei
dimensiuni critice:
1) autoritar sau autocratic;
2) binevoitor-autoritar;
3) autoritatea pozitiei;
4) structura sarcinilor;
5) relatiile manager — echipa.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta cele trei dimensiuni
critice care afecteaza stilul managerial în opinia lui F. Fiedler:
a) 1,3,4;
b) 3,4,5;
c) 1,4,5;
d) 1,2,5;
e) 1,2,3.

Testul nr. 142

Problema esentiala care se pune în fata oricarui manager general este aceea de a gasi
„………………………….”si a stilului de lucru al managerilor din subordine, care sa
contribuie la realizarea cu o profitabilitate superioara a obiectivelor societatii comerciale.
Ce cuvânt(e) trebuie introdus(e) în locul liniei punctate din fraza de mai sus:
a) metode potrivite si cai concrete de perfectionare a stilului propriu;
b) metode potrivite de dezvoltare a personalitatii proprii;
c) metode potrivite de dezvoltare a atentiei distributive;
d) cai si mijloace de autoanaliza permanenta;
e) metode potrivite de autoverificare a muncii întreprinse.

Testul nr. 143

Stilul democratic de lucru al managerului vizeaza în principal:


a) modul în care managerul îsi exercita atributiile care îi revin;

43
b) modul în care managerul îsi coordoneaza activitatile;
c) modul în care managerul îsi exercita atributiile care îi revin, rolul pe care îl are în
organizarea, îndrumarea si controlul salariatilor, natura comportamentului sau în acest proces;
d) cointeresarea morala a managerului la munca pe care o desfasoara, prin organizarea
personala a muncii;
e) participarea executantilor la rezolvarea sarcinilor.
Alegeti varianta corecta care are legatura cu stilul democratic de lucru al managerului.

Testul nr. 144

Esenta stilului de lucru al managerului consta în aceea ca:


a) în stil se manifesta întreaga sa linie de conducere si activitate;
b) managerul discuta problemele cu salariatii si adopta deciziile singur;
c) stil de lucru este uneori eficace, creând raporturi optime de interactiune între
subiecti si sarcina;
d) creeaza frica în rândul membrilor echipei;
e) contribuie la dezvoltarea unor relatii negative si a unui climat socio-afectiv atractiv
si placut;
În ce consta esenta stilului de lucru al managerului? Identificati varianta de raspuns
corecta.

Testul nr. 145

Daca relatiile umane de la egal la egal se desfasoara de regula în conditii


satisfacatoare, „………”, nesocotirea carora are totdeauna efecte negative.
Ce cuvânt(e) trebuie introdus(e) în locul liniei punctate din fraza de mai sus:
a) relatiile la nivel global pe liniile ierarhice ridica numeroase probleme;
b) relatiile umane pe liniile ierarhice ridica numeroase probleme;
c) relatiile la nivel teritorial pe liniile ierarhice ridica numeroase probleme;
d) relatiile la nivel sectorial pe liniile ierarhice ridica numeroase probleme;
e) relatiile la nivel macroeconomic pe liniile ierarhice ridica numeroase probleme.

Testul nr. 146

Un manager trebuie „…………………………….”din domeniul sau de activitate,


pentru a afla opiniile, ideile si conceptiile lor profesionale.
Ce cuvânt(e) trebuie introdus(e) în locul liniei punctate din fraza de mai sus:
a) sa profite de fiecare prilej care îl aduce în contact cu salariatii;
b) sa nu profite de fiecare prilej care îl aduce în contact cu salariatii;
c) sa analizeze fiecare contact cu salariatii;
d) la nivel sectorial pe linie ierarhica sa ridice în discutie toate problemele;
e) la nivel macroeconomic pe linie ierarhica sa ridice numeroase probleme.

Testul nr. 147

Practica manageriala pune în fata managerului „…………………………….”de a


îndrepta activitatile societatii comerciale în directia satisfacerii cerintelor efective sau
potentiale ale beneficiarilor, cu maximum de profitabilitate.
Ce cuvânt(e) trebuie introdus(e) în locul liniei punctate din fraza de mai sus:

44
a) imposibilitatea;
b) obligatia;
c) relatii organizatorice;
d) rezolvari la probleme;
e) situatia reala.

Testul nr. 148

Finalizarea activitatii societatii comerciale nu mai poate fi limitata la vânzarea


produselor, ci trebuie sa vizeze, în principal:
a) urmarirea comportarii lor la beneficiari;
b) modul în care managerul îsi coordoneaza activitatile;
c) modul în care managerul îsi exercita atributiile care îi revin, rolul pe care îl are în
organizarea, îndrumarea si controlul salariatilor, natura comportamentului sau în acest proces;
d) cointeresarea morala a managerului la munca pe care o desfasoara, prin organizarea
personala a muncii;
e) participarea executantilor la rezolvarea sarcinilor.
Alegeti varianta corecta care are legatura cu finalizarea activitatii societatii
comerciale.

Testul nr. 149

Finalizarea activitatii societatii comerciale nu mai poate fi limitata la vânzarea


produselor, ci trebuie sa implice:
a) actiuni de verificare periodica a utilajelor;
b) investigarea pietei;
c) probe si teste de piata;
d) actiuni promotionale;
e) urmarirea comportarii produselor si serviciilor.
Alegeti varianta corecta care nu are legatura cu finalizarea activitatii societatii
comerciale.

Testul nr. 150

Orientarea si desfasurarea activitatii economice a societatii comerciale într-o viziune


de marketing necesita „…………………………….” la toate nivelurile structurii unitatii
respective.
Ce cuvânt(e) trebuie introdus(e) în locul liniei punctate din fraza de mai sus:
a) integrarea conceptului de marketing;
b) o atentie deosebita a activitatii de analiza a produselor;
c) implicarea managerilor de top;
f) implicarea salariatilor;
e) implicarea statului.

Testul nr. 151

Piata reprezinta acea categorie a productiei de marfuri în care îsi gaseste expresia:
a) totalitatea actiunilor individuale;
b) totalitatea factorilor de decizie;

45
c) totalitatea relatiilor economice ce apar în procesul de vânzare-cumparare a
marfurilor;
d) totalitatea proceselor economice;
e) totalitatea factorilor de productie.
Alegeti varianta corecta care are legatura cu piata.

Testul nr. 152

Principalele componente ale pietei sunt:


1) marfurile;
2) strategiile;
3) cererea;
4) oferta;
5) factori de influenta.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta principalele componente
ale pietei:
a) 1,3,4;
b) 3,4,5;
c) 1,4,5;
d) 1,2,5;
e) 1,2,3.

Testul nr. 153

Cererea de marfuri reprezinta o categorie economica a pietei care exprima:


a) ansamblul de relatii ce se formeaza în legatura cu forma de manifestare a celei mai
mari parti a nevoii de consum;
b) totalitatea factorilor de decizie;
c) totalitatea relatiilor economice ce apar în procesul de vânzare-cumparare a
marfurilor;
d) totalitatea proceselor economice;
e) totalitatea factorilor de productie.
Alegeti varianta corecta care defineste corect cererea de marfuri.

Testul nr. 154

Oferta de marfuri este o categorie economica proprie economiei de piata, care


exprima:
a) ansamblul de relatii ce se formeaza în legatura cu forma de manifestare a celei mai
mari parti a nevoii de consum;
b) relatiile care se stabilesc în legatura cu prezenta pe piata a bunurilor materiale si
serviciilor destinate schimbului prin intermediul vânzarii-cumpararii;
c) totalitatea relatiilor economice ce apar în procesul de vânzare-cumparare a
marfurilor;
d) totalitatea proceselor economice;
e) totalitatea factorilor de productie.
Alegeti varianta corecta care defineste corect oferta de marfuri.

46
Testul nr. 155

Comportamentul de cumparare poate fi definit ca:


a) ansamblul de relatii ce se formeaza în legatura cu forma de manifestare a celei mai
mari parti a nevoii de consum;
b) relatiile care se stabilesc în legatura cu prezenta pe piata a bunurilor materiale si
serviciilor destinate schimbului prin intermediul vânzarii-cumpararii;
c) totalitatea relatiilor economice ce apar în procesul de vânzare-cumparare a
marfurilor;
d) un ansamblu de reactii exterioare prin care cumparatorul (individ sau organizatie)
reactioneaza la excitatii generate de un produs sau un serviciu care i se ofera;
e) un ansamblu de reactii relative prin care cumparatorul reactioneaza pozitiv la un
produs sau un serviciu care i se ofera.
Alegeti varianta corecta care defineste corect comportamentul de cumparare.

Testul nr. 156

Comportamentul de cumparare opereaza cu urmatoarele notiuni:


a) functii;
b) nevoi;
c) motivatii;
d) atitudinile consumatorului si procesul de cumparare al consumatorului;
e) situatiile de cumparare.
Alegeti varianta corecta care nu reprezinta notiune specifica comportamentului de
cumparare.

Testul nr. 157

Motivatiile reprezinta fortele psihologice pozitive la cumparare. Din acest punct de


vedere constatam prezenta a trei tipuri de motivatii:
1) de stabilitate;
2) relative;
3) hedoniste, potrivit carora impulsurile de cumparare îsi au originea în dorinta de a
obtine maximum de placere prin intermediul produsului / produselor respective;
4) oblative, determinate de dorinta de a face placere altcuiva prin cumparatura
respectiva;
5) autoexpresionale, în care impulsul de a cumpara se bazeaza pe nevoia de a se
autoexprima.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta cele trei tipuri de
motivatii specifice individului sau agentului economic:
a) 1,3,4;
b) 3,4,5;
c) 1,4,5;
d) 1,2,5;
e) 1,2,3.

Testul nr. 158

Atitudinile consumatorilor se bazeaza pe:


1) convingeri rezultate din elemente de cunoastere a unui produs sau a unui grup de

47
produse;
2) manifestari interioare de natura afectiva si concretizate în atitudinea de a-ti place
sau nu un produs;
3) tendinte de a actiona pe baza de elemente cognitive, care influenteaza atitudinea
fata de produs si care îndeamna la cumparare;
4) totalitatea proceselor economice;
5) totalitatea factorilor de productie.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos au legatura cu atitudinile
consumatorilor:
a) 1,3,4;
b) 3,4,5;
c) 1,4,5;
d) 1,2,5;
e) 1,2,3.

Testul nr. 159

În procesul de cercetare-dezvoltare, în cresterea eficientei acestuia, un rol important îi


revine:
a) practicii manageriale;
b) teoriei manageriale;
c) deciziei;
d) procedurii de analiza;
e) functiunii de cercetare-dezvoltare.
Alegeti varianta corecta care are legatura cu procesul de cercetare-dezvoltare.

Testul nr. 160

Un management eficient, atât în domeniul cercetarii-dezvoltarii, cât si în acela al


relatiilor interpersonale este esential pentru:
a) cresterea veniturilor;
b) realizarea programului si pentru controlul rezultatelor;
c) dezvoltarea sectoarelor de productie;
d) cresterea nivelului de trai al salariatilor;
e) dezvoltarea întreprinderilor.
Alegeti varianta corecta care are legatura cu managementul eficient, atât în domeniul
cercetarii-dezvoltarii, cât si în acela al relatiilor interpersonale.

Testul nr. 161

În practica fiecare factor psihosocioeconomic din managementul cercetarii stiintifice


ridica numeroase probleme a caror solutionare eficace si operativa cere:
a) implicare din partea statului;
b) pregatire si experienta din partea managerului general si a echipei sale;
c) o analiza atenta a situatiei economice a întreprinderii în ultimii 5 ani;
d) o analiza atenta a situatiei economice a întreprinderii în ultimii 10 ani;
e) implicare din partea organizatiilor internationale.
Alegeti varianta corecta care are legatura cu solutionarea eficace si operativa din
managementul cercetarii stiintifice.

48
Testul nr. 162

În etapa de tranzitie la economia de piata obiectivul central al managementului


activitatii de cercetare stiintifica consta în:
a) ridicarea substantiala a nivelului tehnic si calitativ al întregii productii;
b) intensificarea lucrarilor de proiectare;
c) ridicarea substantiala a nivelului tehnic si calitativ al întregii productii, prin
intensificarea lucrarilor de proiectare si modernizare, îmbunatatirea structurii sortimentale si
asimilarea de noi produse cu performante superioare în toate domeniile;
d) analiza atenta a tuturor proceselor economice;
e) implementarea de politici manageriale pe perioade lungi de timp.
Alegeti varianta corecta si completa care are legatura cu obiectivul central al
managementului activitatii de cercetare stiintifica în etapa de tranzitie la economia de piata.

