Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie:

(
1. a) det A2 + B 2 = )1 4
4 1
= −15 .

b) Se arată prin calcul direct.


c) Dacă X , Y ∈ M 2 ( ^ ) şi X ⋅ Y = Y ⋅ X , atunci

( )
b)
det X 2 + Y 2 = det ( ( X + i ⋅ Y )( X − i ⋅ Y ) ) = det ( X + i ⋅ Y ) ⋅ det ( X − i ⋅ Y ) .

( )
Mai mult, X − i ⋅ Y = X − i ⋅ Y , deci det X 2 + Y 2 = det ( X + i ⋅ Y )
2
≥ 0.
2. a) Se foloseşte definiţia elementului neutru.
 f (3) = 0  a =1
b) Deoarece  , obţinem  şi se verifică apoi faptul că funcţia f :] → ] ,
 f (4) = 1  b = −3
f ( x) = x − 3 este izomorfismul căutat.
c) Se demonstrează prin inducţie că  D ... D
x = ( x − 3) 2008 + 3 .
x D x
de 2008 ori x
Se obţin apoi soluţiile x = 1 şi x = 5 .