Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

1 1 1
1. a) Se arată că xA xB xC = 0 , deci punctele A, B, C sunt coliniare.
yA yB yC
b) Între linii există relaţia L3 = 6 L1 − 2 L2 . Rangul este 2.
1 1
c) = 1 ≠ 0 , deci rang ( M ) ≥ 2 .
0 1
Dacă unul dintre minorii de ordinul trei ai lui M care conţin ultima coloană este nul, atunci punctul D ( a, b )
este coliniar cu două dintre punctele A, B şi C .
Din a) rezultă că punctele A, B, C , D sunt coliniare, deci toţi ceilalţi minori de ordinul 3 ai matricei M
sunt nuli. Aşadar rang ( M ) = 2 .
2. a) 4 D 5 D 6 = 9 .
b) Se demonstrează că funcţia f este bijectivă şi ∀ x, y ∈ ( 0, ∞ ) , f ( x ⋅ y ) = f ( x ) D f ( y ) .
m
c) Fie q ∈ _ , q > 3 . Atunci, există m, n ∈ `* astfel încât q = 3 + .
n
1
∀ t ∈ `* , avem k = 3 + t ∈ H şi deoarece H este subgrup al lui G, rezultă că şi simetricul k ′ = + 3 ∈ H .
t
1 1  m
Deci m + 3, + 3 ∈ H , de unde şi ( m + 3) D  + 3  = + 3 = q ∈ H .
n n  n