Testul nr. 163

Implementarea de tehnologii cu înalt randament, concomitent cu omologarea si


punerea în fabricatie de serie a unor produse noi cu caracteristici tehnico-functionale
superioare, implica un management care sa se caracterizeze prin:
1) flexibilitate;
2) rapiditate decizionala si factuala;
3) eficienta;
4) stabilitate;
5) consecventa si ciclicitate.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos au legatura cu implementarea de
tehnologii cu înalt randament, concomitent cu omologarea si punerea în fabricatie de serie a
unor produse noi cu caracteristici tehnico-functionale superioare:
a) 1,3;
b) 3,4;
c) 1,4;
d) 1,5;
e) 1,2.

Testul nr. 164

Relatiile umane în procesul de cercetare, dezvoltare si introducere a progresului tehnic


au în vedere:
a) ridicarea substantiala a nivelului tehnic si calitativ al întregii productii, prin
intensificarea lucrarilor de proiectare si modernizare, îmbunatatirea structurii sortimentale si
asimilarea de noi produse cu performante superioare în toate domeniile;
b) dezvoltarea conceptelor de baza ale conducerii activitatilor de cercetare-dezvoltare si
introducere a progresului tehnic; selectarea unui personal de valoare, capabil sa obtina
cunostintele necesare pentru a descoperi si realiza noi produse si pentru a le moderniza pe cele
vechi;
c) influentarea umana a activitatilor de realizare corespunzatoare a cercetarii si
dezvoltarii; dezvoltarea capacitatii profesionale si de conducere a personalului ce activeaza în
cercetare-dezvoltare;
d) statornicirea unor relatii umane normale în cadrul colectivelor de cercetare si
dezvoltare si între acestea si restul personalului din societatea comerciala.

49
Alegeti varianta corecta care nu are legatura cu relatiile umane în procesul de cercetare,
dezvoltare si introducere a progresului tehnic.

Testul nr. 165

Asigurarea eficientei sistemului relatiilor umane în cercetarea stiintifica, dezvoltarea


tehnologica si introducerea progresului tehnic presupune:
a) dezvoltarea conceptelor de baza ale conducerii activitatilor de cercetare-dezvoltare si
introducere a progresului tehnic; selectarea unui personal de valoare, capabil sa obtina
cunostintele necesare pentru a descoperi si realiza noi produse si pentru a le moderniza pe cele
vechi;
b) sa se tina seama de faptul ca fiecare participant la acest proces este o personalitate
distincta ce se deosebeste de restul colectivului prin caracteristici psihologice, conceptie si
grad de cunoastere individuala, ca atare aceste diferente individuale trebuie cunoscute,
apreciate si stimulate pentru a se dezvolta armonios;
c) sa se cultive si sa se stimuleze lucrul în echipa cu ajutorul caruia se poate realiza mai
mult decât de unul singur;
d) în cercetare-dezvoltare, natura umana reprezinta baza cooperarii si conducerii
eficiente a procesului respectiv;
e) în cercetare-dezvoltare extinderea si consolidarea unor bune relatii umane este mai
utila si mai dificila decât în activitatea de productie, comerciala sau financiar-contabila.
Alegeti varianta corecta care nu are legatura cu asigurarea eficientei sistemului
relatiilor umane în cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologica si introducerea progresului
tehnic.

Testul nr. 166

Conturarea componentelor eficientei cercetarii stiintifice ce se desfasoara în cadrul


societatii comerciale constau în urmatoarele:
a) pastrarea cheltuielilor la un nivel rational;
b) sporirea productivitatii muncii si diminuarea pretului de cost al produselor;
c) ansamblul de relatii ce se formeaza în legatura cu forma de manifestare a celei mai
mari parti a nevoii de consum;
d) îmbunatatirea caracteristicilor produselor existente pentru acoperirea unor noi
necesitati; cucerirea unor noi piete straine sau stabilizarea pozitiilor pe pietele externe deja
existente;
e) sporirea profitului.
Alegeti varianta corecta care nu are legatura cu conturarea componentelor eficientei
cercetarii stiintifice ce se desfasoara în cadrul societatii comerciale.

Testul nr. 167

Determinarea eficientei economice a cercetarii stiintifice si exprimarea acesteia în


mod sintetic si unitar constituie:
a) o problema deosebit de complexa;
b) esenta managementului;
c) o prioritate relativa;
d) o problema deosebit de simpla;
e) o problema relativ usoara.

50
Alegeti varianta corecta care are legatura cu determinarea eficientei economice a
cercetarii stiintifice si exprimarea acesteia în mod sintetic si unitar.

Testul nr. 168

Ca modalitati concrete menite sa contribuie la realizarea unei activitati de cercetare


stiintifica cu costuri cât mai reduse mentionam urmatoarele:
a) evaluarea realista a resurselor umane si financiare existente;
b) pastrarea cheltuielilor la un nivel ridicat;
c) luarea în considerare a cerintelor si potentialului stiintifico-tehnic disponibil;
stabilirea judicioasa a prioritatilor care trebuie acordate domeniilor specifice ale cercetarii
stiintifice;
d) conturarea precisa a responsabilitatilor participantilor la activitatea de cercetare
stiintifica; alocarea mijloacelor necesare stimularii cercetatorilor;
e) explorarea operativa a impulsurilor pentru lucrarile de cercetare si dezvoltare ale
societatilor comerciale.
Una din variantele enumerate mai sus nu reprezinta modalitate concreta menita sa
contribuie la realizarea unei activitati de cercetare stiintifica cu costuri cât mai reduse. Care
este aceasta varianta?

Testul nr. 169

Practica manageriala în stimularea creativitatii si inovarii ne retine atentia prin


constatarea ca multi manageri sunt capabili sa obtina rezultatele asteptate în productie sau în
desfacerea produselor, dar putini pot:
a) sa întreprinda actiuni concrete în situatii de criza;
b) sa analizeze situatiile de risc;
c) sa desfasoare o activitate creatoare, inovatoare, sau sa stimuleze creativitatea si
spiritul inovator al personalului care lucreaza în cercetarea stiintifica;
d) sa evalueze corect profitul întreprinderii;
e) sa conceapa planuri strategice de dezvoltare.
Alegeti varianta corecta care are legatura cu practica manageriala în stimularea
creativitatii si inovarii.

Testul nr. 170

În planul atributiilor si preocuparilor sale de stimulare a creativitatii si inovarii,


managerul are obligatia de a urmari cu multa atentie:
a) realizarea programului de strategii;
b) dezvoltarea sectoarelor de productie;
c) cresterea nivelului de trai al salariatilor;
d) curbele de viata ale produselor sale pentru a fi gata sa lanseze la timp pe piata noi
produse;
e) curba cererii si ofertei.
Alegeti varianta corecta care are legatura cu atributiile si preocuparile managerului de
a stimula creativitatea si inovarea.

51
Testul nr. 171

Forma a circulatiei marfurilor, aprovizionarea cu resurse materiale are menirea:


a) de a asigura ritmic si la timp elementele necesare consumului productiei, în volumul
si structura care sa determine o activitate cu un profit cât mai ridicat a societatii comerciale;
b) de a asigura ritmic si la timp elementele necesare consumului productiei;
c) sa contribuie la bunul mers al economiei nationale;
d) sa contribuie la bunul mers al economiei internationale;
e) sa contureze precis responsabilitatile participantilor la activitatea de aprovizionare si
desfacere.
Alegeti varianta corecta care are legatura cu aprovizionarea cu resurse materiale.

Testul nr. 172

Actiunea de aprovizionare în sensul sau cel mai larg înseamna orice achizitie de bunuri
sau de servicii efectuata de consumatori si ea presupune:
1) existenta unui cumparator;
2) existenta unui vânzator;
3) existenta unui pret considerat satisfacator de ambele parti;
4) existenta unui intermediar;
5) existenta unei terte persoane.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos au legatura cu actiunea de
aprovizionare în sensul sau cel mai larg:
a) 1,3,4;
b) 3,4,5;
c) 1,4,5;
d) 1,2,5;
e) 1,2,3.

Testul nr. 173

La nivelul societatii comerciale, actiunea de aprovizionare capata caracterul de


aprovizionare cu resurse materiale, care cuprinde:
a) organizarea activitatii de receptie calitativa a resurselor informationale;
b) determinarea volumului si structurii materiale si energetice necesare desfasurarii la
parametrii proiectati a activitatii de ansamblu a societatii comerciale si în special a celei
productive;
c) încheierea contractelor economice în concordanta cu planul strategic si programele
de aprovizionare materiala si energetica;
d) stabilirea masurilor de utilizare rationala si eficienta a mijloacelor de productie prin
aplicarea normelor progresive de consum, prin stimularea folosirii înlocuitorilor si mentinerea
stocurilor în limitele strict necesare;
e) organizarea depozitarii resurselor materiale prin folosirea celor mai avansate
sisteme si metode de depozitare.
Alegeti varianta corecta care nu are legatura cu actiunea de aprovizionare cu resurse
materiale.

Testul nr. 174

Conceptia generala privitoare la aprovizionarea tehnico-materiala se regaseste în:

52
a) strategia de marketing;
b) strategia functionala;
c) strategia de risc;
d) strategia pe termen scurt;
e) strategia pe termen lung.
Alegeti varianta corecta care are legatura cu conceptia generala privitoare la
aprovizionarea tehnico-materiala.

Testul nr. 175

Prioritatile imediate si de perspectiva în activitatea de aprovizionare dintr-o


întreprindere sunt urmatoarele:
a) serviciul prevederi materiale;
b) serviciul de cercetare-dezvoltare;
c) serviciul aprovizionare cu materii prime si materiale;
d) serviciul aprovizionare cu subansamble din colaborare;
e) serviciul importuri, transporturi, depozite.
Una din variantele enumerate mai sus nu reprezinta prioritate imediata si de
perspectiva în activitatea de aprovizionare a unei întreprinderi. Care este aceasta varianta?

Testul nr. 176

Conceptul de management al aprovizionarii tehnico-materiale considera fluxul si


controlul materialelor ca o functie integrata în scopul:
a) realizarii programului de strategii;
b) dezvoltarii sectoarelor de productie;
c) cresterii nivelului de trai al salariatilor;
d) lansarii la timp pe piata a noilor produse;
e) obtinerii profitului maxim de pe urma capitalului folosit.
Alegeti varianta corecta care are legatura cu conceptul de management al
aprovizionarii tehnico-materiale.

Testul nr. 177

În plan conceptual, managementul asigurarii cu materiale trateaza nu numai fluxul si


controlul materialelor ca pe o functie integrata, orientata spre obtinerea profitului maxim de
pe urma capitalului folosit, ci si:
a) întregul proces de aprovizionare cu resurse materiale;
b) întregul proces de elaborare a strategiilor de marketing;
c) cresterea nivelului de trai al salariatilor;
d) lansarea la timp pe piata a noilor produse;
e) obtinerea de profit maxim de pe urma capitalului folosit.
Alegeti varianta corecta care are legatura cu managementul asigurarii cu materiale.

Testul nr. 178

În organizarea compartimentului si definirea atributiilor acestuia se va tine seama de


urmatorii factori esentiali:
1) costurile implicate;
2) tipul sectoarelor de activitate unde se fabrica produsele;

53
3) tipul produselor fabricate;
4) disponibilul de muncitori calificati;
5) trasaturile caracteristice ale materiilor prime.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta factori esentiali în
organizarea compartimentului si definirea atributiilor acestuia:
b) 1,3,4;
b) 3,4,5;
c) 1,4,5;
d) 1,2,5;
e) 1,2,3.

Testul nr. 179

În societatile comerciale, aprovizionarea tehnico - materiala se poate organiza dupa


mai multe sisteme:
a) sistemul de dezvoltare strategica care presupune elaborarea de planuri pe termen
lung;
b) sistemul functional de organizare a aprovizionarii tehnico-materiale, care presupune
ca cele trei functii de baza ale aprovizionarii tehnico-materiale (planificarea aprovizionarii,
aprovizionarea operativa propriu-zisa si depozitarea materialelor) sa fie îndeplinite de organe
diferite (grupa de planificare, grupele de materiale, depozitele de materiale);
c) sistemul de organizare pe grupe sau nuclee de aprovizionare-depozitare, potrivit
caruia fiecare din grupele sau nucleele de aprovizionare si depozitare se ocupa, pentru
materialele pe care le coordoneaza, cu realizarea tuturor operatiilor de aprovizionare si
depozitare;
d) sistemul de organizare în functie de destinatia de consum a resurselor materiale,
care se aplica atunci când materialele ce se consuma într-o anumita sectie sunt specifice
numai subunitatii respective;
e) sistemul mixt de organizare, care se bazeaza pe combinarea sistemelor mentionate
anterior.
Una din variantele enumerate mai sus nu reprezinta sistem al aprovizionarii tehnico –
materiale. Care este aceasta varianta?

