Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1. a) Calcul direct
b) Se demonstrează prin inducţie după n ∈ `* .
2 1 2 1 u v 
c) Din ipoteză rezultă X ⋅  =  ⋅ X , iar din a), că există u , v ∈ \ , astfel încât X =  .
 1 2  1 2 v u
 (u + v)3 + (u − v)3  3 3 +1 3 3 −1 
 =2  

Folosind b) găsim 
2
şi soluţia: X =  2 2 
.
 (u + v) − (u − v)
3 3  3 3 −1 3 3 +1
 =1  
2  2 2 
2. a) Calcul direct.
b) Calcul direct, −16l = 5ˆ în ] .
7

( )
c) Pentru a ∈ ] 7 , a ≠ 0̂ , ∀ x ∈ ] 7 , f ( x ) = 6̂ + a ⋅ x . Avem f a −1 = 0̂ , deci f este reductibil.

( )( )
Pentru a = 0̂ , f = X3 − 3ˆ ⋅ X3 + 3ˆ , deci f este reductibil.