Testul nr. 180

Organizarea managementului aprovizionarii tehnico-materiale în conditii cât mai


corespunzatoare prezinta o importanta deosebita, deoarece:
a) este nevoie sa previzionam viitorul;
b) sunt implicati o serie de factori economici;
c) de aceasta depinde în mare masura derularea normala si ritmica a întregii activitati ce
se desfasoara în cadrul societatii comerciale, precum si promovarea unui regim normal de
economii;
d) sunt implicati o serie de factori politici;
e) sunt implicati o serie de factori culturali.
Alegeti varianta corecta care are legatura cu organizarea managementului aprovizionarii
tehnico-materiale în conditii cât mai corespunzatoare.

54
Testul nr. 181

În unitatile economice întreaga problematica a planificarii, organizarii si desfasurarii


activitatii de aprovizionare este conceputa si realizata de „…………………………….”
Ce cuvânt(e) trebuie introdus(e) în locul liniei punctate din fraza de mai sus:
a) compartimentul de aprovizionare tehnico-materiala;
b) compartimentul de marketing;
c) compartimentul de cercetare-dezvoltare;
d) compartimentul de asigurare a calitatii;
e) compartimentul de resurse umane.

Testul nr. 182

În vederea urmaririi modului în care se realizeaza aprovizionarea tehnico-materiala,


compartimentul de specialitate apeleaza la urmatoarele evidente:
a) registrul de urmarire a comenzilor;
b) fisa de urmarire operativa a aprovizionarii;
c) fisa de urmarire a termenelor contractuale;
d) situatia realizarii aprovizionarii tehnico-materiale;
e) fisa de control CTC;
Una din variantele enumerate mai sus nu are legatura cu modul în care se realizeaza
aprovizionarea tehnico-materiala. Care este aceasta varianta?

Testul nr. 183

Desfasurarea normala a managementului productiei constituie „……………………”.


Ce cuvânt(e) trebuie introdus(e) în locul liniei punctate din fraza de mai sus:
a) una din conditiile necesare realizarii scopurilor si obiectivelor fundamentale ale
societatii comerciale;
b) esenta activitatii de marketing;
c) esenta activitatii de cercetare-dezvoltare;
d) esenta activitatii de asigurare a calitatii;
e) esenta compartimentului de resurse umane.

Testul nr. 184

Compartimentul productie este organul de lucru al societatii comerciale care asigura


realizarea sarcinilor trasate de conducerea societatii comerciale în domeniul:
a) aprovizionarii-desfacerii;
b) productiei;
c) cercetarii-dezvoltarii;
d) marketingului;
e) inovatiei.
Alegeti varianta corecta care are legatura cu compartimentul productiei.

Testul nr. 185

Pentru atingerea scopului de baza al managementului productiei - asigurarea eficientei


activitatii de productie, managerul, ajutoarele sale imediate, conducatorul activitatii de

55
productie, sefii de sectii si ateliere, trebuie sa organizeze o strânsa conlucrare cu
compartimentele ce se ocupa de:
a) proiectarea produsului (produselor);
b) dezvoltarea procesului de fabricatie, proiectarea utilajelor, sculelor, dispozitivelor
si verificatoarelor;
c) aprovizionarea si gospodarirea materialelor;
d) selectionarea si pregatirea personalului din productie, sa-i uneasca si sa-i
antreneze pe toti sa colaboreze la realizarea activitatii de productie;
e) analiza indicatorilor economico-financiari.
Una din variantele enumerate mai sus nu are legatura cu scopul de baza al
managementului productiei în vederea asigurarii eficientei activitatii de productie. Care este
aceasta varianta?

Testul nr. 186

Programarea productiei consta într-un ansamblu de activitati, prin care se indica


cantitatea de produse sau servicii ce se cer a fi executate într-o perioada de timp, în anumite
conditii de„………………………..”., bazata pe o completa informare cu privire la
posibilitatile tehnice de productie, financiare si de desfacere a produselor.
Ce cuvânt(e) trebuie introdus(e) în locul liniei punctate din fraza de mai sus:
a) ritmicitate, calitate si cheltuieli de munca;
b) incertitudine;
c) continuitate;
d) asigurare a calitatii;
e) siguranta.

Testul nr. 187

În întreprinderi, productia se programeaza pe doua niveluri:


1) la nivelul Consiliului de Administratie;
2) la nivel macoreconomic;
3) la nivel microeconomic;
4) la nivelul Comitetului de Directie se întocmeste programul de ansamblu, care
cuprinde sortimentul de produse, mijloacele de productie, marimea utilajelor si amplasarea
lor;
5) la nivelul operational are loc atât organizarea cât si planificarea interna,
prevazandu-se în detalii întreaga desfasurare a serviciilor de productie pe sectii, ateliere, pe
grupe de masini si pe fiecare loc de munca.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta cele doua niveluri ale
programarii productiei:
c) 1,3;
b) 4,5;
c) 1,4;
d) 1,2;
e) 2,3.

Testul nr. 188

În orice întreprindere, activitatea de programare, lansare si urmarire a productiei


constituie:

56
a) esenta activitatii de marketing;
b) esenta activitatii de cercetare-dezvoltare;
c) factorul esential care pune în miscare toate functiile si activitatile ce se desfasoara
în cadrul ei;
d) esenta activitatii de asigurare a calitatii;
e) esenta compartimentului de resurse umane.
Alegeti varianta corecta care are legatura cu activitatea de programare, lansare si
urmarire a productiei din orice întreprindere.

Testul nr. 189

Programarea de ansamblu care se realizeaza la nivelul conducerii întreprinderii,


trebuie sa fie:
a) flexibila si adaptabila;
b) continua;
c) fara riscuri;
d) fara pierderi;
e) rigida.
Cum trebuie sa fie programarea de ansamblu care se realizeaza la nivelul conducerii
întreprinderii? Identificati varianta de raspuns corecta.

Testul nr. 190

Programarea propriu-zisa a productiei vizeaza:


a) elaborarea strategiilor;
b) elaborarea programelor de productie ale sectiilor, atelierelor, locurilor de munca;
c) stabilirea parametrilor (normativelor) programarii productiei;
d) determinarea momentului de intrare în fabricatie a fiecarui produs;
e) stabilirea ordinii de executie a fiecarui produs, piesa sau reper, pe fiecare loc de
munca.
Identificati varianta de raspuns corecta care nu are legatura cu programarea propriu-
zisa a productiei.

Testul nr. 191

Lansarea în fabricatie a produselor cuprinde:


1) elaborarea, multiplicarea si difuzarea documentatiei tehnice si economice în vederea
trecerii la fabricatie;
2) repartitia sarcinilor pe executanti, echipe si locuri de munca;
3) stabilirea parametrilor (normativelor) programarii productiei;
4) determinarea momentului de intrare în fabricatie a fiecarui produs;
5) stabilirea ordinii de executie a fiecarui produs, piesa sau reper, pe fiecare loc de
munca.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos au legatura cu lansarea în fabricatie
a produselor:
d) 1,3;
b) 4,5;
c) 1,4;
d) 1,2;
e) 2,3.

57
Testul nr. 192

În etapa de tranzitie la economia de piata, procesul de determinare si folosire a


capacitatilor de productie necesita o perfectionare si în planul:
a) practicii manageriale;
b) tehnologiilor;
c) marketingului;
d) resurselor umane;
e) capacitatilor de productie.
Identificati varianta de raspuns corecta care are legatura cu etapa de tranzitie la
economia de piata a procesului de determinare si folosire a capacitatilor de productie.

Testul nr. 193

Notiunea de capacitate de productie caracterizeaza:


a) posibilitatile potentiale productive, de o anumita structura si calitate, care se pot
obtine într-o unitate de productie, în decursul unui interval de timp dat, în conditiile folosirii
depline a fondurilor fixe productive si de organizare rationala a productiei si a muncii;
b) legaturile între elementele determinante ale marimii capacitatii de productie;
c) conditiile existentei unui numar determinat de utilaje având fiecare o anumita
caracteristica de lucru;
d) elementul hotarâtor ce intervine diferentiat în determinarea capacitatii de productie în
cadrul unitatilor îl constituie normele tehnice de utilizare intensiva a masinilor si aparatelor de
lucru, a agregatelor si instalatiilor de fabricatie;
e) elementul hotarâtor ce intervine diferentiat în determinarea capacitatii de productie în
cadrul unitatilor îl constituie normele tehnice de utilizare extensiva a masinilor si aparatelor
de lucru, a agregatelor si instalatiilor de fabricatie.
Identificati varianta de raspuns corecta care are legatura cu notiunea de capacitate de
productie.

Testul nr. 194

Pe plan mondial, actiunile ISO de standardizare vizeaza urmatoarele domenii majore:


a) definirea si specificarea materialelor si semiproduselor;
b) conceperea si fabricarea unor produse;
c) utilizarea si întretinerea produselor;
d) recuperarea si reciclarea materialelor si produselor, ambalarea, transportul si
manipularea marfurilor;
e) definirea clara a deficientelor ce pot sa apara in procesul de productie.
Identificati varianta de raspuns corecta care nu are legatura cu actiunile ISO de
standardizare pe plan mondial.

Testul nr. 195

În asigurarea bazei de valorificare optima a procesului de desfacere este necesar se


tina seama de conditiile de mediu în care se desfasoara activitatile respective, de trasaturile
procesului respectiv în economia de piata:

58
a) primirea si interpretarea informatiilor, cu accent pe crearea unei activitati rationale
de informare privitoare la comportamentul produselor la utilizatori si de interventie operativa
pentru remedierea defectiunilor semnalate;
b) desfacerea produselor se realizeaza prin relatii directe în conditii de concurenta,
ceea ce mareste nivelul de incertitudine si de risc în vânzarea produselor;
c) instabilitatea cursului valutar genereaza instabilitatea preturilor si aduce nesiguranta
în sistemul de relatii cu beneficiarii;
d) functiunile ce revin managementului desfacerii pot fi diferite de la o întreprindere Ia
alta, potrivit structurii lor organizatorice;
e) intensitatea si conditiile de desfasurare a activitatilor de desfacere difera în functie
de produs si piata, ceea ce atrage dupa sine completarea listei cu atributiile, cu activitati
speciale ce deriva din trasatura enuntata anterior.
Identificati varianta de raspuns corecta care nu are legatura cu asigurarea bazei de
valorificare optima a procesului de desfacere.

Testul nr. 196

Strategia activitatii de desfacere are implicatii deosebite pentru:


a) ansamblul întreprinderii;
b) managementul general;
c) managementul productiei, proiectarii de produse, al aprovizionarii;
d) managementul financiar;
e) managementul transporturilor.
Identificati varianta de raspuns corecta care nu are implicatie asupra strategiei
activitatii de desfacere.

Testul nr. 197

Planul sefului compartimentului de desfacere se va încadra în:


a) planul de marketing si în planul general al întreprinderii;
b) planul general al firmelor producatoare de materiale;
c) planul de actiune pe perioada scurta de timp;
d) planul de actiune pe perioada relativa de timp;
e) planul de actiune pe perioada lunga de timp.
Identificati varianta de raspuns corecta care se încadreaza în planul sefului
compartimentului de desfacere.

Testul nr. 198

Succesul activitatii de desfacere depinde de:


a) modul de executare a planul de desfacere;
b) implicatia managerului;
c) costurile implicate;
d) necesarul de materii prime;
e) personalul intreprinderii.
De ce anume depinde succesul activitatii de desfacere? Identificati varianta de raspuns
corecta.

59
Testul nr. 199

Controlul în managementul desfacerii asigura:


a) elaborarea, multiplicarea si difuzarea documentatiei tehnice si economice în
vederea trecerii la fabricatie;
b) repartitia sarcinilor pe executanti, echipe si locuri de munca;
c) sefului compartimentului si, în final, managerului general, cunoasterea stadiului de
realizare a obiectivelor din planul de desfacere;
d) stabilirea parametrilor (normativelor) programarii productiei;
e) determinarea momentului de intrare în fabricatie a fiecarui produs.
Identificati varianta de raspuns corecta care are legatura cu controlul în managementul
desfacerii.

Testul nr. 200

Succesul controlului desfacerii depinde si de:


a) implicarea statului;
b) implicarea personalului din sectii;
c) resursele disponibile;
d) existenta si calitatea sistemului de evaluare a vânzarilor;
e) determinarea momentului de intrare în fabricatie a fiecarui produs.
De ce anume depinde succesul controlului desfacerii? Identificati varianta de raspuns
corecta.

Testul nr. 201

Practica manageriala reprezinta:


a) un scop slab definit pentru întreprindere;
b) o activitate de transformare a viitorului întreprinderii;
c) o activitate de transformare a trecutului întreprinderii;
d) o functie a managementului;
e) activitatea de transformare a realitatii manageriale în scopul obtinerii de rezultate
economice, tehnice si sociale în cadrul organizatiei.
Alegeti varianta corecta care reprezinta definitia practicii manageriale.

Testul nr. 202

Practica nu trebuie tratata ca o activitate de adaptare la procesul managerial, ci ca o


activitate constienta în care managerii urmaresc:
a) cresterea profitului;
b) scopuri expres delimitate;
c) nivelul scazut sau crescut al inflatiei de pe piata;
d) cresterea puterii de cumparare;
e) scopuri dinainte stabilite.
Care este varianta corecta care indica modul în care managerii pot trata practica ca o
activitate constienta? Identificati varianta de raspuns corecta.

60
Testul nr. 203

Dintre principalele moduri de abordare a practicii manageriale fac parte:


1) abordarea logica;
2) abordarea structurala;
3) abordarea functiei de control;
4) abordarea functionala;
5) abordarea sistemica.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos exprima corect principalele
moduri de abordare ale practicii manageriale:
a) 1,2,4;
b) 2,4,5;
c) 1,4 5;
d) 1,3,5;
e) 3,4,5.

Testul nr. 204

Prin prisma modelului: practica = agentul + obiectul actiunii manageriale + situatia +


realizarea - se detaseaza urmatoarele coordonate:
1) interactiunea dintre cei doi poli are un caracter activ si creativ;
2) reprezinta în esenta o relatie dintre subiect si situatia existenta la un moment dat,
prezentându-se astfel putine informatii;
3) desfasurarea practicii are un caracter functional dinamic generat de relatiile directe
si indirecte care se statornicesc între componentele sale, între factorii obiectivi si subiectivi,
controlabili si necontrolabili ce se manifesta în cadrul practicii manageriale;
4) reprezinta în esenta o relatie dintre subiect si obiect, în cadrul careia subiectul,
respectiv managerul, urmareste o schimbare a obiectului conform unui scop;
5) reprezinta în esenta folosirea corespunzatoare a reproiectarii obiectivelor.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos indica coordonatele practicii
manageriale:
a) 1,2,4;
b) 2,4,5;
c) 1,4,5;
d) 1,3,5;
e) 2,3,5.

Testul nr. 205

Tehnicile gândirii creatoare în practica manageriala sunt urmatoarele:


1) sinectica;
2) deductia;
3) brainstorming;
4) inductia;
5) adevarul si neadevarul;
6) analiza morfologica.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta tehnici ale gândirii
creatoare în practica manageriala:
a) 1,2,6;
b) 3,4,5;

61
c) 1,4,5;
d) 1,2,5;
e) 1,3,6.

Testul nr. 206

Principalele criterii de clasificare ale societatilor comerciale sunt:


1) societati cu parti de interes si societati pe actiuni;
2) societati de persoane si societati de capitaluri;
3) societati mixte;
4) societati care emit titluri de valoare si societati care nu pot emite asemenea
titluri;
5) societati în care asociatii au o raspundere nelimitata si societati în care asociatii au
o raspundere limitata;
6) societati divizate.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos exprima corect principalele
criterii de clasificare ale societatilor comerciale:
a) 1,3,5,6;
b) 1,2,5,6;
c) 1,2,4,5;
d) 1,2,3,4;
e) 2,3,4,6.

Testul nr. 207

Principalele etape ale constituirii societatii comerciale sunt urmatoarele:


1) etapa consensuala (întocmirea de catre parti, cu respectarea conditiilor legale, a
actelor constitutive);
2) etapa judiciara, obligatorie, consta în exercitarea controlului de legalitate de catre
judecatorul delegat de pe lânga oficiul registrului comertului în a carui raza teritoriala îsi va
avea sediul societatea comerciala;
3) etapa dezvoltarii economice;
4) etapa redirectionarii capitalurilor constituite;
5) etapa finala, obligatorie, se caracterizeaza prin îndeplinirea cerintelor de
înmatriculare profesionala la camera de comert si industrie teritoriala, de înregistrare fiscala,
precum si de publicare a documentelor constitutive în Monitorul Oficial;
6) etapa dezvoltarii resurselor financiare.
Precizati care din combinatiile de variante de mai jos reprezinta principalele etape ale
constituirii societatii comerciale:
1) 1,2,3;
2) 1,2,5;
3) 4,5,6;
4) 2,3,4;
5) 3,4,6.

Testul nr. 208

Obiectivele previziunii de care tine seama managerul sunt urmatoarele:


1) sistemul informational;

62
2) stabilirea rezultatelor finale care urmeaza sa fie realizate precum si precizarea
si repartizarea pentru fiecare sectie, sector, atelier, compartiment a obiectivelor societatii
comerciale;
3) prevederea problemelor si adoptarea masurilor corective, dar si conturarea si
aplicarea sistemului de control economic si administrativ;
4) conceperea politicii de orientare si coordonare;
5) pastrarea secretului de stat si de serviciu;
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta obiectivele previziunii
de care tine seama managerul:
a) 1,2,4;
b) 2,4,5;
c) 1,4,5;
d) 2,3,4;
e) 1,3,4.

Testul nr. 209

Functia de coordonare consta în:


a) verificarea si masurarea rezultatelor calitative ale unor performante sau sarcini;
b) obtinerea de profit prin armonizarea actiunilor colective în cadrul societatii
comerciale;
c) armonizarea si sincronizarea actiunilor individuale si colective în cadrul
organizatiei si combinarea optima a acestora pentru ca, în final, acestea sa se desfasoare în
conditii de profitabilitate maxima;
d) existenta unui sistem informational, cu conexiuni inverse, pe baza carora
managerul sa poata sa controleze în permanenta daca salariatii au înteles pe deplin fiecare
decizie;
e) evaluarea capacitatilor salariatilor.
Alegeti varianta care defineste corect functia de coordonare.

Testul nr. 210

Proiectarea procesului managerial urmareste urmatoarele scopuri principale:


1) formularea sarcinilor de perspectiva si curente ale societatii comerciale;
2) armonizarea si sincronizarea actiunilor individuale;
3) stabilitatea întreprinderii;
4) sa elimine factorii perturbatori;
5) determinarea celor mai rationale directii, metode si mijloace de analizare a acestor
sarcini.
Precizati care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta principalele
scopuri ale proiectarii procesului managerial:
a) 1,3;
b) 1,5;
c) 2,3;
d) 1,4;
e) 2,4.

63
Testul nr. 211

Dezvoltarea organizatiei vizeaza urmatoarele domenii:


a) informational;
b) economic si tehnic;
c) tehnologic;
d) organizational;
e) social.
Alegeti varianta care nu reprezinta domeniu specific dezvoltarii organizatiei.

Testul nr. 212

Dintre masurile ce pot contribui la rationalizarea resurselor umane si reducerea


cheltuielilor cu munca retinem:
1) selectia personalului si eliminarea factorilor perturbatori;
2) stabilirea de norme juste de lucru;
3) selectia, repartizarea si integrarea psihosocioprofesionala a personalului;
4) stabilirea de norme independente de vointa personalului care ar putea conduce la o
mai buna organizare;
5) utilizarea resurselor umane în conditii sa asigure un randament cantitativ si calitativ
superior;
6) timpul alocat dezbaterilor publice;
7) asigurarea unui climat civilizat de lucru;
8) randamentul calitativ si cantitativ nu depinde de resursele materiale, financiare;
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta masuri ce pot contribui
la rationalizarea resurselor umane si reducerea cheltuielilor cu munca:
a) 1,2,3,7;
b) 2,3,4,5;
c) 2,3,6,8;
d) 2,3,5,7;
e) 1,2,5,6.

Testul nr. 213

Atât teoria cât si practica manageriala arata ca:


a) organizatia depinde de numarul de salariati;
b) factorul uman este elementul fundamental care da substantialitate organizarii
întreprinderii;
c) nu este nevoie în mod deosebit de practica manageriala;
d) este nevoie de simulare decizionala;
e) planificarea este o componenta esentiala în dezvoltarea societatii comerciale.
Alegeti varianta care reprezinta elementul fundamental specific factorului uman în
organizarea întreprinderii.

Testul nr. 214

În practica manageriala exista trei tipuri de structuri organizatorice ale întreprinderii:


1) structura ierarhica;
2) structura organizatorica;
3) structura functionala;

64
4) structura relationala;
5) structura ierarhic – functionala.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta principalele tipuri de
structuri organizatorice ale întreprinderii:
a) 1,2,4;
b) 2,4,5;
c) 1,4,5;
d) 1,3,5;
e) 3,4,5.

Testul nr. 215

Procesul de analiza, proiectare, evaluare si restructurare a unei structuri organizatorice


trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa defineasca cu claritate si precizie functiile si legaturile dintre functii, precizând
atributiile, sarcinile, responsabilitatile salariatilor;
b) ritmicitate în aprovizionare si desfacere;
c) sa fie simpla si sa cuprinda un numar cât mai redus de niveluri de conducere;
d) sa fie economica, în sensul de a reclama cheltuieli reduse legate de personal si de
gestiune;
e) sa poata fi adoptata cu usurinta la noile obiective ale societatii comerciale, dar si sa
corespunda scopului si obiectivelor fundamentale ale societatii comerciale.
Alegeti varianta care nu reprezinta conditie specifica procesului de analiza, proiectare,
evaluare si restructurare a unei structuri organizatorice.

Testul nr. 216

În domeniul organizarii, practica manageriala recomanda câteva principii generale:


1) orice organizare poate si trebuie sa fie pregatita;
2) nu este necesara o pregatire deosebita, întrucât previziunea poate constitui un
substitut al organizarii;
3) diviziunea sarcinilor amelioreaza randamentul unor organizatii prin specializare,
rationalizare, operativitate;
4) orice organizare poate si trebuie sa fie simplificata;
5) marirea raspunderii în munca, precum si o folosire mai buna a potentialului tehnico
– stiintific al societatii comerciale;
6) organizarea este facuta pentru oameni;
7) facilitarea introducerii inovatiilor tehnice si economice.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta principii generale
specifice practicii manageriale în domeniul organizarii:
a) 1,3,4,7;
b) 2,3,4,6;
c) 1,3,4,6;
d) 2,3,6,7;
e) 2,4,5,6.

Testul nr. 217

Strategia si politica societatii comerciale sunt oglindite în obiective care se


materializeaza în:

65
1) intructiuni;
2) reguli;
3) planuri;
4) norme;
5) programe;
6) decizii;
7) functii ale managementului.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta elemente specifice
strategiei si politicii societatii comerciale:
a) 1,3,5,6;
b) 1,2,5,6;
c) 1,3,4,5;
d) 2,4,5,6;
e) 3,4,5,7.

Testul nr. 218

Dintre principalele deficiente posibile în subsistemul informational retinem:


1) distorsiunea – consta în modificarea partiala neintentionata a continutului, a
mesajului unei informatii pe parcursul culegerii, transmiterii de la emitator la receptor;
2) supraîncarcarea canalelor de comunicare cu influente inutile, generata de
nerespectarea caracterului piramidal al sistemului informational;
3) scaderea numarului de informatii în vederea elaborarii deciziei finale;
4) filtrajul – capata forma unei trieri intentionate a informatiilor;
5) ruperea la fabricatie a produselor ca urmare a deficientelor existente în procesul de
fabricatie, dar si a tehnologiei învechite;
6) redundanta – înregistarea, transmiterea si prelucrarea repetata a unor informatii;
7) erorile de comanda – consta în fabricarea de produse cu deficiente grave.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta deficiente posibile în
subsistemul informational:
1) 1,3,5,6;
2) 1,2,4,6;
3) 1,3,6,7;
4) 2,4,5,6;
5) 2,3,4,6.

Testul nr. 219

Proiectarea noului subsistem informational managerial cuprinde urmatoarele faze:


1) stabilirea mesajelor primite de la factorii de decizie;
2) perfectionarea rapoartelor rezumative si a formularelor;
3) stabilirea metodelor de culegere, transmitere si prelucrare a informatiilor care vor
fi utilizate în noul sistem;
4) perfectionarea rapoartelor anuale financiare;
5) experimentarea metodelor alese si selectarea mijloacelor de transmitere a datelor
precum si crearea unui sistem de organizare, ca parte integranta a întregului subsistem
informational managerial.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta faze ale proiectarii
noului subsistem informational managerial:

66
a) 1,2,4;
b) 2,4,5;
c) 1,4,5;
d) 2,3,5;
e) 3,4,5.

Testul nr. 220

Procesul luarii si transmiterii deciziilor manageriale comporta urmatoarele etape:


1) etapa de pregatire a deciziei (se contureaza solutiile posibile pentru rezolvarea
problemei);
2) etapa punerii în practica a deciziei;
3) etapa de elaborare a deciziei finale;
4) etapa de determinare a solutiei optime;
5) etapa de motivare, transmitere si control al deciziei;
6) reformularea deciziei.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta etape specifice
procesului de luare si transmitere a deciziilor manageriale:
a) 1,2,4;
b) 2,4,5;
c) 1,5,6;
d) 1,4,5;
e) 3,4,5.

Testul nr. 221

Controlul managerial are un:


1) caracter informational;
2) caracter preventiv;
3) caracter educativ;
4) caracter constructiv;
5) caracter demonstrativ;
6) caracter proiectiv.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta caracteristici specifice
controlului managerial:
a) 1,2,5,6;
b) 1,3,4,5;
c) 2,4,5,6;
d) 1,2,4,6;
e) 2,3,4,6.

Testul nr. 222

Prin mecanismul de exercitare a controlului se întelege:


a) sistemul de actiuni orientate spre profit;
b) o suma de elemente interdependente, prin intermediul carora se asigura
îndeplinirea functiei de control;
c) o suma de elemente functionale;
d) o suma de elemente interdependente;
e) elaborarea unei politici manageriale.

67
Alegeti varianta care defineste corect mecanismul de exercitare a controlului.

Testul nr. 223

Functia preventiva se manifesta nu dupa ce au aparut abaterile fata de valorile


preconizate, ci:
a) dupa determinarea optimului economic;
b) înaintea producerii lor;
c) dupa determinarea punctului maxim al abaterilor;
d) în timpul aparitiei abaterilor;
e) dupa exercitarea controlului.
Alegeti varianta care defineste corect functia preventiva.

Testul nr. 224

Aspectul major de care trebuie sa tina seama managerul în conceperea si realizarea


procesului participarii la managementul societatii comerciale se refera la:
a) relatia trecut – prezent;
b) relatia convergenta – divergenta;
c) relatia subordonat – cerintele mediului economic;
d) comportamentul salariatilor;
e) relatia participare – resurse umane.
De ce anume trebuie sa tina seama managerul în conceperea si realizarea procesului
participarii la managementul societatii comerciale? Identificati varianta de raspuns corecta.

Testul nr. 225

Managerul retine urmatoarele avantaje ale stabilirii unui sistem de participare:


1) în procesul de participare, cei ce concura la acest proces aduc nu numai cunostinte,
competente, dar si propriul lor punct de vedere;
2) satisfacerea cât mai completa a nevoilor cumparatorilor;
3) largirea câmpului de cunostinte al participantilor;
4) asigurarea de profit pe termen lung;
5) antrenând numerosi salariati, participarea creeaza posibilitatea ca acestia sa-si
foloseasca cunostintele, capacitatea de cautare si de solutionare a diferitelor probleme.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta avantaje ale stabilirii
unui sistem de participare:
a) 1,2,4;
b) 2,4,5;
c) 1,4,5;
d) 1,3,5;
e) 1,2,5.

Testul nr. 226

Pentru îndeplinirea misiunii de participare la actiunea de sporire a eficientei


economice este necesar:
1) sa-ti dezvolti capacitatea de perceptie asupra problemelor;
2) dezvoltarea întregului ansamblu organizational;
3) sa precizezi ce astepti de la colaboratori dar si sa te integrezi armonios;

68
4) sa stii ce ti se cere;
5) sa-ti asumi responsabilitati concrete si precise.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta aspecte semnificative
specifice îndeplinirii misiunii de participare la actiunea de sporire a eficientei economice:
a) 1,2,4;
b) 2,4,5;
c) 1,4,5;
d) 1,3,5;
e) 3,4,5.

Testul nr. 227

Principalele forme de autoritate sunt:


1) formal – legala ( bazata pe legitimitatea, pe pozitia si capacitatea de a sanctiona a
managerului);
2) restrictiva;
3) decisiva;
4) functionala ( competenta profesionala a managerului);
5) participativa.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta forme de autoritate:
a) 1,3;
b) 1,5;
c) 2,3;
d) 1,4;
e) 4,5.

Testul nr. 228

Calitatile si capacitatile managerului pot fi sistematizate astfel:


a) capacitati conceptuale;
b) capacitati tehnice;
c) capacitati umane;
d) capacitati legale;
e) capacitati personale.
Alegeti varianta care nu are legatura cu calitatile si capacitatile managerului.

Testul nr. 229

Ca obiective esentiale ale actiunii de perfectionare a stilului de lucru mentionam:


1) asigurarea eficientei stilului de lucru si realizarea operativitatii, adoptarea si
realizarea deciziilor participative;
2) stabilirea judicioasa a datelor;
3) desfasurarea optima a tuturor proceselor de productie si asigurarea asistentei de
specialitate a acestora;
4) obtinerea sigurantei în functionarea întregii activitati a echipei manageriale;
5) crearea în cadrul structurii organizatorice a unui compartiment de marketing;
Alegeti combinatia de variante care reflecta corect obiectivele esentiale ale actiunii de
perfectionare a stilului de lucru:
a) 1,2,4;
b) 2,4,5;

69
c) 1,3,4;
d) 1,3,5;
e) 2,3,5.

Testul nr. 230

Rolul publicitatii consta în a contribui la reducerea distantei psihologice care exista


între”……………….”
Ce cuvânt (e) trebuie introdus (e) în locul liniei punctate din fraza anterioara:
a) produs si public;
b) pret si calitatea marfii;
c) produs si pret;
d) produs si calitatea marfii;
e) politica de pret si calitatea marfii.

Testul nr. 231

Reclama are urmatoarele functiuni:


1) atentionare;
2) planificarea necesarului de resurse umane;
3) informare;
4) promovarea produsului;
5) trezirea interesului si gradarea lui pâna la incitare si determinarea cumpararii.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos exprima corect principalele
functiuni ale reclamei:
a) 1,3,4;
b) 3,4,5;
c) 1,4,5;
d) 1,2,5;
e) 1,3,5.

Testul nr. 232

Trasaturile caracteristice ale scopurilor sunt:


1) elaborarea planului de stocare;
2) certitudinea realizarii scopurilor dar si posibilitatea adaptarii rapide si eficiente la
schimbarile ce intervin;
3) definirea si stabilirea componentelor organizationale;
4) respectarea circuitului de alegere si integrare, precum si ale celui de implementare a
scopurilor;
5) asigurarea orizontului previzional prin orientarea scopurilor în timp.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta trasaturile
caracteristice ale scopurilor:
a) 1,2,4;
b) 2,4,5;
c) 1,4,5;
d) 1,3,5;
e) 1,2,5.

70
Testul nr. 233

Succesul activitatii de cercetare – dezvoltare se concretizeaza prin:


a) înnoiri tehnologice;
b) cresterea ritmului de dezvoltare si a productivitatii;
c) realizarea unui sistem informational adaptat la cerintele societatii comerciale;
d) eficienta desfasurare a întregului proces productiv;
e) mentinerea nivelului de competitivitate pe piata printr-un grad ridicat al profitului.
Alegeti varianta care nu reprezinta caracteristica specifica activitatii de cercetare
– dezvoltare.

Testul nr. 234

Nivelul de creativitate si productivitate în procesul de cercetare, dezvoltare si


introducere a progresului tehnic depinde de:
1) exploatarea rationala a utilajelor si instalatiilor;
2) natura relatiilor umane ce-i sunt proprii într-o anumita etapa;
3) programarea propriu – zisa a productiei;
4) calitatea conducerii;
5) nivelul de pregatire al managerilor.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reflecta corect nivelul de
creativitate si productivitate în procesul de cercetare, dezvoltare si introducere a progresului
tehnic:
a) 1,5;
b) 2,4;
c) 2,5;
d) 3,4;
e) 3,5.

Testul nr. 235

Sarcinile sistemului de aprovizionare tehnico – materiala a societatii comerciale se


divid în:
1) sarcini de ansamblu;
2) sarcini personale;
3) sarcini nule;
4) sarcini de proces;
5) sarcini de grup.
Una din combinatiile de variante enumerate mai jos reflecta corect sarcinile sistemului
de aprovizionare tehnico – materiala a societatii comerciale:
a) 1,3;
b) 1,5;
c) 2,3;
d) 1,4;
e) 4,5.

Testul nr. 236

Aprovizionarea operativa a societatii comerciale cu materiale necesare se desfasoara:


a) pe baza resurselor proprii;

71
b) pe baza litigiilor;
c) pe baza contractelor încheiate între furnizori si beneficiarii materialelor;
d) pe baza nevoilor de grup;
e) pe baza resurselor atrase.
Una din variantele de mai sus reprezinta caracteristica specifica aprovizionarii
operative a societatii comerciale cu materiale.

Testul nr. 237

În organizarea aprovizionarii dinamice se parcurg urmatoarele etape:


a) determinarea economiilor de buget anticipat si elaborarea formelor de control;
b) stabilirea functiei si stabilirea responsabilitatii unice;
c) reorganizarea personalului si a bugetului si stabilirea programului de apreciere a
furnizorilor;
d) fabricarea de produse sau parti de produse;
e) numirea sefului compartimentului de aprovizionare si precizarea raspunderilor ce îi
revin.
Una din variantele de mai sus nu reprezinta etapa în organizarea aprovizionarii
dinamice.

Testul nr. 238

Unul din factorii de succes în practica managementului desfacerii îl


reprezinta”……………….”.
Ce cuvânt (e) trebuie introdus (e) în locul liniei punctate din fraza anterioara:
a) ritmicitatea aprovizionarii;
b) planificarea;
c) controlul;
d) calitatea produselor;
e) reducerea stocurilor.

Testul nr. 239

Dintre principalele etape ale planului de desfacere se numara:


a) mentinerea costurilor de productie la un nivel minim;
b) analiza pozitiei societatii comerciale pe piata produsului precum si precizarea
obiectivelor desfacerii;
c) calcularea cheltuielilor de desfacere si stabilirea masurilor speciale pe care le
reclama lansarea noilor produse;
d) determinarea strategiei si programelor de actiune în materie de desfacere;
e) definirea conditiilor si tendintelor de desfacere.
Alegeti varianta care nu reprezinta etapa specifica planului de desfacere.

Testul nr. 240

Dintre datele necesare controlului mentionam:


1) volumul vânzarilor;
2) volumul productiei;
3) fisa postului;
4) cheltuielile aferente ( pe total si pe zone);

72
5) normele de consum.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta datele necesare
controlului:
a) 1,5;
b) 2,3;
c) 2,5;
d) 1,4;
e) 3,5.

Testul nr. 241

Activitatea de programare a productiei cuprinde:


1) lansarea în fabricatie;
2) programarea propriu – zisa a productiei;
3) elaborarea, multiplicarea si difuzarea documentatiei tehnice;
4) executia;
5) stabilirea ordinii de executie a fiecarui produs;
6) urmarirea productiei.
Alegeti combinatia de variante care reflecta corect activitatea de programare a
productiei:
a) 1,2,3,5;
b) 2,3,4,5;
c) 2,4,5,6;
d) 1,2,4,6;
e) 1,2,4,5.

Testul nr. 242

Urmarirea productiei cuprinde:


a) pregatirea executarii produselor la nivelul sectiilor, atelierelor si locurilor de munca;
b) culegerea de informatii cu privire la stadiul îndeplinirii cantitative si calitative a
productiei;
c) asigurarea trecerii continue a obiectelor muncii prin sectii si ateliere, iar în cadrul
acestora pe la locurile de munca;
d) preîntâmpinarea aparitiei unor dereglari în procesul de productie;
e) compararea continua a sarcinilor de productie realizata cu cea programata.
Alegeti varianta care nu reprezinta caracteristica specifica urmaririi productiei.

Testul nr. 243

În procesul de optimizare se pot deosebi urmatoarele etape principale:


1) alegerea produsului;
2) analiza pozitiei societatii comerciale pe piata produsului;
3) definirea conditiilor si tendintelor de desfacere;
4) optimizarea tehnica a procesului de productie;
5) optimizarea managementului procesului de productie.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos exprima corect principalele etape
specifice procesului de optimizare:
a) 1,3,4;
b) 3,4,5;

73
c) 1,4,5;
d) 1,2,5;
e) 2,3,5.

Testul nr. 244

Structura organizatorica a unei fabrici include:


1) compartimente tehnice;
2) compartimente economice;
3) contracte de afaceri;
4) sectii de productie;
5) prospectarea pietei interne si externe de resurse materiale si energetice.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos exprima corect structura
organizatorica a unei fabrici:
a) 1,3,4;
b) 3,4,5;
c) 1,2,4;
d) 1,2,5;
e) 2,3,5.

Testul nr. 245

Bilantul contabil se întocmeste:


a) pe o perioada de 6 luni;
b) obligatoriu anual;
c) saptamânal;
d) lunar;
e) trimestrial.
Alegeti varianta care indica corect modul în care se întocmeste bilantul contabil.

Testul nr. 246

Bilantul contabil se compune din:


1) foi de calcul;
2) grafice;
3) anexe;
4) contul”Profit si pierderi”;
5) raportul explicativ;
6) bilant.
Alegeti combinatia de variante care exprima corect elementele componente ale
bilantului contabil:
a) 1,2,3,5;
b) 2,3,4,6;
c) 2,4,5,6;
d) 1,2,4,5;
e) 1,2,5,6.

Testul nr. 247

74
În scopul stabilirii si mobilizarii rezervelor în actiunea de ridicare a eficientei
economice si a nivelului profitului, analiza financiara presupune:
1) analiza resurselor umane;
2) analiza utilizarii eficiente a fondurilor fixe si a mijloacelor circulante;
3) analiza creditelor contractate pe termen de 10 ani;
4) analiza utilizarii fondurilor totale de productie si circulatie;
5) analiza rentabilitati (profit si rata rentabilitatii).
Una din combinatiile de variante enumerate mai jos reflecta corect aspectele legate de
analiza financiara si valorificarea rezultatelor actiunilor financiare de crestere a eficientei
economice si a profitului:
a) 1,2,4;
b) 2,4,5;
c) 1,4,5;
d) 1,3,5;
e) 3,4,5.

Testul nr. 248

Dintre sursele de recrutare a personalului din afara societatii comerciale mentionam:


a) consultantii temporari;
b) elaborarea deciziilor de selectie a personalului;
c) recrutarea din colegii;
d) conferintele speciale si expozitiile comerciale;
e) primirea de cereri de angajare prin posta.
Una din variantele enumerate mai sus nu are legatura cu recrutarea personalului din
afara societatii comerciale.

Testul nr. 249

Aptitudinile se clasifica în:


1) aptitudini vizuale;
2) aptitudini locomotorii;
3) aptitudini generale;
4) aptitudini partiale;
5) aptitudini speciale.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta criterii de clasificare a
aptitudinilor:
a) 1,5;
b) 1,3;
c) 2,5;
d) 3,4;
e) 3,5.

Testul nr. 250

Pentru integrarea noilor salariati trebuie îndeplinite urmatoarele cerinte esentiale:


1) insuflarea încrederii în unitatea economica;
2) salarizare la standarde occidentale;
3) definirea clara si exacta a conditiilor muncii respective;
4) ajutarea noului salariat în vederea acomodarii cu toate cerintele muncii pe care o

75
îndeplineste;
5) definirea conditiilor în care sunt depozitate marfurile.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta cerinte esentiale
privind integrarea noilor salariati:
a) 1,2,4;
b) 2,4,5;
c) 1,4,5;
d) 1,3,4;
e) 3,4,5.

Testul nr. 251

Prin, ”……………….”, seful compartimentului de desfacere si aparatul sau însarcinat


cu aceste operatiuni se asigura ca sarcinile pe care le-a încredintat managerul general în
domeniul desfacerii sa fie îndeplinite în mod corespunzator.
Ce cuvânt (e) trebuie introdus (e) în locul liniei punctate din fraza anterioara:
a) ritmicitate aprovizionarii;
b) planificare;
c) supraveghere;
d) analiza calitatii produselor;
e) reducerea stocurilor.

Testul nr. 252

Un loc important în cadrul managementului desfacerii îl detine:


a) promovarea desfacerilor;
b) cresterea vânzarilor;
c) experienta managerului;
d) scaderea pretului produselor;
e) managementul riscului.
Identificati varianta de raspuns corecta care are legatura cu managementului
desfacerii.

Testul nr. 253

Publicitatea se deosebeste de reclama în sensul ca:


a) reclama urmareste sa determine luarea prompta a deciziei de achizitionare a unui
produs sau serviciu, în timp ce publicitatea încearca sa influenteze comportamentul pe termen
lung;
b) publicitatea urmareste sa determine luarea prompta a deciziei de achizitionare a unui
produs sau serviciu, în timp ce reclama încearca sa influenteze comportamentul pe termen
lung;
c) publicitatea urmaresc sa determine luarea prompta a deciziei de achizitionare a unui
produs sau serviciu, în timp ce reclama încearca sa influenteze comportamentul pe termen
scurt;
d) publicitatea urmaresc sa determine luarea prompta a deciziei de achizitionare a unui
produs sau serviciu, în timp ce reclama încearca sa influenteze comportamentul pe termen
mediu;
e) are mai mult succes la consumatori.

76
Prin ce anume se deosebeste publicitatea fata de reclama? Identificati varianta de
raspuns corecta.

Testul nr. 254

Organizarea si realizarea procesului de promovare a afacerilor implica:


1) riscuri economice;
2) riscuri conjuncturale;
3) respectarea fazelor actiunilor de promovare;
4) conturarea precisa a structurilor activitatilor de promovare a desfacerilor;
5) volum de efort si resurse financiare alocate fiecarei componente a procesului.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos are legatura cu organizarea si
realizarea procesului de promovare a afacerilor:
a) 1,2,4;
b) 2,4,5;
c) 1,4,5;
d) 1,3,4;
e) 3,4,5.

Testul nr. 255

În orice societate comerciala, veche sau noua, cu traditie sau fara traditie, problema
recrutarii si selectionarii de noi salariati se regaseste:
a) în strategia de dezvoltare;
b) în strategia pe termen mediu;
c) în prim plan;
d) în strategia pe termen scurt;
e) în strategia pe termen lung.
Unde se regaseste problema recrutarii si selectionarii de noi salariati în orice societate
comerciala, veche sau noua, cu traditie sau fara traditie? Identificati varianta de raspuns
corecta.

Testul nr. 256

Cointeresarea salariatilor de la desfacere este însotita de numeroase implicatii umane.


Evidentiem doar câteva dintre acestea:
1) participarea prin voluntariat;
2) orelor muncite suplimentar nu sunt platite;
3) existenta lipsei de implicare a salariatilor atunci cand nu sunt motivati;
4) salarizarea în functie de realizari prin alte forme decât salariul fix (salariu plus
bonificatii, comision direct, avans la comision, salariu si comision, metode combinate);
5) recunoasterea si respectarea realizarilor salariatilor.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos are legatura cu cointeresarea
salariatilor de la desfacere:
a) 2,4;
b) 2,4;
c) 1,4;
d) 3,4;

77
e) 4,5.

Testul nr. 257

Ca metode de comunicare care si-au dovedit eficacitatea în activitatea de desfacere


amintim:
a) discutiile în timpul orelor de lucru;
b) buletinele informative;
c) publicatiile interne;
d) convorbirile personale;
e) reuniunea generala a tuturor salariatilor din compartimentul de desfacere; sedinte
lunare sau trimestriale cu personalul de supraveghere.
Identificati varianta de raspuns corecta care nu are legatura cu metodele de
comunicare care si-au dovedit eficacitatea în activitatea de desfacere.

Testul nr. 258

Perfectionarea gândirii manageriale si a deprinderilor necesare în activitatea de


desfacere se poate realiza pe mai multe cai:
a) studiul literaturii de specialitate;
b) programe internationale;
c) participarea în asociatiile de specialitate;
d) frecventarea unor cursuri si forme de învatamânt adecvate procesului de desfacere;
e) programe individuale.
Identificati varianta de raspuns corecta care nu reprezinta cale de perfectionarea
gândirii manageriale si a deprinderilor necesare în activitatea de desfacere.

Testul nr. 259

Managementul financiar vizeaza, în principal:


a) salarizare la standarde occidentale;
b) definirea clara si exacta a conditiilor muncii respective;
c) ajutarea noului salariat în vederea acomodarii cu toate cerintele muncii pe care o
îndeplineste;
d) conturarea cailor si modalitatilor de furnizare si mentinere a resurselor de capital
sau banesti ale societatii comerciale;
e) definirea conditiilor în care sunt depozitate marfurile.
Identificati varianta de raspuns corecta care are legatura cu managementul financiar.

Testul nr. 260

Managementul financiar opereaza cu un sistem de indicatori financiari de urmarire si


control care contribuie la:
a) orientarea spre profit a tuturor activitatilor ce se desfasoara în societatea comerciala;
b) definirea clara si exacta a conditiilor muncii respective;
c) ajutarea vechiului salariat în vederea acomodarii cu toate cerintele muncii pe care o
îndeplineste;

78
d) conturarea modalitatilor de furnizare si mentinere a resurselor de capital sau banesti
ale societatii comerciale;
e) definirea conditiilor în care sunt depozitate marfurile.
Identificati varianta de raspuns corecta care are legatura cu sistemul de indicatori
financiari de urmarire si control specifici managementul financiar.

Testul nr. 261

Practica manageriala îsi gaseste surse si dimensiuni chiar în ”……………….”


Ce cuvânt (e) trebuie introdus (e) în locul liniei punctate din fraza anterioara:
a) ritmicitate aprovizionarii;
b) planificare;
c) semnificatia, definitia si obiectul managementului financiar;
d) analiza calitatii produselor;
e) reducerea stocurilor.

Testul nr. 262

Semnificatia managementului financiar este data de urmatoarele sublinieri:


1) pregatirea executarii produselor la nivelul sectiilor, atelierelor si locurilor de
munca;
2) culegerea de informatii cu privire la stadiul îndeplinirii cantitative si calitative a
productiei;
3) atât managerul general, cât si echipa sa, întregul personal de conducere se ocupa de
probleme si practici financiare si opereaza cu date financiare si contabile;
4) limbajul de lucru al afacerilor, al operatiilor sau rezultatelor este oferit de
managementul financiar;
5) managementul financiar actioneaza ca un liant cu celelalte domenii ale
managementului functional, pe care le sudeaza actional în jurul obiectivelor financiare ale
managementul general al întreprinderii.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos au legatura cu sublinierile legate
de semnificatia managementului financiar:
a) 1,2,4;
b) 2,4,5;
c) 1,4,5;
d) 1,3,4;
e) 3,4,5.

Testul nr. 263

Obiectivul fundamental al managementului financiar consta în:


a) maximizarea valorii întreprinderii prin prisma raportului profit-investitie sau a
raportului profit-risc;
b) participarea la procesul de diversificare a activitatii întreprinderii;
c) asigurarea instabilitatii economico-financiare, cu accent pe reducerea riscului;
d) influentarea imaginii si reputatiei întreprinderii, prin echilibrarea situationala a
calitatii produselor si serviciilor;
e) îmbunatatirea conditiilor de salarizare.
Identificati varianta de raspuns corecta care are legatura cu obiectivul fundamental al
managementului financiar.

79
Testul nr. 264

Managementul financiar poate fi definit ca:


a) ) maximizarea valorii întreprinderii prin prisma raportului profit-investitie sau a
raportului profit-risc;
b) o functie a carui scop esential consta diversificare a activitatii întreprinderii;
c) asigurarea instabilitatii economico-financiare, cu accent pe reducerea riscului;
d) influentarea imaginii si reputatiei întreprinderii, prin echilibrarea situationala a
calitatii produselor si serviciilor;
e) o functie a carui scop esential consta în asigurarea permanenta si sistematica a
întreprinderii cu fondurile necesare si în exercitarea controlului cu privire la rentabilitatea
operatiunilor angajate cu aceste fonduri.
Identificati varianta de raspuns corecta care defineste corect managementul financiar.

Testul nr. 265

Descentralizarea activitatii economice si trecerea ei spre competitia specifica pietei


interne si internationale ridica drept problema majora”……………………………….”
Ce cuvânt (e) trebuie introdus (e) în locul liniei punctate din fraza anterioara:
a) asigurarea autonomiei financiare a întreprinderii;
b) ritmicitate aprovizionarii;
c) planificarea resurselor;
d) obiectul de studiu al managementului financiar;
e) analiza calitatii produselor.

Testul nr. 266

Asigurarea autonomiei financiare ridica numeroase si complexe probleme în


managementul financiar, în mecanismul repartitiei, dintre care mai importante sunt:
1) consolidarea datoriilor la termen;
2) reducerea cheltuielor cu energia si apa;
3) consolidarea financiara a întreprinderii prin instituirea unui sistem de fonduri
adecvat, capabil sa contribuie la formarea, refacerea si dezvoltarea componentelor de baza ale
structurii economice de productie;
4) asezarea pe criterii economice reale a procesului de procurare de fonduri, astfel
încât sa se ajunga la o stimulare rationala a acelora care utilizeaza eficient si operativ aceste
fonduri;
5) situarea pe baze noi a relatiilor întreprinderii cu piata financiara interna si
internationala.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos au legatura cu asigurarea
autonomiei financiare:
a) 1,2,4;
b) 2,4,5;
c) 1,4,5;
d) 1,3,4;
e) 3,4,5.

80
Testul nr. 267

Consolidarea financiara a întreprinderii prin instituirea unui sistem de fonduri adecvat,


capabil sa contribuie la formarea, refacerea si dezvoltarea componentelor de baza ale
structurii economice de productie are în vedere:
a) functiile managementului;
b) salariatii unitatii;
c) mijloacele fixe si mijloacele circulante;
d) informatiile;
e) mediul înconjurator.
Identificati varianta de raspuns corecta care nu are legatura cu consolidarea financiara
a întreprinderii prin instituirea unui sistem de fonduri adecvat, capabil sa contribuie la
formarea, refacerea si dezvoltarea componentelor de baza ale structurii economice de
productie.

Testul nr. 268

Pentru a asigura durabilitatea si prosperitatea unitatii pe care o conduce, managerul are


datoria sa asigure:
a) realizarea practica judicioasa a managementului financiar, sa stapâneasca principiile
si notiunile de baza privitoare la alocarea fondurilor, iar în aplicarea lor sa apeleze la acele
metode care îi asigura sporirea lor;
b) salarii mari angajatilor;
c) continuitatea pe piata de desfacere;
d) retragerea de capital de pe piata bursiera;
e) un climat de teroare printre angajati.
Ce trebuie sa faca managerul în vederea asigurarii durabilitatii si prosperitatii unitatii
pe care o conduce? Identificati varianta de raspuns corecta.

Testul nr. 269

Un loc important în cadrul managementului financiar îl detine


”……………………………….”, prin care se urmareste asigurarea utilizarii eficiente a
resurselor banesti.
Ce cuvânt (e) trebuie introdus (e) în locul liniei punctate din fraza anterioara:
a) asigurarea autonomiei financiare a întreprinderii;
b) planificarea financiara;
c) planificarea resurselor;
d) obiectul de studiu al managementului financiar;
e) analiza calitatii produselor.

Testul nr. 270

Planificarea financiara vizeaza:


1) mediul înconjurator;
2) analiza calitatii produselor, cu accent pe definirea cailor prin care societatea
comerciala îsi poate mentine si dinamiza capitalul;
3) concretizarea obiectivelor financiare, cu accent pe definirea cailor prin care
societatea comerciala îsi poate mentine si dinamiza capitalul;
4) stabilirea fondurilor necesare pentru dezvoltarea societatii comerciale;

81
5) precizarea structurii generale si a componentelor concrete ale veniturilor si
asigurarea utilizarii eficiente a resurselor banesti. În figura 14.1. redam un model de
planificare financiara.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos au legatura cu planificarea
financiara:
a) 1,2,4;
b) 2,4,5;
c) 1,4,5;
d) 1,3,4;
e) 3,4,5.

Testul nr. 271

În practica managementului financiar, gestiunea numerarului societatii comerciale


ridica numeroase probleme legate îndeosebi de folosirea cu eficienta a acestuia. În acest scop
se poate apela la:
1) resursele proprii ale societatii comerciale;
2) credite bancare nerambursabile;
3) conturarea solutiilor celor mai convenabile de planificare a numerarului;
4) definirea variantelor de utilizare a fondurilor excedentare pentru investitii;
5) utilizarea surselor de informatii pentru prognozarea marimii disponibilitatilor
valorificabile;
6) exercitarea controlului numerarului pentru depistarea canalelor de risipa.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos au legatura cu practica
managementului financiar:
a) 1,2,4,5;
b) 2,4,5,6;
c) 1,4,5,6;
d) 1,3,4,5;
e) 3,4,5,6.

Testul nr. 272

În rezolvarea sarcinilor ce îi revin activitatii financiare, se organizeaza un


compartiment financiar, sub forma unui serviciu sau birou, cu urmatoarele diviziuni
functionale:
1) control financiar auxiliar;
2) control financiar periodic;
3) planificarea financiara;
4) decontarile fara numerar;
5) ordonarea actelor referitoare la încasari si plati;
6) salarizarea, casieria, preturi si tarife, analize economice, control financiar intern.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta diviziuni functionale
necesare rezolvarii sarcinilor ce îi revin activitatii financiare:
a) 1,2,4,5;
b) 2,4,5,6;
c) 1,4,5,6;
d) 1,3,4,5;
e) 3,4,5,6.

82
Testul nr. 273

Serviciul financiar, analize economice, C.F.I. raspunde de:


1) elaborarea strategiilor pe termen lung;
2) recrutarea personalului;
3) elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli în strânsa corelare cu planul de
productie si celelalte sectiuni de plan;
4) realizarea integrala a indicatorilor financiari planificati;
5) asigurarea fondurilor necesare desfasurarii normale a întregii activitatii;
6) constituirea si utilizarea legala si eficienta a fondurilor si exercitarea unui control
sever asupra respectarii disciplinei financiare si a legislatiei în vigoare.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta raspunderile serviciul
financiar, analize economice, C.F.I.:
a) 3,4,5,6;
b) 2,4,5,6;
c) 1,4,5,6;
d) 1,3,4,5;
e) 1,2,4,5.

Testul nr. 274

În orice societate comerciala realizarea obiectivelor concepute de managerul general


depinde in mare masura de:
a) resursele umane;
b) resursele banesti;
c) resursele informationale;
d) rezerve;
e) credite.
De ce anume depinde realizarea obiectivelor concepute de managerul general în orice
societate comerciala? Identificati varianta de raspuns corecta.

Testul nr. 275

Dintre problemele majore care fac obiectul preocuparilor în domeniu managementului


resurselor umane mentionam:
1) asigurarea cu personal corespunzator a posturilor din structura organizationala a
societatii comerciale;
2) desfasurarea unor activitati cu caracter social;
3) asigurarea concordantei dintre cerintele prevazute în psihosocioprofesiograma si
trasaturile reale ale celor încadrati pe posturi;
4) elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli în strânsa corelare cu planul de
productie si celelalte sectiuni de plan;
5) realizarea integrala a indicatorilor financiari planificati.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos fac obiectul preocuparilor în
domeniu managementului resurselor umane:
a) 1,2,3;
b) 2,4,5;
c) 1,4,5;
d) 1,3,4;

83
e) 3,4,5.

Testul nr. 276

În vederea asigurarii cu personal corespunzator a posturilor din structura


organizationala a societatii comerciale, se desfasoara urmatoarele activitati:
a) determinarea necesarului de materii prime si materiale;
b) determinarea necesarului de resurse umane;
c) selectia profesionala si încadrarea angajatilor corespunzatori;
d) aprecierea, salarizarea, formarea si perfectionarea personalului;
e) promovarea personalului;
Una din variantele enumerate mai sus nu reprezinta activitate în vederea asigurarii cu
personal corespunzator a posturilor din structura organizationala a societatii comerciale?
Identificati varianta de raspuns corecta.

Testul nr. 277

Resursele umane, întelese si tratate ca totalitate a aptitudinilor fizice si intelectuale pe


care omul le utilizeaza în procesul de producere a bunurilor materiale necesare existentei,
reprezinta:
a) o notiune care vizeaza elementele de ordin tehnico-aplicativ;
b) o notiune care vizeaza atât elemente de ordin tehnico-economic, cât si social-istoric;
c) o notiune care vizeaza elementele de ordin social;
d) o notiune care vizeaza elementele de ordin structural;
e) o notiune abstracta necesara promovarii personalului.
Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu resursele umane, întelese si
tratate ca totalitate a aptitudinilor fizice si intelectuale pe care omul le utilizeaza în procesul
de producere a bunurilor materiale necesare existentei.

Testul nr. 278

În analiza fenomenelor si proceselor care tin de utilizarea resurselor umane, trebuie


pornit de la faptul ca ele reprezinta principala forta de productie a societatii si aceasta din
urmatoarele considerente:
a) resursele umane nu produc si reproduc factorii obiectivi ai productiei;
b) resursele umane produc si reproduc factorii obiectivi ai productiei;
c) ele reprezinta nu numai creatorul ci si stimulatorul mijloacelor de productie;
d) resursele umane îndeplinesc un rol hotarâtor în procesul transformarii naturii în
bunuri destinate satisfacerii nevoilor societatii; ele reprezinta singurul factor de productie
capabil sa creeze valori noi;
e) influenteaza într-o masura decisiva eficacitatea utilizarii resurselor materiale si
financiare.
Alegeti varianta de raspuns corecta care nu are legatura cu analiza fenomenelor si
proceselor care tin de utilizarea resurselor umane.

Testul nr. 279

În activitatea oricarei unitati economice, eficienta se realizeaza în cadrul unei anumite


structuri obiective, în care factorul uman reprezinta:
a) o forta de munca uriasa;

84
b) o forta de munca uriasa, omogena în structura;
c) o forta de munca uriasa, neomogena în structura, cu componenti având calificari,
specializari si pozitii ierarhice variate, trasaturi de personalitate diferite;
d) o forta de munca uriasa, omogena în structura, cu componenti având calificari,
specializari si pozitii ierarhice unice, trasaturi de personalitate identice;
e) o prioritate secundara oricarei unitati economice.
Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu activitatea oricarei unitati
economice în care eficienta se realizeaza în cadrul unei anumite structuri obiective.

Testul nr. 280

Interventia resurselor umane în dinamica activitatii societatii comerciale este mijlocita


de numeroase instrumente de actionare printre care un rol semnificativ le revine:
1) sistemului de norme, structurilor organizationale care permit si faciliteaza
integrarea oamenilor în activitati sociale utile;
2) cooperarea si schimbul de activitate;
3) corelarea intereselor individuale cu cele colective, amplificarea si adâncirea
potentelor umane în procesul dezvoltarii eficace a unitatilor economice;
4) creditelor contactate;
5) sistemului de legi si reguli care permit si faciliteaza integrarea oamenilor în
activitati sociale colective;
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos au legatura cu interventia
resurselor umane în dinamica activitatii societatii comerciale:
a) 1,2,3;
b) 2,4,5;
c) 1,4,5;
d) 1,3,4;
e) 3,4,5.

Testul nr. 281

Conceperea sistemica a activitatilor ce se desfasoara în cadrul unitatii economice


implica:
a) corelarea intereselor individuale cu cele colective, amplificarea si adâncirea
potentelor umane în procesul dezvoltarii eficace a unitatilor economice;
b) abordarea resurselor umane în strânsa interdependenta cu resursele materiale si
financiare;
c) corelarea intereselor colective cu cele individuale numai atunci cand este necesar;
d) abordarea resurselor umane în strânsa independenta cu resursele materiale;
e) abordarea resurselor umane în strânsa independenta cu resursele financiare.
Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu conceperea sistemica a
activitatilor ce se desfasoara în cadrul unitatii economice.

Testul nr. 282

Compartimentul de personal are obligativitatea de a propune spre aprobare managerului:


a) politica de personal si masurile corespunzatoare, inclusiv salarizarea, conditiile de
munca, de protectia muncii si de pensionare;
b) proiecte pe termen lung;
c) proiecte pe termen scurt;

85
d) strategiile pe termen lung;
e) strategiile pe termen scurt.
Ce propune spre aprobare compartimentul de personal managerului? Identificati
varianta de raspuns corecta.

Testul nr. 283

Obiectivele de ansamblu ale managementului resurselor umane constau în:


1) definirea, dezvoltarea si administrarea politicii si programului referitor la conceperea
unei structuri organizatorice corespunzatoare si eficiente;
2) asigurarea unui personal calificat, a unui tratament corect si echitabil si instaurarea
unor reguli si practici impartiale care sa creeze posibilitati reale si stimulatorii de promovare;
3) cointeresare în munca si de asigurare a protectiei muncii în unitate;
4) corelarea intereselor individuale cu cele colective, amplificarea si adâncirea
potentelor umane în procesul dezvoltarii eficace a unitatilor economice;
5) abordarea resurselor umane în strânsa interdependenta cu resursele materiale si
financiare.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos au legatura cu obiectivele de
ansamblu ale managementului resurselor umane:
a) 1,2,3;
b) 2,4,5;
c) 1,4,5;
d) 1,3,4;
e) 3,4,5.

Testul nr. 284

Ca principale domenii ale managementului resurselor umane retinem:


1) atragerea si folosirea resurselor umane si asigurarea managerului ca nu toate
posturile sunt ocupate de personal competent, calificat, iar cheltuielile pentru salarizare sunt
rationale si eficient definite;
2) atragerea si folosirea resurselor umane si asigurarea managerului ca toate posturile
sunt ocupate de personal incompetent, calificat, iar cheltuielile pentru salarizare sunt
irationale si ineficient definite;
3) atragerea si folosirea resurselor umane si asigurarea managerului ca toate posturile
sunt ocupate de personal competent, calificat, iar cheltuielile pentru salarizare sunt rationale si
eficient definite;
4) administrarea salarizarii si a altor remunerari, însotita de preocuparea de a evalua
corect salariul cuvenit si de a asigura întregului personal o salarizare corecta si echitabila;
5) conceperea modalitatilor concrete si crearea sistemului de relatii cu salariatii, care
sa le asigure satisfactii si posibilitatea de a îmbina interesele personale cu cele ale unitatii;
6) planificarea si dezvoltarea unei structuri organizatorice care sa ofere conditii pentru
atragerea si mentinerea unui personal competent si eficace.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta diviziuni functionale
necesare rezolvarii sarcinilor ce îi revin activitatii financiare:
a) 1,2,4,5;
b) 2,4,5,6;
c) 1,4,5,6;
d) 1,3,4,5;

86
e) 3,4,5,6.

Testul nr. 285

Personalul care se ocupa cu resursele umane ale societatii comerciale trebuie sa


raspunda urmatoarelor cerinte:
1) sa fie temeinic educati si pregatiti pentru munca cu resursele umane;
2) sa fie informati si interesati de problemele care fac obiectul domeniului lor de
activitate;
3) sa cunoasca diversitatea si complexitatea relatiilor umane, generate de schimbarile
tehnologice si cele sociale;
4) sa stapâneasca reglementarile legislative si cele prevazute în contractele colective
de munca;
5) sa nu posede date concrete cu privire la relatiile de munca existente în societatea
comerciala si în microgrupurile de lucru;
6) sa trateze factorul uman ca resursa cea mai putin importanta a societatii comerciale.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta cerinte de care trebuie
sa raspunda personalul care se ocupa cu resursele umane ale societatii comerciale:
a) 1,2,4,5;
b) 2,4,5,6;
c) 1,4,5,6;
d) 1,2,3,4;
e) 3,4,5,6.

Testul nr. 286

Atributiile compartimentului de resurse umane se pot repartiza pe urmatoarele


subdiviziuni:
1) subdiviziunea planificarii financiara;
2) subdiviziunea planificarii resurselor materiale;
3) asigurarea utilizarii si mentinerii resurselor umane;
4) instruirea personalului;
5) sanatatea si protectia muncii;
6) administrarea salariilor.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta subdiviziuni specifice
atributiilor compartimentului de resurse umane:
a) 1,2,4,5;
b) 2,4,5,6;
c) 1,4,5,6;
d) 1,2,3,4;
e) 3,4,5,6.

Testul nr. 287

Principalele etape ale procesului de elaborare a planului resurselor umane sunt


urmatoarele:
1) etapa analizei situationale;
2) etapa stabilirii necesarului de resurse umane;
3) analiza pe domenii a stadiului de asigurare cu forta de munca a profesiunilor si
meseriilor si determinarea necesarului în perioada urmatoare;

87
4) studiul modului de repartizare pe locuri de munca a resurselor umane si precizarea
eventualelor disponibilitati ce se pot crea;
5) determinarea posibilitatilor interne si externe societatii comerciale de asigurare si
completare a deficitului, cu precizarea necesarului pe profesii, meserii, vârste si sexe.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta etape ale procesului de
elaborare a planului resurselor umane:
a) 1,2,3;
b) 2,4,5;
c) 1,4,5;
d) 1,3,4;
e) 3,4,5.

Testul nr. 288

În lucrarea lor intitulata “Start spre o alta societate” (“Afbruch in eine andere
Gesellschaft”), KarI Werner si Dieter Ruch vorbesc despre:
a) necesitatea punerii cuceririlor tehnice în slujba societatii uman-ecologice;
b) modalitatile concrete de investigare a starii de spirit a salariatilor;
c) controlul natiunilor;
d) cresterea economica mondiala;
e) starea economica a tarilor industrializate.
Despre ce anume vorbesc KarI Werner si Dieter Ruch în lucrarea lor intitulata “Start
spre o alta societate” (“Afbruch in eine andere Gesellschaft”) ? Identificati varianta de raspuns
corecta.
Testul nr. 289

Profesorul american Lester Thurow subliniaza ca “pentru Europa, calea americana nu


este practicabila”. În privinta adaptarii flexibile, Europa ar trebui sa învete de la:
a) Africa;
b) Emiratele Arabe Unite;
c) Japonia;
d) S.U.A;
e) China.
De la care tara Europa ar trebui sa învete în privinta adaptarii flexibile conform opiniei
profesorul american Lester Thurow? Identificati varianta de raspuns corecta.

Testul nr. 290

În ultimii ani s-a observat în tarile puternic industrializate, multioptionale, o tendinta


de:
a) descompunere a normelor de comportament a consumatorilor;
b) de interdependenta între resursele materiale si cele financiare;
c) de corelare a intereselor colective cu cele individuale;
d) descentralizare a resurselor umane în strânsa independenta cu resursele materiale;
e) descentralizare a resurselor umane în strânsa independenta cu resursele financiare.
Ce s-a observat în tarile puternic industrializate, multioptionale în ultimii ani?
Identificati varianta de raspuns corecta.

88
Testul nr. 291

Gerd Gerken în cartea sa “Die Zukunf des Handels” (“Viitorul comertului”) descrie
urmatoarele culturi de consum:
1) orientare spre placere;
2) modestie;
3) lasitate;
4) responsabilitate ecologica;
5) economicitate;
6) lipsa de curaj.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta culturi de consum în
opinia lui Gerd Gerken amintite în cartea sa “Die Zukunf des Handels” (“Viitorul
comertului”):
a) 1,2,4,5;
b) 2,4,5,6;
c) 1,4,5,6;
d) 1,2,3,4;
e) 3,4,5,6.

Testul nr. 292

“Cu cât ai mai putin cu atât esti mai liber” - scrie E. F. Schumacher. Aceasta afirmatie
devine tot mai reala, printre factorii generatori ai “noii modestii constiente” figurând:
1) problemele financiare (noua saracie);
2) problemele ecologice (moderarea constienta a consumului);
3) pseudoasceza ca stil de viata;
4) problemele juridice;
5) problemele de convietuire.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos au legatura cu cele prezentate de
E. F. Schumacher:
a) 1,2,4;
b) 2,4,5;
c) 1,4,5;
d) 1,2,3;
e) 3,4,5.

Testul nr. 293

Duane Elgin situeaza în centrul “vietii simple” urmatoarele valori:


a) simplitatea materiala;
b) masurile umane (convingerea ca “ce e mic este frumos” – „small is beautiful”);
c) autoanaliza;
d) constiinta ecologica;
e) cresterea individuala.
Una din variantele prezentate mai sus nu reprezinta valoare în opinia lui Duane Elgin.
Identificati care este aceasta varianta?

89
Testul nr. 294

Cercetatorul canadian John Kettle, considera ca generatia “ baby-boom” se distinge prin


urmatoarele trasaturi:
a) ea se compune din copiii generatiei protestatare, ai membrilor miscarilor studentesti,
ai miscarii “hippi”;
b) ea provine dintr-o perioada de bunastare reala;
c) ea nu crede profund în progresul tehnic si tehnologic;
d) ea considera institutiile formale si oficiale ca fiind nedemne de încredere;
e) ea se afla sub influenta puternica a mass-media, îndeosebi a televiziunii.
Una din variantele prezentate mai sus nu reprezinta trasatura la care s-a refertit
cercetatorul canadian John Kettle în legatura cu generatia “ baby-boom”. Identificati care este
aceasta varianta?

Testul nr. 295

În privinta noului consumator, cercetatorii au desprins urmatoarele schimbari


esentiale, de natura psihosociala:
a) noul consumator nu pretinde sa fie respectat de institutiile guvenamentale;
b) noul consumator va prefera consumul care îl ajuta în autorealizare;
c) noul consumator va fi însotit de o mentalitate contractuala;
d) noul consumator ar dori sa descopere în produse valorile proprii, individualiste;
e) noul consumator pretinde o colaborare publica.
Una din variantele prezentate mai sus nu reprezinta schimbare in privinta noului
consumator. Identificati care este aceasta varianta?

Testul nr. 296

Consecintele manifestarilor preconizate de specialistii în futurologie si a


interdependentelor în sfera fenomenelor tehnice, stiintifice, culturale, educative, sociale,
demografice, economice, politice si juridice se vor regasi cu siguranta si în:
a) viata fiecarui angajat;
b) teoria sistemica;
c) practica manageriala;
d) managementul riscului;
e) mediul de afaceri din întreaga lume.
Alegeti varianta corecta care are legatura directa cu consecintele manifestarilor
preconizate de specialistii în futurologie si a interdependentelor în sfera fenomenelor tehnice,
stiintifice, culturale, educative, sociale, demografice, economice, politice si juridice.

Testul nr. 297

Dinamica demografica si noul sistem de cooperare tehnico-stiintifica internationala


vor schimba fundamental:
a) directiile si componentele practicii manageriale, atasând-o de marketingul practicat
pe plan international;
b) viata fiecarui individ;

90
c) mediul de afaceri din întreaga lume;
d) mentalitatile managerilor;
e) concurenta neloiala practicata pe plan international.
Alegeti varianta corecta care are legatura cu dinamica demografica si noul sistem de
cooperare tehnico-stiintifica internationala.

Testul nr. 298

Prin recrutarea personalului se întelege nu numai simpla ocupare a unor posturi libere,
ci si:
a) procesul prin care noul angajat se integreaza psihosocioprofesional în unitate, în
grupul de lucru, modul în care se ataseaza de colectiv pentru a-si îndeplini sarcinile si de a
raspunde chiar la îndatoriri sporite;
b) procesul prin care vechiul angajat se integreaza psihosocioprofesional în unitate;
c) cointeresare în munca si de asigurare a protectiei muncii în unitate;
d) corelarea intereselor individuale cu cele colective, amplificarea si adâncirea
potentelor umane în procesul dezvoltarii eficace a unitatilor economice;
e) abordarea resurselor umane în strânsa interdependenta cu resursele materiale si
financiare.
Alegeti varianta corecta care are legatura cu recrutarea personalului.

Testul nr. 299

În recrutarea personalului distingem urmatoarele elemente esentiale:


1) cointeresare în munca si de asigurare a protectiei muncii în unitate;
2) corelarea intereselor individuale cu cele colective, amplificarea si adâncirea
potentelor umane în procesul dezvoltarii eficace a unitatilor economice;
3) politica de recrutare aprobata de catre manager;
4) organizarea unui compartiment distinct de recrutare, caruia sa i se delege autoritatea
si responsabilitatea specifica procesului de recrutare a personalului;
5) conturarea cerintelor viitoare pentru ocuparea unor posturi vacante si elaborarea
previziunilor privind necesarul de resurse umane.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta elemente esentiale în
recrutarea personalului:
a) 1,2,3;
b) 2,4,5;
c) 1,4,5;
d) 1,3,4;
e) 3,4,5.

Testul nr. 300

Activitatea de orientare profesionala cuprinde urmatoarele aspecte:


1) analiza muncii si elaborarea monografiilor profesionale;
2) stabilirea criteriilor de succes profesional;
3) cunoasterea individului si a aptitudinilor sale;
4) cunoasterea diferitelor profesiuni;
5) cunoasterea cererii de forta de munca în diferite sectoare de activitate.
Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta aspecte ale activitatii
de orientare profesionala:

91
a) 1,2,3;
b) 2,4,5;
c) 1,4,5;
d) 1,3,4;
e) 3,4,5.

92